فعالیت گروه جهادی شهید عباس بابایی همدان در جورقان

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، «سید اسدالله لاجوردی» ، به سال ۱۳۱۴ شمسی، در خانه ی محقر یک هیزم فروش تهرانی متولد شد. وی در نوجوانی فعالیت های خود را آغاز کرد و در همین مسیر، گرفتار دستگاه امنیتی رژیم پهلوی شد. او را به دلیل تحمل شکنجه های فراوان در بازداشتگاه های رژیم پهلوی، به «مرد پولادین انقلاب» ملقب کرده اند. پس از پیروزی انقلاب ی ، «لاجوردی» یکی از عناصر کلیدی دستگاه قضایی کشور بود و نقش منحصر به فردی در مقابله با گرو های قاطی ایفا نمود، به گونه ای که هنوز هم ، بازماندگان این گرو های قاطی که برخی از آنان، دستی تا مرفق آلوده به خون مردم کوچه و خیابان دارند، با بغض و کینه ای عمیقی از او یاد می کنند. وی در جریان بازگشت تعداد زیادی از اعضای گرو های ضدانقلاب از مسیر انحرافی شان، نقش عمده ای داشت و در عین حال، ضربات مرگباری نیز بر این تشکل های خیانت کار وارد ساخت و به همین دلیل، از سوی رسانه های مخالف ، مورد عملیات سنگین «ترور شخصیت» قرار گرفت.
«لاجوردی» گرچه در اواسط دهه ی شصت ، تحت فشار باند «سید مهدی هاشمی» و با تساهل و ساده لوحی برخی چهره های نظام، چند سالی از مسئولیت های خود کنار گذاشته شد اما در اوا این دهه ، با رسوایی و حذف آن دار و دسته ی جنایت کار و قطع نفوذ بیت «آقای منتظری» از دستگاه قضایی، ریاست سازمان زندان های کشور را بر عهده گرفت.
با روی کار آمدن ت موسوم به «اصلاحات» در داد ۱۳۷۶ شمسی، بار دیگر فشار ها بر اسدالله لاجوردی آغاز شد و ایشان در سال ۱۳۷۷ از تمام مسئولیت های خود کناره گیری کرده و به حجره ی روسری فروشی خود در بازار تهران بازگشت.
سرانجام به تاریخ اول شهریور ۱۳۷۷ شمسی، «سید اسدالله لاجوردی» ، مرد پولادین انقلاب ی در حجره خود ، در حالی که کوچک ترین محافظتی از او نمی شد،ت وسط توسط دو عضو سازمان «منافقین خلق» به نام علی اصغر غضنفرنژاد و علی اکبر اکبری ده بالایی ، آماج گلوله قرار گرفت و خلعت شهادت پوشید.
گروه جهاد و مقاومت مشرق، در دهمین سال گشت شهادت آن ِ مظلومِ نبرد با نفاق و قاط، ۱۰۰ تصویر به جامانده از حضرتش را، به کاربران تقدیم می کند:روحمان با یادش شادهدیه به روح بلندپروازش صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار حضرت روح الله در نخستین روزهای نهضتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار حضرت روح الله در نخستین روزهای نهضتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوت سید اسدالله لاجوردی در بازداشت رژیم طاغوتشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جوار حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جوار حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید محمد منتظریشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانی و شهید محمد کچوییشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانی و شهید محمد کچوییشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی و شهید مظلوم آیت الله بهشتیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جبهه های جنگشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در جبهه های جنگشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در محضر حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در محضر حضرت روح اللهشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در حلقه ی زندانیانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی در حلقه ی زندانیانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید سید اسدالله لاجوردی در ی تهرانشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیشهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیآ ین روزهای حیات شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردیتشییع پیکر شهید مظلوم سید اسدالله لاجوردی
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق،«حاج شعبان نصیری» مطابق با مندرجات شناسنامه اش «اول فروردین ماه ۱۳۳۷ شمسی» متولد شد. خانواده ی وی در کودکی ن تهران (خیابان حسینی در محله ی نظام آباد)شد. او پس از پیروزی نهضت ی، به « پاسداران انقلاب ی» پیوست و در تشکیل «بسیج نوجوانان کرج» نقش بسزایی داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، «شعبان نصیری» به مناطق عملیاتی شتافت و از آن روز تا آ ین لحظات حیاتش، از وت جهاد و مقاومت خارج نشد.حضور در «قرارگاه نصرت» در جوار شهید «علی هاشمی»، حضور درجمع فرماندهان «لشکر ۹ بدر» و حضور در جمع پاسداران «لشگر ۱۰ سیدال (صلوات الله علیه)» از جمله فعالیت های او در سال های دفاع مقدس یه شمار می رود. پس از پایان دفاع مقدس، نصیری به «نیروی قدس» پیوست و تا زمان شهادت ، در این جایگاه باقی ماند. او در سال های فتنه ی «پیروان یی» و «مزدوران سعودی» در مناطق«شام و عراق»، ابتدا مدتی طولانی در جبهه ی « » به دفاع از حرمِ بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) مشغول بود و سپس با توجه به تجربیاتش در هم سنگری با مجاهدانِ عراقی، عازم جبهه ی عراق شد و سرانجام، مزد ۴ دهه «خوب زیستن» را در جریان عملیات آزادسازی «موصل» از خدای خویش گرفت و پس از تشییعی با شکوه در کرج و تهران، در قطعه ی ۲۹ بهشت زهرای تهران، تا روز ظهور مولایش، به امانت س شد. گوارای وجود حیدری اش بادگروه جهاد و مقاومت مشرق مفت است که هم زمان با آزادسازی نهایی شهر «موصل»، ۱۰۰ تصویر برگزیده از « شهید نصیری» را به کاربران تقدیم نماید. امید که شفاعتش در روز روزی مان گردد.روحمان با یادش شادهدیه به روح بلندپروازش صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با ملیت ها و نژاد های مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرز های جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشور هایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت (ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال ۲۰۱۸ میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال ۲۰۱۷ برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با ۳۶ شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال ۲۰۱۷ میلادی نام ۱۷۲ شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:۵ مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ۲ مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور» ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ۴ مجاهد لبنانی در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه آوریل سال ۲۰۱۷ نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده، اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابو یاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه می سال ۲۰۱۷ نیز نام ۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامه» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ نیز نام ۱۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روز های ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبو رضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبو جعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ نام ۳۶ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرز های مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع در ماهآگوست سال ۲۰۱۷ میلادی، رزمندگان لبنانی ۳۴ شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»، شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج»، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت ۱۴ رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی «علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی «مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»۱۷ شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از:: شهید زینبی «علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به «حیدر الکرّار»، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به «جبریل»، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به «ابو علی جواد»، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به «ساجد» و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به «الحاج عبّاس»در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه ۳۲ رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به «حسن مهدی»، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به «راغب»، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به «أبوتراب»، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به «الشیخ راغب»، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به «منتظر»، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به «صادق»، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به «أبوتراب»، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به «باقر»، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به «أبو الفضل»، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به «بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به «ابو حیدر»، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به «أبو النّور»، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به «أبو علی»، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به «أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به «أمیر»، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به «المنتظر»، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به «سیّد حیدر» و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به «علی جعفر»ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال ۲۰۱۷ میلادی نام ۵ تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»جزئیاتی از ۱۷۲ شهید مقاومت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی+ ع منبع: تسنیم
