مشارکت هزار نفری دانشجویان در ضیافت آموزشی آزاد

ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطاری با ورزشکاران تهران - مراسم ضیافت افطاری حجت ال رئیس ایران شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از ورزشکاران و مدیران حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد.*15*9*
ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهتصاویر ضیافت افطار فعالان فرهنگی و هنری در فرهنگسرای شهموافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
به گزارش شفاف، دانش آموزان و دانشجویان از ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم 22 بهمن در خیابان ها حضور پیدا کرده اند تا حماسه ای دیگر را در سی ونهمین جشن پیروزی انقلاب ی ایران رقم بزنند.12:27- نسل سوم و چهارم انقلاب، پای انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:23- لبیک یا حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:17- تریبون آزاد بسیج دانشجویی کبیر و تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:15- سرسنگی: ملت امروز به نشان داد که نمی توان با اتحاد ایرانیان مقابله کرد مجید سرسنگی معاون فرهنگی تهران در حاشیه ۲۲بهمن گفت: ما آمده ایم تا ثابت کنیم که به پای آرمان های انقلاب و ایستاده ایم. امروز جشن پیروزی انقلاب ی ایران و هرساله به میدان گاهی برای تجلی حضور و عظمت اراده ایرانیان تبدیل می شود تا پایبندی به انقلاب و نظام را جهانیان ببینند.وی افزود: امروز ملت ایران به خیابان ها آمده اند تا بار دیگر حضوری پرشور و حماسی در 22 بهمن را در تاریخ ثبت کنند.معاون فرهنگی تهران بیان کرد: ملت ایران با حضور امروز خود به نشان داد که این کشور نمی تواند با اتحاد و انسجام ایرانی ها مقابله کند.12:11- غرفه بسیج دانشجویی شریف در شریفحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:09- غرفه اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل در ۲۲بهمن تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:06 سلفی نسل چهارم انقلاب با انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:04- پرچم انقلاب بردستان نوجوانان انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:00- در میان جمعیت چشمم به کودکی افتاد که بر صورتش پرچم ایران نقش بسته بود؛ مادرش می گفت از همین روزها باید یاد بگیرد که پرچم ایران مقدس است و برای اقتدارش خون ها ریخته شده است.حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:55- ک نی که را به سطل زباله خواهند انداختحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:51- غلامی: خواسته و ی، شنیده شدن صدای مردم از بطن جامعه استمنصور غلامی علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگویی با اشاره به فرمایش انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان باید صدای واقعی مردم را بشنوند، اظهار کرد: اینکه صدای مردم از بطن جامعه شنیده شود، مسئله ای است که از ابتدای انقلاب ی، راحل و پس از آن ی به آن تاکید داشتند.وی ادامه داد: این مسئله حاکی از آن است که اکثریت مسئولان بین مردم زندگی می کنند؛ البته شاید مشغله های کاری مدت زمان زیادی را از آنان بگیرد اما آنان هم خانواده و فامیل دارند و می دانند در جامعه چه می گذرد. علوم تصریح کرد: امیدواریم که مسئولان پیام هایی را که از مردم دریافت می کنند، بیش از پیش به کار ببندند.غلامی درباره مطالبات واقعی مردم، گفت: ما باید به صورت شفاف و صریح با مردم صحبت کنیم چرا که آنان باید در جریان مسائل اجرایی کشور قرار گیرند و بدانند چه مسائلی باعث شده که برخی از خدمات به کندی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: لذا این امر با سرعت انتشار خبر میسر است، دقت کنیم که گروه های مختلف که با انقلاب رابطه خوبی ندارند از مسائل کشور سوء استفاده نکنند.11:46- کودکی دو ساله، شاید تا به حال جمعیتی به این فراوانی ندیده باشد؛ یک تفنگ در دست دارد، همراه با پدر و مادرش به جشن چله انقلاب آمده است، می پرسم چرا تفنگ، می گوید می خواهم به شلیک کنم.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:38- حضور فعال اتحادیه های دانشجویی در 22 بهمن در خیابان انقلاب تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:35-غرفه بسیج دانشجویی آزاد ی واحد علوم و تحقیقاتحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:32- دانشجویان: مسئولین ذوق نکنند به عشق آمدیمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:23- فرزندان روح آللهحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:14- تست قندخون و فشارخون رایگان در غرفه بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:11- گفت و گوی غلامی علوم با یک جانباز در حاشیه 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:09- نسل چهارم انقلاب در کنار انقل های قدیمی در جشن پیروزی انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:04- پلاکاردهای جالب دختران انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:48- کوچولوی انقل حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:41- حضور منصور غلامی علوم تحقیقات و فناوری در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:37- رئیس تهران: مردم با وجود همه مشکلات به انقلاب خود اعتماد دارندمحمود نیلی احمدآبادی رئیس تهران در گفت وگویی در حاشیه جشن انقلاب در خصوص حضور مردم در 22 بهمن گفت: امروز روز همبستگی مردم و روز ملت ایران است که در همین ساعات اولیه به وضوح قابل مشاهده است.وی در خصوص پیام مردم ایران به جهانیان گفت: پیام مردم در روز 22 بهمن پشتیبانی از انقلاب و نظام است و حضور ایرانیان در صحنه به منزله اتحاد و یکپارچگی آنها در مقابل دشمنان است.نیلی تصریح کرد: مردم با وجود کمبودها و چالش های اقتصادی همچنان به انقلاب خود اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند.وی در باره علت دشمنی و کشورهای دیگر با کشورمان اظهار کرد: ایران رقابتی جدی با دارد و تاکنون در این رقابت موفق ظاهر شده است، به همین دلیل نفوذ را در منطقه کاهش داده است و این عملکرد عامل دشمنی با ایران شده است.10:22- حضور یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در 22 بهمن همراه با فرزندانشحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:11- نوجوانان دهه هشتادی در خط مقدم دفاع از انقلاب یحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:10- ما را زیر پا می گذاریمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:08- می گویم ارتباط سفالگری و انقلاب چیست؟ می گوید می خواهم بگویم سرنوشت ایران، دست خود ماست و هیچ مستکبری نمی تواند برای کشورم تصمیم بگیرد.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:07- سلفی دانشجویان با انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:06- و نسل چهارم انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:05- دانش آموزان و ت در جشن انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:04- حضور ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی آزاد ی در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:03- پرچم ایران در دست نسل چهار انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:01- دانشجویان: تا فجر مستضعفین نهضت ادامه دارد؛ ف کارهایان بر فقر کوخ ها استوار استحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:0- دانشجویان: مردم گله مندند اما آمدند...؛ گرونی و فتنه امروز ماستحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:52- مرگ بر ؛ شعار دانش آموزانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:51- دانشجویان چینی در ۲۲ بهمن: انقلاب ی ایران تبولر و در بین مردم دنیا است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:49- همه در غرفه بسیجحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:47- ع شهید ابراهیم هادی در دستان یکی از نوجوانان؛ پیوند نسل چهارم انقلاب با ی جنگ تحمیلیحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:45- نوجوانان با پرچم های لبیک یا زینب (س) در 22 بهمن شرکت د.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:32- من یک انقل ام؛ از بزرگی شنیدم که می گفت انقلاب بودن سن و سال ندارد، همین که در مسیر گام بگذاری، انقل هستی؛ پسرک هم انقل است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:31- کوچکترها هم در شرکت کرده اند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:30- سلفی دانش آموزان با نظامیانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:24- دهه هشتادی ها پرچم ایران ی را به دست گرفتند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:18- دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی در غرفه خود در خیابان انقلاب نرسیده به چهار راه نواب به مردم خدمات درمانی ارائه می کنند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:00- نیلی احمدآبادی رئیس تهران از مقابل این به جمع راهپیمایان پیوست.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن
ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانه-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 1مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4005889/ضیافت-افطاری-رییس-جمهور-با-اصحاب-رسانه
ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهتصاویر ضیافت افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانهموافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری تسنیم، ها و آموزش عالی کشور در سال 96 دست خوش حوادث مختلفی بودند؛ اتفاقاتی که این نهاد علمی و آموزشی کشور را با افت و خیزهایی روبرو کرد.در این گزارش سعی شده به مهمترین اخبار و رویدادهای های کشور در سال 96 اشاره شود.فروردین فروردین و اردیبهشت ماه سال 96 های کشور نیز مانند بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور با فضای انتخاباتی دست و پنجه نرم می د و بیشتر برنامه های جانبی آنها حول محور این اتفاق مهم کشور گذشت.محمد فرهادی علوم در فروردین سال 96 بخشنامه ای را درباره انتخابات به ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه از روسای ها درخواست شده بود تمهیدات لازم را برای حضور حداکثری در انتخابات و جلب مشارکت یان فراهم کنند.به گفته مسئولان وزارت علوم طی روزهای قبل از انتخابات هزاران نشست و مناظره انتخاباتی در دانشگا ه های کشور برگزار شد.اردیبهشت ماهدر حالی که ها در اردیبهشت ماه نیز درگیر نشست های انتخاباتی بودند اما خبر عزل حمید میرزاده از ریاست آزاد ی در جلسه سوم اردیبهشت ماه هیئت امنای این تا چند روز بر اتفاقات انتخاباتی ها سایه انداخت. با تصمیم اعضای هیئت امنای آزاد در این جلسه نوریان به عنوان س رست موقت آزاد تعیین شد.به گفته مسئولان آزاد این جلسه با درخواست چهار نفر از اعضای و با هدف رسیدگی به امور و مشکلات و ارائه توضیحات میرزاده به اعضا برگزار شد که در نهایت توضیحات میرزاده برای اعضا قانع کننده نبود و اعضا به برکناری وی رضایت دادند.مسمویت در هادر این ماه مسمومیت غذایی دامن گیر دانشجویان شد. دانشجویان خوابگاهی دانشکده فنی حرفه ای شهید باهنر شیراز و دانشجویان یزد این مسئله را تجربه د. بر این اساس 129 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و 451 نفر از دانشجویان خوابگاهی یزد دچار مسمومیت شدند. دادماهعلیرغم تعطیلی ها در این ماه، اما پیگیری مطالبات دانشجویان در این روزها نیز تعطیل نشد. در 24 این ماه جمعی از دانشجویان ی های روزانه تهران در اعتراض به شرایط سخت ارایه وام ویژه ی، دغدغه های معیشتی، عدم ارایه حقوق ماهانه به این دانشجویان، مقابل ساختمان مرکزی وزارت علوم د.دیدار دانشجویان با انقلابدر 17 این ماه که با 12 ماه مبارک رمضان همزمان بود، دانشجویان با انقلاب دیدار د. در این دیدار که حدود سه ساعت به طول انجامید 8 تن از نمایندگان تشکل های دانشجویی؛ متین منتظمی، دبیرکل اتحادیه جامعه ی دانشجویان، علیرضا اَ َیّادی، دبیرکل دانشجویان عراقی در ایران، محمد امین سلیمی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، امین آبادی، دبیر عد خواه دانشجویی، سیدمحمدحسن داودی، مسئول گروه جهادی صبح رویش،ابوالفضل مظاهری، دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل، زهرا سادات رضوی، عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت و مریم عصارزاده ماهانی، فعال فرهنگی، آزاد ی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های جامعه دانشجویی پرداختند.مهمترین جمله انقلاب در این دیدار جمله آتش به اختیار بود." توصیه بعدی؛ تلاش جدّی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در .نگویید در دیگر نمی شود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضی ها می گویند که «آقا، دیگر در نمیشود کاری کرد»؛ نه آقا، در خیلی می شود کار کرد، اتّفاقاً در باید کار کرد. چه ی باید در کار د؟ شما. شما تشکّل ها هستید که در باید کار ید. البتّه خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه ی آن هسته های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً می گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. البتّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می دهد، امّا اگر چنانچه رابطه قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتش به اختیار می دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید." بیانات انقلاب در دیدار با دانشجویان 17 داد 96پس از این دیدار رسانه ها تلاش د این جمله انقلاب را بر اساس سیاست های خود معنا کرده و از آن تع ر نادرستی و ناصو به مخاطبان خود ارائه دهند، اما دانشجویان در فضای مجازی به تبیین این جمله پرداختند.محمد سلیمی از فعالان دانشجویی در یادداشتی در همین زمینه نوشت:"وقتی در حسینیه در محضر انقلاب نشسته بودیم و آقا این بحث ساده و مشخص را مطرح د گمان نمی که عده ای بتوانند با تخیلاتشان و البته به مدد چند کانال و خبرگزاری و تحلیل گر بیمار به این نتیجه برسند که ایشان فرمان به هرج و مرج داده اند. مطمئنم خیلی ها که الان خوشحال از اینکه هشتگ جدید پیدا کرده اند، شبکه های اجتماعی را به رگبار بسته اند، به خودشان حتی زحمت نداده اند بروند بیانات ی را کامل بخوانند.موضوع ساده تر از این حرفهاست. دانشجویان در جلسه، نهادی در کشور نماند که نقد نکنند. از و شورای نگهبان گرفته تا ت و مجلس و قوه قضائیه و دستگاه های زیر نظر ی. از ناکار آمدی سیستم نالیدیم و از عملکرد ضعیف دستگاه ها گله کردیم. آقا در بیاناتی ما را متوجه این امر د منتظر نباشید وما این دستگاه ها و ساختارها کار انقلاب را جلو ببرند و یا گفتمان انقلاب را تقویت کنند ممکن است دستگاهی اولویت غلط داشته باشد. خودتان بنشینید شه کنید فکر کنید ایده بدهید نظریه پردازی کنید و اقدام کنید و برای پیشبرد اه انقلاب دلخوش به این و آن نباشید.