کی روش به رکورد شکنی دلخوش است و یا ما به کم قانعیم

مسابقات پرس قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور (گرامیداشت ۱۲۰۰۰ شهید سرافراز استان آذربایجان غربی) در ۴ رده سنی در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیش وتان 29 آذر ماه تا یکم دی ماه با حضور 291 ورزشکار در قالب 32 تیم برگزار شد و نفرات اول تا سوم کلیه رده های سنی معرفی شدند.***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول محمدرضا کلانتری از آذربایجان غربی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم مهدی محمودی از تهران با رکورد 65 کیلو گرممقام سوم محمدرضا کاملی از سبزوار با رکورد 65 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول شعاری از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم محمد همالی از ارباب کرمانشاه با رکورد 55 کیلو گرممقام سوم حسین ابراهیم پورمقدم از آذربایجان غربی با رکورد 45 کیلو گرم***رده سنی 60 کیلوگرم ***مقام اول حجت کریمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم محمد رفیعی از استان مرکزی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم کارو جانی از کردستان با رکورد 77.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مهدی کاظم شعار از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلومقام دوم محمود غفارزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلومقام سوم مقام سوم سجاد دیدار از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو***دسته 75 کیلوگرم***مقام اول علی محمد قندالی از لنجان اصفهان با رکورد 122.5 کیلو گرممقام دوم محمدامین حسینی از آذربایجان غربی الف با رکورد 117.5مقام سوم یاسین یساولی از مرکزی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محمد احمدی از ارباب کرمانشاه با رکورد 135 کیلومقام دوم مبین اسماعیلی از کردستان با رکورد 110 کیلومقام سوم محمد برخورداری از هیات یزد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلومقام دوم فربد صادقی از مازندران با رکورد 150 کیلومقام سوم جواد کاظمی از قزوین با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول احسان احمدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 145 کیلو گرممقام دوم کاظم مجیدی از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 127.5 کیلومقام سوم داریوش رفیعی از استان مرکزی با رکورد 120 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول سهیل مولی بیگی از مازندران با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم مرتضی قره ضیا از آذربایجان غربی با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم آرش اسکندری از لنجان اصفهان با رکورد 135 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 کیلو گرممقام دوم اکبر سلمانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 165 کیلو گرممقام سوم محمدامین پناهی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول فرهود ممقانی از آذربایجان شرقی با رکورد 107.5 کیلو گرممقام دوم اشکان رستمی از اسان شمالی با رکورد 105 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیلوگرم***مقام اول مسعود حسین پور از اردبیل با رکورد 140 کیلو گرممقام دوم عرفان امینی از لنجان اصفهان با رکورد 85 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان""1 _حجت کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو در دسته 60 کیلو گرم
2 _بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 در دسته 125 کیلو گرم
3 _ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلو گرم در دسته وزنی 90 کیلو گرم
***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول داود شاه محمدی از زنجان با رکورد 45 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول مهدی صفاییان از لنجان اصفهان با رکورد 100 کیلو گرممقام دوم محسن احمدی از آذربایجان غربی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم حسین عابدینی از زنجان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول علی محتشمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 115 کیلومقام دوم حسین بیات از زنجان با رکورد 112.5 کیلومقام سوم سینا خالند از آذربایجان غربی با رکورد 107.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول هادی حسن زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم بهزاد شاه محمدی از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرممقام سوم حسین مرکبی از هلال احمر آستارا با رکورد 127.5 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول داریوش مناف زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 162.5 کیلو گرممقام دوم محمد حسین حسین خانی از لنجان اصفهان با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم امین شاه علیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرممقام دوم محمد عبدالهی از کردستان با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو گرممقام دوم ابوالفضل طاهری از مازندران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم توحید قلعه گیر از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول محمد عطا ری از آغاجاری با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم مهران اسدی از کردستان با رکورد 170 کیلو گرممقام سوم وحید رشیدی نسب از آذربایجان غربی الف با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول محمد شیرانی از آذربایجان غربی با رکورد 207.5 کیلو گرممقام دوم ایمان احمدیان یزدی با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم پویا مهرصفت از آذربایجان غربی با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول محمد بابایی از آذربایجان غربی الف با رکورد 202.5 کیلو گرممقام دوم علی صفری راد با رکورد 195 کیلو گرممقام سوم رضا میرداریان از مازندران با رکورد 192.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم آزاد بهرامی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم ابوالفضل محمدزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 160 کیلو گرم***دسته وزنی 140 +کیلوگرم***مقام اول علی مهاجری از زنجان با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم مهرشاد پوشیده از مازندران با رکورد 117.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان"" 1 _کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرم در دسته 140 کیلو گرم
2 _ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو در دسته 90 کیلو
3 _حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرم در دسته 82.5 کیلو گرم
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سید سعید از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم مهدی ارباب از لنجان الف با رکورد 130 کیلو گرممقام سوم محمد زمانی از نخل تقی بوشهر با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول سعید نادری با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا جعفری از لنجان الف با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم فاروق بهمنیار از آذربایجان غربی الف با رکورد 137.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول حمید کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 167.5 کیلو گرممقام دوم حسین اسدی از نخل تقی بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم حسن محمودوند از آذربایجان غربی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول سید مرتضی سیدرضایی مزی از یزد با رکورد 160 کیلو گرممقام دوم مجتبی کهنسال از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم جعفر هریسی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول داود خضری نیا از لنجان الف با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم رسول حسینیان از تهران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم سوران سلیمانی از کردستان با رکورد 172.5 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محمد رحیمی از لنجان الف با رکورد 220 کیلو گرممقام دوم محمد علیزاده حسین علیزاد از لنجان ب با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم رحیم ختار از آذربایجان غربی الف با رکورد 177.5 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول امین حایری از لنجان الف با رکورد 227.5 کیلو گرممقام دوم حسین صباغ سرای از لنجان ب با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم زانیار عزیزی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول شهریار احمدپور از لنجان الف با رکورد 255 کیلو گرممقام دوم غفور فتاحی از آذربایجان غربی الف با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم مهدی پیری از آذربایجان غربی با رکورد 215 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم شعله از لنجان الف با رکورد 240 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا کاظمی از قزوین با رکورد 230 کیلو گرممقام سوم مجتبی میراشه از قزوین با رکورد 220 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول میثم طاهری از لرستان با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم فرشاد حیدری از کرمانشاه با رکورد 210 کیلو گرممقام سوم مهران محمدی از کردستان با رکورد 190 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیل گرم***مقام اول محمد قنبری از میلاد آستارا با رکورد 225 کیلو گرممقام دوم سعید رسولی از قزوین با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم نادر کاری از لنجان ب با رکورد 210 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان"" شهریار احمدپور از لنجان اصفهان با رکورد 255 کیلو گرم در رده وزنی 110 کیلو گرمابراهیم شعله از لنجان اصفهان با رکورد 240 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمامین حایری از لنجان اصفهان با رکورد 227.5 در دسته وزنی 100 کیلو گرمرده سنی پیش وتان مستر یک***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سیاوش اسحاقی از آذربایجان غربی با رکورد 90 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول احمد قربانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول جعفر بهرسی از بندر گناوه بوشهر با رکورد 115 کیلو گرممقام دوم خالد عشایری از آذربایجان غربی با رکورد 105 کیلو گرممقام سوم مرتضی باقی از کردستان با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول منوچهر پناهی از لنجان اصفهان با رکورد 142.5 کیلو گرممقام دوم طهمورث نصرت پور از تهران با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم محرم آقازاده از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حسن یعقوبی از لنجان اصفهان با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم ناصر شیخ حسینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو گرممقام سوم جعفر علی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم جواد حیدری از بندر گناوه بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم افشین حسینی از کردستان با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول سلام رحیمی از کردستان با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم علی هاشم زاده از اردبیل با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم محمدحسین آرمان از لنجان اصفهان با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مجتبی رستمی از کردستان با رکورد 205 کیلو گرممقام دوم کیومرث میری از کرمانشاه با رکورد 175. 5مقام سوم جعفر کریمیان از لنجان اصفهان با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرممقام دوم از محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرممقام سوم از آذربایجان غربی با رکورد 202.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول مرتضی جواهر نیا از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 202.5 کیلو گرم مقام دوم مهدی نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان"" 1_رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
2 _ محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
3 _محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرم در رده وزنی 90 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر دو
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید نصیرزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عرفان حبیبی از کردستان با رکورد 95 کیلو گرممقام دوم حسن سالم صافی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 85 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول جواد مطیع بی عوض از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 132.5 کیلومقام دوم داود صداقتی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو گرممقام سوم بهرام علی پناه از شهرداری م آباد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محسن جمشیدزهی از سیمان خاش با رکورد 145 کیلومقام دوم علیرضا ماندنی از قرار گاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 132.5 کیلو گرممقام سوم صالح آردفروش از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن کوشک پا از قرارگاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 177.5 کیلو گرممقام دوم بهاءالدین عزیزی از کردستان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام سوم سیدحمید صدرالدینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول مسعود عزیزی از کردستان با رکورد 165 کیلو گرممقام دوم علیرضا عباسی از آذربایجان غربی با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم نقی تقوی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مصطفی چک از زنجان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام دوم خدایار خزایی از همدان با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***محمد نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر سه
***رده وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید حبیب پور از لنجان اصفهان با رکورد 75 کیلو***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول رحیم جباری از آذربایجان غربی با رکورد 35 کیلو***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مسعود شکرانی از آذربایجان غربی با رکورد 82.5 کیلو گرم
مقام دوم حمزه افتخاری از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول علی دهستانی از مازندران با رکورد 120 کیلو
مقام دوم حسن الماسی از آذربایجان غربی با رکورد 85 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول عثمان مهران از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرم
مقام دوم بهمن ممقانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 97.5 کیلو گرم
مقام سوم میرجلال ولی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول جبار حاج قلیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 136 کیلو گرم
مقام دوم خلیل نوشاد از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم
مقام سوم رضا استواری از تهران با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول نادر افشار از تهران با رکورد 90 کیلو گرم***دسته و زنی 125 کیلوگرم***مقام اول رحمان ابوبکری از آذربایجان غربی با رکورد 110 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر چهار
***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عبدالله دادمهر از کردستان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 70 کیلوگرم***مقام اول سلمان بخشی از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم
مقام دوم جلیل مسروری از کردستان با رکورد 62.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان""رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در دسته 125 کیلو
مجتبی رحیمی از کردستان با رکورد 205 کیلوگرم در دسته 110 کیلو گرم
محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمدر نهایت نتایج تیمی مسابقات پرس بدون لوازم باشگاه های کشور به شرح ذیل اعلام شد:مقام اول آذربایجان غربی 57 امتیاز
مقام دوم آذربایجان شرقی 50 امتیاز
مقام سوم لنجان اصفهان 47 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم زنجان 46 امتیاز
مقام سوم کردستان 45 امتیازمقام اول لنجان الف اصفهان 60 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 49 امتیاز
مقام سوم لنجان ب اصفهان 42 امتیازرده سنی پیش وتان مستر یک مقام اول لنجان اصفهان 52 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 50 امتیاز
مقام سوم آذربایجان شرقی 46 امتیازرده سنی پیش وتان مستر دو مقام اول آذربایجان غربی الف 42 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی ب 40 امتیاز
مقام سوم کردستان 33 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم تهران 33 امتیاز
مقام سوم کردستان 19 امتیاز

برای ثبت رکورد بزرگترین باربیکیو جهان در کتاب رکورد های گینس حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر دور هم جمع شدند و ۱۳٫۷۱۳ کیلو گوشت را کباب د.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
کریس و ون رکورد بلندترین ناخن های دنیا را به نام خود ثبت کرده است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در سال ۲۰۱۲ این ک ن در یک شرکت د تا به واسطه آن رکورد بزرگترین گردهمایی با لباس گ را به نام خود ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
این اژدهای شناور به طول ۲٫۵۹۶ از کاغذ، بابمو و چوب ساخته شده است و در سال ۲۰۱۲ به عنوان طولانی ترین اژدهای ساخته شده ثبت شد. از این اژدها در طول فستیوال فانوس در گوتایان چین رونمایی شد.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شدهعجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
گائو بیینگگو را در تصویر پایین می بینید که تلاش می کند بیشترین تعداد زنبور را روی بدن خود بنشاند تا بدین وسیله از خود یک رکورد در کتاب گینس ثبت کند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
تمام این خانم ها باردار هستند و به این خاطر دور هم جمع شده اند که رکورد بزرگترین کلاس یوگاه بارداری دنیا را بشکنند. رکورد کنونی ۵۵۳ نفر است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در سال ۲۰۱۴، یک گروه متشکل از ۲۶۱ کارمند هتل در اقدامی برای تقویت صنعت گردشگری اردن رکورد بزرگترین تصویر شناور در دریای مرده را ش تند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
تانشوا گور یک توپ بسکتبال را به مدت ۲۲٫۴۱ ثانیه در حالی که روی یک مسواک در دهانش قرار داشت چرخاند تا این رکورد را در کتاب گینس به نام خود ثبت کند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
۱۲۱۵ کشاورز تایوانی تنها در ۱۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۵٫۱ در تار زمین برنج کاشتند تا این رکورد را به نام خود ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در یکی از دردناک ترین تلاش ها برای رکورد شکنی آتیلا بانایی در یک فستیوال که در بوداپست مجارستان برگذار شده بود اجازه داد یک ماشین شاسی بلند روی تمام بدنش بایستد.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
این هم یک رکورد دیگر که نسبت به قبلی خیلی راحت تر است. این افراد در شیکاگو دور هم جمع شدند تا بزرگترین جنگ بالشی را به راه بیندازند. این رکورد در حال حاضر متعلق به یک گروه ۶۰۲۶۱ نفری است که در طول یک بازی بیسبال در سنت پل، مینه سوتا جنگ بالشی برگذار د.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
یکی از هواداران مایکل ج ون که با بیش از ۱۳٫۰۰۰ هوادار دیگر در جشن آ ین تولد این خواننده ید. این مراسم در مکزیک برگذار شد و رکورد بزرگترین سبک این خواننده را ش ت.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
یک تیم متشکل از شش نفر در روسیه تلاش د رکورد بزرگترین کاپوچینوی جهان را بشکنند. رکورد کنونی ۴٫۲۵۰ لیتر یا ۱٫۱۲۲ گالون کاپوچینو است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
جمعی از چتر بازها باتشکیل یک سقوط آزاد توانستند خود را وارد کتاب رکوردهای گینس کنند. در این پرش ۳۵۷ چترباز به مدت ۶ ثانیه و در حالی که با سرعت ۱۱۲ مایل بر ساعت سقوط آزاد داشتند به یکدیگر متصل شدند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
هزاران نفر با جمع شدن در پارک مرکزی نیویورک به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز تولد جان لنون بزرگترین علامت صلح جهان را تشکیل دادند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در این مراسم رکورد بزرگترین گروهی که در یکجا تحت درمان های زیبایی قرار می گرفتند ش ته شد. ۱٫۰۰۰ نفر در یومی واقع در چین تحت این درمان های زیبایی قرار گرفتند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
گروهی از دانشجویان فدرال سیبری در اقدامی عجیب رکورد بیشترین تعداد نفراتی که می توانند در یک ماشین جا شوند را زدند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
۱٫۲۱۳ شرکت کننده در تایوان به صورت همزمان ماسک صورت را به مدت ۱۰ دقیقه روی صورت های خود قرار دادند تا این رکورد را به نام خود در جهان ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
هزاران نفر در شهرستان هندی غربی احمدآباد به رقابت شطرنج با یکدیگر پرداختند و رکورد بزرگترین گردهمایی بازی شطرنج را ش تند.
مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور در چهار رده سنی به میزبانی تهران برگزار و با معرفی نفرات برتر کشور به پایان رسید.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاه های کشور (کلاسیک با استفاده از زانوبند بانداژی 1 متری) 17 لغایت 19 اسفند ماه به میزبانی پایتخت ایران در لواسان، سالن تختی با حضور س رستان، مربیان و 110 ورزشکار در همه رده های سنی برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات نتایج به شرح زیر به دست آمد:*قهرمان قهرمانان نوجوانان1- امید دلشاد در دسته 100 کیلوگرم از باشگاه اوراز کرد کرستان
2- حسین شاهی در دسته 90 کیلوگرم از باشگاه عارف ملایر
3- عرفان جهانگیری در دسته 110 کیلوگرم از باشگاه قصر آهنین اهواز*دسته 52 کیلوگرم نوجوانان1- محمدرضا اسدآبادی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 260 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم نوجوانان1- حسین معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 225 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم نوجوانان1- علی دُری از باشگاه مدرن اراک با رکورد 332.5 کیلوگرم
2- حیدر محمدی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 305 کیلوگرم
3- کارو جانی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 277.5 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم نوجوانان1- علی بابایی از فریدونکنار با رکورد 290 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم نوجوانان1- علی احمدنژاد از فریدونکنار مازندران با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم نوجوانان1- بهزاد فلاحی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 272.5 کیلوگرم
2- مهدی هادری زاده از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 265 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم نوجوانان1- حسین شاهی از باشگاه عارف ملایر با رکورد 490 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم نوجوانان1- امید دلشاد از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 540 کیلوگرم
2- افشین یزدانی چراتی از بابلسر مازندران با رکورد 485 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم نوجوانان1- عرفان جهانگیری از باشگاه قصر آهنین اهواز با رکورد 500 کیلوگرم
2- سینا مردانی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 242.5 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم نوجوانان1- میلاد مصطفایی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 240 کیلوگرم*تیمی رده سنی نوجوانان در بین 10 تیم1- باشگاه اوراز کرد کردستان با 44 امتیاز
2- انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با 33 امتیاز
3- فریدونکنار مازندران با 24 امتیاز*قهرمان قهرمانان جوانان1- محمد رییسی از فارس در دسته 82.5 کیلوگرم
2- مهران اباذری از فارس در دسته 90 کیلوگرم
3- شهریار خُلقی از فارس در دسته 75 کیلوگرم*دسته 52 کیلوگرم جوانان1- یوسف پروانه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- یوسف کاید خورده از ایلام با رکورد 245 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم جوانان1- محراب خوش دامن از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 315 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم جوانان1- رسول حید ور از آذربایجان شرقی با رکورد 455 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم جوانان1- شهریار خُلقی از فارس با رکورد 595 کیلوگرم
2- عادل عبدالهی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 455 کیلوگرم
3- حسین اباراد از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 375 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم جوانان1- محمد رییسی از فارس با رکورد 730 کیلوگرم
2- سید داود هاشمی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 547.5 کیلوگرم
3- محمدنوید چینی از کرمانشاه با رکورد 532.5 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم جوانان1- مهران اباذری از فارس با رکورد 692.5 کیلوگرم
2- محمدعلی بابایی از اصفهان با رکورد 610 کیلوگرم
3- علی ترکه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 440 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم جوانان1- عباس جمشیدی از لرستان با رکورد 495 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم جوانان1- امین محمد حسن زاده از همدان با رکورد 665 کیلوگرم
2- محمد بهرامی فر از خوزستان با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حامد الهامی اصل دهیاری بایرام اسکو با رکورد 595 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم جوانان1- علی جنگی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 715 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم جوانان1- علی رستمی از قم با رکورد 610 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم جوانان1- علی شرفی از کوهپایه محلات با رکورد 682.5 کیلوگرم
2- علیرضا طلاپور از سیرجان با رکورد 650 کیلوگرم*تیمی رده سنی جوانان در بین 17 تیم1- فارس با 48 امتیاز
2- خانه پرورش اندام قزوین با 21 امتیاز
3- باشگاه رویین تن تهران با 20 امتیاز*قهرمان قهرمانان بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 82.5 کیلو گرم
2- محمدجواد زارع از فارس در دسته 140+ کیلوگرم
3- فرشید جعفری ار لرستان در دسته 82.5 کیلوگرم
*دسته 56 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدرضا معتقد الحق از باشگاه نیکان تهران با رکورد 310 کیلوگرم
2- محمد میرزایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 305 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم بزرگسالان1- جواد رجبی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 380 کیلوگرم
2- علی ساریخانی از باشگاه آریاتن مهاجران اراک رکورد 290 کیلوگرم
3- کورش طهماسبی از ایلام با رکورد 205 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم بزرگسالان1- میلاد مطلبی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 482.5 کیلوگرم
2- کمندلی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 482.5 کیلوگرم
3- علی کریم زاده از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 450 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم بزرگسالان1- الیاس حسنی از باشگاه تختی اسکو با رکورد 505 کیلوگرم
2- سعید وفایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 427.5 کیلوگرم
3- عزت الله حسنی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 300 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم بزرگسالان1- فرشید جعفری از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- مهران پورجعفری از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 582.5 کیلوگرم
3- رشید توکلی از لرستان با رکورد 545 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم بزرگسالان1- سید صابر حسینی از لرستان با رکورد 665 کیلوگرم
2- علی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 650 کیلوگرم
3- مصطفی معینی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 590 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم بزرگسالان1- حمید کرمی از لرستان با رکورد 717.5 کیلوگرم
2- سید محمود حسینی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 700 کیلوگرم
3- مسعود قهرمانیان فرد از ابهر زنجان با رکورد 612.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدنوید قدردانی از لرستان با رکورد 702.5 کیلوگرم
2- جمیل کرمی از ایلام با رکورد 700 کیلوگرم
3- فرهاد محمدی از لرستان با رکورد 695 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پروش اندام قزوین با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مصطفی برغمدی از لرستان با رکورد 737.5 کیلوگرم
3- عیسی قیاسی از ایلام با رکورد 720 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدحسام متجدد از شهرداری جوادآباد ورامین با رکورد 710 کیلوگرم
2- امید حیدری از ایلام با رکورد 710 کیلوگرم
3- سید کاظم حایری از آذربایجان شرقی اسکو 430 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم بزرگسالان1- محمدجواد زارع از فارس با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مهدی خدایاری از لرستان با رکورد 832.5 کیلوگرم*تیمی رده سنی بزرگسالان با رقابت بین 17 تیم1- لرستان با 57 امتیاز
2- باشگاه مدرن اراک با 48 امتیاز
3- خانه پرورش اندام قزوین با 45 امتیازقهرمان قهرمانان پبش وتان1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 125 کیلوگرم
2- کامران خسروی از لرستان در دسته 100 کیلوگرم
3- مرتضی فرحی از لرستان در دسته 140+ کیلوگرم*نتایج رده سنی مستر یک*دسته 67.5 کیلوگرم مستر یک1- کیانوش شادکام از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 415 کیلوگرم
2- کیانوش خواجوند از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر یک1- عبدالله حسنی از شرکت محلات کوهپایه با رکورد 475 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر یک1- طهمورث نصرت پور از باشگاه م شاد تهران با رکورد 520 کیلوگرم
2- بهزاد از باشگاه عارف ملایر با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر یک1- اسماعیل باغبانی از فریدونکنار مازندران با رکورد 580 کیلوگرم
2- بابک کرد از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم مستر یک1- کامران خسروی از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- حسین صفدری از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حسن صالحی از شرکت معدنکاری اولنگ سرچشمه با رکورد 487.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم مستر یک1- جعفر کریمیان از کارون زرین شهر با رکورد 642.5 کیلوگرم
2- سید محمد تقوی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 640 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم مستر یک1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 770 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم مستر یک1- بهروز حیدریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 660 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم مستر یک1- مرتضی فرحی از لرستان با رکورد 720 کیلوگرم*تیمی مستر یک با رقابت بین 11 تیم1- خانه پروش اندام قزوین قزوین با 54 امتیاز
2- لرستان با 24 امتیاز
3- باشگاه تایگر چالوس با 12 امتیاز
***نتایج رده سنی مستر دو*دسته 56 کیلوگرم مستر دو1- علی داودی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 202.5 کیلوگرم
2- حسن معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 167.5*دسته 67.5 کیلوگرم مستر دو1- شاپور کاکایی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- داود ریاضی از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 340 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر دو1- بهزاد رویین از باشگاه ایمان چالوس با رکورد 500 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر دو1- علیرضا حیدرزاده از گیلان با رکورد 515 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر دو1- نقی تقوی از آذربایجان شرقی با رکورد 505 کیلوگرم
2- محسن خندان از شهرداری لواسان با رکورد 410 کیلوگرم
3- عزیز ایل بیگیان تبریزی از باشگاه سلیم صادقی اردبیل با رکورد 320 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر دو در رقابت بین 9 تیم1- خانه پرورش اندام قزوین با 12 امتیاز
2- باشگاه ایمان چالوس با 12 امتیاز
3- گیلان با 12 امتیاز
***نتایج رده های سنی مستر سه*دسته 75 کیلوگرم مستر سه1- غلامحسین ملکی از باشگاه شهید بهشتی تهرلن با رکورد 340 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر سه در رقابت بین 2 تیم1- باشگاه شهید بهشتی تهران با 12 امتیاز
2- چالوس مازندران با 0 امتیاز***نتایج رده سنی مستر چهار*دسته 67.5 کیلوگرم مستر چهار1- علی حیدر ثاقب از بندر انزلی با رکورد 350 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر چهار در رقابت بین 1 تیم1- بندر انزلی با 12 امتیاز
در دو هفته ای که از شروع ماه رمضان می گذرد، اتفاق های عجیبی در تلویزیون رخ داده؛ از سوتی ها و گاف های مهمان ها در برنامه های زنده گرفته تا ارتباط مستقیم با کارشناس در شبکه افق، نمایش تار، افشاگری مجریان از زندگی شخصی شان و فواید خنده دار نخود!
از اول ماه رمضان یک سری اتفاق عجیب در تلویزیون افتاده و یک سری خط شکنی هایی انجام شده که برای همه مان عجیب است. از آن اتفاق هایی که معمولا در روزهای عادی سال سر تا سر تلویزیون را بگردیم، نمونه اش را پیدا نمی کنیم. یک سری از این اتفاق ها سوتی و گاف مخصوص برنامه های زنده است که خب از توجیه نبودن همان برنامه سرچشمه گرفته و زیاد نمی شود جدی اش گرفت.خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان یک سری دیگر اما کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده رخ داده و معلوم است که زیاد هم دور از چشم مدیران و خارج از کنترل نبوده. مجموعه این دو سری عوامل باعث شده که تلویزیون در ماه رمضان هیجان انگیزتر به نظر برسد و همه برای پیدا این جنس سوتی ها و اتفاق های جدید و جذاب ارتباط شان را همین طور محکم با تلویزیون حفظ کنند.سوتی های برنامه زنده
این خصلت برنامه های زنده است که یک موقع هایی از کنترل خارج می شود و اتفاق هایی خارج از برنامه در آنها می افتد. بنابراین زیاد عجیب نیست که مهمان ها در برنامه های زنده سوتی بدهند و حرف هایی بزنند که اصلا مناسب برنامه تلویزیونی نیست. خب توی ماه رمضان امسال هم از این دست اتفاق ها زیاد در تلویزیون افتاد که هیچ جوری نمی شد کنترلش کرد.خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان
مثلا رضا رویگری یک مرتبه با علامت لایک اینستاگرام شوخی کرد و گفت که این علامت قبلا معنی بد داشت و الان هرچه بیشتر داشته باشی خوشحال تری و نیما کرمی هم هر کاری کرد نتوانست جلوی او را بگیرد. یا مثلا حاج موسای برنامه ماه عسل خیلی جدی اصطلاح جنوبی مربوط به باد معده را مطرح کرد و علیخانی مجبور شد ماجرا را با خنده و خج جمع و جور کند. یا مثلا خواستگاری شوخی علی صالحی از پرستو صالحی که شنبه شب در برنامه دعوت افتاد و باز هم نیما کرمی را دستپاچه کرد و... جوگیری آقا و خانم مجری
جدای از بحث سوتی مهمان ها در برنامه های زنده، خود مجری ها هم این روزها وسط جوگیری حرف هایی زده اند که برایمان عجیب است. مثل احسان علیخانی که در یکی از برنامه های وقتی دید مهمان برنامه از مشکل ج پدر و مادرش به عنوان یک معضل بزرگ اسم می برد یادش رفت مجری است. یک مرتبه با موضوع همذات پنداری کرد و گفت که خودش هم با همین مشکل بزرگ شده و چرا همه او را یک جور دیگر قضاوت می کنند.خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان
شاید اگر برنامه زنده نبود، پشیمان می شد و چنین چیزی را پخش نمی کرد. شاید هم با برنامه ریزی کامل چنین حرفی را زد که خب در این صورت واقعا دلیل این کارش معلوم نیست. البته از این جور جوگیری ها باز هم اتفاق افتاد. نجمه جودکی در برنامه «مردم گرام» یک مرتبه جوگیر شد و راجع به طلاق پدر و مادرش حرف زد و گریه کرد. جالب اینجاست که مردم گرام اصلا برنامه زنده نبود و می شود خیلی راحت این بخش را قبل از پخش بیرون کشید اما روی آنتن رفت و آن هم جنجال زیادی به پا کرد.کارشناس روی آنتن
مهم ترین خط شکنی هدفمند و برنامه ریزی شده، همین دو شب قبل در شبکه افق اتفاق افتاد؛ اتفاقی که هنوز نتوانسته ایم آن را هضم کنیم. تا همین هفته گذشته هیچ خوابش را هم نمی دید که یک روز علی علیزاده، یکی از تئوریسین های جنجالی فارسی، یک مرتبه سر از شبکه افق تهران دربیاورد و آن قدر راحت مجال صحبت پیدا کند. این اتفاق چند روز گذشته مثل بمب در شبکه های اجتماعی صدا کرد و برق از سر خیلی ها پراند. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ در تلویزیونی که برای پخش خیلی چیزها با محدودیت رو به روست چطور ممکن است محلی برای شنیده شدن صحبت های یک تئوریسین شبکه بیگانه باشد؟خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان

ردشدن از خط قرمزها
یک سری چارچوب های اخلاقی در تلویزیون هست که نمی شود زیر پایش گذاشت و از آنها به همین راحتی رد شد اما این اوا اتفاق هایی در تلویزیونی افتاد که یک جورهایی خط شکنی محسوب می شد. مثلا مهران مدیری در برنامه «دورهمی» از مریم معصومی راجع به عاشق شدنش پرسید او هم نه گذاشت و نه برداشت درباره عشق اش به پسری که هنوز نامزدش هم نیست تعریف کرد. بعد از این برنامه بعضی رسانه ها اعتراض د و نوشتند که چرا باید چنین مسئله ای در یک برنامه تلویزیونی مطرح شود.
