ما تمامی ذخایر گاز اعصاب خود را از بین برده ایم

گروه اقتصادی برهان/ محمد نوروزی؛ با توجه به غنای منابع نفتی در کشور و حساسیت های خاصی که در حوزه ی نفت خام در جامعه ی جهانی وجود دارد، توجه ویژه ای به «نفت خام» می گردد در حالی که متأسفانه «منابع گازی» مغفول می مانند و به این مهم که به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی در جهان است، توجه نمی شود به ویژه اینکه ایران، از نظر منابع گازی نیز وضعیت بسیار مساعد –حتی نسبت به نفت- دارد و توجه جدّی و نگاه راهبردی به این منابع، می تواند زمینه ساز بهره گیری بسیار مناسب از این ابزار قدرتمند در مذاکره های بین المللی و افزایش قدرت چانه زنی در سایر حوزه ها اعم از انرژی هسته ای، امنیت ملی و ... به حساب آید. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش گاز در 2 دهه ی آینده، نقطه ی اصلی جذب سرمایه گذاری خواهد بود، هم اکنون نیاز کشورها به گاز با توجه به مزیت های آن طبیعی و ذخائر جهانی گاز بسیار زیاد است و می توان آن را به وسیله ی خط لوله و یا به صورت خط لوله و یا مایع به کشورهای مصرف کننده منتقل کرد. سازگارتر بودن آن با محیط زیست که نسبت به سایر سوخت های فسیلی، کم ترین آلودگی را ایجاد می کند و ارزان تر بودن قیمت آن نسبت به مصرف آن در آینده، موجب علاقه ی بیشتر کشورها به این منبع انرژی است. (نوروزی، 1391: 80)این نوشتار در پی آن است که به بیان «ملاحظه هایی پیرامون مسائل گاز ایران» پرداخته و به واکاوی «جایگاه این منبع ارزشمند» بپردازد.امنیت انرژی و صنعت گاز تأمین امنیت در تمامی ابعاد آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها می باشد. نکته ی اساسی این است که امنیت بسان پازلی است که تأمین آن در یک بعد، نیازمند تکمیل سایر اجزاست. از سوی دیگر انرژی به عنوان موتور محرکه ی ت ها، به عنوان مؤلفه ای اثرگذار در این راستا محسوب می شود.امنیت انرژی مفهوم بسیار پیچیده ای به شمار می آید، چرا که از یک سو تحت تأثیر روندهای اقتصادی و تجاری یکپارچه کننده ی جهانی شدن قرار دارد که مایل است انرژی و امنیت آن را مانند سایر کالاها و خدمات اقتصادی در چارچوب بازار جهانی قرار دهد تا از حساسیت ژئوپلتیک آن بکاهد.از سوی دیگر، انرژی در بازی جهانی قدرت، معادلات امنیتی- ژئوپلتیک و رقابت قدرت های بزرگ نقشی اساسی دارد که بر خلاف روندهای همگرا کننده ی جهانی شدن، با تأکید بر نگرش های ملی امنیتی، انرژی را به عنصری ورای یک کالای اقتصادی صِرف مبدل می سازد. پیچیدگی مفهوم امنیت انرژی ناشی از آن است که انرژی در جایی میان ژئوپلتیک و اقتصاد قرار گرفته است و بر این اساس، سیاست گذاران پاسخ های متنوعی به مسائل آن می دهند. (پوراحمدی، 1390: 36)اکنون که انرژی گازی به یکی از بزرگ ترین کالاهای استراتژیک در جهان تبدیل شده است، دارندگان این منبع انرژی نیز بر آنند که، از این پتانسیل برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی به نفع خود استفاده کنند، چراکه با توجه به اهمیت فزآینده ی گاز در آینده، هر کشور یا گروهی از کشورها که بتواند کنترل بازار گاز را در دست گیرد، در عرصه ی بین المللی نیز تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجا که در حال حاضر مهم ترین کارتل فعال انرژی، سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت اوپک است.بنابراین، طبیعی است که فکر ایجاد هر اتحادیه ی دیگری در زمینه ی انرژی، با مسائل این سازمان مقایسه و ارزی شود؛ همچنان که از ابتدا نیز نظریه ی ب ایی یک تشکل گازی، به جای سازمان کشورهای صادر کننده ی گاز(اوجک)[1]به اوپک گازی معروف بوده است. در واقع، از دیدگاه مصرف کنندگان بزرگ انرژی، قدرت ی اوپک و افزایش قیمت های نفت، موجب پدید آمدن پتانسیل و انگیزه ی کافی در تولید کنندگان گاز طبیعی جهان برای ایجاد یک کارتل گازی طبق الگوی اوپک بوده است. (یزدانی و دیگران: 79)وضعیت گاز در جهانهر چند که گاز طبیعی در بسیاری از نقاط دنیا قابل دست ی است ولی باز هم خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و روسیه، بالاترین حجم موجودی گاز را در اختیار دارند به گونه ای که روسیه با 23.4درصد، ایران با 15 درصد و قطر با 13.8درصد به ترتیب دارای بیشترین سهم از ذخایر گاز طبیعی جهان هستند[2]و در کل، حدود 66درصد از کل ذخایر گاز جهان در کشورهای خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است.سهم گاز در سبد انرژی جهان در سال 2005م.، 25درصد بوده و این رقم تا پایان سال 2025م. به بیش از 40درصد خواهد رسید که زمینه را برای افزایش متقاضیان و ایجاد تغییرات در مبادله ی آن فراهم می آورد. (سلطانی فر، 1389: 107) پیش بینی شده است که رشد مصرف گاز در سبد مصرف انرژی جهان در فاصله ی سال های 2010 تا 2020م. به سالی 3.1 و در سال های 2020 تا 2050م. به 3.2 درصد خواهد رسید که بالاترین رشد را در میان منابع انرژی جهان نشان می دهد.(ابراهیمی، 1386: 13-14)نگاهی به روند مصرف انرژی در سطح جهان به ویژه استفاده از منابع گاز، حاکی از آن است که صنعت مربوط به گاز به سرعت در حال پیشرفت است و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال جایگزینی و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از راه گاز هستند که این امر خود ناشی از دلایل فراوانی نظیر ارزانی و سهولت مصرف گاز نسبت به نفت به ویژه در مصارف خانگی، آسیب های کمتر محیط زیستی، تأمین امنیت انرژی برای دوران اتمام نفت، پیشرفت ها در حوزه ی فناوری های گازی و جایگزینی آن ها به جای فناوری های نفتی و ... است. (ابراهیمی، 1386: 5-6)جایگاه گاز ایران در جهانایران با در اختیار داشتن حدود 15 درصد از کل ذخائر اثبات شده ی گاز طبیعی جهان (معادل 26.74 تریلیون مترمکعب)، پس از روسیه در جایگاه دوم کشورهای بزرگ دارنده ی گاز قرار دارد. (ابراهیمی، 1386: 56) با توجه به جایگاه ایران در برخورداری از منابع گازی و قرار داشتن در همسایگی 2 حوزه ی مهم مصرف کننده ی گاز یعنی هند و چین در شرق و اروپا در غرب، ضرورت توجه جدّی به این کالای فوق استراتژیک را دوچندان می کند.هر چند که ایران از نظر حجم ذخائر گازی در جایگاه دوم جهان قرار دارد ولی از نظر تولید، جایگاه چهارم را در اختیار دارد و البته از نظر مصرف گاز طبیعی نیز جایگاه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. (استفاده از گزارش bp statistical review: 2009 به نقل از سلطانی فر، 1389: 38-50) که نیازمند بررسی های دقیق برای جلوگیری از حجم انبوه مصرف گاز برای مصارف غیرتجاری است.تولید گاز کشور در سال 1387 به 151 میلیارد مترمکعب رسیده است که پس از روسیه، و کانادا در رتبه ی چهارم قرار دارد. ظرفیت پالایشی کشور نیز در سال های اخیر رشد مطلوبی داشته و از 189 میلیون مترمکعب در روز از سال 1999م. به 240 میلیون مترمکعب در سال 2006م. رسیده است. (سلطانی فر، 1389: 106)منابع تولید گاز غنی در کشور، متشکل از گازهای همراه با نفت، گاز کلا و گاز مستقل است. از آنجا که تولید گاز همراه به تولید نفت خام و نسبت گاز به نفت میادین نفتی بستگی دارد، بنابراین با توجه به اینکه تولید نفت خام از چه میدان هایی صورت پذیرد مقدار آن متفاوت خواهد بود. با توجه به نوسانات تولید نفت خام مناطق خشکی طی سال های 1375- 87 در نتیجه، تولید گاز همراه میادین خشکی نیز طی این دوره به دنبال آن کاهش یا افزایش نشان می دهد به طوری که 69.65 میلیون مترمکعب در روز در سال 1375 به 77.53 میلیون مترمکعب در روز در سال 1387، رسیده است. بخش اعظم تولید گاز همراه از مناطق نفت خیز جنوب است که 69.41 میلیون مترمکعب در روز بوده است و 2.79 میلیون مترمکعب در روز از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی و 2.07 میلیون مترمکعب در روز از میادین شرکت اروندان، تولید شده است. (سلطانی فر، 1389: 109- 111 )تولید گاز همراه میادین دریایی با توجه به افزایش تولید نفت خام از این میادین، طی سال های یاد شده از 13.51 میلیون مترمکعب در روز در سال 1375 به 23.41 میلیون مکعب در روز در سال 1387 رسیده است. جمع کل تولید گاز همراه در سال 1387 برابر با 100.94 میلیون مترمکعب در روز بوده است که 18.3 درصد تولید گاز غنی کشور را شامل می شود.تولید گاز کلا در کشور از 2 میدان پا ن و نفت سفید لب سفید و سازندهای گازی مارون خاص در مناطق خشکی صورت می پذیرد و عمدتاً برای تزریق یا بازگردانی پس از استحصال میعانات گازی به کار می رود و در نتیجه تولید آن بر اساس برنامه ی تزریق گاز میادین نفتی، خواهد بود. با بهره برداری از میادین آغاز و دالان و سازند گازی مارون خاص که جایگزین گاز کلا پا ن برای تزریق به میدان مارون شده است، تولید این گاز کاهش یافته است و از 53.42 میلیون مترمکعب در روز در سال 1375 به 35.96 میلیون مترمکعب در روز در سال 1387، رسیده است. سهم گاز کلا ، در تولید گاز غنی 6.5 درصد است. ایران در صنعت گاز خود با چالش های اساسی مواجه است که عدم توجه به برخی از آن ها می تواند در آینده نه چندان دور، این صنعت راهبردی را نه تنها با مشکل بلکه با بحران مواجه سازد. برخی از این چالش ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.تولید گاز میادین مستقل گازی در سال 1387، شامل تولید از سازند گازی ژوراسیک مسجد سلیمان، سازند بنگستان لب سفید و تولید گاز از میادین نار، کنگان، آغاز، دالان، خانگیران (سازندهای مزدوران و شوریجه)، گنبدلی، سراجه، سرخون، گورزین و تابناک در منطقه ی خشکی و میدان پارس جنوبی در منطقه ی دریایی بوده است. تولید گاز میادین مستقل گازی با رشد قابل توجهی از 97.43 میلیون مترمکعب در روز در سال 1375 به 414.99 میلیون مترمکعب در روز در سال 1387 رسیده است که 2.04 میلیون مترمکعب در روز در سال 1387 تولید سازندهای گازی بوده است. از این میزان، 144.30 میلیون مترمکعب در روز از میدان پارس جنوبی در منطقه ی دریایی و 264.14 میلیون مترمکعب در روز از میدان پارس جنوبی در منطقه ی دریایی و 262.14 میلیون مترمکعب در روز از میادین مستقل گازی خشکی بوده است. تولید گاز غنی مستقل، بیش از 71 درصد تولید گاز غنی را شامل می شود. ج زیر تولید گاز غنی میادین مستقل گازی در سال 1387 را نشان می دهد. کل تولید گاز غنی در سال 1387 اعم از همراه، کلا و میادین مستقل گازی 551.89 میلیون مترمکعب در روز بوده است.نام میدانمیزان تولید (میلیون متر مکعب در روز)شرکت نفت مناطق مرکزیخانگیران43.59آغاز و دالان36.7نارو کنگان94.52قشم و سرخون14.57تابناک39.35هما، شانول، وراوی32.54سراجه0.15تنگ بیجار0.74جمع262.14شرکت نفت و گاز پارسفاز 116.6فاز 2و 354.86فاز 4و556.02فاز 6و7و816.82جمع144.30جمع میادین مستقل406.44گازهای گنبدی- سازند گازی (مناطق نفت خیز جنوب)6.5شرکت نفت فلات قاره2.04جمع کل تولید گاز غنی (سازندی، گنبدی، مستقل)414.98 تولید گاز غنی میادین مستقل گازی در سال 1387 (برگرفته از سلطانی فر، 1389: 111)وضعیت رقبای اصلی ایران در حوزه ی گازهر چند که ها و زمینه های همکاری بسیاری بین کشورهای دارای منابع گازی یعنی روسیه، ایران و قطر و سایر کشورهای دارنده ی منابع گازی وجود دارد ولی نباید از قدرت این کشورها در به دست گرفتن سیاست های کلی بازار گاز غافل شد به ویژه اینکه روسیه و قطر با سیاست های دقیق، در پی کنترل نبض بازار گاز جهان می باشند که وم توجه دقیق تر و عمیق تر سیاست گذاران حوزه های نفت و گاز کشور را می طلبد. کشورهایی چون روسیه و قطر، به عنوان دارندگان ذخائر عمده ی گاز طبیعی جهان، پایه ی اقتصاد خویش را به سمت گاز طبیعی تغییر جهت داده و با صادرات آن توانسته اند نقش عمده ای در بازار جهان ایفا کنند.ضمن آنکه به کمک آن، بحران های مختلفی را پشت سر گذارده اند. روسیه، از گاز به عنوان ابزار بازسازی اقتصاد رو به افول پس از سقوط شوروی استفاده نمود و توانست به کمک این ماده، اقتصاد خود را نجات دهد؛ به گونه ای که با بسط و توسعه ی صنعت گاز، خونی تازه در رگ های اقتصاد فرسوده ی این کشور جاری شد؛ همچنین با بهره گیری از صادرات آن، اقتدار روسیه را به عنوان کشوری تأثیرگذار در اروپا بازسازی نمود. قطر نیز با بهره گیری از این موقعیت، توانست خود را در منطقه ی خلیج فارس به عنوان قطب عمده ی اقتصادی مطرح نماید و با بهره گیری از درآمدهای حاصل از آن، به عنوان یکی از وزنه های گاز معرفی شد که با بسط و توسعه ی صنعت گاز خویش توانست جایگاه پنجم را در بازار گاز ب کند.(ترکان، 1389: 67)در سال 2008م. بنا به گزارش «بی.پی»، سهم روسیه از صادرات گاز جهان 18.97 درصد، سهم قطر 6.98 درصد و ایران حدود 0.71 درصد بوده است که نشان از اختلاف فاحش ایران با 2 کشور دیگر دارد که البته یکی از دلایل کمبود صادرات ایران، مصرف بیش از حد منابع گازی در ایران است که نیازمند اصلاحات جدّی در حوزه ی فرهنگ مصرف و زیرساخت های فناوری است.چالش های اساسی ایران در حوزه ی صنعت گاز ایران در صنعت گاز خود با چالش های اساسی مواجه است که توجه ن به برخی از آن ها می تواند در آینده ی نه چندان دور، این صنعت راهبردی را نه تنها با مشکل بلکه با بحران مواجه سازد. برخی از این چالش ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.چالش اول: وم تزریق گاز به میادین نفتییکی از نکاتی که همواره مورد دغدغه ی کارشناسان حوزه های نفت و گاز بوده است، تزریق دوباره ی گاز به میادین و حوزه های نفتی به عنوان افزایش بازی نفت از یک سو و حفظ منابع گازی برای آینده است که می بایست مورد بررسی قرار گیرد. ایران با برخورداری از مرز آبی گسترده و دسترسی به آب های بین المللی، قابلیت صادرات فراوان منابع گازی با هزینه ی بسیار مناسب را دارد از سوی دیگر موقعیت خاص جغرافیایی ایران که به نوعی حلقه ی واسط بازارهای تولید و مصرف است آن را به کشوری تأثیرگذار تبدیل کرده است ولی متأسفانه شدت انرژی بالا (حدود 1.7) در ایران و مصرف رو به فزاینده ی گاز طبیعی در داخل کشور – که البته پس از هدفمندی یارانه ها اندکی اصلاح شده است- به عنوان یک نقطه ضعف جدّی برای صنعت گاز کشور محسوب می شود.عدم توجه جدّی مسئولین به صنعت گاز و فقدان یک برنامه ی استراتژیک و جامع برای توسعه ی این صنعت فوق استراتژیک نیز بیانگر مشکلات جدّی در چند سال آینده برای این صنعت در کشور است. در حالی که پیدایش بازارهای مصرف جدید و نیاز روز افزون جامعه ی جهانی به انرژی می تواند فرصتی جدّی برای سرمایه گذاری و توسعه ی این صنعت باشد که نیازمند بازشناسی دقیق منابع، وضعیت انرژی جهان، رایزنی های مناسب و برخورداری از دیپلماسی انرژی قدرتمند است. (ترکان، 1389: 114- 116) ایران با برخورداری از مرز آبی گسترده و دسترسی به آب های بین المللی، قابلیت صادرات فراوان منابع گازی با هزینه ی بسیار مناسب را دارد از سوی دیگر موقعیت خاص جغرافیایی ایران که به نوعی حلقه ی واسط بازارهای تولید و مصرف است آن را به کشوری تأثیرگذار تبدیل کرده است.چالش دوم: وم توجه به میدان های مشترک گازی کشوربا توجه به اینکه برخی از میدان های گازی کشور، با سایر کشورها مشترک می باشد، می بایست است اج از این میادین در اولویت اصلی مسئولین قرار گرفته و از به یغما رفتن ثروت ملی جلوگیری شود. در ادامه به طور خلاصه به وضعیت میادین مشترک کشور اشاره می شود.میدان های مشترک گازمیلیارد متر مکعبپارس جنوبیقطر13130سلمانعربستان183٫5مبارکشارجه14٫6هنگامعمان22٫4بی فارسعربستان249٫2گنبدلیترکمنستان13٫25میدان های مشترک گازی کشور ایران[3](سال 1385)- میدان گازی مشترک با قطر- پارس جنوبی؛میدان گازی پارس جنوبی در حال حاضر بزرگ ترین و حساس ترین میدان مشترک ایران به حساب می آید که رقیب قطری با سرعت زائدالوصفی مشغول سرمایه گذاری و توسعه ی زیرساخت های خود در آن است. این میدان یکی از بزرگ ترین میدان های گازی مستقل دنیا با 1800 تریلیون فوت مکعب گاز است که در 1971م. کشف شد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع آن در آب های ایران و 6000 کیلومتر مربع آن در آب های سرزمینی قطر قرار دارد. ذخیره ی بخش ایرانی میدان 500 تریلیون فوت مکعب گاز در جا و 360 تریلیون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که حدود یک سوم (36 درصد) ذخایر گازی ایران و 5.5درصد از ذخایر گازی جهان است. ذخیره ی بخش قطری میدان 1300 تریلیون فوت مکعب گاز در جا و 910 تریلیون فوت مکعب گاز قابل برداشت است که معادل 9.99 درصد ذخایر گازی قطر و 14 درصد ذخایر گازی جهان است.