شبکه خبری تیتریک

تاریخ: ۱۳۹۶-۰۹-۱۳شناسه خبر: 56127از دریچه دوربین "ورزش بانوان"به گزارش پایگاه خبری ورزش بانوان ، ۱۰ مشعل دار المپیک زمستانی از جمله بهرام رادان هنرمند سینما در این نشست خبری معرفی شدند. همچنین ۵ نفر از این ۱۰ مشعل دار را ن تشکیل می دهند که ۲ تن از آن ها فروغ عباسی قهرمان اسکی ایران و بهناز شفیعی قهرمان موتورسواری هستند. تصاویر “ورزش بانوان” از این نشست باشکوه را ببینید و گزارش کامل این نشست را اینجا بخوانید:
به گزارش مشرق، نشست خبری های «شعله ور» به کارگردانی «حمید نعمت الله» و «بمب؛یک عاشقانه» به کارگردانی «پیمان معادی» در دومین روز سی وششمین جشنواره فجر در پردیس ملت برگزار شد.نشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجرنشست خبری های دومین روز جشنواره فجر
مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4254419/مهمترین-رویداد-های-خبری-سال-۹۶-به-روایت-عکاسان-خبرگزاری-مهر-۱
تاریخ: ۱۳۹۶-۰۹-۱۶شناسه خبر: 56184از دریچه دوربینبه گزارش پایگاه خبری ورزش بانوان ، تیم والیبال پیکان در دیداری از هفته نخست لیگ برتر والیبال ن در سالن حجاب تهران ۳ بر صفر از سد آبنوس ، دیگر تیم تهرانی گذشت. تصاویر این بازی از دریچه دوربین پرتو جغتایی را می بینید:
کنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور عصر امروز ۵ آبان ماه با حضور شهرداران ۶ کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم و اهواز در سالن ی شهرداری مشهد برگزار شد.کنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهدکنفرانس خبری نشست شهرداران کلان ای کشور در مشهد
همانطور که اطلاع داشتید، کنفرانس e3 2017 شرکت مایکروسافت ساعت ۱:۳۰ بامداد برگزار شد و توانستیم نگاهی به بازی ها و کنسول جدید این شرکت بیندازیم.شرکت مایکروسافت در همان اولین لحظات آغازین کنفرانس خبری خود، از کنسول ای با وان ای که برای مدت طولانی عادت کرده بودیم آن را با اسم رمز پروژه اسکو یو بخوانیم، برداشت.طبق وعده های داده شده این کنسول تمامی بازی های ای با وان را اجرا کرده و همچنین به لطف قدرت سخت افزاری بالایی که دارد، می توانند اکثر عناوین جدید را در رزولوشن ۴k و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کند. تاریخ عرضه این کنسول میان نسلی نیز ۷ نوامبر (۱۶ آبان) امسال اعلام شده است.در ادامه می توانید لیست تمامی اخبار پوشش داده شده از کنفرانس e3 2017 شرکت مایکروسافت را مشاهده کنید.تاریخ عرضه کنسول ای با وان ای مشخص شد [e3 2017]هر آنچه که مهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتایکروسافت در کنفرانس خبری e3 2017 خود به نمایش گذاشت - هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتمایکروسافت در کنفرانس خود در e3 2016 پروژه اسکو یو را معرفی کرد. پروژه اسکو یو در حقیقت نامی رمزی و موقت برای این کنسول بوده است و همانطور که اعلام شد، این کنسول ای با وان ای نامیده شده است. با توجه به مایکروسافت کنسول ای با وان ای قدرتمندترین کنسول موجود در بازار است. در کنار رزولوشن ۴k آن، سخت افزار این کنسول با واقعیت مجازی سازگار است. همچنین این کنسول می تواند تمامی بازی های ای با وان را اجرا کند و در حقیقت بازی های این دو کنسول ی ان هستند.از بازی forza motorsport 7 به همراه یک تریلر رونمایی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتبر اساس شایعه های پخش شده به نظر می رسد که این عنوان مسابقه ای استودیوی «ترن ۱۰» (turn 10) در تاریخ ۳ اکتبر (۱۱ مهر) امسال به صورت انحصاری برای پلتفرم های ای با وان، ای با وان ای و ویندوز ۱۰ (به همراه گرافیک و جزیات بسیار بالاتر) منتشر خواهد شد.تریلر بازی kingdom hearts 3 منتشر شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتشرکت «اسکوئر انی » (square enix) باور دارد که شما برای نشان دادن تریلرهای زیبا به کنفرانس e3 نیاز دارید و از همین رو تریلر زیبایی از بازی kingdom hearts 3 در e3 به نمایش گذاشته است. از بازی metro: exodus رونمایی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهمانطور که در جریان هستید، شرکت مایکروسافت در کنفرانس خبری e3 2017 خود از کنسول میان نسلی ای با وان ای به صورت کامل رونمایی کرده و پس از آن شروع به معرفی بازی های کرد که بتوانند کیفیت و قدرت این کنسول را به رخ همگان بکشند. یکی از این عنواین، بازی metro: exodus نام دارد که شرکت مایکروسافت به همراه یک تریلر از آن رونمایی کرد.تریلر و اطلاعات جدیدی از بازی state of decay 2 انتشار یافت [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتبازی state of decay 2 یک بازی سبک survival جهان باز بوده و از قابلیت کوآپ تا حداکثر ۳ نفر پشتیبانی می کند. این بازی توسط undead labs ساخته شده و توسط استودیو مایکروسافت عرضه خواهد شد. بازی state of decay 2 دنباله ای برای نسخه اول این بازی است که در سال ۲۰۱۳ در دسترس قرار گرفت. دشمن شما در این بازی زامبی بوده و سوم شخص است.بازی playerunknown’s battlegrounds امسال به xbox one می آید [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتدر این بازی بازیکنان بدون هیچ آیتم و ابزاری شروع به بازی می کنند و با گذر زمان و گشت زدن در بازی باید خود را در برابر دشمنان مسلح کنند. در نظر داشته باشید که این عنوان هم اکنون توسط برنامه دسترسی زودهنگام استیم قابل بازی است. با توجه به حرف هایی زده شده احتمال می رود که playerunknown’s battlegrounds در آینده برای پلی استیشن ۴ نیز در بازار عرضه شود. تریلری با جزییات ۴k از بازی در کنفرانس به نمایش در آمد که می توانید آن را در پایین مشاهده کنید.بازی in’s creed origins رسما معرفی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتبازی in’s creed origins داستان شخصی به نام «بایک» (bayek) را روایت می کند که محافظ جامع خود است. سیستم مبارزات نیز شباهت زیادی به سری بازی های dark souls دارد، ولی بر روی ضدحملات تمرکز بیشتری کرده است.اطلاعات تکمیلی از بازی metro: exodus منتشر شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتاین بازی در سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های ای با وان و پی سی منتشر خواهد شد و فعلا خبری از نسخه پلی استیشن ۴ آن نیست. جالب است بدانید که برای اولین بار در تاریخ این مجموعه، بازی metro: exodus در سبک جهان بازی طراحی شده است.تریلر جدید بازی last night منتشر شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتاستودیوی توسعه دهنده، «آد تی » (odd tales) و شرکت ناشر، «راو فیوری» (raw fury) در جریان کنفرانس e3 شرکت مایکروسافت اعلام د که بازی last night در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد. طبق صحبت های سازنده، این اثر یک عنوان ۲٫۵ بعدی خواهد بود که مسیر موفقیت آثار شناخته شده ای همچون another world ،flashback و oddworld را دنبال می کند. این بازی که در یک دنیای سایبر پانک جریان دارد، از «بلید رانر» (blade runner) و سری انیمه «شبح درون پوسته» (ghost shell) نیز الهام گرفته است.بازی انحصاری deep rock galactic برای ای با وان ای معرفی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتبازی deep rock galactic که ساخته جدید coffee stain publishing و ghost ship games است قرار است به صورت انحصاری برای کنسول های شرکت مایکروسافت منتشر شود. این بازی که قبل تر در استیم رونمایی شده بود یک عنوان تیراندازی چندنفره (co-op) است که با موتور گرافیکی آنریل ۴ ساخته می شود.