نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی

به گزارش لی بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در چهارمین هفته مردادماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست هایی با محوریت گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن ی و برنامه های ویژه اوقات فراغت ک ن و نوجوانان در تابستان در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.همچنین معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی از دیگر برنامه های هفته چهارم مردادماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.آذربایجان شرقیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی فرزانگان شهرستان هشترودنشست کتاب خوان۲۲مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی فرزانگان شهرستان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های صبحی»۲۴مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری شهرستان هشترودنشست کتاب خوان۲۰مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری شهرستان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های ۱۴معصوم»۲۶مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های مشهدی گلین خانم»۲۲مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان هشترودنشست کتاب خوان۲۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی پرفسور هشترودی شهرستان هشترودنشست کتاب خوان۲۵مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی پرفسور هشترودی شهرستان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب»۲۴مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای شهرستان مراغهنشست جمع خوانی کتاب «داستان دو شهر»۲۶ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای شهرستان مراغهنشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای شهرستان مراغ ارگاه آموزشی «فن بیان»۲۳ و ۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای شهرستان مراغهعضویت رایگان۳۰ مردادکتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی مراغهنشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی مراغهنشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) خداجونشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آبادبنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۲ مردادکتابخانه عمومی آیت الله شهیدی(ره) تیکمه داشبرگزاری نمایشگاه صنایع دستی از آثار تهیه شده توسط اعضای کتابخانه۲۱ مردادکتابخانه عمومی حکمت شهرستان بستان آبادنشست کتاب خوان۲۵ مردادکتابخانه مرکزی تبریزنشست جمع خوانی ویژه نوجوانان۲۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی تبریزکارگاه آموزش کاردستی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی تبریزنشست آشنایی ک ن و نوجوانان با نویسندگان بومی۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی تبریزنشست باشگاه کتابخوانی «آفتاب» + کارگاه تهیه رو مه دیواری۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی تبریزاجرای نمایش توسط ک ن بر اساس کتاب داستان۲۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی تبریزکارگاه اوریگامی و بازی با کاغذ + باشگاه کتابخوانی «شاپرک» ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علی(ع) قاضی جهاننشست کتاب خوان۲۱ مرداد ساعت ۱۱:۳۰آذربایجان غربیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیهنشست جمع خوانی و معرفی کتاب «پایی که جا ماند»۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومیهنشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیهنشست معرفی کتاب « وج ممنون»۲۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگ ارومیهنشست قصه گویی۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۱ مرداد ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش شیوه های قصه گویی برای مادران۲۲ مرداد ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی کاردستی۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۲۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش شیوه های قصه گویی برای ک ن۲۵ مرداد ساعت۱۸کتابخانه مرکزی ارومیهنشست کتاب­خوان ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش تفکر خلاق کودک۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرسنشست قصه گویی کتاب «برادر شجاع» ۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله خامنه­ای شهرستان چالدراننشست قصه گویی کتاب «ضحاک و اهریمن»۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله خامنه­ای شهرستان چالدراننشست جمع خوانی کتاب « رضا(ع) و زندگی»۲۳ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه جعفری شهرستان چالدراننشست «کتاب و زندگی»۲۵ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست کتاب­­خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ماکوآموزش کاردستی ویژه ک ن۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ماکوکارگاه آموزش نقاشی ویژه بزرگسالان۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ما شست مثنوی خوانی۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ما شست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۱۷اصفهانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس نقاشی و رنگ آمیزی ویژه ک ن۲۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست باشگاه کتاب « شه» ویژه گروه سنی ج۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی امینی شهرضاکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی صدر اسفرجانکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۱ مردادکتابخانه عمومی صدر اسفرجانکلاس قصه گویی ویژه ک ن۲۵ مردادکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی فتح آبادنشست کتاب خوان۲۴ مردادکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی فتح آبادکارگاه قصه خوانی۲۶ مردادکتابخانه عمومی ونککارگاه نقاشی۲۳ مردادکتابخانه عمومی ی غواص جنداننشست کتاب خوان ویژه ن خانه دار۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی رهنان اصفهاننشست کتاب خوان ویژه ن خانه دا۲۵ مرداد ساعتکتابخانه عمومی انصار جیلان آبادنشست کتاب خوان۲۱مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی انصار جیلان آبادکلاس آموزش مفاهیم قرآنی۲۲مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی انصار جیلان آبادکلاس نقاشی و قصه گویی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت۱۸کتابخانه عمومی مفتح اصفهاننشست کتاب خوان ویژه نوجوان۲۴ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی آبادنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آبادکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس آواورزی۲۱ و ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن و نوجوانان۲۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست قصه گویی ویژه دسالان۲۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست ارزش های زندگی ویژه دسالان۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست با هم بخوانیم ویژه نوسوادان۲۴ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی الغدیر شهرکارگاه آموزشی «خانواده آگاه»۲۴ مرداد ساعت۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست معرفی و نقد کتاب ویژه نوجوانان۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست «با هم بخوانیم» ویژه گروه سنی ب و ج۲۶ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۴مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) اندانکلاس «با هم بخوانیم» + آموزش کاردستی۲۶ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) جوی ابادکلاس آموزش نقاشی۲۲ و ۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دانش درچهنشست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه خلاقیت۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه داستان نویسی۲۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه داستان نویسی۲۳مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست از هم یاد بگیریم (کلاس کاردستی)۲۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکارگاه مادر و کودک یا محوریت کتاب۲۵مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست جمع خوانی۲۴مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکارگاه پرورش خلاقیت۲۲مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۶ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس آموزش نقاشی۲۵ مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان۲۲مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردمحفل انس با قرآن کریم۲۱مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) دینانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۲ و ۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) دیناننشست کتاب خوان۲۱ مردادکتابخانه عمومی شاهد درچهنشست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد درچ ارگاه پرورش خلاقیت۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه علی بن طالب(ع) شهرنشست گروه مطالعاتی کتابخانه۲۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه علی بن طالب(ع) شهرنشستکانون ادبی کهندژ۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان۲۶ مرداد ساعت ۹کتابخانه علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» ویژه دسالان۲۶ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچهنشست قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچهنشست جمع خوانی کتاب «همه با هم کمک کنیم» ویژه ک ن۲۳ مردادکتابخانه عمومی کوثرآدریان شهرکلاس نمایش و نویسندگی۲۳ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی کوثرآدریان شهرنشست قصه گویی۲۳مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوثرآدریان شهرکارگاه رنگ آمیزی ویژه بزرگسالان۲۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کوثرآدریان شهرکلاس آموزش ساخت کاردستی۲۵مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کوثرآدریان شهرمسابقه کتابخوانیدر طول ما تابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس حفظ قرآن کریم ویژه بزرگسالان۲۱ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس حفظ قرآن کریم ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس نقاشی ویژه مقطع ابت ۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس پرورش خلاقیت ویژه دسالان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس آموزش اوریگامی۲۵ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۶ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری درچهنشست کتابخوانی با موضوع «داستان های شاهنامه»۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری درچهنشست قصه گویی۲۶ مرداد ساعت ۹اردبیلبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده شهرستان خلخالنشست جمع خوانی کتاب «جهنم تکریت: خاطرات آزاده مجتبی جعفری» به مناسبت سالگرد بازگشت آزادگان۲۵ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان سرعینکلاس آموزش خطاطی۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهرستان سرعیننشست قصه خوانی و قصه گویی برای ک ن (با محوریت محیط زیست)۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آراز پارس آبادنشست جمع خوانی «پایی که جا ماند»۲۶ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ملاکندی پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «قلندر و قلعه»۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آبادنشست کتاب خوان ۲۳ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهیدرجایی پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» ۲۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «قلندر و قلعه»۲۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی اصلاندوز پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» ۲۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی جعفرصادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آبادنشست قصه گویی و کاردستی ب ویژه ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «قلندر و قلعه»۲۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه حبیب الله ی نمیننشست کتاب خوان۳۰ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ نمیننشست کتاب خوان۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی وحدت نمیننشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فار شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «داستان دو شهر»۲۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی روستای آراللو شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند»۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی هیر شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی روستای ثمرین شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «نگاهی به رابطه عبد و مولا»۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ف آباد شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفری بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوارنشست کتاب خوان ویژه بزرگسالان۲۳ مرداد ساعت ۱۳البرزبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی آیت اله طالقانی کرجکلاس آموزش نقاشی۲۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ا هرا(ع) کرجکلاس آموزش نقاشی۲۲ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ا هرا(ع) کرجکلاس آموزش نقاشی۲۴ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الهادی هشتگردنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی معین کرجکلاس آموزش نقاشی۲۲ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس آموزش نقاشی۲۴ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه حلی کرجکلاس آموزش نقاشی و خلاقیت۲۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ک هرنشست کتاب خوان۲۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شه نظرآبادنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت۱۳کتابخانه عمومی جلال آل احمد ک هرنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علی(ع) کرجکلاس آموزش ساخت کاردستی۲۳ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس آموزش نقاشی۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس آموزش ساخت کاردستی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر ماهدشت کرجکلاس آموزش ساخت کاردستی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قلم نظرآبادنشست کتاب خوان۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهاردنشست کانون ادبی شعر۲۵ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهاردکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خواهران۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ثالث هشتگرد (شهرجدید)نشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) هشتگردنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه بزرگسالان ۲۶ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی سیار فدکنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس آموزش خوشنویسی۲۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس آموزش نقاشی۲۲ مرداد ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس خوشنویسی ۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس آموزش نقاشی۲۴ مرداد ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس آموزش خوشنویسی۲۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس آموزش خوشنویسی۲۵ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت۱۳کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس آموزش نقاشی۲۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس حافظ شناسی ۲۵ مرداد ساعت ۱۴کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست مثنوی خوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست شاهنامه خوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکانون ادبی شعر و داستان۲۲ مرداد ساعت۱۴کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان ۲۱ مرداد ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس خوشنویسی۲۲ مرداد ساعت۱۵کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان۲۳ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس قصه گویی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت۱۱:۳۰ایلامبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی سجاد(ع) صالح آبادنشست جمع خوانی۲۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) مهرانمسابقه نقاشی + نشست قصه گویی ویژه ک ن۲۳مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی کبیر آبداناننشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامرضاخان ارکوازی ایلامنشست کتاب خوان۲۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی غلامرضاخان ارکوازی ایلاممسابقه جمله نویسی با موضوع دفاع مقدس۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامرضاخان ارکوازی ایلاممسابقه کتابخوانی با موضوع بازگشت آزادگان به میهن ی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلامنشست کتاب خوان۲۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلاممسابقه نقاشی۲۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلاممسابقه کاردستی۲۶مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر سرابلهنشست روخوانی و روان خوانی قرآن کریم۲۵مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شبابنشست قصه گویی۲۲مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید چمران آسمان آبادنشست خلاصه نویسی کتاب ویژه ک ن و نوجوانان۲۶مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فردوسی هلیلانعضویت رایگان و بازدید از کتابخانه۲۵مردادتهرانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی پیروزی تهراننشست شاهنامه خوانی۲۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهرانکارگاه «آموزش فلسفه» ویژه نوجوانان۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهراننشست حافظ خوانی ویژه بانوان۲۱ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهراننشست داستان نویسی خلاق۲۲ مرداد ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی دانشجو تهراننشست شعر خوانی۲۳ مرداد ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد»۱۸ و ۲۳مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست همینگوی خوانی۲۳مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست با هم خوانی «۸ سال داستان کوتاه در ایران»۲۳ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی کوهسار تهراننشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش اریگامی ویژه دسالان۲۳ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی»۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی گلسار تهراننشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اریگامی۲۱ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهرانکلاس آموزش نقاشی۲۳مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشمند تهراننشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی۲۱ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهراننشست قصه های قرآنی۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهرانکلاس«مهارت های زندگی» با رویکرد معرفی کتاب۲۲ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی شقایق تهراننشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اریگامی ویژه نوجوان۲۳ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی فلسطین تهراننشست کتاب خوان۲۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی جنت قرچکنشست جمع خوانی از کتاب «تن تن و سندباد»۲۱مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ولایت قرچکنشست قصه گویی۲۲مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری قرچکنشست قصه گویی۲۱مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مطهری قرچکنشست جمع خوانی کتاب «داستان دو شهر»۲۴مرداد ساعت ۱۶کتابخانه شهید سلیمی شهرستان ملاردنشست معرفی کتاب های طرح کتاب خوان ماه مرداد۲۱مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) شهریارنشست قصه گویی۲۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ایثار شهریارنشست قصه گویی۲۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ایثار شهریارکارگاه ساخت کاردستی۲۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ایثار شهریارنشست حافظ خوانی۲۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید محلاتی شمیراناتکلاس آموزش خوشنویسی۲۱مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان۲۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان۲۳مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید حسینی فشمکلاس آموزش نقاشی۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ه شمیراناتکلاس تفسیر نهج البلاغه۲۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیراناتکلاس نقاشی + کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیراناتکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان۲۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیراناتکلاس آموزش رایانه مقدماتی۲۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواساناتکلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی لواساناتکلاس آموزش خوشنویسی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرکلاس آموزش رایانه و خط بریل ویژه ن نایان۲۳مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرنشست کتاب خوان + نشست معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۲۴مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرکلاس شعر + کلاس طراحی و خطاطی۲۱و ۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرنشست نقد و بررسی کتاب۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صارمی شهرکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۴مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی اباصالح(عج) شهرمسابقه نقاشی و قصه گویی ویژه ک ن۲۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نظام آباد شهرکلاس آموزش قرآن کریم + کارگاه نقاشی + کارگاه قصه گویی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مسلم بن عقیل شهرنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۱مرداد ساعت ۱۰چهارمحال و بختیاریبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگانکلاس قصه گویی ویژه ک ن۲۱مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگانجلسه انجمن شعر۲۲مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگانکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «داستان دو شهر»۲۲ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده شهرستان ساماننشست قصه گویی با موضوع «خاطرات آزادگان»۲۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارساننشست قصه گویی کتاب «جوجه اردک زشت»۲۲ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهر سفیددشت شهرستان بروجننشست جمع خوانی۲۲مردادکتابخانه عمومی فجر ن نایان شهرستان بروجننشست جمع خوانی۲۳مردادکتابخانه عمومی (ره) شهربروجننشست جمع خوانی۲۳مردادکتابخانه عمومی (ره) شهر گندمان شهرستان بروجننشست جمع خوانی۲۳مردادکتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه شهرستان بروجننشست نقد و بررسی کتاب۲۳مردادکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد»۲۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس آموزش نقاشی۲۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده شهرستان ساماننشست جمع خوانی کتاب «زندگی و مبارزات حجت ال سید علی اکبر ابوتر »۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان ساماننشست قصه گویی با موضوع «روز مقاومت ی»۲۳مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست کتاب خوان۲۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد»۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند»۲۴مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست عصر شعر به مناسبت یادبود بازگشت آزادگان به میهن۲۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک اردلنشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجننشست جمع خوانی۲۴مردادکتابخانه عمومی شهید صدوقی شهر فرادنبه شهرستان بروجننشست شاهنامه خوانی۲۴مردادکتابخانه عمومی شهید منتظری بروجننشست جمع خوانی۲۴مردادکتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسانمسابقه نقاشی به مناسبت بازگشت آزادگان به میهن۲۴ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارساننشست جمع خوانی کتاب «خاطرات شفاهی شهید محمدحسن نظرنژاد(بابانظر)»۲۵مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) گندمان شهرستان بروجننشست جمع خوانی۲۵مردادکتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجنکلاس تفسیر قرآن کریم۲۵مردادکتابخانه عمومی شهید باهنر اردلنشست جمع خوانی۲۵مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی چالشتر شهر شست جمع خوانی کتاب «تحلیلی از زندگانی و دوران محمدتقی(ع)»۲۵ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهر شست انجمن داستان نویسی۲۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ شهرکردکلاس قصه خوانی با موضوع زندگی محمدتقی(ع)۲۵مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیارنشست کتاب خوان با حضور دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول عضو کتابخانه۲۵مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدمطهری شهرستان لردگاننشست کتاب خوان۲۵مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست قصه گویی کتاب «خوشمزه ترین کلوچه»۲۵ مرداد ساعت۱۸کتابخانه عمومی شهیدمطهری شهرستان لردگاننشست قصه گویی کتاب «سیب های گاز زده»۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) باباحیدر شهرستان فارساننشست جمع خوانی کتاب «شکوه مقاومت»۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بقیه الله شهر بلداجی شهرستان بروجننشست قصه گویی۲۶مردادکتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهر شست قصه گویی۲۶مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهر سابقه نقاشی به مناسبت آغاز بازگشت آزادگان به میهن ی۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بعثت فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۶مردادکتابخانه عمومی بعثت فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس آموزش ساخت کاردستی۲۶مرداد ساعت ۱۰خوزستانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی صبای سادات آبادان مسابقه نقاشی ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باب الحوائج(ع) آباداننشست کتاب­خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی اروند آباداننشست کتاب­خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) آباداننشست نقد و بررسی کتاب «آوازهای چوبی» ویژه ن نایان۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی امیدی لاس «نمایش خلاق، کودک، بازی و یادگیری»۲۱ الی ۲۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید بهشتی امیدی لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سلمان فارسی امیدیهنشست جمع خوانی ویژه نوجوانان۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فردوسی شهرستان کانشست قصه گویی ویژه ک ن۲۱ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی آباد کاکلاس قصه گویی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جنت شهرستان کاکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی جنت شهرستان کانشست کتاب­خوان۲۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید رسول احمدی شهرستان کانشست جمع خوانی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی آباد کا مسابقه نقاشی۲۳ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی ی بیدروبه مشکنشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت شهرستان اهوازنشست قصه خوانی۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان اهوازکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی زرگان اهوازنشست کتاب­خوان۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید علی هاشمی اهوازنشست قصه خوانی۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مفتح ایذهنشست کتاب­خوان۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح ایذهنشست قصه گویی (کتاب کودک)۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید دستغیب ایذهنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی ایذهنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ایذ لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی دهدز ایذهنشست کتاب خوان۲۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید نوری میداودنشست کتاب­خوان۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ارمغان باغملککلاس آموزش سوره های قرآنی۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ارمغان باغملککلاس نقاشی و برگزاری نمایشگاهی از آثار برگزیده۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مصطفی باغملکنشست معرفی کتاب های خوانده شده برای ک ن۲۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مصطفی باغملکنشست کتاب­خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملکنمایشگاهی از آثار برگزیده نقاشی ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملککلاس آموزش ساخت کاردستی با مواد دور ریختنی۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی صبای واجل باغملککلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صبای واجل باغملککلاس شعر خوانی ویژه ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صدوقی قلعه تل شهرستان باغملکمسابقه نقاشی از موضوعات کتاب های خوانده شده۲۶ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی نبوت هپرو باغملککلاس آموزش ساخت سرگرمی های آموزشی۲۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای ابوالعباس شهرستان باغملکنشست جمع خوانی۲۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی فردوس بهبهان کلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فردوس بهبهاننشست قصه گویی ویژه نوجوانان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی بهبهاننشست جمع خوانی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی بهبهاننشست کتاب­خوان۲۳ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی آیت الله وحید بهبهانی شهرستان بهبهاننشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حاج یوسف بهبهانی شهرستان بهبهانکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۵ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ارجان بهبهاننشست کتاب­خوان با موضوع حجاب و ۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) بهبهانکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدی لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه ک ن۲۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست جمع خوانی کتاب «بوی جوی مولیان»۲۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست کتاب­خوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهر مسابقه نقاشی۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهر کلاس آموزش زبان انگلیسی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف مشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲، ۲۴ و ۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف مشهر کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن۲۱ و ۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف مشهر کلاس خوشنویسی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نیایش توحید دزفولمسابقه نقاشی۲۱ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی فتح المبین دزفولنشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله قاضی دزفولنشست قصه گویی برای ک ن با محوریت رضا(ع)۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) دزفولنشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی صفی آباد دزفولمسابقه نقاشی از محتوای کتاب ها ویژه نوجوانان۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید زمانی دزفولنشست قصه گویی + نشست شعرخوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرنشست کتاب­خوان۲۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علی(ع) رامشیرنشست کتاب­خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شه شهرستان شادگانکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی دارخوین شادگانکلاس آموزش خلاقیت ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بعثت شهرستان شادگانکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بعثت شهرستان شادگانکلاس قصه خوانی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ابوذر شوشکلاس آموزش کاردستی۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حر ریاحی شوشنشست قصه خوانی۲۱ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی حر ریاحی شوشکلاس آموزش نقاشی۲۲ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی حر ریاحی شوشکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۳مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شهید دانش شوشکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه ک ن و نوجوانان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید دانش شوشکلاس آموزش نقاشی۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی ۲۵فروردین شوشکلاس آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۲۵فروردین شوشکارگاه آشنایی با زندگینامه شعرا و معرفی آثار آنها۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوشنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوشکلاس نقاشی ویژه نوجوانان۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوشکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجرشهرستان شوشنشست کتاب­خوان۲۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فجرشهرستان شوشنشست قصه گویی ویژه نوجوانان۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوشکلاس آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترنشست جمع خوانی ویژه ک ن ۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیات شهرستان شوشترنشست کتاب­خوان کودک۲۱ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی آیات شهرستان شوشترنشست قصه گویی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیات شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی و کاردستی۲۶ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی کارون شوشترنشست جمع خوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۹کتابخانه عمومی شهید شرافت شوشترمسابقه نقاشی ۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ شوشترنشست جمع خوانی از کتاب «حکایت های شیرین منطق الطیر عطار»۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ارشاد مسجد سلیماننشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی موعود مسجد سلیماننشست کتاب­خوان ۲۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی میرزای بختیاری شهرستان مسجد سلیماننشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسربختیاری شهرستان مسجد سلیمان مسابقه ساخت رو مه دیواری۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی متین مسجد سلیماننشست جمع خوانی از کتاب «قصه ‎های مادربزرگ»۲۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدان هفتکلنشست کتاب­خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجاننشست کتاب­خوان۲۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فار شهرستان هندیجاننشست قصه گویی با موضوع «بازگشت پرستوهای وطن»۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فار شهرستان هندیجاننشست کتاب­خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مهدیه زهره هندیجاننشست کتابخوان۲۵ مرداد ساعت ۱۲زنجانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) گلابرکلاس آموزش خیاطی ویژه بانوان۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) گلابرکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مولوی زرین آبادنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مولوی زرین آبادکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فردوسی سعید آبادکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فردوسی سعید آبادنشست تفسیر نهج البلاغه «حلقه صالحین» ویژه بانوان۲۴ مرداد ساعت ۱۸کتابانه عمومی فردوسی سعید آبادنشست فرهنگی ویژه خواهران + نشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فضیلت شیوهنشست جمع خوانی شاهنامه ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فضیلت شیوهنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) ینگی کندنشست کتاب خوان ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) ینگی کندکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی بینش حلبکلاس آموزش نقاشی با آبرنگ۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید رجایی ماهنشاننشست جمع خوانی کتاب کودک۲۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء دندینشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن۲۴مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گرمابنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حکیم زهراوی کرسفنشست قصه گویی ویژه ک ن و نوجوانان۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نور شهر نوربهارنشست قصه نویسی ویژه ک ن۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر قیدارنشست شاهنامه خوانی۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرودنشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن۲۸مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید خدابنده لو زرین رودنشست کتاب خوان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شمس سجاسی سجاسنشست قصه گویی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلونشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رسولخانی بلگشیرکلاس آموزش خلاصه نویسی کتاب۲۶ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی الغدیر بولاماجیایستگاه نقاشی + نشست قصه گویی۲۶مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه سفلینشست قصه گویی ویژه ک ن۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رس بوییننشست شعر خوانی به مناسبت بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۱۵ داد قره بلاغمسابقه نقاشی ۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بوعلی سینا سنبل آبادنشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) سلطانیهنشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علوی یوسف آبادنشست جمع خوانی کتاب «پرواز سفید»۱۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ لدرهنشست شعر خوانی ویژه ک ن۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولایت خیر آبادنشست قصه گویی و داستان خوانی۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم ویرنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه باقرالعلوم(ع) درسجینمسابقه آموزش ساخت کاردستی + کلاس آموزش نقاشی۲۶ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی عترت نورینمسابقه شعرخوانی۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجکلاس قرآنی ویژه نونهالان۲۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجمسابقه با محوریت کتاب و کتابخوانی۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجنشست کانون ادبی (شعرخوانی)۲۶ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجنشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی صاحب ا مان(عج) قروهمسابقه نقاشی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهرنشست شعرخوانی۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهرنشست قصه گویی + مسابقه ساخت کاردستی۲۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهرنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثارالله(ع) روستای الگزیرمراسم تقدیر از برگزیدگان نقاشی جشنواره رضوی۲۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی رازی شریف آبادنشست قصه گویی برای ک ن پیش دبستانی مدرسه سمیه۲۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس حفظ قرآن کریم ویژه نونهالان ۲۲ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلعهنشست قصه گویی ۲۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس آموزش نقاشی با مداد۲۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس آموزش اریگامی و کاردستی با کاغذ ۲۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی ملاصدرا پیرسقانشست جمع خوانی۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کبیر عمید آبادکلاس آموزش رایانه۲۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کبیر عمید آبادنشست کتاب خوان ویژه بانوان۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی وحدت ابهرکلاس نقاشی ویژه دسالان۲۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع شهید بهشتی آببرنشست کتاب خوان۲۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمدرضا گیلواننشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد»۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید چمران چورزقنشست روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی تربیت ارمغانخانهنشست قرائت و روخوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان۲۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی سعدی نیک پیآموزش ساخت کاردستی (اوریگامی)۲۴ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضوان اژدهاتونشست جمع خوانی نشریات کودک۲۲ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی سهروردی زنجانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سیدال ء(ع) زنجانمسابقه نقاشی۲۳ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی سیدال ء(ع) زنجاننشست قصه گویی ویژه رده سنی ۷ تا۱۰ سال۲۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی سیدال ء(ع) زنجاننشست قصه گویی ویژه رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال۲۵مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی سیدال ء(ع) زنجاننشست آشنایی و شناخت حسین(ع) با محوریت کتاب «لهوف»۲۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الهیه زنجاننشست کتاب خوان۲۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الهیه زنجاننشست قصه گویی + مسابقه نقاشی۲۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شه سپید زنجاننشست قصه گویی (ویژه ک ن ن ناو کم بینا)۲۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شه سپید زنجانکلاس آموزش نرم افزارهای ویژه ن نایان۲۵ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی فرهیختگان سهرینکلاس احکام ویژه بانوان۲۶ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فرهنگسرای (ره)کلاس آموزش نقاشی۲۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای (ره)نشست شعرخوانی۲۲ مرداد ساعت
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کتابخانه های عمومی کشور در هفته دوم آبان ماه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شده که می توان بین آن ها، نشست هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، روز پ ند غیرعامل و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و نشست های ادبی را مشاهده کرد. معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:آذربایجان شرقیکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبانکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبانکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبانکتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان هایی برای فکر » + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹آذربایجان غربیکتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع خوانی کتاب «بچه ها و ادب » ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰اصفهانکتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعتکتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعتکتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس آموزش نقاشی ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی هاشمیه شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه صادق(ع) دینان شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت وحدت از کتابخانه ۸ آبانکتابخانه صادق(ع) دینان شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس شهر در کتابخانه ۱۰ آبانکتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی بدیع ا مان هرند نشست کتاب خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت الله سیداحمد برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبانکتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش آموزان ۹ آبانکتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب خوان ۱۱ آبانکتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست کتاب خوانِ نوجوان ۱۱ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبانکتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبانکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبانکتابخانه عمومی فضائلی نشست کتاب خوان ۶ آبانکتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبانکتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه ک ن ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبانکتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست هم شی «را ارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵اردبیلکتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین شهر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابت ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱البرزکتابخانه عمومی کبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴کتابخانه عمومی اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی شه نظرآباد نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰ایلامکتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلام نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰بوشهرکتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بنک نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه گویی برای بچه های مهد کودک فرشته های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شبانکاره نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها کلاس نقاشی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش دبستانی های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه ک ن استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبانکتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه معراج شه ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱تهرانکتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۸کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی زاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ء تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی (ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی رس تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه ک ن و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب خوان ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی (ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷چهارمحال و بختیاریکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب های طرح کتاب خوان ماه آبان ۷ آبانکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش ۷ آبانکتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع « » ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبانکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع « » ۹ آبانکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبانکتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه رو مه دیواری با موضوع « » ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان با موضوع « » ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی (ره) شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰ اسان جنوبیکتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست کتاب خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه رو مه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست کتاب خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست شعرخوانی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست شعر خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس روستا از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان نشست معرفی و نقد کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست نقد کتاب «مطلع مهر» ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست نقد کتاب «سوران سرد» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست قصه گویی از قصه های قرآنی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست جمع خوانی کتاب « حسن(ع)» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی قُهستان درمیان نشست نقد کتاب «صوفی و چراغ جادو» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ درمیان نشست جمع خوانی کتاب «چگونگی رفتار با نوجوان» ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک درمیان نشست نقد کتاب «لالو
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی طی هفته سوم آذرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.برنامه های هفته سوم آذر کتابخانه های عمومی کشور اعلام شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در سومین هفته آذرماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.
کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست هایی با محوریت شهادت آیت الله دستیب(سومین شهید محراب به دست منافقان)، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت (ره) و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته سوم آذرماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.
