مثبت شدن تراز تجاری در بهمن ماه

آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از ب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی ک ن» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به ید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظوره استاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهبه گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : دنیای اقتصاد
۵۵آنلاین :«مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت.در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند.در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربریدر این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 66 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود.درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است.هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 55 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظورهاستاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهعلاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : اقتصادنیوز
هیاتی صنعتی- تجاری از ای باواریای آلمان برای سومین بار برای توسعه و بهبود مراودات اقتصادی ایران و آلمان به تهران آمدند. اتحادیه اقتصاد و صنعت باواریای آلمان که طی این سال ها به دنبال افزایش مراودات تجاری و صنعتی خود با ایران بود از سه دستاورد مهم تجاری بین دو کشور رونمایی کرد.اقتصاد گردان - یک افتتاح دفتر اتحادیه اقتصاد و صنعت باواریا در اتاق تهران مورد دوم بحث سرمایه گذاری بلندمدت ژرمن ها در حوزه صنایع کوچک و متوسط بود. سومین دستاورد این سفر اقتصادی به بحث مبادلات پولی و مالی بر می گردد که قرار شد که طی ماه های آینده تاسیس بانک های سینا و خاورمیانه در شهر مونیخ نهایی شود. ژرمن ها به تهران آمدندای باواریا که پایگاه اصلی بسیاری از بنگاه های قدرتمند صنعتی آلمان است از سال گذشته اعزام هیات های تجاری به تهران را در دستور کار خود قرار داده و روابط دوجانبه را با اتاق تهران برقرار کرده است. از این رو روز گذشته یک هیات تجاری با حضور 16 نفر از مدیران عامل شرکت های صنعتی بزرگ مهمان فعالان بخش خصوصی ایران بود. در راس این هیات «برترام بروسارت» رییس اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا و «مار ویتمان» قائم مقام امور بین الملل اقتصاد ای باواریا حضور داشت.از طرفی سفر این هیات...
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 1395 نشان از مثبت ماندن تراز تجاری دارد و این دومین سالی است که ایران پس از 37 سال به تراز تجاری مثبت دست پیدا می کند. مطابق آمارها حجم تجارت خارجی ایران در سال به میلیارد و میلیون دلار رسید که این رقم نشان می دهد حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته به اندازه میلیارد و میلیون دلار بزرگ تر شده و تجار ایرانی 4.34 درصد بیشتر از سال مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده انداقتصاد گردان - در عین حال براساس آ ین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران اگرچه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته حکایت از سبقت گرفتن صادرات از واردات دارد اما با توجه به هدف گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات کالا در سال 95 حجم صادرات در بخش کالا به هدف موردنظر نرسیده است. از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان چنانچه آمار اقلام نفتى مربوط به میعانات گازى و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتى کشور نیز هستند و از مصادیق کالاى نفتى محسوب مى شوند از رقم کل صادرات کالایى اعلامى گمرک ر شود صادرات غیرنفتى حدود 29.7میلیارد دلار برآورد می شود که بعد از ر از واردات تراز بازرگانى غیرنفتى حدود منفى ١٤میلیارد دلار خواهد شد. در مقابل برخی معتقدند این تراز تجاری مثبت نشان از این دارد ک...
تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۱۳شناسه خبر: 58400از دریچه دوربین "ورزش بانوان" ؛ مهرناز روزی طلببه گزارش پایگاه خبری ورزش بانوان ؛ هیئت اصفهان در این بازی موفق شد با پیروزی بر میهمان خود جایگاهش در رده پنجم ج لیگ برتر را تثبیت کند. تصاویر این بازی را از دریچه دوربین مهرناز روزی طلب می بینید
پایگاه خبری اقتصادی تراز: یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی (اینجا+) از سال 2008 تا 2015 میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا کمتر از نیم درصد (0.34 درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه 152 جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال 2016 ، ایران با سقوط 22 پله ای به رتبه 170 جهان (سهم 0.27 درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، 6.4 درصد می باشد.
صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از 37 سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 و 95) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از 15.5 میلیارد دلار در سال 94 به حدود 12 الی 13 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. که این میزان حدود 30درصد کل واردات سال 95 است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.
علی رغم تحرک رو به جلو و پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره ، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای ت را مورد تردید قرار می دهد.1- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال 94 و 95، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال 93 و 92 است.
بر این اساس در سال 94 که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور 41538 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 10900 میلیون دلار (19.23 درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال 95 حدود 43684 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل حدود 2146 میلیون دلار (4.91 درصد) رشد و نسبت به سال 93 حدود 8700 میلیون دلار (15.38درصد ) افت نشان می دهد.آمار اقتصادی تراز
نمودار یک: کاهش واردات طی سال های 1395-1384میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال 94 حدود 42428 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 5800 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در 95 حدود 43930 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل 246 میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال 93 حدود 10هزار میلیون دلار (20.40 درصد) کاهش داشته است.
