پیام تسلیت انقلاب پی درگذشت آیت الله شاه آبادی

مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قممراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قمتصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله نصرالله شاه آبادی در مسجد اعظم قم-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4252597/مراسم-بزرگداشت-آیت-الله-نصرالله-شاه-آبادی-در-مسجد-اعظم-قم
آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناخبرگزاری صدا و سیما گزارش تصویری کاملی از خانواده ی داغدار آتنا اصلانی منتشر کرد. خانواده آتنا اصلانی این روزها در داغ فرزند خود می سوزند. آ ین ع ها از پدر، مادر و خواهر اتنا را در گزارش تصویری زیر ببینید...آتنا اصلانیآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتنا‹›
گروه جامعه خبرگزاری فارس: «رضا مقدسی» از فعالین رسانه ای انقلاب که در سابقه کاری خود حضور موثری در بسیاری از رسانه های مکتوب و مجازی را دارد پس از تحمل سال ها رنج همراهی بیماری سرطان، دعوت حضرت حق را لبیک گفت و در ایام عزاداری حضرت زهرا (س)، مهمان اولیا الهی شد.اعلام خبر درگذشت مقدسی، برای بسیاری از افرادی که سال ها در کنار او در جبهه رسانه ای انقلاب ی مقابل دشمن جنگیده بودند، بهت برانگیز و اندوهناک بود.از این رو بسیاری از شخصیت هایی که سابقه آشنایی با او را داشتند و از مرام و مسلک رفتاری و اعتقا آگاه بودند و عشق و علاقه او را به انقلاب ی و ی معظم انقلاب می دانستند در پیام هایی جداگانه، این واقعه را تسلیت گفته و برای خانواده و بازماندگان ایشان طلب صبر د.در ادامه بخشی از واکنش های شخصیت های مختلف به درگذشت این شخصیت انقل را گردآوری کردیم.پیام تسلیت نهاد نمایندگی ی در ها در پی درگذشت رضا مقدسیروابط عمومی نهاد نمایندگی ی در ها پیامی را به منظور تسلیت برای درگذشت رضا مقدسی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر صادر کرد.در متن این پیام آمده است:«خبر درگذشت رو مه نگار با سابقه و مدیر ارشد رسانه ای کشور، جناب آقای مقدسی که پس از ماه ها تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت، موجب تأسف و تألم شد.
ایشان از جمله فعالان رسانه ای پیش وت بود که پس از رشادت ها در جنگ سخت در دوران دفاع مقدس، در عرصه جنگ نرم نیز در رسانه های مختلف کشور، کوله بار مبارزه بر دوش گرفت و با تمام قوا در این میدان ایستادگی کرد.این ضایعه را به جامعه رسانه ای، همکاران و همسنگران وی و بخصوص خانواده و همسر صبور ایشان تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر الهی را مسئلت داریم.»دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد رضا مقدسی را گرامی داشتدر پی درگذشت مرحوم رضا مقدسی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور پیامی یاد و خاطره او را گرامی داشت. متن کامل این پیام به شرح ذیل است:«درگذشت مرحوم مغفور «رضا مقدسی» جامعه خبری متعهد را در اندوه و غمی عمیق فرو برد.
آن مرحوم که در جبهه رسانه ای انقلاب ی چهره ای شناخته شده و و توانمند محسوب می شد، در طول دوران فعالیت خبری خود توانست منشاء خدمات فراوانی باشد و عروج به جهان باقی در ایام فاطمیه «س» بخشی از اجر این خدمات خواهد بود.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم رضا مقدسی و عرض تسیلت به همه بازماندگان، علو درجات و رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم و صبر جمیل را برای بازماندگان از درگاه ربوبی مسئلت دارد.»علی لاریجانی: درگذشت رضا مقدسی رو مه نگار و مدیر بااخلاق رسانه ای موجب تأسف و تأثر شدعلی لاریجانی در پیامی درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت و برای بازماندگان وی از خداوند متعال صبر طلب کرد.متن پیام به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمانا لله و انا الیه راجعونضمن عرض تسلیت به جامعه خبری و رسانه ای کشور و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.عباسعلی کدخ : برای او که هم رضا بود و هم مقدس!امروز از فرسنگ ها فاصله خبر ناگواری در رسانه ها منتشر شد. رضا مقدسی دعوت حق را لبیک گفت و به سرای ابدیت شتافت. «رضا» در آ ین دیدار از رضایت خودش از حالش گفت و اینکه راضی است به رضای الهی. او که در رسانه خوش درخشید و با انگیزه عمل می کرد. نگران بود اما نه نگران خود که نگران کشور و جامعه اش. از بی انصافی برخی که منافع ملی را در نظر نمی گیرند، ناراحت بود.او از علاقه اش به ی بزرگوار انقلاب گفت و خیلی چیزهای دیگر. افسوس که دیگر فرصتی برای گپ زدن با هم نداریم. خدایش بیامرزد و به خانواده محترم و عزادارش صبر جزیل عنایت فرماید. من و همه اصحاب رسانه خبرنگاری صادق و مقدسی سختکوش را از دست دادیم.دبیرخانه شورای اطلاع رسانی ت درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفتدبیرخانه شورای اطلاع رسانی ت با صدور اطلاعیه ای درگذشت رضا مقدسی، از مدیران رسانه ای کشور را به خانواده داغدار آن مرحوم و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.رضا مقدسی در طول سال های فعالیت فرهنگی و رسانه ای همواره به عنوان یک چهره پیشرو ، ارزشی و ولایت مدار شناخته شده و از او به عنوان رو مه نگار تراز انقلاب ی یاد می شد.بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجهسخنگوی وزارت خارجه در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه درگذشت زنده یاد رضا مقدسی از فعالان و مدیران رسانه ای کشور را به خانواده آن مرحوم، همکاران ایشان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت و برای وی رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.حسین جابری انصاری دستیار ارشد خارجهدستیار ارشد امورخارجه در امور ویژه با صدور پیامی درگذشت رضا مقدسی فعال رسانه ای کشور را تسلیت گفت. متن این پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم"وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ ﴿155﴾ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ﴿156﴾ أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿157﴾""و قطعا شما را به چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می ‏آزماییم و مژده ده شکیبایان را (155)[همان] انی که چون مصیبتی به آنان برسد می‏ گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‏ گردیم (156) بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان [باد] و راه‏یافتگان [هم] خود ایشانند. (157)"
[سوره مبارکه بقره، قرآن مجید، ترجمه مرحوم محمد مهدی فولادوند]درگذشت مرحوم رضا مقدسی رو مه نگار و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر، پس از طی آزمون دشوار یک دوره بیماری سخت را به خانواده ارجمند و همه دوستان و همراهان وی در رو مه قدس، صدا و سیما، رو مه جام جم، رو مه همشهری، رو مه خبر و خبرگزاری خبرآنلاین، رو مه تهران تایمز و خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن رو مه نگاران مسلمان تسلیت گفته، از دریابار رحمت الهی برای تازه درگذشته بخشش و مغفرت و برای همه بازماندگان صبر و اجر طلب می کنم.قالیباف: رضا مقدسی از همرزمانم در گردان نصرالله لشکر نصر بودحاج رضا مقدسی، از همرزمانم در گردان نصرالله لشکر نصر، پیش وت و مدیر ارشد رسانه ای، سردبیر اسبق رو مه های قدس، جام جم، خبر و همشهری و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر، که در فرآیند طراحی و انتشار رو مه صبح نو نیز حضور مؤثر داشت، بعد از تحمل سختی های بیماری سرطان، از میان ما رخت بربست.این فقدان را به خانواده محترم وی، به ویژه همسر ارجمند ایشان که خود از خانواده معظم هستند و در ایام سخت بیماری و رنجوری همدلانه در کنار ایشان بودند و روزهای سخت و تلخی را صبورانه سپری د تسلیت عرض می کنم و برای ایشان و سایر بازماندگان، صبر و اجر و برای حاج رضای عزیز رحمت واسعه الهی و علو درجات را خواهانم.تسلیت مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح برای درگذشت رضا مقدسی مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت رضا مقدسی از پیش وتان و فعالان رسانه ای کشور را تسلیت گفت.در بخشی از این پیام با اشاره به سوابق درخشان رضا مقدسی در بخش های مختلف تحریریه صداوسیما، رو مه جام جم، همشهری، مدیرعاملی خبرگزاری مهر و مدیرمسئولی رو مه بین المللی تهران تایمز، آمده است: تلاش و تعهد وی در طول سال های فعالیت فرهنگی و رسانه ای به عنوان چهره ای پیشرو، از وی رو مه نگاری مسئولیت پذیر، ارزشی، اخلاقی و ولایت مدار در تراز انقلاب ی ترسیم کرده بود.مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن تسلیت درگذشت این فعال فرهنگی به جامعه رسانه ای کشور و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبرو اجر از درگاه خداوند مس می نماید.محمدباقر نوبخت: رضا مقدسی چهره ارزشمند و اخلاقمدار رسانه ای بودنوبخت در پیامی توئیتری نوشت: فقدان این چهره ارزشمند و اخلاقمدار رسانه ای که چندسال رنج بیماری را تحمل کرد، به خانواده و بازماندگان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت می گوییم.سید نظام الدین : «آقا رضا» کبوتر حرم بود! که مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس بود و رابطه دیرینه ای با مقدسی داشت، نوشت:تا مقداد برسد قدری مقابل بیمارستان معطل شدم. وقتی به اتاق رسیدیم حاج آقا رئیسی رفته بود. آق روی تخت دراز کشیده بود با بدنی نحیف و صورتی تکیده، اما گل خنده را چنان به رویمان شکفت که نه رنج خودش معلوم شد و نه غم ما . حاج آقا برایش تبرکی رضا(ع) آورده بود و او مشعوف و خوشحال؛ انگار نه انگار ساعتی پیش ها به او گفته اند شیمی درمانی هم دیگر جواب نمی دهد و ماندن در بیمارستان بی فایده است.
گفتم:«حاج رضا! من تازه دارم میرم مشهد، قراره همشهری تو و رضا بشم». انگار منتظر همین جمله بود. سر سخن باز کرد و ما را برد تا کوچه پس کوچه های خاطرات 40 سال پیش. کودکی که مغازه پدری اش به داخل حرم رضا(ع) باز می شد و محل بازی اش، صحن کهنه آقا.
گفت که خانه پدری اش چند بار در اطراف حرم تغییر کرده و یک دور، گرداگرد حرم چرخیده .سر آ هم آهی کشید و گفت: انگار کبوتر حرم بودیم!
آن شب، آ ین دیدار من با رضا مقدسی بود. این یکی دوماهی که به مشهد آمده ام، خیلی اوقات به یادش بودم و برایش دعا می . هفته پیش که بعضی دوستان رسانه ای از تهران به مشهد آمده بودند، توفیقی شد تا از نقاره خانه حضرت، روبروی گنبد طلا به آقا سلامی بدهیم و همنوا با دم گرم آقاایمان شمسایی، امین الله بخوانیم. شفای عاجل رضا مقدسی دعای همه دوستان بود از حضرت.
اما گویی این کبوتر حرم، بیشتر شوق پ داشت تا ماندن و روح بلندش از جسم صبورش، جدا شد و از میان ما پرکشید.
رضا مقدسی، مدیر رسانه ای انقل که همکاران و هم سنگران به درستی «رو مه نگار تراز انقلاب ی» لقبش داده اند، حقیقتاً مرد اخلاق و تقوا و بصیرت بود. او که کار رسانه ای را به صورت جدی در مشهد و از رو مه قدس آغاز کرده بود، پس از عزیمت به تهران و اجرای موفق طرح سراسری این رو مه ، در رسانه های دیگر نیز مسئولیت های مختلفی را بر عهده گرفت که تقریباً در همه آنها خوش درخشید.
آق در فراز و فرودها و تحولات و اجتماعی سالیان اخیر به رغم آنکه در همه صحنه ها حاضر و به تعبیری وسط میدان بود، اما چنان تقید به اخلاق نیکو داشت که به یاد ندارم ی از او رنجیده خاطر باشد یا درباره او جز به خوبی یاد کند. با این وجود او بصیر و زمان آگاه نیز بود. دفاع از مبانی انقلاب و جایگاه ولایت را وظیفه خود می دانست و در این مسیر حتی با دوستانش هم تعارف نداشت.
این چند سال سخت و طاقت فرسایی هم که بیماری جانکاه، محمل امتحان الهی اش شد؛ حاج رضا مقدسی کوه صبر بود. اهل گلایه و شکایت نبود. در همه جلسات فعال و پویا حاضر می شد و تا آنگاه که بیماری زمین گیرش نکرد، با روحیه ای عالی یک لحظه دست از تلاش و مجاهدت برنداشت.
دیروز که داخل صحن انقلاب با پیامک، خبر رفتنش بر سرم آوار شد؛ یاد جمله آ ش افتادم که گفت: انگار کبوتر حرم بودم!
نگاهی به گنبد طلا و کبوتری که آن بالا کنار پرچم داشت می چرخید.
درود و رحمت بیکران خداوند بر او باد!علی دار معاون سازمان صداوسیماپرویز اسماعیلی: رضا مقدسی صدد ترویج توامان ارزش های ی و انقل بودپرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در پیامی، درگذشت رضا مقدسی فعال رسانه ای و مدیرعامل سابق این خبرگزاری را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیم
انا للّه و انا الیه راجعونضایعه درگذشت برادر متدین و ارجمندمان مرحوم رضا مقدسی که پس از مدتها تحمل رنج بیماری به لقاء الهی شتافت، موجب تألم و تاثر فراوان شد.این رو مه نگار بااخلاق و مدیر متعهد عرصه رسانه ای کشور، در مسئولیت های مختلف حرفه ای، از گزارشگری و دبیری خبر تا مدیرمسئولی رسانه ها و مسئولیت های صنفی، با تلاشی صادقانه و مستمر، در صدد ترویج توامان ارزش های ی و انقل و همچنین ایفای مسئولیت های ملی و اجتماعی بود.اینجانب فقدان آن همکار پیش وت را به عموم جامعه مطبوعاتی و خبری، همکاران و به ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه، و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.رئیس دفتر رئیس جمهور درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفتمحمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس شورای اطلاع رسانی ت با انتشار پستی در اینستاگرام درگذشت رضا مقدسی رو مه نگار و مدیر رسانه ای را به خانواده این مرحوم و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.در این پیام آمده است: درگذشت جناب آقای رضا مقدسی که از فعالین باسابقه رسانه و اطلاع رسانی بود را به خانواده رسانه ای کشور و همچنین خانواده محترمشان تسلیت می گویم برای این مرحوم از درگاه خداوند علو درجات و برای بازماندگان سلامتی و صبر آرزومندم.انجمن رو مه نگاران مسلمان درگذشت «رضا مقدسی» را تسلیت گفتانجمن رو مه نگاران مسلمان با صدور پیامی درگذشت رضا مقدسی مدیرعامل پیشین خبرگزاری مهر را به جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.در این پیام آمده است: سفر ابدی برادر گرانقدر و ولایتمدارمان جناب آقای «رضا مقدسی» مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر و یکی از یاران صدیق نظام مقدس جامعه رسانه ای کشور را عزادار کرد.در بخش دیگری از این پیام آمده است: برادر ایمانی و همکار ارزشمندمان «رضا مقدسی» که صاحب قلمی متعهد به ارزش ها و آرمان های والای انقلاب بود پس از سال ها تحمل رنج بیماری، زندگی دنیوی را واگذاشت و به دیار باقی شتافت.در ادامه این پیام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره «رضا مقدسی» که یکی از اعضای با سابقه انجمن رو مه نگاران مسلمان بود تاکید شده است: این فعال عرصه رسانه، عمر کوتاه و شریف خود را صرف دفاع از و انقلاب کرد و لحظه ای عافیت جویی و مرعوبیت در برابر دنیای دون را تجربه نکرد.در این پیام همچنین آمده است: آن یار سفرکرده وارستگی، صداقت و سختکوشی حرفه ای را در مشی فردی و اجتماعی اش به روشنی نمایان ساخت و خود تبدیل به الگویی از رو مه نگار در تراز انقلاب ی شد.در بخش پایانی این پیام عنوان شده است: دوستان و همدلان و همکاران «رضا مقدسی» عزیز در انجمن رو مه نگاران مسلمان دوری او را ضایعه ای برای جامعه رسانه ای کشور توصیف می کنند و از درگاه حضرت حق، برای روح پرفتوحش، آرامش و غفران الهی و برای خانواده ارجمند و به ویژه فرزندانش صبر و شکیبایی مسئلت دارند.تسلیت دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیانپرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با انتشار پیامی درگذشت رضا مقدسی مدیرعامل پیشین خبرگزاری مهر را تسلیت گفت.کرمی در پیام خود آورده است: رضا مقدسی، از رنج هایی که می بُرد، چند نهالی نشاند که ثمرات اش آگاهی و مهر و دانایی بود. رفتنِ دغدغه مندی همچون او، بسیار زود بود و همه ما را در بهت و اندوه بسیار فرود برد. او گرچه باتجربه و کوشا بود، اما سیمای جوان و دلِ آگاهش، پیرامونش را تازه و نو می کرد و تغییراتی با رنگ و بوی تعالی می ساخت.مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در بخش دیگری از پیام خود ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه رسانه ای کشور گفته است: «آرزومندم روح بزرگوارش قرین آرامش و رحمت خداوندی باشد و خانواده داغدارش در تحمل این غم سترگ؛صبور. این ضایعه را به خانواده محترم مقدسی و جامعه فرهنگ و رسانه کشور تسلیت می گویم.»سیدعباس صالحی: متن پیام سیدعباس صالحی برای درگذشت این مدیران ارشد رسانه ای کشور به شرح زیر است:«درگذشت رو مه نگار متعهد و مدیر ارشد رسانه، مرحوم رضا مقدسی پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب تاثر و تالم شد.این ضایعه را به خانواده محترم زنده یاد مقدسی به ویژه همسر صبور ایشان و جامعه مطبوعاتی و رسانه ای صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مس دارم.»کیوان خسروی مدیر روابط عمومی شورای عالی امنیت ملیکیوان خسروی معاون فرهنگ و ارتباطات و سخنگوی شورای عالی امنیت ملی طی پیامی درگذشت رضا مقدسی را به خانواده محترم ایشان و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.در بخشی از این پیام آمده است؛ تلاش بی وقفه در سنگر دفاع از ارزش های انقلاب ی وجهد وثیق ایشان در اطلاع رسانی صادقانه و اهتمام به تبیین دستاوردهای کشور از ویژگی های ممتاز مرحوم مقدسی بود.
اینجانب درگذشت این پیش وت و مدیرموفق رسانه را به خانواده ایشان و جامعه خبری تسلیت می گویم و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.غلامعلی حداد عادل: بسمه تعالیدرگذشت برادر متعهد وبا اخلاق، رو مه نگار تراز انقلاب ی، رضا مقدسی موجب تاسف اینجانب گردید.روحیه خوب ایشان دربستربیماری نشان ازایمانی قوی به خدای متعال بود.ضمن تسلیت به خانواده او به ویژه همسر، فرزندانش واهل رسانه، برایش ازخداوندمتعال مغفرت مسئلت می کنم.رئیس سازمان بسیج رسانه: «رضا مقدسی» تقدس قلمش را به مطاع ناچیز دنیا نفروختمسعود بصیری مسئول سازمان بسیج رسانه در پیامی درگذشت «رضا مقدسی» رو مه نگار ولایت مدار را تسلیت گفت.پیام وی به شرح ذیل است:رضا مقدسی عزیز، خبرنگاری حرفه ای، متعهد، دلسوز و خلاق درگذشت. خبری که شنیدن آن برای اهالی رسانه فارغ از گرایش های ، دردناک بود.رضا مقدسی که در طول سال های عمر فرهنگی و رسانه ای خود، همواره به عنوان یک چهره ارزشی و ولایت مدار و خلاق شناخته شده به طوری که از او به عنوان رو مه نگار تراز انقلاب ی یاد می شود. وی از سن 20 سالگی و در رو مه قدس دست به قلم شد و تعهد را جوهر قلمش کرد.در ادامه حیات رسانه ای و دوران خدمتش به این مرز و بوم، مسئولیت هایی نظیر پروژه سراسری رو مه قدس و سردبیری و معاونت مدیر مسئول این رو مه در تهران را عهده دار شد و بعدها در بخش های مختلف تحریریه صدا وسیما، دبیری سرویس های جامعه و رو مه جام جم، قائم مقامی مدیرمسئول همشهری، مدیرمسئولی رو مه خبر، مدیرعامل شرکت ارتباطات رو مه ایران، مدیرمسئولی رو مه بین المللی تهران تایمز و مدیرعاملی خبرگزاری مهر ایفای نقش کرد.نقشی ماندگار که خاطرش را در دل های همکاران و اهالی رسانه، برای ابد حک کرد و جایش تا ابد در قلوب ما خالی خواهد ماند.روحش شاد و خاطرش گرامیجامعه ی ین درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفتروابط عمومی جامعه ی ین با انتشار پیامی درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت.در ابتدای این پیام امده است: فقدان رو مه نگار متعهد و ارزشی، مرحوم حاج رضا مقدسی برای جامعه رسانه کشور مصیبت بزرگی است. رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها سال ها از تلاش های خالصانه و متعهدانه ایشان بهره مند گردیدند و اکنون خاطره ای خوش از آن فقید سعید در اذهان فعالان حوزه رسانه باقی مانده است.روابط عمومی جامعه ی ین در این پیام ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم رضا مقدسی به تمامی همکاران رسانه ای و مخصوصا دوستانی که سال ها ارتباط نزدیک با ایشان داشتند، از درگاه ایزد منان بران آن مرحوم علو درجات و برای خانواده ایشان صبر و اجر جزیل مسئلت داشته است.ابراهیمی ترکمان: رضا مقدسی مدیر متعهد، متدین، دلسوز و اخلاق مدار بودابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات ی در پیامی درگذشت مرحوم رضا مقدسی، فعال رسانه ای و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر را تسلیت گفت.متن پیام ابوذر ابراهیمی ترکمان به این شرح است:بسمه تعالی
کل نفس ذائقه الموت
از شنیدن خبر رحلت دوست عزیزم مرحوم رضا مقدسی از مدیران متعهد، متدین، دلسوز و اخلاق مدار در ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری (س) بسیار متاثر شدم و هر گاه از حالش می پرسیدم، فقط پاسخش کلمه «خدا را شکر» بود. امیدوارم خداوند پاداش لئن شکرتم لازیدنکم را که همانا منزلت شاکر در نزد رب الارباب است، در حق این برادر عزیز مستجاب نماید. از خداوند متعال غفران الهی و رحمت واسعه برای آن فقید سعید مسئلت نموده این ضایعه و فقدان آن عزیز را به علاقه مندان، اصحاب و فعالان رسانه ای، بازماندگان و خانواده معزز تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندم.سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینمارضوی در کانال تلگرامی خود در خصوص رضا مقدسی نوشت:حاج رضا روحت شادسال ١٣٧٢ اولین باری بود که حاج آقا رضا مقدسی را در اتحادیه انجمن های ی دانش آموزان اسان دیدم ، اگر اشتباه نکنم آن روزها عضو شورای سردبیری رو مه قدس بود، دو سه نفری از بچه های اتحادیه را با خودش برده بود رو مه و آنجا خبرنگار افتخاری شده بودند و به مناسبت همان دوستان نامش را زیاد می شنیدم و به مناسبت حضورش در رو مه قدس شدم مشتری ثابت رو مه اش، صبحی نبود که بیدار شوم و رو مه اش را نخوانده به مدرسه بروم! مسیر تقدیر و روزگار همه ی ما را از مشهد به تهران آورد و در تهران رفاقتمان نزدیکتر شد و رخدادهای مارا به هم نزدیکتر می کرد و در این سالها غیر از اخلاق و انسانیت از او هیچ ندیدم.چند سال قبل که بیماری به سراغش آمد با توکل به خدا و توسل به اهل بیت (ع) و حمایتهای بی دریغ همسر صبور و مکرمه اش و روحیه ی خوب از پس این بیماری برآمد و سر پا شد.ماه رمضان سال قبل اما دوباره به سراغش آمد، حاج رضا همان حاج رضا بود با همان توسل، توکل و روحیه و مراقبت های بیش از اندازه ی همسر محترمه اش، اما این بار بیماری آمده بود که او را ببرد.آ ین بار قبل از سفرم به دیدارش رفتم، از کارهایم پرسید و دلش می خواست آنها را ببیند، درد داشت اما در همان اوج درد حال رفقا از جمله آقا بهروز شعیبی را جویا شد و از دارکوب پرسید.در سفر بودم به فرشاد مهدی پور پیام داده بود که برای جشنواره خانواده اش را فراموش نکنم و به همین هوا در اوج گرفتاری دائم به یادشان بودم.تو همین روزهایی که تازه از سفر برگشته بودم خواب دیدم مجلس روضه ای برقرار است و حاج رضا سالم و سلامت جلوی در ایستاده، حالش خوب شده بود، بیدار شدم، سادگی و خوشحال شدم، به فرشاد زنگ زدم و تعریف ، قدری سکوت کرد و گفت حال حاج رضا مساعد نیست، کاش خواب را ندیده بودم. ٤شنبه روی تلفن همراهشان زنگ زدم و با حاج خانم صحبت و خواستم برای دیدن ها توسط خانواده هماهنگ کنم و گفتم از در منزل مزاحمتی نیست، شرایط سینما را برای حاج آقا در منزل فراهم کنیم، گفتند حال عمومی مساعد نیست و دعا کنیم بهتر بشوند و حتما خوشحال می شوند.امروز تعبیر خوابم را دیدم، ایام فاطمیه وسط ایام روضه ی مادر، حاج رضا رفت و نشد برویم با هم ها را ببینیم.اما خاطراتش با همه ی ما هست.خدا به همسر محترمه، فداکار و صبور ایشان اجر و صبر عنایت کند و برای دل ٣ فرزند عزیزش از خزانه غیبش جبران فقدان پدر را بنماید.ایمان شمسایی مدیرمسئول رو مه قدسیادداشت ایمان شمسایی مدیرمسئول رو مه قدس -اولین رسانه ای که مرحوم مقدسی در آن فعالیت کرد- درباره دریافت عنوان خادمی رضا توسط آن مرحومسرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدسدر پیام ایشان آمده است:خانواده محترم مرحوم رضا مقدسیسلام علیکمبا احترام ؛ عروج برادر انقل ، بصیر و حزب الهی رضا مقدسی به دیار باقی را تسلیت عرض می کنم.فقدان این عزیز متخصص و متعهد در عرصه رسانه ای انقلاب ی و کشور جبران ناپذیر است . امیدوارم سبک زندگی و رفتار حرفه ای همراه با اخلاق ی و مشی انقل رضا مقدسی عزیز الگوی عملی دست اندرکاران رسانه ای نظام مقدس ایران قرار گیرد .ان شاءالله روح این عزیز سفر کرده با حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) محشور باشد.حسین انتظامی:در پیام انتظامی به مناسبت درگذشت رضا مقدسی آمده است:«... و حسن اولئک رفیقامدیر، رو مه نگار و فعال رسانه ای کشور، رضا مقدسی عزیز در ایام شهادت بانوی گرامی و چهلمین فجر انقلاب ی به لقاءالله پیوست.با تأسف و اندوه فراوان، این واقعه ناگوار را به همسر صبور، فرزندان نازنین و بستگان محترم او و نیز خانواده رسانه ای کشور تسلیت می گویم. تلاش های پیوسته او از سال های رو مه قدس تا جام جم، همشهری، خبرآنلاین و خبرگزاری مهر در صفحه مدیریت فرهنگی و رسانه ای کشور ثبت خواهد ماند. از خدای مهربان می خواهیم که به پاس تلاش های صادقانه آن یار دیرین، او را که مصداق «و منهم من ینتظر» بود با دوستان شهیدش محشور کند».محمد سلطانی فر:در پیام سلطانی فر آمده است:«انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت همکار گرامی و رو مه نگار متعهد و با سابقه کشورمان که ماه های متمادی متحمل رنج بیماری بود، موجب تاثر و تالم شد. این ضایعه را به خانواده گرامی، دوستان، همکاران و همچنین جامعه رسانه ای کشور تسلیت عرض می کنم. از خدای متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مس می کنم. رضا مقدسی فعال رسانه ای و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر که سابقه فعالیت در رو مه های جام جم، همشهری، خبر و قدس را نیز دارد، صبح امروز 13 بهمن بعد از یک دوره طولانی تحمل بیماری گوارشی، در سن 50 سالگی دار فانی را وداع گفت».قاضی زاده هاشمی :متن پیام تسلیت سید حسن هاشمی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مناسبت درگذشت رضا مقدسی، مدیر متعهد و اخلاق مدار رسانه ای کشور به شرح زیر است:انا لله و انا الیه راجعون«رضا مقدسی» هم از میان ما رفت؛ رفت تا در جوار رحمت پروردگار، زندگی حقیقی را آغاز و آرامش واقعی را تجربه کند. چهره آرام، لبخند دلنشین، اخلاق مداری، راستی و صداقت رضا مقدسی اما تا همیشه در خاطر دوستان و همکاران و اصحاب رسانه باقی است تا شاید یامی شود برای دل های داغدار و چشمان اشکبار از رفتنش.فقدان آن برادر عزیز را که در ایام شهادت فاطمه زهرا (س) آسمانی شد، به همسر گرامی، فرزندان و خانواده ارجمندش تسلیت می گویم و از درگاه خداوند منان برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، شکیبایی و طول عمر با عزت خواهانم.علی اکبر ولایتی:ولایتی با انتشار تصویری از رضا مقدسی، درگذشت این فعال رسانه ای کشور را تسلیت گفت. ولایتی در این پیام نوشت:بسم الله الرحمن الرحیمانا لله و انا الیه راجعونخبر درگذشت مدیر متعهد، متدین و فعال رسانه ای کشور، مرحوم رضا مقدسی که پس از تحمل بیماری دعوت حق را لبیک گفت موجب تاسف و تاثر گردید.اینجانب درگذشت آن مرحوم را به جامعه رسانه ای و مطبوعاتی کشور، علاقه مندان و به ویژه خانواده ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.حجت ال خاموشی:رئیس سازمان تبلیغات ی با صدور پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:درگذشت تأسفبار مرحوم مغفور مرحوم مغفور آقای رضا مقدسی، مدیر ارشد و پیش وت عرصه ی رسانه و مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر، که پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری صبح امروز دعوت حق را لبیک گفت، به خانواده آن مرحوم و بخصوص به جامعه ی رسانه ای کشور تسلیت عرض می نمایم. با فقدان این فعال نمونه و ارزشمند عرصه ی رسانه و خبر فضای رسانه ای کشور یکی از شایستگان خود را از دست داد و به ویژه مجموعه ی سازمان تبلیغات ی از همراهی یاوری توانمند و خدوم محروم گردید. او یکی از یاران بااخلاص و پرتلاش انقلاب و نظام ی بود و به فضل الهی آثار نیک و خدمات مفید آن مرحوم موجبات تعالی روح ایشان در سرای جاوید خواهد بود. از خداوند رحمان و رحیم مسئلت دارم روح آن عزیز را در جوار رحمت خود قرار داده و برای بازماندگان داغدارش اجر جزیل و صبر جمیل عطا فرماید.حجت ال سیدابراهیم رئیسی:پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی د ی درگذشت رضا مقدسی:باسمه تعالی
خبر درگذشت برادرعزیز و ارزشمند آقای رضا مقدسی از مدیران رسانه ای شناخته شده کشور موجب تاسف و تاثر گردید.
این عنصر خدوم و انقل که در زمره خادمان رسانه ای حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به شمار می آمد، در طول زندگی بابرکت و دوران فعالیت مطبوعاتی خود در مشهد و تهران منشاء خدمات فراوانی به انقلاب و نظام و نیز آستان قدس رضوی بود که انشاء الله نزد خداوند متعال باقیات صالحات او محسوب خواهد شد .اینجانب در کنار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج (ع) ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و همکاران او، از خداوند متعال برای روح آن زنده یاد، علو درجات و برای همه بازماندگان صبر جمیل مسئلت می کنم.فرشاد مهدی پور مدیرمسئول رو مه صبح نومهدی محمدی کارشناس مهدی محمدی کارشناس مسایل با اشاره به درگذشت رضا مقدسی از فعالین رسانه ای انقلاب در کانال تلگرامی خود نوشت:در این زمانه نامهربان، یافتن ی که سال ها با او رفاقت کرده ای، اما هر چه در گذشته خویش غور میکنی و با خود کلنجار می روی، نمی توانی حتی یک مورد ناخوشی و ناراحتی از او به یاد بیاوری سخت مایه دلخوشی و مباهات است. "رضا مقدسی" عزیز برای من از این زمره بود.در تمام این سال ها، به یاد ندارم در قضاوتی عجله کرده باشد، در تحلیلی ناپخته سخن بگوید یا در مسئله ای ناامید شده باشد.همواره آرام و مهربان بود. ی را آزار نداد و بر آزار و آسیب دیگران صبر کرد. مخلص، بی ادعا و با ایمان بود و همین نیرویی به او داد که رنج روزهای واپسین را مردانه تاب بیاورد.در پرتو عنایت صدیقه طاهره، نزد خداوند روسپید خواهد بود ان شا الله.محمدصالح مفتاح فعال رسانه ایمحمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان (ره)بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت مدیر متدین رسانه ای، رضا مقدسی را به خانواده محترم این عزیز و اهالی معزز خانواده رسانه کشور تسلیت عرض می نمایم.این عزیز درگذشته سال ها در سنگر رسانه برای تحقق اه والای انقلاب ی مجاهدت نمود و شهرتش در تمام این سال ها حفظ اصول اخلاقی و متخلق بودن به اخلاق ی بود.اینجانب برای این عزیز در گذشته از درگاه باری تعالی رحمت و مغفرت و برای خانواده محترمش صبر آرزومندم.عبدالله گنجی مدیرمسئول رو مه جوانگنجی در کانال تلگرامش نوشت:دوست و همسنگر رسانه ای عزیزمان آقا رضای مقدسی پس از چند سال دست و پنجه نرم با بیماری بلا ه تسلیم شد و به سوی معبود شتافت.او صبور و با تقوا و حقیقتاً با بصیرت و غیر شعاری بود.
جذ ت مضاعفش برای بنده آرامش مثال زدنی در مقابل مرگ بود.گویی با دلی آرام می رود و ترس در وجودش راه نداشت.ا ین بار که در بیمارستان به ملاقاتش رفتم او را تمام شده یافتم اما روحیه اش از ملاقات کنندگان برتر بود.این مصیب دردناک را به همسر صبور وپر تلاش و فرزندان د سال و خانواده محترم و اصحاب رسانه ای جبهه انقلاب ی تسلیت عرض می نمایم. انتهای پیام/
مصاحبه ای که عقل شاه را زیر سوال بردبه گزارش تهران پرس، محمدرضا پهلوی تقریبا از آغاز سلطنت خود از گفت وگو با خبرنگاران خارجی رویگردان نبود و برخلاف پدرش که حداکثر سه یا چهار بار بیشتر با خبرنگاران خارجی به مصاحبه ننشست و از رویارویی با آنان واهمه داشت، مقدم خبرنگاران و عکاسان یی و اروپایی را به گرمی می پذیرفت.آ ین شاهِ ایران، در فاصله سال های میانی دهه 1340 تا سال های های پایانی سلطنتش، مصاحبه هایی پرسروصدا، توام با خودستایی و تعریف و تمجید از خویش با خبرنگاران موشکاف و ایرادگیر و غالبا جسور رسانه های خارجی انجام می داد و متن آن مصاحبه ها از طریق صفحات جراید جهان با امواج رادیوها یا صفحه تلویزیون ها به نظر مردم دنیا می رسید و موجبات شگفتی آنها را فراهم می آورد. «خسرو معتضد» پژوهشگر تاریخ معاصر می نویسد(با اندکی تلخیص از سوی فارس):شاه در این مصاحبه ها شخصیت خودستا، پرنخوت، از خودراضی و بی اعتنا به نظرات و عقاید دیگران خویش را به نمایش می گذارد. او خود را کاملا ایمن خاطر، فارغ البال از هر پیشامد غیر منتظره، در اوج غرور ناشی از موفقیت های پی در پی، بسیار فراتر از مشغله ها و گرفتاری های یک زمامدار شرقی، در هیبت و هیئت و صولت و سطوت یک فرمانروای ابرقدرت بین المللی معرفی میکرد یا می انگاشت.
یدهای چند میلیاردی اسلحه مدرن، ید سهام شرکت های در حال ورش تگی کروپ و زیمنس، اعطای صدها میلیون دلار وام درازمدت کم بهره برای تأمین آب آشامیدنی مردم لندن، کمک چهارصد میلیون دلاری به بودجه سالانه بریتانیا، اعطای وام های میلیارد دلاری به کشورهای فقیر آفریقایی، قرارداد ید پنجاه میلیارد دلاری تولیدات مختلف صنعتی رزمی، کشاورزی و متفرقه از ، اعطای وام چند صد میلیون دلاری برای حفظ شهر تاریخی و زیبای ونیز در ایتالیا از خطر بالا آمدن آب(درحالی که سیل، ز له و بلیات طبیعی هرسال صدها د ده ایرانی را ویران و مردم آن را آواره می کرد)، فکر سرمایه گذاری در تولید هواپیمای مدرن انگلیسی _ فرانسوی کنکورد، واردات چند میلیارد دلاری مواد غذایی و میوه از خارج، سفرهای پی در پی خود او و همسر و اعضای خاندان پهلوی به خارج، شایعه نامزدی شاهدخت اشرف پهلوی برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا دبیر کلی یونسکو، مهمانی های پر ج همراه با ، خاویار، شامپانی و باربیکیوی اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در از یک سو و انتقادات و ایرادگیری های سالانه و فصلی سازمان عفو بین المللی از شکنجه و آزار زندانیان در ایران و پایمال گشتن ، آوازه یافتن «ساواک» سازمان امنیت شاه به شکل یک سازمان بدنام شکنجه گر و مختنق ضدبشری، مخفیانه خودسرانه مبارزین ضد رژیم در زندانها، سپردن سرنوشت همه مخالفان حتی منتقدین به دست دادگاه های نظامی فرمایشی، اشتهار فساد همه جانبه و گریبانگیر سران رژیم و چسبناک بودن دست آنها به اء از سوی دیگر، شاه و رژیم او را در موقعیت نامطلوب و نابهنجاری قرار می داد.
به فرازهایی از چند مصاحبه پرسروصدای شاه که فقط او را مورد تمس و دست انداختن خارجیان به ویژه رسانه های گروهی اروپایی و یی قرار می داد و هیچ ارزش معنوی و فایده مادی برای رژیم او نداشت، اشاره میکنیم.نخستین مصاحبه مهم شاه با خبرنگاران خارجی در اولین سال سلطنت او در آذر 1320 (دسامبر 1941) انجام می گیرد که خبرنگار فرانسوی تصویر بسیار مطلوبی از او به عنوان یک شاه دموکرات ارایه میدهد.
«من در کشورهای خارجه کمتر تصویر محمدرضاشاه پهلوی پادشاه جدید ایران را دیده بودم. تنها یکی از همدرسان سوئیسی او به نام ارنست پرون ع وی را به من نشان داده و گفته بود که اغلب با ولیعهد ایران به شکار و اسکی می رفته است.
روزی رئیس مخصوص ما، مرا به یک افسر جوان 23 ساله معرفی کرد. این افسر جوان دارای اونیفورم زردرنگ و موهای مجعد و ابروهای پ شت بود و چشمان سیاهش ح مخصوص داشت. این جوان شاهنشاه ایران بود که به زبان فرانسه به خوبی صحبت می کرد.
محمدرضاشاه پهلوی در زمان سلطنت پدرش رضاشاه به ولایتعهدی برگزیده شد. وی تحصیلات عالیه خود را در سوئیس به پایان آورده و بعد از آن در سایه اقتدار پدرش در ایران زیسته، ولی هنگام فرمانروایی پدرش چندان راضی و خوشنود نبود. او به من گفت که روحش با حکومت زور و استبداد سازگاری ندارد.
هنگامی که با شاه جوان روبرو شدم، با آهنگ هیجان انگیزی پرسید:
دنیا در اطراف واقعه سوم شهریور چه فکر میکند؟»
برای اینکه وی را متأثر نکرده باشم، در پاسخ گفتم: «در این باره نمی توانم جواب مقتضی به شما بدهم. به کشور ما فرانسه نیز لطمه بزرگی وارد آمده، زیرا اکنون فرانسه در تصرف آلمانی هاست و دشمن کشور ما را زیر استیلای خود قرار داده است.»(مصاحبه در زمان فرانسه به دست آلمانیها که از تابستان 1319 تا تابستان 1323 ادامه بافت انجام شده است)
شاه در جواب من گفت: «بلی، شانس بزرگی ایران داشته است که کشور من به سرنوشت کشورهایی که زیر سلطه و فشار آلمانی ها به سر می برند، گرفتار نشد. ما هم ترتیب فعلی را قبول کرده و دست اتحاد به انگلیس و شوروی داده ایم.»
شاه سپس چند سؤال پیرامون روزولت از من کرد و با ابراز علاقه نسبت به گفت: «میل دارم ارتباطی م ن ایران و برقرار شود.» در این موقع سخن از دموکراسی به میان آورده، اظهار داشت کشورهایی که شیفته دموکراسی حقیقی هستند، همواره عقیده دانشمندان و صالحان را محترم داشته، آن را به کار می بندند.
شاه امریکا را نمونه کاملی از دموکراسی معرفی نمود و از یی ها تمجید فراوانی کرد. »شاه معتقد بود که پدرش ایران را به این وضع انداخته و سرانجام هم در اثر اصرار روسیه و انگلیس از سلطنت کنار گرفته و از دوستی با نازی ها صرف نظر کرده است.
وقتی او مصاحبه خود را با من تمام کرد، به افسری که در حضور او بود اشاره کرد. افسر جوان (فردوست) مرا به اتاق دیگری برد. در آنجا بانوی جوانی که مانند بانوان امریکایی تربیت یافته بود، روی صندلی نشسته بود. این بانوی بیست ساله، علیا حضرت ملکه فوزیه همسر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. ملکه نسبت به دو کشور مصر و فرانسه که مدتی از آنها دور بود تأسف می خورد و می گفت: «چند سال است خانواده و قصر زیبای خود در ساحل نیل را ترک کرده، به اینجا آمده ام. از گردش در فرانسه هم محروم شده ام و تأثر من نسبت به فرانسه مخصوصا به خاطر دوری از پاریس و مدهای زیبای آنجا می باشد.» مکالمه من با ملکه فوزیه در اطراف مدهای فرانسه و خیاط های مشهور پاریس پایان یافت و او به گرمی از من خداحافظی کرد. پادشاه و ملکه ایران زندگی خوبی با یکدیگر دارند. شاه جوان دارای دختر زیبای دوساله ای است که در موقع ملاقات با ملکه او را نزد من آوردند
آنها هردو جوان، هر دو زیبا و هردو مهربانند و پیوسته می کوشند برای کشور ایران مقامی ارجمند به دست آورند.»(خاطرات یک خبرنگار اتحادیه مطبوعات فرانسه آزاد (بی نام) ترجمه شده در مطبوعات ایران)ارنست پرون باغبان سابق کالج له روژه و دوست و ندیم شاه طی سالهای 1320 تا 1332 نقش مهمی در معرفی شاه از طریق جراید اروپایی به ویژه سوئیس به اروپاییان دارد. پرون که حتی خود رضاشاه به او مشکوک است و وی را جاسوس انگلیسی ها می داند رابطه گسترده ای با مطبوعات بین المللی دارد و شاید به دستیاری و پیشنهاد اوست که مجله معتبر لایفدر 1321 (1942)، خبرنگار و عکاس معروف خود را به تهران اعزام می دارد.(در اسناد رضاشاه در ژوهانسبورگ نامه ای خطاب به محمدرضا پهلوی دیده می شود که از او گله کرده چرا پرون را به افریقا اعزام داشته و او را عنصر نامطلوبی نامیده است.)
خبرنگار مصاحبه کوتاهی با شاه و فوزیه انجام می دهد اما عکاس چنان ع های زیبایی از این زوج جوان و به ویژه از فوزیه با آن چهره مظلوم و غمگین می گیرد که چاپ آن در لایف توجه سسیل پیتون نویسنده انگلیسی را به فوزیه جلب می کند.
الیانور پاکارد زن نویسنده معروف یی هم مصاحبه پرسروص با شاه و فوزیه انجام می دهد، در 1332، پس از 28 مرداد مطبوعات غرب تقریبا مگر به استثناء از شاه در مقابل مصدق حمایت می کنند (زیرا کمپانی های نفتی سبیل آنها را چرب کرده اند) شاه در قصر خود را به روی خبرنگاران یی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، مصری و اردنی می گشاید اما طلاق دادن ثریا وجهه او را خدشه دار می کند.
در سال های بعد نیز به مصاحبه با نویسندگان و خبرنگاران سرشناس خارجی می پردازد. اولیویه وارن، ادوارد سابلیه و ژرار ویلیه زندگینامه های تقریبا مطلوبی از او ارایه می دهند.
رو مه نگار هندی رامش سنگوی در زندگینامه ای که برای شاه می نویسد مقام او را به عرش می رساند. کارانجیا رو مه نگار زرتشتی - هندیِ دوست سر شاپور ریپورتر کت با عنوان شه های یک شهریار نوشته و برای او کرامات و اعجاز هم قایل می شود. نویل باربر که زندگینامه سلاطین متعددی را نوشته است طی نامه هایی به دربار شاهنشاهی آثار برجسته خود از جمله شرح حال ملک حسین پادشاه اردن را به رخ شاه و دربار شاهنشاهی علم می رساند و پیشنهاد می کند در مقابل حق ألیف مناسبی اتوبیوگرافی شاه ایران یعنی زندگینامه شاه مثلا به قلم خودش را به نگارش درآورد.لسلی بلانک خانم نویسنده انگلیسی کت در شرح احوال فرح و مارگارت لاینگ خانم نویسنده دیگر انگلیسی هم کت در شرح زندگی شاه به رشته تحریر درآوردند.(باید بیفزاییم که حق حریرهای گزافی نیز دریافت د، نگاه کنید به کتاب خدمتگزار تخت طاووس یا خاطرات پرویز راجی صفحه 217 ، معمولا پرداخت حق ألیف با پیش پرداخت به مبلغ پنجاه هزار دلار آغاز می شده، و در پایان صورتحساب سنگینی شامل هزینه تحقیق ، مسافرت به ایران، استفاده از دستیار، ویراستاری، حروفچینی، و زینگ و بالا ه طبع و صحافی و تجلید متن انگیسی برای دربار ارسال می شده است و جالب اینکه مدتی بعد به بهانه ترجمه به زبان های فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی و غیره، این اخاذی ادامه می یافته است جالب تر اینکه سیامک زند که کتاب شه های یک شهریار را به زبان فارسی ترجمه کرده همان ی است که در اوا 1357 به انگلستان پناهنده شد و علت پناهندگی را مبارزه با رژیم شاه وانمود کرد.)
شاه تقریبا با هر رو مه نگار معتبری به مصاحبه می نشست و تابعیت خارجی رو مه نگار نقش مهمی در ترغیب شاه به پذیرفتن و به گفتگو نشستن با وی داشت.
در این اوا از بعضی جراید امریکا مانند واشنگتن پست و لوموند فرانسه دلخوری عمیقی داشت و نسبت به مطالبی که جراید انگلستان درباره او می نوشتند خشم و حساسیت زیادی نشان می داد. گاهی خبرگزاران خارجی مانند آندره ویتلی از بی.بی.سی و لیز ترگوود از گاردین از ایران ا اج هم می شدند.
او حتی در حدود 1328 به مصاحبه با خبرنگار اسراییلی رو مه جروزالم پست می پردازد و مطبوعات ایران، رو مه مزبور را یک رو مه اروپایی معرفی می کنند زیرا تصور نمی کنند جروزالم همان واژه اورشلیم است.
شاه در سالهای توفانی 1329- 1330- 1332 مجددا مورد توجه مطبوعات خارجی قرار می گیرد که دیگر سوژه طلاق فوزیه و ازدواج مجدد شاه با ثریا یا شایعات مربوط به روابطش با ریتا هیورث و ایوون دوکارلو و فرانچسکا اسکافا توجهشان را جلب نمی کند بلکه اطلاعات تازه و نه چندان خوشایندی از خاندان سلطنتی ایران به دست آورده اند. این اطلاعات که نکات انتقادی فراوانی دارد منجر بدان می شود که مجله یی تایم در آغاز 1950 گزارش بسیار نامساعد و زننده ای درباره دربار شاهنشاهی و مداخلات سودجویانه مادر و خواهر شاه اشرف پهلوی و دیگر بستگان وی به چاپ برساند و در آن مقاله به طور تلویحی از سپهبد رزم آرا نخست وقت به عنوان مرد مبارزه با فساد تجلیل کند. شاه در طول آن سال های بحرانی که به ویژه با پدید آمدن اختلاف شدید میان او و مصدق بحران زاتر شد معدودی از خبرنگاران خارجی من جمله محمد حسنین هیکل خبرنگار الأهرام و سلیم اللوزی و ناصرالدین ن یبی و موسی صبری خبرنگاران دیگر جراید عربی به ویژه نشریات مصری و اردنی را به حضور می پذیرفت و مصاحبه های کوتاه و سربسته ای با آنان انجام می داد.
مناسبات حسنه مطبوعات مصر با احمد مصطفی شفیق شوهر شاهدخت اشرف پهلوی خواهر شاه، حتی پس از سقوط رژیم سلطنتی فاروق نیز ادامه یافت. خبرنگاران مصری که می دانستند شاه از فاروق به دلیل نقش ت یبی مؤثری که در از هم پاشاندن کانون خانوادگی او با ملکه فوزیه داشته دل پری دارد، از طریق احمد شفیق، هموطن خوش برخورد خود که در ایران ثروت زیادی از راه انحصارطلبی در ترتیب پروازهای هوایی شرکت های هواپیمایی دوگانه ایران، یعنی شرکت های ایران و پارس به عربستان و نیز ارسال خاویار قاچاق به مصر به دست آورده بود، به دربار معرفی شده، اجازه مصاحبه با شاه را مییافتند.
