واکنش سخنگوی بارسا به مصاحبه جنجالی گومس

مصاحبه استخدامی یکی از مهم ترین بخش های ورود به بازار کار است. مصاحبه کنندگان روش های متفاوتی دارند. اصلی ترین هدف مصاحبه کننده کشف این نکته است که آیا متقاضی می تواند خود را با شرایط و اوضاع مختلف تطبیق بدهد یا خیر؟ در مصاحبه استخدامی مصاحبه کنندگان تلاش می کنند به بیشترین اطلاعات ممکن درباره ی فرد دست بیابند. برای است اج این اطلاعات انواع مصاحبه های استخدامی وجود دارد. با ما همراه باشید تا با هم انواع مصاحبه استخدامی را مرور کنیم.مقاله مرتبط: گوگل، آمازون و کارمندان خود را چگونه استخدام می کنندانواع مصاحبه استخدامی، روش ها و را ارهای مختلفانواع مصاحبه استخدامی ، راه ها و روش ها۱. مصاحبه استخدامی مبتنی بر رفتار شناسیمصاحبه های مبتنی بر این روش، بر اساس رفتار و تجربه های مصاحبه کننده و عملکرد گذشته ی متقاضی صورت می گیرد. به همین دلیل این نوع مصاحبه بر اساس ۴ اصل پیش می رود: موقعیت، وظیفه، اقدام و نتیجه. این عناوین مانند چارچوبی برای توصیف موقعیت های مختلف، وظیفه و کاری که باید صورت بگیرد و نوع اقدام و نتیجه ی حاصل از آن پی گرفته می شوند.به خاطر داشته باشید که در این نوع مصاحبه استخدامی شما باید بتوانید خود را به عنوان ی توانا و خوش بین معرفی کنید، زیرا مصاحبه کنندگان به دنبال فردی هستند که خلاق و اهل کار تیمی باشد.۲. مصاحبه استخدامی موردییکی از متداول ترین روش های مصاحبه، مصاحبه ی موردی است. در این روش از افراد خواسته می شود یک شرایط فرضی را در نظر بگیرند و مسئله ی موجود در آن را حل کنند و نیز روش جایگزین یا پیشنهادهای دیگر خود را برای از میان برداشتن مشکل مطرح کنند.بنا به موقعیت شغلی، سؤالات مصاحبه استخدامیِ موردی متنوع اند. در بعضی موارد هدف از مصاحبه یافتن فردی با توانایی اجرای استراتژی های بلندمدت و فرایندهاست و در موارد دیگر، هدف استخدام فردی آرام است که در شرایط تشویش و اضطرار خود و اوضاع را کنترل می کند. مصاحبه کنندگان انتظار دارند که این پرسش ها خیلی سریع پاسخ داده شوند.از آنجا که پاسخ دادن به این گونه سؤالات نیازمند تفکر عمیق و طراحی شده است، این نوع مصاحبه معمولا بیش از ۱ ساعت به طول می انجامد.۳. مصاحبه استخدامی اطلاعاتیاین مصاحبه مبتنی بر اطلاعات است و به متقاضی فرصت می دهد موقعیت شغلی را با انتظاراتش تطبیق دهد. متقاضیان فرصت دارند با کارمندان مشغول در موقعیت شغلی درخواستی شان صحبت کنند؛ در نتیجه امکان بررسی ابعاد مثبت و منفی شغل درخواستی برای متقاضیان فراهم است.مثلا اگر متقاضی مایل به فعالیت در زمینه ی صنعت انتشارات است باید با کارکنان این حیطه ی کاری گفت و گو کند و اطلاعات بیشتری درباره ی ب و کار موردنظر به دست بیاورد. این بررسی برای تصمیم گیری صحیح هر دو طرف مفید واقع می شود. مصاحبه های اطلاعاتی معمولا کمتر از نیم ساعت به طول می انجامند و هر دو طرف مصاحبه قبل از شروع باید سؤالات موردنظر خود را آماده کنند.مقاله مرتبط: کارفرمایان برای استخدام کارمندانشان به دنبال چه هستند؟انواع روش های مصاحبه استخدامیانواع مصاحبه استخدامیروش های مصاحبه استخدامی متفاوت و بنا به نوع کار متنوع است:۱. مصاحبه ی حضوری (روش سنتی):این روش متداول به صورت حضوری صورت می گیرد. متقاضی و مصاحبه کنندگان رو در رو با هم گفت و گو می کنند و از تنش مصاحبه های گروهی و دسته جمعی خبری نیست. در این نوع مصاحبه نیز متقاضی باید برای ایجاد تأثیر مثبت تلاش کند. وجی چنین مصاحبه ای فقط و فقط به عملکرد فرد در طی مصاحبه وابسته است.متقاضی باید طوری عمل کند که مصاحبه کننده را به انتخاب او به عنوان فردی شایسته متقاعد کند. همچنین باید در مورد توانایی های خود و موفقیت هایش حقایق را پیوسته و بی اغراق مطرح کند. در این موقعیت باید از دروغ گفتن و غلو خودداری کرد؛ اکتفا به آنچه در رزومه نوشته شده، کافی است.۲. مصاحبه ی تلفنیدر میان روش های مصاحبه استخدامی این روش چندان شایع نیست دارد زیرا ماهیت مصاحبه را برای استخدام به کل نادیده می گیرد و با روش های عادی مصاحبه در تناقض است. در این روش ملاقات رو در رو اهمیت چندانی ندارد اما مصاحبه کننده توانایی و مهارت کلامی فرد را می سنجد و سعی می کند با کشف مواردی که در صحبت های متقاضی وجود دارد، او را بشناسد.
متقاضی نیز باید با درک لحن صدای طرف مقابل و نشان دادن اشتیاق، هیجان و به طورکلی واکنش های مناسب در طول تماس تلفنی تأثیر مناسبی از خود به جای بگذارد. در این شکل از مصاحبه استخدامی بهتر است فرد متقاضی قلم و کاغذی در اختیار داشته باشد تا نکات لازم را یادداشت کند. با پرسش و پاسخ هر دو طرف می توانند به فرایند و جهت فکری یکدیگر دست پیدا کنند.مقاله مرتبط: چگونه کارمند خوب استخدام کنیم؛ ۷ اصل طلایی در مصاحبه های شغلی۳. مصاحبه ی ثانویهدرخواست برای برگزاری جلسه ی دوم مصاحبه نشانه ی خوبی است و دلایل متعددی دارد: اولین دلیل این است که در مصاحبه ی اول عملکرد خوب و رضایت بخشی داشته اید اما انتخاب میان شما و سایر متقاضیان به زمان بیشتری نیاز دارد. در نتیجه برای رفع شک و شبهه ها، مصاحبه کنندگان به جلسه ی دوم نیاز دارند تا فهرست افراد را جمع وجورتر کنند.دلیل دیگر مصاحبه ی ثانویه این است که متقاضی تأثیرات مثبتی بر جای گذاشته است و مصاحبه کنندگان برای اطمینان نهایی از انتخاب این فرد به اطلاعات تکمیلی نیاز دارند تا قبل از استخدام فرد کاملا از صلاحیت او مطمئن شوند.۴. مصاحبه ی گروهی و دسته جمعیاین نوع از مصاحبه استخدامی، یکی از اضطراب آورترین انواع مصاحبه استخدامی است. در این روش فرد متقاضی از جانب چند مصاحبه کننده مورد پرسش های مختلف قرار می گیرد. متقاضی باید با همه ی این افراد تماس چشمی مناسب برقرار کند و هنگام جواب دادن به سؤالات تا جایی که ممکن است خود را با اعتماد به نفس نشان بدهد.در هنگام پاسخ گویی به پرسش هریک از مصاحبه کنندگان، باید تماس چشمی را با سایر حضار نیز حفظ کرد. نگاه تنها به یک فرد در جمع، تأثیرات نامناسب و ناخوشایندی بر سایر مصاحبه کنندگان خواهد داشت.
در صورت وم برای پاسخ دادن به بعضی پرسش ها می توانید زمان بیشتری درخواست کنید.مزایای انواع مصاحبه استخدامیمزایای مصاحبه استخدامی - انواع مصاحبه استخدامیبرگزاری مصاحبه ی ساختاریافته باعث می شود بتوانید با تعداد زیادی از افراد به طور هم زمان مصاحبه کنید؛به کار بردن نمونه های منتخب نیز می تواند مفید باشد؛ پرسش هاو پاسخ ها می توانند در قالب مدل ها و نمونه ها بررسی شوند؛سؤالات می توانند به شکل ساختاریافته طراحی بشوند تا پاسخ گویی شان برای متقاضی راحت تر باشد. در نتیجه نظرات او شفاف تر خواهد بود؛تکیه ن به ابزارهای الکترونیکی و مصاحبه ی رو در رو از مزایای مصاحبه استخدامی است؛با انجام مصاحبه، سوءِتفاهم ها و سوءِتعبیرهای کمتری در پرسش و پاسخ ها به وقوع می پیوندد؛مصاحبه خصوصی تر و ویژه ی هر فرد است؛در جلسه ی حضوری اعتماد به نفس متقاضیان در پاسخ گویی به سؤالات بیشتر می شود؛در این نوع مصاحبه استخدامی معمولا مجموعه ی بسته و محدودی از پرسش ها مطرح می شود که می توانند به روشی مشخص برای مصاحبه تبدیل شوند که قابل اعتماد است و با استفاده از آن به راحتی می توان فرد مناسب را برای موقعیت شغلی موردنظر انتخاب کرد؛مصاحبه ها برای جمع آوری داده های کمّی مناسب اند. روش های مصاحبه منعطف است و برای فرایندهای دیگر سازمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛تجزیه و تحلیل مصاحبه های ساختاریافته ساده تر است زیرا معمولا محدود به گروه مشخصی از افراد است و می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت هدایت و بررسی پرسش نامه ها و جمع آوری داده عمل کند.با استفاده از روش های گوناگون مصاحبه، تعداد زیادی از افراد در مدت زمان کوتاهی مورد مصاحبه واقع می شوند.در مصاحبه های ساختارنیافته بنا به پاسخ های متقاضی، پرسش ها از انعطاف پذیری برخوردارند.پرسش های مصاحبه های ساختارنیافته برای جمع آوری داده های کیفی مورد استفاده قرار می گیرند. در این ح به پاسخ دهنده فرصتی برای چارچوب بندی پاسخ ها با زبان خودش داده می شود و مصاحبه کننده ها نیز میزان اطلاعات فرد را در زمینه ی مطرح شده، می سنجند.روش های مختلف مصاحبه استخدامی اعتبار عمیق تری دارند زیرا در خلال مصاحبه فرد متقاضی به عنوان چشم سوم نگاه ها و دیدگاه ها درباره ی سازمان و شرکت در نظر گرفته می شود.
سؤالات در خلال مصاحبه باعث می شود که انتظارات متقاضی شناخته شود.بنا به نوع مصاحبه (ساختاریافته یا غیرساختاریافته) توانایی متقاضی در کنترل روند مصاحبه متفاوت است.قبل از مصاحبه درخواست وضوح و شفافیت لازم است و بعد از آن باید به متقاضی اجازه داد روند مصاحبه را هدایت کند.مصاحبه های گروهی تحت نظارت هیئتی مشخص باعث می شود فرد کمتر احساس زیر ذره بین بودن، داشته باشد.مقاله مرتبط: چطور از استخدام یک نیروی سمّی جلوگیری کنیم؟معایب انواع مصاحبه استخدامیمضرات انواع مصاحبه استخدامیمصاحبه های ساختاریافته معمولا انعطاف کمتری دارند و سؤالاتی که مطرح می شود نیز به خاطر چارچوب کلی و الگوی مشخصی که دارند با محدودیت های زمانی همراه اند؛مصاحبه های ساختاریافته داده های کمّی تولید می کنند و در نتیجه ممکن است فاقد جزئیات باشند، بنابراین مصاحبه کننده احتمالا نمی تواند علت رفتارهای متقاضی را دریابد؛در مصاحبه های برنامه ریزی نشده و ساختارنیافته جمع آوری تمام داده های موردنیاز دشوار است و تجزیه و تحلیل این داده ها زمان می برد. چون این نوع مصاحبه مشخصا داده های ویژه فراهم نمی کند و بخش های متنوعی از یک موضوع را پوشش می دهد؛استخدام نیروهای مصاحبه کننده هزینه بر است و سازمان یا شرکت در طی فرایند استخدام متقبل پرداخت هزینه می شود. برای کاهش این هزینه می توان پرسش نامه های مصاحبه را برای متقاضیان ارسال کرد؛استخدام فرد مناسب نیازمند بررسی دقیق ویژگی ها و مهارت های اوست. مصاحبه کنندگان باید حقایق را در مورد فرد بررسی کنند و مطمئن شوند که متقاضی حقیقتا شایسته ی پُست درخواستی است؛نگهداری و حفظ اطلاعات خصوصی متقاضیان نیز چالش دیگری است که باید به آن توجه شود. این اطلاعات شخصی و خصوصی نباید به آسانی در اختیار دیگران قرار بگیرد و باید کاملا از آنها محافظت شود؛در مصاحبه های گروهی باید دقت شود که اطلاعات خصوصی متقاضی در جمع آشکار نشود. اعتماد اصل اساسی ای است که شرکت یا سازمان باید در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر متقاضیان نیز باید نسبت به اطلاعات شرکت و سازمان رازدار باشند؛ در مصاحبه های گروهی معمولا مسیر مصاحبه دستخوش انحرافاتی می شود و زمان از دست می رود. علاوه بر این تکرار سؤالات برای متقاضی بعدی نیز سخت می شود. در نتیجه مصاحبه از مسیر خود منحرف خواهد شد؛
مصاحبه های گروهی ممکن است به اندازه ی کافی معتبر نباشند و علت آن اظهارات خلاف واقع متقاضی است. علت این عدم صداقت می تواند فشار گروهی بر فرد و علاقه ی وافر او به ب موقعیت شغلی باشد. بنابراین مصاحبه کنندگان همیشه باید صحت گفته های متقاضی را بررسی کنند و از صداقت او مطمئن شوند. این نظارت موجب انتخاب فرد مناسب می شود.طراحی مصاحبه استخدامیطراحی مصاحبه استخدامی - انواع مصاحبه استخدامیقبل از هر اقدامی باید نوع مصاحبه (ساختاریافته، ساختارنیافته و گروهی) مشخص شود؛گام بعدی تعیین فرد مصاحبه کننده است که به موقعیت شغلی برای استخدام و بستری که مصاحبه در آن صورت می گیرد، وابسته است.در انتخاب فرد مصاحبه کننده ۳ عامل دیگر نیز نقش دارند که عبارتند از:سن و ت:این عامل مشخص می کند که شرکت یا سازمان به دنبال چه فردی است.ویژگی های شخصیتی:این عامل به ویژگی های متقاضی می پردازد. مثلا نوع پوشش و رفتار فرد بررسی می شود و اگر شغل موردنظر به کار تیمی نیاز داشته باشد این ویژگی در فرد سنجیده می شود.اختلاف قومیتی:بعضی اوقات اختلاف قومیتی میان مصاحبه کننده و متقاضی موجب بروز چالش هایی در فهم زبان و فرهنگ می شود.برگرفته از : content.wisestep.comبرچسب ها:مصاحبه استخدامیموفقیت شغلی
آ ین خبر: ازدواج و طلاق افراد مشهور در همه جای دنیا مورد توجه مردم است. در ایران هم زندگی شخصی سلبریتی ها زیر ذره بین طرفداران آنها است. زندگی هنرمندان سبک خاصی دارد به همین دلیل وقتی دو هنرمند با هم ازدواج می کنند ی تصور نمی کند که زندگی مشترک آنها به ج ختم شود. اما حداقل در ایران، طلاق زوج های هنرمند آمار قابل توجهی دارد. به همین بهانه در ادامه، اسامی هنرمندان ایرانی که از یکدیگر طلاق گرفته اند، آمده است.‎
طلاق های رامبد جوان از دو بازیگر
رامبد جوان در دهه هفتاد با ماندانا روحی ازدواج می کند. همسرش هم مانند او هنرمند بوده و البته سروصدای ازدواج آنها زیاد به اطرافیان نمی رسد. در هر حال تنها چند سال بعد این ازدواج به بن بست رسیده و این دو از هم جدا می شوند. چند سال بعد و در 36 سالگی دوباره به فکر ازدواج می افتد. این بار همسر او سحر تشاهی است که ماجرای آشنایی آنها به صحنه تئاتر برمی گردد. رامبد جوان در سال 94 از همسرش سحر تشاهی هم جدا شد و با نگار جواهریان بازیگر سینما ازدواج کرد.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
ج بهاره از پیمان و ازدواج با حاجی
هر چقدر طلاق بهاره رهنما از پیمان قاسمخانی در سکوت انجام شد ازدواج دوم پر سر و صدا و همراه با مراسم انجام شد. قاسمخانی تا کنون هیچ واکنشی به این موضوع نداشته است.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
ج ناباورانه مهدی پاکدل از بهنوش طباطبایی
در مهر ماه 95 خبری مبنی بر ج بهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل زوج هنرمند منتشر گردید که این خبر توسط هیچکدامشان تایید یا تکذیب نشده اما شواهد نشان می داد که این زوج از یکدیگر جدا شده اند. همچنان این دو نفر در واکنش به این موضوع سکوت اختیار کرده اند.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
برخورد روشنفکرانه آزاده صمدی با طلاقش از هومن سیدی
خیلی از مخاطبان تلویزیون آزاده صمدی و هومن سیدی را با سریال پرطرفدار "راه بی پایان" شناختند. آنها با وجود اینکه پیش از آن سریال هم نقش آفرینی هایی داشتند اما با پخش این سریال بود بر سر زبان ها افتادند. جدای از داستان سریال و ویژگی هایی که نقش این دو داشت خبر ازدواج آنها نیز دلیل دیگری برای این مطرح شدن بود. هومن سیدی با انتشار متنی در صفحه شخصی اش پایان زندگی مشترکش با آزاده صمدی را رسما اعلام کرد. آزاده صمدی در واکنش به این موضوع زندگی خود با هومن سیدی را موفق دانست. چند هفته قبل هومن سیدی ازدواج مجدد و بچه دارشدنش را با هم اعلام کرد که تعجب بسیاری از افراد را برانگیخت.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
حمید گودرزی و ازدواجی که به طلاق انجام شد
این زوج نامی کشورمان که بسیار بخاطر عشق و علاقه به هم تر شده بودند در نهایت از هم جدا شدند.