برداشت قطر از میدان شمالی با فاز 1 در سال 1989م. (800mmcf/d) شروع شد که جهت تقاضاهای محلی و تزریق به میدان نفتی دخان مصرف می شد و اکنون چشم انداز قطر تولید بیش از حد از این میدان است. در سال 2006م. قطر از اندونزی در صادرات نفت به پشتوانه ی گنبد شمالی و همکاری با ا ون موبیل و توتال که 10 درصد سهام قطر گاز را در دست دارند، پیشی گرفت. به نظر می رسد برای کشوری با کمتر از یک میلیون نفر رسیدن به این جایگاه در طول 10 سال کاری مهم و قابل توجه باشد.گذشته از تأخیر 11 ساله ی ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک در مقایسه با قطر و با توجه به زیر ساخت صنعت گاز قطر که به دلیل سرمایه گذاری های مستمر خارجی به شدت رشد کرده و در حال توسعه می باشد، ایران را در برداشت سالانه از این میدان به میزان 1.5برابر عقب انداخته است. بنا بر آمارهای موجود، میزان تولید روزانه ی قطر در پایان سال 2008م. حدود 310 میلیون مترمکعب بود که این میزان در پایان سال 2009م. (زمستان 88) به 455 میلیون مترمکعب رسید که 1.5برابر بیشتر از تولید ایران است.برنامه ریزی های قطر نشان می دهد این کشور قصد دارد برداشت خود را از میدان پارس جنوبی تا سال 2012م. به 270 میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد که در صورت موفقیت این برنامه، این میزان برداشت حدود 3 برابر برداشت سالانه ی ایران خواهد بود. این کشور در حال حاضر با تولید 31 میلیون تن «ال.ان.جی» در سال بزرگ ترین تولیدکننده ی این محصول در جهان به حساب می آید.- میادین گازی مشترک با عربستان- فرزاد b ، a؛میادین گازی فرزاد (a) و (b)، در زمره میادین کوچک گازی جزیره ی فارسی بلوک اکتشافی فارسی ایرانی هستند. روند ساختمان این 2 میدان گازی به گونه ای است که بخش اعظم میدان گازی فرزاد (a) در عربستان به شکل شمال شرقی، جنوب غربی و بخش اعظم میدان گازی فرزاد (b) در ایران شمال غربی، جنوب شرقی قرار دارد. در میدان گازی فرزاد (b 2) چاه حفاری شده است. این میدان با ذخیره ی در جای حدود 12.5تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در آب های ایران قرار دارد، بخش خارجی میدان فرزاد (a) در عربستان با نام میدان «حصبه» معروف است.- میدان گازی مشترک با کویت- آرش؛میدان گازی آرش در عربستان و کویت با نام الدوره شناخته می شود. این میدان بهر ه مند از 13 تریلیون فوت مکعب ذخیره ی گازی است. در حالی 2 کشور عربستان و کویت بر سر بهره برداری مساوی از ذخایر گازی این میدان به توافق رسیده اند که ایران و کویت از سال 2000م. در این زمینه وارد مذاکره شده بودند اما به دلیل حاصل نشدن توافق میان دو طرف تا کنون نتیجه ای ب نشده است.در سال 2001م.، کشور کویت مانع از عملیات اکتشاف و حفر چاه از سوی ایران در آب های این میدان شد و ایران نیز با اعلام اعتراض به کویت عملیات اکتشاف از این میدان را متوقف کرد و از آن زمان مذاکره در خصوص این میدان نفتی بین ایران و کویت در حال انجام است. بر این اساس، شرکت عملیات مشترک «خفجی» که با سرمایه گذاری مشترک آرامکوی عربستان و شرکت نفت خلیج کویت تأسیس شده است به زودی حفاری های جدیدی را در میدان فراساحلی الدوره به منظور بهره برداری بهینه از میدان گازی آرش، آغاز خواهد کرد. با وجود اینکه ایران معتقد است نیمی از این میدان متعلق به اوست، مقام های کویتی سهم خود را بیش از سهم ایران می دانند. ایران سهم خود از این میدان را 42 میلیون بشکه نفت خام و 65.5 میلیون بشکه میعانات گازی تخمین می زند.چالش سوم: مشکلات حوزه ی صادرات گازیکی دیگر از چالش ها را می توان در زمینه ی صادرات گاز دانست. مهم ترین چالش های ایران در زمینه ی صادرات گاز طبیعی را در قالب موارد زیر می توان برشمرد. (ابراهیمی، 1386: 12-13):1. وجود موانع و جغرافیایی؛2. رقابت با سایر تولیدکنندگان در صادرات گاز طبیعی؛3. محدود بودن بازار گاز در کشورهای همسایه؛4. تلاش های برای منزوی ایران؛5. تلاش کشورهای بزرگ تولیدکننده ی گاز برای افزایش فعالیت های بازاری ؛6. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش گاز؛7. کمبود سرمایه گذاری در زمینه ی دانش فنی صنایع گاز و نیروی انسانی مربوط به آن.با توجه به داشتن ذخایر عظیم گاز، توانایی فعالیت و تأمین نیازها در 4 عرصه ی داخلی (خانگی، تجاری و حمل ونقل)، تزریق به چاه های نفت، استفاده در زمینه ی صنایع مختلف با ارزش افزوده ی بیشتر و صادرات را دارد.البته این امر به عوامل زیر نیز بستگی دارد:1. بهبود شرایط و موقعیت بین المللی ایران؛2. کاهش ریسک / اقتصادی؛3. افزایش ضریب امنیتی در عرصه ی بین المللی؛4. جذب سرمایه گذاری خارجی در سطح معتدل؛5. گسترش همکاری های منطقه ای و مدیریت تحولات / اقتصادی در سطح منطقه؛6. اصلاح فرهنگ مصرف در داخل؛7. اصلاحات فنی در زمینه ی تأسیسات انتقال و توزیع گاز در داخل؛8. مدیریت و نظارت مستمر و جدّی تر بر پیشرفت به موقع گاز.ضمن اینکه با افزایش فعالیت های دیپلماتیک و پیگیری مداوم در چارچوب عرف و حقوق بین المللی و انجام تبلیغات گسترده و همچنین تأکید بر گسترش ارتباطات اقتصادی، فنی و توجه به ادبیات وابستگی متقابل پیچیده در عرصه ی معادلات بین المللی ضمن تقویت موقعیت بین المللی، امکان انجام فعالیت های لازم برای استفاده از موقعیت ژئوا ومیک فراهم خواهد آمد، جلب سرمایه و تکنولوژی در زمینه ی است اج، انتقال و تولید ارزش افزوده در گاز به صورت فرآورده و کالاهای دیگر از این راه به سرعت امکان پذیر است. (ابراهیمی، 1386: 154- 155)راهبردهای اساسی و فرصت های پیش روهر چند که صنعت گاز کشور با مشکلاتی مواجه است ولی برنامه ریزی دقیق در این راستا، می تواند زمینه ی توسعه ی این صنعت را فراهم سازد که در ادامه به برخی از این فرصت ها اشاره می شود.در سند چشم انداز مربوط، دست ی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک مورد تأکید قرار گرفته و نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه نیز از مهم ترین مواردی برشمرده شده است که می بایست مد نظر سیاست گذاران و مجریان این حوزه باشد.فرصت اول: وم توجه به سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404در بررسی اسناد بالادستی نظیر چشم انداز صنعت نفت و گاز و سیاست های ابلاغی ی در بخش های نفت و گاز، می توان به نکات قابل توجهی دست یافت. در سند چشم انداز مربوط، دست ی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک مورد تأکید قرار گرفته و نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه نیز از مهم ترین مواردی برشمرده شده است که می بایست مد نظر سیاست گذاران و مجریان این حوزه باشد. در سیاست های کلی ابلاغی ی در بخش های نفت و گاز[4]نیز می توان نکات قابل توجهی که با جزئیات بیشتری نسبت به سند چشم انداز صنعت نفت و گاز به سیاست های حوزه های نفت و گاز می پردازند، دست یافت از جمله اینکه، اتخاذ تد ر و را ارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور و افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآورده های نفتی از جمله سیاست های کلان ابلاغی از سوی ی به مسئولان است.توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و همچنین تلاش در جهت جذب سرمایه ی مالی خارجی با رعایت سازوکارهای قانونی از مهم ترین مواردی است که در این سند مورد تأکید بوده است. بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای ید و فروش، فرآوری، پالایش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی و بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و همچنین جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی نیز از مواردی است که در سیاست های ابلاغی ی در بخش های نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است.در برنامه ی پنجم (1389- 1393) پیش بینی شده که شتاب تولید گاز نزدیک به 5 برابر تولید نفت خام خواهد شد به طوری که تولید گاز کشور، طی برنامه با توسعه ی 20 میدان گازی جدید از متوسط رشد سالانه ای به میزان 10درصد برخوردار خواهد شد. اعمال سیاست جایگزینی گاز با انواع فرآورده های نفتی و حصول به سهم مناسبی از بازار بین المللی گاز از عوامل مهم شتاب تولید گاز طی این دوره می باشند. در برنامه ی پنجم پیش بینی شده است که تولید گاز غنی کشور به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید که قریب به 50 درصد آن به میدان گازی پارس جنوبی اختصاص یافته است.[5]توجه جدّی به این سند و برنامه ریزی راهبردی برای نیل به اه پیش بینی شده در این راستا می تواند بسیار مهم بوده و زمینه ی موفقیت این صنعت را در کشور فراهم سازد.فرصت دوم: وم بهره گیری از جایگاه ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گازکشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه، مصر و الجزایر از مهم ترین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز به شمار می روند، با اینکه ان نفت این کشورها توضیح داده اند که این سازمان تنها با هدف همکاری بین کشورهای عضو تشکیل شده است و همانند اوپک به دنبال تأثیرگذاری بر بازار نیست، نگرانی کشورهای مصرف کننده از احتمال مدیریت عرضه ی گاز طبیعی در بازار جهانی در سال های آینده، قابل پیش بینی است، به ویژه اینکه برخلاف اوپک که کمتر از 45 درصد عرضه ی جهانی نفت را در اختیار دارد، می توان گفت سازمان کشورهای صادرکننده ی گاز (با حضور کشورهایی مانند روسیه، ایران، قطر و الجزایر)، کنترل کننده ی بیشترین حجم گاز مصرفی جهان خواهد بود. (ابراهیمی، 1388: 40)برنامه های توسعه ی گاز اوپک (به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان گاز طبیعی جهان) می تواند به عنوان یک عامل تکمیل کننده و نه جایگزین شونده در سیاست های نفتی اوپک در نظر گرفته شود. کشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه، مصر و الجزایر از مهم ترین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز به شمار می روند، با اینکه ان نفت این کشورها توضیح داده اند که این سازمان تنها با هدف همکاری بین کشورهای عضو تشکیل شده است و همانند اوپک به دنبال تأثیرگذاری بر بازار نیست، نگرانی کشورهای مصرف کننده از احتمال مدیریت عرضه ی گاز طبیعی در بازار جهانی در سال های آینده، قابل پیش بینی است.موارد زیر، تنها بخشی از منافع این امر می باشد:- توسعه ی گاز داخلی، نفت بیشتری را برای صادرات آزاد می سازد و حجم اضافی مایعات گازی با ارزش که در نتیجه ی است اج گاز حاصل می شود، درآمدهای گوناگون را نصیب تولیدکنندگان می کند.- زیان های ناشی از بازار نفت کوره ی سنگین از راه جایگزین شدن گازطبیعی در نیروگاه های برق برای صادرکنندگان گاز اوپک جبران می شود.- پیشرفت صنعت گاز به توانایی های توسعه یافته ارزش بیشتری می بخشد.- انگیزه های اصلی برای استفاده از گاز طبیعی، مانند کارایی بیشتر در نیروگاه ها و به عنوان یک سوخت با آلایندگی کمتر برای مصارف داخلی و منطقه ای افزایش می یابد.فناوری و مهارت ها به کشورهای دارنده ی گاز انتقال یافته و موجب ایجاد فرصت های جدید اشتغال و ایجاد مشاغل گوناگون می گردد.اعضای اصلی مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز حدود 64 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند و در این میان روسیه با 23.4درصد، ایران، 16 درصد و قطر با 13.8درصد به ترتیب دارای بیشترین سهم از ذخایر گاز طبیعی جهان هستند.[6] تحولات 2 دهه ی اخیر در عرصه ی بازارهای انرژی جهان، پیدایش دورنمایی روشن تر برای گاز طبیعی و روند رو به افزایش سهم این حامل انرژی در ترکیب انرژی مصرفی جهان، موجبات تشکیل نهادی متشکل از کشورهای عمده ی تولید و صادرکننده ی گاز طبیعی را فراهم ساخت.فرصت سوم: استفاده از دیپلماسی انرژی فعال در حوزه ی گاز با توجه به اینکه، اقبال عمومی نسبت به صنعت گاز رو به افزایش است. بهره گیری از دیپلماسی انرژی فعال در قبال کشورهایی که خواهان استفاده از منابع گازی ایران هستند می تواند بسیار مفید باشد ضمن اینکه استفاده از قراردادهای سوآپ و قراردادهای آتی نیز می تواند در این زمینه بسیار مفید قرار گیرد.با توجه به اینکه رقبای اصلی ایران در حوزه ی گاز، کشورهای قطر و روسیه هستند می بایست در این تعامل دیپلماتیک، به این کشورها توجه ویژه ای نماید. هر چند که در طی چند سال اخیر مفهوم دپلماسی انرژی به صورت جدّی تری مطرح شده است ولی هنوز چارچوب های اساسی آن تدوین نشده و به اجرا در نیامده است که نیازمند سرعت عمل بیشتر متخصصان، صاحب نظران و مسئولین اجرایی در این حوزه است.تحولات 2 دهه ی اخیر در عرصه ی بازارهای انرژی جهان، پیدایش دورنمایی روشن تر برای گاز طبیعی و روند رو به افزایش سهم این حامل انرژی در ترکیب انرژی مصرفی جهان، موجبات تشکیل نهادی متشکل از کشورهای عمده ی تولید و صادرکننده ی گاز طبیعی را فراهم ساخت.جمع بندی و نتیجه گیریبا توجه به جایگاه خاص منابع گازی در دنیای امروز و اهمیت روزافزون منابع گازی ایران به عنوان یکی از غنی ترین ذخایر گازی در دنیا، وم توجه به این منابع بسیار ضروری است. این نوشتار به مرور کلی جایگاه صنعت گاز ایران در جهان پرداخته و برخی از چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت گاز ایران را مطرح می کند. ناگفته نماند که این مطلب تنها به بیان مقدماتی در این زمینه می پردازد و برای ورود به عرصه های سیاست گذاری و اجرا می بایست بررسی ها و دقت نظر جدّی در این حوزه انجام گیرد. هر چند که هنوز هم داعیه ی این نوشتار این است که متأسفانه صنعت گاز ایران مورد غفلت واقع شده است و توجه جدّی ن به آن می تواند موجب مشکلاتی در آینده ی این صنعت گردد، در حالی که با تلاش مناسب و اقدام های راهبردی می توان از این صنعت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای دیپلماتیک و منابع مالی قدرتمند استفاده کرد.در این نوشتار از وم تزریق گاز به میادین نفتی، وم توجه به میادین مشترک گازی کشور و مشکلات مربوط به صادرات گاز ایران از چالش های اساسی ایران بر شمرده شده است ضمن اینکه توجه به سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404 و توجه به تحقق اه این سند، بهره گیری از پتانسیل موجود در مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز و استفاده از دیپلماسی انرژی فعال را از فرصت های اساسی ایران برای بهره گیری بهتر از منابع گازی خویش بیان کرده است و امید است که مسئولین امر با سیاست گذاری دقیق در این حوزه و با اجرای مناسب این سیاست ها، زمینه ی موفقیت ایران را در حوزه ی صنعت گاز فراهم سازند. (*)پی نوشت ها:
[1]organization of the gas exporting countries (ogec) http://portal.opec.mop.ir [2][3]آمار موسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت ایران.[4] قابل دسترسی در سایت وزارت نفت ایران.[5] پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه. ویژه­نامه برنامه پنجم (به نقل از: قنبری، 1390: 192) http://portal.opec.mop.ir [6]منابع:- ابراهیمی ایلناز(1386)، صادرات گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها، انتشارات مؤسسه ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران.- ابراهیمی ایلناز(1388)، سازمان کشورهای صادرکننده ی گاز: شکل گیری، فرصت ها و تهدیدها، انتشارات مؤسسه ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران.- پوراحمدی حسین(1390)، امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده ی گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده ی گاز، فصلنامه ی روابط خارجی، سال سوم، شماره ی چهارم، زمستان 1390، صص 7-52.- ترکان اکبر(1389)، گاز طبیعی و امنیت ملی، مجموعه مقالات نفت و سیاست خارجی، انتشارات پژوهشکده ی تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صص 63- 118.- تکین منوچهر(1386)، اوپک گازی، فصلنامه ی مطالعات انرژی، سال چهارم، شماره ی 13، تابستان 1386، صص 88- 96.- سلطانی فر مسعود(1389)، گاز و نقش آن در توسعه، پژوهش نامه ی شماره ی 18، انتشارات پژوهشکده ی تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران.- قنبری علی(1390)، اقتصادهای نفتی، نشرچالش، تهران.- مهدیان حسین و ترکاشوند جلال(1389)، انرژی و امنیت ملی ایران، نشر انتخاب، تهران.- میرتر سعید(1387)، مسائل نفت ایران، نشر قومس، تهران.- نوروزی محمد (1391)، گفتارهای عمومی درباره ی مسائل نفت ایران، انتشارات انجمن علمی دانشجویان معارف ی و مدیریت صادق(علیه السلام)، تهران.- یزدانی عنایت ا...، مجتبی تویسرکانی و لیلا جعفری، تحلیلی بر ژئوپلتیک و ژئوا ومی اوپک گازی، فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی، شماره ی 92، صص 79- 108.* محمد نوروزی؛ دانشجوی ای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز صادق (علیه السلام)/ انتهای متن/
بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانبزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانارسال شده توسط: مهتاب کیانی 26 اسفند 96 ساعت 17:20بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهان در حالی در چند کشور وجود دارد که در یک دهه اخیر اورانیوم به عنوان منبعی برای تولید انرژی همواره مورد توجه قدرت های بزرگ قرار گرفته است. چرا که اورانیوم در فرآیندهای تولید انرژی بسیار واکنش پذیر بوده و بیشتر و راحت تر از طلا و نقره در دسترس است و البته ف اورانیوم در زمینه ی نیازهای بشر بسیار کاربردی تر از هر ماده ی معدنی دیگر است.در این میان بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهان را در حالی برای شما معرفی خواهیم کرد که منظور ما از ذخایر اورانیوم ، ذخایر قابل بازیافت اورانیوم بدون در نظر گرفتن ایزوتوپ و قیمت ثابت آن در بازار است. گفته می شود در سال ۲۰۱۲، ظرفیت انرژی هسته ای با ۴۳۷ راکتور فعال انرژی در ۳۱ کشور دنیا تا ۳۷۲٫۵ گی ات افزایش داشته است. اگرچه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان در پی اعتراضات جهانی، درصدد تعطیلیِ کامل راکتورهای خود برای حفظ محیط زیست برآمده اند، کشورهای دیگری مانند هند، چین، روسیه و عربستان سعودی راکتورهای هسته ای جدیدی برای تامین انرژی مورد نیاز خود ساخته اند.بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانبا علم به این موضوع که نیروگاه های انرژی هسته ای، معمولا با اورانیوم سوخت گیری می کنند، کشورهایی که ذخایر اورانیوم زیادی دارند می توانند از انرژی هسته ای در بازار جهانی انرژی بهره ی بسیاری ببرند. بنابراین ممکن است این سوال برایمان ایجاد شود: کدام کشورها بیشترین ذخایر اورانیوم جهان را دارند؟ برای پاسخ به این سوال، «سازمان زمین شناسی و منابع طبیعی آلمان» آماری منتشر کرده که نشان دهنده کشورهایی است که بیشترین میزان ذخایر اورانیوم تا سال ۲۰۱۳ را داشته اند.بر اساس این اطلاعات، فهرستی از ۱۰ کشور دنیا با بیشترین ذخایر اورانیومِ قابل دستی تهیه کرده ایم. این فهرست تنها شامل ذخایر اورانیومی می شود که با هزینه ای کمتر از ۸۰ دلار برای هر یک کیلوگرم قابل بازیافت هستند. در ادامه، مقادیر اورانیوم قابل بازیافت را با واحد تن نشان خواهیم داد.ذخایر عظیم اورانیوم در استرالیابزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهاندر سال ۲۰۱۵، استرالیا ۶۶۸۹ تن اورانیوم تولید کرد. این کشور پس از قزاقستان و کانادا، سومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان است. استرالیا از سال ۱۹۵۴ تا کنون اورانیوم است اج می کند. سه مورد از معادنی که هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند، عبارتند از: معدن ranger، معدن olympic dam و معدن four mile. از آنجا که استرالیا یکی از بزرگ ترین ذخایر اورانیوم دنیا را در اختیار دارد، همواره مخالفت هایی با است اج این ماده ی باارزش داشته است. از طرفی، به دلیل سیاست های غالب استرالیا در راستای حفظ محیط زیست از صادرات اورانیوم به کشورهای دیگر جلوگیری شده است.ذخایر اورانیوم کانادابزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانکانادا، سال ها بزرگ ترین تولیدکننده ی اورانیوم جهان بود و تولید ۲۲ درصد از اورانیوم وجی کل جهان را در دست داشت. اما در سال ۲۰۰۹، قزاقستان این جایگاه را از آن خود کرد. جهت یادآوری باید گفت معدن اورانیوم «مک آرتور» در کانادا، پُر بازده ترین معدن اورانیوم جهان است. طبق آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۳، کانادا حدود ۹۳۳۱ تن اورانیوم تولید کرده است. بیشتر ذخایر اورانیوم این کشور در حوزه آتاباسکا در شمال ساسکاچوان قرار دارد. ذخایر اورانیوم کانادا ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از میزان متوسط است اج شده در دیگر نقاط جهان برآورد شده است.شرکت بهره برداری ملی قزاقستانبزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانقزاقستان با ۲۰۰ هزار تن ذخایر اورانیوم در سال ۲۰۱۳، دومین کشور غنی جهان به لحاظ اورانیوم است. شایان ذکر است که قزاقستان سالیان متمادی در میان بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده ی اورانیوم بوده است. به عنوان مثال، این کشور در سال ۲۰۰۹، تقریبا ۲۸درصد از مجموع اورانیوم جهان را تولید کرد. آمار و ارقام نشان می دهند این کشور در سال ۲۰۱۳، حدود ۲۲٫۴۵۱ تن اورانیوم تولید کرد که ۳۸درصد از کل اورانیوم تولید شده ی جهان در همان سال بود.با این حال، بیشتر اورانیوم قزاقستان توسط شرکت تی «کازاتومپروم» به کشورهای دیگر صادر شد. این شرکت، تمامی امور مربوط به اورانیومِ کشور از جمله است اج، کاوش، واردات و صادرات را مدیریت می کند. شرکت کازاتومپروم، با کشورهای مصرف کننده انرژی مانند چین، ژاپن و روسیه اتحادی استراتژیک داشته و سهام قابل توجهی در غول بین المللی عرصه ی نیروی هسته ای، یعنی «شرکت وستینگ هاوس الکتریک» دارد.راکتورهای هسته ای برزیلبزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانکشور بعدی در فهرست، برزیل با ۱۵۵ هزار تن ذخایر اورانیوم است. برزیل دو راکتور هسته ای دارد که در کنار هم، به تامین ۳درصد از برق کشور کمک می کند. راکتور سوم این کشور در حال ساخت بوده و انتظار می رود تا دهه ی ۲۰ قرن بیست و یکم، چهار راکتور دیگر نیز ساخته شود. این افزایش قابل توجه در به کارگیری ذخایر اورانیوم کشور، نوید چشم اندازی فوق العاده از توسعه ی اقتصادی برزیل در ی جنوبی می دهد.کشورهای دیگر با ذخایر رادیواکتیوپنجمین کشور حاضر در فهرست ما، آفریقای جنوبی با ۱۱۳ هزار تن اورانیوم قابل بازیافت در سال ۲۰۱۳ است. آفریقای جنوبی که تولید انرژی خود را به حداکثر رسانده، با دو راکتور هسته ای، ۵درصد از نیروی برق کشور را تامین می کند. شرکت تی «اسکوم» که در زمینه ی تولید انرژی فعالیت می کند، مالک نیروگاه هسته ای «کوبرگ» در آفریقای جنوبی نیز هست. مهم ترین مناطق است اج اورانیومِ آفریقای جنوبی در هارتبسفونتینِ دومینیون ریفس، ازولوینی و حوزه ی مرکزی کارو متعلق به شرکت uramin است. uramin در اغلب مناطق قاره ی آفریقا مشغول به فعالیت است که خود متعلق به یک شرکت تولید انرژی هسته ای فرانسوی به نام آریوا است.بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهانمغولستان و چین نیز هر یک به ترتیب با تولید ۱۰۸ هزار و ۹۴ هزار تن اورانیوم قابل بازیافت، در میان کشورهای تولیدکننده ی اورانیوم قرار دارند. اوکراین با تولید ۴۳ هزار تن و تانزانیا با ۳۸ هزار تن در رده های بعدی تولیدکنندگان اورانیوم جهان هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که معدن است اج اورانیومِ «رودخانه ی موجو» در تانزانیا، بیشترین مقدار اورانیوم این کشور را دارد. کارشناسان دیگری هم معتقدند اورانیوم بسیار بیشتری از میزان فعلی این معدن، می توان از آن است اج کرد. حدس و گمان هایی وجود دارند که نشان می دهند تانزانیا می تواند مقدار زیادی مواد رادیواکتیویته برای توسعه اقتصادی خود تولید کند. در رده های بعد، با ۳۹ هزار و ازب تان با ۴۲ هزار تن، از دیگر تولیدکنندگان بزرگ اورانیوم جهان به شمار می روند.آیا اورانیوم می تواند نیروی لازم برای آیندگان را تامین کند؟همان طور که از آمار پیداست، اورانیوم مانند بیشتر منابع طبیعی، همیشه در دسترس نخواهد بود. اورانیوم به جای پراکندگی برابر در سراسر جهان مانند سوخت های فسیلی، بسیار نامتوازن و نامنظم در اقصی نقاط دنیا پخش شده است. خوشبختانه، وقتی صحبت از توسعه ی انرژی هسته ای می شود، کشورهای در حال توسعه با ذخایر بالایی از اورانیوم، می توانند بهره ی کافی از معادن خود ببرند. به جز کشورهای موجود در این فهرست، ممکن است هنوز هم مکان هایی در این دنیا باشند که اورانیوم قابل بازیافت برای بشر داشته باشند. با استفاده ی صحیح از اورانیوم به دست آمده و معادن جدیدی که از آن ها اورانیوم است اج می شود، می توان با راکتورهای هسته ای موجود، کمک بزرگی به تامین انرژی جهان کرد.از آنجا که استفاده ی طولانی مدت از سوخت های فسیلی، تاثیرات طولانی مدتی نیز بر محیط و تغییرات جوی خواهند داشت، شاید بهتر باشد از استفاده ی آن ها و دیگر انرژی های کربنی دست برداشته و از اورانیوم برای تامین انرژی خود استفاده کنیم. با این حال، استفاده از انرژی هسته ای بدون پذیرفتن خطرات احتمالی اش مانند تمام شدن ذخایر استفاده شده و خطر قریب الوقوع انفجار راکتور ها میسر نخواهد بود. به دست آوردن اورانیومِ بی خطر یعنی است اج، پردازش و تبدیل آن به نیروی برق برای بشری که روزبه روز در حال استفاده از منابع زمین است. منبع worldatlas
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره به عنوان دو شاخص مهم کلان برنامه های اقتصادی محسوب می شود. ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور تا افق ۱۴۰۰ نیز با تاکید بر این موارد، اه کمی نظیر متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و کاهش نرخ بیکاری از 6/12 درصد در سال ۱۳۹۵ به 6/8 درصد در سال ۱۴۰۰ را هدف گذاری کرده است. ۵۵آنلاین :ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره به عنوان دو شاخص مهم کلان برنامه های اقتصادی محسوب می شود. ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور تا افق ۱۴۰۰ نیز با تاکید بر این موارد، اه کمی نظیر متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و کاهش نرخ بیکاری از 6/12 درصد در سال ۱۳۹۵ به 6/8 درصد در سال ۱۴۰۰ را هدف گذاری کرده است. در این میان، بخش معدن در ششمین برنامه توسعه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در ماده ۲ این قانون از آن به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه توسعه نام برده شده است. سهم معدن در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، متوسط رشد ارزش افزوده سالانه ۸/۸ درصد و نیز متوسط رشد سالانه اشتغال 6/4 درصدی است. با این توصیفات، با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفری شاغل به طور مستقیم در بخش معدن کشور، رسیدن به اه اشتغال برنامه ششم نیازمند ایجاد سالانه حداقل پنج هزار شغل مستقیم در حوزه معدن خواهد بود. به طوری که باید تا پایان این برنامه حدود ۲۵ هزار شغل مستقیم در بخش معدن ایجاد شده باشد. حال سؤال اینجاست که آیا اصولاً این چنین پتانسیل رشدی برای ایجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده در انواع مختلف ذخایر معدنی کشور وجود دارد و در صورت وجود، کدام ذخایر معدنی کشور نیازمند توجه ویژه برای پاسخگویی به این چنین اه کلانی هستند.پیش از آنکه به موضوع اهمیت استراتژیک ذخایر زغال سنگ برای کشور بپردازیم، مطلب مهم دیگری را مورد بررسی قرار خواهیم داد احتمالاً در عصر حاضر اولین سوالی که ذهن مخاطب این مقاله را به خود مشغول می کند آن است که چرا با وجود سرمایه گذاری دنیا روی انرژی های تجدیدپذیر، ایران باید به دنبال توسعه معادن زغال سنگ خود باشد. برای پاسخ به این سؤال به بررسی چشم­انداز انرژی دنیا در سال­های پیشرو می پردازیم. براساس تازه ترین گزارش سازمان بین­المللی انرژی در سپتامبر ۲۰۱۷ با عنوان «چشم­انداز انرژی دنیا در سال ۲۰۴۰»، اگرچه جهت گیری سرمایه گذاری­های جدید دنیا با بهره بردن از مشوق های تی کشورها به سمت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر حرکت می کند، اما سوخت­های فسیلی همچنان و حداقل تا سه دهه آینده منابع اصلی تولید و تأمین انرژی دنیا محسوب می شوند. براساس این گزارش، پیش­بینی می شود که میزان تولید الکتریسیته از زغال سنگ تا سال ۲۰۴۰ دارای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ خواهد بود و از میزان 41/9 تریلیون کیلو وات ساعت در سال ۲۰۱۵ به بیش از 39/10 تریلیون کیلووات ساعت در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. این پیش­بینی بیانگر این ادعاست که دنیا همچنان در حال سرمایه گذاری روی تأمین انرژی از منابع زغال سنگ بوده و این مهم تا سالیان دور ادامه خواهد داشت. در کنار این، بیش از ۷۴ درصد از تولید فولاد دنیا به روش کوره بلند و کنورتور صورت می پذیرد. رشد ۱۲ درصدی تولید زغال سنگ کک­شو در جهان در بازه پنج ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نیز بیانگر اهمیت و سرمایه گذاری های کلان اخیر در این حوزه در دنیاست. از طرف دیگر اهمیت بهره­گیری از ذخایر زغال سنگ در ایران به خاطر ذخایر نفت و گاز به شدت مغفول مانده است. این در حالی است که سایر رقبای ایران در ذخایر انرژی، نظیر و روسیه با وجود دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز و نیز دارا بودن رتبه های اول و دوم در تولید گاز طبیعی و رتبه­های سوم و اول در تولید نفت خام دنیا، به شدت بر ذخایر زغال سنگ خود نیز سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مقایسه، و روسیه رتبه های سوم و پنجم در تولید زغال سنگ دنیا را بر عهده داشته و به ترتیب، 9/8 و 2/5 درصد از زغال سنگ دنیا را تولید می کنند. در مقابل، ایران نه تنها به دنبال اکتشاف بیشتر ذخایر زغال سنگ خود نرفته، بلکه به است اج ذخایر موجود زغال سنگ خود نیز نپرداخته است. این در حالی است که سایر کشورهای دنیا همچنان به دنبال سرمایه گذاری در این بخش مهم اقتصاد دنیا هستند.در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی الکتریکی دنیا از منابع زغال سنگ تأمین می شود و متوسط جهانی تولید و نرخ برداشت از ذخایر قطعی زغال سنگ جهان حدود 8/0 درصد است. ایران با نرخ برداشت 1/0 درصدی از ذخایر زغال سنگ خود، با نسبت یک هشتم نسبت به متوسط جهانی در حال تولید از ذخایر زغال سنگ خود است و تا به امروز هیچ نیروگاه زغالی در کشور احداث نشده است.گفتنی است سرمایه گذاری روی است اج ذخایر زغال سنگ، علاوه بر اشتغال آفرینی بالا در قیمت های کنونی دارای جذ ت اقتصادی بالایی نیز است. متوسط قیمت هر تن زغال سنگ کک­شو طی یک سال گذشته بیش از ۱۶۰ دلار بوده است و این منجر به سودآوری بالای شرکت های تولیدکننده زغال سنگ دنیا شده است. علت بهر­هوری پایین معادن قدیمی زغال سنگ کشور در حال حاضر به خاطر عدم سرمایه گذاری مجدد در این معادن برای مدتی قریب به 40 سال بوده است. استفاده از تکنولوژی روز دنیا و است اج مکانیزه زغال سنگ علاوه بر افزایش بهره­وری، سودآوری این بخشی تولیدی کشور را نیز به شدت افزایش خواهد داد. این در حالی است که کشور با وجود دارا بودن 15/1 میلیارد تن ذخیره قطعی زغال سنگ تنها ۱/۱ میلیون تن تولید دارد! این بدان معناست که ظرفیت بالقوه ذخایر زغال سنگ در اشتغال زایی، ثروت افرینی و تأمین امنیت انرژی کشور به صورت بالفعل در نیامده است.