سیاست ت از پرداخت تسهیلات پول پاشی نیست تصویب 129 طرح اشتغا ایی در رشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه ی توصیه های را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در 5 روز پیش رو ( تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهامبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)پسته کاران در صورت مشاهده آفات پسته ( سنک ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با م کارشناسان در روز های بدون باد و بارندگی با سموم کم خطر به کنترل این آفات اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگخوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با م کارشناسان به کنترل این آفات اقدام گردد.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)در باغات انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد لذا فعلا از حذف پاجوش های انارخودداری گردد.هم اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان می باشد. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می گردد.انگور کاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه های انگور اقدام نمایند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با م کارشناسان به کنترل آفت اقدام گردد.به کلیه باغداران توصیه می شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود. چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت ها ات مفید باغ را نیز از بین میبرند.مبارزه با شته های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگوراز روز چهارشنبه مورخ 12/2/97 به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونیباغداران ما نسبت به ط پاشی درختان ما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی ما اقدام نمایند.با توجه به کمبود بارشها باغداران عزیز از مصرف کودهای ازته خوداری و ازکودهای آلی و پتاسه استفاده نمایند.زیتون کاران در صورت مشاهده ح پنبه ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون می باشد با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سمپاشی درختان زیتون خود اقدام نمایید و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:کوددهی مزارع ک ا متوقف و بعد از تغییر رنگ 50تا 60درصد بوته ها نسبت به برداشت محصول اقدام گردد.مصرف کود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خو دگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلا آبیاری انجام نشود.با توجه به وزش باد در این هفته گندم کاران از مزارع گندم بازدید داشته و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با م کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام نمایند.زارعین گندمکار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی نمایند.مبارزه با شته مومی ک ا و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دو شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده زنبورداری:· محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکندههماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پرورش دهندگان ماهیان گرم و سرد آبی در روز های با وزش باد بهمراه گرد و خاک از غذادهی ماهی ها خودداری شود.پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای است بیش از 20 درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری و در دمای بین 18 تا 20 درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر 18 درجه 2 وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام شود.برای است های ماهیان سرد که آب هفتگی دارند حداقل 50 درصد آب است تعویض گردد و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سرد اقدام گردد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادآتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سمپاشی جلوگیری شودزراعی:کودپاشی اوره و پتاس در مزارع بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باداحتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز به دلیل بارش پراکنده باران و در استان اسان شمالی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهیرعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها منابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسانجنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدید تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی · زمین­هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود. · جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. زراعی:کشاورزان گندمکار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام نمایند. با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان محترم نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو و احتیاط در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد دام داری و مرغداری:انجام پشم چینی انتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده شیلات:محدودیت در عملیات صیادی طی روز های دوشنبه تا چهارشنبه به ویژه در نواحی شرقی دریای عمان استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم زراعی:پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیا گندم در مزارع گندم عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ · بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) · دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی باتوجهب مبودمنابعآبیدرخصوصکنترلهرزآبهاوآبهایورودیبههرمزرع نترلنهاییانجامگردد.انجام عملیات تلقیح نخیلاتمبارزه با سفیدک در انگورزراعی:در خصوص آبیاری مزارع پس کار به منظور حفظ وزن هزار دانه ، آبیاری ا امی است.مزارع ک ا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود· دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنج شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکندهزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ 10/02/97 لغایت 14/02/97)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهازراعی:مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درخ
به گزارش هشدارنیوز به نقل از تسنیم، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه ی توصیه های را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در 5 روز پیش رو ( تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهامبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)پسته کاران در صورت مشاهده آفات پسته ( سنک ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با م کارشناسان در روز های بدون باد و بارندگی با سموم کم خطر به کنترل این آفات اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگخوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با م کارشناسان به کنترل این آفات اقدام گردد.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)در باغات انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد لذا فعلا از حذف پاجوش های انارخودداری گردد.هم اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان می باشد. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می گردد.انگور کاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه های انگور اقدام نمایند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با م کارشناسان به کنترل آفت اقدام گردد.به کلیه باغداران توصیه می شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود. چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت ها ات مفید باغ را نیز از بین میبرند.مبارزه با شته های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگوراز روز چهارشنبه مورخ 12/2/97 به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونیباغداران ما نسبت به ط پاشی درختان ما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی ما اقدام نمایند.با توجه به کمبود بارشها باغداران عزیز از مصرف کودهای ازته خوداری و ازکودهای آلی و پتاسه استفاده نمایند.زیتون کاران در صورت مشاهده ح پنبه ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون می باشد با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سمپاشی درختان زیتون خود اقدام نمایید و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:کوددهی مزارع ک ا متوقف و بعد از تغییر رنگ 50تا 60درصد بوته ها نسبت به برداشت محصول اقدام گردد.مصرف کود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خو دگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلا آبیاری انجام نشود.با توجه به وزش باد در این هفته گندم کاران از مزارع گندم بازدید داشته و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با م کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام نمایند.زارعین گندمکار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی نمایند.مبارزه با شته مومی ک ا و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دو شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده زنبورداری:· محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکندههماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پرورش دهندگان ماهیان گرم و سرد آبی در روز های با وزش باد بهمراه گرد و خاک از غذادهی ماهی ها خودداری شود.پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای است بیش از 20 درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری و در دمای بین 18 تا 20 درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر 18 درجه 2 وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام شود.برای است های ماهیان سرد که آب هفتگی دارند حداقل 50 درصد آب است تعویض گردد و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سرد اقدام گردد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادآتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سمپاشی جلوگیری شودزراعی:کودپاشی اوره و پتاس در مزارع بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باداحتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز به دلیل بارش پراکنده باران و در استان اسان شمالی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهیرعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها منابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسانجنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدید تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی · زمین­هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود. · جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. زراعی:کشاورزان گندمکار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام نمایند. با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان محترم نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو و احتیاط در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد دام داری و مرغداری:انجام پشم چینی انتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده شیلات:محدودیت در عملیات صیادی طی روز های دوشنبه تا چهارشنبه به ویژه در نواحی شرقی دریای عمان استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم زراعی:پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیا گندم در مزارع گندم عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ · بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) · دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی باتوجهب مبودمنابعآبیدرخصوصکنترلهرزآبهاوآبهایورودیبههرمزرع نترلنهاییانجامگردد.انجام عملیات تلقیح نخیلاتمبارزه با سفیدک در انگورزراعی:در خصوص آبیاری مزارع پس کار به منظور حفظ وزن هزار دانه ، آبیاری ا امی است.مزارع ک ا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود· دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنج شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکندهزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ 10/02/97 لغایت 14/02/97)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهازراعی:مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بی
هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه ای، توصیه هایی را به کشاورزان مناطق مختلف کشور برای روز آینده ارائه داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، هواشناسی با صدور اطلاعیه ای برای کشاورزان مناطق کشور توصیه هایی را برای 2 روز آینده( 12 تا 14 آذر ماه سال جاری) ارائه داد.اطلاعیه اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور به شرح زیر است:استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفتهبرداشت محصول انار و زیتون تا روز سه شنب ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلیرنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع 80 سانتی متری با رنگ سفیدتمیز پوشش های گلخانه ای برای استفاده بهتر از نورزراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک اکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم)اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم( با استفاده از آهن قلمی) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد در زوهای پایانی هفتهدرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه سرد شدن هوا در پایان هفتهتخلیه آب لوله ها و تاسیسات آبیاری تحت فشار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در نتیجه یخ زدگیاستان اردبیل:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفت ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلی تا رنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع 80 سانتی متری با رنگ سفید تا زراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک ا در مناطق مرتفع و سردسیرکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرد شدن هواتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه به سرد شدن هوا در مناطق مرتفعشیلات:تنظیم جیره غذایی مزارع پرورش ماهی با توجه به سرمای در پیش رواستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتی و خودداری از روز به بعدتنظیم دمای انبارهای محصولات کشاورزی به ویژه انبارهای سیب زمینی با توجه سرمای در پیش روتهیه کود حیوانی پوسیده شده و کود فسفاته و پتاسه جهت استفاده در باغات میوه جهت کود دهی پائیزهمبارزه با بیماریهای درختان میوه هسته دار بعد از ریزش برگ ها و تا زراعی:کاشت مزارع گندم وجو در مناطق گرمسیر تا روز تسریع در جمع آوری ذرت و چغندرقند با توجه به کاهش دماجمع آوری و انتقال محصولاتی نظیر پیاز و سیب زمینی و انتقال آنها به انبارهای مناسب با توجه به سرمای هواکشت انتظاری نخود و گلرنگ در صورت مناسب بودن شرایط زمین تا قبل از آغاز بارش ها و تا در صورت نیاز مبارزه با آفت شته مومی در مزارع ک ا با استفاده از آفت کشهای توصیه شده در ساعات گرم روز تا قبل از آغاز بارشهادامپروری و مرغ داری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرمای هواایجاد پناهگاه برای بره های تازه متولد شدهزنبورداری:تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرمای در پیش روبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها قبل از عملیات کاشتاضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردش تن یخ سطح است ها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذاییاستان گیلان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهشدمابرداشت میوه تامسون با رعایت اصول فنی انبارداریتسریع در برداشت نارنگی تا قبل از آغاز بارش ها و سرما تا پایان هفتهاستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادتوجه به شرایط مه آلودگی باغداران کیوی و مرکبات از برداشت محصول در صبح زود اجتناب نمایند.هرس ارقام زیتون کنسروی با توجه به زمان مناسب هرس حداکثر 20 درصد تاج درخت در طول ماه جاریزراعی:خودداری از کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع ک اتداوم اعمال مدیریت ز شی در مزارع ک ا و . . .مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای تا روز دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماایجاد پناهگاه برای ان تازه متولد شدهزنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگیادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان مازندران:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیتسریع در برداشت نارنگی و میوه تامسون تا چهارشنبهبستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما در روزهای آـیتهویه انبارهای میوه بعد از نیمه شب برای جایگزینی هوای سرد بیرون با هوای داخل انبار به جز دارای برودت صفر درجه و زیر صف ا ازی علف‎های هرز کف باغپا ازی آلودگی‎های قارچی سطحوح شاخ و برگ درختان به عنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ کش های مناسباستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باداحداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمینکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرمازراعی:با توجه به پیش بینی باران و برف در ارتفاعات، انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و . . .با توجه به کاهش دما و احتمال افت دما به زیر صفر در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده و همچنین احتمال یخ زدن سبزیجات برگی، مدیریت در برداشت آن توصیه می شود؛دام داری و طیور:پاک سازی جایگاه و محوطه دامداری هامبارزه با بیماری های انگلی داخلی در ان و تکرار ان در 48 ساعت بعد و همچنین هفت روز بعدخودداری از به چرا بردن ان در زمان بارندگی شدید و یخبندان بویژه در پایان هفتهجداسازی بره ها از میش های مادر به هنگام شب جهت جلوگیری از خفه شدن بره هاصاف ، خنک و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیرمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها از بوران باد و رطوبت و سرمازنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگی بخصوص در پایان هفتهادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان گلستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پایانی هفتهتامین سوخت و تنظیم دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااحداث و ترمیم تشتک اطراف درختان و همچنین انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبتباغداران محترم مرکبات با توجه به برودت هوا نسبت به برداشت میوه باغات مرکبات اقدام نمایند.زیتون کاران محترم نسبت به جمع آوری زیتون روغنی اقدام نمایید.خودداری از مصرف کودهای ازته در باغات به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا پنجشنبهخودداری از انجام هرس درختان به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی هفتهزراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپای شت گندم یا محصولات پاییزه با توجه به وقوع بارندگی موثر تا پنجشنبهدر مزارع ک ا که در مرحله 6 – 4 برگی هستند مصرف 100 – 75 کیلوگرم در تار کود توصیه شده تا پنجشنبهتسریع در برداشت مزارع سویا تا پنجشنبهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به کاهش دماشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دماماشین آلات کشاورزی:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به کاهش دمااضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به کاهش محسوس دمااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدتسریع در برداشت محصولات باقی مانده همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و... و انتقال به انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دماخودداری از مصرف کودهای ازته در باغات تا چهارشنبه به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا چهارشنبهرنگ آمیزی و کارتن بندی دور تنه درختانخودداری از انجام هرس درختان در روزهای آـیدر مناطقی که آب کافی در دسترس است انجام یخ آب زمستانهزراعی:خودداری از آبیاری مزارع غلات با توجه به کاهش دما و یخبندان جهت جلوگیری از آسیب به گیاهچهخودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایه به دلیل کاهش دماادامه عملیات کشت محصولات پاییزه شامل گندم و جو تا روز چهارشنبهتسریع در برداشت باقیمانده محصولات غده ای مانند چغندرقند با توجه به کاهش دمادام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما و آلودگی هواآماده سازی انبار علوفه دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به به ماندگاری هوای سردتخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اصفهان و یزد:باغبانی:از تغذیه درختان بویژه با کودهای ازته پرهیز شود.از آبیاری و هرس درختان انار تا قبل از خزان کامل خودداری شود.خودداری از شخم عمیق باغ هاجهت تله گذاری برای آفات چوب خوار پسته نسبت به هرس شاخه های خشک پسته و قرار دادن آنها در سطح باغ اقدام و در اسفند از باغ جمع آوری و در محل مناسب سوزانده شود.پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان جهت حفاظت از خطر سرمازدگی و آسیب جوندگانخوداری از مصرف سموم در باغ هابا توجه به اختلاف زیاد دمای کمینه و بیشینه در طول شبانه روز ، جهت جلوگیری از لامپی شدن محصول خیار گلخانه ای ، ضمن استفاده از دماسنج و کنترل دمای گلخانه ،نسبت به هوادهی بموقع ، مخصوصا در ساعات اولیه صبح جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیماری سرخک اقدام شود.تامین سوخت جایگزین گلخانه هازراعی:از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با کانون های زمستان گذارانی آفاتادامه کاشت غلات پاییزه مانند گندم و جودام داری:افزایش تراکم مواد مغذی جیره غذایی دام ها ( ضمنا 15 درصد به شیر مصرفی گوساله ها اضافه شود ).تراکم دام های سبک در آغل افزایش و ارتفاع سقف آغل کمتر شودبا توجه به پایین بودن کمینه دمای صبحگاهی در این هفته نسبت به عایق بندی سقف سالن های مرغداری جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی اقدام شود.با توجه به کاهش دمای صبحگاهی ، در دماهای کمتر از 18 درجه، از سیستم تهویه حداقلی در سالن پرورش استفاده گرددجوجه شتر مرغ های تازه متولد شده و زیر سه ماه در سالن های با سیستم گرمایشی کف نگه داری شوند.زنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردتسریع در اتنقال محصولات برداشت شده به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردجمع آوری باقیمانده محصولات: گوجه وسیب زمینی،پیاز و انتقال آنها به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردخودداری از مصرف کودهای ازته در باغاتانجام عملیات چالکود در باغاتاستفاده از کودهای دامی در باغاتخودداری از انجام هرس درختان تا پایان هفتهاستفاده از مخلوط خمیربردوفی جهت تنه درختان پوشاندن تنه،حفظ سلامت وبهداشت باغ،جلوگیری ازخسارات سرمانسبت به زیر خاک نمودن تاک های انگور به منظور مقاومت دربرابرسرما اقدام گردد.باتوجه به رطوبت موجود درزمین اقدام لازم جهت کاشت پاییزه گیاهان دارویی صورت گیرد.زراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایهجمع آوری باقیمانده محصولات( چغندر و...)وانتقال انها به انبارهای استاندارد باتوجه به ماندگاری هوای سرددر کشت پاییزه در اراضی آبی از بذر مال های مناسب(گندم وجو) به منظور تسریع درجوانه زنی ورشداستفاده گردد.