هند در صدر یداران جنگ افزار در جهان

به گزارش به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، «تریبون موسی صدر» با حضور چهره ها و نخبگان فرهنگی و در موسسه موسی صدر، در تهران برگزار شد و سخنرانان بر وم پیگری جدی این پرونده تا به نتیجه رسیدن آن، با استفاده از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی تاکید د. محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و خبرگان ی:پرونده موسی صدر به مطالبه عمومی تبدیل شود- من اطلاعات کافی ندارم که مراجع مسئول و نهادهای اداری برای یافتن این گمشده انسانیت چه کرده اند؟- پیشنهاد من این است که پیگیری پرونده صدر را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم. به گونه ای که هر روز با این سوال مواجه شویم که چه شد؟ در این راستا دو کار را باید انجام داد، نخست این که در مهمترین میدان شهر یک تابلوی روزشمار برای ربایش موسی صدر نصب شود تا همه با روزهایی که از ربودن ایشان می گذرد مواجه شده و بدانند که چند روز و چند سال از ربایش و دوری گذشته است؟- دوم اینکه مسئولان مربوطه م م شوند که هر ۶ ماه یک بار گزارش علنی در حضور رسانه ها نسبت به پیگیری های خود به مردم ارائه کنند. این کار باعث می شود که افکار عمومی همچنان با موسی صدر زندگی کند. بنابراین هم برای پیگیری پرونده مهم است و هم برای زنده نگه داشتن یاد موسی صدر در جامعه. محرومیتی که ما از ایشان برای خود ساخته ایم بسیار شدیدتر از محرومیتی است که دیگران با ربودنش بر ما روا داشته اند.- یکی از ویژگی های مهم صدر این است که درد شیعه و مسلمان نداشت. بلکه درد او درد انسان بوده و هست. صدر از موضع دین، درد بشریت داشت. او در دوران حضورش به نام خدا خدمتگذار خلق خدا با هر گرایش، دین و ملتی بود. بُعد دیگر شه و عمل صدر در نگاه عرفانی اوست. نگاه او به دین، انسان، طبیعت، فقه و... نگاهی عرفانی بود و ما هنوز نتوانسته ایم در این بعد وجودی صدر تفکر کرده و آن را تحلیل کنیم. ای کاش فرصتی باشد که از این نگاه نیز صدر بازخوانی و بازگویی شود.- جهان امروزه بیش از پیش نیازمند این نگاه است. ما در دوران بحران ها زندگی می کنیم. بحران های متفاوت فکری که در مقابل آن بحران های نظامی و اجتماعی هیچ هم نیستند. بدون تعارف امروز جوانان تحصیل کرده ای را می بینیم که قرابتی با شه های دینی احساس نمی کنند و گناه این جریان به گردن ماست، چرا که ما نتوانستیم دین را آنگونه که هست معرفی کنیم. بلکه دین را آنگونه که خودمان می خواهیم معرفی کرده ایم.- بی تردید اگر معارف زلال دین با همان خوانشی که امثال موسی صدر داشته به بشریت امروز عرضه شود مورد اقبال و استقبال عمومی مردمان جهان قرار می گیرد. هشتم می فرمایند که خدا رحمت کند ی که امر ما را احیا می کند. از پرسیدند که برای اینکار چه باید کرد، در جواب فرمودند که هیچ فقط آنچه را که ما گفتیم به مردم اعلام کنید. موسی صدر توان این کار را دارد و به اندازه خود این را برای ما به یادگار گذاشته. ضرورت است که امروزه هر بر مبنای تخصص خود شه این مرد بزرگ را مورد مطالعه قرار دهد. - ما قاطعانه امیدواریم که صدر به میان ما برگردد. اما فراموش نکنید که موسی صدر فرد نیست. بیش از همه چیز، فکرش اثرگذار است. ربودن جسم او به این دلیل بود که فکرش گسترش پیدا نکند. اگر صدر دست از تفکراتش برمی داشت و سکوت می کرد که او را نمی رباییدند.- صدر یک فکر است و فکر قابل ربایش نیست. فکر گاهی با ربایش یا با شهادت بیشتر رشد می کند. بنابراین نباید اکنون که از فردی به نام موسی صدر که به ظاهر محروم هستیم، خود را به محرومیت بزرگتری که فکر صدر است دچار کنیم. این محرومیت خودخواسته است. چرا باید هنوز انی باشند که از آثار و افکار او مطلع نباشند؟- صدر یک متفکر جامع شرایط، یک مصلح اجتماعی، یک مبلغ دین و یک سیاستمدار برجسته است و باید در همه این حوزه ها مورد مطالعه قرار گیرد. ما این مطالعات را انجام نداده و در نتیجه به الگوسازی روی نیاورده ایم. صدر خودش الگوست و باید معرفی شود اما به نظر من او ظرفیت الگوسازی دارد و می توان در وجوه مختلف به تکثیرش اقدام کرد. این وظیفه هنرمندان است. زندگی صدر ظرفیت ساخت بهترین های سینمایی، ظرفیت نگارش رمان های خواندنی و... را دارد. باید از بخش های مختلف زندگی ایشان الگوسازی کرد.حسین جابری انصاری، معاون عربی، آفریقایی وزارت امور خارجه:نقشه راه صدر باید با همکاری همه ما شکل بگیرد- موسی صدر یک شخصیت دینی برآمده از حوزه سنتی دینی علمیه قم است. در دوره ای که ایشان در قم تحصیل می د، با دوستان و همراهانش یک نسل طلایی را تشکیل دادند به قسمی که تعدادی از آنها از جمله آحضرات آیات سیدموسی شبیری زنجانی، مکارم ، شهید بهشتی، مرحوم عبدالکریم اردبیلی و... امروزه به عنوان بزرگان دینی و ما مطرح هستند.- در میان این طیف اما زندگی موسی صدر رنگ و بوی دیگری دارد. صدر از بستر سنتی حوزه علمیه قم خارج شده و وارد بستر و فضای اجتماعی خاصی می شوند که تنوع مختلفی از فرهنگ ها و بینش ها و عقاید را دارد. لبنانی که صدر وارد آن می شوند، آزمایشگاه عملیات و فرهنگی جریان های مختلف در منطقه و جهان بود. شرایط لبنان از صدر مردی مردستان ساخت که بدل به نیاز امروز و فردای همه ما شد.- با توجه به وضعیت امروز ما، به سه بُعد از زندگی و عمل اجتماعی موسی صدر نیاز مبرم داریم: نخستین بعد بحث همزیستی مسالمت آمیز میان اجزای طبیعی جامعه است. منطقه خاورمیانه غرق در درگیری هاست. این همزیستی که یکی از مهمترین ابعاد شه صدر بود، نیاز امروز و فردای ماست. ما در منطقه هم با تروریسم تکفیری افراطی مواجه هستیم و هم با حکومت های کم تحملی که اصلی جامعه خود نیستند. این دو جریان باعث به وجود آمدن فضای درگیری، عدم تحمل، جنگ، خونریزی و... در منطقه شده است. بنابراین تا اطلاع ثانوی منطقه ما به موسی صدر و تفکرش نیاز مبرم دارد.- یکی دیگر از ابعاد مهم شه و عمل موسی صدر، مسئله مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است. بذر مقاومت در منطقه را موسی صدر پاشید. رژیم با فلسطین درصدد امنیتی منطقه است تا بتواند فضا را برای رشد جریان های تروریستی آماده نگه دارد.- بعد سوم مهم شه موسی صدر در تحولات جدید منطقه و قدرتمند شدن شیعه در آن است که پس از سقوط صدام و قدرت گرفتن شیعیان در عراق آغاز شد. فراموش نکنیم که این اضلاع سه گانه در شه موسی صدر به هم پیوسته است و هیچ کدام دیگری را نفی نمی کند. یعنی اگر از قدرت گرفتن شیعه صحبت می کنیم، این مقوله اصل همزیستی مسالمت آمیز را نفی نمی کند. بلکه قدرت گرفتن شیعه به همراه قدرت گرفتن اهل سنت است.- مسئولیت ما در برابر موسی صدر دو بعد دارد: مسئولیت برای موسی صدر، که در این زمینه همه ما تقصیر کردیم و مسئولیت بزرگتر ما این است که در فضایی آزاد به انتشار، توزیع و بازتوزیع شه صدر بپردازیم. امروزه باید مبنای حرکت ما هم شه و عمل موسی صدر باشد.- برای صدر راه حل سحرآمیزی که سریعا به نتیجه برسد، نمی توان ارائه داد. نقشه راه صدر باید با همکاری همه ما شکل بگیرد. نقشه از پیش تعیین شده وجود ندارد. به نظر می رسد که ها بیشتر از ت ها می توانند اثرگذار باشند. من در آ ین سفر به لبنان در دیداری که با خانواده داشتم، قرار شد دیداری بین ما و موسسات مختلف برای موسی صدر شکل بگیرد تا در آن به یک راه حل جدید با همفکری همه برسیم.- برای پیگیری پرونده در زمان حضور قذافی با یک مشکل مواجه بودیم و زمانی که حکومت او ساقط شد با هزاران مشکل مواجه شدیم. پس از سقوط او دیگر ت به معنای واقعی کلمه در لیبی وجود ندارد که بتوان با آن مذاکره کرد. اکنون با چندین و چند ت در لیبی مواجه هستیم و در واقع هر قبیله ای بر نقطه ای حکومت می کند و این کار پیگیری را بسیار سخت می کند.حجت ال والمسلمین سید مهدی طباطبایی:کمیته پیگیری فعال تر عمل کندـ شیادان و مکاران مانع پیشرفت کار بنده خدا هستند و خداوند این بدی ها را از بندگان خوبش دور می کند. بنده اگر بندگی کرد، خداوند می گوید من چشم و گوش او می شوم. از ویژگی های موسی صدر این بود که یک بنده خوب به معنای عادل و حکیم بود و به دلیل همین روحیه به دنبال وحدت بود. ـ افکار انسان ها اگر نتواند جمع شود به مشکلات بزرگی بر می خورد. تنها کشوری که سه گروه نصرانی، سنی و شیعه در آن زندگی می کنند لبنان است و هیچ در آن دعوا نمی کند. روحیه موسی صدر باعث این همزیستی مسالمت آمیز شد.ـ چهره جذاب موسی صدر درکنار افکارش موجب شد که فقدان این حکیم عابد و عاقل دینی که افکار مشتت و متفرق را جمع و همه را به یک وحدت و یگانگی برای پیشبرد اه دین و سیاست آماده ساخت، به شدت به چشم بخورد.ـ امیدوارم ایشان را زنده ببنیم. افکار بلند ایشان هم اکنون پخته تر هم شده و اگر مجال طرح پیدا کند، قطعا تحول بزرگی در کشورهای ی به وجود می آید که مخالفان را نیز جذب خواهد کرد. امیدوارم کمیته ای که برای پیگیری ایشان تشکیل شده زودتر به نتیجه برسد.علی اکبر اشعری، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:هیچ فریادی برای صدر در مجامع جهانی سر داده نمی شود؟ـ علی رغم همه شعارهایی که در دنیا درباره و می دهند، معلوم نیست این شعارها تا چه حد عملی می شود؟ و کی قرار است این شعارها به احقاق حقوق انسان ها برسد؟ شخصیت بزرگی چون موسی صدر در قامت میهمان به لیبی رفته و دیوانه ای چون قذافی ایشان را ناجوانمردانه محبوس می کند، اما هیچ واکنشی در دنیا نسبت به این جریان رخ نداده و نمی دهد و هیچ فریادی مبنی بر ایشان در مجامع جهانی سر داده نمی شود.ـ به گمان من هرچند ما از طریق دیپلماسی رسمی و دستگاه های تی ممکن است نشانه هایی به دست بیاوریم اما به حقیقت نمی رسیم، چون محدودیت هایی در دنیای دیپلماتیک وجود دارد. به نظرم گروه ها و تشکل هایی هستند که منهای دستگاه های رسمی می توانند با اقوام و قبیله ها در لیبی ارتباط گرفته و کار را دنبال کنند. باید پا را فراتر از مرزهای ایران گذاشت و با شخصیت ها و چهره های جهانی ارتباط برقرار کرد.ـ در زمان پیروزی انقلاب شخصیت های اثرگذاری چون شهید مطهری، شهید بهشتی و... بودند، اما متاسفانه آنان به مرور از میان ما رفتند. ما امروز به شخصیت های بزرگی نیاز داریم تا در کوران حوادث مانند کشتی مطمئنی برای نجات باشند. بنابراین امروزه جامعه ما به صدر نیاز مبرم دارد. امیدوارم تلاش های خود را برای پیگیری این پرونده زیادتر کنیم.حسین محمودیان، مستندساز:رسانه ها صدر را جدی تر مطالبه کنندـ در سال 81 یا کمی زودتر سال 79 با موسی صدر از طریق یک مستند آشنا شدم و از آنجا که سازی برایم فقط صرف تامین معاش نبوده فکر می اگر کار من قرار است روی مخاطب تاثیری داشته باشد باید خودش محتوای خوبی داشته باشد و ایشان را بشناسم. ـ در کشور سنگال با ماشین در سال 2006 حدود 2500 کیلومتر مسیری را که ایشان رفته بود، رفتم. سال 2005 سرعت ماشینم 10 کیلومتر بود، چون مسیر صعب العبور بود و نشان می داد که موسی صدر 30 سال پیش چگونه این مسیر را رفته است.ـ ما اگر نتوانیم دنیا را از چشم موسی صدر ببینیم صرفا یک ماکت می شویم. اگر بخواهیم اصل باشیم باید ببینیم ایشان دنیا را از چه زوایه ای می دید. در زمان ابتدای ربوده شدن ایشان هم حرکت های مردمی صورت گرفت و هم پیگیری ها بیشتر بود اما بعدها سیاستمداران مردم را به پیگیری های خودشان حواله د و به همین دلیل پیگیری های مردمی هم کمتر شد امیدوارم که این پیگیری ها با کمک رسانه های جمعی جدی تر دنبال شود.منیژه حکمت، کارگردان سینما: موسی صدر ساخته شودـ اعتراف می کنم که شناخت چندانی از موسی صدر نداشتم. متاسفانه ما چندان برای شناخت ایشان جست وجوگر نبودیم. فقط می دانستم که صدری در جامعه حضور داشت و در لیبی زندانی شد.ـ تا اینکه روزی مهدی فیروزان، دو کتاب برای مطالعه به من پیشنهاد داد. یکی خاطرات خانواده صدر از ایشان بود و دیگری سخنرانی های ایشان در کلیسا. ساعت 7 عصر کتاب نخست را شروع و بی وقفه تا ساعت 2 بامداد مطالعه . از تعاریف ایشان درباره دین شگفت زده شدم و مدام این افکار به من هجوم می آورد که در این بلبشویی که در جهان حاکم است، ایشان کجاست؟ـ حضور یک که تعریف جدیدی از دین داشته باشد، نیاز امروز بشریت است. این افکار بعد از مطالعه کتاب به ذهن من هجوم می آورد و البته تصاویری سینمایی، که آن چهره پرهیبت و زیبا 39 سال پشت درهای بسته زندان چه حسی دارد؟ صدر در این سال ها چه فکری می کرده آیا به گوشش می رسد که در جهان با ن شیعه چه می کنند؟ آیا می داند که امروزه با نام خدا، محمد و علی، آدم می کشند؟ چقدر دردناک بود که من ایشان را نمی شناختم.ـ کتاب دوم پیشنهادی فیروزان را مطالعه بازهم دچار حیرت و بی خو شدم. محتوای کتاب سخنرانی ایشان در کلیسا بود. نیاز امروز ما به حضور یک است که از دریچه دیگری به ادیان نگاه می کند و تفکراتش باعث وصل همه پیروان ادیان است.ـ فکر می کنم خالق صدر ایشان را بسیار دوست دارد، اما مرارت های فعلی بر وجود را درک نمی کنم. اما به نظرم درامی که در زندگی ایشان وجود دارد، اگر ساخته شود ی شا ار خواهد شد؟ ما باید بتوانیم تفکر صدر را اشاعه بدهیم و ساخت قدمی در این راستا خواهد بود. آرزوی هر سازی ساخت زندگی موسی صدر است.ـ آیا واقعا می توان ی درباره صدر را ساخت و همه ابعاد وجودی ایشان را در آن لحاظ کرد؟ کار سختی است و به تبحر و دانش زیادی نیاز دارد.ـ ۳۹ سال اسارت سخت است و تحمل ایشان ستودنی است. کاش من آن قدر متبحر بودم که می توانستم روزی این را بسازم. قطعا اگر آن را می ساختم من، زندگی صدر از منظر یک زن بود، اما گمان نکنم توانایی آن را داشته باشم.ف و تیدیا، مسلمان ایتالیایی:شاگرد ساده مکتب موسی صدر هستمـ چند ویژگی از صدر می توانم بیان کنم. اولین بار که درباره در ایتالیا شنیدم متوجه شدم ایشان مثل یک مرد برای شیعه در لبنان کارهای زیادی کرد، وقتی که شیعیان هیچ چیزی در لبنان نداشتند و فقیر بودند. بعدها درباره بیشتر خواندم و یاد گرفتم که ایشان فیلسوف هم هستند.ـ من هم فلسفه می خوانم. وقتی که اینجا آمدم یاد گرفتم او فیلسوف بزرگی است و نوشته ای برای کتاب هانری کربن در لبنان داشته است. او انسان بزرگی است و با یان و افراد دیگری که متفاوت با او فکر می د کار می کرد و این یک کلاس بزرگ برای ماست. ـ اکنون هم یک دوره خیلی سخت در لبنان و وجود دارد و در شرایط سختی زندگی می کنیم اما موسی صدر در قلب ما مانند یک سمبل وجود دارد و امیدوارم او را دوباره ببینیم.ـ من شاگرد ساده ای در مکتب ایشان هستم و او برای من مثال است. ایران یک کشور بزرگ و مهمی است اما باید بیشتر با همه حرف بزنیم نه فقط با انی که مانند ما فکر می کنند و می خوانند. باید بدانیم مهم نیست که چه ی شک و ترس دارد بلکه باید بتوانیم با همه حرف بزنیم. کار موسی صدر هم همین این بود. اگر می خواهیم مانند این عارف بزرگ عمل کنیم باید اینگونه بی شیم که با همه حرف بزنیم.حسین مورللی، دانشجوی مسلمان ایتالیایی: موسی صدر را در اروپا معرفی کنیمسال ها پیش یک برادر سنی در ایتالیا از من پرسید چرا درباره موسی صدر یا (ره) طوری حرف می زنید که گویی هستند. من پاسخ دادم اینگونه نیست، اما ما در آ ا مان هستیم و وقتی زندگی این علما را ببینیم به طور مثال زندگی موسی صدر را مشاهده کنیم، ارتباط ایشان با ی، سنی و شیعه ما را یاد و اولیا می اندازد. حتی در این زمان می توانیم در این راه حرکت کنیم. برخی می گویند آنها از معصومین هستند و ما نمی توانیم مانند آنها حرکت کنیم این درست است ما نمی توانیم مثل آنها باشیم اما این افراد الگوی خوبی برای ما هستند و امروز می توانیم با وجود این افراد و با یاد اهل بیت و معصومین زندگی کنیم.درباره موسی صدر کتاب های کمی هست. من چندی پیش کت از شهید چمران خواندم که نشان دهنده عشق و احترام او به موسی صدر است. چمران به کارهای اجتماعی اشاره می کند که به چه میزان فرد بزرگی بود. وقتی تامل کنیم می بینیم چه قدر ایشان مهم بوده و هست. در ایتالیا با توجه به ایشان که گفتند موسی صدر به رم هم آمده و با ایتالیایی ها هم ارتباطی داشته، من با آشنایان ایشان حرف زدم و دیدم احترامی که به ایشان دارند مثال زدنی است. لبنانی ها هم اعم از شیعه و سنی وقتی اسم موسی صدر را می شنوند احترام می گذارند.به هر حال وظیفه ما که در اروپا هستیم این است که دیدگاه ایشان درباره وحدت گرایی بین ادیان را ترویج دهیم و فکر و عمل ایشان را معرفی کنیم. متاسفانه اکنون چهره بد نشان داده شده است، وقتی فرد بزرگی مثل صدر را معرفی کنیم می توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. من امیدوارم ایشان هر چه زودتر برگردند.حجت ال سیدعبدالله حسینی، مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب:همچنان منتظر بازگشت آن سفر کرده هستیم- در دوران نوجوانی وارد فضای مبارزاتی در مشهد شدم. در آن زمان اولین نامی که به عنوان یک انقل در ذهن ما وارد شد، موسی صدر بود. در آن زمان دستم به هنر نقاشی نیز می رفت و بر همین راستا تصویری از صدر را به همراه (ره) با مولفه های تصویری انقل کشیده و در محدوده شهر مشهد تکثیر . این کار از مهم ترین حرکات انقل ما بود.- از آن دوران تاکنون، یعنی نزدیک به ۴۰ سال است که اندوه دوری صدر بر دل ما سنگینی می کند. نامردان صدری را ربودند که پتانسیل ی جامعه ما را داشت. (ره) امید آن داشت تا حکومت و ت پس از پیروزی با حضور و ی صدر پیش رود. - الحمدلله باعث و بانی ربودن و مفقود موسی صدر به درک واصل شد. قطعا عواقب ناگوار کار ربودن صدر باعث شد تا قذافی به آن معدوم شود. ما همچنان منتظر هستیم تا این سفر کرده به جامعه ما باز گردد. امیدوارم صدر هرکجا که هست ان شالله به سلامت باشد.محمود گ اری، عضو هیئت علمی علامه طباطبایی:علم به زنده بودن ایشان داریم- بیشتر از یک سال است که ارتباط زیادی با فردوسی و شاهنامه پیدا . داستان بیژن و در چاه افتادن وی و تلاش زیاد مجموعه حاکمیت ایران و پادشاه کیخسرو و مردم برای این جوان بسیار برای من جالب بود! و ارتباط ظریفی بین این داستان و موسی صدر یافتم.- در این داستان می خوانیم که وقتی بیژن در چاه گرفتار و زندانی شد، کیخسرو لشگریان متعددی را برای پیدا بیژن می فرستد و با کمک جام جهان نما نیز یقین می یابند که بیژن زنده است. در این شرایط دل ها امیدوار و چشم ها گریان است تا در نهایت با کمک رستم پهلوان بیژن را نجات می دهند. پس این گونه است که در ادبیات فارسی ما نشان داده می شود که اراده جمعی حاکمیت و مردم چگونه برای یک جوان ایرانی تلاش می کنند.- ما هم اکنون با اسنادی که در این سال ها به دست آمده، در جام جهان نما دیده ایم که موسی صدر زنده است و اکنون نیازمند رستمی برای ایشان هستیم.- در قرآن کریم گفته شده ظن مانند علم و یقین نیست. با اینکه ظن به یقین نزدیک است با این وجود می گوید ظن جای علم را نمی گیرد. ما علم به زنده بودن ایشان داریم و امیدواریم که اراده رستمی و کیس و وار بتواند موسی صدر را مانند بیژن از چاه تنگ نظری ها بیرون بیاورد.فاطمه نواب صفوی، دختر شهید نواب صفوی:پدرم ساعت ها با موسی صدر سخن می گفت- ما از کودکی و بعد از شهادت پدرم، همیشه با نام و یاد موسی صدر در زندگی و خانواده خود مانوس بوده ایم و مادرم همیشه از دوستی پدرم و آیت الله صدر بزرگ، پدر می گفت. این دوستی به قدری بود که ایشان هر وقت به منزل ما می آمدند ساعت ها با نواب صفوی سخن می گفتند. - وقتی موسی صدر به ایران می آمد ساعت ها با نواب صفوی سخن می گفت. ایشان شخصیت فوق العاده ای داشت. من هم وقتی درباره شخصیت ایشان تحقیق و در لبنان آثار ایشان را جستجو متوجه شدم شه ایشان به چه میزان ارزشمند است.- من همیشه فکر می ایشان بلاتشبیه فرزند بلافصل حضرت محمد (ص) است و زیباترین چهره را به نمایش می گذاشت و از چهره و روش ایشان پیدا بود.- ایشان هر کاری د به قدری زیبا و شمندانه است که انسان نمی تواند تصور کند. شه ایشان جهان شمول و نشان از یک انسان کامل دارد. بالاترین هنر رسول الله خُلقشان بود و صدر هم این ویژگی را داشت.- پس از انقلاب ی بهترین شخصیتی که می توانست این جامعه را به مرحله بالاتری برساند موسی صدر بود. به همین دلیل دشمنان با کثیف ترین توطئه نقشه ربوده شدن ایشان را کشیدند.- چون این تریبون به نام است باید برای ایشان اقدام کنیم. آثاری از عدم زنده بودن ایشان نیست. ما در مناطق مختلف پیگیر ایشان بوده ایم. خود بنده در سفری به لیبی و دیدار با قذافی پیگیر بوده ام و بعد هم تحقیقات بسیاری . ایشان زنده اند و باید برای شان تلاش کنیم. عادل پیغامی، عضو هیات علمی صادق(ع):فقدان موسی صدر را جدی بگیریم- من سوالی دارم که چرا باید مسئله فقدان موسی صدر در بین خودمان را جدی بگیریم؟ دلایل برای این امر زیاد است. یکی از مهم ترین آنها این است که موسی صدر شخصیت و شه اش در واقع امتداد هویتی ماست. ما اگر او را فراموش کنیم بخشی از هویت خود را فراموش کرده ایم. نادیده گرفتن و ربودن صدر قابل جبران نیست. - صدر به جریانی از تفکر شیعی، ی و شه بشری متعلق است که اگر ما این جریان و این فرد را فراموش کنیم، در واقع پل اتصال خود با مقوله ای را که در زمره جریان اصلی است، از دست داده ایم. صدر و خاندان جلیله صدر پل ارتباطی ما با هویت ایرانی و ی مان هستند.