پتانسیل ایجاد ۳۰ هزار شغلانواع مختلف زغال سنگ کشور از منظر زنجیره ارزش شامل دو نوع عمده زغال سنگ، کک­شو مصرفی در تولید فولاد و زغال سنگ حرارتی که در تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد است. در بخش حاضر، پتانسیل ایجاد شغلی ذخایر قطعی زغال سنگ کشور در دو بخش زغال سنگ کک­شو و حرارتی به تفکیک بررسی می شود. مجموع ذخایر قطعی زغال سنگ ایران در حال حاضر 15/1 میلیارد تن است که از این میزان حدود 900 میلیون تن آن زغال سنگ کک­شو و بیش از ۲۵۰ میلیون تن آن زغال سنگ حرارتی است. سرمایه گذاری در همین میزان ذخیره قطعی زغال سنگ کشور پتانسیل ایجاد ۳۰ هزار شغل مستقیم را دارد. فراتر از این، بر اساس پیشی­بینی شرکت های روسی فعال در زمین اکتشاف معادن زغال سنگ ایران، مناطقی از کشور حدفاصل نایب اند کرمان تا طبس دارای ذخایر ۱۱ تا 14 میلیارد تن زغال سنگ است. با سرمایه گذاری بیشتر در بخش اکتشاف زغال سنگ در این نواحی بخش مهمی از این ذخایر احتمالی تبدیل به ذخایر قطعی خواهد شد که فصل جدیدی از ظرفیت های توسعه را پیش روی کشور قرار خواهد داد. سرمایه گذاری­های صورت گرفته در کشور در طول زنجیره ارزش زغال سنگ کک­شو براساسی ظرفیت تولید بالادست، برنامه­ریزی شده و عدم تولید کافی زغال سنگ، صنایع پایین دست را دچار بحران کرده است. براساس ظرفیت مصرفی واحدهای کوره بلند، کشور نیازمند 3/4 میلیون تن کنسانتره زغال سنگ کک­شو است. این بدان معناست که بر اساسی حجم تولید کنسانتره زغال سنگ حال حاضر واحدهای تولیدی که حدود ۱/۱ میلیون تن است و همچنین ظرفیت واحدهای تولید کنسانتره زغال سنگ کشور (و نیز نیاز وارداتی زغال سنگ برای ارتقای کیفی محصولی داخلی و بلندینگ مناسب)، کشور نیازمند 3/1 میلیون تن واردات و تولید سه میلیون تن کنسانتره زغال سنگ کک­شوی داخلی است. این بدان معناست که تولید کنسانتره زغال سنگ کک­شو در معادن کشور با فرض ۳۰ درصد واردات این محصول باید حدوداً به سه برابر تولید حال حاضران برسد و این مطلوب تنها از طریق سرمایه گذاری مجدد و توجه ویژه به این صنعت حاصل خواهد شد.اما دیگر نکته مهم در این بخش علاوه بر تأمین زغال سنگ مورد نیاز برای صنایع پایین دستی نظیر ک ازی و فولاد و به کار انداختن زنجیره کامل تولید در این بخش، افزایش میزان اشتغال در این بخش تولیدی کشور است. بر اساس تخمین ها، تعداد نیروی انسانی شاغل در معادن زغال سنگ کشور حدود ۹ تا ۱۱ هزار نفر است. افزایش سه برابری تولید کنسانتره زغال سنگ، کک­شو در معادن زغال سنگ کشور نیازمند حداقل دو برابر شدن تعداد نیروی انسانی در این بخش تولید است. این به معنای ایجاد بیش از 10 هزار شغل مستقیم تنها در یک حلقه از زنجیره اقتصادی کشور است که مسلماً به ایجاد ده ها هزار شغل غیرمستقیم در سایر بخش­های مرتبط منجر خواهد شد. در حال حاضر، سالانه حدود ۵۸۰۰ میلیون تن زغال سنگ حرارتی در دنیا تولید می شود که کشورهای چین، ، هند، ژاپن، آلمان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، استرالیا، روسیه و انگلیس به ترتیب ۱۰ کشور اول تولیدکننده انرژی الکتریکی از این منابع هستند. وفور استفاده از منابع زغال سنگ در تأمین انرژی الکتریکی اهمیت استراتژیک این ذخایر برای کشورهای توسعه یافته دنیا را بیان می دارد.بر اساس تازه­ترین گزارش آژانس بین­المللی انرژی، حجم تولید انرژی برای ماده از زغال سنگ تا سال 2040 همچنان با رشد روبه­رو خواهد بود. بر اساس این گزارش، مناطقی از دنیا نظیر هند، خاورمیانه و آفریقا دارای بخش مهمی از سرمایه گذاری­ها در این حوزه خواهند بود. این سازمان پیش­بینی می کند که تقاضای زغال سنگ در کشور هند در بازه سال­های 2015 تا ۲۰۴۰ بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت که کاهش احتمالی مصرف زغال سنگ در چین را جبران خواهد کرد. در کنار این ها، تا سال 2040 تولید الکتریسیته با استفاده از زغال سنگ در خاورمیانه و آفریقا به آرامی رشد پیدا خواهد کرد. این مطلب بیانگر تداوم سرمایه گذاری کشورهای دنیا و منطقه در به کارگیری زغال سنگ در تولید انرژی الکتریکی است. در حال حاضر دارای هیچ نیروگاه حرارتی در حالی بهره­برداری نیست. در حال حاضر تنها یک پروژه نیروگاه حرارتی در کشور و در منطقه طبس (استان اسان جنوبی، در منطقه مزینو شهرستان طبس) در دست احداث بوده که بعد از گذشت قریب به دو دهه، دارای پیشرفت فیزیکی کمی بوده و در حال حاضر عملیات ساخت آن متوقف است. مطالعات احداث این نیروگاه در طبس حدود دو دهه قبل انجام شد و وزارت نیرو هم از سال 1388 عملیات اجرایی احداث این پروژه را آغاز کرد. این طرح نیروگاهی با ظرفیت تولید ۶۵۰ م ات شامل دو واحد بخار ۳۲۵ م اتی است و هزینه سرمایه گذاری آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.مجموع ذخایر قطعی زغال سنگ حرارتی ایران در حال حاضر بیش از 250 میلیون تن است. علاوه بر این حدود 3/1 میلیارد تن ذخیره احتمالی زغال سنگ حرارتی در مناطق کوچعلی و مزینو کشور نیز واقع شده است. این در حالی است که با وجود دارا بودن این میزان از ذخایر ماده معدنی در کشور، سالانه تنها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن از این ماده تولید و صادر می­شود. در عین حال، به دلیل هزینه بالای حمل از مراکز تولید این محصول تا بنادر صادراتی، ارزش اقتصادی این محصول نیز به شدت کاهش یافته است. در حالی که زنجیره ارزش این ماده معدنی همانند سایر کشورهای دنیا با سرمایه گذاری در تولید انرژی الکتریکی تکمیل خواهد شد و علاوه بر از بین رفتن هزینه های حمل و نقل این محصول، زمینه ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی در کشور نیز به وجود خواهد آمد. زنجیره ارزش زغال سنگ حرارتی دارای نرخ اشتغال بالاتری در مقایسه با سایر مواد معدنی کشور نظیر سنگ آهن و آلومین است. تولید هر ۱۰۰۰ م ات قدرت به طور متوسط نیازمند حدود پنج تا هفت میلیون تن زغال سنگ حرارتی (زغال سنگ با کیفیت و ارزش حرارتی بالا) است و اشتغال مستقیم بیش از پنج تا هفت هزار نفر تنها در بخش معدن را به همراه خواهد داشت. به این ترتیب، با توجه به میزان عظیم ذخایر این حامل انرژی در کشور، ظرفیت بالقوه این دسته از منابع کشور در اشتغال­زایی و ثروت آفرینی به شدت مغفول مانده است. در یک محاسبه ساده، سرمایه گذاری برای تولید ۳۰۰۰ م ات قدرت با استفاده از این ذخایر علاوه بر افزایش چهار درصدی ظرفیت تولید برق کشور، منجر به اشتغال مستقیم حدود ۲۰ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در سایر بخش های مرتبط خواهد شد. استفاده از چنین ظرفیت ایجاد اشتغالی در حالی که کشور با آمار بالای بیکاری روبه­روست، چشم انداز توسعه کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این اه برنامه­ریزی شده ایجاد اشتغال در بخش معدن در ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور با سرمایه گذاری در این حوزه محقق خواهد شد.توسعه معادن و زنجیره ارزش زغال سنگاهمیت بخش معدن در اشتغال زایی و شکوفایی وقتی اهمیت بیشتری به خود می گیرد که بسیاری از س های معدنی کشور در استان های محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند. و در صورت آغاز و توسعه فعالیت های معدنی نقش مهمی در محرومیت­ز از این مناطق ایفا خواهند کرد. در همین زمینه ذخایر اکتشاف شده زغال سنگ در استان اسان جنوبی و در شهرستان طبس حدود ۷۶ درصد ذخایر زغال سنگ کشور است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون تن از ذخایر قطعی زغال سنگ کشور در این منطقه قرار دارد. علاوه بر محرومیت­ز ، توسعه و بهره­برداری از این ذخایر، را ار مهمی در برابر تهدیدات اقلیمی بلندمدت است که این منطقه از کشور ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در آینده بلندمدت نیز تحت تأثیر بیشتری قرار خواهد داد. مهم ترین تهدیدات اجتماعی و امنیتی کشور در مناطق شرقی شامل تغییرات اقلیمی نظیر خش الی، بحران آب و عدم توسعه یافتگی صنعتی است که مقالات زیادی در مورد آن در سال های اخیر نگاشته شده است و در محافل مختلف کارشناسی و کلان مورد بحث قرار گرفته است. این عدم توسعه یافتگی صنعتی در کنار وضعیت کنونی اقلیمی این مناطق، نتیجه­ای جز بحران های عظیم مهاجرتی و عواقب ناشی از آن نظیر حاشیه­نشینی ای کلان و خالی شدن مرزهای شرقی، گسترش فقر و بیکاری، تضادهای اجتماعی و سایر مشکلات ناشی از آن را به همراه نخواهد داشت. چه آنکه سال هاست بسیاری از مناطق شمالی، مرکزی و غربی کشور با مشکلات ناشی از این بحران مهاجرتی دست به گریبان بوده اند. به همین منظور توسعه معادن زغال سنگ در این منطقه را ار پایداری برای توسعه صنعتی جمعیت ن در این نواحی از کشور قلمداد می شود. برای روشن شدن اهمیت موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق به چند عامل تأثیرگذار بر این موضوع می­پردازیم.نیاز کشور به سرمایه گذاری بیشتر در بخش اکتشافبر اساس اسناد زمین­شناسی ملی، ذخایر احتمالی زغال سنگ در مناطق شرقی کشور بین ۱۱ تا ۱۴ میلیارد تن تخمین زده می شود. چنین سطحی از ذخایر احتمالی در صورت سرمایه گذاری بیشتر در جهت تبدیل آن به ذخایر قطعی، ایران در جمع ۱۵ کشور اول دارای بیشترین ذخایر زغال سنگ جهان قرار این به موضوع اکتشاف با توجه به این نکته مشخص می شود که کشف ذخایر جدید و تبدیل ذخایر احتمالی به قطعی استراتژی پیشرفت اقتصادی و اشتغال­زایی کشور را در سطح کلان برای چندین دهه آتی تحت تأثیر قرار خواهد داد. این مساله به طور مشخصی در مورد زغال سنگ، دارای ظرفیت عظیمی است که در صورت توجه و توسعه، مانند سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا، فصل جدیدی از توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سطح کلان کشور و در مناطق محروم به همراه خواهد داشت. در حال حاضر منابع مالی سرمایه گذاری شده در اکتشاف معادن زغال سنگ بسیار ناچیز بوده و علاوه بر آن عمق مطالعات اکتشافی در پهنه های زغال خیز بسیار کم است. سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از منابع غیربودجه­ای و افزایش عمق حفاری های اکتشافی از منظر کارشناسان بخش معدن از مهم ترین اولویت هایی است که باید در راستای توسعه معادن زغال سنگ تحقق یابد.رسیدن به اه اشتغال در ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیازمند ایجاد حدود ۲۵ هزار شغل مستقیم در بخش معدن تا پایان این برنامه است. در میان انواع ذخایر مواد معدنی موجود در کشور، معادن زغال سنگ از پتانسیل بالایی در اشتغال­زایی برخوردار است. بر اساس محاسبات موجود، توسعه معادن زغال سنگ کشور پتانسیل ایجاد نزدیک به ۳۰ هزار شغل مستقیم و ده ها هزار شغل غیرمستقیم را داراست. به طور خلاصه، برای تأمین زغال سنگ کک­شوی مورد نیاز صنعت فولاد کشور ایران سالانه نیازمند واردات 3/1 میلیون تنی این محصول و تولید بیش از سه میلیون تن کنسانتره زغال سنگ کک­شو است. این میزان تولید، به معنای تولید حدوداً سه برابری حجم تولید کنسانتره زغال سنگ کک­شوی حال حاضر کشور است که منجر به افزایش ۱۰ هزار نفری اشتغال مستقیم در این حوزه خواهد شد. علاوه براین، سرمایه گذاری برای تولید 3000 م ات قدرت الکتریکی از زغال سنگ حرارتی نیازمند تولید بیش از ۱۵ میلیون تن زغال سنگ حرارتی است که منجر به ایجاد اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر در بخش معدن و اشتغال غیرمستقیم ۵ تا ۱۰ برابری در سایر بخش ها خواهد شد. بدین ترتیب، تحقق اه برنامه­ریزی شده بخش معدن در ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیازمند توجه جدی به توسعه معادن زغال سنگ و تکمیل زنجیره ارزش آن است. علاوه بر این، توسعه معادن زغال سنگ به لحاظ استراتژیک دارای اهمیت فوق­العاده­ای برای کشور است. از جمله این موارد، ۱- اهمیت تنوع بخشی منابع تولید انرژی، همانند سایر کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز، ۲- توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور به منظور محرومیت­ز و نیز پیشگیری از بحران­های مهاجرتی ناشی از تغییرات اقلیمی در این مناطق و 3- تنوع سبد تکنولوژی تولید فولاد با استفاده از زغال سنگ است که از بااهمیت ترین مسائل حال حاضر و سال­های آتی کشور محسوب می شود.پی­نوشت­ها:گزارش آژانس بین­المللی انرژی در سپتامبر ۲۰۱۷ با عنوان چشم انداز انرژی دنیا در سال ۲۰۴۰آمار سازمان زمین­شناسی و آمار سالانه شرکت بی پی (bp) منبع : دنیای اقتصاد
شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم ناشر یکی از معتبرترین گزارش های بخش انرژی جهان، با اشاره به افزایش برآورد ذخایر نفتی و کاهش ذخایر گازی کشور، اعلام کرد همچنان رتبه نخست ذخایر گازی و چهارم ذخایر نفتی جهان از آن ایران است.به گزارش فارس، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، یکی از بزرگ ترین شرکت های اکتشاف و است اج نفت در جهان، شصت و ششمین گزارش خود موسوم به گزارش «مرور آماری انرژی جهان 2017 » را منتشر کرد.سری گزارش های مرور آماری انرژی جهان از معتبرترین گزارش های بخش انرژی جهان است که از دهه 1960 و به طور سالانه توسط بریتیش پترولیوم منتشر می شود.بر اساس جدیدترین برآورد این شرکت انگلیسی، ذخایر نفتی جهان در پایان سال 2016 به 1.706 تریلیون و 700 میلیون بشکه رسیده است که از افزایش 15.2 میلیارد بشکه ای ذخایر نفت اثبات شده جهان در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر می دهد. در پایان سال 2015 ذخایر اثبات شده نفت جهان 1.691 تریلیون بشکه اعلام شده بود.این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران را برای سال 2015 و تا پایان سال 2016 ی ان و برابر با 158.4 میلیارد بشکه عنوان کرده است.این درحالی است که در گزارش سال گذشته این رقم برای سال های 2014 و 2015 معادل 157.8 میلیارد بشکه برآورد شده بود. به این ترتیب در این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران تصحیح و 400 میلیون بشکه بر آن افزوده شده است.بر اساس این گزارش، ایران 9.3 درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می شود.همچنین منطقه غرب آسیا 47.3 درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در خود جای داده است.بر اساس برآوردهای بریتیش پترولیوم، ونزوئلا با ذخایر 300 میلیارد و 900 میلیون بشکه ای معادل 17.6 درصد کل ذخایر نفت جهان در رتبه نخست جهان از این نظر و عربستان با 266 میلیارد و 500 میلیون بشکه در رتبه دوم و کانادا با 171.5 میلیارد بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.در این گزارش پس از تصحیح رقم ذخایر نفت ایران، رقم ذخایر نفت عربستان و کانادا نیز تصحیح و کاهش داده شده است. همچنین سهم از ذخایر نفت جهان که سال گذشته 6.6 درصد بود به 2.2 درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، با ذخایر 48 میلیارد بشکه ای 2.8 درصد کل ذخایر جهان را در اختیار دارد. چین نیز با دارا بودن ذخایری برابر با 25.7 میلیارد بشکه نفت، 3.5 درصد ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است.این گزارش میزان ذخایر نفتی روسیه 109 میلیارد و 500 میلیون بشکه و عراق 153 میلیارد بشکه عنوان کرده است.* کاهش برآورد ذخایر گازی ایراناین شرکت همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به حجم ذخایر اثبات شده گاز در جهان و ایران پرداخته است که بر این اساس، حجم کل ذخایر گازی جهان در پایان سال 2016 برابر با 186.6 تریلیون مترمکعب برآورد شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 1.2 تریلیون مترمکعب کاهش یافته است. ذخایر گازی جهان در پایان سال 2015 بالغ بر 185.4 تریلیون مترمکعب برآورد شده است.بر اساس این گزارش، حجم ذخایر گازی ایران در سال 2015 و 2016 معادل 33.5 تریلیون مترمکعب عنوان شده است که این رقم در گزارش سال گذشته برای سال 2015 و 2014 معادل 34 تریلیون مترمکعب برآورد شده بود.به این ترتیب بریتیش پترولیوم، برآورد خود از میزان ذخایر گازی ایران را کاهش داده است و سهمی که برای ایران از کل ذخایر گازی جهان برابر با 18.2 درصد عنوان کرده بود به 18 درصد کاهش داده است.اما ایران همچنان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می رود.روسیه پس از ایران با ذخایر 32.3 تریلیون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با 24.3 تریلیون مترمکعب در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم از سال 2012 برآورد خود از حجم ذخایر گازی روسیه را اصلاح کرده کرد و ایران را که پیش از این در رتبه دوم قرار داشت به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان معرفی کرده است. در سال های گذشته، حجم ذخایر گازی روسیه بیش از 44 تریلیون مترمکعب برآورد شده بود.
