کلنگ زنی احداث دو باب مسجد در شهرستان داراب

براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در کل طی هفته ت ۶۳ پروژه با هزینه ۴۶۸۰۸۵ میلیون ریال کلنگ زنی و ۲۴ پروژه دیگر با هزینه ۱۲۳۶۲۵ میلیون ریال نیز در سراسر کشور افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش پایگاه خبری شورای اطلاع رسانی ت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۸۸ پروژه در حوزه عمران و بهسازی در ۲۲ استان همدان، هرمزگان، مازندران، لرستان، ایلام، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لارستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، قزوین، قم، فازس، زنجان، اسان رضوی، اسان جنوبی، اسان شمالی و بوشهر طی هفته ت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.براساس گزارش منتشر شده از سوی این شرکت در کل طی این هفته ۶۳ پروژه با هزینه ۴۶۸۰۸۵ میلیون ریال کلنگ زنی و ۲۴ پروژه دیگر با هزینه ۱۲۳۶۲۵ میلیون ریال نیز افتتاخ و به بهره برداری خواهد رسید.ج پروژ های مذکور در ادامه آمده است:گزارش پروژه های آماده کلنگ زنی و قابل افتتاح شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در هفته تردیفاستانشهرعنوان پروژهاعتبار(میلیون ریال)وضعیت پروژه۱آذربایجان شرقیمیانهبهسازی آسف معابر حاشیه شهرک ولیعصر میانه۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۲مراغهآسف معابر محله بهرآباد مراغه۵۰۰۰آماده افتتاح۳بهسازی معابر انزاب مراغه۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۴مرندآسف معابر میناخور مرند۴۰۰۰آماده افتتاح۵تبریزبهسازی معابر شامل پله گذاری و بهسازی آسف معابر شیب دار ملارینال۱۶۰۰۰آماده کلنگ زنی۶آذربایجان غربیمیاندوابجامع سلامت قره ورن میاندواب۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۷خویسالن ورزشی خوی۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۸میاندواببهسازی معابر۷۵۰۰آماده کلنگ زنی۹بوکانبهسازی معابر۷۵۰۰آماده کلنگ زنی۱۰خویبهسازی معابر۷۲۹۱آماده کلنگ زنی۱۱سردشتآسف و شبکه جمع آوری آب های سطحی۵۵۰۰آماده کلنگ زنی۱۲ارومیهاحداث و اصلاح شبکه روستایی معابر۱۰۳۳۹آماده کلنگ زنی۱۳ارومیهاحداث مدرسه۱۱۳۰۵آماده کلنگ زنی۱۴بوکانسالن ورزشی۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۱۵ارومیهمدرسه ۱۲ کلاسه آباد۱۴۰۰۰آماده افتتاح۱۶خویتکمیل کتابخانه عمومی جمشیدآباد۳۵۰۰آماده افتتاح۱۷اردبیلاردبیلبهسازی و آسف معابر ایران آباد۶۰۰۰آماده افتتاح۱۸مشکین شهراحداث سرای محله دره حسنعلی۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۱۹احداث خانه محله و کتابخانه دره حسنعلی۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۲۰اصفهاننائینکف و بدنه سازی میدان پورهاشمی تا ابتدای محله نو۲۱۸۰آماده افتتاح۲۱کف و بدنه سازی محله سرای نو۳۲۷۰آماده افتتاح۲۲کفسازی و بدنه سازی محور تاریخی بافران شهرستان نائین۱۵۰۰آماده افتتاح۲۳کفسازی و بدنه سازی محور تاریخی انارک۱۷۰۰آماده افتتاح۲۴پروژه بدنه سازی و کفسازی محور محمدیه۳۲۸۰آماده افتتاح۲۵آران و بیدگلعملیات عمرانی بافت دربند یخچال شهرستان آران و بیدگل۲۱۷۰آماده افتتاح۲۶ایلامایوانروکش معابر ایوان۸۰۰۰آماده کلنگ زنی۲۷ایلامروکش آسف معابر محله بان برز۳۵۰۰آماده افتتاح۲۸بوشهربوشهراحداث مدرسه ۹ کلاسه تنگک۳۱۰۰۰۰آماده افتتاح۲۹احداث سالن ورزشی چندمنظوره۹۹۱۳آماده کلنگ زنی۳۰ اسان شمالیبجنوردسرای محله۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۳۱ اسان جنوبیبیرجندعملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات محله موسی بن جعفر۵۶۲۵آماده افتتاح۳۲عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات محله کارگران۱۵۰۰آماده افتتاح۳۳انجام عملیات روکش آسف خیابان شهید مصطفی محله کارگران۱۲۰۰آماده افتتاح۳۴انجام عملیات روکش آسف خیابان شهید فهمیده محله کارگران۲۷۰۰آماده افتتاح۳۵ اسان رضویسبزواراحداث سوله ورزشی عیدگاه سبزوار۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۳۶نیشابوراحداث کتابخانه و مرکز توسعه محله ۱۴ معصوم۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۳۷احداث ساختمان اورژانس اجتماعی رحمت آباد نیشابور۶۲۳۵آماده کلنگ زنی۳۸مشهدمدارس زمان و ابرار۱۲۰۹۱آماده کلنگ زنی۳۹پایگاه سلامت اجتماعی شهید مطهری۳۵۹۲آماده کلنگ زنی۴۰زنجانزنجانآسف شبکه معابر محله آباد۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۴۱اصلاح شبکه آب۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۴۲چمن ۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۴۳فارسشیرازاحداث خانه محله و مرکز فرهنگی و توانمندسازی در محله گلکوب۸۰۰۰آماده کلنگ زنی۴۴اجرای شبکه آب و فاضلاب در مهدی آباد۳۴۷۹۷آماده کلنگ زنی۴۵قمقممرکز درمانی ایثار قلعه کامکار۸۵۰۰آماده افتتاح۴۶مرکز درمانی حسن(ع) عباس آباد۱۰۰۰۰آماده افتتاح۴۷درمانگاه علی النقی (ع)۸۴۰۰آماه کلنگ زنی۴۸کفسازی محور تاریخی-حدفاصل آب انبار لبچال تا خیابان آذر۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۴۹قزوینقزویناحداث پارک محله ای هادی آباد۶۳۷۳آماده کلنگ زنی۵۰کردستانسنندجتکمیل مدرسه ۹ کلاسه و کانون فرهنگی فرجه سنندج۹۰۰۰آماده افتتاح۵۱منبع آب نایسر۱۳۵۰۰آماده افتتاح۵۲مریوانپله گذاری معابر شیبدار محله کمربندی مریوان۴۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۳کرمانرفسنجاناحداث خانه محله رحمت آباد رفسنجان۸۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۴سیرجانخانه محله آباده سیرجان۸۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۵کرمانشا رمانشاهسالن ورزشی شقف بلند جوانرود۹۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۶ آباد غربج گذاری، زیرسازی و آسف معابر۳۸۵۰آماده کلنگ زنی۵۷کهگیلویه و بویراحمددو گنبداناحیا و بهسازی محور پیاده بلادیان-دوگنبدان۵۴۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۸لارستانلاربهسازی ضلع غربی بازار قیصریه لار۲۰۰۰آماده کلنگ زنی۵۹لرستان م آبادآسف معابر محله فلک الدین شهر م شهر۲۰۰۰آماده افتتاح۶۰مرکز توسعه محله۷۹۲۱آماده کلنگ زنی۶۱بهسازی و آسف معابر فلک الدین۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۲احداث دیوار محافظ۲۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۳بهسازی و آسف معابر کرگانه۲۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۴شبکه جمع آوری آبهای سطحی کرگانه۱۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۵شبکه جمع آوری آبهای سطحی فلک الدین۱۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۶بهسازی شبکه فاضلاب کرگانه۲۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۷بهسازی شبکه فاضلاب فلک الدین۱۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۸بروجردبهسازی و آسف معابر دره غرب۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۶۹ساماندهی نهر گاپله۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۷۰بهسازی شبکه فاضلاب دره غرب۴۰۰۰آماده کلنگ زنی۷۱ساماندهی نهر دره غرب۳۰۰۰آماده کلنگ زنی۷۲درودمرکز توسعه محله۷۹۲۱آماده کلنگ زنی۷۳بهسازی و آسف معابر فاز ۳۱۰۰۰آماده کلنگ زنی۷۴بهسازی و آسف معابر ناصرالدین۳۵۰۰آماده افتتاح۷۵مازندرانساریاحداث مرکز بهداشت ۸۵۰۰آماده کلنگ زنی۷۶آملاحداث مرکز بهداشت۸۵۰۰آماده کلنگ زنی۷۷قائمشهراحداث سالن ورزشی بانوان۷۴۰۷آماده کلنگ زنی۷۸ساریاحداث زمین ورزشی کردگان چمران۷۰۰۰آماده کلنگ زنی۷۹آملاحداث پارک معلولین۷۰۰۰آماده کلنگ زنی۸۰بابلاحداث خانه محله و کتابخانه۷۸۰۰آماده کلنگ زنی۸۱هرمزگانبندرعباسخانه محله شمال دوهزار۴۷۵۰آماده کلنگ زنی۸۲همدانملایراحداث دیوارکشی و پوشش کانال محله شمس آباد۶۰۰۰آماده افتتاح۸۳بهسازی و تأمین شبکه فاضلاب محله شمس آباد۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۸۴همدانجداره سازی محله حاجی، کلپا و کباییان۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۸۵درب و پنجره و شقف چوبی خانه سیفی۲۶۰۰آماده کلنگ زنی۸۶دیوارکشی کانال ضلع شمالی حصار همدان۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی۸۷خانه محله فرهنگی خضر همدان۵۰۰۰آماده کلنگ زنی۸۸احداث دیوارکشی و پوشش کانال محله علی آباد۱۰۰۰۰آماده کلنگ زنی
واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب بیش از 44 کشته و زخمی برجای گذاشت.به گزارش ایسنا، این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد.دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع به پرونده تصادف دانش آموزان15:45 در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس دقایقی پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب ضمن تسلیت به خانواده درگذشتگان حادثه تلخ تصادف اتوبوس دانش آموزان دستوراتی در راستای تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با قید فوریت در خصوص علل این حادثه صادر و تأکید کرد: دو اتوبوس دیگر حامل دانش آموزان با هماهنگی مسئولین حوزه های قضایی همجوار و با مشایعت پلیس راه به استان هرمزگان بازگردند.علی القاصی با بیان این که «5 نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند» از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.وی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و شناسایی مقصر یا مقصرین و علل وقوع این حادثه دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان را نیزصادر کرد.رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این که «صدور مجوز حرکت در شب از سوی مسئولین اقدام اشتباهی بوده است»، گفت : پس از کارشناسی میزان تقصیر مقصران حادثه به صورت دقیق انجام و اطلاع رسانی خواهد شدقطع عضو و نخاع 4 نفر از مصدومان حادثه اتوبوس دانش آموزان15:31 معاون سازمان اورژانس کشور از قطع عضو و قطع نخاع 4 تن از مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس داراب خبر داد.حسن نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آ ین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب اظهار کرد: متاسفانه دو نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و همچنین براساس آ ین گزارش ها دو نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم نیز دچار قطع نخاع شدند.به گفته وی، در حال حاضر پنج نفر دیگر از مصدومان در اتاق عمل تحت عمل جراحی هستند.نوری در مورد اختلاف اعداد اعلامی از قربانیان حادثه توسط دستگاه های مختلف گفت: با توجه به اینکه اجساد برخی از افراد به شدت آسیب دیده بود امکان شناسایی نداشت اما براساس آ ین گزارش ها، پزشکی قانونی تاکنون مرگ 9 نفر را تایید کرده است.پیام تسلیت آموزش و پرورش 14:51 آموزش و پرورش در پی درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی، پیام تسلیتی صادر کرد.به گزراش ایسنا، درمتن پیام سید محمد بطحایی آمده است:« حادثه غمبار درگذشت تعدادی از فرزندان عزیزم، دانش آموزان هرمزگانی عضو سازمان دانش آموزی به همراه س رستان خدومشان که در اولین ساعات بامداد امروز درسانحه رانندگی به وقوع پیوست، موجب اندوه وتالم فراوان اینجانب گردید.اینجانب،ضمن ابراز همدردی وعرض تسلیت به ملت شریف ایران، جامعه فرهنگیان کشور به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان برای آنان صبرو اجر و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مس دارم.»گفتنی است، سیدمحمد بطحایی، آموزش و پرورش درراس هیأتی ویژه برای بررسی دقیق موضوع عازم محل حادثه شده است.سفر استاندار و مسئولان هرمزگان به داراب 14:50 استاندار هرمزگانجهت بررسی وضعیت مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگان در استان فارس وارد داراب شد تا از نزدیک روند درمانی مصدومان واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را بررسی کند.همچنین احمد مرادی، مردم هرمزگان در خانه ملت نیز برای عیادت از مصدومین حادثه راهی شیراز شده است.دانش هاشمی پور، مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان برای بررسی حادثه دانش آموزان در بیمارستان داراب حضور یافت.همچنین در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.پیش ازاین برای رسیدگی به وضعیت سانحه اتوبوس دانش آموزان، آموزش وپرورش به همراه رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم محل حادثه در شهرستان داراب شده بودند.تعداد فوتی ها همان 9 نفر است14:47رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس گفت: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته است.حمیدرضا شعبانی در گفت و گو با ایسنا گفت: قرار است تاساعتی دیگر آموزش و پرورش از طریق فرودگاه شهید دستغیب به شیراز سفر و با بالگرد به داراب عزیمت کند.وی تصریح کرد: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته؛ هفت نفر از فوت شدگان دانش آموز، یک نفر معلم و یک نفر هم راننده بوده اند.به گفته رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، سه دانش آموز مصدوم به دلیل نیازی که به دریافت خدمات فوق تخصصی وجود داشت، با بالگرد به شیراز اعزام شده اند.شعبانی با بیان اینکه تااین لحظه هیچ یک از دانش آموزان مصدوم، دچار قطع عضو نشده اند، گفت: دلیل اعزام سه دانش آموز مصدوم به شیراز، وخامت حال آنان بود و هر سه مصدوم در بیمارستان های ی و رجایی شیراز بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در ساعات اولیه وقوع حادثه دستور فوری پیگیری مسائل دانش آموزان مصدوم را صادر کرده است.جزئیات حادثه اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه14:42 حمیدی رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.وی گفت: بررسی ها اولیه نشان داد که سرعت اتوبوس کاملا مجاز بوده و بیش از سرعت مجاز منطقه تردد نکرده است و از آنجایی که راننده یک ساعت و نیم ساعت قبل پشت فرمان قرار گرفته بود؛ برهمین اساس قاعدتا باید با آمادگی کامل رانندگی می کرده است.وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که راننده در صحنه ورود به حادثه و در آن لحظه بنا به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست توجه کافی به جلو نداشته است، افزود: بررسی اولیه نشان می دهد ممکن است راننده خواب بوده باشد.وی افزود: متاسفانه اتوبوس با قرنیز پل برخورده کرده و از جاده خارج می شود در حالیکه جاده کفی است و قاعدتا نباید این چنین حادثه ای رخ می داد اما بررسی ها نشان داد که کشیدگی خودرو در حاشیه راه که به بغل خو ده بوده منجر به افزایش فوت و مجروحان سرنشینان شده است.پیگیری برای شناسایی و برخورد با مقصرین حادثه/حرکت شبانه اتوبوس دانش آموزان ممنوع نیست14:09 مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به انتقادات و ابهامات پیرامون حادثه داراب پاسخ داد و گفت: عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند، همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.فیض در گفت وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب و همچنین آرزوی بهبودی هرچه سریعتر مصدومین اظهار کرد: اکنون به همراه آموزش و پرورش در حال عزیمت به محل وقوع حادثه هستیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات از جمله نبودن آیین نامه ای محکم و متقن برای اردوهای دانش آموزی گفت: آیین نامه اردوهای دانش آموزی از قدمتی بالا برخوردار است و در این سال ها نیز بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. آیین نامه فعلی آیین نامه پخته ای است که بسیاری از موارد اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی، امنیتی و حوادث غیرمنتظره در آن دیده شده است.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با باین اینکه هر آیین نامه ای توسط عده ای اجرا می شود گفت: ممکن است آیین نامه کامل باشد، اما اجرا ناقص باشد یا ممکن است آیین نامه کامل و اجرا هم بی نقص باشد اما همه چیز قابل پیش بینی و کنترل نباشد. در هر صورت بی انصافی است که بگوییم آیین نامه دقیق نیست زیرا چند بار بازنگری شده و آنچه اکنون در حال اجراست حاصل سال ها کار مطالعاتی و کارشناسی است و از پختگی لازم برخوردار است.فیض در پاسخ به اینکه آیا حرکت شبانه اتوبوس حامل دانش آموزان منع قانونی داشته است گفت: حرکت در شب در یک دوره ای تخلف بوده، اما در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود حرکت در شب هم بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس چون چراغ و امکانات لازم که جوانب آن بر عهده دستگاه های ذیربط است. بررسی مسائل فنی وسیله حمل و نقل بر عهده دستگاه های ذیربط است.وی ادامه داد: آنچه بر عهده ماست این است که با شرکت های مجاز جاده ای طرف قرارداد شویم. مسائل فنی و کارشناسی و همچنین رعایت ضوابط بر عهده سایر دستگاه ها و شرکت هاست.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند و ما پیگیر موضوع هستیم عنوان کرد: اگر مقصر دستگاه یا فردی باشد باید با وی برخورد قانونی صورت گیرد. ما به نمایندگی از خانواده های محترم پیگیر هستیم و آن را به سرانجام می رسانیم. همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.اسامی مجروحان حادثه ۱۳:۵۶وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه داراب را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی را اعلام کرد:با وجود آنکه رئیس هلال احمر داراب شمار قربانیان این حادثه را 12 تن اعلام کرده بود، معاون عملیات اوژانس کشور در ساعت 12 و 50 دقیقه با عدم تایید این آمارها، شمار قربانیان را تاکنون 9 نفر اعلام کرد و درباره این اختلاف آمارها نیز گفت: در صحنه حادثه به دلیل شرایطی که وجود داشته شمار کشته ها را 11 نفر اعلام کرده بودند، ولی آنچه که تاکنون پزشکی قانونی تایید کرده 9 کشته است.وی با رد ادعای فوت راننده اتوبوس، اعلام کرد: راننده این اتوبوس زنده است، کمک راننده و یکی از مربیان جان خود را از دست داده اند.معاون عملیات اوژانس کشور با اشاره به بدخیم بودن حال 3 تن از مصدومان تصریح کرد: مصدومان حادثه از همان ساعت اولیه به بیمارستان منتقل شدند و ۳ مصدوم بدحال نیز به شیراز منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز به شیراز منتقل خواهند شد.براساس گزارش وبدا، از مجموع 34 مصدوم اعزامی به بیمارستان حسن (ع) داراب پنج مصدوم توسط اورژانس هوایی به شیراز انتقال یافته اند و پنج مصدوم نیز در اتاق عمل و تحت عمل جراحی می باشند. همچنین یک مصدوم (معصومه محمودی زاده 14 ساله) درمان و ترخیص شد و سایر مصدومین در بیمارستان داراب تحت نظر می باشند.معاون کل وزارت بهداشت عازم شیراز شد12:30 با دستور بهداشت، حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.براساس گزارش وبدا، در این سانحه متاسفانه ۱۱ نفر از دانش آموزان و سرنشینان اتوبوس کشته و ۳۴ نفر مصدوم شدند که حال تعدادی از مصدومین وخیم گزارش شده است همچنین ۴ نفر از مصدومین بدحال با بالگرد اورژانس به شیراز منتقل شدند و بقیه مصدومین در بیمارستان داراب بستری هستند«خواب آلودگی راننده» علت حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان۱۱:۵۷رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا علت اولیه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان را خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا،با اشاره به حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان هرمزگان گفت: ساعت 4:26 بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس در محور داراب به بندرعباس که حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان های رودبار و میناب بود و از بندرعباس به مقصد شیراز در حرکت بود، واژگون شد.رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تا این لحظه 12 نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و 33 تن مجروح شدند گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد علت وقوع این حادثه، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.آموزش و پرورش شمار قربانیان حادثه داراب را 9 نفر اعلام کرد۱۱:۴۸از سوی دیگر علیگو قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی شمار قربانیان این حادثه را 9 تن اعلام و اظهار کرد: متاسفانه امروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس برای دانش آموزان فرزانه ما که بسیار هم برایمان عزیز بودند رخ داد. از لحظات اولیه دو تن از معاونان سازمان دانش آموزی در محل حادثه حضور یافتند و جلسه ای با حضور دادستان داراب، نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و مسئولین اورژانس و بیمارستان تشکیل و وضعیت رسیدگی مصدومین تعیین تکلیف شد.وی افزود: بر اساس آ ین آمارها حدود 9 تن از مربیان و دانش آموزان خود را که در حال اعزام به اردوی فرزانگان بودند را از دست دادیم که اسامی آنها متعاقبا اعلام می شود.قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه وضعیت مابقی دانش آموزان مصدوم در بیمارستان در حال رسیدگی است گفت: چهار نفر که وضعیت حادتری داشتند و امکان انتقال میسر بوده برای ادامه درمان با هلی کوپتر از داراب به شیراز منتقل شدند.وی اعلام کرد: آموزش وپرورش به همراه معاون فرهنگی، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم شهرستان داراب شده اند.علیگو بااشاره به اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی در شیراز با جمعیت 1000 نفری گفت: سهم استان هرمزگان حدود 120 دانش آموز بود.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد، و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.قائم مقام سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای تابستان حدود1000سفر اتوبوسی برای اردوهای مختلف آموزش و پرورش استفاده شده و حدود 20 هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش و پرورش بوده است.وی ادامه داد: در حال حاضر14هزار دانش آموز در اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز آ ین اردوی امسال محسوب می شود.بطحایی به داراب می رود۱۱:۳۲ در پی این حادثه آموزش و پرورش در پیامی توییتری از سفر خود به داراب خبر داد.در این پیام آمده است: « پدرانه با خانواده های داغدار همدردم. همان ساعات اولیه دستورات لازم برای بررسی و پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگان را دادم و به داراب می روم.»اسامی قربانیان۱۱:۲۳صادقی دادستان شهرستان داراب در گفت و گو با ایسنا افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس که سحرگاه امروز به وقوع پیوست، تعداد 34 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح و 9 تن کشته شده اند.