- نادیده گرفتن موسی صدر یعنی نادیده گرفتن هویت و امتداد هویتی. من با صدر زندگی می کنم چون امتداد هویتی من است. اتفاقی که در تاریخ معاصر افتاده که امروزه روی آن عنوان نهضت بازگشت به ناب می گذارند، نقاط اصلی اش انی چون موسی صدر و شهید صدر هستند. در واقع خدا خواست که علامه شرف الدین، صدر را به عنوان جانشین خود در نظر بگیرد و بعد در امتداد آن شهید محمدباقر صدر در عراق جایگاه ویژه پیدا کند و در سطحی بزرگتر انقلاب ی ایران را به سرانجام برساند. اینها در کنار هم، وحدت جریانی دارند.- شاید در این مجلس ما نه برای صدر و پیگیری پرونده او، بلکه برای خودمان جمع شده ایم. صدر و شه اش که قابل ربودن نیست، اما من فکر می کنم که متاسفانه امروزه شه صدر در بین ما ربوده شده است. صدر جمله ای دارد که انی که بر راه حسین تعرض می کنند، به بشریت ظلم می کنند. - مسئله ربودن صدر بسیار بزرگ است، اما فراموش نکنیم که توجه به سیره ایشان و تکثیر شه اش بسیار مهمتر است. نکند ما نیز مانند قذافی ملعون که جسم صدر را ربود، ما نسبت به شه اش و ربودن تفکرش بی تفاوت باشیم؟ ان شاءلله که این گونه نیست و همان گونه که فعالیت های موسسه موسی صدر در راه زنده شدن تفکر و سیره عملی صدر موثر بوده، ما نیز قدمی در شناخت ایشان و در ادامه تکثیر شه اش برداریم. من از ته دل دعا می کنم که صدر بازگردند تا ما با دیدار ایشان بتوانیم قله هویتی خودمان را نیز ببینیم.علی الحبحاب، کاردار سفارت لبنان:روش موسی صدر کارآمدی خودش را با گذشت زمان ثابت کرد- ما از بچگی عادت کردیم این مناسبت با مقدار زیادی درد و ناراحتی همراه باشد. سفری که قرار بود برای لبنان پایان درد باشد متاسفانه سال هاست پیامدهای تلخی را به دنبال داشته است.- موسی صدر با یک نگاه روشن و استراتژیک به لبنان آمد و در آنجا کم شخصیتی وجود دارد که به عنوان دروازه ارتباطی شرق و غرب باشد و ایشان توانست با بهره گیری از میراث حوزه جبل عامل و سید شرف الدین باب ارتباط و گفت وگو میان اهل سنت و شیعه باشد. - صدر توانست از ظرفیت های لبنان استفاده و اهمیت آن را درک کنند. این اهمیت با وجود تمام بحران ها اعم از هویت، طایفه گری، عدم مشارکت مردم در نظام ، عدم توزیع منابع و ... وجود داشت و ایشان توانستند از همه ادیان و طوایف به صورت ایج در این کشور بهره بگیرند.- لبنان 15 میلیون جمعیت خارجی دارد که از جمعیت داخلی لبنان بیشتر است و ایشان توانست از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.- صدر توانست از ظرفیت انسان لبنانی استفاده کرده و از هر گونه خصوصیت شه ای و مذهبی عبور کند و از ظرفیت های جریان های موجود در لبنان بهره ببرد و در کلیساها سخنرانی کند. - موسی صدر در همین راستا مجلس اعلای شیعیان را تاسیس کرد تا بتواند نقطه ای برای رفع محرومیت از همه و به ویژه شیعیان باشد.- یکی دیگر از فعالیت های ایشان تاسیس سازمان های خدماتی، پرستاری و بیمارستان در منطقه شمال بقاع در لبنان بود. - ایشان بنیان های کشوری به نام لبنان و بازآفرینی انسان لبنانی را گذاشت. این بنیان ها شامل گفت وگو و گشودگی بود. انسان جدید لبنانی این دو ویژگی را داشت. ایشان می خواست حکومتی وجود داشته باشد که بر اساس شایستگی باشد نه هویت های فرقه ای. ایشان توانست در دوره ای که همه جهان اعراب نا امید و ناکام بود، مقاومت لبنان و امل را پایه گذاری کند و بعد از آن این موجب تولد گروه های دیگر مقاومت شد. بنابراین تاسیس موضوع مقاومت در 1973 که اولین بار به لبنان حمله کرد توسط موسی صدر پایه گذاری شد.- روش موسی صدر کارآمدی خودش را با گذشت زمان ثابت کرد و در سال 2000 و 2006 این روش ها موجب شد که ش ت بخورد و چند روز پیش هم لبنانی ها توانستند خاکشان را از تکفیری ها پاک کنند و این روش آن قدر ادامه خواهد یافت تا گفت وگو و گشودگی بتواند بر جو تکفیری و طرد دیگری پیروز شود. تا آن روز روش موسی صدر ادامه خواهد داشت.محمد حسین مهدویان، کارگردان سینما:علاقه مندم درباره صدر بسازم- بعد از سریال آ ین روزهای زمستان سوژه های مختلفی برای اینکه بسازم داشتم. بعد از ایستاده در غبار به ویژه دوست داشتم درباره زندگی شهید بروجردی بسازم، اما در جای عمومی نگفتم علاقه مندم درباره صدر بسازم با اینکه واقعا علاقه مند هستم.- به هر حال واقعا علاقه مند هستم برای ایشان ی بسازم اما می دانم کار سختی است و جالب است که بعد از ایستاده در غبار تا امروز بیش از صد نفر از مردم عادی، رو مه نگار، دانشجو و ... یکی از مواردی که به من گفتند این بوده که ی درباره ایشان بسازم.- بسیار فکر چگونه می شود در سینما چنین کاری کرد؟ وقتی چنین واقعه ای اتفاق می افتد بحث حقوقی ماجرا وجود دارد و به هر حال اگر این واقعه برای هر شهروند ایرانی اتفاق می افتاد ت، مردم و وجدان عمومی باید مطالبه گر این موضوع باشند و بی خیال نگذرند و من خیلی تعجب می کنم از میزان کارهایی که انجام شده است و هنوز قانع نشدم به اندازه کافی تلاش صورت گرفته است. بنابراین فکر می کنم به اندازه کافی تلاش نشده چون ت ما بعد از ماجرای ایشان درگیر جنگ شد و به لحاظ ایشان وجه المصلاحه نیاز کشور به سلاح و موشک شد. اما آیا از طرق دیگر هم تلاش صورت گرفته است؟- سینما هم درباره این موضوع مسئول است. ما در برابر شه ایشان هم مسئولیم چون امروز همه دچار پیچیدگی های زیادی هستیم. ما در سرگشتگی زندگی می کنیم و بخشی از آن محصول بعد از انقلاب هست و باید درباره آن صحبت کرد. وقتی هم درباره ی و واقعه ای حرف زده می شود تحت تاثیر جریان های قرار می گیرد و گم می شود. وقتی می خواهیم درباره شهید بهشتی حرف بزنیم باید مدام مراقب باشیم به تعبیر راست و چپ دچار نشویم که بهشتی را اصولگرا یا اصلاح طلب نکنیم. بنابراین در این اوضاع نشان دادن تصویر درستی از چنین شخصیتی کار سختی است. - به هر حال ایشان حرکتی را آغاز کرده بود که هدفی داشت. ایشان وارد یک راه شد و اینگونه نبود که درباره یک تفکر فقط سخنرانی کند و کتاب بنویسد بلکه کاری را شروع کرد که گویی تفکری است که قرار است جهان را اداره کند. او قرار است در افق وسیعی تصویری از آینده جهان و زندگی فردی انسان ها در این جامعه بدهد. شاید افراد دیگری هم این کار را کرده باشند اما داستان دراماتیک زندگی ایشان فهم تازه ای به ما می دهد و اینجا سینما کارساز است. چون اگر بخواهیم شه ای را بفهمیم نیازمند یک داستان هستیم و زندگی موسی صدر داستانی دارد.- اما اینکه چرا ی ساخته نشده دلایل زیادی دارد، همانطور که مشخص نیست چرا به اندازه کافی تلاش نشده است به هر حال من خودم این مسئولیت را هر روز بیشتر احساس می کنم که این کار را م.- نسل قبلی سینما به دلایلی این کار را نکرد، اکنون هم نسل جدید به دلایلی انگیزه ندارد. به هر حال هر ی محصول شرایط تاریخی است و شاید به تدریج زمان ساختن خوب درباره ایشان فرا می رسد. امیدوارم روی سینما این را ببینم و دوست دارم تماشاچی این باشم و اگر سازنده اش باشم افتخارم بیشتر است.- پیگیری جدی درباره ایشان و تلاش برای فهم شه ایشان دو کارجدی است که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم.انتهای پیام ۳۱۳/۳
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، پانزدهمین شب برنامه راز به نام شهید محمدباقر صدر بروی آنتن رفت. حجج سیدامید موذنی و سعید بهمنی مهمانان نادر طالب زاده در این برنامه بودند. موضوع هم نظام فکری و شه ای شهید صدر بود. حرف هایی زده شد که سال ها بود از تلویزیون این گونه نشنیده بودیم. شهید صدر در این برنامه یک قرین معنوی دیگر هم داشت. در فرازهایی از بحث یادی از علی صفایی حایری به تکریم شد.متن مشروح این برنامه را در ادامه می خوانید:طالب ­زاده: افتخار دارم در مورد موضوعِ بسیار مهمی و جذ امشب صحبت . در خدمت دو نفر از علما هستیم، آقای موذنی و آقای بهمنی. چرا آقای موذنی ما امروز باید در مورد شهید صدر صحبت کنیم؟ برنامه راز به مسائل خیلی خاص می­ پردازد. بعضی ممکن است تعجب کنند چرا شهید صدر که سالها پیش شهید شد و ردّ او هم کم دیده می­شود و فقط یک اتوبانی به نام او داریم کم دیده می­شود؟ موذنی: به همان میزانی که ما به سوالِ چرا به شۀ صحیح، مستقیم و ناب احتیاج داریم، پاسخ می­دهیم به همان میزان هم به سوالِ چرا به شهید صدر نیاز داریم، پاسخ می­دهیم. اگر وضعیت امروز جامعه و وضعیت دنیای را وضعیتی می­دانیم که در ساحت شه پیش از هر چیز دیگری نیازمند است که فکر نو تولید کند، فکری که مسائل امروز جهان را درک کند، برای سوالات امروز جهان پاسخ داشته شود، اگر به شه ­ای نیاز دارد که جامع باشد و بتواند انسان را با همۀ ساحت­ هایش ببیند، به شخصیت ­هایی مانند شهید صدر نیاز پیدا می­ کنیم.شهید صدر به عنوان یک شمند ی که بین دو مسالۀ مهم جمع کرده است؛ که معمولاً در کمتر ی پیدا می­شود. یعنی بین اص و معاصرت، یعنی شهید صدر در عمیق­ترین لایه­ های فکرِ ی، شه­ ورزی کرده و در عین حال این شه ­ورزی عمیق، ناب و خالص ی، برکنار از تحولات و پیشرفت­های روز جهان نیست. این شه­ ورزی، اندویشه ­ورزیِ جامانده در تاریخ نیست. شه­ ورزی­ای است که به امروز بشر رسیده است و علاوه بر اینکه عمیق و ریشه­ دار در است و از اص آن ذره­ای کم نشده است، یعنی این فکر و شه هیچ خلطی با سایر شه­ های غیر ی نداشته در عین حال مالِ انسان امروز است، مساله و نیازهای امروز او را دیده است.طالب­ زاده: چقدر جلوتر از زمانش بود؟موذنی: این یک فصل جدیدی است. حالا اینکه چقدر جلوتر از زمانش بود، شهید صدر 60 سال پیش فلسفتنا و اقتصادنا می ­نویسند در 25 سالگی. هر کدام در 10 ماه . در حالی که ما هنوز که هنوز نتوانستیم مانند اقتصادنا کت داشته باشیم و دردناک­تر بگویم هنوز که هنوز است ما اقتصادنا را نمی­خوانیم. یعنی اقتصادنا در خیلی از کشورهای دنیا کتاب درسی است یا کتاب مطالعات جدی ­ها است اما ما هنوز سر اینکه رشتۀ اقتصادِ ی داشته باشیم یا نداشته باشیم، داریم دعوا می­کنیم! بعضی­ ها سر اینکه اصلاً اقتصاد دارد یا ندارد، دارند دعوا می­کنند و این نشان می­دهد ی که 60 سال پیش باور داشته که دین همۀ حیات است و بعد بیاید برای این ادعا نظام ­سازی کند، فکرِ نظام­ند در حوزۀ اقتصاد و سیاست تولید کند و فکری که مورد پذیرش قرار بگیرد؛ در بسیاری از کشورها که معاند شۀ شیعی محسوب می­شود اینقدر عظمت این فکر و اهمیت علمی این کتاب­ها و آثار جدی است که نتوانستند از این کتاب چشم پوشی کنند یا به عنوان متن درسی در سطح بالای علمی و یا به عنوان کتاب­های مطالعاتی مهم و متن منبع به آن توجه د و در جهان آنقدری که بنده دیدم و پژوهش نمی ­توانیم کشوری از کشورهای ی را نام ببریم که از 60 سال پیش تا به امروز بر سفرۀ شه ­های شهید صدر ننشسته باشد، چه در حوزۀ فلسفه، چه در حوزه اقتصاد و حوزه اقتصاد حوزه­ای است که شهید صدر بیشتر شناخته می­شود. اما متاسفانه عرصه ­های دیگری است که شهید صدر هنوز با آنها شناخته نیست مانند تفسیر که رویکردی که شهید صدر در این حوزه، این نوآوری که شهید صدر حوزه تفسیر داشته است، اگرچه متاسفانه باز هم این در جهان خارج از فضای ایران زودتر کشف شده است! یعنی خیلی از شمندان عرب زودتر به شهید صدر رسیدند و خودشان را مدیون شهید صدر می­دانند در رویکرد تفسیری و مدعی هستند ما داریم فکر او را ادامه می­دهیم. چه اقتصاد، چه فلسفه و چه تفسیر و چه عرصه­ های دیگر. این برای 60 سال پیش است تا سال 58 شمسی که ایشان شهید می­ شود، آ ین دستاوردهای فکری ایشان عرضه می­ شود و همیشه جلوتر از زمان، اولین پیش­نویس قانون اساسی ایران را ـ غیر از پیش­نویسی که در فرانسه تهیه شده بود. شهید صدر می­ نویسد و یکی از متن­هایی که مورد توجه قرار گرفته بود بنا بر بعضی گزارش­ها در تدوین قانون اساسی، همین پیش­نویسی است که شهید صدر نوشته است. الان هم اگر ی آن پیش­نویس را مطابقت بدهد با متن فعلی قانون اساسی در بسیاری از اصولش مشترک است، در نظریۀ اساسی­ اش که نظریۀ مردم­سالاری دینی است کاملاً منطبق است و شهید صدر با یک فکر بسیار ستودنی یعنی واقعاً از ابعاد مختلف چه از حیث عمق قرآنی و ی ­اش و چه از حیث رفع نیازهای یک حکومت به معنای واقعی، چه از نگاهِ اینکه سازمان­ها و ساختارهای مختلفی که نیازمند این است که حکومت را پیش ببرد، در نظر گرفتن همۀ این جوانب واقعاً در حالی که شهید صدر در مدت خیلی کوتاهی این را نوشته است، در 15 فروردین سال 57 یعنی قبل از پیروزی انقلاب ی این پیش ­نویس را نوشته است. اما می­ بینید بسیار جامع است و با آن چیزی که امروز هم در قانون اساسی است، بسیار مشابهت دارد.من اگر بخواهم مطلب را خلاصه بگویم این است که میزانِ نیاز ما به شۀ ناب ی هر چقدر بیشتر باشد ما به انی مانند شهید صدر و به طور خاص به خودش شهید صدر نیازمند می­شویم. چون او آمده و محصول به ما داده است و صرفاً فقط ادعا نیست، او تمام حرفهای خوبی که ما داشتیم تبدیل کرده است به یک محصول قابل ارزی ، محصولی که نه تنها در سطح کتاب قابل ارزی است چون پیاده شده مثلاً فکر بانکداری شهید صدر در دنیا و در خیلی از کشورها پیاده شده است. واقعیت بیرونی آن هم قابل ارزی است و لذا شهید صدر یک گام بسیار مهم است و یک مرحله است برای اینکه ما بخواهیم برگردیم و در حوزۀ شه گام ­های بعدی را ادامه بدهیم و به سمت مسیری که باید پیش برویم.طالب ­زاده: آقای بهمنی را که 20 سال در این حوزه کار می­ کنند را معرفی ید.موذنی: آقای بهمنی یکی از شخصیت­های قرآنی کشور هستند که از مسیر قرآن با شهید صدر پیوند خوردند. ایشان حدود 20 سال در مسالۀ روش ­شناسیِ تفسیر و بحث­های مرتبط با روش­ شناسی کار می­ د، در ضمن بحث­ هایشان در حوزۀ شمندان ی پیگیر بودند که چه ی از شمندان ی به روش پرداخته است. به شهید صدر می ­رسند و حدود 8 سال متمرکز می ­شوند در همین 13 درسِ تفسیری شهید صدر که شهید صدر روش تفسیر موضوعی را آنجا ارائه می­کنند و بحث نظریه ­پردازی را و پژوهشی داشتند تحت عنوان «مدلِ مفهومی نظریه ­پردازی قرآن­ بنیان» که تبیین می­کند شهید صدر چگونه نظریه­ پردازی را آنجا شرح دادند.طالب ­زاده: شما چگونه با شهید صدر آشنا شدید؟بهمنی: لازم می­دانم یک مقدمه­ ای را بگویم درباره اینکه ما دربارۀ شخصیت بزرگی داریم سخن می­گوییم و سخنان بنده در اندازۀ ظرفیت بنده است. جای خیلی از فضلاء و علمایی که در این عرصه کار د در اینجا خالیست و آرزو دارم آنها در فرصت­های بعدی بیایند از کارهای شهید صدر، از الهاماتی که گرفتند و نظریاتی که پدید آوردند اینجا سخن بگویند. نکته بعدی اینکه من واقعاً خدا را شاکرم که در عمر طلبگی و تحقیق خودم در ایستگاه این قلۀ بلند اطراق و در دامنۀ این قلۀ بلند علمی به اندازۀ ظرفیتم خوشه ­چینی .عرصۀ مطالعاتی من گسترده نبوده و همه آن چیزی که شهید صدر کار کرده هم نبوده است. بیشتر متمرکز بوده بر مطالعۀ قرآنی ایشان. به طور خاص روش­شناسی ایشان برای نظریه­ پردازی و نمونه­ هایی که عملیاتی کرده است. البته در این سطح متمرکز قریبِ سالهایی که فرمودند کار . از روز اول از آنها این ادراکات تفصیلی را نداشتم، جاذبه ­های شهید صدر بیش از همه در دهۀ 60 به وسیلۀ مرحوم ما حاج شیخ­علی صفایی بوجود آمد. آن معرفت و نوعی عُلقه از طریق ایشان در من ایجاد شد.طالب ­زاده: ایشان توجه ویژه­ای به شهید صدر داشتند و آن را به شاگردانشان منتقل می­ د.بهمنی: آن سنت­ های تاریخی ایشان که در آن زمان منتشر شد و مباحث حلقات و اصول به تدریج داشت منتشر می ­شد، آشیخ علی­ آقا تعبیرش این بود که شهید صدر فو­ق ­العاده منظم است. مطالبی را که می­ گویند ساختار یافته است. هم فهمش ساده است و هم نقد و تکمیلش ساده است. چون مشخص است این بستۀ معرفتی­ای که سامان می­دهد و به شما ارائه می­کند کاملاً ساختارمند و شکل دارد. بی ­سروسامان و ناهمگون نیست. بیش از همه بر نظمِ فکری شهید صدر که فوق­ العاده برای ما هم جذاب بود، افزون بر آن بر قدرتِ انتزاعیِ شهید صدر تاکید داشت که آن هم فوق ­العاده جذاب است.خود آشیخ­علی آقا هم قدرت انتزاعی فوق­ العاده­ای در حد نبوغ داشت که می­توانست تمام مباحث بسیار پرحجم علوم را در چند کلمه خلاصه د. بسیار معنی ­دار و فوق ­العاده پوشش­­ دهندۀ آن معنا. این قدرت ذهنیِ انتزاعی در همه نیست، افراد بسیار خاصی اینگونه کلی و ماکرویی پدیده ­ها را تلقی می­ کنند و در هاضمۀ خودشان می­توانند به معنا تبدیل ند. آن پیوند اصلی در جوانی به وسیلۀ ما ایجاد شد. بعد از آن یک دورۀ فَترتی داشت. چون متون شهید صدر یک مقدار عربی ­اش دشوار است. عربی جدید ما در متون کلاسیک خودمان عربیِ نثر خاصی که به نوعی فارسی هم است، مانوس هستیم نه عربیِ جدید، آن دوره­ ها که گذشت یک مقدار تسلط ما بیشتر شد و من بیش از هر زمان دیگری هم به روش­شناسی توجه . اساساً وقتی آن زمان تحلیل مسئولیتی داشتم، به این نتیجه رسیدم که مطالعات روش شناسی یک آسیب در مطالعات راهبردی ما است. بنابراین مطالعاتم را متمرکز بر روش­شناسی. در روش­شناسی هم متون مختلفی را دیدم و در نهایت دیدم تنها عالم طراز اول در مرجعیت که وارد روش­شناسی شده است و یک روش فوق­ العاده بلندی را با اه فوق ­العادهِ جهان شمول ترسیم کرده، مرحوم آسیدمحمد باقر صدر است. لذا آن مطالعاتی هم که کرده بود و نوشته­ هایی که داشتم همه را کنار گذاشتم. اول متمرکز شدم بر روش­شناسی ایشان که اول روش­ شناسی ایشان در فرجام عمر مبارکشان در آ ین حلقات درسی­ شان بوده و بعد دیگر فرصت باز تدوین و تدوین ندارند، در منزلشان زندانی می­­شوند و بعد به شهادت می ­رسند.لذا این داده­ ها آ ین بیانات شهید صدر است که به نظر می­ رسد دیگر قله و حصیل و ثمرات عمر شریفشان است. یک روش­شناسی و بعد یک نمونۀ عملی از آن روش، روش ایشان روشِ نظریه­ پردازی است که معروف است به تفسیر موضوعی اما تفسیر موضوعی شهید با همۀ تفسیر موضوع­ هایی که من مطالعه از مصری­ ها، از کشورهای دیگر ، از حجاز هر که دربارۀ تفسیر موضوعی سخت می ­گوید آنی را که شهید صدر بیان می­ کند مراعات نمی­کند، یک مجموعۀ منسجمِ موضوعی از اطلاعات اما شهید صدر در نظریه­ پردازی که به ضرورتش رسیده و از جوانی هم این را دنبال کرده است. یعنی از 25 سالگی فلسفتنا، اقتصادنا و نظریات دیگری را سامان دادند، شهید صدر به این نتیجه رسیدند که نظریه ­پردازی می­تواند آن جبهۀ فکر ی را در مقابل رقبای بین­ المللی، رقبای بزرگ ایجاد کند. در دورۀ معاصر ما دو رقیب بزرگ داریم. یعنی رقبای سنتی ما با مذاهب ی بوده، اما در دورۀ اخیر رقابت ما فراتر از مذاهب رفت، فراتر از ادیان ما، رقیبِ مکاتب جهانی شدیم، ی که این ادراک کرد و برای این سطح رقابت به تفکر پرداخت به نظر می ­رسد در بین متفکران ما از انسجام بیشتری برخوردار است، شهید صدر است که آثارش هم این را نشان می­دهد. لذا ایشان در دورۀ اخیر روش­ شناسی ایشان و به طور خاص فرموله نظریه­ پردازی آن چیزی بوده که حوزۀ مطالعاتی بنده را به خودش اختصاص داده است.طالب­ زاده: ی نکات جالبی را چند ماه پیش در مورد ایشان (شهید صدر) در یک جمعی بیان د. در ادامه نکاتی که آقا فرمودند بعد از مدت­ها یک شخصیتی که فرمولی برای حل بعضی از مسائل بسیار مهم و اجرایی ما دارند. ما الان مشکل اجرایی داریم. اجرایی که مبتنی بر عقیده و ایده باشد و بتواند از خودش دفاع کند و ی که متعلق به جهان است و همۀ متون هم به زبان عربی نوشته شده است و از اولین انی بودند که متوجه حقیقت هستند و آن جمله ­ای که ذوب در را و خودشان را هم ذوب در این مسیر می ­دیدند. ما چقدر در همین تلویزیون بحثِ اصطلاح اقتصادمان که اقتصاد یک ملغم ه­ای از مطالب مختلفی است ولی الگوی آن را داشتیم و می­توانستیم از سالهای قبل مثلاً از 20 سال پیش روی این موضوع شروع کنیم به کار ولی نخواستیم. کشورهای دیگری هم که هم نبودند خیلی هم ادعا نداشتند ولی شروع د از همان زمان قدیم کار و در این قسمتِ اقتصاد یک پیشرفت­های قابل توجهی هم نسبت به ما دارند. اینکه ما باید عملیاتی وارد شویم و شهید صدر را دری م، کتاب اقتصادنا یا کت که راجع به ربا است و بانکداری بدون ربا که آقا اشاره می کنند. یک دوره پا تان از او خواسته بود و الان 4 دهه انقلاب جلو آمده و این فرمولِ اصلاحش را را کار کرده ولی ما او را در رادار نداریم و خیلی خیلی کمرنگ است و رسانه باید او را بزرگ کند تا دیده شود و درست شود.