در 1331 (1952) حسنین هیکل مصاحبه مفصلی با شاه انجام داد و نسبت به سرنوشت او که از نظر آن رو مه نگار مصری سقوط از تخت سلطنت و شاید مرگی فجیع بود، ابراز دلسوزی کرد. در سال های بعد نیز شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی ادامه می داد. در حالی که به ندرت و آن هم به اجبار و روی حفظ ظاهر در 1339 (1960) همزمان با آغاز زمامداری پرزیدنت کندی در اجازه شرفی به رو مه نگاران ایرانی می داد، و غالبا پرسش های آنان را با پاسخ های کوتاه و مجمل و مبهم جواب میداد. البته مصاحبه ها از 1338 آغاز شد و در سال بعد جدی تر گشت. مصاحبه های شاه چه در ایران و چه در کشورهای خارج از ایران تا پیش از دهه 1970 که او پس از افزایش نجومی عایدات نفت ایران به یک غول نفتی تبدیل شد (البته از نظر خارجیان) واکنش چندانی نداشت، شاید تا آن زمان فقط گزارش های مصور و رنگی دو ازدواج اخیر او در 1329 با دوشیزه ثریا اسفندیاری بختیاری و نه سال بعد در 1338 با دوشیزه فرح دیبا توانسته بود، صفحات رنگی مجلات معروف و اروپا را که به عجایب و غرایب قرن بیستم توجه خاص و طنزآمیزی نشان می دادند به خود اختصاص دهد.تبلیغات مستمر و گوش اش سازمان های درباری و فرهنگی و تبلیغاتی و کمیته ها و انجمن های تشکیل شده از سوی ت ایران به مناسبت برگزاری جشنهای تاجگذاری در 1346 و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران، نیز واکنش مطلوبی در محافل خبری و رسانه ای به بار نیاورده بود زیرا در کنار صحنه های پرزرق و برق تاجگذاری و نیز جشنهای شاهنشاهی، خبرنگاران کنجکاو خارجی مناظر زننده دیگری را می دیدند و با توجه به جو حاکم بر اروپا که دیکتاتوری ها، مخصوصا دیکتاتوری هایی را که تظاهر به دموکراسی می کنند، نمی پسندیدند، سعی می د برای ی خواست های خوانندگان خود این مراسم پر ج را به باد انتقاد و تمس بگیرند.محمدرضا پهلوی به دنبال یک دوران طولانی دوازده ساله در سایه قرارگرفتن، تحت تأثیر سیاستمداران و نظامیان عالی رتبه بودن، مخصوصا تحمل بی اعتنایی ها و تحقیرهای دوران 28 ماهه حکومت مصدق و بعد از یک دوران هشت ساله دیگر، ناگهان پس از یک سال که اجازه داد امینی یکه تاز صحنه سیاست شود، شخصا به میدان آمد و پس از سرکوب قیام پانزده داد گمان کرد آن قدر پخته و مجرب است که می 2تواند یک تنه چرخ سیاست ایران را بگرداند.شاه در طی سال های 1332 تا 1342 تا حدود زیادی با ملاحظات و توجه همه جانبه به اطراف و جوانب قضایای اقدام می کرد و مخصوصا در رویارویی با خبرنگاران خارجی می کوشید شخصیت دمکرات و مظلومانه ای از خود نشان دهد. پس از 1342 و دوران حکومت های فرمانبر و چاکرمنش علم، منصور، هویدا، شاه که سالخوردگان و صاحبان تجارب را کنار گذارده بود، به تدریج آن چه را که دمکراسی می خواند، کنار گذاشت و به بهانه اینکه مردم کوچه و بازار نمی فهمند و درصد بی سوادی در ایران زیاد است، سعی کرد به عنوان گرداننده تمام عیار سکان سیاست ایران جلوه کند.
او توجهی به نصایح انی چون آیت الله کاشانی که در آ ین سال عمر خود پیام مفصل و ارزنده ای برای او فرستاد و گفته های رجالى چون علاء، انتظام، بهبودی، فروزان، سروری و وارسته نمی کرد و همه آنان را از خود راند.از 1349 ، پس از تغییراتی که در وضعیت نفت دنیا روی داد، شاه اعتماد به نفس غیر مترقبه ای یافت و به ویژه از 1351، سرمست و مغرور از افزایش بهای نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار به ایران، وضعیت پیشین را کنار گذارده، تقریبا به هر خبرنگار خارجی اجازه دیدار و گفت و گو با خود را می داد، و هرچه دلش میخواست بر زبان می آورد.
در میانه این بی پروایی و دست ودل بازی برای دیدار و گفتگو با خبرنگاران خارجی که نقطه های ضعف هویتی او را با پرسش های سنجیده و حساب شده و حتی موذیانه کشف کرده و دست روی آن می گذاشتند، ناگهان سروکله یک خانم خبرنگار کنجکاو، پر رو، گستاخ و موشکاف اروپایی در ایران پیدا شد که همان خانم اوریانا فالاچی رو مه نگار معروف ایتالیایی بود. مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی خبرنگار سرشناس و جنجالی ایتالیایی در 1352، بدترین واقعه ای بود که می توانست برای شاه رخ دهد و توانایی های عقلی او را زیر سؤال و تردید ببرد. معلوم نیست چه انی شاه را تشویق د که دم به تله داده و دهان به دهان این زن جسور بشود تا درست و حس او را در تنگنا بگذارد و مچلش کرده و در انظار جهانیان خار و خفیقش کند. اوریا فالانچی که در اکتبر 1973 (مهر، آبان 1352) به ایران آمد، در مقدمه مصاحبه خود، شاه را موجودی با لب های چفت زده مانند یک در بسته و چشم هایی یخی مانند یک بادِ زمستانی توصیف می کند.
«همه چیز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد.» وقتی شاه در دفتر کار مجلل و آیینه کاری شده خود در کاخ قدیمی صاحبقرانیه با بی میلی و خشکی به او دست می دهد و می نشیند، او شاه را به گونه ای می بیند که «پاهایش چسبیده و دستهایش به صورت صلیب است.»
فالاچی از راست او حدس می زند که «جلیقه ضد گلوله ای در بر دارد، صدای شاه غمگین و خسته است. مانند یک صدای بی صدا، رخسارش نیز ه و غمگین به نظر می رسد، زیر گونه اش دماغ بزرگ او خودنمایی میکند. بدنش به نظر شکننده می رسد». لاغری زیادش آن قدر جلب توجه فالاچی را می کند که موضوع را مطرح می کند و شاه میگوید تصمیم گرفته به مقدار زیادی خود را لاغر کند.(آن سال حدود یک سال و نیم از بیماری سرطان شاه می گذشت که شاه از ابتلایش بدان بی اطلاع بود. در نوشتههای علم، تعجب علم از لاغر شدن وضعف جسمی تدریجی شاه آورده شده است)
چای را در فنجان طلایی با قاشق هایی طلایی می آورند «همه چیز در آن سالن از طلاست حتی زیرسیگاری ها»، کناره های میز کوچکی که شاه و فالاچی دو سوی آن نشسته اند، پوشیده از الماس است. روی آن جعبه ای از جنس یاقوت قرار دارد. رومبلی ها پوشیده از مروارید است.
اتاق طلایی، مرواریدی، الماس و یاقوتی است اما فالاچی در نخستین دیدار به هر دلیل مصاحبه نمی کند و بار دوم مصاحبه انجام می شود. شاید شاه متن پرسش ها را از او می خواهد که بتواند روی هر سوال مطالعات لازم را د.
شاه خیال میکند اوریانا فالاچی نیز شبیه خبرنگاران ایرانی یا یی و اروپایی است که در مصاحبه با او رعایت بسیاری از مسایل را میکرده اند. اما اوریانا فالاچی یک آتش بدون چاک و بستِ دهان، چپگرا، و نکته گیر است و در عین حال بسیار بی رحم و بی ملاحظه. او اجازه سیگار کشیدن می گیرد و شاه اجازه می دهد، وقتی چای می نوشند، محیط دوستانه تر می شود. بار دوم که فالاچی به دیدن عالیجناب و نه اعلیحضرت، می رود _ فالاچی اصرار دارد شاه را با عنوان عالیجناب طرف خطاب قرار دهد _ شاه مهر بانتر است و به خاطر فالاچی، یک کراوات ایتالیایی به گردن بسته که فالاچی آن را غیرقابل تحمل می انگارد.فالاچی از اینکه متن ترجمه شده به زبان فارسی کتابِ او درباره «ویتنام» را هنگام سفر نی ون رئیس جمهوری وقت به ایران از ویترین کتابفروشی های تهران برچیده بودند، گله می کند. شاه تکانی می خورد، چه تصور می کند ممکن است نام این زن در فهرست سیاه خبرنگاران کمونیست ضدرژیم ایران باشد.
به هر ترتیب شاه اجازه می دهد فالاچی سه ساعت تمام با او مصاحبه کند، درباره دیکتاتوری، رژیم مورد علاقه شاه، روسیه، کمونیسم، همسایگان، شایعه ازدواج مجدد او، برخوردها، مخالفان و به ویژه از اینکه ایک قوه غیبی آسمانی از اعلیحضرت حمایت می کند و به هنگام رویارویی با برخوردهای خطرناک، هشدارهای غیبی لازم را دراختیار اعلیحضرت میگذارد!
... وقتی از آنجا خارج شدم به خاطر آوردم از تنها چیزی که حرف نزده ایم بیماری روحی (دیوانگی) اوست که می گویند به آن مبتلاست و بی رحمی وی را نیز به وجود این بیماری مربوط می دانند. با وجود سه ساعت سوال و جواب متوجه شدم که این مرد را خیلی کم شناخته ام و او همچنان برایم مثل یک مجهول باقی مانده است.اوریانا که با بسیاری از پادشاهان، روسای جمهوری، دیکتاتورها، نخست ان ممالک جهان مصاحبه کرده است، درباره شاه بدبینانه و این چنین قضاوت میکند:
«مثلا نمی دانستم او یک احمق است یا یک باهوش، محققا مانند ذوالفقار على بوتو مردی است با تضادهای بی شمار که همیشه برای کنکاش در شخصیت وی یک مجهول برجا می ماند. مثلا او به خواب، پی شگویی، فالگیری، خواب نما شدن و خدای بچگانه اعتقاد دارد و بعد مثل یک متخصص (که هست) درباره نفت بحث می کند. مانند یک شاه مطلق حکومت می کند، ی انقلاب سفید را به عهده دارد و مثل این است که زور می زند تا بی سوادی را ریشه کن شده جلوه دهد.
به نظر او ن لوازم با ارزشی هستند که در فکر ناتوانند و بعد همین شخص در اجتماعی که هنوز ن چادر به سر می کنند، دستور می دهد که دختران خدمت نظام انجام دهند.
راستی این شخص کیست که از سی و دو سال پیش تاکنون بر روی سوزان ترین تخت دنیا نشسته است؟ به دوران قالیچه های پرنده وابسته است با به دوران کامپیوتر؟ ته مانده قرون قدیم و وسطی است یا تکه ای از چاه های نفت آبادان؟ من که نتوانستم درک صحیحی از وی داشته باشم، ولی فهمیدم که می تواند با پررویی بی نظیری دروغ بگوید. به طور مثال وقتی مصاحبه من با او منتشر شد، از سفارت خواست تا موضوع افزایش قیمت نفت را که با من در میان گذاشته بود، تکذیب شود، ولی چند هفته بعد واقعة قیمت نفت را بالا برد.»
فالاچی مصاحبه خود را این چنین آغاز می کند:
«عالیجناب، قبل از هر چیز، از شما و پادشاهی شما صحبت کنیم، چون نسل شاهان رو به انقراض است و به یاد می آورم که قبلا در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید اگر بتوانم به عقب برگردم یا ویلن زن خواهم شد با باستان شناس.
شاه: «به خاطر نمی آورم که چنین حرفی زده باشم، اما اگر هم چنین چیزی گفته باشم، منظورم این بوده که سلطنت مثل یک دردسر است و اغلب برای یک شاه اتفاق می افتد که از این پیشه خسته شود، برای من هم گاهی اتفاق می افتاد، ولی وقتی شما میگویید نسل پادشاهان رو به انقراض است، فقط یک جواب می توانم بدهم و آن اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم با حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هرصورت حکومت و نظام سلطنتی، تنها فرم موجه برای حکومت ایران است، به شرطی که من شاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا م با ی نیست و نباید با ی در مورد تصمیم ها بحث کرد. البته من هم ممکن است اشتباه کنم، من هم آدم هستم و چون می دانم مأموریتی دارم، باید آن را به پایان برسانم. مسلما آینده را هرگز نمیتوان پیش بینی کرد، ولی من حتم دارم که سلطنت در این کشور بیشتر از حکومت شما طول خواهد کشید یا بهتر است بگویم که حکومت های شما زیاد طول نمی کشد، ولی مال ما چرا.»
فالاچی: «عالیجناب چند بار خواسته اند شما را به قتل برسانند؟»
شاه: «رسما دوبار. بعد خدا میداند. اما چه معنی دارد؟ من در وحشت کشته شدن زندگی نمی کنم. واقعا هرگز به این مسئله فکر نمی کنم اما مثلا، مثلا پانزده بیست سال پیش، گاهی به این موضوع فکر می و به خودم می گفتم آه، نباید به آن محل بروم. شاید برایم نقشه قتلی کشیده باشند، یا نباید سوار فلان هواپیما شوم چون احتمال دارد بمبی در آن کار گذاشته باشند که هنگام پرواز منفجر شود، اما حالا دیگر ترسی از مردن در من وجود ندارد. این همه اطمینان و آرامش از آنجا برای من به وجود آمده که فکر می کنم تا وقتی مأموریتم را به پایان نرسانده ام، کشته نخواهم شد و این اطمینان کورکورانه ای است که دارم.»
فالاچی: «عالیجناب، پس این همه غمگینی برای چیست؟ شاید هم اشتباه می کنم ولی شما همیشه ح ترس و نگرانی دارید.»
شاه: «شاید، حق با شماست. شاید در ته قلبم مرد غمگینی باشم، اما غمگینی من مذهبی است، چون حالا دیگر من همه آن چیزهایی را که می خواستم داشته باشم، دارم. چه از نظر یک مرد و چه از نظر یک شاه. واقعا همه چیز دارم. زندگی من مانند یک رؤیای شیرین پیش می رود و گاهی فکر می کنم در دنیا هیچ خوشبخت تر از من نیست، ولی....»
فالاچی: «ولی شما هرگز نمی خندید.»شاه: «چرا، وقتی که چیز واقعا خنده داری اتفاق بیفتد، میخندم. من از آنهایی نیستم که به خاطر هر چیز مس ه ای بخندم. شما شاید بفهمید که زندگی من همیشه مشکل و خسته کننده بوده است. کافی است دوازده سال سلطنت مرا به خاطر بیاورید. رم 1953، مصدق و... به خاطر می آورید؟ منظورم ناراحتی های شخصی خودم نیست، بلکه مقصودم ناراحتی های «من» شاه است. چون من قبل از اینکه یک مرد باشم، یک شاه هستم و یک شاه همه زندگی اش مأموریتی است که باید به انجام برساند و بقیه اش هم به حساب نمی آید.»
فالاچی: «آه خدای من، باید ناراحتی بزرگی باشد. می خواهم بگویم ی که می خواهد به جای مردی شاهی کند، باید موجود خیلی تنهایی باشد.»
شاه: « انکار نمی کنم که تنهایی ام بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی می زند یا هرکاری انجام می دهد و می داند که نباید به ی حساب پس بدهد، مسلما خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیرویی مرا همراهی میکند که دیگران آن را نمی بینند. قدرت من، قدرت خ است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت می کنم. من خیلی مذهبی هستم. به خدا اعتقاد دارم و همیشه نیز گفته ام که اگر خدا وجود نداشته باشد، باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند، خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از پنج سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمده»
فالاچی: «چه ی یا چه چیزی به خوابتان آمد؟»
شاه: «من تعجب میکنم که شما در این مورد چیزی نمی دانید. همه می دانند که من چندین بار خواب نما شده ام. در کتاب خودم نیز در این مورد نوشته ام. در کودکی خواب نما شده ام، یک بار در پنج سالگی و یک بار در شش سالگی. بار اول حضرت علی (ع) را خواب دیدم. حادثه ای برایم پیش آمد: داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای اینکه دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت. فقط من دیدم و بس. حتى شخصی که مرا همراهی می کرد، به هیچ وجه او را ندید. هیچ غیر از من هم نباید او را می دید. برای اینکه... آه می ترسم شما مرا درک نکنید.»
فالاچی: «عالیجناب ، اگر راستش را بخواهید من از این قضیه چیزی نمی فهمم. خیلی خوب شروع کرده بودید، ولی حالا... این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست.»
شاه: «برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید، نه به خداوند و نه به من. خیلی ها باور ندارند. حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد، بلکه مرا مس ه هم میکرد. خیلی ها با احترام از من سؤال می د که آیا هرگز در این مورد شک نکرده ام که یک رویا یا فانتزی بوده باشد و من جواب می دادم خیر. نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شده ام، بلکه خواب نما شدن های من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داد، به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کرده ام، به تنهایی انجام نداده ام و ی که پشت سر من بوده، خدا بوده است. متوجه می شوید؟»
فالاچی: «نه عالیجناب! راستی فقط در دوران کودکی خواب نما شده اند یا اینکه چنین چیزی در سن بلوغ هم برایتان اتفاق افتاده است.»
شاه: «گفتم که فقط در کودکی، در سن بلوغ فقط خواب دیده ام. خواب هایی که می دیدم، می بایستی بعد از دو یا سه ماه اتفاق بیفتد و دقیقه بعد از دو یا سه ماه اتفاق می افتاد. ولی اینکه چگونه خواب هایی بودند، نمی توانم به شما بگویم، چون خواب های شخصی نبودند، بلکه در مورد مسایل داخلی ایران بودند و بنابراین اسرار تی اند. اما اگر من به جای کلمه خواب و رویا، کلمه هشدار را به کار ببرم، ممکن است شما بهتر درک کنید. من به از پیش خبردار شدن اعتقاد دارم. انی هستند که به از نو به وجود آمدن اعتقاد دارند و من به از پیش خبردار شدن معتقدم. من مرتبا از آینده خبردار می شود. شامه من بسیار قوی است. حتی روزی که از فاصله 180 سانتی متری به من تیراندازی د، حس بویایی من بود که نجاتم داد. وقتی ضارب فشنگ هایش را به طرف من خالی می کرد، من با صاعقه وار بو ورها خودم را نجات دادم. ثانیه ای قبل از اینکه قلب مرا نشانه برود، خود را آن چنان جابجا که فشنگ به شانه من اصابت کرد. یک معجزه. من به معجزه اعتقاد دارم. اگر خوب فکر کنید پنج فشنگ به بدن من اصابت کرده بود؛ یکی به صورت یکی به شانه، یکی به سر، دو تا به بدنم و یکی هم در لوله هفت تیرگیر کرده بود. باید به معجزه اعتقاد داشت. من با حوادث بی شمار هوایی روبرو شده ام، ولی همیشه سلامت بیرون آمده ام. آن هم به خاطر یک معجزه و خواست خدا و پیغمبران. شما را ناباور می بینم.»( اشاره به سوء قصد تاصر ف آرایی عضو حزب توده به شاه در 15 بهمن 1327. ضارب به علت بیماری شدید زهروی (سوزاک)، آشامیدن چند بطری آبجو و عرق قبل از انجام سوءقصد، عدم تمرین با هفت تیر برونینگ و ترس زیاد خود را باخته بود. جناب کیانوری و چند تن دیگر که او را برای سوء قصد برگزیده بودند ، فرد نترس و شجاعی را انتخاب نکرده بودند.)
فالاچی: «بیشتر از ناباوری، قاطی کرده ام. من خیلی قاطی کرده ام عالیجناب. برای اینکه خود را نزد شخصی می بینم که نمی توانستم این گونه پیش بینی اش کنم. من هیچ چیز درباره این معجزه ها و خواب نمایی ها نمی دانستم. من آماده ام که درباره نفت ک ان و خودتان صحبت کنم، همچنین درباره ازدواج ها و طلاق هایتان. این طلاق ها باید درام های تلخی بوده باشند، همین طور است عالیجناب ؟»
مصاحبه ادامه می یابد:فالاچی به مسئله ازدواج های سه گانه شاه گیر می دهد و بالا ه موضوع ازدواج مخفیانه شاه را که جراید آلمان خبر آن را چاپ کرده اند، مطرح میکند.
شاه آن شایعه را مز ف و ساخته رو مه فلسطینی المحرر می داند. او دختری را که ع ش در مجلس تاجگذاری شاخص شده و به عنوان همسر چهارم شاه معرفی گردیده و مجلات آلمان برای خالی نبودن عریضه آن را مکررا به چاپ رسانده اند، دختر خواهر دوقلوی خود اشرف معرفی می کند و آن قدر عصبانی می شود که می گوید حاضر نیست لحظه ای دیگر به مباحثه در این مورد ادامه دهد. فالاچی از او می خواهد تکذیب کند، همه چیز را و همه شایعات را، شاه نمی پذیرد و تکذیب را دونِ شأن خود می داند.فالاچی از جمله شاه که می گوید: «احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، ن و اینگونه چیزها د.» استفاده کرده، می گوید: «اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با ن صحبت می شود آن پادشاه شما هستید و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن ها هیچ به حساب می آیند.» شاه در پاسخ مجددأ به دام افتاده، مطالب توهین آمیز مفصلی درباره نظرات خود نسبت به زن ها بیان می کند که ن اروپایی و یی خواننده مصاحبه را به شدت عصبانی خواهد کرد، ولی در پایان می گوید که ن برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می آیند و باز اضافه می نماید ن قانونا و صورا با مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین ن یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین ن ندیده ایم؛ و می گوید مثلا خود شما در تمام گفت و شنودهایتان با چند زن آشنا شده اید که قادر به حکومت باشند؟
فالاچی: «حداقل دو نفر عالیجناب، گلدا مایر و ایندیرا گ »شاه به گفت وگوی خود ادامه می دهد. از ن به دلیل اینکه بی رحم تر و خیلی به خون تشنه تر هستند، انتقاد می کند. از کاترینا مدیچی (کاترین دومدیسی ملکه خونخوار فرانسه) کاترین کبیر، الیزابت اول ملکه انگلیس و لوکرس بورژیا یاد می کند.
فالاچی با موذی گری می گوید: «اگر این طور است چرا شهبانو فرح را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرده اید؟»
شاه هول میشود و می گوید: «همسرم از م های یک شورا برخوردار خواهد بود اما من نیازی به م ندارم.»
فالاچی باز هم شاه را آن قدر عصبانی می کند که از زن ایتالیایی جسور و پرحرف می پرسد: «فکر می کنم ما اینجا ننشسته ایم تا فقط در این مورد صحبت کنیم.»
فالاچی باز می گوید: «مردم ایران وقتی خواستم با آنها از شاه صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو می رفتند و حتی سعی می د اسم شما را بر زبان نیاورند.»
شاه عصبانی می شود و استقبال نیم میلیون نفر از خود پس از بازگشت از در 1351 را مثال می آورد: «حداقل نیم میلیون نفر دیوانه وار برایم کف می زدند و هورا می کشیدند وشعارهای میهنی می دادند و اصلا در سکوتی که شما می گویید نبودند. از زمانی که من پادشاه شدم و مردم پانصد متر اتومبیل مرا روی دست بردند تاکنون هیچ چیزی در ایران عوض نشده است. از این مسئله که می گویید همه مردم ایران مخالف من هستند چه منظوری داشتید؟»
فالاچی: «خدا مرا حفظ کند عالیجناب، منظورم همان بود که گفتم، در تهران آن چنان مردم از شما می ترسند که حتى جرئت بیان نامتان را هم ندارند.»شاه: «و چرا یک خارجی باید درباره من حرف بزند. منظورتان برایم واضح نیست.»
فالاچی: «منظور من این است که خیلیها عالیجناب را یک دیکتاتور می دانند.»
شاه باز هم عصبانی می شود.
پرسشهای اوریانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشین و گاه شکافنده است.
او شاه را به دیکتاتوری، استبداد و اختناق متهم می کند، شاه می گوید از بعضی جهات مستبد است زیرا برای انجام رفرم ها نمی توان مستبد نبود، مخصوصا در کشورهایی نظیر ایران که فقط 25 درصد مردم خواندن و نوشتن می دانند.
شاه: «اگر من سختگیری نمی حتی انقلاب کشاورزی را نمی توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه های انقل م از بین می رفت. اگر انقلاب من با وحشت روبرو می شد چپگرایان، دست راستی ها را در عرض چند ساعت از بین می بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می شد، من بایستی کاری را که لازم بود می چون که باید می ؛ مثلا دستور داده ام به سوی انی که مخالف تقسیم اراضی بودند شلیک کند؛ به همین دلیل می گویید بنابراین در ایران دموکراسی نیست؟»
فالاچی به نوبه خود میپرسد: «واقعا هست؟»
شاه خود را انتقادناپذیر می داند. می گوید: «در ایران انتقاد از من کار ساده ای نیست. یعنی برای چه چیزی باید از من انتقاد کنند. برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده ام کارگران در سود ویژه کارخانه ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه ها را ب ند، برای مبارزه با بی سوادی و بیماری ها؟
فالاچی از اختناق و جو ارعاب حاکم بر متفکران و دانشجویان و پر شدن زندان ها از زندانیان انتقاد می کند. و اینکه دستگیرشدگان را در زندان های نظامی نگهداری می کنند و این سوال که در ایران چقدر زندانی وجود دارد؟
شاه میگوید: «به طور دقیق نمی دانم. باید دید منظور شما از زندانی چیست؟ اگر مقصود تان کمونیست ها باشد آنها را زندانی نمی شناسیم برای اینکه حزب توده غیرقانونی است، بنابراین از نظر من یک توده ای زندانی نیست بلکه یک مجرم معمولی است.»
مصاحبه ادامه می یابد و شاه مرتبا گاف می دهد. فالاچی آن قدر سؤال های گیج کننده ای طرح می کند که شاه در تنگنا قرار می گیرد و پاسخ های عجیب و غریب و غیرعادی می دهد.
فالاچی از مزایای دمکراسی غربی سخن می گوید. شاه میگوید: «من آن دمکراسی را نمی خواهم چون نمی دانم با چنین دمکراسی چه باید کرد و همه اش را به شما می بخشم.» شاه می افزاید: «شما فقط دمکراسی و را یاد گرفته اید، با تکنولوژی امروز چه می کنید؟ با کمبود آمادگی فکر نمی کنید که نوکر یی ها یا یک کشور طبقه سه و چهار بشوید؟»
وقتی فالاچی می گوید چرا مبارزین را تیرباران می کنید؟ شاه پاسخ میدهد: «من نمی دانم شما در مورد و غیره چگونه فکر می کنید اما بعضی از قضاوت ها به نوع تربیت، فرهنگ، آب و هوا مربوط می شود که ممکن است برای یک کشور خوب و برای سرزمین دیگری بد باشد. مثلا اگر دو عدد تخم سیب را بردارید و یکی را در تهران و دیگری را در رم بکارید، درخت سیبی که در تهران رشد خواهد کرد هرگز با درخت سیبی که در رم رشد کند مشابه نیست و به همین جهت در ایران بعضی از اشخاص لازم است.»
شاه سپس به سوسیالیسم اروپایی حمله می کند و می گوید: «سوسیالیسم شما به آ رسیده، پیر شده، عقب مانده و تمام شده است. صد سال پیش درباره سوسیالیسم صحبت می شد در حالی که امروز با تکنولوژی مغایرت دارد. حتی سوسیالیست های سوئدی در حال ش ت خوردن هستند و حتی جنگل ها و آب ها را ملی نکرده اند درحالی که من این کار را کرده ام.»شاه سپس به چپها حمله می کند: «ما در ایران خیلی پیشرفته تر از شما هستیم و احتیاج نداریم چیزی از شما یاد بگیریم اما شما اروپایی ها هرگز این چیزها را نمی نویسید، برای اینکه رو مه های بین المللی در چپی هاست. آه از دست چپی ها، آنان حتی کلیسا و کشیش ها را هم در دست گرفته اند، حتی آنها هم تبدیل به عناصری م ب شده اند، در کشورهای ی لاتین و اسپانیا چیی ها در همان حال که از عد و مساوات حرف می زنند از کلیسا نیز سوء استفاده می کنند و در آینده خواهید دید که همین گروه شما را به کجا می برند.»
اوریانا فالاچی می پرسد: «آیا شما چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتان پنهان شده اید و به شدت تحت نفوذ او قرار گرفته اید؟» شاه نظر او را رد می کند و به گذشته خود اشاره می کند و مبارزه ای که در آغاز سلطنت هم با دست راستی ها و هم با دست چپی ها داشته است.
شاه در پاسخ به سئوالی دیگر درباره همسایگان ایران به روابط خوب خود با شوروی اشاره کرده اما از تبلیغات کمونیسم اظهار بیمناکی می کند.
فالاچی میگوید: «شما که امروز از نظر نظامی خیلی قوی هستید.» شاه پاسخ می دهد: « ولی نه آنقدر که بتوانیم در برابر روس ها دوام بیاوریم.»
شاه به نداشتن بمب اتمی از سوی ایران، آغاز احتمالی جنگ از مدیترانه یا به احتمال قوی تر از خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره می کند و به منابع نفتی خاور میانه، بعد با اطمینان کامل میگوید:
«مسلم است دنیای غیرکمونیست از دست دادن ایران را تحمل نخواهد کرد. چون می داند با از دست رفتن ایران همه چیز را از دست خواهد داد.»شاه سپس در برابر پرسش فالاچی درباره دوستان بزرگ ایران، ساده لوحانه را یکی از آنان معرفی می کند:
«چون تنها دوست ما نیست. کشورهای دیگری نیز هستند که با ما دوستی می کنند و ما را قبول دارند. البته یی ها ما را بهتر درک می کنند چون منافع بیشتری در ایران دارند. منافع اقتصادی مستقیم و منافع غیر مستقیم. همین حالا به شما گفتم ایران شاه کلید یا حداقل یکی از کلیدهای اصلی دنیاست و اضافه می کنم که برطبق ینِ مونروئه نمی تواند در داخل مرزهای خود باقی بماند. یی ها مجبورند به مسئولیت های خود در قبال کشورهای دیگر دنیا احترام بگذارند بنابراین از ما دفاع می کنند و این مسئله به هیچ وجه استقلال ما را به خطر نمی اندازد و دوستی ما با ، ما را برده آنها نمی کند چون تصمیم ها در ایران و در تهران گرفته می شود نه در واشنگتن یا در جای دیگر.
«من با نی ون هم عقیده هستم. همان طور که با دیگر رئیس جمهوری های موافق بوده ام. اگر ببینم که با من مثل یک دوست رفتار می کنند، به درستی ام ادامه میدهم.» (خسرو معتضد: در سال های 1353- 1354 در تلویزیون کار می مرحوم مورخ ال ه سپهر به یکی از روسای تلویزیون تلفن کرد و خواهان دیدار من شد، به دیدنش رفتم. مورخ ال ه در زمستان 1353 متن فرانسه مصاحبه اوریانا فالاچی با شاه را سطر به سطر برایم خواند و ترجمه کرد زیرا در آن زمان این مصاحبه سانسور شده و اجاره نشر آن در مطبوعات ایران داده نشده بود حتی در متن کتاب مصاحبه با تاریخ، متن این مصاحبه به دلیل نسبت دیوانگی که به شاه داده بود، حذف شده بود. مورخ ال ه هر فراز را که می خواند ضمن ترجمه به فارسی سری به افسوس تکان میداد و میگفت: «این زن رو مه نگار زبردست که آکلة الکبادا، یعنی هند جگرخوار قرن بیستم است زیر پوشش همین پرسشهای سنجیده و حساب شده و موذیانه خود پوست اعلیحضرت را کنده و آبرویش را برده است.» مرحوم مورخ ال ه میگفت: «در حالی که پرسش ها نهایت زیرکی و رندی پرسنده را نشان میدهد پاسخ های اعلیحضرت از بلاهت، خودشیفتگی و غرور دیوانه وار و حتی حمق و جنون او حکایت می کند.
ببینید چه زیرکی به ج داده که از شاه می پرسد مشاورین شما کیست و شاه چه پاسخی می دهد، این مصاحبه را میلیون ها خواننده اروپایی و یی و ژاپنی و غیره می خوانند و بر سفاهت شاه یقین می کنند. باور کنید آقای معنصد، اوریانا فالاچی شاه را بالای یک پرتگاه برده و مرتبا با تمام قوا ضرباتی به او وارد می کند و شاه اساسا حالیش نیست و در دامی که اوریانا فالاچی برایش پهن کرده افتاده است و آبرو و حیثیت خود را بر باد می دهد.»)مصاحبه با پرسش های دیگری پایان می یابد اما وقتی چندی بعد منتشر می شود شاه را از خشم منفجر می کند. شاه به قدری از فالاچی که تمام موذیگری های خود را برای دست انداختن او به کار برده عصبانی است که ترجمه فصل مصاحبه با شاه در کتاب فالاچی به فارسی ممنوع می شود، نام فالاچی در لیست سیاه قرار می گیرد و عَلَم برای فرونشاندن خشم شاه، زن انگلیسی جا افتاده و کاملا فرصت جو و همساز و همجوشِ دربار ایران به نام مارگارت لاینگ را استخدام می کند که از لندن به ایران می آید، مصاحبه های مفصلی با شاه می کند و زندگی نامه مبسوطی از او می نویسد که البته حق ألیف قابل توجهی نیز دریافت می دارد.(این کتاب هم پس از چاپ به زبان انگلیسی و فرانسوی در لندن، به دلیل مطالبی که لابنگ
درباره نام و نسب خانوادگی شاه و رضاشاه و نیز درباره ماجرای 28 مرداد نوشته بود، اجازه ترجمه او چاپ به فارسی را نیافت اما پس از انقلاب به فارسی ترجمه شده و نشر یافته است. لحن کتاب تقریبا در همه موارد موافق و توام با تعریف و تحسین است. گویا زن نویسنده از دیدن شاه و نیز دریافت چک چند هزار لیرهای پیش پرداخت به حدی خوشحال و ذوق زده شده بود که خودش اشاره میکند کاری را که هیچ زن دیگر نمیکرد. از قرار دست شاه را بوسیده است.)و اما بعد:درحالیکه اشرف خواهر دوقلو، شهرام فرزند اشرف، غلامرضا و دیگر برادران و خویشاوندان شاه و حتی تنی چند از درباریان به دلیل ماجرا آفرینی های خود در اروپا، توجه مطبوعات خارجی را جلب می کنند و لطمات سنگینی به حیثیت سلسله پهلوی وارد می سازند و آن قدر غربی و اروپایی شده اند که همه چیز را سهل و آسان می انگارند، شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی از هر کشور و ملیت ادامه می دهد.
حسنین هیکل و احمد جارالله رو مه نگاران مصری و کویتی نیز به سراغ شاه می آیند و مصاحبه هایی با او می کنند. تصاویری که رو مه نگاران غربی از شاه ترسیم می کنند چهره بی رحم و بی عاطفه یک دیکتاتور پرتکبر و نخوت شرقی است که دم از شاهنشاهی 2500 ساله خود می زند، درحالی که دودمان او بیش از 53 سال قدمت ندارد و پدرش از سربازی به سلطنت رسیده است.
این دیکتاتور براساس حساب و کتاب هایی که کرده، نفت ارزان را از مردم و اروپا مضایقه نموده و مرتبا بهای سنگین تولیدات و مصنوعاتشان را به رخشان می کشاند. او به شکلی وحشتناک اسلحه، هواپیما، تانک، توپخانه، م?
به گزارش پایگاه 598به نقل از فارس، محمدرضا پهلوی تقریبا از آغاز سلطنت خود از گفت وگو با خبرنگاران خارجی رویگردان نبود و برخلاف پدرش که حداکثر سه یا چهار بار بیشتر با خبرنگاران خارجی به مصاحبه ننشست و از رویارویی با آنان واهمه داشت، مقدم خبرنگاران و عکاسان یی و اروپایی را به گرمی می پذیرفت.آ ین شاهِ ایران، در فاصله سال های میانی دهه 1340 تا سال های های پایانی سلطنتش، مصاحبه هایی پرسروصدا، توام با خودستایی و تعریف و تمجید از خویش با خبرنگاران موشکاف و ایرادگیر و غالبا جسور رسانه های خارجی انجام می داد و متن آن مصاحبه ها از طریق صفحات جراید جهان با امواج رادیوها یا صفحه تلویزیون ها به نظر مردم دنیا می رسید و موجبات شگفتی آنها را فراهم می آورد. «خسرو معتضد» پژوهشگر تاریخ معاصر می نویسد(با اندکی تلخیص از سوی فارس):شاه در این مصاحبه ها شخصیت خودستا، پرنخوت، از خودراضی و بی اعتنا به نظرات و عقاید دیگران خویش را به نمایش می گذارد. او خود را کاملا ایمن خاطر، فارغ البال از هر پیشامد غیر منتظره، در اوج غرور ناشی از موفقیت های پی در پی، بسیار فراتر از مشغله ها و گرفتاری های یک زمامدار شرقی، در هیبت و هیئت و صولت و سطوت یک فرمانروای ابرقدرت بین المللی معرفی میکرد یا می انگاشت.
یدهای چند میلیاردی اسلحه مدرن، ید سهام شرکت های در حال ورش تگی کروپ و زیمنس، اعطای صدها میلیون دلار وام درازمدت کم بهره برای تأمین آب آشامیدنی مردم لندن، کمک چهارصد میلیون دلاری به بودجه سالانه بریتانیا، اعطای وام های میلیارد دلاری به کشورهای فقیر آفریقایی، قرارداد ید پنجاه میلیارد دلاری تولیدات مختلف صنعتی رزمی، کشاورزی و متفرقه از ، اعطای وام چند صد میلیون دلاری برای حفظ شهر تاریخی و زیبای ونیز در ایتالیا از خطر بالا آمدن آب(درحالی که سیل، ز له و بلیات طبیعی هرسال صدها د ده ایرانی را ویران و مردم آن را آواره می کرد)، فکر سرمایه گذاری در تولید هواپیمای مدرن انگلیسی _ فرانسوی کنکورد، واردات چند میلیارد دلاری مواد غذایی و میوه از خارج، سفرهای پی در پی خود او و همسر و اعضای خاندان پهلوی به خارج، شایعه نامزدی شاهدخت اشرف پهلوی برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا دبیر کلی یونسکو، مهمانی های پر ج همراه با ، خاویار، شامپانی و باربیکیوی اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در از یک سو و انتقادات و ایرادگیری های سالانه و فصلی سازمان عفو بین المللی از شکنجه و آزار زندانیان در ایران و پایمال گشتن ، آوازه یافتن «ساواک» سازمان امنیت شاه به شکل یک سازمان بدنام شکنجه گر و مختنق ضدبشری، مخفیانه خودسرانه مبارزین ضد رژیم در زندانها، سپردن سرنوشت همه مخالفان حتی منتقدین به دست دادگاه های نظامی فرمایشی، اشتهار فساد همه جانبه و گریبانگیر سران رژیم و چسبناک بودن دست آنها به اء از سوی دیگر، شاه و رژیم او را در موقعیت نامطلوب و نابهنجاری قرار می داد.
به فرازهایی از چند مصاحبه پرسروصدای شاه که فقط او را مورد تمس و دست انداختن خارجیان به ویژه رسانه های گروهی اروپایی و یی قرار می داد و هیچ ارزش معنوی و فایده مادی برای رژیم او نداشت، اشاره میکنیم.نخستین مصاحبه مهم شاه با خبرنگاران خارجی در اولین سال سلطنت او در آذر 1320 (دسامبر 1941) انجام می گیرد که خبرنگار فرانسوی تصویر بسیار مطلوبی از او به عنوان یک شاه دموکرات ارایه میدهد.
«من در کشورهای خارجه کمتر تصویر محمدرضاشاه پهلوی پادشاه جدید ایران را دیده بودم. تنها یکی از همدرسان سوئیسی او به نام ارنست پرون ع وی را به من نشان داده و گفته بود که اغلب با ولیعهد ایران به شکار و اسکی می رفته است.
روزی رئیس مخصوص ما، مرا به یک افسر جوان 23 ساله معرفی کرد. این افسر جوان دارای اونیفورم زردرنگ و موهای مجعد و ابروهای پ شت بود و چشمان سیاهش ح مخصوص داشت. این جوان شاهنشاه ایران بود که به زبان فرانسه به خوبی صحبت می کرد.
محمدرضاشاه پهلوی در زمان سلطنت پدرش رضاشاه به ولایتعهدی برگزیده شد. وی تحصیلات عالیه خود را در سوئیس به پایان آورده و بعد از آن در سایه اقتدار پدرش در ایران زیسته، ولی هنگام فرمانروایی پدرش چندان راضی و خوشنود نبود. او به من گفت که روحش با حکومت زور و استبداد سازگاری ندارد.
هنگامی که با شاه جوان روبرو شدم، با آهنگ هیجان انگیزی پرسید:
دنیا در اطراف واقعه سوم شهریور چه فکر میکند؟»
برای اینکه وی را متأثر نکرده باشم، در پاسخ گفتم: «در این باره نمی توانم جواب مقتضی به شما بدهم. به کشور ما فرانسه نیز لطمه بزرگی وارد آمده، زیرا اکنون فرانسه در تصرف آلمانی هاست و دشمن کشور ما را زیر استیلای خود قرار داده است.»(مصاحبه در زمان فرانسه به دست آلمانیها که از تابستان 1319 تا تابستان 1323 ادامه بافت انجام شده است)
شاه در جواب من گفت: «بلی، شانس بزرگی ایران داشته است که کشور من به سرنوشت کشورهایی که زیر سلطه و فشار آلمانی ها به سر می برند، گرفتار نشد. ما هم ترتیب فعلی را قبول کرده و دست اتحاد به انگلیس و شوروی داده ایم.»
شاه سپس چند سؤال پیرامون روزولت از من کرد و با ابراز علاقه نسبت به گفت: «میل دارم ارتباطی م ن ایران و برقرار شود.» در این موقع سخن از دموکراسی به میان آورده، اظهار داشت کشورهایی که شیفته دموکراسی حقیقی هستند، همواره عقیده دانشمندان و صالحان را محترم داشته، آن را به کار می بندند.
شاه امریکا را نمونه کاملی از دموکراسی معرفی نمود و از یی ها تمجید فراوانی کرد. »شاه معتقد بود که پدرش ایران را به این وضع انداخته و سرانجام هم در اثر اصرار روسیه و انگلیس از سلطنت کنار گرفته و از دوستی با نازی ها صرف نظر کرده است.
وقتی او مصاحبه خود را با من تمام کرد، به افسری که در حضور او بود اشاره کرد. افسر جوان (فردوست) مرا به اتاق دیگری برد. در آنجا بانوی جوانی که مانند بانوان امریکایی تربیت یافته بود، روی صندلی نشسته بود. این بانوی بیست ساله، علیا حضرت ملکه فوزیه همسر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. ملکه نسبت به دو کشور مصر و فرانسه که مدتی از آنها دور بود تأسف می خورد و می گفت: «چند سال است خانواده و قصر زیبای خود در ساحل نیل را ترک کرده، به اینجا آمده ام. از گردش در فرانسه هم محروم شده ام و تأثر من نسبت به فرانسه مخصوصا به خاطر دوری از پاریس و مدهای زیبای آنجا می باشد.» مکالمه من با ملکه فوزیه در اطراف مدهای فرانسه و خیاط های مشهور پاریس پایان یافت و او به گرمی از من خداحافظی کرد. پادشاه و ملکه ایران زندگی خوبی با یکدیگر دارند. شاه جوان دارای دختر زیبای دوساله ای است که در موقع ملاقات با ملکه او را نزد من آوردند
آنها هردو جوان، هر دو زیبا و هردو مهربانند و پیوسته می کوشند برای کشور ایران مقامی ارجمند به دست آورند.»(خاطرات یک خبرنگار اتحادیه مطبوعات فرانسه آزاد (بی نام) ترجمه شده در مطبوعات ایران)ارنست پرون باغبان سابق کالج له روژه و دوست و ندیم شاه طی سالهای 1320 تا 1332 نقش مهمی در معرفی شاه از طریق جراید اروپایی به ویژه سوئیس به اروپاییان دارد. پرون که حتی خود رضاشاه به او مشکوک است و وی را جاسوس انگلیسی ها می داند رابطه گسترده ای با مطبوعات بین المللی دارد و شاید به دستیاری و پیشنهاد اوست که مجله معتبر لایفدر 1321 (1942)، خبرنگار و عکاس معروف خود را به تهران اعزام می دارد.(در اسناد رضاشاه در ژوهانسبورگ نامه ای خطاب به محمدرضا پهلوی دیده می شود که از او گله کرده چرا پرون را به افریقا اعزام داشته و او را عنصر نامطلوبی نامیده است.)
خبرنگار مصاحبه کوتاهی با شاه و فوزیه انجام می دهد اما عکاس چنان ع های زیبایی از این زوج جوان و به ویژه از فوزیه با آن چهره مظلوم و غمگین می گیرد که چاپ آن در لایف توجه سسیل پیتون نویسنده انگلیسی را به فوزیه جلب می کند.
الیانور پاکارد زن نویسنده معروف یی هم مصاحبه پرسروص با شاه و فوزیه انجام می دهد، در 1332، پس از 28 مرداد مطبوعات غرب تقریبا مگر به استثناء از شاه در مقابل مصدق حمایت می کنند (زیرا کمپانی های نفتی سبیل آنها را چرب کرده اند) شاه در قصر خود را به روی خبرنگاران یی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، مصری و اردنی می گشاید اما طلاق دادن ثریا وجهه او را خدشه دار می کند.
در سال های بعد نیز به مصاحبه با نویسندگان و خبرنگاران سرشناس خارجی می پردازد. اولیویه وارن، ادوارد سابلیه و ژرار ویلیه زندگینامه های تقریبا مطلوبی از او ارایه می دهند.
رو مه نگار هندی رامش سنگوی در زندگینامه ای که برای شاه می نویسد مقام او را به عرش می رساند. کارانجیا رو مه نگار زرتشتی - هندیِ دوست سر شاپور ریپورتر کت با عنوان شه های یک شهریار نوشته و برای او کرامات و اعجاز هم قایل می شود. نویل باربر که زندگینامه سلاطین متعددی را نوشته است طی نامه هایی به دربار شاهنشاهی آثار برجسته خود از جمله شرح حال ملک حسین پادشاه اردن را به رخ شاه و دربار شاهنشاهی علم می رساند و پیشنهاد می کند در مقابل حق ألیف مناسبی اتوبیوگرافی شاه ایران یعنی زندگینامه شاه مثلا به قلم خودش را به نگارش درآورد.لسلی بلانک خانم نویسنده انگلیسی کت در شرح احوال فرح و مارگارت لاینگ خانم نویسنده دیگر انگلیسی هم کت در شرح زندگی شاه به رشته تحریر درآوردند.(باید بیفزاییم که حق حریرهای گزافی نیز دریافت د، نگاه کنید به کتاب خدمتگزار تخت طاووس یا خاطرات پرویز راجی صفحه 217 ، معمولا پرداخت حق ألیف با پیش پرداخت به مبلغ پنجاه هزار دلار آغاز می شده، و در پایان صورتحساب سنگینی شامل هزینه تحقیق ، مسافرت به ایران، استفاده از دستیار، ویراستاری، حروفچینی، و زینگ و بالا ه طبع و صحافی و تجلید متن انگیسی برای دربار ارسال می شده است و جالب اینکه مدتی بعد به بهانه ترجمه به زبان های فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی و غیره، این اخاذی ادامه می یافته است جالب تر اینکه سیامک زند که کتاب شه های یک شهریار را به زبان فارسی ترجمه کرده همان ی است که در اوا 1357 به انگلستان پناهنده شد و علت پناهندگی را مبارزه با رژیم شاه وانمود کرد.)
شاه تقریبا با هر رو مه نگار معتبری به مصاحبه می نشست و تابعیت خارجی رو مه نگار نقش مهمی در ترغیب شاه به پذیرفتن و به گفتگو نشستن با وی داشت.
در این اوا از بعضی جراید امریکا مانند واشنگتن پست و لوموند فرانسه دلخوری عمیقی داشت و نسبت به مطالبی که جراید انگلستان درباره او می نوشتند خشم و حساسیت زیادی نشان می داد. گاهی خبرگزاران خارجی مانند آندره ویتلی از بی.بی.سی و لیز ترگوود از گاردین از ایران ا اج هم می شدند.
او حتی در حدود 1328 به مصاحبه با خبرنگار اسراییلی رو مه جروزالم پست می پردازد و مطبوعات ایران، رو مه مزبور را یک رو مه اروپایی معرفی می کنند زیرا تصور نمی کنند جروزالم همان واژه اورشلیم است.
شاه در سالهای توفانی 1329- 1330- 1332 مجددا مورد توجه مطبوعات خارجی قرار می گیرد که دیگر سوژه طلاق فوزیه و ازدواج مجدد شاه با ثریا یا شایعات مربوط به روابطش با ریتا هیورث و ایوون دوکارلو و فرانچسکا اسکافا توجهشان را جلب نمی کند بلکه اطلاعات تازه و نه چندان خوشایندی از خاندان سلطنتی ایران به دست آورده اند. این اطلاعات که نکات انتقادی فراوانی دارد منجر بدان می شود که مجله یی تایم در آغاز 1950 گزارش بسیار نامساعد و زننده ای درباره دربار شاهنشاهی و مداخلات سودجویانه مادر و خواهر شاه اشرف پهلوی و دیگر بستگان وی به چاپ برساند و در آن مقاله به طور تلویحی از سپهبد رزم آرا نخست وقت به عنوان مرد مبارزه با فساد تجلیل کند. شاه در طول آن سال های بحرانی که به ویژه با پدید آمدن اختلاف شدید میان او و مصدق بحران زاتر شد معدودی از خبرنگاران خارجی من جمله محمد حسنین هیکل خبرنگار الأهرام و سلیم اللوزی و ناصرالدین ن یبی و موسی صبری خبرنگاران دیگر جراید عربی به ویژه نشریات مصری و اردنی را به حضور می پذیرفت و مصاحبه های کوتاه و سربسته ای با آنان انجام می داد.
مناسبات حسنه مطبوعات مصر با احمد مصطفی شفیق شوهر شاهدخت اشرف پهلوی خواهر شاه، حتی پس از سقوط رژیم سلطنتی فاروق نیز ادامه یافت. خبرنگاران مصری که می دانستند شاه از فاروق به دلیل نقش ت یبی مؤثری که در از هم پاشاندن کانون خانوادگی او با ملکه فوزیه داشته دل پری دارد، از طریق احمد شفیق، هموطن خوش برخورد خود که در ایران ثروت زیادی از راه انحصارطلبی در ترتیب پروازهای هوایی شرکت های هواپیمایی دوگانه ایران، یعنی شرکت های ایران و پارس به عربستان و نیز ارسال خاویار قاچاق به مصر به دست آورده بود، به دربار معرفی شده، اجازه مصاحبه با شاه را مییافتند.
در 1331 (1952) حسنین هیکل مصاحبه مفصلی با شاه انجام داد و نسبت به سرنوشت او که از نظر آن رو مه نگار مصری سقوط از تخت سلطنت و شاید مرگی فجیع بود، ابراز دلسوزی کرد. در سال های بعد نیز شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی ادامه می داد. در حالی که به ندرت و آن هم به اجبار و روی حفظ ظاهر در 1339 (1960) همزمان با آغاز زمامداری پرزیدنت کندی در اجازه شرفی به رو مه نگاران ایرانی می داد، و غالبا پرسش های آنان را با پاسخ های کوتاه و مجمل و مبهم جواب میداد. البته مصاحبه ها از 1338 آغاز شد و در سال بعد جدی تر گشت. مصاحبه های شاه چه در ایران و چه در کشورهای خارج از ایران تا پیش از دهه 1970 که او پس از افزایش نجومی عایدات نفت ایران به یک غول نفتی تبدیل شد (البته از نظر خارجیان) واکنش چندانی نداشت، شاید تا آن زمان فقط گزارش های مصور و رنگی دو ازدواج اخیر او در 1329 با دوشیزه ثریا اسفندیاری بختیاری و نه سال بعد در 1338 با دوشیزه فرح دیبا توانسته بود، صفحات رنگی مجلات معروف و اروپا را که به عجایب و غرایب قرن بیستم توجه خاص و طنزآمیزی نشان می دادند به خود اختصاص دهد.تبلیغات مستمر و گوش اش سازمان های درباری و فرهنگی و تبلیغاتی و کمیته ها و انجمن های تشکیل شده از سوی ت ایران به مناسبت برگزاری جشنهای تاجگذاری در 1346 و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران، نیز واکنش مطلوبی در محافل خبری و رسانه ای به بار نیاورده بود زیرا در کنار صحنه های پرزرق و برق تاجگذاری و نیز جشنهای شاهنشاهی، خبرنگاران کنجکاو خارجی مناظر زننده دیگری را می دیدند و با توجه به جو حاکم بر اروپا که دیکتاتوری ها، مخصوصا دیکتاتوری هایی را که تظاهر به دموکراسی می کنند، نمی پسندیدند، سعی می د برای ی خواست های خوانندگان خود این مراسم پر ج را به باد انتقاد و تمس بگیرند.محمدرضا پهلوی به دنبال یک دوران طولانی دوازده ساله در سایه قرارگرفتن، تحت تأثیر سیاستمداران و نظامیان عالی رتبه بودن، مخصوصا تحمل بی اعتنایی ها و تحقیرهای دوران 28 ماهه حکومت مصدق و بعد از یک دوران هشت ساله دیگر، ناگهان پس از یک سال که اجازه داد امینی یکه تاز صحنه سیاست شود، شخصا به میدان آمد و پس از سرکوب قیام پانزده داد گمان کرد آن قدر پخته و مجرب است که می 2تواند یک تنه چرخ سیاست ایران را بگرداند.شاه در طی سال های 1332 تا 1342 تا حدود زیادی با ملاحظات و توجه همه جانبه به اطراف و جوانب قضایای اقدام می کرد و مخصوصا در رویارویی با خبرنگاران خارجی می کوشید شخصیت دمکرات و مظلومانه ای از خود نشان دهد. پس از 1342 و دوران حکومت های فرمانبر و چاکرمنش علم، منصور، هویدا، شاه که سالخوردگان و صاحبان تجارب را کنار گذارده بود، به تدریج آن چه را که دمکراسی می خواند، کنار گذاشت و به بهانه اینکه مردم کوچه و بازار نمی فهمند و درصد بی سوادی در ایران زیاد است، سعی کرد به عنوان گرداننده تمام عیار سکان سیاست ایران جلوه کند.
