لباس پلیس دوربین دار رسما رونمایی شد

ست لباس اسپرت زن و شوهرست های اسپرت زن و شوهری انواع مدلهای ست لباس ست زن و شوهر شیک و اسپرتمجموعه لباسهای اسپرت ست نه و مردانهشیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شاید دوروبرتون داشته باشید زن و شوهرهایی که اکثر مواقع با لباس هایی یکرنگ و یک شکل بیرون میرن. دوست دارن باهم یکی باشند. باهم در همه مواقع ست باشند. واقعا یک ایده قشنگیه. بعضیا هم همچین چیزهایی رو دوست ندارن. دوست ندارن تو چشم باشند. حداقل اگر نمیخواین با لباسهای ست بین مردم دیده بشید پیشنهاد ما به شما اینست که با لباسهایی اسپرت و شیک به آتلیه برید و چند تا ع ست و اسپرت کنار همسر و خانواده خود داشته باشید. در ادامه چندین تصویر ست لباس برای زن و شوهرهای شیک و باکلاس به نمایش گذاشته ایم. شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد زن و شوهر ژاپنی سالهاست که لباس ست می پوشند و از این هماهنگی لذت می برند. این زوج نامشان را در اینستاگرام bonpon511 انتخاب کرده اند، نامی که ترکیبی از نام خودشان به علاوه سالگرد ازدواج آنهاست. این زوج تقریبا ۶۰ ساله حدود ۳۷ سال است که ازدواج کرده اند و تمام این سالها لباس ست پوشیده اند. شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوجست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست شیک لباس زن و مرد،ع ستهای لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد شیکترین مدل های ست لباس اسپرت زن و شوهر، ید لباس ست زن و مرد،ست لباس مجلسی زن و شوهر،فروش لباس ست زوج،ست لباس زن و مرد،ع ست لباس اسپرت عروس وداماد،فروش لباس ست خانواده،لباس ست همسران،کانال لباس ست زن و مرد
مدل لباس مجلسی پفی دخترانهمدل لباس مجلسی دخترانه مدل پیراهن مجلسی دخترانه 2017,لباس مجلسی پیراهن دامن پفی,پیراهن پرنسسی لباس پفی دخترانه کوتاهمدل های زیبای لباس مجلسی پفی دخترانه را در سایت روزگار دنبال کنید.گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاه وقتی حرف از عروسی و نامزدی فامیل می شود دغدغه دخترانه جوان این است که لباس مناسب برای جشن عروسی چه بپوشند. و در ژورنال ها و اینترنت دنبال شیک ترین لباس می گردند که در جشن عروسی یا نامزدی بین دختران بهترین باشند و جذاب و شیک به نظر برسند. ما برای شما دختران شیک پوش مخصوصا اگر امدام لاغری دارید پیشنهاد می کنیم اگر قصد ید پیراهن مجلسی دارید یک پیراهن پفی یداری کنید چون هم این که لاغری شما کمتر دیده می شود و هم اینکه شبیه پرنسس ها به نظر می رسید. شاید عده ای فکرکنند این سبک لباس مخصوص دختربچه هاست اما اینطور نیست این نوع لباس برای دختران جوان هم مناسب می باشد. ما در ادامه نکاتی برای انتخاب مناسب ترین پیراهن مجلسی با توجه به فرم اندام شما گردآوری کرده ایم: گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهلباس شب یا لباس مجلسی شیک
اگر می خواهید جذاب، چشم گیر و زیباتر از همیشه به نظر بیایید. یک پیراهن نیمه رسمی با قد متوسط، متناسب با اندامتان، همان چیزی است که شما نیاز دارید. پیراهنی از جنس ابریشم به همراه کمربندی از همان جنس بر روی کمر،
بهترین انتخاب محسوب می شود. گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاه دامن های بالای زانو بپوشید
برای اینکه قد بلندتر به نظر برسید ، پوشیدن دامن کوتاه است. خصوصا اگر از دامن های a شکل استفاده کنید. پوشیدن این مدل لباس ها باعث می شود که نگاه ها بیشتر به پاهای شما جلب شود و به طور ناخودآگاه ، قدبلند تر به نظر خواهید رسید. البته فراموش نکنید که دامن شما نباید در حد مینی ژوپ باشد. همچنید از پوشیدن دامن هایی که تا ساق پا و یا تا مچ پا هستند ، خود داری کنید. گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاه برای خانم هایی که شکم برآمده و بزرگ و رانها و های کوچکی دارند، مدل پیراهن هایی که بالاتنه کوتاهی دارد و خط کمر آن بالا و زیر است، مناسب است. این مدل پیراهن باعث برجستگی بیشتر های شما می شود، در حالی که انحنای شکم شما را می پوشاند. برای انی که ران های بزرگ و برجسته و های کوچکی دارند، پیراهنی با بالاتنه کوتاه و خط کمر زیر و دامن خطی ای شکل بسیار مناسب است. اما خانم هایی که های بزرگ و ران های کوچکی دارند، باید پیراهن رک بدون آستین بنددار بپوشند. گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاه اگر اندامی پسر مانند دارید، پیراهن های چسب و کیپ بدن با یقه بازتر بپوشید. آیا تمام قسمتهای بدن شما درشت و برجسته است؟ یک دامن نامتقارن عالی خواهد بود و همچنین یک مدل خطی ای شکل با قسمت تنگ و چسب. و درنهایت فراموش نکنید که باید در پیراهن خود احساس راحتی کنید. هرگز خود را تحت فشار قرار ندهید تا به زحمت لباسی را بپوشید که فکر می کنید در آن مناسب دیده می شوید. گالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه ۹۶-۲۰۱۷،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاهگالری زبیاترین مدل لباس مجلسی پفی دخترانه 96-2017،لباس پفی عروسکی،لباس مجلسی پفی کوتاه،لباس چین دار بچه گانه،مدل لباس چین دار بلند،لباس پفی دخترانه کوتاه،مدل لباس مجلسی چین دار دخترانه،لباس مجلسی پفی بلند،مدل لباس مجلسی چین دار کوتاه
ست اسپرت مادر و پسرست لباس مادر و پسرست اسپرت لباس مادر و پسر تیپ اسپرت زیبا مدل های جدید ست لباس مادر و پسر مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست اسپرت مادر و پسر خیلی از مادرها لباس هاشونو با دختر و پسر کوچولوشون ست می کنند و با رنگبندی مناسب یک هارمونی و هماهنگی بین لباس ها ایجاد می کنند. ما در ادامه تصاویری زیبا و قشنگ از مدل های ست لباس مادر و پسر به همراه نکات لازم برای آموزش ست رنگ های مختلف با یکدیگر آورده ایم که می توانید برای خودتان و فرزندتان از این نوع مدل های شیک و اسپرت ایده بگیرید: مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ زرد: رنگ زرد گرما و زیبایی خورشید را مجسم می کند، شما نیز اگر این رنگ را درست بپوشید می توانید در خیابان و یا مهمانی با این رنگ زیبا بدرخشید.
طیف رنگ زرد از زرد طلایی پر رنگ، زرد گل آلاله و گل ابریشم و زرد کمرنگ را شما می توانید با رنگ های نارنجی سوخته، قهوه ای توتونی رنگ و قرمز درخشان ست کنید.
اگر رنگ زرد کمرنگ به شما می آید می توانید این رنگ را با آبی کمرنگ (آکوا)، عاجی کمرنگ یا نارنجی کمرنگ ست کنید و ظاهری متین و باوقار پیدا کنید همچنین با یک رنگ گلی کمرنگ نیز می توانید شیرین و زیبا جلوه کنید.
خواه نا خواه زرد، نگاه ها را به سمت خود جذب می کند، اگر دوست دارید مانند چراغ نورافکن جلب توجه کنید زرد قطعا رنگ شماست پس از پوشیدن ان لذت ببرید. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ قرمز: جذاب اما خطرناک قرمز قابلیت جور شدن با سفید، مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی و سبز را دارد. وقتی می خواهید ست لباسی با رنگ قرمز بسازید، بهترین کار این است که از ترکیبات مختلف قرمز استفاده کنید یعنی رنگ هایی مثل بنفش که قرمز در آن استفاده شده ولی حواستان باشد سراغ تیره و روشن قرمز برای ست و ترکیب نروید. حواستان باشد قرمز را با آبی و زرد ست نکنید؛ این رنگ ها فقط زمانی با هم هماهنگ می شوند که آبی به سمت بنفش و زرد به سمت نارنجی متمایل شده باشد. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ آبی: در ساحل آرامشرنگ آبی با سفید، مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی هماهنگ می شود. رنگ مکمل آبی، نارنجی است و قرار گرفتن این دو رنگ در کنار هم نارنجی را تشدید می کند. دقت کنید آبی را با زرد و قرمز ست نکنید، فقط در صورتی می توانید ست کنید که قرمزتان به بنفش و زردتان به سبز نزدیک باشد. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس با رنگ سورمه ای: برای ایجاد جلوه و جذ ت بیشتر در کنار رنگ سورمه ای می توانید از رنگ های روشن تر استفاده کنید. رنگ های هم خانواده سرمه ای مثل آبی روشن و متوسط و بنفش انتخاب مناسبی است. برای ساحتن ترکیب رنگ متضاد با سرمه ای رنگ های زرد و دلی و طیف های نارنجی و شتری پیشنهاد می شود. مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولدمدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017،ست لباس مجلسی مادر و پسر، ید ست لباس پدر و پسر،ست لباس مجلسی مادر و دختر،ست لباس مادر و بچه، ید ست لباس خانواده،ست لباس مادر و نوزاد،فروش لباس ست مادر و دختر،لباس ست مادر و دختر برای تولد
مدل لباس عروس بچگانهگالری شیک ترین مدل لباس عروس بچه گانهپیشنهاد مدل لباس عروس بچگانه مد سال ۹۶-۲۰۱۷ می باشد.
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی مدل لباس عروس بچگانه خیلی از دختربچه ها وقتی با مادرانشان به جشن های عروسی فامیل دعوت می شوند و به مجلس می روند زمانی که عروس خانم ها را در لباس عروسی می بینند دوست دارند اونها هم همچین لباسی بر تن داشته باشند. به مادران عزیز پیشنهاد می شود بجای ید لباس مجلسی برای فرزندانتان یک لباس عروس شیک یداری کنید و اجازه دهید انتخاب لباس با سلیقه خود فرزندتان باشد. در ادامه تصاویری زیبا از لباس عروس های بچگانه به همراه نکاتی برای انتخاب لباس مجلسی ک نه را مشاهده می کنید. شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی لباس مجلسی دخترانه برای بچه ها در طرح های متنوع و زیبایی وجود دارد و به طورکلی می توان گفت تنوع لباس مجلسی برای ها بیشتر از پسر بچه ها است. شما می توانید برای فرزند خود مدل های لباس مجلسی نظیر پیراهن مجلسی و بلوز دامن و تاپ و شلوارک بچه گانه را یداری کنید. شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی لباس هایی که برای کودکتان می ید باید راحت و گشاد باشد که پوشیدن و درآوردن آن آسان است، از آنجایی که ک ن در حال رشد هستند اندازه لباس هایشان به سرعت تغییر می کند بنابراین لازم نیست که زیاد هزینه کنید ولی می توانید لباس های قابل تنظیم که امکان بزرگ یا کوچک شدن دارند را تهیه کنید در این صورت می توانید مدت بیشتری از لباس استفاده کنید. شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی بچه های ۵ ساله و بزرگتر درواقع دیگر بچه نیستند. آدم بزرگهای کوچولویی هستند که میتوانند خودشان برای چیزهای مختلفی از جمله لباس پوشیدن تصمیم بگیرند. انتخاب سلامت و جنس لباس را خودتان به عده بگیرید اما انتخاب طرح و رنگ را به عهده کودک بگذارید. شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
شیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی ید لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه ۲۰۱۷،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادیشیک ترین و بروزترین مدل لباس عروس بچگانه مد سال 96-2017،لباس عروس بچه گانه با الگو، ید لباس عروس بچه گانه،آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس بچه گانه 2017،لباس عروس نوزادی،لباس پرنسسی مجلسی،مدل لباس عروس نوزادی
مدل لباس عروس به سبک اروپاییمدل لباس عروس به سبک اروپاییمدل لباس عروس لباس عروس ساده و شیکژورنال انواع مدل لباس عروس آستین دار
پیشنهاد مدل لباس عروس های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیمدل لباس عروس به سبک اروپایی به یاد ماندنی ترین لباسی که هر خانم در طول زندگی خود بر تن می کند، لباس سپید عروسی است. برای ید این لباس تا حد ممکن باید توجه و احتیاط کرد. لباسی باید انتخاب شما باشد که مناسب اندام شما باشد. چون شما از بعد ازظهر تا ا شب این لباس را بر تن دارید پس لباسی را انتخاب کنید که در آن احساس راحتی کنید و معذب نباشید. در کل طراحی لباس عروسی نکاتی وجود دارد که شما را در ید یک لباس مناسب برای عروس یاری می کند. ما در ادامه چند نکته طلایی برای ید یک لباس عروس مناسب برای شما گردآوری کرده ایم: گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفینکات طلایی انتخاب لباس عروس اول از همه بودجه خود را برای ید لباس عروس تعیین کنید. قبل از تعیین بودجه، هرگز سراغ لباس های گران قیمت نروید چون بعدا یا مجبور می شوید پول خیلی زیادتری ج کنید یا از ید خود راضی نخواهید بود.
گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی مجلات مختلف عروس، مزون های لباس عروس، سایت های مخصوص عروسی و… همه را نگاه کنید تا یک ایده خوب در رابطه با لباس تان پیدا کنید. در قدم اول شما باید بدانید چگونه لباسی می خواهید: یک لباس کلاسیک یا مدرن آستین دار یا…
گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی در نظر گرفتن فرم و طرح اندام مهم ترین فاکتور برای انتخاب یک لباس عروس مناسب است. در کنار طرح اندام، فرم کلی صورت و حتی رنگ پوست هم از فاکتورهای تاثیرگذار است. برای مثال خانم های ریز نقش هرگز نباید دنبال لباس های عروس با پف های بسیار زیاد بروند حتی به قیمت به روز بودن و زیبایی این لباس ها. مثال دیگر اینکه خانم هایی با پوست سبزه نباید به فکر لباس های سفید یخچالی باشند! گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی همچنین پوشیدن لباس عروس با دنباله ای بلند به عوامل مختلفی مانند قد عروس خانم و محل عروسی وابسته است. استفاده از لباس عروس با دنباله بلند برای خانم های قد بلند مناسب است. اگر عروس خانم کوتاه قد لباس عروس با دنباله بلند بپوشد؛ ظاهرش طوری نشان می دهد که انگار در لباس عروس گم شده است. گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی لباس عروس هایی که دامن آنها a شکل است و یا دامن پف دار دارند، برای عروس خانم هایی که قسمت های پایین بدن آنها چاق است و اصطلاحا اندامی گل شکل دارند، مناسب است. مدل های پری دریایی برای عروس خانم هایی که از اندامی متناسب برخوردارند مناسب تر است.
گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی فاکتور بعدی، انتخاب لباس عروس، با توجه به مدلی است که برای موها در نظر داریم. این فاکتور در انتخاب تور مناسب از نظر نوع طراحی و کوتاه و بلندی، بسیار تاثیرگذار است. مثلا اگر قرار است شینیون پشت سر و خیلی بالا نباشد انتخاب مناسب، یک تور کار شده کوتاه است نه بلند! یادتن باشد مدل مو در انتخاب یقه مناسب برای لباس عروس هم نقش بسزایی دارد. گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی و در آ یکی دیگر از مهم ترین فاکتور ها برای رسیدن به انتخاب درست، احساس راحتی و امنیت در لباس است. به خصوص که عروس باید ساعت هایی طولانی با این لباس که اصلا قابل مقایسه با لباس های معمولی نیست، کنار بیاید! وزن مناسب و ثابت ماندن آن روی بدن، بدون حرکت و چرخش های اضافی از جمله مواردی هستند که به پوشنده لباس احساس راحتی و امنیت می دهند. گلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیلباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفیگلچینی از شیک ترین و زیباترین مدل لباس عروس به سبک اروپایی 2017،لباس عروس ساده و شیک،لباس عروس ساده اروپایی،مدل لباس عروس ساده بدون پف،لباس عروس ساده و پوشیده،لباس عروس ساده ساتن،آرایش عروس ساده و شیک،لباس نامزدی ساده و پوشیده،لباس عروس ساده پفی
مدل لباس قرمز مجلسیمدل لباس مجلسی نه و دخترانه قرمز, لباس مجلسی کوتاه, مدل لباس مجلسی, لباس مجلسی گیپور قرمز مدل های زیبای لباس مجلسی دخترانه و نه را در سایت روزگار دنبال کنید.مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایمدل لباس مجلسی قرمز با فرا رسیدن فصل تابستان جشن های عروسی و نامزدی هم بر پا شده است. و اولین سوال خانم ها و دخترخانمها این هست که چی بپوشم؟ داخل کمد لباستون رو یک نگاه بندازید اگر که لباسی به رنگ قرمز پیدا نکردید انتخاب شما برای این مهمانی یک پیراهن قرمز کوتاه باشد. در این پست از سایت روزگار چندین مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز را برای شما به نمایش گذاشته ایم. انتخاب با خود شماست!!! مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایچند قانون برای انتخاب لباس شب مناسب ۱- افرادی که دارای پوست های تیره هستند ، لباس های با رنگ ها ی روشن مانند : سفید ، سبز، و .. بپوشید که به شما می آیند و از رنگ های تیره ای مانند : قهوه ای و … که باعث خفه شدن رنگ پوستتان می شود دوری کنید. ۲- افرادی که دارای پوست های روشن هستند ، بر ع افرادی که دارای پوست های روشن هستند باید از رنگ های مانند سفید ، و .. بپرهیزند زیرا این رنگ ها ، باعث تشدید سفیدی رنگ پوستشان می شود. مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ای 3- پیراهن هایی که دامن آنها از زیر شروع شده و تا پایین ادامه می یابد، تا حد زیادی به نمای پاهای بلند کمک می کند. فقط اطمینان حاصل کنید که انتهای لباس یا تا بالای زانو و یا زیر زانو باشد و هرگز بر روی ساق پا قرار نگیرد ، چرا که در این صورت پاهایتان به دو تکه تقسیم می شود. مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ای 4- جالب است که لباس های ما ی و بلند نیز بسیار می تواند پاها را بلند نشان دهد و به طول پاها اضافه کند، با این لباس ها حتی می توانید در زیر آن از یک کفش پاشنه بلند نیز استفاده کرده و چند سانتی متر به قد خود بیافزایید. بیشتر افراد به دلیل علاقه به یک رنگ خاص بیشتر لباس ها یشان را در آن مایه انتخاب می کنند در حالی که از قدرت رنگ ها و توانایی تاثیرگذاری آنها بر شخصیت خود بی اطلاع هستند. واقعیت این است که آنچه در هر ملاقات، پیش از چیزهای دیگر به چشم بیننده می رسد، لباس و رنگ لباس طرف مقابل است. بنابراین رنگ ها می توانند علاوه بر ایجاد اثرات متفاوت بر خلق و خوی افراد، بر روابط آنها با دیگران نیز تأثیر بگذارند. مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایپوشیدن لباس قرمز به معنای شور و اشتیاق است لباس قرمز رنگ بپوشید. قرمز به معنای شور و اشتیاق است. یک لباس شب زیبای قرمز رنگ، تمام شب را روشن می کند. لباس های قرمز چین دار، از میزان تندی و غلظت رنگ قرمز می کاهد. مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ای قرمز یک رنگ گرم است و استفاده از این رنگ در لباس توجه برانگیز است. رنگ گرم خودنما است و احساسات را برمی انگیزد بنابراین استفاده از لباس هایی با چند رنگ گرم در سراپای شخص، او را جسور و زنده جلوه می دهد. هرچند القای روحیه تهاجمی به بیننده، نتیجه دیگری برای یک سبک پوشش کاملا زنده و گرم است. پوشیدن این رنگ به کمی اعتماد به نفس نیاز دارد و ی که نمی خواهد توجه مردم را به سوی خود جلب کند بهتر است آن را در لباس های خود به کار نبرد، چون هیچ نمی تواند در یک لباس قرمز خود را پنهان کند. رنگ قرمز نشانه انرژی است ولی باید توجه داشت که از آن دسته رنگ هایی نیست که بتوان همیشه یا به طور مرتب پوشید. همچنین شخص را کمی چاق تر از سایز واقعی نشان می دهد. مدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکیمدل لباس مجلسی قرمز | شیک ترین لباس مجلسی کوتاه و قرمز دخترانه و نه،لباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی،مدل لباس حنابندان قرمز جدید،مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ،لباس حنابندان ترکیه ایلباس مجلسی قرمز کوتاه،لباس مجلسی قرمز بلند،لباس قرمز نهال،لباس مجلسی قرمز دخترانه،مدل لباس مجلسی قرمز و مشکی
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس تعبیر خواب لباس خونی تعبیر خواب لباس رنگی تعبیر خواب جدید تعبیر خواب لباس کهنه تعبیر خواب لباس زمستانی تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس فصلی- اگر در رابطه با لباس خو دیده اید این مطلب را مطالعه نمایید تعبیر خواب لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس,تعبیر خواب لباس رنگی,تعبیر خواب لباس خونی,تعبیرخواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس کهنه,خواب لباس خواب لباس به رنگ آن و جنس و حتی افراد جامعه مرتبط است و در مطلب زیر در تمامی شرایط که برای شما جمع آوری شده است می توانید مطالعه نمایید و به معنا و تع ر آن ها پی ببرید. تعبیر خواب به روایت جعفر صادق

دیدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال (ع)

تعبیر خواب لباس، ب و کار مرد می باشد. تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می باشد. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد. تعبیر خواب به روایت اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی
تعبیر خواب داشتن لباس مهتران بر تن ، بزرگی استدتعبیر خواب داشتن لباس فاسقان بر تن ، معصیت و گناه استد تعبیر خواب داشتن لباس سلاطین بر تن ، نظام شدن کارها است تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب لباس پادشاه داشتن ، سود از پادشاه است تعبیر خواب لباس علما داشتن ، سود از علما استتعبیر خواب لباس صوفیان داشتن ، دست برداشتن از دنیا است نعبیر خواب لباس توانگران داشتن ، حریص شدن در جمع مال است تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود. کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پ و. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند. در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا ب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با ب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد. این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد. اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید. ع این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده. اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود. چنان چه در خواب ببینید که لباس شما شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید. اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید. جامه سیاه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ می است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد. جامه سرخ را معبران برای ن خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست. اگر در خواب ببینید که جامه می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا کت و شلوار و پ و نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پ وئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است. تعبیر خواب لباس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب لباس تمیز ، احترام است-تعبیر خواب یدن لباس ، خوشبختی است-تعبیر خواب لباس کهنه ، افتخار است- تعبیر خواب لباس خواب ، ازدواج ناگهانی است تعبیر خواب لباس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن لباس کهنه یا مرتب ، ش ت در تعهدات است-تعبیر خواب دیدن لباس گرانبها ، بخت و اقبال است-تعبیر خواب پسندیدن لباس قدیمی ، دگرگونی است-تعبیر خواب لباس سفید ، زندگی متلاطم و همراه تغییر است-تعبیر خواب لباس سیاه ، دعوا و مشاجره است تعبیر خواب لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس,تعبیر خواب لباس رنگی,تعبیر خواب لباس خونی,تعبیرخواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس کهنه,خواب لباس لباس نامناسب

سوخته:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی«پادشاه» می باشد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، تعبیرش این است که با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می شوی. صادق (ع) می فرمایند:اگر ببینی لباس ی آتش گرفته است، یـعـنـی آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می شود یا بریده: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس شده، فاش شدن راز است. جابر مغربی می گوید: لباس کثیف و تعبیرش فساد در دین و دنیا است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید:اگر ببینی لباس تو را کرده اند، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می کنی. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی "زیر پیراهن"خودت را می کنی، یـعـنـی مشغول س رستی و ریاست خانه می شوی. ابن سیرین می گوید:اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده ای، تعبیرش خوب است، صادق (ع) نیز می فرمایند: یـعـنـی چیزی به تو می رسد. جابر می گوید:اگر ببینی پیراهن پوشیده ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی نظمی می شود و رازت فاش خواهد شد. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت شده است، یـعـنـی به دروغ به تو تهمت می زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _ و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می گوید… (یوسف-27). ابن سیرین می گوید:اگر ببینی سگ لباس تو را کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوی. تنگ و پست:

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می باشد. جابر مغربی می گوید:اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده ای، یـعـنـی در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می شوی. تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد می باشد. کهنه:

اصفهانی می گوید: تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه می باشد، تعبیرگری نیز می گوید: تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی می باشد. حضرت دانیال (ع) می فرمایند:تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است. اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، یـعـنـی دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه تر و تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می شود و احتمالاً هلاک می شوی. ابراهیم کرمانی می گوید:اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد. اصفهانی می گوید: اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده ای، تعبیرش خوب است، ابن سیرین نیز می گوید:تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می شود. ابراهیم کرمانی می گوید:اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس های کهنه را انجام می دهی، تعبیرش بد می باشد، مخصوصاً اگر چرک و باشند، ولی اصفهانی می گوید:اگر ببینی لباس کهنه می فروشی، تعبیرش خوب است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید: تعبیرش خوب است، و تعبیر مردی که لباس کهنه می فروشد، ی است که بدی را از خود دور می کند، ولی اگر ببینی لباس کهنه می ی، تعبیرش بد است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید:تعبیرش بد می باشد. سایر موارد:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی لباس بدی داری، یـعـنـی ب و کار تو بد می شود. تعبیرگری می گوید: اگر ببینی شپشه لباس تو را خورده است، یـعـنـی امو را به سرقت می برد. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی پیراهنی که پوشیده ای یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک است، یـعـنـی به زودی از دنیا می روی لباس خونی

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن خون آلودی در دست داری، تعبیرش این است که همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. حضرت دانیال (ع) می فرمایند:اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده ای، یـعـنـی مال حرام به دست می آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون آلود شده باشد). ابن سیرین می گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می آوری. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می آوری . تعبیر خواب لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس,تعبیر خواب لباس رنگی,تعبیر خواب لباس خونی,تعبیرخواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس کهنه,خواب لباس رنگ لباس


سفید:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می باشد، جابر مغربی نیز می گوید: اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می شوی . ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در حالی که چهره ات سیاه می باشد، لباس سفید پوشیده ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _ و چون یکی شان را بشارت دختر دهند چهره اش تیره گردد و غم زده شود (نحل-58). جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس سفید یا سبز داده اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی. سیاه:

جابر مغربی می گوید: تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای ی که معمولاً لباس سیاه می پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولاً لباس سفید می پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد. حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که لباسش سیاه می باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می باشد، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می گویند: تعبیر لباس سیاه برای قاضی و خطیب و پادشاه خوب می باشد، ولی برای عموم مردم تحت حکومت پادشاه تعبیرش غم و اندوه است، صادق (ع) نیز می فرمایند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و «محتسب» این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می آورند. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس سیاه داده اند، یـعـنـی کافر می شوی . کبود:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، جابر نیز می گوید: تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می باشد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن کبود پوشیده ای، یـعـنـی دچار مصیبت می شوی. ابن سیرین می گوید: اگر ی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس های کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گنا ار بوده است. حتما بخوانید : تعبیر خواب ماهی گرفتن + تعبیر خواب خوردن ماهی و یا کشتن ماهی زرد:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری است، جابر نیز می گوید: تعبیرش برای مردها بیماری می باشد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده ای، یـعـنـی بیمار می شوی. بعضی از تعبیرگران می گویند: اگر زنی در خواب ببیند که لباس زرد پوشیده است، یـعـنـی ازدواج می کند، ولی اگر ازدواج کرده است شوهرش بیمار می شود. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس زرد داده اند، یـعـنـی بیمار می شوی و توبه می کنی. ابن سیرین می گوید: اگر ی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس های زرد پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گنا ار بوده است. اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می زنی، یـعـنـی بیمار می شوی، ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی گردد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می باشد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می باشد است، جابر نیز می گوید: تعبیرش خوب است. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی پیراهنقرمز پوشیده ای، یـعـنـی به ع دنیوی مشغول می شوی. اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می کنی، یـعـنـی به ع و خوشی دنیوی مشغول می شوی و دین و ایمان را کنار می گذاری. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می باشند، یـعـنـی جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن ها ظلم و ستم می کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می باشد . سبز:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: به دلیل اینکه لباس و حلۀ بهشتیان سبز می باشد، تعبیرش خوب است، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ…_ بر اندام بهشتیان لباس هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، 21)، جابر نیز می گوید: تعبیرش دین و ایمان می باشد، به طوری که اگر بر تن انسان زنده ببینی، آن فرد درستکار و پرهیزکار است، و اگر بر تن مرده ببینی، یـعـنـی آن فرد به رستگاری رسیده است. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده ای، یـعـنـی از شخص عالم و دانشمندی به تو قوت و نیرو می رسد. اگر ببینی «رضوان» لباس سبز رنگی به تو داده است، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، جابر مغربی نیز می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس سفید یا سبز داده اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی. رنگارنگ: جابر مغربی می گوید: اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه ی و نظامی هستی و یا اینکه زن می باشی، تعبیرش خوب است، در جایی دیگر نیز می گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می شنوی که باعث ناخشنودی تو می شود. دورو:

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببینی رنگ پشت و روی لباست با هم فرق می کند، یـعـنـی با اهل دین و دنیا با خواری و ذلت زندگی می کنی. فصل لباس

لباس زمستانی در تابستان:

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی لباس زمستانی را در تابستان پوشیده ای، تعبیرش این است که دچار ترس و دلهره می شوی، یا اگر ببینی پوستین را در فصل تابستان پوشیده ای، یـعـنـی جهت ج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می رسد، ولی سرانجام دچار غم و اندوه می شوی. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی رسی. لباس تابستانی در زمستان:

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی لباس تابستانی را در زمستان پوشیده ای، یـعـنـی به اندازه ارزش لباس مال و اموال تو زیادتر می شود، اگر ببینی فصل زمستان می باشد و پوستین پوشیده ای، یـعـنـی جهت ج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می رسد . جابر مغربی می گوید: اگر ببینی کلاه تابستانی را در زمستان روی سر خودت گذاشته ای، یـعـنـی کامیاب می شوی. تعبیر خواب لباس,تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس,تعبیر خواب لباس رنگی,تعبیر خواب لباس خونی,تعبیرخواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس کهنه,خواب لباسجنس لباس

پشمی، نمدی، پلاس: ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی لباس پشمی یده ای، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می کنی. اگر ببینی لباس پشمی پوشیده ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن ها به دست می آوری. حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی لباس پشمی یا نمدی، یا «پلاس پشمی» داری، یـعـنـی مال و اموال بدست می آوری. ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر پلاس، فردی فقیر و تنگدست می باشد که درستکار و پرهیزکار و دیندار بوده و رازدار و امانت دار است، بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند: تعبیرش مال و اموالی حلال می باشد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی پلاس پوشیده ای، یـعـنـی بین تو و چنین شخصی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می شود و از او خیر و منفعت می بینی. اگر ببینی پلاسهای فراوانی داری، یـعـنـی به اندازه آن ها مال و نعمت به دست می آوری. اگر مردی در خواب ببیند پلاس نو یده است، یـعـنـی «کنیزکی» پرهیزکار را به خدمت می گیرد و از او خیر و منفعت می بیند، یا اگر ببیند پلاس نو به دست آورده، یـعـنـی با زنی پرهیزکار و ثروتمند ازدواج می کند و از او خیر و سود و منفعت می بیند. پوست خز:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی لباس پوست خز پوشیده ای، یـعـنـی به عزت و جاه و مقام می رسی، ابن سیرین نیز می گوید: تعبیر لباس و کلاه و عمامه و قبا و… از پوست خز برای مردها خوب است، اما در تعبیر رنگ آن سود و زیانی وجود ندارد، ولی اصفهانی می گوید: تعبیر لباس خز، مال حرام و فساد در دین است، ابراهیم کرمانی نیز می گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس خز پوشیده است، یـعـنـی به اندازه کوچکی و بزرگی آن مال حرام به دست می آورد و خطر آنکه دینداریش بد و ضعیف شود وجود دارد ولی تعبیرش برای زن ها خوب است و تعبیر انسان خزفروش ی است که دنیا را به دین و ایمان ترجیح می دهد. صادق (ع) می فرمایند: تعبیرهای لباس خز (برای ی که شایستگی آن را داشته باشد)عبارتند از: 1- مال 2- خیر و برکت 3- عزت و جاه و منزلت 4- درجه و رتبه و مرتبه به اندازۀ قیمت لباس 5- حکومت و بزرگی (تعبیرهای مختلف). پنبه:

اصفهانی می گوید: بهترین تعبیر مربوط به لباسی است که از جنس پنبه می باشد (البته بدون آنکه در آن قز یا ابریشم به کار رفته باشد). ابریشم:

اصفهانی نیز می گوید: تعبیر خواب لباس دیبای حریر و ابریشم، برای مردان بد است ولی برای ن خوب و نیکو می باشد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی پیراهن تو ابریشمی می باشد، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می آوری ولی دینداری و ایمان تو دچار ضعف می شود [با توجه به تعبیرهای قبلی به احتمال زیاد منظور تعبیرگر این است که اگر مردی این خواب را ببیند] . زربافت:

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر لباس زربافت، زن دمند و «کنیزک» بافرهنگ و باادب می باشد. برد و مخطط:

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر لباس برد و مخطط، خیر و منفعت می باشد. کاغذی:

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می باشد. کتان:

ابن سیرین می گوید: تعبیر پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می باشد. لباس افراد مختلف

ثروتمندان:

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده ای، تعبیرش این است که نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود . علما و دانشمندان:

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی لباس علما و دانشمندان را پوشیده ای، تعبیرش این است که از علما و دانشمندان بهره مند می شوی. وزرا:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس وزرا را پوشیده ای، یـعـنـی مال و اموال خیلی زیادی به دست می آوری، ولی مردم تو را سرزنش می کنند. بازرگانان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس بازرگانان را پوشیده ای، یـعـنـی ب و کار دنیایی تو بهتر می شود. افراد بزرگ و رئیس و سرور:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس افراد بزرگ و رئیس و سرور را پوشیده ای، چنانچه اهل آن لباس باشی، یـعـنـی کار تو قوت می گیرد و بهتر می شود. اگر ببینی لباس باشکوهی پوشیده ای، یـعـنـی با راستی و درستی با زن ارتباط و مصاحبت برقرار می کنی. دربان ها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس دربان ها را پوشیده ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می شوی. پاسبان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی جوانی لباس پوشیده است، یـعـنـی ی تو را در دریافت عطا و بخشش یاری و کمک می کند. جلادها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس جلادها را پوشیده ای، یـعـنـی به سود و منفعت می رسی. صوفی ها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس صوفی ها را پوشیده ای، یـعـنـی دینداری و پرهیزکاری تو بیشتر می شود، جابر نیز می گوید: یعنی از دنیا و مادیات دست می کشی . زاهدان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس زاهدان را پوشیده ای، یـعـنـی امانت دار می شوی. لباس پیغمبر (ص):