سریال نفس هم که در قسمت اولش با نمایش ن بی حجاب، حس سر و صدا کرد. خیلی ها بدون اینکه اصل ماجرا را بدانند معترض شدند که تلویزیون چنین حقی نداشته و نباید از کلاه گیس برای ن استفاده می کرده. بعد از مشخص شدن این ماجرا که جلیل سامان این بخش ها را در ارمنستان و جلوی سبز ضبط کرده و ن بی حجاب سریال، ایرانی نیستند جنجال ها خو د اما باز هم اولین بار بود که ساختارشکنی و گذشتن از خط قرمز درباره چنین موضوعی در تلویزیون اتفاق می افتاد.خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان

نمایش ساز در تلویزیون
خط شکنی مهم دیگر، در زمینه نمایش و آموزش ساز تار در برنامه «راز» شبکه چهار اتفاق افتاد. در تلویزیونی که هیچوقت اجازه نمایش تصویر کوتاهی از ساز هم وجود ندارد، یک مرتبه برنامه ای پخش شد که در آن بدون هیچ محدودیتی نواختن تاز آموزش داده می شد. خب در این شرایط نباید دهانمان از تعجب باز بماند؟
تا قبل از این، در برنامه های تلویزیونی سازها زیر میز نواخته می شدند و گلدانی جلوی آنها قرار می گرفت که مبادا تصویری از آنها به چشم مردم برسد. تصویر هر نوع سازی از ها و سریال ها حذف می شد حالا در برنامه «راز» به شکل آکادمیک ساز تار آنالیز شد... خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان

خط شکنی تا کجا؟
خب در این شرایط و با این همه اتفاق عجیب و غریب، هم تعجب آور نیست که رشید برنامه ببین و بپز، راجع به اثرات خوردن نخود صحبت کند و بگوید که نخود آرامش آدم را به هم می زند! در برنامه ببین و بپز یکشنبه شب رشید تعریف کرد که بچه بودیم نخود می خوردیم و می خندیدیم. خط شکنی در تلویزیون زیر سایه ماه رمضان
سرآشپز به او گفت چرا آنقدر به نخود علاقه داری؟ گفت میخوای بخورم ببینی چی میشه؟ این برنامه زنده نبود و معلوم است این حرف ها قبلا چک شده و هیچ ایرادی هم برای پخش نداشته. هنوز نمی دانیم در تلویزیون چه اتفاقی افتاده و این جریان خط شکنی تا کجا پیش می رود. چقدرش اتفاقی بوده و چقدرش طبق برنامه ریزی پیش رفته؟ اما تا همین جا هم مجموعه سوتی ها و خط شکنی ها یک کمی توانسته حال و هوای مخاطبان را بهتر کند.
دلخوش: آقای لاریجانی شما هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید/لاریجانی: آقای دلخوش احساسی صحبت نکنیدبه گزارش خبرنگار مجلس گروه باشگاه خبرنگاران جوان بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو در صحن علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه)، کاظم دلخوش مردم صومعه سرا خطاب به لاریجانی رئیس مجلس طی اخطار و تذکری با استناد به اصل 67 قانون اساسی و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی گفت: بنده در زمان رأی گیری برای انجام این گزارش در صحن علنی از آن دفاع و خوشبختانه نمایندگان هم به آن رأی دادند.وی ادامه داد: یادآوری می کنم که ما سوگند خوردیم و تعهد یاد کردیم با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم و نگهبان حقوق مردم باشیم.دلخوش تأکید کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان تهیه این گزارش بنده را به عنوان سرگروه کارگروه بررسی پرونده معرفی کرد، ما 13 جلسه کارشناسی با دستگاه های ذیربط داشتیم و نظر کارشناسی بخش ها و دستگاه های مختلف را حتی به کار گرفتیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یک جلسه هم بازدید و بررسی میدانی در منطقه داشتیم، بنده گزارشی تهیه که در کمیسیون به آن یک سر سوزن هم توجهی نشد. مردم صومعه سرا بیان داشت: از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستم که حداقل برای احترام به همکار خودشان گزارش کارگروه را اینجا قرائت می کردید.لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و اخطار دلخوش گفت: ما چنین چیزی در آیین نامه نداریم و موضوع گزارش کارگروه در ماده 236 ذکر نشده است و تنها به ساز و کار درونی خود کمیسیون مربوط می شود.وی ادامه داد: تنها در زمان بررسی گزارش اگر ده نفر از نمایندگان با عدم رعایت شئونات در کمیسیون یا نقض و استنکاف از قانون یا عدم اجرای درست آن به وسیله یا رئیس جمهور یا دستگاه های ذیربط صورت بگیرد ماده 236 اجرا می شود حال کمیسیون می خواهد کارگروه تشکیل بدهد یا خیر لذا هیچ اشکال آیین نامه ای یا اخطار قانون اساسی در این موضوع وارد نیست.رئیس مجلس بیان داشت: اینکه ای رأی بدهد یا خیر بحث دیگری است، کمیسیون مأمور بوده ظرف مدت ده روز به این گزارش رسیدگی کند حال می تواند کارگروه تشکیل داده یا خیر، از لحاظ آ یین نامه ای هرچه کمیسیون رأی دهد مهم است.دلخوش بار دیگر در اعتراض به اظهارات رئیس مجلس گفت: آقای رئیس جنابعالی قبلا گزارش را ارجاع دادید و من نمی خواهم مطالب را ادامه دهم و نگویم.وی تصریح کرد: شما اگر می خواهید اینجوری بفرمایید پس هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید.لاریجانی در پاسخ به اظهارات دلخوش اظهارکرد: این بیان شما نشان می دهد که شأنی قائل نیستید، ده نفر از نمایندگان گفتند که تخلف در بندر آزاد ماکو صورت گرفته و مطابق آیین نامه حق دارند به کمیسیون برای رسیدگی ارائه کنند و کمیسیون هم در حین رسیدگی می تواند یک کارگروه تشکیل دهد یا خیر، حال که کمیسیون مطالب را نپذیرفته کجای آن خلافی صورت گرفته است؟وی تأکید کرد: معتقدم احترام به نظر نمایندگان همین است که ما اصرار داریم و نمایندگان اگر نظری داشتند می توانند بگویند یا خیر.دلخوش در پاسخ به لاریجانی گفت: ما که به شما احترام می گذاریم اما شما اول صبح اینجوری می فرمایید.رئیس مجلس پاسخ داد: شما می گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید حال اگر من آیین نامه را رعایت می کنم یعنی به نمایندگان احترام نمی گذارم؟ بنده تذکر شما را نابجا می دانم. مردم صومعه سرا بار دیگر در اعتراض به رئیس مجلس تصریح کرد: این نحوه برخورد درست نیست، بنده سه دوره است که مجلس هستم، زمانی که رئیس کمیسیون ای را به عنوان رئیس کارگروهی مأمور می کند، تاسف می خورم که شما اینگونه نظر می دهید.دلخوش گفت: اشکالی ندارد شما به من بگو خفه شو و من ت می شوم این چه طرز برخورد است؟لاریجانی رئیس مجلس با تأکید و ضمن اظهار ناراحتی به دلخوش گفت: خواهشا احساسی صحبت نکنید، صحبت کردید و بیشتر از این نباید صحبتی کنید.وی ادامه داد: شما یک تذکر و اخطار دادید.لاریجانی بیان داشت: اخطار آقای دلخوش این است که ما قسم خوردیم پس باید قانون را رعایت کنیم و آیین نامه داخلی مجلس می گوید اگر ده نفر از نمایندگان یا کمیسیونی استنکافی از قانون یا نقضی را مشاهده کرد بر اساس ماده 236 می تواند رسیدگی کند اینکه تشخیص این ده درست است یا خیر بحث دیگری است.رئیس مجلس اظهار کرد: آیا این روال قانونی انجام شده یا خیر؟ آقای دلخوش می گوید چون رئیس کمیسیون من را به عنوان رئیس کارگروه قرار داده و رسیدگی اما کمیسیون حرف های من را نشنیده است. وی تأکید کرد: قبلا آقای دلخوش این موضوع را به من گفته بود و بنده هم گفتم از نظر آیین نامه راهی نداریم باید نظر کمیسیون را مبنا قرار دهیم، ما کارگروه نمی شناسیم زیرا یک ساز و کار درونی کمیسیونی است لذا این موضوع را درست نمی دانم و خواهش می کنم دیگر بحث را ادامه ندهید.برای دیدن اینجا کلیک کنید.انتهای پیام/درگیری لفظی لاریجانی و دلخوش در مجلس
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نمایندگان مجلس شورای ی در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو را مورد بررسی قرار دادند. در ت یازدهم اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود و با روی کار آمدن ت دوازدهم مرتضی بانک عهده دار این مسئولیت شد. پیش از این نیز مناطق آزاد موضوع جلسات چالشی و مهم مجلس بود.در مجلس نهم، لایحه ت برای افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری به مجلس آمد که پس از سر و صداهای زیاد به تصویب نرسید. نمایندگان معتقد بودند مناطق آزاد به وظایف اصلی خود عمل نکرده اند و اه مورد نظر در این مناطق محقق نشده است. بالا ه در برنامه ششم توسعه نمایندگان مقرر د که مناطق آزاد در وزارت اقتصاد ادغام شود اما اقتصاد از اجرای این مصوبه سر باز زد و با نامه رئیس کمیسیون اقتصاد به رئیس جمهور و دستور مبنی بر تسریع در اجرای قانون، این پرونده مختومه شد تا اقتصاد از این به بعد در قبال عملکرد این سازمان پاسخگو باشد.اما امروز بعد از قرائت گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو در مجلس، اتفاقاتی افتاد که نشان داد رانت بازی ها در مناطق آزاد تا پشت دَر خانه ملت هم ادامه دارد.بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو در صحن علنی، کاظم دلخوش مردم صومعه سرا طی اخطار و تذکری با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی و بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت: بنده در زمان رأی گیری برای انجام این گزارش در صحن علنی از آن دفاع و خوشبختانه نمایندگان هم به آن رأی دادند. یادآوری می کنم که ما سوگند خوردیم و تعهد یاد کردیم با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم و نگهبان حقوق مردم باشیم.درگیری لفظی شدید لاریجانی و صومعه سرا/ دلخوش: بگو خفه شو و من ت می شومدلخوش تأکید کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان تهیه این گزارش، بنده را به عنوان سرگروه «کارگروه بررسی پرونده» معرفی کرد، ما ۱۳ جلسه کارشناسی با دستگاه های ذیربط داشتیم و نظر کارشناسی بخش ها و دستگاه های مختلف را حتی از به کار گرفتیم. یک جلسه هم بازدید و بررسی میدانی در منطقه داشتیم، بنده گزارشی تهیه که در کمیسیون به آن یک سر سوزن هم توجهی نشد. از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستم که حداقل برای احترام به همکار خودشان گزارش کارگروه را اینجا قرائت می کردید.لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و اخطار دلخوش گفت: ما چنین چیزی در آیین نامه نداریم و موضوع گزارش کارگروه در ماده ۲۳۶ ذکر نشده است و تنها به ساز و کار درونی خود کمیسیون مربوط می شود.وی ادامه داد: تنها در زمان بررسی گزارش اگر ده نفر از نمایندگان با عدم رعایت شئونات در کمیسیون یا نقض و استنکاف از قانون یا عدم اجرای درست آن به وسیله یا رئیس جمهور یا دستگاه های ذیربط صورت بگیرد ماده ۲۳۶ اجرا می شود حال کمیسیون می خواهد کارگروه تشکیل بدهد یا خیر لذا هیچ اشکال آیین نامه ای یا اخطار قانون اساسی در این موضوع وارد نیست.رئیس مجلس بیان داشت: اینکه ای رأی بدهد یا خیر بحث دیگری است، کمیسیون مأمور بوده ظرف مدت ده روز به این گزارش رسیدگی کند حال می تواند کارگروه تشکیل داده یا خیر، از لحاظ آیین نامه ای هرچه کمیسیون رأی دهد مهم است.دلخوش بار دیگر در اعتراض به اظهارات رئیس مجلس گفت: آقای رئیس جنابعالی قبلا گزارش را ارجاع دادید و من نمی خواهم مطالب را ادامه دهم و بگویم، شما اگر می خواهید اینجوری بفرمایید پس هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید.ایستادگی لاریجانی بر وم بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو در قوه قضائیه لاریجانی با عصبانیت در پاسخ به اظهارات دلخوش اظهارکرد: این بیان شما نشان می دهد که شأنی قائل نیستید، ده نفر از نمایندگان گفتند که تخلف در بندر آزاد ماکو صورت گرفته و مطابق آیین نامه حق دارند به کمیسیون برای رسیدگی ارائه کنند و کمیسیون هم در حین رسیدگی می تواند یک کارگروه تشکیل دهد یا خیر، حال که کمیسیون مطالب را نپذیرفته کجای آن خلافی صورت گرفته است؟وی تأکید کرد: معتقدم احترام به نظر نمایندگان همین است که ما اصرار داریم و نمایندگان اگر نظری داشتند می توانند بگویند.دلخوش در پاسخ به لاریجانی گفت: ما که به شما احترام می گذاریم اما شما اول صبح اینجوری می فرمایید.