او توجهی به نصایح انی چون آیت الله کاشانی که در آ ین سال عمر خود پیام مفصل و ارزنده ای برای او فرستاد و گفته های رجالى چون علاء، انتظام، بهبودی، فروزان، سروری و وارسته نمی کرد و همه آنان را از خود راند.از 1349 ، پس از تغییراتی که در وضعیت نفت دنیا روی داد، شاه اعتماد به نفس غیر مترقبه ای یافت و به ویژه از 1351، سرمست و مغرور از افزایش بهای نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار به ایران، وضعیت پیشین را کنار گذارده، تقریبا به هر خبرنگار خارجی اجازه دیدار و گفت و گو با خود را می داد، و هرچه دلش میخواست بر زبان می آورد.
در میانه این بی پروایی و دست ودل بازی برای دیدار و گفتگو با خبرنگاران خارجی که نقطه های ضعف هویتی او را با پرسش های سنجیده و حساب شده و حتی موذیانه کشف کرده و دست روی آن می گذاشتند، ناگهان سروکله یک خانم خبرنگار کنجکاو، پر رو، گستاخ و موشکاف اروپایی در ایران پیدا شد که همان خانم اوریانا فالاچی رو مه نگار معروف ایتالیایی بود. مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی خبرنگار سرشناس و جنجالی ایتالیایی در 1352، بدترین واقعه ای بود که می توانست برای شاه رخ دهد و توانایی های عقلی او را زیر سؤال و تردید ببرد. معلوم نیست چه انی شاه را تشویق د که دم به تله داده و دهان به دهان این زن جسور بشود تا درست و حس او را در تنگنا بگذارد و مچلش کرده و در انظار جهانیان خار و خفیقش کند. اوریا فالانچی که در اکتبر 1973 (مهر، آبان 1352) به ایران آمد، در مقدمه مصاحبه خود، شاه را موجودی با لب های چفت زده مانند یک در بسته و چشم هایی یخی مانند یک بادِ زمستانی توصیف می کند.
«همه چیز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد.» وقتی شاه در دفتر کار مجلل و آیینه کاری شده خود در کاخ قدیمی صاحبقرانیه با بی میلی و خشکی به او دست می دهد و می نشیند، او شاه را به گونه ای می بیند که «پاهایش چسبیده و دستهایش به صورت صلیب است.»
فالاچی از راست او حدس می زند که «جلیقه ضد گلوله ای در بر دارد، صدای شاه غمگین و خسته است. مانند یک صدای بی صدا، رخسارش نیز ه و غمگین به نظر می رسد، زیر گونه اش دماغ بزرگ او خودنمایی میکند. بدنش به نظر شکننده می رسد». لاغری زیادش آن قدر جلب توجه فالاچی را می کند که موضوع را مطرح می کند و شاه میگوید تصمیم گرفته به مقدار زیادی خود را لاغر کند.(آن سال حدود یک سال و نیم از بیماری سرطان شاه می گذشت که شاه از ابتلایش بدان بی اطلاع بود. در نوشتههای علم، تعجب علم از لاغر شدن وضعف جسمی تدریجی شاه آورده شده است)
چای را در فنجان طلایی با قاشق هایی طلایی می آورند «همه چیز در آن سالن از طلاست حتی زیرسیگاری ها»، کناره های میز کوچکی که شاه و فالاچی دو سوی آن نشسته اند، پوشیده از الماس است. روی آن جعبه ای از جنس یاقوت قرار دارد. رومبلی ها پوشیده از مروارید است.
اتاق طلایی، مرواریدی، الماس و یاقوتی است اما فالاچی در نخستین دیدار به هر دلیل مصاحبه نمی کند و بار دوم مصاحبه انجام می شود. شاید شاه متن پرسش ها را از او می خواهد که بتواند روی هر سوال مطالعات لازم را د.
شاه خیال میکند اوریانا فالاچی نیز شبیه خبرنگاران ایرانی یا یی و اروپایی است که در مصاحبه با او رعایت بسیاری از مسایل را میکرده اند. اما اوریانا فالاچی یک آتش بدون چاک و بستِ دهان، چپگرا، و نکته گیر است و در عین حال بسیار بی رحم و بی ملاحظه. او اجازه سیگار کشیدن می گیرد و شاه اجازه می دهد، وقتی چای می نوشند، محیط دوستانه تر می شود. بار دوم که فالاچی به دیدن عالیجناب و نه اعلیحضرت، می رود _ فالاچی اصرار دارد شاه را با عنوان عالیجناب طرف خطاب قرار دهد _ شاه مهر بانتر است و به خاطر فالاچی، یک کراوات ایتالیایی به گردن بسته که فالاچی آن را غیرقابل تحمل می انگارد.فالاچی از اینکه متن ترجمه شده به زبان فارسی کتابِ او درباره «ویتنام» را هنگام سفر نی ون رئیس جمهوری وقت به ایران از ویترین کتابفروشی های تهران برچیده بودند، گله می کند. شاه تکانی می خورد، چه تصور می کند ممکن است نام این زن در فهرست سیاه خبرنگاران کمونیست ضدرژیم ایران باشد.
به هر ترتیب شاه اجازه می دهد فالاچی سه ساعت تمام با او مصاحبه کند، درباره دیکتاتوری، رژیم مورد علاقه شاه، روسیه، کمونیسم، همسایگان، شایعه ازدواج مجدد او، برخوردها، مخالفان و به ویژه از اینکه ایک قوه غیبی آسمانی از اعلیحضرت حمایت می کند و به هنگام رویارویی با برخوردهای خطرناک، هشدارهای غیبی لازم را دراختیار اعلیحضرت میگذارد!
... وقتی از آنجا خارج شدم به خاطر آوردم از تنها چیزی که حرف نزده ایم بیماری روحی (دیوانگی) اوست که می گویند به آن مبتلاست و بی رحمی وی را نیز به وجود این بیماری مربوط می دانند. با وجود سه ساعت سوال و جواب متوجه شدم که این مرد را خیلی کم شناخته ام و او همچنان برایم مثل یک مجهول باقی مانده است.اوریانا که با بسیاری از پادشاهان، روسای جمهوری، دیکتاتورها، نخست ان ممالک جهان مصاحبه کرده است، درباره شاه بدبینانه و این چنین قضاوت میکند:
«مثلا نمی دانستم او یک احمق است یا یک باهوش، محققا مانند ذوالفقار على بوتو مردی است با تضادهای بی شمار که همیشه برای کنکاش در شخصیت وی یک مجهول برجا می ماند. مثلا او به خواب، پی شگویی، فالگیری، خواب نما شدن و خدای بچگانه اعتقاد دارد و بعد مثل یک متخصص (که هست) درباره نفت بحث می کند. مانند یک شاه مطلق حکومت می کند، ی انقلاب سفید را به عهده دارد و مثل این است که زور می زند تا بی سوادی را ریشه کن شده جلوه دهد.
به نظر او ن لوازم با ارزشی هستند که در فکر ناتوانند و بعد همین شخص در اجتماعی که هنوز ن چادر به سر می کنند، دستور می دهد که دختران خدمت نظام انجام دهند.
راستی این شخص کیست که از سی و دو سال پیش تاکنون بر روی سوزان ترین تخت دنیا نشسته است؟ به دوران قالیچه های پرنده وابسته است با به دوران کامپیوتر؟ ته مانده قرون قدیم و وسطی است یا تکه ای از چاه های نفت آبادان؟ من که نتوانستم درک صحیحی از وی داشته باشم، ولی فهمیدم که می تواند با پررویی بی نظیری دروغ بگوید. به طور مثال وقتی مصاحبه من با او منتشر شد، از سفارت خواست تا موضوع افزایش قیمت نفت را که با من در میان گذاشته بود، تکذیب شود، ولی چند هفته بعد واقعة قیمت نفت را بالا برد.»
فالاچی مصاحبه خود را این چنین آغاز می کند:
«عالیجناب، قبل از هر چیز، از شما و پادشاهی شما صحبت کنیم، چون نسل شاهان رو به انقراض است و به یاد می آورم که قبلا در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید اگر بتوانم به عقب برگردم یا ویلن زن خواهم شد با باستان شناس.
شاه: «به خاطر نمی آورم که چنین حرفی زده باشم، اما اگر هم چنین چیزی گفته باشم، منظورم این بوده که سلطنت مثل یک دردسر است و اغلب برای یک شاه اتفاق می افتد که از این پیشه خسته شود، برای من هم گاهی اتفاق می افتاد، ولی وقتی شما میگویید نسل پادشاهان رو به انقراض است، فقط یک جواب می توانم بدهم و آن اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم با حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هرصورت حکومت و نظام سلطنتی، تنها فرم موجه برای حکومت ایران است، به شرطی که من شاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا م با ی نیست و نباید با ی در مورد تصمیم ها بحث کرد. البته من هم ممکن است اشتباه کنم، من هم آدم هستم و چون می دانم مأموریتی دارم، باید آن را به پایان برسانم. مسلما آینده را هرگز نمیتوان پیش بینی کرد، ولی من حتم دارم که سلطنت در این کشور بیشتر از حکومت شما طول خواهد کشید یا بهتر است بگویم که حکومت های شما زیاد طول نمی کشد، ولی مال ما چرا.»
فالاچی: «عالیجناب چند بار خواسته اند شما را به قتل برسانند؟»
شاه: «رسما دوبار. بعد خدا میداند. اما چه معنی دارد؟ من در وحشت کشته شدن زندگی نمی کنم. واقعا هرگز به این مسئله فکر نمی کنم اما مثلا، مثلا پانزده بیست سال پیش، گاهی به این موضوع فکر می و به خودم می گفتم آه، نباید به آن محل بروم. شاید برایم نقشه قتلی کشیده باشند، یا نباید سوار فلان هواپیما شوم چون احتمال دارد بمبی در آن کار گذاشته باشند که هنگام پرواز منفجر شود، اما حالا دیگر ترسی از مردن در من وجود ندارد. این همه اطمینان و آرامش از آنجا برای من به وجود آمده که فکر می کنم تا وقتی مأموریتم را به پایان نرسانده ام، کشته نخواهم شد و این اطمینان کورکورانه ای است که دارم.»
فالاچی: «عالیجناب، پس این همه غمگینی برای چیست؟ شاید هم اشتباه می کنم ولی شما همیشه ح ترس و نگرانی دارید.»
شاه: «شاید، حق با شماست. شاید در ته قلبم مرد غمگینی باشم، اما غمگینی من مذهبی است، چون حالا دیگر من همه آن چیزهایی را که می خواستم داشته باشم، دارم. چه از نظر یک مرد و چه از نظر یک شاه. واقعا همه چیز دارم. زندگی من مانند یک رؤیای شیرین پیش می رود و گاهی فکر می کنم در دنیا هیچ خوشبخت تر از من نیست، ولی....»
فالاچی: «ولی شما هرگز نمی خندید.»شاه: «چرا، وقتی که چیز واقعا خنده داری اتفاق بیفتد، میخندم. من از آنهایی نیستم که به خاطر هر چیز مس ه ای بخندم. شما شاید بفهمید که زندگی من همیشه مشکل و خسته کننده بوده است. کافی است دوازده سال سلطنت مرا به خاطر بیاورید. رم 1953، مصدق و... به خاطر می آورید؟ منظورم ناراحتی های شخصی خودم نیست، بلکه مقصودم ناراحتی های «من» شاه است. چون من قبل از اینکه یک مرد باشم، یک شاه هستم و یک شاه همه زندگی اش مأموریتی است که باید به انجام برساند و بقیه اش هم به حساب نمی آید.»
فالاچی: «آه خدای من، باید ناراحتی بزرگی باشد. می خواهم بگویم ی که می خواهد به جای مردی شاهی کند، باید موجود خیلی تنهایی باشد.»
شاه: « انکار نمی کنم که تنهایی ام بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی می زند یا هرکاری انجام می دهد و می داند که نباید به ی حساب پس بدهد، مسلما خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیرویی مرا همراهی میکند که دیگران آن را نمی بینند. قدرت من، قدرت خ است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت می کنم. من خیلی مذهبی هستم. به خدا اعتقاد دارم و همیشه نیز گفته ام که اگر خدا وجود نداشته باشد، باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند، خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از پنج سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمده»
فالاچی: «چه ی یا چه چیزی به خوابتان آمد؟»
شاه: «من تعجب میکنم که شما در این مورد چیزی نمی دانید. همه می دانند که من چندین بار خواب نما شده ام. در کتاب خودم نیز در این مورد نوشته ام. در کودکی خواب نما شده ام، یک بار در پنج سالگی و یک بار در شش سالگی. بار اول حضرت علی (ع) را خواب دیدم. حادثه ای برایم پیش آمد: داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای اینکه دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت. فقط من دیدم و بس. حتى شخصی که مرا همراهی می کرد، به هیچ وجه او را ندید. هیچ غیر از من هم نباید او را می دید. برای اینکه... آه می ترسم شما مرا درک نکنید.»
فالاچی: «عالیجناب ، اگر راستش را بخواهید من از این قضیه چیزی نمی فهمم. خیلی خوب شروع کرده بودید، ولی حالا... این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست.»
شاه: «برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید، نه به خداوند و نه به من. خیلی ها باور ندارند. حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد، بلکه مرا مس ه هم میکرد. خیلی ها با احترام از من سؤال می د که آیا هرگز در این مورد شک نکرده ام که یک رویا یا فانتزی بوده باشد و من جواب می دادم خیر. نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شده ام، بلکه خواب نما شدن های من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داد، به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کرده ام، به تنهایی انجام نداده ام و ی که پشت سر من بوده، خدا بوده است. متوجه می شوید؟»
فالاچی: «نه عالیجناب! راستی فقط در دوران کودکی خواب نما شده اند یا اینکه چنین چیزی در سن بلوغ هم برایتان اتفاق افتاده است.»
شاه: «گفتم که فقط در کودکی، در سن بلوغ فقط خواب دیده ام. خواب هایی که می دیدم، می بایستی بعد از دو یا سه ماه اتفاق بیفتد و دقیقه بعد از دو یا سه ماه اتفاق می افتاد. ولی اینکه چگونه خواب هایی بودند، نمی توانم به شما بگویم، چون خواب های شخصی نبودند، بلکه در مورد مسایل داخلی ایران بودند و بنابراین اسرار تی اند. اما اگر من به جای کلمه خواب و رویا، کلمه هشدار را به کار ببرم، ممکن است شما بهتر درک کنید. من به از پیش خبردار شدن اعتقاد دارم. انی هستند که به از نو به وجود آمدن اعتقاد دارند و من به از پیش خبردار شدن معتقدم. من مرتبا از آینده خبردار می شود. شامه من بسیار قوی است. حتی روزی که از فاصله 180 سانتی متری به من تیراندازی د، حس بویایی من بود که نجاتم داد. وقتی ضارب فشنگ هایش را به طرف من خالی می کرد، من با صاعقه وار بو ورها خودم را نجات دادم. ثانیه ای قبل از اینکه قلب مرا نشانه برود، خود را آن چنان جابجا که فشنگ به شانه من اصابت کرد. یک معجزه. من به معجزه اعتقاد دارم. اگر خوب فکر کنید پنج فشنگ به بدن من اصابت کرده بود؛ یکی به صورت یکی به شانه، یکی به سر، دو تا به بدنم و یکی هم در لوله هفت تیرگیر کرده بود. باید به معجزه اعتقاد داشت. من با حوادث بی شمار هوایی روبرو شده ام، ولی همیشه سلامت بیرون آمده ام. آن هم به خاطر یک معجزه و خواست خدا و پیغمبران. شما را ناباور می بینم.»( اشاره به سوء قصد تاصر ف آرایی عضو حزب توده به شاه در 15 بهمن 1327. ضارب به علت بیماری شدید زهروی (سوزاک)، آشامیدن چند بطری آبجو و عرق قبل از انجام سوءقصد، عدم تمرین با هفت تیر برونینگ و ترس زیاد خود را باخته بود. جناب کیانوری و چند تن دیگر که او را برای سوء قصد برگزیده بودند ، فرد نترس و شجاعی را انتخاب نکرده بودند.)
فالاچی: «بیشتر از ناباوری، قاطی کرده ام. من خیلی قاطی کرده ام عالیجناب. برای اینکه خود را نزد شخصی می بینم که نمی توانستم این گونه پیش بینی اش کنم. من هیچ چیز درباره این معجزه ها و خواب نمایی ها نمی دانستم. من آماده ام که درباره نفت ک ان و خودتان صحبت کنم، همچنین درباره ازدواج ها و طلاق هایتان. این طلاق ها باید درام های تلخی بوده باشند، همین طور است عالیجناب ؟»
مصاحبه ادامه می یابد:فالاچی به مسئله ازدواج های سه گانه شاه گیر می دهد و بالا ه موضوع ازدواج مخفیانه شاه را که جراید آلمان خبر آن را چاپ کرده اند، مطرح میکند.
شاه آن شایعه را مز ف و ساخته رو مه فلسطینی المحرر می داند. او دختری را که ع ش در مجلس تاجگذاری شاخص شده و به عنوان همسر چهارم شاه معرفی گردیده و مجلات آلمان برای خالی نبودن عریضه آن را مکررا به چاپ رسانده اند، دختر خواهر دوقلوی خود اشرف معرفی می کند و آن قدر عصبانی می شود که می گوید حاضر نیست لحظه ای دیگر به مباحثه در این مورد ادامه دهد. فالاچی از او می خواهد تکذیب کند، همه چیز را و همه شایعات را، شاه نمی پذیرد و تکذیب را دونِ شأن خود می داند.فالاچی از جمله شاه که می گوید: «احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، ن و اینگونه چیزها د.» استفاده کرده، می گوید: «اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با ن صحبت می شود آن پادشاه شما هستید و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن ها هیچ به حساب می آیند.» شاه در پاسخ مجددأ به دام افتاده، مطالب توهین آمیز مفصلی درباره نظرات خود نسبت به زن ها بیان می کند که ن اروپایی و یی خواننده مصاحبه را به شدت عصبانی خواهد کرد، ولی در پایان می گوید که ن برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می آیند و باز اضافه می نماید ن قانونا و صورا با مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین ن یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین ن ندیده ایم؛ و می گوید مثلا خود شما در تمام گفت و شنودهایتان با چند زن آشنا شده اید که قادر به حکومت باشند؟
فالاچی: «حداقل دو نفر عالیجناب، گلدا مایر و ایندیرا گ »شاه به گفت وگوی خود ادامه می دهد. از ن به دلیل اینکه بی رحم تر و خیلی به خون تشنه تر هستند، انتقاد می کند. از کاترینا مدیچی (کاترین دومدیسی ملکه خونخوار فرانسه) کاترین کبیر، الیزابت اول ملکه انگلیس و لوکرس بورژیا یاد می کند.
فالاچی با موذی گری می گوید: «اگر این طور است چرا شهبانو فرح را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرده اید؟»
شاه هول میشود و می گوید: «همسرم از م های یک شورا برخوردار خواهد بود اما من نیازی به م ندارم.»
فالاچی باز هم شاه را آن قدر عصبانی می کند که از زن ایتالیایی جسور و پرحرف می پرسد: «فکر می کنم ما اینجا ننشسته ایم تا فقط در این مورد صحبت کنیم.»
فالاچی باز می گوید: «مردم ایران وقتی خواستم با آنها از شاه صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو می رفتند و حتی سعی می د اسم شما را بر زبان نیاورند.»
شاه عصبانی می شود و استقبال نیم میلیون نفر از خود پس از بازگشت از در 1351 را مثال می آورد: «حداقل نیم میلیون نفر دیوانه وار برایم کف می زدند و هورا می کشیدند وشعارهای میهنی می دادند و اصلا در سکوتی که شما می گویید نبودند. از زمانی که من پادشاه شدم و مردم پانصد متر اتومبیل مرا روی دست بردند تاکنون هیچ چیزی در ایران عوض نشده است. از این مسئله که می گویید همه مردم ایران مخالف من هستند چه منظوری داشتید؟»
فالاچی: «خدا مرا حفظ کند عالیجناب، منظورم همان بود که گفتم، در تهران آن چنان مردم از شما می ترسند که حتى جرئت بیان نامتان را هم ندارند.»شاه: «و چرا یک خارجی باید درباره من حرف بزند. منظورتان برایم واضح نیست.»
فالاچی: «منظور من این است که خیلیها عالیجناب را یک دیکتاتور می دانند.»
شاه باز هم عصبانی می شود.
پرسشهای اوریانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشین و گاه شکافنده است.
او شاه را به دیکتاتوری، استبداد و اختناق متهم می کند، شاه می گوید از بعضی جهات مستبد است زیرا برای انجام رفرم ها نمی توان مستبد نبود، مخصوصا در کشورهایی نظیر ایران که فقط 25 درصد مردم خواندن و نوشتن می دانند.
شاه: «اگر من سختگیری نمی حتی انقلاب کشاورزی را نمی توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه های انقل م از بین می رفت. اگر انقلاب من با وحشت روبرو می شد چپگرایان، دست راستی ها را در عرض چند ساعت از بین می بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می شد، من بایستی کاری را که لازم بود می چون که باید می ؛ مثلا دستور داده ام به سوی انی که مخالف تقسیم اراضی بودند شلیک کند؛ به همین دلیل می گویید بنابراین در ایران دموکراسی نیست؟»
فالاچی به نوبه خود میپرسد: «واقعا هست؟»
شاه خود را انتقادناپذیر می داند. می گوید: «در ایران انتقاد از من کار ساده ای نیست. یعنی برای چه چیزی باید از من انتقاد کنند. برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده ام کارگران در سود ویژه کارخانه ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه ها را ب ند، برای مبارزه با بی سوادی و بیماری ها؟
فالاچی از اختناق و جو ارعاب حاکم بر متفکران و دانشجویان و پر شدن زندان ها از زندانیان انتقاد می کند. و اینکه دستگیرشدگان را در زندان های نظامی نگهداری می کنند و این سوال که در ایران چقدر زندانی وجود دارد؟
شاه میگوید: «به طور دقیق نمی دانم. باید دید منظور شما از زندانی چیست؟ اگر مقصود تان کمونیست ها باشد آنها را زندانی نمی شناسیم برای اینکه حزب توده غیرقانونی است، بنابراین از نظر من یک توده ای زندانی نیست بلکه یک مجرم معمولی است.»
مصاحبه ادامه می یابد و شاه مرتبا گاف می دهد. فالاچی آن قدر سؤال های گیج کننده ای طرح می کند که شاه در تنگنا قرار می گیرد و پاسخ های عجیب و غریب و غیرعادی می دهد.
فالاچی از مزایای دمکراسی غربی سخن می گوید. شاه میگوید: «من آن دمکراسی را نمی خواهم چون نمی دانم با چنین دمکراسی چه باید کرد و همه اش را به شما می بخشم.» شاه می افزاید: «شما فقط دمکراسی و را یاد گرفته اید، با تکنولوژی امروز چه می کنید؟ با کمبود آمادگی فکر نمی کنید که نوکر یی ها یا یک کشور طبقه سه و چهار بشوید؟»
وقتی فالاچی می گوید چرا مبارزین را تیرباران می کنید؟ شاه پاسخ میدهد: «من نمی دانم شما در مورد و غیره چگونه فکر می کنید اما بعضی از قضاوت ها به نوع تربیت، فرهنگ، آب و هوا مربوط می شود که ممکن است برای یک کشور خوب و برای سرزمین دیگری بد باشد. مثلا اگر دو عدد تخم سیب را بردارید و یکی را در تهران و دیگری را در رم بکارید، درخت سیبی که در تهران رشد خواهد کرد هرگز با درخت سیبی که در رم رشد کند مشابه نیست و به همین جهت در ایران بعضی از اشخاص لازم است.»
شاه سپس به سوسیالیسم اروپایی حمله می کند و می گوید: «سوسیالیسم شما به آ رسیده، پیر شده، عقب مانده و تمام شده است. صد سال پیش درباره سوسیالیسم صحبت می شد در حالی که امروز با تکنولوژی مغایرت دارد. حتی سوسیالیست های سوئدی در حال ش ت خوردن هستند و حتی جنگل ها و آب ها را ملی نکرده اند درحالی که من این کار را کرده ام.»شاه سپس به چپها حمله می کند: «ما در ایران خیلی پیشرفته تر از شما هستیم و احتیاج نداریم چیزی از شما یاد بگیریم اما شما اروپایی ها هرگز این چیزها را نمی نویسید، برای اینکه رو مه های بین المللی در چپی هاست. آه از دست چپی ها، آنان حتی کلیسا و کشیش ها را هم در دست گرفته اند، حتی آنها هم تبدیل به عناصری م ب شده اند، در کشورهای ی لاتین و اسپانیا چیی ها در همان حال که از عد و مساوات حرف می زنند از کلیسا نیز سوء استفاده می کنند و در آینده خواهید دید که همین گروه شما را به کجا می برند.»
اوریانا فالاچی می پرسد: «آیا شما چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتان پنهان شده اید و به شدت تحت نفوذ او قرار گرفته اید؟» شاه نظر او را رد می کند و به گذشته خود اشاره می کند و مبارزه ای که در آغاز سلطنت هم با دست راستی ها و هم با دست چپی ها داشته است.
شاه در پاسخ به سئوالی دیگر درباره همسایگان ایران به روابط خوب خود با شوروی اشاره کرده اما از تبلیغات کمونیسم اظهار بیمناکی می کند.
فالاچی میگوید: «شما که امروز از نظر نظامی خیلی قوی هستید.» شاه پاسخ می دهد: « ولی نه آنقدر که بتوانیم در برابر روس ها دوام بیاوریم.»
شاه به نداشتن بمب اتمی از سوی ایران، آغاز احتمالی جنگ از مدیترانه یا به احتمال قوی تر از خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره می کند و به منابع نفتی خاور میانه، بعد با اطمینان کامل میگوید:
«مسلم است دنیای غیرکمونیست از دست دادن ایران را تحمل نخواهد کرد. چون می داند با از دست رفتن ایران همه چیز را از دست خواهد داد.»شاه سپس در برابر پرسش فالاچی درباره دوستان بزرگ ایران، ساده لوحانه را یکی از آنان معرفی می کند:
«چون تنها دوست ما نیست. کشورهای دیگری نیز هستند که با ما دوستی می کنند و ما را قبول دارند. البته یی ها ما را بهتر درک می کنند چون منافع بیشتری در ایران دارند. منافع اقتصادی مستقیم و منافع غیر مستقیم. همین حالا به شما گفتم ایران شاه کلید یا حداقل یکی از کلیدهای اصلی دنیاست و اضافه می کنم که برطبق ینِ مونروئه نمی تواند در داخل مرزهای خود باقی بماند. یی ها مجبورند به مسئولیت های خود در قبال کشورهای دیگر دنیا احترام بگذارند بنابراین از ما دفاع می کنند و این مسئله به هیچ وجه استقلال ما را به خطر نمی اندازد و دوستی ما با ، ما را برده آنها نمی کند چون تصمیم ها در ایران و در تهران گرفته می شود نه در واشنگتن یا در جای دیگر.
«من با نی ون هم عقیده هستم. همان طور که با دیگر رئیس جمهوری های موافق بوده ام. اگر ببینم که با من مثل یک دوست رفتار می کنند، به درستی ام ادامه میدهم.» (خسرو معتضد: در سال های 1353- 1354 در تلویزیون کار می مرحوم مورخ ال ه سپهر به یکی از روسای تلویزیون تلفن کرد و خواهان دیدار من شد، به دیدنش رفتم. مورخ ال ه در زمستان 1353 متن فرانسه مصاحبه اوریانا فالاچی با شاه را سطر به سطر برایم خواند و ترجمه کرد زیرا در آن زمان این مصاحبه سانسور شده و اجاره نشر آن در مطبوعات ایران داده نشده بود حتی در متن کتاب مصاحبه با تاریخ، متن این مصاحبه به دلیل نسبت دیوانگی که به شاه داده بود، حذف شده بود. مورخ ال ه هر فراز را که می خواند ضمن ترجمه به فارسی سری به افسوس تکان میداد و میگفت: «این زن رو مه نگار زبردست که آکلة الکبادا، یعنی هند جگرخوار قرن بیستم است زیر پوشش همین پرسشهای سنجیده و حساب شده و موذیانه خود پوست اعلیحضرت را کنده و آبرویش را برده است.» مرحوم مورخ ال ه میگفت: «در حالی که پرسش ها نهایت زیرکی و رندی پرسنده را نشان میدهد پاسخ های اعلیحضرت از بلاهت، خودشیفتگی و غرور دیوانه وار و حتی حمق و جنون او حکایت می کند.
ببینید چه زیرکی به ج داده که از شاه می پرسد مشاورین شما کیست و شاه چه پاسخی می دهد، این مصاحبه را میلیون ها خواننده اروپایی و یی و ژاپنی و غیره می خوانند و بر سفاهت شاه یقین می کنند. باور کنید آقای معنصد، اوریانا فالاچی شاه را بالای یک پرتگاه برده و مرتبا با تمام قوا ضرباتی به او وارد می کند و شاه اساسا حالیش نیست و در دامی که اوریانا فالاچی برایش پهن کرده افتاده است و آبرو و حیثیت خود را بر باد می دهد.»)مصاحبه با پرسش های دیگری پایان می یابد اما وقتی چندی بعد منتشر می شود شاه را از خشم منفجر می کند. شاه به قدری از فالاچی که تمام موذیگری های خود را برای دست انداختن او به کار برده عصبانی است که ترجمه فصل مصاحبه با شاه در کتاب فالاچی به فارسی ممنوع می شود، نام فالاچی در لیست سیاه قرار می گیرد و عَلَم برای فرونشاندن خشم شاه، زن انگلیسی جا افتاده و کاملا فرصت جو و همساز و همجوشِ دربار ایران به نام مارگارت لاینگ را استخدام می کند که از لندن به ایران می آید، مصاحبه های مفصلی با شاه می کند و زندگی نامه مبسوطی از او می نویسد که البته حق ألیف قابل توجهی نیز دریافت می دارد.(این کتاب هم پس از چاپ به زبان انگلیسی و فرانسوی در لندن، به دلیل مطالبی که لابنگ
درباره نام و نسب خانوادگی شاه و رضاشاه و نیز درباره ماجرای 28 مرداد نوشته بود، اجازه ترجمه او چاپ به فارسی را نیافت اما پس از انقلاب به فارسی ترجمه شده و نشر یافته است. لحن کتاب تقریبا در همه موارد موافق و توام با تعریف و تحسین است. گویا زن نویسنده از دیدن شاه و نیز دریافت چک چند هزار لیرهای پیش پرداخت به حدی خوشحال و ذوق زده شده بود که خودش اشاره میکند کاری را که هیچ زن دیگر نمیکرد. از قرار دست شاه را بوسیده است.)و اما بعد:درحالیکه اشرف خواهر دوقلو، شهرام فرزند اشرف، غلامرضا و دیگر برادران و خویشاوندان شاه و حتی تنی چند از درباریان به دلیل ماجرا آفرینی های خود در اروپا، توجه مطبوعات خارجی را جلب می کنند و لطمات سنگینی به حیثیت سلسله پهلوی وارد می سازند و آن قدر غربی و اروپایی شده اند که همه چیز را سهل و آسان می انگارند، شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی از هر کشور و ملیت ادامه می دهد.
حسنین هیکل و احمد جارالله رو مه نگاران مصری و کویتی نیز به سراغ شاه می آیند و مصاحبه هایی با او می کنند. تصاویری که رو مه نگاران ?
به گزارش شفاف، محمدرضا پهلوی تقریبا از آغاز سلطنت خود از گفت وگو با خبرنگاران خارجی رویگردان نبود و برخلاف پدرش که حداکثر سه یا چهار بار بیشتر با خبرنگاران خارجی به مصاحبه ننشست و از رویارویی با آنان واهمه داشت، مقدم خبرنگاران و عکاسان یی و اروپایی را به گرمی می پذیرفت.آ ین شاهِ ایران، در فاصله سال های میانی دهه 1340 تا سال های های پایانی سلطنتش، مصاحبه هایی پرسروصدا، توام با خودستایی و تعریف و تمجید از خویش با خبرنگاران موشکاف و ایرادگیر و غالبا جسور رسانه های خارجی انجام می داد و متن آن مصاحبه ها از طریق صفحات جراید جهان با امواج رادیوها یا صفحه تلویزیون ها به نظر مردم دنیا می رسید و موجبات شگفتی آنها را فراهم می آورد. «خسرو معتضد» پژوهشگر تاریخ معاصر می نویسد:شاه در این مصاحبه ها شخصیت خودستا، پرنخوت، از خودراضی و بی اعتنا به نظرات و عقاید دیگران خویش را به نمایش می گذارد. او خود را کاملا ایمن خاطر، فارغ البال از هر پیشامد غیر منتظره، در اوج غرور ناشی از موفقیت های پی در پی، بسیار فراتر از مشغله ها و گرفتاری های یک زمامدار شرقی، در هیبت و هیئت و صولت و سطوت یک فرمانروای ابرقدرت بین المللی معرفی میکرد یا می انگاشت.
یدهای چند میلیاردی اسلحه مدرن، ید سهام شرکت های در حال ورش تگی کروپ و زیمنس، اعطای صدها میلیون دلار وام درازمدت کم بهره برای تأمین آب آشامیدنی مردم لندن، کمک چهارصد میلیون دلاری به بودجه سالانه بریتانیا، اعطای وام های میلیارد دلاری به کشورهای فقیر آفریقایی، قرارداد ید پنجاه میلیارد دلاری تولیدات مختلف صنعتی رزمی، کشاورزی و متفرقه از ، اعطای وام چند صد میلیون دلاری برای حفظ شهر تاریخی و زیبای ونیز در ایتالیا از خطر بالا آمدن آب(درحالی که سیل، ز له و بلیات طبیعی هرسال صدها د ده ایرانی را ویران و مردم آن را آواره می کرد)، فکر سرمایه گذاری در تولید هواپیمای مدرن انگلیسی _ فرانسوی کنکورد، واردات چند میلیارد دلاری مواد غذایی و میوه از خارج، سفرهای پی در پی خود او و همسر و اعضای خاندان پهلوی به خارج، شایعه نامزدی شاهدخت اشرف پهلوی برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا دبیر کلی یونسکو، مهمانی های پر ج همراه با ، خاویار، شامپانی و باربیکیوی اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در از یک سو و انتقادات و ایرادگیری های سالانه و فصلی سازمان عفو بین المللی از شکنجه و آزار زندانیان در ایران و پایمال گشتن ، آوازه یافتن «ساواک» سازمان امنیت شاه به شکل یک سازمان بدنام شکنجه گر و مختنق ضدبشری، مخفیانه خودسرانه مبارزین ضد رژیم در زندانها، سپردن سرنوشت همه مخالفان حتی منتقدین به دست دادگاه های نظامی فرمایشی، اشتهار فساد همه جانبه و گریبانگیر سران رژیم و چسبناک بودن دست آنها به اء از سوی دیگر، شاه و رژیم او را در موقعیت نامطلوب و نابهنجاری قرار می داد. نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!به فرازهایی از چند مصاحبه پرسروصدای شاه که فقط او را مورد تمس و دست انداختن خارجیان به ویژه رسانه های گروهی اروپایی و یی قرار می داد و هیچ ارزش معنوی و فایده مادی برای رژیم او نداشت، اشاره میکنیم.نخستین مصاحبه مهم شاه با خبرنگاران خارجی در اولین سال سلطنت او در آذر 1320 (دسامبر 1941) انجام می گیرد که خبرنگار فرانسوی تصویر بسیار مطلوبی از او به عنوان یک شاه دموکرات ارایه میدهد.«من در کشورهای خارجه کمتر تصویر محمدرضاشاه پهلوی پادشاه جدید ایران را دیده بودم. تنها یکی از همدرسان سوئیسی او به نام ارنست پرون ع وی را به من نشان داده و گفته بود که اغلب با ولیعهد ایران به شکار و اسکی می رفته است.روزی رئیس مخصوص ما، مرا به یک افسر جوان 23 ساله معرفی کرد. این افسر جوان دارای اونیفورم زردرنگ و موهای مجعد و ابروهای پ شت بود و چشمان سیاهش ح مخصوص داشت. این جوان شاهنشاه ایران بود که به زبان فرانسه به خوبی صحبت می کرد.محمدرضاشاه پهلوی در زمان سلطنت پدرش رضاشاه به ولایتعهدی برگزیده شد. وی تحصیلات عالیه خود را در سوئیس به پایان آورده و بعد از آن در سایه اقتدار پدرش در ایران زیسته، ولی هنگام فرمانروایی پدرش چندان راضی و خوشنود نبود. او به من گفت که روحش با حکومت زور و استبداد سازگاری ندارد.هنگامی که با شاه جوان روبرو شدم، با آهنگ هیجان انگیزی پرسید:دنیا در اطراف واقعه سوم شهریور چه فکر میکند؟»برای اینکه وی را متأثر نکرده باشم، در پاسخ گفتم: «در این باره نمی توانم جواب مقتضی به شما بدهم. به کشور ما فرانسه نیز لطمه بزرگی وارد آمده، زیرا اکنون فرانسه در تصرف آلمانی هاست و دشمن کشور ما را زیر استیلای خود قرار داده است.»(مصاحبه در زمان فرانسه به دست آلمانیها که از تابستان 1319 تا تابستان 1323 ادامه بافت انجام شده است)شاه در جواب من گفت: «بلی، شانس بزرگی ایران داشته است که کشور من به سرنوشت کشورهایی که زیر سلطه و فشار آلمانی ها به سر می برند، گرفتار نشد. ما هم ترتیب فعلی را قبول کرده و دست اتحاد به انگلیس و شوروی داده ایم.»شاه سپس چند سؤال پیرامون روزولت از من کرد و با ابراز علاقه نسبت به گفت: «میل دارم ارتباطی م ن ایران و برقرار شود.» در این موقع سخن از دموکراسی به میان آورده، اظهار داشت کشورهایی که شیفته دموکراسی حقیقی هستند، همواره عقیده دانشمندان و صالحان را محترم داشته، آن را به کار می بندند.شاه امریکا را نمونه کاملی از دموکراسی معرفی نمود و از یی ها تمجید فراوانی کرد. »شاه معتقد بود که پدرش ایران را به این وضع انداخته و سرانجام هم در اثر اصرار روسیه و انگلیس از سلطنت کنار گرفته و از دوستی با نازی ها صرف نظر کرده است.وقتی او مصاحبه خود را با من تمام کرد، به افسری که در حضور او بود اشاره کرد. افسر جوان (فردوست) مرا به اتاق دیگری برد. در آنجا بانوی جوانی که مانند بانوان امریکایی تربیت یافته بود، روی صندلی نشسته بود. این بانوی بیست ساله، علیا حضرت ملکه فوزیه همسر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. ملکه نسبت به دو کشور مصر و فرانسه که مدتی از آنها دور بود تأسف می خورد و می گفت: «چند سال است خانواده و قصر زیبای خود در ساحل نیل را ترک کرده، به اینجا آمده ام. از گردش در فرانسه هم محروم شده ام و تأثر من نسبت به فرانسه مخصوصا به خاطر دوری از پاریس و مدهای زیبای آنجا می باشد.» مکالمه من با ملکه فوزیه در اطراف مدهای فرانسه و خیاط های مشهور پاریس پایان یافت و او به گرمی از من خداحافظی کرد. پادشاه و ملکه ایران زندگی خوبی با یکدیگر دارند. شاه جوان دارای دختر زیبای دوساله ای است که در موقع ملاقات با ملکه او را نزد من آوردندآنها هردو جوان، هر دو زیبا و هردو مهربانند و پیوسته می کوشند برای کشور ایران مقامی ارجمند به دست آورند.»(خاطرات یک خبرنگار اتحادیه مطبوعات فرانسه آزاد (بی نام) ترجمه شده در مطبوعات ایران)ارنست پرون باغبان سابق کالج له روژه و دوست و ندیم شاه طی سالهای 1320 تا 1332 نقش مهمی در معرفی شاه از طریق جراید اروپایی به ویژه سوئیس به اروپاییان دارد. پرون که حتی خود رضاشاه به او مشکوک است و وی را جاسوس انگلیسی ها می داند رابطه گسترده ای با مطبوعات بین المللی دارد و شاید به دستیاری و پیشنهاد اوست که مجله معتبر لایفدر 1321 (1942)، خبرنگار و عکاس معروف خود را به تهران اعزام می دارد.(در اسناد رضاشاه در ژوهانسبورگ نامه ای خطاب به محمدرضا پهلوی دیده می شود که از او گله کرده چرا پرون را به افریقا اعزام داشته و او را عنصر نامطلوبی نامیده است.)
خبرنگار مصاحبه کوتاهی با شاه و فوزیه انجام می دهد اما عکاس چنان ع های زیبایی از این زوج جوان و به ویژه از فوزیه با آن چهره مظلوم و غمگین می گیرد که چاپ آن در لایف توجه سسیل پیتون نویسنده انگلیسی را به فوزیه جلب می کند.
الیانور پاکارد زن نویسنده معروف یی هم مصاحبه پرسروص با شاه و فوزیه انجام می دهد، در 1332، پس از 28 مرداد مطبوعات غرب تقریبا مگر به استثناء از شاه در مقابل مصدق حمایت می کنند (زیرا کمپانی های نفتی سبیل آنها را چرب کرده اند) شاه در قصر خود را به روی خبرنگاران یی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، مصری و اردنی می گشاید اما طلاق دادن ثریا وجهه او را خدشه دار می کند. در سال های بعد نیز به مصاحبه با نویسندگان و خبرنگاران سرشناس خارجی می پردازد. اولیویه وارن، ادوارد سابلیه و ژرار ویلیه زندگینامه های تقریبا مطلوبی از او ارایه می دهند.رو مه نگار هندی رامش سنگوی در زندگینامه ای که برای شاه می نویسد مقام او را به عرش می رساند. کارانجیا رو مه نگار زرتشتی - هندیِ دوست سر شاپور ریپورتر کت با عنوان شه های یک شهریار نوشته و برای او کرامات و اعجاز هم قایل می شود. نویل باربر که زندگینامه سلاطین متعددی را نوشته است طی نامه هایی به دربار شاهنشاهی آثار برجسته خود از جمله شرح حال ملک حسین پادشاه اردن را به رخ شاه و دربار شاهنشاهی علم می رساند و پیشنهاد می کند در مقابل حق ألیف مناسبی اتوبیوگرافی شاه ایران یعنی زندگینامه شاه مثلا به قلم خودش را به نگارش درآورد.لسلی بلانک خانم نویسنده انگلیسی کت در شرح احوال فرح و مارگارت لاینگ خانم نویسنده دیگر انگلیسی هم کت در شرح زندگی شاه به رشته تحریر درآوردند.(باید بیفزاییم که حق حریرهای گزافی نیز دریافت د، نگاه کنید به کتاب خدمتگزار تخت طاووس یا خاطرات پرویز راجی صفحه 217 ، معمولا پرداخت حق ألیف با پیش پرداخت به مبلغ پنجاه هزار دلار آغاز می شده، و در پایان صورتحساب سنگینی شامل هزینه تحقیق ، مسافرت به ایران، استفاده از دستیار، ویراستاری، حروفچینی، و زینگ و بالا ه طبع و صحافی و تجلید متن انگیسی برای دربار ارسال می شده است و جالب اینکه مدتی بعد به بهانه ترجمه به زبان های فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی و غیره، این اخاذی ادامه می یافته است جالب تر اینکه سیامک زند که کتاب شه های یک شهریار را به زبان فارسی ترجمه کرده همان ی است که در اوا 1357 به انگلستان پناهنده شد و علت پناهندگی را مبارزه با رژیم شاه وانمود کرد.) شاه تقریبا با هر رو مه نگار معتبری به مصاحبه می نشست و تابعیت خارجی رو مه نگار نقش مهمی در ترغیب شاه به پذیرفتن و به گفتگو نشستن با وی داشت.در این اوا از بعضی جراید امریکا مانند واشنگتن پست و لوموند فرانسه دلخوری عمیقی داشت و نسبت به مطالبی که جراید انگلستان درباره او می نوشتند خشم و حساسیت زیادی نشان می داد. گاهی خبرگزاران خارجی مانند آندره ویتلی از بی.بی.سی و لیز ترگوود از گاردین از ایران ا اج هم می شدند.او حتی در حدود 1328 به مصاحبه با خبرنگار اسراییلی رو مه جروزالم پست می پردازد و مطبوعات ایران، رو مه مزبور را یک رو مه اروپایی معرفی می کنند زیرا تصور نمی کنند جروزالم همان واژه اورشلیم است. شاه در سالهای توفانی 1329- 1330- 1332 مجددا مورد توجه مطبوعات خارجی قرار می گیرد که دیگر سوژه طلاق فوزیه و ازدواج مجدد شاه با ثریا یا شایعات مربوط به روابطش با ریتا هیورث و ایوون دوکارلو و فرانچسکا اسکافا توجهشان را جلب نمی کند بلکه اطلاعات تازه و نه چندان خوشایندی از خاندان سلطنتی ایران به دست آورده اند. این اطلاعات که نکات انتقادی فراوانی دارد منجر بدان می شود که مجله یی تایم در آغاز 1950 گزارش بسیار نامساعد و زننده ای درباره دربار شاهنشاهی و مداخلات سودجویانه مادر و خواهر شاه اشرف پهلوی و دیگر بستگان وی به چاپ برساند و در آن مقاله به طور تلویحی از سپهبد رزم آرا نخست وقت به عنوان مرد مبارزه با فساد تجلیل کند. شاه در طول آن سال های بحرانی که به ویژه با پدید آمدن اختلاف شدید میان او و مصدق بحران زاتر شد معدودی از خبرنگاران خارجی من جمله محمدحسنین هیکل خبرنگار الأهرام و سلیم اللوزی و ناصرالدین ن یبی و موسی صبری خبرنگاران دیگر جراید عربی به ویژه نشریات مصری و اردنی را به حضور می پذیرفت و مصاحبه های کوتاه و سربسته ای با آنان انجام می داد. مناسبات حسنه مطبوعات مصر با احمد مصطفی شفیق شوهر شاهدخت اشرف پهلوی خواهر شاه، حتی پس از سقوط رژیم سلطنتی فاروق نیز ادامه یافت. خبرنگاران مصری که می دانستند شاه از فاروق به دلیل نقش ت یبی مؤثری که در از هم پاشاندن کانون خانوادگی او با ملکه فوزیه داشته دل پری دارد، از طریق احمد شفیق، هموطن خوش برخورد خود که در ایران ثروت زیادی از راه انحصارطلبی در ترتیب پروازهای هوایی شرکت های هواپیمایی دوگانه ایران، یعنی شرکت های ایران و پارس به عربستان و نیز ارسال خاویار قاچاق به مصر به دست آورده بود، به دربار معرفی شده، اجازه مصاحبه با شاه را مییافتند. در 1331 (1952) حسنین هیکل مصاحبه مفصلی با شاه انجام داد و نسبت به سرنوشت او که از نظر آن رو مه نگار مصری سقوط از تخت سلطنت و شاید مرگی فجیع بود، ابراز دلسوزی کرد. در سال های بعد نیز شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی ادامه می داد. در حالی که به ندرت و آن هم به اجبار و روی حفظ ظاهر در 1339 (1960) همزمان با آغاز زمامداری پرزیدنت کندی در اجازه شرفی به رو مه نگاران ایرانی می داد، و غالبا پرسش های آنان را با پاسخ های کوتاه و مجمل و مبهم جواب میداد. البته مصاحبه ها از 1338 آغاز شد و در سال بعد جدی تر گشت. مصاحبه های شاه چه در ایران و چه در کشورهای خارج از ایران تا پیش از دهه 1970 که او پس از افزایش نجومی عایدات نفت ایران به یک غول نفتی تبدیل شد (البته از نظر خارجیان) واکنش چندانی نداشت، شاید تا آن زمان فقط گزارش های مصور و رنگی دو ازدواج اخیر او در 1329 با دوشیزه ثریا اسفندیاری بختیاری و نه سال بعد در 1338 با دوشیزه فرح دیبا توانسته بود، صفحات رنگی مجلات معروف و اروپا را که به عجایب و غرایب قرن بیستم توجه خاص و طنزآمیزی نشان می دادند به خود اختصاص دهد.تبلیغات مستمر و گوش اش سازمان های درباری و فرهنگی و تبلیغاتی و کمیته ها و انجمن های تشکیل شده از سوی ت ایران به مناسبت برگزاری جشنهای تاجگذاری در 1346 و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران، نیز واکنش مطلوبی در محافل خبری و رسانه ای به بار نیاورده بود زیرا در کنار صحنه های پرزرق و برق تاجگذاری و نیز جشنهای شاهنشاهی، خبرنگاران کنجکاو خارجی مناظر زننده دیگری را می دیدند و با توجه به جو حاکم بر اروپا که دیکتاتوری ها، مخصوصا دیکتاتوری هایی را که تظاهر به دموکراسی می کنند، نمی پسندیدند، سعی می د برای ی خواست های خوانندگان خود این مراسم پر ج را به باد انتقاد و تمس بگیرند.محمدرضا پهلوی به دنبال یک دوران طولانی دوازده ساله در سایه قرارگرفتن، تحت تأثیر سیاستمداران و نظامیان عالی رتبه بودن، مخصوصا تحمل بی اعتنایی ها و تحقیرهای دوران 28 ماهه حکومت مصدق و بعد از یک دوران هشت ساله دیگر، ناگهان پس از یک سال که اجازه داد امینی یکه تاز صحنه سیاست شود، شخصا به میدان آمد و پس از سرکوب قیام پانزده داد گمان کرد آن قدر پخته و مجرب است که می 2تواند یک تنه چرخ سیاست ایران را بگرداند.شاه در طی سال های 1332 تا 1342 تا حدود زیادی با ملاحظات و توجه همه جانبه به اطراف و جوانب قضایای اقدام می کرد و مخصوصا در رویارویی با خبرنگاران خارجی می کوشید شخصیت دمکرات و مظلومانه ای از خود نشان دهد. پس از 1342 و دوران حکومت های فرمانبر و چاکرمنش علم، منصور، هویدا، شاه که سالخوردگان و صاحبان تجارب را کنار گذارده بود، به تدریج آن چه را که دمکراسی می خواند، کنار گذاشت و به بهانه اینکه مردم کوچه و بازار نمی فهمند و درصد بی سوادی در ایران زیاد است، سعی کرد به عنوان گرداننده تمام عیار سکان سیاست ایران جلوه کند.نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!او توجهی به نصایح انی چون آیت الله کاشانی که در آ ین سال عمر خود پیام مفصل و ارزنده ای برای او فرستاد و گفته های رجالی چون علاء، انتظام، بهبودی، فروزان، سروری و وارسته نمی کرد و همه آنان را از خود راند.از 1349 ، پس از تغییراتی که در وضعیت نفت دنیا روی داد، شاه اعتماد به نفس غیر مترقبه ای یافت و به ویژه از 1351، سرمست و مغرور از افزایش بهای نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار به ایران، وضعیت پیشین را کنار گذارده، تقریبا به هر خبرنگار خارجی اجازه دیدار و گفت و گو با خود را می داد، و هرچه دلش میخواست بر زبان می آورد.در میانه این بی پروایی و دست ودل بازی برای دیدار و گفتگو با خبرنگاران خارجی که نقطه های ضعف هویتی او را با پرسش های سنجیده و حساب شده و حتی موذیانه کشف کرده و دست روی آن می گذاشتند، ناگهان سروکله یک خانم خبرنگار کنجکاو، پر رو، گستاخ و موشکاف اروپایی در ایران پیدا شد که همان خانم اوریانا فالاچی رو مه نگار معروف ایتالیایی بود. مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی خبرنگار سرشناس و جنجالی ایتالیایی در 1352، بدترین واقعه ای بود که می توانست برای شاه رخ دهد و توانایی های عقلی او را زیر سؤال و تردید ببرد. معلوم نیست چه انی شاه را تشویق د که دم به تله داده و دهان به دهان این زن جسور بشود تا درست و حس او را در تنگنا بگذارد و مچلش کرده و در انظار جهانیان خار و خفیقش کند. اوریا فالانچی که در اکتبر 1973 (مهر، آبان 1352) به ایران آمد، در مقدمه مصاحبه خود، شاه را موجودی با لب های چفت زده مانند یک در بسته و چشم هایی یخی مانند یک بادِ زمستانی توصیف می کند.«همه چیز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد.»وقتی شاه در دفتر کار مجلل و آیینه کاری شده خود در کاخ قدیمی صاحبقرانیه با بی میلی و خشکی به او دست می دهد و می نشیند، او شاه را به گونه ای می بیند که «پاهایش چسبیده و دستهایش به صورت صلیب است.»

