مردم شهرستان زرندیه 300 میلیون تومان صدقه پرداخت د

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین حراج تهران(هنر معاصر ایران) عصر ۲۲ دی در هتل پارسیان برگزار شد. پیش از برگزاری حراج، روزهای چهارشنبه ۲۰ و پنجشنبه ۲۱ دی نمایشگاه این حراج برگزار شد و بازدیدکنندگان از ساعت ۱۱ تا ۲۱ امکان تماشای آثار را داشتند.در این حراج ۱۲۰ اثر از ۱۱۰ هنرمند جوان و همچنین پیشگامان هنر معاصر شرکت دارند. آثاری از ژازه تباتبایی، هانیبال الخاص، فرهاد مشیری، منوچهر یکتایی، پروانه اعتمادی، ناصر اویسی، پرویز کلانتری، قاسم حاجی زاده، صداقت جباری، مارکو گریگوریان، فریده لاشایی، منیر فرمانفرمایان در کنار هنر هنرمندان جوان چون علیرضا آستانه، بهرنگ صمدزادگان، حامد رشتیان، وحید چمانی، بهنوش فروتن و... در این حراج حضور دارند.حراج تهران هشتمین سال برگزاری را پشت سر می گذارد و از ششمین دوره آن تصمیم گرفته شد که به شکل تخصصی تری برگزار شود، بنابراین آثار کلاسیک و مدرن در اوا بهار و آثار معاصر و مدرن نیز در اوا پاییز هر سال پیش روی یداران قرار می گیرد و اکنون حراج آثار معاصر هنرمندان ایرانی به دومین دوره خود رسیده است.گرانترین اثر عرضه شده در این حراج به اثری از منیر فرمانفرماییان اختصاص دارد که یک تابلو سه لته ای آیینه کاری و گچ روی چوب است و قیمت پایه آن ۱،۲ میلیارد تا ۱،۶ میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.حسین پاکدل که اجرای مراسم حراج این دوره به او س شده است لحظاتی پیش چکش اولین اثر فروخته شده را فرود آورد.اولین اثر حراج از علیرضا آستانه (متولد ۱۳۶۱) با قیمت پایه ۲۸ میلیون تومان بود. این اثر ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.دومین اثر به حمیدرضا رحیمی نژاد اختصاص داشت که ۱۶ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی «بهشت هشتم» اثر محمد بزرگی به سرعت از ۴۰ میلیون قیمت پایه فراتر رفت و به مبلغ ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر عین الدین صادق زاده به مبلغ ۱۱۰ میلیون رسید و فروش رفت. ۵۰ تا ۷۰ میلیون قیمت پایه این اثر بود.تابلوی نقاشیخط رضا رینه ای نیز ۳۸ میلیون فروخته شد.تابلوی میترا کاویان ۲۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان قیمت داشت.تابلوی محمدعلی ترقی جاه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد شده بود که ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از علی ن که ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت پایه برایش برآورد شده بود ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.تابلو «جنگ کارناوال» اثر امین منتظری هم با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در نهایت ۱۸۵ میلیون فروخته شد.تابلوی محمدعلی بنی اسدی نیز ۲۰ میلیون فروش رفت. این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت گذاری شده بود.تابلوی کامبیز درم بخش نیز ۳۶ میلیون فروش رفت. قیمت پایه این اثر ۲۵ تا ۳۵ میلیون بود.تابلوی ناصر پلنگی هم ۳۸ میلیون فروش رفت. این اثر نیز ۲۵ تا ۳۵ میلیون قیمت پایه داشت.تابلوی رضوان صادق زاده نیز با ۲۵ تا ۳۵ میلیون قیمت پایه به ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی پرویز کلانتری هم با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به سقف قیمت پایه ۲۰۰ میلیون فروش رفت.اثری از سحر صالحی با ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پیشنهادی اولیه در نهایت ۴۰ میلیون فروخته شد.اثر تک نسخه ای مجید کورنگ بهشتی نیز ۱۴ میلیون فروش رفت. این اثر ۱۵ تا ۲۰ قیمت اولیه داشت.تابلوی ارسیا مقدم نیز با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون ۲۴ میلیون فروش رفت.تابلوی بهرنگ صمدزادگان با عنوان «آشوب» ۳۴ میلیون چکش خورد. این اثر ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پیشنهادی برایش برآورد شده بود.اثر بهمن جلالی نیز با عنوان «تصویر خیال» ۴۴ میلیون فروش رفت. قیمت پایه این اثر ۴۰ تا ۶۰ میلیون برآورد قیمت اولیه داشت.اثر سعید احمدزاده نیز با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون در نهایت ۲۲ میلیون چکش خورد.تابلو قاسم حاجی زاده نیز۳۰۰ میلیون فروخته شد. قیمت پایه آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون بود که به سقف قیمت پایه چکش خورد.اثری از احمد مرشدلو نیز ۳۲ میلیون تومان فروخته شد. این اثر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت پایه داشت.یک نسخه از ع ۶ نسخه ای صادق تیرافکن با عنوان « انسانی» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون فروش رفت.تابلو خسروحسن زاده با عنوان «یکصد تختی» ۱۹۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود.مجسمه ای از ژازه تباتبایی نیز ۱۱۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده بود.اثری از رامیز شهوق که ۵۰ تا ۷۰ میلیون قیمت پایه داشت با کف قیمت پایه ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی علیرضا اسپهبد با عنوان «اصل انواع» به قیمت ۹۵ میلیون فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۷۰ تا ۹۰ میلیون پیشنهاد شده بود.تابلوی منصور قندریز با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری حجمی از بهروز دارش ۷۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پیشنهادی این اثر ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد شده بود.تابلوی دو لته ای از هادی جمالی نیز ۶۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود.تابلوی رضا حسینی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت ۱۷ میلیون تومان چکش خورد.اثری بدون عنوان از مجموعه «شبانه ها» کاری از وحید محمدی با ۸ تا ۱۲ میلیون قیمت اولیه، ۱۹ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی نقاشی یعقوب امدادیان ۷۰ میلیون چکش خورد. این اثر ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد قیمت اولیه داشت.اثری از مقداد ل ور با عنوان «دریاچه بختگان» ۱۸ میلیون فروش رفت. قیمت اولیه آن ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بود.تابلو کامران یوسف زاده که از سوی یک گالری در نیویورک عرضه شده بود با عنوان «گنبد سفید» با قیمت پایه ۸۰۰ تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که در نهایت ۱ میلیارد تومان چکش خورد.تابلوی ژیلا کامیاب با عنوان «ناکجاآباد» با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۲۴ میلیون تومان فروش رفت.اثری از مریم سالور با عنوان «قاصدک شماره ۱۲» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.اثری از شنتیا ذاکرعاملی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۲۲ میلیون تومان چکش خورد.اثر حجمی منیر فرمانفرماییان که ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان قیمت اولیه داشت و دو سال پیش در حراج کریستی هم فروخته شده بود به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از پریوش گنجی بدون عنوان از مجموعه «شب روز شب» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۴۶ میلیون فروش رفت.اثر «شب-روز» از مجموعه «طبیعت بی جان» فرح سیدابوالقاسم ۱۷ میلیون فروخته شد. این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون قیمت پایه داشت.«کوچ» از مجموعه «طردشده ها» عنوان تابلویی از فلورا فیض بخش بود که با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۱۹ میلیون فروخته شد.اثری از پرویز کلانتری از مجموعه «شبانه ها»ی این هنرمند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون برآورد قیمت اولیه داشت و به مبلغ ۲۲۰ میلیون چکش خورد.اثری از رضا خدادادی از مجموعه «حیرانی» با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.اثر حجمی سعید شهلاپور با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی نقاشی بدون عنوان از مجموعه «بیا تا گل برافشانیم» اثر همایون سلیمی ۴۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون قیمت اولیه داشت.تابلوی نقاشی فریده لاشایی با قیمت اولیه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به سقف قیمت پایه یعنی ۳۰۰ میلیون فروخته شد.تابلوی نقاشی حسین محجوبی با عنوان «خاطره بهار در کوهین» نیز با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.تابلوی نقاشی بدون عنوان از پروانه اعتمادی با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نهایت زیر قیمت پایه و به قیمت ۹۵ میلیون تومان فروخته شد.از حبیب الله صادقی هم یک اثر از مجموعه «نگاه شرقی» در این حراج عرضه شد که با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به مبلغ ۲۴ میلیون تومان فروخته شد.اثری از آنه محمدتاتاری با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون چکش خورد.تابلو نقاشی با عنوان «کاسه سیاه کوچک» اثر فرهاد مشیری با قیمت اولیه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر منوچهر نیازی هم با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در همان قیمت کف پیشنهادی ماند و ۵۰ میلیون چکش خورد.اثر کوروش گلناری با عنوان «انباشت» به سقف قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پیشنهادی این اثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون برآورد شده بود.اثری از کامبیز شریف با عنوان «اسلحه صلح» ۳۴ میلیون فروش رفت. قیمت پایه آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون بود.تابلو نقاشی افشین پیرهاشمی با عنوان «مصائب » با کف قیمت پایه ۱۰۰ میلیون چکش خورد. قیمت پیشنهادی این اثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون بود.اثری از کامران دیبا با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز در همان قیمت پایه ۳۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلوی بدون عنوان از مجموعه «دیوار نوشته ها» اثر زنده یاد مهدی سح ۶۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه آن ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود.اثری از محمود زنده رودی با عنوان «ستایش» با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.اثری از فریدون امیدی با قیمت اولیه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز به فروش ۴۲ میلیون تومانی دست یافت.از عنایت الله نظری نوری نیز یک تابلو با عنوان «با تو در امواج» در این دوره عرضه شد که به مبلغ ۲۸ میلیون تومان فروخته شد. قیمت اولیه این اثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود.اثری از مهدی فلاح نیز با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶ میلیون فروش رفت.تابلو نقاشی گلناز فتحی با قیمت اولیه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان نیز ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.اثری بدون عنوان از حسین زنده رودی مربوط به سال ۱۳۵۷ شمسی با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز توانست در نهایت به فروش ۴۶۰ میلیون تومانی دست یابد.اثری نقاشی خط از صداقت جباری با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز به فروش ۱۳۰ میلیون تومانی رسید.اثر حجمی و برنزی فرناز ربیعی جاه با عنوان همدردی از مجموعه «دوره قلبی» با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در سقف قیمت پیشنهادی به فروش رسید.تابلو نقاشی ته ای از منصور قندریز با قیمت اولیه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نهایت ۱۷۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از شهریار احمدی با عنوان «به سرکردگی براق» از مجموعه اصطبل اساطیر که ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت پایه داشت توانست به فروش ۱۶۰ میلیون تومانی برسد.اثری از طلیعه کامران مربوط به سال ۱۳۴۷ با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۲۲ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی رضا درخشانی از مجموعه «خسرو و شیرین» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.اثری از ناصر اویسی با عنوان «دو اسب عاشق» که ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود به مبلغ ۸۰ میلیون تومان فروش رفت.تابلو نقاشی ژازه تباتبایی با عنوان «هدیه به باغ طلا» که مربوط به دهه ۵۰ شمسی است با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در نهایت به فروش ۱۰۰ میلیون تومان دست یافت.تابلو نقاشی گیزلا وارگا سینایی با عنوان «باغ گل ها» از مجموعه «گل و مرغ» ۲۸ میلیون تومان فروخته شد. این اثر ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری اولیه شده بود.منوچهر یکتایی که طبق گفته حسین پاکدل دو سال قبل اثری از او در حراج تهران به سه برابر و نیم قیمت اولیه فروخته شده بود در این دوره اثری بدون عنوان مربوط به سال ۱۳۵۱ شمسی از وی عرضه شد که با قیمت پایه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به فروش کف قیمت پایه یعنی ۵۰۰ میلیون دست یافت.اثری از جلال شباهنگی از مجموعه «کویر» با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از عباس کیارستمی از مجموعه «سفید برفی» ۲۰۰ تا ۳۰۰ میایون قیمت پیشنهادی داشت که به قیمت ۲۰۰ میلیون فروش رفت.از منوچهر معتبر نیز اثری مربوط به سال ۱۳۵۵ عرضه شد که در نهایت ۶۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۵۰ تا ۷۰ میلیون برآورد اولیه داشت.تابلوی «زلف نشاط شانه کن» اثر محمدرضا جوادی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت در کف قیمت اولیه فروخته شد.تابلوی «در ستایش طبیعت» اثر مهرداد صدری هم با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به مبلغ ۴۰ میلیون فروخته شد.اثری از مرتضی اسدی نیز با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان در نهایت ۲۰ میلیون تومان فروش رفت.نقاشی پرتره اثر کوروش شیشه گران نیز به فروش ۳۲۰ میلیون تومانی دست یافت. این اثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.اثر حجمی مسعود اخوان جم با عنوان «بالرین» در سقف قیمت پیشنهادی فروخته شد. این اثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد قیمت اولیه داشت.«امپراطور مطرود» نام اثری از واحد خاکدان بود که با قیمت اولیه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نهایت ۱۸۰ میلیون تومان فروخته شد.از آیدین آغداشلو نیز اثری از مجموعه خاطرات انهدام ور این حراج عرضه شد که ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.«هیروشیما» عنوان اثری از مارکو گریگوریان بود که با قیمت اولیه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان توانست به فروش ۹۵ میلیون تومانی برسد.از هانیبال الخاص نیز اثری مربوط به دهه ۷۰ شمسی عرضه شد که با قیمت اولیه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی توانست به فروش ۱۴۰ میلیون تومانی دست یابد.دومین اثر از پروانه اعتمادی در این حراج از مجموعه «دخترشاه پریان» در کف قیمت پیشنهادی فروخته شد. این اثر ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.اثر حجمی از بهمن دادخواه از مجموعه «گروگانها» به فروش ۱۲۰ میلیون تومانی رسید. این اثر ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قیمت اولیه داشت.اثری حجمی از رضا بانگیز با عنوان «رئیس نامحسوس» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت به رقم ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی حسینعلی ذابحی با عنوان «پادشاه جوان» با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نهایت ۳۸ میلیون تومان چکش خورد.«فرشتگان گمشده» اثر شهناز زهتاب با ۱۰ تا ۱۴ میلیون قیمت پایه توانست به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برسد.اثری از محمد طباطبایی از مجموعه «صلح غمگین» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در نهایت ۲۸ میلیون تومان فروش رفت.تابلو نقاشی قاسم حاجی زاده با نام «پهلوان» در کف قیمت پیشنهادی یعنی ۱۵۰ میلیون فروخته شد. این اثر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون قیمت اولیه داشت.اثر حجمی طاهر شیخ الحکمایی با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون در نهایت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.اثری از نصر کم گویان از مجموعه «شهزادگان سرندیپ» با قیمت پایه ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان نیز به فروش ۱۹ میلیون تومانی دست یافت.اثری از آویشن خبره زاده با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان نیز به رقم فروش ۹۵ میلیون تومان رسید.اثری از مجموعه «فرشتگان سرگردان در خیابان» از خسرو خسروی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان توانست به فروش ۴۲ میلیون تومانی برسد.اثر حجمی محمدحسین عماد به نام «دیوار» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در نهایت ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.گرانترین اثر این حراج که به منیر فرمانفرماییان تعلق دارد با قیمت پایه ۱۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان عرضه شد که در نهایت توانست به فروش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دست یابد.اثر حجمی کامبیز صبری با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.ع ی از علیرضا فانی با عنوان «روی بام ۲» از مجموعه «خیال» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون در کف قیمت پایه فروخته شد.از حسین صدری هم اثری با عنوان «چیزی که نمی توان آن را دید» با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان عرضه شد که در نهایت فروخته نشد. این تنها اثر به فروش نرفته تا اینجای حراج بود.تابلو نقاشی دیجیتال اثر حسین خسروجردی با عنوان «ماتادور» با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان در نهایت ۲۷ میلیون تومان فروش رفت.ع ی از سعید صادقی با عنوان «کربلای ۵» در این حراج عرضه شد که با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان توانست به بیش از دو برابر سقف قیمت پایه برسد و به رقم فروش ۵۵ میلیون تومان دست یابد.تابلو نقاشی اثر رضا درخشانی با نام «پیکار زرفام» با قیمت پیشنهادی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.اثری از بهمن بروجنی با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش ۷۰ میلیون تومانی دست یافت.اثر حجمی موبد با نام «آفرینش» با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان با رقم ۳۰ میلیون تومان در قیمت کف به فروش رسید.تابلوی نصرت الله مسلمیان با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.اثر دیگری از حسین زنده رودی با عنوان «برای دسته» با قیمت پیشنهادی ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان نیز به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان فروش رفت.از علی اثری نقاشی خط عرضه شد با قیمت ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت پایه که در نهایت فروخته نشد. این دومین اثر به فروش نرفته حراج تا اینجا بود.اثر نقاشی خط حمید عجمی نیز با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۳۰ میلیون تومان فروش رفت.اثر صادق طهرانی نیز با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان از خطر فروخته نشدن جست و در آ ین لحظه ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلو نقاشی دیگری از فرهاد مشیری با عنوان فقط تو عرضه شد که با ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت اولیه توانست به فروش یک میلیارد تومانی برسد و فروخته شود.اثری از مجتبی تاجیک با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به قیمت ۳۵ میلیون تومان چکش خورد.اثر حجمی حامد رشتیان با نام «برد شیر» با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز در نهایت ۴۶ میلیون تومان فروخته شد.تابلو نقاشی وحید چمانی با عنوان «اسید آمینه ها» با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در نهایت ۴۴ میلیون تومان فروش رفت.از مرتضی دره باغی اثری از مجموعه «تولد» عرضه شد که با قیمت اولیه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان در نهایت ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.آ ین اثر هشتمین حراج تهران در بخش آثار معاصر و مدرن به اثری از زنده یاد فریده لاشایی اختصاص داشت که با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.آمار فروش کلی این دوره از حراج ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان اعلام شد.دو اثر فروش نرفته این حراج به صورت افترسیل به فروش رسید و طبق اعلام سایت این حراج اثر علی به مبلغ ۵۰ میلیون و اثر حسین صدری ۱۵ میلیون تومان فروخته شده است.
