پزشکان ایران

رو مه شهروند؛ گزارشی از مقایسه میزان درآمد پزشکان عمومی ایران با ٤٢ کشور دنیا را منتشر کرد.پزشکان عمومی در ایران ١,٦٣ برابر درآمد سرانه دریافتی دارند. این آمار از بررسی های میدانی در ایران به دست آمده است، چراکه هیچ کدام از پایگاه های علمی و آماری، اطلاعات معتبر و منسجمی از حقوق و دستمزد کارکنان حوزه سلامت ارایه نداده اند. با بررسی های میدانی مشخص شده میانگین دریافتی یک پزشک عمومی شاغل در بخش پزشک خانواده، ماهانه ٧٥ میلیون ریال و سالانه ٩٠٠ میلیون ریال است که برابر ٢٧٧٠٠ دلار در سال است. سه سال قبل ایرج فاضل، اسبق بهداشت، کشورهایی همانند بنگلادش، ، پا تان، هند و عراق را مثال آورده و گفته بود: «بررسی معدل حق ویزیت و دریافتی های پزشکان عمومی و متخصصان ممالک فقیر و کشورهای همسایه نشان می دهد درآمدهای پزشکان این کشورها دست کم سه برابر پزشکان ایرانی است.» آمارها نشان می دهند که میانگین دریافتی پزشکان شاغل در بخش پزشک خانواده در سال٢٠١٦ بیشتر از میانگین درآمد پزشکان در آسیا بوده است.
به تازگی مطالعه ای تطبیقی در موسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی درباره میزان درآمد کادر پزشکی به تفکیک گروه های درمانی انجام شده است. اطلاعات ٤٣کشور دنیا با کمک سایت های معتبر بررسی و درآمد کادر درمانی مشخص شده است. در این پژوهش برای مقایسه وضع درآمد پزشکان در ایران با کشورهای دیگر، به مطالعه میدانی و مصاحبه با پزشکان عمومی و مدیران شبکه بهداشت و درمان استان ها متوسل شده اند. با پست الکترونیک و تلفن، اطلاعات مربوط به میانگین دریافتی پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده در تعدادی از استان ها به دست آمد. نتیجه این که دست کم درباره پزشکان خانواده در ایران می توان گفت بیش از یک ونیم برابر درآمد سرانه دریافتی دارند. این میزان دریافتی بعد از تعدیل قیمت ها در طرح تحول سلامت است. شاید وضع به نسبت مرداد سال ٩٣ عوض شده باشد، آن زمان ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی کشور در گفت وگو با شفاآنلاین گفته بود بسیاری از پزشکان به دلیل درآمد کم به مشاغل دیگر مثل دامداری روی آورده اند. آبان ماه همان سال بهداشت که حدود یک سال از وز گذشته بود، گفت: درآمد پزشکان از متوسط سطح زندگی اقشار مختلف پایین تر است. او آن زمان حقوق پزشک عمومی را بین یک میلیون و٢٠٠ تا یک میلیون و٦٠٠ هزار تومان عنوان و در ادامه از طرح تحول نظام سلامت دفاع کرد.
بحث درآمدهای چند برابری پزشکان ایرانی در مقایسه با پزشکان جهان سال گذشته خبرساز شد و همان زمان مسئولان نظام سلامت دراین باره پاسخ دادند. علی جعفریان، رئیس علوم پزشکی تهران، مهرماه ٩٥ متوسط دریافتی های اعضای هیأت علمی بالینی این را که شامل حقوق، محرومیت از مطب و کارانه می شود، اعلام کرد: «حدود ٢٠ میلیون تومان است، یعنی در سال ٢٤٠ میلیون تومان و در نتیجه متوسط دریافتی متخصصان بزرگترین علوم پزشکی کشور کمتر از نصف کمترین درآمد متخصصان در ست. این رقم برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی که هیچ درآمد خصوصی ندارند، ٢٥ میلیون تومان است.» همچنین داد سال ٩٥ سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بارها تاکید کرده ایم که متوسط و میانگین کل دریافتی پزشکان متخصص و فوق تخصص ۱۳ میلیون و ۹۰۰ تومان است. اگر این عدد را با میانگین پزشکان خانواده مقایسه کنیم، پزشکان متخصص حدود دو برابر بیشتر از پزشکان عمومی شاغل در بخش پزشک خانواده دریافتی دارند.
کارانه ٧٥ درصد اعضای هیأت علمی بالینی کارانه بگیر به گفته جعفریان در سال ٩٥ کمتر از ٢٠ میلیون تومان بوده: «براساس اسناد کارانه ای که در تا اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده، ۵۶ درصد از اعضای هیأت علمی کارانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان و ۱۹ درصد از اعضای هیأت علمی کارانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافت می کنند.» او درباره درآمدهای ١٠٠میلیونی این گفته است: «سقف کارانه ۷۰ میلیون تومان است که این رقم با حقوق و سایر مزایا بازهم از ۸۰ میلیون تومان بالاتر نمی رود. ما در علوم پزشکی تهران درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی نداریم؛ سال۹۴ هم نداشتیم که اگر داشتیم بازهم به حداقل درآمد متخصصان یی نمی رسید.» طبق پژوهش موسسه عالی پژوهش دریافتی پزشک عمومی و پرستار در به ترتیب ١٥١ و ٦٢ هزار دلار و درآمد تکنیسین رادیوگرافی سالانه ٥٠ هزار دلار است. اما تنها مقایسه دستمزدها راه به جایی نمی برد، برای مقایسه باید وضع اقتصادی مردم کشورها را هم در نظر گرفت. درآمد سرانه معادل ٥٦هزار دلار است، یعنی حدود ١٠برابر درآمد سرانه ایران که ٥٤٠٠دلار است.
جعفریان درباره درآمد پزشکان بخش خصوصی گفته: تعرفه بخش خصوصی حدود ۴ برابر تعرفه بخش ی است. البته در نظر بگیرید که تعداد بیماران بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش تی است، بنابراین پزشکی که در بخش خصوصی طبق تعرفه مصوب کار می کند هم نمی تواند چنین درآمدی داشته باشد. هیچ مرجعی آمار واقعی از درآمد پزشکان و پزشکان بخش خصوصی به دست اندرکاران این پژوهش اعلام نکرده است. معلوم نیست درآمدها بعد از کارانه چه میزان است.
در ج ی که در پژوهش میزان درآمد کادر پزشکی از درآمد پزشکان خانواده استان ها ارایه شده، تنها نام چند استان آمده است: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، مازندران، فارس، خوزستان و گلستان. کمترین دریافتی های ماهانه ٣٠ میلیون ریال (به استثنای استان گلستان که ٢٥ میلیون ریال است) و بیشترین دریافتی ها ١٥٠ میلیون ریال است.
بررسی کارشناسی در ٤٣ کشور دنیا
در بررسی دریافتی پزشکان متخصص و عمومی، کمترین اختلاف در کشورهای اسک ناوی (فنلاند، ایسلند و دانمارک) مشاهده می شود که هر دو گروه دریافتی تقریبا برابری دارند، همچنین نسبت حقوق و دستمزد پزشک عمومی و متخصص به پرستار بین کشورهای پیشرفته دنیا یعنی oecd (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) حدود دو تا سه برابر است. در این کشورها به علت سیستم های مالیاتی پیش رونده و همچنین دیگر سیاست های ضداختلاف طبقاتی سعی می شود تفاوت درآمدی بین کادر پزشکی و همچنین دیگر اقشار جامعه تا جای ممکن گسترش نیابد و این امر از ایجاد ن یتی در محیط کار و عواقب بعدی آن مانند مهاجرت جلوگیری می کند. بیشترین دریافتی ها در این مطالعه مربوط به کشورهای ، استرالیا، کانادا، اتریش و آلمان است که ازجمله کشورهای مهاج ذیر از کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، در حوزه علوم پزشکی هستند. در مجموع، این گزارش مؤید آن است که شکاف درآمدی بین پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران و پیراپزشکان در اغلب کشورها حدود دو الی سه برابر است.
استرالیا کشوری با درآمد سرانه حدود ٥٦ هزار دلار است. طبق آ ین آمار، در بخش خصوصی درآمد پرستار بیمارستان ٥٦ هزاردلار ppp (ضریبی برای مقایسه بهتر با در نظر گرفتن وضع رفاه و میانگین قدرت ید)، پزشک عمومی ٨٤هزار و پزشک متخصص٢٠٧ هزار تخمین زده می شود. در کانادا که درآمد سرانه ای حدود ٤٣ هزار دلار دارد، درآمد پزشکان عمومی و متخصص به ترتیب ١٣٦ و ٢١٣ هزار دلار ppp است که بین سال های ٢٠٠٥ تا ٢٠١١ به ترتیب رشد ٧/ ٣ و٤/٥ درصدی را تجربه کرده اند. در فرانسه با درآمد سرانه حدود ٣٦ هزار دلار، در بخش خصوصی، پزشکان عمومی و متخصص به ترتیب ٨٢ و ١٣٢ هزار دلار و در بخش تی، پزشکان متخصص ٨٥ هزار دلار درآمد دارند. در آلمان با درآمد سرانه ای معادل ٤١ هزار دلار، پزشکان متخصص بخش تی ١١٣ هزار دلار دریافتی سالانه دارند. نروژ درآمد سرانه ای حدود ٧٤ هزار دلار دارد و پزشکان متخصص تی ٨٨ هزار دلار دریافتی دارند. در یونان با درآمد سرانه ای معادل ١٨ هزار دلار، پزشکان متخصصی که در استخدام ت هستند، ٧٤ هزار دلار درآمد دارند. مجارستان از کشورهای حوزه اروپای شرقی درآمد سرانه ای معادل ١٢ هزار دلار دارد. پزشکان عمومی و متخصص در این کشور به ترتیب٢٩ و ٣٤ هزار دلار درآمد دارند. مکزیک درآمد سرانه ای معادل ٩ هزار دلار دارد و پزشکان متخصص آن ٩٣ هزار دلار درآمد دارند. در ترکیه هم با درآمد سرانه حدود ٩ هزار دلار، پزشکان عمومی و متخصص تی به ترتیب ٤٨ و ٧١ هزار دلار درآمد دارند.
در نتیجه این پژوهش مشخص شد در کشورهای پیشرفته عضو oecd، دریافتی پزشکان عمومی طیفی از ٤٣ هزار تا ٢٨٠ هزار دلار را دربرمی گیرد. هرچند دریافتی ٢٨٠ هزار دلاری در کشور لوکزامبورگ استثنا بوده و حداکثر دریافتی پزشکان عمومی در بیشتر کشورها حدود ٨٠ هزار دلار است. در کشورهای آفریقایی، طیف درآمد پزشکان عمومی از ٦٧ تا ٣٤٠٠ دلار در ماه متفاوت است. در کشورهای ی جنوبی، طیف درآمد پزشکان عمومی حدودا ٢٣ هزار تا ٦٠ هزار دلار است. در میان کشورهای آسیایی و خاورمیانه که در این پژوهش بررسی شده اند، در امارات متحده عربی با درآمد سرانه ٤٠هزار، پزشکان عمومی اگر شهروند این کشور باشند، طبق آمار رسمی ت، درآمد ماهانه ای معادل ٦٦٤٠دلار دارند، اما درآمد کارکنان غیراماراتی کمتر است. در هند با درآمد سرانه ١٦٠٠دلار، پزشکان عمومی ٢٣ هزار دلار در سال درآمد دارند. پا تان با درآمد سرانه ١٤٠٠دلار، پزشکان درآمد ٦١٤ دلاری در ماه دارند و درآمد ماهانه پزشک در مصر با درآمد سرانه ٣٦٠٠ دلار، ٣٨٨دلار است. در این پژوهش فقط منابعی در نظر گرفته شدند که اعتبار بالایی دارند، از این رو تنها آمار چند کشور آسیایی به دست آمد. درباره ایران به دلیل عدم شفافیت حتی در بررسی ilo (وسیع ترین بررسی حقوق و دستمزد در سراسر جهان) فقط درآمد چند شغل محدود اعلام شده بود که پزشکی جزو آنها نبود.