تاریخ انتشار بازی crackdown 3 مشخص شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتخوشبختانه استودیوی سازنده بازی crackdown 3 در کنفرانس خبری مایکرسافت که به مناسبت مراسم e3 2017 برگزار شده بود، اطلاعات جامعی را از این بازی منتشر کرد. این عنوان همزمان با کنسول میان نسلی ای با وان ای در تاریخ ۷ نوامبر (۱۶ آبان) امسال به بازار منتشر خواهد شد.تریلر گیم پلی بازی sea of thieves منتشر شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتدر بازی sea of thieves، بازیکنان می توانند عضو تیم های آنلاین شوند و کشتی را به سمت ماجراجویی های مختلف هدایت کنند. در این عنوان بازیکن می تواند اعماق دریا را برای طلا و گنج جستجو کند، با بازیکنان دیگر در جهان بازی مبارزه کنند و… همچنین فیزیک مایعات این بازی از روی فیزیک جهان واقعی شبیه سازی شده و حرکات آن بسیار طبیعی به نظر می رسد. بازیکنان نیز می توانند با استفاده از صوت، با بازیکنان دیگر ارتباط برقرار کنند.بازی life is strange: before the storm جدید معرفی شد+ تاریخ انتشار [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتسرانجام بازی life is strange جدید در کنفرانس e3 2017 شرکت مایکروسافت معرفی شد. اولین قسمت از این بازی که به صورت کامل life is strange: before the storm نام دارد، تابستان امسال در تاریخ ۳۱ آگوست (۹ شهریور) امسال منتشر خواهد شد.تاریخ انتشار بازی tacoma به همراه تریلری جدید مشخص شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتبرای انی که از این بازی چیزی نمی دانند باید گفت که tacoma یک عنوان ماجراجویی و اول شخص است که در سال ۲۰۲۲ جریان دارد. بازیکنان وظیفه دارند در یک ایستگاه فضایی به گشت و گذار بپردازند و سرنخ هایی درباره اتفاقی که برای نین این ایستگاه رخ داده است را پیدا کنند. سازندگان بازی tacoma در گذشته بر روی عنوان gone home کار کرده است و شهرت زیادی برای ساخت عناوین خلاقانه دارد.قیمت کنسول ای با وان ای مشخص شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتامشب، طی کنفرانس e3 شرکت مایکروسافت، کنسول ای با وان ای معرفی شد. این کنسول اوا سال ۲۰۱۷ با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه خواهد شد.بروزرسانی جدید قابلیت backwards compatibility پشتیبانی بازی های ای با اورجینال را اضافه می کند [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتامروز، طی کنفرانس مایکروسافت در e3 2017، مایکروسافت اعلام کرد که قابلیت backwards compatibility به زودی وسیع تر خواهد شد. علاوه بر بازی های ای با ۳۶۰، مایکروسافت پشتیبانی بازی های اولین نسخه از کنسول ای با را به ای با وان اضافه خواهد کرد. بازی ori and the will of the wisp معرفی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهرچند قبل از شروع کنفرانس خبری e3 2017 شرکت مایکروسافت، تصاویر و جزییات بازی ori and the will of the wisp به اینترنت راه پیدا کرده بودند، اما اکنون از این عنوان مورد انتظار به صورت رسمی و با انتشار یک تریلر، رونمایی شد. بازی ori and the will of the wisp برای پلتفرم های ای با وان و پی سی منتشر می شود.تریلر جدید بازی middle-earth: shadow of war منتشر شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتmiddle-earth: shadow of war در سرزمین میانه جریان دارد و داستان آن اتفاقات میان رویدادهای سری های the hobbit و the lord of the rings روایت خواهد کرد. استدیو مونلیث همچنین تلاش زیادی کرده است تا سیستم نمسیس بهبود ببخشد و موفقیت بازی می تواند به همین موضوع بستگی داشته باشد.بازی super lucky’s tale معرفی شد [e3 2017]هر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتهر آنچه که مایکروسافت در کنفرانس e3 2017 خود به نمایش گذاشتشرکت مایکروسافت در کنفرانس خبری خود از بازی super lucky’s tale به عنوان یک بازی پلتفرمر، به صورت انحصاری برای کنسول ای با وان و ویندوز ۱۰ رونمایی کرد. بازیکنان در این عنوان کنترل شخصیتی جذاب به نام «لاکی» (lucky) را بر عهده خواهند داشت و باید شخصیت منفی بازی که قصد دارد به دلایل نامعلومی دنیا را تغییر داده و تحت سلطه خودش دربیاورد، ش ت دهند. بروز ترین اخبار دنیای تکنولوژی را در کانال رسمی برسام دنبال کنید.
هنرآنلاین: امروز 17 مردادماه به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده، روزی که بر نقش خبرنگاران و رسانه ها در دنیای معاصر صحه می گذارد. البته در نام گذاری یک روز نمی شود، تفکیک کاری مشخصی را روا داشت و تعریف دقیقی ارائه داد، اما در این گزارش می خواهیم به نقش تاثیرگذار بخشی از جامعه خبری تاکید کنیم که در دنیای رسانه ای امروز نقش آنها بی بدیل است.در سال های اخیر واژه "شهروند – خبرنگار" بسیار در جامعه تکرار شده است، امروزه به مدد تکنولوژی های نوین که در دسترس تمام مردم است، هر شهروندی می تواند با یک ع و یا حتی ، نقشی فراگیر در اطلاع رسانی داشته باشد به همین دلیل امروزه در جایگاه رسانه ای موضوع ع امری حیاتی برای تهیه یک خبر، گزارش و گفت وگو دارد. ع امروز رس ی فراتر از اطلاع رسانی دارد و می تواند بیانگر جریانات اجتماعی، شخصیت شناسی، جامعه شناسی و حتی در شناساندن بحران های اجتماعی نقش بازی کند. اگر تا چند دهه پیش ع به عنوان مکملی برای یک خبر بود امروزه بخاطر رشد فکری و بصری در جامعه اگر نگوییم فراتر از متن یک خبر، می توانیم جایگاه آن را هم سطح با یک خبر، گزارش و گفت وگو قرار دهیم.بر همین اساس به مناسبت روز خبرنگار با تنی چند از عکاسان خبری حوزه فرهنگ و هنر درباره عکاسی خبری و مشکلات این حوزه به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:موقعیت وخیم عکاسی خبریسارا ساسانی از عکاسان باسابقه خبری که سالهاست در حوزه عکاسی فرهنگ و هنر فعالیت دارد با اشاره به موقعیت این حرفه و جایگاه آن در فضای رسانه ای کشور گفت: موقعیت عکاسان خبری در دهه اخیر بسیار بد و نامناسب و به ویژه در چند سال گذشته وخیم تر نیز شده است؛ چه از لحاظ جایگاه که همچنان در حوزه رسانه نسبت به دیگر موقعیت ها جایگاه نازلی دارد و چه از نظر شغلی که امنیتی را شامل نمی شود و هر لحظه ممکن است یک عکاس خبری شغلش را از دست بدهد؛ چرا که به لحاظ رده بندی در این حوزه جزو مشاغلی است که به لحاظ کمبود بودجه به راحتی حذف می شود و در بسیاری موارد در اولویت حذف قرار می گیرد. حتی روزی در طول سال اختصاص به عکاسان خبری ندارد و روز ١٧ مرداد نیز در درجه اول روز خبرنگار محسوب می شود و اغلب عکاسان شامل مزایای این روز واقع نمی شوند.وی افزود: در چند سال گذشته کمتر مواردی دیده شده است که عکاس با قراردادی سالیانه با مجموعه ای همکاری کند و یا شامل بیمه و مزایای سالیانه شود. در ضمن باید اشاره کرد نه تنها بسیاری از مزایای حوزه رسانه شامل عکاسان این حوزه نمی شود، عکاسان باید تجهیزات لازم را داشته باشند و وسایل آن ها متاسفانه مشتمل بر بیمه یا حق استهلاک نمی شود.او با اشاره به بایدهای عکاسانی که در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند، گفت: عکاسان در هر حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند باید اطلاعاتی کلی در اندازه ای که ضرورت کار ایجاب می کند، داشته باشند. به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر ضروری ست در زمینه های مختلف موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی، ادبیات، مد و لباس و... اطلاعاتی حداقلی و شناخت کافی نسبت به مسئولین این حوزه ها داشته باشند و ترجیحا در یکی از این حوزه ها ب تحصیل کرده باشند.