مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا س از سوی بیت آیت الله بروجردی برگزار می شود

به گزارش مشرق، مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در بازار تبریز برگزار شد.مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز مراسم عزاداری شهادت حضرت علی ابن طالب (ع) در بازار تبریز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، دهم فرودین ماه مصادف با رحلت مرجع بزرگ جهان تشیع، آیت الله بروجردی است که حق بزرگی بر گردن حوزه های علمیه دارد.مرحوم آیت الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی معروف به آیت الله بروجردی از مراجع عظام شیعه بود که قریب هفده سال زعامت حوزه علمیه قم را برعهده داشت و پس از درگذشت آیت الله سیدحسین قمی مرجعیت عامه شیعیان را عهده دار شد.آیت الله بروجردی که با قریب سی نسب به حسن مجتبی می رسد، در سال 1254 در بروجرد متولد شد. پدرش سید علی طباطبایی، از علمای شهر بروجرد بود. وی پس از گذراندن دروس مقدماتی در سن هجده سالگی به اصفهان رفت و از محضر علامه سید محمدباقر درچه ای سطوح فقه و اصول و ادبیات عرب را آموخت و از حکیم قشقایی و حکیم کاشانی حکمت و فلسفه و کلام و منطق آموخت.آیت الله بروجردی در جمع طلاب و اساتید حوزه علمیهآیت الله بروجردی سپس عازم نجف شد و سال ها در نجف از محضر اسانی، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه و آقا شریعت اصفهانی در فقه و اصول بهره برد و به مرتبه اجتهاد دست یافت و در سی سالگی در ردیف ان حوزه نجف به تدریس مشغول شد. وی بعد از ده سال اقامت در عتبات در سال 1328 از عراق به بروجرد آمد و به تدریس و تألیف مشغول شد و چند سفر به حوزه قم داشت و پس از فوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رأس ان بزرگ حوزه قم قرار گرفت.** آیت الله بروجردی چگونه مرجع عامه شیعیان شدبعد از وفات مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و همچنین فوت میرزا محمدحسین نائینی از علمای نجف، در سال 1315، مرجعیت عامه شیعه تا سال 1325 بر عهده آسید ابوالحسن اصفهانی از مراجع مقیم نجف قرار گرفت. همچنین در آن سالها آیت الله سید حسین قمی در کربلا ن بود و مشغول تدریس برای طلاب حوزه کربلا بود.آیت الله بروجردی در این ایام در بروجرد مشغول تدریس برای طلاب آن منطقه بود تا اینکه در سال 1324 برای مداوا به شهر تهران آمد. آیت الله بروجردی حدود دو ماه در بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری بود و بسیاری از علما و شخصیت های به عیادت وی رفتند و حتی محمدرضا شاه که تازه به سلطنت رسیده بود به عیادت ایشان آمد.محمدرضا پهلوی در دیدار آیت الله بروجردی. آیت الله فیروزآبادی موسس بیمارستان فیروزآبادی در تصویر دیده می شوددر این زمان به درخواست زیاد علما و مراجع وقت قم از جمله مراجع ثلاث(سید صدرالدین صدر، محمدتقی خوانساری و حجت کوه کمری) وی به قم آمد و پس از درگذشت آیات سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین قمی، آیت الله بروجردی مرجعیت عامه شیعیان را تا سال 1340 برعهده داشت و شاگردان بسیاری در مدت زمان حضور وی در قم تربیت شدند که بعدها خودشان به مقام مرجعیت رسیدند.از جمله بزرگترین شاگردان مرحوم بروجردی می توان به آیات عظام ، گلپایگانی، مرعشی ، اراکی، شریعتمداری، مرتضی حائری، فاضل لنکرانی، شهید مطهری و صافی گلپایگانی اشاره کرد. همچنین آیات شبیری زنجانی، فلسفی، ، مکارم، سبحانی، نوری همدانی، اردبیلی، علوی گرگانی و بسیاری دیگر از مراجع کنونی و اساتید بزرگ حوزه علمیه از شاگردان ایشان بودند.آیت الله بروجردی پس از عمری تلاش علمی و مجاهدت روز دهم فرودین ماه 1340 پس از چندروز بستری بودن بر اثر بیماری قلبی دعوت حق را لبیک گفت و در حرم مطهر حضرت معصومه به خاک س شد. خیل عظیم مردم در پی وفات ایشان به قم آمدند تا در تشییع ایشان شرکت کنند. میت توسط فرزندش اقامه شد و همچنین تا چهلم وی دسته های عزاداری از ای مختلف به قم می آمدند.تشییع پیکر مطهر مرجع بزرگ شیعیان جهان آیت الله بروجردی** آیت الله بروجردی، نهضت ملی شدن نفت و مسئله فدائیان یکی از رخدادهای زمان حیات و مرجعیت آیت الله بروجردی، مسئله نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد و شهید نواب صفوی و فدائیان بود. خبرنگاران تسنیم از ماه ها پیش در سلسله گفت وگوهایی در قالب پرونده "نهضت؛ نگاهی نو" که همچنان ادامه دارد با شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی و (ره)، کاوشی نو در نهضت بنیان گذار انقلاب ی داشته و در این بین به بیان ناگفته ها و کمترگفته شده هایی از تاریخ انقلاب ی پرداخته اند.در خلال این گفت وگوها، شاگردان برجسته آیت الله بروجردی و (ره) درباره شخصیت آیت الله بروجردی و اتفاقات آن دوران صحبت د که این بخش های مصاحبه را در ذیل می خوانید.همچنین برای دسترسی به متن کامل مصاحبه های پرونده «نهضت؛ نگاهی نو» می توانید به اینجا مراجعه کنید.آیت الله سید عبدالجواد علم الهدی شاگرد مرحوم بروجردی و در گفت وگو با تسنیم، درباره نظر ش پیرامون فعالیت های آیت الله کاشانی و فدائیان برای ملی شدن صنعت نفت، می گوید "یک مرتبه آیت الله کاشانی به قم تشریف آوردند و در منزل آسید محمدتقی خوانساری وارد شدند و حضرت آیت الله بروجردی با ایشان ملاقاتی د. ایشان منزل آیت الله بروجردی آمدند و آقای بروجردی خیلی احترام گذاشت لیکن بحث به آن معنا نبود به دلیل آنکه مراجع قم نسبت به مصدق نگاه دیگری داشتند که یک جمله اش را عرض می کنم.محضر مقدس آیت الله سید صدرالدین صدر پدر موسی صدر مشرف شدیم. دوران فعالیت های مصدق برای نخست ی و ملی شدن نفت بود و آقای کاشانی هم از ایشان کاملاً حمایت می کرد چون ما تهران که می آمدیم منزل کاشانی می رفتیم و صحبت از مصدق و دیگران می شد. آیت الله صدر به ما طلبه ها فرمودند که حواستان جمع باشد! من به کاشانی گفته ام "پسر پیغمبر، دنبال امثال مصدق ها نرو! اینها تا مادامی که شما ها را برای فعالیت و موقعیت خودشان می خواهند دست شما را می بوسند، وی نه تنها دست شما را می بوسد، دست شاه و زنش را هم می بوسد. او به دنبال کار خودش است."دیدار آیت الله کاشانی با آیت الله بروجردی در قمدر همین زمینه آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی از اعضای فدائیان درباره ارتباط فدائیان با مرحوم بروجردی در گفت وگو با تسنیم چنین گفته بود "زمانی که نواب از زندان آزاد شد، همراه چندنفر رفتیم خدمت مرحوم سیدصدرالدین صدر، آقای صدر خیلی تحویل گرفتند. بعد پرسیدند حال آقای نواب چطور است؟ گفتم از زمانی که از زندان آزاد شدند، ایشان ضعیف شده اند. مرتب این طرف و آن طرف فعالیت داشتند و سخنرانی می­ کنند که آقای صدر فرمودند به ایشان بگویید یک مقداری به سلامتی­ شان برسند. معلوم بود آقای صدر علاقه زیادی به نواب داشتند ولی آن زمان نامی از آقای صدر نبردند. همین ارتباط را با آقای بروجردی داشتند و ی اطلاع نداشت. یک بار خود من واسطه بین آنها و آیت الله بروجردی بودم...."با این حال آنچه شاید برخی از تاریخ نویسان و اشخاص را درباره آیت الله بروجردی و ارتباطش با شهید نواب دچار شبهه کند، درگیری اعضای فدائیان با طلاب حامی آیت الله بروجردی در حوزه است. واقعه ای که هرچند تمام شد اما اثرش باقی ماند. آیت الله سیدرضا بنی طبا از شاگردان مرحوم بروجردی و همرزم نواب صفوی در گفت وگو با تسنیم دراین باره چنین می گوید "یک «شیخ علی لر» نامی در بیت آقای بروجردی بود که من یک سال در مکه وی را دیدم و گفتم خدا تو را نیامرزد به خاطر اینکه در حوزه با فدائیان درگیر شد. دستگاه حکومت می خواست آن ها را کند. دروغ درست د که اینها حوزه را به هم می زنند و مورد تأیید بزرگان نیستند. آقای بروجردی بعد از آنها سخت گریه د و ناراحت بودند..."در واقع می توان گفت آنچه موجب شایعه کدورت بین مرحوم بروجردی و مجموعه فدائیان شده بود، وجود افرادی مغرض در بیت آیت الله بروجردی و عده ای بود که خود را منسوب به بیت ایشان می د و تصویر بیرونی که از آیت الله بروجردی ارائه می دادند تصویر درستی نبود. آیت الله شبیری در ادامه گفت وگو با تسنیم درباره این درگیری چنین می گوید "آنچه در بیرون شایع شده مربوط به جریانی است که در مدرسه فیضیه شهید واحدی را کتک زدند. آنهایی که کتک زدند از اصحاب آقای بروجردی نبودند. تعدادی از طلاب م­ آبادی­ بودند. طلبه­ های متدین و خوبی هم بودند و به آقای بروجردی ارادت داشتند اما از یاران ایشان نبودند.علتش این بود آقای بروجردی پیغام داده بودند که اینها مرتب هر روز در مدرسه فیضیه سخنرانی می کنند، وضع حوزه داشت به هم می ریخت، مصلحت نبود و حوزه باید محفوظ می ماند. آقای بروجردی پیغام دادند به اینها بگویید در فیضیه سخنرانی نکنند. طلبه ها هم آمدند با آقای واحدی روبرو شدند و وی را کتک زدند، منتها زمانی که آقای نواب از زندان آزاد شده بود و قم آمد، همه علما رفتند دیدن ایشان. آقای بروجردی هم چند نفر را برای بازدید فرستادند."** چرا آیت الله بروجردی اقدامی برای انقلاب علیه پهلوی ها نکرد؟هرچند آیت الله بروجردی حدود 15 سال در ایران مرجعیت عام داشت و اکثریت شیعیان از او تقلید می د اما وی اقدامی برای براندازی حکومت پهلوی نکرد. اما علت این مسئله موافقت او با حکومت پهلوی نبود بلکه دلایل دیگری داشت.آیت الله علم الهدی در مصاحبه با تسنیم در این باره می گفت "شاه دو مرتبه افرادی را برای ملاقات بروجردی فرستاد. یک دفعه برای خاطر جنازه پدرش بود. شاهد عینی این ملاقات، آمیرزا ابوالحسن که همه کاره بیت آقای بروجردی بود برای ما نقل کرد که فرستادگان شاه گفتند "اعلی حضرت همایونی سلام رساندند و گفتند که فردا جنازه پدرم از جزیره موریس می آید و شما بر او بخوانید! آقا اول نشنیدند اما این 5، 6 نفر از طرف شاه دوباره این پیغام را دادند و بلندتر گفتند، آقا فرمودند "تشریف ببرید، من کارهای او را هیچ فراموش ن ؛ می گویم بلند شوید و تشریف ببرید" آنها عقب عقب رفتند و یکی از آنها که تولیت آستان حضرت معصومه را داشت، گفت: حضرت آیت الله؛ ما به اعلی حضرت قول دادیم که شما می خوانید. آقا فرمودند "من به شما گفتم تشریف ببرید، تشریف ببرید."آیت الله بروجردی امر د روز تشییع جنازه رضاشاه حوزه و مدرسه تعطیل است، درهای مدرسه فیضیه را بستند و گفتند هیچ حق ندارد بیرون بیاید. ما جوان ها رفتیم بالای پشت بام و دیدیم که چند نظامی و سرباز تابوتی را بردند حرم و زیارتی د و رفتند."مرحوم آیت الله صابری همدانی عضو ارشد جامعه مدرسین و از شاگردان قدیمی و آیت الله بروجردی در گفت وگو با تسنیم می گوید "علتش وضع زمانه بود؛ از یک طرف توده ای ها در کشور بودند و از طرفی هم بهایی ها. مرحوم بروجردی هم ذاتاً انسان ملایمی بودند. این مماشات تقریباً نتیجه تحولات و اوضاع زمان بود و ایشان تلاش می کرد درسهای حوزه ادامه پیدا کند."در همین باره آیت الله قافی یزدی شاگرد مرحوم بروجردی و در گفت وگوی با تسنیم چنین می گوید "اینکه بگوییم ایشان با دستگاه طاغوت مبارزه نداشت دروغ است. شاه یک بار آمد دیدار مرحوم بروجردی اما ایشان به پشت بام رفت تا شاه را نبیند و به آقا گفتند "شاه است" اما ایشان گفت "من با پدرش هم همین طور بودم". در ذهن مرحوم بروجردی این بود که با بیرون شاه، کمونیست ها و اطرافیان مصدق جای وی را می گیرند...به مرحوم بروجردی گفته بودند "اگر شما شاه را بیرون کنید جایگزین ندارید". بیرون شاه کاری نداشت چون نه می توانست مرحوم بروجردی را تبعید کند و نه می توانست بکشد. گفته بودند اگر شاه برود حکومت کمونیستی می شود. مرحوم بروجردی می گفت "زمانی مرجعیت شیعه به من رسید که نه دستم حس دارد و نه گوشم می شنود و نه قوت و حال دارم لذا تکلیف ندارم".** ارادت کم نظیر به ش آیت الله بروجردیهرچند از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی بود اما برخی معتقدند بعد از ماجرای فدائیان و عدم مداخله مرحوم بروجردی در جلوگیری از آنها، رابطه و شان سرد شد و دیگر به بیت آقای بروجردی رفت و آمد نمی کرد. هرچند آیت الله شبیری زنجانی معتقد است مرحوم بروجردی برای جلوگیری از فدائیان اقدام کرد، شاگردان هم روایت دیگری از ارتباط بین این دو شخصیت دارند. برای مثال آیت الله علم الهدی معتقد است "وجود اقدس و مقدس آقای بروجردی عنایت خاصی به همه مراجع یعنی آقایان سید محمد تقی خوانساری، حاج احمد خوانساری، آیت الله گلپایگانی، مرحوم حجت، مرحوم صدر و داشتند. کمک های مالی شان نسبت به این بزرگواران و اساتید بسیار زیاد بود و هر عیدی که ما محضر آیت الله بروجردی رفتیم وجود مقدس آقایان هم به نوبت می آمدند و آیت الله را مکرر در آنجا دیدم."آیت الله علوی گرگانی از مراجع شیعه و شاگرد راحل در گفت وگوی با تسنیم درباره احترام به ش چنین می گوید "یادم هست که یک بار در درس، مرحوم با آوردن اسم آیت الله بروجردی لقب «سلام الله علیه» را به کار بردند در حالی که رسم این است بعد از نام معصوم «سلام الله علیه» می گویند. یک عده طلبه ها مختصری لبخند زدند که گویا اشتباه کرده است! تا متوجه لبخند آنها شدند شروع به تعظیم مقام آیت الله بروجردی د و چندبار لفظ سلام الله علیه را تکرار نمودند و گفت "شما مرحوم آیت الله بروجردی را نشناختید".در مجموع آیت الله العظمی بروجردی در دوران حیات و مرجعیت عامه خود هرچند وارد مداخله مستقیم با حکومت پهلوی نشد، اما اقدامات وی در اتفاقات بعدی و شکل گیری نهضت ی موثر بود.رعب و وحشت دستگاه پهلوی از زعیم وقت حوزه علمیه تا آن حد بود که شاه در دوران حیات ایشان جرئت نمی کرد که بسیاری از کارهای در تعارض با شرع و قوانین ی را انجام دهد. قوام بخشیدن به حوزه قم در کنار حوزه نجف و تربیت ده ها شاگرد طراز اول که بعدها جزو مراجع و اساتید بزرگ حوزه شدند و هرکدام در شکل دادن به نهضت (ره) موثر بودند، از جمله گام های بزرگی بود که آیت الله بروجردی برداشت.انتهای پیام/
بیت کوین چیست؟بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً یجیتال را بوجود آورده است. این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز ز شده است که توسط کاربرانش بدون هیچگونه اختیار مرکزی و یا واسطه ای، نیرومند شده است. از نقطه نظر یک کاربر، بیت کوین بسیار شبیه پول نقد اینترنتی است. بیت کوین همچنین می تواند به عنوان مهمترین سیستم دفترداری با سه ورودی موجود بشمار آید.
سازنده بیت کوین کیست؟بیت کوین اولین پیاده سازی یک مفهوم به نام "ارز سری" است که اولین بار در سال 1998 توسط وِی دای در فهرست ایمیل سایف انک ها، توصیف شده بود و بیان میکرد که این مفهوم، نوع جدیدی از پول است که برای کنترل تولید و تراکنشهای روی آن، بجای یک مرجع مرکزی، از رمزنگاری استفاده شده است. مشخصات اولین بیت کوین و اثبات مفهوم در سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو در یک فهرست ایمیل رمزنگاری شده منتشر گردید. ساتوشی بدون آنکه چیز زیادی از خودش فاش سازد، پروژه را به اوا سال 2010 موکول کرد. از آن موقع این جامعه بطور نمایی با توسعه دهندگان بسیاری که روی بیت کوین کار می کنند، رشد کرده است
گمنامی ساتوشی اغلب باعث نگرانی های ناموجهی می شود که بسیاری از آنها به فهم نادرست از طبیعت متن باز بیت کوین بر می گردد. پروتکل بیت کوین و نرم افزار بصورت باز منتشر شده است و هر توسعه دهنده ای در هر کجای گیتی می تواند کد آنرا بازبینی کرده و یا نسخه تغییر یافته نرم افزار بیت کوین مخصوص خودش را بسازد. تاثیر ساتوشی نیز مانند توسعه دهندگان کنونی، محدود به تغییراتی بود که از دیگران اقتباس می کرد و بنابراین بیت کوین را کنترل نمی کرد. امروزه هویت مخترع بیت کوین به خودی خود احتمالاً مانند هویت شخصی است که کاغذ را اختراع کرده بود.
چه ی شبکه ی بیت کوین را کنترل می کند؟هیچ مالک شبکه بیت کوین نیست، درست همانطور که هیچ صاحب تکنوژیی که در ورای ایمیل است، نیست. این کاربران بیت کوین در سراسر جهان هستند که آنرا کنترل می کنند. توسعه دهندگان بیت کوین اگرچه نرم افزار آن را بهبود می بخشند ولی نمی توانند تغییری را بر پروتکل بیت کوین تحمیل کنند،، چرا که هر کاربری آزاد است که نرم افزار خود و نسخه ای که خود می پسندد را استفاده کند. تمامی کاربران، برای اینکه با یکدیگر سازگار بمانند باید از نرم افزاری استفاده کنند که از همان قواعد پیروی می کند. بیت کوین تنها بشرط اجماع کامل بین تمامی کاربران، می تواند بدرستی کار کند. بنابراین تمامی کاربران و توسعه دهندگان انگیزه قوی برای حفظ این اجماع را خواهند داشت.
بیت کوین چگونه کار می کند؟از دید کاربر، بیت کوین چیزی بیش از یک اَپ روی گوشی تلفن همراه و یا یک برنامه کامپیوتری که یک کیف پول بیت کوینی شخصی برایش تهیه کرده و به کاربر اجازه می دهد تا با آن به ارسال یا دریافت بیت کوینها بپردازد، نیست. برای بیشتر کاربران، روش کار بیت کوین در همین حد است.