به گزارش تراز ، احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عد ، در نامه ای به نفت یادآوری کرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود.در این نامه آمده است: نرخ ۱۰سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه ای ۵۰دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز برای شرکت نروژی- ایرانی آی اف ال ان جی تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجا که این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.لازم به یادآوریست در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اف ال ان جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک وجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد flng) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند یارانه ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات ان آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات ان برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی- ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.وی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت های خصوصی ارائه داده است که تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای کشور بدنیال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده - امنیتی برای کشور هم می باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.توکلی در ادامه خطاب به زنگنه نوشته: جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به lng با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، ی ان فرض کرده اید؟توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد اما طبق آ ین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می شود و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات ان برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.متن کامل این نامه بدین شرح است:برادر ارجمند جناب آقای زنگنه، محترم نفتسلام علیکم؛در تاریخ ۳/۸/۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت iflng (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» (پیوست ۱) منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقد شده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به مدت ۲۰ سال، روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک وجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی-ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد flng) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت ۵۰ دلار برابر ۱۰ سنت بر متر مکعب می باشد. از آنجا که این ابلاغیه می تواند مبنای عقد قرادادهای متعدد مشابه با شرکت های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه۱. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲) (پیوست ۲)، اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) قانون مزبور، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند یارانه ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات ان آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند (پیوست ۳). مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (lng) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی-ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ (پیوست ۴)، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات ان برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی-ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایینجناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت های خصوصی ارائه داده است که تنها یک وجی برای کشور بدنیال دارد: خام فروشی و ارزان فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.اولا، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدودا ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده -امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.ثانیا، جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثا، مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به lng با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، ی ان فرض کرده اید؟ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گازمطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون متر مکعب روزانه برسد (پیوست ۵)؛ اما طبق آ ین آمارهای منتشر شده این عدد بین ۸۰-۹۰ میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۴۰-۵۰ میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می شود و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می شود. در این بین پروژه های صادرات گاز به پا تان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد lng نیز با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در پروژه ایران ال ان جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره برداری از این طرح باشد.با توجه به موارد اشاره شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات ان برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عد ، در نامه ای به نفت یادآوری کرد در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. به گزارش شفاف، در این نامه آمده است: نرخ 10سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه ای 50دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه 2.3 میلیون متر مکعب گاز برای شرکت نروژی- ایرانی آی اف ال ان جی تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجا که این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.لازم به یادآوریست در سوم آبان96 قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اف ال ان جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک وجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد flng) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است. توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:1. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء 4 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده اید. لازم به ذکر است بند 4 ماده (1) این قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند یارانه ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.2. در تاریخ 23/7/96 هیات ان آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (1) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت 20 سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 2/3/91 پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات ان برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی- ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.توکلی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت های خصوصی ارائه داده است که تنها خام فروشی و ارزان فروشی برای کشور بدنیال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت 50 دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود 10 سنت بر متر مکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدودا 20 سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده - امنیتی برای کشور هم می باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.توکلی در ادامه خطاب به زنگنه نوشته: جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر 14-15 سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به lng با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، ی ان فرض کرده اید؟توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه 125 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال 97 باید به 140 میلیون متر مکعب روزانه برسد اما طبق آ ین آمارهای منتشر شده این عدد بین 80-90 میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه 40-50 میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می شود و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات ان برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.متن کامل این نامه بدین شرح است:برادر ارجمند جناب آقای زنگنه، محترم نفتسلام علیکم؛در تاریخ 3/8/96 قراردادی بین وزارت نفت و شرکت iflng (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه ی اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقد شده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به مدت 20 سال، روزانه 2.3 میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک وجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی-ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع سازی گاز (واحد flng) به ال ان جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت نفت 50 دلار برابر 10 سنت بر متر مکعب می باشد. از آنجا که این ابلاغیه می تواند مبنای عقد قرادادهای متعدد مشابه با شرکت های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه1. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء 4 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده اید. لازم به ذکر است بند 4 ماده (1) قانون مزبور، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند یارانه ها بوده است و اساسا موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است. یعنی استناد به این قانون به منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساسا غیر قانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.2. در تاریخ 23/7/96 هیات ان آیین نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند. مطابق بند (الف) و (ب) ماده (1) این آیین نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (lng) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی-ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت 20 سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 2/3/91 ، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات ان برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژی-ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به سرعت متوقف شود. لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکر شده برای صادرات گاز را طی نکند نمی تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایینجناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت گذاری گاز به منظور فروش آن به شرکت های خصوصی ارائه داده است که تنها یک وجی برای کشور بدنیال دارد: خام فروشی و ارزان فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت 50 دلار، قیمت کل گاز فروخته شده حدود 10 سنت بر متر مکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.اولا، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدودا 20 سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده -امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت گذاری ضعیف در بازار منطقه به ویژه خلیج فارس خواهد شد و می تواند دست مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.ثانیا، جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر 14-15 سنت اعلام کرده اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی باید کمتر از قیمت تمام شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثا، مطابق آنچه از متن ابلاغیه بدست می آید واحدهای تبدیل گاز به lng با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم ارز قرار داده شده اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز -در قیمت های فعلی نفت خام- برابر قیمت خوراک پتروشیمی های داخلی است. حال باید از جنابعالی پرسید با چه منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می شوند را با یک واحد صادرات ال ان جی شناور روی دریا که فقط باعث خام فروشی گاز کشور می شود در حالیکه هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد، ی ان فرض کرده اید؟ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گازمطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه 125 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال 97 باید به 140 میلیون متر مکعب روزانه برسد ؛ اما طبق آ ین آمارهای منتشر شده این عدد بین 80-90 میلیون متر مکعب در روز است. این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه 40-50 میلیون متر مکعب عقب ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همانطور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می شود و هم گاز تزریقی در سال های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار میرود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می شود. در این بین پروژه های صادرات گاز به پا تان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد lng نیز با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در پروژه ایران ال ان جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره برداری از این طرح باشد.با توجه به موارد اشاره شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی-ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیات ان برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزرات نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال ان جی قرار دهد.احمد توکلیرئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاددیده بان شفافیت و عد 26/08/1396
پروفسور مجید سمیعی، سرشناس ترین جراح مغز و اعصاب دنیا، در تاریخ 29 داد سال 1316 در تهران به دنیا آمد و تا پایان دوران دبیرستان در ایران زندگی کرد. او پس از اتمام دوره متوسطه راهی کشور آلمان شد و در ماینتز در رشته پزشکی تحصیلات خود را ادامه داد.مجید سمیعی در سال 1970 میلادی (1349 هجری شمسی) موفق به دریافت عنوان دانشیاری رشته جراحی مغز و اعصاب شد و سمت معاونت دپارتمان جراحی مغز و اعصاب ماینتز را در اختیار گرفت. پروفسور سمیعی هم اکنون ریاست مرکز بین المللی علوم اعصاب در هانوفر آلمان را بر عهده داشته و عضو افتخاری بسیاری از آکادمی های ملی علوم پزشکی و همچنین جوامع بین المللی جراحی مغز و اعصاب است.سال های نخست و زندگی خصوصیپروفسور مجید سمیعی در روز 29 داد سال 1316 در خانواده ای فرهیخته که اص اً رشتی بودند به دنیا آمد. خانواده سمیعی پس از مدتی از تهران به رشت (محله تلفنخانه) بازگشتند و مجید سمیعی پس از پایان دوره ابت ، دوره متوسطه خود را در دبیرستان شاهپور رشت پشت سر گذاشت.پروفسور سمیعی دو فرزند به نام های و ه داردبعد از اخذ مدرک دوره متوسطه، پروفسور سمیعی ایران را به مقصد آلمان ترک کرد و در شهر ماینتز به تحصیل رشته پزشکی پرداخت. وی پس از اخذ مدرک مذکور، تحصیلات ثانویه خود را در رشته زیست شناسی به پایان رساند و جراحی مغز و اعصاب را به عنوان رشته تخصصی برگزید.جالب است بدانید که مجید سمیعی به دلیل موفقیت های علمی در دوران تحصیلات پزشکی و ب حداکثر نمره ممکن در امتحانات پایان دوره، جایزه ویژه وزارت علوم وقت ایران برای دانشجویان ممتاز مقیم اروپا را از آن خود کرده بود.وی در سال 1961 با دختر عموی خود مهشید سمیعی ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند به نام های (جراح مغز و اعصاب) و ه (تحصیل کرده رشته اقتصاد) هستند.دوران حرفه ایپروفسور سمیعی در سال 1349 مدرک بورد تخصصی خود را از ماینتز دریافت کرد و در همان سال و زمانی که تنها 32 سال سن داشت، عنوان دانشیاری در رشته جراحی مغز و اعصاب را ب نمود. ایشان همزمان معاونت دپارتمان جراحی مغز و اعصاب را در اختیار گرفت و تنها یک سال بعد موفق به دریافت درجه ی (پروفسور) در جراحی مغز و اعصاب شد.پروفسور سمیعی در 33 سالگی تمام جراحی مغز و اعصاب شددر همین دوره ریاست دپارتمان جراحی مغز و اعصاب ملی ایران (شهید بهشتی) به پروفسور سمیعی پیشنهاد شد اما ایشان به منظور ادامه فعالیت علمی خود در ماینتز از پذیرش پیشنهاد مذکور صرف نظر کرد و سرانجام در سال 1977 میلادی (1356) رئیس دپارتمان جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نورداشتات در هانوفر آلمان شد که این مسئولیت تا سال 2003 به عهده وی بود.پروفسور مجید سمیعی در سال 1979 میلادی نخستین دوره جراحی قاعده جمجمه جهان را در هانوفر برگزار نمود و علاوه بر این، دوره های مشابهی را در سراسر جهان برای ارتقای دانش جراحان مغز و اعصاب کشورهای مختلف دایر کرد.لازم به ذکر است که پروفسور سمیعی چندین پیشنهاد برای ریاست دپارتمان های جراحی مغز و اعصاب از سوی های مختلفی مانند لایدن هلند و ماینتز آلمان هم داشت اما در نهایت (1988 میلادی) تصمیم گرفت سمت ی جراحی مغز و اعصاب پزشکی هانوفر را به عهده گیرد.17 کتاب و بیش از 500 مقاله علمی حاصل فعالیت های پروفسور سمیعی تا کنوندر سال 2004 ایشان ریاست مؤسسه بین المللی علوم اعصاب چین را نیز به عهده گرفتند و دوره های سالانه جراحی بالینی مغز و اعصاب را در این کشور برگزار د. پروفسور سمیعی در همین سال به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی ایران ریاست دپارتمان جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد تهران را پذیرفتند و آن را به یکی از پیشرفته ترین مراکز جراحی مغز و اعصاب دنیا تبدیل نمودند.پروفسور سمیعی آموزش بیش از هزار جراح مغز و اعصاب جهان را در کارنامه دارد که این جراحان در کشورهای خود، از مراتب بالای علمی و جایگاه های مدیریتی برخوردارند. جالب است بدانید که عده ای از دوستان و شاگردان ایشان «کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب پروفسور مجید سمیعی» (mascin) را بنیان نهادند که بعدا به «جامعه بین المللی جراحان مغز و اعصاب پروفسور مجید سمیعی» (m in) تغییر نام یافت.همچنین در سال 2011 فدراسیون جهانی انجمن های جراحی مغز و اعصاب (wfns) جایزه دوسالانه 10 هزار یورویی خود را که به برترین جراحان مغز و اعصاب دنیا اعطا می شود، به افتخار پروفسور سمیعی «مدال افتخار مجید سمیعی» نام گذاری کرد.پروژه آفریقا 100 جایزه حلقه لایبنیتز را نصیب پروفسور سمیعی کرددر ضمن فدراسیون مذکور در همین سال پروفسور سمیعی را به عنوان سفیر خود در قاره آفریقا برگزید که نتیجه آن بنیان گذاری پروژه «آفریقا 100» برای ارتقای سطح علمی و آموزش جراحان مغز و اعصاب در این قاره محروم بوده است. این طرح مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفت و کلوب خبرنگاران هانوفر جایزه «حلقه لایبنیتز» را به پاس طرح مذکور به پروفسور سمیعی تقدیم نمود.لازم به اشاره است که پروفسور سمیعی تا کنون 17 کتاب در رشته جراحی مغز و اعصاب تألیف نموده و پژوهش های ایشان در قالب بیش از 500 مقاله علمی منتشر شده است.مؤسسه بین المللی علوم اعصاب (ini)در سال 2000 پروفسور سمیعی مؤسسه بین المللی علوم اعصاب (international neuroscience institute) را در شهر هانوفر آلمان بنیان نهاد و پس از اعلام بازنشستگی خود از ریاست دپارتمان های جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان نورداشتات و پزشکی هانوفر، در سمت ریاست مؤسسه ini به توسعه این مرکز ادامه داد.مؤسسه ini که به دلیل معماری منحصر به فردش به «مغز هانوفر» شهرت دارد، هم اکنون زیر نظر پروفسور سمیعی و با معاونت فرزندشان سمیعی اداره می شود.فعالیت های پروفسور سمیعی در ایراندر اسفند ماه سال 1387 پروفسور سمیعی با حضور گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان، پروژه بیمارستان فوق تخصصی 400 تختخو پروفسور سمیعی را در رشت آغاز نمود که بخش جراحی مغز و اعصاب آن با مرکز اعصاب آلمان همکاری خواهد کرد. مرکز مذکور علاوه بر کاربری درمانی، فعالیت پژوهشی نیز خواهد داشت و پروفسور سمیعی شخصاً به مراحل پیشرفت آن نظارت خواهد کرد.به گفته پروفسور سمیعی، این بیمارستان با ارائه خدمات تخصصی مغز و اعصاب الگویی برای کل کشور خواهد بود و دلیل تأسیس آن در شهر رشت علاقه ایشان به دیار خود عنوان شده است.کلید طلایی شهر رشت در سال 1393 به پروفسور سمیعی اهدا شدپروفسور سمیعی در دی ماه سال 1391 طرح بنیاد فرهنگ و علم ایران را مطرح نمود تا با حضور فرهیختگان و دانشمندان گیلانی سراسر جهان در رشت راه اندازی شود. هرچند این مرکز هنوز تأسیس نشده، اما قرار است امکان تحقیقات علمی و فرهنگی جوانان را با کمک اساتید سطح کشور در گیلان فراهم نماید.دو سال بعد و در شهریور 1393، پروفسور سمیعی عملیات اجرایی احداث بزرگترین مرکز تحقیقات سرطان شناسی خاورمیانه را در سایت علوم پزشکی لاکان رشت آغاز کرد که برای ساخت این مرکز در زمینی به مساحت 4 تار با زیربنای ساختمانی 20 هزار مترمربع 65 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است.جالب است بدانید که سازمان شهرداری شهر رشت نیز طی مراسمی در سال 1393 کلید طلایی رشت را به نشانه قدردانی از زحمات پروفسور سمیعی به ایشان اعطا نمود.گفتنی است پروفسور سمیعی عضویت، بنیان گذاری و ریاست بسیاری از مؤسسات و جوامع بین المللی را به عهده دارد و تا کنون موفق به ب عناوین بسیاری از جمله ی و ای افتخاری تعداد زیادی از های سراسر جهان شده است. وی جوایز و مدال های ملی و بین المللی بسیاری را ب نموده و به حق یکی از افتخارات کشور ایران است.جوایز و افتخارات2001: رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جوامع جراحی مغز و اعصاب2005: عنوان افتخاری کارل زایس برای تدریس در دپارتمان جراحی مغز و اعصاب یوهان ولفگانگ گوته، فرانکفورت2006: چهره ماندگار علم و فرهنگ در تالار مشاهیر ایران2007: جایزه دوستی از جمهوری خلق چین2014: جایزه حلقه لایبنیتز2014: برترین جراح مغز و اعصاب جهان و برنده جایزه نورون طلایی
نرگس قیصری - کتایون ملکی: جمع آوری تمامی موادمعدنی در یک مکان ویژه می تواند در راستای اطلاع رسانی و تبلیغ بخش معدن کشور باشد.در این زمینه شاهدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت ویترینی را در محل ساختمان وزارتخانه ایجاد کرده و در آن ۷۰ نوع ماده معدنی موجود در کشور را جمع آوری کرده است. به عقیده کارشناسان بخش معدن، این اقدام می تواند به نوعی نشان دهنده جایگاه معدنی ایران در جهان و مقام پانزدهم ایران باشد. اما در کنار این موضوع لازم است فضای امن برای انجام فعالیت های معدنی در کشور ایجاد شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با توجه به ظرفیت بالای ایران به سرمایه گذاری در معادن کشور ترغیب شوند. همچنین محمدرضا نعمت زاده صنعت، معدن و تجارت ت یازدهم چهارشنبه گذشته از ویترین مواد معدنی در ستاد معدنی این وزارتخانه رونمایی و استقبال خوبی از آن کرد.
معرفی ظرفیت های معدنی کشور در ویترین صمت
مجید پورمقدم مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره راه اندازی ویترین مواد معدنی کشور در حوزه معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: ویترین مواد معدنی کشور که می توان آن را به عنوان موزه مواد معدنی معرفی کرد به منظور معرفی ظرفیت های مواد معدنی کشور اعم از ف ی، غیرف ی، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی، سنگ های ساختمانی، تزئینی و... که در آن به نمایش در آمده، تهیه شده است.وی با بیان اینکه این ویترین بنا به دستور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه ایجاد شده به اه اصلی این کار اشاره کرد و گفت: این ویترین با هدف معرفی ظرفیت موادمعدنی خام، همچنین معرفی مواد معدنی با ارزش افزوده (فرآوری شده) به جامعه معدنی کشور که متشکل از ۷۰ نوع ماده معدنی از سراسر کشور است ساخته شده است. به گفته پور مقدم، این ویترین با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و همکاران معدنی ستاد راه اندازی شده و در کنار هر کدام از مواد معدنی، زیرنویس راهنما شامل نام ماده معدنی، ترکیب شیمیایی، کاربرد و مصرف ماده معدنی به ۲ زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است. مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این موزه می تواند دستاورد مهم بخش معدن کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و نقطه عطفی برای شناسایی و معرفی ظرفیت های ارزشمند معدنی کشور به آحاد جامعه معدنی و متخصصان و سرمایه گذاران در این حوزه به شمار می رود.پورمقدم در پرسش به این سوال که ایجاد این ویترین تا چه اندازه در شناسایی مواد معدنی موثر است، به صمت گفت: ویترین مواد معدنی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید اقدامی مهم برای بخش معدن برشمرد. همانطور که می دانید براساس منابع مطالعاتی بین المللی معدنی از جمله سازمان زمین شناسی امریکا یا سازمان های زمین شناسی بریتانیا و همچنین پایگاه داده های معدنی جهان، ایران رتبه ۱۸جهانی و رتبه ۱۰آسیایی از نظر جمعیتی و رتبه ۱۸ جهانی از نظر مساحت را از آن خود کرده است. وی ادامه داد: همچنین کشور ما با داشتن ۷۰نوع ماده معدنی در جایگاه ۱۵جهان از نظر تنوع مواد معدنی قرار گرفته است. در واقع بیشتر عناصر ج مندلیف در ایران یافت می شود، البته در مقایسه با کشوری مانند چین که بیش از ۱۷۰نوع ماده معدنی در اختیار دارد، فاصله زیادی داریم اما از نظر مقایسه تعداد انواع مواد معدنی با افغانستان برابر هستیم که یکی از را ارهای افزایش تنوع مواد معدنی و ارتقای رتبه ایران در جهان، اکتشافات با اعماق بیشتر برای شناسایی ذخایر پنهان است. پورمقدم افزود: براساس مطالعات زمین شناسی و امکان شناسایی ذخایر بیشتر و افزایش تنوع مواد معدنی و در نتیجه ارتقای رتبه ایران در سطح بین المللی و براساس منابع معدنی یاد شده، ایران با داشتن ۷درصد ذخایر معدنی جهان و با داشتن بیش از ۴۶میلیارد تن ذخایر قطعی و بیش از ۶۰میلیارد تن ذخایر احتمالی، رتبه ۱۰جهان از نظر بیشترین میزان ذخیره مواد معدنی و رتبه نخست خاورمیانه و رتبه سوم آسیا را دراختیار دارد که در این باره ذخایر معدنی کشور چین بیشترین ذخایر مواد معدنی جهان را در اختیار داشته و در رتبه نخست قرار دارد. در کشور این میزان ذخیره هم قابل افزایش است و باعث ارتقای رتبه ایران می شود.وی همچنین تصریح کرد: این موضوع منوط به تخصیص اعتبار بیشتر به امر اکتشاف است. ایران در ذخیره و تولید تعدادی از مواد معدنی، رتبه های تک رقمی و نخست جهان را داراست و براساس منابع معدنی بین المللی، ایران بزرگترین ذخایر ف روی جهان، رتبه چهارم ذخایر سنگ های ساختمانی، رتبه سوم جهان در ذخایر قیر طبیعی، رتبه تک رقمی رقمی جهانی در خاک های صنعتی، رتبه هفتم جهان در ذخایر مس و سوم مس آسیا، بزرگترین ذخایر سنگ نمای خاورمیانه و رتبه هشتم جهان در ذخایر گوهر سنگ ها را در اختیار دارد. همچنین ایران با کیفیت ترین ذخایر خاک سرخ جهان را در اختیار دارد و تنها کشوری است که دارای معادن اورانیوم در غرب آسیاست و براساس گزارش بریتیش پترولیوم، ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه نخست جهان در ذخایر گازی و به طور کلی ۵ درصد ذخایر جهانی باریت، ۱۰درصد ذخایر آنتیموان جهان و ۰/۰۵ درصد ذخایر فسفات جهان را در اختیار دارد. همچنین رتبه اول جهان در ذخایر زئولیت با کیفیت، ۰۷/۰درصد ذخایر کائولن، ۴/۱ درصد از ذخایر قطعی سنگ آهن جهان و با کیفیت ترین ذخایر فیروزه جهان را دارد و دارای زیباترین عقیق مینیاتور جهان، ناب ترین و خالص ترین مس جهان و ۴درصد از ذخایر مس جهان و ۱۰درصد از ذخایر سنگ های ساختمانی و تزئینی جهان است.