او در پایان با اشاره به همکاری خوب مجموعه های فرهنگی هنری همچون تالار وحدت، موزه سینما و موزه هنرهای معاصر با عکاسان خبری تاکید کرد: توجه و همیت بیشتر در رابطه با ارتقاء شرایط عکاسان خبری ضروری است. به علاوه لازم است در مورد وضعیت کار قراردادی عکاسان راه حلی مناسب تدبیر شود تا حدودی بر امنیت شغلی آنها افزوده شود و در آ لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد ی در رابطه با برقراری مجدد حق بیمه، بیمه شدکان که دوسالی ست دچار وقفه شده است، تلاشی مضاعف کند.ع و خبر مکمل همدیگرندسعید ربیعی یکی دیگر از عکاسان فعال خبری در حوزه فرهنگ و هنر با اشاره به جایگاه عکاسی خبری در فضای امروز رسانه ها گفت: بنظر من جایگاه عکاسان خبری در رسانه جایگاه بسیار مهمی است. همانطور که گفته شده بخش عظیمی از موضوع و مضمون یک خبر توسط ع تبیین می شود و انتقال خبر با ع خیلی راحت تر و قابل فهم تر برای مخاطب است. ع و متن خبر هردو مکمل همدیگر هستند و هرکدام بدون دیگری ناقص به نظر می رسند. هرچند که در بعضی مواقع خودِ ع گویای تمام مطالب است.او فضای عکاسی در حوزه فرهنگ و هنر را متفاوت تر از دیگر حوزه ها دانست و گفت: به نظر من یک عکاس خبری که صرفا در محیط های هنری عکاسی می کند دارای روحیه لطیف تری نسبت به بقیه عکاسان خبری بخصوص عکاسانی که در حوزه و اجتماعی فعالیت دارند، است. همینطور این قشر از عکاسان خبری باید دارای فهم بیشتری از هنر نسبت به بقیه عکاسان خبری باشند. باید تئاتر و سینما را بشناسند با هنرهای تجسمی آشنایی و درباره موسیقی اطلاعات داشته باشند و نسبت به ادبیات کمی با تامل بیشتری رفتار کنند.ربیعی درباره تعامل فضاهای فرهنگی و هنری با جامعه عکاسان خبری گفت: بطور کلی اکثر سالن ها و مجموعه های هنری با عکاسان خبری تعامل خوب و شایسته ای دارند. ولی بطور خاص تر می توانم به تالار وحدت و مجموعه رودکی، سینما فرهنگ، پردیس چارسو و پردیس ملت اشاره کنم که به نظر من تامل بهتری نسبت به بقیه سالن ها و مجموعه ها با عکاسان خبری دارند. البته لازم به ذکر است که سالن میلاد نمایشگاه بین المللی از قافله تعامل با عکاسان عقب مانده و گهگاه مشاهده شده که رفتار ناشایستی با بعضی از عکاسان داشته اند.او در پایان با اشاره به مشکلات عکاسان خبری توضیح داد: در وهله اول به نظرم خود عکاسان خبری باید مقام و جایگاه اجتماعی خود را بشناسند و از برخی رفتارهای زننده که گاهی اوقات در برنامه ها مشاهده شده خودداری کنند. در مقابل هم باید رسانه ها به عکاسان خبری اهمیت خیلی بیشتری داده و مثلا در بحث حقوق و بیمه تلاش بیشتری برای رضایت عکاسان داشته باشند. اینکه تلاش کنند با ید دوربین و لوازم عکاسی به روز و نو سهمی در بهبود کیفیت کار عکاسان و در نتیجه بهبود کیفیت فضای رسانه ای خود داشته باشند.نقش پررنگ عکاسان خبری در تحولات اجتماعی علیرضا فراهانی یکی دیگر از عکاسان خبری درباره تاثیر فعالیت، فعالان این حرفه در فضای رسانه ای کشور گفت: از دو منظر باید این موضوع را بررسی کرد؛ از منظر تاثیری که ع در رسانه ها دارد باید گفت کار عکاسان خبری در ایران بسیار پر رنگ بوده و هست، گاهی انتشار ع یک عکاس موج های اجتماعی، و حتی فرهنگی در جامعه به وجود آورده است مانند ماجرای "گورخواب ها" که تاثیر زیادی در فضای اجتماعی داشت. اما به نسبت این تاثیرگذاری ضعف هایی هم وجود دارد که از سازکار اغلب غیرحرفه ای مطبوعات در ایران نشات می گیرد و اثرات آن دامن عکاسان خبری را هم می گیرد.وی افزود: در واقع عکاسان خبری م م به پوشش همه رویدادهای خبری هستند و عکاس خبری که به طور تخصصی رخدادهایی را پوشش دهند به طور کلی وجود ندارد و به فراخور رسانه ای که در آن فعال است این اتفاق برایشان می افتد.این عکاس جوان ضمن تاکید به نگاه فرهنگی و هنری عکاسانی که در این حوزه ها به فعالیت مشغول اند، گفت: به هر حال ی که به طور تخصصی در زمینه هنر فعال است، می بایست نسبت به نوع برنامه اشراف کامل داشته باشد و بداند که قرار است در آن رویداد چه اتفاقی می افتد و چه شخصیت های هنری در آن حضور پیدا می کنند و اینکه شناخت نسبی به همه شاخه های هنری داشته باشد تا به بهتر انعکاس دادن آن برنامه کمک کند.فراهانی با اشاره به همکاری خوب موزه هنرهای معاصر، بنیاد رودکی، مجموعه تئاترشهر و خانه هنرمندان با عکاسان خبری درباره مشکلات این حرفه توضیح داد: اگر به طور کلی بخواهم اشاره ای داشته باشم به مشکلات عکاسان خبری، باید بگویم که اگر فضای کاری در رسانه های ایران به سمت حرفه ای شدن پیش برود خیلی از مشکلات عکاسی خبری هم مرتفع خواهد شد. مسئله اصلی شرایط اغلب غیرحرفه ای و به دور استاندارهای رایج است که در کار عکاسان خبری نیز نمود پیدا می کند. به گمانم اگر انجمن صنفی عکاسان مطبوعات از قدرت لازم برخوردار بود دیگر ما با نبودن امنیت شغلی، بیمه نبودن اغلب عکاسان، حقوق پایین، هزینه های بالای تجهیزات و عدم حمایت اغلب رسانه از عکاسان در قبال این هزینه، رایگان بودن و در دسترس بودن ع ها برای همه به علت نبود ساز و کار حرفه ای فروش ع ، عدم رعایت حقوق مادی و معنوی عکاسان و این دست مشکلات روبرو نبودیم.نبود درک درست از ع و تاثیرات آن در جامعهحسن مطهری یکی دیگر از عکاسان خبری حوزه فرهنگ و هنر درباره موقعیت عکاسان خبری در رسانه ها گفت: عکاسان به طور کل در رسانه های امروز ایران از موقعیت و جایگاه خوبی برخوردار نیستند. به عنوان مثال وقتی صحبت از تعدیل نیرو می شود ابتدا همه نگاه ها به عکاسان معطوف می شود. این اتفاق ناخوشایند دلایل متعددی دارد که مهمترین آن عدم نیاز رسانه ها به ع های خوب و قابل توجه است. یعنی برای رسانه ع های خوب یک عکاس ملاک ماندگاری او و ادامه همکاریش با رسانه نیست چرا که مدیران رسانه درک درستی از ع و تاثیرات آن در جامعه ندارند و از دیدگاه آنها رسانه می تواند با کپی ع های دیگر رسانه ها نیز به کارش ادامه دهد. حال آنکه در چند سال گذشته کمی نگاه ها به عکاسان بهتر شده اما در مجموع می توان گفت باید در رسانه های ایران نسبت به امنیت شغلی عکاسان بیشتر کار شود.او درباره عکاسانی که به طور تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند، گفت: مهمترین خصوصیت عکاسانی که رویداد های هنری را پوشش می دهند این است که باید نگاه شان به رویدادی که عکاسی می کنند به زیبایی هنری باشد که در آن لحظه در حال عکاسی از آن هستند. از این رو عکاس هنری باید از هنر و معرفت غنی باشد و از اتفاقات هنری، اخبارهای هنری و نیز چهره های هنری شناخت خوبی داشته باشد تا بتواند ع های ماندگاری بگیرد. مطهری با اشاره به همکاری خوب فرهنگسرای نیاوران و تالار وحدت با عکاسان خبری برای ارتقا و بهبود موقعیت عکاسان خبری در فضای امروز رسانه ای کشور پیشنهاد داد: توجه به امنیت شغلی عکاسان خبری، بالا بردن درک مدیران از تاثیر ع های خوب خبری در رسانه و رعایت قانون کپی رایت می تواند تاثیرات بسیار قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.مشکلات جامعه عکاسان خبری سالهاست حل نشدهمجتبی عرب زاده از عکاسان جوان، درباره جایگاه عکاسی خبری در حوزه فرهنگ و هنر گفت: امروز ع خبری بسیار تاثیرگذار است و گاهی ع ، خبر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث اتفاقات مثبتی در جامعه می شود؛ البته باید تاکید کرد این تاثیرگذاری با تلاش عکاسان خبری و عشقی که آنها به کار خود دارند، به وجود می آید. اما در مسیر این کار ناملایماتی هم وجود دارد که از کیفیت کار عکاسان خبری کم می کند.