ضرورت دگرگونی در نظام مالیاتی جهان

طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از اب روژه های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های ت به فروش سرمایه های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده سازی و تحقق کامل با ۱۶ چالش جدی و وم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده سازی کامل این طرح ظرف ۲ سال آینده را می دهد، اما به نظر می رسد این طرح راه طولانی تری تا تحقق کامل را در پیش دارد. وجی های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و … گرفته تا تحقق عد مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و … را شامل می شود.نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ict، گفت وگویی با هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم وکیف ابعاد، فرصت ها، پیچیدگی ها، چالش ها و وجی ها این طرح داشته باشیم.اجرای کامل طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا دو سال دیگراجرای کامل طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا دو سال دیگرکار طراحی و ساخت طرح جامع نظام مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۳۲ پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟طرح جامع نظام مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات ب ایه سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عد مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های ت به فروش سرمایه های ملی دارد.حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال ۱۳۸۳ شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از ۳۲ پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در ۵ محور سازماندهی شده است.نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال های اخیر و وم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه های نرم افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می شود، تکمیل و توسعه سامانه های نرم افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه ریزی و از ظرفیت های خارجی در امور مشاوره و در صورت وم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا ۲ سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم ترین پروژه های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم و بسته های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه های طرح جامع مالیاتی محسوب می شود.
پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی tax.gov.ir در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:بیشتر بدانید: ب و کارهای اینترنتی از دو هفته دیگر باید مالیات بدهندثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف های مالیاتی و رای هیات های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه های مالیاتی چگونه عمل می کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.روش محاسبه میزان مالیات شرکت ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می شود؟در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه های مرتبط با هم انجام می دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت ها به ین مالیاتی اقدام می کند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخ دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت هایی را در تحقق این مهم ایجاد می کند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی ها لازم می شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و وجی طرح چه بود)؟از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع نظام مالیاتی عبارتند از:عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسه منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی را سلب می کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.
عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی دارد.
استفاده از نرم افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزه فن آوری رخ می داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (psd) مسیر نیل سازمان به ی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.
عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت های مناسب برای شبکه های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت افزارها که با اجرای پروژه (lwt) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.
عدم وجود بخش های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع وقت به صورت مناسب و یکپارچه و در نتیجه پایین بودن سطح رضایت مندی مؤدیان در مراجعات سازمانی و این مشکل نیز با تفکیک وظایف و ایجاد بخش های خدمات مودیان و رسیدگی رضایت کارکنان و مودیان سازمان را در برداشت.
نبود ارتباط آنلاین/آفلاین میان دستگاه های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و عدم تبادل مناسب اطلاعات مورد نیاز و نبود بانک اطلاعاتی از اقلام درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز همچنین نبود پورتال ها و درگاه های مناسب به منظور تسریع فرآیندها و فعالیت های مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی با مودیان، سازمان های مرتبط و یا سایر ذی نفعان که تک تک این ها در پروژه های طرح جامع مالیاتی دیده شد و در حال حاضر با ایجاد سامانه های مرتبط با این موارد این مشکلات نیز مرتفع شده است.بیشتر بدانید: ا ام شرکت های دانش بنیان به ارائه اظهارنامه مالیاتیدر راه اندازی سامانه چه از نظر فنی، بودجه ای و چه از نظر نیروی انسانی با چه چالش هایی مواجه بوده یا هستید؟ برای مثال شنیده می شود نوعی مقاومت در میان ممیزان به علت قطع ارتباط با مودیان وجود دارد این موضوع قابل تایید است؟بنده اعتقادی به واژه مقاومت در حوزه فناوری اطلاعات ندارم و آنچه که از آن به عنوان مقاومت در برابر تغییرات سیستمی یاد می شود به نوعی همان عدم اقناع کاربری است. به عبارت دیگر مهم ترین چالش مدیران حوزه it، اتخاذ شیوه های مناسب فرهنگ سازی آن هم به منظور اقناع سیستمی است که باید پذیرفت در کشور نسبت به انجام این مهم ضعف هایی وجود دارد و سازمان مالیاتی نیز مستثناء نیست.برخی چالش های پیش روی اجرای طرح جامع مالیاتی بدین شرح است:چالش قانون: تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون و مقررات، در کنار موضوع بسیار مهم عدم انطباق برخی مواد قانون جدید با مبانی سامانه تولید شده (ارث + پرونده محوری به جای مودی محوری)
چالش اطلاعات: نقش کلیدی اطلاعات عملکردی برون سازمان در موفقیت طرح، در مقابل عدم همکاری و تاخیر در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه مالیاتی؛
