مزینانی طرح کتابخانه گردی تبلیغ خوبی برای مطالعه است

برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی با محوریت روز نوجوان، بخشی از برنامه های کتابخانه های عمومی کشور در هفته دوم آبان ماه است.برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی به مناسبت روز نوجوانبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در دومین هفته آبان ماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیح دانش آموزی، روز پ ند غیرعامل و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:آذربایجان شرقی
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان هایی برای فکر » + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹آذربایجان غربی
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع خوانی کتاب «بچه ها و ادب » ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰اصفهان
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی دانش شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس آموزش نقاشی ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شاهد شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی شاهد شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی هاشمیه شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت وحدت از کتابخانه ۸ آبان
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس شهر در کتابخانه ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰
کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی بدیع ا مان هرند نشست کتاب خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله سیداحمد برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش آموزان ۹ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست کتاب خوانِ نوجوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبان
کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبان
کتابخانه عمومی فضائلی نشست کتاب خوان ۶ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه ک ن ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبان
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست هم شی «را ارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵اردبیل
کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین شهر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابت ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱البرز
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی شه نظرآباد نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰ایلام
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلام نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰بوشهر
کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی بنک نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹
کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه گویی برای بچه های مهد کودک فرشته های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰
کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها کلاس نقاشی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش دبستانی های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه ک ن استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبان
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه معراج شه ۷ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱تهران
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۸
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی زاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ء تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی (ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی رس تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه ک ن و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب خوان ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی (ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب های طرح کتاب خوان ماه آبان ۷ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش ۷ آبان
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع « » ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع « » ۹ آبان
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه رو مه دیواری با موضوع « » ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان با موضوع « » ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی (ره) شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰ اسان جنوبی
کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست کتاب خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه رو مه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست کتاب خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۱
مدل کتابخانه مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل
طرح دکوراسیون کتابخانه برای انواع خانه های مدرن طراحی مدرن و شیک کتابخانه مدل کتابخانه خانگی جدید مدل کتابخانه کوچک دیواری و زمینی کتابخانه قابل حملمجموعه ای از مدرنترین مدل کتابخانه و قفسه های کتاب زمینی و دیواری مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگیمدل کتابخانه امروزه فضای مجازی انقدر بولد شده که باعث شده حتی کتاب خوندن هم اینترنتی شود و برای ب اطلاعات سریعا به اینترنت مراجعه می کنند. اما عده ای اهل کتاب هم هستند که کتاب را به فضای مجازی ترجیح می دهند و تعداد زیادی کتاب در آرشیو خود دارند. بنابراین باید مکانی برای نگهداری کتاب های خود داشته باشند. بنابراین نیاز به یک کتابخانه شیک و مدرن دارند که علاوه بر داشتن فضای کافی برای کتابها، یک زیبایی خاصی را به منزل ببخشد و دکوراسیون منزل را تکمیل کند. در این مطلب با انواع طراحی مدرن کتابخانه خانگی جدید و شیک آشنا می شویم که داشتن آنها می تواند آروزی هر عشق کت باشد. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مکان کتابخانه در خانه یکی از نکات مهمی است که در طراحی کتابخانه ی خانگی حتماً باید به آن ها توجه داشت. شما می توانید اتاقی جداگانه را برای کتابخانه ی خانگی خود در نظر بگیرید یا اینکه بخشی از نشیمنتان را به کتابخانه اختصاص دهید. در هر حال استفاده از قفسه ی کتاب و کتابخانه در دکوراسیون داخلی منزل شما باعث زیباتر و جذاب تر شدن آن می شود. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی یکی از فضاهای مورد استفاده در خانه ها, فضای مناسب برای قفسه کتابخانه است. کتابخانه های خانگی در دو مدل قابل حمل و غیر قابل حمل طراحی می شوند. انتخاب هر یک از نمونه مدل کتابخانه خانگی با توجه به سلیقه افراد و دکوراسیون داخلی خانه صورت می گیرد. هر یک از این ایده ها مزیت ها و معایب خاص خود را دارند. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی با این حال در ساخت کتابخانه خانگی غیر قابل حمل, از آن جایی که فضا و طرح کتابخانه در هنگام طراحی منزل تعیین می شود و از مصالح متفاوتی برای ساخت آن ها می توان استفاده نمود, زیبایی و جذ ت به خصوصی دارند. با این وجود به دلیل غیر قابل حمل بدون این کتابخانه ها, در صورت تعویض منزل از این کتابخانه ها نمی توان استفاده نمود. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه خانگی قابل حمل در مدل ها و طرح های مختلف ساخته می شود. در طراحی این کتابخانه ها از اشکال نامنظم و منظم استفاده می شود. از آن جایی که این کتابخانه ها، بسته به نیاز مشتری طراحی می شود, می تواند کوچک و یا بزرگ باشد. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی به دلیل قابل حمل بودن این،مدل کتابخانه ها, در صورت تعویض منزل, می توانید این کتابخانه ها را به منزل جدید منتقل کنید.تصاویر زیر نمونه طراحی های صورت گرفته برای کتابخانه کوچک خانگی و نیز کتابخانه های،بزرگ قابل حمل است. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی حتماً لازم نیست اتاقی جداگانه برای کتابخانه طراحی شود یا اینکه حتماً کتابخانه در نشیمن طراحی شود، شما می توانید به راحتی بخشی از دکوراسیون داخلی اتاق خواب خود را به کتابخانه اختصاص دهید. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی با توجه به ادامه تصاویر که در زیر مشاهده می کنید بسته به سلیقه و فضای مورد نیاز برای کتابخانه و تعداد، کتاب ها و سایز کتابخانه می توان از هر یک از این ایده ها استفاده نمود. مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی مدل کتابخانه + 20 ایده جالب برای داشتن یک کتابخانه مدرن در منزل،مدل کتابخانه دیواری،فروش کتابخانه چوبی،مدل کتابخانه،مدل کتابخانه کوچک،مدل کتابخانه ام دی اف،ع کتابخانه فانتزی،ع کتابخانه مدرن،فروش کتابخانه خانگی
اتاق خبر 24: انتخاب هیات رییسه مجلس شورای یتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------آیت الله امینی در حال مطالعه نسخه اصلی و کامل صفحه ایی سند آموزش و پرورش یونسکو / اجرای سند توسط ت باانتقاد انقلاب و بسیاری از دلسوزان نظام آموزشی و فرهنگی کشور متوقف شدp o_2017-05-31_14-58-30.jpg-----------------------------------------------------------------------------زیر پوست شهر
تخلف های متعدد رستوران معروف و سرشناس شمال پایتختتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------این نفر با رای امروز نمایندگان قرار است سکان هدایت مجلس را برای یک سال در دست بگیرند. تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 ----------------------------------------------------------------------------- اعضای هیات رییسه جدید مجلس سوگند یاد د
پس از مشخص شدن اعضای هیات رییسه مجلس٬ مراسم سوگند برای اجرای دقیق آیین نامه داخلی مجلس انجام شد. تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------فریده اولاد قبادتنها زنی بود که در انتخابات هیات رئیسه مجلس برای دبیری نامزد شد ولی رای لازم را ب نکرد. او141 رای بدست آورد.به این ترتیب هیات رییسه درسال دوم هم مردانه ماندتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------روس ها هم خودروی خودران ساختند
رقابت برای تولید خودروهای خودران وبدون نیاز به راننده به روسیه کشیده شده وشرکت یاند نمونه اولیه چنین خودرویی رادر معرض دیدعلاقمندان قرارداده استتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------مجلس بانک مرکزی را تهدید کرد: پرونده "کاسپین" را قضایی می کنیمرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعلل مکرر بانک مرکزی در حل مشکل کاسپینی ها گفت: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده 236 را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.-----------------------------------------------------------------------------نام بوقلمون در انگلیس "ترکیه ای" است در ترکیه و فرانسه به آن "مرغ هندی" عربها به آن "مرغ یونانی" و در یونان به آن "جوجه فرانسوی" میگویند درحالی که بوقلمون بومی هیچکدام از این کشورها نیست!تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------یک شرکت ژاپنی ماشینی ساخته که لباس های تمیز و خشک را با توجه به ترجیح کاربر تا و دسته بندی می کند. این ماشین مجهز به هوش است که فرمان های صوتی را درک می کندتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------محسنی اژه ای: از نامزدهایی که رای نیاوردند تشکر می کنیم که با تمکین به قانون شیرینی انتخابات را تلخ ن د سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری/1:
مردم با حضور خود بر عزت و اقتدار کشور افزودند و خواسته ی در این خصوص عملی شد.
نیروهای امنیتی و قضایی با تلاش خود در یک ارامش صد در صد انتخابات را برگزار د.
از نامزدهایی که رای نیاوردند تشکر می کنیم که با تمکین به قانون شیرینی انتخابات را تلخ ن د.
----------------------------------------------------------------------------- خانه های اروپایی با سقف پوشیده از گیاهان برای کاهش مصرف انرژی و حفظ دمای خانه هاتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 ----------------------------------------------------------------------------- قرمز شدن آب زاینده رود امروز در محدوده مبارکه اصفهان/ طبق گزارشات مردمی رنگ آب شبیه به پساب کارخانه ای شده است.تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 ----------------------------------------------------------------------------- میلیون تومان به ستاد دیه کمک کرد انتظار می رود با این کمک های مسئولان و مردم نوع دوست ایران ی مقدمات 7500 زندانی واجد شرایط ستاد دیه از زندان فراهم شود .
-----------------------------------------------------------------------------روسیه موشک از یک ناو و زیردریایی خود در دریای مدیترانه به مواضع مستقر در شهر باستانی پالمیرا شلیک کردتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------جزئیات جدید از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری/2:
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
در پرونده بانک سرمایه دادسرا در تلاش است تا بد اران عمده ای که تسهیلات را گرفته اند و باز نگردانده اند بدهی خود را پرداخت کنند و مسئولان این بانک و بد اران نیز عنوان د که تا پایان اردیبهشت ماه برگه مفاساحساب این افراد را تکمیل می کند و همچنان مدعی اند که به تعهداتشان پایبند هستند.
با توجه به اینکه بخشی از بد اران اموال خود را به بانک معرفی کرده اند و برای پرداخت بدهی خود اعلام آمادگی د اموال موجود نشان می دهد که تکافی اصل سرمایه را می کند.
در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پول هایی که برده شده بود هنوز به این صندوق بازنگشته است.
-----------------------------------------------------------------------------امن ترین صندلی های هواپیما کجاست؟ دانشمندان در سال 2012 میلادی در جریان آزمایشات فراگیر و گسترده خود دریافتند که مسافران پروازهای درجه یک و آنها در بخش جلویی ک ن اصلی هواپیما می نشینند بیشتر ممکن است که در جریان سوانح هوایی دچار جراحت شده یا جان خود را از دست بدهند (در اینجا منظور از سوانح هوایی آنهایی است که از قسمت جلوی هواپیما رخ می دهند).آناتومی هواپیماها به گونه ای است که چنانچه پشت بال ها یا در بخش های انتهایی آن بنشینید شانس زنده ماندنتان به مراتب بیشتر است. در واقع دماغه هواپیماها در زمان بروز سوانح هوایی بیشترین میزان فشار را دریافت می کند.در تست انجام شده صندلی 7a حدودا 152 متر آنطرف تر از محدوده تصادف یافت شد و در نتیجه چنانچه فردی روی این صندلی نشسته بود قطعاً جان خود را از دست داده بود.اما طبق ارزی این گروه از پژوهشگران ایمن ترین نقطه از هواپیما قسمت انتهایی آن خواهد بود چراکه بیشترین فاصله را تا نقطه تماس هواپیما (یعنی دماغه آن) دارد و در عین حال به ردیف هایی که درب وج اضطراری در خود دارند نیز دسترسی دارد.البته فاکتور دیگری هم وجود دارد که باید در زمان انتخاب صندلی خود مد نظر داشته باشید این آمارها تنها در صورتی درست از آب درمی آیند که هواپیما از قسمت دماغه خود سقوط کند. در مواردی که هواپیما حرکتی ما یچ را در حین سقوط خود تجربه کند امکان مرگ مسافران در تمامی صندلی ها ی ان است. / منبع: انتخاب
----------------------------------------------------------------------------- سازمان هواشناسی اعلام کرده خلیج فارس و تنگه هرمز طی امروز و فردا توفانی خواهد بود و ارتفاع امواج در آن به سه متر نیز خواهد رسید.----------------------------------------------------------------------------- خلبان انگلیسی و شیوه پرتاب بمب در جنگ جهانی اول!تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------شهاب حسینی در فصل دوم شهرزادتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 ----------------------------------------------------------------------------- کشف باند کلاهبرداری با ادعای فروش سوالات امتحان نهاییرئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سه کلاهبردار که با ادعای فروش سئوالات امتحانات نهایی اقدام به کلاهبرداری از دانش آموزان کرده بودند خبر داد:البته این افراد به هیچ عنوان به سوالات امتحانات نهایی دسترسی نداشته بلکه سوالات مربوط به سال های گذشته را که در بازار موجود است به وسیله فتوشاپ و دستکاری در تاریخ امتحان به عنوان سووالات امتحانات نهایی سال جاری معرفی کرده اند. ان از طریق ی مع و انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به ردی سه نفر از این کلاهبرداران در فضای مجازی شده و محل آنان را در نقاط مختلف تهران شناسایی د. این افراد فاقد سابقه کیفری بوده و 24 23 و 21 سال سن داشتند و از این طریق 15 16 و 9 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند./ ایسنا----------------------------------------------------------------------------- رشد فروش خودروهای سبز هیوندایجدیدترین آمار منتشر شده نشان می دهد فروش جهانی خودروهای سازگار با محیط زیست از سوی هیوندای و کیا از ابتدای سال جاری تاکنون 3 برابر افزایش یافته است. این خودروسازان کره ای در چهار ماه نخست امسال 72 هزار و 787 دستگاه خودروی سبز یا سازگار با محیط زیست در سراسر جهان به فروش رساندند. هیوندای اعلام کرده است قصد دارد در سال جاری میلادی با فروش بیش از 200 هزار دستگاه خودروی سبز به دومین خودروساز بزرگ جهان در حوزه خودروهای سازگار با محیط زیست تبدیل شود. هیوندای سال گذشته با پشت سر گذاشتن رنو-نیسان به لحاظ فروش به سومین خودروساز بزرگ جهان در حوزه خودروهای سازگار با محیط زیست تبدیل شد. بزرگ ترین خودروساز جهان در حوزه خودروهای سبز تویوتا و برند لو آن ل وس است که این دو خودروساز در مجموع در سال 2015 2/ 1 میلیون دستگاه خودروی سبز به فروش رساندند. کیا نیز با عرضه شاسی بلند هیبریدی«نیرو» در حوزه خودروهای سبز موفقیت خوبی ب کرده است./ دنیای اقتصاد
-----------------------------------------------------------------------------امروز(10 داد) روز جهانی مبارزه با دخانیات از همین امروز به فکر ترک سیگار و قلیان باشید.تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------زیر چشمان یوزپلنگ خط های سیاهی وجود دارند که با جذب نور خورشید از انعکاس نور جلوگیری می کند درست مانند عینک آفت که از چشم انسان محافظت میکندتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------ع روز نشنال جئوگرافیک
در اسکله باچو داکا (bhaucha dhakka) بمبئی ماهیگیرانی که از صید شبانه باز می گردند ماهی های خود را به مزایده می گذارندتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 ----------------------------------------------------------------------------- پلوسی دموکرات های مجلس نمایندگان : برایم سخت است به ترامپ بگویم "رئیس جمهور ترامپ"تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در حکمی حجت ال سیّد محمّدعلی آل هاشم را به عنوان ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و تبریز منصوب د/میزانتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------
واکنش سخنگوی دستگاه قضا به سخنان سخنگوی ت درباره حصر اژه ای در نشست خبری:
شورای عالی امنیت ملی پس از فتنه در بهمن ماه تصمیم به حصر گرفت و این موضوع اجرایی شد.
