گفتگو با پدر و مادر شهید محمد علی بایرامی

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، «سید اسدالله لاجوردی» ، به سال ۱۳۱۴ شمسی، در خانه ی محقر یک هیزم فروش تهرانی متولد شد. وی در نوجوانی فعالیت های خود را آغاز کرد و در همین مسیر، گرفتار دستگاه امنیتی رژیم پهلوی شد. او را به دلیل تحمل شکنجه های فراوان در بازداشتگاه های رژیم پهلوی، به «مرد پولادین انقلاب» ملقب کرده اند. پس از پیروزی انقلاب ی ، «لاجوردی» یکی از عناصر کلیدی دستگاه قضایی کشور بود و نقش منحصر به فردی در مقابله با گرو های قاطی ایفا نمود، به گونه ای که هنوز هم ، بازماندگان این گرو های قاطی که برخی از آنان، دستی تا مرفق آلوده به خون مردم کوچه و خیابان دارند، با بغض و کینه ای عمیقی از او یاد می کنند. وی در جریان بازگشت تعداد زیادی از اعضای گرو های ضدانقلاب از مسیر انحرافی شان، نقش عمده ای داشت و در عین حال، ضربات مرگباری نیز بر این تشکل های خیانت کار وارد ساخت و به همین دلیل، از سوی رسانه های مخالف ، مورد عملیات سنگین «ترور شخصیت» قرار گرفت.
«لاجوردی» گرچه در اواسط دهه ی شصت ، تحت فشار باند «سید مهدی هاشمی» و با تساهل و ساده لوحی برخی چهره های نظام، چند سالی از مسئولیت های خود کنار گذاشته شد اما در اوا این دهه ، با رسوایی و حذف آن دار و دسته ی جنایت کار و قطع نفوذ بیت «آقای منتظری» از دستگاه قضایی، ریاست سازمان زندان های کشور را بر عهده گرفت.
با روی کار آمدن ت موسوم به «اصلاحات» در داد ۱۳۷۶ شمسی، بار دیگر فشار ها بر اسدالله لاجوردی آغاز شد و ایشان در سال ۱۳۷۷ از تمام مسئولیت های خود کناره گیری کرده و به حجره ی روسری فروشی خود در بازار تهران بازگشت.
سرانجام به تاریخ اول شهریور ۱۳۷۷ شمسی، «سید اسدالله لاجوردی» ، مرد پولادین انقلاب ی در حجره خود ، در حالی که کوچک ترین محافظتی از او نمی شد،ت وسط توسط دو عضو سازمان «منافقین خلق» به نام علی اصغر غضنفرنژاد و علی اکبر اکبری ده بالایی ، آماج گلوله قرار گرفت و خلعت شهادت پوشید.
گروه جهاد و مقاومت مشرق، در دهمین سال گشت شهادت آن ِ مظلومِ نبرد با نفاق و قاط، ۱۰۰ تصویر به جامانده از حضرتش را، به کاربران تقدیم می کند:روحمان با یادش شادهدیه به روح بلندپروازش صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار حضرت روح الله در نخستین روزهای نهضتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار حضرت روح الله در نخستین روزهای نهضتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جوار حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جوار حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانی و شهید محمد کچوییشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانی و شهید محمد کچوییشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جبهه های جنگشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جبهه های جنگشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در محضر حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در محضر حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در حلقه ی زندانیانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در حلقه ی زندانیانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق،«حاج شعبان نصیری» مطابق با مندرجات شناسنامه اش «اول فروردین ماه ۱۳۳۷ شمسی» متولد شد. خانواده ی وی در کودکی ن تهران (خیابان حسینی در محله ی نظام آباد)شد. او پس از پیروزی نهضت ی، به « پاسداران انقلاب ی» پیوست و در تشکیل «بسیج نوجوانان کرج» نقش بسزایی داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، «شعبان نصیری» به مناطق عملیاتی شتافت و از آن روز تا آ ین لحظات حیاتش، از وت جهاد و مقاومت خارج نشد.حضور در «قرارگاه نصرت» در جوار شهید «علی هاشمی»، حضور درجمع فرماندهان «لشکر ۹ بدر» و حضور در جمع پاسداران «لشگر ۱۰ سیدال (صلوات الله علیه)» از جمله فعالیت های او در سال های دفاع مقدس یه شمار می رود. پس از پایان دفاع مقدس، نصیری به «نیروی قدس» پیوست و تا زمان شهادت ، در این جایگاه باقی ماند. او در سال های فتنه ی «پیروان یی» و «مزدوران سعودی» در مناطق«شام و عراق»، ابتدا مدتی طولانی در جبهه ی « » به دفاع از حرمِ بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) مشغول بود و سپس با توجه به تجربیاتش در هم سنگری با مجاهدانِ عراقی، عازم جبهه ی عراق شد و سرانجام، مزد ۴ دهه «خوب زیستن» را در جریان عملیات آزادسازی «موصل» از خدای خویش گرفت و پس از تشییعی با شکوه در کرج و تهران، در قطعه ی ۲۹ بهشت زهرای تهران، تا روز ظهور مولایش، به امانت س شد. گوارای وجود حیدری اش بادگروه جهاد و مقاومت مشرق مفت است که هم زمان با آزادسازی نهایی شهر «موصل»، ۱۰۰ تصویر برگزیده از « شهید نصیری» را به کاربران تقدیم نماید. امید که شفاعتش در روز روزی مان گردد.روحمان با یادش شادهدیه به روح بلندپروازش صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با ملیت ها و نژاد های مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرز های جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشور هایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت (ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال ۲۰۱۸ میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال ۲۰۱۷ برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با ۳۶ شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال ۲۰۱۷ میلادی نام ۱۷۲ شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:۵ مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ۲ مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور» ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ۴ مجاهد لبنانی در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه آوریل سال ۲۰۱۷ نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده، اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابو یاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه می سال ۲۰۱۷ نیز نام ۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامه» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ نیز نام ۱۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روز های ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبو رضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبو جعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ نام ۳۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرز های مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع در ماهآگوست سال ۲۰۱۷ میلادی، رزمندگان لبنانی ۳۴ شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»، شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج»، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت ۱۴ رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی «علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی «مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»۱۷ شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از:: شهید زینبی «علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به «حیدر الکرّار»، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به «جبریل»، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به «ابو علی جواد»، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به «ساجد» و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به «الحاج عبّاس»در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه ۳۲ رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به «حسن مهدی»، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به «راغب»، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به «أبوتراب»، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به «الشیخ راغب»، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به «منتظر»، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به «صادق»، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به «أبوتراب»، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به «باقر»، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به «أبو الفضل»، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به «بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به «ابو حیدر»، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به «أبو النّور»، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به «أبو علی»، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به «أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به «أمیر»، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به «المنتظر»، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به «سیّد حیدر» و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به «علی جعفر»ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال ۲۰۱۷ میلادی نام ۵ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع منبع: تسنیم