او با اشاره به م ومات عکاسی در حوزه هنر گفت: آشنایی با اهالی هنر از م ومات فعالیت در این حوزه است. عکاسی در حوزه های تخصصی مثل هنر، مست م آن است که شخصیت خاص هنرمندان و فرهنگیان از دید عکاس به خوبی بازتاب داده شود تا آداب او در برخورد با مخاطبینش لحاظ شود.عرب زاده عدم همکاری برخی از نهادها با عکاسان خبری را یکی از مشکلات این حوزه می داند و این موضوع را به عدم آگاهی این نهادها از فضای رسانه ای می داند. وی افزود: سالن هایی چون تالار وحدت، مجموعه رودکی و موزه هنرهای معاصر با پرسنل و کارمندان خوش برخوردی که دارند همکاری خوبی با عکاسان خبری می کنند.او درباره دیگر مشکلات عکاسان خبری گفت: این حرفه بخاطر تجهیزاتی که نیاز دارد از استهلاک بالای برخوردار است. لوازم و تجهیزات گران عکاسی که رسانه ها تعهدی نسبت به آن ندارند. فکر می کنم در این راستا باید برای عکاسان تجهیزات فراهم شود یا رسانه ها در هزینه های ید لوازم یا تعمیرات آنها به عکاسان خبری یاری رسانند. در کنار این موضوع مشکلاتی از قبیل بیمه که سالهاست حل نشدنی و پرداخت حق صویر که ثبات زمانی ندارد، باعث مشکلاتی در روند کار و زندگی شخصی جامعه عکاسان خبری شده است.عکاسی خبری دور از استانداردهای جهانی رامونا میریان دیگر عکاس خبری معتقد است؛ این حرفه در ایران بسیار نوپا و به دور از استانداردهای جهانی است. همین مسئله باعث شده فعالیت عکاسان خبری بدون ارزش افزوده باشد و تعادلی بین دستاوردها (معنوی و مادی) این حرفه و انرژی و زمان مصروفی عکاسان وجود نداشته باشد.میریان نگاه تخصصی در عرصه عکاسی خبری را نیز یکی از ا امات این حرفه دانست و گفت: آگاهی و اشراف به حیطه و زمینه کاری (فرهنگی، هنری، ) بی شک یکی از شاخص های بارز موفقیت در این عرصه است و این امر متاثر از خصوصیات فردی عکاس است. زیرا عکاس خبری که اختصاصا به رویدادهای هنری می پردازد باید بیشتر با مقوله هنر اجین باشد. این عکاس جوان به رسمیت شناختن و درک اهمیت وم وجود این حرفه را یکی از راه های ارتقا و بهبود موقعیت عکاسی خبری می داند و در ادامه گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از مجموعه های فرهنگی و هنری با عدم شناخت تاثیر ع خبری گاها ناملایمت های با عکاس خبری دارد که نمونه آن را می توان در مجموعه های فرهنگی هنری شهر تهران دید که هیچ گاه جایکاه اختصاصی و ویژه ای را به صنف عکاسان خبری اختصاص نمی دهند، البته باید به همکاری خوب برخی از مجموعه ها همچون تالار وحدت و مجموعه تماشاخانه ایرانشهر نیز اشاره کرد.
«الجزیره» زیر گیوتینتقریباً ۲۰ سال پیش بود که من با شبکه ای به نام الجزیره آشنا شدم. یادم می آید در رو مه جامعه بودیم و ی که معلوم نشد که بود نواری را از یکی از برنامه های این شبکه به دبیر گروه بین الملل رو مه داد تا پیاده و چاپ کنند. این نوار کاست شرح گفت وگوهای داغ دو نفر بر سر مذاکرات صلح فلسطین در کپنهاک بود. نام یکی از این دو نفر را یادم رفته اما دیگری علی عقله عرسان، نویسنده و تحلیلگر معروف سوری طرفدار نظام اسد، بود. عرسان به شدت با برگزاری چنین گفت وگوهایی مخالفت می کرد و درمقابل طرف دیگر او را متهم به تروریسم می کرد و می گفت با صلح و سازش در ستیز است. نوار درواقع، یکی از برنامه های «الاتجاه المعا » یا به تعبیر فارسی «جهت مخالف» بود؛ برنامه ای جنجالی و داغ که آن را فیصل قاسم اداره می کرد و هر هفته دو نفر کاملاً مخالف را از یک کشور یا یک منطقه برمی گزید تا با هم بر سر یک موضوع مشخص بحث کرده و تا حد دعوا و بزن بزن پیش بروند. آن نوار پیاده و در رو مه جامعه به صورت چند شماره منتشر شد. از همان زمان دیگر من شبکه الجزیره را از دست نداده ام و هنوز هم تقریباً روزی نیست که به این شبکه یا سایت اینترنتی آن مراجعه نکنم. این شبکه هم اکنون ۲۱ سال دارد؛ شبکه ای که همواره مانند خاری در چشم نظام های دیکتاتوری منطقه بود و هم اینک نیز چهار کشور مصر، عربستان، امارات و بحرین همه فشار خود را بر ت قطر آورده اند تا این شبکه را تعطیل کند؛ اتفاقی که حتی اگر به تعطیلی این شبکه نینجامد به تعدیل آن خواهد انجامید و ممکن است دیگر شاهد شبکه ای مانند گذشته نباشیم. در این سال ها الجزیره در بطن خود ویژگی هایی داشت که دیگران نداشتند و مثل آهنربا مخاطب را به سمت خود جذب می کرد. الجزیره شبکه ای بود که خیلی از کشورها و سازمان ها آرزوی داشتنش را داشتند اما نتوانستند به آن دست یابند. جالب اینکه ت قطر شبکه های تلویزیونی مخصوص به خودش را دارد. ازاین رو الجزیره اصلاً یک شبکه قطری تلقی نمی شد و در آن کمتر خبر یا گزارشی دربارهٔ این کشور مشاهده می شد. الجزیره درواقع شبکه ای بود مربوط به کل جهان عرب و فراتر از آن کل خاورمیانه؛ شبکه ای منحصربه فرد که با برنامه هایش توانست موجی از آگاهی های جدید را پدیدآورده و یک قدرت رسانه ای شگفت انگیز و کاملاً مدرن را در منطقه ای سنتی و عقب مانده به نمایش بگذارد. الجزیره مانند هیچ تلویزیون دیگری نبود. هیچ شباهتی به تلویزیون های تی عرب که از همان ابتدا خبرهای مربوط به دربار و پادشاهان را روایت می کنند و شیوه ای کاملاً بسته و سانسورشده دارند، نداشت. ساعت های پخش برنامه هایش با گرینویچ تنظیم می شد و تکیه اصلی شبکه بر پیشتازی در خبررسانی، طرح دیدگاه های مختلف و متضاد، کاویدن کارشناسانه تحولات و درنهایت تأثیرگذاری بر مخاطب بود. الجزیره به گفته توماس ف ن، یکی از «آزادترین و فراگیرترین شبکه های تلویزیونی قابل مشاهده در جهان عرب» بود؛ شبکه ای که گفته می شد بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون (روایت های دیگر تا ۵۰ میلیون) بیننده دارد. عجیب اینکه الجزیره به لحاظ تنوع برنامه ها کیفیت بسیاری از شبکه های مشابه را نداشت. همه بخش های آن در چند برنامه خاص خلاصه می شد. محور اصلی همه این برنامه ها نیز سیاست و تاریخ معاصر جهان عرب در کنار خبرهای روز جهان بود که مجریانی ورزیده، خوش سیما و خوش لهجه آن را به سمع ونظر مخاطب می رساندند. یکی از برنامه های مسئله ساز الجزیره «الشریعه و الحیاه = دین و زندگی» بود که به تریبونی شخصی برای یوسف القرضاوی، تندرو اخوانی، تبدیل شده بود و الجزیره مدام به خاطر همین برنامه در معرض انتقاد قرار می گرفت. گرایش عمده گردانندگان و مجریان الجزیره نیز به «اخوان المسلمین» نزدیک بود که در ادامه بیشتر خواهد آمد. توجه به ملیت های دست اندرکاران الجزیره نیز نشان می دهد این شبکه به جزیره ای برای بسیاری از فعالان رسانه ای جهان عرب تبدیل شده بود تا در آن نسبت به کشورهایشان روشنگری کنند.نحوه اوج گیری
می گویند الجزیره کار خود را با دریافت سرمایه ای معادل ۱۵۰ میلیون دلار از قطر آغاز کرد (برخی منابع می گویند این شبکه با سرمایه ای معادل ۱۳ میلیون دلار راه اندازی شد). ابتدا طوری برنامه ریزی شده بود که این شبکه بتواند تا سال ۲۰۰۱ به خودکفایی برسد، اما زمانی که در رسیدن به این هدف ناکام ماند، قطر مجبور شد به کمک های خود به این شبکه ادامه دهد. الجزیره بخشی از هزینه های خود را از طریق پخش آگهی، هزینه های اشتراک، پخش معاملات بین شرکت های دیگر و فروش تولیدات خود تأمین می کند. زمانی ۴۰ درصد درآمدهای این ایستگاه تلویزیونی را پخش آگهی ها تشکیل می داد. همچنین گفته می شد بودجه سالانه این شبکه حدود ۶۰ میلیون دلار است. این شبکه به صورت رسمی پخش برنامه های خود را از اوا سال ۱۹۹۶ آغاز کرد. در آوریل همان سال، شبکه تلویزیونی سرویس جهانی به زبان عربی به دلیل فشارهای عربستان سعودی پس از دو سال فعالیت تعطیل شد. ازهمین رو تعدادی از کارکنان این شبکه به دوحه رفته و الجزیره را تشکیل دادند.