آذربایجان شرقیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علامه جعفری(ره) تبریزکلاس آموزش خط تحریری ویژه کودک و نوجوان۱۸ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی علامه جعفری(ره) تبریزنشست کتاب خوان۱۹ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه جعفری(ره) تبریزنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه جعفری(ره) تبریزکلاس آموزش اریگامی ویژه کودک و نوجوان۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرزانگان هشتر رگاه ادبی۱۹ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرزانگان هشترودکلاس داستان نویسی و شعرخوانی۲۳ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرزانگان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب»۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان هشترودنشست قصه گویی از کتاب «قصه های صبحی»۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بصیرت شهرستان هشترودتور بازدید دانش آموزی از کتابخانه۲۱ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری هشترودنشست مثنوی خوانی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری هشترودنشست شاهنامه خوانی۲۳ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروفسور هشترودینشست قصه گویی۲۰ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروفسور هشترودینشست جمع خوانی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی یادگار (ره) چاراویماقنشست کتاب خوان۱۸ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی یادگار (ره) چاراویماقنشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»۱۹ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی یادگار (ره) چاراویماقبازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه سمیه از کتابخانه۲۰ آذر ساعت ۱۲:۳۰کتابخانه عمومی یادگار (ره) چاراویماقنشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲۱ آذر ساعت ۱۳:۳۰کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهریکارگاه مهارت افزایی ویژه بانوان۲۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهرینشست قصه گویی از کتاب « و قصه هایش» + آموزش اریگامی۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله اهرینشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله اهرینشست قصه گویی از کتاب «داستان های بهداشتی برای ک ن و نوجوانان»۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهرنشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن مهدکودک صدگل۲۱ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهرنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه روستای خانقاه۲۲ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب شهرستان مرندنشست جمع خوانی کتاب «چون عسل»۱۸ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب شهرستان مرندبازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه شیخ عطار از کتابخانه۱۸ آذرکتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب شهرستان مرندنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۹ آذرکتابخانه عمومی شهید داننده بستان آبادنسشت کتاب خوان با موضوع هفته وحدت۱۹ آذرکتابخانه عمومی آیت الله شهیدی تیکمه داشنشست قصه گویی برای ک ن۱۸ آذرکتابخانه عمومی علی(ع) قاضی جهاننشست جمع خوانی کتاب «داستان های یه قل دو قل»۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علی(ع) قاضی جهاننشست قصه گویی کتاب «حسن باقالی خور»۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی عجب شیرمسابقه کتاب خوانی ویژه هفته وحدت۱۸ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی عجب شیرنشست جمع خوانی کتاب «قاف»۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی عجب شیرنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر عجب شیرنشست جمع خوانی۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر عجب شیرکلاس آموزش نقاشی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر عجب شیرنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۹ آذر ساعت ۱۱ اصفهانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی عباس موذن پور آرانی
شهرستان آران و بیدگلکلاس آموزش کاردستی۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی عباس موذن پور آرانی
شهرستان آران و بیدگلنشست شاهنامه خوانی۲۲ آذر
ساعت ۱۷کتابخانه عمومی عباس موذن پور آرانی
شهرستان آران و بیدگلمسابقه کتابخوانی کتاب «محمد(ص) ی برای همیشه»۱۱ الی ۳۰ آذرکتابخانه عمومی ملا محمدزمان نوش آبادی
شهرستان آران و بیدگلنشست کتاب خوان ویژه ن خانه دار۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملا محمدزمان نوش آبادی
شهرستان آران و بیدگلبازدید جمعی از ک ن مهدکودک شقایق از کتابخانه۲۰ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ملا محمدزمان نوش آبادی
شهرستان آران و بیدگلکارگاه قصه گویی ویژه ک ن۲۰ آذر
ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن موسی الرضا(ع) انارکنشست قصه گویی ویژه ک ن و نوجوانان۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الرحمه(ع) ناییننشست جمع خوانی کتاب «راز پولدار شدن»۲۲ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست جمع خوانی کتاب «دخیل عشق»۱۸ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست کتاب خوان دانش آموزی۲۰ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضابازدید جمعی از ک ن مهد کودک شریفه از کتابخانه۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس نقاشی و قصه گویی۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی امینی شهرضاکلاس نقاشی و قصه گویی۲۱ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی صدر
روستای اسفرجان شهرستان شهرضاکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی صدر
روستای اسفرجان شهرستان شهرضاکلاس قصه گویی۲۲ آذر
ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مجید
روستای بیده شهرستان سمیرمبازدید جمعی از دانش آموزان دبستان مالک اشتر ده بزرگ از کتابخانه۱۹ آذرکتابخانه عمومی شهید مجید
روستای بیده شهرستان سمیرمکلاس «راه های پیشگیری از اعتیاد در جوانان»۲۱ آذرکتابخانه عمومی ونک اصفهانکارگاه روانخوانیِ کتاب۱۹ آذرکتابخانه عمومی ونک اصفهاننشست معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر۲۲ آذرکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی
روستای فتح آباد شهرستان سمیرمنشست قصه خوانی۱۸ آذرکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی
روستای فتح آباد شهرستان سمیرمنشست کتاب خوان۲۱ آذرکتابخانه عمومی فضائلی سمیرمنشست کتاب خوان۱۹ آذرکتابخانه عمومی فضائلی سمیرمبازدید جمعی از دانش آموزان مقطع راهنمایی از کتابخانه۲۱ آذرکتابخانه عمومی فضائلی سمیرمنشست معرفی کتاب «من و کتاب»۲۳ آذرکتابخانه عمومی شه دستگرد
شهرستان برخوارنشست قصه گویی۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله هاشمی
روستای قمبوان شهرستان دهاقاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله د دهاقاننشست کتاب خوان۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی صادق(ع) دهاقاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) دهاقانکلاس نقاشی و کاردستی۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مسجد جامع عطاآباد دهاقانکلاس قصه گویی و کتابخوانی۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس آواورزی ویژه ک ن۱۹ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس «ارزش های زندگی» ویژه ک ن۱۹ آذر
ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس بلندخوانی ویژه نوسوادان۲۰ آذر
ساعت ۸:۱۵کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس آواورزی ویژه ک ن۲۱ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس «ارزش های زندگی» ویژه ک ن۲۱ آذر
ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست قصه گویی + کلاس کاردستی ویژه نوجوانان۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش درچ لاس «دردانه ها» ویژه دسالان۱۸ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش درچهبرنامه «یک روز با دانش آموزان» ویژه کلاس اولی ها۲۲ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه داستان نویسی۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دانش درچهنشست قصه گویی۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه پرورش خلاقیت۲۳ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) دینان درچهنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۲ آذر
ساعت۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) دینان درچ لاس بلند خوانی۲۳ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی سجادیه شهرکلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجادیه شهرنشست «دورهمی کتاب»۲۱ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد شهرنشست قصه گویی۲۳ آذر
ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد شهرکارگاه پرورش خلاقیت۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شاهد شهرنشست «با هم بخوانیم» ویزه دانش آموزان مدرسه پسرانه چهارده معصوم(ع)۲۱ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست گروه مطالعاتی کتابخانه۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست کانون ادبی کتابخانه۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» ویژه دسالان۲۳ آذر
ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای درچهنشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگسرای درچهنشست بلند خوانی کتاب «کی می تواند مرا بخنداند؟» ویژه دسالان۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگسرای درچهنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ۲۱ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرنشست قصه گویی۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرنشست کتاب خوان۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکلاس نمایش و نویسندگی۲۲ و ۲۳ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح اصفهاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ آذر
ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید مفتح اصفهاننشست کتاب خوان مدرسه ای در هنرستان دخترانه ایران۲۰ آذر
ساعت۱۱کتابخانه عمومی علی(ع)
شهر تودشک شهرستان اصفهاننواختن زنگ یار مهربان در مدرسه شهید مردانی۲۱ آذرکتابخانه عمومی علی(ع)
شهر تودشک شهرستان اصفهانکلاس خلاصه نویسی کتاب۱۹ آذرکتابخانه عمومی علی(ع)
شهر تودشک شهرستان اصفهاننشست مطالعاتی ویژه ان۲۰ آذرکتابخانه عمومی انصار
روستای جیلان آباد شهرستان اصفهانکلاس حفظ قرآن کریم ویژه خواهران۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی انصار
روستای جیلان آباد شهرستان اصفهانکلاس حفظ قرآن کریم ویژه نوجوانان۲۰ آذر
ساعت۱۶کتابخانه عمومی انصار
روستای جیلان آباد شهرستان اصفهاننشست کتاب خوان۲۱ آذر
ساعت۱۶کتابخانه عمومی انصار
روستای جیلان آباد شهرستان اصفهاننشست قصه خوانی و نقاشی ویژه ک ن۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آباد شهرستان اصفهاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آباد شهرستان اصفهانکلاس قصه خوانی۲۳ آذر
ساعت ۱۰ اردبیلبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید اسد بهراد
روستای خلیفه لو شهرستان بیله سوارنشست جمع خوانی کتاب «نان خوشمزه»۱۸ آذر ساعت ۱۲:۴۵کتابخانه عمومی شهید اسد بهراد
روستای خلیفه لو شهرستان بیله سوارنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه پسرانه عد ۲۰ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفری
جعفرآباد شهرستان بیله سوارنشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فدک شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری
شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی قرآن کریم۲۳ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین
شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «وینی سه»۲۳ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آبادنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۲ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدرجایی
شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند»۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد
شهرستان پارس آبادنشست کتاب خوان۲۲ آذر ساعت۱۰کتابخانه جعفر صادق(ع) قره قباق
شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند»۲۳ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر
شهرستان پارس آبادنشست کتاب خوان۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۲ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادمسابقه نقاشی با موضوع ویژه ک ن۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آراز شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۳ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهریار شهرستان کوثرنشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر شهرستان کوثرنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز
شهرستان کوثرنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی» ویژه نوجوانان۱۸ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور
روستای زرج آباد شهرستان کوثرنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی» ویژه نوجوانان۱۹ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی رضی شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه راهنمایی پسرانه عد ۲۰ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت اوحدی۲۲ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی حبیب الله ی نمیننشست قصه گویی ویژه ک ن۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگ نمینمسابقه نقاشی در بخش کودکِ کتابخانه۲۰ آذر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی خلخالبرگزاری جشن میلاد نبی اکرم(ص) در کتابخانه۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستای لنبر
شهرستان خلخالکارگاه آموزش ساخت کاردستی با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت ۲۲ بهمن۲۳ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور
شهرستان خلخالنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی» با حضور جمعی از دانش آموزان کلاس ششم مدرسه شهید محمودی۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستای شال
شهرستان خلخالنشست کتاب خوان با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه نرجس۲۰ آذر ساعت ۱۳ البرزبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی معین کرجکلاس آموزش قرآن کریم۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرجکلاس آموزش قرآن کریم۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس آموزش کاردستی۲۳ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگردنشست کانون ادبی۲۲ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهاردنشست کانون ادبی شعر۲۲ آذر ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهاردکلاس آموزش قرآن کریم ویژه خواهران۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس نقاشی ویژه دسالان۱۸ آذر ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس نقاشی ویژه نوجوانان۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیسکلاس قصه گویی ویژه ک ن۲۳ آذر ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی کبیر کرجنشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرجنشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان۱۸ آذر ساعت ۱۴ بوشهربرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی حقایق نگار خورموجنشست کتاب خوان۲۱ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکینشست کتاب خوان + کلاس نقاشی ویژه ک ن۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش خورموجنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه شهید عباس فقیه چارکمسابقه نقاشی به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص)۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبهنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جمنشست جمع خوانی۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جمنشست قصه گویی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید عارفی ریزنشست قصه گویی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید محسنی انارستاننشست جمع خوانی۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آذ یک
روستای آبگرمکنشست قصه گویی۲۳ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گزحضور کتابدار در یکی از مهدهای کودک بنه گز و برگزاری نشست قصه گویی۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گزنشست کتاب خوان۲۱ آذر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی بنه گزنشست جمع خوانی۲۳ آذر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) دیلمنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی هسته ای تم شست جمع خوانی ویژه ک ن و نوجوانان۲۰ آذر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبککلاس آموزش کاردستی ویژه دسالان۲۳ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی فرهنگ کنگاننشست قصه خوانی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی غدیر کنگانکلاس ساخت اوریگامی و کاردستی۲۲ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی غدیر کنگاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی غدیر کنگاننشست هم شی و کتابخوانی۲۱ آذر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ کنگاننشست جمع خوانی۲۲ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید چا وتاهبرگزاری کلاس درس فارسی پایه پنجم در کتابخانه
با موضوع ضرب ‎المثل های بوشهری۲۱ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید چا وتا لاس نقاشی با موضوع آزاد۲۳ آذر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی بانو مصلحیان بوشهرنشست قصه گویی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بانو مصلحیان بوشهرکارگاه کاردستی۲۱ آذر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۱۸ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۱۹ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه بزرگسالان۱۸ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه بزرگسالان۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه بزرگسالان۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۲۳ آذر ساعت ۸کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکارگاه قصه گویی و کاردستی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۱۸ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۱۹ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی ویژه بزرگسالان۱۸ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر چغادکنشست کتاب خوان ویژه کودک و نوجوان۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر چغادکنشست قصه خوانی ویژه ک نِ مهدهای کودک۱۹ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر چغادکبازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه استثنایی چغادک از کتابخانه۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویلکلاس نقاشی۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویلکلاس کاردستی۱۹ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۸ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندنشست جمع خوانی۱۹ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بنداجرای طرح امانت پویا۱۹ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندکلاس آموزش ریاضی۱۹ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندنشست شاهنامه خوانی۲۰ آذر ساعت ۱۴کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بنداجرای طرح امانت پویا۲۱ آذر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندکارگاه انشاء۲۱ آذر ساعت ۱۴کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندکلاس آموزش ریاضی۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بنداجرای طرح امانت پویا۲۳ آذر ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بندنشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرکلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه۱۸ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرکلاس آموزش حفظ قرآن کریم۱۹ آذر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرتور بازدید دانش آموزی از کتابخانه۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرکلاس آموزش حفظ قرآن کریم۲۱ آذر ساعت ۱۷ تهرانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شقایق تهراننشست «قصه های قرآنی»۱۸ آذر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شقایق تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی»۱۹ آذر ساعت۸کتابخانه عمومی شقایق تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه برزگسالان۱۹ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهراننشست جمع خوانی۲۱ آذر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شقایق تهراننشست شاهنامه خوانی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فلسطین تهراننشست قصه گویی۲۰ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی گلسار تهرانمسابقه نقاشی۲۰ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی گلسار تهراننشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق۱۹ آذر ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت تهراننشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت تهراننشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن۲۱ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه بزرگسالان۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهرانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان۲۰ و ۲۲ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهراننشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهراننشست قصه خوانی + نشست کتاب خوان + کلاس آموزش نقاشی
ویژه ک ن و نوجوانان۲۰ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی کوهسار تهراننشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی + کلاس آموزش اوریگامی برای نوجوانان۲۲ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی معراج تهراننشست قصه گویی۲۱ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهراننشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن۱۹ آذر ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهراننشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محقق حلی تهراننشست قصه گویی۱۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی محقق حلی تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه بزرگسالان۱۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ء تهراننشست معرفی کتاب های طرح کتاب خوان ماه آذر + نشست قصه گویی۱۸ آذر ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ء تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن۲۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهراننشست حافظ خوانی ویژه بانوان۱۸ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهراننشست داستان نویسی خلاق۱۹ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی ویژه ک ن» + نشست قصه گویی و شعرخوانی ویژه ک ن۱۸ آذر ساعت۱۵کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهراننشست شاهنامه خوانی۲۳ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشمند تهراننشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق + کلاس آموزش بازی های فکری۱۸ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه بزرگسالان۱۸ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی پیروزی تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن۱۹ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی بسیج تهرانکارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن۲۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهراننشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق۲۲ آذر ساعت۱۴:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد»۲۰و ۲۲ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست همینگوی خوانی۲۰و ۲۲ آذر ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهراننشست با هم خوانی۲۰ آذر ساعت۱۷کتابخانه عمومی زاده زید تهراننشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی
ویژه ک ن و دسالان۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ص) تهراننشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی
ویژه ک ن و نوجوانان۲۲ آذر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی رس تهراننشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان۲۲ آذر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیراناتنشست کانون ادبیِ کتابخانه۲۱ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیراناتکلاس آموزش خوشنویسی۲۰ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیراناتکلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیراناتکلاس آموزش نقاشی۱۸ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی ه شمیراناتکلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی
ویژه نوجوانان۱۸ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتنشست حافظ شناسی۲۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان۲۰ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها۲۰ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتنشست شاهنامه خوانی۲۲ آذر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باهنر شمیراناتکلاس آموزش داستان نویسی۲۲ آذر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیراناتکارگاه قصه خوانی و بلندخوانی۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوانشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان۱۹ آذر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوانشست قصه گویی۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوانشست جمع خوانی۲۱ آذر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی فردوسی پیشوانشست قصه گویی۲۲ آذر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوانشست قصه گویی۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوانشست جمع خوانی۲۲ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مطهری قرچکنشست معرفی و بلندخوانی۱۸ آذرساعت۱۶کتابخانه عمومی ولایت قرچکبازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه از کتابخانه۲۱ آذرساعت۱۰کتابخانه عمومی ولایت قرچکنشست جمع خوانی + نشست قصه گویی۲۱ آذرساعت۱۱کتابخانه عمومی ولایت قرچکنشست جمع خوانی + نشست قصه گویی۲۱ آذرساعت۱۰کتابخانه عمومی ولایت قرچکتور بازدید دانش آموزی از کتابخانه۱۸ آذر ساعت۱۴کتابخانه عمومی جنت قرچکنشست جمع خوانی۲۰ آذر ساعت۱۲:۳۰کتابخانه عمومی اقبال لاهوری قرچکنشست جمع خوانی کتاب۱۹ آذر ساعت۱۷کتابخانه عمومی اقبال لاهوری قرچکنشست جمع خوانی کتاب۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی ملاردنشست قصه گویی۱۹ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی ملاردنشست جمع خوانی۲۱ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی ملاردنشست معرفی کتاب های طرح کتاب خوان ماه آذر۲۱ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملاردنشست معرفی کتاب۱۹ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملاردنشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید سلیمی ملاردنشست معرفی کتاب های طرح کتاب خوان ماه آذر۱۸ آذر ساعت۱۲کتابخانه عمومی شهید سلیمی ملاردنشست جمع خوانی۲۲ آذر ساعت۱۲کتابخانه عمومی مرکزی قدسنشست قصه گویی+ نشست شعرخوانی + کلاس آموزش نقاشی۲۲ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی مرکزی قدسنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۲ آذر ساعت۱۳کتابخانه عمومی مرکزی قدسنشست جمع خوانی + نشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت۱۱کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قدسنشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت۱۶کتابخانه عمومی علی(ع) قدسنشست جمع خوانی۲۳ آذر ساعت۱۰ چهارمحال و بختیاریبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی حافظ شهر شست کتاب خوان۱۸ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهر شست کتاب خوان مدرسه ای۱۸ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی دهخدا کیان
شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند»۱۸ آذر
ساعت۱۶کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهرکردکارگاه آموزشی داستان نویسی۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر
شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر
شهرستان شهرکردکلاس نقاشی ویژه ک ن۲۰ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد زاده
شهرستان شهر شست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی عرفان۲۰ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهر شست قصه گویی با موضوع ۲۰ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهر شست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۱ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر
شهرستان شهر شست کتاب خوان مدرسه ای ویژه نوجوانان۲۱ آذر
ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی بعثت فرخشهر
شهرستان شهر شست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان
شهرستان شهر شست کتاب خوان۲۱ آذر
ساعت۱۵کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر
شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «پرتوی از اسرار »۲۲ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان
شهرستان شهر شست انجمن داستان نویسی۲۲ آذر
ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان
شهرستان شهر شست قصه گویی از کتاب «قصه ما مثل شد»۲۳ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد زاده
شهرستان شهرکردکلاس آموزش قرآن ویژه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۴ سال۲۳ آذر
ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد زاده
شهرستان شهرکردکلاس آموزش اریگامی ویژه ک ن۲۳ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرکردکلاس آموزش کاردستی با مواد بازیافتی ویژه ک ن۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان اردلکلاس آموزش روخوانی قرآن کریم۱۹ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک
شهرستان اردلنشست کتاب خوان۲۰ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه
شهرستان اردلنشست قصه گویی۲۱ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر
شهرستان فارساننشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۱۹ آذر
ساعت۱۲کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر
شهرستان فارسانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۱ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر
شهرستان فارساننشست قصه گویی کتاب «دو ستاره: قصه­هایی درباره­ حجاب»۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد
شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر۱۸ آذرکتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد
شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان۲۰ آذرکتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد
شهرستان کوهرنگمسابقه نقاشی با موضوع آزاد ویژه ک ن۲۲ آذرکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان مدرسه ای در دبیرستان پسرانه دزک۱۹ آذرکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی کتاب «پیشگیری از اعتیاد»۲۳ آذرکتابخانه روستایی میرزا ملال دزک
شهرستان کیارنشست جمع خوانی کتاب «رازهای »۱۸ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک
شهرستان کیارنشست جمع خوانی کتاب «هجوم خاموش» با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه نجمه روستای دز۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه روستایی ایثار سرتشنیز
شهرستان کیارنشست جمع خوانی از کتاب «مجموعه پیشگیری از اعتیاد» در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی با حضور دانش آموزان مقطع راهنمایی عضو کتابخانه۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید قدوسی شهر شلمزار
شهرستان کیارنشست کتاب خوان مدرسه ای با حضور جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه نرجس شلمزار۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر ناغان
شهرستان کیارنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت فاطمیه ناغان۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز
شهرستان کیارمسابقه نقاشی با موضوع « » با حضور دانش آموزان مقطع ابت ۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی
شهر گهرو شهرستان کیارنشست کتاب خوان ویژه ک ن۲۱ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری
شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی»۱۸ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه
شهرستان لردگاننشست قصه گویی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند» ویژه ک ن۱۸ آذر
ساعت۱۶کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه
شهرستان لردگاننشست کتاب خوان مدرسه ای در دبیرستان فاطمه ا هرا(س)۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری
شهرستان لردگانجلسه انجمن شعر۱۹ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگاننشست کتاب خوان۲۰ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۰ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری
شهرستان لردگاننشست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «این پسر چه قدر کتاب می خورد»۲۱ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه
شهرستان لردگاننشست عصر شعر۲۲ آذر
ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری
شهرستان لردگانکلاس قصه گویی۲۳ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی عمان سامانی
شهرستان ساماننشست قصه گویی از کتاب «آموزش برای ک ن»۲۰ آذر
ساعت ۱۵ اسان رضویبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید بهشتی تربت حیدریهنشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت فرهنگ۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مرحوم عبداللهی تربت حیدریهنشست شعر خوانی۱۸ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی مرحوم عبداللهی تربت حیدریهبازدید جمعی از ک ن پیش دبستانی امید + نشست شعر خوانی۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ هادی کدکن تربت حیدریهنشست تخصصی کتاب خوان ویژه به۲۰ آذر ساعت ۸کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی تربت حیدریهنشست قصه گویی ویژه ک ن۲۱ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید آوینی بایگ تربت حیدریهنشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید فهمیده رشتخوارنشست شب شعر حافظ۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید فهمیده رشتخوارتور بازدید دانش آموزی از کتابخانه۲۰ آذر ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید فهمیده رشتخوارکارگاه خلاصه نویسی۲۱ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید فهمیده رشتخوارنشست جمع خوانی از کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده»۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائمیه مشهد مقدسمسابقه کاردستی «بخوان و بساز»۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائمیه مشهد مقدسمسابقه نقاشی۲۲ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائمیه مشهد مقدساجرای «طرح همیار کتاب» در سه مدرسه۲۲ آذرکتابخانه عمومی قائمیه مشهد مقدسنشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش»۲۱ آذر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی قائمیه مشهد مقدسنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۳ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناراننشست قصه خوانی ویژه ک ن۱۸ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناراننشست کتاب ‎خوان۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهارنشست کتاب خوان مدرسه ای۱۹ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهارمسابقه نقاشی۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید سیدیحیی حسینی گلمکاننشست شعر ویژه ک ن۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید سیدیحیی حسینی گلمکاننشست قصه گویی ویژه ک ن۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناراننشست کتاب خوان۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناراننشست کتاب خوان۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید سیدیحیی حسینی گلمکاننشست کتاب خوان۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهارنشست کتاب خوان۲۱ آذر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جامنشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری تربت جامنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جامنشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد تربت جامنشست کتاب خوان۲۳ آذر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری کندکلی سرخستور بازدید دانش آموزی از کتابخانه۱۹ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتاینشست جمع خوانی۱۹ آذر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی جغتاینشست کتابخون مدرسه ای در مدرسه جهان تربیت۲۱ آذر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی روستای عبدل آباد ریواده شهرستان جغتاینشست جمع خوانی۲۰ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید غفرانی
شهرستان مه ولاتنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید غفرانی
شهرستان مه ولاتبازدید جمعی از ک ن مهدکودک آیسانا از کتابخانه۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری گنابادنشست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۳ آذر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری گنابادنشست کتاب خوان از کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری گنابادنشست کتاب خوان از کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقاب گنابادنشست کتاب خوان از کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی زیبد گنابادنشست کتاب خوان از کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۲ آذر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گنابادنشست کتاب خوان از کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۲ آذر ساعت ۱۰ اسان شمالیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علی(ع) شیرواننشست کتاب خوان۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) شیرواننشست گروه مطالعاتی شهید مسلم طاهری در پایگاه ام ها(س)۲۳ آذر
ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) اسفرایننشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) اسفرایننشست کتاب خوان۲۱ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی برادان قربانی سه گنبد شهرستان فاروجکلاس قصه گویی برای کودک ویژه بانوان۱۸ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی برادان قربانی سه گنبد شهرستان فاروجنشست معرفی کتاب «کوچک جنگلی»۲۲ آذر
ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی طبر
شهرستان ج نشست کتاب خوان مدرسه ای۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی طبر
شهرستان ج نشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۳ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله بجنوردینشست کتاب خوان۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله بجنوردینشست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی ا هرا(س) بجنوردنشست معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر۱۸ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ا هرا(س) بجنوردنشست کتاب خوان۱۹ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند»۱۸ آذر
ساعت۱۱کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله
شهر سنخواست شهرستان ج نشست جمع خوانی از کتاب «کوچک جنگلی»۱۹ آذر
ساعت ۱۴کتابخانه عمومی آیت الله
شهر سنخواست شهرستان ج نشست کتاب خوان مدرسه ای۲۱ اذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت الله
شهر سنخواست شهرستان ج نشست مثنوی خوانی۲۰ آذر
ساعت۱۷کتابخانه عمومی برادران شهید صالحی پیش قلعه شهرستان مانه و سملقاننشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) تیتکانلو
شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب «کوچک جنگلی»۱۹ آذر
ساعت۱۲کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) تیتکانلو
شهرستان فاروجنشست کتاب خوان۲۲ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهرستان فاروجنشست قصه گویی برای ک ن۲۰ آذر
ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی زرد
شهرستان مانه و سملقاننشست جمع خوانی۲۱ آذرکتابخانه عمومی ی زرد
شهرستان مانه و سملقانکلاس آموزش رایانه۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد
شهرستان فاروجمسابقه نقاشی۱۸ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد
شهرستان فاروجنشست قصه گویی۲۰ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد
شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب «ماهی ها پرواز می کنند»۲۱ آذر
ساعت ۱۲کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد
شهرستان فاروجمسابقه خاطره نویسی پاییزانه۲۲ آذرکتابخانه عمومی ء گرمهاجرای برنامه قصه گویی در دبستان روستای بیدک۱۸ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ء گرمهنشست کتاب خوانِ کودک۲۳ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی ء گرم لاس آموزش رایانه ویژه اعضای کودکِ کتابخانه۲۳ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجاد(ع)
روستای چری شهرستان فاروجنشست شعرخوانی ویژه ک ن۱۸ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی سجاد(ع)
روستای چری شهرستان فاروجنشست کتاب ‎خوان۲۰ آذر
ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی
شهرستان رازوجرگلاننشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آذر۱۹ آذر
ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی
شهرستان رازوجرگلاننشست کتاب خوان۲۱ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن خانلق
شهرستان شیروانکلاس قصه گویی۱۹ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن خانلق
شهرستان شیرواننشست کتاب خوان۲۱ آذر
ساعت۹کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن خانلق
شهرستان شیرواننشست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی»۲۳ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی درستکار زیارت
شهرستان شیرواننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «گلستان یازدهم» ویژه نوجوانان۱۹ آذر
ساعت۱۳کتابخانه عمومی درستکار زیارت
شهرستان شیرواننشست کتاب خوان ویژه ک ن و نجوانان۲۳ آذر
ساعت۱۰کتابخانه عمومی درستکار زیارت
شهرستان شیرواننشست قصه گویی از کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن۲۱ آذر
ساعت ۱۲کتابخانه عمومی نبوت لوجلی
شهرستان شیروانبازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ایمان از کتابخانه۲۰ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نبوت لوجلی
شهرستان شیرواننشست کتاب خوان۲۲ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت دوین
شهرستان شیرواننشست روانخوانی کتاب۱۸ آذر
ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت دوین
شهرستان شیرواننشست کتاب خوان۲۰ آذر
ساعت ۱۱کتابخانه عمومی وحدت دوین
شهرستان شیروانکلاس قصه گویی۲۲ آذر
ساعت ۹کتابخانه عمومی رس زوارم
شه