شرکت پرشیا خودرو به عنوان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای bmw در ایران، شرایط فروش بی ام و ای 3 و بی ام و ای 4 را به صورت نقدی و اقساطی اعلام کرده است.بنا بر اعلام شرکت پرشیا خودرو، خودروهای بی ام و ای 3 (bmw x3) و بی ام و ای 4 (bmw x4) به صورت نقدی و اقساطی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. در ادامه، جزئیات بخش نامه فروش پرشیا خودرو را مطالعه خواهید کرد:شرایط فروش بی ام و ای 3کلیه هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری بر عهده شرکت پرشیا خودرو خواهد بود. همچنین این شرکت، هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله را برای کلیه محصولات خود بر عهده گرفته است.در شرایط ید اقساطی خودروهای بی ام و، پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیا خودرو است.حق ا حمه نمایندگی های مجاز پرشیا خودرو توسط این شرکت تامین و پرداخت می شود و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوانی، غیرمجاز و بر خلاف مقررات شرکت خواهد بود.با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو به وجود سهمیه قابل فروش بستگی خواهد داشت.متقاضیان ید خودرو مکلف هستند کلیه مبالغ مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را تنها به نام و به حساب بانکی شرکت پرشیا خودرو واریز کنند. در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت پرشیا خودرو هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.در شرایط فروش اقساطی، تامین شرایط و ضوابط ید بر عهده یدار است که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت، قابل قبول خواهد بود.روزهای پنجشنبه، و تعطیلات رسمی در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمی شوند.خودروهای عرضه شده توسط شرکت پرشیا خودرو دارای گارانتی 5 ساله یا 150 هزار کیلومتر هستند.شرایط فروش بی ام و ای 3 بی ام و x3 شرایط فروش بی ام و ای 3 بی ام و x4
شرایط فروش بی ام و ای 3شرایط فروش بی ام و ای 3شرایط فروش بی ام و ای 3 و ای 4 – داد 1396شرایط فروش نقدی بی ام و ای 3خودرومدلتیپقیمت (تومان)موعد تحویلx3 xdrive28i2016comfort409 میلیون30 روز کاری2017ultimate429 میلیون2017exclusive439 میلیون2017business444 میلیون2017dynamic454 میلیونشرایط فروش نقدی بی ام و ای 4خودرومدلتیپقیمت (تومان)موعد تحویلx4 xdrive28i2016essential399 میلیون30 روز کاری2016convenience429 میلیون2016comfort439 میلیون2016exclusive449 میلیون2017comfort474 میلیون2017dynamic479 میلیون2017exclusive489 میلیونشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 3 (شش ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپمبلغ پیش پرداخت (تومان)مبلغ اقساط (تومان)x3 xdrive28i2016comfort227 میلیون و 500 هزار33 میلیون و 830 هزار190 میلیون و 400 هزار40 میلیون و 810 هزار153 میلیون و 300 هزار47 میلیون و 860 هزار2017ultimate238 میلیون و 700 هزار35 میلیون و 470 هزار199 میلیون و 700 هزار42 میلیون و 800 هزار160 میلیون و 800 هزار50 میلیون و 200 هزار2017exclusive244 میلیون و 200 هزار36 میلیون و 310 هزار204 میلیون و 400 هزار43 میلیون و 790 هزار164 میلیون و 600 هزار51 میلیون و 370 هزار 2017business247 میلیون36 میلیون و 720 هزار206 میلیون و 700 هزار44 میلیون و 300 هزار166 میلیون و 400 هزار51 میلیون و 960 هزار2017dynamic252 میلیون و 600 هزار37 میلیون و 540 هزار211 میلیون و 300 هزار45 میلیون و 300 هزار170 میلیون و 200 هزار53 میلیون و 130 هزارشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 4 (شش ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپمبلغ پیش پرداخت (تومان)مبلغ اقساط (تومان)x4 xdrive28i2016essential222 میلیون32 میلیون و 990 هزار185 میلیون و 700 هزار39 میلیون و 820 هزار149 میلیون و 600 هزار46 میلیون و 690 هزار2016convenience238 میلیون و 700 هزار35 میلیون و 470 هزار199 میلیون و 700 هزار42 میلیون و 800 هزار160 میلیون و 800 هزار50 میلیون و 200 هزار2016comfort244 میلیون و 200 هزار36 میلیون و 310 هزار204 میلیون و 400 هزار43 میلیون و 790 هزار164 میلیون و 600 هزار51 میلیون و 370 هزار2016exclusive249 میلیون و 800 هزار37 میلیون و 130 هزار209 میلیون44 میلیون و 800 هزار168 میلیون و 300 هزار52 میلیون و 540 هزار2017comfort263 میلیون و 700 هزار39 میلیون و 200 هزار220 میلیون و 700 هزار47 میلیون و 280 هزار177 میلیون و 700 هزار55 میلیون و 470 هزار2017dynamic266 میلیون و 500 هزار39 میلیون و 610 هزار223 میلیون47 میلیون و 790 هزار179 میلیون و 600 هزار56 میلیون و 50 هزار2017exclusive272 میلیون40 میلیون و 440 هزار227 میلیون و 600 هزار48 میلیون و 800 هزار183 میلیون و 300 هزار57 میلیون و 200 هزارشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 3 (دوازده ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپمبلغ پیش پرداخت (تومان)مبلغ اقساط (تومان)x3 xdrive28i2016comfort228 میلیون و 700 هزار18 میلیون و 100 هزار191 میلیون و 900 هزار21 میلیون و 810 هزار155 میلیون و 200 هزار25 میلیون و 680 هزار2017ultimate239 میلیون و 900 هزار18 میلیون و 890 هزار201 میلیون و 300 هزار22 میلیون و 880 هزار162 میلیون و 800 هزار26 میلیون و 940 هزار2017exclusive245 میلیون و 500 هزار19 میلیون و 330 هزار206 میلیون23 میلیون و 410 هزار166 میلیون و 600 هزار27 میلیون و 570 هزار2017business248 میلیون و 300 هزار19 میلیون و 550 هزار208 میلیون و 300 هزار23 میلیون و 680 هزار168 میلیون و 500 هزار27 میلیون و 880 هزار2017dynamic253 میلیون و 900 هزار19 میلیون و 980 هزار213 میلیون24 میلیون و 210 هزار172 میلیون و 300 هزار28 میلیون و 510 هزارشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 4 (دوازده ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپمبلغ پیش پرداخت (تومان)مبلغ اقساط (تومان)x4 xdrive28i2016essential223 میلیون و 100 هزار17 میلیون و 570 هزار187 میلیون و 200 هزار21 میلیون و 280 هزار151 میلیون و 400 هزار25 میلیون و 60 هزار2016convenience239 میلیون و 900 هزار18 میلیون و 890 هزار201 میلیون و 300 هزار22 میلیون و 880 هزار162 میلیون و 800 هزار26 میلیون و 940 هزار2016comfort245 میلیون و 500 هزار19 میلیون و 330 هزار206 میلیون23 میلیون و 410 هزار166 میلیون و 600 هزار27 میلیون و 570 هزار2016exclusive251 میلیون و 100 هزار19 میلیون و 770 هزار210 میلیون و 700 هزار23 میلیون و 940 هزار170 میلیون و 400 هزار28 میلیون و 190 هزار2017comfort265 میلیون و 100 هزار20 میلیون و 860 هزار222 میلیون و 400 هزار25 میلیون و 280 هزار179 میلیون و 900 هزار29 میلیون و 760 هزار2017dynamic267 میلیون و 900 هزار21 میلیون و 80 هزار224 میلیون و 800 هزار25 میلیون و 540 هزار181 میلیون و 800 هزار30 میلیون و 70 هزار2017exclusive273 میلیون و 400 هزار21 میلیون و 530 هزار229 میلیون و 500 هزار26 میلیون و 70 هزار185 میلیون و 600 هزار30 میلیون و 700 هزارشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 3 (هجده و 24 ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپ18 ماهه24 ماههپیش پرداخت (تومان)اقساط (تومان)پیش پرداخت (تومان)اقساط (تومان)x3 xdrive28i2016comfort234 میلیون و 700 هزار12 میلیون و 730 هزار235 میلیون و 800 هزار10 میلیون و 100 هزار198 میلیون و 200 هزار15 میلیون و 480 هزار199 میلیون و 700 هزار12 میلیون و 310 هزار161 میلیون و 900 هزار18 میلیون و 290 هزار163 میلیون و 800 هزار14 میلیون و 590 هزار2017ultimate246 میلیون و 100 هزار13 میلیون و 360 هزار247 میلیون و 400 هزار10 میلیون و 590 هزار207 میلیون و 900 هزار16 میلیون و 230 هزار209 میلیون و 500 هزار12 میلیون و 910 هزار169 میلیون و 800 هزار19 میلیون و 180 هزار171 میلیون و 800 هزار15 میلیون و 300 هزار2017exclusive251 میلیون و 900 هزار13 میلیون و 670 هزار253 میلیون و 100 هزرا10 میلیون و 840 هزار212 میلیون و 700 هزار16 میلیون و 620 هزار214 میلیون و 400 هزار13 میلیون و 210 هزار173 میلیون و 700 هزار19 میلیون و 630 هزار175 میلیون و 800 هزار15 میلیون و 660 هزار2017business254 میلیون و 700 هزار13 میلیون و 830 هزار256 میلیون10 میلیون و 960 هزار215 میلیون و 200 هزار16 میلیون و 800 هزار216 میلیون و 800 هزار11 میلیون و 210 هزار175 میلیون و 700 هزار19 میلیون و 850 هزار177 میلیون و 800 هزار15 میلیون و 840 هزار2017dynamic260 میلیون و 500 هزار14 میلیون و 130 هزار261 میلیون و 800 هزار11 میلیون و 210 هزار220 میلیون17 میلیون و 180 هزار221 میلیون و 700 هزار13 میلیون و 670 هزار179 میلیون و 700 هزار20 میلیون و 300 هزار181 میلیون و 800 هزار16 میلیون و 200 هزارشرایط فروش اقساطی بی ام و ای 4 (هجده و 25 ماهه) با تحویل 30 روز کاریخودرومدلتیپ18 ماهه24 ماههپیش پرداخت (تومان)اقساط (تومان)پیش پرداخت (تومان)اقساط (تومان)x4 xdrive28i2016essential228 میلیون و 900 هزار12 میلیون و 420 هزار230 میلیون و 100 هزار9 میلیون و 850 هزار193 میلیون و 400 هزار15 میلیون و 100 هزار194 میلیون و 800 هزار12 میلیون و 10 هزار157 میلیون و 900 هزار17 میلیون و 840 هزار159 میلیون و 700 هزار14 میلیون و 240 هزار2016convenience246 میلیون و 100 هزار13 میلیون و 360 هزار247 میلیون و 400 هزار10 میلیون و 590 هزار207 میلیون و 900 هزار16 میلیون و 230 هزار209 میلیون و 500 هزار12 میلیون و 910 هزار169 میلیون و 800 هزار19 میلیون و 180 هزار171 میلیون و 800 هزار15 میلیون و 300 هزار2016comfort251 میلیون و 900 هزار13 میلیون و 670 هزار253 میلیون و 100 هزار10 میلیون و 840 هزار212 میلیون و 700 هزار16 میلیون و 620 هزار214 میلیون و 400 هزار13 میلیون و 210 هزار173 میلیون و 700 هزار19 میلیون و 630 هزار175 میلیون و 800 هزار15 میلیون و 660 هزار2016exclusive257 میلیون و 600 هزار13 میلیون و 980 هزار258 میلیون و 900 هزار11 میلیون و 90 هزار217 میلیون و 600 هزار16 میلیون و 990 هزار219 میلیون و 300 هزار13 میلیون و 510 هزار177 میلیون و 700 هزار20 میلیون و 80 هزار179 میلیون و 800 هزرا16 میلیون و 20 هزار2017comfort272 میلیون14 میلیون و 750 هزار273 میلیون و 300 هزار11 میلیون و 700 هزار229 میلیون و 700 هزار17 میلیون و 940 هزار231 میلیون و 500 هزار14 میلیون و 270 هزار187 میلیون و 600 هزار21 میلیون و 190 هزار189 میلیون و 800 هزار16 میلیون و 910 هزار2017dynamic274 میلیون و 800 هزار14 میلیون و 910 هزار276 میلیون و 200 هزار11 میلیون و 830 هزار232 میلیون و 100 هزار18 میلیون و 130 هزار233 میلیون و 900 هزار14 میلیون و 420 هزار189 میلیون و 600 هزار21 میلیون و 420 هزار191 میلیون و 800 هزار17 میلیون و 90 هزار2017exclusive280 میلیون و 60 هزار15 میلیون و 220 هزار282 میلیون12 میلیون و 70 هزار237 میلیون18 میلیون و 500 هزار238 میلیون و 800 هزار14 میلیون و 720 هزار193 میلیون و 500 هزار21 میلیون و 870 هزار195 میلیون و 800 هزار17 میلیون و 450 هزارمنبع :persiakhodro
در هفتمین حراج تهران که عصر ۱۶ تیرماه برگزار شد، به ترتیب اثر «شاعر و قفس» ساخته پرویز تناولی به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، اثر دیگری از سهراب سپهری و بهمن محصص هر کدام به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تابلو اردوگاه همایونی اثر محمد «کمال الملک» با مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و اثر منوچهر یکتایی با مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزو پنج اثری بودند که به بالاترین رقم فروخته شدند.از بین ۷۲ اثر معرفی شده در هفتمین حراج تهران فقط اثر جواد رستم که قیمت آن با ۵۰ میلیون تومان شروع شد، به فروش نرفت. مبلغ ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.اولین چکش هفتمین حراج تهران برای تابلو ع عباس کیارستمی از مجموعه سفید برفی که قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان پیش بینی شده بود، پایین آمد.حسین پاکدل – مجری حراج در شروع گفت: یک سال بدون کیارستمی گذشت و حرف های زیادی درباره او زده شد اما قشنگ ترین حرف را رفیق قدیمی او سیف الله صمدیان بیان کرد و گفت با شناختی که در طول این سال ها از عباس کیارستمی داشتم و شیطنت ها و شوخی های که او داشت، از او بعید نمی دانم که وقتی برای سپری مراحل درمان به پاریس اعزام شده است، قصد کرده باشد تا یک جدید بسازد؛ ی که فعلا پیش تولید آن یک سال طول کشیده است. این احتمال را حتی یک درصد هم می دهم که کیارستمی یک جسد بی نام و نشان را از بیمارستان گرفته و با نظارت خودش داده شبیه خودش گریم کنند و به ما تحویل دادند و خودش آنجا مانده تا دوره نقاهت را سپری کند و یک روزی می آید.او ادامه داد: کیارستمی همیشه در هنر ایران جاری است، به همین دلیل هفتمین حراج تهران را با اثری از او آغاز می کنیم.این اثر که در اکتبر ۲۰۱۴ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.نقاشی منوچهر نیازی که مبلغ ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت.نقاشی رنگ روغن روی بوم ابوالقاسم سعیدی که ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان فروش رفت. این اثر در سال ۱۳۹۳ توسط صاحب قبلی مستقیما از هنرمند یداری شده بود.برای نقاشی رنگ روغن روی بوم عبدالرضا دری گی فروش ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی پیش بینی شده بود که به مبلغ ۹۰ میلیون تومان فروخته شد. پیش بینی فروش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نقاشی با عنوان «دنیای محجوبی» اثر حسین محجوبی درست از آب درآمد و این اثر به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. همچنین پیش بینی شده بود «واحه» اثری از زنده یاد پرویز کلانتری که با رنگ روغن و کاهگل روی بوم کار شده، به مبلغ ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان فروش برود که این اثر به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. این اثر در اکتبر ۲۰۱۵ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود.اثری با امضای داوود امدادیان که پیش بینی شده بود بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش برود به مبلغ ۹۰ میلیون تومان فروخته شد.هشتمین اثر ارائه شده در حراج تهران «طبیعت بیجان» منوچهر یکتایی بود که مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود که ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در اکتبر ۲۰۱۶ در حراج کریستیز لندن ارایه شده بود.برای نقاشی مهدی ویشکایی نیز مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان پیش بینی شده بود و این اثر به مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان فروخته شد.نقاشی رنگ روغن روی بوم منوچهر معتبر ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود که به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رسید.برای تابلوی هوشنگ پزشک کیا که با جوهر و آبرنگ روی مقوا کشیده شده بود مبلغ ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود که این اثر به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان فروش رفت. این اثر در کتاب «سایه پدربزرگم: هوشنگ پزشک نیا» (ص ۱۴۲) به کوشش سحر خلخالیان (۱۳۹۵) به چاپ رسیده است.تابلو احمد اسفندیاری دوازدهمین اثری بود که در حراج تهران مبلغ ۷۵ میلیون تومان فروش رفت. برای این اثر مبلغ ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود.اثر «کوچ» محمود جوادی پور نیز که مبلغ ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۸۵ میلیون تومان فروخته شد. برای تابلو « کابوس» علیرضا اسپهبد نیز مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود که این اثر به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. این اثر در کتاب «علیرضا اسپهبد، برگزیده نقاشی ۱۳۷۶-۱۳۵۰» (ص ۶۲)، نشر هنر ایران (۱۳۷۷) به چاپ رسیده است.آیدین آغداشلو پانزدهمین هنرمندی بود که چکش هفتمین حراج هنر تهران برای او پایین آمد و تابلوی «معمار شماره ۱۶» با قیمت ۴۴۰ میلیون تومان فروش رفت. پیش بینی شده بوده این اثر که با گواش روی مقوا کار شده است ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به فروش برسد. اثری از مجموعه صدا وسکوت زنده یاد ژازه تباتبایی نیز به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای آن پیش بینی شده بود. این اثر در کتاب «گزیده آثار ژازه تباتبایی، جلد چهارم شعر آهن، جلد پنجم: سفری در ک شان مذاب» (ص ۲۸۴) به کوشش یلدا زینعلی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ی (۱۳۸۳) به چاپ رسیده است.هفدهمین اثری که در این دوره از حراج تهران فروش رفت تابلوی ناصر اویسی بود که پیش بینی می شد به مبلغ ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش برسد. این اثر ۹۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی رنگ روغن روی بوم مهدی ویشکایی که پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش برسد، به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.اثر حجمی بهمن محصص با عنوان «شخصیت» نیز به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود. همچنین این اثر در دسامبر ۲۰۱۵ در حراج آدرنورمن پاریس ارایه شده بود.تابلو کوروش شیشه گران با عنوان « درون، بیرون» نیز به مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان فروخته شد. برای این اثر که اکریلیک روی بوم است، مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود.بیست و یکمین اثری که در حراج تهران به فروش رفت مربوط به محمد احصایی می شد. این اثر که اکریلیک روی بوم است به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد. رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای فروش این تابلو پیش بینی شده بود. این اثر در آوریل ۲۰۱۴ در حراج بونامز لندن ارایه شده بود.اثر نصرالله افجه ای که روی دیوار سالن حراج نصب شده بود نیز به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد. برای این اثر که اکریلیک روی بوم است مبلغ ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود. تابلو رنگ روغن روی بوم رضا مافی نیز به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان به فروش رسید. برای این اثر نیز مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود. اثر رنگ روغن روی بوم حسین زنده رودی که مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان فروش رفت.بیست و چهارمین اثری که چکش حراج تهران برای ان خورده شد مربوط به تابلوی رنگ روغن و رنگ متالیک روی بوم مسعود عربشاهی بود که مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شد. این اثر به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلو «آسمان آبی» منیر فرمانفرماییان نیز که مبلغ ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر کاهگل روی بوم مارکو گریگوریان با عنوان دو جریب زمین (پوزیتیو- نگاتیو) با امضا هنرمند پشت اثر به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.