بالاترین مقام الجزیره، حمدبن ثامر آل ثانی، یکی از عموزاده های دور قطر حمدبن خلیفه آل ثانی بود. نخستین مدیر این شبکه جاسم العلی، رو مه نگار سرشناس عرب، بود که دوره هایی را در زمینه ارتباطات در ژاپن، فرانسه و گذرانده بود. گفته می شود بعدها بر اثر فشار یی ها که او را متهم به داشتن ارتباط با صدام حسین دیکتاتور عراق د، در سال ۲۰۰۳ از کار برکنار شد. پس از او عدنان الشریف، رو مه نگار کهنه کار عرب، جانشین وی شد اما دوران او طولی نکشید تا اینکه وضاح خنفر به عنوان مدیرعامل این شبکه منصوب شد. خنفر یک رو مه نگار فلسطینی بود که بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ مدیریت شبکه الجزیره را برعهده داشت. مجله فوربس در سال ۲۰۰۹ او را «تأثیرگذارترین شخصیت در جهان عرب» معرفی کرد. به دنبال کنارگذاشتن خنفر که سروصداهای زیادی به پا کرد، احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی جانشین او شد. خنفر ابتدا ی و بعد فلسفه خوانده بود و پیش از آنکه رئیس الجزیره شود به عنوان خبرنگار این شبکه در آفریقا فعالیت می کرد. هم او بود که جنگ افغانستان را برای شبکه پوشش داد. خنفر به لحاظ متهم به هواداری از اخوان المسلمین و حماس بود و موقع استعفا با نوشتن نامه ای گفت: «مطمئن است با رفتن او سیاست شبکه الجزیره تغییری پیدا نخواهد کرد زیرا این شبکه براساس معیارها شکل گرفته است نه اشخاص». بعضی منابع می گویند دلیل برکناری وضاح خنفر اسناد ویکی لی بود که در آن نشان داده می شد او با سازمان های اطلاعاتی در ارتباط بوده است. رئیس کنونی این شبکه یاسر ابوهلاله است که او هم از طرفداران جدی گروه اخوان المسلمین به شمار می رود.منحصربه فرد
نخستین بارقه های یک شبکه خبری متفاوت با نمایش صحنه هایی از انتفاضه فلسطینی ها در شبکه الجزیره کلید خورد؛ صحنه هایی که جهان عرب را تکان داد و افکار عمومی منطقه را به شدت علیه حاکم آن وقت برآشفت. گفته می شود یک بار عبدالله، پادشاه سعودی، در دوران ولیعهدی اش ویدئویی از حوادث فلسطین را که شبکه الجزیره پخش کرده بود به کاخ سفید برد و به جورج بوش نشان داد. او در آنجا گریان و ملتمسانه از جورج بوش خواست برای دفع ظلم بر فلسطینی ها «کاری د». عبدالله بعدها خودش طرح صلح عربی را ارائه داد که در کنفرانس سران عرب در بیروت (۲۰۰۲) به تصویب رسید و به دلیل عدم پذیرش همان زمان بایگانی شد.
شبکه الجزیره با تحولات مربوط به جنگ افغانستان به شهرتی جهانی رسید. خبرنگاران این شبکه با دقت و جسارت بی نظیری خبرهای مربوط به این جنگ را پوشش می دادند. مصاحبه های این شبکه با اسامه بن لادن، الجزیره را در ردیف مهم ترین شبکه های خبری نشاند. پخش سخنرانی بن لادن یکی از شا ارهای خبری این شبکه بود که جهان را با حیرت مواجه کرد. گفته می شود این شبکه برای فروش هر دقیقه سخنرانی بن لادن ۲۰ هزار دلار دریافت می کرد. گفت وگوهای این شبکه با شخصیت های مهم جهان یکی از امتیازات بزرگ الجزیره بود که هنوز هم آن را حفظ کرده است. می گویند هنگامی که هوگو چاوز پس از کودتایی نافرجام به کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا برگشت ترجیح داد برای پخش سخنانش به الجزیره رجوع کند یا باری دیگر در یک اقدام نادر صدام حسین با الجزیره مصاحبه کرد. کم نیستند مقامات ارشد کشورهای جهان که همچنان در آرزوی حضور در این شبکه هستند.
یکی از ابتکارهای بزرگ این شبکه تابوشکنی از مقامات ی بود. الجزیره برای نخستین بار در جهان عرب تصمیم گرفت به صورت مستقیم با مقامات ی گفت وگو کند. این در حالی بود که هیچ شبکه عربی حاضر نبود با به گفته خودشان «دشمن»، گفت وگو کند. الجزیره معتقد بود ی ها و فلسطینی ها هر دو در حوادث جاری فلسطین نقش داشته و باید حرف هر دو طرف شنیده شود. هرچند می دانیم جهت گیری کلی شبکه همیشه حمایت از فلسطین و انتفاضه بوده است. خبرنگاران الجزیره اعتقاد داشتند «اعراب ده ها سال مسائل شان را پنهان کرده اند و حالا وقت آن است که این مسائل بیرون ریخته شود. ابتدا آنها حرف هایشان را مثل گلوله به سوی هم پرتاب می کنند اما به مرور آرام خواهند گرفت» به همین دلیل الجزیره در مواقع زیادی به میدان جنگ طرف های درگیر تبدیل می شد و همین از الجزیره یک شبکه زنده، پویا و به شدت تأثیرگذار می ساخت. الجزیره جنگ های لبنان سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ را به خوبی پوشش داد. در جریان جنگ ۳۰روزه (۲۰۰۶) خبرنگاران این شبکه لحظه به لحظه این جنگ را روایت د. در عراق این شبکه تحولاتش را از ۱۹۹۹ تاکنون پیوسته پوشش داده است. سرنگونی نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳ را می شد به صورت مستقیم و نفس گیر از شبکه الجزیره به تماشا نشست. در ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ الجزیره سنگ تمام گذاشت. قبل از آن ت از الجزیره به دلیل کار حرفه ای و مستقلش به شدت ستایش می کرد؛ اما بعد از این اتفاق، با پخش نوارهای ویدئویی اسامه بن لادن و سلیمان ابوغیث که از حمله به برج های دوقلو دفاع می د، جنجال بزرگی را در علیه این شبکه به راه انداخت. روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ بود که دفتر این شبکه در کابل هدف یک موشک یی قرار گرفت و منهدم شد.
