فردی انتخاب شد که دو دوره قبل عزل شده بود

با اخبار بیست ستون همراه باشید
اخبار خبرهای ولایتیرئیس هیئت امنای آزاد در گفتگو با رو مه اصلی محافظه کاران رئیس سابق این را به فساد متهم یرزاده نیز در پاسخ به این اتهام خواستار برگزاری مناظره شددیگر ها کنار رفته است صحبت از حفظ حرمت و عیب پوشی نیست. دیگر ی با ی تعارف هم ندارد. اختلافات در آزاد ی و هیئت امنای آن به حد اعلا رسیده و عنان از دست دو طرف دعوا(!) به در رفته است. این این روزها بدجور در سیاست و جنگ قدرت غوطه ور شده و فرصتی است برای تسویه حساب های شخصی.روزی که علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیئت امنای این گمارده شد کمتر ی انتظار و توقع چنین اتفاقاتی را داشت اتفاقاتی که با عزل حمید میرزاده رئیس (البته سابقا رئیس) آزاد ی کلید خورد.و دو روز پیش علی اکبر ولایتی اولین بار در رو مه کیهان به گفتگو درباره این عزل پرحاشیه پرداخته است اظهاراتی که می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد بخش اول دلایل این عزل و بخش دوم چگونگی این عزل.**ولایتی چه گفت و چه شنید؟ولایتی از یک فساد گسترده در آزاد سخن می گوید فسادی که اگر سرنخ آن را دنبال کنیم به شخص حمید میرزاده (رئیس سابق ) می رسد. او گفته: "بخشی از مشکل اصلی در این میان دخ فرزندان آقای میرزاده در امور آزاد و دخ آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.... پس از این بود که آقای میرزاده نامه ای برای من نوشتند و در آن نامه این رسیدگی ها را که برای جلوگیری از بروز مفاسد بود دخ های غیرقانونی نامیدند.ایشان در آن نامه گفته بودند که هیئت موسس و هیئت امنا اجازه ورود در کارهای اجرایی را ندارند. در این میان شواهد متعددی مبنی بر فسادهای موجود در معاملات به اینجانب می رسید. از جمله رئیس شهر شرحی نوشت و همچنین حضوراً برای اینجانب بیان کرد. او گفت که هیئت تصمیم گیر در آزاد به وی ابلاغ کرده اند که زمینی را به مبلغ بیش از 50 میلیارد تومان برای پارکینگ از یک خانواده خاص و مقیم خارج کشور یداری نماید. او با آنها وارد معامله می شود و پس از چانه زنی بسیار این مبلغ را به 36 میلیارد تومان کاهش می دهد. در این میان از سوی آن خانواده به او پیشنهاد می شود که 10 درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان مبلغ بیش از 50 میلیارد رضایت بدهد که وی زیر بار نمی رود و معامله را لغو می کند."اما حمید میرزاده نیز این اتهامات را نپذیرفته و در پاسخ به ادعاهای ولایتی خواسته تا او اسنادش را منتشر کند اتهاماتی که از قول رئیس آزاد شهر عنوان شده را هم دروغ محض دانسته در ارتباط با اتهاماتی که به فرزندانش زده شده است خواسته تا علاوه بر انتشار سند یک مناظره دوطرفه نیز بین او و ولایتیصورت گیرد این را هم خطاب به ولایتی گفته استکه "در خصوص نصب آقای کلانتری به جای آقای طاها هاشمی در جلسه ای با حضور آقای محمدیان مطرح شد که اگر نصب ایشان را بپذیرم در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهار سال دیگر و برای تداوم مدیریت بنده نظر اعضای شورا را جلب خواهند کرد اما بخاطر این که این موضوع خلاف اساسنامه بود این پیشنهاد شیرین را نپذیرفتم! حالا سوال اینجاست چه طور اگر بنده فاسد بودم شما می خواستید برای مدیریت چهار سال دیگر اینجانب از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای بگیرید؟!"میرزاده البته از ارائه دو گزارش نیز گفته است که در خارج از محیط رسانه ای و به دلیل اقدامات خلاف اساسنامه اخیر در به مقامات عالی کشور داده او همچنین درباره قرارداد با شرکت داروسازی «بیوسان فارمد» نیز گفته که این شرکت زیرمجموعه شرکت دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی حضرت (ره) است که در زمان تصدی او تاکنون هیچ قراردادی با آن منعقد نشده و آن چه که در اینباره در حالروی دادن بوده به امضای شخص ولایتی بوده است.**حضور غیر قانونی فرهاد عزیزی و صمدی یزدیاما بخش دوم اظهارات ولایتی درباره توضیحاتی است که درباره نحوه عزل میرزاده صورت گرفته است: "جلسه فوق العاده تشکیل دادیم. در این جلسه آقای علی محمد نوریان (شخصی که اکنون به جای میرزاده به س رستی آزاد درآمده) چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت آزاد را با اسلاید مدارک که شامل شش زونکن بود نشان داد. در این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند و وزرای محترم بهداشت و علوم برای شرکت در جلسه هیئت ت جلسه را ترک د. تعداد اعضای هیئت امنا به هفت نفر رسید. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس اینجانب به عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رای گیری انجام شود. پنج نفر از هفت نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند."وی در ادامه می گوید که میرزاده و یک نفر دیگر جلسه را ترک د اما رای گیری انجام شد و نوریان به سمت س رستی آزاد درآمد.این در حالی است که میرزاده در گفتگو با جماران درباره نحوه رای گیری 10 عضو هیئت امنای آزاد از تخلف ولایتی در این انتصاب برمی دارد: " آقایان سید حسن خمینى و دو علوم بهداشت و بنده با عزل مخالف بودیم. دو هنگام راى گیرى در جلسه نبودند و قبل از ترک جلسه به صراحت تمام مخالفت خود را با عزل بنده اعلام کرده و حتى به درخواست حجت ال محمدیان که از آنها خواست راى خود را به ولایتى بدهند مخالفت کرده و سایرین را به خاطر شرایط خاص قبل از انتخابات از عزل برحذر داشتند و حتى قاضى زاده نظر مخالف ت را به ایشان منتقل کرد. آقایان محمدیان ولایتى و جاسبى موافق عزل بنده بودند. نکته مهم این است که در این جلسه آقایان صمدى یزدى و فریدون عزیزی به دلیل اینکه دوره چهارساله شان تمام شده بود حق راى نداشتند و علیرغم تذکر برخى از اعضا و تنها با اصرار ولایتى اقدام به راى دادن د. آقاى فرهاد دانشجو هم که همانند عزیزى و صمدى یزدى دوره عضویتش به پایان رسیده از همان سال در جلسات شرکت نمى کرده و لذا در جلسه نبوده است. با این حساب عزل بنده فقط سه راى داشته است."تغییرات گسترده بعد از نوریان را به پای که بنویسیم ؟شاید توضیحات میرزاده دلیل خیلی خوبی باشد مبنی بر اینکه چرا سید حسن در نامه ای به ت عزل و نصب های آزاد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است نامه ای که در تاریخ دوم اردیبهشت نوشته شده ولی بعد از عزل یاسر هاشمی رفسنجانی از ریاست دفتر هیئت امنای آزاد دو روز پیش منتشر و رسانه ای شد عزل و نصب هایی که با روی کار آمدن علی نوریان به جای میرزاده صورت گرفته است. به برکت نوریان آزاد شاهد تغییرات گسترده و کشیده شدن این تغییرات به عزل فرزندان آیت الله هاشمی نیز شده است.معاون پارلمانی معاون پژوهش و فناوری رئیس حراست معاون مالی و اداری معاونت دانشجویی معاونت فرهنگی همه و همه دستخوش این تغییرات شده و ان دیگری جای آنها نشسته اند! نکته ای که به منزله یک دگردیسی در آزاد به شمار می آید.و اکنون این پرسش پیش می آید که اگر حمید میرزاده همان مفسدی باشد که ولایتی از او می گوید و بدین رو عزل شده پس سایر عزل ها در آزاد با روی کار آمدن علی نوریان چه معنایی دارد؟ آیا این تغییرات را هم می توان به پای فساد میرزاده نوشت؟ آن هم علی نوریانی که بر سر کار ماندن خودش هزاران حرف و حدیث به همراه دارد؟**ریاست نوریان هم غیر قانونی استاما علی نوریان کیست؟ علی نوریان هم محله ای علی اکبر ولایتی است. هر دو از رستم آباد شمیران هستند ظاهرا به مسند نشستن ولایتی باعث شد تا این دو خویشاوند هم محلی در آزاد دوباره به یکدیگر برسند میرزاده و ولایتی در اظهارنظرشان اعلام د که از عضو هیئت امنای آزاد تنها پنج نفر در جلسه رای گیری برای ریاست نوریان شرکت داشته اند خود این موضوع بیانگر آن است که اکثریت اعضا در جلسه رای گیری حضور نداشتند اما تناقضات گفتاری ولایتی درباره رای گیری بر سر انتخاب س رست آزاد زمانی هویدا می شود که او تعداد اعضای هیئت امنای آزاد را به جای 10 نفر 9 نفر اعلام می کند تا به این طریق حضور پنج نفر در جلسه رای به نوریان را قانونی و حائز اکثریت بداند به عبارتی او فرهاد دانشجو که دوره عضویتش به پایان رسیده و در جلسات حضور پیدا نمی کند را جزو اعضای هیئت امنا به شمار نمی آورد اما دو نفر دیگر یعنی صمدی یزدی و فرهاد عزیزی که در سال 90 براى یک دوره چهارساله توسط شوراى انقلاب فرهنگى منصوب شده بودند و در سال ٩ این دوره تمام شده است را جزو اعضا به شمار آورده و آنها را در جلسه رای گیری نیز شرکت داده است. طبیعتا قانونى نبودن حضور صمدى و عزیزی باعث می شود رای شان به نوریان هیچ محلی از اعراب نداشته باشد. به عبارتی هم محلی آقای ولایتی (علی نوریان). در یک جلسه که نصف افراد در آن حضور نداشتند و نصف دیگر هم وجاهت قانونی نداشتند برای ریاست آزاد انتخاب شده است.**اگر میرزاده فاسد است چرا حوزه فرهنگیرا قلع و قمع کردید؟اما تغییرات عمده در ساختار آزاد پس از تلاش ولایتی و بر مسند نشاندن نوریان به عنوان رئیس آزاد بیش از هر زمانی نشان می دهد که فساد میرزاده تنها یک بهانه برای پا ازی این و کاری در آن است که اگر نبود تمامی معاونت های آزاد و حتی برخی از مدیرکل های بخش های نامرتبط با مسائل مالی و اقتصادی از جمله حوزه فرهنگی در این تغییر نمی د و عزل ها به همان میرزاده و یا انی که در این فساد دخیل بودند ختم می شد نه آنکه حتی به یاسر هاشمی هم رحم نشود و او را عزل نموده تا هاشمی ز در آزاد را به طور کامل به منصه ظهور بگذارند.ای کاش ولایتی و نوریان به این سوال نیز پاسخ می دادند که اگر میرزاده مفسد اقتصادی بوده پس چرا حوزه فرهنگی را قلع و قمع کرده اید؟ این حوزه چه ارتباطی با اتهاماتی که ولایتی به میرزاده وارد کرده دارد؟ آیا این مسئله جز تند شدن فضای و فرهنگی و تغییر خط و مشی این به دلیل مسائل جناحی و (و نه فساد میرزاده) معنای دیگری می تواند داشته باشد؟**ولایتی و کیهان پیوندتان مبارک!چرخش خط مشی ولایتی پس از غیبت آیت الله هاشمی بیش از هر زمان دیگر وقتی مشخص می شود که او رو مه کیهان را به عنوان تریبون خود برای بیان حرف هایش انتخاب کرده است و حتی در مصاحبه خویش با این رو مه به این موضوع اشاره می کند که اگر بنا باشد تا اسنادی از اتهامات علیه میرزاده منتشر شود در همین رو مه منتشر خواهد شد. جالب آنکه پیش از تغییر رئیس آزاد این رو مه کیهان بود که از این تغییر خبر داد. به عبارتی ولایتی خیلی وقت است که رسانه خود را رو مه اصولگرا و تند "کیهان" قرار داده است و این امر تغییر گرایش های ولایتی بعد از غیبت آیت الله را بهتر به تصویر می کشد. ی که پیش از فوت هاشمی رو مه " " را به "کیهان" ترجیح می داد و به حرمت نان و نمک خوردن هشت ساله در وزارت خارجه آیت الله و همین طور حکمی که از دست او در ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک گرفته بود احترام هاشمی را بر خود واجب می دانست اکنون در نبود آیت الله برخلاف مواضع گذشته می تازند.ولایتی حالا کارش به جایی کشیده که به نام مبارزه با فساد به صورت فله ای دست به تغییرات عمده در تمام امور آزاد زده و در این تغییرات گسترده فرزندان هاشمی را نیز در تیررس خود قرار داده است.مدیون سابق هاشمی اکنون سوار بر اسب قدرت هاشمی ز در سازمان متبوعش را در دستور کار قرار داده است.مطالب بیشتر:
به گزارش مشرق، محمد درخشان ۴ مهرماه سال گذشته، پس از ۹ سال دوری از جودو بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون جودو انتخاب شد.انتخاب درخشان به عنوان رییس فدراسیون جودو در حالی صورت گرفت که وی با وعده دگرگونی در شرایط اسفبار این رشته و بازگشت جودوی ایران به دوران افتخارآمیز با استخدام برترین مربیان خارجی و استفاده حداکثری از پتانسیل جودو موفق به جلب رای اعتماد اعضای مجمع شد.اما نگاهی به عملکرد درخشان طی ۱۵ ماه گذشته نشان می دهد وی نشان می دهد نه تنها خبری از استخدام مربیان خارجی طراز اول در تیم های ملی نشد، بلکه تیم های ملی جودو با همان شیوه و سیاق قدیمی که استفاده از مربیان وطنی امتحان پس داده بود به کار خود ادامه داد که نتیجه آن دلخوش به مدال های برنز سعید ملایی و جواد محجوب در رویدادهای بین المللی بوده است.عزل و ندر این میان نه تنها خبری از پشتوانه سازی و معرفی چهره های جوان و با آتیه به تیم ملی نبود، بلکه تعداد مشخصی از جودوکاران ایران با صرف هزینه های هنگفت راهی تورنمنت های مختلف در سراسر جهان شدند که حاصل آن به غیر از معدود مدال های ملایی، چیزی جز حذف زودهنگام از این رقابت ها نبود. اینکه چرا علی رغم این نتایج و ادامه ناکامی جودوکاران ایران، کادر فعلی تیم ملی علی رغم انتقادها کماکان مورد حمایت جدی رییس فدراسیون است، جای تامل دارد.محمد درخشان رییس فدراسیون جودو با وجودیکه بارها درباره علل تعلل در استخدام مربیان خارجی طراز اول،تاکید کرده" نمی خواهد با عجله در اینکار باعث هدر رفتن پول بیت المال شود" اما علاقه بیش از حد وی در عزل و انتصاب افراد در پست های مختلف و حتی ابداع سمت های جدید آن هم در رشته ای در سطح جودو که به هیچ وجه نتوانسته انتظارات را برآورده کند خلاف این ادعا را ثابت می کند و مشخص نیست صرف هزینه های زیاد برای استخدام این افراد چه نتایجی برای جودوی ایران جز ادامه همان روند سابق بدنبال داشته است؟علاوه بر ابداع پست های جدید که به نظر تنها باعث هدررفتن بیت المال می شود، تغییر مکرر افراد در پست های مختلف و بعضا انتصاب مجدد، نشان دهنده بی برنامگی و عدم شناخت کافی رییس فدراسیون هنگام تصمیم گیری است.
درادامه، احکام محمد درخشان طی ۱۵ ماه از زمان ریاستش بر فدراسیون جودو آورده شده است:
1)کمیته مربیان:مدنی عزل، موحد دانش جایگزین شد.
2)کمیته آزمون:خانی نیا،عزل، داوود بلوطی جایگزین شد و پس از مدتی او نیز عزل و کشوریان جایگزین شد.
۳)کمیته آموزش: زاده عزل و فلاحیان انتصاب شد، پس از مدتیاو نیز برکنار و موحد دانش انتصاب شد.
4)کمیته استعدادی :محمود خانی عزل و حسن روشنایی انتصاب شد.
5)دبیر کل فدراسیون:علمی عزل و جای خود را به بلوطی داد، او نیز پس از مدتی عزل و سیاحی انتصاب شد.
۶)مسئول سازمان لیگ:علمی عزل و عمادی انتصاب شد.وی نیز عزل و سعید قمی انتصاب شد.
7)مسئول سالن افراسی :علمی عزل و غلامرضا درخشان انتصاب شد. اما پس از مدتی وی نیز عزل شد و علمی بار دیگر انتخاب شد.
۸)کمیته اقتصادی:انتصاب هدایت پور به عنوان رییس کمیته اقتصادی و مشاور.
۹)نایب رئیس بانوان:کعبی زاده عزل و مطلبی انتصاب شد اما وی نیز برکنار و محمدیان حکم گرفت.
1۰نایب رئیس فدراسیون: تجاری برکنار و در حال حاضر فدراسیون نایب رییس ندارد!
.۱۱)کمیته داوران:عزیزی عزل و صابری نژاد انتصاب شد. سید همایون طبایی هم به عنوان دبیر کمیته داوران حکم گرفت.
۱۲)دبیر تیمهای ملی:امید پوراسفندیار عزل،خسروی نژاد انتصاب شد که وی نیز پس از مدتی کوتاه استعفا داد و سلگی انتخاب شد که وی نیز استعفا داد و خلدی حکم گرفت.
۱۳)سرمربی تیم ملی بزرگسالان:زارعیان عزل و منصوری انتصاب شد.
۱۴)سرمربی جوانان:منصوری جای خود را به احمد کاظمی داد
۱۵)سرمربی نوجوانان:جناب زاده عزل و شاطرزاده انتصاب شد.
۱۶)مسئول طرح و برنامه،آمار و اطلاعات:سید ف الدین میرافضل
۱۷)کنار رفتن اخگر از ریاست کمیته کاتا و انتصاب علی داورزنی
۱۸)انتصاب میر وهاب میر صالحی بعنوان دبیر کمیته کاتا
۹ا )انتصاب والی نیا بعنوان دبیر کمیته آموزش و مربیان
۲۰)انتصاب بابک مهاجری بعنوان مسئول برگزاری رویدادهای فدراسیون۲۱)رضا نصیر نژاد که مسئول کوراش بود دوباره ابقا شد
۲۲) انتصاب اسفند آبادی بعنوان مسئول کمیته داوطلبین
۲۳)انتصاب علمی بعنوان مسئول کمیته همگانی
۲۴)انتصاب علی انصاری بعنوان مدیر فنی تیم ملی نوجوانان. وی سپس برکنار و بعنوان مدیر فنی تیم ملی کاتا معرفی شد
۲۵) انتصاب قادری بعنوان مشاور عالیکمیته داوران
۲۶ )انتصاب هیوا شاه محمدی بعنوان دبیر کمیته داوران
۲۷)انتصاب طبا طبایی بعنوان مشاور حقوقی فدراسیون
۲۸)انتصاب سیاحی بعنوان مشاور ارشد
۲۹)انتصاب نقدی بعنوان مشاور عالی
۳۰)انتصاب میقانی بعنوان مسئول کمیته فنی
۳۱) انتصاب محمود میران بعنوان مدیر فنی تیمهای ملی که کمتر از ده روز استعفا کرد.