در پشت این ، شبکه بیت کوین یک دفتر کل عمومی به نام "زنجیره بلاک" را به اشتراک گذاشته است. این دفتر کل شامل تمامی تراکنشهایی است که تا کنون پردازش شده است و به کامپیوتر کاربر اجازه می دهد تا درستی هر تراکنش را بیازماید. اعتبار هر تراکنش به وسیله امضای دیجیتالی مربوط به آدرس های ارسال، محافظت میشود و به همه کاربران اجازه میدهد تا بر ارسال بیت کوینها از آدرسهای بیت کوینی خود، کنترل کامل داشته باشند. افزون بر این، هر ی می تواند تراکنشها را با استفاده از توان محاسباتی سخت افزاری که ویژه این کار است، پردازش کرده و برای این سرویس، بیت کوینهایی را هم به عنوان جایزه بدست آورد. به اینکار اصطلاحاً "است اج" می گویند. برای دانستن مطالب بیشتری در مورد بیت کوین به صفحه اختصاصی و برگه اصلی مراجعه کنید.
آیا مردم واقعاً از بیت کوین استفاده می کنند؟بله. تعداد روزافزونی از ب و کارها و افراد از بیت کوین استفاده می کنند. این ب و کارها ممکن است ب وکارهایی بصورت رو در رو با مشتری باشد، مانند رستورانها ، آپارتمانها، دفاتر حقوقی و یا سرویسهای آنلاین مانند namecheap، wordpress، reddit و یا flattr. بیت کوین اگرچه پدیده ای نسبتاً جدید بشمار می آید، اما به سرعت رو به رشد است. در پایان آگست 2013، ارزش تمامی بیت کوینهای در گردش بالغ بر 1.5 میلیارد دلار امریکا بود و ارزش بیت کوینهایی که روزانه مبادله می شد، به میلیونها دلار می رسید.

چگونه ی می تواند بیت کوین بدست آورد؟در صورت پرداخت وجه برای کالا یا خدمات
ید آن از صرافی بیت کوین
مبادله بیت کوینها با ی در خود
بدست آوردن بیت کوین از راهاست اج رقابتی
اگرچه ممکن است افرادی باشند که بخواهند بیت کوینها را در برابر کارت اعتباری یا پرداخت پی پال بفروشند، ولی بیشتر صرافی ها اجازه پرداخت با این روشها را نمی دهند. به این دلیل که در مواردی، ی بیت کوینهایی را با پی پال یده و سپس از جانب خود آن تراکنش را برگشت داده است. معمولاً به این گونه موارد، پرداخت برگشتی می گویند.
پرداخت بیت کوین، چقدر دشوار است؟پرداخت به وسیله بیت کوین، آسانتر از ید توسط کردیت کارت یا دبیت کارت است و می تواند بدون استفاده از یک حساب تجاری دریافت شود. پرداخت ها از طریق یک برنامه کاربردی کیف پول، چه روی کامپیوتر و چه روی گوشی تلفن هوشمند شما با وارد آدرس گیرنده، مقدار وجه پرداختی و فشردن دکمه ارسال، انجام می شود. بسیاری از کیف پول ها می توانند با اسکن یک کد qr و یا با استفاده از تکنولوژی nfc و تماس دادن دو گوشی تلفن با هم، آدرس گیرنده را آسانتر وارد نمایند.

مزایای بیت کوین چیست؟ پرداخت وجه- هر موقع از شبانه روز و در هر کجای جهان که باشید، ارسال و دریافت فوری هر مبلغ از بیت کوین امکانپذیر است. هیچ روزی تعطیل نیست. هیچ حد و مرزی در کار نیست. هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. بیت کوین به کاربرانش اجازه می دهد بر پول خود کنترل کامل داشته باشند.
کارمزد های بسیار اندک - در حال حاضر پردازش پرداخت وجه با بیت کوین، بصورت بدون کارمزد و یا با کارمزدی بسیار اندک، انجام می گیرد. کاربران می توانند برای پردازش سریعتر تراکنش خود، کارمزد پرداخت نمایند که در نتیجه تاییدیه تراکنش را سریعتر از شبکه دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، پردازشگرهای تجاری هم هستند که سوداگران را در پردازش تراکنش ها، تبدیل بیت کوینها به یک ارز بدون پشتوانه و واریز مبالغ بطور مستقیم و روزانه به حساب بانکی آنها، یاری دهند. چون این تراکنشها بر مبنای بیت کوین است، کارمزدهایی به مراتب کمتر از کارمزدهای شبکه کارت اعتباری یا پی پال، از آنها خواسته خواهد شد.
ریسک کمتر برای سوداگران- تراکنشهای بیت کوین امن و برگشت ناپذیر بوده و حاوی اطلاعات شخصی و یا حساس مشتریان نیست. به همین دلیل از سوداگران در برابر ضررهای ناشی از کلاهبرداری یا پرداختهای برگشتی جعلی محافظت می کند و نیازی هم به پیروی از pci نیست. سوداگران می توانند بسادگی به بازارهای جدیدی قدم بگذارند که هیچ کارت اعتباری در آن در دسترس نباشد و یا نرخ کلاهبرداری به شکل غیرقابل قبولی بالا باشد. دستاوردهای خالص آن عبارتست از: کارمزد کمتر، بازارهای بزرگتر و هزینه های مدیریت کمتر.
امنیت و کنترل - کاربران بیت کوین بر تراکنشهای خود کنترل کامل دارند. غیرممکن است که بتوان معامله کنندگان را مجبور کرد؛ مانند آنچه در روشهای دیگر پرداخت گاهی پیش می آید، مبالغی ناخواسته و یا از پیش اعلام نشده را بپردازند. پرداختهای بیت کوینی بدون اینکه اطلاعات شخصی ی به تراکنش پیوست شده باشد، انجام می گیرد. به این ترتیب محفاظت شدیدی در برابر سرقت هویت ایجاد شده است. کاربران بیت کوینی همچنین می توانند با تهیه بک آپ یا نسخه پشتیبان و رمزگذاری، از پولشان محافظت نمایند.
شفافیت و بی طرف بودن - تمامی اطلاعات در مورد تامین پول بیت کوین بسادگی روی زنجیره بلاک در دسترس همه هست و می توان آنرا بلافاصله درستی آزمایی کرده و از آنها استفاده نمود. هیچ شخص یا سازمانی نمی تواند پروتکل بیت کوین را کنترل و یا دستکاری نماید چون این پروتکل با رمزنگاری، ایمن شده و هسته بیت کوین را از نظر شفافیت، بیطرفی کامل و قابل پیش بینی بودن قابل اعتماد کامل ساخته است.
معایب بیت کوین چیست؟میزان پذیرش - بسیاری از مردم هنوز در مورد بیت کوین آگاهی ندارند. همه روزه، ب و کارهای بیشتری بیت کوینها را می پذیرند چرا که مزایای آنرا می خواهند، اما این فهرست هنوز کوچک است و نیاز به رشد دارد تا بتوان از فایده های این شبکه بهره جست.
ناپایداری - ارزش کلی بیت کوینهای در گردش و تعداد ب و کارهایی که از بیت کوین استفاده می کنند، در مقایسه با آنچه که باید باشد، هنوز کم است. بنابراین، رویدادها، معاملات و یا فعالیتهای تجاری نسبتاً کمی هستند که می توانند بر بهای بیت کوین اثری چشمگیر داشته باشند.. به لحاظ نظری این ناپایداری، در صورت رشد بازارها و تکنولوژی بیت کوین، کاهش خواهد یافت. پیش از این، جهان هرگز چنین ارز نوپدیدی را به خود ندیده بود، بنابراین تصور اینکه بیت کوین چگونه این راه را به پایان خواهد برد، واقعاً دشوار (و هیجان برانگیز) است.
در حال توسعه بودن - نرم افزار بیت کوین هنوز نسخه بتاست و ویژگی های ناقص بسیاری دارد که بطور فعال در دست توسعه است. ابزارها، ویژگی ها و سرویس های جدید در حال توسعه یافتن هستند تا بیت کوین را امن تر و برای توده مردم دسترس پذیرتر بسازند. بیشتر ب و کارهای بیت کوینی نوپا بوده و هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. بطور کلی، فرایند بلوغ بیت کوین هنوز در جریان است.
چرا مردم به بیت کوین اعتماد دارند؟سهم بزرگی از اعتماد به بیت کوین ناشی از این حقیقت است که اصولاً نیازی به اعتماد نیست. بیت کوین کاملاً متن باز و تمرکزز شده است. یعنی هر ی می تواند هر زمان که بخواهد به سراسر کد منبع آن، دسترسی داشته باشد. بنابراین هر توسعه دهنده ای در جهان می تواند بدقت درستی طرز کار بیت کوین را بیازماید. هر ی می تواند شفافیت تمامی تراکنشها و بیت کوین های ساخته شده را فوراً مورد ملاحظه قرار دهد. تمامی پرداختها را می توان بدون اتکا به طرف سومی، انجام داد و کل سیستم از طریق الگوریتمهای رمزنگاری که به دقت نظیر به نظیر مرور شده، درست مثل آنچه در بانکداری آنلاین انجام می شود، محافظت می گردد. هیچ سازمان یا فردی نمی تواند بیت کوین را کنترل کند و حتی اگر تمامی کاربران نتوانند به این شبکه اعتماد کنند، امنیت شبکه پابرجاست.
آیا با بیت کوین می توانم پولدار شوم؟هرگز انتظار نداشته باشید با بیت کوین یا هر تکنولوژی نوپدید دیگری، پولدار شوید. این نکته همیشه حائز اهمیت است که باید در مورد هر چیزی که خوبتر از آنچه که بتواند واقعی باشد، به نظر می آید و یا از قوانین اولیه قتصاد پیروی نمی کند، محتاط باشید.
بیت کوین فضای رو به رشدی از نوآوری هاست و فرصت های ب و کار زیادی دارد که البته شامل خطراتی هم هست. هیچ تضمینی وجود ندارد که چون بیت کوین تا کنون با سرعت زیادی توسعه یافته است، از این پس نیز همچنان به رشد خود ادامه دهد. سرمایه گذاشتن از زمان و منابع روی هر چیزی که به بیت کوین وابسته است، نیاز به کارآفرینی دارد. راههای گوناگونی برای بدست آوردن پول بوسیله بیت کوین هست مانند است اج، سفته بازی و یا راه انداختن ب و کارهای جدید. تمامی این روشها رقابتی هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که سودآور هم باشند. . این به خود فرد بستگی دارد که هزینه ها و مخاطراتی را که در این نوع پروژه ها هست، بدرستی ارزی کرده باشد.
آیا بیت کوین کاملاً مجازی و غیرمادی است؟بیت کوین به همان اندازه کارتهای اعتباری و شبکه های بانکداری آنلاین که مردم همه روزه از آنها استفاده می کنند، مجازی است. بیت کوین درست مانند سایر اشکال پول، برای پرداخت آنلاین در فروشگاه های واقعی بکار می رود و نیز می تواند درست مانند سکه های کازاسیوس به شکل فیزیکی پول تبدیل شود، اما پردخت با گوشی های تلفن همراه معمولاً آسانتر است. ترازهای بیت کوینی در یک شبکه بزرگ توزیع شده ، ذخیره شده است و هیچ نمی تواند با تقلب آنرا تغییر دهد. به عبارت دیگر، کاربران بیت کوین کنترل اختصاصی بر موجودی خود دارند و بیت کوینهایشان صرفاً به دلیل مجازی بودن، غیب نمی شود.
آیا بیت کوین گمنام است؟بیت کوین طوری طراحی شده است که به کاربران خود اجازه دهد در سطح حریم خصوصی قابل قبولی، پرداختها را ارسال و یا دریافت نمایند. اما بیت کوین گمنام نیست و نمی توان آنها را با همان سطح حریم خصوصی که پول نقد دارد، عرضه کرد. استفاده از بیت کوین، رکوردهای عمومی گسترده ای از خود به جای می گذارد. مکانیسم های مختلفی برای محافظت از حریم خصوصی کاربران وجود دارد و مکانیسم های بیشتری هم در حال توسعه هستند. به هر حال، قبل از اینکه این ویژگیها بدرستی توسط بیشتر کاربران بیت کوین بکار گرفته شوند، کارهای زیادی هست که باید انجام شود.
نگرانی هایی در باب اینکه محرمانه بودن تراکنشهای بیت کوین به منظور انجام کارهای غیرقانونی است، ایجاد شده است. اما این نگرانی ها هیچ ارزشی ندارد؛ چون بیت کوین بدون تردید تابع قوانین و مقرراتی است که مشابه آن در سیستم های مالی وجود دارد. بیت کوین نمی تواند گمنام تر از پول نقد باشد و احتمال جلوگیری از بررسی های جنایی، در مورد آن کم است. افزون بر آن، بیت کوین نیز طوری طراحی شده که از دامنه گسترده ای از جرایم مالی جلوگیری می کند.
اگر بیت کوینها را از دست بدهم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر کاربری کیف پول خود را گم کند، پول او از گردش خارج می شود. بیت کوینهای گمشده، درست مانند بقیه بیت کوینها همچنان در زنجیره بلاک باقی می مانند، اما برای همیشه به خواب می روند؛ چون هیچ هیچ راهی ندارد تا کلید(های) محرمانه ای را؛ که بیت کوینها را دوباره قابل ج می نماید، پیدا کند. نظر به قانون عرضه و تقاضا، وقتی بیت کوینهای کمتری در دسترس باشند، تقاضا برای آنهایی که باقی مانده اند بیشتر می شود و برای جبران این تقاضا، بهای بیت کوینها افزایش می یابد.
آیا بیت کوین، به یک شبکه پرداخت عمده، ارتقاء خواهد یافت؟شبکه بیت کوین می تواند تعداد بسیار بیشتری تراکنش در ثانیه را نسبت به چیزی که امروزه انجام می دهد، پردازش کند. اما هنوز آماده نیست تا به جایگاه شبکه هایی مانند شبکه های کارتهای اعتباری بزرگ برسد. برای از میان برداشتن محدودیتهای کنونی، کارهایی در دست اقدام است و ا امات آینده بخوبی شناسایی شده اند. از زمان پیدایش شبکه بیت کوین، همه ابعاد آن در فرایند مداومی از بلوغ، بهینه سازی و تخصصی شدن بوده است و انتظار می رود که در سالهای آینده نیز این راه ادامه یابد. با افزایش ترافیک، ممکن است تعداد بیشتری از کاربران بیت کوینی از کلاینتهای سبکتر استفاده کنند و نُدهای شبکه کامل، به سرویسی تخصصی تر تبدیل شوند. برای دانستن جزئیات بیشتر به ارتقاء روی صفحه های ویکی مراجعه کنید.
حقوقیآیا بیت کوین قانونی است؟تا جایی که ما می دانیم، در بیشتر محاکم قضایی، از نظر قانون بیت کوین غیرقانونی نیست. اما بعضی از دستگاههای قضایی (مانند کشورهای آرژانتین و روسیه) ارزهای خارجی را بشدت محدود و یا ممنوع کرده اند. بعضی دیگر از دستگاههای قضایی (مانند تایلند) ممکن است صدور گواهینامه برای بعضی موجودیتهای خاص، مثلاٌ صرافی های بیت کوینی را محدود کرده باشند.
قانونگزاران در دستگاههای قضایی مختلف در حال برداشتن گامهایی هستند تا برای افراد و ب و کارها، قوانینی برای پیوند این تکنولوژی جدید با یک سیستم مالی رسمی و تنظیم شده، وضع نمایند. مثلاً شبکه اجرای جرایم مالی (fincen)؛ که دفتری در وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکاست، راهنمای غیرا ام آوری منتشر کرده و در آن به تشریح چگونگی فعالیت های معین در خصوص ارزهای مجازی پرداخته است.
آیا بیت کوین برای انجام فعالیت های غیرقانونی قابل استفاده است؟بیت کوین نوعی پول است و پول همواره برای اه قانونی و غیرقانونی بکار می رفته است. پول نقد، کارتهای اعتباری و سیستمهای بانکی جاری از نظر استفاده در جرایم مالی، بطور گسترده ای از بیت کوین پیشی می گیرند . بیت کوین توانسته است نوآوری های چشمگیری در سیستم های پرداخت بیاورد و منافع چنین نوآوری هایی اغلب بسیار فراتر از نقطه ضعف های احتمالی آنهاست.
بیت کوین طوری طراحی شده تا در ایمن بیشتر پولسازی یک گام فراتر باشد و نیز حفاظت چشمگیری در برابر بسیاری از اشکال جرایم مالی به عمل آورد. مثلاً جعل بیت کوینها، کاملاً غیرممکن است. کاربران بر پرداختهای خود کنترل کامل دارند و نمی توانند مبالغ تایید نشده را مانند آنچه که در کارتهای اعتباری کلاهبرداری می شود، دریافت کنند. تراکنشهای بیت کوینی برگشت ناپذیر بوده و در برابر پرداختهای برگشتی تقلبی بسیار ایمن هستند. بیت کوین با استفاده از مکانیسمهای مفید و قوی مانند بک آپ یا پشتیبان گیری، رمزنگاری و امضای چندگانه، در برابر ی و گم شدن بسیار ایمن شده است.
نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بیت کوین می تواند برای مجرمین بسیار جذاب باشد چرا که می توان حریم شخصی و پرداختهای برگشت پذیر با آن داشت. اما این ویژگیها در پول نقد و حواله بانکی که بسیار زیاد از آنها استفاده می شود و بخوبی جا افتاده اند، هم وجود دارد. بدون تردید، استفاده از بیت کوین تابع قوانین مشابهی است که قبلاً در جای خود در سیستم های مالی موجود گنجانده شده اند و احتمال ندارد که بیت کوین از انجام بررسی های جنایی، جلوگیری کند. بطور کلی، مرسوم است که پیشرفتهای مهم قبل از اینکه مزایای آنها بخوبی شناخته شود، بحث برانگیز باشند. اینترنت مثال خوبی برای بسیاری از انی است که تصوری این چنینی دارند.
آیا بیت کوین می تواند تابع قوانین و مقررات باشد؟پروتکل بیت کوین به خودی خود، بدون همکاری تقریباً تمامی کاربرانش که نرم افزار مورد استفاده شان را خود بر می گزینند، قابل تغییر نیست. تلاش برای اختصاص امتیازهای ویژه به یک مرجع محلی در قوانین شبکه جهانی بیت کوین ، احتمالی شدنی نیست. هر سازمان ثروتمندی می توانست انتخاب کند که برای سخت افزار است اج طوری سرمایه گذاری کند تا نیمی از قدرت محاسباتی شبکه را در کنترل خود درآورد و بتواند آ ین تراکنشها را بلاک کرده یا برگشت دهد. اما هیچ تضمینی نیست که آنها بتوانند این قدرت را حفظ کنند چرا که میزان سرمایه گذاریش باید بیشتر از تمام است اج کننده های دیگر در جهان، باشد.
اما وضع مقررات استفاده از بیت کوین، به روشی مشابه سایر ابزارها امکان پذیر است. درست مانند دلار، بیت کوین می تواند برای مقاصد بسیار متفاوتی بکار رود که بعضی از آنها قانونی و برخی دیگر بر اساس بعضی از محاکم قانونگذاری، غیر قانونی خواهند بود. از این لحاظ بیت کوین هیچ فرقی با دیگر ابرازها یا منابع ندارد و در هر کشوری، می تواند تایع قوانین و مقررات آن کشور باشد. بر اساس بعضی قوانین محدود کننده، استفاده از بیت کوین همچنین میتواند دشوار باشد. در اینصورت تعیین درصد کاربرانی که از این تکنولوژی استفاده می کنند، سخت خواهد بود. تی که بیت کوین را ممنوع می کند، از ب و کارهای داخلی و بازارهای رو به رشد جلوگیری کرده و نوآوری را به سوی دیگر کشورها می راند. چالش پیش روی قانونگذاران مثل همیشه توسعه راه حل هایی است که در عین کارا بودن، رشد بازارها و ب و کارهای نوپدید را دچار مشکل نکند.
درباره بیت کوین و مالیاتهای آن چه؟بیت کوین ارز بدون پشتوانه ای نیست که در هر دستگاه قضایی، پولی قانونی بشمار بیاید، اما مشمولیت مالیاتی اغلب فارغ از واسطه ی بکار رفته، شامل حال بیت کوین هم می شود. قوانین بسیار گوناگونی در بسیاری از دستگاههای قضایی وضع شده است که می تواند درآمد، فروش، دستمزد، بهره های سرمایه ای و یا اشکال دیگر مشمولیت های مالیاتی را برای بیت کوین ایجاد کند.