به گزارش خبرنگار بی باک، با آمدن شنبه ۱۵ مهر و شروع سومین هفته مهرماه، برنامه کتابخانه های عمومی کشور در این هفته توسط نهاد کتابخانه ها اعلام شد. در این میان می توان برنامه های زیادی را با محوریت روز جهانی کودک در این کتابخانه ها مشاهده کرد.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه هایی چون نشست هایی با محوریت ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، روز روستا و عشایر، روز بزرگداشت حافظ، روز جهانی کودک و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مهر نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته سوم مهرماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.مشروح این برنامه ها در ادامه به تفکیک استان ها می آید:آذربایجان شرقیکتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، کارگاه آموزشی «مهارت افزایی» ویژه بانوان، ۱۶ و ۱۸ مهر ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، نشست کتاب خوانِ کودک، ۲۰ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله اهری، نشست جمع خوانی کتاب «قیام جاودانه»، ۱۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله اهری، نشست جمع خوانی کتاب «چطوری بخوانم»، ۲۰ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت هوراند، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولایت هوراند، نشست قصه گویی از کتاب « بوسه هایی برای بابا» + کلاس آموزش اریگامی، ۲۰ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت هوراند، کارگاه آموزشی «مهارت افزایی» ویژه بانوان، ۲۰ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر، مسابقه کتابخوانی ویژه محرم، ۱۰ الی ۲۰ مهرکتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۲۰ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر، ایستگاه نقاشی به مناسبت روز کودک، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر عجبشیر، نشست قصه گویی، ۱۶ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر عجبشیر، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر عجبشیر، نشست کتاب خوان، ۱۹ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرزانگان هشترود، کارگاه ادبی، ۱۶ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرزانگان هشترود، کلاس داستان نویسی + کلاس شعرخوانی ویژه محرم، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرزانگان هشترود، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری هشترود، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری هشترود، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب»، ۱۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بصیرت هشترود، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های صبحی»، ۱۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروفسور هشترودی هشترود، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۷ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروفسور هشترودی هشترود، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های مشهدی گلین خانم»، ۱۸ مهر ساعت ۱۱آذربایجان غربیکتابخانه مرکزی ارومیه، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۷ مهر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومیه، نشست جمع خوانی دیوان حافظ، ۱۹ مهر ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی ارومیه، کلاس آموزش فلسفه برای کودک، ۲۰ مهر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومیه، نشست جمع خوانی، ۲۰ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست کتاب خوان، ۱۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست کتاب¬خوان با عنوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۹ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن، ۲۰ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست قصه گویی، ۲۰ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست مثنوی¬خوانی، ۱۶ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست قصه گویی، ۱۷ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست «کتابخانه، کودک، تفکر»، ۱۹ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان، نشست قصه گویی، ۱۸ مهر ساعت ۱۰اصفهانکتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر، نشست جمع خوانی ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ونک، نشست معرفی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه، ۲۰مهرکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی فتح آباد، نشست قصه گویی، ۱۵مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، نشست کتاب خوان با حضور دانش آموزان، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، کلاس قصه گویی، ۱۷مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، کلاس نقاشی و رنگ آمیزی، ۱۵مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی امینی شهرضا، نشست کتاب خوان، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی امینی شهرضا، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۱۶مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی صدر اسفرجان، کلاس قصه گویی به مناسبت محرم، ۱۵مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی رهنان اصفهان، نشست کتاب خوانِ دفاع مقدس، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علوی کاشان، نشست باهم خوانی کتاب ویژه پایه چهارم ابت ، ۱۵ الی ۲۰ مهرکتابخانه عمومی علوی کاشان، نشست شاهنامه خوانی ویژه پایه ششم ابت ، ۱۹مهرکتابخانه عمومی علوی کاشان، نشست کتابخوانی ، ۲۰مهرکتابخانه عمومی شهیدان حسن پور کاشان ، کارگاه نقاشی ویژه محرم، ۱۶مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر تیران، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر تیران، نشست کانون ادبی سینا، ۱۵مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر تیران، کارگاه نقاشی، ۲۰مهر ساعت ۱۱اردبیلکتابخانه عمومی الغدیر شهرستان بیله سوار، نشست کتاب خوان مدرسه ای با حضور جمعی از دانش آموزان کلاس ششم دبیرستان فرهنگ ، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه روستایی بابک شهرستان بیله سوار، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک با حضور جمعی از انش آموزان مقطع چهارم دبستان پسرانه روستای بابک ، ۱۶مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری اردبیل، نشست کتاب خوان ، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین اردبیل، نشست جمع خوانی کتاب «سفیر نور» ویژه کودک و نوجوان ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی اردبیل، نشستقصه گویی کتاب «گروفالو» ویژه کودک و نوجوان، ۲۰مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شیخ صفی الدین اردبیلی شهرستان اردبیل، نشست جمع خوانی کتاب «من او» ، ۱۹مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی روستایی پانزده داد آراللوی شهرستان اردبیل، نشست جمع خوانی کتاب «نیلوفر نیایش» با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه ا هرا، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی روستایی ابن سینا(خلیل آباد) شهرستان اردبیل، نشست جمع خوانی کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» ویژه کودک و نوجوان، ۱۶مهر ساعت ۱۰البرزکتابخانه عمومی ی مشکین دشت، نشست کتاب خوان، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم، ۱۷مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید چمران کرج، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد، نشست کانون ادبی، ۱۵مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد، نشست کانون ادبی شعر، ۱۹مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد، کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ویژه خواهران، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس نقاشی ویژه دسالان، ۱۵مهر ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش خوشنویسی، ۱۶مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان، ۱۷مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی فروغ دانایی کرج، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فجرماهدشت، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی کرج، نشست کتاب خوان، ۱۷مهر ساعت۱۴کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن، ۱۷مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱۵مهر ساعت۱۴کتابخانه عمومی مهستان شهر جدید هشتگرد، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله نجم آبادی نظرآباد، نشست کتاب خوان، ۲۰مهر ساعت۱۳کتابخانه عمومی شهید ثالث شهر جدید هشتگرد، نشست کتاب خوان، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) هشتگرد، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) روستای هیو، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی مشکین دشت، نشست کتاب خوان، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی یاس ماهدشت، نشست کتاب خوان، ۱۵مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه دهخدا محمدشهر، نشست کتاب خوان، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قلم نظرآباد، نشست کتاب خوان، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شه نظرآباد، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمدی اشتهاردی، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۰ایلامکتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) ملکشاهی، مسابقه نقاشی، ۱۵ مهرکتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) ملکشاهی، نشست کتاب¬خوان از کتاب ملالایی برای دختر مرده»، ۱۷ مهرکتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) ملکشاهی، نشست کتاب¬خوان از کتاب «آسمان چهارم»، ۱۸ مهرکتابخانه عمومی ی مهر ملکشاهی، نشست کتاب¬خوان از کتاب «برج قحطی»، ۱۹ مهربوشهرکتابخانه عمومی شهید مهدوی خارک، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مهدوی خارک، مسابقه نقاشی، ۱۵مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک، نشست کتاب خوان ویژه ک ن، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک، نشست جمع خوانی ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر کنگان، کارگاه آموزش نقاشی، ۱۷و۱۹مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بنک، نشست قصه خوانی، ۱۶و۱۸مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه، نشست جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «چهارده معصوم» ، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی، نشست قصه گویی از کتاب «یک قل دوقل»، ۱۶مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۸مهر ساعت ۳۰/۹کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست قصه گویی ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه، نشست جمع خوانی + مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه، نشست کانون ادبی خلیچ فارس با موضوع روز بزرگداشت حافظ، ۲۰مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید قنبری بیدخون، نشست جمع خوانی + مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه، برگزاری برنامه فرهنگی جمع خوانی و مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت رقیه (س) عامری، نشست کتابخوان مدرسه ای با حضور جمعی از دانش آموزان پایه پنجم ابت مدرسه وحدت، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی، مسابقه کاردستی ویژه ک ن ، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت گناوه، نشست کتاب خوان، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی جواد(ع) چهارروستایی، نشست خاطره گویی ، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جواد(ع) چهارروستایی، مسابقه نقاشی با عنوان «روستای پاک»، ۱۵مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ء گناوه، نشست کتاب خوان، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید پولاد بندر ریگ، نشست کتاب خوان، ۱۲مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها، مسابقه نقاشی ویژه ک ن، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشت عصر شعر عاشورایی، ۱۷مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه انسیه، ۱۵مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان دختر، ۱۶مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست عصر شعر عاشورایی، ۱۷مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان پسر، ۱۸مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان دختر، ۲۰ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه نرجس، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان ۱۵ داد، ۱۷مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون، نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان دختر، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه ، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان آیت الله سعیدی، ۱۷مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان، نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان دختر، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه انسیه، ۱۵مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان، نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان دختر، ۱۶مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم، کارگاه کاردستی، ۱۹مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید محسنی شهر انارستان، نشست کتاب خوان، ۱۷مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک، کارگاه نقاشی، ۱۶مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید عارفی شهر ریز، نشست جمع خوانی ، ۱۸مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی، نشست قصه گویی، ۱۸مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی شهید آذریار بهارستان، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید محسنی انارستان، نشست قصه گویی، ۱۹مهر ساعت ۱۱تهرانکتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست «قصه های قرآنی» ، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهران، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی»، ۱۶مهر ساعت۹کتابخانه عمومی فلسطین تهران، نشست قصه گویی ، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱۷مهر ساعت۸کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهران ، نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۷مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهران ، نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی + کلاس آموزش اوریگامی برای نوجوانان، ۱۹مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی معراج تهران، نشست قصه گویی، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهران، نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ، ۱۷مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی زاده زید تهران، نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان، ۱۹مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی تهران، نشست قصه گویی ، ۱۵مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی (ص) تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۹مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، کارگاه «آموزشی فلسفه» ویژه نوجوانان، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ، ۱۵مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست داستان نویسی خلاق ، ۱۶مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی گلسار تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ، ۱۶مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق + کلاس آموزش اوریگامی، ۱۵مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست شاهنامه خوانی ، ۱۶مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست قصه گویی + کلاس آموزش قرآن کریم ، ۱۸مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه کودک و نوجوان، ۱۸مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی رس تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ، ۱۹مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ، ۱۹مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد»، ۱۷و ۱۹ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست همینگوی خوانی، ۱۷و ۱۹مهر ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست «با هم خوانی»، ۱۷ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی مرکزی شهرستان قدس، نشست قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی ویژه رده سنی ۵ تا ۷سال، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) شهرستان قدس، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات، نشست کانون ادبی، ۱۸ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات، کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کلاس آموزش ساخت کاردستی + کارگاه داستان نویسی، ۱۶ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات، کلاس آموزش خوشنویسی، ۱۷ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات، کلاس آموزش نقاشی، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی ه شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش رایانه (مقدماتی)، ۱۵مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی ه شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان، ۱۷ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی ه شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ، ۱۵مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی باهنر شهرستان شمیرانات، نشست شاهنامه خوانی، ۱۹مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی باهنر شهرستان شمیرانات، نشست حافظ شناسی ، ۱۸مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی باهنر شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش داستان نویسی، ۱۹مهر ساعت۱۴کتابخانه عمومی باهنر شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان، ۱۷مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی باهنر شهرستان شمیرانات، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها، ۱۷مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان، نشست جمع خوانی، ۱۸مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی باهنر شهرستان بهارستان، نشست قصه گویی + مسابقه نقاشی، ۱۹مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی شهید ثانی شهرستان بهارستان، نشست جمع خوانی، ۱۸مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان پاکدشت، نشست شعرخوانی ویژه ک ن، ۱۵ مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان پاکدشت، کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن، ۱۸ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان پاکدشت، نشست شعرخوانی ویژه ک ن، ۲۰مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت، نشست قصه خوانی ویژه ک ن، ۱۷ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۹ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان پاکدشت، نشست جمع خوانی کتاب «ماه در آب»، ۱۸ مهر ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت، نشست جمع خوانی کتاب «لهوف»، ۱۵ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت، کلاس آموزش اریگامی، ۱۵ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت، نشست قصه گویی کتاب «بابای پرنده من»، ۱۹ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۷ مهر ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی شهرستان پاکدشت، نشست کارگاه فلسفه برای ک ن و نوجوانان، ۱۷ مهر ساعت۱۳کتابخانه عمومی پروین اعتصامی شهرستان پاکدشت، نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سنباد»، ۱۹ مهر ساعت۱۳کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان ملارد، نشست معرفی کتاب در کانون ادبی، ۱۸مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان ملارد، نشست قصه گویی، ۱۹مهر ساعت۱۱:۳۰اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد، نشست کتاب خوانِ عاشورایی، ۱۸مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی پانزده داد شهرستان پیشوا، نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان، ۱۶ مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا، نشست جمع خوانی ویژه ک ن ، ۱۹ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، نشست معرفی کتاب ، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، نشست قصه گویی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶ مهر ساعت۱۰چهارمحال و بختیاریکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهر سفیددشت شهرستان بروجن، نشست جمع خوانی کتاب«تشنه لبان» ، ۱۵ مهرکتابخانه عمومی فجر ن نایان بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب«تشنه لبان» ، ۱۵مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن، نشست قصه گویی از کتاب من برگ عبور مرحمت هستم»، ۱۵مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن، نشست کتاب خوان، ۱۶مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان، نشست قصه گویی کتاب «تشنه لبان» به مناسبت ماه محرم، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، نشست انجمن شعر، ۱۶مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی (ره) شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «برج قحطی» ، ۱۶مهرکتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان اردل، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهرکتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهرکتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های شیرین مثنوی مولوی»، ۱۶مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان، نشست قصه گویی از کتاب «کلیله و دمنه» ، ۱۷مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان»، ۱۷مهر ساعت۱۳کتابخانه عمومی شهید رجایی شهر گهرو شهرستان کیار، نشست کتاب خوان مدرسه ای با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع ابت مدرسه نواب، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل، نشست کتاب خوان، ۱۷مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی (ره) شهر گندمان شهرستان بروجن، نشست جمع خوانی کتاب«برج قحطی» ، ۱۷مهرکتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه بروجن، نشست نقد کتاب «تشنه لبان»، ۱۷مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ، ۱۷مهرکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرکرد، کلاس آموزش نقاشی ، ۱۷مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرکرد، نشست جمع خوانی کتاب «یک قل دو قل»، ۱۷مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ، ۱۷مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، نشست جمع خوانی کتاب «برج قحطی»، ۱۸مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان، نشست عصر شعر، ۱۸مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۱۸مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی شهید منتظری شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ، ۱۸مهرکتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان، نشست حافظ خوانی، ۱۹مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) گندمان شهرستان بروجن، نشست کتاب خوان ، ۱۹مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن، نشست عصر شعر، ۱۹مهرکتابخانه عمومی ء بن، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی روستایی میرزاملال دزک کیار، نشست جمع خوانی از کتاب «حافظ » با حضور دانش آموزان مقطع ابت عضو کتابخانه به مناسبت روز بزگداشت حافظ، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست انجمن داستان نویسی ، ۱۹مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، کلاس قصه گویی ، ۲۰مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دهخدا کیان شهرستان شهرکرد، نشست جمع خوانی کتاب «یه قل دوقل» ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز کیار، نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «حافظ» ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ء بن، نشست «حافظ خوانی» به مناسبت بزرگداشت حافظ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن، نشست «حافظ خوانی» به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، ۲۰مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) بابا حیدر شهرستان فارسان، نشست قصه گویی «قطره سحرآمیز»، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجن، کلاس تفسیر قرآن کریم با همکاری کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان، ۲۰مهر ساعت۸:۳۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجن، کلاس تجوید قرآن کریم با همکاری کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان، ۲۰مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) شهر بلداجی، کلاس قصه گویی، ۲۰مهرکتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، نشست قصه گویی از کتاب «حسین بن علی(ع)»، ۲۰مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان، نشست جمع خوانی کتاب «برج قحطی» ویژه نوجوانان، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان، نشست جمع خوانی کتاب «برج قحطی»، ۲۰مهر ساعت ۱۱ اسان جنوبیکتابخانه عمومی ی گمنام طبس، نشست شب شعر با همکاری کانون حافظ شمس طبسی، ۱۵ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی گمنام طبس، نشست نمایشنامه خوانی با همکاری کانون بسیج هنرمندان شهرستان طبس، ۱۸ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی دیهوک طبس، مسابقه نقاشی ویژه ک ن با موضوع :عاشورا» با همکاری دبستان فاطمیه، ۱۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی دیهوک طبس، نشست کتاب خوان، ۱۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ارشاد طبس، نشست کتاب خوان، ۱۸ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا روستای دشتغران طبس، نشست کتاب خوان، ۱۷ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی نخلستان روستای کُریت شهرستان طبس، نشست قصه خوانی، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتایخانه عمومی ی زیرک آباد عشق آباد طبس، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب، ۱۸ مهر ساعت ۱۷کتایخانه عمومی ی زیرک آباد عشق آباد طبس، نشست کتاب خوان، ۱۶ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید شریف نیا روستای اسفندیار شهرستان طبس، نشست قصه خوانی، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید شریف نیا روستای اسفندیار شهرستان طبس، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۷ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیان، نشست قصه گویی برای ک ن، ۱۶ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیان، نشست جمع خوانی از کتاب «تشنه لبان»، ۱۷ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیان، مسابقه نقاشی، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیان، نشست جمع خوانی از کتاب «قصه ‎های خوب برای بچه های خوب»، ۱۹ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۱۷ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیان، مسابقه نقاشی، ۱۹ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان درمیان، نشست کتاب خوان ، ۱۹ مهر ساعت ۱۵کتابخانه شهید باهنر گزیک درمیان، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه شهید باهنر گزیک درمیان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، مهر ساعت ۱۱ ۱۶کتابخانه شهید باهنر گزیک درمیان، کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن، ۱۹ مهر ساعت ۱۶کتابخانه حسین(ع) روستای بورنگ درمیان، مسابقه نقاشی، ۱۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه حسین(ع) روستای بورنگ درمیان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۱۹ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی شهرستان نهبندان، نشست قصه گویی، ۱۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان، نشست کتاب خوان مدرسه‎ای، ۱۶ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ شهرستان نهبندان، نشست قصه گویی، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف شهرستان نهبندان، نشست روخوانی و تجوید قرآن کریم، ۱۸ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان، نشست جمع خوانی، ۱۹ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، برگزاری مراسم بزرگداشت روز حافظ در کتابخانه، ۱۸ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، نشست قصه گویی + مسابقه نقاشی، ۱۸ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، نشست حافظ خوانی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، ۱۹ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «برج قحطی»، ۱۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست کتاب خوان ، ۱۸ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست حافظ خوانی ، ۲۰ مهر ساعت ۱۴کتابخانه عمومی بصیرت دُرُح شهرستان سربیشه، مسابقه نقاشی، ۱۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشه، نشست جمع خوانی، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشه، نشست مشاعره و آشنایی با اشعار حافظ، ۱۹ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، مسابقه نقاشی ویژه روز جهانی کودک، ۱۷ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، نشست معرفی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مهر، ۱۸ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی (ره) سرایان، نشست کتاب خوان، ۱۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی (ره) سرایان، نشست معرفی کتاب در نشست حلقه صالحین، ۱۸ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید علی انصاری شهر آیسک شهرستان سرایان، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۷ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهر سه قلعه شهرستان سرایان، نشست کتاب خوان، ۱۸ مهر ساعت ۱۰ اسان رضویکتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام، مسایقه شعر نویسی و مشاعره ، ۱۸مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام، دعوت از شاعران و نویسندگان بومی شهرستان + نشست شعر خوانی و حافظ خوانی، ۲۰مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام، نشست قصه گویی + نشست شعر خوانی + نشست جمع خوانی + مسابقه نقاشی ویژه ک ن به مناسبت روز جهانی کودک، ۲۰مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری تربت جام، نشست شعر خوانی، ۲۰مهر ۱۰مهرکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جام، نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی + مسابقه نقاشی ویژه ک ن به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جام، نشست حافظ خوانی، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد، مسابقه شعر خوانی، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد، مسابقه نقاشی، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شریعتی نیشابور، نشست مثنوی خوانی(دفتر سوم) ، ۱۹مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی غدیر نیشابور، نشست کتابخوانی کودک + مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۶مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی علامه جعفری کلات، نشست کتاب خوان به مناسبت روز جهانی کودک، ۲۱مهر ۹مهرکتابخانه عمومی علامه جعفری کلات، ایستگاه نقاشی، از ۱۵ الی ۲۱مهرکتابخانه عمومی علامه جعفری کلات، نشست کتاب خوان ویژه ک ن، ۲۳مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی جغتای، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست شعر خوانی از دیوان حافظ ویژه بزرگداشت حافظ، ۱۹مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گناباد، نشست قصه گویی ویژه ک ن ، ۱۶مهر ساعت۹کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری گناباد، نشست شعرخوانی و قصه گویی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد، نشست کتاب خوان، ۱۸مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، نشست قصه گویی + مسابقه نقاشی، ۱۶مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزه، مسابقه نقاشی + نشست قصه گویی به مناسبت روز کودک، ۱۶مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزه، نشست جمع خوانی اشعار حافظ، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه تربت حیدریه مرحوم عبداللهی تربت حیدریه، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۸مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی تربت حیدیه، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۷مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی تربت حیدریه، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۶مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شیخ هادی کدکنی تربت حیدریه، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی بایگ تربت حیدریه، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری کندکلی سرخس، مسابقه نقاشی، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری کندکلی، مسابقه نقاشی، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، نشست کتاب خوان با موضوع «محرم و ک ن»، ۱۶مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، نشست قصه گویی با موضوع «محرم وکودک»، ۱۷مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان، ۱۸مهر ساعت۹کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، نشست کتاب خوان، ۱۸مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۹مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد مقدس، نشست کتاب خوان، ۱۹مهرکتابخانه عمومی آیت الله آقا قوچانی، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۶مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی بنت الهدی صدرقوچان، نشست جمع خوانی ویژه ک ن، ۱۶مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی (ره) قوچان، نشست کتاب خوان ویژه ک ن، ۱۷مهر ساعت۹ اسان شمالیکتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد شهرستان فاروج، دعوت از دهیار روستا برای معرفی پیشینه روستای خیرآباد به مناسبت روز روستا، ۱۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد شهرستان فاروج، نشست قصه گویی، ۱۷ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) خیرآباد شهرستان فاروج، نشست حافظ خوانی به مناسبت «روز بزرگداشت حافظ»، ۲۰ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی برادران شهید صالحی پیش قلعه شهرستان مانه و سملقان، نشست قصه گویی، ۲۰ مهر ساعت ۱۱ کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروج، نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود» به مناسب روز جهانی کودک، ۱۶ مه ر ساعت۱۲ کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروج، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۵ مهر ساعت۱۳کتابخانه عمومی علی(ع) شیروان، مسابقه نقاشی به مناسبت ماه محرم ، ۱۷مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهرستان فاروج، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهرستان فاروج، مسابقه خلاصه نویسی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶ مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی زارعی شیروان، نشست کتاب خوان مدرسه ای ، ۱۹ مهر ساعت ۱۰ کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا(س) نجف آباد شهرستان فاروج، نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» ، ۱۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا(س) نجف آباد شهرستان فاروج، نشست کتاب خوان، ۱۹ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر ایور شهرستان گرمه، نشست قصه گویی، ۱۹ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر ایور شهرستان گرمه، نشست شعر خوانی «دیوان حافظ» به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، ۲۰ مهر ساعت۱۲خوزستانکتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر جایزان شهرستان امیدیه، کلاس نقاشی و رنگ آمیزی ویژه دسالان، ۱۵مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید بهشتی امیدیه، برگزاری مراسم ویژه روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری، نشست قصه گویی، ۱۶مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری، نشست کتاب خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی آباد کا، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۵مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ی آباد کا، نشست قصه خوانی، ۱۶مهر ساعت۹کتابخانه عمومی شهید رسول احمدی شهرستان کا، نشست قصه گویی ویژه کودک، ۱۷مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رسول احمدی شهرستان کا، نشست جمع خوانی، ۱۸مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید رسول احمدی شهرستان کا، مسابقه شطرنج، ۱۵مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی جنت شهرستان کا، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۷مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی فردوسی شهرستان کا، نشست جمع خوانی، ۱۵مهر ساعت۹کتابخانه عمومی شهید رجایی اهواز، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۵مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کوثر شهرستان اهواز، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی اهواز اهواز، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی زرگان اهواز، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید علی هاشمی اهواز، نشست قصه خوانی از کتاب عربی «المال و الکنز»، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان اهواز، مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی اهواز، نشست قصه خوانی کتاب «وال کوچولو»، ۱۸مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی حجر بن عدی اهواز، نشست قصه خوانی کتاب «جوجه اردک زشت»، ۱۹مهر ساعت ۸کتابخانه عمومی ارمغان باغملک، نشست شعر خوانی و نقد شعر، ۱۵مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ارمغان باغملک، مسابقه نقاشی ویژه ک ن، ۱۷مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) ابوالعباس باغملک، کلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی نبوت هپرو باغملک، کلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی نبوت هپرو باغملک، نشست شعر خوانی ویژه ک ن، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید نوری میداود باغملک، نشست جمع خوانی کتاب «سیب و ماه ک ن»، ۱۸مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید نوری میداود باغملک، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی صیدون باغملک، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۵مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی ملاثانی باوی، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ملاثانی باوی، کلاس قصه گویی با موضوع زندگانی حسین(ع)، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بوستان شهر شیبان شهرستان باوی، نشست کتاب¬خوان کتابخانه¬ای کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بوستان شهر شیبان شهرستان باوی، نشست کتاب¬خوان ویژه ماه محرم، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهر ویس شهرستان باوی، نشست قصه گویی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله وحید بهبهانی شهرستان بهبهان، نشست قصه گویی از کتاب «مهمان کوچک»، ۱۹مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی زیدون شهر سردشت شهرستان بهبهان، نشست کتاب¬خوان، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضوان دهستان دودانگه شهرستان بهبهان، نشست حلقه صالحین، ۲۰مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی فردوس شهرستان بهبهان، نشست کتاب¬خوان، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فردوس شهرستان بهبهان، نشست جمع خوانی بخش هایی از دیوان حافظ، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ریحانه النبی(س) بهبهان، نشست کتاب¬خوانِ عاشورایی، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حاج یوسف بهبهانی شهرستان بهبهان، نشست کتاب¬خوان مدرسه ای، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مسعود پیشبهار شهرستان بهبهان، نشست کتاب¬خوان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی بهبهان، مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی بهبهان، کارگاه آموزش روانشناسی، ۱۷مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی هدایت الله جدبابایی بهبهان، کلاس آموزش کاردستی، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهر تشان شهرستان بهبهان، نشست «با هم بخوانیم»، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ارجان شهر منصوریه شهرستان بهبهان، دعوت از مدیران مدارس برای آشنایی با کتابخانه و خدمات آن به دانش آموزان، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه، کلاس آموزش قرائت قرآن کریم ویژه نوجوانان، ۱۵مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه، نشست جمع خوانی کتاب « مهدی(عج) از ولادت تا ظهور»، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر، نشست جمع خوانی کتاب به مناسبت محرم، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر، نشست معرفی کتاب دیوان حافظ به مناسبت بزرگداشت روز حافظ، ۱۹مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر، نشست شعرخوانی دیوان حافظ ویژه نوجوانان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) رامشیر، نشست جمع خوانی کتاب به مناسبت محرم، ۱۵مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی علی(ع) رامشیر، نمایش به مناسبت محرم ویژه ک ن، ۱۹مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید آوینی شوش، نشست قصه گویی ویژه ک ن به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی شوش، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی شهید دانش شهرستان شوش، کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم، ۲۰مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی روستایی شهید دانش شهرستان شوش، کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۲۰مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوش، کارگاه عروسک گردانی ویژه اعضای کودک، ۱۵مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوش، نشست قصه خوانی + برگزاری جشن به مناسبت روز جهانی کودک، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوش، کلاس آموزش نقاشی + کارگاه کار با سفال ویژه اعضاء کودک، ۱۷مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر شهرستان شوش، کلاس آموزش ساخت کاردستی ویژه نوجوانان، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی شهید سیدرسول هاشمی شهرستان شوش، کلاس آموزش قرائت قرآن کریم، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابوذر شوش، نشست جمع خوانی، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ابوذر شوش، کلاس آموزش نقاشی، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حر ریاحی شوش، کلاس آموزش قرائت قرآن کریم ویژه ک ن، ۱۶مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حر ریاحی شوش، کلاس آموزش بهداشت شخصی ویژه ک ن و نوجوانان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۲۵ فروردین شهرستان شوش، نشست کتاب¬خوان ویژه نوجوانان، ۱۹مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۲۵ فروردین شهرستان شوش، کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۲۵ فروردین شهرستان شوش، کلاس آشنایی با زندگینامه شعراء و معرفی آثار آنها ویژه بزرگداشت حافظ، ۲۰مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید بشکار شوش، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی خاتم شهرستان شوش، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۱۶مهر ساعت۹کتابخانه عمومی خاتم شهرستان شوش، کلاس آموزش نقاشی، ۱۸مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی خاتم شهرستان شوش، نشست قصه گویی، ۲۰مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی روستایی سیدعباس شهرستان شوش، نشست کتاب خوان مدرسه ای، ۱۷مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید شرافت شوشتر، نشست حافظ خوانی، ۱۸مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشتر، نشست کتاب خوان ویژه ک ن، ۲۰مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی توحید شهرستان شوشتر، نشست کتاب¬خوان مدرسه¬ای با موضوع حجاب، ۱۶مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی توحید شهرستان شوشتر، کارگاه آموزش نویسندگی ویژه دختران، ۱۷م?
برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی با محوریت روز نوجوان، بخشی از برنامه های کتابخانه های عمومی کشور در هفته دوم آبان ماه است.برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی به مناسبت روز نوجوانبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در دومین هفته آبان ماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیح دانش آموزی، روز پ ند غیرعامل و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:آذربایجان شرقی
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان هایی برای فکر » + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹آذربایجان غربی
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع خوانی کتاب «بچه ها و ادب » ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰اصفهان
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی دانش شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس آموزش نقاشی ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شاهد شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی شاهد شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی هاشمیه شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت وحدت از کتابخانه ۸ آبان
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس شهر در کتابخانه ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰
کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی بدیع ا مان هرند نشست کتاب خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله سیداحمد برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش آموزان ۹ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست کتاب خوانِ نوجوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبان
کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبان
کتابخانه عمومی فضائلی نشست کتاب خوان ۶ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه ک ن ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبان
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست هم شی «را ارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵اردبیل
کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین شهر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابت ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱البرز
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی شه نظرآباد نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰ایلام
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلام نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰بوشهر
کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی بنک نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹
کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه گویی برای بچه های مهد کودک فرشته های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰
کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها کلاس نقاشی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش دبستانی های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه ک ن استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبان
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه معراج شه ۷ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱تهران
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۸
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی زاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ء تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی (ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی رس تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه ک ن و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب خوان ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی (ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب های طرح کتاب خوان ماه آبان ۷ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش ۷ آبان
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع « » ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع « » ۹ آبان
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه رو مه دیواری با موضوع « » ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان با موضوع « » ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی (ره) شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰ اسان جنوبی
کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست کتاب خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه رو مه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست کتاب خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۱
به گزارش لی ، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در پنجمین هفته دادماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست های ویژه با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی، کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن مجید؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه و مثنوی خوانی نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای، کانون ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.همچنین معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه داد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی از دیگر برنامه های هفته پایانی دادماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.آذربایجان شرقیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی حاج سید جواد شبسترنشست کتابخوانی و جمع خوانی (ویژه ک ن ۷ الی ۱۴ سال)۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریزنشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریزنشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع)»۲۷ داد
ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه مرکزی تبریزنشست کتاب خوان ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی (ویژه گروه سنی ۴ تا ۱۱ سال)۲۸ داد ساعت ۱۲:۳۰کتابخانه مرکزی تبریزنشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من»۲۹ داد ساعت ۱۲:۳۰کتابخانه مرکزی تبریزنشست قصه گویی + کارگاه نقاشی۱ تیر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله اهرینشست قصه گویی با موضوع آموزش اخلاق ی از کتاب های «لذت کمک » و «قشنگ ترین احساس»۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهرینشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» ویژه بانوان۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهرینشست قصه گویی هفتگی با موضوع فلسطین + تهیه رو مه دیواری۱ تیر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی ولایت هوراندنمایشگاه نقاشی از آثار اعضاء شرکت کننده در جشنواره کتابخوانی رضوی داد۲۷ الی ۱ تیرکتابخانه عمومی ولایت هوراندنشست قصه گویی از کتاب «هدیه شیرین»۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای مراغهنشست جمع خوانی کتاب "عارفانه "۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای مراغهنشست جمع خوانی کتاب « رضا(ع) و زندگی» ویژه روشندلان۳ تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای مراغهنشست قصه گویی با مضمون روز قدس۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای مراغ ارگاه آموزشی فن بیان۲۹ و ۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای مراغهنشست معرفی کتاب" فلسطین از تا انتفاضه"۱ تیر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی خواجه نصیر مراغهنشست قصه گویی با مضمون روز قدس۲۹ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی خواجه نصیر مراغهنشست جمع خوانی "بانوی ملکوت"۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) خداجونشست قصه گویی با مضمون روز قدس۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) خداجونشست جمع خوانی کتاب "چلچراغ شیراز"۱ تیر ساعت ۱۱آذربایجان غربیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش سبک زندگی۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی ارومیهنشست جمع خوانی در بخش کودکیک تیر ساعت۱۰کتایخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان اشنویهنشست کتاب ‎خوان۲۷ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ملت شهرستان تکابمسابقه نقاشی۲۹ دادکتابخانه عمومی ملت شهرستان تکابنشست جمع خوانی کتاب کودک و نوجوانیک تیر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی آیت الله شهر سیه چشمهنشست کتاب خوان با موضوع و حجاب۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله شهر سیه چشمهنشست جمع خوانی کتاب غنچه دلتنگ۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله شهرستان چالدرانمسابقه نقاشی به مناسبت ایام شهادت حضرت علی(ع)۳۰ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی حکمت شهر ایواوغلیمسابقه حفظ قرآن از ۱۵ سوره آ قرآن کریم (ویژه دانش آموزان ابت )۳۱ دادکتابخانه عمومی تازه شهر شهرستان سلماسنشست کتاب ‎خوان۲۹ داد ساعت۱۲کتابخانه عمومی شهید محمد قمری روستای قره قشلاقمسابقه نقاشی (ویژه نوجوانان)۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید صالح خدادوست روستای سیلابنشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان سلماسنشست قصه گویی با موضوع ماه مبارک رمضان۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کبیر شهرستان شوطنشست قصه گویی و جمع خوانی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع)»۲۹ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست کتابخوانی "کتاب و نشاط" ویژه ک ن و نوجوانان۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ماکو ماکوکارگاه مجسمه سازی برای ک ن۳۱ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست قصه گویی برای ک ن۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ماکوکارگاه نقاشی (ویژه بزرگسالان)۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ما شست قصه گویی برای ک ن۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی(ع) شهرچهاربرجنشست جمع خوانی کتاب «جاذبه و عه علی(ع)»۳۱ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری شهرستان میاندوآبنشست جمع خوانی کتاب «سیری در شه های شریعتی»۲۹ داد ساعت ۱۲کتابخانه مجتمع فرهنگینشست جمع خوانی کتاب لالو۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهرستان نقدهنشست معرفی و جمع خوانی کتاب۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست قصه گویی برای ک ن۳۰ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست جمع خوانییک تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت محمدیار شهرستان نقدهنشست معرفی کتاب با موضوع مصطفی چمران۳۱ داد ساعت ۱۰اصفهانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی (ره) فلاورجاننشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) فلاورجاننقاشی جمعی از کتاب های کودک جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی نسیم قهدریجانکارگاه بازی های فکری برای دسالان۲۸ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی شریعت فلاورجاننشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت۹کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس نقاشی و قصه گویی۲۹ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاباشگاه کتاب خوانی + نشست جمع خوانی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست جمع خوانی کتاب "جاذبه و عه حضرت علی(ع)"۳۱ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی امینی شهرضاکلاس نقاشی۳۰ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی شهید محمد باقر صدر اسفرجانکلاس قصه گویی۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رهنان اصفهاننشست جمع خوانی۲۷ دادکتابخانه عمومی صادق(ع) میمهمسابقه نقاشی و قصه گویی با موضوع کتاب های جشنواره کتابخوانی رضوی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید دستغیب شاهین شهرنشست کتاب خوان با موضوع کتاب های جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچهنشست قصه گویی (ویژه ک ن)۳۰ دادکتابخانه عمومی صادق(ع) دینانمحفل انس با قرآن کریماز ۲۷ داد الی دوم تیرکتابخانه عمومی هاشمیه شهرمسابقه نقاشی (ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی)۳۱ داد ساعت ۹اردبیلبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «صراط»۳۰ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادمسابقه نقاشی در بخش کودک کتابخانه۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شیخ احمد مختاری ملاکندی شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۳۱ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آراز شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب « کردستان»۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «صراط»۲۸ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «آواز بلند»۲۸ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۲۸ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمینشست «کتاب ماه» به مناسبت ماه مبارک مرضان۳۱ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سید محمدحسین شهریار انگوتنشست کتاب خوان با محوریت کتب قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شمس تبریزی نیرنشست جمع­خوانی کتاب «ماه غریب من»۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کورائیمنشست جمع­خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۲۲ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ف آباد شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستای آراللوی شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی هیرنشست جمع خوانی کتاب «لبخند انار»۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «طنز تاریخ»۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان اردبیلنشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت۱۰ایلامبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی رضا (ع) مهرانمحفل انس با قرآن کریم۲۷ دادکتابخانه عمومی رضا (ع) مهراننشست معرفی کتاب به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)۲۸ دادکتابخانه عمومی اعظم(ص)نشست «هر آیه یک قصه» ویژه ک ن۲۹ دادبوشهربرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی ی هسته ای کنگاننشست قصه گویی برای ک ن۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فرهنگ کنگانکلاس اوریگامی۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ کنگانکلاس روخوانی قرآن کریم۲۹ و ۳۱ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی غدیر کنگاننشست جمع خوانی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کنگانکارگاه «پژوهش در کتابخانه»۳۱ داد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی کنگانکلاس نقاشی۲۹ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شبانکارهنشست کتاب خوان۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی شبانکارهجمع خوانی (ویژه ک ن)۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکار لاس داستان نویسی۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ابن سینا زیارتنشست قصه گویی برای ک ن۲۸ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارتنشست جمع خوانی۲۹ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی وحدتیهدوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۷ داد ساعت ۷کتابخانه عمومی ی وحدتیهدوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۹ داد ساعت ۸کتابخانه عمومی ی وحدتیهدوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۳۱ داد ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید خوش دهقایددوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۲۸ داد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شهید خوش دهقایددوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۳۰ داد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شهید خوش دهقایددوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم۱ تیر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) کلمهنشست کتاب خوان ویژه کودک و نوجوان۲۷ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) کلم لاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۲۹ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) کلم لاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۳۱ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارمکلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه کودک و نوجوان۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارمکلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه کودک و نوجوان۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارمکلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه کودک و نوجوان۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجانکلاس حفظ و قرائت قرآن کریم۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجانکلاس نقاشی ویژه ک ن + اجرای مسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجاننشست ادبی۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجانکلاس حفظ و قرائت قرآن کریم۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجانکلاس نقاشی ویژه ک ن + اجرای مسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید صادق گنجی برازجانکلاس حفظ و قرائت قرآن کریم۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکارهنشست کتاب خوان۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید چمران سملنشست کتاب خوان ویژه کودک و نوجوان۳۱ داد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی بنه گزنشست جمع خوانی + نشست قصه گویی۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گزمسابقه نقاشی با موضوع ماه مبارک رمضان۲۹ داد ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی ی بنه گزنشست کتاب خوان۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حقایق نگارخورموجنشست قصه گویی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانشنشست کتاب خوان۳۱ داد س اعت ۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنب ارگاه نقاشی ک ن۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکینشست جمع خوانی۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارکمسابقه نقاشی۲۹ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مهدوی خارکنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست جمع خوانی۲۸ داد ساعت۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی۲۹ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادکنشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادکنشست مشاوره کتاب۳۰ داد ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید چاه کوتاهنشست جمع خوانی۲۸ داد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شهید چاه کوتاهنشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چاه کوتاهنشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع)»۳۱ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی مصلحیاننشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت۸کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرنشست قصه گویی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرنشست مشاوره کتاب کودک۳۱ داد ساعت ۸کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرنشست قصه گویی کودک۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکارگاه کاردستی۳۱ داد ساعت ۱۷:۴۵کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس نقاشی۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهرکلاس قصه گویی۳۱ داد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری حسننشست کتاب خوان ویژه ک ن پسر۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری حسننشست کتاب خوان ویژه ک ن دختر۳۰ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلمنشست کتاب خوان با موضوع ماه مبارک رمضان۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست قصه گویی۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست روخوانی وروانخوانی قرآن کریم۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتنشست کتاب خوان ویژه شهادت علی(ع)۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتنشست جمع خوانی + کارگاه نقاشی۱ تیر ساعت ۱۰چهارمحال و بختیاریبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی آصف فرخ شهرنشست کتاب خوان ویژه شهادت حضرت علی(ع)۲۷ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوهبنشست کتاب خوان از کتاب های جشنواره کتابخوانی رضوی۲۷ دادکتابخانه عمومی شهید مطهری لردگاننشست جمع خوانی کتاب "ماه غریب من"۲۷ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونینشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع)»۲۷ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغانمسابقه نقاشی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)۲۷ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگردنشست تشریح جشنواره کتابخوانی رضوی و معرفی منابع مسابقات آن۲۷ دادکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامیمسابقه نقاشی با موضوع قدر۲۷ دادکتابخانه عمومی شهید رجایی گهرومسابقه نقاشی با حضور اعضای کودک۲۸ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگردنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲۸ دادکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامینشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲۸ دادکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامینشست معرفی منابع مسابقه جشنواره کتابخوانی رضوی۲۸ دادکتابخانه عمومی حافظ مال خلیفهنشست جمع خوانی کتاب «علی(ع) آیینه حق نما»۲۸ دادکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونینشست جمع خوانی کتاب "بانوی ملکوت"۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگانجلسه انجمن شعر۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتکنشست روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۸ دادکتابخانه عمومی ملاصدرا فرخ شهرنشست جمع خوانی کتاب «آواز بلند» از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه۲۸ داد ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجاننشست کتاب خوان از کتاب « ۱۰ قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده ساماننشست کتاب خوان از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه داد۲۸ دادکتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدرنشست قصه گویی از کتاب « ۱۰ قصه از رضا (ع)»۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدرنشست جمع خوانی کتاب «مهارت های زندگی در سیره رضوی»۲۹ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی آصف فرخ شهرکلاس نقاشی۲۹ داد ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله د ردینشست جمع خوانی و قصه گویی از منابع جشنواره کتابخوانی رضوی۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آصف فرخ شهرنشست جمع خوانی کتاب «لالو»۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفهنشست قصه گویی از کتاب « ده قصه از رضا(ع)»۲۹ دادکتابخانه عمومی شهید باهنر اردلنشست جمع خوانی عناوین ارائه شده برای جشنواره کتابخوانی رضوی۲۹ دادکتابخانه عمومی شهیدمطهری لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونینشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ»۲۹ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونیکلاس نقاشی ویژه ک ن (در بخش کودک)۳۰ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدمطهری لردگانمسابقه نقاشی ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ایثار سرتشنیزکارگاه تهیه نشریه دیواری با موضوع ماه مبارک رمضان۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغاننشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرونشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت۱۵کتابخانه عمومی عمان سامانی ساماننشست کتاب خوان از عناوین ارائه شده برای جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ دادکتابخانه عمومی شهید باهنر اردلنشست جمع خوانی کتاب "۱۰ قصه از رضا(ع)"۳۰ دادکتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتکنشست قصه خوانی کتاب "۱۰ قصه از رضا(ع) "۳۰ دادکتابخانه عمومی ملاصدرا فرخ شهرنشست مثنوی خوانی۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفهنشست «عصر شعر»۳۰ دادکتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدرکارگاه آموزش نقاشی۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدرکارگاه نقاشی۳۱ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگاننشست جمع خوانی کتاب «چلچراغ شیراز»۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجاننشست انجمن داستان نویسی با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی۳۱ داد ساعت ۱۶ اسان جنوبیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی محتاج نهی شهرستان نهبنداننشست قصه گویی۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محتاج نهی شهرستان نهبنداننشست جمع خوانی۲۹ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی شهرستان نهبنداننشست نقد و بررسی کتاب۳۰ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف شهرستان نهبنداننشست جمع خوانی۳۰ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف شهرستان نهبنداننشست کتاب ‎خوان۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهارفرسخ شهرستان نهبنداننشست نقد و بررسی کتاب۲۹ داد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف شهرستان نهبنداننشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شیخ محسن فقیه حاجی آباد شهرستان زیرکوهنشست جمع خوانی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی غزه زهان شهرستان زیرکوهنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علاءالدین محمدآبیزی روستای آبیز شهرستان زیرکوهنشست نقد و بررسی کتاب + نشست جمع خوانی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشهنشست بلندخوانی کتاب «ماه غریب من»۲۷ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشهمسابقه انشاء نویسی با موضوع «فواید روزه»۲۹ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشهنشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشهمسابقه کتاب خوانی از کتاب «زندگی نامه علی علیه السلام»۲۷ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهنشست قصه خوانی از کتاب علی(ع) و یارانش۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهنشست کتاب خوان با محوریت زندگانی و معرفی شخصیت حضرت علی(ع)۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «شهید چمران»۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «شهید چمران»۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «۱۰قصه از رضا(ع)»۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیاننشست قصه گویی ک ن برای ک ن۲۹ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «فلسطین»۳۱ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیانمحفل انس با قرآن کریماز ۲۷ داد الی دوم تیر ساعت ۱۳ تا ۱۴کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیاننشست قصه گویی از کتاب «راه و چاه»۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان شهرستان درمیاننشست جمع خوانی کتاب «زندگینامه علی(ع)»۲۹ داد ساعت ۱۴کتابخانه عمومی (ره) سرایاننشست معرفی کتاب جاذبه و عه علی (ع) در حلقه صالحین بسیج۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید علی انصاری شهر آیسک شهرستان سرایاننشست کتاب خوان ویژه کودک و نوجوان۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهر سه قلعه شهرستان سرایاننشست معرفی و نقد و بررسی۲۷ داد ساعت ۲۱کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجندنشست جمع خوانی کتاب های « علی(ع)» و «هدیه شیرین: قصه هایی از زندگانی علی(ع)»۱ تیر ساعت ۱۰ اسان رضویبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جامنشست کتابخوانی و قصه گویی برای ک ن۲۹ دادکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جامنشست کتابخوانی و قصه گویی برای ک ن۳۱ دادکتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آبادنشست کتابخوانی و قصه گویی برای ک نیکم تیراداره کتابخانه های عمومی نیشابورنشست جمع خوانی کتاب کودک۳۰ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شریعتی نیشابورنشست مثنوی خوانی۳۱ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی غدیر نیشابورنشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروز لاس قصه گویی برای ک ن۲۷ دادکتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزهنشست کتاب خوان۲۹ دادکتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزهنشست جمع خوانی کتاب «قصه هایی از رضا(ع)»۳۱ دادکتابخانه عمومی علامه جعفری کلاتنشست قصه گویی با موضوع حضرت علی(ع)۲۸ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید صیاد نشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتاینشست جمع خوانی (با حضور اعضای بخش کودک)۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتاینشست قصه گویی (ویژه ک ن)۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقابنشست جمع خوانی از کتاب «داستان های شاهنامه» (ویژه ک ن)۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید غفرانی شهرستان مه ولاتنشست کتاب خوان به مناسبت سالروز درگذشت علی شریعتی۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ت باجگیرانمسابقه نقاشی۲۸ دادکتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچاننشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من»۳۱ دادکتابخانه عمومی ی سلطان آباد شهرستان خوشابمسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی در مدرسه شهید عروجعلی سیدآبادی۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد شهرستان خوشابکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریماز ۲۷ داد الی دوم تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزوارینشست انجمن شعر در کتابخانه۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزوارینشست انجمن داستان در کتابخانه۳۰ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مصطفی رودابنشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی تربت حیدریهمسابقه نقاشی رضوی۲۸ دادکتابخانه عمومی شهید خطیب زاده نسر تربت حیدریهنشست جمع خوانی کتاب «جاذبه و عه حضرت علی(ع)»۲۷ داد ساعت ۹ اسان شمالیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علی(ع) شیرواننشست کتاب خوان۲۸ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر ایور شهرستان گرمهنشست جمع خوانی و معرفی کتاب۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهر ایور شهرستان گرمهنشست کتاب خوان۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی زرد شهرستان مانه و سملقاننشست جمع خوانی۲۸ داد ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی ی زرد شهرستان مانه و سملقاننشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروجمسایقه نقاشی به مناسبت قدر۲۸ دادکتابخانه عمومی سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروجنشست کتاب خوانیکم تیرکتابخانه عمومی برادران شهید صالحی شهرستان مانه و سملقاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب غنچه دلتنگ۳۱ دادکتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست معرفی کتاب کردستان۳۰ داد ساعت ۱۳کتابخانه عمومی برادان قربانی سه گنبد شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب کردستان۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای ب ده رضوی شهرستان مانه و سملقاننشست کتاب خوان۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای ب ده رضوی شهرستان مانه و سملقاننشست قصه خوانی به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی شهرستان رازوجرگلاننشست جمع خوانی۲۷ دادخوزستانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجارینشست کتاب خوان مدرسه ای۱ تیر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید صدوقی قلعه تلکلاس نقاشی برای اعضاء کودک۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی جزیره مینو مشهرمسابقه نقاشی۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجاننشست معرفی کتاب راهنمای جامع روزه داری۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجاننشست تفسیر قرآن کریم (ویژه نوجوانان)۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجانکلاس کاردستی۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجانکلاس خطاطی۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فار هندیجاننشست معرفی کتاب ویژه قدر۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مهدیه زهره هندیجانکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضوی هویزهنشست روخوانی و تجوید قرآن کریم (ویژه ک ن)۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی رفیعکلاس آموزش احکام ماه مبارک رمضان۳ تیر ساعت ۱۰زنجانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید مدرس م درهنشست کتاب خوان با موضوع رمضان و شب قدر۳۰ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر م درهمسابقه مقاله نویسی با موضوع آثار و برکات قدر۲۷ دادکتابخانه عمومی افق م درهمسابقه نقاشی با موضوع ماه رمضان ماه میهمانی خدا۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی اصغر عزیزی م درهنشست قصه گویی و نقاشی با موضوع لیالی قدر۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بعثت درامنشست جمع خوانی و قصه گویی کتاب «ده قصه از رضا(ع)» برای ک ن۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید بهشتی آب برنشست روخوانی قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه آیت الله پرینشست قصه گویی برای ک ن۲۸ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ثارالله(ع) الگزیرنشست روخوانی قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) درسجینمسابقه کاردستی و نقاشی۳۱ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی عترت نوریننشست شعرخوانی۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجکلاس آموزش قرآن کریم (ویژه نونهالان)۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجنشست کتاب خوان با موضوع عناوین ارائه شده برای جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدجنشست کانون ادبی همراه با خوانش اشعار و نقد و بررسی اشعار۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس آموزش اریگامی و کاردستیساعت۱۱ ۲۸ دادکتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس حفظ قرآن کریم (ویژه نونهالان)۳۰ داد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلعهنشست قصه گویی۳۰ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس آموزش نقاشی با مداد۳۱ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلع لاس آموزش خط تحریری و خوشنویسی۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلعهنشست جمع خوانی و معرفی کتاب «ماه غریب من»۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی وحدت ابهرکلاس آموزش کاردستی برای نوجوانان۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ا هراء ابهرنشست جمع خوانی کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع)»۲۷ داد ساعت ۲۲کتابخانه عمومی ا هراء ابهرمسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی برای اعضای کودک مددجو موسسه خیریه آبشار عاطفه ها۲۷ داد ساعت ۲۲کتابخانه عمومی ا هراء ابهرنشست کتاب خوان تخصصی با معرفی کتاب های جشنواره کتابخوانی رضوی۲۸ داد ساعت ۱۰سمنانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی سلمان فارسی مه هرکلاس خوشنویسی۲۷ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی سلمان فارسی مه هرکلاس نقاشی۳۰ داد ساعت۱۶کتابخانه عمومی اعظم(ص) درجزینحضور در مدارس در خصوص معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) روستای فولاد محلهنشست معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادینشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع)»۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کومش سمنانکلاس ادبی (ویژه جوانان)۲۷ داد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی کومش سمناننشست قصه خوانی ک ن ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی (ره) سمنانکلاس نقاشی (ویژه گروه سنی ۴تا ۶ ساله)۲۷ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی (ره) سمنانکلاس خوشنویسی، طراحی ساده و طراحی چهره۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید دریادار محمدابراهیم همتی سمنانکلاس قصه گویی (ویژه ک ن زیر هفت سال)۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی مرحوم ملاعلی حکیم الهی سمنانمسابقه نقاشی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی زاده یحیی سمنانمعرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی و برگه های مسابقه در صحن زاده یحیی۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی سمنانکلاس نقاشی، خلاقیت و کاردستی۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی سمناننشست مشاعره، شاهنامه خوانی و بوستان خوانی۳۰ داد ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی سمنانکلاس نقاشی و طراحی۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی سمناننشست قصه گویی رضوی۲۹ داد ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی سمنانمسابقه نقاشی (ویژه ماه مبارک رمضان)۲۷ داد ساعت ۸کتابخانه عمومی مدیر عالمی دامغاننشست مولوی خوانی۳۱ داد ساعت ۱۷فارسبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیرازکلاس نقاشی۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قطب الدین شیرازکلاس نقاشی۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قطب الدین شیرازنشست شعرخوانی۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قطب الدین شیرازکلاس نقاشی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی شیرازکلاس نقاشی۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حس زرقان شهرستان شیرازنشست کتاب خوان۱ تیر ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان شیرازنشست جمع خوانی کتاب «۱۰قصه از رضا(ع)» + مسابقه نقاشی۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغاد آبادهنشست کتاب خوان جشنواره کتابخوانی رضوی۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آبادهمسابقه نقاشی (ویژه ک ن)۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مذنب آباده اینشست حافظ خوانی۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جمشید صداقت کیش آباد ارگاه خلاقیت با رنگ۱ تیر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری دارابکانون ادبی حافظ۳۰ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری دارابنشست قصه گویی از کتاب «۱۰قصه از رضا (ع)» و برگزاری مسابقه نقاشی رضوی برای مقطع پیش دبستانی و ابت همراه با جمع خوانی گلستان سعدی۱ تیر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی جنت شهر دارابنشست انجمن ادبی فروغ جنت شهر۱ تیر ساعت۱۸کتابخانه عمومی ی جنت شهر دارابنشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی مرحوم غلامحسین فرخنده دارابمحفل انس با قرآن کریم۲۸ داد ساعت۹کتابخانه عمومی مرحوم غلامحسین فرخنده دارابنشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ دارابمسابقه قصه خوانی و روایاتی از حضرت علی(ع)۲۷ داد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی دارابنشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدآوینی افزر قیروکارزیننشست کتاب خوان۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی قاموس قیروکارزینبرگزاری کلاس روخوانی قرآن کریم (ویژه ک ن ۵ تا۱۰سال)۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزیننشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری نورآباد ممسنینشست قصه گویی با موضوع روز قدس و فلسطین۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی میرزا امان الله طباطبایی ممسنیمسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی قدس در بخش کودک۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مصیری رستمنشست قصه گویی با موضوع روز قدس۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانینشست قصه گویی از کتاب « علی(ع) و یارانش»۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ارسنجاننشست قصه گویی از کتاب هدیه شیرین (قصه زندگی علی(ع))۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ارسنجاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب گل ها۲۹ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی ابوذر کتکی ارسنجاننشست معرفی کتاب گل ها برای ن در مسجد روستا۲۸ داد ساعت۱۷کتابخانه عمومی ابوذر کتکی ارسنجاننشست جمع خوانی از کتاب «زندگی حضرت علی (ع)» ویژه ک ن۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر ششده ف لاس آموزش احکام روزه۳۰ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی غدیر ششده ف لاس نقاشی از کتاب «ده قصه از رضا(ع)»۳۱ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی غدیر ششده ف لاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی بقیه الله میانشهر فسانشست کتاب خوان رضوی۲۸ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسانشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله بهشتی فسانشست شکوفه های کتابخانه (ویژه ک ن)۳۱ داد ساعت ۱۷اداره کتابخانه های عمومی لارستانمسابقه کتاب با عنوان «انوار آسمانی رمضان» ویژه زندانیان در محل اداره زندان لارستان۲۸ داد ساعت ۱۰اداره کتابخانه های عمومی لارستاناجرای برنامه ضیافت کتاب در پارک شهر لارستان۱ تیر ساعت ۲۱:۳۰کتابخانه عمومی گنج شایگان لارنشست قصه خوانی کتاب های جشنواره کتابخوانی رضوی (ویژه ک ن)۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باغ نشاط لارنشست شب شعر قدر توسط کانون ادبی آفتاب۲۸ داد ساعت ۲۱:۳۰کتابخانه عمومی شه اوز لارستانمسابقه نقاشی جشنواره رضوی و قصه گویی از کتاب «۱۰قصه از رضا (ع) برای بچه ها»۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی احمد جویم لارستاننشست قصه گویی از کتاب های جشنواره رضوی در بخش کودک۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رس بیرم لارستانبرنامه روایت گویی و داستان خوانی شب قدر (ویژه ک ن و نوجوان)۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فردوس قلات لارستاننشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری اوز لارستاننشست کتاب خوان۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رس بیرم لارستاننشست شب شعر رمضان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازروننشست کانون ادبی پریشان۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازرونکلاس قصه گویی و شعرخوانی (ویژه دسالان)۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازروننشست قصه گویی و شعر (ویژه دسالان)۲۹و۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) کازروننشست جمع خوانی از قسمت های برگزیده کتاب ها (ویژه نوجوانان)۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) کازرونکلاس قصه گویی۳۰ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) کازروننشست کتاب خوان۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازروننشست سیر مطالعاتی۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازرونکلاس آموزش نقاشی و طراحی۳۱ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی کازرونکلاس مفاهیم پایه ریاضی (ویژه ک ن زیر ۷ سال)۲۷، ۲۸و ۲۹ داد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرونکلاس قصه گویی۲۷و۲۹ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرونکلاس آموزش ریاضی۲۸ داد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرونکلاس آموزش زبان۲۷ و ۳۰ داد ساعت ۱۴کتابخانه عمومی ی باباعرب جهرمنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲۷ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی باباعرب جهرممحفل انس با قرآن کریم۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی جهرمکلاس احکام و نهج البلاغه۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی جهرممحفل انس با قرآن کریم۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی طاحونه جهرممحفل انس با قرآن کریم۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی باباعرب جهرمکلاس قصه گویی و شعر خوانی و نقاشی۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی زنده یاد محمدحسن رجبی نی ریزکارگاه قصه گویی۲۹ داد ساعت ۹کتابخانه عمومی کوثر نور نی ریزنشست «لحظه ای با کتاب»۲۷ الی ۳۱ دادکتابخانه عمومی سومین شهیدمحراب پاقلات لامردمسابقه نقاشی از کتاب «۱۰قصه رضا(ع)» (ویژه ک ن)۲۷ داد ساعت ۱۹کتابخانه عمومی سومین شهید محراب پاقلات لامردنشست معرفی کتاب ماه در حلقات صالحین بسیج۲۹ داد ساعت ۲۲کتابخانه های عمومی شهید سیدمحمد نژاد لامردنشست جمع خوانی + مسابقه نقاشی با محوریت کتاب «۱۰قصه رضا(ع)»۳۰ داد ساعت ۲۱کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شیخ عامر لامردنشست معرفی کتاب غنچه دلتنگ۲۶ داد ساعت ۱۸کردستانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید صالحیان روستای میرده شهرستان سقزنشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) مریواننشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع)»۲۷ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی (ره) مریوانکلاس آموزش داستان نویسی۱ تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی ۲۳ تیر مریوانمسابقه انشاء نویسی با موضوع اهمیت ماه مبارک رمضان۳۰ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوانکلاس آموزشی کاردستی۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانهنشست نقد و بررسی کتاب مثنوی معنوی۲۷ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بعثت شهر بویین شهرستان بانهنشست جمع خوانی کتاب های معرفی شده در طرح کتاب خوان ماه داد۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید رسولی کانی سور شهرستان بانهنشست جمع خوانی کتاب های معرفی شده در طرح کتاب خوان ماه داد۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی درویشی روستای آرمرده شهرستان بانهنشست جمع خوانی کتاب های معرفی شده در طرح کتاب خوان ماه داد۲۹ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی درویشی روستای آرمرده شهرستان بانهنشست کتاب خوان۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید لطف اللهی بیجارنشست قصه گویی در بخش کودک۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شهرستان قرو لاس قصه گویی۲۸ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مدرس شهرستان قرو لاس قصه گویی۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان قرو لاس قصه گویی۲۸ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان قروهنشست جمع خوانی کتاب «قصه های رضا(ع)»۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی دزج شهرستان قرو لاس روخوانی قرآن کریم۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی دزج شهرستان قروهمسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قرو لاس قصه گویی۲۸ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروهمسابقه نقاشی به مناسبت جشنواره کتابخوانی رضوی۳۱ داد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قرو لاس قصه خوانی۲۹ داد ساعت ۳۰/۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروهمسابقه نقاشی ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاراننشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من»۲۹ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی وحدت کامیارانمسابقه نقاشی در مهد کودک با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی۳۱ داد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فجر کامیاراننشست جمع خوانی کتاب «تخم مرغ خال خالی»۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید حبیب الله معاذی روستای طا شهرستان کامیارانمسابقه نقاشی ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی۳۰ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مسلم جلالی زاده روستای گلین سنندجنشست روخوانی و تجوید قرآن کریم۲۷ الی دوم تیرکرمانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهیدعبداللهی روستای علی آباد شهیدمسابقه قصه گویی با موضوع علی(ع)۲۹ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدعبداللهی روستای علی آباد شهیدنشست جمع خوانی (ویژه نوجوانان)۳۱ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جابربن حیان شهر مس سرچشم ارگاه قصه خوانی۲۸ داد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جابربن حیان شهر مس سرچشمهنشست کتاب خوان۲۹ داد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی جابربن حیان شهر مس سرچشمهنشست شاهنامه خوانی۲۹ داد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوجمسابقه نهج البلاغه (ویژه قدر)۲۷ دادکتابخانه عم?