شورای عالی امنیت ملی پس از همه تلاش ها در مورد انی که دیکتاتورانه خلاف قانون عمل د حصر را انجام داد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است همه باید تابع آن باشند به آقای نوبخت هم می گویم که به آقایان توصیه کنند که این راهش نیست و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.
تحقیقات از آن فردی که گفته بودند به خاطر احضارش اعلام جنگ خواهند کرد همچنان ادامه دارد و ما تسلیم نشدیم.
----------------------------------------------------------------------------- ارتباطات در جمع خبرنگاران: وعده های رییس جمهور در ایام انتخابات به عنوان برنامه ت دوازدهم در دستور کار قرار می گیرد و ت دوازهم هم موظف به اجرا است/فارستلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------سوال: اگر روزه دار آب را به قصد رفع عطش در دهان گردانده و بیرون بریزد به طوری که هیچ مقداری از آب پایین نرود چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سوال اشکال ندارد.سوال: آیا بعد از مضمضه -چه برای وضو و چه غیر آن- در حال روزه ی ماه رمضان واجب است روزه دار سه مرتبه آب دهانش را بیرون بریزد؟
جواب: چنین کاری واجب نیست. آنچه واجب است خارج آب از دهان است و اگر یقین پیدا کرده که آب خارج شده چیز دیگری بر او واجب نیست.
(کتاب احکام روزه صفحه مسائل و )کتاب "احکام روزه" که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت اللّه العظمی (مدّظلّه العالی) توسط انتشارات فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب ی) در تابستان منتشر گردیده است به طور تخصصی به مسائل مهم و مورد ابتلاء در احکام روزه پرداخته است.
-----------------------------------------------------------------------------در پی وزش باد شدید گرد و غبار در آبادان در پیش از ظهر چهارشنبه به بیش از شش برابر حد مجاز رسید.-----------------------------------------------------------------------------رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت ت: نرخ ارز تا پایان سال تک نرخی می شودتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------یدالله موحد: عامل جنایت فهرج کرمان به بار قصاص نفس محکوم شد رئیس کل دادگستری استان کرمان:
متهم (ش. ن) بابت ارتکاب قتل عمد به ده فقره قصاص نفس محکوم شده است.
در تاریخ دی ماه سال گذشته مقارن ساعت 18:30دقیقه فردی مسلح به سلاح جنگی کلاشینکف به منزل فردی به هویت (ک. د) واقع در روستای جهان آباد از توابع شهرستان فهرج یورش برده وبا تیراندازی به سمت افراد حاضر در منزل اقدام به قتل جمعا ده نفر ( زن و مرد) و ایراد جرح عمدی نفر دیگر ( زن ویک مرد) نموده است.----------------------------------------------------------------------------- قلوهای جدید قمی به دنیا آمدندیک مادر باردار قمی توانست بدون کوچک ترین مشکلی در پروسه زایمان دختر و یک پسر به دنیا بیاورد. ارتباطات: منشاء حمله ری به سایت ها هنوز مشخص نیست/تقریبا روزی نیست که ما هزاران حمله سایبری از خارج نداشته باشیم
تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------یک منبع آگاه در ایران خودرو اعلام کرد که قیمت پژو 2008 نهایی شده و مبلغ آن 98 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------سخنگوی گروه مدعی شد که حمله انفجاری کابل که در آن بیش از 80 تن کشته و نزدیک 400 تن زخمی شدند کار این گروه نبوده و آن را محکوم کردتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------نتیجه بازشماری آرای انتخابات شورای شهر تبریز اعلام شدرئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای ی شهرستان تبریز:
در پی شکایت شماری از داوطلبان عضویت در شورای شهر تبریز بازشماری تعدادی ازصندوق های رأی انجام شد/ تغییرات موثری مشاهده نشد.-----------------------------------------------------------------------------دانشمندان مریلند نشان داده اند آنتی ا یدان معمولی می تواند اثرات پیری پوست را مع کندتلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------شلیک 4 موشک کروز روسی به مواضع در پالمیرا روسیه از شلیک چهار موشک کروز به مواضع گروه تروریستی در شهر باستانی پالمیرا (تدمر) در خبر داد.این شلیک موشک از یک کشتی و زیردریایی صورت گرفته است.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده است که آن ها پیش شلیک این موشک ها مقامات ترکیه و رژیم صهیونیستی را این حمله آگاه کرده بوده اند.
بنابر اظهارات مقامات روسی شلیک این موشک ها با موفقیت انجام شده و به مهمات و نیروهای آسیب وارد کرده است/دیلی میل-----------------------------------------------------------------------------مدارس روز شنبه داد تعطیل نیستند تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------شناسایی 10 مورد مشکوک به کریمه کنگو در یزدمدیرگروه بیماری های واگیردار علوم پزشکی شهید یزد:تا امروز جمعا تعداد ١٠ نفر در استان یزد مشکوک به این بیماری تحت نمونه گیری و آزمایش قرار گرفتند که از این تعداد یک مورد مثبت و منجر به مرگ بیمار هرمزگانی تعداد پنج مورد منفی و منتظر اعلام نتایج آزمایش چهار نفر دیگر هستیم که حال عمومی آنها مطلوب اعلام شده است./ ایسنا-----------------------------------------------------------------------------عیادت سیروس مقدم کارگردان و عوامل سریال پایتخت از حسین خنجری بدلکار مصدوم شده این سریال در بیمارستان شهید بهشتی بابل.
با تشکر از همسر آقای خنجری بخاطر ارسال این ع تلگرام گردی عصر اتاق خبر 24 -----------------------------------------------------------------------------سرقت مسلحانه از بانک ملت تهران حوالی ساعت امروز نفر زن ومرد با به همراه داشتن یک قبضه سلاح کمری به بانک ملت واقع در بزرگراه فتح وارد و قصد سرقت از بانک را داشتند.
خوشبختانه با تماس مردمی با پلیس بلافاصله عوامل گشت پلیس در محل حاضر و باهمکاری مردم ان مسلح را دستگیر می کنند.
بر اثر تیراندازی ان یکی از کارمندان بانک زخمی شده است.
-----------------------------------------------------------------------------
قرار است ۱۷ اسفندماه همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی، برنامه کتابخانه گردی اجرا شود. ۵۵آنلاین :در این راستا چند دست اندرکار حوزه کتاب و فرهنگ در این زمینه اظهار نظرهایی را بیان د.فضای مجازی تیر خلاص را به کتابخوانی زده استمحمدکاظم مزینانی نویسنده ادبیات داستانی انقلاب ی درباره طرح کتابخانه گردی مسئولان و اصحاب کتاب و ادبیات که از سوی نهاد کتابخانه های عمومی برنامه ریزی شده است، گفت: اینکه چنین طرحی جنبه رسمی داشته باشد را نمی توانم نظر دهم چون در تخصصم نیست اما باید به گونه ای باشد که جنبه های ادبی و صمیمی کار را کمرنگ نکند.وی افزود: من قبلتر به کتابخانه های عمومی کم و بیش سر زده ام اما اینکه مشتری دائم آنها باشم خیر اینطور نبوده است در برنامه های نهاد کتابخانه ها هم مشارکت کرده ام اما در قالب میهمان حضور داشتم امیدوارم که این طرح در این وانفسای کتابخوانی بتواند تأثیرگذار باشد.به گزارش ایران آنلاین ،مزینانی با بیان اینکه طرح کتابگردی می تواند تبلیغ خوبی برای مطالعه مردم باشد، گفت: اینکه از نویسندگان و دوستداران کتاب هم در این طرح استفاده شود قضیه را جدی تر می کند حتی برنامه ای با هدایایی به مردم دادن نیز می تواند مؤثر باشد. ضمن اینکه ب ایی مسابقات کتباخوانی با حضور نویسندگان هم در این طرح مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه برای پربار این طرح می بایست برنامه هایی ریخت، افزود: به طور مثال مسابقه گذاشتن با حضور یک نویسنده و مدیر کتابخانه و نهاد کتابخانه ها می تواند بازخورد بهتری داشته باشد.
مزینانی با اشاره به کتاب نخوان بودن مردم ایران گفت: یکی از دغدغه هایی هر نویسنده ای زمانی که کت را می نویسند همین بحران کتابخوانی و پیدا مخاطبان کار است، مخاطب چیز کمی نیست کتاب می بایست در جامعه نقش یک کالا را یافا کند و متأسفانه کتاب از ح انتزاعی در جامعه ما خارج نشده و تبدیل به کالا نشده است.
وی با تأکید بر تأثیرات منفی فضای مجازی بر کتابخوانی مردم گفت: با صراحت باید بگویم که فضای مجازی تیر خلاص را به کتابخوانی ما زده است به نظرم جای کار دارد که حداقل مخاطبین خاص تر را می توان ردی و دراین زمینه گمانه زنی کرد ، هر چند مخاطبین شعر و زمان و سایر عرصه ها هم جزئی شده اند اما باز هم طیف گسترده ای از کتابخوان ها داریم که می تواند وضعیت را ازاین ح خارج کند.
وی با بیان اینکه هر چیزی که بتواند مردم را از فضای مجازی دور کرده و به سمت کتاب بیاورد تأثیر گذار خواهد بود، گفت: کتابخوانی هم مثل رانندگی است که اگر در سن و سال مناسب خود صورت بگیرد تبدیل به عادت خوبی می شود در هر رشته ای این اتفاق می تواند بیافتد و مهارت کتابخوانی بین مردم ترویج شود در نهایت کتابخانه گردی و کتابخوانی در هر مسیری می تواند بازخوردهای خوبی داشته باشد به شرط اینکه زیرساخت های مناسب را تعبیه کنیم.هر فعالیتی برای افزایش کتابخوانی مثمرثمر است
نویسنده کتب ادبیات کودک و نوجوان عنوان کرد:درصورتی که برنامه های مسئولان برای افزایش فرهنگ مطالعه بین مردم مداوم باشد از کتابخانه گردی تا دیگر کارها می تواند مثمرثمر باشد.جعفر ابراهیمی نویسنده کتب ادبیات کودک و نوجوان درباره طرح نهاد کتابخانه های عمومی مبنی بر کتابخانه گردی مسئولین و شخصیت ها در کتابخانه ها در گفت وگویی عنوان کرد: هر اقدامی در کوتاه و بلند مدت در عرصه کتاب می تواند مثمر ثمر باشد به شرطی که مسئولان فرهنگی به دنبال این برنامه ها باشند نه اینکه تنها ح نمایشی داشته باشد و شعارگونه باشد.
وی با اشاره به اینکه این طرح اگر با حساب و کتاب جلو برود می تواند در عرصه کتابخوانی تأثیرگذار شود، گفت: دست اندرکاران فرهنگ و ادبیات در این عرصه نیاز به م دارند تا یک برنامه ریزی صحیح صورت گیرد دراین صورت طبیعی است که تأثیرگذار خواهد بود.
ابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما درعرصه کتابخوانی این است که تمام برنامه ها را برای کتابخوان ها می گذاریم، توضیح داد: باید برنامه داشته باشیم تا انی را جذب کتابخوانی کنیم که کتابخوان نیستند این برنامه ها ح تشویقی داشته باشند اینها را با جوایز و مسابقاتی به این مراسم ها دعوت کنیم و به آنها هدایایی هم ارائه کنیم.
وی در ادامه افزود: وظیفه اصلی ما بر همین انی است که کتاب نمی خوانند اگر این افراد را جذب کنیم کار بزرگی کرده ایم تا انیکه صد نفر اهل کتاب را بیاوریم و برایشان سخنرانی کنیم و ع بگیریم، اینها خود به خود اهل کتاب هستند حتی اگر ما جلویشان هم کتابخوانی کنیم باز هم خودشان کتابخوان هستند.
وی با بیان اینکه در سیستم آموزشی ما عمل برای انتخاب کتاب وجود ندارد، گفت: در مدارس اینطور نیست که خیلی کتاب ها به سلیقه دانش آموزان خوانده شود بیشتر کتاب های کتابخانه ها هم مذهبی و تاریخی است و از کتب ادبیات و شعر و داستان و علوم انسانی کمتر سراغی می بینیم.
ابراهیمی یادآور شد: مربیان تربیتی نمی بایست سلیقه های خود را در تربیت بچه ها لحاظ کنند و تنها بچه ها را به سمت کتب درسی سوق دهند، بچه ها باید برای انتخاب کتاب عمل داشته باشند تا آثاری را مطالعه کنند که از آنها هم لذت برده و هم بار دانششان بالا رود. من اعتقاد دارم که نخست خود مربیان و مسئولان مدراس می بایست کتابخوان باشند تا به بچه ها برسد در سایر بخش های فرهنگی نیز چنین چیزی حاکم است.
وی درباره طرح کتابخانه گردی گفت: به نظرم در زمینه کتاب هر کاری انجام شود حتی اگر معمولی و تشریفاتی هم باشد باز هم خوب است به شرطی که مداوم باشد یک بار برای همیشه نباشد بلکه ماهی یک بار انجام می شود انی که در محل هستند و از مناطق خبر دارند می بایست در مناطق اطلاع رسانی کنند و مردم را به سمت و سوی کتاب و کتابخانه سوق دهند چون ارزش کتابخوانی این روزها کم شده و مردم خیلی اشتیاقی ندارند و خانواده ها هم با سوق دادن بچه ها به سمت کتب درسی این عمل را از بچه ها می گیرند.