در مورد بیت کوین و حمایت از مصرف کننده چه؟بیت کوین دست مردم را باز می گذارد تا با شرایط خودشان، تراکنش انجام دهند. هر کاربری می تواند مانند پول نقد، پرداختها را ارسال و یا دریافت کند اما همچنین می توانند در قراردادهای پیچیده تری هم مشارکت کنند. چند امضایی، اجازه می دهد که یک تراکنش توسط شبکه پذیرفته شود تنها اگر تعداد معینی از اعضاء یک گروه تعریف شده، موافق امضا آن تراکنش باشند. این باعث نوآوری در توسعه سرویس های میانجی حل اختلاف در آینده خواهند شد. چنین سرویسهایی می توانند در صورت عدم توافق بین طرفین، در نقش طرف سومی برای تایید یا رد تراکنش وارد عمل شوند، بدون اینکه بر پول آنها کنترل داشته باشند. برخلاف پول نقد و یا دیگر روشهای پرداخت، بیت کوین همیشه یک سند عمومی از انجام تراکنش از خود بر جای میگذارد که بطور بالقوه می تواند به عنوان مدرکی بر علیه ب و کارهایی که کلاهبرداری می کنند، بکار گرفته شود.
شایان ذکر است که سوداگران که همواره به وجهه عمومی خود برای بقای ب و کارشان وابسته اند و به کارمندانشان حقوق می پردازند، در هنگام معامله با مصرف کنندگان جدید خود، سطح دسترسی ی انی به اطلاعات ندارند. بیت کوین هم فرد و هم ب و کارها را در برابر پرداخت های برگشتی تقلبی محافظت می کند و در عین حال به مصرف کننده این انتخاب را می دهد که چنانچه نخواهد به یک سوداگر خاص اعتماد کند، خواستار حفاظت بیشتر باشد.
اقتصادبیت کوینها چگونه ساخته می شوند؟بیت کوینها در فرایندی رقابتی و تمرکز ز شده که "است اج" نام دارد، تولید می شوند. این فرایند مست م آن است که افراد از شبکه برای خدمات خود، جایزه دریافت کنند. است اج کنندگان بیت کوین تراکنش ها را پردازش کرده و با استفاده از سخت افزار تخصصی، شبکه را ایمن کرده و در عوض آن بیت کوینهای جدید جمع آوری می نمایند.
طراحی پروتکل بیت کوین به گونه ایست که بیت کوینهای جدید را با نرخ ثابتی تولید می کند. به این ترتیب است اج بیت کوین یک ب و کار رقابتی خواهد شد. اگر است اج کنندگان بیشتری به شبکه بپیوندند، سودآوری مرتباً دشوار خواهد شد و است اج کنندگان باید بدنبال بازده برای کاهش هزینه های است اج باشند. هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده ای، اختیار آنرا ندارد تا سیستم را برای افزایش سود، کنترل یا دستکاری کند.هر نُد بیت کوین در جهان، هر آنچه را که در تطابق با قوانینی که انتظار میرود سیستم از آن پیروی کند، نباشد حذف خواهد کرد.
بیت کوینها با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی، تولید می شوند. تعداد بیت کوینهای جدیدی که هر سال تولید می شود، بطور اتوماتیک در طول زمان نصف می شود تا اینکه مجموع بیت کوینهای موجود به 21 میلیون برسد. از این هنگام به بعد، دیگر بیت کوینی صادر نخواهد شد. در این نقطه، احتمالاً بطور اختصاصی به است اج کنندگان بیت کوین مقدار کمی کارمزد تراکنش پرداخت خواهد شد.
چرا بیت کوینها باارزش هستند؟بیت کوینها ارزشمندند چون به عنوان شکلی از پول، مفید هستند. بیت کوین ویژگیهای پولی دارد (پایداری، قابلیت حمل و نقل، تعویض پذیری، کمی ، بخش پذیری و شناخت پذیری). ویژگیهای بیت کوین بر مبنای خواص ریاضی استوار شده است، نه بر مبنای خاصیتهای فیزیکی (مانند طلا و نقره) و نه بر اساس اعتماد بر مرجعی مرکزی (مانند ارزهای بدون پشتوانه). مختصر آنکه، این ریاضیات است که بیت کوین را پشتیبانی می کند. با این ویژگی ها، تمام آنچه که برای شکلی از پول بودن و ارزش داشتن لازم است، اعتماد و پذیرش است. در مورد بیت کوین، رشد کاربران، سوداگران و ب و کارهای نوپا، گویای مطلب است. مانند تمامی ارزها، بیت کوین ارزش خود را تنها و بطور مستقیم از انی می گیرد که آنرا برای پرداخت وجه پذیرفته اند.
چه چیزی بهای بیت کوین را تعیین می کند؟بهای بیت کوین با قانون عرضه و تقاضا معلوم می شود. با افزایش تقاضا برای بیت کوین، بهای آن نیز افزایش می یابد و با کاهش تقاضا، از بهای آن کاسته می شود. تعداد بیت کوینهای در گردش محدود است و بیت کوین های جدید با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی تولید می شوند که به این معنی است که تقاضا باید تابعی از این سطح تورم باشد تا بتواند قیمت را ثابت نگهدارد. چون بازار بیت کوین در مقایسه با آنچه باید باشد، هنوز کوچک است، بنابراین، برای بالا و پایین رفتن قیمت بازار نیاز به مقدار چشمگیری پول نیست و در نتیجه قیمت بیت کوین هنوز بسیار متغیر است.
بهای بیت کوین، 2013 تا 2015

آیا بیت کوین می تواند ارزش خود را از دست دهد؟بله.تاریخ پر است از ارزهایی که ورش ت شدند و دیگر استفاده ای از آنها نمی شود مثلاً مارک آلمان در دوران جمهوری ویمار و اخیراً نیز دلار زیمبابوه. اگر چه که ش ت ارزهای قبلی معمولاً به دلیل تورم زیاد بود که غیرممکن است برای بیت کوین اتفاق بیفتد، ولی همواره احتمال ش تهای فنی، ارزهای رقیب، مسایل و جز آن وجود دارد. یک قاعده سرانگشتی ساده می گوید که هیچ ارزی را نباید مطلقاً ایمن از ورش تگی یا شرایط دشوار دانست. بیت کوین در طی سالها پس از آغاز به کارش، ثابت کرده که قابل اعتماد است و پتانسیل زیادی برای رشد دارد. اما هیچ در آن موقعیت نیست که بتواند آینده بیت کوین را پیش بینی کند.
آیا بیت کوین حب است؟این افزایش سریع قیمت نیست که حباب ایجاد می کند، بلکه ارزش بیش از حد گذاردن بصورت است که موجب تصحیح ناگهانی رو به پایین شده و به تشکیل حباب می انجامد. هر گاه صدها هزاران نفر از مشارکت کنندگان در بازار، انتخابهایی بر مبنای عملکرد فردی داشته باشند باعث می شود که قیمت بیت کوینها زمانی که قیمت بازار درحال تعیین شدن است، نوسان کند. دلیل تغییرات احساسی می تواند سلب اعتماد از بیت کوین، اختلاف زیاد بین ارزش و قیمت که بر مبنای اقتصاد بیت کوینی نباشد، پوشش مطبوعاتی فزاینده که موجب تحریک تقاضای سوداگرانه می شود، ترس از عدم قطعیت و شور وشوق غیرمنطقی خارج از عرف روز و حرص و طمع باشد.
آیا بیت کوین، ترفند پونزی است؟ترفند پونزی یک عملیات سرمایه گذاری کلاهبردارانه است که به سرمایه گذاران بجای آنکه از محل سود حاصل از ب و کار بهره پرداخت شود، از پول خود آنها یا از پولی که توسط سرمایه گذاران بعدی فراهم می شود، سود پرداخت می کند. ترفند پونزی بگونه ای طراحی شده است که چنانچه اگر مشارکت کنندگان جدید به تعداد کافی وجود نداشته باشد، با ضرو زیان آ ین سرمایه گذاران خود، فرو خواهد پاشید.
بیت کوین یک پروژه نرم افزاری رایگان بدون هیچگونه مرجعیت مرکزی است.در نتیجه، هیچ در موقعیتی نخواهد بود که بتواند در مورد بازگشت سرمایه گذاری، نمایندگی های جعلی بسازد. درست مانند دیگر ارزهای اصلی دیگر مثل طلا، دلار امریکا، یورو، ین و غیره، هیچ قدرت یدی تضمین شده ای وجود ندارد و نرخ مبادله آزادنه شناور است. این به ح ناپایداری خواهد انجامید که در آن صاحبان بیت کوینها می توانند بطور غیرمنتظره ای پول بدست آورده و یا از دست بدهند. گذشته از گمانه زنی ها، بیت کوین همچنین یک سیستم پرداخت با ویژگیهای مفید و رقابتی است که هزاران کاربر و ب و کار از آن استفاده می کنند.
آیا بیت کوین به پیشگامان خود بهره ناعادلانه ای نمی دهد؟بعضی از پیشگامان تعداد زیادی بیت کوین داشتند چون خطر کرده و زمان و منابع را در یک تکنولوژی محقق نشده ای که دیگران بندرت از آن استفاده می د و برقراری مناسب امنیت آن به مراتب سخت تر بود، سرمایه گذاری کرده بودند. بسیاری از پیشگامان تعداد زیادی بیت کوین را اندک زمانی پیش از اینکه ارزشمند شود، ج کرده یا فروخته بودند و فقط مقدار کمی از آن را قبل از اینکه بتوانند سود خوبی ببرند، یده بودند. هیچ تضمینی نیست که بهای بیت کوین افزایش و یا کاهش یابد. کاملاً شبیه به سرمایه گذاری در یک ب و کار نوپاست که هم می تواند به واسطه مفید و مردم پسند بودن آن بر ارزشش افزود و یا اینکه هرگز پیشرفتی حاصل نکرد. بیت کوین هنوز در دوران نوزادی خود است و با دیدی بسیار بلندمدت طراحی شده است. به سختی می توان تصور کرد که چگونه می توانست نسبت به پیشگامان خود کمتر جانبداری کند و کاربران امروز آن شاید فردا، پیشگامان اولیه بیت کوین محسوب شوند و شاید هم نه.
آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها، یک محدودیت نخواهد بود؟بیت کوین از این جهت که فقط تا 21 میلیون عدد از آن ساخته خواهد شد، منحصر به فرد است. اما این هرگز یک محدودیت بشمار نمی آید، چون بیت کوینها می توانند با واحدهای کوچکتر از یک بیت کوین، مثلاً بیت، شمارش شوند. یک بیت کوین 1,000,000 بیت است. اگر در آینده با کوچکتر شدن اندازه متوسط تراکنش، نیازی احساس شود، بیت کوینها می توانند تا 8 رقم اعشار (0.00000001 بیت کوین) و بطور بالقوه حتی واحدهای کوچکتر، تقسیم گردند.
آیا بیت کوین در ما یچ تورم ز سقوط نخواهد کرد؟بر طبق نظریه ما یچ تورم ز ، اگر انتظار سقوط قیمتها برود، مردم ید را به آینده موکول خواهند کرد تا از قیمتهای کمتر، بهره ببرند. این سقوط در تقاضا به نوبه خود سوداگران را وادار خواهد کرد تا با کاهش قیمت های خود در جهت تحریک تقاضا تلاش کنند که اینکار مشکل را بدتر کرده و به رکود اقتصادی خواهد انجامید.
هر چند این نظریه، در میان بانکداران مرکزی راهی مردم پسند برای توجیه تورم است ولی به نظر نمی رسد که همیشه درست باشد و در میان اقتصاددانان مورد مناقشه بوده است. لوازم الکترونیکی مصرفی، مثالی از یک بازار است که قیمتهای آن دائماً در حال کاهش بوده ولی دچار رکود نمی شود. به همین شکل، ارزش بیت کوینها در طول زمان افزایش یافته و اندازه اقتصاد بیت کوینی هنوز هم پا به پای آن بشدت در حال رشد است. به دلیل آنکه، هم ارزش ارز و هم اندازه اقتصاد آن در سال 2009 ، از صفر شروع شده است؛ بیت کوین یک مثال نقض برای این نظریه است که نشان می دهد گاهی این نظریه باید نادرست باشد.
با وجود این، بیت کوین طراحی نشده است که یک ارز ضد تورمی باشد. دقیق تر آنست که بگوییم قرار بود بیت کوین در سالهای اول یک ارز تورمی باشد و سپس در سالهای بعد پایدار شود. تنها زمانی مقدار بیت کوینهای در گردش کاهش خواهد یافت که مردم کیف پول خود را از روی بی دقتی گم کرده و بک آپ یا پشتیبان هم تهیه نکرده باشند. اگر زیرساختهای پولی ثابت و اقتصاد پایدار باشد، ارزش ارز باید همیشه ی ان باقی بماند.
آیا سفته بازی و نوسانات، مشکلی برای بیت کوین ایجاد نمی کنند؟این همان مسئله مرغ و تخم مرغ است. یک اقتصاد با مقیاس بزرگ برای تثبیت قیمت بیت کوین، باید کاربران و ب و کارهای بیشتری را توسعه دهد. برای توسعه یافتن یک اقتصاد به اندازه ای بزرگتر، کاربران و ب و کارها در پی ثبات قیمت ها خواهند بود.
خوشبختانه نوسانات بر مزایای اصلی بیت کوین به عنوان یک سیستم پرداخت وجه که پولی را از نقطه الف به نقطه ب می رساند، تاثیری ندارد. برای ب و کارها امکان پذیر است که پرداختهای بیت کوینی را فوراً به ارز محلی خود تبدیل کنند و اینکار به آنها اجازه می دهد تا از مزایای بیت کوین بدون اینکه مشمول نوسانات قیمت شوند، استفاده کنند. بسیاری از کاربران بیت کوین را بخاطر امکانات و ویژگی های منحصر به فرد و مفید آن برگزیده اند. با چنین را ارها و مشوقهایی، امکان رشد و بلوغ بیت کوین و توسعه آن، تا مرحله ای که نوسانات قیمت در آن محدود گردد، وجود دارد.
چه اتفاقی میافتد اگر ی همه بیت کوینهای موجود را یکجا ب د؟تنها ری از بیت کوینهایی که تا کنون صادر شده، در بازار مبادلات برای فروش گذاشته شده اند. بازارهای بیت کوینی، رقابتی هستند یعنی قیمت بیت کوین بر اساس عرضه و تقاضا، افزایش و یا کاهش خواهد یافت. افزون بر این، تا چندین دهه ی آینده، بیت کوینهای جدید همچنان صادر خواهند شد. بنابراین حتی بیشتر یداران مصمم هم نخواهند توانست تمام بیت کوینهای موجود را یکجا ب ند. این البته به آن معنا نیست که بازارها در برابر دستکاری قیمت آسیب پذیر نیستند، بلکه بدان معناست که هنوز آن مقدار پول هنگفت در بازار موجود نیست تا بتواند قیمتها را بالا و پایین ببرد و بنابراین بیت کوین تا کنون یک دارایی نوسان دار باقی مانده است.
اگر ی ارز دیجیتال بهتری ساخت چه؟چنین اتفاقی ممکن است بیافتد. بیت کوین، تا کنون به میزان قابل ملاحظه ای، مردم پسندترین ارز مجازی تمرکزز شده است، اما نمی توان تضمین کرد که در آینده هم این موقعیت را حفظ کند. هم اکنون تعدادی ارزهای دیگر هم هستند که از بیت کوین الهام گرفته اند ولی احتمالاً درست است تصور کنیم که یک ارز جدید باید بسیار بهبود یابد تا بتواند به لحاظ داشتن بازارهای با ثبات، بر بیت کوین پیشی بگیرد حتی اگر این امر غیرقابل پیش بینی باقی بماند. تا زمانی که بخش های اساسی پروتکل تغییر نکند، بیت کوین میتواند اصلاحات و بهبودهای یک ارز رقابتی را داشته باشد.
تراکنش هاچرا باید 10 دقیقه صبر کنم؟دریافت یک وجه پرداختی با بیت کوین، تقریباً آنی است. اما بطور متوسط یک تاخیر 10 دقیقه ای لازم است تا شبکه بتواند با ضمیمه آن تراکنش به یک بلاک، تایید آنرا شروع کرده تا بیت کوینهای رسیده به شما، قابل ج شوند. تایید به معنای آن است که شبکه به توافق رسیده است که بیت کوینهایی که دریافت کرده اید برای شخص دیگری فرستاده نشده بوده و جزیی از اموال شماست. وقتی تراکنش شما به یک بلاک پیوست شد، در زیر بلاکهایی که بعد از آن می آیند و بطور نمایی این توافق را یکپارچه کرده و خطر برگشت خوردن تراکنش را کاهش می دهند، دفن می شود. هر کاربری آزادست تا تعداد تاییدیه های تراکنش را خود تعیین کند، اما اغلب 6 تاییدیه به قدر همان 6 ماه صبر برای تراکنش یک کارت اعتباری، ایمن به نظر می رسد.
کارمزد یک تراکنش چقدر خواهد بود؟بیشتر تراکنشها بدون کارمزد قابل پردازش هستند، اما اغلب کاربران را تشویق می کنند که داوطلبانه اندکی کارمزد هم پرداخت کنند تا تراکنشهایشان سریعتر تایید شود و نیز دستمزد ی هم به است اج کنندگان داده شود. اگر کارمزدی هم درخواست شود ، معمولاً بیش از چند سنت نخواهد بود. چنانچه لازم باشد، کلاینت بیت کوینی شما معمولاً خواهد کوشید تا مقدار کارمزد مناسبی را برآورد کند.
کارمزد تراکنش، نوعی حفاظت است در برابر کاربرانی که با ارسال تراکنشهایشان شبکه را اورلود می کنند. نحوه دقیق عملکرد کارمزد هنوز در حال توسعه بوده و با گذشت زمان تغییر می کند. چون کارمزد به مقدار بیت کوین ارسالی مربوط نمی شود، ممکن است خیلی کم (0.0005 بیت کوین برای یک انتقال 1000 بیت کوینی) و یا بطور ناعادلانه ای زیاد (0.004 بیت کوین برای یک پرداخت 0.02 بیت کوینی) بنظر آید. مبلغ کارمزد، با خصوصیاتی چون داده ی تراکنش و تکرار تراکنش، تعریف می شود. مثلاً اگر شما به دفعات زیاد، مبالغ کمی را دریافت کنید، آنگاه کارمزد ارسال بیشتر خواهد بود. چنین پرداختهایی را می توان مقایسه کرد با زمانی که بخواهید صورتحساب رستوران را با سنت بپردازید. ج سریع مقادیر کمی از بیت کوینهایتان نیز می تواند مشمول کارمزد شود. اگر فعالیت شما تابع الگوی تراکنشهای عادی باشد، مبلغ کارمزد بسیار کم خواهد بود.
اگر زمانی که کامپیوترم خاموش است بیت کوینی به من برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟اشکالی ندارد. دفعه بعد که برنامه کیف پول خود را راه اندازی می کنید، بیت کوینها ظاهر خواهند شد. در واقع، این نرم افزار روی کامپیوتر شما نیست که بیت کوینها را دریافت می کند، بلکه آنها در یک دفتر کل عمومی که بین تمام دستگاههای روی شبکه به اشتراک گذاشته شده است، ضمیمه می شوند. اگر هنگامی که برنامه کلاینت کیف پول شما در حال اجرا نیست، بیت کوینی برایتان بفرستند، دفعه بعدی که شما برنامه را راه اندازی کنید، برنامه بلاکها را کرده و در جریان تراکنشهایی که تا حالا از آنها بی خبر بوده اید، قرار خواهید گرفت و سرانجام بیت کوینها ظاهر می شوند، انگار که همین الان رسیده باشند. کیف پول فقط وقتی لازم است که بخواهید بیت کوینها را ج کنید.
همزمان سازی به چه معناست و چرا اینقدر طول می کشد؟همزمان سازی طولانی فقط برای کلاینتهای فول نُدی مانند هسته بیت کوین، ا امی است. به لحاظ فنی، همزمان سازی، فرایند و درستی آزمایی تراکنشهای بیت کوینی پیشین روی شبکه است. برای اینکه بعضی کلاینتهای بیت کوین، بتوانند تراز قابل ج ِ کیف پول بیت کوینی شما را محاسبه کرده و تراکنشهای جدید بسازند، لازم است که از تمام تراکنشهای پیشین آگاه باشند. این گام می تواند منابع زیادی طلب کند و نیاز به پهنای باند و فضای ذخیره سازی کافی دارد تا یک زنجیره بلاک با اندازه کامل را بسازد. برای حفظ امنیت بیت کوینها به اندازه کافی، مردم باید همچنان از کلاینتهای فول نُد استفاده کنند چرا که این کلاینتها درستی آزمایی و تقویت تراکنشها را انجام می دهند.
