پایتخت در پایتخت تکرار می شد اگر م عان حرم نبودند

آیین پرفیض احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با حضور پرشور مردم روزه دار در حرم مطهر (ره) برگزار شد.به گزارش تهران نیوز ؛ مراسم پرفیض شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر (ره) و با حضور پرشور عاشقان آل الله و سخنرانی حجت ال والمسلمین علی اکبر ناطق نوری و با حضور حجت ال سیدحسن و حجت ال بجنوردی و اقشار مختلف جامعه در حرم مطهر (ره) برگزار شد.ع : مهدی نوری / ملیکا بایراملوانتهای متن /
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، در هفتمین روز از «محرم الحرام»، پیکر مطهر دو تن از م عان حرمِ بانوی مقاومت حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) با حضور تحسین برانگیز اقشار مختلف مردم در «مشهد مقدس» تشییع شدند.شهیدان «رضا سنجرانی» و «محمدرضا یزدانی» مدتی قبل در نبرد با «مزدوران سعودی» و «پیروان یی» در کشور « » بال در بال ملائک گشودند. پیکر مطهر این شهیدان پس از تشییع در خیابانِ رضا (صلوات الله علیه) مشهد برای طواف و اقامه تا حرم مطهر رضوی (صلوات الله علیه) مشایعت شد و پس از آن در «بهشت رضا(صلوات الله علیه)»مشهد تا ظهور مولایشان به امانت س شد. شهیدان «رضا سنجرانی» و «محمدرضا یزدانی» در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۶ چشم به جهان گشوده و در ۱مهر و ۲۲شهریورماه سال جاری به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.روحمان با یادشان شادهدیه به ارواح بلندپروازشان صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم mutex/ocfipreoqyfb/mutexتشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدس
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، در بیست وهفتمین روز از «صفر المصفر»، مصادف با سال گشت شهادت « اعظم(صلوات الله علیه و آله)» و « حسن مجتبی(صلوات الله علیه)»، پیکر مطهر دو تن از م عان حرمِ بانوی مقاومت حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) با حضور تحسین برانگیز اقشار مختلف مردم در «مشهد مقدس» تشییع شدند.شهیدان «سید احمد حسینی» و «محمود تقی پور» چند روز قبل در نبرد با «مزدوران سعودی» و «پیروان یی» در کشور « » بال در بال ملائک گشودند. پیکر مطهر این شهیدان پس از تشییع در خیابانِ رضا (صلوات الله علیه) مشهد برای طواف و اقامه تا حرم مطهر رضوی (صلوات الله علیه) مشایعت و پس از آن در «بهشت رضا(صلوات الله علیه)»مشهد تا ظهور مولایشان به امانت س شدند.روحمان با یادشان شادهدیه به ارواح بلندپروازشان صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمتشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدستشییع ی م ع حرم در مشهد مقدس
به گزارش مشرق، مراسم تحویل سال ۱۳۹۷ با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران سومین حرم اهل بیت (ع) عصر امروز ۲۹ اسفند درحرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد. به مناسبت آغاز سال نو حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی سال ۱۳۹۷ را سال "حمایت از کالای ایرانی" نام‎گذاری د.تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)تحویل سال نو در حرم مطهر شاهچراغ(ع)
گروه فعالیت های قرآنی: آیت الله دری نجف آبادی به همراه برخی از قاریان و حافظان و اساتید قرآنی کشور با خانواده شهید محسن حججی در نجف آباد دیدار د. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، آیت الله دری نجف آبادی به همراه برخی از قاریان و حافظان و اساتید قرآنی کشور با خانواده شهید محسن حججی در نجف آباد دیدار د. حجت ال حمید محمدی، محمدرضا ستوده نیا، پورزرگری ابوالقاسمی از فعالان و چهره های کشور بودند که امروز پیش از برگزاری مراسم محفل انس با قرآن به مناسبت بزرگداشت شهید محسن حججی با خانواده این شهید دیدار کرند. دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .

دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
دلجویی و بازدید عوامل قرآنی کشور از منزل شهید م ع حرم محسن حججی .