وی گفت: در میان کشته شدگان خانم فرهی س رست گروه و 7 تن از دانش آموزان به نام های مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار، شناسایی شده اند.به گزارش ایسنا، نام حمید محبت بخش، راننده اتوبوس نیز در میان فهرست قربانیان این حادثه دیده می شود.صادقی با تصریح اینکه 4 دانش آموز مصدوم به سایر بیمارستان های استان منجمله شیراز اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون پلیس راه رسما علت حادثه را اعلام نکرده است.انتقال 3 مصدوم با اورژانس هوایی به شیراز10:57 بنا بر اعلام سازمان اورژانس کشور، سه مصدوم بد حال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی توسط اورژانس هوایی به شیراز منتقل شدند.افزایش شمار جان باختگان واژگونی اتوبوس دانش اموزان به 12 نفر۱۰:۵۵ تعداد کشته شدگان و مصدومان حادثه واژگونی دانش آموزان دختر اهل استان هرمزگان در حوالی قلعه بیابان بخش رستاق داراب فارس به 12 و 33 مصدوم رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام محمود حیدری، رئیس هلال احمر داراب تعداد کشته های حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی به ۱۲ نفر افزایش یافته است. حسن اسدی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان هم ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه پیرو ارتباط و هماهنگی با فوریت های پزشکی استان هرمزگان آمادگی خود را برای رسیدگی به مصدومان و ارسال آمبولانس هوایی اعلام کرد.براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا کل دانش آموزان اعزامی از استان هرمزگان 126 نفر بوده اند که اتوبوس واژگون شده حامل دانش آموزان میناب و رودان بوده است.پلیس داراب نیز اعلام کرد که علت این حادثه در دست بررسی است . این اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عضو تشکیلات سازمان دانش آموزی بود که باهدف شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند.حادثه داراب 10 کشته و 22 مصدوم داشتدر ساعت ۰۹:۵۵حسن فیاض پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اتوبوس حامل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان استان هرمزگان حوالی ساعت 4 صبح امروز در حوالی جنت شهر در روستای قلعه رستاق داراب واژگون شده است.فیاض پور گفت: سه فروند بالگرد از ای شیراز، جهرم و لار به داراب اعزام و سه مصدوم بدحال به بیمارستان های شیراز منتقل شده اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با یادآوری اینکه دانش آموزان حادثه دیده برای حضور در اردوی فرزانگان قرار بود به شهرستان داراب عزیمت کنند، گفت: این دانش آموزان از ای رودان و میناب استان هرمزگان به سمت داراب در حرکت بودند.فیاض پور علت واژگونی را خواب آلودگی راننده اعلام و تاکید کرد که معاون درمان علوم پزشکی شیراز به همراه مسئولان آموزش و پرورش به داراب عزیمت کرده اند تا مسائل مرتبط با دانش آموزان حادثه دیده را پیگیری کنند.این مقام مسئول اضافه کرد: به خانواده دانش آموزان حادثه دیده اطلاع داده شده است.مرگ 11 تن در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان9:35 معاون عملیات سازمان اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در داراب با ۴۴ کشته و زخمی خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر از سرنشینان اتوبوس شد.براساس گزارش وبدا، مصدومان این حادثه به بیمارستان حسن (ع) داراب منتقل شدند و حال ۱۳ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است و متاسفانه احتمال افزایش فوتی ها وجود دارداین خبر تکمیل می شود
واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب بیش از 44 کشته و زخمی برجای گذاشت.اقتصادگردان- این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد. دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع به پرونده تصادف دانش آموزان15:45 در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس دقایقی پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب ضمن تسلیت به خانواده درگذشتگان حادثه تلخ تصادف اتوبوس دانش آموزان دستوراتی در راستای تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با قید فوریت در خصوص علل این حادثه صادر و تأکید کرد: دو اتوبوس دیگر حامل دانش آموزان با هماهنگی مسئولین حوزه های قضایی همجوار و با مشایعت پلیس راه به استان هرمزگان بازگردند.علی القاصی با بیان این که «5 نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند» از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.وی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و شناسایی مقصر یا مقصرین و علل وقوع این حادثه دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان را نیزصادر کرد.رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این که «صدور مجوز حرکت در شب از سوی مسئولین اقدام اشتباهی بوده است»، گفت : پس از کارشناسی میزان تقصیر مقصران حادثه به صورت دقیق انجام و اطلاع رسانی خواهد شدقطع عضو و نخاع 4 نفر از مصدومان حادثه اتوبوس دانش آموزان15:31 معاون سازمان اورژانس کشور از قطع عضو و قطع نخاع 4 تن از مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس داراب خبر داد.حسن نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آ ین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب اظهار کرد: متاسفانه دو نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و همچنین براساس آ ین گزارش ها دو نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم نیز دچار قطع نخاع شدند.به گفته وی، در حال حاضر پنج نفر دیگر از مصدومان در اتاق عمل تحت عمل جراحی هستند.نوری در مورد اختلاف اعداد اعلامی از قربانیان حادثه توسط دستگاه های مختلف گفت: با توجه به اینکه اجساد برخی از افراد به شدت آسیب دیده بود امکان شناسایی نداشت اما براساس آ ین گزارش ها، پزشکی قانونی تاکنون مرگ 9 نفر را تایید کرده است.پیام تسلیت آموزش و پرورش 14:51 آموزش و پرورش در پی درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی، پیام تسلیتی صادر کرد.به گزراش ایسنا، درمتن پیام سید محمد بطحایی آمده است:« حادثه غمبار درگذشت تعدادی از فرزندان عزیزم، دانش آموزان هرمزگانی عضو سازمان دانش آموزی به همراه س رستان خدومشان که در اولین ساعات بامداد امروز درسانحه رانندگی به وقوع پیوست، موجب اندوه وتالم فراوان اینجانب گردید.اینجانب،ضمن ابراز همدردی وعرض تسلیت به ملت شریف ایران، جامعه فرهنگیان کشور به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان برای آنان صبرو اجر و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مس دارم.»گفتنی است، سیدمحمد بطحایی، آموزش و پرورش درراس هیأتی ویژه برای بررسی دقیق موضوع عازم محل حادثه شده است.سفر استاندار و مسئولان هرمزگان به داراب 14:50 استاندار هرمزگانجهت بررسی وضعیت مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگان در استان فارس وارد داراب شد تا از نزدیک روند درمانی مصدومان واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را بررسی کند.همچنین احمد مرادی، مردم هرمزگان در خانه ملت نیز برای عیادت از مصدومین حادثه راهی شیراز شده است.دانش هاشمی پور، مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان برای بررسی حادثه دانش آموزان در بیمارستان داراب حضور یافت.همچنین در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.پیش ازاین برای رسیدگی به وضعیت سانحه اتوبوس دانش آموزان، آموزش وپرورش به همراه رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم محل حادثه در شهرستان داراب شده بودند.تعداد فوتی ها همان 9 نفر است14:47رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس گفت: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته است.حمیدرضا شعبانی در گفت و گو با ایسنا گفت: قرار است تاساعتی دیگر آموزش و پرورش از طریق فرودگاه شهید دستغیب به شیراز سفر و با بالگرد به داراب عزیمت کند.وی تصریح کرد: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته؛ هفت نفر از فوت شدگان دانش آموز، یک نفر معلم و یک نفر هم راننده بوده اند.به گفته رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، سه دانش آموز مصدوم به دلیل نیازی که به دریافت خدمات فوق تخصصی وجود داشت، با بالگرد به شیراز اعزام شده اند.شعبانی با بیان اینکه تااین لحظه هیچ یک از دانش آموزان مصدوم، دچار قطع عضو نشده اند، گفت: دلیل اعزام سه دانش آموز مصدوم به شیراز، وخامت حال آنان بود و هر سه مصدوم در بیمارستان های ی و رجایی شیراز بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در ساعات اولیه وقوع حادثه دستور فوری پیگیری مسائل دانش آموزان مصدوم را صادر کرده است.جزئیات حادثه اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه14:42 حمیدی رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.وی گفت: بررسی ها اولیه نشان داد که سرعت اتوبوس کاملا مجاز بوده و بیش از سرعت مجاز منطقه تردد نکرده است و از آنجایی که راننده یک ساعت و نیم ساعت قبل پشت فرمان قرار گرفته بود؛ برهمین اساس قاعدتا باید با آمادگی کامل رانندگی می کرده است.وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که راننده در صحنه ورود به حادثه و در آن لحظه بنا به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست توجه کافی به جلو نداشته است، افزود: بررسی اولیه نشان می دهد ممکن است راننده خواب بوده باشد.وی افزود: متاسفانه اتوبوس با قرنیز پل برخورده کرده و از جاده خارج می شود در حالیکه جاده کفی است و قاعدتا نباید این چنین حادثه ای رخ می داد اما بررسی ها نشان داد که کشیدگی خودرو در حاشیه راه که به بغل خو ده بوده منجر به افزایش فوت و مجروحان سرنشینان شده است.پیگیری برای شناسایی و برخورد با مقصرین حادثه/حرکت شبانه اتوبوس دانش آموزان ممنوع نیست14:09 مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به انتقادات و ابهامات پیرامون حادثه داراب پاسخ داد و گفت: عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند، همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.فیض در گفت وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب و همچنین آرزوی بهبودی هرچه سریعتر مصدومین اظهار کرد: اکنون به همراه آموزش و پرورش در حال عزیمت به محل وقوع حادثه هستیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات از جمله نبودن آیین نامه ای محکم و متقن برای اردوهای دانش آموزی گفت: آیین نامه اردوهای دانش آموزی از قدمتی بالا برخوردار است و در این سال ها نیز بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. آیین نامه فعلی آیین نامه پخته ای است که بسیاری از موارد اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی، امنیتی و حوادث غیرمنتظره در آن دیده شده است.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با باین اینکه هر آیین نامه ای توسط عده ای اجرا می شود گفت: ممکن است آیین نامه کامل باشد، اما اجرا ناقص باشد یا ممکن است آیین نامه کامل و اجرا هم بی نقص باشد اما همه چیز قابل پیش بینی و کنترل نباشد. در هر صورت بی انصافی است که بگوییم آیین نامه دقیق نیست زیرا چند بار بازنگری شده و آنچه اکنون در حال اجراست حاصل سال ها کار مطالعاتی و کارشناسی است و از پختگی لازم برخوردار است.فیض در پاسخ به اینکه آیا حرکت شبانه اتوبوس حامل دانش آموزان منع قانونی داشته است گفت: حرکت در شب در یک دوره ای تخلف بوده، اما در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود حرکت در شب هم بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس چون چراغ و امکانات لازم که جوانب آن بر عهده دستگاه های ذیربط است. بررسی مسائل فنی وسیله حمل و نقل بر عهده دستگاه های ذیربط است.وی ادامه داد: آنچه بر عهده ماست این است که با شرکت های مجاز جاده ای طرف قرارداد شویم. مسائل فنی و کارشناسی و همچنین رعایت ضوابط بر عهده سایر دستگاه ها و شرکت هاست.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند و ما پیگیر موضوع هستیم عنوان کرد: اگر مقصر دستگاه یا فردی باشد باید با وی برخورد قانونی صورت گیرد. ما به نمایندگی از خانواده های محترم پیگیر هستیم و آن را به سرانجام می رسانیم. همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.اسامی مجروحان حادثه ۱۳:۵۶وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه داراب را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی را اعلام کرد:با وجود آنکه رئیس هلال احمر داراب شمار قربانیان این حادثه را 12 تن اعلام کرده بود، معاون عملیات اوژانس کشور در ساعت 12 و 50 دقیقه با عدم تایید این آمارها، شمار قربانیان را تاکنون 9 نفر اعلام کرد و درباره این اختلاف آمارها نیز گفت: در صحنه حادثه به دلیل شرایطی که وجود داشته شمار کشته ها را 11 نفر اعلام کرده بودند، ولی آنچه که تاکنون پزشکی قانونی تایید کرده 9 کشته است.وی با رد ادعای فوت راننده اتوبوس، اعلام کرد: راننده این اتوبوس زنده است، کمک راننده و یکی از مربیان جان خود را از دست داده اند.معاون عملیات اوژانس کشور با اشاره به بدخیم بودن حال 3 تن از مصدومان تصریح کرد: مصدومان حادثه از همان ساعت اولیه به بیمارستان منتقل شدند و ۳ مصدوم بدحال نیز به شیراز منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز به شیراز منتقل خواهند شد.براساس گزارش وبدا، از مجموع 34 مصدوم اعزامی به بیمارستان حسن (ع) داراب پنج مصدوم توسط اورژانس هوایی به شیراز انتقال یافته اند و پنج مصدوم نیز در اتاق عمل و تحت عمل جراحی می باشند. همچنین یک مصدوم (معصومه محمودی زاده 14 ساله) درمان و ترخیص شد و سایر مصدومین در بیمارستان داراب تحت نظر می باشند.معاون کل وزارت بهداشت عازم شیراز شد12:30 با دستور بهداشت، حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.براساس گزارش وبدا، در این سانحه متاسفانه ۱۱ نفر از دانش آموزان و سرنشینان اتوبوس کشته و ۳۴ نفر مصدوم شدند که حال تعدادی از مصدومین وخیم گزارش شده است همچنین ۴ نفر از مصدومین بدحال با بالگرد اورژانس به شیراز منتقل شدند و بقیه مصدومین در بیمارستان داراب بستری هستند«خواب آلودگی راننده» علت حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان۱۱:۵۷رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا علت اولیه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان را خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا،با اشاره به حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان هرمزگان گفت: ساعت 4:26 بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس در محور داراب به بندرعباس که حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان های رودبار و میناب بود و از بندرعباس به مقصد شیراز در حرکت بود، واژگون شد.رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تا این لحظه 12 نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و 33 تن مجروح شدند گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد علت وقوع این حادثه، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.آموزش و پرورش شمار قربانیان حادثه داراب را 9 نفر اعلام کرد۱۱:۴۸از سوی دیگر علیگو قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی شمار قربانیان این حادثه را 9 تن اعلام و اظهار کرد: متاسفانه امروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس برای دانش آموزان فرزانه ما که بسیار هم برایمان عزیز بودند رخ داد. از لحظات اولیه دو تن از معاونان سازمان دانش آموزی در محل حادثه حضور یافتند و جلسه ای با حضور دادستان داراب، نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و مسئولین اورژانس و بیمارستان تشکیل و وضعیت رسیدگی مصدومین تعیین تکلیف شد.وی افزود: بر اساس آ ین آمارها حدود 9 تن از مربیان و دانش آموزان خود را که در حال اعزام به اردوی فرزانگان بودند را از دست دادیم که اسامی آنها متعاقبا اعلام می شود.قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه وضعیت مابقی دانش آموزان مصدوم در بیمارستان در حال رسیدگی است گفت: چهار نفر که وضعیت حادتری داشتند و امکان انتقال میسر بوده برای ادامه درمان با هلی کوپتر از داراب به شیراز منتقل شدند.وی اعلام کرد: آموزش وپرورش به همراه معاون فرهنگی، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم شهرستان داراب شده اند.علیگو بااشاره به اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی در شیراز با جمعیت 1000 نفری گفت: سهم استان هرمزگان حدود 120 دانش آموز بود.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد، و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.قائم مقام سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای تابستان حدود1000سفر اتوبوسی برای اردوهای مختلف آموزش و پرورش استفاده شده و حدود 20 هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش و پرورش بوده است.وی ادامه داد: در حال حاضر14هزار دانش آموز در اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز آ ین اردوی امسال محسوب می شود.بطحایی به داراب می رود۱۱:۳۲ در پی این حادثه آموزش و پرورش در پیامی توییتری از سفر خود به داراب خبر داد.در این پیام آمده است: « پدرانه با خانواده های داغدار همدردم. همان ساعات اولیه دستورات لازم برای بررسی و پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگان را دادم و به داراب می روم.»اسامی قربانیان۱۱:۲۳صادقی دادستان شهرستان داراب در گفت و گو با ایسنا افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس که سحرگاه امروز به وقوع پیوست، تعداد 34 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح و 9 تن کشته شده اند.وی گفت: در میان کشته شدگان خانم فرهی س رست گروه و 7 تن از دانش آموزان به نام های مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار، شناسایی شده اند.به گزارش ایسنا، نام حمید محبت بخش، راننده اتوبوس نیز در میان فهرست قربانیان این حادثه دیده می شود.صادقی با تصریح اینکه 4 دانش آموز مصدوم به سایر بیمارستان های استان منجمله شیراز اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون پلیس راه رسما علت حادثه را اعلام نکرده است.انتقال 3 مصدوم با اورژانس هوایی به شیراز10:57 بنا بر اعلام سازمان اورژانس کشور، سه مصدوم بد حال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی توسط اورژانس هوایی به شیراز منتقل شدند.افزایش شمار جان باختگان واژگونی اتوبوس دانش اموزان به 12 نفر۱۰:۵۵ تعداد کشته شدگان و مصدومان حادثه واژگونی دانش آموزان دختر اهل استان هرمزگان در حوالی قلعه بیابان بخش رستاق داراب فارس به 12 و 33 مصدوم رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام محمود حیدری، رئیس هلال احمر داراب تعداد کشته های حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی به ۱۲ نفر افزایش یافته است. حسن اسدی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان هم ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه پیرو ارتباط و هماهنگی با فوریت های پزشکی استان هرمزگان آمادگی خود را برای رسیدگی به مصدومان و ارسال آمبولانس هوایی اعلام کرد.براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا کل دانش آموزان اعزامی از استان هرمزگان 126 نفر بوده اند که اتوبوس واژگون شده حامل دانش آموزان میناب و رودان بوده است.پلیس داراب نیز اعلام کرد که علت این حادثه در دست بررسی است . این اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عضو تشکیلات سازمان دانش آموزی بود که باهدف شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند.حادثه داراب 10 کشته و 22 مصدوم داشتدر ساعت ۰۹:۵۵حسن فیاض پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اتوبوس حامل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان استان هرمزگان حوالی ساعت 4 صبح امروز در حوالی جنت شهر در روستای قلعه رستاق داراب واژگون شده است.فیاض پور گفت: سه فروند بالگرد از ای شیراز، جهرم و لار به داراب اعزام و سه مصدوم بدحال به بیمارستان های شیراز منتقل شده اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با یادآوری اینکه دانش آموزان حادثه دیده برای حضور در اردوی فرزانگان قرار بود به شهرستان داراب عزیمت کنند، گفت: این دانش آموزان از ای رودان و میناب استان هرمزگان به سمت داراب در حرکت بودند.فیاض پور علت واژگونی را خواب آلودگی راننده اعلام و تاکید کرد که معاون درمان علوم پزشکی شیراز به همراه مسئولان آموزش و پرورش به داراب عزیمت کرده اند تا مسائل مرتبط با دانش آموزان حادثه دیده را پیگیری کنند.این مقام مسئول اضافه کرد: به خانواده دانش آموزان حادثه دیده اطلاع داده شده است.مرگ 11 تن در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان9:35 معاون عملیات سازمان اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در داراب با ۴۴ کشته و زخمی خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر از سرنشینان اتوبوس شد.براساس گزارش وبدا، مصدومان این حادثه به بیمارستان حسن (ع) داراب منتقل شدند و حال ۱۳ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است و متاسفانه احتمال افزایش فوتی ها وجود دارد