بیست و هشتمین اثر فروش رفته در حراج تهران رنگ روغن روی بوم ناصر عصار بود. تابلو ترکیب بندی صورتی این هنرمند به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان فروخته شد. برای این اثر که در اکتبر ۲۰۰۸ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود.اثر بدون عنوان سهراب سپهری از مجموعه تنه درختان نیز که قیمت یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای فروش پیش بینی شده بود، به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این تابلو که رنگ روغن روی بوم است در اکتبر ۲۰۱۴ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود.تابلو رنگ روغن سیاووش رایی که مبلغ ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۹۵ میلیون تومان فروخته شد.چکش حراج بخش آثار اساتید هنر کلاسیک ایران با ورود علی مرادخانی – معاون هنری وزارت ارشاد زده شد. نقاشی آقا بالا (نقاش باشی) مربوط به دوره ناصری با عنوان «شمس العماره» که مبلغ ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود، به مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان فروخته شد.دومین اثر بخش هنر کلاسیک نیز مربوط به کمال الملک بود. این اثر با عنوان «اردوگاه همایونی» که رنگ روغن روی بوم است به مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد. برای این اثر که در آوریل ۱۹۹۶ در حراج کریستیز لندن ارایه شده بود فروش ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود. تابلو رنگ روغن روی بوم علی محمد حیدریان نیز که قیمت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر حسین شیخ از شاگردان کمال الملک نیز که مبلغ ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۳۶ میلیون تومان فروخته شد. سی و پنجمین اثر حراج تهران مربوط به تک چهره محمد حسن میرزا- آ ین ولیعهد قاجار بود که خالق آن حسین ارژنگی «میرمصور» بوده است. برای این تابلو که با رنگ روغن روی گونی کشیده شده است فروش ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود که ۹۰ میلیون تومان فروخته شد.تک چهره محمود جم اثر علی اکبر صنعتی نیز که قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۴۰ میلیون تومان فروخته شداثر حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی با عنوان «ساحه چوگان بازی در حضور شاپور دوم شهریار ساسانی» و «شکارگاه» محمد علی زاویه که برای هر کدام مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود به ترتیب به مبلغ ۱۰۰ و ۹۰ میلیون تومان فروخته شدند.تابلو «بهار طرب انگیز» اثر محمود فرشچیان که مبلغ ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در کتاب «آثار محمود فرشچیان» (ص ۲۳۶) به کوش ناصر میرباقری، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (۱۳۸۷) به چاپ رسیده است.چهل و یکمین اثری که در حراج تهران به فروش رفت تابلو «بزم سیاوش و سودابه» اثر میرزا آقا ی بود. این اثر که در دوره قاجار و با تکنیک سوخت و معرق چرم خلق شده است به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.تابلو «کشتی نوح» اثر حسین خطایی نیز که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.آ ین اثر اساتید هنر کلاسیک ایران مربوط به مجید مهرگان بود. این اثر با توجه به پیش بینی که شده بود به مبلغ ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.چهل و پنجمین اثر فروخته شده در هفتمین حراج تهران تابلوی رنگ روغن جعفر روحبخش بود. ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای این اثر پیش بینی شده بود که به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلوی رنگ روغن روی بوم اثر هادی هزاوه ای نیز ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود که به مبلغ ۴۲ میلیون تومان فروخته شد. همچنین اثر حجمی توکل اسماعیلی که مبلغ ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شد. صاحب قبلی، این اثر را مستقیما از هنرمند یداری کرده بود.نقاشی رنگ روغن روی بوم اثر ژازه تباتبایی نیز که مبلغ ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلو«مرغ بسم الله» اثر رضا مافی که مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان فروش رفت. این اثر در کتاب «رازهای خط و نقاشی خط، نگاهی به زندگی و آثار رضا مافی» (ص ۲۳۲) به کوشش کاوه تیموری، انتشارات هنر معماری قرن (۱۳۲۹) به چاپ رسیده است.تابلو رنگ روغن و ورق طلا روی بوم محمد احصایی که پیش بینی شده بود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به فروش برسد به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در مارچ ۲۰۱۵ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود.پنجاه و یکمین اثر حراج تهران تابلو اکریلیک روی بوم اثر کوروش شیشه گران بود که به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.تابلو رنگ روغن روی آلومینیوم کشیده شده روی چوب اثر بهجت صدر که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر سونیا بالاسانیان نیز ۸۰ میلیون تومان فروخته شد. برای این اثر مبلغ ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود.نقاشی سفید سه بعدی غلامحسین نامی با عنوان «مبارزه با بی سوادی» که قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای آن پیش بینی شده بود به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.پنجاه و پنجمین اثر حراج تهران تابلو رنگ روغن روی بوم اثر ناصر عصار بود که به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان فروخته شد. پیش بینی شده بود این اثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود.تابلو ترکیب بندی اثر حسین کاظمی که پیش بینی شده بود بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در کتاب «به باغ همسفران» (ص ۵۱) به کوشش یعقوب امدادیان و رویین پاکباز چاپ و نشر نظر (۱۳۷۹) به چاپ رسیده است. همچنین این تابلو در سال ۱۳۸۹ در نمایشگاه «بر یاد ماندگان» موزه هنرهای معاصر تهران ارایه شده است.تابلو رنگ روغن روی بوم اثر لیلی متین دفتری نیز ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد. پیش بینی شده بود این اثر که در ژوئن ۲۰۱۶ در حراج آدرنورمن پاریس ارایه شده بود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شود.تابلوی رنگ روغن روی بوم دو لته ای اثر سیراک مل یان نیز به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان فروش رفت. پیش بینی می شد این اثر که پیش از این در اکتبر ۲۰۱۴ در حراج بونامز لندن ارایه شده بود به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود.تابلوی رنگ روغن و شن روی بوم اثر محسن ی مقدم که پیش بینی می شد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.تابلو رنگ روغن روی بوم اثر جعفر روحبخش نیز که پیش بینی می شد بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش برود به مبلغ ۷۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر بهجت صدر نیز به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.شصت و چهارمین اثر حراج تهران اثر مسعود عربشاهی بود که مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش آن پیش بینی شده بود. این اثر به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان فروخته شد.اثر مهدی سح از مجموعه ستون ها نیز ۷۵ میلیون تومان فروخته شد. مبلغ ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای فروش این اثر پیش بینی شده بود.دومین اثر منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان در هفتمین حراج تهران به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد. پیش بینی می شد این اثر که آیینه کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب است به قیمت ۸۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش برسد.تابلوی جوهر روی بوم حسین زنده رودی نیز که پیش بینی می شد بین ۸۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش برسد به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در اکتبر ۲۰۱۴ در حراج ساتبیز قطر ارایه شده است.دومین اثر پرویز تناولی در هفتمین حراج تهران پیش بینی می شد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به فروش برسد. از مجموعه هیچ روی صندلی به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.تابلو رنگ روغن روی بوم اثر احمد اسفندیاری که پیش بینی شده بود بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان فروخته شود، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.هفتادمین اثر حراج تهران تابلو «طبیعت بیجان» اثر گارنیک در هاکوپیان بود که پیش بینی می شد بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به فروش برسد، این اثر ۵۵ میلیون تومان فروخته شد.تابلو رنگ روغن روی گونی اثر منصور قندریز نیز به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان فروخته شد. پیش بینی شده بود این اثر به قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به فروش برسد.هفتاد و دومین و آ ین اثر از هفتمین حراج تهران تابلو عقاب ن نا بهمن محصص بود که به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر در آوریل ۲۰۰۹ در حراج کریستیز دبی ارایه شده بود و پیش بینی می شد بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به فروش برسد.انتهای پیام
قیمت خودرو در بازار ایران در هفته اخیر با افزایش شدیدی مواجه شد و بیشتر خودروهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز، گران شده اند. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی را مشاهده می کنید.در هفته ای که گذشت به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی به طور عجیبی افزایش یافت. حتی برخی خودروهای داخلی نیز به دلایلی مانند نرخ جدید بیمه شخص ثالث در یک هفته اخیر گران شدند. کرمان موتور در این هفته جک اس 5 اتوماتیک را گران کرد و شرکت ایرتویا نیز قیمت تیپ های مختلف تویتا سی اچ آر و تویوتا راو 4 را افزایش داد. شرکت پرشیا خودرو قیمت جدید تیپ های مختلف بی ام و 730 ال آی، بی ام و 530 و بی ام و ای 3 را اعلام کرد و آسان موتور نیز قیمت هیوندای توسان را بالا برد. رنو کولئوس، رنو تلیسمان، نیسان جوک، نیسان ای تریل، کیا سراتو، بی وای دی اس 6، دی اس 5 و دی اس 6 از جمله سایر خودروهای وارداتی بودند که در این هفته گران شدند. عجیب ترین افزایش قیمت هم به دی اس 7 مربوط می شود که قیمت آن نسبت به ماه قبل 80 میلیون تومان افزایش یافت.در میان خودروهای داخلی نیز شرکت های سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو قیمت محصولات خود را باز هم بالاتر برده اند. به این ترتیب در حالی که بازار خودرو در رکود به سر می برد، شوک بزرگ ارزی اوضاع را از قبل هم بدتر کرد و باعث شد چند ده میلیونی به قیمت خودروهای وارداتی افزوده شود. حتی تعدادی از شرکت ها به دلیل جو ملتهب به وجود آمده، فروش خودروهای خود را متوقف کرده اند. جالب انجاست شرکت هایی که بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز اقدام به گران محصولات خود کرده بودند، با پایین تر آمدن قیمت دلار، حاضر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی خود نشدند.از دیگر اتفاقات مهم بازار خودرو در این هفته می توان به کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و اعلام شدن ارزش گمرکی خودروهای وارداتی در سال 97 اشاره کرد که بر اساس آن قرار است خودروهای جدیدی در سال جاری وارد بازار کشورمان بشوند. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو در بازار ایران شامل خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده می کنید:قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای داخلی – 25 فروردین 97
خودروقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)سایپاپراید 11121 میلیون و 324 هزار23 میلیون و 500 هزا راید 13121 میلیون و 361 هزار22 میلیون و 300 هزا راید 13220 میلیون و 926 هزار22 میلیون و 700 هزارسایپا 151 (پراید وانت)21 میلیون و 473 هزار21 میلیون و 500 هزارتیبا25 میلیون و 623 هزار25 میلیون و 800 هزارتیبا دوگانه سوز27 میلیون و 123 هزار27 میلیون و 500 هزارتیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی28 میلیون و 5 هزار28 میلیون و 200 هزارتیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی28 میلیون و 705 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا ex28 میلیون و 989 هزار29 میلیون و 200 هزارساینا lux اتوماتیک38 میلیون و 539 هزار40 میلیون و 400 هزاروانت پادرا انژکتوری44 میلیون و 754 هزار45 میلیون و 500 هزارآریو 1600 دستی49 میلیون و 834 هزار50 میلیون و 500 هزارآریو 1600 اتوماتیک57 میلیون و 904 هزار58 میلیونچانگان سی اس 35 دستی59 میلیون و 268 هزار62 میلیون و 500 هزارچانگان سی اس 35 اتوماتیک69 میلیون و 146 هزار71 میلیونسراتو 1600 دنده ای81 میلیون و 94 هزار80 میلیونسراتو 1600 دنده ای آپشنال86 میلیون و 518 هزار86 میلیون و 600 هزارسراتو 2000 اتوماتیک96 میلیون و 234 هزار98 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک آپشنال104 میلیون و 247 هزار111 میلیونکوییک دنده ای32 میلیون و 989 هزار–کوییک اتوماتیک39 میلیون و 889 هزار–کوییک اتوماتیک پلاس42 میلیون و 89 هزار44 میلیون و 300 هزارایران خودرووانت آریسان دوگانه سوز26 میلیون و 169 هزار27 میلیون و 300 هزارسمند ال ای 31 میلیون و 443 هزار34 میلیون و 400 هزارسمند ef732 میلیون و 157 هزار34 میلیون و 600 هزارسمند ef7 دوگانه سوز33 میلیون و 766 هزار36 میلیون و 200 هزارسورن elx جدید توربو39 میلیون و 575 هزار44 میلیوندنا42 میلیون و 845 هزار45 میلیون و 300 هزاردنا پلاس48 میلیون و 481 هزار56 میلیون و 500 هزاردنا پلاس توربو52 میلیون و 972 هزار63 میلیونپژو 405 جی ال ای 30 میلیون و 781 هزار32 میلیون و 400 هزا ژو 405 جی ال ای دوگانه سوز32 میلیون و 465 هزار33 میلیون و 700 هزا ژو 405 اس ال ای 32 میلیون و 680 هزار34 میلیون و 200 هزا ژو پارس سال38 میلیون و 215 هزار41 میلیونپژو پارس سال دوگانه سوز39 میلیون و 590 هزار41 میلیون و 200 هزا ژو پارس ال ای 39 میلیون و 541 هزار44 میلیون و 200 هزا ژو پارس اتوماتیک tu549 میلیون و 972 هزار52 میلیونپژو 207 دنده ای42 میلیون و 972 هزار46 میلیون و 700 هزا ژو 207 اتوماتیک49 میلیون و 572 هزار56 میلیونپژو 207 صندوق دار اتوماتیک56 میلیون–پژو 206 تیپ 233 میلیون و 917 هزار36 میلیونپژو 206 تیپ 539 میلیون و 207 هزار41 میلیون و 100 هزا ژو 206 صندوق دار v839 میلیون و 930 هزار41 میلیون و 900 هزا ژو 2008104 میلیون و 994 هزار131 میلیونپژو 30194 میلیون و 926 هزار100 میلیونپژو 508229 میلیون225 میلیونرانا lx36 میلیون و 745 هزار35 میلیون و 500 هزاردانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک45 میلیون و 596 هزار49 میلیون و 800 هزاررنو تندر پیکاپ35 میلیون و 548 هزار36 میلیون و 500 هزاررنو تندر 90 ای 238 میلیون و 940 هزار42 میلیون و 200 هزاررنو تندر 90 با گیرب jhq40 میلیون و 40 هزار43 میلیون و 600 هزاررنو تندر پلاس دنده ای40 میلیون و 906 هزار48 میلیونرنو تندر پلاس اتوماتیک49 میلیون و 172 هزار56 میلیون و 500 هزاررنو تندر پلاس دنده ای با گیرب jhq42 میلیون و 6 هزار48 میلیون و 600 هزاررنو کپچر 2017 با گرم کن صندلی132 میلیون و 138 هزار146 میلیونرنو کپچر 2017 بدون گرم کن صندلی130 میلیون و 138 هزار143 میلیونسوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10147 میلیون و 146 هزار170 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک79 میلیون و 229 هزار88 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک توربو95 میلیون و 146 هزار115 میلیونهایما اس 589 میلیون و 972 هزار95 میلیونپارس خودروبرلیانس اچ 220 دنده ای39 میلیون و 990 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 220 اتوماتیک45 میلیون و 90 هزار47 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 230 دنده ای39 میلیون و 990 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 230 اتوماتیک45 میلیون و 90 هزار47 میلیونبرلیانس اچ 320 دنده ای47 میلیون و 590 هزار49 میلیون و 300 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک53 میلیون و 290 هزار56 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک موتور جدید58 میلیون و 290 هزار60 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 330 دنده ای45 میلیون و 790 هزار48 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 330 دنده ای موتور جدید50 میلیون و 190 هزار51 میلیون و 700 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک55 میلیون و 790 هزار58 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک موتور جدید60 میلیون و 790 هزار62 میلیون و 700 هزاربرلیانس کراس سی 3 اتوماتیک57 میلیون و 590 هزار57 میلیون و 800 هزاربرلیان کراس سی 3 اتوماتیک موتور جدید61 میلیون و 990 هزار63 میلیون و 900 هزاررنو پارس تندر41 میلیون و 543 هزار44 میلیون و 600 هزا ارس تندر با گیرب jhq43 میلیون و 453 هزار46 میلیونرنو ساندرو دنده ای43 میلیون و 890 هزار48 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو دنده ای با گیرب jhq44 میلیون و 800 هزار49 میلیون و 700 هزاررنو ساندرو اتوماتیک49 میلیون و 990 هزار57 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی دنده ای49 میلیون و 290 هزار57 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی اتوماتیک55 میلیون و 790 هزار64 میلیون و 500 هزا یکاپ ریچ دو ک ن69 میلیون و 890 هزار72 میلیونکرمان موتورلیفان ای 50 دنده ایتوقف تولید45 میلیون و 300 هزارلیفان ای 50 اتوماتیک59 میلیون و 900 هزار–لیفان ای 60 اتوماتیک76 میلیون و 500 هزار66 میلیون و 900 هزارلیفان 82099 میلیون95 میلیونجک جی 5 اتوماتیک63 میلیون و 150 هزار67 میلیون و 800 هزارجک اس 3 اتوماتیک78 میلیون79 میلیونجک اس 5 دنده ای87 میلیون93 میلیونجک اس 5 اتوماتیک109 میلیون و 900 هزار115 میلیونهیوندای آی 10 جدیدتوقف تولید79 میلیونهیوندای آی 20 جدید115 میلیون108 میلیون و 500 هزارهیوندای ا نت112 میلیون و 900 هزار111 میلیونهیوندای النترا 2.0204 میلیون و 500 هزار191 میلیونهیوندای النترا مونتاژی147 میلیون و 900 هزار–هیوندای سوناتا lf248 میلیون223 میلیونهیوندای توسان tl278 میلیون259 میلیونهیوندای سانتافه dm335 میلیون303 میلیونهیوندای آزرا 2018379 میلیون–کارمانی وای دی اف 3 دنده ای52 میلیون و 580 هزار–بی وای دی اس 6114 میلیون و 700 هزار108 میلیونبی وای دی اس 7129 میلیون و 900 هزار–بی وای دی e6 فول270 میلیون–بی وای دی سانگ140 میلیون–گروه بهمنمزدا 3 تیپ 4130 میلیون و 959 هزار141 میلیونبسترن بی 3059 میلیون و 460 هزار65 میلیونبسترن بی 50 افتوقف تولید85 میلیونوانت کاپرا 2 دو ک ن دو دیفرانسیل74 میلیون و 750 هزار76 میلیونمدیران خودروام وی ام 315 هاچ بک اسپورت49 میلیون و 390 هزار46 میلیون و 500 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری49 میلیون و 390 هزار47 میلیون و 700 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت ا لنت51 میلیون و 410 هزار51 میلیونام وی ام ای 22 دنده ای61 میلیون و 600 هزار60 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 22 دنده ای اسپورت63 میلیون و 300 هزار62 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک70 میلیون و 200 هزار69 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک اسپورت71 میلیون و 800 هزار70 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 33 اس80 میلیون و 30 هزار77 میلیون و 900 هزارام وی ام ای 33 اس اسپورت85 میلیون و 400 هزار81 میلیونچری آریزو 5 دنده ای71 میلیون و 100 هزار70 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 ا لنت77 میلیون و 790 هزار76 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 توربو88 میلیون و 500 هزار85 میلیونچری تیگو 5 ا لنت109 میلیون و 800 هزار107 میلیونچری تیگو 5 لاکچری اسپورت104 میلیون و 500 هزار102 میلیونچری تیگو 7 ا لنت145 میلیون و 700 هزار143 میلیونراینراین وی 5 دنده ای43 میلیون43 میلیونراین وی 5 اتوماتیک47 میلیون47 میلیونام جی پارس و جیلی