اگر یک نفر در این کشور حقیقتا به قانون و ساختار مندی اعتقاد داشته باشد شخص آقای است. آقا روشنفکرتر و قانونمند تر از این حرف هاست. آنقدر که گاها دیده ام خود حزب اللهی ها را از شدت قانون مداری کلافه می کنند. حالا اینکه عده ای بیانات مشوقانه ایشان در حوزه حضور فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و ، آن هم در جمع دانشجویان تشکلها را با تع ر خشونت بار و نظامی برداشت می کنند، یا از سر بیماری و خیانت است یا از سر غفلت."تیرماه24 تیرماه بود که خبر درگذشت مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی ریاضی و از تحصیل کردگان صنعتی شریف پس از دست و پنجه نرم با سرطان در اعلام شد. میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 ریاضی دان ایرانی و استنفورد بود.وی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال های 1994 (هنگ کنگ) و 1995 (کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمرهٔ کامل شد.فرهاد رئیس آزاد شد آزاد در این ماه نیز خبر ساز شد. در جلسه 25 هیئت امنای آزاد فرهاد به عنوان رئیس آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. ولایتی درباره علت این انتصاب گفته بود" امروز با درخواست قبلی 4 نفر از آزاد نیازمند تحولات اساسی در زمینه کمی و کیفی اعضای هیئت امنا؛ جلسه فوق العاده این هیئت تشکیل و درباره رئیس آینده آزاد ی بحث شد. افراد مختلفی مورد گفتگو قرار گرفتند و در نهایت بر اساس اتفاق آرا فرهاد به عنوان رئیس پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد و با توجه به توانمندی هایی که وی دارد امیدواریم شاهد تحولات مثبتی در آزاد ی باشیم. از این روز فرهاد تمام اقتصاد تهران با سابقه مدیریت 6 ساله این ریاست آزاد را بر عهده گرفت.مرداد ماهمعرفی س رست برای وزارت علوممرداد، ماه گمانه زنی برای معرفی علوم ت دوزادهم بود. محمد فرهادی علوم اعلام کرده بود تمایلی برای حضور در این مسئولیت ندارد لذا از گزینه هایی چون رضا فرجی دانا علوم معزول،محمود نیلی احمدآبادی رئیس تهران و علی خاکی صدیق رئیس صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان گزینه های مطرح برای وزارت علوم یاد می شد.در حالی که همه حتی فرهادی از معرفی خاکی صدیق به عنوان گزینه اصلی وزارت علوم ت دوازدهم یاد می د اما به دلایلی وی به مجلس معرفی نشد. رئیس جمهور در روز معرفی ک نه در 29 مردادماه سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را به س رستی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.استعفای محمدیان از ریاست نهادنمایندگی ی16 مرداد بود که رحیم پور ازغدی در دومین نشست سالانه بسیج دانشجویی های علوم پزشکی از استعفای حجت ال محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی ی در ها خبر داد. خبری که از سوی هیچ یک از مسئولان این نهاد تایید یا تکذیب نشد و سرانجام پس از یک ماه از انتشار این خبر یعنی در شهریور ماه کانال تلگرامی نهاد نمایندگی ی در ها از عدم پذیرش استعفای حجت ال محمدیان خبر داد.تشکیل یک اتحادیه دانشجویی غیرقانونی و اما و اگرهای آندر اواسط مردادماه بود که خبر ایجاد یک اتحادیه دانشجویی پس از درج در پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم جنجال برانگیز شد. پس از اینکه وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای پیرامون نشست جلسه هیئت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی خبر اضافه شدن اتحادیه انجمن ی دانشجویان ایران" تادا"را اعلام کرد، بحث و بررسی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این مجوز مدتی در فضای خبری مطرح شد.مسئولان نهاد نمایندگی ی در ها از ابتدا با نحوه صدور مجوز اتحادیه تادا مخالفت د. آنها با استناد به قوانین مربوط به هیئت نظارت مرکزی مشترک، ادعای وزارت علوم در رابطه با حضور اکثر افراد دارای حق رای در جلسه این هیئت را رد کرده و معتقد بودند که ترکیب و تعداد حاضرین قانونی و دارای حق رای این جلسه رعایت نشده و بر همین اساس مجوز صادره، نمی تواند مبنایی قانونی برای آغاز فعالیت تشکل دانشجویی مذکور باشد.محمدیان رئیس نهادنمایندگی ی در ها در همین زمینه در نامه ای به فرهادی، علوم و رئیس هیئت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های ی یان دلایل غیرقانونی بودن تشکیل این اتحادیه را اعلام کرد و خواستار تصحیح خبر جلسه شد.پس از انتشار نامه حجت ال محمدیان و وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای تلویحا ادعای مسئولان نهاد ی در ها را رد کرد و ضمن تاکید بر بند های قانونی صدور مجوز، مجددا به موافقت اصولی صورت گرفته با تاسیس تشکل ی دانشجویان ایران تاکید کرد.هر چند خبر تشکیل این اتحادیه بازتاب هایی در بین اصلاح طلبان داشت اما با توجه به تغییرات مدیریتی در وزارت علوم، مسئولان جدید این وزارت خانه هنوز موضع رسمی درباره این اتحادیه دانشجویی غیرقانونی اعلام ن د و پاسخ روشنی درباره وضعیت آن ندادند. به نظر می رسد در سال آینده بهتر بتوان درباره وضعیت نهایی این تشکل خبررسانی کرد.شهریور ماهخداحافظی محسن هاشمی از آزادمحسن هاشمی معاون عمرانی آزاد که در جمع نمایندگان منتخب شورای شهر تهران قرار گرفت و رئیس این شورا شد از سمت خود در معاونت عمرانی این استعفا داد. رئیس آزاد ی نیز با پذیرش این استعفا اعلام کرد با استقرار تغییر ساختار آزاد، با استعفای محسن هاشمی معاون عمرانی آزاد موافقت می شود. با حضور فرهاد و برای چابکی ستاد آزاد در ساختار این بازنگری شد به طوریکه برخی معاونت ها در دیگر معاونت های آزاد ادغام شدند.خودکشی ناکام در سازمان امور دانشجویاندر این ماه خبر اقدام به خودکشی یکی از دانشجویان مراجعه کننده به سازمان امور دانشجویان اعلام شد. مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در این باره گفته بود دانشجوی مذکور، دانشجوی دوره کارشناسی تهران بود که برای ادامه تحصیل و حل مسئله سربازی دچار مشکلاتی شده بود. وی اعلام کرد این دانشجو شرایط روحی مساعدی نداشته و در نهایت از تصمیم خود برای خودکشی عقب نشینی کرده است.رونمایی از سردر جدید صنعتی شریفدر آ ین روز این ماه سردر جدید صنعتی شریف که توسط شهاب الدین ارفعی یکی از مفا معماری ایران طراحی شده بود رونمایی شد. این سردر دارای 30 متر طول، 12 متر ارتفاع و 10 متر عرض است. محمود فتوحی درباره حواشی ایجاد شده در خصوص هزینه ساخت سردر جدید این گفته بود هزینه ساخت آن 5هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون یک میلیارد تومان از هزینه ساخت این سردر از سوی اسپانسر تامین شده و مابقی هزینه نیز قرار است از سوی اسپانسر به پرداخت شود. مهرماهمهرماه، ماه بازگشایی ها بود و آموزش عالی و ها در این ماه حوادث مختلفی را پشت سر گذاشتند. رئیس جمهور در نیمه این ماه برای برگزاری مراسم آغاز بازگشایی ها و مراکز آموزشی به تهران رفت. وی که هنوز به جمع بندی برای معرفی نرسیده بود در کنار س رست این وزارتخانه ضمن سخنرانی در جمع دانشجویان از برخی از دانشجویان و اساتید قدردانی کرد.در حاشیه این مراسم تعدادی از دانشجویان دختر دوره شبانه مقطع کارشناسی این نسبت به عدم اختصاص خوابگاه به آنها اعتراض داشتند. تشکل های دانشجویی نیز نسبت به سهمیه اختصاص داده شده به شرکت کنندگان در این مراسم انتقاد د.برگزاری ات دانشجویی در ها در پاسخ به اظهارات ترامپپس از اینکه ترامپ در سخنانی ملت ایران را تروریست خطاب کرد و نام خلیج فارس را تغییر داد، موجی از ات دانشجویی علیه وی و سیاست های در ها شکل گرفت. های تربیت مدرس، کبیر، تهران، علم وصنعت و شریف، شهید بهشتی و بسیاری از های کشور با برگزاری ات و صدور بیانیه هایی نسبت به اظهارات ترامپ اعتراض د. 692 دفتر بسیج دانشجویی نیز در این خصوص با ارسال پیامی به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکیدکرد: یقینا اهانت های بی شرمانه ترامپ به کشورمان و جعل وقیحانه مسائل تاریخی و زیر سوال بردن مسائل هویتی بلاخص، تغییر پسوند خلیج فارس توسط ایشان در قامت سخنرانی رسمی رئیس جمهور یک کشور بدون پاسخ نخواهد ماند. علوم به مجلس معرفی شددر آ ین روزهای مهرماه، رئیس جمهور، منصور غلامی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. منصور غلامی متولد سال 1332 شهر همدان است.وی تمام دانشکده کشاورزی بوعلی سینا است.غلامی ریاست این را در ت های هفتم و هشتم و ت های یازدهم و دوازدهم بر عهده داشته است.وی تحصیلات خود را در استرالیا به پایان رسانده و دارای مدرک ی علوم باغبانی از آدلاید استرالیا است. وی در جلسه رای اعتماد توانست نظر مجلس را جلب کند و علوم شد.آبان ماه همزمان با ایام اربعین حسینی (ع) مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی در محضر معظم انقلاب برگزار شد. این دانشجویان پس از در مسجد تهران با دسته زنی به سمت حسینیه (ره) حرکت د و در محضر انقلاب اقامه عزا د.ا اج هتاک از آزاددر این ماه علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس آزاد در ابلاغی به س رست آزاد استان مرکزی (واحد اراک) دستور داد تا هتاک این واحد ی ظرف 24 ساعت از آزاد ا اج شود. یکی از اساتید آزاد اراک هنگام تدریس و در حضور دانشجویان به (ص) و سایر مقدسات ی اهانت کرده بود. ولایتی پس از اطلاع از این موضوع طی نامه ای به رئیس واحد اراک از او خواسته بود بعد از تحقیق و در صورت اثبات این موضوع، "بدون درنگ" نسبت به ا اج این فرد اقدام شود.سطح بندی ها در همین ماه بود که با دستور مسئولان وزارت علوم 120 موسسه، و مرکز آموزش عالی توسط معاونت آموزشی وزارت علوم سطح بندی شدند. بر این اساس ها بر اساس سطح و جایگاهشان از امتیازات ویژه ای برخورد خواهند بود.سیل کمک های دانشجویی و ی به کرمانشاهپس از وقوع ز له در منطقه کرمانشاه سیل کمک های دانشجویی در کنار کمک های مردمی به این منطقه ارسال شد. اهدای یک روز حقوق کارکنان و ارسال اقلامی چون پتو، لوازم گرمایشی، چادر صحرایی، کنسرو و خشکبار و آب معدنی، لوازم بهداشتی، شیر خشک، پوشک نوزادان، چراغ قوه، فلا چایی، پوشاک گرم (شال گردن، جوراب ضخیم،کلاه، دستکش)، آب معدنی و هدایا و اسباب بازی برای ک ن آسیب دیده از جمله این هدایا بود.آذر ماهاین ماه که با نام دانشجو عجین شده است اتفاقات مختلفی را در ها رقم زد. در ابتدای این ماه در ادامه روند اعتراض دانشجویی به پولی شدن آموزش عالی دانشجویان های صنعتی شریف، نیشابور، های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبایی و خوارزمی در اعتراض به پولی شدن آموزش عالی و خصوصی سازی آموزش عالی اعتراضی جداگانه ای را برگزار د. این دانشجویان از مسئولان درخواست داشتند تا سیاست های مربوط به پولی سازی آموزش عالی تغییر کند چراکه با روند توسعه این سیاست ها دانشجویان و خانواده های آنها با مشکل پرداخت های مالی مواجه می شوند که بسیاری از این افراد توان پرداخت آن را ندارند.حضور در جمع دانشجویان سیستان و بلوچستان 11 آذر رئیس جمهور در اولین سفر استانی ت دوازدهم به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و مراسم روز دانشجو را با حضور در جمع دانشجویان سیستان و بلوچستان برگزار کرد. این مراسم با حواشی و انتقاداتی از سوی دانشجویان و تشکل های دانشجویی روبرو شد.بیشتر اعتراضات دانشجویان به ی سخنرانان مراسم روز دانشجو و دیوارکشی سیستان و بلوچستان بود.فعالان دانشجویی در فضای مجازی اعتراضات خود را منع د.محمد امین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع کشور در پیامی در این زمینه نوشته بود «هرکجا خواستی برو دانشجوی انقل همه جا پیدا می شود. تالار تهران، ویرانه های کرمانشاه، مرزهای غربی یا حتی زاهدان»علیرضا فیروزی دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل نیز در صفحه شخصی خود توئیت کرد «به نام روز دانشجو میان خود و منتقدین دیوار می کشند و در تریبون دادن به دانشجویان سلیقه ای عمل می کنند تا صدا مخالف را نشنوند.»ویژه برنامه های روز دانشجو در ها به دلیل اینکه روز 16 آذر با روز تعطیلی پنج شنبه همزمان شده بود بسیاری از برنامه های این روز قبل از 16 آذر برگزار شد. به گفته مسئولان وزارت علوم در این روز بیش از صدها برنامه، نشست، جلسه پرسش و پاسخ و تریبون دانشجویی در ها برگزار شد.هر چند برخی تشکل های دانشجویی نتوانستند به دلایلی میزبان میهمانان خود باشند اما آزاد با برگزاری جلسه پرسش و پاسخی با حضور رئیس هیئت موسس این تلاش کرد تابوی عدم پاسخگویی مسئولان در آزاد را بشکند.در این بین برنامه تهران نیز جنجالی شد به طوریکه محمدرضا خاتمی از فعالین اصلاح طلب با حضور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در تهران که توسط یک تشکل اصلاح طلب برگزار شد، انتقادهای تندی را علیه رئیس جمهور و آنچه ستاره دار شدن دانشجویان در ت دوازدهم می خواند، ابراز کرد.خاتمی خطاب به درباره ستاردار شدن دانشجویان گفته بود "آقای خلاف قانون و قول و قرارهایی که مردم با شما گذاشتند عمل نکنید، همه اینها در اختیار وزارت علوم و شماست. انتظار داریم در این موارد قوی تر عمل کند. به چه حقی دانشجویان را محروم و ستاره دار می کنید.اگر ی جرمی کرده طبق قانون محاکمه کنید."ماجرای دفتر تشکل های دانشجویی دانشکده حقوق و علوم تهراناز تابستان سال گذشته مشکلات عدیده مدیریتی وصنفی در دانشکده حقوق و علوم تهران باعث بالاگرفتن اعتراضات تشکل های دانشجویی شد تا جاییکه تشکل های دانشجویی این دانشکده چندبار اعتراض آمیز برگزار د. بیشتر این اعتراضات به تغییر فضای اختصاص یافته به تشکل های دانشجویی این دانشکده پس از بازسازی آن بود. بسیج دانشجویی و انجمن ی این معتقد بودند پس از بازسازی دفاترشان فضای آنها کمتر شده است زیرا مسئولان فضای قبل را به تشکل های بیشتری اختصاص داده بودند. مسئولان این دانشکده هم عنوان د به میزان فضای کم شده به مشاعات دانشکده افزوده شده است. این در حالی است که این تشکل ها معتقدند بخش های اضافه شده مانند سلف اساتید و غیره چندان مورد نیاز نیست،با این حال دانشجویان این دانشکده هنوز هم از این وضعیت ناراضی هستند.محو پرچم از علم و صنعتدر 19 آذر این ماه شاهد اقدام تعجب برانگیزی در علم و صنعت بودیم. این مسئله که حتی تعجب تشکل های اصلاح طلب را هم برانگیخته بود، توسط افرادی صورت گرفت که عضو انجمن اصلاح طلب آرمان این بودند.برخی از مسئولان علم و صنعت بعد از واکنش یان به این اقدام تلاش د این موضوع را در حد دعوای تشکل های دانشجویی بی اهمیت جلوه دهند و از طرفی بگویند تشکل آرمان در این ماجرا حضور نداشته است. این اظهارات در حالی بود که دبیر سابق و دبیر فعلی انجمن آرمان در حال پاک پرچم رژیم صهیونیستی مشاهده شدند.