چالش همزمانی: مشکلات جدی ناشی از همزمانی تکمیل و رفع ایرادات، همزمان با توسعه پیاده سازی ملی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که شاید بهتر بود، سامانه یکپارچه مالیاتی قبل از توسعه در یک نقطه پایلوت به طور کامل پیاده سازی می شد؛
چالش عملیاتی: ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی (با نرخ رشد بالا) همزمان با فرایند پیچیده و سنگین
پیاده سازی طرح؛
چالش مدیریت ریسک: در شرایطی که ارزی ریسک به دلیل فقدان اطلاعات امکان پذیر نیست، فرایندهای سامانه یکپارچه عملا” بر اساس رسیدگی به بخش بسیار محدودی از مودیان پر ریسک؛
چالش پیچدگی پیاده سازی: پیچیدگی فوق العاده پیاده سازی سامانه در یک سازمان فوق العاده بزرگ و با سابقه طولانی (اعم از رویه های رسمی و غیر رسمی و سامانه ها) همزمان با تغییر ساختار و نقش کلیه کارکنان و عدم ثبات فرآیندهای سازمانی در این خصوص نیز هزینه های زمانی به سازمان تحمیل می کند؛
چالش فضای کاری: مشکلات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ساختمان های غیر ملکی و فرسوده؛
چالش پیمانکار خارجی: شرایط خاص و مشکلات مدیریت پیمانکار خارجی، به ویژه با توجه به شرایط
بین المللی و عدم تطابق ظرفیت های کارفرمایی و پیمانکار خارجی؛
چالش واسط های الکترونیکی: ضرورت اتصال سامانه به پایگاه های برون سازمانی از طریق واسط های الکترونیکی و عدم وجود پایگاه های اطلاعاتی لازم در دستگاه ها و یا پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تولید و برقراری ارتباط این واسط ها؛
چالش فناوری : پیچیدگی فناوری های مورد استفاده در طرح و کمبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این فناوری ها جهت تکمیل و اجرای طرح در سطح کشور؛
چالش کارکنان: افزایش روز افزون دانش فنی کارکنان حوزه فاوای سازمان و پیچیدگی توسعه، حفظ، نگهداری و تامین انتظارات ایشان با توجه به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ت و سازمان؛
چالش ساختار: اجرای طرح مست م عملیات پیچیده اجرای کامل ساختار وظیفه ای، به جای ساختار منبع و فرد محور و همچنین تغییر بنیادی در ساختار به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضات و شکایات و همچنین وصول و عملیات؛
چالش ورودی: عدم تکمیل ثبت نام مودیان، عدم انطباق اقلام اطلاعاتی و قواعد حاکم بر اظهارنامه های دریافتی با مصوبات طرح و وصول مالیات مودیان طرح در حساب های غیر حساب های بانکی طرح؛
چالش شبکه: پیچیدگی مدیریت و بهینه سازی شبکه سراسری سازمان که در ۳۱ استان کشور، بیش از ۶۲۰ ساختمان و با بیش از سی هزار ایستگاه کاری پراکندگی دارد.
چالش همزمانی: نیاز به تولید و بکارگیری سامانه های جدید، انجام توسعه و تغییرات در سامانه های موجود و تامین نیازمندی های جدید عملیات سازمان، همزمان با تولید، پیاده سازی و اجرای سامانه طرح جامع مالیاتی؛
چالش گستره اختیار : بخش مهم و قابل ملاحظه ای از عناصر و عوامل موفقیت طرح جامع مالیاتی به طور کامل در اختیار و تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند. (ج ارزش معاملاتی املاک، اطلاعات برون سازمانی، قانون و مقررات، به کارگیری سریع متخصصین و …) که این امر در مورد سازمان امور مالیاتی و طرح جامع مالیاتی نیز صادق است.بیشتر بدانید: ا ام شرکت های دانش بنیان به ارائه اظهارنامه مالیاتیموضوع اتصال بانک ها به سامانه دارایی و دسترسی به اطلاعات حساب ها در چه مرحله ای قرار دارد آیا همکاری های لازم انجام شده است؟سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیازمندی های طرح جامع مالیاتی به شبکه های متعدد برون سازمانی متصل است. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد.شبکه ملی اطلاعات
شبکه ت ایران
سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور eix
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت اسناد کشور
شهرداری تهران
شرکت پست
دیوان محاسبات کشور
کانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بیمه مرکزی
سازمان برنامه و بودجه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بانک مرکزیبهبود کیفیت تبادل اطلاعات با سامانه های مزبور و نیز اتصال به سامانه های جدید نیز در در دستور کار سازمان قرار دارد.درخصوص اتصال بانک ها و دسترسی به اطلاعات حساب ها، سازمان امور مالیاتی به دنبال کنجکاوی در اطلاعات بانکی مردم نیست و تلاش می کند حداقل اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع بالادستی تأمین کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که بهره برداری اصلی اطلاعات اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی است.امتیازات راه اندازی نظام جامع مالیاتی برای مودیان چیست؟تا قبل بهره مندی از فرایندهای مکانیزه سازمان، مودیان مالیاتی مجبور بودند برای انجام کلیه امور مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه و بعضا با صرف زمانی طولانی (به عنوان مثال در زمان تسلیم اظهارنامه گاها تا سه ساعت در صف قرار می گرفتند) امور درخواستی آنها به سرانجام می رسید لیکن با راه اندازی طرح جامع این امکان برای مودیان فراهم شده و خواهد شد که از یک کامپیوتر شخصی و یا محل کار می توانند بخش اعظمی از امور مالیاتی خود را از طریق اینترنت به انجام برسانند. مانند ثبت نام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، دریافت اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و تسلیم اظهارنامه لیست حقوق اینترنتی، پرداخت اینترنتی مالیات، دریافت گواهی های بانک بدون نیاز به مراجعه به اداره امور مالیاتی، دریافت صورت معاملات فصلی، خلاصه
پرونده های مالیاتی، ثبت صندوق و نرم افزار فروش، استعلام و اخذ کد فراگیر، استعلام گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکت ها (دریافت بدهی مالیاتی، نمایش اظهارنامه پلمب دفاتر و …“تحقق برنامه های توسعه خدمات الکترونیکی سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت خدمات سازمان و افزایش رضایت مودیان در این راستا افزایش سرعت انجام فرایندهای مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم از طریق ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی، کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی و ارتقاء عد مالیاتی از مهم ترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی است. به طور خلاصه می توان به این موارد اشاره کرد:حذف حتی الامکان ارتباط میان کارشناس تشخیص مالیات و مودی مالیاتی در راستای اجرای پروژه تفکیک وظایف مالیاتی که یکی از اه پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی به عنوان پیش زمینه اجرای پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its) است که تلاش می شود به طور کامل محقق شود.