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با ملیت ها و نژادهای مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت(ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشورهایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت(ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال 2018 میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال 2017 برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با 36 شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال 2017 میلادی نام 172 شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:5 مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان“ ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»2 مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور“ ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.4 مجاهد لبنانی در ماه مارس سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»ماهآوریل سال 2017 نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابویاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.ماه می سال 2017 نیز نام 6 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامة» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»ماه ژوئن سال 2017 نیز نام 16 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روزهای ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبورضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبوجعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»ماه ژوئیه سال 2017 نام 36 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرزهای مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»در ماهآگوست سال 2017 میلادی، رزمندگان لبنانی 34 شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»،شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج »، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماهسمپتامبر سال 2017 میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت 14 رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی«علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی«مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»17 شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال 2017 میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از : شهید زینبی«علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به ’’ حیدر الکرّار ‘‘، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به ’’ جبریل ‘‘، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به ’’ ابو علی جواد ‘‘، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به ’’ ساجد ‘‘ و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به ’’ الحاج عبّاس ‘‘در ماه نوامبر سال 2017 میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه 32 رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به ’’ حسن مهدی ‘‘، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به ’’راغب‘‘، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به ’’ ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به ’’الشیخ راغب‘‘، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به ’’ منتظر ‘‘، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به ’’ جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به ’’صادق‘‘، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به ’’ باقر ‘‘، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به ’’ ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به ’’ أبو الفضل ‘‘، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به ’’ بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به ’’ابو حیدر‘‘، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به ’’ أبو النّور ‘‘، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به ’’ أبو علی ‘‘، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به ’’ أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به ’’ أمیر» ، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به ’’المنتظر‘‘، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به ’’ثائر‘‘، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به ’’سیّد حیدر‘‘ و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به ’’علی جعفر‘‘ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال 2017 میلادی نام 5 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»گزارش از : نجمه السادات مولایی
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با ملیت ها و نژادهای مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت(ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشورهایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت(ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال 2018 میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال 2017 برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با 36 شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال 2017 میلادی نام 172 شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:5 مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان“ ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»2 مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور“ ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.4 مجاهد لبنانی در ماه مارس سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»ماهآوریل سال 2017 نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابویاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.