مراسم اهدای جام اتحادیه به شاگردان مورینیو

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده ای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزی پروری خود اقدام کرده اند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، و ... توانسته اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهی های سرد مانند قزل آلا، به سطح فناوری های بسیار نوینی در این صنعت دست یابند به گونه ای که در حال حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آ ین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دست ی به سرانه تولید 600 تُن به ازای 15 لیتر آب شده است و این یعنی دست ی به نهایت بهره وری به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ... .متأسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تأمل و البته تأسف بار است.در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانه های بهره برداری جدید است و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل آلا به ویروس و به دلیل بهای تمام شده بسیار بالا یا ورش ته شده اند یا در آستانه ورش تگی قرار دارند.از سوی دیگر واردات رسمی بی رویه و قاچاق «ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی طی این سالها به دلایلی مختلف مانند اعطای مجوزهای د پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره وری واحدهای تولید قزل آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی تخم های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی پرورش دهندگان قزل آلا از ید تجهیزات روز دنیا و به کارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، بهره وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوه های تولید به سبک دهه 40 و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است.متأسفانه این وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تیلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان امر هستیم!برای بررسی وضعیت امروز پرورش ماهیهای سرد در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی های واحدهای پرورش ماهی قزل آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، دو نشست با حضور برخی از فعالان این حوزه در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار کردیم؛ در نشست دوم روح الله فرهی به عنوان پیش وت مزرعه داری تولید ماهی قزل آلا و از مزرعه داران برجسته کشور، قربانی به عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل آلا، خانم ندوشن به عنوان کارشناس محیط زیست و ، آقای فلاح به عنوان کارشناس و پیش کشوت مزرعه داری تولید ماهی قزل آلا و آقای سرشار به عنوان مرزعه دار و تولیدکننده قزل آلا و خانم رفیعی به عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند.پیشتر سه بخش از این نشست ها با عناوین:"ماهی تیلاپیا" به شدت برای سلامتی مضر است/ ایران رتبه دوم مصرف تیلاپیا در جهان!تعطیلی و ورش تگی 60 درصد از مزارع پرورش ماهی کشور/ انحصار واردات 400 میلیون تخم ماهی در دست 5 نفرصنعت پرورش «قزل آلای» کشور در آستانه ورش تگی/ پرورش قزل آلا به شیوه دهه 40در تسنیم منتشر شد؛ در ادامه مشروح بخش چهارم این سلسله نشست ها که درباره مشکلات اتحادیه ماهیان سرد و عملکرد مسئولان ذیربط در این حوزه است، تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم می شود: تسنیم: دغدغه های متعددی از سوی شما به عنوان تولید کنندگان و مزرعه داران در بحث تشکلها و اتحادیه های آبزی پروری و ماهیان سرد مطرح شده که یکی از آنها وجود دو اتحادیه موازی برای تولیدکنندگان ماهیان سرد است، چه انی این مجوزها را برای تشکیل دو اتحادیه موازی صادر کرده اند و آیا نص قانون در این اتحادیه اجرا شده است؟فرهی: متاسفانه سابقه وجود دو تشکل موازی همیشه وجود داشته است، اگر هم به سابقه وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایی توجه کنید همه تشکلهای اتحادیه ها و تعاونیهای همه بخشها را در هر دو مشاهده می کنید؛ برای اینکه روشن شود که قانونگذار چگونه به این موضوع پرداخته و محصول ایجاد شده کجا قرار دارد به و سالهای ابت انقلاب باز می گردیم و به آن اشاره می کنیم .سازمان تعاون روستایی دردهه 30 تشکیل شد و در آن دوره وزارت کشاورزی وجود نداشت و مدیریت تشکل کشاورزی کشور به وسیله این سازمان انجام می گرفت.تا سال 47 هم سازمان تعاون روستایی حاکمیت کشاورزی را از لحاظ ارائه آموزش و خدمات کشاورزی و ... انجام می داد و بازوی اجرایی آن هم ایجاد شرکتهای تعاونی روستایی در حول محور کشاورزی روستاها بود.در سال47 بنیان این سازمان به شکل رسمی تجدید شد البته وزارت کشاورزی نیز در همین سال ایجاد شد و در سال 50 قانون سازمان تعاون روستایی دوباره تنظیم و به مجلس آمد که تا بعد از انقلاب این موضوع مورد توجه بود.در سال 70 که قانون تعاون تنظیم شد، سازمان تعاون روستایی نیز زیر مجموعه وزارت تعاون تعریف شد اما یک سال بعد با درخواست سازمان تعاون این موضوع را به شکل ماده واحده مورد توجه قرار دادند و اختیارات را به خودشان باز گرداندند و در آن ایام به طور حتم مجلس را هم اقناع د.اما اینکه دو تعاونی در کشور عمل می کنند یعنی یک به عنوان تعاون روستایی یکی به عنوان وزارت تعاون حضور دارند، نشانگر ضعف حضور این دو تشکل است چرا که در سال 90 وقتی قانون بهبود ب و کار نوشته شد و اصلاحات در آن صورت گرفت این موضوع که در دو محل اتحادیه تشکیل نشود مورد لحاظ قرار گرفت.ممنوعیت ایجاد تشکل موازی در اتحادیه و تشکلهاماده 5 قانون سال 90 به صراحت می گوید که اتاقها موظف هستند تا از ایجاد تشکل موازی در بحث اتحادیه و تشکلها جلوگیری کنند و باید تشکلها فقط در یک نقطه تشکیل شود.بخش آبزی پروری سازمان شیلات نیز از ابتدا تکلیف را مشخص کرده بود؛ در ماده 8 قانون آبزی پروری و حفاظت بهره برادی از منابع آبزی پروری ایران در سال 74 صراحتاً مصوب شد که تشکلهای بخش آبزی پروری و صید باید بر مبنای قانون تعاون و در وزارت تعاون انجام شود؛ شاید در مشاغلی همانند دامداری، مرغداری، زنبورداری و ... تعریف در حوزه تشکلها نشده باشد و چون تعریفی صورت نگرفته در هر دو سازمان و نهاد یعنی وزات تعاون و سازمان تعاون روستایی تشکل و اتحادیه دارند.حتی اعمال قانون هم در این راستا ضعیف است یعنی همزمان در برخی از این مشاغل ذکر شده دو اتحادیه وجود دارد حتی در وزارت تعاون در دامداری یا مرغداری هم هر کدام دو تا سه اتحادیه وجود دارند البته شاید نامهای خود را عوض کرده اند به عنوان مثال نام سراسری را تعویض کرده و تعداد اتحادیه ها را افزایش داده اند.تسنیم: علت این که دو اتحادیه در حوزه های مختلف و ا اماً ماهیان سرد تشکیل شده، چیست و سابقه آن به کجا باز می گردد؟ فرهی: گویا یک رقابت کاذب در سازمان تعاون روستایی و وزارت تعاون وجود دارد و این دو نهاد می خواهند بگویند که ما تعداد اعضای مان چقدر است، بنابراین هر روشی برای تشکیل تعاونیها قبول می کنند.سازمان تعاون روستایی و وزارت تعاون حاضرند تا از بسیاری ضوابط برای بحث اجرا کوتاه آیند تا اتحادیه یا تعاونی تشکیل شود البته هدف آنها این است که تشکیل اتحادیه ها و تعاونیها حمایت از تولید یا حمایت از آن راستای تعریف شده برای فلسفه تعاونیها و اتحادیه ها باشد .همان زمانی که قانون و مواد آن مورد لحاظ قرار گرفت همه می دانستند که وجود دو محل و سازمان در تصمیم سازی به عنوان سیاستگذاری میسر نمی شود.روح الله فرهی؛ پیش وت مزرعه داری تولید ماهی قزل آلا قانونگذار هم می گوید که بدنه مدیریتی ت هر زمانی که می خواهد برای هر قسمت تصمیم سازی کند با مشارکت بخش خصوصی از راه تشکلها نظر آنها را بگیرد و در سیاستگذاری آن را اعمال کند؛ خب در این راستا فرض کنید دو تشکل یا سه اتحادیه اگر باشد و با این وضعیت نمی تواند به نظر واحد برسند و شاید برای برخی که می خواهند سیاستگذاری را نهایی کند قابل بهره برداری باشد یعنی برخی مدیران تی هم وقتی می بینند تشتت وجود دارد از فردی که به آنها نزدیک تر است استفاده می کنند که در هر صورت حمایتها جانبدارانه و ناعادلانه خواهد بود.اعمال خلاف قانون در بحث آبزی پروری وجود دو سازمان به عنوان متولی و عدم اعمال مدیریت برای اینکه یک اتحادیه داشته باشیم با این عدله های طرح شده به درستی اجرا نمی شود اما در هر صورت در بخش آبزی پروری خلاف قانون عمل می شود.ماده 5 قانون ب و کار و ماده 8 قانون حفاظت آبزی پروری نقض شده است البته با مکاتباتی که اتاق تعاون به کشاورزی نگارش کرده و وزارت تعاون به ریاست شیلات هم عنوان کرده کاملاً تذکرات داده شده که تخلف قانونی صورت گرفته و باید جلوی آن را بگیرند.البته آقای نبی زاده به عنوان مدیر اتحادیه ماهیان سرد سازمان تعاون روستایی که جدید و خلاف قانون است به نقل از کشاورزی مفهومی را منتقل کرده و در حضور 21 تولید کننده گفت که اینجا ایران است و هر ی زورش برسد در زمینه اتحادیه ها و تعاونیها کار را انجام می دهد و این پاسخ نامه اتاق تعاون بود که در اعتراض به عنوان شده بود.تفاهم شیلات با اتحادیه ماهیان سرد اینکه اتحادیه ماهیان سرد چرا اینگونه شده و صنعت شیلات چرا آسیب خورده است باید گفت بنده و همکارانم عقیده داریم حدود 50 درصد اتحادیه و 50 درصد شیلات مقصر است البته مدعی هستیم این دو با هم به یک تفاهم رسیده اند و هیچ وقت صدای اعتراضی از ناحیه همدیگر بابت اجرای مصوبات نداشته اند و اتحادیه مخالف شیلات نبوده و دیگری هم مخالف نبوده است. اما بهتر است در مورد تاریخچه اتحادیه نیز توضیحاتی را عرض کنم؛ اتحادیه سراسری ماهیان سرد که در وزارت تعاون تشکیل شده در سال 78 شکل گرفت و از مجموعه تمام تولید کننده ها 19 عضو گرفته شد که سه عضو آن از اتحادیه است و باقی 16 عضو دیگر تعاونی محسوب می شوند که در این افراد بعضاً تعاونی خانوادگی هم وجود داشته یعنی یک تولید کننده با اعضای دوست و خانواده خود یک تعاونی تشکیل داده و بعد عضو اتحادیه سراسری شده اند یعنی از خشت اول کج گذاشته شد.عدم تغییر در اعضای اتحادیه ماهیان سرد طی سالهای اخیر فرهی: در سال 78 این اتحادیه وقتی 19 عضو گرفت حدود 300 واحد تولیدی وجود داشت اما در حال حاضر حدود 7 هزار پرورش دهنده و عضو وجود دارد در صورتی که تعداد واحدها افزایش چشمگیری داشته اما تعداد اعضا به 14 نفر کاهش یافته است!! البته ترکیب این افراد باقی مانده هم تغییری پیدا نکرده است!متاسفانه از میان 19 نفر، پنج نفر از اعضا بیرون رفتند اما این امر از سوی اتحادیه ماهیان سرد به وزارت تعاون ابلاغ نشد البته وقتی مجمع هم برگزار می کنند افراد خارج شده حضور می یابند.برای اینکه ما متوجه نشویم که چه برنامه ای صورت می گیرد هر سه سال یک بار یک مجمع به عنوان نشست با اتحادیه برگزار می شود که البته به عنوان مجمع نبوده است.عدم آگاهی تولید کننده ها در مورد وجود اتحادیهضمن اینکه تا 8 ماه قبل حدود 97 درصد از تولید کننده ها حتی نمی دانستند که اتحادیه ماهیان سرد اصلاً وجود دارد یا خیر و اینکه چند نفر اعضا در آن فعالیت می کنند!! اما در هر صورت زمانی که ما در جلسات حضور می یافتیم با دستورالعملهای قانون آشنایی نداشتیم و فقط برای انتقل مشکلات در جلسات حضور می یافتیم.در مورد قانون اتحادیه و برگزاری مجمع نیز باید تاکید کرد مجمعی که به انتخاب هیئت مدیره منجر می شود باید هر سه سال یک بار برگزار شود و هر سال هم باید مجمع عادی برگزار شود اما اعضا و مدیران اتحادیه مذکور در تاریخ تغییر هیئت مدیره، مجمع عادی را برگزار می د و تولید کننده های دعوت شده هم هیچ حق رای نداشتند که ما هم در مورد فرمایشی یا قانونی بودن مجمع اطلاعاتی نداشتیم.ضمناً هیچ هم پیگیر نبود که رای گیری از همه اعضا یا افراد تولید کننده صورت می گیرد یا آنکه توجهی نمی شود؛ اعضای اتحادیه به گونه ای برنامه ریزی می د که فقط همان 19 نفر حق رای داشته باشند و افرادی که حضور می یافتند نیز عضو نبودند و حق رای نداشتند.ما هم در آن سالها تصور می کردیم که مشکلات خود را بیان می کنیم و اتحادیه نیز آن را دنبال می کند در صورتی که هیچ وقت عضوگیری قانونی را دنبال ن د.درباره تعداد تعاونیها نیز باید گفت که حدود 800 تعاونی در کشور وجود دارد که حدود 500 تعاونی فعال هستند اما اصلاً اتحادیه به راهنمایی این تعاونیها برای تبدیل آنها به تشکلهای منطقه ای و استانی نمی پردازد چرا که تمایل ندارند ترکیب هیئت مدیره بر هم زده شود و همه این موضوعات نقاط ضعف محسوب می شود.سرشار: در سال 72 فقط اتحادیه سراسری مد نظر بود و سرد و گرم جدا از یکدیگر نبود؛ کارگاههای پروش ماهی داخل ا وجود نداشت و امکانات برق و تلفن هم به اندازه کافی در اختیار نبود اما از سال 78 برخی آقایان برای تشکیل سرد آن را از گرم جدا د و این مهم از سال 78 تا 82 انجام گرفت؛ در همین مدت بحث صنعت و مجوز آبزی پروری افزایش یافت و این آقایان که در طی 18 سال هم ثابت هستند و در راس امور قرار دارند در همه مسائل رخنه د.فلان مجوز، وام کم بهره و ... را برای کارگاههای خود دریافت د و البته اکثریت نیز از بخش مازندران بودند یعنی یک ح تعاونی کلی برای خودشان تشکیل دادند و انی که با آنها بودند عضو می شدند و حق تصمیم گیری هم داشتند و انی که با آنها نبودند هم عضو نمی شدند. این وقایع تا زمانی ادامه یافت که این افراد یک وام دریافت کرده و پایین تر از بلوار کشاورز یک دفتر برای اتحادیه یداری د؛ دفتر را به نام یکی از اعضا گرفتند اما پسر این فرد دفتر اتحادیه را به فروش رساند! پس از این رفتارها، تمام فعالان از اعضا فاصله گرفتند و شکاف ایجاد شد ضمن اینکه ی دنبال اتحادیه نرفت اما در طول سه سال اخیر فعالان دوباره احساس نیاز پیدا کرده اند.فرهی: پنج نفر از اعضای هیئت مدیره تعاونی از مازندران هستند یعنی در اتحادیه سراسری که 18 عضو در آن وجود داشت پنج نفر از مازندران بوده اند و همه هم تعاونی محسوب می شوند.چرایی عدم حضور اعضای جدید در اتحادیه اما در مورد برخی تعاونیها یا فعالیتهای انجام شده باید گفت که در برخی تعاونیها یا اتحادیه هایی که تشکیل می شود برخی از افراد نسبت به سیاستگذاری و رانتهای امکاناتی آگاهیهایی را ب می کنند و از باز بودن دست هیئت مدیره آگاه می شوند که به همین ترتیب از عضوگیری نیروهای جدید جلوگیری می کنند ضمن اینکه از طرفی مردم و تولیدکننده ها با قوانین تعاون و جایگاه آن آشنا نیستند.موضوع دیگر بحث فرهنگ سازی نسبت به تعاونیها است چرا که همه تصور مجزایی نسبت به تعاونیها داریم؛ در ایران همه از تعاونی خاطره داریم که نمونه بارز آن به سالهای جنگ و دریافت ارزاق از تعاونیها بازمی گردد؛ ضعف این است که در تعاونی همه تصور بر گرفتن چیزی دارند در صورتیکه که تعاونی اثر بخشی دیگری دارد.