رئیس علم و صنعت نیز در این خصوص گفته بود این کار از سوی چند نفر از دانشجویان انجام شده که عضو انجمن آرمان بودند ولی این انجمن دخ ی در این اقدام نداشته است. یان علم و صنعت در اعتراض به این اقدام زشت کرده و پرچم های بزرگی از و را بر روی زمین کشیدند. دانشجویان در این خواستار حذف تشکل های ساختارشکن از سوی وزارت علوم شدند.مسئولان علم و صنعت قول دادند با خاطیان این امر برخورد کنند.حضور معاون اول قضائیه در جمع دانشجویان شریف حجت ال محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه 20 آذرماه میهمان دانشجویان صنعتی شریف بود و به سوالات آنها پاسخ داد. وی در این نشست درباره مسائلی چون پرونده مرتضوی، زهرا لاریجانی، سران فتنه،دادگاه ها و زندان ها پاسخ داد.هر چند این مراسم حاشیه های مختلفی را داشت اما سوت زدن اژه ای با یک انگشت در جمع دانشجویان صنعتی شریف حاشیه جذاب این نشست بود. اژه ای در بخشی از این نشست گفته بود "شما در فرمایش های خود می گویید اگر ی به قوه قضاییه انتقاد کند قرار می گیرد. آیا اینها که گفتید انتقاد نبود؟ در تهران در زمان دوم داد ما را دعوت د تا صحبت کنیم. تا بسم الله الرحمن الرحیم گفتم کف و سوت زدند.گفتم شما دعوت کردید و باید تحمل حرف دیگران را داشته باشید. باز دوباره کف و سوت زدند. گفتم اگر بنا باشد که سوت بزنید، من هم بلد هستم و بلبلی را هم بلدم. این آقا سه انگشت خود را داخل دهانش کرده و سوت می زند. می گوییم که دهانتان گشاد می شود و نیازی به استفاده از سه انگشت نیست.29آذر و پس از وقع ز له چند ریشتری در تهران دانشجویان خوابگاهی های شهر تهران شب را در محوطه خوابگاه سر د. خوشبختانه این حادثه تلفاتی در بین ها و یان نداشت. دانشجویان خوابگاهی خواجه نصیر، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، علم و صنعت، تهران، شاهد، صنعتی کبیر، صنعتی شریف، خوارزمی از جمله دانشجویانی بودند که شب را تا صبح در محوطه و اماکنی چون مسجد و سوله ورزشی گذراندند.دی ماه خداحافظی گودرزی از سازمان بسیج دانشجویی در اولین روز این ماه محمدجواد نیک روش به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج دانشجویی جایگزین داوود گودرزی شد. نیک روش عضو هیئت علمی جامع حسین (ع) و مسئول مرکز مطالعات علم و فناوری این است که سوابقی همچون جانشین دانشکده مدیریت و فرماندهی ولایت جامع حسین (ع)، جانشین مرکز تربیتی آموزشی توسعه فرماندهی و مدیریت پاسداران، مسئول مرکز مطالعات علوم انسانی ی حسین (ع)، مسئول مرکز تحقیقات بسیج صادق (ع) و مسئول انجمن علمی دانشکده الهیات صادق (ع) را در کارنامه خود دارد.تحصن یار علم و صنعت مقابل وزارت علوم 5 دی ماه سعیدرضا یکی از یاران علم و صنعت در اعتراض به اقدام رئیس این مقابل وزارت علوم تحصن کرد. هر چند وی با وساطتت مسئولان مسئولان وزارت علوم بعد از یک روز به خود پایان داد اما تا امروز مشکل این انقل علم و صنعت حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که علوم از تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت وی خبر داده بود و کی نژاد رئیس هئیت عالی جذب اعضای هئیت علمی ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود حضور وی در از نظر این هیئت مشکلی ندارد.اهدای سنگ پا به یک مجلس در این ماه بود که اعضای بسیج دانشجویی پردیس و هنرهای زیبا یک سنگ پا به غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مردم رشت در مجلس شورای ی هدیه دادند.این دانشجویان علت این هدیه را سخنان این درباره ناچیز بودن حقوق نمایندگان مجلس اعلام د. دانشجویان از این خواستند با حضور در پاسخگوی عملکرد خود در مجلس باشد.اعتراضات دانشجویی به وضعیت اقتصادی کشور همزمان با برگزاری اتی در اعتراض به وضعیت اقتصادی در کشور، دانشجویان تهران نیز در این ماه در اعتراض آمیز برگزار د. هر چند تلاش شد این به درگیری بین دانشجویان منجر شود و برخی از دانشجویان با سردادن شعارهای ساختارشکنانه قصد تنش آفرینی داشتند اما حضور گسترده دانشجویان انقل به این قائله خاتمه داد.درگذشت سه دانشجوی آزاد در حادثه سانچیپس از وقوع حادثه برخورد کشتی سانچی با کشی فله بر چینی سه تن از دانشجویان رشته ی دریانوردی آزاد ی واحد علوم دریایی خارک به نام های سعید دهقان (متولد یزد)، پوریا عیدی و سجاد عبدالهی (متولد نورآباد ممسنی استان فارس) که به عنوان بورسیه در شرکت ملی نفتکش ایران مشغول کار بوده در این حادثه جان خود را از دست دادند.بهمن ماه در یکی از روزهای بهمن نجف عبدالهی دانشجوی تربیت معلم فرهنگیان ایلام و از جهادگران شهر ورزقان استان آذربایجان شرقی در حین آواربرداری و کمک به ز له زدگان شهر س ل ذهاب جان باخت. این دانشجو از روزهای ابت ز له کرمانشاه در س ل ذهاب حضور داشته بود.داغدار شدن آزاد در حادثه هواپیمای تهران یاسوج در پی سقوط هواپیمای مسافربری هواپیمایی آسمان که از تهران عازم یاسوج بود، خلیل آهنگران رئیس اداره هماهنگی اداره کل نظارت و ارزی آموزش آزاد، سیدرضا فاطمی طلب و احمد چرمیان از اعضای هیئت علمی آزاد ی که جهت انجام یت اداری عازم یاسوج بودند در سانحه پرواز هواپیما atr72 و برخورد با کوه دنا جان باختند. رئیس آزاد ی با صدور پیامی این حادثه را به خانواده آزاد تسلیت گفت.انتصاب پرحاشیه کولایی در گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق تهراندر این ماه بود که صدور حکم الهه کولایی به عنوان مدیر جدید گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم تهران از سوی نیلی احمدآبادی رئیس این با انتقادات و اعتراضاتی از سوی دانشجویان و اساتید این دانشکده مواجه شد. این اعتراضات از جایی آغاز شد که طبق گفته اساتید گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم تهران در جلسه انتخاب مدیر جدید این گروه آموزشی، الهه کولایی چهره شاخص اصلاح طلب 5 رای و احمد دوست محمدی از دیگر اساتید مطرح تهران 8 رای اساتید حاضر در جلسه را ب د. طبق نظر اکثریت اساتید، حکم جدید مدیر گروه باید به نام دوست محمدی صادر می شد اما رئیس تهران پس از ماه ها تعلل در نهایت حکم مربوطه را به نام کولایی صادر کرد.نیلی احمدآبادی رئیس تهران در این باره به تسنیم گفت " ما در تهران در حالیکه رای گیری انجام می دهیم و آن را م ی محسوب می کنیم چند عامل دیگر را نیز در نظر می گیریم. برنامه 5 ساله و نظر رئیس دانشکده زیربط نیز در این زمینه مورد توجه است. براساس نظرخواهی که در گروه انجام شده بود، رئیس دانشکده دو نفر را با اعلام نظر خود و برنامه های ک داها به رئیس معرفی کرد. بنده نیز آنها را بررسی و در نهایت حکم را صادر .این کاملا رویه متعارفی در است."این انتصاب تا هفته ها انتقاد دانشجویان و اساتید را به همراه داشت. جمعی از دانشجویان گروه مطالعات منطقه ای تهران در اعتراض به این مسئله که آن را نقض اصول دموکراسی در این گروه می دانستند طی بیانیه ای اعلام د: "ما دانشجویان گروه مطالعات منطقه ای تهران از رئیس دانشکده حقوق و علوم ، ریاست تهران، علوم و در آ از ریاست جمهور عاجزانه خواهشمندیم که دموکراسی را به دانشکده حقوق و گروه مطالعات منطقه ای باز گردانند تا سایه شرم نقص دموکراسی از سر ما دانشجویان کنار رود."اسفندماهدرخواست دانشجویان برای مجازات مجرمین حادثه پاسداران بعد از شهادت چندتن از ان حفظ امنیت کشور و در حادثه گلستان هفتم پاسداران به دست تنی چند از اعضای یک فرقه انحرافی، جمعی از اساتید ها، تشکل های دانشجویی، دانشجویان در بیانیه های جداگانه ای از مسئولان قضایی خواستند تا برای مجازات مجرمین حادثه پاسداران با قدرت و سرعت هرچه بیشتر اقدام کنند. آنها همچنین از مسئولان ت خواستند تا از خانواده های این حادثه حمایت قانونی داشته باشند.همچنین یان در بیانیه ها و مصاحبه های مختلفی از نیروی انتظامی برای برخورد با آشوبگران این حادثه تقدیر د.اقدام قابل تامل تهران نسبت مرکز مطالعات عالی انقلاب ی در این ماه بود که تهران طی فرایندی غیرقانونی جایگاه مرکز مطالعات انقلاب ی را از مؤسسه نوع یک به مرکزی حاشیه ای و زیرمجموعه معاونت یکی از دانشکده های تهران تنزل داد. مسئولان این مرکز نسبت به این مسئله انتقاد کرده و معتقد بودند طبق اساسنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب ی تهران، هرگونه تغییر در اساسنامه مرکز منوط به پیشنهاد شورای سیاستگذاری مرکز و تصویب در هیئت امنای است.این اقدام غیر قانونی مسئولان تهران با اعتراض بسیاری از تشکل های دانشجویی و اساتید روبرو شد. تا جاییکه جمعی از دانشجویان در نامه به رئیس تهران خواستار توقف این فرایند شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: "جامعه علمی کشور از نفوذ عناصر قدرت در ساختار های علمی و تحقیقاتی تهران بسیار نگران است زیرا این جریان عقب مانده حتی علم را هم برای کاری های خودشان می خواهند.در صورت وم می توان بسیار صریح تر با مجموعه تهران در خصوص نفوذ جریانات و سیاست های اتخاذ شده سخن گفت. خدمت جنابعالی اعلام می داریم که بعد از گذشت چند روز؛ ما به نمایندگی از دانشجویان تهران نتایج پیگیری های حضرتعالی در این زمینه را مطالبه خواهیم کرد."اعتراض به ی در تهران در این ماه بود که در حاشیه حضور مسکن راه و شهرسازی در تهران، جمعی از دانشجویان علوم اجتماعی تهران در اعتراض به عملکرد وی با دست داشتن پلاکاردهایی با عناوینی چون «مسئول می خواهیم نه سخنران»، «نتیجه عد لیبرالی»، «فرار از پاسخگویی ت» و «به جای سخنرانی پاسخگو باش» اعتراض خود را نشان دادند.شایعه استعفای رئیس آزاد و حمایت رئیس هیئت امنای از «فرهاد »پس از آغاز طرح ساماندهی اعضای هئیت امنای آزاد اعلام جزییات این طرح از سوی فرهاد شایعاتی پیرامون استعفای وی از ریاست آزاد مطرح شود. البته طولی نکشید که روابط عمومی آزاد چنین موضوعی را تکذیب کرد و بعد از آن علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای این ضمن حمایت از فرهاد چنین موضوعی را رد کرد.ب ایی غیر قانونی در کبیر صبح روز 20 اسفندماه چند نفر از دانشجویان کبیر با حضور در صحن و سر دادن شعارهایی علیه قوه قضائیه مبنی بر اینکه دانشجویان حتی در صورتی که تخلفی انجام داده باشند مصون هستند و نباید بازداشت شوند، سعی د فضای را بهم بریزند. دانشجویان انقل نیز با برگزاری ی با اقدامات هنجارشکنانه آن ها مخالفت د. این دانشجویان معتقد بودند دانشجویانی که علیه قوه قضائیه شعار می دهند از بیرون خط دهی می شوند.هر چند هیچ تشکل اصلاح طلبی از این حمایت نکرد اما برخی از اعضای شورای مرکزی انجمن ترقی خواه در بین کنندگان حضور داشتند.تشکل های دانشجویی این در بیانیه های مختلفی از این اقدام اعلام انزجار د.اعتراض دانشجویان به حضور امورخارجه فرانسه در ایرانجمعی از دانشجویان پس از بیانیه تند و خصمانه وزارت خارجه فرانسه علیه کشورمان نسبت به حضور «لودریان» امورخارجه این کشور در ایران اعتراض د. این دانشجویان با برگزاری ی در فرودگاه مهرآباد و مقابل وزارت خارجه اعتراض خود را اعلام د.حمایت دانشجویان از یک طرح در آستانه مطرح شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور دانشجویان تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی طی نامه ای به نمایندگان مجلس دهم از طرح عد خواهانه «اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور» حمایت د. بسیج دانشجویی، اتحادیه جامعه ی دانشجویان، دفاتر مختلف اتحادیه انجمنهای ی دانشجویان مستقل و دفتر تحکیم وحدت هر کدام به نوعی از این طرح حمایت د.انتهای پیام/
ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یبتصاویر ضیافت افطاری رزمندگان اردوگاه ی ت یب-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4011833/ضیافت-افطاری-رزمندگان-اردوگاه- ی-ت یب
مجید سرسنگی تهران؛ ی که همواره در کانون تحولات بوده است. وسعت ی و تعداد قابل توجه دانشجو و هیات علمی بر اهمیت این افزوده است تا جایی که در برخی رویدادهای اجتماعی فرهنگی در چند ده سال اخیر ردپای تهران و دانشجویانش دیده می شود.جزئیات توزیع کارت آزمون تولیموآزمون استخدامی قراردادی ملایر در سال 1396دستگاه ثبت دقیق امواج مغزی در علوم پزشکی مشهد رونمایی شدابهامات جعبه سیاه سانچینقش آزاد ی در رفع اشکالات ساختاری اقتصاد کشوردانشجوی آزاد ی خوی نفر اول المپیاد پرستاری شدرئیس آزاد ی جان باختن پرسنل نفتکش ایرانی را تسلیت گفتراه کارهای بهبود روابط صنعت و منتشر شدنامه سرگشاده بسیج دانشجویی آزاد کرج به رییس جمهور آزاد ی گرگان با یک شرکت دارویی قرارداد امضا کردهمین موضوع بهانه ای شد تا سراغ یکی از مدیران تهران که البته در زمینه فرهنگی مسئولیت دارد، برویم و با او درباره این موضوع و اقداماتی که در این سال ها انجام شده، گفت وگو کنیم. مجید سر سنگی چند سالی است به عنوان معاون فرهنگی تهران مسئولیت دارد. او دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیباست. مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی ، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اولین رئیس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری و مشاور معاون اول رئیس جمهور از سوابق اجرایی اوست. سوال ها با فعالیت های فرهنگی در تهران شروع شد اما هنگامی که بحث به حد و مرز در رسید، از او درباره اتفاقات نیمه دی 96 در تهران هم پرسیدیم و او توضیحاتی درباره شنبه 9 دی بیان کرد. متن این گفت وگو را در زیر می خوانید:در ابتدا از فرصتی که برای این گفت وگو فراهم کردید، ممنونم.از زمان حضورتان در حوزه معاونت فرهنگی تهران، چه اقداماتی صورت گرفته و راهبرد این معاونت چیست؟در ابتدا از فرصتی که برای این گفت و گو فراهم کردید، ممنونم.«فرهیختگان» یکی از نشریات حرفه ای کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسانه های حرفه ای هستیم. متاسفانه برخی رسانه هایی که با موج فضای مجازی آمدند، نه تنها خیلی زود و خارج از قاعده شکل گرفتند، بلکه از وجوه یک رسانه حرفه ای هم برخوردار نبودند. تفاوت بین نشریات خوب و حرفه ای و نشریات غیرحرفه ای مانند تفاوت بین یک کوه واقعی با یک کوه یخی است؛ درست است که هر دو کوه هستند ولی کوه یخی همان طور که به سرعت شکل می گیرد، به سرعت هم از بین می رود؛ ولی کوه واقعی این گونه نیست. رسانه های حرفه ای باید در فضای رسانه ای کشور، براساس انصاف، حق و واقع بینی فعالیت و اعتماد مردم را بیش از پیش به خود جلب کنند.یکی از عادت های من این است که هر ی از بنده سوال می پرسد در طول مسئولیتم چه کارهایی انجام داده ام، اول از همه از پیشینیان و مدیران ماقبل خود تشکر می کنم؛ چراکه معتقدم حوزه فرهنگی در ها دارای یک سابقه است و افرادی بودند که در این حوزه کار کرده اند و الان ما میراث دار آنها هستیم.