ماه می سال 2017 نیز نام 6 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامة» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»ماه ژوئن سال 2017 نیز نام 16 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روزهای ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبورضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبوجعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»ماه ژوئیه سال 2017 نام 36 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرزهای مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»در ماهآگوست سال 2017 میلادی، رزمندگان لبنانی 34 شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»،شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج »، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماهسمپتامبر سال 2017 میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت 14 رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی«علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی«مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»17 شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال 2017 میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از : شهید زینبی«علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به ’’ حیدر الکرّار ‘‘، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به ’’ جبریل ‘‘، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به ’’ ابو علی جواد ‘‘، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به ’’ ساجد ‘‘ و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به ’’ الحاج عبّاس ‘‘در ماه نوامبر سال 2017 میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه 32 رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به ’’ حسن مهدی ‘‘، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به ’’راغب‘‘، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به ’’ ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به ’’الشیخ راغب‘‘، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به ’’ منتظر ‘‘، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به ’’ جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به ’’صادق‘‘، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به ’’ باقر ‘‘، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به ’’ ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به ’’ أبو الفضل ‘‘، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به ’’ بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به ’’ابو حیدر‘‘، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به ’’ أبو النّور ‘‘، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به ’’ أبو علی ‘‘، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به ’’ أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به ’’ أمیر» ، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به ’’المنتظر‘‘، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به ’’ثائر‘‘، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به ’’سیّد حیدر‘‘ و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به ’’علی جعفر‘‘ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال 2017 میلادی نام 5 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»گزارش از : نجمه السادات مولاییانتهای پیام/
ست اسپرت مادر و پسرست لباس مادر و پسرست اسپرت لباس مادر و پسر تیپ اسپرت زیبا مدل های جدید ست لباس مادر و پسر مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست اسپرت مادر و پسر خیلی از مادرها لباس هاشونو با دختر و پسر کوچولوشون ست می کنند و با رنگبندی مناسب یک هارمونی و هماهنگی بین لباس ها ایجاد می کنند. ما در ادامه تصاویری زیبا و قشنگ از مدل های ست لباس مادر و پسر به همراه نکات لازم برای آموزش ست رنگ های مختلف با یکدیگر آورده ایم که می توانید برای خودتان و فرزندتان از این نوع مدل های شیک و اسپرت ایده بگیرید: مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ زرد: رنگ زرد گرما و زیبایی خورشید را مجسم می کند، شما نیز اگر این رنگ را درست بپوشید می توانید در خیابان و یا مهمانی با این رنگ زیبا بدرخشید.
طیف رنگ زرد از زرد طلایی پر رنگ، زرد گل آلاله و گل ابریشم و زرد کمرنگ را شما می توانید با رنگ های نارنجی سوخته، قهوه ای توتونی رنگ و قرمز درخشان ست کنید.
اگر رنگ زرد کمرنگ به شما می آید می توانید این رنگ را با آبی کمرنگ (آکوا)، عاجی کمرنگ یا نارنجی کمرنگ ست کنید و ظاهری متین و باوقار پیدا کنید همچنین با یک رنگ گلی کمرنگ نیز می توانید شیرین و زیبا جلوه کنید.
خواه نا خواه زرد، نگاه ها را به سمت خود جذب می کند، اگر دوست دارید مانند چراغ نورافکن جلب توجه کنید زرد قطعا رنگ شماست پس از پوشیدن ان لذت ببرید. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ قرمز: جذاب اما خطرناک قرمز قابلیت جور شدن با سفید، مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی و سبز را دارد. وقتی می خواهید ست لباسی با رنگ قرمز بسازید، بهترین کار این است که از ترکیبات مختلف قرمز استفاده کنید یعنی رنگ هایی مثل بنفش که قرمز در آن استفاده شده ولی حواستان باشد سراغ تیره و روشن قرمز برای ست و ترکیب نروید. حواستان باشد قرمز را با آبی و زرد ست نکنید؛ این رنگ ها فقط زمانی با هم هماهنگ می شوند که آبی به سمت بنفش و زرد به سمت نارنجی متمایل شده باشد. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ آبی: در ساحل آرامشرنگ آبی با سفید، مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی هماهنگ می شود. رنگ مکمل آبی، نارنجی است و قرار گرفتن این دو رنگ در کنار هم نارنجی را تشدید می کند. دقت کنید آبی را با زرد و قرمز ست نکنید، فقط در صورتی می توانید ست کنید که قرمزتان به بنفش و زردتان به سبز نزدیک باشد. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ سورمه ای: برای ایجاد جلوه و جذ ت بیشتر در کنار رنگ سورمه ای می توانید از رنگ های روشن تر استفاده کنید. رنگ های هم خانواده سرمه ای مثل آبی روشن و متوسط و بنفش انتخاب مناسبی است. برای ساحتن ترکیب رنگ متضاد با سرمه ای رنگ های زرد و دلی و طیف های نارنجی و شتری پیشنهاد می شود. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولد
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، در آ ین پنجشنبه ی آبان ماه 1396 شمسی، پایگاه خبری-تحلیلی«مشرق» کاربران خود را به ادای احترام و هدیه ی «صلوات» به ی م ع حرمی که سال گشت شهادت شان در این روز قرار دارد دعوت می کند. امید که شفاعت شان در روز ، نصیب همه باورمندان به راه سرخ شان گرددروحمان با یادشان شادهدیه به روح بلندپرواز ی م ع حرم در آبان ماه، صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمشهید موسی جمشیدیانشهید موسی جمشیدیانشهید محمد زهیریشهید محمد زهیریشهید میثم مدواریشهید میثم مدواریشهید محمد سخندانشهید محمد سخندانشهید محمد زهره وندشهید محمد زهره وندشهید سعید مسلمیشهید سعید مسلمیشهید ایمان اعی نژادشهید ایمان اعی نژادشهید محسن خزاییشهید محسن خزاییشهید حمیدرضا فاطمی اطهرشهید حمیدرضا فاطمی اطهرشهید محمدحسین بشیریشهید محمدحسین بشیریشهید محمد اتابهشهید محمد اتابهشهید مسعود عسکریشهید مسعود عسکریشهید محسن فانوسیشهید محسن فانوسیشهید محمد کیهانیشهید محمد کیهانیشهید حسین جمالیشهید حسین جمالیشهید حبیب بدویشهید حبیب بدویشهید سید اسماعیل سیرت نیاشهید سید اسماعیل سیرت نیاشهید علی هیودیشهید علی هیودیشهید اسماعیل زادهدپورشهید اسماعیل زادهدپورشهید بهزاد سیفیشهید بهزاد سیفیشهید محمد طحانشهید محمد طحانشهید سید مصطفی شهید سید مصطفی شهید سجاد طاهرنیاشهید سجاد طاهرنیاشهید سید روح الله عمادیشهید سید روح الله عمادیشهید جلیل خادمیشهید جلیل خادمیشهید محمدرضا دهقان یشهید محمدرضا دهقان یشهید روح الله قربانیشهید روح الله قربانیشهید سید سجاد حسینیشهید سید سجاد حسینیشهید روح الله طالبیشهید روح الله طالبیشهید ناصر مسلمی سواریشهید ناصر مسلمی سواریشهید پویا ایزدیشهید پویا ایزدیشهید حمیدرضا تقیشهید حمیدرضا تقیشهید احمد اعطایی کوشافرشهید احمد اعطایی کوشافرشهید حجت اصغری شربیانیشهید حجت اصغری شربیانیشهید ابوذر امجدیانشهید ابوذر امجدیانشهید کمیل قربانیشهید کمیل قربانیشهید ذاکر حیدریشهید ذاکر حیدریشهید جبار عراقیشهید جبار عراقیشهید روح الله مهر شهید روح الله مهر شهید محمدحسین محمدخانیشهید محمدحسین محمدخانیشهید محمود تقی پورشهید محمود تقی پورشهید علی تمام زادهشهید علی تمام زادهشهید محمدرضا عسگری فردشهید محمدرضا عسگری فردشهید سیدمحمدحسین میردوستیشهید سیدمحمدحسین میردوستیشهید حمیدرضا زمانیشهید حمیدرضا زمانیشهید وحید نومی گ ارشهید وحید نومی گ ارشهید محمدجواد قربانیشهید محمدجواد قربانیشهید محمدحسین عزیزآبادیشهید محمدحسین عزیزآبادیشهید وحید فرهنگی والاشهید وحید فرهنگی والاشهید عزت الله سلیمانیشهید عزت الله سلیمانیشهید حسین رضاییشهید حسین رضاییشهید هادی زاهدشهید هادی زاهدشهید محمد جمالی پاقلعهشهید محمد جمالی پاقلعهشهید مصطفی صدرزادهشهید مصطفی صدرزاده
