۵ فوتی بر اثر تصادف کامیون و سمند حوادث

کامیون های هندی با نقش و نگار و رنگ و لع که دارند همچون موزه های سیاری از هنر مردمی هند در جاده ها نمایان می شوند. به گزارش شفاف، سالانه ۱۳ میلیون نفر در هند وارد بازار کار می شوند و تعداد کمی از این افراد موفق می شوند در حرفه مورد علاقه خود به فعالیت مشغئل شوند. ت موفقیت چندانی در کار آفرینی نداشته است اما در این میان رانندگی کامیون توانسته است بیش از یک میلیون نفر را در سال از بیکاری نجات دهد. رانندگی کامیون در هند کمی بیش از یک مهارت است و با هنر مردمی پیوند خورده است. کامیون های هندی با نقش و نگار و رنگ و لع که دارند همچون موزه های سیاری از هنر مردمی هند در جاده ها نمایان می شوند. در ادامه تصاویری از رانندگان و کامیون های هند را می بینید.کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر
اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,وداع با قربانیان تصادف اتوبوس هرمزگان +ع | هرمزگان از داغ دخترانش سوخت و خلیج فارس هم نتوانست کاری برایش د. جنازه دختران دانش آموز هرمزگانی، قربانیان تصادف وحشتناک اتوبوس، تشییع شد. هر کدام از دختران حالا در شهر خودش است، جزیره هرمز، میناب، رودان و... هرمزگان، عزایش عمومی است.بیشتر ببینید: : تصادف اتوبوس هرمزگان .

بیشتر بخوانید: جزئیات تصادف اتوبوس هرمزگان .
بیشتر بخوانید: ادعای راننده اتوبوس دانش آموزان .اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»‹›
همان طور که می دانید سمند نخستین خودروی ملی می باشد که در سال ۱۳۸۱ شمسی عرضه شد، خودرویی که پس از آن در مدل هایی گوناگونی ارائه گردید یکی از مدل های خوبی که از سمند ارائه شد، سمند سورن می باشد، (طبق گفته ی مسئولین ایران خودرو معنای لغوی سمند اسب متمایل به زرد است و سورن هم به معنای پیش برنده می باشد.) امروز قصد داریم در خصوص محاسن و معایب سورن توربو صحبت کنیم، خودرویی که توانسته در جهت پیشرفت گام موثری را بردارد، (در ایران) چرا که هر خودرویی بایستی با موفقیت، تست های بین المللی را پشت سر بگذارد، تا بتواند در کشورهای مختلف حاضر شود. سورن توربو هم در این جهت گام های موثری را برداشته است و موفق به ب تاییدیه ایمنی از موسسه ایدیانا اسپانیا شده است. سمند سورن توربو همان طور که از اسمش پیداست دارای موتور توربو ملی است، پروژه ساخت ورژن توربوی موتور معروف ef7 به سال ۸۷ شمسی بازمی گردد، این موتور با کمک یک شرکت آلمانی ساخته شده است، هرچند در سال ۸۷ تحریم هایی بر ایران وضع شد و تولید انبوه این موتور با مشکلاتی روبه رو شد، اما هم اکنون با رفع تحریم ها این موانع برطرف شده است، در ادامه در خصوص مشخصات فنی سمند سورن توربو بیشتر صحبت خواهیم کرد.ابتدا به بیان معایب سورن توربو خواهیم پرداخت..۱-پلت فرم قدیمی:یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودروی ایران از نظر آقای نعمت زاده صنعت، معدن و تجارت ت یازدهم، قدیمی بودن پلت فرم های موجود در ایران می باشد، لذا این ایراد در سمند سورن توربو هم مشاهده می شود، چرا که سمند سورن توربو هم به مانند دیگر مدل های سمند، بر روی پلت فرم پژو ۴۰۵ ساخته شده است.همان طور که می دانید پژو ۴۰۵ یکی از خودروهای پرطرفدار در کشور ما بوده است، به نحوی که هم اکنون هم با وجود قدیمی شدن تکنولوژیش، شاهد ساخت و فروش مناسبی از آن هستیم، اما به هر حال قدیمی بودن پلت فرم یک خودروی از معایب سورن توربو و خیلی از خودروهای داخلی محسوب می شود.۲-کمبود قطعات:توجه فرمایید که این ایراد در معدودی از قطعات مشاهده شده است، و این بدان معنا نیست که این قطعه به طور کامل پیدا نمی شود، بلکه بدان معناست که قطعات مورد نظر سخت پیدا می شود، در ضمن این قطعات زیاد کاربردی هم نیستند، از آن جمله می توان به درب داشبورد اشاره کرد.۳-متریال مورد استفاده در ک ن:خوب می رسیم به ایرادی که در همه خودروهای موجود در این بازه قیمتی مشاهده می شود، (حتی خودروهای خارجی) بدین ترتیب نمی توان از این ایراد به عنوان ملاک انتخاب استفاده کرد، اما به هر حال این امر در یک خودروی ایراد محسوب می شود و ذکر آن واجب است که بگوییم ک ن سورن توربو دارای متریال بد است که پس از مدتی استفاده، ظاهر بدی به خودروی می دهد، در ضمن قطعات ک ن هم بعد از گذر زمان به صدا هم در می آید، در بخش محاسن در خصوص طراحی ک ن صحبت خواهیم کرد.در آ (بخش معایب سمند سورن توربو) باید توجه کنید که خودروی سمند سورن توربو به مانند همه خودروهای داخلی دارای کیفیت ساخت پایین می باشد، که به علت همه گیر بودن این مسئله از ذکر دوباره آن اجتناب کردیم. (بعضی اوقات هم شاهد کیفیت ساخت قابل قبول در خودروهای داخلی هستیم، این امر کمی به شانس شما هم بستگی دارد.) (امیدواریم با نظارت بهتر شاهد رفع این ایراد در آینده باشیم.)بعد از گفتن معایب سورن توربو حالا نوبت به آن رسیده که در خصوص محاسن سورن توربو صحبت کنیم…۱-ترمز و ایمنی:همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد، سمند سورن توربو یک خودروی خوب برای صادرات است چرا که برع خیلی از خودروهای داخلی که توانایی گذر از آزمون هایی بین المللی را ندارند سمند سورن توربو توانایی گذر از این آزمون ها را دارد و قادر به اخذ حداقلی آن ها می باشد، اما مهمترین بخشی که سمند سورن توربو در آن حسن دارد بخش ایمنی می باشد، چرا که این خودروی ملی توانسته از موسسه معتبر اسپانیایی ایدیانا تاییدیه ایمنی را اخذ کند، هرچند این خودروی در آزمون های encap شرکت نکرده است و بدین ترتیب اطلاعاتی در این خصوص از سمند سورن توربو در دست نیست، در ادامه به بیان امکانات ایمنی معقول سمند سورن توربو خواهیم پرداخت:ستون فرمان تلسکوپی (حسن آن این است که در زمان تصادف از داخل جمع می گردد که همین امر باعث می شود که به راننده کمترین آسیب برسد.)دارای ۲ عدد کیسه هوای برای راننده و سرنشین بخش جلوی خودروی است.بهره بردن از سامانه ضد سرقتقفل مرکزی همراه با ریموت رادیوییهشدار دهنده ی باز بودن درب خودرویکامپیوتر مرکزی برای تعیین رمز وروددر آ این بخش باید گفت که سمند سورن دارای یک حسن بسیار خوب، نسبت به برخی از رقبایش می باشد که آن امر داشتن ترمز دیسکی هم در بخش جلو و هم در بخش عقب می باشد، که همین امر باعث می شود که این خودروی در بخش ترمز گوی سبقت را از خیلی از رقبایش برباید، البته عده ای از مخاطبین ما که دارای خودروی مذکور هستند از صدای بد ترمز عقب گلایه مند بودند، برای رفع این ایراد باید گفت که بایستی لنت عقب خارجی برای این خودرو تهیه کنید، تا مشکل مذکور رفع گردد. (اما به هر تدبیر این مسئله یک ایراد به حساب می آید، که به راحتی قابل رفع است.)۲-مشخصات فنی:همان طور که از اسم آن پیداست، سمند سورن توربو به یک توربو شارژر متصل است، پیشرانه مذکور حجم ۱٫۷ لیتری را داراست، که قادر به تولید ۱۵۵ اسب بخار قدرت می باشد، با این اوصاف قدرت این پیشرانه به مانند یک مزدا ۳ با موتور دو لیتری عمل می کند، گشتاور هم ۲۱۵ نیوتن متر است، در ادامه در خصوص سرعت و شتاب این نسخه صحبت خواهیم کرد.۳-سرعت و شتاب معقول:سمند سورن توربو در بخش سرعت و شتاب عملکرد مناسبی را دارد، شتاب این خودروی نسبت به سمند سورن معمولی ۱٫۰۹ ثانیه کمتر است. (شتاب صفر تا صد سمند سورن توربو ۱۰.۰۹ ثانیه) (شتاب صفر تا صد سمند سورن معمولی ۱۲٫۰۹ ثانیه است.)در خصوص ماکزیمم سرعت سمند سورن توربو هم باید گفت که طبق آمار رسمی ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت است، که بی شک در این بازه قیمتی بسیار قابل قبول می آید. (به ج ی که در آ مقاله قرار دادیم توجه کنید.)۴-طراحی بیرونی:در سمند سورن شاهد تغییرات خوبی هستیم، چرا که این خودروی برع بیشتر مدل های سمند دارای ظاهر بهتر و متفاوت تری است، بی شک خودروهای ملی به شدت نسبت به محصولات جهانی عقب افتاده اند، به نحوی که اکثر این محصولات دارای بدنه ساده می باشند، این امر در سمند سورن کمتر مشاهده می شود و بی شک طراحی ظاهری سمند سورن نسبت به همتایان داخلیش به روز تر می باشد. (خودرویی چون دنا هم در زمینه طراحی عملکرد خوبی را داراست.)نمای خارجی سمند سورننمای خارجی سمند سورننمای خارجی سمند سورن۵-طراحی داخلی سمند سورن:سمند سورن در بخش داخلی هم تغییرات مثبت بسیاری را به خود دیده است، دیگر در سمند سورن شاهد طرح چوب نیستیم، و ک ن این خودروی ملی کمی مدرن تر از نمونه های دیگر داخلی می باشد.بعد از بررسی محاسن و معایب سورن توربو در ادامه کلیاتی را در خصوص سورن توربو خواهیم داد…قیمت:اول از همه باید گفت که مجله تخصصی اول خودرو هر روز قیمت تمامی خودروهای بازار ایران را به روزرسانی می کند، لذا شما در هر لحظه می توانید با مراجعه به بخش قیمت این سایت قیمت روز انواع سمند سورن و دیگر محصولات ایران خودرو (و دیگر کمپانی هایی که خودروهای داخلی و خارجی را عرضه می کنند.) را مشاهده نمایید، بعد از آن هم لازم است که این نکته را بگویم که ایران خودرو در حال حاضر چند نسخه سمند سورن را با قیمت های گوناگون عرضه می کند که سمند سورن توربو از گران ترین نسخه های این خودرو محسوب می شود، در این بازه قیمتی سمند سورن رقبای درخوری را دارد، که از مهمترین آنها می توان به پژو پارس اشاره کرد، در ادامه در خصوص رقبای سمند سورن صحبت خواهیم کرد. (برای مشاهده قیمت روز محصولات ایران خودرو اینجا کلیک کنید.)