به گزارش خبرنگار بی باک، برنامه کتابخانه های عمومی کشور در هفته اول مهرماه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام شد.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه هایی چون نشست هایی با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ش ت حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه(ع)، روز آتش نشانی و ایمنی و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و نشست های ادبی فعالیت دارند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مهر نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته نخست مهرماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.برنامه های کتابخانه های عمومی کشور به ترتیب استان های کشور، در این هفته به ترتیب زیر است:آذربایجان شرقیکتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند» + نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست قصه گویی برای اعضای کودک، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند» ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، برگزاری مراسم عزاداری و نوحه خوانی توسط تعدادی از اعضاء در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس و م عان حرم، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی خاقانی خدا آفرین، نشست قصه گویی + بازدید جمعی از دانش آموزان مقطع ابت از کتابخانه، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، نشست جمع خوانی کتاب های مرتبط با موضوع دفاع مقدس و زندگانی حسین(ع) ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، نشست خاطره گویی از کتاب های مرتبط با خاطرات زرمندگان دوران دفاع مقدس ویژه نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، کلاس آموزش قرآن کریم ویژه ک ن، از ۱ الی ۷ مهرکتابخانه عمومی منوچهر مرتضوی هرزند جدید، نشست جمع خوانی و شعرخوانی با موضوع دفاع مقدس، ۱۰ مهر ساعت ۱۲.۳۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند، نشست جمع خوانی با موضوع دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، کارگاه تهیه رو مه دیواری با موضوع آغاز مدارس و جشن شکوفه ها، ۱ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، کارگاه نقاشی با عنوان «نهضت حسینی» ، ۲ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، نشست جمع خوانی با عنوان «دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی زنوز، نشست قصه گویی ویژه اعضای کودک، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی زنوز، نشست کتاب خوان، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حسین به کش رای، نشست جمع خوانی کتاب های مرتبط با موضوع دفاع مقدس و ماه محرم ، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حسین به کش رای، نشست قصه گویی از کتاب های مرتبط با دفاع مقدس و ماه محرم ، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی المومنین(ع) ورزقان، نشست قصه گویی و نقاشی کودک به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) ورزقان، برگزاری جشنواره شعر «پلاک عاشقی» با موضوع دفاع مقدس و م عان حرم (با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد ی و کانون بسیج هنرمندان و ناحیه ورزقان)، ۵ مهر ساعت ۹آذربایجان غربیکتابخانه مرکزی ارومیه، نشست شب شعر و خاطره گویی از ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی ارومیه، کلاس آموزش فلسفه برای کودک (در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب استانی)، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی ارومیه، کلاس آموزش قصه گویی برای مادران (در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب استانی)، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی ارومیه، نشست کتاب¬خوانِ دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملت شهرستان تکاب، نشست کتاب¬خوان با موضوع هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله خامنه¬ای چالدران، نشست کتاب خوانِ کودک با عنوان «کتاب و زندگی»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست جمع¬خوانی دیوان شهریار ویژه ک ن و نوجوانان، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست کتاب¬خوانِ «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست «کتابخانه، کودک، تفکر»، ۶ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست مثنوی خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان، نشست قصه گویی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری نقده، نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری نقده، نشست معرفی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده، نشست معرفی و جمع¬خوانی کتاب، ۵ مهر ساعت ۱۰اصفهانکتابخانه عمومی آیت الله کبیر خوانساری خوانسار، مسابقه کتابخوانی ویژه نوجوانان از کتاب «شهید کلاهدوز»، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، مسابقه رنگ آمیزی دفاع مقدس، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله ویست، کانون قرآن و نهج البلاغه، ۱ الی ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله ویست، کلاس تفسیر قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت الله ویست، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۵ مهرکتابخانه عمومی آیت الله ویست، مسابقه رنگ آمیزی دفاع مقدس، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۵ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد خوانسار، مسابقه رنگ آمیزی ، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد خوانسار، کانون قرآن کریم، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ونک، برگزاری نمایش عروسکی در کتابخانه، ۴ مهرکتابخانه عمومی ونک، نشست جمع خوانی کتاب ویژه هفته دفاع مقدس، ۶ مهرکتابخانه عمومی کاوه آهنگر روستای مشهد کاوه، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کاوه آهنگر روستای مشهد کاوه، کلاس آموزش قرآن کریم واحکام، ۴ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه، نشست قصه گویی با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه، بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سید محمد صدر چادگان، مسابقه نقاشی ک ن عاشورایی به مناسبت دهه اول ماه محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی سید محمد صدر چادگان، مسابقه کتابخوانی «شور و شعور» به مناسبت ایام محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، مسابقه کتابخوانی ویژه دفاع مقدس، ۴ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، مسابقه نقاشی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهرکتابخانه عمومی صدر اسفرجان، کلاس رنگ آمیزی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید بهشتی اصفهان، نشست کتاب خوان ویژه محرم و عاشورا، ۲ مهرکتابخانه عمومی آیت ‎الله هاشمی قمبوان، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت ‎الله هاشمی قمبوان، نشست جمع خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله د دهاقان، کلاس قصه گویی و داستان نویسی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) دهاقان، کلاس نقاشی و کاردستی به مناسبت ماه محرم، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس آواورزی ویژه دسالان، ۱ و ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس «ارزش های زندگی» ویژه دسالان، ۴ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس شاهنامه خوانی ویژه نوجوان، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس جمع خوانی ویژه دفاع مقدس برای نوجوان، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر، نشست قصه گویی + کلاس آموزش کاردستی، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش درچه، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچه، کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش درچه، نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست روخوانی قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست «صبح دل انگیز با کتاب» با محوریت محرم، ۶ مهر ساعت ۸:۱۵کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، کارگاه پرورش خلاقیت، ۱ و ۳ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، کانون ادبینشست ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی سجادیه شهر، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی سجادیه شهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد درچه، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد درچه، کارگاه پرورش خلاقیت، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست کانون ادبی کهندژ، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست «با من بخوان» ویژه کودک و نوجوان، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست «با من بخوان» ویژه کودک و نوجوان ویژه دسال، ۶ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر، کلاس نمایش و نویسندگی، ۳ و۵ مهرماه ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس حفظ قرآن کریم ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس حفظ قرآن کریم ویژه بزرگسالان، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، مسابقه نقاشی ویژه ایام محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس اوریگامی، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، نشست قصه گویی ویژه دسالان، ۶ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، نشست کتاب خوان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست قصه گویی از داستان های شاهنامه، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست نمایشنامه خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی هاشمیه شهر، نشست قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۹اردبیلکتابخانه عمومی شهریار کوثر، نشست جمع خوانی کتاب «تاریخ مستطاب »، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کبیر کوثر ، ایستگاه نقاشی با محوریت دفاع مقدس ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز کوثر، نشست کتاب خوان با محوریت دفاع مقدس ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد کوثر، نشست خاطره گویی با حضور یکی از جانبازان دفاع مقدس ویژه نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفری بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های شنیدنی از بچه های خوب»، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه روستایی بابک شهرستان بیله سوار، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعین، نشست کتاب خوان با موضوع محرم، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعین، نشست قصه خوانی با موضوع محرم در بخش کودک، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حبیب الله ی نمین، نشست خلاصه نویسی کتاب «پوتین های مریم» + مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگ نمین، مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم در بخش کودک ، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی وحدت عنبران نمین، مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم در بخش کودک ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی آبی بیگلو نمین، نشست جمع خوانی کتاب «حماسه حسینی»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شنیدنی از بچه های خوب»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدرجایی شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد، مسابقه نقاشی در بخش کودک، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق پارس آباد، مسابقه نقاشی در بخش کودک، ۱مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر، نشست کتاب خوان با حضور جمعی از اعضای دانش آموز، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی میرزاقاسم پریخانی مشکین شهر، نشست کتاب خوان، ۲ مهر ساعت ۱۱البرزکتابخانه عمومی آیت الله طالقانی کرج، نشست کتاب خوان، ۷ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم، ۳ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی معین کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرج، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد، نشست کانون ادبی، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد، نشست کانون ادبی شعر، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خواهران، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس نقاشی ویژه دسالان، ۱ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش خوشنویسی، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی معین کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر ماهدشت، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای غدیر محمدشهر کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی کبیر کرج، کلاس احکام مخصوص روشندلان، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱ مهر ساعت ۱۴ایلامکتابخانه عمومی شهید چمران آسمان آباد، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های مولوی»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شباب، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های گل بهار»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی زیر تنگ بیجنوند، کلاس روخوانی قرآن کریم، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فردوسی هلیلان، نشست جمع خوانی از کتاب «داستان هایی از زندگی ۱۴معصوم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) دره شهر، نشست جمع خوانی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) دره شهر، نشست کتابخوان با حضور اعضای بسیجِ هنرمندان، ۵ مهر ساعت ۱۰بوشهرکتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان، ۱مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش خوشنویسی با خ ر، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش خوشنویسی با خ ر، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه قصه گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه کاردستی با موضوع دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه رنگ آمیزی موزائیکی با موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چا وتاه، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهر، نشست «مشاوره کتاب»، ۳ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، نشست ویژه دفاع مقدس، ۸ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، نشست روایتگری دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست جمع خوانی ک، ۱مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست «مادران قصه گو»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی محراب محمدصالحی، نشست «قصه گویی» ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید پولاد بندرریگ گناوه، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، کارگاه آموزش ساخت کاردستی، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، نشست جمع خوانی ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک، کارگاه آموزش اریگامی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی عارفی شهر ریز، نشست کتاب خوان، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، نشست جمع خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست روایتگری خاطرات زمان جنگ تحمیلی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارم دشتستان، نشست جمع خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارم دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۱۲ دی سعدآباد دشتستان، نشست کتاب خوان ویژه موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان دشتستان، نشست کتابخوان با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان دشتستان، کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب دشتستان، کلاس آموزش ریاضی ویژه ک نِ پسر، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست جمع خوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست روایتگری خاطرات دورانِ دفاع مقدس ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی بنه گز، مسابقه نقاشی + نشست جمع خوانی، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز، قرائت زیارت عاشورادر کتابخانه، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی دانش بوشهر، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی، نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک، نشست جمع خوانی کتاب «بابا نظر»، ۴ مهر ساعت ۹تهرانکتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست «قصه های قرآنی»، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهران، کارگاه آموزشی«مهارت های زندگی» ، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی فلسطین تهران، نشست قصه گویی ، ۱ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱ مهر ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهران، نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی معراج تهران، نشست قصه گویی ، ۴ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهران، نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی، ۳ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی زاده زید تهران، نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء تهران، نشست قصه گویی، ۱ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی (ص) تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه کودک و نوجوان، ۵ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، کارگاه آموزش فلسفه ویژه نوجوانان ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست حافظ خوانی ویژه بانوان، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست داستان نویسی خلاق، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی گلسار تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق + کلاس آموزش اوریگامی، ۱ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست شاهنامه خوانی ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست قصه گویی + کلاس آموزش قرآن کریم، ۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه کودک و نوجوان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رس تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۵ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق، ۵ مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست حمع خوانی آثار «جلال آل احمد»، ۳و ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست همینگوی خوانی، ۳و ۵ مهر ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست با هم خوانی ، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا، نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان، ۲ مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا، اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ، ۳ مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا، نشست کتاب خوان ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا، نشست قصه گویی به مناسبت ماه محرم، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست جمع خوانی ویژه دختران، ۴ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست جمع خوانی ویژه پسران، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، مسابقه مکتوب کتابخوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۱ الی ۷ مهرکتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست معرفی کتاب « حسین(ع) از دیدگاه شرق شناسان»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست شعر خوانی، ۵ مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) شهرستان قدس، نشست جمع خوانی کتاب «و این صدای جنگ»، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرستان شهر، نشست آموزشی «مشاوره و روان درمانی» ویژه کم بینایان، ۳و ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرستان شهر، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی المومنین(ع) شهر، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صارمی شهر، مسابقه نقاشی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۴کتابخانه عمومی ی واوان شهر، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اباصالح(عج) شهر، نشست کتاب خوان ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اول چهار دانگه شهرستان شهر، نشست کتاب خوان ، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نظام آباد شهر، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر، نشست شعرخوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر، نشست کتاب خوان ، ۶ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی زنده یاد محمدی رباط کریم، بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه ، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جاویدالاثر کاظم اخوان رباط کریم، بازدید جمعی از ان پایگاه حربن ریاحی از کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان دماوند، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس و ماه محرم ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، مراسم اختتامیه کلاس های کمکهای اولیه، ۲ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، کلاس آموزش خوشنویسی، ۴ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان ویژه دفاع مقدس و ماه محرم، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان، نشست قصه خوانی + نشست خاطره گویی ویژه دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید چمران بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس ، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس ، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی گلستان بهارستان، نشست خاطره گویی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست «کند و کاوِ فلسفی»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان، نشست روایتگری دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، نشست روایتگری دفاع مقدس + نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان ، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، مسابقه نقاشی ویژه ک ن ، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری ری، نشست معرفی و جمع خوانی، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری، نشست خاطرات جهبه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، نشست جمع خوانی ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، نشست کتاب خوان با محوریت زندگینامه ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، مسابقه نقاشی با محوریت دفاع مقدس و شهادت ، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هدف شهرستان ری، نشست کتاب خوان ، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست کتابخوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست قصه خوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست شعر خوانی با محوریت ایثار و شهادت، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی جدا شهرستان ری، مسابقه «نامه به شهید دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جدا شهرستان ری، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «دا»، ۵ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، مراسم تقدیر از خانواده ء، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری، مراسم تقدیر از خانواده ء، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «آن روز بود»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رازی شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «فرزندان ایرانیم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملارد، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملارد، نشست قصه گویی، ۲ مهر ساعت ۱۱چهارمحال و بختیاریکتابخانه عمومی علامه طباطبایی سفید دشت بروجن، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی فجر ن نایان بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب آسمان چهارم» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی (ره) بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، حضور مسئول کتابخانه در مدرسه ابت پسرانه و معرفی کتاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، ۱ مهرکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان، مراسم خاطره گویی و روایتگری دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، نشست انجمن شعر، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، کلاس قصه گویی با موضوع دفاع مقدس ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان، کارگاه آموزش ساختکاردستی ویژه ک ن ، ۲ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۲ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان بن، مسابقه نقاشی با موضوع «آغاز مهر با بوی محرم»، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم» ، ۲ مهرکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد، کلاس آموزش نقاشی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد، نشست جمع خوانی کتاب «مردی که سایه نداشت» به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل شهرستان اردل، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه شهرستان بروجن ، نشست نقد و بررسی کتاب «پوتین های مریم» ، ۳ مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ، ۳ مهرکتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن، تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی، ۳ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی ء بن، نشست جمع خوانی کتاب «حماسه جویبار: خاطرات سالهای دفاع مقدس» ، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان بن، نشست قصه گویی از کتاب «لبخند انار»، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان ، نشست جمع خوانی کتاب «شهید کلاهدوز»، ۳ مهرکتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان نرجس شلمزار با موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم»، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان، کلاس آموزش نقاشی در بخش کودکِ کتابخانه، ۴ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان، نشست انجمن شعر به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز کیار، کلاس آموزش ساخت کاردستی با حضور دانش آموزان دختر، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی میرزاملال دزک کیار، نشست جمع خوانی از کتاب «شهید کلاهدوز» ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۶سال، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان، نشست جمع خوانی زیارت عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن، تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابت دخترانه صبر، ۴ مهر ساعت۷:۳۰کتابخانه عمومی شهید صدوقی فرادنبه بروجن، نشست شاهنامه خوانی، ۴ مهرکتابخانه عمومی شهید منتظری شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم» ، ۴ مهرکتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک اردل، نشست شعرخوانی آیینی، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد ، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۴ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست انجمن داستان نویسی ، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجن، نشست کتاب خوان، ۵ مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن، نشست عصر شعر، ۵ مهرکتابخانه عمومی ء بن، نشست معرفی کتاب «شهید کلاهدوز» ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء بن، نشست کتاب خوان با محوریت بزرگداشت ی دفاع مقدس و عاشورا، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، نشست کتاب¬خوانِ کودک به مناسبت ایام محرم و هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۱ کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان، نشست کتاب¬خوانِ کودک به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، نشست جمع خوانی از کتاب «بچه های حاج قاسم» به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز کیار، مسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «نقطه رهایی» به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه دانش آموزان دخترِ عضو کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله سیداسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، مسابقه نقاشی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سیداسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، نشست کتاب خوان به مناسبت هفته دفاع مقدس و ماه محرم، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجن، کلاس تفسیر قرآن کریم با همکاری کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان، ۶ مهر ساعت ۸:۳۰کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) شهر بلداجی بروجن، نشست قصه گویی، ۶ مهرکتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست قصه گویی ، ۶ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان، نشست قصه گویی از کتاب «مهمان کوچک: قصه¬های از زندگی حسین(ع)»، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، کلاس نقاشی در بخش کودکِ کتابخانه، ۶ مهر ساعت ۱۰ اسان جنوبیکتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی بشرویه، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی بشرویه، نشست جمع خوانی کتاب «ابو وصال» شهید م ع حرم، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) اِرِسک بشرویه، نشست کتاب خوان ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) اِرِسک بشرویه، نشست جمع خوانی از کتاب های مرتبط با دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «دختر شینا»، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «من روز تولد هستم»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «جوان ترین : زندگینامه شهید نواب صفوی»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان درمیان، کلاس آموزش خوشنویسی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک درمیان، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «واقعه عاشورا»، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست کتاب خوان با محوریت زندگینامه ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، مسابقه نقاشی، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «شهید جهان آرا»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست قصه گویی از زندگی حسین(ع)، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست خاطره گویی و روایتگری دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست معرفی کتاب زندگینامه «شهید جهان آرا»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، نشست کتاب خوان ویژه ماه محرم، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، نشست جمع خوانی خاطرات ی دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، مسابقه مکتوب عاشورایی، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، مسابقه نقاشی با محوریت عاشورا، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، نشست جمع خوانی، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس و عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، مسابقه خلاصه نویسی در حلقه های صالحین، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، مسابقه خلاصه نویسی از کتاب های دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، نشست کتاب خوان ویژه پسران، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان، نشست شعرخوانی، ۱ مهرکتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان، نشست کتاب خوان، ۵ مهرکتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، نشست کتاب خوان با محوریت دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، نشست کتاب خوان با محوریت محرم، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی و رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کارگاه رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کارگاه قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست شعرخوانی، ۱ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست شب شعر عاشورایی، ۳ مهر ساعت ۲۰کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست جمع خوانی کتاب «مهارت های مطالعه»، ۷ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، مراسم اختتامیه کلاس های تابستانی، ۷ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست جمع خوانی کتاب «آب هرگز نمی میرد»، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست معرفی کشور«نیجریه» به مناسبت روز جهانی جهانگردی، ۵ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست تخصصی کتاب خوان با موضوع «هشت سال دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۸:۳۰کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس با خاطره گویی و وصیت خوانی ء، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، پخش با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سعیدی بیرجند، نشست معرفی کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند، نشست معرفی کتاب «آبادان کوچه های مهربانی»، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند، کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی (ره) سرایان، نشست معرفی کتاب با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید علی انصاری شهر آیسک سرایان، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهر سه قلعه سرایان، نشست قصه گویی از مجموعه «قصه های دفاع مقدس»، ۳ مهر ساعت ۱۰ اسان رضویکتابخانه عمومی شهید غفرانی مه ولات، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی تربت حیدریه، شب شعر ویژه هفته دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شیخ هادی کدکنی تربت حیدریه، مسابقه کتابخوانی مجازی از کتاب «رمز عاشورا» ویژه دهه محرم، از ۱ الی ۷ مهرکتابخانه عمومی خطیب زاده نسر تربت حیدریه، نشست جمع خوانی ویژه محرم، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی تربت حیدریه، نشست جمع خوانی ویژه محرم، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر گناباد، نشست جمع خوانی زیارت عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گناباد، مسابقه نقاشی با موضوع محرم، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقاب گناباد، اجرای مراسم نوحه خوانی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقاب گناباد، ایستگاه نقاشی و رنگ آمیزی ، ۶ مهر ساعت ۸کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، نشست کتاب خوان، ۳مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، کارگاه نقاشی با موضوع عاشورا، ۴ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، نشست قصه گویی با موضوع محرم، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری گناباد، نشست روایتگری ویژه هفته دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شریعتی نیشابور، نشست مثنوی خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شریعتی نیشابور، نشست انجمن کتاب سیمرغ ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مرحوم علی آبادی نیشابور، نشست برررسی کتاب با موضوع بافتنی ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، قرائت زیارت عاشورا، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، اجرای تعزیه در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست جمع خوانی، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست روایتگری ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، مسابقه کتابخوانی از کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، نشست کتابخوان تخصصی دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، نمایشگاه «ملیله کاغذی» از آثار هنری اعضای کتابخانه، ۱ الی ۶ مهرکتا