یکی دیگر از قله های فعالیت رسانه ای الجزیره را باید پوشش خبری دادن به تحولات موسوم به بهار عربی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ دانست. این شبکه به شدت از قیام های مردمی در کشورهای عرب حمایت می کرد و دیکتاتوری های حاکم را مورد انتقاد قرار می داد. تا جایی که این شبکه به «تریبونی» برای تمام این ها تبدیل شده بود و برخی کارشناسان غربی اساساً الجزیره را مبدع و موجد این جریان ها معرفی می د. در جریان این حوادث بود که الجزیره یک شبکه تمام وقت به نام «الجزیره مباشر» را تأسیس کرد؛ شبکه ای که به صورت مستقیم حوادث کشورهای عرب را به صورت شبانه روزی در اختیار بینندگان می گذاشت. با دیدن این شبکه گویی شما در خانه نشسته و از همان جا برای مثال میدان حریر مصر را می دیدید که مردم جمع شده و علیه رژیم مبارک شعار می دهند. الجزیره انقلاب های تونس، مصر، یمن، لیبی و را با وجود مخالفت های شدید ت ها موبه مو روایت کرد. با این حال نحوه پوشش خبری الجزیره از اعتراضات مردمی در بحرین - کشور همسایه قطر - متفاوت بود و با انتقادات بسیاری همراه شد. به گونه ای که حتی در درون نیروهای این شبکه شکافی را به وجود آورد و برای مثال غسان بن جدو، خبرنگار معروف این شبکه، از آن جدا شد. بن جدو بعدها در لبنان شبکه المیادین را تأسیس کرد؛ شبکه ای که از سوی ایران، حزب الله لبنان و ت حمایت می شود.رمز موفقیت
در اثبات موفقیت شبکه الجزیره همین بس که تاکنون چندین شبکه به تقلید از آن در کشورهای مسلمان و عربی دایر شده است. شبکه الحره در عراق، العربیه در امارات (دوبی)، العالم در ایران، المیادین و المنار در لبنان و… ازجمله شبکه هایی هستند که می توان هریک را به نوعی کپی برداری از شبکه الجزیره تلقی کرد. بااین حال هیچ یک از شبکه های یادشده نتوانستند گوی سبقت را از الجزیره ربوده یا مخاطبان این شبکه را به خود جلب کنند. رمز موفقیت الجزیره در یک کلمه «عدم سانسور» بود. یکی از مسئولان شبکه گفته بود: «راز موفقیت ما بیان است. ما شرایط مشخصی برای این یا آن کشور در نظر نداریم. فقط به هر می گوییم نظراتش را بگوید». یک بار نیز غسان بن جدو دربارهٔ نحوه کار در الجزیره گفت: «شکل کار در الجزیره به گونه ای است که افراد و جریان های مختلف در هر کشور می توانند به طور آزادانه نظرشان را بیان کنند. ما می بینیم بن لادن یک طرف دعوا و طرف دیگر آن است و نظرات هر دو در شبکه پخش می شود». نباید فراموش کرد که شعار اصلی این شبکه «الرأی و الرأی الا » یعنی «دیدگاه و دیدگاه دیگری» بود و الجزیره تابه حال به این شعار خود پایبند بوده است.
گواه دیگر بر موفقیت شبکه الجزیره، شاخ وشانه کشیدن های ممتد ان کشورهای مهم جهان از گرفته تا کشورهای منطقه برای این شبکه است. سال ۲۰۰۸ جورج بوش قطر را صرفاً به خاطر نفرتی که از شبکه الجزیره داشت به کنفرانس ۲۰ در دعوت نکرد. تا به حال بارها اتفاق افتاده است که خبرنگار شبکه الجزیره از فلان کشور ا اج یا دفترش در فلان شهر یا کشور بسته شود. دراین باره می توان سیاهه بلندبالایی ارائه کرد. برای مثال سال ۲۰۰۲ اطلاعات بحرین دستور ممنوعیت تهیه گزارش از مسائل داخلی این کشور ازسوی خبرنگاران الجزیره را صادر کرد و گفت این شبکه به تمایل دارد. سال ۲۰۰۴ ت الجزایر فعالیت های گزارشگر این شبکه را به ح تعلیق درآورد. این اقدام در واکنش به پخش یک گفت وگوی جنجالی راجع به وضعیت این کشور بود. حتی ت الجزایر طبق یک برنامه حساب شده چندین بار هم زمان با پخش یکی از برنامه های الجزیره برق تعدادی از ا را قطع می کرد تا مانع مشاهده برنامه های این شبکه شود.
عجیب اینکه مقامات ی و فلسطینی ( ت خودگردان) به طور ی ان از شبکه الجزیره ابراز ن یتی می د. همین چند هفته پیش بود که آویگدور لیبرمن، خارجه این رژیم، الجزیره را «ابزار تبلیغاتی نازی ها» توصیف کرد. ت ایران در سال ۱۳۸۴ و در اعتراض به محتوای سلسله گزارش های الجزیره از مناطق عرب نشین خوزستان، دفتر این شبکه را در تهران تعطیل و عباس ناصر، خبرنگار لبنانی اش را ا اج کرد. با این حال تیرماه ۱۳۸۵ فعالیت الجزیره در تهران ازسر گرفته شد و این شبکه پذیرفت مشی ملایم تری نسبت به ایران داشته باشد. در عراق تاکنون بارها خبرنگاران الجزیره ا اج و دفاتر این شبکه بسته و بعد از مدتی دوباره باز شده است. همین چندی پیش بود که اعلام شد دفتر شبکه الجزیره در عربستان پلمب شده است.
سال ۲۰۰۳ عربستان سعودی به قصد مهار الجزیره و خنثی فعالیت های رسانه ای آن تصمیم گرفت شبکه العربیه را تأسیس کند. شبکه العربیه – به عنوان بزرگ ترین رقیب الجزیره – با سرمایه ای حدود ۳۰۰ میلیون دلار و با سرمایه گذاری گروه حریری در لبنان، ت های عربستان سعودی، کویت و چند کشور دیگر اطراف خلیج فارس تأسیس شد. این شبکه هرچند تلاش می کرد با ارائه کار حرفه ای از تنش آفرینی های الجزیره پرهیز کرده و مخاطبان این شبکه را به خود جلب کند اما به دلیل وابستگی شدید این شبکه به عربستان سعودی، هرگز نتوانست الجزیره را به حاشیه براند. شبکه الجزیره در مصر از زمان روی کارآمدن دوباره نظامیان تاکنون تحریم و تعطیل است. در امارات این شبکه قادر به فعالیت نیست. ت شبکه الجزیره را حامی گروه های تروریستی می داند و…. خلاصه آنکه تی در جهان عرب نیست که از دست شبکه الجزیره دل پرخونی نداشته باشد.در ترازوی نقد
شبکه الجزیره به دلیل کار حرفه ای خود تاکنون جوایز متعددی دریافت کرده است؛ ازجمله در سال ۱۹۹۹، صندوق ابن رشد برای شه در برلین جایزه خود را به الجزیره اعطا کرد. در سال ۲۰۰۴، به عنوان یکی از پنج وب سایت بهتر جهان در کنار نیوز، نشنال جئوگرافیک و… معرفی شد و در سال ۲۰۰۴، از سوی خوانندگان خود به عنوان پنجمین نشان تجاری اثرگذار پس از اپل و گوگل مورد قبول اعلام شد. در سال ۲۰۰۵، به دلیل «شهامت در غلبه بر سانسور و کمک به تبادل آزاد اطلاعات در جهان عرب» جایزه مجله بایگانی سانسور را دریافت کرد. برنامه های الجزیره به دلیل بکر و تولیدی بودن بارها از سوی سایر شبکه های تلویزیونی بازپخش شده است. برای مثال تاکنون بارها مصاحبه های اختصاصی الجزیره از کانال های و سی ان ان بازپخش شده است. پخش برنامه های الجزیره هم اکنون در سراسر دنیا از طریق سیستم های مختلف ای و تلویزیونی قابل دسترسی است. سرویس انگلیسی الجزیره به طور رسمی کار خود را از سال ۲۰۰۶ آغاز کرد و با بهره بردن از شخصیت های حرفه ای و اثرگذاری مانند دیوید فراست، مجری کهنه کار بریتانیایی، توانست به موفقیت چشمگیری دست یابد. علاوه بر دو کانال عربی و انگلیسی، الجزیره دارای زیرمجموعه های گسترده ای از شبکه های تلویزیونی و مراکز رسانه ای است. کانال های مستند، ورزشی، الجزیره مباشر، الجزیره ک ن، کانال های الجزیره به زبان اردو و ترکی و از همه اینها مهم تر دو مرکز مطالعات و مرکز آموزش های رسانه ای الجزیره که از کشورهای گوناگون دانشجو گرفته و به آنها آموزش می دهد، از مهم ترین بخش های کاری الجزیره است. گفته می شود این شبکه در نظر دارد در آینده کانالی را برای موسیقی و نیز یک رو مه بین المللی راه اندازی کند. همه اینها توسعه روزافزون این شبکه در سال های گذشته را نشان می دهد. الجزیره در کار حرفه ای خود تاکنون در معرض نقدهای بی رحمانه ای نیز قرار گرفته است. یکی از انتقادهای گسترده به این شبکه آن بود که ویدئوهایی را از تروریست ها در هنگام سرب قربانیان غربی به نمایش می گذاشت. بخش دیگری از انتقادها نسبت به الجزیره این بود که به رسانه ای برای گروه های تروریستی ازجمله القاعده و تبدیل شده است. حتی در سال ۲۰۰۳ تیسیر علونی، گزارشگر این شبکه در اسپانیا، به اتهام پشتیبانی از اعضای القاعده دستگیر و زندانی شد و بعدها برای او هفت سال زندان ب د. رویکرد الجزیره دربارهٔ نیز به همین سبک وسیاق بود و دیدیم ت قطر به در کشورش دفتر مخصوص داد.