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با ملیت ها و نژادهای مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت(ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشورهایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت(ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال 2018 میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال 2017 برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با 36 شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال 2017 میلادی نام 172 شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:5 مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان“ ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»2 مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور“ ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.4 مجاهد لبنانی در ماه مارس سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»ماهآوریل سال 2017 نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابویاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.ماه می سال 2017 نیز نام 6 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامة» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»ماه ژوئن سال 2017 نیز نام 16 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روزهای ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبورضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبوجعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»ماه ژوئیه سال 2017 نام 36 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرزهای مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»در ماهآگوست سال 2017 میلادی، رزمندگان لبنانی 34 شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»،شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج »، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماهسمپتامبر سال 2017 میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت 14 رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی«علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی«مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»17 شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال 2017 میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از : شهید زینبی«علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به ’’ حیدر الکرّار ‘‘، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به ’’ جبریل ‘‘، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به ’’ ابو علی جواد ‘‘، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به ’’ ساجد ‘‘ و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به ’’ الحاج عبّاس ‘‘در ماه نوامبر سال 2017 میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه 32 رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به ’’ حسن مهدی ‘‘، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به ’’راغب‘‘، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به ’’ ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به ’’الشیخ راغب‘‘، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به ’’ منتظر ‘‘، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به ’’ جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به ’’صادق‘‘، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به ’’ باقر ‘‘، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به ’’ ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به ’’ أبو الفضل ‘‘، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به ’’ بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به ’’ابو حیدر‘‘، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به ’’ أبو النّور ‘‘، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به ’’ أبو علی ‘‘، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به ’’ أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به ’’ أمیر» ، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به ’’المنتظر‘‘، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به ’’ثائر‘‘، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به ’’سیّد حیدر‘‘ و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به ’’علی جعفر‘‘ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال 2017 میلادی نام 5 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»گزارش از : نجمه السادات مولایی
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، چندین سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان م عان حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با ملیت ها و نژادهای مختلف داوطلبانه عازم و عراق می شوند و در دفاع از حریم اهل بیت(ع) و ارزش های مقاومت ی جان خود را فدا می کنند. این مقاومت بین المللی نشان داده است که جهاد و گفتمان مقاومت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر ی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی در برابر تروریست های تکفیری در جغرافیای است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و حضوری پررنگ در میان م عان حرم دارند. آن ها در این راه ی بسیاری نیز تقدیم کرده اند.لبنان یکی از کشورهایی است که طی شش سال جنگ با گرو های تروریستی به عنوان یکی از گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها حضور داشته و کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، پا تانی، عراقی و سوری در زمره م عان حرم اهل بیت(ع) ی بسیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده است. خط مقاومت ی برای حزب الله لبنان که مهمترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها در مرز لبنان و نبرد با تکفیری ها در تعریف می شود. رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از ی م ع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند.در دومین روز از سال 2018 میلادی فرصت خوبی است نگاهی به تلخ و شیرین تاریخ مبارزه رزمندگان و مجاهدان لبنانی در سال گذشته بیندازیم. سال 2017 برای رزمندگان حزب الله سالی پر فراز و نشیب بود که با نام ی بسیاری از این خطه گلگون شده است. ماه آوریل با یک شهید و ماه ژوئیه با 36 شهید کمترین و بیشترین تعداد را در سالی که گذشت به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه در رسانه های مقاومت لبنان از اطلاعیه های منع شده است مجموعا تقویم سال 2017 میلادی نام 172 شهید مقاومت را در خود ثبت کرده است. به جزئیات مشخصات این در ماه های مختلف سال نگاهی بیندازید:5 مجاهد لبنانی در ژانویه یعنی اولین ماه از سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد بسام مراد» ملقب به «مُحمّد الباقر»، شهید زینبی «حسین محمود عبداللّٰه» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین سلطان“ ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «أحمد ربیع نبیه الحاج» ملقب به «ابو علی نوح» و شهید زینبی «وسام عبد برجی»2 مجاهد لبنانی در ماه فوریه سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «مهدی محمود القزوینی» از اهالی شهرستان «سحمر» در منطقه بقاع لبنان و شهید زینبی «هشام سلیم شور“ ملقب به «کمیل» از اهالی شهرستان «جنّاتا» در جنوب لبنان ی ماه فوریه حزب الله هستند.4 مجاهد لبنانی در ماه مارس سال 2017 میلادی در به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. شهید زینبی «حسین محمد سلیم» ملقب به «ثائر»، فرمانده شهید زینبی «بدیع جمیل حمیّة» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسام موسى برکات» ملقب به «هارون» و برادر شهید عملیات وعده صادق، «شهید محمد موسی برکات» و شهید زینبی «سید مهدی علی حیدر»ماهآوریل سال 2017 نیز نام برخی را در تاریخ ثبت کرد. شهیدی که در این ماه به سوی همرزمانش شتافت و دو شهیدی که مدتی قبل به شهادت رسیده و در این ماه در زادگاهشان تشییع و خا پاری شدد. همچنین دو تن از مجاهدان حزب الله در این ماه دعوت حق را لبیک گفته و از دنیا رفتند.شهید زینبی «قاسم غازی معتوق» ملقب به «جواد ال » از اهالی شهر کوچک «صیر» در غرب لبنان شهید ماه آوریل بود. دو تن از ی زینبی حزب الله که طی سال های گذشته به شهادت رسیده اما پیکر مطهر آنان به وطنشان بازنگشته بود، بر اثر توافقات ت تبادل شده و پیکر این شهیدان که یکی از آنان از فرماندهان ارشد حزب الله، «جمیل حسین فقیه» ملقب به «ابویاسر» و دیگری شهید زینبی «یوسف منیر خازم» ملقب به «محمدعلی» از اهالی شهر کوچک «وادی جیلو» بود.ماه می سال 2017 نیز نام 6 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. دو تن از این به نام های فرمانده شهید علی محمد بیز و فرمانده شهید حسین سامی رشیداز فرماندهان حزب الله در خط مقاومت ی بودند که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.شهید زینبی «عباس سهیل علامة» ملقب به «ظافر»، شهید زینبی «حسین إبراهیم أمهز» ملقب به «جهاد طورا»، شهید زینبی «أحمد محمد حسن البزال» ملقب به «ثائر»، شهید زینبی «مصطفى أحمد فوّاز» ملقب به «عبد ا هراء»، فرمانده شهید زینبی «حسین سامی رشید» ملقب به «الحاج باقر» و فرمانده شهید زینبی «علی محمد بیز» ملقب به «أبو حسن»ماه ژوئن سال 2017 نیز نام 16 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. خصوصیت بسیاری از ی این ماه شهادت مصادف با روزهای ماه مبارک رمضان است. در میان این نام فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه» از فرماندهان حزب الله و شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح» برادر شهید «شهید مهدی محمدحسین یاغی» با اسم جهادی «کرار» است که از فرماندهان و ی مشهور حزب الله بود و در میان اهالی جنوب لبنان به « ال ء» معروف است نیز به چشم می خورد که در کنار سایر یارانشان به شهادت رسیدند.مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «رامی بسّام الأسعد»، شهید زینبی «ربیع عفیف علیق» ملقب به «أبوهادی»، شهید زینبی «أحمد حیدر الأسمر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «علی حسین الرز» ملقب به «ذوالفقار»، شهید زینبی «أحمد حسین عابدة» ملقب به «أبورضا»، فرمانده شهید زینبی «علی دندش دندش» ملقب به «الحاج نزیه»، شهید زینبی «محمد غازی یونس» ملقب به «أبوجعفر»، شهید زینبی «حسین علی رابحة»، شهید زینبی «حسین عبد الحمید الفن» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «مازن حسین عباس»، شهید زینبی «علی محمد حسین یاغی» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «على أحمد جعفر» ملقب به «ولاء»، شهید زینبی «مصطفى فؤاد حنجول»، شهید زینبی «ناصر إبراهیم العلی» ملقب به «السید طه»، شهید زینبی «عبد الحمید محمود شرّی» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «قاسم محمد عبد علی الأسمر» ملقب به «دموع»ماه ژوئیه سال 2017 نام 36 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. تعداد ی حزب الله این ماه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است. اکثر ی این ماه مربوط به نبرد شهرک عرسال بوده اند که طی عملیات های انجام شده مناطق وسیعی از اطراف این شهرک از دست تکفیری ها آزاد شد. این شهرک در مرزهای مشترک و لبنان واقع است. میان ی ماه ژوئیه نام یکی از فرماندهان حزب الله، شهید حمزه حسن حاج دیاب (ابوعباس) دیده می شود.مشخصات این عبارت است از: فرمانده شهید «حمزه حسن الحاج دیاب» ملقب به «ابوعباس» و پدر شهید «علی محمد الحاج دیاب»، شهید زینبی «قاسم محمد العجمی»، شهید زینبی «احمد علی الحاج حسن» ملقب به «ابومحمد»، شهید زینبی «فؤاد احمد ابوحرب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «محمد سهیل الحاج حسن» ملقب به «ابوحسن»، شهید زینبی «علی الرضا قاسم عبید» ملقب به «میثم» پسر «الشیخ قاسم عبید»، شهید زینبی «اسماعیل غسان اَمهز»، شهید زینبی «محمد جمیل حسن»، شهید زینبی «علاء احمد کرنیب» ملقب به «ابوصالح»، شهید زینبی «حسن عباس المصری»، شهید زینبی «جعفر علی مشیّک» ملقب به «ابوحیدر»، شهید زینبی «محمد حسن العزّی»، شهید زینبی «حسین علی اسماعیل» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «مهران محمد الطقش» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «فضل عباس بزّی»، شهید زینبی «محمد مهدی عساف»، شهید زینبی «حسین زهیر عساف»، شهید زینبی «علی محمد المقداد»، شهید زینبی «محمود علی عسیلی»، شهید زینبی «محمد عصام سلامة»، شهید زینبی «حسن سمیر سیف الدین»، شهید زینبی «محمد طالب شعیب»، شهید زینبی «مهدی محسن رعد»، شهید زینبی «حسین علی حمود» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «حسن علی حمود»، شهید زینبی «یاسر اَیمن شمص» پسر «شیخ ایمن شمص»، شهید زینبی «حسین زهیر سلیم» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «صالح محمد الهق» ملقب به «کمیل»، شهید زینبی «احمد حسین صبرا» ملقب به «ابوعلی»، شهید زینبی «مهدی سلیمان یونس» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی طالب منون» ملقب به «یاسر»، شهید زینبی «محمد حسین علی الهق» ملقب به «ابوتراب»، شهید زینبی «مهدی حسان ابوحمدان»، شهید زینبی «کریم کرم کریم» ملقب به «علی الرضا»، شهید زینبی «ابراهیم حیدر جونی» ملقب به «علی الاکبر»، شهید زینبی «مهدی قیس خضر» ملقب به «ساجد»در ماهآگوست سال 2017 میلادی، رزمندگان لبنانی 34 شهید زینبی تقدیم جبهه مقاومت کرده اند. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «إبراهیم یوسف حیدر» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «محمد عبدالله حرقوص» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «سید عباس وصفی مرتضى» ملقب به «سید علی»، شهید زینبی «علی عبدو طعمة» ملقب به «محمد باقر»، شهید زینبی «زکریا أمین درویش»،شهید زینبی «محمد علی أسعد الحاج حسین» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد علی رشید عباس» ملقب به «أبو عباس»، شهید زینبی «محمد حسن ضیا» ملق به «جبریل»، شهید زینبی «هلال علی وطفا» ملقب به «مهدی»، شهید زینبی «محمد عماد ا ین» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «جلال إبراهیم داود» ملقب به «طالب»، شهید زینبی «علی موسى خنافر» ملقب به «حیدر عیناثا»، شهید زینبی «الحاج عبد الوهاب محمد شعیب»، شهید زینبی «علی حسن حاموش» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «حسین أحمد شلهوب» ملقب به «أبو یاسر»، شهید زینبی «عباس محمد منعم» ملقب به «سراج »، شهید زینبی «حسن عبد المنعم جرادی» ملقب به «فلاح»، شهید زینبی «حیدر علی مصطفى بزّال»، شهید زینبی «سید جعفر إبراهیم ال » ملقب به «محمد المنتظر»، شهید زینبی «علی محمد حیدر» ملقب به «أبوحسین»، شهید زینبی «أحمد محمود رمضان» ملقب به «کربلاء»، شهید زینبی «محمد عادل دلّول» ملقب به «أشتر»، شهید زینبی «أحمد نزیه مهدی» ملقب به «سید صادق»، شهید زینبی «محمد حکمت بزیع» ملقب به «ساجد»، شهید زینبی «بسّام قاسم عربیه» ملقب به «أبو حسن»، شهید زینبی «محمد حسین زیّات» ملقب به «أبو قاسم»، شهید زینبی «حسن محمد شریفة»، شهید زینبی «علی محمد باز»، شهید زینبی «لطفی علی العلی» ملقب به «أبوعلی»، شهید زینبی «علی محمد حیدر»، شهید زینبی «مروان أحمد البردان» و فرمانده شهید زینبی «فادی أحمد شحوری» ملقب به «مهدی الدویر»در ماهسمپتامبر سال 2017 میلادی نیز تعدادی از رزمندگان لبنانی در جبهه مقاومت به شهادت رسیدند. رسانه های حزب الله از شهادت 14 رزمنده در این ماه خبر دادند. اسامی این عبارتند از:شهید زینبی«علی غالب یاسین» ملقب به «جعفر»، شهید زینبی «علی سهیل زعیتر»، شهید زینبی «محمد علی نعیم»، شهید زینبی «محمد عبدالله علویة»، شهید زینبی «حسین شریف أسعد»، شهید زینبی «عماد محسن موسى»، شهید زینبی «حسان علی زین»، شهید زینبی «علی قاسم فرّان»، شهید زینبی«مصطفى صالح صالح»، شهید زینبی «علی عبداللطیف عمّار» ملقب به «جبرائیل»، شهید زینبی «محمّد طلال تامر» ملقب به «جواد»، شهید زینبی «علی أحمد العاشق»، شهید زینبی «علی محمّد البزّال» و شهید زینبی «محمد حسن توفیق ناصرالدین» ملقب به «رضوان»17 شهید زینبی لبنانی نیز در ماه اکتبر سال 2017 میلادی در جبهه به شهادت رسیده اند. اسامی این عبارتند از : شهید زینبی«علی یوسف الضیقة» ملق به «عباس»، شهید زینبی «علی مهدی مرتضى» ملقب به «ذو الفقار»، شهید زینبی «سید حکمت علی حیدر أحمد» ملقب به «هادی»، شهید زینبی «سامر علی سلّوم» ملقب به «ملاک»، شهید زینبی «محمد أحمد الشمق» ملقب به «أبوجواد حیدر»، شهید زینبی «حسام نجیب حسن» ملقب به «فداء»، شهید زینبی «أحمد سعدالله جعفر»، شهید زینبی «أحمد محمد کریم» ملقب به «ربیع»، شهید زینبی «علی محمد عیاد»، شهید زینبی «أحمد علی ف الدّین» ملقب به «مهدی مظلوم»، شهید زینبی «محمّد ریاض مکی» ملقب به «حیدر»، شهید زینبی «علی عبداللّٰه صبرا» ملقب به «أبومهدی الغازیّة»، شهید زینبی «علی أحمد محسن ملقب به ’’ حیدر الکرّار ‘‘، شهید زینبی «إبراهیم معن سبیتی» ملقب به ’’ جبریل ‘‘، فرمانده شهید زینبی «سامر إبراهیم عطوی» ملقب به ’’ ابو علی جواد ‘‘، شهید زینبی «محمد مجید الجندی» ملقب به ’’ ساجد ‘‘ و فرمانده شهید زینبی «علی الهادی العاشق» ملقب به ’’ الحاج عبّاس ‘‘در ماه نوامبر سال 2017 میلادی همچون سایر ماه ها رزمندگان لبنانی درگیر مبارزه با تکفیری ها بودند. در این ماه 32 رزمنده حزب الله به شهادت رسیدند که تعداد قابل توجهی نسبت بهش هدای سایر ماه هاست. اسامی این عبارتند از: شهید زینبی «علی سعید حمادة» ملقب به ’’ حسن مهدی ‘‘، شهید زینبی «حسن حسین حمید» ملقب به ’’راغب‘‘، شهید زینبی «حیدر جمیل جزینی» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «حمزة سلمان کریم» ملقب به ’’ ساجد»، شهید زینبی «علی شحادة حرب» ملقب به ’’الشیخ راغب‘‘، شهید زینبی «علی محمد نون»، شهید زینبی «طراد توفیق الحاج حسن» ملقب به ’’ منتظر ‘‘، شهید زینبی «نصری محمد عواضة» ملقب به ’’ جواد»، شهید زینبی «عدنان عباس قمیحة» ملقب به ’’صادق‘‘، شهید زینبی «قاسم علی الخطیب» ملقب به ’’ أبوتراب ‘‘، شهید زینبی «أحمد فواز مدلج» ملقب به ’’ باقر ‘‘، شهید زینبی «محمود محمد خزعل» ملقب به ’’ ثائر»، شهید زینبی «قاسم علی الخشن»، شهید زینبی «وائل حسین زعیتر»، شهید زینبی «حسن سامی نون» ملقب به ’’ أبو الفضل ‘‘، شهید زینبی «عباس علی حسن»، شهید زینبی «حسین حسن ماضی» ملقب به ’’ بهران»، شهید زینبی «علی منذر ناصر» ملقب به ’’ابو حیدر‘‘، شهید زینبی «صبحی محمد ریاض یاغی» ملقب به ’’ أبو النّور ‘‘، شهید زینبی «الحاج محمد حسین الحاوی»، شهید زینبی محمّد علی الأرصیفی» ملقب به ’’ أبو علی ‘‘، شهید زینبی «حمد حیدر ناصرالدین» ملقب به ’’ أبو الفضل»، شهید زینبی «یوسف درویش أبو ریّا ملقب به ’’ أمیر» ، شهید زینبی «صالح علی البزّال»، شهید زینبی «أحمد حسین عودة» ملقب به ’’المنتظر‘‘، شهید زینبی «نعمة سعید بناور»، شهید زینبی «أحمد حمدی العایدی»، شهید زینبی «علی محمد آغا زادة»، شهید زینبی «عبد الرّضا أحمد قمر الدّین» ملقب به ’’ثائر‘‘، شهید زینبی «علی جعفر عثمان»، شهید زینبی «سید محمّد علی حسن» ملقب به ’’سیّد حیدر‘‘ و شهید زینبی «عباس محمد ترشیشی» ملقب به ’’علی جعفر‘‘ماه دسامبر یعنی آ ین ماه از سال 2017 میلادی نام 5 تن از ی زینبی لبنان را در تاریخ ثبت کرد. مشخصات این عبارتند از: شهید زینبی «محمد قاسم ترحینی» ملقب به «سید حنین»، شهید زینبی «الحاج باسم أحمد الخطیب» ملقب به «أبومهدی»، شهید زینبی «نجیب محمود حاج صطیفی» ملقب به «أبو زهراء»، شهید زینبی «الحاج محمود حسن جبیلی» ملقب به «أبوحسن» و شهید زینبی «الحاج عبدالله أحمد الرز»گزارش از : نجمه السادات مولاییانتهای پیام/
اشارهجنگ تحمیلی برای نیروهای انقلاب ی نمایانگر فضایی بود که در آن مدیریت و اجرای طرح ها، رویکردی جهادی به خود گرفته بود. در این رویکرد، حرکت به سوی پیشرفت جدا از اینکه شکلی درون زا داشت، از سرعت بالایی نیز برخوردار بود. در واقع حرکت مبتنی بر روحیۀ جهادی و به دور از تشریفات بوروکراتیک بود. به نظر می رسد گذر زمان، این روحیه را از جامعه و ت ما گرفته است. آیا این رویکرد قابل بازگشت است؟ در این صورت چگونه می توان به آن دست یافت؟ این ها سؤالاتی است که برای ما دغدغه شده است. دغدغه مان را با لطف الله فروزنده در میان گذاشتیم. آنچه می خوانید پاسخ های وی است. لطف الله فروزنده معاون رئیس جمهور در ت های نهم و دهم و پیش از آن قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای ی بوده است.به نظر شما، نتایج رویکرد جهادی، در ابتدای انقلاب و به طور ویژه در زمان جنگ، چه دستاوردهایی برای پیشرفت کشور داشته است؟در حقیقت، اگر بخواهیم وضعیت جنگ را تحلیل کنیم، باید بگوییم سال اول که فرماندهی کل قوا در اختیار بنی صدر قرار داشت و رویکرد لیبرالی حاکم بود، در سه عملیاتی که انجام شد، ش ت خوردیم و بسیاری از نقاط کشور را از دست دادیم. درحالی که از روزی که روحیۀ جهادی حاکم شد و نیروهای ، بسیج و با این روحیۀ جهادی وارد میدان شدند، شاهد پیروزی های پی د ی جبهۀ بودیم. عملیات های مهمی چون فتح المبین، بیت المقدس و طریق القدس انجام شد که دشمن را تقریباً تا مرز عقب راند. بنابراین مشخص شد که با تفکر مدیریت جهادی، می توان کار را دنبال کرد. نباید فراموش کرد که در مدیریت جهادی، ایمان به خداوند، عزم و ارادۀ افراد، اخلاص آن ها و تعریف بستری برای مشارکت مردم، نقش کلیدی دارد.توجه بفرمایید که وقتی مردم متدین و با ایمان در جنگ شرکت د و چهره هایی مثل همت ها و باکری ها فرماندهی جنگ را برعهده گرفتند، توانستیم دشمن را به عقب نشینی وادار کنیم. با مراجعه به تاریخ، مشاهده خواهید کرد که در دهۀ شصت، ، شوروی و همۀ ابرقدرت ها بسیج شده بودند که قدرت صدام حفظ شود. در این راستا، انواع و اقسام امکانات را در اختیار او قرار داده بودند. با این وجود، در زمان جنگ هر وقت که با روحیۀ جهادی پیش رفته ایم (مثل عملیات والفجر هشت در آزادسازی فاو) موفق بوده ایم، اما هروقت که روحیه ، روحیۀ جهادی نبوده است، موفق عمل نکرده ایم. مصداق این گفته نیز عقب نشینی های انجام شده در پایان جنگ و فراهم شدن بستر پذیرش قطعنامه است.به نظر حضرتعالی، ت های پس از جنگ چقدر در راستای حفظ روحیۀ سازندگی و پیشرفت درون زای کشور، در چارچوب مدیریت جهادی، موفق بوده اند؟بعد از جنگ، در بحث اقتصاد قدم های خوبی در جهت سازندگی کشور برداشته شد، اما متأسفانه کار با توجه به مدل های لیبرالی و اقتصاد توسعه ای، منهای عد پیش رفت. در دورۀ آقای هاشمی نتوانستیم اقتصاد مبنایی را تعریف کنیم. در ت بعدی نیز مدلی برای این کار در اختیار نداشتیم. در کل در ت های پس از جنگ با وجود زحمات زیادی که در این راستا کشیده شده، هنوز اقتصاد کشور تک محصولی است و با بی نیاز شدن از درآمدهای نفتی، بیمه نشده است. به نظر می رسد در بحث اقتصادی، آن گونه که باید، مدیریت جهادی حاکم نبوده است، زیرا مدیریت جهادی به معنی اعتماد داشتن به ظرفیت های درونی است. در این مدیریت، روحیه ، روحیه ای درون زاست. روحیۀ مقاومت و استقامت است. در ایران در صحنۀ ، مخصوصاً در سیاست خارجی، از این جهت موفق عمل شده است، اما در حوزۀ اقتصادی در جهت استوار بنیادهای اصلی اقتصاد درون زا چندان قدمی برداشته نشده است، زیرا مدل خاصی در این حوزه دنبال نشده است.کدام جوان ایرانی حاضر نیست کار د؟ مشکل اینجاست که ما بستر کار را فراهم نکرده ایم. در مسائل اقتصادی همه چیز را تی کرده ایم و فضای تی یعنی فضای تنبلی. درحالی که غربی ها موفق شده اند ت ها را کوچک کنند و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کنند.شاخص های مهم مدل جهادی که باید در یک سازمان وجود داشته باشد چیست؟در یک سازمان باید روحیۀ خداباوری، ایمان، اعتماد به وعده های الهی، تکلیف مداری، عقلانیت و تدبیر حاکم باشد و روحیۀ کار جمعی، ایثار و فداکاری وجود داشته باشد. به اولویت بندی ها توجه شود. برنامه ریزی وجود داشته باشد. افراد به تناسب ظرفیت و ذوق خود به کار گرفته شوند و با انگیزه ای الهی در جهت خدمت به مردم کار کنند. باید روحیۀ مردمی وجود داشته باشد و به دور از هرگونه اشرافی گری، ساده زیستی بر آن ها حاکم باشد. از فرصت ها به خوبی استفاده شود. نگاهی سیستمی بر این سازمان حاکم باشد. در حقیقت فرهنگ جهادی مؤلفه هایی را ایجاد می کند که افراد را به حرکت وامی دارد.چنین چیزی حرفی خیالی نیست. فرهنگ دفاع مقدس این گونه بوده است. فرهنگ بچه های هسته ای در تولید این علم این گونه بوده است. فرهنگی که در بخش پزشکی کشور باعث دستاوردهای پزشکی شده، این گونه بوده است. امروز در کشور سازمان هایی وجود دارند که تلاش می کنند تا با همین فرهنگ و بدون رقابت درون سازمانی همه یک صدا و یک نفس با عقیده ای مشترک، تیم هایی در جهت تحقق اه تشکیل دهند. وقتی در سازمانی چنین روحیه ای وجود داشته باشد، علاوه بر محقق شدن هدف های سازمانی، هدف های فردی نیز محقق می شوند. افراد نیز با رضایت کامل، کار را دنبال می کنند و نیازهای مادی و معنوی آن ها نیز می شود.گسترش دستگاه بوروکراتیک چقدر در کاهش مدیریت جهادی مؤثر بوده است؟ دستگاه بوروکراتیک از نظر مبانی، اصول، کارکردها و پیامدها، دقیقاً مقابل دیدگاه مدیریت جهادی است. در مدیریت جهادی، اعتقاد بر این است که کار باید برای خدا باشد. فرد باید از خودش مایه بگذارد و با تلاش و کوشش مشکلات کار را برطرف کند. در عین حال که باید منظم باشد، باید انعطاف پذیر نیز باشد. درحالی که نظام بوروکراسی این گونه نیست. در این نظام، هر ی کار مشخصی دارد که در قبال آن مسئول است. روحیۀ جمعی وجود ندارد. افراد در یک قالب خاص کارها را انجام می دهند. دیدگاه این نظام نیز برطرف مشکل مردم نیست.دیدگاه مدیریت جهادی، توجه به مردم و برطرف مشکل آن هاست. در مدیریت جهادی، تقویت ارزش ها و استفاده از فرصت ها مهم است، درحالی که در نظام بوروکراسی، فرد اول به منافع خود می شد و بعد به منافع سازمان. هر فردی فقط به این فکر می کند که کار خود را درست انجام دهد. نگاه و رویکرد سیستمی وجود ندارد. پیامدهای نظام بوروکراسی، کاغذبازی و ایجاد مشکل برای مردم است، درحالی که مدیریت جهادی در حقیقت به دنبال برطرف مشکلات است.به نظر شما، مدیریت جهادی بیشتر در کدام یک از سه بخش تعاونی، تی و خصوصی می تواند یاری بخش پیشرفت درون زای کشور باشد؟به نظر بنده، در هر سه بخش این امکان وجود دارد، اما باید مرز آن ها مشخص باشد. هیچ کدام از بخش های تی، تعاونی و خصوصی بر دیگری برتری ندارد. معمولاً در سیستم خصوصی، انگیزه های لازم برای تلاش و کوشش افراد وجود دارد. در بخش تعاونی، انگیزۀ بیشتری نیاز است، زیرا در این بخش اعضا موضوعیت دارند و سرمایه موضوعیت ندارد. افراد باید روحیۀ اشتراک پذیری داشته باشند و کار را با یکدیگر پیش ببرند. در بخش تی، وجود این انگیزه بسیار ضروری تر است، زیرا در بخش تی، چه مسئولان و چه کارمندان، امین مردم هستند. در واقع می توان گفت که کارگزار مردم هستند. در نتیجه، باید بدانند این مسئولیت امانتی از سوی مردم است. بنابراین اگر روحیۀ جهادی وجود نداشته باشد، بستر برای سوءاستفاده ایجاد می شود. اینکه در همۀ نظام های لیبرالی دنیا فساد وجود دارد، به این دلیل است که افراد به خود حق می دهند که از امکانات عمومی استفاده کنند. امکانات عمومی صرفاً پول نیست. جایگاه، قدرت و ظرفیت نیز می تواند در حیطۀ این امکانات تلقی شود.اتفاقاً در مباحث کلاسیک بخش مدیریت تی، یکی از نگرانی های جدی در دنیا همین است که افراد منصوب شده به عنوان حاکمان به سمت تأمین منافع خود و گروهشان سوق داده می شوند. دنیای غرب با دیدگاه مادی خود نمی تواند این مسئله را حل کند. در نتیجه، سیستم های کنترل و پاسخ گویی ایجاد می کند. در مدیریت جهادی که دیدگاهی الهی دارد، فرد باید متقی باشد و در درجۀ اول، خود را در برابر خداوند پاسخ گو بداند. طبیعتاً با توجه به این دیدگاه، می توان بستر تی سالم را فراهم نمود. امروز اگر در بخش تی افرادی متدین و خداباور به معنای واقعی وجود داشته باشند، قطعاً کار بسیار بهتر و قوی تر پیش می رود و بسیاری از این مشکلات برطرف می شود. چنین سیستمی واقعاً در خدمت مردم قرار می گیرد. لذا مدیریت جهادی در بخش تی بسیار اولی تر از بخش خصوصی و تعاونی است، زیرا ت نقش هدایت کنندگی، سیاست گذاری و نظارت را دارد. این ت است که می تواند بسترهای لازم برای فعالیت های سالم اقتصادی، فرهنگی و را فراهم کند.آیا بین علم و دانش جدید مدیریتی که امروز در های کشور تدریس می شود با مدیریت جهادی ارتباطی وجود دارد؟در بحث مدیریت، چند لایه وجود دارد. یک لایه، لایۀ مبانی، ارزش ها و پارادایم حاکم است. یک لایه رفتار است و لایۀ بعد تکنیک هاست. طبیعتاً مبانی و ارزش های موجود در مدیریت غربی، براساس همان مبانی سکولاریسم یا مبانی غربی است که خدامحور نیست و انسان را محدود به مسائل مادی می کند. چشم انداز آن نسبت دنیا و آ ت نیست. از این جهت، مبانی آن کاملاً با مدیریت جهادی متفاوت است. همان طور که می دانید، این مبانی در رفتار نیز تأثیر می گذارد. رفتاری که در مدیریت جهادی وجود دارد، رفتاری خداباورانه و مردم گرایانه است، درحالی که در مدیریت غربی، بهره برداری فردی و سازمانی اص دارد. در لایۀ تکنیک هاست که می توان از تکنیک هایی که امروز در علم مدیریت جهان وجود دارد، با رعایت اصول، مبانی و جهت گیری های مدیریت جهادی، استفاده کرد. برای مثال، فرض کنید وقتی بحث نظم و برنامه ریزی پیش می آید یا از کار گروهی صحبت می شود، تکنیک های مدیریت می تواند در مدیریت جهادی مورد استفاده قرار بگیرد. آنچه در مدیریت جهادی مهم است، نوع نگرش، پارادایم، مبانی و جهت گیری انسان نسبت به کار است که در رفتار او تجلی پیدا می کند.یکی از موانع پیشرفت کشورهای جهان سوم، وجود فرهنگ تنبلی و کارگریزی در این کشورهاست. چه تضمینی وجود دارد که مدیریت جهادی بتواند بر این فرهنگ غلبه کند؟در حقیقت، مشکل جهان سومی ها غرب زده بودن آن هاست. آن ها تحت تأثیر استعمار قرار گرفته اند و هیچ وقت اجازۀ شکوفایی به آن ها داده نشده است. شاهد بوده اید که وقتی فضا برای ملت ایران فراهم شد، توانستند کشور را با وجود همۀ مشکلات و مسائل اداره کنند. ملت ایران بودند که جنگ را اداره د و کشور را توسعه دادند. به نظر بنده، تبلیغات منفی صورت گرفته است. در واقع اگر بستری برای ملت ایران فراهم شود، اهل کار و تلاش هستند. امروز هیچ کدام از کشورهای غربی نمی توانند همانند کشورهای جهان سومی که خود را پیدا کرده و کار و تلاش نموده اند، تلاش نمایند. برای مثال، همین دفاع و استقامتی که مردم یمن می کنند. اروپایی ها یا یی ها کار می کنند، اما همۀ کارهای سخت به عهدۀ نیروهای آسیایی مثل هندی ها، بنگلادشی ها یا افغانستانی هاست. اتفاقاً نیروهای فکری و اروپا نیز از همین کشورها تأمین می شوند. لذا بنده بیشتر این را یک تبلیغ می دانم، زیرا اگر به معنای واقعی کلمه، بستر و عمل برای این ملت ها فراهم شود و متکی به فرهنگ خودشان شوند، قاعدتاً هیچ نگران نخواهند بود، زیرا مبانی آن ها کار، تلاش و کوشش است. در حال حاضر نیز کارهای پرزحمت و پرتلاش بر دوش نیروهای جهان سومی است و استعمارگران زالوصفت از حاصل زحمات آن ها سوءاستفاده می کنند.وقتی مدیریت جهادی حاکم شود، اولین اصل، اصلاح افراد است. دومین اصل، فرهنگ سازمانی است. سومین اصل، اصلاح قوانین، مقررات و فرایندهاست. بنابراین در حوزۀ مدیریت جهادی، مدیریت، نیروی انسانی، ساختارها و فرهنگ سازندگی به کلی تغییر می کند.آیا مکانیسمی وجود دارد که بتوان به گونه ای از مدیریت جهادی برای گریز از فساد بهره گرفت؟ بله، حتماً وجود دارد. مبارزه با فساد فقط با مدیریت جهادی امکان پذیر است. یکی از مهم ترین عوامل فساد، انسان ها هستند؛ چه در نقش مدیر و چه در نقش کارمند. وقتی مدیریت جهادی حاکم شود، اولین اصل، اصلاح افراد است. دومین اصل، فرهنگ سازمانی است. سومین اصل، اصلاح قوانین، مقررات و فرایندهاست. بنابراین در حوزۀ مدیریت جهادی، مدیریت، نیروی انسانی، ساختارها و فرهنگ سازندگی به کلی تغییر می کند. همۀ این ها به سمت آشکار و واضح شدن و خدمت رسانی به مردم پیش می روند. در واقع بدون داشتن نگاهی جهادی، مبارزه با فساد بی معنی است؛ یعنی ی که نگاه جهادی نداشته باشد، برای منافع شخصی خود دست به فساد می زند. در نهایت نیز برای فساد خود پوششی قانونی ایجاد می کند. همان طور که مشاهده می کنید، امروز انی که در دنیا ادعای ی دارند، خود حقوق مردم را به شدت ضایع می کنند، زیرا اعتقاد آن ها بر این است که مهم منافع شخصی است. اصلی نیز برای دستی به منافع خود دارند و آن این است که هدف وسیله را توجیه می کند، درحالی که در مدیریت جهادی، نگاهی ارزشی حاکم است. احکام الهی حاکم می شوند. بایدها و نبایدها حاکم می شوند. هر رفتاری را فرد نمی تواند انجام دهد. مهم تر اینکه فرد باید نسبت به خداوند، خود و مردم پاسخ گو باشد.فرهنگ جهادی چه زمانی تبلور پیدا می کند؟ لطفاً فرهنگ جهادی را در ت های مختلف بررسی کنید و بفرمایید این فرهنگ از چه زمانی کم رنگ شد؟انقلاب ی و جریان های انقل که در یمن، یا فلسطین به راه افتاده است، نشان می دهد که اگر فرهنگ ی ن که در گفتمان بود، در هر کشوری ساری و جاری شود، فرهنگ جهادی در آنجا تبلور پیدا می کند. در واقع انقلاب ی با کمک همین فرهنگ پیروز شد. جوانانی که در زمان شاه مهم ترین دغدغه شان عیاشی و فساد بود، با الهام از فرمان و فضایی که فراهم کرد، تبدیل به جوانان مجاهدی شدند که به صحنه آمدند و شهید شدند. همین جوانان رژیم ستم شاهی را سرنگون د، درحالی که استکبار جهانی پشت سر آن بود. این جوانان همچنین حماسه های مهمی در هشت سال جنگ تحمیلی آف د و الگوهای بزرگی مثل شهید همت ها، شهید ازی ها و شهید کاظمی ها شکل گرفت. ما بعد از جنگ هم می توانستیم از آن ظرفیت استفاده کنیم، ولی متأسفانه در دورۀ سازندگی و دوم داد، از این ظرفیت استفاده نشد. در آن زمان به جای اینکه چنین ارزش هایی را تقویت کنند و این فضا را شکل بدهند، به سمت فضای لیبرالیسم حرکت د که آسیب آن را هم دیدیم. با شروع ت نهم دوباره آن فضا شکل گرفت. یک سری از نیروهای جوان و جهادی به میدان آمدند و چرخش نخبگانی اتفاق افتاد. به همین ترتیب، از روزی که فلسطین مسیر خود را عوض کرد و انتفاضه و حزب الله لبنان شکل گرفت، به انفعال رفت. هیچ صحنه ای سخت تر از جنگ وجود ندارد. وقتی ملتی می تواند در جنگ در مقابل تمام قدرت های بزرگ بایستد و با فرهنگ جهادی جلو برود، حل مشکلات کشور برای او بسیار راحت تر و آسان تر خواهد بود. در یمن و هم همین طور است، ولی این فرهنگ باید در سیستم آموزشی و کاری و سبک زندگی ما وارد شود و نگاه ها و رویکردها را تغییر بدهد. حقیقت این است که جوامع جهان سومی ذاتاً مشکلی ندارند و اتفاقاً فرهنگی غنی دارند، منتها استعمار نویی که انگلیسی ها شروع کرده اند و یی ها آن را ادامه داده اند، آن ها را غرب زده و مستأصل کرده است.استعمار تعدادی از افراد نخبۀ این ها را به عنوان روشن فکر برد و تعلیم داد. سپس آن ها مأمور شدند که در کشورهای خود، ازخودبیگانگی و خودفراموشی ایجاد کنند. خوشبختانه با نهضت های صد سال اخیر و در اوج آن حرکت حضرت (ره)، جوامع ی و حتی جهان سوم به سوی هویت و فرهنگ اصلی خود برمی گردند. اگر به تاریخ نگاه کنید، فرهنگ ما شرقی ها اعم از کشورهای مسلمان، جنوب شرقی آسیا، ژاپنی ها و چینی ها اصلاً قابل مقایسه با غربی ها نیست. غربی ها فرهنگی ندارند، بلکه تا قرون وسطا وحشی ترین آدم ها بودند. منتها در یک مقطع تاریخی، جنگ صلیبی اتفاق می افتد و بی تدبیری مسلمانان باعث می شود که آن ها موفق بشوند.پس ما باید در جامعه مان به دنبال این باشیم که ماهیت فرهنگ غرب را برای مردم و مخصوصاً جوان ها کاملاً افشا کنیم و آن ها را با فرهنگ غنی ایرانی- ی آشنا سازیم. امروز کدام جوان ایرانی حاضر نیست کار د؟ مشکل اینجاست که ما بستر کار را فراهم نکرده ایم. در مسائل اقتصادی همه چیز را تی کرده ایم و فضای تی یعنی فضای تنبلی. درحالی که غربی ها موفق شده اند ت ها را کوچک کنند و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کنند. اگر ت ما به طور جدی اصل 44 را اجرا، بستر فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را فراهم و از کارآفرینان حمایت کند، آن گاه می توانیم بسیار موفق باشیم. شما یک نمونه از شرکت های دانش بنیان را ببینید که جوان ها چه کرده اند. اما وقتی شرکت های دانش بنیان مورد حمایت قرار نمی گیرند و زنجیرۀ ارزش آن ها کامل نمی شود، آسیب می بینند. امروزه نود درصد موفقیت کشور ژاپن به دلیل وجود صنایع کوچک است. در ایران صنایع کوچک داریم، اما از آن حمایت نمی کنیم. سیستم و نظام بانکی که ما درست کرده ایم، براساس مدل های غربی است و نه تنها کمکی به تولید نمی کند، بلکه مانع تولید است. پس ما زیرساخت، منابع و نیروی انسانی، فضای مناسب و فرهنگ غنی داریم، ولی نیازمند برنامه ریزی های مدیریتی هستیم. حتی به نظر من، سیاست ها را هم در اختیار داریم. سیاست های راهبردی که ی تبیین می کنند، بسیار خوب است، منتها نظام اجرایی ما ضعف دارد. من زمانی هم که معاون رئیس جمهور بودم، همیشه ترجیع بندم این بود که تا زمانی که ما نظام اجرایی را براساس مبانی انقلاب ی، قانون اساسی و بیانات و ی شکل ندهیم، نمی توانیم قدم مهمی برداریم. نظام اداری مسیر تعیین کننده ای برای حل مشکلات ما نیست، بلکه مانع است. باید همه با همت هم، نظام اداری را اصلاح کنیم و بدانیم که تا رویکردهایمان را اصلاح و بستر مردمی شدن اقتصاد را فراهم نکنیم، مانند سابق همین مشکلات را داریم.