وم در نظر گرفتن قدرت ید
همان طور که در این پژوهش اشاره شده است، فقط مقایسه میزان دریافتی نمی تواند مبنای مقایسه دستمزد در کشورهای مختلف قرار گیرد، زیرا توان ید ارزهای مختلف بین کشورها متفاوت است. مقایسه ای مناسب تر، زمانی است که وضع رفاه و قدرت ید کشورها در نظر گرفته شود. این را می توان با مقایسه ppp کشورها در نظر گرفت. برای مقایسه استانداردهای زندگی از ppp استفاده می شود، زیرا نرخ مبادله ارزها گمراه کننده است. اگر عدد ppp از نرخ مبادله ارز کوچکتر باشد، یعنی کالا در آن کشور ارزان تر است. ضریب ppp ایران ٨١٢٠ ریال است، درحالی که نرخ مبادله ریال و دلار ، طبق اعلام بانک مرکزی، ٣٢٤٥٠ریال است. ضریب ppp برای ایران کمتر از نرخ مبادله ارزی است، پس ایران به بیان عامیانه ارزان تر از کشور ست و قدرت ید برای مثال هزار دلار در ایران بیشتر است و باید این توان ید را نیز در کنار دریافتی حقوق به منظور بررسی استاندارد زندگی لحاظ کرد. در نتیجه فقط نمی توان درآمدهای پزشکان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. ممکن است در آن کشورها قیمت خیلی از کالاها گران تر باشد و در مجموع رفاه فرد کاهش پیدا کند. با مقایسه قدرت ید می توان گفت اگرچه مقایسه درآمد پزشکان با در نظر گرفتن نرخ ارز خیلی کم می شود، اما دست کم درباره طرح پزشکان خانواده که آمارشان به دست آمده است، می توان گفت نسبت به کشورهایی که به آنها مهاجرت صورت می گیرد، معقول است.
نسبت دریافتی پزشکان عمومی به درآمد سرانه تعدیل شده با ppp در کشورهای ، کانادا و استرالیا که بیشترین مهاجر نیروی پزشکی را دارند، به ترتیب ٦٩ / ٢، ٠٨ / ٣ و ٨١ / ١ است، بدین معنی که یک پزشک در کانادا حدود سه برابر بیشتر از متوسط درآمد سرانه دریافتی دارد. در ایران، این نسبت بعد از تعدیل دریافتی ها در طرح تحول نظام سلامت ٦٣/١ است. این نسبت در کشورهای آفریقایی بسیار بالا بوده و در کشور موزامبیک تا ٣٠ برابر هم می رسد. این امر را می توان به کمک های بین المللی به بخش پزشکی و سلامت در این کشورها به منظور ارتقای هرچه سریع تر وضع سلامت جامعه ارتباط داد. در معدودی از کشورها مثل ایرلند، ایتالیا، مصر و فیلیپین این نسبت کمتر از یک است که نشان دهنده درآمدی کمتر از سطح درآمد سرانه است، به تعبیری پزشکان در این کشورها جزو قشر مرفه محسوب نمی شوند. این پژوهش چنین نتیجه گیری می کند که درآمد بالای پزشکان در اغلب کشورها ازجمله ایران نسبت بالایی در مقایسه با درآمد سرانه دارد. اهمیت تفاوت در این نسبت، زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم متوسط درآمد سرانه، توزیع ی انی در جامعه ندارد و در دل خود نیز تفاوت بین اقشار مختلف است. این پژوهش می گوید افزایش درآمد پزشکان و پرستاران برای رقابت با کشورهایی چون و کانادا و جلوگیری از سیر مهاجرت، امکان ناپذیر و نادرست است، زیرا در این کشورها درآمد سرانه نیز به همان نسبت بالاست و قدرت ید ارز کشورها نیز برابر نیست. همچنین جلوگیری از شکاف طبقاتی زیاد بین کادر پزشکی و سایر اقشار تحصیلکرده و ی به منظور برقراری عد و پیشگیری از حواشی برای این حوزه حیاتی ضروری است.آنچه در این پژوهش بیش از همه به چشم می خورد، نبود آمار دقیق از درآمدهاست. غیر از پزشکان شاغل در بخش خانواده، در چند استان که این پژوهش توانسته اطلاعاتی از درآمد آن داشته باشد، در مورد بقیه، منبع های اطلاعاتی معتبر خالی اند. چندی پیش بحث کارت خوان های مطب های پزشکان مطرح شد و فرار مالیاتی شان. آنها درباره عددها هم طفره می روند. می شود بحث نبود استانداردهای محیط کار را پذیرفت، برخی پزشکان ایرانی در تایم کاری شان بیشتر از پزشکان کشورهای پیشرفته بیمار ویزیت می کنند، اما شاید بهتر است عددها و دستمزدها اعلام شوند تا داوری بهتری شود. آن زمان شرایط کاری پزشکان هم در داوری در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و ...سارا گلچین- پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و سال های زیادی از عمر خود را صرف درس خواندن و دیدن آموزش های عالی می کنند.در جهان معروف است که پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند و حتی این میزان زیاده از حد است اما اگر پای مقایسه های امریکایی با همکاران شان در کشورهای دیگر به میان بیاید، مشخص می شود اگرچه پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند اما کشورهای دیگری هم هستند که پزشکان شان بیشتر از آنها درآمد دارند.بی تردید امریکا در فهرست ۱۰ کشور برتر برای پزشک ّهاست اما رتبه نخست را ندارد.
هلند؛ سرزمینی با پزشکان پردرآمد
هلند، کشور شمال غربی اروپا سرزمین رویایی پزشکان برای کار است. در این کشور پزشکان دستمزد بالایی می گیرند، شرایط کاری خوبی دارند، ساعات کاری کمتری در مقایسه با سایر کشورها سر کار هستند و تعطیلات زیادی نیز در طول سال دارند. نظام سلامت هلند ازجمله بهترین ّها در سراسر جهان است و به این ترتیب هر خانواده هلندی یک پزشک برای خود دارد. در این کشور خبری از ساعت ّهای طولانی معطلی در مطب نیست. پس چندان شگفت آور نباید باشد که پزشکان سراسر جهان هلند را برای کار دوست داشته باشند. میانگین درآمدی پزشکان در این کشور سالانه برای پزشکان متخصص ۲۳۵هزار دلار و برای عمومی ها نزدیک به ۱۱۷هزار دلار است.
استرالیا؛ سرزمینی با پزشکان بریتانیایی
کشور پیشرفته و زیبای استرالیا در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این کشور پزشکان متخصص به طور میانگین حدود ۲۴۷هزار دلار و پزشکان عمومی نزدیک به ۹۱هزار دلار درآمد دارند. شمار زیادی از پزشکان بریتانیایی به استرالیا مهاجرت کرده اند که باعث شده شرایط بهتری در بیمارستان های این کشور به وجود آمده و سازوکارهای حمایتی بهتری پیشنهاد شود. در استرالیا سطح کارکنان بسیار بالاست و تمرکز و توجه زیادی به آموزش می شود. پزشکان در این کشور بخشی از ساعات کاری خود را صرف آموزش و یادگیری تکنیک های جدید می کنند.
امریکا؛ سرزمینی با مشکل کمبود پزشک
امریکایی ها از نظر میزان دستمزد پزشکان در حالی رتبه سوم را در اختیار دارند که از نظر خیلی ها باید در مقام نخست قرار می گرفتند. یک پزشک متخصص در بریتانیا سالی ۲۳۰هزار دلار درآمد دارد درحالی که پزشک عمومی نزدیک به ۱۶۱هزار دلار در سال دستمزد می گیرد.انتظار این است که امریکایی ها در ۱۵ سال آینده به دلایلی چون افزایش هزینه های تحصیل در رشته پزشکی و کمتر شدن نرخ بازپرداخت بیمه با معضل کمبود پزشک در کشورشان روبه رو شوند. همچنین پزشکان امریکایی نگران شکایت های ناشی از سوءاستفاده و افزایش غیرقابل انکار هزینه های بیمه هستند.
بلژیک؛ سرزمینی با ساعات کاری زیاد برای پزشکان
بلژیک در قلب اروپاست و میان ۱۰ کشور پردرآمد برای پزشکان در رده چهارم قرار دارد. پزشکان متخصص در این کشور به طور میانگین سالی ۱۸۸هزار دلار درآمد دارند اما عمومی ها در مقایسه با سایر کشورها درآمد کمتری به دست می آورند. در بلژیک میانگین درآمد پزشکان عمومی ۶۱هزار دلار است. بلژیک کشوری زیبا با معماری شهری قرون وسطی است اما پزشکان در این کشور مجبور هستند ساعت های زیادی کار کنند. پزشکان بلژیکی بیشترین ساعت کاری را در میان های اروپایی دارند و در هفته ۵۱ ساعت کار می کنند. در این کشور همچنین میزان مالیات بسیار بالاست که این مالیات بی تردید، پزشکان و درآمد آنها را هم نشانه می گیرد.
کانادا؛ سرزمینی با پزشکان علاقه مند مهاجرت به امریکا
درآمد پزشکان متخصص در کانادا به طورمیانگین ۱۶۱هزار دلار در سال است درحالی که پزشکان عمومی ۱۰۷هزار دلار در یک سال درآمدزایی می کنند. کانادا با یک معضل مهم یعنی مهاجرت تعداد زیادی از پزشکان به امریکا برای تحصیل مواجه است. پزشکان کانا تحصیل در امریکا را ترجیح می دهند چون در امریکا درآمد بیشتر است. اگر روند مهاجرت پزشکان کانا به امریکا با همین سرعت پیش برود کانادا با کمبود پزشک مواجه خواهد شد.
بریتانیا؛ سرزمینی با حمایت های مالی عالی از دانشجویان پزشکی
پزشکان بریتانیایی اگرچه اغلب دوست دارند به استرالیا مهاجرت کنند اما درآمدشان ارزش گفتن دارد. در بریتانیا پزشکان ساعت های زیادی را کار می کنند و کمبود نیرو در بیمارستان های این کشور به یک مشکل تبدیل شده است. پزشکان متخصص در این کشور می توانند انتظار ۱۵۰هزار دلار حقوق سالانه را داشته باشند و پزشکان عمومی نیز سالی ۱۱۸هزار دلار درآمد دارند. بریتانیا ازجمله کشورهایی است که به میزان بالایی از دانشجویان پزشکی خود حمایت مالی می کند.
فرانسه؛ سرزمینی ایده آل برای پزشکان
فرانسه با داشتن شهر زیبایی چون پاریس و خوراکی های خوشمزه ای مثل کراوسان و انواع پنیر هر ی را علاقه مند به خودش می کند اما گذشته از ای زیبا و خوراکی های خوشمزه، مردم فرانسه پول خوبی به پزشکان می دهند. در فرانسه متخصصان به طور متوسط ۱۴۹هزار دلار و پزشکان عمومی ۹۲هزار دلار در سال درآمد دارند. فرانسوی ها از جمله مردمانی در جهان هستند که زبان خود را بسیار دوست دارند و خواهان لذت بردن از شگفتی های زندگی هستند. فرانسه همچنین می تواند جایی ایده آل برای پزشکان باشد.
ایرلند؛ سرزمینی با پزشکانی با حق مشاوره عالی
ایرلندی ها اگرچه رتبه هشتم را در این فهرست دارند اما درآمد پزشکان در این کشور خوب است. پزشکان متخصص در سال ۱۴۳هزار دلار و پزشکان عمومی نیز ۹۰هزار دلار در هر سال درآمد دارند. بسیاری از متخصصان در ایرلند هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی کار می کنند. بسته به نوع تخصص آنها برای مشاوره ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ای ۲۰۰ دلار یا بیشتر پول دریافت می کنند. بنابراین اگر شما یک انگلیسی زبان باشید، ایرلند می تواند یک مقصد ایده آل برایتان باشد.