فالاچی از راست او حدس می زند که «جلیقه ضد گلوله ای در بر دارد، صدای شاه غمگین و خسته است. مانند یک صدای بی صدا، رخسارش نیز ه و غمگین به نظر می رسد، زیر گونه اش دماغ بزرگ او خودنمایی میکند. بدنش به نظر شکننده می رسد». لاغری زیادش آن قدر جلب توجه فالاچی را می کند که موضوع را مطرح می کند و شاه میگوید تصمیم گرفته به مقدار زیادی خود را لاغر کند.(آن سال حدود یک سال و نیم از بیماری سرطان شاه می گذشت که شاه از ابتلایش بدان بی اطلاع بود. در نوشتههای علم، تعجب علم از لاغر شدن وضعف جسمی تدریجی شاه آورده شده است)چای را در فنجان طلایی با قاشق هایی طلایی می آورند «همه چیز در آن سالن از طلاست حتی زیرسیگاری ها»، کناره های میز کوچکی که شاه و فالاچی دو سوی آن نشسته اند، پوشیده از الماس است. روی آن جعبه ای از جنس یاقوت قرار دارد. رومبلی ها پوشیده از مروارید است.اتاق طلایی، مرواریدی، الماس و یاقوتی است اما فالاچی در نخستین دیدار به هر دلیل مصاحبه نمی کند و بار دوم مصاحبه انجام می شود. شاید شاه متن پرسش ها را از او می خواهد که بتواند روی هر سوال مطالعات لازم را د.شاه خیال میکند اوریانا فالاچی نیز شبیه خبرنگاران ایرانی یا یی و اروپایی است که در مصاحبه با او رعایت بسیاری از مسایل را میکرده اند. اما اوریانا فالاچی یک آتش بدون چاک و بستِ دهان، چپگرا، و نکته گیر است و در عین حال بسیار بی رحم و بی ملاحظه. او اجازه سیگار کشیدن می گیرد و شاه اجازه می دهد، وقتی چای می نوشند، محیط دوستانه تر می شود. بار دوم که فالاچی به دیدن عالیجناب و نه اعلیحضرت، می رود _ فالاچی اصرار دارد شاه را با عنوان عالیجناب طرف خطاب قرار دهد _ شاه مهربانتر است و به خاطر فالاچی، یک کراوات ایتالیایی به گردن بسته که فالاچی آن را غیرقابل تحمل می انگارد.فالاچی از اینکه متن ترجمه شده به زبان فارسی کتابِ او درباره «ویتنام» را هنگام سفر نی ون رئیس جمهوری وقت به ایران از ویترین کتابفروشی های تهران برچیده بودند، گله می کند. شاه تکانی می خورد، چه تصور می کند ممکن است نام این زن در فهرست سیاه خبرنگاران کمونیست ضدرژیم ایران باشد.به هر ترتیب شاه اجازه می دهد فالاچی سه ساعت تمام با او مصاحبه کند، درباره دیکتاتوری، رژیم مورد علاقه شاه، روسیه، کمونیسم، همسایگان، شایعه ازدواج مجدد او، برخوردها، مخالفان و به ویژه از اینکه ایک قوه غیبی آسمانی از اعلیحضرت حمایت می کند و به هنگام رویارویی با برخوردهای خطرناک، هشدارهای غیبی لازم را دراختیار اعلیحضرت میگذارد!... وقتی از آنجا خارج شدم به خاطر آوردم از تنها چیزی که حرف نزده ایم بیماری روحی (دیوانگی) اوست که می گویند به آن مبتلاست و بی رحمی وی را نیز به وجود این بیماری مربوط می دانند. با وجود سه ساعت سوال و جواب متوجه شدم که این مرد را خیلی کم شناخته ام و او همچنان برایم مثل یک مجهول باقی مانده است.اوریانا که با بسیاری از پادشاهان، روسای جمهوری، دیکتاتورها، نخست ان ممالک جهان مصاحبه کرده است، درباره شاه بدبینانه و این چنین قضاوت میکند: «مثلا نمی دانستم او یک احمق است یا یک باهوش، محققا مانند ذوالفقار علی بوتو مردی است با تضادهای بی شمار که همیشه برای کنکاش در شخصیت وی یک مجهول برجا می ماند. مثلا او به خواب، پی شگویی، فالگیری، خواب نما شدن و خدای بچگانه اعتقاد دارد و بعد مثل یک متخصص (که هست) درباره نفت بحث می کند. مانند یک شاه مطلق حکومت می کند، ی انقلاب سفید را به عهده دارد و مثل این است که زور می زند تا بی سوادی را ریشه کن شده جلوه دهد.