.۳۲)انتصاب بهرام کشوریان بعنوان دبیر کمیته فنی
3۳)انتصاب مختار خورنگ بعنوان مربی تیم ملی جوانان
۳۴)انتصاب بعنوان بازرس فدراسیون
۳۵)انتصاب کوروش خسرویار بعنوان مدیر تیم ملی کوراش
۳۶)انتصاب طاهر نژاد بعنوان مربی بدنساز تیم ملی بزرگسالان
۳۷)انتصاب محسن زکریا بعنوان مربی تیم ملی بزرگسالان
۳۸)انتصاب زاده بعنوان مشاور رئیس فدراسیون در امور استعدادی و قهرمان پروری
۳۹)انتصاب سام ستوده بعنوان پزشک تیم ملی
علی رغم ادامه روند ناکامی جودوکاران ایران در رویدادهای بین المللی و فقدان پشتوانه سازی سازمان یافته در این رشته،اما رییس فدراسیون جودو با عزل و انتصاب های فراوان و ابداع برخی پست های جدید، رکورد جالب توجهی از خود بر جای گذاشته است.به گزارش ایسنا، محمد درخشان ۴ مهرماه سال گذشته، پس از ۹ سال دوری از جودو بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون جودو انتخاب شد. انتخاب درخشان به عنوان رییس فدراسیون جودو در حالی صورت گرفت که وی با وعده دگرگونی در شرایط اسفبار این رشته و بازگشت جودوی ایران به دوران افتخارآمیز با استخدام برترین مربیان خارجی و استفاده حداکثری از پتانسیل جودو موفق به جلب رای اعتماد اعضای مجمع شد.اما نگاهی به عملکرد درخشان طی ۱۵ ماه گذشته نشان می دهد نه تنها خبری از استخدام مربیان خارجی طراز اول در تیم های ملی نشد، بلکه تیم های ملی جودو با همان شیوه و سیاق قدیمی که استفاده از مربیان وطنی امتحان پس داده بود به کار خود ادامه داد که نتیجه آن دلخوش به مدال های برنز سعید ملایی و جواد محجوب در رویدادهای بین المللی بوده است.در این میان نه تنها خبری از پشتوانه سازی و معرفی چهره های جوان و با آتیه به تیم ملی نبود، بلکه تعداد مشخصی از جودوکاران ایران با صرف هزینه های هنگفت راهی تورنمنت های مختلف در سراسر جهان شدند که حاصل آن به غیر از معدود مدال های ملایی، چیزی جز حذف زودهنگام از این رقابت ها نبود. اینکه چرا علی رغم این نتایج و ادامه ناکامی جودوکاران ایران، کادر فعلی تیم ملی علی رغم انتقادها کماکان مورد حمایت جدی رییس فدراسیون است، جای تامل دارد.محمد درخشان رییس فدراسیون جودو با وجودی که بارها درباره علل تعلل در استخدام مربیان خارجی طراز اول،تاکید کرده" نمی خواهد با عجله در اینکار باعث هدر رفتن پول بیت المال شود" اما علاقه بیش از حد وی در عزل و انتصاب افراد در پست های مختلف و حتی ابداع سمت های جدید آن هم در رشته ای در سطح جودو که به هیچ وجه نتوانسته انتظارات را برآورده کند خلاف این ادعا را ثابت می کند و مشخص نیست صرف هزینه های زیاد برای استخدام این افراد چه نتایجی برای جودوی ایران جز ادامه همان روند سابق بدنبال داشته است؟علاوه بر ابداع پست های جدید که به نظر تنها باعث هدررفتن بیت المال می شود، تغییر مکرر افراد در پست های مختلف و بعضا انتصاب مجدد، نشان دهنده بی برنامگی و عدم شناخت کافی رییس فدراسیون هنگام تصمیم گیری است.در ادامه، احکام محمد درخشان طی ۱۵ ماه از زمان ریاستش بر فدراسیون جودو آورده شده است:۱) کمیته مربیان: مدنی عزل، موحد دانش جایگزین شد.۲) کمیته آزمون: خانی نیا،عزل، داوود بلوطی جایگزین شد و پس از مدتی او نیز عزل و کشوریان جایگزین شد.۳) کمیته آموزش: زاده عزل و فلاحیان انتصاب شد، پس از مدتی او نیز برکنار و موحد دانش انتصاب شد.۴) کمیته استعدادی : محمود خانی عزل و حسن روشنایی انتصاب شد.۵) دبیر کل فدراسیون: علمی عزل و جای خود را به بلوطی داد، او نیز پس از مدتی عزل و سیاحی انتصاب شد.۶) مسئول سازمان لیگ: علمی عزل و عمادی انتصاب شد.وی نیز عزل و سعید قمی انتصاب شد.۷) مسئول سالن افراسی :علمی عزل و غلامرضا درخشان انتصاب شد. اما پس از مدتی وی نیز عزل شد و علمی بار دیگر انتخاب شد.۸) کمیته اقتصادی، انتصاب هدایت پور به عنوان رییس کمیته اقتصادی و مشاور.۹) نایب رئیس بانوان: کعبی زاده عزل و مطلبی انتصاب شد اما وی نیز برکنار و محمدیان حکم گرفت.۱۰) نایب رئیس فدراسیون: تجاری برکنار و در حال حاضر فدراسیون نایب رییس ندارد!۱۱) کمیته داوران: عزیزی عزل و صابری نژاد انتصاب شد. سید همایون طبایی هم به عنوان دبیر کمیته داوران حکم گرفت.۱۲) دبیر تیمهای ملی: امید پوراسفندیار عزل،خسروی نژاد انتصاب شد که وی نیز پس از مدتی کوتاه استعفا داد و سلگی انتخاب شد که وی نیز استعفا داد و خلدی حکم گرفت.۱۳) سرمربی تیم ملی بزرگسالان: زارعیان عزل و منصوری انتصاب شد. ۱۴) سرمربی جوانان: منصوری جای خود را به احمد کاظمی داد. ۱۵) سرمربی نوجوانان: جناب زاده عزل و شاطرزاده انتصاب شد.۱۶) مسئول طرح و برنامه،آمار و اطلاعات: سید ف الدین میرافضل۱۷) کنار رفتن اخگر از ریاست کمیته کاتا و انتصاب علی داورزنی۱۸) انتصاب میر وهاب میر صالحی بعنوان دبیر کمیته کاتا۹ا ) انتصاب والی نیا بعنوان دبیر کمیته آموزش و مربیان۲۰) انتصاب بابک مهاجری بعنوان مسئول برگزاری رویدادهای فدراسیون۲۱) رضا نصیر نژاد که مسئول کوراش بود دوباره ابقا شد.۲۲) انتصاب اسفند آبادی بعنوان مسئول کمیته داوطلبین۲۳) انتصاب علمی بعنوان مسئول کمیته همگانی۲۴) انتصاب علی انصاری بعنوان مدیر فنی تیم ملی نوجوانان. وی سپس برکنار و بعنوان مدیر فنی تیم ملی کاتا معرفی شد۲۵) انتصاب قادری بعنوان مشاور عالی۲۶ ) انتصاب هیوا شاه محمدی بعنوان دبیر کمیته داوران۲۷) انتصاب طباطبایی بعنوان مشاور حقوقی فدراسیون۲۸) انتصاب سیاحی بعنوان مشاور ارشد۲۹) انتصاب نقدی بعنوان مشاور عالی ۳۰) انتصاب میقانی بعنوان مسئول کمیته فنی۳۱) انتصاب محمود میران بعنوان مدیر فنی تیمهای ملی که کمتر از ده روز استعفا کرد.۳۲) انتصاب بهرام کشوریان بعنوان دبیر کمیته فنی۳۳) انتصاب مختار خورنگ بعنوان مربی تیم ملی جوانان۳۴) انتصاب بعنوان بازرس فدراسیون۳۵) انتصاب کوروش خسرویار بعنوان مدیر تیم ملی کوراش۳۶) انتصاب طاهر نژاد بعنوان مربی بدنساز تیم ملی بزرگسالان۳۷) انتصاب محسن زکریا بعنوان مربی تیم ملی بزرگسالان ۳۸) انتصاب زاده بعنوان مشاور رئیس فدراسیون در امور استعدادی و قهرمان پروری ۳۹) انتصاب سام ستوده بعنوان پزشک تیم ملی۴۰) انتصاب مجتبی کاویان پور بعنوان رئیس کمیته اقتصادی و بازاری انجمن کوراشانتهای پیام
گروه -رجانیوز: عالم فرزانه و شمند وارسته آیت الله حاج شیخ ابراهیم امینی متولد 1304 شمسی در نجف آباد اصفهان؛ از شاگردان مبرز حضرت ، آیت الله العظمی بروجردی وعلامه طباطبایی است. ایشان ضمن نقش آفرینی ژرف در عرصه های علمی و پژوهشی در حوزه علمیه، ده ها اثر ارزشمند در مقولات و موضوعات مختلف به رشته تحریر درآورده که بسیاری از آنها ده ها بار تجدید چاپ شده است.به گزارش رجانیوز به نقل از نشریه پاسدار ایشان از آغاز نهضت با عزم و خلوصی زایدالوصف به این حرکت بیدارگر پیوست و در طول نیم قرن گذشته نقش های مهمی را در نهضت و نظام ی ایفا کرده اند. آیت الله امینی که در عداد نخستین أعضاء و از پایه گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شمار می روند در کارنامه خود افتخار چندین مورد نمایندگی از سوی حضرت در امور گوناگون و همچنین عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را داشته اند. ت شهر مقدس قم و سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان و نایب رئیسی آن مجلس، از دیگر مسئولیت های ایشان بوده است. آیت الله امینی ازجمله چهره هایی است که از بزنگاه های خطیر سالیان مبارزه و نیز تصمیمات مهم و سرنوشت ساز نظام ی، خاطراتی شنیدنی دارند که شمه ای از آنها را در گفت و شنود پیش روی بیان داشته اند.بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سپاس از فرصتی که به ماهنامه «پاسدار » لطف کردید. سئوال اول را از این موضوع آغاز می کنیم که حضرتعالی جزو مجموعه ای بودید که وقتی حضرت در سال 1342 دستگیر شده بودند، در حالیکه هنوز مرجعیت شان در میان عامه مردم مطرح نشده بود، مرجعیت ایشان را به جامعه اعلام کردید. دلیل این کار چه بود و چه بازتاب و نتیجه ای داشت؟آیت الله امینی: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از حضور جنابعالی و مسئولین مجله «پاسدار » که همیشه نقش بزرگی در تبیین مسایل تاریخ انقلاب داشته اید، در جواب حضرتعالی عرض می کنم که بعد از دستگیری حضرت و انتقال ایشان به تهران، این احتمال جدی وجود داشت که هدف رژیم شاه از این اقدام، محاکمه ایشان است. شنیده می شد که رژیم می خواهد برای ایشان دادگاه صحرایی تشکیل بدهد. طبعاً با آن شرایط به نظر می آمد را خواهند کرد!. طلبه های علاقمند به ایشان و فضلا و اساتید، از این وضع شدیداً نگران بودند و در صدد برآمدند که کاری کنند تا این محاکمه انجام نشود، چون به هرحال شرایط خطرناک بود. یکی از راه هایی که به نظرشان آمد این بود که کاری ند تا مصونیت داشته باشند و نتوانند ایشان را محاکمه کنند. در آن زمان هم، جایگاه مرجعیت تقلید، حرمت و مصونیت داشت؛ بالا ه مرجعیت همیشه جایگاه خاصی داشته است.در این جهت، یکی از کارها این بود که مرجعیت ایشان را اعلام کنند، اما این کار هم در زمانِ خفقان رژیم شاه، کار ساده ای نبود. لذا عده ای از فضلا و اساتید انقل در صدد برآمدند تا متنی تهیه کنند و مخفیانه شروع به کار د. یکی از طلاب، متصدی شد این اطلاعیه اعلام مرجیعت را به منزل آقایان ببرد و از آنها امضا بگیرد. البته غیر از این، کارهای دیگری هم انجام می شد ولی اقدامی که خیلی ضروری به نظر می رسید، همین کار بود. هر ی هم حاضر نبود این کار را د، ولی همیشه طلاب انقل در این زمینه بزرگ ترین نقش را داشتند. این طلبه مخفیانه به منزل تک تک آقایان می رفت و جریان را می گفت که: تنها راه برای حفظ جان حضرت ، امضای این متن است. به منزل ما هم آمدو ما هم امضا کردیم.تعدادی از آقایان امضا د. پس از گرفتن امضا، چاپ آنها مسئله مهمی بود. طلاب انقل به شکل مخفیانه وسایلی برای تکثیر داشتند و این اعلامیه را تکثیر د. اما نشر و توزیع این اعلامیه هم کار ساده ای نبود، ولی طلبه های انقل با ارتباطاتی که با شهرستان ها داشتند، این کار را انجام دادند و پی کار را گرفتند و اطلاعیه به سرعت در تمام ایران پخش شد و ساواک نتوانست کاری د. این سرعت عمل، بسیار موجب آشفتگی و شگفتی دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه شد که اینها چگونه و با چه وسیله ای این اعلامیه را چاپ و به این شکل توزیع کرده اند و حتی یک نفرشان هم گیر نیفتاده است؟با این همه، صرف این کار برای جلوگیری از محاکمه حضرت کافی نبود. وظیفه دیگری که فضلا و جمع طلاب علاقمند به انجام دادند، این بود که عده ای از آقایان قم و شهرستان ها را ترغیب د که به تهران بروند و در آنجا مانع از محاکمه شوند. خود من به همراه آیت الله منتظری در این قضیه نقش فعالی داشتیم. درِ خانه تک تک مراجع رفتیم و جریان را گفتیم که قضیه از این قرار است که شاه می خواهد را محاکمه و کند و شما بهتر است به تهران بروید و از نزدیک جلوی این کار را بگیرید. به خیلی از آقایان گفتیم. بعضی ها قبول می د، برخی هم قبول نمی د، ولی اکثراً تحت تأثیر قرار می گرفتند. آیت الله مرعشی از قم، آیت الله میلانی از مشهد، آیت الله بهبهانی از اهواز، آیت الله محلاتی از شیراز و خلاصه علمای بلاد از ای مختلف به تهران آمدند.به هر حال و به هر طریق ممکن توانستیم عده ای از آقایان را متقاعد کنیم که به تهران بروند. طبعاً این گردهمایی برخلاف نظر ساواک بود و نمی خواست علمای بلاد در تهران جمع شوند. مرحله مهم و مشکل بعد این بود که حالا باید چگونه این جمع را هماهنگ کرد. در آنجا بحث شد که آقایان اقدامی کنند. عمده این بود که آقایان در آنجا اطلاعیه ای بدهند و جلوی حضرت را بگیرند. وقتی در جلسات صحبت می شد، هر ی نظری می داد که این کار و آن کار را و اینکه بتوان کاری کرد که آنها یک اعلامیه رسمی بدهند، کار سختی بود. مثلاً وقتی که قرار شد آقایان اطلاعیه ای بدهند، متن اطلاعیه که تهیه شد، هر یک از آقایان نظری داشت. یکی می گفت تند است! یکی می گفت صلاح نیست و...من و آقای منتظری چند متن تهیه کردیم و پیش آقایان بردیم. همگی هم که در یک جا نبودند و در جاهای مختلف اقامت داشتند. وقتی می گفتند این تند است، متن دیگری را جلوی دستشان می گذاشتیم و می گفتیم این یکی چطور؟ بالا ه در جایی می پذیرفتند و امضا می د.همه آقایان تحت نظر ساواک بودند و به امضا رساندن این اطلاعیه هم کار دشواری بود، ولی به هر حال هر طور که بود، اطلاعیه را این طرف و آن طرف می بردیم و امضا می گرفتیم. این را هم بگویم که آیت الله مرعشی از همه بیشتر همراهی می کرد. آ سر هم اطلاعیه را بردیم حضرت عبدالعظیم«ع» چون آقای [سید کاظم] شریعتمداری در آنجا اقامت داشت. رفتیم که از او امضا بگیریم که این هم کار مشکلی بود، چون از بیت ایشان افرادی به آنجا آمده بودند که بعضاٌ با نهضت و همراه نبودند. به هر صورتی که بود، آقای منتظری اطلاعیه را نزد او برد و امضا گرفت. مراقب بودیم هر جور شده کار این اطلاعیه را تمام کنیم چون احساس می کردیم زیر نظر هستیم. و ظاهراً عُمال ساواک هم خبر داشتند که اطلاعیه نزد آقای منتظری است. خاطرم هست قبل از اینکه وارد حرم شویم، آقای منتظری را دستگیر د و بردند. منتهی کاری که ما کرده بودیم، این بود که اطلاعیه را زیر کاج های مدرسه برهان پنهان کرده بودیم. آقای منتظری را گرفتند و بردند زندان، ولی نتوانستند چیزی از ایشان بگیرند و بعد از مدتی هم آزادش د. ما رفتیم و اطلاعیه را برداشتیم و بردیم منتشر کردیم.بسیاری از نسل قدیم ما هم این شرایط و سختی ها را فراموش کرده اند! نسل جدید هم اصلاً نمی تواند تصور د که در آن دوره چه خفقان و شرایط سختی حاکم بوده. به هر حال نتیجه آن اقدامات حفظ جان حضرت و تثبیت جایگاه ایشان و در انقلاب و پس از آن در نظام ی شد. متاسفانه باید اذعان کرد که به رغم اینکه اصل مهم ترین رکن نظام ی است و به برکت همین اصل بود که این نقطه عطف تاریخی برای ایران و بلکه جهان رقم خورد، متأسفانه تا به حال این اصل مهم، آن گونه که باید و شاید تبیین نشده است. هر چند که این مقوله یک مسئله علمی عمیق است و تبیین آن در یک یا چند جلسه نمی گنجد، بد نیست در این مجال اشاره ای به عصاره و لُبّ بحث و ضرورت آن بفرمائید.آیت الله امینی: در تمام مراحل مبارزات بزرگ ترین نقش را داشته است. اگر فضلا، مدرسین، طلاب و مردم فعالیت می د، به اعتبار پیروی از بود. دستورات حضرت بود که به انسان تکلیف می کرد برود و آن اقدامات را انجام بدهد. در تمام مراحل این گونه بود. حتی هنگامی که ما در تهران از آقایان امضا می گرفتیم، مبنای ما پیروی از بود.آن روزها اقدام به چنین کارهایی آسان نبود و زندان، تبعید و گرفتاری داشت، ولی چون مساله ولی فقیه مطرح بود، می گفتیم همه اینها واجب و مأجور است و زندان، شکنجه و تبعیدش را هم قبول می کردیم. در مراحل بعدی هم مبنای اقدمات ما بود. مردم هم می گفتند چون ولی فقیه و فرموده است، این کار را می کنیم و مأجور هم هستیم. اگر نبود که این فداکاری ها نبود. خود دفاع مقدس و جنگ و شهادت ها، همه در پیروی از و حکم بود. اگر در رأس این انقلاب یک مجتهد جامع الشرایط نبود، شهادت و شهید معنی پیدا نمی کرد واصلاً انقلاب پیش نمی رفت. در تمام این زمینه ها بزرگ ترین نقش را داشته است.در همه مراحل، این حضرت بود که می گفت پیش بروید و این کار را ید. بعد از هم همین طور هرجا پیشرفت وپیروزی و موفقیتی حاصل شده در پرتو اطاعت از بوده است. الان مجال بحثش نیست که ادله چیست؟. اگر ی غیر از ولی فقیه بود، چه ی این کارها را می کرد؟ همه اگر انقلاب و نهضت د، به خاطر پیروی از بود. طبق آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(1) مردم اگر اطاعت د به خاطر «أولِی الأمرِ» و به اعتبار اتصال به «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» بوده است. لذا مردم وظیفه خود می دانستند «أَطِیعُوا اللَّهَ» -اطاعت از خدا که امری عقلی است- و «أَطِیعُوا الرَّسُولَ» که به اعتبار وحی واجب الاطاعه است، چون دستور خداست که از رسول اطاعت کنید و «أُولِی الامرِ مِنکُم» یعنی انی که امر حکومت در دست شان است هم مستند به قرآن و در طول اطاعت از دو مرجع قبلی است. مصداق اول«أُولِی الأَمرِ»، ناظر به ائمه«ع» است. آن ها مصداق اعلای این آیه هستند. پس از آنها در زمان غیبت، «أُولِی الأَمرِ» جانشینان معصوم«ع» و بر حسب ادله روایی و عقلی فقها هستند.به هر حال با احکامی که دارد نمی تواند بی مجری باشد و این احکام را باید ی پیاده کند که همان فقها هستند. حالا چه به استناد ادله روایی و چه مهم تر از همه اینها، ادله لُبّی به این امر دل دارد. مصداق اتم این ادله، این است که بی صاحب بی مجری نیست و این همه احکامی که دارد، از جمله جهاد، وجوب جهاد و بیت المال و....، مجموعاً وجود یک حکومت را مشخص ولازم می کند. اگر ادله روایی را هم نداشتیم، خود ادله لُبّی کافی بودند در اینکه بگوییم صاحب و مجری می خواهد.یکی از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب که جنابعالی در جریان جزئیات آن بودید، جریان عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی ی از سوی بود. به اعتقاد شما، آیت الله منتظری واجد چه ویژگی هایی بود که خبرگان او را برای جانشینی حضرت مناسب دانستند و از چه جنبه هایی نگران قائم مقامی ایشان بودند؟آیت الله امینی: مرحوم آیت الله منتظری از شاگردان ممتاز درس فلسفه، فقه و اصول و از ارداتمندان مخلص ایشان بود. لذا از مراتب علم و دانش ایشان مطلع بودند. به همین دلیل از ایشان به عنوان حاصل عمر خود یاد د. مضافاً بر اینکه آقای منتظری و فرزندش، در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی زندان ها و شکنجه و تبعیدهای زیادی را تحمل کرده بودند و مراتب قاطعیت و اخلاص و شجاعت آنها بر ی پوشیده نبود.آقای منتظری علماً و عملاً به اعتقاد داشت و آثار ارزشمندی را در این رابطه تالیف و برای اثبات اصل تلاش کرده بود. با توجه به این خصوصیات، شاید از جهات علمی و سوابق مبارزاتی و از همه مهم تر اعتقاد به اصل ایشان را برای این منصب مناسب می دانستند، اما وجود مدیریت، بینش صحیح و اجتماعی که در امر ی بسیار مهم و حیاتی می باشند، در آقای منتظری مورد تردید بود. به همین دلیل هم با انتخاب ایشان به قائم مقامی موافق نبودند و این تصمیم را زودهنگام می دانستند. در عین حال نمی خواستند در امور مربوط به خبرگان دخ کنند.در خود مجلس خبرگان نسبت به این امر تردید و شک و شبهه ای وجود نداشت؟آیت الله امینی: چرا، اتفاقاً در اجلاس فوق العاده خبرگان که درباره انتخاب آقای منتظری به قائم مقامی بحث می شد، آقای محمدی گیلانی به من گفتند که من در جماران بودم و شنیدم که با انتخاب ایشان موافق نیستند. این را به آقای هاشمی رفسنجانی هم گفتم و ایشان گفت: نهی که نکرده اند، فعلاً هم این مطلب را مطرح نکنید تا ببینیم چه پیش می آید.به هر حال مجلس خبرگان ایشان را در سال 1364 به عنوان قائم مقام ی انتخاب کرد. پس از آن چه شرایطی پیش آمد؟آیت الله امینی: حضرت عملاً در برابر یک امر انجام شده قرار گرفتند. ایشان قلباً امیدوار بودند که اگر آقای منتظری ضعفی هم دارد، به مرور زمان برطرف شود و صلاحیت ایشان برای ی در آینده به اثبات برسد. از طرف دیگر آقای منتظری بعد از انتخاب، مورد توجه اشخاص و گروه های مختلف قرار گرفت و همگان از علما و طلاب گرفته تا مسئولان نظام و مخالفان نظام و حتی افراد عادی می توانستند با ایشان ملاقات کنند و یا از طریق شکایت نامه وعرض حال، مسائل ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یا حتی مشکلات شخصی خود را با ایشان مطرح کنند. لذا مراجعات به ایشان روز به روز بیشتر می شد. طبیعتاً بین این مراجعین همه نوع افرادی وجود داشتند و غیر از افراد انقل و دلسوز نظام، ضدانقلاب ها و منافقین و کج شان هم به ایشان دسترسی داشتند.درآن دوره هم با توجه به نوپایی نظام و جنگ تحمیلی، جامعه با چالش های فراوانی دست به گریبان بود.آیت الله امینی: همین طور است. نظام از داخل و خارج مورد هجمه دشمنان قرار داشت و کشور با انبوهی از مشکلات ، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و... دست به گریبان بود. آقای منتظری در معرض این مسائل قرار می گرفت و طبیعتاً اینها بر روح و روانش تأثیر می گذاشتند. متأسفانه ایشان در این امور نه تجربه کافی داشت و نه مشاوران و معاشران دلسوز و عاقل و باتجربه ای که به او در تحلیل و درک درست مسائل کمک کنند. اعضای دفتر آقای منتظری هم صلاحیت کافی برای ایفای وظایف خود را نداشتند.از سویی هم، ایشان خود را قائم مقام ی می دانست و احساس مسئولیت می کرد و همین که اخبار حوادث ناگوار را می شنید، سریع برانگیخته می شد و واکنش نشان می داد و از روی احساس وظیفه، به نامه می نوشت و یا در ملاقات های حضوری، صراحتاً مطالبی را که بعضاً مبنای درستی هم نداشتند، بیان می کرد. اشکال کار در این بود که برخی از مسائلی را که نباید، در سخنرانی ها و درس هایش هم تکرار می کرد و یا به انی که در دلسوزی و وفاداری آنان تردیدهایی وجود داشت، این مطالب را منتقل می کرد. به خصوص در شرایط حساس جنگ، ایجاد بدبینی در مردم نسبت به و تهیه خوراک تبلیغاتی و سوژه برای دشمنان انقلاب، کار خطرناکی بود.مگر حضرت هم از کانال های مختلف در جریان مسائل کشور نبودند؟ آیا این اطلاعات فقط به آقای منتظری می رسید؟!آیت الله امینی: قطعاً اینگونه اطلاعات به و بیت ایشان هم می رسید، ولی ایشان سعه صدر و واقع نگری بی نظیری داشتند و پاسداری از اصل نظام برای شان در اولویت بود و طرح برخی از مسائل را که در مواردی هم واقعیت نداشت در آن شرایط به نفع کشور نمی دانستند؛ به خصوص وقتی چنین مسائلی توسط ی بیان می شد که در مظان ی آینده بود و حرف هایش به عنوان قائم مقام ی وزن خاصی داشت، نظام به شدت آسیب می دید و فرصت برای ضد انقلاب و دشمنان نظام فراهم می شد. به هرحال هرچه زمان گذشت و برخوردهای غیرهوشمندانه آقای منتظری بیشتر شد، برتردیدهای در باب صلاحیت ایشان برای تصدی مقام حساس ی افزوده شد.گفته میشود که موضع گیری های آقای منتظری بیشتر ناشی از رویکرد اطرافیان ایشان بوده. نظر جنابعالی چیست؟