این داستان نویس ادبیات کودک با اشاره به نگاه اقتصادی و مادی جامعه گفت: قیمت کتاب بالا رفته است و شمارگان کتاب ها در ده های قبل اینطور نبوده و خیلی بیشتر از الانی بوده که جمعیت به این زیادی در ایران وجود دارد مسئولان با همین طرحها تلاش کنند مردم را به سمت و سوی کتابخوانی سوق دهند تا در سال های بعد شرایط بدتر از الان نشود.نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی با تأکید بر اثرات مثبت کتابخانه گردی اظهار داشت: این اتفاق می تواند سپاسگزاری باشد برای آنها که دغدغه فرهنگی دارند و سالهاست بی منت در کتابخانه ها به مخاطبان سرویس می دهند.این ناشر ادامه داد: هر حرکت ملی نیازمند مطالعات قبلی است و در مواردی که بناست اثرگذاری فرهنگی اتفاقی را به دل مردم ببریم نیز این مطالعات باید بیشتر باشد. یادم می آید چند سال قبل برخی اعضای شورای شهر و از جمله احمد مسجدجامعی هم کتاب گردی را با حضور در کتابفروشی ها عملیاتی کرد و البته بازخورد رسانه ای خاص خود را هم داشت اما حین و بعد از آن اتفاق نکته ای هویدا شد و آن هم اینکه بهتر است کتاب گردی یا کتابخانه گردی به صورت پلکانی اجرا شود.مدیر انتشارات قدیانی در توصیف «کتابخانه گردی پلکانی» بیان داشت: به نظرم همان قدر که کتابخانه گردی خوب است و منجر می شود به توجه مخاطبان به سمت کتاب و کتابخانه ها اگر به جای اینکه این حرکت سالی یک بار و در موعدی خاص باشد به کل سال تعمیم یابد و هر بار با برنامه هایی متفاوت تر و حضور چهره هایی بیشتر اجرا شود، قطعا اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.نادر قدیانی خاطرنشان ساخت: کتابخانه گردی نباید محدود شود به یک برهه زمانی خاص از سال و با حضور آدمهایی خاص؛ به جایش بهتر است در روندی پلکانی و با افزایش آدمها و ارگانهای درگیر ماجرا، کاری کنیم که عموم مردم با این حرکت فرهنگی درگیر شوند. کتابخانه گردی باید یک پل ارتباطی باشد میان مردم و مسئولان یعنی همان طور که از مسئولان دعوت می شود برای حضور در این آیین از آن سو طبقات مختلف مردم هم در مراسم حضور داشته باشند تا در قالب یک آیین کاملا فرهنگی دغدغه ها و درددل ها درباره مشکلات حوزه کتاب طرح شود.قدیانی که سالهاست در حیطه نشر فعالیت دارد با اعلام این مطلب که مبادا کتابخانه گردی محدود شود به بازخوردهای رسانه ای موسمی گفت: یکی از آفات فعالیتهای فرهنگی این است که محدودیت پیدا می کند به بازخوردهای رسانه ای محدود و برگزارکنندگان به دنبال این نیستند که اثرات فرهنگی را در کنار آگاهی سازی رسانه ای پیش ببرند. امیدوارم کتابخانه گردی که خوشبختانه شکلی سراسری هم دارد از این آفت مبرا باشد و به اندازه کارکرد رسانه ای بر کارکرد فرهنگی آن در آشنایی بیشتر مخاطبان با فعالیتهای کتابخانه ها و فعالان حیطه کتابداری اثرگذار باشد.کتابخانه گردی عزم ملی با همراهی رسانه های ملی را می طلبد
کارگردان وبازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون عنوان کرد: حرکت کتابخانه گردی شخصیت ها، هنرمندان و سیاستمداران بسیار عالی است به شرطی که همراهی رسانه های مختلف ملی را داشته باشد.مسعود دلخواه بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون درواکنش به راه اندازی طرح کتابخانه گردی مسئولان و شخصیت ها در سطح شهر در گفت وگویی عنوان کرد: کم کتابخوانی یک معضل ملی در کشور شده است و جوانان ما متأسفانه کمتر کتاب می خوانند.
وی در ادامه افزود: متأسفانه مسئله فضای مجازی و شرایطی که ایجاد کرده باعث شده جمعیت نسل جوان به سمت چکیده خوانی روی آورده اند. اما حقیقتا برای ایجاد یک موج کتابخوانی نیاز به همت ملی داریم من فکر می کنم این حرکت می تواند تا حدی تأثیر گذار باشد اما نه اینکه به طور کامل باعث کتابخوانی و تشویق مردم به کتابخوانی شود.
دلخواه همچنین گفت: اینکه بگویند مثلا فلان هنرمند یا ورزشکار می خواهد به کتابخانه ای بیاید خیلی خوب است و باعث تشویق مردم می شود اما اگر ریشه ای بررسی کنیم می بایست از آموزش و پرورش شروع کنیم. مسئله کتابخوانی ما از بچگی شروع می شود در کشورهای زیادی نود درصد مردم را در فضاهای عمومی همراه با کتاب می بینیم حتی الان که شرایط استفاده از مبایل زیاد است باز هم در کشورهای پیشرفته کتاب را قالب می بینیم.
این کارگردان و بازیگر توضیح داد: فرهنگ کتابخوانی در کشور می بایست از مدارس و خانواده ها شروع شود بچه ها از کودکی در کنار اسباب بازی با کتاب هم همراه شوند کتاب های قصه و خواندن آن برای بچه ها خیلی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به دغدغه های اقتصادی مردم گفت: در کنار همه اینها باید گفت که فرهنگ کتابخوانی تنها از عهده یک نهاد برنمی آید ، آموزش و پرورش، نهاد کتابخانه ها، آموزش و پرورش و ... دراین زمینه دخیل هستند. بنابراین من طرح کتابخانه گردی مسئولان و هنرمندان و شخصیت ها را تأیید می کنم و به نظرم ایده خوبی است و می بایست از رسانه های ملی هم پخش شود و تنها در چارچوب حرکت محدود باقی نماند.
دلخواه یادآور شد: اگر که چند کتابخانه چند هنرمند و سیاستمدار بروند و از قبل هم اعلام شود که چه انی به چه کتابخانه هایی می روند و این حرکت در رسانه ها منع شود تأثیرش چند برابر می شود که چیزی به اسم کتابخانه هم وجود دارد خیلی جوانان اصلا خبر ندارند که در شهرشان کتابخانه هم وجود دارد پس این یک عزم ملی می خواهد و این حرکت که قرار است اتفاق بیافتد کار خوبی است به شرطی که بازتاب خوب و فراگیری در رسانه ها داشته باشد.
وی با اشاره به ناقص بودن سیستم آموزشی در ایران گفت: ما در همه مقاطع تحصیلی با مشکلاتی روبه رو هستیم که می بایست دلسوزانه و با علم و آگاهی بازنگری شود. نکته دیگر نیز احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی است که اگر ما در شغلمان احساس امنیت کنیم راحتتر می توانیم به کتاب و کتابخانه بپردازیم اما وقتی مشکلات اقتصادی زیادی داریم سعی می کنیم چند ساعت وقت آزادمان هم به فکر پولسازی کنیم.
دلخواه در ادامه گفت: ما دانش آموزانی داریم که دبیرستان را تمام می کنند اما کل عمرشان یک تئاتر هم ندیده اند چنین اتفاقی در کشورهای پیشرفته رخ نمی دهد دراین کشورها بچه ها از مهدهای کودک با گالری و سالن های تئاتر آشنا می شوند ما هنوز بعد سال ها رشته تئاتر کودک و نوجوان نداریم چون متخصص کودک و نوجوان هم نداریم آنهایی هم تخصص یافتند خودجوش بودند.
وی با بیان اینکه شهرداری می تواند برنامه های تفریحاتی زیادی بگذارد، توضیح داد: ما درس هنر را در مدارس شاهد حذفش هستیم ما اگر این دروس را حذف کنیم و سالی چند فضای نمایشی نداشته باشیم و بچه ها را از سنین پایین به گالری و کتابخانه و تئاتر نبریم فرهنگ درجا می زند و حتی عقب گرد می کند بنابراین همه اینها عوامل مختلفی هستند که باعث می شود کشوری درصد کتابخوانی اش بالا یا پایین باشد.
وی در ادامه گفت: من خارج از ایران کلاسی درس می دادم یک دختر نوزده ساله روس بود که من متوجه شدم این خانم همه آثار ش پیر را با این سن و سال کم خوانده اند من از او پرسیدم و او پاسخ داد که دبیرستان اکثر تراژدی ها و کمدی های ش پیر را می بایست بخوانند پس در کشوری که این اندازه فرهنگ کتابخوانی دارند و تازه ش پیر که خوانش آن بسیار دشوار است با برنامه ریزی خارج از توان یک نهاد می خواهد.
من فکر می کنم سیاست های موازی در دستگاه ها وجود دارد شورای انقلاب فرهنگی برنامه های خوب تصویب کرده اما آیا همه نهادها به آنها عمل می کنند؟ تصور نمی کنم بنابراین یکپارچگی در سیاست آموزشی و فرهنگی به برنامه ریزی دراز مدت ما خیلی کمک می کند. منبع : ایران آنلاین
اتاق خبر 24: ماجرای رسوایی fdd چیست؟روز گذشته خبرهای منتشره حاکی از آن بود، پست الکترونیکی سفیر امارات در واشنگتن توسط یک گروه ری به نام "گلوبال لی " شده است.این ر ها با نفوذ به ایمیل "یوسف العتیبه " بسیاری از اسناد مهم داخل پست الکترونیک وی از سال 2014 تاکنون را به سرقت برده اند. و در اولین اقدام، 55 صفحه از این اسناد را برای نشریه یی "دیلی پست" ارسال کرده اند که امروز این نشریه اسناد را منتشر کرد.در بخشی از اسناد منتشر شده، ایمیل هایی در ارتباط با افرادی وطن فروش همانند قاسمی نژاد به چشم می خورد که برای تحریم ایران و جلوگیری از سرمایه گذاری در این کشور از امارات پول می گرفتند.قاسمی نژاد کیست؟سعید قاسمی نژاد، به عنوان تحلیلگر دربارهٔ موضوعات مرتبط با سیاست و اقتصاد ایران با رسانه های دیداری و شنیداری مختلف ایرانی و خارجی از جمله تلویزیون صدای ، فرانس ۲۴، رادیو بین المللی فرانسه، ، تلویزیون فارسی، رادیو زمانه، رادیو دوچه وله ... مصاحبه داشته است. حالا کاربران توئیتر با ایجاد هشتگ #رسواییfdd نسبت به این خبر واکنش نشان داده اند
------------------------------------------------------------------------------
مسئولیت حملات لندن را برعهده گرفت
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------شبکه خبری اسکای نیوز و رسانه های عربی بامداد دوشنبه در خبری فوری از قطع روابط عربستان سعودی، بحرین،امارات و مصر با قطر خبر دادندتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
عربستان سعودی همه مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را در برابر قطری ها و همه وسایل حمل و نقل قطر بستتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------استقبال باشکوه از رئالی ها در مادرید پس از قهرمانی اروپاتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------تیم فوتبال الاهلی عربستان سعودی قرارداد اسپانسرینگ هواپیمایی قطر را لغو کردتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------۳۳ مورد ابتلا به تب کریمه کنگو شناسایی شده استرییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
تاکنون در کشور ۳۳ مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو شناسایی شده است و متاسفانه سه نفر بر اثر این بیماری، جان خود را از دست داده اند.تمام افرادی که به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده بودند، تحت درمان قرار گرفتند و آ ین موارد شناسایی شده، مربوط به استان مازندران است که هر دو بیمار وضعیت باثباتی دارند و رو به بهبود هستند و نگرانی ها در مورد هر دو نفر آن ها، رفع شده است./منبع:ایسنا ------------------------------------------------------------------------------ قیام 15 داد 1342تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
42 هزار کارورز از تیرماه وارد بازار کار می شوندمعاون اشتغال کار:
در طرح آزمایشی کارورزی 70 درصد آنها مشغول کار شدند، بنابراین از 60 هزار نفری که در این سامانه ثبت نام د، حدود 42 هزار نفر می بایست از تیر ماه وارد بازار کار شوند.
کارورزان برای حضور در دوره کارورزی حدود 310 هزار تومان دریافت می کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می شوند.
پس از اینکه کارورز دوره کارورزی را طی کند اگر توسط کارفرما جذب و مشغول به کار رسمی شود ت برای مدت 2 سال سهم کارفرما را در بحث بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می کند./منبع:تسنیم ------------------------------------------------------------------------------
هواپیمایی الاتحاد امارات پروازها به قطر را متوقف کردتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------سالروز وفات همسر باوفای پیغمبر(ص)،ام المومنین حضرت خدیجه (سلام الله علیها) تسلیت باد
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ج لیگ جهانی والیبال در پایان بازی های هفته نخست
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ایران تنها راه تنفس قطربا محاصره قطر از سوی 3 کشور همسایه ( بحرین، امارات و عربستان سعودی) قطر تنها از طریق آب های بین المللی و آب های منطقه ای ایران و آسمان ایران می تواند با جهان خارج ارتباط برقرار کند.تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
سکوت عمان و کویتاز میان 6 کشور جنوب خلیج فارس، 3 کشور روابط خود را به طور کامل با قطر قطع کرده اند اما 2 کشور عمان و کویت سکوت کرده اند و تاکنون واکنشی نشان نداده اند ------------------------------------------------------------------------------رئیس کل دادگستری تهران : جزئیات تازه از پرونده تعاونی مسکن برقپرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پرونده ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.اوایل مهرماه سال ۱۳۹۲ برگزاری دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر اسانی آغاز شد و در نهایت بخش سوم این پرونده با بیش از ۹۰۰ شاکی با برگزاری چهار جلسه در اردیبهشت ماه سال گذشته پایان یافت. ------------------------------------------------------------------------------
باشگاه الاهلی قطر به دنبال تغییرات اساسی در تابستان است و قرارداد پژمان منتظری و مجتبی جباری را تمدید نخواهد کرد، آنها می توانند در تابستان به فوتبال ایران برگردند.
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
واکنش به اختلافات بین اعراب خارجه در واکنش به قطع روابط ٤ کشور عربى با قطر، از کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس خواست اختلافات خود را حل کرده و با هم متحد بمانند.
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------جنگنده‎های قطری در پی اعلام قطع روابط دیپلماتیک این چهار کشور عربی با دوحه، بر فراز آسمان سراسر قطر به پرواز درآمدند.تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
افزایش تنش در خاورمیانه در پی قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی ، امارات، بحرین و مصر با قطر باعث افزایش قیمت نفت شدتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------عطا الله بهمنش گزارشگر و مفسر باسابقه ورزش ایران به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------عربستان سعودی همه امکانات را برای قطری که به مکه مشرف می شوند فراهم می کند
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------آرنولد و استالونه به همراه دوست جدیدشون!تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------تصویری فوق العاده از آبشار یخ زده نیاگارا در زمستان 1885تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------مسیرهاى پیاده روى و دوچرخه سوارى در لهستان از موادی خاص ساخته شده اند که در روشنای روز انرژی در خود ذخیره میکنند و در شب به زیبایی میدرخشند.تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
یکی از مهاجمان حمله لندن که توسط پلیس کشته شد چندی پیش به دلیل قطع سخنرانی و ادعای اینکه انتخابات عمومی غیر ی است از مسجد بیرون شد. همسایه های این فرد در محله بارکینگ لندن وی را شناسایی کرده اند/ایندیپندنت ------------------------------------------------------------------------------تشویق به کودتا در قطربه دنبال قطع روابط 4 کشور قطر، امارات ، بحرین و عربستان سعودی با قطر، رسانه های سعودی و اماراتی با انتشار مطالبی وقوع کودتا در قطر را پیش بینی یا تشویق می کنند.