اما آنهایی که وارد هیئت مدیره می شوند این اثر بخشی و جایگاه تعاونی را می دانند و بر برخی رانتهای اطلاعاتی آن آگاه هستند و از آن بهره می گیرند.وقتی شما می بینید نقش تعاون در اثر اقتصاد حدود 80 درصد است و بخش سیاستگذاری را باید تعاونیها هدایت کنند اما خود آنها در اختیار انحصاراتی قرار می گیرند و هیئت مدیره ها یا آگاهی ندارند یا آگاهیهای آنها هدایت شده نیست شاهد برخی مسائل خواهیم بود.از طرفی بخش تی نیز راضی تر است که یک اتحادیه یا تعاونی و تشکل روبرویش قرار بگیرد که به نوعی تسلیم باشد البته بعضاً هم شاید به تعامل برسند!ضمناً یکی از مشکلات این است انی که تعاونی فعالیت می کنند نباید حقوقی دریافت کنند بنابراین وقتی جزو هیئت مدیره هستند و حقوقی دریافت نمی کنند با این وقت و هزینه ای که می گذارند باید به نوعی بهره برداری انجام دهند که این بهره می تواند رانت به دنبال داشته باشد که البته همه این مسائل به نقص قانونی بازمی گردد یعنی عدم اطلاع رسانی صحیح به مردم و نبود آموزش، نقص وزارت تعاون محسوب می شود؛ عدم نظارتها و رسیدگی به تخلفات که بعضاً باید اصلاح روند صورت گیرد نیز نقص وزارت تعاون است البته وزارت تعاون هم در این راستا می گوید انگیزه ای برای ورود و هدایت در این رابطه نداریم.متاسفانه آموزش و نظارت وجود نداشته است و ضوابط هم تعریف نشده یعنی هر وارد تولید شد اول به تعاونی ورود یافت.تسنیم: آیا در قانون تشکیل اتحادیه ها، به صراحت به بحث عضوگیری هم اشاره شده است؟فرهی: این موضوع عضوگیری بر اساس تقاضا انجام می گیرد؛ قانون می گوید با هفت عضو متقاضی، یک تعانی تشکیل می شود، با هفت تعاونی یک اتحادیه شکل می گیرد و از میان 31 استان موجود حدود 10 استان یک اتحادیه سراسری تشکیل می دهند.متاسفانه نقص در قانون وجود دارد؛ ما می گوییم این قانون حداقلها را تعریف می کند اما انگیزه ای به جا نمی گذارد تا هر واحد تولیدی برای تمدید پروانه باید عضو تعاونی باشد، حتی این موضوع را باید مجلس پیگیری کند و خود وزارتخانه هم نمی تواند وارد شود.تسنیم: در مورد اتحادیه های ماهیان سرد هم اگر یکی از واحدهای تولیدی برای عضویت اصرار داشته باشد آیا امکان این کار وجود دارد؟ قانون البته همه را م م کرده است و در حقیقت تمام تولیدکننده ها باید به نقش تعاونیها و اتحادیه ها در صنعت خود اشراف یابند.نقش سیاستگذاری اتحادیه ها و نحوه رفتار اعضا متاسفانه به نقطه ای رسیده ایم بعد از اینکه اتحادیه رس خود را انجام نمی دهد همه تولیدکنندگان و اعضا بر همان مبنای بازتاب فرهنگی که باید از تعاونی چیزی دریافت کنند و وقتی که آن را نمی گیرند، کار را رها خواهند کرد اما متوجه نیستند که قانونگذار بر نقش سیاستگذاری اتحادیه ها اذعان می کند ضمنا تولیدکنندگان ذیل این را هم نمی دانند که این اعضای اتحادیه در حق آنها کوتاهی می کنند یا تصمیماتی که انجام می دهند به ضرر آنها خواهد بود.فلاح: مشکلات ایجاد شده امروز در اتحادیه ناشی از تصمیمات 10 سال پیش متولیان امر است. فرهی: این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که برخی سازمانها اصلاً تمایل ندارند اتحادیه ای قوی روبروی آنها بنشیند یا جلوی ضعف مدیریت آنها را بگیرد.متاسفانه درباره عضوگیری اتحادیه ماهیان سرد نیز باید گفت که عضوگیری این اتحادیه، " ی شده است" و نقطه ضعف اتحادیه و تعاونیهای در کشور هم همین ی آرا است.در حقیقت مجموعه عواملی نظیر آگاهی نداشتن و نشناختن حقوق افراد، بی انگیزگی وزارت کار، عدم کمک مدیران تی و ... باعث ی آرا می شود و این کار تا زمانی که آن صنف مدنظر از خواب بیدار نشود، ادامه می یابد.در مورد صنف اتحادیه ماهیان سرد نیز باید اشاره کرد که پنج نفر از مازندران حضور داشته اند؛ دو عضو اتحادیه هم به صورت دائم از مازندران بوده اند ضمن اینکه مدیرعامل هم 80 درصد اوقات از مازندران بوده و البته نام بازرس هم از مازندران بوده است.نقض قانون از سوی اعضای مازندرانی اتحادیه ماهیان سرد در مورد سابقه اعضای اتحادیه نیز باید یادآور شد که افراد مذکور در سال 84 در مازندران اتحادیه تشکیل داده و آنجا هم عضو شدند یعنی همزمان در دو نقطه حضور داشتند و نقض قانونی صورت گرفت؛ وقتی هم در این مورد به وزارت تعاون اعلام می کنیم آنها می پرسند مگر می شود که چنین چیزی وجود داشته باشد.وزارت تعاون همچنین درباره انتقاد مطرح شده می گوید باید ی به ما اطلاعات می داد که ما نیز اعلام کردیم آنها می خواهند این مهم را اعمال کنند و وزارتخانه هم تاکید دارد که مجمع بگذارید تا ما هم ورود ی م.تخلف اتحادیه ماهیان سرد در برگزاری مجمع عادی و فوق العاده حتی نامه ای در اختیار داریم که اتحادیه ماهیان سرد باید مجمع فوق العاده و عادی برگزار کند اما تاکنون مقاومت کرده اند که ما اذعان داریم تخلف در قسمتهای مختلف شده است.فلاح: وزارت تعاون می گوید ما این تعاونی را قبول نداریم و آن را غیر قانونی می دانند چرا که باید سالی یک بار برای صورتهای مالی و عضوگیری مجمع برگزار کنند و هر سه سال یک بار انتخابات داشته باشند؛ از طرفی وزارت تعاون هم می گوید ما اهرم قهریه نسبت به این برنامه ها نداریم یعنی همانند فردی است که با گواهینامه باطل شده رانندگی می کند.مشکل اینجاست که سازمان شیلات با وجود مسائل مختلف این اتحادیه ها، آنان را به رسمیت می شناسد یعنی سازمان شیلات این تخلف را انجام می دهد.تمامی سازمانها طبق قانون هیچ تصمیمی را بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی انجام نمی دهند و اجازه ندارند چنین کاری را انجام دهند یعنی اگر فعالیتی می شود باید بخش خصوصی باشد و این طبق قانون است.نکته دیگر در مورد اتحادیه ها و سازمان شیلات به دوره های آموزش و ترویج بازمی گردد به عنوان مثال دوره های آموزش و ترویج هم باید با فراخوان و هماهنگی اتحادیه باشد.در مورد ساختار یک اتحادیه، تشکل یا تعاونی هم باید گفت که ابتدا باید هیئت موسس تشکیل شود و محفلی به عنوان هیئت مدیره مدنظر قرار بگیرد؛ همین که که هیئت موسس کارهای قانونی را انجام می دهد و اعضا را دعوت می کند و مجمع تشکیل می دهند، بعد از انتخابات آن هیئت موسس بی اعتبار می شود اما در همین اتحادیه ماهیان سرد جدید سه تعاونی و سه اتحادیه ندور هم نشسته و هیئت مدیره و مدیرعامل را تعیین د که ما هم به هیچ عنوان به این برنامه ها اعتماد نداریم؛ در طی یک ماه مدیرعامل را با سه عضو تعیین د در صورتی که اگر سه سال بعد بخواهد به موضوع دوباره توجه شود می گویند که چرا از ابتدا هیئت موسس حضور ندارد.حتی تعاونی و اتحادیه ماهیان سرد در گذشته هم اینچنین بود که یک فرد همه جلسات را بدون همراه بردن یک کارشناس حضور می یافت و این فرد(آقای نبی زاده) اصلاً تخصص شیلات نداشته است.این فرد در همه جلسات حضور می یافت و شیلات هم همچنان همراهی می کند در صورتیکه باید سابقه، علم و اشراف لازم وجود داشته باشد و اگر اینگونه نباشد در جلسات به فردی خنثی مبدل می شود البته برخی سازمانهای تی هم همین را می خواهند که فرد خنثی باشد و امضاها را فقط انجام دهد.امروز که صنعت ماهیان سرد به این وضعیت بحرانی رسیده به این علت است که چند متخصص در کار وجود ندارد و متاسفانه تصمیمات و با انگیزه های اقتصادی بوده است؛ برخی مدیران بالادستی مسائل و میان دستی مسائل اقتصادی را دنبال می د و حتی یکی نپرسیده که شما چند تشکل هستید.عملکرد متولیان امر به گونه ای بوده که حتی بنده تا سال 93 نمی دانستم چنین اتحادیه هایی وجود دارد!! حتی بسیاری مزارع در برخی نقاط دور نمی دانند چنین اتحادیه هایی در زمینه صنعت ماهیان سرد و آبزی پروری وجود دارد. زحمتهای زیادی در عرصه آبزی پروری کشیده شده اما کارها به درستی پیش نرفته و کار به اینجا رسیده است.تسنیم: درباره اینکه چرا دو اتحادیه ماهیان سرد به وجود آمد بیشتر توضیح دهید؟فرهی: پنج نفر از مازندران یک اتحادیه را تشکیل داده اند در صورتیکه نباید دو جا عضو باشند حتی آن اتحادیه را علنی ن د ضمن اینکه وقتی به وزارت تعاون می گوییم از سال 84 دو اتحادیه بوده است اعلام می کند که ما خبر نداریم!ببینید بنابر آمار حدود 800 تعاونی در بخش سرد در کشور وجود دارد و در حقیقت یک اتحادیه با 14 نفر عضو مشغول فعالیت است که از طرفی اجازه هم نمی دهند فرد دیگری عضو شود.تولیدکننده ها هم اصلاً قطع امید کرده اند و جایگاه حقوقی خود را نشناخته اند که تاکنون این بلاها سرشان آمده است؛ تولید کننده ها با این مسائل و دغدغه های اتحادیه ماهیان سرد آشنا نبوده اند تا اینکه در گروههای مجازی به این مسئله پی برده اند و متاسفانه شیلات نیز زیر چتر آنها مخفی شده است.عدم جابجایی اعضای اتحادیه ماهیان سرد طی 18 سال متاسفانه در اتحادیه ماهیان سرد پنج نفر در حدود 18 سال است که به طور ثابت حضور داشته اند و در تفکیک استانی اعضا نیز می بینیم که بیشترین نفرات از شرق مازندران، ارومیه، فارس و چهارمحال بختیاری هستند؛ دو نفر اعضای هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل نیز از مازندران انتخاب شده اند و این روش اتحادیه در طول 18 سال بوده است!این نکته نیز باید لحاظ شود که حدود 800 تعاونی در عرصه ماهیان سرد وجود دارد و ی تاکنون اینها را به درستی مدیریت نکرده است.قانون تاکید دارد که هر هفت تعاونی می تواند یک اتحادیه تشکیل دهد؛ در وزارت تعاون هم حتی قانون قویتری وجود دارد که گفته اگر نتوانستید تعداد اعضا را به حد نصاب برسانید که اتحادیه در شهرستان تشکیل شود می توانید یک بخشی به نام تعاونی تامین نیاز برقرار کنید که دو نفر تولید کننده و بقیه اشخاص و قانون روانسازی کرده است.حتی گفته شده برخی واحدهای تولیدی بزرگ که نمی خواهند در تعاونیهای محلی شرکت کنند به صورت مستقیم و با توجه به تعاونی تامین نیاز در اتحادیه سراسری حضور یابند؛ در هر حال قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما اجرا و نظارت به اندازه کافی نیست.فلاح: متاسفانه بیشترین خطا از سوی شیلات صورت می گیرد که باید توجه بیشتری در عرصه اتحادیه ها داشته باشد؛ در مورد نحوه هزینه کرد بودجه ترویج و آموزش هم باید گفت اینها سرفصلهایی دارد و برگزاری نمایشگاهها و سایر برنامه ریزیها از آن جمله است.سازمان شیلات بابت تشکلها بودجه می گیردباید بدانیم که سازمان شیلات بابت تشکلها بودجه و کارمند دارد یعنی مسئول امور شهرستانها دارد و در هر شهرستان نیز نمایندگی و کارمندانی را در اختیار گرفته است حتی در برخی شهرستانها نیز تعداد کارمندان از پرورش دهندگان بیشتر است.سرشار: تا سال 85 امکاناتی نظیر برنامه های ترویجی و کلاس وجود داشت و در حال حاضر نیز این مهم وجود دارد اما در اختیار تعاونیها و اتحادیه ها قرار دارد و در اصل بودجه ها جای دیگری ج می شود.فلاح: سازمان شیلات در صورت اعلام می تواند این افراد را قبول نکند چرا که کارشان قانونی نیست و تعاونی فقط نامش وجود دارد.فرهی: شیلات به ما می گوید تعاونی تان را اصلاح کنید و ما می گوییم شما اینها را دعوت کنید و برنامه ها را مدنظر قرار دهید؛ در حقیقت بحث فرهنگی نیز در زمینه تعاونیها باید مورد لحاظ قرار بگیرد یعنی مردم و تولیدکنندگان همان تصور گرفتن چیزی از تعاونیها را دارند در صورتی که نقش تعاونیها و اعضا در سیاستگذاری مطرح است.سرشار: شاهدیم که در اعضای اتحادیه نیز ی صورت می گیرد؛ برخی از این آقایان که حتی در امور اتحادیه فعالیت دارند بحث واردات تخم آبزیان را انجام می دهند از طرفی به صورت زنجیر وار نیز به شیلات وصل هستند.نقش تعانیها و اتحادیه ها در واردات تخم چشم زدهمتاسفانه این روزها، سود در واردات تخم چشم زده است! اگر برخی افراد تعاونی را دو دستی در اختیار دارند برای واردات تخم چشم زده است؛ باید گفت که این روزها برخی افراد دلال و ماهی فروش شده اند و از طرفی تخم چشم زده وارد می کنند.فلاح: متاسفانه مجوزهای سوری به وفور صادر شده استتسنیم: نخستین بار چه ی نیاز واردات به تخم چشم زده را اعلام کرد؟قربانی: اتحادیه برای نخستین بار نیاز واردات را مورد توجه قرار داد.فرهی: بهتر است در مورد تشکیل اتحادیه دوم ماهیان سرد نیز توضیحاتی را ارائه دهیم؛ از سال 91 فشار روی اعضای اتحادیه وجود داشت و البته فشار نیز روی اتحادیه بود و خود را به نوعی مظلوم نشان می دادند ضمن اینکه از سال 84 هم این پنج مدیر عضو اتحادیه می گفتند که آماده استعفا هستیم.فلاح: البته این اعضای ذکر شده از مدیران شیلات هم بوده اند.فرهی: در سال 93 تولیدکننده ها فشار لازم را وارد د و اعضای اتحادیه ماهیان سرد هم اعلام د که قصد استعفا داریم و عملاً مجمع برگزار نمی شود که بعد از این مسئله اعضای 19 نفره اتحادیه نیز حضور نیافتند و به گونه ای به ی پرداختند.بعد از آن اتفاقات یک موضوعی به عنوان شورای سیاستگذاری در ذیل تولیدکننده ها تعریف شد و اتحادیه به شورای تشکیل شده تمکین کرد و شورا نیز با آنها قرارداد بست و اذعان کرد که اگر چیزی مصوب می کنیم چنانچه بار مالی نداشته باشد باید اجرا شود و این اعضا نیز برای از دست ندادن سنگر کار را امضا د و در پیش 154 نفر امضا را انجام دادند.این اعضای اتحادیه ماهیان سرد نیز بعد از ماجرای پیش آمده تصمیم بر کنار زدن شورای تشکیل شده گرفتند و در این راستا نیز اظهار د که عضوگیری شورا به صورتی باشد که هر استان یک شورا تشکیل دهد و آن شورا نیز سه نفر را به شورای مرکزی معرفی کند؛ در هر حال آن شورا نیز مورد ی قرار گرفت؛ شورا در سالهای 93 و 94 نتوانستند ادامه دهند و در سال 95 نیز به صورت انتص به فعالیت پرداختند که در آن زمان آقای نبی زاده به عنوان مدیرعامل رای اکثریت را بر هم می زند و هیئت مدیره اتحادیه سراسری هم در این میان سکوت می کند و سخنی نمی گوید.در سال 96 آقای نبی زاده پشت کار می آید و اتحادیه جدید ماهیان سرد با سه عضو از سازمان تعاونی روستایی که تشکیل شده را ایجاد می کند و با پنج عضو که یکی تعاونی و چهار نفر از اتحادیه هستند کار را تشکیل می دهند.همچنین سازمان شیلات هم وقتی فهمید که شورای تشکیل شده راه را پیدا کرده از آنها به حمایت پرداخت؛ در حال حاضر نیز مکتوباتی در اختیار داریم که خود شیلات در این رابطه دستوراتی را داده است. در حال حاضر اتحادیه سراسری و قدیمی ماهیان سرد را بازی نمی دهند اما عملاً هیئت مدیره همان اتحادیه قدیم در پشت اتحادیه جدید قرار دارد و خودش هم برنامه ای برای ورود دارد؛ در حقیقت صنعت را به تسلط خود درآورده اند.تسنیم: اگر در استان ها هم خواهان تشکیل اتحادیه باشید چه تکلیفی برای آن وجود دارد؟ فرهی: اکثر استانها به این موضوع توجه دارند ضمن اینکه می توانند هفت تعاونی در اختیار داشته باشند، البته از زمان بحثهای پدید آمده تاکنون پنج اتحادیه تشکیل داده ایم که از آن جمله غرب مازندران بوده است.ضمن اینکه باید گفت پیوند نامقدس شیلات با اتحادیه سراسری ماهیان سرد همه ما را به این وضعیت رسانده است؛ ببینید از سال 83 به بعد رانت واردات تخم چشم زده مطرح بوده است؛ یکی دیگر از اعضا نیز سهام دار بوده و برخی اعضا نیز در حاشیه بوده اند.تسنیم: پیشنهاد شما برای وضع موجود در اتحادیه ها به ویژه اتحادیه های ماهیان سرد چیست؟ فرهی: در بخش اتحادیه وزارت تعاون باید به سازمان ثبت شرکتها رسماً ابلاغ کند که تمام تعاونیها و اتحادیه ها در بخش آبزی پروری و صید نباید تشکل شوند چرا که باید استعلام از وزارت تعاون در اختیار داشته باشند.چرایی اینکه اتحادیه ها به این روزگار افتاده اند را باید مورد توجه قرار دهیم و در این رابطه نیز باید در وزارت تعاون این بخش از سازوکارها را از نو بازبینی کرد تا دیگر از این اتفاقات پدید نیاید.شیلات حمایتهای خود را از یک گروه خاص بردارد آقای فلاح: اگر شیلات حمایت یک جانبه را از یک گروه و فرد بردارد، خودمان مشکلات را حل می کنیم؛ سازمان شیلات در حقیقت به اختلافات دامن می زند؛ به عنوان مثال شیلات هنوز در برخی زمینه ها به نامه نگاری می پردازد و به عنوان مثال واردات فلان تخم از فلان کشور، رانتهایی را به دنبال دارد و این موضوع را باید به صورت دقیق مورد توجه قرار داد.شیلات به اختلافات دامن می زند یعنی اگر دو اتحادیه ماهیان سرد را به یک چشم نگاه کند، خود آنها مشکلات و مسائل را حل می کنند.وقتی نامه نگاری اتاق بازرگانی، محیط زیست، وزارت تعاون و ... به دو اتحادیه باشد مشکل پیش نمی آید یعنی خود دو اتحادیه می توانند مشکلات خود را حل کنند؛ در حقیقت نامه نگاریها اگر به دو اتحادیه ماهیان سرد باشد رانت به وجود نمی آید و در اصل در حال حاضر به صورت غیرقانونی نامه نگاری صورت می گیرد.سرشار: در حال حاضر حدود 7 هزار پرورش دهنده ماهیان سرد بیدار شده اند و همه پیگیر موضوعات و حقوق خود هستند.فرهی: متاسافانه در سازمان تعاون روستایی از اهرم وام استفاده می شود یعنی نقاط ضعف را شناسایی می کنند و تمام حقوق صنف را در اختیار شخص می گذارند.فلاح: یکی از مشکلات ما رقابت با سازمان متولی است؛ سازمان شیلات رقیب ما شده است؛ برخی کارمندان این سازمان دنبال شغل دوم هستند یا اینکه بعد از بازنگشستگی هم به فعالیت می پردازند؛ به عنوان نمونه در اداره شیلات گلستان اتاق تعاونی تشیکل داده اند و جلوی تعاونی اداره نیز تابلوی فروش ماهی را نصب کرده اند! در کنار آن هم تابلوی شیلات وجود دارد یعنی به نوعی با ما رقابت می کنند. آنها بسته میگوی 38 هزار تومانی را 26 هزار تومانی می فروشند و در اصل اجاره و پول سایر امکانات را هم نمی دهد و هزینه ای برایشان ندارد که به آنها هم این موضوع را گفته ایم که توجهی هم نمی شود.مشکل ما این است که با سازمان متولی رقابت می کنیم و در وجود اتحادیه ماهیان سرد هم همین موضوع مطرح است که با ما به رقابت می پردازند!(پایان بخش چهارم)انتهای پیام/
با توجه به انتخابات اتحادیه ب و کارهای مجازی در یک عصر تابستانی در کافه ری را میزبان حمید محمدی هم بنیانگذار دیجی کالا، شهرام شا ار مدیرعاملاسنپ، مجید حسینی نژاد مدیرعامل علی بابا، محمد کرمی قائم مقام رسانه تعاملی همراه اول، مصطفی سعیدنژاد مدیرعامل شبکه مترجمین، حمیدرضا اعتدال مهر رئیس هیات مدیره و رضا الفت نسب دبیرانجمن ب وکارهای اینترنتی بودیم و سعی کردیم در مورد بیم ها و امید هایی که پیرامون اتحادیه جدید شکل گرفته است،حرف بزنیم. بخوانید. قضاوت با شما. در ابتدا می خواهم به این پرسش پاسخ بدهید که اتحادیه آینده را چگونه سازمانی پیش بینی می کنید و با چه دیدگاهی در راه تشکیل اتحادیه قدم گذاشته اید؟ حمیدرضا اعتدال مهر: در همه این سال ها که از عمر ا یستم می گذرد. همیشه به دنبال جایی بودیم که حرف مان را با زبان و ادبیات خودمان بزنیم. از سال ۸۸ یا ۸۹ که ت تصمیم گرفت به حوزه اینترنت و کارکردش ورود کند، به اصطلاح همه چیز به هم ریخت. به عنوان انی که حدودا از سال ۸۰ یا ۸۱ وب سایت داشتیم، بدون اینکه اتفاق بدی بیفتد، نیازی به رگولاتوری یا هیات های ناظر وجود داشته باشد، همه کارشان را انجام می دادند و یأس و دلسردی که امروز بر این فضا حاکم است، وجود نداشت. همه با عشق کار می د. واقعیت این است که امروز به جایگاهی نیاز داریم که بتواند دایره لغات مشخصی را تعیین کند. همچنین تشکیل اتحادیه رابطه ای است بین انی که یا اقتصاد خوانده اند، یا تحصیلات آی تی دارند یا این سازوکار را از سایر نقاط جهان به ایران آورده و در ایران بومی سازی کرده اند و با حاکمیتی که تا این حد سنتی باقی مانده است (که کتاب مقدس قانون تجارتی که در این زمینه دارد، مربوط به سال ۱۳۱۳ است و از فرانسه ترجمه شده است)باید گفتمانی ایجاد کنند. در واقع بسیاری از قوانین فعلی، بیش از ۷۰سال عمر دارند و تطبیق دادنش با مسائل روز محال است. ما هنوز نمی توانیم به طور دقیق بین اصطلاحاتی چون صنفی، تجاری و بازرگانی خط مشخصی بکشیم و همه اینها به نوعی با خلط مبحث بیان می شوند. بنابراین نمی توانیم خواسته های مان را با مسئولان در میان بگذاریم و بخش های مختلف ب وکارمان را به آنها بگوییم و خواسته های مان را با آنها مطرح کنیم. به تبع آن وقتی مفاهیمی مانند مالیات، بیمه و سایر موضوعات یا مطالبات مرتبط با ت مطرح می شود، تفسی ذیر نیستند یا جامعیت پیدا نمی کنند و یا با شرایط موجود تطبیق ندارند. پس هر ی که بابت مطالباتش به نهاد و سازمان هایی مراجعه می کند، معمولا به در بسته می خورد و نتیجه اش آمار بالای ورش تگی یا تعطیلی است. سوال این است استارت آپ هایی که در راس هرم هستند و از نگاه بیرونی موفق ترین هستند، آیا راضی ترین یا امیدوارترین هم هستند؟ اصلا می توانند به شش ماه آینده خود امیدوار باشند؟ من فکر می کنم که ما به عنوان افرادی که خوشبین و پیگیر هستیم و کار را بر انفعال و گوشه نشینی و گلایه گذاری ترجیح داده ایم، آنچه از اتحادیه در ذهن ماست، سالنی است که ما در آن دور هم جمع شده و می توانیم حرف بزنیم و عده ای گوش کنند، عده ای که هم زبان فنی استارت آپ ها را متوجه می شوند و هم زبان حاکمیت را. واقعیت این است که ما واحد صنفی نیستیم ولی به رفتن زیر پرچم اصطلاحی به نام جواز تن می دهیم که برای همه قابل فهم است و با آن آشنایی دارند تا راهی پیدا کنیم برای تطبیق شرایط فعلی با انی که قرار است برما نظارت ند.
حمید محمدی: دیدگاه من این است که یکی از وظایف مهم و اولیه اتحادیه آشنا حاکمیت نسبت به چیستی فعالیت این ب وکارهاست. دلیل اصلی نامهربانی هایی که با استارت آپ ها شده، جهل است و نه وما تضاد منافع با حوزه سنتی. همین ناآگاهی می شود انگ امنیتی، کاغذبازی و مجوز پشت مجوز گرفتن. این اتحادیه بایستی سخنگوی استارت آپ ها بشود و می تواند سطح اطلاعاتی نهادهای تصمیم گیر و نظارتی را نسبت به چیستی این حوزه و این ب وکارها بالا ببرد تا پدیده ناشناخته و گنگی در ذهن شان نباشد و خواسته های استارت آپ ها را پیگیری کنند.
شهرام شا ار: من هم صحبت دوستان را تایید می کنم. ما در جلسات زیادی که با مسئولان مختلف داشتیم و مشکلات را در میان گذاشتیم، موضوع ی انی در این جلسات وجود داشته و آن اینکه ماهیت این ب وکارهای نوین با ب وکارهای سنتی متفاوت است و بنابراین همه ابعاد صنفی آن ازجمله بیمه و مالیات آن متفاوت است. حتی اگر قوانین به روز هم بشوند، باید به ماهیت ب وکارهای اینترنتی هم توجه شود و براین اساس، قوانین به روز شوند. توجه کنید که ب وکاری که مارکت پلیس است و عرضه و تقاضایی را به هم وصل می کند و به عنوان یک ب وکار مبتنی بر فناوری کار می کند، تا همین چند سال اخیر سابقه ای در ایران نداشته است. بنابراین قوانین مالیاتی بسیار نگاه سختی را روی این بیزینس ها اعمال می کنند. از طرفی این ب وکارها به عبارتی یتیم بوده و متولی خاصی نداشته اند. مثلا به ما می گفتند برای اسنپ باید مجوز بگیرید اما معلوم نبود چه ی متولی و صادرکننده مجوز برای ب وکاری مانند اسنپ است. اصلا به کدام اتحادیه باید مراجعه کنیم. حتی بعضا می گفتند باید ملک تجاری و پارکینگ داشته باشید و در محدوده مشخصی کار کنید. هیچ متولی ای نداشتیم و در واقع همه نوع متولی داشتیم. مسئله دیگر اینکه این نهادها همگی جدا از هم هستند با واحدهای جزیره ای، آنقدر از هم دور هستند که گاه قوانین شان در تضاد باهم است.
حتی اگر تعدد مجوز را هم قبول کنید، باز بعضی از قوانین و مقررات نهادها در تضاد با هم هستند. بنابراین داشتن اتحادیه ای که مذاکره کند و چارچوب ها را بسازد، لازم است. شا ار: ب وکاری که مارکت پلیس است و عرضه و تقاضایی را به هم وصل می کند و به عنوان یک ب وکار مبتنی بر فناوری کار می کند، تا همین چند سال اخیر سابقه ای در ایران نداشته است. بنابراین قوانین مالیاتی بسیار نگاه سختی را روی این بیزینس ها اعمال می کنند. از طرفی این ب وکارها به عبارتی یتیم بوده و متولی خاصی نداشته اند هاشمی: بنابراین داریم به یک گفتمان مشترکی می رسیم که اتحادیه قرار است، مشکلات استارتاپ ها را حل کند. حسینی نژاد: من یک جمله اضافه کنم. هاشمی: اتفاقا می خواستم سوال بعدی را از شما بپرسم، که چه مشکلاتی در بیزینس تان داریدو آیا اتحادیه می تواند مشکلات شما راحل کند؟حسینی نژاد: به نظر من در حوزه ب وکارهای اینترنتی، رقیب اسنپ یا دیجی کالا، جوانی است که در خوابگاه دانشجویی نشسته است و به راه انداختن استارت آپش فکر می کند. اتحادیه جایی است که باید از نوآوری حمایت کند؛ یعنی تعریف قانون برای امری نو. اگر قرار است فضای کارآفرینی در ایران ایجاد شود و از ظرفیت های خلاق های باهوش استفاده کنیم، اتحادیه باید از قوانینی برای نوآوری حمایت کند و به نظرم من این مهم ترین وظیفه اتحادیه است نه اینکه صرفا حامی منافع آنهایی باشد که در بازار حضور دارند؛ باید حامی همه فعالان باشد. حسینی نژاد: رقیب اسنپ یا دیجی کالا، جوانی است که در خوابگاه دانشجویی نشسته است و به راه انداختن استارت آپش فکر می کند. اتحادیه جایی است که باید از نوآوری حمایت کند؛ یعنی تعریف قانون برای امری نو. اگر قرار است فضای کارآفرینی در ایران ایجاد شود و از ظرفیت های خلاق های باهوش استفاده کنیم، اتحادیه باید از قوانینی برای نوآوری حمایت کند و به نظرم من این مهم ترین وظیفه اتحادیه است نه اینکه صرفا حامی منافع آنهایی باشد که در بازار حضور دارند هاشمی: شما معتقدید اتحادیه حتی این نقش را دارد که زیرساخت ها را برای ورود جوانان هم فراهم کند؟حسینی نژاد: باید بیشتر به جوانانی فکر کند که می توانند ایجادکننده ب وکارهایی باشند که الان وجود ندارند. پلتفرم هایی که هنوز یا به ایران نیامده اند یا اصلا هنوز به وجود نیامده اند. اما اگر بخواهم از مشکلاتی که خود من مستقیما با آن دست به گریبان بودم، بگویم. باید اشاره کنم که در ب وکار علی بابا هم بحث های مجوز مطرح بوده. از سازمان گردشگری گرفته تا هواپیمایی کشوری. خیلی از کارهایی که می خواهید انجام دهید اصلا مجوز ندارد. باید بار هزینه ای را به جان ب ید و آژانس دیگری ثبت کنید که به نهادی برنخورد. اتحادیه می تواند همه را زیر چتر خود جمع کند و باز هم تکرار می کنم که از نوآوری حمایت کند. چون نوآوری با قوانین موجود در تضاد است و مشکلاتی ایجاد می شود که اتحادیه می تواند حل و فصل شان کند. هاشمی: آقای محمدی، جنس مشکلات شما در دیجی کالا از چه نوع است و آیا تشکیل اتحادیه می تواند به رفع یا کاهش مشکلات شما یا ب و کارهایی مثل شما کمک کند؟محمدی: مشکلات ما برمی گردد به صنعتی که در آن حضور داریم؛ یعنی صنعت ایکامرس. در این مدل رعایت بخشی از قوانین موجود لازم است، چون ما ب وکار بی توسی (b2c) هستیم که مثلا نمی توانیم فراتر از قوانین حمایت از مصرف کننده که در فضای آفلاین وجود دارد، حرکت کنیم و انتظار داشته باشیم که این قوانین در مورد ما وجود نداشته باشد. یا اگر فضای آفلاین موظف است که مالیات بر ارزش افزوده را بر ده فروشی از مشتری نهایی بگیرد، ما هم باید بگیریم؛ یعنی هر دو بگیریم. بخشی از مشکلات هم برمی گردد به ذات ب وکار ما که بسیار شفاف و روشن است. مثلا قیمت برای همه مشتریان در هر کجای ایران که باشند، یکی است و هیچ فرقی هم نیست و صددرصد شفاف هستیم. بخش دیگری از بازی غیرعادلانه به عدم رعایت چیزهایی برمی گردد که خوب است اجرا شود و طبق قانون باید توسط حوزه آفلاین اجرا شود و من فکر نمی کنم که کار درستی باشد که تشکل صنفی ما هم به این سمت برود که این قوانین را نخواهد اجرا کند. در بیمه، مالیات، ارزش افزوده، کالای قاچاق و... ما باید از همه چیز صددرصد شفاف حمایت کنیم. جنگ بی نتیجه ای است و نباید بگوییم که چرا در خیابان جمهوری مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند. ما هم در دیجی کالا مانند سایر استارت آپ های دیگر نمی خواهیم قانون را دور بزنیم. مثلا ۹درصد مالیات را اگر نگیریم، می توانیم بر حوزه آفلاین با فاصله زیادی غلبه کنیم. ولی اینکار را نمی کنیم. اما با همه این شفافیت ها در حوزه های بیمه، مالیات و... باز هم می گویند اینها را بگذارید کنار چون براساس مطلبی که جایی منتشر شده درآمد شما رقم دیگری است و اگر آن رقم را ضرب و تقسیم و شما سالی ۲۰۰درصد رشد ید، عددی متفاوت با آنچه می گویید، به دست می آید. یعنی ما را با همان چوبی که با آن یک مغازه دار را که هیچ دفتر ثبت ید و فروشی ندارد، می زنند و مالیات را علی راس حساب می کنند. اینها فراتر از چند درصد از دست دادن رقابت پذیری نسبت به آفلاین است و در واقع از بین برنده و متوقف کننده رشد ماست و انگار انگیزه ای وجود دارد که نمی خواهد چنین ب وکارهایی رشد کنند.گاهی بر خی از سازمان ها براساس حدس و گمان و براساس اخبار ضد و نقیض در مورد ما حکم صادر می کنند که اینقدر فروخته اید و اینقدر باید مالیات بدهید. ما از نظر میزان پرداختی و دریافتی از بزرگ ترین ها هستیم، وقتی این آمار را ارائه می کنیم، می گویند پس عدد واقعی چقدر است که این رقم را خودتان اعلام می کنید!! می گویند ما حدس می زدیم که فروش تان یک دهم این رقم باشد و حتما بخشی را پنهان می کنید! به نظر من تمام نهادهای مالیاتی و نظارتی باید یک فرض داشته باشند که سلامت وجود دارد چون ابزار کنترلی دارند. چون این ب وکارها با سیستم و نرم افزار می چرخند و می توان کنترل شان کرد. من در دیجی کالا حتی یک سوزن را بدون ثبت شدن در سیستم نمی توانم بفروشم و همه چیز شفاف است. همه باید این فرض را در نظر بگیریم؛ فرض سلامت بودن این حوزه.
