گروه تروریستی جیش ال سازنندگان تسلیحات شیمیایی در دوما

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: منابع محلی از وقوع حمله شیمیایی به شهر «دوما» در پایتخت خبر داده اند. گزارشات اولیه از کشته شدن ۷۵ نفر و مصدوم شدن حداقل ۱۰۰ نفر حکایت دارد. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز شنبه هشدار داده بود گروه های تروریستی «جیش ال » و آزاد قصد دارند با استفاده از گاز شیمیایی، به شهر دوما در غوطه شرقی دمشق حمله کنند. وزارت دفاع روسیه تاکید کرده بود که تروریست ها به دنبال تحریک احساسات جامعه بین المللی و متهم ت به حمله علیه شهروندان خود استوزارت دفاع روسیه تاکید کرده بود که تروریست ها به دنبال تحریک احساسات جامعه بین المللی و متهم ت به حمله علیه شهروندان خود است. همچنین این حمله می تواند مورد استفاده متحدین غربی و عربی تروریست ها قرار بگیرد. این در حالی است که الجزیره اعلام کرده که در این حمله شیمیایی تا کنون ۱۵۰ غیرنظامی کشته و صدها غیرنظامی دیگر مجروح شده اند. منابع رسانه ای گرو جیش ال بار دیگر اتهامات مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی را به کار برده اند تا شاید بتوانند جلوی پیشروی را بگیرند.از همان چند هفته گذشته که ایالات متحده به همراه متحدان غربی ـ عربی خود اتهام زنی به دمشق در خصوص تسلیحات شیمیایی و احتمال بکارگیری آن در غوطه شرقی را کلید زد، کاملا واضح و آشکار گشت که یی ها برای حمله شیمیاییِ امروز توسط تروریست های تکفیری جیش ال در دوما برنامه ریزی می د. ایالات متحده از همان زمان به دنبال آن بود تا ضمن آماده سازی افکار عمومی برای حمله کنونی، ت دمشق را به عنوان عامل اصلی آن معرفی کند. اکنون که تکفیریها تنها به فاصله چند هفته از سیل عظیم اتهامات واشنگتن علیه دمشق در خصوص بکارگیری تسلیحات شیمیایی، از این تسلیحات در دوما استفاده کرده اند، این واقعیت، عیان گشت که همه اتهام زنی ها علیه ت از پیش طراحی شده بوده است.اما چه چیزی موجب شده تا تکفیریها به استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما واقع در غوطه شرقی دمشق متوسل شوند؟ واقعیت مطلب این است که تکفیریها طی روزهای اخیر متحمل منابع آگاه از فرو ریختن استحکامات جیش ال در دوما خبر داده و تأکید د: حملات به فروپاشی تروریستها منجر شده استشدیدترین خسارت ها در نبرد با نیروهای تی در شهر دوما شدند. منابع رسانه ای در این خصوص اعلام کرده بودند که برخی از مزارع را در جنوب غربی دوما در غوطه شرقی دمشق از لوث تروریستها آزاد کرده است. در طول این چند روز استحکامات جیش ال در دوما را از چند محور هدف قرار داد.در همین راستا، منابع آگاه از فرو ریختن استحکامات جیش ال در دوما خبر داده و تأکید د: حملات دقیق و متمرکز به فروپاشی و آشفتگی تروریستها منجر شده است.وضعیت برای تکفیریها تا جایی وخیم شد که آنها به منظور ممانعت از پیشروی اقدام به مین گذاری د اما واحدهای این مین ها را خنثی و منهدم کرده و به پیشروی ادامه دادند. این درحالی است که نان دوما به اطلاعات لازم از مواضع تروریستها و موشک اندازها و خم اندازهایی که با آن دمشق و محله های مس ی آنرا هدف قرار می دهند، دادند. پس از این ضربات مهلک، تروریستهای جیش ال مواضع خود را به سوی بیمارستان دوما منتقل کرده قصد دارند از تعدادی از ربوده شدگان در زندان وبه به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.وبگاه « الان» اعلام کرد که تروریست های «جیش ال » در دوما دچار ح فروپاشی در برابر حملات شده انددر همین ارتباط، وبگاه « الان» اعلام کرد که تروریست های «جیش ال » در دوما دچار ح فروپاشی در برابر حملات شده اند. الان نیز نوشت: نمایشنامه های استفاده از سلاح شیمیایی و نسبت دادن آن به در حالی اجرا می شود که این مسئله در دیگر ای غوطه شرقی برای تروریست ها و اربابان آنها کارگر نیفتاد و نخواهد افتاد و سوری ها مصمم به پایان دادن به تروریسم در هر گوشه از سرزمین خود هستند.در این میان ایالات متحده به دنبال بهره برداری از اقدام تکفیریها در استفاده از سلاح های شیمیایی در دوما، است. وزارت خارجه بامداد یکشنبه اعلام کرد که گزارش ها درباره حمله شیمیایی به شهر دوما در را با نگرانی پیگیری می کند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» در بیانیه وزارت خارجه ادعا شده است: «سابقه استفاده رژیم ( ) از سلاح های شیمیایی علیه مردم خودش غیرقابل انکار است. روسیه مسئول هدف قرارداده شدن سوری ها توسط سلاح های شیمیایی است». این موضع گیری جانبدارانه و مضحک گواه دیگری است بر اطلاع قبلی واشنگتن از حملات شیمیایی تکفیریها در دوما. با تمامی این ها، در مسأله استفاده از تسلیحات شیمیایی در دومای تنها پای ایالات متحده در میان نیست، چراکه تروریست های تکفیری جیش ال درحال حاضر تحت سرکردگی تکفیریهای جیش ال دستورات خود را به صورت مستقیم از سران ریاض دریافت می کنند عربستان سعودی در فعالیت می کنند. بسیاری از سرکرده های این گروه تروریستی هم اکنون در شهر ریاض پایتخت عربستان به سر می برند. تکفیریهای جیش ال دستورات خود را به صورت مستقیم از سران ریاض دریافت می کنند و به همین دلیل بسیار بعید به نظر می رسد که آنها در مسأله حمله شیمیایی به دوما به صورت خودسرانه و بدون ب تکلیف از مقامات ارشد ریاض چنین اقدامی را صورت داده باشند. در هر صورت، اکنون که حمله شیمیایی کشنده در دوما رخ داده، بازار اتهام زنی به دمشق به عنوان عامل این اقدام نیز داغ شده است. این اتهامات علیه دمشق در حالی است که زرادخانه های شیمیایی طی سالهای اخیر به طور کامل از بین رفته اند. پس از افزایش شدت اتهامات وارده به ت ، دمشق در اقدامی هوشمندانه و برای جلوگیری از تکرار اتهام زنی ها علیه آن و همچنین ملغی شدن گزینه نظامی ، در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ معاهده خلع سلاح شیمیایی را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به امضا رساند. شواهد و قرائن، جملگی نشان از آن دارند که تکفیریهای تحت الحمایه و غرب همواره از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اندطبق اعلام رسمی نهادهای بین المللی ذی ربط، ت بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی برای تخلیه زرادخانه های شیمیایی خود داشته است. سرانجام این سازمان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ رسما اعلام کرد که آ ین محموله از تسلیحات شیمیایی ت نیز از این کشور خارج شده است. با این حال، شواهد و قرائن، جملگی نشان از آن دارند که تکفیریهای تحت الحمایه و غرب همواره از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند.برهمین اساس، پرواضح است که طرح ادعای استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان در شرایطی که سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی بر تخلیه زرادخانه شیمیایی ت مُهر تأیید زدند، تنها با اغراض صورت گرفته و این ادعا چیزی جز قطعه ای از یک پازل برای پیاده سازی سناریوی شوم نظامی به نبوده است.نکته دیگر این است که حتی در صورت وجود تسلیحات شیمیایی در نزد دمشق، ت به دلیل برتری کاملا محسوس بر تروریست های تکفیری در عرصه میدانی و همچنین برتری بر مع ن تحت الحمایه محور غربی ـ عربی در عرصه و دیپلماتیک، اساسا نیازی به استفاده از این تسلیحات در شرایط کنونی نداشته است.
به گزارش شفاف، منابع محلی از وقوع حمله شیمیایی به شهر «دوما» در پایتخت خبر داده اند. گزارشات اولیه از کشته شدن ۷۵ نفر و مصدوم شدن حداقل ۱۰۰ نفر حکایت دارد. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز شنبه هشدار داده بود گروه های تروریستی «جیش ال » و آزاد قصد دارند با استفاده از گاز شیمیایی، به شهر دوما در غوطه شرقی دمشق حمله کنند. وزارت دفاع روسیه تاکید کرده بود که تروریست ها به دنبال تحریک احساسات جامعه بین المللی و متهم ت به حمله علیه شهروندان خود استوزارت دفاع روسیه تاکید کرده بود که تروریست ها به دنبال تحریک احساسات جامعه بین المللی و متهم ت به حمله علیه شهروندان خود است. همچنین این حمله می تواند مورد استفاده متحدین غربی و عربی تروریست ها قرار بگیرد. این در حالی است که الجزیره اعلام کرده که در این حمله شیمیایی تا کنون ۱۵۰ غیرنظامی کشته و صدها غیرنظامی دیگر مجروح شده اند. منابع رسانه ای گرو جیش ال بار دیگر اتهامات مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی را به کار برده اند تا شاید بتوانند جلوی پیشروی را بگیرند.از همان چند هفته گذشته که ایالات متحده به همراه متحدان غربی ـ عربی خود اتهام زنی به دمشق در خصوص تسلیحات شیمیایی و احتمال بکارگیری آن در غوطه شرقی را کلید زد، کاملا واضح و آشکار گشت که یی ها برای حمله شیمیاییِ امروز توسط تروریست های تکفیری جیش ال در دوما برنامه ریزی می د. ایالات متحده از همان زمان به دنبال آن بود تا ضمن آماده سازی افکار عمومی برای حمله کنونی، ت دمشق را به عنوان عامل اصلی آن معرفی کند. اکنون که تکفیریها تنها به فاصله چند هفته از سیل عظیم اتهامات واشنگتن علیه دمشق در خصوص بکارگیری تسلیحات شیمیایی، از این تسلیحات در دوما استفاده کرده اند، این واقعیت، عیان گشت که همه اتهام زنی ها علیه ت از پیش طراحی شده بوده است.منابع آگاه از فرو ریختن استحکامات جیش ال در دوما خبر داده و تأکید د: حملات به فروپاشی تروریستها منجر شده استاما چه چیزی موجب شده تا تکفیریها به استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما واقع در غوطه شرقی دمشق متوسل شوند؟ واقعیت مطلب این است که تکفیریها طی روزهای اخیر متحمل شدیدترین خسارت ها در نبرد با نیروهای تی در شهر دوما شدند. منابع رسانه ای در این خصوص اعلام کرده بودند که برخی از مزارع را در جنوب غربی دوما در غوطه شرقی دمشق از لوث تروریستها آزاد کرده است. در طول این چند روز استحکامات جیش ال در دوما را از چند محور هدف قرار داد.در همین راستا، منابع آگاه از فرو ریختن استحکامات جیش ال در دوما خبر داده و تأکید د: حملات دقیق و متمرکز به فروپاشی و آشفتگی تروریستها منجر شده است.وضعیت برای تکفیریها تا جایی وخیم شد که آنها به منظور ممانعت از پیشروی اقدام به مین گذاری د اما واحدهای این مین ها را خنثی و منهدم کرده و به پیشروی ادامه دادند. این درحالی است که نان دوما به اطلاعات لازم از مواضع تروریستها و موشک اندازها و خم اندازهایی که با آن دمشق و محله های مس ی آنرا هدف قرار می دهند، دادند. پس از این ضربات مهلک، تروریستهای جیش ال مواضع خود را به سوی بیمارستان دوما منتقل کرده قصد دارند از تعدادی از ربوده شدگان در زندان وبه به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.وبگاه « الان» اعلام کرد که تروریست های «جیش ال » در دوما دچار ح فروپاشی در برابر حملات شده انددر همین ارتباط، وبگاه « الان» اعلام کرد که تروریست های «جیش ال » در دوما دچار ح فروپاشی در برابر حملات شده اند. الان نیز نوشت: نمایشنامه های استفاده از سلاح شیمیایی و نسبت دادن آن به در حالی اجرا می شود که این مسئله در دیگر ای غوطه شرقی برای تروریست ها و اربابان آنها کارگر نیفتاد و نخواهد افتاد و سوری ها مصمم به پایان دادن به تروریسم در هر گوشه از سرزمین خود هستند.در این میان ایالات متحده به دنبال بهره برداری از اقدام تکفیریها در استفاده از سلاح های شیمیایی در دوما، است. وزارت خارجه بامداد یکشنبه اعلام کرد که گزارش ها درباره حمله شیمیایی به شهر دوما در را با نگرانی پیگیری می کند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» در بیانیه وزارت خارجه ادعا شده است: «سابقه استفاده رژیم ( ) از سلاح های شیمیایی علیه مردم خودش غیرقابل انکار است. روسیه مسئول هدف قرارداده شدن سوری ها توسط سلاح های شیمیایی است». این موضع گیری جانبدارانه و مضحک گواه دیگری است بر اطلاع قبلی واشنگتن از حملات شیمیایی تکفیریها در دوما. تکفیریهای جیش ال دستورات خود را به صورت مستقیم از سران ریاض دریافت می کنند با تمامی این ها، در مسأله استفاده از تسلیحات شیمیایی در دومای تنها پای ایالات متحده در میان نیست، چراکه تروریست های تکفیری جیش ال درحال حاضر تحت سرکردگی عربستان سعودی در فعالیت می کنند. بسیاری از سرکرده های این گروه تروریستی هم اکنون در شهر ریاض پایتخت عربستان به سر می برند. تکفیریهای جیش ال دستورات خود را به صورت مستقیم از سران ریاض دریافت می کنند و به همین دلیل بسیار بعید به نظر می رسد که آنها در مسأله حمله شیمیایی به دوما به صورت خودسرانه و بدون ب تکلیف از مقامات ارشد ریاض چنین اقدامی را صورت داده باشند. در هر صورت، اکنون که حمله شیمیایی کشنده در دوما رخ داده، بازار اتهام زنی به دمشق به عنوان عامل این اقدام نیز داغ شده است. این اتهامات علیه دمشق در حالی است که زرادخانه های شیمیایی طی سالهای اخیر به طور کامل از بین رفته اند. پس از افزایش شدت اتهامات وارده به ت ، دمشق در اقدامی هوشمندانه و برای جلوگیری از تکرار اتهام زنی ها علیه آن و همچنین ملغی شدن گزینه نظامی ، در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ معاهده خلع سلاح شیمیایی را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به امضا رساند. شواهد و قرائن، جملگی نشان از آن دارند که تکفیریهای تحت الحمایه و غرب همواره از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اندطبق اعلام رسمی نهادهای بین المللی ذی ربط، ت بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی برای تخلیه زرادخانه های شیمیایی خود داشته است. سرانجام این سازمان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ رسما اعلام کرد که آ ین محموله از تسلیحات شیمیایی ت نیز از این کشور خارج شده است. با این حال، شواهد و قرائن، جملگی نشان از آن دارند که تکفیریهای تحت الحمایه و غرب همواره از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند.برهمین اساس، پرواضح است که طرح ادعای استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان در شرایطی که سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی بر تخلیه زرادخانه شیمیایی ت مُهر تأیید زدند، تنها با اغراض صورت گرفته و این ادعا چیزی جز قطعه ای از یک پازل برای پیاده سازی سناریوی شوم نظامی به نبوده است.نکته دیگر این است که حتی در صورت وجود تسلیحات شیمیایی در نزد دمشق، ت به دلیل برتری کاملا محسوس بر تروریست های تکفیری در عرصه میدانی و همچنین برتری بر مع ن تحت الحمایه محور غربی ـ عربی در عرصه و دیپلماتیک، اساسا نیازی به استفاده از این تسلیحات در شرایط کنونی نداشته است.