موذنی: سوال، سوال کلانی است و باید ابعاد مختلفی بررسی شود و در سطح بنده نیست. من نسبت به شخص شهید صدر عرض می­ کنم، شهید صدر چند کاربری ویژه برای امروز دارد. یک سطح از این کاربری این هویتی است که شهید صدر می­تواند به سالکان مسیرِ شۀ ی بدهد. ما امروز در سطح آغازگران مسیر شه یک نوع بی­ هویتی شاید بشود گفت احساس می­کنیم آن باورِ عمیق به اینکه می­تواند در همۀ عرصه های حیاتی حضور داشته باشد و جامعه را مدیریت کنیم نمی­ بینیم. شاید شه­ اش را خیلی افراد قبول داشته باشند اما اینکه این شدنی است و این می­شود و این قابل عرضه است و ما می­توانیم با مکاتب دنیا در عرصه­ های مختلف رقابت کنیم و را پیروز کنیم، مهیمِنِ بر عرصه ­های مختلف زیستی باشد نه مکاتب دیگر، این در شهید صدر به شکل جدی جلوه پیدا کرده است و اگر ی ارتباطات شه­ ای با شهید صدر پیدا کند در سطوح ابت شه­ ورزی، این باور در او شکل می­ گیرد که این راه رفتنی است و راه شدنی است و این خیلی نکتۀ مهمی است که می­تواند آیندۀ علمی ما را تامین د، به هر حال نظریه ­پردازی، نظام­سازی، حل مشکلات کلان جامعه با سطوح پایین علم اتفاق نمی­ افتد. در سطح­ های بالایی و توسط افرادِ خاصی باید این شه ­ورزی­ ها اتفاق بیفتد که نیازمند یک غربال است به مرور در سطوح مختلف علمی عده ­ای پس از تلاش­های بسیار می­توانند به مرحله­ ای برسند که این مسائل را حل کنند.این نیازمند این است که از همان ابتدا این هویت اتفاق بیفتد یعنی باور به این مسیر عمیقاً در جانِ دانش ­پژوهان ما که معتقدند حداقل به در همین سطوح ابت جا بیفتد و ما شاهد این نباشیم که مثلاً دانشجوی مسلمان که دانشجوی حزب ­اللهی است توجه ­اش به مکاتب غیر ی خواه ناخواه بیشتر از مکتب و شمندان ی است، یعنی ما می ­بینیم بسیاری از شخصیت­ های غیر ی، لیبرال­ها و کمونیست بیشتر از شخصیت­های ی دیده می شوند و خوانده می­شوند، من تعجب می­کنم زمانی که با بعضی از دوستان و حوزه صحبت می­کنیم به جرات می­توانم بگویم بالای 80 درصد از آثار شهید صدر اساساً خوانده نشده است یعنی حتی یک دانشجوی معتقدِ علاقمندی که می­داند شهید سیدمحمدباقر صدر کیست و به نبوغ و بزرگی او اعتقاد دارد واقعاً 80 درصد آثار او را اصلاً ندیده است.بسیاری بحث ترجمه و بحث­ های دیگر را مطرح می­کنند. اما این اتفاق نیفتاده، رجوع به شهید صدر و اینکه چنین شخصیتی داریم که توانسته در عرصه­ های مختلف، فلسفه، منطق «الاسس المنطق الاستقراء» کت است که اگر درست خوانده شود، فهم شود به تعبیر بعضی از اساتید عرب در جهان مصر او تعبیر می­ کند؛ می­ گوید رنسانس دوم اروپا را محقق می­کند. سطح کتاب سطحی است که می­تواند چنین تعبیری را راجع به او به کار ببرد. یا تع ر دیگری درباره شهید صدر که در بین شمندان عرصه ­های مختلف علوم انسانی مشهور و معروف است. یک کاربردی بسیار مهم بحث هویت ­بخشی است؛ یک نکتۀ دیگر که الان به نظر من مهمترین کمک شهید صدر است به جامعۀ امروز ما، کمکی که از 60 سال پیش آغاز کرده است و سالها در سکوت بوده این امداد شهید صدر، بحث نظریه ­پردازی است. شهید صدر برای تامین زیرساخت­ های شه­ای جامعۀ ی در سطوح مختلف کار روشی کرده است و به تعبیری روش پردازی کرده است در روش تولید نظریه، روش تولید نظام، روشِ است اج قانون و روش تولید و ساخت نهاد را برای ما و جامعه ی ارائه کرده با شیوه­ های معتبرِ استدلال در حوزۀ ی. یعنی شما نمی­ توانید به بحث­ های شهید صدر هیچ اشکالی فقاهتی بگیرید. همۀ حرفهای شهید صدر در دایرۀ شه ی است. یعنی در افکار و شه­ های شهید صدر هرگز بوی قاط نیست. شهید صدر از ابت ­ترین و ریشه­ ای­ ترین مرحله که نظریه­ پردازی است تا آ ین مرحله در جامعه ی که تدوین قانون، گزاره­ های جزیی رفتاری در سطح جامعه و نهاد، یعنی سازمان­هایی که می­خواهند کار جامعه ی را پیش ببرند، شهید صدر برای اینها نمونه داده است، یعنی از فکر مبنایی تا نمونه، تا مصداق در مدل­های مختلف، مثلاً در نظریه­­ های ، شهید صدر نظریه استخلاف را دارد که امروز چیزی است هم­ مرز و شبیه مردم­سالاری دینی. در اقتصاد، نظام اقتصاد ی را طراحی کرده است با ستون­های اصلی و روش ساختِ نظام را که امروز یکی از مهمترین مسائل ماست.در قانون، روش قانون­ پردازی که ما چگونه بتوانیم در ذیل این نظام اقتصادی قانون­هایی را وضع کنیم که ما را به اه ی برساند و نهاد، نمونه بانک را شهید صدر یک نمونه را در فضای غیر ی و اصولی را برای است اج تدوین یا ساخت نمونۀ الگو یا نهاد اجرایی جامعه ی در حوزۀ بانک و در مواردی دیگر بعضی­ از آنها تدوین شده است و بعضی از آنها ایده­های کلی بوده شهید صدر ارائه کرده است. اگر ما بیاییم سراغ این میراث گرانبهاء، شه­ ها و آثار شهید صدر می­ توانیم در سطوح مختلف کار را شروع کنیم، واقعاً یک جاهایی ما باید کار از نقطه ­ای که شهید رسانده تازه شروع کنیم. هنوز نتوانسته ­ایم به شهید صدر برسیم و شهید صدر را ادامه بدهیم، اگر این میراث را دری م، مسیرِ رسیدن به یک جامعۀ طراز ی البته در عصر غیبت این فراهم می­شود و گام­های بلندی در این مسیر برداشته خواهد شد.بهمنی: آگاهی من محدود است و صرفاً در حوزۀ روش ­شناسی و نظریه­ پردازی است البته این می­تواند یک فرهنگ و سرچشمه­ ای باشد برای ورود به مطالب، من جا دارد یک یادآوری م از م رضوان ­الله علیه، ایشان در یک مطلب دیگری که آقای موذنی هم اشاره فرمودند در شهید صدر مشترک بود. که با معرف تفصیلی من با شهید صدر این را بیشتر می­فهمم، آن زمان من وجدان می­ در معا با آقای صفایی، یک استغنایی را نسبت به القاء می­کرد. حس ما این بود که با داشتن قرآن و با داشتن این میراثی که از اهل­بیت به ما رسیده است، ما دیگر به چیزی نیاز نداریم، مبانی اساسی و همه چیز اینجا است، اینها شاید تبیین آکادمیک نشده بود، اما الان چون ارتکاز ذهن دارم این را بداعتاً می گویم، شاید ادراک شهودی ایشان بود، این در کتاب­های آشیخ­ علی آقا هم موج می­زند، این شی و این شیفتگی به این داده­ ها، لذا ایشان خیلی از اصطلاحات آکادمیک استفاده نمی­کند. مستقیم از داده­ های آیات و روایات حتی نثر فارسی هم که می­ نویسد، شما ردِ آیات و روایات را در این نثر می­ بینید. این احساس را آثار شهید صدر و تاکیدات شهید صدر هم به ما القا می­کند. احساس می­کنید شهید صدر به یک منبعِ نورانی و علمی بزرگی وصل است و هر آنچه را که می­خواهد می­تواند از این منبع بیرون بیارود. قبل از اینکه من بیان آکادمیک داشته باشم برای این، البته خود این حس قیمتی دارد، انی که با ما بودند و در آن فضا بودند حس د وقتی چنین ح استغنایی دارد از یافته­ های دینی خودش، چه حس نیرومندی را به شاگردانش منتقل می­کند.نکته­ ای که شما فرمودید چرا شهید صدر در رادار نیست و او را ادارک نمی ­کنیم؟ لازم است از منظر خودم بگویم، ما برخی از بزرگان خودمان را و این وجودهای بسیار گرانقیمت که در مثلاً سده­ها و قرن­ها آدم­ هایی اینگونه بزرگ پدید می ­آیند، یک آفتی که داریم البته از جهاتی هم خوب است، بیشتر ستایش می­کنیم تا تبیین . بیش از اینکه ما شهید صدر را تبیین کنیم که آغاز و انجام تفکرش چیست و چه مساله ای را دارد حل می­کند، او را ستایش می­کنیم. البته این قابل تعمیم است نسبت به معانی مقدس دیگر هم ما معمولاً اینطوری رفتار می­کنیم. چون ستایش آسان تر است، من نفی­اش نمی­کنم، بزرگان و افراد قیمتی را باید ستود. چون ستودنی هستند اما ستایش باید با تبیین یک موازنه­ای داشته باشد.طالب­ زاده: یعنی باید وارد عمل شویم!بهمنی: بله مرادم از تبیین این است که ما وقتی میراث علمی آن را شناختیم می­دانیم این پرچم را کجا برافراشته و چگونه برده، احیاناً تکمیلش کنیم، نقدش کنیم و بعد از آن عبور کنیم. چون او فرزند زمان خودش است. با همۀ بزرگی ­اش او مجرای یک رزقی بوده برای جامعه خودش، معمولاً بزرگان اینگونه هستند از مجاری این بزرگان به جامعه یک افاضاتی می­شود، مانند حضرت ، ایشان با نظریه ولایت­ فقیه و نظامی که بر آن اساس طراحی کرد و حرکتی که کرد، یک نظامِ 2500 ساله را از هم پاشید و نظام نویی را به پا کرد، ما که تنفس می­کنیم در این فضا، این رزقی است که از مجرای وجودی آن بزرگ گویی به ما داده شد، بزرگان اینگونه هستند. مانند شهید صدر که اشاره فرمودید نیاز عصر ما به ایشان است، این بزرگان به لحاظ آن ذکاوت و نوری که خدا به ایشان می­دهد گویی فراتر از زمان هستند، ظرفیتی در وجود آنهاست که انگار کل زمان را می­توانند ادراک کنند، جای خودشان را در تاریخ مشخص می­کنند که در کجای تاریخ ایستادند؛ و برای چه عمقی از تاریخ تفکر می ­کنند.این را می­خواهم تبیین کنم این تا اینجا ستایش است، برای شما روشن کنم شهید صدر چطور اینگونه است؟ شما را ارجاع می ­دهم به چند مفهوم که ما بعد از انقلاب با اینها در محیط آکادمیک و علمی ما حتی محیط عمومی بحث شده و شنیدند، در دهۀ اول انقلاب ما در محیط­ های علمی متوجه شدیم آموزه­ ها مطابق نیست گاهی تناقض دارد، گاهی در تضاد است، گاهی اه ما را تعیین نمی­کند، آن مسالۀ انقلاب فرهنگی پیش آمد در آن دهه بحثی به نام ­سازی معرفت رواج پیدا کرد، چالش آکادمیک و دانشمندان ما شد، بزرگان ما در قم دفتر همکاری حوزه و تاسیس د، حتی موسسه در راه حق اه شان این بود، ی ­سازی علوم که در کشورهای عربی که پیش از ما آغاز شده بود حدود 1 دهه کمتر یا بیشتر در مصر و عراق و کشورهای دیگر که البته پایگاه فکری اینها را در اروپا سازمان­هایی تشکیل دادند و به آن می­پرداختند، به آن ی­سازی معرفت می­گفتند، در منطقه غرب آسیا بود، شمال آفریقا و جنوب آسیا متفکرانی بودند به این پرداختند. ی­ سازی معرفت یا ی­ سازی علوم مسالۀ ما در دهۀ اول از آغاز انقلاب تا اوا دهه 60، بعد بزرگان ما سخنانی گفتند، مطالبی را تنقی د از این عبور کردیم مقیدش کردیم، یک مفهوم دیگر در ادبیات ما آمد به نام ی سازی علوم انسانی، علوم انسانی مقید شد همۀ علوم نشد، این روشنتر بود، قابل دفاع بود، اگر ما راجع به فیزیک و شیمی نظریه ممکن است نداشته باشیم اما راجع به علوم انسانی که انسان و رفتار انسان است باید سخن بگوییم، درباره این هم حدود یک دهه سخن گفته شد، این مفهوم هم بعد از مدتی که پردازش شد و نوشتند، درس دادند، کتاب و مقاله نوشتند به یک مفهوم دیگری رسیدیم به نام نظام ­ها، یعنی علوم انسانی مثلاً اقتصاد، سیاست یک علوم انسانی است، اینها تا نظامِ شه شکل نگیرد این علوم پا نمی­ گیرند یک نظام می­خواهد، نظام گزاره ­ها، نظام معرفت­های توصیفی و دستوری این را شکل می­دهد و بعد از این باز دیدند نظام ­ها هم بدون یک گزارۀ مسلط که نظریه است، یک نظریۀ جهان شمول عام و فراگیر که بقیه گزاره­های علمی را پوشش بدهد و انگار سازماندهی د، نظام­سازی نمی­ شود، بعد منتقل شدیم به بحث نظریه ­پردازی که اینها آثارش هم است و در شکل نامه­ هایی از برخی فضلا و عالمان قم به ی شکل گرفت، درخواست کرسی ­های نظریه­ پردازی د، واحدهایی برای نظام­سازی در پژوهشکده­ ها شکل گرفت در دوره قبلی، این 4 دوره را طی کردیم وقتی رسیدیم به اینکه ما نیاز به نظریه داریم تا نظام را بسازیم، نظام­ ها علوم را شکل می­دهند، در حالی که می­ بینید شهید صدر کمتر از دو ماه از انقلاب گذشته است شروع کرده به روش ­سازی و نظریه­ پردازی، حال اینکه وقتی ما نظریه­ پردازی رسیدیم دیدیم ما برای نظریه­پردازی روش می­خواهیم و باید برویم رو­ش­ها را بسازیم.از حیثِ عملی نگاه می­کنید 60 سال پیش شروع کرده است این تبین نشان می­دهد ما قریب 60 سال انگار از شهید صدر عقب هستیم. شهید صدر در سن 25 سالگی با آن هوش و ذکاوت فرازمان خودش فهمید باید نظریه بسازد در مقابل رقیب و ما الان در دورۀ انگار پیشاصدری هستیم از صدر عبور نکردیم، اینکه می­گوییم صدر را تبیین کنیم متوازن با ستایشی که می­کنیم این است تبیین کنیم که این چه مسائلی را حل کرد، آن زمان بزرگان و دانشمندان ما پرچم را از این بزرگ بگیرند، چند گام جلوتر ببرند.طالب ­زاده: بحث عملیاتی بودن و اینکه شهید صدر برای همه چیز فرمول داشت و یکی از فرمول­هایی که به نظر من جذاب بود فرمولی که برای مالیات از سرمایه ­هایی بود که در بانک ­ها گذاشته می­ شود چیز عجیبی است که شهید صدر آن زمان در بحث اقتصادنا می­گویند ی که سرمایه دارد و در بانک می­گذارد و براساس آن دارد سودی می­ گیرد، کشور و ت باید از آن سرمایه درصدی را مالیات بگیرد، این را تبیین کنید.موذنی: نکته­ ای که در مورد شهید صدر وجود دارد این که شهید صدر خیلی وقت نداشته و کلاً 46 سال عمر کرده است و تا الان که پژوهشگاه شهید صدر آثار شهید صدر را جمع کرده است تا الان 21 جلد چاپ کردیم و حدود 6، 7 جلد دیگر از شهید صدر باقی مانده و همه هم در طراز نوآوری. یعنی هیچ کدام آثار تکرار و جمع ­آوری شه صرفاً نیست، همه در طرازِ واقعاً نوآوری است؛ همین مطلبی که فرمودید ایشان در کتاب «ال یقود الحیات» که رساله­ هایی می نویسد برای انقلاب ی یک مدلی می­ گوید بانک در جامعه ی باید چه د و تبیین می­کند بانک در ساختار ی به عنوان یک سازمانِ مالی باید بیاید اه اقتصاد ی را پیاده د، اه ی که صدر در اقتصاددانان شرح داده است، بعد ایشان در دو سه خط یک مثالی می­گوید توضیح می­دهد در واقع 5 گام در روشِ است اج نظام از آیات و روایات را تبیین می­کند که ما چگونه می­ توانیم نظام اقتصادی و هر نظام دیگری را است اج کنیم. اصولی را آنجا می­ فرمایند بعد نمونه ­هایی را به عنوان قواعد است اج ­شده از این اصول ذکر می­کنند، در چند خط است اما بنیان­ هایش در کتاب­های دیگر است که باید شمندان اقتصاد به آن بپردازند. آنجا مثال می­ زنند و می­ گویند بانک در جامعه ی باید به گونه ­ای سازماندهی شود، طرح ­ریزی شود که پول را به وضعیت اصلی خودش برگرداند یعنی ابزاری برای معاملات و ید و فروش، نه اینکه پول خودش یک جایگاه غیر از این پیدا کند که مفصل است و در مبانی معنایی پول بحث اقتصادی مفصلی باید روی آن شود.بعد شهید صدر آنجا یک مثالی می ­آورد که البته همه این مثال­ها قابل نقد است یعنی شمندان اقتصادی بیایند این حرف شهید صدر را بشنوند و رد کنند، نقد کنند و بحث کنند. ایشان آنجا می­گوید یکی از راه­ هایی که می­تواند برای مهارِ پول ­بازی در بانک­ها به تعبیر بنده به کار گرفت این است که مالیات وضع شود برای پول­هایی که در بانک سرمایه ­گذاری می­شود و واقعیتِ مضاربه­ای و عقود شرعی ی را ندارد، یعنی اینها نمی ­آید در جامعه ی کار کند، مشارکت اتفاق نمی­افتد، صرفاً پولی است تضمین سودی وجود دارد و یکی از راه­ها این است که ت بر اینها وضع مالیات کند تا این پول در بانک گذاشتن، پول پول­ساز نباشد، کار باشد که پول­ساز باشد یعنی آن هدفِ اصلی که تبیین اصلی است که نظام درست اقتصادی در جامعه است که محور کار است.این یکی از سه خط کتاب شهید صدر است. یعنی شهید صدر یک نمونه می­ گوید که اگر فهمیدیم جایگاه کار در ، جایگاه پول در ، اینها را از روش نظام­سازی که شهید صدر فرمودیم می­شود این نمونه را می­شود به عنوان یک طرح ارائه داد و به آن فکر کرد و موارد دیگری که ذکر می­کنند. این همان نقطه ­ای است که من ذکر می­کنم شهید صدر از روش نظام­سازی تا جزیی­ ترین محصولی که می­شود از این گرفت برای ما یک نمونه آورده است یعنی ما یک نمونه قابل جراحی داریم این را شمندان ما بحث کنند، امکان دارد بسیاری از بخش­های آن را نپذیرند و رد کنند و نقد کنند ولی این می ­شود یک مرحله برای کار. بهمنی فرمودند ما شخصیت­ های بزرگی داشتیم که نسبت به این حس استغنا را داشتند اما بسیاری از اینها نتوانستند این حسِ استغنا را عملیاتی کنند تا در واقعیت امروز ما دیده شود؛ اما شهید صدر این کار را کرده است. یعنی شهید صدر می­گوید ما بسیار شنیدیم که قرآن کتاب حیات و زندگی است، ما چند بار دیدیم که قرآن چگونه کتاب زندگی است؟ شهید صدر در این 13 درس تفسیری ­اش ابتدا می­ آید همین را تبیین می­­کند چه می­ شود که قرآن کتاب زندگی شود؟ مدل­های مختلف تفسیر را ذکر می­کند می­گوید ما یک دورۀ تفسیر ترتیبی داشتیم. می ­گفتیم آیه اول معنایش این است، آیه دوم، آیه سوم در این راستا از روش­های مختلف ادبی، عرفانی و روایی بهره می­ گرفتیم، یک دوره هم آمدیم تفسیر موضوعی کردیم، اما تفسیر موضوعی به این معنا که حولِ بعضی از عبارات مفاهیم را جمع کردیم، شهید صدر می­گوید اما زمانی قرآن وارد زندگی ما می­شود که مسائلِ بشر را به عنوان پرسش از قرآن، آن ی که ذوب در قرآن شده است از قرآن بپرسد و در سطح نظریه، یعنی سطح مسائلِ کلان بشر، پاسخ بگیرد و اینها را برای حل مسائل بشر، وارد نظام­سازی و نهادسازی د. یعنی شهید صدر آمده آن ادعا و آن حس و آن چیزی که ما آن را دوست داشتیم و نسبت به درک می­کردیم را عملیاتی کرده است که آقای بهمنی در کت که دارند آن را تبیین د، 9 فرآیند و 33 مولفه در روش نظریه ­پردازیِ قرآن بنیاد شهید صدر تبیین د.بهمنی: شهید صدر تاکید دارند روش تفسیر موضوعی ا اماً اِلا و لابد باید منتج به نظریه شود و اِلا تفسیر موضوعی نیست و بعد تاکید دارد بر مسائل جهان شمول بشر در نظریه هم بالاترین سطح انتزاع را، چون نظریه 3 سطح دارد، د و متوسط و کلان، شهید صدر سطح کلان را هدف­گیری می­کند. تعبیرش در آن نظریه این است که حقایق کبری به دست می­ آید، عین عبارت این است. نکته دیگر اینکه ایشان کل­نگر است و به شدت از جزیی­ نگری پرهیز می­دهد، دانشمندان را توصیه می­کند دست از جزیی ­نگری برداند، جزیی­نگری در معرضِ قاط است، ما در آغاز انقلاب درگیر سطحی از قاط به نام مار یست­های ی بودیم، امروز به سطحی از قاط گرفتاریم که خودشان اِبا ندارند می­گویند ما لیبرالیسم های مسلمانیم، اینها برای جزیی­نگری است، برای احاطه نداشتن است، شهید صدر کل­نگر است نه کلی­نگر که نامفهوم باشد اما در ظرفیت وجودی عالم و نظریه می­گوید باید تمام آن ساختمان و سازۀ دین را ببینید و اجزایش را در درون آن، مشابهت اجزا نباید شما را فریب بدهد، باعث اغوای شما شود که اگر دیدید یک مشابهتی میان سوسیالیسم و است یا میانِ لیبرالیسم و است این ما را به ورطۀ قاط نکشاند که ما امروز در دو دهه اخیر بخصوص شاهدیم بعضی­ها که انتظاری از آنها نمی­رود کاملاً مشهود است در چنبرۀ این نوع قاط گرفتار شدند.طالب ­زاده: مسالۀ سرمایه است ما یک سرمایۀ بزرگی داریم و توجه به شهید صدر و این گنجینه­ای که وجود دارد و توجه ن به الگوهایی که ایشان داده است و اینجا لازم است متوجه شوند باید از شهید صدر استفاده کرد و تبیین کرد و بعد به صورت عملی اینها را پیاده کرد.برنامه تلویزیونی راز شبهای ماه مبارک رمضان شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 از شبکه چهارم سیما پخش می شود. این برنامه پس از سه سال وقفه به همت مرکز بسیج صدا و سیما به آنتن بازگشته است.انتهای پیام/
به گزارشسرویس پایگاه 598، با آنکه کتاب ها و یادداشت های زیادی درباره ابوالحسن بنی صدر نوشته شده است اما با این وجود شخصیت وی هنوز جای کار دارد. ابعاد بسیاری از مسائل و قضایا هنوز ناپیدا مانده است و نقش بنی صدر در وقایع مختلف دهه 60 هنوز روشن نشده است. لذا افرادی که با وی آشنایی و ارتباط دارند بهتر می توانند درباره او صحبت کنند.
حسن غفوری فرد که سابقه آشنایی با بنی صدر را سال ها قبل از پیروزی انقلاب ی دارد، حرف های ناگفته فراوانی درباره او دارد. از این رو در یک ظهر تابستانی به دفتر کار وی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتیم. ایشان که قصد داشت در آن روز به مجلس ختم مرحوم نیری برود با روی خوش ما را در اتاق کارش پذیرا شد و بعد از گفتگوی دو ساعته با ما راهی آن مجلس شد.غفوری فرد از جمله افرادی است که قبل و بعد از پیروزی انقلاب ی فعالیت ها و مسئولیت های چندی برعهده داشته است. وی قبل از پیروزی انقلاب ی دبیر تشکیلات انجمن ی دانشجویان امریکا بود و در همان دوران با بنی صدر برخوردهایی داشت به گونه ای که با شناخت افکار بنی صدر مانع سخنرانی وی در کنگره انجمن ی دانشجویان شد. وی که به گفته خودش یک نسبت دور فامیلی هم با بنی صدر دارد معتقد است که غرور و تکبر بنی صدر برای او گران تمام شد.
غفوری فرد پس از پیروزی انقلاب ی نیز در امور اجرایی به فعالیت پرداخت. وی که از آذرماه 58 تا مرداد 60 استاندار اسان بود، به اقتضای این سمت با رئیس جمهور وقت یعنی بنی صدر ارتباط داشته است که به گفته خودش اغلب این روابط چالشی بوده است به طوری که یکبار هنگام آمدن رئیس جمهور به مشهد، غفوری فرد از سمت خود استعفا می دهد اما با درخواست آیت الله مهدوی کنی، به سمت خود بازمی گردد. وی خاطرات جالبی از برنامه ریزی های اطرافیان بنی صدر به منظور پرشور جلوه دادن مراسم استقبال از وی دارد که با ج پول فراوان ممکن می شد.غفوری فرد که از نزدیک شاهد وقایع بوده است با اطمینان از نقش بنی صدر در انفجار دفتر مرکزی حزب که منجر به شهادت آیت الله شهید بهشتی و یاران او شد سخن می گوید و معتقد است بنی صدر در اغلب ترورهای دهه 60 با منافقین همکاری می کرده است. وی می گوید که بنی صدر قبل از قضایای 14 اسفند قصد ترور سران را داشته است. غفوری فرد همچنین به مواردی از ارتباط بنی صدر و سازمان منافقین اشاره می کند که از جمله آن تجهیز نظامی منافقین بود. وی همچنین درباره مخالفت بنی صدر با قانون اساسی و نیز صحبت می کند.او در بخش دیگری از گفتگویش در مورد سردبیر وقت رو مه و انتقاداتی که اعضای حزب به سردبیر رو مه داشتند اشاره می کند. غفوری فرد که در ک نه میرحسین هم نیرو بود در خلال صحبت ها و خاطراتش به مخالفت با انتشار مقالاتی که علیه منافقین نوشته می شد اشاره می کند.