امکانات رفاهی:سمند سورن از خودروهای خوب داخلی در بخش امکانات رفاهی به حساب می آید، در زیر امکانات رفاهی سمند سورن قابل مشاهده است.سیستم تهویه مطبوع:کنترل اتوماتیک در کنار دریچه تهویه که برای قسمت عقب در نظر گرفته شده است.سیستم مولتی مدیا:سیستم صوتی کاملا جدید mp3 که طراحی یکپارچه را داراست در ضمن رمز ضد سرقت هم دارد.هندزفری موبایل- در ضمن وجی sub woofer را هم داراست.بلندگوی که هم برای بخش جلو و هم برای بخش عقب در نظر گرفته شده است.تیوتر و آنتن اکتیوسیستم صندلیهای جلو و عقب:تنظیم برقی پشتی صندلی‏ های قسمت جلوتنظیم اهرمی ارتفاع (فقط برای صندلی راننده خودروی)پشت سری صندلی های بخش جلویی خودرو امکان تنظیم ارتفاع و زاویه را داراست.پشت سری صندلی عقب یکپارچه با صندلی خودرویامکان دسترسی به صندوق عقب خودروی از داخل ک نسیستم آیینه ها:تنظیم آینه ‏های جانبی برقی، در ضمن آینه های جانبی به گرمکن مجهز هستند.آینه‏ های جانبی راهنمادار و تاشونده که اتوماتیک می باشد.آینه آرایش چراغ دار را داراست.سیستم شیشه ها:بالابر به شکل برقی برای شیشه های جلو و عقب خودرو تعبیه شده است.سیستم روشنایی جلو و عقب:چراغهای جلو قابلیت تنظیم زاویه نور را دارند.مه شکن جلو را داراست.سنسورهای پیش فعال سیستم:سنسور دنده عقبدیگر امکانات رفاهی:امکان باز درب صندوق عقب از درون ک ن و همچنین به وسیله ی سوییچ خودروی وجود دارد.این امکان وجود دارد که آینه های جانبی را از داخل ک ن و یا به وسیه ی سوئیچ خودروی جمع کنید.کارت طلایی سه ستارهرقبا سمند سورن توربو:در زیر ج ی را در اختیار شما قرار داده ایم که می توانید به وسیله ی این ج مقایسه ی کلی را بین سمند سورن توربو و رقبایش صورت دهید:مشخصاتسمند سورن توربوپژو ۲۰۶ اس دیدناجک j5تندر ۹۰ پلاسپژو پارسحجم پیشرانه(سی سی)۱۶۵۰۱۵۸۷۱۶۴۵۱۶۰۰ ۱۵۸۷تعداد سیلندرها۴۴۴۴ ۴شتاب صفر تا صد (ثانیه)۱۰٫۹۱۱٫۴۱۳٫۵۱۱٫۷ ۱۳٫۲حداکثر توان وجی (اسب بخار)۱۵۰۱۱۰۱۱۵۱۰۵ ۱۰۸بیشینه سرعت (کیلومتر / ساعت)۲۰۵۱۹۳۱۹۰۱۷۵ ۱۹۰حجم صندوق عقب (لیتر) ۵۰۰۳۲۵۵۰۰۵۱۰ ۴۷۰حجم باک بنزین (لیتر)۶۶۵۰۶۰۵۰ ۷۰مصرف سوخت ترکیبی (۱۰۰ کیلومتر)۸٫۱۷٫۴۴۷٫۷۸٫۳ ۷٫۵طول ( بر حسب میلی متر)۴۵۳۴۴۱۸۸۴۵۵۸۴۲۹۰ ۴۴۹۸عرض ( بر حسب میلی متر)۱۹۴۴۱۶۵۵۱۹۴۴۱۷۴۰ ۱۷۰۴ارتفاع ( بر حسب میلی متر)۱۴۶۰۱۴۵۶۱۴۶۰۱۵۲۵ ۱۴۱۰وزن (کیلوگرم)۱۲۵۷۱۱۹۰۱۲۵۸۱۱۱۵ ۱۲۱۵استاندارد آلایندگییورو ۴یورو ۲یورو ۴یورو ۴یورو ۳قیمت (به میلیون تومان)۳۸ تا ۴۰۳۸ تا ۳۹۴۳ تا ۴۴۵۰ تا ۵۲ ۳۷ تا ۵۲نمای خارجی سمند سورننمای خارجی سمند سورننمای خارجی سمند سورنتفاوت سمند سورن با سمند معمولی:در زیر تفاوت های بین سمند سورن و سمند معمولی را مشاهده می کنید:سمند سورن ستون فرمان تلسکوپی دارد که در زمان وقوع تصادف از داخل جمع می گردد و به همین علت به راننده آسیب نمی رسد، موضوعی که در سمند معمولی وجود ندارد.در سمند سورن موتور عایق است به همین علت صدای کمتری به ک ن وارد می شود، موضوعی که در سمند معمولی وجود ندارد.آپشن های ایمنی و رفاهی بهتر سمند سورن نسبت به سمند معمولیطراحی ظاهری بهتر و به روزتر در سمند سورنبهبود طراحی داخلی در سمند سورن، به نحوی که شاهد چیدمان بهتر در ک ن نسبت به سمند معمولی هستیم، لازم به ذکر است که بیشتر ادوات ک ن در سمند سورن در یک قاب عمودی قرار گرفته است.انواع سمند سورن از ابتدا تا به امروز:سمند mux که این مدل با داشبورد سمند معمولی م ی پل با دو کد ارائه می شود:کد نخست با رینگ آلومینیومیکد دوم هم با رینگ فولادیسمند elx هم با موتور موسوم به lc که دارای ۱۷۶۱ سی سی حجم است عرضه می گردد:کد نخست با رینگ آلومینیومی که تریم خا تری دارد.کد دوم با رینگ فولادی که تریم خا تری دارد.کد سوم رینگ آلومینیومی با تریم بژ می باشد.سمند elx دومی هم با موتور ef7 که یک موتور ملی است (حجم ۱۶۴۵ سی سی) ارائه می گردد:کد نخست با رینگ آلومینیومی که تریم خا تری دارد.کد دوم با رینگ فولادی که تریم خا تری دارد.کد سوم رینگ آلومینیومی با تریم بژ می باشد.کد چهارم هم رینگ فولادی با تریم بژ می باشد.سمند elx بعدی هم با موتور ef7 توربو شارژ به یداران تحویل داده می شود، جدیدا هم سمند سورن توربو جدید هم عرضه می شود.برای مشاهده قیمت روز سمند سورن و دیگر محصولات ایران خودرو اینجا کلیک کنید.0برچسب
ایران خودروتوربوسمندسورن
فناوری خودران و مدل های الکتریکی در حال پیشرفت هستند و شرکت های زیادی مثل تسلا، در حال توسعه ی خودروی خودران و به خصوص کامیون هستند. اما ظهور این فناوری برای انسان، فرصت است یا تهدید؟هفته ی گذشته، ایلان ماسک از بزرگ ترین محصول تسلا یعنی کامیون تمام برقی، رونمایی کرد. این کامیون برقی موسوم به سمی (semi) قابلیت طی مسافت ۸۰۰ کیلومتر با یک بار شارژ و ظرفیت کشش بیش از ۳۶ تن بار دارد و به فناوری خودران نیز مجهز خواهد بود. سمی از ویژگی اتوپایلوت (autopilot)، نسل دوم فناوری نیمه خودران تسلا استفاده می کند؛ این فناوری قابلیت هایی چون ترمز خ ر، سیستم رانندگی در بین خطوط و هشداردهنده ی انحراف مسیر را به همراه دارد.ایلان ماسک، در مراسم رونمایی از سمی که از سال ۲۰۱۹ وارد خط تولید می شود، گفت:تمام کامیون هایی که در آینده عرضه می کنیم، ویژگی اتوپایلوت را به صورت استاندارد در اختیار دارند؛ اتوپایلوت، جهش بزرگی در ایمنی است.ایلان ماسکشاید این حرف ایلان ماسک حقیقت داشته باشد. هرساله حدود چهار هزار یی در تصادفات کامیون ها جان خود را از دست می دهند که در بیشتر موارد، عامل تصادف خطای انسانی است. ظهور کامیون های خودران، بدون شک عصر جدیدی در این حوزه به وجود می آورد و برای سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که در حرفه ی رانندگی با کامیون و انتقال بار مشغول هستند، بسیار مهم خواهد بود. به دلیل کمبود پژوهش در این حوزه، دقیقاً مشخص نیست که تأثیر حضور فناوری خودران در کامیون رانی تا چه حد خواهد بود. اما می توان مطمئن بود که فناوری خودران حتما تغییراتی در کامیون رانی به وجود می آورد و با نگاهی به تست شرکت های مختلف در فلوریدا و کالیفرنیا و دیگر نقاط جهان، می توان یک دید کلی از آینده ی کامیون رانی در کنار فناوری خودران به دست آورد. در ادامه، تأثیر و اهمیت کامیون های خودران در صنعت حمل و نقل و وضعیت شغلی راننده های کامیون را بررسی می کنیم.مقاله های مرتبط:وضعیت کامیون رانی امروز در بر اساس پژوهش انجام شده توسط مؤسسه ی gps واشنگتن دی سی، کامیون رانی در ، در رده ی شغل های متوسط قرار می گیرد. میانه ی درآمد سالانه ی رانندگان کامیون های سنگین، ۳۴ هزار و ۷۶۸ دلار است که این مبلغ، ۱۱ درصد از میانه ی درآمد سالانه ی متوسط کشور بیشتر است. شغل کامیون رانی برای افراد سیاه پوست، لاتین تبار و بومیان یی که به دلیل مشکلات نژادی در دیگر حوزه ها ی کارگری حضور ندارند، فرصت خوبی برای ب درآمد به حساب می آید. اکثر شرکت های کامیون رانی اتحادیه دارند و برای استخدام به عنوان راننده کامیون، به تحصیلات عالی نیازی نیست. احتمالاً با درآمد حاصل از رانندگی کامیون، ثروتمند شدن مشکل است؛ اما برای افرادی که با محدودیت های مختلف نژادی روبه رو هستند و در طی سه دهه ی گذشته، فرصت شغل های کارگری کارخانه ای را از دست داده اند، گزینه ی خوبی خواهد بود.کامیون ولووبا اینحال رانندگی کامیون، شغل چندان خوبی نیست و باید ساعت ها تنها و بدون حرکت پشت فرمان بود و با خستگی روانی آن دست و پنجه نرم کرد. علاوه بر این، رانندگان کامیون که مسافت های طولانی طی می کنند، شاید تا چند ماه از خانواده و دوستان دور باشند. بنابراین معمولا راننده های کامیون، پس از مدتی از این شغل دست می کشند که در واقع بر اساس گزارشات موجود، تعداد رانندگان کامیون در کم شده است. انجمن رانندگان کامیون گزارش داده که در سال سال جاری میلادی، تعداد رانندگان کامیون های سنگین حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است و تا پایان سال ۲۰۱۷، این شغل با کمبود ۵۰ هزار راننده مواجه می شود.با این حال همانند برنامه ی ایلان ماسک برای آینده، صنعت باربری روزبه روز در حال پیشرفت است. امروزه انتقال ۷۰ درصد اقلام مختلف برابر با ۱۰.۷ میلیارد تن در ، زمینی و به وسیله ی کامیون ها انجام می شود که حاصل آن، درآمد ۷۱۹ میلیارد دلاری است. به لطف رشد اقتصادی و جمعیت، مؤسسه ی حمل و نقل ata معتقد است که صنعت کامیون رانی تا سال ۲۰۲۳، با ۳.۴ رشد مواجه خواهد شد. وجود فناوری خودران در این صنعت می تواند بسیار مفید باشد.رانندگی خودران در مقایسه با جاده های شهری، در بزرگراه ها آسان تر خواهد بود؛ چرا که کامیون های بزرگ با مواردی چون عابران پیاده، دوچرخه سواران و چراغ های راهنمایی روبه رو نیستند و بنابراین بدون نیاز به مانور زیاد، به مسیر خود ادامه می دهند. در واقع در بیشتر کشورهای جهان، برخلاف تست های تا ی های خودران در آریزونا و پیتسبرگ، اولین تجربه ی فناوری خودران با کامیون های سنگین تر از ۳۰ تن خواهد بود.