به نظر او ن لوازم با ارزشی هستند که در فکر ناتوانند و بعد همین شخص در اجتماعی که هنوز ن چادر به سر می کنند، دستور می دهد که دختران خدمت نظام انجام دهند.راستی این شخص کیست که از سی و دو سال پیش تاکنون بر روی سوزان ترین تخت دنیا نشسته است؟ به دوران قالیچه های پرنده وابسته است با به دوران کامپیوتر؟ ته مانده قرون قدیم و وسطی است یا تکه ای از چاه های نفت آبادان؟ من که نتوانستم درک صحیحی از وی داشته باشم، ولی فهمیدم که می تواند با پررویی بی نظیری دروغ بگوید. به طور مثال وقتی مصاحبه من با او منتشر شد، از سفارت خواست تا موضوع افزایش قیمت نفت را که با من در میان گذاشته بود، تکذیب شود، ولی چند هفته بعد واقعة قیمت نفت را بالا برد.» فالاچی مصاحبه خود را این چنین آغاز می کند: «عالیجناب، قبل از هر چیز، از شما و پادشاهی شما صحبت کنیم، چون نسل شاهان رو به انقراض است و به یاد می آورم که قبلا در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید اگر بتوانم به عقب برگردم یا ویلن زن خواهم شد با باستان شناس.

شاه: «به خاطر نمی آورم که چنین حرفی زده باشم، اما اگر هم چنین چیزی گفته باشم، منظورم این بوده که سلطنت مثل یک دردسر است و اغلب برای یک شاه اتفاق می افتد که از این پیشه خسته شود، برای من هم گاهی اتفاق می افتاد، ولی وقتی شما میگویید نسل پادشاهان رو به انقراض است، فقط یک جواب می توانم بدهم و آن اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم با حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هرصورت حکومت و نظام سلطنتی، تنها فرم موجه برای حکومت ایران است، به شرطی که من شاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا م با ی نیست و نباید با ی در مورد تصمیم ها بحث کرد. البته من هم ممکن است اشتباه کنم، من هم آدم هستم و چون می دانم مأموریتی دارم، باید آن را به پایان برسانم. مسلما آینده را هرگز نمیتوان پیش بینی کرد، ولی من حتم دارم که سلطنت در این کشور بیشتر از حکومت شما طول خواهد کشید یا بهتر است بگویم که حکومت های شما زیاد طول نمی کشد، ولی مال ما چرا.»

فالاچی: «عالیجناب چند بار خواسته اند شما را به قتل برسانند؟» شاه: «رسما دوبار. بعد خدا میداند. اما چه معنی دارد؟ من در وحشت کشته شدن زندگی نمی کنم. واقعا هرگز به این مسئله فکر نمی کنم اما مثلا، مثلا پانزده بیست سال پیش، گاهی به این موضوع فکر می و به خودم می گفتم آه، نباید به آن محل بروم. شاید برایم نقشه قتلی کشیده باشند، یا نباید سوار فلان هواپیما شوم چون احتمال دارد بمبی در آن کار گذاشته باشند که هنگام پرواز منفجر شود، اما حالا دیگر ترسی از مردن در من وجود ندارد. این همه اطمینان و آرامش از آنجا برای من به وجود آمده که فکر می کنم تا وقتی مأموریتم را به پایان نرسانده ام، کشته نخواهم شد و این اطمینان کورکورانه ای است که دارم.»

فالاچی: «عالیجناب، پس این همه غمگینی برای چیست؟ شاید هم اشتباه می کنم ولی شما همیشه ح ترس و نگرانی دارید.»

شاه: «شاید، حق با شماست. شاید در ته قلبم مرد غمگینی باشم، اما غمگینی من مذهبی است، چون حالا دیگر من همه آن چیزهایی را که می خواستم داشته باشم، دارم. چه از نظر یک مرد و چه از نظر یک شاه. واقعا همه چیز دارم. زندگی من مانند یک رؤیای شیرین پیش می رود و گاهی فکر می کنم در دنیا هیچ خوشبخت تر از من نیست، ولی....»

فالاچی: «ولی شما هرگز نمی خندید.»شاه: «چرا، وقتی که چیز واقعا خنده داری اتفاق بیفتد، میخندم. من از آنهایی نیستم که به خاطر هر چیز مس ه ای بخندم. شما شاید بفهمید که زندگی من همیشه مشکل و خسته کننده بوده است. کافی است دوازده سال سلطنت مرا به خاطر بیاورید. رم 1953، مصدق و... به خاطر می آورید؟ منظورم ناراحتی های شخصی خودم نیست، بلکه مقصودم ناراحتی های «من» شاه است. چون من قبل از اینکه یک مرد باشم، یک شاه هستم و یک شاه همه زندگی اش مأموریتی است که باید به انجام برساند و بقیه اش هم به حساب نمی آید.»

فالاچی: «آه خدای من، باید ناراحتی بزرگی باشد. می خواهم بگویم ی که می خواهد به جای مردی شاهی کند، باید موجود خیلی تنهایی باشد.»

شاه: « انکار نمی کنم که تنهایی ام بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی می زند یا هرکاری انجام می دهد و می داند که نباید به ی حساب پس بدهد، مسلما خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیرویی مرا همراهی میکند که دیگران آن را نمی بینند. قدرت من، قدرت خ است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت می کنم. من خیلی مذهبی هستم. به خدا اعتقاد دارم و همیشه نیز گفته ام که اگر خدا وجود نداشته باشد، باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند، خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از پنج سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمده» فالاچی: «چه ی یا چه چیزی به خوابتان آمد؟»

شاه: «من تعجب میکنم که شما در این مورد چیزی نمی دانید. همه می دانند که من چندین بار خواب نما شده ام. در کتاب خودم نیز در این مورد نوشته ام. در کودکی خواب نما شده ام، یک بار در پنج سالگی و یک بار در شش سالگی. بار اول حضرت علی (ع) را خواب دیدم. حادثه ای برایم پیش آمد: داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای اینکه دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت. فقط من دیدم و بس. حتی شخصی که مرا همراهی می کرد، به هیچ وجه او را ندید. هیچ غیر از من هم نباید او را می دید. برای اینکه... آه می ترسم شما مرا درک نکنید.»

فالاچی: «عالیجناب ، اگر راستش را بخواهید من از این قضیه چیزی نمی فهمم. خیلی خوب شروع کرده بودید، ولی حالا... این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست.»

شاه: «برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید، نه به خداوند و نه به من. خیلی ها باور ندارند. حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد، بلکه مرا مس ه هم میکرد. خیلی ها با احترام از من سؤال می د که آیا هرگز در این مورد شک نکرده ام که یک رویا یا فانتزی بوده باشد و من جواب می دادم خیر. نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شده ام، بلکه خواب نما شدن های من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داد، به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کرده ام، به تنهایی انجام نداده ام و ی که پشت سر من بوده، خدا بوده است. متوجه می شوید؟» نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!فالاچی: «نه عالیجناب! راستی فقط در دوران کودکی خواب نما شده اند یا اینکه چنین چیزی در سن بلوغ هم برایتان اتفاق افتاده است.»
شاه: «گفتم که فقط در کودکی، در سن بلوغ فقط خواب دیده ام. خواب هایی که می دیدم، می بایستی بعد از دو یا سه ماه اتفاق بیفتد و دقیقه بعد از دو یا سه ماه اتفاق می افتاد. ولی اینکه چگونه خواب هایی بودند، نمی توانم به شما بگویم، چون خواب های شخصی نبودند، بلکه در مورد مسایل داخلی ایران بودند و بنابراین اسرار تی اند. اما اگر من به جای کلمه خواب و رویا، کلمه هشدار را به کار ببرم، ممکن است شما بهتر درک کنید. من به از پیش خبردار شدن اعتقاد دارم. انی هستند که به از نو به وجود آمدن اعتقاد دارند و من به از پیش خبردار شدن معتقدم. من مرتبا از آینده خبردار می شود.شامه من بسیار قوی است. حتی روزی که از فاصله 180 سانتی متری به من تیراندازی د، حس بویایی من بود که نجاتم داد. وقتی ضارب فشنگ هایش را به طرف من خالی می کرد، من با صاعقه وار بو ورها خودم را نجات دادم. ثانیه ای قبل از اینکه قلب مرا نشانه برود، خود را آن چنان جابجا که فشنگ به شانه من اصابت کرد. یک معجزه. من به معجزه اعتقاد دارم. اگر خوب فکر کنید پنج فشنگ به بدن من اصابت کرده بود؛ یکی به صورت یکی به شانه، یکی به سر، دو تا به بدنم و یکی هم در لوله هفت تیرگیر کرده بود. باید به معجزه اعتقاد داشت. من با حوادث بی شمار هوایی روبرو شده ام، ولی همیشه سلامت بیرون آمده ام. آن هم به خاطر یک معجزه و خواست خدا و پیغمبران. شما را ناباور می بینم.»( اشاره به سوء قصد تاصر ف آرایی عضو حزب توده به شاه در 15 بهمن 1327. ضارب به علت بیماری شدید زهروی (سوزاک)، آشامیدن چند بطری آبجو و عرق قبل از انجام سوءقصد، عدم تمرین با هفت تیر برونینگ و ترس زیاد خود را باخته بود. جناب کیانوری و چند تن دیگر که او را برای سوء قصد برگزیده بودند ، فرد نترس و شجاعی را انتخاب نکرده بودند.)فالاچی: «بیشتر از ناباوری، قاطی کرده ام. من خیلی قاطی کرده ام عالیجناب. برای اینکه خود را نزد شخصی می بینم که نمی توانستم این گونه پیش بینی اش کنم. من هیچ چیز درباره این معجزه ها و خواب نمایی ها نمی دانستم. من آماده ام که درباره نفت ک ان و خودتان صحبت کنم، همچنین درباره ازدواج ها و طلاق هایتان. این طلاق ها باید درام های تلخی بوده باشند، همین طور است عالیجناب ؟» مصاحبه ادامه می یابد:فالاچی به مسئله ازدواج های سه گانه شاه گیر می دهد و بالا ه موضوع ازدواج مخفیانه شاه را که جراید آلمان خبر آن را چاپ کرده اند، مطرح میکند.شاه آن شایعه را مز ف و ساخته رو مه فلسطینی المحرر می داند. او دختری را که ع ش در مجلس تاجگذاری شاخص شده و به عنوان همسر چهارم شاه معرفی گردیده و مجلات آلمان برای خالی نبودن عریضه آن را مکررا به چاپ رسانده اند، دختر خواهر دوقلوی خود اشرف معرفی می کند و آن قدر عصبانی می شود که می گوید حاضر نیست لحظه ای دیگر به مباحثه در این مورد ادامه دهد. فالاچی از او می خواهد تکذیب کند، همه چیز را و همه شایعات را، شاه نمی پذیرد و تکذیب را دونِ شأن خود می داند.فالاچی از جمله شاه که می گوید: «احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، ن و اینگونه چیزها د.» استفاده کرده، می گوید: «اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با ن صحبت می شود آن پادشاه شما هستید و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن ها هیچ به حساب می آیند.» شاه در پاسخ مجددأ به دام افتاده، مطالب توهین آمیز مفصلی درباره نظرات خود نسبت به زن ها بیان می کند که ن اروپایی و یی خواننده مصاحبه را به شدت عصبانی خواهد کرد، ولی در پایان می گوید که ن برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می آیند و باز اضافه می نماید ن قانونا و صورا با مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین ن یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین ن ندیده ایم؛ و می گوید مثلا خود شما در تمام گفت و شنودهایتان با چند زن آشنا شده اید که قادر به حکومت باشند؟
فالاچی: «حداقل دو نفر عالیجناب، گلدا مایر و ایندیرا گ »شاه به گفت وگوی خود ادامه می دهد. از ن به دلیل اینکه بی رحم تر و خیلی به خون تشنه تر هستند، انتقاد می کند. از کاترینا مدیچی (کاترین دومدیسی ملکه خونخوار فرانسه) کاترین کبیر، الیزابت اول ملکه انگلیس و لوکرس بورژیا یاد می کند.فالاچی با موذی گری می گوید: «اگر این طور است چرا شهبانو فرح را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرده اید؟»شاه هول میشود و می گوید: «همسرم از م های یک شورا برخوردار خواهد بود اما من نیازی به م ندارم.»فالاچی باز هم شاه را آن قدر عصبانی می کند که از زن ایتالیایی جسور و پرحرف می پرسد: «فکر می کنم ما اینجا ننشسته ایم تا فقط در این مورد صحبت کنیم.»فالاچی باز می گوید: «مردم ایران وقتی خواستم با آنها از شاه صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو می رفتند و حتی سعی می د اسم شما را بر زبان نیاورند.»شاه عصبانی می شود و استقبال نیم میلیون نفر از خود پس از بازگشت از در 1351 را مثال می آورد: «حداقل نیم میلیون نفر دیوانه وار برایم کف می زدند و هورا می کشیدند وشعارهای میهنی می دادند و اصلا در سکوتی که شما می گویید نبودند. از زمانی که من پادشاه شدم و مردم پانصد متر اتومبیل مرا روی دست بردند تاکنون هیچ چیزی در ایران عوض نشده است. از این مسئله که می گویید همه مردم ایران مخالف من هستند چه منظوری داشتید؟»فالاچی: «خدا مرا حفظ کند عالیجناب، منظورم همان بود که گفتم، در تهران آن چنان مردم از شما می ترسند که حتی جرئت بیان نامتان را هم ندارند.»شاه: «و چرا یک خارجی باید درباره من حرف بزند. منظورتان برایم واضح نیست.»

