واکنش مالک خونه به خونه به درگیری پس از دربی مازندران

دیدار تیم های فوتبال «استقلال تهران و خونه به خونه بابل» در فینال جام حذفی باشگاه‎های کشور گرامیداشت حماسه آزادسازی مشهر عصر پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشهر برگزار شد و در پایان این تیم استقلال بود که توانست با تک گل "مامه تیام" پیروز میدان شده و جام حذفی فصل۹۷-۱۳۹۶ را بالای سر ببرد.تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
به گزارش مشرق، دیدار تیم های فوتبال «استقلال تهران و خونه به خونه بابل» در فینال جام حذفی باشگاه‎های کشور گرامیداشت حماسه آزادسازی مشهر عصر پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشهر برگزار شد و در پایان این تیم استقلال بود که توانست با تک گل "مامه تیام" پیروز میدان شده و جام حذفی فصل۹۷-۱۳۹۶ را بالای سر ببرد.فینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونه
به گزارش مشرق، نظامیان صهیونیستی امروز ( ) به تظاهرات کندگان فلسطینی در ای مختلف قدس و کرانه باختری از جمله بیت لحم و الخلیل و غیره حمله د.برخی گزارشات حاکی از آن است که تعداد زیادی از فلسطینیان بر اثر استنشاق گازهای اشک آور و گلوله ها دودزا که توسط نظامیان صهیونیست شلیک شده دچار ح خفگی شده اند؛ براساس اعلام هلال احمر فلسطین 40 نفر دار ح خفگی یا زخمی شده اند./ ع : gettyimages وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی
کامل سریال چار خونه با صد و هفت قسمت به صورت کامل اضافه شد  سریال چار خونه ژانر: کمدی تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
منتشر کننده :ته موویز حجم : میانگین ۹۰ مگابایت مدت زمان : میانگین ۳۰ دقیقه کیفیت : ۷۲۰p فرمت : mkv کارگردان: سروش صحت ستارگان: جواد رضویان,مریم جلالی, بهنوش بختیاری, رضا شفیعی جم, سحر ولد بیگی خلاصه داستان: این سریال داستان زوج میانسالی به نام منصور(حمید لولایی) و شکوه(مریم جلالی) است که با دو دختر و دامادشان در مجتمعی آپارتمانی زندگی می کنند. از قسمت های میانی با ورود شنبه(جواد رضویان) (کارگر به ظاهر افغانی) و ماندگار شدن او در چارخانه داستان روند جذاب تری را به خود می گیرد٫ طوری که مشخص می شود که حامد(رضا شفیعی جم) داماد بزرگ خانواده نیز هم ولایتی شنبه بوده و نام واقعی او چهارشنبه است، و توانسته با به قول خود «نیرنگ» خانواده جمالی را گول زده و با دختر بزرگتر آنها ازدواج کند تا صاحب یکی از چهار واحد آپارتمانی که داستان در آن روایت می شود گردد. پس از این در هر قسمت اتفاق تازه ای رخ می دهد که ماجرای همان قسمت از برنامه به صورت طنز و کمدی بیان می شود. پسورد : www.skyrose.ir (بصورت حروف کوچک)اطلاعات~ ۱۰۰mb سریال چار خونه – قسمت اول سریال چار خونه – قسمت دوم سریال چار خونه – قسمت سوم سریال چار خونه – قسمت چهارم سریال چار خونه – قسمت پتجم سریال چار خونه – قسمت ششم سریال چار خونه – قسمت هفتم سریال چار خونه – قسمت هشتم سریال چار خونه – قسمت نهم سریال چار خونه – قسمت دهم سریال چار خونه – قسمت یازدهم سریال چار خونه – قسمت دوازدهم سریال چار خونه – قسمت سیزدهم سریال چار خونه – قسمت چهاردهم سریال چار خونه – قسمت پانزدهم سریال چار خونه – قسمت شانزدهم سریال چار خونه – قسمت هفدهم سریال چار خونه – قسمت هجدهم سریال چار خونه – قسمت نوزدهم سریال چار خونه – قسمت بیستم سریال چار خونه – قسمت بیست و یکم سریال چار خونه – قسمت بیست و دوم سریال چار خونه – قسمت بیست و سوم سریال چار خونه – قسمت بیست و چهارم سریال چار خونه – قسمت بیست و پنجم سریال چار خونه – قسمت بیست و ششم سریال چار خونه – قسمت بیست و هفتم سریال چار خونه – قسمت بیست و هشتم سریال چار خونه – قسمت بیست و نهم سریال چار خونه – قسمت سی ام سریال چار خونه – قسمت سی و یکم سریال چار خونه – قسمت سی و دوم سریال چار خونه – قسمت سی و سوم سریال چار خونه – قسمت سی و چهارم سریال چار خونه – قسمت سی و پنجم سریال چار خونه – قسمت سی و ششم سریال چار