شاید یکی از غریب ترین روزهای تقویم در ایران، ۲۲ اسفند یعنی روز بزرگداشت شهید است؛ روزی که باید همه ارکان نظام و مردم بسیج شوند تا بزرگداشت این عزیزان را به بهترین نحو ممکن برگزار کنند، ولی هرساله ما شاهد آن هستیم که این روز در غربت و تنهایی خاصی صبح را شب می کند و به پایان می رسد.، «قانون» در ادامه نوشت: سال گذشته همزمان با این روز، برخی از خانواده های و ایثارگران در اعتراض به وضعیت معیشتشان مقابل ساختمان اصلی بنیاد در خیابان طالقانی کرده بودند و حتی معبر را بستند تا شاید برخی از مسئولان از این طریق به حرف شان گوش کنند.در آن زمان گزارشی نوشتیم و ناکارآمدی مسئولان بنیاد شهید را بازگو کردیم ولی از جانب برخی سرزنش شدیم. امسال به این بهانه گفت وگویی را از خانواده یک شهید بزرگوار منتشر می کنیم که حق فراوانی برگردن مردم ایران دارند. این شهید بزرگوار از سال ۵۰ که فعالیت اش برای خطرناک شد، نامش در لیست رژیم شاه بود، به گونه ای که اگر انقلاب نمی شد، امکان ش وجود داشت.شهید موسی نامجو در ماجرای هواپیمای هرکولس c-۱۳۰ به همراه مقامات ارشد نظامی ایران به دیدار معبودش شتافت. خانواده شهید عزیز سرلشکرموسی نامجو و در اصل فرزندان ایشان قدم بر چشمان ما گذاشته و در تحریریه پاسخگوی سوالات ما بودند. از فعالیت های شهید نامجو پیش از انقلاب، سمت هایش پس از انقلاب تا شهادت و دشواری های پس از آن با فرزندان وی بررسی شد که در ادامه مشروح گفت وگو را می خوانید. گفتنی است در این مصاحبه آقایان ناصر و مهدی نامجو نکات مختلفی را به زبان آوردند و پسر ارشد خانواده یعنی آقا ناصر بسیار روشن تر به سوالات ما پاسخ داد.درباره پدرتان مختصری برایمان توضیح دهید.شهید نامجو در ۲۶ آذر سال ۱۳۱۷ در شهرستان بندرانزلی در یک خانواده متوسط متولد شد. به نقل از دوستانش بنا بر شرایط زندگی در آن دوران همانند شهید رجایی دستفروشی می کرد. در حدود ۱۰سال که داشت به تهران مهاجرت د و در خیابان گرگان قدیم که امروزه به نام پدرم نام گذاری شده است، مستقر شدند. پدربزرگ بنده کارمند مخابرات بود که برای ادامه تحصیل فرزندان و شرایط کاری خودش به تهران مهاجرت می کند. خانواده پدری بنده هفت فرزند بودند. پس از چندی پدر به سیستم نیروهای مسلح وارد می شود. بسیاری تصور می کنند که پدر بنده، نظامی صرف است در حالیکه تحصیلات ایشان در رشته نقشه برداری بوده است.چه سالی ازدواج د؟سال ۱۳۴۹ در سن ۳۲ سالگی ازدواج می کنند.چه سالی وارد دانشکده افسری شدند؟سال ۱۳۳۷چه سالی از دانشکده افسری فارغ حصیل شدند؟سال ۱۳۴۰ از دانشکده افسری فارغ حصیل شدند.در رشته ورزشی سابقه فعالیتی داشتند؟در کارنامه های ایشان دوره های مختلفی از جمله اسب سواری به چشم می خورد. اما به علت اص شمالی ایشان، شناگر ماهری شناخته می شد.اینکه گفته می شود در دهه ۵۰ عضو هیات علمی می شوند درست است؟خیر، پدر پس از فارغ حصیلی از سال ۱۳۴۰ به عضویت هیات علمی دانشکده افسری درآمدند و کرسی نقشه برداری دانشکده افسری برای تدریس در دست ایشان بود. وتش نیز به عنوان دبیر و مطرح بوده است.از شرایط پدر در دانشکده افسری در آن سال ها برایمان بگویید.نظام پهلوی یک سیستم میلیتاریسمی محسوب می شد و به همین علت برای دانشکده هایی مانند دانشکده افسری اهمیت خاصی قائل می شد. در آن برهه به طور عمده افراد شاخصی برای ورود به دانشکده انتخاب می شدند و از آزمون جداگانه ای نیز عبور می د. پدر در دوران تحصیل رتبه بالایی داشت از همین رو پس از اتمام تحصیلات به عضویت هیات علمی درآمد.به چه علت پدرتان این شغل را انتخاب کرد؟ از رسته های مختلفی تشکیل می شد. افراد برای ورود به رسته ها به طور معمول دو پیش شرط علاقه و معدل را پیش روی خود داشتند. در آن زمان مرسوم بود که برخی از افراد که نمرات بالایی داشتند پس از اتمام دوره به رسته توپخانه می رفتند. پدر نیز به دلیل نمرات بالا به این رسته وارد شد.چه شد که به فکر ادامه تحصیل در خارج از کشور افتادند؟برای ادامه تحصیل نیز به دانشکده جغرافیا تهران رفتند. بسیاری از افراد مستعد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند. پدر و مرحوم شکر ریز نیز مقرر شد برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه اعزام شوند. همین گونه برادر شهید نامجو شهید سید رسول نامجو نیز به کشور انگلیس رفتند و در کنار آن دو نفر از دوستانش یعنی آقایان جاسبی و تبریزی و سایرین جمعی بودند که برای ادامه تحصیل هر یک به کشوری بورس شدند. دو نفر اول در رشته های ی صنایع، مدیریت و مکانیک انگلیس را انتخاب د و پدر نیز برای رشته نقشه برداری در فرانسه قبول شد. سال ۵۴ در آزمون بورسیه برای اعزام به فرانسه در رشته نقشه برداری در مقطع ی پذیرش می شود ولی به دلیل سابقه مذهبی و تحرکات اش در سال ۵۵ از وج وی از کشور ممانعت به عمل می آید. اگر اجازه وج به ایشان داده می شد بنده متولد فرانسه بودم. در آن سال ها شرایط برایش دشوار گذشت چرا که پیش از وج تمامی اموالش را فروخته بود تا بتواند در آن چندسال در فرانسه با آسایش زندگی کند ولی ممانعت از وج وی تمامی برنامه هایش را دچار اختلال کرد.در زمینه تحصیلات پدر شما چندان اطلاع رسانی نشده است. از این موضوع گله ای ندارید؟بنده در بنیادشهید که مشغول فعالیت هستم یکبار به تابلویی برخوردم که ع پدر به همراه اطلاعات مختصری از او بود. در آنجا نوشته شده بود رشته لیسانس نظامی، برایم تعجب برانگیز بود که رشته نظامی چه معنی ای دارد. چنین رشته ای تابه حال تعریف نشده است. چرا این حجم از فقدان اطلاعات وجود دارد؟ پدر تنها در رشته های علوم نظامی تدریس نداشت. یک نفر نقل می کرد که شهید نامجو، مدرس نقشه برداری در شریف بوده است. بسیاری از افراد نظامی حال حاضر کشور از شاگردان پدر بوده اند. من کارت تدریس پدر را در تهران دیده ام. برادر بنده پس از شهادت پدر به دنیا آمدند.شما اظهارنظری از پدر درباره شخصیت سرتیپ رزم آرا که به عنوان پدر علم جغرافیای نظامی مطرح است و همچنین در زمینه مرتبط با رشته تحصیلی پدرتان شاخص بوده است، شنیده اید؟کتاب های سرتیپ رزم آرا در خانه وجود دارد. یک قبله نما نیز در خانه دیده ام که نام سرتیپ رزم آرا به عنوان سازنده اش در پشت آن ذکر شده است. رزم آرا و ارفع در تاریخ کشور دو نفری هستند که در تعارض با یکدیگر قرار داشته اند. یک برهه رزم آرا و در دوره دیگر نیز ارفع در قدرت دیده می شدند. رزم آرا در زمینه تدریس علوم نظامی صاحب نام بود و از او کتاب هایی در کتابخانه پدر به چشم می خورد. به نظر بنده رزم آرا شخصیت مثبتی به نظر می رسد. در نحوه مرگ او نیز ابهاماتی دیده می شود.از سبک زندگی پدر کمی برایمان توضیح دهید. وت معلمی در پدر پررنگ بود. به عنوان فردی تلاشگر در بین دوستانش شناخته می شد. در زمینه تدریس تسلط کافی بر محصلین خود داشت. پدر برای هر شخصی در دفتر خودش یک دیدگاه و نظر نوشته بود. هر ی در هر زمینه ای مهارت داشت آن ویژگی را برای آن شخص با دید کادرسازی در آینده یادداشت می کرد. به طور کل پدر بسیاری از رویدادها را یادداشت می کرد. از او یادداشت های بسیاری به یادگار مانده است.خانواده اش مذهبی بودند از این رو در زمینه های مذهبی مطالعات بسیاری داشت. دوره های تفسیر و همچنین کتاب های شهید مطهری و پاک نژاد را مطالعه کرده بود. پیش از انقلاب مادر از پدر خاطراتی نقل می کند که برای کمک به مردم حاشیه نشین شهر پیشگام بوده است. از لحاظ شخصیتی نیز ساده زیست بود. یکی از دوستان پدر از سخت کوشی او نقل می کند که امتحان نیز دست فروشی می کرد و با وجود این در نمرات نیز از سایرین پیشتاز بود. با وجود تمام مشغله هایی که داشت وقت بسیاری برای خانواده می گذاشت. مادر تعریف می کنند زمانی که افت کوچکی از درس در خواهر مشاهده می کرد علت آن را جویا می شد و در صدد رفع آن برمی آمد و به مدرسه می رفت و پیگیر امور خواهر می شد. چهره اصلی پدر پیش از انقلاب به عنوان یک نمونه شناخته شده بود و فعالیت های مبارزاتی به صورت مخفیانه بود و پس از انقلاب چهره ایشان به عنوان یکی از مبارزان و افراد باسابقه شناخته شده بود.برخلاف قدمت بسیار دانشکده افسری چرا پدر شما را بنیان گذار آن عنوان می کنند؟