علاوه بر این، وی معاون رئیس و رئیس سازمان تربیت بدنى در ک نه هاشمى رفسنجانی و رئیس بین المللی قزوین از سال 85 تا 88 بوده است. او هم اکنون رییس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگوی "پایگاه مرکز اسناد انقلاب ی" با حسن غفوری فرد است.*آقای غفوری فرد، شما بارها اشاره کرده بودید که خاطرات ناگفته ای از بنی صدر دارید. در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب ی منتشر شده هم به نحوه آشناییتان با بنی صدر در انجمن ی خارج از کشور اشاره کرده اید و گفته اید که شما در آنجا حتی اجازه سخنرانی را هم به وی نمی دادید. چرا شما چنین اجازه ای را به وی نمی دادید؟ چه شناختی از او داشتید که موجب می شد با این جدیت اینگونه با او برخورد کنید؟غفوری فرد: بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا باید بگویم که به نظرم خیانت هایی که بنی صدر مرتکب شده و عمق فاجعه ای که در کشور ایجاد کرده هنوز برای مردم شناخته شده نیست. اما درباره نحوه آشنایی؛ من سال ها در انجمن های ی دانشجویان در امریکا و کانادا دبیر تشکیلات بودم. قبل از اینکه ما به برویم یعنی قبل از سال 40 و یا همان سال های 42 تا 48، افرادی مانند شهید چمران و آقای یزدی در بودند و در اروپا انی که معروف بودند همین بنی صدر بود و قطب زاده و امثال این ها بودند. آن موقع یک انجمن های ی به نام msa (muslim students ociation) در امریکا فعال بود که بیشتر در اختیار اعراب بود و زبان حاکم بر آن هم، بیشتر انگلیسی و یا عربی بود و تصمیم ها هم بیشتر توسط آنها گرفته می شد.من زمانی که در سال های 47و 48 به رفتم، گفتیم که ما هم برای خود تشکیلاتی داشته باشیم. عنوان این تشکیلات را psc (persian speaking group) گذاشتیم که همه فارسی زبانان را از ایران و افغانستان و تاجی تان و دیگر کشورها را شامل می شد این طرح در سال های 47 و 48 بود و من در آنجا دبیر تشکیلات بودم.خوب یک تشکیلاتی بود به نام انجمن ی دانشجویان و کانادا و تشکیلاتی هم شبیه به همین در اروپا بود. در بنده بودم، آقای محمد هاشمی، مرحوم نوربخش، آقای واعظی و آقای شیخ ال ، آقای کمال ازی، آقای علی صادقی تهرانی و ... هم بودند.* آقای ظریف هم بودند؟غفوری فرد: نخیر؛ اگر هم بودند با ما نبودند. تا آن سال که من بودم آقای ظریف با انجمن ارتباطی نداشت. البته ما با آن تشکیلاتی که آقای شیخ ال و همراهانش در آن حضور داشتند از لحاظ مکانی فاصله داشتیم. تقریبا حدود 3 هزار کیلومتر فاصله بود.آقای علیرضا نوبری که در زمان بنی صدر رئیس بانک مرکزی شد هم بود. این ها در غرب در کالیفرنیا بودند و ما تقریبا در مرکز بودیم. من بودم و آقای ازی و یزدی. چمران هم قبلا بودند اما وقتی ما به آنجا رفتیم ایشان به لبنان رفته بودند و ما زیاد با ایشان تماس نداشتیم. آقای بهروز ماکویی که بعدا استاندار کرمان و بعد هم معاون ارشاد شدند هم از اعضای انجمن ی و کانادا بودند.یک تشکیلاتی هم در اروپا بود که آقایان بنی صدر و آقای سروش و دیگران مانند آقای نواب و ... در آنجا فعال بودند که یک همکاری هایی هم داشتند که مقاله هم می نوشتند. مجله ای هم به نام مکتب یا مکتب مبارزه داشتند که تقریبا بطور فصلنامه چاپ می شد. از همان موقع ما به دلایل مختلف موافق نبودیم که مقالات آقای بنی صدر نوشته و چاپ بشود. بعد که خیلی اصرار شد او مقالاتش را با اسم مستعار الف. می نوشت. عده ای که از دوستداران وی از جمله آقای علیرضا نوبری و دیگران بودند او را برای کنگره انجمن ی دانشجویان و کانادا دعوت د. یک بار بنی صدر را دعوت د و یکبار هم آقای قطب زاده را. من با هیچ کدام از آنها موافقت ن .آن زمانی که آقای بنی صدر را دعوت د کنگره دقیقا در همان شهری (شهر لورنس در ای کانزاس) بود که من بودم. من هم دبیر تشکیلات بودم و هم میزبان بودم. من به بنی صدر اجازه ندادم. یکبار هم در تگزاس بودم که خیلی اصرار د آقای قطب زاده صحبت کند و گفتند که قطب زاده همین اتاق بغلی است؛ بیاید ده دقیقه صحبت د و برود ولی خوب ما با مقالات و عنوان هایشان و چیزهایی که می نوشتند خیلی موافق نبودیم، برای همین اجازه ندادم سخنرانی کنند.بنی صدر می خواست مانند کمونیست ها همه چیز را به ماده وصل کند* مقالاتشان در چه فضای فکری بود که شما با آن موافق نبودید؟غفوری فرد: ببینید اصولا مثالی که ما داشتیم، در سطح دانشجوئی بود. اما مقالاتی که آقای بنی صدر می نوشت یک نوع نظریه پردازی بود که نه خیلی قابل تأیید بود و نه خیلی قابل فهم. یکبار یکی از دوستان ما به ایشان گفته بود که شما چه اصراری دارید که مطالب ساده را پیچیده کنید؟ خب با کمونیسم مخالف بودند اما تحت تاثیر چیزهای دیگر بودند و یک مکتب به نام خودشان ایجاد کرده بودند و مکتبی به نام دیالکتیک داشتند و مباحثی را مطرح می د. اصرار داشتند که اصول پنجگانه (توحید، نبوت، معاد، عدل و ت) را در تمامی پدیده ها بررسی و اثبات کنند مثلا ت در اتم آب. چنین بحث هایی را مطرح می کرند و همه چیز را مثل کمونیست ها به ماده وصل می د. مثلا می گفتند ا یژن و هیدروژن می خواهند جامعه توحیدی تشکیل بدهند، آب تشکیل می دهند. خوب می خواستند این پنج اصل اصول دین را در همه چیز بگویند. یک موضوعات این شکلی بود که مختص خودشان بود و واقعا خیلی هایش هم جا نمی افتاد. این بحث اولیه بود.اطرافیان بنی صدر به دروغ می گفتند بخش اقتصادی انقلاب را به بنی صدر محول کرده استبحث دیگر این بود که دوستان ایشان که بعضی ها در ایران هستند و من هم متاسفانه نمی توانم اسم آنها را ببرم بیش از حد معمول ایشان را بزرگ می د و می گفتند که مثلا بخش اقتصادی انقلاب را به آقای بنی صدر واگذار کرده اند. چون خود از اقتصاد سر در نمی آورد لذا آن بخش را به بنی صدر واگذار کرده!!! و بخش و اجتماعی را به شریعتی و بحث مذهبی را هم خودش برعهده دارد. خوب همه اینها صد در صد دروغ بود و اصلا چنین چیزی مطرح نبود.بعد هم که منافقین گفتند که آقای طالقانی اقتصاد را به ما واگذار کرده است. آقای طالقانی کت نوشته بود به اسم اقتصاد در مکتب و این ها به آقای طالقانی می گویند که این کتاب خوبی نیست و ایشان می گوید که خوب شما بنویسید و من امضا می کنم و شما آن را چاپ می کنید. لذا آنها رفتند و اقتصاد ی را نوشتند. خوب این شایعاتی بود که منافقین در مورد آقای طالقانی پخش می د.دوستان آقای بنی صدر که یکیشان همان آقای نوبری بود که بعدها همانطور که گفتم رئیس کل بانک مرکزی شد و بعد هم از ایران فرار کرد، آنها هم برای او چنین چیزی هایی می ساختند که در حقیقت او را در مقابل قرار بدهند.* این اتفاق ها در چه زمانی بود؟غفوری فرد: همان سال های 50 یا 51 و بعد از آن بود.* در آن مقطع آقای بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی را نوشته بود؟غفوری فرد: بله. خب آقای بنی صدر هم پانزده- شانزده سال فرانسه بود، بیکار هم بود، از لحاظ اقتصادی هم در رفاه بود و زندگی راحتی داشت و مطالعه می کرد مطلب می نوشت. خانواده مرفهی هم داشت.در مقالاتی هم که می نوشت تع ر عجیب و غریبی از درمی آورد که برای ما اصلا قابل قبول نبود. ولی بیشترین مسئله ما، موضع متکبرانه او بود که بعدها در مجلس خبرگان هم خیلی نمود داشت. می گفتند که او همه تخصص ها را دارد و بیشتر بر روی مسئله اقتصاد تاکید می د. دوستان خودشان همانطور که عرض مثل آقای نوبری و برخی دیگر که الان هم در ایران هستند.بنی صدر هم که آدم خوش صحبت و خوش بیانی بود و قلم نسبتا خوبی هم داشت و حتی بعد بعضی از ون ایران را در تهران هم اغفال د و همانطور که می دانید جامعه ت مبارز در انتخابات از بنی صدر حمایت کرد. در استان اسان هم بعضی از ون اعتقاد داشتند بنی صدر ربا را از معاملات بانکی حذف کرده است! فلذا از ایشان حمایت می د. بعد که به ایران آمد شروع به سخنرانی کرد و افراد جوان را دور خودش جمع کرد و بعد هم آن تشکیلات دفتر هماهنگی را راه انداختند. بزرگترین اشتباه این بود که یک عده غلو می د و می خواستند ایشان را مقابل قرار بدهند و هم وزن و هم ردیف معرفی ند. یکی از علت های ش ت بنی صدر "تکبرش" بود من احساس می که بنی صدر بسیار انسان متکبری بود و یکی از علت های ش ت او تکبرش بود. اگر مقداری تواضع داشت به عنوان یک قهرمان در تاریخ ایران باقی می ماند. او اولین رئیس جمهور نخستین در جهان بود. در مجلس خبرگان هم بود. فرمانده کل قوا هم که بود.رئیس شورای انقلاب بود. شورای انقلاب هم مجلس بود هم ت یعنی هم قانون گذار بود هم مجری. رئیس ستاد انقلاب فرهنگی بود، بانک مرکزی دستش بود، وزارت امور خارجه دستش بود، وزارت اقتصاد و دارایی دستش بود. همه قدرت ها دستش بود و می توانست هم محبوب باشد و هم چهره ماندگار باشد. به اندازه کافی هم سواد داشت و به اندازه کافی هم دنیا را می شناخت و حدود شانزده سال اروپا بود. تنها اشکالش همین تکبرش بود که شخص دیگری را نمی توانست تحمل کند و در آ هم دست به دست منافقین داد و آن جنایت را رقم زدند و در شهادت شهید بهشتی و یارانش دست داشت و البته نقشه آنها از خیلی قبل تر بود.به هرحال شناخت ما از ایشان آنجا بود و طبیعتا ایشان یک سابقه این جوری هم داشت. البته این را هم بگویم که ما با ایشان یک سابقه قوم و خویشی دور هم داریم. خانواده من هم همدانی هستند و آنها هم همدانی هستند و یک نسبت فامیلی خیلی خیلی دوری هم با ایشان داشتیم.ماجرای 10 میلیون تومان پولی که بنی صدر به غفوری فرد داد *شما از سال 58 تا 60 استاندار مشهد بودید. طبیعتا به اقتضای آن سمت در این دوران بیشتر از قبل با بنی صدر که رئیس جمهور بود ارتباط داشتید. در این باره صحبت کنید. اختلافات شما قبل از پیروزی انقلاب ی با وی تا این زمان هم کشیده شد؟غفوری فرد: وقتی من استاندار شدم ایشان دو سه بار برای بازدید به استان اسان آمد. یک بار برای آن ز له ای که در جنوب اسان اتفاق افتاد بود. آن وقت مرحوم آیت الله مهدوی کنی کشور بود و من رفتم خدمت ایشان و گفتم که اگر آقای بنی صدر بیایند اسان من استقبال ایشان نمی روم. قبل از این هم بنی صدر یک سری امتیازاتی به ما داده بود که مرا جذب کنند. یکبار من رفتم دفتر ایشان و ایشان گفت که شورای انقلاب 100میلیون تومان به من برای کمک به نهضت های بخش داده است. خوب آن زمان 100 میلیون تومان پول خیلی زیادی بود. من گفتم در استان اسان مجاهدین افغان هستند و آنجا ما می خواهیم به این مجاهدین افغان کمک کنیم. شما یک مقداری از این پول را به ما بدهید. او گفت که چقدر می خواهی؟ من هم گفتم که 10میلیون تومان. او هم یک چک نوشت 10 میلیون تومان و به ما داد. غیر از او و من و خدا ی خبر نداشت و اگر من آن پول را برای خودم برمی داشتم ی باخبر نمی شد. خوب این ول جی ها را هم کرد.
یا مثلا اول انقلاب می خواستند اسکانس های شاهنشاهی را عوض کنند و می گفتند هر پول دارد بیاورد بانک عوض کند. مدتی هم آوردند. خوب این کار یک مهلتی داشت و عده ای پیرزن و پیرمرد دائما – بعد از مهلت سپری شده -پیدا می شدند و پول می آوردند و چون بانک تحویل نمی گرفت می آوردند به استانداری. چون استاندار اوایل انقلاب تقریبا همه کاره بود و ما هم اینها را جمع می کردیم و می دادیم به بنی صدر و او هم پول می داد و انصافا این کمک ها را هم کرد. ولی اختلاف ما که این چیزها نبود بلکه اختلاف فکری و ایدئولوژیکی بود.خوب من به آیت الله مهدوی کنی عرض استقبال بنی صدر نمی روم. آیت الله مهدوی کنی فرمودند نمی شود که شما استاندار باشید و رئیس جمهور بیاید و استاندار به استقبال نرود و من گفتم که پس استعفا می دهم و نوشتم که به دلیل ای از مشکلات می خواهم استعفا بدهم و آمدم بیرون و رفتم کنار خیابان و با ماشین استانداری هم نرفتم و یک تا ی گرفتم که به خانه بروم.نامه به دست ایشان رسید و ایشان نوشتند که مستدعیست که به خدمات خود ادامه دهید. وقتی ایشان این را گفتند من ماندم و به استقبال هم رفتم. رفتیم فرودگاه استقبال ایشان و روی یک ورقه نوشتیم که ورود رئیس جمهور محترم را به استان اسان خیر مقدم عرض می کنیم و بقای عمر حضرت را از خداوند متعال خواهانم.بعدها به من می گفتند که شما یک سخنرانی یک ساعته می کنید بدون یادداشت ولی این یک خط را از رو می خوانید. گفتم که من اصلا نمی توانم که در چشمان او نگاه کنم و خیر مقدم بگویم، چون اعتقاد ندارم. خوب این اختلافات کاملا علنی می شد. یکبار هم در جلسه با هم درگیری پیدا کردیم و اتفاقا شب هم از تلویزیون پخش شد. وقتی که من رفتم خانه خانواده گفتند که با رئیس جمهور درگیر نباید شد که بلایی سرت می آید. چون بحث خیلی تند شده بود.بنی صدر می گفت جنگ که تمام بشود به اسان می روم و به حساب استاندار می رسمبنی صدر یک رو مه به نام انقلاب ی داشت که یک روز در آن نوشته بود جنگ که تمام بشود می روم اسان و حساب این استاندار را می رسم. چنین رابطه ای بین ما بود. گویا مهم ترین مسئله بعد از جنگ من بودم!! حالا او رئیس جمهور بود و من یک استاندار. این مطلب در یک رو مه چاپ شده بود. آن وقت هم نشریات دست چپی ها بود. حزب توده و چریک های ف خلق و نشریات به شدت هم آزاد بود و ی جلوگیری نمی کرد.در همین چهار راه کالج بیش از 20 نفر ایستاده بودند و هر کدام یک نشریه چپی را تبلیغ و توزیع می د ولی اگر ی می خواست که نشریه ی توزیع کند اجازه نمی دادند! چپی ها 20 گروه بودند و 20 نشریه هم داشتند. رو مه بنی صدر به نام انقلاب ی درآمد و افراد زیادی هم به این نشریه کمک د و از من خواستند کمک کنم ولی من اصلا زیر این بار نرفتم. یکبار هم هواپیمای ایشان سقوط کرد (در واقع فرود اضطراری یک هلی کوپتر بود نه سقوط هوایی) ولی ایشان صدمه ای ندید و همه از اینکه رئیس جمهورشان سالم است خوشحال شدند. حتی سخت ترین مخالفین ایشان مثل شهید هاشمی نژاد آن موقع فرمودند که این از الطاف خفیه الهی بود که در این زمان رئیس جمهور ما کشته نشد و من در بین دوستان و خانواده این آیه شریفه را خواندم "ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین" (آیه 178 آل عمران)یعنیگمان نکنند که مهلتی که ما به آنها می دهیم برایشان بهتر است، بلکه ما به آنها مهلت می دهیم تا به گناه خود بیافزایند و آنهافکر نکنند که این به نفعشان است بلکه به ضررشان است. به این هافرصت می دهیم که تا باطن خود را ظاهر کنند. اگر آن وقت آقای بنی صدر کشته می شد حتما زاده می شد. هنوز باطنش ظاهر نشده بود. به خاطر اینکه من آیه را خواندم خیلی ها به من اعتراض د. برخورد ناشایست محافظان بنی صدر با مردم و خدام حرم رضا (ع)خوب ایشان دوباره آمد مشهد و در مشهد هم کارهایی د. مثلا داخل حرم اسلحه درآوردند و با ته اسلحه زدند به سر خادم ها. یک محافظی داشت رزمی کار هم بود و می گفتند در فلسطین دوره دیده است و ادم بسیار خشنی بود. وقتی که در گناباد ز له آمده بود یکی از پیرمردها آمد که دست رئیس جمهور را ببوسد که این محافظ او را به شکل بدی پرت کرد و زمین زد. واقعا برخورد خیلی بدی داشتند. اسم یکی از سر تیم هایش مهدی بود که بسیار خشن برخورد می کرد. می گفتند که او در فلسطین دوره دیده است. پول هایی که تیم بنی صدر برای مراسم استقبال هزینه می کرداین را هم بگوییم که چندباری که آمد مشهد استقبال بسیار زیاد بود. ایشان برنامه ریزی هم داشت. یک گروهی داشت به اسم دفتر هماهنگی که بسیار هم قوی بودند و این گروه برنامه ریزی می د و حتی این ها به استانداری هم کارت ورود می دادند و چون ایشان فرمانده کل قوا بود ی ها و ماشین هایشان می آمدند و یک راه بندان وسیع ایجاد می شد که اینها به حساب استقبال کنندگان از ایشان واریز می شد.یا مثلا گروه هماهنگی با سلاخ های شهر هماهنگ می د که بیایند آنجا و های خود را پیش قدم ایشان قربانی کنند و به ازای هر قربانی هم 100 تومان به سلاخ ها می دادند. یک دفعه صدتا می کشتند. مردم هم نمی دانستند که چه خبر است. ما هم بعدا فهمیدیم. یک بار ایشان آمد هواپیما نتوانست بنشیند و سلاخ ها آمدند و پولشان را از ما می خواستند و ما هم آنجا فهمیدیم که چه خبر است. تازه آن وقت کشتن در بیرون ممنوع بود. چون گوشت تی می دادند و این ها علاوه بر آن صد تومان که می گرفتند گوشت را هم به صورت آزاد می فروختند. منظور این است که برنامه ریزی می د و استقبال هم می شد و استقبال هم واقعا در حد خیلی زیادیبود مثلا فاصله فرودگاه تا حرم ده دقیقه بود ولی به دلیل ازدحام بیش از دو ساعت طول می کشید.من یکبار به او و دوستانش گفتم که به خاطر است که از شما استقبال می شود. اما ایشان قبول ن د تا شبی که در ساعت ده و نیم شب 15 داد که نیم خط نوشتند که آقای سرلشکر فلاحی، آقای بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل می شود. از آن وقت به بعد ایشان غیبش زد و ی ایشان را ندید تا روز 7 مرداد که روز فرارش بود و تمام چیزهای که ساخته بود با نیم خط از بین رفت.به دلیل کارشکنی بنی صدر در هویزه نتوانست به کمک بیاد و ی ها قتل عام شدند* وقتی صفحات تاریخ اوایل انقلاب را ورق می زنیم نمونه های فراوانی از تفرقه افکنی های بنی صدر را مشاهده می کنیم. از اختلافش با شهید بهشتی و شهید رجایی گرفته تا تفرقه افکنی در بین نیروهای نظامی در دوران دفاع مقدس. به گونه ای که این اختلاف افکنی ها باعث سقوط مشهر شد. علاوه بر این در جریان حصر پاوه هم می بینیم که بنی صدر به نیروهای اجازه فعالیت نمی دهد و آنها را محدود می کند. به نظر شما تفرقه افکنی های بنی صدر چقدر به کشور خسارت زد؟غفوری فرد: بنی صدر را تعطیل نکرد بلکه را قبول نداشت و با خوب بود. یکی از مشکلات همین بود که تلاش می کرد اختلاف بین و ایجاد کند. در هویزه هم همین شد که به خاطر کارشکنی بنی صدر نتوانست به کمک نیامد و ی ها قتل عام شدند.کارشکنی های بنی صدر در جنگ تحمیلیمن خودم در جریان بودم که تعداد خیلی خیلی زیادی داوطلب داشتیم که تقاضا شوند به جبهه اعزام شوند، ولی بنی صدر موافقت نمی کرد و می گفت اینها به درد نمی خورند چون سربازی نرفتند و آموزش ندیده اند. من هم می گفتم خوب آموزش می بینند و چیزهایی را که در چند ماه به سربازها یاد می دهند می شود در یک هفته به داوطلبان آموزش داد. من خودم سربازی رفتم و می دانم همان وقت برای ما 60 ساعت آموزش تفنگ m1 گذاشتند و بچه های ما بعد از دو ساعت با چشم بسته آن را باز و بسته می د. خم زن هم همین طور. بچه ها خیلی زود یاد می گرفتند و می شد در زمان کوتاهی داوطلب ها را آموزش داد.خلاصه ما با فرمانده ژاندارمری و لشکر77 و غیره صحبت کردیم که شما می خواهید صد نفر بفرستید، پنج نفر هم از داوطلبانی که ما معرفی می کنیم بین آن ها اعزام کنید و با پا درمیانی ما از هر صد نفر ده تا پانزده نفر هم ما می فرستادیم. برای انتخاب این افراد مشکل فراوان داشتیم. مثلا چند هزار نفر داشتیم که باید ده پانزده نفر را از بین این ها انتخاب کنیم بفرستیم و شرایط سختی هم ایجاد کردیم که کمتر داوطلب حائز شود مثلا اینکه سن افراد بین 20 تا 25 سال باشد و مجرد هم باشند. بعض ها گریه می د که من حاضرم خانمم را طلاق بدهم، مجرد بشوم که بروم جبهه! همان وقت که مشهر محاصره بود این نیروها را اهواز نگاه نداشتند و هیچگونه امکاناتی هم به آنها ندادند، حتی کلاه و تجهیزات اولیه. خیلی ها کفش درست و حس نداشتند و با دمپایی می رفتند جبهه و پوتین به آنها نمی دادند. واقعا بچه های مردم کلاه خود نداشتند. آقای بنی صدر یک تئوری داشت که زمین می دهیم و زمان می گیریم و نتیجه شد این که دشمن بخش زیادی از مشهر و خوزستان را گرفت. مرحوم ظهیرنژاد می گفتند که اگر در همدان پادگان نوژه را می گرفتند دیگر هیچ کاری نمی توانستیم . خلاصه بعثی ها به راحتی آمده اند داخل خاک ایران. وقتی که با صدام هم مصاحبه می کنند می گوید بقیه اش بماند تهران مصاحبه می کنم. بعثی ها امیدوار بودند که یک هفته ای تهران را بگیرند. آنها می دیدند که داخل خود تیم، اختلاف است و این اختلاف اوج فاجعه بود. منافقین هم کمک زیادی به صدام د. ما از زمان شاه خیلی اسلحه داشتیم که به نمی داد و خیلی در مضیقه بود و بیشتر دست بود. هرچند که بنی صدر فرمانده کل قوا بود یعنی همه نیروهای مسلح زیر نظر او بود حتی نگهبان یک اداره هم اگر مسلح است زیر نظر فرمانده کل قوا است. یعنی باید به همان نسبت که به می رسید به هم می رسید. معتقد بود که این ها تئوری نظامی بلدند ولی آنها نه.بنی صدر هفت هشت ماه قبل از جنگ فرمانده کل قوا شد و می توانست هم حرکات صدام را رصد کرده و جابجایی نیروها را بررسی کند و نیروهای نظامی اعم از و و بسیج را آماده کند و مرزها را تقویت کند. جابجایی نیروها، اعزام نیرو به مرزها، افزایش آمادگی نظامی کشور، ایجاد وحدت بین نیروهای نظامی کشور و آموزش داوطلبان، همه و همه در اختیار بنی صدر بود اما ایشان یا غافل بودند یا اگر هم می دانستند اقدامی ن د. چرا؟ فقط خدا می داند.الگویی که می گفت مربوط به دوران هخا ان بود و تئوری او زمین دادن و زمان گرفتن بود. البته فرصت هم کم بود. کشور عراق هم با 14 لشکر به ما حمله کرد. ولی از قبل جابه جایی نیرو داشت و این اگر خیانت نباشد غفلت است. به راحتی می توانست این ها را بسیج کند.
نقش بنی صدر در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و نقشه ترور سران نظام
*شما در صحبت هایتان گفتید که بنی صدر در شهادت شهید بهشتی و انفجار حزب جمهوری دست داشت. بنی صدر از چه زمانی به فکر ترور شخصیت های نظام افتاد؟ و برخی از اعضای دفتر بنی صدر می گویند سرکرده سازمان منافقین مدت ها با بنی صدر ارتباط داشت و بنی صدر به سازمان کمک مالی می کرد. با این شرایط می توان گفت ترورهای سازمان منافقین با حمایت بنی صدر صورت می گرفت؟
غفوری فرد:من خیلی قبل تر از 14 اسفند و قبل از شروع جنگ از یک منبع موثق که اسمش را نمی توانم ببرم شنیدم که بنی صدر گفته بود که من بهشتی و هاشمی و باهنر را می کشم. از ی که شنیدم صددرصد مطمئن است. متأسفانه الان نمی شود بگویم. البته نوشته ام و گفته ام بعد از مرگم بگویند. البته چند نفر اسم برده بود و به احتمال خیلی خیلی زیاد حضرت آقا هم جزء اسامی ترور بودند. این مهم نیست که چند نفر بود مهم این است که طرح قتل سران انقلاب را از خیلی قبل داشت و من این را یقین دارم.
یک خوش بینی خیلی زیادی هم به سازمان مجاهدین خلق بود و این که آ ن ها پول می دادند یا نه را نمی دانمولی رجوی آزاد در مجامعی که هئیت ت بود می رفت و می آمد.مثلا در مراسم ختم آیت الله طالقانی که تهران ختم گرفته بودند رجوی بالا در جایگاهی که برای مسئولان بود نشسته بود. شروع د درگوشی با آنها صحبت ؛ من همان وقت نامه ای به بازرگان نوشتم و گفتم من کاری ندارم که رجوی چه کاره است ولی در یک جلسه عمومی نباید دونفر باهم درگوشی صحبت کنند. آن هم یک مقام مملکتی کشور با آدمی که یک چریک است. من از روز اول هم معتقد بودم که این منافقین حتما مقابل انقلاب می ایستند. ما از بنی صدر مواضع قاطع در مقابل چریک ها نمی دیدیم. او می گفت که موضع قاطعانه با موضع قاتلانه فرق می کند؛ یعنی سعی می کرد که موضعش برای یی ها و اروپایی ها خوشایند باشد. درحالی که همان افراد سال ها به ایران خیانت د. بنی صدر هم تا حد زیادی با مخالف بود. درهیچ جای دنیا به گروه های مسلحانه نمی دهند بلکه آنها از فعالیت محروم هستند اما صحبتی که بنی صدر کرده که من فلانی و فلانی را می کشم و... صددرصد است.من یقین دارم که بنی صدر برنامه ریز انفجار و ترورهای 6تیر 7تیر و 8شهریور بوده است. ببینید شب 15 داد که متن پیام اعلام شد بنی صدر غیبش زد در حالی که رئیس جمهور بود ولی فرمانده کل‎قوا نبود. بعد هم که در مجلس عدم کفایت بنی صدر بررسی شد حضور پیدا نکرد که از خود دفاع کند در حالی که سخنران قابلی بود.وقتی که آقای موسی خیابانی کشته شد اطلاعات گفت که ماشین هایی داشتند که حتی آ ی جی7 هم به این‎ها اثر نمی کرد و شیشیه هایش نرم می شد ولی نمی ش ت. یعنی بسیاری از وسایلی که آنجا بود با اشاره بنی صدر مجوز او وارد مملکت شده بود. با این وصف من معتقدم که بالا ه اینکه توانستند که با رجوی فرار کنند این را که نمی شود که یک روزه و دو روزه برنامه ریزی کرد؛ باید به هم اعتماد داشته باشند. اگر این رئیس جمهور مملکت است باید بترسد که نکند که این مرا گیر بیندازد یا او بترسد که این می‎خواهد مرا گیر بیندازد. حتما برنامه ریزی دقیق و قبلی بود و دو نفر که با هم رفیق باشند و یا هم عقیده‎اند نه دو نفری که مدت ها با هم مخالف بوده اند و علیه هم صحبت کرده اند.مخالفت میرحسین با انتشار مقالات ضد منافقین من چیزهایی که مستند است می گوییم وگرنه مطالبی هم هست که من نمی توانم بگویم. در رو مه آقای سردبیر یا مدیرمسئول بودند که آن وقت ها در همین محل شهادت بهشتی و یاران ایشان در سرچشمه شب ها جلسه بود و چیزی می گفتیم و فردا چاپ می شد. هئیت تحرییه نداشتند و همه مطالب همان جا تهیه می شد. آقای مدت ها مقاله هایی را که من می نوشتم چاپ نمی د. بعد خودشان یک‎بار در شورای مرکزی گفت که این آقای غفوری فرد مقالاتی می نویسد که ما را با مجاهدین خلق درگیر می کند و ما صلاح نمی دانیم با سازمان مجاهدین خلق درگیر بشویم. من گفتم این ها با ما درگیر شده اند. سازمان مجاهدین خلق همین موقع وزارت بازرگانی را که الان در میدان ولیعصر است گرفته بودند و دفترشان کرده بودند. وزارت بازرگانی میدان ولیعصر فعلی دفتر سازمان مجاهدین خلق بود. چریک ف خلق هم یک ساختمان در بلوار کشاورز گرفته بودند. در جلوی دفترشان تانک گذاشته بودند. می گفتم آقا تانک شما را برده اند و وزارت خانه شما را گرفته اند. درگیر نشویم یعنی چه؟ در همه دستگاه ها نفوذ صددرصد داشتند. خود رجوی در رادیو برنامه زنده داشت. حتی بعد از فوت آیت الله طالقانی در شهریورماه 1358، یعنی هفت، هشت ماه بعد از پیروزی انقلاب ی، یک برنامه زنده داشت. آقای محمدرضا سعادتی که شد در برنامه زنده تحلیل داشت. وسط برنامه شروع کرد به انتقاد شدید به نظام که این ها مرتجعند و فلان و بهمان هستند و برنامه را قطع د.