خونه – قسمت سی و هفتم سریال چار خونه – قسمت سی و هشتم سریال چار خونه – قسمت سی و نهم سریال چار خونه – قسمت چهل ام سریال چار خونه – قسمت چهل و یکم سریال چار خونه – قسمت چهل و دوم سریال چار خونه – قسمت چهل و سوم سریال چار خونه – قسمت چهل و چهارم سریال چار خونه – قسمت چهل و پنجم سریال چار خونه – قسمت چهل و ششم سریال چار خونه – قسمت چهل و هفتم سریال چار خونه – قسمت چهل و هشتم سریال چار خونه – قسمت چهل و نهم سریال چار خونه – قسمت پنجاه ام سریال چار خونه – قسمت پنجاه و یکم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و دوم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و سوم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و چهارم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و پنجم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و ششم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و هفتم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و هشتم سریال چار خونه – قسمت پنجاه و نهم سریال چار خونه – قسمت شصت ام سریال چار خونه – قسمت شصت و یکم سریال چار خونه – قسمت شصت و دوم سریال چار خونه – قسمت شصت و سوم سریال چار خونه – قسمت شصت و چهارم سریال چار خونه – قسمت شصت و پنجم سریال چار خونه – قسمت شصت و ششم سریال چار خونه – قسمت شصت و هفتم سریال چار خونه – قسمت شصت و هشتم سریال چار خونه – قسمت شصت و نهم سریال چار خونه – قسمت هفتاد ام سریال چار خونه – قسمت هفتاد و یکم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و دوم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و سوم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و چهارم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و پنجم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و ششم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و هفتم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و هشتم سریال چار خونه – قسمت هفتاد و نهم سریال چار خونه – قسمت هشتاد ام سریال چار خونه – قسمت هشتاد و یکم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و دوم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و سوم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و چهارم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و پنجم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و ششم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و هفتم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و هشتم سریال چار خونه – قسمت هشتاد و نهم سریال چار خونه – قسمت نود ام سریال چار خونه – قسمت نود و یکم سریال چار خونه – قسمت نود و دوم سریال چار خونه – قسمت نود و سوم سریال چار خونه – قسمت نود و چهارم سریال چار خونه – قسمت نود و پنجم سریال چار خونه – قسمت نود و ششم سریال چار خونه – قسمت نود و هفتم سریال چار خونه – قسمت نود و هشتم سریال چار خونه – قسمت نود و نهم سریال چار خونه – قسمت صد ام سریال چار خونه – قسمت صد و یکم سریال چار خونه – قسمت صد و دوم سریال چار خونه – قسمت صد و سوم سریال چار خونه – قسمت صد و چهارم سریال چار خونه – قسمت صد و پنجم سریال چار خونه – قسمت صد و ششم سریال چار خونه – قسمت صد و هفتمپست مرتبط: سریال قهوه تلخ سریال قهوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری که در... سریال پژمان نام سریال : پژمان گروه : طنز /... سریال ایرانی گمشدگان سریال ایرانی گمشدگان این سریال که با موضوع اجتماعی... سریال پایتخت ۴ نام سریال : پایتخت ۴ ژانر : طنز | اجتماعی... سریال عاشقانه سریال عاشقانه که چند ماهی نمی گذرد از معرفی و...
به گزارش مشرق، دیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهران در هفته پایانی لیگ دسته اول باشگاههای کشور با نتیجه شش بر صفر به سود تیم فوتبالنساجی مازندران به پایان رسید و این تیم همراه تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر با شگاههای کشور صعود کرد.دیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهران
مجلس ت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و اقتصاد بین الملل کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خانواده نظام وظیفه جوانکـده عناوین کل اخبار اجتماعی اقتصادی ورزشی فرهنگی علمی پزشکی اجتماعی مستند بین الملل عناوین کل اخبار ع پیام پارسایی/ ۰۳ / ۰۸ / ۱۳۹۶/تصاویر زیر مربوط به منتخبی از ع های دربی از سال 1382 تاکنون می باشدخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیخاطرات دربیگزارش های تصویری مرتبطعضویت در کانال تلگرام ع پربیننده ترین هاعضویت در کانال تلگرام ع کلیه حقوق این سایت متعلق به باشگاه خبرنگاران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. طراحی و تولید: ایران سامانه
نام برترین گ نان دربی برای هواداران سرخ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، در 84 دربی گذشته موضوعی که برای همه طرفداران سرخ های پایتخت اهمیت داشته و براساس آن علیه همدیگر کری خوانده اند، مباحث آماری است که ما حصل نتایج به دست آمده دو تیم بوده است. در میان این آمارها بحث تعداد پیروزی و تعداد گل هایی که رد و بدل شده در اولویت قرار دارد و پس از آن بازیکنانی که بیشترین گل را در این دربی ها به ثمر رسانده اند مورد توجه واقع شده اند. حتی بازیکنانی که یک بار هم برای تیم شان گل زده اند در خاطر هواداران قدیمی باقی مانده اند و نام شان از آمارهای دربی خارج نخواهد شد.نکته جالب در میان گ نان دربی ها بازیکنانی هستند که در ترکیب هر دو تیم موفق به گ نی شده اند. این بازیکنان به رغم رسیدن به چنین موفقیتی همواره مورد غضب هواداران تیمی قرار گرفته اند که اولین گل دربی شان را پیراهن آن تیم به ثمر رسانده اند.* 84 دربی قبلی سرخ های پایتخت در مجموع 159 گل در بر داشته است که سهم سرخ پوشان پایتخت 81 گل بوده و آبی پوشان هم 78 بار دروازه پرسپولیس را باز کرده اند. جالب اینجاست در حالی تعداد گل های زده تیم پرسپولیس از استقلال بیشتر است که آبی پوشان در مجموع 5 بار بیشتر برنده دربی بوده اند.* برگزاری دربی 85 در آبان ماه باعث شد تا نگاهی به گ نان دربی هایی که در این ماه برگزار شده داشته باشیم. در تاریخ 49 ساله دربی ها 7 دربی در آبان ماه برگزار شد که سهم هر تیم دو برد بوده و 3 بازی دیگر با تساوی به پایان رسیده است. اولین دربی آبان ماه را استقلال با تک گل غلام فتح آبادی که بعدها با پیراهن پرسپولیس در دربی حاضر شد به سود استقلال تمام شد. دربی که شماره 22 دربی ها را به خود اختصاص داد. در دربی چهل وچهارم مهدی هاشمی نسب تک گل پیروزی بخش پرسپولیس را به ثمر رساند. دربی پنجاه وهفتم با تساوی بدون گل تمام شد. در دربی شماره 59 آبی ها با تک گل رضا عنایتی به برتری رسیدند. در دربی شصت ویکم پرسپولیس 2 بر یک برنده شد و مهرزاد معدنچی و مهرداد اولادی برای سرخ ها گ نی د و تک گل آبی ها را حسین صادقی به ثمر رساند. دربی هفتاد و دوم با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید که مرحوم هادی نوروزی برای پرسپولیس و آرش برهانی و حنیف عمران زاده گ نان استقلال بودند. دربی شماره 81 هم به تساوی یک بر یک منجر شد. جابر انصاری آبی پوشان را پیش انداخت و جری بنگستون بازی را به تساوی کشاند تا نام او هم در فهرست گ نان آبان ماه دربی قرار بگیرد.پرسپولیسسرخ پوشان پایتخت که در دربی 85 با هدایت برانکو ایوانکوویچ به میدان می روند 81 بار دروازه آبی ها را در 84 دربی قبلی باز کرده اند که در این میان گ نانی بوده اند که سهم بیشتری در موفقیت تیم شان داشته اند. برترین گ ن پرسپولیس که اتفاقا برترین گ ن کل دربی هاست مرحوم صفر ایرانپاک است که 7 بار موفق به فتح دروازه استقلال شده است. ایرانپاک به ترتیب در دربی های هفتم، هشتم، نهم، پانزدهم، شانزدهم و بیست ویکم(2) بار به آبی پوشان گل زده است.