یکی از خوبی های تهران برای من، این بود که در زمان قبول این مسئولیت با غریبه نبودم. سالیان متمادی در این در پست های مختلفی خدمتگزاری کرده ام و این مزیتی بود که برایم داشت؛ از حدود 30 سال قبل در این خانواده بزرگ شدم و با فضای آن آشنا بودم. تهران، بسیار بزرگی است و مانند یک چهار یا پنج هزار نفری نیست که تنها یک معاونت فرهنگی و یک اداره کل فرهنگی بتواند همه مسائل فرهنگی آن را حل کند؛ چراکه این بیش از 50 هزار دانشجو دارد و چندین هزار کارمند و هیات علمی در آن حضور دارند. همچنین وسعت جغرافیایی این قابل قیاس با هیچ ی در کشور نیست؛ معتقدم تهران یک «ابر » بوده و یک عادی نیست تا بتوان برای آن نسخه ای معمولی در حوزه فرهنگ پیچید. از ابتدای حضور در این مسئولیت با تلاش دیگر همکارانم چند کار مهم را در این حوزه دنبال کردیم. اول اینکه فعالیت های فرهنگی را بر مبنای الگوی ابر ی در این دنبال کردیم. نکته اصلی در این خصوص نیز استفاده از ظرفیت دانشجویان در الگوی توسعه فرهنگی بود؛ به این نتیجه رسیدیم که در این نمی توان کار فرهنگی کرد و انتظار به ثمر رسیدن آن را هم داشت، مگر اینکه از ظرفیت خود دانشجویان استفاده کنیم. الان اگر برخی برنامه های دانشجویی را نگاه کنید و اطلاعی درباره آن نداشته باشید، احساس می کنید که در برگزاری آن، همه مسئولان دخیل بوده اند؛ البته نه اینکه بنده این قابلیت را در دانشجویان ایجاد کرده باشم، خیر؛ بلکه سعی کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم. دانشجویانی هم داریم که اگر کمی به آنها توجه و اعتماد شود، کارهای بزرگی انجام می دهند.نکته دوم استفاده از ظرفیت اساتید است؛ به نظرم ستون خیمه ، اساتید هستند؛ این مساله نیز تنها در حوزه درسی نیست. معتقدیم وظیفه معلمان ی تنها در رفتن به کلاس و گرفتن پایان نامه و انجام چند تحقیق خلاصه نمی شود. متاسفانه در نظام آموزش و پرورش ما این مساله نهادینه نشده که تمام معلمان در مدارس وظیفه تربیتی برعهده دارند و این مهم تنها برعهده معلم پرورشی نیست. در نیز متاسفانه اساتید وظیفه تربیت دانشجویان را برای خود قائل نیستند و تنها این مسئولیت را وظیفه همان ی که دو واحد معارف را تدریس می کند، می دانند. به نظرم یکی از اشتباهات استراتژیک در این سال ها این بوده است که فکر کرده ایم عده خاصی باید به مسائل ارزشی بپردازند و دیگران مسئولیتی در این قبال ندارند.بنده اولین مدیرعامل انجمن تئاتر دفاع مقدس بودم و آن زمان بحث مان این بود که وزارت ارشاد نتوانسته در حوزه تئاتر ی و دفاع مقدس فعالیت خاصی داشته باشد؛ پس ما باید مکانی را ایجاد می کردیم تا در آن بحث تئاتر ی و دفاع مقدس را دنبال کنیم؛ بعد از مدتی این گونه تصور می شد که وزارت ارشاد و مرکز هنرهای نمایشی هیچ وظیفه ای در قبال تئاتر دفاع مقدس ندارند و تنها انجمن تئاتر دفاع مقدس باید در این حوزه فعالیت کند. این نگاه، نگاه غلطی است. متاسفانه در ارزشی های اساتید نیز توجه کمتری به این بعد شده است.از سوی دیگر نظام ارزشگذاری در ، ان را به سوی کار علمی صرف سوق می دهد. ما برای ارتقا گرفتن فقط خود را نیازمند کار علمی می داند و مشارکتی در کار های فرهنگی و اجتماعی نمی کند، چون از او نخواسته است. سیستم ارزشی ان باید به گونه ای باشد که اعضای هیات علمی در کنار کار علمی، موضوع تربیت دانشجویان را نیز در دستور کار خود قرار دهند.معتقدم اینکه عده ای اسم فرهنگ را از آموزش عالی برداشتند و آن را تبدیل به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری د، کار اشتباهی انجام دادند؛ مگر می توان آموزش عالی را از فرهنگ جدا کرد و هیچ اسمی از فرهنگ در آن نباشد؟ زمانی که می گوییم وزارت فرهنگ و آموزش عالی، یعنی این وزارتخانه انسان تربیت می کند؛ انسانی که یک بعد آن فرهنگ و اخلاق و بعد دیگر آن علم است. وقتی از همان اول می گوییم که اسم وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تغییر دهیم، یعنی اعتقادی به ابعاد فرهنگی و تربیتی آن نداریم، درحالی که تنها یک بخش کار ما در ، کار علمی است.الان غربی ها که خودشان نهاد را پایه گذاری د، به سمت بحث های اخلاقی حرکت می کنند؛ یت سومی که در های برتر اروپا و مطرح می شود، یت اخلاقی و اجتماعی است.این صحبت شما مخالفان جدی دارد، از این جهت که می گویند اگر منفعتی نداشته باشد، حتی رشته ها نیز بی اهمیت تلقی شده و باید کنار گذاشته شوند؟در دنیا این گونه نیست؛ ما را از منظر کاربردهای علوم طبیعی و فنی نباید نگاه کنیم، بلکه محل تفکر، شه و تضارب آراست. در ، دانشجویان ساخته می شوند و تفاوت با آموزشگاه های بیرونی این است که ساحت آن بسیار ارزنده تر و بالاتر از آن است که فقط یک مدرک تحصیلی به دانشجو بدهد.بنابراین یکی از نکات دیگری که ما به آن توجه زیادی داشتیم، هیات علمی بود و اینکه چطور می توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ خوشبختانه کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفت. به طور مثال آیین نامه ان مشاور انجمن های علمی را در تهران تصویب کردیم که به نظرم آیین نامه بی نظیری است و در هیچ ی وجود ندارد.یکی از بخش های مهم دانشجویی ما در تهران، انجمن های علمی است و دانشجویان در این انجمن ها کار علمی-دانشجویی اعم از برگزاری سمینار، همایش، چاپ مجله و... انجام می دهند که کمک به آنها از وظایف معاونت فرهنگی است. البته در گذشته دانشجویان خودشان در این انجمن فعالیت می د و اساتید چندان درگیر آن نمی شدند ولی ما در تهران با تصویب این آیین نامه، این مهم را مشخص کردیم که هر انجمن علمی ما یک مشاور خواهد داشت و موظف است به دانشجویان کمک و مشکلات آنها را رفع کرده و ارتباط شان را با گروه برقرار کند.ما همچنین آیین نامه مشاور فرهنگی را تصویب کردیم؛ بدان معنی که در هر دانشکده حداقل چند حضور دارند که به مسائل فرهنگی دانشجویان رسیدگی می کنند، البته ایده آل ما این است که همه اساتید، مشاور فرهنگی باشند، با این حال کار را با تصویب این آیین نامه قانونمند کردیم.آیین نامه های تصویب شده، وجهه تنبیهی برای اساتید ندارد؟این آیین نامه بیشتر جنبه تشویقی دارد و در آیین نامه ها اعلام کردیم اساتیدی که علاقه مند به انجام این کارها هستند، امتیازاتی برای آنها لحاظ شده است، نه اینکه اگر ی، مشاور انجمن علمی یا فرهنگی نباشد، آن را توبیخ کنیم. مشاور فرهنگی، محلی برای رجوع دانشجویان است تا با در میان گذاشتن مسائل خود، از راهنمایی بگیرند، بسیاری از دانشجویان ما درگیر مسائل عاطفی می شوند و نیازمند هستند ی آنها را راهنمایی کند.این آیین نامه، موازی کاری با مراکز مشاوره ی نیست؟خیر، این مراکز کار خاصی را انجام می دهند و برای افرادی است که به این مراکز مراجعه می کنند؛ ولی اساتید مشاور این گونه نیستند که دانشجویان به آنها مراجعه کنند، بلکه توجه آنها به دانشجویان است؛ البته دانشجویان نیز می توانند به این اساتید مراجعه کنند اما این اساتید نیز مراقب دانشجویان هستند که به طور مثال کدام دانشجو مدتی است غمگین شده و دلیل این غمگینی چیست؟ در حقیقت ما به جای آنکه بنشینیم و منفعلانه عمل کنیم تا ی بیاید و به ما بگوید که مشکلش را حل کنیم، خودمان به سراغ افراد می رویم، چراکه بسیاری از دانشجویان از اینکه مشکل شان را بگویند، خج می کشند؛ خصوصا دانشجویان شهرستانی که دور از خانواده های خود هستند. به عنوان معلم می تواند درک کند که کدام دانشجو مشکل دارد. از سوی دیگر اساتید ما 17 جلسه با دانشجویان بر سر کلاس حاضر می شوند و این زمان کمی نیست؛ فرصت ممتازی است تا مربوطه بتواند با دانشجو ارتباط برقرار کرده و در مواقع ضروری به او کمک کند.همچنین سعی کردیم ظرفیت شوراهای فرهنگی دانشکده های مختلف تهران را فعال کنیم، تهران یک شورای فرهنگی مرکزی دارد و تمام دانشکده ها و پردیس های آن نیز یک شورای فرهنگی فعال دارند. خوابگاه تهران نیز دارای شورای فرهنگی است. الان به صورت مرتب بر فعالیت آنها نظارت می کنیم و حتی دبیرخانه ای را برای این مهم ایجاد کردیم تا بر فعالیت شوراهای فرهنگی واحدهای مختلف نظارت داشته باشد. در حقیقت ما قائل به این مساله هستیم که رئیس دانشکده یا رئیس پردیس ما همان طور که برای مسائل آموزشی زمان می گذارد باید برای مسائل فرهنگی نیز زمان صرف کرده و دغدغه این کار را داشته باشد. در حقیقت مدیر باید در بحث های مختلف ازجمله اردوهای دانشجویی، سفرهای دانشجویی، برنامه های تشکل ها و... زمان بگذارد.تفاوت شورای فرهنگی با هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی چیست؟ به عنوان مثال برنامه های تشکل های دانشجویی همانند روال معمول همه ها باید مجوزهای لازم را از هیات نظارت بگیرد، این مسیر از طریق شوراهای فرهنگی طی می شود. حتی این شبهه ایجاد شده که دانشکده ها در تهران برای خودشان مستقل عمل می کنند و این را نشانه عدم تمرکز می دانند. در این باره توضیح دهید؟در قانون وظایف شورای فرهنگی و شورای نظارت کاملا از یکدیگر تفکیک شده و در تهران نیز به همین شکل است. شورای نظارت بر تشکل های دانشجویی بیشتر به امور پرداخته و با تشکل های و تشکل های ی در ارتباط است. در این شورا به مسائل مربوط به برگزاری برنامه علمی، سخنرانی یا یک جشنواره فرهنگی رسیدگی نمی شود. شورای نظارت سه عضو دارد که عبارتند از رئیس ، رئیس نهاد ی در و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. وظیفه این شورا بررسی تقاضاهای تشکل های ی در حوزه مسائل است. البته در قانون آمده است که اگر فرد سخنران از داخل خود باشد یعنی عضو هیات علمی باشد، نیازی به تایید شورای نظارت ندارد؛ بلکه این شورا تنها درخواست هایی را بررسی می کند که میهمانان آن از خارج هستند. بنابراین اگر در دانشکده ای بخواهید سخنرانی ولو هم برگزار کنید، ولی سخنران از هیات علمی خود باشد، آنها می توانند در شورای فرهنگی در این باره تصمیم گیری کرده و برنامه را اجرایی کنند.این مساله درباره تشکل های نیز صدق می کند؟بله. اصلا نیازی نیست که تشکل ها به شورای فرهنگی بروند؛ چراکه شورا تنها برای هماهنگی است و تشکل ها آیین نامه مخصوص به خودشان را دارند. درباره مسائل داخل دانشکده نیز شورای فرهنگی تهران تفویض اختیار کرده است؛ چراکه ما بزرگی هستیم. البته شورای نظارت، تفویض اختیار ندارد و ما یک شورای نظارت و در کنار آن شورای معین داریم که اگر دسترسی به رئیس یا رئیس نهاد ی نداشتیم، طبق قانون شورای معین مساله را پیگیری می کند. کار شورای معین و شورای نظارت بر تشکل ها ی ان است و تنها اعضای آن متفاوت است. برخی پردیس های تهران نیز شورای معین دارند. قانون به ما اجازه داده تا در پردیس هایی که تا حدودی مستقل بوده و فضای فیزیکی آنها دور از پردیس مرکزی است، شورای معین تشکیل شود و آن شورا می تواند تصمیم بگیرد. با این حال اگر با مشکلی روبه رو شوند این موضوع به تهران ارجاع داده می شود. به طور مثال اخیرا در پردیس کشاورزی، تشکلی تصمیم داشت سخنرانی را دعوت کند که در شورای معین پردیس نتوانستند درباره آن به جمع بندی برسند و این موضوع به ارجاع داده شد. ولی به طور معمول شوراهای نظارت ما در پردیس ها، خودشان فعالیت می کنند و ما بر کار آنها نظارت می کنیم.البته مهم ترین وظیفه شورای فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی در سطح کلان آن است. برای اینکه کارها در دانشکده ها با تاخیر روبه رو نشود، شوراهای دانشکده ها براساس آیین نامه موجود تشکیل جلسه داده و به مسائل مربوط به آن دانشکده تصمیم گیری می کنند. به طور مثال اگر پردیس هنرهای زیبا تصمیم داشته باشد دانشجویان خود را به اردویی علمی یا فرهنگی ببرد، این مساله باید در خود پردیس تعیین تکلیف و سپس موضوع به ما منع شود.مثال بسیار ساده ای را زدید؛ درباره برنامه های صنفی هم همین طور است؟ یا مثلا وقتی تشکلی بخواهد برگزار کند؟از مثال ساده شروع می کنم تا وظایف شوراهای فرهنگی تبیین شود؛ چراکه برخی فرق وظایف شورای نظارت و شورای فرهنگی را نمی دانند و اطلاع ندارند که مثلا برای برگزاری اردوها باید به کدام شورا مراجعه کنند. دوباره به مساله برگزاری اردوها برگردیم؛ باید بگویم که این مساله نیازی نیست به شورای فرهنگی بیاید؛ چراکه ممکن است در طول ماه 30 یا 40 درخواست از این دست داشته باشیم؛ از این رو آیین نامه شوراهای فرهنگی واحدهای را نوشتیم که در شورای فرهنگی تهران مصوب شد. برخی وظایف شورای فرهنگی را به شوراهای واحد دادیم و براساس آن، رئیس واحد به نیابت از رئیس ، رئیس شورا خواهد بود و معاون فرهنگی واحد می تواند نایب رئیس و دبیر شورا باشد. همچنین در هر دانشکده و پردیس یک شورای فرهنگی داریم و همان اقداماتی که شورای فرهنگی تهران انجام می دهد، این شوراها نیز می توانند درباره آن تصمیم گیری کنند، با این حال اگر این شوراها با مشکلی روبه رو شوند می توانند آن را به شورای فرهنگی ارجاع دهند.یکی از وظایف شورای فرهنگی تهران، اجرای آیین نامه اردوهای دانشجویی است؛ ما دیدیم که عملا نمی توان این کار را در شورای فرهنگی دنبال کرد، از این رو وظایف این شورا تفویض شده و بخشی از آن به دانشکده و بخشی نیز به کمیته صدور مجوز اردوهای دانشجویی داده شد. البته درباره تشکل های صنفی باید بگویم که این تشکل ها براساس قانون، اصلا عضو شورای فرهنگی نیستند و براساس اساسنامه های موجود خود از دخ در مواردی غیر از مسائل صنفی منع شده اند. به نظر می رسد در هر تشکل دانشجویی براساس قانون و اساسنامه خود باید فعالیت کند. بر مبنای قانون برخی از این تشکل ها صنفی هستند و باید پیگیر مطالبات قانونی دانشجویان باشند؛ برخی هستند و در حوزه امور باید فعالیت کنند و برخی دیگر نیز فرهنگی و اجتماعی بوده و در این زمینه ها باید به فعالیت بپردازند. ورود هر کدام از این تشکل ها به حوزه های دیگری که مغایر با اساسنامه های آنان است، کار را در سخت خواهد کرد و یک تداخل کاری جدی را بین تشکل ها به وجود خواهد آورد. دانشجو باید همان ابتدا بر مبنای علاقه و توان خود انتخاب کند که مایل است در چه نوع تشکلی فعالیت کند. به این صورت از ظرفیت دانشجویان هم بهتر استفاده خواهد شد.همان گونه که گفتم براساس آیین نامه، شورای صنفی جزء اعضای شورای فرهنگی نیست، با این حال قانون به رئیس شورای فرهنگی اجازه داده که بر حسب موضوع از افراد مختلف دعوت کند. به طور مثال ممکن است شورای صنفی بخواهد ی را برگزار کند. در این ح شورای فرهنگی از شورای صنفی درخواست می کند مجوز لازم را از شورا بگیرد تا بتواند را برگزار کند.مورد دیگر که در زمینه توسعه فرهنگی مورد توجه ما قرار گرفت، تلاش برای گسترش دامنه فعالیت ها به گونه ای بود که بخش بیشتری از دانشجویان جذب شوند؛ تهران، بزرگی است و در این برخی تمایل به کار ، مطبوعاتی، فرهنگی، هنری دارند و برخی نیز علاقه مند هستند که به جامعه کمک رسانی کنند و در حوزه اجتماعی کار کنند، از این رو به این نتیجه رسیدیم که هرچه فضای کاری خود را گسترش دهیم، طبیعتا تعداد بیشتری از دانشجویان جذب ما می شوند. به همین دلیل است که ما در طول دو یا سه سال گذشته سرمایه گذاری زیادی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی که یکی از محورهای سه گانه برنامه توسعه سوم تهران به شمار می رود انجام دادیم؛ به این دلیل که دیدیم بسیاری از دانشجویان دوست دارند در این دوران دانشجویی، خدمات رسانی اجتماعی انجام دهند و در همین ز له اخیر کرمانشاه هم این مهم دیده شد.درباره این تشکل های فعال در حوزه خدمات رسانی اجتماعی و حضور دانشجویان در آنها آماری دارید؟