استفاده از تسلیحات شیمیایی در دوما؛ حربه ای برای نجات تکفیری هامنابع محلی از وقوع حمله شیمیایی به شهر «دوما» در پایتخت خبر داده اند. گزارشات اولیه از کشته شدن ۷۵ نفر و مصدوم شدن حداقل ۱۰۰ نفر حکایت دارد. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز شنبه هشدار داده بود گروه های تروریستی «جیش ال » و آزاد قصد دارند با استفاده از گاز شیمیایی، به شهر دوما در غوطه شرقی دمشق حمله کنند. وزارت دفاع روسیه تأکید کرده بود که تروریست ها به دنبال تحریک احساسات جامعه بین المللی و متهم ت به حمله علیه شهروندان خود است. همچنین این حمله می تواند مورد استفاده متحدین غربی و عربی تروریست ها قرار بگیرد. این در حالی است که الجزیره اعلام کرده که در این حمله شیمیایی تا کنون ۱۵۰ غیرنظامی کشته و صدها غیرنظامی دیگر مجروح شده اند. منابع رسانه ای گرو جیش ال بار دیگر اتهامات مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی را به کار برده اند تا شاید بتوانند جلوی پیشروی را بگیرند. از همان چند هفته گذشته که ایالات متحده به همراه متحدان غربی ـ عربی خود اتهام زنی به دمشق در خصوص تسلیحات شیمیایی و احتمال بکارگیری آن در غوطه شرقی را کلید زد، کاملاً واضح و آشکار گشت که یی ها برای حمله شیمیاییِ امروز توسط تروریست های تکفیری جیش ال در دوما برنامه ریزی می د. ایالات متحده از همان زمان به دنبال آن بود تا ضمن آماده سازی افکار عمومی برای حمله کنونی، ت دمشق را به عنوان عامل اصلی آن معرفی کند. اکنون که تکفیریها تنها به فاصله چند هفته از سیل عظیم اتهامات واشینگتن علیه دمشق در خصوص بکارگیری تسلیحات شیمیایی، از این تسلیحات در دوما استفاده کرده اند، این واقعیت، عیان گشت که همه اتهام زنی ها علیه ت از پیش طراحی شده بوده است. اما چه چیزی موجب شده تا تکفیریها به استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما واقع در غوطه شرقی دمشق متوسل شوند؟ واقعیت مطلب این است که تکفیریها طی روزهای اخیر متحمل شدیدترین خسارت ها در نبرد با نیروهای تی در شهر دوما شدند. منابع رسانه ای در این خصوص اعلام کرده بودند که برخی از مزارع را در جنوب غربی دوما در غوطه شرقی دمشق از لوث تروریستها آزاد کرده است. در طول این چند روز استحکامات جیش ال در دوما را از چند محور هدف قرار داد. در همین راستا، منابع آگاه از فرو ریختن استحکامات جیش ال در دوما خبر داده و تأکید د: حملات دقیق و متمرکز به فروپاشی و آشفتگی تروریستها منجر شده است. وضعیت برای تکفیریها تا جایی وخیم شد که آنها به منظور ممانعت از پیشروی اقدام به مین گذاری د اما واحدهای این مین ها را خنثی و منهدم کرده و به پیشروی ادامه دادند. این درحالی است که نان دوما به اطلاعات لازم از مواضع تروریستها و موشک اندازها و خم اندازهایی که با آن دمشق و محله های مس ی آنرا هدف قرار می دهند، دادند. پس از این ضربات مهلک، تروریستهای جیش ال مواضع خود را به سوی بیمارستان دوما منتقل کرده قصد دارند از تعدادی از ربوده شدگان در زندان وبه به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. در همین ارتباط، وبگاه « الان» اعلام کرد که تروریست های «جیش ال » در دوما دچار ح فروپاشی در برابر حملات شده اند. الان نیز نوشت: نمایشنامه های استفاده از سلاح شیمیایی و نسبت دادن آن به در حالی اجرا می شود که این مسئله در دیگر ای غوطه شرقی برای تروریست ها و اربابان آنها کارگر نیفتاد و نخواهد افتاد و سوری ها مصمم به پایان دادن به تروریسم در هر گوشه از سرزمین خود هستند. در این میان ایالات متحده به دنبال بهره برداری از اقدام تکفیریها در استفاده از سلاح های شیمیایی در دوما، است. وزارت خارجه بامداد یکشنبه اعلام کرد که گزارش ها دربارهٔ حمله شیمیایی به شهر دوما در را با نگرانی پیگیری می کند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» در بیانیه وزارت خارجه ادعا شده است: «سابقه استفاده رژیم ( ) از سلاح های شیمیایی علیه مردم خودش غیرقابل انکار است. روسیه مسئول هدف قرارداده شدن سوری ها توسط سلاح های شیمیایی است». این موضع گیری جانبدارانه و مضحک گواه دیگری است بر اطلاع قبلی واشینگتن از حملات شیمیایی تکفیریها در دوما. با تمامی این ها، در مسئله استفاده از تسلیحات شیمیایی در دومای تنها پای ایالات متحده در میان نیست، چراکه تروریست های تکفیری جیش ال درحال حاضر تحت سرکردگی عربستان سعودی در فعالیت می کنند. بسیاری از سرکرده های این گروه تروریستی هم اکنون در شهر ریاض پایتخت عربستان به سر می برند. تکفیریهای جیش ال دستورات خود را به صورت مستقیم از سران ریاض دریافت می کنند و به همین دلیل بسیار بعید به نظر می رسد که آنها در مسئله حمله شیمیایی به دوما به صورت خودسرانه و بدون ب تکلیف از مقامات ارشد ریاض چنین اقدامی را صورت داده باشند. در هر صورت، اکنون که حمله شیمیایی کشنده در دوما رخ داده، بازار اتهام زنی به دمشق به عنوان عامل این اقدام نیز داغ شده است. این اتهامات علیه دمشق در حالی است که زرادخانه های شیمیایی طی سالهای اخیر به طور کامل از بین رفته اند. پس از افزایش شدت اتهامات وارده به ت ، دمشق در اقدامی هوشمندانه و برای جلوگیری از تکرار اتهام زنی ها علیه آن و همچنین ملغی شدن گزینه نظامی ، در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ معاهده خلع سلاح شیمیایی را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به امضا رساند. طبق اعلام رسمی نهادهای بین المللی ذی ربط، ت بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی برای تخلیه زرادخانه های شیمیایی خود داشته است. سرانجام این سازمان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ رسماً اعلام کرد که آ ین محموله از تسلیحات شیمیایی ت نیز از این کشور خارج شده است. با این حال، شواهد و قرائن، جملگی نشان از آن دارند که تکفیریهای تحت الحمایه و غرب همواره از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند. برهمین اساس، پرواضح است که طرح ادعای استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان در شرایطی که سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی بر تخلیه زرادخانه شیمیایی ت مُهر تأیید زدند، تنها با اغراض صورت گرفته و این ادعا چیزی جز قطعه ای از یک پازل برای پیاده سازی سناریوی شوم نظامی به نبوده است. نکته دیگر این است که حتی در صورت وجود تسلیحات شیمیایی در نزد دمشق، ت به دلیل برتری کاملاً محسوس بر تروریست های تکفیری در عرصه میدانی و همچنین برتری بر مع ن تحت الحمایه محور غربی ـ عربی در عرصه و دیپلماتیک، اساساً نیازی به استفاده از این تسلیحات در شرایط کنونی نداشته است.
«شاهین های مبارز» ایرانی که سر از درآوردند/ چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟ +تصاویربه گزارشمجله اینترنتیملکانه،قراردادهای نظامی به عنوان یک بخش ج ناپذیر از تاریخ نیروهای مسلح هر کشور شناخته می شوند که در حوزه های گوناگون منعقد شده و برای دست ی به تجهیزات مورد نیاز به سرانجام می رسند، این پیمان ها می توانند میان مجموعه ساخت تسلیحات (وزارت دفاع یا سازمان های خصوصی) و نیروی عمل کننده داخل یک کشور یا در سطح بین المللی بسته شوند و متعاقب آن، از پیچیدگی های متفاوتی برخوردار باشند.طبیعتا طرفین درگیر در این معاملات یا پیمان ها به جهت رعایت مصالح ملی نهایت تلاش را به کار می بندند تا با بهره گیری از بالاترین سطح کارشناسی، سلامت قرارداد را از همه لحاظ تضمین کنند.در این میان گاهی ممکن است توافق ها به سبب شرایط مختلف اعم از و نظامی به مشکل خورده و ملغی شوند که هر دو طرف درگیر معمولا دچار آسیب فراوان خواهند شد، چراکه کشور خواهان، از دستی به تسلیحات مورد نیاز باز می ماند و کشور فروشنده نیز از مبلغ، اما در برخی موارد این آسیب ها تنها متوجه یک طرف می شود و این دقیقا همان موضوعی است که ما درخصوص پیمان ید جنگنده های f-16 از ، قصد پرداختن به آن را داریم؛ قراردادی که در دوران حکومت پهلوی با ایالات متحده بسته و نهایتا در ت بختیار (آ ین ت ایران پیش از انقلاب) درست در روزهای پایانی عمر این ت لغو شد که علاوه بر ضربات سنگین و جبران ناپذیر به شاکله نیروهای مسلح، موجب از دست رفتن سرمایه های ملی بسیاری گردید.ما در این نوشتار، به طور خاص به داستان قرارداد جنگنده های f-16 ایران اشاره خواهیم کرد تا در گذر تاریخ به فراموشی س نشود.* ید از غرب؛ بازی دوسر بردپیش از انقلاب ی، حکومت شاهنشاهی با سرلوحه قراردادن ید نسل جدید تسلیحات پیشرفته نظامی از کشورهای مختلف، سعی بر این داشت تا خود را به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای اثبات کرده و از سوی دیگر به جهت حفظ منافع بلوک غرب در خاورمیانه و ایجاد سپر دفاعی در برابر شوروی نقش به سزای خود را ایفا کند.این یدها که بعد اثر مثبت خود را در جنگ 8 ساله نیز نشان داد، با صرف هزینه های بالایی همراه بود و منبع خوبی برای تامین درآمد قدرت های بزرگ به شمار می رفت خصوصا آنکه با ین «نی ون» عملا دست کشورمان برای ید هر سلاحی [جز تسلیحات کشتار جمعی] باز گذاشته شده بود و به سبب درآمدهای بالای نفتی دهه 50 خورشیدی، ایالات متحده در نظر داشت تا به جای کمک دفاعی به متحد اول منطقه ای خود در خاورمیانه، با بهره گیری از سود سرشار فروش تسلیحات به ایران، حجم مالی بالایی را روانه مجموعه های اسلحه سازی خود کند و متقابلا کشورمان نیز به سبب تهدیدات روزافزون بلوک شرق در منطقه و همچنین همسایه خطرناک خود «عراق»، از چنین روندی راضی به نظر می رسید، این موضوعات سبب انعقاد قراردادهای بسیاری گشت که در حوزه های مختلف زمینی، هوایی و دریایی منجر به ورود نسل جدیدی از انواع تسلیحات پیشرفته و به روز گردید که البته صرفا منحصر به نبود و گستره وسیعی از کشورهای غربی را شامل می شد.* سرمایه هایی که دود شداما این روند ید که برخی با پرداخت پول کامل و برخی اقساط همراه بود، در نهایت دچار مشکلاتی شد. حجم وسیعی از این قراردادها با ارزش نزدیک به 15 میلیارد دلار لغو شد و این اتفاق، علاوه بر ضربه سنگین به ساختار نظامی کشور، به سبب لغو از سوی ایران، به صورت عمده موجب از دست رفتن سرمایه های مادی فراوانی شد که حجم عمده ای از آن هیچگاه به کشورمان بازنگشت و برای همیشه بلوکه ماند.* همه آنچه ت بختیار و بازرگان لغو داز جمله قراردادهایی که در روزهای پایانی حکومت بختیار [به عنوان آ ین ت در حکومت پهلوی] و البته ماه های ابت ت موقت بازرگان [پس از انقلاب] لغو شد، می توان به قرار داد ید 160 فروند جنگنده f-16، هفت فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد (آوا ) e-3، شانزده فروند جنگنده شناسایی rf-4 و تعداد 32 فروند جنگنده رزمی f-4، چهار فروند ناوشکن کلاس کوروش (کلاس اسپروونس)، نزدیک به 1000 عراده تانک شیر ایران (چلنجر)، نفربرهای b.m.p، بالگردهای بل 214 اس تی، سه فروند زیردریایی کلاس ه (تانگ)، تعداد مختلفی از انواع موشک های هوا به هوا، هوا به سطح، ضدزره و… اشاره کرد که البته به این موارد باید تحویل ناقص برخی از یدها همچون بالگردهای شینوک و سی کینگ، ناوچه های موشک انداز کلاس کمان و انواع تسلیحات توپخانه را اضافه کرد حال آنکه برخی از قراردادها در حوزه ارتقا و روزآمدسازی تجهیزات همچون پروژه شنود ibex نیز رها شد و روند تامین قطعات یدکی مورد نیاز نیز بر هم خورد، ضمن آنکه مذاکرات برای ید برخی تسلیحات جدید نظیر شناورهای سنگین و هواپیماهای f و تعداد بیشتری از هواپیماهای f-14 به فراموشی س شد و تمامی این رخدادها به صورت پلکانی و یک به یک با تحت شعاع قراردادن توان دفاعی، تضعیف بنیه ملی را در پی داشت که بعدا این بی نظمی ها اثرات خود را در آغاز جنگ 8 ساله نشان داد و موجب مشکلات فراوانی شد.مواردی که در بالا ذکر شد، قطره ای است از دریای بیکران سرمایه ملی که به سبب بی تدبیری و جو ناشی از شرایط انقلاب در بازه زمانی کوتاه و با تفکرات مختلف اعم از کاهش یدها برای جلوگیری از انقلاب تا عدم نیاز به انجام گرفت و ضرر آن دامن گیر کشور شد.به همین علت است که امروز تنها امکان پیگیری و بازپس گیری مبالغ برخی از این سفارش ها -که از سوی طرف مقابل لغو شده- ممکن است و اندک قراردادهایی که ترکش لغو پیمان های نظامی به آنها برخورد نکرد، بعدها در طی جنگ تحمیلی -هرچند ناقص- تحویل کشورمان شد.همانطور که در بالا نیز گفته شد، ما در این گزارش تنها به یکی از این قراردادها خواهیم پرداخت؛ قرار داد ید f-16 و شاهین هایی که هرچند در ابتدا برای ایران تولید شدند، اما در نهایت سر از جای دیگر درآوردند…* «شاهین» چطور متولد شدجنگنده بمب افکن f-16 ساخت شرکت «جنرال داینامی » -بعدا لاکهید مارتین- (به انگلیسی general dynamics f-16 fighting falcon) و با عنوان «فایتینگ فالکن» (شاهین مبارز)، محصول دهه 70 میلادی صنایع هوایی ایالات متحده است که با هدف طراحی یک هواپیمای سبک، ساده و ارزان قیمت جهت خدمت در تعداد بالا در نیروی هوایی کشور سازنده و همچنین صادرات متولد شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16b ساخته شده توسط شرکت جنرال داینامی جهت تست های پروازی این جنگنده در اصل حاصل تفکرات جنگ ویتنام و کره بود که نیاز به یک هواپیمای توانمند در عرصه دفاع هوایی و اجرای عملیات های رهگیری با توانایی مانور بالا، قدرت رانش به وزن بیشتر، وزن سبک تر جهت چابکی مناسب، دید بهتر خلبان و بهره گیری از تسلیحات پیشرفته جهت مقابله با هواگردهای شوروی را بیش از پیش نشان می داد.این پرنده جدید، به سبب قیمت متناسب آن می توانست در تعداد بالایی تحویل نیروی هوایی شود.در آن زمان، ایالات متحده جنگنده f-4 (فانتوم) را در اختیار داشت که اگرچه برای اجرای عملیات های مختلف هوا به هوا و هوا به سطح مناسب بود، اما نمی توانست سطح انتظارات را در درگیری های هوایی با نسل جدید هواپیماهای بلوک شرق -که به زودی وارد عرصه نبرد می شدند- برآورده کند و از سوی دیگر تولد جنگنده مکدانل داگلاس f-15 (ایگل) نیز به سبب قیمت بالا و به طبع محدودیت در به خدمت گیری، پوشش دهنده همه نیازها نبود، لذا طرحی برای ساخت جنگنده نسل جدید از هواگردهای شکاری سبک و با توانایی بالا در صنایع هوایی این کشور شکل گرفت که منجر به ارائه دو پیش نمونه تحت عنوان yf-16 فالکن از شرکت «جنرال داینامی » و yf-17 کبرا از شرکت «نورثروپ» در سال 1972 گردید که نهایتا f-16 پیروز این میدان شد و هواپیمای دیگر با تغییراتی، بستر نسل جدید هواگردهای ناونشین ایالات متحده با نام f/a گردید که تا به امروز در خدمت قرار دارند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟پرواز yf-16 فالکن و yf-17 کبرا/ این دو جنگنده پروژه های معرفی شده جهت به خدمت گیری نسل جدید رهگیر سبک نیروی هوایی بودند که نهایتا f-16 پیروز میدان شداولین پرواز هواپیمای f-16 در تاریخ 13 دسامبر 1973 و در پایگاه هوایی ادواردز واقع در کالیفرنیا به وقوع پیوست و اگرچه کمی بعد، سانحه ای برای یکی از پیش نمونه ها رخ داد، ولی این اتفاق منجر به ایجاد مشکلات اساسی در روند تصمیم گیری نیروی هوایی نشد و نهایتا در ماه های پایانی سال 1974، جنگنده f-16 دیوار صوتی را در یک پرواز تمرینی ش ت و رسما آمادگی خود را برای ورود به خدمت اعلام کرد.