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------جنگنده‎های قطری در پی اعلام قطع روابط دیپلماتیک این چهار کشور عربی با دوحه، بر فراز آسمان سراسر قطر به پرواز درآمدند ------------------------------------------------------------------------------
قطر تبدیل به جزیره شدبا اقدام عربستان سعودی در بستن تنها مرز زمینی قطر، این کشور شبه جزیره ای عملا تبدیل به جزیره شد / قطر تنها یک مرز زمینی داردتلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ هیچگاه با آرایش نخو د!خو دن با آرایش یکی از پرخطرترین کارها برای چشم است. در هنگام خواب، مواد موجود در ریمل و یا خط چشم، به داخل چشم راه یافته و به عفونت قرنیه خواهد انجامید. ------------------------------------------------------------------------------
عربستان سعودی در پی قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر اعلام کرد تمام نیروهای نظامی قطر را از جنگ یمن خارج می کند ------------------------------------------------------------------------------ خارجه در واکنش به قطع رابطه چهار کشور عربى با قطر، از این کشورها خواست اختلافات خود را حل کرده و با هم متحد بمانند ------------------------------------------------------------------------------ وزارت خارجه قطر: تلاش می کنیم اقدامات { 4 کشور مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین } برای تاثیر بر جامعه و اقتصاد قطر را خنثی کنیم ------------------------------------------------------------------------------
تابلوی فرودگاه قطر نشان می دهد د ی قطع روابط 4کشور عربی، بیشتر پروازهای ورودی به این کشور یا با تاخیر مواجه شده یا تغییر مسیر داده اند.تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ ولادیمیر پوتین: در امور داخلی بسیاری از کشورها دخ می کند اما از روسیه که به ادعای واشنگتن گویا در انتخابات دخ کرده، ناراضی است
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ج رده بندی سطح یک لیگ جهانی والیبال در پایان مسابقات هفته اول
ایران با یک پیروزی و سه امتیاز در رده دهم قرار گرفت
تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------ بهای نفت با افزایش تنش میان کشورهای عربی بالا رفت و در بازار نیویورک با 76 سنت افزایش به 48 دلار و 62 سنت و در بازار لندن با 66 سنت افزایش به 50 دلار و 61 سنت رسید
------------------------------------------------------------------------------
حمایت ایران از قطر واکنش ابوطالبی معاون دفتر رئیس جمهور ایران به تحولات پیرامون قطر: زمان تحریم نیزبه پایان رسیده وقطع رابطه دیپلماتیک،بستن مرزها،محاصره کشورها،ا اج ازهمان ائتلاف و... راه وج ازبحران نیست؛سوال این است چگونه کشورکوچک توانسته سرنگونی حکومت قانونی بحرین!،حمایت از والقاعده وافراط گری درصحرای سینا!،وشکاف درائتلاف! رارقم بزند؟ عربستان،مصرامارات،بحرین که دربرابرکشوری کوچک به این میزان شکننده اند!راهی جزدموکراسی در داخل،وگفتگودرمنطقه ندارند؛عصرقبیله پایان یافته است ------------------------------------------------------------------------------
عاملان حادثه تلخی که در شب فینال لیگ قهرمانان اروپا در تورین رقم خورد، دستگیر شدند. شوخی احمقانه دو هوادار عامل جراحت بیش از ۱۵۰۰ نفر شد. ------------------------------------------------------------------------------
شهر ئامیدی شهری قدیمی در کردستان عراق با ٥٠٠٠ سال قدمت و فقط ١٢٠٠ خانه که راهی برای افزودن خانه بیش از این تعداد وجود ندارد...تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 ------------------------------------------------------------------------------
میرزایی نکو؛ عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تشکیل کمیته مشترکی بین ت و مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها خبر داد.تلگرام گردی صبح دوشنبه اتاق خبر 24 2 روستای ز له زده "پسرکانلو" و "قره چای" در اسان شمالی، جا به جا می شوند
خاک منطقه فعلی این 2 روستا مستعد رانش زمین است و ساخت و ساز جدید را تهدید می کند، به این دلیل اقدامات لازم برای یافتن محل جدید انجام شده و هماهنگی های لازم با نان نیز به عمل آمده است ------------------------------------------------------------------------------شیر باز هم غیرقانونی ۲۰۰ تومان گران شدبا وجود جریمه چند میلیاردی ۲ شرکت صنایع لبنی در هفته های اخیر، گران فروشی برخی صنایع لبنی متخلف ادامه دارد،در حالی که برندهای متعدد صنایع لبنی اکنون هر لیتر شیر کم چرب را که پر تقاضاترین محصول صنایع لبنی به حساب می آید 2800 تومان به فروش می رسانند، یک برند صنایع لبنی این محصول خود را با 200 تومان تفاوت قیمت، 3 هزار تومان قیمت گذاری کرده است
اگر شما عاشق کتاب و کتابخانی هستید، در دنیا کتابخانه هایی وجود دارند که معماری دیدنی و چشم نواز آن حتماً برایتان(که اولین بار برای مطالعه به آنجا می روید) مزاحم و به یاد ماندنی خواهد بود .در این پست شما مخاطب گرامی را برای سفر به 18 کتابخانه که هر یک نماد معماری و شا اری معماران و فرهنگ دوستان نقاط مختلف دنیا است دعوت می کنیم. در ادامه با میهن پست همراه شوید.امیدواریم که همه دوستاران کتاب و کتابخوانی و حتی معماران علاقه مند به هرکدام از سبک های معماری این بناها روزی بتوانند از نزدیک شاهد هر یک از این شا اریهای معماری و فرهنگی باشند.این کتابخانه ها مخاطبان را برای خواندن کتاب و ماندن در کتابخانه ترغیب و آنها را جذب محیطی کاملا مناسب برای مطالعه می کند، ضمن اینکه در بیشتر این کتابخانه ها که کتابخانه های ملی کشورها هستند، نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن آن کشور و مردم دیده می شود و با روحیات آن قوم سازگار است. پیشاپیش از مقایسه ای که ناخواسته در ذهن بینندگان و خوانندگان میان آنچه می بینند و آنچه باید داشته باشیم و داریم، عذر می خواهیم!کتابخانه اَدمونت در اتریشکتابخانه اَدمونت در اتریشکتابخانه اَدمونت در اتریشاین بنا در کوهپایه رشته کوه های آلپ واقع شده است. این کتابخانه زیبا، دومین کتابخانه بزرگِ وابسته به صومعه ها، در جهان است. سالن کتابخانه، در سال ۱۷۷۶ با سالنی به طول نزدیک به ۲۳۰ فوت طراحی شده که شامل ۲۰۰۰۰۰ جلد کتاب است. سقف آن، مراحلی از دانش بشری را نشان می دهد که بالاترین نقطه اش به وحی الهی می رسد.کتابخانه جورج پی بادی در مریلند امریکاکتابخانه جورج پی بادی در مریلند امریکاکتابخانه جورج پی بادی در مریلند امریکااین کتابخانه توسط فرد نیکوکاری به نام جورج پی بادی پایه گذاری شده است. او این کتابخانه را به عنوان یک هدیه، برای شهروندان ب یمور به علت مهربانی و مهمان نوازی آنها ساخته است. کتابخانه پی بادی به خاطر درونی اش که یک اطاق میانی بلند دارد، شناخته شده است. پنج بالکن موج دار آهنی به حاشیه پر از کتاب متصل شده است و سقف نورگیر، کتابخانه را با نور طبیعی پوشش می دهد.کتابخانه سلطنتی کپنهاگ در دانمارککتابخانه سلطنتی کپنهاگ در دانمارککتابخانه سلطنتی کپنهاگ در دانمارکاین بنا که نام دیگر آن “الماس سیاه” است در سال ۱۹۹۹ به عنوان توسعه دهنده کتابخانه ملی دانمارک تکمیل شد. این کتابخانه مدرن و جدید، نام خود را از گرانیت سیاه صیقلی با زوایای نامنظم گرفته است. درونی کتابخانه، توسط یک دهلیز که در آن تنها از شیشه استفاده شده، ساخته شده است. این دهلیز شیشه ای باعث می شود، فضای داخلی ساختمان فضایی باور ن ی شود که پر از نور و بازتاب حرکت آب است و یک محیط خواندنِ زرق و برق دار و پر نور را بوجود می آورد.کتابخانه هنر ماساهینو در توکیو ژاپنکتابخانه هنر ماساهینو در توکیو ژاپنکتابخانه هنر ماساهینو در توکیو ژاپنمعمار ژاپنی، سو فوجیموتو، کتابخانه ای طراحی کرده که تنها از قفسه های کتاب و قسمت خارجی شیشه ای ساخته شده و می تواند به عنوان ساده ترین کتابخانه مدرن در جهان شناخته شود. دیوار های بلند۲۰ فوتی، از قفسه های کتاب ساخته شده است و این قفسه ها تنها در مناطقی پل مانند که برای مطالعه در نظر گرفته شده، قطع شده استکتابخانه شهر اشتوتگارت در آلمانکتابخانه شهر اشتوتگارت در آلمانکتابخانه شهر اشتوتگارت در آلماناین کتابخانه نه طبقه و مکعب شکل، طراحی اش را از آن پانتئون روم باستان الهام گرفته است. هدف کتابخانه ایجاد یک زنجیره از قسمت های داخلی در بنا بوده، به طوری که تمام بنا در لباسی خالص به رنگ سفید، نقاشی شده است. در این ساختمان، رنگ ها تنها از خود کتاب ها می آیندکتابخانه لی یوان در پکن چینکتابخانه لی یوان در پکن چینکتابخانه لی یوان در پکن چیناین بنا در یک روستای کوچک خارج از پکن واقع شده است. این کتابخانه یک طبقه، به محیط جنگلی اطراف خودش متعلق بوده، از تیرهای چوبی ساخته شده و قسمت بیرونی آن از میله های در هم فرو رفته، پوشیده شده است. نور کتابخانه از شکاف های میان ترکه های چوب می آید. این ساختمان ممکن است تحت پوشش هیزم با قابلیت اشتعال بالا باشد، اما یک سیستم خنک کننده یکپارچه بسیار پیشرفته دارد، که بوسیله آن هوای سردی حاصل از دریاچه ای که بر روی آن نشسته است، درون کتابخانه می دمدکتابخانه شهر اسکندریه در مصرکتابخانه شهر اسکندریه در مصرکتابخانه شهر اسکندریه در مصرکتابخانه اصلی اسکندریه، قرن سوم پیش از میلاد تاسیس شد و یکی از بزرگترین و مهم ترین کتابخانه های جهان باستان بود. هنگامی که این بنا در قرن سوم میلادی ویران شد، کتیبه های بی شمار و کتاب هایی وجود داشتند، که از بین رفتند. کتابخانه جدید اسکندریه در سال ۲۰۰۲ مانند یک ساعت آفت ساخته و طراحی شده استکتابخانه کالج ترینیتی دوبلین در ایرلندکتابخانه کالج ترینیتی دوبلین در ایرلندکتابخانه کالج ترینیتی دوبلین در ایرلندکتابخانه ترینیتی به علت اتاق بلندش مشهور بوده و بزرگترین مجموعه کتاب در ایرلند است. اتاق اصلی طولی بیشتر از ۲۰۰ فوت دارد و با سنگ مرمر و چوب تیره پوشیده شده استکتابخانه سینت-ژنویو در پاریس فرانسهکتابخانه سینت-ژنویو در پاریس فرانسهکتابخانه سینت-ژنویو در پاریس فرانس تابخانه سینت-ژنویو، مرکز پژوهش و کتابخانه اصلی مرجع برای دانشجویانِ پاریس بوده و در اواسط قرن ۱۹ ساخته شده است. این بنا به خاطر ستون های چدنی اتاق مطالعه آن، شناخته شده است و با لقب “معبد دانش و فضایی جهت تفکر” توصیف شده استکتابخانه عمومی نیویورک در امریکاکتابخانه عمومی نیویورک در امریکاکتابخانه عمومی نیویورک در امریکاکتابخانه عمومی نیویورک نزدیک به ۵۳ میلیون جلد کتاب و سند دارد و سومین کتابخانه بزرگ در جهان است. سنگ فرش زیبا و هنری آن، در زمانی که ساخته شد، یکی از بزرگترین سازه های سنگ مرمر در جهان بود. اتاق مطالعه اصلی کتابخانه به نام “رز”، بسیار طویل است و نزدیک به دو بلوک خیابان امتداد داردسالن مطالعه سلطنتی پرتغالی ها در ریودوژانیرو برزیلسالن مطالعه سلطنتی پرتغالی ها در ریودوژانیرو برزیلسالن مطالعه سلطنتی پرتغالی ها در ریودوژانیرو برزیلاین بنا در قرن ۱۹ ساخته شده و با دارا بودن بیش از ۳۵۰.۰۰۰ اثر، بزرگترین مجموعه آثار پرتغالی، در خارج از کشور پرتغال است. درون بنا به طور کامل تحت پوشش کتاب هایی می باشد که بسیاری از آنها آثار نادری هستند که قدمت آن ها به قرن ۱۶ باز می گردد. این کتابخانه، برای هر ی که دوست دارد توسط کتاب های زیبا احاطه شود، مقصدی عالی استکتابخانه عمومی بوستون ای ماساچوست کتابخانه عمومی بوستون ای ماساچوست کتابخانه عمومی بوستون ای ماساچوست کتابخانه عمومی بوستون با 23 میلیون کتاب دومین کتابخانه عمومی در ایالات متحده است.سالن مطالعه این کتابخانه با حیاط باور ن ی آن ، از معماری ایتالیایی الهام گرفته که با دهلیز ورودی و نایاب و اتاق و سالن های مطالعه آن شناخته شده است.این کتابخانه در سال 1852 که با اهداء کتاب های زیادی مواجع شد ساخته و ساختمان آن گسترش یافت. کتابخانه خوزه واس سلوس در مکزیکو سیتی کتابخانه خوزه واس سلوس در مکزیکو سیتیکتابخانه خوزه واس سلوس در مکزیکو سیتیاین کتابخانه که توسط معمار alberto kalach طراحی شده، سازه ای است بتنی – شیشه ای که گویی در آن قفسه های کتاب درهوا معلق اند و اسکلت یک نهنگ غول پیکر در مرکز کتابخانه از سقف آویزان است.
این کتابخانه به نام خوزه واس سلوس، که یک فیلسوف و سیاستمدار مکزیکی بود نامگذاری شده است. واس سلوس یک شخصیت فرهنگی مهم در مکزیک و یک مروج فعال در عرصه ی فرهنگ کتابخوانی در مکزیک بود.کتابخانه و مرکز فرهنگی ونسلا در نروژکتابخانه و مرکز فرهنگی ونسلا در نروژکتابخانه و مرکز فرهنگی ونسلا در نروژسقف کتابخانه ی ونسلا در نروژ از آرکهایی به شکل “دنده،” ساخته شده که سقف را نگه می دارند. طرح کلی این ساختمان از دنده های اسکلت یک وال الهام گرفته شده است.
معماران هلن و هارد به مجله ی معماری archdaily گفتند: “ما در این پروژه تلاش داشتیم برای خلق ساختارهای مرکب در طراحی داخلی ، طرح کلی دنده های یک وال را پیاده کنیم که ترکیبی باشد از تخته الوار و تمام ابزارهای تکنیکی “.کتابخانه ی نیوهیون در ایالات متحده کتابخانه ی نیوهیون در ایالات متحده کتابخانه ی نیوهیون در ایالات متحده کتابخانه ی کتابها و دست نوشته های کمیاب beineck ، آرشیو ادبی کتابخانه ی yale است و در جهان بزرگترین ساختمانی است که به حفظ کتاب ها و اسناد نادر اختصاص داده شده است. کل قفسه ی کتابها بشکل یک ستون عظیم در مرکز کتابخانه در معرض دید همه قرار گرفته است.