سوئیس؛ سرزمینی با پزشکانی بی طرف
سوئیس آن قدر در همه چیز بی طرف است که در فهرست های زیادی در صدر قرار می گیرد. حال و روز پزشکان در این سرزمین نیز بسیار خوب است. در این کشور پزشکان متخصص سالی ۱۳۰هزار دلار و پزشکان عمومی نیز سالی ۱۱۶هزار دلار درآمد دارند. سوئیسی ها سرزمینی بسیار زیبا دارند و علاوه بر داشتن پزشکان خوب، ساعت ها و شکلات های خوبی هم تولید می کنند!
دانمارک؛ سرزمینی با پزشکان عمومی پردرآمدتر از متخصصان
دانمارک تنها کشور اسک ناوی است که در فهرست برترین کشورها از نظر درآمد پزشکان قرار گرفته اما یک نکته عجیب درباره پزشکان دارد. در این کشور پزشکان عمومی بیشتر از متخصصان درآمد دارند. پزشکان متخصص در دانمارک سالانه به طور میانگین ۹۱هزار دلار درآمد دارند حال آنکه درآمد پزشکان عمومی ۱۰۹ هزار دلار در سال است.
اگرچه پزشکان این کشور بسیار به مجارستان مهاجرت می کنند اما باز هم این اتفاق چیز عجیبی است که در هر کشوری رخ نمی دهد.- صمت
سلامت نیوز: این سوال دیگر برای همه کاملا آشناست؛ «با این همه فارغ حصیل پزشکی چه کنیم؟» و این باور که در کشور بیش از حد نیاز به پزشک داریم در حال نهادینه شدن است. اما واقعیت چیز دیگری می گوید.به گزارش سلامت نیوز به نقل از رو مه اسان، وقتی با شرایط نابه سامان درمان به خصوص در شهرستان ها مواجه می شوی و کمبود پزشک عمومی و متخصص با خود می گویی یک جای کار می لنگد.از بعد اقتصادی هم که به قضیه نگاه کنی می بینی که وقتی تولی گری یک بخش به همان صنف و بخش واگذار شود، طبیعتا منافع صنفی جزو ملاحظات لحاظ می شود تا به قول معروف «دست زیاد نشود». واقعیت آن است که آمار و ارقام نیز از کمبود سرانه پزشک درکشور حتی در مقایسه با کشورهایی مثل افغانستان و تاجی تان حکایت دارد. حال توزیع نامناسب را نیز به این کمبود اضافه کنید.
در 6 رشته تخصصی با کمبود پزشک مواجهیم
دقیقا یک سال پیش در همین روزها بود که بهداشت در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که « تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص یک دهم نیاز کشور است.» این خبر شاید برای مردم که بارها از تعداد زیاد پزشکان در جامعه شنیده بودند به نظر واقعی نیامد اما وقتی بهداشت بر چنین نکته ای تاکید کرد، جای تردید باقی نماند که اظهارات قاضی زاده هاشمی واقعیتی است که باید به جای رد آن ، برایش را ار پیدا کرد. بهداشت همچنین گفت: در برخی از رشته ها مانند جراحی مغز، چشم، گوش، حلق و بینی و ارتوپدی در کشور کمبود وجود دارد و مردم در سراسر کشور به ویژه در نقاط دوردست و مرزی نیازمند حضور این متخصصان هستند. نگرانی بهداشت از کمبود پزشکان متخصص در ایران، در حالی است که آمار سرانه پزشکان در ایران، به نظر نگران کننده می آید به خصوص وقتی سرانه پزشکان در ایران را با دیگر کشورها مقایسه می کنیم.در این باره نیز به تازگی بهداشت در گفت وگویی تلویزیونی سرانه تعداد پزشکان را متناسب با جمعیت کشور ندانست و گفت: تعداد پزشکان اعم از پزشک عمومی و به ویژه متخصص در کشور کم است و این شکایتی است که مردم به ویژه در مناطق محروم دارند.قاضی زاده هاشمی اعلام کرد: حدود ۵۲ یا ۵۳ هزار پزشک عمومی و نزدیک به ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم ؛ البته توزیع پزشک عمومی مان نسبتا عادلانه است ولی درباره پزشک متخصص چنین نیست.به گفته بهداشت نسبت پزشک متخصص در کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت دو تا دو و نیم پزشک و پزشک عمومی به طور متوسط ۷/۶ نفر است.این نکته موضوعی است که قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید دارد . ایرج حریرچی درباره این موضوع در گفت وگو با اسان اظهار کرد: تعداد پزشک متخصص درایران 48/0 به ازای هزار نفر است . این در حالی است که در کشورهای دیگر این عدد به 5/1 تا 5/2 به ازای هر هزار نفر می رسد.وی ادامه داد: در شرایط کنونی، ما هم در سرانه پزشک متخصص کمبود داریم هم در توزیع پزشکان با مشکل مواجه هستیم به نحوی که در بعضی رشته ها حدود 40 - 35 درصد پزشکان در تهران هستند . وی افزود: وزارت بهداشت صرفا در دو سال اول بعد از دانش آموختگی امکان توزیع پزشکان را دارد و بعد از آن، آن ها می توانند به میزان امتیاز مطب، تصمیم بگیرند کجا طبابت کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با افزایش ظرفیت و تربیت پزشکان متخصص بیشتر و بهبود شرایط و استانداردهای زندگی در شهرستان ها بتوانیم تعداد بیشتری را برای خدمت رسانی به مردم به مناطق محروم هدایت کنیم .از معاون کل وزارت بهداشت پرسیدیم آیا مشوق هایی برای پزشکان به منظور این که تمایل بیشتری به حضور در مناطق محروم یا شهرستان ها داشته باشند ، اختصاص نداده اید؟ حریرچی در پاسخ گفت: مشوق های مختلفی در نظر گرفته شده است اما کافی نیست و باید بیش از این باشد .
شرایط بحرانی در برخی رشته های تخصصی
وی با تاکید بر این که ما در شش رشته از جمله جراحی اعصاب ورادیولوژی شرایط بحرانی داریم افزود: این موضوع دو دلیل دارد که یکی از آن ها تعداد خالص پزشکان و دیگری موضوع توزیع پزشکان و متخصصان است؛ چراکه در مورد دوم باید توجه کرد که به غیر از دو سال اول طرح که محل خدمت پزشکان را وزارت بهداشت تعیین می کند، در دیگر سال های خدمت نیروها، وزارت بهداشت اختیاری در توزیع آن ها ندارد و خود افراد محل خدمتشان را تعیین می کنند. بر این اساس لازم است که تربیت پزشک در این رشته ها را به ویژه در برخی مناطق بالا ببریم . حریرچی تاکید کرد: البته طی سه سال اخیر شش هزار و 500 پزشک را به مناطق محروم اعزام کردیم ولی این کافی نیست.
ایراد در توزیع پزشکان است
دغدغه مسئولان وزارت بهداشت درباره کمبود پزشک در کشور در حالی است که معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی معتقد است سرانه پزشکان در ایران نُرم قابل قبولی دارد و اگر کمبودی مشاهده می شود، به توزیع نامناسب پزشکان بر می گردد.محمد جهانگیری در گفت وگو با اسان اظهار کرد: میزان سرانه پزشک در کشورهای مختلف با توجه به گستردگی کشور ، دسترسی ها و امکاناتی که در هر کشور وجود دارد، متفاوت است . در کشوری مثل ایران که سرانه پزشکان حدود 5/1 به ازای هر هزار نفر است می توان گفت تقریبا پوشش خوبی وجود دارد . البته این عدد در جهان دو به ازای هر هزار نفر است که با توجه به شرایط مختلف، این پزشکان و دندان پزشکان حوزه سلامت را پوشش می دهند. وی با بیان این که با محاسبه پزشکانی که مهاجرت می کنند یا فوت شده اند، حدود 120 هزار پزشک و دندان پزشک به صورت فعال در کشور هستند، خاطرنشان کرد: البته اگر بخواهیم صرفا تعداد پزشکان را در نظر بگیریم عدد کنونی کمتر از 5/1 به ازای هر هزار نفر است که در این قسمت حدود 1/1 مختص پزشکان و حدود 4/0 مختص دندان پزشکانی است که در ایران کار می کنند. وی افزود: بر این اساس با توجه به نُرم های ساختاری، در کشور کمبود پزشک نگران کننده ای نداریم ولی چون ساختارهای ما منسجم نیست و تقریبا بیشتر پزشکان ما در مراکز مستقر هستند، کمبود احساس می شود. وی توضیح داد: به عنوان مثال درباره رشته های تخصصی و فوق تخصصی ، چنان چه ساختارها منسجم باشد، نظام ارجاع به صورت صحیح اجرا شود و از طرفی امکانات لازم در شهرستان ها وجود داشته باشد تا انگیزه خدمت در آن مناطق برای متخصصان و فوق تخصصان فراهم شود، در رشته های فوق تخصص کمی کمبود پزشک مشاهده می شود. ولی در رشته های تخصصی این گونه نیست و آن ها می توانند پاسخگوی نیاز بیماران باشند. ولی باز هم نباید فراموش کرد که با توجه به جمعیت ، تعداد زیادی از پزشکان ما در مراکز استان ها به خصوص تهران مستقر هستند و این امر باعث شده، در شهرستان های ما کمبود پزشک مشاهده شود به خصوص در رشته های تخصصی.جهانگیری علت این موضوع را نبود امکانات در ای دیگر و مناطق روستایی دانست و گفت: به هرصورت پزشکان نیاز دارند تا بعد از گذراندن طرح و انجام فعالیت های تعهدی ، برای آن ها و خانواده هایشان امکانات رفاهی فراهم باشد تا در آن مناطق ماندگار شوند . وی ادامه داد: نبود این شرایط باعث شده تا در مراکز استان ها انباشتگی به وجود آید که این امر خودش را به صورت کمبود پزشک نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد به منظور حل این مشکل باید سرانه بالاتری برای پزشکان در نظر گرفت تا این نقاط پوشش داده شود.
پزشک فعال کم داریم
این اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی درحالی است که گفته های مسئولان وزارت بهداشت، از کم بودن تعداد پزشکان حکایت دارد و از طرف دیگر کارشناسان حوزه سلامت بارها از تعداد زیاد پزشکان بیکار گفته اند. از جهانگیری درباره این اظهارات متناقض می پرسیم و این که بالا ه ما پزشک بیکار داریم یا تعداد پزشکانمان کم است وباید دانشجوی پزشکی جذب کنیم؟ وی گفت: در پاسخ به این سوال باید بگویم هم اکنون تعداد پزشکان ما که فعالیت می کنند کم است ولی پزشک، کم نداریم. ما نتوانسته ایم انگیزه و عد در درآمد ایجاد کنیم تا پزشکان در طبابت ماندگار شوند. واقعیت این است که ما به طب عمومی توجه نکرده ایم آن هم در حالی که 70 درصد پزشکان ما پزشک عمومی هستند. این که نظام ارجاع یا پزشک خانواده ایجاد شود دلخوشی بالایی برای آن ها نیست. حتی برخی از افراد در خارج از حوزه پزشکی درآمدهای خوبی دارند. ما پزشکان عمومی را برای ارائه خدمت محدود کرده ایم . این ها در حوزه سلامت باید بازنگری شود . وی ادامه داد: موضوع دیگر نیز بحث فرهنگی است که باید روی آن کار شود. تبلیغات خواسته یا ناخواسته ای انجام شده برای این که همه مردم ما به سمت پزشک متخصص و فوق تخصص بروند به گونه ای که برخی افراد حتی برای یک سرما خوردگی به فوق تخصص ریه مراجعه می کنند.ما باید بدانیم که پزشکان عمومی ما تبحر لازم برای تشخیص اولیه و درمان را دارند و 10 تا 15 درصد خدمات ما به خدمات تخصصی و فوق تخصصی نیاز دارد و به طور قاطع می توان گفت 80 درصد نیاز مردم با خدمات پزشکان عمومی مرتفع می شود و اگر این فرهنگ سازی صورت بگیرد بدون تردید این امر به اقتصاد پزشکان عمومی کمک خواهد کرد. جهانگیری افزود: بنابراین وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر و های علوم پزشکی باید در این ساختارها و رویکردها بازنگری کنند و طب عمومی باید مورد توجه قرار بگیرد. باید اعتماد سازی کنیم و بر توانمندی پزشکانمان بیفزاییم . پزشکان متخصصمان هم باید در حوزه تخصصی خود خدمات مناسبی ارائه بدهند یا در مقابل آن شرایط به نحوی پیش نرود که یک فوق تخصص در شبانه روز حتی وقت نداشته باشد که به رفاه خود برسد .