در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لو می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال 94 و 95 میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال 93 و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.خبر بازار
نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال 95-932-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگان
تنوع بازار های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول 4 ساله ت ، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.
ج شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، 10 کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، هند، روسیه، ایتالیا، برزیل، سوئیس، فرانسه و هلند حدود 79 درصد از کل واردات بازار ایران در سال 95 را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پا تان، تایوان، ترکمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود 83 درصدی از کالاها به این 12 کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.اخبار صادرات
ج یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایرانعلاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با ت های همسایه است که علاوه بر نتایج ، امنیتی و اجتماعی، وجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ ج دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون ، اردن، قطر، اذربایجان، ازب تان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.خبر اقتصادی
ج دو: رتبه کشورهای همجوار در میان 138 کشور مقصد صادرات ایرانگرچه بعد از توافق ، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.3- تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!
همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( 12 کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول 4 سال بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.خبر اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 92پایگاه اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 93تحلیل اقتصادی
در سال 94 تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.سایت اقتصادی تراز
شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال 95
تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.شایان ذکر است که در سال 95 تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.4- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران (اینجا +) بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.
گفتنی است از سال 1380 کلیه فرآورده های نفتی (به غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه اقتصاد وقت به استناد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.خبر اقتصادیهمچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبیعی و میعانات گازی را در فهرست کالاهـای غیر نفتی قرار می دهد، اما در تعریـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، کک و بریکت، نفت و فراورده های نفتی و محصولات وابسته، گاز طبیعی و ساخته شده، بـرق، سـوخت های معدنی، روان کننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند. (اینجا +)
جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال 94، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.سایت اقتصادی تراز
تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1394 از سه مرجع مختلف (اینجا +)نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف 7 هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال 94 منفی خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان تی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.
با وج انگلستان از اتحادیه اروپا این کشور درصدد جبران خلأ ایجادشده در روابط تجاری خود است. یکی از بهترین گزینه های پیشِ روی این کشور ...شرق در گزارشی نوشت: با وج انگلستان از اتحادیه اروپا این کشور درصدد جبران خلأ ایجادشده در روابط تجاری خود است. یکی از بهترین گزینه های پیشِ روی این کشور ایرانِ پس از تحریم است که با رشد اقتصادی روبه رو و تشنه واردات است بنابراین عجیب نیست اگر بیانیه ای از سوی وزارت خارجه انگلستان برای ایجاد سهولت در روابط تجاری تجار و بازرگانان این کشور با ایران منتشر شود. بیانیه ای که قوت قلبی است برای بازرگانان این کشور با هدف رهایی از نگرانی از جریمه های احتمالی روابط اقتصادی با ایران. در این شرایط بهترین اقدام عملی ایران می تواند امتیازگیری از این کشور باشد. گسترش روابط تجاری ایران و انگلستان علاوه بر آنکه باید در تعادل تراز تجاری بگنجد می تواند زمینه ساز گسترش روابط بانکی ایران و انگلستان باشد که در ادامه تمامی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای اروپایی را هموار می کند. بیانیه وزارت خارجه انگلیسدر بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس آمده است: پس از سال ها اعمال تحریم های گسترده جامعه بین المللی در پی دستی به توافق هسته ای با ایران در سال ٢٠١٥ در ح...