حسینی نژاد: فکر می کنم از بزرگ ترین مشکلات شما در دیجی کالا، قاچاق کالا باشد چون آنهایی که قاچاقی کالا وارد می کنند، ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند ولی شما پرداخت می کنید و این یعنی رقابت نابرابر چون می توانند زیر قیمت بفروشند.
محمدی: دقیقا مشکل شماره یک ده فروشی آنلاین ایران، قاچاق یا شبه قاچاق یا به اصطلاح (gray market) است. در حالی که نهادهای نظارتی حتی نظام واردات را هم به واسطه ب وکارهای آنلاین می توانند مدیریت کنند. مشخص است که چه ی، چه کالایی را به چه قیمتی می فروشد. کنترل با مبادی ورودی و گمرکی دقیق می شود و در واقع نه تنها مغایر با شفافیت نیست بلکه کمک کننده به واردات قانونی و ایجاد شفافیت است. ما واقعا می جنگیم که نهادها را راضی کنیم که برای یدها کاملا رسمی با فاکتور مشخص به ما بفروشند. هاشمی: آقای الفت نسب، شما در انجمن حضور دارید و باور دارید که این اتحادیه شکل بگیرد، چه مشکلاتی در ا یستم کارآفرینی ایران حل خواهد شد؟مهم ترین کاری که اتحادیه با وجودش می تواند انجام دهد این است. برنامه ای را که پی ریزی کرده بودند که هر ب وکار اینترنتی براساس حوزه کاری اش از اتحادیه های مختلف مجوز بگیرد، را خنثی می کند. مثلا دیجی کالا یا اسنپ باید از ده ها اتحادیه مجوز بگیرند. تشکیل اتحادیه این روند را متوقف می کند. وقتی ماده ۸۷ تصویب و آیین نامه اش کشوری شد، کمک کرد چون فضا را به سمتی می بردند که کل سیستم آنلاین رو به نابودی برود.
شا ار: حتی از ما می خواهند که مجوز اتحادیه هر شهری را که به آن ورود می کنیم، هم بگیریم.
الفت نسب: الان ما در کشور ۸ هزار و ۵۰۰ اتحادیه داریم. اگر قرار بود از هر اتحادیه مجوز ب شود، واقعا چه فضایی ایجاد می شد. موضوع مهم دیگر این است که از ما می خواستند که به جای تشکیل اتحادیه مستقل، به سازمان های دیگر وصل شویم. سازمان هایی چون مرکز توسعه، سازمان نظام صنفی رایانه ای و... اما به این نتیجه رسیدیم که قد و قواره ب وکارهای اینترنتی خیلی بزرگ تر از این است که به نهاد یا سازمان دیگری گره بخورد.
تا الان ما جایی را نداشتیم که حرفش را مستقیم و بدون لکنت به بخش تی بزند. توجه کنید که مرکز توسعه ب وکارهای الکترونیکی خودش به ت وصل است، سازمان نظام صنفی رایانه ای که زحماتی هم در این زمینه کشیده است، حکمش براساس قانون توسط رئیس جمهور امضا می شود. چنین نهادی جلوی یک نمی تواند اعتراض جدی به نفع ما کند. اما ما استقلال کاری را در انجمن ب وکارهای اینترنتی تجربه کردیم. همیشه حرف مان را زدیم. بنابراین باور داریم که اتحادیه با ابزارهایی که دارد، می تواند مشکلات را بررسی و رصد کند و با ص قوی و بدون هیچ محافظه کاری مطالبه کند. مطالبه به معنای اپوزیسیون شدن نیست بلکه ما اعتقاد داریم که در چارچوب قوانین کشورمان می توانیم مشکلات مان را حل کنیم. البته ایرادی هم به خود بچه های استارت آپی وارد است و آن جهلی است که بعضا نسبت به قانون دارند و حتی کارکرد اتحادیه را نمی دانند. بعضی از آنها به خود ما معترض شده اند که چرا قصد راه اندازی اتحادیه را دارید؟! جواب ما این است که اگر اتحادیه تشکیل نشود، باید تک تک جوازهای تان را از اتحادیه های مختلف بگیرید؛ یعنی ما زمان زیادی را هم برای خود اعضای ا یستم صرف کردیم تا به آنها توضیح دهیم که اتحادیه چیست و چه کارکردی دارد. هاشمی: جناب کرمی، همراه اول چه مشکلاتی دارد که تشکیل اتحادیه را ضرورت می داند؟کرمی: اپراتورها الان چالشی به نام دیجیتال ترنسفورمیشن دارند و مطمئنا هر اپراتوری وقتی حساب و کتاب می کند، متوجه می شود که درآمد حاصل از وویس و اس ام اس هایش در حال کاهش است و افراد به سراغ سرویس ها می روند. کاری که انجام می دهد این است که اپراتور به سراغ آماده پلتفرم سرویس می آید و مجموعه هم به طور کلی همین مسئولیت را دارد. یعنی مسئولیت آماده پلتفرم میانی که در همراه اول نصب می شود و استارت آپ ها با استفاده از این فضا سرویس های شان را روی لایه بالایی ارائه می دهند. کاری که اپراتور در این فضا می کند این است که در بخش بی. اس .اس، سی .آر.ام، بخش تبلیغات و... تسهیلاتی را در نظر بگیرد. وقتی این فضا آماده می شود و از حوزه های مختلفی مانند سلامت، آموزش، اخبار، ورزش و... که خودمان هم به آنها ورود کرده ایم، استارت آپ ها را دعوت می کنیم از هر ۱۰ تا ۱۵ استارت آپ ، تعداد زیادی به مشکل برخورد می کنند. وقتی استارت آپ ها با مشکل مواجه می شوند و ب وکارشان پیش نمی رود، تبعا درآمدی برای اپراتور هم ایجاد نمی شود. مجموعه ما وظیفه دیگری که دارد، تحلیل و توسعه پلتفرم های آنلاین در دستگاه های تی است. من با حرف آقای محمدی موافقم. این جهل سه بخش دارد؛ یعنی یک استارت آپ با سه بخش سر وکار دارد؛ یک بخش مردم هستند که در معرض پروژه ایکامرس هراسی قرار دارند. به این صورت که هر دوماه یک بار تلویزیون ملی برنامه ای می سازد و با نشان دادن لوگوی چند ب وکار مشهور می گوید که افرادی در حال تخلف هستند. بنابراین فضای اطمینان از مردم گرفته می شود. بخش دوم جهل، سمت دستگاه های تی است. به نظر من اتحادیه نباید در وهله نخست مثلا به دنبال عوض قانون مالیات باشد و این مسئله نمی تواند هدف اول اتحادیه باشد. مشکل اینجاست که در مجموعه مالیاتی حدود ۳۲هزار کارمند و در مجموعه بیمه حدود ۱۴هزار نفر کار می کنند. این افراد باید تک تک توجیه شوند که مثلا یک استارت آپ با چه شرایطی زیان ده است. در جلساتی که در ارتباط با استارت آپ ها گرفته می شود، بازیگران این حوزه را دعوت نمی کنند. اما وجود اتحادیه حداقل این است که در چنین جلساتی حضور دارد و می گوید که باید در جلسات دستگاه های تی حضور داشته باشد. کما اینکه در حوزه فین تک نظردهی و دستورالعمل ها بدون حضور اهالی این حوزه انجام شد. اگر تغییر قوانین را به عنوان هدف دوم اتحادیه در نظر بگیریم، هدف اول باید این باشد که بیزینس مدل ب وکارهای آنلاین را به کارمندان سازمان های تی مرتبط با این حوزه تفهیم کند.
اگر در گروه ها و جلساتی که در حال تصمیم گیری برای حوزه آنلاین هستند حتی یک نفر از اسنپ استفاده کرده باشد یا از دیجی کالا ید کرده باشد، نوع تصمیم گیری ها را عوض می کند. در حقیقت اتحادیه باید نهضت آموزشی را راه اندازی کند. در قدم نخست باید آموزش های عمومی برای مردم در نظر بگیرد که این فضا، فضای مشکل داری نیست که برای تان ترسیم شده است. در واقع باید بیزینس مدل ها را به کارمندان سازمان ها آموزش دهد. فضای سوم ب وکارهای آفلاین و سنتی هستند که مشکلات زیادی را ایجاد می کنند. چون همیشه نگران هستند که استارت آپ ها وارد فضای کاری شان شوند. در حالی که باید به آنها آموزش داده شود که استارت آپ ها قرار نیست فضای آنها را بگیرند بلکه مشتری را به آنها وصل می کنند. اگر اتحادیه بتواند جهل را از این سه گروه برطرف کند، کار مهمی کرده است. هاشمی: آقای سعید نژاد، از نظر شما اتحادیه چه کار کردهایی می تواند داشته باشد؟سعید نژاد: به نظر من اتحادیه نقش اصلی اش می تواند مانند سایر اتحادیه ها باشد که همان بحث جواز ب است. چون الان مشکل پایه ای که همه ب وکارهای اینترنتی دارند بحث جواز و مشخص نبودن جایی است که باید از آن جواز بگیرند. این یک روند ادامه دار است و هر روز خلاقیتی ایجاد می شود اما بحث جوازها کماکان وجود دارد. خود ما از حوزه ترجمه هستیم از چهار الی پنج سازمان تی و قضایی جواز گرفتیم و هنوز هم می ترسیم که شویم. یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود. باید یک مرجع واحدی برای صدور جواز شکل بگیرد. ب وکارهای اینترنتی مظلوم واقع شده اند و با وجود اینکه مردم از آنها رضایت دارند، از جنبه های مختلف به آنها حمله می شود. در حالی که روزانه میلیون ها ایرانی از این ب وکارها سرویس و خدمات دریافت می کنند. اما کافی است که یک مورد مشکوک و ن یتی وجود داشته باشد، این مسئله را بزرگ می کنند و مردم را می ترسانند و جو ناامنی ایجاد می کنند.
سال ۸۵ یا ۸۶ هیچ حمایت و توجهی به این حوزه نمی کرد اما الان صد پدر و مادر و متولی پیدا شده و همه می خواهند به ما مجوز بدهند. اتحادیه می تواند این حوزه را سازماندهی کند و بحث جواز را حل کند. به نظر من با این کار ۸۰درصد از مشکلات حل می شود. در مرحله بعد می توان به بیمه و... پرداخت. اتحادیه می تواند زمینه ساز چانه زنی برای حمایت از این حوزه باشد. هدف دیگری که اتحادیه می تواند دنبال کند، حمایت از ب وکارهای کوچک و متوسط است. ما این رویکرد را باید داشته باشیم که راه ورود جوانان تسهیل شود. هاشمی: آقای محمدی، شما به نکته ای اشاره کردید مانند مشکلاتی که برمی گردد به عدم شناخت و مشکلات بیمه و مالیات که به نظر می رسد مشکلات فرهنگی است و حل آنها زمان بر هم است. من فکر می کنم که اتحادیه نمی تواند چنین مشکلاتی را حل کند؛ به نظر شما اتحادیه می تواند این مشکلات را حل کند که مثلا از شما نخواهند که مالیات علی الراس پرداخت کنید؟محمدی: من فکر می کنم که اتحادیه می تواند نقش اساسی بازی کند. هر چند ومی ندارد که ذهنیت تک تک کارمندان سازمان ها و بدنه حاکمیتی را عوض کند چون حرف شما درست است و این روندی طولانی مدت است و شاید لازم هم تک تک کارمندان شناخت پیدا کنند بلکه باید ذهنیت تصمیم گیران در رده های بالا عوض شود. همچنین اتحادیه می تواند کمک کند که تسهیلگر قانون یا گرفتن موافقت نامه هایی در ارتباط مستقیم با سازمان هایی چون روسای اداره دارایی، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باشد. با آنها تفاهم کنند که از این به بعد اگر شرکتی دارای چنین مجوزی بود، اتحادیه را به عنوان ی که می توان با آن م کرد و چیستی کارشان را فهمید، در پرونده های مالیاتی و بیمه دعوت کنند. حداقل اینکه با چشم بسته وارد بررسی پرونده نشوند. مثلا برای بررسی پرونده مالیاتی دیجی کالا می توانند از افراد حاضر در اتحادیه کمک بگیرند. در حقیقت معتقدم که وجود اتحادیه کمک زیادی می تواند د و حتی قوانینی را می تواند به نفع ب وکارهای آنلاین ایجاد کند و یا تغییر دهد. هاشمی: آقای حسینی نژاد، به این سوالم شما پاسخ دهید. دوستان می گویند که در بدنه حاکمیت، زبان ما را نمی فهمند. شما هم چنین اعتقادی دارید؟ مگر زبان شما چه زبانی است که آنها نمی فهمند؟ حسینی نژاد: من برخوردی داشتم با مسئولی در سازمان گردشگری که جاباما را کرده بودند. من خودم فنی نیستم اما متوجه بودم که آنها بحث فنی را حتی از من کمتر می فهمیدند. مثلا بحثشان این بود که شما دو سایت دارید و با یک شرکت نمی توانید اداره شان کنید. چون رنج آی پی آنها متفاوت است. پاسخ من این بود که رنج آی پی را یکی می کنیم. این فرد مسئول آی تی آن سازمان بود و نه کارشناس گردشگری و با این حال اطلاعات اندکی داشت. دقیقا همانطور که دوستان هم اشاره د این مشکلات از جهل و ناآشنایی ناشی می شود. حتی بودند دوستانی که می گفتند این ینگ از سر دشمنی شاید باشد اما من چنین احساسی نداشتم و معتقد بودم که از سر جهل نسبت به ماهیت ب وکارهای آنلاین است. مثلا در سازمان گردشگری به من گفتند که اسم سایت و اسم شرکت چند سیل باید ی ان باشد! این نگاه نشان می دهد که آشنا نیستند واصلا و نمی دانند. هاشمی: چرا اینقدر بدنه مدیران وکارشناسان ت کم اطلاع هستند اما تصمیم گیر هم هستند؟ حسینی نژاد: ی که من با او صحبت ، مطمئنم که رمز دوم کارت نداشت و تاکنون محصولی را به صورت آنلاین یداری نکرده بود ولی مسئولی بود که باید ب وکارهای اینترنتی را سر وسامان می داد. اگر اتحادیه ای وجود داشته باشد، می تواند با سازمان ها گفت وگو کند چون اتحادیه قدرت دارد. جواز اتحادیه می تواند پیش برنده کار باشد. مثلا دادستانی به من می گفت تو از سازمان گردشگری جواز آورده ای که خودش تو را کرده و جوازت موضوعیت ندارد! اتفاق دیگر این بود که می گفتند علی بابا را هم می کنیم چون ما به تو جواز فروش تور دادیم اما بلیت هم می فروشی. در واقع از من می خواستند که برای تور، هتل و بلیت و... سایت های جداگانه با جوازهای جداگانه داشته باشم و برای هر کدام هم یک شرکت تاسیس کنم! هاشمی : آقای شا ار، شما به این سوال پاسخ بدهید. هستند انی که می گویند علاوه بر همه بحث های موجود، مشکل اصلی وجود قدرتی است که دارد منافعش را از دست می دهد. آیا اعتقاد دارید که این حوزه زبان آنلاین ها را نمی فهمند یا اینکه منافع شان به خطر افتاده است؟شا ار: فکر می کنم مورد به مورد فرق داشته باشد. نمی شود گفت که همه منافع شان به خطر افتاده است و دلیل مقاومت و سنگ اندازی شان بحث به خطر افتادن منافعشان است. چون بخشی از حاکمیت اصلا منافعی ندارد. اما نهادهای حاکمیتی که خود را متولی آیین نامه ها و قوانین ب وکارهای آنلاین می دانند، آنها چیزی که می شناسند شکل سنتی ب وکارهاست و نه شکل نوین. یعنی مثلا عادت دارند که با تلفن از سر کوچه آژانس بگیرند و هر چیزی خارج از این چارچوب را غیرقانونی می دانند. ما باید نگاه کنیم که اگر نوآوری ایجاد می شود نگوییم که آن را کجای قوانین جا بدهیم و اگر جا نشد، غیرقانونی اعلامش کنیم. باید قوانین به روز شود یا قوانینی مختص آن ایجاد شود. حاکمیت باید کارش این باشد که ب وکارهای جدید را به خاطر ماهیت جدیدشان غیرقانونی اعلام نکند.