جالب است که بنی صدر در سال های 53 و 54 با سازمان مجاهدین مخالف بود. بنی صدر یک جمله ای هم داشت که با دوتا طرقه که نمی شود انقلاب کرد. اما بعدش مجبور بود که با این ها بسازد و از طریق این ها فرار کند. بنی صدر یک کت داشت با عنوان ازدواج های ، مثل ازدواج محمدرضا پهلوی و دختر پادشاه مصر و می گوید که این چقدر جنایت است که پسر این پادشاه دختر آن یکی پادشاه را بگیرد، تنها و تنها برای تقویت سلطنت خودش و بدون توجه به خواست زوجین. اما خودش همین کار را کرد دخترش را به مسعود رجوی داد. نقش بنی صدر در ماجرای طبس* یکی از مقاطع مهمی که نقش بنی صدر باز پررنگ می شد، واقعه طبس است. اقدامات بنی صدر در آن دوران نشان می دهد بنی صدر سعی دارد به امریکا کمک کند و اسناد مدارک به دست نیروهای انقل نیافتد. با توجه به اینکه شما استاندار اسان بودید، چه اطلاعاتی از واقعه طبس دارید؟
غفوری فرد: آن زمان من استاندار اسان بودم. شبی به ما خبر دادند که به طبس حمله کرده است. خبرش برای ما غیرقابل باور بود. اگر می گفتند که به تهران حمله کرده یا به مشهد حمله کرده قابل باور بود ولی طبس یک بیابان بود. می گفتیم خوب امریکا برای چه به طبس حمله کند؟شایعاتی بلافاصله پخش شد و وسایل ارتباطی هم نبود. شایعاتی بود که در فلان جا پنج هواپیما افتاده و برویم خاموش کنیم یا در کجا چند هواپیما افتاده برویم خاموش کنیم. در صورتی که شایعه بود. آمدیم مشهد و از بچه های و بسیج و... را با خود بردیم که اگر خبری بود حداقل بتوانیم کار تخلیه را انجام بدهیم. بعد قرار شد برویم آنجا. من خواستم بروم اما فرمانده گفت شما مرکز استان باشید که اگر حمله ای شد شهر خالی نباشد و ما نرفتیم و خبر دقیق نداشتیم. تا آنها آمدند و آنچه که خیلی مهم است این است که بنی صدر دستور بمباران داد.حداقلش این است که بنی صدر گفت هواپیما را بمباران کنید. حتما دستگاه شنود و راهنما و خیلی تجهیزات دیگری در آنجا بوده و خود هواپیما هم کلی ارزش داشت. ولی بنی صدر دستور بمباران را داد در حالی که هیچ خطری در آنجا نبود و حتی اگر انفجار هم می شد در آن بیابان خطری نداشت. این هواپیماها دستگاه های با ارزشی داشت که برای ما بسیار با ارزش بود. بنی صدر جنازه ها را هم به راحتی تحویل داد. الان شما می بینید مثلا فلسطین جنازه یک سرباز ی را با هزاروپانصد اسیر عوض می کند. ولی بنی صدر جنازه هشت سرباز را تحویل داد. این جنازه ها برای هم بسیار مهم بود چون این افراد از آدم های با نفوذ و مهمی برای بودند که می شد با میلیاردها دلار معاوضه بشوند. به نظر من اشتباه در آن جا زیاد بود و مقصر هم آقای بنی صدر بود. اما جعبه سیاه، دستگاه با ارزشی بود و یکی از مجهزترین سیستم های پروازشان بود و هیچ هم به غیر از بنی صدر در این کار دخ نداشت.بنی صدر قانون اساسی کشور را امضا نکرد* یکی دیگر از اقدامات بنی صدر که به نظر بسیاری از مسئولان وقت و انی که با وی در ارتباط بودند زمینه های سقوط او را سرعت بخشید، قانون گریزی و مقابله با قوانین کشور بود. حتی می توان نمونه هایی را آورد که بنی صدر با قانون اساسی هم مخالفت می کرد. به طوری که او با اصول 5 و 115 قانون اساسی به شدت مخالف بوده و در رو مه انقلاب ی نیز به این اصول حمله می کرده است. این مقابله با قانون توسط وی حتی واکنش حضرت را هم در پی داشت به طوری که ایشان در یک سخنرانی آن جمله معروف که "تو غلط می کنی قانون را قبول نداری" را می فرمایند. به نظر شما گام های بنی صدر در مسیر سقوط از رهگذر قانون گریزی چگونه بود؟ غفوری فرد: یک موقعی که من استاندار بودم شهید بهشتی آمده بودند مشهد. ایشان رئیس قوه قضائیه بودند. در مشهد یک گروه از دانشجویان خیلی خوب و انقل بودند که یکی از آنها دیالمه بود که بعدا مردم مشهد شد و بعد هم در حادثه هفتم تیر در کنار شهید بهشتی به شهادت رسید. بچه های خیلی پرشور و پرهیجانی بودند. این ها از اول با بنی صدر مخالف بودند. آقای دیالمه چندین بار بنی صدر را به مناظره دعوت د و آدم با سوادی بود و سخنران خیلی خوبی هم بود. جوان شجاعی هم بود. علیه بنی صدر مدارک زیادی جمع کرده بودند. از جمله می گفتند که بنی صدر قانون اساسی را امضا نکرده. وقتی قانون اساسی را نوشتند همه اعضای خبرگان امضا د ولی بنی صدر آن را امضا نکرده بود. بنی صدر از اول هم مخالف قانون اساسی بود.قانون اساسی اولی که نوشته شده بود که پیش نویس آن را آقای حبیبی و دوستان ایشان نوشته بودند. آن وقت بنی صدر یک تعبیر خیلی زشتی هم داشت که من نمی گویم ولی مخالفت او با قانون اساسی فقط امضا ن ش نبود؛ واقعا مخالف بود و هرچه که بحث شفاف تر و دقیق‎تر می شد ناراحتی ایشان بیشتر می شد.منبع: پایگاه مرکز اسناد انقلاب ی

حسن غفوری فرد که سابقه آشنایی با بنی صدر را سال ها قبل از پیروزی انقلاب ی دارد، حرف های ناگفته فراوانی درباره او دارد. از این رو در یک ظهر تابستانی به دفتر کار وی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتیم. ایشان که قصد داشت در آن روز به مجلس ختم مرحوم نیری برود با روی خوش ما را در اتاق کارش پذیرفت.غفوری فرد از جمله افرادی است که قبل و بعد از پیروزی انقلاب ی فعالیت ها و مسئولیت های چندی برعهده داشته است. وی قبل از پیروزی انقلاب ی دبیر تشکیلات انجمن ی دانشجویان بود و در همان دوران با بنی صدر برخوردهایی داشت به گونه ای که با شناخت افکار بنی صدر مانع سخنرانی وی در کنگره انجمن ی دانشجویان شد. وی که به گفته خودش یک نسبت دور فامیلی هم با بنی صدر دارد معتقد است که غرور و تکبر بنی صدر برای او گران تمام شد.غفوری فرد پس از پیروزی انقلاب ی نیز در امور اجرایی به فعالیت پرداخت. وی که از آذرماه 58 تا مرداد 60 استاندار اسان بود، به اقتضای این سمت با رئیس جمهور وقت یعنی بنی صدر ارتباط داشته است که به گفته خودش اغلب این روابط چالشی بوده است به طوری که یک بار هنگام آمدن رئیس جمهور به مشهد، غفوری فرد از سمت خود استعفا می دهد اما با درخواست آیت الله مهدوی کنی، به سمت خود بازمی گردد. وی خاطرات جالبی از برنامه ریزی های اطرافیان بنی صدر به منظور پرشور جلوه دادن مراسم استقبال از وی دارد که با ج پول فراوان ممکن می شد.غفوری فرد که از نزدیک شاهد وقایع بوده است، با اطمینان از نقش بنی صدر در انفجار دفتر مرکزی حزب که منجر به شهادت آیت الله شهید بهشتی و یاران او شد، سخن می گوید و معتقد است بنی صدر در اغلب ترورهای دهه 60 با منافقین همکاری می کرده است. وی می گوید که بنی صدر قبل از قضایای 14 اسفند قصد ترور سران را داشته است. غفوری فرد همچنین به مواردی از ارتباط بنی صدر و سازمان منافقین اشاره می کند که از جمله آن تجهیز نظامی منافقین بود. وی همچنین درباره مخالفت بنی صدر با قانون اساسی و نیز صحبت می کند.او در بخش دیگری از گفت وگویش در مورد سردبیر وقت رو مه و انتقاداتی که اعضای حزب به سردبیر رو مه داشتند، اشاره می کند. غفوری فرد که در ک نه میرحسین هم نیرو بود، در خلال صحبت ها و خاطراتش به مخالفت با انتشار مقالاتی که علیه منافقین نوشته می شد، اشاره می کند. علاوه بر این، وی معاون رئیس و رئیس سازمان تربیت بدنى در ک نه هاشمى رفسنجانی و رئیس بین المللی قزوین از سال 85 تا 88 بوده است. او هم اکنون رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت وگو با حسن غفوری فرد است.آقای غفوری فرد، شما بارها اشاره کرده بودید که خاطرات ناگفته ای از بنی صدر دارید. در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب ی منتشر شده هم به نحوه آشنایی تان با بنی صدر در انجمن ی خارج از کشور اشاره کرده اید و گفته اید که شما در آنجا حتی اجازه سخنرانی را هم به وی نمی دادید. چرا شما چنین اجازه ای را به وی نمی دادید؟ چه شناختی از او داشتید که موجب می شد با این جدیت اینگونه با او برخورد کنید؟بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا باید بگویم که به نظرم خیانت هایی که بنی صدر مرتکب شده و عمق فاجعه ای که در کشور ایجاد کرده هنوز برای مردم شناخته شده نیست. اما درباره نحوه آشنایی؛ من سال ها در انجمن های ی دانشجویان در و کانادا دبیر تشکیلات بودم. قبل از اینکه ما به برویم یعنی قبل از سال 40 و یا همان سال های 42 تا 48، افرادی مانند شهید چمران و آقای یزدی در بودند و در اروپا انی که معروف بودند همین بنی صدر بود و قطب زاده و امثال این ها بودند. آن موقع یک انجمن های ی به نام msa (muslim students ociation) در فعال بود که بیشتر در اختیار اعراب بود و زبان حاکم بر آن هم، بیشتر انگلیسی و یا عربی بود و تصمیم ها هم بیشتر توسط آنها گرفته می شد.من زمانی که در سال های 47و 48 به رفتم، گفتیم که ما هم برای خود تشکیلاتی داشته باشیم. عنوان این تشکیلات را psc (persian speaking group) گذاشتیم که همه فارسی زبانان، از ایران و افغانستان و تاجی تان و دیگر کشورها را شامل می شد این طرح در سال های 47 و 48 بود و من در آنجا دبیر تشکیلات بودم.خوب یک تشکیلاتی بود به نام انجمن ی دانشجویان و کانادا و تشکیلاتی هم شبیه به همین در اروپا بود. در بنده بودم، آقای محمد هاشمی، مرحوم نوربخش، آقای واعظی و آقای شیخ ال ، آقای کمال ازی، آقای علی صادقی تهرانی و ... هم بودند.آقای ظریف هم بودند؟نخیر؛ اگر هم بودند با ما نبودند. تا آن سال که من بودم آقای ظریف با انجمن ارتباطی نداشت. البته ما با آن تشکیلاتی که آقای شیخ ال و همراهانش در آن حضور داشتند از لحاظ مکانی فاصله داشتیم. تقریبا حدود 3 هزار کیلومتر فاصله بود.آقای علیرضا نوبری که در زمان بنی صدر رئیس بانک مرکزی شد هم بود. این ها در غرب در کالیفرنیا بودند و ما تقریبا در مرکز بودیم. من بودم و آقای ازی و یزدی. چمران هم قبلا بودند، اما وقتی ما به آنجا رفتیم، ایشان به لبنان رفته بودند و ما زیاد با ایشان تماس نداشتیم. آقای بهروز ماکویی که بعدا استاندار کرمان و بعد هم معاون ارشاد شدند هم از اعضای انجمن ی و کانادا بودند.یک تشکیلاتی هم در اروپا بود که آقایان بنی صدر و سروش و دیگران مانند آقای نواب و ... در آنجا فعال بودند که یک همکاری هایی هم داشتند که مقاله هم می نوشتند. مجله ای هم به نام مکتب یا مکتب مبارزه داشتند که تقریبا به طور فصلنامه چاپ می شد. از همان موقع ما به دلایل مختلف موافق نبودیم که مقالات آقای بنی صدر نوشته و چاپ بشود. بعد که خیلی اصرار شد او مقالاتش را با اسم مستعار الف. می نوشت. عده ای که از دوستداران وی از جمله آقای علیرضا نوبری و دیگران بودند او را برای کنگره انجمن ی دانشجویان و کانادا دعوت د. یک بار بنی صدر را دعوت د و یک بار هم آقای قطب زاده را. من با هیچ کدام از آنها موافقت ن .آن زمانی که آقای بنی صدر را دعوت د کنگره دقیقا در همان شهری (شهر لورنس در ای کانزاس) بود که من بودم. من هم دبیر تشکیلات بودم و هم میزبان بودم. من به بنی صدر اجازه ندادم. یک بار هم در تگزاس بودم که خیلی اصرار د آقای قطب زاده صحبت کند و گفتند که قطب زاده همین اتاق بغلی است؛ بیاید ده دقیقه صحبت د و برود ولی خوب ما با مقالات و عنوان هایشان و چیزهایی که می نوشتند خیلی موافق نبودیم، برای همین اجازه ندادم سخنرانی کنند.بنی صدر می خواست مانند کمونیست ها همه چیز را به ماده وصل کند
مقالاتشان در چه فضای فکری بود که شما با آن موافق نبودید؟ببینید اصولا مثالی که ما داشتیم، در سطح دانشجویی بود. اما مقالاتی که آقای بنی صدر می نوشت یک نوع نظریه پردازی بود که نه خیلی قابل تأیید بود و نه خیلی قابل فهم. یک بار یکی از دوستان ما به ایشان گفته بود که شما چه اصراری دارید که مطالب ساده را پیچیده کنید؟ خب با کمونیسم مخالف بودند اما تحت تأثیر چیزهای دیگر بودند و یک مکتب به نام خودشان ایجاد کرده بودند و مکتبی به نام دیالکتیک داشتند و مباحثی را مطرح می د. اصرار داشتند که اصول پنج گانه (توحید، نبوت، معاد، عدل و ت) را در تمامی پدیده ها بررسی و اثبات کنند، مثلا ت در اتم آب. چنین بحث هایی را مطرح می کرند و همه چیز را مثل کمونیست ها به ماده وصل می د. مثلا می گفتند ا یژن و هیدروژن می خواهند جامعه توحیدی تشکیل بدهند، آب تشکیل می دهند. خوب می خواستند این پنج اصل اصول دین را در همه چیز بگویند. یک موضوعات این شکلی بود که مختص خودشان بود و واقعا خیلی هایش هم جا نمی افتاد. این بحث اولیه بود.اطرافیان بنی صدر به دروغ می گفتند بخش اقتصادی انقلاب را به بنی صدر محول کرده استبحث دیگر این بود که دوستان ایشان که بعضی ها در ایران هستند و من هم متأسفانه نمی توانم اسم آنها را ببرم بیش از حد معمول ایشان را بزرگ می د و می گفتند که مثلا بخش اقتصادی انقلاب را به آقای بنی صدر واگذار کرده اند. چون خود از اقتصاد سر در نمی آورد، لذا آن بخش را به بنی صدر واگذار کرده!!! و بخش و اجتماعی را به شریعتی و بحث مذهبی را هم خودش برعهده دارد. خوب همه اینها صد در صد دروغ بود و اصلا چنین چیزی مطرح نبود.بعد هم که منافقین گفتند که آقای طالقانی اقتصاد را به ما واگذار کرده است. آقای طالقانی کت نوشته بود به اسم اقتصاد در مکتب و این ها به آقای طالقانی می گویند که این کتاب خوبی نیست و ایشان می گوید که خوب شما بنویسید و من امضا می کنم و شما آن را چاپ می کنید. لذا آنها رفتند و اقتصاد ی را نوشتند. خوب این شایعاتی بود که منافقین در مورد آقای طالقانی پخش می د.دوستان آقای بنی صدر که یکی شان همان آقای نوبری بود که بعدها همانطور که گفتم رئیس کل بانک مرکزی شد و بعد هم از ایران فرار کرد، آنها هم برای او چنین چیزی هایی می ساختند که در حقیقت او را در مقابل قرار بدهند.این اتفاق ها در چه زمانی بود؟همان سال های 50 یا 51 و بعد از آن بود.در آن مقطع آقای بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی را نوشته بود؟بله. خب آقای بنی صدر هم پانزده- شانزده سال فرانسه بود، بیکار هم بود، از لحاظ اقتصادی هم در رفاه بود و زندگی راحتی داشت و مطالعه می کرد مطلب می نوشت. خانواده مرفهی هم داشت.در مقالاتی هم که می نوشت تع ر عجیب و غریبی از درمی آورد که برای ما اصلا قابل قبول نبود. ولی بیشترین مسئله ما، موضع متکبرانه او بود که بعدها در مجلس خبرگان هم خیلی نمود داشت. می گفتند که او همه تخصص ها را دارد و بیشتر بر روی مسئله اقتصاد تأکید می د. دوستان خودشان همانطور که عرض مثل آقای نوبری و برخی دیگر که الآن هم در ایران هستند.بنی صدر هم که آدم خوش صحبت و خوش بیانی بود و قلم نسبتا خوبی هم داشت و حتی بعد بعضی از ون ایران را در تهران هم اغفال د و همانطور که می دانید جامعه ت مبارز در انتخابات از بنی صدر حمایت کرد. در استان اسان هم بعضی از ون اعتقاد داشتند بنی صدر ربا را از معاملات بانکی حذف کرده است! فلذا از ایشان حمایت می د. بعد که به ایران آمد شروع به سخنرانی کرد و افراد جوان را دور خودش جمع کرد و بعد هم آن تشکیلات دفتر هماهنگی را راه انداختند. بزرگترین اشتباه این بود که یک عده غلو می د و می خواستند ایشان را مقابل قرار بدهند و هم وزن و هم ردیف معرفی ند.یکی از علت های ش ت بنی صدر تکبرش بود من احساس می که بنی صدر بسیار انسان متکبری بود و یکی از علت های ش ت او تکبرش بود. اگر مقداری تواضع داشت به عنوان یک قهرمان در تاریخ ایران باقی می ماند. او اولین رئیس جمهور نخستین در جهان بود. در مجلس خبرگان هم بود. فرمانده کل قوا هم که بود.رئیس شورای انقلاب بود. شورای انقلاب هم مجلس بود هم ت یعنی هم قانون گذار بود هم مجری. رئیس ستاد انقلاب فرهنگی بود، بانک مرکزی دستش بود، وزارت امور خارجه دستش بود، وزارت اقتصاد و دارایی دستش بود. همه قدرت ها دستش بود و می توانست هم محبوب باشد و هم چهره ماندگار باشد. به اندازه کافی هم سواد داشت و به اندازه کافی هم دنیا را می شناخت و حدود شانزده سال اروپا بود. تنها اشکالش همین تکبرش بود که شخص دیگری را نمی توانست تحمل کند و در آ هم دست به دست منافقین داد و آن جنایت را رقم زدند و در شهادت شهید بهشتی و یارانش دست داشت و البته نقشه آنها از خیلی قبل تر بود.به هرحال شناخت ما از ایشان آنجا بود و طبیعتا ایشان یک سابقه این جوری هم داشت. البته این را هم بگویم که ما با ایشان یک سابقه قوم و خویشی دور هم داریم. خانواده من هم همدانی هستند و آنها هم همدانی هستند و یک نسبت فامیلی خیلی خیلی دوری هم با ایشان داشتیم.ماجرای 10 میلیون تومان پولی که بنی صدر به غفوری فرد داد شما از سال 58 تا 60 استاندار مشهد بودید. طبیعتا به اقتضای آن سمت در این دوران بیشتر از قبل با بنی صدر که رئیس جمهور بود ارتباط داشتید. در این باره صحبت کنید. اختلافات شما قبل از پیروزی انقلاب ی با وی تا این زمان هم کشیده شد؟وقتی من استاندار شدم ایشان دو سه بار برای بازدید به استان اسان آمد. یک بار برای آن ز له ای که در جنوب اسان اتفاق افتاد بود. آن وقت مرحوم آیت الله مهدوی کنی کشور بود و من رفتم خدمت ایشان و گفتم که اگر آقای بنی صدر بیایند اسان من استقبال ایشان نمی روم. قبل از این هم بنی صدر یک سری امتیازاتی به ما داده بود که مرا جذب کنند. یک بار من رفتم دفتر ایشان و ایشان گفت که شورای انقلاب 100 میلیون تومان به من برای کمک به نهضت های بخش داده است. خوب آن زمان 100 میلیون تومان پول خیلی زیادی بود. من گفتم در استان اسان مجاهدین افغان هستند و آنجا ما می خواهیم به این مجاهدین افغان کمک کنیم. شما یک مقداری از این پول را به ما بدهید. او گفت که چقدر می خواهی؟ من هم گفتم که 10 میلیون تومان. او هم یک چک نوشت 10 میلیون تومان و به ما داد. غیر از او و من و خدا ی خبر نداشت و اگر من آن پول را برای خودم برمی داشتم ی باخبر نمی شد. خوب این ول جی ها را هم کرد. یا مثلا اول انقلاب می خواستند اسکانس های شاهنشاهی را عوض کنند و می گفتند هر پول دارد بیاورد بانک عوض کند. مدتی هم آوردند. خوب این کار یک مهلتی داشت و عده ای پیرزن و پیرمرد دائما – بعد از مهلت سپری شده -پیدا می شدند و پول می آوردند و چون بانک تحویل نمی گرفت می آوردند به استانداری. چون استاندار اوایل انقلاب تقریبا همه کاره بود و ما هم اینها را جمع می کردیم و می دادیم به بنی صدر و او هم پول می داد و انصافا این کمک ها را هم کرد. ولی اختلاف ما که این چیزها نبود بلکه اختلاف فکری و ایدئولوژیکی بود.خوب من به آیت الله مهدوی کنی عرض استقبال بنی صدر نمی روم. آیت الله مهدوی کنی فرمودند نمی شود که شما استاندار باشید و رئیس جمهور بیاید و استاندار به استقبال نرود و من گفتم که پس استعفا می دهم و نوشتم که به دلیل ای از مشکلات می خواهم استعفا بدهم و آمدم بیرون و رفتم کنار خیابان و با ماشین استانداری هم نرفتم و یک تا ی گرفتم که به خانه بروم.نامه به دست ایشان رسید و ایشان نوشتند که مستدعیست که به خدمات خود ادامه دهید. وقتی ایشان این را گفتند من ماندم و به استقبال هم رفتم. رفتیم فرودگاه استقبال ایشان و روی یک ورقه نوشتیم که ورود رئیس جمهور محترم را به استان اسان خیر مقدم عرض می کنیم و بقای عمر حضرت را از خداوند متعال خواهانم.بعدها به من می گفتند که شما یک سخنرانی یک ساعته می کنید بدون یادداشت ولی این یک خط را از رو می خوانید. گفتم که من اصلا نمی توانم که در چشمان او نگاه کنم و خیر مقدم بگویم، چون اعتقاد ندارم. خوب این اختلافات کاملا علنی می شد. یک بار هم در جلسه با هم درگیری پیدا کردیم و اتفاقا شب هم از تلویزیون پخش شد. وقتی که من رفتم خانه خانواده گفتند که با رئیس جمهور درگیر نباید شد که بلایی سرت می آید. چون بحث خیلی تند شده بود.بنی صدر می گفت جنگ که تمام بشود به اسان می روم و به حساب استاندار می رسمبنی صدر یک رو مه به نام انقلاب ی داشت که یک روز در آن نوشته بود جنگ که تمام بشود می روم اسان و حساب این استاندار را می رسم. چنین رابطه ای بین ما بود. گویا مهم ترین مسئله بعد از جنگ من بودم!! حالا او رئیس جمهور بود و من یک استاندار. این مطلب در یک رو مه چاپ شده بود. آن وقت هم نشریات دست چپی ها بود. حزب توده و چریک های ف خلق و نشریات به شدت هم آزاد بود و ی جلوگیری نمی کرد.در همین چهار راه کالج بیش از 20 نفر ایستاده بودند و هر کدام یک نشریه چپی را تبلیغ و توزیع می د ولی اگر ی می خواست که نشریه ی توزیع کند اجازه نمی دادند! چپی ها 20 گروه بودند و 20 نشریه هم داشتند. رو مه بنی صدر به نام انقلاب ی درآمد و افراد زیادی هم به این نشریه کمک د و از من خواستند کمک کنم ولی من اصلا زیر این بار نرفتم. یک بار هم هواپیمای ایشان سقوط کرد (در واقع فرود اضطراری یک هلی کوپتر بود نه سقوط هوایی) ولی ایشان صدمه ای ندید و همه از اینکه رئیس جمهورشان سالم است خوشحال شدند. حتی سخت ترین مخالفین ایشان مثل شهید هاشمی نژاد آن موقع فرمودند که این از الطاف خفیه الهی بود که در این زمان رئیس جمهور ما کشته نشد و من در بین دوستان و خانواده این آیه شریفه را خواندم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین (آیه 178 آل عمران)یعنی گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها می دهیم برایشان بهتر است، بلکه ما به آنها مهلت می دهیم تا به گناه خود بیافزایند و آنها فکر نکنند که این به نفع شان است بلکه به ضررشان است. به این ها فرصت می دهیم که تا باطن خود را ظاهر کنند. اگر آن وقت آقای بنی صدر کشته می شد حتما زاده می شد. هنوز باطنش ظاهر نشده بود. به خاطر اینکه من آیه را خواندم خیلی ها به من اعتراض د. برخورد ناشایست محافظان بنی صدر با مردم و خدام حرم رضا (ع)خوب ایشان دوباره آمد مشهد و در مشهد هم کارهایی د. مثلا داخل حرم اسلحه درآوردند و با ته اسلحه زدند به سر خادم ها. یک محافظی داشت رزمی کار هم بود و می گفتند در فلسطین دوره دیده است و آدم بسیار خشنی بود. وقتی که در گناباد ز له آمده بود یکی از پیرمردها آمد که دست رئیس جمهور را ببوسد که این محافظ او را به شکل بدی پرت کرد و زمین زد. واقعا برخورد خیلی بدی داشتند. اسم یکی از سر تیم هایش مهدی بود که بسیار خشن برخورد می کرد. می گفتند که او در فلسطین دوره دیده است. پول هایی که تیم بنی صدر برای مراسم استقبال هزینه می کرداین را هم بگوییم که چند باری که آمد مشهد استقبال بسیار زیاد بود. ایشان برنامه ریزی هم داشت. یک گروهی داشت به اسم دفتر هماهنگی که بسیار هم قوی بودند و این گروه برنامه ریزی می د و حتی این ها به استانداری هم کارت ورود می دادند و چون ایشان فرمانده کل قوا بود، ی ها و ماشین هایشان می آمدند و یک راه بندان وسیع ایجاد می شد که اینها به حساب استقبال کنندگان از ایشان واریز می شد.یا مثلا گروه هماهنگی با سلاخ های شهر هماهنگ می د که بیایند آنجا و های خود را پیش قدم ایشان قربانی کنند و به ازای هر قربانی هم 100 تومان به سلاخ ها می دادند. یک دفعه صدتا می کشتند. مردم هم نمی دانستند که چه خبر است. ما هم بعدا فهمیدیم. یک بار ایشان آمد هواپیما نتوانست بنشیند و سلاخ ها آمدند و پولشان را از ما می خواستند و ما هم آنجا فهمیدیم که چه خبر است. تازه آن وقت کشتن در بیرون ممنوع بود. چون گوشت تی می دادند و این ها علاوه بر آن صد تومان که می گرفتند گوشت را هم به صورت آزاد می فروختند. منظور این است که برنامه ریزی می د و استقبال هم می شد و استقبال هم واقعا در حد خیلی زیادی بود مثلا فاصله فرودگاه تا حرم ده دقیقه بود ولی به دلیل ازدحام بیش از دو ساعت طول می کشید.من یک بار به او و دوستانش گفتم که به خاطر است که از شما استقبال می شود. اما ایشان قبول ن د تا شبی که در ساعت ده و نیم شب 15 داد که نیم خط نوشتند که آقای سرلشکر فلاحی، آقای بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل می شود. از آن وقت به بعد ایشان غیبش زد و ی ایشان را ندید تا روز 7 مرداد که روز فرارش بود و تمام چیزهای که ساخته بود با نیم خط از بین رفت.به دلیل کارشکنی بنی صدر در هویزه نتوانست به کمک بیاد و ی ها قتل عام شدندوقتی صفحات تاریخ اوایل انقلاب را ورق می زنیم نمونه های فراوانی از تفرقه افکنی های بنی صدر را مشاهده می کنیم. از اختلافش با شهید بهشتی و شهید رجایی گرفته تا تفرقه افکنی در بین نیروهای نظامی در دوران دفاع مقدس. به گونه ای که این اختلاف افکنی ها باعث سقوط مشهر شد. علاوه بر این در جریان حصر پاوه هم می بینیم که بنی صدر به نیروهای اجازه فعالیت نمی دهد و آنها را محدود می کند. به نظر شما تفرقه افکنی های بنی صدر چقدر به کشور خسارت زد؟بنی صدر را تعطیل نکرد، بلکه را قبول نداشت و با خوب بود. یکی از مشکلات همین بود که تلاش می کرد اختلاف بین و ایجاد کند. در هویزه هم همین شد که به خاطر کارشکنی بنی صدر نتوانست به کمک نیامد و ی ها قتل عام شدند.کارشکنی های بنی صدر در جنگ تحمیلیمن خودم در جریان بودم که تعداد خیلی خیلی زیادی داوطلب داشتیم که تقاضا شوند به جبهه اعزام شوند، ولی بنی صدر موافقت نمی کرد و می گفت اینها به درد نمی خورند چون سربازی نرفتند و آموزش ندیده اند. من هم می گفتم خوب آموزش می بینند و چیزهایی را که در چند ماه به سربازها یاد می دهند می شود در یک هفته به داوطلبان آموزش داد. من خودم سربازی رفتم و می دانم همان وقت برای ما 60 ساعت آموزش تفنگ m1 گذاشتند و بچه های ما بعد از دو ساعت با چشم بسته آن را باز و بسته می د. خم زن هم همین طور. بچه ها خیلی زود یاد می گرفتند و می شد در زمان کوتاهی داوطلب ها را آموزش داد.خلاصه ما با فرمانده ژاندارمری و لشکر77 و غیره صحبت کردیم که شما می خواهید صد نفر بفرستید، پنج نفر هم از داوطلبانی که ما معرفی می کنیم بین آن ها اعزام کنید و با پا درمیانی ما از هر صد نفر ده تا پانزده نفر هم ما می فرستادیم. برای انتخاب این افراد مشکل فراوان داشتیم. مثلا چند هزار نفر داشتیم که باید ده پانزده نفر را از بین این ها انتخاب کنیم بفرستیم و شرایط سختی هم ایجاد کردیم که کمتر داوطلب حائز شود مثلا اینکه سن افراد بین 20 تا 25 سال باشد و مجرد هم باشند. بعضی ها گریه می د که من حاضرم خانمم را طلاق بدهم، مجرد بشوم که بروم جبهه!همان وقت که مشهر محاصره بود این نیروها را اهواز نگاه نداشتند و هیچگونه امکاناتی هم به آنها ندادند، حتی کلاه و تجهیزات اولیه. خیلی ها کفش درست و حس نداشتند و با دمپایی می رفتند جبهه و پوتین به آنها نمی دادند. واقعا بچه های مردم کلاه خود نداشتند.آقای بنی صدر یک تئوری داشت که زمین می دهیم و زمان می گیریم و نتیجه شد این که دشمن بخش زیادی از مشهر و خوزستان را گرفت. مرحوم ظهیرنژاد می گفتند که اگر در همدان پادگان نوژه را می گرفتند دیگر هیچ کاری نمی توانستیم . خلاصه بعثی ها به راحتی آمده اند داخل خاک ایران. وقتی که با صدام هم مصاحبه می کنند می گوید بقیه اش بماند تهران مصاحبه می کنم. بعثی ها امیدوار بودند که یک هفته ای تهران را بگیرند.آنها می دیدند که داخل خود تیم، اختلاف است و این اختلاف اوج فاجعه بود. منافقین هم کمک زیادی به صدام د. ما از زمان شاه خیلی اسلحه داشتیم که به نمی داد و خیلی در مضیقه بود و بیشتر دست بود. هرچند که بنی صدر فرمانده کل قوا بود یعنی همه نیروهای مسلح زیر نظر او بود، حتی نگهبان یک اداره هم اگر مسلح است زیر نظر فرمانده کل قوا است. یعنی باید به همان نسبت که به می رسید به هم می رسید. معتقد بود که این ها تئوری نظامی بلدند ولی آنها نه.بنی صدر هفت هشت ماه قبل از جنگ فرمانده کل قوا شد و می توانست هم حرکات صدام را رصد کرده و جابجایی نیروها را بررسی کند و نیروهای نظامی اعم از و و بسیج را آماده کند و مرزها را تقویت کند. جابجایی نیروها، اعزام نیرو به مرزها، افزایش آمادگی نظامی کشور، ایجاد وحدت بین نیروهای نظامی کشور و آموزش داوطلبان، همه و همه در اختیار بنی صدر بود اما ایشان یا غافل بودند یا اگر هم می دانستند اقدامی ن د. چرا؟ فقط خدا می داند.الگویی که می گفت مربوط به دوران هخا ان بود و تئوری او زمین دادن و زمان گرفتن بود. البته فرصت هم کم بود. کشور عراق هم با 14 لشکر به ما حمله کرد. ولی از قبل جابه جایی نیرو داشت و این اگر خیانت نباشد غفلت است. به راحتی می توانست این ها را بسیج کند.نقش بنی صدر در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و نقشه ترور سران نظام شما در صحبت هایتان گفتید که بنی صدر در شهادت شهید بهشتی و انفجار حزب جمهوری دست داشت. بنی صدر از چه زمانی به فکر ترور شخصیت های نظام افتاد؟ و برخی از اعضای دفتر بنی صدر می گویند سرکرده سازمان منافقین مدت ها با بنی صدر ارتباط داشت و بنی صدر به سازمان کمک مالی می کرد. با این شرایط می توان گفت ترورهای سازمان منافقین با حمایت بنی صدر صورت می گرفت؟