گروه اقتصادی - رجانیوز، یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.براساس گزارش سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا کمتر از نیم درصد (۰.۳۴ درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه ۱۵۲ جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال ۲۰۱۶ ، ایران با سقوط ۲۲ پله ای به رتبه ۱۷۰ جهان (سهم ۰.۲۷ درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، ۶.۴ درصد می باشد.صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از ۳۷ سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۴ و ۹۵) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. که این میزان حدود ۳۰درصد کل واردات سال ۹۵ است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.علی رغم تحرک رو به جلو و پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره ، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای ت را مورد تردید قرار می دهد.۱- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجارییکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال ۹۴ و ۹۵، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال ۹۳ و ۹۲ است.بر این اساس در سال ۹۴ که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور ۴۱۵۳۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰۹۰۰ میلیون دلار (۱۹.۲۳ درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال ۹۵ حدود ۴۳۶۸۴ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل حدود ۲۱۴۶ میلیون دلار (۴.۹۱ درصد) رشد و نسبت به سال ۹۳ حدود ۸۷۰۰ میلیون دلار (۱۵.۳۸درصد ) افت نشان می دهد.نمودار یک: کاهش واردات طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال ۹۴ حدود ۴۲۴۲۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۵۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در ۹۵ حدود ۴۳۹۳۰ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل ۲۴۶ میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰هزار میلیون دلار (۲۰.۴۰ درصد) کاهش داشته است.در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لو می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال ۹۴ و ۹۵ میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال ۹۳ و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال ۹۵-۹۳۲-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگانتنوع بازار های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول ۴ ساله ت ، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.ج شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، ۱۰ کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، هند، روسیه، ایتالیا، برزیل، سوئیس، فرانسه و هلند حدود ۷۹ درصد از کل واردات بازار ایران در سال ۹۵ را به خود اختصاص داده اند.همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پا تان، تایوان، ترکمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود ۸۳ درصدی از کالاها به این ۱۲ کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.ج یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایرانعلاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با ت های همسایه است که علاوه بر نتایج ، امنیتی و اجتماعی، وجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ ج دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون ، اردن، قطر، اذربایجان، ازب تان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.ج دو: رتبه کشورهای همجوار در میان ۱۳۸ کشور مقصد صادرات ایرانگرچه بعد از توافق ، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.۳- تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( ۱۲ کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول ۴ سال بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.نمودار تراز تجاری سال ۹۲نمودار تراز تجاری سال 93در سال ۹۴ تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال ۹۵تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.شایان ذکر است که در سال ۹۵ تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.۴- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.گفتنی است از سال ۱۳۸۰ کلیه فرآورده های نفتی (به غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال ۸۵ سازمان امورمالیاتی کشور به موجب نامه اقتصاد وقت به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.همچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبیعی و میعانات گازی را در فهرست کالاهـای غیر نفتی قرار می دهد، اما در تعریـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، کک و بریکت، نفت و فراورده های نفتی و محصولات وابسته، گاز طبیعی و ساخته شده، بـرق، سـوخت های معدنی، روان کننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند.جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال ۹۴، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۴ از سه مرجع مختلف نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف ۷ هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال ۹۴ منفی خواهد شد.به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان تی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.منبع: تراز
هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی: تجارت آزاد کلید رشد اقتصادی و صنعتی در دنیاست. تجارت آزاد زمینه را برای افزایش فرصت های شغلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کند و باعث ارتقای زیرساخت های اقتصادی می شود. بنیاد هریتیج هر ساله گزارشی در مورد اقتصادی ارائه می دهد و کشورها را بر مبنای این شاخص رده بندی می کند. یکی از مهم ترین شاخص ها در این رده بندی تجارت است. بنیاد هریتیج در مطالعه اخیر خود یک رده بندی جهانی در مورد تجارت ارائه کرده است و کشورهای مختلف را بر مبنای میزان محدودیت هایی که برای بازرگانان ایجاد می کنند تقسیم کرده است.تاکید بنیاد هریتیج روی مساله تجاری در شرایطی که ت جدید از ایجاد محدودیت در فعالیت های تجاری و خارج شدن از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک صحبت می کند، اهمیت زیادی دارد. این بنیاد در بخشی از گزارش خود نوشت، با وجود اینکه اقتصاد در سال های اخیر با رکود بزرگی مواجه بوده است و هم اکنون هم شرایط اقتصادی در کشور بسیار ضعیف است ولی اغلب مردم موافق تجارت آزاد هستند و تجارت را عامل ایجاد شغل و رشد تجارت و در نهایت رشد اقتصادی می دانند. آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو)مطالعات موسسه گالوپ نشان می دهد ۵۸ درصد از مردم معتقدند تجارت به نفع آنهاست و باعث می شود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر شود و فرصت های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود. آنها تجارت را عامل اصلی توسعه اقتصادی می دانند و ایجاد محدودیت در تجارت را نادرست می دانند.این نظریه ای است که تمامی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی آن را تایید کرده اند. رابطه مثبت بین تجاری و رشد اقتصادی، رابطه مثبت بین تجاری و کاهش فقر و گرسنگی و رابطه مثبت بین بهبود عملکرد محیط زیست و تجاری از مسائلی است که در گزارش بنیاد هریتیج به آن اشاره شده است.طبق گزارش منتشر شده از سوی بنیاد هریتیج کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در صدر فهرست قرار دارند از نظر شرایط اقتصادی و مالی هم وضعیت بهتری دارند و استاندارد زندگی مردم در این کشورها بالاتر است. این بنیاد رابطه بین تجارت فعال و رشد اقتصادی را مثبت ارزی کرده و رفاه را محصول سلامت اقتصاد و تجارت در کشور دانسته است.به تعبیر دقیق تر رفاه و سلامت اقتصادی جامعه با بهبود فضای تجاری ارتقا پیدا می کند و کشورهایی که بیشترین سطح تجاری را دارند، درآمد سرانه بالاتری دارند و نرخ گرسنگی در میان مردم این سرزمین ها پایین تر است. فضای تجاری در کشورها زمینه ساز افزایش های دیگر می شود که از جمله آنها می توان به افزایش سطح حمایت از دارایی های خصوصی و افزایش های فردی در انتخاب مایحتاج زندگی اشاره کرد. حمایت از دارایی های خصوصی به معنای حمایت از افراد برای یدن ملکی است که تصور می کنند برای خانواده آنها بهتر است. از طرف دیگر مردم می توانند برای ید کالاهای مختلف آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. در این شرایط امنیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری ایجاد می شود و مردم می توانند از رفاه بالاتر و سطح شادی بالاتری برخوردار باشند.متوسط شاخص تجاری دنیا 9 /75رده بندی کشورها بر مبنای شاخص تجاری است که این شاخص بر مبنای میزان محدودیت هایی که در مسیر تجارت در کشورها ایجاد می شود تهیه شده است. شاخص تجاری بین صفر تا صد است ولی در میان ۱۸۱ کشور مورد مطالعه گستره این شاخص بین 8 /47 تا ۹۰ است.به گزارش بنیاد هریتیج متوسط شاخص تجاری سال ۲۰۱۷ برابر با 9 /75 است در حالی که در سال گذشته متوسط این شاخص برابر با 6 /75 بود. بالاترین میزان این شاخص در کشور هنگ کنگ دیده می شود که برابر با ۹۰ است و کمترین میزان آن در مالدیو محاسبه شده است که برابر با 8 /47 است. دلیل رشد متوسط شاخص در سال جاری نسبت به سال قبل را می توان کاهش تعرفه های گمرکی در کشورهای صنعتی دانست. این کشورها به منظور تقویت تجارت اقدام به کاهش تعرفه های تجاری د تا از این طریق زمینه را برای بیشتر شدن تجارت فراهم کنند.متوسط شاخص تجاری در دنیا در سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با 7 /56 بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی به 8 /74 رسید.آزادترین کشورهای دنیادر تهیه این گزارش ۱۸۱ کشور دنیا شرکت کرده اند و کشورهای عراق و افغانستان، سومالی، کره شمالی و یمن به دلیل عدم شفافیت اقتصادی و نبودن اطلاعات در مورد هزینه ها و تعرفه های گمرکی مورد مطالعه قرار نگرفتند.