ام جی 360 دنده ای57 میلیون و 700 هزار60 میلیونام جی 360 اتوماتیک67 میلیون و 500 هزار70 میلیونام جی 360 اتوماتیک توربو77 میلیون و 700 هزار–جیلی جی سی 6 اتوماتیک49 میلیون و 790 هزار49 میلیون و 500 هزارجیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس58 میلیون و 900 هزار–قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 25 فروردین 97
خودروقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار (تومان)hyundai motors کره جنوبیهیوندای ا نت فول 2017–123 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2017147 میلیون و 226 هزار189 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2018204 میلیون و 961 هزار–هیوندای سوناتا lf فول بنزینی 2017243 میلیون و 984 هزار227 میلیونهیوندای سوناتا lf هیبریدی gls162 میلیون و 900 هزار196 میلیونهیوندای سوناتا 2018 هیبریدی gls پلاس269 میلیون و 900 هزار260 میلیونهیوندای توسان فول اتوپارک 2017250 میلیون و 416 هزار269 میلیونهیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک287 میلیون و 292 هزار337 میلیونkia motors کره جنوبیکیا پیکانتو 201799 میلیون و 105 هزار102 میلیونکیا ریو 2017109 میلیون و 850 هزار138 میلیونکیا سراتو 2.0 فول 2017199 میلیون و 540 هزار193 میلیونکیا کارنز228 میلیون و 877 هزار205 میلیونکیا اسپورتیج فول نیوفیس ql279 میلیون و 899 هزار290 میلیونکیا اپتیما jf فول gt234 میلیون و 183 هزار250 میلیونکیا اپتیما jf فول gt مدل 2018266 میلیون و 583 هزار–کیا اپتیما jf هیبریدی 2018266 میلیون و 883 هزار–کیا سورنتو 2.4 فول–330 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول gt303 میلیون و 572 هزار385 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول 2018324 میلیون و 319 هزار–renault فرانسهرنو داستر pe دو دیفرانسیل 2017155 میلیون142 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2017159 میلیون152 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2017149 میلیون و 500 هزار140 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2018165 میلیون162 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2018155 میلیون155 میلیونرنو تلیسمان 2017244 میلیون255 میلیونرنو تلیسمان 2018279 میلیون269 میلیونرنو کولئوس 2017295 میلیون295 میلیونرنو کولئوس 2018329 میلیون315 میلیونرنو سیمبل pe105 میلیون–رنو سیمبل se110 میلیون–toyota ژاپنتویوتا سی اچ آر تیپ icon275 میلیون275 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ dynamic279 میلیون278 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ premium289 میلیون292 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ lounge285 میلیون285 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 1194 میلیون و 500 هزار186 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 2197 میلیون و 500 هزار190 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 3210 میلیون196 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 1343 میلیون و 500 هزار340 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 2353 میلیون و 500 هزار350 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3373 میلیون و 500 هزار365 میلیونتویوتا کمری هیبریدی xle مدل 2016–300 میلیونتویوتا هایلو 2016 اتوماتیک اتاق جدید–375 میلیونlexus ژاپنل وس nx200t هفت کلید–500 میلیونل وس nx300h هفت کلید 2017–525 میلیونل وس rx200t فول 2017–880 میلیونmercedes benz آلمانبنز cla200 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2017–800 میلیونبنز gla45 فول 2016–800 میلیونبنز gla45 فول 2017–820 میلیونبنز c200 فول اتاق جدید 2016–820 میلیونبنز e200 مدل 2016–690 میلیونبنز e200 نیوفیس 2017–940 میلیونبنز e250 فول 2016–630 میلیونبنز e250 نیوفیس 2017–950 میلیونporsche آلمانپورشه با تر 2.0–950 میلیونپورشه با تر اس–1 میلیارد و 150 میلیونپورشه ماکان 2.0–990 میلیونپورشه ماکان 2.0 توربو–1 میلیارد و 200 میلیونbmw آلمانبی ام و آی 8 فول 2016–1 میلیارد و 700 میلیونبی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ exotic377 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ executive389 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ comfort393 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ premium399 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ dynamic449 میلیون–بی ام و سری 1 پنج در 2018 dynamic sport464 میلیون–بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ active tourer354 میلیون و 900 هزار–بی ام و 320 آی–480 میلیونبی ام و 530 تیپ premier sport837 میلیون800 میلیونبی ام و 530 تیپ champion882 میلیون870 میلیونبی ام و 530 تیپ prestige902 میلیون890 میلیونبی ام و 530 تیپ vision sport927 میلیون910 میلیونبی ام و 730 ال آی legacy1 میلیارد 292 میلیون1 میلیارد و 200 میلیونبی ام و 730 ال آی legacy sport1 میلیارد و 312 میلیون1 میلیارد و 250 میلیونبی ام و 730 ال آی legacy sport+1 میلیارد و 322 میلیون1 میلیارد و 330 میلیونبی ام و 730 ال آی legacy lounge1 میلیارد و 332 میلیون1 میلیارد و 390 میلیونبی ام و 730 ال آی individual1 میلیارد و 412 میلیون1 میلیارد و 450 میلیونبی ام و ای 1 مدل 25i تیپ پریمیوم–565 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ dynamic645 میلیون649 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ ultimate580 میلیون599 میلیونبی ام و ای 4 مدل 28i تیپ dynamic–680 میلیونnissan ژاپننیسان جوک اسکای پک 2017180 میلیون175 میلیوننیسان جوک پلاتینیوم 2017192 میلیون187 میلیوننیسان جوک اسپورت توربو 2017245 میلیون235 میلیوننیسان ای تریل 2017298 میلیون293 میلیوننیسان ای تریل 2018315 میلیون–ssangyong کره جنوبیسانگ یانگ تیوولی 2017125 میلیون و 241 هزار138 میلیونسانگ یانگ تیوولی 2018–146 میلیونسانگ یانگ ر تون جی 4 مدل 2018330 میلیون و 815 هزار–سانگ یانگ کوراندو 2018214 میلیون و 730 هزار–mitsubishi ژاپنمیتسوبیشی میراژ 201794 میلیون93 میلیونمیتسوبیشی میراژ 2018104 میلیون103 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017177 میلیون160 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018187 میلیون184 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2017214 میلیون203 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2018239 میلیون221 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5279 میلیون259 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2018312 میلیون–میتسوبیشی اوتلندر phev مدل 2018317 میلیون–ds automobiles فرانسهدی اس 3 مدل 2017148 میلیون و 500 هزار157 میلیوندی اس 3 مدل 2018199 میلیون–دی اس 5ls مدل 2017229 میلیون و 500 هزار225 میلیوندی اس 5 مدل 2017–262 میلیوندی اس 5 مدل 2018329 میلیون310 میلیوندی اس 6 مدل 2017–285 میلیوندی اس 6 مدل 2018346 میلیون330 میلیوندی اس 7 مدل 2018 تیپ rivoli475 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ opera479 میلیون–alfaromeo ایتالیاآلفارومئو 4c فول 2016580 میلیون950 میلیونآلفارومئو جولیتا فول 2017179 میلیون و 500 هزار198 میلیونmaserati ایتالیامازراتی گیبلی فول آپشن 2015–2 میلیارد و 250 میلیو راتی کواتروپورته 2015–2 میلیارد و 330 میلیونvolvo سوئ وو وی 40 جدید آر دیزاین205 میلیون–ولوو اس 60 آر دیزاین235 میلیون–ولوو اس 90 آر دیزاین350 میلیون–ولوو ای سی 60 جدید آر دیزاین400 میلیون–ولوو ای سی 90 آر دیزاین550 میلیون1 میلیارد و 100 میلیونmini انگلیس – آلمانمینی کوپر275 میلیون–مینی کوپر اس399 میلیون–مینی کلابمن اس450 میلیون–مینی کانتریمن اس475 میلیون–mg motors انگلیس – چینام جی جی تی 2017115 میلیون110 میلیونام جی جی اس 2017176 میلیون159 میلیونvolkswagen آلمانفول واگن پاسات303 میلیون307 میلیونفول واگن تیگوان320 میلیون370 میلیونborgward آلمان – چینبورگوارد بی ای 7279 میلیون و 900 هزار–بورگوارد بی ای 5239 میلیون–تهیه شده توسطگجت نیوز
در هفته ای که گذشت، قیمت خودرو در بازار ایران تغییر خاصی نسبت به قبل نکرد. در این مطلب، ج کامل قیمت روز شرکتی و آزاد ماشین های داخلی و وارداتی را مشاهده می کنید.اکنون در دومین هفته ی سال 1397 و آ ین روزهای تعطیلات نوروزی به سر می بریم. در این هفته نیز قیمت خودرو در شرکت های مختلف و همین طور در بازار آزاد تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشته و انواع خودروهای داخلی و خارجی با همان قیمت قبلی ید و فروش می شوند. همان طور که قبلا هم گفته بودیم، بازار خودروهای داخلی در مدت اخیر بی رونق بوده و مشتریان علاقه ی زیادی به ید ماشین های تولید داخلی نشان نمی دهند. همچنین بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و وضعیت نامعلوم تعرفه های واردات خودرو، در حال حاضر در رکود به سر می برد. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو در بازار ایران شامل خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده خواهید کرد:قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای داخلی – 11 فروردین 97
خودروقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)سایپاپراید 11121 میلیون و 243 هزار23 میلیون و 200 هزا راید 13121 میلیون و 280 هزار21 میلیون و 800 هزا راید 13220 میلیون و 845 هزار22 میلیون و 500 هزارسایپا 151 (پراید وانت)21 میلیون و 385 هزار21 میلیون و 400 هزارتیبا25 میلیون و 535 هزار26 میلیون و 100 هزارتیبا دوگانه سوز27 میلیون و 35 هزار28 میلیون و 100 هزارتیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی27 میلیون و 916 هزار28 میلیونتیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی28 میلیون و 616 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا ex28 میلیون و 900 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا lux اتوماتیک38 میلیون و 450 هزار40 میلیون و 400 هزاروانت پادرا انژکتوری44 میلیون و 645 هزار45 میلیون و 500 هزارآریو 1600 دستی49 میلیون و 745 هزار50 میلیون و 500 هزارآریو 1600 اتوماتیک57 میلیون و 815 هزار58 میلیونچانگان سی اس 35 دستی59 میلیون و 179 هزار62 میلیون و 500 هزارچانگان سی اس 35 اتوماتیک69 میلیون و 57 هزار71 میلیون و 500 هزارسراتو 1600 دنده ای آپشنال86 میلیون و 429 هزار87 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک96 میلیون و 145 هزار97 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک آپشنال104 میلیون و 158 هزار106 میلیون و 500 هزارکوییک دنده ای32 میلیون و 900 هزار–کوییک اتوماتیک39 میلیون و 800 هزار–کوییک اتوماتیک پلاس42 میلیون43 میلیون و 700 هزارایران خودرووانت آریسان دوگانه سوز26 میلیون و 169 هزار27 میلیون و 300 هزارسمند ال ای 31 میلیون و 305 هزار33 میلیون و 300 هزارسمند ef732 میلیون و 19 هزار33 میلیون و 300 هزارسمند ef7 دوگانه سوز33 میلیون و 628 هزار35 میلیون و 500 هزارسورن elx جدید توربو39 میلیون و 437 هزار44 میلیوندنا42 میلیون و 707 هزار45 میلیون و 300 هزاردنا پلاس48 میلیون و 434 هزار56 میلیون و 500 هزاردنا پلاس توربو52 میلیون و 834 هزار62 میلیون و 500 هزا ژو 405 جی ال ای 30 میلیون و 643 هزار32 میلیون و 300 هزا ژو 405 جی ال ای دوگانه سوز32 میلیون و 327 هزار33 میلیون و 500 هزا ژو 405 اس ال ای 32 میلیون و 542 هزار34 میلیونپژو پارس سال38 میلیون و 77 هزار40 میلیون و 700 هزا ژو پارس سال دوگانه سوز39 میلیون و 452 هزار40 میلیون و 700 هزا ژو پارس ال ای 39 میلیون و 403 هزار44 میلیونپژو پارس اتوماتیک tu549 میلیون و 834 هزار51 میلیون و 300 هزا ژو 207 دنده ای42 میلیون و 834 هزار46 میلیونپژو 207 اتوماتیک49 میلیون و 434 هزار54 میلیون و 800 هزا ژو 207 صندوق دار اتوماتیک55 میلیون–پژو 206 تیپ 233 میلیون و 779 هزار35 میلیون و 200 هزا ژو 206 تیپ 539 میلیون و 69 هزار40 میلیون و 800 هزا ژو 206 صندوق دار v839 میلیون و 792 هزار41 میلیون و 200 هزا ژو 2008103 میلیون و 994 هزار124 میلیونپژو 30194 میلیون و 926 هزار98 میلیون و 500 هزا ژو 508229 میلیون213 میلیونرانا lx36 میلیون و 607 هزار36 میلیوندانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک45 میلیون و 458 هزار51 میلیون و 500 هزاررنو تندر پیکاپ35 میلیون و 548 هزار37 میلیونرنو تندر 90 ای 238 میلیون و 802 هزار42 میلیون و 200 هزاررنو تندر 90 با گیرب jhq39 میلیون و 902 هزار43 میلیونرنو تندر پلاس دنده ای40 میلیون و 768 هزار47 میلیون و 500 هزاررنو تندر پلاس اتوماتیک49 میلیون و 34 هزار56 میلیون و 300 هزاررنو تندر پلاس دنده ای با گیرب jhq41 میلیون و 868 هزار48 میلیون و 200 هزاررنو کپچر 2017 با گرم کن صندلی132 میلیون143 میلیونرنو کپچر 2017 بدون گرم کن صندلی130 میلیون141 میلیونسوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10147 میلیون و 8 هزار164 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک79 میلیون و 229 هزار88 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک توربو95 میلیون و 8 هزار114 میلیون و 500 هزارهایما اس 589 میلیون و 834 هزار92 میلیونپارس خودروبرلیانس اچ 220 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 220 اتوماتیک45 میلیون47 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 230 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 230 اتوماتیک45 میلیون47 میلیونبرلیانس اچ 320 دنده ای47 میلیون و 500 هزار49 میلیون و 300 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک53 میلیون و 200 هزار56 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک موتور جدید58 میلیون و 200 هزار61 میلیونبرلیانس اچ 330 دنده ای45 میلیون و 700 هزار48 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 330 دنده ای موتور جدید50 میلیون و 100 هزار51 میلیون و 700 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار58 میلیونبرلیانس اچ 330 اتوماتیک موتور جدید60 میلیون و 700 هزار62 میلیون و 300 هزاربرلیانس کراس سی 3 اتوماتیک57 میلیون و 500 هزار57 میلیون و 800 هزاربرلیان کراس سی 3 اتوماتیک موتور جدید61 میلیون و 900 هزار63 میلیون و 500 هزاررنو پارس تندر40 میلیون و 853 هزار44 میلیون و 300 هزا ارس تندر با گیرب jhq42 میلیون و 363 هزار45 میلیون و 700 هزاررنو ساندرو دنده ای43 میلیون و 800 هزار48 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو دنده ای با گیرب jhq44 میلیون و 710 هزار49 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو اتوماتیک49 میلیون و 900 هزار56 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی دنده ای49 میلیون و 200 هزار57 میلیون و 700 هزاررنو ساندرو استپ وی اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار64 میلیون و 500 هزا یکاپ ریچ دو ک ن69 میلیون و 800 هزار72 میلیونکرمان موتورلیفان ای 50 دنده ایتوقف تولید45 میلیون و 300 هزارلیفان ای 50 اتوماتیک56 میلیون و 150 هزار–لیفان ای 60 اتوماتیک69 میلیون و 500 هزار66 میلیون و 900 هزارلیفان 82099 میلیون95 میلیونجک جی 5 اتوماتیک63 میلیون و 150 هزار67 میلیون و 800 هزارجک اس 3 اتوماتیک78 میلیون83 میلیون و 500 هزارجک اس 5 دنده ای87 میلیون96 میلیونجک اس 5 اتوماتیک104 میلیون و 900 هزار114 میلیونهیوندای آی 10 جدیدتوقف تولید76 میلیون و 500 هزارهیوندای آی 20 جدید115 میلیون105 میلیونهیوندای ا نت112 میلیون و 900 هزار111 میلیونهیوندای النترا 2.0198 میلیون180 میلیونهیوندای النترا مونتاژی147 میلیون و 900 هزار–هیوندای سوناتا lf248 میلیون220 میلیونهیوندای توسان tl278 میلیون250 میلیونهیوندای سانتافه dm335 میلیون285 میلیونهیوندای آزرا 2018379 میلیون–کارمانی وای دی اف 3 دنده ای52 میلیون و 580 هزار–بی وای دی اس 6105 میلیون و 700 هزار105 میلیونبی وای دی اس 7129 میلیون و 900 هزار–بی وای دی e6 فول270 میلیون–بی وای دی سانگ140 میلیون–گروه بهمنمزدا 3 تیپ 4130 میلیون و 959 هزار139 میلیونبسترن بی 3059 میلیون و 460 هزار64 میلیونبسترن بی 50 افتوقف تولید85 میلیونوانت کاپرا 2 دو ک ن دو دیفرانسیل74 میلیون و 750 هزار76 میلیونمدیران خودروام وی ام 315 هاچ بک اسپورت49 میلیون و 390 هزار46 میلیون و 500 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری49 میلیون و 390 هزار47 میلیون و 700 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت ا لنت51 میلیون و 410 هزار51 میلیونام وی ام ای 22 دنده ای61 میلیون و 600 هزار60 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 22 دنده ای اسپورت63 میلیون و 300 هزار62 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک70 میلیون و 200 هزار69 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک اسپورت71 میلیون و 800 هزار70 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 33 اس80 میلیون و 30 هزار77 میلیون و 900 هزارام وی ام ای 33 اس اسپورت85 میلیون و 400 هزار81 میلیونچری آریزو 5 دنده ای71 میلیون و 100 هزار70 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 ا لنت77 میلیون و 790 هزار78 میلیونچری آریزو 5 توربو88 میلیون و 500 هزار87 میلیونچری تیگو 5 ا لنت109 میلیون و 800 هزار107 میلیونچری تیگو 5 لاکچری اسپورت104 میلیون و 500 هزار104 میلیونچری تیگو 7 ا لنت145 میلیون و 700 هزار141 میلیونراینراین وی 5 دنده ای43 میلیون43 میلیونراین وی 5 اتوماتیک47 میلیون47 میلیونام جی پارس و جیلی