سایت خبری ملکانه :واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در جاده داراب مطابق آمار پزشکی قانونی ۹ کشته و ۳۴ مصدوم برجای گذاشت؛ به دنبال این حادثه رئیس جمهور دستور پیگیری داد.خبرگزاری مهر- گروه استان ها: واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در حوالی داراب مقارن با ساعت سه و ۵۸ دقیقه صبح امروز رخ داد. این دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل و از رودان و میناب برای شرکت در مسابقات نخبگان و فرزانگان در حال حرکت به سمت شیراز بودند.جزئیات اخبار این حادثه را در این گزارش می خوانید.۰۲:۰۱حرکت شبانه اتوبوس برابر دستورالعمل اجرایی اردوها ممنوع نیست دانش هاشمی پور مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت : حرکت شبانه در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس که کنترل آن برعهده دستگاه های ذیربط است.۰۱:۱۰مهلت سه روزه برای گزارش آموزش و پرورش در گفتگو با صدا و سیما گفت: ۷ نفر از دانش آموزان، یک نفر از همکارانم در آموزش و پرورش و کمک راننده فوت شده اند و ۳۴ نفر زخمی هستند. دانش آموزانی که در داراب بودند عمومأ حالشان خوب بود به جز دو دانش آموز که در آی سی یو بودند و منتظر عمل جراحی بودند، حال عمومی بقیه نسبتاً خوب بود همچنین ۵ دانش آموز با بالگرد به شیراز منتقل شدند که ۳ نفر از نظر وضعیت جسمی خوب نبودند. بطحایی درباره علل بروز این حادثه نیزگفت: مواردی نیاز به بررسی بیشتر داشت که از عوامل مربوط خواستیم ظرف سه روز آینده گزارش کارشناسی دقیقی را در این خصوص ارائه دهند که چرا در این وقت شب اتوبوس را حرکت دادند در حالی که شاید این اتفاق می توانست در روز بیفتد و دیگر نیازی به حرکت در نیمه شب نبود. دوم آنکه باید بررسی شود که آیا اتوبوس حامل دانش آموزان از ایمنی لازم و کافی برخوردار بوده است یا خیر که قرار شد همه این موارد تا سه روز آینده به صورت مکتوب به بنده ارائه شود.۲۳:۵۱ دانش آموزان بازمانده ازحادثه داراب به آغوش خانواده بازگشتندمعاون امنیتی فرمانداری شهرستان میناب از بازگشت سه دانش آموز مین کاروان ۲۴ نفره که از حادثه داراب به سلامت ماندن به آغوش خانواده های خود خبرداد.۲۳:۴۱ اصلاح فرایند اردوها حوادث را کاهش می دهد آموزش و پرورش گفت: با اصلاح در فرایند اردوها امکان کاهش حوادث نظیر اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی وجود دارد.۲۱:۲۳ انتقال پیکر دانش آموزان هرمزگانی به بندر عباسمهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: پیکر ۷ دانش آموز حادثه واژگونی اتوبوس هرمزگان در داراب به بندر عباس منتقل شد.۲۰:۵۰ مراسم تشییع دانش آموزان متوفی مین یکشنبه برگزار می شودفرماندار شهرستان میناب گفت: مراسم تشییع دانش آموزان متوفی در حادثه داراب با حضور مسئولان، مردم و خانواده های دانش آموزان متوفی یکشنبه از مسجد جامع تا چهار راه بسیج واز آنجا تا بهشت زهرا برگزار می شود.۱۹:۲۰ مصدومان واژگونی اتوبوس به غیر از یک نفر وضعیت پایداری دارندقائم مقام بهداشت گفت: به دلیل رسیدگی های انجام شده، خارج از صحنه تصادف هیچگونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.ایرج حریرچی گفت: یکی از مجروحان قطع اندام فوقانی و تحتانی، یکی دیگر از دانش آموزان قطع اندام فوقانی دارد، دو مجروح آسیب در مهره کمر دارند و یکی دیگر از آنها آسیب جدی از ناحیه صورت دیده است.۱۹:۱۴ ت در جریان حادثه اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نمی گذردسید محمد بطحایی آموزش و پرورش در حاشیه عیادت از دانش آموزان حادثه دیده واژگونی اتوبوس در جمع خبرنگاران بیان کرد: سوالات متعددی پیرامون این حادثه وجود دارد.وی ادامه داد: سوالهای ما این است که چرا اتوبوس شب حرکت کرده و اینکه اتوبوس استانداردهای ایمنی لازم را دارد و یا راننده گواهی لازم را داشته و از سرعت مطمئنه برخوردار بوده است یا نه که باید مورد بررسی قرار گیرد.وی گفت: چه حادثه دیدگان و چه افرادی که جانشان را از دست دادن مثل فرزند ما هستند و نه وزارت آموزش و پرورش و نه ت از هیچ قصوری نخواهد گذشت. آموزش و پرورش گفت: در این راستا اگر کوتاهی صورت گرفته باشد باید با شدت برخورد صورت گیرد.وی همچنین گفت: رییس جمهور محترم در ابتدای صبح در تماس تلفنی خواستار پیگیری جدی موضوع شدند و طی هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت موضوع پیگیری شد.۱۹:۱۱ یادداشت بهداشتدر بخشی از یادداشت سیدحسن هاشمی آمده است: امیدوارم تکرار حوادث تلخی از این دست، آنها را به اموری عادی تبدیل نکند و ایمن سازی مسیرهای شهری و بین شهری، استفاده از وسایل نقلیه ایمن و پیشگیری از خطاهای انسانی، هرچه سریع تر در دستور کار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و برای اجرای این مهم، بر اساس برنامه ای مدون، اقدامی سنجیده آغاز و تا انجام، پیگیری شود.۱۹:۰۰ علت واژگونی اتوبوس دانش آموزان اعلام شدسرهنگ احمد احمدی رییس پلیس راه استان فارس گفت: علت واژگونی اتوبوس بی احتیاطی و عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده اتوبوس که در مسیرهرمزگان به شیراز در حرکت بود تشخیص داده شد.۱۸:۳۷ آ ین وضعیت درمان حادثه دیدگانقائم مقام معاون درمان از انجام ۳۰ مورد سی تی اسکن، ۷۲ مورد xray ، پنج مورد mri و ۱۶مورد سونوگرافی برای مصدومان این حادثه خبر داد و گفت: همچنین برای همه بیماران، آزمایش های پاراکلینیکال پانل تروما، انجام شده است.عبدالخالق کشاورزی ادامه داد: ۱۴ دانش آموز نیز تا ساعاتی دیگر و پس از تکمیل دوره تحت نظر و انجام آزمایش های لازم ترخیص می شوند و ۶ عمل جراحی انجام شده و پنج عمل دیگر نیز در برنامه انجام تا ساعاتی دیگر است.۱۸:۰۴ آموزش و پرورش از دانش آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرددر پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که قصد عزیمت به شیراز را داشتند که منجر به مرگ ۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر شد، آموزش و پرورش امروز با حضور در بیمارستان داراب از مصدومان حادثه عیادت و دلجویی کرد.2561874 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۷:۵۱ ویدئو اظهارات پدر یکی از دانش آموزان مجروح حادثهپدر یکی از دانش آموزان اتوبوس واژگون شده می گوید که چرا اتوبوس دانش آموزان ساعت ۲۳ به سمت فارس حرکت کرده است.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۷:۴۳ پیام تسلیت ولی فقیه آیت الله نعیم آبادی ، ولی فقیه در هرمزگان و بندرعباس در پیامی، جان باختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت.۱۷:۳۷ جهانگیری دستور بررسی حادثه را صادر کرددر پی جانباختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، معاون اول رییس جمهور در پیامی ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های آنان، از مسولان ذیربط خواست تا ضمن بررسی علت بروز این حادثه ناگوار به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان سریعا رسیدگی شود. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است: حادثه تلخ و غم انگیز واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب که منجر به جانباختن و مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان شد. این مصیبت غمبار را به ملت ایران، مردم شریف استان هرمزگان و به ویژه خانواده های این عزیزان صمیمانه تسلیت می گویم و از مسئولان ذی ربط به خصوص وزرای محترم آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می خواهم ضمن رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان با بررسی دقیق علت بروز این حادثه ناگوار، در اسرع وقت نتیجه را به اطلاع مردم بزرگوار ایران برسانند.۱۶:۴۷ تصاویر روند خدمات رسانی به دانش آموزان خدمات رسانی به دانش آموزان حادثه واژگونی اتوبوس در بیمارستان ی شیراز در حال انجام است.2561839 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست2561834 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستبرای مشاهده سایر تصاویر اینجا کلیک کنید.۱۶:۱۸ دانش آموزان هرمزگانی شنبه تشییع می شوند/ اعلام عزای عمومیاستاندار هرمزگان از تشییع دانش آموزان هرمزگانی در روز شنبه خبر داد.1948208 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستجاسم جادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفت دانش آموز هرمزگان به همراه مربیشان شنبه عصر در بندرعباس تشییع خواهند شد.وی بیان کرد: بعد از مراسم تشییع، هر دانش آموز به شهر خودش منتقل خواهد شد.استاندار هرمزگان بیان کرد: روز شنبه عزای عمومی اعلام شده است.۱۵:۴۲ دو دانش آموز مصدوم قطع عضو و یک نفر آسیب نخاعیسخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: ۲ دانش آموز مصدوم در بیمارستان داراب قطع عضو شدند. احمد رضا زاده در گفت و گو با مهر، افزود: طبق آ ین اطلاعات جمع شده در خصوص وضعیت دانش آموزان حادثه دیده در شهرستان داراب، تاکنون ۲ دانش آموز با قطع عضو مواجه شدند.وی ادامه داد: یک دست و یک پا از این ۲ مصدوم قطع شد و یک نفر دیگر نیز دچار آسیب نخاعی شده است.۱۵:۴۰ آموزش و پرورش وارد شیراز شد آموزش و پرورش به منظور عیادت و سرکشی از دانش آموزان هرمزگانی مصدوم شده در حادثه واژگونی اتوبوس وارد شیراز شد.2561824 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستهمچنین مردم شهرستان داراب نیز از صبح امروز برای کمک به مصدومان حادثه، در حال اهدای خون هستند.۱۵:۳۷ کنسرت رضا صادقی در بندرعباس لغو شددر متن پیام رضا صادقی آمده است: «عادت ندارم بر خلاف نگاه قلبم ببینم، با تمام احترام و باور قلبی و اجازه مردم نازنین شهـرم کنسرت امشب رو موکول می کنیم به زمانی دیگر به احترام و هـمدردی با خانواده داغ دیده های حادثه دختران معصوم هـرمزگانی ام. ممنونم از تهیه کنندگان و دست اندرکاران کنسرت امشب که همراه این باور و تصمیم بودن … تمام قلبم برای این دختران پاک و معصوم مچاله شد.»۱۴:۲۵ دادگستری فارس برای حادثه واژگونی اتوبوس پرونده تشکیل می دهد در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.2561785 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستعلی القاصی با بیان اینکه ۵ نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.۱۴:۱۷ کمیسیون عمران مجلس پیگیر حادثه تصادف دانش آموزانرئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیسیون برای رسیدگی به عوامل واژگونی اتوبوس دانش آموزان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی بدون وقفه به کمک مصدومان بپردازند.2270768 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستمحمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس با ورود به این حادثه دل اش علل آن را بررسی و ضمن برخورد با عامل یا عاملان گزارشی به مجلس ارائه می کند.۱۴:۰۹ آمار قطعی فوتی ها ۹ نفر است مدیر کل بحران استانداری فارس از روند درمان مناسب و گسترده دانش آموزان هرمزگانی خبر داد.حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این حادثه ۵ نفر با بالگرد به بیمارستان های شیراز منتقل شدند.وی بیان کرد: بقیه مصدومانی که نیاز به دریافت خدمات درمانی داشتند به بیمارستان های داراب و جنت شهر انتقال یافتند.مدیر کل بحران استانداری فارس آمار قطعی تا این لحظه از کشته شدگان را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: روند درمانی به خوبی و با کیفیت مناسب در حال انجام است و تمام ارگان های مربوطه نیز پای کار هستند.۱۴:۰۲ معاون : با مقصران حادثه برخورد می کنیممعاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: با آموزش و پرورش عازم داراب هستیم تا متوجه شویم که آیا سازمان دانش آموزی از آیین نامه تخطی کرده یا کوتاهی از راننده بوده است.۱۴:۰۱ استاندار هرمزگان عازم داراب شد استاندار هرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی حادثه دیده در سانحه واژگونی اتوبوس، عازم شهرستان داراب در استان فارس شد.۱۳:۲۰ آموزش و پرورش عازم داراب شد آموزش و پرورش، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت برای پیگیری وضعیت دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی عازم داراب شدند.۱۳:۱۷ جزئیات حادثه به روایت قائم مقام سازمان دانش آموزیقائم مقام سازمان دانش آموزی به تشریح جزئیات حادثه ناگوار برای دانش آموزان هرمزگانی در ا ین اردوی امسال این سازمان پرداخت.2561738 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستمحمد علیگو قائم مقام سازمان دانش آموزی با اظهار تاسف از سانحه تصادف اتوبوس دانش آموزی اظهار داشت: قرار بود اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه با جمعیت ۱۰۰۰ نفری از امروز در شیراز برگزار شود که سهم استان هرمزگان حدود ۱۲۰ دانش آموز بوده است.وی درخصوص زمان سانحه تصریح کرد: مقارن ساعت ۴ بامداد یکی از سه اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، دچار سانحه شد و در همان ساعات اولیه، مسئولین سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش استان در محل حادثه حضور پیدا د و جلسه هماهنگی انتقال مصدومین و چگونگی رسیدگی به وضعیت دانش آموزان را بررسی د.علیگو افزود: متأسفانه در این سانحه دل اش۱۰دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند و ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار گرفتند.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.۱۳:۰۸ ویدئو انتقال ۴ تن از مصدومان حادثهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۲:۵۴ پیام تسلیت رئیس مجمع نمایندگان هرمزگانحسین هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در پیامی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در مسیر بندرعباس به شیراز را تسلیت گفت.۱۲:۴۸ اعلام سرعت اتوبوس در زمان حادثهرییس پلیس راه راهور ناجا جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیراز را اعلام کرد و گفت: اتوبوس حادثه دیده مجهز به سامانه سپهتن بود. محمد حسین حمیدی با اشاره به این که اتوبوس حادثه دیده دارای سامانه سپهتن (سامانه نظارت و پایش تردد ناوگان حمل و نقل عمومی) بوده است گفت: برابر اطلاعات این سامانه سرعت اتوبوس در لحظه تصادف ۸۶ کیلومتر بر ساعت و مجاز بوده است.وی افزود: همچنین راننده متوفی این حادثه حدود یک ساعت و نیم رانندگی خود را با اتوبوس آغاز کرده بود ولی به نظر می رسد پیش از حادثه استراحت لازم را نداشته است.وی تصریح کرد: برابر اطلاعات سامانه سپهتن راننده و خودرو مذکور پیش از این تخلف نداشته اند اما برابر اطلاعات دریافتی اتوبوس به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده به پایه پل برخورد و پس از آن به یک طرف واژگون شده است که همین شدت برخورد موجب مرگ ۱۰ تن و مجروحیت ۳۵ تن شده است.۱۲:۴۳ بهداشت عازم شیراز شدمعاون کل وزارت بهداشت، برای پیگیری وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی، عازم شیراز شد.با دستور بهداشت، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.۱۲:۴۰ همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه بسیج شدمدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه دل اش تصادف دانش آموزان هرمزگانی که صبح به وقوع پیوست، بسیج شده است.دانش هاشمی پور که در لحظات اولیه وقوع حادثه عازم منطقه شد، افزود: به دنبال اعلام خبر دل اش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان عضو گروه فرزانگان استان هرمزگان که به منظور شرکت در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بودند، بلافاصله معاونان و کارشناسان اداره کل اموزش و پرورش به محل حادثه اعزام شدند و روند رسیدگی فوری به حادثه دیدگان را دنبال د.۱۲:۳۰ جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوودر تصویری که از سوی پلیس راهور ناجا منتشر شده است جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیراز با سامانه سپهتن مشخص شد.2561645 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۲:۱۸ پیام تسلیت استاندار هرمزگان در پی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی استاندار هرمزگان با صدور پیامی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را تسلیت گفت.دستورات لازم برای بررسی دلایل و همچنین رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه صادر شده و این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان استان پیگیری خواهد شد.۱۱:۳۰ واکنش آموزش و پرورش آموزش و پرورش در پیامی توئیتری ضمن تاکید بر پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگانی از سفر به داراب خبر داد.2561644 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۱:۰۳ جزئیات واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیرازرییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل ٤٥ دانش آموز در شمال استان فارس ۱۱ تن جان باختند.سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ٤:٢٦ بامداد یک دستگاه اتوبوس ولوو با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر شهرستان های رودان و میناب که از بندرعباس به سمت شیراز در حال تردد بود، در محور داراب – بندرعباس واژگون شد.وی افزود: متاسفانه در این حادثه ١٠ تن کشته و ٣٥ تن مجروح شدند که ٢٢ تن از مجروحان س ایی و ١٣ تن بستری شدند که ٣ تن از مجروحان بستری قطع عضو شده اند.رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: برابر گزارشات اولیه ان پلیس راه استان خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.۱۱:۰۰ تصاویری از حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی2561643 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۱:۴۰ اسامی مجروحان حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی اعلام شدحمیدرضا شعبانی گفت:مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار دانش آموزان جان باخته این حادثه تلخ هستند.شعبانی گفت: این حادثه تعداد ۳۴ مصدوم داشت که تعداد ۳ نفر آنها با اورژانس هوایی به شیراز و دو نفر نیز به فسا اعزام شدند.2561735 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیسترئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس اسامی مصدومان این حادثه رابدین شرح اعلام کرد: خانم ها محدثه ذاکری ( اعزام به شیراز)،زینب شبانی – صدیقه صادقی ( اعزام به شیراز)-معصومه کرمی زاده (اعزام به فسا)-محدثه شب راه رجایی( اعزام به شیراز)-فائزه ذاکری -سیده فاطمه وحدانی -لیلا زبردست -زهرا ذاکری -معصومه خادمی پور -صدیقه سولقانی (اعزام به فسا)-آرزو دیدار -ملیکا سالاری -زینب رحیمی -زینب جعفری -فرنگیس خورستان -نیلوفر قائدی -ریحانه بلالی -معصومه محمودی زاده -اسما حسین زاده -زهرا ارجمند -رفیعه سلطانی -طاهره تیما -سارا خادمی -مرضیه -فاطمه عباس زاده -نازنین روستایی -ساجده ذاکری نژاد -انسیه گ اری -راضیه علیزاده – فاطمه داوری -فرخنده محمدی نسب -زینب کریمی -فاطمه .۱۱:۲۷ اورژانس در کمتر از ۶ دقیقه در محل حاضر شدسخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: خودروهای اورژانس در مدت زمان کمتر از ۶ دقیقه در محل حادثه حاضر شدند. احمد رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر یادآور شد: حال ۱۳ نفر از مصدومین مناسب نیست و ۴ نفر از دانش آموزان نیر توسط ۳ بالگرد به شیراز منتقل شدند.۱۱:۰۸ پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس را اعلام کرد پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی را تائید و اعلام کرد.اسامی به این شرح زیر است: مهرنوش ناصری ، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی ، شیدا امانی ، شیوا مبینی ، فاطمه صادقی نسب، زهرا زرنگار، خانم فرهی به عنوان س رست ، حمیدرضا محبت بخش راننده خودرو که در هنگام واژگونی راننده نبوده است.راننده دیگر این حادثه هم اکنون در بازداشت به سر می برد.۱۱:۰۵ محل اسکان خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم است سخنگوی آموزش و پرورش فارس گفت: محل های اسکان در داراب و شیراز برای خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم شده است.حمید شعبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: شورای بحران در آموزش و پرورش فارس تشکیل شده و در اولین اقدام محل اسکان برای خانواده های دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی در شیراز و داراب فراهم شده است.وی ادامه داد: ۴ دانش آموز حادثه دیده به بیمارستان ی و رجایی شیراز منتقل شدند.سخنگوی آموزش و پرورش فارس یادآور شد: گروه های مشاورین به محل حادثه و بیمارستان ها اعزام شدند تا در خدمت خانواده های حادثه دیده باشند.۱۰:۳۹خواب آلودگی علت وقوع حادثه است/ احتمال قطع نخاع برخی مصدومانمدیرکل بحران استانداری فارس گفت: طبق بررسی های به عمل آمده خواب آلودگی راننده علت بروز حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی بوده است.حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حزئیات این حادثه گفت: این اتوبوس حامل ۴۵ نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان مناطق رودان و منیاب استان هرمزگان بوده که برای شرکت در مسابقات فرزانگان و نخبگان عازم شیراز بوده اند.وی بیان کرد: این اتوبوس در جنت شهر داراب واژگون شد که منجر به مرگ ۱۱ تن و مصدومیت مابقی سرنشیان شد.مدیر کل بحران استانداری فارس با اشاره به اینکه ۲۲ نفر به صوت س ایی درمان شدند، افزود: ۱۳ نفر بستری هستند و چهار نفر که حال نامناسبی دارند با بالگرد های جهرم، لار و شیراز به مراکز درمانی شیراز اعزام شدند.2561459 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستوی گفت: چهار نفر از این مصدومان ممکن است قطع نخاع شده باشند.وی با اشاره به اینکه تعدادی از مسئولان برای رسیدگی به وضعیت دانش آموان به داراب سفر کرده اند، افزود: آموزش و پرورش نیز احتمالا برای سرکشی از دانش آموزان به داراب می آید ضمن اینکه معاون درمان علوم پزشکی نیز در این شهرستان حاضر شده و بنده نیز برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان به داراب رفته ام.۱۰:۱۱ تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی به ١١ نفر رسیدمدیر مرکز اورژانس فارس تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی را ١١ نفر اعلام کرد.محمد رضا عالی منش افزود: بلافاصله ١٠ دستگاه آمبولانس اورژانس ١١٥ و پنج دستگاه آمبولانس هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.اولین آمبولانس در مدت زمان ٩دقیقه به محل رسید.۰۵:۴۸ سانحه برای اتوبوس دانش آموزان مین رئیس اورژانس داراب به خبرنگار مهر گفت: این تصادف ساعاتی پیش در حوالی جاده فتح آباد داراب رخ داده است.2561732 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستهادی کشاورز بیان کرد: دانش آموزان أهل میناب و حدودا ١٤ ساله بودند.تعداد ۱۰ دستگاه خودروی امدادی اورژانس، سه دستگاه از هلال احمر و ۲ دستگاه آتش نشانی به منطقه اعزام شدند.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: «مصوبات سفر» این دو واژه برای استان های مختلف پر از معنا است، پر از مفهومی که خیلی از شهرستان های کشور از آن بهره مند شدند. شاید نخستین بار در سفرهای ت نهم و دهم بود که موضوع مصوبات استانی بر سر زبان ها افتاد.آن زمان قرار بود مصوبات این سفرها به داد بیکاری و اقتصاد شهرستان ها برسد. در فارس هم چنین شد، مصوبات سفر در خیلی از ای فارس اعلام می شد و خیلی ها تصور می د با پروژه هایی که در این سفرها به تصویب می رسد گره بیکاری باز می شود.