طبق گزارش ارائه شده از سوی بنیاد هریتیج هنگ کنگ آزادترین فضای تجاری را در دنیا دارد. کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، سنگاپور و سوازیلند از نظر شاخص تجاری در صدر فهرست قرار دارند. از نظر تجاری در دنیا جایگاه هفدهم را دارد و ما ی هفتاد و دومین کشور دنیاست. در این رده بندی برزیل به عنوان یکصد و سی و هفتمین کشور دنیا معرفی شد و پا تان جایگاه یکصد و چهل و پنج را به خود اختصاص داد. در این رده بندی ایران جایگاه ۱۷۴ را دارد و شاخص تجاری در کشورمان برابر با 5 /54 است. کشورهای مالدیو، سودان و باهاماس از نظر شاخص تجاری در انتهای فهرست قرار دارند.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) توسعه تجارت و اقتصادیاز زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، موانع ایجاد شده توسط ت ها در مسیر تجارت آزاد کاهش پیدا کرده است. هم اکنون متوسط نرخ تعرفه های تجاری در دنیا کمتر از ۳ درصد است و از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تا کنون هم متوسط تعرفه های تجاری بالغ بر ۳۰ درصد تنزل یافته است. این سیاست ها با حمایت اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا و با هدف تقویت نرخ رشد اقتصادی انجام شد و هم اکنون هم ۱۶ کشور دنیا - که همه اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا هستند - تعرفه های گمرکی خود را به کمتر از یک درصد تنزل دادند تا از این طریق زمینه را برای تسهیل تجارت بین المللی فراهم کنند. بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعرفه های گمرکی پایینی دارند، توانسته اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنند و از سطح رفاه بیشتری برخوردار باشند و امنیت اقتصادی بیشتری داشته باشند. اما سوال این است که آیا تجارت آزاد تنها زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور می شود یا از نظر اجتماعی هم تاثیر مثبت دارد؟مطالعات انجام شده از سوی بنیاد هریتیج نشان می دهد افزایش تجاری باعث می شود امنیت روانی و اجتماعی هم در کشور بیشتر شود. در فضای آزاد تجاری در واقع به انسان ها حق انتخاب داده می شود و حقوق آنها به عنوان یک انسان دارای فکر و انگیزه به رسمیت شناخته می شود. در چنین فضایی حق مالکیت حفظ می شود به این معنا که مردم می توانند ملکی را که برای خانواده آنها مناسب است یداری کنند بدون اینکه نگران از دست رفتن سرمایه و ملک خود باشند.تعرفه های دو رقمی در ۳۴ کشوراما تمامی کشورها از مزیت تعرفه های گمرکی پایین برخوردار نیستند. دلیل این مساله را می توان شرایط اقتصادی داخلی این کشورها دانست. البته نپذیرفتن این واقعیت که تجارت آزاد منافع مالی زیادی برای اقتصاد دارد و زمینه ساز رفاه و رشد می شود هم یک مانع اصلی و مهم برای کاهش نرخ تعرفه های تجاری است. آمار نشان می دهد در ۳۴ کشور دنیا تعرفه های تجاری دو رقمی است و حتی در برخی از کشورها تعرفه های تجاری روی بخشی از کالاها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تعرفه های گمرکی است. به عنوان مثال در متوسط تعرفه های گمرکی برابر با 4 /1 درصد است ولی برای صادرات یا واردات انواع وانت و کامیون های کوچک حمل بار تعرفه های ۲۵ درصدی وضع شده است. همچنین تجارت انواع پوشاک هم با تعرفه های بالا امکان پذیر است و همین مساله سبب شد تا قیمت پوشاک یی در بازارهای خارج از این کشور بسیار بالا باشد.رابطه تجارت و قدرت اقتصادیبر مبنای شاخص تجارت در دنیا کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. یک سوم که کمترین شاخص را دارند در یک سوم پایینی جای می گیرند. یک سوم از کل کشورها که بالاترین شاخص را دارند در گروه یک سوم بالایی و بقیه در یک سوم میانی جای می گیرند. شاخص ها بین 8 /47 تا ۹۰ است. آمارها نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که شاخص آنها در یک سوم پایینی قرار دارد برابر با ۲۷۱۴ دلار ست در حالی که کشورهایی که در دسته میانی قرار گرفته اند سرانه تولید ناخالص داخلی معادل ۶۴۲۴ دلار دارند. در یک سوم بالایی سرانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بیش از ۷۳۴۲ دلار ست. از طرف دیگر کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در دسته پایینی قرار دارند بالاترین میزان گرسنگی را دارند. در این کشورها شاخص گرسنگی برابر با 4 /24 است. در دسته میانی شاخص گرسنگی جهانی برابر با 4 /17 و در آزادترین کشورها از نظر فضای تجاری شاخص گرسنگی جهانی برابر با 6 /10 است. هر چه شاخص جهانی گرسنگی کمتر باشد یعنی تعداد گرسنگان در کشور کمتر است و از نظر امنیت غذایی در سطح بالاتری قرار دارند.