در کشورهای پیشرفته هم
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی همچنین با بیان این که این مشکل در تمام دنیا از جمله کشورهای پیشرو در حوزه سلامت وجود دارد افزود: چرا باید کشورهایی مثل کانادا و پزشک از خارج جذب کنند؟ چون آن ها نمی توانند در نقاط خاصی پزشکان را به مدت طولانی نگاه دارند . وی ادامه داد: دومین بحث هم این است که امکانات پزشکی در شهرستان ها کم است. اگرچه با اجرای طرح تحول سلامت این وضعیت در ای دیگر کمی بهتر شد و همین امر ماندگاری بیشتر پزشکان را به دنبال داشت اما نمی توان کمبود امکانات را نادیده گرفت زیرا وقتی امکانات وجود نداشته باشد فعالیت متخصصان هم با مشکل روبه رو می شود. به عنوان مثال یک متخصص قلب در یک شهرستان ؛ تا چند وقت می خواهد آنژیوگرافی نکند ، اکو نکند یا با امکانات کم کار کند در چنین شرایطی قطعا ماندگاری این متخصص در این منطقه کم خواهد شد . درباره دیگر رشته ها هم به همین شکل است و این متخصصان به امکانات نیاز دارند. بنابراین نیاز است که امکانات پزشکی هم رشد کند.همچنین لازم است تا روی ساختارها کار شود. معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که پزشکی ما در منطقه حرف اول را می زند و در دنیا توانایی رقابت با دیگر کشورها را دارد خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به گونه ای است که سرمایه گذاری برای تحصیل توسط خود جامعه پزشکی صورت می گیرد و پزشکان برای ب مهارت هزینه می کنند و دوره های مهارتی را در و اروپا می گذرانند و به ایران باز می گردند یا مراکز خصوصی در چند سال اخیر بیشترین تجهیزات را ید و وارد د. ولی بدون تردید برای آن که بتوانیم در این حوزه پیشرو باشیم باید مانند دیگر کشورهای دنیا ، تسهیلات خوبی را در اختیار جامعه پزشکی قرار دهیم. حتی اگر به پزشکی به عنوان یک صنعت نگاه کنیم بدون تردید سرمایه گذاری در این صنعت و رشته علمی برای کشور ما آورده های بسیاری خواهد داشت همان گونه که بانک جهانی اعلام کرده است سومین عرصه مطمئن سرمایه گذاری عرصه سلامت است و این سرمایه گذاری اگر داخل کشور انجام بگیرد هم اشتغال زایی خوبی خواهیم داشت ، هم سلامت مردم تضمین می شود و هم می توانیم در منطقه مرکز ارائه خدمات سلامت باشیم . بنابراین نیاز است که ت تسهیلاتی را برای رشد جامعه پزشکی و ماندگاری آن ها در ای کوچک تر ایجاد کند تا به جای این که مردم به مراکز استان ها بیایند بتوانند در مناطق خودشان ، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند و البته این خدمات باید مستمر باشد. وی درباره حضور پزشکان خارجی در کشور نیز گفت: تعداد پزشکان خارجی در کشور ما قابل توجه نیست و بیشتر شامل پزشکانی می شود که در ایران تشکیل خانواده داده و ماندگار شده اند . حضور این پزشکان به دلیل نیاز ما به خدمات آن ها نیست.وی گفت: اما تعداد زیادی از پزشکان ما به کشورهای دیگر از جمله و اروپا مهاجرت کرده اند که آمار دقیقی از تعداد آن ها در دست نیست این پزشکان ، دوره پزشکی عمومی را در ایران گذرانده اند و دارای شماره نظام پزشکی هم هستند و بعد مهاجرت کرده اند.معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی همچنین با اشاره به بالا بودن سرانه پزشکی در کشورهایی که سرآمد حوزه سلامت هستند گفت: سرانه بالا در کشوری مانند به این دلیل است که آن ها در این حوزه سرمایه گذاری بالایی دارند علاوه بر این، در این گونه کشورها رابطه مالی بیمار و پزشک خیلی مشخص نیست و بیمه ها خدمات پزشکی را پوشش می دهند و نکته سوم هم این است که تسهیلات خاصی به حوزه پزشکی ارائه می شود در حالی که در کشور ما درحوزه سلامت تسهیلات و معافیت های ویژه ای به بخش خصوصی داده نمی شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، واقعیت این است که موضوع سلامت در فرهنگ ما هنوز به جایگاه اصلی نرسیده، تا ما متوجه باشیم که هر قدر برای سلامتمان هزینه کنیم این به معنای سرمایه گذاری است .
پدیده زیرمیزی
از جهانگیری می پرسیم به هر صورت سرانه پزشک در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای پیشرو پایین است ، آیا این مسئله در موضوعاتی مانند دریافت زیرمیزی در کشور ما تاثیر نداشته است؟ وی در پاسخ با تاکید بر این که شاید بهتر است این گونه مطرح کنیم که پایین بودن سرانه پزشکان در کشور عاملی تاثیر گذار در بحث دسترسی است گفت: به عبارتی وقتی ما در رشته های فوق تخصصی و تخصصی کمبود داریم قطعا دسترسی به این پزشکان کم و خواهان برای دریافت خدمات بیشتر می شود. این امر باعث می شود تا دسترسی به خدمات پزشکان با نوبت های طولانی همراه باشد. البته در دنیا هم این گونه نیست که بیمار هر وقت اراده کند بتواند به پزشک فوق تخصص یا تخصصی دسترسی داشته باشد. در کانادا و انگلستان، یا دیگر کشورها به غیر از موارد اورژانسی، برای رسیدن به پزشک فوق تخصص یکی دو ماه باید در نوبت بود. این ها مبانی ساختاری را هم در کنارش دارد. به همین دلیل ما باید در ساختارهایمان تجدیدنظر کنیم.
پایین ترین رده سرانه پزشک
در عین حال به گفته یک کارشناس اقتصاد سلامت، آمار حاکی از آن است که تعداد پزشکان ایرانی نه تنها زیاد نیست بلکه حتی سرانه پزشکان ما نسبت به کشورهایی چون فلسطین، تاجی تان، یا دیگر کشورهای منطقه کم هم است. به گزارش مهر شرقی با بیان این که سرانه پزشک نسبت به جمعیت (هر پزشک به ازای هر هزار نفر) با شاخص های مختلف اندازه گیری می شود گفت: در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، این شاخص از سه به بالاست. به عبارتی تردیدی وجود ندارد که ما از نظر حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص با مشکل روبه رو هستیم.
پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و سال های زیادی از عمر خود را صرف درس خواندن و دیدن آموزش های عالی می کنند.پزشکان کجای دنیا بیشتر پول می گیرند؟تیتر 20 - در جهان معروف است که پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند و حتی این میزان زیاده از حد است اما اگر پای مقایسه های امریکایی با همکاران شان در کشورهای دیگر به میان بیاید، مشخص می شود اگرچه پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند اما کشورهای دیگری هم هستند که پزشکان شان بیشتر از آنها درآمد دارند.بی تردید امریکا در فهرست ۱۰ کشور برتر برای پزشک ّهاست اما رتبه نخست را ندارد.هلند؛ سرزمینی با پزشکان پردرآمدهلند، کشور شمال غربی اروپا سرزمین رویایی پزشکان برای کار است. در این کشور پزشکان دستمزد بالایی می گیرند، شرایط کاری خوبی دارند، ساعات کاری کمتری در مقایسه با سایر کشورها سر کار هستند و تعطیلات زیادی نیز در طول سال دارند. نظام سلامت هلند ازجمله بهترین ّها در سراسر جهان است و به این ترتیب هر خانواده هلندی یک پزشک برای خود دارد. در این کشور خبری از ساعت ّهای طولانی معطلی در مطب نیست. پس چندان شگفت آور نباید باشد که پزشکان سراسر جهان هلند را برای کار دوست داشته باشند. میانگین درآمدی پزشکان در این کشور سالانه برای پزشکان متخصص ۲۳۵هزار دلار و برای عمومی ها نزدیک به ۱۱۷هزار دلار است.استرالیا؛ سرزمینی با پزشکان بریتانیاییکشور پیشرفته و زیبای استرالیا در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این کشور پزشکان متخصص به طور میانگین حدود ۲۴۷هزار دلار و پزشکان عمومی نزدیک به ۹۱هزار دلار درآمد دارند. شمار زیادی از پزشکان بریتانیایی به استرالیا مهاجرت کرده اند که باعث شده شرایط بهتری در بیمارستان های این کشور به وجود آمده و سازوکارهای حمایتی بهتری پیشنهاد شود. در استرالیا سطح کارکنان بسیار بالاست و تمرکز و توجه زیادی به آموزش می شود. پزشکان در این کشور بخشی از ساعات کاری خود را صرف آموزش و یادگیری تکنیک های جدید می کنند.امریکا؛ سرزمینی با مشکل کمبود پزشکامریکایی ها از نظر میزان دستمزد پزشکان در حالی رتبه سوم را در اختیار دارند که از نظر خیلی ها باید در مقام نخست قرار می گرفتند. یک پزشک متخصص در بریتانیا سالی ۲۳۰هزار دلار درآمد دارد درحالی که پزشک عمومی نزدیک به ۱۶۱هزار دلار در سال دستمزد می گیرد.انتظار این است که امریکایی ها در ۱۵ سال آینده به دلایلی چون افزایش هزینه های تحصیل در رشته پزشکی و کمتر شدن نرخ بازپرداخت بیمه با معضل کمبود پزشک در کشورشان روبه رو شوند. همچنین پزشکان امریکایی نگران شکایت های ناشی از سوءاستفاده و افزایش غیرقابل انکار هزینه های بیمه هستند.بلژیک؛ سرزمینی با ساعات کاری زیاد برای پزشکانبلژیک در قلب اروپاست و میان ۱۰ کشور پردرآمد برای پزشکان در رده چهارم قرار دارد. پزشکان متخصص در این کشور به طور میانگین سالی ۱۸۸هزار دلار درآمد دارند اما عمومی ها در مقایسه با سایر کشورها درآمد کمتری به دست می آورند. در بلژیک میانگین درآمد پزشکان عمومی ۶۱هزار دلار است. بلژیک کشوری زیبا با معماری شهری قرون وسطی است اما پزشکان در این کشور مجبور هستند ساعت های زیادی کار کنند. پزشکان بلژیکی بیشترین ساعت کاری را در میان های اروپایی دارند و در هفته ۵۱ ساعت کار می کنند. در این کشور همچنین میزان مالیات بسیار بالاست که این مالیات بی تردید، پزشکان و درآمد آنها را هم نشانه می گیرد.کانادا؛ سرزمینی با پزشکان علاقه مند مهاجرت به امریکادرآمد پزشکان متخصص در کانادا به طورمیانگین ۱۶۱هزار دلار در سال است درحالی که پزشکان عمومی ۱۰۷هزار دلار در یک سال درآمدزایی می کنند. کانادا با یک معضل مهم یعنی مهاجرت تعداد زیادی از پزشکان به امریکا برای تحصیل مواجه است. پزشکان کانا تحصیل در امریکا را ترجیح می دهند چون در امریکا درآمد بیشتر است. اگر روند مهاجرت پزشکان کانا به امریکا با همین سرعت پیش برود کانادا با کمبود پزشک مواجه خواهد شد.