آیت الله امینی: بله. هم در آغاز همین نظر را داشتند و می فرمودند که این برخوردها ناشی از القائات برخی از اعضای دفتر ولیبرال ها و نیز معاشران آقای منتظری است و چنانچه آنها عوض شوند، وضعیت تغییر خواهد کرد. به همین دلیل گاهی توصیه می د که اعضای دفتر و محافظان ایشان عوض شوند و گاهی هم روی افراد خاص تکیه می د. من روزی خدمت بودم و صحبت از آقای منتظری شد و عرض که ایشان سوابق مبارزاتی طولانی دارد و اکنون هم در مقام قائم مقامی ی است. بدیهی است که دشمنان فراوانی داشته باشد که بخواهند با شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، چهره ایشان را اب کنند و به نظام صدمه بزنند. فرمودند: «من اینها را می دانم. اگر آقای منتظری اعضای دفترش را اصلاح کند و مراقب رفتار و گفتار خود باشد، من همه اینها را جبران می کنم. شما هم به ایشان بگویید که افراد آبرومند و خوش سابقه را در دفترش به کار بگمارد تا فضلا و اساتید برجسته به آنجا رفت و آمد کنند. من به بعضی از محافظین ایشان بدگمان هستم. بهتر است که این کار را به عهده مسئولین حفاظت بگذارد». من سخنان حضرت را عیناً برای آقای منتظری نقل و ایشان در پاسخ گفت که آنها هیچ ایرادی ندارند و ایشان به آنها اعتماد کامل دارد!.آماده آقای منتظری برای قبول مسئولیت سنگین ی و تلاش برای تعدیل ایشان از طریق اصلاح فضای دفتر و بیت ایشان تا مدتی ادامه داشت و همچنان امیدوار بودند که به هر شکل ممکن بر رفتار و گفتار ایشان تأثیر بگذارند، اما متأسفانه تلاش های به نتیجه نرسیدند و عملکردها و رویکردهایی که شدیداً به کیان نظام صدمه می زدند و عرصه را برای دخ دشمنان مساعد می کرد، از جانب آقای منتظری ادامه پیدا کرد.به نظرمی رسد تیر خلاص این ماجرا هم محاکمه سید مهدی هاشمی بود.آیت الله امینی: بله، بعد از بازداشت و محاکمه سید مهدی هاشمی و اعترافات صریح او به جرائم و جنایات گوناگون، آقای منتظری به شدت در قبال بازداشت و محاکمه او موضع گیری کرد و این اقدام او، حضرت را به این نتیجه قطعی رساند که ایشان برای تصدی مسئولیت سنگین ی شایستگی لازم را ندارد و باید بیش از آنکه نظام خسارات جدی تری ببیند، ایشان را از مقامش عزل کنند و لذا در حالی که از ت یب حاصل عمر خود، به شدت آزرده خاطر بودند و صدمه روحی سنگینی خوردند، اما قاطعانه ایستادند و آقای منتظری را به رغم علاقه ای که به ایشان داشتند، از مقام قائم مقامی ی عزل د.آیا شما تصور می کردید که حضرت ایشان را عزل کنند؟آیت الله امینی: با توجه به قاطعیت و اینکه می دانستم ایشان از موضع گیری ها و رفتار آقای منتظری به شدت نگران هستند و در عین حال ایمان داشتم که برای حفظ نظام و دفاع از کیان از هر امری واجب تر و حیاتی تر است، انتظار چنین چیزی را داشتم، ولی نه با آن سرعت و قاطعیت و به همین دلیل سخت متعجب شدم.چگونه از تصمیم حضرت باخبر شدید؟آیت الله امینی: در روزهای اول سال 68، مرحوم آقای مشکینی به من تلفن د و گفتند که از طریق حاج احمد آقا برای هیئت رئیسه خبرگان پیام مهمی فرستاده اند. شما و آقای مؤمن و آقای طاهری م آبادی هر چه زودتر به منزل من بیایید تا در این مورد م کنیم. بعد که به منزل آقای مشکینی رفتیم، ایشان گفتند که حاج احمد آقا تلفنی به من گفت فرموده اند خبرگان را برای تشکیل اجلاس دعوت کنید و هیئت رئیسه هم بیایند تا من به آنها بگویم چه کنند.شما متوجه شدید که حضرت می خواهند چه بگویند؟آیت الله امینی: بله، همگی متوجه شدیم. منظور کاملاً برای ما روشن بود و از عواقب آن به شدت نگران شدیم. سرانجام و پس از م زیاد به این نتیجه رسیدیم که با آقای هاشمی رفسنجانی تماس بگیریم و م کنیم. همین کار را هم کردیم و به ایشان تلفن زدیم و جریان را گفتیم. ایشان گفت که من در این مورد حرف دارم، به تهران بیایید تا موضوع را در هیئت رئیسه مطرح و در باره آن م کنیم و تصمیم بگیریم.وقتی را برای تشکیل جلسه تعیین کردیم و به آیت الله که در مشهد بودند، اطلاع دادیم تا ایشان هم خود را به تهران برسانند. جلسه در دفتر آقای هاشمی تشکیل و پیام در مورد دعوت خبرگان برای تشکیل اجلاسیه خبرگان مطرح شد.در آن جلسه چه مباحثی مطرح شد؟آیت الله امینی: آقای هاشمی گفت: مدت هاست درباره عزل آقای منتظری تصمیم خود را گرفته و یکی دو بار هم به من فرموده اند که مسئله آقای منتظری را تمام کنید؛ اما من چون از عواقب این کار بیمناک هستم، با خواهش و ماس از ایشان خواسته ام تأمل بفرمایند بلکه راه حل بهتری پیدا شود، اما دوباره تاکید فرمودند من تصمیم خود را گرفته ام و هر چه زودتر قضیه را تمام کنید.و بالا ه خودشان هم اقدام د؟آیت الله امینی: بله، در روز 6 فروردین سال 68 خبردار شدیم که شخصاً وارد عمل شده و نامه عزل آقای منتظری را برای آقای هاشمی فرستاده اند تا ایشان به اتفاق آقای آن را برای آقای منتظری ببرند. یک نسخه را هم به صدا و سیما فرستادند که خوانده شود؛ اما آقای هاشمی به حاج احمد آقا گفته بود که بهتر است جلوی خوانده شدن نامه را از صدا و سیما بگیرید تا ما بیاییم و حرف هایمان را به بزنیم، خواندن نامه دیر نمی شود!به هرحال درآن جلسه بحث های ما چندین ساعت طول کشید و درباره تمام جوانب امر از جمله انگیزه برای مستقیم وارد شدن به موضوع و آثار و عواقب اجتماعی آن، پخش یا عدم پخش فوری نامه، وم یا عدم وم تشکیل اجلاس خبرگان و امثال اینها بحث شد. نهایتاً تصمیم گرفتیم خدمت برسیم و نظراتمان را بگوییم و ب تکلیف کنیم.نظرات آن جمع چه بود؟آیت الله امینی: اول اینکه از بخواهیم ولو موقتاً هم شده از عزل ایشان صرف نظر کنند. دیگر اینکه مفاد این نامه از صدا و سیما پخش نشود. از تشکیل اجلاس خبرگان صرف نظر شود یا دست کم به تعویق بیفتد. لحن نامه هم ملایم تر شود که دست کم وجهه حوزوی آقای منتظری محفوظ بماند. با دفتر تماس گرفتیم و تقاضای وقت ملاقات کردیم. حاج احمد آقا گفت که دیروقت است و این وقت شب به ی وقت ملاقات نمی دهند. گفتیم که کار فوری و لازمی داریم و می آییم.من و آقای هاشمی و آقای و آقای مشکینی به سمت جماران حرکت کردیم و ساعت نه شب به آنجا رسیدیم. حاج احمد آقا باز هم تکرار کرد که گمان نمی کند در این وقت شب به ی اجازه ملاقات بدهند، با این همه به اطلاع ایشان خواهد رساند. بعد هم نسخه ای از نامه را به آقای هاشمی داد و ایشان نامه را خواند. تلخی ناشی از اندوه و عاطفه و حسرت و در عین حال لحن قاطع ایشان، چنان تأثیر عمیقی روی روح و روان من گذاشت که هنوز هم وقتی خاطره آن لحظه را به یاد می آورم، به شدت متأثر می شوم.حاج احمد آقا برگشت و گفت که برای ملاقات تشریف می آورند. ساعت حدود نه و نیم بود. که خدمت ایشان رسیدیم. ابتدا آقای هاشمی با لحن ملتمسانه ای گفت که ما همواره در هنگام بروز مشکلات بزرگ از شما کمک گرفته ایم، حالا هم فکر می کنیم انتشار این نامه و عزل آقای منتظری برای نظام عواقب ناگواری داشته باشد. حالا هم از شما می خواهیم در این باره عجله نکنید، شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود، برای تشکیل اجلاس خبرگان هم شتاب نکنید و اجازه بدهید جوانب امر را دقیقاً بسنجیم و خدمت شما عرض کنیم، بعد از آن هر امری بفرمایید اطاعت خواهیم کرد. بعد هم آقای مشکینی و آقای نکاتی را بیان د.پاسخ حضرت چه بود؟آیت الله امینی: ایشان در حالی که آثار اندوه در چهره شان آشکار بود، فرمودند: «من درباره عواقب و جوانب این امر کاملاً فکر کرده و تصمیم خود را گرفته ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم که متن نامه مرا در اخبار بخوانند، اما کوتاهی شد. من از ابتدا با انتخاب ایشان مخالف بودم، اما نخواستم در کار خبرگان دخ کنم. گفته ام که در تمام ادارات ع ایشان را جمع کنند. تشکیل اجلاس خبرگان هم ضرورت ندارد و خودم رأساً ایشان را خلع می کنم.»استدلال برای عدم دخ خبرگان در این امر چه بود؟آیت الله امینی: می خواستند مسئولیت این کار را شخصاً به عهده بگیرند. به آقای هاشمی و آقای هم فرمودند که لازم نیست شما نامه عزل آقای منتظری را ببرید، می دهم دیگری ببرد، شما هم دیگر برای دیدار با ایشان به قم نروید. آقای هاشمی مجدداً از خواست لحن نامه را طوری تنظیم کنند که به وجهه حوزوی ایشان لطمه ای وارد نشود. در پاسخ سخنان تندی فرمودند که بیان آنها را ضروری نمی دانم و به جهت رعایت برخی مصالح از ذکر آنها خودداری می کنم. جلسه سنگینی بود و در حالی که همگی مأیوس و نگران بودیم از خدمت مرخص شدیم.شما چه کردید؟آیت الله امینی: من همان شب به قم برگشتم و فردا صبح به دیدن آقای منتظری رفتم و جریان نامه و ملاقات با ایشان را گفتم و اشاره که احتمالاً امروز نامه به دست ایشان خواهد رسید. بعد از ظهر آن روز باز به دیدن ایشان رفتم و ایشان گفت که نامه حدود ظهر به دستش رسیده است. نامه را گرفتم و دو سه بار با دقت خواندم. در همین موقع شیخ عبدالله نوری هم آمد و نامه را گرفت و چند بار خواند و گفت: «تصور می کنم اگر این نامه پخش شود، مردم ع العمل های تندی نشان بدهند. به نظرم بهتر است شما همین الان یک نامه عذرخواهی برای بنویسید و از حوادث گذشته اظهار پشیمانی کنید و بدهید رادیو هم متن نامه شما را اعلام کند. به این ترتیب اوضاع آرام می شود». آقای منتظری گفت: «من کار خلافی نکرده ام که عذر بخواهم!» من هم با پیشنهاد آقای نوری موافق بودم، ولی آقای منتظری زیر بار نرفت. به هر حال هر چه اصرار کردیم، نتوانستیم ایشان را متقاعد کنیم. من با یأس و نگرانی به خانه رفتم.صبح روز بعد، آقای شیخ حسن ابراهیمی به من تلفن زد و گفت که بالا ه آقای نوری آقای منتظری را قانع کرد که نامه ای بنویسد و آن را به تهران برد. در نتیجه هم از پخش نامه عزل ایشان از صدا و سیما صرف نظر د. ای کاش این حادثه رخ نمی داد و گرفتار عوارض اسفناک آن نمی شدیم.از آ ین دیدارتان با حضرت برایمان بگویید.از آن ملاقات چه خاطره ای دارید؟آیت الله امینی: آ ین دیدار من با ایشان زمانی بود که برای آ ین بار در بیمارستان بستری شدند و قلب ایشان با دستگاه کار می کرد. واقعیت این است که من هرگز به لحظه ای که نباشند و جانشین ایشان هم مشخص نباشد، فکر نکرده بودم، لذا احتمال وقوع توطئه های داخلی و خارجی ذهنم را پریشان کرده بود. در چند قدمی بستر ایستاده بودم و به ابر مردی نگاه می که پانزده سال قبل، در شرایطی که نفس ی در نمی آمد، بر سر شاه فریا ه بود: «کاری نکن که بدهم مردم ایران گوش تو را بگیرند و بیرونت کنند!» ابر مردی که گفته بود: «امریکا هیچ غلطی نمی تواند د» و یک تنه و مردانه ایستادگی کرده و سرانجام پوزه استکبار را به خاک مالیده بود و حالا برای نجات آن بزرگمرد، از دست ی کاری ساخته نبود. مارا به اتاق مجاور راهنمایی د و چند ساعت بعد حاج احمد آقا آمد و خبر رحلت آن بزرگوار را به اطلاع همه رساند.پس از رحلت ، مهم ترین وظیفه ای که بر عهده مجلس خبرگان قرار داشت، انتخاب سریع جانشین ایشان بود. از تشکیل مجلس خبرگان، فضای مجلس و روزی که منجر به انتخاب حضرت آیت الله شد، برایمان بگویید؟آیت الله امینی: حضرت در ساعت ده و نیم شب 13 داد 68 رحلت د و روز بعد از رحلت ایشان، حضرت آیت الله «دامت برکاته» به ی انتخاب شدند. ما آن روزها مشغول بازنگری قانون اساسی بودیم. بعدازظهر همان روز که قرار بود همراه آقای مشکینی و آقای در جلسه بازنگری شرکت کنیم، آیت الله که با ماشین ایشان عازم جماران بودیم در بین راه گفتند که حال خوب نیست و پزشکان قطع امید کرده اند، لذا بهتر است برای عیادت ایشان به بیمارستان برویم. در بیمارستان متوجه شدم که قلب ایشان با دستگاه کار می کند و واقعاً امیدی به بهبودی ایشان نیست و لذا باید هر چه سریع تر خبرگان را برای تشکیل اجلاس دعوت کنیم و تصمیم بگیریم. قرار شد همان شب افرادی با خبرگان در سراسر کشور تماس بگیرند و از آنها بخواهند خودشان را سریع به تهران برسانند.درباره جانشینی احتمالی حضرت هم صحبتی شد؟آیت الله امینی: تقریباً تمام افراد آن جمع معتقد بودند که یک فرد نمی تواند جانشین باشد و باید شورای ی تشکیل شود. من گفتم که: در کمیسیون ، اصل شورایی حذف شده و هم بر حذف آن تأکید کرده اند، لذا باید روی فرد تصمیم بگیریم. بعد هم فردی را که از مدرسین و اساتید درس خارج بود، مطرح که قبول ن د.صبح روز چهاردهم داد 68 آماده برگزاری اجلاسیه خبرگان شدیم. نمایندگان تهران و ای نزدیک خودشان را رسانده بودند. افرادی هم که از ای دور بودند، یکی یکی خود را رساندند. ساعت حدود نه و نیم بود که جلسه رسمیت پیدا کرد.هیئت رئیسه جلسه چه انی بودند؟آیت الله امینی: مرحوم آقای مشکینی رئیس، مرحوم آقای هاشمی و من نایب رئیس اول و دوم و آقایان مؤمن و طاهری م آبادی هم . آقای هاشمی اداره جلسه را به عهده گرفت. ابتدا قرآن تلاوت شد. سپس آقای مشکینی پاکت مهر و موم شده وصیت نامه را که در صندوق مجلس شورای ی به امانت س شده بود، باز کرد و گفت که نوشته اند وصیت نامه را احمد بخواند و چنانچه معذور بود، رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس دیوانعالی کشور بخواند و در صورت معذور بودن آنها، یکی از فقهای شورای نگهبان این کار را به عهده بگیرد. با حاج احمد آقا تماس گرفته شد و ایشان گفت که گرفتاری دارد و عذرخواهی کرد. در نتیجه قرائت وصیت نامه به عهده آقای که در آن زمان رئیس جمهور بودند قرار گرفت. جلسه عجیبی بود و بارها و بارها جلسه به دلیل تأثر نمایندگان و گریه شدید آنها دچار وقفه شد و لذا خواندن وصیت نامه تا ظهر طول کشید. جلسه بعدی در ساعت سه بعدازظهر تشکیل شد.چه موضوعاتی در آن جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟قبل از تصمیم در باره موضوع حساس جانشینی ، ابتدا باید تکلیف چند موضوع، از جمله عزل آقای منتظری روشن می شد. هر چند ایشان کتباً استعفا داده بود و هم پذیرفته بودند، اما به لحاظ قانونی، باید مجلس خبرگان نیز عزل ایشان را تصویب می کرد. موضوع به رأی گذاشته شد و با اکثریت قریب به اتفاق به تصویب رسید. نکته دوم، موضوع شرط مرجعیت ی بود. هر چند در بازنگری قانون اساسی بر اساس دستور حضرت ، شرط مرجعیت از شرایط ی حذف شده بود، اما هنوز بازنگری تمام نشده و قانون اساسی جدید به تصویب ملت نرسیده بود، لذا خبرگان موظف بودند بر اساس قانون اساسیِ سابق کار کنند.در اصل 107 قانون اساسی شرط مرجعیت برای ی ذکر شده و آمده بود که چنانچه خبرگان نتوانستند بر سر یک مرجع به توافق برسند، باید سه یا پنج مرجع واجد شرایط ی را به عنوان اعضای شورای ی تعیین کنند. بحث بر سر این بود که آیا مقصود از این مرجع، مرجع بالفعل است و باید در هنگام انتخاب، مرجع تقلید باشد و یا منظور مرجع تقلید بالقوه است، یعنی افرادی که از لحاظ علمی در مرتبه ای هستند که می توانند احکام را از منابع فقهی استنباط کنند، هر چند که در آن زمان رساله علمیه نداده و مقلد نداشته باشند.عده ای بر این امر پافشاری می د که را باید از بین مراجع تقلید بالفعل انتخاب کنیم، زیرا مشروعیت نظام و تنفیذ احکام صادره مست م آن است که از مراجع تقلید باشد و مرحوم آیت الله گلپایگانی را به عنوان شایسته ترین فرد معرفی می د. استدلال شان هم این بود که حتی اگر خود ایشان هم فرصت و توان اداره کشور را نداشته باشند، می توانند فردی را به عنوان قائم مقام انتخاب کنند که امور محوله را انجام بدهد و ایشان تنفیذ کنند.جنابعالی چه نظری در این خصوص داشتید؟آیت الله امینی: من مرجعیت بالفعل را از شرایط ضروری برای ی نمی دانستم.بر چه مبنایی؟آیت الله امینی: بر مبنای نامه . ایشان در نامه ای خطاب به مرحوم آقای مشکینی نوشته بودند که من از ابتدا شرط مرجعیت را برای ی لازم نمی دانستم و معتقد بودم مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان سراسر کشور باشد، کفایت می کند و حکم او نافذ است. بنده نامه را عیناً قرائت تا توجه نمایندگان خبرگان را به این نکته جلب کنم که نظر نیز بر مرجعیت نبوده است. غیر از قول که برای ما حجت بود، در هیچ یک از کتب حدیث و فقه هم دلیلی بر شرط مرجعیت ولی امر و حاکم شرعی پیدا نمی کنیم و شرایط را فقاهت وعد ذکر کرده اند. خود هم در کتاب روی فقاهت و تقوا تأکید کرده اند.خود شما هم در این زمینه صحبتی با داشتید؟آیت الله امینی: بله، دستور داده بودند شرط مرجعیت حذف شود، لذا من و مرحوم آیت الله اردبیلی دور روز قبل از بستری شدن ، خدمت ایشان رفتیم و عرض کردیم که در کمیسیون قصد داریم شرط مرجعیت تقلید را برای ی، به عنوان یک مرجح و اولویت و نه شرط حتمی ذکر کنیم، نظر حضرتعالی چیست؟ فرمودند، «صلاح نیست، در آینده مشکل پیدا می کنید». پس از من دو نفر از نمایندگان در تأیید صحبت های من صحبت د. همه معتقد بودند که انتخاب ی باید هر چه زودتر صورت بگیرد. برخی هم اعتراض داشتند که شما فقط دارید روی بحث مرجعیت و اعلمیت تکیه می کنید. تکلیف سایر شرایط ی از قبیل تدبیر، مدیریت، منش اجتماعی و چه می شود؟ بالا ه نتیجه این بحث ها به کجا انجامید؟آیت الله امینی: حاصل کل صحبت ها این بود که اولاً با توجه به اوضاع و شرایط داخلی و خارجی، باید هر چه سریع تر درباره ی تصمیم بگیریم و ثانیاً چون در حال حاضر فقیه جامع الشرایط ممتازی را برای تصدی این مسئولیت سنگین سراغ نداریم، باید از انتخاب یک فرد صرف نظر و شورای ی را انتخاب کنیم.چه انی ک د شدند؟آیت الله امینی: برای این شورا عمدتاً از آقای ، آقای مشکینی، آقای اردبیلی، آقای هاشمی و حاج احمد آقای نام برده شد. چهار نفر اول مجتهد و آشنا با افکار و دارای سابقه در امور مدیریتی و اجرایی بودند و حاج احمد آقا هم به عنوان یادگار و ی که دقیقاً با افکار آشنا بود، به عنوان شایسته ترین گزینه ها مدنظر بودند. البته ازآقای محمد فاضل [لنکرانی] و آقای جوادی آملی هم ذکری به میان آمد. پس از آن درباره فردی یا شورایی بودن ی بحث و تبادل نظر شد و موضوع به رأی گذاشته شد. عده ای از آقایان با شورایی بودن ی مخالف بودند و دلایل قابل قبولی هم داشتند.دلایلشان چه بود؟آیت الله امینی: آنها می گفتند ادله در ولایت فرد ظهور دارد، دراین صورت در شورای ی، ولایت از آنِ کیست؟ مضافاً بر اینکه چنین ولایتی در احادیث و فقه سابقه ندارد. از این گذشته نهادهای شورایی از قبیل شورایعالی قضایی و شورای صدا و سیما در عمل موفق نبودند و لذا در بازنگری قانون اساسی حذف خواهند شد، منتهی چون تا زمان تشکیل مجلس خبرگان در زمینه ی چنین تجربه ای نداشته ایم، مضار آن را درک نکرده ایم.نکته مهم تر از همه اینکه مردم به ی شورایی عادت ندارند و این امر برایشان نامأنوس است. آنها همواره با ی فردی مأنوس بوده اند و لذا در عمل با ی شورایی مشکل پیدا خواهند کرد. در عین حال در مواقع حساس و بحرانی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و فوری است، یک فرد بهتر می تواند به نتیجه برسد و تصمیم بگیرد. در هر حال سرانجام رأی گیری شد و ی فردی به تصویب رسید.چه شد که در نهایت، حضرت آیت الله برای ی معرفی شدند؟آیت الله امینی: یکی از خبرگان ایشان را پیشنهاد داد. بعد هم مرحوم آقای هاشمی گفت که پیشنهاد خود ما هم آقای است و برای تأیید حرفش، قول در باره ایشان را نقل کرد و گفت: «زمانی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود، همراه با رؤسای قوا و نخست و حاج احمد آقا خدمت بودیم و خدمت ایشان عرض که اگر آقای منتظری را عزل کنید، ما در انتخاب ی دچار مشکل می شویم. ی شورایی را نمی پسندیدند. ما هم معتقد بودیم که در حال حاضر فردی را نداریم که از هر نظری برای قبول این مسئولیت بزرگ مناسب باشد. خیلی قاطع فرمودند: «چطور ندارید؟همین آقای !» ما تصور کردیم که این حرف را برای اقناع ما زده اند و قرار گذاشتیم که مطلب به جایی درز نکند که البته کرد. خود آقای هم اصرار داشتند که موضوع در جایی مطرح نشود. من به رغم اینکه قانع شده بودم، یک بار دیگر به شکل خصوصی خدمت رفتم و روی این موضوع پافشاری . باز فرمودند: «وقتی ی مثل آقای را دارید، مشکلتان چیست؟ چرا تردید می کنید؟».دیروز هم از حاج احمد آقا شنیدم که وقتی آقای به کره رفته بودند، تلویزیون ایشان را با آقای کیم ایل سونگ نشان داد. من گفتم: «آقای خوب جا افتاده و واقعاً آبرویی برای نظام هستند.» فرمودند: «ایشان برای ی هم فرد شایسته ای است».به این ترتیب آیت الله به عنوان بهترین مصداق واجد شرایط ی در آن زمان مشخص شدند و موضوع به رأی گذاشته شد.برخی با استناد به اینکه آقای هاشمی بعد از رای نیاوردن ی شورایی، دیدگاه را نقل کرد، می گویند: اگر ایشان از اول این مطلب را نقل کرده بود، دیگر بحث برسر شورایی بودن و غیرشورایی بودن ی پیش نمی آمد. دیدگاه جنابعالی دراین باره چیست؟آیت الله امینی: اولاً خود آقای گفته بودند این مسئله را جایی نقل نکنید. آقای هاشمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شرعاً احساس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و از آنچه که خبر دارد، سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. ثانیاً شاید بشود از این جنبه هم به مسئله هم نگاه کرد که در آغاز جلسه، سعی براین بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند که البته رسیدند. آقای هاشمی، نظر در باره آیت الله را وقتی مطرح کرد که از سوی برخی از نمایندگان، مسئله ی ایشان به شکل تلویحی مطرح شده بود و از آقای هاشمی خواستند که در این باره بیشتر توضیح بدهد.برخی اخیراً ادعا کرده اند که درآن جلسه، نمایندگان در«فضایی احساسی» و متاثر از اعلام دیدگاه در باره آیت الله ، به ی ایشان رای دادند. دیدگاه شما در باره این فرضیه چیست؟آیت الله امینی: بنده به عنوان نایب رئیس آن جلسه، هردو ادعا را تکذیب می کنم. اولاً در باره احساسی بودن فضا باید گفت که طبعاً همه ما و ملت ایران و مسلمانان جهان و حتی غیرمسلمانان استکبارستیز در تمام دنیا از رحلت متاثر شده بودند وغم بزرگی را احساس می د؛ اما اگر بخواهند از این امر این نتیجه را بگیرند که 80 نفر مجتهد بدون ملاک شرعی و مقنع صرفاً بر مبنای احساس تصمیم گرفتند و ملاکات شرعی وعقلی را کنار گذاشتند، سخنی لغو و تهمت و توهین به این عده از علماست و عقوبت ا وی دارد.ثانیاً همان طور که قبلاً عرض ، اسم آقای به عنوان عنصر صالح و مجتهد برای تصدی این امر اساساً قبل از اعلام نظر به میان آمد. وقتی بحث ی شورایی پیش آمد، آقای جزو چند نفر مجتهدی بود که اعضای خبرگان برای حضور در شورا مدنظر داشتند. نظر در باره ایشان در مرحله بعد و وقتی مطرح شد که ی شورایی از سوی اکثریت رد شد و بحث به این سو آمد که حالا که بنا بر ی فردی است چه ی را انتخاب کنیم؟