ام جی 360 دنده ای57 میلیون و 700 هزار60 میلیونام جی 360 اتوماتیک67 میلیون و 500 هزار70 میلیونام جی 360 اتوماتیک توربو77 میلیون و 700 هزار–جیلی جی سی 6 اتوماتیک49 میلیون و 790 هزار49 میلیون و 500 هزارجیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس58 میلیون و 900 هزار–قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 11 فروردین 97
خودروقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار (تومان)hyundai motors کره جنوبیهیوندای ا نت فول 2017–123 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2017147 میلیون و 226 هزار183 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2018204 میلیون و 961 هزار–هیوندای سوناتا lf فول بنزینی 2017243 میلیون و 984 هزار223 میلیونهیوندای سوناتا lf هیبریدی gls162 میلیون و 900 هزار195 میلیونهیوندای سوناتا 2018 هیبریدی gls پلاس269 میلیون و 900 هزار252 میلیونهیوندای توسان فول اتوپارک 2017239 میلیون و 561 هزار255 میلیونهیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک287 میلیون و 292 هزار320 میلیونkia motors کره جنوبیکیا پیکانتو 201799 میلیون و 105 هزار100 میلیونکیا ریو 2017109 میلیون و 850 هزار133 میلیونکیا سراتو 2.0 فول 2017199 میلیون و 540 هزار180 میلیونکیا کارنز228 میلیون و 877 هزار205 میلیونکیا اسپورتیج فول نیوفیس ql279 میلیون و 899 هزار280 میلیونکیا اپتیما jf فول gt234 میلیون و 183 هزار246 میلیونکیا اپتیما jf فول gt مدل 2018266 میلیون و 583 هزار–کیا اپتیما jf هیبریدی 2018266 میلیون و 883 هزار–کیا سورنتو 2.4 فول–325 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول gt303 میلیون و 572 هزار372 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول 2018324 میلیون و 319 هزار–renault فرانسهرنو داستر pe دو دیفرانسیل 2017155 میلیون142 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2017159 میلیون152 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2017148 میلیون140 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2018165 میلیون162 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2018155 میلیون155 میلیونرنو تلیسمان 2017244 میلیون247 میلیونرنو تلیسمان 2018265 میلیون257 میلیونرنو کولئوس 2017295 میلیون283 میلیونرنو کولئوس 2018312 میلیون300 میلیونرنو سیمبل pe105 میلیون–رنو سیمبل se110 میلیون–toyota ژاپنتویوتا سی اچ آر تیپ icon254 میلیون269 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ dynamic249 میلیون248 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ premium254 میلیون257 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ lounge259 میلیون271 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 1199 میلیون180 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 2202 میلیون188 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 3208 میلیون194 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 1299 میلیون و 500 هزار310 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 2305 میلیون316 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3310 میلیون322 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 2339 میلیون331 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 3352 میلیون340 میلیونتویوتا کمری هیبریدی xle مدل 2016–295 میلیونتویوتا هایلو 2016 اتوماتیک اتاق جدید–335 میلیونتویوتا هایس 2.7 های روف–360 میلیونlexus ژاپنل وس nx200t هفت کلید–490 میلیونل وس nx300h هفت کلید 2017–500 میلیونل وس rx200t فول 2017–825 میلیونmercedes benz آلمانبنز cla200 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2017–800 میلیونبنز gla45 فول 2016–800 میلیونبنز gla45 فول 2017–820 میلیونبنز c200 فول اتاق جدید 2016–820 میلیونبنز e200 مدل 2016–690 میلیونبنز e200 نیوفیس 2017–940 میلیونبنز e250 فول 2016–630 میلیونبنز e250 نیوفیس 2017–950 میلیونporsche آلمانپورشه با تر 2.0–950 میلیونپورشه با تر اس–1 میلیارد و 150 میلیونپورشه ماکان 2.0–990 میلیونپورشه ماکان 2.0 توربو–1 میلیارد و 200 میلیونbmw آلمانبی ام و آی 8 فول 2016–1 میلیارد و 590 میلیونبی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ exotic377 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ executive389 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ comfort393 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ premium399 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ dynamic449 میلیون–بی ام و سری 1 پنج در 2018 dynamic sport464 میلیون–بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ active tourer354 میلیون و 900 هزار–بی ام و 320 آی–480 میلیونبی ام و 530 تیپ frontier–790 میلیونبی ام و 730 ال آی intelligent–1 میلیارد و 330 میلیونبی ام و ای 1 مدل 25i تیپ پریمیوم–565 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ dynamic–630 میلیونبی ام و ای 4 مدل 28i تیپ dynamic–660 میلیونnissan ژاپننیسان جوک اسکای پک 2017168 میلیون169 میلیوننیسان جوک پلاتینیوم 2017179 میلیون175 میلیوننیسان جوک اسپورت توربو 2017230 میلیون225 میلیوننیسان ای تریل 2017289 میلیون276 میلیوننیسان ای تریل 2018315 میلیون–ssangyong کره جنوبیسانگ یانگ تیوولی 2017125 میلیون و 241 هزار136 میلیونسانگ یانگ تیوولی 2018–144 میلیونسانگ یانگ ر تون جی 4 مدل 2018330 میلیون و 815 هزار–سانگ یانگ کوراندو 2018214 میلیون و 730 هزار–mitsubishi ژاپنمیتسوبیشی میراژ 201794 میلیون91 میلیونمیتسوبیشی میراژ 2018104 میلیون99 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017177 میلیون160 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018187 میلیون184 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2017214 میلیون203 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2018239 میلیون221 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5279 میلیون259 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2018312 میلیون–میتسوبیشی اوتلندر phev مدل 2018317 میلیون–ds automobiles فرانسهدی اس 3 مدل 2017148 میلیون و 500 هزار157 میلیوندی اس 3 مدل 2018199 میلیون–دی اس 5ls مدل 2017229 میلیون و 500 هزار225 میلیوندی اس 5 مدل 2017–262 میلیوندی اس 5 مدل 2018313 میلیون301 میلیوندی اس 6 مدل 2017–285 میلیوندی اس 6 مدل 2018330 میلیون320 میلیوندی اس 7 مدل 2018 تیپ 1390 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2395 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3399 میلیون–alfaromeo ایتالیاآلفارومئو 4c فول 2016580 میلیون950 میلیونآلفارومئو جولیتا فول 2017179 میلیون و 500 هزار198 میلیونmaserati ایتالیامازراتی گیبلی فول آپشن 2015–2 میلیارد و 250 میلیو راتی کواتروپورته 2015–2 میلیارد و 330 میلیونvolvo سوئ وو وی 40 جدید آر دیزاین205 میلیون–ولوو اس 60 آر دیزاین235 میلیون–ولوو اس 90 آر دیزاین350 میلیون–ولوو ای سی 60 جدید آر دیزاین400 میلیون–ولوو ای سی 90 آر دیزاین550 میلیون1 میلیارد و 100 میلیونmini انگلیس – آلمانمینی کوپر275 میلیون–مینی کوپر اس399 میلیون–مینی کلابمن اس450 میلیون–مینی کانتریمن اس475 میلیون–mg motors انگلیس – چینام جی جی تی 2017115 میلیون110 میلیونام جی جی اس 2017176 میلیون159 میلیونvolkswagen آلمانفول واگن پاسات303 میلیون300 میلیونفول واگن تیگوان320 میلیون355 میلیونborgward آلمان – چینبورگوارد بی ای 7279 میلیون و 900 هزار–بورگوارد بی ای 5239 میلیون–تهیه شده توسطگجت نیوز
تا دو سال پیش لپ تاپ های گیمینگ به دلیل استفاده از کارت های گرافیک سری m عملکرد بسیار ضعیف تری نسبت به دسکتاپ ها داشتند اما اخیراً و با عرضه کارت های گرافیک سری ده انویدیا حالا می توانید گزینه هایی تقریباً هم تراز با کامپیوترهای گیمینگ را پیدا کنید. از آن جا که با توجه به صفحه نمایش کوچک تر لپ تاپ ها معمولاً وضوح صفحه لپ تاپ های گیمینگ را 1080p در نظر می گیرند می توان گفت کارت گرافیک gtx 1060 برای اجرای تقریباً همه بازی های روز با گرافیک بالا و بدون مشکل اجرا خواهد کرد.حالا ایسر predator helios 300 یکی از خوش قیمت ترین لپ تاپ هایی است که می توانید با این کارت گرافیک تهیه کنید. با ظاهری مخصوص گیمرها، کارت گرافیک و پردازنده قوی این لپ تاپ می تواند بهترین گزینه برای علاقمندان به بازی در این بازه قیمتی باشد.بیایید ابتدا مشخصات فنی helios 300 را مرور کنیم.ایسر acer predator helios 300 g3-571-77qkابعاد و وزن: 39 در 27 در 3.1 سانتی متر – 2.7 کیلوگرمصفحه نمایش: 15.6 اینچی – 1920 در 1080 پی ل – مات – ipsپردازنده: اینتل core i7-7700hq – چهار هسته ای – kaby lake – 2.8 تا 3.8 گیگاهرتز – 6 مگابایت کشحافظه رم: 16 گیگابایت ddr4 با 2400 مگاهرتزحافظه داخلی: 1 ترابایت هارد دیسک 5400rpm + 256 گیگابایت حافظه m.2 ssdکارت گرافیک: انویدیا geforce gtx 1060 – 6 گیگابایتی gddr5درگاه ها: دو درگاه usb 3.0 – یک درگاه usb 2.0 – یک درگاه usb c – درگاه اترنت – کارت خوان sd – hdmiباتری: 48 وات ساعتی – دوام حدود 5 ساعتسایر امکانات: بلوتوث 4.0 – وای فای ac mimo – نور پس زمینه کیبورد – وب کم hd – بدون درایو نوریقیمت جهانی: 1389 دلارطراحی و ساختاگر به دنبال یک لپ تاپ گیمینگ می گردید که ظاهر ساده ای داشته باشد بهتر است همین حالا این صفحه را ببندید و به فکر گزینه های دیگر باشید. helios 300 یک لپ تاپ گیمینگ به معنای کلمه است و از فریاد زدن این موضوع هم خج نمی کشد! از لوگوی تهاجمی و خشن predator روی درب لپ تاپ گرفته تا نوار قرمز رنگ اطراف وجی هوای گرم که شبیه به یک خودروی اسپورت طراحی شده است همگی هدف اصلی لپ تاپ را جار می زنند: بازی.ترکیب آلومینیوم و پلاستیک در بدنه helios 300 کیفیت ساخت بالایی به آن بخشیده است. با این که شاید حس یک لپ تاپ لو را نداشته باشید اما استفاده از پلاستیک در یک لپ تاپ گیمینگ به دلیل حساسیت های خنک کنندگی ا امی است. پشت درب لپ تاپ و همچنین محل استراحت دستان ف ی طراحی شده اما حاشیه های ضخیم صفحه نمایش و قسمت زیرین لپ تاپ پلاستیکی هستند. راستش را بخواهید ضخامت حاشیه لپ تاپ برای یک محصول سال 2017 کمی زیاد است اما در یک محصول گیمینگ می توان این ایراد را نادیده گرفت. بخشهای ف ی برس خورده طراحی شده است که در نگاه اول زیباست اما به شدت مستعد جذب اثر انگشت بوده و تمیز آن نیز کار آسانی نیست.با این حال بدنه لپ تاپ کاملاً مستحکم طراحی شده و نمی توان به ایسر در این زمینه ده گرفت. نکته جالب این که برخلاف چیزی که به نظر می رسد تنها نیمی ازعرض لپ تاپ به وجی هوا اختصاص دارد و نیم دیگر تنها برای تقارن به این شکل طراحی شده است.ضخامت لپ تاپ برای یک مدل گیمینگ قابل قبول است اما وزن 2.7 کیلوگرمی آن کمی جابجایی را دشوار می کند. خصوصاً این که آداپتور دستگاه به دلیل مصرف بالای پردازنده و کارت گرافیک بزرگ و سنگین است و می توان گفت helios 300 لپ تاپی نیست که بخواهید آن را هر روز جابجا کنید.لولای دستگاه نیز استحکام خوبی دارد و تا زاویه 145 درجه باز می شود تا بتوانید به راحتی از آن روی پاهایتان نیز استفاده کنید.به طور کلی ظاهر لپ تاپ همان طور که گفتیم کاملاً برای گیمرها طراحی شده و شاید از نظر برخی افراد کمی بچه گانه به نظر برسد. اما طراحی یک مساله کاملاً سلیقه ای بوده و حتماً این طراحی برای طیف دیگری از کاربران جذاب است.کیبورد و تاچ پدکیبورد helios 300 یک کیبورد غشایی (membrane) است و در این بازه قیمتی ی انتظار یک کیبورد مکانیکی را ندارد. با این حال میزان جابجایی دکمه ها و فیدبک آن ها بسیار خوب بوده و می توان گفت با یک کیبورد بسیار خوب و راحت چه برای بازی و چه برای تایپ طرف هستیم. این کیبورد همچنین دکمه های عددی ماشین حس نیز دارد و چینش دکمه های آن نیز به مدل های ایسوس شباهت دارد.همان طور که از لپ تاپی با این ظاهر انتظار دارید نور پس زمینه کیبورد هم قرمز رنگ است و با این که تنها یک درجه روشنایی دارد کار شما را در تاریکی راه می اندازد. دکمه های wasd که پراستفاده ترین دکمه های گیمرها خصوصاً در بازی های first person است به رنگ قرمز طراحی شده است و خصوصاً وقتی نور پس زمینه را روشن کنید کاملاً جلب توجه خواهد کرد.در مورد این کیبورد نمی توان ایراد عمده ای را وارد کرد به جز این که بهتر بود ایسر دکمه پاور را کمی سفت تر و مست م نیروی بیشتری طراحی می کرد تا گاهی اوقات به جای فشردن دکمه end یا – به اشتباه دستگاه را sleep یا خاموش نکنید.داستان در مورد تاچ پد اما کاملاً متفاوت است با این که دقت تاچ پد به لطف استفاده از درایورهای پرسیژن ویندوز بسیار خوب است مکانیسم دکمه ها اصلا خوب نیست به نحوی که کلیک فیزیکی در یک سوم بالایی تاچ پد تقریباً غیرممکن است و دکمه کلیک راست نیز لق می زند.این اشکالات در لپ تاپ های گیمینگ خصوصاً در این رده قیمتی قابل انتظار است. تمامی گیمرها تقریباً همیشه یک ماوس باکیفیت به همراه دارند و صرفه جویی در هزینه های ساخت در این زمینه می تواند باعث کاهش قیمت کلی دستگاه شود.اتصالات و ارتقاپذیریخوشبختانه helios 300 به لطف ابعاد بزرگ و ضخامت نسبتاً زیاد برخلاف اولترابوک ها کمبود درگاه و اتصالات ندارد. ایسر برای این دستگاه در سمت راست دو درگاه usb 2.0 و جک هدفون و در سمت چپ یک درگاه usb 3.0، یک درگاه usb 3.0، درگاه های اترنت و hdmi، قفل کنسینگتون و کارت خوان sd قرار داده است.شاید بزرگ ترین معایب اتصالا در helios 300 نبود پشتیبانی از تاندربولت 3 برا اتصال حافظه های فوق پرسرعت و وجود تنها یک درگاه usb 3.0 باشد.ایسر حتی ارتقای لپ تاپ را نیز ساده کرده و در زیر آن دو دریچه مخصوص تعبیه کرده است. یکی از این دریچه ها امکان تعویض حافظه 2.5 اینچی را فراهم کرده و دریچه دوم دسترسی به حافظه رم را فراهم می کند. به این ترتیب می توانید به طور مثال هارد دیسک را با یک حافظه a iii ssd تعویض کنید و یا حافظه رم را تا 32 گیگابایت ارتقا دهید.اما دسترسی به حافظه m.2 کمی دشوارتر است؛ به این ترتیب اگر بخواهید یک ssd بسیار سریع را جایگزین آن کنید باید کمی ریسک پذیر باشید و یا این کار را به نمایندگی رسمی ایسر بسپارید.صفحه نمایشگیمرها معمولاً از صفحه نمایش یا مانیتور انتظار سرعت پاسخگویی بالا، پوشش مات برای جلوگیری از بازتاب نور و همچنین نرخ رفرش بالا و فناوری g-sync را دارند. ایسر در دو مورد اول در helios 300 بسیار خوب عمل کرده و نیازهای گیمرها را برطرف کرده است. صفحه نمایش با نرخ بالاتر از 60 هرتز اما هنوز به دلیل هزینه های تولید بالا در اختیار مدل های بالارده است و می توان گفت انتخاب پنل ایسر برای helios 300 خوب بوده است. همچنین افزودن فناوری g-sync می تواند حداقل قیمت لپ تاپ را 200 دلار بالاتر ببرد.وضوح تصویر 1080p شاید به خوبی لپ تاپ های 1440p یا 4k در این بازه قیمتی نباشد اما باید توجه داشته باشید هر چه وضوح تصویر بالاتر برود نه تنها هزینه ساخت افزایش می یابد بلکه به کارت گرافیک فشار بیشتری در بازی ها وارد می شود. به اعتقاد ما در اندازه 15.6 اینچی وضوح 1080p کاملاً ایده آل است و از نظر وضوح در بازی ها هیچ مشکلی نخواهید داشت.دقت رنگ این پنل متوسط است و با توجه به کاربری آن نباید از این لپ تاپ برای کارهای دقیقی مثل طراحی و ویرایش ویدئو و تصویر حرفه ای استفاده کنید. همچنین روشنایی حداکثر 250 نیت صفحه نمایش برای محیط های بسیار روشن ایده آل نیست اما در سایر موارد می توان صفحه نمایش دستگاه را مناسب ارزی کرد.بلندگوهابلندگوهای helios 300 زیر دستگاه قرار گرفته تا صدا با انعکاس از سطح به گوش کاربر برسد. این بلندگوها از نظر بلندی صدا بسیار خوب هستند و می توانند به خوبی صدای فن دستگاه را پوشش دهند اما از نظر وضوح صدا و بیس نباید انتظار چندانی از آن ها داشته باشید و بهتر است برای گیمینگ از یک هدست استفاده کنید.با این حال ایسر نرم افزار dolby audio را برای بهینه سازی صدا برای کاربری های مختلف در این مدل گنجانده است که شامل بازی، موسیقی، و مکالمه است.عملکرد و کاراییترکیب پردازنده نسل هفتمی و چهارهسته ای اینتل، کارت گرافیک قدرتمند gtx 1060 و حافظه سریع ssd ایسر helios 300 را به یکی از سریع ترین ها تبدیل کرده است. پس اگر عملکرد سریع برایتان اهمیت دارد می توانید روی این مدل حساب باز کنید. شاید تنها نقص جزئی این کانفیگ سخت افزاری عدم استفاده از حافظه ssd از نوع pcie باشد اما راستش را بخواهید سرعت حافظه تأثیر چندانی در گیمینگ ندارد.عملکرد پردازشیبا این که پردازنده های نسل هشتم اینتل رونمایی شده اند اما نسخه قوی تر و پرمصرف آن ها (سری h) هنوز در محصولی به بازار عرضه نشده است. پردازنده core i7-7700hq اما در حال حاضر شاید یکی از سریع ترین ها باشد. این پردازنده با چهار هسته با 2.8 تا 3.8 گیگاهرتز و 6 مگابایت حافظه کش نه تنها برای گیمینگ بلکه کارهای سنگینی مثل ویرایش ویدئو، برنامه نویسی و کارهای سه بعدی نیز پیشنهاد می شود.infogramهمان طور که می بینید نتایج بنچمارک های پردازشی از قدرت بالای این مدل حکایت دارند. خوشبختانه عملکرد خنک کنندگی helios 300 نیز برای جلوگیری از thermal throttling و کاهش خوب است.عملکرد گیمینگنسل دهم کارت های گرافیکی انویدیا جهش خیره کننده ای نسبت به نسل پیش داشته به نحوی که gtx 1060 نه تنها عملکرد بهتری نسبت به gtx 960m دارد بلکه سریع تر از gtx 970m نیز عمل می کند. این کارت گرافیک برای اجرای تقریباً تمامی بازی های سنگین با تنظیمات بالا در وضوح 1080p مناسب است و می توان گفت با توجه به نرخ فریم صفحه نمایش در این وضوح نیازی به استفاده از کارت گرافیک قوی تر نیست.اگر علاقمند به بازی های esport مثل overwath، league of legends، fifa یا dota 2 باشید helios 300 این بازی ها را با حداکثر تنظیمات قورت می دهد! وضعیت برای بازی های سنگینی مثل gta v یا witcher 3 نیز بسیار خوب است و می توانید با تنظیمات high انتظار نرخ فریم بسیار بالایی را داشته باشید.copy: مقایسه کارت گرافیک های رایج لپ تاپ های مخصوص بازی – فارنت