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی لباس پیغمبر (ص) را پوشیده ای، یـعـنـی پادشاه می شوی. افراد درستکار:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس افراد درستکار را پوشیده ای، یـعـنـی درستکار و پرهیزکار می شوی. افراد فاسد:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس افراد فاسد را پوشیده ای، یـعـنـی افراد فاسد تو را دچار غم و اندوه می کنند، و اگر ببینی لباس افراد «فاسق»را پوشیده ای، یـعـنـی گناه و معصیت خواهی کرد . حمالها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس حمال ها را پوشیده ای، یـعـنـی امانت دار شده و انگشت نما می شوی. کارگران:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس کارگران را پوشیده ای، یـعـنـی آشفته و آزرده می شوی. پزشکان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده ای، یـعـنـی کار تو بهتر می شود و در بین مردم به شهرت می رسی. یهودیها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس یهودیها را پوشید ای، یـعـنـی با حقه و فریب ی را نابود کرده و عاقبت کار تو بد می باشد، جابر نیز می گوید: یعنی به یهودیها تمایل و علاقه خواهی داشت. یان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس یان را پوشیده ای، یـعـنـی کاری می کنی که دوست و دشمن از آن در امان نیستند، جابر نیز می گوید: اگر ببینی لباس یان را داری، تعبیرش این است که به یان تمایل و علاقه خواهی داشت. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس کشیشان را پوشیده ای، یـعـنـی «بدعتگذار» می شوی و به کفر و گمراهی تمایل خواهی داشت . ان زرتشتی:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس ان زرتشتی را پوشیده ای، یـعـنـی به افراد بددین و جاهل میل و علاقه داری. مرتد:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس افراد «مرتد» را پوشیده ای، یـعـنـی ی به تو چیزی عطا می کند، ولی مجدداً آن را پس می گیرد. بت پرستان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس بت پرستان را پوشیده ای، یـعـنـی به خدمت پادشاه یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور مشغول می شوی. مبارزان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس افراد مبارز را پوشیده ای، یـعـنـی با ی دشمنی پیدا می کنی. زندانی ها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس زندانی ها را پوشیده ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد. قبرکنان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته فکر مشغول می شوی. کشتیبانان:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده ای، یـعـنـی از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می کنی. قصابها:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس قصابها را پوشیده ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می شوی. لباس نه:

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس نه پوشیده است، یـعـنـی از بزرگتر خودش دور می شود، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید: یـعـنـی مال و اموالش زیاد می شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد بعضی از تعبیرگران گفته اند: دچار غم و اندوه و بی حرمتی می شود (تعبیرهای مختلف). ابن سیرین می گوید: اگر ببینی مثل زن ها چادر پوشیده ای، یـعـنـی کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می دانند. لباس مردانه:

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، تعبیرش این است که خیر و منفعت به دست می آورد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن ها را پوشیده است، تعبیرش خیر و درستی او می باشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او است.
مدل لباس نوزادی دخترانهگلچینی از مدل لباس دخترانه ۰ تا ۱۸ ماهه در تابستان جدیدترین لباس نوزادی دخترونه مدل لباس سرهمی برای نوزادان دختر طرح های شیک و جدید لباس نوزادیمدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیمدل لباس نوزادی دخترانه هنگام ید لباس نوزادان زیبایی مهم نیست بلکه جنس و کیفیت لباس است که اهمیت دارد. چون نوزادان دارای پوست بسیار نازک و لطیفی هستند و لباس های خشک و خشن مناسب یک نوزاد تازه متولد شده نیست. برای انتخاب لباس مناسب برای نوزادان دلبندتان نکاتی را در این پست آورده ایم، اگر سلامت نوزادتان برایتان اهمیت دارد حتما قبل از ید لباس این نکات را مد نظر قرار دهید. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیجنس لباس نوزاد مهم ترین فاکتور در انتخاب به خاطر پوست حساس و لطیف نوزادان در این سن، باید به جنس لباس دقت کنید. لباس نوزادان باید حتما نخی باشد و ایجاد حساسیت نکند. چون پوست لطیف تن او احتمال دارد به الیاف پلاستیکی یا دیگر حساسیت نشان دهد. به علاوه ممکن است در اثر عرق پوست او عرق سوز شود. پس در انتخاب لباس مخصوصا لباس های زیر که مستقیم با تن نوزاد در ارتباط هستند صرفه جویی و سلیقه و رنگ را کنار بگذارید و فقط به انتخاب جنس خوب فکر کنید. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی توجه: برچسبی روی لباس ها هست که مشخصات پارچه لباس روی آن نوشته شده است. یکی از این مشخصات درصد کتان است. لباس نوزاد یا باید ۱۰۰ درصد کتان باشد یا درصد بالایی از آن را داشته باشد. توجه کنید، حتما قبل از لباس پوشاندن به نوزاد، لباس را یک بار بشویید.
مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیرنگ لباس نوزاد لباس نوزاد باید رنگ شاد داشته باشد. رنگ شاد و روشن بهترین گزینه برای این فسقلی هاست زیرا آلودگی و کثیفی روی آن به خوبی مشخص می شود. رنگ های تند نوزاد را کلافه خواهد کرد. لباس هایی با رنگ های سبزروشن، لیمویی، صورتی، آبی و سفید برای نوزادان مناسب اند. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیمدل لباس نوزاد لباس های بچه هر چه ساده تر باشد بهتر است. بنابراین بهتر این است که دکمه، زیپ یا اضافات دیگر نداشته باشد و باعث آزار بچه نشود. بهترین دکمه برای لباس نوزاد، دکمه های چفتی و ظریف هستند. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی درضمن لباس باید به اندازه کافی دکمه داشته باشد تا راحت بتوانید آن را به تن او بپوشانید یا درآورید. لباس هایی که جلوی آن ها دکمه دارد بهتر از لباس هایی است که دکمه آن ها پشت لباس است. لباس نباید به تن نوزاد بچسبد. لباس چسبان یا کش شلوار تنگ، نوزاد را اذیت می کند. یقه، کشبافت های سردست یا مچ پای نوزاد نباید تنگ باشد. قبل از ید حتما آن ها را چک کنید. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیاندازه لباس نوزاد لباس تنگ به تن نوزاد می چسبد و او را اذیت خواهد کرد. لباس گشاد هم به او آویزان می شود و علاوه بر این که جلوی حرکت نوزاد را می گیرد، موقع در آغوش گرفتن شما را اذیت خواهد کرد. پس لباسی انتخاب کنید که درست اندازه نوزاد باشد. آستین لباس باید گشاد و راحت باشد. لباس هایی که آستین آن ها کشبافت های سفت دارد نوزاد را آزار خواهند داد. همچنین اگر برای بچه ای که چهار دست و پا می رود لباس می ید باید دقت کنید که پاچه شلوارش بلند باشد تا زانوهایش موقع حرکت آسیب نبیند و اش بر ندارد. به اندازه جوراب هم باید دقت کنید. اگر جوراب گشاد باشد در کفش جابه جا می شود و کودک را آزار خواهد داد و اگر تنگ باشد، خون رسانی به پای بچه را مختل خواهد کرد.
مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنییقه لباس نوزاد بهترین مدل یقه برای نوزاد و کودک کم سن یقه دکمه دار (با دکمه فشاری یا پرسی) یا مدل فرشته است که به راحتی و بدون اذیت نوزاد قابل درآوردن و پوشاندن هستند. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنیامنیت لباس نوزاد از همه چیز مهم تر در انتخاب لباس نوزاد، امنیت است. لباس هایی که دکمه دوخته شده (غیر فشاری و پرسی) و پاپیون یا گل برجسته دارند، با اینکه زیبا هستند، لباس های مناسبی نیستند چون اگر این دکمه یا پاپیون شل یا کنده شود، خدای نکرده باعث خفگی نوزاد می شود. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی چاپ لباس از چند جهت مهم است. یکی اینکه طرح و ع چاپ شده روی لباس لطیف باشد و در آن از رنگ های ملایم استفاده شده باشد تا هم لباس نرم باشد و هم به نوزاد آرامش بدهد. دیگر اینکه با توجه به میزان شستشوی هر دست لباس نوزاد که شاید تا صد بار هم باشد، رنگ باید ثابت باشد و از روی لباس پاک نشود. به همین دلیل تهیه لباس های تکه دوزی یا گل دوزی شده منطقی تر و کاربردی تر است. معلوم است که هرچه لباس از برند معتبرتر و با کیفیت تری تهیه شود، عمر و دوام بیشتری خواهد داشت. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنینکاتی کلی در رابطه با لباس نوزاد ۱- نوزاد در هر فصلی به کلاه نیاز دارد تا از سرش محافظت شود. کلاه های نخی خنک برای تابستان و کلاه های ضخیم تر برای زمستان مناسب هستند. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی ۲- لباس های رویی نوزاد بهتر است سرهمی باشند و رنگ های شاد داشته باشند. همچنین به دلیل شستشوی راحت تر باید از پارچه های پنبه ای و یا جنس های دیگر نرم مثل مخمل و یا کرک باشد.
مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی ۳- در روزهای اول تولد از دستکش و جوراب برای گرم نگه داشتن نوزاد استفاده می شود. علاوه بر این چون ناخن های نوزاد بلند است، دستکش نمی گذارد صورت خودش را چنگ بزند. موقع خواب دستکش را حتما دستش کنید.
مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی ۴-برای جلوگیری از ریختن آب دهان روی لباس بهتر است به او پیش بند بپوشانید. پیش بندهای چسبی از گره ای ها ایمن تر هستند.
۵- لباس نوزاد باید در طول روز یک بار عوض شود.
۶- جنس هایی را انتخاب کنید که به راحتی در ماشین لباسشویی شسته شوند و لکه بری آن ها آسان باشد. مدل لباس نوزادی دخترانه تابستانی جدید و شیک 2017-96،لباس نوزادی شیک پسرانه،لباس نوزادی دخترانه مجلسی، ید اینترنتی لباس نوزاد دختر،لباس نوزاد سه ماهه دختر،مدل لباس دخترانه شش ماهه،آموزش دوخت لباس نوزادی دخترانه،لباس نوزادی دخترانه زمستانی،لباس نوزادی دخترانه بافتنی
پیراهن تابستانه بچگانهپیراهن تابستانی بچه گانه، لباس تابستانی، مدل لباس بچگانه، لباس بچگانه گلدار، مدل لباس بچه گانه برای دختر کوچولوها، مدل سارافون تابستانی دختربچهشیک ترین لباس های تابستانه بچگانه را درسایت روزگار دنبال کنید.مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه باتوجه به فرا رسیدن فصل تابستان بیشترین دغدغه را مادرها برای ید لباس های بچگانه دارند. چون ک ن هنوز تو سن رشد هستند و باید نکاتی را از قبیل اندازه لباس، جنس، کیفیت، رنگ و … را رعایت کنند. پس مسلما بیشترین وقت را برای ید لباس های ک ن خود اختصاص می دهند. در این یادداشت سعی کردیم آنچه برای ید یک لباس تابستانی مناسب برای فرزندانتان باید مد نظر قرار گیرد عنوان کنیم. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس سعی کنید از یدن لباس های تنگ، شلوار و شلوراک هایی با پاچه و فاق تنگ، حلقه آستین های تنگ و چسبان خودداری کنید. روی سطح بدن کودک شما به خاطر عرق، مقداری نمک باقی می ماند، که برخورد آن با لبه های دوخته شده پارچه، می تواند سبب سوختگی و حساسیت های پوستی برای ک ن شود. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانه لباس های پر چین، برای ها در این فصل خیلی مناسب نیستند. لباس های پرچین، به خودی خود جریان هوا را در زیر لباس کند کرده و گرما ایجاد می کنند. همچنین به شما توصیه می کنم، انتخاب لباس های آستر دار را در این فصل فراموش کنید. از انتخاب لباس هایی با یقه های دو یا چند تکه خودداری کنید. بهترین لباس برای تابستان لباسی است که علاوه بر پوشش وسیع سطح پوست، از کمترین میزان پارچه استفاهد کرده باشد. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانه از پوشاندن لباس های بدون کمر، یقه باز، با آستین ها یا پاچه های کوتاه خودداری کنید. همانقدر که گرمی هوا برای فرزندتان ناخوشایند است، آفتاب هم اشعه های مضری دارد که هم می توانند سبب حساسیت های سطحی پوست شود و هم بیماری های پوستی همچون لک، کک و مک و … حتی اگر برای تمام سطح پوست از ضد آفتاب استفاده می کنید، باز هم احتمال جذب یا اثرگذاری بخشی از این اشعه ها روی پوست کودک، وجود دارد. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهلباس های خوش آب و رنگ پوشیدن لباس روشن در فصل تابستان دلایل زیادی دارد. ساده ترین دلیل این است که رنگ های روشن، گرمای کمتری را به خود جذب می کنند. علاوه بر این نباید از تاثیرات روحی و احساسی رنگ ها بر فرزندانتان غافل بمانید. تنوع رنگ و کیفیت، در کار لباس کودک بسیار مهم است. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانه رنگ های شاد و شفاف و زنده، ذوق و شوقی بیشتر برای ک ن ایجاد می کند و باید رنگ لباس بچه ها با روحیه لطیف آنها هماهنگ باشد. کودک لباس را به دلیل رنگ های جذاب و شاد آن دوست دارد. او درباره تناسب رنگ لباس و اینکه آیا چنین رنگی به او می آید یا نه، چیز زیادی نمی داند و به همین دلیل ممکن است حتی در یک زمان لباس هایی با رنگ های مختلف و ناهماهنگ را برای پوشیدن انتخاب کند. ک ن بیشتر مایل به پوشیدن رنگ های قرمز، سبز، نارنجی، زرد، آبی و صورتی هستند. از طرف دیگر، در کار کودک ا اما باید از رنگ هایی کاملاً استاندارد و بهداشتی استفاده شود تا سلامت ک ن تضمین شود. در صورت بروز هرگونه اختلال روی پوست کودک با پزشک م کنید تا علاوه بر درمان به موقع، علت حساسیتی که باعث ایجاد مشکل شده است را نیز دری د. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهاستفاده از پارچه های نخی و خنک