علاوه بر همه اینها همان طور که عرض ، مسئله هم، ابتدا از طرف آقای هاشمی مطرح نشد و چند نفر از نمایندگان از طرقی از دیدگاه در باره ی آیت الله اطلاع یافته بودند و از آقای هاشمی خواستند که تفصیل ماجرا را بیان کند. اینجا بود که آقای هاشمی ماجرا را نقل کرد. ایشان هم از قبل، برنامه از پیش تعیین شده ای برای سوق دادن جلسه به سمت و سویی خاص را نداشت و نمی خواست دست نمایندگان را در انتخاب ببندد. آیت الله در یک فرآیند طبیعی و در خلال مباحث نمایندگان مطرح و به ی انتخاب شدند.اشاره فرمودید که آیت الله نخست خودشان با این انتخاب مخالف بودند. این مخالفت را چطور ابراز د؟آیت الله امینی: همین طور است. ایشان وقت گرفتند و به عنوان مخالف ک داتوری خود، پشت تریبون قرار گرفتند و مطالبی را به عنوان علل مخالفت خود بیان د که البته مورد قبول خبرگان قرار نگرفت و سرانجام ی آیت الله به رأی گذاشته شد و با اکثریت بیش از دو سوم آرا به تصویب رسید.بعد از نزدیک به سی سال، دیدگاه شما درباره انتخاب آن روزتان چیست؟ و آن تصمیم را در چه رتبه ای از صحت و صواب می بینید؟آیت الله امینی: در طول این مدت در ارتباطاتی که با آیت الله داشتیم و در موقعیت های مختلف، فرد بهتری را نیافتیم و هر چه هم زمان می گذرد، می بینیم ایشان با موضع گیری ها و رفتارش، به خصوص در شرایط خطیر فعلی، بهترین فرد برای این منصب بوده وهست. تاکید می کنم که بعد از سی سال، می بینیم که هنوزهم بهترین فردی که بتواند جامعه ی را در دنیا اداره کند و در صدور انقلاب هم توفیق کامل داشته باشد، ایشان است و کاملاً از این موضوع مطمئن هستیم. ولی یک نگرانی بزرگ داریم که بعد از ایشان چه می شود؟ الان آیت الله در جهان جا افتاده است و نهضت های ی را در جهان اداره می کند. گاهی که خدمت ایشان می رسم، عرض می کنم این کار را بسیار خوب انجام می دهید، ولی نگرانم بعد از ایشان قرار است چه ی امور را اداره کند؟ بالا ه ما هم بشرهستیم و مثل هر انسان دیگری گاهی نگران می شویم. من هم نگران آینده انقلاب هستم. البته پرورش چنین فرد شایسته ای ابتدائا بر عهده حوزه علمیه و ثانیاً خبرگان یست که اگر کوتاهی کنند مسئول خواهند بود.من بارها خودم این را به طور خصوصی به ی گفته ام که: برای طول عمر و دوام توفیقات شما دعا می کنم. از خدا می خواهم تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) شما را زنده نگه دارد، همان طور که در زمان هم همین دعا رامی کردیم ولی باید مراقب حریان طبیعی زندگی بشر هم بود. ایشان معمولاً در جواب این عرض بنده می فرمایند: «خدا می خواهد این نظام باقی بماند و طبعاً همین نظام درمواقع وم نیازهای خود را برآورده می کند، همان طور که بعد از این طور شد».جنابعالی علاوه بر رای در خبرگان، در سال 1369 شخصاً همانند عده زیادی از علمای بزرگ بطور مکتوب، فقاهت و اجتهاد و جامعیت حضرت آیت الله را اعلام نمودید. بنظر شما آیا ایشان در این سه دهه توانسته اند راه و تفکر را در مقام نظر و عمل تحقق بخشند؟آیت الله امینی: ایشان که قطعاً تمام تلاش و جدیت های لازم را کرده اند و در بهترین وجه ممکن تفکر و خط را به درستی و جامع تبیین کرده اند و در مقام عمل برای اجرا و پیگیری راه و تحقق آرمانهای در بالاترین حد ممکن و بطور خستگی ناپذیر تلاش کرده اند. هرچند در بسیاری از امور بخاطر کوتاهی دیگران در انجام وظایف شان، مطالبات و رهنمودهای ایشان تحقق نیافته و به همین دلیل ایشان از وضعیت بعضی از امور راضی نیستند. ایشان می گویند و تاکید هم می کنند،
نشریه پاسدار نوشت: آیت الله امینی ماجرای پاسخ به مرحوم هاشمی در رابطه با تنظیم مجدد نامه عزل مرحوم منتظری را تشریح کرد. نشریه پاسدار نوشت: آیت الله امینی ماجرای پاسخ به مرحوم هاشمی در رابطه با تنظیم مجدد نامه عزل مرحوم منتظری را تشریح کرد.آیت الله امینی طی گفت وگوی، ماجرای پاسخ به مرحوم هاشمی در رابطه با تنظیم مجدد نامه عزل مرحوم منتظری و مباحث مطرح درباره جلسه انتخاب حضرت آیت الله به عنوان جانشین را تشرح کرد.اهم اظهارت آیت الله امینی به شرح زیر است:*{ درباره نحوه اطلاع یافتن از تصمیم برای عزل آقای منتظری}:در روزهای اول سال ۶۸، مرحوم آقای مشکینی به من تلفن د و گفتند که از طریق حاج احمد آقا برای هیئت رئیسه خبرگان پیام مهمی فرستاده اند. منظور کاملاً برای ما روشن بود و از عواقب آن به شدت نگران شدیم. سرانجام و پس از م زیاد به این نتیجه رسیدیم که با آقای هاشمی رفسنجانی تماس بگیریم و م کنیم. همین کار را هم کردیم و به ایشان تلفن زدیم و جریان را گفتیم. ایشان گفت که من در این مورد حرف دارم، به تهران بیایید تا موضوع را در هیئت رئیسه مطرح و در باره آن م کنیم و تصمیم بگیریم.وقتی را برای تشکیل جلسه تعیین کردیم و به آیت الله که در مشهد بودند، اطلاع دادیم تا ایشان هم خود را به تهران برسانند. جلسه در دفتر آقای هاشمی تشکیل و پیام در مورد دعوت خبرگان برای تشکیل اجلاسیه خبرگان مطرح شد. آقای هاشمی گفت: مدت هاست درباره عزل آقای منتظری تصمیم خود را گرفته و یکی دو بار هم به من فرموده اند که مسئله آقای منتظری را تمام کنید؛ اما من چون از عواقب این کار بیمناک هستم، با خواهش و ماس از ایشان خواسته ام تأمل بفرمایند بلکه راه حل بهتری پیدا شود، اما دوباره تاکید فرمودند من تصمیم خود را گرفته ام و هر چه زودتر قضیه را تمام کنید.* در روز ۶ فروردین سال ۶۸ خبردار شدیم که شخصاً وارد عمل شده و نامه عزل آقای منتظری را برای آقای هاشمی فرستاده اند تا ایشان به اتفاق آقای آن را برای آقای منتظری ببرند. یک نسخه را هم به صدا و سیما فرستادند که خوانده شود؛ اما آقای هاشمی به حاج احمد آقا گفته بود که بهتر است جلوی خوانده شدن نامه را از صدا و سیما بگیرید تا ما بیاییم و حرف هایمان را به بزنیم، خواندن نامه دیر نمی شود!به هرحال درآن جلسه بحث های ما چندین ساعت طول کشید و درباره تمام جوانب امر از جمله انگیزه برای مستقیم وارد شدن به موضوع و آثار و عواقب اجتماعی آن، پخش یا عدم پخش فوری نامه، وم یا عدم وم تشکیل اجلاس خبرگان و امثال اینها بحث شد.* نهایتاً تصمیم گرفتیم خدمت برسیم و نظراتمان را بگوییم و ب تکلیف کنیم. جمع بندی نظرات هم این بود اول از بخواهیم ولو موقتاً هم شده از عزل ایشان صرف نظر کنند. دیگر اینکه مفاد این نامه از صدا و سیما پخش نشود. از تشکیل اجلاس خبرگان صرف نظر شود یا دست کم به تعویق بیفتد. لحن نامه هم ملایم تر شود که دست کم وجهه حوزوی آقای منتظری محفوظ بماند. با دفتر تماس گرفتیم و تقاضای وقت ملاقات کردیم. حاج احمد آقا گفت که دیروقت است و این وقت شب به ی وقت ملاقات نمی دهند. گفتیم که کار فوری و لازمی داریم و می آییم.*من و آقای هاشمی و آقای و آقای مشکینی به سمت جماران حرکت کردیم و ساعت نه شب به آنجا رسیدیم. حاج احمد آقا باز هم تکرار کرد که گمان نمی کند در این وقت شب به ی اجازه ملاقات بدهند، با این همه به اطلاع ایشان خواهد رساند. بعد هم نسخه ای از نامه را به آقای هاشمی داد و ایشان نامه را خواند. تلخی ناشی از اندوه و عاطفه و حسرت و در عین حال لحن قاطع ایشان، چنان تأثیر عمیقی روی روح و روان من گذاشت که هنوز هم وقتی خاطره آن لحظه را به یاد می آورم، به شدت متأثر می شوم.*حاج احمد آقا برگشت و گفت که برای ملاقات تشریف می آورند. ساعت حدود نه و نیم بود. که خدمت ایشان رسیدیم. ابتدا آقای هاشمی با لحن ملتمسانه ای گفت که ما همواره در هنگام بروز مشکلات بزرگ از شما کمک گرفته ایم، حالا هم فکر می کنیم انتشار این نامه و عزل آقای منتظری برای نظام عواقب ناگواری داشته باشد. حالا هم از شما می خواهیم در این باره عجله نکنید، شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود، برای تشکیل اجلاس خبرگان هم شتاب نکنید و اجازه بدهید جوانب امر را دقیقاً بسنجیم و خدمت شما عرض کنیم، بعد از آن هر امری بفرمایید اطاعت خواهیم کرد. بعد هم آقای مشکینی و آقای نکاتی را بیان د.* در حالی که آثار اندوه در چهره شان آشکار بود، فرمودند: «من درباره عواقب و جوانب این امر کاملاً فکر کرده و تصمیم خود را گرفته ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم که متن نامه مرا در اخبار بخوانند، اما کوتاهی شد. من از ابتدا با انتخاب ایشان مخالف بودم، اما نخواستم در کار خبرگان دخ کنم. گفته ام که در تمام ادارات ع ایشان را جمع کنند. تشکیل اجلاس خبرگان هم ضرورت ندارد و خودم رأساً ایشان را خلع می کنم.»* می خواستند مسئولیت این کار را شخصاً به عهده بگیرند. به آقای هاشمی و آقای هم فرمودند که لازم نیست شما نامه عزل آقای منتظری را ببرید، می دهم دیگری ببرد، شما هم دیگر برای دیدار با ایشان به قم نروید. آقای هاشمی مجدداً از خواست لحن نامه را طوری تنظیم کنند که به وجهه حوزوی ایشان لطمه ای وارد نشود. در پاسخ سخنان تندی فرمودند که بیان آنها را ضروری نمی دانم و به جهت رعایت برخی مصالح از ذکر آنها خودداری می کنم. جلسه سنگینی بود و در حالی که همگی مأیوس و نگران بودیم از خدمت مرخص شدیم.*صبح روز بعد، آقای شیخ حسن ابراهیمی به من تلفن زد و گفت که بالا ه آقای نوری آقای منتظری را قانع کرد که نامه ای بنویسد و آن را به تهران برد. در نتیجه هم از پخش نامه عزل ایشان از صدا و سیما صرف نظر د. ای کاش این حادثه رخ نمی داد و گرفتار عوارض اسفناک آن نمی شدیم.*عده ای بر این امر پافشاری می د که را باید از بین مراجع تقلید بالفعل انتخاب کنیم، زیرا مشروعیت نظام و تنفیذ احکام صادره مست م آن است که از مراجع تقلید باشد و مرحوم آیت الله گلپایگانی را به عنوان شایسته ترین فرد معرفی می د. استدلال شان هم این بود که حتی اگر خود ایشان هم فرصت و توان اداره کشور را نداشته باشند، می توانند فردی را به عنوان قائم مقام انتخاب کنند که امور محوله را انجام بدهد و ایشان تنفیذ کنند.* من مرجعیت بالفعل را از شرایط ضروری برای ی نمی دانستم. بر مبنای نامه . ایشان در نامه ای خطاب به مرحوم آقای مشکینی نوشته بودند که من از ابتدا شرط مرجعیت را برای ی لازم نمی دانستم و معتقد بودم مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان سراسر کشور باشد، کفایت می کند و حکم او نافذ است. بنده نامه را عیناً قرائت تا توجه نمایندگان خبرگان را به این نکته جلب کنم که نظر نیز بر مرجعیت نبوده است.*حاصل کل صحبت ها این بود که اولاً با توجه به اوضاع و شرایط داخلی و خارجی، باید هر چه سریع تر درباره ی تصمیم بگیریم و ثانیاً چون در حال حاضر فقیه جامع الشرایط ممتازی را برای تصدی این مسئولیت سنگین سراغ نداریم، باید از انتخاب یک فرد صرف نظر و شورای ی را انتخاب کنیم. برای این شورا عمدتاً از آقای ، آقای مشکینی، آقای اردبیلی، آقای هاشمی و حاج احمد آقای نام برده شد. چهار نفر اول مجتهد و آشنا با افکار و دارای سابقه در امور مدیریتی و اجرایی بودند و حاج احمد آقا هم به عنوان یادگار و ی که دقیقاً با افکار آشنا بود، به عنوان شایسته ترین گزینه ها مدنظر بودند. البته ازآقای محمد فاضل [لنکرانی] و آقای جوادی آملی هم ذکری به میان آمد. پس از آن درباره فردی یا شورایی بودن ی بحث و تبادل نظر شد و موضوع به رأی گذاشته شد. عده ای از آقایان با شورایی بودن ی مخالف بودند و دلایل قابل قبولی هم داشتند.* مخالفان شورایی بودن ی می گفتند ادله در ولایت فرد ظهور دارد، دراین صورت در شورای ی، ولایت از آنِ کیست؟ مضافاً بر اینکه چنین ولایتی در احادیث و فقه سابقه ندارد. از این گذشته نهادهای شورایی از قبیل شورایعالی قضایی و شورای صدا و سیما در عمل موفق نبودند و لذا در بازنگری قانون اساسی حذف خواهند شد، منتهی چون تا زمان تشکیل مجلس خبرگان در زمینه ی چنین تجربه ای نداشته ایم، مضار آن را درک نکرده ایم.نکته مهم تر از همه اینکه مردم به ی شورایی عادت ندارند و این امر برایشان نامأنوس است. آنها همواره با ی فردی مأنوس بوده اند و لذا در عمل با ی شورایی مشکل پیدا خواهند کرد. در عین حال در مواقع حساس و بحرانی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و فوری است، یک فرد بهتر می تواند به نتیجه برسد و تصمیم بگیرد. در هر حال سرانجام رأی گیری شد و ی فردی به تصویب رسید.*{چه شد که در نهایت، حضرت آیت الله برای ی معرفی شدند؟}: یکی از خبرگان ایشان را پیشنهاد داد. بعد هم مرحوم آقای هاشمی گفت که پیشنهاد خود ما هم آقای است و برای تأیید حرفش، قول در باره ایشان را نقل کرد و گفت: «زمانی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود، همراه با رؤسای قوا و نخست و حاج احمد آقا خدمت بودیم و خدمت ایشان عرض که اگر آقای منتظری را عزل کنید، ما در انتخاب ی دچار مشکل می شویم. ی شورایی را نمی پسندیدند. ما هم معتقد بودیم که در حال حاضر فردی را نداریم که از هر نظری برای قبول این مسئولیت بزرگ مناسب باشد. خیلی قاطع فرمودند: «چطور ندارید؟همین آقای !» ما تصور کردیم که این حرف را برای اقناع ما زده اند و قرار گذاشتیم که مطلب به جایی درز نکند که البته کرد. خود آقای هم اصرار داشتند که موضوع در جایی مطرح نشود. من به رغم اینکه قانع شده بودم، یک بار دیگر به شکل خصوصی خدمت رفتم و روی این موضوع پافشاری . باز فرمودند: «وقتی ی مثل آقای را دارید، مشکلتان چیست؟ چرا تردید می کنید؟».دیروز هم از حاج احمد آقا شنیدم که وقتی آقای به کره رفته بودند، تلویزیون ایشان را با آقای کیم ایل سونگ نشان داد. من گفتم: «آقای خوب جا افتاده و واقعاً آبرویی برای نظام هستند.» فرمودند: «ایشان برای ی هم فرد شایسته ای است».به این ترتیب آیت الله به عنوان بهترین مصداق واجد شرایط ی در آن زمان مشخص شدند و موضوع به رأی گذاشته شد.*{برخی با استناد به اینکه آقای هاشمی بعد از رای نیاوردن ی شورایی، دیدگاه را نقل کرد، می گویند: اگر ایشان از اول این مطلب را نقل کرده بود، دیگر بحث برسر شورایی بودن و غیرشورایی بودن ی پیش نمی آمد. دیدگاه جنابعالی دراین باره چیست؟}: اولاً خود آقای گفته بودند این مسئله را جایی نقل نکنید. آقای هاشمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شرعاً احساس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و از آنچه که خبر دارد، سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. ثانیاً شاید بشود از این جنبه هم به مسئله هم نگاه کرد که در آغاز جلسه، سعی براین بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند که البته رسیدند. آقای هاشمی، نظر درباره آیت الله را وقتی مطرح کرد که از سوی برخی از نمایندگان، مسئله ی ایشان به شکل تلویحی مطرح شده بود و از آقای هاشمی خواستند که در این باره بیشتر توضیح بدهد.
گروه خبرگزاری تسنیم ــ عباس کلاهدوز و محمدعلی سافلی:"بخش قاط واحد اطلاعات "؛ شاید کمتر ی بداند زمانی واحد اطلاعات پاسداران چنین بخشی با چنین عنوانی داشته است، بخشی که مسئول برخورد با منافقین بود و نام "حاج اکبر براتی" با نام این واحد پیوند خورده است.«اکبر براتی» نامی آشنا برای نسلی از مبارزان انقل است. براتی متولد سال 1335 متولد خیابان ایران است. وی پیش از انقلاب عضو گروه توحیدی صف بود، یکی از 7 گروهی که سازمان مجاهدین انقلاب ی را تشکیل دادند و چهره اصلی این گروه شهید محمد بروجردی بود. براتی در سال 59 از سازمان مجاهدین کناره گیری کرد و به خدمت درآمد.او که پیش از انقلاب طلبه بود، در روزهای اول پیروزی انقلاب از اعضای اولیه شد که کنار شهید بروجردی و مصطفی تحیری وظیفه حفاظت از (ره) را از لحظه ورود به کشور در فرودگاه مهرآباد تا روزهای بعد از پیروزی انقلاب در مدرسه رفاه به عهده داشت.براتی از جمله مسئولان امنیتی است که تحلیل ها و خاطرات بسیار شنیدنی از دوران مسئولیتش دارد اگرچه هرگز از خطوط محرمانه و قرمز عبور نمی کند اما دعوت خبرنگاران تسنیم را پذیرفت تا به بیان برخی از خاطرات آن زمان بپردازد.وی مربی آموزش نظامی بسیاری از نیروهای انقلاب و از اعضای حلقه تشکیل دهنده پاسداران انقلاب ی و از مسئولان اطلاعات در دهه 60 محسوب می شود. اولین مأموریت او در اطلاعات ، قائم مقامی اطلاعات در غرب کشور بود. بعد از آن به بخش قاط واحد اطلاعات آمد و به جنگل های شمال رفت تا با منافقینی که در عمق جنگل در حال کشتار مردم بی گناه بودند، برخورد کند.براتی بعد از پایان مسئولیتش در شمال، جزو مؤسسان قرارگاه رمضان بود. مدتی به و وزارت کشور رفت. او این روزها هرچند کاری نمی کند اما بازنشسته هم نیست و می گوید هرگز از و حقوقی نگرفته است.خبرنگاران تسنیم در سلسله گفت وگویی هایی در قالب تاریخ شفاهی با شاهدان، ناظران و راویان عینی دهه 60 که خود در زمره نقش آفرینان تاریخ انقلاب ی هستند به ناگفته ها و کمترگفته های این دهه با تمرکز بر اقدامات جلادان آن دوره یعنی منافقین خواهند پرداخت.در این میان هر کدام از این راویان در وت های مختلف در دهه 60 قرار داشته اند؛ به طور مثال یکی عضو تیم حفاظت مسئولین بوده، دیگری در مقام قاضی و حاکم شرع نشسته بود، آن یکی مسئولیت زندان اوین را به عهده داشته و دیگری از مسئولان امنیتی وقت بوده است. این گفت وگوها و گزارش ها (از یک شنبه، 11 تیر) در قالب "پرونده دهه 60؛ یک دهه یک قرن" در سرویس خبرگزاری تسنیم منتشر شده که می توانید برای خواندن آنها اینجا را کلیک کنید.آنچه پیشِ روی شماست مشروح 3 ساعت مصاحبه خبرنگاران تسنیم با یکی از مسئولان امنیتی کشور در دهه 60 است که تقدیم تان می شود:تسنیم: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. برای ورود به بحث باید این نکته را عرض کرد که اخیراً بحث اهمیت دهه 60 پس از فرمایش معظم انقلاب در محافل گوناگون مطرح شده است. ایشان دهه شصت را دهه خشن ترین تروریسم در کشور خواندند و هشدار دادند "جای شهید و جلاد در این دهه عوض نشود". با توجه به مسئولیت هایی که شما در ابتدای آن دهه به صورت مستقیم با تروریسم آنهم در واحد اطلاعات داشتید، ویژگی های این دهه را چگونه می بینید؟بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه اکنون جوان های انقل از طریق ناامنی های تروریستی که در منطقه وجود دارد با مفاهیمی مثل تروریسم یک مقدار آشنا شدند. آنهایی که خط مقدم هستند که با جانشان رفتند و با باورهای دینی و اعتقادی شان ایستاده اند و دارند وظایفشان را به نحو احسن انجام می دهند. آنهایی هم که از دور می بینند در هر صورت با یک مفاهیمی از "تروریسم کور" امروزی، آشنا شدند. من هم چون یک انسان اهل دوربین نبوده و دوست ندارم خودم مطرح و دنبال بهره ای باشم -که شاید این به دلیل آثار اخلاقی و شاگردان او باشد- ولی ضرورت این کار می طلبد یک مراکز دلسوز و رسانه ای بیایند به میدان و این بحث دهه شصت را کاملا باز کنند.** شکل جدید تروریسم از داخل ایران شروع شدتروریسم با شکل جدیدش از داخل و مرکز ایران شروع شد. یک روزی شما اسم را بردارید مفهومش را بگذارید. یعنی جریان نهضت بر چارچوب ناب محمدی از بعد از انقلاب ی شروع می شود و چه انی در دنیا هستند که تصمیم می گیرند تا این انقلاب را متوقف کنند و بعد به عقب رانده و ریشه کن کنند.به دلیل مشیت الهی و استواری (ره) و شاگردان شان، خداوند خون بهای جوان های رشید این انقلاب را استقامت و پیروزی و پیشرفت قرار داد و اِلا این جریانات درست شد که ما را در مرزهای ایران محصور کنند، انقلاب را محصور کنند و همین جا ریشه کن کنند. وقتی ندای انقلاب ی از جنوب لبنان بلند شد، ورژن های بعدی تروریسم تولید شد، برای اینکه باز هر قطعه ای از این سرانگشتان انقلاب ی را یکجایی محدود و بعد قطع کنند. بعضی جاها موفق بودند و بعضی جاها هم الحمدالله موفق نبودند، اما این در گروی انی است که «قالو ربنا الله ثم استقاموا» رفتارشان بود و ایستادگی د. متاسفانه این بحث ها را ما در حد سخنرانی و شعار به مردم و جوانان انتقال می دهیم نه بحثی که مبنایش مبنای وحیانی داشته و مبنایش قرآن است.یک جاهایی ممکن است به خودمان ظلم کرده و در حق یکدیگر کوتاهی کرده باشیم ولی در حق دشمنان انقلاب هیچ گونه ظلمی روا نشده چرا که بیشترین دلیل توسعه تروریسم، نفاق و اشکال دیگرش، رحمانیت انقلاب بوده است. در همان سال 67 توبه د و از خدا خواستند که او را به دلیل اینکه چرا تا این حد با دشمنان انقلاب، رحیم برخورد کردیم، ببخشد. حتی سربسته به مثال فیدل کاسترو اشاره د که طرف انقلاب می کند و انقلابش هم حق نیست ولی سیگاری را زیر لبش می گذارد و می گوید تا سیگار تمام نشده باید یک مخالف هم نباشد ولی ما آمدیم همه را پذیرفتیم و به همه امکان دادیم که فعالیت کنند.یک چیزی هم که من از دوستان در مصاحبه های قبلی خواسته بودم و خدمت شما هم عرض می کنم این است که (ره) را باید بازشناسی کرد. اگر (ره) را بازشناسی کنید مواضعش همه مشخص می شود. بازشناسی نمی شود مگر اینکه مبانی اعتقادی و فکری او در نهضت خود و تبدیل شدنش به انقلاب ی، شناسایی شود. اگر باور داریم یک الهی و یک توفیق و افتخار برای ملت ما بوده و این تفکر باید بماند تا این پرچم به دست صاحبش برسد، باید افکار او و مبانی قرآنی اش را بازشناسی کنیم تا ماندگار شود. فقط دعای سحر نیست، در 27 سالگی آن را نوشته است. سالهای بعد از انقلاب ی به مبانی بسیار قدرتمند و حیاتی رسیده بود که اصلا فرصت توضیح نداشت و فقط عمل کرد. دستورات مبارزه با تروریسم کور و جانیان بین المللی از این مبانی است. به قول ما طلبه ها "دفع دخل مقرر" کرد که بدانید اینها در آینده چه خواهند کرد. امروز شما ورژن های بعدی اش را در منطقه می بینید که چه خون هایی دارند می ریزند. آن روز رسانه آنقدر در اختیار نبود که همه ملت ایران متوجه بشوند که در هر ساعت چه اتفاقی دارد در کشور می افتد و چند ترور و انفجار انجام می شود.** یک روز با ی های وطنی در تهران و اصفهان و خوزستان درگیر بودیممسعود رجوی، خائن و عامل سیا بود. وقتی که همه در زندان مار یست شدند و نقاب را کنار زدند، به او گفتند تو در همین مسیر بمان چون بالا ه مار یست ها نمی توانند جلوی در ایران بایستند، مار یست ها یک یت هایی داشته و به شوروی هم گرایش دارند و کار خودشان را می کنند، ولی اگر حاکمیت یک روزی به دست مسلمین و ت شیعه بیفتد ما یکی را می خواهیم که با این الفاظ آشنا باشد و بتوانیم داخل این سیستم جایش بدهیم. یک صحبتی در جماران د که "اینها آن موقع(در نجف) آمدند، می خواستند من را فریب دهند، من دو ماه گذاشتم حرف زدند و به آنها گفتم بروید؛ شما هم خودتان را ضایع می کنید و هم به ملت ضربه می زنید و کارتان هم نتیجه ندارد؛ این ی نیست که شما می شناسید".