رئیس مجلس پاسخ داد: شما می گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید حال اگر من آیین نامه را رعایت می کنم یعنی به نمایندگان احترام نمی گذارم؟ بنده تذکر شما را نابجا می دانم. مردم صومعه سرا بار دیگر در اعتراض به رئیس مجلس تصریح کرد: این نحوه برخورد درست نیست، بنده سه دوره است که مجلس هستم، زمانی که رئیس کمیسیون ای را به عنوان رئیس کارگروهی مأمور می کند، تاسف می خورم که شما اینگونه نظر می دهید. اشکالی ندارد شما به من بگو خفه شو و من ت می شوم این چه طرز برخورد است؟لاریجانی رئیس مجلس به دلخوش گفت: خواهشا احساسی صحبت نکنید، صحبت کردید و بیشتر از این نباید صحبتی کنید.لاریجانی بیان داشت: اخطار آقای دلخوش این است که ما قسم خوردیم پس باید قانون را رعایت کنیم و آیین نامه داخلی مجلس می گوید اگر ده نفر از نمایندگان یا کمیسیونی استنکافی از قانون یا نقضی را مشاهده کرد بر اساس ماده ۲۳۶ می تواند رسیدگی کند اینکه تشخیص این ده درست است یا خیر بحث دیگری است.رئیس مجلس اظهار کرد: آیا این روال قانونی انجام شده یا خیر؟ آقای دلخوش می گوید چون رئیس کمیسیون من را به عنوان رئیس کارگروه قرار داده و رسیدگی اما کمیسیون حرف های من را نشنیده است. وی تأکید کرد: قبلا آقای دلخوش این موضوع را به من گفته بود و بنده هم گفتم از نظر آیین نامه راهی نداریم باید نظر کمیسیون را مبنا قرار دهیم، ما کارگروه نمی شناسیم زیرا یک ساز و کار درونی کمیسیونی است لذا این موضوع را درست نمی دانم و خواهش می کنم دیگر بحث را ادامه ندهید.بعد از پایان اظهارات لاریجانی رئیس مجلس، دلخوش که خیلی عصبانی بود کت خود را پوشید تا از مجلس بیرون برود. کاظم جلالی تهران و محمد دهقان طرقبه تلاش د که مانع وج وی از مجلس شوند و بلا ه دلخوش را سر جایش نشاندند.پس از قرائت گزارش در صحن علنی نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ حاضر در مجلس این گزارش را جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال د.در این گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلفات منطقه آزاد ماکو را محرز دانستند.ماجرای بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو در کمیته سه نفرهمحمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت درگیری ها در صحن مجلس برای بررسی گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو، اظهار داشت: آیین نامه مجلس هیچ تصریحی مبنی بر این ندارد برای بررسی گزارش ماده ۲۳۶ در کمیسیون کمیته ای تشکیل شود. ما بین خودمان برای اینکه همه اعضای کمیسیون به ماکو نروند سه نفر را انتخاب کردیم. که یکی از این سه نفر آقای دلخوش بود. قرار بود این کمیته گزارشی را درخصوص عملکرد منطقه آزاد ماکو تهیه کند.عضو کمیسیون اقتصاد ادامه داد: اینطور نیست که این سه نفر هرچه بگویند گزارش ماده ۲۳۶ بر اساس آن تهیه شود کمیسیون اقتصاد بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، ستاد قاچاق کالا گزارش خود را تهیه کرد این گزارش در کمیسیون قرائت شد و با توجه به مستندات نمایندگان با اتفاق آرا موارد را تخلف تشخیص داده و معتقد بودند که باید قوه قضاییه درخصوص این تخلفات اظهار نظر کند. آقای دلخوش می گفت که این گزارش را قبول ندارد اما نظر کمیسیون در این خصوص ارجح بر نظر ایشان است.در ادامه محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماجرای بررسی گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو را این گونه تشریح کرد: کارگروهی با حضور آقای دلخوش و عین الله شریف پور ماکو در شهرستان ماکو جلساتی گذاشتند و موضوعات را بررسی د. بین آقای دلخوش و شریف پور اختلافاتی در این سفر پیش آمده بود و بنده بخاطر اینکه این اختلافات تشدید نشود و اثری در مصوبه کمیسیون نداشته باشد مقرر ، بجای اینکه از نشستی که در شهرستان ماکو با حضور دستگاه ها برگزار شده است گزارشی به کمیسیون اقتصاد ارائه شود، دستگاه های نظارتی مستقیما گزارشات خود را به کمیسیون اقتصاد ارائه کنند بر این اساس مقرر شد دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، و ستاد قاچاق کالا و ارز گزارشات خود را درخصوص منطقه آزاد ماکو به بنده ارائه کنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادیهای نظارتی گزارشات خود را به کمیسیون ارائه دادند و در جلسه بررسی گزارش ماده ۲۳۶ عملکرد منطقه آزاد ماکو بجای اینکه جمع بندی که در ماکو انجام شده قرائت شود، بندهای گزارش نهادهای نظارتی در مورد تخلفات منطقه آزاد ماکو تک تک قرائت شد. چهار جلد پیوست تخلفات به کمسیون ارائه شد، رای گیری شد و همه اعضا خواستار بررسی این گزارش طبق ماده ه ۲۳۶ آیین نامه داخلی شدند.نامه نگاری های مقامات منطقه آزاد برای جلوگیری از ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه مردم کرمان در مجلس شورای ی ادامه داد: رئیس منطقه آزاد، نامه ای به آقای لاریجانی زده بود تا مانع قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس شود، رئیس منطقه آزاد ماکو نیز نامه ای با همین مضمون به کمیسیون اقتصاد زده بود. همه نامه نگاری کرده بودند و به نامه های خود گزارشی را که در منطقه آزاد ماکو به صورت شفاهی در جلسه کمیته بررسی شده بود را پیوست کرده بودند. بنده اعلام کرده بودم که در کمیسیون اقتصادی گزارش های مکتوب کمیته های نظارتی موجود است و مبنای ما این گزارشات مکتوب خواهد بود. رئیس مناطق آزاد تلاش د تا این گزارش در مجلس قرائت نشود.
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پژوهشگر عرصه مباحث اجتماعی در مقاله ای با عنوان «تعلیل ریشه های اخلاقی قانون گریزی در مدیران و کارکنان از دیدگاه » به بررسی این مقوله پرداخته است .1.1. چکیدهقانون مایه قوام و ثبات جامعه و سازمان های متبوع آن است و بدون رعایت آن، سازمان ها و تشکیلات با آسیب ها و مشکلات جدی مواجه خواهند شد و به تبع آن، مسیری سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش در پیش رو خواهند داشت. عوامل متنوع و متعددی در قانون گریزی و قانون شکنی مدیران و کارکنان در سازمان ها نقش دارند. هدف تحقیق حاضر واکاوی و بررسی علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه مکتب حیات بخش به منظور کمک به برون رفت از این بحران است.در این مقاله، برای تبیین علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق و بررسی نشان داد که کم رنگ شدن برخی از فضایل و نیز شیوع برخی از رذایل اخلاقی، مانند پیروی از هواهای نفسانی، حرص و طمع به ثروت، قدرت طلبی و ریاست جویی، جاه طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد که لازم است با اتخاذ راه کارهای مؤثر و متناسب با این علل و ترویج اخلاق در سازمان، در سطحی فراگیر به حل این معضل و برون رفت از آن اقدام نمود.کلیدواژه ها: قانون، قانونمداری، قانون گریزی، اخلاق، سازمان.1.2. مقدمهمحور استحکام و انسجام جامعه و سازمان های آن، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعة سازمان ها و نهادهای هر جامعه ای است. با وجود این، برخی از مدیران و کارکنان سازمان ها، با روی گردانی از قانون، مرتکب قانون شکنی می شوند و حدود قوانین و مقررات را نادیده می گیرند. بی شک، تشدید این معضل و جلوگیری ن از آن موجب خواهد شد سلامت سازمان به خطر افتاده، مسیر پیشرفت و دستی به اه آن، با مشکل مواجه گردد، به ویژه در عصر حاضر که توسعه و پیشرفت در تمام جوانبش، در گرو قانون و تبعیت از مقررات حاصل می شود. بنابراین، برای برخورداری از سازمان متعالی و پیشرو، لازم است بیش از پیش با معضل قانون گریزی مبارزه شود. دربارة ریشه ی عوامل قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان، تحقیقاتی صورت گرفته که نتایج حاصل از آنها بیانگر آن است که به طورکلی، عوامل (مانند: قانون گریزی سیاست مداران و وابستگان آنها، تبعیض ، سوء استفاده از قدرت، و قرار نگرفتن افراد شایسته در پست های )؛ اقتصادی (مانند: فقر و وضعیت نامناسب معیشتی)؛ قانونی (مانند: ضعف در اجرای قانون، طولانی بودن مسیرهای قانونی، پیچیده و واضح نبودن قوانین، هزینه بر بودن فرایندهای اجرای قانون و…)؛ مدیریتی (قانون شکنی مجریان قانون، تبعیض در اجرای قانون، ناکارایی دستگاه های نظارتی، کاغذبازی و بی توجهی به مشکلات افراد)؛ و اجتماعی ـ فرهنگی (مانند: از بین رفتن قبح قانون شکنی، ساختار اجتماعی نابرابر، روابط نابرابر افراد و فساد اجتماعی) در قانون گریزی افراد تأثیرگذارند (دانایی فرد و همکاران، 1389، ص8).اما از بعد اخلاقی، می توان گفت: کمتر تحقیقی در این زمینه انجام گرفته است: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت (1392)؛ فردرو و دیگران (1378)؛ سلیمی (1387). بی شک، عدم توجه جدی به این مسئله، موجب شده است ما سیاست های نادرستی در باب قانون گریزی اعمال کنیم و این امر نه تنها مشکل قانون گریزی در سازمان ها را حل نکرده، بلکه گاهی منجر به قانون گریزی شده است. به نظر می رسد این مشکل ریشه در این دارد که ما یا به دنبال برخورد با معلول بوده ایم و یا از واکاوی علل اصلی (اخلاقی) غافل مانده ایم. این در حالی است که راه کار اساسی حل این مشکل در گام اول، واکاوی ریشه های اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان، و در گام دوم، اصلاح آنها از طریق ارائة راه کارهای اساسی است؛ زیرا ایمان دینی و نظام اخلاقی حاکم بر هر جامعه و سازمان منشأ مهم در صیانت و پاس داری از نظام حقوقی و قانونی محسوب می شود.این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که ریشه های اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه چیست؟1.3. مبانی و چارچوب نظری 1. چیستی قانون، قانون مداری و قانون گریزیواژة «قانون» در لغت فارسی، به معنای رسم، قاعده، دستور، مقیاس، روش و آیین آمده است (معین، 1371، ج1، ص1063). در کتاب تاج العروس نیز قانون تقریباً به همین معناست: مقیاس و معیار هر چیز... امری کلی است که بر همة جزئیاتش منطبق شود و احکام جزئیات از آن دانسته شود؛ مثل سخن نحویان که فاعل مرفوع است و مفعول منصوب (حسینی زبیدی، 1414ق، ج18، ص466). در اصطلاح، کلمة «قانون» دارای معنای عامی است که شیوة رفتار انسان در زندگی اجتماعی را بیان می کند. در حقیقت، قانون مجموعة بایدها و نبایدهایی است که شیوة رفتار آدمیان را در زندگی اجتماعی تعیین می کند (نوروزی، 1379، ص62).مراد از «قانون» در ، همان احکام تکلیفی است که تحت عناوین واجب و حرام، بایدها و نبایدهای رفتار انسان را در زندگی اجتماعی و فردی مشخص کرده است. البته در معنای رایج، به احکام خاصى که تنها در بارة فردى معین صادر مى‏گردند و همچنین قواعد و احکامى که نظر به روابط اجتماعى ندارند و تنها به عنوان وظیفة عبادى انجام مى‏پذیرند قانون گفته نمی شود؛ مانند عبادات واجب، مسائل اخلاقى و مستحبات و مکروهاتى که در مقرر گشته‏اند و نیز آداب و رسومى که مراعات آنها در عرف ا امى نیست، (ر.ک. دفتر همکاری حوزه و ، 1368، ص 291-293).« قانون گرایی» یعنی: حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه و رعایت حقوق همة افراد. بر اساس این تعریف، منظور از «قانون مداری» در سازمان ها، انجام امور محولة سازمان به بهترین نحو در چارچوب قوانین و مقررات تی و سازمانی به منظور دستی به اه سازمان و جلب رضایت مردم است (سازمان امور دارایی و اقتصادی اصفهان، 1384). در مقابل قانون مداری، «قانون گریزی» قرار داد؛ یعنی نادیده گرفتن قوانین و مقرراتی است که دارای ضمانت اجرایی است. 2. چرایی قانون مداری و اجتناب از قانون گریزیقانون موضوعی است که جهت و مقصد آن ادارة امور جامعه، حل اختلاف و پیشبرد امور عمومی است. در اصلِ ضرورت قانون و تبعیت از آن، برای ادامه حیات همراه با نظم و ثبات جامعه و نهادهای آن تردیدی نیست و همة مردم و نظریه پردازان آن را پذیرفته اند و بر این امر اذعان دارند که جامعه و سازمان های آن بدون تبعیت از قانون، امکان ادامة حیات نداشته، اجتماع انسان ها پراکنده می شود. بدین روی تمام جوامع بشرى در طول تاریخ، حتى در عصر حجر، که انسان ها در غارها و بیشه زارها زندگى مى د، به هیچ وجه خالى از نظام اجتماعى و چیزى شبیه ت و حکومت نبوده اند (منتظری، 1367، ج1، ص84).