سایر رسانه ها >> سایر رسانه هاتحسین خانواده ی م ع حرم از آ ین ساخته سیروس مقدم؛ «پایتخت» در پایتخت تکرار می شد اگر م عان حرم نبودند فردای پخش آ ین قسمت سریال پایتخت، پسرم با غرور خاصی از مدرسه آمد و گفت که ب دوستانم سریال پایتخت را دیده و گفته بودند که ما از تلویزیون دیدیم و از ترس به زمین میخکوب شدیم، پدرت چه دل شیری داشته است که جرأت رویارویی با را پیدا کرده. کد خبر: ۲۸۶۸۴۳تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۴ - 16april 2018به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، پخش سریال «پایتخت پنج» و اکران «به وقت شام» هرچند کمی دیر، اما بالا ه پای هنر هفتم را به کمک حقایق نهفته در جبهه مقاومت ی کشاند. خصوصاً سریال نوروزی پایتخت که از رسانه ملی پخش شد، مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرد و بازتاب های زیادی در فضای مجازی و حقیقی داشت.در این میان واکنش خانواده ی م ع حرم که معرکه جنگی را که منجر به شهادت عزیزان شان شده بود، در قاب تلویزیون می دیدند، می تواند جالب باشد. پیام های همسران برای سازندگان این سریال پرمخاطب تلویزیونی بهانه ای شد تا سراغ تعدادی از خانواده ی م ع حرم برویم و از حس و حالشان از پخش این سریال پرس و جو کنیم.همسران شهیدان علیرضا بریری، سیاوشی، سیدعیسی حسینی، علیرضا جیلان، عبدالرحیم فیروزآبادی، وحید فرهنگی والا، ابراهیم صدرزاده، عبدالرحیم رشوند، اکبر ملک شاهی، حامد بافنده و خواهر شهیدان محمود مراد اسکندری و بابک نوری هریس در گفت وگو با ما مطالبی را مطرح د که خواندنی است.کوثر پوررمضان، همسر شهید علیرضا بریریشهید علیرضا بریری 17اردیبهشت 95 درخان طومان در زمان نقض آتش بس توسط تروریست های امریکایی به شهادت رسید و پیکر وی که صاحب پسری به نام محمد امین است، بازنگشت.صحنه ای که کودک سوری پیکر پدرش را می کشید، برای محمدامین سخت بودسریال پایتخت به عنوان یک سریال طنز اجتماعی توانست مسائلی که خیلی ها حتی به آن فکر هم نمی د را نشان دهد. این سریال سر سوزنی از دریای فداکاری ها و آنچه م عان حرم در جبهه مقاومت برایش از همه تعلقات دنیایی شان گذشتند را به نمایش درآورد. رزمندگان مقاومت ازکیلومترها دورتر به فاصله نه چند شهر و نه چند استان، بلکه با فاصله چند کشور در بیرون از مرزها در حال جنگ هستند تا مردم کشورمان حتی خواب چنین صحنه ها و لحظه های تلخی را نبینند. می دانم که صحنه های به نمایش گذاشته شده درسریال پایتخت برای خیلی ها غیرواقعی بود اما این تصاویر در قالب طنز ذره ای از ترس، وحشت، ناامنی و فضای رعب انگیرحاکم در را نشان داد اما چه بسا هستند انی که هنوز هم می گویند اینها همه اش است اما این ی است که برای مسلمانان و عراق واقعی شد! حس واقعی این ماجرا را شاید پسر من خوب درک کرده باشد. در فاصله چند روز مانده به چهارسالگی اش، صحنه ای را در پایتخت به نظاره می نشیند که کودکی سوری پیکر بی جان و غرق درخون پدر را به عقب می کشید تا پیکر را همراه خود برگرداند تا مانند فرزند من سال ها چشم انتظار آمدن اثر و نشانی از پدر شهیدش نماند. دیدن این صحنه برای محمدامین سخت بود. پیکر همسرم دو سالی می شود که در خان طومان آرمیده است. حتی مزاری نیست تا به وقت دلتنگی به آن پناه ببریم. در آ ین شب پخش سریال پایتخت پسرم از من پرسید مگر پدر من نرفت پیش خانم زینب (س) پس چرا به خانه برنمی گردد؟