اکنون حدود یک دهه از آن مصوبات می گذرد و در فارس پتروشیمی های داراب، جهرم، فیروزآباد و فسا که روزی کلنگ زنی شده بودند حالا خاک می خورند. مصوبات ت به ت دست به دست شدند و حالا عدم اجرای برخی از آن ها به دغدغه عمومی تبدیل شده است.تاکنون ت تلاش های ناموفقی برای رفع مشکل اجرای این پتروشیمی ها انجام داده است اما دست آ برخی نمایندگان اعلام کرده اند که احتمال وج این چهار طرح از استان فارس وجود دارد؛ موضوعی که میان تایید و تکذیب ها متولیان امر مانده است.کارگرانی که در طرح پتروشیمی داراب فعالیت می د چندی پیش به این موضوع معترض شدند، مردم داراب نیز خواستار ادامه اجرای پتروشیمی ها در فارس است اما گویا هنوز سرنوشت این چهار پروژه در هاله ای از ابهام قرار دارد.کلنگ زنی ۱۰۰ میلیارد تومانیفرماندار شهرستان داراب در گفت وگو با خبرنگار مهر پیرامون آ ین وضعیت پتروشیمی داراب گفت: این پتروشیمی مصوب سال ۸۸ و مربوط به ت اسبق است.عبدالرضا قاسم پور با اشاره به اینکه این پتروشیمی تاکنون فقط ۱۵ درصد پیشرفت داشته، افزود: از زمانی که کلنگ احداث این پتروشیمی در شهرستان داراب زده شد همواره سهامداران موضوعات مختلفی ازجمله مشکل مکان، تأمین آب و ... را برای شانه خالی از تأسیس آن مطرح می د.وی با اشاره به اینکه سهامداران باید پاسخگوی تعطیلی ساخت این پتروشیمی باشند، بیان کرد: مدتی قبل موضوعی مبنی بر مشکل تأمین آب برای این پتروشیمی از سوی سهامداران مطرح شد که به محض عنوان این موضوع اقدامات گسترده ای برای تأمین آب آن انجام شد.فرماندار داراب ادامه داد: طی سال گذشته با توجه به بارش مناسب در شهرستان داراب سد سلمان آبگیری شد، علاوه بر این برای تأمین آب از آبشار فدامی نیز مشکلی وجود داشت که مشکلات مربوط به آن نیز رفع شد.وی با بیان اینکه متأسفانه اخیراً موضوعاتی مبنی بر انتقال چهار پتروشیمی شرق استان به عسلویه مطرح شده است، اظهار کرد: اخیراً گفته اند که ساخت چهار پتروشیمی در شرق استان ازجمله داراب، فسا، جهرم و فیروزآباد مقرون به صرفه نیست و موضوع انتقال آن ها به عسلویه را مطرح می کنند که این امر نگرانی هایی را به همراه داشته است.قاسم پور با اشاره به اینکه برای ساخت پتروشیمی داراب تاکنون ۱۰۰ میلیارد هزینه شده، تأکید کرد: سهامداران این پتروشیمی هرروز موضوع جدیدی برای انتقال آن به عسلویه مطرح می کنند، به عنوان نمونه موضوع خوراک را نیز مطرح کرده اند که این مسئله نیز حل شده و حتی هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است.فرماندار داراب با بیان اینکه سهامداران مدعی شده اند که باید این پتروشیمی ها در کنار دریا باشد، گفت: این در حالی است که قرار بود خوراک پتروشیمی داراب از پتروشیمی فیروزآباد تأمین شود.وی خواستار رفع این مشکل شد و تأکید کرد: مردم داراب برای راه اندازی این پتروشیمی لحظه شماری می د زیرا در اشتغال جوانان تأثیر زیادی دارد ازاین رو ضروری است مسئولان امر این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از انتقال این پتروشیمی ها به عسلویه جلوگیری کنند.رهاورد بی نتیجه ت های مختلف مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای ی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: راه اندازی پتروشیمی داراب از مصوبات سفر ت به استان فارس است که علاوه بر آن در سفر ت اسبق به استان تأسیس سه پتروشیمی دیگر ازجمله فسا، جهرم و فیروزآباد نیز مصوب شده بود.رضا انصاری افزود: یکی از موضوعاتی که سهامداران مطرح می کنند موضوع تأمین آب است که هم سازمان آب منطقه ای استان و هم وزارت نیرو با مکاتبات صورت گرفته برای تأمین آب اعلام آمادگی کرده و مشکلی وجود ندارد.برای پتروشیمی های فارس ۱.۳ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه تامین شده است وی با اعلام اینکه از سوی صندوق توسعه برای این پروژه ۱.۳ میلیارد دلار تأمین شده، اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که از سوی سهامداران مطرح شده تأمین خوراک است که وزارت نفت در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان برای تأمین آن اعلام آمادگی کرده است. مردم داراب در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه در صورت رسیدن پیشرفت این پتروشیمی به بالای ۶۰ درصد خوراک آن تأمین می شود، گفت: اگر پتروشیمی داراب پیشرفت بالای ۶۰ درصد داشته باشد عملیات انتقال خوراک نیز آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی بر سر احداث این پتروشیمی وجود ندارد، تأکید کرد: درخواست مردم شهرستان داراب و زرین دشت این است که پتروشیمی داراب اجرایی شود و قرارگاه خاتم که نمادی برای توسعه کشور و محرومیت ز است مانند همیشه نقش آفرینی کرده و برای تأسیس آن فعالیت خود را شروع کند.انصاری ضمن انتقاد از مطرح شدن موضوع انتقال این پتروشیمی به عسلویه گفت: ادعاهایی مبنی بر رضایت فیروزآباد پیرامون انتقال پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه نیز مطرح شده که این امر جای بررسی دارد.وی ضمن انتقاد از انتقال چهار پتروشیمی شرق فارس به عسلویه گفت: این چهار پتروشیمی متعلق به تمامی استان فارس است زیرا در توسعه استان نقش زیادی دارد ازاین رو از مسئولان درخواست می شود دغدغه توسعه استان را داشته و به این موضوع ورود کنند. داراب و زرین دشت تأکید کرد: بنده به عنوان این موضوع را پیگیری و خواستار آغاز فعالیت سهامداران بر اساس نقشه های معین شده هستم. مردم داراب با تأکید بر اینکه «با هرگونه انتقال و جابجایی پتروشیمی خط اتیلن مرکز مخالف هستیم»، گفت: طبق مطالعه های انجام شده هر چهار خط پتروشیمی باید در مکان های قبلی اجرا شوند.رضا انصاری ادامه داد: اثرات تکمیل این پروژه می تواند برای منطقه بسیار حائز اهمیت باشد.استاندار: به حق مردم فارس رسیدگی شود!در حالی بخشی از مشکلات مربوط به کندی روند اجرای این پروژه ها متوجه ت می شود که استاندار فارس در اظهاراتی گفته است: پتروشیمی های فارس پیشرفت ۲۰ تا ۲۵درصدی داشته و این سبب توقع مردم شده است.محمد علی افشانی با اشاره به جلساتی که با پتروشیمی انجام و مشکلاتی که بررسی شد، گفت: کمبود خوراک و آب از این مشکلات بود که حل شد.وی ادامه داد: اکنون انتقال پتروشیمی به کنار دریا است و اگر اینچنین است چرا از ارز استان فارس استفاده شد و چرا باید حق مردم فارس ضایع شود، باید به این حق مردم فارس رسیدگی شود. پتروشیمی جهرم ۱۰ درصد پیشرفت دارد/ هزینه ۵۰ میلیاردیفرماندار شهرستان جهرم نیز در خصوص پتروشیمی این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: این پتروشیمی تاکنون فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.علیرضا صحرائیان با اشاره به اینکه برای راه اندازی آن تاکنون ۵۰ میلیارد هزینه شده، بیان کرد: سرعت کار بسیار پایین است.وی گفت: پتروشیمی جهرم در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان قرار دارد ازاین رو ازلحاظ موقعیت مکان بسیار مناسبی است.فرماندار جهرم در خصوص انتقال این پتروشیمی به عسلویه اظهار کرد: تاکنون این موضوع به ما ابلاغ نشده و به طور حتم با انتقال آن مخالفیم زیرا راه اندازی این پتروشیمی رونق اقتصادی و توسعه این شهرستان را به همراه دارد.صحرائیان تأکید کرد: شهرستان جهرم ازنظر نیروی انسانی دارای پتانسیل های زیادی است ازاین رو تأسیس پتروشیمی در شهرستان اقتصاد منطقه را دگرگون می کند.درعین حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به عنوان متولی حوزه صنعت استان مدعی است از طرح انتقال چهار پروژه پتروشیمی این استان بی خبر است و می گوید دلیل عقب ماندگی را باید از آن هایی پرسید که ده سال پیش قرارداد بستند.جزئیات گفتگوی مهر با علی همتی رئیس سازمان صنعت و معدن فارس در زیر آمده است:*صحبت هایی مبنی بر انتقال این چهار پتروشیمی مطرح است آیا احتمال وج وجود دارد؟من از این موضوع اطلاع ندارم.*گویا نمایندگان جلسه گرفتند و پیگیری د؟شما اطلاع دارید اما من اطلاع ندارم.*مگر می شود متولی صنعت از این ماجراها اطلاع نداشته باشد؟من را که در جلسات نمایندگان دعوت نمی کنند.* گویا ت و استاندار فارس نیز پیگیری می کنند که این اتفاق نیفتد. برای پتروشیمی داراب ۱۰۰ میلیارد تومان ج شده است؟۱۰۰ میلیارد هزینه شده؟*نشده یا کمتر هزینه شده؟اطلاعات شما دقیق تر از من است.*شما اطلاعاتی به ما بدهید که اگر اشتباه هست بدانیم کجای کار اشتباه بوده و الان وضعیت این طرح ها چگونه است؟این ها طرح است، سرمایه گذار باید بیاید و سرمایه گذاری باید شکل بگیرد بدون پول کار جلو نمی رود، باید خط انتقال توسط ت انجام شود و باید خط اتیلن مرکز در مجموعه مٌهر فعال شود. انی که قرارداد بستند در سال ۸۶ یا ۸۷ یا ۸۸ که الان ۱۰ الی ۱۱ سال است می گذرد باید یک حرکتی همان سال ها انجام می شد که خب انجام نشده است.*طرح که تا یک بخش هایی پیش رفته به صورت مثال در داراب کارگرانی در پروژه ساخت فعالیت داشته اند و حتی به خاطر این موضوعات و احتمال وج معترض شدند.روی زمین کار و چهار تا تیر برق زدن کار پتروشیمی نیست. ما کارمان را در ت و صندوق توسعه انجام دادیم و ۱۳۳۵ میلیون دلار مصوب و مسدود شد اما کننده کار باید پیدا شود. باید خط انتقال شکل بگیرد. منتها هنوز کار پخته نیست و این اصل موضوعی است که می توانم به شما بگویم.اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس مبنی بر اینکه «باید یک حرکتی همان ۱۰ سال پیش انجام می شد که خب انجام نشده» در حالی است که به نظر می رسد ت یازدهم نیز فرصت چهارساله برای پیش بردن این طرح های اقتصادی داشته است و حالا با آغاز ت دوازدهم نیز این زمان برای جبران فرصت سوزی های گذشته فراهم شده است.معطلی این پروژه های مهم اقتصادی طی سال های گذشته نشان می دهد که انداختن توپ تقصیر به زمین یکدیگر و نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت گذشتگان گرهی از این کلاف سردرگم باز نمی کند؛ کلنگ پتروشیمی های فارس بر زمین مانده و هنوز ت نتوانسته مشکل این پتروشیمی ها را حل کند.برآیند این کشمکش ها این است که «فرصت اشتغال زایی مردم طی یک دهه معطل یک تصمیم اجرایی جدی مانده است.»
به گزارش لی بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در اولین هفته مردادماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست های ویژه با محوریت گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر؛ آغاز دهه کرامت؛ سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد؛ برنامه های ویژه اوقات فراغت ک ن و نوجوانان در تابستان در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر ققرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.همچنین معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی از دیگر برنامه های هفته نخست مردادماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.آذربایجان غربیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۳۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی روخوانی و تجوید قرآن کریم۳۱ تیر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی روخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی کاردستی۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومیهنشست مطالعات فرهنگی (ویژه روشندلان)۴ مرداد ساعت۱۵:۳۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش سبک زندگی (ویژه گروه های با نیازهای خاص)۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه مرکزی ارومیهنشست جمع خوانیاز ۳۱ تیر الی ۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومی لاس آموزش کاردستی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیهنشست کتاب­خوان۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ ارومیهنشست کتاب­خوان۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومیهنشست قصه گویی از کتاب «گنجشک کوچولوی ترسو»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومی لاس آموزش نقاشی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومی لاس آموزش خوشنویسی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیهبرگزاری جشن روز دختر بمناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی افق دانش راژان ارومیهنشست جمع خوانی کتاب «علوم پایه برای ک ن»۳ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی یار مهربان قولنجی ارومی لاس آموزش زبان انگلیسی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی یار مهربان قولنجی ارومیهنشست قصه گویی کتاب «کی بود رفت زیر میز؟»۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی گنج دانش شهر قوشچینشست کتاب­خوان۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله شهرستان چالدراننشست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۳۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری شهرستان چالدراننشست قصه گویی کتاب «تخم مرغ خال خالی»۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست کتاب­­خوان با عنوان «کتاب و نشاط» (ویژه ک ن و نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ماکوآموزش کاردستی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ماکوکارگاه نقاشی (ویژه بزرگسالان)۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ما شست قصه گویی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست قصه گویی کتاب «نامه ای برای »۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست جمع خوانی کتاب «بچه ها مواظب باشید» ۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیارنشست قصه گویی با موضوع «همیاری و ایجاد روحیه تعاون»۴ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهرستان نقدهنشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» ۱ مرداد ساعت ۱۶اصفهانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس آموزش نقاشی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست جمع خوانی کتاب «سین سینا معلم می شود»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی امینی شهرضاکلاس نقاشی (ویژه ک ن)۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی امینی شهرضانشست قصه گویی از زندگی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی صدر اسفرجاننشست قصه گویی۳۱ تیر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی صدر اسفرجانکلاس نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست گروه مطالعاتی کتابخانه۲مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست کانون ادبی کهندژ۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» (ویژه ک ن و نوجوانان)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» (ویژه دسالان)۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای درچهنشست قصه گویی + کلاس نقاشی (ویژه ک ن)۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) دینان شهرکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۱ و ۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) دینان شهرمسابقه نقاشی ویژه ک ن عضو کتابخانه با موضوع « رضا(ع)»۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) جوی آباد شهرکلاس آموزش نقاشی۱ و ۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی صادق(ع) جوی آباد شهرکلاس آموزش نقاشی به دسالان۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهرنشست قصه گویی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس «از هم یاد بگیریم» با موضوع آمورش ساخت کاردستی۳۱ تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس رنگ آمیزی برای دسالان۱ مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست «باهم بخوانیم»۱ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست قصه گویی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس نقاشی۱و ۴ مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست «صبح دل انگیز با کتاب»۵ مرداد ساعت۸:۱۵کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردمحفل انس با قرآن کریم (ویژه پسران)۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد شهرنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد شهرکارگاه خلاقیت۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست شاهنامه خوانی (ویژه نوجوانان)۳۱تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست قصه گویی (ویژه دسالان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس «ارزش های زندگی با سر فصل آموزش مهارت های زندگی»۳ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکارگاه آموزشی «خانواده آگاه» (ویژه مادران )۳ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکارگاه معرفی و نقد کتاب۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست «با هم بخوانیم»۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرمحفل انس با قرآن کریم۳۱تیر و ۱مردادکتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس «خلاقیت و نقاشی»۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس اوریگامی۴مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکلاس آموزش نمایش و نویسندگی۲ و ۴ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرنشست قصه گویی۱ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکارگاه آموزش ساخت کاردستی۴ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکلاس رنگ آمیزی۳ مردادکتابخانه عمومی دانش درچهنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه خلاقیت۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه داستان نویسی۱ و ۲ مرداد ساعت ۹اردبیلبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید حسین اسدی شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی میرزاقاسم پریخانی شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروفسور محبوب شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعینکلاس خطاطی۲مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعینکلاس قصه گویی برای ک ن۵مرداد ساعت ۱۱کتابخانه حبیب الله ی نمیننشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» در بخش کودک۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ نمینمسایقه نقاشی ویژه دهه کرامت در بخش کودک۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی وحدت نمیننشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادمسابقه نقاشی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» در بخش کودک۴مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ» در بخش کودک۳مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «حرفه ای»۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدرجایی پارس آبادنشست معرفی و جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۳مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ» در بخش کودک۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آبادنشست کتاب خوان۴مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهریار کوثرایستگاه نقاشی به مناسبت دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کبیر کوثرنشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه رضا(ع) برای بچه ها» در بخش کودک۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی بخش فیروز کوثرنشست کتاب خوان در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی روستای زرج آباد کوثرنشست جمع خوانی کتاب «پنجشنبه فیروزه ای» (ویژه نوجوانان)۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی روستای آراللوی شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «راه زندگی»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نیار شهرستان اردبیلمسابقه نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی روستای ثمرین شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «کنترل خشم در خانواده»۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «پرنده گان آهنی» (ویژه ک ن و نوجوانان)۵ مرداد ساعت ۱۰البرزبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی آیت اله طالقانی کرجکلاس نقاشی۲مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ا هرا (س) کرجکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ا هرا (س) کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی معین کرجکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس روخوانی قرآن۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرجنشست کتابخوان۲مردادماه ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه حلیکلاس نقاشی و خلاقیت۲مردادماه ساعت۱۲فرهنگسرای غدیر کرجکارگاه جمع خوانی۳مردادماه ساعت۱۶کتابخانه عمومی علی (ع) کرجکلاس کاردستی۲مردادماه ساعت۱۱کتابخانه عمومی علی (ع) کرجنشست کتاب خوان۴ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجنشست کتابخوان۵مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس کاردستی۵مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر ماهدشت کرجکلاس کاردستی۵ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهاردکانون ادبی شعر۴ مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا (ع) اشتهاردکلاس قرآن خواهران۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه ک ن۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه ک ن۴مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه بزرگسالان۱مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس خوشنویسی۱مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس خوشنویسی۳مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس نقاشی۳ مردادماه ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس خوشنویسی۳مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس خوشنویسی۴مردادماه ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی ویژه ک ن۱ مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی ویژه ک ن۲ مردادماه ساعت۱۳کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس حافظ شناسی۴مردادماه ساعت ۱۴کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست مثنوی خوانی۴ مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست شاهنامه خوانی۵ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکانون ادبی شعر و داستان۱ مردادماه ساعت۱۴ایلامبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی کبیر آبدانانمسابقه کتابخوانی مکتوب۶ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی کبیر آبداناناهداء کتاب کودک در محل به مناسبت سالروز اولین بعد از انقلاب۶ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی رضا(ع) مهراننشست معرفی و جمع خوانی کتاب ویژه دختران عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) مهرانمسابقه «بهترین جمله» (ویژه روز دختر)۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رضا(ع) مهراننشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سجاد(ع) صالح آبادنشست کتاب خوان ویژه دختران به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلامنشست کتاب خوان به مناسبت ولادت حضرت معصومه(ص) وروز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامرضاخان ارکوازی ایلامنشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی زیدبن حمزه روستای زرانگوش شهرستان بدرهنشست کتاب خوان به مناسبت دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر سرابلهنشست قصه گویی + بازدید جمعی از دانش آموزان دختر مدارس سرابله از کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شهر شبابنشست معرفی کتاب + بازدید جمعی از دانش آموزان دختر مدارس شهر شباب از کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فردوسی هلیلانمسابقه نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۰بوشهربرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی ی هسته ای تنبککلاس آموزش اریگامی و نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگ کنگانکلاس تجوید و روانخوانی قرآن کریم۲ و ۴ مرداد ساعت ۱۸:۰۰کتابخانه عمومی غدیر کنگانکلاس نقاشی ویژه ک ن۳۱ تیر و ۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی غدیر کنگاننشست جمع خوانی با موضوع شخصیت حضرت معصومه(س) (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی کنگانکلاس آموزش نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی کنگاننشست جمع خوانی با موضوع دهه کرامت۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموجنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه شهید عباس فقیه چارکنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبهنشست کتاب خوان۱مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۳۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه بزرگسالان)۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس خوشنویسی با خ ر۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه بزرگسالان)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس خوشنویسی با خ ر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس کاردستی۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرنشست قصه گویی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویل بوشهرنشست قصه گویی (ویژه ک ن و نوجوانان)۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویل بوشهرکلاس آموزش نقاشی (ویژه دسالان)۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرکلاس آموزش کاردستی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرنشست قصه گویی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست جمع خوانی شاهنامه۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست مشاعره۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست قصه گویی۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرکلاس آموزش نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چا وتاه بوشهرنشست جمع خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه(س) ۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهرکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهرنشست کتاب خوان۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۳۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویهمسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی خلیج فارس عسلوی انون ادبی خلیچ فارس۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید قنبری بیدخونمسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهرجمنشست جمع خوانی۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهرجمکارگاه اریگامی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید محسنی شهر انارستاننشست جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمککارگاه نقاشی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران سمل نشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بنه گز نشست کتاب خوان۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه بنه گزویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بنه گزکلاس قصه گویی و جمع خوانی۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتکلاس قصه گویی (ویژه دسالان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتجشن ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتنشست جمع خوانی۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلمنشست کتاب خوان۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلمنشست جمع خوانی کتاب «دیلم»۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) دیلمنشست کتاب خوان (ویژه عموم علاقه مندان کتاب و کتابخوانی)۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامریجشن گرامیداشت روز دختر + نشست کتاب خوان + نشست جمع خوانی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بندر بوالخیرنشست جمع خوانی کتاب «داستان هایی از زندگی جعفر صادق(ع)»۳۱ تیر ساعت ۱۰چهارمحال و بختیاریبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی مصلی شهر شست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۳۱ تیر ساعت۱۰کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس نقاشی۳۱ تیر ساعت۱۵کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست کتاب­­خوان ویژه نوجوانان با محوریت زندگی صادق(ع)۳۱ تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارساننشست جمع خوانی کتاب «صبح ساحل: حوادث عصر صادق(ع)»۳۱تیر ساعت۱۵کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر فارساننشست جمع خوانی کتاب «صبح ساحل: حوادث عصر صادق(ع)»۳۱ تیر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «سبد سبدآرزو: قصه هایی از صادق(ع)»۳۱تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگانجلسه انجمن شعر۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۱مردادکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه فارساننشست جمع خوانی کتاب «مرد صادق: حضرت جعفر صادق(ع)»۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان شهرستان فارساننشست جمع خوانی کتاب «سبد سبدآرزو: قصه هایی از صادق(ع)»۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «تخم مرغ خال خالی»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردتقدیر از دختران کتابخوانِ کتابخانه به مناسبت روز دختر۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست شاهنامه خوانی۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان۲ مردادکتابخانه عمومی مولوی شهرکردکانون ادبی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس نقاشی۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه شهرستان بروجننشست نقد و بررسی کتاب۲ مردادکتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست «عصر شعر»۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «در حریم حضرت معصومه(س)»۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجننشست جمع خوانی۳مردادکتابخانه عمومی شهید صدوقی شهرفرادنبه بروجننشست شاهنامه خوانی۳مردادکتابخانه عمومی حافظ شهر شست قصه خوانی در بخش کودک با موضوع «روز دختر»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست مثنوی خوانی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهر سابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر اردلنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دهخدا کیان شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگمسابقه تهیه رو مه دیواری با موضوع آزاد (ویژه ک ن و نوجوانان)۳ مردادکتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر ناغان کیارکلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ایثار روستای سرتشنیز کیارمسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «کاش ترا می دیدم» به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) با حضور جمعی از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان۴ مردادکتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر فارسانمسابقه نقاشی به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی شهر گهرو کیارنشست جمع خوانی با موضوع حضرت معصومه(س) با حضور اعضای نوجوان کتابخانه۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک اردلنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهر شست انجمن داستان نویسی۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهرکردکارگاه کاردستی (ویژه نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد شهرستان شهرکردکلاس مشاوره کنکور۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی چالشتر شهرستان شهر شست کانون ادبی سپیدار۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی چالشتر شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «خداحافظ درختان سرو»۴ مرداد ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شهرکردشهرستان شهرکردایستگاه نقاشی با موضوع زندگانی حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجننشست جمع خوانی۴ مردادکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگمسابقه حفظ قرآن کریم به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) (ویژه ک ن)۴ مردادکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگانکلاس قصه گویی برای ک ن۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگاننشست جمع خوانی کتاب «آشنایی با دفاع مقدس»۴ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۴ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست قصه گویی از کتاب «راز سیب سرخ»۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۵ مردادکتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجنکلاس تفسیر قرآن کریم۵ مردادکتابخانه عمومی بقیه الله(عج) شهر بلداجی بروجنکلاس قصه گویی۵ مردادکتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه شهرستان اردلنشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهر شست کتاب­خوان با موضوع حضرت معصومه(س)۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بعثت فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس «مهارت های زندگی»۵ مرداد ساعت ۱۰ اسان جنوبیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی ۹دی بیرجندنششت جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسنشست کتاب خوان ویژه روز دختر در پارک بانوان فردوس۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسنشست قصه گویی و ایستگاه نقاشی۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسمسابقه معرفی کتاب «من زنده ام»۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست قصه گویی و معرفی کتاب با حضور جمعی از ک ن مهد کودک حسن مجتبی(ع)۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست کتاب خوان (ویژه روز دختر)۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست معرفی و جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیانمسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیاننشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیانمسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان شهرستان درمیاننشست معرفی کتاب «سبزتر از بهار» ۲ مرداد ساعت ۱۴کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان شهرستان درمیاننشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) و بچه ها»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیانمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست شعرخوانی۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست قصه گویی۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست جمع خوانی۳مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ شهرستان نهبنداننشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف شهرستان نهبنداننشست قصه گویی۱ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشهمسابقه نقاشی با موضوع «خواهر خوب من»۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشه نشست معرفی و جمع خوانی کتاب«بانوی ملکوت»۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیش لاس آموزش کاردستی۳۱ تیر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیش لاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشهمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهنشست کتاب خوان ویژه دختران۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۵ مرداد ساعت۱۰ اسان رضویبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جامنشست قصه گویی با موضوع دهه کرامت۳ مردادکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جاممسابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جامنشست قصه گویی به مناسبت روز دختر۱ مردادکتابخانه عمومی ت باجگیران قوچاننشست قصه گویی به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چنارانمراسم تقدیر از اعضای دختر کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت گنابادکلاس آموزش نقاشی روی کاغذ۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدختکلاس آموزش نقاشی روی سفال ۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدختکلاس بازی و کاردستی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ابدی گنابادنشست کتاب ‎خوان۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملامحمد جعفر طبیب بیلندیجشن روز دختر ویژه اعضای کتابخانه۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقابنشست کتاب خوان۳مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد شهرستان خوشابنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۸ اسان شمالیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید مطهری ج مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری ج مسابقه کتابخوانی با موضوع دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری ج مراسم تقدیر از اعضایی که نامشان معصومه است «به مناسبت میلاد حضرت معصموه(س) و روز دختر»۳ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی علی(ع) شیروانکارگاه نویسندگی با موضوع «در مورد حضرت معصومه(س) چه می دانید؟»۱ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی علی(ع) شیروانبرگزاری گروه مطالعاتی در مورد حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) شیرواننشست جمع خوانی زندگی حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) روستای خیر آباد شهرستان فاروجنشست قصه گویی۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی صادق(ع) روستای خیر آباد شهرستان فاروجنشست تقدیر از دختران برتر کتابخوان عضو کتابخانه۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی برادران قربانی روستای سه گنبد شهرستان فاروجنشست معرفی کتاب۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست جمع خوانی ۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا(س) روستای نجف آباد شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب «حضرت معصومه(س) و زندگی»۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروجنشست شعر خوانی۳ مرداد ساعت۱۲خوزستانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید حداد عادل شهرستان آبادانکلاس نقاشی ویژه ک ن۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان آبادانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدمدنی شهرستان آغاجارینشست جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدمدنی شهرستان آغاجارینشست قصه گویی ویژه روز دختر و تجلیل از دختران فعال عضو کتابخانه۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی شهرستان ایذهنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صدوقی قلعه تل شهرستان باغملکنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نبوت هپرو شهرستان باغملککلاس نقاشی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملکنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملککلاس قصه گویی برای ک ن در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای ابوالعباس شهرستان باغملکنشست قصه خوانی با زبان ک نه در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای ابوالعباس شهرستان باغملکنشست قصه گویی و قصه خوانی با موضوع و حجاب۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صبای واجل شهرستان باغملککارگاه ساخت سرگرمیهای آموزشی با مواد دور ریختنی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی صیدون شهرستان باغملککلاس آموزش سوره های قرآنی در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی ملاثانی شهرستان باوینشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهرستان باوینشست قصه گویی در بخش کودک۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه هدایت الله جدبابایی شهرستان بهبهانکلاس نقاشی کودک با موضوع حجاب و ۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه حاج یوسف بهبهانی شهرستان بهبهاننشست ادبی و شعر خوانی همراه با نقد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه آیت الله وحید بهبهانی شهرستان بهبهاننشست جمع خوانی کتاب ویژه ک ن۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهرستان بهبهاننشست روخوانی کتاب همراه با نقاشی با محوریت حجاب و ۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدی لاس آموزش قرائت قرآن کریم (ویژه نوجوانان)۱مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست تخصصی ویژه کتابداران شهرستان حمیدیه۳ مرداد ساعت۸کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست شاهنامه خوانی در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرمسابقه نقاشی۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرکلاس زبان انگلیسی۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرمسابقه نقاشی ک ن با موضوع و حجاب۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس نقاشی ک ن با موضوع روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس «زبان ک ن» برای مادران۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس خوشنویسی۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهرستان مشهرمسابقه نقاشی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عارف دزفولی شهرستان دزفولنشست قصه خوانی ویژه نوجوانان۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید زمانی شهرستان دزفولنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بوعلی سینا شهرستان دزفولجشن دختران به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولنشست جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولکلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن (ویژه نوجوان)۵ مرداد ساعت ۶کتابخانه عمومی آیت الله قاضی شهرستان دزفولمراسم اهداء جوایز به دختران عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی آیت الله قاضی شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی نیایش توحید شهرستان دزفولمسابقه نقاشی برای اعضای کودک ۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی نیایش توحید شهرستان دزفولنشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» ۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم برای دسالان۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولمسابقه نقاشی با محوریت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی برای ک ن۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس قصه گویی برای دسالان۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (ویژه بانوان)۲ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی ویژه کودک و نوجوان۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولنشست قصه گویی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولجشن میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن (ویژه کودک و نوجوان)۴ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی آزادگان شهرستان دزفولنشست قصه خوانی۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آزادگان شهرستان دزفولمسابقه نقاشی ک ن با محوریت روز دختر۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولنشست قصه گویی کتاب «مداد رنگی های من»۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش کار دستی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترنشست جمع خوانی۲مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیات شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی و کارگاه کاردستی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی کارون شوشترنشست قصه خوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ شوشترنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی توحید مهدی آباد شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی توحید مهدی آباد شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام دشت بزرگ شهرستان گتوندمراسم گرامیداشت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه روستایی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی و تقویتی