برای تبیین ضرورت وجود قانون و تبعیت از آن استدلالی بیان شده که از دو مقدمه تشکیل گردیده است:الف. انسان ضرورتاً زندگی اجتماعی دارد و تمایزی نیست در اینکه آن ضرورت را فطری و غریزی بدانیم، عقلی و اختیاری، یا ترکیبی از این دو، بلکه مهم این است که انسان به تنهایی، یا نمی تواند زندگی کند یا به سختی زندگی خواهد کرد، به گونه ای که در صورت تنها زندگی ، بسیاری از کمالات معنوی و مادی را از دست می دهد.ب. انسان ها به خاطر حبّ ذات و منفعت طلبی و امیال گوناگون، از یک سو و کمبود و محدودیت امکانات زندگی اجتماعی و منابع از دیگر سو، با یکدیگر به منازعه برخاسته، در صورت تداوم این منازعات، زندگی اجتماعی انسان مختل و عملاً اجتماع نابود می شود (جوادی آملی، 1379، ص73 و74؛ نوروزی، 1379، ص64).بنابراین، بقای حیات و نسل انسان و رسیدن او به کمالات معنوی و مادی، منوط به وجود جامعه و وجود جامعه منوط به ابزاری برای کنترل ها و امیال انسان هاست. این ابزار باید ازیک سو مشخص کنندة میزان اختیارات و وظایف افراد، و از سوی دیگر، کنترل کنندة رفتار افراد باشد. تعیین میزان اختیارات و وظایف افراد جامعه کار قانون، و قدرت پشتیبانی کنندة این قانون حکومت است. در نتیجه، برای بقای یک جامعه، هم باید قانون وجود داشته باشد و هم حکومت. این قانون اولاً، باید همة افراد جامعه را شامل شود؛ زیرا در صورت مستثنا بودن بعضی از افراد از دایرة قانون، این افراد ممکن است از های خود سوء استفاده کرده، به حیات اجتماعی دیگر افراد تعدی کنند و ثانیاً، همة افراد جامعه باید به آن ملتزم باشند؛ حتی اگر قانون ناقص باشد. به تعبیر : «قانون بد، بهتر از بی قانونی و نقض قانون است» (حسینی ، 22دی1382).علاوه بر این، آثار مثبت حاکمیت قانون در جامعه و سازمان های آن از جمله برقراری نظم، آرامش، امنیت، عد ، توسعه و رشد، کاهش اختلافات و پیش گیری از آنها، جلوگیری از زیاده طلبی و استبداد، و نیز تبعات منفی قانون گریزی همچون: پایمال شدن حقوق دیگران، هرج و مرج، تز ل در سازمان و خدشه‏دارشدن شخصیت اجتماعى کارکنان، بیانگر این حقیقت است که اساس زندگى اجتماعى بر نظم بنا شده و حفظ تار و پود جامعه به حفظ قانون وابسته است. اگر نظم و قانون مراعات نشود ـ به اصطلاح ـ «سنگ روى سنگ بند نمى‏شود.» ازاین رو، هر اجتماعى ـ گرچه بدوى و جنگلى ـ باید قانونى لازم الاجرا داشته باشد تا بتواند شکل بگیرد و به حیات خویش ادامه دهد. راحل در این باره می فرماید: به حکم و روش عقل، برای بشر قانون لازم است و جهان و جهانیان نیازمند دستور و قانونند و کشورهای جهان را بدون قانون اداره نتوان کرد ( ، بی تا، ص308).حجم انبوه کتاب‏هاى قوانین و مقررات و سرمایه‏گذارى عظیمى که در امر قانون‏گذارى و تنظیم و اجراى آن شده است و اهمیتى که ملت هاى جهان به اجراى قانون در کارهاى خود مى‏دهند، ضرورت حاکمیت قانون و تبعیت از آن را در زندگى فردى و اجتماعى بشر بیش از پیش آشکار مى‏سازد با توجه به این ضرورت است که دنیای امروز برای قانون گذاری و اجرای آن هزینه های کلانی را تحمل می کند و تشکیلات و مجموعه های بزرگی را برای این هدف راه اندازی کرده است. حتی می توان گفت: فلسفة وجودی قوای مقننه، مجریه و قضاییه و قوای نظامی و انتظامی و سازمان های امنیتی چیزی جز پیاده و نیز نظارت بر اجرای صحیح قانون در زندگی مردم نیست. قوة مقننه هنجارهای اجتماعی و حد و مرز افراد را مشخص کرده، قانون وضع می کند، و قوة مجریه بر اساس آن قوانین به ادارة امور جامعه می پردازد، و قوة قضاییه ضمن نظارت بر قانون، از اجرای آن پشتیبانی می کند و به منظور تثبیت و استمرار آن همراه با نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ضمن رسیدگی به مرافعات، با هنجارشکنان و قانون گریزان برخورد می نماید.3. خاستگاه قانون مداری و دوری از قانون گریزیبیان شد که انسان بالضروره درک می کند که وجود و حاکمیت قانون در جامعه و نهادهای آن امری ضروری است؛ اما در اینجا، یک سؤال اساسی مطرح می شود که وجه این ضرورت چیست؟ و انسان با چه ملاکی خود را وادار به اطاعت از قانون می کند؟ یا به حکومت اجازه می دهد که افراد جامعه را م م به اطاعت از دستورات خویش سازد؟ طرف داران نظریة «ضرورت قانون و قانون مداری» در طول تاریخ، به این سؤال پاسخ های متفاوتی داده اند. این جواب ها بر اساس منشأیی که انسان را وادار به تبیعت و زام به قانون می کند قابل تقسیم هستند:اول. فطرت: یکی از نیروهایی که انسان را به انجام بعضی از امور وادار می کند «فطرت»، «طبیعت» یا «غریزه» است. هرچند بین این هر سه تفاوت های ظریفی وجود دارد، اما این تفاوت ها بیشتر ناظر به مقام تعریف و تفسیر مفهومی است، اما در مقام عمل، هر سه واژه برای بیان ویژگی های خاص وجودی انسان استفاده می شود (هاشمی، 1378، ص38).این امور اگرچه قابل ب نیستند و فطرتاً در وجود و خمیرمایة انسان نهادینه شده اند، ولی اولاً، ذومراتب هستند؛ یعنی اگرچه در وجود همة انسان¬ها هستند، ولی در وجود عده¬ای شدیدتر و پررنگ¬تر و در وجود دسته¬ای دیگر کم رنگ¬تر حضور دارند.ثانیاً، این گرایش¬ها قابل پرورش و تربیت و گسترش هستند. ممکن است این گرایش¬ها در وهلة اول، تنها سوسویی کم رنگ باشند و بعدها با تبعیت از اقتضائات فطرت، که راهروی صحیح و به دور از انحراف فکری و عملی است، هرچه بیشتر فروزان شوند و خود، خورشید جان گردند و یا حتی برع (ر.ک: مطهری، 1386، ج15، ص148).برخی بر این باورند که قانون گرایی نیز ریشه در فطرت انسان دارد و چون انسان فطرتاً اجتماعی است، پس به دنبال قوانین زندگی خویش است (جعفری لنگرودی، 1371، ص31). طرف داران این نظریه بر این باورند که انسان ذاتاً و فطرتاً قانون ت و طبیعت انسان، اجتماعی و قانون پذیر خلق شده است؛ همان گونه که بعضی انسان را مدنی بالطبع می دانند؛ به این معنا که انسان به طور غریزی و بی اختیار جامعه ت. در نتیجه، علت و دلیل عقلانی نیاز ندارد تا زندگی اجتماعی یا اطاعت از قانون را برای او توجیه کند؛ مانند بعضی از حیوانات، همچون مورچه یا زنبور عسل که به طور غریزی اجتماعی زندگی می کنند.دوم. عقل مصلحت ش (مصالح و مفاسد): بر اساس این دیدگاه، قوانین، که اصولاً برای کنترل انسان ها وضع می شوند، در واقع بیان انشایی برای یک سلسله مصالح و مفاسد هستند که وم استیفا دارند (همان، ص30-35). حال ممکن است مصالح و مفاسد موجود در خود دستورات و قوانین ذکر گردد، و گاه ممکن است علت این قوانین بیان نشود، بلکه مشوقات انجام این دستورها بیان گردد. این مشوقات شامل وعده و میزان ثواب و عقاب انجام آن اعمال است. این جبر تشریعی و وعده و وعید می تواند از سوی افراد یا نهادهای مختلف اعمال شود و آنها پشتوانه و ضمانت اجرای قوانین باشند. اما اگر خدای متعال و ثواب و عقاب دنیوی و ا وی او پشتوانه قوانین باشد نظام حقوقی، نظام دینی خواهد بود. بنابراین، در موضوع قانون گرایی نیز این مصالح و مفاسد هستند که پشتوانه بوده و در نتیجه، با توجه به مصلحت و مفسده است که اطاعت از قانون خوب یا بد می شود. در نتیجه، این عقل ماست که شرایط را سنجیده، تشخیص می دهد که به خاطر مصالحی که در عمل به قوانین وجود دارد باید از قوانین اطاعت کرد، و به خاطر مفاسد و مضاری که در قانون گریزی و قانون شکنی وجود دارد باید از آن اجتناب نمود.سوم. عقل عملی: بر اساس این دیدگاه، عقل انسان می تواند با درک حسن و قبح افعال، او را وادار به انجام بعضی از افعال سازد (مصباح، 1377، ص79). به بیان دیگر، انسان ها دارای عقل عملی هستند که بذاته و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه غایتی، حسن افعال را درک کرده، آنها را به انجام این افعال وامی دارد. طرف داران این دیدگاه در باب اطاعت از قانون و پرهیز از قانون گریزی، معتقدند: یکی از احکام عقل عملی، حکم به اطاعت از قانون و مقررات در جامعه است؛ زیرا انسان ها با عقل فطری و با مراجعه به وجدان خود، درمی یابند که باید از قانون اطاعت کنند، و عقل انسان بالبداهه اطاعت از قانون را در همة جا و همة شرایط، امری حسن شمرد، و او را م م به اطاعت و اجرای قوانین می داند، فارغ از اینکه این امر چه نتایجی برای او به دنبال خواهد داشت (هورتمن، 1384، ص140). بنابراین، ضرورت اطاعت از قوانین و پرهیز از قانون گریزی را باید بر اساس تحلیلی در باب وظایف توجیه کرد، نه صرفاً بر اساس حمایت از خیر یا هدفی ارزشمند.چهارم. دیدگاه : در مکتب حیات بخش ، ضرورت قانون مداری و پرهیز از قانون شکنی با شة ایمانی و الهی پیوند خورده و متفکران ی ضرورت فطری و الهی تدین و زام به قوانین اخلاقی و نیز قوانین موضوعة فقهی را به نوعی بی‏نیاز از اثبات شمرده اند (ر.ک: طباطبائی، 1363، ج16، ص189-193).از این راه است که زام به قوانین الهی را نه با توجیهات مطول، بلکه با یک تلنگر به فطرت انسان، ضمانت می کند. در یک عبارت مفید و مختصر، می توان گفت: ضرورت زام به قوانین الهی در زندگی ی و نیز پرهیز از قانون گریزی نیاز به اثبات ندارد و لازم نیست وقت و مبالغی صرف اثبات آن شود، بلکه در ذات خود، ومش را به همراه دارد. این یک جنبه از مسئله است جنبة دیگر، که اهمیت بسیار دارد، ه نی و اقتران ضرورت پیش گفته با فضیلت «قانون مداری» است. قانون گرایی و قانون مداری در شة ی، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فضیلت است. تدین و زام به قوانین فقهی نه تنها یک ا ام برای مسلمان است، بلکه او در قبال دین مداری و شریعت مداری، اجر و ثواب می برد. در واقع، شارع مقدّس نه تنها به جنبة ضروری قانون برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی نظر دارد، بلکه بر کرامت انسانی، که ملتزم به قوانین الهی می شود، هم واقف است و عمل او را بی اجر نمی گذارد. قانون الهی در نظریة قانون مداری ی، سکه ای است که دو رو دارد: یک رویش ضرورت است و روی دیگرش فضیلت. انسان قانون مدار در تفکر ی، هم به وظیفة الهی و انسانی اش ملتزم است و هم از این رهگذر، پاداش دریافت می دارد. در آموزه های دینی، ادلة فراوانی، اعم از عقلی و نقلی(آیات قرآن کریم، روایات و سیرة معصومان) و سیرة عقلا بر ضرورت قانون مداری در جامعه و نهادهای حاکم بر آن وجود دارد (ر.ک: سیدنژاد، 1395، ص45-68).علاوه بر این، دین به عنوان اکمل ادیان، عقل و د را، که در پرتو آموزه های دینی به کمال رسیده، درونی شمرده، آن را در کنار بیرونی، هادی انسان دانسته است. بی شک، انسان با مراجعه به این حجت درونی، بالضروره درک می کند که حاکمیت قانون در جامعه و تبعیت از آن امری ضروری است.1.4. ریشه های اخلاقی قانون گریزی مدیراناستحکام و انسجام هر سازمانی در گرو توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در سازمان به منزلة پذیرش منطق قانون است. با وجود این، قانون گریزی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از سازمان هاست. بررسی ها نشان می دهد موانعی در مسیر مدیران و کارکنان وجود دارد که آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد این موانع می تواند ریشه در عوامل ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی داشته باشد. در اینجا، مهم ترین علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان ها را تحلیل و بررسی می کنیم:1. پیروی از هوای نفسبسیاری از عدم تعهدها و قانون گریزی ها به تبعیت از هوای نفس برمی گردد. از نظر قرآن، هواپرستی انسان را از کمال به حضیض انحطاط می کشاند؟ چنان که بلعم باعورا به سبب هواپرستی چنین سرنوشتی یافت (اعراف: 176). این موضوع تنها اختصاص به انسان های عادی ندارد، بلکه ان نیز از پیروی هوای نفس نهی شده اند؛ چنان که خداوند متعال خطر پیروی از هوای نفس را به یادآور شده، می فرماید: «و أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُم» (مائده: 49)؛ میان مردم بر اساس آنچه خداوند فروفرستاده است، داوری کن و از هواهای نفسانی پیروی مکن.یکی از آثار و پیامدهای منفی هوای نفس در انسان، انحراف او از مسیر حق و تخطی از مقررات و قوانین است؛ زیرا اگر کارکنان و مدیران در ارگان ها و سازمان های تی در حکومت ی، افرادی خودساخته و دارای تربیت ی نباشند، دچار طغیان و سرکشی خواهند شد. در این صورت، هر خود را محور خواهد دانست و براساس تمایلات خویش عمل خواهد کرد. اما انسان هایی که خودساخته باشند، به خود اجازه نمی‏دهند در برابر قانون تخلف و مقاومت کنند و همواره بر رعایت قانون پایبندند، گرچه به ظاهر، اجرای قانون برآنان خوش و سودمند نباشد.از نگاه قرآن کریم نیز عده ای از آن نظر که قوانین با بی بند و باری و ولنگاری آنها ناهمخوان است و بر زیاده خواهی ها و های بی رویة ایشان قید و بند می زند، قانون را برنمی تابند: «أَفَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُونَ» (بقره: 78)؛ آیا چنین نیست که هر زمان، ى چیزى بر خلاف هواى نفس شما آورد، در برابر او تکبر ورزیدید(و از ایمان آوردن به او خوددارى کردید). پس عده‏اى را تکذیب کرده و جمعى را به قتل رس د؟!به تعبیر قرآن کریم، این گروه چون هوای نفس را معبود خود قرار داده اند، هیچ جایگاه و ارزشی برای قوانین قایل نمی شوند و به سبب پی روی از غرایز حیوانی خود، به قانون و حدود آن بی توجهی می کنند. در واقع، انگیزه های غریزی و پیروی از هوای نفسانی، آنان را به کارهایی وامی دارد که لازمة آن زی ا گذاشتن حدود و قوانین است. این گونه افراد اصلاً توجه نمی کنند که راه دیگری هم وجود دارد و هدف هایی هست که باید آن را پیمود و به آن هدف ها رسید؛ حقی هست که باید پذیرفت و باطلی که باید رها کرد؛ راه صحیحی هست که باید برگزید و بیراهه ای که از آن باید کناره گرفت. قرآن از این گروه با عنوان «غافلان» یاد می کند و آنان را در حکم چا ایان به حساب می آورد (ر.ک: اعراف: 179). مؤمنان ضمن هشدار در این باره، می فرمایند: «من بر شما از دو چیز می ترسم: پیروی از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز. پیروی هوای نفس انسان را از راه حق بازمی دارد، و آرزوهای دراز آ ت را از یاد انسان می برد» (کلینی، 1407ق، ج2، ص336).حضرت در تحلیل ریشة قانون شکنی یکی از کارگزاران خود، عامل آن را اطاعت از هوای نفس معرفی می کنند و خطاب به وی می نویسند: «به من خبر رسیده که تو در بیت المال خیانت کرده ای و به خاطر اطاعت از هوای نفس، اطاعت از خدا و خود را کنار گذاشته ای و برای آ ت خود، توشه ای نگذاشته ای و دنیای خود را به قیمت آ تت، آباد کرده ای و به قیمت ب از دینت، به خویشاوندان خود رسیدگی می کنی» (نهج البلاغه، 1414ق، ص462، نامه 71). راحل نیز در اشاره به نقش این عامل در قانون گریزی، ضمن اشاره به آیة شریفه «کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‏» (علق: 6-7) (به یقین، انسان طغیان می‏کند از اینکه خود را بی‏نیاز ببیند) نفس اماره را زمینه ساز طغیان بشر معرفی می کند که انسان ها را به سوی بدی و تخلف از قوانین سوق می دهد و آن را حاصل عدم تزکیة بشر می داند. ایشان می فرماید:همه اختلافاتی که در بشر هست برای این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را، تا به واسطه تزکیه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن، اگر (انسان) چنان تزکیه بشود، طغیان پیش نمی‏آید. اختلافات (بی قانونی ها) که در بین بشر هست، ریشه‏اش، این طغیانی است که در نفس‏هاست ( ، 1378، ج14، ص254).2. حرص و طمع برای ب ثروتگرچه معنا و مفهوم «حرص» اجمالاً بر همه روشن است، ولی توجه به مفهوم دقیق آن نکته های تازه ای به ما می آموزد. واژة «حرص» در اصل، به معنای فشردن لباس به هنگام شست وشو به وسیلة کوبیدن چوب مخصوص بر آن است. در فرهنگ عرب «حرص» به مفهوم خواست و ارادة شدید در طلب شیء مطلوب و محبوب است (ابن منظور، 1416ق، ج7، ص11). علی در تبیین معنای «حرص» می فرمایند: «حرص یعنی اینکه انسان چیز کمی را جست وجو کند در برابر چیز بسیاری که از دست می دهد» (کراجکی، 1410ق، ج2، ص32).هرچند این واژه در اذهان عمومی دارای بار منفی است، اما گاه این واژه در جایی به کار می رود که شایستة ستایش است و آن جایی است که حرص در تحصیل نیکی ها و امور خیر باشد. قرآن کریم یکی از فضایل رسول اکرم را حرص بر هدایت مردم و نجات آنها از گم راهی برمی شمرد و می فرماید: «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیم» (توبه: 128)؛ به یقین، رسولى از خود شما به سویتان آمد که رنج هاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است.اما حرص نسبت به برخی چیزها نه تنها ممدوح نیست، بلکه مذموم است؛ از جملة آنها دل باختگی و دل دادگی در برابر زرق و برق دنیاست. هنگامی که آتش سوزان این عشق در درون جان انسان زبانه بکشد و او را به سوی حرص و ولع نسبت به مواهب مادی بکشاند، مانند سایر عشاقِ بی قرار، که فارغ از هرگونه فکر منطقی پیوسته دست و پا می زنند، روز به روز انسان را در این لجن زار آلوده تر می سازد (مکارم ، 1384، ج2، ص98). به همین سبب در آیات و روایات، به شدت از این نوع حرص نکوهش شده و آثار زیان بار آن در ابعاد گوناگون برای انسان تبیین گردیده، تا جایی که از آن به عنوان منشأ و سرآغاز بدی ها و بیماری های روانی، معنوی و اجتماعی یاد شده است (مجلسی، 1403ق، ج73، ص20).از جمله پیامدهای منفی آن بر روی انسان این است که مانع پیروی او از قوانین و مقررات و پیمودن مسیر درست و قانونی می شود؛ چنان که قرآن کریم پس از مسئلة تکبر و استکبار، که در آغاز خلقت سبب قانون شکنی گردید و بدترین پایة فساد در جهان نهاده شد، مسئلة حرص و طمع و عشق به مواهب مادی را عامل قانون شکنی حضرت آدم معرفی می کند؛ زیرا خداوند به او فرموده بود: از میوه درخت ممنوعه مخور، اما او مرتکب این خطای بزرگ شد (مکارم ، 1384، ج 2، ص101)؛ خطایی که او و نسلس را در این جهان مادی به زحمت انداخت و این خود روشن ترین تأثیر حرص بر قانون گریزی و قانون شکنی است.حرص به مواهب دنیوی انسان را وامی دارد تا در مسابقة زندگی، به قله های بالاتر دست یابد و از ثروت و امکانات مادی فراوانی برخوردار شود. باقر فرمودند: «حریص بر دنیا مانند کرم ابریشم است که هرچه بیشتر ابریشم بر خود می پیچد راه بیرون شدنش دورتر و بسته تر می گردد، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد» (کلینی، 1407ق، ج2، ص316). چنین افرادی برای به دست آوردن دنیا و ثروت های مادی آن، هیچ ابایی ندارند از اینکه قوانین و مقررات را نادیده بگیرند، و هر جا منافع مادی شان اقتضا کند آن را دور بریزند و زیر پا بگذارند؛ زیرا آنچه برای آنها مهم است دنیا و منافع مادی آن است. چنین افرادی برای این کار چه بسا ممکن است اقدام به تغییر و یا تحریف قانون نیز ند، یا برای خود ناودانی از قانون بتراشند و عمل خود را در لفافه قانون بپیچند و یا با توجیهاتی همچون «دیگران این کار را می کنند، پس چرا من نکنم» و «حال که همه قانون شکنی می کنند و بیت المال را به تاراج می برند، با رعایت من چیزی عوض نمی شود» تعدی و تحریف قانون را موجه نشان دهند، درحالی که خود می دانند این عملشان مستوجب عذاب و عقوبت الهی است.قرآن کریم به شدت از این گونه افراد، که برای تصرف بیت المال، قانون خدا و قانون کشور را با لطایف الحیل تحریف و به سوی منافع خود تغییر جهت می دهند و حقوق ضعیفان را به جیب خود و اطرافیانشان می ریزند، انتقاد کرده، می فرماید: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُون» (بقره: 75)؛ آیا انتظار دارید آنها به شما ایمان بیاورند، درحالی که بعضی از آنها کلام خدا را شنیدند و پس از آنکه فهمیدند و دانستند، آن را تحریف د.3. قدرت طلبی و ریاست جویییکی از گرایش های قوی انسان، که ریشه در فطرت او دارد، «میل به قدرت» یا «ریاست طلبی» است که از نخستین سال های زندگی ظهور می یابد و به اندازه ای که زمینة قدرت نمایی فراهم باشد، در انسان فعال می شود و به رفتارش جهت می دهد. حسّ قدرت طلبی در انسان در هیچ نقطه ای صددرصد اشباع نمی شود و به توقف و رکود نمی رسد، بلکه هر وقت زمینة جدیدی برای قدرت نمایی بیاید، او را به تلاش برای دست یافتن به آن وامی دارد (مصباح، 1392، ص219).علاقه به تفوق و برتری بر عده ای، دستور دادن به گروهی از کارکنان، علاقه به احترام و تکریم از سوی دیگران، و رفتار قلدرمآبانه با زیردستان نشانه هایی از قدرت طلبی و ریاست جویی خطرناک و مذموم است. صادق می فرمایند: «بدترین شما قدرت طلبانی هستند که مردم را به دور خود جمع نموده، دوست دارند بر گردن های شما گام نهند و شما را مطیع خود سازند، و دوست دارند که خود را مشهور کنند و یا مشهور گردند و ما نیز آنها را به عنوان انسان های مورد وثوق بپذیریم...» (طبرسی، 1385، ص 334). علی از ریاست طلبی به عنوان سرآمد و سرآغاز سختی ها و انحرافات یاد می کند و می فرماید: «علاقه به ریاست سرآمد همة فتنه ها و سختی هاست» (نوری، 1408ق، ج11، ص308).نیز می فرمایند: «حبّ ریاست انسان را از عشق به حضرت حق تعالی باز می دارد» (ابن الحدید، 1404ق، ج20، ص.307).و در جایی دیگر می فرمایند: «قدرت انسان را از وجود نگهبانان اعمال غافل می سازد (تمیمی آمدی، 1410ق، ص342).این احادیث در واقع، اشاره به این حقیقت دارند که قدرت طلبی همچون اسباب بازی، که بچه ها را به خود مشغول می سازد، انسان ها را به خود مشغول کرده، آنها را از مقصد اصلی خلقت و زندگی غافل می کند، به گونه ای که انسان تصور می نماید هیچ نیازی غیر از رسیدن به قدرت و برتری بر دیگران ندارد، و تنها غریزه ای که باید گردد تمایلات قدرت طلبانة اوست. بدین روی برای ی آن حاضر است همه چیز، حتى دین خود را بفروشد و همة ارزش‏ها و اخلاقیات را در معبد قدرت قربانى نماید. محبت افراطی انسان به ریاست، انسان را بدان جا می رساند که برای ب قدرت، هر کاری را برای خود مجاز و مشروع می پندارد، چه رسد به قانون گریزی و قانون شکنی که از ابزارهای اولیة رسیدن به قدرت از راه نامشروع است. انسان ریاست طلب خود را هم ردیف خدا می داند و منشأ فرامین و قوانین را خود تلقی می نماید. بدین روی، زامی به آنها ندارد. چنین مدیری در میدان عمل، دستورالعمل ها و مقررات سازمانی را برای شماری از کارکنان لازم الاجرا و برای شماری دیگر غیر ضروری می شمارد.تاریخ نیز خود شاهدی زنده و گویا بر این مدعاست که قدرت طلبی سرمنشأ و سرآغاز خطاها و انحرافات متعددی است. کافی است انسان نگاهی به تاریخ بیندازد و ببیند که قدرت طلبان و فرمان روایان خ مه برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود، چه بلاهایی بر سر دیگران آورده اند و چه جنایت هایی مرتکب شده اند و چه حریم هایی را ش ته اند و به آنها تعدی کرده اند. علی یکى از انگیزه‏هاى مخالفان خود را همین عامل مى‏داند؛ زیرا ریاست‏طلبان در پى آن بودند که خارج از حد و مرز قانون، از حکومت حضرت علی امتیاز بگیرند و در مسند برخى مسئولیت‏هاى حساس قرار گیرند، ولى ازآنجاکه علی حاضر نبودند ذره ای از قانون تعدی کنند. آنها را در رسیدن به اه شان ناکام گذاشتند. بر این اساس، سرِ ستیز با حکومتِ قانون مدار و عد ‏گستر حضرت علی برداشتند.4. غرور و خودخواهییکی از رذایل اخلاقی، که در میان علمای اخلاق و نیز در میان توده های مردم معروف و مشهور است، «غرور» است. «غرور» در لغت، به ‏معناى فریب دادن و در اصطلاح، به معنای ن شدن نفس انسان در جایگاهی است که موافق با باشد. (فیض کاشانی، بی تا، ج6، ص293).