دومین گ ن برتر سرخ ها در تاریخ دربی حسینعلی کلانی است که 6 گل زده است. جالب اینکه کلانی همچون ایرانپاک برتر از مهاجمان تاریخ استقلال در دربی ها عمل کرده و دومین گ ن برتر دربی هاست. کلانی در دربی های پنجم، ششم، هشتم(2) بار، نهم و دوازدهم برای تیمش گ نی کرده است.عنوان سومین گ ن برتر دربی برای پرسپولیس به صورت مشترک در اختیار مرحوم همایون بهزادی و مهدی هاشمی نسب قرار دارد که با 4 گل زده جزو بهترین های دربی هستند. در این میان هاشمی نسب که جزو یاغیان سرخ هاست با گلی که برای استقلال زده در مجموع بالاتر از مرحوم بهزادی است. همایون بهزادی در دربی های دوازدهم (3) بار و سیزدهم برای سرخ پوشان گل زده است. هاشمی نسب هم برای پرسپولیس در دربی های چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و ششم و چهل و هشتم برای پرسپولیس گ نی کرده است. دیگر گل هاشمی نسب در دربی چهل و نهم و برای استقلال به ثمر رسید.* اولین گ ن سرخ پوشان در تاریخ دربی مرحوم ناظم گنجاپور است که این گل را در دربی سوم به ثمر رساند. دربی که پرسپولیس 3 بر یک بازنده شد. آ ین گل سرخ ها را هم سیدجلال حسینی در دربی هشتاد و چهارم زد که در آن دربی هم پرسپولیس 3 بر 2 بازنده زمین را ترک کرد.زنندگان 81 گل پرسپولیس در 84 دربی به شرح زیر است: 7 گل : ( 1 بازیکن )
صفر ایرانپاک6 گل : ( 1 بازیکن )
حسین کلانی4 گل : ( 2 بازیکن )
مهدی هاشمی نسب -- همایون بهزادی3 گل : ( 3 بازیکن )
ایمون زاید -- هادی نوروزی -- فرشاد پیوس2 گل : ( 9 بازیکن )
مهدی طارمی -- محسن خلیلی -- علی کریمی -- ادموند بزیک - اسماعیل حاج رحیمی پور
شاهرخ بیانی -- ایرج سلیمانی -- محمود خوردبین -- علی پروین1 گل : ( 33 بازیکن )
محسن مسلمان - رامین رضاییان -- جری بنگستون -- علی علیپور -- امید عالیشاه -- محمد نوری -- کریم باقری - عادل کلاه کج
مازیار زارع -- علیرضا نیکبخت واحدی -- مهرداد اولادی -- مهرزاد معدنچی -- سهراب انتظاری - شیث رضایی -- حامد کاویانپور
عیسی ترائوره -- بهنام ابوالقاسم پور -- یحیی گل محمدی -- علی انصاریان -- رضا جباری -- بهروز ی فر -- پایان رافت
افشین پیروانی -- مهدی مهدوی کیا -- مرتضی کرمانی مقدم -- بهنام طاهر زاده -- بهزاد داداش زاده -- نادر میر احمدیان
رضا عابدیان -- ناصر محمد خانی -- غلامرضا فتح آبادی -- جهانگیر فتاحی - ناظم گنجاپوراستقلالآبی های پایتخت به رغم اینکه بردهای بیشتری را در دربی ها تجربه کرده اند با اندوخته 78 گل زده و با هدایت وینفرد شفر به مصاف پرسپولیس خواهند رفت. برترین گ نان استقلال در دربی مرحوم غلامحسین مظلومی و علی جباری هستند که هر کدام 5 بار برای آبی پوشان گ نی کرده اند. مظلومی در دربی های چهارم، هفتم، پانزدهم و شانزدهم (2) بار گل های خود را به ثمر رساند. علی جباری هم در دربی های سوم، هشتم، دهم (2) بار و سیزدهم نام خود را به عنوان یکی از برترین گ نان استقلال ثبت کرد.عنوان دومین گ ن برتر دربی آبی ها نیز به دو بازیکن این تیم می رسد که یکی از آنها همچنان فرصت دارد تا آمارش را بهتر کند. مجتبی جباری و فرهاد مجیدی با 4 گل زده در رده دوم برترین گ نان استقلال قرار دارند. مجیدی در دربی های شصت وهفتم، شصت وهشتم، شصت ونهم و هفتاد ویکم گل هایش را به پرسپولیس زد. مجتبی جباری هم که نامش در فهرست این فصل استقلال قرار دارد هم در دربی های شصت وششم، هفتاد ویکم و هفتاد وسوم (2) بار برای تیمش گ نی کرد. جباری در صورت بازی در دربی 85 و حتی دربی 86 می تواند آمار گ نی اش را بهتر از این هم د.در فهرست سومین گ نان برتر استقلال در دربی ها نام 4 بازیکن دیده می شود. آرش برهانی، صادق ورمزیار، صمد مرفاوی و حسن روشن هر کدام 3 بار به پرسپولیس گل زده اند. حسن روشن که اولین 3 گله استقلال در دربی هاست در دربی های چهاردهم، بیستم و بیست ویکم گ نی کرد. مرفاوی در سی ودوم، سی وپنجم و سی وششم به پرسپولیس گل زد. ورمزیار هم در دربی های سی وپنجم، سی وهشتم و چهلم به سرخ پوشان گل زد که دو گل او از روز نقطه پن ی بود. آرش برهانی نیر در دربی های شصت وپنجم، هفتادم و هفتادودوم دروازه پرسپولیس را باز کرد.* اولین گل استقلال در دربی سوم توسط احمد زاده زده شد که آن دربی را آبی پوشان 3 بر یک از سرخ پوشان بردند و اولین برد تاریخ دربی را به نام خود ثبت د. آ ین گ ن استقلال در دربی ها هم کاوه رضایی بود که در دربی 84 دروازه پرسپولیس را باز کرد. این دربی را استقلال 3 بر 2 به سود خود به پایان برد.زنندگان 78 گل استقلال در 84 دربی به شرح زیر است: 5 گل : ( 2 بازیکن )