بریتانیا؛ سرزمینی با حمایت های مالی عالی از دانشجویان پزشکیپزشکان بریتانیایی اگرچه اغلب دوست دارند به استرالیا مهاجرت کنند اما درآمدشان ارزش گفتن دارد. در بریتانیا پزشکان ساعت های زیادی را کار می کنند و کمبود نیرو در بیمارستان های این کشور به یک مشکل تبدیل شده است. پزشکان متخصص در این کشور می توانند انتظار ۱۵۰هزار دلار حقوق سالانه را داشته باشند و پزشکان عمومی نیز سالی ۱۱۸هزار دلار درآمد دارند. بریتانیا ازجمله کشورهایی است که به میزان بالایی از دانشجویان پزشکی خود حمایت مالی می کند.فرانسه؛ سرزمینی ایده آل برای پزشکانفرانسه با داشتن شهر زیبایی چون پاریس و خوراکی های خوشمزه ای مثل کراوسان و انواع پنیر هر ی را علاقه مند به خودش می کند اما گذشته از ای زیبا و خوراکی های خوشمزه، مردم فرانسه پول خوبی به پزشکان می دهند. در فرانسه متخصصان به طور متوسط ۱۴۹هزار دلار و پزشکان عمومی ۹۲هزار دلار در سال درآمد دارند. فرانسوی ها از جمله مردمانی در جهان هستند که زبان خود را بسیار دوست دارند و خواهان لذت بردن از شگفتی های زندگی هستند. فرانسه همچنین می تواند جایی ایده آل برای پزشکان باشد.ایرلند؛ سرزمینی با پزشکانی با حق مشاوره عالیایرلندی ها اگرچه رتبه هشتم را در این فهرست دارند اما درآمد پزشکان در این کشور خوب است. پزشکان متخصص در سال ۱۴۳هزار دلار و پزشکان عمومی نیز ۹۰هزار دلار در هر سال درآمد دارند. بسیاری از متخصصان در ایرلند هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی کار می کنند. بسته به نوع تخصص آنها برای مشاوره ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ای ۲۰۰ دلار یا بیشتر پول دریافت می کنند. بنابراین اگر شما یک انگلیسی زبان باشید، ایرلند می تواند یک مقصد ایده آل برایتان باشد.سوئیس؛ سرزمینی با پزشکانی بی طرفسوئیس آن قدر در همه چیز بی طرف است که در فهرست های زیادی در صدر قرار می گیرد. حال و روز پزشکان در این سرزمین نیز بسیار خوب است. در این کشور پزشکان متخصص سالی ۱۳۰هزار دلار و پزشکان عمومی نیز سالی ۱۱۶هزار دلار درآمد دارند. سوئیسی ها سرزمینی بسیار زیبا دارند و علاوه بر داشتن پزشکان خوب، ساعت ها و شکلات های خوبی هم تولید می کنند!دانمارک؛ سرزمینی با پزشکان عمومی پردرآمدتر از متخصصاندانمارک تنها کشور اسک ناوی است که در فهرست برترین کشورها از نظر درآمد پزشکان قرار گرفته اما یک نکته عجیب درباره پزشکان دارد. در این کشور پزشکان عمومی بیشتر از متخصصان درآمد دارند. پزشکان متخصص در دانمارک سالانه به طور میانگین ۹۱هزار دلار درآمد دارند حال آنکه درآمد پزشکان عمومی ۱۰۹ هزار دلار در سال است.اگرچه پزشکان این کشور بسیار به مجارستان مهاجرت می کنند اما باز هم این اتفاق چیز عجیبی است که در هر کشوری رخ نمی دهد./صمت
گروه اجتماعی ـ نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستان، امروز، 23 اسفندماه در م آباد برگزار شد.به گزارش ایکنا از لرستان، نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی استان لرستان، امروز چهارشنبه، 23 اسفندماه با حضور سیدرضا طباطبایی، مؤسس مرکز درمان ناباروری جهاد ی قم، سیدعلی نادر دهقانی، رئیس جهاد ی لرستان و بیگی، جنین شناس مرکز ناباروری جهاد ی لرستان در م آباد برگزار شد.گزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستانگزارش تصویری نشست هم شی پزشکان با هدف راه اندازی مرکز ناباروری جهاد ی لرستان
چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داد که هند ایران را تهدید کرده است که در صورت عدم واگذاری توسعه یک میدان گازی به یک شرکت هندی واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داداقتصاد گردان - این خبرگزاری در گزارش خود نوشته بود «وزارت نفت هند که از موضع تازه ایران پس از لغو تحریم ها نا سند است اخیرا از پالایشگاه های تی این کشور خواسته است تا از واردات نفت از ایران بکاهند.» این در حالی است که هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین به شمار می رود و در سال های تحریم ایران یکی از اصلی ترین یداران نفت ایران به شمار می رفت و منابع مالی ایران نیز در این سال ها در حساب های بانکی این کشور و چین ذخیره شد و بعد از برداشته شدن تحریم در قسط های مختلف در اختیار ایران قرار گرفت. در عین حال این کشور در سال های گذشته توانست با همه تاخیرهای قبلی اش چندین پروژه نفتی و عمرانی در ایران را به واسطه خوش خدمتی های دوران تحریم ها از آن خود کند که از جمله آنها می توان به طرح توسعه میدان فرزادb اشاره کرد که هم اکنون به عنوان یکی از اهرم های فشاراین کشور در مقابل ایران از آن نام برده شده است.هم اکنون پالایشگاه های تی هند روزانه حدود هزار بشکه واردات نفت از ایران دارند و در صورت عدم تمک
شاید برای شما سوال باشد که در چه کشورهایی پزشکان بالاترین درآمد را دارند. با کجارو باشید و ۱۰ مورد از بهترین کشورها برای پزشکان را بشناسید.مقاله مرتبط:پزشکان درآمد فوق العاده خوبی دارند که البته در برابر وقت و هزینه ای که صرف تحصیل می کنند به نظر منصفانه می آید. اغلب تصور می شود پزشکانی که در ایران مشغول به کار هستند دریافتی بسیار بالایی دارند، اما بیایید مقایسه ای داشته باشیم بین کشورهایی که بالاترین پرداختی را برای پزشکان قائل می شوند. در اینجا ۱۰ مورد از این کشورها را معرفی کرده ایم.۱۰. دانمارکدانمارک، تنها کشور حوزه اسک ناوی است که در لیست ما جا گرفته و در این زمینه تا حدودی عجیب و غریب عمل کرده است. در واقع، در دانمارک پرداختی پزشکان عمومی بیش از متخصصان است. درآمد یک متخصص در دانمارک حدود ۹۱,۰۰۰ دلار و یک پزشک عمومی به طور متوسط ۱۰۹,۰۰۰ دلار در سال است. البته که متخصصان با این میزان درآمد سختی نمی کشند اما به هر حال این مسئله کمی عجیب و غریب است.درآمد پزشکان۹. سوئیسسوئیس، این کشور بی طرف اغلب راه خود را درون لیست بهترین مکان ها برای زندگی پیدا می کند. و این عنوان تنها به خاطر کیفیت بالای زندگی و پرداختی خوب مشاغل نیست. پرداختی که برای پزشکان متخصص ۱۳۰,۰۰۰ دلار و برای پزشکان عمومی ۱۱۶,۰۰۰ دلار است. سوئیس کشوری شگفت انگیز و زیبا احاطه شده با ارتفاعات کوهستانی دیدنی و مرکز شکلات های واقعا خوب و ساعت های بی نظیر است.درامد پزشکان۸. ایرلندبله، جزیره زمرد در جایگاه شماره هشت لیست ما قرار گرفته، با درآمد بسیار عالی متخصصان حدود ۱۴۳,۰۰۰ دلار و پزشکان عمومی ۹۰,۰۰۰ دلار در سال. اگر چه این پرداختی از برخی کشورهای دیگر این فهرست کمتر نیست، بیشتر متخصصان در ایرلند هم در خدمت ت اند و هم به صورت خصوصی فعالیت می کنند. بسته به تخصص ممکن است برای یک ویزیت ۱۰ یا ۲۰ دقیقه ای حدود ۲۰۰ دلار یا بیشتر از بیمار دریافت کنند. بنابراین، مقدار درآمدی که متخصصان ب می کنند معمولا به طور قابل توجهی بالاتر از ۱۴۳,۰۰۰ دلار است. پس، اگر یک پزشک انگلیسی زبان هستید، مادامی که سختی آب و هوا برایتان مهم نباشد ایرلند می تواند محل مناسبی باشد برای پول پارو .درامد پزشکان۷. فرانسههمه فرانسه، پاریس، شیرینی های رولتی، پنیر و نوشیدنی های لذیذ فرانسوی را دوست دارند. اما، علاوه بر غذاهای دوست داشتنی و ای زیبا، درآمد پزشکان نیز در این کشور بالا است و عملا در هر خیابان یک داروخانه وجود دارد. متخصصان متوسط ۱۴۹,۰۰۰ دلار و gp (پزشکان عمومی)، ۹۲,۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند. بنابراین، اگر فرانسه را بی عیب و نقص می دانید، عاشق زبان فرانسوی هستید و می خواهید از چیزهای بهتری در زندگی لذت ببرید، فرانسه می تواند محل مناسبی برای کار، تحصیل و مهاجرت به عنوان یک باشد.درامد پزشکان۶. انگلستانپزشکان انگلستان، اگر چه اغلب برای کار سر از استرالیا در می آورند، در انگلستان از درآمد خوبی برخوردار هستند. متاسفانه در انگلستان، پزشکان زیاد کار می کنند و در بیمارستان ها کمبود پزشک به چشم می آید. یک متخصص دستمزد سالانه ۱۵۰,۰۰۰ دلار و پزشک عمومی ۱۱۸,۰۰۰ دلار دارد. انگلستان یکی از کشورهای این لیست است که بیشترین میزان حمایت مالی را به دانشجویان پزشکی ارائه می دهد.درامد پزشکان۵. کاناداکشور کانادا با درآمد متوسط سالانه برای متخصصان ۱۶۱,۰۰۰ دلار و ۱۰۷,۰۰۰ دلار برای پزشکان عمومی در جایگاه پنجم این لیست جا گرفته است. کانادا با معزل مهاجرت پزشکان خود به به علت دستمزدهای بالاتر و کمبود روبه رو است. این به این معنی است که در کانادا نسبت به کشورهای دیگر، بسیاری از پزشکان با تعداد بالای مراجعین و بیماران با آشفتگی و انتظارهای طولانی مواجه هستند. درامد پزشکان۴. بلژیکقلب اتحادیه اروپا، بلژیک، رتبه چهارم لیست ما را به خود اختصاص داده است. درآمد متوسط یک پزشک متخصص در سال ۱۸۸,۰۰۰ دلار و درآمد یک پزشک عمومی مبلغ نه چندان قابل توجه ۶۱,۰۰۰ دلار است. اگرچه کشوری زیبا با ا و شهرستان های به سبک قرون وسطایی است، در بلژیک همه چیز آن طور که به نظر می رسد گل و بلبل نیست. پزشکان بلژیک با متوسط ۵۱ ساعت کار در هفته، طولانی ترین ساعت کار پزشکان در کشورهای اروپایی را دارند. مالیات نیز در بلژیک بسیار بالا hست. بنابراین شاید قبل از اینکه سوار هواپیما شوید و مستقیم در بلژیک پیاده شوید، ذره ای تجدید نظر کنید و گزینه های بهتر را در نظر بگیرید.درامد پزشکان۳.