چنان که قرآن کریم نیز به این موضوع تصریح کرده است که اولین جرقه های این رذیلة اخلاقی در آغاز آفرینش انسان، در چهرة دیده شد. هنگامی که خداوند به او خطاب کرد که چه چیزی مانع سجدة تو بر آدم شد وقتی تو را به آن فرمان دادم، گفت: «أنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی‏ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طین» (اعراف: 12)؛ من از او بهترم! مرا از آتش آفریده ای و او را از گل.بنابراین، از عوامل مهمی که را از اطاعت فرمان الهی بازداشت و موجب شد به واسطة آن در پرتگاه عصیان سقوط کند و برای همیشه مطرود باشد، غرور و خودخواهی بود. در حقیقت، حجاب غرور چنان بر چشم بصیرت او افتاد که اجازه نداد راه سعادت خود را، که پیروی از فرمان صریح الهی است، ببیند. علاوه بر این، از مجموع آیات الهی این واقعیت به دست می آید که غرور و نخوت از روزی که انسان بر این کرة خاکی قدم نهاده، در تمام دوران های تاریخ و عصر انبیای پیشین تا امروز، یکی از سرچشمه های اصلی و خطرناک فساد، انحراف و کفر و نفاق بوده است. از جملة این اقوام، قوم حضرت نوح بود که به تعبیر قرآن کریم، غرور حجاب آنان شد و مانع پذیرش حق و دستورات الهی از سوی آنان گشت و سرانجام، آنها را در چنبر عذاب الهی گرفتار ساخت (هود: 27و32).در عموم انسان‏ها نیز ممکن است عواملی همچون ثروت، مقام، زیبایى، آرزوهاى طولانى، خانواده، فرزند، عبادت، حسب و نسب، علم مانند آن دل را به بیمارى غرور مبتلا ‏سازد و مفاسد و ناهنجاری های متعددی همچون تباهی عمل، هلاکت، زیان مادی را براى فرد و سازمان به بار‏آورد؛ چنان که حضرت علی مى‏فرمایند: «هر به خویشتن مغرور شود، نفسش او را به مهلکه‏ها مى‏کشاند» (خوانساری، 1366، ج5، ص373). نیز می فرمایند: «مغرور در دنیا مسکین و در آ ت زیان دیده است» (مجلسی، 1403ق، ج69، ص319).رذیلة غرور و خودخواهی از جمله انگیزه‏هاى شومى است که می تواند سبب تمرد و نافرمانى مدیران و کارکنان از قوانین و مقررات سازمانی باشد؛ زیرا خودخواهی یعنی اینکه انسان همه چیز را برای خودش بخواهد و خویشتن را بر دیگران مقدم کند. طبیعی است که با وجود این صفت، رعایت قانون برای مغرور معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ زیرا در صورت پایداری به قانون، زمینه برای این کار از بین می رود و راه برای به دست آوردن بسیاری از خواسته ها، محدود و یا مسدود می شود. شاهد بر این ادعا، آیات قرآن کریم است که در اشاره به این حقیقت، یکی از عوامل مهم عدم تسلیم و تبعیت اقوام پیشین در برابر فرامین الهی و دعوت انبیا را وجود همین صفت نکوهیده در وجود آنان معرفی می کند. در حقیقت، به اذعان قرآن کریم، غرور موجب شد که فرعون ها و نمرودها از دستورات الهی تبعیت نکنند و به سرنوشتی گرفتار شوند که مایة عبرت آیندگان است و اگر هیچ دلیلی بر نقش این رذیلة اخلاقی در قانون شکنی جز همین آیات نباشد، کافی است.علاوه بر این، غرور سرمنشأ صفات رذیلة دیگری مانند تکبر، کینه، دشمنی، حسادت و جاه طلبی می شود که خود از عوامل مؤثر در قانون گریزی و قانون شکنی کارکنان و مدیران در سازمان است. ی ضمن هشدار به مدیران، در این باره می فرماید:این روحیه، که من اینجا چون مسئولیتی دارم، باید بگویم و دیگران بی چون و چرا حرف من را گوش کنند «ادغال فی القلب» است؛ دل انسان را فاسد می کند و «من ة للدین». «من ه» یعنی ضعیف کنندة روح دین؛ دین داری و ایمان انسان. و «تقرب من الغیر». این ح تغییرات ناخواسته را نزدیک می کند. اعجاب به نفس و غرور و اینکه در مسئولیتی که من هستم، ی نباید روی حرف من حرف بزند، از آن چیزهایی است که تغییر را نزدیک می کند؛ تغییراتی که برای انسان نامطلوب است. تغییرات زمانه که آدم نمی خواهد پیش بیاید؛ یعنی ملک و ت و اقتدار و توانایی و فرصت های خدمت را از انسان می گیرد (حسینی ، 17 مهر 1384).5. تکبر و خودبزرگ بینییکی دیگر از بیماری های هلاک کننده و شوم «تکبر» است. این رذیله در میان صاحب منصبان و ت مردان بیش از سایران زمینة نمود و ظهور دارد؛ زیرا این طیف از افراد جامعه نسبت به افراد زیادی از جامعه از موقعیت و جایگاه بهتری برخوردارند و صدور ده‏ها فرمان نصب و عزل و مانند آن، زمینه‏هاى کبر و غرور را در نفس ایشان بیشتر فراهم مى‏سازد. ی در این باره می فرماید:این یک خطر برای انسان های مؤثر است که به مجرد اینکه دستشان به جایی بند شد، تا در مقابل خود میدان را مشاهده د و توانستند قبض و بسطی صورت دهند و احساس گشایش و آسایشی ند، خودشان را گم می کنند؛ تصمیم های عجولانه بگیرند؛ دیگران را تحقیر کنند؛ خودخواهی های خودشان را گسترش بدهند و به آنها میدان بدهند» (حسینی ، 4 دی 1387).بر اساس آموزه های دینی، ریشة این رذیلة اخلاقی ضعف نفس و احساس حقارت و نقص شخصیتی از سوی متکبّر است. صادق می فرمایند: «هیچ تکبر نمی ورزد و ستم نمی کند، مگر به سبب خواری و حقارتی که در خود احساس می کند» (حرعاملی، 1409ق، ج15، ص380).بنابراین، آن گاه که آدمی احساس کمبود شخصیت نمود و نزد دیگران خود را حقیر و بی ارزش یا کم ارزش تصور کرد در شة رهایی از آن وضع برآمده، می کوشد از راه های گوناگون، مانند تکبر این نقیصه را جبران کند. در نتیجه، خود را برتر و بالاتر تلقی می کند که بسته به متعلق آن انواعی پیدا می کند که یکی از انواع آن، «تکبر در برابر حق» و «س یچی از قوانین و مقررات در جامعة ی» است؛ یعنی این نفسانیت تا آنجا پیش مى‏رود که حتى فرد برای نشان دادن خود، در برابر قوانین و مقررات الهی موضع مى‏گیرد و علناً اقدام به قانون شکنی می کند؛ چنان که قرآن کریم مى‏فرماید: «الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ الَّذِینَ آمَنُوا کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى‏ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ» (غافر: 35)؛ همان‏ها که در آیات الهى بى آنکه دلیلى برایشان آمده باشد به مجادله برمى‏خیزند، کارى که خشم عظیمى نزد خداوند و نزد انى که ایمان آورده‏اند به بار مى‏آورد. این گونه خداوند بر قلب هر متکبر جبارى مهر مى‏نهد. 6. جاه طلبی«جاه طلبی و حبّ مقام» یکی دیگر از رذایل خطرناک است که در عرصة کارکنان و مدیران سازمان بیشترین نمود را دارد. علمای اخلاق «جاه طلبی» را در اصطلاح چنین معنا کرده اند:حقیقت جاه تسخیر و مالک شدن دل های مردم به هدف تعظیم و پیروی آنهاست. چنان که ثروتمند مالک طلا و نقره است و برای تأمین اه و اغراض نفسانی از آنها بهره برداری می کند، مقام خواه و جاه طلب هم ی است که در فکر تسخیر دل های مردم، برای ب موقعیت اجتماعی و قدرت است تا از این طریق، به اه و اغراض دنیوی خود دست یابد (فیض کاشانی، بی تا، ج6، ص113).جاه طلبی فی نفسه بد و مذموم نیست؛ زیرا اولاً، از خواسته‏هاى فطرى انسان است و ثانیاً، داشتن آن به اندازه‏اى که انسان محترمانه زندگى کند، ضرورى است. بنابراین، منظور از «جاه طلبی» ـ چنان که از تعریف آن نیز به دست می آید ـ در اینجا، حالاتی است که ى بدون داشتن لیاقت و شایستگى، هواى ریاست در سر بپروراند و درصدد تفوق و برترى جویى برآید. چنین کاری نه تنها زشت و ناپسند است و از رذایل اخلاقى محسوب می شود، بلکه از جمله عواملی است که زمینه را برای ارتکاب انسان به رذایل و معاصی دیگر فراهم می سازد؛ زیرا ی که دچار این رذیلة اخلاقی است برای این منظور که حبّ جاه طلبی او اشباع گردد، اقدام به برخی کارهای ناروا می کند. برای مثال، گاه اظهار تقوا می کند تا بر دل های مردم مسلط شود، گاه حکومت یا قضاوت یا پست دیگری را به عهده می گیرد تا به حقوق دیگران کند و گاه براى جلب نظر مردم و تثبیت موقعیت خویش، دست به سالوسى و دورویى می زند و ظاهر سازى و خودنمایى می کند تا به اه خود دست یابد؛ چنان که رسول خدا می فرمایند: «دوستیِ جاه و مال نفاق را در دل می رویاند؛ همان گونه که آب گیاه را رشد می دهد (مجلسی، 1403ق، ج72، ص205).قانون گریزی و قانون شکنی نیز یکی از خطاهایی است که می تواند ناشی از وجود این صفت خطرناک در انسان باشد؛ زیرا جاه طلب همواره در شة زرق و برق دنیاست و برای رسیدن به این خواستة نفسانی خویش، مصالح را فدای منافع خویش می سازد. برای چنین ی قوانین تا جایی ارزش و اعتبار دارد که مانعی برای تحقق خواسته هایش نباشد در غیر این صورت، ارزشی برای آن قایل نیست و به راحتی آن را زیر پا می گذارد و حدودش را نادیده می گیرند. تاریخ چه بسیار از این نمونه افراد در ذهن خود ثبت کرده که به خاطر جاه طلبی، حدود الهی را زی ا گذاشته اند و از پذیرش آن سر برتافته اند. در یک نمونه، مرحوم مجلسى، مناظرة جالبى از رضا و رأس الجالوت (عالم یهودى) نقل می کند که با بیانى زیبا و رسا، حق را به او نمایاندند، ولى رأس الجالوت، به جاى پذیرش حق، بر ابتلاى دل خویش به سرطان جاه طلبى اعتراف کرد و بر این بیماردلى اصرار ‏ورزید و گفت: «اى فرزند محمّد، به خدا سوگند، اگر نبود ریاستى که بر همة یهود یافته‏ام، به ایمان مى‏آوردم و از تو پیروى مى‏ !» (همان، ج49، ص77).ازاین رو، بی دلیل نیست که در روایات دینی به شدت از این رذیلة اخلاقی نهی شده است. رسول خدا جاه طلبی را به موجودی خطرناک تر از گرگ گرسنه تشبیه می کنند و می فرمایند: «وجود دو گرگ گرسنه در گله ای ، پرخسارت تر از وجود حبّ جاه و حبّ مال در دین انسان مسلمان نیست» (کلینی، 1407ق، ج2، ص297).7. شهرت طلبی و خودنمایی«شهرت» در لغت، به معنای معروف شدن و «شهرت طلبی» یعنی تلاش برای قدر و منزلت پیدا است. این خصوصیت مانند ریاست طلبی یکی از انشعابات حس قدرت طلبی در وجود انسان است، با این تفاوت که ریاست، فرمان روایی بر ابدان مردم است و قدرت اجرایی آن نیرو های مادی است، ولی شهرت طلبی مالکیت بر دل هاست و نفوذ معنوی و محبوبیتی است که مردم را به اطاعت وامی دارد. برخورداری از این خصیصه مانند ریاست طلبی ـ فی نفسه ـ بد نیست؛ زیرا انسان فطرتاً جاه طلب است و به معروف شدن علاقه دارد و خدای متعال این گرایش را در نهاد بشر قرار داده و معلوم است که آنچه به صورت طبیعی در سرشت ما قرار دارد، به اقتضای حکمت و مصلحت است و خدای متعال کاری که برخلاف حکمت و مصلحت باشد انجام نمی دهد. بنابراین، داشتن شهرت برای انی که شایستگی و لیاقت آن را دارند، نعمت بزرگی است که خداوند آن را در قلوب مردم قرار می¬دهد. اما آنچه این صفت را مذموم و زشت جلوه می دهد و آن را در زمرة رذایل اخلاقی قرار می دهد، وج از مرز اعتدال است؛ به این معنا که انسان به شهرت به صورت هدف بنگرد و نه ابزار خدمت رسانی به مردم و تعقیب اه بلند انسانی. علت آن هم به صراحت در روایات و آموزه های دینی آمده است؛ زیرا شهرت طلبی افراطی زمینة انحراف انسان و تضعیف معنویت را فراهم می سازد. (ر.ک: نراقی، 1376، ج2، ص461). بی شک، ی که به دنبال معروف شدن و خودنمایی باشد برای اینکه برای خود منزلت و محبوبیتی در بین مردم درست کند مجبور است خود را دارای کمالات و فضیلت هایی نشان دهد که آنها را دارا نیست، و نیز عیوب و نقایص خود را از مردم پنهان کند، درحالی که آنها را داراست. از سوی دیگر، اگر به فرض محبوبیت پیدا کرد و در بین مردم معروف شد و جایگاه و منزلتی پیدا کرد، چون همه به دیده احترام به او می نگرند، بیش از سایر افراد در معرض نفس سرکش و وسوسه های آن قرار دارد؛ زیرا نگاه های معنادار مردم، او را به سوی خود بزرگ بینی و تکبر و مسائلی از این قبیل سوق می دهد. علاوه بر این، چنین شخصی، چون در معرض قضاوت های مردم قرار دارد و برای از دست دادن مقام و منزلتش نگران و ترسان است، برای حفظ موقعیت خویش، مجبور است به انواع معاصی و تخلفات دست بزند. گاهی برای حفظ موقعیت خود، مجبور به تظاهر و ریاکاری است و گاهی لازم می بیند دروغ بگوید و گاهی برای حفظ موقعیت خویش، ناچار به قضاوت ناحق می شود و گاهی نیز برای ب شهرت و حفظ منزلت و جایگاه خویش چاره ای جز ش تن حریم و حرمت قوانین و مقررات ندارد.در روایتی از اکرم نقل شده است که فرمودند: «کافى است براى انسان در دور شدن از نیکی ها و خیرات، اینکه با انگشت به او اشاره کنند.» پرسیدند: یا رسول اللّه، اگرچه خوب باشد؟! آن حضرت فرمودند: «اگرچه خوب باشد. این (اشاره به انگشتان) براى او شرّ است، مگر ى که خداوند به او رحم کند. اما اگر انسانِ شرّى باشد که براى او شرّ است» (محمدی ری شهری، 1378، ج5، ص205).از این روایت به خوبى معلوم مى شود که اگر افرادى را با انگشت به یکدیگر نشان دادند، همین کار به خودى خود موجب انحراف او مى شود، مگر اینکه مورد لطف خداوند قرار گرفته، بتوانند نفس خود را در مقابل دام هاى و وسوسه هاى او حفظ کنند و اشارة مردم را دلیل بر بزرگى و والا مقامى خویش نپندارند. اگر شهرت تا این حد براى انسان مضر و موجب انحراف باشد، شهرت طلبى قطعاً انحراف بوده و استقبال از شرّ و زشتى است. بدین روی، در آموزه های دینی، به شدت از اینکه انسان خود به دنبال تحصیل شهرت باشد، نهی شده است، بر خلاف سایر صفات و ویژگی های دیگر که انسان باید برای دستی به آنها تلاش کند؛ مثلاً، لازم است انسان برای ایجاد سعة صدر و حلم بیشتر کوشش کند. اما اگر برای شهرت و ستاره شدن بکوشد از نظر عملی مذموم و ناپسند مرتکب شده است (نبوی، 1372، ص137-138).8. تعصب و تعلق به خویشاوندان و دوستاندر اصطلاح رایج، «تعصب» به معنای وابستگی غیرمنطقی به چیزی است، تا آنجا که انسان حق را فدای آن کند