علی جباری -- غلامحسین مظلومی4 گل : ( 2 بازیکن )
مجتبی جباری -- فرهاد مجیدی3 گل : ( 4 بازیکن )
آرش برهانی -- صادق ورمزیار -- صمد مرفاوی -- حسن روشن2 گل : ( 11 بازیکن )
جابر انصاری -- امیدرضا روانخواه -- غلامرضا عنایتی - محمود فکری -- علی سامره -- علیرضا اکب ور
محمد نوازی -- ادموند اختر -- مسعود مژدهی -- عباس مژدهی -- کارو حق وردیان1 گل : ( 26 بازیکن )
امید ابراهیمی -- سجاد شهباززاده -- فریدون زندی -- میلاد میداوودی -- اسماعیل شریفات -- حنیف عمران زاده -- علی علیزاده
حسین صادقی -- پیروز قربانی -- داوود سید عباسی -- مهدی هاشمی نسب -- سهراب بختیازی زاده -- فرد ملکیان -- محمد تقوی
شاهرخ بیانی -- عباس سرخاب -- جعفر مختاری فر -- پرویز مظلومی -- بهتاش فریبا -- غلامرضا فتح ابادی -- سعید مراغه چیان
محرم عاشوری -- هادی نراقی -- محمد رضا عادلخانی -- جواد قراب- احمد ­ زاده
به بهانه هشتاد و پنجمین دربی پایتخت ، کلیه رکوردداران ، تاریخ سازان و تاثیرگذاران تاریخ دربی مورد بررسی قرار گرفته است.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) :
دو تیم پرسپولیس و استقلال پنچشنبه چهارم آبان برای هشتاد و پنجمین بار به مصاف هم می روند.
در هشتاد و چهار دیدار قبلی ، استقلال صاحب ۲۵ پیروزی شده و پرسپولیس نیز ۲۰ بار طعم برد را چشیده است.اما تقابل دو غول پایتخت ۳۹ بار مساوی شده که نتیجه تساوی ۱-۱ با ۱۹ بار تکرار، پر تکرارترین نتیجه تاریخ این بازی است. شایان ذکر است که ۶ دربی پیاپی از دربی ۶۲ تا ۶۷ با این نتیجه به پایان رسید.
بهترین عملکرد یک تیم در یک مقطع به پیروزی دربی ۳ تا ۶ استقلال بر می گردد که با ۴ برد پیاپی رکورددار تاریخ دربی است.هر چند که از این ۴ پیروزی ۲ پیروزی با رای فدراسیون فوتبال بود.هر دو تیم در بدترین عملکرد تاریخشان در دربی، سابقه ۱۰ دربی بدون برد را دارند.پرسپولیس از دربی ۳۲ تا ۴۱ موفق به پیروزی برابر استقلال نشد.استقلال نیز بعدها این رکورد را تکرار کرد و از دربی ۷۴ تا ۸۳ برابر رقیب دیرینه ناکام بود.
قاطعترین پیروزی تاریخ دربی را پرسپولیسیها رقم زدند.دربی تاریخی شهریور ۵۲ که با برتری ۶ گله قرمزها به پایان انجامید بهترین بردی است که تیمی در دربی تجربه کرده این شهرآورد به همراه دربی ۸۲ که با پیروزی ۴-۲ پرسپولیس به پایان رسید.پر گل ترین دربیهای تاریخ هستند.بهترین بازگشت تاریخ دربی را هم پرسپولیسیها رقم زدند و توانستند در مدت ده دقیقه با ۱۰ بازیکن باخت ۲-۰ را به پیروزی ۳-۲ تبدیل کنند.
مرحوم صفر ایرانپاک با ۷ گل زده بهترین گ ن تاریخ این رقابت است از جمله گ نان شاخص دیگر این دیدار باید به همایون بهزادی و ایمون زائد اشاره کرد که تنها بازیکنانی هستند که موفق به هت تریک در این بازی شدند.به جز این گ نان، ۳ گ ن سابقه گ نی در ۳ دربی پیاپی را دارند.فرهاد مجیدی ، مهدی هاشمی نسب و صفر ایرانپاک بازیکنانی هستند که در این زمینه رکورددارند.مهدی هاشمی نسب به همراه شاهرخ بیانی و غلام فتح ابادی سابقه گ نی برای هر دو تیم در دربی را دارند.
سریعترین گل دربی را علی سامره در ثانیه ۴۸ دربی رفت لیگ دوم که در تبریز برگزار می شد به ثمر رساند.دیرترین گل را هم استقلالیها زدند. گل دقیقه ۱۰۷ اسماعیل شریفات دیرترین گل تاریخ این مسابقه است که در وقت اضافه دربی جام حذفی در سال ۱۳۹۰ به ثمر رسید.اما دیرترین گل در وقت قانونی سهم پرسپولیسهاست که در دربی رفت لیگ پانزدهم در دقیقه ۹۵ توسط جری بنگستون زده شد.معمولا دقایق آ دربی آبستن حوادث زیادی بوده و دقیقه ۸۷ با ۸ پر گل ترین دقیقه این رقابت است.