کامیون خودرانآینده ی شغل کامیون رانی در اما آینده ی کامیون رانی چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال، به تعریف هر فرد از کامیون رانی بستگی دارد؛ چرا که حداقل تا آینده ی نزدیک، کامیون رانی به طور صد درصد خودران نخواهد شد.به عنوان مثال، ۶ سال از زمان تاًسیس استارتاپ پلوتون تکنولوژی (peloton technology) می گذرد. هدف نهایی مدیران پلوتون تکنولوژی، ایجاد یک گروه خاص از کامیون ها است که به صورت گروهی در کنار هم رانندگی کنند و از طریق امواج رادیویی با هم گفتگو کنند. رانندگان این کامیون ها فقط درصورتی که کامیون آن ها سرگروه باشد و دیگر کامیون ها به دنبال آن حرکت کنند، لازم است پشت فرمان بنشیند؛ راننده هایی که کامیون آن ها سرگروه نیست، می توانند آزاد باشند، ج حل کنند، چرت بزنند یا با استفاده از لپ تاپ، شبکه ی باربری خود را مدیریت کنند (احتمالا برای این کار به آموزش های بیشتری نیاز دارند). استارتاپ امبارک (embark) آینده ی فناوری خودران در کامیون رانی را به گونه ای متفاوت تجسم می کند. از نظر مدیران امبارک، کامیون رانی آینده مانند کشتی های یدک کش است؛ رانندگان کامیون ها در وجی بزرگراه منتظر کامیون خودران می مانند تا با رسیدن کامیون، محموله را به بندرگاه یا به عقیده ی مدیران امبارک، به «مرکز پخش» منتقل کنند. بر اساس گزارش جدید منتشرشده، شرکت نوپای امبارک در حال تست این سیستم با خودروهای نیمه خودران است. در این آزمایش، حمل و نقل انواع یخچال بین تگزاس و کالیفرنیا انجام می شود که البته برای بررسی نحوه ی عملکرد سیستم، یک راننده در کامیون حضور دارد.کامیون semi تسلاشرکت نوپای استارسکی روبوتی (starsky robotics) رویکرد دیگری را در پیش گرفته است. این شرکت با استخدام ۶ راننده به صورت تمام وقت، به جای قرار دادن آن ها در کامیون، یک مرکز تماس برای آن ها در نظر گرفته است. این شرکت که در حال تست سیستم خود در بزرگراه های فلوریدا است، رانندگان را در یک دفتر کار قرار می دهد. این افراد با استفاده از یک دسته فرمان از راه دور، در مسیرهای مشکل مانند جاده هایی که در حال تعمیر هستند و چند کیلومتر مانده به مرکز توزیع و پخش، کامیون را به صورت دستی هدایت می کنند. در باقی مسیر که در بزرگراه انجام می شود، کنترل کامیون تماماً خ ر خواهد بود. بر اساس پیش بینی مدیران استارسکی روبوتی ، یک راننده در شیفت کاری هشت ساعته، می تواند تا ۳۰ دستگاه کامیون را مدیریت کند. استفان شلتز-آما ، مؤسس این استارتاپ می گوید:رانندگان از راه دور همه چیز را مدیریت می کنند و پس از تمام شدن شیفت کاری، به خانه خود برمی گردند.بر اساس رویکردهای فعلی، کامیون های خودران برای مدیریت و رانندگی به افراد کمتری نیاز دارند؛ در واقع کارشناسان شرکت خدمات مالی گلدمن سا پیش بینی می کنند که با ظهور فناوری خودران، در شغل های مرتبط با رانندگی تا ۳۰۰ هزار راننده بیکار خواهند شد. البته این مورد تا یک دهه ی آینده اتفاق نخواهد افتاد. جانی موریس، مسئول سیاست گذاری استارتاپ امبارک می گوید:فناوری خودران، خیلی زودتر از آن چه مردم فکر می کنند از راه می رسد؛ ولی همه گیر شدن آن در کل به زمان بیشتری نیاز دارد.شاید در ابتدا استفاده از کامیون های خودران فقط در بخشی از ، مثلا مناطقی که آب و هوای معتدل دارند، اجرا شود؛ چرا که سنسورهای موجود در فناوری خودران فعلی، در آب و هوای برفی عملکرد خوبی ندارند.کامیون خودرانهمانطور که انتظار می رود، اتحادیه ی صنف رانندگان کامیون، فناوری خودران کامیون ها را زیر سؤال می برد. سم لوشه، ی قانونی سندیکای رانندگان کامیون می گوید:فقط مسئله ی از دست دادن شغل رانندگان نیست؛ شرایط کاری راننده ای که همچنان در کامیون باید حضور داشته باشد هم در میان است. اگر شرکت ادعا کند که راننده واقعا رانندگی نمی کند و فقط در کامیون حضور دارد؛ چطور می توانیم از احتمال فشار کاری بیش از اندازه بر راننده چشم پوشی کنیم؟اتحادیه صنفی رانندگان کامیون که به عنوان حدود ۶۰۰ هزار راننده کامیون فعالیت می کند، در مورد دستمزد پایین رانندگان هم نگران است. درواقع اتحادیه معتقد است که به دلیل کاهش کار دستی انسان هنگام کنترل کامیون، امکان کاهش حقوق وجود دارد. بیکار شدن رانندگان کامیون ، در برخی ای ها تأثیر پررنگ تری خواهد داشت. بر اساس گزارش مؤسسه ی gps، ای هایی مانند داکوتای شمالی، وایومینگ، ویرجینیای غربی، میسی سیپی و آرکانزاس که بیشترین سهم را در حمل و نقل جاده ای با کامیون دارند، حتما تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ولی هنوز هم برای بررسی تأثیر فناوری خودران بر کامیون رانی، به تحقیقات بیشتری نیاز است.کامیون خودرانمایا راکیمور، مدیر مؤسسه ی gps و یکی از نویسندگان گزارش تأثیر فناوری خودران بر کامیون رانی، از کم فکری قانون گذاران، سیاست مداران و کارشناسان صنعت خودروسازی در رابطه با اثرات جانبی فناوری خودران در حوزه های مختلف متعجب شده است. او هنگامی که گزارش خود را در جلسات مختلف کارشناسی ارائه می داد گفت:مشخص نیست که آیا کارشناسان مربوطه قبل از توسعه‎ی فناوری خودران، مدل سازی، تحقیق یا پیش بینی خاصی در مورد اثرات م ب این فناوری بر شغل طبقه ی کارگر انجام داده باشند.اولین قوانین مربوط به فناوری خودران در حال تنظیم شدن و رسیدن به کنگره ی است؛ ولی با توجه به اخبار منتشرشده، خودروهای تجاری مانند کامیون ها در این قوانین منظور نمی شوند. بنابراین مسئله ی قوانین و مقررات کامیون های خودران در هر ای به طور مستقل انجام خواهد شد. جانی موریس، مسئول سیاست گذاری استارتاپ امبارک، معتقد است که فقدان تحقیقات در این زمینه، به شرایط مربوط می شود:اندازه گیری مواردی که الان در اختیار داریم و روزی از بین می رود خیلی راحت تر است؛ اما اندازه گیری چیزهایی که از طریق نوآوری به وجود می آیند بسیار مشکل تر است.کامیون خودرانشاید بهتر باشد برای درک ظهور فناوری ها به تاریخ نگاه کنیم. پس از اختراع خودرو، صنعت درشکه سواری از بین رفت؛ ولی با آمدن مدل های درون سوز، انواع مختلف شغل در صنعت گردشگری و خدمات سفر، صنعت نفت و گاز و اتوبوس رانی به وجود آمد.نظر شما چیست؟ آیا با ظهور فناوری خودران، نسل فعلی کامیون ها به سرنوشت درشکه های سده ی ۱۹ میلادی دچار خواهند شد؟
برترین ها - ترجمه از محمد کاملان: قسمت بزرگی از صنعت حمل ونقل دنیا را کامیون و تریلی ها می چرخانند. سلاطین جاده ها در گرما و سرما، کش جاده را در پیش می گیرند تا کالاهای مورد نیاز مردم سالم و سلامت به دست آن ها برسد. افزایش تجارت باعث شده است تا کامیون و تریلی های بزرگ و ۱۸ چرخ پیشرفت چشمگیری داشته باشند، از طرف دیگر فشار مجامع طرفدار محیط زیست نیز باعث شده تا شرکت های سازنده کامیون و تریلی در دنیا میلیون ها دلار بودجه برای بهینه سازی مصرف سوخت موتور این خودروهای پرمصرف ج کنند.تمامی این موارد دست به دست هم داده اند تا صنعت ساخت کامیون و تریلی شاهد اقتدار برند های قدیمی و نام های جدیدی باشد که این صنعت را به پیش میبرند. به همین منظور خالی از لطف نیست اگر در ادامه به ۱۰ شرکت بزرگ سازنده کامیون و تریلی در دنیا نگاهی داشته باشیم.۱۰. اسکانیا
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا (کاملان)
تعداد ۸۱،۳۵۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. امکان ندارد جایی صحبت از خودروهای سنگین به میان بیاید و اشاره ای به اسکانیا نشود. اسکانیا که یکی دیگر از زیرمجموعه های برند فول واگن ag است در سوئیس مستقر است و قطعات تریلی های اسکانیا در سوئیس، فرانسه، هلند، هندوستان، آرژانتین، برزیل، لهستان و روسیه تولید می شود.
خط تولید کامیون های اسکانیا در ۱۰ کشور مختلف در اروپا و آفریقا واقع شده است. اسکانیا اخیراً نسل جدیدی از کامیون ها را معرفی کرده که در آن ها شاهد حضور موتورهای جدید v6 هستیم. این موتورها مصرف سوخت بهینه ای به میزان ۷ تا ۱۰ درصد دارند.

۹. مان
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۸۳،۲۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. برند مان (man) نیز یکی دیگر از زیرمجموعه های فول واگن ag به حساب می آید. این برند به ساخت اتوبوس، کامیون و موتور ماشین های سنگین مشغول است. به تازگی واحد تولید کامیون و اتوبوس مان با گروه لجستیک db schenker برای ایجاد شبکه ای از کامیون ها با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت جاده ها وارد همکاری شده است.

۸. شرکت paccar inc
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۱۰۴،۹۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. این شرکت ا ی، کامیون های مختلفی را با برند های peterbilt، kenworth و (daf)، تولید می کند. این امر باعث شده است تا paccar inc چیزی حدود ۲۸.۵ درصد از بازار کامیون های کلاس ۸ را در اختیار بگیرد. سهم paccar inc در بازار اروپا نیز کم نیست و کامیون های نیمه سنگین فروخته شده از جانب این شرکت چیزی حدود ۱۶.۲ درصد از بازار اروپا را شامل می شود.