کاهش عملیات دستی نظام مالیاتی با بهره گیری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its)؛
تکمیل پایگاه اطلاعاتی هویتی سازمان در خصوص کمیت و کیفیت مودیان از طریق ثبت نام الکترونیکی مودی در سامانه شماره اقتصادی؛
تکمیل پایگاه اطلاعاتی عملکردی مودیان در راستای اجرای ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛اجرای طرح جامع مالیاتی چه نقشی در افزایش مالیات واصله و شناسایی فراریان مالیاتی دارد؟بدیهی است بدون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان امکان ردی فرار مالیاتی میسر نیست. سازمان مالیاتی تلاش می کند که با راه اندازی سامانه های متعدد نرم افزار، داده کاوی، داده آمایی و واحدی براساس اطلاعات جمع آوری شده را به صورت روزافزون توسعه دهد و قبول داریم که در تحقق این مهم مسیر طولانی را در پیش داریم و لیکن امروز تمرکز این مرجع در طرح جامع مالیاتی بر دو محور خدمات الکترونیکی با هدف کاهش ارتباطات فیزیکی سازمان و مردم و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و سامانه های نرم افزاری کشور فرار مالیاتی، معطوف شده است.
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از اب روژه های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های ت به فروش سرمایه های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده سازی و تحقق کامل با 16 چالش جدی و وم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده سازی کامل این طرح ظرف 2 سال آینده را می دهد، اما به نظر می رسد این طرح راه طولانی تری تا تحقق کامل را در پیش دارد. وجی های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و ... گرفته تا تحقق عد مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و ... را شامل می شود.نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ict، گفت وگویی با هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم وکیف ابعاد، فرصت ها، پیچیدگی ها، چالش ها و وجی ها این طرح داشته باشیم.کار طراحی و ساخت طرح جامع مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 32 پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات ب ایه سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عد مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های ت به فروش سرمایه های ملی دارد.حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال 1383 شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از 32 پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در 5 محور سازماندهی شده است.نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال های اخیر و وم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه های نرم افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می شود، تکمیل و توسعه سامانه های نرم افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه ریزی و از ظرفیت های خارجی در امور مشاوره و در صورت وم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا 2 سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم ترین پروژه های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و 169 مکرر اصلاحیه سال 94 قانون مالیات های مستقیم و بسته های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود 900 میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه های طرح جامع مالیاتی محسوب می شود.پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی tax.gov.ir در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت 1397 به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف های مالیاتی و رای هیات های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه های مالیاتی چگونه عمل می کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.روش محاسبه میزان مالیات شرکت ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می شود؟در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه های مرتبط با هم انجام می دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت ها به ین مالیاتی اقدام می کند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخ دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت هایی را در تحقق این مهم ایجاد می کند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی ها لازم می شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و وجی طرح چه بود)؟از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسة منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی را سلب می کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی دارد.استفاده از نرم افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزة فن آوری رخ می داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (psd) مسیر نیل سازمان به ی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت های مناسب برای شبکه های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت افزارها که با اجرای پروژه (lwt) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.عدم وجود بخش های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع وقت به صورت مناسب و یکپارچه و در نتیجه پایین بودن سطح رضایت مندی مؤدیان در مراجعات سازمانی و این مشکل نیز با تفکیک وظایف و ایجاد بخش های خدمات مودیان و رسیدگی رضایت کارکنان و مودیان سازمان را در برداشت.نبود ارتباط آنلاین/آفلاین میان دستگاه های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و عدم تبادل مناسب اطلاعات مورد نیاز و نبود بانک اطلاعاتی از اقلام درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز همچنین نبود پورتال ها و درگاه های مناسب به منظور تسریع فرآیندها و فعالیت های مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی با مودیان، سازمان های مرتبط و یا سایر ذی نفعان که تک تک این ها در پروژه های طرح جامع مالیاتی دیده شد و در حال حاضر با ایجاد سامانه های مرتبط با این موارد این مشکلات نیز مرتفع شده است.در راه اندازی سامانه چه از نظر فنی، بودجه ای و چه از نظر نیروی انسانی با چه چالش هایی مواجه بوده یا هستید؟ برای مثال شنیده می شود نوعی مقاومت در میان ممیزان به علت قطع ارتباط با مودیان وجود دارد این موضوع قابل تایید است؟بنده اعتقادی به واژه مقاومت در حوزه فناوری اطلاعات ندارم و آنچه که از آن به عنوان مقاومت در برابر تغییرات سیستمی یاد می شود به نوعی همان عدم اقناع کاربری است. به عبارت دیگر مهم ترین چالش مدیران حوزه it، اتخاذ شیوه های مناسب فرهنگ سازی آن هم به منظور اقناع سیستمی است که باید پذیرفت در کشور نسبت به انجام این مهم ضعف هایی وجود دارد و سازمان مالیاتی نیز مستثناء نیست.