بارها و بارها حمیدگودرزی و ماندانا دانشور با هم ع هایی را منتشر کرده بودند و در سایت های گوناگون از عشق و علاقه فراوان این دو به هم گفته شده بود اما مدتی پیش خبر طلاق حمید گودرزی و همسرش شوک عجیبی به مردم وارد کرد.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق امین حیایی از یک بازیگر و ازدواج با یک بازیگر دیگر
مونا بانکی پور همسر سابق امین حیایی است که مدت زیادی است از یکدیگر جدا شدهاند حاصل این ازدواج پسری به نام دارا حیایی است. مونا بانکی پور بازیگری است که سابقه بازیگری در سریال خواب و بیدار (در نقش همسر دانیال حکیمی) و سینمایی خانه ای در شن رو دارد. امین حیایی با نیلوفر خوش خلق که او نیز بازیگر است، ازدواج کرده است.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
ج پدر و مادر ملیکا و مهراوه از هم
حاصل ازدواج محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان دو دختر با نام های مهراوه و ملیکا است. این دو هنرمند چند روز قبل ع ی مشترک با فرزندانشان انداختند که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق اولین استار سینمای ایران
زمانی که ابوالفضل پورعرب با آناهیتا نعمتی ازدواج کرد، بازیگر بسیار معروفی بود. از آنطرف، آناهیتا نعمتی تازه با خوش ساخت «هیوا»، ساخته رسول ملاقلی پور، وارد سینما شده بود و به عنوان یک چهره جوان و با استعداد، اول راه بود.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق مهتاب سینمای ایران
بابک ریاحی پور یکی از معروف ترین نوازنده های ایرانی با ساز تخصصی گیتار باس است و در زمینه موسیقی راک فعالیت می کند. مهتاب کرامتی از سال ۱۳۷۷ با بازی در «مردی از جنس بلور» پایش به سینمای ایران باز شد. جالب اینکه ریاحی پور زودتر از کرامتی به سینما آمده بود. او در سال ۱۳۷۴ برای موسیقی «فاتح» نوازندگی کرده بود؛ کاری که بعدها ریاحی پور کمتر سراغ آن رفت ولی مهتاب کرامتی با جدیت، حضور در سینما و تلویزیون را ادامه داد و خیلی زود به ستاره سینمای ایران تبدیل شد. حالا مهتاب کرامتی تنها زندگی می کند و علاوه بر بازیگری و فعالیت در یونیسف، در یک موسسه طراحی و تولید لباس هم حس مشغول است. طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
زندگی نافرجام بازیگر معصومیت از دست رفته
این دو بازیگر که زمانی با یکدیگر زیر یک سقف زندگی می د، سرانجام از هم جدا شدند و امروزه به فعالیت قبلی شان که همان بازیگری در سینما و تلویزیون است، ادامه می دهند.
طلاق فریبرز عرب نیا از آتنه فقیه نصیری و عسل بدیعی
فریبرز عرب نیا به ترتیب با آتنه فقیه نصیری و عسل بدیعی ازدواج کرد و از آن ها جدا شد. عرب نیا که اغلب، او را با بازی های چشم گیرش در های مسعود کیمیایی، مانند«سلطان» و «ضیافت»، به خاطر می آورند و همچنین نقش مختار که ماندگار شد. آتنه فقیه نصیری نیز که در ها و سریال های متعددی ایفای نقش کرده است، با بازی خوبش در نقش « سارا» در یک سریال تلویزیونی، نگاه ها را به خود متوجه کرد. درخشش عسل بدیعی نیز از بازی در «بودن یا نبودن»، ساخته ی کیانوش عیاری، شروع شد. عرب نیا از مرحومه سل بدیعی یک پسر دارد.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق مادر خانمی سریال «قصه های تا به تا»
لیلی رشیدی و نیما بانکی چند سالی می شود که از یکدیگر جدا شده اند. نیما بانکی را اگر از «پراید تهران یازده». حاصل زندگی مشترک این دو، پسری است که با مادرش پیش خانواده رشیدی زندگی می کند. طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
چرخش زندگی الهام چرخنده
این زوج اندکی پیش از ایام نوروز 1393 تصمیم به ج و طلاق خود را عملی د. چرخنده نیمه دوم سال 92 نیز با سریال آوای باران بازی قابل توجهی را در شبکه سه ارائه داد. وی در چند سال اخیر به دلیل پوشش و برخی از مواضع جنجال آفرین بوده است.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق اوس موسی از همسر بازیگرش
هدایت هاشمی که بازی حرفه اش در نقش اوس موسی سریال پایتخت به یادماندنی شد، بعد از ج نگار عابدی با مهشید ناصری ازدواج نمود.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
ج بهروز بقایی از دختر پدر سالار
پرستو گلستانی یا همان دختر کوچک پدر سالار همسرِ سابق بهروز بقایی است. بقایی مدت کوتاهی با رامبد جوان در خندوانه همکاری می کرد.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
سیما تیرانداز و ناصر هاشمی با هم به تفاهم نرسیدند
سیما تیرانداز از شاگردان گلاب آدینه در واقع جاری سابق خود بوده است. حاصل ازدواج وی با ناصر هاشمی یک پسر است که با مادرش زندگی می کند.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
طلاق دو بازیگر پیش وت
فرحناز منافی ظاهر دختر بزرگ پدر سالار هم از همسر بازیگرش حسین محب اهری جدا شده است. محب اهری در چند سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند .طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
زندگی مشترک شادروان پوپک گلدره به ج ختم شد
غفارمنش 6 اردیبهشت سال 1347 در تهران متولد شد و فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر آغاز نمود. پس از آن توسط آقایان محمد رحمانیان و حسن فتحی به تلویزیون راه یافت و در سریالهای مختلف تلویزیونی از جمله:ساعت خوش، سیب خنده، قصه های شبانه، همسایه ها، چشم به راه، دنیای شیرین، جادوی مهتاب، هفت گنج و رستوران خانوادگی به ایفای نقش پرداخت. او حضور در سینما را با خانه ای روی آب ساخته بهمن فرمان آرا تجربه کرد. وی متاهل است و مرحوم پوپک گلدره نیز همسر سابق وی بوده است.طلاق های جنجالی سینمای ایران +ع
برترین ها - ترجمه از سینا اشتری: سال 2017 چه در حوزه پیشرفت های مربوط به فناوری و چه از نظر اکتشافات علمی سالی پر بار بود؛ در این مطلب به معرفی جذاب ترین و جنجالی ترین اکتشافات علمی انجام شده در سال 2017 می پردازیم.در عصر جالبی زندگی میکنیم؛ تلاش بی وقفه دانشمندان در پیشرفت حوزه های مختلف علمی، ابعاد جدیدی به زندگی روزمره ما بخشیده و باعث شده تا علاوه بر افزایش سهولت در زندگی روزمره، دید روشن تری درباره مسائل و پدیده های جهان هستی داشته باشیم.
1- کشف 3 سیاره شبیه به زمین
اختر شناسان در آ ین اکتشافات انجام گرفته خود موفق به رویت 7 سیاره بیرون از منظومه شمسی شده اند که همگی به دور ستاره ای به نام t pist-1 حرکت گردشی انجام می دهند، این منظومه جدید در فاصله ای در حدود 40 سال نوری از کره زمین قرار گرفته است.
سازمان nasa 3 سیاره از 7 سیاره کشف شده را مستعد وجود آب و اتمسفر مطلوب دانسته و به اصطلاح آنها را در محدوده قابل حیات قرار داده است؛ دانشمندان سازمان nasa معتقدند که این 3 سیاره تمامی شرایط لازم برای زندگی را دارا هستند و ممکن است در این 3 سیاره شاهد وجود حیات موجودات فرازمینی باشیم. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
2- نوعی میگو با توانایی تولید صداهای فوق العاده بلند و کشنده
محققان حوزه جانور شناسی با مطالعه محلی در سواحل اقیانوس آرام در کشور پاناما موفق به شناخت گونه جدیدی از خانواده میگوها شدند. این گونه جانوری می تواند با کمک گرفتن از دو چنگک چنگ مانند بدن خود صداهایی بسیار بلند و آزار دهنده را تولید کند که از تحمل اکثر ماهی های کوچک خارج بوده و می تواند به گیجی و حتی مرگ آنان بیانجامد. قدرت صدای تولیدی این جاندار 210 دسی بل اندازه گیری شده و جالب است بدانید که قدرت صدای موجود در یک کنسرت موسیقی در بیشترین ح به 140 دسی بل خواهد رسید.
ص با شدت 140 دسی بل که در کنسرت ها و در مناطق شلوغ و پر ترافیک شهری تولید می شود، می تواند به شنوایی انسان صدمه بزند و شدت صدای 210 دسی بلی این جاندار دانشمندان را بر آن داشته که نام گذاری آن را از روی گروه موسیقی سر شناس سبک راک و یا pink floyd انجام دهند، نام این جاندار synalpheus pinkfloydi است. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
3- متد درمانی جدید که روند پیری در موش را بر ع کرده است
هر چه سنمان بالاتر می رود سلول های پیر و آسیب دیده به میزان بیشتری در بافت های بدن ما خواهند کرد و این سلول های آسیب دیده ما را در معرض ابتلا به بیماری های مرتبط با کهولت سن قرار خواهد داد. دانشمندان هلندی به تازگی ساختاری مولکولی را ساخته اند که می تواند سلول های آسیب دیده و پیر بدن را پا ازی کند؛ با تحقیقاتی که بر روی موش ها انجام شد؛ تزریق این ترکیب مولکولی معجزه آسا به بدن موش باعث آغاز رشد موها، بهبود در عملکرد کلیه و دو برابر شدن سرعت دویدن جانور شد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
4- اسپری جدید برای درمان پوست دارای سوختگی
اگر سوختگی در پوست قربانی شدید باشد درمان های خانگی و سنتی جوابگو نخواهند بود و بیمار باید در اولین فرصت به بیمارستان منتقل شود و حتی در صورت موفقیت آمیز بودن روند درمانی، پوست فرد همیشه آثار سوختگی را با خود به همراه خواهد داشت.
دانشمندان حوزه پزشکی دستگاهی را ساخته اند که با اسپری سلول های بنیادی روی بافت آسیب دیده پوست می تواند در عرض 4 روز لایه ای جدید از پوست را تشکیل دهد؛ شرکت renovacare که در حوزه فناوری پزشکی فعالیت دارد تا به امروز صدها بیمار سوختگی را با این روش جدید درمان کرده است؛ البته این روش درمانی هنوز موفق به ب مجوز از سازمان غذا و دارو نشده است، اما در صورت ب مجوز می تواند نحوه درمان بیماران سوختگی را برای همیشه تغییر دهد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
5- زهر گونه ای از عنکبوت استرالیایی که از مغز در برابر آسیب های ناشی از سکته محافظت می کند
یک نیش کوچک از عنکبوت استرالیایی نژاد funnel-web می تواند در مدتی کمتر از 15 دقیقه مرگ انسان را به دنبال داشته باشد؛ اما محققان موفق به کشف ترکیبات شیمیایی خاصی در زهر این عنکبوت شده اند که می تواند از نابودی سلول های مغزی ما در اثر بروز سکته جلوگیری کند.