۷. ایوکو
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد۱۳۴،۳۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. ایوکو نیز نام آشنایی برای علاقه مندان به کامیون و تریلی در ایران است. این برند که زیرمجموعه ای از برند هلندی cnh industrial nv به حساب می آید و در سال جاری میلادی توانسته است ۱۴۰،۲۰۰ دستگاه خودرو را روانه بازار کند. جالب اینجاست که از این آمار حدود ۴ هزار دستگاه خودرو برای مصارف نظامی و استفاده در سرویس های آتش نشانی ساخته شده اند. ۹،۳۰۰ دستگاه از خودروهای ساخته شده توسط این برند در سال جاری میلادی اتوبوس بوده اند. بیشترین بازار برند ایوکو در اروپا است و بنا به گزارش های منتشر شده این برند ۱۱.۳ درصد از بازار کامیون های سنگین اروپا را در اختیار دارد.

۶. هینو (hino)
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا

تعداد ۱۷۱،۸۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. همان گونه که از اسم این برند پیداست با یک برند ژاپنی تولید کننده کامیون و اتوبوس طرف هستیم. هینو توانسته است چیزی معادل ۳۷.۷ درصد از بازار اتوبوس و کامیون های سنگین ژاپن را در اختیار داشته باشد. البته هینو در بازارهای جهانی فروش خوبی را تجربه نمی کند و در سال میلادی ۲۰۱۶ توانسته است تنها چیزی حدود ۲.۱ درصد از سهم فروش کامیون و خودروهای سنگین دنیا را از آن خود کند.

۵. گروه خودروسازی ولوو
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۱۹۰،۴۲۴ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. گروه خودروسازی ولوو، کامیون های سنگینی با برندهای ولوو، ud، رنو، ماک (mack)، eicher و dongfeng راهی بازار می کند. طیف گسترده خودروهای سنگینی که ولوو روانه بازار کرده است باعث شده تا برند های زیر مجموعه گروه خودروسازی ولوو در سال ۲۰۱۶ در اروپا بازار خوبی را تجربه کنند. البته این سکه روی دیگری نیز دارد و بازار ولوو در کشورهای ی شمالی و برزیل روبه رکود گذاشته است.

۴. شرکت navistar international corp
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۳۱۳،۶۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. این شرکت بزرگ نیز خودروهای تجاری و کامیون های نظامی زیادی را با برند های مختلف با موتورهای دیزل اختصاصی روانه بازار کرده است. از طرف دیگر شاهد عرضه اتوبوس هایی با برند ic نیز از جانب این شرکت هستیم. و کانادا به عنوان بازارهای اصلی این شرکت به حساب می آیند.

۳. شرکت dongfeng
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۳۶۹،۱۰۰ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. همان گونه که از نام این شرکت پیداست با یک برند چینی یی طرف هستیم که به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های کامیون به حساب می آید. این برند حدود ۱۱ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و این آمار از افزایش ۷ درصدی سهم این برند نسبت به سال های گذشته حکایت دارد.

۲. شرکت tata motors limited
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا
تعداد ۳۸۸،۳۹۶ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. به احتمال زیاد حتی نام این شرکت به گوش شما نخورده اما جالب است بدانید tata motors limited به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی در تمام دنیا به حساب می آید. جالب تر اینکه برندهای معتبری مانند جگوار، لندروور و خودروهای کره ای دوو به عنوان برندهای زیر مجموعه این شرکت به حساب می آیند. این شرکت علاقه زیادی به فروش محصولات هر برند در بازارهای محلی همان کشور دارد.

۱. گروه دایملر
سلاطین جاده ها را چه شرکت هایی می سازند؟ نگاهی به بزرگ ترین شرکت های سازنده کامیون در دنیاتعداد ۴۱۵،۱۰۸ دستگاه کامیون و تریلی در سال ۲۰۱۶ به فروش رسانده است. گروه دایملر (daimler) نیز یکی دیگر از شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا است که به احتمال زیاد اسم آن به گوش شما نخورده، اما برندهای زیرمجموعه این گروه بسیار معتبر هستند. در این زمینه می توان به اسامی بزرگی مانند مرسدس بنز، وسترن استار، فرایت لاینِر، میتسوبیشی فوزو و bharatbenz اشاره کرد.این روزها گروه خودروسازی دایملر کاروکاسبی خوبی را تجربه نمی کند و بنا به گزارش های مالی که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است فروش این شرکت به میزان ۱۷ درصد در بازارهای ، ترکیه، ی لاتین و کشورهای قاره ی شمالی افت داشته است.در این قسمت به پایان فهرست بزرگترین شرکت های سازنده کامیون در دنیا رسیدیم، پیشنهاد می کنیم اگر شما هم از طرفداران دوآتشه کامیون های سنگین و تریلی ها هستید و شرکتی در ذهن شماست که ما به آن اشاره نکردیم، نام آن را در قسمت نظرات با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
گرچه برخی خودروسازان پیش از تسلا سنگین های الکتریکی را وارد بازار د اما فاصله بسیاری تا تحقق مدلی شبیه به تسلا دارندبه گزارش اخبار خودرو ، تسلا به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید خودروهای برقی که تا امروز پیشرفت های فراوانی در این زمینه داشته است در پایان هفته گذشته پس از هیاهوی فراوان یک کامیون متوسط الکتریکی را رونمایی کرد که در نوع خود منحصر به فرد است.ایلان ماسک، مدیرعامل خودروسازی تسلا که همواره با اعتماد به نفس بالایی از این کامیون سخن می گفت، در آ ین توئیت پیش از رونمایی این کامیون اظهار کرد: «این خودرو قرار است مغزها را در جمجمه شما منفجر کند.» و سرانجام این خودرو پس از چندین بار تغییر در اعلام زمان رونمایی، برداری شد.آ ین تاخیر این خودرو به خاطر تغییراتی در سیستم های تسلا مدل ۳ بود که زمان رونمایی و نهایی این پروژه را عقب انداخت. حال اما شرکت تسلا با گذشت دو سال و پیش از نمایشگاه خودروهای از کامیون تمام الکتریکی خود به صورت رسمی رونمایی کرده است.هرچند در این مدت خودروسازان بزرگ دیگری چراغ خاموش از محصولات تمام برقی خود رونمایی د و پیش از تسلا به دنیای واقعی خودروهای الکتریکی قدم گذاشتند اما نمی توان محصول خارق العاده تسلا را نادیده گرفت.با ورود این خودرو به بازار هزینه حمل ونقل کاهش و امنیت جابه جایی بار افزایش چشمگیری خواهد داشت. همچنین گفته می شود این خودرو می تواند در مسیرهای طولانی کار کند و احساس یک خودروی اسپرت را به راننده می دهد.تمام انرژی این خودرو از باتری های پیشرفته تامین خواهد شد. در ادامه این مطلب، نگاهی خواهیم داشت به مشخصات فنی و ظاهری کامیون الکتریکی رونمایی شده توسط تسلا.رونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلارونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلاصفر تا ۱۰۰ در ۵ ثانیه
دو سال پیش نخستین های طراحی این کامیون که semi نام دارد، شنیده شد. حال بعد از رونمایی از این کامیون ویژگی های منحصر به فردی در آن دیده می شود که به نظر می رسد بسیاری از خودروسازان گرچه زودتر از تسلا، سنگین های الکتریکی را وارد بازار د اما فاصله بسیاری تا تحقق مدلی شبیه به تسلا دارند.این کامیون عجیب می تواند شت برابر با یک خودروی اسپرت داشته باشد. از این رو سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در کمتر از ۵ ثانیه محقق می کند. هرچند اعلام شده است این ح در صورتی به دست می آید که کامیون تسلا بار نداشته باشد اما چنانچه این کامیون با تمام ظرفیت بارگیری خود یعنی ۴۰ تن شروع به حرکت کند می تواند در ۲۰ ثانیه سرعت خود را به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برساند.از این اعداد و ارقام می توان نتیجه گرفت که کامیون تمام الکتریکی تسلا، از محدوده حرکتی فوق العاده ای برخوردار است، از این رو بسیاری از کارشناسان شتاب گیری آن را با خودروهایی مانند آلفارومئو ی ان می دانند.رونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلارونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلاکامیون چهارموتوره تسلادر کامیون شگفت انگیز تسلا از چهار موتور الکتریکی قدرتمند روی تمام چرخ های عقب استفاده شده است که این موتورها نیروی خود را به صورت خطی به چرخ ها ارسال می کنند. چنانچه تنها دو موتور الکتریکی از این چهار موتور فعال باشند، تاثیر زیادی بر عملکرد آن نخواهند داشت و همچنان در مقایسه با کامیون های دیزلی عملکرد بهتری خواهد داشت.کامیونی با آیرودینامک بوگاتییکی دیگر از شگفتی های این کامیون میزان آیرودینامیکی آن بوده که شرکت تسلا اعلام کرده است. آیرودینامیک این کامیون با توجه به اندازه های آن با بوگاتی شیرون رقابت می کند و حتی بوگاتی را پشت سر می گذارد. ضریب آیرودینامیکی کامیون تمام الکتریکی تسلا cd 0.36 اعلام شده و این در حالی است که این عدد در بوگاتی شیرون به cd 0.38 می رسد.کامیونی با آیرودینامک بوگاتیکامیونی با آیرودینامک بوگاتیبه واسطه برخورداری از چنین ضریب آیرودینامیکی کامیون تسلا با هر بار شارژ، ۸۰۴ کیلومتر را طی خواهد کرد. از سوی دیگر این کامیون خارق العاده مجهز به فلاپ هایی است که زمان حرکت باز شده و فاصله بین کشنده و تریلر را پر می کنند و به این ترتیب تاثیر بسیار مثبتی روی بهبود آیرودینامیکی کامیون می گذارند. همچنین به گفته مدیران تسلا نسخه کوچک تری از این کامیون هم قابل سفارش است که با محدوده حرکت ۴۰۰ کیلومتر تولید خواهد شد.به کارگیری مگاشارژر هاطی مسافتی معادل ۸۰۴ کیلومتر با هر بار شارژ در کامیون تسلا، باعث نشده است سازندگان این خودرو نیاز آن را به شارژر های مخصوص نادیده بگیرند. از این رو شرکت تسلا، تکنولوژی مگاشارژر را به منظور دسترسی آسان این کامیون به محل شارژ طراحی و از آن رونمایی کرده است.مگاشارژرها قرار است در ایستگاه های شارژ و استراحتگاه های کامیون ها نصب شوند و تنها در ۳۰ دقیقه انرژی مورد نیاز به منظور سپری ۶۵۰ کیلومتر را در اختیار این کامیون قرار خواهند داد.