شماره سه این لیست است. برای بسیاری که فکر می کنند بهترین و اولین مقصد برای پزشکان است شاید تعجب آور باشد. یک متخصص می تواند انتظار درآمد ۲۳۰,۰۰۰ دلار در سال و یک پزشک عمومی تقریبا ۱۶۱,۰۰۰ دلار را داشته باشد. این کشور در ۱۵ سال آینده به دلیل هزینه بالای کار و بیمه با کمبود قابل توجه پزشک روبه رو خواهد شد. همچنین، پزشکان در اینجا نگران شکایات مربوط به قصور پزشکی و هزینه های سرسام آور بیمه آن هستند.درآمد پزشکان۲. استرالیاکشوری که از نظر درآمد پزشکان در بالای لیست ما قرار دارد استرالیا است. متخصصان درآمد سالانه ۲۴۷,۰۰۰ دلار و پزشکان عمومی ۹۱,۰۰۰ دلار دارند. بسیاری از پزشکان بریتانیا با توجه به شرایط کاری بهتر در بیمارستان ها و ارائه سیستم حمایتی بهتر به این کشور می آیند. سطح نیروی انسانی استرالیا بالاتر از بسیاری از کشورها است و تمرکز بالایی بر آموزش و پرورش است. پزشکان بخشی از ساعات کار خود را صرفا به یادگیری تکنیک های جدید و آموزش دیگران اختصاص می دهند.درآمد پزشکان۱. هلندهلند سرزمین رویاهای پزشکان است. حقوق بالا، شرایط کاری عالی، ساعت کار کوتاه تر و تعطیلات بیشتر از مزایای کار در هلند برای پزشکان است. نظام بهداشت و درمان شگفت انگیز هلند برای هر فرد یک پزشک خانواده اخصاص داده است و خبری از انتظار طولانی پشت در مطب ها وجود ندارد. تعجبی ندارد که پزشکان از کار در هلند رضایت بیشتری دارند. در خصوص درآمد نیز، متوسط درآمد سالانه برای متخصصان ۲۵۳,۰۰۰ دلار و پزشکان عمومی تقریبا ۱۱۷,۰۰۰ دلار است.درآمد پزشکان
به گفته رئیس سابق سازمان نظام پزشکی کشور در سال های اخیر ۱۱ هزار فارغ حصیل پزشکی هنوز برای دریافت شماره نظام پزشکی به این سازمان مراجعه نکرده اند. این خلاصه وضعیت پزشکانی در ایران است که مفقود شده اند، فارغ حصیلانی که از سرنوشتشان اطلاعاتی در دست نیست و پس از رقابت نفسگیر در و پشت سر گذاشتن سال های پر مرارت اکنون به گمشدگان تاریخ پزشکی پیوسته اند. ۵۵آنلاین :پزشکی است دیگر، شغلی شیک که از درون پزشکان را می سوزاند و از بیرون مردم را؛ خیلی ها تصورشان است که پول از سر و قدشان بالا می رود، اما وقتی به بطن زندگی شان می روی تازه می فهمی که از کبکبه و دبدبه شغلشان خبری نیست. حتی شرایط برای برخی از آنها به حدی بحرانی است که عطای این شغل را به لقایش می بخشند، چرا که پزشکان در ساختاری بیمارگونه گیر افتاده اند که تنها راه نجاتشان را وج از این شغل می دانند. سال گذشته رئیس سابق کل سازمان نظام پزشکی کشور آمار وج پزشکان از کشور را نگران کننده و رو به فزونی توصیف کرد. گرچه این هشدار اعلام شده، اما وضعیت آن چنان که باید و شاید بهبود نیافته است. علیرضا زالی عنوان کرد که سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود یک گواهی عدم سوء پیشینه برای وج از کشور صادر می کند. او با بیان اینکه صدور این گواهینامه به معنای این است که فرد متقاضی، برای مدت طولانی از کشور خارج خواهد شد، اظهار کرد: تا قبل از سال 92، سازمان نظام پزشکی به طور میانگین، هفته ای یک گواهی صادر می کرد، ولی در سال 94 تعداد هزار و 980 گواهی صادر کردیم که این آمار بسیار نگران کننده ای است. زالی معتقد است: عمده متقاضیان دریافت این گواهی، پزشکان نسل جوان کشور هستند. رفتار با جامعه پزشکی طی سال های اخیر رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه پزشکی است. به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: می توان این موضوع را معادل مهاجرت یا فرصت مطالعاتی تلقی کرد، ولی وظیفه ما این است زنگ های خطر را به صدا درآوریم. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا برخی پزشکان پس از سال ها تحصیل در رشته پزشکی به فکر طبابت در ایران نیستند؟ سوالی که با یک حساب سرانگشتی پاسخ آن کاملا نمایان است. با وجود این، مهاجرت نخبگان پزشکی صدمات زیادی را به پیکره سلامت جامعه وارد می کند و اگر شرایط برای فعالیت آنها بهبود نیابد بی شک به تعداد مهاجرت پزشکان افزوده خواهد شد و این در حالی است که دود این مساله تنها به چشم بیمارانی می رود که از نعمت حضور پزشکان حاذق در ایران محروم می شوند. بنابراین باید برای رفع این پدیده چاره شی کرد، چرا که اگر شرایط مهیا باشد قطعا پزشکان وطن خود را به کشورهای دیگر ترجیح نخواهند داد. از این رو باید نور امید بر دل جامعه پزشکی بتابد تا آنها با انگیزه، ادامه مسیر خود را بپیمایند، ولی افسوس که بسترها محقق نیست و تنها ت با صرف هزینه تعلیم و پرورش پزشکان متضرر می شود.ضرورت توجه به جامعه پزشکیبر اساس آمارهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، هزینه دوره شش تا هفت ساله آموزش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به ازای هر سال ۱۵ میلیون تومان بوده و هزینه ای که دوره آموزشی چهار ساله متخصصان بر دوش ت می گذارد سالانه ۲۳ میلیون تومان اعلام شده است. با در نظر گرفتن و اعمال شاخص تورم از سال ۹۲ تا ۹۵ هزینه آموزش سال گذشته دوره های عمومی حدود ۲۱ میلیون تومان در سال و هزینه دوره تخصصی نزدیک به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر سال بوده است. بنابراین آنچه در این میان مشهود است بار مالی آموزش پزشکان است، در حالی که اگر زیرساخت ها فراهم باشد و پزشکان بتوانند به راحتی از پس مخارج خود بربیایند دیگر نه از مهاجرت خبری است و نه از تغییر شغل. از سوی دیگر، درآمد پزشکان متخصص و پزشکان عمومی در ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا نیست. در ارتباط با این مساله علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز معتقد است که درآمد چند پزشک متخصص را نباید به همه جامعه پزشکی تعمیم داد. این در حالی است که برخی پزشکان مجبورند که برای تامین مایحتاج زندگی خود به شغل دیگری نیز روی بیاروند و این شرایط عمق ماجرا را می رساند، چرا که شغل پزشکی در زمره شغل های رده بالا قرار دارد و افراد با هوش و استعداد نیز به آن پیوسته اند. بنابراین بحق شایسته است که ماحصل سال ها تحصیل و تحقیق پزشکان ایرانی ارج نهاده شود تا آنها مجبور نشوند که از رس خطیر خود فاصله بگیرند.15 هزار پزشکی که طبابت نمی کنندچندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد که 15 هزار نفر از پزشکان کشور دیگر طبابت نمی کنند که این امر می تواند به دلیل مهاجرت یا عدم فعالیت در این حرفه باشد. ایرج حریرچی ادامه داد: در کنکور علوم تجربی امسال شاهد بودیم ۵۱۸ هزار نفر شرکت د و ظرفیت های تی ما در این حوزه ۱۵۴ هزار نفر است، یعنی علاقه به رشته های زیر گروه پزشکی بالاست؛ چون در کنکور ریاضی و انسانی تعداد شرکت کننده ها کمتر از ظرفیت حتی های تی ما بود. او افزود: دانش آموزان با توجه به نگرش و نگاهی که طی سالیان بلند ایجاد شده است، بدون توجه به علاقه خود وارد رشته های گروه پزشکی می شوند و بعد از ورود ممکن است نتوانند در این شغل ها کار خود را ادامه دهند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: طرح تربیت پرستار بیمارستانی با مشارکت نمایندگان مجلس، سازمان نظام پرستاری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت به تفاهم رسیده است. حریرچی افزود: در تربیت پرستار بیمارستانی رقابت از طریق کنکور است و پذیرفته شدگان با معیارهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش خواهند دید و واحدهای ارائه شده مشابه است و به همان صورت هم ارزشی می شود.ثروت بر باد رفته تحصیل برخی پزشکان در ایران«ما متوجه شده ایم که پنج هزار نفر از پزشکان دنبال پروانه های پزشکی خود نمی آیند و از گردونه درمان خارج شده اند، یعنی این افراد احتمالا احتیاجی به پروانه پزشکی خودشان ندارند، آن چنان که عده ای از آنها به خارج از کشور رفته و عده ای دیگر نیز گرفتار کارهای اداری هستند، حتی برخی پزشکان نیز در این میان فوت شده اند.» این گفته های رئیس انجمن متخصصان داخلی در گفت و گو با «آرمان» است. ایرج خسرونیا جمله های آغازینش را این گونه تکمیل می کند: تعدادی از پزشکان ما مطب می زنند و متحمل هزینه هایی از جمله اجاره مطب، حقوق پرسنل، مالیات و... می شوند، به گونه ای که میزان درآمدشان کمتر از مخارجشان است. از این رو یکی دو سال شرایط موجود را تحمل می کنند و وقتی می بینند که وضعیتشان بهتر نمی شود دنبال کار دیگری می روند. به گفته او پزشکان هم مانند سایر صنوف در کشور می خواهند که زندگی کنند و امرار معاش داشته باشند. بنابراین وقتی می بینند که مطب زدن یا حتی کار در ادارات تی ممکن است که مخارج زندگی شان را تامین نکند، مهاجرت می کنند. خسرونیا به کمبود پزشکان در اقصی نقاط ایران اشاره می کند و می گوید: وقتی حقوق پزشکان به موقع پرداخت نمی شود و سازمان های بیمه گر پولی را که باید به پزشکان پرداخت کنند، نمی پردازند برخی از پزشکان برای تامین مخارج زندگی خود مهاجرت می کنند. او خاطرنشان می کند: از این رو ثروت هایی که ایران برای تحصیل پزشکان ج کرده به راحتی در اختیار کشورهای دیگر مانند ، اروپا، کانادا و... قرار می گیرد. رئیس انجمن متخصصان داخلی درباره ساماندهی امور پزشکان در ت دوازدهم اضافه می کند: حدود یک سال است که برخی پزشکان از سازمان های بیمه گر هزینه های خود را دریافت نکرده اند. در شهرستان ها این امر بدتر است. بنابراین یکی از مسائلی که ت دوازدهم به ویژه وزارت بهداشت و درمان باید به آن توجه کند پرداخت به موقع بدهی ها به بیمارستان های تی و خصوصی است. خسرونیا تاکید می کند: اگر هزینه های پزشکان و بیمارستان ها پرداخت نشود، یکی یکی پزشکان از گردونه درمان خارج می شوند، حتی بیمارستان های خصوصی که ممکن است سرمایه شان صدها میلیون تومان باشد، وقتی دو میلیارد تومان از شرکت بیمه طلب دارند توان پرداخت بدهی خود را ندارند و صرفا باید بسته شوند. او توضیح می دهد: اولین مساله ای که باید به آن توجه کرد بودجه سازمان های بیمه گر است که باید در اختیارشان گذاشته شود. خسرونیا اضافه می کند: از سوی دیگر، بیشتر پزشکان در تهران و مراکز استان ها جمع شده اند که باید به شهرستان ها بروند. البته این در حالی است که باید شرایط زندگی برای آنها و خانواده شان مهیا شود که بتوانند در محل خدمت باقی بمانند. نکته پایانی رئیس انجمن متخصصان داخلی خطاب به سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و درمان و ت است: باید با برنامه ریزی دقیق از مهاجرت پزشکان جلوگیری کنند؛ آن هم نه به صورت قانونی، بلکه رغبت مهاجرت را در پزشکان کاهش داده تا آنها به هموطنان خود خدمت کنند. منبع : آرمان