دانشکده افسری دارای سابقه طولانی بوده و در سال ۱۳۰۰ تاسیس شده است. از لحاظ تاریخی از بسیاری از ها مقدم تر بوده است. پدر پس از انقلاب نقش بسیاری از جهت تحول و هم راستا دانشکده با انقلاب ایفا کرد. از این جهت پدر را بنیان گذار مکتبی دانشکده می خوانند در حالی که قدمت آن به سال ۱۳۰۰ برمی گردد. در آن برهه براساس شرایط مجبور بودند که از افراد به خصوصی در دانشکده استفاده کنند و با بسیاری نیز قطع همکاری کنند. در همین راستا پدر بسیار تهدید می شدند و حتی نامه هایی علیه فرزندان و خانواده نیز مطرح شده بود. دانشکده افسری برای پدر جایگاه والایی داشت. پدر همزمان مدرس و رییس دانشکده بود. دفتر ایشان همیشه روی مراجعین باز بود. گاهی اوقات که با پدر کاری داشتیم و تا دیروقت در اداره مشغول بود برای دیدنش به دفتر می رفتیم.پدرتان پیش از انقلاب با شاه برخوردی داشته اند؟شاه شخصیت نظامی داشت، از همین جهت بارها به دانشکده افسری مراجعت می کرد. چند ع نیز از پدر مانده است که نشان از بازدید شاه از دانشکده دارد. چندین مرتبه پدر به عنوان نمونه تشویق شدند. با تمام وجود پدر از ابتدای دهه ۵۰ در محفلی که علیه شاه بود شرکت داشتند. پدر نیز دوستانی داشتند. یکی از آن ها مرحوم ناصر رحیمی که از مبارزان علیه بهاییت محسوب می شد و از تاثیرگذاران بر پدر شناخته می شود سال ها بر اثر یک بیماری به بیمارستان رفت و در آنجا به علت کم کاری عمد به نقل از بسیاری به شهادت رسید. پدر به احترام وی، من را ناصر نام گذاری کرد.به چه علت پدر شما از پذیرش خانه های سازمانی امتناع کرده است؟پیش از انقلاب پدر از لحاظ درآمدی وضعیت مناسبی داشت. به جهت شرایط معتقد بود که افرادی که از من مستحق تر هستند باید از این خانه ها استفاده کنند. به همین جهت هیچگاه استفاده نکرد. زمانی که پدر در منطقه پیروزی اجاره نشین بود یک زمین را با قرض گرفتن از اطرافیان در صادقیه فعلی یداری کرد. در وصیت نامه اش نیز نسبت به شهادت به عقاید شرعی و بد اری به اشخاصی متنی را ذکر کرده است. خانه ای را در آن زمین طراحی کرد. تنها سه روز در آن خانه زندگی کرد و در نهایت نیز در حین بازگشت از مناطق عملیاتی به شهادت رسید. پس از حقوق های نجومی نامه ای در سایت ها منتشر کردیم به لحاظ فرهنگ سازی و تذکر که پدر بنده و برخی از افراد از دریافت بخشی از حقوق امتناع می د.در حین انقلاب، شهید نامجو در چه زمینه هایی فعالیت داشت؟پدر در هسته های مقاومت در بودند. در آن برهه خانواده را نیز به کار می گرفت. در ها با لباس مبدل شرکت داشت. فرزند انقلاب بود از این حیث بدنه اصلی آن از شاه فاصله داشتند.در اوایل انقلاب هوشیار عمل د. آقای محمودی در ابتدا به ریاست دانشکده معرفی شد که چندان مدیریتش به درازا نکشید و از سمتش برکنار شد. پس از آن پدر به ریاست دانشکده منصوب شد.برادر شهید چمران از پدر خاطره ای نقل می کند که پیش از انقلاب پدر را نزدیک پارک لاله دیدند. شهید نامجو پس از خوش و بش اعلامیه ای در جیب کت ایشان می گذارد و می رود. مهدی چمران می گوید نامه را که باز کرده و متوجه اعلامیه شده ، جاخورد. نوار (س) و اعلامیه ها را پدر جابه جا می کرد. زمانی که محدودیت تردد و حکومت نظامی اعلام شده بود پدر با وت نظامی در شهر تردد می د.شرایط پس از انقلاب را چگونه ارزی می کنید؟پس از انقلاب شرایط خاصی بر حکمفرما بود. (س) با هوشیاری و با م با افراد دلسوز نظامی از انحلال خودداری د. در حالی که بسیاری از روی عمد یا جهل معتقد به انحلال بودند. فرزند ملت بود. برخی از سران آن از کشور خارج شده بودند و برخی نیز به آن بازگشتند. پس از انقلاب باز سازماندهی شد. پدر همیشه خودش را به مدیون می دانست. به خاطر این بسیاری از کارهایش رنگی مذهبی داشت. با حفظ بسیاری از غائله ها در گوشه و کنار کشور خنثی شد. به اتکای همین بسیاری از این فتنه ها ختم به خیر شد. شخصیت پدر به شکلی بود که با همه گروه ها پس از انقلاب تعامل داشتند. در ابتدای انقلاب پدر در برخی از گزینش های دانشکده از چهره های دیگر از جمله شهید آیت استفاده می کرد. پدر در وحدت و نقش بسیاری ایفا کرد. گفته می شود پدر تعدادی از دانشجویان افسری را برای گذراندن دوره به اعزام می کرد.کدام یک از افراد شاخص از شاگردان پدر شما بودند؟بسیاری از افراد از جمله ، صالحی، ستاری، کلاهدوز، صیاد ، سیاری، دادرس، پوردستان و ... از شاگردان پدر محسوب می شدند.نقش در ابتدای جنگ را چگونه توصیف می کنید؟ابتدای جنگ دانشجویان دانشکده افسری در جنگ نقش به سزایی داشتند. در اهواز و آبادان نقش پررنگی داشتند. دانشجویان در آموزش نیروهای مردمی نقش پررنگی ایفا د. فرماندهان فعلی از باقی ماندگان انتهایی شاگردان پدر هستند. شهید نامجو تعدادی از دانشجویان را که سردوشی نگرفته بودند برای کمک به دفاع از کشور به خوزستان اعزام می کند. به دلیل شرایط بحرانی این تصمیم سازمانی را اتخاذ د. پس از سخنرانی پدر در جمع دانشجویان تعداد زیادی لبیک می گویند و به جنوب اعزام می شوند. بی شک دانشجویان افسری نقش بزرگی در دفاع ۳۴ روزه در کنار نیروهای مردمی، و تکاوران دریایی ایفا د که کمتر از آنان یاد می شود. اگر این نیروها در بحث تجهیز و آموزش نبودند دفاع ۳۴ روزه میسر نمی شد.در برخوردی که با مسئولان داشته اید چه اظهارنظرهایی از آن ها درباره شهید نامجو شنیده اید؟بسیاری از شخصیت های از جمله ی، مرحوم آیت الله هاشمی و روسای جمهور ادوار مختلف از پدر به نیکی یاد می کنند. ی می فرمایند با اتکا به پدر شما از بسیاری از فرآیندها سربلند بیرون آمد و فرمودند ایشان از نظامی هایی بود که من روی دوش ایشان تکیه . شخصیت پدر به شکلی فراجناحی محسوب می شود. همچنین از آقای مدنی داماد مرحوم آیت الله کاشانی دو جلد کتاب تاریخ نوشته شده و در ابتدا نیز از همت پدر برای چاپ آن در دانشکده افسری تقدیر کرده است. بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت و سایر وقایع تاریخی در تاریخ معاصر در ابتدای انقلاب با همت افرادی از جمله پدر به کتاب های درسی دانشکده وارد شد.سفر پدرتان به کره شمالی در چه سالی صورت گرفت؟در زمانی که دفاع بودند و پس از شهادت رییس ت (شهید رجایی) انجام پذیرفت. پس از بازگشت از کره شمالی نیز به منطقه عملیاتی رفتند. هدف از سفر ید تسلیحات و انتقال تکنولوژی از کره بود. تحریمی که مشابه آنچه امروز می بینیم در آن سال ها هم وجود داشت و کمتر کشوری بود که تسلیحات به ایران بفروشد.درباره لیست نظامیان که نام پدرتان نیز در آن بود، اطلاعی دارید؟بله تصور می کنم به اوا دوره پهلوی برمی گردد. ممانعت از وج ایشان برای تحصیل به همین کارها و فعالیتش برمی گردد.ارتباط شهید نامجو با مراجع پررنگ بود، علت این موضوع به چه مساله ای برمی گردد؟پیش از انقلاب با مراجع در ارتباط بودند. ایشان در دهه ۳۰ برای ورود به نیز با یک واسطه از یکی از مراجع ب تکلیف د. زیرا در آن زمان حضور در از دید بسیاری از مردم مذهبی خوشایند نبود. در خاطرات شان نیز نقل می کند که با پدربزرگ به محضر یکی از مراجع تقلید می روند. در یک رمان که آقای وردیانی نوشته این خاطره نقل شده است. پدر دانشجویانش را با حوزه عجین کرده بود. یک اقدام جالبی که ایشان انجام می دادند دیدار با علما و چاپ کتاب های تاریخ معاصر در چاپخانه دانشکده افسری و تدریس آن بود.پدرتان پس از معرفی به عنوان دفاع چه میزان رای اعتماد گرفتند؟دو بار رای اعتماد گرفتند. زمانی که مرحوم مهدوی کنی مسئولیت ت موقت را گرفتند به علت شهادت برخی از اعضای ت دوباره ک نه به مجلس معرفی شد. پدر بیشترین آرا را در بین ک نه از مجلس گرفتند. پدر نظامی، محسوب می شد.شهید فلاحی چگونه شخصیتی بودند؟بدون شک مرد موثری بوده است. پیش از انقلاب در مورد وی گزارشاتی نقل شده که در زمان اذان در دفترش را قفل می کند. احتمال ما این است که برای خواندن آماده می شود. همچنین در پرونده اش آمده بود که هیچگاه زن برای دفترش قبول نکرده است و مناصب فرماندهی به ایشان واگذار نشود و فقط در حد آموزش مسئولیت داده شود.تا چه میزان در «چ» شخصیت واقعی شهید فلاحی ترسیم شده است؟من این تصویر را نمی پسندم و معتقدم با واقعیت شهید فلاحی فاصله دارد. پسر شهید کشوری نیز از ابراهیم حاتمی کیا انتقاداتی کرد.در ابتدای انقلاب افراد نظامی به پدرتان اتهاماتی وارد می د؟