ویژگی ها و سیستم های ایمنی تسلاموقعیت راننده در مرکز ک ن کامیون تمام الکتریکی تسلا تعبیه شده؛ به گونه ای که در دو طرف راننده دو عدد نمایشگر لمسی بزرگ قرار گرفته است. در اطراف کامیون نیز به منظور حذف نقاط کور، به جای آینه بغل، دوربین هایی نصب شده است.تمام سیستم های ایمنی و کمکی رانندگی جدید نیز در این کامیون موجود هستند و حتی راننده می تواند ح رانندگی خ ر را نیز فعال کند. از دیگر ویژگی های ایمنی پیشرفته این کامیون نیز می توان به سیستم هشدار وج از جاده و نگهداری کامیون بین خطوط اشاره کرد.همچنین این کامیون توانایی صعود به شیبی با میزان ۵ درصد را با حداکثر سرعت حدود ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت را دارد.۲۰ درصد کاهش هزینه؛ ۲۰۰ هزار دلار صرفه جوییپیش بینی شده که این کامیون در مقایسه با کامیون های دیزلی حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه را برای اپراتورها به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر گارانتی این کامیون شامل یک میلیون مایل خواهد بود. به گفته تسلا یداران این کامیون در این مدت حدود ۲۰۰ هزار دلار در هزینه ها صرفه جویی خواهند کرد.۲۰۱۹؛ سال ورود به بازاردر پایان شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد تولید این کامیون تمام الکتریکی را در سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز خواهد کرد و هنوز قیمت مشخصی برای آن از سوی مسئولان شرکت اعلام نشده است اما مشتریان می توانند با پرداخت ۵ هزار دلار آن را پیش ید کرده و در سال ۲۰۱۹ تحویل بگیرند. تسلا در حال حاضر به غیر از این پروژه بر روی یک مدل مینی بوس الکتریکی، مدل شاسی بلند y و وانت پیکاپ هم کار می کند.رونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلارونمایی از دو کامیون سمای و یک رودستر جدید تسلاسفارش از فروشگاه زنجیره ای کاناداسخنگوی فروشگاه زنجیره ای لوبلا کاس کانادا طی بیانیه ای اعلام کرد: این فروشگاه زنجیره ای ۲۵ نسخه از کامیون جدید تسلا را سفارش داده است. به گفته سخنگوی این فروشگاه زنجیره ای، هدف فروشگاه لوبلاکاس از ید و سفارش این سری کامیون های الکتریکی، عرضه و حضور گسترده در بازار خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ است، بهای این کامیون ها از سوی شرکت تسلا و این فروشگاه منتشر نشده است.تهدیدی برای خودروهای دیزلیبا پیشرفت هایی که در زمینه خودروهای الکتریکی اتفاق افتاده است، این خودروها روزبه روز موانع را پشت سر می گذارند و به دنیای متنوع تری وارد می شوند. کشورهای بسیاری از جمله انگلستان، اسپانیا، فرانسه، نروژ، یونان، چین و هند تصمیم گرفته اند نهایتا تا سال ۲۰۴۰ میلادی تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را که موجب آلودگی هوا می شوند، ممنوع اعلام کنند.افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروها، موجب شده است شرکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.پیشتازی مسافری ها نسبت به باری هابسیاری از خودروسازان به عرصه تولید این قبیل خودروها وارد شده اند و به دنبال دستی به محصولات پاک برای کاهش آلایندگی ها، خودروهای خود را به سمت استفاده از سوخت برقی هدایت می کنند.به دلیل آن که خودروهای سنگین و نیمه سنگین سهم بیشتری از آلودگی دارند، سازندگان این سگمنت خودرویی نیز از تولید نمونه های تمام و نیمه الکتریکی بازنمانده و سوخت های پاک را جایگزین سوخت های آلوده ای مانند دیزل کرده اند.خودروهای سنگین مسافری پیش از این به دنیای الکتریکی ها وارد و خودروسازانی مانند بنز، در تولید این اتوبوس ها پیش قدم شدند. خودروهای باری اما با فاصله اندکی از مسافری ها به سمت برقی شدن رفتند، با این حال خودروسازان سعی د فاصله پیش آمده را جبران کنند و تولید این باری های الکتریکی را هم در برنامه کاری خود قرار دهند.نویسنده : فرانک آقاصفیفرانک آقاصفی نویسنده : فرانک آقاصفیمشاهده تمام مطالب فرانک آقاصفی فرانک آقاصفی 18 نوشته در اخبار خودرو دارد. درباره نویسنده :

جهت دریافت آ ین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی اخبار خودرو بپیوندید
کامیون الکتریکی تسلا معرفی شد. در ادامه بیشتر با کامیون برقی تسلا (tesla) آشنا شده و توانایی آن برای رقابت با سایر کامیون و کامیونت های خودران را بررسی می کنیم.کامیون الکتریکی تسلا با تاخیر تقریبا زیاد، طی یک رویداد در شهر هاوتورن کالیفرنیا معرفی شد. این محصول با تمامی اتومبیل ها و وسایل نقلیه برقی که تسلا تاکنون تولید کرده تفاوت دارد. ایلان ماسک در برنامه کلی خود قصد دارد حمل و نقل زمینی را متحول کرده و گسترش بدهد. تسلا در تلاش است با استفاده از تکنولوژی های رانندگی خ ر و همچنین ساخت وسایل نقلیه برقی، حمل و نقل را ایمن تر کرده و هزینه ها را کاهش بدهد. به عقیده ایلان ماسک، این شیوه نوین، جذ ت بسیار زیادی دارد.ظرفیت باتری کامیون الکتریکی تسلا هنوز به طور دقیق مشخص نیست، با این حال به ادعای شرکت، این وسیله می تواند با یک مرتبه شارژ، حین داشتن بیشترین بار ممکن و بیشترین سرعت حرکت، 500 مایل (800 کیلومتر) حرکت کند. نیروی مورد نیاز برای حرکت توسط چهار موتور الکتریکی تولید می شود. بر روی هر محور پشت ک ن، دو موتور قرار گرفته است.کامیون الکتریکی تسلاحداکثر باری که می توان با کامیون الکتریکی تسلا جابه جا کرد 36 تن است. این کامیون را می توان در اتوبان ها بر روی ح خودران قرار داد و همه چیز را به سیستم هوشمند وسیله سپرد. این وسیله مجهز به یک باتری توانمند است، به طوری که طی سی دقیقه شارژ می توان آن را برای 400 مایل (650 کیلومتر) جابه جایی آماده کرد. اگرچه این محصول اکنون رونمایی شده است، اما تولید آن از سال 2019 آغاز خواهد شد.تسلا رونمایی از این محصول را با آوردن دو کامیون بر روی صحنه آغاز کرد. همانطور که با توجه به طراحی سایر محصولات تسلا انتظار داشتیم، این یک کامیون زیبا و بسیار جذاب است. موقعیت مرکزی راننده، نخستین چیزی است که در ظاهر این کامیون جلب توجه می کند. به عقیده ایلان ماسک، این سبک از طراحی کمک زیادی به افزایش میان دید راننده خواهد کرد.کامیون الکتریکی تسلاکامیون الکتریکی تسلا حتی حین داشتن یدک کش قادر است طی پنج ثانیه، از سرعت 0 به 100 کیلومتر برسد. وقتی حداکثر ظرفیت بار ممکن یعنی 36 تن بر روی آن قرار داشته باشد، رسیدن از 0 تا 100 کیلومتر چیزی حدود بیست ثانیه زمان خواهد برد. کامیون الکتریکی تسلا قادر است حین حمل این میزان بار، با سرعت 65 مایل بر ساعت (104 کیلومتر بر ساعت) حرکت کند که حتی در مقایسه با کامیون های دیزلی نیز بیشتر است.همچنین بخوانید:کامیون الکتریکی مرسدس ؛ مهمترین رقیب تسلا از راه رسیدبه عقیده ایلان ماسک، بیشتر مسیرهایی که راننده ها توسط کامیون برای حمل بار طی می کنند چیزی حدود 400 کیلومتر است. پس با یک مرتبه شارژ کامیون الکتریکی تسلا می توان با آن به مقصد رفت و سپس بازگشت، بدون اینکه به شارژ مجدد در مسیر نیازی باشد. با این حال شرکت تصمیم دارد در ابتدا، در مسیرهای پرتردد کامیون ها، ایستگاه های شارژ قرار بدهد. با توجه به فراهم شدن امکان 650 کیلومتر جابه جایی طی 30 دقیقه شارژ، وجود این ایستگاه ها می تواند بسیار مفید باشد.کامیون الکتریکی تسلاتسلا مدعی است کامیون الکتریکی این شرکت سبب صرفه جویی در هزینه های مربوط به سوخت و نگهداری خواهد شد. یک کامیون دیزلی در مقایسه با کامیون الکتریکی تسلا، به ازای هر مایل حرکت، 20 درصد هزینه بیشتری دارد. به عقیده سازنده، شرکت ها به دلیل کاهش هزینه های سوخت، به ازای هر یک میلیون مایل (یک و نیم میلیون کیلومتر) جابه جایی می توانند 200 هزار دلار صرفه جویی کنند.کامیون الکتریکی تسلا قادر به حمل 36 تن بار استبه لطف سیستم هوشمند کامیون الکتریکی تسلا، راننده از زمان نیاز به تعمیر قسمت های مختلف پیش از اب شدن آگاه شده و می تواند از پرداخت هزینه های زیاد ناشی از قطعه جلوگیری کند. مهمتر از آن، زمان مورد نیاز برای تعمیر به شدت کاهش پیدا خواهد کرد که خود سبب افزایش بازدهی می شود. سیستم ترمز احیاکننده وسیله قادر است بخشی از انرژی مصرف شده را جبران کند. ساخت این کامیون برقی برای تسلا نیز به صرفه است، چرا که شرکت از همان موتورهای اتومبیل model 3 در آن استفاده کرده و پک باتری نیز با واحدهای ذخیره سازی پیشین شرکت ی ان است؛ به این ترتیب زمان و هزینه ساخت کامیون کاهش پیدا می کند.ایلان ماسک به حدی از ایمنی کامیون الکتریکی شرکت خود مطمئن است که اعلام کرد این وسیله می تواند از یک انفجار هسته ای جان سالم به در ببرد! در غیر این صورت مشتری پولش را پس خواهد گرفت. شرکت سازنده چندین دوربین در اطراف کامیون کار گذاشته است که به راننده کمک می کند حین رانندگی، بیش از پیش به محیط اطراف اشراف داشته باشد. با 5 هزار دلار می توانید یک کامیون الکتریکی تسلا را برای خود رزرو کنید.همچنین بخوانید:کامیونت الکتریکی کامینز معرفی شد؛ رقیبی جدی برای محصول آتی تسلامنبع :autoblog
میانبر برای وج از مرز اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