پزشکی است دیگر، شغلی شیک که از درون پزشکان را می سوزاند و از بیرون مردم را؛ خیلی ها تصورشان است که پول از سر و قدشان بالا می رود، اما وقتی به بطن زندگی شان می روی تازه می فهمی که از کبکبه و دبدبه شغلشان خبری نیست. حتی شرایط برای برخی از آنها به حدی بحرانی است که عطای این شغل را به لقایش می بخشند، چرا که پزشکان در ساختاری بیمارگونه گیر افتاده اند که تنها راه نجاتشان را وج از این شغل می دانند.سال گذشته رئیس سابق کل سازمان نظام پزشکی کشور آمار وج پزشکان از کشور را نگران کننده و رو به فزونی توصیف کرد. گرچه این هشدار اعلام شده، اما وضعیت آن چنان که باید و شاید بهبود نیافته است. علیرضا زالی عنوان کرد که سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود یک گواهی عدم سوء پیشینه برای وج از کشور صادر می کند. او با بیان اینکه صدور این گواهینامه به معنای این است که فرد متقاضی، برای مدت طولانی از کشور خارج خواهد شد، اظهار کرد: تا قبل از سال 92، سازمان نظام پزشکی به طور میانگین، هفته ای یک گواهی صادر می کرد، ولی در سال 94 تعداد هزار و 980 گواهی صادر کردیم که این آمار بسیار نگران کننده ای است. زالی معتقد است: عمده متقاضیان دریافت این گواهی، پزشکان نسل جوان کشور هستند. رفتار با جامعه پزشکی طی سال های اخیر رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه پزشکی است. به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: می توان این موضوع را معادل مهاجرت یا فرصت مطالعاتی تلقی کرد، ولی وظیفه ما این است زنگ های خطر را به صدا درآوریم. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا برخی پزشکان پس از سال ها تحصیل در رشته پزشکی به فکر طبابت در ایران نیستند؟ سوالی که با یک حساب سرانگشتی پاسخ آن کاملا نمایان است. با وجود این، مهاجرت نخبگان پزشکی صدمات زیادی را به پیکره سلامت جامعه وارد می کند و اگر شرایط برای فعالیت آنها بهبود نیابد بی شک به تعداد مهاجرت پزشکان افزوده خواهد شد و این در حالی است که دود این مساله تنها به چشم بیمارانی می رود که از نعمت حضور پزشکان حاذق در ایران محروم می شوند. بنابراین باید برای رفع این پدیده چاره شی کرد، چرا که اگر شرایط مهیا باشد قطعا پزشکان وطن خود را به کشورهای دیگر ترجیح نخواهند داد. از این رو باید نور امید بر دل جامعه پزشکی بتابد تا آنها با انگیزه، ادامه مسیر خود را بپیمایند، ولی افسوس که بسترها محقق نیست و تنها ت با صرف هزینه تعلیم و پرورش پزشکان متضرر می شود.ضرورت توجه به جامعه پزشکیبر اساس آمارهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، هزینه دوره شش تا هفت ساله آموزش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به ازای هر سال ۱۵ میلیون تومان بوده و هزینه ای که دوره آموزشی چهار ساله متخصصان بر دوش ت می گذارد سالانه ۲۳ میلیون تومان اعلام شده است. با در نظر گرفتن و اعمال شاخص تورم از سال ۹۲ تا ۹۵ هزینه آموزش سال گذشته دوره های عمومی حدود ۲۱ میلیون تومان در سال و هزینه دوره تخصصی نزدیک به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر سال بوده است. بنابراین آنچه در این میان مشهود است بار مالی آموزش پزشکان است، در حالی که اگر زیرساخت ها فراهم باشد و پزشکان بتوانند به راحتی از پس مخارج خود بربیایند دیگر نه از مهاجرت خبری است و نه از تغییر شغل. از سوی دیگر، درآمد پزشکان متخصص و پزشکان عمومی در ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا نیست. در ارتباط با این مساله علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز معتقد است که درآمد چند پزشک متخصص را نباید به همه جامعه پزشکی تعمیم داد. این در حالی است که برخی پزشکان مجبورند که برای تامین مایحتاج زندگی خود به شغل دیگری نیز روی بیاروند و این شرایط عمق ماجرا را می رساند، چرا که شغل پزشکی در زمره شغل های رده بالا قرار دارد و افراد با هوش و استعداد نیز به آن پیوسته اند. بنابراین بحق شایسته است که ماحصل سال ها تحصیل و تحقیق پزشکان ایرانی ارج نهاده شود تا آنها مجبور نشوند که از رس خطیر خود فاصله بگیرند.15 هزار پزشکی که طبابت نمی کنندچندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد که 15 هزار نفر از پزشکان کشور دیگر طبابت نمی کنند که این امر می تواند به دلیل مهاجرت یا عدم فعالیت در این حرفه باشد. ایرج حریرچی ادامه داد: در کنکور علوم تجربی امسال شاهد بودیم ۵۱۸ هزار نفر شرکت د و ظرفیت های تی ما در این حوزه ۱۵۴ هزار نفر است، یعنی علاقه به رشته های زیر گروه پزشکی بالاست؛ چون در کنکور ریاضی و انسانی تعداد شرکت کننده ها کمتر از ظرفیت حتی های تی ما بود. او افزود: دانش آموزان با توجه به نگرش و نگاهی که طی سالیان بلند ایجاد شده است، بدون توجه به علاقه خود وارد رشته های گروه پزشکی می شوند و بعد از ورود ممکن است نتوانند در این شغل ها کار خود را ادامه دهند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: طرح تربیت پرستار بیمارستانی با مشارکت نمایندگان مجلس، سازمان نظام پرستاری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت به تفاهم رسیده است. حریرچی افزود: در تربیت پرستار بیمارستانی رقابت از طریق کنکور است و پذیرفته شدگان با معیارهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش خواهند دید و واحدهای ارائه شده مشابه است و به همان صورت هم ارزشی می شود.ثروت بر باد رفته تحصیل برخی پزشکان در ایران«ما متوجه شده ایم که پنج هزار نفر از پزشکان دنبال پروانه های پزشکی خود نمی آیند و از گردونه درمان خارج شده اند، یعنی این افراد احتمالا احتیاجی به پروانه پزشکی خودشان ندارند، آن چنان که عده ای از آنها به خارج از کشور رفته و عده ای دیگر نیز گرفتار کارهای اداری هستند، حتی برخی پزشکان نیز در این میان فوت شده اند.» این گفته های رئیس انجمن متخصصان داخلی در گفت و گو با «آرمان» است. ایرج خسرونیا جمله های آغازینش را این گونه تکمیل می کند: تعدادی از پزشکان ما مطب می زنند و متحمل هزینه هایی از جمله اجاره مطب، حقوق پرسنل، مالیات و... می شوند، به گونه ای که میزان درآمدشان کمتر از مخارجشان است. از این رو یکی دو سال شرایط موجود را تحمل می کنند و وقتی می بینند که وضعیتشان بهتر نمی شود دنبال کار دیگری می روند. به گفته او پزشکان هم مانند سایر صنوف در کشور می خواهند که زندگی کنند و امرار معاش داشته باشند. بنابراین وقتی می بینند که مطب زدن یا حتی کار در ادارات تی ممکن است که مخارج زندگی شان را تامین نکند، مهاجرت می کنند. خسرونیا به کمبود پزشکان در اقصی نقاط ایران اشاره می کند و می گوید: وقتی حقوق پزشکان به موقع پرداخت نمی شود و سازمان های بیمه گر پولی را که باید به پزشکان پرداخت کنند، نمی پردازند برخی از پزشکان برای تامین مخارج زندگی خود مهاجرت می کنند. او خاطرنشان می کند: از این رو ثروت هایی که ایران برای تحصیل پزشکان ج کرده به راحتی در اختیار کشورهای دیگر مانند ، اروپا، کانادا و... قرار می گیرد. رئیس انجمن متخصصان داخلی درباره ساماندهی امور پزشکان در ت دوازدهم اضافه می کند: حدود یک سال است که برخی پزشکان از سازمان های بیمه گر هزینه های خود را دریافت نکرده اند. در شهرستان ها این امر بدتر است. بنابراین یکی از مسائلی که ت دوازدهم به ویژه وزارت بهداشت و درمان باید به آن توجه کند پرداخت به موقع بدهی ها به بیمارستان های تی و خصوصی است. خسرونیا تاکید می کند: اگر هزینه های پزشکان و بیمارستان ها پرداخت نشود، یکی یکی پزشکان از گردونه درمان خارج می شوند، حتی بیمارستان های خصوصی که ممکن است سرمایه شان صدها میلیون تومان باشد، وقتی دو میلیارد تومان از شرکت بیمه طلب دارند توان پرداخت بدهی خود را ندارند و صرفا باید بسته شوند. او توضیح می دهد: اولین مساله ای که باید به آن توجه کرد بودجه سازمان های بیمه گر است که باید در اختیارشان گذاشته شود. خسرونیا اضافه می کند: از سوی دیگر، بیشتر پزشکان در تهران و مراکز استان ها جمع شده اند که باید به شهرستان ها بروند. البته این در حالی است که باید شرایط زندگی برای آنها و خانواده شان مهیا شود که بتوانند در محل خدمت باقی بمانند. نکته پایانی رئیس انجمن متخصصان داخلی خطاب به سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و درمان و ت است: باید با برنامه ریزی دقیق از مهاجرت پزشکان جلوگیری کنند؛ آن هم نه به صورت قانونی، بلکه رغبت مهاجرت را در پزشکان کاهش داده تا آنها به هموطنان خود خدمت کنند.۴۷۲۳۵
رو مه اعتماد: درآمد پزشکان جزو مباحث روز در همه کشورها و از جمله در کشور ما است که می تواند بر کیفیت و کمیت ارایه خدمات سلامت اثرگذار باشد. در این مقاله با رجوع به جدیدترین اطلاعات موجود به این موضوع خواهیم پرداخت و درخصوص درآمد پزشکان در جهان، امریکا و میزان رشد آن در ٧ سال اخیر در مطالعات غربی و همچنین مقایسه کیفی آن با اطلاعات احتمالی (ت ) از درآمد پزشکان در ایران بحث خواهیم کرد.هر ساله جداولی از درآمدهای پزشکی در کشورهای مختلف و همچنین پر درآمد جهان برای تخصص های پزشکی انتشار می یابد که عمدتا مبتنی بر اطلاعات موثق از دیتای موجود توسط بیمه ها و اداره مالیات بر درآمد آنهاست که به لحاظ صحت قابل اتکاست، هرچند ما در ایران به چنین اطلاعات دقیقی به راحتی دسترسی نداریم یا اصولا اطلاعات دقیقی موجود نیست و طبیعتا مجبور به گمانه زنی های مقرون به واقعیت خواهیم بود. رو مه دیلی راندز daily rounds در آگوست سال ٢٠١٢ لیستی از میانگین درآمد متخصصین و پزشکان عمومی را که حاصل یک تحقیق میدانی بود به شرح زیر انتشار داد که البته ما در اینجا دو ستون مربوط به قیمت نسبی یک آپارتمان ١٠٠ متری در نقطه ای خوب از پایتخت هر کشور به همراه قیمت یک دستگاه اتوموبیل نسبتا لو که شاید مورد تقاضای پزشکان باشد را به این ج اضافه کرده ایم تا بتوان توان مالی پزشکان در کشورهای مختلف را قیاس نسبی کرد.