است اجاست اج بیت کوین یعنی چه؟است اج، فرایند صرف توان محاسبه برای پردازش تراکنشها، ایمن سازی شبکه و همزمان نگهداشتن همه با هم در سیستم است. می توان آنرا به منزله مرکز داده های بیت کوین تصور کرد؛ بجز آنکه طوری طراحی شده است که برای است اج کنندگانی که در تمام کشورها در حال کارند، کاملاً تمرکز ز شده باشد و هیچ ی کنترلی بر شبکه نداشته باشد. به این فرایند در قیاس با است اج طلا، است اج می گویند چون مکانیسم گذرایی دارد که با آن بیت کوینهای جدید صادر می شوند. اما بر خلاف است اج طلا، است اج بیت کوین در ازای سرویسهای مفیدی که برای عملکرد یک شبکه پرداخت امن لازم است، جایزه ای هم در نظر می گیرد. تا وقتی آ ین بیت کوین صادر نشده باشد، است اج بیت کوین همچنان ا امی است.
است اج بیت کوین به چه صورت است؟هر ی می تواند با اجرای نرم افزار روی سخت افزاری ویژه، یک است اج کننده بیت کوین باشد. نرم افزار است اج، به انتشار تراکنشها در شبکه ی p2p، گوش فرا داده و اقدامات مقتضی جهت پردازش و تایید این تراکنش ها را انجام می دهد. است اج کنندگان بیت کوین به این دلیل به این کار می پردازند که کارمزد تراکنشی را که کاربران برای پردازش سریعتر تراکنش های خود می پردازند، دریافت نموده و نیز بیت کوینهای تازه تولید شده را بر طبق یک فرمول ثابت به جریان اندازند.
تراکنشهای جدید برای آنکه پذیرفته شوند باید در بلاکی همراه با سند ریاضی انجام کار قرار گیرند. این مدرک ها را بسختی می توان تولید کرد ، چون هیچ راهی برای تولید آنها نیست، مگر میلیاردها بار محاسبه در ثانیه. است اج کنندگان باید این محاسبات را انجام دهند تا سرانجام شبکه، بلاک های آنها را بپذیرد و به آنها پاداش دهد. هر چه تعداد است اج کنندگان بیشتر شود، شبکه یافتن بلاکهای مجاز را بطور خ ر دشوارتر می کند تا مطمئن شود که زمان متوسط برای یافتن یک بلاک، همان 10 دقیقه باقی خواهد ماند. در نتیجه، است اج یک کار بسیار رقابتی است که هیچ است اج کننده ای نمی تواند کنترلی بر آنچه که درون زنجیره بلاک است، داشته باشد.
برای تحمیل ترتیب زمانی بر زنجیره بلاک ، سند انجام کار طوری طراحی می شود که به بلاک قبلی وابسته باشد. به همین دلیل برگشت دادن تراکنشهای قبلی بطور نمایی دشوار می شود چرا که لازم است سند انجام کار روی تمامی بلاکهای دنباله آن، دوباره محاسبه گردند.اگر در یک زمان، دو بلاک پیدا شود است اج کنندگان ابتدا به کار روی بلاکی که اول دریافت می پردازند و سپس به محض آنکه بلاک بعدی پیدا شد به طولانیترین زنجیره بلاکها سوییچ خواهند کرد. به این ترتیب به است اج کنندگان اجازه داده خواهد شد که اجماعی جهانی را بر مبنای قدرت پردازش، حفظ کرده و آنرا ایمن نمایند.
است اج کنندگان بیت کوین نه می توانند با تقلب پاداش خود را افزایش دهند و نه می توانند تراکنشهای تقلبی را که ممکن است شبکه بیت کوین را اب کند، پردازش نمایند، چون تمامی نُدهای بیت کوینی بر اساس پروتکل بیت کوین، هر گونه بلاکی را که شامل داده های غیرمجاز باشد، نخواهند پذیرفت. در نتیجه، حتی اگر نتوان به تمامی است اج کنندگان بیت کوین اعتماد کرد، امنیت شبکه همچنان برقرار خواهد بود.
آیا است اج بیت کوین، اتلاف انرژی نیست؟بندرت می توان مصرف انرژی را برای اداره و برقرار امنیت یک سیستم پرداخت، اتلاف خواند. مانند هر سرویس پرداخت دیگری، استفاده از بیت کوین مست م هزینه های پردازش است. سرویسهای لازم برای عملکرد سیستم های پولی گسترده کنونی، مانند بانکها، کارتهای اعتباری و نیز خودروهای زرهی نیز انرژی زیادی مصرف می کنند. هرچند که بر خلاف بیت کوین، مصرف کل انرژی آنها شفاف نیست و نمی توان براحتی آنرا اندازه گیری کرد.
است اج بیت کوین به گونه ای طراحی شده که در طول زمان بهینه تر شده و سخت افزارهایی خاصی را استفاده کند که انرژی کمتری مصرف می کنند و هزینه های است اج بتدریج با تقاضا متناسب گردد. هر زمان که است اج بیت کوین کمتر رقابتی شده و نیز سودآوری کمتری داشته باشد، بعضی از است اج کنندگان دست از فعالیت خواهند کشید. افزون براین، تمام آن انرژی که صرف است اج می شود، در پایان به گرما تبدیل خواهد شد و بیشتر است اج کنندگانی که سود می کنند از این گرما استفاده خوبی خواهند کرد. یک شبکه که کارایی آن بهینه سازی شده، شبکه ایست که عملاً هیچگونه انرژی اضافی مصرف نمی کند. هر چند که این یک ایده آل است، اقتصاد است اج بگونه ایست که هر است اج کننده ای تلاش می کند به آن دست یابد.
چگونه است اج به امنیت بیت کوین کمک می کند؟است اج چیزی شبیه به یک بخت آزمایی رقابتی ایجاد کرده و کار را برای انی که می خواهند بطور پی در پی بلاکهای تراکنشی جدیدی به زنجیره بلاک بیفزایند، دشوار کرده است. به این ترتیب از اینکه هر ی بتواند قدرت بلاک تراکنشهای خاصی را بدست بیاورد، جلوگیری کرده و از بیطرفی شبکه محافظت به عمل آورده میشود. همچنین اجازه داده نخواهد شد که افراد با تعویض بخشهایی از زنجیره بلاک، مخارج خودشان را کم کرده و از دیگر کاربران کلاهبرداری نمایند. است اج، برگشت دادن یک تراکنش قدیمی را با ا ام به بازنویسی تمام بلاکهایی که در ادامه این تراکنش آمده اند، بطور نمایی دشوارتر ساخته است.
برای شروع به کار است اج به چه چیزهایی نیاز دارم؟در اوایل عمر بیت کوین، هر ی می توانست با استفاده از cpu کامپیوترش، یک بلاک جدید پیدا کند. هر چه بر تعداد است اج کنندگان افزوده شد، دشواری یافتن بلاکهای جدید هم بشدت زیاد شد تا جایی که امروزه تنها روش است اج مقرون به صرفه را با استفاده از سخت افزارهای خاص، بکار می گیرند . برای اطلاعات بیشتر از bitcoinmining.com دیدن کنید.
امنیتآیا بیت کوین امن است؟تکنولوژی بیت کوین- پروتکل آن و رمزنگاری- سابقه ردی امنیتی قوی دارد و شبکه بیت کوین احتمالاً بزرگترین پروژه محاسباتی توزیع شده در جهان است. بیشترین آسیب پذیری بیت کوین ناشی از خطای کاربر است. ممکن است فایلهای کیف پول بیت کوینی که کلیدهای محرمانه لازم را ذخیره می کند، بطور تصادفی حذف، گم و یا یده شوند، درست مانند آنکه پول نقد واقعی، به شکل دیجیتال ذخیره شده باشد. خوشبختانه کاربران می توانند اقدامات امنیتی مطمئنی را بکار بندند تا از پول خود محافظت کنند یا از آن دسته از تامین کنندگان خدمات که سطوح امنیتی خوب و نیز بیمه بر علیه ی یا گم شدن ارائه می کنند، استفاده نمایند.
آیا بیت کوین تا کنون نشده است؟سالها پس از پیدایش بیت کوین، هنوز قوانین پروتکل و رمزنگاریی که در آن استفاده شده، معتبر است و این نشانه خوبی است از اینکه مفهوم آن بخوبی طراحی شده است. اما در طول زمان نقایص امنیتی در پیاده سازی نرم افزارهای مختلف، یافته و برطرف شده است. امنیت نرم افزار بیت کوین همانند نرم افزارهای دیگر، به سرعت پیدا شدن عیبها و رفع آنها بستگ?
گروه خبرگزاری تسنیم- عباس کلاهدوز و محمدعلی سافلی: "هر دو (من و ی) از نظر فکری نزدیکترین فرد به هم بودیم و حتی من گاهی اوقات به بعضی­ ها می­ گویم اگر من جای ایشان بودم و اطلاعات ایشان را داشتم من هم همین تصمیم را می­ گرفتم که ایشان گرفتند."، این تعبیر شخصیتی است که سالها هم نشین و هم بحث انقلاب بوده است.آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی متولد سال 1316 در شهر مقدس قم است. پدرش مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی سال ها در حرم حضرت معصومه و مدرسه فیضیه قم جماعت برگزار می کرد و اکنون برادر بزرگترش آیت الله سید موسی شبیری زنجانی به جای پدر جماعت مغرب و عشا در حرم حضرت معصومه و ظهر و عصر در مدرسه فیضیهٔ قم است.آیت الله سید جعفر شبیری تحصیلات علمیه را از محضر پدر و سایر اساتید آن زمان همچون مرحوم ، آیت الله مستنبط و سایر مراجع آن زمان فراگرفت اما درباره عدم شرکت در درس آیت الله بروجردی عذری داشت که در مصاحبه به آن اشاره کرده است. همین عذر بود که او را به جلسات درس حاج شیخ مرتضی حائری کشاند و از این رهگذر توفیق مصاحبت چندساله با انقلاب پیدا کرد.وی در طول سالهای تحصیل از مبارزه غافل نبود و در مسیر مبارزه با فدائیان و سایر مبارزان انقل همراه بود تا جایی که برای ب اجازه از برای ترور نخست رژیم پهلوی عازم نجف می شود. این یار دیرین انقلاب این روزها مشاور عالی رئیس قوه قضائیه است.خبرنگاران تسنیم در سلسله گفت وگوهایی با شاگردان مرحوم بروجردی و (ره) و علمای اعلام کاوشی نو در نهضت بنیان گذار انقلاب ی خواهند داشت و در این بین به بیان ناگفته ها و کمترگفته شده هایی از تاریخ انقلاب ی می پردازند. تاکنون 10 بخش از این گفت وگوها شامل مصاحبه با آیات سید جواد علم الهدی، فیض گیلانی، علوی گرگانی، قافی یزدی، سیدجعفر کریمی، مرحوم صابری همدانی، سیدرضا بنی طبا، یوسف طباطبایی نژاد، مبشر کاشانیوواحدی جهرمی منتشر شده و در آینده نیز ادامه دارد.متن پیش رو مصاحبه خبرنگاران تسنیم با آیت الله شبیری زنجانی است که از منظرتان می گذرد:پیش از اینکه من را بشناسم، او من را می شناختتسنیم: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، آشنایی شما با حضرت از چه تاریخی بود؟ گویا مرحوم پدرتان با مرحوم هم مباحثه بودند.بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه من را بشناسم ایشان من را می ­شناختند. با پدرم دوست بودند و دوستی بین آنها معروف بود. در ماجرای فوت برادر کوچکترم، مرحوم حاج احمد آقا نامه­ ای برای ما نوشتند و گفتند که با شنیدن فوت برادرتان منزل ما به هم ریخت. تسنیم: شما از چه زمانی وارد حوزه علمیه قم شدید، شروع درس خارج­ تان از کدام یک از بزرگان حوزه علمیه شروع شد و شرکت­ تان در کلاس درس از چه تاریخی بود؟ورود بنده به حوزه علمیه سال 1327 یا 1328 بود. البته زمان دقیق را فراموش کرده ام. درس خارج هم سال 34 شروع چون سال 35 عتبات رفتم.تسنیم: شروع درس خارج شما از محضر آیت الله بروجردی شروع شد؟خیر؛ درس آقای بروجردی را خیلی دوست داشتم شرکت کنم چون وضع خاصی درس ایشان داشت، من خیلی مایل بودم. منتها من دو اشکال داشتم یکی گوشم سنگین بود و یکی هم پایم درد می ­کرد. آن زمان بلندگو هم نبود و اگر جلو می­ خواستم بنشینم نزدیک خود آیت ­الله بروجردی، آنجا جمعیت فشرده بود و پایم آزاد نبود و اگر عقب می­ خواستم بنشینم، صدا را نمی شنیدم لذا با اینکه خیلی اشتیاق شرکت در درس ایشان را داشتم اما توفیق پیدا ن .تنها یک روز درس آیت الله حکیم را درک در قم درس ، درس آیت­ الله شیخ ­مرتضی حائری و آیت ­الله حاج سیدمحمد محقق ­داماد شرکت می و درس مرحوم آیت ­الله سید محسن حکیم را در نجف یک روز فقط درک . در سال 35 که به نجف مشرف شدم یک روز در کلاس درس ایشان بودیم که بعد ایشان مریض شدند و درس تعطیل شد. من هم در آن سال دو ماه بیشتر در نجف نبودم و به ایران برگشتم، در سفر بعدی نیز ایشان مکه مشرف شده بودند لذا درس ایشان را جز آن یک روز، درک ن .درس اصلی که من شرکت می ، درس آیت­ الله خویی، آیت­ الله سیدحاج­ محمد شاهرودی و آیت الله حاج میرزاباقر زنجانی بود. در ماه رمضان، وقتی درس­های خارج دیگر تعطیل بود، یک درس خصوصی ایشان می­ فرمودند و در درس ایشان شرکت می .درس مرحوم آیت­ الله حاج­ سیدنصرالله مستنبط هم شرکت داشتم. درس آیت­ الله فانی یادم نیست که شرکت یا نه، احتمالاً یک مدت کوتاهی شرکت و یا بحث و صحبتی بود. چون نامه­ ای که ایشان مرقوم فرمودند یک اظهار لطفی مبنی بر اینکه مثلاً مناسب بود به نجف برمی ­گشتی داشتند اما من یادم نیست که سابقۀ بحثی در خدمت ایشان داشتم یا نه، منتها مشخص است که دورانش کوتاه بوده است.تسنیم: در چه سالی به نجف مشرف شدید؟سال 1335 بود، یکی سال 1343 بعد از دستگیری بود، آن زمانی که از زندان آزاد شدند در نجف بودم، یکی هم وقتی از ترکیه به نجف منتقل شدند، سال 47 بود که آن زمان سفر من برای تحصیل نبود. تحت عنوان زیارت و تحصیل رفتم اما درحقیقت می­ خواستیم برای قیام مسلحانه از ایشان اجازه بگیریم، ولی نمی خواستیم مطرح شود.نظر انقلاب درباره شهید نواب صفوی و ترور علمتسنیم: همان زمان که بحث ترور علم مطرح شد؟بله واقعیت این است که وقتی را دستگیر د، من از آیت ­الله حائری پرسیدم که آیا می ­شود علم را ترور کرد؟ تا این را گفتم ایشان فرمودند خدا رحمت کند شهید نواب­ صفوی را، جایش خالی است! بعد گفتم بالا ه تکلیف چیست؟ نظر شما چیست؟ فرمودند مگر ی پیدا می شود؟ گفتم اگر وظیفه باشد، تکلیف باشد خودم می­ روم. ایشان فرمودند که باید به مردم آگاهی داد، کشورهای ی به طور کلی استعمار زده شده­ اند، باید کوشش کرد و استعمارز کرد. متوجه شدم نظرش این است که باید کار فرهنگی بیشتر شود.من هم بعد از اینکه به نجف منتقل شدند، دیگر فکر حتماً از موافقت می گیرم چون ایشان مبارزاتش با آن رژیم خیلی علنی و آشکار بود. من خدمتشان رفتم، صحبت ، ایشان همان حرف آیت الله حائری را فرمودند و گفتند: باید کار فرهنگی کرد، باید به مردم آگاهی داد و چون بالا ه جوان و خام بودیم من ابتدا پیش خودم فکر مدتی در تبعید بودند و از وضع ایران اطلاعی ندارند. به خودم گفتم مردم آگاهی دارند، چطور می­ فرمایند باید آگاهی داد؟! تا اینکه در ماه محرم سال 57 متوجه شدم بله، قبلا آگاهی نبوده است! عاشورا و آن هیجانی که ایجاد شد تازه متوجه شدم مردم آگاه نبودند و یک مرتبه مردم آگاه شدند. از سربازخانه­ ها فرار می­ د و حاضر نبودند از آن رژیم حمایت کنند لذا متوجه شدم آنچه جوان در آئینه بیند، پیر در خشت خام بیند.تسنیم: اولین آشنایی­ تان با مرحوم نواب در چه تاریخی بود و چه شد که به شخصیت مرحوم نواب­ صفوی علاقه مند شدید؟علاقه مندی من به ایشان از سال 1329 که مسالۀ ملی شدن نفت مطرح بود، آغاز شد. مجلس قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد، در حقیقت ملی شدن نفت به برکت یک نامه نواب­ صفوی بود. نامه­ ای که نواب برای نمایندگان نوشت و آن نامه باعث شد نمایندگان جرات مخالفت نکنند و به اتفاق آرا، رای به ملی شدن نفت دادند. از همان سال به فعالیت­ هایی که می شد علاقه مند شده بودم و در جمعیت فدائیان که در قم بودند، شرکت می­ منتها نواب را بعد از از زندان، وقتی به قم آمدند برای اولین بار دیدم.تسنیم: یکی از شبهات و ادعاهایی که هر از گاهی مطرح می کنند، بحث ترورهایی بود که توسط فدائیان انجام می شد. اینها می گویند این ترورها از نظر شرعی مشکل داشته و ترور روی یا ترور رزم آرا، عملیات تروریستی بوده است. پاسخ شما از نظر تاریخی و هم از نظر فقهی به شبهه افکنی درباره آن ترورها و ­ های انقل که توسط فدائیان انجام می ­شود، چیست؟اتفاقاً این مساله­ ای بود که در جلسه ای با حضور من، شهید نواب٬ شهید واحدی و یکی از دوستان ما -آقای خ از ونی که در دفتر مرحوم آیت­ الله فاضل بودند- بررسی شد. آقای خ همین سوال و اشکال را مطرح د و آنجا بحث شد. مقداری صحبت شد که الان جزئیات بحث یادم نیست و فکر می­ کنم مسئله سپر کفار شدن مطرح بود که اینها(برخی عوال داخلی) منافع کشورهای ی را فدای خارجی­ ها می کنند و این افراد عامل کفار شدند. آنچه از این جلسه یادم هست این بود در اوا سال آقای حجت فوت کرده بودند و آقایان دیگر مانند آقای سیدمحمد خوانساری و آیت ­الله صدر هنوز در قید حیات بودند. عالمی که مجوز شرعی ترورهای فدائیان را دادآقای واحدی گفتند ما این راه را که می ­رویم می دانیم چه خواهد شد یعنی بالا ه ما را می کشند، ما نمی آییم کاری که هم دنیایمان را از دست بدهیم و هم آ تمان را اما چون آقای حجت فوت د می گوییم و اِلا بروز نمی دادیم. ما درباره ترورها با آیت­ الله حجت صحبت کردیم و کاملاً برای ما از این جهت ابهامی نیست. البته ما اطلاع داشتیم که ایشان بیش از آقای حجت، با آقای صدر و همچنین با آقای خوانساری در ارتباط بودند.تصویر آیت الله سیدمحمد حجت؛ شهید واحدی می گفت انقل رزم آرا و روی با هماهنگی وی صورت گرفته استمن حتی زمانی که نواب از زندان آزاد شد، همراه چندنفر رفتیم خدمت مرحوم سیدصدرالدین صدر، آقای صدر خیلی تحویل گرفتند. بعد پرسیدند حال آقای نواب چطور است؟ گفتم از زمانی که از زندان آزاد شدند، ایشان ضعیف شده اند. مرتب این طرف و آن طرف فعالیت داشتند و سخنرانی می­ کنند که آقای صدر فرمودند به ایشان بگویید یک مقداری به سلامتی­ شان برسند. معلوم بود آقای صدر علاقه زیادی به نواب داشتند ولی آن زمان نامی از آقای صدر نبردند. همین ارتباط را با آقای بروجردی داشتند و ی اطلاع نداشت.یک بار خود من واسطه بین آنها و آیت الله بروجردی بودم. حتی نزدیکان آیت­ الله بروجردی و اطرافیان هم نظرشان این بود و خیلی مخالف نواب بودند و خیال می­ د اینها با آقای بروجردی مخالف هستند.فردی که نفر دوم فدائیان را در فیضیه کتک زدتسنیم: جماعت مذکور درباره رابطه مرحوم نواب صفوی با علما و مراجع هم شبهه وارد می کنند از جمله مخالفت مراجع وقت و آیت الله بروجردی با حرکت آنها. نمونه آن را هم کتک خوردن یکی از اعضای فدائیان توسط اصحاب آیت الله بروجردی در نظر می گیرند؟این یکی از اشتباهات است که نوعاً انی که اطلاع ندارند، آن را بیان می کنند. آنچه در بیرون شایع شده مربوط به جریانی است که در مدرسه فیضیه شهید واحدی را کتک زدند. آنهایی که کتک زدند از اصحاب آقای بروجردی نبودند. تعدادی از طلاب م­ آبادی­ بودند. طلبه­ های متدین و خوبی هم بودند و به آقای بروجردی ارادت داشتند اما از یاران ایشان نبودند.علتش این بود آقای بروجردی پیغام داده بودند که اینها مرتب هر روز در مدرسه فیضیه سخنرانی می کنند، وضع حوزه داشت به هم می ریخت، مصلحت نبود و حوزه باید محفوظ می ماند. آقای بروجردی پیغام دادند به اینها بگویید در فیضیه سخنرانی نکنند. طلبه ها هم آمدند با آقای واحدی روبرو شدند و وی را کتک زدند، منتها زمانی که آقای نواب از زندان آزاد شده بود و قم آمد، همه علما رفتند دیدن ایشان. آقای بروجردی هم چند نفر را برای بازدید فرستادند.تسنیم: برگردیم به بحث سپر کفار شدن، درباره این قاعده فقهی بیشتر توضیح دهید و بگویید منظور از سپر کفار شدن چه بود و چگونه شهید نواب صفوی با این مسئله مبارزه می کرد؟بله؛ در آن جلسه می­ گفتیم اینها سپر کفار هستند و درحقیقت فدائیان و نواب صفوی اشکالشان به دستگاه حکومت در همین قسمت بود که می گفت کشورهای ی باید در برابر کفار بایستند و نگذارند اینها کشورهای ی را بدوشند و استعمار کنند و کشورهای ی عملاً مستعمرۀ انگلستان شده اند.خبر جالب رو مه انگلیسی درباره شهادت نواب صفوییادم هست اولین بار که -سال 56 و 57 بود- دختر شهید نواب صفوی را دیدم، برایش مجله ای را بردم و گفتم می­ خواهید اهمیت کار پدرتان را بدانید، این خبر کوتاه را بخوانید. شهادت نواب را رو مه­ های آن زمان نمی­ خواستند تیتر ند، نمی­ خواستند بزرگ کنند. مجله ترقی در صفحه وسط یک خبر کوتاهی نوشته بود، از قول یکی از رو مه­ های معروف انگلستان که "نواب صفوی مردی که منافع انگلستان را در خاورمیانه به خطر انداخته بود شد." این واقعیت کار شهید نواب صفوی را نشان می داد.منافع کشورهای غربی به ضرر خاورمیانه بود. نواب صفوی از این رنج می­ برد و می گفت باید جلوی آن را گرفت، سخنرانی هایش در مصر٬ اردن و در عراق تمام هم و غمش این مساله بود و خواسته­ اش این بود که مسلمانان قیام کنند.شهید نواب صفوی در دادگاهدر اردن در مرزی که بین اردن و بود، آنها وقتی از مرز عبور می­ کنند -در سفری که به اردن داشتند- می روند در مسجدی که آنجا بوده، بخوانند(در خاطرات آقای عبدخ این وجود دارد) یکی از این افرادی که همراه نواب بوده با کنار ­دستی خودش صحبت می کند و می­ گوید این سید اولاد پیغمبر فکر نکرده ما از این مرز عبور کردیم و رفتیم بخوانیم اگر آن سرباز ی ما را دیده بود به رگبار می بست چه می شد؟ نواب می­ شنود، رویش را برمی گرداند و می گوید خیلی خوب می شد، الان کشورهای ی خواب هستند، مسلمانان خواب هستند و نمی دانند چه بلایی سرشان آمده است. اگر ما 50،60 نفر یکجا کشته می­ شدیم، جهان بیدار می­ شد، قیام می­ کرد و فلسطین را از شر نجات می­ داد.به این ترتیب فلسفه اینکه گاهی ترورهایی انجام می دهند روشن می­ شود. او می­ خواست منافع انگلستان را در خاورمیانه را از بین ببرد و مانع از بین رفتن منافع کشورهای ی شود.چرا آیت الله بروجردی مانع از نواب نشد؟تسنیم: بعد از دستگیری شهید نواب صفوی و فدائیان ، با مرحوم بروجردی دیدار می کنند و از ایشان درخواست می­ کنند جلوی آنها را بگیرند ولی گویا مرحوم بروجردی می گویند من مطمئن هستم نواب و یارانش نمی شوند. در خاطرات برخی آقایان هم آمده است که حضرت با دلخوری شدید محضر آیت الله بروجردی را ترک می کنند. علت عدم ورود آیت الله بروجردی برای جلوگیری از شهید نواب صفوی چه بود؟من تعبیر ایشان را نمی دانم و اینکه در ملاقاتشان چه گفتند. من هم اطمینان داشتم اینها نمی شوند. در این جریان بعد از دستگیری نواب، پدرم با آیت ­الله بروجردی یک ملاقاتی داشتند. شاید همان جلسه­ ای بوده که با رفتند. پدرم به آیت الله بروجردی گفته بودند اگر مصلحت نیست شما ورود کنید، ما و دیگران اقدامی ؟ آقای بروجردی فرموده بودند من شخصاً می­ خواهم اقدام م.اقدام و بنای آقای بروجردی هم این بود که اگر حکم صادر شد جلوگیری کنند و اگر زندان باشد بنا نداشتند دخ کنند. فرد یا افرادی را در دادگاه گذاشته بودند که گزارش کار را به اطلاع آقای بروجردی برسانند. طبق معمول آن زمان بعد از اینکه رای قطعی می شود یعنی دادگاه تجدیدنظر رای می­ دهد -10 روز حق فرجام بود، فرجام ­خواهی هم معمولاً آ ین روز است- حکم فدائیان وقتی تایید می­ شود اینها می­ آیند حکم را ابلاغ می­ کنند و با اصرار می گویند که اگر اعتراض به رای دارید الان باید اعتراض کنید و نمی گذارند 10 روز بگذرد. معمولا دو روز هم فرصت می­ دهند وصایا و کارهایشان را انجام بدهند ولی دستگاه قضایی شاه یک روز هم تاخیر نمی­ اندازند.همان روزی که حکم تایید شد، بعدازظهر آقای شیخ­ محمدجواد حجتی کرمانی(برادر بزرگ شیخ ­علی کرمانی) جلوی مدرسه فیضیه به من رسید، حوزه تعطیل بود و با یک ناراحتی گفت "حکم تایید شده و من بروم در مدرسه سخنرانی کنم" من هم چون خبر داشتم گفتم "نه؛ نمی­ کنند." اطمینان داشتم. همان اطمینانی که آقای بروجردی داشتند. به آقای حجتی هم گفتم الان سخنرانی شما نتیجه­ ای ندارد و در مدرسه فیضیه ی نیست. همه رفتند خانه هایشان. انی هم که در مدرسه ن هستند رفتند در حجره­ شان و الان ی آنجا نیست. خلاصه این را با اطمینان گفتم حالا فردا آقای بروجردی اقدامی می­ کنند.بعداً متوجه شدیم برای فردا هم نگذاشتند و همان شبانه آقای بروجردی نامه فرستادند. نامه به تهران می­ آید و مشخص می­ شود شاه به "پیست اسکی آبعلی" رفته است. آنجا نامه به دست شاه می ­رسد و شاه می­ گوید زود ید بگویید نامه بعداً به دست من رسیده است. این بود که قبل از آفتاب آنها را د.همین باعث شد بعد از اینکه نواب شهید شد آیت­ الله کاشانی را به همین اتهام دستگیر د. بلافاصله آقای بروجردی تند برخورد د، چون آن تجربه بود لذا دیگر آقای کاشانی یک روز هم در زندان نماندند و فوری او را آزاد د.تسنیم: کمی به سوابق تحصیلی شما بپردازیم. حضرتعالی در محضر حاج شیخ مرتضی حائری، هم بحث انقلاب بودید. ویژگی درس حاج شیخ مرتضی چه بود که شما بین ان حوزه ایشان را انتخاب کردید و وارد درس و بحث ایشان شدید؟درس­ ها هر کدام یک خصوصیاتی دارد که بسته به ذوق شاگردی است که انتخاب می­ کند. من از برادر بزرگم (حاج ­آقا موسی) پرسیدم من درس کدام یک از آقایان شرکت کنم؟ ایشان فرمودند که درس را باید بروید ببینید کدام را می­ پسندید، ذوق­ ها متفاوت است بعد ایشان فرمودند من خودم درس ایشان(شیخ مرتضی) را می­ پسندم و خوشم می­ آید. خیلی ها خوششان نمی­ آمد چراکه بیان ایشان یک مقدار اِغلاق [پیچیده گویی] داشت. شاید بعضی­ ها خیلی آن را نمی­ پسندند ولی گفتند من شرح لمعه نزد ایشان خواندم خیلی خوشم آمد، من هم رفتم درس ایشان خیلی خوشم آمد.آیت الله شیخ مرتضی حائری در کنار - دیدار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با (ره)از چپ به راست: ، شیخ مرتضی حائری، آیت الله انگجی، شهید صدوقی، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم ، بنی صدر، آیت الله منتظری، آیت الله طاهری اصفهانیایشان اقوال علما را کمتر نقل می­ د و بیشتر فکر می­ د و راحت شاگرد با بحث می­ کرد، بحث که می­ کردیم گاهی اگر نظرشان این بود که شاگرد درست می­ گوید، دیگر با او مجادله نمی­ کرد و فوری می­ گفت درست می­ گوید. یادم می­ آید اشکالی مطرح می د و می­ گفتند به نظر شما جواب چه می­ شود؟ یادم نیست من جواب دادم یا ی، جو که دادیم ایشان فرمودند نظر من هم همین بود. انصاف خاصی که ایشان در برابر شاگرد داشتند و اگر نظرشان بود که حرف شاگرد درست است تسلیم می­ شدند. این مزیتی بود که داشتند.تاریخ اولین آشنایی انقلاب و مرحوم هاشمی رفسنجانیتسنیم: مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بودند من آشنایی­ ام با معظم انقلاب در درس آقای محقق­ داماد سال 38 بود. انقلاب نیز فرموده بودند که اولین دیدار ایشان با آقای هاشمی در کربلا بوده شما نیز در آن سفر حضور داشتید. آشنایی انقلاب با آقای هاشمی از کربلا شروع شد؟در کربلا فقط آیت الله با آقای هاشمی دیدار د و آشنا شدند. من وقتی آقا را اتفاقی در کربلا دیدم گفتم مناسب است با چندتن که از ایران آمدیم، دوست شوید. آمدند آنجا همدیگر را دیدند اما دیدارشان با مرحوم هاشمی در آنجا به دوستی نرسید فقط شناختند. آقای ربانی­ املشی هم بودند. وقتی در صحن حسین من را دیدند، با تعجب گفتند کِی آمدی؟ گفتم تازه آمدم.سال 38 که آمدند قم در درس آقای داماد با هم رفیق شدند و با هم بحث را شروع د و رفاقت آنها از آنجا شروع شد. سفر عتبات را آقای هاشمی به اشتباه سال 1340 ذکر کرده است. من به ایشان گفتم آن سفر با گذرنامه نرفتیم با دفترچه 20 تومانی رفتیم. گفتم سال 38 بود نه سال 40 که ایشان تصدیق کرد.تسنیم: اولین آشنایی شما با ی در جلسات حاج شیخ مرتضی شکل گرفت یا قبل از آن؟قبلش، درس آیت­ الله حائری سال 38 بود که آقا از مشهد آمده بودند به قم، من سال 35 در مشهد با آقا آشنا شدم. با آقای قلعه ­زاری به وسیله آقای عبدخ که باعث آشنایی ما شدند. همین علاقه مشترکی که به نواب صفوی داشتیم، عامل آشنایی ما بود و از همان سال هم فعالیت­ های ما شروع شد.تعبیر جالب یک مرجع تقلید درباره رفاقت آیت الله جعفر شبیری با انقلابتسنیم: بعد از این دیدار، رفاقت شما با انقلاب بیشتر شد؟رفاقت من با ایشان از همان سال شروع شد، فعالیت­های ما هم همان سال 35در مشهد شروع شد. ایشان هر زمانی می­ آمدند قم، من ایشان را می­ دیدم و در فصل تابستان من مشرف می­ شدم مشهد. تمام تابستان یا ایشان حجره ما بودند و یا من منزل ایشان بودم و با هم می­ رفتیم مجالس و جلسات که مشترک بود. برادر بزرگ ما(حاج آقا موسی) با مزاح به ایشان فرموده بود "برادرم مشهد به قصد زیارت شما می آیند، ضمناً زیارت حضرت رضا هم می­ روند".[می ­خندد]با آیت الله هر روز زیارت عاشورا می خو ممن قبل از سال 35، سال 33 یا 34 مشهد مدرسه خیرات­ خان می­ رفتم. سال 35 آقا در مدرسه نواب، حجره یکی از دوستانشان را برای من گرفتند، حجره آقای آریانی بود. آقا هم هر روز می آمدند حجره و همان جا دهه اول محرم را برگزار می­ کردیم البته یادم نیست سال 35 بود یا 36 ولی یادم هست دهه اول محرم بود که در مشهد بودم. ما با ایشان هر روز صبح می­ رفتیم بالای پش­ت بام مدرسه نواب و زیارت عاشورا را کامل می ­خو م و بعد با هم به روضه می رفتیم.شیخ مرتضی حائری گفت آیت الله بسیار خوش فهم استتسنیم: آیت الله سیدجواد علم­ الهدی در مصاحبه با ما ­ گفت که همان زمان در حوزه علمیه قم معروف بود رابطه آیت الله خامنه­ ای با شیخ مرتضی حائری مثل پسر و پدر بسیار گرم است.بله همینطور بود. یادم هست در زمان بیماری آیت الله شیخ مرتضی حائری خدمت شان رسیدم. با من راجع به آیت الله صحبت د و فرمودند ایشان خیلی خوش­ فهم هستند.شیخ مرتضی حائری نظام را قبول اما گلایه هایی هم داشتتسنیم: درباره نسبت مشترک شما و انقلاب یعنی آیت الله شیخ مرتضی حائری با انقلاب ی و علت کناره گیری ایشان از مجلس خبرگان قانون اساسی حرف هایی مطرح می شود، من جمله ادعایی که دلیل کناره گیری ایشان از عضویت در این مجلس را اعتراض به طرح عنوان می کند. جنابعالی در این باره نظرتان را بفرمائید؟ بله؛ همان طور که گفتید آقای حائری گلایه هایی داشتند که باعث شد ایشان از خبرگان قانون اساسی استعفا دهد، منشا آن هم این بود که از مذهب حقه شیعه در قانون اساسی، این کلمه «حقه» را برداشتند و ایشان ناراحت شدند و استعفا دادند ولی در عین حال که گله داشتند اما همواره و نظام را قبول داشت و تأیید می د.تسنیم: در کتاب «شرح اسم» آمده که شما و آیت الله و آسید محمد برادر بزرگ انقلاب، درس خصوصی با آقای حائری داشتید. ماجرای این درسها چه بود؟دو سه نفره می ­رفتیم چون درس حاج شیخ مرتضی عموم­ی پسند نبود. درس ما ابتدا درس خصوصی بود و ما 3 نفره می­ خو م که بعد ایشان یک درس دیگری شروع د که نسبتاً 30 نفر هم نمی­ دانم شد یا نشد که آقای وافی یزدی هم در آن درس بودند. آن هم درس مکاسب محرمه بود که آن زمان شروع کردیم. همین تعداد افراد که بودیم یک شیفتگی خاصی به ایشان داشتیم.آیت الله در مسائل درسی استقلال نظر داشتندتسنیم: با توجه به آشنایی شما با انقلاب و اینکه خیلی با ایشان مانوس بودید، ویژگی­ های بارز ایشان در درس و بحث در ایام طلبگی در چه بود؟هر دو از نظر فکری نزدیکترین فرد به هم بودیم و حتی من گاهی اوقات به بعضی­ ها می­ گویم اگر من جای ایشان بودم و اطلاعات ایشان را داشتم من هم همین تصمیمی را می­ گرفتم که ایشان گرفتند. برع در پرونده­ هایی که من اظهارنظر اگر این پرونده دست ایشان بود، ایشان هم همین رای را می­ دادند.همین تعبیر را هم برادرم راجع به موسی صدر داشتند و با ایشان خیلی اشتراک نظر داشت. من راجع به آیت الله علاوه بر این وحدت نظری که با ایشان داشتیم، انصافی که ایشان داشتند من در هیچ یک از دوستانمان ندیدم. انصافِ در بحث، وقتی که زود تشخیص می­ دادند حق با طرف مقابل است دیگر مجادله نمی­ د.فراموش نمی­ کنم یک زمانی در مباحثه، بحث ما اوج گرفته بود، صدای هر دو نفر ما اوج گرفته بود و یک مرتبه دیدم ایشان فرمودند حق با شماست. ی این خاصیت را داشتند و به محض اینکه تشخیص می­ دادند، فوری قبول می­ د.استقلال در نظر داشتند ولی استبداد نداشتند. من یک زمانی همین مطلب را به ایشان گفتم، گفتم من این خصوصیت شما را خیلی جاها گفتم و ایشان از روی تواضع فرمودند این روحیه را از تو دارم. من گفتم نه اینطور نیست، شما خودتان این روحیه را داشتید که من اینطور به بحث با شما علاقه مند بودم.تسنیم: بعد از وفات مرحوم آیت الله بروجردی ی فکر نمی­ کرد در حوزه علمیه شخصیتی مانند باشد که بخواهد با شاه مقابله کند، شاه هم شاید چنین تصوری نداشت که در حوزه علمیه فردی مانند حضرت باشند. شروع نهضت از سمت بعد از وفات آقای بروجردی جرقه­ اش چگونه زده شد و رجوع مردم بعد از وفات آقای بروجردی به سمت چطور بود؟بعد از فوت آیت­ الله بروجردی، آقای فلسفی در قم منبر می­ رفت و صحبت راجع به مرجعیت مشخص نبود و از ی نام نمی­ بردند، شاه فوری به آیت­ الله حکیم در نجف تلگراف زد و تسلیت گفت.پدرم 4 نفر را به عنوان مرجع جایز قلید معرفی کردتسنیم: آیا این کار شاه با برنامه بود تا زمینه مرجعیت را از قم به سمت نجف ببرد؟بله، پدرم وقتی که هیچ صحبتی از ی نبود مطلع شدم نام 4 نفر را به عنوان مراجع جایز قلید بردند -دو نفر از قم و دو نفر از نجف- دو روز بعد از فوت مرحوم بروجردی بود که آقای فلسفی در منبر گفت "آقایان علما جلسه می­ گذارند، آنها معرفی می­ کنند و عجله نکنید" یکدفعه خبردار شدیم پدرم چنین چیزی گفتند. من این را شنیدم خیلی ناراحت شدم با عجله داشتم می­ رفتم طرف منزل پدرم که در راه با برادر بزرگم برخورد . به ایشان گفتم شنیدم پدر اینطور گفتند! گفت بله من هم دارم می­ روم آنجا، من تا رسیدم شروع به بحث . هیچ وقت بحث نمی­ و اگر اشکالی می­ خواستم به حرف پدرم بگیرم به صورت اشکال نمی گفتم، من می­ گفتم اجازه بدهید حرف شما را فهمیده ام یا نه، سوال می­ اما اینجا طوری شد که به صورت بحث و جدل با ایشان وارد شدم و گفتم حاج آقا شنیدم که شما نام بردید و آقایان دیگر نگفتند.