مدیریت جهادی یک فرهنگ و روحیۀ ویژه است. من همۀ مقدمات را گفتم که بگویم ما باید در کشور مدیریت جهادی را در سطح خانواده ها و مراکز آموزشی شکل بدهیم. مدیریت جهادی یعنی ی که در درجۀ اول به خدا ایمان دارد، خودش را با تمام وجود وقف خدمت به مردم می کند و روحیۀ کار و تلاش و تخصص و حرکت و نشاط دارد. طبیعتاً با توجه به منابع و زیرساخت هایی که ما داریم، اگر بخواهیم این ها از قوه به فعل تبدیل شوند، باید مدیریت جهادی را شکل بدهیم. ما مصداق مدیریت جهادی را هم داریم. یکی از پیچیده ترین تکنولوژی های دنیا، بحث هسته ای است و ما بیشترین تحریم ها را در این حوزه داشته ایم، ولی موفق شده ایم. در صنایع نظامی بیشترین تحریم ها را داشته ایم، در بحث نانو و دستاوردهای دارویی و پزشکی ما یک قدرتیم، چون روحیۀ مدیریت جهادی داریم. این روحیه شامل ایمان به خدا، خودباوری، دقت، تخصص، روحیۀ ایثارگری، نگاه به درون و نگاه به برون (به منظور استفاده از تجارب آن ها، نه خودباختگی) است. در مقابل، انی که در اقتصاد نگاهشان این است که اگر تحریم ها برداشته شد، با دعوت از سرمایه گذاران خارجی و گرفتن تکنولوژی از غرب، مشکلاتمان حل می شود، ضد مدیریت جهادی هستند. مدیریت جهادی می گوید شما از تحقیق و توسعه در کشور، شرکت های دانش بنیان، جوان ها و کارآفرین ها حمایت کن. البته هیچ اشکالی ندارد که بستر را فراهم کنی و سرمایه گذار خارجی و تکنولوژی را به کشور بیاوری، ولی باید آن را مدیریت کنی. اگر مثل زمان شاه، آمدن تکنولوژی ما را مستأصل می کند و باعث می شود غربی ها بیایند و از زمین و منابع و نیروی انسانی ارزان قیمت و موقعیت استراتژیک ما استفاده کنند و آقایی و مدیریت کنند، این ضد مدیریت جهادی است. ما باید بتوانیم آن ها را مدیریت کنیم. یکی از کارهایی که ژاپنی ها و چینی ها د، این بود که وقتی خارجی ها را آوردند و آن ها یک پروژه اجرا می د، پروژۀ دوم را دیگر خودشان اجرا می د. به این ترتیب، کاملاً انتقال تکنولوژی اتفاق می افتاد. عرضم این است که نگاه فعلی در کشور ما باید عوض شود. ت باید برنامۀ منسجمی داشته باشد که همین ظرفیت های داخل کشور را بالفعل کند. الآن حدود چهل درصد از صنایع کوچک داخل کشور تعطیل هستند، درحالی که اگر یک برنامۀ مدیریتی وجود داشته باشد و این ها با هم منسجم و یک زنجیرۀ ارزش بشوند، آن گاه در نظام بانکی یک تغییر اساسی ایجاد می شود و نظام تعرفه گذاری واردات و صادرات اصلاح خواهد شد. به این ترتیب، می توانیم یک قدم اساسی در بحث اقتصاد، اشتغال و رشد برداریم.در بحث اقتصادی آن گونه که باید، مدیریت جهادی حاکم نبوده است، زیرا مدیریت جهادی به معنی اعتماد داشتن به ظرفیت های درونی است. در این مدیریت، روحیه ، روحیه ای درون زاست. روحیۀ مقاومت و استقامت است. به نظر شما، با توجه به توصیه های ی در زمینۀ مدیریت جهادی، ت کنونی تا چه حد می تواند در این زمینه موفق باشد؟ چه مسائلی می تواند کار ت را در این زمینه تسریع یا کند نماید؟ من معتقدم رویکردی که در حال حاضر بر ت حاکم است، باید تغییر کند. ت باید به توانمندی های داخلی ایمان و اعتقاد پیدا کند و برنامه ریزی داشته باشد تا توانمندی داخلی را از قوه به فعل برساند و به ارزش ها توجه کند. وقتی می بینیم که در بخشی از بخش های ت، ارزش ها کم رنگ می شود و می خواهند ارزش های غربی را حاکم کنند، نگران می شویم، چون زیربنای مدیریت جهادی بحث فرهنگی و نیروی انسانی است. نمی توان به دنبال خوش گذرانی و عیاشی به شکل غربی رفت و بعد انتظار مدیریت جهادی داشت. ما با نشاط و شادی و امیدواری موافقیم، اما به شرط اینکه در چارچوب ارزش های ی باشد. به هرحال در بحث فرهنگی باید به این مسئله توجه جدی کرد. اینکه به دنبال این باشیم که خارجی ها مشکل ما را حل کنند، خطاست. من فکر می کنم که ت باید اول این رویکرد را عوض کند و ارزش های ی را ترویج کند و به ارزش های ی عمق ببخشد. باید از جریان های مؤمن و متدین انقل حمایت کند و در جهت ترویج مکتب و گفتمان ی به معنای واقعی گام برداد. ممکن نیست که نیروهای حزب اللهی متدین را از سیستم کنار بگذارید و نام این کار را مدیریت جهادی بگذارید. مدیریت جهادی با این سازگار نیست که عرصه را بر کار فرهنگی ارزشی و ی و ولایتی تنگ و فضا را برای فرهنگ غربی باز کنید. ت باید این رویکرد را در بخش فرهنگی عوض کند. به علاوه ت باید رویکردش را در بخش اقتصادی عوض کند و به معنای واقعی به سمت اقتصاد مقاومتی برود. اقتصاد مقاومتی جایگزین توسعه خواهد شد. شعار ت باید پیشرفت و عد باشد، نه توسعه به معنای غربی. ادبیات توسعه مربوط به غرب است و در کشور ما به معنای اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول است. پس وقتی واردات در یک کشور اوج می گیرد و بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید می شدند وارد می شوند، نمی توانیم بگوییم که فرهنگ جهادی حاکم است؛ حتی اگر شعار آن را بدهیم. در حوزۀ ما حتماً باید به عمق استراتژیک در سطح جهانی توجه و از جریان های مقاومت و ضداستکباری حمایت کنیم. این ها همه منظومه های مختلف یک گفتمان هستند. ت باید گفتمان خود را در اینجا تطبیق بدهد. به هرحال ایراداتی وجود دارد و تا ت آن ها را رفع نکند، مطمئن باشید که نمی تواند گام های اساسی به سوی مدیریت جهادی بردارد.ممکن است بگوییم تحریم ها برداشته می شود و شرکت های خارجی می آیند و عرصه بر شرکت ها و توانمندی داخلی بسته می شود. این خیلی خطرناک است. ما طی تحریم در عسلویه به همین جمع بندی رسیدیم و فاز اخیری که آقایان افتتاح د، کاری بود که توانمندی داخلی کرد. ما باید اقتصاد را مقاوم کنیم؛ خواه تحریم برداشته شود و خواه برداشته نشود. به این منظور، این چرخه باید در درون خود ما اتفاق بیفتد. یعنی کالای ایرانی را باکیفیت تولید کنیم و خودمان آن را خوب مصرف کنیم. به این ترتیب، می توانیم بازارهای صادراتی را (حداقل 370میلیون نفری که در اطرافمان هستند) پوشش بدهیم. لازمۀ این امر چند کار است. آیا در برنامه به طور جدی از تولید ملی حمایت می شود؟ آیا به طور جدی صادرات تقویت می شود؟ آیا به طور جدی جلوی واردات گرفته می شود؟ آیا حضور شرکت های خارجی با مدیریت و برنامه ریزی ایران و هدف از این کار، انتقال تکنولوژی است؟ آیا از تحقیق و توسعه و تولید علم به طور جدی حمایت می شود؟ آیا بستر مشارکت مردم فراهم می شود؟ آیا بستر مبارزه با فساد در حوزۀ اقتصادی و فرهنگی و فراهم می شود؟ مثلاً در آموزش عالی، الآن چک سفید به آزاد می دهند که ضد پیشرفت درون زاست. چرا باید اجازه بدهیم آموزش عالی نابود شود، به دلیل اینکه آزاد می خواهد پول به دست بیاورد؟ لشکر نیروهای تحصیل کرده را (برخی از آمارها می گویند 35 درصد و چه بسا بیشتر از این عدد، بیکار وجود دارد) چه ی باید مدیریت کند؟ وقتی در ت فعلی همه تمایل دارند که آزاد بتواند بی رویه دانشجو بگیرد، حتماً ما نباید چنین حرفی را بزنیم. در بخش های مختلف به نظر من، کار خیلی روشن است و در همۀ بخش ها، بیانات و سیاست های ی را داریم. ما و نخبگان که دلسوز جامعه هستند، باید ببینیم این برنامه چقدر با منویات و دیدگاه های ی تطابق دارد. اگر خدای نکرده برنامه ای باشد که در دوران سازندگی و دوم داد اجرا شده است، بسیار خطرناک خواهد بود. نتیجۀ آن برنامۀ چهارم شد که طبق آن، ما باید در اقتصاد جهانی هضم شویم و هژمونی سلطه را بپذیریم و بیانات را در موزه قرار بدهیم. من امیدوارم ت همان طور که گفته است، عمل کند و با اعتقاد، منویات ی را اجرا کند. من واقعاً از سر دلسوزی عرض می کنم که اگر ت در جهت منویات ی به صورت عملی (و نه شعاری) حرکت کند، هم کشور رشد می کند و هم خودشان بین مردم محبوبیت پیدا می کنند. اگر هدف خداست (که ان شاءالله هست)، اگر هدف این است که پایگاه و جایگاهی در بین مردم پیدا کنند و حضورشان در صحنۀ اجرایی ادامه داشته باشد، راه صواب و عاقلانه ترین راه همین است. فعلاً نمی شود قضاوت کرد. باید ببینیم که چه می نویسند و ارائه می کنند. ان شاءالله بررسی می شود. طبیعتاً نیروهای انقل در جایی که ببینند متناسب با اه و منویات ی و گفتمان است، از آن حمایت می کنند و اگر جایی فاصله داشت، حتماً آن را نقد می کنند؛ اما بهتر است که خود ت برنامه ای بدهد که به قدری منطبق بر سیاست ها باشد که حتی مخالفین و منتقدین هم مجبور شوند از ت تعریف و تمجید کنند.*گروه اقتصادی شکده برهان/ انتهای متن| کد مطلب: 10277 | تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ساعت: ۸ : ۳۲
رو مه فرهیختگان در گزارشی از حضور بزرگترین گروه جهادی آزاد ی تا پنج کیلومتری مرز افغانستان روایت کرده است. در یک بعدازظهر گرم تابستانی سالن کنفرانس رو مه «فرهیختگان» میزبان دو جوانی بود که دانشجو بودند و دغدغه مند. سر ساعت مقرر به دفتر رو مه رسیدند و مصمم بودند که زودتر گفت وگو را آغاز کنیم. برخلاف ادعای برخی که معتقدند دانشجویانی که در آزاد ی تحصیل می کنند، مرفه و بی دردند اما این دو، های یک گروه بزرگ جهادی بودند به نام گروه جهادی «منتظران ظهور». اتفاقا آنها به دفتر رو مه آمده بودند تا از بی مهری های برخی از مسئولان بی درد شکایت کنند و از خون دل خوردن هایشان برای تشکیل بزرگ ترین گروه جهادی دندانپزشکی کشور بگویند. می گفتند روزی که گروه شان برای اولین بار تشکیل شد آنقدر کم تعداد و بی تجربه بودند که در سایر گروه های جهادی ادغام می شدند و با آنها به مناطق محروم می رفتند، با این حال پس از گذشت 10 سال از آن روزها، حالا به جایی رسیده اند که گروه شان به الگویی برای سایر گروه های جهادی پزشکی تبدیل شده است و بسیاری از این گروه ها برای انجام کارهای شان با اعضای گروه جهادی «منتظران ظهور» م و حتی از آنها درخواست نیرو می کنند. به خاطرات اردوهای جهادی که رسیدیم لبخندی بر لبان شان نشست و از اردویی گفتند که اهالی روستا تلقی می د که اعضای گروه جهادی، سوءقصد دارند و به همین دلیل به سمت دانشجویان آجر پرتاب کرده اند. نهایتا وقتی از خواسته هایشان از مسئولان پرسیدیم، باز هم از دغدغه های اجتماعی گفتند و مطالبات شان در راستای پیشرفت و اعتلای کشور بود. در ادامه گفت وگوی خواندنی «جلال عادلی» دانشجوی رشته دندانپزشکی و مسئول گروه جهادی «منتظران ظهور» و همچنین «مهرداد کهوند» دانشجوی تخصصی رشته دندانپزشکی و مسئول درمانی گروه جهادی «منتظران ظهور» را می خوانید.چگونه گروه تشکیل شد؟هسته اصلی گروه جهادی دندانپزشکی از سوی تعدادی از دانشجویان عضو بسیج دانشجویی آزاد ی واحد دندانپزشکی در سال 86 شکل گرفت. اوایل با گروه های بزرگ دانشجویی همراه می شدیم، مثلا تیم 10 یا 15 نفره ما، همراه با گروه های دیگر به استان های مختلف اعزام می شد. کمی بعد به این فکر افتادیم که می توان یک اردوی جهادی پزشکی به شکل مستقل تشکیل داد و نهایتا در سال 89 اولین اردوی جهادی مستقل خود را با حضور 30 نفر از خواهران و برادران در شهرستان درود استان لرستان برگزار کردیم. یک سال پس از آن، در قالب یک گروه 40 نفره به کامیاران استان کردستان اعزام شدیم و در آنجا محور اصلی خدمات در زمینه امور آموزشی دندانپزشکی و همچنین اقدامات فرهنگی بود. در هر صورت به دلیل کمبود تجهیزات و بی تجربه بودن گروه اعزامی، کار درمانی بسیار محدود و در حد پُر یا کشیدن دندان بود. پس از کردستان، به استان هایی همچون ایلام، اسان جنوبی و کرمانشاه اعزام شدیم و سال به سال علاوه بر اینکه بر تعداد اعضای گروه اعزامی افزوده می شد، خدمات دندانپزشکی ما نیز تخصصی تر و وسیع تر صورت می گرفت. امروز گروه جهادی «منتظران ظهور» به جایی رسیده است که می تواند تخصصی ترین و پیشرفته ترین خدمات دندانپزشکی را در منطقه مرزی ارائه دهد. برای مثال، در سال 95، حدود 140 نفر از دانشجویان به استان اسان جنوبی سفر کردیم و توانستیم پنج مرکز درمانی تخصصی در روستایی که در 30 کیلومتری مرز قرار داشت راه اندازی کنیم و اقدام منحصربه فردی که در آنجا انجام دادیم ساخت پروتزهای دندانی و تحویل آن به نیازمندان بود.