در کشورهایی که از نظر فضای تجاری آزاد هستند عملکرد محیط زیست هم بهتر است. در یک سوم بالایی شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با ۷۴ است در حالی که در کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در یک سوم پایینی قرار دارند، شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با 9 /56 است. هرچه شاخص عملکرد محیط زیست بالاتر باشد، وضعیت کشور از نظر محیط زیست بهتر است. در کشورهای میانی از نظر شاخص تجاری، شاخص عملکرد محیط زیست برابر با ۶۶ است. تجارت به نفع همه استایده اصلی که باعث شد تا تجارت از طرف مردم و ت ها حمایت شود یک ایده بسیار ساده و ابت است. طبق این ایده مردم وقتی می توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و در مورد نحوه هزینه پول های خود آزاد باشند، زندگی بهتر و باکیفیت تری دارند. تجارت به این معناست که تمامی کالاها و محصولات تولید شده در دنیا در بازار موجود است و به جای اینکه ت ها تصمیم بگیرند مردم از چه کالایی باید استفاده کنند، مردم می توانند تصمیم بگیرند که کدام کالا را یداری کنند. در این بازار است که کیفیت هر روز بیشتر می شود و کالاهای ارزان تری به بازار عرضه می شود. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای آزاد تجاری، مردم از نظر سطح رفاه وضعیت بهتری دارند و امنیت اقتصادی بیشتری هم دارند. بنابراین از بین بردن موانع تجاری در کشورها می تواند به عنوان اصلی ترین را ار در افزایش سطح رفاه مردم در نظر گرفته شود و باعث شود تا مردم شادتر زندگی کنند. در کشورهایی که موانع زیادی در مسیر تجارت وجود دارد فرصت های شغلی و درآمد در دسترس مردم کمتر است و به همین دلیل مردم شاد کمتری دارند.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) موانع اصلی تجارتدر سال های رکود اقتصادی حجم و ارزش تجارت در دنیا تنزل یافت. بعد از بحران وام های رهنی و در سال ۲۰۰۷ میلادی وارد رکود شد و برای خارج شدن از رکود سیاست های مختلفی را اجرا کرد. اما نه تنها نتوانست مشکل رکود اقتصادی را برطرف کند بلکه دیگر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی را هم درگیر کرد. نتیجه این بحران اقتصادی را می توان در تنزل تجارت در جهان مشاهده کرد. در فاصله سال های ۲۰۰۷ تاکنون بیشترین صدمه را متحمل شد زیرا هم سطح تقاضا در داخل کمتر شد که نیاز به واردات را تنزل داده بود و هم تولید در این کشور کمتر شد که کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای صادراتی را در اختیار بازرگانان قرار می داد. در نتیجه تجارت با شدت زیادی افت کرد و عاملی که می توانست زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور شود کمرنگ شد.مطالعات نشان می دهد در فاصله سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در دنیا ۲۰ درصد تنزل یافت و حجم تجارت هم کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرد. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی حجم تجارت دنیا بالغ بر ۵۰ درصد کمتر شد و هم افتی در همین سطح را تجربه کرد. در سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۵ میلادی حجم تجارت در دنیا بازهم کمتر شد. در این سال حجم تجارت جهان ۱۰ درصد تنزل یافت ولی که به تدریج در حال وج از بحران است افت چهار درصدی تجارت را تجربه کرد. در این شرایط می توان به خوبی رابطه بین اوضاع اقتصادی در یک کشور و تجارت را مشاهده کرد.آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود با اشاره به رشد اقتصادی و وج نسبی اقتصادهای بزرگ اروپایی از رکود پیش بینی کرد در خوش بینانه ترین ح حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی 7 /1 درصد رشد می کند در حالی که نرخ رشد حجم تجارت در این سال بالغ بر 1 /2 درصد خواهد بود. حال تصور کنید در شرایطی که اقتصاد دنیا تازه در حال بازگشت به مسیر رشد است و تجارت در حال افزایش است، کشوری مانند - بزرگ ترین اقتصاد دنیا که بیشترین سهم از تجارت جهان را دارد - اقدام به ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد د. این سیاست نه تنها اقتصاد بلکه تمامی اقتصادهای دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است بسترساز بحرانی دیگر شود.بنیاد هریتیج موانع اصلی تجارت را در دنیا به چند دسته تقسیم کرده است که مهم ترین موانع عبارتند از:۱- محدودیت کمی: گاهی برای اینکه از تولید داخل حمایت شود ت ها اقدام به وضع محدودیت کمی برای تجارت کالا می کنند و اجازه صادرات یا واردات بیش از یک سقف تعیین شده را نمی دهند. وضع سقف تجاری سبب می شود تا بازرگانان و فعالان اقتصادی نتوانند بر مبنای اوضاع اقتصادی و نیاز بازار تصمیم گیری کنند. در این شرایط ت ها هستند که به آنها دیکته می کنند چه مقدار کالا وارد کنند یا چه مقدار کالا صادر کنند. این یک محدودیت بزرگ در دنیای تجارت است و مانع از در دنیای تجارت می شود.۲- محدودیت قیمتی: وضع تعرفه های گمرکی برای واردات کالاهای مختلف به کشور سیاستی است که اغلب کشورها به کار می گیرند و باعث می شود تا قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. این مساله زمینه را برای کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی فراهم می کند و بازار کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می دهد.