ما یک تاریخ 100 ساله را در 10 سال حضور طی کردیم. شما اگر بروید در تاریخ های گذشته ایران و جهان بررسی کنید می بینید اتفاقاتی که بتواند یک نظام را یکدفعه صندلی هایش را خالی کند، برای بعضی جاها در طول شاید 100 یا 200 سال اتفاق افتاده است، ولی در اینجا برای یک شب اتفاق می افتاد. ** ماجرای گزارشاتی که منجر به عزل بنی صدر شدما یک روزی با گونه ها در تهران، اصفهان، خوزستان،کرمانشاه، کردستان، آذربایجان و شمال کشور درگیر شدیم. با تقدم و تا و مدام یکی یکی ها را کنار زدند و نفاقشان رو شد تا سال 60 که عزل بنی صدر اتفاق افتاد. چند سال است که دوستان می گویند چرا تو این جریان عزل بنی صدر را نگه داشته ای و نمی گویی تا در تاریخ بماند. صدا و سیما می گوید بنی صدر کار را به جایی رساند که را عصبانی کرد تا تصمیم آ را بگیرد. بعد مجلس او را عزل د و رفت. این تحلیل صدا و سیما از عزل بنی صدر است در حالی که ما در این قضیه اطلاعاتی به رس م که بعد از 48 ساعت ایشان آن تصمیم (عزل بنی صدر) را گرفتند.تسنیم: آن اطلاعات چه بود و چه تأثیری در نظر نسبت به بنی صدر داشت؟بنی صدر در غرب کشور بود که سقوط کرد. برخی می گویند بنی صدر به تدریج به منافقین متمایل شد اما به بنی صدر دستور داده شد که منافقین از خودمان(دشمنان انقلاب) هستند و با آنها کار کن و اینها کمک تو هستند. بنی صدر 3 روز در غرب کشور بود و صبح روزی که شب آن عزل شد، قرار بود بیاید در و صبحگاه مشترک و را در آنجا به عنوان جانشین فرمانده کل قوا حضور داشته باشد و صحبت کند. ما را برای او آماده کرده بودیم ولی در عین حال خدا شرایطی را به وجود آورد که ما از جریان جلسات مخفی آنها در قرارگاه مقدم نیروی زمینی در غرب کشور مطلع شدیم و آنها را گزارش کردیم.** رفت وآمد مخفیانه بنی صدر با حزب کومله و باند "سنج ها"تسنیم: شما آن زمان اطلاعات غرب کشور بودید؟بله؛ متوجه شدیم که وی با چه انی می آید و می رود. چون ما اینها را نه به چهره بلکه به سابقه و جایگاه سازمانی شان می شناختیم. حزب کومله در کردستان دارد با ما می جنگد و جنایت می کند و مردم و پیشمرگان مسلمان کرد را می کشد، آنوقت چطور باید یکی از اعضای مرکزی آنها در اسکورت ریاست جمهوری باشد و بیاید و برود در قرارگاه مقدم ملاقات کند. «گروه سنج » که جنایات زیادی به گردنشان بود یک خانواده و یک جریان خان زاده و حاکمیتی بودند که شاه با آنها همکاری می کرد و بعد در کردستان نقش داشتند، چرا دو نفر از اینها باید بیایند و بروند با رئیس جمهور ایران و جانشین فرمانده کل قوا ملاقات کنند؟منافقینی که همراه وی هستند به عنوان تشریفات و اسکورت رئیس جمهور با کارت و موقعیت و شرایط جانشین فرمانده کل قوا تا مرز به کردستان می روند و دوباره برمی گردند. یگانهای نظامی در مسیر هم با حکم قرارگاه مقدم نزاجا هیچ ع العملی نمی توانند نشان بدهند. این اتفاقات باعث شد که ما کنترلمان را بالا ببریم. / اکبر براتی از ماجرای رفت وآمدهای پنهان بنی صدر با ضدانقلاب می گویدتسنیم: نتایج حاصله از دیدارهای بنی صدر با این گروه ها چه بود؟ آیا یکی از مسائلی که موجب شد وی را از فرماندهی کل قوا عزل کند همین دیدارها بود؟نتایج حاصله این بود که قرار شد جانشین فرمانده کل قوا(بنی صدر) به لشکر 81 کرمانشاه و لشگر 64 ارومیه ابلاغ کند که شماها برای دفاع از خوزستان بروید جنوب کشور. در این صورت در کردستان برای پشتیبانی از بچه هایی که به سختی داشتند وجب وجب خاک کردستان را تحویل می گرفتند، چیزی نمی ماند. ** اجازه داشتم برخی اطلاعات را به برسانممرحوم شهید بروجردی به مردم می گفت نگران نباشید، ، یی نیست که اینجا آمده است. آمده است تا به شما یاری برساند که بتوانید روی پای خودتان بایستید تا به نام شما مردم و خلق کرد، سازمان موساد، سیا، و ام آی 6 تصمیم گیری نکنند و همه این گروه ها با یکی از این ها در ارتباط بودند. ما از طریق ارتباطی که با قم داشتیم و من با اجازه ای که از فرماندهی اطلاعات داشتم، در موارد اضطرار و استثنا اجازه داشتم که مطالب را به برسانم و رای شهید بروجردی هم به عنوان فرمانده حاضر در منطقه این بود که شما موظف و مسئول این پرونده هستید. چون شهید بروجردی، من و یک شخص دیگر در جریان بودیم، هیچ در جریان این مسائل نبود که اکنون فقط ما دو نفر زنده هستیم.تسنیم: مسئول واحد اطلاعات آن زمان آقا محسن بود؟بله؛ مسئول واحد اطلاعات آن زمان خود آقا محسن رضایی بود و هنوز عوض نشده بود. با رعایت مسائل فرماندهی ما مطالب را به اطلاع دادیم. آقا محسن آ ین بار به ما گفتند که چه زمانی خاموشی می زنید؟ گفتم معمولا ساعت 10 شب، فرمودند که احمد آقا از جانب اطلاع دادند که بگویید بچه ها امشب دیر بخوابند. ساعت 4 بعد از ظهر هم یک جلسه در یکی از اتاق های کوچک ستاد غرب کشور داشتیم که مرحوم ظهیر نژاد، شهید فکوری، شهید فلاحی و شهید نامجو تشریف آوردند آنجا و شهید بروجردی و حقیر هم میزبانشان بودیم.** شهید فکوری گفت "می ترسیم در صبحگاه به ساحت جانشین فرمانده کل قوا توهین شود"به آقای ظهیرنژاد گفتیم موضوع چیست؟ آقای ظهیرنژاد یک توضیحاتی دادند. نوع صحبت ایشان معمولا به گونه ای بود که اولِ صحبتشان سر اصل مطلب نمی رفتند و ابتدا یک سری مقدمه چینی می د. بعد شهید فکوری از زیر عینکش یه نگاهی کرد و گفت حقیقتش این است که آقای بنی صدر، جانشین فرمانده کل قوا و ریاست جمهور است و شما دو تا آقایان را کاملا می شناسد و مواضع شخصی شما را نسبت به خودش می داند. این نگرانی وجود دارد که در مراسم فردا به ساحت جانشین فرمانده کل قوا یک موقع کوتاهی و اسائه ادبی بشود. موضوع این است، ما آماده ایم هماهنگ کنیم تا فردا مراسم کاملا رسمی و محترمانه باشد. شهید بروجردی در پاسخ یک توضیحاتی دادند و گفتند که مسئول مراسم فردا "برادر اکبر" هستند. هر سوالی دارید بگویید و هر توصیه ای دارید بفرمایید، ما رعایت کنیم.بنده یک توضیحاتی دادم و کنداکتور برنامه را گفتم. گفتند خیلی ممنون، با نگرانی هایی که اطرافیان آقای بنی صدر داشتند ما فکر نمی کردیم که شما چنین کنداکتوری را آماده کرده باشید. گفتیم خیر، ما دیدگاه های شخصی مان را به هیچ عنوان در ارتباط با جانشین فرمانده کل قوا دخ نمی دهیم؛ به دلیل اینکه ایشان حکم دستشان است و نیز در حال حاضر ما هم نظامی هستیم و بایستی که به سلسله مراتب احترام بگذاریم و به این مسائل اعتقاد داریم. گفتند خیلی ممنون، پس ما بگوییم که نگرانی ها بی مورد است؟ گفتیم بله؛ نگرانی ها بی مورد است. اینها شاید ساعت 5 یا 5:30 خداحافظی د و رفتند. بعد در آنجا صحبت هایی هم در مورد جنگ و استراتژی جنگ و نیز بحث های مختلفی شد که جای آن اینجا نیست.ما همچنان اطلاعاتی که از داخل جلسات آقای بنی صدر با افراد مختلف می رسید را به دوستان در قم و دفتر انتقال می دادیم. آنجا هم سربسته به ما گفتند که ما از طریق حاج احمدآقا (ره) به منزل انتقال می دهیم و نظرات را می گیریم و به شما می گوییم.برگردیم به داستان حاج احمدآقا! فرموده بودند امشب برای شما خبری دارند. ما نمی دانستیم عزل در کار است چون صدها سند و نامه در یک ساله گذشته توسط شهید بهشتی، حضرت آقا و آیت الله هاشمی برای ارسال می شد و مطالب و خطرات بنی صدر را تذکر می دادند ولی می فرمودند که بروید و باهم بسازید اما این اخبار جدید حاکی از یک کودتای بسیار خطرناک بود.** بنی صدر می خواست امنیت تهران را به رجوی بسپاردجنگ مسلحانه ای که در تهران شکل گرفت، در پاریس و تل آویو طراحی شده بود. با ت پاریس چند جلسه داشتند و طراحی شده بود که این اقدام در همان هفته ها در تهران اتفاق بیفتد. که دستش در کردستان و منطقه جنگی درگیر بود، باید تحت امر جانشین فرمانده کل قوا باشد. اینها قرار بود با سبک حضور در غرب راه را باز کنند و جریانات مختلف ضد انقلاب از آنجا عبور کنند و به کرمانشاه بیایند و در آنجا خیمه بزنند. کرمانشاه را در اختیار بگیرند و بعد به سمت تهران بیایند و تهران را که منافقین در آن مسلح و آماده بودند، بریزند و مراکز قدرت را بگیرند. بیت را هم محاصره کنند و جانشین فرمانده کل قوا هم اعلام کند که مردم نگران نباشید! همه چیز تحت کنترل است. به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی نیروهای آموزش ندیده ، امنیت در کشور متز ل شده و من به عنوان جانشین فرمانده کل قوا امنیت تهران را به آقای رجوی محول می کنم و این سازمان آموزش دیده و مبارز بر امنیت کشور حاکم می شود.بعد فرماندهان را عزل کنند و بگویند شما اگر می خواهید بروید در جنگ بجنگید و اگر نمی خواهید بروید دنبال کارهای خودتان. فرماندهانی هم که رجوی برای و تعیین می کند، وارد این داستا ن ها نمی شوند. جانشین فرمانده کل قوا هست و اصلا نباید درگیر مسائل بشود. این طراحی به بنی صدر ابلاغ شده بود تا آن را انجام دهد و تمام این جلسات و متن این جلسات - آن مقداری که به دست ما رسید- این بود که این ها دارند آماده می شوند برای فروغ جاویدان سال 67 و آن جنایت عظیم را از خاک عراق به داخل کشور، توسط گروه هایی که در آن روز در کردستان ناامنی ایجاد کرده بودند و جنایت می د انجام دهند و به کمک منافقین و فرماندهی بنی صدر کودتا کنند.** مگر می شود عامل موساد خائن نباشد؟تسنیم: برخلاف گفته های شما که بنی صدر را خائن می دانید، چند سال پیش یکی از فرماندهان جنگ اعلام کرد که علی رغم انحرافات او را خائن نمی داند؟من به خود این فرمانده پیغام دادم و گفتم وقتی اطلاعات ندارید چرا حرف می زنید؟ بعضی دوستان وقتی چیزی را خودشان اطلاع ندارند -که بسیار هم برای من عزیز و محترم هستند و از آنها کارهای بزرگ دیدم- ولی تحلیلی را که خودشان اطلاعات لازمش را ندارند، می خواهند به دیگران تحمیل کنند.مگر ممکن است ی که برای دیدن مسجد الاقصی به رفته است و ی که به عنوان هوادار جبهه ملی می رود در پاریس می نشیند و دیگر به ایران بر نمی گردد و از اعضای جبهه ملی سوم می شود و سر نخش دست موساد است، خائن نباشد؟ اینها بحث امروز و دیروز نیست، اینها را که دارم به شما می گویم از سال 57 است که هنوز شاه در کشور حاکم است. جبهه ملی سوم اصلا خارج از کشور تشکیل شد. من به عنوان کارشناس - امنیتی جنس کار را می شناسم. ما همان زمان به ی که این اطلاعات را برایمان آورد گفتیم بیا پیش مسئولان بگو! گفت جانم در خطر است؛ اینها مرا می کشند. بعد یک سال نشده بنی صدر می شود رئیس جمهور، می گوییم حالا حرف بزن می گوید حالا دیگر رئیس جمهور است، من را متهم می کنند به این که شما علیه اولین رئیس جمهور پس از انقلاب دارید اتهام می زنید.در بحث - امنیتی شما باید به قرائن و شواهد معقول امنیتی اطمینان کنید. یعنی شما خط کشی دارید، می گویید جریانات دشمن و جریانات خودی! بعد "اشداء علی الکفار رحماء بینهم". بله در مورد خودی ها می توانید خیلی لطیف تر برخورد کنید و بگویید نه این ان شاء الله گربه است!(باخنده) تا دومی، سومی و چهارمی و پنجمی ولی بعد نسبت به آن باید اقدام امنیتی کرد. درمورد دشمن در همان اول کار باید شاخکهای امنیتی شما کار کند چون اگر دشمن شناس باشید می دانید که هیچ کدام از کلام دشمن بی حساب و کتاب و بدون منظور امنیتی و نیست؛ اه ی را دارد دنبال می کند.اگر از شما تعریف کند یک اه ی را دنبال می کند. اگر مخالفت کند یک اه ی را دارد دنبال می کند. لذا شما باید بروید و آن هدف هایش را پیدا کنید. در مورد انی که 20 سال در غرب بودند و رفت و آمدهایشان به تل آویو مسجل است. بعد می گویید چه شد، می بینید که این ها جنایت های زنجیره ای فلان گرو غیر قانونی بود. صبح بلند می شوید و می بینید کلی از مسئولین کشور نیستند.** باید برای لبوفروش و بقال مومن و انقل هم محافظ می گذاشتیمتسنیم: این فرمایش شما من را یاد ماندگار "ماجرای نیمروز" می اندازد. در نشان می دهد بچه های واحد اطلاعات در ابتدا برای مقابله با نفاق بیشتر واکنشی و غافلگیرانه عمل می کنند، هرچند پس از شناخت کامل از این گرو ها ضربات سختی به آنها می زنند. سئوال این است که برخود با این گرو ها در ابتدای دهه 60 چگونه انجام می شد؟اصلا حوادث لحظه ای اتفاق می افتد. یعنی شما نمی توانستید بگویید که آقای بروجردی شما متخصص تشکیلات نظامی هستید، یک یگان رزمی درست کنید تا از ریاست جمهوری یا نخست ی دفاع کنیم یا بدهیم از فلان ساختمان تی دفاع شود؛ اینطور نبود، بلکه باید برای بقالی ها، میوه فروشی ها و لبو فروشی های مومن مساجد و برای همه باید نگهبان گذاشته می شد. همه سیبل هستند، تروریسم کور این است. یعنی ایجاد وحشت در کل جامعه برای ساقط حاکمیت.ما در این شرایط هزاران شهید را دادیم. هر روزش یک داستان وسیع با اتفاقات مختلف است. باید اتفاقات افتاده در گوشه گوشه کوچه های تهران توضیح داده بشود و شود. بعد باید اتفاقاتی که در استان ها، هنگ مرزی، کردستان، در شرق با مرزهای باز و تروریسم و قاچاق بوده توضیح داده شود. جایی که مافیای قاچاق دارد با شما می جنگد و این وسط سوء مدیریت ها هم الی ماشاء الله است.خب سوء مدیریت ها را می گوییم بالا ه تجربه نبوده است و ممکن است اشتباه شده باشد، اما مدیریت های سوء را چه کار کنیم. مدیریت های سوء سرتیتر نفوذ است. امروز نفوذ فرهنگی بیشتر مطرح است ولی نفوذ با اشکال مختلف نظامی، امنیتی، ، مدیریتی و اقتصادی در سطوح مختلف از روز اول انقلاب طراحی هایش به اجرا در آمده است.در آن زمان ی ری افراد بودند که این ها معمولا به نهادها پیوستند. افراد ضربه خورده یا مبارزه کرده بودند و با ایمان به راه یا اجبارا وقتی دیدند که دلها متمایل به است، آمدند در این صف برای اینکه یک تجاربی داشتند. اینها جذب نیروهای اطلاعات هم شدند. بعد در اطلاعات نخست ی و بعضی از کمیته ها و جاهای مختلف که کارهای تحقیقاتی در مورد دشمن انجام می دادند. ** «فرقان» دست مسلح سفارت بوداین نوع افراد یک دیدگاه داشتند و دیدگاهشان این بود که با این ضربه ای که دشمن غربی و منافع شرقی از انقلاب ایران خورده است اینها ت نمی نشینند. اتفاقاتی مثل عملیات فرقان که اصلا نمی شود آن را عملیات کور دانست از این دسته هستند. من یک کارشناسی دیدم که می گفت "عملیات کور فرقان"! فرقان کور نبود. فرقان دست مسلح سفارت بود با ایده هایی که داده بود. مثلا آیت الله قاضی به معنای عامیانه بود؟ خیر! چطور بود که رفتند امثال آیت الله مدنی، قاضی، مطهری و مفتح این بزرگواران (رحمة الله علیهم اجمعین) را زدند؟ چرا نیامدند بقال سر کوچه ما را بزنند!بعد یک ی با سابقه، تیمسار قرنی به انقلاب می پیوندد و از فرمان می گیرد که بشود رئیس ستاد مشترک تا را سر و سامان بدهد. واقعا هم تنها ی بود که در آن شرایط می توانست با دیدگاه نظامی صرف، را سامان بدهد ولی او را زدند، گفتند اگر این باشد طرح هایی که در کردستان قرار است اتفاق بیفتد و پیشرفت کند، نمی شود.پس شروع مغزهایی که می توانست به نظام در زمینه تئوریسین های اعتقادی و نظامی- امنیتی کمک کند را زدند. منافقین بخشی از عملیاتشان بر اساس نفوذ و بر اساس عملیات انتحاری بود که درست استوانه های کشور را زدند. تسنیم: بحث مدیریت سوء که مطرح می شود، یاد پرونده 8 شهریور می افتیم. بالا ه برخی از مسئولان وقت آن زمان مدتی بر سر این پرونده دستگیر شدند. تحلیل و اخبار شما نسبت به این واقعه چیست؟ چه مقدار عناصر داخلی در این حادثه نقش داشتند؟ببینید به این شکل شاید نباشد. من عرض ام این است که استنادات وجود ندارد ولی تحلیل وجود دارد. الان شما فکر می کنید در پشت درهای امنیتی بسته ما، نحوه برخورد محافظان مجلس در حادثه تروریستی تهران مورد تحلیل قرار نمی گیرد؟ من مثال امروز را زدم تا این را بگویم که در 8 شهریور هم همه گمانه زنی ها به این سمت رفت که کشمیری نفوذی منافقین بوده است.تسنیم: به هرحال نفوذ به این شکل نیاز به یک شبکه پشتیبان داخلی دارد.خب می توان گفت کشمیری با گزینش چه ی وارد شده است؟ گزینش آن موقع در اختیار اطلاعات نخست ی بود. مسئولیت امنیتی، حداقل فیزیکی با چه ی بود؟ در اطلاعات نخست ی. آن زمان به قدری کار روی سرش ریخته بود-مخصوصا آن زمان که منطقه جنگی کاملا دست و افتاد و دیگر بنی صدری نبود که مانع بشود- به قدری کار زیاد شده بود که اصلا دنبال کار اضافی نبود که برود بگویم آقا اینجا هم وظیفه من است. این حاکمیت دستاورد انقلاب است پس من وظیفه دارم اینجا باشم.همه چیز در این پرونده در اختیار اطلاعات نخست ی بود. در آن اطلاعات نخست ی هم افراد مختلفی بودند. افراد موجه زیاد بودند و افرادی هم حضور داشتند که از بعضی نظرها موجه نبودند. یک عده ای از آقایان به آنها اعتماد داشتند و می گفتند نزنید اینها خودی هستند؛ تفرقه می شود، اینها زحمت کشیده اند، اینها زندان رفته اند. نگاه خاصی به زندان رفته ها وجود داشت. شما می توانستید بگویید چرا این همه از نوجوانان ما رفتند و رو مه فروش مجاهدین شدند؟ مجاهدینی که منافق بالفطره بودند. برای اینکه می گفتند اینها زندان دیده اند و این ها شکنجه شدند. ** «رجوی» یک سیلی هم برای انقلاب نخوردمن با یقین شرعی و قسم جلاله می توانم بگویم که رجوی یک سیلی هم نخورد ولی زندان بوده است. در آن فضا نمی توانستیم اینها را توضیح بدهیم. می گفتند شما آمده اید زندانی را به خوب و بد تقسیم می کنید. بعضی ها برای شوروی کار می د اینها هم زندان بودند. بعضی ها نفوذی جای دیگر بودند اینها هم زندان بودند.به همین دلیل بسیاری از اسناد را آقایان جرات ن د رو کنند. برای مثال اگر شما می آمدید روز اول سابقه مرحوم کاظم شریعتمداری را می گذاشتید روی میز، جنگ داخلی می شد چرا که فرصت تبیین و توضیحات امنیتی و فرهنگی لازم برای جامعه وجود نداشت. بنابراین صبر می د تا یک اتفاق دیگر از جانب آن افراد بیفتد و بعد با همان استناد به فرمایش که ملاک حال فعلی افراد است، می آمدند سابقه شان را هم می گفتند.تسنیم: پس با این فرمایش شما در 8 شهریور پذیرش دست داشتن عناصر داخلی خیلی سخت بود و به همین خاطر گفتند پرونده فعلاً مختومه باشد.احسنت. خیلی سخت بود. بعد مسئولین مختلف می گفتند اینکه چند سال پشت سر من می خواند. از زندان که آمده کلا مسجد ما بوده است. از دیروز که از زندان آمده، مدام خانه ما می آید. جلسات ما را می آید، یعنی چه؟ این بود که نمی شد تبیین کرد، نمی شد با تحلیل اداره کرد.** تشکیل بخش قاط اطلاعات تسنیم: شما بعد از کرمانشاه به بخش قاط اطلاعات رفتید. آیا بخش قاط کار تبیینی هم می کرد؟ یعنی غیر از اینکه یت سخت افزاری داشت کار تبیینی و فکری برای پیشگیری در این حوزه هم انجام می داد؟یک بخشی در واحد قاط درست شد به نام بررسی ها که قبل و بعد از هر اتفاق کوچک و بزرگی بررسی و تحلیل آن انجام می شد و اشکالات فرهنگی، و امنیتی تبیین می شد. بخشی از آن به زیر مجموعه های ارجاع داده می شد که باید اجرا می د و بخشی از آن دیدگاه ها به مسئولان داده می شد تا از این به بعد با بینش بازتری با مسائل برخورد کنند.تشکیل بخش قاط بعد از عملیات دستگیری اکثریت فرقان بود. تقریبا بدون جایگاه سازمانی و یک چیز ویژه ای تشکیل شده بود و هر هر کمکی توانست کرد.تسنیم: اعضای بخش قاط بیشتر بچه های سازمان مجاهدین انقلاب بودند؟بچه های گروه "صف" در این قضیه عمدتا کمک د و برخی دوستان دیگر هم م دادند. در بعضی اتفاقات هم خودشان یا بعضی آقایان را کرد که انتصابات ویژه برای کارهای اطلاعاتی کنید. اینها همه دست به دست هم داد تا ضرورت تاسیس یک مرکز امنیتی قوی ایجاد شود. بعد با یکی شدن های مختلف و فرماندهی آقای محسن رضایی در اطلاعات ، باعث شد که ایشان مشغول طراحی یک اطلاعات قوی بشود و یکی یکی بچه ها را پیدا کند و بیاورد تا اطلاعات را تشکیل بدهد.بعضی دوستانی هم که پرونده های ساواک را مطالعه می د، ایده هایی به نظرشان می آمد و به ایشان می دادند. حالا بعضی هایش تصویب می شد و بعضی هم تصویب نمی شد -ایده های سازمانی و نه ایده های کاری- تا اینکه با بچه های تهران موضوع قاط قبل از عملیات مسلحانه منافقین را در تهران شروع د.**به این نتیجه رسیدیم که "فرقان" و "مجاهدین خلق" جریان قاطی هستندبه این رسیده بودیم که قضیه فرقان به عنوان یک جریان انحرافی_ قاطی و بعضی جریانهای دیگری که ضعیفتر بودند مانند آرمان مستضعفینی ها وغیره، جریانی وسیع به نام قاط است. جریاناتی انحرافی که ظواهر ی را اسم می برند و یا ظاهرش را عمل می کنند. برای مثال در جمع هم می خوانند اما ایمان قلبی به آن نداشته و اه دیگری را دنبال می کنند. به همین دلیل این بچه های خوش فکر واحد قاط را تاسیس د.تسنیم: پس تمرکز بخش قاط بر روی جریان های نفاق مانند مجاهدین خلق متمرکز بود؟ واحد قاط با بررسی نیروهایی که در آن زمان در حد خودشان پخته ترین نیروها بودند، تشکیل شد. نیروهای پخته ای که هم راجع به منافقین، قبل از دستبردن به اسلحه دیدگاه داشتند و هم خبر داشتند که اینها مسلح هستند. همچنین تحلیل می د و می دانستند که اینها دارند یک طراحی های جدیدی برای یک اه دیگری می کنند.هر کدام از این بچه ها بر اساس برداشتی که از فرمایشات حضرت می کرد و بر اساس تجارب و مطالعاتی که داشتند، خودشان را معرفی می د.تسنیم: حضور شما در واحد قاط به دستور آقا محسن بود؟بنده را شهید بروجردی فرستاد. با ما صحبت د و گفتند که فرمان این است که انی که آنجا به درد می خوردند نباید در ستاد بنشینند. بنابراین تکلیف شد و بنده هم گفتم چشم. با اینکه اطلاعات یک فرمانده خوب و قوی داشت ولی گفتند که من هم به واحد اطلاعات بروم.تسنیم: گویا فرمانده اطلاعات در غرب کشور در آن مقطع آقای هدایت است؟بله؛ آقای هدایت بود. آقا محسن گفته بود که من بیایم تهران و من را ببیند. من در یک سفری که آمدم تهران رفتم خدمت ایشان و ایشان گفتند شما باید بروی اطلاعات و تمام توان و تجارب خود را بگذار چرا که اطلاعات در غرب کشور بسیار پیچیده است و بایستی که خیلی پیچیده هم شکل بگیرد. گفتند که باید نیروهایی را انتخاب کنی که بتوانند با این پیچیدگی ها کنار بیایند و این معماها را حل کنند چرا که در غرب کشور خیلی معماها داریم. بنده هم گفتم چشم. فقط خواهش تا فرماندهی عوض نشده به من حکم ندهید، چون حکم ها را فرماندهی می داد.