infogramبه این ترتیب می توان عملکرد گیمینگ helios 300 را عالی ارزی کرد.عملکرد حافظهمدلی از predator helios 300 که در اختیار ما قرار داده شده بود دارای یک ترابایت هارد دیسک و 256 گیگابایت حافظه ssd از نوع m.2 بود. معمولاً در لپ تاپ های گیمینگ اقتصادی به حافظه های هارد دیسک بسنده می شود اما خوشبختانه ایسر در این مدل حافظه ssd را نیز برای عملکرد بهتر ویندوز و اپلیکیشن ها فراموش نکرده است.همان طور که می بینید عملکرد ssd درون helios 300 خیره کننده نیست و به نسبت حافظه های pcie و nvme به مراتب ضعیف تر است اما اگر آن را با یک هارد دیسک مقایسه کنید سرعت بالاتر آن کاملاً مشخص است. به لطف وجود این ssd نه تنها ویندوز و عملکرد کلی سیستم سریع تر خواهد بود بلکه می توانید برخی بازی ها را نیز برای بارگذاری سریع تر در آن نصب کنید.عملکرد گرمایی و نویزدر هنگام انجام کارهای سبک مثل تماشای ویدئو و یا ویرایش متون helios 300 به لطف فضای کافی تقریباً بی صداست و صدای فن ها به سختی شنیده می شود. همچنین دمای دستگاه نیز پایین بوده و صفحه کلید کاملاً خنک و استفاده از آن بدون مشکل است. حتی هنگام وبگردی، مکالمه تصویری و ویرایش سبک تصاویر نیز صدای فن به سختی شنیده شده و دستگاه کاملاً خنک باقی می ماند.اما وقتی شروع به بازی کنید صدای فن کاملاً شنیده شده و دمای دستگاه نیز بالا می رود. در آزمایش ما در هنگام بازی overwatch پس از گذشتن 15 دقیقه از بازی دمای دستگاه خصوصاً در قسمت بالایی کیبورد بسیار بالا رفت به نحوی که استفاده از دکمه های ردیف بالا مثل w برای حرکت و r برای پر خشاب کمی آزاردهنده باشد. این گرمای زیاد برای یک لپ تاپ با گرافیک gtx 1060 تقریباً قابل درک است اما بهتر بود ایسر در زمینه خنک کنندگی کمی تواناتر عمل می کرد.در helios 300 البته نرم افزار predatorsense برای مشاهده دمای پردازنده و کارت گرافیک و همچنین تنظیم سرعت فن قرار داده شده است و اگر سرعت فن را روی حداکثر (نزدیک 5000 دور در دقیقه) تنظیم کنید دمای بدنه کاهش می یابد اما صدای تولید شده را می توان با نویز یک سشوار مقایسه کرد! همان طور که مشاهده می کنید در ح فن خ ر و فعال بودن cooler boost دمای کارت گرافیک به 95 درجه هم رسیده است.دوام شارژ باتریمعمولاً نمی توان از یک لپ تاپ گیمینگ انتظار دوام شارژ بالایی را داشت و باتری 4 سلولی 48 وات ساعتی helios 300 نیز وعده دوام شارژ فوق العاده ای را نمی دهد. با این حال بسته به روشنایی صفحه می توانید روی دوام شارژ آن بین 4 تا 6 ساعت حساب باز کنید.آزمون باتری pcmark 8 را مانند همیشه با روشنایی 150 نیت روی این دستگاه اجرا کردیم که می توانید نتیجه را ببینید:البته توجه داشته باشید روشنایی 150 نیت برای یک اتاق روشن و با پنجره های زیاد مناسب نیست و اگر روشنایی صفحه را زیاد کنید دوام شارژ کاهش خواهد یافت.نتیجه گیریایسر predator helios 300 یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ است که می توانید یداری کنید. با توجه به وضوح 1080p معمولاً کارت گرافیک gtx 1060 برای تمامی بازی ها کافیست و با این که helios 300 یک لپ تاپ ایده آل نیست با هدف گیمرها روی نقاط کلیدی تمرکز کرده است.به این ترتیب می توان گفت اگر هدف اول شما بازی باشد helios 300 خو ش قیمت ترین دستگاه با gtx 1060 است که نیازهای شما را حتی در سنگین ترین بازی های کنونی برطرف خواهد کرد.80%بسیار خوبایسر acer predator helios 300ایسر predator helios 300 به صرفه ترین لپ تاپ با کارت گرافیک gtx 1060 محسوب می شود. اگر هدف اصلی شما تنها بازی باشد نمی توانید گزینه ای مناسب تر را در بازار پیدا کنید. با این وجود تاچ پد دستگاه ضعیف است و عملکرد خنک کنندگی و روشنایی صفحه نمایش نیز می توانست بهتر باشد.طراحی و ساختصفحه نمایشاتصالات و ارتقاپذیریکیبورد و تاچ پدعملکرد کلیعملکرد گرمایی و نویزباتری و دوام شارژارزش ید مزایای ایسر predator helios 300 عملکرد عالی گرافیکی در بازی هاکیفیت ساخت بسیار خوببدون صدای فن در کارهای معمولیعملکرد سریع پردازندهبلندی صدای خوب بلندگوکیبورد بسیار خوب معایب ایسر predator helios 300 روشنایی پایین صفحه نمایشدوام شارژ بسیار پایینگرم شدن زیاد بدنه در بازی های سنگینتاچ پد کلافه کننده! readers rating: 00 votes
در این مطلب قصد داریم قیمت خودرو در بازار ایران، شامل خودروهای داخلی و وارداتی را در نخستین روزهای سال 1397 بررسی کنیم. در هفته ای که گذشت، قیمت ماشین تغییر خاصی پیدا نکرده است.پس از یک سال پر تب و تاب و پر هیاهو برای بازار خودرو، وارد سال 1397 شدیم و همه منتظر توقف تولید برخی خودروهای بی کیفیت داخلی و ورود خودروهای جدید به بازار ایران در سال جدید هستند. در عید امسال خیلی شاهد ید و فروش خودرو نیستیم و بازار دچار رکود شده است. قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در یک هفته اخیر تغییر خاصی نداشته و خودروها با همان قیمت قبلی ید و فروش می شوند. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو در بازار ایران اعم از خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده می کنید:قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای داخلی – 4 فروردین 97
خودروقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)سایپاپراید 11121 میلیون و 243 هزار23 میلیون و 200 هزا راید 13121 میلیون و 280 هزار21 میلیون و 800 هزا راید 13220 میلیون و 845 هزار22 میلیون و 500 هزارسایپا 151 (پراید وانت)21 میلیون و 385 هزار21 میلیون و 400 هزارتیبا25 میلیون و 535 هزار26 میلیون و 100 هزارتیبا دوگانه سوز27 میلیون و 35 هزار28 میلیون و 100 هزارتیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی27 میلیون و 916 هزار28 میلیونتیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی28 میلیون و 616 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا ex28 میلیون و 900 هزار29 میلیونساینا lux اتوماتیک38 میلیون و 450 هزار40 میلیون و 400 هزاروانت پادرا انژکتوری44 میلیون و 645 هزار45 میلیون و 500 هزارآریو 1600 دستی49 میلیون و 745 هزار50 میلیون و 500 هزارآریو 1600 اتوماتیک57 میلیون و 815 هزار58 میلیونچانگان سی اس 35 دستی59 میلیون و 179 هزار62 میلیون و 500 هزارچانگان سی اس 35 اتوماتیک69 میلیون و 57 هزار71 میلیون و 500 هزارسراتو 1600 دنده ای آپشنال86 میلیون و 429 هزار87 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک96 میلیون و 145 هزار97 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک آپشنال104 میلیون و 158 هزار106 میلیون و 500 هزارکوییک دنده ای32 میلیون و 900 هزار–کوییک اتوماتیک39 میلیون و 800 هزار–کوییک اتوماتیک پلاس42 میلیون43 میلیون و 700 هزارایران خودرووانت آریسان دوگانه سوز26 میلیون و 169 هزار27 میلیون و 300 هزارسمند ال ای 31 میلیون و 305 هزار33 میلیون و 300 هزارسمند ef732 میلیون و 19 هزار33 میلیون و 300 هزارسمند ef7 دوگانه سوز33 میلیون و 628 هزار35 میلیون و 500 هزارسورن elx جدید توربو39 میلیون و 437 هزار44 میلیوندنا42 میلیون و 707 هزار45 میلیون و 300 هزاردنا پلاس48 میلیون و 434 هزار56 میلیون و 500 هزاردنا پلاس توربو52 میلیون و 834 هزار62 میلیون و 500 هزا ژو 405 جی ال ای 30 میلیون و 643 هزار32 میلیون و 300 هزا ژو 405 جی ال ای دوگانه سوز32 میلیون و 327 هزار33 میلیون و 500 هزا ژو 405 اس ال ای 32 میلیون و 542 هزار34 میلیونپژو پارس سال38 میلیون و 77 هزار40 میلیون و 700 هزا ژو پارس سال دوگانه سوز39 میلیون و 452 هزار40 میلیون و 700 هزا ژو پارس ال ای 39 میلیون و 403 هزار44 میلیونپژو پارس اتوماتیک tu549 میلیون و 834 هزار51 میلیونپژو 207 دنده ای42 میلیون و 834 هزار46 میلیونپژو 207 اتوماتیک49 میلیون و 434 هزار54 میلیون و 800 هزا ژو 207 صندوق دار اتوماتیک55 میلیون–پژو 206 تیپ 233 میلیون و 779 هزار35 میلیون و 200 هزا ژو 206 تیپ 539 میلیون و 69 هزار40 میلیون و 600 هزا ژو 206 صندوق دار v839 میلیون و 792 هزار40 میلیون و 900 هزا ژو 2008103 میلیون و 994 هزار124 میلیونپژو 30194 میلیون و 926 هزار98 میلیون و 500 هزا ژو 508229 میلیون210 میلیونرانا lx36 میلیون و 607 هزار36 میلیوندانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک45 میلیون و 458 هزار51 میلیون و 500 هزاررنو تندر پیکاپ35 میلیون و 548 هزار37 میلیونرنو تندر 90 ای 238 میلیون و 802 هزار42 میلیون و 200 هزاررنو تندر 90 با گیرب jhq39 میلیون و 902 هزار43 میلیونرنو تندر پلاس دنده ای40 میلیون و 768 هزار47 میلیون و 500 هزاررنو تندر پلاس اتوماتیک49 میلیون و 34 هزار56 میلیون و 300 هزاررنو تندر پلاس دنده ای با گیرب jhq41 میلیون و 868 هزار48 میلیون و 200 هزاررنو کپچر 2017 با گرم کن صندلی132 میلیون143 میلیونرنو کپچر 2017 بدون گرم کن صندلی130 میلیون141 میلیونسوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10147 میلیون و 8 هزار164 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک79 میلیون و 229 هزار88 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک توربو95 میلیون و 8 هزار114 میلیون و 500 هزارهایما اس 589 میلیون و 834 هزار92 میلیونپارس خودروبرلیانس اچ 220 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 220 اتوماتیک45 میلیون47 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 230 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 230 اتوماتیک45 میلیون47 میلیونبرلیانس اچ 320 دنده ای47 میلیون و 500 هزار49 میلیون و 300 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک53 میلیون و 200 هزار56 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک موتور جدید58 میلیون و 200 هزار61 میلیونبرلیانس اچ 330 دنده ای45 میلیون و 700 هزار48 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 330 دنده ای موتور جدید50 میلیون و 100 هزار51 میلیون و 700 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار58 میلیونبرلیانس اچ 330 اتوماتیک موتور جدید60 میلیون و 700 هزار62 میلیون و 300 هزاربرلیانس کراس سی 3 اتوماتیک57 میلیون و 500 هزار57 میلیون و 800 هزاربرلیان کراس سی 3 اتوماتیک موتور جدید61 میلیون و 900 هزار63 میلیون و 500 هزاررنو پارس تندر40 میلیون و 853 هزار44 میلیون و 300 هزا ارس تندر با گیرب jhq42 میلیون و 363 هزار45 میلیون و 700 هزاررنو ساندرو دنده ای43 میلیون و 800 هزار48 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو دنده ای با گیرب jhq44 میلیون و 710 هزار49 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو اتوماتیک49 میلیون و 900 هزار56 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی دنده ای49 میلیون و 200 هزار57 میلیون و 700 هزاررنو ساندرو استپ وی اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار64 میلیون و 500 هزا یکاپ ریچ دو ک ن69 میلیون و 800 هزار72 میلیونکرمان موتورلیفان ای 50 دنده ایتوقف تولید45 میلیون و 300 هزارلیفان ای 50 اتوماتیک56 میلیون و 150 هزار–لیفان ای 60 اتوماتیک69 میلیون و 500 هزار66 میلیون و 900 هزارلیفان 82099 میلیون95 میلیونجک جی 5 اتوماتیک63 میلیون و 150 هزار67 میلیون و 800 هزارجک اس 3 اتوماتیک78 میلیون83 میلیون و 500 هزارجک اس 5 دنده ای87 میلیون96 میلیونجک اس 5 اتوماتیک104 میلیون و 900 هزار114 میلیونهیوندای آی 10 جدیدتوقف تولید76 میلیون و 500 هزارهیوندای آی 20 جدید115 میلیون105 میلیونهیوندای ا نت112 میلیون و 900 هزار111 میلیونهیوندای النترا 2.0198 میلیون180 میلیونهیوندای النترا مونتاژی147 میلیون و 900 هزار–هیوندای سوناتا lf248 میلیون220 میلیونهیوندای توسان tl278 میلیون250 میلیونهیوندای سانتافه dm335 میلیون285 میلیونهیوندای آزرا 2018379 میلیون–کارمانی وای دی اف 3 دنده ای52 میلیون و 580 هزار–بی وای دی اس 6105 میلیون و 700 هزار105 میلیونبی وای دی اس 7129 میلیون و 900 هزار–بی وای دی e6 فول270 میلیون–بی وای دی سانگ140 میلیون–گروه بهمنمزدا 3 تیپ 4130 میلیون و 959 هزار139 میلیونبسترن بی 3059 میلیون و 460 هزار64 میلیونبسترن بی 50 افتوقف تولید85 میلیونوانت کاپرا 2 دو ک ن دو دیفرانسیل74 میلیون و 750 هزار76 میلیونمدیران خودروام وی ام 315 هاچ بک اسپورت49 میلیون و 390 هزار46 میلیون و 500 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری49 میلیون و 390 هزار47 میلیون و 700 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت ا لنت51 میلیون و 410 هزار51 میلیونام وی ام ای 22 دنده ای61 میلیون و 600 هزار60 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 22 دنده ای اسپورت63 میلیون و 300 هزار62 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک70 میلیون و 200 هزار69 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک اسپورت71 میلیون و 800 هزار70 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 33 اس80 میلیون و 30 هزار77 میلیون و 900 هزارام وی ام ای 33 اس اسپورت85 میلیون و 400 هزار81 میلیونچری آریزو 5 دنده ای71 میلیون و 100 هزار70 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 ا لنت77 میلیون و 790 هزار78 میلیونچری آریزو 5 توربو88 میلیون و 500 هزار87 میلیونچری تیگو 5 ا لنت109 میلیون و 800 هزار107 میلیونچری تیگو 5 لاکچری اسپورت104 میلیون و 500 هزار104 میلیونچری تیگو 7 ا لنت145 میلیون و 700 هزار141 میلیونراینراین وی 5 دنده ای43 میلیون43 میلیونراین وی 5 اتوماتیک47 میلیون47 میلیونام جی پارس و جیلی
ام جی 360 دنده ای57 میلیون و 700 هزار60 میلیونام جی 360 اتوماتیک67 میلیون و 500 هزار70 میلیونام جی 360 اتوماتیک توربو77 میلیون و 700 هزار–جیلی جی سی 6 اتوماتیک49 میلیون و 790 هزار49 میلیون و 500 هزارجیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس58 میلیون و 900 هزار–قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 4 فروردین 97
خودروقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار (تومان)hyundai motors کره جنوبیهیوندای ا نت فول 2017–123 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2017147 میلیون و 226 هزار183 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2018204 میلیون و 961 هزار–هیوندای سوناتا lf فول بنزینی 2017243 میلیون و 984 هزار223 میلیونهیوندای سوناتا lf هیبریدی gls162 میلیون و 900 هزار195 میلیونهیوندای سوناتا 2018 هیبریدی gls پلاس269 میلیون و 900 هزار252 میلیونهیوندای توسان فول اتوپارک 2017239 میلیون و 561 هزار255 میلیونهیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک287 میلیون و 292 هزار320 میلیونkia motors کره جنوبیکیا پیکانتو 201799 میلیون و 105 هزار100 میلیونکیا ریو 2017109 میلیون و 850 هزار133 میلیونکیا سراتو 2.0 فول 2017199 میلیون و 540 هزار180 میلیونکیا کارنز228 میلیون و 877 هزار205 میلیونکیا اسپورتیج فول نیوفیس ql279 میلیون و 899 هزار280 میلیونکیا اپتیما jf فول gt234 میلیون و 183 هزار246 میلیونکیا اپتیما jf فول gt مدل 2018266 میلیون و 583 هزار–کیا اپتیما jf هیبریدی 2018266 میلیون و 883 هزار–کیا سورنتو 2.4 فول–325 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول gt303 میلیون و 572 هزار372 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول 2018324 میلیون و 319 هزار–renault فرانسهرنو داستر pe دو دیفرانسیل 2017155 میلیون142 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2017159 میلیون152 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2017148 میلیون140 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2018165 میلیون162 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2018155 میلیون155 میلیونرنو تلیسمان 2017244 میلیون247 میلیونرنو تلیسمان 2018265 میلیون257 میلیونرنو کولئوس 2017295 میلیون283 میلیونرنو کولئوس 2018312 میلیون300 میلیونرنو سیمبل pe105 میلیون–رنو سیمبل se110 میلیون–toyota ژاپنتویوتا سی اچ آر تیپ icon254 میلیون269 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ dynamic249 میلیون248 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ premium254 میلیون257 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ lounge259 میلیون271 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 1199 میلیون180 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 2202 میلیون188 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 3208 میلیون194 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 1299 میلیون و 500 هزار310 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 2305 میلیون316 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3310 میلیون322 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 2339 میلیون331 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 3352 میلیون340 میلیونتویوتا کمری هیبریدی xle مدل 2016–295 میلیونتویوتا هایلو 2016 اتوماتیک اتاق جدید–335 میلیونتویوتا هایس 2.7 های روف–360 میلیونlexus ژاپنل وس nx200t هفت کلید–490 میلیونل وس nx300h هفت کلید 2017–500 میلیونل وس rx200t فول 2017–825 میلیونmercedes benz آلمانبنز cla200 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2017–800 میلیونبنز gla45 فول 2016–800 میلیونبنز gla45 فول 2017–820 میلیونبنز c200 فول اتاق جدید 2016–820 میلیونبنز e200 مدل 2016–690 میلیونبنز e200 نیوفیس 2017–940 میلیونبنز e250 فول 2016–630 میلیونبنز e250 نیوفیس 2017–950 میلیونporsche آلمانپورشه با تر 2.0–950 میلیونپورشه با تر اس–1 میلیارد و 150 میلیونپورشه ماکان 2.0–990 میلیونپورشه ماکان 2.0 توربو–1 میلیارد و 200 میلیونbmw آلمانبی ام و آی 8 فول 2016–1 میلیارد و 590 میلیونبی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ exotic377 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ executive389 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ comfort393 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ premium399 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ dynamic449 میلیون–بی ام و سری 1 پنج در 2018 dynamic sport464 میلیون–بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ active tourer354 میلیون و 900 هزار–بی ام و 320 آی–480 میلیونبی ام و 530 تیپ frontier–790 میلیونبی ام و 730 ال آی intelligent–1 میلیارد و 330 میلیونبی ام و ای 1 مدل 25i تیپ پریمیوم–565 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ dynamic–630 میلیونبی ام و ای 4 مدل 28i تیپ dynamic–660 میلیونnissan ژاپننیسان جوک اسکای پک 2017168 میلیون169 میلیوننیسان جوک پلاتینیوم 2017179 میلیون175 میلیوننیسان جوک اسپورت توربو 2017230 میلیون225 میلیوننیسان ای تریل 2017289 میلیون276 میلیوننیسان ای تریل 2018315 میلیون–ssangyong کره جنوبیسانگ یانگ تیوولی 2017125 میلیون و 241 هزار136 میلیونسانگ یانگ تیوولی 2018–144 میلیونسانگ یانگ ر تون جی 4 مدل 2018330 میلیون و 815 هزار–سانگ یانگ کوراندو 2018214 میلیون و 730 هزار–mitsubishi ژاپنمیتسوبیشی میراژ 201794 میلیون91 میلیونمیتسوبیشی میراژ 2018104 میلیون99 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017177 میلیون160 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018187 میلیون184 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2017214 میلیون203 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2018239 میلیون221 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5279 میلیون259 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2018312 میلیون–میتسوبیشی اوتلندر phev مدل 2018317 میلیون–ds automobiles فرانسهدی اس 3 مدل 2017148 میلیون و 500 هزار157 میلیوندی اس 3 مدل 2018199 میلیون–دی اس 5ls مدل 2017229 میلیون و 500 هزار225 میلیوندی اس 5 مدل 2017–262 میلیوندی اس 5 مدل 2018313 میلیون301 میلیوندی اس 6 مدل 2017–285 میلیوندی اس 6 مدل 2018330 میلیون320 میلیوندی اس 7 مدل 2018 تیپ 1390 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2395 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3399 میلیون–alfaromeo ایتالیاآلفارومئو 4c فول 2016580 میلیون950 میلیونآلفارومئو جولیتا فول 2017179 میلیون و 500 هزار198 میلیونmaserati ایتالیامازراتی گیبلی فول آپشن 2015–2 میلیارد و 250 میلیو راتی کواتروپورته 2015–2 میلیارد و 330 میلیونvolvo سوئ وو وی 40 جدید آر دیزاین205 میلیون–ولوو اس 60 آر دیزاین235 میلیون–ولوو اس 90 آر دیزاین350 میلیون–ولوو ای سی 60 جدید آر دیزاین400 میلیون–ولوو ای سی 90 آر دیزاین550 میلیون1 میلیارد و 100 میلیونmini انگلیس – آلمانمینی کوپر275 میلیون–مینی کوپر اس399 میلیون–مینی کلابمن اس450 میلیون–مینی کانتریمن اس475 میلیون–mg motors انگلیس – چینام جی جی تی 2017115 میلیون110 میلیونام جی جی اس 2017176 میلیون159 میلیونvolkswagen آلمانفول واگن پاسات303 میلیون300 میلیونفول واگن تیگوان320 میلیون355 میلیونborgward آلمان – چینبورگوارد بی ای 7279 میلیون و 900 هزار–بورگوارد بی ای 5239 میلیون–تهیه شده توسطگجت نیوز