از طرفی آژانس ها هم بخش زیادی از مشتریان گذشته خود را از دست داده اند چون ب وکاری آمده که خدمات ارزان تر و بهتری ارائه می دهد و اگر آنها نتوانند خدمات شان را بهبود ببخشند، نمی توانند با ما رقابت کنند. این بخش طبیعتا با استناد به قوانین سنتی به بدنه حاکمیت مراجعه می کند تا با ما مقابله کند؛ وقتی قوانین این حوزه هم تدوین نشده باشد، حاکمیت جایی برای ب وکارهای جدید در نظر نمی گیرد و آنها را غیرقانونی اعلام کرده و شان می کند. اینکه آنها بازارشان کوچک می شود، یک واقعیت است و نه تنها در ارتباط با آژانس ها این اتفاق افتاده بلکه در بسیاری از حوزه ها وجود دارد. اتحادیه می تواند در اینگونه مشکلات پشتیبان اعضایش باشد. هاشمی: آقای اعتدال مهر، در صحبت های تان اشاره کردید که با تشکیل اتحادیه نوعی امیدواری ایجاد می شود؛ آقای شا ار هم با امیدواری از راه اندازی اتحادیه صحبت می کند. همه به نوعی با امیدواری صحبت می کنید اما عده ای نگرانند که ترکیب این اتحادیه، چگونه خواهد بود؟ آیا همه افرادی که در این اتحادیه رای خواهند داد، استارت آپی هستند و همه مانند شما فکر می کنند ؟اعتدال مهر: اگر اشکالی ندارد من در مورد چند بحثی که مطرح شد، به موضوعاتی اشاره کنم. یکی اینکه من فکر می کنم که اتحادیه بزرگ ترین کاری که خواهد کرد این است که بخشی از سکه را نشان می دهد که ی تاکنون در موردش صحبت نکرده است. ببینید، ب وکاری که امروز شهرام شا ار اش است و اینجا هم حضور دارد یا آقای محمدی از دیجی کالا و سایر دوستان، در مورد نیمه دیگرشان صحبت نشده است. مثلا شاید با آمدن اسنپ هزار مسافر از آژانس استفاده ن دو... اما اشاره نشد به اینکه با وجود چنین ب وکاری، چه تعداد آدم هایی که اتومبیل شان را پارک د و با خود گفتند که با این قیمت و این سرویس و این خدمات بهتر است که از اسنپ استفاده کنم و چه تاثیری بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا گذاشت.یا ب وکاری مانند دیجی کالا با حضورش رفت وآمدها به مراکز بورس بسیاری از کالاها را کاهش داده است. از طرفی با ارائه کالایی باکفیت و تاییدشده، مانع مغبون شدن مشتریان در بازارها و مراکز شده و مانعی شده برای تشکیل پرونده های بی شمار دادگاهی.همچنین فضا از انسان های فرصت طلب گرفته شد و دادگاه ها خلوت شده و آمارها شفاف شده و ورود جنس های غیراصل کم شده و گارانتی ها فعال شده است. من به عنوان یک ناظر بیرونی تا حدود زیادی اطلاع دارم هزینه ای که دیجی کالا روی پلتفرم های حقوقی اش کرده ، به اندازه سرمایه راه اندازی یک استارت آپ است. الان در بازار لوازم خانگی برای اینکه بتوانند محصولات خود را به دیجی کالا بفروشند، باید سه سال سابقه مالیاتی داشته باشند. در غیر این صورت دیجی کالا با آنها کار نمی کند. انی که سابقه مالیاتی ندارند شرکتی را پیدا می کنند که این شرایط را داشته باشد و با دادن کمیسیون جنس را از کانال آنها به دیجی کالا می فروشند، یعنی دیجی کالا فضایی را ایجاد کرده مردم رشوه می دهند که مالیات ارزش افزوده را بپردازند و با فاکتور رسمی کالا بفروشند.
ما مکان و صدای واحدی نداریم و هر کدام به صورت جزیره ای در جایی صحبت می کنیم. بنابراین امروز ش ت دادن ما هزینه ای ایجاد نمی کند و شاید ی را هم ناراحت نکند.
همین آقای حسینی نژاد اگر ب وکارش تعطیل شود، دیگر ی یادش نمی ماند که همین بلیتی که او با بند الفی که گرفته،۵۰هزار یا۱۰۰ هزار ارائه می کند تا دو سال پیش ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان گران تر (در زمان های سیزن) فروخته می شد و چه بسا افرادی که پول را پرداخت می د و به فرودگاه می رفتند و می دیدند که بلیتی در کار نیست. علی بابا و دیگر شرکت های مثل علی بابا مجموعه این مسائل را حل د. می توان از حراست فرودگاه پرسید با اینهمه آژانس که بند الف دارند و بلیت می فروشند تعداد شکایت هایی که دو سال پیش به واسطه افراد سودجو که ید و فروش بلیت می د، نسبت به امروز چقدر فرق کرده است.
چون احتمالا خوانندگان متنوعی گزارش این میزگرد را می خوانند، بهتر است حرفم را با یک مثال بیان کنم. آقای سعیدنژاد کار فری لنس می کند. مثلا قانون بیمه می گوید برای کلیه پیمانکاری ها ۶۵/۱۶ پول را بگیرید و به حساب بیمه واریز کنید. حالا فرض کنید که یک شرکت پیمانکاری در طول زندگی کاری اش ۲۰پروژه بزرگ بگیرد و با ۲۰نفر هم کار کند. و حقوق شان را در ۶۵/۱۶ ضرب می کند به حساب بیمه واریز می کند و بعدا می رود و تهاتر می کند. هیچ تاکنون به عنوان یک صدای واحد از طرف این افراد نگفته که اگر مثلا ب وکارهای حوزه ترجمه با ۵نفر کار می د، واریزی این میزان بیمه توجیه داشت اما وقتی حتی ممکن است با ۲هزار نفر کار کنند، واریزی این میزان بیمه به حساب شما چه توجیهی دارد و چه ی می خواهد تهاتر کند و چه زمانی این هزینه برگشت می شود؟ پس این قانون تناسب ندارد. در مورد بحث مالیات هم افراد کی پی آی و کارانه می گیرند که مالیات دریافت کنند. یک قانون نانوشته ای هم وجود دارد که اگر ی امسال ۱۰میلیون تومان مالیات پرداخت کرده، براساس فرمول هایی سال بعد باید مثلا بیش از ۵/۱۲ میلیون تومان مالیات بپردازد. ت این را برای واحدهای مالیاتی از قبل نوشته و براساس آن برای شان کی پی آی تعیین کرده است. شاید باورش سخت باشد که من پرونده ای را دیدم که صاحب ب وکار می گوید ۱۶۰میلیون تومان از حقوقی که پرداخت شده و بیمه اش رد شده، پرداخت به این دلیل که تناسب ندارد. تناسب ندارد یعنی اینکه مثلا در یک مارکت ۱۲متری اصولی نیست که چهار نفر فروشنده داشته باشند و بنابراین حقوق سالانه دو نفر را رد می کنند. اما در تجارت آنلاین چنین چیزی مصداق ندارد. یا قانون فعلی می گوید اگر ضرر بدهید، مهجور واقع می شوید و صلاحیت تصرف اموال تان را ندارید و نیاز به قیم قانونی دارید.یعنی از نظر مسئولان مدیران استارت آپ های ایرانی به خاطر زیان ده بودنشان مهجور هستند. بعضی وقت ها مسکن هایی به این حوزه تزریق می شود اما مشکلات کوچکی حل می شود اما شمول ندارد. بنابراین تشکیل اتحادیه در واقع ایجاد یک صدای واحد است که به نهادها و سازمان های حکومتی می گوید که حق ندارند با دانش خودشان هزینه های ب وکارهای اینترنتی را ارزی کنند و براساس آن برای شان بیمه و مالیات و... در نظر بگیرند. هاشمی: فکر می کنید ترکیب اتحادیه این اه را برآورده می کند؟ یعنی همه افرادی که جواز دارند، استارت آپی هستند؟ اعتدال مهر: اگر هم نباشند، اصولا خدشه ای به اجماعی که ما می خواهیم ایجاد کنیم تا مشکلات استارت آپ ها را حل کنیم، وارد نمی کند. مثلا شرکت پارس آنلاین مجوز دارد اما دغدغه های استارت آپی هم ندارد اما حضورش در بین انی که از ما خدمات می گیرند، اشکالی ایجاد نمی کند. ما همه از اینترنت استفاده می کنیم و دغدغه های مشترک زیادی داریم. هاشمی: آقای کرمی، بحث من این است که بخشی از افرادی که عضو این اتحادیه می شوند از حوزه الکترونیک هستند؛ چرا به سراغ راه اندازی اتحادیه می رویم، یعنی سازمان نظام صنفی نمی تواند پاسخگوی این ماجرا باشد؟ما بابت دغدغه هایی که داشتیم به جاهای مختلفی مراجعه می کردیم و نظام صنفی هم تا حالا کاری انجام نمی داد. همیشه ما را به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارجاع می دادند. عملا خیلی از کارهایی که این اتحادیه انجام می دهد در وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک است. این اتحادیه زمانی که شکل می گیرد، خدمتی را ارائه می دهد، کاری نیست که نظام صنفی رایانه ای با کمیسیون هایش انجام دهد. هاشمی: آقای محمدی، شما فکر نمی کنید که تشکیل این اتحادیه به نوعی چرخ را دوباره اختراع است؟محمدی: واقعا نمی دانم اما این پرسش را مطرح می کنم که آیا یت سازمان نظام رایانه ای به نوعی است که بتواند تمام موضوعات مرتبط ب وکارهای آنلاین را حل و فصل کنند؟ شاید این امیدواری وجود داشته باشد که وجود این اتحادیه قدرت مذاکره را افزایش می دهد و دغدغه ها راحت تر بیان می شوند. پیش بینی ما همیشه این بوده که روزی با همه اتحادیه های سنتی شاخ به شاخ می شویم و وجود اتحادیه ب وکارهای آنلاین می تواند مسیر را تسهیل کند. این تفاوت ها می گوید که اتحادیه به قالب های فعلی نزدیک باشد اما سازوکارهای دیگری را هم داشته باشد که مشکلات را حل کند. حتی خود ما هم داریم فکر می کنیم که این اتحادیه به چه انی و به چه واحدهایی می تواند و باید یا نباید مجوز بدهد. مثلا صندوق نسوز کاوه که بخشی از محصولاتش را آنلاین می فروشد، آیا می تواند مجوز اتحادیه را بگیرد؟ با رفت و آمدهایی که یکی دو سال اخیر به سازمان نظام صنفی داشتم، می دیدم که اوضاع کمی بهتر شده و بعضا قدم هایی هم برداشته می شود اما از این جهت که قدرت اجرایی وجود داشته باشد، محل تردید است. آیا تعامل با اصناف دیگر را دارد چون الان این مسئله محل اغت است. هاشمی: من موافقم اما اجازه بدهید که نقد مخالفان را هم بازگو کنیم. حرف شان هم این است که بخش زیادی از کامپیوتری ها به این اتحادیه آمده اند، یعنی بخش قابل توجهی این افراد هستند و استارت آپی نیستند. الفت نسب: قانون نظام صنفی، ماده ۸۷ می گوید که هر ب وکاری که بخواهد در فضای مجازی فروش داشته باشد، باید از این اتحادیه کشوری جواز بگیرد. جایی مانند سازمان نظام صنفی، قانونش حمایتی است و نه تکلیفی. نرم افزارت را مورد حمایت قرار می دهد. این مسئله مانند این است که گفته شود شهرداری مجوز ساخت مکانی را بدهد و اگر مثلا کافه ای در آن راه اندازی شود باید از شهرداری مجوز بگیرد. نه آن یک پلتفرم و یک ابزار است. دوستان ما در سازمان نظام صنفی رایانه ای همیشه این اشتباه را می کنند و آن را به بچه ها هم منتقل کرده اند. اما تقابل با اصناف را چگونه می خواهند حل کنند؟! چون اصناف می گویند مثلا دیجی کالا موبایل می فروشد و باید بنشیند کنار ما و مشکلات را حل کنیم. در این نقطه سازمان نظام صنفی نمی تواند نقشی ایفا کند. هر ی که می خواهد اینترنتی بفروشد باید استانداردهای اتحادیه را داشته باشد و این جلوگیری می کند تا هر ی سایتی راه اندازی نکند. الفت نسب: در کشور ۸ هزار و ۵۰۰ اتحادیه داریم. اگر قرار بود از هر اتحادیه مجوز ب شود، واقعا چه فضایی ایجاد می شد. موضوع مهم دیگر این است که از ما می خواستند که به جای تشکیل اتحادیه مستقل، به سازمان های دیگر وصل شویم. سازمان هایی چون مرکز توسعه، سازمان نظام صنفی رایانه ای و... اما به این نتیجه رسیدیم که قد و قواره ب وکارهای اینترنتی خیلی بزرگ تر از این است که به نهاد یا سازمان دیگری گره بخوردمحمدی: در گروه هایی که فعالان ب وکارهای اینترنتی هستند، عملا اکثرا جوان هستند و اغلب آرمانگرا. گیری که ممکن است به تشکیل اتحادیه بدهند این است که شما چرا به سمت ایجاد مقررات می روید، در حالی شما باید مقررات ز ید. اصلا چه ی گفته که یک فعالیت آنلاین نیاز به مجوز دارد؟ این مسائل مربوط به قدیم و سنتی هاست.
این مسائل در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد. مطمئن نیستم که جواب درست چیست اما تصور من این است که این مقررات ز نیست و مقررات ایجاد می کند. ولی جلوتر را که نگاه می کنیم، می بینیم که وارد بیزینس که می شوید، دچار مشکلات زیادی می شوید که به جای یک اتحادیه، اتحادیه ها و سازمان ها و نهادهای مختلفی طرف حساب می شوند.
الفت نسب: دوستان از اتحادیه ترس نداشته باشند و ما برای حل و فصل مشکلات جلو آمده ایم. هاشمی: با توجه به ترکیب اتحادیه، شما چه فکری کرده اید که سلامت اتحادیه حفظ شود و منجر به شکل گیری یک مافیا نشود که اتحادیه هم بشود معضل و مشکل جدید صنف و حتی خودتان ؟ کرمی: این بحث برای ما هم خیلی مهم است و مهم ترین مسئله است. ما دوست نداریم که اوضاع ب وکارهای آنلاین از این ح بدتر شود و دوست نداریم ی فکر کند که تشکیل اتحادیه یعنی تشکیل یک مافیا یا گروه برای کنترل هر چه بیشتر این ا یستم و اگر اینطور باشد خود من دوست ندارم در آن عضو باشم.
محمدی: شخصا فکر می کنم این اتحادیه مثل یک کشور است که با قانون اساسی به آرمان هایش پایبند می ماند و مهم ترین مسئله این است که این اتحادیه مرام نامه و اصولی داشته باشد که به آن پایبند باشد.