پدرم گفت باید تکلیف مردم را روشن کنیم. گفتم شما آقایان قم را با آقایان نجف یکی می­ دانید؟ ما هم ذهنمان برای مرجعیت بعد از آقای بروجردی سمت نجف بود. ایشان گفتند "آقایان قم تحت­ الشعاع آقای بروجردی قرار گرفته بودند و نمود نداشتند والا آقایان قم هم کمتر از آقایان نجف نیستند". بعد ایشان گفتند ما با آیت­ الله سر همین موضوع بحثی داشتیم و ایشان می­ گفتند اگر تقلید از اعلم را لازم بدانیم کار قدری مشکل می­ شود برای اینکه حتی متخصصین هم به این آسانی نمی توانند اعلم را تشخیص بدهند و خیلی سخت است.صفحه یک رو مه اطلاعات که خبر رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340 را منتشر ن پرسیدم پس بر این مبنا از آقای می­­ شود تقلید کرد؟ گفتند بله چرا نمی­ شود. گفتم پس چرا از ایشان نام نبردید؟ گفتند "ایشان رساله ندادند، ما مردم را به چه ارجاع بدهیم؟" پدرم نزدیکترین فرد به بودند، منتها حرفشان درباره عدم نام بردن از رساله نداشتن ایشان بود.بعد پدرم فرمودند "من احساس تکلیف . شاه می­ خواهد مرجعیت در قم نباشد و قم را از بین ببرد، مرجعیت در نجف باشد، قم می­ تواند نجف را حفظ کند ولی نجف نمی­ تواند قم را حفظ کند." و ایشان عمده نظرشان این بود که قم تثبیت شود.وقتی پدرم گفتند می­ شود از آقای تقلید کرد، شاگردان رفتند از رساله شان را گرفتند. گفتند من خودم چاپ نمی­ کنم لذا شاگردان ایشان رساله را چاپ د و شاگردان زیادی هم داشتند که از درس ایشان استفاده می د. مسئله مرجعیت به این ترتیب مطرح شد. قبل از اینکه مبارزات شروع شود هنوز خارج از قم شهرتی نداشتند، شاگردان ایشان شیفتگی خاصی به ایشان داشتند اما در بیرون خیلی توجهی نداشتند. مبارزات که شروع شد، تقاضا د با آقایان جلسه داشته باشیم و این جلسات که تشکیل می­ شد، آشکار شد که مرکزیت اصلی است و توجهات به تدریجاً افزایش پیدا کرد. رساله ایشان یادم است قاچاق بود که مخفیانه 20 تومان بود. رساله­ ها آن زمان 3 تومان بود، مرحوم حاج مصدقی مخفیانه چاپ کرد، 2 یا 3 تومان و ما کرمانشاه 300 رساله فرستاده بودیم و ساواک ریخته بود منزل مرحوم حاج که شنیده بود رساله­ های رفته است منزل ایشان. وقتی ساواک رفته بود، دیده بود چیزی نیست و رساله­ ها را تحویل داده بودند.آیت الله در ماجرای فیضیه کجا بودند؟تسنیم: زمانی که واقعه فیضیه اتفاق افتاد، گویا شما و معظم انقلاب در خانه حضرت بودید. چگونه مطلع شدید به فیضیه حمله شده است؟ بعد از اطلاع به کجا رفتید؟بله ما در مدرسه فیضیه نبودیم. صبح منزل جلسه گرفته بودند به مناسبت شهادت صادق(ع)، بعدازظهر من در حجرۀ ی بودم، من و مرحوم اصغرآقای کنی. آقا در خاطراتشان ذکر نکرده اند که با اصغرآقا هر دو از حجره آمدیم بیرون.تسنیم: حاج اصغر کنی کیست؟مرحوم حاج شیخ اصغر کنی کتاب تفسیر ادبی قرآن نوشتند، بعدها رفتند نجف و در نجف بودند، تا پایان عمر هم معمم نشدند. من در حجره ایشان بودم، از حجره ایشان آمدیم بیرون ظاهراً داشتیم می ­رفتیم منزل ما که آن زمان اعلامیه­ های را مخفیانه چاپ می کردیم و معمولاً برنام­ه های این­ چنینی در منزل ما انجام می­ شد. یک دستگاه پلی­ کپی بود که آن هم حکایتی دارد. آن را بعداً گرفتند ولی نفهمیدند ما با این اعلامیه چاپ کردیم، اعلامیه اولیه با این دستگاه چاپ می­ شد.آیت الله وصیتش را آورد و به من داددر کوچه به ما گفتند در مدرسه فیضیه مجلسی که آیت­ الله گلپایگانی داشتند به هم زدند و کماندوها ریختند و همه طلبه­ ها را کتک زدند، ما از آن کوچه رفتیم سمت مدرسه فیضیه، از کوچه­ ای که سابق به صحن حضرت معصومه باز بود و از سر کوچه مرحوم آیت­ الله می­ گذشت. جلوی صحن حضرت معصومه رسیدیم، جلوی ما را گرفتند گفتند برگردید، طلبه­ ها را کتک می­ زدند و بعد به اصرار مردم ما را برگرداندند. ما از این همین کوچه برگشتیم و دوباره آمدیم تا برویم طرف کوچه ارک یعنی وقتی این را شنیدیم گفتیم برویم از حفاظت کنیم، به این نیت آمدیم خیابان ارم را قطع کنیم برویم سمت کوچه ارک. در خیابان دیدیم یکی از کماندوها شروع کرد به توهین و دادن، دیدم آقا رفتند به آن سمت که با او درگیر شوند، من دیدم اینجا مصلحت نیست و کماندوها می­ ریزند و ما را می زنند اما اگر بیاید در کوچه ما سه نفری آن را می­ زنیم.فوری گفتم آقای خامنه ­ای بفرمایید. بعد با عجله رفتیم در کوچه، وقتی کماندو شروع می­ کند به ایشان توهین ، زنها جیغ و فریاد می­ کشند. نظر من این بود که آن کماندو را بکشیم داخل کوچه و او را کتک بزنیم ولی او داخل کوچه نشد بعد دیدم آقا از جیبشان وصیت­نامه­ شان را درآوردند و به من دادند.به ذهنم رسید کوکتل مولوتف درست کنیم!ما تصمیم گرفتیم برویم منزل و اصغرآقا کنی هم گفت در حجره، پشت کتاب­ها مقدار پولی است برای فلان شخص است به او بدهید، گفتم اگر خودم زنده ماندم چشم! در راه که می­ رفتیم چیزی به فکرم رسید. ما آن زمان نام کوکتل ­مولوتف را نشنیده بودیم و اطلاع نداشتیم ولی همان زمان به نظرم رسید الان اگر کماندوها بخواهند به منزل حمله کنند، ما چگونه بتوانیم دفاع کنیم، الان که در راه داریم می­ رویم، هر چه پارچه­ های کهنه در زباله­ دانی می­ بینیم، جمع کنیم ببریم منزل و اینها را محکم ببندیم به هم و یک بشکه نفت ببریم بالای منزل و به محض اینکه این کماندوها داخل کوچه آمدند، این پارچه­ ها را فرو کنیم در بشکه نفت، آتش بزنیم و روی سر اینها پرتاب کنیم، این به ذهنم رسید، استخاره بد آمد و انجام ندادم.رفتیم دم در خانه ، دیدیم شهید عراقی -خدا رحمتش کند- ایستاده بود و در باز بود و شروع شد. به آقای عراقی گفتیم چرا در را باز گذاشتید خطرناک است ممکن است بریزند اینجا اما آقای عراقی گفت حاج آقا گفتند [به می ­گفتند حاج آقا] در را نبندید وگرنه خودم در را باز می­ کنم و می­ روم صحن حضرت معصومه سخنرانی می­ کنم. گفت مبارزه، تبعید، زندان و کتک دارد؛ تازه این اول کار است تمام شد، آمدند در اتاق، تمام طلبه­ ها اطراف ایشان جمع شدند -این خاطره را آقا هم ذکر د- آمدند با وقار خاصی تا نشستند دیدیم بعضی از این انی که وضع مدرسه فیضیه را دیده بودند با گریه وارد شدند. تا اینها را دیدند گفتند چرا گریه می­ کنید؟ روحیه­ ها را تضعیف می­ کنید، مبارزه این چیزها را دارد. تازه اول کار است! مبارزه کتک خوردن دارد، زندان دارد، تبعید دارد، کشته شدن دارد، بعد قسم خوردند گفتند "والله من که اینجا نشستم آماده­ ام همین جا بریزند و من را بکشند و اگر این کار را ند چقدر نهضت جلو می­ افتد" خلاصه صحبت ایشان تسلی داد و آرامشی ایجاد کرد.فردای آن روز رفتیم دیدیم مدرسه فیضیه، وضع رقت­ باری دارد. ی دم در مدرسه فیضیه ایستاده بود و غیرطلبه­ ها را راه نمی­ دادند بروند داخل. رعب و وحشتی در دلها ایجاد شده بود، یکی دو روز بعد هیچ منبری جرات نمی ­کرد حرفی بزند، آیت­ الله حاج شیخ فرج الله هرسینی، در کرمانشاه از دنیا رفتند. ایشان مرد مبارزی بود و شهید نواب هم خیلی به او ارادت داشتند. ایشان که فوت کرد معمولش نبود برای ی مراسم فاتحه­ خوانی بگیرند، بلافاصله اعلام فاتحه د برای ایشان.در مسجد اعظم یک مجلس فاتحه­ ای گرفتند، مرحوم آیت­ الله حاج شیخ­ محمد صادقی­ تهرانی را برای منبر دعوت د. من یادم هست ی جرات نمی­ کرد منبر برود. من هم آنجا فاتحه خواندم و بلند شدم رفتم فکر نمی­ مجلس منبری­ ای داشته باشد، من از مسجد اعظم آمدم بیرون، از آن طرف رودخانه داشتم می­ رفتم دیدم از بلندگو صدای سخنران بلند شد و خیلی رک دارد به رژیم شاه حمله می کند.بعد ایشان که از منبر می­ آید پایین، متوجه می­ شوند اگر از ایشان محافظت نکنند، او را دستگیر می­ کنند. جلوی مسجد اعظم می­ خواهد سوار ماشین شود، سوار نمی­ شوند و می گویند آقای صادقی را بیاورید، می­ ایستند آقای صادقی را هم با خودشان سوار می­ کنند بعد می­ روند، منتها شبانه آقای صادقی از منزل می­ آیند بیرون و مخفیانه می­ روند عراق. من اینجا یقین دارم که مشهد نرفتند چون ذهن ساواک را منحرف کند به بعضی از دوستانم می­ گفتم شایع کنید آقای صادقی رفته است مشهد که ساواک ایشان را نتواند دستگیر کند.انتشار «فریاد» با انقلابتسنیم: بعد از تبعید حضرت (ره) به ترکیه، شکل مبارزات شما چگونه بود. فعالیت هایی که در مسیر انقلاب با آیت الله انجام می دادید به چه شکل بود؟در تهران با مرحوم آسیدجعفر قمی فرزند کوچک آیت الله حاج­ سیدحسین قمی -که از دوستان صمیمی ی بودند و فوت شدند و از آقا هم در کتاب شرح اسم مطالب زیادی نسبت به ایشان روایت شده- اعلامیه هایی چاپ می­ کردیم. من و حاج جعفر با هم یک رو مه چاپ می­ کردیم یعنی پلی­ کپی می­ کردیم به نام «فریاد» که یک شماره چاپ کرده بودیم.قبل از 15 داد(حدود 7 داد) بود، ما یک شماره چاپ کردیم و جریان 15 داد پیش آمد. برای شماره بعد چون طلبه­ بودیم و اطلاعات زیادی نداشتیم، مقداری با مرحوم آیت­ الله طالقانی و مرحوم آیت­ الله رضا زنجانی تماس گرفتیم تا از آنها مطلب بگیریم و چاپ کنیم. آقا جعفر قمی به دلیل فعالیت های 2 سال مخفی بود. 2 ماه در منزل ی که در ساواک بود مخفی شده بود. خدا رحمت کند آن شخص را، از پدر من، آیت الله گلپایگانی و از هم ظاهراً اجازه گرفته بود و گفته بودند کار بسیار سختی است ولی اگر بتوانید دفع ظلمی ید اشکالی ندارد با ساواک کار کنید.نفوذی انقل ون در ساواک چه ی بود؟تسنیم: در واقع آن شخص نفوذی انقل ها در ساواک بود؟بله. نامش مرحوم آقای ابومحمد ی بود که پارسال فوت شد. آقا جعفر قمی دو سال در منزل او مخفی بود. ابومحمد ی در زمان مبارزه به ی هم کمکی کرده بود که الان یادم نیست چه بود. ی هم به او علاقه مند بودند و از دوستان آیت الله بود. در واقع یکی از دوستان نزدیک انقلاب، ابومحمد ی بود.ساواک به ی شک می­ کند و آقای ی به جعفر قمی می­ گوید مثل اینکه موردسوءظن واقع شدم و بعد از دو ماه از خانه وی بیرون می­­ رود. بعد مدتی دستگاه ساواک احساس می­ کند ایشان (ابومحمد ی) به درد ساواک نمی­ خورد لذا او را به سفارت ایران در مصر می فرستند.به ی گفتم من هم سرباز شما هستمتسنیم: با توجه به اینکه حضرت عالی سالها با معظم انقلاب مانوس بودید، نظر شما پیرامون مدیریت و همچنین منزلت علمی حضرت آیت الله چیست؟همان که فرمودند حامی ولایت­ فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند و این حرف درستی است. ما ارزش حرف را بعدها فهمیدیم و واقعا حرف درستی است. من به خود آقا هم گفتم این را که می­ گویند "ما همه سرباز توییم خامنه­­ ای" این زبان حال من هم است و حرف من هم همین است. انشاءالله خدا سایه ایشان را از سر ما کم نکند.خیلی از این افرادی که با انقلاب بد هستند اطلاعات ندارند و واقعاً اگر علاقه ملی و ملی­ گرایی دارند باید قدر ایشان را بدانند که آبروی مملکت ما را ایشان حفظ د و قدرت مملکت را ایشان حفظ د.دقت نظر و انصاف آیت الله بی نظیر است. آشیخ مرتضی حائری هم همین مسائل درباره ایشان تایید می ­ د. الان هم درسی خارج فقهی که می­ گویند درس خوبی است و حتی گاهی نظر هایشان را اشکال می­ کنند و نظر خود را بیان می­ کنند. الان درس های ایشان چاپ هم شده که به نظرم دقیق و بسیار خوب است. برادر من(آیت الله سید موسی شبیری زنجانی) بسیار به منزلت علمی آقا معتقدند.زندگی آقا همچنان طلبگی و ساده استایشان در عین حال که کارهای بسیار دارند اما کارهای علمی شان را تعطیل ن د. در دوران ریاست جمهوری هم یادم هست که فرموده بودند کارهای طلبگی تان را فراموش نکنید. زندگی ایشان نیز همچنان ساده و طلبگی است. آقازاده کوچک ایشان را چندسال پیش که معمم نشده بودند در مقبره ی هفتم تیر دیدم. در جمع مردمی که آنجا بودند ساده ترین لباس بر تن آقازاده ی بود. در راه آهن هم یک بار یکی از آقازاده های ایشان را دیدم که با خانواده اش عازم مشهد بود و بعد که رفتند به خانواده گفتم وی را شناختید، گفتند نه. گفتم ایشان فرزند انقلاب بود.حال ممکن است فردی تا به جایی برسد دیگر فرزندش را هم در خیابان بغل نکند حتی یک مسئولی یادم هست تا به جایی رسید کیفیت تلفن برداشتنش هم عوض شده بود!دیدار آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید با معظم انقلاب در سال 89- قمتسینم: رابطه حاج آقا موسی با معظم انقلاب چگونه است؟وقتی آقای قم تشریف داشتند با اخوی خیلی انس داشتند. این دو بزرگوار دو سال گذشته دیداری با همدیگر داشتند. مطالبی نقل می­ د از درس مشترکی که با آشیخ مرتضی حائری داشتیم و مطالبی نقل د و محفل آنجا خیلی دوستانه و صمیمی بوده است. همدیگر را قبول دارند و معتقد به همدیگر هستند.انتهای پیام/
مراسم عزاداری و لاله گردانی خادمان حرم مطهر احمد ابن موسی الکاظم(ع) همزمان با شب شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) شامگاه شنبه بیست و هفتم آبان ماه با حضور اقشار مختلف مردم شیراز برگزار شد.تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)تصاویر عزاداری شب شهادت رضا(ع) در حرم شاهچراغ(ع)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
به گزارش جام نیوز، متن زیر گفتاری از حجت ال قرائتی در مورد فلسفه عزاداری است که در ادامه می خوانید؛گریه، نشانه عاطفه، عشق، سوز و معرفت است. چشمی که اشک ندارد، بگرید که چرا گریه ندارد.
خداوند برای دختر کافری که در زمان جاهلیت زنده به گور میشد روضه خوانده و می فرماید: «بِأَیّ‏ِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‏» به چه گناهی کشته شد؟
خداوند در سوره بروج از جنایتکارانی که قبل از ، مؤمنین را در گودال ریخته و آتش می زدند، با کلمه «مرگ بر آنان» یاد کرده است. «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» بنابراین دلسوزی برای مظلوم و فریاد بر سر ظالم، کاری خ و قرآنی است.الف) عزاداری هماهنگی با آفرینش است:در روایات می خوانیم زمین و آسمان برای حسین گریه کرد.
ب) عزاداری هماهنگی با انبیاء و اهل بیت است: بعد از آن که هفتاد و دو نفر از یاران در احد کشته شدند و در خانه ها عزاداری بپا شد، اکرم پرسید چرا برای حضرت حمزه که سید بود، عزاداری بپا نمی شود و گریه کننده ای ندارد؟ « لَکِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاکِیَ لَه‏» معلوم می شود اقامه عزاداری برای شهید مورد توجه است.
همچنین همین که جعفر طیار در جنگ شهید شد، دستور داد برای آل جعفر غذا تهیه کنید. از این نیز معلوم می شود تغذیه عزاداران و داغداران یک سفارش نبوی است.
برای مظلوم، حتی قبل از شهادتش، گریه جایز است. (صلی الله علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام) فرمود: تو را در ماه رمضان شهید خواهند کرد و سپس گریه کرد.
صادق(علیه السلام) پیراهن المؤمنین را که در آن شهید شده بود، نگاه داشته و گاهی به مهمانهای خود نشان می داد.
سجاد (علیه السلام) فرمود: پیراهن پدرم را که در آن شهید شده و مادرم آن را بافته، به ما برگردانید. صادق(علیه السلام) به شاعری فرمود: شنیده ام مرثیه می خوانی؟ گفت بله. فرمود بخوان. آنگونه با صدای بلند گریه کرد، که از کوچه صدای حضرت شنیده می شد.
ج) عزاداری هماهنگی با فرشتگان و بهشتیان است. زمان(علیه السلام) می فرماید: ای حسین عزاداری تو در اعلی علیین اقامه شده و حتی حورالعین در عزاداری تو به صورت خود سیلی می زنند. « لَطَمَتْ عَلَیْکَ الْحُورُ الْعِین‏»تجلیل بزرگان در قرآنخدا در قرآن به ش می فرماید: یاد ابراهیم و مریم را زنده بدار، «وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ» «وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهیم» بنابراین کار عزاداران، نوعی پیروی از و ذکر فداکاری حسین و یاران با وفای اوست.