محققان می گویند که تزریق این ترکیبات به بدن انسان حتی پس از گذشت 8 ساعت پس از بروز سکته نیز کارساز خواهد بود؛ هنوز انجام این آزمایش بر روی نمونه های انسانی آغاز نشده است اما در صورت موفقیت، این اولین متد درمانی است که توانسته در برابر آسیب های مغزی ناشی از سکته ایستادگی کند. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
6- کشف نژاد دیگری از دایناسور ها
زیست شناسان شهر تورنتو کشور کانادا به تازگی موفق به شناسایی گونه جدیدی از دایناسور ها شده اند که به دلیل شباهت ظاهری این جانور به یکی از جانوران تخیلی موجود در ghostbusters، دانشمندان نام zuul را به آن داده اند. این دایناسور شاخ هایی را در دو طرف سر خود داشته، پوست سرش پر از پوششی میخ مانند بوده و دمی به شکل یک پتک را داشته است؛ فسیل این دایناسور در ای مونتانا کشف شده است. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
7- شناخت ماده مخاطی موجود در بدن قورباغه که می تواند برای درمان سرما خوردگی به کار گرفته شود
دانشمندان متوجه شدند که ماده مخاطی و ج مانند موجود در سطح پوست گونه ای از قورباغه هندی ترکیباتی را در خود جای داده که دارای تاثیرات ضد می و ضد ویروسی است. در آزمایشات بعدی انجام گرفته بر روی این ماده مشخص شد که این ترکیبات شیمیایی می توانند به سادگی جلوی پیشرفت بیماری سرما خوردگی را در انسان بگیرند و در عین حال باعث نابودی سلول های عادی بدن انسان نیز نخواهند شد، این متد درمانی هنوز در مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی قرار دارد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
8- کشف آنتی بیوتیک جدیدی در خون اژدهای کومودور
دانشمندان موفق به کشف ترکیبی در خون اژدهای کومودور شده اند که خواصی آنتی بیوتیکی را از خود نشان می دهد، استفاده از این ماده در درمان زخم های عفونی موجود در بدن موش نتایج خارق العاده ای را نشان داده است. سرعت درمان زخم های عفونی موش با این روش بسیار سریع تر از سایر متد های درمانی ارزی شده و اگر این ماده بر روی بدن انسان نیز تاثیر مشابهی را نشان دهد، می توان از آن برای از بین بردن عفونت هایی که در مقابل ترکیبات آنتی بیوتیکی فعلی مقاومت می کنند، استفاده کرد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
9- کشف آثاری از حیات انسان در کشور برزیل با قدمت باور ن ی
دانشمندان با بهره گیری از پهپاد ها موفق به کشف محل هایی مانند پدیده stone-henge و این بار در خاک کشور برزیل شده اند؛ این مسئله نشان می دهد که قدمت انسان ها در این مناطق بسیار قدیمی تر از تصور پیشین دانشمندان و تاریخ شناسان بوده است. هنوز نحوه استفاده انسان های ما قبل تاریخ از این عوارض محیطی در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما چیزی که مشخص است این است که این مردمان حداقل 1000 سال پیش از ورود انسان به قاره اروپا می زیسته اند. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
10- ساخت رحم برای محافظت از نوزادان زودرس
دانشمندان موفق به تولید رحمی شده اند که در آزمایشات اولیه توانسته تا به مدت 4 هفته از نوزاد نارس محافظت کرده و رشد کامل نوزاد را به دنبال داشته است.
ساخت این رحم جدید می تواند یکی از پیشرفت های اساسی در نحوه درمان و مراقبت از نوزادان زودرس باشد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
11- کشف قاره هشتم
دانشمندان شواهدی را بدست آورده اند که نشان می دهد در قسمت جنوب غربی اقیانوس آرام و در زیر کشور نیوزیلند قاره ای جدید به نام زیل ا قرار گرفته است. با وجود این مسئله که 94 درصد از سطح این قاره در زیر سطح آب قرار دارد، اما زمین شناسان معتقدند که این قسمت از کره زمین تمامی خواص و مشخصات لازم یک قاره را داراست و باید به عنوان قاره هشتم شناسایی شود. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
12- ابداع روشی برای ویرایش ژنتیکی جنین انسان
دانشمندان چینی روشی را ابداع کرده اند که با استفاده از آن می توان ژنتیک جنین انسان را به منظور حذف بیماری های ارثی مورد ویرایش قرار داد. این متد در نوع خود بی مانند است و با توسعه آن در آینده می توان جلوی بیماری های ارثی را از انتقال به ک ن گرفت.
البته این متد و اختیاراتی که دانشمندان به واسطه آن خواهند داشت باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد سوء استفاده از آن شده است، برخی معتقدند که این روش می تواند کمک بزرگی را به طراحی یک کودک در محیط آزمایشگاهی و داشته باشد و می توان از آن برای تولید آزمایشگاهی انسان استفاده کرد. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
13- تولید اولین داروی کشنده سرطان
دانشمندان حوزه پزشکی به تازگی موفق به تولید دارویی ضد سرطان شده اند که تزریق آن به خون بیمار، سلول های خونی را به شکارچیان بافت های سرطانی تبدیل می کند. این دارو در حال حاضر در صف انتظار برای اخذ گواهینامه از سازمان غذا و داروی کشور است.
در آزمایشات انجام گرفته مشخص شد که حتی بیمارانی که بدن آنها نسبت به تمامی متد های درمانی موجود واکنش منفی نشان داده بود با استفاده از این دارو روند بهبودی را در پیش گرفته اند؛ در واقع 37 درصد از بیماران تحت آزمایش پس از گذشت 3 ماه از شروع درمان به طور کامل درمان شده اند. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
14- تولید اولین جنین های دو رگه انسان- خوک
در حین انجام تحقیقاتی که شاید شبیه به یک تخیلی باشد، دانشمندان موفق شده اند تا اولین نمونه های دورگه از انسان و خوک را در فضای آزمایشگاهی متولد کنند. این جنین های سلول هایی انسانی و خوکی را به طور همزمان به ارث می برند و دانشمندان امیدوارند که شاید بتوان در آینده ای نزدیک از آنها برای تولید و پرورش اعضای بدن انسان در داخل بدن حیوانات استفاده کرد؛ دانشمندان معتقدند می توان با استفاده از این روش، اعضای بدن انسان را به طور تولید و در بدن این جانور نگه داری کرد تا در صورت نیاز در آینده به بیماران پیوند زده شود؛ این تحقیقات به طور جدی مورد انتقاد اخلاقی قرار گرفته است. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
15- تولید ح چهارم ماده
همه ما با حالات سه گانه مواد آشنا هستیم؛ گاز، مایع و جامد تا به امروز تنها حالات موجود برای ماده را تشکیل می دادند اما به نظر می رسد که این قضیه علمی رسما تغییر کرده است. دانشمندان موفق به تولید ح چهارمی برای ماده شده اند که نام کریستال زمانی به آن داده شده است، ساختار اتمی مواد موجود در این ح فیزیکی، نه تنها در فضا بلکه در زمان نیز به صورت منظم تکرار می شوند. ح چهارم ماده می تواند تمامی قواعد موجود در تحقیقات فیزیکی و شیمیایی را تغییر دهد و موج جدیدی از تحولات علمی در این حوزه ها را به راه خواهد انداخت. جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
16- منبع انرژی جدید و البته عجیب: اسید معده انسان
دانشمندان mit به تازگی موفق به تولید یک سلول الکتریکی شده اند که می تواند اسید معده انسان را به انرژی الکتریکی تبدیل نماید، انرژی حاصله از این سلول الکتریکی می تواند در تامین انرژی مورد نیاز سنسور های درمانی در سیستم گوارشی انسان نقش داشته باشد؛ این سنسور ها به منظور مطالعه و زیر نظر داشتن علائم حیاتی و گاها برای آزاد مواد دارویی در سیستم گوارشی افراد مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به اینکه انرژی مورد نیاز این سنسور ها تا قبل از این توسط باتری تامین می شده است، تامین انرژی الکتریکی آنها از طریق اسید معده به ایمنی بیشتر آنها خواهد انجامید و همچنین پس از این دیگر نگرانی ای از بابت اتمام انرژی باتری این سنسور ها وجود نخواهد داشت.
جنجالی ترین اکتشافات علمی سال 2017
طلاق های جنجالیطلاق های جنجالی زندگی ستاره ها همیشه زیر ذره بین رسانه ها و طرفدارانشان است. شاید یکی از بدیهای سلبریتی بودن همین توجه بیش از حد به زندگی شخصی سلبریتی هاست اما نمیتوان منکر شد مردمی که طرفداران این ستاره ها هستند خواه ناخواه زندگی شخصی این ستاره ها را هم دنبال میکنند. خوب است در کنار علاقه ای که به ستاره های مورد علاقه مان داریم اگر زندگی شخصی شان را دنبال میکنیم قضاوت شان نکنیم. طلاق های جنجالی هنرمندانازدواج هنرمندان همیشه مهمترین خبر رسانه ها محسوب میشود متاسفانه همینطور جدا شدن آنها بدترین اتفاق محسوب میشود که یکی از ج ها جنجالی ترین آنها ج آقای پاکدل و خانم طباطبایی بوده است.طلاق های جنجالی هنرمندانرامبد جوان از سحر تشاهی رامبد جوان و سحر تشاهی در صحنه تئاتر با یکدیگر آشنا شده و این آشنایی منجر به ازدواج آنها شد، البته پیش از این نیز رامبد جوان با ماندانا روحی ازدواج کرده بود که سالها قبل از وی جدا شده است. سحر تشاهی در سال ۱۳۹۴ از رامبد جوان جدا شد و بعد از آن شاهد خبر ازدواج رامبد جوان با نگار جواهریان بودیم. طلاق های جنجالی هنرمندان رامبد جوان و ماندانا روحی رامبد جوان در دهه هفتاد با ماندانا روحی ازدواج می کند. همسرش هم مانند او هنرمند بوده و البته سروصدای ازدواج آنها زیاد به اطرافیان نمی رسد. نکته جالب در مورد ازدواج اول رامبد جوان این است که سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد نشانده و برایشان خطبه را جاری می کند. در هر حال تنها چند سال بعد این ازدواج به بن بست رسیده و این دو از هم جدا می شوند. چند سال بعد و در ۳۶ سالگی دوباره به فکر ازدواج می افتد. طلاق های جنجالی هنرمندانحمید گودرزی و ماندانا دانشور حمید گودرزی سال ۱۳۸۳ با ماندانا دانشور ازدواج کرد، اما این دو بعد از حدود ده سال زندگی مشترک در سال ۹۴ از یکدیگر جدا شدند و خانم ماندانا دانشور بعد از این ج به مهاجرت کرد. طلاق های جنجالی هنرمندان آزاده صمدی و هومن سیدی تاکنون شاهد نقش آفرینی های متعددی از هومن سیدی و آزاده صمدی در کنار یکدیگر بوده ایم، همین امر باور خبر ج شان را تا حدودی دشوار نمود و خبر طلاق این دو بازیگر جنجال های زیادی به همراه داشت. این دو بازیگر هم اکنون مجرد می باشند و هر دو به بازیگری مشغولند. طلاق های جنجالی هنرمندان محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین اخبار مربوط به طلاق بازیگران سینما، مربوط به ج آزیتا حاجیان از محمدرضا شیریفی نیا بعد از سالها زندگی مشترک بود. این دو با وجود دو دختر جوان (ملیکا و مهراوه شریفی نیا) که هر دو بازیگر می باشند، از یکدیگر جدا شدند. این دو بازیگر مجددا ازدواج نموده اند و زندگی مجزایی دارند. طلاق های جنجالی هنرمندان آناهیتا نعمتی و ابوالفضل پور عرب ابوالفضل پورعرب متولد سال ۴۰ و همسر سابقش آناهیتا نعمتی متولد سال ۱۳۵۶ می باشد. حاصل ازدواج این دو بازیگر، دختری به نام رایکا می باشد که با مادرش زندگی می کند. این دو حدود هشت سال پیش از یکدیگر جدا شدند. طلاق های جنجالی هنرمندان الهام چرخنده و محسن نو الهام چرخنده یکی از بازیگرانی است که با ایجاد تحولاتی در ظاهر خود و چادری شدن، تبدیل به یکی از سوژه ها شده است. وی دارای دو پسر می باشد و از همسرش محسن نو که وی نیز بازیگر می باشد جدا شد. طلاق های جنجالی هنرمندان سارا خویینی ها و یوسف مرادیان سارا خویینی ها متولد ۱۳۵۳ و از بازیگران توانای سینما و تلویزیون می باشد. همسر سابق وی یوسف مرادیان متولد ۱۳۵۴ است که این دو بعد از سالها زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. طلاق های جنجالی هنرمندان مهتاب کرامتی از همسرش مهتاب کرامتی را می توان از بازیگران توانا و نام آشنای سینما و تلویزیون دانست، وی بعد از بازیگر شدن با بابک ریاحی پور یکی از معروف ترین نوازنده های ایرانی ازدواج نمود که متاسفانه این ازدواج دوام چندانی نداشت و این دو از یکدیگر جدا شدند و خانم کرامتی هم اکنون تنها زندگی میکنند. طلاق های جنجالی هنرمندان امین زندگانی و مینا لاکانی امین زندگانی متولد ۱۳۵۱ است، همسر سابق وی خانم مینا لاکانی از بازیگران ایرانی می باشد که خانم لاکانی بعد از ج به مهاجرت نموده و در شبکه های یی مشغول به فعالیت می باشد. همسر کنونی امین زندگانی، خانم الیکا عبدالرزاقی می باشد. طلاق های جنجالی هنرمندان نگار عابدی و هدایت هاشمی هدایت هاشمی که چندی پیش شاهد بازی وی در سریال پایتخت در نقش اوس موسی بودیم، چندی پیش از همسرش نگار عابدی که وی نیز بازیگر می باشد جدا شد و مجددا ازدواج نمود. دخترشان هم اکنون با مادرش نگار عابدی زندگی می کند. طلاق های جنجالی هنرمندان آزاده نامداری از فرزاد حسنی یکی از جنجال ترین خبر های مربوط به طلاق بازیگران و افراد مشهور، مربوط به ج آزاده نامداری و فرزاد حسنی بود که چند سال قبل زندگی عاشقانه ای را شروع نموده بودند. خانم نامداری بعد از ج از فرزاد حسنی مجددا ازدواج نموده و حالا صاحب دختری به نام گندم می باشند. طلاق های جنجالی هنرمندانبهنوش طباطبایی و مهدی پاکدل یکی از خبرهای ناراحت کننده ای که اخیرا به گوش طرفداران هنر و سینما رسیده است، خبر طلاق بهنوش طباطبایی از همسرش مهدی پاکدل است. این دو فرزندی ندارند و هر دو هم اکنون به تنهایی زندگی می کنند. طلاق های جنجالی هنرمندان علی د ردی و آفرین چیت ساز علی اسماعیل پور د ردی متولد ۱۳۴۴ در شهرکرد بازی در سینما را از سال ۱۳۷۰ با از کرخه تا راین به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آغاز کرد. او فارغ حصیل بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای تهران است. او همسر سابق آفرین چیت ساز بازیگر است. طلاق های جنجالی هنرمندان سیما تیرانداز و ناصر هاشمی آغاز فعالیت سیما تیرانداز از سال ۱۳۶۷ با نمایش های آموزشی مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما زیر نظر جاری سابق خود -گلاب آدینه- بود. با بازی در نقش کوتاهی در هامون ساخته داریوش مهرجویی به سینما آمد و سپس در بانو ساخته دیگر داریوش مهرجویی بازی کرد. اما سایه های هجوم فرصت مناسبی برای هنرنمایی او بود که برای بازی در همین نامزد جایزه بهترین بازیگر زن از یازدهمین جشنواره فجر شد. سیما تیرانداز با ناصر هاشمی ازدواج کرد ولی اکنون از هم جدا شده اند. اکنون مجید جوزانی همسر اوست. طلاق های جنجالی هنرمندان خسرو شکیبایی و تانیا جوهری شاید خیلی ها ندانند که شکیبایی در دهه ۴۰ کار خودش را با دوبلوری شروع کرد و پس از ناکامی در این رشته به تئاتر رفت و سال ها گذشت تا دوباره با «خط قرمز» مسعود کیمیایی به سینما بازگشت. تانیا جوهری هم در همان سال های دهه ۵۰ بازیگر تئاتر بود. این رابطه که منجر به ازدواج شد، چندان خبرساز نبود؛ چون هیچ یک از این دو، آدم های معروفی نبودند و در سال های بعد در حرفه شان سرشناس شدند. طلاق های جنجالی هنرمندان فریبرز عرب نیا از آتنه فقیه نصیری و زنده یاد عسل بدیعی این ۳ بازیگر، معروف تر از آن هستند که بخواهیم معرفی شان کنیم. فریبرز عرب نیا به ترتیب با آتنه فقیه نصیری و عسل بدیعی ازدواج کرد و از آن ها جدا شد.