به گزارش لی بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در اولین هفته مردادماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست های ویژه با محوریت گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر؛ آغاز دهه کرامت؛ سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد؛ برنامه های ویژه اوقات فراغت ک ن و نوجوانان در تابستان در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر ققرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.همچنین معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی از دیگر برنامه های هفته نخست مردادماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.آذربایجان غربیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۳۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی روخوانی و تجوید قرآن کریم۳۱ تیر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی روخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی کاردستی۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزشی نقاشی۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی ارومیهنشست مطالعات فرهنگی (ویژه روشندلان)۴ مرداد ساعت۱۵:۳۰کتابخانه مرکزی ارومی لاس آموزش سبک زندگی (ویژه گروه های با نیازهای خاص)۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه مرکزی ارومیهنشست جمع خوانیاز ۳۱ تیر الی ۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومی لاس آموزش کاردستی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیهنشست کتاب­خوان۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ ارومیهنشست کتاب­خوان۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومیهنشست قصه گویی از کتاب «گنجشک کوچولوی ترسو»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومی لاس آموزش نقاشی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) ارومی لاس آموزش خوشنویسی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیهبرگزاری جشن روز دختر بمناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی افق دانش راژان ارومیهنشست جمع خوانی کتاب «علوم پایه برای ک ن»۳ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی یار مهربان قولنجی ارومی لاس آموزش زبان انگلیسی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی یار مهربان قولنجی ارومیهنشست قصه گویی کتاب «کی بود رفت زیر میز؟»۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی گنج دانش شهر قوشچینشست کتاب­خوان۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله شهرستان چالدراننشست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۳۱ تیر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری شهرستان چالدراننشست قصه گویی کتاب «تخم مرغ خال خالی»۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست کتاب­­خوان با عنوان «کتاب و نشاط» (ویژه ک ن و نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ماکوآموزش کاردستی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی شهرستان ما شست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ماکوکارگاه نقاشی (ویژه بزرگسالان)۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهرستان ما شست قصه گویی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست قصه گویی کتاب «نامه ای برای »۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی شهرستان نقدهنشست جمع خوانی کتاب «بچه ها مواظب باشید» ۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیارنشست قصه گویی با موضوع «همیاری و ایجاد روحیه تعاون»۴ مرداد ساعت۱۶کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهرستان نقدهنشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» ۱ مرداد ساعت ۱۶اصفهانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضاکلاس آموزش نقاشی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست جمع خوانی کتاب «سین سینا معلم می شود»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضانشست معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی امینی شهرضاکلاس نقاشی (ویژه ک ن)۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی امینی شهرضانشست قصه گویی از زندگی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی صدر اسفرجاننشست قصه گویی۳۱ تیر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی صدر اسفرجانکلاس نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست گروه مطالعاتی کتابخانه۲مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست کانون ادبی کهندژ۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» (ویژه ک ن و نوجوانان)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهرنشست «با من بخوان» (ویژه دسالان)۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای درچهنشست قصه گویی + کلاس نقاشی (ویژه ک ن)۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) دینان شهرکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۱ و ۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) دینان شهرمسابقه نقاشی ویژه ک ن عضو کتابخانه با موضوع « رضا(ع)»۳ مردادکتابخانه عمومی صادق(ع) جوی آباد شهرکلاس آموزش نقاشی۱ و ۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی صادق(ع) جوی آباد شهرکلاس آموزش نقاشی به دسالان۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهرنشست قصه گویی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس «از هم یاد بگیریم» با موضوع آمورش ساخت کاردستی۳۱ تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس رنگ آمیزی برای دسالان۱ مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست «باهم بخوانیم»۱ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست قصه گویی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردکلاس نقاشی۱و ۴ مرداد ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردنشست «صبح دل انگیز با کتاب»۵ مرداد ساعت۸:۱۵کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگردمحفل انس با قرآن کریم (ویژه پسران)۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد شهرنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد شهرکارگاه خلاقیت۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست شاهنامه خوانی (ویژه نوجوانان)۳۱تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست قصه گویی (ویژه دسالان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکلاس «ارزش های زندگی با سر فصل آموزش مهارت های زندگی»۳ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکارگاه آموزشی «خانواده آگاه» (ویژه مادران )۳ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهرکارگاه معرفی و نقد کتاب۴مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهرنشست «با هم بخوانیم»۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرمحفل انس با قرآن کریم۳۱تیر و ۱مردادکتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس «خلاقیت و نقاشی»۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهرکلاس اوریگامی۴مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکلاس آموزش نمایش و نویسندگی۲ و ۴ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرنشست قصه گویی۱ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکارگاه آموزش ساخت کاردستی۴ مردادکتابخانه عمومی کوثر آدریان شهرکلاس رنگ آمیزی۳ مردادکتابخانه عمومی دانش درچهنشست قصه گویی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه خلاقیت۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش درچ ارگاه داستان نویسی۱ و ۲ مرداد ساعت ۹اردبیلبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید حسین اسدی شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی میرزاقاسم پریخانی شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۴مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروفسور محبوب شهرستان مشکین شهرنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعینکلاس خطاطی۲مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعینکلاس قصه گویی برای ک ن۵مرداد ساعت ۱۱کتابخانه حبیب الله ی نمیننشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» در بخش کودک۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ نمینمسایقه نقاشی ویژه دهه کرامت در بخش کودک۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی وحدت نمیننشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۴مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آبادمسابقه نقاشی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» در بخش کودک۴مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ» در بخش کودک۳مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «حرفه ای»۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدرجایی پارس آبادنشست معرفی و جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۳مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آبادنشست جمع خوانی کتاب «غنچه دلتنگ» در بخش کودک۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آبادنشست کتاب خوان۴مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهریار کوثرایستگاه نقاشی به مناسبت دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کبیر کوثرنشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه رضا(ع) برای بچه ها» در بخش کودک۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی بخش فیروز کوثرنشست کتاب خوان در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی روستای زرج آباد کوثرنشست جمع خوانی کتاب «پنجشنبه فیروزه ای» (ویژه نوجوانان)۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی روستای آراللوی شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «راه زندگی»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نیار شهرستان اردبیلمسابقه نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی روستای ثمرین شهرستان اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «کنترل خشم در خانواده»۶ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین اردبیلنشست جمع خوانی کتاب «پرنده گان آهنی» (ویژه ک ن و نوجوانان)۵ مرداد ساعت ۱۰البرزبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی آیت اله طالقانی کرجکلاس نقاشی۲مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ا هرا (س) کرجکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ا هرا (س) کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی معین کرجکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی معین کرجکلاس روخوانی قرآن۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرجنشست کتابخوان۲مردادماه ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه حلیکلاس نقاشی و خلاقیت۲مردادماه ساعت۱۲فرهنگسرای غدیر کرجکارگاه جمع خوانی۳مردادماه ساعت۱۶کتابخانه عمومی علی (ع) کرجکلاس کاردستی۲مردادماه ساعت۱۱کتابخانه عمومی علی (ع) کرجنشست کتاب خوان۴ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجنشست کتابخوان۵مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرجکلاس کاردستی۵مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر ماهدشت کرجکلاس کاردستی۵ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهاردکانون ادبی شعر۴ مردادماه ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا (ع) اشتهاردکلاس قرآن خواهران۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه ک ن۲مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه ک ن۴مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مشکین دشت فردیسکلاس طراحی ویژه بزرگسالان۱مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس خوشنویسی۱مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس نقاشی۱مردادماه ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس خوشنویسی۳مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا فردیسکلاس نقاشی۳ مردادماه ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس خوشنویسی۳مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس خوشنویسی۴مردادماه ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی ویژه ک ن۱ مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی ویژه ک ن۲ مردادماه ساعت۱۳کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس نقاشی۳مردادماه ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکلاس حافظ شناسی۴مردادماه ساعت ۱۴کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست مثنوی خوانی۴ مردادماه ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسنشست شاهنامه خوانی۵ مردادماه ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه امینی فردیسکانون ادبی شعر و داستان۱ مردادماه ساعت۱۴ایلامبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی کبیر آبدانانمسابقه کتابخوانی مکتوب۶ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی کبیر آبداناناهداء کتاب کودک در محل به مناسبت سالروز اولین بعد از انقلاب۶ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی رضا(ع) مهراننشست معرفی و جمع خوانی کتاب ویژه دختران عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) مهرانمسابقه «بهترین جمله» (ویژه روز دختر)۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رضا(ع) مهراننشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سجاد(ع) صالح آبادنشست کتاب خوان ویژه دختران به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلامنشست کتاب خوان به مناسبت ولادت حضرت معصومه(ص) وروز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامرضاخان ارکوازی ایلامنشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی زیدبن حمزه روستای زرانگوش شهرستان بدرهنشست کتاب خوان به مناسبت دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر سرابلهنشست قصه گویی + بازدید جمعی از دانش آموزان دختر مدارس سرابله از کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شهر شبابنشست معرفی کتاب + بازدید جمعی از دانش آموزان دختر مدارس شهر شباب از کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی فردوسی هلیلانمسابقه نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۰بوشهربرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی ی هسته ای تنبککلاس آموزش اریگامی و نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگ کنگانکلاس تجوید و روانخوانی قرآن کریم۲ و ۴ مرداد ساعت ۱۸:۰۰کتابخانه عمومی غدیر کنگانکلاس نقاشی ویژه ک ن۳۱ تیر و ۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی غدیر کنگاننشست جمع خوانی با موضوع شخصیت حضرت معصومه(س) (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی کنگانکلاس آموزش نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی کنگاننشست جمع خوانی با موضوع دهه کرامت۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموجنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه شهید عباس فقیه چارکنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبهنشست کتاب خوان۱مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۳۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه بزرگسالان)۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس خوشنویسی با خ ر۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه بزرگسالان)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس خوشنویسی با خ ر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس کاردستی۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرنشست قصه گویی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویل بوشهرنشست قصه گویی (ویژه ک ن و نوجوانان)۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر آبطویل بوشهرکلاس آموزش نقاشی (ویژه دسالان)۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرکلاس آموزش کاردستی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهرنشست قصه گویی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست جمع خوانی شاهنامه۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهرنشست مشاعره۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست قصه گویی۲مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرنشست روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهرکلاس آموزش نقاشی۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چا وتاه بوشهرنشست جمع خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه(س) ۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهرکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهرنشست کتاب خوان۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهرکلاس نقاشی (ویژه دسالان)۳۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویهمسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی خلیج فارس عسلوی انون ادبی خلیچ فارس۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید قنبری بیدخونمسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهرجمنشست جمع خوانی۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهرجمکارگاه اریگامی۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید محسنی شهر انارستاننشست جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمککارگاه نقاشی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران سمل نشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بنه گز نشست کتاب خوان۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه بنه گزویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بنه گزکلاس قصه گویی و جمع خوانی۵ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتکلاس قصه گویی (ویژه دسالان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتجشن ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک ساداتنشست جمع خوانی۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلمنشست کتاب خوان۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلمنشست جمع خوانی کتاب «دیلم»۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) دیلمنشست کتاب خوان (ویژه عموم علاقه مندان کتاب و کتابخوانی)۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامریجشن گرامیداشت روز دختر + نشست کتاب خوان + نشست جمع خوانی۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بندر بوالخیرنشست جمع خوانی کتاب «داستان هایی از زندگی جعفر صادق(ع)»۳۱ تیر ساعت ۱۰چهارمحال و بختیاریبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی مصلی شهر شست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۳۱ تیر ساعت۱۰کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس نقاشی۳۱ تیر ساعت۱۵کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست کتاب­­خوان ویژه نوجوانان با محوریت زندگی صادق(ع)۳۱ تیر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارساننشست جمع خوانی کتاب «صبح ساحل: حوادث عصر صادق(ع)»۳۱تیر ساعت۱۵کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر فارساننشست جمع خوانی کتاب «صبح ساحل: حوادث عصر صادق(ع)»۳۱ تیر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «سبد سبدآرزو: قصه هایی از صادق(ع)»۳۱تیر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگانجلسه انجمن شعر۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۱مردادکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه فارساننشست جمع خوانی کتاب «مرد صادق: حضرت جعفر صادق(ع)»۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان شهرستان فارساننشست جمع خوانی کتاب «سبد سبدآرزو: قصه هایی از صادق(ع)»۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «تخم مرغ خال خالی»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردتقدیر از دختران کتابخوانِ کتابخانه به مناسبت روز دختر۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست شاهنامه خوانی۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان۲ مردادکتابخانه عمومی مولوی شهرکردکانون ادبی۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس نقاشی۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه شهرستان بروجننشست نقد و بررسی کتاب۲ مردادکتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست «عصر شعر»۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست جمع خوانی کتاب «در حریم حضرت معصومه(س)»۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجننشست جمع خوانی۳مردادکتابخانه عمومی شهید صدوقی شهرفرادنبه بروجننشست شاهنامه خوانی۳مردادکتابخانه عمومی حافظ شهر شست قصه خوانی در بخش کودک با موضوع «روز دختر»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهر شست مثنوی خوانی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهر سابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر اردلنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دهخدا کیان شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگمسابقه تهیه رو مه دیواری با موضوع آزاد (ویژه ک ن و نوجوانان)۳ مردادکتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر ناغان کیارکلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ایثار روستای سرتشنیز کیارمسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «کاش ترا می دیدم» به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) با حضور جمعی از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگنشست کتاب خوان۴ مردادکتابخانه عمومی ولیعصر(عج) شهر باباحیدر فارسانمسابقه نقاشی به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی شهر گهرو کیارنشست جمع خوانی با موضوع حضرت معصومه(س) با حضور اعضای نوجوان کتابخانه۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک اردلنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهر شست انجمن داستان نویسی۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا فرخشهر شهرستان شهرکردکارگاه کاردستی (ویژه نوجوانان)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگ دستگرد شهرستان شهرکردکلاس مشاوره کنکور۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی چالشتر شهرستان شهر شست کانون ادبی سپیدار۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰کتابخانه عمومی ی چالشتر شهرستان شهر شست جمع خوانی کتاب «خداحافظ درختان سرو»۴ مرداد ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شهرکردشهرستان شهرکردایستگاه نقاشی با موضوع زندگانی حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجننشست جمع خوانی۴ مردادکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگمسابقه حفظ قرآن کریم به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) (ویژه ک ن)۴ مردادکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگانکلاس قصه گویی برای ک ن۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگاننشست جمع خوانی کتاب «آشنایی با دفاع مقدس»۴ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگاننشست قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۴ مرداد ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان لردگاننشست قصه گویی از کتاب «راز سیب سرخ»۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگنشست جمع خوانی کتاب «پرندگان آهنین»۵ مردادکتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجنکلاس تفسیر قرآن کریم۵ مردادکتابخانه عمومی بقیه الله(عج) شهر بلداجی بروجنکلاس قصه گویی۵ مردادکتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه شهرستان اردلنشست کتاب خوان۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهر شست کتاب­خوان با موضوع حضرت معصومه(س)۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بعثت فرخشهر شهرستان شهرکردکلاس «مهارت های زندگی»۵ مرداد ساعت ۱۰ اسان جنوبیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی ۹دی بیرجندنششت جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسنشست کتاب خوان ویژه روز دختر در پارک بانوان فردوس۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسنشست قصه گویی و ایستگاه نقاشی۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوسمسابقه معرفی کتاب «من زنده ام»۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست قصه گویی و معرفی کتاب با حضور جمعی از ک ن مهد کودک حسن مجتبی(ع)۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست کتاب خوان (ویژه روز دختر)۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه شهرستان فردوسنشست معرفی و جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیانمسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیاننشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان شهرستان درمیانمسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت۴ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان شهرستان درمیاننشست معرفی کتاب «سبزتر از بهار» ۲ مرداد ساعت ۱۴کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان شهرستان درمیاننشست قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا(ع) و بچه ها»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیاننشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک شهرستان درمیانمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست شعرخوانی۱ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست قصه گویی۲ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبنداننشست جمع خوانی۳مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ شهرستان نهبنداننشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف شهرستان نهبنداننشست قصه گویی۱ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشهمسابقه نقاشی با موضوع «خواهر خوب من»۳ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود شهرستان سربیشه نشست معرفی و جمع خوانی کتاب«بانوی ملکوت»۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیش لاس آموزش کاردستی۳۱ تیر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیش لاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشهمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهنشست کتاب خوان ویژه دختران۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشهمراسم تقدیر از دختران فعال عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۵ مرداد ساعت۱۰ اسان رضویبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جامنشست قصه گویی با موضوع دهه کرامت۳ مردادکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جاممسابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۳ مردادکتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جامنشست قصه گویی به مناسبت روز دختر۱ مردادکتابخانه عمومی ت باجگیران قوچاننشست قصه گویی به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چنارانمراسم تقدیر از اعضای دختر کتابخانه۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت گنابادکلاس آموزش نقاشی روی کاغذ۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدختکلاس آموزش نقاشی روی سفال ۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدختکلاس بازی و کاردستی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ابدی گنابادنشست کتاب ‎خوان۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملامحمد جعفر طبیب بیلندیجشن روز دختر ویژه اعضای کتابخانه۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقابنشست کتاب خوان۳مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد شهرستان خوشابنشست کتاب خوان۴ مرداد ساعت ۱۸ اسان شمالیبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید مطهری ج مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری ج مسابقه کتابخوانی با موضوع دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری ج مراسم تقدیر از اعضایی که نامشان معصومه است «به مناسبت میلاد حضرت معصموه(س) و روز دختر»۳ مرداد ساعت ۱۲کتابخانه عمومی علی(ع) شیروانکارگاه نویسندگی با موضوع «در مورد حضرت معصومه(س) چه می دانید؟»۱ مرداد ساعت۹کتابخانه عمومی علی(ع) شیروانبرگزاری گروه مطالعاتی در مورد حضرت معصومه(س)۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی علی(ع) شیرواننشست جمع خوانی زندگی حضرت معصومه(س)۴ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) روستای خیر آباد شهرستان فاروجنشست قصه گویی۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی صادق(ع) روستای خیر آباد شهرستان فاروجنشست تقدیر از دختران برتر کتابخوان عضو کتابخانه۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی برادران قربانی روستای سه گنبد شهرستان فاروجنشست معرفی کتاب۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروجنشست جمع خوانی ۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا(س) روستای نجف آباد شهرستان فاروجنشست جمع خوانی کتاب «حضرت معصومه(س) و زندگی»۳ مرداد ساعت۱۲کتابخانه عمومی سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروجنشست شعر خوانی۳ مرداد ساعت۱۲خوزستانبرگزار کنندهنام برنامهزمانکتابخانه عمومی شهید حداد عادل شهرستان آبادانکلاس نقاشی ویژه ک ن۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهرستان آبادانکلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدمدنی شهرستان آغاجارینشست جمع خوانی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهیدمدنی شهرستان آغاجارینشست قصه گویی ویژه روز دختر و تجلیل از دختران فعال عضو کتابخانه۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی شهرستان ایذهنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صدوقی قلعه تل شهرستان باغملکنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نبوت هپرو شهرستان باغملککلاس نقاشی برای ک ن۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملکنشست کتاب خوان۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سجاد(ع) قلعه تل شهرستان باغملککلاس قصه گویی برای ک ن در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای ابوالعباس شهرستان باغملکنشست قصه خوانی با زبان ک نه در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای ابوالعباس شهرستان باغملکنشست قصه گویی و قصه خوانی با موضوع و حجاب۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی صبای واجل شهرستان باغملککارگاه ساخت سرگرمیهای آموزشی با مواد دور ریختنی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی صیدون شهرستان باغملککلاس آموزش سوره های قرآنی در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی ملاثانی شهرستان باوینشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاصدرا شهرستان باوینشست قصه گویی در بخش کودک۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه هدایت الله جدبابایی شهرستان بهبهانکلاس نقاشی کودک با موضوع حجاب و ۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه حاج یوسف بهبهانی شهرستان بهبهاننشست ادبی و شعر خوانی همراه با نقد۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه آیت الله وحید بهبهانی شهرستان بهبهاننشست جمع خوانی کتاب ویژه ک ن۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) شهرستان بهبهاننشست روخوانی کتاب همراه با نقاشی با محوریت حجاب و ۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدی لاس آموزش قرائت قرآن کریم (ویژه نوجوانان)۱مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست تخصصی ویژه کتابداران شهرستان حمیدیه۳ مرداد ساعت۸کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست شاهنامه خوانی در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی حمیدیه شهرستان حمیدیهنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرمسابقه نقاشی۱ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرکلاس زبان انگلیسی۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی ی جزیره مینو شهرستان مشهرکلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرمسابقه نقاشی ک ن با موضوع و حجاب۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس نقاشی ک ن با موضوع روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس «زبان ک ن» برای مادران۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شریف شهرستان مشهرکلاس خوشنویسی۲ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهرستان مشهرمسابقه نقاشی۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عارف دزفولی شهرستان دزفولنشست قصه خوانی ویژه نوجوانان۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید زمانی شهرستان دزفولنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بوعلی سینا شهرستان دزفولجشن دختران به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن و نوجوانان)۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولنشست جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صفی آباد شهرستان دزفولکلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن (ویژه نوجوان)۵ مرداد ساعت ۶کتابخانه عمومی آیت الله قاضی شهرستان دزفولمراسم اهداء جوایز به دختران عضو کتابخانه به مناسبت روز دختر۵ مرداد ساعت۱۱کتابخانه عمومی آیت الله قاضی شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی نیایش توحید شهرستان دزفولمسابقه نقاشی برای اعضای کودک ۲ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی نیایش توحید شهرستان دزفولنشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» ۴ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم برای دسالان۲ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولمسابقه نقاشی با محوریت روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی برای ک ن۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مهتاب شهرستان دزفولکلاس قصه گویی برای دسالان۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (ویژه بانوان)۲ مرداد ساعت ۸کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس آموزش نقاشی ویژه کودک و نوجوان۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولنشست قصه گویی کتاب «بانوی ملکوت»۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولجشن میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دزفولکلاس آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن (ویژه کودک و نوجوان)۴ مرداد ساعت۱۷کتابخانه عمومی آزادگان شهرستان دزفولنشست قصه خوانی۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آزادگان شهرستان دزفولمسابقه نقاشی ک ن با محوریت روز دختر۴ مرداد ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولنشست قصه گویی کتاب «مداد رنگی های من»۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی رودبند دزفولکلاس آموزش کار دستی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترنشست جمع خوانی۲مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۴ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیات شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی و کارگاه کاردستی (ویژه ک ن)۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی کارون شوشترنشست قصه خوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ شوشترنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی توحید مهدی آباد شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی توحید مهدی آباد شهرستان شوشترکلاس آموزش نقاشی (ویژه ک ن)۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام دشت بزرگ شهرستان گتوندمراسم گرامیداشت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه روستایی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی و تقویتی دروس مدرسه۱ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش عروسک سازی و خلاقیت کودک۱ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش تجوید و تفسیر و روانخوانی قرآن کریم۲ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۲ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش عروسک سازی در بخش کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۳ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزش تجوید و تفسیر و روانخوانی قرآن کریم۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۴ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی حکمت شهید محمدی شهرستان گتوندکلاس آموزشی تقویتی ویژه دانش آموزان۵ مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش خوشنویسی۳۱ تیر ساعت ۹کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش نقاشی برای کودک۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش سیاه قلم برای کودک۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هدایت جنت مکان شهرستان گتوندکلاس آموزش کار دستی با وسایل دور ریختنی۴ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوندکارگاه آموزشی حجاب و به مناسبت تولد حضرت معصومه (ص) و روز دختر۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوندنشست کتاب خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مرداد۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حکیم طوس لالیکلاس آموزشی با موضوع اعتیاد۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قیصر امین پور لالینشست جمع خوانی قصه های شاهنامه۴ مرداد ساعت۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستاننشست شاهنامه خوانی۱ مرداد ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش خط تحریری ویژه کودک۱مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش شاهنامه خوانی و نقالی ویژه ک ن۲مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش نقاشی خلاق ویژه ک ن۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش نقاشی روی بوم۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکلاس آموزش خط تحریری ویژه کودک۳ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزش نویسندگی ویژه ک ن۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانشست نقد و رونمایی از مجموعه شعر تندیس۴ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزشی اصول و روش های جست و جوی اطلاعات۴ مرداد ساعت ۱۴کتابخانه مرکزی استان خوزستاننشست قصه گویی (ویژه ن نایان)۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه ویژه قصه گویی ویژه ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه خلاقیت ویژه ک ن۵ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی استان خوزستانکارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات علمی۵ مرداد ساعت ۹کتابخانه مرکزی استان خوزستانویژه برنامه ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر (ویژه بخش کودک)۵ مرداد ساعت ۱۱کتابخانه عمومی موعود مسجد سلیماننشست آشنایی با زندگی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی گنجینه بخش گلگیر شهرستان مسجد سلیماننشست قصه خوانی برای ک ن۳ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی میرزای بختیاری شهرستان مسجد سلیمانکلاس آموزش کاردستی (ویژه دسالان و ک ن)۲ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری شهرستان مسجد سلیمانمسابقه نقاشی۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی متین مسجد سلیماننشست جمع خوانی کتاب «فرزندان ما جواهرند ولی ما آهنگریم»۳ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هفت شهیدان شهرستان مسجد سلیمانکارگاه تهیه رو مه دیواری با محوریت زندگانی حضرت معصومه(س)۳ مرداد ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدان هفتکلنشست شعر خوانی در بخش کودک۴ مرداد ساعت ۱۷کتاخبانه عمومی شهیدان هفتکلنشست قصه خوانی۵مرداد ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرمسابقه نقاشی به مناسبت روز دختر۱ مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرنشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت»۱ مرداد ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیرنشست نقد و بررسی کتاب «درّ و ?