همچنین از این شبکه انتقاد شد که بیشتر بر گروه های به حاشیه رانده شده، اقلیت های قومی و مذهبی تمرکز می کند و درمجموع پرداختن به چنین مسائلی موجب ایجاد شکاف در جوامع و تحریک اقلیت ها می شود. یکی دیگر از انتقادهای مهم این بود که چرا الجزیره از امارت نشین قطر هیچ انتقادی نمی کند و ساختار قبایلی این کشور را مورد نقد قرار نمی دهد. دیگری اینکه الجزیره در موارد متعددی بی طرفی خود را رعایت نکرده است. برای مثال در پوشش خبرهای مربوط به فلسطین، این شبکه جانب حماس را می گرفت. یا هنوز با وجود گذشت چهار سال الجزیره محمد مرسی را رئیس جمهور قانونی مصر می داند. این شبکه همچنین از ترکیه انتقاد نمی کند و اگر خبری را از این کشور پخش کند به شدت محافظه کارانه عمل می کند. اینها شبکه الجزیره را از یک شبکه مستقل و حرفه ای به شبکه ای بسته و ایدئولوژیک تبدیل می کند. گاه در نقد این شبکه به درستی گفته می شود هرچه از عمر آن می گذرد از تند و تیزی انتقادهایش کاسته می شود و به چاقویی می ماند که روزبه روز کندتر می شود. برای همین بعضی کارشناسان تخمین می زنند از مخاطبان این شبکه کاسته شده باشد.سرانجام الجزیره
اکنون شبکه الجزیره با همه افت وخیزهایی که داشته در معرض یک خطر بزرگ قرار گرفته است. چهار کشور مصر، بحرین، امارات و عربستان سعودی به دنبال قطع ارتباط با قطر ۱۳ شرط را برای عادی سازی روابط با این کشور پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها تعطیلی شبکه الجزیره است. یاسر ابوهلاله، مدیر فعلی این شبکه، در واکنش به چنین درخواستی می گوید: «هدف از تعطیلی الجزیره ت رسانه ای آزاد در منطقه است». رابرت کلوفیل، کمیسر عالی سازمان ملل متحد، نیز در واکنش به چنین درخواستی گفت: «شبکه دوزبانه الجزیره قانونی است و میلیون ها مخاطب دارد در نتیجه درخواست برای تعطیلی فوری این شبکه از نظر ما یک حمله علیه حق بیان است و قابل قبول نخواهد بود». ت قطر تاکنون به این درخواست ها پاسخی نداده است. فراموش نباید کرد که الجزیره برای قطر فقط یک شبکه نبوده، بلکه همواره یک پرستیژ جهانی بوده است. ازاین رو آبروی قطر به بقای این شبکه گره خورده است و هرگونه کوتاه آمدن می تواند به حیثیت بین المللی این کشور لطمه بزند. بااین حال تجربه نشان داده که ت قطر کمتر مواضع ثابت و روشنی در عرصه بین المللی داشته است. بی تردید اگر فشارها زیاد باشد ت تمیم بن خلیفه بن آل ثانی کوتاه خواهد آمد و در این میان به ناچار سیاست هایش دربارهٔ الجزیره نیز تعدیل خواهد شد. این فشارها را اگر در کنار تحولات شتابان فناوری جهان در حوزه رسانه های مجازی و نیز رشد قارچ گونه ده ها شبکه های تلویزیونی ای بگذاریم که هرروزه بر تعداد و رقابت هایشان افزوده می شود، می توان یک نتیجه ساده گرفت و آن اینکه الجزیره دیگر آن الجزیره سابق نخواهد بود. هرچند در پایان باید صادقانه اعتراف کرد که تاریخ معاصر خاورمیانه نیز هرگز خاطره شبکه ای به نام الجزیره را از یاد نخواهد برد.
-محمدعلی عسگری
گروه اجتماعی: همزمان با در پیش بودن 16مرداد، سالروز تاسیس جهاد ی، نشست خبری مشترک رییس جهاد واحد صنعتی اصفهان، رییس جهاد واحد اصفهان، رییس پژوهشکده رویان و رییس موسسه آموزش عالی جهاد صنعتی اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، عصر امروز شنبه 14مردادماه، همزمان با در پیش بودن 16مرداد، سالروز تاسیس جهاد ی، نشست خبری مشترک، محمود مراثی، مدیر جهاد ی واحد اصفهان؛ مرتضی تیموری، رییس جهاد واحد صنعتی اصفهان؛ محمدحسین نصر اصفهانی، رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان و عبدالحسین رضایی، رییس موسسه آموزش عالی جهاد صنعتی اصفهان به میزبانی معاونت فرهنگی جهاد ی واحد اصفهان برگزار شد. نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
نشست خبری جهاد
به گزارش صدخبر : سلامی دوباره خدمت همه شما عزیزان و همراهان مجله اینترنتی برترین ها. مثل همیشه با گزیده ای از فعالیت چهره ها در شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته در خدمتتان هستیم. جای دارد فرارسیدن ایام جانگداز ارتحال حضرت (ره) و همچنین فرا رسیدن سالروز قیام پانزده داد سال 1342 و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان انقل را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم، امیدوارم طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار گیرد و تک تک لحظاتتان در این ماه عزیز سرشار از خیر و برکت باشد. ممنون از این که امروز هم ما را انتخاب کرده اید.شهنام شه ، شادومادِ این شماره از "چهره ها در شبکه های اجتماعی" است که این ع از خود در لباس دامادی به اشتراک گذاشته است. آرزوی خوشبختی داریم برای شهنامِ عزیز و امیدواریم همه عزب های جمع روزی در این لباس از این ع ها بگیرند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) # بهرام بیضایی، افتخار سینمای ایران.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) عماد طالبزاده در حال چت با یکی از یاران خوبش. به همراه دستمال عجیبی که دور گردنش بسته است. دستمالی که هم میتواند مد جدید باشد و هم نشانه ای برای گم نشدن عماد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) البته این دستمال ها پیش از این هم در صنعت مد و پوشاک کاربرد داشته اند.چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) آزمون از اتفاقات زیبایی که در یکی از اجرای تئاتر "ضیافت پن ی ها" افتاده بود، نوشته است در شبی که جعفری در مقابل ویژه ترین و عزیزترین میهمان عالم یعنی مادرش هنرنمایی میکرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) - علی زود برگردیا بد جا وایستادم.+ زود میام. یه درخت پیدا کنم سی ثانیه ای برگشتم.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) بحران سوژه برای خودِ چهره ها هم بیداد میکند!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) آتیلا پسیانی و هم بازی کوچکش در پشت صحنه کار جدیدشان.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) علی الخصوص اینستاگرام!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ماهایا پطروسیان که توسط بهاره افشاری به چالش چای دعوت شده بود، در این چالش شرکت کرد. معمولاً رسم است که سه نفر را به چالش ها دعوت کنند. لطفاً روند را به هم نریزید!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) رعنا ور با وجود بدن درد و دست دردی که داشت (با توجه به ح ش در این ع ) در مراسم اکران خصوصی "ویلایی ها" حضور پیدا کرده بود.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) این که میگویند شانس در خانه یکی را زده، دقیقا همین است. با استعدادی نه چندان عالی و با هنری متوسط، کلمات را کج و کوله کرده و ابتذال را در موسیقی و شعر زنده کنی، یک شبه معروف شوی و نوش سعادت به کام بری.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) سالار عقیلی با این پست و این متن که برای همسرش نوشته است، تا حدود یک سال خود را بیمه بدنه و اعصاب کرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) وقتی با اسنپ منتظری که مسافرت بیاید و سوار شود که ناگهان او را با دیگری میبینی.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) هادی جان اینکه در شورای شهر انتخاب نشده ای دلیلی بر این نمیشود که طبیعت را زخم کنی! از فردای اعلام نتایج تا امروز روزی نبوده که ع ی در طبیعت از خود آپلود نکند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) نادر سلیمانی ع ی زیرخاکی مربوط به سال های خوشِ "ساعات خوش" به اشتراک گذاشت. نصرالله رادش، رضا عطاران، ارژنگ فضلی، زنده یاد داود اسدی، سعید آقاخانی، مهرداد نظری و یوسف صیادی در تصویر قابل تشخیص هستند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ارسلان قاسمی این ع از خودش را گذاشته و آرزو کرده که صبح خوبی داشته باشیم. ارسلانِ عزیز، گل پسرِ سینما، اینکه انتظار داری صبحی که با ع تو شروع میشود خوب باشد، یک انتظار کاملا پارادو یکال است.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) گویا پوشیدن کفش مردانه بدون جوراب یکی از رسوم اصلی پرسپولیسی ها است.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) پانته آ بهرام، خسرو احمدی، جعفری، پژمان جمشیدی، نوید محمدزاده و سایر همکاران در جشن تولد همکارشان که در پشت صحنه تئاتر "ضیافت پن ی ها" برگزار شده بود. تا همین 5 سال پیش خوابش را هم نمیدیدم که پژمان جمشیدی در یک پروژه هنری مشترک با نوید محمدزاده در یک قاب جای بگیرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) حدیثه تهرانی با این سلفی در کنار همسر عزیزش آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه روزه داران کرد. ممنون حدیثه خانم، همچنین عبادات شما. در ضمن لمینیت تان هم مبارک باشد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) شیطنت ویشکا آسایش در کنار طناز طباطبایی در حاشیه مراسم اکران خصوصی "ویلایی ها" در پردیس .