پارچه یکی از مهمترین عناصر در طراحی لباس و تامین خنکای بدن و کاهش تعرق به شمار می رود. به همین خاطر انتخاب پارچه مناسب می تواند پایه های طراحی لباس را برای تامین مواردی نظیر، راحتی، خنکی و زیبایی تامین کند. الیاف طبیعی با پیشینه قوی یکی از موفق ترین نمونه ها در کاهش تعرق است تا جایی که هر چه بیشتر الیاف طبیعی در نسوج پارچه وجود داشته باشد، میزان گرما نیز کاهش پیدا می کند. در میان الیاف طبیعی ابریشم یکی از کاربردی ترین نمونه ها در دوران کهن به شمار می رود که علاوه بر کاهش تعرق از از انتشار بوی بد بدن نیز پیشگیری می کند. پس نکته نخست در طراحی لباس تابستانه این است که از پارچه های نخ و پنبه بیشتر بهره ببریم. به این ترتیب نمونه هایی نظیر پارچه: لنیل و مواردی که داری ۹۸ درصد ویسکوز است، برای این فصل مناسب هستند. وال هندی و ملل از مدل پارچه هایی هستند که در لباس های تابستانی استفاده می شوند. مدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهپیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانهمدل لباس بچه گانه | گالری جدیدترین پیراهن تابستانه بچگانه 96-2017،،پیراهن بچه گانه،مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه،مدل لباس بچه گانه دخترانه پاییزی،لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک،لباس با الگو،مدل لباس ،مدل لباس عروس بچه گانه،مدل سارافون زمستانی بچه گانه
اکثر مشتاقان دنیای عکاسی، از طرفداران سرسخت دوربین دیجیتال هستند؛ اما اگر آن ها را متقاعد کنیم که برای مدت کوتاهی به صورت تفریحی با دوربین آنالوگ کار کنند، کدام دوربین آنالوگ برای آن ها عالی است؟ قبل از اینکه عصر دوربین های دیجیتال فرابرسد، دوربین های « ی» در بازار حکمرانی می د. دوربین آنالوگ برخلاف dslr، سنسور ندارد و تصاویر را روی یک نوار نگاتیو که حساس به نور است، ثبت می کند که با استفاده از آن نگاتیو می توان ع های گرفته شده را ظاهر و چاپ کرد.همواره بین طرفداران دوربین آنالوگ و دوربین دیجیتال سر این موضوع که کدام گروه بهتر است، بحث و دعوا وجود دارد؛ اما طرفداران هر یک از آن ها باید بدانند که دوربین های آنالوگ و دیجیتال مکمل یکدیگر هستند.در عکاسی دیجیتال، چون عکاسان نتیجه ی ع گرفته شده را بلافاصله می بینند، باعث می شود که تصاویر بسیار دقیقی ثبت کنند و بهتر یاد بگیرند؛ ولی در عکاسی آنالوگ، از آن جایی که دوربین محدودیت بسیار زیادی نسبت به کارت حافظه دارد، عکاسان زمان و حوصله ی بیشتری صرف تنظیم دوربین و کادربندی می کنند. عکاسان مشتاق اعتقاد دارند که عکاسی با هر دو گروه از این دوربین ها، به حفظ خلاقیت آن ها کمک می کند.در ادامه ی این مقاله به معرفی ۱۰ دوربین آنالوگ که از لحاظ فنی توانایی خوبی دارند و قیمت آن ها مقرون به صرفه است، می پردازیم. این دوربین ها چون به باتری های مخصوصی نیاز ندارند، نگرانی راجع به توقف تولید باتری هایی مانند باتری جیوه ای در مورد آن ها وجود ندارد و در نتیجه می توان بدون دردسر به ید این دوربین ها پرداخت.البته این لیست فاصله زیادی با یک لیست کامل از بهترین دوربین های آنالوگ دارد؛ بنابراین از شما می خواهیم اگر تجربه ی کار با یک دوربین آنالوگ عالی دارید که اسم آن در این لیست دیده نمی شود، در بخش نظرات با زومیت به اشتراک بگذارید.دوربین canon ae-1canon ae-1تاریخچهدوربین کانن ae-1 در بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ تولید شد و در آن زمان بیش از یک میلیون واحد از آن فروش رفت. ae-1 یکی از اولین دوربین های مقرون به صرفه ی بازار است که قابلیت «ttl metering (نورسنج داخل لنز)» دارد. ae-1 همچنین اولین slr دارای ریزپردازنده است. به منظور پایین نگه داشتن قیمت، بدنه ی این دوربین در اکثر قسمت ها از پلاستیک ساخته شده است که این موضوع باعث می شود در مقایسه با اکثر slr-های ف ی امروزی وزن کمتری داشته باشد.از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ بیش از یک میلیون واحد canon ae فروخته شددلیل قرارگیری در لیستاین دوربین یک گزینه ی عالی برای عکاسان مبتدی است؛ چون هم دارای ح تقدم شاتر (shutter priority) و هم ح دستی (manual mode) است (متأسفانه ح تقدم دیافراگم ندارد). نورسنج این دوربین دقیق است و با چند نمونه از باتری های قلمی ۶ ولتی می توان آن را تغذیه کرد. یداین دوربین را می توان به راحتی با قیمتی زیر ۱۰۰ دلار تهیه کرد. در صورت ید از ebay، می توان ae-1 را به همراه تعدادی لنز سری fd کانن و سایر تجهیزات که قیمتی حدود خود بدنه ی این دوربین دارند، تهیه کرد.گزینه ی جایگزیننسخه ی program این دوربین در سال ۱۹۸۱ و به دنبال نسخه اصلی ae-1 معرفی شد و مشخصات آن با نسخه اصلی یکی استِ با این تفاوت که نسخه program، یک ح program جدید برای تنظیم اتوماتیک نور از طریق تنظیم سرعت شاتر و گشودگی دیافراگم را شامل می شود.دوربین پنتا / pentax k1000pentax k1000تاریخچهدوربین pentax k1000 در سال ۱۹۷۶ به بازار عرضه شد (همانند دوربین canon ae-1) و به مدت دو دهه به طور مداوم تولید شد. اکثر قسمت های بدنه ی آن ف ی و نحوه ی عملکرد این دوربین به طور کامل مکانیکی است (هیچ گونه ح اتوماتیک عکاسی ندارد). k1000 یک نورسنج داخلی دارد که با باتری های سکه ای تغذیه می شود. هنگامی که دوربین استفاده نمی شود، برای جلوگیری از تلف شدن انرژی باتری باید د وش لنز را روی آن قرار داد.دلیل قرارگیری در لیستدوربین pentax k1000 رویکرد متفاوتی نسبت به دوربین canon ae-1 در بازار slr-های آماتور نشان می دهد. هر دوی آن ها دوربین هایی عالی با جنبه های مثبت هستند؛ اما مزیت پنتا طراحی مکانیکی و به تبع آن توانایی کار بدون باتری (برخلاف کانن) است. همچنین k1000 به دلیل داشتن بدنه ی ف ی، دوام بهتری دارد. به طور خلاصه می توان گفت این دوربین ها به سادگی و قابل اعتماد بودن شهرت دارند و برای عکاسان آماتور و حرفه ای عالی هستند.طراحی مکانیکی پنتا قابل تقدیر است، به این معنا که این دوربین می تواند بدون باتری کار کند یداین دوربین علاوه بر اینکه بسیار مقاوم ساخته شده است، به مدت ۲۱ سال به صورت مداوم تولید شد؛ بنابراین پیدا یک k1000 دست دوم کار آسانی است. بسته به شرایط، قیمت آن در ebay بین ۵۰ تا ۱۷۵ دلار است. احتمال پیدا فروشنده ای که هم بدنه و هم چند لنز این دوربین را برای فروش گذاشته باشد، بسیار کم است ولی غیر ممکن نیست. تعدادی از گردآورندگان ادعا می کنند که نسخه هایی از این دوربین که روی بدنه و در بالای لوگوی pentax، کلمه ی «asahi» حک شده است، قابل اعتمادترند؛ چون این نسخه ها قدیمی تر هستند و از قطعات پلاستیکی کمتری در داخل آن ها استفاده شده است.دوربین olympus xaتاریخچهاین دوربین کوچک ترین «rangefinder (دوربین تک لنزی غیربازت )» ۳۵ میلی متری است که تاکنون ساخته شده است. xa که از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ به فروش رفت، دارای یک لنز بسیار شا zuiko و ۳۵ میلی متری f/۲.۸ (با ۴ تیغه دیافراگم) است که در پشت یک د وش کشویی قرار دارد. این دوربین فقط ح تقدم دیافراگم (aperture priority) دارد، ولی یک اهرم در پایین بدنه ی دوربین برای جبران نوردهی به اندازه ۱.۵ev+ وجود دارد. اکثر قسمت های بدنه ی این دوربین از پلاستیک ساخته شده است؛ اما سنگین تر به نظر می رسد.دلیل قرارگیری در لیستدلایل بسیاری برای دوست داشتن این دوربین کوچک وجود دارد؛ xa فوق العاده بی صدا است و لنز این دوربین شا و نورسنج آن عالی است. xa همچنین یکی از عجیب ترین طراحی های دوربین در زمان خود است. اهرم فو نیز کمی کوچک و کار با آن سخت است؛ ولی مقیاس عمق فو کار را آسان تر می کند.دوربین olympus xa یکی از کوچک ترین rangefinder-ها است که تاکنون ساخته شده است یدپیدا این دوربین برای ید در کنار لوازم جانبی آن مانند فلش اصلی (که در کنار بدنه ی دوربین نصب می شود)، بسیار آسان است. قیمت یک نسخه سالم این دوربین، با فلش یا بدون فلش، بین ۵۰ تا ۱۵۰ دلار است. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که گاهی این دوربین ها سالم هستند؛ ولی نورسنج آن ها اب است (که برای دوربینی که فقط در ح تقدم دیافراگم کار می کند،ضعف بزرگی است).گزینه ی جایگزینolympus xa2 یک نسخه ساده از دوربین xa است، ولی لنز ۳۵ میلی متری f/۳.۵ و قابلیت «فو منطقه ای (zone focusing)» دارد. عده ای این دوربین را برای عکاسی روزمره راحت تر می دانند.دوربین mamiya m645mamiya m645تاریخچهدوربین mamiya m645 اولین دوربین به سبک slr این شرکت با فرمت ۴.۵ × ۶ است که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۷ تولید شد. این دوربین از یک «شاتر focal plane» الکترونیکی استفاده می کند و منظره یاب و صفحه نمایش فو قابل تعویض دارد؛ ولی «پشتی » آن قابل تعویض نیست. این دوربین با یک باتری معمولی ۶ ولتی دوربین تغذیه می شود. این دوربین در نسخه های متفاوتی موجود است که شامل نسخه m645 1000 و نسخه مقرون به صرفه m645j می شود.دلیل قرارگیری در لیستکار با دوربین m645 و نگه داشتن آن در دست لذت بخش است. به علاوه این دوربین ها از لحاظ مکانیکی قابل اعتماد هستند. و درحالی که دوربین های ۴.