در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی سال 97 و با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و وارداتی افزایش یافته است. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو در بازار ایران را مشاهده می کنید.هر ساله با پایان بازار شب عید و آغاز بازار خودرو در فروردین ماه، شاهد رکود بازار و کاهش ید و فروش ماشین هستیم و به همین دلیل انتظار می رود قیمت خودروهای داخلی و خارجی با کاهش مواجه شوند، اما امسال این اتفاق رخ نداده و با وجود رکود بازار خودرو، به دلیل نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، بسیاری از خودروهای داخلی و وارداتی گران تر شده اند.شرکت خودروسازی سایپا در اولین روزهای کاری سال 1397، قیمت جدید محصولات خود برای سال 97 را اعلام کرد که بر اساس آن، تمامی خودروهای این شرکت با افزایش حداقل 89 هزار تومانی مواجه شدند. همچنین شرکت کرمان موتور نیز سه خودروی هیوندای النترا 2018، لیفان ای 60 اتوماتیک و لیفان ای 50 اتوماتیک را گران کرده است. پیش بینی می شود در روزهای آینده باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو اعم از داخلی و وارداتی باشیم. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو در بازار ایران را مشاهده می کنید:قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای داخلی – 18 فروردین 97
خودروقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)سایپاپراید 11121 میلیون و 324 هزار23 میلیون و 200 هزا راید 13121 میلیون و 361 هزار21 میلیون و 800 هزا راید 13220 میلیون و 926 هزار22 میلیون و 500 هزارسایپا 151 (پراید وانت)21 میلیون و 473 هزار21 میلیون و 400 هزارتیبا25 میلیون و 623 هزار26 میلیون و 100 هزارتیبا دوگانه سوز27 میلیون و 123 هزار28 میلیون و 100 هزارتیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی28 میلیون و 5 هزار28 میلیونتیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی28 میلیون و 705 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا ex28 میلیون و 989 هزار28 میلیون و 600 هزارساینا lux اتوماتیک38 میلیون و 539 هزار40 میلیون و 400 هزاروانت پادرا انژکتوری44 میلیون و 645 هزار45 میلیون و 500 هزارآریو 1600 دستی49 میلیون و 834 هزار50 میلیون و 500 هزارآریو 1600 اتوماتیک57 میلیون و 904 هزار58 میلیونچانگان سی اس 35 دستی59 میلیون و 268 هزار62 میلیون و 500 هزارچانگان سی اس 35 اتوماتیک69 میلیون و 146 هزار71 میلیون و 500 هزارسراتو 1600 دنده ای آپشنال86 میلیون و 518 هزار87 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک96 میلیون و 145 هزار97 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک آپشنال104 میلیون و 247 هزار107 میلیونکوییک دنده ای32 میلیون و 900 هزار–کوییک اتوماتیک39 میلیون و 800 هزار–کوییک اتوماتیک پلاس42 میلیون44 میلیونایران خودرووانت آریسان دوگانه سوز26 میلیون و 169 هزار27 میلیون و 300 هزارسمند ال ای 31 میلیون و 305 هزار34 میلیون و 700 هزارسمند ef732 میلیون و 19 هزار34 میلیون و 700 هزارسمند ef7 دوگانه سوز33 میلیون و 628 هزار36 میلیون و 400 هزارسورن elx جدید توربو39 میلیون و 437 هزار43 میلیون و 800 هزاردنا42 میلیون و 707 هزار45 میلیون و 300 هزاردنا پلاس48 میلیون و 434 هزار57 میلیوندنا پلاس توربو52 میلیون و 834 هزار62 میلیون و 500 هزا ژو 405 جی ال ای 30 میلیون و 643 هزار32 میلیونپژو 405 جی ال ای دوگانه سوز32 میلیون و 327 هزار33 میلیون و 500 هزا ژو 405 اس ال ای 32 میلیون و 542 هزار33 میلیون و 900 هزا ژو پارس سال38 میلیون و 77 هزار40 میلیون و 800 هزا ژو پارس سال دوگانه سوز39 میلیون و 452 هزار41 میلیونپژو پارس ال ای 39 میلیون و 403 هزار44 میلیون و 300 هزا ژو پارس اتوماتیک tu549 میلیون و 834 هزار51 میلیون و 500 هزا ژو 207 دنده ای42 میلیون و 834 هزار45 میلیون و 800 هزا ژو 207 اتوماتیک49 میلیون و 434 هزار54 میلیون و 900 هزا ژو 207 صندوق دار اتوماتیک55 میلیون–پژو 206 تیپ 233 میلیون و 779 هزار35 میلیون و 300 هزا ژو 206 تیپ 539 میلیون و 69 هزار40 میلیون و 700 هزا ژو 206 صندوق دار v839 میلیون و 792 هزار41 میلیونپژو 2008103 میلیون و 994 هزار124 میلیونپژو 30194 میلیون و 926 هزار98 میلیون و 500 هزا ژو 508229 میلیون220 میلیونرانا lx36 میلیون و 607 هزار35 میلیون و 800 هزاردانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک45 میلیون و 458 هزار50 میلیون و 800 هزاررنو تندر پیکاپ35 میلیون و 548 هزار36 میلیون و 500 هزاررنو تندر 90 ای 238 میلیون و 802 هزار42 میلیون و 200 هزاررنو تندر 90 با گیرب jhq39 میلیون و 902 هزار43 میلیون و 500 هزاررنو تندر پلاس دنده ای40 میلیون و 768 هزار47 میلیون و 500 هزاررنو تندر پلاس اتوماتیک49 میلیون و 34 هزار56 میلیون و 200 هزاررنو تندر پلاس دنده ای با گیرب jhq41 میلیون و 868 هزار48 میلیون و 200 هزاررنو کپچر 2017 با گرم کن صندلی132 میلیون145 میلیونرنو کپچر 2017 بدون گرم کن صندلی130 میلیون143 میلیونسوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10147 میلیون و 8 هزار166 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک79 میلیون و 229 هزار88 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک توربو95 میلیون و 8 هزار115 میلیونهایما اس 589 میلیون و 834 هزار94 میلیونپارس خودروبرلیانس اچ 220 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 220 اتوماتیک45 میلیون47 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 230 دنده ای39 میلیون و 900 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 230 اتوماتیک45 میلیون47 میلیونبرلیانس اچ 320 دنده ای47 میلیون و 500 هزار49 میلیون و 300 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک53 میلیون و 200 هزار56 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک موتور جدید58 میلیون و 200 هزار61 میلیونبرلیانس اچ 330 دنده ای45 میلیون و 700 هزار48 میلیون و 500 هزاربرلیانس اچ 330 دنده ای موتور جدید50 میلیون و 100 هزار51 میلیون و 700 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار58 میلیونبرلیانس اچ 330 اتوماتیک موتور جدید60 میلیون و 700 هزار62 میلیون و 300 هزاربرلیانس کراس سی 3 اتوماتیک57 میلیون و 500 هزار57 میلیون و 800 هزاربرلیان کراس سی 3 اتوماتیک موتور جدید61 میلیون و 900 هزار63 میلیون و 200 هزاررنو پارس تندر40 میلیون و 853 هزار44 میلیون و 300 هزا ارس تندر با گیرب jhq42 میلیون و 363 هزار45 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو دنده ای43 میلیون و 800 هزار48 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو دنده ای با گیرب jhq44 میلیون و 710 هزار49 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو اتوماتیک49 میلیون و 900 هزار56 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی دنده ای49 میلیون و 200 هزار56 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار63 میلیون و 500 هزا یکاپ ریچ دو ک ن69 میلیون و 800 هزار72 میلیونکرمان موتورلیفان ای 50 دنده ایتوقف تولید45 میلیون و 300 هزارلیفان ای 50 اتوماتیک59 میلیون و 900 هزار–لیفان ای 60 اتوماتیک76 میلیون و 500 هزار67 میلیونلیفان 82099 میلیون95 میلیونجک جی 5 اتوماتیک63 میلیون و 150 هزار67 میلیون و 800 هزارجک اس 3 اتوماتیک78 میلیون81 میلیونجک اس 5 دنده ای87 میلیون92 میلیونجک اس 5 اتوماتیک104 میلیون و 900 هزار113 میلیونهیوندای آی 10 جدیدتوقف تولید77 میلیونهیوندای آی 20 جدید115 میلیون108 میلیونهیوندای ا نت112 میلیون و 900 هزار111 میلیونهیوندای النترا 2.0204 میلیون و 500 هزار186 میلیونهیوندای النترا مونتاژی147 میلیون و 900 هزار–هیوندای سوناتا lf248 میلیون220 میلیونهیوندای توسان tl278 میلیون255 میلیونهیوندای سانتافه dm335 میلیون295 میلیونهیوندای آزرا 2018379 میلیون–کارمانی وای دی اف 3 دنده ای52 میلیون و 580 هزار–بی وای دی اس 6105 میلیون و 700 هزار105 میلیونبی وای دی اس 7129 میلیون و 900 هزار–بی وای دی e6 فول270 میلیون–بی وای دی سانگ140 میلیون–گروه بهمنمزدا 3 تیپ 4130 میلیون و 959 هزار137 میلیونبسترن بی 3059 میلیون و 460 هزار64 میلیونبسترن بی 50 افتوقف تولید85 میلیونوانت کاپرا 2 دو ک ن دو دیفرانسیل74 میلیون و 750 هزار76 میلیونمدیران خودروام وی ام 315 هاچ بک اسپورت49 میلیون و 390 هزار46 میلیون و 500 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری49 میلیون و 390 هزار47 میلیون و 700 هزارام وی ام 315 هاچ بک اسپورت ا لنت51 میلیون و 410 هزار51 میلیونام وی ام ای 22 دنده ای61 میلیون و 600 هزار60 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 22 دنده ای اسپورت63 میلیون و 300 هزار62 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک70 میلیون و 200 هزار69 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک اسپورت71 میلیون و 800 هزار70 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 33 اس80 میلیون و 30 هزار77 میلیون و 900 هزارام وی ام ای 33 اس اسپورت85 میلیون و 400 هزار81 میلیونچری آریزو 5 دنده ای71 میلیون و 100 هزار70 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 ا لنت77 میلیون و 790 هزار78 میلیونچری آریزو 5 توربو88 میلیون و 500 هزار87 میلیونچری تیگو 5 ا لنت109 میلیون و 800 هزار107 میلیونچری تیگو 5 لاکچری اسپورت104 میلیون و 500 هزار104 میلیونچری تیگو 7 ا لنت145 میلیون و 700 هزار141 میلیونراینراین وی 5 دنده ای43 میلیون43 میلیونراین وی 5 اتوماتیک47 میلیون47 میلیونام جی پارس و جیلی
ام جی 360 دنده ای57 میلیون و 700 هزار60 میلیونام جی 360 اتوماتیک67 میلیون و 500 هزار70 میلیونام جی 360 اتوماتیک توربو77 میلیون و 700 هزار–جیلی جی سی 6 اتوماتیک49 میلیون و 790 هزار49 میلیون و 500 هزارجیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس58 میلیون و 900 هزار–قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 18 فروردین 97
خودروقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار (تومان)hyundai motors کره جنوبیهیوندای ا نت فول 2017–123 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2017147 میلیون و 226 هزار189 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2018204 میلیون و 961 هزار–هیوندای سوناتا lf فول بنزینی 2017243 میلیون و 984 هزار224 میلیونهیوندای سوناتا lf هیبریدی gls162 میلیون و 900 هزار193 میلیونهیوندای سوناتا 2018 هیبریدی gls پلاس269 میلیون و 900 هزار257 میلیونهیوندای توسان فول اتوپارک 2017239 میلیون و 561 هزار266 میلیونهیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک287 میلیون و 292 هزار330 میلیونkia motors کره جنوبیکیا پیکانتو 201799 میلیون و 105 هزار102 میلیونکیا ریو 2017109 میلیون و 850 هزار138 میلیونکیا سراتو 2.0 فول 2017199 میلیون و 540 هزار186 میلیونکیا کارنز228 میلیون و 877 هزار205 میلیونکیا اسپورتیج فول نیوفیس ql279 میلیون و 899 هزار285 میلیونکیا اپتیما jf فول gt234 میلیون و 183 هزار249 میلیونکیا اپتیما jf فول gt مدل 2018266 میلیون و 583 هزار–کیا اپتیما jf هیبریدی 2018266 میلیون و 883 هزار–کیا سورنتو 2.4 فول–330 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول gt303 میلیون و 572 هزار380 میلیونکیا سورنتو 2.4 فول 2018324 میلیون و 319 هزار–renault فرانسهرنو داستر pe دو دیفرانسیل 2017155 میلیون142 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2017159 میلیون152 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2017148 میلیون140 میلیونرنو داستر se دو دیفرانسیل 2018165 میلیون162 میلیونرنو داستر se تک دیفرانسیل 2018155 میلیون155 میلیونرنو تلیسمان 2017244 میلیون248 میلیونرنو تلیسمان 2018265 میلیون259 میلیونرنو کولئوس 2017295 میلیون286 میلیونرنو کولئوس 2018312 میلیون305 میلیونرنو سیمبل pe105 میلیون–رنو سیمبل se110 میلیون–toyota ژاپنتویوتا سی اچ آر تیپ icon254 میلیون272 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ dynamic249 میلیون251 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ premium254 میلیون259 میلیونتویوتا سی اچ آر تیپ lounge259 میلیون273 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 1199 میلیون180 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 2202 میلیون188 میلیونتویوتا پریوس 2017 تیپ 3208 میلیون194 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 1299 میلیون و 500 هزار312 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 2305 میلیون318 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3310 میلیون325 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 2339 میلیون333 میلیونتویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 3352 میلیون343 میلیونتویوتا کمری هیبریدی xle مدل 2016–295 میلیونتویوتا هایلو 2016 اتوماتیک اتاق جدید–335 میلیونتویوتا هایس 2.7 های روف–360 میلیونlexus ژاپنل وس nx200t هفت کلید–490 میلیونل وس nx300h هفت کلید 2017–510 میلیونل وس rx200t فول 2017–850 میلیونmercedes benz آلمانبنز cla200 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2016–770 میلیونبنز cla45 فول 2017–800 میلیونبنز gla45 فول 2016–800 میلیونبنز gla45 فول 2017–820 میلیونبنز c200 فول اتاق جدید 2016–820 میلیونبنز e200 مدل 2016–690 میلیونبنز e200 نیوفیس 2017–940 میلیونبنز e250 فول 2016–630 میلیونبنز e250 نیوفیس 2017–950 میلیونporsche آلمانپورشه با تر 2.0–950 میلیونپورشه با تر اس–1 میلیارد و 150 میلیونپورشه ماکان 2.0–990 میلیونپورشه ماکان 2.0 توربو–1 میلیارد و 200 میلیونbmw آلمانبی ام و آی 8 فول 2016–1 میلیارد و 590 میلیونبی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ exotic377 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ executive389 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ comfort393 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ premium399 میلیون و 900 هزار–بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ dynamic449 میلیون–بی ام و سری 1 پنج در 2018 dynamic sport464 میلیون–بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ active tourer354 میلیون و 900 هزار–بی ام و 320 آی–480 میلیونبی ام و 530 تیپ frontier–790 میلیونبی ام و 730 ال آی intelligent–1 میلیارد و 330 میلیونبی ام و ای 1 مدل 25i تیپ پریمیوم–565 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ dynamic–640 میلیونبی ام و ای 4 مدل 28i تیپ dynamic–670 میلیونnissan ژاپننیسان جوک اسکای پک 2017168 میلیون169 میلیوننیسان جوک پلاتینیوم 2017179 میلیون175 میلیوننیسان جوک اسپورت توربو 2017230 میلیون225 میلیوننیسان ای تریل 2017289 میلیون283 میلیوننیسان ای تریل 2018315 میلیون–ssangyong کره جنوبیسانگ یانگ تیوولی 2017125 میلیون و 241 هزار136 میلیونسانگ یانگ تیوولی 2018–144 میلیونسانگ یانگ ر تون جی 4 مدل 2018330 میلیون و 815 هزار–سانگ یانگ کوراندو 2018214 میلیون و 730 هزار–mitsubishi ژاپنمیتسوبیشی میراژ 201794 میلیون93 میلیونمیتسوبیشی میراژ 2018104 میلیون103 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017177 میلیون160 میلیونمیتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018187 میلیون184 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2017214 میلیون203 میلیونمیتسوبیشی asx فول 2018239 میلیون221 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5279 میلیون259 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 2018312 میلیون–میتسوبیشی اوتلندر phev مدل 2018317 میلیون–ds automobiles فرانسهدی اس 3 مدل 2017148 میلیون و 500 هزار157 میلیوندی اس 3 مدل 2018199 میلیون–دی اس 5ls مدل 2017229 میلیون و 500 هزار225 میلیوندی اس 5 مدل 2017–262 میلیوندی اس 5 مدل 2018313 میلیون301 میلیوندی اس 6 مدل 2017–285 میلیوندی اس 6 مدل 2018330 میلیون320 میلیوندی اس 7 مدل 2018 تیپ 1390 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2395 میلیون–دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3399 میلیون–alfaromeo ایتالیاآلفارومئو 4c فول 2016580 میلیون950 میلیونآلفارومئو جولیتا فول 2017179 میلیون و 500 هزار198 میلیونmaserati ایتالیامازراتی گیبلی فول آپشن 2015–2 میلیارد و 250 میلیو راتی کواتروپورته 2015–2 میلیارد و 330 میلیونvolvo سوئ وو وی 40 جدید آر دیزاین205 میلیون–ولوو اس 60 آر دیزاین235 میلیون–ولوو اس 90 آر دیزاین350 میلیون–ولوو ای سی 60 جدید آر دیزاین400 میلیون–ولوو ای سی 90 آر دیزاین550 میلیون1 میلیارد و 100 میلیونmini انگلیس – آلمانمینی کوپر275 میلیون–مینی کوپر اس399 میلیون–مینی کلابمن اس450 میلیون–مینی کانتریمن اس475 میلیون–mg motors انگلیس – چینام جی جی تی 2017115 میلیون110 میلیونام جی جی اس 2017176 میلیون159 میلیونvolkswagen آلمانفول واگن پاسات303 میلیون302 میلیونفول واگن تیگوان320 میلیون355 میلیونborgward آلمان – چینبورگوارد بی ای 7279 میلیون و 900 هزار–بورگوارد بی ای 5239 میلیون–تهیه شده توسطگجت نیوز
تعبیر خواب صدقهتعبیر خواب صدقه دادن تعبیرخواب صدقه گرفتن تعبیر خواب صدقه دادن به کافر تعبیرخواب صدقه دادن پادشاه تعبیرخواب صدقه گرفتن از ی تعبیر خواب کامل صدقه تعبیر خواب – اگر خو در رابطه با صدقه دیده اید و به دنبال تع ر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید. تعبیر خواب صدقه دادن,تعبیرخواب صدقه گرفتن,تعبیر خواب صدقه دادن به کافر,تعبیرخواب صدقه دادن پادشاه,تعبیرخواب صدقه گرفتن از ی,تعبیر خواب کامل صدقه,تعبیر خوابتعبیر خواب صدقه از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب خود صدقه دادن عالمی را دیدی به معنای سود رساندن به مردم است.