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) مهران جان این نهیِ شما فقط مربوط به ح عصبانی بودن است؟!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474)گلاره عباسی به همراه خانواده دوست داشتنی اش در اصفهان. البته عزیزان حاضر در ع هیچ شباهتی به اعضای خانواده گلاره که پیش از این بار ها ع شان را آپلود کرده است، ندارند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ساره بیات هم دید که خیلی وقت است به آتلیه نرفته است، لذا این امر واجب و حیاتی را بیش از این به تاخیر نیانداخت.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ع ی از میتینگ حسین رستمی و رفقای قدیمی اش.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) امروز تولد 41 سالگی فرهاد مجیدی کاپیتان سابق استقلال و یکی از ستاره های دهه گذشته فوتبال ایران است. از معدود فوتبالیست های ایرانی که همیشه در اوج بود و در اوج هم خداحافظی کرد. حنیف عمران زاده هم تیمی سابق فرهاد با این ع که مربوط به روز خداحافظی فرهاد از فوتبال است، این روز را به او تبریک گفت.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) پستی که لیلا بلوکات پیش از دیدار والیبال ایران - ایتالیا به اشتراک گذاشت و پس از پایان بازی و افتضاحِ والیبالیست ها، به آرامی و به طوری که ی شک نکند، آن را از صفحه اش پاک کرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) شلواری که مهدی ماهانی در تصویر به پا کرده، در واقع شلوارکِ دوستش حامد حدادی است که برای او در نقش شلوار ظاهر شده است.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) بهاره رهنما به اتفاق آیفون قرمز، ساعت رول طلا، انگشتر نیم کیلویی و سایر ا سوری های لاکچری اش در حاشه یک مراسم.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) شهاب حسینی و همکارش در حال تمرین تئاتر "اعتراف" به کارگردانی خودِ شهاب که به زودی به اجرا در خواهد آمد و تئاتر دوستان را هیجان انگیز تر خواهد کرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) نسرین خانم مقانلو هم هر از چند گاهی یک ع این شکلی با تِم مذهبی میگذارد که ع قبلی هایش را بشورَد و ببرد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) سلفی "ما خیلی خوشبختیم" طورِ شهرام شکیبا و همسر و فرزندش.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ای جان! خیلی بالغِ کی بودی تو؟!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) مریم مقدم، آماده برای بازی بعدی پرسپولیس در لیگ قهرمانان.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) جشن های خداحافظیِ سریال "دیوار به دیوار" هم مثل خودِ سریال به این راحتی ها پایانی ندارند!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) شهریار و نورا کوچولو در حاشیه یک جشن خانوادگی.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) پارسا پیروز فر، ستاره سهیلِ سینما با این ع مرموز اعلام کرد که جز همین صفحه، هیچ صفحه دیگری اعم از عمومی، خصوصی، نیمه متمرکز، غیر انتفاقی و ... ندارد و فقط همین یک صفحه زیر نظر اوست. ت .
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) دیدار دوستانه رفقای فوتبالی و ستاره های سال های نه چندان دور فوتبال کشورمان در شهر هامبورگ. ادموند بزیک، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان و دختر عزیزش.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) جشن تولد دوستانه هانیه توسلی در کنار صمیمی ترین رفیقش شبنم فرشاد جو. تبریک به هانیه ی عزیز و خونگرم.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) این هم کادوی مس ه ای که شبنم برای او یده و البته بهترین سو رایز تمام عمر هانیه به شمار میرود! امیدوارم این کفش ها فقط یک شوخی باشد و مُد نشود!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) آرمین زارعی در اوجِ ناراحتی.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) سید محمد به محض خط خوردن از اردوی تیم ملی خود را به یک سالن تئاتر رساند و این ع را در کنار بهرنگ علوی گرفت.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ع خندانِ نازنین بیاتی، بازیگر بِیبی فِیسِ سینما و تلویزیون.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) افتخار و اتفاقی بزرگ که در سایه انتخابات گم شد و آنطور که باید دیده نشد. افتخاری که عظیم قیچی ساز کوهنورد بزرگ کشورمان رقم زد و توانست اورست را بدون کپسول ا یژن فتح کند و نام خود را در تاریخ این ورزش سخت جاودانه سازد. ممنون از امین زندگانی که بار دیگر این افتخار را یاد آوری کرد تا کم لطفی های آن موقع جبران شود.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) عمو جان فکر نکن این پاندای غول پیکر باعت میشود که آن کلاه جلفی که روی پایت هست را نبینیم. از سن و س خج بکش عمو جان.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) حداقل بده به مهران احمدی که با این ماشین اش ست کند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) گلوریا هاردی و یک دعوت جسورانه.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) نیما کرمی پس از 18 ساعت رانندگی در ترافیک جاده چالوس و رسیدن به شمال.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) سلفی برادرانه ی مسعود و مهدی پاکدل در یک جاده ی زیبا.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) تمجید علی از خواهران قهرمان منصوریان که در این دو قسمت از برنامه ماه عسل مفهوم تازه ای از خواستن و تلاش را برای ما عیان د و نشان دادند که معرفت و ایثار هیچ گاه بی پاسخ نمی ماند. آرزوی دل خوش و موفقیت روز افزون داریم برای الهه، شهربانو و سهیلا، این سه خواهرِ قهرمان.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) تست گریم جالب سحر تشاهی که توسط عبدالله اسکندری طراحی شده است.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) هوتن شکیبا هم تولد هانیه توسلی را تبریک گفت.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) وقتی سلفی های یهویی و بدون میک آپِ خود را روتوش میکنید، همچین فاجعه ای رخ میدهد. لطفاً نکنید.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) دیروز جشن تولد آزاده زارعی هم بود که به اتفاق دوستان و یک تیم عکاسی در یکی از رستوران های بام تهران برگزار شد.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) استوری نیوشا ضیغمی در کنار همسر جان در جوار مقبره حضرت حافظ.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) ع یادگاری هومن سیدی در کنار ریما رامین فر و جعفری پیش از شروع تئاتر "ضیافت پن ی ها". هومن جان برای بخش های باقی مانده شلوارت آگهی میخواهی؟ بنر باشد یا ورتاژ؟! شرایطش چگونه است؟
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) شوخی حسن ریوندی با دکور عجیب برنامه ماه عسل امسال که گویا طرح آن ع ی هوایی از یک شهر در شب است.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) گریم جالب و متفاوت مهران مدیری در سینمایی "ساعت پنج عصر" به کارگردانی خودش. بیصبرانه منتظر اکران این هستیم. ی که با توجه به مواضع اخیر مهران خان در برنامه دورهمی بعید است مشکلی برای اکران داشته باشد!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) پروژه ای هنری به نام "غم نومه فریدون" با حضور پنج نسل از هنرمندان کشورمان روز گذشته شروع به کار کرد. «غم نومه فریدون» یک کت صوتی بر اساس داستانی به نویسندگی و کارگردانی پیمان قدیمی است که حسین علیزاده آهنگسازی آن را بر عهده دارد و بازیگران و صداپیشگانى نظیر زنده یاد مرتضی احمدی، ژاله علو، صابر ابر، فرهاد اصلانى، جعفرى، سیامک صفرى، حبیب رضایى، فاطمه معتمد آریا و آیدا شاملو در آن ایفای نقش کرده اند.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) مصطفی زمانی و مهتاب کرامتی در اکران مردمی "تیک آف" در مگامال، جدید ترین مجتمع سینمایی - تجاری - تفریحی ایران با 10 سالن سینما در غرب تهران. مطلب امروز هم به پایان رسید. بار دیگر سالروز رحلت حضرت (ره) را خدمت همه عاشقان انقلاب و ایران تسلیت عرض میکنم. ممنون از همراهی تان.
چهره ها در شبکه های اجتماعی (474) منبع:برترین ها