ساختمان این کتابخانه به دلیل استفاده از سنگ مرمرهای شگفت انگیز vermont، گرانیت و برنز، شکلی نمادین دارد و نمای خارجی اش، بصورت کاملا یکدست به نظر می رسد. در این کتابخانه برای نمایش کتابها و اسناد نادر از شیشه های “windows” استفاده شده است که نور را به اندازه ی کافی می کند، به طوری که می توان بدون آسیب، این اسناد گرانبها را به نمایش گذاشت.
انجیل گوتنبرگ (gutenberg bible) (اولین انجیلی که با حروف چاپی و ماشین چاپ، چاپ گردید) نیز جزو آثار گرانبهای کل یون گسترده ی اسناد و کتابهای کتابخانه ی beineck است.کتابخانه مرکزی سیاتل در واشنگتن کتابخانه مرکزی سیاتل در واشنگتن کتابخانه مرکزی سیاتل در واشنگتن این کتابخانه در ساختمانی 11 طبقه از شیشه و فولاد ساخته شده است بنای این کتابخانه قبلاً سنتی که با بازسازی مجدد در سال 2004 در مرکز شهر سیاتل افتتاحی مجدد داشت.در ساختمان کنونی، نه تنها فضایی اختصاصی خاصی برایدسترسی به کتاب مهیا شده است ، بلکه در باز سازی مجدد همچنین مکان هایی برای دسترسی به تمام ابزارهای رسانه مهیا شده است.
این ساختمان که ترکیبی است از “ابزار مدرن با عملکرد یک کتابخانه”، توسط rem koolh طراحی شده است. دارای فضای داخل عمومی بزرگ و نور طبیعی خارق العاده ای است.کتابخانه آبردین انگلستانکتابخانه آبردین انگلستانکتابخانه آبردین انگلستان طراحی این ساختمان این کتابخانه که توسط گروه معماری schmidt hammer l en ارائه شد، در سال 2005 جایزه مسابقه معماری را از آن خود کرد. این کتابخانه جایگزین کتابخانه سابق این ـ ملکه مادر ـ که از سال 1965 فعال بوده ، شد است. از زمان افتتاح این کتابخانه در سپتامبر 2011، آمارها افزایش قابل توجه استفاده از کتابخانه و مراجعه 700000 بازدیدکننده به ساختمان را در سال اول نشان می دهد.راهروی مستقر در مرکز کتابخانه همانند یک گرداب دینامیک است که هشت طبقه را به یکدیگر وصل می کند. این فضا با برشی از مقطع بیرونی ساختمان در تضاد است.کتابخانه کانازاوا آمریمیرال ژاپن
کتابخانه کانازاوا آمریمیرال ژاپنکتابخانه کانازاوا آمریمیرال ژاپنساختمان و سازه داخلی این کتابخانه سه طبقه در ژاپن از آن جا جالب و مورد توجه معماران قرار دارد که دیوارهای ان با تماماً همانند یک پنجره بزرگ سوراخ دار سفید بطراحی و ساخته شده است تا نور طبیعی کافی بتواند فضای داخلی کتابخانه را پوشش دهد در وسط ساختمان این کتابخانه یک سازه کوچک که با نام “جعبه کیک” معروف است یک اتاق آرام، با “دیوار های ضد صدا” برای افرادی که به هنگام مطالعه به صدا زیاد حساسند ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد.منبع businessinsider
به گزارش خبرنگار لی ، مرتضی ارجمندی، مسئول کتابخانه کوهسار واقع در شهرک رضویه از سال ۱۳۸۲ و پس از دریافت مدرک لیسانس کتابداری وارد کتابخانه ها شده است. او از سال ۱۳۸۶ مسئولیت کتابخانه کوهسار را بر عهده دارد و قبل از آن در کتابخانه فلسطین و همینطور در اداره کل کتابخانه های عمومی در بخش امور کتابخانه ها فعالیت می کرده است. ارجمندی قبل از اینکه مسئولیت کتابخانه کوهسار را بر عهده بگیرد به مدت دو سال در این کتابخانه کتابدار بوده است.وی در مورد چگونگی کتابدار شدن خود توضیح داد: از ابتدا به این رشته علاقمند بودم. در حال حاضر نیز از کتابدار بودن خود خوشحال هستم زیرا من را از لحاظ فرهنگی و روحی می کنند. شاید به این دلیل که از همان ابتدا کتابخوان بودم و در حال حاضر نیز خودم هم از کتاب های این کتابخانه استفاده می برم. بیشتر هم به رمان های خارجی موجود در کتابخانه علاقمندم. ارجمندی در مورد شوق و علاقه خود به کتابخوانی گفت: متاسفانه در زمان ما امکان دسترسی به کتاب مانند امروز وجود نداشت. برای تهیه کتاب از افسریه تا میدان اسان که کتابخانه ای قدیمی داشت و فرهنگسرای خاوران که تازه افتتاح شده بود می رفتم. الان در همه مناطق کتابخانه وجود دارد و مردم به کتاب دسترسی دارند، منابع کتابخانه ها هم به نسبت گذشته غنی هستند. کتابخانه کوهسار در سال ۱۳۸۲ به بهره برداری رسیده است و شامل بخش مخزن، مرجع، کودک، نوجوان، دفاع مقدس، تهران شناسی و همینطور سالن های مطالعه است. این کتابخانه در حال حاضر ۱هزار ۳۸۴ عضو دارد که ۱هزار ۲۰۰ نفر عضو فعال هستند. بخش کودک و نوجوانان و همچنین بخش مختلف کتابخانه جدا از هم هستند. اعضا می توانند تا پنج کتاب امانت بگیرد و پس از دو هفته یا تحویل دهد یا به شکل اینترنتی، تلفنی و حضوری تمدید نمایند. بخش نوجوان ۱ هزار و ۳۸۸ کتاب دارد و مخزن اصلی نیز شامل ۱۵ هزار کتاب در موضوعات مختلف علمی، آموزشی، تاریخی، داستان، رمان، کتاب های تخصصی، ی و غیره است. همچنین از ۱هزار و ۳۰۰ کتاب کمک آموزشی در گروه های مختلف کارشناسی ارشد و کارشناسی برخوردار است. در حال حاضر این کتابخانه چهار کارمند دارد و همچنین برخی از اعضای آن به صورت داوطلبانه فعالیت هایی را انجام می دهند. کتابخانه کوهسار دارای کانال تلگرام و وبلاگ هم هست که اخبار، اطلاعات کتابخانه و تازه های کتاب را در آن منتشر می کنند. همچنین برنامه های مختلفی مانند نشست های کتابخوان که از سوی اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام می شود، جلسات نقد و معرفی کتاب که در آن اعضا کتاب های مورد علاقه خود را به دیگر دوستان خود معرفی می کنند، شاهنامه خوانی و شعر خوانی برگزار می شود. در مناسبت های مختلف فعالیت هایی مانند برگزاری مسابقات نقاشی، نمایشگاه های موضوعی، ساخت کاردستی جهت تهیه یک کتاب و غیره انجام می گیرد. همچنین کلاس های مهارت های زندگی برای مادران برگزار می شود. در این کلاس ها از روانشناسانی که معاونت اجتماعی نیروی انتظامی معرفی می کند دعوت و کارگاه های مختلفی با موضوع های مختلف اجتماعی و با همکاری این کارشناسان برگزار می شود. همچنین برای آموزش مادران دوره های آموزشی مانند آسیب شناسی ک ن و فضای مجازی برگزار می شود که به صورت پرسش و پاسخ و یا مشاوره انجام می گیرد.ارجمندی در مورد همکاری با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی توضیح داد: طبق قراردادی که نهاد کتابخانه های عمومی با نیروی انتظامی دارد، کارشناسان مختلف این سازمان به صورت رایگان به کتابخانه های مختلف از جمله کتابخانه کوهسار می آیند و در ماه حدود ۳ جلسه کارگاه و نشست با حضور این کارشناسان برگزار می شود. در این منطقه این کلاس ها مورد استقبال مادران قرار می گیرد و حدود ۳۰ نفر در هر جلسه شرکت می کنند. طبق توضیحات وی در روزهای دوشنبه برای گروه دسال کلاس های مختلفی مانند شعرخوانی و داستان خوانی و برای گروه نوجوانان شاهنامه خوانی برگزار می شود که مربیگری اش را زهرا رحمانی مقدم، کارشناس ارشد ادبیات کودک بر عهده دارد. زهرا رحمانی مقدم، مربی قصه خوانی و شاهنامه خوانی کتابخانه عمومی کوهسار در مورد فعالیت های خود گفت: در کلاس های شاهنامه خوانی اشعار شاهنامه را برای بچه ها می خوانیم و در مورد داستان های مختلف آن صحبت می کنیم. همچنین علاوه بر شاهنامه دیگر قصه های کهن ایرانی را هم که مورد علاقه بچه ها باشد می خوانیم. در بخش دیگری ابتدای یک داستان را می خوانیم و سپس ادامه آن را هر کدام از بچه ها بر اساس تخیل و تفکر خود ادامه می دهند. به این شکل در آ کلاس عملاً قصه جدیدی نوشته می شود. یعنی قصه های معروفی را که همه بچه ها شنیده اند به گونه ای دیگر تغییر می دهیم و در واقع اثر جدیدی را خلق می کنیم. در بخش مشاعره نیز اعضا اشعار شاهنامه را حفظ می کنند و با آن مشاعره انجام می دهیم. او در ادامه با بیان اینکه رشته تحصیلیش ادبیات کودک و نوجوان است، افزود: سال های زیادی بود که به این کتابخانه رفت و آمد می و کتابداران و مسئولان کتابخانه از رشته تحصیلی من اطلاع داشتند. آنان از من دعوت د و از سال گذشته کلاس های مختلف قصه گویی را آغاز کردیم. بچه های این کتابخانه به کلاس های برگزار شده علاقمند هستند. هرچند در جاهای دیگر مانند مهدکودک ها نیز کلاس هایی را برگزار می کنم اما چون آنجا بچه ها دسترسی به کتاب و کتابخانه ندارند به اندازه اعضای کتابخانه کوهسار به کلاس ها علاقه نشان نمی دهند. اینجاست که متوجه می شویم حضور در فضای کتابخانه چقدر می تواند در علاقه و انگیزه بچه ها به کتابخوانی تاثیرگذار باشد. بعد از پایان کلاس ها هم بچه ها از قفسه ها کتاب های مختلف را انتخاب می کنند تا در منزل بخوانند بعد از آن قصه ها و داستان های آن را برای ما تعریف می کنند. او در ادامه گفت: هرچند این تبلیغات را می شنویم که نظام آموزشی باید بهبود یابد اما در برخی از مدارس اطراف ما زنگ انشا را تعطیل د و زمان زنگ انشا برای دیگر درس ها استفاده می شود. به همین دلیل ما اینجا تمرین نوشتن هم می کنیم تا بچه ها چگونه نوشتن را هم بیاموزند. به گفته او بازخورد حضور این کتابخانه در منطقه بسیار مشهود است و شرکت هر کدام از اعضا در این کارگاه ها و برنامه ها موجب جذب و توجه دیگر افراد ن در این منطقه می شود. ارجمدی توضیح داد: اعضای کودک و نوجوان و اعضای بزرگسالان ما برابر هستند اما چون در این منطقه اغلب خانواده ها فرزندان زیادی دارند و فضای خانه ها شلوغ است، کتابخانه مورد استقبال نوجوانان و جوانان قرار می گیرد و مراجعه کنندگان زیادی دارد. به گفته وی این کتابخانه از کودک ۳ ساله تا مرد ۸۸ ساله عضو دارد. او در مورد فعالیت های این کتابخانه توضیح داد: برگزاری کلاس هایی جهت آموزش روش صحیح خواندن کتاب را مد نظر داریم زیرا بسیاری از ک ن و نوجوانان ما متاسفانه حتی روش درست کتاب خواندن را بلد نیستند. همچنین برای مادران نیز دوره های مادران قصه گو را برگزار کرده ایم و در آینده نیز برگزار خواهیم کرد تا یاد دهیم که چطور یک قصه را برای کودک خود بخوانند، همچنین به شناختی دست پیدا کنند که بدانند با توجه به گروه سنی و علاقه ک ن خود چه کت را باید انتخاب و تهیه نمایند؛ یعنی کت که مناسب فرزندان آنان باشد. وی در مورد چگونگی انتخاب درست کتاب برای گروه های مختلف سنی توضیح داد: خانواده ها اول از همه باید ببینند ذائقه بچه آنها چگونه است؟ همچنین گروه سنی ک ن و نوجوانان نیز اهمیت دارد . برای مثال باید برای کودک چهار ساله کت تهیه نمایند که صفحات زیادی نداشته باشد بلکه کت با صفحات کم و با شکل و نقاشی انتخاب کنند؛ مانند کتاب های موزیکال، کتاب هایی که به شکل گل باز می شود و کتاب های که می توان آن را به داخل برد. در گروه بالاتر کتاب های داستان برای بچه های ۴ تا ۶ ساله بسیار تاثیرگذار است و می توان مهارت های زندگی را در قالب داستان به آنان آموزش داد. در گروه بالاتر و برای بچه های دوره ابت کتاب هایی را باید تهیه کرد که علوم، ریاضیات و غیر را در قالب داستان به آنان آموزش می دهد. به گفته او در این منطقه بیشتر از پدران، مادران در کارگاه ها و کلاس های مختلف شرکت می کنند؛ هرچند گاهی ممکن است مادران نیز در چگونگی انتخاب و یا خواندن کتاب برای ک ن خود به مشکل بر بخورد. کتابداران کتابخانه کوهسار به آنان کمک می کنند همچنین کتاب ها را در قفسه ها به شکل باز در اختیار آنان قرار می دهند تا بتوانند کتاب ها را ببینند و انتخاب کنند. در این مرکز سیستم ثبت و جستجوی کتاب وجود دارد ولی مادران ترجیح می دهند به کتابداران مراجعه کنند و از آنان مشاوره بگیرند. ارجمندی توضیح داد: ما با توجه به اینکه در هر قفسه، عنوان و موضوع کتاب ها نوشته شده است آنان را راهنمایی می کنیم. همچنین این راهنمایی برای ک ن نوجوانان نیز انجام می شود تا از کتاب هایی که مناسب سنشان است استفاده کنند، هرچند گروهای نوجوان اشتیاق دارند تا کتاب هایی را که برای گروه سنی بزرگسالان است مطالعه کنند. او ادامه داد: متاسفانه سطح آگاهی افراد در این مورد بسیار کم است. یعنی خود مادران نه تنها از چگونگی انتخاب کتاب برای فرزند خود آگاه نیست بلکه از چگونکی انتخاب کتاب مناسب برای خود نیز اطلاعات کافی ندارند. به همین دلیل در دوره های آموزشی مختلف سعی می کنیم چگونگی انتخاب کتاب را آموزش دهیم. او با بیان اینکه فعالیت های این کتابخانه بیشتر بر روی ک ن و نوجوانان تمرکز یافته است، توضیح داد: اگر قرار است فردی کتابخوان شود باید از کودکی حتی از دو یا سه سالگی کتابخوانی را شروع کند. اوج ایجاد علاقه به کتابخوانی نیز زمانی است که کودک وارد مدرسه می شوند و خواندن را آغاز می کند ولی خمیر مایه و پایه گذاری اصلی آن باید در همان حدود دو و سه سالگی آغاز شود تا زمانی که بچه ها وارد مدرسه می شوند این آموزش را دیده باشند و این ذهنیت در آنها وجود داشته باشد که باید از خواندن کتاب های مختلف بهره ببرند. ربابه حیاتی از اعضای این کتابخانه گفت: حدود ۱۱ سال است که عضو این کتابخانه هستم. من مربی مهد کودک هستم و به همین دلیل به کتاب های حوزه روانشناسی کودک احتیاج دارم و از منابع این کتابخانه در این زمینه استفاده می برم. علاوه بر اینکه کتاب های مورد نیازم را از طریق این کتابخانه تامین می کنم، در کلاس ها و کارگاه های مختلف آن هم شرکت دارم. وی که مدتی در این کتابخانه به عنوان مربی با بچه های ۴ تا ۶ سال در زمینه قصه خوانی کار کرده است، در مورد همکاری خود با کتابخانه کوهسار گفت: زمانی که احساس کنم فضای یک محیط برای تاثیرگذاری در ذهن ک ن مناسب است از آن استفاده می کنم به همین دلیل پیشنهاد همکاری را دادم و مدت زمان کوتاهی با این کتابخانه همکاری .