جنگنده f-16 یک هواپیمای تک سرنشین (در نمونه رزمی) مافوق صوت است که از یک دستگاه پیشرانه توربوفن جنرال الکتریک f110-ge-129 یا پرت اند ویتنی f100-pw-200 بنا بر نمونه های تحویلی (اینجا مدل c جنگنده) با مصرف سوخت معقول نیرو می گیرد که به آن توانایی دستی به سرعت حداکثری 1.2 برابر صوت در سطح دریا و 2 برابر صوت در ارتفاع را می دهد، ضمن آنکه این موتور توانایی رساندن هواپیما تا حداکثر ارتفاع 50 هزار پایی را داراست.f-16 که اساسا برای رهگیری هوایی در روز متولد شده بود، در حال حاضر قابلیت اجرای تمامی عملیات ها اعم از هوا به هوا، هوا به سطح و جنگ الکترونیک را در تمامی شرایط آب و هوایی شبانه روز داراست و با تعداد تولید 4500 فروند از سال 1976 تا به امروز، بیشترین هواپیمای ساخته شده بلوک غرب پس ازفانتوم و بعد از جنگ جهانی محسوب شده و در حال حاضر بیشترین نمونه تحت خدمت در جهان است به گونه ای که 15% جنگنده های عملیاتی فعلی در سرتاسر کره خاکی را فایتینگ فالکن ها تشکیل می دهند.* مشخصات فنیf-16 از نظر ظاهری 15.06 طول، 9.96 عرض بال و 4.88 متر ارتفاع از سطح زمین دارد که می تواند با حداکثر حجم سوخت درونی و همچنین مخازن بیرونی به برد انتقالی 4220 کیلومتر دست یابد حال آنکه شعاع عملیاتی آن با 1000 پوند سلاح و بدون مخازن سوخت خارجی به 550 کیلومتر می رسد همچنین توانایی سوخت گیری هوایی را نیز دارد.«شاهین مبارز» در کنار بهره گیری از مسلسل ام 61 ولکان، از 11 آویزگاه حمل تسلیحات در بخش زیرین بدنه، بال ها و نوک بهره می گیرد که بر روی آنها می توان انواع موشک های هوا به هوای هدایت حرارتی و راداری شامل ایم 9 سایدوایندر، ایم 7 اسپارو، ایم 120 امرام، آی آر آی اس-تی یا موشک های خانواده پیتون ی را حمل کند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16d نیروی هوایی ایالات متحده مجهز موشک هوا به هوای «امرام»در بحث تسلیحات هوا به سطح، انواع بمب های سقوط آزاد خانواده مارک، هدایت شونده لیزری پیووی، هدایت اپتیکی، هدایت ای jdam، بمب های دورایستا و حتی تسلیحات هسته ای (صرفا برای ایالات متحده) قابل نصب است که به این موارد می توان راکت اندازها و موشک های هوا به سطح ازجمله ماوریک، ها ون، هارم و پنگوئن و انواع کروزهای دورایستا توسعه داده توسط کشورهای دارنده جنگنده را برای عملیات های ضدزمینی، ضدکشتی و ضد رادار افزود.f-16 برای درگیری های نزدیک هوایی از یک آسمانه (کانوپی) حب شکل با دید بی نظیر 360 درجه بهره می برد که در بین تمام جنگنده های ساخت غرب ممتاز است.این آسمانه به نحوی طراحی شده که با خاصیت ارگانومیک داخل ک ن هماهنگ است تا خلبان بیشترین آرامش را در شرایط عملیاتی داشته باشد ضمن آنکه بهره گیری از فناوری fly-by-wire جهت هدایت برای نخستین بار در میان جنگنده های جهان که در کنار پایداری مناسب (اصطلاحا پایداری منفی) جنگنده مانو ذیری بالایی را موجب می گردد از این هواپیما اصطلاحا اسب کاری ساخته است که می تواند با هزینه تعمیراتی پایین و ساعت پروازی بالا در کنار نگهداری ساده و فاصله بین پروازهای کم آن را برای عملیات در هر شرایطی آماده سازد.ساختار حفاظتی جنگنده با بهره گیری از انواع غلاف های جنگ الکترونیک پیشرفته و هدف گذاری تسلیحات در تمام شرایط آب و هوایی به همراه رهاکننده های چف و فلیر (شراره و باریکه) به آن قابلیت نفوذ در سنگین ترین شرایط رزمی و همچنین مختل از اغت ات الکترونیکی را می دهد.رادار این هواپیما در نسل جدید از نوع آرایه فازی است که علاوه بر توانایی بالا در شناسایی اه هوایی (شناسایی 10 هدف) قابلیت دید به پایین جهت انجام یت های هوا به سطح و بهره گیری در عملیات های ضد کشتی را داراست ضمن آنکه با توانایی نقشه برداری از سطح زمین و هماهنگی با ناوبری ای جهت پروازهای ارتفاع پایین، ایمن و عمقی، خلبان را در اجرای یت توانمند می سازد که به این موارد باید قابلیت بهره گیری از انواع تسلیحات همچون موشک های هدایت راداری فراتر از میدان دید یا سلاح های هماهنگ با غلاف های هدف گذاری روز و شب را افزود.ساختار بدنه هواپیما از جنس آلیاژ آلومینیوم به طور خاص و همچنین استیل و تیتانیوم است که با آیرودینامیک فوق العاده، توانایی مانو ذیری بی نظیری را در محدوده +9 جی تا -4.5 جی (شتاب گرانش) و پرواز در زوایای حمله بالا را می دهد که این مورد محقق نمی شود مگر با بهره گیری از موتور قدرتمند با توانایی رانش به وزن بالا و همچنین شکل سازه ای «فایتینگ فالکن» به گونه ای که در میان خلبانان آن رسم بر این است که می گویند: «شما با هواپیما پرواز نمی کنید بلکه هواپیما با شما پرواز می کند.»ک ن جنگنده نیز علاوه بر شرایط مناسب برای خلبان از حداقل نشان دهنده ها و بهره گیری از نمایشگرهای کریستال مایع (mfd) جهت آرامش روانی و یک نمایشگر سر بالا (hud)، قابلیت بهره گیری از کلاه های هوشمند خلبان و سامانه های دید در شب به همراه اهرم هدایتی مناسب بهره می گیرد و در شرایط اضطراری نیز صندلی پرتاب شونده صفر–صفر «مارتین بیکر»، امنیت خلبان را تامین کرده و آن را نجات می دهد.علاوه بر این موارد، طراحی بخش بال و دم، ساختار مناسب بدنه جهت عبور هوا، چتر کُندساز و ارابه فرود قدرتمند، از دیگر ویژگی های این هواگرد است.* ایران؛ اولین خواهان «شاهین مبارز»f-16 به سبب قیمت مناسب و قابلیت نگهداری عالی، به خدمت کشورهای مختلف جهان ازجمله بحرین، بلژیک، شیلی، دانمارک، مصر، یونان، ، اندونزی، عراق، اردن، مراکش، هلند، نروژ، عمان، پا تان، لهستان، پرتغال، رومانی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، ترکیه، امارات و ونزوئلا در آمده است ضمن آنکه پیشتر به عنوان اجاره در خدمت نیروی هوایی ایتالیا بوده و در کشور سازنده نیز علاوه بر خدمت رزمی، در تیم آکروجت (نمایش پروازی) «تاندربرد» نیز پرواز می کند و حتی برنامه ای برای فعالیت در نیروی دریایی نیز وجود داشت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟تیم نمایش پروازی thunderbirds که از جنگنده های f-16 بهره می گیرد«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16c نیروی هوایی یونانجنگنده f-16e بلاک 60 نیروی هوایی امارات که مخازن سوخت تطبیقی طرفین بدنه و برخی تفاوت های ظاهری در آن مشخص است.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16e بلاک 60 نیروی هوایی امارات که مخازن سوخت تطبیقی طرفین بدنه و برخی تفاوت های ظاهری در آن مشخص است«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16d نیروی هوایی شیلیاین جنگنده همچنین حداقل 10 مدل گوناگون و بلاک های مختلف را به خود دیده که شامل نسخه دو ک ن آموزشی (با توانایی رزمی) نیز شده و برخی کشورها نمونه های مختص به خود را تحویل گرفته اند از جمله آنکه امارات نسل جدید این هواپیما را در بلاک 60 و از نمونه f-16e یداری نموده است که از مخازن سوخت تطبیقی جهت افزایش برد در کنار بدنه و از نسل جدید رادار و سامانه های هدفگذاری بهره می گیرد یا رژیم صهیونیستی نیز نمونه f-16i را با ویژگی های مورد نیاز و بنا بر توان تاسیسات هوایی داخلی خود تغییر داده است.این جنگنده که حتی نمونه های هدف هوایی را جهت بهره گیری برای تست سامانه های پ ندی و موشکی دارد، با جنگنده روسی mig-29/35 (فالکروم) و mirage 2000 در یک کلاس است که بارها هریک در رقابت گوناگون جهت فروش به دیگر کشورها شرکت جسته اند.f-16 علاوه بر این موارد، به عنوان بستری برای ساخت بومی جنگنده همچون نمونه میتسوبیشی اف 2 در ژاپن بوده است.از فعالیت های رزمی این هواپیما نیز به صورت کوتاه می توان به حضور در عملیات طوفان صحرا (جنگ اول خلیج فارس)، جنگ عراق و افغانستان، جنگ اعراب و ، تقابل های مرزی بین ترکیه و یونان، پرواز بر فراز مناطق ممنوعه عراق و لیبی، دفاع هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جنگ کوزوو، جنگ ، درگیری های بین هند و پا تان و مبارزه با شورشیان در ی لاتین اشاره کرد که در آ ین نمونه، یک فروند از جنگنده های پیشرفته f-16i رژیم صهیونیستی ملقب به sufa یا طوفان توسط سامانه پ ند هوایی سام 5 سرنگون شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16i ملقب به «سوفا» متعلق به رژیم صهیونیستی که مطابق با نیازهای این رژیم توسط صنایع داخلی iai تغییر و ارتقا یافته استدر میان همه این کشورها، «ایران» نیز خواهان در اختیار گرفتن f-16 بود و ازجمله اولین یداران آن به حساب می آمد.در ادامه به ماجرای انعقاد قرارداد، دلایل ید و نهایتا لغو پیمان ید این جنگنده م ن ایران و خواهیم پرداخت.* شاهین های فراموش شدهبا آغاز دهه 50 شمسی و در پی افزایش قیمت نفت، درآمد سرشار مالی به خزانه کشورمان وارد شد و در همین زمان نوعی بازی تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه شکل گرفت که کشورهای متحد ناتو (بلوک غرب) و کشورهای حامی شوروی (بلوک شرق) را در مقابل یکدیگر قرار داد.در این میان شاه ایران با هدف تبدیل کشور به یک قدرت مطلق منطقه ای و ایستادگی در برابر تفکرات کمونیستی و پان عربیسم، یدهای بسیاری را از کشورهای مختلف آغاز کرد تا جایی که حتی متحدان غربی نیز از اه اصلی حکومت پهلوی و تهیه این حجم از تسلیحات پیشرفته متعجب شدند.متعاقب این اتفاقات نیروی هوایی، برنامه عظیمی را در جهت روزآمدسازی خود دنبال می کرد که یکی از اجزای آن به خدمت گیری نسل جدید هواپیماهای رهگیر یعنی f-16 بود.ایران اولین سفارش دهنده خارجی این هواپیما بود که به تازگی در رقابت با جنگنده سبک نیروی هوایی ایالات متحده پیروز گشته بود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟نخستین فروند از هواپیمای f-16 تولیدی منقش به پرچم کشورهای یدار/ ایران به عنوان نخستین یدار خارجی اولین پرچم از راست قرار دارد* بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ ایراناین برنامه نوسازی برای نیروی هوایی نخست منجر به ید هواپیماهای رهگیر f-14 (تامکت) گردید که تنها در ایران و کشور سازنده خدمت کرد.سپس با هدف جایگزینی جنگنده های سبک f-5 (تایگر) برنامه ید f-16 (فایتینگ فالکن) از در نظر گرفته شد و نهایتا جهت افزایش توان هوایی و حضور در مناطق دریایی بنا بود تا نسخه زمین پایه هواگرد در حال توسعه f با نام f l (هورنت) یداری شود که البته سنای با این مورد به شدت مخالفت کرد، اما در نهایت پس از ارسال درخواست ایران مبنی بر خواست خود و موافقت مجلس سنای ، در تاریخ 27 اکتبر 1976 (5 آبان 1355) قراردادی با نام peace zebra به ارزش 3.4 میلیارد دلار جهت یداری 160 فروند جنگنده f-16 از نوع تک سرنشین رزمی a و دو سرنشین آموزشی b از بلاک 5 و 10 بین ایران و منعقد شد که به موجب آن تحویل این هواپیماها از زمستان 1358 و با یک فروند در ماه آغاز و نهایتا با افزایش به 4 فروند در ماه در پاییز سال 1362 به پایان می رسید.این بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ ایران تا آن زمان و به صورت یکجا بود و جهت اجرای این برنامه، جمع کثیری از خلبانان و متخصصان زمینی برای آموزش به اعزام شدند و برخی از تجهیزات لازم شامل دستگاه های تست موتور، راه اندازهای زمینی، موشک های هوا به هوای سایدوایندر l و مقداری از قطعات یدکی وارد ایران شد، ضمن آنکه شماره سریال 0308-78 تا 0467-78 در ساختار نیروی هوایی ایالات متحده برای این هواپیماها در نظر گرفته شد و تا زمان وقوع انقلاب، 55 فروند از این هواپیماها از نوع f-16a رزمی (بلاک 5 و 10) [ 47 فروند] و f-16b آموزشی (بلاک 5) [8 فروند] یا در مراحل پایانی ساخت و تست خود قرار داشتند و یا در خط تولید به سر می بردند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟بازدید از جنگنده فایتینگ فالکن توسط تیمسار حبیب الله خامنه فرمانده ستاد تاکتیکی شیراز و مسئول ید هواپیماهای f-16 به همراه جمعی از فرماندهان نظامی در طبق برنامه، قرار بود تا این 160 فروند جنگنده با مرکزیت پایگاه هشتم شکاری اصفهان و سپس پایگاه پنجم شکاری امیدیه خدمت خود را آغاز کنند و با پایان فعالیت جنگنده های f-5 (تایگر) و تبدیل شدن آنها به هواگردهای آموزشی، کم کم در سایر پایگاه های دارنده تایگر خدمت کنند.از سوی دیگر با روند آغاز یا رو به رشد ساخت پایگاه های شرقی همچون بیرجند و زاهدان، بنا بود تا بخش دیگری از این هواپیماها که در ید بعدی قرار داشت، در این مناطق حساس نقش سپر دفاعی را در مقابل نیروهای شوروی حاضر در افغانستان ایفا کنند.به همین منظور، در مرداد 57 ایران از خواست خود برای ید 140 فروند دیگر از این هواپیما برداشت به این شرط که آنها را در مراکز هواپیماسازی ایران (هسا) واقع در شاهین شهر اصفهان مونتاژ کند و اندکی بعد نیز به تامین کننده منطقه ای این هواپیما [به جهت ارز آوری] تبدیل شود که به دلیل شرایط کشور در سال منتهی به انقلاب ی هیچ گاه به سرانجام نرسید و قرارداد در حد همان 160 فروند باقی ماند و تفکر مونتاژ هواپیما و تامین منطقه ای برای دیگر کشورها نیز به شرکت آسالسان ترکیه رسید.f-16های ایرانی از رادار وستینگهاوس an/apg-66 بهره می بردند و از نظر حمل تسلیحات می توانستند موشک های هوا به هوای هدایت حرارتی نسل جدید aim-9l سایندوایندر را حمل کنند، ضمن آنکه جهت یت های هوا به زمین، توانایی رهاسازی انواع بمب های سقوط آزاد و بمب های لیزری با بهره گیری از غلاف مربوطه هدفگذاری را در کنار شلیک موشک های هوا به سطح agm-65 ماوریک را داشتند.این هواپیماها می توانستند در غالب شرایط آب و هوایی و به صورت محدود شبانه نقش ایفا کنند. آنها همچنین توانایی سوخت گیری هوایی جهت افزایش برد را داشتند، ضمن آنکه طبق قرارداد، اگر هریک از طرفین آن را لغو می د پول پرداختی عینا بلوکه شده (برای فروشنده) یا به یدار بازمی گشت.همچنین جهت پشتیبانی مناسب از این ناوگان عظیم و بهینه سازی ها در گذر زمان، بندهای لازم پیش بینی شده بود تا طرف یی همواره م م به تامین نیازهای جنگنده های f-16 در کنار ارائه بسته های ارتقاء روزآمد باشد.اما شرایط در نهایت به آن شکل که باید، پیش نرفت و حتی یک فروند از این جنگنده ها وارد کشورمان نشد و هرآنچه ساخته شده بود به یدار دیگری تحویل داده شد.آموزش کرو پروازی و زمینی به صورت نیمه کاره رها گردید و اندک تجهیزات وارد شده نیز به کشوری دیگر فروخته یا به حال خود رها شد.اما چرا این اتفاق افتاد و چطور چنین رخداد هولناکی گریبان گیر کشورمان شد که منجر به از دست رفتن تمامی پیش پرداخت های این قرارداد گردید؟* قراردادهایی که مثل آب خوردن دود می شونددر ماه های منتهی به انقلاب ی، همه چیز تحت شعاع قرار گرفت که از جمله آن می توان به قراردادهای نظامی گسترده ایران با سایر کشورها اشاره کرد منتهی در تمامی این زمان ها به جز روزهای پایانی حکومت پهلوی، غالب سران و نظامی بر اجرای دقیق یدهای تسلیحاتی اتفاق نظر داشتند، اما این روند تداوم چندانی نیافت.چرا که در نیمه بهمن ماه 1357، ت با در نظر گرفتن شرایط ایران ازجمله ناپایداری های ، امکان عدم تامین مادی به سبب اعتصاب های گسترده شرکت نفت و برهم خوردن روند ارسال پرداخت های قرارداد و نهایتا احساس خطر از به کارگیری این سلاح های پیشرفته در حکومتی متضاد سیاست های ایالات متحده، خواهان کاهش یا لغو برخی از مفاد آن بود و جیمی کارتر رییس جمهور وقت ، خود یکی از اصلی ترین موافقان این تصمیم به شمار می رفت.* لغو قراردادها؛ آ ین اقدام ت بختیاردر این سو اما به دلیل فشار روزافزون نیروهای انقل و همچنین برخی مذاکرات ، ت بختیار به جهت دادن امتیاز، خارج شدن از مخمصه موجود و همچنین کاهش تنش ها، با هدف بیان توجه به دیدگاه های عمومی مبنی بر ج کمتر درآمدهای نفتی در راه ید اسلحه، تصمیم به لغو و کاهش برخی از قراردادها در قامت ت رسمی و وقت ایران گرفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟سندی از لغو قرارداد ید هواپیماهای f-16، آوا ایی 3 و rf-4 در 14 بهمن ماه 1357 بین ت وقت ایران و در تهران
