پی سی ول

در پی جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و اردبیل که به جان باختن تعدادی از هم میهنان منجر شد حضرت آیت الله پیامی صادر د. به گزارش صبحانه در پی جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و اردبیل که به جان باختن تعدادی از هم میهنان منجر شد حضرت آیت الله معظم انقلاب ی با صدور پیامی ضمن تسلیت این حادثه مصیبت بار تأکید د: وظیفه فوری مسئولان ذیربط کمک به آسیب دیدگان و کاستن از رنج و اندوه آنان است.متن پیام معظم انقلاب به شرح زیر است:بسمه تعالیحادثه سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و اردبیل که به جان باختن تعدادی از هم میهنان عزیز و خسارتهای سنگین مالی انجامید حادثه ئی دردناک و مصیبت بار است. اینجانب با تأثر و اندوه به داغداران و مصیبت زدگان عرض تسلیت و همدردی میکنم و صبر و آرامش قلبی آنان را از خداوند مسألت مینمایم و رحمت و مغفرت برای جان باختگان می طلبم. وظیفه فوری مسئولان ذیربط کمک به آسیب دیدگان و کاستن از رنج و اندوه آنان است. لازم است هیچ تأخیر و سستی در ادای این وظیفه نشود. و امیدوارم خداوند لطف و تفضل و کمک خود را شامل حال مصیبت دیدگان و کمک کاران فرماید.سیّ...