او با اشاره به کوچک بودن خانه ها و بسته بودن محیط آن ها در این منطقه گفت: بچه ها دوست دارند در محیط های اجتماعی بزرگ حضور داشته باشند. از طرف دیگر در محیط کتابخانه کوهسار آزاد هستند تا خود انتخاب کنند و حس استقلال به ک ن دست می دهد. این عضو کتابخانه با با اشاره به فعالیت های خود جهت آموزش ک ن دوره پیش دبستانی تا پایان دوره پیش ی توضیح داد: محیط کتابخانه به من می آموزد که با هر گروه از این ک ن و نوجوانان چگونه برخورد کنم یا برای مثال می توانم از کتاب های کتابخانه بهره ببرم تا بدانم با ک نی که مثل اختلالات ناخواسته روانی یا ذهنی دارند چطور باید برخورد شود. همچنین می توانم با مادران آنها از نزدیک صحبت و برخورد داشته باشم و با همکاری با مرکز بهداشت در صورت نیاز آنان را به این مرکز ارجاع می دهم. مسئول کتابخانه کوهسار با بیان اینکه کتاب های تکراری این کتابخانه و به مدارس اطراف اهدا می شوند، ادامه داد: طبق تجربه ای که خود من دارم کتابخانه مدارس اصلا خوب نیست؛ تا جایی که مدیران به ما مراجعه می کنند و از ما درخواست کتاب می نمایند. البته همین که مدیران کتابخانه های مدارس اطراف به ما مراجعه می کنند بسیار خوب است زیرا در شهر مدارسی وجود دارند که حتی اجازه ورود کتاب به کتابخانه خود را نمی دهند. همچنین ما کلاس های مختلف و شاهنامه خوانی در مدارس مختلف برگزار می کنیم. نشست های کتابخوان نیز گاهی به شکل مدرسه ای برگزار می شود. در این نشست ها دانش آموزان کتاب های مورد علاقه خود را به دیگران معرفی می کنند. برگزاری همین نشست های کتابخوان مدرسه ای باعث افزایش علاقه ک ن به عضویت در کتابخانه ها می شود و تعداد اعضا را بالاتر می برد. اعلام ثبت نام رایگان به مناسبت های مختلف مانند دهه فجر نیز در افزایش تعداد اعضای ما تاثیر گذار است. سهیلا خسروی از اعضای نوجوان این کتابخانه که با راهنمای دیگر نوجوانان با این مکان آشنا شده است، هم از کتاب های کمک درسی و تستی و هم از کتاب های داستان و رمان آن استفاده می کند. همچنین به گفته او برای انجام تحقیقاتی که در مدرسه برای آنان تکلیف می شود نیازی به حضور در کافی نت ندارند زیرا با حضور در فضای کتابخانه می توانند از کتاب های موجود در آن استفاده کنند. او با انتقاد از کتابخانه مدرسه خود گفت: در مدرسه هم کتابخانه داریم ولی کتاب های آن اصلا مناسب سن ما نیست. کتاب های تستی و کمک درسی آن هم مربوط به سال های گذشته و قدیمی است در حالی که هر سال کتاب های کمک درسی جدیدی به کتابخانه عمومی کوهسار ارسال می شود. پریسا چراقی از اعضای نوجوان این کتابخانه که سه سال است عضو این کتابخانه شده است، دلیل علاقه خود به این محیط را علاقه به مطالعه رمان و داستان عنوان کرد و گفت: بیشتر به کتاب های نویسندگان ایرانی علاقه دارم که می توانم کتاب هایشان را از همین کتابخانه تهیه کنم. کتابخانه مدرسه ما اگر هم کتاب داشته باشد رمان یا داستان ندارد.این نوجوان از راهنمایی کتابداران این کتابخانه برای انتخاب کتاب های رمان و داستان مناسب سن خود و همچنین برای پیدا منابع مختلف جهت انجام تحقیقاتی که در مدرسه تکلیف می شود استفاده می کند. به گفته او این کتابخانه در مدرسه آنها نیز شناخته شده است و دانش آموزان آن را به جهت کامل بودن و به روز بودن منابعش به کتابخانه مدرسه ترجیح می دهند. مهدیه عطایی عضو ۱2 ساله کتابخانه نیز با تعریف های که همکلاسی و دوستانش از کتابخانه د تصمیم گرفت تا در کلاس های شاهنامه خوانی آن شرکت کند. همچنین در کلاس های زبان که در این کتابخانه برگزار شده است نیز شرکت داشته است. او اکنون داستان های شاهنامه را آموخته است و در کلاس های فارسی و ادبیات مدرسه خود این داستان ها را تعریف می کند. او می گویند: در مدرسه کتابخانه داریم اما دلگیر و کوچک است و به همین دلیل ترجیح می دهم از کتابخانه عمومی استفاده کنم. همچنین معلمی به عنوان کتابدار نداریم تا به ما در مورد کتاب های کتابخانه توضیح دهد و آنها را معرفی کند در حالی که اینجا هم آقای ارجمندی و هم دیگر کتابداران راهنماییمان می کنند. در کلاس ها نیز از کتاب های داستان و رمان صحبت نمی کنیم فقط معلم دینی ما گاهی در مورد کتاب های دینی حرف می زند. نگین هاشمی از اعضای نوجوان کتابخانه از کتاب های مفید این کتابخانه و همینطور طبقه بندی آن کاملاً رضایت دارد. او که بیشتر رمان می خواند دوست دارد در کلاس های داستان نویسی کتابخانه شرکت کنند و پیشنهاد تشکیل آن را به کتابخانه داده است. به گفته وی کتابخانه باعث شده است نه تنها از درس های خود عقب نماند بلکه معلومات بیشتری نیز داشته باشد زیرا وقتی با علاقه خود کت را انتخاب می کند و می خواند معلومات بیشتری به نسبت کتاب های درسی که اجباری است، دریافت می کند. مریم ، ۱۳ ساله نیز از هشت سالگی عضو کتابخانه های عمومی است. صدیقه دیگر عضو نوجوان این کتابخانه در کلاس های مختلف شاهنامه خوانی، قصه گویی خلاق و نویسندگی شرکت فعال دارند. محدثه نیز در کلاس شاهنامه خوانی کتابخانه شرکت دارد. در مدرسه آنان در زنگ هنر شاهنامه خوانی و شعرخوانی انجام می شود و انی مانند او که در دوره های شاهنامه خوانی شرکت د در این کلاس ها راجع به شاهنامه و داستان های آن برای دیگر بچه ها توضیح می دهد. بهار رودابه نیز امسال برای اولین بار عضو کتابخانه شده است و در همه کلاس ها و کارگاه های آن شرکت می کند. او از صحبت در مورد تاریخ کشور و پادشاهان و دانستن اینکه چه انی برای کشور مفید بودند و چه انی لیاقت حکومت را نداشتند، تاریخ را می آموزد. مهدیس به تازگی و با تشویق دوستان عضو کتابخانه شده است. او نیز در کلاس شاهنامه خوانی شرکت می کند همچنین کتاب های داستان مختلف را امانت می گیرد. او هر روز به کتابخانه مراجعه می کند. علاوه بر آن مادر، برادر و پدرش هم کتابخوان هستند و همه اعضای خانواده آنها هر روز در خانه کتاب می خوانند. زهرا نیز از این که در مدرسه فقط درس می خوانند و کلاس های انشا و هنر ندارند گلایه دارد. آناهیتا می گوید آن ها علاوه بر زنگ انشا و هنر حتی زنگ ورزش هم ندارند و هر روز دو زنگ در مدرسه مخصوص درس ریاضی است و یک زنگ به درس های دیگر مانند فارسی و علوم اختصاص دارد. ولی مهسا می گوید در مدرسه آنها کلاس هنر برگزار می شود. شرکت در کلاس های مختلف برگزار شده در کتابخانه کوهسار باعث شده است تا روخوانیش بهتر شود همچنین اطلاعات تاریخی بسیار بیشتری نسبت به بقیه بچه ها پیدا کند. فاطمه که در مدرسه صدیقه کبری درس می خواند می گوید در مدرسه آنان نیم ساعت آ به شعر و داستان اختصاص دارد و همچنین کلاس نقاشی دارند. به گفته او شرکت در کلاس های شاهنامه خوانی باعث شده است از تاریخ و گذشته کشورمان باخبر شود. همچنین داستان های خوبی را که مربیشان در کلاس برای آنان می خواند برای دیگر بچه ها در مدرسه تعریف می کند و این باعث شده است تا چند نفر دیگر از مدرسه آنها به این کتابخانه مراجعه کنند و در کلاس های شاهنامه خوانی شرکت نمایند. ارجندی در ادامه صحبت های خود در مورد نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: از زمانی که علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی شده است دغدغه های مختلف کتابداران چه از نظر معیشتی و چه کاری مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در نشست هایی که با کتابداران برگزار می کنند و با حضور در کتابخانه ها مستقیماً با مشکلات کتابخانه های مختلف آشنا می شوند و همین باعث شده است که از نظر امنیت شغلی و فعالیت های کتابخانه ای و تامین منابع کتابخانه ها وضعیت ما بهتر شود. همچنین در گذشته کتاب ها به صورت فله ای به کتابخانه ها ارسال می شد ولی در حال حاضر همه کتاب ها مورد کار کارشناسی قرار می گیرند و کتاب های بسیار خوبی ارسال می شوند که توسط ناشران موفق به چاپ رسیده اند. اداره کل کتابخانه های استان تهران از ما درخواست کرده است که در طرح مشارکت جمعی، از اعضای کتابخانه ها نظرسنجی کنیم تا کتاب هایی را که مد نظرشان است اعلام کنند و این اطلاعات را به اداره کل کتابخانه ها اعلام نماییم که تهیه شوند. این طرح بسیار خوبی است چنانچه کارتون کتاب کودک و نوجوانی که برای ما ارسال شده کتاب های بسیار خوبی هستند و منابع کتابخانه را بسیار غنی می کنند. ارجمندی به خانواده ها توصیه کرد تا همانگونه که نیاز بچه ها به غذا خوردن را تامین می کنند نیاز روحی آنان به کتاب و کتابخوانی را نیز برطرف کنند، زیرا با کتابخوانی ذهنیت بچه ها شکل می گیرد. او گفت: هرچند با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزار های جدید مانند گوشی های موبایل، تبلت، کامپیوتر و غیره بچه ها سرگرم شده اند اما لذتی که در ورق زدن کتاب وجود دارد بسیار بیشتر است.
نعمت اله فاضلی معتقد است: وقتی هویت کتابخانه های عمومی، غیرعمومی شده و نگاه طبقاتی پیدا کرده، گروه های زیادی از نظام اجتماعی از استفاده و بهره مندی از کتابخانه حذف شده اند و سهمی از کتابخانه ندارند». پس «کتابخانه برای همه، تنها یک شعار است99درصد مردم ایران از کتابخانه های عمومی استفاده نمی کنندبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در نخستین روز از هفته ی کتاب، مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس نشستی علمی با عنوان «مخاطب شناسی، حلقه گمشده کتابخانه های عمومی» برگزار کرد. در این نشست نعمت اله فاضلی جامعه شناس به بررسی دلایل ساختاری عدم استفاده مردم ایران از کتابخانه های عمومی پرداخت و عنوان کرد کتابخانه های عمومی در ایران «ناهمگانی» هستند و به صورت ساختاری عامه ی مردم را از بهره مندی از کتابخانه ها حذف کرده اند. در این مراسم کوروش کمالی سروستانی نیز با اشاره به برگزاری هفته کتاب در ایران از سال 1372 تاکنون گفت: هرسال هفته کتاب بهانه ای برای جمع شدن دور هم و از کتاب گفتن و از همان گریه و همان آه و همان انتظارات گفتن بوده است. مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس می گوید کتابخانه های عمومی باید فضایی تعاملی باشند، نه فضای مخزن و ثبت کتاب و سند. «در فضای کتابخانه های تعاملی، تحقیق و فرهنگ باید آموزش داده شود».
کتابخانه های عمومی ما نه خانه اند و نه عمومی نعمت اله فاضلی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه کتابخانه عمومی نهاد پرورش انسان هاست که هدفش گفت وگو، تعامل و پیوند است، از بحران کتابخانه های عمومی در ایران در سده اخیر می گوید. «دو مفهوم خانه و عمومی، مهم ترین مفاهیم کتابخانه های عمومی است، اما کتابخانه های عمومی ما نه خانه اند و نه عمومی». به باور این جامعه شناسی، کتابخانه عمومی قرار بوده بخشی از فرآیند معاصرشدن باشد که پیوندی نزدیک با فرآیندهای شهری شدن داشته باشد. «در این معنا، کتابخانه عمومی ای از شهر و بخشی از تلاش جمعی انسان معاصر برای برساختن شهروند است. کتابخانه عمومی قرار بوده به تعبیر تاریخی اش محرومان و عامه مردم باشد تا پرسش گری، و نگاه آگاهانه، سنجیده و فرهیخته به زندگی را به عامه مردم عرضه کند. کتابخانه عمومی قرار نبود که خصوصی و متعلق به طبقه یا قشری خاص (مثلاً طبقه متوسط شهری ایدئولوژیک) باشد». حال آنکه «کتابخانه های عمومی در ایران نه مفهوم خانه و نه مفهوم عمومی را دارد». در این معنا «کتابخانه عمومی فضایی گفتمانی است که در آن مولفه های کالبدی، فیزیکی، معمارانه، تکنولوژیک، تاریخی را به علاوه ی انسان با هم ترکیب می شوند و از تعامل این مجموعه عناصر فضایی شکل می گیرد که در آن گفت وگو، دانایی، شیدن، بحث ، فهمیدن، فهمانیدن، دیدن، شنیدن، خواندن و نوشتن شکل می گیرد. کتابخانه، فضایی است که در آن انسان محور یک اجتماع گفتمانی است.»