فالاچی: «منظور من این است که خیلیها عالیجناب را یک دیکتاتور می دانند.»

شاه باز هم عصبانی می شود.پرسشهای اوریانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشین و گاه شکافنده است.او شاه را به دیکتاتوری، استبداد و اختناق متهم می کند، شاه می گوید از بعضی جهات مستبد است زیرا برای انجام رفرم ها نمی توان مستبد نبود، مخصوصا در کشورهایی نظیر ایران که فقط 25 درصد مردم خواندن و نوشتن می دانند. شاه: «اگر من سختگیری نمی حتی انقلاب کشاورزی را نمی توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه های انقل م از بین می رفت. اگر انقلاب من با وحشت روبرو می شد چپگرایان، دست راستی ها را در عرض چند ساعت از بین می بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می شد، من بایستی کاری را که لازم بود می چون که باید می ؛ مثلا دستور داده ام به سوی انی که مخالف تقسیم اراضی بودند شلیک کند؛ به همین دلیل می گویید بنابراین در ایران دموکراسی نیست؟»

فالاچی به نوبه خود میپرسد: «واقعا هست؟»

شاه خود را انتقادناپذیر می داند. می گوید: «در ایران انتقاد از من کار ساده ای نیست. یعنی برای چه چیزی باید از من انتقاد کنند. برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده ام کارگران در سود ویژه کارخانه ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه ها را ب ند، برای مبارزه با بی سوادی و بیماری ها؟

فالاچی از اختناق و جو ارعاب حاکم بر متفکران و دانشجویان و پر شدن زندان ها از زندانیان انتقاد می کند. و اینکه دستگیرشدگان را در زندان های نظامی نگهداری می کنند و این سوال که در ایران چقدر زندانی وجود دارد؟شاه میگوید: «به طور دقیق نمی دانم. باید دید منظور شما از زندانی چیست؟ اگر مقصودتان کمونیست ها باشد آنها را زندانی نمی شناسیم برای اینکه حزب توده غیرقانونی است، بنابراین از نظر من یک توده ای زندانی نیست بلکه یک مجرم معمولی است.»

مصاحبه ادامه می یابد و شاه مرتبا گاف می دهد. فالاچی آن قدر سؤال های گیج کننده ای طرح می کند که شاه در تنگنا قرار می گیرد و پاسخ های عجیب و غریب و غیرعادی می دهد.فالاچی از مزایای دمکراسی غربی سخن می گوید. شاه میگوید: «من آن دمکراسی را نمی خواهم چون نمی دانم با چنین دمکراسی چه باید کرد و همه اش را به شما می بخشم.» شاه می افزاید: «شما فقط دمکراسی و را یاد گرفته اید، با تکنولوژی امروز چه می کنید؟ با کمبود آمادگی فکر نمی کنید که نوکر یی ها یا یک کشور طبقه سه و چهار بشوید؟» وقتی فالاچی می گوید چرا مبارزین را تیرباران می کنید؟ شاه پاسخ میدهد: «من نمی دانم شما در مورد و غیره چگونه فکر می کنید اما بعضی از قضاوت ها به نوع تربیت، فرهنگ، آب و هوا مربوط می شود که ممکن است برای یک کشور خوب و برای سرزمین دیگری بد باشد. مثلا اگر دو عدد تخم سیب را بردارید و یکی را در تهران و دیگری را در رم بکارید، درخت سیبی که در تهران رشد خواهد کرد هرگز با درخت سیبی که در رم رشد کند مشابه نیست و به همین جهت در ایران بعضی از اشخاص لازم است.»

شاه سپس به سوسیالیسم اروپایی حمله می کند و می گوید: «سوسیالیسم شما به آ رسیده، پیر شده، عقب مانده و تمام شده است. صد سال پیش درباره سوسیالیسم صحبت می شد در حالی که امروز با تکنولوژی مغایرت دارد. حتی سوسیالیست های سوئدی در حال ش ت خوردن هستند و حتی جنگل ها و آب ها را ملی نکرده اند درحالی که من این کار را کرده ام.»شاه سپس به چپها حمله می کند: «ما در ایران خیلی پیشرفته تر از شما هستیم و احتیاج نداریم چیزی از شما یاد بگیریم اما شما اروپایی ها هرگز این چیزها را نمی نویسید، برای اینکه رو مه های بین المللی در چپی هاست. آه از دست چپی ها، آنان حتی کلیسا و کشیش ها را هم در دست گرفته اند، حتی آنها هم تبدیل به عناصری م ب شده اند، در کشورهای ی لاتین و اسپانیا چیی ها در همان حال که از عد و مساوات حرف می زنند از کلیسا نیز سوء استفاده می کنند و در آینده خواهید دید که همین گروه شما را به کجا می برند.»اوریانا فالاچی می پرسد: «آیا شما چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتان پنهان شده اید و به شدت تحت نفوذ او قرار گرفته اید؟» شاه نظر او را رد می کند و به گذشته خود اشاره می کند و مبارزه ای که در آغاز سلطنت هم با دست راستی ها و هم با دست چپی ها داشته است.شاه در پاسخ به سئوالی دیگر درباره همسایگان ایران به روابط خوب خود با شوروی اشاره کرده اما از تبلیغات کمونیسم اظهار بیمناکی می کند.فالاچی میگوید: «شما که امروز از نظر نظامی خیلی قوی هستید.» شاه پاسخ می دهد: « ولی نه آنقدر که بتوانیم در برابر روس ها دوام بیاوریم.»شاه به نداشتن بمب اتمی از سوی ایران، آغاز احتمالی جنگ از مدیترانه یا به احتمال قوی تر از خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره می کند و به منابع نفتی خاورمیانه، بعد با اطمینان کامل میگوید:«مسلم است دنیای غیرکمونیست از دست دادن ایران را تحمل نخواهد کرد. چون می داند با از دست رفتن ایران همه چیز را از دست خواهد داد.»شاه سپس در برابر پرسش فالاچی درباره دوستان بزرگ ایران، ساده لوحانه را یکی از آنان معرفی می کند:
«چون تنها دوست ما نیست. کشورهای دیگری نیز هستند که با ما دوستی می کنند و ما را قبول دارند. البته یی ها ما را بهتر درک می کنند چون منافع بیشتری در ایران دارند. منافع اقتصادی مستقیم و منافع غیر مستقیم. همین حالا به شما گفتم ایران شاه کلید یا حداقل یکی از کلیدهای اصلی دنیاست و اضافه می کنم که برطبق ینِ مونروئه نمی تواند در داخل مرزهای خود باقی بماند. یی ها مجبورند به مسئولیت های خود در قبال کشورهای دیگر دنیا احترام بگذارند بنابراین از ما دفاع می کنند و این مسئله به هیچ وجه استقلال ما را به خطر نمی اندازد و دوستی ما با ، ما را برده آنها نمی کند چون تصمیم ها در ایران و در تهران گرفته می شود نه در واشنگتن یا در جای دیگر.
«من با نی ون هم عقیده هستم. همان طور که با دیگر رئیس جمهوری های موافق بوده ام. اگر ببینم که با من مثل یک دوست رفتار می کنند، به درستی ام ادامه میدهم.»(خسرو معتضد: در سال های 1353- 1354 در تلویزیون کار می مرحوم مورخ ال ه سپهر به یکی از روسای تلویزیون تلفن کرد و خواهان دیدار من شد، به دیدنش رفتم. مورخ ال ه در زمستان 1353 متن فرانسه مصاحبه اوریانا فالاچی با شاه را سطر به سطر برایم خواند و ترجمه کرد زیرا در آن زمان این مصاحبه سانسور شده و اجاره نشر آن در مطبوعات ایران داده نشده بود حتی در متن کتاب مصاحبه با تاریخ، متن این مصاحبه به دلیل نسبت دیوانگی که به شاه داده بود، حذف شده بود. مورخ ال ه هر فراز را که می خواند ضمن ترجمه به فارسی سری به افسوس تکان میداد و میگفت: «این زن رو مه نگار زبردست که آکلة الکبادا، یعنی هند جگرخوار قرن بیستم است زیر پوشش همین پرسشهای سنجیده و حساب شده و موذیانه خود پوست اعلیحضرت را کنده و آبرویش را برده است.» مرحوم مورخ ال ه میگفت: «در حالی که پرسش ها نهایت زیرکی و رندی پرسنده را نشان میدهد پاسخ های اعلیحضرت از بلاهت، خودشیفتگی و غرور دیوانه وار و حتی حمق و جنون او حکایت می کند.ببینید چه زیرکی به ج داده که از شاه می پرسد مشاورین شما کیست و شاه چه پاسخی می دهد، این مصاحبه را میلیون ها خواننده اروپایی و یی و ژاپنی و غیره می خوانند و بر سفاهت شاه یقین می کنند. باور کنید آقای معنصد، اوریانا فالاچی شاه را بالای یک پرتگاه برده و مرتبا با تمام قوا ضرباتی به او وارد می کند و شاه اساسا حالیش نیست و در دامی که اوریانا فالاچی برایش پهن کرده افتاده است و آبرو و حیثیت خود را بر باد می دهد.»)مصاحبه با پرسش های دیگری پایان می یابد اما وقتی چندی بعد منتشر می شود شاه را از خشم منفجر می کند. شاه به قدری از فالاچی که تمام موذیگری های خود را برای دست انداختن او به کار برده عصبانی است که ترجمه فصل مصاحبه با شاه در کتاب فالاچی به فارسی ممنوع می شود، نام فالاچی در لیست سیاه قرار می گیرد و عَلَم برای فرونشاندن خشم شاه، زن انگلیسی جا افتاده و کاملا فرصت جو و همساز و همجوشِ دربار ایران به نام مارگارت لاینگ را استخدام می کند که از لندن به ایران می آید، مصاحبه های مفصلی با شاه می کند و زندگی نامه مبسوطی از او می نویسد که البته حق ألیف قابل توجهی نیز دریافت می دارد.(این کتاب هم پس از چاپ به زبان انگلیسی و فرانسوی در لندن، به دلیل مطالبی که لابنگدرباره نام و نسب خانوادگی شاه و رضاشاه و نیز درباره ماجرای 28 مرداد نوشته بود، اجازه ترجمه او چاپ به فارسی را نیافت اما پس از انقلاب به فارسی ترجمه شده و نشر یافته است. لحن کتاب تقریبا در همه موارد موافق و توام با تعریف و تحسین است. گویا زن نویسنده از دیدن شاه و نیز دریافت چک چند هزار لیرهای پیش پرداخت به حدی خوشحال و ذوق زده شده بود که خودش اشاره میکند کاری را که هیچ زن دیگر نمیکرد. از قرار دست شاه را بوسیده است.)و اما بعد:درحالیکه اشرف خواهر دوقلو، شهرام فرزند اشرف، غلامرضا و دیگر برادران و خویشاوندان شاه و حتی تنی چند از درباریان به دلیل ماجرا آفرینی های خود در اروپا، توجه مطبوعات خارجی را جلب می کنند و لطمات سنگینی به حیثیت سلسله پهلوی وارد می سازند و آن قدر غربی و اروپایی شده اند که همه چیز را سهل و آسان می انگارند، شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی از هر کشور و ملیت ادامه می دهد.حسنین هیکل و احمد جارالله رو مه نگاران مصری و کویتی نیز به سراغ شاه می آیند و مصاحبه هایی با او می کنند. تصاویری که رو مه نگاران غ?
نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا پهلوی تقریبا از آغاز سلطنت خود از گفت وگو با خبرنگاران خارجی رویگردان نبود و برخلاف پدرش که حداکثر سه یا چهار بار بیشتر با خبرنگاران خارجی به مصاحبه ننشست و از رویارویی با آنان واهمه داشت، مقدم خبرنگاران و عکاسان یی و اروپایی را به گرمی می پذیرفت.آ ین شاهِ ایران، در فاصله سال های میانی دهه 1340 تا سال های های پایانی سلطنتش، مصاحبه هایی پرسروصدا، توام با خودستایی و تعریف و تمجید از خویش با خبرنگاران موشکاف و ایرادگیر و غالبا جسور رسانه های خارجی انجام می داد و متن آن مصاحبه ها از طریق صفحات جراید جهان با امواج رادیوها یا صفحه تلویزیون ها به نظر مردم دنیا می رسید و موجبات شگفتی آنها را فراهم می آورد. «خسرو معتضد» پژوهشگر تاریخ معاصر می نویسد:شاه در این مصاحبه ها شخصیت خودستا، پرنخوت، از خودراضی و بی اعتنا به نظرات و عقاید دیگران خویش را به نمایش می گذارد. او خود را کاملا ایمن خاطر، فارغ البال از هر پیشامد غیر منتظره، در اوج غرور ناشی از موفقیت های پی در پی، بسیار فراتر از مشغله ها و گرفتاری های یک زمامدار شرقی، در هیبت و هیئت و صولت و سطوت یک فرمانروای ابرقدرت بین المللی معرفی میکرد یا می انگاشت.بیشتر بخوانید: همه چیز درباره روزی که "شاه با فرح فرار کرد"+ تصاویر
یدهای چند میلیاردی اسلحه مدرن، ید سهام شرکت های در حال ورش تگی کروپ و زیمنس، اعطای صدها میلیون دلار وام درازمدت کم بهره برای تأمین آب آشامیدنی مردم لندن، کمک چهارصد میلیون دلاری به بودجه سالانه بریتانیا، اعطای وام های میلیارد دلاری به کشورهای فقیر آفریقایی، قرارداد ید پنجاه میلیارد دلاری تولیدات مختلف صنعتی رزمی، کشاورزی و متفرقه از ، اعطای وام چند صد میلیون دلاری برای حفظ شهر تاریخی و زیبای ونیز در ایتالیا از خطر بالا آمدن آب(درحالی که سیل، ز له و بلیات طبیعی هرسال صدها د ده ایرانی را ویران و مردم آن را آواره می کرد)، فکر سرمایه گذاری در تولید هواپیمای مدرن انگلیسی _ فرانسوی کنکورد، واردات چند میلیارد دلاری مواد غذایی و میوه از خارج، سفرهای پی در پی خود او و همسر و اعضای خاندان پهلوی به خارج، شایعه نامزدی شاهدخت اشرف پهلوی برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا دبیر کلی یونسکو، مهمانی های پر ج همراه با ، خاویار، شامپانی و باربیکیوی اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در از یک سو و انتقادات و ایرادگیری های سالانه و فصلی سازمان عفو بین المللی از شکنجه و آزار زندانیان در ایران و پایمال گشتن ، آوازه یافتن «ساواک» سازمان امنیت شاه به شکل یک سازمان بدنام شکنجه گر و مختنق ضدبشری، مخفیانه خودسرانه مبارزین ضد رژیم در زندانها، سپردن سرنوشت همه مخالفان حتی منتقدین به دست دادگاه های نظامی فرمایشی، اشتهار فساد همه جانبه و گریبانگیر سران رژیم و چسبناک بودن دست آنها به اء از سوی دیگر، شاه و رژیم او را در موقعیت نامطلوب و نابهنجاری قرار می داد. نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!به فرازهایی از چند مصاحبه پرسروصدای شاه که فقط او را مورد تمس و دست انداختن خارجیان به ویژه رسانه های گروهی اروپایی و یی قرار می داد و هیچ ارزش معنوی و فایده مادی برای رژیم او نداشت، اشاره میکنیم.نخستین مصاحبه مهم شاه با خبرنگاران خارجی در اولین سال سلطنت او در آذر 1320 (دسامبر 1941) انجام می گیرد که خبرنگار فرانسوی تصویر بسیار مطلوبی از او به عنوان یک شاه دموکرات ارایه میدهد.«من در کشورهای خارجه کمتر تصویر محمدرضاشاه پهلوی پادشاه جدید ایران را دیده بودم. تنها یکی از همدرسان سوئیسی او به نام ارنست پرون ع وی را به من نشان داده و گفته بود که اغلب با ولیعهد ایران به شکار و اسکی می رفته است.روزی رئیس مخصوص ما، مرا به یک افسر جوان 23 ساله معرفی کرد. این افسر جوان دارای اونیفورم زردرنگ و موهای مجعد و ابروهای پ شت بود و چشمان سیاهش ح مخصوص داشت. این جوان شاهنشاه ایران بود که به زبان فرانسه به خوبی صحبت می کرد.محمدرضاشاه پهلوی در زمان سلطنت پدرش رضاشاه به ولایتعهدی برگزیده شد. وی تحصیلات عالیه خود را در سوئیس به پایان آورده و بعد از آن در سایه اقتدار پدرش در ایران زیسته، ولی هنگام فرمانروایی پدرش چندان راضی و خوشنود نبود. او به من گفت که روحش با حکومت زور و استبداد سازگاری ندارد.هنگامی که با شاه جوان روبرو شدم، با آهنگ هیجان انگیزی پرسید:دنیا در اطراف واقعه سوم شهریور چه فکر میکند؟»برای اینکه وی را متأثر نکرده باشم، در پاسخ گفتم: «در این باره نمی توانم جواب مقتضی به شما بدهم. به کشور ما فرانسه نیز لطمه بزرگی وارد آمده، زیرا اکنون فرانسه در تصرف آلمانی هاست و دشمن کشور ما را زیر استیلای خود قرار داده است.»(مصاحبه در زمان فرانسه به دست آلمانیها که از تابستان 1319 تا تابستان 1323 ادامه بافت انجام شده است)شاه در جواب من گفت: «بلی، شانس بزرگی ایران داشته است که کشور من به سرنوشت کشورهایی که زیر سلطه و فشار آلمانی ها به سر می برند، گرفتار نشد. ما هم ترتیب فعلی را قبول کرده و دست اتحاد به انگلیس و شوروی داده ایم.»شاه سپس چند سؤال پیرامون روزولت از من کرد و با ابراز علاقه نسبت به گفت: «میل دارم ارتباطی م ن ایران و برقرار شود.» در این موقع سخن از دموکراسی به میان آورده، اظهار داشت کشورهایی که شیفته دموکراسی حقیقی هستند، همواره عقیده دانشمندان و صالحان را محترم داشته، آن را به کار می بندند.شاه امریکا را نمونه کاملی از دموکراسی معرفی نمود و از یی ها تمجید فراوانی کرد. »شاه معتقد بود که پدرش ایران را به این وضع انداخته و سرانجام هم در اثر اصرار روسیه و انگلیس از سلطنت کنار گرفته و از دوستی با نازی ها صرف نظر کرده است.وقتی او مصاحبه خود را با من تمام کرد، به افسری که در حضور او بود اشاره کرد. افسر جوان (فردوست) مرا به اتاق دیگری برد. در آنجا بانوی جوانی که مانند بانوان امریکایی تربیت یافته بود، روی صندلی نشسته بود. این بانوی بیست ساله، علیا حضرت ملکه فوزیه همسر اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. ملکه نسبت به دو کشور مصر و فرانسه که مدتی از آنها دور بود تأسف می خورد و می گفت: «چند سال است خانواده و قصر زیبای خود در ساحل نیل را ترک کرده، به اینجا آمده ام. از گردش در فرانسه هم محروم شده ام و تأثر من نسبت به فرانسه مخصوصا به خاطر دوری از پاریس و مدهای زیبای آنجا می باشد.» مکالمه من با ملکه فوزیه در اطراف مدهای فرانسه و خیاط های مشهور پاریس پایان یافت و او به گرمی از من خداحافظی کرد. پادشاه و ملکه ایران زندگی خوبی با یکدیگر دارند. شاه جوان دارای دختر زیبای دوساله ای است که در موقع ملاقات با ملکه او را نزد من آوردندآنها هردو جوان، هر دو زیبا و هردو مهربانند و پیوسته می کوشند برای کشور ایران مقامی ارجمند به دست آورند.»(خاطرات یک خبرنگار اتحادیه مطبوعات فرانسه آزاد (بی نام) ترجمه شده در مطبوعات ایران)ارنست پرون باغبان سابق کالج له روژه و دوست و ندیم شاه طی سالهای 1320 تا 1332 نقش مهمی در معرفی شاه از طریق جراید اروپایی به ویژه سوئیس به اروپاییان دارد. پرون که حتی خود رضاشاه به او مشکوک است و وی را جاسوس انگلیسی ها می داند رابطه گسترده ای با مطبوعات بین المللی دارد و شاید به دستیاری و پیشنهاد اوست که مجله معتبر لایفدر 1321 (1942)، خبرنگار و عکاس معروف خود را به تهران اعزام می دارد.(در اسناد رضاشاه در ژوهانسبورگ نامه ای خطاب به محمدرضا پهلوی دیده می شود که از او گله کرده چرا پرون را به افریقا اعزام داشته و او را عنصر نامطلوبی نامیده است.)بیشتر بخوانید:اسرار پنهان 2 زنی که مشاور محمدرضا پهلوی بودند +تصاویر
خبرنگار مصاحبه کوتاهی با شاه و فوزیه انجام می دهد اما عکاس چنان ع های زیبایی از این زوج جوان و به ویژه از فوزیه با آن چهره مظلوم و غمگین می گیرد که چاپ آن در لایف توجه سسیل پیتون نویسنده انگلیسی را به فوزیه جلب می کند.
الیانور پاکارد زن نویسنده معروف یی هم مصاحبه پرسروص با شاه و فوزیه انجام می دهد، در 1332، پس از 28 مرداد مطبوعات غرب تقریبا مگر به استثناء از شاه در مقابل مصدق حمایت می کنند (زیرا کمپانی های نفتی سبیل آنها را چرب کرده اند) شاه در قصر خود را به روی خبرنگاران یی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، مصری و اردنی می گشاید اما طلاق دادن ثریا وجهه او را خدشه دار می کند. در سال های بعد نیز به مصاحبه با نویسندگان و خبرنگاران سرشناس خارجی می پردازد. اولیویه وارن، ادوارد سابلیه و ژرار ویلیه زندگینامه های تقریبا مطلوبی از او ارایه می دهند.رو مه نگار هندی رامش سنگوی در زندگینامه ای که برای شاه می نویسد مقام او را به عرش می رساند. کارانجیا رو مه نگار زرتشتی - هندیِ دوست سر شاپور ریپورتر کت با عنوان شه های یک شهریار نوشته و برای او کرامات و اعجاز هم قایل می شود. نویل باربر که زندگینامه سلاطین متعددی را نوشته است طی نامه هایی به دربار شاهنشاهی آثار برجسته خود از جمله شرح حال ملک حسین پادشاه اردن را به رخ شاه و دربار شاهنشاهی علم می رساند و پیشنهاد می کند در مقابل حق ألیف مناسبی اتوبیوگرافی شاه ایران یعنی زندگینامه شاه مثلا به قلم خودش را به نگارش درآورد.لسلی بلانک خانم نویسنده انگلیسی کت در شرح احوال فرح و مارگارت لاینگ خانم نویسنده دیگر انگلیسی هم کت در شرح زندگی شاه به رشته تحریر درآوردند.(باید بیفزاییم که حق حریرهای گزافی نیز دریافت د، نگاه کنید به کتاب خدمتگزار تخت طاووس یا خاطرات پرویز راجی صفحه 217 ، معمولا پرداخت حق ألیف با پیش پرداخت به مبلغ پنجاه هزار دلار آغاز می شده، و در پایان صورتحساب سنگینی شامل هزینه تحقیق ، مسافرت به ایران، استفاده از دستیار، ویراستاری، حروفچینی، و زینگ و بالا ه طبع و صحافی و تجلید متن انگیسی برای دربار ارسال می شده است و جالب اینکه مدتی بعد به بهانه ترجمه به زبان های فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی و غیره، این اخاذی ادامه می یافته است جالب تر اینکه سیامک زند که کتاب شه های یک شهریار را به زبان فارسی ترجمه کرده همان ی است که در اوا 1357 به انگلستان پناهنده شد و علت پناهندگی را مبارزه با رژیم شاه وانمود کرد.) شاه تقریبا با هر رو مه نگار معتبری به مصاحبه می نشست و تابعیت خارجی رو مه نگار نقش مهمی در ترغیب شاه به پذیرفتن و به گفتگو نشستن با وی داشت.در این اوا از بعضی جراید امریکا مانند واشنگتن پست و لوموند فرانسه دلخوری عمیقی داشت و نسبت به مطالبی که جراید انگلستان درباره او می نوشتند خشم و حساسیت زیادی نشان می داد. گاهی خبرگزاران خارجی مانند آندره ویتلی از بی.بی.سی و لیز ترگوود از گاردین از ایران ا اج هم می شدند.او حتی در حدود 1328 به مصاحبه با خبرنگار اسراییلی رو مه جروزالم پست می پردازد و مطبوعات ایران، رو مه مزبور را یک رو مه اروپایی معرفی می کنند زیرا تصور نمی کنند جروزالم همان واژه اورشلیم است. شاه در سالهای توفانی 1329- 1330- 1332 مجددا مورد توجه مطبوعات خارجی قرار می گیرد که دیگر سوژه طلاق فوزیه و ازدواج مجدد شاه با ثریا یا شایعات مربوط به روابطش با ریتا هیورث و ایوون دوکارلو و فرانچسکا اسکافا توجهشان را جلب نمی کند بلکه اطلاعات تازه و نه چندان خوشایندی از خاندان سلطنتی ایران به دست آورده اند. این اطلاعات که نکات انتقادی فراوانی دارد منجر بدان می شود که مجله یی تایم در آغاز 1950 گزارش بسیار نامساعد و زننده ای درباره دربار شاهنشاهی و مداخلات سودجویانه مادر و خواهر شاه اشرف پهلوی و دیگر بستگان وی به چاپ برساند و در آن مقاله به طور تلویحی از سپهبد رزم آرا نخست وقت به عنوان مرد مبارزه با فساد تجلیل کند. شاه در طول آن سال های بحرانی که به ویژه با پدید آمدن اختلاف شدید میان او و مصدق بحران زاتر شد معدودی از خبرنگاران خارجی من جمله محمدحسنین هیکل خبرنگار الأهرام و سلیم اللوزی و ناصرالدین ن یبی و موسی صبری خبرنگاران دیگر جراید عربی به ویژه نشریات مصری و اردنی را به حضور می پذیرفت و مصاحبه های کوتاه و سربسته ای با آنان انجام می داد. مناسبات حسنه مطبوعات مصر با احمد مصطفی شفیق شوهر شاهدخت اشرف پهلوی خواهر شاه، حتی پس از سقوط رژیم سلطنتی فاروق نیز ادامه یافت. خبرنگاران مصری که می دانستند شاه از فاروق به دلیل نقش ت یبی مؤثری که در از هم پاشاندن کانون خانوادگی او با ملکه فوزیه داشته دل پری دارد، از طریق احمد شفیق، هموطن خوش برخورد خود که در ایران ثروت زیادی از راه انحصارطلبی در ترتیب پروازهای هوایی شرکت های هواپیمایی دوگانه ایران، یعنی شرکت های ایران و پارس به عربستان و نیز ارسال خاویار قاچاق به مصر به دست آورده بود، به دربار معرفی شده، اجازه مصاحبه با شاه را مییافتند. در 1331 (1952) حسنین هیکل مصاحبه مفصلی با شاه انجام داد و نسبت به سرنوشت او که از نظر آن رو مه نگار مصری سقوط از تخت سلطنت و شاید مرگی فجیع بود، ابراز دلسوزی کرد. در سال های بعد نیز شاه به مصاحبه های خود با رو مه نگاران خارجی ادامه می داد. در حالی که به ندرت و آن هم به اجبار و روی حفظ ظاهر در 1339 (1960) همزمان با آغاز زمامداری پرزیدنت کندی در اجازه شرفی به رو مه نگاران ایرانی می داد، و غالبا پرسش های آنان را با پاسخ های کوتاه و مجمل و مبهم جواب میداد. البته مصاحبه ها از 1338 آغاز شد و در سال بعد جدی تر گشت. مصاحبه های شاه چه در ایران و چه در کشورهای خارج از ایران تا پیش از دهه 1970 که او پس از افزایش نجومی عایدات نفت ایران به یک غول نفتی تبدیل شد (البته از نظر خارجیان) واکنش چندانی نداشت، شاید تا آن زمان فقط گزارش های مصور و رنگی دو ازدواج اخیر او در 1329 با دوشیزه ثریا اسفندیاری بختیاری و نه سال بعد در 1338 با دوشیزه فرح دیبا توانسته بود، صفحات رنگی مجلات معروف و اروپا را که به عجایب و غرایب قرن بیستم توجه خاص و طنزآمیزی نشان می دادند به خود اختصاص دهد.تبلیغات مستمر و گوش اش سازمان های درباری و فرهنگی و تبلیغاتی و کمیته ها و انجمن های تشکیل شده از سوی ت ایران به مناسبت برگزاری جشنهای تاجگذاری در 1346 و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران، نیز واکنش مطلوبی در محافل خبری و رسانه ای به بار نیاورده بود زیرا در کنار صحنه های پرزرق و برق تاجگذاری و نیز جشنهای شاهنشاهی، خبرنگاران کنجکاو خارجی مناظر زننده دیگری را می دیدند و با توجه به جو حاکم بر اروپا که دیکتاتوری ها، مخصوصا دیکتاتوری هایی را که تظاهر به دموکراسی می کنند، نمی پسندیدند، سعی می د برای ی خواست های خوانندگان خود این مراسم پر ج را به باد انتقاد و تمس بگیرند.محمدرضا پهلوی به دنبال یک دوران طولانی دوازده ساله در سایه قرارگرفتن، تحت تأثیر سیاستمداران و نظامیان عالی رتبه بودن، مخصوصا تحمل بی اعتنایی ها و تحقیرهای دوران 28 ماهه حکومت مصدق و بعد از یک دوران هشت ساله دیگر، ناگهان پس از یک سال که اجازه داد امینی یکه تاز صحنه سیاست شود، شخصا به میدان آمد و پس از سرکوب قیام پانزده داد گمان کرد آن قدر پخته و مجرب است که می 2تواند یک تنه چرخ سیاست ایران را بگرداند.بیشتر بخوانید:حقایقی تکان دهنده از «اقتصاد پهلوی» که کمتر ی شنیده است شاه در طی سال های 1332 تا 1342 تا حدود زیادی با ملاحظات و توجه همه جانبه به اطراف و جوانب قضایای اقدام می کرد و مخصوصا در رویارویی با خبرنگاران خارجی می کوشید شخصیت دمکرات و مظلومانه ای از خود نشان دهد. پس از 1342 و دوران حکومت های فرمانبر و چاکرمنش علم، منصور، هویدا، شاه که سالخوردگان و صاحبان تجارب را کنار گذارده بود، به تدریج آن چه را که دمکراسی می خواند، کنار گذاشت و به بهانه اینکه مردم کوچه و بازار نمی فهمند و درصد بی سوادی در ایران زیاد است، سعی کرد به عنوان گرداننده تمام عیار سکان سیاست ایران جلوه کند.نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!او توجهی به نصایح انی چون آیت الله کاشانی که در آ ین سال عمر خود پیام مفصل و ارزنده ای برای او فرستاد و گفته های رجالی چون علاء، انتظام، بهبودی، فروزان، سروری و وارسته نمی کرد و همه آنان را از خود راند.از 1349 ، پس از تغییراتی که در وضعیت نفت دنیا روی داد، شاه اعتماد به نفس غیر مترقبه ای یافت و به ویژه از 1351، سرمست و مغرور از افزایش بهای نفت و سرازیر شدن میلیاردها دلار به ایران، وضعیت پیشین را کنار گذارده، تقریبا به هر خبرنگار خارجی اجازه دیدار و گفت و گو با خود را می داد، و هرچه دلش میخواست بر زبان می آورد.در میانه این بی پروایی و دست ودل بازی برای دیدار و گفتگو با خبرنگاران خارجی که نقطه های ضعف هویتی او را با پرسش های سنجیده و حساب شده و حتی موذیانه کشف کرده و دست روی آن می گذاشتند، ناگهان سروکله یک خانم خبرنگار کنجکاو، پر رو، گستاخ و موشکاف اروپایی در ایران پیدا شد که همان خانم اوریانا فالاچی رو مه نگار معروف ایتالیایی بود. مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی خبرنگار سرشناس و جنجالی ایتالیایی در 1352، بدترین واقعه ای بود که می توانست برای شاه رخ دهد و توانایی های عقلی او را زیر سؤال و تردید ببرد. معلوم نیست چه انی شاه را تشویق د که دم به تله داده و دهان به دهان این زن جسور بشود تا درست و حس او را در تنگنا بگذارد و مچلش کرده و در انظار جهانیان خار و خفیقش کند. اوریا فالانچی که در اکتبر 1973 (مهر، آبان 1352) به ایران آمد، در مقدمه مصاحبه خود، شاه را موجودی با لب های چفت زده مانند یک در بسته و چشم هایی یخی مانند یک بادِ زمستانی توصیف می کند.«همه چیز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد.»وقتی شاه در دفتر کار مجلل و آیینه کاری شده خود در کاخ قدیمی صاحبقرانیه با بی میلی و خشکی به او دست می دهد و می نشیند، او شاه را به گونه ای می بیند که «پاهایش چسبیده و دستهایش به صورت صلیب است.»