گفتم من تحت فرماندهی همین برادری که هست کار می کنم و با افتخار هم کار می کنم و بگذارید ما تدریجی با هم آشنا بشویم و جا بیفتد. این کار من به این دلیل بود که یک موقعی اینطور تصور نشود که فلانی چون مجاهدین انقل بوده با سفارش آمده است. ایشان قبول د و گفتند من فکر خودت را قبول دارم ولی از نظر من تو پاسخ گو هستی، اما از نظر سلسله مراتبی خودت آنجا به گونه ای رفتار کن که مشکلی پیش نیاید. گفتم نگران نباشید من با ایشان راحت می توانم تحت امر ایشان کار می کنم.ایشان لطف کرده و اعتماد د و من هم رفتم تحت امر ایشان. آقای هدایت هم خیلی لطف د و در همان هفته اول من را جانشین معرفی د. ظاهرا شهید بروجردی با ایشان صحبت کرده بود. آقای هدایت از شهید بروجردی سوال کرده بودند که از نظر شما ما با چه سطحی با او برخورد کنیم؟ شهید بروجردی اطلاعاتی راجع به من داده بودند و از ایشان خواسته بودند که من را بلافاصله به عنوان قائم مقام معرفی کنند و بعد هم هفتگی جلساتی می گذاشتند.تسنیم: پس شما قائم مقام اطلاعات شدید؟بله. قائم مقام واحد اطلاعات غرب کشور شدم و در این زمینه جلساتی هم جهت توجیه دوستان و نیز تقویت مسائل فرهنگی، فکری و اعتقادی بچه ها گذاشته می شد. ایشان لطف می د و از من می خواستند که این جلسات را اداره کنم و می گفتند که یک مقدار از مطالب عقیدتی صحبت کنید. اینگونه با هم رفیق شدیم و ایشان خیلی به من اعتماد کرد. مشغول بودیم تا زمانی که بنی صدر فرار کرد. در آن زمان بود که اعلام د فرماندهی تغییر کرد. آن برادرمان هم لطف د و به من تحویل دادند. بعد هم از او خواهش کردیم که بروند استان کردستان و اطلاعات آنجا را تقویت کنند.** استان کرمانشاه مقام اول برخورد با منافقینتسنیم: چه زمانی به واحد اطلاعات مرکز آمدید؟من بعد از تصادف و جراحت ام آمدم تهران. بعد رفتیم قرارگاه حمزه. کمرم ش ته بود و جوش خورده بود و ها خبر نداشتند، چون جراحت های دیگر هم داشتم. بعد معلوم شد که باید جراحی کنند. قطع نخاع داشتم می شدم ولی خب خدا نخواست و به مو رسیده بود ولی قطع نشد و دوباره به تدریج بازسازی شد. دیگر به من اجازه ندادند به منطقه بروم. بنده همان ی بود که شهید صیاد را س اش کرده یا به قول خودش بازسازی کرده بود و به لطف خدا ما را هم س ا کرد.آقا محسن چون این را می شناخت با اوصحبت کرده بود که کم و کیف معالجه چگونه است. نهایتا آقا محسن گفتند که شما بروید تهران یعنی در تهران بمانید و بعد از قرارگاه حمزه بروید اطلاعات. من بعد از اینکه رفتم اطلاعات، از آنجایی که ما در سمینارها می آمدیم، گزارش می دادیم و بحث می شد، دوستانی که در واحد قاط بودند مطرح د که در قضیه برخورد با منافقین در سال 60، استان کرمانشاه رتبه اول را از نظر زمان، طول شناسایی و اشراف اطلاعاتی به دست آورده بود.تسنیم: اقدامات تأمینی که در کرمانشاه انجام دادید چه بود؟ما عین یک نخ تسبیح در عرض سه روز همه منافقین را در کرمانشاه جمع کردیم. یعنی ما یک منافق مسلح فعال در آنجا نداشتیم. بعد از سه روز وقتی من آمدم تهران و گزارش دادم، برادری که آن موقع مسئول قاط بود، اعلام کرد که واحد اطلاعات در غرب در سه روز و در کل کشور، اول شده است یعنی این واحد به قدری اشراف اطلاعاتی داشته که وقتی اینها اعلام جنگ مسلحانه د قرار نبود که بایستیم و ضربه بخوریم، بدون معطلی جمعشان کردیم و خدا لطف کرد که اتفاق عمده ای هم آنجا نیفتاد تا سالهای بعد که یک نفر را از جای دیگر برای ترور شهید اشرفی اصفهانی (ره) فرستادند.**ابعادی از جنایات منافقین؛ از کندن پوست سر ها تا کشتن روستائیان ساده و ربایش دختران تسنیم: زمانی که تهران بودید مهم ترین موضوعات درگیری شما با منافقین چه بود؟ چه تفاوتی با شمال کشور داشت؟ از این بابت می پرسم که شما در ماجرای شمال کشور هم نقش داشتید.اولین یت های مهم، بحث خانه های تیمی منافقین در تهران بود ولی وضع یت های گیلان و شمال خیلی از نظر اشراف اطلاعاتی و دوری دسترسی با تهران، تفاوت داشت. در یت هایی مانند گیلان و شمال شما فقط می دانید که مردم آمدند،گزارش دادند که ها را کشتند، یدند، پوست سرشان را کندند و سرشان را کنار جاده انداختند. مدام گزارش ها می آمد و شما می دانستید که یک گروه خشن چند ده نفری در این نقطه از جنگل یا قبل آن در جنگل آن طرف مازندران حضور دارند، ولی شما اطلاعاتی از آنها ندارید.تسنیم: این اتفاق مشخصاً در جنگل های گیلان بود؟بله؛ من را د و مسئولیت این پروژه را به من دادند. خود آن جنگل و بعد جنگلهای مختلفی که در سالهای مختلف به آنها حمله شد به این دلیل بود که به مردم بیچاره روستایی جنگل نشین، می گفتند چرا به ما مرغ و تخم مرغ هدیه نمی دهید و به این دلیل آنها را می کشتند. این ها تازه در آمار 17 هزار شهید ترور نیست.** منافقین هر وقت گرسنه می شدند به سراغ مردم روستایی می آمدنداین گونه مردم را می کشتند. مردم روستایی، جنگل نشین، گالش ها، انی که از کار در جنگل و طبیعت برای خودشان روزی در می آوردند، مثل ی که می رود دریا برای خودش ماهیگیری می کند چهار تا ماهی می گیرد تا زندگی اش بگذرد. اینها هم در جنگل با ی ری خدمات زندگیشان را می گذراندند و در جنگل کلبه جنگلی داشتند. مردم جنگل هرچقدر که جمع می د، آنها هر وقت گرسنه که می شدند می آمدند همه اینها را با زور و اسلحه می گرفتند و می بردند. دخترشان را می بردند، پسرشان را می کشتند. بیرق بالا بود ولی اینطور داشتند در عمق جنگل به مردم ضعیف حمله می د. کدامیک از این مردم بی نوا کارخانه داشتند؟ کدام یک از شاخه های امپریالیسم بودند؟ / اکبر براتی از جنایات منافقین در شمال کشور می گوید وقتی شما این اخبار می شنیدید باید تصمیم می گرفتید. یک تصمیم، می توانست تصمیم مار یستی باشد. تانک و هلی کوپتر بیاورید، برویم بزنیم و اصلا جنگل را صاف کنیم. حالا 30 یا 40 نفر تروریست هم کشته می شد اما این تفکر، تفکر ی نبود. بهترین تفکر این بود که باید ما بشناسیم که با چه ی طرف هستیم. ما حتی قرار نیست یک درخت را بی دلیل بندازیم. یک حیوان جنگلی و وحشی را بکشیم. ما باید بدانیم با چه ی کار داریم، چه ی دارد چه می کند و آنهایی که مقصر عملیات هستند، اینها را شناسایی کنیم تا برایشان برنامه ریزی کنیم.گروه کاری ای هم در بخش قاط بود که بسیار بچه های خوشفکر و طراح بودند. وقتی در اتاق برای تصمیم گیری گرد هم می نشستند - حالا ما آن موقع از این میز گردها نداشتیم- و تحلیل ها را می دادند، می گفتند باید بگویید اکنون شما در رابطه با این یتی که دارید، باید خودتان را جای آنها بگذارید. باید تعریف کنید که در چه وضعی هستند. باید شما بروید جای او بنشینید. بعضی مواقع هنر پیشه ها می گویند بعضی نقش ها خیلی سخت است چرا که ما نمی توانیم خودمان را جای آنها قرار بدهیم با اینکه کتاب زندگیشان را دارند اما بازهم نمی توانند خودشان را جای آنها قرار بدهند. بچه ها می رفتند توی جلد آنها تا شرایط آنها را درک کنند و بعد تحلیل می د که آنها الان دارند چه فکری می کنند و بعد ما باید چگونه فکر کنیم که بتوانیم بدون خونریزی در جنگل به آنها نزدیک بشویم.تسنیم: نقشه شما برای مقابله با آنها در جنگل های شمال و کشتار مردم بی گناه چه بود؟شاخه شهری اینها چندماه تعقیب و مراقبت می شد چون می دانستیم در شهر یک جریانی اینها را به خارج وصل می کند. در واقع فرامین از فرانسه می آمد ولی یک جریانی باید کشف می کرد که اینها چگونه به کجا می رفتند و می آمدند. شاخه تعقیب و مراقبتی که اینها را تعقیب می کرد واقعا بی نظیر بود. درصورتی که این بچه ها بدون اینکه عوض بشوند تعقیب و مراقبت می د.فرمانده استانی منافقین از وضعیت منطقه بندی اطلاع داشت چون وضع منطقه بندی سکرت نبود و هر ی می خواست بفهمد می توانست بفهمد. از یک آشنای ی می پرسید که شما منطقه تان کجاست؟ می گفت مثلا استان گیلان، منطقه سه. حالا آن موقع استان وجود نداشت. اردبیل و آذربایجان شرقی را می گفتند منطقه پنج.بعد اینها می آمدند قرار تلفنی خود را در گیلان اجرا می د و بعد شب را می رفتند در استان فعلی اردبیل می خو دند. آن موقع این جاده زیبای اسالم به خلخال که امروز می بینید قسمت عمده اش خاکی بود. از انزلی که می خواستند بروند به سمت آنجا کم کم خاکی می شد. آن وقت این بچه ها باید این ها را تعقیب می د تا ببینند کجا می روند. هر روز این راه را رفت و آمد می د. با ماشین های عمومی هم می رفتند. بچه ها بایستی با موتور این ها را تعقیب می د. ** ماجرای مجاهدت های دشوار بچه های اطلاعات در تعقیب و مراقبت منافقین یک نکته ای که درباره تعقیب با موتور وجود دارد این است که شب باید با چراغ خاموش در جاده خاکی اسالم به خلخال در زمستان (البته از گرما شروع شد و زمستان رسید) حرکت می د. به قدری اینها چهره شان یخ می زد که پلک هایشان باز نمی شد. بعد می آمدند گزارش می دادند که اینها به این نقطه رفتند و در این بخش دارند چه کار می کند. چرا این کار را می کند و چرا این رفت و آمدها است. باید همه این سوالات جواب داده می شد. باید همه این معماها و رمزها را حل کنند و حدسشان را بزنند. بعد یک حدس هم زده شد که این باید دستگاه تلفن ای باشد که می خواهند ارتباط آنها با خارج به صورت مستقیم برقرار شود که دیگر عملیات ها آنها تحت امر استان نباشد.** آشنایی با یک عملیات بی نظیر اطلاعات یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که ما یکی از بچه ها را به جای فردی که از خارج آمده بود به داخل گروه در جنگل نفوذ دادیم. در واقع او را دستگیر کردیم و این جوان را به جای او به جنگل فرستادیم. در تاریخچه عملیات قاط این عملیات نمونه ویژه ای بود که 30 و چند نفر را از جنگل پایین آوردیم و خون از دماغ ی نیامد. یکی از برادران مسئول اطلاعات رشت بود و او به ما سرویس می داد. رمزها و کدهای منافقین را درآورده بودیم و یکی یکی برایشان رمز می نوشتیم که بیا و در جلسه فلان شرکت کن. می خواهیم شما را به هتل فلان ببریم و های فرانسه آمده اند و با رؤسای سازمان جلسه داریم. درک اینکه ی که سه ماه در جنگل بود با چه پیامی به ما اعتماد می کند، نکته مهمی بود که مدت ها روی آن کار، بحث و با هم م می کردیم تا به جمع بندی می رسیدیم. کار بزرگی که دوست مان داوطلب شدند، انجام بدهند. لذا با برنامه آن 30 نفر را پایین آوردیم، بدون آنکه حتی یک شلاق بخورند. آنها را زیر ع رجوی و آرم سازمان نشانده بودیم و به آنها گفتیم سازمان می خواهد بداند در این مدت چه گذشته است. باید توضیح بدهید. دو سه نفر از بچه ها هم با کراوات و شیک در آنجا قدم می زدند و آنها هم از سیر تا پیاز را توضیح دادند. بعد گفتیم ع ها را بکَنید. کندند و زیر ع رجوی و آرم سازمان، ع و آرم بود. آن دو سه نفری که در جلسه بودند زدند زیر خنده! پروژه مان تمام شده بود و می خواستیم به آنها بگوییم. می گفتند سازمان عجب پیچیده عمل می کند. گفتیم چه را پیچیده عمل می کند؟ اینجا مقر پاسداران است.ما با پروژه ای آنها را پایین آوردیم که مثلاً شما دارید می آیید و با سه نفر از نمایندگان سازمان که از فرانسه آمده اند جلسه دارید. آنها می خواهند با شما مذاکره کنند و به شما ترفیع بدهند و برنامه آینده را تشریح کنند و همه آنها به عنوان اینکه دارند به سازمان گزارش می دهند، خیلی پررنگ تر از آنچه که واقعاً کار کرده بودند، نوشتند. ما برای محاکمه آنها به چه چیزی بیشتر از اعترافات صریح خود آنها نیاز داشتیم. می گفتند ما خیلی خوشحالیم که سازمان اینقدر رشد کرده است و در ایران نفوذ دارد. گفتیم چه می گویید که نفوذ دارد؟ بیایید پنجره را باز کنید و ببینید. اینجا نگهبانی است. یکمرتبه همگی وا رفتند. بعد هم بچه ها آنها را برداشتند و به تهران آوردند که محاکمه شوند.تسنیم: بعد از ختم غائله گیلان، بخش قاط تا چه زمانی ادامه یافت؟ شما تا چه زمانی در این واحد مشغول بودید و بعد از آن کجا رفتید؟من در واحد قاط تا زمان تشکیل و رفتن کل امنیت به وزارت بودم. برای تشکیلات وزارت هم دعوت شدم. به دعوت یکی از مسئولین وزارت عضو 8 نفری بودم که تشکیلات و ساختار را می نوشتیم. بعد به اختیار خودمان گذاشتند که در امنیت می مانید یا نه. آنجا بلافاصله تصمیماتی گرفته شد و من به دلایلی گفتم بگذارید من همان باشم. در در همین مقطع قرار شد که اطلاعات نظامی درست کند که واحدهای اطلاعات نظامی لشگره?
در روزهای پس از انتخابات و زمانی که یاسر هاشمی از سمت ریاست دفتر رییس هیأت مؤسس آزاد کنار گذاشته شد همه نگاه ها متوجه آزاد شد.به گزارش آناج به نقل از صبح نو هرچند یاسر هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ولایتی حواشی داشت و پس از فوت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دفترش در مرکز تحقیقات استراتژیک پلمب شده بود اما تغییرات در آزاد بسیار دور از انتظار بود.طی چند روز گذشته و به خصوص پس از انتشار اخباری مبنی بر برکناری یاسر هاشمی رفسنجانی اقدامات مدیران جدید و به خصوص رییس هیأت مؤسس و هیأت امنای این بیش ازپیش موردتوجه رسانه ها قرار گرفت. روز دوشنبه برخی رسانه های تی و اصلاح طلب از نامه حجت ال سید حسن عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای آزاد به رییس جمهور درباره برکناری میرزاده رییس سابق این خبر دادند. وی در این نامه مدعی شده که روند عزل میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و شبهه غیرقانونی دارد. وی همچنین اعلام کرده انتصاب س رست بدون رأی گیری در هیأت امنای بوده است. بر اساس این ادعاها آقای سید حسن از رییس جمهور درخواست کرده نسبت به این موضوع ورود کند هرچند انتشار و رسانه ای شدن این نامه که عنوان شده در دوم دادماه به رشته تحریر درآمده حدود یک ماه پس از برکناری میرزاده جای بحث دارد.جاسبی هم رأی به برکناری میرزاده دادبه دنبال این اظهارات خیلی زود اسناد جلسه برکناری میرزاده منتشر شد. هفدهمین اجلاس فوق العاده هیأت امنای آزاد روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه برگزار شد. پس ازاین مسأله جلسه وارد دستور کار شد و دستور جلسه با رأی 5 نفر آقای (علی اکبر ولایتی محمد محمدیان عبدالله جاسبی بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی) از 7 نفر حاضر در جلسه تصویب شد. اعضای حاضر در جلسه ضمن تشکر از خدمات حمید میرزاده برای حفظ حرمت وی یک هفته فرصت دادند تا استعفای خود را اعلام کند و در صورت عدم تمایل و موافقت از سمت ریاست برکنار می شود که این کار صورت گرفت. از نکات قابل توجه در عزل میرزاده موافقت عبدالله جاسبی مدیر اسبق آزاد و یکی از مؤثرترین چهره های این با این تصمیم است.وقتی ولایتی افشاگری می کنداما نامه دوشنبه حسن با مصاحبه اختصاصی رو مه کیهان با ولایتی پاسخ داده شد. شاید این اولین بار پس از سال ها اختلاف میان این جریان با ولایتی باشد که با یک مصاحبه مهم و جنجالی پایان می یابد. رو مه کیهان پیرامون این موضوع و چرایی و چگونگی تغییرات انجام شده با علی اکبر ولایتی رییس هیأت مؤسس این گفت وگو کرده در بخشی از این گفت وگو ولایتی در خصوص روند تغییرات در آزاد می گوید: «پس از انتصاب اینجانب از سوی ی به عنوان رییس هیأت مؤسس و انتخاب من به عنوان رییس هیأت امنا در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می شد. ابتدا تلاش من بر آن بود که به صورت مسالمت آمیز این معضلات حل شود. لذا به آقای میرزاده رییس آزاد ی بابت فسادهای مالی موجود در آزاد تذکراتی داده شد.»او همچنین از اطلاع مرحوم آیت الله هاشمی با مفاسد مدیریتی میرزاده و موافقت وی با عزل میرزاده خبر داده و می گوید: «این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی محمد نوریان که دبیر کل هیأت مؤسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیأت مؤسس و امنا (که در صورت وم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضوراً به اینجانب گفتند خواهم گفت. وقتی آیت الله هاشمی گزارش این مفسده ها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد موردنظر پس از انتخابات صورت گیرد.»فساد آقازاده ی میرزادهولایتی همچنین در خصوص فساد فرزندان میرزاده در این این طور توضیح می دهد: «بخشی از مشکل اصلی در این میان دخ فرزندان آقای میرزاده در امور آزاد و دخ آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه این ها موجود است. حتی اظهارات بعضی از رؤسای واحدهای آزاد موجود است که با امضاء و خط خود دراین باره نوشته اند. مثلاً فرزند آقای میرزاده از برخی رؤسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیر بار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرارگرفته است. گزارش های متعدد و مستدل مبنی بر این فسادها موجود است.»رییس هیأت مؤسس آزاد در خصوص روز برکناری میرزاده این گونه توضیح می دهد: «اینجانب چاره ای ندیدم جز اینکه به مسوولیت خود عمل کنم و لذا طبق ماده اساسنامه بر اساس درخواست نفر از هیأت امنا (درحالی که نفر کافی بود) جلسه فوق العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام نفر اعضای هیأت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی محمد نوریان دبیر کل هیأت مؤسس که منصوب آیت الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل زونکن بود) نشان داد. دو بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان د و برای شرکت در جلسه هیأت ت جلسه را ترک د. تعداد هیأت امنا به نفر رسید. بر پایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیر کل هیأت مؤسس اینجانب به عنوان رییس هیأت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رأی گیری انجام شود. نفر از نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی درصورتی که استعفا ندهد رأی دادند.»افشاگری مدیران سابق آزاد از خانواده میرزادهغلامرضا آباد مدیرکل سابق صندوق رفاه و بیمه آزاد هم با خبرگزاری فارس مصاحبه و در خصوص وضعیت دوره میرزاده افشاگری کرده است. او در خصوص موافقت مرحوم هاشمی با عزل میرزاده تصریح کرد: در زمان حیات آیت الله هاشمی بنده از نزدیک ترین افراد آیت الله هاشمی شنیده بودم که از یک سال و نیم پیش قضیه تغییر میرزاده به دلیل وجود بحث های حاشیه ای به خصوص در مسائل مالی را محتمل می دانست.آباد که اظهارات تکان دهنده ای در خصوص فساد فرزندان میرزاده مطرح می کند در خصوص نامه سیدحسن به رییس جمهور مبنی بر دخ در آزاد گفت: «شنیدم که سید حسن در نامه ای به رییس جمهور در رابطه با عزل میرزاده صحبت کرده است درحالی که حداقل توقع ما این بود که سید حسن زمانی به مسأله ورود می کرد که میرزاده برای دو نفر از نزدیکان خودش نیز پرونده سازی و بی گناه از کار برکنارشان کرد. البته شنیدم که سید حسن در آن زمان قهر کرده بود ولی توقع این بود که در آن زمان سید حسن موضع گیری می کرد.»مدیرکل سابق صندوق رفاه و بیمه آزاد افزود: «ولایتی مدارک کاملی از فساد مالی میرزاده در دست دارد ولی می توانیم این گونه هم مطرح کنیم که اگر فرزندی یک ماشین تویوتای 20 میلیون تومانی داشته باشد و پس از پست گرفتن پدر ماشین های آن ها به لند کروز 400 میلیونی و هیوندای ix35 صد و هفتادمیلیونی و تویوتا یاریس 110 میلیونی ارتقا یابد آیا پدر نباید به این مسأله ورود کند که پول ید ماشین از کجا آمده است؟ در این زمان چه مسأله ای به ذهن می رسد جز اینکه همه با هم هماهنگ بودند.»احمدعلی فروغی رییس اسبق واحد اصفهان آزاد هم در خصوص پسر میرزاده می گوید: «احسان میرزاده فرزند رییس سابق آزاد سعی می کرد طرح های دانش بنیان و پژوهشی با درآمدهای بسیار خوب و اشتغال های بسیار زیاد را از خارج کرده و آن را تصاحب کند.»حجت ال محمدیان رییس نهاد ی در و یکی دیگر از اعضای هیأت امنای آزاد است که اظهارات سید حسن مبنی بر غیرقانونی بودن عزل و نصب های آزاد را رد می کند و در مورد عزل آقای یاسر هاشمی از مسوول دفتری هیأت امنای آزاد و اینکه اساساً شرح وظایف ایشان در این مسوولیت چه بود؟ می گوید: عنوان مسوولیت یاسر هاشمی در آزاد مسوول دفتر هیأت امنای آزاد بود. در اغلب های کشور مسوول دفتر حوزه ریاست مسوولیت دفتر هیأت امنای را نیز بر عهده می گیرد و نیازی به فرد مستقل برای این مسوولیت نیست. اقدام آقای ولایتی در برکناری یاسر هاشمی کار بسیار شایسته ای بود که انجام گرفت و لازم است یک هیأت کارشناسی به فعالیت هایی که در این دفتر انجام گرفته و هزینه هایی که در آنجا صرف شده رسیدگی و گزارش آن را به هیأت امنا بدهد.
به گزارشسرویس پایگاه 598، رکن اصلی سلطنت پهلوی در طول بیش از نیم قرن حاکمیت در ایران، وابستگی بود. هم رضاخان و هم محمدرضا پهلوی در همه ابعاد ، اقتصادی، فرهنگی و... ، وابسته غرب بودند و تلاش می د رضایت آنها را جلب کنند.
رضاخان به شدت به انگلیسی ها وابسته بود، با کمک آنها روی کار آمد و به دستور آنها نیز عزل و تبعید شد. او در طول دوران سلطنت خود نیز مطیع و فرمان بردار انگلیس بود.
محمدرضا پهلوی هم با نظر انگلیس، امریکا و شوروی روی کار آمد و مهم تر از آن، در سال 1332 با یک کودتای انگلیسی-امریکایی در قدرت باقی ماند. او در طول سلطنتش همواره مطیع غرب بود و این اطاعت بی چون و چرا باعث از بین رفتن عزت نفس وی نیز شده بود؛ به طوری که او بارها از سوی نمایندگان امریکا و انگلیس تحقیر می شد اما هرگز توان مقاومت و ایستادگی در برابر آنها را نداشت. از این رو "وابستگی حقارت آمیز"، می تواند بهترین تعبیر برای تبیین روابط رژیم پهلوی با غرب باشد.
از آنجا که ذلت و تحقیر رژیم پهلوی در برابر غرب ابعاد پیدا و پنهان فراوانی دارد، برای بررسی ریشه ها و نمونه های ذلت پهلوی در مقابل کشورهای غربی، به سراغ سعید لیلاز، و رو مه نگار رفتیم و با او به گفتگو نشستیم. او که فارغ حصیل رشته تاریخ از شهید بهشتی است، پژوهش هایی در رابطه با تجدد آمرانه در دوران رژیم پهلوی نیز انجام داده و در این رابطه کت با عنوان "موج دوم، تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم" نگاشته است.
سعید لیلاز معتقد است رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبود و نظام حکومتی در ایران هم دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود و اثر این استبداد هم این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بود.او می گوید رضاخان که با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست گرفته بود، تا مدت ها از انگلیس حرف شنوی کامل داشت.