دربی پایتخت به سبب حساسیت بالا اکثرا کم گل از آب درآمده و حتی سابقه داشته ۴۰۵ دقیقه از دربی ۷۴ تا دربی ۷۹ هر دو تیم در گ نی ناکام باشند.اما طولانی ترین زمانیکه تیمی در دربی گل نزده متعلق به استقلال است که به مدت ۵۴۷ دقیقه از دقیقه ۳۶ دربی ۴۰ ( مرداد سال ۷۴ ) تا دقیقه ۴۳ دربی ۴۵ ( فروردین ۷۸) موفق به گ نی نشد.
جوانترین گ ن تاریخ شهرآورد حسن روشن است که در زمانیکه در دربی داد ۵۳ تک گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر ساند بر اساس شناسنامه کمتر از ۱۹ سال سن داشت.
مسن ترین گ ن هم کریم باقری است که دربی ۶۸ با یک ضربه مهار نشدنی هم نوار تساوی ۱-۱ متوالی دربی را کرد و هم با ۳۶ سال سن مسن ترین گ ن تاریخ این دیدار شد
بازیکنان زیادی در تاریخ دربی حضور داشتند که پس از گذشت سالها رکورد علی پروین با ۲۰ بازی در تاریخ دربی دست خورده باقی مانده است .چهره های شاخص دیگری نیز رکوردهای جالبی را به نام خود ثبت کرده اند.علی جباری با ۷ پیروزی در دربی رکورددار بردن در این بازی است البته نتیجه ۲ دیدار توسط فدراسیون تعیین شد به جز این جباری با ۱۱ بار کاپیتانی رکورددار کاپیتانی در این بازی است.دیگر رکورددار این بازی اکبرکارگر جم است که سابقه بازی در ۱۵ شهرآورد متوالی را دارد.مجتبی جباری از استقلال و حمید استیلی از پرسپولیس با ۱۰ دربی بدون ش ت چهره های ش ت ناپذیر تیمشان در دربی هستند البته احمدرضا عابدزاده که سابقه حضور در هر دو تیم را دارد در ۱۳ دربی که حضور داشته هیچ گاه بازنده از زمین خارج نشده ش ت ناپذیرترین چهره تاریخ بازی است. این دروازه بان با ۸ کلین شیت رکورددار کلین شیت در دربی نیز به شمار می آید.مرحوم ناصر حجازی با ۱۶ بار محافظت از دروازه استقلال با سابقه ترین دروازه بان تاریخ این بازی است.
در بین مربیان ، علی پروین با مربیگری در ۲۵ دربی رکوردداراست هر چند که این مربی ۲ بار نیز به عنوان مدیر فنی در کنار راینر زوبل تیم محبوبش را هدایت کرده است . منصور پورحیدری با ۷ پیروزی در دربی بیش از هر مربی دیگری طعم برد را در این دیدار چشیده است. قلعه نویی یکی از خاص ترین مربیان تاریخ این مسابقه است.تعداد مساوی زیادی در پرونده دربیهای این مربی دیده می شود که این امر باعث شده این مربی همزمان دو رکورد خوب و بد را به نام خود ثبت کند.قلعه نویی پس از شروع خوب که با چند برد همراه بود دربیهای متعددی را با نتیجه مساوی تجربه کرد ولی ش ت ناپذیر باقی ماند تا اینکه در دو شهرآورد آ ش طعم تلخ ش ت را چشید. با این اوصاف این مربی با ۱۲ دربی پیاپی نباختن رکورددار تاریخ داربی است از طرف دیگر این مربی با پیروز نشدن در ۹ دربی متوالی در این زمینه نیز رکورددار است.
رکورد مسن ترین مربی تاریخ دربی به مانوئل ژوزه با ۶۶ سال سن تعلق داشت که در این دربی وینفرد شفر با ۶۷ سال این رکورد را از آن خود خواهد کرد.
داوری و مسایل انضباطی از سوژه های همیشه داغ دربی بوده تاکنون در تاریخ این رقابت ۴ دربی نیمه کاره مانده است.حساسیت بالای این دیدار باعث شده بود تا ۱۴ سال پیاپی داوران این دیدار خارجی باشند.محسن ترکی با ۷ قضاوت رکورددار تاریخ این بازیهاست.هر چند که تاکنون چندین داربی با جنجال و درگیری و محرومیت به پایان رسیده ولی خشن ترین دربی از نظر تعداد کارت زرد دربی برگشت فصل ۱۳۷۷-۷۸ بود که با ۳ کارت قرمز و ۷ کارت زرد به پایان رسید.