افرادی که از کشور به صورت غیرقانونی خارج شده اند وقتی در آن سوی آب ها به هدف شان نرسیده اند، تصمیم می گیرند به ایران بازگردند. به همین دلیل مخفی شدن در قسمت بار کامیون که قصد ورود به ایران را دارند یکی از مسیرهای بازگشت استگمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی، یکی از مهم ترین دروازه ها برای سفر افراد از ایران به اروپا یا برع است.پس چندان دور از انتظار نیست که قاچاقچیان انسان نیز برای انتقال مسافران غیرقانونی از این مرز سوء استفاده کنند و البته برای اجرای نقشه هایشان ترفندهایی به کار ببرند تا بتوانند ط هایشان را دور از چشم مأموران از این دروازه عبور بدهند.به گفته ی علی معصومی، مدیرکل گمرک بازرگان معمولا ط های قاچاقچیان انسان انی هستند که یا مجوز ندارند یا قصدشان از ورود به کشور نامعلوم است.همین موضوع زنگ خطری است برای مأموران گمرک تا با دیدن موارد اینچنینی، متهمان را دستگیر کرده و آن ها را برای حفظ امنیت کشور، کت بسته تحویل قانون بدهند.در هفته ها و ماه های گذشته محموله های قاچاق زیادی از سوی مأموران این گمرک متوقف شدند که بخش عمده ی آن ها مسافران غیرقانونی و بخشی دیگر نیز کالای قاچاق بودند. اما این محموله ها چطور شناسایی شدند؟تا حالا مأموران گمرک بازرگان مسافران غیرقانونی زیادی را که قصد داشتند مخفیانه از مرز عبور کنند، به دام انداخته اند.یکی از آن ها دوشنبه بیست و هفتم مهرماه به دام افتاد. حدود ساعت چهار بعدازظهر آن روز مأموران پلیس گمرک بازرگان جوان بیست و پنج ساله ی افغان را که قصد داشت با مخفی شدن در یک کامیون ترانزیت از مرز خارج شده و خودش را به ترکیه برساند به دام انداختند.علی معصومی می گوید:«نزدیک عصر بود که مأموران گمرک به یک دستگاه کامیون ترانزیت که چادرش شده بود مشکوک شدند.چادر کامیون ها همیشه باید سالم باشد. به همین دلیل مأموران گمرک تصمیم به بازرسی کامیون گرفتند.» در این بین راننده ی کامیون سعی کرد مأموران را از این کار منصرف کند و مدعی شد که برای رساندن بار به آن طرف مرز عجله دارد و باید هرچه زودتر بارش را تحویل بدهد.بار کامیون مفتول مس بود. بار در پ هایی مخصوص روی هم چیده شده و قرار بود راننده ی ایرانی، آن را به کشور ترکیه برساند.اما مأموران بی توجه به ماس وی کامیون را برای بازرسی به سمت جایگاه «ای ری» هدایت د.اسکن کامیون شروع شد و مأموران مشاهده د هم کامیون بیش از حدی که در گزارش آمده بود اضافه بار دارد و هم تصویر مردی که در قسمت بار کامیون مخفی شده بود در جریان اسکن مشخص شد.با مشخص شدن تصویر اسکن شده مرد افغانستانی، دلیل اضافه بار کامیون نیز مشخص شد.پس از آن مأموران به داخل کامیون رفتند و پس از کمی جست وجو مرد جوانی را دیدند که با چهره ای وحشت زده از میان پ های بار کامیون بیرون آمد.آن ها با دیدن مرد غیرایرانی وی را دستگیر د و پس از صورتجلسه، او را به دست نیروهای انتظامی حاضر در محل گمرک دادند تا وی را به دادگاه منتقل کنند.در این بین مأموران گمرک در حال بازجویی از راننده متوجه شدند که او از شدن چادر و ورود مرد به داخل آن اطلاعی نداشته است. به نظر می رسید راننده راست گفته و در بازجویی مشخص شد که او از این ماجرا بی اطلاع بوده است. مدیرکل گمرک بازرگان می گوید:«در تحقیقاتی که از مرد افغان انجام شده بود، مشخص شد وی مجوز ندارد و حضورش در ایران نیز به صورت غیرقانونی بوده است.او که به صورت غیرقانونی خود را به ایران رسانده بود، با شناسایی کامیون مورد نظر، مخفیانه وارد آن شده و در قسمت بار مخفی شده بود تا با این شگرد خودش را به ترکیه و از آن جا به اروپا برساند که ناکام ماند.به گفته ی وی معمولا این افراد از سوی دادگاه دیپورت شده و به کشورشان بازمی گردند اما با این حال رأی دادگاه با توجه به تحقیقاتی که از متهمان انجام می دهد متغیر است.»اما در همان روزی که مأموران گمرک موفق به شناسایی اولین محموله ی قاچاق انسان شدند، محموله ی دیگری نیز شناسایی د.این بار زنی جوان در میان بار یک کامیون که از خارج مرز به داخل کشور می آمد پنهان شده بود. علی معصومی می گوید:«این خانم از ترکیه قصد داشت به صورت غیرمجاز وارد ایران شود اما همان روز و همزمان با مرد افغانستانی دستگیر شد.معمولا قاچاق انسان به داخل کشور خیلی کم و نادر است. این خانم هم در میان بار کامیون پنهان شده بود و تصور می کرد به راحتی می تواند وارد مرز شود اما در نیمه ی راه از ادامه مسیرش بازماند.»چادر این کامیون نیز شده بود و همین باعث شک مأموران گمرک شد. وقتی مأموران از راننده درباره پارگی چادر پرسیدند، او از این موضوع اظهاربی اطلاعی کرد اما مأموران می دانستند کاسه ای زیر نیم کاسه است.رنگ از رخ راننده پریده بود و به زبان ترکیه ای سعی داشت مأموران گمرک ایران را از بازرسی کامیونش بازدارد اما مأموران که دوره های روانشناسی در گمرک را پشت سر گذاشته اند به خوبی با ح راننده هایی که مشکوک به نظر می رسند آشنا هستند. آن ها از این راننده نیز درخواست د که روی دستگاه ای ری برود.کامیون به سمت جایگاه مخصوص رفت. این درحالی بود که یکی از سگ های پلیس که اطراف کامیون پرسه می زد مدام سر و صدا می کرد و مأموران احتمال دادند در قسمت بار کامیون چیزی غیرقانونی وجود دارد.آن ها زمانی به حدس و گمانشان یقین پیدا د که دستگاه ای ری پس از اسکن کامیون تصاویری را پیش روی مأموران گمرک قرار داد که نشان می داد یک زن داخل قسمت بار است.مدیرکل گمرک ادامه می دهد:« ان پلمب کامیون را باز د و همان طور که دستگاه اسکن نشان داده بود، زنی جوان در میان اقلام و بار کامیون پنهان شده بود. این خانم دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.» معصومی می گوید:«افرادی که قصد وج از کشور را دارند اغلب یا مجوز ندارند یا پاسپورت. آن ها یا افغانستانی هستند یا تاجی تانی یا پا تانی.اما حساسیت ما روی افرادی که از کشوری دیگر قصد وارد شدن به داخل مرز ایران را دارند آن هم به صورت غیرقانونی و قاچاق، بیشتر است.چراکه ممکن است آن ها قصد به خطر انداختن امنیت کشورمان را داشته باشند پس با آن ها با قاطعیت بیشتری برخورد می شود.پس از انتقال به دادگاه و در جریان روند بازجویی ها آن ها باید بگویند که هدف شان از وارد شدن به ایران چه بوده و قصدشان چیست.در این بین مواردی هم وجود دارد که در آن افراد از کشور به صورت غیرقانونی و از طریق مناطق صعب العبور خارج شده اند اما وقتی در آن سوی آب ها به هدف شان نرسیده اند، تصمیم می گیرند به ایران بازگردند.به همین دلیل مخفی شدن در قسمت بار کامیون های ترانزیتی که قصد ورود به ایران را دارند یکی از مسیرهای بازگشت به کشور می تواند باشد. با این حال باید در دادگاه و مقابل قاضی توضیح بدهند و دلیل شان آن قدر قانع کننده باشد که وی را توجیه کنند.»به گفته ی علی معصومی هنگام کشف این دو محموله رانندگان دستگیر نشدند. چراکه آن ها از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده و مدعی بودند که زن و مرد جوان بدون اطلاع آن ها وارد کامیون هایشان شده اند.«البته در مورد محموله ی اول با بازجویی از راننده ما متوجه شدیم که او در جریان پنهان شدن مرد افغان نبوده. اما در مورد دوم این احتمال وجود دارد که راننده دروغ بگوید.چرا که گاهی رانندگان در ازای گرفتن مبلغ هنگفتی پول حاضر به انجام این کار می شوند و همیشه یک درصد احتمال می دهند که شاید از مرز موفق به عبور شوند. اگر هم محموله شان لو برود، خودشان را مقصر نمی دانند و اظهار بی اطلاعی می کنند.» ان گمرک در ماه های اخیر محموله های دیگری نیز کشف کرده اند. مدیرکل گمرک بازرگان می گوید:«ماه گذشته یک خانواده ی سه نفره را که ن کاشان بودند در قسمت بار یک کامیون پیدا کردیم.آن ها نیز افغان بودند و حتی مجوز حضور در ایران را نیز نداشتند. به راننده پول داده بودند که آن ها را از مرز خارج کرده و به ترکیه ببرد. قصدشان این بود که از ترکیه راهی اروپا شوند اما در بین راه شناسایی و دستگیر شدند.آن هم زمانی که مأموران گمرک کامیون را در دستگاه ای ری اسکن د و تصاویر این خانواده ی سه نفره که در قسمت بار مخفی شده بودند، هویدا شد. تا جایی که می دانم از طرف دادگاه به آن ها مهلت داده شده هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند.به گفته وی، در بیشتر موارد خود افراد که قصد وج یا ورود به ایران را دارند مقصر شناخته شده و قاضی برایشان حکم صادر می کند.بعضی از آن ها مثل این خانواده ی سه نفره مجبور به ترک خاک می شوند و بعضی ممکن است زندانی شوند و این را دادگاه تعیین می کند و وظیفه ی ما این است که آن ها را به مراجع قضایی معرفی کنیم.»شگردهای شناسایی محموله ی غیرقانونیبه گفته ی علی معصومی آن ها در هشت ماه گذشته بیش از 40 کامیون را که حامل مسافران قاچاق بودند شناسایی کرده اند.بیشتر این افراد تاجیک، پا تانی و افغانستانی بوده اند. با وجود سختگیری های گمرک بازرگان که منطقه ای حساس در میان مرزهای ایران به شمار می آید، باز هم عده ای هستند که می خواهند با این ترفندها مأموران گمرک را دور بزنند.مدیرکل گمرک بازرگان می گوید:«کار بازرسی کامیون های ترانزیتی کاری سخت و زمانبر است. حسابش را ید در این جا روزانه 450 دستگاه کامیون ترانزیتی از مرز خارج و وارد می شوند.مقصد خیلی از آن ها ترکیه و کشورهای اروپایی است. پس مأموران ما باید شش دانگ حواس شان جمع باشد تا محموله ای غیرقانونی از کشور خارج یا به داخل وارد نشود. یکی از این محموله ها قاچاق انسان است.به همین دلیل ما در گمرک یک دستگاه ای ری داریم که کامیون های مشکوک را به سمت آن هدایت می کنیم. اسکن کامیون ها نشان می دهد که چه اقلامی در قسمت بار آن جاساز شده است.حتی اگر راننده باری اضافه بر بار معمول خود را بارگیری کرده باشد نیز ما متوجه می شویم.»به گفته ی معصومی در این بین سگ های پلیس نیز به کمک مأموران گمرک آمده و با بو کشیدن موارد مشکوک که آموزشش را دیده اند باعث شناسایی آن ها می شوند.این درحالی است که گاهی بار کامیون ها به صورت پ است و محموله ی قاچاق در لابه لای آن پنهان شده و سگ ها ممکن است موفق به کشف آن نشوند و این جاست که اسکن کامیون ها محموله ها را لو می دهد.اما مأموران گمرک به خاطر تعداد بالای کامیون ها فرصت آن را ندارند که همه ی آن ها را روی دستگاه ای ری ببرند یا از سگ ها استفاده کنند.چراکه تعداد کامیون ها بیش از سگ هاست. پس آن ها برای حل این موضوع به تجربه، آموزش هایی که دیده اند و روانشناسی راننده ها نیز تکیه می کنند. «روانشناسی رانندگان نیز از دیگر راه هایی است که ما را در رسیدن به محموله های غیرمجاز کمک می کند. برای مثال راننده ای که بار غیرمجاز دارد، مثل محموله ی قاچاق انسان، موادمخدر، کالاهای غیرقانونی و... مضطرب و نگران است.