کتابخانه های عمومی، «ناهمگانی» هستند
به باور فاضلی، کتابخانه فضای گفتمانی است که غایت آن بهره مندی «عامه ی مردم بدون و سلسله مراتب و احساس تشخص و برتری» از این فضاست، به نحوی که همه ی مردم آنجا را به عنوان «خانه شناختی/ عاطفی» خود ببینند و به آن دسترسی پیدا کنند. اما مسأله ی کانونی کتابخانه های عمومی در ایران معاصر و برخی کشورهای جهان چیست؟ نعمت اله فاضلی می گوید امروز کتابخانه های عمومی، «ناهمگانی» هستند. «کتابخانه عمومی تنها برای طبقه متوسط شهری ایدئولوژیک تعریف شده است، نه برای هر شهروندی». به باور این مطالعات فرهنگی، مهم ترین مسأله ی کتابخانه های عمومی در ایران، همین معناست. «در تجربه تاریخی 100ساله کتابخانه های عمومی در ایران، فهم تاریخی و ذهنیت جمعی این گونه برساخته شد که کتابخانه های عمومی محل آمدوشد بی سوادان و کم سوادان، حاشیه نشین های شهری و طبقات فرودست جامعه نیست. در این معنا 22 میلیون نفر کم سواد و بی سواد کشور راهی به کتابخانه های عمومی ندارند و 16 میلیون نفر از حاشیه نشین ها سهمی از کتابخانه های عمومی ندارند».
کتابخانه برای همه، تنها یک شعار است
نعمت اله فاضلی معتقد است نوع برخورد و روان شناسی کتابدار، تعداد کتاب و کتابدار، کیفیت خدمات رسانی و... در این فرایند اثری ندارد و ساختار نهاد کتابخانه های عمومی است که حاشیه نشین ها و افراد کم سواد و بی سواد را از بهره مندی از کتابخانه عمومی حذف می کند. «وقتی هویت کتابخانه های عمومی، غیرعمومی شده و نگاه طبقاتی پیدا کرده، گروه های زیادی از نظام اجتماعی از استفاده و بهره مندی از کتابخانه حذف شده اند و سهمی از کتابخانه ندارند». پس «کتابخانه برای همه، تنها یک شعار است».
مسأله کتابخانه های عمومی، مسأله خط مشی و افق معنایی تاریخی است
این جامعه شناس در ادامه با اشاره به اینکه «کتابخانه عمومی قرار بوده یک نهاد خدماتی باشد»، می گوید: خدمات در کتابخانه های عمومی باید از مقتضیات وجودی عامه ی مردم بازتعریف شده باشد و مربوط به چرخه ی زندگی و دانایی، توانایی ها، آگاهی ها و تعاملات برای زندگی روزمره باشد. «نه تنها محتوا، بلکه فرم خدمات هم باید متناسب با عموم مردم باشد. در کتابخانه های عمومی جهان، 25 نوع خدمات برای مردم وجود دارد، درحالی که در کتابخانه های ایران تنها یک نوع از این خدمات (متن مکتوب) وجود دارد».فاضلی در توضیح برخی از این خدمات که در کتابخانه های عمومی ایران وجود ندارد، به برخی از آنها اشاره می کند: انواع آموزش ها، انواع باهم بودن های جمعی، انواع گفت وگوها، انواع کالاهای گفتاری، نوشتاری، شنیداری و دیداری، انواع آئین ها و... . پس «مسأله کتابخانه های عمومی ما این نیست که کتابدارهای ما باید خندان و خوشرو باشند، مسأله خط مشی و افق معنایی تاریخی کتابخانه های عمومی است که ناهمگانی شده است».
از مردم گله نکنید
اما چرا این گونه است و چرا کتابخانه های عمومی در ایران، ناهمگانی و برای غیرعموم هستند؟ نعمت اله فاضلی با انتقاد از گلایه های سطحی و بی منطقی همچون عدم علاقه مردم به مطالعه و فهم پایین مردم نسبت به اهمیت مطالعه، می گوید: وقتی نهاد کتابخانه طبقات بزرگ اجتماعی را از بهره مندی از کتابخانه حذف کرده و کتابخانه های عمومی ما به مردم خدمات ارائه نمی دهند، نمی توان از مردم گلایه کرد و با پیش کشیدن سرانه سطح مطالعه آنها را تحقیر کرد.
تحلیل های روان کاوانه سطحی و بی ارزش است
نعمت اله فاضلی در ادامه با انتقاد از تجزیه و تحلیل های روان شناختی در فضای امروز جامعه می گوید: تحلیل هایی که فرد (و نه جامعه و فرهنگ) را مبنای تحلیل قرار می دهد، از بنیان اشتباه است. «تحلیل هایی که آدم ها را به عنوان یک بیمار می بیند، اما تنها کاری که انجام می دهد معاینه آنهاست، بدون آنکه نهادها، سیاست ها، رویه ها، سیستم و ساختار را ببیند، بدون آنکه تاریخ را بفهمد و بدون آنکه از جامعه حرف بزند».
فاضلی در ادامه با انتقاد از افرادی که معتقدند به سبب رشد تکنولوژی، مردم ایران از کتابخانه های عمومی استفاده نمی کنند، می گوید: مگر تکنولوژی تنها به ایران وارد شده است؟ او سپس از کشور فنلاند مثال می آورد که میانگین ملی «مراجعه حضوری» مردم این کشور به کتابخانه های عمومی، «یک بار در ماه»، و میانگین مراجعه غیرحضوری نیز «یک بار در هفته» است. این مطالعات فرهنگی معتقد است دلیل این حجم از استقبال از کتابخانه های عمومی در کشورهایی مانند فنلاند، فرانسه، کانادا و...، به خاطر «سیاست ها و بازتعریف نهاد کتابخانه های عمومی» در این کشورهاست. «خوشبختانه در این کشورها روان شناسان میدان دار نیستند تا حرف های بی ارزش را به ملت خود تحمیل کنند». ازهمین رو فاضلی می گوید باید به جای «تجزیه وتحلیل های بی ارزش و سطحی روان شناسانه و تربیتیِ فردگرایانه»، نهاد کتابخانه های عمومی باید از منظر ساختاری به مخاطب شناسی بپردازد و ت و حاکمیت نیز باید در سیاست گذاری نهاد کتابخانه ها (نه به معنای تصدی گری) مداخله کند. «سیاست ت باید عنایتی باشد، نه حمایتی».
99درصد مردم ایران از کتابخانه های عمومی استفاده نمی کنند
نعمت اله فاضلی در ادامه به آمارهای نهاد کتابخانه ها اشاره می کند: «تنها 3درصد مردم ایران عضو کتابخانه های عمومی هستند و تنها یک درصد مردم اعضای فعال کتابخانه ها هستند». به یک معنا، 99درصد مردم ایران از کتابخانه های عمومی استفاده نمی کنند.فاضلی در ادامه با اشاره به کتاب رولان بارت (کتابخانه های عمومی و عد اجتماعی) می گوید: کتابخانه های عمومی نه تنها عمومی نیست، بلکه درمسیر گسترش نابرابری و بی عد ی سوق پیدا کرده است. پس کتابخانه های عمومی «به باز شی انتقادی درباره مفهوم مخاطب و کاربر نیاز دارد. کتابخانه عمومی باید رابطه خود با جامعه، فرهنگ، تاریخ و عامه مردم را باز شی کند».
سه رویکرد در باز شی انتقادی کتابخانه های عمومی
فاضلی با بیان اینکه در باز شی انتقادی کتابخانه های عمومی سه رویکرد وجود دارد توضیح داد: رویکرد یکم: تغییر رویکرد روان شناسانه و موعظه گر نسبت به فضا و سیمای کتابخانه و کتابدار و تحلیل های روان شناختی نسبت به افراد. «مسأله ما آن انی نیست که به کتابخانه مراجعه می کنند، مساله ما آن 99درصدی است که از کتابخانه استفاده نمی کنند». رویکرد دوم: رویکرد تاریخی، ساختاری، جامعه شناختی و بر مبنای انسان شناختی. «این رویکرد تلاش دارد که بگوید کتابخانه باید برمبنای ارزش های مشترک فرهنگی و تاریخی استوار شود، کتابخانه باید با ناخودآگاه ذهن جمعی، میراث فرهنگی و ارزش های قومی و ملی همسو شود». به باور فاضلی این نگاه نیز باید تغییر کند، چون دستاوردی نداشته است و امروز 99درصد مردم از کتابخانه های عمومی استفاده نمی کنند. رویکرد سوم: رویکرد باز شانه. این رویکرد می گوید ابتدا پیش فرض های مان نسبت به روبا بی عد ی در کتابخانه های عمومی را بشناسیم و به چالش بکشیم. «لازم نیست درباره خوب بودن کتاب بحث کنیم، سیاست هایی که کتابخانه عمومی را از مردم گرفته، کنار بگذارید». به باور فاضلی در رویکرد باز شی انتقادی، «کتابخانه های عمومی باید انسان را به جای عمران بگذارد. کتابخانه عمومی یک فضای انسانی و گفتمانی است، نه یک ساختمان. آن چه که کتابخانه عمومی را برمی سازد، میزان تعامل، گفت وگو و پیوندهایی است که کتابخانه با آدم های حاشیه ای برقرار می کند، نه تعداد کمّی ساختمان کتابخانه».
پرسش هایی از منظر باز شی انتقادی
فاضلی در پایان می گوید: «باز شی انتقادی نهاد کتابخانه های عمومی به این معناست که سوال کنیم که کتاب چه اندازه به گسترش بی عد ی و نابرابری کمک کرده است، چه اندازه به برقراری عد ؟ کتابخانه های عمومی چه اندازه فضاهای نابرابر شهری بازتولید کرده اند، و چه قدر فضای برابر تولید کرده اند؟ کتابخانه های عمومی تا چه اندازه بی سوادان، کم سوادان، محرومان و حاشیه نشین ها را از میدان خارج کرده، یا چقدر به میدان آورده است؟ در تجربه تاریخی 100ساله مان، کتابخانه های عمومی چه معنایی برساخته است؟ چرا مردم کتابخانه های عمومی را طرد و نفرین کرده اند؟»
به گزارش لی بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه های عمومی در نخستین هفته از مردادماه به استقبال دهه کرامت می روند.اصفهاناستان اصفهان در هفته نخست مردادماه به برگزاری دو برنامه به مناسب فرارسیدن دهه کرامت در سطح کتابخانه های عمومی خواهد داشت. «نشست قصه گویی از زندگی حضرت معصومه (س)» به میزبانی کتابخانه عمومی امینی شهرضا و «مسابقه نقاشی ویژه ک ن عضو کتابخانه با موضوع رضا(ع)» به میزبانی کتابخانه عمومی صادق (ع) دینان شهر از فعالیت های این کتابخانه در روزهای آغازین دهه کرامت خواهد بود.اردبیلاستان اردبیل نیز در این هفته ۶ ویژه برنامه خواهد داشت. مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت در کتابخانه عمومی فرهنگ نمین در دوم مردادماه، جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» و مسابقه نقاشی از این کتاب در کتابخانه عمومی اعظم (ص) تازه کند شهرستان پارس آباد، معرفی و جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» در کتابخانه عمومی شهیدرجایی پارس آباد، ب ایی ایستگاه نقاشی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی شهریار کوثر و قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه عمومی کبیر کوثر برگزار می شود.ایلامدر استان ایلام سوم مردادماه کتابخانه عمومی اعظم (ص) ایلام میزبان نشست کتاب خوان به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ص) و کتابخانه عمومی زیدبن حمزه روستای زرانگوش شهرستان بدره میزبان کتاب خوان به مناسبت دهه کرامت خواهند شد.بوشهردر بوشهر ۷ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت برگزار می شود. کتابخانه عمومی کنگان، دوم مردادماه میزبان نشست جمع خوانی با موضوع دهه کرامت می شود. نشست جمع خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید چا وتاه، مسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه و کتابخانه عمومی شهید قنبری بیدخون، ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه بنه گز و کتابخانه عمومی رضا (ع) گورک سادات در سوم مردادماه برگزار می شود. کتابخانه عمومی غدیر کنگان نیز ۵ مردادماه میزبان نشست جمع خوانی با موضوع شخصیت حضرت معصومه (س) (ویژه ک ن) خواهد شد.چهارمحال و بختیاریاستان چهارمحال و بختیاری نیز در نخستین هفته مردادماه ۱۳ برنامه ویژه دهه کرامت برگزار می کند. نشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های شهید کریمیان آلونی لردگان، آصف فرخشهر شهرکرد، ی سادات بیدله لردگان، شهید مطهری شهرستان لردگان، دهخدا کیان شهرکرد برگزار می شود. همچنین جمع خوانی کتاب «در حریم حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان، کلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر ناغان کیار، مسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «کاش ترا می دیدم» در کتابخانه عمومی ایثار روستای سرتشنیز کیار، مسابقه نقاشی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهر باباحیدر فارسان، جمع خوانی با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید رجایی شهر گهرو کیار، ایستگاه نقاشی با موضوع زندگانی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی ، مسابقه حفظ قرآن کریم به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) (ویژه ک ن) در کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگ و نشست کتاب­خوان با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرکرد از دیگر برنامه های دهه کرامت در استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. اسان جنوبیکتابخانه های استان اسان جنوبی نیز میزبان برگزاری ۱۱ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند بود. معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های عمومی حسین (ع) روستای بورنگ شهرستان درمیان، شهید باهنر گزیک شهرستان درمیان، المؤمنین (ع) مود شهرستان سربیشه؛ جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» در کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند و کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیان؛ قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های خیران روستای درمیان شهرستان درمیان و علامه امینی قهستان شهرستان درمیان؛ مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت در کتابخانه شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیان و کتابخانه خیران روستای درمیان و نیز کلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشه برگزار می شود. اسان رضویدر اسان رضوی کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام میزبان نشست قصه گویی با موضوع دهه کرامت و کتابخانه عمومی ت باجگیران قوچان میزبان برگزاری نشست قصه گویی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) خواهد بود. اسان شمالیدر اسان شمالی نیز کتابخانه علی (ع) شیروان میزبان برگزاری نشست مطالعاتی درباره حضرت معصومه (س) و نیز نشست جمع خوانی زندگی حضرت معصومه (س) خواهد بود. همچنین جمع خوانی کتاب «حضرت معصومه (س) و زندگی» در کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا (س) روستای نجف آباد شهرستان فاروج و نیز مراسم تقدیر از اعضایی با نام معصومه در کتابخانه عمومی شهید مطهری ج برگزار می شود.خوزستانکتابخانه های استان خوزستان نیز در نخستین هفته مردادماه ۱۷ برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند داشت. قصه گویی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های غدیر دزفول، علامه شیخ شوشتر، شهید مطهری رامشیر؛ جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های نیایش توحید دزفول و ی مشک شهرستان مشک؛ جمع خوانی کتاب «عنایات معصومیه: از زبان خادمین آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)» در کتابخانه معرفت کوی لور مشک؛ قصه خوانی کتاب «شرحی از زندگی حضرت فاطمه معصومه (س)» در کتابخانه عمومی حر ریاحی شوش؛ جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» در کتابخانه دانش شوش؛ کارگاه تهیه رو مه دیواری با محوریت زندگانی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی هفت شهیدان مسجدسلیمان؛ نشست آشنایی با زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی موعود مسجدسلیمان؛ مسابقه نقاشی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه دانش شوش؛ کارگاه آموزشی حجاب و به مناسبت تولد حضرت معصومه (ص) و روز دختر در کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوند؛ قصه خوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه عمومی ی کارون شوشتر و ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه های ی گمنام دشت بزرگ شهرستان گتوند، علی (ع) رامشیر، ابوذر شوش و کتابخانه مرکزی استان خوزستان برگزار می شود.