فضا در ابتدا غبارآلود بود. درباره پدر گاهی اوقات اظهارات نامناسبی صورت می گرفت. برخی او را به علت ساقط ن نشان شیر از سر در دانشکده طاغوتی می دانستند و برخی نیز از جناح مقابل آن ها او را متهم به پرورش به جای سرباز در می د.ارتباط پدرتان با دو دفاع پس از انقلاب آقایان سرتیپ ریاحی و مدنی چگونه بوده است؟اطلاع دقیقی ندارم.از نحوه ورود پدر به ک نه شهید باهنر اطلاعی دارید؟شناخت ون از وی و فعالیتش از پیش انقلاب باعث شد که ایشان از سوی شهید رجایی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع انتخاب شودکه در ابتدا نیز نپذیرفت. زمانی که پیشنهاد ورود به ک نه شهید باهنر را به پدر دادند. او از (س) ب تکلیف کرد. نزد (س) رفت و گفت جایگاه فعلی من برای آینده بسیار حساس است. پدر از عدم علاقه خود نسبت به پذیرش وزارت دفاع برداشت. پس از آن با تایید ایشان با حفظ سمت به عنوان حضرت در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری تصمیم گرفتند این سمت را بپذیرند.تشکیلات سری ایشان از چه انی تشکیل می شد؟پدر از پیش از انقلاب عضو تشکیلاتی بود. شهید بهشتی، آیت، عباسپور و سایرین مثل جاسبی و ... حضور داشتند. شاخه نظامی محفلی که پدر در آن حضور داشت، برعهده او بود. در اوایل انقلاب نقش پررنگی ایفا کرد. البته ابتدا به ن قرار بر حرکت مسلحانه نبود بلکه چون ی بودند این مسئولیت نانوشته را پذیرفتند. افراد مستعد توسط پدر شناسایی و به جلسات مذهبی و سپس مذهبی وارد می شدند. در گارد شاهنشاهی نیز آقای طوطیایی و کلاهدوز عضو این گروه بودند و حتی نقشه قتل شاه هم مطرح بود که البته رد شد. آقای طوطیایی نقل می کند که یکبار از جمع خواست که کار را تمام کنند ولی با این کار مخالفت شد. تشکیلات در آن زمان از جمعی از نظامیان تشکیل شده بود که به شکل مخفیانه جلسه برگزار می شد. آقای رحیمی که از نظامیان بودند دستگیر شد که در حین بازداشت اسامی افراد را خورده بود و نگذاشته بود به دست ساواک بیفتد. اگر لیست لو می رفت افراد می شدند. حرکت زیرزمینی پدر در پیش از انقلاب کمتر منع شده است. آقای جاسبی نیز در کتاب خاطرات خود از این جمع صحبت به عمل آورده اند.در چه تاریخی به عضویت شورای عالی دفاع درآمدند؟در تیر۱۳۶۰ و پس از شهادت مصطفی چمران ایشان به عضویت درآمدند. دوشادوش ی عضو شورای عالی دفاع و حضرت (س) در شورا بودند. جالب است این نکته را بگویم که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، شورای عالی دفاع نقش پررنگی برایش قائل شده بود.بین شهید نامجو، کلاهدوز و فلاحی که هر سه فارغ حصیل دانشکده افسری بودند کدام یک انقل تر بودند؟سنگ محک برای انسان ها متفاوت است ولی پدر در آن برهه دست به خطر بزرگی زد. شهید کلاهدوز از دانشجویان پدر محسوب می شد و هفت سالی از پدر کوچک تر بودند. شهید فلاحی نیز هفت سال از پدر بزرگ تر بودند که سلسله مراتب ایشان متفاوت بود. پدر به خاطر تشکیلات پنهانی فرد خط ذیری به شمار می رفت. مرحوم سرلشکر سلیمی مفسر قرآن بودند. به اعتقاد برخی ایشان برای خودش شیخی بود.رابطه شهید نامجو با کدام یک از انقل ون بیشتر بود؟با بسیاری در ارتباط بوده و نمی توان به فرد مشخصی اشاره کرد. از ی تا شهیدان رجایی و باهنر، شهید بهشتی و آیت و عباسپور و ... را می توان نام برد. درباره پدرم از آقایان صالحی، حدادعادل و سایرین نیز خاطرات جالبی نقل شده است. همچنین شهید بهشتی را به یاد دارم که در خانه ما رفت و آمد داشتند.این گفته ها که پدرتان به زبان های انگلیسی و فرانسه تسلط داشته اند، صحت دارد؟بله، علاوه بر این دو زبان با زبان عربی نیز آشنایی خوبی داشتند. در آن زمان تسلط به زبان های خارجی تا حدودی برای اهل علم ا امی محسوب می شد. در منزل ما نوارهای زبان انگلیسی و فرانسوی همچنان موجود است. علت اینکه پدر به سمت یادگیری زبان فرانسه رفت، به مساله ادامه تحصیل ایشان برمی گردد.شهید نامجو با بنی صدر اختلاف نظر در بحث های تاکتیکی نداشت؟در زمان جنگ اطلاعی از اختلاف نظر پدر با بنی صدر ندارم البته در خصوص مسائل نظامی اگرچه تحصیلات نظامی نداشت ولی فردی خودرای بود. در بحث رویکرد معتقدم که اختلاف وجود داشته است. (س) برخلاف رفتار بنی صدر به ایده مشاوران نظامی اهمیت می داد و پشتیبان آن ها بود. پدر با بنی صدر روابط مناسبی نداشت. در انتخابات دوره نخست ریاست جمهوری در محافل خصوصی از ک داتوری بنی صدر حمایت نکرد. در حالی که بسیاری روی بنی صدر اتفاق نظر داشتند. یک مرتبه نیز پدر با بنی صدر تقابل داشت. رییس جمهور وقت در جریان حضورش در دانشکده افسری با شعار فرمانده کل قوا، روح خدا مواجه شد. از این جهت که وی آن زمان فرمانده کل قوا بود شنیدن این شعار برایش جالب نبود و با عصبانیت در حالی که می گفت در این طویله را خواهم بست، از آنجا خارج شد. پس از آن پدر را مدتی توبیخ د. جریان شناسی پدر بسیار قوی بود.شهید نامجو چند فرزند داشتند؟چهار فرزند، سه پسر و یک دختر که به اشتباه برخی سایت ها تعداد فرزندان خانواده ما را سه نفر اعلام د. برادر دیگر ما و فرزند اول خانواده که سید علی نام داشت بر اثر بیماری در سنین کودکی فوت کرد. پس از فوت فرزند اول خانواده خواهر ما متولد شد.لحظه ای که خبر شهادت را به خانواده اعلام د، به یاد دارید؟یک مستند درباره شهادت پدر به تازگی توسط آقای دزفولی ساخته و در مهر نیز رونمایی شده است. مستند مذکور بیشتر یک تحقیق تاریخی بوده است. صبح در مراجعت از عملیات ثامن الائمه آن سانحه رخ داد.به تازگی از ناخدا صمدی درباره پرواز هرکولس سوالی پرسیده شد که چرا هواپیمای حامل سران نیروهای مسلح کشور نباید از حیث فنی بررسی شود که ایشان در پاسخ آن صحبت را د، نظر شما درباره گفته های ناخدا صمدی چیست؟بنده چندان با این گفته موافق نیستم چرا که خلبان آن پرواز زنده است. در این باره باید احتیاط صورت بگیرد. حرفی از جانب ما ممکن است روایات تاریخی ۳۰ ساله را تغییر دهد. واقعیت امر این است که در آن زمان وجود نداشت و اداره دوم این امور را برعهده داشت. بنده از رییس اداره دوم که آقای کتیبه نام داشت سوال و ایشان نیز پاسخ دادند ما فرندچیپ برای بازگشت آن ها به منطقه اعزام کردیم. فرماندهان از جمله رییس ستاد (شهید فلاحی) و دفاع (شهید نامجو) برای اعلام گزارش عملیات ش ت حصر آبادان و مراسم سردوشی دانشجویان دانشکده افسری مقرر شد به تهران بیایند. گویی چند بار نحوه مراجعت به تهران تغییر می کند. در این بین یک نفر اطلاع می دهد که با همین هواپیما به تهران برگردید. حالا این شخص که بوده هیچ اطلاعی در دست نیست. صولتی که خلبان این پرواز بود نیز اذعان کرد پس از حادثه من آسیب بسیاری دیده ام و مدتی را نیز بازداشت بودم. به سبب شرایط بحرانی جنگ اتفاقات و بی نظمی هایی رخ می دهد که نمی توان آنها را عمد تلقی کرد. همچنین سه سال پیش به منطقه سقوط هواپیما در کهریزک رفتم. در آنجا چند نفر از محلی ها را دیدم. یکی از آنها از پدرش نقل کرد که صبح زود برای چراندن ان به خارج از روستا رفته که در همان سحرگاه صدای انفجاری شنیدند که پس از آن نوری را از زمین مشاهده کرده که به سمت آسمان رفته است. اما به دلیل نبود اسناد نمی توان به گفته چند شخص استناد کرد. از طرفی کارشناسانی از هند، کره و پا تان برای مشخص علت به ایران آمدند که در نهایت نیز به نتیجه مشخصی نرسیدند. برخی نقل کرده اند که کارشناسان خارجی گفته اند در کنار پیکر در هواپیما مواد منفجره کار گذاشته شده که باعث انفجار شده است. خلبان صولتی نیز در صحبت هایش از وقوع حوادثی در هواپیما سخن گفته که پس از آن کنترل هواپیما از دستش خارج شده است. از زمانی که برق قطع می شود شهید فکوری برای کمک و باز چرخ ها به ک ن می رود. سیستم جغرافیایی محیط نیز مانع از فرود آن ها می شد. همچنین شنیده ایم یک سرلشکر عراقی که اسیر شده خواهان ملاقات با سران نظامی ایران شده است. گفته می شود آن سرلشکر عراقی اسنادی را در دست داشته و به پدرمن داده که اگر به دادگاه های بین المللی ارجاع می شد گری عراق اثبات و ت بعث محکوم می شده است. این موضوع نیز اثبات نشده و تنها یک ادعاست. خلبان صولتی همچنین گفته اند که پیش از پرواز دو نفر به عنوان بازرس سمت راست هواپیما را بررسی کرده اند، با این عنوان که مبادا سلاحی مخفی شده باشد. آقای صولتی می گوید که ممکن است توطئه از آنجا شکل گرفته باشد. مادرم نقل می کند توضیحات کارشناسان خارجی نیز در جمع خانواده ی آن پرواز اعلام شده است. ۲۰ نفری در خلال این حادثه جان سالم به در بردند. در کت که توسط هاروارد به چاپ رسیده دلیل سقوط هرکولس ناشناخته ذکر شده است. بروز این حادثه یک چالش امنیتی را در آن برهه ایجاد کرد. چرا که سرنشینان آن افراد شاخصی بودند و علت حادثه نیز هیچگاه مشخص نشد.