حال باید دید در دربی ۴ آبان ۱۳۹۶ کدام یک از این رکوردها دست نخورده می مانند و کدام یک دچار تغییر می شوند.
به بهانه هشتاد و پنجمین دربی پایتخت ، کلیه رکوردداران ، تاریخ سازان و تاثیرگذاران تاریخ دربی مورد بررسی قرار گرفته است.دو تیم پرسپولیس و استقلال پنچشنبه چهارم آبان برای هشتاد و پنجمین بار به مصاف هم می روند.در هشتاد و چهار دیدار قبلی ، استقلال صاحب ۲۵ پیروزی شده و پرسپولیس نیز ۲۰ بار طعم برد را چشیده است.اما تقابل دو غول پایتخت ۳۹ بار مساوی شده که نتیجه تساوی ۱-۱ با ۱۹ بار تکرار، پر تکرارترین نتیجه تاریخ این بازی است. شایان ذکر است که ۶ دربی پیاپی از دربی ۶۲ تا ۶۷ با این نتیجه به پایان رسید.بهترین عملکرد یک تیم در یک مقطع به پیروزی دربی ۳ تا ۶ استقلال بر می گردد که با ۴ برد پیاپی رکورددار تاریخ دربی است.هر چند که از این ۴ پیروزی ۲ پیروزی با رای فدراسیون فوتبال بود.هر دو تیم در بدترین عملکرد تاریخشان در دربی ، سابقه ۱۰ دربی بدون برد را دارند.پرسپولیس از دربی ۳۲ تا ۴۱ موفق به پیروزی برابر استقلال نشد.استقلال نیز بعدها این رکورد را تکرار کرد و از دربی ۷۴ تا ۸۳ برابر رقیب دیرینه ناکام بود.قاطعترین پیروزی تاریخ دربی را پرسپولیسیها رقم زدند.دربی تاریخی شهریور ۵۲ که با برتری ۶ گله قرمزها به پایان انجامید بهترین بردی است که تیمی در دربی تجربه کرده این شهرآورد به همراه دربی ۸۲ که با پیروزی ۴-۲ پرسپولیس به پایان رسید.پر گل ترین دربیهای تاریخ هستند.بهترین بازگشت تاریخ دربی را هم پرسپولیسیها رقم زدند و توانستند در مدت ده دقیقه با ۱۰ بازیکن باخت ۲-۰ را به پیروزی ۳-۲ تبدیل کنند.مرحوم صفر ایرانپاک با ۷ گل زده بهترین گ ن تاریخ این رقابت است از جمله گ نان شاخص دیگر این دیدار باید به همایون بهزادی و ایمون زائد اشاره کرد که تنها بازیکنانی هستند که موفق به هت تریک در این بازی شدند.به جز این گ نان ، ۳ گ ن سابقه گ نی در ۳ دربی پیاپی را دارند.فرهاد مجیدی ، مهدی هاشمی نسب و صفر ایرانپاک بازیکنانی هستند که در این زمینه رکورددارند.مهدی هاشمی نسب به همراه شاهرخ بیانی و غلام فتح ابادی سابقه گ نی برای هر دو تیم در دربی را دارند.سریعترین گل دربی را علی سامره در ثانیه ۴۸ دربی رفت لیگ دوم که در تبریز برگزار می شد به ثمر رساند.دیرترین گل را هم استقلالیها زدند. گل دقیقه ۱۰۷ اسماعیل شریفات دیرترین گل تاریخ این مسابقه است که در وقت اضافه دربی جام حذفی در سال ۱۳۹۰ به ثمر رسید.اما دیرترین گل در وقت قانونی سهم پرسپولیسهاست که در دربی رفت لیگ پانزدهم در دقیقه ۹۵ توسط جری بنگستون زده شد.معمولا دقایق آ دربی آبستن حوادث زیادی بوده و دقیقه ۸۷ با ۸ پر گل ترین دقیقه این رقابت است.دربی پایتخت به سبب حساسیت بالا اکثرا کم گل از آب درآمده و حتی سابقه داشته ۴۰۵ دقیقه از دربی ۷۴ تا دربی ۷۹ هر دو تیم در گ نی ناکام باشند.اما طولانی ترین زمانیکه تیمی در دربی گل نزده متعلق به استقلال است که به مدت ۵۴۷ دقیقه از دقیقه ۳۶ دربی ۴۰ ( مرداد سال ۷۴ ) تا دقیقه ۴۳ دربی ۴۵ ( فروردین ۷۸) موفق به گ نی نشد.جوانترین گ ن تاریخ شهرآورد حسن روشن است که در زمانیکه در دربی داد ۵۳ تک گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر ساند بر اساس شناسنامه کمتر از ۱۹ سال سن داشت.مسن ترین گ ن هم کریم باقری است که دربی ۶۸ با یک ضربه مهار نشدنی هم نوار تساوی ۱-۱ متوالی دربی را کرد و هم با ۳۶ سال سن مسن ترین گ ن تاریخ این دیدار شدبازیکنان زیادی در تاریخ دربی حضور داشتند که پس از گذشت سالها رکورد علی پروین با ۲۰ بازی در تاریخ دربی دست خورده باقی مانده است .