فالاچی از راست او حدس می زند که «جلیقه ضد گلوله ای در بر دارد، صدای شاه غمگین و خسته است. مانند یک صدای بی صدا، رخسارش نیز ه و غمگین به نظر می رسد، زیر گونه اش دماغ بزرگ او خودنمایی میکند. بدنش به نظر شکننده می رسد». لاغری زیادش آن قدر جلب توجه فالاچی را می کند که موضوع را مطرح می کند و شاه میگوید تصمیم گرفته به مقدار زیادی خود را لاغر کند.(آن سال حدود یک سال و نیم از بیماری سرطان شاه می گذشت که شاه از ابتلایش بدان بی اطلاع بود. در نوشتههای علم، تعجب علم از لاغر شدن وضعف جسمی تدریجی شاه آورده شده است)چای را در فنجان طلایی با قاشق هایی طلایی می آورند «همه چیز در آن سالن از طلاست حتی زیرسیگاری ها»، کناره های میز کوچکی که شاه و فالاچی دو سوی آن نشسته اند، پوشیده از الماس است. روی آن جعبه ای از جنس یاقوت قرار دارد. رومبلی ها پوشیده از مروارید است.اتاق طلایی، مرواریدی، الماس و یاقوتی است اما فالاچی در نخستین دیدار به هر دلیل مصاحبه نمی کند و بار دوم مصاحبه انجام می شود. شاید شاه متن پرسش ها را از او می خواهد که بتواند روی هر سوال مطالعات لازم را د.شاه خیال میکند اوریانا فالاچی نیز شبیه خبرنگاران ایرانی یا یی و اروپایی است که در مصاحبه با او رعایت بسیاری از مسایل را میکرده اند. اما اوریانا فالاچی یک آتش بدون چاک و بستِ دهان، چپگرا، و نکته گیر است و در عین حال بسیار بی رحم و بی ملاحظه. او اجازه سیگار کشیدن می گیرد و شاه اجازه می دهد، وقتی چای می نوشند، محیط دوستانه تر می شود. بار دوم که فالاچی به دیدن عالیجناب و نه اعلیحضرت، می رود _ فالاچی اصرار دارد شاه را با عنوان عالیجناب طرف خطاب قرار دهد _ شاه مهربانتر است و به خاطر فالاچی، یک کراوات ایتالیایی به گردن بسته که فالاچی آن را غیرقابل تحمل می انگارد.فالاچی از اینکه متن ترجمه شده به زبان فارسی کتابِ او درباره «ویتنام» را هنگام سفر نی ون رئیس جمهوری وقت به ایران از ویترین کتابفروشی های تهران برچیده بودند، گله می کند. شاه تکانی می خورد، چه تصور می کند ممکن است نام این زن در فهرست سیاه خبرنگاران کمونیست ضدرژیم ایران باشد.به هر ترتیب شاه اجازه می دهد فالاچی سه ساعت تمام با او مصاحبه کند، درباره دیکتاتوری، رژیم مورد علاقه شاه، روسیه، کمونیسم، همسایگان، شایعه ازدواج مجدد او، برخوردها، مخالفان و به ویژه از اینکه ایک قوه غیبی آسمانی از اعلیحضرت حمایت می کند و به هنگام رویارویی با برخوردهای خطرناک، هشدارهای غیبی لازم را دراختیار اعلیحضرت میگذارد!... وقتی از آنجا خارج شدم به خاطر آوردم از تنها چیزی که حرف نزده ایم بیماری روحی (دیوانگی) اوست که می گویند به آن مبتلاست و بی رحمی وی را نیز به وجود این بیماری مربوط می دانند. با وجود سه ساعت سوال و جواب متوجه شدم که این مرد را خیلی کم شناخته ام و او همچنان برایم مثل یک مجهول باقی مانده است.اوریانا که با بسیاری از پادشاهان، روسای جمهوری، دیکتاتورها، نخست ان ممالک جهان مصاحبه کرده است، درباره شاه بدبینانه و این چنین قضاوت میکند: «مثلا نمی دانستم او یک احمق است یا یک باهوش، محققا مانند ذوالفقار علی بوتو مردی است با تضادهای بی شمار که همیشه برای کنکاش در شخصیت وی یک مجهول برجا می ماند. مثلا او به خواب، پی شگویی، فالگیری، خواب نما شدن و خدای بچگانه اعتقاد دارد و بعد مثل یک متخصص (که هست) درباره نفت بحث می کند. مانند یک شاه مطلق حکومت می کند، ی انقلاب سفید را به عهده دارد و مثل این است که زور می زند تا بی سوادی را ریشه کن شده جلوه دهد.

به نظر او ن لوازم با ارزشی هستند که در فکر ناتوانند و بعد همین شخص در اجتماعی که هنوز ن چادر به سر می کنند، دستور می دهد که دختران خدمت نظام انجام دهند.راستی این شخص کیست که از سی و دو سال پیش تاکنون بر روی سوزان ترین تخت دنیا نشسته است؟ به دوران قالیچه های پرنده وابسته است با به دوران کامپیوتر؟ ته مانده قرون قدیم و وسطی است یا تکه ای از چاه های نفت آبادان؟ من که نتوانستم درک صحیحی از وی داشته باشم، ولی فهمیدم که می تواند با پررویی بی نظیری دروغ بگوید. به طور مثال وقتی مصاحبه من با او منتشر شد، از سفارت خواست تا موضوع افزایش قیمت نفت را که با من در میان گذاشته بود، تکذیب شود، ولی چند هفته بعد واقعة قیمت نفت را بالا برد.» فالاچی مصاحبه خود را این چنین آغاز می کند: «عالیجناب، قبل از هر چیز، از شما و پادشاهی شما صحبت کنیم، چون نسل شاهان رو به انقراض است و به یاد می آورم که قبلا در یکی از مصاحبه هایتان گفته بودید اگر بتوانم به عقب برگردم یا ویلن زن خواهم شد با باستان شناس.

شاه: «به خاطر نمی آورم که چنین حرفی زده باشم، اما اگر هم چنین چیزی گفته باشم، منظورم این بوده که سلطنت مثل یک دردسر است و اغلب برای یک شاه اتفاق می افتد که از این پیشه خسته شود، برای من هم گاهی اتفاق می افتاد، ولی وقتی شما میگویید نسل پادشاهان رو به انقراض است، فقط یک جواب می توانم بدهم و آن اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم با حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هرصورت حکومت و نظام سلطنتی، تنها فرم موجه برای حکومت ایران است، به شرطی که من شاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا م با ی نیست و نباید با ی در مورد تصمیم ها بحث کرد. البته من هم ممکن است اشتباه کنم، من هم آدم هستم و چون می دانم مأموریتی دارم، باید آن را به پایان برسانم. مسلما آینده را هرگز نمیتوان پیش بینی کرد، ولی من حتم دارم که سلطنت در این کشور بیشتر از حکومت شما طول خواهد کشید یا بهتر است بگویم که حکومت های شما زیاد طول نمی کشد، ولی مال ما چرا.»

فالاچی: «عالیجناب چند بار خواسته اند شما را به قتل برسانند؟» شاه: «رسما دوبار. بعد خدا میداند. اما چه معنی دارد؟ من در وحشت کشته شدن زندگی نمی کنم. واقعا هرگز به این مسئله فکر نمی کنم اما مثلا، مثلا پانزده بیست سال پیش، گاهی به این موضوع فکر می و به خودم می گفتم آه، نباید به آن محل بروم. شاید برایم نقشه قتلی کشیده باشند، یا نباید سوار فلان هواپیما شوم چون احتمال دارد بمبی در آن کار گذاشته باشند که هنگام پرواز منفجر شود، اما حالا دیگر ترسی از مردن در من وجود ندارد. این همه اطمینان و آرامش از آنجا برای من به وجود آمده که فکر می کنم تا وقتی مأموریتم را به پایان نرسانده ام، کشته نخواهم شد و این اطمینان کورکورانه ای است که دارم.»

فالاچی: «عالیجناب، پس این همه غمگینی برای چیست؟ شاید هم اشتباه می کنم ولی شما همیشه ح ترس و نگرانی دارید.»

شاه: «شاید، حق با شماست. شاید در ته قلبم مرد غمگینی باشم، اما غمگینی من مذهبی است، چون حالا دیگر من همه آن چیزهایی را که می خواستم داشته باشم، دارم. چه از نظر یک مرد و چه از نظر یک شاه. واقعا همه چیز دارم. زندگی من مانند یک رؤیای شیرین پیش می رود و گاهی فکر می کنم در دنیا هیچ خوشبخت تر از من نیست، ولی....»

فالاچی: «ولی شما هرگز نمی خندید.»شاه: «چرا، وقتی که چیز واقعا خنده داری اتفاق بیفتد، میخندم. من از آنهایی نیستم که به خاطر هر چیز مس ه ای بخندم. شما شاید بفهمید که زندگی من همیشه مشکل و خسته کننده بوده است. کافی است دوازده سال سلطنت مرا به خاطر بیاورید. رم 1953، مصدق و... به خاطر می آورید؟ منظورم ناراحتی های شخصی خودم نیست، بلکه مقصودم ناراحتی های «من» شاه است. چون من قبل از اینکه یک مرد باشم، یک شاه هستم و یک شاه همه زندگی اش مأموریتی است که باید به انجام برساند و بقیه اش هم به حساب نمی آید.»

فالاچی: «آه خدای من، باید ناراحتی بزرگی باشد. می خواهم بگویم ی که می خواهد به جای مردی شاهی کند، باید موجود خیلی تنهایی باشد.»

شاه: « انکار نمی کنم که تنهایی ام بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی می زند یا هرکاری انجام می دهد و می داند که نباید به ی حساب پس بدهد، مسلما خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیرویی مرا همراهی میکند که دیگران آن را نمی بینند. قدرت من، قدرت خ است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت می کنم. من خیلی مذهبی هستم. به خدا اعتقاد دارم و همیشه نیز گفته ام که اگر خدا وجود نداشته باشد، باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند، خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از پنج سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمده» فالاچی: «چه ی یا چه چیزی به خوابتان آمد؟»

شاه: «من تعجب میکنم که شما در این مورد چیزی نمی دانید. همه می دانند که من چندین بار خواب نما شده ام. در کتاب خودم نیز در این مورد نوشته ام. در کودکی خواب نما شده ام، یک بار در پنج سالگی و یک بار در شش سالگی. بار اول حضرت علی (ع) را خواب دیدم. حادثه ای برایم پیش آمد: داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای اینکه دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت. فقط من دیدم و بس. حتی شخصی که مرا همراهی می کرد، به هیچ وجه او را ندید. هیچ غیر از من هم نباید او را می دید. برای اینکه... آه می ترسم شما مرا درک نکنید.»

فالاچی: «عالیجناب ، اگر راستش را بخواهید من از این قضیه چیزی نمی فهمم. خیلی خوب شروع کرده بودید، ولی حالا... این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست.»

شاه: «برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید، نه به خداوند و نه به من. خیلی ها باور ندارند. حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد، بلکه مرا مس ه هم میکرد. خیلی ها با احترام از من سؤال می د که آیا هرگز در این مورد شک نکرده ام که یک رویا یا فانتزی بوده باشد و من جواب می دادم خیر. نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شده ام، بلکه خواب نما شدن های من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داد، به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کرده ام، به تنهایی انجام نداده ام و ی که پشت سر من بوده، خدا بوده است. متوجه می شوید؟» نگاهی به بدترین مصاحبه محمدرضا پهلوی که توانایی های عقلی او را زیر سوال برد!فالاچی: «نه عالیجناب! راستی فقط در دوران کودکی خواب نما شده اند یا اینکه چنین چیزی در سن بلوغ هم برایتان اتفاق افتاده است.»
شاه: «گفتم که فقط در کودکی، در سن بلوغ فقط خواب دیده ام. خواب هایی که می دیدم، می بایستی بعد از دو یا سه ماه اتفاق بیفتد و دقیقه بعد از دو یا سه ماه اتفاق می افتاد. ولی اینکه چگونه خواب هایی بودند، نمی توانم به شما بگویم، چون خواب های شخصی نبودند، بلکه در مورد مسایل داخلی ایران بودند و بنابراین اسرار تی اند. اما اگر من به جای کلمه خواب و رویا، کلمه هشدار را به کار ببرم، ممکن است شما بهتر درک کنید. من به از پیش خبردار شدن اعتقاد دارم. انی هستند که به از نو به وجود آمدن اعتقاد دارند و من به از پیش خبردار شدن معتقدم. من مرتبا از آینده خبردار می شود.شامه من بسیار قوی است. حتی روزی که از فاصله 180 سانتی متری به من تیراندازی د، حس بویایی من بود که نجاتم داد. وقتی ضارب فشنگ هایش را به طرف من خالی می کرد، من با صاعقه وار بو ورها خودم را نجات دادم. ثانیه ای قبل از اینکه قلب مرا نشانه برود، خود را آن چنان جابجا که فشنگ به شانه من اصابت کرد. یک معجزه. من به معجزه اعتقاد دارم. اگر خوب فکر کنید پنج فشنگ به بدن من اصابت کرده بود؛ یکی به صورت یکی به شانه، یکی به سر، دو تا به بدنم و یکی هم در لوله هفت تیرگیر کرده بود. باید به معجزه اعتقاد داشت. من با حوادث بی شمار هوایی روبرو شده ام، ولی همیشه سلامت بیرون آمده ام. آن هم به خاطر یک معجزه و خواست خدا و پیغمبران. شما را ناباور می بینم.»( اشاره به سوء قصد تاصر ف آرایی عضو حزب توده به شاه در 15 بهمن 1327. ضارب به علت بیماری شدید زهروی (سوزاک)، آشامیدن چند بطری آبجو و عرق قبل از انجام سوءقصد، عدم تمرین با هفت تیر برونینگ و ترس زیاد خود را باخته بود. جناب کیانوری و چند تن دیگر که او را برای سوء قصد برگزیده بودند ، فرد نترس و شجاعی را انتخاب نکرده بودند.)فالاچی: «بیشتر از ناباوری، قاطی کرده ام. من خیلی قاطی کرده ام عالیجناب. برای اینکه خود را نزد شخصی می بینم که نمی توانستم این گونه پیش بینی اش کنم. من هیچ چیز درباره این معجزه ها و خواب نمایی ها نمی دانستم. من آماده ام که درباره نفت ک ان و خودتان صحبت کنم، همچنین درباره ازدواج ها و طلاق هایتان. این طلاق ها باید درام های تلخی بوده باشند، همین طور است عالیجناب ؟» مصاحبه ادامه می یابد:فالاچی به مسئله ازدواج های سه گانه شاه گیر می دهد و بالا ه موضوع ازدواج مخفیانه شاه را که جراید آلمان خبر آن را چاپ کرده اند، مطرح میکند.شاه آن شایعه را مز ف و ساخته رو مه فلسطینی المحرر می داند. او دختری را که ع ش در مجلس تاجگذاری شاخص شده و به عنوان همسر چهارم شاه معرفی گردیده و مجلات آلمان برای خالی نبودن عریضه آن را مکررا به چاپ رسانده اند، دختر خواهر دوقلوی خود اشرف معرفی می کند و آن قدر عصبانی می شود که می گوید حاضر نیست لحظه ای دیگر به مباحثه در این مورد ادامه دهد. فالاچی از او می خواهد تکذیب کند، همه چیز را و همه شایعات را، شاه نمی پذیرد و تکذیب را دونِ شأن خود می داند.فالاچی از جمله شاه که می گوید: «احمقانه نیست که امپراتور ایران وقت خود را صرف حرف زدن از همسران، ن و اینگونه چیزها د.» استفاده کرده، می گوید: «اگر پادشاهی باشد که همیشه درباره روابطش با ن صحبت می شود آن پادشاه شما هستید و حالا مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما زن ها هیچ به حساب می آیند.» شاه در پاسخ مجددأ به دام افتاده، مطالب توهین آمیز مفصلی درباره نظرات خود نسبت به زن ها بیان می کند که ن اروپایی و یی خواننده مصاحبه را به شدت عصبانی خواهد کرد، ولی در پایان می گوید که ن برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می آیند و باز اضافه می نماید ن قانونا و صورا با مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز از بین ن یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین ن ندیده ایم؛ و می گوید مثلا خود شما در تمام گفت و شنودهایتان با چند زن آشنا شده اید که قادر به حکومت باشند؟
فالاچی: «حداقل دو نفر عالیجناب، گلدا مایر و ایندیرا گ »شاه به گفت وگوی خود ادامه می دهد. از ن به دلیل اینکه بی رحم تر و خیلی به خون تشنه تر هستند، انتقاد می کند. از کاترینا مدیچی (کاترین دومدیسی ملکه خونخوار فرانسه) کاترین کبیر، الیزابت اول ملکه انگلیس و لوکرس بورژیا یاد می کند.فالاچی با موذی گری می گوید: «اگر این طور است چرا شهبانو فرح را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرده اید؟»شاه هول میشود و می گوید: «همسرم از م های یک شورا برخوردار خواهد بود اما من نیازی به م ندارم.»فالاچی باز هم شاه را آن قدر عصبانی می کند که از زن ایتالیایی جسور و پرحرف می پرسد: «فکر می کنم ما اینجا ننشسته ایم تا فقط در این مورد صحبت کنیم.»فالاچی باز می گوید: «مردم ایران وقتی خواستم با آنها از شاه صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو می رفتند و حتی سعی می د اسم شما را بر زبان نیاورند.»شاه عصبانی می شود و استقبال نیم میلیون نفر از خود پس از بازگشت از در 1351 را مثال می آورد: «حداقل نیم میلیون نفر دیوانه وار برایم کف می زدند و هورا می کشیدند وشعارهای میهنی می دادند و اصلا در سکوتی که شما می گویید نبودند. از زمانی که من پادشاه شدم و مردم پانصد متر اتومبیل مرا روی دست بردند تاکنون هیچ چیزی در ایران عوض نشده است. از این مسئله که می گویید همه مردم ایران مخالف من هستند چه منظوری داشتید؟»فالاچی: «خدا مرا حفظ کند عالیجناب، منظورم همان بود که گفتم، در تهران آن چنان مردم از شما می ترسند که حتی جرئت بیان نامتان را هم ندارند.»شاه: «و چرا یک خارجی باید درباره من حرف بزند. منظورتان برایم واضح نیست.»

فالاچی: «منظور من این است که خیلیها عالیجناب را یک دیکتاتور می دانند.»

شاه باز هم عصبانی می شود.پرسشهای اوریانا فالاچی، مسلسل وار، سوزنده و آتشین و گاه شکافنده است.او شاه را به دیکتاتوری، استبداد و اختناق متهم می کند، شاه می گوید از بعضی جهات مستبد است زیرا برای انجام رفرم ها نمی توان مستبد نبود، مخصوصا در کشورهایی نظیر ایران که فقط 25 درصد مردم خواندن و نوشتن می دانند. شاه: «اگر من سختگیری نمی حتی انقلاب کشاورزی را نمی توانستم به انجام برسانم و تمام برنامه های انقل م از بین می رفت. اگر انقلاب من با وحشت روبرو می شد چپگرایان، دست راستی ها را در عرض چند ساعت از بین می بردند و انقلاب سفید با آنها مدفون می شد، من بایستی کاری را که لازم بود می چون که باید می ؛ مثلا دستور داده ام به سوی انی که مخالف تقسیم اراضی بودند شلیک کند؛ به همین دلیل می گویید بنابراین در ایران دموکراسی نیست؟»

فالاچی به نوبه خود میپرسد: «واقعا هست؟»

شاه خود را انتقادناپذیر می داند. می گوید: «در ایران انتقاد از من کار ساده ای نیست. یعنی برای چه چیزی باید از من انتقاد کنند. برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده ام کارگران در سود ویژه کارخانه ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه ها را ب ند، برای مبارزه با بی سوادی و بیماری ها؟

فالاچی از اختناق و جو ارعاب حاکم بر متفکران و دانشجویان و پر شدن زندان ها از زندانیان انتقاد می کند. و اینکه دستگیرشدگان را در زندان های نظامی نگهداری می کنند و این سوال که در ایران چقدر زندانی وجود دارد؟شاه میگوید: «به طور دقیق نمی دانم. باید دید منظور شما از زندانی چیست؟ اگر مقصودتان کمونیست ها باشد آنها را زندانی نمی شناسیم برای اینکه حزب توده غیرقانونی است، بنابراین از نظر من یک توده ای زندانی نیست بلکه یک مجرم معمولی است.»

مصاحبه ادامه می یابد و شاه مرتبا گاف می دهد. فالاچی آن قدر سؤال های گیج کننده ای طرح می کند که شاه در تنگنا قرار می گیرد و پاسخ های عجیب و غریب و غیرعادی می دهد.فالاچی از مزایای دمکراسی غربی سخن می گوید. شاه میگوید: «من آن دمکراسی را نمی خواهم چون نمی دانم با چنین دمکراسی چه باید کرد و همه اش را به شما می بخشم.» شاه می افزاید: «شما فقط دمکراسی و را یاد گرفته اید، با تکنولوژی امروز چه می کنید؟ با کمبود آمادگی فکر نمی کنید که نوکر یی ها یا یک کشور طبقه سه و چهار بشوید؟» وقتی فالاچی می گوید چرا مبارزین را تیرباران می کنید؟ شاه پاسخ میدهد: «من نمی دانم شما در مورد و غیره چگونه فکر می کنید اما بعضی از قضاوت ها به نوع تربیت، فرهنگ، آب و هوا مربوط می شود که ممکن است برای یک کشور خوب و برای سرزمین دیگری بد باشد. مثلا اگر دو عدد تخم سیب را بردارید و یکی را در تهران و دیگری را در رم بکارید، درخت سیبی که در تهران رشد خواهد کرد هرگز با درخت سیبی که در رم رشد کند مشابه نیست و به همین جهت در ایران بعضی از اشخاص لازم است.»