چهره ای رنگ پریده دارد و سعی دارد زودتر از مرز عبور کند. گاهی حتی مواردی داشته ایم که راننده از مأموران با عجله درخواست کرده تا کارش را راه بیندازند و زودتر برود.این ها برای ما نشانه است. البته ما روش های دیگری نیز داریم. مأموران ما هر از گاهی دوره های آموزشی و تکمیلی را پشت سر می گذارند و هر روز دانش شان برای شناسایی رانندگان متخلف بیشتر می شود.ما با تکیه بر همین دانش موفق شده ایم خیلی از محموله های غیرمجاز را قبل از ورود به خاک کشور یا خارج شدن از آن کشف و ضبط کنیم.»راه دیگر برای شناسایی رانندگان متخلف مدارکی است که از کامیون ها، رانندگان آن، مسافتی که طی کرده اند و قرار است طی کنند، وزن بارشان ، نوع آن و... در اختیار گمرک قرار می گیرد.«خوشبختانه مدتی است که همه ی این مدارک در سیستم گمرک ثبت است و ما به خوبی می دانیم راننده بارش چیست و چقدر باید مسافت طی کند.مثلا راننده ای مسیرش دو ساعت بوده اما این مسافت سه ساعت طول کشیده است. این در سیستم ما ثبت است و احتمال این که او در وقفه ی ایجاد شده اقدام به بارگیری محموله ی غیرمجاز کرده باشد وجود دارد.پس کامیون او را بازرسی می کنیم.» همه ی این روش ها در گمرک بازرگان باعث شده تا آن ها تا حد زیادی موفق به شناسایی محموله های غیرمجاز شوند.شاید به همین خاطر است که گمرک بازرگان با توجه به حساسیت بالایی که دارد رتبه ی خوبی را در میان گمرک های دیگر کشور در زمینه ی کشف محموله های قاچاق به دست آورده است.«همیشه راننده ها فکر می کنند چون بارشان پلمب شده ما زیاد توجهی نمی کنیم و دیگر پلمب را باز نمی کنیم. آن ها با همین خیال امیدوارند تا محموله غیرمجاز خود را به مقصدی که می خواهند ببرند.اما آن ها فقط خیال می کنند و باید این را بدانند که هیچ چیز از نگاه تیزبین مأموران گمرک مخفی نمی ماند.»منبع: همشهری سرنخ
خودروساز لو کار آلمانی برای ورود به دنیای کاروتجاری مطابق خواست مشتری پیش می رود
به گزارش « اخبار خودرو » ، سال های اخیر تب خودروهای آینده نگر و کانسپت بسیار داغ شده و چند سالی است با جریانی ملایم طراحی های قدیمی جای خود را به مدل های ساده و در عین حال لو داده اند.از این طرح ها به عنوان طرح های انقل و شا ار یاد می شود.شاید بتوان گفت تا دو، سه سال گذشته چنین طرح هایی فقط در محصولات سواری دیده می شد اما با رویکردهای محیط زیستی که خودروسازان در نظر گرفتند، تکنولوژی ها و طراحی های نوین راه خود را به صنعت خودروهای سنگین نیز پیدا د و رفته رفته مدل های جدید سگمنت های سنگین و نیمه سنگین را با تحولات گسترده ای روبه رو د.کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی
در این راستا خودروسازان مطرح جهان به منظور آن که از پیشرفت جا نمانند و بتوانند همراه با بازارهای جهانی خود را توسعه دهند، به رقابت با یکدیگر پرداختند و هر روز طرح های جدیدتری را به بازار ارائه د. هر چند برخی از این مدل ها در سال های اخیر روی کاغذ باقی ماندند اما هر یک از آن ها توانستند آینده ای از خودروهای سنگین را به دنیا معرفی کنند.این مدل ها که اکثرا به سمت استفاده از سوخت های غیرفسیلی و پاک حرکت می کنند، از مزایای مشترکی مانند وزن کم، کاهش مصرف، کاهش آلاینده ها و… برخوردارند.در این میان بحث استفاده از سیستم های خودران روی برخی خودروهای سنگین و نیمه سنگین نیز مطرح شده و طراحی این خودروها را دگرگون کرده است.در چنین شرایطی طبیعی است برخی خودروسازان بین المللی در یکی، دو سال گذشته سعی د سیستم های خودران را روی محصولات خود پیاده کنند؛ خودروسازانی مانند بنز و ولوو که از بزرگان صنعت کامیون سازی در دنیا محسوب می شوند اما شنیدن نام هایی مانند آئودی در این فهرست کمی تعجب برانگیز به نظر می رسد.این شرکت به تازگی دو طرح از کامیون الکتریکی و خودران خود منتشر کرده و نظر کاربران را در مورد آن ها جویا شده است.نظرسنجی برای انتخاب کامیون آئودیبه وضوح مشخص است شرکت خودروسازی آئودی، خودروهای سنگین از جمله کامیون و کشنده نمی سازد. این خودروسازی در سال های فعالیت خود به تولید خودروهایی در سگمنت سدان، شاسی بلند و کراس اوور پرداخته است و این خودروها همواره در مجموعه مدل های این کمپانی وجود داشته اما در کارنامه آئودی هرگز تولید خودروهای کاروتجاری دیده نمی شود.حال اما قرار است این شرکت با طراحی های جدیدی که ارائه کرده، به تولید کامیون ورود کند. خودروسازی آئودی بیش از یک سال گذشته، با ارائه طرحی منحصر به فرد از تصمیم خود مبنی بر ورود به دنیا خودروهای سنگین خبر داد.کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی
کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی کامیون الکتریکی خودران آئودی
حالا با گذشت نزدیک به دو سال از طرح اولیه این خودروسازی همچنان نمونه واقعی این کامیون دیده نشده و حتی خبری هم از اجرایی شدن آن نیست.اما شرکت آئودی به منظور اتخاذ تصمیم نهایی به تازگی تصاویری را از دو طرح برای نمونه مفهومی کامیون بدون راننده این شرکت منتشر و اعلام کرده است این کامیون الکتریکی خواهد بود و برای تردد در مسیرهای مخصوص خودروهای خودران در بزرگراه ها طراحی شده است. ان آلمانی در این مرحله دو نوع طرح را در نظر گرفته و با انتشار آن در فضای مجازی از کاربران خواسته اند تا نظر خود را در هر دو مورد در صفحات اجتماعی آئودی بنویسند تا تصمیم نهایی گرفته شود.مشخصاتی از کامیون خودران آئودی« اویل تراک » لقبی است که در حال حاضر روی این کامیون آینده نگر آئودی گذاشته شده است اما این احتمال وجود دارد نام آن بعد از تصمیمات نهایی تغییر کند. این کامیون فارغ از امکانات و مشخصات فنی که برای آن در نظر گرفته می شود، در هر یک از دو طرحی که منتشر شده می تواند نمونه ای شا ار باشد.نخستین موردی که در این کامیون الکتریکی جلب توجه می کند، طرح آینده نگر و پیشرفته آن است که بسیار ساده طراحی شده است و خطوط ش ته و قوس داری که در عین سادگی، چهره این کامیون را شکل داده اند، کانسپتی بدیع را خلق کرده اند. چرخ های این کامیون نیز به صورت تکی و بسیار پهن طراحی شده اند تا نیاز به چرخ های جفتی در عقب نباشد. این کامیون توسط طراحان جوان «آرتم اسمیرنوف» و «ولادیمیر هاپانچنکو» روس طراحی شده است. نکته جالب طراحی این کامیون را می توان در محل قرارگیری راننده و سرنشین جلوی آن دانست.تمامی کامیون ها با ک نی بزرگ ساخته می شوند تا سرنشینان فضای کافی برای استراحت و نشستن داشته باشند اما گویا این کامیون بیشتر برای اه مسابقه طراحی شده است تا به عنوان یک کامیون حمل کننده سوخت.زیرا در طرح ارائه شده، راننده و سرنشین جلویی در بالای ک ن بدون شیشه نشسته اند که روی سر آن ها یک کلاه مخصوص خلبانان هواپیماهای جت و در مقابل آن ها نیز غربیلک فرمانی برگرفته از ماشین های فرمول یک قرار دارد. به همین دلیل است که این طرح را علاوه بر آینده نگر و پیشرفته، می توان یک طرح غیرمعقول و دور از انتظار هم توصیف کرد که قطعا در آینده امیدی به توسعه یا تولید آن نیست.هرچند این دو نمونه کاملا الکتریکی هستند ولی هر یک از آن ها نگاهی متفاوت نسبت به نقش راننده دارند. مدل نقره ای رنگ تصوری است از یک مدل کامیون کاملا خودران آئودی با یک پک باتری قابل تعویض و یک اسپویلر در فضای بار که می تواند به افزایش آیرودینامیک کامیون در بزرگراه کمک کند.طرح دوم اما یک کامیون تانکر به رنگ مشکی و قرمز است که به هر دلیلی دو راننده دارد که روی سقف و در فضای باز قرار می گیرند و کلاه ایمنی و ماسک دارند. به هر حال هیچ کدام از این طراحی ها منطقی نیستند.نویسنده : فرانک آقاصفیفرانک آقاصفی نویسنده : فرانک آقاصفیمشاهده تمام مطالب فرانک آقاصفی فرانک آقاصفی 29 نوشته در اخبار خودرو دارد. درباره نویسنده :

جهت دریافت آ ین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی اخبار خودرو بپیوندید
بازار ید و فروش کامیون، کِشنده، تریلی، کمپرسی و به عبارتی دیگر خودروهای سنگین همیشه بازاری داغ و پرهیاهو بوده است. شاید این هیجان برای مشتریان عادی و عامه ی مردم چندان ملموس نباشد ولی راننده های تجاری و شرکت های حمل ونقل به طرزی حیاتی به این خودروها نیاز دارند. فارغ از مسائل فنی و تفاوت های ساختاری بین یک کامیون و یک خودروی سواری، ید آنها از روالی مشابه پیروی می کند. در این مقاله با راهنمای ید خودروهای سنگین، آ ین قیمت انواع کامیون و کشنده و همچنین قوی ترین کشنده بازار ایران یعنی اسکانیا r560 آشنا می شوید.حتما بخوانید:سال ها پیش بازار کامیون در ایران به دلیل تحریم ها، شرایط چندان جذ نداشت. ممنوعیت ورود برخی از به روزترین مدل های دنیا مشتریان داخلی را از مدل های مدرن محروم کرده بود؛ اما با بهبود شرایط کم کم روابط اقتصادی و تجاری نیز رونق گرفت و شرکت های بزرگ خودروهای سنگین در ایران حضور پیدا د. البته لازم به ذکر است که بازار ید و فروش مدل های دست دوم کامیون و کشنده همیشه از بازار ید و فروش مدل های صفر کیلومتر آن داغ تر بوده است.مانند خودروهای سواری، بهترین راه یداری یک کامیون، انتخاب ی رسمی آن است. مباحث مربوط به گارانتی و تأمین قطعات در خودروهای سنگین نقشی بسیار مهم ایفا می کنند. در حال حاضر شرکت های داخلی توانسته اند با برخی از بزرگان اروپایی مانند رنو، اسکانیا و ولوو قرارداد منعقد کنند. البته چندی است که برخی از چینی ها مانند «دانگ فنگ» و «هوو» نیز توانسته اند مجوز تولید و مونتاژ را در داخل ایران اخذ کنند. بنابراین دلیلی ندارد که کامیون مدنظر خود را از یک واردکننده ی خارج از بازی تهیه کنید.همان طور که گفته شد بازار کامیون های دست دوم داغ تر از نمونه های صفر کیلومتر آن است. تا جایی که حتی برخی از نمایندگی ها نیز اقدام به فروش مدل های کارکرده ای می کنند که از نظر آنها قابل اعتماد است.