عرب نیا که اغلب، او را با بازی های چشم گیرش در های مسعود کیمیایی، مانند«سلطان» و «ضیافت»، به خاطر می آورند، در ی با موضوع طلاق نیز ایفای نقش کرده است. او در این (هزاران زن مثل من)، از همسرش (نیکی کریمی) جدا شده و مانع احقاق حق او برای تصاحب بچه می شود. آتنه فقیه نصیری نیز که در ها و سریال های متعددی ایفای نقش کرده است، با بازی خوبش در نقش سارا در یک سریال تلویزیونی، نگاه ها را به خود متوجه کرد. درخشش عسل بدیعی نیز از بازی در بودن یا نبودن، ساخته ی کیانوش عیاری، شروع شد. طلاق های جنجالی هنرمندان عاطفه رضوی و مهرداد شکرآبی عاطفه رضوی در سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. او دوره دو سالهٔ تئاتر را در تالار محراب گذراند و سال ۱۳۶۵ به عنوان هنرجوی گریم زیر نظر عبدالله اسکندری شروع به کار نمود. او همسر سابق مهرداد شکرآبی و همسر کنونی حسین پاکدل نویسنده، نمایش نامه نویس، مجری صدا و سیما و کارگردان است. طلاق های جنجالی هنرمندان تسلیمی و داریوش فرهنگ فرهنگ و تسلیمی از طریق گروه تئاتر پیاده با همدیگر آشنا شده بودند، پس از مدت ها زندگی مشترک سرانجام فرصت پیدا د تا در شاید وقتی دیگر ساخته بهرام بیضایی، نقش زن و شوهر را بازی کنند. تسلیمی، پس از این ، همراه فرزندش عازم سوئد شد و امروز یکی از چهره های سرشناس تئاتر سوئد است اما داریوش فرهنگ مانده و سازی و بازیگری را تا امروز ادامه داده است. طلاق های جنجالی هنرمندان نیما بانکی و لیلی رشیدی لیلی رشیدی و نیما بانکی چند سالی می شود که از یکدیگر جدا شده اند. نیما بانکی را اگر از پراید تهران یازده به یاد نداشته باشید، در آگهی های سامسونگ با لباس برزیل یا با کت و شلوار در حالی که پایش را از قاب ال سی دی بیرون گذاشته، دیده اید. حاصل زندگی مشترک این دو، پسری است که با مادرش پیش خانواده رشیدی زندگی می کند. طلاق های جنجالی هنرمندان لادن طباطبایی و سعید تهرانی لادن طباطبایی، مثل خیلی دیگر از ن سینمای ایران، همه زندگی اش در هنر خلاصه نمی شود. او مادر ۲ فرزند است، پسری ۲۳ ساله و دختری ۷ساله. می شود حدس زد که لادن، با خصوصیت های مردانه ای که خودش می گوید از کودکی با او بوده و در نقش هایش هم جلوه می کند، مادری جدی و مهربان است و با پسرش شاهین، بیشتر دوست و رفیق. یک دلیلش هم شاید فاصله سنی کم اوست با پسرش. لادن طباطبایی حوالی ۲۰ سالگی مادر شده. طلاق های جنجالی هنرمندان غفارمنش و شادروان پوپک گلدره غفارمنش ۶ اردیبهشت سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد و فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر آغاز نمود. پس از آن توسط آقایان محمد رحمانیان و حسن فتحی به تلویزیون راه یافت و در سریالهای مختلف تلویزیونی از جمله:ساعت خوش، سیب خنده، قصه های شبانه، همسایه ها، چشم براه، دنیای شیرین، جادوی مهتاب، هفت گنج و رستوران خانوادگی به ایفای نقش پرداخت. او حضور در سینما را با خانه ای روی آب ساخته بهمن فرمان آرا تجربه کرد. وی متاهل است ومرحوم پوپک گلدره نیز همسر سابق وی بوده است. طلاق های جنجالی هنرمندان کوروش تهامی و شبنم طلوعی کوروش تهامی متولد ۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ در تهران دانش آموختهٔ رشتهٔ تئاتر از آزاد ی است و تاکنون تئاترهای گوناگونی از او به نمایش در آمده است. نخستین حضور او در سینما در سن ۲۵ سالگی بود که نخستین سینمایی اش با نام سینما سینماست را بازی کرد. او همسر سلبق شبنم طلوعی میباشد. طلاق های جنجالی هنرمندان پیمان قاسم خانی و بهاره رهنما بهاره رهنما در پاسخ به این کاربر گفت: «این نیز یکی از مصادیق عدم اعمال خشونت نسبت به یکدیگر است. پیمان قاسمخانی قدیمی ترین دوست زندگی من است و ما ۲۴، ۲۵ سال است که با هم دوستیم و ادامه پیدا ن زندگی مشترکمان دلیل نمی شود که دوستی مان لطمه ببیند.» او ادامه داد: «جدا از این من فَنِ پیمان قاسمخانی هستم. او رفیق خوبی برایم است و امیدوارم این فرهنگ خصوصا در میان انی که بچه دارند جا بیفتد. چون بچه ها حتی اگر ۵۰ یا ۶۰ سالشان هم شود باز هم پدر و مادرشان را در کنار هم می بینند و در کنار هم می خواهند.»
وبسایت نود: انتقال لئوناردو بونوچی از یوونتوس به میلان اگر چه خبر بسیار مهمی بود اما هرگز یک اتفاق جدید در تاریخ فوتبال ایتالیا محسوب نمی شود. شاید در هیچ جا به اندازه فوتبال ایتالیا، چنین انتقالات جنجالی وجود نداشته است. از دینو زوف و پائولو روسی گرفته تا روبرتو باجو و گابریل باتیستوتا که هر کدام در بازار نقل و انتقالات جنجال های زیای را به پا کرده اند.شاید بتوان انتقال جنجالی لئوناردو بونوچی از یوونتوس به رقیب دیرینه یعنی میلان را بزرگ ترین رویداد از این دست در تاریخ فوتبال ایتالیا دانست. انتقال او به میلان پس از سال ها درخشش و ب جام های متعدد با یوونتوس، بسیار تکان دهنده و برای هواداران یوونتوس غیر قابل باور بود. اگر از نفرت بین هواداران یوونتوس و فیورنتینا آگاه باشید، مطمئناً از انتقال فدریکو برناردسکی به تورین نیز به شدت تعجب خواهید کرد. نقل و انتقال های عجیبی مانند بونوچی و برناردسکی بدین معناست که هواداران فوتبال ایتالیا باید منتظر خبرهای شگفت انگیزتری در روزهای آینده باشند. نگاهی خواهیم داشته به جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاجنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیارنزو ده وِکی (از میلان به جنوا، ۱۹۱۳)استعدادش به قدری ناب بود که لقب «فرزند خدا» را به او دادند. وقتی ده وکی در سال ۱۹۱۳ به قدرت مند ترین تیم ایتالیا یعنی جنوا پیوست، جنجال بزرگی به پا کرد. او کارمند بانک در طول هفته و یک دفاع چپ تمام عیار در آ هفته بود که برای ش تن هژمونی تیم پرو ورچلی، به جمع یاران جنوا ملحق شد. ده وکی همچون جواهری بود که جنوا برای ماجراجویی های خود به وی نیاز داشت. در آن روزها هنوز فوتبال ایتالیا کاملاً نوپا بوده و بازیکن های فوتبال باید آماتور باقی می ماندند. البته در سال ۱۹۲۶ و با تصویب قانونی موسوم به «فصل ویارجو»، فوتبال ایتالیا تدریجاً به سوی حرفه ای گری سوق پیدا کرد. ده وکی با ترک میلان، به شهر جنوا نقل مکان و در یکی از بانک های این شهر مشغول به کار گردید. آن بانک حاضر به پرداخت حقوقی بیش از حد متعارف به ده وکی شد. انتقال ۲۴ هزار لیره ای از میلان به جنوا به علاوه مبالغ پنهان دیگری همچون هزینه سفر، باعث گردید تا نخستین نقل و انتقال جنجالی در تاریخ فوتبال ایتالیا رقم بخورد.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیادینو زوف (از مانتووا به ناپولی، ۱۹۶۷)دروازه بان افسانه ای فوتبال ایتالیا به تمامی افتخارات ممکن به همراه یوونتوس دست یافته و در سال ۱۹۸۲ نیز به همراهی تیم ملی کشورش، فاتح جام جهانی شد. هنوز هم انتقال او در سال ۱۹۶۷ از مانتووا به ناپولی، یکی از داستان های تاریخی مورد علاقه برای هواداران این دو باشگاه است. وقتی که دینو زوف ۲۵ ساله بود، تقریباً همه اهالی فوتبال ایتالیا به این اطمینان رسیده که او به یکی از دو تیم شهر میلان ملحق می شود اما آ ین مهلت نقل و انتقالات نیز خاتمه یافته و وی در مانتووا باقی ماند. اندکی پس از نیمه شب و پس از خاتمه مهلت نقل و انتقالات، باشگاه ناپولی با دور زدن هر دو تیم میلان و اینتر، به سراغ دینو زوف رفته و این دروازه بان را به ازای ۱۲۰ میلیون لیره به خدمت گرفت.انتقال زوف به ناپولی یکی از مجادلات پایان ناپذیر در ایتالیا است. برخی معتقدند که جاکینو لائورو رئیس وقت باشگاه ناپولی ابتدا فعل و انفعالات دو باشگاه میلانی را رصد کرده و سپس در آ ین لحظات، پیشنهادی بالاتر از آن دو باشگاه را به دینو زوف ارائه داد. گروهی دیگر هم می گویند که برونو پسائولا مدیر باشگاه ناپولی به سراغ آلبرتو جووانینی یک خبرنگار مشهور رفته و وی را مجبور نمود تا به جای رئیس باشگاه ناپولی، یک پیشنهاد وسوسه کننده را به دینو زوف بدهد. به هر حال این پیشنهاد مورد قبول زوف واقع افتاد و با این که پنجره نقل و انتقالات بسته شده بود، اما زوف به قدری وسوسه شده که قادر به رد آن پیشنهاد نشد. دینو زوف تا سال ۱۹۷۲ برای ناپولی بازی کرد و طی ۱۴۳ مسابقه از جمله در کلیه بازی های سری آ به میدان رفت. او در سال ۱۹۷۲ به یوونتوس پیوست.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاجوزپه ساوولدی (از بولونیا به ناپولی، ۱۹۷۵)اگر تروور فرانسیس ادعا می کند که نخستین بازیکن یک میلیون پوندی (یا به قول برایان کلاف ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ پوندی) در تاریخ فوتبال بریتانیا است، باید این واقعیت را بداند که جوزپه ساوولدی چهار سال پیش تر و هنگام انتقال از بولونیا به ناپولی، این حصار را ش ت. این باشگاه مبلغ ۲ میلیارد لیره (۱،۲ میلیون پوند) را برای مهاجمی ج کرد که طی ۷ سال بازی برای بولونیا، ۱۴۰ گل را به ثمر رسانده و با درخشش خویش، دو مقام قهرمانی کوپا ایتالیا بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ را برای هواداران بولونیا به ارمغان آورده بود. ساوولدی با این انتقال، لقب گران ترین بازیکن دنیای فوتبال را به خود اختصاص داده و از رکورد ۹۲۲ هزار پوندی که باشگاه بارسلونا برای ید یوهان کرایوف در سال ۱۹۷۳ هزینه کرده بود، به راحتی گذشت و نام خویش را بر سر زبان ها انداخت. برای ناپولی که طی دو فصل گذشته به رتبه های دوم و سوم سری آ دست یافته بود، وجود ساوولدی همچون یک جواهر ارزشمند می ماند هر چند که طی دوره ۴ ساله حضور وی در سن پائولو، هیچ گاه تیم ناپولی به مقامی بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد. رو مه های ایتالیایی در آن زمان، انتقال ساوولدی از بولونیا به ناپولی را به عنوان «بزرگراه خورشید» نام نهادند. (توضیح: این لقب برگرفته از بزرگراه واصل بین دو شهر میلان در شمال و ناپولی در جنوب ایتالیا بوده که شهر بولونیا نیز در میانه مسیر این بزرگراه قرار می گیرد)جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاپائولو روسی (ویچنتزا به یوونتوس، ۱۹۷۸)مهاجم افسانه ای فوتبال ایتالیا در فصل ۷۷-۱۹۷۶ با ۲۱ گل خود توانست تیم ویچنتزا را به سری آ آورده و در نخستین فصل پس از صعود به سری آ نیز، ۲۴ گل دیگر به ثمر رساند تا این تیم کوچک در کمال تعجب به مقام نایب قهرمانی دست یابد. عملکرد خارق العاده پائولو روسی باعث دعوت وی به اردوی تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۱۹۷۸ شد. هر دو باشگاه یوونتوس و ویچنتزا ۵۰% مالکیت پائولو روسی را در اختیار داشته و برای استخدام او وارد یک جدال تاریخی شدند. این دو باشگاه به هیچ وجه حاضر به توافق با یکدیگر نبوده و سرنوشت پائولو روسی به «بازی پاکت نامه» کشید. مطابق قوانین مرسوم فوتبال ایتالیا، هر باشگاه باید رقم مورد نظر خود را داخل یک پاکت نامه گذاشته و تحویل دهد تا سرانجام، هر باشگاهی که قیمت بیشتری را پیشنهاد کرد، به عنوان مالک جدید این بازیکن تعیین گردد.انتظار همگان این بود که ویچنتزا مغلوب این نبرد شود اما جوزپه فارینا رئیس این باشگاه با ارائه یک پیشنهاد غیر منتظره ۲،۶۱ میلیارد لیره ای (۱،۷۵ میلیون پوند)، همگان را غافل گیر کرد. بدین ترتیب، پائولو روسی تبدیل به گران قیمت ترین بازیکن دنیای فوتبال شد و یوونتوس نیز از این پیشنهاد فارینا و ویچنتزا، مات و مبهوت گردید. البته ویچنتزا سرنوشت خوبی نداشت و فارینا که خودش را کمی دست بالا گرفته بود، با تیمش در فصل بعد به دسته پایین سقوط کرد. فارینا بعدها ریاست باشگاه میلان را بر عهده گرفت و پائولو روسی نیز به پروجا پیوست. او در پروجا به مشارکت در یک رسوایی و تبانی متهم و به مدت دو سال محروم گردید. پائولو روسی در سال ۱۹۸۲ به همراه تیم ملی ایتالیا به قهرمانی جام جهانی دست یافت و با ۶ گل، عنوان آقای گل جام را به دست آورد و در همان زمان نیز به یوونتوس پیوست.