مریم مراد اسکندری، خواهر شهید محمود مراد اسکندریشهید محمود مراد اسکندری در12بهمن 94 در نبل و ا هرا در روند اجرای عملیات نصر به شهادت رسید.برادر شهیدم را در قاب شیشه ای تلویزیون کنار خانواده معمولی می دیدمسکانس گیر افتادن خانواده معمولی به دست ی ها، پر از سوختن بود؛ پر از درد و داغ. انگار که در کنار ترس شان، یک محمود مراداسکندری را می دیدی که به آنها دلداری می دهد و می گوید ما هستیم نترسید. من خودم خواهر دارم و اجازه نمی دهم ی های حرامزاده نگاه چپ به خانواده تان کنند. در تمام آن لحظات برادر شهیدم را درقاب شیشه ای تلویزیون کنار خانواده نقی می دیدم و به خاطر غیرت و مردانگی اش و دفاع از ارزش ها به خود می بالیدم. سکانس های سختی را در سریال پایتخت دیدم اما ته دلم قرص بود که محمود و محمودهای م ع حرم اجازه نمی دهند از این دست اتفاق ها برای ما بیفتد. آنها اجازه نمی دهند ی نگاه چپ به شان کند و اجازه نخواهند داد چشم حرامی به دختر ایرانی بیفتد و دخترانمان را « حوری بهشتی » خطاب کنند. آ داستان پایتخت ختم به خیر شد. اشک هایمان سرازیر شد و گفتیم ای کاش قصه ما و برادرم محمود همین طور می شد. ای کاش مردم قدر شیر بچه های م ع حرم را بدانند. دو سالی از شهادت برادرم می گذرد اما فراق و دلتنگی اش هر روز سخت تر از دیروز می شود تا جایی که ما هنوز نتوانسته ایم رنگ لباس مشکی مان را عوض کنیم.بی برادر مرغ بی بال و پر استیک برادر بهتر از صد لشکر استام البنین حسینی، همسر شهید سیدعیسی حسینیشهید سیدعیسی حسینی در10 مهر 93 مصادف با شب شهادت محمدباقر (ع) در حماه به شهادت رسید.تصاویر بهتر می توانند واقعیت های جبهه مقاومت را نشان بدهندخیلی سخت بود. آن قسمتی که زن و بچه ها را به اسارت گرفت، فقط گریه می . احساس می آن لحظات را همسرم درک کرده است. این سریال به همه نشان داده و فهمانده شده که رزمندگان م ع حرم چرا باید برای دفاع از راهی و عراق شوند. دخترم فاطمه با دیدن بخش های پایانی پایتخت به یک سری از واقعیت ها پی برد. فاطمه پدرش را خیلی دوست داشت آن قدر که می دانست راه و تصمیمی که پدرش گرفته صراط مستقیم و درستی بوده است. دیدن چنین ها و سریال هایی برای آنانی که همیشه طعنه می زدند که ی م ع حرم برای مادیات و پول می روند، لازم است.الهام نوری هریس، خواهر شهید بابک نوری هریسشهید بابک نوری در 2 آذر 96 در بوکمال به شهادت رسید.م عان حرم رفتند تا ی دختران ایرانی را حوری نخواندهمان طور که می دانید ی م ع حرم به واقع مظلوم هستند. با پخش دو قسمت آ سریال پایتخت، عوامل توانستند بخشی از افکار عمومی را با م عان حرم همراه کنند. در آن بخش از سریال که دختران ایرانی را حوری خطاب د و به دوستان ی شان گفتند بیایید اینجا بهشت است، سخت گذشت. ترس و اضطراب نقی در ، همه و همه نشان دهنده بخشی از اتفاقاتی بود که اگر م عان حرم نبودند امکان داشت برای من و امثال من رخ دهد. م عان حرم رفتند تا ی دختران ایرانی را حوری نخواند. اینجا بود که به واقع به فداکاری و ایثار م عان حرم پی می بریم.کوثرالسادات افضلی همسر شهید علیرضا جیلانشهید علیرضا جیلان 28 آبان 96 در بوکمال به شهادت رسید.