شاه سپس به سوسیالیسم اروپایی حمله می کند و می گوید: «سوسیالیسم شما به آ رسیده، پیر شده، عقب مانده و تمام شده است. صد سال پیش درباره سوسیالیسم صحبت می شد در حالی که امروز با تکنولوژی مغایرت دارد. حتی سوسیالیست های سوئدی در حال ش ت خوردن هستند و حتی جنگل ها و آب ها را ملی نکرده اند درحالی که من این کار را کرده ام.»شاه سپس به چپها حمله می کند: «ما در ایران خیلی پیشرفته تر از شما هستیم و احتیاج نداریم چیزی از شما یاد بگیریم اما شما اروپایی ها هرگز این چیزها را نمی نویسید، برای اینکه رو مه های بین المللی در چپی هاست. آه از دست چپی ها، آنان حتی کلیسا و کشیش ها را هم در دست گرفته اند، حتی آنها هم تبدیل به عناصری م ب شده اند، در کشورهای ی لاتین و اسپانیا چیی ها در همان حال که از عد و مساوات حرف می زنند از کلیسا نیز سوء استفاده می کنند و در آینده خواهید دید که همین گروه شما را به کجا می برند.»اوریانا فالاچی می پرسد: «آیا شما چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتان پنهان شده اید و به شدت تحت نفوذ او قرار گرفته اید؟» شاه نظر او را رد می کند و به گذشته خود اشاره می کند و مبارزه ای که در آغاز سلطنت هم با دست راستی ها و هم با دست چپی ها داشته است.شاه در پاسخ به سئوالی دیگر درباره همسایگان ایران به روابط خوب خود با شوروی اشاره کرده اما از تبلیغات کمونیسم اظهار بیمناکی می کند.فالاچی میگوید: «شما که امروز از نظر نظامی خیلی قوی هستید.» شاه پاسخ می دهد: « ولی نه آنقدر که بتوانیم در برابر روس ها دوام بیاوریم.»شاه به نداشتن بمب اتمی از سوی ایران، آغاز احتمالی جنگ از مدیترانه یا به احتمال قوی تر از خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره می کند و به منابع نفتی خاورمیانه، بعد با اطمینان کامل میگوید:«مسلم است دنیای غیرکمونیست از دست دادن ایران را تحمل نخواهد کرد. چون می داند با از دست رفتن ایران همه چیز را از دست خواهد داد.»شاه سپس در برابر پرسش فالاچی درباره دوستان بزرگ ایران، ساده لوحانه را یکی از آنان معرفی می کند:
«چون تنها دوست ما نیست. کشورهای دیگری نیز هستند که با ما دوستی می کنند و ما را قبول دارند. البته یی ها ما را بهتر درک می کنند چون منافع بیشتری در ایران دارند. منافع اقتصادی مستقیم و منافع غیر مستقیم. همین حالا به شما گفتم ایران شاه کلید یا حداقل یکی از کلیدهای اصلی دنیاست و اضافه می کنم که برطبق ینِ مونروئه نمی تواند در داخل مرزهای خود باقی بماند. یی ها مجبورند به مسئولیت های خود در قبال کشورهای دیگر دنیا احترام بگذارند بنابراین از ما دفاع می کنند و این مسئله به هیچ وجه استقلال ما را به خطر نمی اندازد و دوستی ما با ، ما را برده آنها نمی کند چون تصمیم ها در ایران و در تهران گرفته می شود نه در واشنگتن یا در جای دیگر.
«من با نی ون هم عقیده هستم. همان طور که با دیگر رئیس جمهوری های موافق بوده ام. اگر ببینم که با من مثل یک دوست رفتار می کنند، به درستی ام ادامه میدهم.»(خسرو معتضد: در سال های 1353- 1354 در تلویزیون کار می مرحوم مورخ ال ه سپهر به یکی از روسای تلویزیون تلفن کرد و خواهان دیدار من شد، به دیدنش رفتم. مورخ ال ه در زمستان 1353 متن فرانسه مصاحبه اوریانا فالاچی با شاه را سطر به سطر برایم خواند و ترجمه کرد زیرا در آن زمان این مصاحبه سانسور شده و اجاره نشر آن در مطبوعات ایران داده نشده بود حتی در متن کتاب مصاحبه با تاریخ، متن این مصاحبه به دلیل نسبت دیوانگی که به شاه داده بود، حذف شده بود. مورخ ال ه هر فراز را که می خواند ضمن ترجمه به فارسی سری به افسوس تکان میداد و میگفت: «این زن رو مه نگار زبردست که آکلة الکبادا، یعنی هند جگرخوار قرن بیستم است زیر پوشش همین پرسشهای سنجیده و حساب شده و موذیانه خود پوست اعلیحضرت را کنده و آبرویش را برده است.» مرحوم مورخ ال ه میگفت: «در حالی که پرسش ها نهایت زیرکی و رندی پرسنده را نشان میدهد پاسخ های اعلیحضرت از بلاهت، خودشیفتگی و غرور دیوانه وار و حتی حمق و جنون او حکایت می کند.ببینید چه زیرکی به ج داده که از شاه می پرسد مشاورین شما کیست و شاه چه پاسخی می دهد، این مصاحبه را میلیون ها خواننده اروپایی و یی و ژاپنی و غیره می خوانند و بر سفاهت شاه یقین می کنند. باور کنید آقای معنصد، اوریانا فالاچی شاه را بالای یک پرتگاه برده و مرتبا با تمام قوا ضرباتی به او وارد می کند و شاه اساسا حالیش نیست و در دامی که اوریانا فالاچی برایش پهن کرده افتاده است و آبرو و حیثیت خود را بر باد می دهد.»)مصاحبه با پرسش های دیگری پایان می یابد اما وقتی چندی بعد منتشر می شود شاه را از خشم منفجر می کند. شاه به قدری از فالاچی که تمام موذیگری های خود را برای دست انداختن او به کار برده عصبانی است که ترجمه فصل مصاحبه با شاه در کتاب فالاچی به فارسی ممنوع می شود، نام فالاچی در لیست سیاه قرار می گیرد و عَلَم برای فرونشاندن خشم شاه، زن انگلیسی جا افتاده و کاملا فرصت جو و همساز و همجوشِ دربار ایران به نام مارگارت لاینگ را استخدام می کند که از لندن به ایران می آید، مصاحبه های مفصلی با شاه می کند و زندگی نامه مبسوطی از او می نویسد که البته حق ألیف قابل توجهی نیز دریافت می دارد.(این کتاب هم پس از چاپ به زبان انگلیسی و فرانسوی در لندن، به دلیل مطالبی که لابنگدرباره نام و نسب خانوادگی شاه و رضاشاه و نیز درباره ماجرای 28 مرداد نوشته بود، اجازه ترجمه او چاپ به فارسی را نیافت اما پس از انقلاب به فارسی ترجمه شده و نشر یافته است. لحن کتاب تقریبا در همه موارد موافق و توام با تعریف و تحسین است. گویا زن نویسنده از دیدن شاه و نیز دریافت چک چند هزار لیرهای پیش پرداخت به حدی خوشحال و ذوق زده شده بود که خودش اشاره میکند کاری را که هیچ زن دیگر نمیکرد. از قرار دست شاه را بوسیده است.)و اما بعد:درحالیکه اشرف خواهر دوقلو، شهرام فرزند اشرف، غلامرضا و دیگر برادران و خویشاوندان شاه و ح?
گروه معارف: مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، همزمان با شب عید سعید غدیر خم، مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید در مدرسه علمیه صدر برگزار شد.در این مراسم آیت الله طباطبایی نژاد، نماینه ولی فقیه در استان و اصفهان و رسول زرگ ور، استاندار اصفهان نیز حضور داشتند.امسال 300 نفر از طلاب حوزه علمیه اصفهان، معمم شدند. جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
تسنیم: درباره سقوط و نزول رژیم پهلوی تحلیل ها از داخل و خارج کشور بسیار است. از افرادی که سقوط این رژیم را در بحران های اقتصادی سال های آ سلطنت محمدرضا شاه می بینند تا تحلیل هایی که بسته بودن فضای و انسداد زمان شاه و مقابله با مذهب را شاهدی بر وقوع انقلاب می دانند.با این حال روایت سقوط سلسله پهلوی از زبان افراد نزدیک به شاه و درباریان لطف دیگری دارد چراکه از نزدیک شاهد مناسبات و اتفاقات آن دوران بودند. «احمدعلی مسعود انصاری» یکی از این افراد است. وی که پسر فرح پهلوی بود، پس از اتمام تحصیلات در رشته اقتصاد تا زمان انقلاب 57 به اموری همچون تدریس در ملی، س رستی امور دانشجویان، عضویت در هیئت نمایندگان ایران در بازار مشترک، معاونت مدرسه عالی شمیران را در کارنامه دارد.تصویری از فرح پهلوی در کنار احمد علی مسعودانصاریمسعودانصاری پس از خارج شدن از امور ی به مسئولیت هایی همچون رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه کن، مدیر عامل شرکت ای پی سیستم در ایران و مشاور شرکت ادرین ولکر مشغول شد. به گفته خودش "در زمان انقلاب، رابط میان آیت الله شریعتمداری و شاه بودم و قرار بود به پیشنهاد آیت الله شریعتمداری -که شاه با آن موافقت کرد- حزبی ی را تاسیس کرده و رئیس آن باشم که سرعت پیروزی انقلاب فرصت این کار را نداد."او پس از انقلاب به خارج از کشور رفت و در سال های اخیر مشاور مالی وشخصی رضا پهلوی فرزند شاه بود اما در پرتو مسائل مذهبی که به آن اعتقاد داشت به او اعلام کرد که دیگر سلطنت طلب نیست و به افشای مناسبات دربار پهلوی و این روزهای باقی مانده این خاندان پرداخت.به دلیل اقامت او در خارج از کشور، فرصت مصاحبه حضوری با وی دست نداد، به همین خاطر او درخواست ما برای مصاحبه مکتوب را پذیرفت و به سوالات ما پاسخ گفت که از وی کمال تشکر را داریم. تصاویری هم که مربوط به گذشته است از آلبوم شخصی آقای مسعودانصاری است که برای ما ارسال کرده اند. متن زیر مشروح گفت وگوی تسنیم با پسر فرح پهلوی است که در ادامه می خوانید:ب و تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دارید. با توجه به اینکه ایام پیروزی انقلاب ی ایران نزدیک است، به نظر شما عاملی که منجر به این شد تا شاه دیر به فکر اصلاح کشور بیفتد و در چندماه منتهی به حکومتش کارهایی کند که نتیجه مع داد، چیست؟ نزدیکان شاه چه نقشی در بی اطلاعی او داشتند؟مسعود انصاری: بنام خ که یکی است و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. همه چیز در احاطه قدرت اوست. خداوندا پناه به تو می برم از شر وسوسه های مردود.با تشکر از اینکه مقدمه این گفت وگو را آغاز کردید، خداوند در سوره اسرا، آیه 80 می فرماید: "وبگو بارالها مرا به قدم صدق داخل و با قدم صدق خارج کن و از جانب خود، حجت و بصیرت روشنی که دائما یار و مددکار باشد، عطا فرما". همچنین در سوره اسراء آیه 36 می فرماید:"و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری دنبال مکن که چشم و گوش و دلها همه مسئولند."به لطف و بزرگی خداوند هدفم از صحبت هایی که می کنم، نزدیک تر شدن به حقیقت آنچه که در سالهای 1351 تا 1357 اتفاق افتاد، است. باید اذعان کنم که همه چیز را نمی دانم و آنچه می گویم مشاهدات، شنیده ها و عقل و باور نگارنده است که با مشاهدات و صحبت های نزدیکان خاندان پهلوی ادغام شده است تا کمکی باشد برای نزدیکتر شدن به حقیقت. حضرت عیسی(س) می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند.در زندگی بایدآنچه را که می بینیم و می شنویم را بر اساس حقیقت قبول کنیم نه بر اساس چیزهایی که تمایل به شنیدن و دیدن آنها داریم.محمدرضا پهلوی در کنار احمدعلی مسعود انصاریابتدا لازم است درباره نقش فرح دیبا و گروه ایشان در سقوط نظام شاهنشاهی صحبت کنم تا حقیقت ماجرا بدون ابهام برای اذهان عمومی آشکار شود. اینکه این افراد چرا چنین اقداماتی را صورت دادند برای نگارنده جای سوال دارد و پاسخ سوالات ایجاد شده در این زمینه را باید از خود آنها جویا شد. وقتی از نقش این افراد در سقوط نظام شاهنشاهی صحبت می کنیم در مورد مثبت و منفی بودن آن قضاوت نخواهیم کرد چراکه قضاوت با خداست و ما در مقام قضاوت نیستیم.گروه فرح به دنبال ب قدرت از طریق فرح بودحلقه گروه فرح، مشاورین این خانم محسوب می شدند و خواست آنها اصلاح مملکت از دید خود و در اختیار گرفتن قدرت از طریق فرح بود. به عبارت دیگر این گروه به دنبال حکومت از طریق فرح بودند. از این گروه رضا قطبی و فریدون جوادی بواسطه بسیار زیاد به فرح، نفوذ قابل ملاحظه ای روی وی داشتند و فرح نیز آنها را قبول داشت. از نظرمن این دو نفر(جوادی و قطبی) دارای این خصوصیات و باورها بودند؛ از نگاه آنها، فرح محبوب و شاه منفور بود، شاه و اطرافیان او را ظالم، فاسد و می دانستند، ایران را نمی شناختند، مذهبیون را آدم حساب نمی د و فکر نمی د حکومت شاهنشاهی به آسانی می تواند سقوط کند و سخت چپ گرا بودند.فرح نقش کلیدی در فروپاشی سلطنت داشت یعنی فرح به نحوی وابسته به این افراد بود؟ علت تاثیر پذیری او از امثال رضا قطبی چه بود؟مسعود انصاری: فرح خانم انسانی مهربان و خیرخواه بود، اگر ایشان به کارهای خیریه، هنری و مبارزه با ظلم بصورت موردی ادامه می داد و وارد سیاست نمی شد، شاید امروز حتی پسرش در ایران پادشاهی می کرد. همانطوری که شرح خواهم داد تحت نفوذ آقای قطبی و جوادی، وی نقش کلیدی در فروپاشی سلطنت پهلوی بازی کرد. البته نمی توان نقش صد درصدی برای آنها قائل شد اما فرح خانم و این گروه نقش مهمی در سقوط سلطنت پهلوی داشتند.آقای رضا قطبی(پسر فرح) با فرح بزرگ شده بود. پدر ایشان آقای محمد علی قطبی و مادر ایشان خانم لویز قطبی( آقای شاهپور بختیار) بود. فرح خانم به وی اطمینان و علاقه بسیار داشت. این اطمینان و علاقه باعث شد تا آقای رضا قطبی از امکانات و قدرت بسیار زیادی بهره مند و به ریاست سازمان رادیو و تلوزیون ملی منسوب شود. رضا قطبی رادیو و تلوزیون را به خوبی گسترش داد و تا جایی که شاهد بودم اکثر افرادی که برای رضا قطبی کار می د ایشان را دوست داشتند. قطبی از نظر فکری کاملا چپ بود که موجب شد تا تعداد زیادی از چپ گراهای مخالف در رادیو و تلوزیون استخدام شوند.چه ی پیشنهاد تغییر تقویم شاهنشاهی را داد؟وی که اعتماد به نفس بسیار زیادی داشت ملی گرا بود که در دوران مصدق در دبیرستان البرز مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفت. وی با اینکه چپ گرا بود پیشنهاد داده بود تا هر وقت نزد شاه می آید زانو زده و دست شاه را ببوسد!! این پیشنهاد او موجب ناراحتی شدید پدر من شده بود چراکه این نوع تشریفات را نمی پسندید. پیشنهاد تغییر تقویم به تقویم شاهنشاهی از سوی رضا قطبی و آقای شجاع الدین شفا داده شد که ن یتی بسیاری از مردم را به دنبال داشت. قطبی معمولا به مهمانی های کاخ نمی آمد. در آن زمان با راه و روش او مخالفت می و تا جایی که به خاطر دارم بواسطه این مخالفت ها من را "گشتاپو" می خواند.پرداخت سه و میلیون و پانصدهزار دلار برای وج رفقای فرح از کشور بعد از پیروزی انقلاب برخوردی با قطبی داشتید؟ مسعود انصاری: بعد از انقلاب ایشان را پس از فوت شاه در قاهره دیدم. شاه از او سخت عصبانی بود و این موضوع باعث شده بود تا هیچ گاه به دیدن شاه نیاید. وج رضا قطبی و فریدون جوادی از ایران با هزینه سه ملیون و پانصد هزار دلاری میسر شد که این مبلغ توسط فرح خانم پرداخت شد. به خاطر دارم در ماه های آ زندگی شاه، همراه با شاه در کاخ قبه قاهره نشسته بودیم. فرح خانم وارد شد و به شاه گفت"رضا سلام رسانده (رضا قطبی)"، شاه پاسخی نداد. فرح چندین بار این سلام رساندن را تکرار کرد و در نهایت شاه سر خود را بلند کرده و گفت "... خورد"!احمدعلی مسعودانصاری در کنار فرح پهلویمن چندین نوبت با او برخوردهایی داشتم. قطبی به من می گفت اسم خدا را به این اندازه نبر! در مورد پدرش هم می گفت، پدر من است. در مورد عد اجتماعی و مباحث اقنصادی هم معتقد بود کمترین و بیشترین درآمد نباید بیش از 10 برابر باشد.به هیچ عنوان در او نشانه هایی از اینکه در سقوط نظام شاهنشاهی نقش عمده ای بازی کرده بود، نمی دیدم. بعدها در ملاقات با رضا پهلوی به او توصیه کرد که بازگشت به ایران و سلطنت را فراموش کند.مادر رضا قطبی هم به من گلایه می کرد که خانه خود را به قیمت بسیار خوبی فروخته بوده و پسرش(رضاقطبی)به او توصیه می کند این پول نباید از ایران خارج شود چراکه متعلق به ملت ایران است. رادیو تلویزیون ملی ایران که س رستی آن با رضا قطبی بود، نه تنها در حفظ نظام شاهنشاهی قدمی برنداشت بلکه در جهت ع آن عمل کرد. انقل ون تبلیغات خود را در جهت رسیدن به اه خود انجام می دادند و رادیو تلوزیون به جای خنثی این تبلیغات، ع آن عمل می کرد.در ماه های آ زندگی شاه، همراه با شاه در کاخ قبه قاهره نشسته بودیم. فرح خانم وارد شد و به شاه گفت"رضا سلام رسانده (رضا قطبی)"، شاه پاسخی نداد. فرح چندین بار این سلام رساندن را تکرار کرد و در نهایت شاه سر خود را بلند کرده و گفت "... خورد"!مثلاً چه کارهایی؟مسعود انصاری: مثلا ش تن ابهت شاه. سلطنت بر پایه ابهت و احترام استوار است و اگر ش ته شود سلطنت از میان خواهد رفت. آقای رضای پهلوی برای من تعریف کرد که در 14 داد سال 57 در تلویزیون ی از کشتن "م ملیان" پادشاه مکزیک نمایش داده می شود. برای همین پیش پدر خود رفته و به او گلایه می کند که در تلوزیون «شاه کشی» را به نمایش گذاشته اند که شاه به او می گوید "برو به ننت بگو"!نطق "صدای انقلاب شما را شنیدم" ابهت شاه را ش تیا پخش نطق معروف "من صدای انقلاب شما را شنیدم" که این کار ابهت شاه را ش ت. بر اساس آنچه شاه و آقاى معینیان درمورد نطق "صداى انقلاب شما را شنیدم" براى من شرح دادند، این نطق را در صبح روزی که ایراد شد، آقایان "رضا قطبی" و "سید حسین نصر" نزد فرح می آورند. هرچه شاه خواستار رویت نطق می شود، متن مورد نظر در اختیار او قرار نمی گیرد. درست قبل از ایراد و ضبط، نطق را در اختیار شاه می گذارند. شاه آن را می خواند و بعد متوجه می شود چه اشتباه بزرگی کرده است. بارها شاه در جلوی من با فرح دعوا می کرد و به فرح می گفت که "ایراد آن نطق بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسى من بود و چرا اینکار را با من کردید."نطق صدای انقلاب شما را شنیدم ابهت شاه را از میان برد. در نطق نوشته شده توسط آقای رضا قطبی، به ظلم، فساد، اتحاد فساد مالی و ، فشار و اختناق، خطاهای گذشته، بی قانونی، ظلم و فساد توسط شاه اقرار شد.در سالهای پخش اخبار با نیم ساعت شرح حال خاندان سلطنت شروع می شد. ساعت دو بعد ازظهر بخش خبری با خبرهای مربوط به شاه شروع می شد و پس از آن اخبار فرح، والاحضرتها و حدود ساعت 14:30 دقیقه اخبار مربوط به خانم فریده دیبا پخش می شد که حال همه را از شنیدن نام خانواده پهلوی بهم می زد.پخش محاکمه آقای خسروگلسرخی که از او قهرمان ساخت، به شاه بسیار ضربه زد. پخش گزارشات بازرسی شاهنشاهی که دائما به مردم نشان می داد که کدام کارها درست انجام نشده است. در برابر این گزارش ها آنطور که باید از پیشرفتهای زمان محمدرضا شاه و رضا شاه در تلویزیون و یا رادیو صحبت نمی شد یا تهیه و پخش زندگی روزمره رضا پهلوی در کیش، نوشهر و داشتن تمام وسایل تفریحی و اشرافی که به نظر من باعث تنفر مردم از آن همه تجمل می شد.حتی شهرزاد قطبی (خانم رضا قطبی) اصرار فراوان داشت تا رضا پهلوی به تلویزیون رفته و آواز بخواند! من با این موضوع سخت مخالفت کرده و به ایشان گفتم اگر چنین کنند فردا ی برای پادشاهی آقای رضا پهلوی فاتحه نیز نخواهد خواند و با دعوای من از این اتفاق جلوگیری شد. حتی در زمان انقلاب از رادیو تصنیف مرغ سحر که آهنگی انقل بود، پخش می د.عمل غیراخلاقی زن و مردهن یشه در ماه رمضان در جشن هنر شیرازغیر از اقداماتی که در صدا و سیما انجام داد، مواردی دیگری را به یاد دارید که در تعارض با اه سلطنت باشد؟مسعود انصاری: آقای رضا قطبی مسئول انجام جشن هنر شیراز نیز بود که این جشنها -که شاه با انجام آن مخالف بود- ضرر اساسی به سلطنت شاه زد که من به چند مورد آن در ادامه اشاره می کنم. در سال 56 و در ماه مبارک رمضان، زن و مرد هنر پیشه در بازار و در ملأ عام باهم مشغول شدند. در آن زمان به فرح اعتراض که دعوای سختی با من کرد. شخصاً در این واقعه حضور نداشتم اما بر اساس اعتراض بسیاری از دوستان، اعتراض خود و دوستان را به فرح منع .بخاطر دارم در این جشنواره به دعوت فرح حضور داشتم و در یکی از برنامه ها، زمان انجام برنامه با اذان مغرب هم زمان شده بود، می خواستند صدای اذان را قطع کنند که سخت مخالفت و به لطف خداوند شروع نمایش را عقب انداختند.تغییر ماهیت دوستی فرح پهلوی با فریدون جوادی!تسنیم: فریدون جوادی چطور؟ وی چگونه بر روی شاه تاثیر می گذاشت؟مسعود انصاری: آقای فریدون جوادی و همسرشان خانم لیزا جوادی، از دوستان دوران تحصیل خانم فرح پهلوی بودند تا زمانیکه در ادامه اشاره می شود رابطه آقای جوادی و فرح خانم کم و بیش مانند رابطه فرح خانم با سایر حلقه دوستان نزدیک به او بود. در حدود چهارسال هایی از تغییر ماهیت دوستی آقای فریدون جوادی و فرح خانم به گوش من می رسید اما چون قبول اینگونه مسائل برایم غیر قابل تصور بود از آن می گذشتم. در همان زمان مهمان شاه و فرح خانم در جزیره کیش بودم که تیمسار بیگلری رئیس ستاد گاردشاهنشاهی بود و دو نفر از افسران گارد را کرده بود که دائما با فرح خانم باشند.از چپ: فرح پهلوی، همسر فریدون جوادی، همسر مسعود انصاری، احمدعلی مسعود انصاری، فریدون جوادیهرجا که من، فرح خانم و سایر مدعوین حضور داشتیم، این دو سرهنگ را می دیدم. یک روز صبح تیمسار بیگلری به من گفت شما و آقای جوادی پای دائم علیاحضرت هستید، این گفته را به فرح خانم منتقل . در بازگشت از جزیره کیش در هواپیما فرح خانم از من خواست که از بلندگوی هواپیما فرماندهی گارد شاهنشاهی را به تیمسار بدره ای تبریک بگویم و از آن به بعد دیگر تیمسار بیگلری را ندیدم. با این تفاسیر هنوز متوجه تغیر ماهیت دوستی آقای فریدون جوادی با فرح خانم نبودم.چند هفته بعد در خانه آقای هویدا (نخست ) مهمان بودیم. از آنجا به کاخ شهناز دختر شاه رفتیم. در آن مهمانی فرح و جوادی را ایستاده در ح ی دیدم که آن ح برای من قابل قبول نبود و آنجا متوجه تغییر ماهیت دوستی فرح خانم و آقای جوادی که همه نزدیکان در مورد آن صحبت می د، شدم. حال بسیار بدی داشتم و آن شب از ناراحتی تا صبح نخو دم. بعدازظهر فردای آن شب پیش خانم دیبا (مادر فرح که حق مادری بگردن من داشت) رفتم و به ایشان گفتم که وضع اب است و ایشان باید جلوی این اشتباه را بگیرد.شنیدم که کامران دیبا و یحیی دیبا(پسر عموهای فرح) با فرح ملاقات کرده و او را از این رابطه بر حذر داشتند. چند روز بعد باز با فرح خانم در جزیره کیش بودیم که به من گفت حالا جاسوسی ما را می کنی. بعدها متوجه شدم که یکی از سربازان گارد در "خجیر"، فرح و جوادی را در ح نامناسبی می بیند و این دیده خود را به فرماندهان خود گزارش می کند. فکر نمی کنم این گزارش به شاه ارائه شده باشد. بعد از آن من را کمتر به مهمانی ها دعوت می د و هرگاه من و جوادی و فرح با هم در جمعی حضور داشتیم عمل غیر متعارفی از ایشان نمی دیدم. این رابطه باعث شد تا یتی به جوادی در خارج از کشور دادند تا او برای مدتی به خارج از ایران برود.در بازگشت جوادی از این یت گمان من بر این بود که ماهیت دوستی به ح غیر عاطفی برگشته است. به خاطر دارم که شبی در تابستان سال 56 با شاه در اسکله نوشهر قدم می زدیم. فرح و دوستان او از جمله آقای جوادی به خانه خانم لوییز قطبی که در جوار اسکله بود، رفته بودند. قبل از اینکه شاه برای خواب به اطاق خود برود از من سئوال کرد "احمد این کیست که نمی گذارد فرح شبها زودتر به محل خواب برگردد؟" جواب دادم لیلی ها( لیلی دفتری و لیلی ارجمند). با شروع جرقه انقلاب، وجود آقای جوادی که از مشاورین اصلی فرح خانم بود در خدمت ایشان بیشتر و بیشتر شد و به نظر من در بسیاری از تصمیمات شرکت داشت.روایتی از فساد اخلاقی فرحجوادی به خدا ایمان نداشت و به یاد دارم میان من و او به خاطر بی احترامی که او به خدا کرده بود دعوا شد و فرح طرف مرا گرفت. در مهرماه سال 57 آیت الله شریعتمداری از طریق من به شاه پیام داد که "ما گفتیم آزادى ولیکن این هرج و مرج است. وظیفه قانونى شاه حفظ امنیت مردم است. چرا ایشان(شاه) آنقدر ضعف نشان می دهد". وقتی من این پیام را مطرح ، فریدون جوادی با عصبانیت فراوان به من می گفت مردم به خون شما تشنه هستند. به ایشان گفتم پس یک تشت بیاورید و چاقویی به دست آنها بدهید تا سر ما را ببرند. در ماه آبان 57 فریدون جوادی را در سالن سینمای کاخ که پشت سر شاه نشسته بود دیدم که شاه را مس ه می کند. بعد از انقلاب به مراکش برای دیدن شاه رفتم. دوستان دیگر فرح هم در آنجا بودند که به من گفتند رابطه عاطفی فرح و جوادی پایدار بوده و ادامه داشته است و دلیل آگاه نبودنم، ملاحظه آنها در حضور من و کمتر دعوت من به مهمانی ها پس از افشاگری نزد خانم دیبا بود.در همین سفر میان شاه و فرح در حضور من دعوا شد که چرا فرح سه میلیون و 500 هزار دلار برای فرار رضا قطبی و فریدون جوادی به حسین صادقی پرادخته است. بعد از آن جوادی معمولا هرگاه من همراه شاه و فرح در باهاما، مکزیک و قاهره نبودم در خدمت فرح حاضر بود اما با حضور من با اولین پرواز محل اقامت را ترک می کرد و مجدداً بعد از جدا شدن من از شاه و فرح، با پرواز بعدی بازمی گشت. همراهان شاه اعتراض شدید خود از این رابطه را به من اعلام می د و می گفتند که کاری کنم. زمانی که در مکزیک نبودم جزئیات این رابطه عمیق عاطفی بصورت علنی به شاه نشان و بصورت شفاهی توضیح داده شده بود که به نظر من باعث وخامت شدید حال مزاجی شاه شد. در آ ین ماه زندگی شاه، به نمایندگی از طرف شاه پیش تیمسار غلامعلی اویسی رفتم که فرح تماس گرفت وخواست تا فریدون جوادی را به تیمسار معرفی کنم.احمدعلی مسعود انصاری در کنار رضا پهلوی من با جوادی در پاریس ملاقات ولیکن بشدت از او بدم می آمد که به خاطر ندارم آیا این خواسته فرح را انجام دادم یا خیر. بعد از فوت شاه رابطه میان فرح و جوادی ادامه پیدا کرد ولیکن تا چه زمانی این رابطه به طول انجامید من از آن آگاه نیستم. رابطه میان جوادی و فرح در درجه اول یک رابطه عمیق عاطفی بوده است. جوادی به خاطر این رابطه از نفوذ عجیبی بر روی فرح و تصمیمات وی برخوردار بود که دیگران و از نظر من حتی رضا قطبی هم چنین نفوذی نداشت. جوادی از این نفوذ خود در تصمیماتی که شرح خواهم داد استفاده کرد. رابطه عمیق عاطفی میان این دو و امید به ادامه آن می تواند منشا بسیاری از تصمیماتی که گرفته شد، باشد.در این باره اگر صحبتی مانده بفرمایید تا به سوالات دیگر برسیم.مسعود انصاری: در مصاحبه دیوید فراست با شاه در پاناما، شاه اظهار کرد که نمی تواند قبول کند که این انقلاب بوسیله آقای برنامه ریزی شده باشد. افرادی معتقدند آقای رضا قطبی "کی جی بی(کا گ ب)"بود و برنامه سقوط شاه را آنها مدیریت د. من نمی توانم قبول کنم که آقای قطبی "کی جی بی" باشد ولیکن او به شدت چپ گرا بود و بر اساس عقیده قدم برمی داشت و نه بر اساس نوکری، اما در عمل همان هدف را دنبال می کرد.فرح پهلوی و یاران او فکر می د شاه و اطرافیان او ظالم و فاسد و هستند، ایران را نمی شناختند. جشن هنر شیراز خود گواه روشنی از شناخت ایشان از ایران و جامعه ایران بود. مذهبیون را به حساب نمی آوردند و به هیچ عنوان فکر سقوط حکومت شاهنشاهی را نمی د.در ابتدا گروه فرح خانم خواستار سلب قدرت از افراد معتمد شاه و جایگزینی خود بجای ایشان با استفاده از فرح خانم بودند. در چهار سال فرح خانم و دوستان ایشان بر این باور بودند که فرح محبوب و شاه منفور است. با توجه به رابطه عاطفی شدیدی که میان فرح خانم و جوادی و همچنین با در نظر گرفتن شرایط کشور که آتش انقلاب هر روز شعله ورتر می شد، آیا می توان در نظر گرفت که آنها خواهان حفظ نظام سلطنتی بدون وجود شاه باشند؟ دلیل این خواسته می تواند همه موارد زیر، یکی و یا ترکیبی از آنها باشد. 1- حفظ سلطنت رضا پهلوی 2- علاقه شدید فرح خانم به آقای جوادی 3- انتقام فرح خانم از شاه به خاطر مسئله گیلدا صوفی(معشوقه شاه) و دیگرانفرح پهلوی نفر اول از سمت راست در حال سیگار کشیدن؛ مسعودانصاری نیز در انتهای میز نشسته استبه شکر و بزرگی خداوند حقیقت را آنطور که دیده، شنیده و باور دارم بیان . چرایی مسائل و سوالات پیش آمده راباید فرح خانم، آقای قطبی و جوادی بیان کنند. عده ای ممکن است اظهار کنند که اینها مسائل خصوصی ایشان است. شما وقتی وارد کار عمومی می شوید زندگی خصوصی ندارید. هدف از بازگو این مسائل، برملا زندگی خصوصی فرح خانم نیست بلکه روشن نقش ایشان در سرنوشت ملت ایران است.کارتر می خواست شاه را به ایران تحویل دهد طرح وج شاه از کشور ایده چه ی بود؟ آیا احتمال داشت که در یکی از اقامت گاه های شاه مانند مراکش یا پاناما وی را تحویل سران انقلاب بدهد؟مسعود انصاری: بعد از عید فطر سال 57 شاه متوجه شد که هزاران نفر شعار مرگ بر شاه سر داده اند. آنطور که بعدها به من گفت، احتمالا دیگر برای بازگرداندن اوضاع به ح عادی دیر شده بود و شاه روحیه خود را باخت. هر تصمیمی را هم که شاه با فشار اطرافیان خود می گرفت فرح خانم با تسلطی که بر روی شاه بعد از فوت آقای علم و خالی معتمدین نزدیک شاه از دور او و باختن روحیه شاه، خنثی می کرد. از دید شاه، وی دیگر کاره ای نبود که بخواهد در ایران بماند. تصمیم رفتن قبل از هر چیز تصمیم خود شاه بود. بعد از کنفرانس گوادلوپ که از روز 4 تا هفتم ژانویه برگزار شد، دست از حمایت شاه برداشت و سفیر بعد از روز 10 ژانویه به شاه پیشنهاد رفتن او را داد. کارتر قصد پس دادن شاه به ایران در زمانی که در پاناما بود را داشت. اگر انور سادات و دخ دوستان یی شاه نبود اینکار به احتمال زیاد از طرف کارتر به خاطر گروگانهای سفارت صورت می گرفت. انقلاب ایران یعنی "قاطعیت عمل و ضعف عمل شاه"سولیوان در خاطراتش مدعی است که ما تا آ ین لحظه از شاه حمایت می کردیم. اینکه برخی می گویند انقلاب طرح انگلستان و بود، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، آیا گزاره ای صحیح است؟مسعود انصاری: هرگاه در این مورد از شاه سئوال می ، او می گفت که مقدر بوده است! انقلاب ایران در یک جمله خلاصه می شود "قاطعیت عمل { } و ضعف عمل شاه". ضعف عمل شاه دو دلیل اساسی داشت. ضعف شخصیت خود شاه برای کاری که بر دوش او گذاشته شده بود، باختن روحیه شاه بعد از عید فطر سال 57 و مسلط شدن فرح خانم تقریبا به صورت کامل بر شاه بعد از اینکه شاه روحیه خود را باخت.شاه می گفت کمپانی های نفتی در ایجاد انقلاب نقش داشتندفرح خانم تحت نفوذ آقای قطبی و جوادی که آنها شاه را فاسد و ظالم می شناختند و خود چپی و ضد دین بودند، قرار داشت و شاه هم بعد از باختن روحیه تسلیم خانم شد. در حقیقت دشمنان شاه و دین در 6 ماه آ بر ایران حکومت می د نه شاه. این گروه مذهب و مذهبیون را به حساب نمی آوردند، فکر می د که اگر شاه برود خود سوار می شوند که به شکر خداوند چنین نشد. وقتی می دیدم که دوستان شاه دستگیر و دشمنان شاه آزاد می شوند از خود سئوال می این چه جنگی است که انسان قشون خود را زندانی و دشمنان خود را آزاد کند. حال که می بینیم که دشمنان شاه از طریق فرح خانم حکومت می د، روشن می شود که آنها دشمنان خود را که دوستداران شاه بودند دستگیر و دوستان خود که کمونیست های زندانی شده بودند را آزاد می د. تنها چیزی که من در مورد نقش خارجی در انقلاب ایران از خود شاه شنیده ام نقش کمپانی های نفتی در ایجاد این انقلاب بوده است. البته این نیز یک احتمال است. این انقلاب بوسیله ملت ایران هرکدام به دلایل خود صورت گرفت. شاهنشاهی قوی اما وابسته به خارج بوددر رژیم گذشته به هرحال آنچه شاه بدان افتخار می کرد ی بود که طی دوران حکومتش ساخته بود و اصطلاح ژاندارم منطقه لقب گرفته بود. این اقتدار تا چه حد حقیقت داشت و چقدر عاریتی و متکی به قدرت های خارجی بود؟مسعود انصاری: شاهنشاهی ی قوی بود اما از نظر تجهیزات و تربیت به خارج متکی بود. مشکل شاهنشاهی این بود که شاه از کودتا می ترسید و از این رو نمی گذاشت افسرانی که از خود قدرت تصمیم گیری داشتند، از درجه سرهنگی بالاتر بیایند. خود شاه تنها تصمیم گیرنده بود. وقتی که شاه روحیه خود را باخت و قادر به تصمیم گیری نبود و هر تصمیم او به وسیله فرح خنثی می شد، دیگر فرمانده نداشت و از هم پاشید.چرا محمدرضا از حدود سال 42 تا 57 توجهی به های نمی کرد؟ عامل بازدارندگی او از ایجاد فضای آزاد چه بود؟ اخبار کشور از چه کانال هایی در اختیار شاه قرار می گرفت؟مسعود انصاری: شاه اولویت کار خود را بر روی پیشرفت نظامی و پیشرفت اقتصادی قرار داد و به پیشرفت مملکت توجهی نکرد. این عدم توازن پیشرفت اقتصادی، نظامی و خود یکی از دلایل انقلاب ایران است. عوامل لازم برای پیشرفت ایران حتما شتاب پیشرفت نظامی و اقتصادی را کاهش می داد. چند سال شاه متوجه می شود که مریض شده است. او می دانست که فرح و پسرش رضا قادر به اداره مملکت به صورتی که او ایران را اداره می کرد، نیستند از این رو سعی به باز فضای باز کرد تا ایران سیستم خودکفا پیدا کند که به انقلاب ایران منتهی شد. سیاست های آقای کارتر نیز می تواند در این تصمیم شاه موثر باشد ولیکن از دید من دلیل اصلی نیست. برای کارتر منافع بر های مردم ایران مقدم بود.درباره ج بحرین از ایران باید اردشیر زاهدی پاسخ دهددر دوره پهلوی دو مواجهه با تملک اراضی ایران داشتیم. یکی مسئله آذربایجان در اوایل حکومت محمدرضا که فیصله یافت و مانع از ج آذربایجان شد و دیگری مسئله بحرین. علت کوتاه آمدن شاه از بحرین چه بود؟مسعود انصاری: باید در نظر داشته باشیم که چه در مورد بحرین و چه در مورد سه جزیره ایران تنها یک ادعا داشت و این جزایر در تصرف ایران نبودند. معامله ای انجام شد از یک ادعا که بر روی بحرین داشتیم گذشتیم و سه جزیره را به تصرف در آوردیم. حال ایا این معامله با توجه به شرایط موجود درست و یا غلط بوده، من نمی توانم اظهار نظر م. شرایط بسیار مهم است و تمام اطلاعات را نداریم. آقای اردشیر زاهدی بهتر می توانند در این مورد اظهار نظر کنند. ایشان عامل اجرای این کار بود.در اغت ات اخیر تهران و برخی ای کشور، رضا پهلوی و مادر وی قصد داشتند به نحوی تظاهرات را به نفع خود ساماندهی کنند. رضا پهلوی چقدر به بازگشت به ایران امیدوار است و اصلا دوست دارد روزی برگردد؟مسعود انصاری: رضا پهلوی در ظاهر و مادر ایشان، حتما علاقه به بازگشت به ایران را دارند. سئوال اینجاست که ایا ایشان حاضر به پرداخت هزینه واقعی اینکار هستند؟ ایشان موج را ایجاد نمی کنند ولیکن موج سواری می کنند. تا آنجایی که من شاهد آن بودم رضا پهلوی باطناً علاقه ای به بازگشت ایران ندارد. شاه در آ ین مصاحبه خود با فریدون صائب جم می گوید "این رضا که علاقه ای ندارد انشالله که اشتباه کرده باشم." در سال 84 میلادی آقای کیسی رئیس وقت سازمان سیا بعد از تعیین ماهی 15000 دلار مقرری در ماه برای آقای رضا پهلوی، بعد از سه هفته اعلام کرد "این مرد جوان علاقه ای(به این کارها) ندارد" یعنی اینکاره نیست!. بعد از سال 84 میلادی که به رضا اعلام دیگر سلطنت طلب نیستم رضا از من خواست تا به صورت مشاور مالی و فردی او با او باشم.مقرری سازمان سیا برای رضا پهلویاو پیام تلویزیونی برای مردم ایران ضبط می کرد و به و آقای حمله می کرد. بعد به اتاق مجاور که من در آن بودم می آمد و داد می زد "ولم کنید، ولم کنید، احمد بدادم برس!" من هم چون نمی خواستم کازه کوزه ها سر من اب شود سکوت می . حال آیا ایشان امروز علاقه دارد و یا خیر در ظاهر که دارد. آیا قدرت سازماندهی، تشخیص درست انتخاب افراد، شجاعت و شخصیت لازم برای انجام این کار دارد من فکر نمی کنم و شواهد این چند سال نیز آن را ثابت کرده است. از ایشان استفاده ابزاری برای فشار بر روی می کند. درباره مرگ لیلا و علیرضا پهلوی(فرزندان محمدرضا پهلوی که خودکشی د) اتهاماتی متوجه دست داشتن رضا پهلوی در قتل آن دو مطرح است. اخیراً آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان هم اظهاراتی داشت که نشان می داد این پرونده مبهم است.مسعود انصاری: من اطلاعات دقیقی در این باره ندارم و از این رو اظهار نظر نمی کنم.
اتاق خبر 24: سی ام روز از ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری، مصادف با سالروز شهادت رضا(ع) است؛ همان بزرگی که کمالات و فضایل اخلاقی او در چنان مرتبه ای قرار داشته که نه تنها دوستان و پیروان بلکه دشمنان نیز ایشان را ستوده اند.هشتمین معصوم در یازدهم ذی القعده سال ۱۴۸ هجری قمری، در مدینه منوره متولد شد. نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قرة ‏اعین المومنین و... هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.به همین مناسبت، اس ام اس شهادت رضا (ع) را برای شما کاربران گرامی در قالب یک بسته جمع آوری کرده ایم که در ادامه آنها را مشاهده خواهید کرد.بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
ازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیتبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم برای تو پر می کشد غریب
غمت ز. شرر می کشد غریب
زیارت تو که فوق همه زیارت هاست
دل مرا به سفر می کشد غریب بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضا
در میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پا
گه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صدا
داغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سفره ۲ ماه عزا بسته میشه امشب خدا.
اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما
خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم
خدانگهدار ماه صفر ماه محرم
لا یوم کیومک الحسین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تمام زهر کین در من اثر کرد / هلالی چهره ی قرص قمر کرد
و دشمن با همین زهر ستمگر / تو گویی خنجری در این جگر کرد... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم / انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند / دل کندن ازاین ضریح مشکل شده است...
یا ضامن آهو بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
ی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد.
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز، عمارت بلند آوازه توس، غربت است و بر بالاى این بناى شهیر
کبوترى نیست که نالان نباشد. بر بالاى این بناى غریب
آسمان نیز به اشک ریزى ابر ها تن داده است. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست
دل آتش زده ام، شمع عزاخانه تـوست
جگر سوخته، خا تر پروانه تـوست
شعله های دلم از آه غریبـانه تـوست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای غریب اسان سیدی یا رضاجان
داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان
ات پر شراره دیده ات پر ستاره
هم غمت بی شماره هم جگر
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای آنکه تو در غربت سر به گریبان داری
در خلوت خود شب ها شام غریبان داری
از تربت تو عیسی، ا یر شفا دارد
موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد.
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) تسلیت بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحججشرمنده عطای تو یا ثامن الحججبالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحججبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنیدعاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضادر میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پاگه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صداداغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماستشهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب
از غربت آن غریب کن یاد امشب
در شب شهادت رضا ماس دعا دارم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا الهی من فدات شم
فدای تک تک کبوترات شمدلم دخیل پنجره فولاده
کبوتر ایوون گوهر شاده بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای رئوف
همراه با کبوتران حرمت.
محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با ملائک همراه شویم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سلام بر تو ای عصمت هشتم!
کوچه های طوس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسندبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم کبوتر صحن و رضاست سودایم
دلم خوشست که از من رضاست مولایم
شهادت شمس الشموس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)همسفر فرشته ها شدم من
زائر مشهد الرضا شدم من
بسکه دلم عطر اجابت گرفت
مثل قنوت، مثل دعا شدم من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دور و بر سقاخونه اش به قرآن
یادم میاد صفای کف العباس
بگیر برات کربلات و امشب
اگه جایی برات بدند همینجاس بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای کـاش کـبوتر حریمـت باشمیا هم نفس صبح و نسیمت باشماز چشـم دلم بیا و بردار حـجابتا زائر چشـمان رحیمـت باشـم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)صحن تو پر از تب عبوری سبز است
لبـریز تبـسم حضـوری سبز اسـت
مـن تـوشـه کـربلام را مـی گـیرماز پنجره ای که غرق نوری سبز استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) اسان می‎دهد بوی مدینه / اسان کوه غم دارد به
اسان را سراسر غم گرفته / در و دیوار آن ماتم گرفته
شهادت رضا (ع) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت غریب الغربا، رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا / شهر اسان بُوَد کرب و بلای رضا
در صف م خدا مشتری اشک اوست / هر که در اینجا کند گریه برای رضا
از در باب الجواد می شنوم دم به دم / یا ابتای پسر، وا ولدای رضا
ماس دعابسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
ی که مصائب ما را به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلش دریای خون، چشمش به در بود / امیدش دیدن روی پسر بود
پدر می‎ گشت قلبش / پسر می‎ کرد بر حالش نظاره
پدر، چون شمع سوزان آب می شد / پسر هم مثل او بی‎تاب می شد
پسر از ‎ی دل ناله سر داد / پدر هم جان در آغوش پسر داد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟
بی پناهم، خسته ام، تنها، به دادم می رسی؟
گر چه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم
ضامن چشمان آهو ها به دادم می رسی؟
من دخیل ماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج
بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
بیماری، برای مؤمن، رحمت و موجب پاک شدن از گناهان است
با آرزوی سلامتی مجدد برای شما به دعا و عنایت آقا رضا (ع) بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)یا ضامن آهو
تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
از آن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم ز. کـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) بر شما تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عزیزا خدایت اگر داد تمکین / برو طوس پابوس شاه سلاطین
بگو با تضرّع به آهنگ شیرین:
سلام على آل طه و یاسین / سلام على آل خیر النبیّین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم / در حـرمـتت بـاز کـبوتر شـوم
اى مـلک الـحجاج، کـجا می روى / پشـت بـه این قبله چرا می روى؟
سـعى در ایـن مروه صفا میدهد / خـاک بـهشت اسـت، شفا میدهد...بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شهادت مظلومانه رضا٬ غریب آشنا، والا مرد میدان معنویت.
ستاره گرانقدر آسمان عصمت و طهارت، گنجینه علوم الهی.
ترجمان کتاب نفیس وحی و پهنه وسیع هدایت
بر سوگواران آن همام تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)نفرین بر آن محرم نامحرم
که زهر جفا را نه در جام تو که در کام ما ریخت
شهادت مظلومانه غریب طوس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز. زهر جگر سوز اُمّ فضل
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)مرغ دلم شور و نوا می کند
ذکر علی بن رضا می کند
می پرد و می رود از ام
آه که عشق تو چها می کند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)چشمه های وشان تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جو
ریگ های بیابان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عمرى همه حسرت، همه ماتم، همه دورى
با غصه بسیـار و همـان پنجره سبز!
با بـال و پـر خسته و با قلب ش ته
با یک دل بیمـار و همان پنجره سبز! بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)خدا در حجره ای در بسته ام من
چو مرغِ بال و پر بش ته ام من
رسان زیبا جوادم را کنارم
از این هجران و غربت خسته ام من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کـمـک کـن مـثـل مشهد، شهر رؤیا
دلـم پـر ازدحـام از نـور بـاشــد
پـر از پـرواز کـفـتـرهـاى کوچک
سـرم سـبـز و دلـم پـر شور باشد
شهادت رضا (ع) تسلیت باد