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاآگوستینو دی بارتولومی (رم به میلان، ۱۹۸۴)در ماه می ۱۹۸۴ دی بارتولومی به عنوان کاپیتان رم در فینال جام باشگاه های اروپا مقابل لیو ول قرار گرفت و با ش ت خانگی در ضربات پن ی مقابل لیو ول، این فرصت طلایی برای جالوروسی از دست رفت. چند ماه بعد، او زادگاه خود را پس از ۱۵ فصل ترک کرد و راهی شمال شد تا پیراهن میلان را بپوشد. دی بارتولومی یکی از بزرگ ترین بازیکن های تاریخ فوتبال ایتالیا است که در فصل ۸۳-۱۹۸۲ به همراه رم فاتح اسکودتو شد. او در بازگشت به ورزشگاه المپیکو رم با پیراهن میلان، نه تنها مورد استقبال هواداران رم قرار نگرفت بلکه موجب خشم آن ها شد. خوشحالی مفرط دی بارتولومی پس از زدن گل نخست مسابقه، هواداران رم را خشمگین کرد. همچنین در ادامه بازی، فرانچسکو گراتزیانی بازیکن رم به تلافی برخورد خشن آگوستینو دی بارتولومی با ستاره محبوب رمی ها یعنی برونو تی، یک ضربه محکم را به ستاره اسبق جالوروسی وارد کرد. عجیب این که دی بارتولومی در دهمین سالگرد ش ت رم مقابل لیو ول یعنی در ماه می ۱۹۹۴ از دنیا رفت. او هرگز نتوانست بازی خوبش برای رم را در میلان تکرار نماید. طی سه سال حضور دی بارتولومی در میلان، هیچ موفقیتی حاصل نشد و فقط یک بار روسونری به فینال کوپا ایتالیا ۱۹۸۵ رسید که در آن مسابقه نیز سمپدوریا با سه گل گرائم سونس، روبرتو مانچینی و جانلوکا ویالی از سد میلان گذشت.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاروبرتو باجو (از فیورنتینا به یوونتوس، ۱۹۹۰)برخی از نقل و انتقالات در تاریخ فوتبال ایتالیا فقط بحث بر انگیز بوده و برخی دیگر نیز به تظاهرات خیابانی کشید شده است. انتقال روبرتو باجو از فیورنتینا به یوونتوس در زمره نقل و انتقالاتی بود که خشم مردم فلورانس را برانگیخته و آن ها را به خیابان کشاند. «دم اسبی مقدس» پس از انتقال ۸ میلیون پوندی در تابستان ۱۹۹۰ به یوونتوس، تبدیل به گران قیمت ترین بازیکن دنیای فوتبال شد. هواداران بنفش ها پس از اعلام این خبر به خیابان ها ریخته و دفتر باشگاه فیورنتینا در اطراف ورزشگاه آرتمیو فرانکی را محاصره د. فلاویو پونتلو رئیس وقت باشگاه فلورانسی نیز از ترس این هواداران خشمگین، به مدت دو روز مخفی گردید. مردم خشمگین با پرتاب آجر و کوکتل مولوتوف به سوی دفتر ریاست باشگاه فیورنتینا، اعتراض شدید خود به فروش روبرتو باجو را نشان داده و طی این تظاهرات، ۹ نفر دستگیر و ۵۰ نفر نیز مصدوم شدند. باجو طی ۵ فصل حضور در فیورنتینا، یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ باشگاه لقب گرفته و فروش او به تیم رقیب یعنی یوونتوس برای مردم فلورانس غیر قابل درک بود. او در نخستین بازگشت به ورزشگاه آرتمیو فرانکی، به شدت توسط هواداران فیورنتینا هو شده و مورد اعتراض قرار گرفت. باجو از زدن ضربه پن ی مقابل تیم سابق خود امتناع کرده و پس از تعویض نیز، یکی از پرچم های فیورنتینا را که به سوی وی پرتاب شده بود، برداشته و تکان داد. همین حرکت باجو به مذاق هواداران یوونتوس خوش نیامد و به همین دلیل، هیچ گاه از او به گرمی استقبال ن د. حال پس از ۲۷ سال، فدریکو برناردسکی نیز چنین مسیری را طی کرده و از فلورانس به تورین رفته است.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاکریستین ویری (از لاتزیو به اینتر، ۱۹۹۹)بدون هیچ تردیدی می توان کریستین ویری را یکی از بهترین و البته جنجالی ترین مهاجمان تاریخ سری آ دانست. اینتر در تابستان ۱۹۹۹ با پرداخت ۹۰ میلیارد لیره (۶۹ میلیارد لیره به علاوه دیگو سیمئونه) توانست بوبو ویری را از لاتزیو به خدمت بگیرد. اینتر نهمین باشگاه دوران فوتبال ویری محسوب می شد و او با حضور در جمع نروات ، زوج مخوفی را با رونالدو مهاجم برزیلی تشکیل داد. در آن زمان، زوج ویری-رونالدو را بهترین زوج خط حمله در دنیای فوتبال می دانستند هر چند که مصدومیت های پیاپی هر دو بازیکن، همه محاسبات را به هم ریخت. سرجیو کرانیوتی رئیس وقت باشگاه لاتزیو که ۱۲ ماه پیش تر، ویری را از اتلتیکو مادرید به خدمت گرفته بود، درباره فروش این مهاجم نابغه چنین گفت:ما نمی خواستیم که او را بفروشیم اما خودش خواستار ترک باشگاه بود و من نمی توانم چنین بازیکنی را نگه دارم.ویری طی ۱۴۴ بازی در سری آ برای اینتر، ۱۰۳ گل را به ثمر رساند. جالب این که لاتزیو در نخستین فصل پس از فروش ویری به اینتر، توانست مقام قهرمانی سری آ را به دست بیاورد. بیانکوچلستی در سال ۲۰۰۲ انتقام سنگینی از اینتر گرفت و با پیروزی ۴-۲ مقابل این تیم، عملاً اسکودتو را از چنگال نروات در آورده و به یوونتوس تقدیم کرد.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاگابریل باتیستوتا (از فیورنتینا به رم، ۲۰۰۰)می توان این مهاجم گ ن آرژانتینی را محبوب ترین چهره هواداران فیورنتینا در اوا دهه ۱۹۹۰ دانست. سرانجام «باتی گُل» در ۳۱ سالگی بر احساسات خود غلبه کرده و برای فتح اسکودتو، تصمیم به ج از فیورنتینا و حضور در تیم آ.اس رم گرفت. لاتزیو در فصل گذشته به قهرمانی سری آ دست یافته و به همین دلیل، رم با آغوش باز باتیستوتا را پذیرفت. او به ازای ۲۳،۵ میلیون پوند به جمع یاران جالوروسی اضافه شد که هنوز هم این مبلغ انتقال برای یک بازیکن بالای ۳۰ سال، رکورد محسوب می شود. سرمایه گذاری باشگاه رم به سرعت نتیجه داد و آن ها پس از ۲۸ سال به قهرمانی سری آ رسیدند. باتیستوتا در آن فصل، ۲۰ گل را طی ۲۸ بازی درون دروازه حریفان قرار داد و نخستین اسکودتوی دوران فوتبال را خود را جشن گرفت.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیازلاتان ابراهیموویچ (از یوونتوس به اینتر، ۲۰۰۶)تابستان ۲۰۰۶ یکی از پُر سر و صدا ترین ایام در تاریخ فوتبال ایتالیا بود. تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۲۰۰۶ برای چهارمین بار به قهرمانی رسید در حالی که در داخل کشور، همه چیز تحت الشعاع رسوایی بزرگ «کالچوپولی» قرار داشت. به موجب حکم دادگاه رسیدگی به این پرونده، باشگاه یوونتوس به سری ب سقوط کرده و دو عنوان قهرمانی بیان ری طی دو فصل گذشته پس گرفته شد. همچنین باشگاه های میلان، لاتزیو، فیورنتینا و رجینا نیز با جرائم سنگینی رو به رو گردیدند اما اینتر برنده واقعی این جریانات بود. همان طور که رقبا تضعیف یا قلع و قمع می شدند، اینتر نیز خود را تقویت می کرد. در حالی که جیجی بوفون، الساندرو دل پیرو، پاول ندود و داوید ترزگه به پیراهن یوونتوس وفادار مانده و این تیم را در سری ب نیز همراهی د اما زلاتان ابراهیموویچ و پاتریک ویرا از جمع یاران بیان ری جدا شده و به اینتر پیوستند. همچنین ف و کاناوارو نیز پیراهن رئال مادرید را بر تن کرد. انتقال ۲۴،۸ میلیون یورویی زلاتان به اینتر، خشم هواداران یوونتوس را برانگیخت و به وی لقب «مزدور» را دادند. این ستاره سوئدی طی سه فصل حضور در اینتر، به سه قهرمانی پیاپی در سری آ دست یافته و ۵۷ گل را به ثمر رساند.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاگونزالو هیگواین (از ناپولی به یوونتوس، ۲۰۱۶)در آوریل ۱۹۷۵، ناپولی در کورس قهرمانی سری آ فقط ۲ امتیاز کمتر از یوونتوس داشت. خوزه افینی در نیمه دوم وارد میدان شده و در دقیقه ۸۸ دروازه تیم سابقش را گشود. هواداران ناپولی بابت همین اتفاق، به وی لقب «قلب ناسپاس» دادند. اگر چه انتقال خوزه افینی از ناپولی به یوونتوس یک خبر ناگوار و دردناک برای هواداران ناپولی بود اما ۴۶ سال بعد، اتفاقی ناگوارتر برای ناپلی ها رخ داده و این بار گونزالو هیگوایین نیز همان مسیر را تکرار کرد. افینی ۷ فصل را در سن پائولو حضور داشت و در ۳۴ سالگی به یوونتوس پیوست اما ج هیگوایین در ۲۸ سالگی این مهاجم ارزشمند رخ داد. هیگوایین در اوج دوران آمادگی از ناپولی جدا شد. او در آ ین فصل حضور در سن پائولو و طی ۳۵ بازی سری آ، ۳۶ گل را برای ناپولی به ثمر رساند تا رکورد گونار نوردال را پس از ۶۶ سال بشکند. یوونتوس با استفاده از بند آزادسازی ۹۰ میلیون یورویی، اقدام به ید هیگوایین کرده تا گران ترین انتقال تاریخ فوتبال ایتالیا و سومین انتقال گران قیمت تاریخ فوتبال (تا پیش از تابستان ۲۰۱۷) را رقم بزند. هواداران ناپولی از گونزالو هیگوایین انتظار داشتند تا پا در جای پای دیگو مارادونا گذاشته و نخستین اسکودتو را برای پارتنوپی پس از دو دهه رقم بزند. هیگوایین در نخستین رویارویی خویش با ناپولی، دروازه تیم سابقش را گشود. همچنین در پیروزی یوونتوس مقابل ناپولی در کوپا ایتالیا نیز شاهد گ نی هیگوایین بودیم. هواداران ناپولی پس از ج این مهاجم آرژانتینی، از شدت خشم پیراهن های وی را آتش زده و به سطل زباله انداختند.جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایتالیاکالچو، داستان فوتبال ایتالیا ادامه دارد...
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه الحاق ت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم cft از موضوعات مهم مجلس در هفته جاری بود.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cft.در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای ی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، درخواستی به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسید که طی آن خواستار تعویق دو ماهه در بررسی این لایحه شده بودند.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftعباس عراقچی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت: ایران در شرایط خطیری قرار دارد و تحریم های در حال برگشتن است؛ به دست خودمان تحریم های جدید را وضع نکنیم.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftمعاون خارجه ایران در صحن علنی مجلس گفت: «ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از آن خارج می شودشورای عالی امنیت ملی گواهی داده که حق شرط ها و تحفظ ها، هیچ تهدید امنیتی متوجه ایران با پیوستن به این کنوانسیون نمی شود.»روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftتعدادی از نمایندگان که اکثرا عضو فرا یون ولایی مجلس هستند به محض ورود مجلس به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft با در دست داشتن پلاکاردهایی و پهن چندین طومار در صحن مانع از مطرح شدن موضوع شدند.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftعلیرغم اعتراضات تعدادی از نمایندگان و حتی رییس مجلس، اعضای فرا یون ولایی طومارهایی را در مخالفت با تصویب پیوستن ایران به این معاهده در صحن مجلس پهن د به طوریکه حتی مانیتورهای مجلس نیز قابل دیدن نبود.این اقدام با اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس مواجه شد، وی خطاب به این نمایندگان گفت: مجلس جای این کارها نیست. مجلس جای بیان، گفت و گو و بحث است به جای این کارها صحبت کنید و در نهایت یکدیگر را قانع کنید تا مجلس رای دهد.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cft محمد دهقان مردم چناران و طرقبه در مخالفت با cft گفته است: سالهاست که با تروریسم می جنگد اما تعاریف ما در مورد مبارزه با تروریسم با تعاریف جهانی متفاوت است. آنها گروه های بخش، حزب الله لبنان، حشدالشعبی و حماس را گروه های تروریستی می دانند.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftعلی خوشرودی بابل درباره عضویت ایران در کنوانسیون cft می گوید: عضویت ما در این کنوانسیون جلوی ضرر قطعی را خواهد گرفت و منفعت محتمل را نیز تضمین می کند. در بخش های مختلف این کنوانسیون، سازوکار هایی پیش بینی شده است که اگر این کنوانسیون موجب از بین رفتن امنیت شود، بتواند از آن خارج شود.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftغلامرضا تاجگردون به نمایندگی از درخواست کنندگان مسکوت ماندن دو ماهه این طرح گفت: پیشنهاد مسکوت ماندن مصوبه پیوستن به معهده سی اف تی فرصتی را در اختیار ت قرار می دهد که به اروپا اعلام کند باید تضامین لازم را برای اجرای ارائه دهد.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftوکلای ملت با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ حاضر در مجلس، با این درخواست موافقت د.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftفرا یون نمایندگان ولایی مجلس نیز در رایزنی هایی با معاون پارلمانی رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شده بودند.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftعلی مطهری نیز گفت که مسکوت ماندن دو ماهه لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) موجب می شود نمایندگان با اطمینان بیشتری به این لایحه رای دهند.روایت تصویری؛روز جنجالی مجلس پیرامون cftیک روز قبل از این جلسه مجلس حجت ال پژمانفر مردم مشهد در مجلس از احتمال آبسترا یون جلسه علنی فردای مجلس از سوی ۱۰۰ برای تصویب احتمالی fatf خبر داده بود.