ای کاش در سکانس های آ پایتخت، شاهد حضور م عان حرم بودیمسریال پایتخت حال و هوای دلمان را ابری کرد. من و پسرم علی این شرایط را درک کرده ایم. عده ای بودند که م عان و جبهه مقاومت را درک نمی د و با طعنه هایشان دلمان را می سوزاندند اما یک نقد دوستانه هم به عوامل سازنده سریال دارم. کاش در سکانس های آ ، م عان حرم هم حضور داشتند. خیلی چشم انتظار بودیم که از راه برسند. اینکه سه مرد عادی و معمولی که آموزش های نظامی خاصی را هم نگذرانده بودند توانستند را ش ت بدهند، این معنا را منتقل می کرد که ی ها ضعیف هستند اما این درست نیست. ضعیف نیست. اتفاقاً با توان بالایی هم وارد میدان شده است، اما توان نیرو های جبهه مقاومت وامدار ایمان و اراده ای است که توانست آنها را در دنیای واقعی ش ت دهد ولی همین حد هم عالی بود و خداقوت دارد. پسرم علی غرق بود و می گفت پدر من هم آدم های بد مثل اینها را کشته و خودش هم شهید شده است.سمیه یل هیکل آباد، همسر شهید وحید فرهنگی والاشهید وحید فرهنگی والا در 15 آبان 96 در بوکمال به شهادت رسید.پایتخت با زبان طنز واقعیت های تلخ جبهه مقاومت را به تصویر کشیداین چند روز خدا می داند چه بغضی داشتم اما هر طوری بود جلوی اشک هایم را می گرفتم که ی نداند با دیدن این تصاویر در دلم چه می گذرد. خدا به داد فرزندان برسد، خدا می داند چه کشیدند در آن لحظات که آن پسر سوری پیکر پدر را می کشید و نتوانست از او دل د.این سریال نشان دادکه چقدر یک رسانه می تواند تأثیرگذار باشد. سریال پایتخت با زبان طنز واقعیت های تلخ جبهه مقاومت را به تصویر کشید.این سریال یا ی مثل «به وقت شام» توانستند جزئی از آن مشکلات و مصیبت هایی که نسبت به مردم می گذرد را به تصویر بکشند.معصومه گلدوست، همسر شهید عبدالرحیم فیروزآبا هید عبدالرحیم فیروزآبادی در تیر ماه 94 در منطقه الحاضر حلب به شهادت رسید.خدا خدا می همه ایران سریال پایتخت را ببیننددر تمام مدتی که سکانس های حضور خانواده نقی را در می دیدم به یاد همسرم بودم. با خودم می گفتم چه شجاعتی داشتند، دخترم فاطمه می ترسید و بغض می کردو آن یکی با اخم به نگاه می کرد.دیدن آن لحظه که پسربچه سوری «محمد» ماند تا پیکر پدر را با خود ببرد برای فرزندانم سخت گذشت. آن صحنه ها را با دقت نگاه می د و چشم های خیس من هم روی نگاه فرزندانم گره خورده بود و با خودم می گفتم خدایا دردل آنها چه می گذرد؟نگاه هایشان پر از حرف بود، پر ازغصه. با خود می گفتم کاش این لحظات را نبینند.یاد افتادم. یاد شهید حججی برایم زنده شد. شجاعت بی مثالشان برایم تداعی شد. دمشان گرم، عالی تمام د. دائم خدا خدا می همه ایران سریال پایتخت را ببینند. سکانسی که ی ها زن و بچه ها را به اسارت گرفتند، دخترم ترسیده بود. با دلهره به من گفت مامان اگر بابارحیم من آنجا بود، یک کمی جا می خورد و بعد به طرف ی ها شلیک می کرد تا زن و بچه ها را نجات بدهد. می گفت خدا ی ها را لعنت کند. دلم برای خانم ها سوخت. دلم برای بابارحیم سوخت. من در جمع خانواده ام این سریال را نگاه . همه به یاد ی م ع حرم و شهیدمان عبدالرحیم افتاده بودند. نفس ها در ها حبس شده بود. همه بغض داشتند اما پیش من و بچه ها خودشان را کنترل می د.ابراهیم پور، همسر شهید ابراهیم صدرزادهشهید ابراهیم صدرزاده در ظهر تاسوعا اول آبان 94 در حلب به شهادت رسید.دو قسمت آ پایتخت، عالی بوددخترم فاطمه این سریال را کامل نگاه می کرد. من چون استرس زیاد اذیتم می کند نگاه ن . دو قسمت آ ی پایتخت عالی بود دست های فاطمه یخ کرده بود. بعد که تمام شد گفت مامان خیلی ترس داشت بابامصطفی چقدر شجاع بود که در با آنها جنگیده است.آذر رشوند آوه، همسرشهید عبدالرشید رشوندشهید عبدالرشید رشوند در تاریخ ششم آذر 94به شهادت رسید.