به این منظور در تاریخ 14 بهمن 1357 (یک روز پیش از تشکیل ت موقت ایران) و مطابق با سوم فوریه 1979 در تهران، نشستی بین مقامات ت ایران و ت برگزار شد که به موجب آن، قرارداد ید 160 فروند هواپیمای f-16، هفت فروند هواپیمای آوا e-3a و 16 فروند جنگنده شناسایی rf-4e با تمامی جزییات و تجهیزات به طور کامل لغو و سایر موارد از جمله موشک های هوا به هوا، ضدکشتی، هوا به سطح، انواع تسلیحات توپخانه ای و ضدزره، در کنار ناوهای کلاس کوروش و زیردریایی های کلاس ه کاهش محسوسی پیدا کرد.در این بخش از سند، به ادامه مذاکرات پیش از 24 جولای 1979 اشاره دارد که مطابق با تابستان 1358 می شوداین اقدام که به سبب استقرار ت بختیار به عنوان حکومت قانونی ایران ثبت گردید، موجب از دست رفتن دارایی های فراوانی از جمله تمامی پرداخت های کامل یا پیش پرداخت ها مطابق قراردادهای پیشین شد و عملا آسیب فراوانی را به کشور وارد کرد اما این تمام ماجرا نبود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟امضا قرارداد بین طرف یی و ایرانی/ تاریخ شمسی 14 بهمن ماه 1357 به وضوح مشخص است* خسارت چند میلیارد دلاری با یک تصمیمپس از استقرار ت موقت [بازرگان] و با هدف انقل گری، شعار تعطیلی سر داده شد و از این روی باقی قراردادها نیز با تفکر اینکه نیازی به آنها نیست و ما با ی سر جنگ نداریم، لغو یا به حال خود رها شد تا جایی که «سپهبد آذربرزین» از فرماندهان نیروی هوایی در زمان رژیم پهلوی و نخستین فرمانده نیروی هوایی ایران در کتاب خاطرات خود با نام «فرماندهی و نافرمانی»، در خصوص قراردادهای باقی مانده از حکومت پهلوی می نویسد:«مدتی پیش از انقلاب آمده بودند یک ماده به قراردادها اضافه کرده بودند که اگر یکی از طرفین، این قرارداد را کنسل کند، اگر ایران باشد، مبلغ پیش پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می رود و اگر ت زیر قرارداد بزند، باید معادل مبلغی که ما پیش پرداخت کرده ایم روی آن پول بگذارد و به ما پس دهد.این قرارداد را نوشتیم و همه هم گفتند که عادلانه است، دو طرفه است. اما نمی دانستند که ما در مملکتمان آدم هایی داریم که کارهایی می کنند که بقیه نمی فهمند.چهارمین روز نخست ی بازرگان بود، من را هم دعوت به کار کرده بود که ضمن اینکه فرمانده نیروی هوایی باشم، مشاور عالی نخست در امور دفاع و امنیت ملی هم باشم.صبح داشتم می رفتم اداره، دیدم که یزدی در رادیو اعلام کرد که ت ایران تمام قراردادهایش را با ت فسخ کرد.بقیه که می شنوند چیزی نمی گویند و می گویند بارک الله! اینها نمی دانند که چه خبر شده، نخست هم نمی داند چه شده، هیچ نمی دانست.تلفن را برداشتم و به بازرگان گفتم که شما خبر را شنیدی؟ گفت چه خبر؟ گفتم الان یزدی اعلام کرد که ت ایران یک طرفه قراردادهایش را با فسخ کرد.گفتم این مسئله فقط در مورد نیروی هوایی نزدیک به 10 میلیارد دلار خسارت می شود. حالا من در مورد نیروی زمینی و بقیه نمی دانم. گفت: بیا اینجا.رفتم سراغش، نشستم و کاغذ گذاشتم و قرارداد رو توضیح دادم که اگر یک طرفه فسخ شود، کل پولی که داده ایم بدون بازگشت، به یی ها می رسد.تلفن کرد به یزدی گفت: آقا این چی بوده؟ من ن تی نخست م، من باید این اعلامیه رو بدانم یا نه؟ خلاصه نمی دانم بین اینها چه گذشت که گوشی را گذاشت زمین.بازرگان رفت پیش [ ] ، به من هم گفت اینجا باش تا من برگردم. رفت و ماجرا را به [ ] گفت. [ ] هم گفت بگو حرفش را پس بگیرد.او هم نمی دانست که چه شده. آمد در دفتر من را صدا کرد و گفت آذربرزین یک افسر که در مورد این قرارداد مطلع باشد را بفرست برود پیش یزدی.«صفیری» که الان در واشنگتن است یکی از افسرهای عالی فنی مان بود که رئیس بسیاری از پروژه ها بود. به او گفتم که شما با یزدی برو آنجا. او مذاکراتی می کند، شما هم شرکت کنید. مسئله را به او گفتم. رفت آنجا و به فاصله 24 ساعت به من تلفن کرد. گفت این یزدی می رود درون اتاق، من را بیرون می نشاند، من داخل اتاق نمی روم، بنابراین کاری از دست من برنمی آید!به بازرگان گفتم و او را برگرداندم. یزدی رفت آنجا، حرفش را هم نتوانست پس بگیرد و با کمال رشادت پول ها را به باد داد.»[توضیح: ابراهیم یزدی در ت موقت ابتدا معاون نخست و سپس امور خارجه شد]اندکی بعد، ابراهیم یزدی به این صحبت ها واکنش نشان داد و با استناد به متن قرارداد 14 بهمن ماه 1357، آن را فاقد وجاهت قانونی دانست اما بنا بر خاطرات «برژینسکی» [مذاکره کنندگان یی حاضر در الجزایر با ت موقت و پیش از تسخیر سفارت در تهران] به نظر می رسد که مقامات این کشور از احترام به قراردادهای فروش تسلیحات سخن گفته اند، اما با تمامی این تفاسیر و توجه به رخ دادن این اتفاق در حکومت قبلی، احتمالا با مذاکرات امکان تغییر متن قرارداد وجود داشت خصوصا آنکه در ادامه همین تفاهمنامه ذکر شده است که طرفین در جولای 1979 جهت مذاکره دقیق با یکدیگر دیدار می کنند و همین موارد می توانست به توضیحی به جهت آنکه رخدادهای سابق در حکومت قبلی به ضرر منافع ملی ایران تمام شده و بار دیگر باید بازبینی شود به نتیجه بهتری منجر شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه با افتخار از لغو باقی قراردادها سخن به زبان آمد تا جایی که ابراهیم یزدی در مصاحبه ای از تمایل ایران به بازپس فرستادن جنگنده های f-14 به سبب هزینه بالای آنها صحبت کرده است! که البته مورد مخالفت شدید مقامات وقت قرار گرفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟گزارش تایمز از ابراهیم یزدی وقت امورخارجه در آگوست 1979 که در بند اول صحبت های خود از علاقه به بازپس دادن جنگنده های f-14 سخن می گویداین گونه رخدادها که تقریبا در اکثریت موارد از سوی مقامات کشورمان صورت گرفت عملا دست ایران را در جهت بازپس گیری سرمایه های داده شد بست و اگرچه به احتمال بالا نیز از تحویل تجهیزات یداری شده به ما سرباز می زد اما حداقل امکان شکایت و پیگیری در مجامع بین المللی وجود داشت.ضمنا در خصوص سایر کشورها، در صورت عدم لغو، امکان پیگیری وجود داشت و نمونه بارز آن دنبال غرامت تسلیحاتی از بریتانیا است که توسط این کشور تحویل نشد و یا حداقل ممکن بود در گذر زمان همچو تحویل ناقص برخی محموله های نظامی در میانه جنگ به کشورمان برسد.حکایت لغو قراردادهای نظامی که با عنوان دادن امتیاز جهت جلوگیری از انقلاب ی یا ظاهری انقل گری اما با نتیجه ضربه به ساختار و تمامیت ارضی کشور، بدون هیچ تفکر صحیحی و بدون برنامه درست -که در مقطعی چند ماهه صورت پذیرفت و احتمالا هیچگاه از ماهیت دقیق برخی فرازهای آن مطلع نخواهیم شد- جز خیانت آشکار نمی تواند چیز دیگری باشد.* به نام ایران، به کام پس از لغو قرارداد f-16ها توسط ایران، قیمت تمام شده برای هر فروند از هواپیماها برای شرکت جنرال داینامی بالا رفت و این مجموعه تحت فشار بالایی قرار گرفت، اما از سوی دیگر بنا بر قرارداد peace marble i بین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در سال 1978 (1357) بنا بود تا 75 فروند از جنگنده های f-16 تحویل این رژیم شود، لذا بلافاصله 55 فروند هواپیمای تولیدی برای ایران که مراحل پایانی ساخت خود را می گذراندند -یا در خط تولید قرار داشتند- یداری جدید پیدا کرده و آماده ارسال به سرزمین های ی شدند و کمی بعد نخستین فروند از آنان در تیر ماه 1359 در پایگاه هوایی «رامتا دیوید» به زمین نشست.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟اولین جنگنده f-16 سفارش ایران که به نیروی هوایی واگذار شد در طی رزمایش پرچم آبیفالکن های ی خیلی زود وارد چرخه عملیاتی شدند و با نام عبری netz به معنای «شاهین»، نخستین شکار خود با این هواگرد و نخستین شکار تاریخ این جنگنده را 28 در آوریل 1981 با هدف قرار دادن بالگرد سوری به دست آوردند و کمی بعد در 7 ژوئن 1981 نیز با شرکت چندین فروند از آنان در عملیاتی موسوم به «اپرا»، نیروگاه اتمی عراق با نام «تموز» -که چندی پیش از آن توسط جنگنده های فانتوم ایرانی در ابتدای جنگ بمباران شده بود- را نابود ساختند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟آ ین جنگنده f-16 از مجموع 55 فروند تولید شده برای ایران در خدمت رژیم صهیونیستیاین هواپیماها در عمر عملیاتی نزدیک به 37 ساله خود، همواره به عنوان دست برتر توانمند در برابر جنگنده های ساخت شوروی کشورهای عربی عمل د و توانستند چندین پیروزی هوایی را به دست آورده و عملیات های مختلفی را در جنوب لبنان یا بر فراز فلسطین به انجام برسانند، ضمن آنکه 10 فروند از آنان نیز طی حوادث مختلف از دست رفت و امروزه آنچه باقی مانده است در حال آماده به پرواز اما خارج از خدمت قرار دارند تا با یافتن یک مشتری جدید (احتمالا کرواسی) فروخته شده و حیات دیگری را تجربه کنند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟چهارمین جنگنده f-16 تولیدی برای ایران که تبدیل به پرافتخارترین جنگنده رژیم صهیونیستی شد/این هواپیما سابقه 6 شکار تایید شده از نیروی هوایی و یکی تایید نشده را به همراه حمله به نیروگاه اتمی عراق در کارنامه دارداز باقی 160 فروند جنگنده سفارش ایران، تعدادی هم به مصر تحویل داده شد و برخی نیز با انجام تغییرات، به خدمت نیروی هوایی درآمد، البته به جز 55 فروند ابت ، از مابقی، تنها یک شماره سریال وجود داشت و عملا پا به خط تولید نگذاشته بودند اما برنامه های ساخت برای آنان به سمت و سوی دیگر یداران رفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟سایت جنرال داینامیکز و آمار هر یک از هواپیماهای تولیدی که در اینجا به 55 فروند تولیدی برای ایران اشاره دارد که به فروخته می شونددر پایان نیز لازم به ذکر است که همانطور که گفته شد، هیچ هواپیمای f-16 تحویل ایران نشد و آنچه مبنی بر تصاویر در شبکه های اجتماعی موجود بوده و گاه به نادرستی به آن استناد می شود، تصویری است از ماکت معروف مرحوم فریبرز شَمّاس که سالها به عنوان تصویر تنها فالکن ایرانی دست به دست می شود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟تصویر ماکت جنگنده f-16 که سالها به عنوان تنها f-16 ایرانی در شبکه های مجازی رد و بدل می شودضمن آنکه پس از سفر مصطفی محمدنجار دفاع ت نهم به ونزوئلا، اخباری در شبکه های مجازی ذکر شد که این کشور مایل به فروش 21 جنگنده f-16 دست دوم خود به ایران است حال آنکه این رخداد از اساس غیرممکن است چرا که به دلیل مفاد قراردادهای نظامی، امکان ارائه تسلیحات به کشور ثالث بدون اجازه فروشنده وجود ندارد و احتمالا این کشور تنها به جهت فشار به برای تامین قطعات یدکی ناوگان قدیمی و فرسوده خود دست به ارائه چنین خبری زده است که البته این جنگنده احتمالا به زودی و به طور کامل با جنگنده روسی سوخو 30 در ونزوئلا جایگزین خواهد شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟ نجار ( دفاع ت نهم) و نقدی (معاون اسبق ستادکل نیروهای مسلح) در جریان بازدید از جنگنده f-16 ونزوئلامنبع:فارسانتهای پیام/