راز اصلی پیشرفت گروهشوق و شور دانشجویان برای حضور در اردوهای جهادی نسبت به قبل بسیار زیاد شده است و 10 سال پیش ما اولین دانشجویانی بودیم که شوق حضور در مناطق محروم و رسیدگی به امور آنان را داشتیم ولی الان خیلی دیگر از دانشجویان و حتی فارغ حصیلان به جمع ما افزوده شده اند و این مساله جای خوشحالی دارد. آن هسته اصلی ای که در ابتدا موجب شکل گیری گروه جهادی ما شده تاکنون حفظ شده است و راز اصلی پیشرفت گروه این است که این تعداد، که همگی دندانپزشک هستند، همیشه درکنار هم بوده اند و در این مدت دوستی ها عمیق تر شده است. مدل کار ابتدا به این شکل بود که به علت عدم وجود امکانات کافی در یک شهرستان یا بخش مستقر می شدیم و بیماران را از روستا به درمانگاه می آوردیم تا برخی اقدامات درمانی را روی آنها انجام دهیم. برای مثال، در یکی از سال های اخیر تیم ما در روستایی در اسان جنوبی مستقر شد که فاصله آ ین روستا با محل استقرار ما حدود 20 کیلومتر بود و مردم پول یا خودرو نداشتند تا این فاصله را طی کنند و البته برخی از آنها که توانمندی بیشتری داشتند این فاصله را پیاده طی می د. یکی از اهالی روستا تعریف می کرد که من از ساعت سه نیمه شب از بیابان های سمت مرز افغانستان راه افتادم و ساعت 10 صبح به درمانگاه رسیدم. در سال های اخیر روال تغییر کرده است و به جای اینکه اهالی روستا فاصله ای را طی کرده و به ما مراجعه کنند، ما به روستاهای آنها سفر می کنیم و اقدامات درمانی را انجام می دهیم.پای ان هم به اردو باز شد!عملکرد گروه جهادی «منتظران ظهور» در سال های اخیر آنقدر چشمگیر بوده است که حتی ان نیز با گروه همراه می شوند و به روستاهای محروم و فاقد امکانات می آیند و ضمن تحمل شرایط سخت اسکان در این روستاها، بدون هیچ چشمداشتی به ارائه خدمات می پردازند. وقتی به استان اسان جنوبی اعزام شدیم، آنجا در روز فقط دو یا سه ساعت آب وجود داشت و برق به دفعات زیادی قطع می شد! جالب تر آنکه تعداد انی که همراه گروه به مناطق محروم اعزام شده بودند به گونه ای بود که هرکدام از آنها فقط در حوزه تخصصی خود به درمان اهالی روستا می پرداختند.یکی از ان در یکی از مناطق شمالی شهر تهران مطب دارد و برای هر عمل تخصصی 10 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند، همین وقتی تعریف گروه جهادی «منتظران ظهور» را شنید با درخواست خودش با گروه ما همراه شد و در یکی از اردوهای جهادی، برای 20 نفر از اهالی مناطق محروم به صورت کاملا رایگان عمل جراحی انجام داد. در چنین وضعیتی وقتی دانشجویان آن ، این اقدام جهادی و فداکاری را مشاهده می کنند، آنها هم مشتاق حضور می شوند. این یکی از موثرترین تبلیغات برای فرهنگ سازی در زمینه اردوهای جهادی است. به هر حال اعضای گروه ما از یک دهه قبل شروع به تبلیغ گروه «منتظران ظهور« می د و بسیاری آن زمان این اقدام ما را به س ه می گرفتند، اما خوشبختانه امروز وضعیت ثبت نام برای حضور در اردوهای جهادی گروه، به گونه ای است که ما مجبور می شویم اسامی تعداد زیادی از آنها را خط بزنیم.مسئولان بی خبرند!متاسفانه بسیاری از مسئولان در کشور ما از وجود محرومیت هموطنان در برخی مناطق خبر ندارند و اگر گروه های جهادی به این مناطق اعزام نشوند، مشکلات روزبه روز بیشتر خواهد شد. اگر به برخی از مناطق محروم کشور مراجعه کنید، متوجه می شوید که به دلیل عدم رسیدگی مسئولان محلی، حتی برخی از اهالی برای مدتی طولانی نرفته اند. بنابراین باید این مناطق روستایی شناسایی شود تا بتوان امکانات حداقلی برای آنها فراهم کرد. البته ناگفته نماند که پاسداران در زمینه تامین برخی از نیازهای گروه و خدمات پشتیبانی، کمک های بسیاری را به ما کرده است و این نشان می دهد این نهاد از وجود کمبودها در کشور باخبر است. از طرفی جالب است بدانید مسئول یکی از مجموعه هایی که به گروه جهادی ما در زمینه تجهیزات دندانپزشکی کمک های بسیاری می کند و در قبال آن انتظاری هم ندارد، تعریف می کند که وقتی پیش مسئولان رده بالای کشور می رویم و می گوییم گروهی از دانشجویان دندانپزشکی آزاد ی در 30 کیلومتری مرز مشغول فعالیت جهادی هستند، متعجب می شوند و حتی برخی از آنها این گفته ها را باور نمی کنند! البته شاید علت اینکه فعالیت های جهادی گروه «منتظران ظهور» به خوبی اطلاع رسانی نشده است، خودمان باشیم اما گذشته از این بحث ها، هر فعالیتی که اعضای این گروه انجام می دهند، اعم از پزشکی، فرهنگی، عمرانی و... ، برای این است که دل زمان(عج) را شاد کنند و به انقلاب لبیک بگویند و نهایتا موجب پیشرفت کشور شوند. یکی از این نمونه های حضور ما در روستای مرزی «لانو» بود.اول شناسایی بعد اقدام!هرساله قبلا از اینکه کاروان دانشجویان جهادی به مناطق محروم اعزام شوند، برخی از اعضا چندین ماه قبل از اعزام گروه، به صورت میدانی به بررسی مناطق می پردازند و به خوبی نیازهایی که در آنجا وجود دارد را شناسایی می کنند. اگر چنین اقداماتی پیش از اعزام کاروان صورت نپذیرد، تمام فعالیت های گروه عبث خواهد بود و حضور دانشجویان در مناطق محروم دردی را دوا نخواهد کرد و حتی ممکن است موجب ضرر و زیان شود.در کل آنچه از بررسی میدانی مناطق محروم کشور متوجه شده ایم این است که فعالیت های جهادی دانشجویان در شرق کشور لازم تر است. نکته دیگر این است که سابق بر این اردوهای ما به صورت مقطعی و غی یوسته برگزار می شد، مثلا 10 روز در عید نوروز، 10 روز در تابستان و... . اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که کار باید پیوستگی داشته باشد و به همین دلیل اردوی بعدی گروه جهادی «منتظران ظهور»، به صورت یک ماهه و مستمر برگزار خواهد شد و برای این منظور برنامه ریزی کرده ایم. از طرفی در یکی دو سال اخیر توانسته ایم از دانشجویان سایر رشته های پزشکی همچون چشم پزشکی بهره ببریم و آنها را هم همراه خود به مناطق محروم اعزام کنیم تا میزان خدمات رسانی به روستاییان گسترده تر شود. همچنین یک گروه فرهنگی که شامل چندین هستند نیز را در کنار خود داریم که در اردوهای جهادی متولی امور فرهنگی هستند.از کار فرهنگی غافل نیستیم!شاید بتوان گفت برتری گروه های جهادی پزشکی بر سایر گروه های جهادی دیگر که فعالیت عمرانی، فرهنگی و... را در دستور کار خود دارند این است که همین کار پزشکی و درمان اهالی روستا می تواند آغازگر یک فعالیت فرهنگی باشد و فراتر از آن حتی بهتر است بگوییم اقدام درمانی دانشجویان به نوعی کار فرهنگی است، چراکه اشاعه دهنده محبت به همنوع است و قطعا اهالی روستا با دیدن چنین صحنه هایی طرز فکر خود را بهبود می دهند. به هر حال خدمات دندانپزشکی به گونه ای است که اثر آن زود مشخص می شود و وقتی یکی از اهالی سلامت دهان و دندانش در خطر است، وقتی به دانشجویان جهادی مراجعه می کند و خدمات دندانپزشکی را رایگان دریافت می کند و چندی بعد از درمانش احساس آرامش می کند، قطعا دیدگاهش نسبت به بسیاری از مسائل تغییر خواهد کرد، خصوصا اگر چنین فردی در سنین جوانی باشد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. البته هرچند فعالیت اصلی گروه جهادی «منتظران ظهور» بر فعالیت های پزشکی متمرکز است، با این حال نگاه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی، عمرانی و... نیز داریم و از آنها غافل نشده ایم. مثلا یکی از مسائلی که در اردوهای جهادی مدنظر ماست این است که هنگامی که اذان ظهر به گوش می رسد، تمام فعالیت هایمان تعطیل شده و همگی به سمت مسجد روستا می رویم. وقتی نوجوانان و جوانان روستا می دیدند که این دانشجویان که شاید ظاهر آنها به متدینین شبیه نبود اینچنین مقید به اول وقت هستند، آنها هم همراه با ما به مسجد می آمدند و جماعت می خواندند. جالب است بدانید هرگز برای اعضای گروه جهادی اجباری وجود نداشته است که حتما به مسجد بروند، بلکه فضای اردوی جهادی به گونه ای است که فرد را در مسیر قرار می دهد.مدیریت قبلی کمک مان نکرد!دانشجویان آزاد ی در حوزه اردوهای جهادی یکی از فعال ترین و نوآورترین دانشجویان در سراسر کشور هستند، گروه جهادی «منتظران ظهور» به عنوان یکی از اولین گروه های جهادی بود که به حوزه پزشکی ورود پیدا کرد و در آن زمان بسیاری از ها هنوز در این حوزه وارد نشده بودند. ما این حرکت را از سال ها قبل آغاز کردیم و یکی از اه مان فرهنگ سازی در زمینه حضور در اردوهای جهادی بود و امروز به نقطه ای رسیده ایم که بسیاری از گروه های جهادی ای که حتی بسیاری از آنها متعلق به های تهران هستند، برای ورود به مباحث پزشکی از گروه ما م می گیرند و خوشبختانه با اقدامات خود در بحث خدمات جهادی دندانپزشکی موجی را ایجاد کردیم و در حال حاضر چندین گروه جهادی پزشکی تازه شکل گرفته علاوه بر اینکه از ما م می گیرند، حتی برای اجرای برنامه های خود در مناطق محروم از ما نیروی انسانی مطالبه می کنند. خوشبختانه گروه جهادی «منتظران ظهور» در همه استان ها عضو دارد و اگر بتوانیم در حد توان مان به سایر گروه های جهادی پزشکی نیز نیرو خواهیم داد. باوجود مواردی که گفته شد، هنوز فعالیت های جهادی دانشجویان آزاد ی، آن طور که باید رسانه ای نشده است و از این منظر دانشجویان این ازجمله مظلوم ترین دانشجویان کشور هستند. از طرفی متاسفانه مجموعه آزاد ی در دوره مدیریت قبلی توجهی به اقدامات فرهنگی و به خصوص اردوهای جهادی نداشتند و حتی در یکی از موارد، به روسای برخی واحدها دستور داده شد که از برگزاری اردوهای جهادی ممانعت به عمل آورند و از دادن امکانات و تجهیزات به این گروه ها خودداری کنند. البته در یک دوره کوتاه در زمان ریاست دانشجو، قول هایی مبنی بر اعطای برخی امکانات به گروه های جهادی مطرح شد که متاسفانه دوره مدیریتی ایشان کوتاه بود و عملی نشد.انتظار گروه از ولایتیدر درجه اول انتظار این است که آزاد ی از یکی از بزرگ ترین گروه های جهادی دندانپزشکی کشور که از دل همین است و اعضای آن دانشجویان این هستند، حمایت کند. با سند و مدرک ادعا می کنیم که گروه جهادی «منتظران ظهور» سال گذشته و در جریان اردوی جهادی به بیش از چهار هزار نفر از بیماران خدمت رسانی کرد و این افتخار بزرگی برای خانواده آزاد ی است. البته اخیرا با ولایتی دیدار کرده ایم و به ایشان گفتیم که چون حکم ریاست هیات موسس آزاد ی را حضرت آقا به شما داده اند، شما مسئولیت بیشتری دارید و با توجه به اینکه خودتان نیز پزشک هستید، انتظار می رود در موضوع اردوهای جهادی، نگاه ویژه تری داشته باشید و به ایشان اطمینان دادیم که اگر در این موضوع از دانشجویان حمایت کنید، قطعا این خدمات پزشکی به برند آزاد ی تبدیل خواهد شد. الان گروه جهادی ما به هرجایی که قرار است اعزام شود باید برای تامین تجهیزات خود تلاش بسیاری را انجام دهد و در حال حاضر بسیاری از نیازهای مالی گروه توسط خیرین تامین می شود. همان طور که گفتیم اعضای گروه جهادی «منتظران ظهور» تعداد زیادی فارغ حصیل دارد که اکثر آنها مطب دارند و درآمد بسیاری خوبی هم دارند، اما به خاطر کمک به همنوعان خود از درآمد خود چشم پوشی می کنند و سختی های اردو را به جان می ند، بنابراین اگر در این مساله، مسئولان و نهادهای مختلف همکاری نکنند و تجهیزات به ما نرسانند، در فعالیت های گروه اختلال ایجاد می شود و کارها به درستی پیش نمی رود. بنابراین تمام خواسته های ما در راستای خدمت رسانی به محرومان و پیشرفت کشور است و تامین یونیت های دندانپزشکی یکی از مهم ترین و اصلی ترین نیازها و خواسته های ما از مسئولان همین است.