۵ × ۶ بسیار زیادی با ویژگی های متعدد در بازار وجود دارند (دوربین های بسیاری از همین شرکت)، تعداد کمی از آن ها مانند نسخه اصلی m645 مقرون به صرفه هستند. یدپیدا یک نسخه ی سالم از این دوربین ها کار آسانی است. این دوربین همراه با لنز در ebay، قیمتی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار دارد. مدل m645j (که در تصویر مشاهده می کنید)، یک نسخه ساده تر و ارزان تر از m645 است که بازه ی سرعت شاتر آن محدود است، قابلیت mirror lock-up ندارد و به جای دو دکمه ی شاتر، تنها یک دکمه دارد.دوربین نی / ni l35afتاریخچهl35af نی ، اولین دوربین کامپکت این شرکت با قابلیت اتوفو است که در سال ۱۹۸۳ معرفی شد. طراحی ساده l35af و لنز شا ۳۵ میلی متری آن با دیافراگم f/۲.۸ باعث شد که این دوربین در بازار سروصدای زیادی به پا کند. ح عکاسی این دوربین به طور کامل اتوماتیک است؛ ولی در قسمت جلوی بدنه ی آن اهرمی برای جبران نوردهی به میزان ۲ev+ وجود دارد.سنسور نورسنج این دوربین زیر لنز قرار گرفته است و لنز آن نیز قابلیت نصب های مختلف را دارد. این دوربین همچنین به یک فلش داخلی پاپ آپ مجهز است.دلیل قرارگیری در لیستدر نگاه اول، l35af، یک دوربین پلاستیکی ارزان قیمت به نظر می رسد؛ اما ظاهر این دوربین فریب دهنده است. این دوربین مانند یک سنگ قیمتی است (بدنه ی آن در واقع از ف است که پوسته ای از جنس پلاستیک آن را فراگرفته). همانطور که اشاره شد، لنز این دوربین شا است، نورسنج و فو اتوماتیک آن بسیار دقیق هستند و همچنین با دو باتری قلمی معمولی تغذیه می شود. در کل، نی l35af یک دوربین ممتاز برای عکاسی روزمره است. تنها نکته ی منفی این دوربین، بدنه ی ضخیم آن است.نی l35af یک دوربین پلاستیکی ارزان قیمت به نظر می رسد، اما در واقع مانند یک سنگ گران بها است یدیک نسخه ی سالم دوربین l35af را می توان در ebay با پرداخت ۶۰ تا ۱۵۰ دلار تهیه کرد؛ ولی این دوربین اغلب در سبد های اجناس دست دوم فروشگاه های زنجیره ای یا فروش های خیریه یافت می شود. اگر وقت بیشتری برای ید این دوربین صرف کنید شاید بتوانید با قیمتی زیر ۱۰ دلار نیز آن را تهیه کنید. تفاوت نسخه ی دیگر این دوربین یعنی l35ad در مقایسه با l35af، فقط قابلیت تاریخ گذاری اتوماتیک روی ع است.دوربین minolta hi-matic af2minolta hi-matic af2تاریخچهدوربین minolta hi-matic af2 در سال ۱۹۸۲ عرضه شد و یک دوربین کامپکت تمام اتوماتیک با لنز غیر قابل تعویض است؛ تنها عملکرد دستی این دوربین، جلو و عقب بردن (a nce/rewind) آن است. لنز ۳۸ میلی متری با دیافراگم f2.8 این دوربین تاحدی شا است و همانند دوربین ni l35af، نورسنج آن زیر لنز قرار گرفته است. لنز این دوربین نیز قابلیت نصب های مختلف را دارد. این دوربین با دو باتری قلمی تغذیه می شود و فلش پاپ آپ داخلی نیز دارد.دلیل قرارگیری در لیستhi-matic af2 یک دوربین مقرون به صرفه است. با توجه به نسبت شا نس لنز به قیمت، این دوربین ش ت ناپذیر است. این دوربین اهرمی برای جبران نوردهی ندارد؛ درحالی که در دوربین های کامپکت آن زمان که لنز غیرقابل تعویض داشتند، این اهرم وجود داشت؛ در عوض hi-matic af2 وقتی نور کافی نیست یا سوژه خیلی به دوربین نزدیک است، با بوق زدن به کاربر هشدار می دهد. جنس بدنه ی این دوربین پلاستیکی است و وزن کمی دارد و عکاسی با آن بسیار لذت بخش است.hi-matic af2 دوربینی مقرون به صرفه و با توجه به نسبت شا نس لنز به قیمت، ش ت ناپذیر است یدبا پرداخت ۱۰ تا ۳۵ دلار می توان یک نسخه ی سالم از این دوربین را در ebay ید؛ و اگر جلو و عقب بردن دستی این دوربین برایتان زجرآور است، می توانید به جای آن، hi-matic af2-m را ب ید که دارای موتوری برای حرکت است.دوربین olympus stylus epicolympus stylus epicتاریخچهstylus epic یا mju ii (در بازار های آسیایی و اروپایی به این نام خوانده می شد)، یک دوربین کامپکت تمام اتوماتیک و ضد آب است که در سال ۱۹۹۷ عرضه شد. همانند دوربین olympus xa، این دوربین د وش کشویی برای محافظت از لنز دارد که به عنوان دکمه روشن و خاموش هم عمل می کند. این دوربین به دلیل طراحی کامپکت، اتوفو عالی و لنز شا ۳۵ میلی متری با دیافراگم f/۲.۸ قابل احترام است. انرژی این دوربین توسط باتری لیتیومی که عمر طولانی دارد و به راحتی در دسترس است، تأمین می شود.دلیل قرارگیری در لیستolympus stylus epic ویژگی های خوب بسیاری دارد. شاید هر ی طراحی عجیب و گرد آن را نپسندد؛ ولی این دوربین به خوبی در جیب پشتی شلوار جا می شود. علاوه بر این، قابلیت ضد آب بودن این دوربین، استفاده ی آن را در شرایط مختلف ممکن می کند. فلش این دوربین به محض باز د وش آن، شروع به شارژ شدن می کند؛ به این معنی که برای عکاسی در لحظات حیاتی آماده ی استفاده است.olympus stylus epic به دلیل طراحی کامپکت، اتوفو عالی و لنز شا ۳۵ میلی متری با دیافراگم f/۲.۸ قابل احترام است یدolympus stylus epic در عصر خود دوربینی کلاسیک و خاص به شمار می رفت؛ در نتیجه تهیه آن می تواند کمی سخت باشد. شرکت olympus چندین دوربین کامپکت با نام های stylus و mju ساخته است؛ ولی دوربین stylus epic یا mju ii بهترین آن ها بود و در نتیجه علاقه مندان بسیاری داشت. این دوربین را در ebay می توان با قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ دلار پیدا کرد؛ که باتوجه به شعار بازاری مقرون به صرفه بودن در زمان خود، قیمت مناسبی است.دوربین نی / ni n90sni n90sتاریخچهدوربین نی n90s که در اروپا به نام ni f90x نیز شناخته می شود، اولین بار در سال ۱۹۹۴ عرضه شد و تا سال ۲۰۰۱ تولید آن ادامه یافت. مشخصات و قابلیت های این دوربین با توجه به آنالوگ بودن آن، برای کاربران آماتور کمی پیشرفته است. ویژگی هایی مانند نورسنجی ماتریسی سه بعدی (3d matrix metering)، کنترل پنل در قسمت بالای دوربین، عکاسی پیاپی با نرخ ۴.۱ فریم بر ثانیه در ح فو af-c و حداکثر سرعت شاتر ۱/۸۰۰۰ ثانیه، یادآور مشخصات dslr-های امروزی هستند؛ ولی این دوربین فقط یک نقطه ی اتوفو دارد و عملکرد اتوفو آن با dslr-های مدرن برابری نمی کند. در کل، ni n90s دوربین خوبی است و با چهار باتری قلمی تغذیه می شود.دلیل قرارگیری در لیستشروع قرن بیست ویکم، زمانی جالب برای سازندگان دوربین بود؛ همان طور که مشتریان کم کم از دوربین آنالوگ به دوربین دیجیتال روی می آوردند، تعداد زیادی دوربین آنالوگ پیشرفته به بازار عرضه می شد؛ درحالی که بازار آنالوگ ها در حال افول بود. دوربین ی نی n90s نیز حس کار با یک دوربین dslr مدرن نی را القاء می کند. تجربه ی کار با این دوربین برای انی که با dslr-های نی عکاسی می کنند، می تواند لذت بخش باشد.دوربین آنالوگ نی n90s حس کار با یک dslr مدرن نی را القاء می کند یدقیمت بسیار ارزان نی n90s تعجب آور است؛ با پرداخت ۴۰ تا ۱۲۰ دلار می توان آن را از ebay تهیه کرد. اکثر این دوربین ها چون زمان زیادی از ساخت آن ها نمی گذرد، سالم هستند؛ اما پیدا یک نسخه از آن همراه با لنز کار سختی است. توجه کنید که پوشش لاستیکی بدنه می تواند با گذشت زمان چسبناک شود، به خصوص اگر دوربین در یک محیط گرم نگهداری شده باشد.دوربین minolta x-700minolta x-700تاریخچهزمانی که این دوربین در سال ۱۹۸۱ عرضه شد، x-700 دوربین بالارده ی minolta با فو دستی بود. تولید این دوربین که در بازار نیز موفق بود، تا سال ۱۹۹۹ ادامه یافت و همچنین آ ین دوربین slr با فو دستی است که این شرکت ساخت. ویژگی های بی نظیر این دوربین شامل «نورسنجی فلش از طریق لنز (ttl flash metering)»، منظره یاب واضح و روشن و چندین ح عکاسی مختلف می شود. همانند دوربین canon ae-1، اکثر قسمت های بدنه ی این دوربین از جنس پلاستیک است که در نتیجه وزن دوربین و هزینه ی ساخت را پایین نگه می دارد. این دوربین با باتری سکه ای تغذیه می شود.دلیل قرارگیری در لیستدوربین x-700 ح های عکاسی از قبیل اتوماتیک، تقدم دیافراگم (aperture priority) و ح تمام دستی دارد؛ در نتیجه برای یاد گیری عکاسی گزینه ی مناسبی است. لنز های minolta نیز برای این دوربین ارزان قیمت هستند.دوربین x-700 ح های عکاسی اتوماتیک و ح تمام دستی دارد و برای یاد گیری عکاسی گزینه ی مناسبی است یداین دوربین را می توان همراه با لنز در ebay، با پرداخت ۷۵ تا ۱۵۰ دلار ید. همانند دوربین canon ae-1، پیدا فروشنده ای که به همراه دوربین x-700، چندین لنز و لوازم جانبی آن را نیز با قیمتی نزدیک به قیمت خود بدنه ی دوربین بفروشد، کار آسانی است.دوربین کانن / canon eos 5canon eos 5تاریخچهدوربین canon eos 5، که در برخی از بازار ها به نام eos a2 فروخته شد، یک دوربین slr نیمه حرفه ای است که تولید آن از سال ۱۹۹۲ آغاز شد و تولید آن در اوا قرن بیستم متوقف شد. این دوربین با لنز های ef mount که برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ معرفی شدند، سازگار است. این دوربین یک نورسنج ماتریسی ۱۶ ناحیه ای دارد و بالاترین نرخ عکاسی پیاپی آن در ح اتوفو ، ۳ فریم بر ثانیه است (۵ فریم بر ثانیه در ح one-s af). سایر ویژگی های بی نظیر این دوربین شامل ۵ نقطه قابل انتخاب برای اتوفو و قابلیت فو با حرکت چشم (eye-controlled focus) می شود. انرژی این دوربین توسط یک باتری لیتیومی 2cr5 تأمین می شود. قیمت این باتری کمی گران است؛، اما به راحتی در فروشگاه های آنلاین یافت می شوند.مقاله ی مرتبط:دلیل قرارگیری در لیستدوربین های slr بالارده و میان رده ی دهه ی ۹۰ بسیار تعجب آور هستند؛ فرمت آن ها یکپارچه شد و برخی از ویژگی های دوربین های dslr مدرن را ارائه می د. دوربین eos 5 مثال بارزی از این موضوع است؛ این دوربین با اینکه فاقد سنسور است، توانایی های بسیاری دارد. عاشقان دوربین های کانن می توانند با صرف اندکی زمان و کار با دوربین eos 5، اطلاعات زیادی درباره ی نسل گذشته ی دوربین های dslr مدرن امروزی این شرکت ب کنند. یدنیاز به هزینه ی زیادی برای ید این دوربین کانن نیست. بدنه ی این دوربین را می توان با پرداخت ۳۰ تا ۱۰۰ دلار در ebay ید؛ اما از آنجایی که این دوربین با لنزهای مدرن ef mount سازگار است، ید آن به همراه یک لنز خوب کمی گران تمام می شود.