این اتفاق را به علت رخدادهای سال ۶۰ می توان به گرو منافقین نسبت داد؟بله؛ بعید نیست که توطئه از آنجا هدایت شده باشد. من به یاد دارم یکی از ناخداهای نیرو دریایی در اعترافاتش بیان کرد که در برخی ترور افراد سرشناس دست داشته است.از پدر شما وصیت نامه ای به یادگار مانده است؟بله ولی تا به امروز در جایی منتشر نکرده ایم. شهادت به عقاید شرعی، امانت هایی که نزد ایشان بوده و اعلام مبالغ بد اری اش یکی از مفاد آن وصیت نامه است.بین هم سواران شهید، پدرتان با کدام یک ارتباط بیشتری داشت؟تصاویری از پدر به خاطر دارم که با شهید فکوری ارتباط داشتند. به استناد همان لحظه تصور می کنم ارتباط شان با یکدیگر بیش از دیگران بود، برخلاف اینکه رسته کاری آن ها با یکدیگر متفاوت است. همچنین ارتباط پدر با شهید کلاهدوز نیز نزدیک بود و به پیش از انقلاب برمی گردد. افرادی مثل آقای رحیمی، مرحوم سلیمی، شهید اقارب پرست، آقای فروزان همه از دوستان شهید نامجو بوده اند که سابقه مبارزه و نقش های برجسته ای در دفاع مقدس داشته اند.پدر به همراه شهید کلاهدوز پیش از تشکیل پاسداران، پاسا را شکل دادند. شهید محمد منتظری و آقای رفیق دوست در این گروه حضور داشتند. این تشکل زمینه ساز تشکیل شد. سرگرد کلاهدوز در آن زمان به آمد.با فرزندان کدام یک از ی هرکولس ارتباط بیشتر دارید؟با علی فکوری، حامد کلاهدوز و حمزه جهان آرا در ارتباط هستیم. فرزندان شهید فلاحی در خارج از کشور حضور دارند.بحث دسته بندی بین مردم و مطرح ژن خوب و آقازادگی از نظر شما چه تاثیرات منفی بر جامعه می گذارد؟دسته بندی هایی این چنینی از طرف آقازاده ها خیانت به نظام است. در حال حاضر برای مثال می گویم علی فکوری در سازمان کوثر به عنوان کارمند فعالیت می کند که از لحاظ درآمدی و جایگاه، شرایط مطلوبی ندارد. حامد کلاهدوز تخصصش در سخت افزار بود ولی در حال حاضر در زمینه سازی اشتغال دارد. فرزندان شهید جهان آرا نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند. هیچ کدام از حیث امتیاز جایگاه خاصی نداشته اند. بنده نیز مشاور بهداشت و درمان بنیاد شهید بوده و خادم بازماندگان جبهه و جنگ هستم. برادرم نیز فوق لیسانس عمران دارند و فعال حوزه ی عمران هستند.در دوران فرزند شهید بودن شما باعث نشد که بنا بر تفکر غلط در جامعه مبنی بر استفاده از سهمیه خاص، هویت خود را پنهان کنید؟متاسفانه بنده از سال ۸۴ به مسئولان بنیاد شهید فرهنگ سازی در این زمینه را خاطرنشان کرده ام. جالب است بدانید که سهمیه شاهد اضافه بر سازمان در نظر گرفته می شود و ارتباطی با ظرفیت اصلی ها ندارد. علاقه مند هستم که این موضوع را مخابره کنید. این مساله سازماندهی نشده و در سطح جامعه نیز به خوبی مطرح نشده است. بنده بدون سهمیه در علم و صنعت قبول شدم که پس از اعمال سهمیه در تهران پذیرش شدم. از اینکه برخی ظرفیت پذیرش حقایق را نداشتند و تصور می د که حضور من جای فردی را گرفته است، مکدر بودم ولی خوب مگر قبول شدن در علم و صنعت زمینه علمی قوی نمی خواست؟ بنده یک خاطره برای تان نقل می کنم. سال ها پیش یک پژو راکه به تازگی وارد بازار کشور شده بود ثبت نام کردیم. از طریق یکی از دوستان وامی را ثبت نام و صرف ید خودرو کردیم. بنده بنا بر نظر پدر دو سال زودتر به مدرسه رفتم. به طور طبیعی نیز از سایر هم سن و سال هایم دو سال جلوتر بودم. از این رو دو سال زودتر برای رانندگی ماشین مهیا شدم و بسیار نیز از این جهت خوشحال بودم. پس از آنکه ماشین را یداری یک روز به اتفاق برادرم به جایی رفتیم. در آنجا یکی از دوستان که از قضا فرزند یکی از آقایان بود گفت مبارک باشه، پژو جی ال ای را بهتان هدیه داده اند. برادرم نیز واقعیت را گفت. بعد از مدتی برادرم این مساله را به مادر مطرح کرد و به یاد دارم که مادر برای این موضوع چقدر ناراحت شد و گریه کرد.فردی لقب آقازاده به شما داده است؟ما فرزندان شهید وقتی دور هم جمع می شویم، می گوییم فرزندان اتوبان ها و خیابان ها کنار هم نشسته اند. برخی می گویند ولی ما مشی و رفتارمان را بر این اصل استوار کرده ایم که آقازاده به معنای منفی نباشیم. آقازاده به معنای رعایت یک سری خط مشی ها و سیره ها در زندگی فردی و اجتماعی است که بر مسئولیت افراد می افزاید. بنده و برادرم سعی داشتیم که همواره نسبت به این موضوع واکنش نشان دهیم. بنده مدت طولانی اکراه داشتم که خودرو خارجی سوار شوم چرا که دوست نداشتم بگویند فلانی این ماشین را سوار می شود. ولی به علت هزینه های بالایی که صرف خودروی خود و مرتب اب می شد یک خودروی خارجی یداری . پدرم زمانی که دفاع بود، فول قورباغه ای سوار می شد. به طور کل سعی داریم که به شکل مناسبی رفتار کنیم.با توجه به آنکه پدرتان با مرحوم سلیمی در یک دوره در دانشکده افسری بودند، سطح ارتباط این دو بزرگوار به چه شکل بود؟مرحوم سلیمی نقل می کند که سال بالایی پدرم بود ولی بنا بر دلایلی همکلاسی شدند. ارادت بسیاری به یکدیگر داشتند. سالی که فرمانده کل شد بنده نیز در آن جمع که نشان نصر به مرحوم سلیمی اعطا شد حضور داشتم. ایشان همیشه می گفت اگر پدرت بود در حال حاضر جای من قرار داشت و من نیز از جایگاه و اوضاعش خیالم راحت بود. گاهی برخی حضور شخصیت هایی از جمله مرحوم سلیمی یا همرزمان آنان در هیات های مذهبی را در پیش از انقلاب به انجمن حجتیه منسوب می کنند که البته هدفی جز ت یب ندارند. انی که تیپ مذهبی داشتند به این انجمن نسبت داده می شوند.مادر نقل می کند زمانی که پدر در حال رفتن بود از مادرم خواست دعا کند تا در شرایط جبهه تغییر حاصل شود.بودجه بنیادشهید برای رسیدگی به جانبازان، ایثارگران و خانواده کافی است؟در بحث بهداشت و درمان با چالش جدی رو به رو بوده ایم. در دوره گذشته ۱۱۵۰ میلیارد تومان ت به بیمه ایران بدهی داشته است. به همین علت از لحاظ بودجه می توانم بگویم کافی نبوده است.عموی شما سید رسول نامجو در چه زمانی به شهادت رسید؟پدر به همراه برادرش سید رسول نامجو که ی صنایع از انگلستان داشت در پرواز هرکولس به شهادت رسید. شاید کم لطفی تاریخ باشد که این اتفاق را مخابره نکرده اند. گفته می شود که عموی بنده مدیرعاملی چسب ملی را که از زیرمجموعه های شرکت ملی بوده برعهده داشته است. این کارخانه به صورت اسمی چسب ملی نام داشت درحالی که در آن برهه مسئولیت تولید برخی ادوات نظامی بر عهده آن بوده است. رسول زمانی که انقلاب به ثمر نشست در انگلیس بود و در تشکل های ی دانشجویان فعالیت داشت.در پایان اگر صحبتی مانده در خدمت هستیم.خلأ این جماعت( ) پس از سال ها بیش از پیش احساس می شود. مشی، تفکر و اخلاص آن ها زبانزد بود و باید بیشتر به آن پرداخت شود. آن ها از جان شان که بالاترین دارایی شان بود گذشتند. در بعد ملی و در بعد دینی افرادی با این ویژگی ارزش خاصی دارند. به اعتقاد من ژن خوب همین هستند؛ افرادی که سعی داشته اند در کارشان برای جامعه موفق باشند باید الگو قرار گرفته بشوند. اگر همه ما از خودمان تغییر را شروع کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. همه مسائل برعهده ت نبوده و نیست. بنده پدر را ندیدم ولی بسیار با شخصیت او ارتباط قلبی برقرار کرده ام. از سوالات و مطالعه ای که با دید کاوشگری در بحث انتخاب سوالات داشته اید و همچنین فرصتی که برای ما فراهم کردید کمال تشکر را می کنم.انتهای پیام-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از کمیته جستجوی مفقودین، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید دوران دفاع مقدس در ۲۹ استان کشور تشییع و به خاک س خواهند شد. مشخصات ی گمنام این استانها بدین شرح است:استان تهرانحوزه علمیه مشکات(شهرک پلائین تهران) ۹ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
صنایع مهام پارچین ۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
صنایع ثامن الائمه ۳۰ بهمن ماه میزبان دوشهید گمنام می باشد.