تسریع در برداشت چغندر قند و انتقال به سیلو و کارخانجات با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و طیور:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردذخیره خوراک دام و تامین علوفه و کنسانتره توسط دام دارانزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سردماشین آلات:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردپوشیدگی لوله های آب ومنبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدنشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد در روزهای آتیتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهاستحکام گلخانه ها در برابر وزش باد و شستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدکوددهی مزارع موز در استان سیستان و بلوچستان بلامانعبرداشت موز در استان سیستان و بلوچستان انجام شودخودداری از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان جهت کاهش حساسیت گیاه به سرماانتقال پاجوش های زرشک به باغپوشاندن تنه نهالهای جهت حفاظت آنها از خطرسرمازدگی وآسیب جوندگانبرداشت سریع زعفران در مناطق سردسیرزراعی:تسریع در برداشت ذرت با توجه به به ماندگاری هوای سردتسریع در کشت گندم و جو وسایر محصولات پاییزیتسریع درکشت پیاز، سیر، ک ا و سبزیجات برگیکشت پاییزه محصولات خارج فصل نظیر بادمجان و فلفل و پیاز و... در مناطق گرمسیرزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردانتقال کندوها از مناطق کوهستانی سردسیر به مناطق گرم با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت جایگزین در مرغداری هابرقراری کشیک شبانه در دامداری هااستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد و ماندگاری هوای سردتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدبرداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف با توجه به ماندگاری هوای سردکاشت آنغوزه و سایر گیاهان دارویی در مناطق شمالی استان فارسمبارزه با بیماری شانکر و بیماریهای قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسیکودهی نخیلات با کود مناسبزراعی:تمهیدات لازم دربرابر کاهش دما در محصولات زراعیادامه کشت گندم در مناطق مرکزی و جنوبی فارسبرداشت مزارع چغندر قند و سیب زمینی با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از احشام با توجه به ماندگاری هوای سردآمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سرددرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردجهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.شیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش بادتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدانجام تدارکات لازم برای جلوگیری از سرما زدگی در محصولات صیفی و سبزی طی روزهای آیندهجمع آوری مرکبات ریخته شده ورسیده باغات مرکبات استان خوزستانبازدید مکرر طی چند روز آینده از مزارع سبزی و صیفی(کاهو) با توجه به بالا بودن میزان رطوبت هوا احتمال شیوع بیماریهای قارچی در استان خوزستانزراعی:تسریع در عملیات کاشت گندم وجو مناطق دیم خیز بعد از رو شدن زمینذرت کاران با توجه به رطوبت خاک بعد از برداشت ذرت در صورت وجود ماشین آلات مستقیم کاشت امکان تسریع در کاشت گندم وجود دارد.انجام عملیات کودپاشی مزراع یونجه و شبدر کشت شدهضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناساندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوپرورش آبزیان:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردتوصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ12/09/96 لغایت14/09/96)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفتهبرداشت محصول انار و زیتون تا روز سه شنب ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلیرنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع 80 سانتی متری با رنگ سفیدتمیز پوشش های گلخانه ای برای استفاده بهتر از نورزراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک اکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم)اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم( با استفاده از آهن قلمی) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد در زوهای پایانی هفتهدرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه سرد شدن هوا در پایان هفتهتخلیه آب لوله ها و تاسیسات آبیاری تحت فشار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در نتیجه یخ زدگیاستان اردبیل:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفت ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلی تا رنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع 80 سانتی متری با رنگ سفید تا زراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک ا در مناطق مرتفع و سردسیرکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرد شدن هواتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه به سرد شدن هوا در مناطق مرتفعشیلات:تنظیم جیره غذایی مزارع پرورش ماهی با توجه به سرمای در پیش رواستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتی و خودداری از روز به بعدتنظیم دمای انبارهای محصولات کشاورزی به ویژه انبارهای سیب زمینی با توجه سرمای در پیش روتهیه کود حیوانی پوسیده شده و کود فسفاته و پتاسه جهت استفاده در باغات میوه جهت کود دهی پائیزهمبارزه با بیماریهای درختان میوه هسته دار بعد از ریزش برگ ها و تا زراعی:کاشت مزارع گندم وجو در مناطق گرمسیر تا روز تسریع در جمع آوری ذرت و چغندرقند با توجه به کاهش دماجمع آوری و انتقال محصولاتی نظیر پیاز و سیب زمینی و انتقال آنها به انبارهای مناسب با توجه به سرمای هواکشت انتظاری نخود و گلرنگ در صورت مناسب بودن شرایط زمین تا قبل از آغاز بارش ها و تا در صورت نیاز مبارزه با آفت شته مومی در مزارع ک ا با استفاده از آفت کشهای توصیه شده در ساعات گرم روز تا قبل از آغاز بارشهادامپروری و مرغ داری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرمای هواایجاد پناهگاه برای بره های تازه متولد شدهزنبورداری:تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرمای در پیش روبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها قبل از عملیات کاشتاضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردش تن یخ سطح است ها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذاییاستان گیلان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهشدمابرداشت میوه تامسون با رعایت اصول فنی انبارداریتسریع در برداشت نارنگی تا قبل از آغاز بارش ها و سرما تا پایان هفتهاستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادتوجه به شرایط مه آلودگی باغداران کیوی و مرکبات از برداشت محصول در صبح زود اجتناب نمایند.هرس ارقام زیتون کنسروی با توجه به زمان مناسب هرس حداکثر 20 درصد تاج درخت در طول ماه جاریزراعی:خودداری از کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع ک اتداوم اعمال مدیریت ز شی در مزارع ک ا و . . .مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای تا روز دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماایجاد پناهگاه برای ان تازه متولد شدهزنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگیادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان مازندران:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیتسریع در برداشت نارنگی و میوه تامسون تا چهارشنبهبستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما در روزهای آـیتهویه انبارهای میوه بعد از نیمه شب برای جایگزینی هوای سرد بیرون با هوای داخل انبار به جز دارای برودت صفر درجه و زیر صف ا ازی علف‎های هرز کف باغپا ازی آلودگی‎های قارچی سطحوح شاخ و برگ درختان به عنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ کش های مناسباستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باداحداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمینکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرمازراعی:با توجه به پیش بینی باران و برف در ارتفاعات، انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و . . .با توجه به کاهش دما و احتمال افت دما به زیر صفر در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده و همچنین احتمال یخ زدن سبزیجات برگی، مدیریت در برداشت آن توصیه می شود؛دام داری و طیور:پاک سازی جایگاه و محوطه دامداری هامبارزه با بیماری های انگلی داخلی در ان و تکرار ان در 48 ساعت بعد و همچنین هفت روز بعدخودداری از به چرا بردن ان در زمان بارندگی شدید و یخبندان بویژه در پایان هفتهجداسازی بره ها از میش های مادر به هنگام شب جهت جلوگیری از خفه شدن بره هاصاف ، خنک و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیرمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها از بوران باد و رطوبت و سرمازنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگی بخصوص در پایان هفتهادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان گلستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پایانی هفتهتامین سوخت و تنظیم دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااحداث و ترمیم تشتک اطراف درختان و همچنین انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبتباغداران محترم مرکبات با توجه به برودت هوا نسبت به برداشت میوه باغات مرکبات اقدام نمایند.زیتون کاران محترم نسبت به جمع آوری زیتون روغنی اقدام نمایید.خودداری از مصرف کودهای ازته در باغات به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا پنجشنبهخودداری از انجام هرس درختان به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی هفتهزراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپای شت گندم یا محصولات پاییزه با توجه به وقوع بارندگی موثر تا پنجشنبهدر مزارع ک ا که در مرحله 6 – 4 برگی هستند مصرف 100 – 75 کیلوگرم در تار کود توصیه شده تا پنجشنبهتسریع در برداشت مزارع سویا تا پنجشنبهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به کاهش دماشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دماماشین آلات کشاورزی:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به کاهش دمااضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به کاهش محسوس دمااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدتسریع در برداشت محصولات باقی مانده همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و... و انتقال به انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دماخودداری از مصرف کودهای ازته در باغات تا چهارشنبه به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا چهارشنبهرنگ آمیزی و کارتن بندی دور تنه درختانخودداری از انجام هرس درختان در روزهای آـیدر مناطقی که آب کافی در دسترس است انجام یخ آب زمستانهزراعی:خودداری از آبیاری مزارع غلات با توجه به کاهش دما و یخبندان جهت جلوگیری از آسیب به گیاهچهخودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایه به دلیل کاهش دماادامه عملیات کشت محصولات پاییزه شامل گندم و جو تا روز چهارشنبهتسریع در برداشت باقیمانده محصولات غده ای مانند چغندرقند با توجه به کاهش دمادام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما و آلودگی هواآماده سازی انبار علوفه دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به به ماندگاری هوای سردتخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اصفهان و یزد:باغبانی:از تغذیه درختان بویژه با کودهای ازته پرهیز شود.از آبیاری و هرس درختان انار تا قبل از خزان کامل خودداری شود.خودداری از شخم عمیق باغ هاجهت تله گذاری برای آفات چوب خوار پسته نسبت به هرس شاخه های خشک پسته و قرار دادن آنها در سطح باغ اقدام و در اسفند از باغ جمع آوری و در محل مناسب سوزانده شود.پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان جهت حفاظت از خطر سرمازدگی و آسیب جوندگانخوداری از مصرف سموم در باغ هابا توجه به اختلاف زیاد دمای کمینه و بیشینه در طول شبانه روز ، جهت جلوگیری از لامپی شدن محصول خیار گلخانه ای ، ضمن استفاده از دماسنج و کنترل دمای گلخانه ،نسبت به هوادهی بموقع ، مخصوصا در ساعات اولیه صبح جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیماری سرخک اقدام شود.