عزاداری و بیان فضائل اهل بیت نمونه ای از یاد نیکی است که خدا به پیغمبرش می فرماید: « وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَک»
توجه دلها به اهل بیت نمونه ای از دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است که از خدا خواست تا دلهای مردم را به سوی خاندانش سوق دهد. «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَیْهِمْ»
عشق به اهل بیت مصداق روشن وعده ای است که خداوند به مؤمنین داده که «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا» همانا انی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‏اند به زودی خدای رحمان برای آنان محبّتی (در دلها) قرار می‏دهد.عاشورا واقعه ای بی نظیرواقعه عاشورا از جهات مختلفی بی نظیر است:
۱. این واقعه با ی معصوم اتفاق افتاد.۲. حسین (علیه السلام) فرزند بودند.۳. هزاران نفر از مردم کوفه از ایشان دعوت کرده بودند.۴. قرآن سفارش اهل بیت و از جمله حسین علیه السلام را به مردم کرده و فرموده بود: «قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی» ۵. هدف حسین علیه السلام اصلاح بود « خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی‏» نه حکومت و ریاست.۶. ابتدا فرزندان خود را به میدان فرستاد.۷. به همه داد و فرمود هر که می خواهد برود.۸. راضی به رضای الهی بود. «رضا برضاک»۹. با همه اتمام حجت کرد.۱۰. زمین کربلا را ید تا مبادا خونش در زمین غصبی بریزد.۱۱. خانواده خود را نیز به صحنه آورد.۱۲. به یارانش فرمود قبل از دشمن شما کاری نکنید.۱۳. به دشمن فرمود با زن و فرزند من چه کار دارید و تا توان داشت از خود محافظت کرد.۱۴. در کربلا هم شهادت بود هم اسارت و هم شهامت (خطاب حضرت زینب به یزید که فرمود: إِنِّی لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَکَ) هم عبادت (حضرت زینب حتی شام عاشورا نیز ش شبش را ترک نکرد و نشسته آن را به جا آورد.)۱۵. حسین را با لب تشنه بین دو نهر آب شهید د.۱۶. بر بدن مطهر ایشان اسب دوانیدند.۱۷. ایشان را مقابل زن و فرزندان به شهادت رساندند.امتیازات سرزمین کربلاکربلا نیز نسبت به سایر مکان ها دارای امتیازاتی است از جمله:
۱- لب زدن به هر خاکی حرام است جز خاک کربلا. ۲- در حرم کربلا مثل خانه خود را چهار رکتی می توان خواند. یعنی در آنجا احساس غربت نکن. ۳- سجده خاک کربلا رمز قبولی است.۴- خاک کربلا انیس مرده در قبر است.۵- خاک کربلا رمز امان و بیمه کالاهای تجاری است.۶- تسبیح خاک کربلا نشان وفاداری به ی کربلاست. همانگونه که طرفداران رنگ قرمز و آبی با همان پرچم و اتوبوس تظاهرات می کنند، شیعیان نیز با داشتن خاک کربلا وفاداری خود را اعلام می کنند که ما طرفدار تیمی هستیم که زیر باز زور نرفت و تسلیم طاغوت نشد.۷- جالب آن است که دعایی که برای آب فرات آمده، همان دعایی است که برای آب زمزم است. «وَ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاء» ۸- با اینکه آب فرات قبل از شهادت بوده و الآن این آب، آب زمان حسین نیست، اما به خاطر کوچکترین مناسبت باید در بستر زنده نگهداشتن کربلا مورد توجه قرار گیرد. ۹- با اینکه قبر مرده عادی را بعد از متلاشی شدن بدن و یا سی سال می توان نبش کرد، ولی قبر شهید را حتی اگر یک سرباز ساده باشد، برای هیچ وقت نمی توان نبش کرد.برکات عزاداریدر مراسم عزاداری و نقل فضائل مطالبی را به خوبی درک می کنیم.
۱. به خوبی می فهمیم که چگونه فرجام نیک برای متقین است. (وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ) ۲. به خوبی می فهمیم که چگونه نقشه های ی ضعیف است و چگونه نقشه بنی امیه نقش بر آب شد. (إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعیفاً) ۳. به خوبی می فهمیم که چگونه خداوند حق را بر سر باطل کوبید و آن را دمغ کرد. (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُه) ۴. به خوبی می فهمیم که چگونه خواستند نور خدا را خاموش کنند، ولی خدا هر روز آن را برافروخته تر می کند. (یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِم) ۵. اقامه عزاداری خواندن تاریخ کربلا در منزل نیست. بلکه مثل اقامه نیاز به یک توجه و عنایت و حرکت و حماسه دارد. ۶. امروز دشمنان ما اقرار می کنند که ما حریف شیعیان نمی شویم. زیرا آنان دو بال قوی دارند. بال سرخ که عاشوراست و بال سبز که انتظار حضرت مهدی است. آنان از شهادت نمی ترسند. از محاصره نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی، شهادت، اسارت نمی ترسند. چون شان حسین آنگونه در محاصره اقتصادی قرار گرفت که آب خوردن برای اطفال نداشت. و آنگونه در محاصره نظامی قرار گرفت که هفتاد و دو نفر میان سی هزار دشمن قرار گرفتند. و آنگونه در میان هیاهوی مخالفان قرار گرفت که هنگام سخن گفتن با هیاهو جلو شنیدن مردم را گرفتند. اما شهادت و اسارت را پذیرفت و زیر بار زور نرفت. الگوی شیعیان چنین فردی است. از سوی دیگر اینها به کمتر از معصوم و عد عمومی روی کره زمین با هیچ فردی قانع نمی شوند. و هیچ حکومتی با هیچ شیوه ای اینان را راضی نمی کند. و اینان همچنان در انتظار آن غائب هستند. و ارادتی که به علما و مراجع دارند، به خاطر آن است که این افراد را نایب آن سرور می دانند. ۷. عزاداری نوعی بیعت با از راه دور و از طریق احساسات است. ۸. عزاداری ارعاب ستمگران و اعلام حمایت از مظلومان است. ۹. عزاداری نشان دادن الگو به همه اقشار است. به نوجوان می گوید از حضرت قاسم (پسر سیزده ساله حسن مجتبی که در کربلا بود) یاد گیرید که اگر بناست مردم، جنایتکاری مثل یزید باشد، مرگ از عسل شیرین تر است. به جوان می گوید از علی اکبر یاد گیرید که به پدر خود گفت اگر راه ما حق است، هیچ باکی نیست. ۱۰. عزاداری یعنی مخالفت و حذف همه سیاستهای انحرافی. (وقتی در زیارت عاشورا می خوانیم (لعن الله بنی امیه قاطبه) یعنی همه نوع سیاستهای انحرافی را رد می کنیم. ۱۱. عزاداری یعنی زنده نگاهداشتن خاطرات فداکاران. (بر تمام افرادی که توان دارند، حج واجب شده و بخشی از اعمال حج زنده نگاهداشتن خاطرات ابراهیم و اسماعیل و هاجر است. زائران خانه خدا در صفا و مروه شبیه سازی می کنند و همچون هاجر با هیجان می دوند، تا آن خاطره زنده بماند. و ما همانگونه که از پدر و پسر و همسر در مکه تجلیل می کنیم، باید از حسین و فرزندان و اصحاب و زینب کبری و خاندان او نیز تجلیل کنیم.)۱۲. شاید اگر بگوییم تجلیل ما در کربلا باید بیش از مکه باشد، سخنی گزاف نگفته ایم. زیرا در مکه ابراهیم و اسماعیل آماده گذشت از جان شدند ولی قتلی صورت نگرفت. اما در کربلا علاوه بر قتل، قطعه قطعه شدند.در مکه چند ساعتی برای کودک آنجا (اسماعیل) آب نبود، ولی بعد آب زمزم از زمین جوشید. ولی در کربلا آب نجوشید. بنابراین تجلیل فداکاران که در مراسم حج آمده، بزرگداشت فداکاری آنان است. ۱۳. عزاداری یعنی اجتماع، تعهد، غیرت، حرکت هدفمند.۱۴. عزاداری یعنی وحدت ملی (ترک و فارس، عرب و عجم، زن و مرد با هر نوع لهجه و آداب و رسوم)۱۵. عزاداری یعنی یک بسیج دهها میلیونی همراه با سوز، بدون اجبار و بدون چشم داشت، عاشقانه و هر سال. ۱۶. عزاداری یعنی صبر و مقاومت را ببین و یاد گیر. ۱۷. عزاداری یعنی بلند نگاهداشتن پرچم مقاومت، مبارزه، مکتب، انقلاب، ایثار، اخلاص، شجاعت. آری رضاخان که مأمور محو بود، به فکر منع عزاداری افتاد. ۱۸. عزاداری یعنی یک کلاس عمومی تعلیم و تهذیب. ۱۹. عزاداری یعنی زنده نگه داشتن قانون پیروزی خون بر شمشیر. (همان چیزی که امروز در بیداری ی کشورها مشاهده می شود.)۲۰. عزاداری یعنی عالی ترین نوع تنفر از ظلم و ظالم.۲۱. عزاداری یعنی قساوت ز و تحریک عواطف و مظلوم ی و ظالم کوبی. ۲۲. عزاداری یعنی تعظیم شعائر. ۲۳. عزاداری یعنی نفوذ در دل مردم دنیا، تا آنجا که گ می گوید من حسین است، تا آنجا که در دانمارک که کاریکاتور پیغمبر را کشیدند، بزرگترین اجتماع روز عاشورا برای شیعیان در خیابانها جلوه می کند. در سایه عزاداری است که در خیابانهای نیویورک جماعت ب ا می شود. ۲۴. عزاداری یعنی دعوت به حق و منطق، ولی در قالب احساسات و هنر. ۲۵. عزاداری بستری برای میلیونها سفر به شهر و روستا و در سایه آن صله رحم و بازدید از وطن و انواع کمکهاست.۲۶. عزاداری بستری برای دهها هزار هجرت ون به اقصی نقاط دنیا و رساندن پیام است.۲۷. عزاداری بستری برای رشد حماسه ها، اشعار و هنرها و ایثار به دیگران و بستری برای بذل جان و مال است. ۲۸. عزاداری یعنی تعطیل بازارها و خیابانها و به فکر مظلوم افتادن و ظالم را محاکمه .۲۹. عزاداری یعنی از جرقه ها جریان ساختن. اگر حسین همه چیز خود را برای دین داد، پس ما نیز باید دین محور باشیم. ۳۰. عزاداری یعنی خود را در آیینه کمال دیدن. از جان، مال، فرزند، وطن، همسر، مسکن، لباس، غذا، طفل، جوان، اصحاب و ... گذشت، فقط از دین نگذشت. ما چه کرده ایم؟ ۳۱. عزاداری یعنی محو طبقات. تاجر و فقیر، شهر و روستا، زن و مرد، کوچک و بزرگ، همه ی وشدن. ۳۲. در عزاداری می آموزیم که در سخت ترین شرایط از خدا راضی باشیم. که حسین(علیه السلام) فرمود (رضاً برضاک) و در سخت ترین شرایط به سراغ غیرخدا نرویم. که فرمود (لا معبود سواک) ۳۳. در عزاداری می آموزیم به ولایت الهی وفادار باشیم. گرچه دو دستمان قطع شود. ۳۴. در عزاداری می آموزیم که له می شویم، ولی ش ته نمی شویم. (زینب کبری به یزید گفت من تو را بسیار کوچک می بینم. (انی لاستصغر قدرک)۳۵. در عزاداری است که می شنویم درهای غیب به روی افراد باز می شود. (علی اکبر به پدرش گفت (هذا رسول الله) یعنی من پیغمبر را می بینم. و حسین به یاران فرمود (هذه جنه) بهشت شما را من می بینم.) ۳۶. در عزاداری می آموزیم که بالاترین هدف، رضای ولی خدا و معصوم است. ( ی که سیزده تیر به خاطر عاشورا و حفاظت از بر بدنش خورد، لحظه آ به گفت آیا از من راضی هستی؟ (اَرضیت عنّی؟)۳۷. در عزاداری می آموزیم اقامه حتی به قیمت هر کلمه یک تیر. (سی تیر برای دو رکعت ) حسین علیه السلام با اینکه می توانست ش را در درون خیمه و فردی بخواند جلوی چشم دشمن به جماعت آن هم با پرتاب سی تیر اقامه کرد تا به ما بگوید در هیچ شرایطی از نکاهید.۳۸. در عزاداری می آموزیم آنچه مهم است، اراده است نه سن. نوجوان باشد یا سالمند. (قاسم یا حبیب) ۳۹. در عزاداری می آموزیم بالاترین سختیها افرادی را حتی از مستحبات دور نمی کند. (زینب کبری شب یازدهم حتی شب را خواند.)۴۰. در عزاداری می آموزیم که چگونه مسلمان به خاطر پیروی از طاغوت و علاقه به دنیا از کفار بدتر می شود. ( یان همین که دیدند با دختر و فرزندش برای مباهله آمده، حیا د. ولی طرفداران بنی امیه با اینکه دیدند حسین با زن و بچه به کربلا آمده، حیا ن د.)۴۱. در عزاداری می آموزیم که چگونه انسان از گرگ درنده تر می شود و غرور و تکبر و ریاست، نااهلان را تا آنجا پیش می برد که چوب بر لب و دندانی می زند که از آن دعای عرفه صادر شده و پیغمبر آن را می بوسیدند. ۴۲. در عزاداری می آموزیم که انسان وجود خطرناکی است که اگر خدا او را حفظ نکند، به جای معرفت و مودت و اطاعت اهل بیت که مزد رس است، اهل بیت را به نحو بی نظیری شهید و حتی از کشتن کودک و آتش زدن خیمه و ... نمی گذرد. ۴۳. در عزاداری با مدیریت بحران آشنا می شویم، که امروز در دانشکده های مدیریت یک فصل مهمی را به خود اختصاص داده است. (مدیریت زینب کبری از ظهر عاشورا به بعد در بحرانی ترین شرایط) ۴۴. عزاداری یعنی بیدار گان، تعلیم جاهلان، به غیرت آوردن بی تفاوتان. گرچه به قیمت زیر سم اسب رفتن باشد. ( زیر سم اسب رفت، ولی زیر بار زور نرفت.) ۴۵. از کربلا می آموزیم که حق الناس بر هر چیزی مقدم است. ( حسین(علیه السلام) زمین کربلا را ید، تا خونش در زمین مردم ریخته نشود و زائرانش در ملک مردم پا ننهند.) ما نیز باید در عزاداری مراعات مسافران، عابرین، همسایگان، اطفال، بیماران را بنماییم. ۴۶. در کربلا می آموزیم توجه به برده و آزاد ی ان است. ( حسین هم سر علی اکبر را در بغل گرفت، هم سر غلام را) ۴۷. از کربلا می آموزیم سر از بدن جدا می شود، ولی از قرآن جدا نمی شود. (سر بالای نی قرآن خواند.) ۴۸. از کربلا می آموزیم که چگونه افرادی به خاطر جایزه و حکومت ری گول خوردند و ما باید به خدا پناه ببریم. ۴۹. در عزاداری می آموزیم که باید کارهای خیر عمومی باشد. صادق فرمودند: زنها هم در عزاداری شرکت کنند. ۵۰. در عزاداری می آموزیم که احکام الهی باید همه جا پیاده شود. صادق فرمود ن بنشینند. ۵۱. عزاداری نماد تولی و تبری است. ۵۲. در عزاداری می آموزیم که یک تیم هفتاد و دو نفری در نیم روز می توانند برای ابد الگو باشند. فرمود: ما هرچه داریم از محرم و صفر است. ۵۳. نقش عزاداری در جبهه ها بسیار پررنگ بود از پیشانی بندها، تابلوها و نوشته ها روی ها، پشت کمرها، نوحه ها، جاده ها، همه و همه مملو از نام کربلا، عشق به شهادت، پیروی از حسین و ... ۵۴. در عزاداری می آموزیم می توان یک بسیج سریع، خالص برای اه بلند به راه انداخت. ۵۵. عزاداری نیابت بردار نیست. یعنی نمی تواند ی به جای دیگری در مجلسی شرکت کند و عشق و گریه خود را ابراز نماید بلکه خودش باید دل بدهد، دل بسوازند، اشک بریزد، جی بدهد، حرکت کند. ۵۶. در عزاداری می آموزیم که باید از بازماندگان تفقد و همدردی کنیم. این مسئله به قدری مهم است که حتی ریاکاری در آن جایز است و مستحب است خودتان را به صاحب عزا نشان دهید و در ماجرای کربلا صاحب عزای اصلی زمان است و عزاداری ما می تواند تسلیتی برای آن عزیز باشد.وظیفه عزاداراندر سایه مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ایام عاشورا هر سال با رونق بیشتری برگزار می شود و از این مائده آسمانی که شهادت حسین (علیه السلام) و اصحابش است باید کل دین ترویج بشود زیرا (صلی الله علیه و آله) فرمودند من از حسینم و معنای این جمله آن است که مکتب من در سایه خون حسین (علیه السلام) باقی می ماند.
۱. در مکتب اصل تقواست که باید عزاداری های ما از هر گونه گناه دور باشد.۲. در مکتب دروغ و غلو جایی ندارد که باید عزاداری ها نیز این گونه باشد.۳. در مکتب عقل و احساسات و شور و شعور و منطق و فریاد در کنار هم هستند که باید عزاداری های ما نیز این گونه باشند.۴. در مکتب حق الله و حق الناس باید رعایت شود. عهد الله و حق الله است که باید همانگونه که در این سال های اخیر در برنامه های عزاداری حتی در وسط بازار و خیابان اقامه می شود و ی از آن تجلیل د توسعه یابد. ۵. شما خود می دانید که سر مبارک حسین علیه السلام بر روی نی قرآن خواند تا به ما بگوید باید محوریت قرآن حفظ شود.۶. شما خود می دانید در خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از حق شوهرش و در خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها چه مقدار از آیات قرآن استفاده شده تا به ما بگوید حماسه و سوز باید از طریق آیات قرآن باشد.۷. در مکتب اخلاق و سعه صدر و وحدت و دوری از تفرقه مورد توجه است در عزاداری ها نیز باید از هر حرکتی که سبب تفرقه، بداخلاقی، تبعیض، اسراف، آزار دیگران، تضییع حق همه اقشار شرکت کننده در عزاداری دوری شود.۸. آنگونه عزاداری کنیم که اگر زمان به جلسه ما آمد، شیوه ما را تحسین کند. محتوای اشعار و مطالب ما برخاسته از مکتب و قرآن و روایات و هشدارهای مورد نیاز باشد. و به قول رضا (علیه السلام) در مجالس، امر و تفکر ما زنده شود، که فرمود اگر جلسات شما اینگونه باشد، آن روزی که همه دلها می میرد، دل شما زنده است. ۹. از ابزار موسیقی و ریتم هایی که در شأن نیست، خودداری کنیم. ۱۰. از هرگونه کاری که مزاحم مردم است، از قبیل صدای بلندگو و طبل به خصوص در ساعات استراحت و اختلاط زن و مرد و شدن مردان در برابر چشم زن و کارهایی که سبب ایجاد ترافیک و پارک نابجا و سد معبر و عزاداری در وقتهایی که مردم به خصوص بیماران اذیت می شوند و اشعاری که در شأن اهل بیت نیست و تبعیض در پذیرایی هایی که از مردم می شود و ایجاد تراکم جمعیت در یک منطقه خاص و ذبح حیوانات در وسط کوچه و خیابان (حتی اگر نذر کرده باشیم) جایز نیست.۱۱. شما خود می دانید اگر اشک های خالصانه همراه با دقت های دینی باشد چه تحولی در فرد و جامعه به وجود می آورد.۱۲. حماسه عاشورا باید بستری باشد که مردم با احکام دینی آشنا شوند زیرا در حدیث می خوانیم ذکر مصیبت های حسین (علیه السلام) و یارانش سبب احیا و اقامه دین می شود یعنی باید و روزه و حج و خمس و زکات در سایه عزاداری زنده شود.۱۳. صادق (علیه السلام) در آستانه شهادت فرمود اگر ضایع و سبک شمرده شود شفاعت اهل بیت (علیهم السلام) دریافت نمی شود.۱۴. عزاداری ها باید یا با شروع شود یا به ختم گردد.۱۵. در جلسات عزاداری باید شناسی از قرآن و همه احکام بگوید.۱۶. در هر جلسه عزاداری آیه ای از قرآن تفسیر شود و حکمتی از نهج البلاغه بیان گردد.۱۷. سعی کنیم به جای اینکه بیشتر مراسم با شعر و خواب پر شود بیشتر وقت منبر و مداحی با قرآن و حدیث و موعظه پر شود.۱۸. سعی کنیم از رقابت و خود نمایی و اسراف بپر م.۱۹. از عزاداری های غیر طبیعی در هیات ها باید پرهیز شود.۲۰. عزاداری ها نباید تی شود.۲۱. نباید در عزاداری ها به هر قیمتی از مردم اشک گرفت.۲۲. هیات سکولار معنا ندارد. مگر می شود حسین (علیه السلام) شهید بشود ولی در عزاداری کلمه ای در مورد مبارزه با طاغوت گفته نشود.۲۳. سعی کنیم خود در حسینیه ها و مساجد حاضر شویم و به تلویزیون قانع نباشیم.۲۴. نوحه ها باید برای نسل امروز پیام داشته باشد و حسین زمان و یزید زمان را به آنان بشناساند.۲۵. عزاداری برای اهل بیت (علیهم السلام) نباید باعث شود که ما اعتقاد غلطی به شفاعت آنان پیدا کنیم.۲۶. برخی در عزاداری نذری می دهند اما خمس و زکات را نمی پردازند و در حقیقت واجب را ترک و به مستحب عمل می کنند که کار صحیحی نیست.۲۷. در عزاداری ها لازم است به روح عزاداری نیز توجه شود.۲۸. عزت حسینی باید در عزاداری ها حفظ شود.۲۹. عزاداری ها باید زیر نظر یک شناس باشد.۳۰. در هیات ها از افرادی که مسئله دارند کمک گرفته نشود.۳۱. سخنرانان مطالبی را بگویند که مورد نیاز باشد.۳۲. حماسه حسینی را نباید فقط در عاشورا دید و آن را در سایر زمان ها استفاده نکرد.مهر
دسته هیات حسینی یان اردبیل متشکل از اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان های اردبیل همزمان با هفتمین روز ماه محرم با حضور در بازار اردبیل به عزاداری پرداختند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ابصارخبر، دسته هیات حسینی یان اردبیل متشکل از اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان های اردبیل همزمان با عزاداری دستجات محلات اردبیل در هفتمین روز ماه محرم با حضور در بازار اردبیل به عزاداری پرداختند. دسته های عزاداری یان اردبیل با اجتماع در مسجد محله طوی با سردادن شعار "هیهات من الذله" و اشعار حسینی بصورت یکدست و منسجم همراه با سایر دستجات عزاداری به بازار اردبیل رفته و به زنی پرداختند. حجت ال عبداله حسنی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی ی در های استان در پایان این مراسم به بیان اهمیت اقامه اول وقت در دستگاه حسینی پرداخت و گفت: حسین (ع) به خاطر اقامه به شهادت رسید پس شایسته است دسته های عزاداری هنگام اذان به عزاداری خود پایان داده و به اقامه بپردازند. وی با بیان اینکه یان در بسیاری از موارد پیشگام و الگو در جامعه بودند گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته دسته هیات حسینی های اردبیل همزمان با اذان ظهر در مقابل مصلی اردبیل و در فضای باز به اقامه اول وقت خواهد پرداخت تا به الگویی برای سایر هیات های عزاداری تبدیل شود.عزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازارعزاداری دسته هیات حسینی یان اردبیل در بازار انتهای پیام/
اتاق خبر 24: سی ام روز از ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری، مصادف با سالروز شهادت رضا(ع) است؛ همان بزرگی که کمالات و فضایل اخلاقی او در چنان مرتبه ای قرار داشته که نه تنها دوستان و پیروان بلکه دشمنان نیز ایشان را ستوده اند.هشتمین معصوم در یازدهم ذی القعده سال ۱۴۸ هجری قمری، در مدینه منوره متولد شد. نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قرة ‏اعین المومنین و... هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.به همین مناسبت، اس ام اس شهادت رضا (ع) را برای شما کاربران گرامی در قالب یک بسته جمع آوری کرده ایم که در ادامه آنها را مشاهده خواهید کرد.بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
ازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیتبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم برای تو پر می کشد غریب
غمت ز. شرر می کشد غریب
زیارت تو که فوق همه زیارت هاست
دل مرا به سفر می کشد غریب بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضا
در میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پا
گه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صدا
داغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سفره ۲ ماه عزا بسته میشه امشب خدا.
اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما
خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم
خدانگهدار ماه صفر ماه محرم
لا یوم کیومک الحسین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تمام زهر کین در من اثر کرد / هلالی چهره ی قرص قمر کرد
و دشمن با همین زهر ستمگر / تو گویی خنجری در این جگر کرد... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم / انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند / دل کندن ازاین ضریح مشکل شده است...
یا ضامن آهو بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
ی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد.
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز، عمارت بلند آوازه توس، غربت است و بر بالاى این بناى شهیر
کبوترى نیست که نالان نباشد. بر بالاى این بناى غریب
آسمان نیز به اشک ریزى ابر ها تن داده است. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست
دل آتش زده ام، شمع عزاخانه تـوست
جگر سوخته، خا تر پروانه تـوست
شعله های دلم از آه غریبـانه تـوست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای غریب اسان سیدی یا رضاجان
داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان
ات پر شراره دیده ات پر ستاره
هم غمت بی شماره هم جگر
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای آنکه تو در غربت سر به گریبان داری
در خلوت خود شب ها شام غریبان داری
از تربت تو عیسی، ا یر شفا دارد
موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد.
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) تسلیت بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحججشرمنده عطای تو یا ثامن الحججبالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحججبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنیدعاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضادر میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پاگه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صداداغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماستشهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب
از غربت آن غریب کن یاد امشب
در شب شهادت رضا ماس دعا دارم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا الهی من فدات شم
فدای تک تک کبوترات شمدلم دخیل پنجره فولاده
کبوتر ایوون گوهر شاده بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای رئوف
همراه با کبوتران حرمت.
محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با ملائک همراه شویم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سلام بر تو ای عصمت هشتم!
کوچه های طوس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسندبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم کبوتر صحن و رضاست سودایم
دلم خوشست که از من رضاست مولایم
شهادت شمس الشموس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)همسفر فرشته ها شدم من
زائر مشهد الرضا شدم من
بسکه دلم عطر اجابت گرفت
مثل قنوت، مثل دعا شدم من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دور و بر سقاخونه اش به قرآن
یادم میاد صفای کف العباس
بگیر برات کربلات و امشب
اگه جایی برات بدند همینجاس بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای کـاش کـبوتر حریمـت باشمیا هم نفس صبح و نسیمت باشماز چشـم دلم بیا و بردار حـجابتا زائر چشـمان رحیمـت باشـم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)صحن تو پر از تب عبوری سبز است
لبـریز تبـسم حضـوری سبز اسـت
مـن تـوشـه کـربلام را مـی گـیرماز پنجره ای که غرق نوری سبز استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) اسان می‎دهد بوی مدینه / اسان کوه غم دارد به
اسان را سراسر غم گرفته / در و دیوار آن ماتم گرفته
شهادت رضا (ع) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت غریب الغربا، رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا / شهر اسان بُوَد کرب و بلای رضا
در صف م خدا مشتری اشک اوست / هر که در اینجا کند گریه برای رضا
از در باب الجواد می شنوم دم به دم / یا ابتای پسر، وا ولدای رضا
ماس دعابسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
ی که مصائب ما را به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلش دریای خون، چشمش به در بود / امیدش دیدن روی پسر بود
پدر می‎ گشت قلبش / پسر می‎ کرد بر حالش نظاره
پدر، چون شمع سوزان آب می شد / پسر هم مثل او بی‎تاب می شد
پسر از ‎ی دل ناله سر داد / پدر هم جان در آغوش پسر داد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟
بی پناهم، خسته ام، تنها، به دادم می رسی؟
گر چه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم
ضامن چشمان آهو ها به دادم می رسی؟
من دخیل ماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج
بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
بیماری، برای مؤمن، رحمت و موجب پاک شدن از گناهان است
با آرزوی سلامتی مجدد برای شما به دعا و عنایت آقا رضا (ع) بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)یا ضامن آهو
تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
از آن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم ز. کـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) بر شما تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عزیزا خدایت اگر داد تمکین / برو طوس پابوس شاه سلاطین
بگو با تضرّع به آهنگ شیرین:
سلام على آل طه و یاسین / سلام على آل خیر النبیّین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم / در حـرمـتت بـاز کـبوتر شـوم
اى مـلک الـحجاج، کـجا می روى / پشـت بـه این قبله چرا می روى؟
سـعى در ایـن مروه صفا میدهد / خـاک بـهشت اسـت، شفا میدهد...بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شهادت مظلومانه رضا٬ غریب آشنا، والا مرد میدان معنویت.
ستاره گرانقدر آسمان عصمت و طهارت، گنجینه علوم الهی.
ترجمان کتاب نفیس وحی و پهنه وسیع هدایت
بر سوگواران آن همام تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)نفرین بر آن محرم نامحرم
که زهر جفا را نه در جام تو که در کام ما ریخت
شهادت مظلومانه غریب طوس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز. زهر جگر سوز اُمّ فضل
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)مرغ دلم شور و نوا می کند
ذکر علی بن رضا می کند
می پرد و می رود از ام
آه که عشق تو چها می کند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)چشمه های وشان تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جو
ریگ های بیابان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عمرى همه حسرت، همه ماتم، همه دورى
با غصه بسیـار و همـان پنجره سبز!
با بـال و پـر خسته و با قلب ش ته
با یک دل بیمـار و همان پنجره سبز! بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)خدا در حجره ای در بسته ام من
چو مرغِ بال و پر بش ته ام من
رسان زیبا جوادم را کنارم
از این هجران و غربت خسته ام من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کـمـک کـن مـثـل مشهد، شهر رؤیا
دلـم پـر ازدحـام از نـور بـاشــد
پـر از پـرواز کـفـتـرهـاى کوچک
سـرم سـبـز و دلـم پـر شور باشد
شهادت رضا (ع) تسلیت باد
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی حوزه نبی اکرم؛ آیت الله ضیاءالدین ، فقیه عظیم الشانِ مکتب تشیع، ولی فقیه در شرق تهران و تولیت حوزه علمیه نبی اکرم(ص) تهران در مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی بروجردی که با حضور ون، طلاب، فرهیختگان، اساتید حوزوی و ی و عموم مردم در مسجد جامع نبی اکرم(ص) تهران (خیابان پیروزی، خیابان نبرد، بلوار نبی اکرم(ص)) برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع حضرت آیت الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی در مقام زعیم حوزه های علمیه، بیان داشتند: ایشان، زعیم برجسته حوزه علمیه، مُجَدد مذهب و صاحب مرجعیت تامه تشیع بودند. تولیت حوزه علمیه نبی اکرم (ص) ادامه دادند: بعد از رحلت آیات عظام، سیدابوالحسن اصفهانی و حائری (ره)، حوزه علمیه قم دچار خلا شد لذا در چنین موقعیتی آیت الله العظمی بروجردی توانستند با شخصیت عظیم علمی و فقاهتی شان، این خلا را پر کنند؛ البته آیات عظام، حجت کوه کمره ای، سیدصدرالدین صدر و سیدمحمدتقی خوانساری بعد از رحلت آیت الله حائری تا حدودی توانسته بودند حوزه را به خوبی اداره نمایند. (ره) مبتکر هجرت آیت الله بروجردی (ره) به قم بودندوی خاطرنشان د: بعد از رحلت حضرت آیت الله حائری؛ موسس حوزه علمیه قم، علما مصمم شدند تا از حضرت آیت الله بروجردی برای حضور دایمی در قم دعوت نمایند و در این میان، مرحوم بیشترین تلاش را برای این هجرت انجام دادند. ایشان مکررا از آیت الله بروجردی این درخواست علما و بزرگان را مطرح د و سرانجام آیت الله بروجردی در سال 1324 هجری با استقبال بسیار علما و مردم وارد قم شدند. آیت الله تهرانی با تاکید بر اینکه آیت الله العظمی بروجردی علاه بر مدیریت حوزه علمیه قم شاگردان بسیاری تربیت د، اظهار داشتند: آن زعیم عالیقدر در فرصت 15 ساله مرجعیت شان خدمات بسیاری از جمله تاسیس مسجد اعظم قم، تاسیس مرکز ی هامبورگ و همچنین تاسیس و توسعه مساجد و مراکز دینی و فرهنگی بسیاری در ایران و برخی از کشورها داشتند. یکی دیگر از خدمات ایشان، اعزام مبلغ به اقصی نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی بود. در درس حضرت آیت الله بروجردی(ره) بزرگان بسیاری شرکت می د به طوری که عموم مراجع فعلی از محضرشان استفاده کرده اند. آیت الله العظمی بروجردی؛ مجدد مذهب و احیاگر جایگاه مرجعیتتولیت مدرسه علمیه نبی اکرم (ص) تهران تصریح د: مرحوم آیت الله العظمی آقای طباطبایی بروجردی مانند آیات عظام، میرزای ، اسانی، سیدابوالحسن اصفهانی و عبدالکریم حائری، مجدد مذهب و احیاگر جایگاه مرجعیت بودند. ایشان با اشاره به اینکه آیت الله العظمی بروجردی، برخوردی قاطعانه با طاغوت داشتند به طوری که محمدرضا پهلوی نتوانست بسیاری از برنامه هایش را در زمان ایشان اجرایی کند، گفتند: محمدرضاپهلوی پس از رحلت آیت الله بروجردی (ره) گفت «مانع از سر راه ما برداشته شد و از این به بعد می توانم برنامه های پدرم را اجرایی کنم». این سخن طاغوت، مبین و موید شخصیت عظیم و اثرگذار آیت الله بروجردی (ره) در توسعه فرهنگ و معارف ی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ و باور طاغوتی است.این ولی فقیه در تهران گفتند: من اولین بار آیت الله العظمی بروجردی را از همان اوایل تشریف آوردن ایشان به قم زیارت ؛ ایشان در سال 1325 به قم تشریف آوردن و ۱۵ سال هم در آن شهر مقدس بودند و در سال ۴۰ رحلت د. جماعت مسجد جامع نبی اکرم(ص) ادامه دادند: مرحوم حضرت آیت الله حائری یزدی، برای حفاظت قم زحمات بسیاری کشیدند و قم را بازسازی د. علما و بزرگانی مثل (رضوان الله تعالی علیه) و آیات عظام گلپایگانی، اراکی، مرعشی و آیت الله العظمی خوانساری و بعد از آقای حائری یزدی و قبل از آمدن آقای بروجردی، حضرات آیات حجت کوه کمره ای، آقای صدر و سید محمد تقی خوانساری قم را اداره د. بسیاری از آقایان از اراک با آقای حائری یزدی به سوی قم آمدند. در اطراف ایشان جمع شدند و در مقابل دسیسه های رضا خان که قصد ت یب قم را داشتند ایستادند و قم را اداره و حفظ د. پس از آن آیت الله حائری یزدی زعیم و مؤسس حوزه علمیه قم شد و به برکت وجود ایشان حوزه علمیه قم شکل گرفت. آیت الله ادامه دادند: وقتی مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجری به قم آمدند، علما از ایشان تبعیت و حمایت د. رضاخان با حوزه علمیه، بد بود و مشکلاتی برای قم به وجود آورد. بعد از رضاخان هم پسرش نسبت به قم همان راه پدر را رفت. اما با آمدن آیت الله العظمی بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) امور قم و حوزهای علمیه حفظ شد.نامه نگاری های موثرِ آیت الله العظمی بروجردی با رئیس جامعه الأزهرآیت الله ، تولیت حوزه علمیه نبی اکرم(ص) گفتند: آیت الله العظمی بروجردی از نظر علمی و شخصیت بلند مرتبه ای بود. ایشان در رابطه با تقریب مذاهب نیز نقش مؤثری داشتند و با رئیس جامعه الأزهر شیخ شلتوت ارتباط برقرار د و مسائلی که تا آن موقع مطرح نشده بود به وسیله آیت الله العظمی بروجردی مطرح شد.ایشان تصریح د: آیت الله العظمی بروجردی برای مصر و جامعه الأزهر نمایندگانی فرستادند و با پیشنهادات و سخنان ایشان، جامعه الأزهر هم به قم توجه بیشتری پیدا کرد. از آن پس بود که آنها تقاضا د تا یک دوره تفسیر شیعه برای الأزهر بفرستند. مرحوم آیت الله آقای بروجردی نیز یک دوره تفسیر «مجمع البیان فی تفسیرالقرآن» را که از تفاسیر بسیار جامع شیعه بود را برای الأزهر فرستادند. شیخ شلتوت نیز از این حرکت آیت الله بروجردی تجلیل کرد و گفت، این تفسیر بسیار با برکت و ارزشمند است. تفسیری که به وسیله مرحوم شیخ طبرسی آرای شیعه و اهل سنت را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی دریک منبع ذکر کرده بود. از دیگر کتبی که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی برای الأزهر فرستاد، کتاب شریف «صحیفه سجادیه» بود. جماعت مسجد جامع نبی اکرم(ص) تهران در رابطه با مبارزات آیت الله العظمی بروجردی با طاغوت گفت: ایشان جنبه و مبارزاتی خوبی داشتند. از جمله مسائلی که در زمان آیت الله العظمی بروجردی مطرح شد فوت رضاخان در خارج بود؛ زمانی که محمد رضاپهلوی خواست تا جنازه پدرش را به قم بیاورند تا آیت الله بروجردی بخواند، نمایندگانی از جانب شاه خدمت آیت الله العظمی بروجردی آمده و تقاضا د که شما بر پیکر رضاخان بخوانید. آیت الله العظمی بروجردی فرمودند: «جنازه اصلا قم نیاید اگر جنازه رضاخان به قم بیاید نه تنها نمی خوانم بلکه از قم بیرون خواهم رفت.» وقتی این حرف را به شاه رساندند، شاه نگران شد و جنازه را هم دیگر قم نفرستاد و مستقیم به تهران برد.این نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزوی یادآور شدند: از مبارزات آیت الله العظمی بروجردی می توان به همان نامه ها و چیزهایی که در رابطه با حفظ حوزه و جامعه ت و احکام ی ایشان نوشتند تا در مقابل شاه و دسیسه های اجانب ایستادگی کنند اشاره کرد و الان هم اسنادش موجود است.جامع احادیث شیعه؛ یادگار برجسته آیت الله العظمی بروجردیاین ولی فقیه در شرق تهران افزود: از جمله برکات و یادگارهای آیت الله العظمی بروجردی، مسجد اعظم قم است. این ساختمان عظیم به وسیله ایشان ساخته شد. ایشان نه تنها در قم در شهرستان ها نیز مساجد و مدارسی را ساختند. در خارج از کشور در کربلا و نجف هم ایشان مدرسه ساخته اند. ایشان در هامبورگ نیز مسجد و مؤسسه ی مفصلی ساختند. از برکات دیگر آیت الله العظمی بروجردی، تألیفات ایشان است. تألیفات مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی، ازجمله «جامع احادیث شیعه» و کتب های دیگری که از ایشان باقی مانده است، بسیار عالی و مفید هستند.آیت الله گفتند: از برکات این شخصیت بزرگ، مراجع فعلی هستند که همه آنها شاگرد آیت الله العظمی بروجردی بودند. ایشان در اداره حوزه، جنبه های و در تربیت شخصیت هایی که در آینده حوزه را اداره کنند، زحمت های فراوانی کشیدند. ایشان ادامه دادند: حوزه های علمیه در آستانه سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بروجردی مراسم دارند و بیت معظم ایشان هم الحمدالله به وسیله نوادگانشان، آیت الله آقای سیدجواد علوی بروجردی باز است و اداره می شود. اکنون آیت الله علوی بروجردی، درس خارج می گویند و مسجد اعظم و مدرسه خان را اداره می کنند و شئونی که آیت الله العظمی بروجردی داشتند، الحمدالله به واسطه آیت الله علوی بروجردی و بیت معظم ایشان حفظ و اداره می شود.آیت الله در پایان خاطرنشان کرد: من برای روح آن بزرگ مرد و زعیم عالیقدر، رحمت الهی را مسئلت دارم و امیدوارم ان شاءالله در بهشت، متنعِم به نِعم الهی باشدند و ما هم مشمول دعای آن بزرگوار باشیم. همچنین برای بیت معظم ایشان، طلب موفقیت و سلامت را از خداوند متعال، مسئلت می کنیم. ان شاءالله. پایان پیام/345
گروه معارف: مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، همزمان با شب عید سعید غدیر خم، مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید در مدرسه علمیه صدر برگزار شد.در این مراسم آیت الله طباطبایی نژاد، نماینه ولی فقیه در استان و اصفهان و رسول زرگ ور، استاندار اصفهان نیز حضور داشتند.امسال 300 نفر از طلاب حوزه علمیه اصفهان، معمم شدند. جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.