برخی چالش های پیش روی اجرای طرح جامع مالیاتی بدین شرح است:چالش قانون: تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون و مقررات، در کنار موضوع بسیار مهم عدم انطباق برخی مواد قانون جدید با مبانی سامانه تولید شده (ارث + پرونده محوری به جای مودی محوری)چالش اطلاعات: نقش کلیدی اطلاعات عملکردی برون سازمان در موفقیت طرح، در مقابل عدم همکاری و تاخیر در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه مالیاتی؛چالش همزمانی: مشکلات جدی ناشی از همزمانی تکمیل و رفع ایرادات، همزمان با توسعه پیاده سازی ملی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که شاید بهتر بود، سامانه یکپارچه مالیاتی قبل از توسعه در یک نقطه پایلوت به طور کامل پیاده سازی می شد؛چالش عملیاتی: ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی (با نرخ رشد بالا) همزمان با فرایند پیچیده و سنگینپیاده سازی طرح؛چالش مدیریت ریسک: در شرایطی که ارزی ریسک به دلیل فقدان اطلاعات امکان پذیر نیست، فرایندهای سامانه یکپارچه عملا" بر اساس رسیدگی به بخش بسیار محدودی از مودیان پر ریسک؛چالش پیچدگی پیاده سازی: پیچیدگی فوق العاده پیاده سازی سامانه در یک سازمان فوق العاده بزرگ و با سابقه طولانی (اعم از رویه های رسمی و غیر رسمی و سامانه ها) همزمان با تغییر ساختار و نقش کلیه کارکنان و عدم ثبات فرآیندهای سازمانی در این خصوص نیز هزینه های زمانی به سازمان تحمیل می کند؛چالش فضای کاری: مشکلات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ساختمان های غیر ملکی و فرسوده؛چالش پیمانکار خارجی: شرایط خاص و مشکلات مدیریت پیمانکار خارجی، به ویژه با توجه به شرایطبین المللی و عدم تطابق ظرفیت های کارفرمایی و پیمانکار خارجی؛چالش واسط های الکترونیکی: ضرورت اتصال سامانه به پایگاه های برون سازمانی از طریق واسط های الکترونیکی و عدم وجود پایگاه های اطلاعاتی لازم در دستگاه ها و یا پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تولید و برقراری ارتباط این واسط ها؛چالش فناوری : پیچیدگی فناوری های مورد استفاده در طرح و کمبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این فناوری ها جهت تکمیل و اجرای طرح در سطح کشور؛چالش کارکنان: افزایش روز افزون دانش فنی کارکنان حوزه فاوای سازمان و پیچیدگی توسعه، حفظ، نگهداری و تامین انتظارات ایشان با توجه به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ت و سازمان؛چالش ساختار: اجرای طرح مست م عملیات پیچیده اجرای کامل ساختار وظیفه ای، به جای ساختار منبع و فرد محور و همچنین تغییر بنیادی در ساختار به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضات و شکایات و همچنین وصول و عملیات؛چالش ورودی: عدم تکمیل ثبت نام مودیان، عدم انطباق اقلام اطلاعاتی و قواعد حاکم بر اظهارنامه های دریافتی با مصوبات طرح و وصول مالیات مودیان طرح در حساب های غیر حساب های بانکی طرح؛چالش شبکه: پیچیدگی مدیریت و بهینه سازی شبکه سراسری سازمان که در 31 استان کشور، بیش از 620 ساختمان و با بیش از سی هزار ایستگاه کاری پراکندگی دارد.چالش همزمانی: نیاز به تولید و بکارگیری سامانه های جدید، انجام توسعه و تغییرات در سامانه های موجود و تامین نیازمندی های جدید عملیات سازمان، همزمان با تولید، پیاده سازی و اجرای سامانه طرح جامع مالیاتی؛چالش گستره اختیار : بخش مهم و قابل ملاحظه ای از عناصر و عوامل موفقیت طرح جامع مالیاتی به طور کامل در اختیار و تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند. (ج ارزش معاملاتی املاک، اطلاعات برون سازمانی، قانون و مقررات، به کارگیری سریع متخصصین و ...) که این امر در مورد سازمان امور مالیاتی و طرح جامع مالیاتی نیز صادق است.موضوع اتصال بانک ها به سامانه دارایی و دسترسی به اطلاعات حساب ها در چه مرحله ای قرار دارد آیا همکاری های لازم انجام شده است؟سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیازمندی های طرح جامع مالیاتی به شبکه های متعدد برون سازمانی متصل است. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد.شبکه ملی اطلاعاتشبکه ت ایرانسامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور eixسازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد کشورشهرداری تهرانشرکت پستدیوان محاسبات کشورکانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیکوزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه مرکزیسازمان برنامه و بودجهاتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بانک مرکزیبهبود کیفیت تبادل اطلاعات با سامانه های مزبور و نیز اتصال به سامانه های جدید نیز در در دستور کار سازمان قرار دارد.درخصوص اتصال بانک ها و دسترسی به اطلاعات حساب ها، سازمان امور مالیاتی به دنبال کنجکاوی در اطلاعات بانکی مردم نیست و تلاش می کند حداقل اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع بالادستی تأمین کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که بهره برداری اصلی اطلاعات اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی است.امتیازات راه اندازی نظام جامع مالیاتی برای مودیان چیست؟تا قبل بهره مندی از فرایندهای مکانیزه سازمان، مودیان مالیاتی مجبور بودند برای انجام کلیه امور مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه و بعضا با صرف زمانی طولانی (به عنوان مثال در زمان تسلیم اظهارنامه گاها تا سه ساعت در صف قرار می گرفتند) امور درخواستی آنها به سرانجام می رسید لیکن با راه اندازی طرح جامع این امکان برای مودیان فراهم شده و خواهد شد که از یک کامپیوتر شخصی و یا محل کار می توانند بخش اعظمی از امور مالیاتی خود را از طریق اینترنت به انجام برسانند. مانند ثبت نام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، دریافت اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و تسلیم اظهارنامه لیست حقوق اینترنتی، پرداخت اینترنتی مالیات، دریافت گواهی های بانک بدون نیاز به مراجعه به اداره امور مالیاتی، دریافت صورت معاملات فصلی، خلاصه پرونده های مالیاتی، ثبت صندوق و نرم افزار فروش، استعلام و اخذ کد فراگیر، استعلام گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکت ها (دریافت بدهی مالیاتی، نمایش اظهارنامه پلمب دفاتر و ..."