۳- وضع قوانین محدودکننده: قوانین محدودکننده شامل ا ام به دریافت گواهینامه و پروانه های خاص برای آغاز تجارت و طولانی زمان لازم برای دریافت این گواهینامه ها، وارد کالاهای مختلف در صورت دریافت استانداردهای مخصوص صنعتی و ایمنی که خود پروسه ای زمان بر و هزینه بر است، وارد کالا در صورت داشتن بسته بندی خاص، دارا بودن اصول تجاری خاص و در نهایت وضع قوانین خاص برای تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه های کشوری همه باعث می شود تا تجارت خارجی صدمه ببیند. به عنوان مثال اگر یک کالای خارجی اجازه تبلیغ در کشور را نداشته باشد، نمی تواند بازار مناسبی به دست آورد و در نتیجه درآمد مناسبی نخواهد داشت. این مانع مهمی در مسیر تجارت است. آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو)۴- محدودیت های گمرکی: پروسه های شفاف سازی گمرکی، رده بندی و دسته بندی فعالیت های گمرکی، درخواست افزایش سطح پس انداز برای وارد شدن به پروسه کارهای گمرکی و در نهایت پروسه ارزش گذاری گمرکی همه از مصادیق محدودیت های ایجادشده در بخش گمرکی هستند که زمینه را برای محدود شدن تجارت فراهم می کند. سازمان تجارت جهانی بر این باور است که باید پروسه ترخیص کالا از گمرک و پروسه فعالیت های گمرکی ساده باشد تا از این طریق زمینه برای تقویت تجارت فراهم شود.۵- مداخله مستقیم ت در تجارت: مداخله ت از طریق ارائه یارانه ها و کمک های مالی است. از طرف دیگر سیاست های تی در بخش صنعتی و تکنولوژی و نظام مالیاتی در کشور می تواند در مسیر تجارت اختلال ایجاد کند. بنابراین تجارت در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و بازار تصمیم گیری نهایی در مورد تجارت و تولید را انجام می دهد رشد بیشتری می کند.نگرانی سازمان های جهانیرکود در حجم تجارت جهان و آغاز های ضد تجاری در جهان سبب شد تا سازمان های بزرگ تجاری و اقتصادی نگران وضعیت اقتصادی جهان شوند. این سازمان ها با اشاره به تجربه های تلخ گذشته تاکید می کنند که تجارت آزاد عامل رشد است و محدود تجارت به بهانه حمایت از اقتصاد تنها و تنها باعث بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و تشدید رکود می شود.صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به روند تغییرات تجارت در دنیا نوشت: کاهش نرخ رشد تجارت در دنیا از سال ۲۰۱۲ میلادی تا کنون مشاهده شده است و دلیل این کاهش را می توان ضعف رشد اقتصادی دنیا دانست. اما ضعف رشد اقتصادی تنها عامل بحرانی نیست بلکه سیاست های برخی ت ها با هدف حمایت از اقتصاد نیز مساله بسیار مهمی است که باعث شده است موانع بیشتری در مسیر تجارت ایجاد شود. باید در نظر داشت ایجاد مانع در مسیر تجارت به قصد حمایت از اقتصاد داخلی یک سیاست نادرست و بیمارگونه است و تنها و تنها مشکلات را بیشتر می کند. اقتصاد نیاز به فعالیت سالم و عادی دارد و تجارت آزاد هم یک بخش مهم از این فعالیت عادی اقتصادی است. در جریان رکودهای بزرگ دنیا از قبیل رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی، سیاست حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی اجرا شد و نتیجه آن تداوم رکود برای سال های متمادی بود. این درس بزرگی است که نه تنها بلکه تمامی کشورها از بحران های اقتصادی می گیرند.موسسه مطالعات اقتصادی بین المللی پیترسون هم دلیل ضعف تجارت در جهان را این طور بیان می کند: نبود در فضای اقتصادی و در مقابل فسادهای مالی و حمایت های د از بنگاه های اقتصادی و صنعتی خاص سبب شده است تا فضای تجاری در دنیا فضای عادلانه ای نباشد. در نتیجه هم سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و صنعتی به سختی انجام می شود و هم تجارت به کندی انجام می شود. کاهش نرخ رشد تجارت در جهان زمینه ساز مشکلات مالی زیادی است و می تواند انگیزه کار را در کشور از بین ببرد که مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد.۲۸۰۰ ابزار برای محدود تجارتروبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی هم با تاکید بر این مساله که تجارت در جهان با محدودیت های زیادی روبه رو است می گوید: هم اکنون بالغ بر ۲۸۰۰ ابزار برای ایجاد محدودیت در فضای تجاری وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون تنها ۲۵ درصد از این موانع برطرف شده است و همین مساله دردسر آفرین شده است. در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا که علاوه بر مشکلات اقتصادی و مشکل بدهی های تی، بحران های و اجتماعی زیادی هم وجود دارد، ایجاد محدودیت در تجارت یک بحران بزرگ ایجاد خواهد کرد. این محدودیت های تجاری آ ین چیزی است که اقتصاد دنیا به آن نیاز دارد زیرا ممکن است تلاش های جامعه جهانی طی هشت سال گذشته برای خارج شدن از رکود را نابود کند. مرکز مطالعات اقتصادی و سیاستگذاری هم در گزارش اخیر خود نوشت از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تا ۳۱ اکتبر سال جاری ت ها از ۵۳۹ ابزار مختلف برای صدمه زدن به تجارت خارجی استفاده د و تمامی این ابزارها و سیاست ها تنها و تنها با قصد حمایت از اقتصاد داخلی به کار گرفته شده است. این ابزارها نه تنها به تجارت خارجی صدمه زد بلکه به سرمایه گذاران خارجی، نیروی کار، مالکان دارایی های فکری و حقوق انسان ها صدمه زده است. بررسی های ما نشان داده است در هیچ یک از سال های گذشته ما شاهد این شمار بالای آسیب رسانی توسط ت ها به اقتصاد و تجارت داخلی نبودیم.