زنجاندر استان زنجان نشست قصه گویی برای ک ن از کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های پیام نصیرآباد و بعثت درام؛ معرفی کتاب «زندگی حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی ی دندی؛ جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های محمدرضا گیلوان و شهید بهشتی آببر؛ مسابقه نقاشی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه های توحید سوکهریز، افق م دره، بعثت درام و سعدی نیک پی و نشست قصه گویی و مسابقه نقاشی با موضوع میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان برگزار می شود.فارسکتابخانه های استان فارس نیز میزبان برگزاری ۱۵ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند بود. جمع خوانی و قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه غلامحسین فرخنده داراب؛ مشاعره با حضور شاعران و علاقه مندان به مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه گنجینه دانش قیروکارزین؛ نشست حلقه های صالحین بانوان با عنوان توصیف فضائل حضرت معصومه (س) و دهه کرامت، قصه گویی، جمع خوانی مجموعه شعر «بانوی مهربان شهر قم» و جشن مادران و دختران به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید مطهری نورآباد ممسنی؛ نشست حلقه های صالحین بانوان با عنوان توصیف فضائل حضرت معصومه (س) و دهه کرامت در کتابخانه های مصیری شهرستان رستم و میرزا امان الله طباطبایی فهلیان ممسنی؛ معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های ملامحمد شفیع ارسنجانی و ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان؛ مسابقه انشانویسی درباره حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت؛ جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «زندگی حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان؛ شعرخوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت و جمع خوانی کتاب «ای کاش تو را می دیدم» در کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال آباد ارسنجان برگزار می شود.قزوینکتابخانه های استان قزوین نیز با ۱۴ ویژه برنامه به استقبال دهه کرامت می روند. کارگاه قصه گویی با عنوان زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه های ی قزوین، قزوین، کامیاب آقایی تبریز روستای ین کش، آیت الله روستای کلج و صاحب ا مان (عج) بویین زهرا؛ نشست معرفی کتاب با موضوع زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه های شهید رجایی، عارف قزوینی، آیت الله مدنی دانسفهان، آیت الله روستای کلج و کتابخانه اعظم (ص) آوج؛ معرفی کتاب به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی صاحب ا مان (عج) بویین زهرا؛ نشست شعرخوانی با محوریت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی سالک قزوینی محمودآباد؛ کارگاه قصه گویی با موضوع زندگی رضا (ع) در کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر الوند و بزرگداشت میلاد حضرت معصومه (س) (ویژه نوجوانان) در کتابخانه عمومی ی قزوین برگزار می شود.کردستاندر استان کردستان کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه، سوم مردادماه میزبان نشست قصه گویی با موضوع ولادت حضرت معصومه (ع) و روز دختر خواهد بود.کرماندر کتابخانه های استان کرمان نیز نشست کتاب خوان با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه های علی بن طالب (ع) شهرستان قلعه گنج و فاطمه ا هرا (س) شهرستان رودبار؛ قصه خوانی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی محمدتقی (ع) نهضت آباد شهرستان رودبار و جشن میلاد حضرت معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر در کتابخانه مرحوم حاج علی زارع دهستان شریف آباد شهرستان رفسنجان برگزار خواهد شد.کرمانشاهدر استان کرمانشاه، کتابخانه عمومی اعظم (ص) ریجاب شهرستان دالاهو سوم مردادماه میزبان برگزاری نشست معرفی کتاب «حضرت معصومه (س)» ویژه ک ن می شود.مازندرا ندران نیز با ۶ ویژه برنامه در سطح کتابخانه های عمومی به استقبال دهه کرامت می رود؛ نشست قصه گویی برای ک ن به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه های صاحب ا مان (عج) و ی کهنه سرا شهرستان نوشهر؛ جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه عمومی پازواری شهرستان بابلسر؛ مسابقه نقاشی با موضوع «دهه کرامت» در کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی فریم شهرستان ساری؛ مسابقه «دل نوشته ای به رضا (ع)» در کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی فریم شهرستان ساری و جشن روز دختر به همراه نشست معرفی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب ساروی برگزار می شود.مرکزیدر استان مرکزی سوم مردادماه به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین، نشست کتاب خوان با محوریت دهه کرامت در اداره زندان این شهرستان و جمع خوانی کتاب «کاش تورا می دیدم» ۴ مردادماه در کتابخانه عمومی شهید هاشمی خنجین شهرستان فراهان برگزار می شود.یزد۵کتابخانه در استان یزد نیز به برگزاری ویژه برنامه هفته کرامت در روزهای آغازین مردادماه اقدام می کنند. نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های مجتمع فرهنگی هنری مهریز، ثامن الحجج (ع) دهشیر تفت، شهید تاج فیروزه خاتم، سخوید تفت و جشن میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه برگزار خواهد شد.گفتنی است، ویژه برنامه های دهه کرامت تنها گوشه ای از فعالیت های متنوع در حال انجام در کتابخانه های عمومی سراسر کشور است؛ مجموعه فعالیت ها و برنامه های کتابخانه های عمومی شنبه هر هفته در پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر می شود؛ علاقه مندان به منظور آگاهی از فعالیت های کتابخانه محل زندگی خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور مراجعه کنند.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس، هم زمان با برگزاری آیین بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اسامی فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی به تفکیک کتابداران نمونه کتابخانه های نهادی، کتابخوانان و اعضای نمونه کشوری، کتابخانه های نمونه نهادی، کتابخانه های برتر مشارکتی، کتابداران برتر کتابخانه های مشارکتی، کتابداران فعال در بخش خلاقیت و اقدامات ویژه، کتابخانه های نمونه روستایی، مسئولین نمونه کتابخانه های نهادی، کتابخانه فعال در حوزه گروه های خاص، کتابداران برتر بخش ن نایان، کتابداران پیش وت برتر، خدمتگزاران برتر، کتابداران بازنشسته برتر در یک سال گذشته؛ کتابداران برتر از نظر خدمات کتابخانه ای و کتابخانه های شایسته تقدیر معرفی و شناخته شدند.کتابداران نمونه در کتابخانه های نهادیسیما رفیعی، کتابدار کتابخانه عمومی بقیه الله بلداجی (چهارمحال و بختیاری)؛ ظریفه قاسم پور، کتابدار کتابخانه عمومی پروین اعتصامی گلستان (تهران)؛ سکینه تولایی نصرت آبادی، کتابدار کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری ابرقوه (یزد)؛ زهرا رجایی، کتابدار کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر (اصفهان)؛ نگین روزبهانی، کتابدار کتابخانه عمومی المؤمنین (ع) نهاوند (همدان)؛ فاطمه زارع بیدکی، کتابدار کتابخانه عمومی بقیه الله مهریز (یزد)؛ آمنه دردانه، کتابدار کتابخانه عمومی کوثر نی ریز (فارس)؛ حمیده غلامعلی پور، کتابدار کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافقی بافق (یزد)؛ افسانه مظفری، کتابدار کتابخانه عمومی کوثر نی ریز (فارس)؛ صغری رحیمی یامچی، کتابدار کتابخانه عمومی پارک شهر مرند (آذربایجان شرقی)؛ گل خاتون یزدانی، کتابدار کتابخانه عمومی پیروزی تهران؛ لیلی شبانی، کتابدار کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان (کرمان)؛ مهسا یغمایی، کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز؛ سارا ولدی م، کتابدار کتابخانه مرکزی همدان و فرزانه پرهیزکاری، کتابدار کتابخانه (ره) قزوین به عنوان کتابداران نمونه کتابخانه های نهادی معرفی شدند.کتابخوانان و اعضای نمونه کشوریدر بخش کتابخوانان و اعضای نمونه کشوری در گروه سنی دسال، ماهان علی نژاد باقری و مانی علی نژاد باقری، اعضای کتابخانه عمومی پازواری بابلسر؛ فاطیما بهلولی، عضو کتابخانه عمومی آل یاسین مشک (خوزستان) و نازنین کیانی، عضو کتابخانه عمومی ملا عبدالله بشروی بشرویه ( اسان جنوبی)؛ در گروه سنی کودک، زهرا معصومی مقدم، عضو کتابخانه عمومی شهید حیدری نهاوند (همدان)؛ سیده مهدیس حسینی و نیلوفر بروجردی کناری، اعضای کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء فریدونکنار (مازندران)؛ در گروه سنی نوجوان، نرگس بروجردی کناری، عضو کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء فریدونکنار (مازندران)؛ رقیه صابری مهر، عضو کتابخانه عمومی آیت الله قزوین و نجمه امانی، عضو کتابخانه عمومی ی چالشتر شهرکرد (چهارمحال و بختیاری)؛ در گروه سنی جوان، علی عباسی، عضو کتابخانه عمومی علم الهدی اهرمی تنگستان (بوشهر)؛ لیلا جانجان، عضو کتابخانه عمومی قهرمان پاکبین آورزمان ملایر (همدان) و فاطمه مظفری، عضو کتابخانه عمومی قائمیه اشکنان لامرد (فارس)؛ در بخش بزرگ سال نیز فرامرز بروجردی کناری و زهرا محمدیان قوانلو، اعضای کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء فریدونکنار؛ حسن گرمسیری عضو کتابخانه مرکزی خوزستان و بتول نانواکناری، عضو کتابخانه عمومی پازواری بابلسر (مازندران) به عنوان کتابخوانان و اعضای نمونه معرفی شدند.کتابخانه های برگزیده نهادی و مشارکتیدر بخش کتابخانه های برگزیده کتابخانه عمومی ملاحسینقلی شوندی واقع در شهرستان رزن استان همدان؛ کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافقی واقع در شهرستان بافق استان یزد و کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء واقع در شهرستان نسیم شهر استان تهران به عنوان کتابخانه های نمونه نهادی و کتابخانه شهید نوژه شهرستان کبودرآهنگ استان همدان، کتابخانه خانه جوان شهرستان ارومیه (آذربایجان غربی) و کتابخانه مکتب الرضا (ع) شهرستان اردبیل، به عنوان کتابخانه های برتر مشارکتی معرفی شدند.کتابداران برتر کتابخانه های مشارکتیمعصومه خورشید، کتابدار کتابخانه حوزه علمیه ثامن الحجج (ع) اردبیل؛ عبدالله ملاتبار فیروزجانی، کتابدار کتابخانه (ره) بابل (مازندران) و حمیده نیستانی، کتابدار کتابخانه دانشوران بجنورد ( اسان شمالی) نیز به عنوان کتابداران برتر کتابخانه های مشارکتی معرفی شدند.کتابداران فعال در بخش خلاقیت و اقدامات ویژهدر بخش دیگر معرفی برگزیدگان از علی دهقان، کتابدار کتابخانه محمدباقر (ع) آبپخش استان بوشهر؛ فاطمه صفرزاده، کتابدار کتابخانه سلمان فارسی ایور استان اسان شمالی و فاطمه فرجیان کتابدار کتابخانه حمید باکری سردرود تبریز استان آذربایجان شرقی به واسطه خلاقیت و اقدامات ویژه و رضا محمودپور، کارشناس نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه تقدیر ویژه شد.کتابخانه های نمونه روستاییدر بخش دیگر کتابخانه عمومی ی بنادکوک تفت استان یزد، کتابخانه عمومی سجاد آباد ملایر استان همدان و کتابخانه عمومی آیت الله حائری کرفس رزن استان همدان به عنوان کتابخانه های نمونه روستایی شناخته شدند.مسئولان نمونه کتابخانه های نهادیدر بخش مسئولان نمونه کتابخانه های نهادی حمیده مؤمنی فراهانی از کتابخانه ی سنجان اراک استان مرکزی؛ الهام فغانی از کتابخانه ی باقریه بیرجند استان اسان جنوبی؛ زهرا شنبدی از کتابخانه فار هندیجان استان خوزستان؛ پریسا شاهرخی از کتابخانه المؤمنین (ع) نهاوند استان همدان؛ مریم خ ر از کتابخانه المؤمنین (ع) مود استان اسان جنوبی؛ سمیه مجیدی از کتابخانه کوثر همدان؛ صدیقه جعفرزاده از کتابخانه ی گمنام عالیشهر استان بوشهر؛ مجید بیگلری از کتابخانه ملاحسینقلی شوندی رزن استان همدان؛ گلشن صفیان بلداجی از کتابخانه بقیه الله بلداجی استان چهارمحال و بختیاری؛ مرضیه قربانی زاده از کتابخانه محمد مفیدی بافقی بافق استان یزد؛ سیده طاهره هاشمی از کتابخانه حضرت خدیجه کبری بیرجند استان اسان جنوبی؛ مریم بیات از کتابخانه شهید مدنی تویسرکان استان همدان؛ سمانه محسنی تکلو از کتابخانه ا هرا حاجی آباد استان هرمزگان؛ مهدیه حاجی زاده از کتابخانه شهید اول کوهبنان استان کرمان و زهرا صادقی علویجه از کتابخانه فردوسی علویجه استان اصفهان به عنوان مسئولان نمونه کتابخانه های نهادی در سال 96 معرفی شدند.کتابخانه فعال در حوزه گروه های خاصکتابخانه مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی نیز به عنوان کتابخانه فعال در حوزه گروه های خاص شناخته شد.کتابداران برتر بخش ن نایان/ پیش وتان برتر/ خدمتگزاران برتررقیه حسین زاده، کتابدار کتابخانه مرکزی ارومیه؛ زهرا خسروی، کتابدار کتابخانه خاتم الانبیاء رشت و سجاد فداکار کتابدار کتابخانه مرکزی اردبیل به عنوان کتابداران برتر بخش ن نایان معرفی شدند. خدیجه قدس الهی از استان یزد، علیمراد افشار از استان همدان و صغری آقا بابایی از استان فارس به عنوان پیش وتان برتر و بهروز سلیم زاده از بوکان (آذربایجان غربی)، فاطمه حیدریان کجور از نوشهر (مازندران) و غلامرضا نیکدل پاشاکی از نظرآباد (البرز) به عنوان خدمتگزار برتر شناخته شدند.معصومه پورهاشم از اسان رضوی، فریده رضازاده از استان خوزستان و باقر نوروزی از استان لرستان برگزیدگان بازنشسته در یک سال اخیر شناخته شدند.کتابدار برتر از نظر خدمات کتابخانه ایدر بخش کتابدار برتر از نظر خدمات کتابخانه ای علی رضا ولی الهی، کتابدار کتابخانه شهید باهنر مشهد؛ مجید قدمیاری، کتابدار کتابخانه شریعتی نیشابور و محبوبه مسلمی حقیقی، کتابدار کتابخانه شهید آیت الله دستغیب شیراز معرفی شدند.کتابخانه های شایسته تقدیرکتابخانه عمومی علی (ع) خشکبیجار شهرستان رشت (گیلان)، کتابخانه عمومی ک ن یار مهربان شیراز (فارس)، کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی گرمسار (سمنان) و کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا (اصفهان) به عنوان کتابخانه های شایسته تقدیر معرفی شدند.انتهای پیام/ 121