من خیلی قبل تر از 14 اسفند و قبل از شروع جنگ از یک منبع موثق که اسمش را نمی توانم ببرم شنیدم که بنی صدر گفته بود که من بهشتی و هاشمی و باهنر را می کشم. از ی که شنیدم صددرصد مطمئن است. متأسفانه الآن نمی شود بگویم. البته نوشته ام و گفته ام بعد از مرگم بگویند. البته چند نفر اسم برده بود و به احتمال خیلی خیلی زیاد حضرت آقا هم جزء اسامی ترور بودند. این مهم نیست که چند نفر بود مهم این است که طرح قتل سران انقلاب را از خیلی قبل داشت و من این را یقین دارم. یک خوش بینی خیلی زیادی هم به سازمان مجاهدین خلق بود و این که آ ن ها پول می دادند یا نه را نمی دانم ولی رجوی آزاد در مجامعی که هئیت ت بود می رفت و می آمد. مثلا در مراسم ختم آیت الله طالقانی که تهران ختم گرفته بودند رجوی بالا در جایگاهی که برای مسئولان بود نشسته بود. شروع د در گوشی با آنها صحبت ؛ من همان وقت نامه ای به بازرگان نوشتم و گفتم من کاری ندارم که رجوی چه کاره است ولی در یک جلسه عمومی نباید دو نفر باهم درگوشی صحبت کنند. آن هم یک مقام مملکتی کشور با آدمی که یک چریک است. من از روز اول هم معتقد بودم که این منافقین حتما مقابل انقلاب می ایستند. ما از بنی صدر مواضع قاطع در مقابل چریک ها نمی دیدیم. او می گفت که موضع قاطعانه با موضع قاتلانه فرق می کند؛ یعنی سعی می کرد که موضعش برای یی ها و اروپایی ها خوشایند باشد. درحالی که همان افراد سال ها به ایران خیانت د. بنی صدر هم تا حد زیادی با مخالف بود. درهیچ جای دنیا به گروه های مسلحانه نمی دهند بلکه آنها از فعالیت محروم هستند اما صحبتی که بنی صدر کرده که من فلانی و فلانی را می کشم و... صددرصد است.من یقین دارم که بنی صدر برنامه ریز انفجار و ترورهای 6 تیر، 7 تیر و 8 شهریور بوده است. ببینید شب 15 داد که متن پیام اعلام شد بنی صدر غیبش زد در حالی که رئیس جمهور بود ولی فرمانده کل‎قوا نبود. بعد هم که در مجلس عدم کفایت بنی صدر بررسی شد، حضور پیدا نکرد که از خود دفاع کند در حالی که سخنران قابلی بود.وقتی که آقای موسی خیابانی کشته شد ذاطلاعات گفت که ماشین هایی داشتند که حتی آ ی جی7 هم به این‎ها اثر نمی کرد و شیشه هایش نرم می شد ولی نمی ش ت. یعنی بسیاری از وسایلی که آنجا بود با اشاره بنی صدر و مجوز او وارد مملکت شده بود. با این وصف من معتقدم که بالا ه اینکه توانستند که با رجوی فرار کنند این را که نمی شود که یک روزه و دو روزه برنامه ریزی کرد؛ باید به هم اعتماد داشته باشند. اگر این رئیس جمهور مملکت است باید بترسد که نکند که این مرا گیر بیندازد یا او بترسد که این می‎خواهد مرا گیر بیندازد. حتما برنامه ریزی دقیق و قبلی بود و دو نفر که با هم رفیق باشند و یا هم عقیده‎اند نه دو نفری که مدت ها با هم مخالف بوده اند و علیه هم صحبت کرده اند.مخالفت میرحسین با انتشار مقالات ضد منافقین من چیزهایی که مستند است می گوییم وگرنه مطالبی هم هست که من نمی توانم بگویم. در رو مه آقای سردبیر یا مدیرمسئول بودند که آن وقت ها در همین محل شهادت بهشتی و یاران ایشان در سرچشمه شب ها جلسه بود و چیزی می گفتیم و فردا چاپ می شد. هئیت تحرییه نداشتند و همه مطالب همان جا تهیه می شد. آقای مدت ها مقاله هایی را که من می نوشتم چاپ نمی د. بعد خودشان یک‎بار در شورای مرکزی گفت که این آقای غفوری فرد مقالاتی می نویسد که ما را با مجاهدین خلق درگیر می کند و ما صلاح نمی دانیم با سازمان مجاهدین خلق درگیر بشویم. من گفتم این ها با ما درگیر شده اند.سازمان مجاهدین خلق همین موقع وزارت بازرگانی را که الان در میدان ولیعصر است گرفته بودند و دفترشان کرده بودند. وزارت بازرگانی میدان ولیعصر فعلی دفتر سازمان مجاهدین خلق بود. چریک ف خلق هم یک ساختمان در بلوار کشاورز گرفته بودند. در جلوی دفترشان تانک گذاشته بودند. می گفتم آقا تانک شما را برده اند و وزارت خانه شما را گرفته اند. درگیر نشویم یعنی چه؟در همه دستگاه ها نفوذ صددرصد داشتند. خود رجوی در رادیو برنامه زنده داشت. حتی بعد از فوت آیت الله طالقانی در شهریورماه 1358، یعنی هفت، هشت ماه بعد از پیروزی انقلاب ی، یک برنامه زنده داشت. آقای محمدرضا سعادتی که شد در برنامه زنده تحلیل داشت. وسط برنامه شروع کرد به انتقاد شدید به نظام که این ها مرتجعند و فلان و بهمان هستند و برنامه را قطع د. جالب است که بنی صدر در سال های 53 و 54 با سازمان مجاهدین مخالف بود. بنی صدر یک جمله ای هم داشت که با دوتا طرقه که نمی شود انقلاب کرد. اما بعدش مجبور بود که با این ها بسازد و از طریق این ها فرار کند. بنی صدر یک کت داشت با عنوان ازدواج های ، مثل ازدواج محمدرضا پهلوی و دختر پادشاه مصر و می گوید که این چقدر جنایت است که پسر این پادشاه دختر آن یکی پادشاه را بگیرد، تنها و تنها برای تقویت سلطنت خودش و بدون توجه به خواست زوجین. اما خودش همین کار را کرد دخترش را به مسعود رجوی داد.نقش بنی صدر در ماجرای طبسیکی از مقاطع مهمی که نقش بنی صدر باز پررنگ می شد، واقعه طبس است. اقدامات بنی صدر در آن دوران نشان می دهد بنی صدر سعی دارد به امریکا کمک کند و اسناد مدارک به دست نیروهای انقل نیافتد. با توجه به اینکه شما استاندار اسان بودید، چه اطلاعاتی از واقعه طبس دارید؟غفوری فرد: آن زمان من استاندار اسان بودم. شبی به ما خبر دادند که به طبس حمله کرده است. خبرش برای ما غیرقابل باور بود. اگر می گفتند که به تهران حمله کرده یا به مشهد حمله کرده قابل باور بود ولی طبس یک بیابان بود. می گفتیم خوب امریکا برای چه به طبس حمله کند؟شایعاتی بلافاصله پخش شد و وسایل ارتباطی هم نبود. شایعاتی بود که در فلان جا پنج هواپیما افتاده و برویم خاموش کنیم یا در کجا چند هواپیما افتاده برویم خاموش کنیم. در صورتی که شایعه بود. آمدیم مشهد و از بچه های و بسیج و... را با خود بردیم که اگر خبری بود حداقل بتوانیم کار تخلیه را انجام بدهیم. بعد قرار شد برویم آنجا. من خواستم بروم اما فرمانده گفت شما مرکز استان باشید که اگر حمله ای شد شهر خالی نباشد و ما نرفتیم و خبر دقیق نداشتیم. تا آنها آمدند و آنچه که خیلی مهم است این است که بنی صدر دستور بمباران داد.حداقلش این است که بنی صدر گفت هواپیما را بمباران کنید. حتما دستگاه شنود و راهنما و خیلی تجهیزات دیگری در آنجا بوده و خود هواپیما هم کلی ارزش داشت. ولی بنی صدر دستور بمباران را داد در حالی که هیچ خطری در آنجا نبود و حتی اگر انفجار هم می شد در آن بیابان خطری نداشت. این هواپیماها دستگاه های با ارزشی داشت که برای ما بسیار با ارزش بود. بنی صدر جنازه ها را هم به راحتی تحویل داد. الان شما می بینید مثلا فلسطین جنازه یک سرباز ی را با هزاروپانصد اسیر عوض می کند. ولی بنی صدر جنازه هشت سرباز را تحویل داد. این جنازه ها برای هم بسیار مهم بود چون این افراد از آدم های با نفوذ و مهمی برای بودند که می شد با میلیاردها دلار معاوضه بشوند. به نظر من اشتباه در آن جا زیاد بود و مقصر هم آقای بنی صدر بود. اما جعبه سیاه، دستگاه با ارزشی بود و یکی از مجهزترین سیستم های پروازشان بود و هیچ هم به غیر از بنی صدر در این کار دخ نداشت.بنی صدر قانون اساسی کشور را امضا نکردیکی دیگر از اقدامات بنی صدر که به نظر بسیاری از مسئولان وقت و انی که با وی در ارتباط بودند زمینه های سقوط او را سرعت بخشید، قانون گریزی و مقابله با قوانین کشور بود. حتی می توان نمونه هایی را آورد که بنی صدر با قانون اساسی هم مخالفت می کرد. به طوری که او با اصول 5 و 115 قانون اساسی به شدت مخالف بوده و در رو مه انقلاب ی نیز به این اصول حمله می کرده است. این مقابله با قانون توسط وی حتی واکنش حضرت را هم در پی داشت به طوری که ایشان در یک سخنرانی آن جمله معروف که تو غلط می کنی قانون را قبول نداری را می فرمایند. به نظر شما گام های بنی صدر در مسیر سقوط از رهگذر قانون گریزی چگونه بود؟ یک موقعی که من استاندار بودم شهید بهشتی آمده بودند مشهد. ایشان رئیس قوه قضائیه بودند. در مشهد یک گروه از دانشجویان خیلی خوب و انقل بودند که یکی از آنها دیالمه بود که بعدا مردم مشهد شد و بعد هم در حادثه هفتم تیر در کنار شهید بهشتی به شهادت رسید. بچه های خیلی پرشور و پرهیجانی بودند. این ها از اول با بنی صدر مخالف بودند. آقای دیالمه چندین بار بنی صدر را به مناظره دعوت د و آدم با سوادی بود و سخنران خیلی خوبی هم بود. جوان شجاعی هم بود. علیه بنی صدر مدارک زیادی جمع کرده بودند. از جمله می گفتند که بنی صدر قانون اساسی را امضا نکرده. وقتی قانون اساسی را نوشتند همه اعضای خبرگان امضا د ولی بنی صدر آن را امضا نکرده بود. بنی صدر از اول هم مخالف قانون اساسی بود.قانون اساسی اولی که نوشته شده بود که پیش نویس آن را آقای حبیبی و دوستان ایشان نوشته بودند. آن وقت بنی صدر یک تعبیر خیلی زشتی هم داشت که من نمی گویم ولی مخالفت او با قانون اساسی فقط امضا ن ش نبود؛ واقعا مخالف بود و هرچه که بحث شفاف تر و دقیق‎تر می شد ناراحتی ایشان بیشتر می شد.
کلمات کلیدی: create custom dvd, create video dvd, burn video dvd, dvd, video, iso, burn, نرم افزار رایت دی وی دی, نرم افزار ساخت دی وی دی, نرم افزار رایت دی وی دی , نرم افزار ساخت فایل ایمیج, نرم افزار ساخت فایل ایزو, نرم افزار ساخت دی وی دی , نرم افزار رایت ویدئو, نرم افزار رایت ویدئو های آنلاین, نرم افزار ساخت dvd سفارشی, نرم افزار افزودن منو به دی وی دی, ویرایش , نرم افزار برن دی وی دی, نرم افزار ساخت فولدر دی وی دی, افزودن زیرنویس به دی وی دی های , نرم افزار ساخت ایمیج, دی وی دی کریتور, نرم افزار رایت روی dvd-r, نرم افزار رایت روی dvd+r, نرم افزار رایت روی dvd-rw, نرم افزار رایت روی dvd+rw, نرم افزار رایت روی dvd+r dl, نرم افزار رایت روی dvd-r dl, نرم افزار رایت روی dvd-5, نرم افزار رایت روی dvd-9, mp4, نرم افزار رایت با فرمت avi, نرم افزار رایت با فرمت wmv, نرم افزار رایت با فرمت mkv, نرم افزار رایت با فرمت m4v, نرم افزار رایت با فرمت mov, نرم افزار رایت با فرمت m2ts/mts, نرم افزار رایت با فرمت 3gp, نرم افزار رایت با فرمت vob, نرم افزار رایت با فرمت flv, نرم افزار رایت با فرمت mpeg, نرم افزار رایت با فرمت mpg, نرم افزار رایت با فرمت dv, نرم افزار رایت با فرمت rmvb, نرم افزار رایت با فرمت tod, نرم افزار رایت با فرمت asf, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg2, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg4, نرم افزار رایت با فرمت hd wmv, نرم افزار رایت با فرمت hd ts, نرم افزار رایت با فرمت hd mts, نرم افزار رایت با فرمت hd trp, نرم افزار رایت با فرمت hd tp , نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mp4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت avi, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mkv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m4v, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mov, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m2ts/mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت 3gp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت vob, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت flv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpeg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت dv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت rmvb, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت tod, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت asf, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg2, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd ts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd trp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd tp , burnova for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, burnova direct link, , crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv burnova, burnova, داونلود, دانلد, نرم افزار burnova, سافت ور burnova, کرک burnova, شماره سریال burnova, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, نرم افزار burnova, سافت ور, آ ین نسخه نرم افزار burnova, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, نرم افزار با , رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, aiseesoft full software collection, نرم افزار رایت های شخصی یا شده بر روی انواع دی وی دی های مختلف همراه با امکانات ویرایش متعدد و افزودن منو با موضوعات مختلف به دی وی دی , create a cool dvd with your custom videos or by ing them from the web, adding effects and watermark, and designing an appropriate menu, aiseesoft burnova نرم افزار ساخت و رایت دی وی دی از کلیه فرمت های ویدئویی, نرم افزار burnova, p30 , رایگان burnova, با , create custom dvd, create video dvd, burn video dvd, dvd, video, iso, burn, نرم افزار رایت دی وی دی, نرم افزار ساخت دی وی دی, نرم افزار رایت دی وی دی , نرم افزار ساخت فایل ایمیج, نرم افزار ساخت فایل ایزو, نرم افزار ساخت دی وی دی , نرم افزار رایت ویدئو, نرم افزار رایت ویدئو های آنلاین, نرم افزار ساخت dvd سفارشی, نرم افزار افزودن منو به دی وی دی, ویرایش , نرم افزار برن دی وی دی, نرم افزار ساخت فولدر دی وی دی, افزودن زیرنویس به دی وی دی های , نرم افزار ساخت ایمیج, دی وی دی کریتور, نرم افزار رایت روی dvd-r, نرم افزار رایت روی dvd+r, نرم افزار رایت روی dvd-rw, نرم افزار رایت روی dvd+rw, نرم افزار رایت روی dvd+r dl, نرم افزار رایت روی dvd-r dl, نرم افزار رایت روی dvd-5, نرم افزار رایت روی dvd-9, mp4, نرم افزار رایت با فرمت avi, نرم افزار رایت با فرمت wmv, نرم افزار رایت با فرمت mkv, نرم افزار رایت با فرمت m4v, نرم افزار رایت با فرمت mov, نرم افزار رایت با فرمت m2ts/mts, نرم افزار رایت با فرمت 3gp, نرم افزار رایت با فرمت vob, نرم افزار رایت با فرمت flv, نرم افزار رایت با فرمت mpeg, نرم افزار رایت با فرمت mpg, نرم افزار رایت با فرمت dv, نرم افزار رایت با فرمت rmvb, نرم افزار رایت با فرمت tod, نرم افزار رایت با فرمت asf, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg2, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg4, نرم افزار رایت با فرمت hd wmv, نرم افزار رایت با فرمت hd ts, نرم افزار رایت با فرمت hd mts, نرم افزار رایت با فرمت hd trp, نرم افزار رایت با فرمت hd tp , نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mp4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت avi, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mkv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m4v, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mov, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m2ts/mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت 3gp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت vob, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت flv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpeg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت dv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت rmvb, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت tod, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت asf, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg2, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd ts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd trp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd tp , http://p30 .com/fa/entry/73417/
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، این دیدار که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک هند و رژیم صهیونیستی صورت گرفت گام مهمی در جهت توسعه همکاری های دوجانبه تلقی می شود.زمینه نظریدر این سفر که از سوی دو طرف تاریخی عنوان می شود هفت قرارداد مهم توسعه همکاری بخصوص در بخش امنیتی و نظامی امضا شد. به نوشته پایگاه خبری "ا ومیک تایمز " هند ،این قراردادها شامل همکاری در بخش هوا و فضا ، توسعه زیر ساختهای کشاورزی هند ،قرارداد حفاظت از منابع آب هند ،و نیز ید تسلیحات میشوند.علاوه بر این در این سفر یک یاداشت تفاهم همکاری دوجانبه به ارزش 40 میلیون دلار در زمینه های فنی امضا شد . در شرایط فعلی آنچه بیشتر توجه محافل و امنیتی و رسانه ای را به خود جلب کرده است علت استقبال کم سابقه بنیامین نتانیاهو نخست رژیم صهیونیستی از نارندرا مودی نخست هند است و دوم اینکه هر یک از دو طرف از این سفر چه اه ی را دنبال می کنند؟
محافل داخلی ناراضی "فیروز احمد ربانی " از کارشناسان در هند در ارزی از این سفر گفت "مردم و متردان هند پس از استقلال همواره حامی مردم مظلوم فلسطین بوده اند و اقدام اخیر نخست هند در سفر به فلسطین ی مورد قبول بسیاری از مردم این کشور نیستوی تصریح کرد تغییر موضع ت هند نه تنها برای مسلمانان بلکه برای بسیاری از پیروان ادیان دیگر هند نیز قابل قبول نیست. هند که در سال 1947 به استقلال رسید در اوایل دهه 50 میلادی رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و حدود چهار دهه با این رژیم روابط پنهانی داشت .این در حالی بود که ان استقلال هند از جمله جواهر لعل نهرو به عنوان بنیانگذاران غیر متعهدها از آرمان مردم فلسطین در برابر گری رژیم صهیونیستی حمایت می د .روابط پنهانی !با این حال ت هند که تا اوا دهه 90 در اختیار حزب کنگره بود به چند دلیل خواهان افشای روابط این کشور با رژیم صهیونیستی نبود.اول آنکه هند نگران واکنش منفی کشورهای عربی بود که در آن زمان هنوز روند سازش شکل نگرفته بود و کشورهای عربی در مورد رژیم صهیونیستی موضع منفی داشتند.با توجه به اینکه هند بخش زیادی از نفت مورد نیاز خود را از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس وارد می کند و صدها هزار نیروی کار هندی نیز در این کشورها مشغول به کار هستند ت هند با احتیاط بیشتری روابط پنهان خود را با رژیم صهیونیستی دنبال می کرد تا آسیبی به روابط دهلی نو با کشورهای عربی وارد نشود.دوم انکه هند به شدت نگران واکنش منفی مردم این کشور بخصوص مسلمانان بود.جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین ی و کشتار ک ن و ن به شدت موجب خشم و تنفر افکارعمومی جهانی از جمله در هند از رژیم صهیونیستی می شد و به همین دلیل دهلی نو ترجیح می داد روابط خود را با رژیم گر قدس پنهانی دنبال کند.سوم آنکه هند از موسسین غیر متعهدها بود . ی که در فضای جنگ سرد خود را حامی و جبهه قدرتمند کشورهای ضعیف و بی طرف در برابر ظلم و جور مستکبران می دانست .بنابراین همراهی آشکار دهلی نو با رژیم غاصب صهیونیستی می توانست چهره هند را به عنوان کشوری غیر متعهد که خود پرچم دار مقابله با استعمار و گری بود مخدوش کند. بعد از حدود چهار دهه روابط پنهانی ،با برقراری روابط دیپلماتیک در سال 1992 ،روابط هند با رژیم صهیونیستی علنی شد که دلایل آن عبارت بودند از :1-آغاز روند به اصطلاح صلح (سازش ) میان برخی کشورهای عربی با رژیم گر قدس2-قدرت گرفتن ملی گرایان هندو در هند که تبلور آن در پیروزی حزب بهاراتیاجاناتا در اوا دهه 90 بروز کرد .3-فشارهای رژیم صهیونیستی بر هند برای آشکار روابط به منظور اعلام وج این رژیم از انزوا4-تلاش هند برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به از طریق ل های یهودی پس از پایان جنگ سرد و ادعای این کشور مبنی بر ایجاد جهان تک قطبیبا این حال حزب کنگره که همچنان وام دار وجهه و نام پدران استقلال هند در عرصه این کشور بود همچنان کوشید در روابط خود با رژیم صهیونیستی ملاحظه کشورهای ی و نظر مخالف مردم هند بویژه مسلمانان این کشور را رعایت کند.به همین جهت چندان تمایلی برای خبری شدن سفر مقامات دو طرف نداشت .در ابتدا مهمترین هدف هند ،برقراری و توسعه روابط امنیتی و نظامی با رژیم صهیونیستی بود.مقامات امنیتی هند براین اعتقادند که تجربیات این رژیم در سرکوبی مردم مظلوم فلسطین و مقابله با مبارزان فلسطینی می تواند به دهلی نو در کنترل مبارزه مردم کشمیر تحت کنترل هند نیز کمک کند. ید ادوات نظامی بخصوص دید در شب ، جاسوسی و راداری برای کنترل خط کنترل کشمیر و مقابله با مردم معترض کشمیر تحت کنترل هند هدف و سیاست دهلی نو در همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی بوده است .استفاده نیروهای امنیتی هند از تفنگ های ساچمه ای برای مقابله با اعتراضهای گسترده مردم کشمیر که هزاران تن از جوانان معترض را ن نا کرده است به همراه بستن آنان به خودرو به عنوان سپر انسانی از جمله بهره نیروهای امنیتی هند از تجربیات صهیونیستها در مقابله با انتفاضه مردم مسلمان فلسطین است .این سیاست صرف نظر از اینکه کدام حزب (کنگره و یا بهاراتیاجاناتا ) در قدرت باشند به عنوان سیاست اصلی دهلی نو در رابطه با رژیم صهیونیستی دنبال میشود.اما در دو مقطع روابط هند با رژیم صهیونیستی به طور جهشی با رژیم گر قدس توسعه یافت و این دو مقطع زمانی بودند که حزب ملی گرای هندو ،بهاراتیاجاناتا ،بی جی چی در اوا دهه 90 و همچنین در سال 2014 به قدرت رسید .مهمترین دلیل این امر رابطه صمیمی و رو به توسعه سازمان ملی گرا و افراطی هندو موسوم به "آر اس اس" با گروههای صهیونیستی است .این گروههای افراطی به تنها چیزی که توجه دارند ملی گرایی هندو و تقویت قدرت نظامی و امنیتی هند بخصوص در برابر پا تان و چین است .به همین دلیل به هیچ عنوان به مخالفت های مردم هند در رابطه با توسعه همکاری با رژیم صهیونیستی توجه ندارند.مواضع ملی گرایان هندواه ت ملی گرای هندو بی جی پی از توسعه همکاری با این رژیم عبارتند از :1-پیشبرد برنامه های نظامی هند اعم از موشکی و سلاحهای غیر متعارف .یکی از برنامه های با اولویت بالای ت نارندرا مودی نخست هند که در سال 2014 به قدرت رسید توسعه برنامه های نظامی و امنیتی هند با تاکید بر تولید مشترک است .مهمترین هدف ت هند از اجرای این برنامه وارد شدن به بازار فروش تسلیحات وتقویت قدرت نظامی دهلی نو در برابر رقبایش است .2- ادامه و تقویت همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی برای تبادل تجربه در مقابله با مبارزان کشمیری و انتفاضه مردم مظلوم فلسطین .به همین دلیل مقامات امنیتی هند جزو معدود مقاماتی هستند که اجازه یافته اند از مراکز سری و فوق العاده امنیتی رژیم صهیونیستی دیدن کنند.3-دست ی به تکنولوژی های پیشرفته نظامی و امنیتی و احتمالا گرایش به تولید مشترک ادوات نظامی .با توجه به اینکه اخیرا به رژیم صهیونیستی اجازه داده است برای تامین بخشی از منابع مالی خود ادوات نظامی و فناوری های پیشرفته راداری و جاسوسی مانند سیتم "فال " را صادر نماید هند درصدد است از این فرصت برای دستی به فناوری های پیشرفته نظامی در بخشهای مختلف از رژیم صهیونیستی استفاده کند .4-هند به دنبال یارگیری در رقابت با چین و پا تان دو رقیب اتمی خود است .انتخاب هند توسعه همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی است و می کوشد از این طریق توازن نظامی منطقه ای را به نفع دهلی نو تغییر دهد. یدهای نظامی هند در سالهای اخیر باعث شده است تا این کشور به بزرگترین یدار سلاح در جهان تبدیل شود .براساس گزارشهای منتشرشده ،هند در دو سال گذشته 37 قرارداد نظامی با شرکای خود امضا کرده است که 7 قرار داد با رژیم صهیونیستی است .در همین راستا هندوستان در سالهای اخیر چندین سامانه موشکی و پهپادهای جاسوسی و عملیاتی از رژیم صهیونیستی یدار کرده است .پیش از سفر نارندرا مودی نخست هند به فلسطین ی دو طرف قرارداد نظامی به ارزش حدود دو میلیارد دلار امضا د که نوعی پیشکش دهلی نو به رژیم صهیونیستی و زمینه ساز موفقیت سفر مودی به فلسطین ی تلقی می شود.5-استفاده از ل یهودی در همچنان از اه مهم هند از توسعه همکاری با رژیم صهیونیستی است .اخیرا که با روی کارآمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری فشارهای این کشور بر هند بخصوص دربخش نیروهای کار ماهر این کشور در امریکا افزایش یافته است دهلی نو تصور می کند به حمایتهای ل یهودی برای ترغیب ت برای کاستن از فشارهایش در این خصوص بر دهلی نو، نیازمند است .اه صهیونیست هاترددیدی نیست رژیم صهیونیستی نیز از توسعه روابط با هندوستان اه ی را دنبال می کند که برخی محافل منطقه ای را در مورد پیامدهای آن نگران می کند که عبارتند از :1-رژیم صهیونیستی می کوشد از توسعه روابط با هند وانمود کند که از انزوای و نظامی که اعراب و کشورهای ی برای این رژیم ایجاد کرده اند خارج شده است و اکنون با مهمترین کشورهای منطقه ای رابطه دارد .استقبال تاریخی بنیامین نتانیاهو نخست رژیم صهیونیستی از مودی ومانور رسانه های صهیونیستی از این سفر در همین راستا تلقی می شود.2-دستی بیش از پیش به بازارهای جذاب تسلیحاتی هند.ساختار نظامی این کشور عمدتا روسی است و و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند با فروش نظامی به هند ضمن ش تن انحصار روسیه در بازار نظامی هند ،سهم قابل توجهی از درآمهای حاصل از یدهای تسلیحاتی این کشور را به خود اختصاص هند.در همین راستا رژیم صهیونیستی در ارتقا سیستمهای راداری و عملیاتی جنگنده های روسیه که هند سالها پیش یداری کرده است مشارکت دارند.3-رژیم صهیونیستی در تلاش است با جلب نظر هند ،مانع از رویکرد این کشور به چین شود."جان مدود" رئیس یک شرکت صهیونیستی در ارزی از سفر اخیر نارندرا مودی نخست هند به فلسطین ی گفت :"وقت آن رسیده است که هند با کاهش تمرکز بر چین ،بر توسعه روابط با رژیم صهیونیستی متمرکز شود "4-رژیم ، توسعه روابط با هند را در چارچوب نگاه به شرق خود و جهت دهی اقتصاد این رژیم به سمت توسعه روابط با کشورهای اسیایی دنبال می کند . 5-میزان روابط تجاری و نظامی هند و رژیم صهیونیستی که بالغ بر دو میلیارد دلار است مورد رضایت دوطرف بخصوص رژیم نیست . صادرات رژیم صهیونیستی به هند بالغ بر یک میلیارد دو دویست میلیون دلار است که بسیار کمتر از ظرفیتهای دوطرف برای توسعه همکاری تلقی می شود.آنها امیدوارند با امضا قرارداد های نظامی که عمدتا فروش تسلیحات به هند است وهمچنین تجارت الماس ،به همراه رفع مشکلات و موانع صدور مجوز و تسهیل قوانین ،میزان روابط تجاری خود را به بیش از چهار میلیارد دلار برسانند.در حال حاضر یکی از زمینه های توسعه همکاری های امنیتی هند و رژیم صهیونیستی مقابله با تروریسم است .نارندرا مودی نخست هند در سفر به فلسطین ی در این باره اعلام کرد :"دو طرف به همکاری برای تضمین امنیت خود در برابر تهدیدات مشترک همچون تروریسم ادامه خواهند داد " این بدان معنا است که افراط گرایان وملی گرایان هندو در مورد تعریف مشترک با رژیم صهیونیستی در مورد تروریسم به توافق رسیده اند.در حالی که این رژیم مبارزه مردم مظلوم فلسطین را اقدامی تروریستی می داند حزب ملی گرای هندو بی جی پی نیز با سازی تعریف خود از تروریسم با رژیم صهیونیستی مبارزات مردم کشمیر تحت کنترل هند را نیز تروریسم تلقی می کند.این در حالی است که تهای قبلی هند از حزب کنگره حداقل در ظاهر هم که شده از آرمان مردم فلسطین در مقابله با گران صهیونیستی حمایت می د.جمع بندیدر هر حال ،یکی از نگرانیهای عمده در منطقه نگرانی از توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی است که با حمایت از اقشار فقیر هند و سایر کشورهای شبه قاره هند می کوشند آنان را به تغییر دین ترغیب کنند و یا با حمایت از فرقه گرایی به جنگ های داخلی با حمایت از گروههای داخلی تندرو و افراط گرا دامن بزند.این موضوع بیشتر از آن جهت نگران است که در سالهای اخیر وه ت پیوند خود را با رژیم صهیونیستی بیش از پیش تقویت کرده و اکنون با تشکیل جبهه ای تروریستی امنیت منطقه وجامعه جهانی را به مخاطره انداخته اند.علاوه براین توسعه همکاری های امنیتی و نظامی هند با رژیم صهیونیستی منجر به تشدید رقابتهای تسلیحاتی در منطقه جنوب آسیا با پا تان از ی و و با چین از سوی دیگر می شود که تنها برنده این وضعیت امریکا و آن رژیم هستند./===================نویسنده : مجید وقاری - کارشناس سیاست در شرق آسیا.