الفت نسب: نکته دیگری که وجود دارد این است که اتحادیه در قالبی کار می کند از جمله اینکه بازه زمانی دارد که موظف است که تعیین تکلیف کند مثلا برای جواز وقتی درخواست جواز داد باید پاسخگو باشد و دلیل قانع کننده داشته باشد. طبیعتا براساس قاعده هر که به سمت راه اندازی ب وکار اینترنتی بیاید، باید از آن حمایت کند. هاشمی: در مورد اتحادیه یکی از حرف های مخالفان این است که این اتحادیه می خواهد از این به بعد برای استارت آپ ها تعیین تکلیف کند. سعیدنژاد: شاید بعضا افرادی که اتحادیه تشکیل می دهند، خواهان ایجاد انحصار هستند اما این اتحادیه با این قصد تشکیل نمی شود بلکه به آینده نگاه می کند و نمی خواهد خودش مانعی باشد. وقتی ی وارد اتحادیه می شود، حق رای دارد. از طرفی هر ی که شرایط را داشته باشد، باید به او مجوز داده شود.
اعتدال مهر: الان صلاحیت نداریم که بگوییم چه خواهد شد و بعد افرادی که رای می آورند، می توانند در مورد آینده و سازوکارها حرف بزنند چون این یک کار جمعی است و در نهایت اجماع افرادی که رای می آورند، مشخص کننده است. مثلا یکی از سوالاتی که شهرام شا ار مطرح کرد، این بود که چند درصد از این کار ما آنلاین خواهد بود؟ اما منطقا چون در فضای آنلاین و از این جنس هستیم دیگر به این صورت نیست که پشت درهای بسته بنشینیم و شور و م کنیم بلکه هر حرف و جلسه ای را منتشر می کنیم. هاشمی: واقعا این کار را می کنید؟اعتدال مهر: من فکر می کنم که این مرام نامه نانوشته بین ما خواهد بود. واقعیت این است که افرادی که در این جلسه هستند، دغدغه پایداری دارند. بنابراین برای پایداری احتیاج به قوانین خوب داریم که دغدغه ها را رفع کند. پس چه چیزی بهتر از اینکه هر چیزی اتفاق می افتد در دسترس همه قرار بگیرد. چون اتحادیه کشوری است و تنها راهش هم اینترنت است. نکته دیگر اینکه به اشتباه سراب ایجاد نکنیم. واقعیت این است که اختیارات ما محدوده ای جبری دارد و آن اینکه از یک طرف حاکمیت تا جایی به ما نزدیک شده و خطوطی را تعیین کرده است، شهرداری هم حدودی را تعیین کرده، اماکن هم حدود خود را دارد. بنابراین در یک دایره و محدوده باید حرکت کنیم و نمی توانیم همه مشکلات را با راه اندازی اتحادیه حل شده بدانیم.
محمدی: من فکر می کنم سوء تفاهمی در معنای اتحادیه وجود دارد؛ آیا وقتی می گوییم اتحادیه، منظورمان یک نهاد صادرکننده مجوز است؟ یا نهاد نظارتی است؟ آیا هدفش این است؟ معنای اتحادیه باید این باشد که از اعضا دفاع کند نه اینکه چماقی روی سرشان باشد. قسمت نگران کننده این است که به چماق تبدیل شویم. محمدی: آیا یت سازمان نظام رایانه ای به نوعی است که بتواند تمام موضوعات مرتبط ب وکارهای آنلاین را حل و فصل کنند؟ شاید این امیدواری وجود داشته باشد که وجود این اتحادیه قدرت مذاکره را افزایش می دهد و دغدغه ها راحت تر بیان می شوند. پیش بینی ما همیشه این بوده که روزی با همه اتحادیه های سنتی شاخ به شاخ می شویم و وجود اتحادیه ب وکارهای آنلاین می تواند مسیر را تسهیل کندشا ار: من معتقدم چماق نیست اما اگر این تشبیه هم باشد، از طرف اتحادیه ای از جنس آنلاین زده می شود و نه از اتحادیه های دیگری که ماهیت این فضا را نمی شناسند.
من خیلی موافقم با حرف های آقای اعتدال مهر که می گوید ما شفافیم و اگر این اتحادیه تشکیل شده است از ب وکارهایی که ادعای شفافیت دارند، خودش باید سمبل شفافیت باشد. از برگزاری جلساتش گرفته تا تصمیمات و قوانینش و اعطای مجوز ها و آیین نامه هایش. اگر چیزی غیر از این باشد، خود اعضا معترض خواهند بود و اینکه مانند همه تشکل های دیگر قرار نیست که همه کارها را اعضا انجام دهند و قرار است از ظرفیت های همه اعضا استفاده کنند.
افراد هیات مدیره می توانند اجماعی برای تصمیم سازی داشته باشند و در شفافیت کامل حرکت کنیم. ا اما نباید انتظار داشته باشیم که همه روش های اتحادیه های سنتی را انجام دهیم. فناوری را در روال روزمره و کارهای اداری اتحادیه ب وکارهای اینترنتی به چشم بخورد، یعنی آن روال کاغذبازی و اداری سنتی نباید وجود داشته باشد. این اتحادیه باید سمبل استفاده از فناوری و نوآوری برای پیشبرد کارهایش باشد.اتحادیه ما باید این روند را تغییر دهد.
اعتدال مهر: ما دسته تبریم، اگر از آن طرف بچرخد، خودش را می برد.
حسینی نژاد: من فکر می کنم باید قانون اساسی یا همان مرام نامه ای که در اتحادیه ایجاد می شود، به نوعی باشد که دست افراد را ببندد که ی نتواند فراتر از نیازها و دغدغه های موجود حرکت کند.
هاشمی: نگرانی که دارم این است الان افرادی از جنس شما دور هم جمع شده اند که این اتحادیه تشکیل شود اما اگر در آینده افرادی با دیدگاه های خشک و سنتی و بسته بانی و تصمیم گیر باشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ که امیدوارم با حرف هایی که شهرام شا ار زد، شفافیت، استفاده از تکنولوژی و تصمیم گیری در اتاق درهای باز، این دغدغه برطرف شود. امیدواریم که تشکیل این اتحادیه روند مثبتی در ا یستم ایجاد کند.
نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایراننخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایرانتصاویر نخستین دوره اهدای نشان عکاس سال مطبوعاتی ایران-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4063727/نخستین-دوره-اهدای-نشان-عکاس-سال-مطبوعاتی-ایران
ن همیشه هدیه دادن و هدیه گرفتن را دوست داشته اند و در این زمینه گوی سبقت را از مردان ربوده اند، اما گویا در یک مورد خاص یعنی اهدای خون قضیه برع و به گونه ای دیگر است. آفتاب نیوز : در حالی که سهم اهدای خون مردان و ن در کشورهای اروپایی با یکدیگر تقریبا برابر است، اما برخی باورهای نادرست اجتماعی در کشور ما مانعی شده تا این نسبت در ایران هم برابر باش، در حال حاضر در کشور ما مردان و ن در اهدای خون به ترتیب 94 درصد و 6 درصد مشارکت دارند.ما تصور می کنیم به دلیل اینکه ن از نظر فیزیولوژیکی با مردان تفاوت دارند و ماهی یکبار خون از دست می دهند، دچار کم خونی هستند و نمی توانند اهدای خون داشته باشند یا اینکه اهدای خون برای آنان کم خونی ایجاد خواهد کرد در حالی که این موضوعات صحت علمی ندارد و به طور مثال در اسان رضوی نی زندگی می کنند که بیش از 70 بار اهدای خون داشته اند و کارت طلایی اهدای خون را بدست آورده اند.رنگ بندی کارت های اهدای خون بر اساس تعداد دفعات اهدای خون است، باتوجه به اینکه مردان چهار نوبت و ن سه نوبت در سال می توانند اهدای خون داشته باشند تعداد دفعات خون اه آنان در رنگ بندی کارت ها متفاوت است.به مردانی که 3 تا 9 بار اهدای خون داشته اند کارت سفید تعلق می گیرد در حالی که ن با تعداد اهدای خون 3 تا 7 بار کارت سفید دریافت می کنند، کارت سبز مردان برای 10 تا 24 بار اهدای خون و کارت سبز ن برای 8 تا 14 بار اهدای خون است.مردانی که 25 تا 49 بار و نی که 15 تا 39 بار اهدای خون داشته اند کارت قرمز دریافت می کنند، کارت نقره ای در مردان برای 50 تا 99 بار و در ن برای 40 تا 69 بار اهدای خون است.به تعداد اهدای خون 100 به بالا در مردان و 70 به بالا در ن هم کارت طلایی تعلق می گیرد.، در سطح استان 6 نفر کارت طلایی دارند که دو نفر آز آنان زن و 4 نفر دیگر مرد هستند همچنین 188 نفر کارت نقره ای دریافت کرده اند.نیم لیتر خون 600 میلیون تومانی جمیله کیمیایی، 55 ساله است و کارت نقره ای اهدای خون دارد، او اولین بار در جوانی و از روی کنجکاوی اهدای خون انجام می دهد، اما پس از انجام این کار و پی بردن به مزایای اهدای خون و کمک به بیماران به طور مرتب این امر را انجام داده است و تجربه 41 بار اهدای خون دارد.کیمیایی در پاسخ به ایسنا- منطقه اسان، اظهار می کند: به طور مرتب هر چهار ماه خون اهدا می کنم، تنها در دوران بارداری و شیر دهی اهدای خون نداشته ام.این دارنده کارت نقره ای اهدای خون، ادامه می دهد: هنگامی که انسان حس می کند بدون پرداخت هیچ پولی و تنها با حجم کمی از خون خود می تواند جان سه نفر را نجات دهد، احساس بسیار خوبی پیدا می کند، این موضوع بسیار ارزشمند است.وی با اشاره به اینکه پول دیه یک انسان 210 میلیون تومان است، عنوان می کند: این یعنی هزینه دیه سه انسان، 630 میلیون می شود، حتی اگر فردی چنینی پولی را هم داشته باشد شاید با خود بگوید چرا باید این مبلغ را برای دیگران هزینه کنم، در حالی که با یک اهدای خون جان سه نفر نجات پیدا می کند.وی اهدای خون را معامله با خدا می داند و می گوید: در زندگی مشکلات بسیار سختی برایم پیش آمده، اما در نهایت حل شده اند، احساس می کنم این موضوع به دلیل دعای افرادی است که از خون من استفاده کرده اند.این دارنده کارت نقره ای اهدای خون در خصوص باورهای اشتباه جامعه مبنی بر اینکه اهدای خون ن موجب کم خونی می شود، تصریح می کند: این موضوع صحت ندارد، پس از اهدای خون به ن قرص آهن داده می شود و اگر ن آن ها را مصرف و برخی شرایط نظیر چای نخوردن پس از مصرف قرص آهن را رعایت کنند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.کیمیایی عنوان می کند: از بانوان خواهش می کنم یاعلی بگویند و در زمینه اهدای خون نشان دهند که می توانند پیشتاز باشند.وی با بیان اینکه متاسفانه اوضاع به گونه ای است که مردم برای کارهای دلی راغب نیستند، یادآور می شود: رسانه ها و سازمان های مختلف نباید اطلاع رسانی در زمینه اهدای خون را به برخی مناسبت های خاص اختصاص دهند، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه اهدای خون باید افزایش یابد همچنین مردم هم نباید فقط در مناسبت هایی همچون روز عاشورا، قدر و ... اهدای خون انجام دهند. وم افزایش پایگاه های انتقال خون فعال در شیفت بعدازظهرخدیجه باغبانی، 49 ساله و دارنده کارت طلایی اهدای خون در گفت و گو با ایسنا- منطقه اسان، اظهار می کند: با توجه به اینکه در دوران جنگ اعلام می شد رزمندگان نیاز به اهدای خون ما دارند اولین بار در دوران جنگ اهدای خون انجام داده ام، پس از پایان یافتن جنگ هم با توجه به اینکه همیشه بیمار در بیمارستان ها وجود دارد، به اهدای خون ادامه دادم و تا کنون 71 بار اهدای خون داشته ام. وی با اشاره به اینکه هر 6 ماه چکاب انجام می دهم تا خون اه من سالم باشد، تصریح می کند: در مدتی که اهدای خون انجام داده ام نه تنها دچار کم خونی نشده ام بلکه مشکلات خونی همچون دیابت، کلسترول بالا و.. هم پیدا نکرده ام در حالی که بسیاری از هم سالان من دچار چنین مشکلاتی هستند.این دارنده کارت طلایی اهدای خون با بیان اینکه برنامه غذایی من ساده و سالم بوده و در این زمینه برنامه خاصی نداشته ام، می گوید: برخی تصور می کنند ن نباید اهدای خون داشته باشند زیرا این موضوع موجب کم خونی می شود در حالی که این موضوع درست نیست و بدن انسان به گونه ای است که بلافاصله خون از دست رفته را جبران می کند.باغبانی با اشاره به اینکه تعداد پایگاه های انتقال خون کمی در شیفت بعدازظهر فعال هستند، یادآور شد: با توجه به اینکه اغلب ن بین صبح تا ظهر مشغول خانه داری هستند و برخی نیز بعدازظهر کارهای بیرون از منزل را انجام می دهند لازم است تعداد پایگاه های فعال در شیفت بعدازظهر افزایش یاید.آمار اهدای خون ن در اسان رضوی بسیار پایین استحمیدرضا ی، مدیرکل سازمان انتقال خون استان در پاسخ به ایسنا- منطقه اسان، با اشاره به اینکه در سال گذشته 183 هزار و 451 نفر برای اهدای خون به پایگاه های استان مراجعه کرده اند، اظهار می کند: از 137 هزار و 997 نفر خون گیری انجام شده است و 45 هزار و 454 نفر را خون گیری نکرده ایم.وی ادامه می دهد: برای اهدای خون مصاحبه، معاینه و حتی برای افراد مشکوک آزمایشاتی در محل انجام می شود تا اگر آن ها صلاحیت لازم را داشتند و اهدای خون برای آن ها ضرری نداشت نسبت به خون گیری اقدام کنیم. مدیرکل سازمان انتقال خون استان عنوان می کند: این باور اشتباه مبنی بر اینکه اگر ن خون بدهند دچار مشکل خواهند شد باطل است زیرا پزشکان دوره دیده ای در پایگاه های انتقال خون حضور دارند که می توانند تشخیص دهند افراد توانایی اهدای خون را دارند یا خیر. ی اضافه می کند: همچنین این باور اشتباه است که به دلیل اینکه ن ماهی یک بار خون از دست می دهند نمی توانند اهدا کننده خون باشند، این موضوع از نظر علمی صحت ندارد اگرچه کم خونی در ن بیشتر از آقایان است، اما این موضوع به اندازه ای نیست که ن نتوانند اهدای خون انجام دهند.وی تصریح می کند: در کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای اروپایی، و کانادا درصد خون دهی ن و مردان تقریبا برابر است، اما متاسفانه در ایران به دلیل باورهای اشتباه و اینکه ن اطلاع ندارند در بدو مراجعه به پایگاه های انتقال خون آزمایش ها، معاینات و در صورت نیاز آزمایش های لازم انجام می شود و اگر آن ها کوچکترین مشکلی داشته باشند خون گیری صورت نمی گیرد، تعداد کمی از ن اهدای خون انجام می دهند.مدیرکل سازمان انتقال خون استان یادآور می شود: در حال حاضر نی وجود دارند که حدود 60 الی 70 بار اهدای خون داشته اند و از بدنی سالم نیز برخوردار هستند. ی اظهار می کند: در سال های 94 و 95 درصد اهداکنندگان زن بین 4 تا 6 درصد بوده است که این میزان نسبت پایینی است، ن باید بیشتر اهدای خون داشته باشند و یکدیگر را به این کار تشویق کنند متاسفانه آمار اهدای خون خانم ها در کشور و به خصوص در اسان رضوی بسیار پایین است.وی ادامه می دهد: از تعداد افرادی که در سال گذشته اهدای خون داشته اند 52 درصد اهدا کننده مستمر، 27 درصد اهداکننده باسابقه و 21 درصد اهداکننده بار اولی بوده اند، اهدا کننده باسابقه به فردی گفته می شود که در سال های گذشته اهدای خون داشته، اما یک سال از زمان اهدای خون او می گذرد همچنین اهدا کننده مستمر حداقل دو بار در سال خون اهدا می کند. مدیرکل سازمان انتقال خون استان با بیان اینکه 58 بیمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی را از 6 علوم پزشکی استان پوشش می دهیم، ادامه می دهد: تلاش می کنیم که اهداکنندگان بار اولی را به اهداکنندگان مستمر تبدیل کنیم زیرا اهداکنندگان مستمر در دسترس هستند و این موضوع در مواقع بحرانی مانند سیل و ز له یا مواقعی که همچون ماه رمضان و روزهای سرد سال که ذخایر خونی کاهش پیدا می کند می تواند بسیار کمک کننده باشد.منبع: ایسنا
اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضوی-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4056552/اهدای-توپ-طلا-مهدی-طارمی-به-موزه-آستان-قدس-رضوی
اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویموافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