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) از همین امروز اقدام کنیدبنیاد هریتیج با تاکید بر این نکته که تجارت آزاد شاهراه رسیدن به رونق است از کشورها خواست تا اقدام به از میان برداشتن موانع کنند. کاهش تدریجی ابزارهای محدود کننده مثلاً ممانعت از تبلیغ کالاهای خارجی می تواند به تدریج زمینه ساز آزاد شدن فضای تجارت شود. باید در نظر داشت که تجارت آزاد یکی از اصلی ترین دستاوردهای قرن بیست و یکم است و تحولات اقتصادی و قرن گذشته دنیا را به سمت این عامل مثبت و سازنده اقتصادی هدایت کرد.در ماه های اخیر ما شاهد این بودیم که رئیس جمهوری منتخب در مورد محدودیت تجارت با کشورهای دنیا صحبت کرد و از کم شدن تجارت با چین و خارج شدن از پیمان های تجاری حمایت کرد. این در حالی است که محدود شدن تجارت باعث متز ل شدن اوضاع اقتصادی می شود و حتی ممکن است رشد شکننده اقتصادی این کشور را هم نابود کند. بنابراین با استناد به گزارش هریتیج و مطالعات گسترده و زیادی که در مورد رابطه تجارت آزاد و رشد اقتصادی انجام شد می توان در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه های مطرح شده از طرف سیاستمداران نظر داد.
اخبار شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با پیشنهادی کشور گفت:
▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای تی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی ت و یت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند ی است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.
▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.
▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از ا، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان ی و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.
▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر د. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است.
▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به ن، سند امنیت ن و ک ن، به کارگیری 151 نفر از ن در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع ن است.
مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوند
علی اسماعیلی، مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، پیشنهادی کشور:
▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقل و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.
▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به ت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟
▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
▪️در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به ا تاکید فراوان شده است. در حال حاضر دهیارانی که در سراسر کشور فعالیت می کنند در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. برای رفع نگرانی دهیاران در روستاها چه گام هایی برداشته اید؟
▪️در طول چهار سال گذشته فعالیت های غیر قانونی موسسه های مالی مثل ثامن الحجج، میزان و فرشتگان، همچنین پروژه ش ز به کشور آسیب جدی وارد کرده است. وزارت کشور چه کرده است و برای اینکه دوباره با این تخلفات مواجه نشویم چه تمهیداتی شیده شده است؟
▪️بودجه ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران برای استان های بحران زده چرا با عد توزیع نمی شود؟
▪️پرسنل خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی تلاش خالصانه ای دارند. آنها از حداقل امکانات بی بهره اند. یت هایشان بسیار اما امکاناتشان حداقل است. چرا برای توانمند سازی پرسنل نیروی انتظامی اقدامی نمی شود؟
▪️یکی از یت های وزارت کشور ساماندهی اتباع غیرمجاز است. آنها از همه خدمات استفاده می کنند اما هیچ پرداختی به ت ندارند در صورتیکه برای کارگران زحمتکش ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخت می شود چرا باید در شرایطی که به کشور حمله می کند هویت آنها شناسایی نشود و شناسنامه نداشته باشند.
▪️در برنامه شما کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد ناهنجاری و حاشیه نشینی است. آیا توانستید این آسیب ها را کاهش بدهید؟
▪️در برنامه اعلام شده به هیچ تمرکز ز اشاره نشده است. امروز اگر بحرانی استان شما را تهدیدکند و به طنخواه نیاز داشته باشد وزرات کشور یک ریال پول ندارد.
▪️مشکل مردم در کشور ما کمبود منابع مادی و نیروی انسانی نیست بلکه مشکل ما فقدان مدیریت جهادی است.
گودرزی (موافق پیشنهادی کشور):
????رحمانی فضلی روحیه تعاملی ارزشمندی با دستگاههای نظارتی دارد
????وزارت کشور در اوج تعطیلات برای برگزاری انتخابات فعالیت کرد و در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حتی یک رای و صندوق باطل نشد.
????در دوره رحمانی فضلی، به درخواست های همه جناحها و تفکرات ، پاسخ داده شد.
????در این دوره با ساماندهی مرزها، اقتصاد مرزنشینان ساماندهی شد.
????امروز کوله بران با عزت فعالیت خواهند کرد و دلالان نمی توانند حق آن ها را ضایع کنند.
????در حوزه مسائل اقتصادی، بعد از ابلاغ کلیات سیاست های اقتصاد مقاومتی، وزارت کشور در اندک زمانی کارها را به خوبی انجام داد.در الف بخوانید به اشتراک بگذارید