خلاصه بازی ب بارسا رئال | بارسلونا که از پیش قهرمان لالیگا شده بود، ب در یک بازی حیثیتی در حالی در برابر رئال مادرید ایستاد که قرار بود این بازی، آ ین ال کلاسیکوی اینیستا ستاره بارسا باشد. بازی ب بارسلونا رئال با نتیجه 2-2 به پایان رسید. هر 4 ستاره بارسا و رئال؛ (سوارز، مسی، رنالدو و گرت بیل) در ال کلاسیکو ب گ نی د. خلاصه بازی ب بارسا رئال را در ادامه ببینید.ببینید: خلاصه بازی ب بارسلونا رم .

خلاصه بازی بارسا رئال
خلاصه بازی ب بارسا رئال | 2-2 | خداحافظی اینسیتا در "ال کلاسیکو" ب + خلاصه بازی ب بارسا رئال | بارسلونا که از پیش قهرمان لالیگا شده بود، ب در یک بازی حیثیتی در حالی در برابر رئال مادرید ایستاد که قرار بود این بازی، آ ین ال کلاسیکوی اینیستا ستاره بارسا باشد. بازی ب بارسلونا رئال با نتیجه 2-2 به پایان رسید. هر 4 ستاره بارسا و رئال؛ (سوارز، مسی، رنالدو و گرت بیل) در ال کلاسیکو ب گ نی د. خلاصه بازی ب بارسا رئال را در ادامه ببینید.update required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your flash plugin.
گزارش بازی ب بارسلونا رئال مادرید بارسلونا امشب در نوکمپ میزبان رئال مادرید بود. دیداری کاملا بی ارزش از حیث تاثیرگذاری در تعیین تیم قهرمان ولی حیثیتی به سبب رقابت و دشمنی دیرینه دو باشگاه.بارسا با قطعی قهرمانی خود به این دیدار رسیده بود و رئال هم قصد داشت بالا ه به روند ش ت ناپذیری بارسا در لالیگا خاتمه دهد. پس از ش ت امشب اتلتیکو برابر اسپانیول، ک شانی ها این فرصت را داشتند تا با غلبه بر بارسا به رتبه دوم ج برسند.این رئال بود که در دو دقیقه اول توپ را در اختیار داشت ولی پرس سنگین بارسا باعث شد تا کنترل بازی به دست آبی و اناری ها بیفتد.اولین موقعیت جدی بازی را بارسا خلق کرد. پاس عمقی مسی برای سوارز او را در مصاف تک به تک با ناواس قرار داد ولی دخ به موقع واران توپ را راهی کرنر کرد.دو دقیقه بعد رونالدو با پاس مارسلو می رفت که با تراشتگن تک به تک شود ولی کمک داور اعلام آفساید کرد. به نظر می رسید که تصمیم او اشتباه بوده باشد.
گل سوارز در ال کلاسیکو بارسا دقیقه 10 بازی به گل رسید. ارسال سانتری زیبا و دقیق از سمت راست توسط سرجی روبرتو باعث شد تا سوارز در موقعیت گ نی قرار بگیرد و با یک ضربه والی تماشایی دروازه رئال را باز کند.رئال پس از پذیرش این گل جلو کشید و دقیقه 15 حساب کار را برابر کرد.
گل رونالدو به بارسلونا سانتر کروس از چپ، درون محوطه جریمه به بنزما رسید. ستاره فرانسوی رئال با سر توپ را به دهانه دروازه فرستاد تا رونالدو با یک نوک پا کار را تمام کند. رونالدو پس از این گل برای دقایقی به دلیل مصدومیت مچ پا بیرون زمین مشغول مداوا بود.پس از گل، رئال بازی را در دست گرفت و در سه موقعیت توسط رونالدو و بنزما می توانست گل های بعدی را هم به بارسا بزند.ابتدا بنزما روی سانتر ناچو با ضربه سر توپ را به آسمان کوبید. سپس رونالدو در مصاف تک به تک با تراشتگن موفق عمل نکرد و همین بازیکن در مصاف تک به تک دومش با تراشتگن ضربه ای به توپ زد که مماس با تیر عمودی دروازه راهی اوت شد.دقیقه 35 بازی روی سانتر مسی، اومتیتی در بهترین موقعیت توپ را به آسمان کوبید هرچند که کمک داور روی این صحنه پرچم زده بود.دقیقه 38 رئال یک بار دیگر به گ نی نزدیک شد اما ضربه کات دار کریم بنزما با اختلاف یک متر راهی اوت شد.دو دقیقه بعد مسی روی پاس کوتینیو با ناواس تک به تک شد اما گلر رئال با کف دست توپ را از زیر پای مسی دور کرد تا خطر از بیخ گوش رئال بگذرد. بازی در حال اتمام بود که سرجی روبرتو به دلیل مشت زدن به صورت مارسلو از زمین بازی ا اج شد تا بارسا 10 نفره شود. نیمه اول با تساوی 1-1 به اتمام رسید.
نیمه دوم بازی بارسلونا و رئال مادرید رئال نیمه دوم را بدون رونالدو آغاز کرد. او که مصدوم شده بود به صلاحدید زیدان نیمه دوم را روی نیمکت نشست و آسنسیو وارد زمین شد.رئال که حریف را ده نفره می دید، از چپ و راست به سمت دروازه حمله ور شد اما م عان بارسا هوشیار بودند و یک بار هم تراشتگن بدون مشکل خاصی ضربه آسنسیو را مهار کرد.
گل مسی به رئال مادرید بر خلاف جریان بازی، بارسا دقیقه 52 به گل رسید.سوارز به نظر با خطا واران را از پیش رو برداشت و مسی را پشت محوطه جریمه صاحب توپ کرد. مسی هم با یک ضربه فنی توپ را به گوشه دروازه رئال فرستاد تا بارسای ده نفره پیش بیفتد.بارسا چند دقیقه بعد حتی می توانست به گل سوم هم برسد اما سانتر زمینی سمدو به پائولینیو نرسید و کیلور ناواس توپ را از آن خود کرد.رئال که بدون رونالدو به وضوح نسبت به نیمه اول افت کرده بود حملاتی بی هدف را تدارک می دید و این بارسا بود که روی ضد حملات صاحب موقعیت گ نی می شد.در یکی از همین موقعیت ها مسی در دقیقه 68 با ناواس تک به تک شد اما گلر رئال به شکلی استثنایی ضربه مسی را راهی کرنر کرد.
گل گرت بیل به بارسا سرانجام رئال دقیقه 72 به گل تساوی رسید. پاس آسنسیو بیرون محوطه جریمه به بیل رسید و او هم بدون درنگ و با ضربه پای چپ کات دار، تور دروازه بارسا را به لرزه در آورد تا همه چیز از نو شروع شود.رئال دقیقه 80 می توانست به یک ضربه پن ی دست یابد اما داور خطای آلبا روی مارسلو را ندید و دستور به ادامه بازی داد.در نهایت حملات پردامنه رئال نتیجه ای نداشت و دفاع منسجم بارسا توانست تساوی 2-2 را حفظ کرده و روند ش ت ناپذیری خود در لالیگا را همچنان ادامه دهد.
رابطه دختر سرمربی سزشناس فوتبال با خواننده جوان به خبری جنجالی تبدیل شد.رابطه دختر سرمربی مشهور جنجال به پا کرددختر خوزه مورینیو مربی سرشناس فوتبال با خواننده جوان گروه وان دایرکشن وارد رابطه شد. رو مه ای ایتالیایی ع های بروکلین و ماتیلد را که در حال ترک یک مهمانی بودند و سوار بر خودرو بودند منتشر کرد. میتوان گفت که رابطه این دختر و پسر بیش از یک دوستی معمولی باشد.با دقت به این اتفاق ماتیلد مورینو این روزها در کانون توجهات قرار گرفته و نام و تصویرش اکثر از هر بار دیگری در رسانه ها بازنشر می شود.رابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیع های دختر خوزه مورینیورابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیتصاویر خانوادگی خوزه مورینیو سرمربی فوتبال و خانواده اشرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه عاشقانه خوزه مورینیو با خواننده جوانرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه سرمربی مشهور فوتبال جنجالی شد! + ع دختر سرمربیرابطه دختر خوزه مورینیو با پسر جوان, رابطه , رابطه دختر جوان سرمربی
مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : به گزارش برترین ها ، ستاره شدن درگیری های خاص خود را دارد. اگر چه شهرت و محبوبیت در میان مردم برای ستاره ها جذ ت زیادی دارد اما آنها به همان نسبت درگیری و اعصاب خوردی های زیادی را نیز تجربه می کنند. آنها قادر به انجام بسیاری از کارهایی که دوست دارند نیستند زیرا هر حرکت و کلام آنها زیر ذره بین است و ممکن است توسط خبرنگاران ضبط و در نهایت تیتر بسیاری از رو مه ها و مجلات شوند.
ما جای ستاره ها نیستم که بفهمیم این که تک تک کلمات و رفتارهایمان توسط اطرافیان ضبط شود، چقدر عذاب آور است. البته بسیاری از ستاره ها خودشان را در چنین موقعیت هایی کنترل می کنند اما هستند ستاره هایی که از کوره در می روند و از خودشان ع العمل های بدی نشان می دهند. در ادامه ستاره هایی را که ع العمل های تندی نسبت به پاپاراتزی های نشان دادند، طوری که رفتارشان تیتر بسیاری از رو مه ها شد، برایتان آورده ایم.
شایا لابوف
در سال 2010 شایا لابوف در وانشنگتن دی.سی از دست یکی از خبرنگاران عصبانی شد و لیوان قهوه خود را به سمت اش پرت کرد. در واقع او در کافه ای مشغول خوردن قهوه و کتاب خواندن بود که احساس کرد حرکات اش در حال ضبط شدن است. زمانی که فهمید مردی در حال ع گرفتن از اوست، لیوان قهوه خود را به سمت او پرتاب کرد و با سرعت از آنجا دور شد.
شایعات از این قرار بود که قهوه ای که روی سر خبرنگار خالی شد، داغ بود اما بعدها خود خبرنگار اعلام کرد که اینطور نبود. اما او رفتار شایا را بی احترامی کامل خطاب کرد و خوشحال بود که این ستاره، پس از تمام شدن برداری اش، شهرشان را ترک می کند.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
کانیه وست
کانیه وست جزو ستاره هایی است که دوست ندارد زندگی خصوصی اش را مدام در معرض نمایش بگذارد. در سال 2013، درگیری بدی میان او و یکی از خبرنگاران رخ داد. در واقع او بیرون از فرودگاه بود که با تعداد زیادی از خبرنگاران مواجه شد. طبق گزارشات، او شروع به بحث با آنها کرد که در نهایت درگیری او و یکی از آنها به نام دنیل راموس بالا گرفت. در آن لحظه کانیه کنترل خود را از دست داد و مرد را به زمین کوبید. اگرچه او حق داشت که در مقابل به حریم خصوصی اش عصبانی شود اما درگیری فیزیکی او برایش دردسرساز شد.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
لمار اودم
در سال 2013 یکی از خبرنگاران سوالی در مورد خیانت لمار به همسرش، کلویی کارداشیان، پرسید. این زمانی بود که آنها هنوز از هم جدا نشده بودند. طبق گزارشات، لمار در جواب گفت: «من هرگز به همسرم خیانت ن ، وگرنه حلقه ازدواجم را از دستم در می آوردم.» اما زمانی که گزارشگر به سوالات خود ادامه داد، او از کوره در رفت و به تجهیزات عکاسی او حمله کرد. خبرنگار نیز به دلیل خسارت هایی که به او وارد شد، از لمار شکایت کرد که در نهایت این ستاره مجبور به پرداخت چندین میلیون دلار شد.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
جاستین بیبر
یکی از خشن ترین رفتارهایی که ستارگان هالیوود از خود در مقابل خبرنگاران انجام دادند، متعلق به جاستین بیبر است. البته به گفته خودش رفتار خشونت آمیز او عمدی نبوده است.
در سال 2017، زمانی که جاستین در حال بیرون آمدن از یک کلیسا بود، با یک خبرنگار درگیر می شود. در واقع یک عکاس سمج سعی کرد از او ع بگیرد و بنا به گزارشات، یک درگیری فیزیکی بین این عکاس و جاستین رخ داد. زمانی که عکاس به زمین افتاد، جاستین با آمبولانس تماس گرفت و تا زمانی که آمبولانس برسد، بالای سر او ایستاد. برخلاف درگیری های دیگری که سرانجام به شکایت می کشید، این بار خبرنگار نه تنها از جاستین شکایت نکرد، بلکه او را فردی مهربان نیز خواند.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
کریستین استوارت
کریستین استوارت درگیری فیزیکی با خبرنگاران نداشت، اما درگیری های لفظی او به حدی بود که جنجال های زیادی آفرید.
او در سال 2013، زمانی که از خانه اش در بیرون آمد و با یک خبرنگار روبه رو شد، شروع به بدو بیراه گفتن به او کرد. بی شک او روز خوبی نداشت که بی دلیل بدترین حرف ها را به زبان آورد: «تو یه ی، تو حتی لیاقت نفس کشیدن در هوایی که من نفس می کشم را هم نداری.»
صحبت های او توسط دوربین ها ضبط و پخش شدند. دلیل اینهمه بی حرمتی کریستین به عکاس را نفهمیدیم اما طرفدارانش از الفاظی که از دهان ستاره مور علاقه شان در آمد، شوکه شدند.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
بریتنی اسپیرز
یکی از درگیری های خشونت آمیز بریتنی اسپیرز به سال 2007 باز می گردد. زمانی که او خبرنگاران زیادی را در اطرافش دید، با چترش به ماشین یکی از آنها حمله کرد.