گفتنی است ابوعلی سینا نخستین دانشمند ایرانی، تقسیم کننده مواد معدنی در جهان است که مواد معدنی را به سنگ ها، ف ات، سولفورها، نمک ها و ترکیبات دیگر تقسیم کرد. وی در ادامه افزود: درباره تولید مواد معدنی براساس آمارهای جهانی، کشور، رتبه نخست تولید فیروزه جهان، دومین تولیدکننده پرلیت، دومین تولیدکننده گچ و رتبه ۱ تولید گچ خاورمیانه، رتبه سوم تولید پوکه معدنی، چهارمین تولیدکننده ف روی جهان، پنجمین تولیدکننده باریت، رتبه پنجم در تولید نمک دریایی و رتبه نخست جهان در تولید آهن اسفنجی را در اختیار دارد.با توجه به ظرفیت های معدنی یاد شده، به قطع می توان اعلام کرد ایران کشوری معدنی است و معادن کشورمان، جایگاه ویژه در جهان دارند و اگر عملیات اکتشافی با برنامه ریزی فنی و تخصیص اعتبارات همراه باشند بدون شک شاهد افزایش ذخایر و تنوع مواد معدنی و افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود و همچنین با معرفی مواد معدنی، شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش معادن کشور هستیم.مجید پورمقدم مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه آیا بهتر نیست موزه ای از تمام مواد معدنی در کشور ایجاد شود نیز اینگونه پاسخ داد: این ویترین دائمی و در واقع موزه مواد معدنی است که در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر برخورداری از موقعیت جغرافیایی، حضور متخصصان، یان، معدنکاران و صنعتگران، سرمایه گذاران و هیات های اقتصاد داخلی و خارجی است و از تمام مواد معدنی کشور تشکیل شده و برای هر ماده معدنی شناسنامه ای مختصر به شکل پلاک های زیرنویس شامل نام ماده معدنی، ترکیب شیمیایی، کاربرد ماده معدنی به زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد که هم نوعی آموزش به شمار می رود و هم دستاورد معادن کشور است.وی در ادامه درباره اینکه راه اندازی این ویترین تا چه اندازه می تواند در جذب سرمایه گذار موثر باشد، اظهار کرد: از اه اصلی نصب و راه اندازی این موزه، معرفی مواد معدنی خام به سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری به منظور ایجاد ارزش افزوده و طراحی فناوری مواد معدنی موجود در این موزه است که در این راستا نیز برای جذب سرمایه گذاران، پیشنهاداتی به معاونت معدنی داده شده و با دستور و موافقت سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از پیشنهادات راه اندازی موزه مواد معدنی کشور و دیگری تهیه کتابچه سمای تنوع مواد معدنی کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی است که در دست اقدام است. در این کتاب مشخص می شود که به عنوان نمونه از ۷۰ نوع ماده معدنی چند نوع آن، فرآوری می شود و چند نوع از آن خام فروشی می شود و مواد معدنی با ارزش افزوده به دلیل وافر بودن ذخایر، امکان افزایش واحدهای فرآوری در نقاط دیگر را دارند؟ تاکنون در این زمینه اقدامات بسیار مناسبی انجام شده و مکاتباتی با این استان کشور انجام شده تا ضمن معرفی مواد معدنی که ارزش افزوده ندارند و همچنین سایر مواد معدنی که فرآوری دارند، امکان افزایش خطوط تولید و فرآوری را اعلام کنند و یک نسخه از آن را در پروتال سازمان استانی به منظور اطلاع رسانی و جذب سرمایه گذاری نصب کنند.این اقدامات در راستای رسیدن به اه تعریف شده در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال و شناسایی ظرفیت های خالی معدن برای افزایش تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است. در پایان از تمام همکاران استان ها و همکاران معاونت تشکر می کنم به ویژه از سرقینی معاونت معدنی که با حمایت های همه جانبه، انگیزه لازم را برای خدمتگزاری فراهم می کنند.تلاش برای جذب سرمایه گذار
رئیس سازمان نظام ی معدن استان تهران نیز در زمینه اقدامات مختلفی که درباره معرفی ظرفیت های معدنی کشور همچون ایجاد ویترین موادمعدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده به صمت گفت: این اقدام برای آشنایی و آگاه مردم با کانی های معدنی و فعالیت های انجام شده در حوزه معدن ارزشمند و مناسب است. اما برای اینکه زمینه برای سرمایه گذار معدنی مهم است وجود امنیت در کشور ضروری به نظر می رسد. زیرا ی که قرار است در این بخش ورود کند باید امنیت لازم برای حضور در کشور و فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برایش فراهم باشد. مهرداد شکوهی رازی با بیان این مطلب ادامه داد: اگر تمامی کانی های موجود در کشور که در این ویترین به نمایش گذاشته شده اند از سوی فعالان بخش معدن شناخته شوند، اما امنیت کافی برای انجام فعالیت های معدنی در کشور فراهم نباشد آنگاه چه باید کرد؟ به عنوان نمونه زمانی که یک بهره بردار برای شروع فعالیت های معدنی به یک روستای دورافتاده در کشور می رود اما به دلیل نداشتن آشنایی مردم منطقه با فعالیت های معدنی و اینکه تا چه اندازه راه اندازی معدن می تواند برای خود آنها سودآور باشد، با مقاومت در برابر فعالیت های معدنی روبه رو می شود و عطای کار را به لقای آن می بخشد.به گفته وی، اکنون حرفه های بسیاری وجود دارند که درآمدشان از معدنکاری بالاتر است و تنها انسان های عاشق به دنبال معدنکاری خواهند رفت زیرا دردسرها و چالش هایی که بر سر راه معدنکاری وجود دارد به اندازه ای زیاد است که ادامه کار برای فعالان بخش معدن را بسیار سخت می کند. رئیس سازمان نظام ی معدن استان تهران، در ادامه صحبت هایش به بخشی از مشکلاتی که معدنکاران در فعالیت های معدنی خود دارند اشاره کرد و گفت: از آنجایی که برداشت از معادن همواره با پسماندهایی همراه است باید تدبیری برای نگهداری این مواد بعد از اتمام فعالیت معدنی شید. این درحالی است که کمکی از سوی سازمان های مختلف به معدنکاران ارائه نمی شود و آنها خود باید فکری به حال پسماندهای موجود در معادن کنند. در این میان ویترین مواد معدنی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده، می تواند جنبه تبلیغی و اطلاع رسانی داشته باشد اما برای اینکه بتوان از این موضوع برای اجرای فعالیت های معدنی و گسترش آن استفاده کرد، نیازمند ی ری مقدمات در این بخش هستیم. وی ادامه داد: زمانی که از سرمایه گذار خارجی برای حضور در بخش معدن ایران دعوت به عمل می آید در ابتدا شرایط موجود در کشور در زمینه های مختلف همچون انرژی، زیرساخت و از همه مهم تر شرایط اقتصادی و فضای تعریف شده برای این بخش را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت بسیاری از آنها از اینکه امنیت در فضای کشور وجود ندارد از حضور در معادن کشور خودداری می کنند.
ت حامی بخش معدن است
به گفته شکوهی رازی، این ویترین می تواند جایگاه ایران را که در میان ۱۵ کشور معدنی جهان قرار دارد تثبیت کند، اما اینکه اقدام یادشده چه اندازه می تواند بر جذب سرمایه گذار اثر داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: ت به عنوان حامی می تواند اقدامات بسیاری در جذب سرمایه گذار داشته باشد. در گام نخست باید به سرمایه گذار این تضمین را بدهند که فضای کار در معادن امن است. از طرفی سرمایه گذار زمانی که به ایران می آید باید شرایط برای انتقال و جابه جایی سرمایه اش مهیا باشد. این در حالی است که اکنون مشکلات بسیاری برای این موضوع وجود دارد و برای سرمایه گذاران خارجی بسیار مشکل است. وی افزود: در دیگر کشورها سود معدن در اروپا و دیگر کشورها بیشتر است و از آنجایی که سرمایه گذار همواره ترس از ش ت دارد در صورتی که فضای امن برایش فراهم نشود در این حوزه ورود نخواهد کرد.رئیس سازمان نظام ی معدن استان تهران افزود: اگر بازار داخلی مواد معدنی مورد نظر تولیدکنندگان باشد می توان گفت این بازار کشش کمی دارد و باید به فکر توسعه آن بود. برای نمونه ایران ذخایر فراوانی از سنگ گچ را در خود جای داده اما تنها به اندازه نیاز کشور و کارخانه ها می توانیم ماده معدنی است اج کنیم. حال اگر معدنکاران و انی که قصد ورود به بخش معدن دارند را برای ورود به معادن گچ تشویق کنیم در نهایت باعث ش ته شدن نرخ ازسوی تولیدکنندگان این ماده معدنی خواهد شد.
به عقیده وی معدنکار باید بازار فروش داشته باشد و بتواند محصولات تولید شده خود را به فروش برساند. در این میان برای فروش و صادرات محصولات معدنی به دیگر کشورها در گام نخست رفع شدن مشکلات بانکی باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن گشایش اعتبار تسهیل شود. وی افزود: بازار صادراتی ایران نباید تنها به چند کشور محدود شود. در ابتدا باید مشکلات بانکی رفع شود. در اینجاست که باید ت به فکر باشد. همچنین مسئولان کشوری همچون ان ما باید به کشورهای منطقه سفر کرده و با امضای پروتکل با آنها و انی که یدار مواد معدنی ما هستند کالا و صنایع معدنی را در این پروتکل قرار دهند تا آنها بر اساس نیازشان از ما ید کنند. این کار همان بازاری برای محصولات معدنی است. در واقع ما می توانیم از این طریق کالاهای موجود در بخش معدن و محصولات فرآوری شده را به دیگر کشورها معرفی کنیم.
حرکت روبه جلوی بخش معدن
به نظر می رسد با توجه به وجود گنجینه ای از ذخایر معدنی، توسعه بخش معدن ایران راه طولانی در پیش دارد و اکنون بخشی از آن از سوی فعالان بخش معدن ( تی و خصوصی) طی شده و در آینده نزدیک می توانیم شاهد رشد بخش معدن و معرفی هرچه بهتر کشورمان در بخش معدن باشیم.
کتایون ملکی - نرگس قیصری: ایران به دلیل ساختار زمین شناسی ویژه و عبور کمربند ف ی از آن ذخایر معدنی فراوانی دارد.در این میان کشورهای همجوار ایران همچون افغانستان که در سال های بسیار دور جزئی از سرزمین پهناور ایران به شمار می آمدند نیز از این مزیت برخوردار بوده و همچون گنجینه ای از مواد معدنی هستند که از آنها بهره برداری نشده است. اما در طول سال های گذشته و با وجود درگیری ها و جنگ های رخ داده در این کشور شاهدیم که فعالیت های معدنی در معادن این کشور از سوی امریکایی ها و برخی شرکت های اروپایی آغاز شده است. اما ما یک کشور پیشرو در فعالیت های معدنی در منطقه هستیم بنابراین می توانستیم از این موقعیت استفاده کنیم و در معادن و محدوده های معدنی این کشور به عنوان سرمایه گذار وارد شویم. اما در شرایط فعلی شاهدیم سرمایه گذاری از سوی ایران در معادن افغانستان انجام نشده و این موضوع شاید نشات گرفته از سیاست های حاکم بر این کشور باشد. کشور دوست و همسایه افغانستان از نگاه زمین شناسی دارای ذخایر ارزشمند معدنی است، اما متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر این کشور شاید این ذخایر ارزشمند آن طور که باید مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد. این موضوع باعث شده تا دیگر کشورها برای همکاری معدنی با افغانستان وارد عمل شوند. ایران نیز به دلیل مرز مشترک و فرهنگی با این کشور، بارها بر این موضوع تاکید کرده و حتی در زمینه آموزشی نیز با افغانستان وارد همکاری مشترک شده است.کشور افغانستان دارای ذخایر فراوان مواد معدنی است. این کشور در حوزه مس، سنگ آهن، لیتیوم و... دارای ذخایر ارزشمندی است که باعث شده کشورهای دیگر همچون امریکا، چین و هند توجه هر چه بیشتری به این کشور داشته باشند. البته ناگفته نماند که در این سال ها نیروهای و حتی به این ذخایر چشم داشته و از آنها ب درآمد د. حاجی گک را می توان یکی از مهم ترین معادن سنگ آهن این کشور دانست؛ معدنی که دومین ذخیره سنگ آهن دنیا را در اختیار دارد. ذخیره قطعی آن ۱/۸ میلیارد تن با عیار ۶۲درصد است که در ارتفاع ۳۸۰۰ متری و به عبارتی به طور تقریبی در نصف ارتفاع قله اورست قرار گرفته است. اما کشورهای اطراف افغانستان از این ذخیره ارزشمند غافل نمانده اند. هند با سودای به دست گرفتن بازار فولاد جهان از فرصت استفاده کرده و در سال ۲۰۱۲میلادی قرارداد همکاری میان ت افغانستان و کنسرسیوم هندی را به ی شرکت sail به امضا رساند. جالب است که بدانید در مناقصه انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۹۰( نوامبر ۲۰۱۱ میلادی) برای است اج و بهره برداری از معادن سنگ آهن حاجی گک، شرکت های «سنگ آهن گل گهر» و «بهین صنعت دیبا» نیز از ایران حضور داشتند. دیگر پروژه ای که از سوی سرمایه گذاران خارجی هم اکنون در افغانستان درحال اجراست، پروژه مس عینک با ذخیره ۳/۱۱ میلیون تن بوده که با سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری از سوی شرکت تی چینی به نامmetallurgical corporation of china از سال ۱۳۸۶(۲۰۰۷م) در حال اجراست. در واقع چین نیز از این قافله عقب نمانده است. اما در این میان، دستی به تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ می تواند بهانه خوبی برای حضور ایران در معادن افغانستان باشد. همچنین دیگر همکاری ها مانند همکاری های آموزشی و انتقال فناوری می تواند به درآمدهای بخش معدن ایران افزوده شود و فعالیت های بین المللی را توسعه دهد. انتقال فناوری به حوزه های مختلف معدنی افغانستان از سوی ایران می تواند علاوه بر توسعه همکاری بین المللی، بر درآمدزایی بخش معدن نیز بیفزاید. دیدار چندی پیش رئیس هیات عامل ایمیدرو با هیات وزارت معادن و پترولیوم افغانستان فرصتی بود تا مذاکرات در این باره انجام شود. مهدی کرباسیان در این دیدار بر انتقال فناوری، اکتشاف و فرآوری به افغانستان تاکید کرد. درواقع امروز این آمادگی در بخش معدن ایران وجود دارد تا با دیگر کشورها وارد همکاری شود. سفر مدیران افغانستان در بخش معدن به ایران، فرصتی بود تا با پیشرفت های بخش معدن ایران آشنا شوند. بخش معدن ایران در ۴سال گذشته با همت مسئولان این بخش به ویژه ایمیدرو سعی بر آن داشت تا گذشته خود را جبران کند. شاید یکی از اقدامات مهمی که در این سال ها انجام شد، انجام عملیات اکتشافی در ۲۵۰هزار کیلومتر مربع از کشور بود که بخش عمده آن در نوار شرقی کشور قرار داشت به طوری که این میزان اکتشاف ۲برابر کل اکتشافات انجام شده در ۸۰ سال اخیر بود. کشف ذخایر ارزشمند در سنگان که باعث شد لقب عسلویه معدنی را از آن خود کند، باعث شد طرح های معدنی و صنایع معدنی مختلفی در این منطقه تعریف شود. حال با توجه به این منطقه به افغانستان، می توان همکاری هایی را در زمینه تولید شمش فولاد در سنگان شاهد بود. معاون صنعت، معدن و تجارت در این باره می گوید؛ موقعیت مجتمع معادن سنگان که از یک طرف به ایران و از طرف دیگر به افغانستان مشرف است، فرصت خوبی برای همکاری های دوجانبه ایجاد کرده است.