دروس مدرسه۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش عروسک سازی و خلاقیت کودک۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش تجوید و تفسیر و روانخوانی قرآن کریم۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش عروسک سازی در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش تجوید و تفسیر و روانخوانی قرآن کریم۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش خوشنویسی۳۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش نقاشی برای کودک۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش سیاه قلم برای کودک۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش کار دستی با وسایل دور ریختنی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوندکارگاه آموزشی حجاب و به مناسبت تولد حضرت معصومه (ص) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوندنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حکیم طوس لالیکلاس آموزشی با موضوع اعتیاد۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قیصر امین پور لالینشست جمع خوانی قصه های شاهنامه۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستاننشست شاهنامه خوانی۱ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش خط تحریری ویژه کودک۱مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش شاهنامه خوانی و نقالی ویژه ک ن۲مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش نقاشی خلاق ویژه ک ن۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش نقاشی روی بوم۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش خط تحریری ویژه کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزش نویسندگی ویژه ک ن۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانشست نقد و رونمایی از مجموعه شعر تندیس۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزشی اصول و روش های جست و جوی اطلاعات۴ مرداد ساعت ۱۴کتابخانه مرکزی استان خوزستاننشست قصه گویی (ویژه ن نایان)۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه ویژه قصه گویی ویژه ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه خلاقیت ویژه ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات علمی۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه مرکزی استان خوزستانویژه برنامه ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر (ویژه بخش کودک)۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی موعود مسجد سلیماننشست آشنایی با زندگی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی گنجینه بخش گلگیر شهرستان مسجد سلیماننشست قصه خوانی برای ک ن۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی میرزای بختیاری شهرستان مسجد سلیمانکلاس آموزش کاردستی (ویژه دسالان و ک ن)۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری شهرستان مسجد سلیمانمسابقه نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی متین مسجد سلیماننشست جمع خوانی کتاب «فرزندان ما جواهرند ولی ما آهنگریم»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هفت شهیدان شهرستان مسجد سلیمانکارگاه تهیه رو مه دیواری با محوریت زندگانی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدان هفتکلنشست شعر خوانی در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۷کتاخبانه عمومی شهیدان هفتکلنشست قصه خوانی۵مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرمسابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرنشست نقد و بررسی کتاب «درّ و ?
۱۵ حقیقت جالبی که در مورد «باب راس»، مجری و هنرمند محبوب برنامه «لذت نقاشی» نمی دانستیدهمه باب راس را می شناسند و هنر او را نمی توان در دنیای نقاشی نادیده گرفت. اما آیا چیزی بیشتر از هنر شگفت انگیزش در مورد او می دانید؟ باید بدانید که علی رغم بیش از یک دهه حضور در برنامه های تلویزیونی و فراوانی ویدیوهایش در دنیای اینترنت، این نقاش برجسته با ظاهر عجیبش چیزهای زیادی برای قایم دارد. شهرت او با برنامه ی «لذت نقاشی» در شبکه ی پی بی اس چنان بالا گرفت که یک بار رو مه ی نیویورک تایمز وی را مشهورترین نقاش بعد از پیکاسو نامید. این نقاش و چهره ی تلویزیونی فقید علاوه بر این که در برنامه هایش از شوخی های بسیار جالبی استفاده می کرد در زندگی شخصی اش خارج از فضای نقاشی نیز انسان دوست داشتنی بوده است. شاید یادتان باشد که همیشه درخت هایی که می کشید را «درخت های کوچک خوشحال» خطاب می کرد. باب راس با جمله های نغز خود مانند جمله ی معروف و طعنه «این یک درخت کج و معوج است، بهتر است آن را به واشنگتن بفرستیم» یا دیدگاهش در مورد هنر آبستره کو جمله ی معروفش در این حوزه «اگر چیزی بکشم نمی خواهم مجبور باشم توضیح دهم که چه کشیده ام» یا جمله ی «ما اشتباه نمی کنیم، فقط اتفاقات خوشحال کننده را رقم می زنیم» یک هنرمند شوخ طبع و فوق العاده بود. در ادامه ی این مطلب می خواهیم حقایقی را در مورد این هنرمند و نقاش فقید به شما بگوییم که تا بحال نمی دانستید. ۱۵- باب راس بزرگ یک انگشت نداشت
15-bob-ross-missing-finger-w700 شاید باور نکنید اما باب راس در دوران کودکی به پدر نجارش کمک می کرد و در این کار تبحر خاصی داشت. اما شاید با خود فکر کنید که چه دلیلی داشت باب راس با چنین پیشینه ای به جای نجاری به سراغ نقاشی برود. بدون شک این تغییر حرفه بی دلیل نبوده است. باب در کودکی در هنگام کار با اره قسمتی از انگشت اشاره ی دست چپ خود را از دست داد. اما این موضوع باعث نشد که باب راس از هدفش دست بردارد و این انگشت بریده شده مانع موفقیت وی گردد. البته بسیاری از تماشاگران برنامه ی «لذت نقاشی» اصلا متوجه این نقص بدنی در باب راس نشده اند زیرا باب انگشتش را معمولاً پشت تخته ی رنگ آمیزی اش پنهان می کرد. نکته ی جالب این که اولین انی که متوجه انگشت باب شدند دوستان او در نیروی هوایی بودند که اصلا از برنامه ی او اطلاعی نداشتند و هنگامی که به طور ناگهانی شاهد پخش برنامه ی او از شبکه ی پی بی اس بودند تنها با انگشت قطع شده اش او را شناختند. ۱۴- باب راس گروهبان نیروی هوایی بود
14-bob-ross-air-force-w700 باب راس یک میهن پرست واقعی بود و وقتی که از او خواسته شد به آلاسکا برود بی درنگ پذیرفت. وی در سال ۱۹۶۱ برای خدمت سربازی وارد نیروی هوایی ایالات متحده شد و در مدت ۲۰ سال خدمت خود به درجه ی سرگروهبانی در نیروی هوایی رسید و برای آ ین بار در کلینیک ایلسون در پایگاه نیروی هوایی در آلاسکا خدمت کرد. در کمال تعجب همین حضور او در بود که باعث شد وی شخصیت آرامی داشته باشد. وی در یکی از مصاحبه های خود در این مورد چنین گفته است:” من ی بودم که شما را مجبور می کرد دستشویی را تمیز کنید، رختخوابتان را مرتب کنید، ی که موقع دیر حاضر شدن بر سر شما فریاد می زد. این کار باعث می شد که شما شخصیت جدی و خشنی داشته باشید. و من از چنین شخصیتی خسته شده بودم بنابراین به خودم قول دادم که اگر روزی از شغلی که داشتم کناره گیری دیگر مثل سابق نباشم”. ۱۳- یکی از شاگردانش او را وارد دنیای تلویزیون کرد
maxresdefault-w700 زمانی که باب راس در نیروی هوایی خدمت می کرد برای ب درآمد بیشتر در یک رستوران به عنوان گارسون نیز مشغول به کار شد. در ی که خوابش نمی برد به تماشای تلویزیون می پرداخت و برنامه ی «دنیای جادویی نقاشی روغنی» (the magic world of oil painting) با اجرای بیل ال اندر ساخت شبکه ی پی بی اس یکی از برنامه های مورد علاقه ی وی بود. در این برنامه ی با بودجه ی نسبتاً کم ال اندر با شوخ طبعی و جذ ت غیرطبیعی و فوق العاده ی خود نقاشی را به بینندگان برنامه یاد می داد. در آن زمان راس از قبل وارد دنیای نقاشی شده بود و از تکنیک های ال اندر نیز استفاده می کرد. این موضوع باعث شد که با ال اندر دوست شود و بعد از بازنشسته شدن ال اندر، جای او را در کلاس هایش بگیرد. در یکی از این کلاس ها بود که راس و آنت کوالسکی با هم آشنا شدند. پسر کوالسکی با مرگی تراژیک از دنیا رفته بود و همین موضوع باعث شد که آنت به افسردگی شدیدی مبتلا شود. وی نیز به برنامه ی «دنیای جادویی نقاشی روغنی» علاقه داشت و به همین دلیل همسرش او را در یکی از کلاس های آموزشی ال اندر اسم نویسی کرد اما در نهایت وی با یک مرد مو فرفری جالب دیگر در سر کلاس مواجه شد. وقتی که راس شروع به صحبت نمود، تمامی حاضرین کلاس از جمله آنت کوالسکی شیفته ی طرز برخورد آرام و صدای هیپنوتیزم کننده ی او شدند. کوالسکی همان روز با وی قرارداد امضا کرد و مدیریت برنامه های او را به عهده گرفت. راس به سرعت همراه با کوالسکی تور آموزشی خود در سراسر کشور را راه اندازی کرد تا اینکه کوالسکی وی را به یکی از دوستانش که در شبکه ی پی بی اس فعالیت می کرد معرفی نموده و برنامه ی «لذت نقاشی» (the joy of painting) شکل گرفت. ۱۲- باب راس از مدل موهای خود بیزار بود
04bobross-superjumbo1-w700 نقاشی تنها چیزی نیست که باب راس به خاطرش مشهور بود. مدل آفریقایی موهایش نیز سهم زیادی در شهرت او داشت اما نکته ی جالب این که وی نه تنها از مدل موهای خود خوشش نمی آمد بلکه از آن نیز بیزار بود. قبل از این که راس به یک نقاش معروف و چهره ی تلویزیونی مشهور تبدیل شود وی یک نقاش بسیار ساده بود که زندگی محقرانه ای داشت. وی با همسرش در یک خانه ی کاروانی زندگی می کرد و تکنیک های نقاشی بیل ال اندر را به شکل تورهای آموزشی در سراسر کشور به مشتاقان یاد می داد اما کلاس های آموزشی او معمولاً خالی از شاگرد بود. به همین دلیل وی به همسرش گفت که این کار را برای ی ال ادامه می دهد و اگر موفقیت آمیز نبود به آلاسکا باز خواهند گشت. وی در این دوره چنان به دنبال تامین هزینه های زندگی خود و همسرش بود که اصلاح موی سر یک هزینه ی اضافی و لو برای وی به شمار می آمد. بنابراین موهایش را فر کرد و به این ترتیب می توانست پول هایش را صرف اموری مهم تر از کوتاه نمودن مو د. اما شرایط زندگی او به سرعت تغییر کرد و در پایان همان سال و خط تولید رنگ ها و رنگ موهای مخصوص خودش را داشت و بخش زیادی از این شهرت و موفقیت را مرهون موهای فرفری خود بود. بنابراین اگر چه علاقه ای به مدل آفریقایی و فر موهایش نداشت اما آن را حفظ کرد. ۱۱- به گفته ی ش باب به وی خیانت کرده است
11-bob-ross-bill-alexander-w700 بیل ال اندر چهره ی خود را به عنوان یک «نقاش خوشحال» تثبیت کرده بود و میلیون ها بیننده داشت و کلاس هایش نیز پر از شاگرد بود. اما بعد از مدتی مجبور شد باب راس را جایگزین خود در کلاس های آموزش نقاشی اش کند. وقتی که راس به شهرت رسید این دو با هم در یک آگهی تبلیغاتی حاضر شدند که در آن ال اندر به شکل نمادین قلم نقاشی اش را به راس می داد و همه چیز خوب و دوستانه به نظر می رسید. بعد از این که راس به شهرت جهانی دست یافت، ال اندر که تا آن زمان «نقاش خوشحال» نام داشت به نقاش عصبانی تبدیل شد و ادعا کرد که راس به او خیانت کرده و در واقع سبک نقاشی ابداعی او را یده است هرچند که راس بارها در برنامه ی خود اذعان می کرد که شاگرد بیل ال اندر بوده و تکنیک های خود را از او یاد گرفته است. بعد از این ناراحتی ها این دو ارتباط چندانی با هم نداشتند. ۱۰- باب راس بیش از ۳۰٫۰۰۰ تابلو نقاشی کشیده است
13-bob-ross-behind-the- era-w700 هیچ نمی داند که باب راس دقیقاً چند نقاشی کشیده اما می توان ادعا کرد که وی ده ها هزار تابلو نقاشی را با دستان هنرمندش نقاشی کرده است. برنامه ی «لذت نقاشی» بیش از ۳۱ فصل پخش شد که تعداد اپیزودهای آن از ۴۰۳ عدد فراتر می رفت. باب راس در ۳۸۱ اپیزود نقاشی کرده است و هر بار از هر تابلو سه نسخه نقاشی می کرد.اولین تابلو را برای راهنمایی و به صورت سرسری می کشید. تابلو دوم آنی بود که در طول پخش برنامه می کشید و سومین تابلو را نیز برای مجموعه کتاب هایش با عنوان «how to» می کشید که معمولا عکاسی پشت سر او قرار می گرفت و همزمان که راس نقاشی می کشید از او ع می گرفت. تا این جا می توان نقاشی های او را ۱٫۱۴۳ شمارش کرد. حالا نوبت نقاشی های شخصی وی می رسد. متاسفانه تعداد این آثار مشخص نیست زیرا خود راس هیچ آماری در مورد آن ها ارائه نداده است. وی بسیاری از آثارش را هنگامی که در نیروی هوایی حضور داشت به فروش رسانده بود. بدون شک در دوران کلاس های آموزشی نیز تابلوهای زیادی برای شاگردانش کشیده است. بسیاری از آثارش را نیز به دیگران تقدیم کرده و برخی دیگر نیز جزو طرح های آزمایش و ازمون و خطای وی بوده اند. در نهایت می توان تابلوهای او را بیش از ۳۰٫۰۰۰ مورد برآورد کرد. برای مقایسه باید بدانید که ونسان ون گوگ در تمام طول عمرش تنها ۹۰۰ تابلو نقاشی کشیده بود. ۹- باب راس یک فصل کامل را تنها در دو روز برداری می کرد
bobearly1_wide-f0fae2126b4eec1ce1ee0e4e61223fbd1756f617-w700 باب راس در طول دوران خدمتش در نیروی هوایی ایالات متحده در هنگام ناهار دو نقاشی می کشید و این موضوع اصلاً مبالغه نیست. وی از هر چیزی برای نقاشی کشیدن استفاده می کرد حتی قسمت داخلی تشت های قدیمی شستشوی سنگ طلا. حتی زمانی که مشغول خوردن ساندویچ بود نیز نقاشی می کشید و همان روز در بازارهای توریستی محله آن ها را به فروش می رساند. با ترکیب روش منحصر به فرد خود و تکنیک های بیل ال اندر، باب راس موفق شد روشی بسیار سریع را برای نقاشی ابداع کند. در واقع او هر فصل از برنامه ی «لذت نقاشی» را تنها در دو روز یا کمی بیشتر برداری می کرد. اگر چه هر فصل تنها شامل ۱۳ اپیزود بود اما برداری همین مقدار تنها در دو روز و تهیه ی ۳ نسخه از هر تابلو کار فوق العاده ای به نظر می رسد که تنها باب راس قادر به انجام آن بود. وی با همکاران و تیم کاری خود رابطه ی بسیار صمیمانه و دوستانه ای داشت و مسئولیت کنترل تمامی بخش های برنامه را خود بر عهده می گرفت. رکورد آن ها برداری ۸ اپیزود در یک روز بود. ۸- مردم با تماشای برنامه ی او به خواب می رفتند
1-w700 شاید فکر کنید که باب راس برای کشیدن چنین نقاشی های سریعی آن ها به مدت طولانی حتماً باید از مواد نیروزا یا دستکم نوشیدنی های کافئین دار و انرژی زا استفاده می کرده است اما در واقع این چنین نبود. شیوه ی نقاشی راس چنان آرام و تعمقی بود که خیلی راحت تماشاگران را به خواب فرو می برد. بیش از ۹۰ درصد از طرفداران هنگام پخش برنامه ی «لذت نقاشی» در واقع نقاشی نمی د و تنها دلیلشان برای تماشای برنامه تنها خود باب راس بود زیرا به آن ها آرامش خاصی می داد و از گفتن این موضوع به خود باب راس نیز ابایی نداشتند. باب راس خود گفته است که بارها نامه های متعددی را از طرفداران خود دریافت کرده که در آن ها نوشته شده بود در هنگام پخش برنامه ی «لذت نقاشی» آن ها راحت تر به خواب می روند. باب راس نیز حتی برای یک لحظه این آرامش بخشی را از طرفداران خود دریغ نکرد. شاید بسیاری از طرفداران ریزبین و تیز این برنامه متوجه شده باشند که با پخش بیشتر و بیشتر این برنامه، باب راس نیز آرام تر و ت تر و حرکات و حرفهای او و در کل شیوه ی اجرای برنامه اش آرامش بخش تر از قبل می شد. حتی امروزه نیز بسیاری از افراد ادعا دارند که برای حل مشکل بی خو خود برنامه ی «لذت نقاشی» را تماشا می کنند. اگر چه طرفداران پروپاقرص و دائمی این برنامه بعد از مدتی به تن صدا و لحن باب راس و فضای کلی برنامه عادت کرده و این موضوع باعث آرامش داشتن در هنگام تماشای برنامه شده بود اما می توان این موضوع را نیز یکی از همان «اتفاقات کوچک خوشحال کننده» ی مورد نظر باب راس دانست. ۷- دنیای اینترنت نیز همچنان از طرفداران باب راس پر است
big_1449602256_image-w700 بیش از دو دهه از مرگ باب راس می گذرد اما گویی دنیای اینترنت مرگ او را باور نکرده است. باب راس را باید یکی از چهره های مشهوری دانست که هنوز تقلیدهایی از وی در دنیای اینترنت وجود دارد. حتی برخی از سایت های پخش زنده برنامه های باب راس را دوباره و دوباره پخش می کنند. ۶- او یک بار یک نقاشی را تنها با رنگ خا تری کشید
6-bob-ross-grey-painting-w700 باب راس ارتباط بسیار صمیمانه و با طرفدارانش داشت و اگر یکی از آن ها برای مدتی به وی نامه نمی نوشت باب راس خود جویای حال وی می شد. اگر در طول دوران تعطیلات سال نو ی برای وی پیام تبریکی می فرستاد، باب راس با یک نقاشی جواب او را داده و از وی تشکر می کرد. یک بار یکی از طرفدارانش در نامه ی خود به باب راس گفته بود که به دلیل کوررنگی قادر به نقاشی نیست و باب راس در جواب یک اپیزود از برنامه ی خود را به کشیدن نقاشی تنها با رنگ خا تری اختصاص داد که در آن از سایه های قهوه ای، آبی و سفید به نحو ماهرانه ای استفاده شده بود. باب از طرفداران شعار «هر ی می تواند نقاشی بکشد» بود و اجازه نمی داد ی بر خلاف این شعار فکر کند. علاوه بر این همیشه می گفت هر ی به یک دوست نیاز دارد. ۵- باب راس هیچ گاه چهره ی انسان ها را نقاشی نکرد
37c4ceba00000578-3767827-image-a-26_1472674760784-w700 اگر از طرفداران برنامه های «لذت نقاشی» بوده باشید متوجه شده اید که او به ندرت از کلبه در نقاشی هایش استفاده می کرد و اگر کلبه نیز می کشید فاقد دودکش بود. این موضوع اتفاقی نبود زیرا باب راس هیچ وقت علاقه ای به نقاشی انسان نداشت و هیچگاه دوست نداشت در نقاشی هایش ردی از انسان یا آثار او وجود داشته باشد. بر اساس بررسی ها در تمامی حدود ۴۰۰ اپیزود برنامه ی «لذت نقاشی»، باب راس تنها یک بار انسان را نقاشی کرده است و آن هم تنها یک نیمرخ نامشخص و ساده بود که در کنار یک آتش به درختی تکیه داشت. آنت کوالسکی گفته بود که تنها دو بار دیده که وی از انسان در نقاشی هایش استفاده کرده است. بجای استفاده از انسان و آثار انسانی، باب راس تمرکز خود را در به تصویر کشیدن مناظر طبیعی منطقه ی آلاسکا اختصاص می داد زیرا در زمان خدمتش در نیروی هوایی در منطقه ی آلاسکا به شدت عاشق طبیعت مسحور کننده ی آن شده بود. همچنین برخی از اوقات از ع ها، کارت پستال ها و تقویم های ع داری که در زیرزمین خانه اش وجود داشت و بیشترشان توسط طرفدارانش برای وی فرستاده شده بود الهام می گفت. در میان نقاشی های باب راس، نقاشی های کوهستان بیشترین طرفداران را به خود اختصاص داده بود و او نیز سعی می کرد در جواب هدایای طرفدارانش برای آن ها نقاشی هایی از کوهستان های آلاسکا بفرستد. ۴- حدود ۱۳ عدد از تابلوهای باب راس یده شدند
joy-of-painting-shades-of-gray-screens -bob-ross-pbs-w700 از آن جا که دنیای هنر معمولاً با افاده و خود بزرگ بینی همراه است جای تعجب نیست که بسیاری از مجموعه داران آثار هنری یده شده و در بازار سیاه به مجموعه داران مشهور فروخته می شد. البته این موضوع بدان معنا نیست که ید تابلوهای او تنها از طریق ی امکان پذیر بود. هیچ نمی داند که ارزش تابلوهای باب راس چقدر است زیرا آثار او معمولاً در حراجی های حرفه ای به فروش نمی رسید و به اندازه ی کافی مورد احترام قرار نمی گرفتند. اما در سایت فروش اینترنتی ebay برخی از آثار او با قیمت ۱۰٫۰۰۰ دلار نیز به فروش رسیده اند. در طول پخش فصل دوم برنامه ی «لذت نقاشی» یک ۱۳ تابلو را از خودرو باب راس به سرقت برد و آن ها را در بازار سیاه به فروش رساند. این موضوع اهمیتی برای باب راس نداشت و کلاً مخالف نشان دادن آثارش در نمایشگاه ها و موزه ها بود. وی در این باره چنین گفته است:” بسیاری از نقاشان می خواهند که شناخته شوند به ویژه توسط همکارانشان. من خیلی وقت پیش از طریق تلویزیون به این موضوع دست پیدا کرده ام. دیگر به آن نیازی ندارم”. ۳- باب راس از پول بدش نمی آمد
bob-ross-w700 باب راس بیش از هر چیز یک تاجر فوق العاده بود و او و آنت کوالسکی توانستند یک مرد آرام با موهای فرفری و بلند با قلم مویی در دست را به یک امپراطوری اقتصادی میلیون دلاری تبدیل کنند. در ابتدا برنامه های او جذ ت و کشش زیادی نداشت اما با ارتباط برقرار با بینندگان و شرکت دادن آن ها در کلاس های آموزشی و برنامه هایش و استفاده از پیشنهادات آن ها موفق شد که «لذت نقاشی» را به یک برنامه ی بسیار موفق تبدیل کند. وی در زمینه ی آگهی های تبلیغاتی نیز بسیار موفق بود. برنامه های زیادی برای استفاده از چهره ی باب راس در کالاهای تجاری و حتی در بازی های کامپیوتری وجود داشت که برخی با موفقیت انجام شدند. ۲- شبکه ی پی بی اس هیچگاه برای برنامه ی «لذت نقاشی» پولی به او پرداخت نکرد
2-bob-ross-joy-of-painting-w700 شبکه ی پی بی اس حتی برای یک اپیزود از برنامه ی «لذت نقاشی» نیز چیزی به باب راس پرداخت نکرد و این موضوع خواسته ی خود باب راس بود. در واقع این هنرمند-کارآفرین باهوش از این برنامه برای تبلیغات خط تولید رنگ و قلم موی نقاشی مختص به خود استفاده می کرد و از این راه درآمد هنگفتی ب می کرد. شاید فکر کنید که نقاشی هایی که در طول برنامه می کشید را می فروخت. در واقع این طور نبود و باب این تابلوها را به نمایندگان شبکه ی پی بی اس در سراسر کشور بخشیده بود که در حراجی ها به فروش برسانند. بسیاری از این تابلوها نیز برای اه عام المنفعه و کارهای خیریه به فروش می رسیدند که این موضوع حتی بعد از مرگ باب راس نیز ادامه داشت. این هم یکی از همان دلایلی است که قیمت گذاری آثار باب راس را دشوار می کند. نکته ی جالب دیگر این که وی آثارش را تنها در هنگام پخش برنامه می فروخت و بعد از اتمام هر فصل از برنامه فروش تابلوها را دستکم به طور مستقیم متوقف می کرد. یکی از دلایل کار او این بود که بسیاری تابلوهای خود را به اسم او می فروختند و در بازار تابلوهایی زیادی وجود داشت که منتسب به وی بودند اما باب راس آن ها را نکشیده بود. ۱- باب راس در دنیای بازی های ویدیویی نیز حضور داشت
1-bob-ross-smite-w700 در یک بازی ویدیویی از استودیو بازی hi-rez به نام «smite» یکی از خدایان درختی بازی که «sylvanus» نام دارد در واقع شخصیت باب راس است که روش جالبی در مبارزه دارد بدین ترتیب که با پرتاب رنگ و فرا خواندن ابرهای خندان کوچک به جنگ دشمنانش می رود. باب راس یک بار چنین گفته بود:” به همین خاطر نقاشی می کنم زیرا به این ترتیب می توانم دنیایی را ترسیم کنم که دوست دارم،این دنیا را آن چنان که دوست دارم شاد خواهم ساخت. اگر دنبال چیزهای بد هستید بروید اخبار را نگاه کنید”. وی در جایی دیگر گفته است:” در نقاشی شما یک قدرت نامحدود دارید. شما می توانید کوه ها را به حرکت درآورید. می توانید مسیر رودخانه ها را تغییر دهید. اما وقتی که به خانه می روم تنها چیزی که رویش اعمال قدرت می کنم کیسه های زباله است”.