تحقق برنامه های توسعه خدمات الکترونیکی سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت خدمات سازمان و افزایش رضایت مودیان در این راستا افزایش سرعت انجام فرایندهای مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم از طریق ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی، کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی و ارتقاء عد مالیاتی از مهم ترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی است. به طور خلاصه می توان به این موارد اشاره کرد:حذف حتی الامکان ارتباط میان کارشناس تشخیص مالیات و مودی مالیاتی در راستای اجرای پروژه تفکیک وظایف مالیاتی که یکی از اه پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی به عنوان پیش زمینه اجرای پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its) است که تلاش می شود به طور کامل محقق شود.کاهش عملیات دستی نظام مالیاتی با بهره گیری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its)؛تکمیل پایگاه اطلاعاتی هویتی سازمان در خصوص کمیت و کیفیت مودیان از طریق ثبت نام الکترونیکی مودی در سامانه شماره اقتصادی؛تکمیل پایگاه اطلاعاتی عملکردی مودیان در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛اجرای طرح جامع مالیاتی چه نقشی در افزایش مالیات واصله و شناسایی فراریان مالیاتی دارد؟بدیهی است بدون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان امکان ردی فرار مالیاتی میسر نیست. سازمان مالیاتی تلاش می کند که با راه اندازی سامانه های متعدد نرم افزار، داده کاوی، داده آمایی و واحدی براساس اطلاعات جمع آوری شده را به صورت روزافزون توسعه دهد و قبول داریم که در تحقق این مهم مسیر طولانی را در پیش داریم و لیکن امروز تمرکز این مرجع در طرح جامع مالیاتی بر دو محور خدمات الکترونیکی با هدف کاهش ارتباطات فیزیکی سازمان و مردم و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و سامانه های نرم افزاری کشور فرار مالیاتی، معطوف شده است.منبع:عصرارتباطمطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازیانتهای پیام/-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
امروزه به هر کاری که در اینترنت بانک، موبایل و اس ام اس بانک ها انجام می گیرد به تراکنش مربوط می شود در واقع روز به روز بر تعداد دفعاتی که این واژه را می بینیم و می شنویم افزوده می شود. از اینرو قبل از هر چیز ضروری است تعاریفی از تراکنش آورده شود.تراکنش به عمل اجرای دستورات در سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی گفته می شود. بعبارتی دیگر تراکنش به عمل اجرای دستورات کاربر در بانک اطلاعاتی می گویند.تراکنش می تواند موفق یا ناموفق باشد.عوامل اصلی تراکنش های ناموفق
عدم موفقیت در دریافت سرویس از شبکه های شتاب عموما به سرورهای شتاب مربوط نمی شود و در اغلب موارد عدم پول گذاری و خودپرداز از عوامل اصلی تراکنش های ناموفق می باشند.علاوه بر موارد مذکور عوامل دیگری نیز وجود دارند که در تراکنش های ناموفق موثرند که برای پرهیز از اطاله ی کلام از بیان آنها خودداری می شود.پس از مطرح تعاریف تراکنش و عوامل موثر در تراکنش های ناموفق در ادامه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و نیز نحوه رسیدگی و تعیین درامد مشمول مالیات تراکنش های بانکی اشاره می شود.اقدامات ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه ی عمل اطلاعات تراکنش های بانکی
بمنظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی ادارات کل امور مالیاتی مجموعه اقدامات ذیل را انجام می دهند.در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی بوده تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال می شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در دستورالعمل مذکور تعیین شده است، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت می گیرد.ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام می نمایند.1-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.2-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم مربوطه که به امضای طرفین می رسد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم استنکاف نماید، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننماید و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشود، مراتب در متن فرم قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط می رسد.سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.3-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرمی که به همین منظور طراحی شده اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام می شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم مربوطه، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نمایند و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد.4-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم مربوطه که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می گیرد و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع می شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 ، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می آید.5-از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد ا امی می باشد.نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95 ،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار می دهد:1-تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی می باشد به عنوان درآمد منظور نمی شود.2-مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.3-وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.4-درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.5-چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام می شود.6-چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.7-وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام می شود.8-چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نمی شود.9-چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلادرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل می آید.10-چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نمی باشد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد.دراجرای این بند،مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.11-با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه می شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابرازویاتوسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نمی گیرد.12-بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.13-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن وما میزان فعالیت های مالی با فعالیت@های پولی مودیان ی ان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.14-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.15-در کلیه موارد دستورالعمل مذکور که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می بایست مهلت های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.16-کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتک از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 (1395/1/1) مطلع می شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) دستورالعمل مذکور فراهم نگردد; به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به ت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش این موضوع نیز می باشند.همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (274) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (1390/10/21) ارتکاب یافته است، مکلفند مراتب را برابرمقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.شایان ذکر است برای تعامل بیشتر با مودیان علاوه بر اجرای مفاد دستورالعمل مربوط به تراکنش های بانکی رعایت موارد ذیل نیز ضروری است.الف)مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند.1) چنانچه جمع گردش بد ار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی ی ال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (معادل پنج میلیارد تومان) باشد، دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود ضمنا در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها موضوعیتی نخواهد داشت.2) در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رییس اموز مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مدنظر ان مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال یا عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، ا امی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مودی متصور نمی باشد. در راستای این بند صرفا می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال گردد.3) در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله (با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق) درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده می شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین ضریب خواهد شد.در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد بمنظور ارتقاء فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مقرر می گردد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنشهای بانکی می باشد. لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند1) با رعایت مفاد دستورالعمل فوق و به ویژه بند (13) آن، در صورت احراز ب هرگونه درآمد توسط صاحبان حسابهای بانکی دارای تراکنشهای بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می بایست با رعایت جزء (3) بند الف دستورالعمل مذکور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.2) بدیهی است در خصوص مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند نیز در صورت عدم احراز ب درآمد مشمول مالیات، ا امی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.ج) سایر موارد1) تمامی نکات مندرج در بندهای دستورالعمل فوق در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.2) با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز ان مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات، مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش هاس بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.امید است با اجرای صحیح و کامل موارد مذکور بتوان به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی هست گماشت.
بودجه کشور باید بر پایه مالیات استوار باشد/دو لایحه مهم مالیاتی درنوبت بررسی مجلسنرم افزار صندوقهای فروش آبان ماه معرفی می شود/هیئت بررسی اعتراض به تراکنشهای بانکی را به اصفهان فرستادمدریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه تکمیلی درمان منتفی شدبخشنامه معافیت مالیاتی شرکت های تامین سرمایه ابلاغ شدرانندگان اسنپ و تپسی تعیین تکلیف مالیاتی شدندشناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی در سال ۹۵به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سیدکامل تقوی نژاد در اختتامیه اجلاس آتاییک با تاکید بر همکاری مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقای توان اقتصادهای ملی، بر ضرورت همکاری های مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقای توان اقتصادهای ملی تاکید کرد.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.او در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهارداشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین از تلاش های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی از کشور سودان و همکاران ایشان در دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را برای برگزاری هر چه مطلوبتر و منظم تر اجلاس های سالانه این مجمع به عمل آوردند، صمیمانه تشکر کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی، همچنین با تبریک ب میزبانی پانزدهمین اجلاس آتاییک به کشور موریتانی، برای رییس هیات مالیاتی موریتانی آرزوی موفقیت و اظهار امیدواری کرد از هم اکنون شاهد تعامل و تشریک مساعی دو کشور ایران و موریتانی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‎های موجود باشیم.رییس دوره ای چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک)، در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.تقوی نژاد در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند؛ بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.او با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم.تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهارداشت: آتاییک به عنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند.او در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد.رییس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.او همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه می باشند.او یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است.تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.او در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان کرد: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از 41 درصد به 49 درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به حدود 9 درصد طی 4 سال گذشته اشاره کرد. با این حال، همچنان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نماید.