خبرگزاری مهر – گروه استان ها: نوروز امسال در همدان حال و هوای دیگری داشت و رویداد «همدان ۲۰۱۸» که به عنوان یک شعار مبهم در گزارش ها و اخبار رسانه ای مطرح می شد، تا حدی توانست گردشگران را به همدان هدایت کند.روزهای شلوغ نوروز در شهر همدان و رفت وآمد گردشگران در مراکز و اماکن گردشگری و تاریخی این استان آرزویی است که کم کم رنگ تحقق به خود می گیرد تا شاید همدان نیز به جایگاه واقعی خود در عرصه گردشگری دست یابد.رقم میلیونی بازدید گردشگران از اماکن همداننوروز امسال استان همدان رقمی میلیونی را در بازدید گردشگران از اماکن دیدنی خود به ثبت رساند تا ثابت کند ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارد اما تا رسیدن به این هدف راه بسیار است.همدان در سال ۲۰۱۸ میلادی میزبانی ۲ رویداد بزرگ بین المللی را بر عهده دارد به طوری که حضور ۵۰۰ عضو از ۱۵۰ کشور وابسته به سازمان جهانی گردشگری و میزبانی وزاری خارجی ۳۴ کشور آسیایی می تواند زمینه ساز رونق گردشگری خارجی و نقطه عطفی در معرفی ظرفیت های گردشگری استان همدان در عرصه جهانی و ارتقای صنعت گردشگری این استان باشد.بررسی دلایل و شواهد این رخداد بیانگر آن است که تبلیغات انجام شده در خصوص میزبانی همدان از رویدادهای بین المللی در سال ۲۰۱۸ در این زمینه بی تأثیر نبوده و تلاش برای شناساندن استان همدان در سطح جهان شاید نتایج دلخواه را ب نکرده اما در شناساندن همدان به هم وطنان در جای جای کشور تا حدودی مثمر ثمر واقع شده است.در همین خصوص یکی از راهنمایان و فعالان گردشگری در استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر ب ان اینکه وقتی پای رویداد جهانی «همدان ۲۰۱۸» به جلسات مدیران و برنامه ریزان استان باز شد، هر بخشی تلاش کرد با اتکا به این رویداد فعالیت های روزمره خود را رنگ و لعاب بخشد، گفت: در این میان بخش خصوصی در حوزه گردشگری به عنوان تافته ای جدا بافته نقش آفرینی های تأثیرگذاری را داشته است.مریم مقدم با بیان اینکه چند سال بود فعالان گردشگری اعلام می د برای ترغیب تهرانی ها در راستای سفر به همدان کافی است یک بیلبورد در بزرگراه ها نصب شود و یا ظرفیت متروهای تهران برای تبلیغ گردشگری همدان جدی گرفته شود، گفت: همه این پیشنهادها شنیده می شد و جدی گرفته نمی شد تا اینکه بحث میزبانی همدان از اجلاس جهانی جهانگردی در سال ۲۰۱۸ جدی شد و پایتخت شدن همدان در حوزه گردشگری آسیا وارد فاز اجرایی شد. وجی تبلیغات انجام شده قابل توجه بود وی با بیان اینکه هم زمان با این دو اتفاق بزرگ بخش خصوصی تابوی تبلیغات را ش ت و از تراکت و برنامه سازی و گزارش های کاغذی بیرون آمد و به بیلبوردهای پایتخت نشین روی آورد، اضافه کرد: وجی تبلیغات انجام شده قابل توجه بود و شمار بسیاری از مردم را روانه همدان کرد.مقدم که در کمیته اطلاع رسانی رویداد همدان ۲۰۱۸ مسئولیت دارد با تأکید بر اینکه حالا هر گردشگر مبلّغ سفر به همدان در عرصه ملی است، عنوان کرد: دور از ذهن نیست اگر ادعا کنیم در تعطیلات پیش رو باید انتظار گردشگران بیشتری را برای ورود به همدان بکشیم.تبلیغات بدون تکمیل زیرساخت ها تبعات منفی برای استان دربر خواهد داشت و باید زیرساخت ها را مهیا کنیم وی تأکید کرد: تبلیغات بدون تکمیل زیرساخت ها تبعات منفی برای استان در بر خواهد داشت و باید زیرساخت ها را مهیا کنیم. مقدم با بیان اینکه رویداد «همدان ۲۰۱۸» در حوزه دبیرخانه و ستاد اجرایی جدی گرفته نشد، گفت: این بدان معناست که در نوروز ۹۷ می توانستیم گردشگران متعددی را با این رویداد آشنا کنیم و حداقل تالار قرآن همدان را که محل استقرار دبیرخانه است، پرتکاپو و رفت وآمد کنیم، اما در این زمینه اقدامی نشد و به گونه ای ستاد تسهیلات سفر استان همدان راه خود را رفت و دبیرخانه ۲۰۱۸ در سکوت خود تنها ماند. وی با بیان اینکه جمعیت گردشگری که به واسطه نوروز ۹۷ وارد همدان شدند، می توانستند با رویداد «همدان ۲۰۱۸» به خوبی آشنا شوند، اما استان برای این مهم نه برنامه داشت و نه منسجم عمل کرد؛ گفت: صرفاً نمی توان با نصب چند بنر و بیلبورد در ستاد سفر آن هم در آن سوی شهر و در یادمان عین القضات به نام «همدان ۲۰۱۸» فکر کنیم حرکتی متفاوت را رقم زده ایم. مقدم با تأکید بر اینکه «همدان ۲۰۱۸» برنامه می خواهد و نوروز ۹۷ می توانست با محوریت جدی در حوزه گردشگری رویداد جهانی «همدان ۲۰۱۸» را به ایرانیان بشناساند، گفت: استان همدان از این ظرفیت غافل ماند.توجه مرکزنشین ها به همدان جلب شده استدر همین خصوص مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ب ان اینکه امسال با طنینی که رویداد گردشگری ۲۰۱۸ در کشور داشته صدای استان رساتر از گذشته در سطح ملی و بین المللی شنیده می شود، عنوان کرد: توجه مرکزنشین ها به همدان جلب شده است.علی مالمیر با تأکید بر اینکه شرایطی رقم خورده که همدان در سال جدید در حوزه گردشگری شروع خوبی داشته باشد، ادامه داد: ای استان همدان آمادگی مناسبی برای پذیرش مهمانان نوروزی داشتند و امسال با رشد فوق العاده گردشگری در همدان مواجه بودیم.ثبت یک میلیون و ۲۹۸ بازدید از جاذبه های همدان وی با بیان اینکه آمار مسافران نوروزی استان همدان نشان دهنده آن است که رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ می تواند نقطه عطفی برای استان باشد، اضافه کرد: از ۲۸ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۲۹۸ مورد بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی استان همدان انجام شد که این آمار ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.وی با اشاره به اینکه ۳۵۹ هزار نفر در شب اقامت داشتیم که این آمار نیز ۱۳۶ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: هتل های همدان نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد شده بودند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ب ان اینکه امسال خانه مسافرها ب وکار پررونقی داشتند و آموزش وپرورش همدان نیز یک هزار کلاس برای اسکان پیش بینی کرده بود که تکمیل شدند و سرریز آن به ای بهار و لالجین ارجاع داده شد، گفت: تمام ظرفیت های اقامتی همدان در ایام نوروز تکمیل شده بود.وی به وضعیت بازدیدهای انجام شده از آثار تاریخی و مراکز گردشگری اشاره کرد و ب ان اینکه در ایام نوروز آرامگاه بوعلی سینا ۷ هزار نفر بازدیدکننده داشت، گفت: بیشترین بازدید مربوط به غار علیصدر و گنج نامه بود.وی در ادامه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه گردشگری همدان با همین شتاب سال ۹۷ را پشت سر بگذارد، افزود: برای دستی به اه رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ تقسیم بندی های لازم انجام شده است.مهم ترین دستاوردهای رویداد گردشگری ۲۰۱۸ تبلیغ همدان استمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای رویداد گردشگری ۲۰۱۸ تبلیغ همدان است، گفت: در حوزه تبلیغات در داخل استان برای حساس مردم تلاش شده و در سطح ملی نیز برای تبلیغات همدان مذاکراتی انجام شده است.مالمیر با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی توجه خود را به استان همدان در حوزه گردشگری معطوف کرده است، گفت: باید لایه های مختلف مردم را درگیر کرد چراکه اگر بخواهیم یک شهر گردشگری باشیم باید همه آحاد جامعه کنشگر باشند و به یک میزبانی مطلوب برای گردشگر کمک کنند.وی با اشاره به ساماندهی زیرساخت ها بیان کرد: همدان در گردشگری سلامت حرف برای گفتن دارد و در حوزه تربیت بدنی نیز ظرفیت های فراوانی وجود دارد.آزمونی برای مدیریت همدان مردم همدان در مجلس شورای ی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال ۲۰۱۸ آزمونی بزرگ برای مدیریت استان و فرصتی طلایی برای استان است که غفلت از آن قابل جبران نیست، گفت: باید همدان به عنوان شهری ۳ هزارساله و پایتخت تاریخ و تمدن به زیباترین شیوه ممکن به جهان معرفی و شناسانده شود.حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که میزان آمادگی همدان برای رویداد همدان ۲۰۱۸ چگونه است؟ گفت: طی بررسی ها و بازدیدهایی که در ایام تعطیلات نوروزی از ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و برنامه های تدارک دیده شده برای ایام مذکور داشتم؛ تلاش مسئولان در بخش های مختلف مشهود بود اما به نظر می رسد این ایام فرصت بسیار مناسبی برای آسیب شناسی مسائل سفر به همدان بود.وی ب ان اینکه توصیه می شود مسئولین در دستگاه های مختلف به صورت دقیق و علمی فرصت ها و چالش ها و تهدیدها و مشکلات را در ایام مذکور بررسی کنند، گفت: دست اندرکاران باید با دیدگاه نقادانه و سازنده بعد از خودارزی دستگاه های ذی ربط برنامه خود را ارائه کنند.۱۰ میلیارد تومان برای میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است مردم همدان در مجلس شورای ی تأکید کرد: باید موضوع به صورت جدی در دستور کار مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد که در همین راستا با پیگیری های به عمل آمده در ردیف ۶۴-۵۵۰۰۰۰ اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان برای میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است.حاجی بابایی با بیان اینکه انتظار می رود میزبانی دو رویداد بین المللی در همدان باقدرت و برنامه ریزی مناسب و مطالعه ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت ها و موقعیت های جدید، مدیریت و اجرا شود، گفت: باید با استفاده از این فرصت، همدان به عنوان شهری ۳ هزارساله و پایتخت تاریخ و تمدن به زیباترین شیوه ممکن به جهان معرفی و شناسانده شود.وی خواستار تشکیل کارگروه های مختلف به منظور معرفی ده فرهنگ های بومی در استان همدان که از مهم ترین جاذبه های گردشگری در دنیا محسوب می شود، شد و گفت: مطالعات تطبیقی با تأکید بر رویکردهای جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و مخاطب شناسی و ارائه برنامه های متنوع با استفاده از ظرفیت های بومی می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی و ارتقای سطح برنامه های رویداد همدان ۲۰۱۸ مؤثر واقع شود.مدیریت صحیح این دو رویداد می تواند بسترهای توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی همدان را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کند مردم همدان در مجلس شورای ی ادامه داد: مدیریت صحیح این دو رویداد می تواند بسترهای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همدان را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کند.حاجی بابایی گفت: در این زمینه نباید از ظرفیت تشکل های مردم نهاد، جوانان، توانمندی ن و هنر صنایع دستی، ادبیات محلی و فولکلور و برنامه های آیینی در این حوزه ها غفلت کرد.حاجی بابایی بیان کرد: انسجام و وحدت رویه در استان و ایجاد اعتماد و امنیت روانی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم است و در صورت موفقیت در این حوزه می توان امیدوار بود که ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش آمار بیکاری صورت خواهد گرفت .وی افزود: باید تمام دستگاه های اجرایی استان همدان برای استفاده از این فرصت برنامه عملیاتی خود را ارائه کنند و کارگروه های مختلف با بررسی دقیق برنامه های ارائه شده و تحلیل هزینه و فایده و میزان بهره وری و کارآمدی برنامه ها جوانب را بررسی و با مدیریت، کنترل و نظارت دقیق بر اعتبار مصوب و تدوین برنامه هایی با حداکثر کارآمدی و بهره وری در راستای اه برنامه های دو رویداد ۲۰۱۸ برنامه مذکور را پشتیبانی کنند.لازمه استفاده از این فرصت وحدت، همدلی و انسجام بین مسئولین و مردم است و نباید از ظرفیت های مردمی غفلت ماینده مردم همدان در مجلس شورای ی توصیه کرد: لازمه استفاده از این فرصت وحدت، همدلی و انسجام بین مسئولین و مردم است و نباید از ظرفیت های مردمی غفلت کرد.وی گفت: اطلاع رسانی به موقع به مردم همدان و ارتقای آگاهی در خصوص ضرورت های این دو رویداد می تواند جلب حداکثری مشارکت های مردمی و درنتیجه استفاده مناسب تر از فرصت ها را در برداشته باشد.حاجی بابایی تأکید کرد: مدیران دستگاه های مختلف باید با ارائه و مصوب برنامه های خود نسبت به جذب اعتبار از مجموعه های ستادی خود اقدام کنند.تلاش ها در حوزه گردشگری در حال نتیجه دادن استدیگر مردم همدان در مجلس شورای ی نیز با بیان اینکه تبلیغات «همدان ۲۰۱۸» در حوزه گردشگری خوب آغازشده اما باید شتاب بگیرد، گفت: رویداد گردشگری ۲۰۱۸ برای همدان حیثیتی بوده و موقعیتی طلایی است که اگر از دست برود دیگر به دست نمی آید. خجسته با بیان اینکه تلاش ها در حوزه گردشگری در حال نتیجه دادن است، افزود: در حوزه گردشگری در استان خوب کار نشده به نحوی که همدان در ۴۰ سال گذشته در حوزه گردشگری مظلوم و محروم واقع شده است.وی با تأکید بر اینکه گردشگری اولویت اول استان است و اشتغال پایدار ایجاد می کند، گفت: گردشگری صنعتی است که با آن می توان همدان را در سطح بین المللی معرفی کرد.وی ب ان اینکه رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ حیثیتی بوده و موقعیتی طلایی برای استان است که اگر از دست برود دیگر به دست نمی آید، گفت: مدیران استان و همه افرادی که عرق دارند باید در زمینهٔ رویداد گردشگری ۲۰۱۸ فعالیت کنند.خجسته ب ان اینکه افق و چشم انداز همدان را درزمینهٔ رویدادهای ۲۰۱۸ بسیار روشن می بینم، گفت: تبلیغات در حوزه گردشگری خوب آغازشده اما باید شتاب بگیرد.امسال ثبت یک میلیون و۲۰۰هزار بازدید از مراکز دیدنی همدان توسط گردشگران و مسافران نوروزی و افزایش قابل توجه آمار نسبت به سال های قبل در حالی اتفاق افتاد که در تاریخ همدان این رقم بی سابقه بوده است.طی چند ماه اخیر دستگاه های مختلف اعم از تی و خصوصی تمام توان خود را برای معرفی جاذبه های گردشگری همدان به کار گرفتند و به شکل های مختلف همدان را معرفی د تا سهمی در افزایش ورود مسافران به استان همدان داشته باشند که تا حد کمی این هدف محقق شد و امید می رود با تبلیغات وسیع تر میزبانی همدان از رویدادهای بین المللی در سال ۲۰۱۸ سیل گردشگران و مسافران روانه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شود.