تعیین تکلیف «جوبر» در «جنگ تونل ها»/ابهام درباره سرنوشت عربستان و «دوما» +تصاویرreviewed by on aug 6rating: به گزارش ایران ویج به نقل از گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، محله جوبر از ملتهب ترین جبهه های جنگ میان و گروه های تروریستی از ابتدای جنگ در سال ۲۰۱۱ به شمار می رود و اولین منطقه ای بود که به تکفیری ها درآمد. در این منطقه غیرنظامیان ن نیستند و یک منطقه صرفا نظامی است. جوبر دروازه غوطه شرقی به سمت پایتخت قلمداد می شود.بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در دمشق، آزادسازی کامل محله القابون در حومه دمشق که روز ۲۳ اردیبهشت پس از عملیات طولانی و نفسگیر محقق شد، یک دستاورد تاریخی بزرگ بود که نیروهای با سرکوب گروه های تروریستی مورد حمایت آل سعود، ترکیه و قطر آن را پس از سال ها از این گروه ها آزاد د و امنیت و ثبات را به آن بازگرداندند. نیروهای در جریان عملیات نظامی خود در محله القابون از مهمترین محله های حومه شرقی پایتخت، شبکه ای از تونل های تو در تو را کشف د به طوری که در خلال این عملیات که سه ماه طول کشید، به گفته فرماندهان میدانی شرکت کننده در نبردهای آزادسازی القابون، گروه های تروریستی ۲۵ تونل حفر کرده بودند. به گفته این فرماندهان، سیطره بر تونل امدادرسانی استراتژیک میان القابون و عربین یک ضربه کوبنده و قوی به گروه های تروریستی قلمداد می شود به طوری که تمام خطوط کمک رسانی به تروریست ها در ا و روستاهای غوطه شرقی قطع شد.محله القابون در شمال شرقی دمشق قرار دارد و در شرق آن، محله های حرستا و عربین و در شمال، محله برزه و باغات آن و در جنوب، محله جوبر قرار دارد، همچنین مکانی بود که هر می خواست به دیگر استان های سفر کند، به این مکان می آمد، چرا که ترمینال اتوبوس ها در آن قرار داشت و صدها اتوبوس مسافران را به دیگر استان های منتقل می د.شمار نان محله القابون پیش از بحران، یکصد هزار نفر بود، اما پس از ورود گروه های تروریستی در دهمین ماه سال ۲۰۱۱، فقط چند هزار نفر باقی مانده و ده ها هزار نفر از مردم این محله را ترک د، باندهای تروریستی از این محله در ماه جولای ۲۰۱۲ به عنوان سکویی برای طرح ریزی حملات خود به دمشق استفاده می د که در آن زمان، نام «برکان دمشق»(آتشفشان دمشق) را بر این ات خود گذاشته بودند، اولین بالگرد در منطقه القابون هم در همان زمان در حمله تروریست ها سقوط کرد و از آن زمان تا امروز که این محله آزاد شد، تروریست ها در محاصره کامل قرار داشتند.اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی این محله شاهد آشتی شکننده ای بود که ده ها بار از سوی گروه های تروریستی فعال در این محله نقض شد، جبهه تروریستی النصره عملا ی دیگر گروه های تروریستی را برعهده داشت که پس از ادغام گروه های تروریستی انصارالشریعه و المنتصر بالله و بیعت آنها با ابومحمد الجولانی سرکرده جبهه النصره در فوریه ۲۰۱۶ صورت گرفت. همچنین در می ۲۰۱۶ گروه های تروریستی موسوم به جیش ال و فیلق الرحمن باند موسوم به « ثوار القابون» را پس از ادغام در یکدیگر تشکیل دادند.نیروهای آ ین عملیات خود برای آزادسازی القابون را از سه ماه پیش آغاز کرد و دلیل آغاز عملیات ، مخالفت گروه های تروریستی با هرگونه را ار یا وج بدون درگیری از این محله و انتخاب جنگ بود که را به ارسال استحکامات نظامی و گروه های کماندویی با مشارکت گسترده نیروی هوایی برای آزادسازی القابون وادار کرد.سرنوشت «جوبر» در زیر زمین مشخص می شودتروریست های تکفیری شبکه تو در تویی از تونل ها ایجاد کرده اند، برای آزادسازی کامل محله «جوبر» به چند ماه زمان نیاز است، چرا که تروریست ها اقدام به ایجاد شهری زیرزمینی کرده اند و شبکه گسترده ای از تونل ها را در زیر زمین به وجود آورده اند که برای انجام اقدامات تروریستی و تردد و انتقال سلاح و مهمات استفاده می کنند.جنگ جوبر یعنی جنگ تونل ها، تروریست ها حتی از طریق این تونل ها دست به حملات انتحاری می زنند، به طوری که یکی از این خودروهای مرگ(بمب گذاری شده) از یکی از همین تونل ها خارج شد تا علیه نیروهای به کار گرفته شود.تونل های جوبر به عمق غوطه شرقی وصل است.منابع سوری درباره اینکه عملیات نظامی برای آزادسازی جوبر چقدر طول خواهد کشید تا این مناطق از لوث تروریسم تکفیری پا ازی شود، معتقدند تا کنون هیچ قصدی برای انجام عملیات آزادسازی جوبر ندارد.منابع میدانی درباره جوبر معتقدند که آزادسازی آن به تاکتیک های خاصی نیاز دارد، پیش از آزادسازی جوبر، باید وضعیت القابون، برزه و حرستا نهایی شود که محله القابون به طور کامل از تروریست ها آزاد شد، با این حال بزرگترین روزنه تروریست ها در جوبر به سمت غوطه شرقی همچنان به رویشان باز است.تاثیر مهم آزادسازی جوبرمنابع سوری تاکید می کنند در صورتی که جوبر آزاد شود، شاهد کاهش چشمگیر حملات به پایتخت خواهیم بود، چرا که جوبر منبع و منشاء اصلی تروریسم هستیم.محله جوبر فقط یک کیلومتر از دمشق فاصله دارد، این محله در شرق پایتخت واقع است.اهمیت محله جوبراهمیت محله جوبر در نزدیک بودن آن به میدان «العباسیین» یکی از بزرگترین میادین دمشق و مشهورترین آن است، این محله تنها نیم کیلومتر یعنی ۵۰۰ متر با میدان العباسیین فاصله دارد، این میدان محلی است که تروریست ها ده ها بار برای رسیدن به آن تلاش د تا به زعم خود آن را پیروزی بزرگی برای خود قلمداد کنند که در این راه ناکام ماندند.جنگ در محله جوبر به صورت نبرد تن به تن میان نیروهای و تروریست ها جریان دارد و هر دو طرف تونل هایی را به شکل مستمر حفر می کنند تا مانع رسیدن طرف مقابل شوند.جوبر از ملتهب ترین جبهه های جنگ میان و گروه های تروریستی از ابتدای جنگ در سال ۲۰۱۱ به شمار می رود و اولین منطقه ای بود که به تکفیری ها درآمد. در این منطقه غیرنظامیان ن نیستند و یک منطقه صرفا نظامی است.گروه های تروریستی «جیش ال ، فیلق الرحمن و جبهه النصره» محله جوبر را به خود درآوردند، اما در حال حاضر گروه تروریستی فیلق الرحمن که از حمایت های رژیم های سعودی و قطر برخوردار است، از مهمترین گروه هایی است که در کنار جبهه النصره بر این محله سیطره دارد.طی ماه های گذشته اختلافات شدیدی میان باندهای تروریستی جیش ال و فیلق الرحمن رخ داد و فیلق الرحمن توانست اعضای جیش ال را به سمت غوطه شرقی بیرون براند به طوری که در حال حاضر حاضر فیلق الرحمن و جبهه النصره، بر جوبر مسلط هستند.در این زمینه خبرهایی فاش شده مبنی بر اینکه باند تروریستی فیلق الرحمن با موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) ارتباط دارد.در حملات اخیر تروریست های تکفیری به حومه دمشق، باند فیلق الرحمن بیشترین نقش را در زمینه انتقال نیرو و تجهیزات ایفا کرد و جبهه تروریستی النصره هم بیشترین نقش را در خودروهای بمب گذاری و حملات انتحاری برعهده داشت.مهمترین موانع و چالش های آزادسازی جوبر منابع سوری درباره مهمترین چالش ها و موانع پیش روی برای آزادسازی محله جوبر با وجودی که خالی از غیرنظامیان است، می گویند: با توجه به اظهارات فرماندهان نظامی به ویژه گروه یت های ویژه وابسته به گارد ریاست جمهوری که مهمترین نیروی رزمی در جوبر است، در حال حاضر تصمیم عملی برای آزادسازی جوبر وجود ندارد که دلیل آن وجود تونل های بزرگ گسترده شده در محله جوبر و به خاطر اتصال آن به غوطه است و به همین سبب آزادسازی آن به تاکتیک های ویژه نیاز دارد. می خواهد به طور گسترده جوبر را محاصره کند تا وارد آن شود، اما ابتدا باید محله های اطراف آن که تکیه گاه پشتی تروریست هاست، یعنی محله های القابون، برزه و تشرین آزاد شود. در این محله طی سال های اخیر بر تاکتیک تضعیف قوای گروه های تروریستی از طریق منفجر مقرهایشان و شکار مستمر تروریست ها توسط تک تیراندازهای تکیه کرده است تا این گروه ها را دچار فرسایش کند.مثلا حملات اخیر گروه های تروریستی به دمشق، این گروه ها را دچار فرسایش کرد و شمار زیادی از اعضای آنها به هلاکت رسیدند علاوه بر آنکه روحیه آنها از هم فروپاشید، سرکردگان آنها همدیگر را به خیانت متهم د.فرماندهان طی سال های اخیر برای تامین حلقه امنیت پایتخت، عملیات های مختلفی را علیه گروه های تروریستی انجام دادند تا مانع حملات خم ای و موشکی این گروه ها شوند.طی سال های نخست جنگ علیه ، گروه های تروریستی با تمام توان و امکاناتی که حامیانشان در اختیارشان قرار دادند، بارها تلاش د به دمشق حمله کنند، اما هر بار یورش آنها با ش ت همراه شد، علاوه بر آن، این گروه ها هر روز از غوطه شرقی، محله های مختلف پایتخت را با خم و موشک های دست ساز هدف قرار می دادند.مهمترین گروه تروریستی که دمشق را هدف می داد و مسئولیت آن را هم برعهده می گرفت، باند موسوم به جیش ال بود که در ابتدای به سبب حضور «زهران علوش»، قوی بود، گروهی که از حمایت های گسترده رژیم سعودی برخوردار است تا جایی که برخی آن را عربستان در توصیف می کنند.یک منبع سوری درباره این که آیا در طول شش سال اخیر توافقی میان و گروه های مسلح برای خودداری این گروه ها از حملات خم ای به دمشق وجود داشته است، می گوید : طی سال های نخست جنگ علیه ، تروریست ها با تمام امکانات و توان خود تلاش د به دمشق حمله و آن را کنند، آنها بارها دست به حمله زدند، ولی هر بار ش ت خوردند، با این حال تقریبا روزی نبود که محله های مس ی پایتخت هدف حملات خم ای و موشکی قرار نگیرد، حملاتی که از غوطه شرقی صورت می گرفت و مهمترین گروه تروریستی که دست به این حملات می زد و مسئولیت آن را برعهده می گرفت که در ابتدای بحران به سبب وجود «زهران علوش» از قدرت زیادی برخوردار بود، علوشی که در عملیات ویژه به هلاکت رسید، باند جیش ال از حمایت های گسترده رژیم آل سعود برخوردار است تا جایی که برخی آن را عربستان در خوانده بودند.به تدریج، توانست با توسعه توانمندی ها و ب تجربه به عمق غوطه شرقی پیشروی کند و دژهای گروه های تروریستی را با ضربات قوی هدف قرار دهد که این اقدام، تروریست ها را وادار به کاستن از حملاتشان به پایتخت کرد، زیرا هر بار که آنها به دمشق حمله می د، با عملیات زمینی و حملات شدید هوایی به آنها پاسخ می داد.با هلاکت زهران علوش و بروز اختلافات میان باندهای تروریستی جیش ال و فیلق الرحمن و تعیین البویضانی به جای علوش به عنوان سرکرده جیش ال و اخیرا با توجه به توافق «آستانه»، خطر از سمت غوطه شرقی از دمشق برداشته شد و پایتخت نشینان تا حد زیادی از توقف حملات مکرر تروریست ها و خم و موشک آنها نفس راحتی کشیدند، اما عملیات به این دلیل از سرگرفته شده چرا که گروه های تروریستی حملات خود به پایتخت را با هدف ب برگ برنده و اهرم فشار از سرگرفته بودند.با توجه به اینکه «جوبر» خالی از غیرنظامیان است، این سئوال مطرح است که چرا از نیروی هوایی و توپخانه برای وارد ضربه کاری به پیکره گروه های تروریستی و پا ازی این محله از لوث آنها استفاده نمی کند؟ منابع سوری در این زمینه معتقدند که نیروی هوایی به تنهایی برای حل پرونده جوبر کفایت نمی کند و به جنگ تونل ها نیاز است، البته حتما ملاحظات خاصی در این زمینه دارد، با این حال این منابع پیش بینی می کنند به زودی عملیات نظامی گسترده و تمام عیاری را در جوبر آغاز خواهد کرد که با توجه به ی ره شدن تکلیف القابون و آزادسازی آن، این عملیات قطعا انجام خواهد شد.آمار تروریست های تکفیری در جوبر آمار دقیقی درباره شمار تروریست های تکفیری در محله جوبر وجود ندارد، به ویژه با توجه به اینکه این تروریست ها در اغلب مناطق غوطه تردد می کنند و همچنین با توجه به کثرت باندهای تروریستی، تعیین آمار آنها دشوار است، با این حال برآوردها تا پیش از آزادسازی محله القابون نشان می داد که بین چهار تا پنج هزار تروریست بین جوبر و القابون فعالیت می کنند.درباره تابعیت تروریست های این مناطق هم اطلاعات دقیقی وجود ندارد، با این حال ۲۰ درصد تروریست های محله جوبر را خارجی ها تشکیل می دهند که البته اکثریت آنها سعودی، اردنی و چچنی هستند، شماری از تروریست های لبنانی هم در این محله فعالیت می کنند.اغلب تروریست های جوبر به شبکه تروریستی القاعده که جبهه النصره با اسامی مختلفش همچون جبهه فتح الشام و هیئه تحریرالشام آن را نمایندگی می کند و اخوان المسلمین هستند.محله جوبر در اوا سال ۲۰۱۲ میلادی به خط رویارویی اول با گروه های تروریستی تبدیل شد، مهمترین کنیسه یهودی در این محله وجود دارد، جوبر در قدیم بزرگترین یهودیان در جهان بود.تحرکات گسترده وه ت در حومه دمشق وه ون سعودی حتی پیش از آغاز بحران در محله جوبر فعال بوده اند، در طول بحران هم تحرکات آنها متوقف نشد، تفکر وه و اخوانی بر تروریست های فعال در این منطقه غلبه دارد که از زمان شروع جنگ علیه تشدید شده است.حتی طی سالیان گذشته شماری از مبلغان وه سعودی که برای تبلیغ وه ت به رفته بودند، در دمشق دستگیر شدند. وه ون در شهر دوما که هم اکنون در مزدورانشان موسوم به جیش ال است، هم به شدت فعال هستند، نشر فکر وه در دوما و اطراف آن به پیش از آغاز بحران برمی گردد.در آغاز جنگ، شمار زیادی از مفتیان و مبلغان وه سعودی در غوطه شرقی متمرکز شدند.دوما شهری پیچیده و سختدرباره شهر «دوما» که مقر و دژ اصلی باند تروریستی تکفیری «جیش ال » موسوم به عربستان در است، به نظر می رسد در حال حاضر تصمیمی برای آغاز عملیات تمام عیار و گسترده ندارد، دوما شاید آ ین منطقه ای باشد که به آن مبادرت خواهد ورزید. دوما منطقه ای بسیار پیچیده بوده و تروریست های استحکامات زیادی در آن ایجاد کرده اند. گفته می شود بیش از ۳۰ هزار تروریست که بیشتر آنها وابسته به باند جیش ال هستند، در دوما متمرکز هستند.هدف از همه عملیات هایش در عمق غوطه شرقی، محاصره دژ تکفیری ها یعنی دوما است، با این شمار زیادی از غیرنظامیان در این منطقه تحت تروریست ها ن هستند، تروریست ها در زندان موسوم به وبه، اسیران خود از جمله افسران و سربازان و خانواده های آنها را زندانی کرده اند.برخی بر این باورند که آزادسازی دوما تنها از طریق ابتکارهای غیرنظامی همچون آشتی ممکن است، و دلیل آن را به کثرت تروریست ها واستحکامات آنها نسبت می دهند.حدود ۲۵ درصد تروریست های فعال در دوما هم خارجی هستند که تروریست های سعودی اکثریت آنها را تشکیل می دهد، رژیم آل سعود علنا از باند جیش ال حمایت می کند که مهمترین دلیل آن حضور علوش از سرکردگان این باند در عربستان است. سرکردگان این باند در ها و مراکز آموزشی وه سعودی تحصیل کرده اند.تروریست های تکفیری با تهدیدها و حملات مکرر خود، تمام مردم روستای «حوش الصالحیه» را به جرم حمایت از وحدت و یکپارچگی کشورمان در سایه ت تحت ی بشار اسد، آنها وادار به ترک خانه هایشان د.تروریست ها با حفر شبکه گسترده ای از تونل های تو در تو و پیچیده از آن برای تردد و انتقال سلاح استفاده می کنند. تروریست های غوطه همچنین به سمت بیابان و منطقه قلمون راه دارند و از این طریق،کمک های تسلیحاتی دریافت می کنند. این منطقه فقط از سمت دمشق محاصره است، یعنی هیچ تروریست ها نمی تواند به سبب وجود ایست های بازرسی وارد پایتخت شود.تروریست های غوطه نمی توانند با دور زدن نیروهای به پایتخت حمله ور شوند و نیروها را غافلگیر کنند، چرا که سرنوشت آنها همانند سرنوشت حمله اخیر تروریست های جوبر خواهد شد که متحمل خسارت ها و تلفات سنگین شدند.حضور گروه های تروریستی سبب تشدید مشکلات مردم دوما و در نتیجه فشار آنها بر این گروه ها برای ترک این مناطق شده است، با این حال این گروه ها با ابزار رعب و وحشت به گری خود ادامه می دهند.سرنوشت «دوما» در نهایت چگونه خواهد شد؟درباره سرنوشت دوما و اینکه آیا در نهایت این شهر با جنگ آزاد خواهد شد و یا با گزینه های دیگری همچون آشتی، منابع سوری بر این باورند که آشتی و گزینه غیرنظامی تنها راه حل است، هر چند گروه های تروریستی طی سال های اخیر نشان داده اند هیچ اعتقادی به گزینه آشتی و وج بدون جنگ برای پایان یافتن رنج و درد مردم مناطق تحت خود از جمله دوما ندارند.درباره اینکه آیا و ت راهبرد مشخصی درباره دوما در آینده نزدیک یا دور خواهند داشت، منابع نظامی سوری می گویند که هدف عملیات در غوطه، تنگ حلقه محاصره تروریست ها در دوما است.عملیات نظامی در قلمون علیه تروریست ها در حال حاضر متوقف است، زیرا برای اه مشخص یا توسعه کمربند امنیتی پایتخت گامی دست به انجام عملیات می زند و گاهی آن را متوقف می کند.