حسین علی پناهی۱۶ ساعت پیشهمه باب راس را می شناسند و هنر او را نمی توان در دنیای نقاشی نادیده گرفت. اما آیا چیزی بیشتر از هنر شگفت انگیزش در مورد او می دانید؟ باید بدانید که علی رغم بیش از یک دهه حضور در برنامه های تلویزیونی و فراوانی ویدیوهایش در دنیای اینترنت، این نقاش برجسته با ظاهر عجیبش چیزهای زیادی برای قایم دارد. شهرت او با برنامه ی «لذت نقاشی» در شبکه ی پی بی اس چنان بالا گرفت که یک بار رو مه ی نیویورک تایمز وی را مشهورترین نقاش بعد از پیکاسو نامید.این نقاش و چهره ی تلویزیونی فقید علاوه بر این که در برنامه هایش از شوخی های بسیار جالبی استفاده می کرد در زندگی شخصی اش خارج از فضای نقاشی نیز انسان دوست داشتنی بوده است. شاید یادتان باشد که همیشه درخت هایی که می کشید را «درخت های کوچک خوشحال» خطاب می کرد. باب راس با جمله های نغز خود مانند جمله ی معروف و طعنه «این یک درخت کج و معوج است، بهتر است آن را به واشنگتن بفرستیم» یا دیدگاهش در مورد هنر آبستره کو جمله ی معروفش در این حوزه «اگر چیزی بکشم نمی خواهم مجبور باشم توضیح دهم که چه کشیده ام» یا جمله ی «ما اشتباه نمی کنیم، فقط اتفاقات خوشحال کننده را رقم می زنیم» یک هنرمند شوخ طبع و فوق العاده بود.در ادامه ی این مطلب می خواهیم حقایقی را در مورد این هنرمند و نقاش فقید به شما بگوییم که تا بحال نمی دانستید.۱۵- باب راس بزرگ یک انگشت نداشت15-bob-ross-missing-finger-w700شاید باور نکنید اما باب راس در دوران کودکی به پدر نجارش کمک می کرد و در این کار تبحر خاصی داشت. اما شاید با خود فکر کنید که چه دلیلی داشت باب راس با چنین پیشینه ای به جای نجاری به سراغ نقاشی برود. بدون شک این تغییر حرفه بی دلیل نبوده است.باب در کودکی در هنگام کار با اره قسمتی از انگشت اشاره ی دست چپ خود را از دست داد. اما این موضوع باعث نشد که باب راس از هدفش دست بردارد و این انگشت بریده شده مانع موفقیت وی گردد. البته بسیاری از تماشاگران برنامه ی «لذت نقاشی» اصلا متوجه این نقص بدنی در باب راس نشده اند زیرا باب انگشتش را معمولاً پشت تخته ی رنگ آمیزی اش پنهان می کرد.نکته ی جالب این که اولین انی که متوجه انگشت باب شدند دوستان او در نیروی هوایی بودند که اصلا از برنامه ی او اطلاعی نداشتند و هنگامی که به طور ناگهانی شاهد پخش برنامه ی او از شبکه ی پی بی اس بودند تنها با انگشت قطع شده اش او را شناختند.۱۴- باب راس گروهبان نیروی هوایی بود14-bob-ross-air-force-w700باب راس یک میهن پرست واقعی بود و وقتی که از او خواسته شد به آلاسکا برود بی درنگ پذیرفت. وی در سال ۱۹۶۱ برای خدمت سربازی وارد نیروی هوایی ایالات متحده شد و در مدت ۲۰ سال خدمت خود به درجه ی سرگروهبانی در نیروی هوایی رسید و برای آ ین بار در کلینیک ایلسون در پایگاه نیروی هوایی در آلاسکا خدمت کرد. در کمال تعجب همین حضور او در بود که باعث شد وی شخصیت آرامی داشته باشد.وی در یکی از مصاحبه های خود در این مورد چنین گفته است:” من ی بودم که شما را مجبور می کرد دستشویی را تمیز کنید، رختخوابتان را مرتب کنید، ی که موقع دیر حاضر شدن بر سر شما فریاد می زد. این کار باعث می شد که شما شخصیت جدی و خشنی داشته باشید. و من از چنین شخصیتی خسته شده بودم بنابراین به خودم قول دادم که اگر روزی از شغلی که داشتم کناره گیری دیگر مثل سابق نباشم”.۱۳- یکی از شاگردانش او را وارد دنیای تلویزیون کردmaxresdefault-w700زمانی که باب راس در نیروی هوایی خدمت می کرد برای ب درآمد بیشتر در یک رستوران به عنوان گارسون نیز مشغول به کار شد. در ی که خوابش نمی برد به تماشای تلویزیون می پرداخت و برنامه ی «دنیای جادویی نقاشی روغنی» (the magic world of oil painting) با اجرای بیل ال اندر ساخت شبکه ی پی بی اس یکی از برنامه های مورد علاقه ی وی بود. در این برنامه ی با بودجه ی نسبتاً کم ال اندر با شوخ طبعی و جذ ت غیرطبیعی و فوق العاده ی خود نقاشی را به بینندگان برنامه یاد می داد.در آن زمان راس از قبل وارد دنیای نقاشی شده بود و از تکنیک های ال اندر نیز استفاده می کرد. این موضوع باعث شد که با ال اندر دوست شود و بعد از بازنشسته شدن ال اندر، جای او را در کلاس هایش بگیرد. در یکی از این کلاس ها بود که راس و آنت کوالسکی با هم آشنا شدند. پسر کوالسکی با مرگی تراژیک از دنیا رفته بود و همین موضوع باعث شد که آنت به افسردگی شدیدی مبتلا شود. وی نیز به برنامه ی «دنیای جادویی نقاشی روغنی» علاقه داشت و به همین دلیل همسرش او را در یکی از کلاس های آموزشی ال اندر اسم نویسی کرد اما در نهایت وی با یک مرد مو فرفری جالب دیگر در سر کلاس مواجه شد.وقتی که راس شروع به صحبت نمود، تمامی حاضرین کلاس از جمله آنت کوالسکی شیفته ی طرز برخورد آرام و صدای هیپنوتیزم کننده ی او شدند. کوالسکی همان روز با وی قرارداد امضا کرد و مدیریت برنامه های او را به عهده گرفت. راس به سرعت همراه با کوالسکی تور آموزشی خود در سراسر کشور را راه اندازی کرد تا اینکه کوالسکی وی را به یکی از دوستانش که در شبکه ی پی بی اس فعالیت می کرد معرفی نموده و برنامه ی «لذت نقاشی» (the joy of painting) شکل گرفت.۱۲- باب راس از مدل موهای خود بیزار بود04bobross-superjumbo1-w700نقاشی تنها چیزی نیست که باب راس به خاطرش مشهور بود. مدل آفریقایی موهایش نیز سهم زیادی در شهرت او داشت اما نکته ی جالب این که وی نه تنها از مدل موهای خود خوشش نمی آمد بلکه از آن نیز بیزار بود.قبل از این که راس به یک نقاش معروف و چهره ی تلویزیونی مشهور تبدیل شود وی یک نقاش بسیار ساده بود که زندگی محقرانه ای داشت. وی با همسرش در یک خانه ی کاروانی زندگی می کرد و تکنیک های نقاشی بیل ال اندر را به شکل تورهای آموزشی در سراسر کشور به مشتاقان یاد می داد اما کلاس های آموزشی او معمولاً خالی از شاگرد بود. به همین دلیل وی به همسرش گفت که این کار را برای ی ال ادامه می دهد و اگر موفقیت آمیز نبود به آلاسکا باز خواهند گشت.وی در این دوره چنان به دنبال تامین هزینه های زندگی خود و همسرش بود که اصلاح موی سر یک هزینه ی اضافی و لو برای وی به شمار می آمد. بنابراین موهایش را فر کرد و به این ترتیب می توانست پول هایش را صرف اموری مهم تر از کوتاه نمودن مو د. اما شرایط زندگی او به سرعت تغییر کرد و در پایان همان سال و خط تولید رنگ ها و رنگ موهای مخصوص خودش را داشت و بخش زیادی از این شهرت و موفقیت را مرهون موهای فرفری خود بود. بنابراین اگر چه علاقه ای به مدل آفریقایی و فر موهایش نداشت اما آن را حفظ کرد.۱۱- به گفته ی ش باب به وی خیانت کرده است11-bob-ross-bill-alexander-w700بیل ال اندر چهره ی خود را به عنوان یک «نقاش خوشحال» تثبیت کرده بود و میلیون ها بیننده داشت و کلاس هایش نیز پر از شاگرد بود. اما بعد از مدتی مجبور شد باب راس را جایگزین خود در کلاس های آموزش نقاشی اش کند. وقتی که راس به شهرت رسید این دو با هم در یک آگهی تبلیغاتی حاضر شدند که در آن ال اندر به شکل نمادین قلم نقاشی اش را به راس می داد و همه چیز خوب و دوستانه به نظر می رسید.بعد از این که راس به شهرت جهانی دست یافت، ال اندر که تا آن زمان «نقاش خوشحال» نام داشت به نقاش عصبانی تبدیل شد و ادعا کرد که راس به او خیانت کرده و در واقع سبک نقاشی ابداعی او را یده است هرچند که راس بارها در برنامه ی خود اذعان می کرد که شاگرد بیل ال اندر بوده و تکنیک های خود را از او یاد گرفته است.بعد از این ناراحتی ها این دو ارتباط چندانی با هم نداشتند.۱۰- باب راس بیش از ۳۰٫۰۰۰ تابلو نقاشی کشیده است13-bob-ross-behind-the- era-w700هیچ نمی داند که باب راس دقیقاً چند نقاشی کشیده اما می توان ادعا کرد که وی ده ها هزار تابلو نقاشی را با دستان هنرمندش نقاشی کرده است. برنامه ی «لذت نقاشی» بیش از ۳۱ فصل پخش شد که تعداد اپیزودهای آن از ۴۰۳ عدد فراتر می رفت. باب راس در ۳۸۱ اپیزود نقاشی کرده است و هر بار از هر تابلو سه نسخه نقاشی می کرد.اولین تابلو را برای راهنمایی و به صورت سرسری می کشید. تابلو دوم آنی بود که در طول پخش برنامه می کشید و سومین تابلو را نیز برای مجموعه کتاب هایش با عنوان «how to» می کشید که معمولا عکاسی پشت سر او قرار می گرفت و همزمان که راس نقاشی می کشید از او ع می گرفت. تا این جا می توان نقاشی های او را ۱٫۱۴۳ شمارش کرد.حالا نوبت نقاشی های شخصی وی می رسد. متاسفانه تعداد این آثار مشخص نیست زیرا خود راس هیچ آماری در مورد آن ها ارائه نداده است. وی بسیاری از آثارش را هنگامی که در نیروی هوایی حضور داشت به فروش رسانده بود. بدون شک در دوران کلاس های آموزشی نیز تابلوهای زیادی برای شاگردانش کشیده است. بسیاری از آثارش را نیز به دیگران تقدیم کرده و برخی دیگر نیز جزو طرح های آزمایش و ازمون و خطای وی بوده اند. در نهایت می توان تابلوهای او را بیش از ۳۰٫۰۰۰ مورد برآورد کرد. برای مقایسه باید بدانید که ونسان ون گوگ در تمام طول عمرش تنها ۹۰۰ تابلو نقاشی کشیده بود.۹- باب راس یک فصل کامل را تنها در دو روز برداری می کردbobearly1_wide-f0fae2126b4eec1ce1ee0e4e61223fbd1756f617-w700باب راس در طول دوران خدمتش در نیروی هوایی ایالات متحده در هنگام ناهار دو نقاشی می کشید و این موضوع اصلاً مبالغه نیست. وی از هر چیزی برای نقاشی کشیدن استفاده می کرد حتی قسمت داخلی تشت های قدیمی شستشوی سنگ طلا. حتی زمانی که مشغول خوردن ساندویچ بود نیز نقاشی می کشید و همان روز در بازارهای توریستی محله آن ها را به فروش می رساند.با ترکیب روش منحصر به فرد خود و تکنیک های بیل ال اندر، باب راس موفق شد روشی بسیار سریع را برای نقاشی ابداع کند. در واقع او هر فصل از برنامه ی «لذت نقاشی» را تنها در دو روز یا کمی بیشتر برداری می کرد.اگر چه هر فصل تنها شامل ۱۳ اپیزود بود اما برداری همین مقدار تنها در دو روز و تهیه ی ۳ نسخه از هر تابلو کار فوق العاده ای به نظر می رسد که تنها باب راس قادر به انجام آن بود. وی با همکاران و تیم کاری خود رابطه ی بسیار صمیمانه و دوستانه ای داشت و مسئولیت کنترل تمامی بخش های برنامه را خود بر عهده می گرفت. رکورد آن ها برداری ۸ اپیزود در یک روز بود.۸- مردم با تماشای برنامه ی او به خواب می رفتند1-w700شاید فکر کنید که باب راس برای کشیدن چنین نقاشی های سریعی آن ها به مدت طولانی حتماً باید از مواد نیروزا یا دستکم نوشیدنی های کافئین دار و انرژی زا استفاده می کرده است اما در واقع این چنین نبود. شیوه ی نقاشی راس چنان آرام و تعمقی بود که خیلی راحت تماشاگران را به خواب فرو می برد.بیش از ۹۰ درصد از طرفداران هنگام پخش برنامه ی «لذت نقاشی» در واقع نقاشی نمی د و تنها دلیلشان برای تماشای برنامه تنها خود باب راس بود زیرا به آن ها آرامش خاصی می داد و از گفتن این موضوع به خود باب راس نیز ابایی نداشتند. باب راس خود گفته است که بارها نامه های متعددی را از طرفداران خود دریافت کرده که در آن ها نوشته شده بود در هنگام پخش برنامه ی «لذت نقاشی» آن ها راحت تر به خواب می روند. باب راس نیز حتی برای یک لحظه این آرامش بخشی را از طرفداران خود دریغ نکرد. شاید بسیاری از طرفداران ریزبین و تیز این برنامه متوجه شده باشند که با پخش بیشتر و بیشتر این برنامه، باب راس نیز آرام تر و ت تر و حرکات و حرفهای او و در کل شیوه ی اجرای برنامه اش آرامش بخش تر از قبل می شد.حتی امروزه نیز بسیاری از افراد ادعا دارند که برای حل مشکل بی خو خود برنامه ی «لذت نقاشی» را تماشا می کنند. اگر چه طرفداران پروپاقرص و دائمی این برنامه بعد از مدتی به تن صدا و لحن باب راس و فضای کلی برنامه عادت کرده و این موضوع باعث آرامش داشتن در هنگام تماشای برنامه شده بود اما می توان این موضوع را نیز یکی از همان «اتفاقات کوچک خوشحال کننده» ی مورد نظر باب راس دانست.۷- دنیای اینترنت نیز همچنان از طرفداران باب راس پر استbig_1449602256_image-w700بیش از دو دهه از مرگ باب راس می گذرد اما گویی دنیای اینترنت مرگ او را باور نکرده است. باب راس را باید یکی از چهره های مشهوری دانست که هنوز تقلیدهایی از وی در دنیای اینترنت وجود دارد. حتی برخی از سایت های پخش زنده برنامه های باب راس را دوباره و دوباره پخش می کنند.۶- او یک بار یک نقاشی را تنها با رنگ خا تری کشید6-bob-ross-grey-painting-w700باب راس ارتباط بسیار صمیمانه و با طرفدارانش داشت و اگر یکی از آن ها برای مدتی به وی نامه نمی نوشت باب راس خود جویای حال وی می شد. اگر در طول دوران تعطیلات سال نو ی برای وی پیام تبریکی می فرستاد، باب راس با یک نقاشی جواب او را داده و از وی تشکر می کرد.یک بار یکی از طرفدارانش در نامه ی خود به باب راس گفته بود که به دلیل کوررنگی قادر به نقاشی نیست و باب راس در جواب یک اپیزود از برنامه ی خود را به کشیدن نقاشی تنها با رنگ خا تری اختصاص داد که در آن از سایه های قهوه ای، آبی و سفید به نحو ماهرانه ای استفاده شده بود. باب از طرفداران شعار «هر ی می تواند نقاشی بکشد» بود و اجازه نمی داد ی بر خلاف این شعار فکر کند. علاوه بر این همیشه می گفت هر ی به یک دوست نیاز دارد.۵- باب راس هیچ گاه چهره ی انسان ها را نقاشی نکرد37c4ceba00000578-3767827-image-a-26_1472674760784-w700اگر از طرفداران برنامه های «لذت نقاشی» بوده باشید متوجه شده اید که او به ندرت از کلبه در نقاشی هایش استفاده می کرد و اگر کلبه نیز می کشید فاقد دودکش بود. این موضوع اتفاقی نبود زیرا باب راس هیچ وقت علاقه ای به نقاشی انسان نداشت و هیچگاه دوست نداشت در نقاشی هایش ردی از انسان یا آثار او وجود داشته باشد.بر اساس بررسی ها در تمامی حدود ۴۰۰ اپیزود برنامه ی «لذت نقاشی»، باب راس تنها یک بار انسان را نقاشی کرده است و آن هم تنها یک نیمرخ نامشخص و ساده بود که در کنار یک آتش به درختی تکیه داشت. آنت کوالسکی گفته بود که تنها دو بار دیده که وی از انسان در نقاشی هایش استفاده کرده است.بجای استفاده از انسان و آثار انسانی، باب راس تمرکز خود را در به تصویر کشیدن مناظر طبیعی منطقه ی آلاسکا اختصاص می داد زیرا در زمان خدمتش در نیروی هوایی در منطقه ی آلاسکا به شدت عاشق طبیعت مسحور کننده ی آن شده بود. همچنین برخی از اوقات از ع ها، کارت پستال ها و تقویم های ع داری که در زیرزمین خانه اش وجود داشت و بیشترشان توسط طرفدارانش برای وی فرستاده شده بود الهام می گفت.در میان نقاشی های باب راس، نقاشی های کوهستان بیشترین طرفداران را به خود اختصاص داده بود و او نیز سعی می کرد در جواب هدایای طرفدارانش برای آن ها نقاشی هایی از کوهستان های آلاسکا بفرستد.۴- حدود ۱۳ عدد از تابلوهای باب راس یده شدندjoy-of-painting-shades-of-gray-screens -bob-ross-pbs-w700از آن جا که دنیای هنر معمولاً با افاده و خود بزرگ بینی همراه است جای تعجب نیست که بسیاری از مجموعه داران آثار هنری یده شده و در بازار سیاه به مجموعه داران مشهور فروخته می شد. البته این موضوع بدان معنا نیست که ید تابلوهای او تنها از طریق ی امکان پذیر بود.هیچ نمی داند که ارزش تابلوهای باب راس چقدر است زیرا آثار او معمولاً در حراجی های حرفه ای به فروش نمی رسید و به اندازه ی کافی مورد احترام قرار نمی گرفتند. اما در سایت فروش اینترنتی ebay برخی از آثار او با قیمت ۱۰٫۰۰۰ دلار نیز به فروش رسیده اند. در طول پخش فصل دوم برنامه ی «لذت نقاشی» یک ۱۳ تابلو را از خودرو باب راس به سرقت برد و آن ها را در بازار سیاه به فروش رساند.این موضوع اهمیتی برای باب راس نداشت و کلاً مخالف نشان دادن آثارش در نمایشگاه ها و موزه ها بود. وی در این باره چنین گفته است:” بسیاری از نقاشان می خواهند که شناخته شوند به ویژه توسط همکارانشان. من خیلی وقت پیش از طریق تلویزیون به این موضوع دست پیدا کرده ام. دیگر به آن نیازی ندارم”.۳- باب راس از پول بدش نمی آمدbob-ross-w700باب راس بیش از هر چیز یک تاجر فوق العاده بود و او و آنت کوالسکی توانستند یک مرد آرام با موهای فرفری و بلند با قلم مویی در دست را به یک امپراطوری اقتصادی میلیون دلاری تبدیل کنند. در ابتدا برنامه های او جذ ت و کشش زیادی نداشت اما با ارتباط برقرار با بینندگان و شرکت دادن آن ها در کلاس های آموزشی و برنامه هایش و استفاده از پیشنهادات آن ها موفق شد که «لذت نقاشی» را به یک برنامه ی بسیار موفق تبدیل کند. وی در زمینه ی آگهی های تبلیغاتی نیز بسیار موفق بود. برنامه های زیادی برای استفاده از چهره ی باب راس در کالاهای تجاری و حتی در بازی های کامپیوتری وجود داشت که برخی با موفقیت انجام شدند.۲- شبکه ی پی بی اس هیچگاه برای برنامه ی «لذت نقاشی» پولی به او پرداخت نکرد2-bob-ross-joy-of-painting-w700شبکه ی پی بی اس حتی برای یک اپیزود از برنامه ی «لذت نقاشی» نیز چیزی به باب راس پرداخت نکرد و این موضوع خواسته ی خود باب راس بود. در واقع این هنرمند-کارآفرین باهوش از این برنامه برای تبلیغات خط تولید رنگ و قلم موی نقاشی مختص به خود استفاده می کرد و از این راه درآمد هنگفتی ب می کرد.شاید فکر کنید که نقاشی هایی که در طول برنامه می کشید را می فروخت. در واقع این طور نبود و باب این تابلوها را به نمایندگان شبکه ی پی بی اس در سراسر کشور بخشیده بود که در حراجی ها به فروش برسانند. بسیاری از این تابلوها نیز برای اه عام المنفعه و کارهای خیریه به فروش می رسیدند که این موضوع حتی بعد از مرگ باب راس نیز ادامه داشت. این هم یکی از همان دلایلی است که قیمت گذاری آثار باب راس را دشوار می کند.نکته ی جالب دیگر این که وی آثارش را تنها در هنگام پخش برنامه می فروخت و بعد از اتمام هر فصل از برنامه فروش تابلوها را دستکم به طور مستقیم متوقف می کرد. یکی از دلایل کار او این بود که بسیاری تابلوهای خود را به اسم او می فروختند و در بازار تابلوهایی زیادی وجود داشت که منتسب به وی بودند اما باب راس آن ها را نکشیده بود.۱- باب راس در دنیای بازی های ویدیویی نیز حضور داشت1-bob-ross-smite-w700در یک بازی ویدیویی از استودیو بازی hi-rez به نام «smite» یکی از خدایان درختی بازی که «sylvanus» نام دارد در واقع شخصیت باب راس است که روش جالبی در مبارزه دارد بدین ترتیب که با پرتاب رنگ و فرا خواندن ابرهای خندان کوچک به جنگ دشمنانش می رود. باب راس یک بار چنین گفته بود:” به همین خاطر نقاشی می کنم زیرا به این ترتیب می توانم دنیایی را ترسیم کنم که دوست دارم،این دنیا را آن چنان که دوست دارم شاد خواهم ساخت. اگر دنبال چیزهای بد هستید بروید اخبار را نگاه کنید”.وی در جایی دیگر گفته است:” در نقاشی شما یک قدرت نامحدود دارید. شما می توانید کوه ها را به حرکت درآورید. می توانید مسیر رودخانه ها را تغییر دهید. اما وقتی که به خانه می روم تنها چیزی که رویش اعمال قدرت می کنم کیسه های زباله است”.برچسب هاbob ross, باب راس, لذت نقاشی, نقاشی
مردم روستای تاریخی انه هرساله در تاسوعای حسینی گرد هم آمده و در روز شهادت حضرت ابالفضل العباس(ع) با آئین سنتی جَغجَغه زنی و نخل گردانی به اقامه عزا می پردازند. تصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهجَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انهتصاویر جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای انه-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا مساجد همواره به عنوان پایگاهی عبادی، فرهنگی، اجتماعی و شناخته می شوند، زیرا گرامی (ص) نیز این مکان مقدس را بر همین مبانی پایه ریزی کرد و دستاوردهای زیادی را با مرکزیت مساجد برای و مسلمانان رقم زد.
در دوران معاصر نیز این مساجد بودند که محوریت بزرگ ترین نهضت های مسلمانان را به عهده داشتند تا جایی که هسته های اولیه مقاومت مردم ایران برای پیروزی انقلاب ی ایران از همین مکان های مقدس رقم خورد. حضرت (ره) در این باره فرمودند «این مساجد بود که این پیروزى را براى ملت ما درست کرد». (صحیفه ، ج‏13،ص15) لذا خالی بودن مساجد را یکی از توطئه های دشمن معرفی د و فرمودند: «مراکزى که مراکز بسط حقیقت است، بسط فقه است و آن مساجد است، اینها را خالى نگذارید. این یک توطئه است که مى‏ خواهند مسجدها را کم کم‏ خالى کنند».اما متأسفانه در سال های اخیر شاهد اُفت کارکردهای مساجد تا حد مرکزی صرفاً عبادی بودیم که در این مدت بارها مورد هشدار معظم انقلاب قرار گرفت. در دیداری که سال گذشته ائمه جماعات استان تهران با معظم له داشتند، انقلاب با اشاره به اینکه «در تاریخ ، مسجد مرکزی برای م ، همکاری و تصمیم گیری در مسائل مهم اجتماعی، و نظامی بوده است»، خواستار افزایش و کیفیت بخشی به کارکرد مساجد شدند و این موضوع را به صورت امری جدی از مسئولان مربوطه مطالبه د.در این باره خبرگزاری تسنیم بر خود لازم دانست تا در قالب میزگردهایی درباره «را ارهای افزایش کارکرد مساجد» از نظرات صاحب نظران استفاده کند، در این راستا به مناسبت ایام مبعث رسول گرامی (ص) اولین میزگرد را برگزار کرد.همچنین در ایام نزدیک به «روز جهانی مساجد» میزگردی با حضور حجت ال صداقت، مدیر برنامه ریزی فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، عبدالحمید قدیریان، مسئول دفتر مطالعات کاربردی هنر حوزه هنری و بهمن ادیب زاده، یار معماری شهید بهشتی ترتیب دادیم تا درباره موضوعاتی همچون «را ار افزایش کارکرد مساجد»، «را ار کیفیت بخشی به محیط مساجد با استفاده از هنرهای تجسمی»، «چالش های فعلی معماری مساجد و ارتقای کیفیت معماری مساجد» بحث و گفت وگو کنیم. مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید.تسنیم: ارتقای کارکرد مساجد مسأله ای است که در این سال های اخیر مورد گفتمان جامعه دینی و فرهنگی ما قرار گرفته است. مهم ترین کارکرد مساجد از نگاه شما چه موضوعاتی باید باشد و برنامه امور مساجد درباره این کارکرد چیست؟حجت ال صداقت:
مساجد کارکردهای متعددی دارند، اما در بین همه اینها، کارکرد اصلی موضوعات فرهنگی است؛ به عنوان نمونه در احادیث داریم اگر مؤمنی مورد قبول واقع شود، مابقی اعمال هم مورد قبول واقع می شوند و اگر ردّ شود، سایر اعمال اثر نخواهند داشت. لذا اصلی ترین برنامه کارگزاران مساجد باید احیای کارکرد فرهنگی مساجد باشد. حتی معماری مساجد بر اساس کارکردهای فرهنگی آن شکل گرفته است. ما در حوزه فعالیت های فرهنگی مساجد یک نظام مدیریت فرهنگی مسجد در مرکز رسیدگی به امور مساجد تعریف کردیم. این نظام مدیریت شاخصه‎های مختلفی دارد که تمام جوانب یک کار فرهنگی را به نوعی در نظر گرفته است. در این طرح خصوصیات جماعت، کارگزاران مساجد، فعالان فرهنگی و حتی خادم مسجد در نظر گرفته شده است. همچنین ویژگی ‎های سخت‎افزاری و برنامه‎ها و خدمات فرهنگی مساجد هم مدنظر قرار دادیم. بخش دیگر نظام مدیریت فرهنگی مسجد اختصاص به مخاطبان آن دارد. به عنوان نمونه برای ک ن نیز برنامه‎ریزی کردیم که چه امکاناتی باید برای حضور وی در نظر بگیریم.همچنین ارائه محتوا و پیام‎هایی که باید در مساجد به گزاران ارائه شود، از برنامه های دیگر مرکز است. از سوی دیگر نظام ارتباطی مسجد و نظام تصمیم‎گیری و برنامه‎ریزی از دیگر مواردی است که در نظام مدیریت فرهنگی مسجد تعریف شده است. تمام این موارد شاخصه‎های این نظام مدیریت است. بنابراین بر اساس این نظام مدیریت سایر برنامه‎ها را جهت‎دهی کردیم. یعنی برنامه‎های آموزشی و فرهنگی امور مساجد در همین راستا تعریف شد. همچنین محتواهایی که ائمه جماعات ارائه می دهند، توقع داریم در همین راستا باشد.در بخش مخاطبان مسجد که عرض ، طرح‎های مختلفی را شروع کردیم. مسجد و ک ن، مسجد و نوجوانان، مسجد و جوانان و مسجد و بانوان از طرح‎های چهار ساله گذشته امور مساجد در زمینه مخاطبان بود. سال آینده هم مسجد و خانواده را مدنظر قرار دادیم.به عنوان نمونه در مورد حضور ک ن دو نوع روایت وجود دارد؛ روایاتی که ک ن را از رفتن به مسجد منع می کنند که این دست روایات، ضعیف هستند. دسته دوم، روایاتی که تشویق به حضور ک ن به مسجد می کند. تا جایی که رسول خدا(ص) به خاطر گریه ک ن را با سرعت ادا می د.تسنیم: در این باره بیشتر توضیح می دهید؟ (ص) ک ن را در مسجد دو دسته می ددر تحقیقاتی که در مورد ک ن انجام دادیم، به نکات جالبی دست یافتیم. (صلی الله علیه و آله) ک ن را به دو دسته تقسیم‎ می د؛ یک دسته از ک ن که صبیّ محسوب می شوند. یعنی ک نی که هنوز ممیز نشدند. یک دسته ک ن هم جزو ممیّزی‎ها بودند. (صلی الله علیه و آله) به این دسته از ک ن دستور می دادند در مسجد وضو بگیرند و در صفوف جماعت شرکت کنند و در جلسات حضور داشته باشند. برای ک نی که ممیّز نشده بودند، طبری می گوید (صلی الله علیه و آله) گوشه‎ای از مسجد را «روضةالصبیان» یا «بهشت ک ن» قرار داده بودند.در آنجا دو مربی ک ن را مشغول بازی کنند تا خانواده‎ها به دلیل شلوغ‎کاری آنها معذوریت حضور در مسجد را نداشته باشند.ما همین مورد را تبدیل به طرح کردیم و به برخی مساجد ارائه دادیم و نتایج خوبی هم گرفتند و قرار است به باقی مساجد هم این طرح را بدهیم.عبدالحمید قدیریان:
به فکر اصلاح روحیات باشیم تا جذب حداکثری
قدیریان با ابراز تأسف نسبت به اینکه اکنون در مباحث فکری و محتوایی هر ی به ظن و گمان خودش رفتار می کند و نظر قطعی قرآن و عترت را در اولویت کارش قرار نمی دهد، افزود: اگر نظر قرآن و عترت اولویت داشت، دو دستگی ها و چند دستگی ها ایجاد نمی شد، زیرا تفکر الهی مبتنی بر نگاه توحیدی است. از این منظر باید در تفکرات مان تجدید نظر کنیم. به عنوان نمونه ما تلاش می کنیم ک ن به صورت صحیح و دقیق اعمال مربوط به را انجام دهند. این خیلی مهم و عالی است، اما روح و روانشان کجاست؟! وقتی ما به روح و روان اهمیت قائل نباشیم، دشمن روی این مسأله سرمایه گذاری می کند و با ترفندهای مختلف هنری در جهت ت یب این مقولات در فرزندان ما بر می آید. بنابراین اولویت رفتاری مان باید مبتنی بر اصلاح روحیات و روانیات باشد؛ اگر این مسأله حاصل شد، دیگر لازم نیست روی کیفیت جذب فکر کنیم بلکه مردم خودشان به سمت اماکن مقدس از جمله مساجد کشیده می شوند.بیان سه نکته مهم قرآنی درباره کیفیت مساجد
وی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره اولویت های رفتاری در قبال مساجد بر اساس آیات قرآن گفت:چون بحث­مان درباره مسجد تراز است، خوب است ابتدا مصداق مسجد تراز از دیدگاه قرآن را بشناسیم. خداوند در بخشی از آیه25 حج، مسجدالحرام را برای مردم معرفی می کند و می فرماید «إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذی جَعَلْناهُ لِلنَّاس‏» از طرفی می دانیم که این همان اولین بیتی است که خداوند آن را برای مردم قرار داده و در آیه 96 آل عمران نیز به این مطلب اشاره می کند؛ «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکًا وَ هُدًی لِلْعالَمینَ» بنابراین بیت الله اولین مسجد و به عبارت دیگر مسجد تراز است.در آیه26 سوره حج خداوند شاخص هایی از این مسجد را بیان می کند و می فرماید «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهیمَ مَکانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِکْ بی‏ شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْقائِمینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود، و چون براى ابراهیم جاى خانه را معین کردیم «چیزى را با من شریک مگردان و خانه ‏ام را براى طواف ‏کنندگان و قیام ‏کنندگان و رکوع ‏کنندگان [و] سجده‏ کنندگان پاکیزه دار». می بینیم که در این آیه، خداوند سه نکته را به عنوان شاخص بیان می فرماید.اولین شاخص درباره مکان مسجد است و اینکه این خداوند است که مکان را تعیین می کند؛ بنابراین تعیین مکان مهم است و هر ی نمی تواند و نباید مکان مسجد را تعیین کند.دومین شاخص درباره سازنده مسجد است. خداوند به ابراهیم (علیه السلام) که قرار است این مسجد را بسازد، می فرماید بدون سر سوزنی شرک این کار را انجام دهد؛ «لا تُشْرِکْ بی‏ شَیْئاً»، یعنی ای سازنده، هیچ شرکی نباید درون تو باشد. در صورتی که این نوع نگاه، اصلاً برای ما پررنگ نیست یا به قول ادیب‎زاده، نمی‎دانیم آیا معمارمان اهل تقواست یا نیست. برایمان زیاد جلب توجه نمی کند و فقط ساخت مسجد برایمان اهمیت دارد؛ اما اینکه از چه پولی و چه مصالحی و توسط چه ی ساخته شود، برای ما مهم نیست.سومین شاخص این است که فرد سازنده باید مسجد را برای وارد شوندگان به آن، طاهر و پاکیزه قرار دهد. نکته ظریف اینجاست که خداوند می فرماید «شریکی برایم قرار مده» و «آن مکان را پاک کن». فعلی که در اینجا جلب توجه می ­کند، فعل «زدودن» و پاک از هر نوع ناخالصی است. وقتی این آیه را با نحوه ساخت مسجدالنبی تطبیق می دهیم، متوجه می شویم که رسول­ الله (ص) برای ساخت اولین مسجد در مدینه، از همین الگو استفاده د. یعنی برای انتخاب مکان حساسیت قائل بودند و خودشان مکان را تعیین د، این نبود که اجازه دهند مسجد را در هر جایی بسازند. در ساخت مسجد هم وجود مقدس رسول‎الله(ص) دست به کار شدند تا سازنده هیچ شرکی نداشته ­باشد. در مقام سوم، می بینیم که ایشان تمام درب‎های رو به داخل مسجد به غیر از درب خانه علی(علیه السلام) را می‎بندند؛ زیرا المؤمنین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) پاکیزه‎ترین انسان‎ها هستند که آیه تطهیر در مقام آن­ها نازل شده است. از اینجا برداشت می کنیم که فعل زدودن از مسجد باید همواره برایمان مهم جلوه کند.تسنیم: آقای ادیب زاده با توجه به اینکه شما در عرصه ساخت مسجد حضور فعال دارید و با توجه به مطالعات دینی که تاکنون انجام دادید، چه شاخصه ها و کارکردهایی را برای مساجد لازم می دانید؟ ادیب زاده:
به نظرمان الگوگیری ما در کارکرد مساجد باید بر اساس شاخصه های مسجد از منظر (ص) باشد. گرامی (ص) در صدد ساخت مکانی بودند تا محور تمام فعالیت ها باشد و از سوی دیگر بتوانند خودشان پاسخگوی مراجعات مردم باشند؛ لذا فکر مسجد از همان جا شکل گرفت. اما اکنون از عمده محوریت ها و کارکردهای مساجد کاسته شده است. تفکر معماری یِ مساجد هم وابسته به گنبد و مناره بلند نبود بلکه به نوع و تعدد کارکردهای آن بستگی داشت. مسجد در زمان رسول الله(ص) مکانی برای گفتمان علمی، دینی، ، اجتماعی و حتی نظامی بود.وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: همچنین گرامی (ص) از زرق و برق مسجد نهی می د؛ زیرا بارها می فرمودند زرق و برق چشم مردم را به معنویات می بندد. اکنون جوامع غربی با ابزار هنر در آن سوی دنیا با زینت آلات چشم بندی می کند و مردم را فریب می دهد. در ادامه این نشست ادیب زاده درباره کارکرد مساجد در صدر گفت: در جنگ احد و خندق که مجروحان فراوانی داشت، عده‎ای می گویند اولین بیمارستان را خود رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در مسجد تأسیس کرد. یعنی مسجد در صدر دارای کاربری درمانی نیز بود در حالی که هرچه جامعه به سمت مدنی شدن سوق پیدا می کند، این کاربری ها از مسجد جدا می شود تا جایی که فکر می کنم امروزه تنها کاربری باقی مانده از مسجد، مدرسه و درسش باشد که در این فضا هم بیشتر طلاب حوزه علمیه حضور دارند.وی با اشاره به اهمیت مسجد در نگاه (ره) گفت: حضرت (ره) جمله‎ای می فرمایند که خیلی عجیب است. ایشان می فرمایند ما از فانتوم نمی‎ترسیم بلکه از پشت مردم به مساجد می ترسیم. این موضوع تن من را می‎لرزاند؛ لذا زمانی که می خواهیم مسجدی طراحی کنیم، مدام این دغدغه ایجاد می شود که شما از من چه مسجدی می خواهید. اینکه می ‏پرسم متولیان مسجد چه انی هستند به این خاطر است. سطح معنوی آنها باید با افراد معمولی تفاوت داشته باشند.ادیب زاده با طرح این سؤال که (ره) وقتی می فرمایند مسجد ما باید مانند زمان رسول خدا(ص) باشد، آیا منظورشان این است که باید به عقب بازگردیم، گفت: عرض می کنم منظورشان این است که به اصل خودمان بازگردیم. هر ی از اصل خودش دور شود، گرفتار می شود. اصل همان توحید و ناب بودن اعتقادات است.وی با تأکید بر اینکه (ره) فرمودند نباید فکر کنیم تأثیر فرهنگی‎مان در مسجد چه بود بلکه نتیجه با خداست، افزود: خداوند به ابراهیم(ع) می فرماید برو آنجایی که به تو گفتم، این مسجد را با این کیفیت بساز و بعد ویژگی‎های خانه را مطرح می کند. وقتی هم که وارد حریم کعبه می شوید، با یک مکعب روبرو می شوید، می بینید هیچ وجهی ندارد. یعنی در هیچ جهت کششی درست نمی کند لذا احساس تعادل می کنید. زاده ها را رقیب مساجد کردیم
معماری شهید بهشتی تداخل مساجد با زاده ها را یکی از عوامل رکود مساجد دانست و افزود: در دهه 70 فرهنگسراها رقیب مساجد شدند و در حال حاضر در دهه 80 زاده‎ها رقیب مساجد شدند. به صورت مصداقی عرض کنم، زاده صالح(ع) توسعه پیدا می کند، اما مسجد جامع آنجا کوچک‎تر می شود. اینجاست که می فهمیم به مساجد دارد پشت می شود. مسجد دوران انقلاب، مسجد جامع انقل ما، مسجد جامع همت بود که آیت‎الله طالقانی در آنجا خواندند، اما اکنون می بینیم مقابل آن بلوک بتنی قرار دادند. مسجد ما نباید شاهانه باشد
از سوی دیگر مساجدی را می بینیم که به قدری مجلل درست د که وقتی داخل آن می شوید، مبهوت معماری آنجا می شوید. بنابراین مسجد ما نباید مسجد سلطان و شاهان باشد بلکه باید خانه خدا و بر اساس سنت (صلی الله علیه و آله) باشد. پیشنهاد بنده این است که مقیاس مسجد، مقیاس عبدالله است نه طاغوتپس اولین جایی که باید عبد باشد، خود مسجد است.مساجد ما نقش کلیساها را ایفا می کندحجت ال صداقت:
حجت ال صداقت در ادامه نقدهای ادیب زاده، یکی از غفلت های بزرگ مسئولان گذشته در زمینه کاهش کارکرد مساجد را اینگونه توضیح داد: در نظام یکی از غفلت هایی که صورت گرفت این بود که به مرور زمان سیاست‎ها به این سمت سوق پیدا کرد که مساجد نقش حداقلی در زندگی انسان‎ها پیدا کنند. یعنی مسجد نقش کلیساها و معابد را ایفا می کند. یعنی به جایی رسیدیم که مساجد کارکرد اصیل خود را به ندرت از دست داد و این به دلیل سیاست‎های مختلفی بود که ناخداگاه ایجاد شد. ما وقتی مدارس را در کنار مساجد ایجاد کردیم، غافل شدیم از اینکه نباید کارکردهای آموزشی مسجد را از بین برد. وقتی فرهنگسراها و خانه‎های فرهنگ را ایجاد کردیم، یادمان رفت که اگر این کارکردها در مسجد ایجا شود، نتایج ملموس‎تری را به همراه خواهد داشت.تسنیم: ادیب زاده شما به عنوان معمار حرفه ای، ارتباط معماری یا هنر با مسجد تراز را چه مسأله ای معرفی می کنید؟معماری، بیان تمدن مادیِ فرهنگ جامعه است
کار فرهنگی از معماری جدا نیست و معماری، بیان تمدن مادیِ آن فرهنگ است. اگر دستاورد معنوی ما فرهنگ باشد، دستاورد مادی، همان معماری است. نکته دوم که شاید تذکره باشد، این است که آیا امور مساجد م خود را از معمار تقی می گیرند یا از ان که لباس شهرت به معنای فقهی دارد؟ الان چالش بزرگی که در کشور با آن روبرو هستیم، این است که اگر می فرمایند اساسِ مسجد بر تقواست، آیا مساجد ما را معمار تَقی طراحی می کند یا خیر؟ساخت مسجد را باید فرد تقی عهده دار باشد
اصل معماری ایرانی ی، فضای تهی در مرکز است؛ چون هیچ چیز نیست، خداوند را حاضر می بینید. لذا برای ساختن خانه خدا، یک معمار تقی نیاز داریم. شما به مسجد جامع اصفهان و شیخ لطف‎الله بروید، وقتی با مساجد خودمان مقایسه می کنیم، تفاوت‎های محسوسی می بینیم. با اینکه تابلو ندارد، متوجه می شوید چه کاری را در چه مکانی انجام دهید. در حالی که فقط آجر است. اینکه (صلی الله علیه و آله) می فرمایند من زرق و برق نمی‎خواهم، به این معنا نیست که مصالح ماندگار استفاده نکنید بلکه باید در عین ماندگاری پر از مفهوم باشد. سنگ گرانیتی که در مساجد استفاده می کنند، کاربردش برای جای دیگری است. مصالحی که با فطرت انسان ملازم است، باید استفاده شود. انسان از خاک آفریده شده، بنابراین با خاک سریع‎تر مأنوس می شود.حجت ال صداقت:
حجت ال صداقت با بیان اینکه دین ما با هنر کاملاً سازگاری دارد، اولین ابزار (صلی الله علیه و آله) را هنر معرفی کرد و در این باره گفت: اینکه حضرت با صوت زیبا قرآن می خواند، یک نوع استفاده از هنر لحن است. همان کفاری که با حضرت دشمنی می د، به صورت پنهانی صورت (صلی الله علیه و آله) را گوش می دادند.
لذا در تکمیل بحث بزرگواران باید عرض کنم همان طور که مستحضرید عالمانی در جهان داریم که از هنرمندان و معماران زبده عصر خود بودند؛ مثل شیخ بهایی. از سوی دیگر اولین دروسی که در حوزه می‎آموختند، خوش‎نویسی بود. (ره) در خاطرات خودشان می فرمایند اولین درسی که نزد آقای پسندیده یاد گرفتم، درس خوش‎نویسی بود. متأسفانه به مرور زمان در حوزه‎های علمیه ما، فقه محوریت گرفت و حتی برخی از علما مقابل این ماجرا ایستادند و مورد هجمه هم قرار گرفتند. همچنین تا جایی پیش رفتیم که اخلاق هم در حوزه کم‎رنگ شد.هنرمندان با مراکز دینی به زبان مشترک نرسیدندعبدالحمید قدیریان:
عبدالحمید قدیریان، مسئول دفتر مطالعات کاربردی هنر حوزه هنری در ادامه نقدهای ادیب زاده با ابراز تأسف نسبت به اینکه پس از پیروزی انقلاب ی ما هنرمندان با مراکز دینی به زبان مشترک نرسیدیم، افزود: متأسفانه این امر پسندیده ای نیست و باید این تعامل ایجاد شود. یعنی حتی در حد شنیدن ایده های ما هنرمندان وقت گذاشته نشده است. این را هم قبول داریم که همچنان که هنر تأثیر فراوانی در ارائه مفهوم به مخاطب دارد، یک ابزار مهیب نیز محسوب می شود و باید در فرم هنری دقت لازم صورت گیرد، اما به هر حال نمی توان از آن چشم پوشی کرد. متأسفانه برخی هنر را تا حد زیبایی سازی تعریف می کنند و آن را در حد سرگرم مردم تنزل داده اند در حالی که ماجرا فراتر از این مسائل است. اکنون دشمن از ترفندهای هنری استفاده های فراوانی در راستای اه شوم خود در ت یب فرهنگ جوامع برده است.هنر مفهومی «کانسپچوآل آرت» جهت ت یب روحیات طراحی شده
قدیریان با اشاره به برخی ترفندهای دشمن در جهت ت یب روحیات و روانیات گفت: ما برای موضوعات دینی، حوزه تاثیرگذاری متولیان را چگونه تبیین می کنیم؟ آیا تنها فعل مخاطبان مورد توجه است یا روحیات و احساسات آنها؟ باید توجه داشته باشیم که دشمن تلاش دارد تا حیطه اش را به گونه ای تعریف کند که بر روح مخاطب اثر بگذارد. مثل بازی های کامپیوتری و... حتی در ارائه ­های هنری مانند «کانسپچوآل آرت» یا «هنر مفهومی» که این روزها مرسوم شده است. حوزه اثر این نوع ارائه ­ها کجاست؟ حوزه اثر آنها، تحت تأثیر قرار دادن روح انسان هاست. در این شیوه مخاطبان را به فضایی می ‏برند که هنرمند ایجاد کرده است. این فضا ممکن است از یک ویدئو یا نقاشی و یا یک معماری و یا ترکیبی از اینها ساخته شده باشد. فضا یعنی محیطی که مسلط بر مخاطب است و بر روح و حال و هوای او حاکمیت دارد. تکثر و تجملات در محیط مساجد یادگار دوران قاجار است
عبدالحمید قدیریان موضوع تجملات و زیبایی بی حد و حصر مساجد را یکی از اشکالات مهم مساجد دانست و در این باره توضیح داد: یکی از معضلاتی که در موضوعات دینی داریم، موضوع زینت دادن است که از ابزارهای ابلیس محسوب می شود. بحث مان زیبایی نیست بلکه منظورمان این است که در مسجد باید از تکثر پرهیز کنیم تا چیزی مانع ما و خدا نباشد. محیط مسجد باید از هر ناجوری و رجس و دنیائیات طاهر و پاک باشد تا اهالی مسجد را از خداوند غافل نکند. چرا ما در مساجد از این همه فرم و رنگ استفاده می کنیم؟ این همه تزیین از کجا بر ما تحمیل شده؟ در دوران پادشاهان، فرهنگ تجمل‎گرایی و اشرافیت بر مساجد تحمیل شد و آن هم به خاطر این بود که آنها دوست داشتند که اگر در اماکنی وارد می شوند، آن اماکن مجلل باشد. چرا ما این فرهنگ را از تشیع می­ دانیم؟ در حالی که می دانیم مسجد رسول‎الله(ص) در نهایت سادگی بود و حضرت از هر زینتی که انسان را از یاد خدا غافل کند، پرهیز می د.مساجد را با زینت آلات شلوغ نکنیم
وی با تأکید بر اینکه ما باید ترازها را به خوبی بشناسیم، ادامه داد: ما باید میزان و ترازها را به خوبی بشناسیم. چرا باید مساجد را این قدر با زینت‎آلات شلوغ کنیم؟ باید طوری مساجد را بسازیم که گزار وقتی وارد صحن آن می شود، ذهنش فقط متوجه خداوند باشد. نه اینکه مدهوش تزیینات زیبای آن شود. وقتی ی به مسجد می­ آید، در واقع دوست دارد به مکانی قدم بگذارد که آن مکان او را آماده وصل به خدا کند و اگر چنین شود، مساجد رونق می­ گیرند و قالب و محتوا با هم هماهنگ می شوند.قدیریان با بیان اینکه ما باید مبانی فکری و لایه‎های اصلی تفکرمان را اصلاح کنیم، گفت: اگر اصلاح در سطح تفکر صورت نگیرد، هر مقدار که برنامه‎ریزی فرهنگی کنیم، تأثیر چندانی نخواهد داشت. همان­طور که تاکنون اینگونه بوده است. ما می­ بینیم برخی مساجد کشورهای مسلمان پر از جمعیت است؛ زمانی که وارد این مساجد می شویم، اولین نکته‎ای که برایمان جلب توجه می کند، سادگی مسجد است. باید در کنار آموزش­ های فقهی و عملی، به روح مخاطبان نیز توجه کنیم، وقتی ما بر روی روح مخاطب تأثیر بگذاریم، خود به خود خیلی امورات اصلاح می شود، چرا که روح سرمنشأ اخلاق و رفتار است.وی افزود: از سوی دیگر باید گفت به کارگیری هنر غیر دینی هم چه بسا تأثیرات منفی زیادی را در روح مخاطب بگذارد. در تابلوهایی که از شهید حججی رسم شد، چه مقدار مفهوم درونش بود؟ به نظرم مفهوم واقعی را نمی‎رساندند؛ اما چرا تأثیرگذار بودند؟ زیرا شهید حججی بر روح‎ها اثر گذاشت. بنابراین تکنیک و هنر درجه دوم و سوم است.مسجد یعنی کانال ارتباطی بین عمق عالم تا اوج آسمان ها
قدیریان با بیان اینکه مسجد یعنی مکانی که کانال ارتباطی بین عمق عالم با اوج آسمان‎هاست، اظهار کرد: وقتی وارد مسجد می شویم، باید احساس کنیم که رفعت می‎ی م و به سوی بالا ارتفاع می‎گیریم. خداوند در آیات نور درباره ی بیوتی سخن می گوید که در آن اذن رفعت وجود دارد و می فرماید «فی‏ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ»؛ بر طبق بسیاری از روایات ما، اصل این بیوت، خود اهل بیت(ع) هستند. مسجد مصداق و نمونه ای از بیوتی است که خداوند در این آیات به آن ها اشاره می کند. نه اینکه به لحاظ تکثر فرم ها و رنگ ­ها در مساجد، مان حتی از دیوار مساجد هم عبور نکند، چه برسد به اینکه بالا برود.تفکر جامعه باید مبتنی بر معارف عترت(ع) باشد
در نظام شجره­ ای، تفکر و ایمان، بالاترین جایگاه و حکم ریشه را دارد که به مرور زمان، فرهنگ را پدید می­آورد و فرهنگ با گذشت زمان، تولیدِ تمدن می­کند و در آنجاست که عمل شکل می گیرد و قوام می­یابد، زیرا تبعه فرهنگ و فرهنگ تبعه تفکر است. لذا ما نمی ­توانیم این شجره را از شاخه به سمت ریشه شکل دهیم. خداوند در بیش از هفتاد بار در قرآن عبارت «الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات‏» را به کار برده است. یعنی ایمانیات را بر اعمال صالح مقدم دانسته است، لذا این توقع درست نیست که بخواهیم از اعمال دینی که همان فقهیات است، انتظار داشته باشیم تا فرهنگ سازی کند. باید تفکر اهل بیت (علیهم السلام) و معارف ناب الهی جریان پیدا کند تا تفکر جامعه را شکل دهد و به مرور تبدیل به فرهنگ شود. بزرگان ما بسیار تاکید دارند که ایمانیات ما در حکم اصول دین ما بوده و فقهیات فروع دین است. اگر ایمانیات ما اصلاح شود، وقتی جوان ما وارد مسجد می شود، می داند که محضر، محضر پادشاه عالم است. در این صورت رفتار و ظاهر خود را هم مرتب و آماده محضریت می کند. اما اگر تفکر صحیح و معرفت ناب نباشد، آن جوان گویی به یک مکان عادی می رود و میان مسجد و سایر اماکن، برایش تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقابل، ورود یک به مسجد را دقت کنیم.یک به دلیل معرفتی که به آن مکان دارد و برای مسجد اهمیت قائل می شود، قبل از ورود خود را مرتب کرده است و متواضعانه داخل می شود. پس به جای آنکه مسجد رفتن مردم برایمان مهم باشد، به تولید معارف ناب قرآنی و اشاعه آن در جامعه همت کنیم که قوی ­ترین ابزار برای جذب جوانان است. اگر می بینیم برخی فرقه‎های انحرافی مثل تکفیری‎ها و پرست ها، با همه انحرافاتشان رشد می کنند، به خاطر این است که بر تفکر و روح افراد خود تأثیر می گذارند. ادیب زاده:ائمه جماعات باید جاذبه داشته باشند
آقای قدیریان به نکته خوبی اشاره د. بنده شاهد بودم به محض اینکه یک عالم بزرگوار را جایگزین جماعت دیگری کردیم، مسجد رونق خاصی گرفت. یعنی ائمه جماعات باید جاذبه داشته باشند. عبدالحمید قدیریان:برای ابعاد معرفتی مردم برنامه داشته باشیم
این که ادیب زاده اشاره داشتند در یکی از مساجد شهر تعداد کمی از مردم می ­آمدند، ولی با تدبیر بزرگان مسجد فلان عالم بزرگواری که در وت ت مردی و با معرفت بود را دعوت د و در اندک زمانی حضور آن مرد خدا باعث رونق مسجد شد، این به لحاظ جاذبه نورانی و معرفتی او بوده است. اینکه یک عالم بتواند مجرایی هرچند کوچک از نور اهل بیت (علیهم السلام) باشد، باعث مردم به سمتش اقبال کنند. متاسفانه ما به لایه ­های بالایی انسان کمتر توجه داریم با اینکه تمام سعی خود را می ­کنیم طبق خواست اهل­ بیت عمل کنیم، ولی دستورات مهمی مانند معرفت به نورانیت اهل­ بیت، را که المؤمنین(علیهم السلام) بر هر مرد و زنی واجب دانسته را از یاد برده ­ایم.معتقدم اگرمقدار اندکی از معرفت اهل بیت (علیهم السلام) را در جامعه شیعه اشاعه دهند، آن جامعه نمی تواند بی‎تفاوت، به غفلت خود ادامه دهد. اگر می ­بینید چندین قسمت و سریال به نام اهل­ بیت(علیهم السلام) ساخته شد و هیچ تأثیری بر جامعه نگذاشت، بدانید که ناظران دینی از معرفت نسبت به اهل­ بیت(علیهم السلام) و قرآن تهی بودند و صرفاً به اسم آن بزرگواران تاریخ‎نگاری کرده ­اند؛ در جامعه شیعه نباید با وجود حیّ (عج) این همه اتفاقات ناگوار اخلاقی و ... بیفتد. نباید مساجدش خالی باشد؟ برای جذب مخاطبین باید با فطرت مردم سر و کار داشت، نه با ی ری صرفاً اعمال آنها. نور فطرت وقتی با برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی بیدار شود، شاید آن دین قیم شکل گیرد و اثر خودش را نشان دهد. انتهای پیام/