جالب است که 10 سال بعد، یعنی در سال 2017، این حادثه بار دیگر در شبکه های اجتماعی جنجال آفرید. ماجرا از این قرار بود که آن خبرنگار تصمیم گرفت که چتری که بریتنی با آن به سمت ماشین اش حمله کرد را به حراج بگذارد. او اعلام کرد که نیمی از پول حاصل از این چتر سبز را به یکی از خیریه های مورد قبول بریتنی می بخشد.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
کندال جنر
در سال 2016، کندال جنر به یک صورت عکاس فرانسوی، که او و جی جی حدید را در یک میهمانی شبانه رها نمی کرد، مشت زد. ع هایی که از این درگیری منتشر شد، نشان می دهد که این دو ستاره علاوه بر درگیری فیزیکی، درگیری لفظی نیز داشته اند. در همان حالی که کندال جنر بر سر عکاس فریاد می کشید، عکاس نیز به او نزدیک شد تا پاسخ بی احترامی هایش را بدهد که ناگهان بادیگارد این ستاره وارد عمل می شود و آن دو را از هم دور می کند.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
الک بالدوین
الک بالدوین، به دلیل نقش های خنده دار خود، محبوبیت زیادی میان مردم دارد اما برخی از رفتارهای او مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفت.
او در طول 1 سال، چندین درگیری با پاپاراتزی ها داشته که جنجال های زیادی آفرید. به عنوان مثال در سال 2013، یک روز او عکاسی را در بیرون آپارتمانش در نیویورک می بیند که به طرفش می رود و او را هل می دهد. چند وقت بعد بار دیگر او به عکاسی که از همسرش در حال ع گرفتن بود، حمله می کند. او در همان حالی که به صورت آن مرد می کوبید می گفت: «تو یک ی! از همسرم دور شو.»
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
لی لی آلن
لی لی آلن هیچ علاقه ای به پاپاراتزی ها ندارد. او گفته: «من دوست ندارم که تمام حرکاتم توسط دوربین آنها ثبت شود. در این شرایط فکر می کنم که مثل حیوانی در قفس گیر افتاده ام.»
او چندین بار با عکاسان و خبرنگارانی که دوره اش کرده بودند درگیر شد اما بدترین تجربه او زمانی بود که او از شدت عصبانیت به سمت یکی از آنها هجوم برد و لگد و مشت های محکم خود را روانه او کرد. سپس به سرعت سوار ماشین اش شد، که البته عکاس نیز دست بردار نبود و او هم با ماشین اش او را دنبال کرد.
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
آدام لمبرت
در سال 2010، درگیری آدام لمبرت با یک عکاس تیتر مجلات شد.
طبق گزارشات، این ستاره با یکی از دوستانش در حال خوشگذرانی در ساحل بودند که متوجه عکاسی می شوند که از آنها مدام ع می گرفت. آدام با دیدن این صحنه به سمت اش می رود و او را به روی زمین پرت می کند. او سعی داشت که کوله و دوربین آن مرد را بگیرد اما گویا موفق نمی شود. بعدها آدام برای دفاع از خود در شبکه های اجتماعی نوشت: «من آن مرد را به روی زمین پرت ن ، تنها سعی داشتم که دوربین را از دستش در بیاورم و کوچک ترین آسیبی به او وارد ن .»
اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
جاستین تیمبرلیک
در سال 2006، زمانی که جاستین تیمبرلیک و کامرون دیاز یک زوج بودند، به خاطر یک درگیری با یک پاپاراتزی، تیتر جنجالی رو مه ها شدند. ماجرا از این قرار بود که آنها در حال بیرون آمدن از خانه دوست شان بودند که ناگهان متوجه یک عکاس می شوند که از پشت درختان به بیرون پرید و شروع به ع گرفتن از آنها کرد. این دو ستاره او را دنبال د تا دست از این کارش بردارد اما مرد عکاس سوار ماشین اش شد و به سمت آنها آمد. حتی نزدیک بود که با ماشین اش به کامرون بزند. جاستین در این باره می گوید: «او یک اسلحه کشنده داشت، ماشین اش!»اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,درگیری های جنجالی ستاره های هالیوود با خبرنگاران
پذیرفته شدن در پنج مصاحبه ی شغلی از سوی پنج شرکت مطرح سیلی ولی، آن هم در یک هفته به هیچ عنوان کار ساده ای نیست.ژیائوهان زنگ، داوطلبی که داستان خود را در و بسایت مدیون منتشر کرده است، در مدت پنج روز از ۲۴ تا ۲۸ جولای سال ۲۰۱۷ با پنج شرکت لینکدین، سی فورس اینشتین (salesforce einstein)، گوگل، ایربی ان بی (airbnb) و مصاحبه کرده و از همه ی این پنج شرکت پیشنهاد کار دریافت کرده است. داستان او را در ادامه از زبان خودش می خوانیم:این مصاحبه تجربه ی بسیار خوبی بود و من فکر می کنم که تمام تلاش هایم به نتیجه رسیده است، بنابراین تصمیم گرفتم در این مورد مطالبی برای شما بنویسم. در این مقاله قصد دارم به شما بگویم که خودم را برای این مصاحبه ها چگونه آماده و روند مصاحبه را برای شما تشریح کنم و نظرم را در مورد این ۵ شرکت برای شما بگویم.همه چیز از کجا و چگونه آغاز شد؟من تقریبا ۳ سال در شرکت گروپون بودم و این اولین شغل من در زندگی بود. در آن دوره با تیم فوق العاده ای روی پروژه های عالی و جالبی کار می . تیم ما چیزهای جالبی می ساخت و در شرکت بسیار تأثیرگذار بود و مقالاتی نیز چاپ می کرد. اما من احساس توانایی یادگیری ام کم شده است؛ درحالی که دوست داشتم روز به روز چیزهای بیشتری یاد بگیرم. من به عنوان یک نرم افزار در شیکاگو، فرصت های شغلی زیادی در شرکت های بزرگ داشتم و شرکت های بزرگ من را به سوی خودشان جذب می د. دوست نداشتن شغلزندگی کوتاه است و زندگی حرفه ای کوتاه تر. پس از صحبت با همسرم و گرفتن موافقت و رضایت او، تصمیم گرفتم دست به کار شوم و شغلم را برای اولین بار در زندگی تغییر دهم.آماده سازیاگرچه من علاقه مند به موقعیت های نرم افزاری و یادگیری ماشین هستم، ولی موقعیت های شغلی این ۵ شرکت کمی با شغل مورد علاقه ی من متفاوت هستند و روند مصاحبه به نحو دیگری در حال پیش رفتن است. سه مورد از شرکت ها به یادگیری ماشین (لینکدین، گوگل، و )، یکی از آن ها به داده (سی فُرس) و یکی از آن ها هم به نرم افزار عمومی (ایرای ان بی) نیاز دارد. بنابراین من باید خودم را برای سه زمینه متفاوت آماده کنم: کدنویسی؛ یادگیری ماشین؛ طراحی سیستم.چون من یک شغل تمام وقت داشتم، دو الی سه ماه طول کشید که خودم را برای این فرصت های شغلی جدید آماده کنم.کدنویسیالبته به نظر من نمی توان با مصاحبه، توانایی های خود را در این موقعیت شغلی نشان دهید و اگر هم بتوانید نخواهید توانست همه مهارت های خود را نشان دهید. در واقع تقریبا هیچ راهی برای اینکه شما ثابت کنید یک خوب هستید وجود ندارد و دست ی به این موقعیت شغلی از طریق مصاحبه بسیار سخت است.کدنویسیمن خودم برای رسیدن به این موقعیت شغلی بیشتر از لیت کد و گی فور گی استفاده و دراین زمینه ها تمرین ، اما ررنک و لینت کد هم نمونه های خوبی هستند که شما می توانید از آن ها استفاده کنید. من در چند هفته ی ابت روی ساختارها و الگوریتم های داده ای مشترک کار . سپس سراغ زمینه هایی رفتم که کمتر با آن ها آشنایی داشتم و در آ هم برای رفع مشکلات عادی و پرتکرار تلاش . به خاطر محدودیت های زمانی که داشتم، مجبور شدم روزانه روی دو مورد مسئله کار کنم. برخی از تفکرات من در این زمینه ها عبارت اند از:زیاد تمرین . هیچ چیز بهتر از تمرین زیاد در یک زمینه برای ی در آن نیست.به جای اینکه روی ۶۰۰ مسئله ی لیت کد کار کنم، ترجیح دادم تعداد مسئله ها را محدود کنم و روی هر مسئله خیلی زیاد کار کنم که کامل به آن مسلط شوم. من موفق شدم در مجموع روی ۷۰ مسئله کار کنم که فکر می کنم همین تعداد هم برای من کافی است. به نظرم اگر ۷۰ مسئله به شما کمک نکند و شما نتوانید از پس ۷۰ مسئله بربیایید، حتما در مواجهه با ۷۰۰ مسئله هم دچار مشکل خواهید شد.کار روی سخت ترین مسائل. وقتی شما بر سخت ترین مسائل چیره شوید، بقیه برای شما آسان خواهند شد.اگر روی یک مسئله بیش از دو ساعت زمان صرف کردید، جواب و راه حل را بررسی کنید. ارزش ندارد زمانی بیش از دو ساعت صرف حل یک مسئله کنید.بعد از حل مسئله، جواب را چک کنید. من گاهی اوقات وقتی جواب بعضی از مسائل را بررسی می کنم از هوشمندانه بودن آن ها تعجب می کنم، مخصوصا جواب های مربوط به پایتون.از زبانی استفاده کنید که بیشتر از همه زبان ها به آن مسلط هستید؛ چراکه وقتی به یک زبان مسلط باشید، راحت تر خواهید توانست با فردی که از شما مصاحبه می گیرد، ارتباط برقرار کنید.طراحی سیستماین زمینه تشابه زیادی با تجربه کار واقعی دارد. هنگام مصاحبه سؤالات زیاد و متنوعی ممکن است از شما پرسیده شود: سؤالاتی در مورد معماری سیستم، طراحی شی ءگرا، طراحی دیت س، طراحی سیستم توزیع، مقیاس پذیری و ...منابع آنلاین زیادی وجود دارند که می توانند به شما برای آماده سازی کمک کنند. من بیشتر وقتم را صرف خواندن مقاله هایی در مورد مصاحبه های طراحی سیستم، معماری سیستم های بزرگ و مطالعات موردی .اگرچه مصاحبه های طراحی سیستم می توانند شامل موضوعات زیاد و متنوعی باشند، ولی شما می توانید با کار و یادگیری چند زمینه کلی و عمومی، در مصاحبه بسیار قوی ظاهر شوید:ابتدا سعی کنید به درکی جامع از چیزهایی که به آن ها نیاز دارید برسید. سپس به طراحی های سطح بالا و در نهایت هم به جزئیات اجراسازی بپردازید. قبل از بررسی پیش نیازها، سمت جزئیات نروید.هیچ طرح کامل و بی عیب و نقصی از سیستم وجود ندارد. به دنبال برطرف خواسته هایی باشید که از طرح شما می خواهند، نه اینکه بخواهید سیستم را کامل کنید. سیستم روی تراشهبا توجه به مواردی که گفتیم، بهترین راه برای تمرین و یادگیری طراحی سیستم این است که یک سیستم را خودتان از نو طراحی کنید تا تجربه ب کنید و این باید کار هر روز شما باشد. به جای اینکه فقط به کارهای کوچک بپردازید، به صورت عمقی سراغ ابزار ها، چارچوب ها و سایر مواردی بروید که ممکن است از آن ها استفاده کنید. به عنوان مثال اگر شما از اچ بیس استفاده می کنید، به جای اینکه از کلاینت برای اجرای برخی از دی دی ال ها (زبان تعریف داده ها) استفاده کنید، سعی کنید در مورد ساختار و معماری کلی آن (مثل جریان خواندن یا نوشتن، چگونگی ثبات اچ بیس، اینکه تراکم های بزرگ و کوچک چه کار می کنند و اینکه از کَش ال آر یو و بلوم در کجای سیستم استفاده می شود) اطلاعات بیشتری ب کنید.کنجکاو باشید و سعی کنید شبیه به اسفنجی باشید که هرچه می بیند، به خود جذب می کندشما می توانید اچ بیس و کاساندرا را باهم مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن ها در طراحی را بررسی کنید. اگر این کارها را انجام دهید، وقتی از شما بخواهند که یک فروشگاه پایگاه داده کلید-مقدار طراحی کنید، مشکلی نخواهید داشت. بسیاری از ,بلاگ ها هم هستند که می توانند منبع قدرتمندی از دانش برای شما باشند، مثل ر، نون و بلاگ های سایر شرکت ها و همچنین مستندات رسمی پروژه های متن باز. مهم ترین نکته برای شما این است که کنجکاو باشید و سعی کنید شبیه به اسفنجی باشید که هرچه می بیند به خود جذب می کند.یادگیری ماشینمصاحبه های یادگیری ماشین می توانند به دو دسته تئوری و طراحی محصول تقسیم شوند.اگر شما در زمینه ی یادگیری ماشین تجربه داشته باشید و واقعا در دوره های آن به خوبی کار کرده باشید نیازی به کتاب ندارید؛ ولی اگر بی تجربه باشید باید چندین کتاب در مورد آن بخوانید. کتاب های کلاسیک مثل عناصر یادگیری آماری، تشخیص و شناخت الگو و یادگیری ماشین، انتخاب های خوبی برای شما هستند و اگر شما به زمینه ی خاصی علاقه مند هستید می توانید حتی کتاب های بیشتری در آن مورد بخوانید.شما باید مفاهیم پایه ای مثل واریانس بده بستان، بیش برازش، گرادیان کاهشی، رگولاریزیشن ال۱ یا ال۲، قضیه بیز و ... را یاد بگیرید. سعی کنید فرمول های رایج مثل قضیه بیز و مدل های معروف و شناخته شده مثل رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبانی (svm) را یاد بگیرید. سعی کنید در ابتدای کار از مدل های ساده مثل درخت تصمیم، و خوشه بندی کی-میانگین استفاده کنید. اگر می خواهید چند مدل به رزومه خود اضافه کنید، سعی کنید مدل هایی اضافه کنید که بیشترین دانش را در مورد آن ها دارید و می توانید در مورد معایب و مزایای آن نظر دهید.یادگیری ماشینبرای یادگیری ماشین طراحی محصول، سعی کنید روند کلی و عمومی ساختن آن را بررسی کنید و یاد بگیرید. من اقدامات زیر را برای این کار انجام دادم:بدانید که هدف شما چیست: پیش بینی، پیشنهاد و توصیه، خوشه بندی، جست وجو و ...