مرکز آموزش تکاور ۱ اسفندماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
بوستان برکت انقلاب شهر بومهن ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
بوستان والفجر(منطقه ۱۵)۱ اسفندماه میزبان سه شهید گمنام می باشد.
آزاد پیشوا ورامین ۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه مروی(بازار تهران) ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه (ره) (ازگل)۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(ولنجک)۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک انصار(منطقه ۲۱) ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان خوزستانشهر چغامیش دزفول ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر حمزه و شیرین آب دزفول۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک خیبر دزفول ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
تیپ ۲۹۲دزفول(نزاجا)۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
پیام نور اهواز ۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک بی بیان مسجد سلیمان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
یادمان علقمه دهه سوم اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان بوشهرشهر نخل تقی عسلویه۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر بیدخون عسلویه ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه برادران برازجان ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر خورموج ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
دانشکده فنی برادران بوشهر ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه برادران بوشهر ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
مجتمع کشتی سازی صدرا ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان اسان رضویشهر یونسی تربت حیدریه۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد قوچان ۳۰ یهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر چنگه نیشابور۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر همت آباد نیشابور ۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه محمد باقر (ع) مشهد ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر فرهاد کرد فریمان ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد برسکن ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر کاریز تایباد۲۸ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر مشهدریزه تایباد ۲۸ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد ت اد ۲۸ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر لطف آباد درکز ۳ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر نوخندان درکز ۳ اسفندماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر چاپشلو درکز ۳ اسفندماهه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر کاخک گناباد۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر نیلشهر تربت جام ۲۹ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
منازل مس ی تیپ نزاجا تربت جام ۲۹ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان اسان جنوبیشهرک حاجی آباد بیرجند ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک دستگرد بیرجند ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
بخش بورنگ شهرستان درمیان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه برادران بیرجند ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
مرکز پ ند هوایی بیرجند ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
بخش باغستان فردوس روز ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
بخش ه چا شهرستان قائنات ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان سمنانآمادگاه دامغان ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
آزاد مه هر ۳۰ بهمن ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان سیستان و بلوچستان پیام نور زاهدان ۱ اسفندماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان گلستان آزاد گرگان ۲۹ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد آزادشهر ۲۹ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان قزوین آزاد بوئین زهرا۳۰ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر ضیا آباد تا تان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
منازل مس ی هوانیروز و آمادگاه نزاجا ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر معلم کلایه الموت ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان قممرکز آموزش پاسداری علویون ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
باقر العلوم قم۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
مرکز صنایع دفاعی قم ۲اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
علوم پزشکی قم ۳۰ بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان ک یلویه و بویر احمددانشکده فنی و حرفه ای خواهران یاسوج ۳۰ بهمن ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان لرستان فرهنگیان برادران م آباد ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
تیپ ۲۸۴ نزاجا ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
تیپ حضرت ابوالفضل (ع)لرستان ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان مازندرانشهر قراخیل قائم شهر ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
اداره اطلاعات استان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر محمد آباد دودانگه ۳ اسفند ماه میزبان سه شهید گمنام می باشد.
شهر کیا کلا ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد محمود آباد ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
علوم و فنون بابل ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان آذربایجان شرقیشهر هوراند ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر اسکو ۱ اسفندماه میزبان سه شهید گمنام می باشد.
شهر کش را مرند ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک قرا ملک تبریز۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
دانشکده فنی و حرفه ای برادران تبریز ۳۰ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان اردبیلحوزه علمیه برادران خلخال میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان اسان شمالی فرهنگیان بجنورد ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
پیام نور بجنورد ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
دانشکده فنی و حرفه ای اسفراین ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان یزدپارک موزه دفاع مقدس یزد ۲۹ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر مبارکه بافق ۳۰ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
دانشکده علوم قرآنی میبد ۲۹ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر هرات(شهرستان خاتم)۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان کرمان آزاد شهر بابک ۳۰ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر خورسند شهرستان بابک ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر خاتون آباد شهرستان بابک ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر جوزم شهرستان بابک ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
نجف شهر شهرستان سیرجان ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر زید آباد شهرستان سیرجان ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد ی انار ۳۰ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر گلشن شهرستان انار ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
آزاد ی رفسنجان ۳۰ بهمن میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر اختیار آباد شهر کرمان ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر مرد عنبر آباد ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان اصفهانمرکز پ ند هوایی اصفهان ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر افوس شهرستان بوئین میاندشت ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر اژیه اصفهان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر نائین ۱ اسفند ماه میزبان سه شهید گمنام می باشد.
شهر حسن آباد اصفهان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر ونک شهرستان سمیرم ۳ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرکمه شهرستان سمیرم ۳ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر تودشک اصفهان ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
مسکن مهر فولاد شهر اصفهان ۱ اسفند ماه میزبان چهار شهید گمنام می باشد.
شهر قهدریجان فلاورجان ۳۰ بهمن میزبان سه شهید گمنام می باشد.
فرهنگیان برادران اصفهان ۷اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
فنی و حرفه ای اصفهان ۶ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
پالایشگاه صنعت نفت اصفهان ۵ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
صنایع زرین خودرو اصفهان ۳۰ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان فارس آزاد استهبان ۵ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر رونیز استهبان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر کوهنجان سروستان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر دژکرد اقلید ۱اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر آباده طشک ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر حسن آباد اقلید ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
پادگان حضرت ولی عصر آباده ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
پادگان حضرت سجاد (ع) اقلید ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر ایچ استهبان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان البرزپژوهشکده مواد و انرژی کرج ۲ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهرک سهر ه کرج ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر تنکمان نظرآباد ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهرک وحدت کرج ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.استان کرمانشاهشهرک پرواز کرمانشاه ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان ایلامستاد ناجا ایلام ۳۰ بهمن میزبان یک شهید گمنام می باشد.
تیپ استان ۳ اسفند میزبان یک شهید گمنام می باشد.استان مرکزیشهر غرق آباد ساوه ۱ اسفند ماه میزبان یک شهید گمنام می باشد.
شهر رازقان زرندیه ۳ اسفند ما میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر میلاجرد کمیجان ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر زاویه زرندیه ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر خشکرود زرندیه ۲ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر آستانه شازند ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر خنجین فراهان ۱۰ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر جاورسیان خنداب ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر توره شازند ۱ اسفند میزبان دو شهید گمنام می باشد.
شهر هندودر شازند ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه برادران خاتم اراک ۱۱ اسفند میزبان سه شهید گمنام می باشد.
شهر تلخاب فراهان ۱۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.
حوزه علمیه جامعه المصطفی واحد آشتیان روز ۱ اسفند ماه میزبان دو شهید گمنام می باشد.یادآور می شود، ۳۴شهید معظم شناسایی شده نیز در همین استانها و استانهای همدان و گیلان تشییع و به خاک س خواهند شد. همچنین اطلاعات تکمیلی سایر نقاط و استانهای دیگر همچون هرمزگان متعاقبا اعلام خواهد شد. پایان پیام/50