اگر در خواب خود دیدی که پادشاهی صدقه داد به معنای عد است. تعبیر خواب صدقه از دید ابراهیم کرمانی

اگر خواب صدقه دادن را دیدی تعبیرش امنیت و آسایش است.اگر در خواب خود دیدی که رنجوری صدقه دهد به معنای آسودگی و خلاصی از رنج و مشکلات است. تعبیر خواب صدقه از دید جابر مغربی

اگر در خواب خود دیدی که محبوسی صدقه دهد تعبیرش است.اگر در خواب دیدی که وامداری صدقه دهد به معنای گذاردن وام است.اگر در خواب خود دیدی که زندانی صدقه دهد به معنای خلاصی است.اگر در خواب دیدی که کافری صدقه دهد به معنای مسلمان شدن است.اگر خواب صدقه دادن را دیدی تعبیرش سعادت دو جهان است. حتما بخوانید : تعبیر خواب حاملگی + تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد و دختر تعبیر خواب صدقه از دید آنلی بیتون

اگر در خواب خود دیدی که به ی صدقه دادی به معنای ستوه آمدن از درخواست های آدمی محتاج است.تعبیر خواب جوانی که به دیگران صدقه می دهد تعبیرش آزار افراد فریبکار است.تعبیر خواب دیگران به شما صدقه دهند به معنای تمام شدن سختی ها است.
در این هفته نیز قیمت خودرو به خصوص خودروهای وارداتی به شکل حباب گونه افزایش یافت. در ادامه، ج کامل قیمت خودرو اعم از داخلی و وارداتی را مشاهده می کنید.در حالی که مدت ها از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی می گذرد، افزایش روزافزون نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا هر هفته شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی و حتی خودروهای مونتاژ داخلی باشیم. این گرانی های غیرمنطقی و بدون ضابطه در این هفته نیز ادامه داشت و چندین مدل خودروی خارجی در بازار کشورمان با افزایش قیمت مواجه شدند. در این میان برخی عرضه کنندگان خودروهای وارداتی نیز با توقف فروش محصولات خود، بر رشد حب قیمت ها دامن زده اند و کارشناسان حوزه خودرو به مشتریان توصیه می کنند تا زمان کاهش قیمت ها و ترکیدن حباب، خودروهای خارجی ن ید. همچنین بخوانید:خاک خوری 11 هزار خودروی وارداتی در گمرک؛ بسته شدن ثبت سفارش چه عواقبی داشت؟در میان شرکت های داخلی نیز این هفته شرکت مدیران خودرو قیمت خودروهای ام وی ام و چری را افزایش داد و شرکت سایپا نیز در اقدامی عجیب، خودروی سراتو مونتاژی را گران کرد. بر این اساس، سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال حدود 14 میلیون گران شد و قیمت آن به 118 میلیون و 499 هزار تومان رسید. قیمت سراتو 1600 دستی آپشنال و سراتو 2000 اتوماتیک نیز با حدود 11 میلیون افزایش به ترتیب به 94 میلیون و 499 هزار و 99 میلیون و 899 هزار تومان رسید. در ج زیر، لیست کامل قیمت خودرو شامل خودروهای داخلی و وارداتی را در آ ین هفته پاییز 1396 مشاهده می کنید:قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای داخلی – 25 آذر 96خودروقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)سایپاپراید 11121 میلیون و 243 هزار23 میلیون و 300 هزا راید 13121 میلیون و 280 هزار21 میلیون و 600 هزا راید 13220 میلیون و 845 هزار21 میلیون و 900 هزارسایپا 151 (پراید وانت)21 میلیون و 385 هزار21 میلیون و 900 هزارتیبا25 میلیون و 535 هزار26 میلیونتیبا دوگانه سوز27 میلیون و 35 هزار28 میلیونتیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی27 میلیون و 916 هزار28 میلیونتیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی28 میلیون و 616 هزار28 میلیون و 800 هزارساینا ex28 میلیون و 900 هزار29 میلیونوانت پادرا انژکتوری44 میلیون و 645 هزار43 میلیون و 700 هزارآریو 1500 دستی48 میلیون و 745 هزار47 میلیون و 700 هزارآریو 1600 دستی49 میلیون و 745 هزار48 میلیون و 900 هزارآریو 1600 اتوماتیک57 میلیون و 815 هزار55 میلیون و 800 هزارچانگان سی اس 35 مونتاژی دستی59 میلیون و 180 هزار59 میلیون و 500 هزارچانگان سی اس 35 مونتاژی اتوماتیک69 میلیون و 57 هزار70 میلیون و 300 هزارسراتو 1600 دستی آپشنال94 میلیون و 499 هزار91 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک99 میلیون و 899 هزار100 میلیونسراتو 2000 اتوماتیک آپشنال118 میلیون و 499 هزار110 میلیونایران خودرووانت آریسان دوگانه سوز28 میلیون و 893 هزار27 میلیون و 400 هزارسمند se28 میلیون و 93 هزار29 میلیون و 300 هزارسمند ال ای 31 میلیون و 28 هزار31 میلیون و 300 هزارسمند ef731 میلیون و 792 هزار32 میلیونسمند ef7 دوگانه سوز33 میلیون و 695 هزار33 میلیون و 600 هزارسورن elx جدید توربو39 میلیون و 503 هزار40 میلیون و 800 هزاردنا42 میلیون و 773 هزار42 میلیون و 500 هزاردنا پلاس48 میلیون و 500 هزار51 میلیون و 800 هزا ژو 405 جی ال ای 29 میلیون و 870 هزار29 میلیون و 600 هزا ژو 405 جی ال ای دوگانه سوز32 میلیون و 395 هزار32 میلیون و 200 هزا ژو 405 اس ال ای 31 میلیون و 473 هزار31 میلیون و 700 هزا ژو پارس سال37 میلیون و 330 هزار36 میلیون و 800 هزا ژو پارس ال ای 39 میلیون و 300 هزار40 میلیون و 200 هزا ژو 207 دستی42 میلیون و 300 هزار42 میلیون و 500 هزا ژو 207 اتوماتیک47 میلیون و 700 هزار52 میلیون و 700 هزا ژو 206 تیپ 233 میلیون و 300 هزار33 میلیون و 600 هزا ژو 206 تیپ 538 میلیون و 293 هزار37 میلیون و 900 هزا ژو 206 صندوق دار v839 میلیون و 142 هزار39 میلیونپژو 2008103 میلیون و 994 هزار125 میلیون و 500 هزا ژو 30194 میلیون و 992 هزار94 میلیونپژو 508185 میلیون182 میلیونرانا34 میلیون و 690 هزار34 میلیون و 700 هزاردانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک45 میلیون و 525 هزار45 میلیون و 800 هزاررنو تندر 90 ای 238 میلیون و 868 هزار39 میلیون و 700 هزاررنو تندر پیکاپ35 میلیون و 623 هزار35 میلیون و 300 هزاررنو تندر 90 با گیرب jhq39 میلیون و 968 هزار39 میلیون و 900 هزاررنو تندر 90 اتوماتیک47 میلیون و 485 هزار48 میلیون و 900 هزاررنو تندر پلاس دستی40 میلیون و 835 هزار43 میلیون و 700 هزاررنو تندر پلاس دستی با گیرب jhq41 میلیون و 935 هزار44 میلیون و 100 هزاررنو تندر پلاس اتوماتیک49 میلیون و 100 هزار51 میلیونرنو کپچر 2017 بدون گرم کن صندلی118 میلیون و 926 هزار120 میلیونرنو کپچر 2017 با گرم کن صندلی120 میلیون و 926 هزار123 میلیونسوزوکی ویتارا اتوماتیک کلاس 10147 میلیون و 75 هزار143 میلیونهایما اس 7 فول اتوماتیک79 میلیون و 230 هزار78 میلیون و 400 هزارهایما اس 7 فول اتوماتیک توربو95 میلیون و 75 هزار91 میلیون و 500 هزا ارس خودروبرلیانس اچ 220 دستی39 میلیون و 900 هزار40 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 220 اتوماتیک40 میلیون و 600 هزار41 میلیونبرلیانس اچ 230 دستی39 میلیون و 900 هزار40 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 230 اتوماتیک45 میلیون46 میلیون و 200 هزاربرلیانس اچ 320 دستی47 میلیون و 500 هزار48 میلیون و 600 هزاربرلیانس اچ 320 اتوماتیک53 میلیون و 200 هزار54 میلیون و 900 هزاربرلیانس اچ 330 دستی45 میلیون و 700 هزار46 میلیون و 900 هزاربرلیانس اچ 330 اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار56 میلیون و 700 هزاربرلیانس کراس سی 3 اتوماتیک57 میلیون و 500 هزار58 میلیون و 300 هزاررنو پارس تندر41 میلیون و 453 هزار41 میلیون و 700 هزا ارس تندر با گیرب jhq42 میلیون و 363 هزار42 میلیون و 300 هزاررنو ساندرو دستی43 میلیون و 800 هزار46 میلیون و 800 هزاررنو ساندرو با گیرب jhq44 میلیون و 710 هزار47 میلیون و 300 هزاررنو ساندرو اتوماتیک49 میلیون و 900 هزار53 میلیون و 500 هزاررنو ساندرو استپ وی دستی49 میلیون و 200 هزار54 میلیون و 100 هزاررنو ساندرو استپ وی اتوماتیک55 میلیون و 700 هزار59 میلیون و 800 هزارکرمان موتورجیلی جی سی 6 اتوماتیک47 میلیون و 800 هزار48 میلیونلیفان ای 50 دستی49 میلیون و 150 هزار45 میلیون و 500 هزارلیفان ای 50 اتوماتیک56 میلیون و 150 هزار56 میلیونلیفان ای 60 اتوماتیک69 میلیون و 500 هزار67 میلیون و 500 هزارلیفان 82091 میلیون و 250 هزار91 میلیون و 500 هزارجک جی 5 دستی55 میلیون و 350 هزار54 میلیون و 600 هزارجک جی 5 اتوماتیک63 میلیون و 150 هزار65 میلیون و 500 هزارجک اس 5 دستی87 میلیون87 میلیون و 500 هزارجک اس 5 اتوماتیک99 میلیون و 900 هزار102 میلیون و 700 هزارهیوندای آی 10 جدید72 میلیون و 150 هزار76 میلیون و 500 هزارهیوندای آی 20 جدید93 میلیون و 50 هزار95 میلیون و 800 هزارهیوندای ا نت97 میلیون و 900 هزار112 میلیونهیوندای النترا 2.0155 میلیون172 میلیونهیوندای سوناتا lf218 میلیون و 900 هزار216 میلیونهیوندای سوناتا tl204 میلیون و 900 هزار230 میلیونهیوندای توسان tl204 میلیون و 900 هزار230 میلیونهیوندای سانتافه dm266 میلیون و 900 هزار275 میلیونکارمانی وای دی اف 3 دستی52 میلیون و 580 هزار–بی وای دی اس 699 میلیون و 700 هزار100 میلیونبی وای دی اس 7129 میلیون و 900 هزار–بی وای دی سانگ140 میلیون–بی وای دی e6 فول270 میلیون–گروه بهمنمزدا 3 تیپ 4121 میلیون و 160 هزار128 میلیونبسترن بی 3059 میلیون و 460 هزار63 میلیون و 500 هزاربسترن بی 50 اف79 میلیون و 800 هزار81 میلیونوانت کاپرا 2 دو ک ن دو دیفرانسیل74 میلیون و 750 هزار74 میلیونمدیران خودروام وی ام 110 اس لاکچری34 میلیون و 500 هزار30 میلیونام وی ام 550 دستی56 میلیون و 590 هزار55 میلیونام وی ام 550 اتوماتیک64 میلیون و 690 هزار62 میلیونام وی ام 315 هاچ بک اسپورت49 میلیون و 390 هزار45 میلیون و 500 هزارام وی ام 315 صندوق دار46 میلیون و 200 هزار–ام وی ام ای 22 دستی59 میلیون و 220 هزار58 میلیونام وی ام ای 22 دستی اسپورت60 میلیون و 760 هزار59 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 22 اتوماتیک67 میلیون و 460 هزار66 میلیونام وی ام ای 22 اتوماتیک اسپورت69 میلیون67 میلیون و 300 هزارام وی ام ای 33 اس80 میلیون و 300 هزار77 میلیون و 500 هزارام وی ام ای 33 اس اسپورت82 میلیون و 90 هزار80 میلیونچری آریزو 5 ا لنت77 میلیون و 790 هزار76 میلیون و 500 هزارچری آریزو 5 توربو83 میلیون و 400 هزار–چری تیگو 5 جدید ا لنت104 میلیون و 540 هزار101 میلیونچری تیگو 7 ا لنت131 میلیون و 750 هزار130 میلیونام جی پارسام جی 360 دستی56 میلیون–ام جی 360 اتوماتیک65 میلیون–قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 25 آذر 96خودروقیمت (تومان)hyundai motors کره جنوبیهیوندای ا نت فول 2017125 میلیونهیوندای النترا 2.0 فول 2017147 میلیون و 226 هزارهیوندای النترا 2.0 فول 2018152 میلیون و 668 هزارهیوندای سوناتا lf فول 2017216 میلیونهیوندای سوناتا lf هیبریدی gls پلاس200 میلیونهیوندای سوناتا 2018 هیبریدی gls پلاس208 میلیون و 900 هزارهیوندای توسان 2017 فول نیوفیس226 میلیونهیوندای سانتافه فول نیوفیس 2017262 میلیون و 892 هزارkia motors کره جنوبیکیا پیکانتو 201793 میلیون و 665 هزارکیا ریو فول 2017109 میلیون و 850 هزارکیا سراتو 2.0 فول 2017158 میلیون و 40 هزارکیا کارنز178 میلیون و 540 هزارکیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس213 میلیون و 188 هزارکیا اپتیما jf فول gt219 میلیون و 583 هزارکیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول295 میلیونrenault فرانسهرنو سیمبل 201779 میلیون و 500 هزاررنو داستر تک دیفرانسیل 2017114 میلیونرنو داستر دو دیفرانسیل 2017124 میلیونرنو تلیسمان 2017201 میلیونرنو تلیسمان 2018210 میلیونرنو کولئوس 2017235 میلیونtoyota ژاپنتویوتا سی اچ آر بنزینی توربو250 میلیونتویوتا سی اچ آر هیبریدی258 میلیونتویوتا پریوس 2017 فول162 میلیونتویوتا کرولا gli فول 2016175 میلیونتویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول279 میلیون و 800 هزارتویوتا کمری هیبریدی xle مدل 2016270 میلیونlexus ژاپنل وس nx200t هفت کلید440 میلیونل وس nx200t هفت کلید اف اسپورت 2017398 میلیونل وس nx300h هفت کلید 2017375 میلیونل وس rx200t فول 2017690 میلیونmercedes benz آلمانبنز cla200 فول 2016770 میلیونبنز cla45 فول 2016690 میلیونبنز cla45 فول 2017750 میلیونبنز gla45 فول 2016670 میلیونبنز gla45 فول 2017720 میلیونبنز c200 فول اتاق جدید 2016690 میلیونبنز e200 مدل 2016450 میلیونبنز e200 نیوفیس 2017600 میلیونبنز e250 فول 2016530 میلیونبنز e250 نیوفیس 2017850 میلیونporsche آلمانپورشه با تر 2.0680 میلیونپورشه با تر s780 میلیونپورشه ماکان 2.0720 میلیونپورشه ماکان 2.0 توربو860 میلیونnissan ژاپننیسان جوک اسکای پک 2017144 میلیوننیسان جوک پلاتینیوم 2017157 میلیوننیسان جوک اسپورت 2017193 میلیوننیسان ای تریل 2017268 میلیونssangyong کره جنوبیسانگ یانگ تیوولی 2017112 میلیون و 161 هزارسانگ یانگ کوراندو 2017148 میلیون و 785 هزارسانگ یانگ کوراندو 2017 پریمیوم پلاس158 میلیون و 50 هزارmitsubishi ژاپنمیتسوبیشی میراژ 201782 میلیون و 900 هزارمیتسوبیشی لنسر 1.8 تیپ 4 مدل 2017139 میلیون و 800 هزارمیتسوبیشی asx فول 2017182 میلیون و 500 هزارمیتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5233 میلیون و 400 هزارmg انگلیس – چینام جی جی تی 2017115 میلیونام جی جی اس 2017172 میلیونalfaromeo ایتالیاآلفارومئو 4c فول 2015540 میلیونآلفارومئو 4c فول 2016580 میلیونآلفارومئو جولیتا فول 2017179 میلیون و 500 هزارmaserati ایتالیامازراتی گیبلی فول آپشن 20152 میلیارد و 250 میلیو راتی کواتروپورته 20152 میلیارد و 330 میلیونvolvo سوئ وو وی 40 جدید تیپ آر دیزاین205 میلیونولوو اس 60 تیپ آر دیزاین235 میلیونولوو اس 90 تیپ آر دیزاین350 میلیونولوو ای سی 60 جدید تیپ آر دیزاین400 میلیونولوو ای سی 90 تیپ آر دیزاین550 میلیونhonda ژاپنهوندا آکورد exl235 میلیونهوندا crv تیپ exl240 میلیونseat اسپانیاسئات لئون / آئودی154 میلیون و 100 هزارopel آلماناوپل موکا ای edition162 میلیون و 300 هزارds فرانسهدی اس 3 مدل 2017148 میلیون و 500 هزاردی اس 3 مدل 2018152 میلیون و 500 هزاردی اس 5ls مدل 2017211 میلیون و 900 هزاردی اس 5 مدل 2017239 میلیون و 700 هزاردی اس 5 مدل 2018249 میلیون و 600 هزاردی اس 6 مدل 2017242 میلیون و 700 هزاردی اس 6 مدل 2018254 میلیون و 800 هزارbmw آلمانبی ام و آی 8 فول 2015960 میلیونبی ام و آی 8 فول 20161 میلیارد و 30 میلیونبی ام و 120 هاچ بک پریمیوم243 میلیونبی ام و 220 آی کوپه289 میلیون و 900 هزاربی ام و 218 اکتیو تور 2016284 میلیونبی ام و 218 اکتیو تور 2017294 میلیونبی ام و 225 آی اکتیو تورر344 میلیونبی ام و 320 آی355 میلیونبی ام و 530 تیپ frontier529 میلیونبی ام و 730li تیپ essential619 میلیونبی ام و ای 1 مدل 25i تیپ premium389 میلیونبی ام و ای 3 مدل 28i تیپ ultimate439 میلیونبی ام و ای 4 مدل 28i تیپ dynamic515 میلیونتهیه شده توسطگجت نیوز