چهره های شاخص دیگری نیز رکوردهای جالبی را به نام خود ثبت کرده اند.علی جباری با ۷ پیروزی در دربی رکورددار بردن در این بازی است البته نتیجه ۲ دیدار توسط فدراسیون تعیین شد به جز این جباری با ۱۱ بار کاپیتانی رکورددار کاپیتانی در این بازی است.دیگر رکورددار این بازی اکبرکارگر جم است که سابقه بازی در ۱۵ شهرآورد متوالی را دارد.مجتبی جباری از استقلال و حمید استیلی از پرسپولیس با ۱۰ دربی بدون ش ت چهره های ش ت ناپذیر تیمشان در دربی هستند البته احمدرضا عابدزاده که سابقه حضور در هر دو تیم را دارد در ۱۳ دربی که حضور داشته هیچ گاه بازنده از زمین خارج نشده ش ت ناپذیرترین چهره تاریخ بازی است. این دروازه بان با ۸ کلین شیت رکورددار کلین شیت در دربی نیز به شمار می آید.مرحوم ناصر حجازی با ۱۶ بار محافظت از دروازه استقلال با سابقه ترین دروازه بان تاریخ این بازی است.در بین مربیان ، علی پروین با مربیگری در ۲۵ دربی رکوردداراست هر چند که این مربی ۲ بار نیز به عنوان مدیر فنی در کنار راینر زوبل تیم محبوبش را هدایت کرده است . منصور پورحیدری با ۷ پیروزی در دربی بیش از هر مربی دیگری طعم برد را در این دیدار چشیده است. قلعه نویی یکی از خاص ترین مربیان تاریخ این مسابقه است.تعداد مساوی زیادی در پرونده دربیهای این مربی دیده می شود که این امر باعث شده این مربی همزمان دو رکورد خوب و بد را به نام خود ثبت کند.قلعه نویی پس از شروع خوب که با چند برد همراه بود دربیهای متعددی را با نتیجه مساوی تجربه کرد ولی ش ت ناپذیر باقی ماند تا اینکه در دو شهرآورد آ ش طعم تلخ ش ت را چشید. با این اوصاف این مربی با ۱۲ دربی پیاپی نباختن رکورددار تاریخ داربی است از طرف دیگر این مربی با پیروز نشدن در ۹ دربی متوالی در این زمینه نیز رکورددار است.رکورد مسن ترین مربی تاریخ دربی به مانوئل ژوزه با ۶۶ سال سن تعلق داشت که در این دربی وینفرد شفر با ۶۷ سال این رکورد را از آن خود خواهد کرد.داوری و مسایل انضباطی از سوژه های همیشه داغ دربی بوده تاکنون در تاریخ این رقابت ۴ دربی نیمه کاره مانده است.حساسیت بالای این دیدار باعث شده بود تا ۱۴ سال پیاپی داوران این دیدار خارجی باشند.محسن ترکی با ۷ قضاوت رکورددار تاریخ این بازیهاست.هر چند که تاکنون چندین داربی با جنجال و درگیری و محرومیت به پایان رسیده ولی خشن ترین دربی از نظر تعداد کارت زرد دربی برگشت فصل ۱۳۷۷-۷۸ بود که با ۳ کارت قرمز و ۷ کارت زرد به پایان رسید.حال باید دید در دربی ۴ آبان ۱۳۹۶ کدام یک از این رکوردها دست نخورده می مانند و کدام یک دچار تغییر می شوند.
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغگروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دقایقی پیش بازی حساس بین تیم های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال به پایان رسید. شهرآورد هشتاد و ششم که دو نیمه متفاوت داشت با نتیجه یک بر صفر با گلی که وریا غفوری در دقیقه چهل و سوم به ثمر رساند به سود استقلال به پایان رسید.پرسپولیسی ها در شرایطی به بازی آمده بودند که با پیروزی در دربی می توانستند در به قهرمانی زود هنگام در لیگ برتر دست پیدا کنند که با این باخت قهرمانی شان به تاخیر افتاد. کاربران پس از پایان دربی هشتاد و ششم با انتشار مطالبی طنز آمیز باز هم برای یکدیگر کری خواندند و به حواشی این دیدار واکنش نشان دادند.در ادامه می توانید چند واکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم را مشاهده کنید. واکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرواکنش طنز کاربران به دربی هشتاد و ششم +تصاویرانتهای پیام/