تامین سوخت جایگزین گلخانه هازراعی:از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با کانون های زمستان گذارانی آفاتادامه کاشت غلات پاییزه مانند گندم و جودام داری:افزایش تراکم مواد مغذی جیره غذایی دام ها ( ضمنا 15 درصد به شیر مصرفی گوساله ها اضافه شود ).تراکم دام های سبک در آغل افزایش و ارتفاع سقف آغل کمتر شودبا توجه به پایین بودن کمینه دمای صبحگاهی در این هفته نسبت به عایق بندی سقف سالن های مرغداری جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی اقدام شود.با توجه به کاهش دمای صبحگاهی ، در دماهای کمتر از 18 درجه، از سیستم تهویه حداقلی در سالن پرورش استفاده گرددجوجه شتر مرغ های تازه متولد شده و زیر سه ماه در سالن های با سیستم گرمایشی کف نگه داری شوند.زنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردتسریع در اتنقال محصولات برداشت شده به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردجمع آوری باقیمانده محصولات: گوجه وسیب زمینی،پیاز و انتقال آنها به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردخودداری از مصرف کودهای ازته در باغاتانجام عملیات چالکود در باغاتاستفاده از کودهای دامی در باغاتخودداری از انجام هرس درختان تا پایان هفتهاستفاده از مخلوط خمیربردوفی جهت تنه درختان پوشاندن تنه،حفظ سلامت وبهداشت باغ،جلوگیری ازخسارات سرمانسبت به زیر خاک نمودن تاک های انگور به منظور مقاومت دربرابرسرما اقدام گردد.باتوجه به رطوبت موجود درزمین اقدام لازم جهت کاشت پاییزه گیاهان دارویی صورت گیرد.زراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایهجمع آوری باقیمانده محصولات( چغندر و...)وانتقال انها به انبارهای استاندارد باتوجه به ماندگاری هوای سرددر کشت پاییزه در اراضی آبی از بذر مال های مناسب(گندم وجو) به منظور تسریع درجوانه زنی ورشداستفاده گردد.تسریع در برداشت چغندر قند و انتقال به سیلو و کارخانجات با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و طیور:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردذخیره خوراک دام و تامین علوفه و کنسانتره توسط دام دارانزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سردماشین آلات:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردپوشیدگی لوله های آب ومنبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدنشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد در روزهای آتیتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهاستحکام گلخانه ها در برابر وزش باد و شستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدکوددهی مزارع موز در استان سیستان و بلوچستان بلامانعبرداشت موز در استان سیستان و بلوچستان انجام شودخودداری از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان جهت کاهش حساسیت گیاه به سرماانتقال پاجوش های زرشک به باغپوشاندن تنه نهالهای جهت حفاظت آنها از خطرسرمازدگی وآسیب جوندگانبرداشت سریع زعفران در مناطق سردسیرزراعی:تسریع در برداشت ذرت با توجه به به ماندگاری هوای سردتسریع در کشت گندم و جو وسایر محصولات پاییزیتسریع درکشت پیاز، سیر، ک ا و سبزیجات برگیکشت پاییزه محصولات خارج فصل نظیر بادمجان و فلفل و پیاز و... در مناطق گرمسیرزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردانتقال کندوها از مناطق کوهستانی سردسیر به مناطق گرم با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت جایگزین در مرغداری هابرقراری کشیک شبانه در دامداری هااستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد و ماندگاری هوای سردتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدبرداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف با توجه به ماندگاری هوای سردکاشت آنغوزه و سایر گیاهان دارویی در مناطق شمالی استان فارسمبارزه با بیماری شانکر و بیماریهای قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسیکودهی نخیلات با کود مناسبزراعی:تمهیدات لازم دربرابر کاهش دما در محصولات زراعیادامه کشت گندم در مناطق مرکزی و جنوبی فارسبرداشت مزارع چغندر قند و سیب زمینی با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از احشام با توجه به ماندگاری هوای سردآمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سرددرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردجهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.شیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش بادتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدانجام تدارکات لازم برای جلوگیری از سرما زدگی در محصولات صیفی و سبزی طی روزهای آیندهجمع آوری مرکبات ریخته شده ورسیده باغات مرکبات استان خوزستانبازدید مکرر طی چند روز آینده از مزارع سبزی و صیفی(کاهو) با توجه به بالا بودن میزان رطوبت هوا احتمال شیوع بیماریهای قارچی در استان خوزستانزراعی:تسریع در عملیات کاشت گندم وجو مناطق دیم خیز بعد از رو شدن زمینذرت کاران با توجه به رطوبت خاک بعد از برداشت ذرت در صورت وجود ماشین آلات مستقیم کاشت امکان تسریع در کاشت گندم وجود دارد.انجام عملیات کودپاشی مزراع یونجه و شبدر کشت شدهضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناساندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوپرورش آبزیان:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرد
اطلاعیه هواشناسی برای کشاورزانreviewed by on dec 4rating: به گزارش ایران ویج به نقل از خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، هواشناسی با صدور اطلاعیه ای برای کشاورزان مناطق کشور توصیه هایی را برای ۲ روز آینده( ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه سال جاری) ارائه داد.اطلاعیه اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور به شرح زیر است:استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفتهبرداشت محصول انار و زیتون تا روز سه شنب ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلیرنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع ۸۰ سانتی متری با رنگ سفیدتمیز پوشش های گلخانه ای برای استفاده بهتر از نورزراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک اکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم)اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم( با استفاده از آهن قلمی) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد در زوهای پایانی هفتهدرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه سرد شدن هوا در پایان هفتهتخلیه آب لوله ها و تاسیسات آبیاری تحت فشار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در نتیجه یخ زدگیاستان اردبیل:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفت ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلی تا رنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع ۸۰ سانتی متری با رنگ سفید تا زراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک ا در مناطق مرتفع و سردسیرکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرد شدن هواتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه به سرد شدن هوا در مناطق مرتفعشیلات:تنظیم جیره غذایی مزارع پرورش ماهی با توجه به سرمای در پیش رواستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتی و خودداری از روز به بعدتنظیم دمای انبارهای محصولات کشاورزی به ویژه انبارهای سیب زمینی با توجه سرمای در پیش روتهیه کود حیوانی پوسیده شده و کود فسفاته و پتاسه جهت استفاده در باغات میوه جهت کود دهی پائیزهمبارزه با بیماریهای درختان میوه هسته دار بعد از ریزش برگ ها و تا زراعی:کاشت مزارع گندم وجو در مناطق گرمسیر تا روز تسریع در جمع آوری ذرت و چغندرقند با توجه به کاهش دماجمع آوری و انتقال محصولاتی نظیر پیاز و سیب زمینی و انتقال آنها به انبارهای مناسب با توجه به سرمای هواکشت انتظاری نخود و گلرنگ در صورت مناسب بودن شرایط زمین تا قبل از آغاز بارش ها و تا در صورت نیاز مبارزه با آفت شته مومی در مزارع ک ا با استفاده از آفت کشهای توصیه شده در ساعات گرم روز تا قبل از آغاز بارشهادامپروری و مرغ داری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرمای هواایجاد پناهگاه برای بره های تازه متولد شدهزنبورداری:تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرمای در پیش روبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها قبل از عملیات کاشتاضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردش تن یخ سطح است ها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذاییاستان گیلان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهشدمابرداشت میوه تامسون با رعایت اصول فنی انبارداریتسریع در برداشت نارنگی تا قبل از آغاز بارش ها و سرما تا پایان هفتهاستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادتوجه به شرایط مه آلودگی باغداران کیوی و مرکبات از برداشت محصول در صبح زود اجتناب نمایند. هرس ارقام زیتون کنسروی با توجه به زمان مناسب هرس حداکثر ۲۰ درصد تاج درخت در طول ماه جاریزراعی:خودداری از کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع ک اتداوم اعمال مدیریت ز شی در مزارع ک ا و . . .مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای تا روز دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماایجاد پناهگاه برای ان تازه متولد شدهزنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگیادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان مازندران:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیتسریع در برداشت نارنگی و میوه تامسون تا چهارشنبهبستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما در روزهای آـیتهویه انبارهای میوه بعد از نیمه شب برای جایگزینی هوای سرد بیرون با هوای داخل انبار به جز دارای برودت صفر درجه و زیر صف ا ازی علف‎های هرز کف باغپا ازی آلودگی‎های قارچی سطحوح شاخ و برگ درختان به عنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ کش های مناسباستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باداحداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمینکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرمازراعی:با توجه به پیش بینی باران و برف در ارتفاعات، انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و . . .با توجه به کاهش دما و احتمال افت دما به زیر صفر در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده و همچنین احتمال یخ زدن سبزیجات برگی، مدیریت در برداشت آن توصیه می شود؛دام داری و طیور:پاک سازی جایگاه و محوطه دامداری هامبارزه با بیماری های انگلی داخلی در ان و تکرار ان در ۴۸ ساعت بعد و همچنین هفت روز بعدخودداری از به چرا بردن ان در زمان بارندگی شدید و یخبندان بویژه در پایان هفتهجداسازی بره ها از میش های مادر به هنگام شب جهت جلوگیری از خفه شدن بره هاصاف ، خنک و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیرمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها از بوران باد و رطوبت و سرمازنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگی بخصوص در پایان هفتهادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان گلستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پایانی هفتهتامین سوخت و تنظیم دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااحداث و ترمیم تشتک اطراف درختان و همچنین انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبتباغداران محترم مرکبات با توجه به برودت هوا نسبت به برداشت میوه باغات مرکبات اقدام نمایند.زیتون کاران محترم نسبت به جمع آوری زیتون روغنی اقدام نمایید.