کرباسیان معتقد است؛ کشور افغانستان ظرفیت های فراوان و قابل توجهی در بخش معدن خود دارد اما وجود جنگ در این کشور باعث شده آن طور که باید از منابع معدن خود استفاده نکند. در واقع این منطقه می تواند شاهد شکل گیری و احداث کارخانه های مشترک میان ایران و افغانستان باشد. رئیس هیات عامل ایمیدرو در این باره تصریح می کند؛ ذخایر بسیاری از سنگ آهن در افغانستان وجود دارد، با توجه به این موضوع ما آمادگی داریم که کار اکتشافی را کامل انجام داده و سنگ آهن را است اج و فرآوری کنیم. وجود منابع عظیم گازی در ایران این فرصت را در اختیار افغانستان قرار می دهد تا بتوانند سنگ آهن است اج شده خود را در ایران به شمش تبدیل کنند. با توجه به موارد یادشده، کرباسیان در این دیدار پیشنهاد همکاری ۲جانبه میان ایران و افغانستان را داد؛ پیشنهادی که شرکت های خصوصی ایرانی می توانند در راستای آن ایفای نقش کرده و ایمیدرو نیز به عنوان سازمان تی و بازوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها حمایت کند. اما از دیگر اتفاقاتی که می تواند زمینه همکاری ایران و افغانستان را در بخش معدن فراهم کند، راه اندازی مرکز تحقیقات مواد معدنی در افغانستان است. این اقدام می تواند به توسعه بخش معدن افغانستان بینجامد. در واقع مرز مشترک معدنی و شباهت های زمین شناسی میان ۲ کشور و همچنین راه اندازی راه آهن تهران-هرات مزیتی برای ایران و افغانستان است. این راه آهن می تواند مشکلات حمل ونقل مواد معدنی بین ۲کشور را حل کند. از سویی دیگر افغانستان می تواند از طریق چابهار محصولات معدنی خود را راهی بازارهای صادراتی کند. به طور کلی همکاری این کشور با بخش معدن ایران مزیت های بسیاری خواهد داشت. ناگفته نماند، برخی اقدامات معدنی در ایران الگوی خوبی برای افغانستان بوده، به طوری که طاهر رضایی رئیس سازمان زمین شناسی افغانستان نیز در این دیدار ۲ جانبه اظهار می کند؛ افغانستان در نظر دارد در زنجیره صنایع است اجی، عملکردی مشابه ایران داشته باشد. او معتقد است، افغانستان به دلیل مسائل امنیتی در اه کلان اقتصادی خود با عقب ماندگی روبه رو شده است و ت این کشور برای جبران این عقب ماندگی ها هیات های مختلفی را راهی ایران کرده است تا در بخش منابع میدانی و فرآوری با ظرفیت های ایران آشنا شوند.
بدون شک تمایل بالای ایران برای حضور در افغانستان و همچنین وجود ظرفیت های فراوان معدنی در این کشور در کنار فرهنگی و زبانی، همکاری خوبی را میان ۲ کشور رقم می زند که شاید مهم ترین برنده آن افغانستان باشد زیرا این کشور امروز از تجربه های اجرایی ایران که نتایج مثبت به همراه داشته در بخش معدن خود استفاده می کند.
چشم رئیس جمهور ت سلک امریکا به معادن افغانستان
ترامپ نیز از این قافله عقب نمانده و به دنبال حضور در بخش معدن افغانستان است. منابع معدنی غنی در این کشور که مشاوران ترامپ پیش از این به آن اشاره د برای امریکا می تواند بسیار سودآور باشد.به گزارش ماین نیوز، در نخستین گفت وگوی ترامپ و «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان موضوع منابع معدنی افغانستان مطرح شد. «پولتیکو» گزارش داده بود؛ ترامپ از امضای طرح اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان خودداری کرده است، اما این رئیس جمهور ت سلک امریکایی اظهار کرده که استفاده از منابع سرشار افغانستان می تواند توجیهی برای حضور امریکا در این کشور باشد. برای بررسی این شرایط، کاخ سفید در نظر دارد ای را برای دیدار با مقامات وزارت معادن افغانستان اعزام کند. این در حالی است که «استفن فینبرگ» که مشاور غیررسمی ترامپ است، در پی ایجاد راه هایی برای استفاده از منابع معدنی افغانستان است. فینبرگ همچنین مالک شرکت «داینا کو » است که می تواند نقش مهمی را برای تامین امنیت معادن ایفا کند. ایجاد امنیت یکی از بزرگترین نگرانی ها در زمینه است اج معادن در افغانستان است؛ زیرا برخی از غنی ترین معادن این کشور در مناطق در کنترل قرار دارد. این در حالی است که به جز تامین امنیت، مشکلات دیگری نیز چون فساد گسترده، نبود جاده های مناسب، پل و راه آهن وجود
دارد. «لورل میلر» که تا چندی پیش س رست دفتر ویژه امریکا در افغانستان و پا تان بود در این باره گفت: موانع زیادی برای است اج معادن افغانستان وجود دارد و این گونه الفاظ ممکن است تردیدهایی را درباره نیت اصلی حضور امریکا در افغانستان به وجود آورد. این در حالی است که برای ترامپ به عنوان یک تاجر، معادن افغانستان می تواند تنها جذ ت این کشور باشد. مقامات امریکایی نیز است اج این معادن را موقعیتی «برد-برد» توصیف می کنند که می تواند اقتصاد افغانستان را متحول کرده، برای امریکایی ها ایجاد شغل کند و دسترسی بی سابقه ای برای امریکا به منابع معدنی افغانستان باشد که درحال حاضر در انحصار چین قرار دارد.چین درحال حاضر قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار برای ایجاد معدن مس در ۴۰ کیلومتری کابل دارد. قرار بود بررسی راهبرد جدی امریکا در افغانستان تا اوایل جولای پایان پذیرد اما به دلیل نا رضایتی، ترامپ از امضای این طرح خودداری کرد. «مایک پنس» معاون اول ترامپ (و نه ژنرال مک مستر)، وظیفه هدایت جلسه شورای امنیت ملی با محوریت افغانستان را بر عهده داشت. برخی مقامات می گویند که این نشانه منزوی بودن مک مستر است، در حالی که برخی دیگر معتقدند این نشان دهنده استقبال مک مستر از نقش بنن در این موضوع استراتژی و اتفاق نظر این دو در راهبرد جدید افغانستان است. از سوی دیگر، «جرد کوشنر» داماد و مشاور ترامپ و «استفن بنن» استراتژیست ارشد وی در پی استفاده از سربازان اجیر به جای اعزام نظامیان امریکایی در افغانستان هستند. پیش از این نیز در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین، امریکا تلاش کرده بود صنعت معدن افغانستان را راه اندازی کند. این در حالی است که درحال حاضر نرخ سنگ آهن و مس یک سوم ارزش مشابه در سال ۱۳۸۹ ( ۲۰۱۰م )را دارد. در عین حال باور بر این است که بیشتر این منابع در ولایت هلمند قرار دارد که بیشتر مناطق آن در کنترل است. گفتنی است که در زمان ریاست جمهوری اوباما، رئیس جمهور کنونی افغانستان از توسعه سریع صنعت معدن در این کشور جلوگیری کرد، زیرا بیم آن داشت که این توسعه فساد گسترده در پی داشته باشد. این در حالی است که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، غنی با وی تماس گرفت و خواستار حضور این کشور برای توسعه بخش معدن افغانستان
شد.
ذخایر فراوان سنگ آهن و مس در افغانستان
به گفته کارشناسان بخش معدن، ذخایر معدنی افغانستان بسیار غنی است و سرمایه گذاری در این کشور سودآور خواهد بود. از طرفی به دست آوردن بازار موادمعدنی این کشور در شرایط فعلی که آنها در حوزه تولید موادمعدنی فعالیت چندانی ندارند، از مزیت های این کشور بوده و تا حدودی می توان به آن به چشم یکی از بازارهای بزرگ صادراتی نگاه کرد. در این میان می توان به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی همچون لعل بداخشان، لاجورد و... اشاره کرد.
درباره ذخایر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی موجود در افغانستان، معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره تجارت این سنگ ها در جهان به صمت گفت: درحال حاضر تجارت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان بیش از ۳هزار میلیارد دلار است و در بسیاری از کشورها نیز این صنعت بومی شده است.
بهروز برنا با بیان این مطلب در ادامه گفت: فرآوری این سنگ ها روی صادراتش اثرگذاری بالایی داشته و ارزش افزوده بیشتری را برای تولیدکنندگان آن به همراه آورده است. همچنین فرآوری سنگ های قیمتی و تبدیل آنها به مصنوعات و زیورآلات می تواند به عنوان کالایی جذاب برای گردشگرانی باشد که در این ا حضور پیدا می کنند.
به گفته وی، در زمینه تولید این مصنوعات نیز، می بینیم که کشورهای آسیایی از این مزیت استفاده می کنند و برخی از این سنگ ها نیز بومی شده و معروفیت ویژه خود را پیدا کرده اند. برای نمونه تانزانیا با تانزانیت، چین با یشم و بولیوی با بولیوینیت شناخته می شوند.
وی در ادامه صحبت هایش به مزیت های کشور افغانستان در حوزه سنگ های زینتی( قیمتی و نیمه قیمتی) پرداخت و این کشور را جزو دارندگان ذخایر ارزشمندی همچون زمرد دانست. به گفته برنا، زمرد دره پنج شیر افغانستان و سنگ لاجورد این کشور معروف است. لعل بداخشان افغانستان نیز شهرت بالایی دارد. به گفته معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، افغانستان ساختار زمین شناسی بسیار شبیه ساختار زمین شناسی ایران و ظرفیت های مناسب و قابل قبولی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دارد، اما به دلیل جنگ ها و مسائل موجود در این کشور، برخی از افرادی که بر منطقه تسلط دارند این سنگ ها را به شکل قاچاق از این کشور خارج می کنند. درواقع این صنعت در افغانستان ساماندهی درستی نشده است. برنا با بیان اینکه شرق سرزمین ایران با افغانستان از نظر زمین شناسی بسیار شبیه هم هستند در ادامه گفت: ما باید از فرصتی که اکنون در اختیارمان قرار گرفته استفاده کنیم و بازار مواد معدنی افغانستان را مال خود کنیم. در این میان شهرستان مشهد جزو ای سیاحتی و زیارتی ایران به شمار می آید و نزدیک به معدن فیروزه نیشابور است؛ پس ما می توانیم داشته های خود را با افغانستان یکی کنیم و با در دست گرفتن بازار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، زمینه ساز رشد بازار سنگ شویم. معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: برای رسیدن به این هدف، فرآوری سنگ های قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است در حالی که افغانستان در حوزه فرآوری نیز عملکرد مطلوبی نداشته است. در مقابل، کشورهای پیشرو در صنعت سنگ قیمتی، فعالیت گسترده ای در این راه دارند اما با شرایط کنونی افغانستان و نبود آرامش کافی، امکان فرآوری سنگ های قیمتی در این کشور وجود ندارد و صاحبان دانش و فناوری این صنعت، سنگ های قیمتی این کشور را یداری کرده و با انجام عملیات فرآوری روی آنها، محصولات تولید شده را با ارزش افزوده بالاتر به فروش می رسانند. برنا بر این باور است که ایران باید از شرایطی که دارد بیشترین استفاده را ببرد و به بازار معدنی این کشور در حوزه سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ورود کند. درحال حاضر کشورهای دیگر همچون هند پیشرفت بیشتری در حوزه صنعت سنگ قیمتی داشته و توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در این صنعت دست پیدا کنند.
ذخایر معدنی افغانستان، تنها به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محدود نشده و در خاک این کشور گنجینه ای بزرگ از مواد معدنی مختلف همچون سنگ آهن، مس و... را می توان یافت. معدن سنگ آهن حاجی گک و معدن مس عینک از ذخایر معدنی بزرگ این کشور است. ذخایر فراوانی نیز از عناصر ارزشمند و کمیاب در این کشور وجود دارد.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز درباره این موضوع گفت: افغانستان علاوه بر برخورداری از ذخایر سنگ های قیمتی، از ذخایر معدنی بسیاری بهره می برد که ارزش آن هزار میلیارد دلار است.
به گفته برنا، امروزه ذخایر لیتیوم موجود در افغانستان مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین می توان به ذخایر غنی طلا در این کشور اشاره کرد. وی افزود: ادامه معدن سنگ آهن سنگان به عنوان یکی از ذخایر بزرگ و ارزشمند سنگ آهن کشور را می توان در افغانستان دنبال کرد.
در واقع افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر بالای سنگ آهن است. به عقیده معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، افغانستان از نظر معدنی بی نظیر است در حالی که تاکنون ایران نتوانسته از این فرصت استفاده کند و در معادن این کشور سرمایه گذاری و همکاری داشته باشد که دلیل این موضوع نداشتن انسجام در کار بوده است. برنا در ادامه صحبت هایش افزود: با توجه به اینکه بزرگان و سیاستمداران این کشور تحصیلکرده کشورهای بزرگ غربی و همچنین امریکا هستند، شاهدیم امکان حضور ایران در این کشور کم شده است. در واقع این موضوع به دلیل سیاست های حاکم از سوی دیگر کشورهاست.مدیر پیشین امور بین الملل انجمن سنگ آهن و تحلیلگر بازار معدن و صنایع معدنی ایران و جهان در گفت وگو با صمت درباره آ ین وضعیت معادن در کشور افغانستان، اظهار کرد: کل ارزش مواد معدنی ف ی و غیرف ی افغانستان افزون بر ۹۵۸ میلیارد دلار است. در این میان ارزش سنگ آهن که بیشترین ذخیره معدنی این کشور به شمار می رود، افزون بر ۴۴۴ میلیارد دلار و ارزش سنگ مس که دومین ذخیره معدنی این کشور بوده افزون بر ۲۸۸ میلیارد دلار است.
کیوان جعفری طهرانی ادامه داد: نام معدن اصلی سنگ آهن این کشور «حاجی گک» و دومین معدن آن «مس عینک» است. معدن حاجی گک۱/۸میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن داشته و بزرگترین معدن سنگ آهن بکر آسیا به شمار می رود. همچنین معدن مس عینک که دومین معدن مس دنیا به شمار می رود ۱۱/۳میلیون تن ذخیره قطعی در اختیار دارد.به گفته وی، افغانستان در کنار موارد یاد شده، در حوزه سنگ های قیمتی با داشتن حدود ۱۲۰ معدن ذخایر بسیار خوبی دارد. در مورد طلا در محدوده مس عینک و حوزه های مختلف شرق، شمال و شمال غرب، معادن مختلفی از طلا وجود داشته به طوری که تعداد آنها به ۱۱۲ معدن می رسد. براساس مطالعات ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی امریکا که در سال ۱۳۸۱( ۲۰۰۲م) انجام شد، ۱۰۷۹ معدن مواد معدنی در افغانستان شناسایی شد. همچنان این سازمان مشغول مطالعه روی معادن افغانستان از طریق ژئوفیزیک هوایی و فضایی است. جعفری طهرانی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت تولید معدنی این کشور به دلیل درگیری هایی که در طول ۴ دهه گذشته از زمان افغانستان از سوی شوروی سابق اتفاق افتاد، چندان خوب نبوده و درآمدهای معدنی آن، سالانه تنها ۱۰۰ میلیون دلار است. این میزان درآمد کمتر از ۱درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که افغانستان با ۳۱ میلیون نفر جمعیت می توانست درآمد بیشتری در حوزه معدن داشته باشد.وی در ادامه با اشاره به دیگر معادن افغانستان، تصریح کرد: این کشور دارای معادن عناصر نادر خاکی، مولیبدن، کب ، نیوبیوم، آزبست، نقره، پتاس، بو یت، گرافیت، فلورید، فسفات، سرب و روی، گوگرد، تالک، منیزیم، کائولن، جیوه و از همه مهم تر لیتیوم است.جعفری طهرانی درباره ذخایر لیتیوم این کشور بیان کرد: افغانستان از نظر منابع لیتیوم، در میان ۳ ذخیره بزرگ لیتیوم دنیا بعد از شیلی و بولیوی قرار گرفته است. امروز با توجه به توسعه ماشین های الکتریکی و فناوری های نوین که منطبق بر دیدگاه های زیست محیطی بوده و استفاده از سوخت های فسیلی که روز به روز در حال کاهش است، شاهد هستیم که کمپانی تسلا به عنوان یک پیشرو با استفاده از فناوری های نوین در باتری های خود توانسته عرصه را بر خودروسازهای بزرگ دنیا تنگ کند. امروزه مصرف باتری های لیتیوم-یون از اتومبیل های الکتریکی فراتر رفته و از گوشی های همراه گرفته تا باتری های منزل - ups می تواند برق کامل منزل را از طریق شارژ با سلول های خورشیدی تامین کند - کاربرد دارد.
وی ادامه داد: افغانستان از نظر برتری دارای معادن برتر سنگ آهن، مس و لیتیوم است و این موارد جزو اولویت های این کشور از نظر است اج و بهره برداری قرار می گیرد، هرچند این اتفاق به دلیل مسائل امنیتی و درگیری های موجود نتوانست به خوبی شکل بگیرد.
سخنران کنفرانس های بین المللی سنگ آهن و فولاد افزود: در طول حضور و در افغانستان شاهد هستیم بیشترین حمله این گروه تروریستی به معادن این کشور بوده که منجر به است اج های غیرقانونی از معادن سنگ آهن و مس و پس از آن معادن سنگ های قیمتی شده است، زیرا افغانستان دارای سنگ های قیمتی مطرحی است. غیر از ۲ معدن ف ی که نام برده شد موارد دیگری را مشاهده نکرده ایم که این گروه های تروریستی علاقه مند باشند از ذخایر معدنی افغانستان بهره ببرند.
جعفری طهرانی با اشاره به مورد دیگری که در این سال ها مورد هجوم قرار گرفته است، اظهار کرد: مورد دیگر درباره معادنی که در افغانستان به غارت رفته به معادن لاجورد بدخشان که ذخایر خوبی دارد باز می گردد.
به گفته وی، در حوزه زغال سنگ معادنی در محدوده ای به نام شباشک افغانستان قرار دارد که هیچگاه به طور عمده و حرفه ای مورد بهره برداری قرار نگرفته و همیشه برای رفع نیازهای محدود مورد استفاده قرار گرفته است.
جعفری طهرانی در این باره اضافه کرد: بر اساس قرارداد همکاری که بین ت افغانستان و کنسرسیوم هندی به ی شرکت sail در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲م) امضا شد، ۷ عضو این کنسرسیوم که با نام afisco (کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان) شناخته می شدند عملیات است اج و بهره برداری از ۳ معدن از ۴ معدن سنگ آهن حاجی گک را طی مناقصه ای به عهده گرفتند.