به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، محله جوبر از ملتهب ترین جبهه های جنگ میان و گروه های تروریستی از ابتدای جنگ در سال 2011 به شمار می رود و اولین منطقه ای بود که به تکفیری ها درآمد. در این منطقه غیرنظامیان ن نیستند و یک منطقه صرفا نظامی است. جوبر دروازه غوطه شرقی به سمت پایتخت قلمداد می شود.بر اساس گزارش خبرنگار تسنیم در دمشق، آزادسازی کامل محله القابون در حومه دمشق که روز 23 اردیبهشت پس از عملیات طولانی و نفسگیر محقق شد، یک دستاورد تاریخی بزرگ بود که نیروهای با سرکوب گروه های تروریستی مورد حمایت آل سعود، ترکیه و قطر آن را پس از سال ها از این گروه ها آزاد د و امنیت و ثبات را به آن بازگرداندند. نیروهای در جریان عملیات نظامی خود در محله القابون از مهمترین محله های حومه شرقی پایتخت، شبکه ای از تونل های تو در تو را کشف د به طوری که در خلال این عملیات که سه ماه طول کشید، به گفته فرماندهان میدانی شرکت کننده در نبردهای آزادسازی القابون، گروه های تروریستی 25 تونل حفر کرده بودند. به گفته این فرماندهان، سیطره بر تونل امدادرسانی استراتژیک میان القابون و عربین یک ضربه کوبنده و قوی به گروه های تروریستی قلمداد می شود به طوری که تمام خطوط کمک رسانی به تروریست ها در ا و روستاهای غوطه شرقی قطع شد.محله القابون در شمال شرقی دمشق قرار دارد و در شرق آن، محله های حرستا و عربین و در شمال، محله برزه و باغات آن و در جنوب، محله جوبر قرار دارد، همچنین مکانی بود که هر می خواست به دیگر استان های سفر کند، به این مکان می آمد، چرا که ترمینال اتوبوس ها در آن قرار داشت و صدها اتوبوس مسافران را به دیگر استان های منتقل می د.شمار نان محله القابون پیش از بحران، یکصد هزار نفر بود، اما پس از ورود گروه های تروریستی در دهمین ماه سال 2011، فقط چند هزار نفر باقی مانده و ده ها هزار نفر از مردم این محله را ترک د، باندهای تروریستی از این محله در ماه جولای 2012 به عنوان سکویی برای طرح ریزی حملات خود به دمشق استفاده می د که در آن زمان، نام «برکان دمشق»(آتشفشان دمشق) را بر این ات خود گذاشته بودند، اولین بالگرد در منطقه القابون هم در همان زمان در حمله تروریست ها سقوط کرد و از آن زمان تا امروز که این محله آزاد شد، تروریست ها در محاصره کامل قرار داشتند.اوایل سال 2013 میلادی این محله شاهد آشتی شکننده ای بود که ده ها بار از سوی گروه های تروریستی فعال در این محله نقض شد، جبهه تروریستی النصره عملا ی دیگر گروه های تروریستی را برعهده داشت که پس از ادغام گروه های تروریستی انصارالشریعه و المنتصر بالله و بیعت آنها با ابومحمد الجولانی سرکرده جبهه النصره در فوریه 2016 صورت گرفت. همچنین در می 2016 گروه های تروریستی موسوم به جیش ال و فیلق الرحمن باند موسوم به « ثوار القابون» را پس از ادغام در یکدیگر تشکیل دادند.نیروهای آ ین عملیات خود برای آزادسازی القابون را از سه ماه پیش آغاز کرد و دلیل آغاز عملیات ، مخالفت گروه های تروریستی با هرگونه را ار یا وج بدون درگیری از این محله و انتخاب جنگ بود که را به ارسال استحکامات نظامی و گروه های کماندویی با مشارکت گسترده نیروی هوایی برای آزادسازی القابون وادار کرد.سرنوشت «جوبر» در زیر زمین مشخص می شودتروریست های تکفیری شبکه تو در تویی از تونل ها ایجاد کرده اند، برای آزادسازی کامل محله «جوبر» به چند ماه زمان نیاز است، چرا که تروریست ها اقدام به ایجاد شهری زیرزمینی کرده اند و شبکه گسترده ای از تونل ها را در زیر زمین به وجود آورده اند که برای انجام اقدامات تروریستی و تردد و انتقال سلاح و مهمات استفاده می کنند.جنگ جوبر یعنی جنگ تونل ها، تروریست ها حتی از طریق این تونل ها دست به حملات انتحاری می زنند، به طوری که یکی از این خودروهای مرگ(بمب گذاری شده) از یکی از همین تونل ها خارج شد تا علیه نیروهای به کار گرفته شود.تونل های جوبر به عمق غوطه شرقی وصل است.منابع سوری درباره اینکه عملیات نظامی برای آزادسازی جوبر چقدر طول خواهد کشید تا این مناطق از لوث تروریسم تکفیری پا ازی شود، معتقدند تا کنون هیچ قصدی برای انجام عملیات آزادسازی جوبر ندارد.منابع میدانی درباره جوبر معتقدند که آزادسازی آن به تاکتیک های خاصی نیاز دارد، پیش از آزادسازی جوبر، باید وضعیت القابون، برزه و حرستا نهایی شود که محله القابون به طور کامل از تروریست ها آزاد شد، با این حال بزرگترین روزنه تروریست ها در جوبر به سمت غوطه شرقی همچنان به رویشان باز است.تاثیر مهم آزادسازی جوبرمنابع سوری تاکید می کنند در صورتی که جوبر آزاد شود، شاهد کاهش چشمگیر حملات به پایتخت خواهیم بود، چرا که جوبر منبع و منشاء اصلی تروریسم هستیم.محله جوبر فقط یک کیلومتر از دمشق فاصله دارد، این محله در شرق پایتخت واقع است.اهمیت محله جوبراهمیت محله جوبر در نزدیک بودن آن به میدان «العباسیین» یکی از بزرگترین میادین دمشق و مشهورترین آن است، این محله تنها نیم کیلومتر یعنی 500 متر با میدان العباسیین فاصله دارد، این میدان محلی است که تروریست ها ده ها بار برای رسیدن به آن تلاش د تا به زعم خود آن را پیروزی بزرگی برای خود قلمداد کنند که در این راه ناکام ماندند.جنگ در محله جوبر به صورت نبرد تن به تن میان نیروهای و تروریست ها جریان دارد و هر دو طرف تونل هایی را به شکل مستمر حفر می کنند تا مانع رسیدن طرف مقابل شوند.جوبر از ملتهب ترین جبهه های جنگ میان و گروه های تروریستی از ابتدای جنگ در سال 2011 به شمار می رود و اولین منطقه ای بود که به تکفیری ها درآمد. در این منطقه غیرنظامیان ن نیستند و یک منطقه صرفا نظامی است.گروه های تروریستی «جیش ال ، فیلق الرحمن و جبهه النصره» محله جوبر را به خود درآوردند، اما در حال حاضر گروه تروریستی فیلق الرحمن که از حمایت های رژیم های سعودی و قطر برخوردار است، از مهمترین گروه هایی است که در کنار جبهه النصره بر این محله سیطره دارد.طی ماه های گذشته اختلافات شدیدی میان باندهای تروریستی جیش ال و فیلق الرحمن رخ داد و فیلق الرحمن توانست اعضای جیش ال را به سمت غوطه شرقی بیرون براند به طوری که در حال حاضر حاضر فیلق الرحمن و جبهه النصره، بر جوبر مسلط هستند.در این زمینه خبرهایی فاش شده مبنی بر اینکه باند تروریستی فیلق الرحمن با موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) ارتباط دارد.در حملات اخیر تروریست های تکفیری به حومه دمشق، باند فیلق الرحمن بیشترین نقش را در زمینه انتقال نیرو و تجهیزات ایفا کرد و جبهه تروریستی النصره هم بیشترین نقش را در خودروهای بمب گذاری و حملات انتحاری برعهده داشت.مهمترین موانع و چالش های آزادسازی جوبر منابع سوری درباره مهمترین چالش ها و موانع پیش روی برای آزادسازی محله جوبر با وجودی که خالی از غیرنظامیان است، می گویند: با توجه به اظهارات فرماندهان نظامی به ویژه گروه یت های ویژه وابسته به گارد ریاست جمهوری که مهمترین نیروی رزمی در جوبر است، در حال حاضر تصمیم عملی برای آزادسازی جوبر وجود ندارد که دلیل آن وجود تونل های بزرگ گسترده شده در محله جوبر و به خاطر اتصال آن به غوطه است و به همین سبب آزادسازی آن به تاکتیک های ویژه نیاز دارد. می خواهد به طور گسترده جوبر را محاصره کند تا وارد آن شود، اما ابتدا باید محله های اطراف آن که تکیه گاه پشتی تروریست هاست، یعنی محله های القابون، برزه و تشرین آزاد شود. در این محله طی سال های اخیر بر تاکتیک تضعیف قوای گروه های تروریستی از طریق منفجر مقرهایشان و شکار مستمر تروریست ها توسط تک تیراندازهای تکیه کرده است تا این گروه ها را دچار فرسایش کند.مثلا حملات اخیر گروه های تروریستی به دمشق، این گروه ها را دچار فرسایش کرد و شمار زیادی از اعضای آنها به هلاکت رسیدند علاوه بر آنکه روحیه آنها از هم فروپاشید، سرکردگان آنها همدیگر را به خیانت متهم د.فرماندهان طی سال های اخیر برای تامین حلقه امنیت پایتخت، عملیات های مختلفی را علیه گروه های تروریستی انجام دادند تا مانع حملات خم ای و موشکی این گروه ها شوند.طی سال های نخست جنگ علیه ، گروه های تروریستی با تمام توان و امکاناتی که حامیانشان در اختیارشان قرار دادند، بارها تلاش د به دمشق حمله کنند، اما هر بار یورش آنها با ش ت همراه شد، علاوه بر آن، این گروه ها هر روز از غوطه شرقی، محله های مختلف پایتخت را با خم و موشک های دست ساز هدف قرار می دادند.مهمترین گروه تروریستی که دمشق را هدف می داد و مسئولیت آن را هم برعهده می گرفت، باند موسوم به جیش ال بود که در ابتدای به سبب حضور «زهران علوش»، قوی بود، گروهی که از حمایت های گسترده رژیم سعودی برخوردار است تا جایی که برخی آن را عربستان در توصیف می کنند.یک منبع سوری درباره این که آیا در طول شش سال اخیر توافقی میان و گروه های مسلح برای خودداری این گروه ها از حملات خم ای به دمشق وجود داشته است، می گوید : طی سال های نخست جنگ علیه ، تروریست ها با تمام امکانات و توان خود تلاش د به دمشق حمله و آن را کنند، آنها بارها دست به حمله زدند، ولی هر بار ش ت خوردند، با این حال تقریبا روزی نبود که محله های مس ی پایتخت هدف حملات خم ای و موشکی قرار نگیرد، حملاتی که از غوطه شرقی صورت می گرفت و مهمترین گروه تروریستی که دست به این حملات می زد و مسئولیت آن را برعهده می گرفت که در ابتدای بحران به سبب وجود «زهران علوش» از قدرت زیادی برخوردار بود، علوشی که در عملیات ویژه به هلاکت رسید، باند جیش ال از حمایت های گسترده رژیم آل سعود برخوردار است تا جایی که برخی آن را عربستان در خوانده بودند.به تدریج، توانست با توسعه توانمندی ها و ب تجربه به عمق غوطه شرقی پیشروی کند و دژهای گروه های تروریستی را با ضربات قوی هدف قرار دهد که این اقدام، تروریست ها را وادار به کاستن از حملاتشان به پایتخت کرد، زیرا هر بار که آنها به دمشق حمله می د، با عملیات زمینی و حملات شدید هوایی به آنها پاسخ می داد.با هلاکت زهران علوش و بروز اختلافات میان باندهای تروریستی جیش ال و فیلق الرحمن و تعیین البویضانی به جای علوش به عنوان سرکرده جیش ال و اخیرا با توجه به توافق «آستانه»، خطر از سمت غوطه شرقی از دمشق برداشته شد و پایتخت نشینان تا حد زیادی از توقف حملات مکرر تروریست ها و خم و موشک آنها نفس راحتی کشیدند، اما عملیات به این دلیل از سرگرفته شده چرا که گروه های تروریستی حملات خود به پایتخت را با هدف ب برگ برنده و اهرم فشار از سرگرفته بودند.با توجه به اینکه «جوبر» خالی از غیرنظامیان است، این سئوال مطرح است که چرا از نیروی هوایی و توپخانه برای وارد ضربه کاری به پیکره گروه های تروریستی و پا ازی این محله از لوث آنها استفاده نمی کند؟ منابع سوری در این زمینه معتقدند که نیروی هوایی به تنهایی برای حل پرونده جوبر کفایت نمی کند و به جنگ تونل ها نیاز است، البته حتما ملاحظات خاصی در این زمینه دارد، با این حال این منابع پیش بینی می کنند به زودی عملیات نظامی گسترده و تمام عیاری را در جوبر آغاز خواهد کرد که با توجه به ی ره شدن تکلیف القابون و آزادسازی آن، این عملیات قطعا انجام خواهد شد.آمار تروریست های تکفیری در جوبر آمار دقیقی درباره شمار تروریست های تکفیری در محله جوبر وجود ندارد، به ویژه با توجه به اینکه این تروریست ها در اغلب مناطق غوطه تردد می کنند و همچنین با توجه به کثرت باندهای تروریستی، تعیین آمار آنها دشوار است، با این حال برآوردها تا پیش از آزادسازی محله القابون نشان می داد که بین چهار تا پنج هزار تروریست بین جوبر و القابون فعالیت می کنند.درباره تابعیت تروریست های این مناطق هم اطلاعات دقیقی وجود ندارد، با این حال 20 درصد تروریست های محله جوبر را خارجی ها تشکیل می دهند که البته اکثریت آنها سعودی، اردنی و چچنی هستند، شماری از تروریست های لبنانی هم در این محله فعالیت می کنند.اغلب تروریست های جوبر به شبکه تروریستی القاعده که جبهه النصره با اسامی مختلفش همچون جبهه فتح الشام و هیئه تحریرالشام آن را نمایندگی می کند و اخوان المسلمین هستند.محله جوبر در اوا سال 2012 میلادی به خط رویارویی اول با گروه های تروریستی تبدیل شد، مهمترین کنیسه یهودی در این محله وجود دارد، جوبر در قدیم بزرگترین یهودیان در جهان بود.تحرکات گسترده وه ت در حومه دمشق وه ون سعودی حتی پیش از آغاز بحران در محله جوبر فعال بوده اند، در طول بحران هم تحرکات آنها متوقف نشد، تفکر وه و اخوانی بر تروریست های فعال در این منطقه غلبه دارد که از زمان شروع جنگ علیه تشدید شده است.حتی طی سالیان گذشته شماری از مبلغان وه سعودی که برای تبلیغ وه ت به رفته بودند، در دمشق دستگیر شدند. وه ون در شهر دوما که هم اکنون در مزدورانشان موسوم به جیش ال است، هم به شدت فعال هستند، نشر فکر وه در دوما و اطراف آن به پیش از آغاز بحران برمی گردد.در آغاز جنگ، شمار زیادی از مفتیان و مبلغان وه سعودی در غوطه شرقی متمرکز شدند.دوما شهری پیچیده و سختدرباره شهر «دوما» که مقر و دژ اصلی باند تروریستی تکفیری «جیش ال » موسوم به عربستان در است، به نظر می رسد در حال حاضر تصمیمی برای آغاز عملیات تمام عیار و گسترده ندارد، دوما شاید آ ین منطقه ای باشد که به آن مبادرت خواهد ورزید. دوما منطقه ای بسیار پیچیده بوده و تروریست های استحکامات زیادی در آن ایجاد کرده اند. گفته می شود بیش از 30 هزار تروریست که بیشتر آنها وابسته به باند جیش ال هستند، در دوما متمرکز هستند.هدف از همه عملیات هایش در عمق غوطه شرقی، محاصره دژ تکفیری ها یعنی دوما است، با این شمار زیادی از غیرنظامیان در این منطقه تحت تروریست ها ن هستند، تروریست ها در زندان موسوم به وبه، اسیران خود از جمله افسران و سربازان و خانواده های آنها را زندانی کرده اند.برخی بر این باورند که آزادسازی دوما تنها از طریق ابتکارهای غیرنظامی همچون آشتی ممکن است، و دلیل آن را به کثرت تروریست ها واستحکامات آنها نسبت می دهند.حدود 25 درصد تروریست های فعال در دوما هم خارجی هستند که تروریست های سعودی اکثریت آنها را تشکیل می دهد، رژیم آل سعود علنا از باند جیش ال حمایت می کند که مهمترین دلیل آن حضور علوش از سرکردگان این باند در عربستان است. سرکردگان این باند در ها و مراکز آموزشی وه سعودی تحصیل کرده اند.تروریست های تکفیری با تهدیدها و حملات مکرر خود، تمام مردم روستای «حوش الصالحیه» را به جرم حمایت از وحدت و یکپارچگی کشورمان در سایه ت تحت ی بشار اسد، آنها وادار به ترک خانه هایشان د.تروریست ها با حفر شبکه گسترده ای از تونل های تو در تو و پیچیده از آن برای تردد و انتقال سلاح استفاده می کنند. تروریست های غوطه همچنین به سمت بیابان و منطقه قلمون راه دارند و از این طریق،کمک های تسلیحاتی دریافت می کنند. این منطقه فقط از سمت دمشق محاصره است، یعنی هیچ تروریست ها نمی تواند به سبب وجود ایست های بازرسی وارد پایتخت شود.تروریست های غوطه نمی توانند با دور زدن نیروهای به پایتخت حمله ور شوند و نیروها را غافلگیر کنند، چرا که سرنوشت آنها همانند سرنوشت حمله اخیر تروریست های جوبر خواهد شد که متحمل خسارت ها و تلفات سنگین شدند.حضور گروه های تروریستی سبب تشدید مشکلات مردم دوما و در نتیجه فشار آنها بر این گروه ها برای ترک این مناطق شده است، با این حال این گروه ها با ابزار رعب و وحشت به گری خود ادامه می دهند.سرنوشت «دوما» در نهایت چگونه خواهد شد؟درباره سرنوشت دوما و اینکه آیا در نهایت این شهر با جنگ آزاد خواهد شد و یا با گزینه های دیگری همچون آشتی، منابع سوری بر این باورند که آشتی و گزینه غیرنظامی تنها راه حل است، هر چند گروه های تروریستی طی سال های اخیر نشان داده اند هیچ اعتقادی به گزینه آشتی و وج بدون جنگ برای پایان یافتن رنج و درد مردم مناطق تحت خود از جمله دوما ندارند.درباره اینکه آیا و ت راهبرد مشخصی درباره دوما در آینده نزدیک یا دور خواهند داشت، منابع نظامی سوری می گویند که هدف عملیات در غوطه، تنگ حلقه محاصره تروریست ها در دوما است.انتهای پیام/
وب سایت گجت نیوز - رضا : بسیاری از ما با شنیدن نام کره شمالی سریعا به یاد جنگ افزارهای اتمی این کشور می افتیم؛ غافل از اینکه اصلی ترین جنگ افزار کشتار جمعی این کشور همان جنگ افزارهای شیمیایی هستند که در مقایسه با سلاح های اتمی تولیدشان آسان تر است.