وقتی به دختران ایرانی گفت حوری، بغضم ترکیدمن و پسرم روح الله با هم سریال پایتخت را می دیدیم، قلبش داشت از جا کنده می شد، حس عجیبی داشت. نمی توانستم نزدیکش شوم و آرامش کنم ولی مطمئنم وقتی لحظه ج آن پدر و پسر را می دید با خودش می گفت کاش من هم لحظه شهادت پدر بودم و انگشتر پدر را برمی داشتم و در دست خودم می . چون انگشتر پدرش هیچ وقت به دستش نرسید و هنوز هم چشم به راه رسیدن انگشتر پدر است. با خود می گفت کاش من آنجا بودم و می توانستم به خانواده ها کمک کنم. کاش می توانستم انتقام خون یمان را بگیرم. حرف های زیادی در دل داشت اما گفتن از آنها خیلی دشوار بود.وقتی آن ی ملعون دو خواهر سریال را حوری خطاب کرد، بغضم ترکید و پتویی به سر کشیده و آرام آرام گریه که روح الله متوجه نشود. تمام آن مدتی که سکانس های مربوط به را نشان می داد نتوانستم بخوابم. سریال پایتخت بخش کوچکی از اتفاقات جبهه مقاومت را به تصویر کشید و توانست حال و هوای مردم را با خانواده و رزمندگان مقاومت همسو کند. جای این طور کارهای هنری و فرهنگی خالی است. باید بیشتر ساخته شوند. کاش ماحصلش این بشود که مردم به چرایی حضور م عان حرم پی ببرند.ریحانه قرقانی همسر شهید سیاوشی سیاوشی در آذر 94 در حلب همزمان با شب شهادت حسن عسگری(ع)به شهادت رسید.عشق بین نقی و هما برایم آشناستبه نظر من این سریال تا حدودی توانست گوشه ای از آنچه بر مردم مسلمان می گذرد را به تصویر بکشد. شاید مخاطبان سریال با دیدن این چکیده اتفاقات و گذاشتن خودشان جای مردم مظلوم بفهمند چقدر سخت و دشوار است دیدن شهر های سوخته و ت یب شده شهری که در آن بزرگ شده و قد کشیده اند!مردم خودشان را جای نقی و هما و دیگر شخصیت های سریال گذاشتند و منقلب شدند. اینکه به یکباره یک ی بالای سرشان حضور پیدا کند رعب آور است. شاید برای یک بار هم که شده از خودشان بپرسند در آن موقعیت آیا می توانستند خودشان را نجات بدهند یا خیر؟شاید لحظه ای فرزندشان را جای محمد آن نوجوان سوری تصور کنند و عمق نگاه و خشم یک پسر بچه که به جای بازی در کوچه ها مجبور است کشته شدن پدرش را به نظاره بنشیند و را درک کنند. شاید با دیدن لحظاتی از عشق و علاقه هما و نقی معمولی، درک کنند حسرت همسران را از اینکه در لحظات شیرین وصال یار به معبود کنار هم نبودند و دیدار مجددشان موکول به رجعت زمان (عج) یا روز قیامت شد. عشق بین آن دو برایم آشناست.شاید کمی تأمل کنند. حق دست یافتنی است اگر خواهان آن باشیم اما م عان حرم چه روزها و ی را گذراندند و فقط با قدرت توکل به خدا و حضرت زینب(س) و عشق و دلدادگی به این بزرگواران ایستادگی د.ساره یعقوبی رفسنجانی، همسرشهید حامد بافندهشهید حامد بافنده از ی م ع حرم کرمان است که در سوم اردیبهشت 96 در حماه به شهادت رسید.اگر م عان حرم نبودند...من پیش از این جنگ را در جبهه فرهنگی برای تبیین افکار عمومی آغاز . در اینستا یک خانم حرف های خیلی سنگینی به من زد ولی خیلی خوشحالم که کارهای فرهنگی مثل پایتخت یا به وقت شام، توانست ترس از و تروریست ها را ملموس کند و دلهره و لرزیدن از دست درازی به را در وجود مردم بیندازد که اگر م عان حرم نبودند ما هم اسیر دست این ها می شدیم.زهرا دلیلی، همسر شهید اکبر ملک شاهیشهید ملک شاهی در 28 آذر 94 در حمص به شهادت رسید.