به طور میانگین بین 15 تا 20 درصد دانشجویان تهران از نظر ما فعال فرهنگی، و اجتماعی محسوب می شوند؛ البته می دانید که فعالیت دانشجویی به خود دانشجویان بستگی دارد و به همین دلیل در برخی دوره ها دانشجویان در این حوزه فعالیت بیشتری دارند و در برخی دوره ها نیز دانشجویانی هستند که توجه شان بیشتر به درس و مباحث درسی است. اگر بخواهم میانگین بگویم، این آمار 17 درصد است؛ با این حال معتقدیم این آمار باید بیشتر شود.نکته ای که درباره تهران و تفویض اختیار به دانشکده ها مطرح است این که مرکز هیچ نظارتی در دانشکده ها ندارد؟برخی مسئولیت ها بر مبنای قانون امکان ندارد که تفویض شود.به عنوان مثال در برگزاری انتخابات تشکل ها برخی معتقدند روال مشخصی وجود ندارد.این گونه نیست. اولا ما در کنار همه فعالیت های خود، وظیفه نظارتی هم داریم و قانون مشخص کرده که اگر تشکل ی یا بخواهد انتخاباتی برگزار کند، می تواند این کار را انجام دهد؛ ولی که کارشناس ما محسوب می شود، باید در این انتخابات حضور داشته و آن را تایید کند. به عبارتی ما انتخابات را به رسمیت نمی شناسیم، مگر اینکه صورتجلسه تهیه شود و نمایندگان تشکل مربوطه و نیز ما آن را تایید کنند. تشکل های فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز می توانند در دانشکده ها انتخابات برگزار کنند که در این مورد معاونت فرهنگی خود دانشکده نظارت لازم را انجام می دهد.اگر تشکلی مانند انجمن ی یا جامعه ی بخواهد انتخابات شورای مرکزی خود را برگزار کند، می تواند تنها این مساله را فقط در یک یا دو دانشکده اجرایی کند؟اساسنامه آنها متفاوت است و هیچ کدام را نیز ما ننوشته ایم؛ ممکن است تشکلی مانند جامعه ی اعلام کند که تمام واحدهایی که وجود دارد باید در این باره گزارش دهند؛ ولی انجمن ی، اساسنامه متفاوتی دارد و این گونه نیست که همه تشکل ها مدل ی انی داشته باشند و ما تنها نظارت می کنیم که اساسنامه آنها به درستی اجرایی شود. به طور مثال در یکی از تشکل ها اساسنامه این گونه است که نیازی به حضور همه افراد نیست، ولی در تشکل دیگری به این صورت است که تنها افراد فعال می توانند به عنوان عضو شورای دبیران انتخاب شوند؛ از این رو در برخی انتخابات زمانی که ببینیم اساسنامه تشکل در مورد انتخابات رعایت نشده، موضوع را به آن تشکل اطلاع می دهیم و می خواهیم که مشکلات را رفع کنند. لذا این تصور که انتخابات را تعیین می کند، اشتباه است؛ چراکه ما تنها بر اجرای درست اساسنامه تشکل ها نظارت می کنیم و باز هم می گویم که اساسنامه تشکل ها با یکدیگر متفاوت است. در حقیقت قانون دقیقا برای ما مشخص کرده که در کجا باید ورود کرده و در کجا نمی توانیم این کار را انجام دهیم؛ همچنین وظایف ما براساس قانون کاملا مشخص است.اگر مسائل به خصوص مسائل سلیقه ای دنبال شود؛ ایرادات و مشکلات زیادی ایجاد می شود. گاهی این نظر وجود دارد که هرگاه یک جناح وارد می شود یک نوع دیدگاه حاکم شده و جناح مقابل را قلع و قمع می کنند و جناح دیگر هم که وارد می شود، باز همین اتفاق می افتد. در حالی که ما به این مهم اعتقادی نداریم و معتقدیم تنها باید محملی را فراهم کند تا تشکل ها بتوانند براساس قانون فعالیت کنند. اینکه سلیقه تشکل چیست، ارتباطی به ما ندارد و تنها وظیفه ما این است که نظارت کنیم تا قانون در رعایت شود. البته نمی گویم که صرفا همه کارهایی که تا الان صورت گرفته درست بوده و قطعا در چنین بزرگی اشتباه هم رخ می دهد. خوشبختانه در این چند سال اخیر کمترین مشکل را در این حوزه را داشتیم و واقعا دیدگاه ما در فعالیت های دانشجویی، و جناحی نیست. نیلی، رئیس نیز همواره بر این مساله تاکید داشت که ما برای همه دانشجویان باید مانند یک پدر باشیم.بد نیست بدانید به افراد از جناح های مختلف اعلام کردیم مادامی که به بیایند و مطابق با شئون ی صحبت کنند، ایرادی ندارد، البته اگر بیایند و حرف های غیر ی بزنند، دیگر اجازه ورود نخواهند داشت. در حقیقت افرادی که به می آیند باید شأن را رعایت کنند.از نظر شما شأن ، شأن انسان سازی است. از سوی دیگر برای فعلیت یافتن این شأن باید در باشد. تهران هم حوادث مختلفی مثل سال های 78 یا 88 و حالا در سال 96 را تجربه کرده است. با توجه به این مساله به نظر شما تند و رادیکال شدن فضای ، چه آسیبی به و این آرمان می زند؟اتفاقی که سال 96 در افتاد، نسبت به سال های 78 و 88 کاملا متفاوت بود؛ چراکه موضوع، موضوع داخل نبود؛ البته در چند سال اخیر برخی دانشجویان به دلایل صنفی و نیز مواردی که به امور مربوط بود، اتی داشته اند که کاملا هم مسالمت آمیز بوده اما حوادث 96 از بیرون منتقل شد.درباره حوادث امسال تهران هم صحبت کنید، اینکه دانشجویان را داخل دستگیر د یا خیر؟در ابتدا اتفاق خاصی در رخ نداد تا زمانی که اغت گرانی از میدان انقلاب به سوی آمده و وارد شدند و یکباره شعارهای تند شد. تفاوت اتفاقات 96 و نسبت با حوادث آن، این بود که موضوع، کشوری بوده و همه مسئولان نیز گفتند با افرادی که بحق در این باره صحبت د و در پی آشوب و اغت نبودند، نباید برخورد شود. موضوعاتی نیزمانند بیکاری، آینده نامشخص جوانان، فقر، مالباختگان و... بوده و طبیعی است که دانشجو نیز در این زمینه ع العمل نشان می دهد؛ چراکه دانشجو هم بخشی از جامعه به شمار می رود. درباره حوادث 96 تهران، در ادامه صحبت خواهم کرد ولی درباره آرمان و مساله ، باید بگویم معتقدیم باید وجود داشته باشد ولی متاسفانه درخصوص خود واژه اتفاق نظر وجود ندارد؛ چراکه در این باره تمرین نکرده ایم.البته امروز وضعیت بهتری داریم. در حقیقت باید در عرف اجتماعی تعریف شود، برای مثال در پوشش باید تعریف خودش را داشته باشد. درست است که انسان در پوشش خود آزاد است، ولی ممکن است فردی با خودش و با توجه به همین مساله بگوید که می تواند در جامعه حضور داشته باشد، در حالی که این اصلا نیست؛ چراکه این فرد به حقوق دیگران ضربه می زند. تا زمانی مفهوم را به همراه خواهد داشت که به حقوق دیگران آسیب نزند. این نیست که چون بنده آزاد هستم تا حرفم را بزنم و هر گونه که می خواهم عمل کنم، پس اموال عمومی را به آتش بکشم و به وسیله نقلیه شخصی دیگران آسیب بزنم، این نوع ، یعنی جنگل؛ در حالی که جامعه انسانی دارای چارچوب بوده و در همه دنیا نیز همین گونه است.شما تصور می کنید در غرب که این همه از صحبت می کنند، اگر افراد در جامعه هر کاری که خواستند، انجام دهند، از او تشکر می کنند!؟؛ خیر در غرب هم اگر از حد خود بگذرد، با افراد برخورد می کنند و همین است که بیشترین تعداد کشته شدگان توسط پلیس مربوط به همین ست.بنابراین در چارچوب، عرف اجتماعی و قانون معنی پیدا می کند. لذا معتقدیم حتما باید در وجود داشته باشد، ولی این بدان معنی نیست که به همه توهین کرده یا تهمت بزنیم، یا یک تربیون در دست مان بگیریم و به فلان شخص تهمت بزنیم و از الفاظ رکیک استفاده کنیم، این نیست و افرادی که به دنبال این مدل می گردند، نه بویی از برده اند و نه دنبال هستند. ضمن اینکه متاسفانه ما را تنها برای خودمان می خواهیم، یعنی تا زمانی که بنده آزاد باشم و هر کاری که بخواهم انجام دهم، درست است و رقیبم نباید آزاد باشد، اگر بنده تهمت بزنم مشکلی نیست ولی اگر رقیبم تهمتی زد، حتما باید با او برخورد شود، یا تنها من باید حرف بزنم ولی تحمل شنیدن حرف مقابل را ندارم. انی که اعتراض را به شعارهای هنجارشکنانه و رکیک تبدیل می کنند، از این دست افراد هستند. ما در همین تظاهرات، افرادی را داشتیم که بسیار منطقی بودند و اتفاقا وقتی دیدند مسیر به سمت شعارهای هنجارشکانه رفته است، راه خودشان را جدا د؛ در تهران همین وضعیت وجود داشت. شخصا در هر دو روزی که در تهران حوادثی رخ داد، در میدان حضور داشتم و می دیدم به محض اینکه تظاهرات به سمت شعارهای هنجارشکنانه می رود، عده ای راه خود را جدا می کنند. بنابراین شرط بقای وجود و تضارب آرا است. افراد با سلایق و دیدگاه های مختلف باید با یکدیگر صحبت کرده و نقد کنند و نقد شوند. این فضای گفتمان و نقادی به نفع جامعه و مردم است؛ جامعه ای که فضای نقد و گفتمان نداشته باشد، کامل نیست.رادیکال شدن فضای چه آسیبی به می زند؟هر زمان که فضا رادیکال شده، تبدیل به ضد خودش شده و نتیجه ع داده است؛ البته برخی دنبال این مساله هستند. به دانشجویانی که غیرقانونی تظاهرات برگزار می د، گفتم چرا مجوز نمی گیرید؟ آنها در جوابم عنوان د که شما به ما مجوز نمی دهید. به آنها گفتم مجوز می دهیم؛ حتی اگر آنها بیایند و بگویند مثلا می خواهیم علیه سیاست های تهران کنیم، ما به آنها مجوز می دهیم. ما از نقد و اعتراض نگران نیستیم؛ نگرانی ما از این است که برخی بخواهند از احساسات پاک دانشجویان سوءاستفاده کنند. ما باید بپذیریم حتی اعتراضات و نقادی های ما هم باید در چارچوب قانون صورت گیرد.یعنی با توجه به صحبت های شما، اتی که در روز 13 آذر برگزار شد، مجوز نداشته است؟خیر، مجوز نداشته است. ما به دانشجویان اعلام کرده ایم که اگر می خواهید حرف مصلحانه بزنید، در چارچوب قانون و با تکیه بر قانون باشد. جالب است که عده ای می گویند در کشور از قانون استفاده نمی شود و به اصطلاح کشور قانون ندارد. این جمله ورد زبان شان شده است، ولی خودشان بدیهی ترین مبانی قانونی را رعایت نمی کنند. جوان خواه، مصلحی است که برای جامعه تلاش می کند و برای ما بسیار محترم است. این جوان نباید پایه کار مصلحانه خود را بر مبنای بی قانونی و رادیکالیسم بگذارد. این کار درستی نیست که برای آنکه جامعه را اصلاح کنیم، ساختارهای جامعه را بر هم بزنیم و نظم جامعه را از بین ببریم. در هیچ کشور توسعه یافته ای چنین کاری انجام نمی شود، چه رسد به کشور ما که دارای فرهنگی غنی از اخلاقیات است. نکته دیگری که باید بگویم آن است که اگر قرار است اعتراضی در کشور رخ دهد، باید این جریان خودی باشد؛ نه اینکه کانالی در خارج از مرزها و توسط یک فرد معلوم الحال، به ما دستور دهد کجا جمع شویم و چه شعارهایی را بگوییم؟ ما در تهران میراث دار 16 آذر و سه جوان شهید هستیم که جلوی استکبار جهانی ایستادند و جانشان را دادند. حال فلان فرد در خارج از مرزها برای ما تعیین کند که کجا جمع شویم و چه شعارهایی بدهیم؟اتفاقات تهران نیز متاثر از این مساله بوده است؟خیر، این مساله را کلی گفتم. ولی معتقدم در نوع اعتراض هم باید الگو باشد و اگر این گونه نیست تفاوت یک فرد ی با غیر ی چیست؟ چه مولفه هایی طبقات اجتماعی را از یکدیگر جدا می کند که به یک نفر کارگر و به فرد دیگر بازاری یا ی می گویند؟ هر کدام منش های خاص خود را دارند. اما از جامعه ی به خصوص دانشجویان انتظار می رود برای خواهی، عد طلبی و حتی در اعتراضات شان بر شخصیت ی خود تکیه کنند.قطعا تا زمانی که فرد منزه نباشد، نمی تواند جامعه را نیز منزه کند و تا زمانی که فرد الگو نباشد، نمی تواند جامعه را به دنبال خود بکشد. در تمام دهه های اخیر برای مردم الگو بوده است؛ برای اینکه خواهی و عد طلبی اش، خواهی و عد طلبی ی بوده است. البته ما مسئولان نیز باید زمینه صحبت دانشجویان در یک فضای آزاد را فراهم کنیم و در این زمینه سختگیری نکنیم. تهران ممانعتی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی نداشته است؟به طور کلی در مورد فضای ی می گویم نه فقط در تهران؛ البته ما در تهران ممانعت چندانی نداشته ایم. اما باید گفت قطعا تا زمانی که این فشار بر وجود داشته باشد که فلان شخص وارد نشود، وضعیت درست نمی شود. ما حتی افرادی که داخل نظام ایران هستند را نیز تحمل نمی کنیم که به بیایند؛ چراکه شاید برخی از آنها تندتر از بقیه باشند یا نوع دیگری صحبت کنند که سلیقه ما آن را نمی پسندد. به عبارتی افرادی را که قرائت دیگری از مسائل و اجتماعی دارند، تحمل نمی کنیم. در حقیقت همان طور که انتظار داریم دانشجویان خواهی را به رادیکالیسم و جریانات تند و غیرقابل کنترل تبدیل نکنند و اجازه سوءاستفاده ندهند. معتقد هستیم که باید فضا را آزادتر گذاشت تا دانشجویان حرف هایشان را بزنند.چه اشکالی دارد که افراد منتقد بیایند درباره ابرچالش های کشور مانند بیکاری، گرانی، فقر، ریزگردها، بحران آب و... در صحبت کنند. نباید این تصور ایجاد شود که اگر ی علیه سیاست های یک ت، یک یا نهادی صحبت کرد، معنی اش آن است که این شخص با اصل نظام مخالف است. در حقیقت ما باید قبل از اینکه فضا به یک جریان رادیکال تبدیل شود، این امکان را فراهم کنیم که افراد به ها بیایند و آزادانه صحبت کرده و حرف های یکدیگر را نقد کنند. این مهم یک جریان دو سویه است؛ از یک سو مسئولان باید را در به رسمیت بشناسند و زمینه ای را فراهم کنند که دانشجویان و اساتید ما آزادانه صحبت کنند و از سوی دیگر دانشجویان باید همواره فعالیت های خود را بر مدار قانون و شئون ی منطبق کنند. چرا اساتید ما باید منفعل باشند؟ چون غالب آنها دلشان نمی خواهد وارد این گونه مسائل شده و درباره آنها اظهارنظر کنند. یکی از علت هایش این است که آنها تصور می کنند اگر وارد این حوزه شوند، شاید در آینده برایشان مشکل ساز شود. ما نباید فضا را به خصوص در به سمتی ببریم که افراد بترسند حرف شان را بزنند. وظیفه نقد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است، البته نه اینکه همیشه نق بزند؛ بلکه باید راه حل هم ارائه کند. بنابراین در تهران به دنبال آن هستیم که بتوانیم الگویی داشته باشیم تا از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای ارائه راه حل به مسئولان استفاده کنیم؛ هر چند کمتر اتفاق افتاده که مسئولان به سوی بیایند و از برای حل مشکلات خود کمک بگیرند.درباره 9 و 10 دی امسال و عملکرد و نقش تشکل های دانشجویی صحبت کنید؟این مسائل ربطی به نداشت و مسائل کشوری بود و همه مردم کشور نیز درگیر آن بودند؛ ولی به داخل کشیده شد. روز شنبه حدود 15 یا 20 نفر از دانشجویان که بیشتر در ات صنفی حضور داشتند جلوی سردر د. البته قبل از آن فراخوانی داده بودند و براساس آن قرار بود در سلف سرویس ها ی برگزار شود. از این رو حراست نیز بیشتر تمرکز خود را روی سلف سرویس ها گذاشته بود که اتفاقی رخ ندهد.دوستان در انتظامات تصورشان این نبود که جلوی سردر می شود تا در اصلی را ببندند. اینکه می گویند چرا حراست در را نبست، به این دلیل بود که دوستان تمرکزشان روی سلف سرویس ها بود و 15 نفر از دانشجویان نیز جلوی سردر بودند. البته شعارهایشان هنجارشکنانه نبود و بیشتر حول محور کار و معیشت مردم بود. این وضعیت تا زمانی ادامه داشت که اجتماع صورت گرفته در میدان انقلاب توسط نیروی انتظامی متفرق شد و بخشی از افراد حاضر در آن اجتماع فرار کرده و جلوی سردر جمع شدند و بخش دیگری نیز وارد شدند و بعد از آن شعارها کمی تغییر کرد. یکی از مشکلاتی که آن روز پیش آمد، ورود همین افراد خارج از به محیط بود. شک ندارم که اولین چالش ها با نیروی انتظامی توسط همین افراد صورت گرفت؛ چراکه در ابتدای ورود نیروی انتظامی، همکاری خوبی صورت گرفت. از فرمانده آنها نیز خواهش که به سمت نیایند و آنها نیز کاملا جلوی را خالی د و به منتهی الیه آسف جلوی در رفتند و آنجا ایستادند. همچنین از دانشجویان خواستیم که بیرون نیایند؛ چراکه مجوز تظاهرات خارج از را نداشتند.