در سال های اخیر، جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی به نفع برنامه اتمی نظامی این کشور از توجه کمتری برخوردار شده اند؛ گرچه خطر آنان کمتر از جنگ افزارهای اتمی نیست. با تضعیف نظام کمونیستی حاکم، عزم پیونگ یانگ برای پیروزی بر دشمنانش بیش از پیش می شود؛ حال با توجه به ت این کشور، امکان استفاده از این گونه جنگ افزارهای مهلک توسط کره شمالی در یک جنگ و یا حتی برای سرکوب شورش های داخلی تقریبا قطعی است.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
جنگ افزارهای شیمیایی به منظور دستی به برتری تاکتیکی یا موقتی (محلی) در خطوط مقدم نبرد بکار می روند و موجب از بین رفتن برخی برتری های رقیب نسبت به بکارگیرنده می شوند. با توجه به توان آتش توپخانه ای، راکتی و البته موشک های بالستیک کره شمالی، این کشور می تواند حتی مناطقی دورتر از میدان نبرد را نیز مورد حمله قرار دهد. احتمال می رود در صورت بروز جنگ، کره شمالی مناطق مختلفی از کره جنوبی، از منطقه بی طرف که بین دو کشور قرار دارد گرفته تا بوسان که در عمق خاک کره جنوبی قرار دارد را با جنگ افزارهای شیمیایی خود مورد حمله قرار دهد. از سوی دیگر این کشور برای شلیک عوامل شیمیایی خود تنوع جنگ افزاری بالایی دارد که این عامل سبب می شود مقابله با این جنگ افزارها به هنگام یک جنگ به شدت سخت شود.
رهنامه جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالیاین کشور جنگ افزارهای کشتار جمعی را بر اساس کاربردشان به چند مجموعه تقسیم کرده است. جنگ افزارهای اتمی به عنوان بازدارنده راهبردی و تضمین کننده حاکمیت نظام فعلی هستند؛ البته به نظر این جنگ افزارها در سناریوهای جنگی نقشی ندارند، زیرا استفاده از آن موجب براندازی حکومت کره شمالی بدست و همسایه جنوبی اش می شود. ناگفته نماند کره شمالی در مجوع کمتر از 10 کلا اتمی دارد.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی! بر خلاف جنگ افزارهای اتمی، جنگ افزارهای شیمیایی نقش عملیاتی دارند. نیروهای کره شمالی آموزش های لازم برای اجرای عملیاتی در محیط های آلوده به مواد شیمیایی را می بینند؛ این کشور همچنین خود صنعت ساخت تجهیزات محافظتی در برابر عوامل شیمیایی و همچنین سامانه های مورد نیاز برای کشف مواد شیمیایی را در اختیار دارد.روش های متعددی برای استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی وجود دارد، اما هدف اصلی سرکوب خطوط دفاعی دشمن است که در صورت تحقق یافتن این امر، کره شمالی می تواند بر نیروهای کره جنوبی و غلبه کند. توان رزمی سربازان در لباس های محافظ کاهش یافته و بر اثر حمله شیمیایی، توان دفاعی نیز تقلیل می یابد. باتوجه به غیرقابل پیش بینی بودن میدان نبرد علی الخصوص جنگ افزارهای شیمیایی، احتمالا زمانی که کره شمالی احساس کند وارد یک نبرد تمام عیار در میدان نبرد شده است، در اولین فرصت ممکن اقدام به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی خود می کند. البته با پیشرفت جنگ و شدت گرفتن آن، استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی تاثیر سابق خود را نخواهد داشت و حتی ممکن است اثر مع نیز بگذارد.
جنگ افزارهای شیمیایی و انواع آن
کره شمالی دارای تنوع گسترده ای از جنگ افزارهای شیمیایی است که از ناتوانی موقتی تا مرگ را برای قربانی رقم می زنند؛ البته انتظار می رود متناسب با قصد خود اقدام به استفاده از نوعی خاص از این جنگ افزارها کند. بر اساس تخمین وزارت امنیت ملی کره جنوبی که در سال 2012 صورت گرفت، ذخایر جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی بین 2500 تا 5000 تن است؛ توان تولید سالانه این کشور نیز در زمان صلح و جنگ به ترتیب 4500 و 12000 تن در سال برآورد می شود.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!گمانه زنی ها بر این است که ذخیره جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی شامل عواملی از هر 5 گروه اصلی عوامل شیمیایی شامل: عوامل شیمیایی برای کنترل شورش، عامل خفه کننده، عامل خون، تاول زا و عامل اعصاب باشد. عوامل کنترل شورش این کشور شامل گازهای آدامسیت (dm)، cn و گاز cs است که معمولا تحت عنوان گازهای اشک آور شناخته می شوند و به منظور پراکنده جمعیت ها بکار می روند؛ اینگونه عوامل برای افراد بالغ و سالم بی خطر و غیرمرگ آور هستند.عوامل خفه کننده یا به بیانی دیگر عوامل ریوی نیز به گازهایی گفته می شود که در دستگاه تنفسی اختلال ایجاد می کنند. در صورتی که قربانی برای زمان کوتاهی در معرض این گازها قرار بگیرد نیاز به بستری در بیمارستان دارد؛ تنفس طولانی مدت این گازها نیز مرگ آور است. احتمال داده می شود کره شمالی به هر 2 گاز کلرین و فسفاژ که از عوامل تنفسی هستند، دسترسی داشته باشد. عامل خونی نیز از راه آلوده سیستم گردش خون، قربانی را از پا در می آورد؛ از عوامل خونی می توان به هیدروژن سیانید و و سیانوژن کلرید اشاره کرد. کره شمالی همچنین دارای ذخایر گاز دل است که عامل تاول زا محسوب می شود؛ این کار موجب خارش پوست و نواحی تولید موکز همچون چشم و بینی می شود.و البته در نهایت از مهم ترین عوامل شیمیایی موجود در زرادخانه های کره شمالی، باید به گازهای اعصاب اشاره کرد؛ باورها بر آن است که این کشور دارای ذخایری از گازهای سارین، سومان، تابون، vm و گاز معروف و مهلک vx است. عوامل اعصاب سیستم عصبی انسان را با اخلال مواجه می کند که در نهایت منجر به خفگی قربانی می شود. به صورت کلی بر اساس تحلیل های طولانی مدت صورت گرفته، گفته می شود کره شمالی توان تخصصی بالایی در تولید گازهای دل گوگردی، کلرین، فسفاژ، سارین و عوامل v است.
روش های شلیک عوامل شیمیایی
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
موشک بالستیک نودونگ
کره شمالی برای بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی خود به سمت اه مورد دست بازی دارد؛ از موشک های بالستیک دوربرد گرفته تا نیروهای ویژه! البته شبه جزیره کره طول زیادی ندارد؛ از شهر هیسان که در شمال کره شمالی و در مرز با چین قرار دارد تا جنوب کره جنوبی کمتر از 800 کیلومتر است و روی کاغذ، موشک های کره شمالی از هر نقطه از خاک این کشور که شلیک شوند، برد لازم برای رسیدن به هر نقطه از خاک کره جنوبی را دارند. جالب است بندانید فاصله بین پیونگ یانگ (پایتخت کره شمالی) تا سئول (پایتخت کره جنوبی) تقریبا 193 کیلومتر است!براساس برآوردهای وزارت دفاع که در سال 2014 صورت گرفت، کره شمالی کمتر از 100 پرتابگر برای تمام موشک های کوتاه برد خود دارد که شامل موشک هایی همچون kn-02 تو ا (به معنی افعی) با برد 120 کیلومتر و موشک های بالستیک خانواده اسکاد با برد 300 تا 1000 کیلومتر است؛ این موشک ها نزدیک به مرز مستقر می شوند. شمار پرتابگرهای این کشور برای موشک های نودونگ نیز کمتر از 50 دستگاه است. موشک های نودونگ با تکنولوژی اسکاد ساخته شده اند و با برد 1300 کیلومتر، توان هدف قرار دادن کره جنوبی و ژاپن از عمق خاک کره شمالی را دارند. تعداد اندکی پرتابگر برای موشک های با برد بیشتر همچون موشک موسودان با برد بیش از 3000 کیلومتر و موشک های تائوپیدونگ 2 با بیشینه برد 6700 کیلومتر (در ح حمل سرجنگی 60 کیلوگرمی) نیز دارد. کره شمالی همچنین مشغول توسعه موشک بالستیک زیردریایی پرتاب و موشک بالستیک قاره پیمای است که البته هنوز عملیاتی نشده اند.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
توپخانه های پرشمار کره شمالی
توپخانه و راکت انداز پرتعدادترین جنگ افزار موجود در کره شمالی برای حمله شیمیایی است. توپخانه و راکت انداز پرتعدادترین جنگ افزار موجود در کره شمالی برای شلیک جنگ افزارهای شیمیایی است؛ گفته می شود این کشور دارای 5100 دستگاه راکت انداز و 400 عراده توپخانه خود کششی است. راکت اندازهای 122 میلی متری و بالاتر و همچنین توپخانه های 152 میلی متری و بالاتر قادر به شلیک پرتابه های حاوی عوامل شیمیایی هستند؛ این توپخانه ها و راکت اندازها بخش عمده توان توپخانه ای کره شمالی را تشکیل می دهند. ناگفته نماند دوربردترین توپخانه و راکت انداز موجود در کره شمالی به ترتیب توپ خودکشش کو ان با بیشینه برد 60 کیلومتر و راکت انداز 300 میلی متری kn-09 با برد 300 کیلومتر است.هواپیماهای نیروی هوایی کره شمالی نیز می توانند با حمل بمب های شیمیایی، اقدام به انجام حمله شیمیایی کنند، اما 2 مسئله وجود دارد؛ اول اینکه این هواپیماها کم تعداد هستند و در صورت بروز جنگ، برای انجام عملیات های متعارف و پشتیبانی از نیروهای خودی بکار گرفته می شوند، مورد دیگر اینکه این هواپیماها ضمن آنکه بسیار قدیمی هستند، اعتمادپذیری پایینی دارند و بعید است بتوانند از سد پ ند هوایی و جنگنده های کره جنوبی عبور کنند.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
پهپادهای کره شمالی در رژه
یکی دیگر از روش های ممکن برای انجام بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط کره شمالی، استفاده از پهپادهاست. بر اساس اظهارهای موجود، کره شمالی بین 300 تا 400 پهپاد دارد که می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت خود را به سئول رسانده و اقدام به افشانه مواد شیمیایی کنند. این پهپادها دارای یک مخزن 1200 لیتری برای حمل عامل شیمیایی هستند و به منظور پنهان ماندن از دید رادار، در ارتفاع کمی پرواز می کنند. گفته می شود در آزمایش های صورت گرفته از این پهپاد، از مواد شیمیایی نامعلومی استفاده شده که البته روی گیاهان اثری ندارد، اما موجب کشته شدن حیوانات موجود در منطقه آزمایش شده است.استفاده از نیروهای ویژه یکی دیگر از روش های محتمل برای انجام حمله های شیمیایی توسط کره شمالی است. نیروهای ویژه این کشور برای انجام عملیات های نفوذ آموزش می بینند و می توانند اقدام به انجام حمله های شیمیایی کرده و یا از آشوب ایجاد شده پس از یک حمله شیمیایی سو ء استفاده و ابکاری کنند. همچنین ممکن است این کشور را ار هایی مخفی برای استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی همچون استفاده از زیردریایی ها و یا تونل های مخفی در ذهن داشته باشد که همچنان کشف نشده اند.
اه مورد حمله کره شمالی
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
هواپیماهای یی در پایگاه هوایی اوسان واقع در کره جنوبی
کره شمالی از جنگ افزارهای شیمیایی به منظور ایجاد پراکندگی بین نیروهای دشمن و قطع ارتباط آنان با یکدیگر استفاده می کند. نیروهای مرزبان کره جنوبی که به شکل موثری و مستحکمی از مرزها محافظت می کنند، از اه اصلی این حمله ها هستند؛ البته چنین حمله ای به منظور پشتیبانی از تهاجم زمینی و حرکت به سمت سئول و عمق خاک کره جنوبی صورت می گیرد.پایگاه های هوایی نیز از دیگر اه اصلی محسوب می شوند که حتی از کار انداختن موقتی آنان نیز موجب خنثی شدن اصلی ترین برگ برنده و کره جنوبی در مقابل کره شمالی، یعنی توان هوایی می شود. پایگاه هوایی دائگو که پذیرای جنگنده های چندمنظوره و تهاجمی نسل 4.5 f-15k اسلم ایگل و پایگاه های سان و اوسان که در اختیار هستند از جمله مراکز نظامی هستند که در صورت بروز جنگ، زیر آتش سنگین جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی قرار می گیرند؛ البته در صورتی که کره شمالی موفق به حمله شیمیایی شود!بنادر کره جنوبی همچون بندر بوسان که می تواند از آنجا نیروهایش را وارد خاک کره جنوبی کند نیز در لیست اه اصلی حمله جنگ افزارهای شیمیایی قرار دارند. همچنین مراکز حضور نیروهای ذخیره از دیگر اه اصلی محسوب می شود که با حمله به آنان، می توان از رسیدن به موقع نیروهای پشتیبانی دشمن به خط مقدم نبرد جلوگیری کرد.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
شهر سئول یکی از پرجمعیت ترین ای دنیا محسوب می شود.
حمله شیمیایی به غیرنظامیان، مراکز با اهمیت و و زیرساخت های کره جنوبی توسط نیروهای ویژه نیز می تواند موجب بروز هرج و مرج و کاهش اطمینان مردم به ت می شود. حمله هایی مشابه حمله سال 1995 با گاز سارین به مترو توکیو، باعث ترس عموم و از دست رفتن روحیه مردم می شود که به نوبه خود برای ت مشکل آفرین است؛ مشکلاتی همچون بسته شدن راه ها توسط مردم وحشت زده که قصد فرار از جنگ را دارند و…پایگاه های نظامی که در خارج از خاک کره جنوبی مستقر هستند نیز از گزند حمله های شیمیایی کره شمالی در امان نخواهند بود؛ حمله به پایگاه های هوایی در ژاپن می تواند جلوی اعزام هواگرد های یی به منطقه درگیری را بگیرد؛ پایگاه های دریایی نیز وضعیتی مشابه پایگاه های هوایی دارند. جزیره گوام که محل استقرار بمب افکن های راهبردی و زیردریایی های ست نیز در برد موشک های دوربرد کره شمالی همچون تائوپیدونگ قرار دارد.البته همانطور که پیش تر گفته شد، این اتفاقات در صورتی رخ می دهد که کره شمالی موفق به حمله شیمیایی شود و و کره جنوبی نتوانند از این حمله پیشگیری کنند که البته باتوجه به توان نظامی و اطلاعاتی و کره جنوبی، انجام این حمله ها آن هم به صورت غافلگیرانه و پیش دستانه برای این کشور بسیار سخت خواهد بود.
نتیجه گیریآیا کره شمالی شانس استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی را خواهد داشت؟ ناکارآمدی کلاسیک کره شمالی، آنان را مصمم به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی می کند؛ این کشور عوامل اثرگذار مثبت کمی به منظور افزایش تاثیر بر میدان جنگ در اختیار دارد. برای مدت طولانی باور بر این بود که حمله شیمیایی با پاسخی تمام عیار و سخت از سوی و کره جنوبی مواجه می شود و این کشورها، صرف نظر از جنگ افزارهای اتمی، از هر آنچه که در اختیار دارند برای ش ت نیروهای مهاجم کره شمالی استفاده می کنند. از دید کره شمالی، تا وقتی که از خط قرمز اتمی زیر پا گذاشته نشود، بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی عقب گرد و تضعیف کوچکی محسوب می شود.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
ش ت غرب در پاسخ دهی به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در (که گفته می شود توسط تروریست ها بکار رفته است)، نشان داد تهدیدهای غرب درباره گذر از خط قرمزها و استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی، تهدیدهایی توخالیست. البته در نگاه ، بین مردم و نظامیان یی تفاوت بسیاری وجود دارد، اما معلوم شد برخی تابوهای مربوط به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از بین رفته اند.

در پایان باید افزود خطر جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی حقیقی است و امکان استفاده از آن ها در جنگ بالاست. بهترین را ار ممکن برای نیروهای یی و کره جنوبی به منظور کاهش و یا مهار این خطر، نابودی مرکز فرماندهی و کنترل کره شمالی و عملکرد تهاجمی است. اگر ستاد کره شمالی موفق به ارسال دستورات و یا دریافت اطلاعات دقیق نشود، برای طراحی حمله های شیمیایی با مشکل روبه رو خواهد بود. یک حمله ضربتی از سوی سازمان ملل (مشابه سال 1950) نیز می تواند واحدهای موشکی و توپخانه ای کره شمالی که سرعت جابه جایی بالایی ندارند را نابود کند.
نگاهی به جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی ؛ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی!
در نهایت موثرترین را ار، راه حل برای برچیدن جنگ افزارهای شیمیایی پیش از هر اقدامی است. اگر کره شمالی بپذیرد که بیشتر یا حتی تمام جنگ افزارهای شیمیایی خود را برچیند، موجب کاهش تهدید برای غیرنظامیان و نظامیان در شبه جزیره کره و کشورهای دیگر می شود؛ این کار نیازمند گفتگو با کره شمالی است که البته ت آقای اوباما علاقه چندانی به آن نداشت. اگر جهانیان خواستار رفع تهدید جنگ افزارهای شیمیایی کره شمالی هستند، می بایست هرچه زودتر مذاکره با این کشور منزوی را آغاز کنند.