کلمات کلیدی: create custom dvd, create video dvd, burn video dvd, dvd, video, iso, burn, نرم افزار رایت دی وی دی, نرم افزار ساخت دی وی دی, نرم افزار رایت دی وی دی , نرم افزار ساخت فایل ایمیج, نرم افزار ساخت فایل ایزو, نرم افزار ساخت دی وی دی , نرم افزار رایت ویدئو, نرم افزار رایت ویدئو های آنلاین, نرم افزار ساخت dvd سفارشی, نرم افزار افزودن منو به دی وی دی, ویرایش , نرم افزار برن دی وی دی, نرم افزار ساخت فولدر دی وی دی, افزودن زیرنویس به دی وی دی های , نرم افزار ساخت ایمیج, دی وی دی کریتور, نرم افزار رایت روی dvd-r, نرم افزار رایت روی dvd+r, نرم افزار رایت روی dvd-rw, نرم افزار رایت روی dvd+rw, نرم افزار رایت روی dvd+r dl, نرم افزار رایت روی dvd-r dl, نرم افزار رایت روی dvd-5, نرم افزار رایت روی dvd-9, mp4, نرم افزار رایت با فرمت avi, نرم افزار رایت با فرمت wmv, نرم افزار رایت با فرمت mkv, نرم افزار رایت با فرمت m4v, نرم افزار رایت با فرمت mov, نرم افزار رایت با فرمت m2ts/mts, نرم افزار رایت با فرمت 3gp, نرم افزار رایت با فرمت vob, نرم افزار رایت با فرمت flv, نرم افزار رایت با فرمت mpeg, نرم افزار رایت با فرمت mpg, نرم افزار رایت با فرمت dv, نرم افزار رایت با فرمت rmvb, نرم افزار رایت با فرمت tod, نرم افزار رایت با فرمت asf, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg2, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg4, نرم افزار رایت با فرمت hd wmv, نرم افزار رایت با فرمت hd ts, نرم افزار رایت با فرمت hd mts, نرم افزار رایت با فرمت hd trp, نرم افزار رایت با فرمت hd tp , نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mp4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت avi, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mkv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m4v, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mov, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m2ts/mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت 3gp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت vob, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت flv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpeg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت dv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت rmvb, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت tod, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت asf, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg2, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd ts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd trp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd tp , burnova for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, burnova direct link, , crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv burnova, burnova, داونلود, دانلد, نرم افزار burnova, سافت ور burnova, کرک burnova, شماره سریال burnova, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, نرم افزار burnova, سافت ور, رایگان نرم افزار, نرم افزار با , رایگان نرم افزار با , داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, aiseesoft full software collection, نرم افزار رایت های شخصی یا شده بر روی انواع دی وی دی های مختلف همراه با امکانات ویرایش متعدد و افزودن منو با موضوعات مختلف به دی وی دی , create a cool dvd with your custom videos or by ing them from the web, adding effects and watermark, and designing an appropriate menu, aiseesoft burnova نرم افزار ساخت و رایت دی وی دی از کلیه فرمت های ویدئویی, نرم افزار burnova, p30 , رایگان burnova, با , create custom dvd, create video dvd, burn video dvd, dvd, video, iso, burn, نرم افزار رایت دی وی دی, نرم افزار ساخت دی وی دی, نرم افزار رایت دی وی دی , نرم افزار ساخت فایل ایمیج, نرم افزار ساخت فایل ایزو, نرم افزار ساخت دی وی دی , نرم افزار رایت ویدئو, نرم افزار رایت ویدئو های آنلاین, نرم افزار ساخت dvd سفارشی, نرم افزار افزودن منو به دی وی دی, ویرایش , نرم افزار برن دی وی دی, نرم افزار ساخت فولدر دی وی دی, افزودن زیرنویس به دی وی دی های , نرم افزار ساخت ایمیج, دی وی دی کریتور, نرم افزار رایت روی dvd-r, نرم افزار رایت روی dvd+r, نرم افزار رایت روی dvd-rw, نرم افزار رایت روی dvd+rw, نرم افزار رایت روی dvd+r dl, نرم افزار رایت روی dvd-r dl, نرم افزار رایت روی dvd-5, نرم افزار رایت روی dvd-9, mp4, نرم افزار رایت با فرمت avi, نرم افزار رایت با فرمت wmv, نرم افزار رایت با فرمت mkv, نرم افزار رایت با فرمت m4v, نرم افزار رایت با فرمت mov, نرم افزار رایت با فرمت m2ts/mts, نرم افزار رایت با فرمت 3gp, نرم افزار رایت با فرمت vob, نرم افزار رایت با فرمت flv, نرم افزار رایت با فرمت mpeg, نرم افزار رایت با فرمت mpg, نرم افزار رایت با فرمت dv, نرم افزار رایت با فرمت rmvb, نرم افزار رایت با فرمت tod, نرم افزار رایت با فرمت asf, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg2, نرم افزار رایت با فرمت hd mpeg4, نرم افزار رایت با فرمت hd wmv, نرم افزار رایت با فرمت hd ts, نرم افزار رایت با فرمت hd mts, نرم افزار رایت با فرمت hd trp, نرم افزار رایت با فرمت hd tp , نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mp4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت avi, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mkv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m4v, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mov, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت m2ts/mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت 3gp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت vob, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت flv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpeg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت mpg, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت dv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت rmvb, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت tod, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت asf, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg2, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mpeg4, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd wmv, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd ts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd mts, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd trp, نرم افزار ساخت فایل ایمیج از با فرمت hd tp , http://p30 .com/73417
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نارندا مودی نخست هند چند روز پیش پس از ۷۰ سال، به تل آویو سفر کرد و در جریان این سفر که رسانه های آن را سفری تاریخی و آغازکننده مرحله جدیدی از مناسبات هند و توصیف د، با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست رژیم صهیونیستی که از این سفر و دستاوردهای آن ذوق زده شده بود، در جریان بازدیدهای مختلف مودی در کنار وی حضور داشت و آنها برای نشان دادن عمق مناسبات فیم ن مانند دو دوست به گشت و گذار در سرزمین های ی پرداختند. در معمولا این اتفاق تنها درمورد سفرهای رئیس جمهور انجام می شود. آنچه در این زمینه عجیب به نظر می رسد و نیاز به واکاوی آن احساس می شود، عمق مناسبات میان رژیم صهیونیستی و هند نیست، بلکه با توجه به سابقه هند به عنوان یکی از بزرگ ترین حامیان آرمان فلسطین این سوال مطرح است که چرا این میزان تغییر را در مواضع بین المللی هند مشاهده می کنیم؟ آیا این تغییرات تنها در نتیجه گرایش های شخصی مودی است، یا اینکه مجموعه ای از تحولات بین المللی و ناتوانی عربی در حمایت از آرمان خود در آن نقش آفرینی می کند؟ چرا کشورهای عربی نتوانستند از اهرم های قدرتمند خود در بازار انرژی ، هند را در اردوگاه کشورهای ی نگه دارند؟قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع سابقه روابط هند و رژیم صهیونیستیبا وجود اینکه آغاز به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط هند به روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۵۰ می رسد و در آن زمان مقامات هندی دفتر تجاری رژیم صهیونیستی را در شهر بمبئی تأسیس د تا بر روند مهاجرت یهودیان هند و عراق و افغانستان به سرزمین های ی نظارت داشته باشد، اما روند واقعی فعالیت های هند برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و فعال شدن کانال های دیپلماتیک کامل میان دو طرف و تبادل سفیر بین آنها به دوره پس از کنفرانس مادرید در سال ۱۹۹۱ باز می گردد که مصادف با فعالیت های تعدادی از کشورهای عربی برای امضای معاهده سازش با رژیم صهیونیستی بود.در جریان سفر شیمون پرز به هند که در آوریل ۱۹۹۳ صورت گرفت، مناسبات دوجانبه در ابعاد مختلف بررسی شد و رژیم صهیونیستی سعی کرد به بهانه مبارزه با تروریسم مواضع هند را بر ضد ایران و پا تان با خود همراه کند. پس از این سفر میزان تبادل تجاری بین دو طرف از ۲۰۲ میلیون دلار در سال ۱۹۹۲ به ۱۰۸۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. همکاری در زمینه گردشگری و حمل ونقل هوایی و علوم و کشاورزی و تکنولوژی و سرمایه گذاری های خارجی و همکاری های اقتصادی از جمله ابعاد این مناسبات را تشکیل می داد.علاوه بر ابعادی که در زمینه همکاری های دوجانبه با هند با رژیم صهیونیستی به آن اشاره شد، می توان به همکاری های دوجانبه در ابعاد نظامی و امنیتی اشاره کرد. این همکاری ها شامل قراردادهای فروش تجهیزات نظامی و سلاح و خدمات آموزشی و توسعه بود که از سال ۱۹۶۲ آغاز شده است. در جریان سفر پرز به هند در سال ۱۹۹۳ این مبادلات افزایش پیدا کرد.قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع در می ۲۰۰۰ نیز هند تلاش کرد سامانه دفاع ضد موشکی را از رژیم صهیونیستی یداری کند. همچنین سامانه های ضدموشکی باراک از دیگر تجهیزات یداری شده توسط هند بود که به قیمت ۲۵ میلیون دلار به این کشور واگذار شد. در جولای ۲۰۰۱ نیز دو طرف قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار امضا د که در نتیجه آن هند سامانه های پیشرفته و هواپیماهای بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی دریافت کرد. یک سال بعد نیز در سفر مجدد شیمون پرز خارجه وقت رژیم صهیونیستی به دهلی معامله دیگری به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار بین دو طرف به امضا رسید.هند در گذشته از حامیان مسائل کشورهای عربی از جمله آرمان فلسطین به شمار می رفت، اما با تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی این کشور با رژیم صهیونیستی، حمایت از اوضاع فلسطین به حاشیه رانده شد و کار به جایی رسید که نیروهای مقاومت فلسطین از دیدگاه مقامات هند گروه های تروریستی قلمداد شدند. هند البته در اوایل هزاره سوم با وجود مواضع تندی که بر ضد نیروهای مقاومت اتخاذ کرده، همچنان در محافل بین المللی به نفع مصوبات مربوط به فلسطینی ها رأی می داد، اما این تغییر تا جایی بود که در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی بر ضد غزه ، هند به عنوان یکی از تامین کنندگان تسلیحات صهیونیست ها مطرح بود و از رأی دادن به بیانیه شورای سازمان ملل در محکومیت جنایت های در به غزه در تابستان ۲۰۱۴ امتناع کرد.تجربه تاریخی نشان داده است که کشور هند روند توسعه مناسبات خود با رژیم صهیونیستی را با نگرانی از واکنش افکار عمومی داخلی خود دنبال می کنند و هر زمان که سایر کشورهای عربی بویژه کشورهای مطرح از جنبه فکری گامی در راستای عادی سازی روابط خود با بر داشته اند، دهلی نیز به فعالیت های خود در این راستا ابعاد تازه ای داده است. از این رو ناگفته پیداست که در سالهای اخیر که رقابت بالایی در میان برخی رژیم های عربی برای ایجاد و توسعه همکاری های و امنیتی با رژیم صهیونیستی به وجود آمده، هندی ها نیز ابعاد بی سابقه ای به این مناسبات داده اند. البته روی کار آمدن نرندا مودی در ریاست جمهوری هند و گرایش های فکری و وی در این زمینه بی تاثیر نبوده است.قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع اهمیت مناسبات هند و رژیم صهیونیستیشکی نیست که مناسبات هند و رژیم صهیونیستی نیز مانند بسیاری از طرف های بین المللی دارای ابعاد مختلفی از منافع دوجانبه و چند جانبه است. در این میان اما، رژیم صهیونیستی بزرگ ترین برنده تقویت مناسبات با هند است. این رژیم، هند را شریک بزرگی برای خود می داند. هند شریک بزرگی است که منابع بی پایان و اقتصادی قوی دارد که جزو برترین های اقتصاد دنیا به شمار می رود. علاوه بر این که این کشور موقعیت جغرافیایی ویژه ای برای دارد. هند گذرگاه ورود به ت های جنوب شرق آسیا به شمار می رود که تا پیش از این به علت وجود ت ها و گروه های بزرگ ی هیچ راهی برای موجودیت و نفوذ در آنها وجود نداشت. علاوه بر اینکه به این ترتیب می تواند از رأی هند در محافل بین المللی نیز استفاده کند.رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از حوادث و درگیری های فرقه ای به وجود آمده در هند سعی دارد مقامات دهلی را نسبت به موج ی منطقه بترساند و این گونه وانمود کنند که دهلی از خطر تروریسم دور نیست. تل آویو این کلید واژه را سرفصل مناسبات خود با هند قرار داده و همواره بر این موضوع تاکید دارد. به همین علت است که هند به عنوان یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان تسلیحات دفاعی، رژیم صهیونیستی را یکی از منابع اصلی تأمین این تسهیلات می داند. بنا بر اعلام رسانه های صهیونیستی ، دو طرف به صورت متوسط سالیانه بالغ بر یک میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی امضا می کنند. هند ده ها میلیارد دلار برای نوسازی تجهیزات نظامی خود جهت مقابله با چالش های موجود در برابر چین و پا تان هزینه می کند و در این میان بعد از روسیه دومین شریک بزرگ نظامی هند به شمار می رود. از دیدگاه ی ها نیز هند بزرگترین بازار فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی ودومین شریک بزرگ اقتصادی این رژیم به شمار می رود.قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع علاوه بر آنچه که ذکر شد، مناسبات هند با رژیم صهیونیستی برای تل آویو از ابعاد مهمی برخوردار است و این رژیم اه متعددی را از این همکاری ها دنبال می کند:تلاش برای مهار ایران از طریق مناطق جنوب شرقی و تحت الشعاع قرار دادن مناسبات تجاری و اقتصادی و نفتی این کشور با هند یکی از مهم ترین اه از توسعه مناسبات خود با دهلی است.
رژیم سعی دارد از طریق تقویت مناسبات خود با هند، چین را به عنوان یکی از رقبای و یکی از منتقدان سیاست های خود مهار کند.
صهیونیست ها همچنین با این مناسبات به دنبال کنترل تحرکات اصول گرایی مخالف با خود در منطقه آسیای شرقی هستند.
همکاری های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با هند مانند سایر کشورهای دیگر منطقه و جهان با هدف تقویت رویکرد نظامی و ایجاد اختلال در مقام صنایع نظامی و استراتژیک به نفع این رژیم دنبال می شود.
رژیم صهیونیستی از طریق نقش آفرینی در بحران کشمیر و حضور در کنار هند در مناقشه با پا تان سعی دارد، پا تان را از درگیری های عربی- صهیونیستی خارج کند.مناسبات امنیتی و نظامی هند و رژیم صهیونیستیمهم ترین بعد روابط هند و رژیم صهیونیستی را می توان در مناسبات امنیتی و نظامی دانست. همکاری های نظامی دوجانبه تنها منحصر به تسلیحات و تجهیزات نظامی سنتی نمی شود، بلکه شامل همکاری های هسته ای نیز شده است. تاریخ مناسبات نظامی دو طرف به سال ۱۹۶۲ باز می گردد که توافق نامه همکاری های هسته ای در چارچوب مبادله تجربه و دانش هسته ای و سامان دهی دیدارهای دوجانبه بین دانشمندان دو طرف صورت گرفت. رژیم صهیونیستی همچنین از این مناسبات برای تأمین توریوم و اورانیوم مورد نیاز خود در صنایع هسته ای و تهیه کلا های اتمی استفاده کرد.مناسبات اطلاعاتی و جاسوسی از دیگر ابعاد همکاری های هند و رژیم صهیونیستی به شمار می رود که از طریق دیدارهای متقابل بین رؤسای اطلاعاتی با همتایان هندی خود تقویت شده است. شیمون پرز از این مناسبات تحت عنوان شبکه منافع امنیتی بین دو طرف و تداخل معادلات امنیتی در خاورمیانه و جنوب آسیا نام برده است. عوزی دیان مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یک روز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به هند سفر کرد تا در رابطه با تأثیرات بین المللی این اقدام تروریستی با وی صحبت کرده و زمینه را برای توسعه مناسبات امنیتی و جاسوسی بین دو طرف مهیا سازد.یکی از ابعاد و همکاری های امنیتی بین دو طرف موضوع کشمیر است که در این رابطه و در زمینه فعالیت های های مسلمان پا تانی در آن اطلاعاتی که از طریق های یی به دست آمده را به دهلی می دهد و درمقابل از چتر پوششی جاسوسان خود در اراضی هند برخوردار شده است.قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع اهمال عربی و تغییر مواضع هند در قبال فلسطینبی توجهی مودی در جریان سفر به سرزمین های ی تنها منحصر به گرمی روابط وی با مقامات فلسطینی نبود، وی حتی خارج از عرف رایج بین المللی از پذیرش دعوت محمود عباس و سفر به فلسطین ی نیز خودداری کرد تا عمق بی توجهی خود به موضوع فلسطین را اثبات کند.عکیفا الدار تحلیلگر صهیونیست مسائل سفر مودی به تل آویو را آغاز مرحله جدید در مناسبات بین دو طرف بر ضد موضوع فلسطین خواند و تأکید کرد که مودی در این سفر حتی در سخنرانی ها و دیدارهای خود با مقامات ی به موضوع فلسطین اشاره نکرد. الدار تاکید کرد که در این سفر قراردادهای به ارزش ۷ میلیارد دلار به امضا رسید که می تواند زمینه ساز پایان دادن به ۵۰ سال مواضع هند در حمایت از فلسطین و دشمنی با گری رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری باشد.وی عدم سفر وی به رام الله و عدم دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را اتفاقی دیگر در راستای تضعیف موضوع فلسطین و تغییر در موازنه قدرت در درگیری های عربی – صهیونیستی دانست، این در حالی بود که هند از گذشته یکی از حامیان آرمان فلسطین به شمار می رفت.این تحلیلگر صهیونیست به رابطه این اقدام هند با مواضع رژیم آل سعود در عربستان مبنی بر هم گرایی و عادی سازی روابط با پرداخت و تأکید کرد که اگر هم گرایی سعودی ها با نبود ، هند به این صورت رفتار نمی کرد.قرارداد با صهیونیست ها برای مهار ایران و چین/ استقبال یی نتانیاهو برای نخست هند +ع در شرایطی که بیشتر ت های به ظاهر مسلمانِ کشورهای عربی رقابت تنگاتنگی برای احیای مناسبات و اقتصادی و امنیتی و جاسوسی با رژیم صهیونیستی را به صورت پنهان و آشکار در دستور کار قرار دادند، نمی توان ت هند را به واسطه این اقدامات ملامت کرد. چرا که هند گرچه سیاستی در راستای اه فلسطین داشته است، اما کشوری است که به دنبال منافع خود است و در شرایطی که حتی رژیم های ی آرمان فلسطین را از اولویت خود به کلی خارج کرده اند، نمی خواهد خود را قربانی این مبانی ارزشی کند.منبع: مشرقانتهای پیام/
به گزارش مشرق، سیدروح الله امین آبادی در رو مه کیهان نوشت:به مناسبت سالگرد غائله 14 اسفند 1359 و تحولات پس از آن که به برکناری نخستین رئیس جمهور در روزهای پایانی داد ماه 1360 منتهی شد نگاهی انداخته ایم به عملکرد ابوالحسن بنی صدر، بنی صدر، اولین رئیس جمهور تاریخ ایران است و این عنوان آدم را دچار غرور می کند ولی نه به اندازه ای که چنان سقوط کند که نتواند از جای خود برخیزد!تاریخ با همه پیچیدگی های خود، ساده و آسان است. اگر با تاریخ همگام شوی خواهی دید که تمدن ها چگونه ظهور کرده اند و رشد یافته اند و به کمال رسیده اند و در نهایت با از دست دادن مولفه های رشد، ساقط شده اند!انسان ها نیز از این قاعده پیروی می کنند. در عالم اجتماع و سیاست ظهور می کنند، برخی به رشد و بالندگی می رسند و برخی دیگر پس از طی رشد و بالندگی، به اوج قدرت و اعتبار نائل می شوند و در نهایت سقوط را تجربه می کنند. ولی در این میانه انسان های دیگری نیز هستند که هرگز سقوط نمی کنند و وقتی از این عالم خاکی می روند، با شهادت، عالم بالاتری را تجربه می کنند!بنی صدر از انسان های دسته اول، و بزرگانی چون شهیدان رجایی، بهشتی و چمران از دسته دوم هستند.. دسته ای که یک روز پس از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری، به همگان توصیه کرد مانند چمران بمیرند و مانند چمران مردن، نیازمند مانند چمران زیستن است.نصیحتی که بنی صدر آن را نشنید!
5 بهمن 1358 اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم برای انتخاب رئیس قوه مجریه پای صندوق های رأی رفتند و بنی صدر با 11 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید.