مجوز اعتراض در داخل سلف سرویس ها را داشتند؟خیر. ولی در این شرایط بیشتر ترجیح مان این بود که دانشجویان داخل باشند تا اینکه بخواهند از محیط خارج شوند. با این حال متاسفانه کم کم خیابان انقلاب شلوغ شد و عده ای نیز تلاش د به جمع جلوی بپیوندند. برخی نیز دانشجویان را تحریک می د و از آنها می خواستند از خارج شوند. همچنین شعارهایی را تکرار می د که با شعارهای اولیه دانشجویان متفاوت بود. البته ما تلاش کردیم این فضا کنترل شود ولی این اتفاق به طور کامل نیفتاد. با این حال عده ای از دانشجویان حرف ما را قبول د و در داخل ماندند.این شبهه درباره تهران مطرح است که با وجود این مساله که احتمال حرکت افراد حاضر در میدان انقلاب به سمت وجود داشت، چرا در باز شد؟سر در معروف دو در دارد. یکی از این درها همیشه بسته است (به استثنای ) که آن روز هم بسته بود. در دیگر همیشه در ساعات مقرر باز است و آن روز هم باز بود تا زمانی که توسط حراست به منظور حفاظت از دانشجویان و جلوگیری از ورود افراد متفرقه بسته شد.دستگیری دانشجویان در داخل رخ داده است؟خیر. حتی یک دستگیری نیز در داخل نداشتیم. نه تنها نیروهای انتظامی، بلکه پلیس امنیت نیز وارد نشد و اینکه برخی افسانه پردازی می کنند که آمدند داخل و دانشجویان را دستگیر د، این گونه نیست. تمام دستگیری ها بیرون از رخ داده است.افرادی که از بیرون وارد شدند هم در آنجا دستگیر نشدند؟بسیاری از آنها فرار د. برخی حتی از روی نرده ها بیرون رفتند. در هر صورت تا جایی که اطلاع دارم هیچ دستگیری ای در داخل رخ نداد.از نقش این افراد در اتفاقات تهران اطلاع دارید؟خیر. درباره اینکه هر فرد چه جرمی را مرتکب شده اطلاعی ندارم. تعدادی از دانشجویان تهران بازداشت شدند. از همان روز که این اتفاق افتاد، در حال پیگیری هستیم که شرایط آنها مهیا شود. آن طور که نهادهای امنیتی و انتظامی نیز قول دادند بسیاری از دانشجویان هم طی این هفته آزاد می شوند؛ چراکه بسیاری از دانشجویان، نه تنها عامل نبوده اند، بلکه خسارتی هم وارد نکرده اند. البته براساس گفته های مراجع قضایی اگر فردی شاکی خصوصی داشته باشد یا اگر به اموال عمومی آسیب زده باشد احتمالا زمان اش طولانی تر خواهد شد. اما بر مبنای اطلاعات ما اغلب دانشجویانی که در این حوادث دستگیر شده اند جزء این دسته نبوده اند و همان طور که گفتم قول داده شده که به زودی آزاد شوند. تا الان هم بخش قابل توجهی از آنان آزاد شده و به باز گشته اند.چرا عمده دانشجویان از اعضای شورای صنفی بوده اند؟اولا باید از تشکل های دانشجویی تشکر کنم؛ چراکه انصافا بسیار خوب برخورد د. جلسه ای را نیز با تشکل های فرهنگی، اجتماعی و برگزار کردیم که همه آنها موضع صریح خود را درباره این رخدادها اعلام د. همه کمک د که آرامش دوباره به بازگردد و این مساله بسیار مهمی است؛ چراکه مدیریت به دانشجویان اتکا دارد و اگر دانشجو با مدیریت همراه باشد، بسیاری از مسائل حل می شود و این همراهی در مسائل کلان و اساسی بسیار کمک می کند. همچنین دانشجویان مرز خودشان را با انی که هنجارشکنی داشته اند، مشخص کرده اند و این گونه نبوده که همه دانشجویان شورای صنفی با این مساله همراهی داشته باشند. در جلسه ای که با دبیران شورای صنفی هم داشتیم، ضمن اینکه اغلب آنها بر حقوق قانونی دانشجویی، مشکلات اقتصادی و... تاکید می د، ولی هیچ در آن جلسه از اغت ، سنگ پرانی، به آتش کشیدن اموال عمومی و شعارهای هنجارشکنانه و... حمایت نکرد.در جریان اخیر، یک جریان کلاسیک وجود نداشت که بخواهیم آن را تقسیم بندی کرده و بگوییم شورای صنفی یا مثلا فلان انجمن معترض بوده است؛ آمیزه ای از افراد با تفکرات مختلف حضور داشتند. معتقدم یک کلاسیک نبوده و هر ی از ظن خودش همراه شده است. از یک سو یک دانشجو نیز با تصور اینکه اگر فارغ حصیل شود آینده شغلی نخواهد داشت، به این تظاهرات آمده بود و تصور می کرد اگر شعار بدهد، حرفش به گوش مسئولان می رسد. از سوی دیگر هم ی هم که از و اشتباه مسئولان به تنگ آمده بود، شعارهایی را فریاد می زد. البته برخی از افراد معدود هم سعی می د از این فضا سوءاستفاده کنند و اصل نظام را هدف شعارها و رفتار خود قرار دهند، که البته توفیقی نیافتند.به نظر شما عنوان دانشجو مصونیت ساز است؟طبیعی است که دانشجویان بیایند و از دوستان خود حمایت کنند. البته این انتظار هم وجود دارد که یان واقع بین باشند. با این حال هیچ از خطاکار و گنا ار حمایت نمی کند، ولی می توان به آنها کمک کرد. تصورم این است که الان دانشجویان در حال کمک هستند. معتقدم مشکل دانشجویان بازداشتی باید هر چه زودتر حل شود؛ چراکه برای تبعات دیگری دارد. به خصوص اینکه الان فصل امتحانات است و حتی اگر ی اشتباهی هم کرده باشد، نباید زندگی او به خاطر آن اشتباه، نابود شود؛ بلکه باید به او فهماند که اشتباه کرده و در ضمن به او کمک کرد از این مرحله گذر کند و به ثبات برسد. عقل سلیم حکم می کند که هیچ از فردی که خطاکار بودنش محرز شده، پشتیبانی نکند؛ اما اینکه ما کمک کنیم این دانشجویان بازداشتی کارهایشان زودتر انجام شود و اگر مشخص شد که دانشجویی بی گناه دستگیر شده، زودتر آزاد شود، کار درستی است. حتی مسئول بسیج دانشجویی در جلسه ای عنوان کرد که یکی از دانشجویان این تشکل را به اشتباه گرفته اند، طبیعتا باید به این افراد کمک شود تا کارهایشان زودتر انجام شود. ما با مراجع امنیتی و انتظامی، وزارت علوم، قوه قضائیه، استانداری و فرمانداری نیز جلسات مختلفی برگزار کرده ایم. خوشبختانه بسیار خوب برخورد شده و بخش زیادی از دانشجویان دستگیر شده آزاد و تعیین تکلیف شده اند. به طور مثال تقریبا تمام دانشجویان علامه طباطبایی آزاد شده اند. از خود دانشجویان تهران هم تعداد قابل توجهی آزاد شده اند؛ این مساله نشان می دهد مراجع امنیتی و انتظامی نیز در این خصوص همکاری می کنند. با این حال مثل اینکه برخی دوست ندارند این اتفاق رخ دهد و اساسا با حاکم شدن آرامش مخالفند.همان شبی که تعدادی از دانشجویان جلوی دستگیر شدند بلافاصله رایزنی های خود را شروع کردیم. مسئولان نیز قول دادند که این دانشجویان ظرف یکی دو ساعت آزاد شوند. ما نیز این مهم را به اعضای شورای صنفی اعلام کردیم، ولی بعد فردی با این دانشجویان تماس گرفته و خودش را به جای یکی از مسئولان معرفی کرده و گفته است این دانشجویان نه تنها امشب آزاد نمی شوند بلکه در روزهای آینده نیز آزاد نخواهند شد. در حقیقت عده ای نان شان در شلوغی و اغت است و نمی خواهند روی آرامش را ببیند. از این رو به دانشجویان توصیه می کنم که مواظب این افراد باشند؛ چراکه آنها دوستدار دانشجو نیستند و حتی نمی خواهند دانشجو آزاد ش باشد و فضای اعتراض داشته باشد؛ آنان به دنبال درگیری هستند.قطعا اتفاقات اخیر در ایام امتحانات روی درس دانشجویان تاثیرگذار است. باید بپذیریم که دانشجو به آمده که درس بخواند. درست است که می گوییم دانشجو نقد کند و فعالیت اجتماعی داشته باشد، ولی نمی گوییم دانشجو همه فعالیتش را روی این مساله متمرکز کند، در حالی که عده ای دوست ندارند دانشجویان کار خودشان را انجام دهند؛ به همین دلیل شبهه ایجاد کرده و دانشجویان را تحریک می کنند. به دانشجویان می گویم که حواس شان به افرادی که می خواهند در فضای گل آلود ماهی خودشان را از آب بگیرند، باشند.جالب است یک عده که در آن سوی دنیا نشسته اند و هر روز فکر می کنند چه قطعنامه هایی را صادر کنند تا اقتصاد کشور با ش ت مواجه شود، ناله سر می دهند که اقتصاد ایران دچار مشکل شده و باید به مردم ایران کمک شود. یادمان باشد که در هیچ برهه ای آنها خیرخواه مل?
رشته ی مدیریت ب وکار چهارمین رشته ی پرطرفدار ی در دنیا است؛ چراکه با آموزش اصولی قوانین دنیای تجارت، موقعیت های شغلی فراوانی را پیش روی محصلان قرار می دهد.در رده بندی جهانی بهترین های ب وکار، شاخص هایی مثل متوسط حقوق و دستمزد ابت پس از فارغ حصیلی، نرخ اشتغال فارغ حصیلان (درصد اشتغال فارغ حصیلان در طی سه ماه بعد از ب مدرک)، متوسط نمره ی آزمون gmat و شهریه و مخارج تحصیل، بعلاوه ی شهرت و اعتبار و سابقه ی تاریخی ها در نظر گرفته می شوند. در این مقاله ی زومیت تعدادی از برترین های جهان در حوزه ی ب و کار را معرفی می کنیم:۱- هارواردharvard university هاروارد در کمبریج، ماساچوست واقع شده است و از آن به عنوان قدیمی ترین موسسه آموزش عالی این کشور یاد می شود. دانشکده ی بازرگانی هاروارد یکی از مشهورترین و محبوب ترین زیرمجموعه های این است و کتابخانه ی آن، بزرگ ترین کتابخانه ی علوم ی جهان است. این تأکید دارد که دانشجویان علاوه بر اصول ب وکار، اصول اخلاقی تجارت را هم یاد بگیرند. شیوه ی آموزشی هاروارد بر مطالعات موردی استوار است و دانشجویان می توانند هم زمان در دو رشته به تحصیل بپردازند. فارغ حصیلان هاروارد در دنیا به عنوان بهترین و شایسته ترین متخصصان mba شناخته می شوند و دانشجویان حتی در دوران تحصیل هم پیشنهادات شغلی بسیار خوبی دارند. مایکل بلومبرگ، شریل سندبرگ، رابرت کرافت و جفری ایملت ازجمله فارغ حصیلان مشهور این هستند.بیانیه ی یت : ما انی را پرورش می دهیم که دنیا را تغییر می دهند.میانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۳۱.۶۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۲۵درصد اشتغال تا ۳ ماه بعد از فارغ حصیلی : ۹۱درصد۲- موسسه فناوری ماساچوست ( mit)، دانشکده ی اسلونm achusetts institute of technology — sloan school of mana ent mit، ی تحقیقاتی و خصوصی، واقع در کمبریج، ماساچوست است. کالج مدیریت اسلون، در سال ۱۹۱۴ به عنوان زیر بخش رشته ی آمار و اقتصاد تأسیس شد و امروزه پس از صدسال، بی شک یکی از بهترین های ب وکار جهان است. این کلاس های خود را برای تمام سطوح ی ارائه می دهد و با کارگاه های اجرایی خود، دانشجویان را با اصول کارآفرینی در ب وکارهای کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته آشنا می کند. لابراتوارهای پرورش طرز فکر خلاق و نوآور، از دیگر دوره های مختص به این هستند. فارغ حصیلان این بیشترین آمار پیشنهاد کار را از شرکت های ادوبی، ، مایکروسافت و گوگل دارند.بیانیه ی یت : پرورش انی نوآور و اصولگرا که جهان را به سمتی بهتر هدایت می کنند.میانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۶.۳۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۲۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۴درصد۳- پنسیلوانیا، دانشکده ی وارتون
university of pennsylvania — the wharton schoolاین در شهر فیلادلفیا ای پنسیلوانیای واقع شده است. دانشکده ی وارتون اولین دانشکده ی ب وکار است که در سال ۱۸۸۱ تأسیس شد و در حال حاضر بزرگ ترین دیت س جهان را در زمینه های مالی و اقتصادی دارا است. پذیرش دانشجو با آزمون و گزینش سختی انجام می شود و به لحاظ شهریه ی تحصیلی هم از گران ترین های دنیا به شمار می رود. در حال حاضر دانشکده ی وارتون بزرگ ترین شبکه ی فارغ حصیلی mba را در جهان دارد. همه ی دانشجویان می بایست سال اول خود را به تحصیل دروس سنتی آمار، اقتصاد و مالیه بگذرانند و از سال دوم می توانند دروس خود را انتخاب کنند. همچنین دانشجویان می توانند در سال های بعد، ادامه ی تحصیلات خود را در شعب اینسید در کشورهای دیگر پی بگیرند. دانشکده ی وارتون از پژوهش های مستقل دانشجویان حمایت می کند. جان اسکالی، جف واینر، لوئیس پلات و ایلان ماسک از فارغ حصیلان این هستند.شعار : دانش برای عملمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۷.۳۰۰دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۳۲درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۵ درصد۴- استنفوردstanford universityدانشکده ی ب وکار استنفورد، دانشکده ای خصوصی است که در پالو و کالیفرنیا واقع شده است. این دانشکده به همکاری با شرکت های مشهور سیلی ولی شهرت دارد و هدف خود را پرورش انی اخلاق گرا برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر می داند. دانشکده ی ب وکار استنفورد تحصیلات آکادمیک خود را برای مقاطع فوق لیسانس و ا ارائه می دهد، ولی دوره های عملی کوتاه مدت mba را هم برگزار می کند. این در حوزه ی حمایت از محیط زیست، به عنوان برترین انتخاب شده است و با های هاروارد و مدرسه ی ب وکار لندن نیز همکاری های گسترده ای دارد.بیانیه ی یت : کشف ایده هایی که ادراک ما را از مدیریت بهبود می دهند و کمک می کنند انی خلاق و روشنفکر باشیم.میانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۳۳.۴۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۳۳درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۶ درصد۵- مدرسه ی بازرگانی لندن
university of london — london business school lbsمدرسه ی بازرگانی لندن، یکی از کالج های لندن است که در سال ۱۹۶۴ تأسیس شده است. این به خاطر سیستم رقابتی پذیرش دانشجو همیشه یکی از پیشروترین آکادمی های مدیریتی دنیا بوده و البته تمرکز آن، بر تحصیلات عالی تکمیلی است.لندن ۷۵ درصد از بهترین شرکت های بین المللی را در خود جای داده و این کالج، معدن طلای دانشجویان جدید و میزبان شرکت های چندملیتی است. ازجمله ی مراکز مشاوره ی آن نیز می تواان مرکز مشاوره ی بوستون و مک کینزی را نام برد. دانشجویان این دانشکده علاوه بر تحصیل دروس mba باید یکی از ۱۵ زبان ارائه شده را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند.شعار دانشکده بازرگانی لندن: بیایید تأثیر ژرفی بر نحوه ی تجارت جهانی داشته باشیممیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۱۹.۲۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۰۱درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۵درصد۶- شیکاگو، دانشکده ی بوثuniversity of chicago — booth school of businessهدف این تربیت انی است که می توانند با هر چالشی مواجه شوند. فارغ حصیلان این ، بالاترین نرخ اشتغال را در میان های امریکا دارند. برنامه ی تحصیلی mba این ، بر آموزش سناریوهای دنیای واقعی ب وکار متمرکز است و به همین منظور برخی از دروس خود را در کارگاه های تجربی ارائه می کند. دانشجویان دانشکده بوس می بایست در طول دوران تحصیل خود، با استارتاپ های نوپا همکاری کنند تا با حقایق دنیای تجارت آشنا شوند. در صورت تمایل آن ها می توانند دوره ی کارآموزی خود را در شرکت های تجاری خصوصی بگذرانند و از این طریق بازارهای جهانی و فرصت های اقتصادی را ارزی کنند.شعار : بگذاریم رشد روزافزون دانش، زندگی بشر را غنی کندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۵.۰۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۲۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۸درصد۷- نورث وسترن، دانشکده ی کلاگnorthwestern university — kellogg school of mana entاین در سال ۱۹۷۰ در ایلی نویز، خارج از شیکاگو تأسیس شد، ولی تا سال ۱۹۷۹ به نام مؤسس خود یعنی کلاگ مشهور بود. نورث وسترن هم یک خصوصی و تحقیقاتی است که بر تجربیات بین المللی تأکید دارد و دانشجویان آن به منظور یافتن راه حل هایی برای مشکلات واقعی ب وکار جهانی با کارگاه های علمی های esade اسپانیا و هنگ کنگ، همکاری می کنند. کلاگ دوره های ویژه ی یک ساله ی mba را برای دانشجویانی که سابقه ی مدیریت ب وکار دارند، برگزار می کند.شعار : رشد الهام بخشمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۱.۵۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۲۴درصد اشتغال تا ۳ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰درصد۸- دارتموث، دانشکده ی توک