اعضای این کنسرسیوم عبارت بودند از: ۳ عضو بخش تی با سهام کل ۵۶درصد به نام های sail (شرکت مادر تخصصی فولاد هندوستان) با ۲۰درصد سهم، nmdc (شرکت ملی توسعه معدنی) با ۱۸درصد سهم و rin (شرکت راشتریا ایسپات نیگام) با ۱۸درصد سهم و ۴ عضو بخش خصوصی که در مجموع ۴۳درصد سهام داشتند و شامل jsw (شرکت فولاد جیندال) و jspl (شرکت فولاد و نیروگاه جیندال) هر دو به مالکیت آقای ناوین جیندال هر یک با ۱۶درصد سهم و شرکت jsw ispat به مالکیت آقای ساجان جیندال با ۸درصد سهم و شرکت mig (مونت ایسپات انرژی) به مالکیت آقای س پ جاجودیا (داماد آقای جیندال) با ۴درصد سهم بودند.
کنسرسیوم آهن و فولاد افغانستان قرار بود در کنار بهره برداری از معدن سنگ آهن حاجی گک نسبت به تاسیس یک کارخانه فولاد در ۲ فاز ۳/۱میلیون تنی و در مجموع ۶/۲میلیون تن و همچنین ایجاد یک نیروگاه برق ۸۰۰ م اتی برای تغذیه کارخانه های فولاد یادشده به ارزش ۱۰/۸میلیارد دلار اقدام کند، هرچند جهت جلوگیری از آسیب پذیری این پروژه توافق شد فاز نخست فولادسازی در مقیاس ۱/۲ تا ۱/۵میلیون تن و نیروگاه برق با ظرفیت ۱۲۰ م ات و با سرمایه گذاری ۲/۹میلیارد دلار اجرا شود و سپس با افزایش ظرفیت به ۳/۱ میلیون تن فاز اول تکمیل و فاز دوم با ظرفیت مشابه ایجاد شود. خوراک معادن ۱، ۲ و ۳ سنگ آهن حاجی گک برای تغذیه ۴۰ سال کارخانه های فولاد ۶/۲ میلیون تنی کافی بود. فناوری ساخت فولاد در این کارخانه با استفاده از زغال سنگی بود که در معدن شباشک است اج می شد. اما پس از عقب نشینی هندی ها در سال۱۳۹۳ (۲۰۱۴م) در این پروژه تمامی این برنامه ها در معادن سنگ آهن و زغال سنگ متوقف شد.وی درباره علاقه مندی امریکا برای حضور در بخش معدن افغانستان، افزود: نقشه های زمین شناسی و ژئوفیزیک میدانی بسیار دقیقی در دوره شوروی سابق از معادن افغانستان تهیه شد. در دوره بین سال های۱۳۷۹تا۱۳۸۶(۲۰۰۰-۲۰۰۷م) در عمل هیچ فعالیت اکتشافی و است اجی در معادن افغانستان انجام نشد و تعداد محدود معادن فعال نیز غارت شدند. از سال تا سال در سال۱۳۸۶تا ۱۳۹۳(۲۰۰۷تا ۲۰۱۴م) که امریکایی ها به طور رسمی در افغانستان حضور داشتند، اعلام د چنانچه ی نقشه های زمین شناسی دوره شوروی سابق را در دست دارد و به ما تحویل دهد پول خوبی در ازای آن دریافت می کند. جالب است بدانید، در دوره تعدادی از این نقشه ها یافته و آتش زده شدند چون معتقد بود این نقشه ها نشانه کفر هستند و حتی اگر ی این نقشه ها را پنهان می کرد حکم داشت. عده ای از افراد فرصت طلب و ماجراجوی افغان این نقشه ها را در دیوار منازل خود پنهان کرده بودند و با پیشنهاد امریکایی ها دیوارها را شکافته و نقشه ها را به نرخ بالایی فروختند. این نقشه ها برای امریکا ارزشمند بود، هرچند که امریکا مطالعات ژئوفیزیک فضایی از افغانستان در امسال و سال آینده انجام داد و نتایج به دست آمده از آن را به دیگر مطالعات خود اضافه کرد. امریکا این اطلاعات دقیق را تاکنون افشا نکرده ولی شواهد از ذخایر عظیم مواد معدنی افغانستان حتی بیشتر از ایران حکایت دارد. روش ژئوفیزیک فضایی که امریکا استفاده کرده بسیار دقیق و با یک درصد خطا قابل قبول است اما خطر خاص خود را دارد. به همین دلیل این ژئوفیزیک در محدوده هایی با لیزر انجام شده که افراد عادی در آن حضور نداشتند زیرا ممکن است برای مردم خطراتی داشته باشد. امریکا برای انجام این مطالعات ژئوفیزیک میلیاردها دلار هزینه کرده چون معتقد است حداقل برای نیم قرن ذخایر مواد معدنی دست نخورده افغانستان را می تواند استحصال کند. جالب است بدانید امریکا اطلاعات را به طور کامل به طرف افغانستانی نمی دهد. این حاکی از علاقه بسیار امریکایی ها برای حضور در معادن افغانستان است.وی ادامه داد: دیگر پروژه های معدنی که از سوی سرمایه گذاران خارجی در افغانستان در حال اجرا بود، پروژه مس عینک با ذخیره ۱۱/۳میلیون تن است که با سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلار از سوی شرکت تی چینی به نام metallurgical corporation of china از سال ۱۳۸۶( ۲۰۰۷م) در حال اجرا بود. طرف های چینی نیز بعد از حمله نیروهای با آر پی جی به معدن مس عینک از سال ۱۳۹۳ ( ۲۰۱۴م) به اجبار بعد از ۷ سال از افغانستان خارج شدند. معدن مس عینک در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق کابل در ولایت لوگر قرار گرفته و بزرگترین ذخیره مس افغانستان و به روایتی نخستین یا دومین ذخیره بزرگ مس جهان است. همچنین معدن شماره ۴ سنگ آهن حاجی گک با سرمایه گذاری ۳/۸میلیارد دلار به شرکت کانا kilo gold mines واگذار شده بود که طرف های کانا نیز مشابه سرمایه گذاران هندی و چینی عطای معادن افغانستان را به لقایش بخشیدند و این کشور را بعد از وج رسمی امریکایی ها در سال ۲۰۱۴م ترک د. بدین ترتیب کل حجم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی در معادن سنگ آهن ۱، ۲، ۳ و ۴ حاجی گک افزون بر ۱۴/۶ میلیارد دلار بود. بدون شک امریکایی ها به مراتب نسبت به دیگران بهتر امنیت را برقرار می کنند. اگر امریکا تا امروز این کار را نکرده شاید برای آن باشد که می خواهد عرصه را به طرف افغانستانی تنگ کند و تنها خودش در منطقه حضور داشته باشد و امنیت را برقرار کند. وی در پایان تاکید کرد: افغانستان غیر از معادن یاد شده معادن بسیار خوبی از شن و ماسه دارد که با شروع ساخت وساز می تواند از آنها استفاده کند. در صورتی که معدن مس عینک و حاجی گک به بهره برداری برسد، سالانه افزون بر ۱ میلیارد دلار درآمدزایی برای این کشور ایجاد می کند.هنر سنگ تراشی در افغانستان
صنعت سنگ تراشی در افغانستان پیشینه بسیار دوری دارد و اکنون یکی از صنایع اشتغا ا در این کشور به شمار می آید. از طرفی وجود معادن ارزشمند سنگ تزئینی در ای مختلف این کشور از نکات مثبتی است که می توان به آن اشاره کرد. با وجود تمام درگیری ها و مشکلات موجود در افغانستان، خبرها حاکی از آن است که فعالان بخش معدن و هنرمندان سنگتراش در این کشور عملکرد موفقی داشته و توانسته اند بازار داخلی این کشور را در دست خود بگیرند. چندی پیش در خبری خواندم با وجود اینکه معادن سنگ های زینتی این کشور در اختیار برخی گروه های مافیایی بوده و ت نیز مالیات سنگین برای شان تعیین کرده اما آنها مقاومت خوبی نشان داده اند و بازار کابل را در اختیار خود گرفته اند.انواع مختلفی از سنگ های تزئینی در سنگ فروشی های این کشور (محصول ولایت های مختلف افغانستان) وجود دارد و خام یا تراش داده شده به فروش می رسد. برخی از سنگ های این کشور از شهرت جهانی برخوردار بوده و می توان به سنگ های رخام هلمند و چشت هرات اشاره کرد.بر اساس گزارش های موجود، معادن طلا در ۴ منطقه زرکشان غزنی، بداخشان، خاک ریز قندهار و تخار قرار گرفته اند. همچنین معادن کرومیت در حصارک لوگرو، ولسوالی زنه خوان غزنی و... دیده شده است. این کشور محدود به کانی های ف ی نیست و ذخایری از زغال سنگ در۱۱ محدوده معدنی قرار گرفته که ۵ مورد آن قابل است اج است.
در افغانستان قدیمی ترین سنگ ها از دوره آرچین یعنی ۳۸۰۰ میلیون سال پیش و سنگ هایی از دوره پروتوزوئیک (۲۵۰۰–۵۷۰ میلیون سال گذشته) دیده می شود. همچنین دارای پیشینه طولانی و پیچیده تکتونیکی است و دلایل آن تا حدودی مربوط به موقعیت آن در انتهای غربی هیمالیا، تصادم نیم قاره هند، تشکیل کوه های هندوکش، تصادم پارچه های جدا شده زمین (plate tectonics) و...
است.
محمدرضا سوری با وجوداینکه کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی ازغنی ترین کشورهای دنیا است و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون تری از منابع خدادادی دارد، اما عدم وجود چشم انداز و برنامه ریزی مدون درامر اکتشاف ، است اج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید نتوان ازاین منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره بگیریم .دراین میان استان مرکزی با اینکه دارای 180معدن فعال است که به دلیل رکود در بازار معدن کشور، تنها120 معدن آن به فعالیت خود ادامه می دهد و مابقی در تعطیلی به سرمی برند موضوعی که موجب شد تا رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک معضل رکود بازاررا به عنوان مهم ترین عامل بسته شدن معادن این منطقه بداند.******آمارها نشان می دهدایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر جهان به شمار می رود که از یک سو دارای ذخایر معدنی بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در این مکانها یافت می شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است. از آنجا که ازگذشته کمتر به بخش معدن توجه شده است لذا این بخش جزو مغفول اقتصاد کشور به شمار می رود ، این درحالی است که در سال های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است و در سال ۸۸ میزان استحصال از معادن کشور در حدود ۲۴۰ میلیون تن بوده است. بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی است اج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه ۵۷۰ میلیون تن است اج داشته باشد. یکی از کارشناسان صنعت معدن کشور دراین خصوص می گوید:«ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید. مهدی حاج حیدری می افزاید:«این درحالی است که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد ازتولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد،این درحالی است که معدن کاری در ایران در حال توسعه است. »وی ادامه می دهد:«بر اساس آمار آ ین آمارها۷۸۶۷ معدن در کشور وجودداردکه از این تعداد ۵۴۲۲ معدن فعال هستند و ۲۰۸۶ معدن نیز غیرفعال و ۳۵۹ معدن در حال تجهیز هستند.»معدن ثروتی بی پایان طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ی ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور را به یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. همچنین طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و 15 هزار محدوده امید بخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار شناسایی شده است. ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است ، به شکلی که 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است ؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می رسد.
از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی های به عمل آمده ، ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم ۱۰۰سال مواد معدنی برای تولید و است اج دارد .با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
در واقع ایران با ۳۹۵ میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کم تر از ۴/ ۰ درصد ازذخایر خود را است اج می کند درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد است.این آمار در شرایطی اعلام شده است که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵۰ درصد باشد .براساس فعالیت های اکتشافی برای شناسایی ذخایر معدنی کشور، ایران دارای ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی (نزدیک ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی) است که ارزش این ذخایر معدنی بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد می شود.مهمترین معادن کشور ایران با دارا بودن ذخایر غنی معدنی خود به بهشت معادن دنیا معروف شده و توانسته نظر بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه را طی دهه های گذشته به خود جلب کند. که دراین میان میتوان از 11معدن موجود مهم کشور نام برد.
معدن مس سرچشمه در 160 کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار گرفته و بزرگ ترین تولید کننده مس ایران و یکی از بزرگترین معادن روباز مس دنیا و خاورمیانه هم محسوب می شود.
پس از آن ،معدن مس سونگون ورزقان یکی دیگر از بزرگترین معادن مس ایران است که دارای بیش از یک میلیارد تن ذخیره کان سنگ مس است. عناصر همراه کان سنگ این معدن مولیبدن، طلا، نقره، رینیوم و ... محسوب می شود و سابقه معدنکاری در سونگون به دو قرن پیش (دوره قاجاریه) بر می گردد.
معدن مس میدوک کرمان یکی از بزرگترین معادن مس ایران است که در فاصله 132کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه قرار گرفته است. نام قدیمی این معدن مس لاچاه بوده است که به سبب به روستای میدوک به این نام تغییر یافته است.
معدن زغال سنگ پابدانا، با عمقی در حدود 600 متر عمیق ترین معدن زیرزمینی زغال سنگ ایران است که در شهرستان کوهبنان و در فاصله 170 کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد. محصول این معدن زغال کک شو است که پس از است اج به کارخانه زغالشویی زرند فرستاده می شود.
اولین معدن سنگ آهن ایران، معدن سنگ آهن چغارت بافق یزد است که این معدن تغذیه کننده شرکت ذوب آهن اصفهان در زمان تاسیس آن بوده محسوب می شود. بلوک معدنى بافق با ذخیره بیش از یک سوم سنگ آهن کشور به عنوان مهمترین زون آهن دار ایران شناخته شده است.
معدن سنگ آهن چادرملو که در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن در کشور است با ذخیره قابل است اج به مقدار 320 میلیون تن در قلب کویر مرکزی ایران واقع شده و در 180 کیلومتری شمال شرقی شهرستان یزد قرار گرفته است.
معدن سنگ آهن گل گهر در شهرستان سیرجان با ذخیره احتمالی یک میلیارد تن و ذخیره قطعی 219 میلیون تن برزگترین معدن شناخته شده سنگ آهن خاورمیانه شناخته می شود و در حال حاضر تولیدات حاصل از سنگ است اجی این معدن گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و سنگ دانه بندی شده است.
معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران که سال گذشته به صورت رسمی آغاز به کار کرد در 35 کیلومتری شهرستان تکاب و 15 کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان واقع شده است. این معدن 150 تن ذخیره طلای خالص دارد و قرار است با تولید کارخانه زرشوران میزان تولید شمش طلای کشور دو برابر و به 5 /5 تن برسد.

معدن فیروزه نیشابور نه تنها در کشور بلکه در سطح جهان بزرگترین معدن فیروزه است که مرغوب ترین سنگ ها را داراست تا جایی که در تمام کشورها ارزش فیروزه خود را با فیروزه نیشابور ایران مقایسه می کنند. این معدن با ذخیره 9 هزار تن و ظرفیت تولید سالانه 19 تن در 55 کیلومتری شمال غربی نیشابور، در جاده قدیم سبزوار و در روستای «معدن» قرار دارد. محاسبات نشان داده از هر تن سنگ فیروزه خام این معدن 8 تا 10 کیلوگرم فیروزه به دست می آید.
معدن سرب و روی انگوران در 135 کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده که این معـدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه محسوب می شود و با ذخیره 9 میلیون تن قرار است تا 12 سال آینده خوراک کارخانه ها را تامین کند اما با توجه به اینکه ذخایر این معدن رو به پایان است، مقرر شده معدن مهدی آباد یزد جایگزین آن شود. انگوران به دلیل خلوص بالای روی آن یکی از استاثنایی ترین معادن روی دنیا به شمار می آید.
معدن سرب و روی مهدی آباد پس از انگوران دارای بزرگترین ذخایر سرب و روی جهان است که هم اکنون بالاترین میزان است اج باریت کشور را هم به خود اختصاص داده است. قرار است با به پایان رسیدن ذخایر معدن انگوران معدن مهدی آباد جایگزین این معدن سرب و روی شود. مرکزی رتبه هفتم معادن کشور استان مرکزی به سبب قرارگرفتن در دو منطقه زمین شناسی مهم کشور، شامل منطقه های دگرگونی سنندج سیرجان و ایران مرکزی و به لحاظ شرایط زمین شناسی، خاستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانی های دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرف ی، ف ی، مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است.
این استان با 380 معدن و است اج سالانه 14 میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را بخود اختصاص داده است و تاکنون از 57 نوع ماده معدنی موجود در کشور 42 نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از حدود 35 نوع ماده معدنی بهره برداری می شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن ، باریت و خاک های صنعتی از مهمترین ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری در این استان هستند.
بیش از 42 نوع ماده معدنی دراستان مرکزی شناسایی شده و امکانات بالفعل برای است اج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، کانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آ ت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ا یمان (سولفور آرسنیک) ، بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد.
برخی مواد است اج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ ، آ ، سیمان سفید، رنگ ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.این ویژگی ها موجب شده تا هم اکنون استان مرکزی از لحاظ تعداد معادن در رتبه هفتم کشور و از حیث تولید و است اج مواد معدنی و ایجاد اشتغال رتبه یازدهم و از نظر ذخیره مواد معدنی رتبه چهاردهم کشور را به خود اختصاص دهد.مشکلات وراه نجات معادن استان مرکزی با وجود اینکه استان مرکزی از لحاظ تنوع ومیزان معادن معدنی دارای رتبه قابل توجهی است ، اما بی توجهی به رفع برخی مشکلات سبب شده تا این منطقه نتواند بهره لازم را ازاین مهم ببرد.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک دراین رابطه می گوید:«هزینه بالای تولید وبی توجهی به رفع مشکلات موجود بر سر صاردات مواد معدنی است اجی دراین استان سبب شده تا نتوانیم بهره ای آنچنانی ازاین منابع داشته باشیم .»بهنام نیک فر می افزاید:« استان مرکزی دارای 180معدن فعال بوده است که به دلیل رکود در بازار معدن کشور، امروز 120 معدن به فعالیت خود ادامه می دهد و باقی به تعطیلی کشیده شده اند.»وی ادامه می دهد«: در دوران رکود نباید معادن مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد، برای مثال معدن عباس آباد محلات با 80 سال قدمت با معدن درجه 2 دیگر قابل مقایسه نیست و باید در این دوران فضا آزادتر باشد تا امکان فعالیت میسر شود.