گزارش برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ارتباطات > ارتباطات و فناوری - همشهری آنلاین:
چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ۱۹ آذر ۹۶ با موضوع خلاقیت، نوآوری و تمایز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. به گزارش ستاد خبری کنفرانس، در این مراسم حضور نصرالله جهانگرد معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، علی دار معاون صدا و سیما، مهدی باقریان دبیر کل کنفرانس روابط عمومی و رییس موسسه کارگزار روابط عمومی و محمد مهدی مظاهری رئیس موسسه فرهنگی اکو با اعطای کاپ خلاقیت از روابط عمومی های برتر و خلاق و فعال سراسر کشور تجلیل شد.دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران: روابط عمومی ها باید وجه تمایز کارشان را پیدا کننددر ابتدای این کنفرانس، مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان، گفت: خداوند را شاکرم که به من توفیق داد تا برای چهاردهمین بار در کنفرانس روابط عمومی در کنار شما باشم.ابتدا دوست دارم از همۀ شما به خاطر حمایت و بودن در اینجا تشکر کنم. همچنین علاقمندم از همه عزیزانی که تلاش د این کنفرانس به نحو شایسته ای سازماندهی و برگزار شود قدردانی نمایم.من سالها آموخته ام که اگر می خواهیم آینده بهتری برای روابط عمومی رقم بزنیم و فکر می کنم بسیاری از ما به همین علت اینجا هستیم، پس باید از روزمرگی فاصله بگیریم و وظایف مان را باز شی کنیم و خلاقیت و نوآوری را محور و مرکز برنامه ها و فعالیت های مان قرار دهیم.موسسه کارگزار روابط عمومی به عنوان یک عضو جامعه روابط عمومی نمی تواند نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد و به همین دلیل و برای کمک به درک این فرآیند، موضوع کنفرانس چهاردهم به "خلاقیت، نوآوری و تمایز" اختصاص داده شد.همان طور که همه می دانیم اگر خلاقیت و نوآوری وجود نداشته باشد حتی زندگی فردی و شخصی ما آور می شود. به همین دلیل است سعی می کنیم از امور تکراری کمی فاصله بگیریم و با ابتکار عمل زندگی را بهینه تر کنیم. حتی در طبخ غذا و نوع لباس پوشیدن و یا هر چیز دیگر که به زندگی فردی ما مربوط می شود ممکن است تغییری ایجاد کنیم و از رویه های معمول فاصله بگیریم.در زندگی سازمانی هم قاعدتا از چنین قاعده ای پیروی می کنیم. خلاقیت همان جایگاهی که در زندگی فردی دارد با یک تفاوت اندک در زندگی سازمانی هم دارد.در واقع اگر سازمان ها و شرکت ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند چاره ای ندارند جز این که فراگردهای خلاقیت را در موسسات شان تقویت کنند و به موازات آن به اصلاح سیستم ها و فرایندها هم بپردازند.اما برای ما شاغلان روابط عمومی موضوع خلاقیت یک موضوع کلیدی و حیاتی است. در واقع به همه بخش های روابط عمومی باید نیروی خلاقیت تزریق شود و با استفاده از فراگردهای خلاقیت در روابط عمومی انقلاب ایجاد کرد.برای این که بتوانیم هنر هشتم را از روزمرگی نجات بدهیم و روابط عمومی به جایگاه حرفه ای خودش برسد یک راهش این است که یک بازنگری کامل در وظایف و بخش های مختلف روابط عمومی داشته باشیم هم در ساختارها و هم در فرایندها. خوشبختانه در این زمینه سه جلد کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شده که می تواند بسیار کمک کننده باشد.متاسفانه رفتارهای ما شبیه یک مهره ما له است. وقتی به سرمار می رسیم دوباره به دم مار سقوط می کنیم. معنی اش این است که همیشه در یک دایره بسته در حال در جا زدن هستیم.برای این که ما بتوانیم از این وضعیت خودمان را نجات بدهیم باید نوآوری را در کوچکترین برنامه ها و فعالیت های خودمان دخ بدهیم تا تاثیرگذاری کارهایی که انجام می دهیم و پیامهایی که طراحی و مخابره می کنیم بالا و بالاتر برود.برای مثال اگر می خواهیم تبلیغاتی داشته باشیم سعی کنیم خلاقانه تر باشد.لذا اگر می خواهیم فعالیتهای ما تاثیرگذار شود باید وجه تمایز کارمان را پیدا کنیم.برای مثال وجه تمایز این کنفرانس چیست؟ یا وجه تمایز فلان رویداد یا اطلاعیه مطبوعاتی چیست؟ لذا ما باید در همه کارها، وجه تمایز کاری که انجام می دهیم را پیدا کنیم و اگر چنین کاری کردیم قطعا به نتیجه دلخواه هم می رسیم.معنی روابط عمومی خلاق همین است. یعنی پیامی که طراحی می کنید، خدماتی که شما ارایه می دهید، برنامه یا کارزاری که اجرا می کنید باید بگونه ای باشد که حمایت و نظر مردم را جلب کند و اگر چنین کاری کردیم به هدف موردنظر دست پیدا کردیم.من اعتقاد دارم "نقطه عطف" هدف غایی همه فعالیت های روابط عمومی است. نتایج مطالعات هم نشان می دهد که خلاقیت، نوآوری و تمایزی که منجر به "نقطه عطف" می شود یک عنصر مهم در فرایند برنامه ریزی و کاری روابط عمومی است. بنابراین سازمانهایی که به مردم خدمت ارایه می دهند باید روابط عمومی خلاقی داشته باشند و ایجاد روابط عمومی خلاق، به مدیر خلاق هم نیاز دارد.خلاصه این که فعالیتهای ما باید بگونه ای باشد که اگر روز روزگاری آن کار متوقف شد مردم نبود آن را متوجه بشوند. پس باید کاری کنیم که کارهای ما به عنوان یک "میراث" ارزشمند برای مخاطبان و مشتریان ما تلقی شود همان چیزی که ما نامش را "نقطه عطف" گذاشتیم.نکته ای که در پایان می خواهم به عنوان جمع بندی ارایه کنم این است که روابط عمومی بیش از هر زمان و عرصه دیگری نیازمند و تشنه خلاقیت و نوآوری است. به همین دلیل شاغلان روابط عمومی باید زمان زیادی را به خلاقیت اختصاص دهند.رئیس کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران: خلاقیت و نوآوری باید در همه فعالیت های روابط عمومی ها به کار گرفته شودسپس محمد مهدی مظاهری؛ رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و رئیس کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، با اشاره به اینکه خداوند خلاق است و خلاقیت را دوست دارد، گفت: انسان ها هم می توانند صفت خلاقیت را دارا باشند، به نحوی که خلاقیت را در امور و فعالیت هایشان به کار گیرند.وی افزود: بحث خلاقیت در رسانه و روابط عمومی، دانش، هنر و پیشرفت در جوامع بشر را که همان خلاقیت و نوآوری است، به منصه ظهور خواهد رساند، لذا خلاقیت در فکر و شه در جوهره انسان وجود دارد.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ب ان اینکه مقدمه پیشرفت و ترقی دیگر وسایل سخت افزاری نیست؛ چراکه عقل پویا و خلاقیت می تواند ایده های نوین را به ما ارائه دهد، خاطرنشان کرد: امروز جامعه با راه حل های گذشته قابل حل نیست. ازاین رو نیاز به خلاقیت و نوآوری در همه عرصه ها لازم است که باید در همه فعالیت ها به ویژه روابط عمومی ها به کار گرفته شود.مظاهری در ادامه ب ان اینکه منابع طبیعی محدود و پایان پذیر است، تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته دیگر اقتصاد خود را بر اساس صنایع سخت و معادن و انرژی بنا نمی گذارند، بلکه سیستم های اقتصادی خود را بر اساس سیستم های دانش بنیان و علم و فناوری قرار می دهند.وی ادامه داد: آنچه بر پایه دانش و خلاقیت است در عرصه اقتصادی خود را حفظ کرده و سعی می کند سهم خود را در این بخش بیشتر کند.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: در بخش مالی فناوری، نوآوری و هنر می تواند اقتصاد خلاق را به وجود آورد و طبق همین تعریف و تلفیق اقتصاد با فناوری و فرهنگ، اقتصاد خلاق شکل خواهد گرفت.مظاهری اظهار داشت: در دنیای امروز روابط عمومی نقش مهم خود را ایفا کرده و رس خود را محقق نمی کند؛ چراکه روابط عمومی خلاق راه میانبر راه رسیدن به مقصد است، ضمن اینکه روابط عمومی توسعه یافته باید ویژگی های خلاق را داشته باشد.وی ب ان اینکه با تقویت فعالیت های خلاقانه از سوی روابط عمومی ها باید اقتصاد خلاق و درآمدزا در کشور به حرکت درآید، افزود: مبنای اقتصاد خلاق، فرهنگ و آموزش و فناوری است و از طرف دیگر قلب اقتصاد خلاق هم خلاقیت و مالکیت معنوی است.رئیس مؤسسه فرهنگی اکو خاطرنشان کرد: روابط عمومی خلاق و هنرنما محل طرح ایده های جدید برای دستی به اه سازمانی است.مظاهری در پایان تأکید کرد: برای برون رفت از چالش های پیش رو روابط عمومی های حرفه ای چاره ای جز همراه شدن با ویژگی های خلاقانه ندارند.معاون ارتباطات: استفاده از ابزار های جدید ارتباطی نیاز به خلاقیت به ویژه در روابط عمومی ها داردنصرالله جهانگرد در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی افزود: ۶۵ درصد از درگاه های دستگاه های تی در سطح پایین تر از تعاملی قرار دارند.وی با بیان اینکه هزار درگاه دستگاه های تی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: برخی از درگاه ها فقط یک حضور است بدون هیچ تغییری.جهانگرد افزود: سطح دوم درگاه ها مبادله دیتا و سطح سوم مبادله خدمت است، اما سطح چهارم تعاملی است که براساس تقاضای مخاطب و درک آن تغییر می یابد.وی گفت: بهتر است درگاه ها برای استفاده مخاطبان بسیار ساده باشند و همه پیچیدگی های کار در پشت صحنه و برای روابط عمومی ها باشد تا ارتباط مناسبی را بین نهاد های کشور با مخاطبان برقرار کند و تاثیرگذار باشد.جهانگرد با ابراز تاسف از اینکه آگاهی و تلاش برای ایجاد روابط عمومی های خلاق و تعاملی وجود دارد، افزود: اما در بسیاری از موارد به اجرا درنمی آید.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کشور دچار برخی محدودیت ها در زمینه منابع مالی است و توقع عمومی نیز از دستگاه ها به ویژه تی بالاست، گفت: تنها راه برون رفت از این مسئله اعتبار اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه های تی است که از جمله وظایف روابط عمومی هاست.جهانگرد افزود: روابط عمومی ها باید درک صحیحی از دیدگاه های مختلف مخاطبان داشته باشند تا بتواننند در فرایند کارشان به گونه ای برنامه ریزی کنند که اعتماد عمومی را افزایش و اعتبار اجتماعی دستگاه مربوط شان را ارتقاء دهند.معاون ارتباطات با بیان اینکه تا پیش از ظهور فناوری ارتباطات اقتصاد با درآمد سرانه حداکثر ۱۰ هزار دلار در جهان وجود داشت گفت: اما با ظهور این فناوری، اکنون اقتصاد هایی با درآمد سرانه چند ده هزار دلار در جهان داریم.جهانگرد افزود: انباشت داده ها، قدرت تحلیل، خلاقیت و نحوه بسته بندی این رشد اقتصادی را در پی داشته است.وی گفت: اقتصاد قدیم در پی مدیریت عرضه بوده، اما اکنون اقتصاد جدید بدنبال مدیریت تقاضا با راهبرد ایجاد تقاضاست.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: موبایل عمومی ترین ابزار ارتباطات است که در دست همه قشر های جامعه است و روابط عمومی ها می توانند به صورت مطلوب از آن استفاده کنند.وی گفت: شبکه های اجتماعی و ابزار های ارتباطات فشرده نیز با خلاقیت می توانند با یک پیام کوتاه گاه تا میلیون ها نفر مخاطب داشته باشند که استفاده از اینگونه از ابزار های جدید ارتباطی نیاز به خلاقیت به ویژه در روابط عمومی ها دارد.معاون امور استان های سازمان صدا و سیما: روابط عمومی هوشمند نیازمند مدیر خلاق استعلی دار در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ضمن تشکر از دست اندرکاران و برگزارکنندگان این کنفرانس و قدردانی از پشتکار و اراده برای تداوم این سلسله نشست های علمی - کاربردی گفت: قرن بیست و یکم به راستی عصر رسانه ها و نقش آفرینی آنها در همه عرصه هاست.معاون امر استانی سازمان صدا و سیما بر روی سن آمده و گفت: امروز ما اگر در عرصه عصر رسانه ها و قرن ۲۱ شاهد بروز شبکه های مجازی و بروز و ظهور آنها هستیم، به دلیل آن است که فضای واقعی و ابررسانه ها به وجود آمده اند.وی افزود: بروز و ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی و شبکه های جدید مجازی و رسانه های دیجیتال نقش مهمی در شکل گیری افکارعمومی ایفا می کنند، چرا که در عصر ترافیک رسانه ها و فن ارتباطی خاص قرار گرفته ایم و برای انتقال پیام، روابط عمومی های یک شاخص بزرگ مدیریتی تلقی می شوند.این معاون سازمان صدا و سیما تصریح کرد: ثمن ها و سایر نهادها در جامعه در بخش تی و غیر تی اگر احساس مسئولیت کرده و ظرفیت های خود را بشناسند، می دانند که وظایف روابط عمومی ها بسیار سنگین است.این معاون امور استان های سازمان صدا و سیما اظهار داشت: متأسفانه روابط عمومی در عصر رسانه در عرصه نظری و عملی از تع ر و کارویژه های روابط عمومی فاصله گرفته، لذا برای پاسخ به این مهم باید دو موضوع را مدنظر قرار دهیم که روابط عمومی را برای چه می خواهیم و آنها از چه چیزی رنج می برند.دار خاطرنشان کرد: ما روابط عمومی را می خواهیم که تصویر روشنی از مؤسسه و سازمان مان را در نزد افکارعمومی تبیین کنند، ضمن اینکه با سایر سازمان ها و نهادها ارتباط برقرار کنند.وی افزود: روابط عمومی ها باید به دلیل تکثر و تنوع تقاضاها، آنها را دسته بندی کنند، ضمن اینکه یک روابط عمومی باید در زمینه پالایش و غربالگری اقدامات سازمان رصد خوبی داشته تا در زمینه کاهش منازعات و افزایش بهره وری گام بردارد که همه اینها تنها از سوی یک روابط عمومی خلاق قابلیت اجرا دارد.وی گفت: متأسفانه روابط عمومی در جامعه فعلی دچار روزمرگی شده است و استانداردها و آمادگی آموزش لازم را ندارد، به همین دلیل نیاز به انگیزه دارند، ضمن اینکه متأسفانه در برخی دستگاه ها سیستم ارباب رعیتی وجود دارد، از این رو روابط عمومی خلاق و کارآمد در وهله اول باید بتواند از خود صیانت کرده و برنامه های خود را به مسئولان آن سازمان بقبولاند.این معاون سازمان صدا و سیما با اشاره به چند شاخصه روابط عمومی خلاق، اظهار داشت: روابط عمومی ها باید ب ایه مناسبات انسانی پایه خود را بگذارند و مشارکت جویی را در دستورکار خود قرار دهند.دار افزود: اگر در گذشته با مخاطبان خود منفعل بوده ایم، وضعیت امروز تغییر کرده، چرا که مخاطبان ما فعال هستند و خلاق و پرسشگر.وی گفت: در روابط عمومی خلاق باید مسئله دسترسی مخاطب و جلب اعتماد و مشارکت های آنها را در دستورکار داشت و برای آن برنامه ریزی کرد.دار تأکید کرد: استفاده از تکنیک ها و روش های گروهی توسط روابط عمومی ها بسیار مهم است، ضمن اینکه روابط عمومی ای موفق است که بتواند با شاخصه های لازم، خود را از دیگر روابط عمومی ها متمایز کند.وی در پایان گفت: باید تلاش کرد با شاخصه های خلاقانه، نوآورانه و هنری، روابط عمومی خلاق و حرفه ای پایه گذاری کرد. مهدی نادری منش: جهان دانش محور نیازمند روابط عمومی خلاق، نوآور و متمایز است مهدی نادری منش پژوهشگر ucla/ washington state/idaho گفت: علم، دانش و فناوری در شرف یک انفجار مهیب big bang می باشد که تشعشعات این تحول و تکامل تعریف جدیدی از تمام ابعاد یک زندگی جدید، علوم جدید، اقتصاد جدید، روابط جدید، فناوری جدید، تمدن جدید، پیشرفت جدید، آینده جدید، ی افکار و نوعی انسانی جدید را رقم زده است.اولین سخنران علمی کنفرانس افزود: تغییر معادلات جهانی در زمینه اقتصاد، صنعت، علوم، تسلط، رقابت، امنیت، فرهنگ، میدان نبرد، یادگیری متفاوت، روابط شخصی، اجتماعی و عمومی، کنترل، قدرت، کنترل افکار و رفتار (زامبی bci) شروع شده است. مهدی نادری منش با اشاره به سه رکن وابط عمومی خلاق؛ توانایی نوشتن "سناریو". سناریونگاری، simulation و ociation گفت: این جهان نیازمند "روابط عمومی خلاق، نواور و متمایز" می باشد تا بتواند آینده این جهان دانش محور را با در نظر گرفتن تحولات بزرگ علمی ترسیم و مدیریت کند.این پژوهشگر گفت: اگر قبل از "شما"، دیگری آینده "شما" را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی، ، هنری، محیط زیست، کشاورزی، رفتار، افکار، فناوری، علایق و ضعف ها نگاشته، ترسیم و طراحی کرده باشد آنوقت "شما" فقط و فقط یک دنیای " ت عی و ع العملی" خواهید داشت که یک نظاره گر، مفعول و محروم خواهید بود و تمام انرژی شما هزینه درگیری ها، حاشیه ها، اتلاف، فشارها، ها، تنش ها، ضعف ها، عقب افتادگی ها و ... می شود.وی تصریح کرد: تمام دستاوردهای بشر، پیشرفت ها، اختراعات، نواوری ها، فناوری، تمدن، جوایز نوبل، پیروزی ها و وجی های ذهن انسان هستند. اگر ذهنی را درگیر و یا تسلط کنی آنوقت موجودیت، زندگی و آینده ان شخص متعلق به شماست ؟! نادری منش در پایان گفت: روابط عمومی ایران بازیگر صحنه بیرحمانه شطرنج جهانی می باشد و در این نبرد کیش و مات های جهانی و منطقه ای، "روابط عمومی خلاق، نواور و متمایز" چشم، فکر، گوش، خط شکن و راهنمای ملت بزرگ ایران می باشد.فعالان روابط عمومی برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان از ارتباطات تصویری بهره بگیرندمحمد رضا ی کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری سخنران بعدی بود که با اشاره به انتقال صحیح مفاهیم به شکل اثرگذار به عنوان مهمترین چالش عرصه ارتباطات، گفت: هر یک از ما وقتی در تعامل با دیگران قرار می گیریم و نسبت به انتقال مفاهیم ذهنی مورد نظر خود اقدام می کنیم همواره با دو سوال بحث برانگیز مواجه می شویم: یک اینکه آیا توانستیم مفهوم و محتوای پیام خود را بدرستی به مخاطبان منتقل کنیم و دوم اینکه آیا این انتقال مفهوم، تاثیر لازم را بر ذهن مخاطب ایجاد کرد یا خیر؟وی افزود: این چالش دیرینه، عمری به سابقه تمدن بشری دارد و همچنان از مهمترین موضوعات عرصه ارتباطات و روابط عمومی بشمار می رود. اما در سالهای اخیر بخوبی مشخص شده که تکیه کامل به ابزار زبان و صِرف بکارگیری واژه های کلامی و نوشتاری نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای ارتباطی بشر باشد. چراکه اولاً به تصویر کشیدن مفاهیم ذهنی از طریق کلام و واژه امری بسیار دشوار و غیرکارآمد است و ثانیاً بواسطه متفاوت بودن تصاویر ذهنی افراد از واژه های مختلف، انتقال پیام از طریق زبان همواره ناقص و گهگاه مبهم صورت می گیرد. ی در ادامه گفت: به همین دلیل نیز در تمام این سالها فعالان عرصه روابط عمومی تلاش کرده اند از روشهای خلاقانه و ابتکاری بسیاری برای بهبود فرایند انتقال مفهوم و اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان بهره بگیرند که مهمترین آن بهره مندی از ارتباطات تصویری است.این کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری تصریح کرد: ارتباطات تصویری به فعالان عرصه روابط عمومی کمک می کند که مانند یک نقاش برجسته، مفاهیم مورد نظر را به تصویر بکشند و با بهره مندی از قدرت تصویر و نماد، به اثرگذاریهای بهتری بر ذهن مخاطبان دست یابند.وی اظهار داشت: جادوی تصویر به آنان کمک می کند بجای درگیر شدن به بازی زمان بر زبان و واژه ها فائق آمده و به بهترین شکل ممکن است افق دید مخاطبان را تغییر دهند و های ابهام و تعصب را از جلوی دیدگان آنها کنار بزنند. آری گاه کافی است با استفاده از جادوی تصویر ق رنگی و شفاف از واقعیت های بیرونی را در برابر دیدگان مخاطب قرار دهیم و بجای تلاش برای تغییر ذهنیت و باورهای آنان، اجازه دهیم خودشان از میان چهارچوب این قاب امیدبخش به مفهوم تصویر شده بنگرند و شه خود را تغییر دهند. (توضیح برای این پاراگراف از تصویر مردی که قاب ع ی را جلوی دیگران قرار می داد استفاده کنیم.» ی گفت: جادوی سحرآمیز جلوه های ویژه بصری به روابط عمومی ها امکان می دهد که سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم را در قالب نمادهای پویا و خارق العاده، به شکلی اثرگذار و قابل فهم و البته هیجان انگیز و انگیزه بخش به تصویر بکشند و به قول قدیمی ها راه صد ساله را یک شبه طی کنند. ارتباطات ناتینگهام ترنت انگلستان: کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده قرار داردپروفسور علی محمدی ارتباطات ناتینگهام ترنت انگلستان در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سخنرانی خود با عنوان "کارشناسی ارتباطات؛ هنر روابط عمومی با تاکید بر خلاقیت و نوآوری" گفت: یکی از ابعاد سیاست های دموکراتیک توده ای، ایجاد هیجان است درست همان گونه که شعبده بازان از دود و آینه برای منحرف حواس مخاطبانشان استفاده و کَلَک خود را پیاده می کنند، ماشین و کارکنان رسانه ای آن نیز به همان ترتیب عمل می کنند. ارتباطات ناتینگهام ترنت انگلستان افزود: در نتیجة "روابط عمومی شدن سیاست ها" عوام فریبی به نحو آشکاری پشتیبان فرایند شد. این مسئله تا حدی به این خاطر رخ داد که مشاوران بیش از آنکه به عنوان مشاوران پشت صحنه باقی بمانند به عنوان بازیگران مردمی در حزب خود ظاهر شدند. امروزه واضح است که صنعت کارشناسی ارتباطات فرایندهای دموکراسی توده ای را تقویت می کنند.وی در خصوص کارشناسی ارتباطات گفت: کارشناسی ارتباطات در قلب سیاست های روابط عمومی سازی شده قرار دارد. توانایی برای کارشناسی ارتباطی یک خبر یعنی: توانایی برای دست کاری نه تنها آنچه مقامات رسمی بیان می کنند بلکه همچنین دست کاری آنچه رسانه ها به آن می پردازند.پروفسور علی محمدی در پایان گفت: کارشناسان ارتباطات استخدام می شوند تا کارشناس رفتار با رو مه نگاران باشند، تا حدی شغل شان آن است که به سیاستمداران توضیح دهند تا در مقابل رو مه نگاران چه کنند و چه نکنند.بنیانگذار آکادمی طراحی ایران: تفکر طراحی در روابط عمومی یک رویکرد خلاقانه راه حل محور و عمل ت محمد حسن توفیقی بنیانگذار آکادمی طراحی ایران یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس روابط عمومی بود که در خصوص "کاربردهای تفکر پازلی در روابط عمومی با تاکید بر نهضت تفکر و خلاقیت" صحبت کرد.وی گفت: تفکر پازلی یا همان تفکر طراحی بر سه پایه اساسی استوار است. موفقیت این روش در سالهای اخیر به عنوان یک روش نوین حل مسئله خلاق، مرهون ترکیب منحصر بفرد این سه پایه مهم است: خلاقیت، انسان مداری، عملگرایی.بنیانگذار آکادمی طراحی ایران افزود: بسیاری از مسائل پیرامون ما در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ابهام و پیچیدگی های زیادی دارند. بگونه ای که اغلب نمی توان راه حل مشخصی برای آنها ارائه کرد. در اینگونه موارد، باید با نفوذ در مسئله از روش آزمون و خطای طراحانه استفاده کنیم. توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد که در تمامی حوزه هایی که مسائل پیچیده بشری حضور دارند، جای تفکر طراحی خالی است. تشبیه تفکر طراحی به حل پازل، در واقع، باز دریچه ای بسوی شناخت بهتر تفکر طراحی است. لذا تفکر طراحی در روابط عمومی یک رویکرد خلاقانه راه حل محور و عملگرا برای استفاده در مسائل پیچیده ای است که ابعاد مختلفی از جمله جنبه های انسانی در آنها حضور دارند و نمی توان با روشهای متعارف منطقی و سرراست برای آنها راه حل مناسبی ارائه نمود.وی در پایان گفت: چگونه ایده های ما می توانند موفق و اثربخش و حتی جاودانه شوند؟ با داشتن هر یک از معیارهای اثربخشی چون سادگی، غیرمنتظره بودن، ملموس بودن، معتبر بودن، احساسی بودن و داستانی بودن می توان به بخش مهمی از این هدف دست یافت. در ح ایده ال یک ایده می تواند از تمامی این معیارها برخوردار باشد و بیشترین اثربخشی و جاودانگی را برای خود در جهان فراهم نماید. رییس صدا و سیما: مدیریت تصویر یک ملت دیگر منحصر در رسانه های ملی نیست شهاب اسفندیاری رییس صداوسیما طی سخنانی در کنفرانس روابط عمومی گفت: در دنیای امروز پدیده ای که به «تصویر» کشیده نشود، گویی که از دایره «وجود» خارج شده است. به همین دلیل است که این روزها هیچ کالایی تا «تصویر مطلوب»ی از آن ساخته نشود، به فروش نخواهد رسید و هیچ سیاستمداری تا «تصویر مطلوب»ی از او ساخته نشود، در انتخابات پیروز نخواهد شد.وی افزود: «مدیریت تصویر» و « ی آبرو» بخش لاینفکی از هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و شده است. بی گمان دانش، حرفه، و در واقع «صنعت روابط عمومی» در این زمینه میدان دار اصلی است و به همین واسطه هم گاه مورد اتهام قرار می گیرد که حقایق را « می پیچاند» تا «تصویر مطلوب» بسازد.رییس صداوسیما گفت: تصویری که ما از خود به عنوان «ایرانی» داریم را چه ی «مدیریت» کرده است؟ تصویری که «دیگران» از «ما» دارند چگونه «مدیریت» شده است؟ نخبگان جامعه چگونه تصویری از ملت خود دارند؟ این تصاویر چه نسبتی با واقعیت دارد؟این اظهار داشت: غالبا تصور می شود مسئولیت «مدیریت تصویر» یک ملت با «رسانه های ملی» است اما در عصر شبکه های اجتماعی که هر کاربر «مدیریت تصویر» خود در فضای مجازی را برعهده دارد، «مدیریت تصویر» یک ملت هم دیگر منحصر در «رسانه های ملی» نیست. شهاب اسفندیاری گفت: از آنجا که در این زمینه تصویرسازان «رقیب» و «بدیل» نیز مشغول کارند، طبعا اگر ملتی خود دست به کار برسازی و بازسازی «تصویر» خود نشود، تصاویر «دیگران» سیطره خواهد یافت و ذهنیت ها در داخل و خارج را درباره این ملت شکل خواهند داد. عضو شورای عالی فضای مجازی کشور: روابط عمومی ها نباید بلندگو و بوق تبلیغاتی سازمان ها باشندعضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به وم انتقال روابط عمومی قدیم به روابط عمومی جدید، گفت: روابط عمومی ها نباید بوق و بلندگوی تبلیغاتی سازمانها و دستگاهها باشند.حجت ال سیدسعیدرضا عاملی عصر امروز (یکشنبه) در آیین اختتامیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اظهارکرد: ظهور فناوری های جدید این شرایط را ایجاد کرده است تا از روابط عمومی حضوری عبور کرده و با استفاده از ارتباط شبکه ای به روابط عمومی دو فضایی انتقال پیدا کنیم.وی ادامه داد: این بازنگری درمدل های مدیریتی به منظور رسیدن به حکمرانی خوب برخواسته از ا امات ارتباطی جدید است و توجه ویژه ای به کیفیت زندگی و افزایش رضایت مندی دارد.عضو شورای عالی فضای مجازی به شاخص های روابط عمومی خلاق در تعالی سازمان پرداخت و افزود: شاخص های روابط عمومی را می توان به روابط عمومی دو فضایی، داده مبنا، پیشرفت گرا و عملکرد براساس شناخت مساله و حل آن تقسیم کرد، این روابط عمومی همیشه معطوف به کمال بوده است و به دنبال ایجاد و شادی نشاط اجتماعی است.به گفته صدرعاملی برای رسیدن به روابط عمومی خوب خلاقیت می بایست در مسیر پنج انتقال قرار گیرد، این مسیرها شامل انتقال از روابط عمومی مبهم به شفاف، انتقال از روابط عمومی کند و تاخیری به روابط عمومی به لحظه و قابل دسترس، انتقال روابط عمومی احساسی و توجیه کننده به روابط عمومی واقعیت گرا و عقلانی، انتقال از روابط عمومی خاموش به پاسخگو و انتقال از روابط عمومی موردی به روابط عمومی سیستمی یا الگوریتمی است.این مدرس افزود: یکی از ویژگی های امروز جهان معاصر تنهایی و خاموشی افراد در ارتباطات است و روابط عمومی می بایست از طریق تقویت ارتباطات به کاهش انزواء و تنهایی اجتماعی افراد برسد.عضو شورای عالی فضای مجازی ابراز داشت: در مورد رسیدن به خلاقیت درست عمومی ناشی از تامین اعتماد درجهان باید خلاقیت را در بخش هایی همچون تغییر در نگرش فضای سازمان، تغییر در ساختار سازمان، تغییر در ارتباطات سازمانی درون زا انگاره های ذهنی منفی درباره قومیت ها و جایگاه سازمانی پیگیری کرد.
صدرعاملی با بیان اینکه فضای مجاز فضای باز تولید است، بیان داشت: فضای مجازی یک فضا بازنمایی محسوب می شود و اگر ما از این فضای دوم در کنار فضای اول رسانه استفاده کنیم قطعا یک روابط عمومی موفق خواهیم داشت.وی ادامه داد: ایجاد یک قابلیت بین فضا رسانه و فضا مجازی امروز امکان پذیر شده است، ما نباید فضای مجازی را به قیمت ضعیف شدن ارتباطات انسانی رها کنیم، روابط عمومی دو فضایی براساس اقدامات یک سازمان دسته بندی می شود.عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص خلاقیت و تاثیر آن در کار گفت: خلاق کوانتوم خلاقیتی است که ی تا به حال آن را خلق نکرده است و خلاقیت باید منشاء پیشرفت بشود و اگر خلاقیت نباشد موجب پسرفت نیز ممکن است بشود.صدرعاملی ابراز کرد: روابط عمومی دریافت موضوعات متعدد است و خلاقیت باید این مشکل را که در هر عرصه روابط عمومی رخ می دهد را کشف کند، خلاقیت باید وضعیت بهتری را در روابط عمومی ایجاد کند، اینکه ما بتوانیم یک راه حلی را ارائه کنیم که شاد و نشاط بیشتری را برای اعضاء ایجاد کند یک راه حل تسهیل روابط است.وی ادامه داد: روابط عمومی اگر یک هدف متعالی داشته باشد می تواند پیشرفت کند، خلاقیت موجب می شود کلیشه و تکرار از بین برود، خلاقیت نیاز دارد که یک عرصه جدیدی برای زندگی ایجاد کند، یک سازمان و روابط عمومی آن باید از انتشار اخبار هیجانی که او را از کار دور کند فاصله پیدا کند.عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مردم امروز در فضای مجازی خود زندگی خود را انجام می دهند و تنهایی و انزواء منشا بدبختی شده است، ما نیازمند یک تبادل احساسات در محیط هستیم، روابط عمومی ها برای موفقیت در کار خود باید میزان تنهایی افراد را بشناسند.وی گفت: روابط عمومی و مدیریت نباید به عنوان بلندگوی یا بوق تبلیغاتی سازمان باشند.دبیر کمیته علمی کنفرانس: پیام چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی حل خلاقانه مسائل و وم تمایز روابط عمومی ها از دیگران استسپس، حسن بشیر؛ دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، به منظورارائه جمع بندی سخنرانی های این کنفرانس بین المللی گفت: تمایز عنصر اصلی خلاقیت است لذا می توان دال احساسی و مرکزی آن را تمایز اعلام کرد. ضمن اینکه شناخت انسان از خود و تمایز با دیگران اولین گام شناخت جهان به حساب می آید که از اهمیت بالایی برخوردار است.وی افزود: انقلاب خلاقیت در ارتباط تصویری و خلق کاراکترها در جهان و ارائه تصویری جذاب و قابل فهم بسیار مهم است. به همین دلیل باید تلاش کرد تا جامعه ما با روابط عمومی ها تعامل بیشتری پیدا کند.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران تصریح کرد: اگر در غرب پروپاگاندا و انحراف در چهره سازی از طریق روابط عمومی و افکار عمومی صورت می گیرد اما در جامعه ما این امر وماً باید به شفافیت منجر شود تا اقبال بیشتری به روابط عمومی ها صورت گیرد.وی بر وم حل خلاقانه مسائل تأکید کرد و گفت: پیام چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی حل خلاقانه مسائل و وم تمایز روابط عمومی ها از دیگران است. ضمن اینکه می توان در حل مسئله و طرح سؤال هم تجدیدنظر کرد. همچنین سطح تجزیه و تحلیل خود را بالا برده و تفکر خود را در این راستا تغییر داد.بشیر بر وم استفاده از پیشران های ارتباطی تأکید کرد و افزود: باید به خوبی تشخیص دهیم که چه چیزی قابلیت تقدیر دارد لذا از نظر رفتاری و اعلام خلاقیت و شایستگی فرایندی در این مسیر باید کنترل های لازم صورت گیرد.وی تأکید کرد: ارتباطات شفاف و خلاق محور بسیار مهم است.دبیر کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران گفت: فرایند خلاقیت همان فرایند تفکر است ضمن اینکه توانایی ایجاد تفکر جدید و تبدیل فکر به ایده قابل ارائه و عملیاتی هم بسیار مهم است که در نهایت می تواند این خلاقیت به تولید تفکر منجر شود.بشیر تصریح کرد: نیازمند سواد رسانه ای و عد در این فضا در جامعه فعلی هستیم. همچنین انتقال روابط عمومی سنتی به مدرن و استفاده از فضای مجازی و عقلگرا و همچنین انتقال روابط عمومی ت به روابط عمومی خلاق گو و رمزگشایی به موقع از سخنان مطرح در جامعه و ارتباط روابط عمومی سنتی به سیستماتیک هم بسیار مهم است.منشور خلاقیت و نوآوری در روابط عمومیروابط عمومی خلاق یک راه بسیار موثر برای جلب توجه، پشتیبانی و توسعه همکاری و مشارکت مردم برای یک مسله و موضوع و دوباره نگاه و در نهایت تولید رضایت است.بروز و ظهور نوآوری مست م ساختار خلاق، محیط خلاق، مدیر روابط عمومی خلاق و شاغلان خلاق است که مشوق و ترغیب کننده کاوش و پوییدن شه های جدید و روشهای نوین برای اداره امور و فعالیت ها نیز هست.یک ویژگی مهم روابط عمومی خلاق، انعطاف پذیری در رویارویی با بحرانهای ناشی از فعالیتهای تخصصی و ارتباطی است. روابط عمومی هایی که دارای ساختار غیر قابل انعطاف هستند مرتب از خلاقیت و نوآوری دور و مانع بروز و شکوفایی نوآفرینی و ایده پردازی می شوند.جامعه روابط عمومی ایران با آگاهی از نقش منحصر به فرد خویش، در راستای جلب رضایت و ارایه خدمات کمی و کیفی به مردم که منطبق بر نیازها و خواسته های آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق سه اصل خلاقیت، نو آوری و تمایز را سرلوحه مجموعه فعالیتهای خود قرار داده و متعهد می‎ شود که بر اصول زیر هم پیمان و استوار خواهند بود:1- خلاقیت، یک موهبت الهی است که همچون موهبت های دیگر الهی می تواند در صورت بکارگیری فعال و مناسب، در پیشرفت انسان به سوی خیر و کمال تاثیر بسزایی داشته باشد.2- خلاقیت، یک پدیده تکاملی است که ریشه در ذات انسان داشته اما می تواند با آموزش و پرورش مورد توسعه قرار گیرد.3- خلاقیت و نوآوری، نوعی فهم عمیق نسبت به موقعیت، شرایط، برنامه ریزی و تاثیرگذاری برای حل مساله است. بنابراین، می تواند در پیشبرد اه هر سازمان تاثیرات زیادی داشته باشد.4- حمایت از پدیده خلاقیت و نوآوری در هر سازمان باید تبدیل به یک هویت ساختاری، رفتاری، اخلاقی، و مدیریتی گردد.5- دوری از دیوانسالاری غیر موثر، تعیین مساحتی از و اختیار برای فعالیت های خلاق، زمینه سازی لازم برای گسترش خلاقیت، دادن امکانات کافی برای عملیات خلاقانه، یک ضرورت جدی برای پیشرفت هر سازمان می باشد.6- مدیریت خلاق و نوآورانه، نیازمند مدیران و کارگزاران خلاق و نوآور است. بنابراین، ایجاد فضای کافی و موثر برای تحقق خلاقیت و نوآوری، بیانگر مدیریت خلاق، توانمند و توسعه محور می باشد.7- ساختارشکنی برای ایجاد ساختارهای مناسب، اگرچه نمودی مهم از خلاقیت و نوآوری است، اما نباید منجر به تغییر هویتی، فرهنگی و فکری سازمان گردد.8- دست آوردهای خلاقیت بدون عرضه نوآورانه که در شیوه مناسب تعامل با مشتریان و ارتباطگران مختلف تجلی می یابد، نمی تواند تاثیر لازم در پیشرفت سازمان و فعال سازی ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد.9- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور، نیازمند فهم جدی کلیه سازمان ها اعم از تی و غیر تی نسبت به این پدیده مهم بوده که با حمایت فکری، زمینه سازی فرهنگی، تقویت اجرایی، مشارکت جمعی، و برنامه ریزی موثر می تواند به یک جریان ملی در توسعه کشور تبدیل شود.10- روابط عمومی های خلاق و نوآور، مرکزی برای گسترش مداوم رویکردهای جدید در بازنمایی فعالیت ها، نقادی مستمر در ارزی اقدامات و تبدیل غیر ممکن به ممکن در جهت پیشبرد اه سازمان و تصحیح مداوم اشتباهات و تبدیل آنها به فرصت هایی برای جهش سازمان و تحقق اه مورد نظر در راستای خدمت به مردم است.جلد سوم کتاب استانداردهای روابط عمومی رونمایی شدهمزمان با آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، جلد سوم کتاب "استانداردهای روابط عمومی" رونمایی شد.این کتاب با تالیف مهدی باقریان و مدیریت رضا طاهری از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.این کتاب در دو بخش مدیریت روابط عمومی و راهنماهای تخصصی تدوین شده است.کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا رونمایی شددر این کنفرانس، کتاب روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترک حسن بشیر و مهدی باقریان رونمایی شد.این کتاب 170 صفحه ای در قطع ی توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.این کتاب دارای 11 مقاله علمی و پژوهشی است که برخی از 11 مقاله این کتاب که در حوزه محتوای روابط عمومی و مدیریت دانش محور می باشند، در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که در تاریخ 19 دی ماه 1395 برگزار شده بود، ارائه و بقیه با ارزی کمیته علمی کنفرانس از مقالات واصله برای انتشار در این کتاب انتخاب شدند.تجلیل از 10 روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خلاقیتدر مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با اعطاء کاپ خلاقیت از 10 روابط عمومی فعال تجلیل به عمل آمد.در این مراسم که با حضور جمعی از شخصیت ها در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد از رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (مدال روابط عمومی)، حمیدرضا عظیمی مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، داود طالبی مدیر بانک توسعه تعاون، محمد ناظمی هرندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سیدعلی میرافضلی رییس روابط عمومی مس منطقه کرمان، مسعود میرمحمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان فولاد سیرجان، حسنعلی ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران و عادله مهر مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.در این کنفرانس یک نشست تخصصی با عنوان «پژوهش و تجربه» در نظر گرفته شده که در آن 2 مقاله برگزیده و همچنین تجارب مدیران روابط عمومی در خصوص خلاقیت و نوآوری ارایه شد.علاوه بر معرفی مقالات برتر، کتاب مجموعه مقالات کنفرانس که در برگیرنده 10 مقاله علمی در خصوص روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتواست منتشر و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی ایران معرفی شد
هیات داوران چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، مقالات برتر این کنفرانس را معرفی کرد.مقالات «نقش رسانه در ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری» تالیف لیلا سپاسگزار دانشجوی ی رشته علوم ارتباطات آزاد ی، «ایده خلاق و ارایه یک الگوی کاربردی: بایسته ها و ساز و کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومی» تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی آزاد ی، «سنتز پژوهی نقش رسانه در هویت ملی» تالیف منصور شیخ ال ی کندلوس دانشجوی ی رشته علوم ارتباطات آزاد ی و «بررسی چالش ها و موانع الکترونیزه شدن روابط عمومی ها در ایران» تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات برگزیده شدند.سومین مدال روابط عمومی اعطاء شددر پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران، مدال روابط عمومی به رضا طاهری رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعطاء شد.در آیین افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، این مدال به دلیل فعالیت ها و سوابق تاثیرگذار رضا طاهری در حوزه روابط عمومی که طی سالهای گذشته انجام شده است، اعطاء شد.انتشار ویژه نامه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایرانویژه نامه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.دوماهنامه کارگزار روابط عمومی «به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و ب سردبیری زهرا بابازاده گان» منتشر می شود.