وبسایت نود: نگاهی خواهیم داشت به ۶ چالش عمده منچستر یونایتد در تابستان ۲۰۱۷ و بازار نقل و انتقالاتاگر چه منچستر یونایتد در فصل گذشته لیگ برتر به نتایج مطلوبی دست پیدا نکرد اما ب دو عنوان قهرمانی در جام اتحادیه و لیگ اروپا، اعتبار دوباره ای به وجهه ژوزه مورینیو بخشید. بهترین اتفاق برای شیاطین سرخ، بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۱۸-۲۰۱۷ است. با توجه به فشردگی و سنگینی مسابقات داخلی و اروپایی، انتظار می رود که مورینیو فصل بسیار دشواری را پیش رو داشته باشد هر چند که به جز ید دو بازیکن، هنوز اقدام جدیدی از باشگاه منچستر یونایتد در بازار نقل و انتقالات ندیده ایم. شیاطین سرخ اردوی پیش فصل خود را در برگزار کرده و بازیکن ها از شرایط اردو بسیار راضی هستند. یونایتد پس از بازگشت از باید برای برگزاری بازی های دوستانه به ایرلند و نروژ رفته و سپس به فکر مسابقه جام اروپا مقابل رئال مادرید در مقدونیه باشد. ۶ چالش بزرگ مورینیو و یاران وی در تابستان ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار خواهیم داد.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش اول) جا افتادن روملو لوکاکو در خط حملهیکی از عجیب ترین اتفاقات در بازار تابستان امسال، تغییر مسیر ناگهانی روملو لوکاکو از استمفورد بریج به اولدترافورد بود. ژوزه مورینیو و پل پوگبا توانستند این مهاجم مخوف بلژیکی را برای حضور در جمع شیاطین سرخ متقاعد کرده و او در آ ین لحظات به جای بازگشت به چلسی و طی یک چرخش ۱۸۰ درجه ای، در ازای ۷۵ میلیون پوند به منچستر یونایتد پیوست. پس از ج زلاتان ابراهیموویچ و وین رونی، خلأ بزرگی در خط حمله یونایتد احساس می شد که «آقای خاص» با ید لوکاکو، تا حدودی به این دل نگرانی ها خاتمه داد. یکی از انتقادها پیرامون لوکاکو، عدم درخشش و گ نی وی مقابل تیم های بزرگ است.از ۸۵ گل این مهاجم بلژیکی در لیگ برتر، فقط ۱۵ گل مقابل شش تیم بزرگ بوده و حتی این آمار در فصل گذشته نیز به همین صورت تکرار گردید. لوکاکو در فصل گذشته لیگ برتر، ۲۵ گل را برای اورتون به ثمر رساند اما تنها ۴ گل وی به شش تیم بالای ج زده شد. همچنین ۱۵ گل لوکاکو در فصل گذشته لیگ برتر، درون دروازه تیم های نیمه پایینی ج قرار گرفت. جالب این که یکی از نقاط ضعف منچستر یونایتد در فصل گذشته لیگ برتر، فرصت سوزی مقابل تیم های کوچک به ویژه در بازی های خانگی بود. شاگردهای مورینیو طی ۵ بازی خانگی مقابل استوک سیتی، برنلی، هال سیتی، بورنموث و وست بروم مجموعاً ۱۱۵ شوت را روانه دروازه حریفان کرده اما فقط ۲ گل به ثمر رساندند. روملو لوکاکو مقابل همین تیم ها در فصل گذشته، ۸ بار گ نی کرد. تساوی های خسته کننده خانگی یکی از عوامل بزرگ ناکامی منچستر یونایتد در لیگ برتر ۱۷-۲۰۱۶ بود.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)ژوزه مورینیو بین دو گزینه اصلی خود برای تقویت خط حمله، روملو لوکاکو را به آلوارو موراتا ترجیح داد. به عقیده بسیاری از کارشناس ها، مورینیو انتخاب بهتری داشت زیرا لوکاکو ۲۴ ساله کاملاً با شرایط بازی در لیگ برتر آشنا بوده و پتانسیل او با اصول بازی در لیگ برتر انطباق کامل دارد اما موراتا فاقد چنین تجربه ای بود. تاریخ لیگ برتر نشان داده که بسیاری از بزرگ ترین ستاره های دنیای فوتبال نتوانسته اند خود را با شرایط بازی در این مسابقات وفق دهند. بی دلیل نیست که یونایتد بابت لوکاکو، حاضر به پرداخت ۹۰ میلیون پوند شده است.باید لوکاکو را جانشین مستقیم زلاتان در خط حمله یونایتد بدانیم. حضور او باعث ارتقاء عملکرد رشفورد و مارسیال نیز خواهد شد. البته توانایی های زلاتان و لوکاکو با یکدیگر متفاوت است. زلاتان معمولاً به عقب رفته و در بازیسازی نیز مشارکت می کند اما لوکاکو یک مهاجم کلاسیک و متعلق به فضاهای داخل یک سوم هجومی تیمش می باشد. او با حرکات خود در نقاط مختلف محوطه جریمه، بهترین استفاده را از فضای بین م عان میانی حریف می کند. مهاجم ۲۴ ساله بلژیکی علاوه بر ۸۵ گل زده، آمار فوق العاده ۳۴ پاس گل را نیز در کارنامه داشته که مبین توانایی بالای او در امر گل سازی است.در فصل آینده، بار سنگین خط حمله و گ نی روی دوش روملو لوکاکو خواهد افتاد حتی اگر یونایتد یک یا دو مهاجم دیگر را نیز یداری کند. شاگردهای مورینیو طی ۳۸ بازی در فصل گذشته لیگ برتر فقط ۵۴ گل را به ثمر رسانده و به رغم وجود زلاتان در خط حمله، شاهد فرصت سوزی های فراوان و ضعف گ نی شیاطین سرخ بودیم. اگر هماهنگی لازم بین لوکاکو و پوگبا به وجود بیاید، چه بسا یاران مورینیو بسیار زودتر از حد تصور به روزهای اوج بازگردند. لوکاکو در نخستین بازی خود با پیراهن منچستر یونایتد، موفق به گ نی مقابل رئال س لیک شد.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش دوم) تعیین تیم در داخل زمین و عادت به بازی بدون وین رونیوین رونی بهترین گ ن تاریخ باشگاه منچستر یونایتد پس از ۱۳ سال از جمع شیاطین سرخ جدا شد. اگر چه رونی طی دو فصل پیش هرگز در حد و اندازه های خود نبود اما وجود او درون زمین به عنوان تیم، اهمیت ویژه ای داشت. خود مورینیو نیز معترف شده که تصمیم به فروش رونی با غلبه بر احساس شخصی اش صورت گرفته و جای خالی رونی به راحتی پُر نمی شود. حتی اگر جای خالی وین رونی به عنوان هافبک بازیساز یا هافبک پُشت مهاجم و یا مهاجم نوک پُر شود، حتی اگر بازوبند کاپیتانی او به مایکل کریک برسد، باز هم نمی توان جای خالی او را به عنوان کاریزماتیک درون میدان و بخشی بزرگ از تاریخچه باشگاه پُر نمود. رونی با نیمکت نشینی های پیاپی، شخصیت ی خود را به تدریج از دست داد و حضور دو ستاره نجومی همچون پوگبا و ابراهیموویچ نیز رونی را به سایه بُرد. حال با ج رونی، فضای بیشتری برای مانور و خودنمایی پل پوگبا و هنریک مخیتاریان در خط هافبک یا مار رشفورد و جسی لینگارد در خط حمله خواهد بود. برخی از کارشناس ها از رشفورد به عنوان وارث رونی نام می برند ولی او راه درازی تا ب اعتبار و وجهه رونی در پیش دارد. مورینیو با تمدید ۴ ساله قرارداد لینگارد، میزان اهمیت او را برای تیمش به اثبات رساند.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش سوم) ایجاد توازن تاکتیکیتجربه نشان داده که بهترین تیم های دنیا همواره از هافبک های وسط متوازن بهره مند هستند و مهم ترین نقش در ایجاد توازن میانه میدان بر عهده هافبک ت یبی (ت عی) است. منچستر یونایتد در فصل گذشته از فقدان یک بازیکن تمام عیار و متخصص در این پُست رنج می برد. یکی از دلایل عدم درخشش کافی پل پوگبا در فصل گذشته نیز به همین مسئله مربوط بود زیرا فقدان هافبک دفاعی جنگنده اجازه پیش روی و مانور پوگبا با فراغت خاطر را نمی داد. در فوتبال مدرن، هافبک های دفاعی را لیدر تاکتیکی می نامند زیرا وظیفه بالانس بین فاز دفاعی و فاز هجومی بر دوش آن ها قرار دارد. همه موفقیت های مورینیو در پورتو، چلسی، اینتر و رئال مادرید با وجود هافبک های دفاعی تراز اول همچون کاشتینیا، کلود ماکله له، استبان کامبیاسو و ژ آلونسو به دست آمد. مورینیو در مقطع دوم حضورش در چلسی نیز به همین دلیل نمانیا ماتیچ را به خدمت گرفت و اکنون نیز خواستار انتقال وی به یونایتد است. مورینیو از این بازیکن ها به عنوان ضرورت تاکتیکی هر تیم و دستیاران خویش در داخل زمین یاد می کند. با وجود یک بازیکن تخصصی در این پُست، راندمان هافبک های خلاقی مانند پوگبا یا مخیتاریان نیز افزایش یافته و دایره عمل آن ها بیشتر می شود. ارزش تاکتیکی هافبک ت یبی به قدری برای مورینیو اهمیت داشته که وی حاضر به پرداخت ۵۰ تا ۶۰ میلیون پوند بابت نمانیا ماتیچ یا اریک دایر است.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش چهارم) تقویت خط هافبک و ید یک وینگر (بال) درجه یکژوزه مورینیو به تازگی اعلام کرده که تیمش به دو ید دیگر نیاز دارد. مهم ترین چالش مرد پرتغالی طی روزهای آینده، ید یک هافبک سطح بالا است. شواهد نشان داده که پس از حضور روملو لوکاکو در اولدترافورد، شانس شیاطین سرخ برای ید نمانیا ماتیچ هافبک مورد علاقه مورینیو به شدت کاهش یافته زیرا مسئولان باشگاه چلسی قصد نوعی انتقام گیری را از یونایتد و مورینیو دارند. همچنین مورینیو نیاز مبرمی را به ید یک وینگر جدید احساس می کند. بنا به ادعای رو مه teleg h، چهره هایی همچون گرت بیل، توماس لمار، ریاض محرز، ایوان پریشیچ، ویلیان، لوکاس مورا، مارکو وراتی، رناتو سانچز، نمانیا ماتیچ، نبی کیتا، بلایس ماتوییدی و اریک دایر مورد توجه مورینیو برای بازی در خط هافبک یا وینگر هستند اما در بین اسامی فوق، باید شانس بیشتری را برای پریشیچ، ماتیچ و دایر قائل بود. «آقای خاص» اخیراً گفته که شایعه انتقال گرت بیل به اولدترافورد خنده دار است. البته espn خبر داده که در صورت توافق کیلیان امباپه با رئال مادرید، احتمالاً ک شانی ها با فروش گرت بیل به یونایتد موافقت خواهند کرد.با این که یونایتد طی یک سال اخیر بابت ید پوگبا و لوکاکو به ترتیب ۸۹ و ۷۵ میلیون پوند ج کرده اما مورینیو نیز از پرداخت مبالغ نجومی در بازار تابستان امسال، لب به اعتراض گشود. در حالی که منچستر سیتی مبلغ ۵۰ میلیون پوند را برای کایل واکر پرداخت کرده اما مسئولان باشگاه منچستر یونایتد تاکنون از پیشنهاد ۵۵ میلیون پوندی تاتنهام برای فروش اریک دایر و ۴۸ میلیون پوندی اینتر برای انتقال ایوان پریشیچ به اولدترافورد طفره رفته اند. اینتر برای فروش پریشیچ، خواستار ۴۸ میلیون نقد و یا مبلغی کمتر به علاوه آنتونی مارسیال شده ولی مورینیو فقط به واگذاری ماتئو دارمیان راضی می شود. مصدومیت خوان ماتا و آندر هررا نیز نگرانی مورینیو پیرامون خط هافبک را بیش از پیش کرده است. جان کلام این که مورینیو به دنبال یک زوج مناسب برای پوشش پوگبا در خط هافبک و یک وینگر تخصصی و تکنیکی برای تغذیه لوکاکو در نوک خط حمله می باشد. آنتونی مارسیال نیز بر خلاف فصل گذشته، به تازگی مورد توجه مورینیو بوده و چه بسا در صورت ناکامی باشگاه برای ید یک وینگر جدید، اهمیت مارسیال در برنامه های مورینیو افزایش یابد. این ستاره جوان فرانسوی دو فصل پیش تحت نظر لوئیز فان خال نمایش بهتری در یونایتد داشت. ضمناً مورینیو به خوبی می داند که مایکل کریک در آ ین فصل حضور خود در اولدترافورد به سر بُرده و این مربی شمند باید گزینه مناسبی برای کاپیتان تیمش پیدا کند.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش پنجم) نمایش ضعیف ویکتور لیندلوف و تلاش برای ترمیم خط دفاعییکی از شاخصه های مربیگری ژوزه مورینیو در کلیه تیم ها از چلسی و اینتر تا رئال مادرید و منچستر یونایتد، تشکیل یک خط دفاعی مستحکم و آهنین بوده است. اگر چه خط دفاعی یونایتد طی فصل گذشته، در حد فاجعه نبود اما نمی توان این خط دفاعی را برای یک مربی متخصص دفاعی همچون مورینیو، در حد ایده آل دانست. یکی از مشکلات اساسی در خط دفاعی یونایتد، عدم وجود یک کاریزماتیک همچون ریو فردیناند است. مورینیو پس از آزمون و خطاهای زیاد سرانجام به این نتیجه رسید که اریک بایی، فیل جونز و مار روخو بهترین گزینه ها برای خط دفاعی هستند. سایر م عان یونایتد اعم از م عان میانی یا کناری همچون دالی بلیند، متئو دارمیان، کریس اسمالینگ، لوک شاو و تیموتی فوسو منساح طی فصل گذشته، یا مصدوم بوده و یا پُر اشتباه ظاهر شدند.مورینیو تاکنون تغییرات خاصی در خط دفاعی به وجود نیاورده و فقط ویکتور لیندلوف م ع وسط ملی پوش سوئدی را از بنفیکا به خدمت گرفته است. لیندلوف طی چند بازی تدارکاتی پیش فصل نمایش جالبی نداشته و اوج اشتباهات او را در بازی مقابل رئال مادرید مشاهده کردیم. او در جریان بازی اسیر سرعت و تکنیک تئو هرناندز ید جدید رئال مادرید شد، یک ضربه پن ی ناشیانه را به حریف تقدیم کرد و سپس در ضربات پن ی نیز ضربه خود را از دست داد. یکی از چالش های بزرگ مورینیو، افزایش کیفیت بازی لیندلوف و سایر م عان منچستر یونایتد است. سرمربی پرتغالی یونایتد در نخستین بازی تدارکاتی پیش فصل از خط دفاعی سه نفره استفاده کرد ولی در بازی بعدی دوباره به سراغ دفاع ۴ نفره رفت. او به وبسایت رسمی باشگاه گفته که قصد استفاده از م عان در نقاط مختلف خط دفاعی را دارد. حال باید دید که آیا لیندلوف- بایی زوج اصلی در قلب خط دفاعی منچستر یونایتد خواهند بود یا خیر؟6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)چالش ششم) شکوفایی پل پوگبا و سپردن نقش محوری تر به ویستاره ۸۹ میلیون پوندی فرانسوی در آکادمی باشگاه منچستر یونایتد پرورش یافته و به عقیده مایکل کریک، از شخصیت کاریزماتیک لازم برای بستن بازوبند کاپیتانی شیاطین سرخ در آینده ای نه چندان دور برخوردار است. پس از ج وین رونی و زلاتان ابراهیموویچ، نقش محوری پوگبا در اردوی یونایتد افزایش یافته و او با اعتماد به نفس بیشتری بازی می کند. با مبالغ هنگفتی که در نقل و انتقالات امسال هزینه می شود، حالا دیگر فشار روانی «گران ترین بازیکن دنیا» از دوش پوگبا برداشته شده است. پوگبا طی این یک سال، تجربیات و افتخارات ارزشمندی را به دست آورده و خود را قدیمی ترین فرزند آکادمی باشگاه یونایتد می داند. تمرینات و بازی های پیش فصل یونایتد حاکی از این واقعیت بوده که با پوگبای متفاوتی در فصل آینده رو به رو خواهیم بود. حال نوبت هنر مربیگری مورینیو است تا جدید تیمش را به نوک قله برساند.مورینیو در هر دو مقطع حضور در چلسی توانست در دومین فصل قرارداد خود به قهرمانی لیگ برتر دست یابد و حال شیاطین سرخ امیدوارند که یک بار دیگر، این اتفاق برای «آقای خاص» رخ دهد. بر خلاف فصل گذشته که دو تیم مدعی چلسی و لیو ول در رقابت های اروپایی حضور نداشتند، در فصل آینده هر ۶ تیم مدعی لیگ برتر باید در لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا به میدان بروند. شاید همین مسئله نیز یک توازن بیشتر را بین مدعیان قهرمانی به وجود بیاورد.6 چالش تابستانی big 6 (بخش پنجم - یونایتد)
اهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار چکناواریان به موزه موسیقی + ع هااهدای آثار چکناواریان به موزه موسیقی + ع هااهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقیاهدای آثار لوریس چکناواریان به موزه موسیقی
رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با عنوان این مطلب که روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند، بر ترویج بیش از پیش فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.به گزارش مهر، کتایون زاده گفت: موضوع اهدای عضو از سال ۱۳۶۸ که حضرت (ره) فتوای جایز بودن آن را صادر فرمودند، در کشور آغاز شد و از سال ۷۹ و به دنبال مصوبه مجلس شورای ی که قانون اهدای عضو تصویب گردید، در دستور کار قرار گرفت و در ادامه شبکه فراهم آوری اعضا تشکیل شد.روند رو به افزایش پیوند عضو در کشوروی با تاکید بر روند رو به افزایش پیوند عضو در کشور، تصریح کرد: از سال ۸۱، هر سال شاهد روند رو به افزایش اهدای عضو در کشور هستیم، بطوریکه در سال های ۸۹ و ۹۰ ، این وضعیت تسریع شده است. زاده با عنوان این مطلب که هر چه تعداد اهدای عضو بیشتر باشد در نتیجه آمار پیوند بالا می رود، افزود: برای اینکه بتوانیم موضوع اهدای عضو در کشور را نهادینه کنیم، می بایست از یک ساختار منسجم در سیستم درمانی برای اهدا و پیوند برخوردار باشیم. ضمن اینکه، توجه به فرهنگ اهدای عضو نیز باید بیش از پیش ترویج شود.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید بر اینکه در زمینه ساختار اهدا و پیوند عضو روز به روز در حال بهتر شدن هستیم، تصریح کرد: تقریبا تمامی استان های کشور این ساختار را دارند و یا اینکه در حال تشکیل است.فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو زاده به مقوله فرهنگ سازی در اهدای عضو اشاره کرد و گفت: ارگان های مختلف در این زمینه کمک کرده اند و مردم نیز روز به روز، بیشتر با موضوع اهدای عضو آشنا می شوند که همین امر منجر به این شده تا آمار رضایت خانواده های مرگ مغزی برای اهدای عضو در کشور بالا برود.وی بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد و افزود: شرایط برای بهتر شدن فرهنگ اهدای عضو در کشور وجود دارد و باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا بتوانیم، این فرهنگ را در کشور نهادینه سازیم.آمار مرگ مغزی در کشور زاده با اشاره به اینکه سالی ۵ تا ۸ هزار مورد مرگ مغزی در کشور به دلیل آمار بالای تصادفات و حوادث شغلی و... رخ می دهد، گفت: از این تعداد مرگ مغزی، ۵۰ درصد یعنی ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد قابلیت اهدا دارند و در بقیه به دلیل سن بالا، بیماری های واگیر و...، امکان اهدای عضو وجود ندارد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان ادامه داد: با اینکه به طور متوسط می توان از ۳۰۰۰ مورد مرگ مغزی در کشور اهدای عضو داشت، تنها یک سوم از این تعداد، یعنی ۱۰۰۰ مورد مرگ مغزی اهدای عضو انجام می شود.روزی ۷ تا ۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنندوی با طرح این سئوال که آیا به همین تعداد اهدای عضو نیاز داریم یا خیر، گفت: متاسفانه باید بگویم روزی ۷ تا ۱۰ بیمار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در کشور فوت می کنند. بنابراین، اگر تعداد اهدای عضو حتی ۲ برابر شود، دیگر هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند عضو فوت نمی کند. زاده با اشاره به آمار پیوند قلب اطفال در کشور، افزود: سال گذشته در بیمارستان قلب شهید رجایی به تنهایی ۳۲ مورد پیوند قلب اطفال داشتیم که بی نظیر بود، اما باید به این مسئله اشاره کنم که ۱۷ کودک دیگر نیز در این بیمارستان به دلیل نرسیدن قلب مناسب در سال گذشته فوت شدند.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، در پاسخ به این سئوال که چه را اری برای افزایش موارد اهدای عضو از مرگ مغزی در کشور وجود دارد، گفت: می بایست ساختار فراهم آوری و پیوند عضو را گسترش دهیم، در برخی نقاط کشور سیستم پیوند بعضی اعضا را نداریم.وی با اشاره به استقرار مراکز پیوند قلب، ریه و کبد در ایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، افزود: حتی با وجود تلاش شبانه روزی و فعالیت بی نظیر تیم شیراز و در درجه بعد بقیه تیم ها از ۲۵۰۰ بیمار نیازمند پیوند کبد در سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر پیوند عضو می شوند.ضرورت گسترش مراکز پیوند عضو زاده ادامه داد: باید تعداد مراکز پیوند عضو به اندازه نیاز در کشور باشد. ضمن اینکه بودجه و اعتبارات برای تجهیز و گسترش مراکز پیوند عضو می بایست به موقع تامین شود. در زمینه فرهنگ اهدای عضو نیز باید کار بیشتری صورت بگیرد. در ۵۳ درصد بزرگسالان این کشور برای اهدای عضو ثبت نام کرده اند و این آمار در کشور ما حدود ۱۰ درصد است.وی افزود: لازم است اطلاعات مردم در زمینه اهدای عضو بیشتر شود، اینکه برخی هنوز مرگ مغزی را با «کما» ی ان می دانند، نشان می دهد که می بایست بیشتر بر روی موضوع اهدای عضو از مرگ مغزی در کشور کار شود.میزان رضایتمندی خانواده ها برای اهدای عضو زاده با اشاره به تلاش های صورت گرفته در رسانه ها برای ترویج فرهنگ اهدای عضو، گفت: این تلاش ها سبب شده آمار متوسط رضایت گیری از خانواده افراد مرگ مغزی در کشور به ۷۰ درصد برسد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان این مطلب که در صورت اطلاع خانواده از ثبت نام فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو میزان رضایت به نزدیک ۱۰۰ درصد می رسد، افزود: در صورتی که خانواده اطلاعی از نظر فرد نداشته باشند، میزان رضایت برای اهدای عضو مرگ مغزی به ۴۸ درصد می رسد.وی در عین حال به مسائل دیگری که منجر به ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور می شود، اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد ۳۸ درصد اهداکنندگان عضو مرگ مغزی س رست خانوار هستند که لازم است خانواده آنها مورد حمایت قرار گیرند.فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان زاده به فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان اشاره کرد و افزود: این انجمن با هدف تسریع در انجام کارهایی تشکیل شد که ممکن است در وزارت بهداشت با کندی پیش برود. از همین رو، جمعی از متخصصین بنام اهدا و پیوند اعضا در این انجمن دور هم جمع شده اند. در سال ۹۶ یکی از بزرگترین اتفاقات اهدا و پیوند کشور رقم خورد و تفاهم نامه هایی با وزارت بهداشت امضا شد که طی آن یک سری از وظایف وزارت بهداشت به انجمن واگذار شد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، ورود موضوع اهدای عضو به کتاب های درسی دانش آموزان را یکی دیگر از موفقیت های این انجمن عنوان کرد و گفت: با همکاری معاونت تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش موضوع اهدای عضو در کتاب های درسی دانش آموزان پایه نهم و یازدهم قرار گرفته و امیدواریم در سال ۹۷ شاهد تغییرات بیشتری در زمینه اهدای عضو در کشور باشیم.وی افزود: اگر نظرمان را حتی به صورت شفاهی به اطرافیانمان درباره تکلیف اعضایمان پس از مرگ بگوییم باعث می شود در صورت وقوع حادثه تصمیم درست بگیرند. برای گرفتن کارت اهدای عضو از طرق مختلف می توان اقدام کرد. از طریق سامانه مرکزی کارت اهدای عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان به آدرس www.ehda.center بلافاصله اطلاعات فرد وارد سامانه مرکزی کارت اهدای عضو شده و برخلاف سایر روش های ثبت نام از کل کشور قابل دسترس است. زاده ادامه داد: همچنین از طریق ربات فضای مجازی انجمن به آدرس @ehdayeozv_bot ثبت نام کارت اهدای عضو می تواند در کمتر از یک دقیقه صورت بگیرد. باید این نکته را عنوان کنم که از این دو طریق هیچ احتیاجی به داشتن کارت فیزیکی وجود ندارد ولی در صورت تمایل به داشتن کارت فیزیکی می توان تصویر کارت را پرینت گرفته و نگاه داشت.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، در پایان اظهارداشت: به امید آنکه هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند اعضا به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت نکند و هیچ فرد مرگ مغزی اعضای سالم خود را با خود به زیر خاک نبرد.
روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند. کتایون زاده در گفتگو با مهر افزود: موضوع اهدای عضو از سال ۱۳۶۸ که حضرت (ره) فتوای جایز بودن آن را صادر فرمودند، در کشور آغاز شد و از سال ۷۹ و به دنبال مصوبه مجلس شورای ی که قانون اهدای عضو تصویب گردید، در دستور کار قرار گرفت و در ادامه شبکه فراهم آوری اعضا تشکیل شد.روند رو به افزایش پیوند عضو در کشوروی با تاکید بر روند رو به افزایش پیوند عضو در کشور، تصریح کرد: از سال ۸۱، هر سال شاهد روند رو به افزایش اهدای عضو در کشور هستیم، بطوریکه در سال های ۸۹ و ۹۰ ، این وضعیت تسریع شده است. زاده با عنوان این مطلب که هر چه تعداد اهدای عضو بیشتر باشد در نتیجه آمار پیوند بالا می رود، افزود: برای اینکه بتوانیم موضوع اهدای عضو در کشور را نهادینه کنیم، می بایست از یک ساختار منسجم در سیستم درمانی برای اهدا و پیوند برخوردار باشیم. ضمن اینکه، توجه به فرهنگ اهدای عضو نیز باید بیش از پیش ترویج شود.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید بر اینکه در زمینه ساختار اهدا و پیوند عضو روز به روز در حال بهتر شدن هستیم، تصریح کرد: تقریبا تمامی استان های کشور این ساختار را دارند و یا اینکه در حال تشکیل است.فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو زاده به مقوله فرهنگ سازی در اهدای عضو اشاره کرد و گفت: ارگان های مختلف در این زمینه کمک کرده اند و مردم نیز روز به روز، بیشتر با موضوع اهدای عضو آشنا می شوند که همین امر منجر به این شده تا آمار رضایت خانواده های مرگ مغزی برای اهدای عضو در کشور بالا برود.وی بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد و افزود: شرایط برای بهتر شدن فرهنگ اهدای عضو در کشور وجود دارد و باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا بتوانیم، این فرهنگ را در کشور نهادینه سازیم. زاده با اشاره به اینکه سالی ۵ تا ۸ هزار مورد مرگ مغزی در کشور به دلیل آمار بالای تصادفات و حوادث شغلی و... رخ می دهد، گفت: از این تعداد مرگ مغزی، ۵۰ درصد یعنی ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد قابلیت اهدا دارند و در بقیه به دلیل سن بالا، بیماری های واگیر و...، امکان اهدای عضو وجود ندارد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان ادامه داد: با اینکه به طور متوسط می توان از ۳۰۰۰ مورد مرگ مغزی در کشور اهدای عضو داشت، تنها یک سوم از این تعداد، یعنی ۱۰۰۰ مورد مرگ مغزی اهدای عضو انجام می شود.روزی ۷ تا ۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنندوی با طرح این سئوال که آیا به همین تعداد اهدای عضو نیاز داریم یا خیر، گفت: متاسفانه باید بگویم روزی ۷ تا ۱۰ بیمار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در کشور فوت می کنند. بنابراین، اگر تعداد اهدای عضو حتی ۲ برابر شود، دیگر هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند عضو فوت نمی کند. زاده با اشاره به آمار پیوند قلب اطفال در کشور، افزود: سال گذشته در بیمارستان قلب شهید رجایی به تنهایی ۳۲ مورد پیوند قلب اطفال داشتیم که بی نظیر بود، اما باید به این مسئله اشاره کنم که ۱۷ کودک دیگر نیز در این بیمارستان به دلیل نرسیدن قلب مناسب در سال گذشته فوت شدند.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، در پاسخ به این سئوال که چه را اری برای افزایش موارد اهدای عضو از مرگ مغزی در کشور وجود دارد، گفت: می بایست ساختار فراهم آوری و پیوند عضو را گسترش دهیم، در برخی نقاط کشور سیستم پیوند بعضی اعضا را نداریم.وی با اشاره به استقرار مراکز پیوند قلب، ریه و کبد در ایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، افزود: حتی با وجود تلاش شبانه روزی و فعالیت بی نظیر تیم شیراز و در درجه بعد بقیه تیم ها از ۲۵۰۰ بیمار نیازمند پیوند کبد در سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر پیوند عضو می شوند.ضرورت گسترش مراکز پیوند عضو زاده ادامه داد: باید تعداد مراکز پیوند عضو به اندازه نیاز در کشور باشد. ضمن اینکه بودجه و اعتبارات برای تجهیز و گسترش مراکز پیوند عضو می بایست به موقع تامین شود. در زمینه فرهنگ اهدای عضو نیز باید کار بیشتری صورت بگیرد. در ۵۳ درصد بزرگسالان این کشور برای اهدای عضو ثبت نام کرده اند و این آمار در کشور ما حدود ۱۰ درصد است.وی افزود: لازم است اطلاعات مردم در زمینه اهدای عضو بیشتر شود، اینکه برخی هنوز مرگ مغزی را با «کما» ی ان می دانند، نشان می دهد که می بایست بیشتر بر روی موضوع اهدای عضو از مرگ مغزی در کشور کار شود.میزان رضایتمندی خانواده ها برای اهدای عضو زاده با اشاره به تلاش های صورت گرفته در رسانه ها برای ترویج فرهنگ اهدای عضو، گفت: این تلاش ها سبب شده آمار متوسط رضایت گیری از خانواده افراد مرگ مغزی در کشور به ۷۰ درصد برسد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان این مطلب که در صورت اطلاع خانواده از ثبت نام فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو میزان رضایت به نزدیک ۱۰۰ درصد می رسد، افزود: در صورتی که خانواده اطلاعی از نظر فرد نداشته باشند، میزان رضایت برای اهدای عضو مرگ مغزی به ۴۸ درصد می رسد.وی در عین حال به مسائل دیگری که منجر به ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور می شود، اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد ۳۸ درصد اهداکنندگان عضو مرگ مغزی س رست خانوار هستند که لازم است خانواده آنها مورد حمایت قرار گیرند.فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان زاده به فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان اشاره کرد و افزود: این انجمن با هدف تسریع در انجام کارهایی تشکیل شد که ممکن است در وزارت بهداشت با کندی پیش برود. از همین رو، جمعی از متخصصین بنام اهدا و پیوند اعضا در این انجمن دور هم جمع شده اند. در سال ۹۶ یکی از بزرگترین اتفاقات اهدا و پیوند کشور رقم خورد و تفاهم نامه هایی با وزارت بهداشت امضا شد که طی آن یک سری از وظایف وزارت بهداشت به انجمن واگذار شد.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، ورود موضوع اهدای عضو به کتاب های درسی دانش آموزان را یکی دیگر از موفقیت های این انجمن عنوان کرد و گفت: با همکاری معاونت تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش موضوع اهدای عضو در کتاب های درسی دانش آموزان پایه نهم و یازدهم قرار گرفته و امیدواریم در سال ۹۷ شاهد تغییرات بیشتری در زمینه اهدای عضو در کشور باشیم.وی افزود: اگر نظرمان را حتی به صورت شفاهی به اطرافیانمان درباره تکلیف اعضایمان پس از مرگ بگوییم باعث می شود در صورت وقوع حادثه تصمیم درست بگیرند. برای گرفتن کارت اهدای عضو از طرق مختلف می توان اقدام کرد. از طریق سامانه مرکزی کارت اهدای عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان به آدرس www.ehda.center بلافاصله اطلاعات فرد وارد سامانه مرکزی کارت اهدای عضو شده و برخلاف سایر روش های ثبت نام از کل کشور قابل دسترس است. زاده ادامه داد: همچنین از طریق ربات فضای مجازی انجمن به آدرس @ehdayeozv_bot ثبت نام کارت اهدای عضو می تواند در کمتر از یک دقیقه صورت بگیرد. باید این نکته را عنوان کنم که از این دو طریق هیچ احتیاجی به داشتن کارت فیزیکی وجود ندارد ولی در صورت تمایل به داشتن کارت فیزیکی می توان تصویر کارت را پرینت گرفته و نگاه داشت.مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان اظهارداشت: به امید آنکه هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند اعضا به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت نکند و هیچ فرد مرگ مغزی اعضای سالم خود را با خود به زیر خاک نبرد.