منبع: تسنیم401
همکاری مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقاء توان اقتصادهای ملی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اختتامیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک) در تهران، بر ضرورت همکاری های مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقای توان اقتصادهای ملی تاکید کرد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین از تلاش های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی از کشور سودان و همکاران ایشان در دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را برای برگزاری هر چه مطلوبتر و منظم تر اجلاس های سالانه این مجمع به عمل آوردند، صمیمانه تشکر کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی، همچنین با تبریک ب میزبانی پانزدهمین اجلاس آتاییک به کشور موریتانی، برای رئیس هیات مالیاتی موریتانی آرزوی موفقیت و اظهار امیدواری کرد از هم اکنون شاهد تعامل و تشریک مساعی دو کشور ایران و موریتانی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‎های موجود باشیم.رئیس دوره ای چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک)، در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.تقوی نژاد در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند; بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم.تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند.وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه می باشند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است.تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از 41 درصد به 49 درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به حدود 9 درصد طی 4 سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نماید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اختتامیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک) در تهران، بر ضرورت همکاری های مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقای توان اقتصادهای ملی تاکید کرد.به گزارش عصرایران به نقل از سازمان امور مالیاتی، رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد که روز چهارشنبه 22 آذرماه، در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین از تلاش های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی از کشور سودان و همکاران ایشان در دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را برای برگزاری هر چه مطلوبتر و منظم تر اجلاس های سالانه این مجمع به عمل آوردند، صمیمانه تشکر کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی، همچنین با تبریک ب میزبانی پانزدهمین اجلاس آتاییک به کشور موریتانی، برای رئیس هیات مالیاتی موریتانی آرزوی موفقیت و اظهار امیدواری کرد از هم اکنون شاهد تعامل و تشریک مساعی دو کشور ایران و موریتانی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‎های موجود باشیم.رئیس دوره ای چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک)، در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.وی در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند; بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم.
تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند.وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد.وی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه می باشند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است.تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از 41 درصد به 49 درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به حدود 9 درصد طی 4 سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نماید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بر ضرورت همکاری های مالیاتی کشورهای ی در جهت هم افزایی و ارتقای توان اقتصادهای ملی تاکید کرد.به گزارش شما نیوز ، به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد که روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اختتامیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک) در تهران، سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.
وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.اخذ مالیات از اقتصاد چالش نظام های مالیاتی جهانوی در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند؛ بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم. تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند. وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد. وی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه هستند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است. تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از ۴۱ درصد به ۴۹ درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به حدود ۹ درصد طی ۴ سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می کند.
رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: در ۴ سال گذشته به طور متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی رشد کرده و سهم مالیات در هزینه های جاری ت از 41 درصد به 49 درصد افزایش یافته است.به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند. وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین از تلاش های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی از کشور سودان و همکاران ایشان در دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را برای برگزاری هر چه مطلوبتر و منظم تر اجلاس های سالانه این مجمع به عمل آوردند، صمیمانه تشکر کرد. معاون امور اقتصادی و دارایی، همچنین با تبریک ب میزبانی پانزدهمین اجلاس آتاییک به کشور موریتانی، برای رئیس هیات مالیاتی موریتانی آرزوی موفقیت و اظهار امیدواری کرد از هم اکنون شاهد تعامل و تشریک مساعی دو کشور ایران و موریتانی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‎های موجود باشیم. رئیس دوره ای چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک)، در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.وی در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند; بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم. تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند. وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد. وی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه می باشند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است. تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از 41 درصد به 49 درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد به حدود 9 درصد طی 4 سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می نماید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد که روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اختتامیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک) در تهران، سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.
وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.اخذ مالیات از اقتصاد چالش نظام های مالیاتی جهانوی در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند؛ بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم. تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند. وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد. وی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه هستند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است. تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از ۴۱ درصد به ۴۹ درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به حدود ۹ درصد طی ۴ سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می کند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد که روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، در جمع مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای ی، اساتید صندوق بین المللی پول و کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اختتامیه چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی(آتاییک) در تهران، سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد که این گردهمایی برای همه شرکت کنندگان از کشورهای ی، فرصت مناسبی باشد تا آ ین یافته ها، تجربیات و رویدادهای نظام های مالیاتی را به اشتراک گذاشته و ضمن هم افزایی، گام های موثری برای ارتقای توان اقتصاد های ملی خود بردارند.