dartmouth college — tuck school of businessاین در هانوور، نیوهمپشایر واقع شده است و اولین ی است که در ، تحصیلات عالیه ی مدیریتی را دایر کرده است. این همچنین بهترین در زمینه ی آموزش مشاوره ای است. دانشجویان این در طول سال اول، باید یک پروژه ی اصلی کارآموزی را در یک استارتاپ، شرکت یا مؤسسه ی عمومی تکمیل کنند. یکی از ویژگی های متمایز این ، تأکید بر کار گروهی به منظور افزایش توانایی های مشارکتی در تیم های کاری است.شعار : ما انی با د را آموزش می دهیم که جهان ب وکار را بهبود می بخشندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۳.۹۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۱۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۵ درصد ۹- کلمبیاcolumbia university — columbia business schoolاین در شهر نیویورک واقع شده و بخش مالی و اقتصادی، بزرگ ترین بخش دانشکده ی ب وکار آن را تشکیل می دهد. تمامی دانشجویان سال اول این ، در یک خوشه قرار می گیرند و درس های ی انی را می گذرانند. درس های تخصصی هر رشته، از سال دوم ارائه می شود. این دوره های کارآموزی را نیز به صورت اختیاری برای دانشجویان برگزار می کند که تضمین کننده ی ورود آن ها به بازار کار است. برکشایر هاتاوی، وارن بافت و سالی کراوچک از فارغ حصیلان این هستند.شعار : پرورش ایده ها و انی که با تجارت نوین، دنیا را متحول می کنندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۷.۶۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۱۵درصد اشتغال تا۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰درصد۱۰- کالیفرنیا برکلی، دانشکده ی هاس university of california at berkeley — haas school of business کالیفرنیا، در برکلی واقع شده و مدرسه ی بازرگانی هاس، دومین دانشکده ی اقتصاد و بازرگانی به لحاظ قدمت است. این متنوع ترین رشته های تحصیلی مدیریت را در دنیا ارائه می کند و بخشی از سه آزمایشگاه انرژی ایالات متحده است که به تقویت فعالیت های پژوهشی دانشجویی کمک می کنند. برنامه ی تحصیلات کلاسیک این ۳ ساله است ولی دوره های کوتاه مدت mba هم به طور جداگانه به متقاضیان ارائه می شود.فعالیت آموزشی دانشکده ی هاس بر تفکر انتقادی و همکاری با ب وکارهای منطقه خلیج سانفرانسیسکو تمرکز دارد. این با چندین مرکز پژوهشی جهانی ازجمله مرکز ب وکار آسیا و مرکز تحقیقاتی املاک و مستغلات و اقتصاد شهری فیشر به عنوان یکی از مراجع اصلی سرمایه گذاران شناخته می شود. ۳۷ درصد از محصلین این را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند.شعار : ۱- درک وضع موجود ۲- اعتمادبه نفس بدون تکبر ۳- همیشه دانشجو ۴- فراتر از خودمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۲۱.۸۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۱۵درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰ درصد۱۱- نیویورک، دانشکده ی استرنnew york university — stern school of businessدانشکده ی ب وکار استرن، یک مرکز علمی تحقیقاتی خصوصی است که بر مطالعات جهانی ب وکار تمرکز دارد. این در دوره ی کارشناسی، برنامه ای۱۷ ماهه را در حوزه ی mba اجرایی در چارت خود دارد که هدف آن پرورش ان بسیار حرفه ای است که می توانند تغییرات تجارت را بر اساس تغییرات بازار جهانی تحلیل کنند. دانشجویان در دوران تحصیل می توانند سه تخصص مختلف را انتخاب کنند که گرایش مدرک آن ها را تعیین می کند.بیانیه ی یت : آموزشی خلاق و متعالی که یادگیری دانشجویان را افزایش دهدمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۱۲.۱۰۰میانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۲۰درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۷ درصد۱۲- اینسیدinseadاینسید یک خصوصی و مستقل بازرگانی است که در فونتین بلو فرانسه واقع شده و در سنگاپور و ابوظبی شعبه دارد. اینسید نخستین اروپایی است که در سال ۱۹۷۵ دروس mba را ارائه داد و همیشه در لیست برترین های جهان در این حوزه حضورداشته است. این با برنامه های ۱۰ ماهه ی پیشرفته که در تمامی شعب آن به صورت ی انی اجرا می شوند، این امکان را برای دانشجویان فراهم می کند که در مناطق مختلف جهان تحصیلات تکمیلی خود را در سطح عالی ادامه دهند. در سال های گذشته، اینسید بالاترین سطح فارغ حصیلانی را داشته است که وارد عرصه های حقوقی شده اند. پرورش ان ب وکار و تشویق خلاقیت، اولویت های برتر این هستند.شعار : دانشکده ای برای مدیریت جهانیمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی:۹۴.۱۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۰۱درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰درصد۱۳- کمبریج، دانشکده ی جاجuniversity of bridge — judge business school کمبریج، دومین مدرسه ی ب وکار انگلیسی زبان به لحاظ قدمت است. این به خاطر تشویق خودکفایی و تفکر انتقادی دانشجویانش شهرت دارد. بخشی از ا امات فارغ حصیلی در این ، تحقیقات موردی با پایان باز و توانایی پیدا راه حل برای مشکلات است. به همین دلیل است که کمبریج، به عنوان بهترین آموزش ان آینده شناخته می شود. کمبریج در برنامه ی سالانه ی mba خود، تخصص در ب وکارهای کلاسیک، مالیه ی بین الملل و برنامه ریزی اقتصادی شرکت های بزرگ را جای داده است و جامعه ی مجازی آن سیلی فن نام دارد. دانشجویان کمبریج از شش قاره و بیش از چهل کشور دنیا هستند.میانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۰۸.۹۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۹۰درصد اشتغال تا سه ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۹ درصد۱۴- آ فورد، دانشکده ی سیدoxford university — saïd business school آ فورد قدیمی ترین انگلیسی زبان جهان است که در شهر آ فورد انگلیس واقع شده است. ۹۵ درصد از دانشجویان دانشکده ی ب وکار آ فورد را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند. هدف این پرورش کارآفرینان نوآور و انی با چشم انداز رو به فردا است. این برنامه ای را برای دانشجویان خود تدارک دیده و آن ها را در طول هر ترم تحصیلی یک یا دو هفته به نقاط مختلف جهان می برد تا با ب وکارهای مختلف، کارآفرینان برتر و فارغ حصیلان سایر مناطق دنیا آشنا شوند. دانشجوسان در این سفرها، شیوه و سبک تاسیس و مدیریت ب و کار در مناطق مختلف جهان را درک می کنند. دانشجویان این بالاترین آمار اشتغال های مدیریتی را در کشور انگلیس دارند.میانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۸۷.۷۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۹۰درصد اشتغال تا سه ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۵ درصد۱۵- hec پاریسhec paris ب وکار hec در سال ۱۸۸۱ توسط وزارت بازرگانی و صنایع فرانسه در پاریس تأسیس شد. hec امتحان ورودی بسیار رقابتی دارد که هماهنگ با سایر کالج های ب وکار فرانسه است. دانشجویان باید ۲ سال در کلاس های عمومی شرکت کنند و پس ازآن ۸ درصد آن ها برای ادامه ی تحصیلات تخصصی مدیریت انتخاب می شوند. این برای تمام مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد، اما تحصیلات عالیه در مقاطع ارشد و ا با حمایت مالی ت همراه است. این برای مالکان ب وکار واجد شرایط، دوره های کوتاه mba را به مدت یک سال برگزار می کند. مدرک این دوره ها توسط اتحادیه ی اروپا معتبر شناخته می شوند.شعار : هرچه بیشتر بدانید، شجاعت بیشتری خواهید داشتمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۸۷.۰۰۰دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۸۵درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰ درصد۱۶- ییلyale university — yale school of mana ent ییل ی خصوصی است که در شهر نیوهیون ای کنتیکت واقع شده است. دانشجویان دانشکده ی ب وکار ییل، باید در طول دوران تحصیل خود یک دوره ی مطالعات جهانی را بگذرانند، که می تواند یکی از دوره های تجارب بین المللی، شبکه های جهانی یا بازار بورس و ارز بین الملل باشد. این به دانشجویانی که ترم تابستانی خود را به کارآموزی در بخش های رفاه عمومی یا مؤسسات خیریه بگذرانند، کمک هزینه ی تحصیلی می دهد. هدف این پروژه های اجتماعی، یافتن چشم اندازی در ب وکار است که بتواند به حل معضلات اجتماعی از قبیل بی خانمانی و گرسنگی جهانی کمک کند. ییل از سال ۲۰۰۷ برخی از کلاس های خود را به صورت آنلاین برای متقاضیان برگزار می کند.بیانیه ی یت : متمایزترین تجارت که بهترین ان را در همه ی سطوح به جامعه معرفی می کندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۱۰.۰۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۱۳درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۹ درصد۱۷- میشیگان، دانشکده ی ب وکار راس university of michigan — ross school of business میشیگان در شهر میشیگان، آن آربور واقع شده است. دانشکده ی راس دوره های مدیریتی خود را برای تمام مقاطع تحصیلی ارائه می کند و تمرکز خود را روی ابتکارات جهانی و تجارب دانشجویی در سطح بین المللی قرار داده است. این اولین آکادمی ب وکار بود که از سال ۱۹۹۰، شیوه ی تدریس خود را به مطالعات موردی تغییر داد. این با حمایت و تشویق دانشجویان به کارآموزی بین المللی، درک تجارت جهانی را از اولویت های برنامه ی آموزشی خود می داند.شعار : انی را پرورش دهیم که جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۱۸.۳۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۷۰۴درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۰ درصد۱۸- دوک، دانشکده ی فوکوا duke university — fuqua school of business دوک در دورهام، کارولینای شمالی واقع شده است. دانشکده ی فوکوا سه موسسه ی بین المللی را در زیرمجموعه ی خود دارد که دانشجویان را برای فعالیت در فضای ب وکار جهانی آماده می کنند. دانشجویان سال اول مدیریت، باید در پنج رقابت تحقیقاتی شرکت کنند. در طول رقابت ها، دانشجویان فرصت پیدا می کنند تا با ایده های کارآفرینان برتر جهان از نزدیک آشنا شوند. دانشکده ی فوکوا، در برنامه ی فرا- قاره ای خود، دانشجویان را به پنج شهر دهلی نو، دبی، سن پترزبورگ، شانگهای و لندن می فرستد تا با انواع ایده های واقعی جهان ب وکار آشنا شوند. این ، دوره های mba کاربردی بدون مدرک را هم به متقاضیان ارائه می کند.بیانیه ی یت : آموزش ان کارآمد و باصلاحیتی که با نوآوری مشکلات جهانی تجارت را حل می کنندمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۱۱۹.۱۰۰ دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۹۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۳درصد۱۹- وارویک انگلیس
 university of warwick — warwick business schoolاین در کاونتری انگلستان واقع شده است. وارویک، تنها ۲۹درصد از متقاضیان تحصیل در این را طی چندین مرحله آزمون می پذیرد و از همین رو، یکی از گزینشی ترین های ب وکار جهان به شمار می آید. استراتژی این بر مهارت های تفکر انتقادی و خلاقیت در تحلیل پروسه های بین المللی متمرکز است. همچنین این در مرکز توجه فعالان حرفه ای ب وکار است که می خواهند مدرک آکادمیک معتبر ی داشته باشند. برای این دسته از متقاضیان، دوره های mba فشرده ی یک ساله ای را برگزار می کند که مدرک آن موردپذیرش اتحادیه ی اروپا است.شعار : بهترین اروپا در توسعه ی ایده های نومیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۹۰.۸۰۰دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۵۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۹۷ درصد۲۰- هنگ کنگ، دانشکده ی ب وکار hkust
hong g university of science & technology business schoolدانشکده ی ب وکار hkust بهترین آکادمی مدیریت آسیا است و به طور ویژه علمی ترین دوره ی تحصیلی برای دانشجویان دوره ی کارشناسی به حساب می آید. از ۲۵ سال پیش، هدف این ، ترویج تفکر نوآورانه و پیشرفت دانش ب وکار جهانی اعلام شده است. بعلاوه شیوه ی آموزشی این ، بر پروژه های تحقیقاتی دانشجویان متمرکز است که تاکنون توانسته اند به پیشرفت های قابل تحسینی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه دست یابند. اغلب دانشجویان این ، از کشورهای مختلف جهان پذیرش می شوند.بیانیه ی یت : آموزش پیشرفته از طریق تحقیق، پژوهش و تجارب عملی و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی هنگ کنگمیانگین درآمد ابت دانشجویان پس از فارغ حصیلی: ۹۷.۲۰۰دلارمیانگین آزمون gmat دانشجویان: ۶۵۶درصد اشتغال تا ۳ ماه پس از فارغ حصیلی: ۸۰ درصد