(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان فرارو- شایسته واعظ، دختر ۲۹ ساله یی افغان تبار با هواپیمای خود به تنهایی به دور جهان سفر می کند. به گزارش فرارو به نقل از ، او که اکنون در جریان این سفرش به کابل پایتخت افغانستان رسیده، سفرش را در ماه مه سال روان آغاز کرده است.(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان او لباس سرمه ای رنگ خلبانی به تن دارد و چادر/روسری به رنگ پرچم ملی افغانستان به سر. در میدان هوایی (فرودگاه) کابل با استقبال گرم مردم و رسانه ها روبه رو شد.هیجان داشت و لبخند می زد. او هیچ احساس بیگانگی با آنهایی که دورش را گرفته بودند، نمی کند. با آن که این نخستین دیدارش از سرزمین پدری اش است.می گوید به ن افغان الهام می دهد که برای رسیدن به آرزوهای خود سخت کوش باشند. او در سفر به افغانستان که نوزدهمین سفرش است، با هواپیمای تک موتوره اجاره ای اش نیامده، بلکه با هواپیمای یک شرکت هوایی دیگر آمده زیرا کوهستانی بودن افغانستان برای پرواز با هواپیمای او مناسب نیست.(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان شایسته در ساعات اولیه رسیدنش به کابل به قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری رفت و با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. هر دو از شجاعت این دختر افغان تقدیر د و آرزو د که ن دیگر افغان نیز مثل او باشند.شایسته در درس خوانده و مدرک کارشناسی ارشد اولش را در رشته هوانوردی از یکی از های هوانوردی به دست آورده است و در حال حاضر مشغول خواندن ارشد دومش در بخش اداره و مدیریت هوانوردی از همان است.(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان سفر دور جهان او از فلوریدای آغاز شده و او تاکنون به هجده کشور در پنج قاره سفر کرده است. کشورهای ، کانادا، پرتغال، اسپانیا، بریتانیا، یونان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی از جمله این کشورهاست. شایسته با مادر و پنج خواهرش در زندگی می کند ولی می گوید در سفر به دور دنیا از ن افغان نمایندگی می کند و به جهان نشان می دهد که ن افغان نیز می توانند و موفق می شوند.(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان پدر او فهیم ارغندیوال در حال حاضر در دفتر رئیس اجرایی کار می کند و عموی او عبدالهادی ارغندیوال پیشین اقتصاد افغانستان بود.(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان (تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان(تصاویر) سنت شکنی یک دختر افغان
قرائت گزارش تخلفات منطقه آ زاد ماکو باعث ایجاد حاشیه هایی بین دلخوش و رئیس مجلس شد.به گزارش صدخبر بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو در صحن علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه)، کاظم دلخوش مردم صومعه سرا خطاب به لاریجانی رئیس مجلس طی اخطار و تذکری با استناد به اصل 67 قانون اساسی و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی گفت: بنده در زمان رأی گیری برای انجام این گزارش در صحن علنی از آن دفاع و خوشبختانه نمایندگان هم به آن رأی دادند. وی ادامه داد: یادآوری می کنم که ما سوگند خوردیم و تعهد یاد کردیم با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم و نگهبان حقوق مردم باشیم.دلخوش تأکید کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان تهیه این گزارش بنده را به عنوان سرگروه کارگروه بررسی پرونده معرفی کرد، ما 13 جلسه کارشناسی با دستگاه های ذیربط داشتیم و نظر کارشناسی بخش ها و دستگاه های مختلف را حتی به کار گرفتیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یک جلسه هم بازدید و بررسی میدانی در منطقه داشتیم، بنده گزارشی تهیه که در کمیسیون به آن یک سر سوزن هم توجهی نشد. مردم صومعه سرا بیان داشت: از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستم که حداقل برای احترام به همکار خودشان گزارش کارگروه را اینجا قرائت می کردید.لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و اخطار دلخوش گفت: ما چنین چیزی در آیین نامه نداریم و موضوع گزارش کارگروه در ماده 236 ذکر نشده است و تنها به ساز و کار درونی خود کمیسیون مربوط می شود.وی ادامه داد: تنها در زمان بررسی گزارش اگر ده نفر از نمایندگان با عدم رعایت شئونات در کمیسیون یا نقض و استنکاف از قانون یا عدم اجرای درست آن به وسیله یا رئیس جمهور یا دستگاه های ذیربط صورت بگیرد ماده 236 اجرا می شود حال کمیسیون می خواهد کارگروه تشکیل بدهد یا خیر لذا هیچ اشکال آیین نامه ای یا اخطار قانون اساسی در این موضوع وارد نیست.رئیس مجلس بیان داشت: اینکه ای رأی بدهد یا خیر بحث دیگری است، کمیسیون مأمور بوده ظرف مدت ده روز به این گزارش رسیدگی کند حال می تواند کارگروه تشکیل داده یا خیر، از لحاظ آ یین نامه ای هرچه کمیسیون رأی دهد مهم است.دلخوش بار دیگر در اعتراض به اظهارات رئیس مجلس گفت: آقای رئیس جنابعالی قبلا گزارش را ارجاع دادید و من نمی خواهم مطالب را ادامه دهم و نگویم.وی تصریح کرد: شما اگر می خواهید اینجوری بفرمایید پس هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید.لاریجانی در پاسخ به اظهارات دلخوش اظهارکرد: این بیان شما نشان می دهد که شأنی قائل نیستید، ده نفر از نمایندگان گفتند که تخلف در بندر آزاد ماکو صورت گرفته و مطابق آیین نامه حق دارند به کمیسیون برای رسیدگی ارائه کنند و کمیسیون هم در حین رسیدگی می تواند یک کارگروه تشکیل دهد یا خیر، حال که کمیسیون مطالب را نپذیرفته کجای آن خلافی صورت گرفته است؟وی تأکید کرد: معتقدم احترام به نظر نمایندگان همین است که ما اصرار داریم و نمایندگان اگر نظری داشتند می توانند بگویند یا خیر.دلخوش در پاسخ به لاریجانی گفت: ما که به شما احترام می گذاریم اما شما اول صبح اینجوری می فرمایید.رئیس مجلس پاسخ داد: شما می گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید حال اگر من آیین نامه را رعایت می کنم یعنی به نمایندگان احترام نمی گذارم؟ بنده تذکر شما را نابجا می دانم. مردم صومعه سرا بار دیگر در اعتراض به رئیس مجلس تصریح کرد: این نحوه برخورد درست نیست، بنده سه دوره است که مجلس هستم، زمانی که رئیس کمیسیون ای را به عنوان رئیس کارگروهی مأمور می کند، تاسف می خورم که شما اینگونه نظر می دهید.دلخوش گفت: اشکالی ندارد شما به من بگو خفه شو و من ت می شوم این چه طرز برخورد است؟لاریجانی رئیس مجلس با تأکید و ضمن اظهار ناراحتی به دلخوش گفت: خواهشا احساسی صحبت نکنید، صحبت کردید و بیشتر از این نباید صحبتی کنید.وی ادامه داد: شما یک تذکر و اخطار دادید.لاریجانی بیان داشت: اخطار آقای دلخوش این است که ما قسم خوردیم پس باید قانون را رعایت کنیم و آیین نامه داخلی مجلس می گوید اگر ده نفر از نمایندگان یا کمیسیونی استنکافی از قانون یا نقضی را مشاهده کرد بر اساس ماده 236 می تواند رسیدگی کند اینکه تشخیص این ده درست است یا خیر بحث دیگری است.رئیس مجلس اظهار کرد: آیا این روال قانونی انجام شده یا خیر؟ آقای دلخوش می گوید چون رئیس کمیسیون من را به عنوان رئیس کارگروه قرار داده و رسیدگی اما کمیسیون حرف های من را نشنیده است. وی تأکید کرد: قبلا آقای دلخوش این موضوع را به من گفته بود و بنده هم گفتم از نظر آیین نامه راهی نداریم باید نظر کمیسیون را مبنا قرار دهیم، ما کارگروه نمی شناسیم زیرا یک ساز و کار درونی کمیسیونی است لذا این موضوع را درست نمی دانم و خواهش می کنم دیگر بحث را ادامه ندهید.انتهای پیام/
راند پنجم و آ ین راند مسابقات درگ (شتاب) قهرمانی کشور به میزبانی پیست جدید فرودگاه بین المللی (ره) از ساعت 10 صبح روز 18 اسفندماه برگزار شد. برگزاری راند آ مسابقات و ثبت رکورد ملی برای نخستین بار و همچنین تصاحب عنوان قهرمانی سال، در کنار برگزاری مسابقات 400متر در محلی استاندارد پس از مدتها، باعث شده بود تا شرکت کنندگان استقبال گسترده تری نسبت به چهار راند قبلی از این مسابقات داشته باشند . رقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملی بر اساس اعلام کمیته درگ تا 48 ساعت قبل از شروع مسابقات ، شمار شرکت کنندگان که باید در 5 کلاس با یکدیگر رقابت کنند ، از مرز 90 نفر گذشته بود... در پایان مسابقات روز و با جمع بندی امتیازات شرکت کنندگان در 5 مرحله رقابت های برگزار شده امسال اسامی نفرات برتر کلاس های مختلف پس از بررسی کامل از سوی کمیته درگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد که به شرح زیر می باشد.... رقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملی این مسابقات در کلاسهای ۲۰۶ اختصاصی، ۴ سیلندر اتمسفر، ۴ سیلندر توربوشارژ، ۶ و ۸ سیلندر و آزاد آغاز شد. این رویداد جذاب با استقبال بسیار پرشور علاقمندان به این رشته در باند جنوبی فرودگاه (ره) برگزار شد و نکته گفتنی، تلاش قابل تقدیر عوامل برگزاری کمیته شتاب برای مهیا شرایط برگزاری این رویداد تا ساعات اولیه بامداد روز مسابقه بود که سبب شد مرحله نهایی این مسابقات در بالاترین سطح استاندارد برگزار شود و در نهایت پس از رقابتی جذاب، نتایج زیر به دست آمد: رقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملی کلاس ۴ سیلندر اتمسفر
1-علیرضا قلی پور اصفهان
2-نیما نظری نیا تهران
3- حسام منفرد اصفهان کلاس ۴ سیلندر توربو
1- محمد جامعی زاده خوزستان
2- محمدرضا آریایی مهر خوزستان
3-ابوالفضل مرادی تهران کلاس ۲۰۶
1-محمد نوذری فارس
2- محمدرضا رضازاده اصفهان
3- میثم رخشان خوزستان کلاس ۶و۸ سیلندر
1- سامان خنجری خوزستان
2- عطا ماجد تهران
3- ضیایی خوزستان کلاس آزاد
1- ابوالفضل مرادی تهران
2- سامان خنجری خوزستان
3- شهریار کریمی خوزستان در ادامه میتوانید ع های بیشتری از این مسابقه مشاهده کنید، همچنین لیست کامل شرکت کنندگان به همراه خودروها و جزئیات زمان ها قابل مشاهده است نکته جذاب این مسابقه، شرکت آقای حمیدرضا پور آقایی، یار همیشکی car.ir در این مسابقه بود.
میتسوبیشی لنسر اوولوشن x ایشان در ویدیوی تست و بررسی مرسدس بنز cla45 amg همراه ما بود... رقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملیرقابت دیدنی بر سر تصاحب قهرمانی سال و ثبت رکورد ملی-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.