خودداری از مصرف کودهای ازته در باغات به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا پنجشنبهخودداری از انجام هرس درختان به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی هفتهزراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپای شت گندم یا محصولات پاییزه با توجه به وقوع بارندگی موثر تا پنجشنبهدر مزارع ک ا که در مرحله ۶ – 4 برگی هستند مصرف ۱۰۰ – 75 کیلوگرم در تار کود توصیه شده تا پنجشنبهتسریع در برداشت مزارع سویا تا پنجشنبهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به کاهش دماشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دماماشین آلات کشاورزی:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به کاهش دمااضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به کاهش محسوس دمااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدتسریع در برداشت محصولات باقی مانده همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و… و انتقال به انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دماخودداری از مصرف کودهای ازته در باغات تا چهارشنبه به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا چهارشنبهرنگ آمیزی و کارتن بندی دور تنه درختانخودداری از انجام هرس درختان در روزهای آـیدر مناطقی که آب کافی در دسترس است انجام یخ آب زمستانهزراعی:خودداری از آبیاری مزارع غلات با توجه به کاهش دما و یخبندان جهت جلوگیری از آسیب به گیاهچهخودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایه به دلیل کاهش دماادامه عملیات کشت محصولات پاییزه شامل گندم و جو تا روز چهارشنبهتسریع در برداشت باقیمانده محصولات غده ای مانند چغندرقند با توجه به کاهش دمادام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما و آلودگی هواآماده سازی انبار علوفه دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به به ماندگاری هوای سردتخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اصفهان و یزد:باغبانی:از تغذیه درختان بویژه با کودهای ازته پرهیز شود.از آبیاری و هرس درختان انار تا قبل از خزان کامل خودداری شود.خودداری از شخم عمیق باغ هاجهت تله گذاری برای آفات چوب خوار پسته نسبت به هرس شاخه های خشک پسته و قرار دادن آنها در سطح باغ اقدام و در اسفند از باغ جمع آوری و در محل مناسب سوزانده شود.پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان جهت حفاظت از خطر سرمازدگی و آسیب جوندگانخوداری از مصرف سموم در باغ هابا توجه به اختلاف زیاد دمای کمینه و بیشینه در طول شبانه روز ، جهت جلوگیری از لامپی شدن محصول خیار گلخانه ای ، ضمن استفاده از دماسنج و کنترل دمای گلخانه ،نسبت به هوادهی بموقع ، مخصوصا در ساعات اولیه صبح جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیماری سرخک اقدام شود.تامین سوخت جایگزین گلخانه هازراعی:از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با کانون های زمستان گذارانی آفاتادامه کاشت غلات پاییزه مانند گندم و جودام داری:افزایش تراکم مواد مغذی جیره غذایی دام ها ( ضمنا ۱۵ درصد به شیر مصرفی گوساله ها اضافه شود ).تراکم دام های سبک در آغل افزایش و ارتفاع سقف آغل کمتر شودبا توجه به پایین بودن کمینه دمای صبحگاهی در این هفته نسبت به عایق بندی سقف سالن های مرغداری جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی اقدام شود.با توجه به کاهش دمای صبحگاهی ، در دماهای کمتر از ۱۸ درجه، از سیستم تهویه حداقلی در سالن پرورش استفاده گرددجوجه شتر مرغ های تازه متولد شده و زیر سه ماه در سالن های با سیستم گرمایشی کف نگه داری شوند.زنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردتسریع در اتنقال محصولات برداشت شده به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردجمع آوری باقیمانده محصولات: گوجه وسیب زمینی،پیاز و انتقال آنها به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردخودداری از مصرف کودهای ازته در باغاتانجام عملیات چالکود در باغاتاستفاده از کودهای دامی در باغاتخودداری از انجام هرس درختان تا پایان هفتهاستفاده از مخلوط خمیربردوفی جهت تنه درختان پوشاندن تنه،حفظ سلامت وبهداشت باغ،جلوگیری ازخسارات سرمانسبت به زیر خاک نمودن تاک های انگور به منظور مقاومت دربرابرسرما اقدام گردد.باتوجه به رطوبت موجود درزمین اقدام لازم جهت کاشت پاییزه گیاهان دارویی صورت گیرد.زراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایهجمع آوری باقیمانده محصولات( چغندر و…)وانتقال انها به انبارهای استاندارد باتوجه به ماندگاری هوای سرددر کشت پاییزه در اراضی آبی از بذر مال های مناسب(گندم وجو) به منظور تسریع درجوانه زنی ورشداستفاده گردد.تسریع در برداشت چغندر قند و انتقال به سیلو و کارخانجات با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و طیور:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردذخیره خوراک دام و تامین علوفه و کنسانتره توسط دام دارانزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سردماشین آلات:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردپوشیدگی لوله های آب ومنبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدنشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد در روزهای آتیتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهاستحکام گلخانه ها در برابر وزش باد و شستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدکوددهی مزارع موز در استان سیستان و بلوچستان بلامانعبرداشت موز در استان سیستان و بلوچستان انجام شودخودداری از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان جهت کاهش حساسیت گیاه به سرماانتقال پاجوش های زرشک به باغپوشاندن تنه نهالهای جهت حفاظت آنها از خطرسرمازدگی وآسیب جوندگانبرداشت سریع زعفران در مناطق سردسیرزراعی:تسریع در برداشت ذرت با توجه به به ماندگاری هوای سردتسریع در کشت گندم و جو وسایر محصولات پاییزیتسریع درکشت پیاز، سیر، ک ا و سبزیجات برگیکشت پاییزه محصولات خارج فصل نظیر بادمجان و فلفل و پیاز و… در مناطق گرمسیرزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردانتقال کندوها از مناطق کوهستانی سردسیر به مناطق گرم با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت جایگزین در مرغداری هابرقراری کشیک شبانه در دامداری هااستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد و ماندگاری هوای سردتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدبرداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف با توجه به ماندگاری هوای سردکاشت آنغوزه و سایر گیاهان دارویی در مناطق شمالی استان فارسمبارزه با بیماری شانکر و بیماریهای قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسیکودهی نخیلات با کود مناسبزراعی:تمهیدات لازم دربرابر کاهش دما در محصولات زراعیادامه کشت گندم در مناطق مرکزی و جنوبی فارسبرداشت مزارع چغندر قند و سیب زمینی با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از احشام با توجه به ماندگاری هوای سردآمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سرددرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردجهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.شیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش بادتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدانجام تدارکات لازم برای جلوگیری از سرما زدگی در محصولات صیفی و سبزی طی روزهای آیندهجمع آوری مرکبات ریخته شده ورسیده باغات مرکبات استان خوزستانبازدید مکرر طی چند روز آینده از مزارع سبزی و صیفی(کاهو) با توجه به بالا بودن میزان رطوبت هوا احتمال شیوع بیماریهای قارچی در استان خوزستانزراعی:تسریع در عملیات کاشت گندم وجو مناطق دیم خیز بعد از رو شدن زمینذرت کاران با توجه به رطوبت خاک بعد از برداشت ذرت در صورت وجود ماشین آلات مستقیم کاشت امکان تسریع در کاشت گندم وجود دارد.انجام عملیات کودپاشی مزراع یونجه و شبدر کشت شدهضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناساندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوپرورش آبزیان:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردتوصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ۱۲/۰۹/۹۶ لغایت۱۴/۰۹/۹۶)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفتهبرداشت محصول انار و زیتون تا روز سه شنب ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلیرنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع ۸۰ سانتی متری با رنگ سفیدتمیز پوشش های گلخانه ای برای استفاده بهتر از نورزراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک اکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم)اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم( با استفاده از آهن قلمی) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد در زوهای پایانی هفتهدرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه سرد شدن هوا در پایان هفتهتخلیه آب لوله ها و تاسیسات آبیاری تحت فشار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در نتیجه یخ زدگیاستان اردبیل:باغبانی:احتیاط در ساعات بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه وخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از چهارشنبه به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها در برابر وزش باد شدید در روز های پایانی هفتهاتخاذ تد ر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها در روز های پایانی هفت نترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل وزش بادتسریع در جمع آوری و بسته بندی مناسب محصولات مانند سیب با توجه به سرد شدن هوا در روزهای پایانی هفت ارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلی تا رنگ آمیزی تنه درختان تا ارتفاع ۸۰ سانتی متری با رنگ سفید تا زراعی:خوداری از کشت گندم و جو و ک ا در مناطق مرتفع و سردسیرکشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم) تا دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرد شدن هواتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم نمودن آغل هازنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرد شدن هوابازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی و آماده سازی آنها با توجه به سرد شدن هوا در مناطق مرتفعشیلات:تنظیم جیره غذایی مزارع پرورش ماهی با توجه به سرمای در پیش رواستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتی و خودداری از روز به بعدتنظیم دمای انبارهای محصولات کشاورزی به ویژه انبارهای سیب زمینی با توجه سرمای در پیش روتهیه کود حیوانی پوسیده شده و کود فسفاته و پتاسه جهت استفاده در باغات میوه جهت کود دهی پائیزهمبارزه با بیماریهای درختان میوه هسته دار بعد از ریزش برگ ها و تا زراعی:کاشت مزارع گندم وجو در مناطق گرمسیر تا روز تسریع در جمع آوری ذرت و چغندرقند با توجه به کاهش دماجمع آوری و انتقال محصولاتی نظیر پیاز و سیب زمینی و انتقال آنها به انبارهای مناسب با توجه به سرمای هواکشت انتظاری نخود و گلرنگ در صورت مناسب بودن شرایط زمین تا قبل از آغاز بارش ها و تا در صورت نیاز مبارزه با آفت شته مومی در مزارع ک ا با استفاده از آفت کشهای توصیه شده در ساعات گرم روز تا قبل از آغاز بارشهادامپروری و مرغ داری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به سرمای هواایجاد پناهگاه برای بره های تازه متولد شدهزنبورداری:تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و سرمادرزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به سرمای در پیش روبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها قبل از عملیات کاشتاضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سردش تن یخ سطح است ها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذاییاستان گیلان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهشدمابرداشت میوه تامسون با رعایت اصول فنی انبارداریتسریع در برداشت نارنگی تا قبل از آغاز بارش ها و سرما تا پایان هفتهاستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادتوجه به شرایط مه آلودگی باغداران کیوی و مرکبات از برداشت محصول در صبح زود اجتناب نمایند. هرس ارقام زیتون کنسروی با توجه به زمان مناسب هرس حداکثر ۲۰ درصد تاج درخت در طول ماه جاریزراعی:خودداری از کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع ک اتداوم اعمال مدیریت ز شی در مزارع ک ا و . . .مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای تا روز دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماایجاد پناهگاه برای ان تازه متولد شدهزنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگیادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان مازندران:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای آتیتسریع در برداشت نارنگی و میوه تامسون تا چهارشنبهبستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما در روزهای آـیتهویه انبارهای میوه بعد از نیمه شب برای جایگزینی هوای سرد بیرون با هوای داخل انبار به جز دارای برودت صفر درجه و زیر صف ا ازی علف‎های هرز کف باغپا ازی آلودگی‎های قارچی سطحوح شاخ و برگ درختان به عنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ کش های مناسباستفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باداحداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمینکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرمازراعی:با توجه به پیش بینی باران و برف در ارتفاعات، انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و . . .با توجه به کاهش دما و احتمال افت دما به زیر صفر در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده و همچنین احتمال یخ زدن سبزیجات برگی، مدیریت در برداشت آن توصیه می شود؛دام داری و طیور:پاک سازی جایگاه و محوطه دامداری هامبارزه با بیماری های انگلی داخلی در ان و تکرار ان در ۴۸ ساعت بعد و همچنین هفت روز بعدخودداری از به چرا بردن ان در زمان بارندگی شدید و یخبندان بویژه در پایان هفتهجداسازی بره ها از میش های مادر به هنگام شب جهت جلوگیری از خفه شدن بره هاصاف ، خنک و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیرمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها از بوران باد و رطوبت و سرمازنبورداری:در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل و تغذیه دستی کلونی های زنبور عسلعدم بازدید کلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگی بخصوص در پایان هفتهادغام کندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب کندوعایق کاری کف کندو از قسمت بیرونیشیلات:خودداری از استفاده از هر نوع کود در است های پرورش ماهیقطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبیتنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان گلستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پایانی هفتهتامین سوخت و تنظیم دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااحداث و ترمیم تشتک اطراف درختان و همچنین انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبتباغداران محترم مرکبات با توجه به برودت هوا نسبت به برداشت میوه باغات مرکبات اقدام نمایند.زیتون کاران محترم نسبت به جمع آوری زیتون روغنی اقدام نمایید.خودداری از مصرف کودهای ازته در باغات به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا پنجشنبهخودداری از انجام هرس درختان به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی هفتهزراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپای شت گندم یا محصولات پاییزه با توجه به وقوع بارندگی موثر تا پنجشنبهدر مزارع ک ا که در مرحله ۶ – 4 برگی هستند مصرف ۱۰۰ – 75 کیلوگرم در تار کود توصیه شده تا پنجشنبهتسریع در برداشت مزارع سویا تا پنجشنبهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به کاهش دماشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دماماشین آلات کشاورزی:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به کاهش دمااضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به کاهش محسوس دمااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدتسریع در برداشت محصولات باقی مانده همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و… و انتقال به انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دماخودداری از مصرف کودهای ازته در باغات تا چهارشنبه به دلیل کاهش دمااستفاده از کودهای دامی در باغات تا چهارشنبهرنگ آمیزی و کارتن بندی دور تنه درختانخودداری از انجام هرس درختان در روزهای آـیدر مناطقی که آب کافی در دسترس است انجام یخ آب زمستانهزراعی:خودداری از آبیاری مزارع غلات با توجه به کاهش دما و یخبندان جهت جلوگیری از آسیب به گیاهچهخودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایه به دلیل کاهش دماادامه عملیات کشت محصولات پاییزه شامل گندم و جو تا روز چهارشنبهتسریع در برداشت باقیمانده محصولات غده ای مانند چغندرقند با توجه به کاهش دمادام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما و آلودگی هواآماده سازی انبار علوفه دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده و حفاظت آنها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به به ماندگاری هوای سردتخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اصفهان و یزد:باغبانی:از تغذیه درختان بویژه با کودهای ازته پرهیز شود.از آبیاری و هرس درختان انار تا قبل از خزان کامل خودداری شود.خودداری از شخم عمیق باغ هاجهت تله گذاری برای آفات چوب خوار پسته نسبت به هرس شاخه های خشک پسته و قرار دادن آنها در سطح باغ اقدام و در اسفند از باغ جمع آوری و در محل مناسب سوزانده شود.پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان جهت حفاظت از خطر سرمازدگی و آسیب جوندگانخوداری از مصرف سموم در باغ هابا توجه به اختلاف زیاد دمای کمینه و بیشینه در طول شبانه روز ، جهت جلوگیری از لامپی شدن محصول خیار گلخانه ای ، ضمن استفاده از دماسنج و کنترل دمای گلخانه ،نسبت به هوادهی بموقع ، مخصوصا در ساعات اولیه صبح جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیماری سرخک اقدام شود.تامین سوخت جایگزین گلخانه هازراعی:از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با کانون های زمستان گذارانی آفاتادامه کاشت غلات پاییزه مانند گندم و جودام داری:افزایش تراکم مواد مغذی جیره غذایی دام ها ( ضمنا ۱۵ درصد به شیر مصرفی گوساله ها اضافه شود ).تراکم دام های سبک در آغل افزایش و ارتفاع سقف آغل کمتر شودبا توجه به پایین بودن کمینه دمای صبحگاهی در این هفته نسبت به عایق بندی سقف سالن های مرغداری جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی اقدام شود.با توجه به کاهش دمای صبحگاهی ، در دماهای کمتر از ۱۸ درجه، از سیستم تهویه حداقلی در سالن پرورش استفاده گرددجوجه شتر مرغ های تازه متولد شده و زیر سه ماه در سالن های با سیستم گرمایشی کف نگه داری شوند.زنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندوماشین آلات کشاورزی:تنظیم و کالیبراسیون بذرکارها حین عملیات کاشتاضافه نمودن ضد یخ به ماشین آلات با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پایانی هفتهتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردتسریع در اتنقال محصولات برداشت شده به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردجمع آوری باقیمانده محصولات: گوجه وسیب زمینی،پیاز و انتقال آنها به انبارهای استاندارد با توجه به ماندگاری هوای سردخودداری از مصرف کودهای ازته در باغاتانجام عملیات چالکود در باغاتاستفاده از کودهای دامی در باغاتخودداری از انجام هرس درختان تا پایان هفتهاستفاده از مخلوط خمیربردوفی جهت تنه درختان پوشاندن تنه،حفظ سلامت وبهداشت باغ،جلوگیری ازخسارات سرمانسبت به زیر خاک نمودن تاک های انگور به منظور مقاومت دربرابرسرما اقدام گردد.باتوجه به رطوبت موجود درزمین اقدام لازم جهت کاشت پاییزه گیاهان دارویی صورت گیرد.زراعی:خودداری از کاشت ک ا در مناطق مرتفع و کوهپایهجمع آوری باقیمانده محصولات( چغندر و…)وانتقال انها به انبارهای استاندارد باتوجه به ماندگاری هوای سرددر کشت پاییزه در اراضی آبی از بذر مال های مناسب(گندم وجو) به منظور تسریع درجوانه زنی ورشداستفاده گردد.تسریع در برداشت چغندر قند و انتقال به سیلو و کارخانجات با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و طیور:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردذخیره خوراک دام و تامین علوفه و کنسانتره توسط دام دارانزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سردماشین آلات:تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ زدگی با توجه به ماندگاری هوای سرداضافه ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سردپوشیدگی لوله های آب ومنبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدنشیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرداستان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد در روزهای آتیتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما در روزهای پایانی هفتهاستحکام گلخانه ها در برابر وزش باد و شستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدکوددهی مزارع موز در استان سیستان و بلوچستان بلامانعبرداشت موز در استان سیستان و بلوچستان انجام شودخودداری از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان جهت کاهش حساسیت گیاه به سرماانتقال پاجوش های زرشک به باغپوشاندن تنه نهالهای جهت حفاظت آنها از خطرسرمازدگی وآسیب جوندگانبرداشت سریع زعفران در مناطق سردسیرزراعی:تسریع در برداشت ذرت با توجه به به ماندگاری هوای سردتسریع در کشت گندم و جو وسایر محصولات پاییزیتسریع درکشت پیاز، سیر، ک ا و سبزیجات برگیکشت پاییزه محصولات خارج فصل نظیر بادمجان و فلفل و پیاز و… در مناطق گرمسیرزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردانتقال کندوها از مناطق کوهستانی سردسیر به مناطق گرم با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردتهیه سوخت جایگزین در مرغداری هابرقراری کشیک شبانه در دامداری هااستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد و ماندگاری هوای سردتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدبرداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف با توجه به ماندگاری هوای سردکاشت آنغوزه و سایر گیاهان دارویی در مناطق شمالی استان فارسمبارزه با بیماری شانکر و بیماریهای قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسیکودهی نخیلات با کود مناسبزراعی:تمهیدات لازم دربرابر کاهش دما در محصولات زراعیادامه کشت گندم در مناطق مرکزی و جنوبی فارسبرداشت مزارع چغندر قند و سیب زمینی با توجه به ماندگاری هوای سرددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردمحافظت از احشام با توجه به ماندگاری هوای سردآمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،متراکم قاب های داخل کندو با توجه به ماندگاری هوای سرددرزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردجهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.شیلات:تنظیم جیره غذایی با توجه به کاهش دمااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش بادتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سردشستشوی پوشش های گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشیدانجام تدارکات لازم برای جلوگیری از سرما زدگی در محصولات صیفی و سبزی طی روزهای آیندهجمع آوری مرکبات ریخته شده ورسیده باغات مرکبات استان خوزستانبازدید مکرر طی چند روز آینده از مزارع سبزی و صیفی(کاهو) با توجه به بالا بودن میزان رطوبت هوا احتمال شیوع بیماریهای قارچی در استان خوزستانزراعی:تسریع در عملیات کاشت گندم وجو مناطق دیم خیز بعد از رو شدن زمینذرت کاران با توجه به رطوبت خاک بعد از برداشت ذرت در صورت وجود ماشین آلات مستقیم کاشت امکان تسریع در کاشت گندم وجود دارد.انجام عملیات کودپاشی مزراع یونجه و شبدر کشت شدهضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناساندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به ماندگاری هوای سردزنبورداری:درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به ماندگاری هوای سردبازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم قاب های داخل کندوپرورش آبزیان:تنظیم جیره غذایی با توجه به ماندگاری هوای سرد