شب گذشته زمین لرزه ای با شدت بیش از 7 ریشتر استان های غربی کشور را غافلگیر کرد که این حادثه موجب نگرانی خانواده های دانشجویان مستقر در خوابگاه های های کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان و ارومیه شد و با پیگیری های اولیه خبرنگار ایسنا مشخص شد خوشبختانه این زمین لرزه هیچ آسیب جانی برای دانشجویان خوابگاهی در پی نداشته و وضعیت ها در این استان ها عادی است. ابوالحسن ریاضی معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اولین ساعات وقوع حادثه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: براساس گزارشی که اول صبح امروز از وضعیت های کرمانشاه از نظر آسیب دانشجویان و خوابگاه ها دریافت کرده ایم خوشبختانه نه در خوابگاه های رازی و نه سایر خوابگاه ها آسیبی به دانشجویان وارد نشده است. تنها در یک مورد پای یکی از دانشجویان بر اثر لغزش دچار پیچش شده که البته این مورد هم مشکل حادی نبوده است.وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به زمین لرزه شب گذشته، دانشجویان از این اتفاق بسیار نگران بودند به همین دلیل بسیاری از آن ها به سوله ورزشی منتقل شدند و امروز نیز با توجه به کمتر شدن نگرانی ها، دانشجویان به خوابگاه ها منتقل شدند.معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ گزارشی از آسیب به ساختمان های خوابگاه های دانشجویی در استان های ایلام و کرمانشاه به دست نرسیده است. به نظر می رسد با توجه به وضعیت عمده آسیب ها در حاشیه ای اصلی بوده باشد، اما برای گزارش قطعی آ ین وضعیت باید منتظر شد. ریاضی در خاطرنشان کرد: براساس بررسی های انجام شده خوشبختانه دانشجویان خوابگاه های های سه استان کردستان، ارومیه و همدان نیز در سلامت کامل هستند و جای هیچ نگرانی برای این دانشجویان نیز وجود ندارد.تشکیل کاروان های دانشجویی برای کمک به مردم ز له زده/تعطیلی کلاس های طی 2 روز آیندههمچنین محمدابراهیم اعلمی آل آقا رییس رازی کرمانشاه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه رازی در زمین لرزه شب گذشته ضایعه جدی ندیده است و تمامی دانشجویان این در سلامت کامل هستند.وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص خسارت فیزیکی ساختمان های نیز هنوز گزارشی از خسارت جدی ارسال نشده است و تنها این ساختمان ها متحمل خسارت های جزئی شده اند و البته همکاران فنی در حال بررسی وضعیت ساختمان ها هستند.رئیس رازی کرمانشاه رفع استرس و دلهره دانشجویان را مهم ترین اولویت مسئولان این عنوان کرد و گفت: همکاران ی در تلاش هستند که در خوابگاه ها و مراکزی که دانشجویان مستقر هستند، فضایی ایجاد شود تا نگرانی، دلهره و اضطراب این دانشجویان کاسته شود. در واقع ممکن است برخی از دانشجویان، خانواده یا بستگان خود را در این حادثه از دست داده باشند و سعی می کنم با آنها نیز همراهی های لازم صورت بگیرد. اعلمی با تاکید بر اینکه کلاس های درس رازی برای روزهای فردا و پس فردا نیز تعطیل می باشند، با توجه به اینکه سه روز در استان کرمانشاه عزای عمومی اعلام شده است و برخی دانشجویان نیز بستگان خود را در حادثه ز له از دست داده اند، بنابراین کلاس های آموزشی این امروز، فردا و پس فردا تعطیل می باشد، اما سیستم اداری فعال است.رئیس رازی کرمانشاه در پایان از فعال شدن کاروان های دانشجویی این برای کمک به ز له زدگان خبر داد و گفت: همکاران رازی فضایی را ایجاد د تا دانشجویان بتوانند به هم استانی های خود کمک های لازم را ارائه دهند و در حال حاضر بسیج دانشجویی در این زمینه فعال شده است و گروه ها و کاروان های دانشجویی برای ارائه خدمات و کمک رسانی به مناطق مختلف ز له زده اعزام شده اند، نیز تمام امکانات لازم را در اختیار آن ها قرار داده است.ساختمان های کردستان در اثر زمین لرزه آسیب ندید/ غیبت دانشجویان امروز موجه است اخلاقیان رئیس کردستان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیچ کدام از ساختمان های کردستان در اثر زمین لرزه شب گذشته دچار خسارت فیزیکی نشده و براساس بررسی های انجام شده حتی شاهد خسارت جزئی هم در این ساختمان ها نشدیم.وی در ادامه تصریح کرد: شب گذشته برای مردم استان کردستان و دانشجویان این استان شبی استرس زا و نگران کننده بود. به همین دلیل براساس همین استرس ها و نگرانی های ناشی از وقوع ز له تعداد بیشتری از دانشجویان شب خود را بیرون از محوطه خوابگاه سپری د و البته در طول شب نیز مسئولان بازدیدهای لازم را از این دانشجویان به عمل آوردند. اخلاقیان تاکید کرد: کردستان دارای 17 واحد خوابگاهی و حدود 4 هزار دانشجوی ن خوابگاهی دارد که خوشحال بگویم تمامی این دانشجویان در سلامت کامل هستند.رئیس کردستان با تاکید بر اینکه تمامی کلاس های درس دانشجویان این امروز دایر است، گفت: غیبت دانشجویان در ساعات اولیه امروز موجه محسوب می شود و همچنین دانشجویانی که در مناطقی س ت دارند که دچار حادثه شدند نگرانی در خصوص غیبت در کلاس درس نداشته باشند.خسارت جزئی برخی ساختمان های ارومیه/ غیبت دانشجویان ن مناطق حادثه دیده موجه است حب نقی رئیس ارومیه در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس پیگیری های به عمل آمده ز له شب گذشته هیچ خسارت جانی برای دانشجویان این نداشته است، اگرچه این دانشجویان شب گذشته را با دلهره و اضطراب سپری د اما بلافاصله وضعیت خوابگاه های دانشجویی این عادی شد.وی در ادامه در خصوص خسارت های مادی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های ارومیه نیز گفت: برخی از این ساختمان ها در اثر ز له دچار آسیب های جزئی شدند اما خوشبختانه خسارت هنگفتی در این زمینه به ساختمان ها وارد نشده است.رئیس ارومیه همچنین ضمن عادی توصیف فضای تاکید کرد: کلاس های درس دانشجویان این امروز برگزار می شود و دانشجویان در حال برگزاری انتخابات شورای صنفی هستند. حب نقی خاطر نشان کرد: غیبت دانشجویان استان های کرمانشاه و ایلام که بستگان یا خانواده های آن ها در اثر ز له دچار آسیب شده باشند، موجه محسوب می شود.بررسی خسارات احتمالی ساختمان های ایلام/تمامی کلاس های درس فردا دایر استدر ادامه علی اکبری رئیس ایلام در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر مشکل خاصی به دلیل زمین لرزه شب گذشته در و خوابگاه های دانشجویی ایلام وجود ندارد و بنده به همراه همکاران بلافاصله بعد از وقوع ز له به تمامی خوابگاه های دانشجویی و دانشجویان سر زدیم. متاسفانه دانشجویان به دلیل شدت بالا و بی سابقه بودن زمین لرزه شب گذشته به شدت دچار رعب و وحشت شده بودند.وی در ادامه تصریح کرد: اولین اقدامی که همکاران برای دانشجویان انجام داده اند این بود که سعی د آن ها را از فضای استرس خارج کنند و با توجه به سرد بودن هوا، در اقدام اولیه دانشجویان در سالن های تربیت بدنی اسکان داده شدند و همچنین با هماهنگی هایی که با ستاد بحران هلال احمر صورت گرفت، دانشجویان دختر خوابگاهی نیز در پردیس های خوابگاهی دختران ی ایلام اسکان داده شدند و چادرهای لازم را در این مکان نصب د.رئیس ایلام همچنین خاطر نشان کرد: برای اسکان دانشجویان پسر نیز مشکلی نداشتیم. خوشبختانه آن ها همکاری های خوبی برای بهبود وضعیت به عمل آوردند و این دانشجویان نیز شب گذشته در مکان های امن خوابگاه مستقر شدند. علی اکبری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه خوابگاه های دانشجویی و سایر ساختمان های ایلام در ارتفاع قرار ندارند، بنابراین مشکلی جدی از لحاظ خسارت به ساختمان های این وجود نداشته و مواردی نظیر ترک های سطحی اتفاق افتاده که همکاران در حال بررسی وضعیت هستند.رئیس ایلام خاطر نشان کرد: براساس تصمیم ستاد بحران استان ایلام، کلیه های این استان امروز تعطیل شدند، اما فردا تمامی کلاس های درسی ها از جمله ایلام دایر خواهد شد.وضعیت خوابگاه های کردستان عادی استدر ادامه عزیزی معاون دانشجویی کردستان در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ز له امشب استان کردستان حدود 20 ثانیه به طول انجامید. در این زمان برخی از دانشجویان ن خوابگاه ها موفق به وج از ساختمان های خوابگاه ها شدند و برخی دانشجویان نیز در داخل اتاق های خود ماندند.وی در ادامه تصریح کرد: وضعیت تمامی خوابگاه های کردستان در حال حاضر عادی است و هیچ مشکلی برای هیچ دانشجویی ایجاد نشده است و به نوعی تمامی دانشجویان در سلامت کامل هستند.معاون دانشجویی کردستان خاطرنشان کرد: خانواده ها نگران وضعیت دانشجویان ن خوابگاه ها نباشند و مسوولان به طور مستقیم پیگیر وضعیت آنان هستند و در حال حاضر نیز دانشجویان آرامش خود را به دست آورده اند.تمامی دانشجویان خوابگاهی رازی کرمانشاه در سلامت کامل هستنددر این راستا عازمی معاون دانشجویی رازی کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: به دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت در خیابان های شهر امکان تردد در خیابان ها سخت تر شده اما براساس گزارش مسوولین خوابگاه های دانشجویی استان کرمانشاه خوشبختانه هیچ خسارت مالی و جانی بر اثر ز له وجود نداشته است و تمامی دانشجویان ن خوابگاه های استان کرمانشاه در سلامت کامل هستند.وی در ادامه تصریح کرد: همانطور که عنوان به دلیل شلوغی خیابان ها تاکنون نتوانسته ام از نزدیک به دانشجویان ن خوابگاه ها سر بزنم اما گزارشات مکرر مسوولین خوابگاه ها حاکی از این است که مشکل خاصی در هیچ کدام از ساختمان های خوابگاهی اتفاق نیفتاده است.معاون دانشجویی رازی کرمانشاه همچنین تاکید کرد: در حال حاضر اکثر دانشجویان به دلیل نگرانی که ایجاد شده ترجیح می دهند در محوطه خوابگاه ها در کنار همشهریان دیگر بمانند و نگرانی آنها نیز به دلیل شدید بودن ز له طبیعی است. عازمی تاکید کرد: خانواده ها نگران دانشجویان خوابگاهی خود نباشند، وضعیت آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل مسوولان قرار دارد و مجدداً تاکید می کنم تمامی دانشجویان در سلامت کامل هستند و انی هم که ترجیح داده اند بیرون از ساختمان های خوابگاه ها بمانند پتو در میان آنها توزیع شده است.بازگشت آرامش در بین دانشجویان خوابگاه های بوعلی سینای همدان/خانواده ها نگران نباشند عمادی معاون دانشجویی بوعلی سینا همدان در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: خوشبختانه هیچ مشکلی برای دانشجویان خوابگاه های بوعلی سینا در اثر وقوع ز له اتفاق نیفتاده است و مسوولان به محض اطلاع از وقوع ز له تمامی درهای وجی خوابگاه ها را باز گذاشتند و دانشجویان موفق به وج از ساختمان های خوابگاه ها شدند.وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر کلیه کلاس ها و فعالیت های اداری برقرار است و روند طبیعی خود را طی می کند . عمادی با بیان اینکه شب گذشته هیچ گونه مشکلی برای دانشجویان خوابگاهی پیش نیامد، افزود: دانشجویانی که خانواده آنها ن مناطق ز له زده استان کرمانشاه اعم از شهرستان های س ل ذهاب، قصرشیرین و سایر مناطق هستند به خاطر نگرانی های پیش آمده به محل زندگی خود برگشته اند .وی در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر ساختمان های خوابگاهی تعمیر و بازسازی شده است، خاطرنشان کرد: در خلال این بازسازی ها تمامی نکات ایمنی رعایت شده و تقریبا اکثر خوابگاه های دانشجویی از لحاظ بافت ساختمانی در وضعیت مطلوب به سر می برند .یکی از دانشجویان دختر خوابگاه های بوعلی سینا نیز به خبرنگار ایسنا گفت: شب گذشته رعب و وحشت در خوابگاه های دخترانه زیاد بود به طوریکه برخی غش کرده و اورژانس به منظور امدادرسانی از بیرون به آمد.وی افزود: برخی از دانشجویان مناطق ز له زده و حتی استان هایی که از کانون ز له دور بودند همچون اراک، قم، تهران و مازندران صبح زود خوابگاه را ترک د و به استان های خود بازگشتند.این دانشجو از تأخیر مسئولان خوابگاه ها در بازگشایی درها به منظور رفتن دانشجویان به محوطه باز گلایه کرد و گفت: مسئولان 10 دقیقه پس از وقووع ز له درها را باز د.یکی از دانشجویان پسر بوعلی سینا نیز به خبرنگار ایسنا گفت: دانشجویان یکی از خوابگاه ها از شدت ترس شیشه های خوابگاه ها را ش تند.یکی از دانشجویان بوعلی نیز به ایسنا گفت: در خوابگاه دخترانه دانشکده ا ی صنایع غذایی بهار بوعلی مسئولان از وج دانشجویان از خوابگاه ممانعت د که پس از انتشار اخبار در فضای مجازی درب خوابگاه ها گشوده شد.کلاس های آزاد سنندج امروز تعطیل نیستمحمد قربان کیانی رییس آزاد واحد سنندج نیز در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت این در پی ز له شب گذشته اظهار کرد: خوشبختانه دانشجویان مستقر در خوابگاه هیچ آسیبی ندیده اند و همه در سلامت کامل به سر می برند و جای نگرانی برای خانواده های آنان وجود ندارد.وی ادامه داد: شب گذشته به دلیل نگرانی و ترسی که بین دانشجویان وجود داشت، دانشجویان مستقر در خوابگاه به مسجد انتقال داده شدند و شب را در مسجد اسکان داشتند.رییس آزاد واحد سنندج گفت: هیچ مشکلی برای ساختمان ها و تاسیسات این به وجود نیامده است و هیچ صدمه جدی برای به وجود نیامده.کیانی افزود: کلاس ها و امتحانات به روال سابق برقرار است و امروز نیز هیچ کلاسی تعطیل نشده است.وی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشتگان ز له شب گذشته در استان های غربی اظهار کرد: این آمادگی کامل جهت کمک رسانی به مردم ز له زده را دارد.خوابگاه های آزاد ایلام تعطیل نیست شهریار عباسی رییس آزاد واحد ایلام در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت این در پی وقوع ز له شب گذشته اظهار کرد: خوشبختانه ساختمان های این آسیب جدی ندیده اند و مشکل جدی در به وجود نیامده است.وی ادامه داد: ب به دلیل پس لرزه هایی که وجود داشت دانشجویان در حیاط خوابگاه خو دند ولی امروز به دلیل اینکه پس لرزه جدی وجود نداشت دانشجویان در خوابگاه ها مستقر هستند.رییس آزاد واحد ایلام گفت: امروز در پی تصمیم کمیته بحران استان ایلام همه مدارس،ادارات و ها تعطیل هستند و ما نیز از این تصمیم مستثنی نیست و تعطیل است. عباسی گفت: خوابگاه های تعطیل نیست و دانشجویان می توانند خوابگاه ها مستقر باشند.غیبت دانشجویان آزاد همدان تا پایان هفته موجه است سعید جامه بزرگی رییس آزاد واحد همدان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص ز له شب گذشته در استانهای غربی کشور گفت: خوشبختانه در استان همدان به دلیل اینکه فقط لرزش ز له احساس شد عوارضی از نظر ساختمانی و تلفات و صدمات جانی چه در سطح استان و چه در وجود نداشته است.وی ادامه داد: به دلیل همجواری استان همدان با کرمانشاه صبح امروز در ستاد بحران برگزار شد و طی تماسی با مراکز استان کرمانشاه، ، سازمان هلال احمر، سازمان انتقال خون و سایر ارگان هایی که در این استان خدمات رسان هستند اعلام کردیم که هم از بخش امکانات موجود و هم از نظر مالی آمادگی هر گونه کمک رسانی به این استان و مردم ز له زده را داریم. جامه بزرگی ادامه داد: در حال حاضر منتظر هستیم هدایای مردمی که جمع آوری شده است به همراه هدایای به سمت ز له زده ارسال شود.رییس آزاد واحد همدان تاکید کرد: کلاس های آموزشی این امروز و روزهای آتی برقرار است اما تا پایان هفته غیبت دانشجویان به دلیل مشکلات ناشی از ز له با تصمیم و مصوبه ستاد بحران موجه محسوب می شود.وی در خصوص وضعیت شب گذشته دانشجویان خوابگاهی اظهار کرد: شب گذشته عده ای از دختران مستقر در خوابگاه ها ترسیده بودند که بیرون از خوابگاه آمده بودند مسئولین در جمع آنها حاضر شدند و درهای اضطراری را تا صبح بازگذاشتند و آیات را دسته جمعی خوانده و شب را در خوابگاه به صبح رساندند.کلاس های آزاد کرمانشاه امروز تعطیل است نوذر قنبری رئیس آزاد ی استان کرمانشاه نیز با تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در ز له غرب استان های کشور، گفت: براساس گزارش های دریافتی هیچ یک از واحدهای آزاد ی استان کرمانشاه تا این لحظه دچار خسارت نشده اند.وی ادامه داد: به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم، ستادی در واحد کرمانشاه شکل گرفته است که کارکنان واحدهای ی در ح آماده باش هستند. قنبری افزود: کلاس های آموزشی واحدهای آزاد ی استان کرمانشاه امروز تعطیل است، اما کارمندان بخش اداری به دلیل امدادرسانی و خدمت رسانی به مردم منطقه، در محل کار خود حاضر شده اند.رئیس آزاد ی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به تعطیلی مدارس استان کرمانشاه و به منظور رفاه حال و آرامش کارمندان خانم، امروز را برای آنان تعطیل اعلام کردیم.وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل قطع خطوط ارتباطی، امکان برقرای تماس تلفنی با برخی از واحدها و مراکز ی استان کرمانشاه وجود ندارد.به گزارش روابط عمومی آزاد ی، قنبری با بیان اینکه اعضای هیأت رئیسه آزاد ی واحد کرمانشاه در حال اعزام به محل وقوع ز له هستند، گفت: واحدهای ی استان کرمانشاه از هیچ کمکی برای امدادرسانی به هموطنان دریغ نخواهد کرد.این گزارش در حال تکمیل است