چهارمین نشست «روابط عمومی؛ علم تا عمل» با موضوع ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ایران یکم آبان ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،چهارمین نشست «روابط عمومی؛ علم تا عمل» یکم آبان ماه در تالار ایوان شمس با حضور پروفسور محمدباقر ساروخانی جامعه شناسی ارتباطات، حسینعلی افخمی مدیرگروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی، حسین باهر کارشناس رسانه، ناصر بزرگمهر رو مه نگار و چهره ماندگار روابط عمومی ایران، میرزابابا مطهری نژاد رئیس انجمن روابط عمومی ایران، خجسته مردم همدان در مجلس و نایب رییس فرا یون روابط عمومی و رسانه مجلس، زهرا ساعی مردم تبریز در مجلس، محمدرضا پارسیان دبیرکل نشست روابط عمومی؛ علم تا عمل، مینا نظری دارنده جایزه طلایی ایپرا 2017 (روابط عمومی)، محمد سلطانی فر ارتباطات، غلامرضا کاظمی دینان ارتباطات و رئیس سابق انجمن روابط عمومی ایران، عباس تقی پور مدیرمسوول ماهنامه مدیریت ارتباطات و دبیرخانه دائمی همایش های سالانه روابط عمومی الکترونیک، حمید شکری خانقاه جامعه شناس ارتباطات، حسین شمشادی دبیر اجرایی و قاسم عزیزی دبیر علمی این نشست، احسان شریفی مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، مونا رحمانی مدرس و پژوهشگر ارتباطات، مرتضی بهنام، مهدی ایران منش نگارنده کتاب «ادب گفت وگو» و ... برگزار شد.روابط عمومی نقشی حیاتی در اعتماد آفرینی ایفا می کند در ابتدای این مراسم احسان شریفی مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به عنوان سخنران افتتاحیه این نشست با اشاره به نقش تعیین کننده روابط عمومی در افزایش اعتماد مشتریان و ذی نفعان به سازمانها، از صاحب نظران روابط عمومی کشور درخواست کرد در زمینه بازسازی فضای اعتماد میان مردم و صندوق های مالی و سرمایه گذاری را ارهای علمی ارائه کنند. وی گفت: نشست های روابط عمومی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران حدود 10 سال سابقه دارد و وظیفه آن ارتقای معیشت و منزلت و امید به فردای بهتر و رفع نگرانی های کارکنان شهرداری تهرانی است. شریفی ادامه داد: این صندوق با توجه به مشکلات و دغدغه های هزینه های جاری زندگی و مسائل دوران بازنشستگی و پاسخگویی به نیاز آنها ایجاد شده و یت دارد با انجام فعالیت های اقتصادی از طریق به کارگیری منابع مالی و اعتباری که در اختیارش قرار می گیرد و مدیریت بهینه آنها ضمن ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بستر لازم را برای ارایه خدمات متنوع و شاید عادلانه به جهت معیشت و منزلت آنها فراهم کند. وی در ادامه گفت: صندوق 3 هدف اصلی دارد هدف اول مدیریت بهینه منابع موجود است و دارایی صندوق بالغ بر هزار میلیارد تومان است و ما امانتدار هستیم هدف دوم شناسایی و استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و تعیین ورود و وج به منظور تحقق ارزش اقتصادی است و هدف سوم حفظ و ارتقای اعتماد اعضا نسبت به موسسه و اخذ مشارکت از دوستان روابط عمومی است. شریفی گفت: «در کشور 3 بحران وجود دارد که به حوزه های اقتصادی مرتبط می شود. 1- بحران سالمندی: در طول سال های 90 تا 95 – 22 درصد جمعیت بالای 65 سال کشور افزایش یافته و تا سال 1425 رشد جمعیت کشور به صفر یا حتی منفی صفر خواهد رسید. بحران دوم، صندوق های بازنشستگی و حمایت آتیه است و اینکه کدام صندوق اصلی برای کشور در نظر بگیریم در حالی که حدود 85 درصد به طور میانگین ری بودجه داریم یعنی صندوق تامین اجتماعی بزرگ ترین صندوق کشور است که 85 درصد و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح 98 درصد ری بودجه دارد این آمار براساس آمار رسمی بودجه کشور است اما نقش روابط عمومی می تواند مسیر اعتمادآفرینی نسبت به صندوق ها توجیه گری و روشنگری برای مردم ایجاد کند. مدیر صندوق ذخیره کارکنان شهرداری گفت: بحرانی که این روزها همه عزیزان با آن روبرو هستند و مطلع هستند بحران بی اعتمادی مردم نسبت به صندوق های مالی و اعتباری است و روابط عمومی نقشی حیاتی در اعتماد آفرینی ایفا می کند.ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ایران بدون توجه کارشناسی محقق نخواهد شد محمد رضا پارسیان دبیر کل سلسله نشست های روابط عمومی علم تا عمل در گزارشی گفت: امروزه نقش بنیانی روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی در میزان توفیق نیل به اه سازمانی و موفقیت مدیریت، به صورت حقیقتی انکار ناپذیر درآمده است، زیرا مدیریت سالم به معنای مدیریت باورهای باز است. در مدیریت باورهای باز تربیت نیروی انسانی حرفه ای برای ورود به مسئولیت های عظیم اجتماعی، بر عهده اساتید، ها و نهادهای علمی، تخصصی و مدنی است و دبیرخانه سلسله نشست های روابط عمومی؛ علم تا عمل و انجمن روابط عمومی ایران از جمله این نهادهای علمی و تخصصی و مدنی هستند که طراحی، برنامه ریزی و اجرای این نشستها را بر عهده گرفته اند. وی گفت: کمی بیش از ی ال قبل، با پتانسیل دانشجویی دبیرخانه سلسله نشست های علمی و عملی روابط عمومی ایران را تشکیل دادیم و بر آن شدیم تا به سهم خود کاری کنیم تا غبار غربت از چهره روابط عمومی بز م، با راهنمایی بزرگان و اساتید دلسوز حوزه روابط عمومی، بویژه مطهری نژاد که از ابتدای راه کنارمان قرار گرفتند، دبیرخانه نشست هایی با عنوان روابط عمومی؛ علم تا عمل را تاسیس کردیم که محصول آن سلسله نشستهایی شد که امروز چهارمین آن را با عنوان «ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ایران» در خدمت شما هستیم. وی در ادامه گفت: روابط عمومی ایران در حالی ۶۵ سالگی خود را سپری می کند که همچنان از ۴ چالش و مشکل اساسی رنج می برد. چالش ساختاری، چالش آموزشی، چالش نیروی انسانی متخصص و حرفه ای و مهم تر از آن چالش فرهنگی و این آ ی قابل تامل تر است، چرا که فرهنگ و فلسفه روابط عمومی در کشورمان در بین مدیران سطوح مختلف در بخش تی و خصوصی ناشناخته است. پارسیان گفت: ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ایران بدون توجه کارشناسی به این چالش ها و رفع موانع به این منظور محقق نخواهد شد، از این رو دبیرخانه سلسله نشستهای علمی و عملی روابط عمومی ایران با همکاری انجمن روابط عمومی ایران در چهارمین نشست تخصصی خود به بررسی ماهیت این چالش ها و چگونگی برون رفت از آنها خواهد پرداخت.در روابط عمومی ها تکنیک من ها فراوان هستند اما نیروی حرفه ای نداریم میرزابابا مطهری نژاد در این نشست به مشکلات اساسی روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی در ایران از چهار مشکل اساسی رنج می برد. ابتدا چالش آموزشی به این معنی که هنوز ها ما کتاب های سال ۴۵ امینی را تدریس می کنند که در آن زمان بسیار عالی بود اما الان فقط فصل اول آن قابل تدریس است. ما همچنین بحران عجیبی در رونویسی از روی کتاب های هم و کپی و منتشر کتاب ها داریم. در حوزه فنون و تکنیک روابط عمومی کارهای جدید و قابل استفاده ای در اختیار دانشجویان گذاشته شده است. اما دانشجو اول باید فلسفه روابط عمومی را بداند و آن را بشناسد تا بداند از چه اصول و تکنیکی استفاده کند. باهر همیشه موضوعی را که می خواستند بیان کنند فلسفه آن را می گفتند تا متوجه شویم که در چه مسیری قدم گذاشته ایم. زمانی که متخصص روابط عمومی نداند که فلسفه روابط عمومی چیست، اگر تکنیک را به او بگویی به کارش نمی آید و چالش آموزشی در ابعاد مختلف خود را نشان می دهد. دانشجویان در های مختلف تحصیل می کنند و در موضوعات ی ان مطالب متفاوتی را یاد می گیرند. این امر باعث می شود که فاصله ایجاد شود. او با اشاره به چالش های دیگر حوزه روابط عمومی ادامه داد: در روابط عمومی ها تکنیک من ها فراوان هستند اما نیروی حرفه ای نداریم که مطالعه کند این مقاله یا مجله روی مخاطب چه تأثیری می گذارد. چالش دیگر ما که از همه مهمتر است فرهنگی است. جامعه و به خصوص مدیران با فرهنگ ارتباطی و روابط عمومی و رسانه ای آشنا هستند. ما بارها به مسؤولان نامه نوشتیم که در جلسه روابط عمومی ها از آن ها را ار مشکلات را بخواهند. اما آن ها دوباره درس روابط عمومی به فعالان این حوزه می دهند. در جلسه ای که با او داشتیم گفت من روابط عمومی سازمان محور می خواهم و نمی خواهم که روابط عمومی مجیزگوی ما باشد. روابط عمومی سازمان محور به این معنی است که به مخاطب و مردم توجه نکند و تنها به منافع سازمان بین د. چالش دیگر ساختاری است. رئیس انجمن روابط عمومی ایران درباره وظیفه روابط عمومی ها در برابر مردم گفت: روابط عمومی ها باید زمانی که میان منافع سازمان و مردم تعارض بوجود می آید طرف مردم را بگیرند. به دلیل اینکه تمام واحدهای سازمانی از منافع سازمان دفاع می کنند و مردم باید ببینند که یک واحدی نیز طرفداری او را می کند. زمانی که مردم احساس کنند که تمام سازمان ها مقابل آن ها هستند جرأت نمی کنند که وارد سازمان شوند. بنابراین به نفع سازمان است که طرفدار مردم باشند تا مردم با سازمان آشتی کنند وگرنه شکافی میان مردم و سازمان ها بوجود می آید. سال گذشته آقای رستمیان ارتباطات یادداشتی را در ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر کرد که در آن نوشته شده بود «یکی از مسائلی که جایگاه روابط عمومی در سازمان و جامعه را تضعیف می کند این است که آن ها به روزمرگی و کارهای خود عادت کرده اند و دست به ابتکار نمی زنند و طرحی را به سود مردم ارائه نمی دهند که مطالبات مردم در آن موجود باشد. همچنین تمرکز روابط عمومی ها حول محور ستادهای کلان است.» ما برای اینکه بتوانیم جایگاه روابط عمومی را ارتقاء دهیم باید از روابط عمومی شروع کنیم و مطالبات مردم را در سیاست سازمان ها جای دهیم. تا مردم احساس کنند که سازمان نیازشان را برآورده می کند. او ادامه داد: من پیشنهاد می کنم که دو جریان را از امروز شروع کنیم. ابتدا انتظارات مردم را به سیاست سازمان تبدیل کنیم و آن را اعلام کنیم و دوم اینکه اساتید و کارشناسان در ارتباط با مسائل روابط عمومی کنش گر باشند و وقتی ضعفی را مشاهده می کنند آن را با زبان ادب و فا بیان کنند و چشم پوشی نکنند.ارتقاء جایگاه روابط عمومی یک مطالبه است/ انتقاد از عدم حضور معاون رئیس جمهور خجسته، ی مجلس شورای ی در چهارمین نشست از سلسله نشست های «روابط عمومی؛ علم تا عمل» با بیان این که روابط عمومی در ایران مظلوم است، گفت: جلسه ی شما امروز مطالبه گری است و اگر مطالبه گری نکنید روابط عمومی در مظلومیت خواهد ماند. پیام شما به مسئولان این است که به ارتقاء جایگاه روابط عمومی توجه کنند. من از شما به خاطر انجام این کار پراسترس تشکر می کنم. اگر این توجه ایجاد شد، قطعا روابط عمومی ارتقاء خواهد یافت. خجسته درباره ی توجه ن مسئولان به «ارتقاء جایگاه روابط عمومی در ایران» گفت: توسعه ی دنیا با روابط عمومی و ارتباطات است ولی در کشور ما جایگاه روابط عمومی مشخص نیست. شما از یکی از معاونان رئیس جمهور دعوت کردید ولی چرا نیامدند؟ من به عنوان مجلس از مسئولان می خواهم که حضور پیدا کنند و حرف روابط عمومی ها را بشنوند. از ت آقای این انتظار وجود دارد چون راه توسعه پایدار روابط عمومی و ارتباطات است. تا کی روابط عمومی ها باید در مظلومیت باشند؟ من به عنوان ی شما دوستان انتظار دارم مسئولان در جلسه ی سرمایه های کشور حضور داشته باشند. چرا حاضر نمی شوند؟ را اری که روابط عمومی ها ارائه می دهند، می تواند کلید حل مشکلات کشور باشد. نایب رئیس فرا یون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای ی ادامه داد: من نمی خواهم درس روابط عمومی دهم. از شما انتظار دارم مشکلات مردم و مملکت را مطرح کنید و برای جذب سرمایه های بین المللی را ار ارائه دهید. چون سرمایه های ملی ما هستید و باید ابتکار و خلاقیت داشته باشید و از ما مطالبه کنید. اگر شما کار کارشناسی انجام دهید، ما فقط استقبال می کنیم و در مجلس آن را مطرح می کنیم. روابط عمومی چشم نظام است. برای مشکلات کشور بیکاری، جذب سرمایه گذاری و … را ار دهید.نمی توانیم روابط عمومی منفعل را تحمل کنیم محمد باقر ساروخانی، پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران با اشاره به نقش و جایگاه مدیران ارشد در تعالی روابط عمومی بیان کرد: روابط عمومی مانند هر دانش دیگری اگر قرار باشد در اتاق محبوس شود روابط عمومی نیست. روابط عمومی باید در عمل و واقعیت تحقق یابد و ما را به کاروان خانواده جهان پیوند دهد و همچنین بگوید که چگونه توسعه پایدار در کشور ایجاد شود. او با اشاره به آفت های روابط عمومی اظهار کرد: روابط عمومی آفت های زیادی دارد که می توان به مدیحه گویی، مراسمی بودن، غیرمهارتی بودن و رابطه ای بودن آن اشاره کرد. بنابراین روابط عمومی که با این آفت ها همراه باشد داده هایی بیمار تولید می کند. او ادامه داد: ما نمی توانیم روابط عمومی منفعل را تحمل کنیم و این نوع روابط عمومی در تعالی روابط عمومی نمی گنجد. تعالی روابط عمومی در روابط عمومی تحلیل گر است که نه تنها داده را دریافت می کند بلکه به تحلیل و تبیین آن می پردازد. روابط عمومی هوشمند نیز جزو تعالی روابط عمومی محسوب می شود. این نوع روابط عمومی دارای تاکتیک و استراتژی است و نه تنها زمان حاضر را می بیند بلکه آینده نگر هم هست. ما نمی توانیم جهان امروز را بدون روابط عمومی تعالی بخش ببینیم. همچنین نمی توانیم توسعه پایدار را بدون این نوع روابط عمومی تعریف کنیم. ساروخانی با بیان اینکه روابط عمومی ها آتش، نور و روشنایی را به سازمان ها می بخشند، اظهار کرد: این روابط عمومی ها منادیان دانایی هستند به دلیل اینکه در بیرون و داخل سازمان ها به انتقال دانش می پردازند و جامعه آگاه و بالغ نیز از طریق روابط عمومی تولید خواهد شد. او با بیان سه مرحله حیاتی روابط عمومی ادامه داد: سازمانی که می خواهد تولید شود، باید اولین گام خود را روابط عمومی قرار دهد. این سازمان باید از مردم بپرسد که چه مطالبه ای دارند و این کار روابط عمومی است. هیچ سازمانی نمی تواند باقی بماند مگر اینکه روابط عمومی ها در این سازمان حضور داشته باشند. روابط عمومی شرط اصلی برای ورود ما به آستانه هزاره سوم است. ما نیازمند روابط عمومی، استانداردسازی آن و تعالی این دانش هستیم. نظام روابط عمومی باید از کارگزارانش دفاع کند. چرا پزشکان و ان، نظامی برای خود دارند اما روابط عمومی ها نظام حمایت گر ندارند؟ ساروخانی اضافه کرد: ما باید تخصصی را برای روابط عمومی تعریف کنیم تا ی نتواند بدون آگاهی و با رابطه وارد این کار شود. اگر قرار است که در سازمانی بدرخشیم و صدایمان شنیده شود، باید مهارتی عمل کنیم و به همه نشان دهیم که ما یک دانش و مهارت قوی هستیم. او با اشاره به انی که وارد کار روابط عمومی می شوند، بیان کرد: افرادی که کار روابط عمومی می کنند باید دارای استعداد باشند زیرا روابط عمومی یک شغل عادی و روتین نیست بلکه خلاق است. همچنین این فرد باید ارتباطات قوی داشته باشد. افرادی که در این حرفه قرار می گیرند باید بتوانند استعداد خود را پردازش کنند اما باید انگیزه نیز داشته باشند. ساروخانی با بیان اینکه مدیران ارشد و میانه مهم هستند، اظهار کرد: نه تنها مدیران ارشد بلکه مدیران میانه نیز در کار سازمان و روابط عمومی اثرگذارند. ما از مدیران شناخت درست از روابط عمومی تعالی بخش می خواهیم، همچنین انتظار داریم که این شناخت به معرفت تبدیل شود و معرفت نیز به آگاهی برسد. باید بدانیم که شناخت کافی نیست و باید با پذیرش همراه باشد. برای مثال انی که در رأس کار قرار دارند دوست دارند که از آن ها تعریف شود و این امر غریزی است که انسان دوست دارد از او تعریف کنند. ما به دنبال فردی هستیم که در رأس کار باشد اما از نقد استقبال کند. انی که در رأس کار هستند باید غریزه شان را به تعالی برسانند. او با بیان اینکه ما را از خویشتن خویش می خواهیم، ادامه داد: ی که از عقاید و افات خود آزاد باشد نباید در ذهن خود اسیر باشد. به این معنی که فردی که در رأس کار قرار دارد باید بتواند شه های گوناگون را بشنود و تحلیل کند و در نهایت بهترین شه را بپذیرد. ما انی را می خواهیم که دروازه بانی ذهن داشته باشند. این افراد فرزانه هستند و ما این نوع افراد را برای ریاست می خواهیم. روابط عمومی ها در سازمان باید اتاقی کنار رئیس خود داشته باشند زیرا رئیس باید هر لحظه به آن ها برای تصمیم گیری احتیاج پیدا کند. تصمیم سازمان ها باید از جنس روابط عمومی باشد. رس فعالان و دانشجویان این حوزه این است که روابط عمومی جدید را جا بیندازند. ساروخانی با انتقاد از برخی سازمان ها بیان کرد: رئیس نباید هر چه را که روابط عمومی بیان می کند طرد کند. من اسم این کار را سندرم نفی می گذارم. رئیس باید با شوق حرف روابط عمومی ها را گوش کند و حتی بپذیرد. قدم مهم تر در این کار به کارگیری است. به این معنی که شه جدیدی که شنیده و پذیرفته می شود را به کار بگیرند. در نهایت بازخوردها را بررسی و نواقص را برطرف کنند. ما به دنبال چنین افرادی برای ریاست سازمان هستیم.روابط عمومی در بستر اجتماعی غیرشفاف رشد نمی کند حسین افخمی، عضو هیئت علمی علامه طباطبایی در چهارمین نشست از سلسله نشست های «روابط عمومی؛ علم تا عمل» با انتقاد از وضعیت شفافیت در رسانه ها و سازمان ها گفت: کارهای اساسی باید شکل بگیرد و روابط عمومی در این بستر می تواند رشد د. اما در بستری که همه توپ ها را به زمین هم می اندازیم و هیچ کدام در حقیقت به همدیگر پاسخگو نیستیم، این رشد به وجود نمی آید. افخمی در ابتدای سخنان خود با انتقاد از برخی گفته ها درباره روابط عمومی ها توضیح داد: این خبر را به شما بدهم که ما پنجاه سال است آموزش دوره ی کارشناسی روابط عمومی را شروع کرده ایم. ده سال اول خیلی خوب رفتیم و سال های بعدی لنگان لنگان! حتماً برنامه ریزی ما خوب نبوده است. اما باید ببینیم از دید ما روابط عمومی ها مشکل کار کجا است؟ او با نقد استفاده از پسوند «چی» برای فعالان روابط عمومی در بخشی از یک کلیپ به نمایش درآمده تأکید کرد: از ماست که برماست. می گویند روابط عمومی علم نیست. تا چه وقت می توانیم این بازی های کلامی را دنبال کنیم. من می خواهم چندگلایه را مطرح کنم. ما از سال ۸۶ تا الان داریم تلاش می کنیم که فوق لیسانس روابط عمومی را به ایران وارد کنیم، هنوز نتوانستیم. برای همین نباید بگوییم از حرف تا عمل! و این باید مع بشود از عمل تا حرف. افخمی با اشاره به این که درس برنامه ریزی از کجا به روابط عمومی آمده است، گفت: یادداشتی را از اسکات کاتلیپ (یکی از متخصصان آموزش روابط عمومی در ) نگاه می . کاتلیپ سه محور را برای کار روابط عمومی می گذارد: می گوید تغییر، عمل و ارتباطات. ۱۰ سال بعد خودش یک ارزی هم به آن اضافه می کند که ما این را در حوزه ی مدیریت با عنوان چرخه ی دمینگ می شناسیم. او با اشاره به کارایی برنامه ریزی داشتن ادامه داد: حداقل می توانم بگویم ۶ کتاب مرتبط در حوزه برنامه ریزی را من در کلاس به دانشجویان همیشه معرفی می کنم و در قفسه کتابخانه ام بیش از ۵۰ کتاب درباره ی برنامه ریزی فرهنگی، برنامه ریزی روابط عمومی، برنامه ریزی تحقیقات و امثال آن وجود دارد. کجا می خواهیم برنامه ریزی ، برای چه ی می خواهیم برنامه ریزی کنیم. این­ها سؤالات اساسی است که در فرایند برنامه ریزی شروع می شود. من نسبت به برنامه ریزی روابط عمومی کمی بدبین هستم. بنابراین اجازه بدهید استدلالم را در این زمینه بگویم. اینجا کلاس آموزشی نیست که فرایند را بگویم. اما یک بخش از جلسه ی امروز ما جلسه ی انتقاد از خود و همسایه است. مدیرگروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات با بیان وضعیت برنامه ریزی در دیگر کشورها از جمله روسیه و چین درباره ی ساز و کارهای اجرای این برنامه ریزی ها توضیح داد و با اشاره به تجربیات مشابه در ایران گفت: در دوره ای یکی سازمان برنامه را در کشور منحل کرد، یکی آن را بازسازی کرد اما نگفتیم ریشه آن کجاست. افخمی با بیان تجربه های کشورهای با نظام چند حزبی دموکراتیک تأکید کرد: برنامه ریزی آنها برای احزاب است و زمان انتخابات به رأی گذاشته می شود و بعد از رأی آوردن اجرا می شود. او با اعتقاد به اینکه شیوه ی برنامه ریزی کلان کشور همچنان در تلاطم است، ابراز عقیده کرد: تعارض ها را نمی خواهیم ببینیم. کمی چشم ها را باز کنیم. این شکاف ها آشکار است. برنامه ها را یک عده تکنوکرات تحصیل کرده فرهیخته می نویسند، عده ای سیاستمدار در مجلس آن را بالا و پایین می برند. وقتی دوره ی انتخاباتی اینها تمام می شود، رئیس جمهور بعدی می آید که از نظر رأی با اینها هیچ هماهنگی ندارد. عضو هیئت علمی علامه طباطبایی با توضیح برخی تجربه های گذشته برنامه ریزی در کشور آن را نوعی سیکل تعارض خواند که نتیجه ی آن تعارض برنامه می شود. او ادامه داد: این تعارض برنامه در ح اجرایی باعث ایجاد دو نقش برای ما می شود. یک نقش استراتژیک که این برنامه را در جامعه جا بیندازیم و معرفی و ترویج کنیم، و یک نقش که از آن دفاع کنیم که خودمان هم ممکن است در تعارض قرار بگیریم. وقتی مدیر روابط عمومی با رأی به آموزش تی بر کرسی نشسته است، نمی تواند برنامه ای را ترویج کند که با تصمیم رأی به آموزش خصوصی بالا آمده است. مدیر هم در تعارض قرار می گیرد. بی ثباتی را ساختاری نگاه کنیم. تکنیک، سواد و مدرک بهانه است. بنابراین من ایراد را ساختاری و ناشی از فقدان نظام حزبی و رابطه ی دوگانه مجلس و قوه ی مجریه می دانم. سوم، بوروکراتیک بودن نظام برنامه ریزی است. برنامه ریزی افکار عمومی که ما با آن سر و کار داریم، کجاست؟ افخمی تصریح کرد: روابط عمومی در دنیای معاصر فقط اخلاقیات و نصایح الملوک نیست. در تاریخ، ما از این موارد زیاد داشتیم. چه وسایل ارتباط جمعی سنتی، رادیو تلویزیون، مطبوعات و چه رسانه های جدید به مفهوم اینترنت، رسانه های اجتماعی، دنیای جدیدی را خلق د که ما در روابط عمومی بدون اینها اصلاً نمی توانیم وجود داشته باشیم. در واقع ما بخشی از آن سازمان و آن مجموعه هستیم که شبکه ای به وجود آمده است. سؤال هایی هست که باید به آنها پاسخ داده شود. چرا مطبوعات ما نمی خواهند تیراژشان را اعلام کنند؟ چرا اعلام تیراژ برای اروپایی ها و کشورهای دیگر از سال ۱۹۰۰ اجباری بوده است؟ چرا آنها باید ماهانه یک کتاب درباره تیراژشان منتشر کنند و رو مه ها گزارش کنند که ۱۰ درصد تیراژشان کاهش یافته، ۲۰ درصد افزایش یافته یا مشابه آن. چه طور آگهی دهنده می تواند قیمتی را حساب کند در حالی که نمی داند تیراژ آن رو مه چه قدر است؟ این ها بدیهیات است اما کو گوش شنوا. او ادامه داد: چرا همه باید شفاف درآمدشان را بگویند، اما معلوم نباشد درآمد رسانه های نظارت کننده بر شفافیت از کجا می آید؟ از کجا پول می گیرند؟ سهم آگهی های رو مه چه قدر است؟ چند خبر با پول چاپ می شود؟ این فاجعه است. در این شرایط چه انتظاری از روابط عمومی داشته باشیم؟ این نوع فعالیت روابط عمومی از مرده شوری هم بدتر است. چون او می تواند بگوید برای من فرقی نمی کند چه ی باشد اما وجدان روابط عمومی نمی تواند این را بگوید. این مدرس روابط عمومی گفت: یک نکته درباره ی رسانه ها و مخاطب ها وجود دارد. این همه فوق لیسانس ارتباطات چه کار می خواهد د؟ چقدر آمار در رو مه های ما چاپ می شود که برنامه ی شماره ۳ تلویزیون چهل درصد مخاطب دارد، یا چند میلیون نفر می شود؟ این رو مه چند مخاطب دارد؟ مخاطب با فروش در رو مه فرق می کند. من به عنوان کارشناس روابط عمومی که از سال ۶۱ وارد کار عملی روابط عمومی شدم، می خواهم درباره ی نمایشگاه مطبوعات یک جمله بگویم. نمایشگاه مطبوعات دکه ی رو مه فروشی است، آن هم اگر مشتریانی پیدا شوند که پول د برای ید رو مه داشته باشند. جامعه اگر می خواهد شفاف بشود باید این ها را بداند. افخمی تأکید کرد: کارهای اساسی باید شکل بگیرد و روابط عمومی در این بستر می تواند رشد د. اما در بستری که همه توپ ها را به زمین هم می اندازیم و هیچ کدام در حقیقت به همدیگر پاسخگو نیستیم، این رشد به وجود نمی آید. من باید ۱۰ سال در انتظار تصویب یک دوره ی فوق لیسانس باشم که هنوز هم تصویب نشده است؟ نتیجه این می شود که در حوزه ی آموزش شما می توانید من را متهم کنید که آموزش غلط است، کتاب کهنه است و … . در مقابل من هم می توانم خیلی نکات دیگر را بگویم. عضو هیئت علمی علامه طباطبایی ادامه داد: بعضی از برنامه ریزی ها به خاطر عدم شفافیت، مشخص نبودن ساختارها و یک سری زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که باید در آن ها سهیم باشیم و سهیم نیستیم، بیهوده خواهد بود. یعنی برنامه ای نوشته می شود ولی در کاغذ، اجرا نمی شود. آقای ساروخانی نکات خوبی را مطرح د. بدون تشکل حرفه ای روابط عمومی این حرفه نمی تواند وجود داشته باشد. تشکل حرفه ای که می گویم ساز وکار می خواهد. از این ساز و کار ما صد سال عقب هستیم. پنجاه سال آموزش داریم اما نتوانستیم آن را پیاده کنیم. فلسفه ی روابط عمومی ، فلسفه ی روابط اجتماعی است. روابط عمومی یک حوزه ی علمی آکادمیک است.در دنیا از مردن روابط عمومی ها صحبت می کنند! مونا رحمانی، مدرس و پژوهشگر ارتباطات با اشاره به عملکرد روابط عمومی ها در کشور ایران بیان کرد: روابط عمومی ها در سال های گذشته مجهز به ابزار مدرن نبودند. در دنیا از مردن روابط عمومی ها صحبت می کنند زیرا معتقدند که مارکتینگ ها با سرعت بالا و رسانه ها جای روابط عمومی ها را می گیرند. به نظر شما آیا رسانه ها، مارکتینگ ها و خبرنگاران می توانند جای روابط عمومی ها را بگیرند، جواب من خیر است. ما باید خاک روابط عمومی را بخوریم و به دانش روز آن مجهز بشویم تا بتوانیم در این حوزه موفق شویم. به نظر من فقط به این فکر کنید که شما چقدر توانسته اید به عنوان یک فعال حوزه روابط عمومی از مباحثی که در یاد گرفته اید استفاده کنید و چه میزان پذیرای نقد هستید. در ادامه مراسم از محمد سلطانی فر به عنوان پیشگام روابط عمومی الکترونیک ایران و ناصر بزرگمهر به عنوان چهره ماندگار روابط عمومی و مینا نظری به عنوان دارنده جایزه طلایی ایپرا ۲۰۱۷ (روابط عمومی) تقدیر شد. محمد سلطانی فر در سخنان خود از اهالی روابط عمومی و دوستان و همچنین محمد باقر ساروخانی تشکر کرد. همچنین ناصر بزرگمهر بعد از تقدیر با تشکر از تمامی حاضران بیان کرد: شعاری که همایش دارد به مفهوم «روابط عمومی؛ علم تا عمل» شخص عالمش سلطانی فر هستند و حقیر برای بخش عمل این حوزه هستم زیرا ۴۵ سال است که کارگر حوزه ارتباطات هستم. همچنین بعد از مراسم تقدیر، از دو کتاب «ادب گفت وگو» به قلم مهدی ایرانمنش و «راهنمای عملی برگزاری کنفرانس ها و همایش ها» به قلم مینا نظری رونمایی شد. مینا نظری اظهار کرد: از دبیرخانه سلسله نشست های علم تا عمل تشکر می کنم و افتخار می کنم که به عنوان یک زن در آن سوی مرزها توانستم این جایزه را دریافت کنم. مهدی ایرانمنش بعد از رونمایی از کتابش گفت: ارتباطات از تکنیک و هنر برخوردار است و هنر ارتباطاتی از مسیر گفت وگو می گذرد. من به گفت وگو قبل از تألیف این کتاب آگاه بودم. یکی از موضوعات مورد نیاز ما در حوزه روابط عمومی گفت وگو است و ما باید اصول آن را یاد بگیریم. اگر معضلات جامعه را بررسی کنیم متوجه می شویم که ما همه چیز داریم اما چرا مشکلات حل نمی شود. سرمایه های اجتماعی ما اعتماد، نشاط و امید هستند و این سرمایه ها در جامعه ما لطمه خورده است و این سرمایه ها باید به گفت وگو و شناسایی روی بیاورند. ما هیچ مسئله و اجتماعی نداریم که از مسیر گفت وگو عبور نکند. هابرماس می گوید اگر ما احکام یک گفت وگوی سالم، آزادانه و منصفانه را بشناسیم احکام یک جامعه انسانی و اخلاقی را شناخته ایم. اگر گفت وگو را یاد بگیریم تمام مشکلات ما حل می شود.