پسرم می گفت ایرانی ها وقتی شان در خطر باشد مثل شیر می شوندفردای پخش آ ین قسمت سریال پسرم با غرور خاصی از مدرسه آمد و گفت ب دوستانم سریال پایتخت را دیده و گفته بودند که ما از تلویزیون دیدیم و از ترس به زمین میخکوب شدیم، پدرت چه دل شیری داشته است که جرئت رویارویی با را پیدا کرده. چطور داوطلبانه به میدان نبرد و خطر رفت؟پسرم با دیدن صحنه های دو قسمت آ سریال می گفت مادر ایرانی ها هرجوری و با هر تربیتی که باشند وقتی شان به خطر بیفتد مثل شیر درنده می شوند، حالا اگر این پرستی با ایمان و اراده الهی همراه شود و خ باشد می شوند مانند پدرم که اصلاً چیزی به عنوان ترس برایش معنا نداشت. ی م ع حرم با ایمان و اراده به برای دفاع از و حریم آل الله راهی شدند و ترسی به دل راه نمی دادند چون الگویشان المؤمنین حیدر کرار است.منبع: رو مه جوان برچسب ها: خانواده ، ی م ع حرم ، م عان حرم ، سریال پایتخت ، مبارزه با ، سیروس مقدم ، محسن تنابنده ، نقی معمولی ، هما سعادت ، ریما رامین فر ، پایتخت 5 ، جنگ ، بحران ، 0گزارش خطالینک کوتاه: http://dnws.ir/286843 نظر شمانام:ایمیل:* نظر:پربیننده هاروزهفتهماه حضور خانواده شهید حججی در منزل شهید + تصاویر «حمید حسام» چهره سال هنر انقلاب ی ۹۶ شد پروژه های عمرانی باید پیوست پ ندی داشته باشند/ ضرورت کنار گذاشتن دلار از تبادلات ارزی/ محصولات وارداتی باید نمونه گیری شوند رژیم صهیونیستی پاسخ حمله به را خواهد دید/ مدیون مجاهدت های م عان حرم هستیم منتظر واکنش ایران به حمله به فرودگاه تیفور است انهدام موشک های «زیبا» با تکنولوژی 30 سال قبل «خدا نکند که من در دنیا خانه بسازم»/ اجر حج را در اجرای خدمت می دانست زمان (عج) جلوتر از م عان حرم می جنگد حمله موشکی غربی ها به نشان دهنده ش ت استکبار جهانی است اذعان کشورهای مرتجع منطقه به توان دفاعی ایران ماجرای پارچه سبزی که پیام آور بازگشت یک شهید شد بارش برف و باران و مه گرفتگی در محورهای مواصلاتی کشور استقبال حماسی از پیکر شهید م ع حرم عملیات تروریستی در یک شهادت فرزندم را از خدا خواستم/ سعادت امروز « سعید» را مدیون (ره) هستم شهادت 7 م ع حرم ایرانی در تشریح جزئیات مراسم تشییع و تدفین «شهید م ع حرم اکبر زوار جنتی» در تبریز / وداع با پیکر ۳ شهید م ع حرم تصاویر/ مراسم بزرگداشت نوزدهمین سالگرد شهادت سپهبد صیاد (1) تصاویر/ تشییع پیکر مطهر شهید «فرهاد معصومی» 3 م ع حرم ایرانی در حمص شهید شدند+ تصاویر / بزرگداشت نوزدهمین سالگرد شهادت سپهبد صیاد و ۱۱۰ شهید شاخص نیرو های مسلح / وداع با پیکر شهید « سعید قاسمی» پس از ۳۴ سال در معراج ال مراسم وداع با پیکر ی م ع حرم برگزار می شود ورود پیکر ی م ع حرم به معراج ال حمله به «تیفور» محرکی برای تهاجم گسترده به / عواقب ورود مستقیم «واشنگتن» به جنگ بسیار سنگین است پیام واضح مردم تبریز در مراسم تشییع شهید م ع حرم «اکبر زوار جنتی» حمله موشکی به پایگاه هوایی تیفور حمص/ پ ند موشک ها را سرنگون کرد چهارمین م ع حرم در حمص شهید شد / مراسم رونمایی از نامه، اپلیکیشن، پایگاه اطلاع رسانی و تمبر ویژه شهید سپهبد علی صیاد جشن تولدی برای دانشجوی شهید «علیرضا شجاعی» چین به لیست تحریم اضافه شد حکم راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران صادر شد تهدیدهای و رزمایش حماس؛ آیا غزه در آستانه جنگ قرار دارد؟ افزایش انتقال تسلیحات نظامی به آسیا و اقیانوسیه حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه شهیدی که تحصیل در را رها کرد و نزد رفت حمله شبانه نیرو های صهیونیستی به مردم فلسطین خدمت به جامعه محروم و مستضعف سرلوحه کار مسؤولان باشد تشکر همسر شهید م ع حرم از بازیگران سریال پایتخت 5 شهید غریبی که با خون خود نوشت: «مرا کشتند» آشنایی با نقش آفرینی های در یادمان دهلاویه + تصاویر «بین دنیا و بهشت» میدان دادن به حسن باقری های نسل سوم باشگاه گلف فرماندهان دفاع مقدس کجا بود؟ آ ین اخبارتنها مرکز شبانه روزی حفظ قرآن تهران در آستانه تعطیلی است ی م ع حرم راه ی دفاع مقدس را جاودانه کرده اندکشف تونل 3 طبقه ای در غرب موصل/ آغاز عملیات پا ازی مرز های عراق از راز ماندگاری هنر انقل «خلوص» و «صداقت» است/ هنر اصلی شهید آوینی مسیر ارزشی وی بود روسیه را به دلیل حمایت از اسد تحریم می کندرسانه ها نقش بسزایی در انعکاس مجاهدت های م عان حرم دارندترامپ از نظر اخلاقی شایسته ریاست جمهوری نیستحقایق پنهان و آشکار حمله و متحدانش به اپلیکیشن شهید علی صیاد ، دریچه ای به سوی شناخت صحیح این شهیدمستند «بر فراز قله ها» به افق می آیداتحادیه عرب ظرفیت های خود را صَرف اتهامات و تلاش های باطل می کندبارش برف در محورهای مواصلاتی 5 استان کشورلاریجانی با رئیس مجلس ویتنام دیدار کرددبیرکل نُجَباء: باید علیه دشمنان متحد شویمتظاهرات گسترده عراقی ها در محکومیت حمله به
مراسم عزاداری و لاله گردانی خادمان حرم مطهر احمد ابن موسی الکاظم(ع) همزمان با شب شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) شامگاه شنبه بیست و هفتم آبان ماه با حضور اقشار مختلف مردم شیراز برگزار شد.تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
همزمان با فرارسیدن ماه محرم پرچم حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) طی مراسمی به رنگ مشکی در آمد.تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)تصاویر تعویض پرچم حرم مطهر شاهچراغ(ع)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
مجلس ت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و اقتصاد بین الملل کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خانواده نظام وظیفه جوانکـده عناوین کل اخبار اجتماعی اقتصادی ورزشی فرهنگی علمی پزشکی اجتماعی مستند بین الملل عناوین کل اخبار ع احمد حسنی/ ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۶/مراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرممراسم تعویض پرچم گنبد حرم رضا (ع) در آغاز ماه محرمگزارش های تصویری مرتبطعضویت در کانال تلگرام ع پربیننده ترین هاعضویت در کانال تلگرام ع کلیه حقوق این سایت متعلق به باشگاه خبرنگاران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. طراحی و تولید: ایران سامانه
ع حرم گلچینی از با کیفیت ترین ع حرم حسین و رضا (ع)
گلچینی از با کیفیت ترین ع حرم حسین و رضا (ع)همراه ع حرم بخش مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا آداب زیارت ان زائر قبل از ورود به حرم باید غسل کند سپس لباس پاکیزه و نو بر تن کندعلامه مجلسى در بحارالانوار، از شهید ثانى(ره) نقل مى‎کند که وی در کتاب دروس درباره آداب زیارت می‎فرماید:1- زائر قبل از ورود به حرم باید غسل کند سپس لباس پاکیزه و نو بر تن کرده، با خضوع و خشوع تمام، به حرم وارد شود.2- ایستادن در حرم و اذن گرفتن با دعاهاى رسیده از ائمه (علیهم‎السلام). اگر دلی ش ته پیدا کرد و اشکش جاری شد، نشان از اجازه ورود است؛ و بداند که آن حضرات او را پاسخ داده‎اند، وگرنه منتظر فرصتى باشد که دلی ش ته و حالى پیدا کند زیرا آنچه اهمیت دارد حضور قلب و شوق و محبت است تا رحمت خدا را بیابد. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا 3- زائر هنگام ورود با پاى راست داخل شود و هنگام وج با پاى چپ خارج گردد.4- زائر کنار ضریح بایستد و یا تکیه دهد و ببوسد.5- زائر پیش روى ، پشت به قبله در حال زیارت بایستد.6- زائر پس از اتمام زیارت، گونه راست خود را بر ضریح بگذارد و با تضرع و زارى دعا کند؛ بعد گونه چپ خود را بر ضریح نهد و با الحاح و اصرار به حق آن از خداوند، برآورده شدن حاجت خود را بخواهد و را نزد خدا شفیع خود سازد و هر چه بتواند در دعا الحاح و اصرار نماید؛ سپس به طرف بالاى سر رود و رو به قبله بایستد و دعا کند. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا 7- از زیارت‎هاى سفارش شده، استفاده کند؛ مثل جامعه کبیره، امین الله .8- پس از اتمام زیارت در بالای سر ، دو رکعت زیارت بخواند.
آداب زیارت ان,آداب زیارت در حرم ائمه, از زیارت‎هاى سفارش شده، استفاده کند؛ مثل جامعه کبیره، امین الله صادق(علیه‎السلام) فرمود: هر واجب الطاعه را پس از درگذشتن زیارت کند و در آنجا چهار رکعت (دو تا دو رکعتی) بخواند؛ ثواب یک حج و عمره در نامه اع ثبت مى‎شود. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا زائران هشتم(علیه‎السلام) باید توجه داشته باشند که خواندن جعفر طیار در حرم مطهر بسیار با ارزش و با اهمیت است .علامه مجلسى در بحارالانوار مى‎نوسید که دیدم، شیخ حسین عبدالصمد، جملات زیادی را از قول شیخ ابوالطیب حسین بن احمد فقیه نوشته است :که هر به زیارت حضرت رضا(علیه‎السلام) یا ان دیگر مشرف شود و در حرمش جعفر طیار را بخواند در مقابل هر یک رکعت از آن ، ثواب هزار حج و عمره و آزاد هزار بنده و … در نامه اع نوشته مى‎شود، و در مقابل هر گامى که برداشته ثواب صد حج و صد عمره و آزادى صد بنده در راه خدا و صد حسنه و محو صد گناه به او داده مى‎شود. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا 9- زائر بعد از ، براى دین و دنیا و یا هر حاجتی دارد، دعا کند، زیرا در چنین زمان و مکانى به اجابت نزدیکتر است .10- تلاوت قرآن در مقابل ضریح و هدیه آن به (علیه‎السلام) که البته این ثواب تلاوت به خود زائر مى‎رسد.11- حضور قلب در مقابل و ح توبه از گناه و استغفار . و نیز تاثیر یافتن از زیارت و نمایان شدن در گفتار و رفتار خود را بعد از فراغت از زیارت .12- احترام به خادمان حرم . البته خادمان حرم شریف هم باید وارسته و شایسته و اهل خیر و صلاح و متدین باشند و رفتار ناملایم زائران را تحمل کرده و با آنان درشتى نکنند و غریبان را راهنمایى و مشکلات آنان را حل نمایند. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا 13- زائر در زیارت آ ، وداع نماید و از زیارت‎هاى ماثور استفاده و از خدا زیارت مجدد درخواست کند.14- زائر، بعد از زیارت، در خود احساس تغییر معنوى د؛ زیرا اگر زیارت، قبول شود، موجب از بین رفتن گناه مى‎شود.15- رفتار و رفت و آمد زائران، باید به گونه‎اى باشد که به زیارت آن لطمه‎اى نزند و لیاقت مقام زائرِ را داشته باشند، مثلا، خانمى بدحجاب نباشد که از شان و مقام انسانى خود بکاهد. ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضاع حرم حسین و رضا (ع)ع حرم، ع حرم حسین،ع حرم رضا