15 بهمن ماه همین سال نزدیک به ده روز بعد از انتخابات، حکم منتخب ملت را تنفیذ کرده و بنی صدر رسما رئیس جمهور ایران می شود.ولی آنچه در تنفیذ حکم اولین رئیس جمهور پیش از موارد دیگر نمود و ظهور و بروز داشت نصیحتی است که آن روز خطاب به بنی صدر از آن سخن گفتند وای کاش بنی صدر به این نصیحت گوش می داد ! در این روز در جمع اعضای شورای انقلاب، رئیس جمهور منتخب و جمعی از خبرنگاران، خطاب به بنی صدر فرمودند: من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می‎دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه است: «حبّ‎الدنیا رأس کلّ خطیئة» هر مقامی که برای بشر حاصل می‎شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. من از آقای بنی‎صدر می‎خواهم که م ن قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحی ‎شان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است.به راستی از کجا می دانست که بنی صدر شایسته این جایگاه نیست و میان امروز و فردای او تفاوت های بسیار خواهد بود که این گونه در ابتدای کار، نخستین رئیس جمهور را نصیحت می کنند و از آینده بیم اش می دهند!اولین سخنان بنی صدر پس از تنفیذپس از قرائت حکم توسط سیداحمد ، بنی صدر طی سخنانی می گوید: مردم ما معتقد نیستند که برای پیروزی و غلبه بر مشکلات با هم گلاویز بشوند، رجال دینی یا ما، امرای ، لازم است شب و روز با هم دعوا داشته باشند تا بشود گفت که شان و منزلت پیدا کرده اند، این دید یک انسان نیست. دید یک انسان این است که مقام در همکاری است.
بنی صدر می گوید: من به عنوان نخستین رئیس جمهور انتخاب نشده ام تا روش شاه را در ایجاد اختلاف در کشور دنبال کنم و مظهر برخوردها و اختلافها، ستیزه های گروه ها، قشرها و افراد باهم باشم، بلکه انتخاب شده ام با معرفت و دید ی و معرفت و دید انقلاب، محور وحدت کشور باشم.وی با بر شمردن وظایف نخستین رئیس جمهور همچنین می گوید : نخستین وظیفه ام کوشش برای ایجاد تفاهم است، من در گذشته هم در این زمینه بسیار تلاش کرده ام و تعهد می دهم و به شما اطمینان می دهم این محیط تفاهم را برای همه در ایران فراهم خواهم کرد.بنی صدر از نخستین وظیفه رئیس جمهور سخن می گوید و می گوید وظیفه ام ایجاد تفاهم است، می گوید رئیس جمهور نشده ام تا مثل شاه بین مردم اختلاف ایجاد کنم. بنی صدر تعهد می دهد که بین مردم و گروه ها تفاهم ایجاد کند و...بیشتر بخوانید:آیا این گونه می شود؟! حقیقت آن است که بنی صدر درست از روز تنفیذ، آتش اختلافات را روشن می کند، با نهادهای قانونی کشور از جمله مجلس و قوه قضائیه درگیر می شود، آنها را به استبداد محکوم می کند و می گوید همه باید با من به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم هماهنگ شوند، او هر چه می گوید خلاف آن را عمل می کند و گویی او نیست که این سخنان را بر زبان رانده است.نگاهی به سخنان روز اول بنی صدر و مقایسه آن با عملکرد وی در طول یک سال و ریاست جمهوری، نشان می دهد که بنی صدر درست در نقطه مقابل ایجاد تفاهم میان مردم گام برداشته است.گام به گام به سمت استبداد؛ تلاش برای تسخیر مجلس!به هر حال بنی صدر رئیس جمهور شد و در این شرایط بایستی نخستین مجلس شورای ی، که در آن زمان مجلس شورای ملی خوانده می شد، نیز تشکیل شود تا رئیس جمهور به صورتی رسمی بتوانند کار خود را با سوگند مقابل نمایندگان ملت آغاز کند.از آنجایی که بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می شد و مجلس باید به نخست رأی اعتماد می داد، انتخاب نمایندگان مجلس، از اهمیتی زیادی برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که مجلس را همسو با خود سازند.بنی صدر که اینک اولین رئیس جمهور ایران شده بود، با علم به اینکه مجلس آینده در صورتی که موافق وی نباشد، مصائب زیادی بر وی تحمیل خواهد شد و همچنین برنامه های دور و درازش نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از این سخن می گفت که مجلس باید با رئیس جمهور منطبق باشد.وی در یکی از سخنرانی های خود در این راستا می گوید: مجلسی که در آینده تشکیل می شود، باید متناسب با برنامه ها و نظرهایی باشد که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. وی در این سخنرانی از انی که فکر می کنند در ایران هر ی سوار شد تا آ سوار می ماند، انتقاد کرد.بنی صدر چند هفته بعد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزایر می گوید: اگر مجلس مخالف خطی باشد که رئیس جمهور بر اساس آن خط انتخاب شده است، یا متشتت باشد و یا دارای یک اکثریت ثابتی نباشد، این مجلس تبدیل به یک ضعف بزرگ خواهد شد.او در گفت وگویی دیگر و با غروری مثال زدنی می گوید: باید مردم به تناسب رایی که به ریاست جمهوری داده اند به نمایندگان نیز رای دهند و اگر مجلس [با ت] هماهنگ نباشد ایران منفجر می شود.بنی صدر با این سخنان، سنگ دیکتاتوری را بنا می نهد، در حالی که نمایندگان مجلس شورای ی بایستی از سوی مردم انتخاب شوند و طبیعی است جهت گیری مجلس نیز منوط به رأی مردم است. بنی صدر می گوید مجلس بایستی با رئیس جمهور هم جهت باشد و در راستای برنامه های ت حرکت کند! بنی صدر فرمانده کل نیروهای مسلح!به دنبال انتخاب بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور، برای اینکه بهانه ای از سوی بنی صدر برای کم کاری و یا اینکه ی با او همکاری نمی کند نداشته باشد، او را به فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می کنند.اما بنی صدر تصور دیگری از این مقام داشت. وی تصور می کرد حال که فرماندهی کل قوا را به او واگذار کرده است، باید همه امور مربوط به حوزه ی در سلطه او باشد، لذا هنگامی که دعایی را به س رستی رو مه اطلاعات منصوب د، او هم روی حکم حکمی داد تا بگوید آن هم در اختیار من باشد!به هر حال بنی صدر در طول فرماندهی خود در نیروهای مسلح، علاوه بر اینکه این نیروها را به سمت شدن و در نتیجه دوری از هدف اصلی یعنی جنگ سوق می دهد، مرتکب تخلفات دیگری نیز می گردد به صورتی که با آغاز جنگ تحمیلی ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و در ماه های اول جنگ اراضی وسیعی را از دست می دهد.حضرت آیت الله معظم انقلاب در خطبه های تاریخی 29 داد 1360 به این موضوع اشاره کرده و می گویند: نزدیک به هفت ماه قبل از جنگ، شما فرمانده کل قوا بودید چرا نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست مقاومت کند؟ شما را در اول اسفند 1358به فرماندهی کل قوا برگزیدند، در اول مهر ماه 1359 یعنی هفت ماه تمام بعد از فرماندهی کل قوای شما جنگ شروع شد، در این هفت ماه شما چه کار می کردید؟ چرا را مرمت نکردید؟ چرا نظامی ها را آموزش ندادید؟ آیا این ها را چه ی می بایست انجام می داد؟ به غیر از آقای بنی صدر؟ چرا شما وقتی جنگ شروع می شود و کار شما در هفت ماه گذشته آشکار می شود، تقصیرها را به گردن این و آن می اندازید؟در زمینه مدیریت بنی صدر در طول جنگ گفتنی های زیادی است که می گذاریم و می گذریم و به دیگر اقدامات او می پردازیم.اولین بحران بزرگ؛ چه ی نخست می شود؟!بالا ه پس از دو ماه در تاریخ 1 مرداد 1359 تصویب اعتبار نامه نمایندگان به پایان می رسد و در همان تاریخ رئیس جمهور رسما تحلیف و سوگند را به جای آورد.از این روز همه منتظر بودند که بنی صدر ظرف یکی دو روز آینده نخست را معرفی کرده و به این ترتیب، نهادهای مصرح در قانون اساسی تشکیل و تکمیل گردد.بنی صدر در این مرحله در یک اقدام فریب کارانه در نامه ای به انقلاب، سید احمد را برای تصدی نخست ی معرفی می کند. به این امید که هم از دست نخست معرفی شده از سوی حزب ، یعنی جلال الدین فارسی، رهایی یابد و یا در صورت مخالفت احتمالی نمایندگان ملت، بر روی اختلاف مجلس و بیت تمرکز کند. ولی حضرت روح الله با هوشمندی مثال زدنی با پیشنهاد بنی صدر مخالفت می کنند.بنی صدر در گام دوم می خواهد مصطفی میرسلیم را به عنوان نخست معرفی کند ولی این بار نیز نظر مجلس منفی است.به هر حال پس از افت و خیزهای فراوان، بنی صدر بر اساس توافق صورت گرفته، محمد علی رجایی را به عنوان نخست به مجلس معرفی می کند.درباره اقدامات بنی صدر علیه ت و شخص شهید رجایی بسیار بیشتر از حوصله و ظرفیت این گزارش می توان نوشت ولی به این بسنده می کنیم که بنی صدر در طول کمتر از یک سال نخست ی رجایی از هیچ مخالفت و سنگ اندازی علیه ت خودداری نکرد.حمله بنی صدر به قوای مقننه و قضائیه!چنان چه ذکر آن رفت، بنی صدر از آنجا که می دانست مجلس آینده در تشکیل ک نه و بسیاری از موارد دیگر نقش مهمی ایفا خواهد کرد، تلاش داشت تا نخستین مجلس پس از انقلاب را در قبضه خود داشته باشد.بنی صدر بارها و با بهانه های مختلف، دیگر نهادهای از مجلس گرفته تا قوه قضائیه و ت منتخب مجلس را غیرقانونی دانسته و خواستار انحلال این نهادها می شد.این دخ ها تاجایی گسترش پیدا کرد که دوم داد ماه سال60، بنی صدر طی نامه سرگشاده ای به شورای عالی قضایی نسبت به تغییر سمت های عده ای از مسئولین و قضات دادگستری اعتراض کرد.وی در این نامه و به سنت دیرین و با سوءاستفاده از قانون اساسی نوشته بود « بنابر مسئولیتی که به موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضائیه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.»بنی صدر بر اساس یک برداشت انحصار گرایانه از اصل 113 قانون اساسی، خودش را مافوق همه قوای سه گانه می دانست و معتقد بود که قوای سه گانه باید زیر نظر وی کار کنند و در مواردی که ابهامی در قانون وجود دارد یا میان قوای سه گانه اختلافی پیدا می شود، نظر رئیس جمهور ملاک و معیار خواهد بود.اما شهید بهشتی در پاسخ به اینگونه برداشت های غیر منطقی بنی صدر در مصاحبه ای تاکید د: « در قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس جمهور مشخص شده است و هر جا توضیح و تفصیلی لازم باشد باید از طریق قوانین مفصلِ مصوب مجلس شورای ی، نقاط مجمل آن روشن شود و هر جا از نظر انطباق با قانون اساسی با ابهام روبرو شدند، باید شورای نگهبان نظر دهد و در این رابطه نه برداشت و نظر رئیس جمهور ملاک و معیار است و نه دیگران. هر جا در فهم و برداشت قانون اساسی نظراتشان با مجلس مغایر باشد، طبق قانون اساسی رأی شورای نگهبان قطعی است و دیگر نباید ایشان یا مجلس روی رأی خود پا فشاری کنند، این مطلب بیان روشن امت است.»بنی صدر کم کم پا را فراتر گذاشت و علاوه بر ادعای هماهنگی دیگر قوا با او، نقش هماهنگ کننده قوای سه گانه را نیز برای خود قائل شد و طی نامه ای به آیت الله شهاب الدین اشراقی خود در هیئت حل اختلاف نوشت: «بر اساس اصل 113 قانون اساسی نقش هماهنگ قوای سه گانه حق من است، از این را حق تذکر و اخطار قانون اساسی را دارم.»شهید بهشتی به این اظهارات نیز چنین پاسخ دادند: «در قانون اساسی گفته نشده است که رئیس جمهور هماهنگ کننده است، بلکه ارتباط بین سه قوه به وسیله رئیس جمهور برقرار می شود، یعنی قوه مقننه وقتی می خواهد قانون به ت ابلاغ کند از طریق رئیس جمهور ابلاغ می کند. همان طور که در قانون اساسی اصل 113 آمده است، وقتی که مجلس می خواهد قانونی را تصویب کند و به قوه قضائیه ابلاغ کند به رئیس جمهور می دهد تا امضاء کند، می دهد به هیئت ت و از طریق دادگستری به قوه قضائیه می آید. بنابراین مسئله، مسئله ارتباط و تنظیم روابط است که این را ایشان و عده ای دیگر تبدیل کرده اند به یک کلمه هماهنگ کننده که در قانون اساسی نیست.»آری! بنی صدر به دلیل همین برداشت نادرست از قانون اساسی و به خاطر روحیه قدرت طلبی که داشت، تصور می کرد که یک پادشاه است تا یک رئیس جمهور! از این رو می خواست تمام نهادهای قانونی نظام تحت امر او درآیند و بتواند به آنهایی که بر خلاف میل او کار می کنند، تذکر و اخطار دهد و حتی بتواند از فعالیت آنها به عنوان فعالیت خلاف قانون اساسی جلوگیری کند.سخنرانی های جنجالی از 17 شهریور تا 14 اسفند!پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری که در پی کنار رفتن رقبای اصلی وی به دست آمد بود، انتخابات اولین دوره مجلس شورای ی برگزار شد و جریان ی توانست به موفقیت چشمگیری در این انتخابات دست یابد.بنی صدر که مجلس را کاملاً در اختیار خود نمی دید، سعی کرد علاوه بر ایجاد جنگ روانی و مقاومت در برابر برخی تصمیمات نیروهای ی، مخالفت هایش را با آنها به فضای عمومی جامعه سوق دهد و مخالفانش را در برابر مردم قرار دهد.وی در این کار به آرای بالای خود در انتخابش به ریاست جمهوری و امکاناتی از قبیل رو مه اش اتکا می کرد.
یکی از را ارهای بنی صدر برای رسیدن به این مقصود، سخنرانی های تنش زا در مکان های عمومی بود که با اطلاع رسانی و دعوت از مردم صورت می گرفت و بازتاب آن در رو مه انقلاب ی و برخی از نشریات همسو با رئیس جمهور دامن زده می شد.سخنرانی های اوایل مرداد ماه، 17 شهریور، عاشورا 22 بهمن و در نهایت 14 اسفند همین سال را باید در این راستا ارزی کرد.هیئت حل اختلاف و رئیس جمهوری که نظر خود را نپذیرفت! پس از غائله 14 اسفند و مسائل پس از آن، دستوری برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع صادر کرد و رسیدگی قضایی به پروندۀ چهاردهم اسفند، از تاریخ شانزدهم اسفند همین سال شروع شد و ده نفر قاضیِ تحقیق، تا اوایل داد1360 به تحقیقات وسیع و دامنه داری در این زمینه دست زدند.پس از رسیدگی طولانی قوه قضائیه به پروندۀ حادثۀ تهران در 14 اسفند و جمع آوری مدارک جرم دراین باره، برخی از نتایج به دست آمده از این رسیدگی اعلام شد و گروه های طرفدار رئیس جمهور به جهت اعمال تحریک آمیز و حمل اسلحه، به عنوان متهمان حادثۀ چهاردهم اسفند معرفی شدند.همچنین به دلیل آنکه اعلام جرایمی نیز علیه شخص رئیس جمهور صورت گرفته بود، در این باره نیزتحقیقاتی صورت گرفت و دلایل کافی بر مجرمیت وی در مواردی چون سوءاستفاده از قدرت، تخلف از اختیارات قانونی، تحریک مردم، سر دستگی طاغیان و گروه های مسلح به دست آمد.در پی رسیدگی به واقعۀ و توقیف رو مه «میزان» و سپس رأی دادگاه بر رفع توقیف این رو مه، بنی صدر و رو مه انقلاب ی هیاهویی در مورد عدم عد در جریان دادگاه ها، به راه انداختند.با وجود تمام مشکلات، این پرونده مراحل تکمیل خود را طی کرد و دلایل کافی در مورد اتهامات مجرمین به دست آمد و آمادۀ تقدیم به دادگاه شد؛ اما در این مرحله، پیگیری قضایی به جهاتی متوقف شد و پرونده به دادگاه نرفت، حضور بهشتی که آن روزها رئیس دیوان عالی کشور بوده و در رأس محاکم قضایی قرارداشت، یکی از مشکلات پیش رو بود.بنی صدر رسیدگی قضایی را که تحت نظر ایشان صورت می گرفت، مغرضانه می دانست و مدعی بود او مثل سایرین باید محاکمه شود، بنابراین علیه آیت الله بهشتی طرح دعوا کرد.از سوی دیگر در 25 اسفند 1359 با توجه به واقعه 14 اسفند، حضرت دستور دادند هیئتی سه نفره تشکیل شود و به اختلاف های پیش آمده رسیدگی کند.بنی صدر، آیت الله اشراقی را به عنوان خود در آن هیئت انتخاب و معرفی کرد و آیت الله مهدوی کنی را به عنوان خود معرفی د و از سوی روسای قوه مقننه و قضائیه نیز آیت الله یزدی برای عضویت در این هیئت انتخاب شد.هیئت پس از بررسی شکایات و نامه های وارده بنی صدر و رو مه های حامی وی، او را متخلف شناخته و به ملت معرفی کرد؛ ولی بنی صدر نظر هیئتی که خود در آن عضویت داشت را نیز نپذیرفت و این گونه بود که هیئت حل اختلاف نیز منحل شد.نخستین اقدام عملی ؛ برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوابه دنبال اقدامات تنش زای بنی صدر که هر روز بر شدت و حدت آن افزوده می شد، 20 داد ماه سال 1360، بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار د.بنی صدر در این روزها در کرمانشاه به سر می برد و بر اساس خاطراتی که بعدها در خارج از کشور منتشر شد، مشغول امکان سنجی کودتایی بود که بر اساس آن را به تهران آورده و مخالفان را سرکوب کند!زمان به سرعت برای بنی صدر در حال تمام شدن است و همچنان نمی خواهد اولین رئیس جمهور به چنین سرنوشتی گرفتار شود. از این رو حضرت روح الله نصیحت می کنند « حالا هم توبه را قبول می کنم؛ قبول می کند. حالا هم بروند در رادیو، بروند در تلویزیون، توبه کنند بگویند ما تا حالا خطا کردیم؛ اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش غلط بوده؛ خلاف بوده، خلاف قوانین کشوری بوده تأیید کردیم، ائتلاف کردیم با گروه منافق. من چندین بار به این آقا [بنی صدر] گفتم آقا این جمعیت تو را به باد فنا می دهند! این افرادی که دور تو جمع شده اند، بعضی از اینها، یک گرگ هایی هستند که تو را به باد فنا می دهند.»با این وجود بنی صدر به نصایح گوش فرا نمی دهد تا اینکه بررسی عدم کفایت اولین رئیس جمهور تاریخ ایران وارد دستور کار مجلس شورای ی می شود.بررسی عدم کفایت بنی صدر در مجلس شورای ی
30 و 31 داد ماه سال 1360 دو روز تاریخی و ماندگار در تاریخ است. در این دو روز کفایت نخستین رئیس جمهور ایران ی در مجلس شورای ی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که بعد از یک سال صبر و سکوت دیگر تحمل شان تمام شده بود، به افشای مفاسد و خیانت های بنی صدر پرداختند که ذکر این سخنان در حوصله این نوشتار نیست.سرانجام مجلس تصمیم تاریخی خود را می گیرد و آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیان نتیجه رای نمایندگان چنین می گوید: جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر. آرائی که موافق عدم کفایت آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر ، رای مخالف یک نفر آقایان دیگر از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس حذف شده شعارها برگردد به طرف .یک روز پس از این تصمیم مجلس شورای ی نیز در حکمی ابوالحسن بنی صدر را از ریاست جمهوری برکنار و این چنین پرونده نخستین رئیس جمهور تاریخ انقلاب بسته می شود.و در پایانیک از تالیفات مشهور ابوالحسن بنی صدر کت است به نام «کیش شخصیت»، که به پدیده چهره سازی و خودشیفتگی نخبگان در جوامع می پردازد. شاید آن روز که بنی صدر در حال نگارش این کتاب بود، گمان نمی کرد نماد برجسته این انحراف در جامعه ایرانی خواهد شد.بنی صدر به همراهی و با پرواز انقلاب به ایران آمد و از همان ابتدا چهره روشنفکری هم نوا با انقلاب و ، و متخصص در اقتصاد ی از خود ارائه کرد. با توجه به انباشت مشکلات اقتصادی در طبقات متوسط و محروم جامعه، تحصیلات و سوابق علمی وی فرصت مناسبی برای تبلیغات انتخاباتی وی فراهم آورد. از سوی دیگر اعتماد به نفس و مهارت کلامی، وی را در جلب آراء و اذهان مردم توانمند ساخته بود.
به مرور زمان ابعاد خودشیفتگی و کیش شخصیت بنی صدر زمینه ساز روابط متکبرانه با دیگر مسئولین نظام شد. وی پیش از انتخابات در مصاحبه ای با رو مه اطلاعات گفته بود « اگر قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، من خود را این طور به شما معرفی می کنم: بزرگ ترین شه ی زمان معاصر ام. من همین تضاد و توحید را بزرگ ترین اثر قرن می دانم که از خودم است.»ای کاش! بنی صدر قدرشناسانه اندرز حکیمانه را به جان می شنید و خیره سرانه خود را از توصیه های اخلاقی آن اسوه درایت و تدبیر محروم نمی ساخت.مهم ترین نصیحت حضرت در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، تحذیر از فریفتگی به مقامات ظاهری بود: «توجه داشته باشند همۀ انی که برای بشر خدمت می‏کنند، انی که دارای مقامی هستند، دارای پستی هستند، که مقام آنها را مغرور نکند. مقام رفتنی است و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی صدر می خواهم که م ن قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحی شان تفاوت نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است.
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم از دریچه دوربین یک ژنرال یی در حالی این روزها در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که مجموعه ای از ع های بی نظیر و تماشایی از واپسین ماه های جنگ جهانی دوم برای نخستین بار منتشر شده است. ژنرال چهار ستاره یی «چار دی پالمر» این ع ها را در میدان های نبرد غرب اروپا گرفته است.ژنرال چار دی پالمر سال ۱۹۰۲ متولد و سال ۱۹۹۹ میلادی نیز درگذشت. در ادامه با میهن پست همراه شوید.این تصاویر پس از هجوم متفقین و در زمان عقب نشینی نازی ها توسط ژنرال چار دی پالمر گرفته شده که هر کدام بیانگر عمق فاجعه و وارد آمده به ا و شهروندان آن است.نوه ی پالمر هنگامی که داشت در وسایل شخصی پدر بزرگش را سرک می کشید، با این تصاویر مواجه شد و بلافاصله ع ها را در فضای مجازی منتشر کرد. پالمر متولد شیکاگو بود و سال ۱۹۴۱ در قالب یک گروهان نظامی مسئول برنامه ریزی حمله به اروپا وارد جنگ جهانی دوم شد.او بعدها در نبرد مهم نرم و سپس عقب راندن نیروهای نازی به خاک خودشان شرکت داشت. ژنرال پالمر پس از جنگ جهانی دوم نیز در جنگ دو کره حضور داشت و در دوران حضور خود در چندین نشان شجاعت دریافت کرد. ژنرال پالمر در سال ۱۹۹۹ میلادی درگذشت و در قبرستان ملی آرلینگتون در واشنگتن دفن شد.اما سال ها پس از مرگش، ع هایی از میان وسایل شخصی اش پیدا شد که بار دیگر زشتیِ جنگ را نمایان می کند.تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم آشیان مسلسل و توپ که آثار ت یب بر روی آن دیده می شود. به نظر می سرد تانک های یی برای تصاحب استحکامات نازی ها به اینجا رفته ‎اند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم دو تانک از بین رفته از دو جناح در کنار هم جا خوش کرده اند: تانک امریکن ام ۴ متعلق به ایالات متحده و تانک اشتورم گِشوتس متعلق به آلمان
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم هزار افسر آلمانی از طریق یک جاده کوهستانی به استحکامات پیشین خود عقب نشینی می کنند. این جاده به یکی از مهم ترین ای اتریش منتهی می شود
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم ساختمان های ت یب شده در فرانسه؛ آلمان های نازی این ساختمان ها را با مین ت یب و سپس آن ها را سوزاندند. ژنرال پالمر در پشت ع نوشته است: «بقایای یک شهر کوچک که سوزانده شد.»
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم اجساد سربازان آلمانی که در جوی خیابان بر روی یکدیگر افتاده اند (فرانسه)
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک سرباز یی در حال بررسی قبر یک سرباز یی گمنام است که در کنار دشمن دفن شده است.
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک مسلسلچی نازی که از طریق اصابت گلوله به سر کشته شده و کنار اسلحه متلاشی شده اش بر روی زمین افتاده است
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم گروهی از سربازان کشته شده آلمان نازی که به دلیل سرمای زیاد در فرانسه منجمد شده اند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک سرباز یی در کنار بقایای یک سرباز آلمانی در شهر هویتزر ایستاده است
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم انفجار کامیون فرانسوی که حامل ۸۰۰ گالن بنزین بود
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم اجساد سربازان آلمان نازی در کناره های جاده مشهود هستند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم محل سقوط بوئینگ بی ۱۷
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم این شهر پس از سه روز نبرد سرانجام در ساعت ۱۳ پس گرفته شد
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم با کلاه و اسلحه، محل جان داده دو پیاده نظام را علامت گذاری شده است
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک تانک از مقابل تانک از کار افتاده یی می گذرد
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم پیشروی تانک های یی به سمت مقر نازی ها
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم تسلیم مجارستان: انبوهی از نیروهای مجاری که تسلیم هفتم شده اند، در «گارمیش-پارتن شن» گرد هم آمده اند. شهرت این شهر به سبب میزبانیِ بازی های المپیک زمستانی ۱۹۳۶ یعنی آ ین المپیک زمستانی قبل از جنگ بوده است.
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم کمپ ثبت اسامی سربازان کشته شده یی
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک شهر آلمانی ت یب شده
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم خارج ادوات نظامی از جاده باتلاقی
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم بقایای اسب و تجهیزات جنگی آلمان ها (در حومه شهر لوگ، آلمان)
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم پیشرویِ سربازان یی زیر آتش دشمن؛ سربازانی که روی زمین افتاده اند متعلق به ایالات متحده هستند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم تسلیم شدن نوزدهم: آلمان نازی نهایتا تسلیم نیروهای متفقین می ‎شود و سربازان آلمانی هم پس از پنج سال جنگ با تمام اروپا و ایالات متحده سرانجام اسلحه ی خود را در «لاندکِ» اتریش تقدیم یی ها می کنند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک توپ ۲۸۰ میلی متری در ساعت ۳:۴۵ صبح به سمت این محل شلیک شده و آسیب های جدی از خود به جای گذاشته است
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم غیرنظامیان آلمانی در وسط شهرشان؛ پالمر در پشت آن نوشته: «شهر آزاد شده.»
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم پلی در یکی از ای آلمان توسط ین یی ت یب می شود تا مانع پیشروی آسان نیروهای نازی شود
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم بقایای سوخته شده ی یک خلبان آلمانی
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم سه سربازِ شاخه ی نظامی وافن اس اس یا «اس اس مسلح»؛ آن ها تیم سه نفره «پانتسرشرک» بودند. پانتسرشرک یک راکت انداز دوش پرتاب ضد تانک بود در آلمان نازی تولید می شد و هدفشان مانع از پیشروی دشمن بود
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم آثار جنگ در شهر «هیل بورنِ» مشهود است
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم یک کارخانه زیرزمینی آلمانی
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم اسیران جنگیِ نیروهای پلیس نظامی آلمان و گشتاپو در شهر استراسبورگ
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم از مین های ضد تانک ام ۵ برای منجر آشیان توپ و مسلسل استفاده می شد
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم نیروهای یی در حال بازپس گیریِ وینگن-سور-موده از آلمان ها هستند
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم حیوانات کشته شده در جنگ جهانی دوم
تصاویری دیده نشده جنگ جهانی دوم سربازان در شهر بوبِنتهال به دنبال تک تیرانداز می گردند منبع huffingtonpost