از طرفی، سایت آماری practicelink که به مسائل پزشکان می پردازد در آمار سال ٢٠٠٩ خود متوسط درآمد پزشکان متخصص و عمومی را در جهان ٨٣ هزار و ٨٠ هزار (بدون احتساب امریکا) به ترتیب اعلام کرد که چندان دور از ذهن و به دور از سایر آمار جهانی نیست. در این بین رو مه امریکایی تایم هِلث (سلامت) time health نیز به نتایج تحقیقاتی در مورد درآمد پزشکان و وضعیت اقتصادی آنان و حتی برداشت ذهنی آنان از ثروتمندی خودشان که به سفارش medscape تهیه شده بود پرداخت که از مطالب آن در این مرور پژوهشی استفاده شده است. باید توجه داشت که medscape از اطلاعات خوب و قابل اتکایی در مورد آمار مربوط به جامعه پزشکی امریکا برخوردار است. نتایج این تحقیق که روی بیش از ٢٤ هزار پزشک از ٢٥ تخصص مختلف صورت گرفت بود، نشان داد که درآمد پزشکان بین ١٥٦ هزار دلار برای یک متخصص اطفال یا پزشک خانواده و تا نزدیک به ٣١٥ هزار دلار برای یک متخصص رادیولوژی یا ارتوپدی و ٣١٤ هزار دلار برای یک متخصص قلب و ٣٠٩ هزار دلار برای یک متخصص بیهوشی در نوسان بوده و تقریبا نسبت به سال پیش تر خود نیز تغییر محسوسی نداشته است.در این بررسی کمترین درآمد متعلق به پزشکان خانواده با ١٥٦ هزار یا متخصصین اطفال با ١٥٨ هزار دلار بود و به دنبال آن متخصصین داخلی با ١٦٥ هزار و روانپزشکان با ١٧٠ هزار دلار قرار داشتند. البته درآمدهای این تخصص ها در سال های ماضی بیشتر از این بوده است و مثلا در سال ٢٠١٠ رادیولوژیست ها با ٤١٠ هزار دلار عایدی سالانه وضع بهتری می داشتند. در مجموع اطلاعات واصله از کشور ایالات متحده امریکا در سال های اخیر نشان می دهد که ارتوپدها و رادیولوژیست های امریکایی با ١٠ درصد کاهش درآمد سالانه و جراحان عمومی با ١٢ درصد کاهش مواجه بوده اند در حالی که چشم پزشکان با ٩ درصد و متخصصین اطفال با ٥ درصد افزایش درآمد سالانه روبه رو شدند (ج ٢). نکته جالب این تحقیق که در نتایج آن به چشم می خورد باور پزشکان از ثروتمند (rich) بودن خودشان بود. با وجود درآمد خوب و قابل توجه پزشکان در قیاس با سایر رشته های علمی فقط ١١ درصد آنها خودشان را ثروتمند می دانستند که البته می توان آن را ناشی از وام ها یا هزینه های بالاتری دانست که این قشر در مقایسه با سایر حرفه های علمی با آن مواجهه است.حدود ٥١ درصد متخصصین و ٤٦ درصد پزشکان خانواده فکر می د که تنها از یک درآمد معقول و نسبتا عادلانه برخوردارند و زمانی که از آنها پرسیده شد، «اگر از اول زندگی کنید باز حرفه طبابت را برمی گزینید؟» تنها ٥٤ درصد آنها پاسخ مثبت دادند که از کاهش چشمگیری به نسبت عدد ٦٩ درصد در سال های گذشته برخوردار بود. آنچه از آمار امریکا به دست می آوریم، علاوه بر اعداد و ارقام جهت قیاس با درآمدهای داخلی کشور، این نکته است که در یک نظام سیستماتیک با محاسبه تعرفه های معقول و لحاظ تورم و شرایط زندگی و از همه مهم تر امکان ایجاد فرصت رشد برای افزایش درآمد (تصویر ١ و ٢) که به عنوان یک مشوق اقتصادی برای پرداختن به حرفه پرمسوولیت طبی بوده و می تواند تا حدی بر میزان رضایتمندی شاغلین این رشته ها اثرگذار باشد. انتظار می رود این امر خود نهایتا بر میزان کیفی خدمات سلامت موثر شود و به عبارتی حس برخورداری از درآمد عادلانه از مهم ترین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات در هر رشته و حرفه ای تصور می شود.اما ادامه آمار و ارقام حاکی از آن است که مولفه های دیگری نیز به جز عدد خام درآمد بر میزان رضایتمندی پزشکان ار درآمد خود اثرگذار هستند. آمار medscape بیانگر این موضوع است که حتی در جوامع پیشرفته که رشته های پزشکی از درآمد نسبتا مکفی برخوردارند اما تصور ثروتمند بودن یا عادلانه بودن درآمد بیش از آنکه تحت تاثیر عدد دریافت سالانه باشد تحت تاثیر باورهای فرهنگی از برخورداری مادی و بد اری های بانکی و هزینه ها علیحده این قشر از جامعه به نسبت سایر اقشار است (تصویر ٣) فلذا ما نیز در تحلیل وضعیت درآمدهای پزشکی در کشور خود می باید از صرفا قیاس عددی پرهیز کرده و سایر مولفه های مهم را در تحلیل های خود وارد کنیم. تحقیقات آماری medscape همچنین نشان می دهد که پزشکان مذکر از درآمدی تا بیش از ٤٠ درصد بیشتر از همکاران مونث خود برخوردار بوده اند که به نظر می رسید بیشتر به نوع تخصص های انتخ توسط خانم های پزشک بستگی داشته باشد تا صرفا ت ایشان و همچنین ساعات کار خانم ها به انتخاب خودشان کمتر بوده است.اختلافاتی هم به لحاظ منطقه جغرافیایی در درآمد پزشکان امریکا وجود دارد. باید اذعان داشت در این دو مورد اخیر ت و جغرافیا، ما هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت پزشکی کشور خود نداریم و از عد یا بی عد ی تی و جغرافیایی موجود در درآمدهای پزشکی ایران دانش مناسبی برای سیاستگذاری های مربوطه در دست نداریم. تحقیقات حاضر نشان می دهد که ٦٧ درصد پزشکان امریکا با وجود دستورالعمل های سراسری برای کاهش تست ها و اقدامات تشخیصی و درمانی غیرضروری برای کم هزینه های ملی، اما کماکان بر این باورند که دلاین ها همیشه و در همه شرایط به نفع وضعیت بیماران نیست و به روش های خود که خارج از دلاین است می پردازند.این آمار می تواند برای ما این پیام را داشته باشد که در صورت تمرکز بر تولید دلاین های تشخیصی و درمان در کشور که موضوع بحث روز و داغ به خصوص در وزارت بهداشت است، اما باید متوجه بود و پیش بینی کرد که آنها تا چه حد مورد استقبال و کاربرد خواهند بود؟در ایران برای محاسبه میانگین ت درآمد پزشکان از عدد حداقل ٥ میلیون تومان و حداکثر ١٠٠ میلیون تومان استفاده شده است اما با توجه به تعداد کثیر پزشکان عمومی (حدود ٧٨ هزار نفر طبق آمار موجود در سایت سازمان نظام پزشکی ایران) با درآمد کم و متوسط در قیاس با تعداد کمتر از متخصصان (حدود ٣٦ هزار نفر طبق آمار همان سایت) با درآمدهای فراتر از میانگین های متصور می توان به عدد «١٠ میلیون تومان» برای میانگین درآمد پزشکان اعم از عمومی و متخصص برای سراسر کشور رسید که یحتمل رقمی متعادل و قریب به واقعیت می نماید.هرچند با مطالعه جداول فوق هر پزشک ایرانی که از درآمد واقعی خود بالشخصه مطلع است، می تواند تصوری نسبی از وضعیت درآمدی خود و میزان ثروتمندی یا فقر به دست آورد. همانطور که پیش تر ذکر شد، در مقام مقایسه درآمدهای پزشکان ایرانی و سایر نقاط جهان نباید صرفا اعداد میانگین را با هم مقایسه کرد و باید به نکات خاص دیگری نیز که می توانند میزان توانمندی افراد در بهره وری از درآمد خام سالانه خود را تحت تاثیر قرار دهند، توجه داشت. پزشکان غربی به خصوص در جوامع پیشرفته بین ٣٠ تا ٤٥ درصد مالیات می پردازند و درآمد نهایی آنان از میزان خام دریافتی پایین تر از ارقام ذکر شده در جداول فوق است، هرچند باید به این نکته اشاره داشت که این ر مالیاتی به طور چشم بسته و یکجا نمی باشد و بر اساس محدوده های درآمد اعمال می گردد و اعداد مختلفی برای ر مالیات به مقادیر افزایش دریافت و بر اساس ورود به باندهای درآمدی بالاتر اعمال می شود و در حقیقت به ناگاه مثلا ٣٠ درصد یا ٤٥ درصد از کل درآمد ر نمی گردد.از طرف دیگر پزشکان (به خصوص جوانان) در جوامع غربی از تسهیلات وام بسیار بالا با بهره بسیار پایین برخوردار می شوند که گاهی تا ٩٨ درصد قیمت یک خانه را با ارایه ٣ فیش حقوقی پیاپی می توانند از بانک دریافت دارند که در این موارد حداکثر بهره وام در کشوری چون انگلستان در حد ١,٧ درصد (یک و هفت دهم درصد برای first buyers) می باشد. در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی، وام های تهیه وسایل و ادوات پزشکی همانند ایران که با بهره های نجومی تا ٣٠ درصد و حتی بیشتر همراه است، نیست و بیشتر پزشکان شاغل در سیستم های ارجاع ملی همانند nhs اصولا نیاز به این وام ها ندارند. از طرفی باید در نظر داشت که سطح زندگی تعریف شده برای یک پزشک در فرهنگ ایرانی کمی بالاتر از حتی جوامع پیشرفته غربی تعریف می شود که این امر بر تصور پزشک و حتی جامعه ایرانی نسبت به میزان ثروتمند شمردن خود اثرگذار است.در حال حاضر، هزینه های سالانه زندگی یک پزشک در ایران همانند سایر اقشار جامعه قابل پیش بینی نیست و معمولا و مستمرا با یک تورم دو رقمی مواجه است که در جوامع پیشرفته چنین بی ثباتی و فقدان امنیت اقتصادی دیده نمی شود که این نیز از عوامل موثر بر تصور پزشک ایرانی نسبت به ثروتمند، متوسط یا فقیر شمردن خود است.منابع حمایتی تی برای زمان بیکاری پزشکان یا برای پزشکان با درآمد پایین چندان قابل اعتنا نیست و نمی توان بر آنها اتکا کرد. بنابراین وقتی جمیع جهات از جمله درآمد و هزینه سالانه و باورهای فرهنگی و اجتماعی را در کنار هم تحلیل می کنیم، می توان نتیجه گرفت که اکثریت پزشکان ایرانی (اعم از عمومی و متخصص) در مقام قیاس با سایر اقشار جامعه ایرانی که با انواع بحران ها و تنگناهای رنج آور اقتصادی دست به گریبانند ممکن است از میانگین رفاه اجتماعی قابل قبول تری برخوردار باشند اما وضعیت آنان در مقایسه با همکاران غربی شان برخلاف تصور عمومی و برخی آمار غلط که در رسانه ها داده شد و می شود، بهتر نیست و حتی در مقایسه با کشورهای درحال پیشرفت از توان اقتصادی متوسطی برخوردارند. فلذا افسانه های رایج رسانه ای که از پزشکان غول های ثروتمند می سازد، جز برای قشر بسیار اندک و قابل اغماضی از جامعه بزرگ پزشکی قابل باور و استناد نیست. پیشنهاد می شود تا برای ارتقای کیفی وضعیت درآمد و معاش قاطبه پزشکان ایرانی از اعمال مالیات پلکانی و تخصیص وام های ویژه کم بهره و سیستم هوشمند افزایش تعرفه های خدمات پزشکی استفاده کرد تا حس یک زندگی بهتر و احساس امنیت شغلی بیشتر در آنها بتواند در نهایت به افزایش کیفیت خدمات سلامت و یک فرهنگ سازی جدید در میان آنها نسبت به باورهای ثروتمندی منجر شود.در صورت وجود یک سیستم انتخاب و ارزی درست و عادلانه و بدون رانت برای ورود به و تحصیل در رشته پزشکی در ورود، می توان گفت که پزشکان از زمره نخبگان اجتماع هستند و بعید است وجدان جامعه عمومی به بهره وری بیشتر آنان از منابع عمومی اقتصادی به شرط کارآیی کیفی و کمی موثر اعتراضی داشته باشد و در حقیقت در تمام جوامع جهانی، طب و طبابت و طبیب محترم شمرده می شوند. اطبا هم در صورت تامین حداقل های یک زندگی مناسب و در شان خود مسلما رفتار حرفه ای و کم خطاتری از خود بروز می دهند که همه اینها به یک امنیت و رفاه در سلامت اجتماعی و فردی منتهی خواهد شد که تمامی اقشار و آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. ای کاش در سیاستگذاری، آموزش، نظارت و اجرا با جامعه پزشکی خود آینده نگرتر برخورد کنیم.