به گزارش«شیعه نیوز»، بامداد یکشنبه رسانه های عبری - عربی - غربی به طور هماهنگ خبر حمله شیمیایی به شهر دوما در غوطه شرقی را منتشر و از همان ابتدا و بدون ارایه سندی را عامل این حمله معرفی د، حمله ای که در روزها و ماه های قبل ، مسکو آن را پیش بینی کرده بود.بنابر اعلام برخی رسانه ها، این حمله تاکنون موجب کشته شدن 150 شهروند سوری و جراحت شماری بیشتر شده است.
باید گفت که موج حمله رسانه ای و دیپلماتیک در کنار همپیمانان غربی - عربی خود بیشتر از سایر کشورها علیه ت به خاطر نسبت دادن این حمله شیمیایی به این کشور بوده است.
در حالی که 'آنتونیو گوترش' دبیرکل سازمان ملل در واکنش به گزارش های خبری درباره حمله شیمیایی در «دوما» و اتهام زنی های مقامات برخی کشورهای غربی و مخالفان ت به دمشق اعلام کرده که قادر به تایید این گزارش ها نیست، رئیس جمهور آمریک،ا ت را عامل این حمله خواند.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در توئیتری، حمله شیمیایی در دوما را بدون ارایه هیچگونه ارایه سند و مدرکی به ت و شخص رئیس جمهور این کشور نسبت داد و از عبارتی موهن برای تهدید «بشار اسد»، رئیس جمهور این کشور استفاده کرد؛ وی همچنین ادعایی درباره ایران نیز داشت.
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه نیز در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور حمله شیمیایی در شهر «دوما» در را محکوم و ت را به انجام این حمله شیمیایی متهم کرد.
بنابر اعلام کاخ الیزه، سران دو کشور اطلاعاتی با یکدیگر رد و بدل کرده اند که استفاده از سلاح های شیمیایی در منطقه یاد شده را تایید می کند.
کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کرد که ترامپ و ماکرون بر وم هماهنگ پاسخ «مشترک و مستحکم» خود به حمله شیمیایی در تأکید د.
به دنبال تهدیدات از سوی ترامپ و مکرون رو مه نیویورک تایمز روز دوشنبه در مقاله ای نوشت که به احتمال قوی رئیس جمهور حمله موشکی جدیدی علیه سوری ها ترتیب می دهد.
نیویورک تایمز در این مقاله، به بررسی تهدید جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور علیه ت قانونی پرداخته و نتیجه گیری کرده که وقوع حمله موشکی جدیدی علیه سوری ها، محتمل است.
پنتاگون نیز در تهدیدی مشخص اعلام کرده که پس از حمله سال گذشته به پایگاه الشعیرات از سوی ، فهرست اه مناسب برای حمله را بروزرسانی کرده و اگر ترامپ دستور حمله جدیدی را صادر کند، اه آماده خواهد بود.
یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی نیز به نیویورک تایمز گفته که کشتی های جنگی یی
«طبق عملیات مقرر» در دریای مدیترانه حضور دارند «ولی هنوز دستوری برای نزدیک شدن به سواحل و آماده شدن برای حمله، دریافت نکرده اند.»
قرار بود شب گذشته ( ) ترامپ و هیات حاکمه طرح حمله به را که عملا طرح حمایت از گروه های تروریستی است به بهانه حمله شیمیایی در دوما بررسی کنند که تا این لحظه نتایج آن منتشر نشده است.*** محکومیت حمله شیمیایی دوما از سوی ، روسیه و ایران
و روسیه ادعاهای مطرح شده درباره استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی در دوما را رد کرده و ایران نیز درباره بهانه قرار دادن آن برای اقدام علیه هشدار داده است.
ت قانونی پس از حمله شیمیایی در دوما فوری اعلام کرد که این حمله کار تروریست ها و آ ین حربه آنها برای ماندن در غوطه شرقی است.
وزارت دفاع روسیه نیز ادعاهای مطرح شده درباره استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی در دوما را رد کرد.
وزارت دفاع روسیه از حدود دو ماه پیش که عملیات علیه مواضع گروه های تروریستی در غوطه شرقی آغاز شد، هشدار داده بود که تروریست ها با هدف جلوگیری از اینکه کنترل دوما را از دست بدهند، ممکن است با انجام یک حمله شیمیایی، زمینه را برای اقدام نظامی فراهم کنند؛ به گفته مسکو، ناوشکن های یی به این منظور در شرق مدیترانه مستقر شده اند.
امور خارجه ایران نیز با محکوم حملات شیمیایی در ، گفت: به نظر می رسد ت به دنبال بهانه جویی برای دخ در این کشور است.
محمد جواد ظریف دیروز ( ) در بدو ورود به برزیل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اتهام زنی به ایران مبنی بر مشارکت در حمله شیمیایی در و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به این کشور اظهار داشت: ایران موضع بسیار صریحی علیه سلاح شیمیایی دارد و ما هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط هر و علیه هر را محکوم می کنیم.
وی با بیان این که رژیم صهیونیستی و در مراحل مختلف برای دادن روحیه به تروریست ها وارد میدان شده اند، خاطرنشان کرد: وضعیت تروریست های مورد حمایت در وضعیت خوبی نیست و هر روز دچار ش ت جدید می شوند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه در این باره گفته بود که « دست برتر را در میدان نبرد با تروریست ها دارد و بکارگیری مواد یا سلاح شیمیایی توسط آنها امری منطقی به نظر نمی رسد.»
وزارت خارجه نیز اعلام کرده که سناریوی استفاده از سلاح شیمیایی نخ نما شده و تنها کشورهایی به آن باور دارند که با خون غیرنظامیان در تجارت می‏ کنند.
یک منبع وابسته به وزارت خارجه نیز اعلام کرده که استفاده تروریست‎ها از مواد شیمیایی در حمله به غوطه، برنامه از پیش تعیین شده بوده و ت پیش تر درباره آن هشدار بود.
به گفته این منبع وزارت خارجه ، «هر بار که در مبارزه با تروریسم پیش روی می‎کند، ادعای استفاده از سلاح‎های شیمیایی به بهانه طولانی شدن عمر تروریست ها در دوما مطرح می ‏شود.»
وی تاکید کرد که «سناریوی سلاح شیمیایی دیگر برای هیچ به جز ت‎هایی که با خون غیرنظامیان و حمایت از تروریسم در تجارت می کنند، قانع کننده نیست.»*** چرا ترامپ و سران برخی از کشورهای غربی - عربی به دنبال مقصر جلوه دادن ت هستند؟
اگر به گذشته بازگردیم می بینیم که ادعاهای سران کشورهای غربی به ویژه ترامپ در خصوص مقصر جلوه دادن ت دمشق مسبوق به سابقه است.
سال گذشته در 16 فروردین 96 بود که یک کشتی جنگی یی مستقر در دریای مدیترانه، با دستور ترامپ، 59 فروند موشک تام هاوک به پایگاه هوایی الشعیرات شلیک کرد که حدود 38 فروند از این موشک ها به این پایگاه اصابت کرد؛ یی ها در همان زمان اعلام د که آن حمله، انتقام حمله شیمیایی به خان شیخون بوده است؛ حمله شیمیایی که هیچ گاه مشخص نشد عاملش واقعا چه ی بوده است.
بازرسان بین المللی بدون اینکه حتی از منطقه حمله نمونه گیری کنند یا با شاهدان عینی صحبت کنند، ت را در حمله خان شیخون مقصر دانستند؛ مسکو در همان زمان این اتهام زنی آشکار را رد و تشکیل کمیته حقیقت یاب شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شد که هیچ وقت این کمیته تشکیل نشد، چراکه همه می دانستند که ت در این قضیه مقصر نیست و تروریست ها عامل این اقدام هستند.
نکته قابل توجه این که ادعاها علیه ت دمشق در حالی مطرح می شود که ت در سال 2013 با همکاری روسیه و تحت نظارت کشورها و سازمان های بین المللی از جمله و سازمان ملل، تمام سلاح های شیمیایی خود را نابود کرد.
به اعتقاد کارشناسان مسایل - نظامی، دلیل فرافکنی غرب علیه در استفاده از تسلیحات شیمیایی در دوما نگرانی سران غربی - عربی از ش ت پی در پی تروریست ها و قوت گرفتن و حکومت مرکزی می باشد؛ کشورهای غربی - عربی به ویژه و عربستان که برای تشکیل، تجهیز و حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی هزینه های بسیار کلانی از ابتدای بحران در اسفند ماه 1389 پرداخته اند به راحتی نمی خواهند جای پای خود را در و منطقه از دست بدهند.
غوطه شرقی که دوما نیز در آن قرار دارد، نزدیکترین پایگاه گروه های تروریستی به دمشق (پایتخت ) بود که تروریست ها از آنجا تقریبا همه روزه مناطق مس ی، خیابان ها، مدرسه ها، بیمارستان ها، موسسات عمومی و برخی مکان های دیپلماتیک در شهر دمشق و حومه آن را با شلیک موشک و خم هدف قرار می داند، اقدامی که مستقیما شهروندان غیر نظامی سوری را هدف قرار می داد.
با کمک روسیه بارها تلاش کرد تا تروریست ها را از اقدامات ضدانسانی خود (شلیک موشک و خم ) به مراکز غیر نظامی دمشق منصرف کند ولی تروریست ها که سرمست حمایت های همه جانبه ، عربستان و برخی دیگر از کشورهای غربی - عربی هستند، به این تذکرات گوش نمی دادند، به همین دلیل بود که از ابتدای اسفندماه سال گذشته (96) برای جلوگیری از این اقدام ضدانسانی تروریست های تکفیری اقدام به حمله به غوطه شرقی کرد.
گروه های تروریستی حاضر در غوطه شرقی و حامیان غربی - عربی آنها که فکر نمی د با حملات کوبنده مواجه شوند، برای رهایی از این حملات، سناریوی نخ نمای استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط در دوما به عنوان آ ین پایگاه تروریست ها در غوطه شرقی را طرح ریزی د، هر چند روسیه و پیشتر این طرح تروریست ها را افشا کرده بودند.
بارها تلاش کرده تا حتی از کشته شدن بیشتر تروریست های حاضر در غوطه شرقی جلوگیری کند از این رو با کمک روسیه چند بار در این منطقه اعلام آتش بس کرد که طی آن شماری از تروریست ها و خانواده های آنان غوطه شرقی را ترک و به استان ادلب در شمال رفتند ولی گرو تروریستی جیش السلام که زیر نظر عربستان و می باشد از این امر طفره می رفت، اما بالا ه روز دوشنبه موافقت کرد که دوما را ترک کند.
با نگاهی به گذشته می بینیم که بارها و بدون دلیل قانع کننده و فقط از روی خوی استکباری خود به دیگر کشورها همچون ویتنام ، افغانستان و عراق حمله کرده است. در سال 2003 با ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کرد، ولی با ش ت رژیم بعث صدام مشخص شد که هیچگونه سلاح کشتار جمعی در این کشور وجود ندارد؛ البته باید گفت که سران وقت در آن زمان درست می گفتند که صدام سلاح کشتار جمعی دارد، چرا که و غرب این سلاح ها را به دیکتاتور عراق برای حمله به ایران داده بودند، ولی در عین حال از نابودی آن توسط رژیم بعث خبر نداشتند و همین بی اطلاعی موجب حمله و غرب به عراق و ویرانی این کشور شد. در استفاده از تسلیحات شیمیایی در دوما نیز چون اطمینان دارد که تروریست ها از تسلیحات شیمیایی اه واشنگتن و غرب استفاده کرده اند، ابتدا به دنبال انداختن این اقدام ضدانسانی به گردن نیروهای سوری و سپس همچون پرونده عراق در سال 2003 به دنبال حمله به است، اقدامی که حکایت از تجارت ترامپ با جان بی گناهان سوری دارد.دونالد ترامپ رییس جمهور به دلیل این که فرد تاجری است همه چیز را از نگاه تجارت می بیند ولی نمی داند که جان مردم قابل معامله نیست و نباید مردم بی گناه که بیش از هفت سال بحران و جنگ را تحمل کرده و بیش از 500 هزار نفر آنها کشته و نزدیک به 12 میلیون نفر آنها آواره شده اند بیش از این درد و رنج بکشند.
سلاح شیمیایی ترفند آل سعود برای نجات جیش ال تروریست ها از دوما خارج می شوند جهان > غرب آسیا - همشهری آنلاین:
گروه تروریستی جیش ال شرایط را برای وج از شهر دوما پذیرفت. به گزارش ایرنا، منابع میدانی روز یکشنبه اعلام د که پس از توافق میان ت و گروه ترویستی جیش ال ، ده ها اتوبوس وارد دوما شدند.براساس توافق امروز میان ت و تروریست ها، همه ربوده شدگان سوری در مقابل وج تمامی اعضای گروه تروریستی جیش ال آزاد می شوند.همه عناصر گروه تروریستی جیش ال به شهر جرابلس در شمال شرق استان حلب منتقل می شوند .هم اکنون دهها اتوبوس ها برای اجرایی شدن این توافق در حال ورود به شهر دوما هستند.قبل از این گروه تروریستی جیش ال قرار بود به طور تدریجی با وج عناصر خود از دوما، ربوده شدگان را آزاد کند ولی از این کار سرباز زد.تروریست های جیش ال با نسبت دادن اتهام استفاده از تسلیحات شیمیایی به ، تلاشی آشکار برای مانع شدن از پیشروی نیروها داشتند.برخی رسانه ها که به حمایت از تروریست ها شهرت دارند، مدعی استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما در پاسخ به حملات سازمان های تروریستی به مناطقی از دمشق و حومه شدند. سلاح شیمیایی ترفند آل سعود برای نجات جیش ال در همین حال یک مقام سوری گفت: رژیم آل سعود که خود گروه تروریستی القاعده را ایجاد کرده، با دامن زدن به اتهام بکارگیری سلاح شیمیایی توسط و ریختن اشک تمساح، برای نجات گروه تروریستی جیش ال تلاش می کند.به گزارش ایرنا، یک منبع آگاه روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری رسمی (سانا) با تاکید بر این که رژیم آل سعود باید از پشتیبانی تروریست ها در و دیگر مناطق جهان دست بردارد، تاکید کرد: ما و همه دنیا از نقش رژیم سعودی در تشکیل و پشتیبانی شه تکفیری - تروریستی در افغانستان، و عراق به خوبی آگاه هستیم.این منبع آگاه سوری افزود: همه مصیبت های ملت های منطقه نتیجه سیاست های آل سعود و ایدئولوژی و مشترک آن با همه گروه های تروریستی است.وی بیان داشت: تروریست های جیش السلام در غوطه شرقی خواستار مذاکره با ت شده اند و حکومت دمشق نیز توقف شلیک خم را پیش شرط هر مذاکره ای اعلام کرده است.این منبع آگاه سوری با اشاره به این که گروه تروریستی جیش ال از شب گذشته خواستار توقف عملیات نظامی در دوما و آغاز مذاکرات با حکومت دمشق شده است، گفت: تصمیم برای مذاکره میان گروه تروریستی جیش ال و حکومت فقط از سوی ت دمشق اعلام خواهد شد.وی افزود: ت در صورت موافقت با مذاکره با تروریست های جیش ال ، این امر را فقط به منظور حفظ جان غیرنظامیان در دوما، آزادسازی همه ربوده شدگان و ا اج تروریست های جیش ال از این شهر به جرابلس انجام خواهد داد.پس از هشدار روسیه درباره قصد تروریست ها برای حمله شیمیایی به دوما در غوطه شرقی، بامداد امروز (یکشنبه) این اتفاق رخ داد؛ گزارش های اولیه از کشته شدن بیش از 70 نفر در حمله مذکور حکایت دارد.رسانه های عبری - عربی - غربی در اقدامی هماهنگ با تروریست ها در تلاش هستند تا این جنایت تروریست های جیش ال را به گردن بیندازند تا بتوانند با فرافکنی راه فراری برای عناصر باقی مانده این گروه تروریستی از دوما بیابند.
مردم سردشت در مجلس معتقد است حمله موشکی امریکا به مواضع به بهانه حمله شیمیایی در حالی است که شاهد سکوت مرگبار جهانی در حملات شیمیایی سردشت و حلبچه بودیم. به گزارش خانه ملت رسول خضری در واکنش به حمله موشکی اخیر امریکا به خان شیخون به بهانه حمله شیمیایی از سوی ت به سایر حملات شیمیایی صورت گرفته در تاریخ اشاره کرد و گفت: سردشت اولین شهر غیرنظامی بود که قربانی حملات شیمیایی گسترده در دنیا شد. مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای ی بر همین اساس یادآور شد: سردشت قربانی حمله شیمیایی شد که به جز صدام هشت کشور به عنوان فروشنده سلاح شیمیایی به عراق در آن دست داشتند. وی در ادامه با بیان اینکه 27 تیرماه امسال سی اُمین سالگرد حادثه تلخ حمله شیمیایی صدام به سردشت است عنوان کرد: با این حال هنوز این موضوع در دادگاه لاهه در هاله ای از ابهام بوده و محکومیت جدی از سوی مجامع بین المللی نسبت به آن صورت نگرفته است. خضری با اشاره به 8 هزار مصدوم شیمیایی سردشت بیان داشت: اگر بعد از این حمله شیمیایی محکومیتی از سوی مجامع جهانی صورت می گرفت و صدام در سکوت مرگبار به اقدامات خود ادامه نمی داد بعد از آن شاهد بمباران شیمیایی حلبچه نمی شدیم. این عضو ک