به گفته سعید لیلاز، در شهریور 1320، سلطنت بازیچه قدرت های غربی شده بود و امریکا، شوروی و انگلیس به راحتی درباره روی کار آمدن محمدرضا پهلوی یا محمدحسن میرزا قاجار صحبت می د.این با اشاره به یکی از تحقیرآمیزترین برخوردهای غرب با محمدرضا پهلوی می گوید: در ماجرای سفر ان متفقین به تهران، آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد شده، به دیدار شاه می رود.او یکی دیگر از نمونه های ذلت سلطنت محمدرضا پهلوی در برابر غرب را، دخ امریکا و انگلیس در عزل و نصب های دربار پهلوی می داند و می گوید: بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند.وی با اشاره به ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل غربی ها می گوید: رضاخان و محمدرضا پهلوی از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند.مشروح گفتگوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب ی با سعید لیلاز را در ادامه می خوانید.*بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضاخان با کمک انگلیسی ها روی کار آمد و در شهریور 1320 هم توسط همان انگلیسی ها کنار گذاشته شد. این درحالی بود که در طی این زمان، رضاخان در راستای اه انگلیسی ها اقداماتی انجام داده بود. به نظر شما چه اتفاقاتی در طول این 20 سال رخ داد که انگلیسی ها تصمیم گرفتند رضاخان را کنار بگذارند؟سعید لیلاز:بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی چه انسان ها، چه سیستم ها و چه کشورها، هرگاه قدرت تأثیرگذاری مستقیم بر روی مناسبات پیرامون خودشان را داشته باشند سعی می کنند از این قدرت استفاده کنند و اعمال نفوذ کنند؛ آن جایی که می توانند و زورشان می رسد دعوی استقلال دارند و آن جایی که نمی توانند سعی می کنند با شرایط موجود بین المللی کنار بیایند. این در رژیم پهلوی هم صدق می کند. شما اگر زمینه های تاریخی ظهور پهلوی را نگاه کنید می بینید ایران به طور کلی تا اوا دهه 1340 خورشیدی یک کشور بسیار ضعیف و فاقد هرگونه امکان تأثیرگذاری حتی روی همسایگان خود بوده است. این فقط ویژگی ایران نبود و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مثل عراق، کشورهای عربی، پا تان و افغانستان هم همین ویژگی را داشتند.روی کار آمدن رژیم پهلوی یک زمینه تاریخی داشت. قرارداد 1907 میلادی ایران را عملاً به دو قسمت تحت نفوذ مستقیم بریتانیا و روسیه تقسیم کرده بود و بعد هم در قالب قرارداد 1919 ایران کاملاً به صورت تحت الحمایه درآمد و کار به جایی رسید که ت ها تا قبل از ظهور رضاخان دیگر امکان این که بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی خودشان حقوق پرسنل را بپردازند نداشتند. به همین دلیل شما می بینید که رضاخان با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست می گیرد و تا مدت ها هم حرف شنوی کامل از آن ها داشت. از سال 1307 و 1308 به بعد که درآمد نفتی ایران شروع به کاهش کرد به دلیل این که قیمت جهانی نفت خام پایین آمد، مصرف جهانی کم شد. در فاصله بین دو جنگ اول و دوم درآمدهای ارزی ایران حاصل از سهمش در شرکت نفت ایران و انگلیس به قدری کاهش پیدا کرد که ت وقت و حکومت پهلوی کاملاً به زحمت افتاد. تا اینکه در سال 1308 تا 1312 رضاخان پرونده نفت را داخل بخاری انداخت و اعلام کرد که قرارداد دارسی را لغو خواهد کرد. البته این انتقاد مورخان به رضاخان وجود دارد که در نهایت در سال 1312 رضاخان برمبنای یک فرمول جدید که تقریباً سهم ایران دو برابر بشود موافقت می کند که نه تنها قرارداد دارسی باز اجرا شود بلکه موافقت می کند که 30 سال دیگر به مدت این قرارداد اضافه شود.*بعد از شروع جنگ جهانی دوم، رضاخان کم کم به سمت آلمان متمایل می شود. به نظر شما چرا رضاخان که توسط انگلیسی ها روی کار آمده بود خود را از آنها جدا می کند و به سمت دشمن انگلیس ها می رود؟سعید لیلاز:در جنگ جهانی دوم، مناسبات بین المللی یک مقدار تغییر می کند و بریتانیا از آن قوه قاهره که تنها ابرقدرت عملی جهان و از پایه های جنگ جهانی اول بود بیرون می آید و اتحاد شوروی از مسائل داخلی خودش فارغ می شود و شروع می کند به اثر گذاشتن روی نظم بین الملی موجود و در سال 1933 همزمان با اتحاد شوروی، هیتلر در آلمان به قدرت می ‎رسد، رضاخان شروع می کند به تغییر رویه دادن.رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبودمسئله ای که وجود دارد این است که ت ها و حکومت پهلوی در ایران هرگز متکی به توده مردم نبود و رضاخان هم همینطور بود و به عنصر توده مردم اتکا نداشت. علاوه بر این، نظام حکومتی در ایران دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود. رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بودنمی دانم این داستان را شنیده اید یا نه؛ وقتی جنگ جهانی دوم در سال 1318 شروع شد، رضاخان طرفدار آلمان بود و دوست داشت آلمان پیروز شود. یک روز اعضای ک نه و محمود جم را صدا می کند و می گوید که هرکدام یک مقاله راجع به پیشبینی تان از اوضاع جنگ برای من بنویسید و بگویید به نظر شما چه طرفی برنده می شود. همه اعضای ک نه به غیر از متین دفتری -که 37 یا 38 ساله و طرق و شوارع بود- در مقاله می نویسند که متفقین برنده هستند. متین دفتری خودش در خاطراتش می گوید من می دانستم که رضاخان خوشش می آید بشنود آلمان برنده جنگ است و من هم نوشتم که آلمان برنده می شود. بعد رضاخان با توهین هایعجیب و غریب به محمود جم می گوید: استعفایت را بنویس! تو اصلاً لیاقت کشورداری را نداری. و آقای متین دفتری را به نخست ی انتخاب می کند. اثر این استبداد این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی چنان دچار توهم شده بود که وقتی از 10 نفر عضو ک نه، 9 نفر به او گفتند متفقین برنده می شوند اما رضاخان فقط حرف آن یک نفر را که دوست داشت بشنود شنید. ولی واقعیت این است که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، به حدی سیل جنگ جهانی بنیان کن بود که وقتی هیتلر به اتحاد جماهیرشوری حمله می کند و در استالین گراد گیر می افتند و آن تحلیل اولیه اش مبنی بر این که به زودی مسکو و اتحاد شوروی را فتح می کنیم و روس ها را به آن طرف کوه های اورال عقب می رانیم غلط از آب درمی آید، برگشتگاه جنگ جهانی دوم شروع می شود و هیتلر ضعیف می شود و ورود قدرتمندانه اتحاد شوروی به جنگ جهانی دوم محاسبات را به گونه ای برمی گرداند که ایران می شود و هیچ دیگر نمی تواند جلوی این سیل بنیان کن را بگیرد.ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل امریکا و انگلیس* سقوط رضاخان و تبعید او به جزیره موریس در سال 1320، یکی از نمونه های تحقیر رضاخان است به طوری که او حتی نتوانست در مقابل این رفتار انگلیسی ها مقاومت کند و تسلیم شد. در دوران رضاخان چه نمونه های دیگری از برخوردهای تحقیرآمیز غرب و ضعف رضاخان وجود دارد؟سعید لیلاز:در موارد مشابه ضعف رضاخان و پسرش بسیار است. این ها از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند و هر دو، تئوری توطئه ای را که فکر می د هرچه غربی ها بگویند همین خواهد بود تا لحظه آ زندگیشان داشتند. اما بعضی وقت ها که احساس اقتدار می د با آنها مخالفت می د.*یعنی در عین حال که از امریکا و انگلیس متنفر بودند مجبور به حرف شنویی و اطاعت از آنها هم بودند؟سعید لیلاز:بله. هم می ترسیدند و هم بدشان می آمد. حتی اگر خاطرات علم را بخوانید، تنها سفرایی که شاه مستقیماً با آنها ملاقات می کرد سفرای امریکا و انگلیس بودند و آنها مستقیما با شاه کار می د نه با وزارت خارجه و ت. و این به دلیل تسلط امریکا و انگلیس در مسائل ایران بود و اهمیتی که در ذهن شاه داشتند. او فکر می کرد آن حرفی که این ها می زنند بسیار مهم و اثرگذار است و اراده این ها است که مسائل ایران را شکل می دهد. ولی در عین حال ما اطلاع داریم شاه از یی ها و انگلیسی ها بسیار متنفر هم بود. از اوا دهه 1340 خورشیدی یک مقدار مناسبات بین المللی و داخلی تغییر می کند و درآمدهای نفتی ایران زیاد می شود و شاه از نظر اقتصادی به بلوک شرق نزدیک می شود. در این زمان جنگ سرد به اوج رسیده بود و درآمدهای نفتی هم در حال افزایش بود و شاه متوجه شده بود که در اثر جنگ اعراب و و بحران خاورمیانه و غربی ها به او بیش تر از گذشته احتیاج دارند و همین طور به این یقین رسید که در بعضی از صنایع ریشه ای و بنیادین یی ها هرگز حاضر نخواهند بود به ایران کمک کنند و غربی ها هرگز به ایران صنعت فولاد ندادند تا اینکه ایران از شوروی ید. چون غرب نمی خواست ایران صنعت سنگین داشته باشد. لذا این که ما بگوییم شاه اساساً از غربی ها می ترسید درست است و این که بگوییم اساساً وابسته بود غلط است.وقتی "سلطنت" بازیچه کشورهای غربی می شودبعد از عزل رضاخان و تبعیدش به جزیره موریس، نحوه برخورد غربی ها با محمدرضا پهلوی چگونه بود؟ آیا با او هم به شکل تحقیرآمیزی برخورد می د؟سعید لیلاز: در شهریور 1320، رضاخان به محمدعلی فروغی که در واقع بریتانیا در ایران بود و اصلاً رضاخان به همین دلیل به خانه او رفت می گوید که برای سلطنت کاری کن. فروغی هم به او می گوید: اعلیحضرت برای شما نمی توانم کاری کنم ولی برای پسرتان شاید بتوانم و رضاخان هم قبول می کند. شما ببینید این سلطنت تا این حد بازیچه قرار می گیرد. حتی شایعاتی بود که بریتانیایی ها می خواهند محمدحسن میرزا برادر و ولیعهد احمدشاه را به ایران برگردانند و شاه کنند. تا جنگ جهانی دوم بریتانیا قدرت قاهره جهان بود و ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم از خا تر این جنگ و از نابودی همه کشورهای درگیر این جنگ سر برآورد و قبل از جنگ جهانی دوم بریتانیا یکی از مقتدرترین کشورهای جهان بود که همسایه ایران هم محسوب می شد. اگر پا تان الان را شما فکر کنید در سال 1948 میلادی مستقل شده تا سه سال بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا همسایه دیوار به دیوار ایران بود و از طریق نائب السلطنه هند و از طریق لندن می توانست هرگونه تغییری در مناسبات ایران پدید بیاورد. در غیاب روسیه تزاری که به اتحاد شوروی تبدیل شده ولی هنوز قدرتمند نشده بود، بریتانیا مدت 10 تا 15 سال در ایران یکه تازی کرد و می توانست هرگونه تغییری در ایران پدید بیاورد. ولی وقتی این مناسبات با قدرت گرفتن شوروی و هیتلر بهم خورد، ت ها در ایران رفتارشان عوض شد و بعد که شوروی و انگلیس با هم علیه هیتلر متحد شدند دوباره ایران پشتیبانش را از دست داد و وقتی پشتیبانش را از دست داد در برابر انگلیس کوتاه آمد. همانطور که از سال 1332 به بعد که و بریتانیا در ایران هم پیمان می شوند، باز هم ت ها در مقابل آنها کوتاه می آیند و وابسته به غرب می شوند. ماجرای برخورد تحقیرآمیز ان متفقین با محمدرضا پهلوی
*حسین فردوست در خاطراتش درباره تحقیر محمدرضا پهلوی توسط انگلیسی ها صحبت می کند و می گوید که در شهریور 1320 از سفارت انگلیس به شاه دستور دادند به رادیو برلین گوش ندهد و او هم قبول کرد. چه نمونه هایی از این قبیل برخوردهای تحقیرآمیز غربی ها با محمدرضا پهلوی وجود دارد؟سعید لیلاز:شما حتماً ماجرای ملاقات شاه با سه نفر از ان متفقین در تهران را شنیده اید که آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این ها این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد د، خودش به دیدار شاه می رود و به شاه هدیه می دهد و سعی می کند از شاه دلجویی کند. شواهد هم نشان می دهد که از شاه هم خوشش می آید. در یک کشور شده یک جوان 22 ساله پادشاه ایران می شود که تحقیر و شده است. به نظر من آن ملاقات و آن نحوه برخورد سه متفقین با شاه توهین آمیزتر از آن قضیه گوش ندادن به رادیو برلین است.اما به جز این ها، باز هم موارد دیگری وجود دارد. اگر شما به خاطرات علم مراجعه کنید، می بینید که شاه دائماً در گفتگوهایش با علم از دوره ای که غربی ها هم شاه و هم ایران را تحقیر می د به تلخی یاد می کند و به نظر می رسد که تا پایان عمر یک عقده ای از این جهت داشت. و بعد از اینکه درآمدهای نفتی ایران زیاد شد شاه بعضا با انگلیسی ها رفتار بدی داشت که این نوع رفتار در واقع بازتاب همان تحقیر شدن هایی بود که در آن دوره به او تحمیل می شد. شاه در برابر امریکا و انگلیس در جریان عزل و نصب ها*این حقارت ها و ضعف های محمدرضا پهلوی در عرصه بین المللی در عزل و نصب ها هم دیده می شود؟سعید لیلاز:بله. در سال 1320 که ایران تحت بود و شاه ایران هم شاه یک کشور تحت محسوب می شد. یعنی تحت قوانین یک کشور ی با او عمل می شد و بعد از کودتای 28 مرداد هم می بینیم این رابطه به ایالات متحده منتقل می شود. یعنی شاه وقتی می خواهد فضل الله زاهدی، نخست را عوض کند مجبور می شود با آیزنهاور ملاقات کند یا وقتی می خواهد علی امینی را برکنار کند ناچار می شود موافقت کندی را جلب کند و تنها وقتی شاه به کندی اطمینان می دهد که من خودم اصلاحات را در ایران انجام می دهم یی ها موافقت می کنند که علی امینی کنار برود. بعد از او علم به نمایندگی از بریتانیایی ها در ایران نخست می شود.درواقع بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند. برای عزل و نصب نخست ها، موارد زیادی بوده که شاه مجبور بود طبق خواسته غربی ها عمل کند. یکی دیگر از نخست هایی هم که قبل از پیروزی انقلاب شاه ناگزیر شد با نظر یی ها تعیین کند حسنعلی منصور بود. من این موضوع را فقط به عنوان یک نظریه و یک فرضیه مطرح می کنم که شاه از کشته شدن منصور خشنود شد به خاطر اینکه منسوب یی ها بود و حسنعلی منصور هم خیلی با تبختر و اقتدار با او برخورد می کرد. پدرش نخست بود و سوابق خانوادگی اش خیلی روشن تر از سوابق خانوادگی شاه بود و شاه نمی توانست او را تحمل کند. حتی هویدا هم از طرف جناح یی به شاه تحمیل شد اما هویدا بعد از این که شاه قدرتمند شد و توانست سر از چنبره اطاعت غرب به آن شکل تحقیرآمیز قبل بیرون بیاورد موفق شد که نظر شاه را جلب کند.*سفارت خانه های انگلیس و امریکا چگونه شاه را تحقیر می د و به او دستور می دادند؟سعید لیلاز:این دو سفارت و سفیر نقشی بسیاربسیار مهم تر از دو سفارت خانه معمولی در ایران ایفا می د. کافی است شما به خاطرات علم مراجعه کنید تا نقش این سفارتخانه ها را کاملاً ملموس ببینید. همانطور که گفتم شاه به لحاظ روانی هم از و انگلیس بسیار می ترسید و هم بسیار از آنها متنفر بود. او به این خاطر که فکر می کرد در سازمان برنامه یک عده امریکایی علیه او توطئه می کنند، به آن سازمان حمله می کرد. یعنی دائماً بین ترس و نفرت همزمان در نوسان بود. درست مثل آن حسی که رضاخان نسبت به بریتانیایی ها داشت.در رابطه با شاپور ریپورتر هم همینطور است. ما می دانیم که او با سرویس های امنیتی بریتانیا کار می کرد و اطلاعات می ‎داد و اطلاعات می گرفت و شاه در خیلی از موارد در مورد بعضی از رجال خودش داوری می کرد و می گفت فلانی انگلیسی است یا یی است. یعنی می دانست آنها می روند و اطلاعات می دهند ولی امکان این که بتواند با این ها برخورد کند نداشت. او یا در عالم واقع آنها را خیلی نیرومند می دانست و یا فکر می کرد که این ها حاکم سرنوشتش هستند.
این موضوع تا آ سلطنت محمدرضا پهلوی وجود داشت و آ ین ملاقات هایی که شاه با سفرایی مثل سالیوان داشته بسیار ملاقات های تلخی بود و شاه فکر می کرد که آنها می توانند او را حفظ کنند در حالی که این ها قادر به هیچ کاری در مقابل توده مردم نبودند. در مجموع، هم آدم ها و هم سیستم ها، اساسا براساس منافع خود حرکت می کنند و وابستگی یا همبستگی به این و آن را باید در چارچوب این منافع ببینیم نه وابستگی بی چون و چرا یا ازلی و ابدی.
به گزارشسرویس پایگاه 598، رکن اصلی سلطنت پهلوی در طول بیش از نیم قرن حاکمیت در ایران، وابستگی بود. هم رضاخان و هم محمدرضا پهلوی در همه ابعاد ، اقتصادی، فرهنگی و... ، وابسته غرب بودند و تلاش می د رضایت آنها را جلب کنند.
رضاخان به شدت به انگلیسی ها وابسته بود، با کمک آنها روی کار آمد و به دستور آنها نیز عزل و تبعید شد. او در طول دوران سلطنت خود نیز مطیع و فرمان بردار انگلیس بود.
محمدرضا پهلوی هم با نظر انگلیس، امریکا و شوروی روی کار آمد و مهم تر از آن، در سال 1332 با یک کودتای انگلیسی-امریکایی در قدرت باقی ماند. او در طول سلطنتش همواره مطیع غرب بود و این اطاعت بی چون و چرا باعث از بین رفتن عزت نفس وی نیز شده بود؛ به طوری که او بارها از سوی نمایندگان امریکا و انگلیس تحقیر می شد اما هرگز توان مقاومت و ایستادگی در برابر آنها را نداشت. از این رو "وابستگی حقارت آمیز"، می تواند بهترین تعبیر برای تبیین روابط رژیم پهلوی با غرب باشد.
از آنجا که ذلت و تحقیر رژیم پهلوی در برابر غرب ابعاد پیدا و پنهان فراوانی دارد، برای بررسی ریشه ها و نمونه های ذلت پهلوی در مقابل کشورهای غربی، به سراغ سعید لیلاز، و رو مه نگار رفتیم و با او به گفتگو نشستیم. او که فارغ حصیل رشته تاریخ از شهید بهشتی است، پژوهش هایی در رابطه با تجدد آمرانه در دوران رژیم پهلوی نیز انجام داده و در این رابطه کت با عنوان "موج دوم، تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم" نگاشته است.
سعید لیلاز معتقد است رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبود و نظام حکومتی در ایران هم دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود و اثر این استبداد هم این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بود.او می گوید رضاخان که با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست گرفته بود، تا مدت ها از انگلیس حرف شنوی کامل داشت.
به گفته سعید لیلاز، در شهریور 1320، سلطنت بازیچه قدرت های غربی شده بود و امریکا، شوروی و انگلیس به راحتی درباره روی کار آمدن محمدرضا پهلوی یا محمدحسن میرزا قاجار صحبت می د.این با اشاره به یکی از تحقیرآمیزترین برخوردهای غرب با محمدرضا پهلوی می گوید: در ماجرای سفر ان متفقین به تهران، آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد شده، به دیدار شاه می رود.او یکی دیگر از نمونه های ذلت سلطنت محمدرضا پهلوی در برابر غرب را، دخ امریکا و انگلیس در عزل و نصب های دربار پهلوی می داند و می گوید: بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند.وی با اشاره به ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل غربی ها می گوید: رضاخان و محمدرضا پهلوی از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند.مشروح گفتگوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب ی با سعید لیلاز را در ادامه می خوانید.*بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضاخان با کمک انگلیسی ها روی کار آمد و در شهریور 1320 هم توسط همان انگلیسی ها کنار گذاشته شد. این درحالی بود که در طی این زمان، رضاخان در راستای اه انگلیسی ها اقداماتی انجام داده بود. به نظر شما چه اتفاقاتی در طول این 20 سال رخ داد که انگلیسی ها تصمیم گرفتند رضاخان را کنار بگذارند؟سعید لیلاز:بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی چه انسان ها، چه سیستم ها و چه کشورها، هرگاه قدرت تأثیرگذاری مستقیم بر روی مناسبات پیرامون خودشان را داشته باشند سعی می کنند از این قدرت استفاده کنند و اعمال نفوذ کنند؛ آن جایی که می توانند و زورشان می رسد دعوی استقلال دارند و آن جایی که نمی توانند سعی می کنند با شرایط موجود بین المللی کنار بیایند. این در رژیم پهلوی هم صدق می کند. شما اگر زمینه های تاریخی ظهور پهلوی را نگاه کنید می بینید ایران به طور کلی تا اوا دهه 1340 خورشیدی یک کشور بسیار ضعیف و فاقد هرگونه امکان تأثیرگذاری حتی روی همسایگان خود بوده است. این فقط ویژگی ایران نبود و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مثل عراق، کشورهای عربی، پا تان و افغانستان هم همین ویژگی را داشتند.روی کار آمدن رژیم پهلوی یک زمینه تاریخی داشت. قرارداد 1907 میلادی ایران را عملاً به دو قسمت تحت نفوذ مستقیم بریتانیا و روسیه تقسیم کرده بود و بعد هم در قالب قرارداد 1919 ایران کاملاً به صورت تحت الحمایه درآمد و کار به جایی رسید که ت ها تا قبل از ظهور رضاخان دیگر امکان این که بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی خودشان حقوق پرسنل را بپردازند نداشتند. به همین دلیل شما می بینید که رضاخان با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست می گیرد و تا مدت ها هم حرف شنوی کامل از آن ها داشت. از سال 1307 و 1308 به بعد که درآمد نفتی ایران شروع به کاهش کرد به دلیل این که قیمت جهانی نفت خام پایین آمد، مصرف جهانی کم شد. در فاصله بین دو جنگ اول و دوم درآمدهای ارزی ایران حاصل از سهمش در شرکت نفت ایران و انگلیس به قدری کاهش پیدا کرد که ت وقت و حکومت پهلوی کاملاً به زحمت افتاد. تا اینکه در سال 1308 تا 1312 رضاخان پرونده نفت را داخل بخاری انداخت و اعلام کرد که قرارداد دارسی را لغو خواهد کرد. البته این انتقاد مورخان به رضاخان وجود دارد که در نهایت در سال 1312 رضاخان برمبنای یک فرمول جدید که تقریباً سهم ایران دو برابر بشود موافقت می کند که نه تنها قرارداد دارسی باز اجرا شود بلکه موافقت می کند که 30 سال دیگر به مدت این قرارداد اضافه شود.*بعد از شروع جنگ جهانی دوم، رضاخان کم کم به سمت آلمان متمایل می شود. به نظر شما چرا رضاخان که توسط انگلیسی ها روی کار آمده بود خود را از آنها جدا می کند و به سمت دشمن انگلیس ها می رود؟سعید لیلاز:در جنگ جهانی دوم، مناسبات بین المللی یک مقدار تغییر می کند و بریتانیا از آن قوه قاهره که تنها ابرقدرت عملی جهان و از پایه های جنگ جهانی اول بود بیرون می آید و اتحاد شوروی از مسائل داخلی خودش فارغ می شود و شروع می کند به اثر گذاشتن روی نظم بین الملی موجود و در سال 1933 همزمان با اتحاد شوروی، هیتلر در آلمان به قدرت می ‎رسد، رضاخان شروع می کند به تغییر رویه دادن.رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبودمسئله ای که وجود دارد این است که ت ها و حکومت پهلوی در ایران هرگز متکی به توده مردم نبود و رضاخان هم همینطور بود و به عنصر توده مردم اتکا نداشت. علاوه بر این، نظام حکومتی در ایران دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود. رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بودنمی دانم این داستان را شنیده اید یا نه؛ وقتی جنگ جهانی دوم در سال 1318 شروع شد، رضاخان طرفدار آلمان بود و دوست داشت آلمان پیروز شود. یک روز اعضای ک نه و محمود جم را صدا می کند و می گوید که هرکدام یک مقاله راجع به پیشبینی تان از اوضاع جنگ برای من بنویسید و بگویید به نظر شما چه طرفی برنده می شود. همه اعضای ک نه به غیر از متین دفتری -که 37 یا 38 ساله و طرق و شوارع بود- در مقاله می نویسند که متفقین برنده هستند. متین دفتری خودش در خاطراتش می گوید من می دانستم که رضاخان خوشش می آید بشنود آلمان برنده جنگ است و من هم نوشتم که آلمان برنده می شود. بعد رضاخان با توهین هایعجیب و غریب به محمود جم می گوید: استعفایت را بنویس! تو اصلاً لیاقت کشورداری را نداری. و آقای متین دفتری را به نخست ی انتخاب می کند. اثر این استبداد این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی چنان دچار توهم شده بود که وقتی از 10 نفر عضو ک نه، 9 نفر به او گفتند متفقین برنده می شوند اما رضاخان فقط حرف آن یک نفر را که دوست داشت بشنود شنید. ولی واقعیت این است که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، به حدی سیل جنگ جهانی بنیان کن بود که وقتی هیتلر به اتحاد جماهیرشوری حمله می کند و در استالین گراد گیر می افتند و آن تحلیل اولیه اش مبنی بر این که به زودی مسکو و اتحاد شوروی را فتح می کنیم و روس ها را به آن طرف کوه های اورال عقب می رانیم غلط از آب درمی آید، برگشتگاه جنگ جهانی دوم شروع می شود و هیتلر ضعیف می شود و ورود قدرتمندانه اتحاد شوروی به جنگ جهانی دوم محاسبات را به گونه ای برمی گرداند که ایران می شود و هیچ دیگر نمی تواند جلوی این سیل بنیان کن را بگیرد.ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل امریکا و انگلیس* سقوط رضاخان و تبعید او به جزیره موریس در سال 1320، یکی از نمونه های تحقیر رضاخان است به طوری که او حتی نتوانست در مقابل این رفتار انگلیسی ها مقاومت کند و تسلیم شد. در دوران رضاخان چه نمونه های دیگری از برخوردهای تحقیرآمیز غرب و ضعف رضاخان وجود دارد؟سعید لیلاز:در موارد مشابه ضعف رضاخان و پسرش بسیار است. این ها از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند و هر دو، تئوری توطئه ای را که فکر می د هرچه غربی ها بگویند همین خواهد بود تا لحظه آ زندگیشان داشتند. اما بعضی وقت ها که احساس اقتدار می د با آنها مخالفت می د.*یعنی در عین حال که از امریکا و انگلیس متنفر بودند مجبور به حرف شنویی و اطاعت از آنها هم بودند؟سعید لیلاز:بله. هم می ترسیدند و هم بدشان می آمد. حتی اگر خاطرات علم را بخوانید، تنها سفرایی که شاه مستقیماً با آنها ملاقات می کرد سفرای امریکا و انگلیس بودند و آنها مستقیما با شاه کار می د نه با وزارت خارجه و ت. و این به دلیل تسلط امریکا و انگلیس در مسائل ایران بود و اهمیتی که در ذهن شاه داشتند. او فکر می کرد آن حرفی که این ها می زنند بسیار مهم و اثرگذار است و اراده این ها است که مسائل ایران را شکل می دهد. ولی در عین حال ما اطلاع داریم شاه از یی ها و انگلیسی ها بسیار متنفر هم بود. از اوا دهه 1340 خورشیدی یک مقدار مناسبات بین المللی و داخلی تغییر می کند و درآمدهای نفتی ایران زیاد می شود و شاه از نظر اقتصادی به بلوک شرق نزدیک می شود. در این زمان جنگ سرد به اوج رسیده بود و درآمدهای نفتی هم در حال افزایش بود و شاه متوجه شده بود که در اثر جنگ اعراب و و بحران خاورمیانه و غربی ها به او بیش تر از گذشته احتیاج دارند و همین طور به این یقین رسید که در بعضی از صنایع ریشه ای و بنیادین یی ها هرگز حاضر نخواهند بود به ایران کمک کنند و غربی ها هرگز به ایران صنعت فولاد ندادند تا اینکه ایران از شوروی ید. چون غرب نمی خواست ایران صنعت سنگین داشته باشد. لذا این که ما بگوییم شاه اساساً از غربی ها می ترسید درست است و این که بگوییم اساساً وابسته بود غلط است.وقتی "سلطنت" بازیچه کشورهای غربی می شودبعد از عزل رضاخان و تبعیدش به جزیره موریس، نحوه برخورد غربی ها با محمدرضا پهلوی چگونه بود؟ آیا با او هم به شکل تحقیرآمیزی برخورد می د؟سعید لیلاز: در شهریور 1320، رضاخان به محمدعلی فروغی که در واقع بریتانیا در ایران بود و اصلاً رضاخان به همین دلیل به خانه او رفت می گوید که برای سلطنت کاری کن. فروغی هم به او می گوید: اعلیحضرت برای شما نمی توانم کاری کنم ولی برای پسرتان شاید بتوانم و رضاخان هم قبول می کند. شما ببینید این سلطنت تا این حد بازیچه قرار می گیرد. حتی شایعاتی بود که بریتانیایی ها می خواهند محمدحسن میرزا برادر و ولیعهد احمدشاه را به ایران برگردانند و شاه کنند. تا جنگ جهانی دوم بریتانیا قدرت قاهره جهان بود و ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم از خا تر این جنگ و از نابودی همه کشورهای درگیر این جنگ سر برآورد و قبل از جنگ جهانی دوم بریتانیا یکی از مقتدرترین کشورهای جهان بود که همسایه ایران هم محسوب می شد. اگر پا تان الان را شما فکر کنید در سال 1948 میلادی مستقل شده تا سه سال بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا همسایه دیوار به دیوار ایران بود و از طریق نائب السلطنه هند و از طریق لندن می توانست هرگونه تغییری در مناسبات ایران پدید بیاورد. در غیاب روسیه تزاری که به اتحاد شوروی تبدیل شده ولی هنوز قدرتمند نشده بود، بریتانیا مدت 10 تا 15 سال در ایران یکه تازی کرد و می توانست هرگونه تغییری در ایران پدید بیاورد. ولی وقتی این مناسبات با قدرت گرفتن شوروی و هیتلر بهم خورد، ت ها در ایران رفتارشان عوض شد و بعد که شوروی و انگلیس با هم علیه هیتلر متحد شدند دوباره ایران پشتیبانش را از دست داد و وقتی پشتیبانش را از دست داد در برابر انگلیس کوتاه آمد. همانطور که از سال 1332 به بعد که و بریتانیا در ایران هم پیمان می شوند، باز هم ت ها در مقابل آنها کوتاه می آیند و وابسته به غرب می شوند. ماجرای برخورد تحقیرآمیز ان متفقین با محمدرضا پهلوی
*حسین فردوست در خاطراتش درباره تحقیر محمدرضا پهلوی توسط انگلیسی ها صحبت می کند و می گوید که در شهریور 1320 از سفارت انگلیس به شاه دستور دادند به رادیو برلین گوش ندهد و او هم قبول کرد. چه نمونه هایی از این قبیل برخوردهای تحقیرآمیز غربی ها با محمدرضا پهلوی وجود دارد؟سعید لیلاز:شما حتماً ماجرای ملاقات شاه با سه نفر از ان متفقین در تهران را شنیده اید که آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این ها این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد د، خودش به دیدار شاه می رود و به شاه هدیه می دهد و سعی می کند از شاه دلجویی کند. شواهد هم نشان می دهد که از شاه هم خوشش می آید. در یک کشور شده یک جوان 22 ساله پادشاه ایران می شود که تحقیر و شده است. به نظر من آن ملاقات و آن نحوه برخورد سه متفقین با شاه توهین آمیزتر از آن قضیه گوش ندادن به رادیو برلین است.اما به جز این ها، باز هم موارد دیگری وجود دارد. اگر شما به خاطرات علم مراجعه کنید، می بینید که شاه دائماً در گفتگوهایش با علم از دوره ای که غربی ها هم شاه و هم ایران را تحقیر می د به تلخی یاد می کند و به نظر می رسد که تا پایان عمر یک عقده ای از این جهت داشت. و بعد از اینکه درآمدهای نفتی ایران زیاد شد شاه بعضا با انگلیسی ها رفتار بدی داشت که این نوع رفتار در واقع بازتاب همان تحقیر شدن هایی بود که در آن دوره به او تحمیل می شد. شاه در برابر امریکا و انگلیس در جریان عزل و نصب ها*این حقارت ها و ضعف های محمدرضا پهلوی در عرصه بین المللی در عزل و نصب ها هم دیده می شود؟سعید لیلاز:بله. در سال 1320 که ایران تحت بود و شاه ایران هم شاه یک کشور تحت محسوب می شد. یعنی تحت قوانین یک کشور ی با او عمل می شد و بعد از کودتای 28 مرداد هم می بینیم این رابطه به ایالات متحده منتقل می شود. یعنی شاه وقتی می خواهد فضل الله زاهدی، نخست را عوض کند مجبور می شود با آیزنهاور ملاقات کند یا وقتی می خواهد علی امینی را برکنار کند ناچار می شود موافقت کندی را جلب کند و تنها وقتی شاه به کندی اطمینان می دهد که من خودم اصلاحات را در ایران انجام می دهم یی ها موافقت می کنند که علی امینی کنار برود. بعد از او علم به نمایندگی از بریتانیایی ها در ایران نخست می شود.درواقع بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند. برای عزل و نصب نخست ها، موارد زیادی بوده که شاه مجبور بود طبق خواسته غربی ها عمل کند. یکی دیگر از نخست هایی هم که قبل از پیروزی انقلاب شاه ناگزیر شد با نظر یی ها تعیین کند حسنعلی منصور بود. من این موضوع را فقط به عنوان یک نظریه و یک فرضیه مطرح می کنم که شاه از کشته شدن منصور خشنود شد به خاطر اینکه منسوب یی ها بود و حسنعلی منصور هم خیلی با تبختر و اقتدار با او برخورد می کرد. پدرش نخست بود و سوابق خانوادگی اش خیلی روشن تر از سوابق خانوادگی شاه بود و شاه نمی توانست او را تحمل کند. حتی هویدا هم از طرف جناح یی به شاه تحمیل شد اما هویدا بعد از این که شاه قدرتمند شد و توانست سر از چنبره اطاعت غرب به آن شکل تحقیرآمیز قبل بیرون بیاورد موفق شد که نظر شاه را جلب کند.*سفارت خانه های انگلیس و امریکا چگونه شاه را تحقیر می د و به او دستور می دادند؟سعید لیلاز:این دو سفارت و سفیر نقشی بسیاربسیار مهم تر از دو سفارت خانه معمولی در ایران ایفا می د. کافی است شما به خاطرات علم مراجعه کنید تا نقش این سفارتخانه ها را کاملاً ملموس ببینید. همانطور که گفتم شاه به لحاظ روانی هم از و انگلیس بسیار می ترسید و هم بسیار از آنها متنفر بود. او به این خاطر که فکر می کرد در سازمان برنامه یک عده امریکایی علیه او توطئه می کنند، به آن سازمان حمله می کرد. یعنی دائماً بین ترس و نفرت همزمان در نوسان بود. درست مثل آن حسی که رضاخان نسبت به بریتانیایی ها داشت.در رابطه با شاپور ریپورتر هم همینطور است. ما می دانیم که او با سرویس های امنیتی بریتانیا کار می کرد و اطلاعات می ‎داد و اطلاعات می گرفت و شاه در خیلی از موارد در مورد بعضی از رجال خودش داوری می کرد و می گفت فلانی انگلیسی است یا یی است. یعنی می دانست آنها می روند و اطلاعات می دهند ولی امکان این که بتواند با این ها برخورد کند نداشت. او یا در عالم واقع آنها را خیلی نیرومند می دانست و یا فکر می کرد که این ها حاکم سرنوشتش هستند.