وی در مراسم اختتامیه این اجلاس چهار روزه با تشکر از تلاش های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور ما ی که سیزدهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به سرانجام رساند، اظهار داشت: بی تردید نقش سازمان مالیاتی کشور ما ی در تاسیس آتاییک و پیشبرد اه آن بسیار برجسته و پررنگ است و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی در موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه امروزه انتظار از نظام مالیاتی بهینه، فراتر از تامین منابع مالی و بودجه ای ت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری برای پیگیری اه والایی همچون تحقق توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد اه حفاظت از محیط زیست نیز برای آن متصور است، عنوان داشت: انتظار بر این است که همه این برنامه ریزی ها با ظرافت و درایت خاص و در کنار حفظ رشد و تحرک اقتصاد صورت گیرد.اخذ مالیات از اقتصاد چالش نظام های مالیاتی جهانوی در خصوص چالش امروز نظام های مالیاتی جهان مبنی بر اخذ مالیات از اقتصاد و خدمات دیجیتالی گفت: ب و کارهای نوین این عرصه که در صحنه بین المللی فعال هستند، با بهره گیری از مفرهای موجود در قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای مختلف و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تکیه بر چالاکی و الگوهای ویژه ب و کار خود، اقدام به برنامه ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و از پرداخت مبالغی هنگفت از مالیات حقه خود می گریزند؛ بنابراین برای رویارویی با این وضعیت، اتخاذ رویکردهای منسجم و هوشمندانه توسط نظام های مالیاتی مورد نیاز است.وی با اشاره به کارگاه های تخصصی برگزار شده در این اجلاس با محوریت «تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب» و همچنین موضوع «اخذ مالیات از تجارت و خدمات دیجیتال» یادآور شد: برآورد ما از مجموعه مقالات ارایه شده در زمینه حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب این است که ابتدا باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی دستگاه مالیاتی خود را براساس استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم تا بلکه حوزه های نیازمند به تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. سپس فراتر از مدار مرسوم تامین بودجه سالانه، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را برای توسعه و ارتقای نظام مالیاتی با هدف نیل به یکپارچگی و پرداختن به محورهای اصلی اتخاذ کنیم. تقوی نژاد با تاکید بر اینکه، آتاییک یک سازمان بین المللی جوان، اما رو به رشد و بالندگی است و حتی ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد قدرتمند اقتصادی در منطقه و جهان را دارد، اظهار داشت: آتاییک بعنوان اتاق فکر و کانون هم شی کشورهای ی در زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد تا نقش یک موتور محرک رشد و پویایی نظام های مالیاتی کشورهای ی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای نظام های مالیاتی و حل و فصل بحران ها و چالش های اقتصادی این کشورها را در زمینه مالیاتی فراهم کند. وی در ادامه با بیان اینکه کشور ایران با درک واقعیت انکارناپذیر ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی، برنامه ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در دست دارد، تصریح کرد: ما در مسیر رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و چابک، راهی جز مکانیزه فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ان مالیاتی و ارایه مجموعه ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات در نظام مالیاتی ایران در حال انجام است و امیدواریم این رویکرد گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب باشد. وی در ادامه سخنان خود به برخی از مهمترین اقدامات و برنامه های اصلاح نظام مالیاتی ایران اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گام بزرگ این سازمان برای اجرای عد مالیاتی و شفاف سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مالیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشاره کرد و گفت: مهمترین و ضروری ترین گام در مسیر حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن، بهره گیری از اطلاعات ارزشمند صاحبان درآمد است و در این راستا، همکاری و تفاهمات انجام شده با سایر دستگاه ها و مراجع دارنده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است.تقوی نژاد با اشاره به راهبرد ساده سازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: این اقدام در قالب ساده سازی قوانین و مقررات و نیز ساده سازی فرایندهای اجرایی از دیگر رویکردهای سازمان مالیاتی ایران در سال های گذشته بوده است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای بنگاه های کوچک و متوسط از جمله اقدامات مربوط به این حوزه هستند.وی، یکی از مهمترین وجوه کاهش هزینه های وصول سازمان و تمکین مودیان را توسعه خدمات مالیاتی الکترونیکی دانست و گفت: در این خصوص می توان به دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت آنلاین مالیات در اغلب منابع مالیاتی اشاره کرد.معاون امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان برای کاهش فرار مالیاتی از طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی از دیگر اقداماتی است که منجر به وصول منابع قابل توجهی از مالیات ها طی سال گذشته و سال جاری شده است. تقوی نژاد اضافه کرد: مجموعه اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی، در کنار تقویت ضمانت های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ایران بر این موضوع و جرم‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان بیشتر به عملکرد عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی را تضمین کند.وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات مالیاتی کشورهای ی گفت: اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد.تقوی نژاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، عنوان داشت: در این ارتباط می توان به رشد متوسط بیش از ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری ت از ۴۱ درصد به ۴۹ درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به حدود ۹ درصد طی ۴ سال گذشته اشاره کرد. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارایه را ارهای منطقی برای رفع چالش های موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات، دیدگاه ها و روش های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام های مالیاتی را تسهیل می کند.