– گروه استان ها: نوروز امسال در همدان حال و هوای دیگری داشت و رویداد «همدان ۲۰۱۸» که به عنوان یک شعار مبهم در گزارش ها و اخبار رسانه ای مطرح می شد، تا حدی توانست گردشگران را به همدان هدایت کند.روزهای شلوغ نوروز در شهر همدان و رفت وآمد گردشگران در مراکز و اماکن گردشگری و تاریخی این استان آرزویی است که کم کم رنگ تحقق به خود می گیرد تا شاید همدان نیز به جایگاه واقعی خود در عرصه گردشگری دست یابد.رقم میلیونی بازدید گردشگران از اماکن همداننوروز امسال استان همدان رقمی میلیونی را در بازدید گردشگران از اماکن دیدنی خود به ثبت رساند تا ثابت کند ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارد اما تا رسیدن به این هدف راه بسیار است.همدان در سال ۲۰۱۸ میلادی میزبانی ۲ رویداد بزرگ بین المللی را بر عهده دارد به طوری که حضور ۵۰۰ عضو از ۱۵۰ کشور وابسته به سازمان جهانی گردشگری و میزبانی وزاری خارجی ۳۴ کشور آسیایی می تواند زمینه ساز رونق گردشگری خارجی و نقطه عطفی در معرفی ظرفیت های گردشگری استان همدان در عرصه جهانی و ارتقای صنعت گردشگری این استان باشد.بررسی دلایل و شواهد این رخداد بیانگر آن است که تبلیغات انجام شده در خصوص میزبانی همدان از رویدادهای بین المللی در سال ۲۰۱۸ در این زمینه بی تأثیر نبوده و تلاش برای شناساندن استان همدان در سطح جهان شاید نتایج دلخواه را ب نکرده اما در شناساندن همدان به هم وطنان در جای جای کشور تا حدودی مثمر ثمر واقع شده است.در همین خصوص یکی از راهنمایان و فعالان گردشگری در استان همدان ب ان اینکه وقتی پای رویداد جهانی «همدان ۲۰۱۸» به جلسات مدیران و برنامه ریزان استان باز شد، هر بخشی تلاش کرد با اتکا به این رویداد فعالیت های روزمره خود را رنگ و لعاب بخشد، گفت: در این میان بخش خصوصی در حوزه گردشگری به عنوان تافته ای جدا بافته نقش آفرینی های تأثیرگذاری را داشته است.مریم مقدم با بیان اینکه چند سال بود فعالان گردشگری اعلام می د برای ترغیب تهرانی ها در راستای سفر به همدان کافی است یک بیلبورد در بزرگراه ها نصب شود و یا ظرفیت متروهای تهران برای تبلیغ گردشگری همدان جدی گرفته شود، گفت: همه این پیشنهادها شنیده می شد و جدی گرفته نمی شد تا اینکه بحث میزبانی همدان از اجلاس جهانی جهانگردی در سال ۲۰۱۸ جدی شد و پایتخت شدن همدان در حوزه گردشگری آسیا وارد فاز اجرایی شد. وجی تبلیغات انجام شده قابل توجه بود وی با بیان اینکه هم زمان با این دو اتفاق بزرگ بخش خصوصی تابوی تبلیغات را ش ت و از تراکت و برنامه سازی و گزارش های کاغذی بیرون آمد و به بیلبوردهای پایتخت نشین روی آورد، اضافه کرد: وجی تبلیغات انجام شده قابل توجه بود و شمار بسیاری از مردم را روانه همدان کرد.مقدم که در کمیته اطلاع رسانی رویداد همدان ۲۰۱۸ مسئولیت دارد با تأکید بر اینکه حالا هر گردشگر مبلّغ سفر به همدان در عرصه ملی است، عنوان کرد: دور از ذهن نیست اگر ادعا کنیم در تعطیلات پیش رو باید انتظار گردشگران بیشتری را برای ورود به همدان بکشیم.تبلیغات بدون تکمیل زیرساخت ها تبعات منفی برای استان دربر خواهد داشت و باید زیرساخت ها را مهیا کنیم وی تأکید کرد: تبلیغات بدون تکمیل زیرساخت ها تبعات منفی برای استان در بر خواهد داشت و باید زیرساخت ها را مهیا کنیم. مقدم با بیان اینکه رویداد «همدان ۲۰۱۸» در حوزه دبیرخانه و ستاد اجرایی جدی گرفته نشد، گفت: این بدان معناست که در نوروز ۹۷ می توانستیم گردشگران متعددی را با این رویداد آشنا کنیم و حداقل تالار قرآن همدان را که محل استقرار دبیرخانه است، پرتکاپو و رفت وآمد کنیم، اما در این زمینه اقدامی نشد و به گونه ای ستاد تسهیلات سفر استان همدان راه خود را رفت و دبیرخانه ۲۰۱۸ در سکوت خود تنها ماند. وی با بیان اینکه جمعیت گردشگری که به واسطه نوروز ۹۷ وارد همدان شدند، می توانستند با رویداد «همدان ۲۰۱۸» به خوبی آشنا شوند، اما استان برای این مهم نه برنامه داشت و نه منسجم عمل کرد؛ گفت: صرفاً نمی توان با نصب چند بنر و بیلبورد در ستاد سفر آن هم در آن سوی شهر و در یادمان عین القضات به نام «همدان ۲۰۱۸» فکر کنیم حرکتی متفاوت را رقم زده ایم. مقدم با تأکید بر اینکه «همدان ۲۰۱۸» برنامه می خواهد و نوروز ۹۷ می توانست با محوریت جدی در حوزه گردشگری رویداد جهانی «همدان ۲۰۱۸» را به ایرانیان بشناساند، گفت: استان همدان از این ظرفیت غافل ماند.توجه مرکزنشین ها به همدان جلب شده استدر همین خصوص مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ب ان اینکه امسال با طنینی که رویداد گردشگری ۲۰۱۸ در کشور داشته صدای استان رساتر از گذشته در سطح ملی و بین المللی شنیده می شود، عنوان کرد: توجه مرکزنشین ها به همدان جلب شده است.علی مالمیر با تأکید بر اینکه شرایطی رقم خورده که همدان در سال جدید در حوزه گردشگری شروع خوبی داشته باشد، ادامه داد: ای استان همدان آمادگی مناسبی برای پذیرش مهمانان نوروزی داشتند و امسال با رشد فوق العاده گردشگری در همدان مواجه بودیم.ثبت یک میلیون و ۲۹۸ بازدید از جاذبه های همدان وی با بیان اینکه آمار مسافران نوروزی استان همدان نشان دهنده آن است که رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ می تواند نقطه عطفی برای استان باشد، اضافه کرد: از ۲۸ اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه امسال یک میلیون و ۲۹۸ مورد بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی استان همدان انجام شد که این آمار ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.وی با اشاره به اینکه ۳۵۹ هزار نفر در شب اقامت داشتیم که این آمار نیز ۱۳۶ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: هتل های همدان نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد شده بودند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ب ان اینکه امسال خانه مسافرها ب وکار پررونقی داشتند و آموزش وپرورش همدان نیز یک هزار کلاس برای اسکان پیش بینی کرده بود که تکمیل شدند و سرریز آن به ای بهار و لالجین ارجاع داده شد، گفت: تمام ظرفیت های اقامتی همدان در ایام نوروز تکمیل شده بود.وی به وضعیت بازدیدهای انجام شده از آثار تاریخی و مراکز گردشگری اشاره کرد و ب ان اینکه در ایام نوروز آرامگاه بوعلی سینا ۷ هزار نفر بازدیدکننده داشت، گفت: بیشترین بازدید مربوط به غار علیصدر و گنج نامه بود.وی در ادامه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه گردشگری همدان با همین شتاب سال ۹۷ را پشت سر بگذارد، افزود: برای دستی به اه رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ تقسیم بندی های لازم انجام شده است.مهم ترین دستاوردهای رویداد گردشگری ۲۰۱۸ تبلیغ همدان استمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای رویداد گردشگری ۲۰۱۸ تبلیغ همدان است، گفت: در حوزه تبلیغات در داخل استان برای حساس مردم تلاش شده و در سطح ملی نیز برای تبلیغات همدان مذاکراتی انجام شده است.مالمیر با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی توجه خود را به استان همدان در حوزه گردشگری معطوف کرده است، گفت: باید لایه های مختلف مردم را درگیر کرد چراکه اگر بخواهیم یک شهر گردشگری باشیم باید همه آحاد جامعه کنشگر باشند و به یک میزبانی مطلوب برای گردشگر کمک کنند.وی با اشاره به ساماندهی زیرساخت ها بیان کرد: همدان در گردشگری سلامت حرف برای گفتن دارد و در حوزه تربیت بدنی نیز ظرفیت های فراوانی وجود دارد.آزمونی برای مدیریت همدان مردم همدان در مجلس شورای ی نیز با بیان اینکه سال ۲۰۱۸ آزمونی بزرگ برای مدیریت استان و فرصتی طلایی برای استان است که غفلت از آن قابل جبران نیست، گفت: باید همدان به عنوان شهری ۳ هزارساله و پایتخت تاریخ و تمدن به زیباترین شیوه ممکن به جهان معرفی و شناسانده شود.حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که میزان آمادگی همدان برای رویداد همدان ۲۰۱۸ چگونه است؟ گفت: طی بررسی ها و بازدیدهایی که در ایام تعطیلات نوروزی از ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و برنامه های تدارک دیده شده برای ایام مذکور داشتم؛ تلاش مسئولان در بخش های مختلف مشهود بود اما به نظر می رسد این ایام فرصت بسیار مناسبی برای آسیب شناسی مسائل سفر به همدان بود.وی ب ان اینکه توصیه می شود مسئولین در دستگاه های مختلف به صورت دقیق و علمی فرصت ها و چالش ها و تهدیدها و مشکلات را در ایام مذکور بررسی کنند، گفت: دست اندرکاران باید با دیدگاه نقادانه و سازنده بعد از خودارزی دستگاه های ذی ربط برنامه خود را ارائه کنند.۱۰ میلیارد تومان برای میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است مردم همدان در مجلس شورای ی تأکید کرد: باید موضوع به صورت جدی در دستور کار مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد که در همین راستا با پیگیری های به عمل آمده در ردیف ۶۴-۵۵۰۰۰۰ اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان برای میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است.حاجی بابایی با بیان اینکه انتظار می رود میزبانی دو رویداد بین المللی در همدان باقدرت و برنامه ریزی مناسب و مطالعه ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت ها و موقعیت های جدید، مدیریت و اجرا شود، گفت: باید با استفاده از این فرصت، همدان به عنوان شهری ۳ هزارساله و پایتخت تاریخ و تمدن به زیباترین شیوه ممکن به جهان معرفی و شناسانده شود.وی خواستار تشکیل کارگروه های مختلف به منظور معرفی ده فرهنگ های بومی در استان همدان که از مهم ترین جاذبه های گردشگری در دنیا محسوب می شود، شد و گفت: مطالعات تطبیقی با تأکید بر رویکردهای جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و مخاطب شناسی و ارائه برنامه های متنوع با استفاده از ظرفیت های بومی می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی و ارتقای سطح برنامه های رویداد همدان ۲۰۱۸ مؤثر واقع شود.مدیریت صحیح این دو رویداد می تواند بسترهای توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی همدان را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کند مردم همدان در مجلس شورای ی ادامه داد: مدیریت صحیح این دو رویداد می تواند بسترهای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همدان را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کند.حاجی بابایی گفت: در این زمینه نباید از ظرفیت تشکل های مردم نهاد، جوانان، توانمندی ن و هنر صنایع دستی، ادبیات محلی و فولکلور و برنامه های آیینی در این حوزه ها غفلت کرد.حاجی بابایی بیان کرد: انسجام و وحدت رویه در استان و ایجاد اعتماد و امنیت روانی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم است و در صورت موفقیت در این حوزه می توان امیدوار بود که ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش آمار بیکاری صورت خواهد گرفت .وی افزود: باید تمام دستگاه های اجرایی استان همدان برای استفاده از این فرصت برنامه عملیاتی خود را ارائه کنند و کارگروه های مختلف با بررسی دقیق برنامه های ارائه شده و تحلیل هزینه و فایده و میزان بهره وری و کارآمدی برنامه ها جوانب را بررسی و با مدیریت، کنترل و نظارت دقیق بر اعتبار مصوب و تدوین برنامه هایی با حداکثر کارآمدی و بهره وری در راستای اه برنامه های دو رویداد ۲۰۱۸ برنامه مذکور را پشتیبانی کنند.لازمه استفاده از این فرصت وحدت، همدلی و انسجام بین مسئولین و مردم است و نباید از ظرفیت های مردمی غفلت ماینده مردم همدان در مجلس شورای ی توصیه کرد: لازمه استفاده از این فرصت وحدت، همدلی و انسجام بین مسئولین و مردم است و نباید از ظرفیت های مردمی غفلت کرد.وی گفت: اطلاع رسانی به موقع به مردم همدان و ارتقای آگاهی در خصوص ضرورت های این دو رویداد می تواند جلب حداکثری مشارکت های مردمی و درنتیجه استفاده مناسب تر از فرصت ها را در برداشته باشد.حاجی بابایی تأکید کرد: مدیران دستگاه های مختلف باید با ارائه و مصوب برنامه های خود نسبت به جذب اعتبار از مجموعه های ستادی خود اقدام کنند.تلاش ها در حوزه گردشگری در حال نتیجه دادن استدیگر مردم همدان در مجلس شورای ی نیز با بیان اینکه تبلیغات «همدان ۲۰۱۸» در حوزه گردشگری خوب آغازشده اما باید شتاب بگیرد، گفت: رویداد گردشگری ۲۰۱۸ برای همدان حیثیتی بوده و موقعیتی طلایی است که اگر از دست برود دیگر به دست نمی آید. خجسته با بیان اینکه تلاش ها در حوزه گردشگری در حال نتیجه دادن است، افزود: در حوزه گردشگری در استان خوب کار نشده به نحوی که همدان در ۴۰ سال گذشته در حوزه گردشگری مظلوم و محروم واقع شده است.وی با تأکید بر اینکه گردشگری اولویت اول استان است و اشتغال پایدار ایجاد می کند، گفت: گردشگری صنعتی است که با آن می توان همدان را در سطح بین المللی معرفی کرد.وی ب ان اینکه رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ حیثیتی بوده و موقعیتی طلایی برای استان است که اگر از دست برود دیگر به دست نمی آید، گفت: مدیران استان و همه افرادی که عرق دارند باید در زمینهٔ رویداد گردشگری ۲۰۱۸ فعالیت کنند.خجسته ب ان اینکه افق و چشم انداز همدان را درزمینهٔ رویدادهای ۲۰۱۸ بسیار روشن می بینم، گفت: تبلیغات در حوزه گردشگری خوب آغازشده اما باید شتاب بگیرد.امسال ثبت یک میلیون و۲۰۰هزار بازدید از مراکز دیدنی همدان توسط گردشگران و مسافران نوروزی و افزایش قابل توجه آمار نسبت به سال های قبل در حالی اتفاق افتاد که در تاریخ همدان این رقم بی سابقه بوده است.طی چند ماه اخیر دستگاه های مختلف اعم از تی و خصوصی تمام توان خود را برای معرفی جاذبه های گردشگری همدان به کار گرفتند و به شکل های مختلف همدان را معرفی د تا سهمی در افزایش ورود مسافران به استان همدان داشته باشند که تا حد کمی این هدف محقق شد و امید می رود با تبلیغات وسیع تر میزبانی همدان از رویدادهای بین المللی در سال ۲۰۱۸ سیل گردشگران و مسافران روانه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شود.