از الگوریتم مناسب استفاده کنید: با نظارت در مقابل بدون نظارت، طبقه بندی در مقابل رگرسیون، مدل خطی تعمیم یافته؛ درخت تصمیم، شبکه عصبی و ... . سعی کنید برای انتخاب خود دلیل مناسب داشته باشید. استفاده از مشخصه های ی مرتبط با موضوع بر اساس داده های در دسترس.انتخاب معیار با توجه به عملکرد مدل.نظر دادن در مورد اینکه چگونه مدل را برای تولید، بهینه سازی کنید.من دوباره قصد دارم شما را به داشتن کنجکاوی و یادگیری بیشتر دعوت کنم. سعی کنید دائم در حال یادگیری باشید. سعی کنید فقط از api برای اسپارک ام ال لیب یا ای جی بوست استفاده نکنید و در عوض سعی کنید بفهمید چرا گرادیان کاهشی تصادفی برای عملیات توزیع مناسب است یا اینکه بفهمید ای جی بوست چه تفاوتی با جی بی دی تی دارد.روند مصاحبهمن ابتدا با پاسخ به پیام های موجود در لینکدین و تقاضای پاسخ شروع . بعد از اینکه نتوانستم یک استارتاپ قوی بزنم (که البته بعدا موفق شدم) ماه ها به سختی تمرین و با کمک فرد استخدام کننده توانستم برنامه ای یک هفته ای در بِی اِریا برای خودم ترتیب بدهم. من به مدت ۵ روز کامل در حال مصاحبه با حدود ۳۰ نفر مصاحبه کننده از بهترین شرکت های فناوری دنیا بودم و خوشبختانه پیشنهادات کاری زیادی از ۵ مورد از آن ها دریافت .مصاحبه ی تلفنیتمام مصاحبه های تلفنی استاندارد هستند و تنها تفاوت میان آن ها مدت زمان آن ها است: بعضی از شرکت ها مثل لینکدین یک ساعت طول می کشد و برای از شرکت های دیگر مثل و ایر بی ان بی ۴۵ دقیقه.مهارت و تخصص در مصاحبه ی تلفنی بسیار مهم است و از آنجایی زمان، مسئله مهمی حین مصاحبه ی تلفنی است، شما تنها یک بار می توانید شانس خود را برای موفقیت در مصاحبه امتحان کنید. در این نوع مصاحبه ها باید به سرعت، نوع مسئله را شناسایی کنید و سریعا بهترین جواب را برای آن پیدا کنید. سعی کنید در مورد طرز تفکر و مقاصد خود با مصاحبه کننده حرف بزنید. البته این کار شاید در ابتدا از سرعت شما کمی بکاهد؛ ولی ارتباط برقرار در مصاحبه از هر چیز دیگری مهم تر است. سعی کنید جواب را از حفظ برای مصاحبه کننده نگویید؛ چراکه او به احتمال زیاد متوجه این امر خواهد شد. شرکت ها برای موقعیت شغلی یادگیری ماشین، از مهارت های مربوط به آن سؤال می کنند، پس سعی کنید مهارت های خود را در این زمینه افزایش دهید.من برای اینکه از زمان بهترین استفاده را ببرم سه مصاحبه ی تلفنی به فاصله ی یک ساعت در بعدازظهر انجام دادم. نقطه ی مثبت کار این بود که با مصاحبه ی اول، دست شما برای مصاحبه دوم گرم می شود و آماده تر می شوید. نقطه ی منفی این کار این است که اگر مصاحبه ی اول خوب پیش نرود، شما برای مصاحبه بعدی احساس خوبی نخواهید داشت. به همین دلیل من این کار خودم را برای همه ی افراد توصیه نمی کنم. شرکت ها برای موقعیت شغلی یادگیری ماشین، از مهارت های مربوط به آن سؤال می کننداینکه شما با چند شرکت متفاوت به طور همزمان مصاحبه کنید، مزایای خاص خودش را دارد. مثلا خود من وقتی با لینکدین و مصاحبه و پس از اولین مصاحبه تلفنی قبول شدم، دیگر نیازی به مصاحبه تلفنی ایربی ان بی و سی فرس نداشتم. جالب است که بدانید حتی گوگل هم بعد از اینکه متوجه شد من ۴ مصاحبه ی دیگر نیز در هفته دارم، از گرفتن مصاحبه ی تلفنی خودش با من چشم پوشی کرد و من را مستقیما به مصاحبه ی اصلی دعوت کرد. البته من می دانستم که هفته ی خسته کننده ای در پیش دارم، ولی هیچ نمی تواند دعوت گوگل را نادیده بگیرد.لینکدیناولین مصاحبه اینترنتی من در سانی ویل کالیفرنیا برگزار شد. اداره ی آنجا بسیار تمیز بود و افراد آن نیز بسیار حرفه ای به نظر می رسیدند. هر کدام از جلسات یک ساعت بودند. سؤالات مربوط به برنامه نویسی و کدنویسی استاندارد بودند، اما بازارهای یادگیری ماشین کمی سخت بودند. من یک ایمیل از طرف منابع انسانی خود دریافت که حاوی مطالبی برای آماده سازی بود. این مطالب برای من بسیار مفید واقع شدند. من شنیده بودم که لینکدین در سیلی ولی بهترین غذاها را دارد و باید به شما بگویم که اگر بهترین غذا را نداشت، قطعا یکی از بهترین غذاها را داشت.به نظر می رسد از زمان پیوستن لینکدین به مایکروسافت، سنگینی بار مالی این شرکت کم شده و اثرات خوبی روی لینکدین گذاشته است. ویدیوها و تبلیغات حرفه ای لینکدین بسیار جذاب هستند. به همان اندازه که یک شرکت روی رشد حرفه ای خود کار می کند، لینکدین رشد کارکنانش را در اولویت قرار می دهد. بسیاری از تیم ها از جمله تیم های تبلیغاتی در حال گسترش و توسعه خود هستند و آنقدر سریع پیشرفت می کنند که شما علاقه مند می شوید به آن ها بپیوندید.تلفن ثابتسی فُرس انیشتینپروژه های قوی و برتر، نیازمند تیم های قوی و برتر هستند. پروژه های سی فرس این گونه و توسط چنین تیم هایی اداره می شود. این تیم ها جدید هستند و چیزی شبیه به استارتاپ هستند. محصول توسط اسکالا ساخته می شود، بنابراین کد تایپ سیفتی واقعی و حقیقی در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد. صحبت ها و گفت وگوهای باشکوهی در کتابخانه ی آپتیموس پرایم توسط متیو تاوبین در اسکالادیز شیکاگو سال ۲۰۱۷ و لیا مک گویر در اسپارک سامیت وست سال ۲۰۱۷ ما من انجام شد.من در اداره پالو و با آن ها مصاحبه . تیم آن ها دارای فرهنگی منسجم و تعادل زندگی کاری در آنجا فوق العاده است. همه به کاری که می کنند علاقه دارند و از انجام آن لذت می برند. مصاحبه ی آن ها ۴ جلسه طول کشید و نسبت به سایر جاها کوتاه تر بود، ولی ای کاش می توانستم مدت بیشتری در آنجا حضور داشته باشم. متیو بعد از مصاحبه من را به گاراژ اچ پی برد.گوگلگوگلمسلما گوگل یک تمام عیار در این صنعت است و من چیز تازه ای ندارم که در مورد آن ها بگویم که تا به حال نشنیده باشید. این شرکت بسیار بسیار بزرگ است. ۲۰ دقیقه طول کشید تا با دوچرخه بتوانم نزد دوستانم در آنجا بروم. آنجا یکی از بهترین مکان ها برای سازندگان و توسعه دهندگان است. من در یکی از ساختمان های این شرکت در مانتین ویو مصاحبه و نمی دانم که دقیقا کجا بود؛ چراکه آنجا بسیار بزرگ است. افراد مصاحبه کننده بسیار باهوش به نظر می رسیدند و وقتی شروع به صحبت می د حتی باهوش تر از تصور بودند. کار با چنین افرادی بسیار لذت بخش است.من در حین مصاحبه خودم با شرکت گوگل متوجه شدم که تجزیه و تحلیل پیچیدگی الگوریتم برای آن ها بسیار مهم است.ایربی ان بیاین شرکت با داشتن یک دفتر بسیار شیک، برای توسعه ی سریع بسیار مناسب است. دفتر آن ها در سیلی ولی است. این شرکت با داشتن محصولات جدید مثل experiences، رزرو رستوران ها، بازاری قوی و توسعه ی خود در کشور چین، بسیار قدرتمند شده است. اگر فردی ریسک پذیر و خواهان پیشرفت سریع باشید، من این شرکت را به شما پیشنهاد خواهم کرد. مصاحبه ایربی ان بی در مورد کدنویسی کمی منحصربه فرد است؛ چراکه فرد باید در یک محیط یکپارچه توسعه نرم افزار کدنویسی کند، بنابراین کدها باید کامپایل شوند و پاسخ صحیحی ارائه دهند. بعضی از مسائل واقعا سخت هستند.در مصاحبه های آن ها باید بتوانید به صورت متقابل با یک تیم همکاری کنید و همچنین مهارت های مختلفی در زمینه های مختلف به طور همزمان داشته باشید. بنابراین حتی اگر فردی در کار خود فوق العاده حرفه ای هم باشد، ضمانتی وجود ندارد که حتما در مصاحبه پذیرفته شود. آن ها از من دو عملکرد و مهارت متفاوت درخواست د که برای من بسیار لذت بخش بود. من پس از چند مصاحبه رضایت آن ها را جلب .در مجموع من فکر می کنم که مصاحبه ی اینترنتی ایربی ان بی سخت ترین مصاحبه بود: مسائل آن بسیار سخت بودند، زمان مصاحبه بسیار طولانی بود و آن ها از من چندین مهارت مختلف می خواستند. اگر شما به این شرکت علاقه دارید باید ارزش های بنیادی آن ها را درک کنید. یکی از غول هایی که هنوز هم به سرعت در حال رشد است و در مقایسه با گوگل کوچک تر و سریع تر است، است. آن ها با سرمایه گذاری در رسانه اجتماعی، هوش و واقعیت مجازی به فکر ساختن آینده ای موفق برای خود هستند. با داشتن افراد موفقی مثل یان لی و یانگکینگ جیا، مکان بسیار مناسبی برای افرادی است که به دنبال یادگیری ماشین هستند. من در ساختمان ۲۰ مصاحبه . این ساختمان همان جایی است که دفتر زاکربرگ در آنجا است و باغی روی پشت بام آن و منظره ای از اقیانوس دارد.وقتی من مصاحبه ، آن ها به من نگفتند که جواب های من درست هستند یا خیر؛ ولی خودم فکر می که جواب های درستی ارائه داده ام. ظهر چهار روز پیش سردرد گرفتم و هرچه گذشت بهتر نشدم. من تا بعدازظهر سعی ، ولی فکر می درست پیش نرفته ام. وقتی متوجه شدم که آن ها به من پیشنهاد شغلی داده اند، کمی متعجب شدم.من فکر می کنم افرادی که در کار می کنند، به بینش و آینده ی شرکت ایمان دارند و به کاری که می کنند افتخار می کنند. به نظرم به عنوان یک شرکت با نیم تریلیون سرمایه، جایی عالی برای افرادی است که به دنبال موفقیت شغلی می گردند.مذاکرهاین مبحث بسیار طولانی است و من قصد ندارم آن را در این مقاله به طور کامل توضیح دهم، اما بعضی از چیزهایی که فکر می کنم مهم هستند، عبارت اند از:حرفه ای باشیدقدرت و مهارت خود را بشناسیدبه تیم ها و پروژه ها علاقه نشان دهیدصبور باشید و اعتماد به نفس داشته باشیدقاطع و در عین حال مؤدب باشیدهرگز دروغ نگوییدش ت من در مصاحبه با شرکت دیتابری ش ت مقدمه پیروزی است و این امر مشمول مصاحبه هم می شود. من قبل از اینکه در مصاحبه با ۵ شرکت موفق شوم در مصاحبه با شرکت دیتابرکیس ش ت خورده بودم.در ماه آوریل، شیانگروی از طریق لینکدین با من تماس گرفت و از من خواست به تیم اسپارک ام ال لیب ملحق شوم. من به چند دلیل بسیار هیجان زده بودم. اول اینکه من از اسپارک استفاده می کنم و عاشق اسکالا هستم، دوم اینکه ان دیتابری بسیار خوب هستند و سوم اینکه اسپارک در حال ایجاد یک انقلاب در عرصه دنیای داده ها است. این موقعیتی بود که من نباید به همین راحتی از دست می دادم؛ بنابراین پس از چند روز شروع به مصاحبه .ولی روند مصاحبه ی آن ها بسیار طولانی بود که مشمول یک پرسشنامه قبل از مصاحبه، یک مصاحبه ی تلفنی، تکلیفی برای کدنویسی و یک مصاحبه ی کامل اینترنتی می شد. من موفق شدم به مصاحبه ی اینترنتی آن ها در دفترشان در سان فرانسیسکو برسم. فرد مصاحبه کننده بسیار باهوش و در عین حال متواضع بود. من در حین مصاحبه حس می که سمت محدودیت ها کشیده می شوم. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه یک جلسه ی فاجعه بار برای من به وجود آمد. من در این جلسه به دلیل عدم مهارت کافی و آمادگی قبلی ش ت خوردم. شیانگروی بعد از ش ت من با من بسیار مهربانانه رفتار کرد و من از گفت وگو با او لذت بردم.جواب مصاحبه ی من بعد از چند روز به دستم رسید و من رد شده بودم. البته انتظارش را هم داشتم، ولی با این وجود ناراحت شدم. اگرچه من فرصت کار در آن شرکت را از دست دادم، ولی برای آن ها از صمیم قلب آرزوی موفقیت می کنم.صحبت های نهاییعمر کوتاه است و عمرشغلی کوتاه تر. سعی کنید در زمان مناسب، بهترین حرکت را انجام دهید.مصاحبه کنندگان جدای از اینکه کارشان را انجام می دهند، می توانند دوستان خوبی برای شما باشند.همیشه در حال یادگیری باشید و نسبت به همه چیز کنجکاوی نشان دهید.مذاکره برای رضایت شغلی بسیار مهم است.اینکه به شما پیشنهاد شغلی داده شود، تنها بخش کوچکی از زندگی شما است؛ پس سعی کنید روزبه روز بهتر از قبل شوید.مصاحبه برای شغلتغییر شغل من کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود؛ چون من همزمان کار می و خودم را برای شغل جدید آماده می . من شب ها تا ساعت یک بیدار می ماندم و صبح ها ساعت هشت و نیم سر کار می رفتم. من خودم را کاملا وقف تغییر در زندگی کرده بودم.اینکه شما با پنج شرکت بسیار بزرگ در پنج روز مصاحبه کنید، کاری ریسکی و پرتنش است و من این کار را به شما پیشنهاد نمی کنم؛ مگر اینکه برنامه بسیار دقیق و فشرده ای داشته باشید. البته این سختی ها مزایای خاص خودش را دارد.من از اینجا از تمام افرادی که به من کمک د تشکر می کنم. این افراد وقت باارزش خودشان را برای من صرف د و در نهایت هم از خانواده ام به دلیل حمایت هایشان تشکر می کنم.