تبلیغاتکامیون ها از نظر سیستم انتقال قدرت به دو نوع تک و جفت محور تقسیم می شوند. مدل تک که اغلب آن را با عبارت ۴×۲ نشان می دهند درست مانند خودروهای تک دیفرانسیل است؛ یعنی شامل دو ا ل و یک محور متحرک است. مدل دیگر کامیون های جفت هستند که آنها را به فرم ۶×۴ نشان می دهند. این کامیون ها اشاره به مدل هایی دارند که سه ا ل دارند که دوتای آن شامل محور متحرک می شوند. در واقع عدد ابت تعداد چرخ های متصل به زمین و عدد دیگر تعداد چرخ های متصل به دیفرانسیل را نشان می دهد. نمونه های معدود و محدودی هم به صورت ۸×۶ موجود هستند که از هشت چرخ آنها شش چرخ درگیر است.مدل دیگری از کشنده ها در بازار موجود است که قسمت انتهایی آنها یا بخش تریلرشان شامل یک کفی با تعداد زیادی چرخ می شود. این نوع کامیون را بوژی نام گذاری کرده اند. بوژی ها اغلب برای نقل و انتقال وسایل بزرگ و طویل استفاده می شوند.اما کامیون ها از نظر کاربردی نیز به چند دسته تقسیم می شوند. کشنده و کمپرسی، دو مدل اصلی انواع خودروهای سنگین هستند. کشنده ها یا truckها اغلب در لفظ عامیانه «کله تریلی» نامیده می شوند. این نوع از کامیون ها به خودی خود کاری از دست شان برنمی آید. در واقع همان طور که از اسم شان معلوم است برای کشیدن یک تریلر یا کانتینر استفاده می شوند. در واقع کشنده ها بر حسب نوع کاربری شان تعریف می شوند. نوع دیگر کمپرسی ها هستند؛ کامیون هایی برای باربری مستقیم که در قسمت عقب آنها فضایی مانند وانت برای قرارگیری بار یا کالا قرار دارد.کامیون ها بر اساس نام شان به دسته های زیر تقسیم می شوند:کامیون اتاق دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره ی مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق ۱٫۵ متر باشد.کامیون لبه دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره ی مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق ۸۰ سانتیمتر باشد.کامیون تیغه دار:کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه ای طولی به دو نیمه ی مساوی تقسیم شده باشد.کامیون کفی: کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد. این نوع کامیون در بیشتر موارد برای حمل دستگاه های راه سازی و خودروهای سنگین استفاده می شود.کامیون سقف دار (مسقف): کامیونی که قسمت بار آن به صورت محفظه ی س وشیده ساخته شده است.کامیون یخچال دار: کامیون مسقفی که قسمت بار آن دارای تجهیزات سردکننده باشد.کامیون تانکر (باری مخزنی): کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده است.کامیون بونکر: کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع جامدات شکل پذیر (فله) مانند سیمان که در ساخت بتون کاربرد دارد ساخته شده است.کامیون مخلوط کن (می ر): کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد. این نوع کامیون برای مخلوط و می مواد تشکیل دهنده بتون و حمل آن به محل مصرف استفاده می شود. برای اینکه بتون تا رسیدن به مقصد سفت و خشک نشود یک مخزن گردان در این کامیون تعیبه شده است.کامیون کمپرسی:کامیون اتاق داری که تخلیه ی بار آن به وسیله دستگاه کمپرس انجام می شود.حتما بخوانید:آشنایی با انواع کلاس بندی بدنه خودروقوی ترین کِشنده بازار ایرانطبق آمار جدیدترین کشنده دو محور بازار ایران اسکانیا مدل r560 با قدرتی معادل ۵۶۰ اسب بخار است. یک اروپایی خوش خط و خال که البته قیمتی بسیار بالا دارد. نگاهی به مشخصات فنی و تجهیزات این خودرو بیندازید.اسکانیا - قیمت کامیوناتاقکنسولک نمشخصات فنیطول/عرض (میلی متر): ۵۹۵۵/ ۲۶۰۰؛ارتفاع (بدون بادگیر): ۳۸۶۲میلی متر؛فاصله ی محوری: ۳۷۰۰ میلی متر؛مرکز محور عقب تا انتهای شاسی: ۷۷۵ میلی متر؛ظرفیت مجاز محور جلو: ۷۵۰۰ کیلوگرم؛ظرفیت مجاز محور عقب: ۱۱۵۰۰ کیلوگرم؛نوع پیشرانه: dc16؛حجم موتور: ۱۶ لیتر؛تعداد سیلندر: ۸ سیلندر v شکل؛حداکثر قدرت: ۵۶۰ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور بر دقیقه؛حداکثر گشتاور: ۲۷۰۰ نیوتون متر در ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ دور بر دقیقه؛استاندارد آلایندگی: یورو ۵؛سامانه ی کاهش آلایندگی: scr؛مدل جعبه دنده: grso605r؛تعداد دنده ها: ۱۲ دنده جلو، دنده کرال، ۲ دنده عقب (سنکرونیزه)؛دارای روغن سردکن؛تعویض هوشمند دنده ها (مجهز به اپتیکروز)؛ولتاژ باتری: ۲۴ ولت؛ظرفیت باتری: ۱۸۰ آمپر ساعت؛ظرفیت دینام: ۱۰۰ آمپر؛چرخ جلو: پارابولیک، دارای دو لایه فنر، میل موج گیر و کمک فنر؛چرخ عقب: بادی، دارای دو بالن و کمک فنر، ریموت تنظیم ارتفاع و حافظه؛ترمز جلو و عقب دیسکی؛مجهز به abs و ebs؛ترمز کمکی: ریتاردِر پنج مرحله ای با گشتاور کاهنده ۳۵۰۰ نیوتون متر (همان ترمز جعبه دنده)؛ترمز اگزوز (خفه کننده پیشرانه) با تنظیم دستی و خ ر.حتما بخوانید:اصطلاحات خودرو؛ مخفف های مربوط به تجهیزات خودرو چه مفهومی دارند؟تجهیزاتکاتالیزور هوشمند؛سامانه ی کنترل nox؛توربوشارژر؛خنک کننده ی داخلی؛سامانه ی تزریق مستقیم سوخت (یونیت انژکتور)؛اتاق تاپ لاین (سقف بلند) سری r از جنس فولاد گالوانیزه با پوشش مخصوص ضدزنگ؛دو عدد تخت خواب؛دو عدد جک بالابر هیدرولیکی با زاویه ی خم حدودا ۷۰ درجه؛داشبورد با طرح چوب؛تعلیق اتاق بادی؛بادگیر سقف و کنار اتاق؛دریچه ی سقف؛مه شکن و گلگیر جلو و عقب؛پروژکتور سپر جلو؛پروژکتور آفتاب گیر بیرونی؛پیش گرم کن سوخت؛قفل دیفرانسیل؛فن ترموستاتیک؛بوق بادی؛ترمز تپه؛دنده پنج؛قطع کننده باتری داخل ک ن؛مجموعه ابزار؛بخاری درجا؛لاستیک زاپاس؛بوق دنده عقب؛آینه های جانبی برقی با گرم کن؛سیم کشی کولر درجا؛تعلیق تمام خ ر صندلی راننده و شاگرد با قابلیت تنظیم دستی؛مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت؛تهویه صندلی راننده؛یخچال و فریزر؛چراغ مطالعه؛تهویه مطبوع خ ر؛شیشه بالابر برقی راننده و شاگرد؛روکش صندلی چرمی؛زی ایی پارچه ای؛غربیلک فرمان طرح چوب؛میز غذاخوری سمت شاگرد؛سیستم صوتی پیشرفته با نمایشگر ۵ اینچی و پشتیبانی از تلفن همراه.حتما بخوانید:با ماشین های خاص دنیا آشنا شویدآ ین قیمت بازار انواع کامیون در بازار ایراننوعمدلبرندتوضیحاتقیمت بازار (تومان)کمپرسیkd420دانگ فنگتک محور ۴×۲۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰کامیونr270دانگ فنگتک محور باری ۴×۲۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰کامیون۱۹۲۴بنزتک محور باری۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهt375دانگ فنگتک محور ۴×۲۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰کامیون۱۹۲۴بنزتک محور کمپرسی۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰کشندهt375دانگ فنگجفت محور ۶×۴۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰کشندهالبرزسایپا دیزلتک محور ۴×۲- تیپ ۲۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰کمپرسیlk1924ایران خودرو دیزلجفت ۶×۴۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰کامیون۱۹۲۴بنزتک محور ۴×۲ با اتاق بار۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰کشندهالبرزسایپا دیزلجفت – تیپ ۳۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰کامیونیوروکارگوایویکوتک محور ۴×۲ باری۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰کشندهدنیزایران خودرو دیزلجفت ۶×۴۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۲۰ ktسایپا دیزلتک محور ۴×۲۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۲۰ ktسایپا دیزلجفت ۶×۴۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۲۰فوتونجفت ۶×۴۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰کامیون۲۶۲۴بنزجفت محور ۶×۴ باری۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰کامیون۱۸tonایسوزوتک محور ۴×۲ باری۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰کمپرسی۲۶۲۴بنزجفت محور ۶×۴۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰کمپرسی۱۸tonایسوزوجفت محور ۶×۴ باری۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۸۰سی اند سیسقف بلند اتوماتیک۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهm1929tآمیکوتک محور ۴×۲۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰کمپرسی۴۲۰ kdسایپا دیزلجفت محور ۶×۴۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۶۰سی اند سیگیرب zf۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰کشندهپریمیوم ۴۶۰رنوسقف بلند۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۴۰مازتک محور ۴×۲۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰کشندهxf 105 سقف بلند۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰کشنده۴۴۰مازجفت محور ۶×۴۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهg440اسکانیاجفت محور ۶×۴۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰کشندهاسترالیسایویکوگیرب اتوماتیک۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهg400اسکانیاجفت محور ۶×۴۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهfh 500ولووگیرب ۱۶ سرعته۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهg410اسکانیاگیرب اتوماتیک۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهfh 460ولووجفت ۶×۴۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰کشندهr560اسکانیاجفت ۶×۴۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰جفتنمونه کامیون کمپرسی جفت ۶×۴کشندهنمونه معدود کشنده (کله) ۸×۶تک محورنمونه پرکاربرد تک محور ۴×۲مرسدس بنزکشنده (بوژی) ۸×۶کامیونیکی از قدیمی ترین کمپرسی های دنیا معروف به ۱۰ چرخ یا ۱۹۲۴ولوونمونه باریا لنمای اتصالات محور متحرک یک کامیون جفت محوراسکانیاکشنده جفت ۶×۴تانکرنمونه یک کشنده جفت محور با کاربری تانکردر ادامه بخوانید:با قوی ترین خودرو در بازار فعلی ایران آشنا شوید