این موضوع تا آ سلطنت محمدرضا پهلوی وجود داشت و آ ین ملاقات هایی که شاه با سفرایی مثل سالیوان داشته بسیار ملاقات های تلخی بود و شاه فکر می کرد که آنها می توانند او را حفظ کنند در حالی که این ها قادر به هیچ کاری در مقابل توده مردم نبودند. در مجموع، هم آدم ها و هم سیستم ها، اساسا براساس منافع خود حرکت می کنند و وابستگی یا همبستگی به این و آن را باید در چارچوب این منافع ببینیم نه وابستگی بی چون و چرا یا ازلی و ابدی.
رضاخان به شدت به انگلیسی ها وابسته بود، با کمک آنها روی کار آمد و به دستور آنها نیز عزل و تبعید شد. او در طول دوران سلطنت خود نیز مطیع و فرمان بردار انگلیس بود.
محمدرضا پهلوی هم با نظر انگلیس، امریکا و شوروی روی کار آمد و مهم تر از آن، در سال 1332 با یک کودتای انگلیسی-امریکایی در قدرت باقی ماند. او در طول سلطنتش همواره مطیع غرب بود و این اطاعت بی چون و چرا باعث از بین رفتن عزت نفس وی نیز شده بود؛ به طوری که او بارها از سوی نمایندگان امریکا و انگلیس تحقیر می شد اما هرگز توان مقاومت و ایستادگی در برابر آنها را نداشت. از این رو "وابستگی حقارت آمیز"، می تواند بهترین تعبیر برای تبیین روابط رژیم پهلوی با غرب باشد.
از آنجا که ذلت و تحقیر رژیم پهلوی در برابر غرب ابعاد پیدا و پنهان فراوانی دارد، برای بررسی ریشه ها و نمونه های ذلت پهلوی در مقابل کشورهای غربی، به سراغ سعید لیلاز، و رو مه نگار رفتیم و با او به گفتگو نشستیم. او که فارغ حصیل رشته تاریخ از شهید بهشتی است، پژوهش هایی در رابطه با تجدد آمرانه در دوران رژیم پهلوی نیز انجام داده و در این رابطه کت با عنوان "موج دوم، تجدد آمرانه در ایران، تاریخ برنامه های عمرانی سوم تا پنجم" نگاشته است.
سعید لیلاز معتقد است رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبود و نظام حکومتی در ایران هم دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود و اثر این استبداد هم این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بود.او می گوید رضاخان که با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست گرفته بود، تا مدت ها از انگلیس حرف شنوی کامل داشت.
به گفته سعید لیلاز، در شهریور 1320، سلطنت بازیچه قدرت های غربی شده بود و امریکا، شوروی و انگلیس به راحتی درباره روی کار آمدن محمدرضا پهلوی یا محمدحسن میرزا قاجار صحبت می د.این با اشاره به یکی از تحقیرآمیزترین برخوردهای غرب با محمدرضا پهلوی می گوید: در ماجرای سفر ان متفقین به تهران، آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد شده، به دیدار شاه می رود.او یکی دیگر از نمونه های ذلت سلطنت محمدرضا پهلوی در برابر غرب را، دخ امریکا و انگلیس در عزل و نصب های دربار پهلوی می داند و می گوید: بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند.وی با اشاره به ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل غربی ها می گوید: رضاخان و محمدرضا پهلوی از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند.مشروح گفتگوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب ی با سعید لیلاز را در ادامه می خوانید.*بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضاخان با کمک انگلیسی ها روی کار آمد و در شهریور 1320 هم توسط همان انگلیسی ها کنار گذاشته شد. این درحالی بود که در طی این زمان، رضاخان در راستای اه انگلیسی ها اقداماتی انجام داده بود. به نظر شما چه اتفاقاتی در طول این 20 سال رخ داد که انگلیسی ها تصمیم گرفتند رضاخان را کنار بگذارند؟سعید لیلاز:بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی چه انسان ها، چه سیستم ها و چه کشورها، هرگاه قدرت تأثیرگذاری مستقیم بر روی مناسبات پیرامون خودشان را داشته باشند سعی می کنند از این قدرت استفاده کنند و اعمال نفوذ کنند؛ آن جایی که می توانند و زورشان می رسد دعوی استقلال دارند و آن جایی که نمی توانند سعی می کنند با شرایط موجود بین المللی کنار بیایند. این در رژیم پهلوی هم صدق می کند. شما اگر زمینه های تاریخی ظهور پهلوی را نگاه کنید می بینید ایران به طور کلی تا اوا دهه 1340 خورشیدی یک کشور بسیار ضعیف و فاقد هرگونه امکان تأثیرگذاری حتی روی همسایگان خود بوده است. این فقط ویژگی ایران نبود و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مثل عراق، کشورهای عربی، پا تان و افغانستان هم همین ویژگی را داشتند.روی کار آمدن رژیم پهلوی یک زمینه تاریخی داشت. قرارداد 1907 میلادی ایران را عملاً به دو قسمت تحت نفوذ مستقیم بریتانیا و روسیه تقسیم کرده بود و بعد هم در قالب قرارداد 1919 ایران کاملاً به صورت تحت الحمایه درآمد و کار به جایی رسید که ت ها تا قبل از ظهور رضاخان دیگر امکان این که بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی خودشان حقوق پرسنل را بپردازند نداشتند. به همین دلیل شما می بینید که رضاخان با کمک و هدایت بریتانیایی ها در ایران قدرت را به دست می گیرد و تا مدت ها هم حرف شنوی کامل از آن ها داشت. از سال 1307 و 1308 به بعد که درآمد نفتی ایران شروع به کاهش کرد به دلیل این که قیمت جهانی نفت خام پایین آمد، مصرف جهانی کم شد. در فاصله بین دو جنگ اول و دوم درآمدهای ارزی ایران حاصل از سهمش در شرکت نفت ایران و انگلیس به قدری کاهش پیدا کرد که ت وقت و حکومت پهلوی کاملاً به زحمت افتاد. تا اینکه در سال 1308 تا 1312 رضاخان پرونده نفت را داخل بخاری انداخت و اعلام کرد که قرارداد دارسی را لغو خواهد کرد. البته این انتقاد مورخان به رضاخان وجود دارد که در نهایت در سال 1312 رضاخان برمبنای یک فرمول جدید که تقریباً سهم ایران دو برابر بشود موافقت می کند که نه تنها قرارداد دارسی باز اجرا شود بلکه موافقت می کند که 30 سال دیگر به مدت این قرارداد اضافه شود.*بعد از شروع جنگ جهانی دوم، رضاخان کم کم به سمت آلمان متمایل می شود. به نظر شما چرا رضاخان که توسط انگلیسی ها روی کار آمده بود خود را از آنها جدا می کند و به سمت دشمن انگلیس ها می رود؟سعید لیلاز:در جنگ جهانی دوم، مناسبات بین المللی یک مقدار تغییر می کند و بریتانیا از آن قوه قاهره که تنها ابرقدرت عملی جهان و از پایه های جنگ جهانی اول بود بیرون می آید و اتحاد شوروی از مسائل داخلی خودش فارغ می شود و شروع می کند به اثر گذاشتن روی نظم بین الملی موجود و در سال 1933 همزمان با اتحاد شوروی، هیتلر در آلمان به قدرت می ‎رسد، رضاخان شروع می کند به تغییر رویه دادن.رژیم پهلوی هرگز متکی به توده مردم نبودمسئله ای که وجود دارد این است که ت ها و حکومت پهلوی در ایران هرگز متکی به توده مردم نبود و رضاخان هم همینطور بود و به عنصر توده مردم اتکا نداشت. علاوه بر این، نظام حکومتی در ایران دچار استبداد و انسداد وحشتناکی شده بود. رضاخان در فهم مسائل بین المللی دچار توهم شده بودنمی دانم این داستان را شنیده اید یا نه؛ وقتی جنگ جهانی دوم در سال 1318 شروع شد، رضاخان طرفدار آلمان بود و دوست داشت آلمان پیروز شود. یک روز اعضای ک نه و محمود جم را صدا می کند و می گوید که هرکدام یک مقاله راجع به پیشبینی تان از اوضاع جنگ برای من بنویسید و بگویید به نظر شما چه طرفی برنده می شود. همه اعضای ک نه به غیر از متین دفتری -که 37 یا 38 ساله و طرق و شوارع بود- در مقاله می نویسند که متفقین برنده هستند. متین دفتری خودش در خاطراتش می گوید من می دانستم که رضاخان خوشش می آید بشنود آلمان برنده جنگ است و من هم نوشتم که آلمان برنده می شود. بعد رضاخان با توهین هایعجیب و غریب به محمود جم می گوید: استعفایت را بنویس! تو اصلاً لیاقت کشورداری را نداری. و آقای متین دفتری را به نخست ی انتخاب می کند. اثر این استبداد این بود که رضاخان در فهم مسائل بین المللی چنان دچار توهم شده بود که وقتی از 10 نفر عضو ک نه، 9 نفر به او گفتند متفقین برنده می شوند اما رضاخان فقط حرف آن یک نفر را که دوست داشت بشنود شنید. ولی واقعیت این است که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، به حدی سیل جنگ جهانی بنیان کن بود که وقتی هیتلر به اتحاد جماهیرشوری حمله می کند و در استالین گراد گیر می افتند و آن تحلیل اولیه اش مبنی بر این که به زودی مسکو و اتحاد شوروی را فتح می کنیم و روس ها را به آن طرف کوه های اورال عقب می رانیم غلط از آب درمی آید، برگشتگاه جنگ جهانی دوم شروع می شود و هیتلر ضعیف می شود و ورود قدرتمندانه اتحاد شوروی به جنگ جهانی دوم محاسبات را به گونه ای برمی گرداند که ایران می شود و هیچ دیگر نمی تواند جلوی این سیل بنیان کن را بگیرد.ضعف رضاخان و محمدرضا پهلوی در مقابل امریکا و انگلیس* سقوط رضاخان و تبعید او به جزیره موریس در سال 1320، یکی از نمونه های تحقیر رضاخان است به طوری که او حتی نتوانست در مقابل این رفتار انگلیسی ها مقاومت کند و تسلیم شد. در دوران رضاخان چه نمونه های دیگری از برخوردهای تحقیرآمیز غرب و ضعف رضاخان وجود دارد؟سعید لیلاز:در موارد مشابه ضعف رضاخان و پسرش بسیار است. این ها از ابتدای به قدرت رسیدنشان از بریتانیایی ها و یی ها هم به شدت می ترسیدند و هم به شدت متنفر بودند و هر دو، تئوری توطئه ای را که فکر می د هرچه غربی ها بگویند همین خواهد بود تا لحظه آ زندگیشان داشتند. اما بعضی وقت ها که احساس اقتدار می د با آنها مخالفت می د.*یعنی در عین حال که از امریکا و انگلیس متنفر بودند مجبور به حرف شنویی و اطاعت از آنها هم بودند؟سعید لیلاز:بله. هم می ترسیدند و هم بدشان می آمد. حتی اگر خاطرات علم را بخوانید، تنها سفرایی که شاه مستقیماً با آنها ملاقات می کرد سفرای امریکا و انگلیس بودند و آنها مستقیما با شاه کار می د نه با وزارت خارجه و ت. و این به دلیل تسلط امریکا و انگلیس در مسائل ایران بود و اهمیتی که در ذهن شاه داشتند. او فکر می کرد آن حرفی که این ها می زنند بسیار مهم و اثرگذار است و اراده این ها است که مسائل ایران را شکل می دهد. ولی در عین حال ما اطلاع داریم شاه از یی ها و انگلیسی ها بسیار متنفر هم بود. از اوا دهه 1340 خورشیدی یک مقدار مناسبات بین المللی و داخلی تغییر می کند و درآمدهای نفتی ایران زیاد می شود و شاه از نظر اقتصادی به بلوک شرق نزدیک می شود. در این زمان جنگ سرد به اوج رسیده بود و درآمدهای نفتی هم در حال افزایش بود و شاه متوجه شده بود که در اثر جنگ اعراب و و بحران خاورمیانه و غربی ها به او بیش تر از گذشته احتیاج دارند و همین طور به این یقین رسید که در بعضی از صنایع ریشه ای و بنیادین یی ها هرگز حاضر نخواهند بود به ایران کمک کنند و غربی ها هرگز به ایران صنعت فولاد ندادند تا اینکه ایران از شوروی ید. چون غرب نمی خواست ایران صنعت سنگین داشته باشد. لذا این که ما بگوییم شاه اساساً از غربی ها می ترسید درست است و این که بگوییم اساساً وابسته بود غلط است.وقتی "سلطنت" بازیچه کشورهای غربی می شودبعد از عزل رضاخان و تبعیدش به جزیره موریس، نحوه برخورد غربی ها با محمدرضا پهلوی چگونه بود؟ آیا با او هم به شکل تحقیرآمیزی برخورد می د؟سعید لیلاز: در شهریور 1320، رضاخان به محمدعلی فروغی که در واقع بریتانیا در ایران بود و اصلاً رضاخان به همین دلیل به خانه او رفت می گوید که برای سلطنت کاری کن. فروغی هم به او می گوید: اعلیحضرت برای شما نمی توانم کاری کنم ولی برای پسرتان شاید بتوانم و رضاخان هم قبول می کند. شما ببینید این سلطنت تا این حد بازیچه قرار می گیرد. حتی شایعاتی بود که بریتانیایی ها می خواهند محمدحسن میرزا برادر و ولیعهد احمدشاه را به ایران برگردانند و شاه کنند. تا جنگ جهانی دوم بریتانیا قدرت قاهره جهان بود و ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم از خا تر این جنگ و از نابودی همه کشورهای درگیر این جنگ سر برآورد و قبل از جنگ جهانی دوم بریتانیا یکی از مقتدرترین کشورهای جهان بود که همسایه ایران هم محسوب می شد. اگر پا تان الان را شما فکر کنید در سال 1948 میلادی مستقل شده تا سه سال بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا همسایه دیوار به دیوار ایران بود و از طریق نائب السلطنه هند و از طریق لندن می توانست هرگونه تغییری در مناسبات ایران پدید بیاورد. در غیاب روسیه تزاری که به اتحاد شوروی تبدیل شده ولی هنوز قدرتمند نشده بود، بریتانیا مدت 10 تا 15 سال در ایران یکه تازی کرد و می توانست هرگونه تغییری در ایران پدید بیاورد. ولی وقتی این مناسبات با قدرت گرفتن شوروی و هیتلر بهم خورد، ت ها در ایران رفتارشان عوض شد و بعد که شوروی و انگلیس با هم علیه هیتلر متحد شدند دوباره ایران پشتیبانش را از دست داد و وقتی پشتیبانش را از دست داد در برابر انگلیس کوتاه آمد. همانطور که از سال 1332 به بعد که و بریتانیا در ایران هم پیمان می شوند، باز هم ت ها در مقابل آنها کوتاه می آیند و وابسته به غرب می شوند. ماجرای برخورد تحقیرآمیز ان متفقین با محمدرضا پهلوی
*حسین فردوست در خاطراتش درباره تحقیر محمدرضا پهلوی توسط انگلیسی ها صحبت می کند و می گوید که در شهریور 1320 از سفارت انگلیس به شاه دستور دادند به رادیو برلین گوش ندهد و او هم قبول کرد. چه نمونه هایی از این قبیل برخوردهای تحقیرآمیز غربی ها با محمدرضا پهلوی وجود دارد؟سعید لیلاز:شما حتماً ماجرای ملاقات شاه با سه نفر از ان متفقین در تهران را شنیده اید که آنها بسیاربسیار تحقیرآمیز با شاه برخورد می کنند. هم چرچیل و هم روزولت. فقط استالین فردای آن روز وقتی می فهمد که این ها این‎ گونه تحقیرآمیز با محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران برخورد د، خودش به دیدار شاه می رود و به شاه هدیه می دهد و سعی می کند از شاه دلجویی کند. شواهد هم نشان می دهد که از شاه هم خوشش می آید. در یک کشور شده یک جوان 22 ساله پادشاه ایران می شود که تحقیر و شده است. به نظر من آن ملاقات و آن نحوه برخورد سه متفقین با شاه توهین آمیزتر از آن قضیه گوش ندادن به رادیو برلین است.اما به جز این ها، باز هم موارد دیگری وجود دارد. اگر شما به خاطرات علم مراجعه کنید، می بینید که شاه دائماً در گفتگوهایش با علم از دوره ای که غربی ها هم شاه و هم ایران را تحقیر می د به تلخی یاد می کند و به نظر می رسد که تا پایان عمر یک عقده ای از این جهت داشت. و بعد از اینکه درآمدهای نفتی ایران زیاد شد شاه بعضا با انگلیسی ها رفتار بدی داشت که این نوع رفتار در واقع بازتاب همان تحقیر شدن هایی بود که در آن دوره به او تحمیل می شد. شاه در برابر امریکا و انگلیس در جریان عزل و نصب ها*این حقارت ها و ضعف های محمدرضا پهلوی در عرصه بین المللی در عزل و نصب ها هم دیده می شود؟سعید لیلاز:بله. در سال 1320 که ایران تحت بود و شاه ایران هم شاه یک کشور تحت محسوب می شد. یعنی تحت قوانین یک کشور ی با او عمل می شد و بعد از کودتای 28 مرداد هم می بینیم این رابطه به ایالات متحده منتقل می شود. یعنی شاه وقتی می خواهد فضل الله زاهدی، نخست را عوض کند مجبور می شود با آیزنهاور ملاقات کند یا وقتی می خواهد علی امینی را برکنار کند ناچار می شود موافقت کندی را جلب کند و تنها وقتی شاه به کندی اطمینان می دهد که من خودم اصلاحات را در ایران انجام می دهم یی ها موافقت می کنند که علی امینی کنار برود. بعد از او علم به نمایندگی از بریتانیایی ها در ایران نخست می شود.درواقع بعد از کودتای 28 مرداد یی ها و انگلیسی ها مستقیماً در عزل و نصب نخست ها در ایران دخ می د و نقش داشتند و شاه گاهی اوقات برای این عزل و نصب ها مجبور بود به برود و نظر آن ها را جلب کند. برای عزل و نصب نخست ها، موارد زیادی بوده که شاه مجبور بود طبق خواسته غربی ها عمل کند. یکی دیگر از نخست هایی هم که قبل از پیروزی انقلاب شاه ناگزیر شد با نظر یی ها تعیین کند حسنعلی منصور بود. من این موضوع را فقط به عنوان یک نظریه و یک فرضیه مطرح می کنم که شاه از کشته شدن منصور خشنود شد به خاطر اینکه منسوب یی ها بود و حسنعلی منصور هم خیلی با تبختر و اقتدار با او برخورد می کرد. پدرش نخست بود و سوابق خانوادگی اش خیلی روشن تر از سوابق خانوادگی شاه بود و شاه نمی توانست او را تحمل کند. حتی هویدا هم از طرف جناح یی به شاه تحمیل شد اما هویدا بعد از این که شاه قدرتمند شد و توانست سر از چنبره اطاعت غرب به آن شکل تحقیرآمیز قبل بیرون بیاورد موفق شد که نظر شاه را جلب کند.*سفارت خانه های انگلیس و امریکا چگونه شاه را تحقیر می د و به او دستور می دادند؟سعید لیلاز:این دو سفارت و سفیر نقشی بسیاربسیار مهم تر از دو سفارت خانه معمولی در ایران ایفا می د. کافی است شما به خاطرات علم مراجعه کنید تا نقش این سفارتخانه ها را کاملاً ملموس ببینید. همانطور که گفتم شاه به لحاظ روانی هم از و انگلیس بسیار می ترسید و هم بسیار از آنها متنفر بود. او به این خاطر که فکر می کرد در سازمان برنامه یک عده امریکایی علیه او توطئه می کنند، به آن سازمان حمله می کرد. یعنی دائماً بین ترس و نفرت همزمان در نوسان بود. درست مثل آن حسی که رضاخان نسبت به بریتانیایی ها داشت.در رابطه با شاپور ریپورتر هم همینطور است. ما می دانیم که او با سرویس های امنیتی بریتانیا کار می کرد و اطلاعات می ‎داد و اطلاعات می گرفت و شاه در خیلی از موارد در مورد بعضی از رجال خودش داوری می کرد و می گفت فلانی انگلیسی است یا یی است. یعنی می دانست آنها می روند و اطلاعات می دهند ولی امکان این که بتواند با این ها برخورد کند نداشت. او یا در عالم واقع آنها را خیلی نیرومند می دانست و یا فکر می کرد که این ها حاکم سرنوشتش هستند.
این موضوع تا آ سلطنت محمدرضا پهلوی وجود داشت و آ ین ملاقات هایی که شاه با سفرایی مثل سالیوان داشته بسیار ملاقات های تلخی بود و شاه فکر می کرد که آنها می توانند او را حفظ کنند در حالی که این ها قادر به هیچ کاری در مقابل توده مردم نبودند. در مجموع، هم آدم ها و هم سیستم ها، اساسا براساس منافع خود حرکت می کنند و وابستگی یا همبستگی به این و آن را باید در چارچوب این منافع ببینیم نه وابستگی بی چون و چرا یا ازلی و ابدی.