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• انجام عملیات هرس در باغات میوه• انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه ها• انجام عملیات محلول پاشی جهت کنترل کنه گا ا در باغات آلوی آلوده قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات• کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• مبارزه با سر طومی یونجه به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با شته مومی ک ا به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان اردبیل:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و به دلیل وزش باد شدید• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان به دلیل وزش باد شدید در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و • رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات• ایجاد قیم برای نهال غرس شده به خصوص در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و به دلیل وزش باد شدید• زراعت: • پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و به دلیل وزش باد شدید• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: • باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از رور شدن خاک• اقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با بیماری های درختان میوه قبل از تورم جوانه ها به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با شپشک ها قبل از تورم جوانه ها به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• استفاده از نهال های لیبل دار و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان های مجوزدار و معتبر جهت احداث باغ• ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• زراعت: • استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و احتمال وقوع ورس• نخ ران در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات کشت نخود مبادرت کنند.• سم پاشی مزارع ک ا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف های هرز به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع ک ا به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• بازدید اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم • مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و گندم و جوکاران به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت وم به جز در استان همدان در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید• دامپروری و مرغداری:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی• استان مازندران: • باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد و خودداری در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با توجه به شرایط آب و هوایی• مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت• احداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین• ادامه هرس سبک درختان مرکبات ( هسته داران و دانه داران)• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد• مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد• کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن و لک (در صورت ضرورت با سموم کنه کش ) به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد• زراعت:• مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه• انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات • برداشت سبزیجات برگی به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد• آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد• کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور • زنبورداری:• انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبی• ا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده• استان گیلان: • باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• زیتون کاران به منظور کاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه های کارشناسی و جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده را انجام دهند.• برای مبارزه با راب و ح ون می توانید با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره، تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی استفاده از ط مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد»• به دلیل افزایش رطوبت هوا در طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می شود: «جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، حفظ دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشک، آفت زده و ش ته، ضدعفونی محل برش ها و شکاف ها و پارگی ها با ترکیبات مسی و پوشاندن انها با چسب پیوند»• زراعت:• مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه• نوغانداری:• کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر آنها اقدام کنند.• مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• در صورت معرفی بچه ماهی به است ها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمک ضروری است.• ضدعفونی است هایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آ انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در است ا امی است.• در صورت وجود بچه ماهی در است ، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری کنند.• با توجه به سال تنش زا برای آبگیری است های خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه است ها اقدام شود.• در ورود آب به داخل است های خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کارگیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.• پس از آبگیری است ها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود.• استان گلستان: • باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری از این کار در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند.• انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• زراعت:• مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه• کشاورزان گندم کار و جوکار در صورتیکه اراضی آن ها لب شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند.• کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور م و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند.• با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان در استان های قم و سمنان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید• استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از رو شدن مزارع• جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضی• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید به دلیل احتمال ورس• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در استان قم در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اصفهان و یزد:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری از انجام این کار در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل از آبیاری خودداری کنند.• جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته ( زنبور مغز خوار ) نسبت به جمع آوری و معدوم پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام کنند.(سوزاندن یا مدفون زیر خاک)• کشت سبزی و صیفی و گیاهان دارویی به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید• با توجه به کاهش دمای هوا و تداوم دماهای صفر و نزدیک صفر در بیشتر مناطق مخصوصا باغات مناطق کوهستانی تا صبح این هفته به باغداران استان یزد توصیه می شود: «طی یکشنبه، دوشنبه و نسبت به آتش زدن کاه و کلش، بقایای گیاهی ( پوست پسته و بادام و گردو) و سوزاندن کود و چربی های حیوانی (دنبه سوزون) و تولید دود در سطح باغ ها اقدام کنند.• آب پاشی با آب ولرم با استفاده از سیستم های تحت فشار در زمان کاهش دما نیز می تواند به کاهش خسارت سرما کمک کند.• محلول پاشی با کائولین ۱۰ در هزار نیز می تواند بعد از تورم جوانه ها تا ظهور خوشه به کاهش اثر سرما کمک کند.• حتی المقدور با توجه به مخاطرات زیست محیطی و محدودیت های موجود از آتش زدن لاستیک در باغ ها خودداری شود.• از انجام عملیات شخم در باغ ها در روزهای سرما خودداری شود.• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و ک ا در در مناطقی که دما بیش از ۸ درجه سانتیگراد است به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید• کشت حبوبات به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید• دامداری:• جهت جلوگیری از ورم های شیری و شیوع بیماری های تنفسی، کودهای خشک از محل نگهداری دام خارج و در محل مناسب نگهداری شود.• با توجه به بارندگی و افزایش رطوبت جهت پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی نسبت به کاهش تراکم دام در محل پرورش اقدام شود.• شیلات:• از تغذیه ماهی های قزل آلا در روزهای کاهش دما خودداری یا حداکثر به یک وعده غذایی اکتفا شود.• نسبت به روشن نگه داشتن دستگاه های هواده به صورت ۲۴ ساعته یا حداقل از غروب خورشید تا طلوع آفتاب اقدام شود.• نسبت به کاهش تراکم ماهیان قزل آلا در است خصوصا در مناطق گرم اقدام شود.• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اسان شمالی و اسان رضوی:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان اسان شمالی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات و نهال های جوان با توجه به وزش باد شدید در روز پنجشنبه• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی• استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• پا ازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجداسازی غده های ناسالم• تمیز پوشش گلخانه ها جهت استفاده ازنور به دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز وزمستان• کوددهی به روش چال کود در باغات بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید• کشت انتظاری حبوبات به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی• منابع طبیعی:• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی • استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات کشاورزی و نهال های جوان در استان اسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید• جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده• ید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبر• استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود• کوددهی پسته به روش چالکود• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان اسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید• کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه های روغنی اعم از ک ا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند.• با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در استان اسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید اقدام شود.• کشاورزان گندمکار، جوکار و ک اکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در استان اسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید اقدامشود.• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• دامداری و مرغداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری• با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات اقدام کنند.• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای • تغذیه باغات(مرکبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• مبارزه با بیماری شانکر و بیماری های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده• تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های ما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.• زراعت:• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع ک ا در ساعات گرم روز به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• ک ا کاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع ک ا با م کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد اقدام کنند.• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• تغذیه کلونی های زنبور عسل با خمیر شیرین و کیک گرده• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های ایلام و خوزستان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم یپاشی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان• جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات• جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.• زراعت:• کلیه مزارع غلات، باغات سبزی و صیفی نسبت به آبیاری مزارع اقدام کنند.• در مزارع ک ا از قطع زودهنگام آبیاری خودداری شود تا دانه بندی به نحو احسن انجام شده وزن هزار دانه افزایش یافته و به تبع آن عملکرد مناسبی حاصل شود.• در مزارعی که به خوشه و گل نرفته اند در صورت مصرف کود سرک سعی شود که میزان کود مصرفی به حداقل ممکن کاهش یابد تا از ایجاد تنش شوری و تشنگی (خشکی) در مزارع جلوگیری شود.• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم • محلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزراع گندم و ک ا• سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان • دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• پرورش آبزیان: • تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
پایش علائم آلودگی به بیماری ها در باغات و اطمینان از خاموش کامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابت اردیبهشت ماه است.توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (31 فروردین) تا روز (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماریهای لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی• زراعت:• ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• مصرف کود سرک در زراعت های پاییزه قبل از وقوع بارش ها از روز شنبه• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشت به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان اردبیل:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته• زراعت: • مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: • باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه کشت شده• سر برداری نهال های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه • توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور• ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه• مبارزه با شته مومی ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث• سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده غده ها جهت کشت های بهاره اقدام کنند.• زراعت: • توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان رو شدن خاک• پایش علائم آلودگی به بیماری ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و ...) با توجه به بارندگی های اخیر• مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع ک ا و گندم و جو همراه آبیاری• هوادهی به خزانه های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز• مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در کلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه به موقع با سر طومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش• دامپروری و مرغداری:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی• ماشین آلات کشاورزی:• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضی• استان های مازندران و گیلان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی • دادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) • با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز ) • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد، سرما • سم پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز )• زراعت:• آماده سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیری• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج• انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات • برداشت سبزیجات برگی• آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره• مصرف کودسرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز ) • مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو (تا روز ) • دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با ه کش ها• استان گلستان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند البته به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زراعت:• با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک اوره در مزارع دیر کاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان• با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا • مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه همچنین کود اوره به صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش و ه کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می کند.• ک ا کارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و تکافو ن بارش ها)• کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.• با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم پاشی مزارع کنند. (به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• منابع طبیعی:• با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنجشنبه و بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کامل آتش اقدام شود.• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زراعت:• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش(روز شنبه)• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اصفهان و یزد:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم طوقه های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از وج ه کامل اقدام نکنند.• با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.• باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف های هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.• باغداران جهت مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.• زراعت:• پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.• دامداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در است ها اقدام شود.• نگهداری ماهی در است خصوصا در روزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.• استان های اسان شمالی و اسان رضوی:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد• آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط• جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله• در باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگ ها از سم پاشی جلوگیری شود.• اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی • زراعت:• کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• سم پاشی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• آماده زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی• رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها• منابع طبیعی:• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی • استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها با توجه به وزش باد• کاشت شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زمین هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود.• کاشت بزه و هندوانه در سیستان• جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. • با توجه به بارندگی های اخیر باغداران می توانند به منظور حفظ رطوبت خاک به خصوص در باغات دیم پس از روشدن خاک نسبت به حذف علف های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.• زراعت:• ک اکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.• کشاورزان گندم کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام کنند.• کشاورزان محترم گندم کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.• زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها به ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران)• با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.• مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا، گندم و جو به جز در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• دامداری و مرغداری:• انجام پشم چینی ان• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• شیلات:• خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و صبح در دریای عمان• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زراعت:• عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش ها• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های ایلام و خوزستان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.• زراعت:• با توجه به پیش بینی و رطوبت نسبی هوا، ک اکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (به ویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم • دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• پرورش آبزیان: • حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، کوچ گله های در ساعات خنک روز و عدم استقرار کندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگی از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز تا روز (۲۷ تیرماه) است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روز پنجشنبه (۲۲ تیرماه) تا روز ( ۲۷ تیرماه) در استان های مختلف به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و زنجان: باغبانی احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پنجشنبه، و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از یکشنبه هفته آینده به بعد محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد مبارزه با آفت شته باغات میوه با م کارشناسان جهاد کشاورزی از یکشنبه هفته آینده به بعد تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و دمای آن خاکدهی پای بوته و مصرف کود سرک در زراعت گوجه فرنگی ردی و هرس سرشاخه های درختان آلوده به تخم های زنجره از یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با شته سبز در درختان میوه هسته دار از یکشنبه هفته آینده مبارزه با سفیدک سطحی در باغات سیب و سفیدک نمدی در درختان هسته دار از یکشنبه هفته آینده به بعد ردی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم زنجان از یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان از یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با لب شتری در باغات هلو از یکشنبه هفته آینده به بعد زراعت: مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت از یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با کرم برگ خوار، طوم بلند و کوتاه در مزارع چغندرقند از یکشنبه هفته آینده به بعد انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره ازجمله چغندرقند، پیاز، سیب زمینی و ذرت در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کودپاشی شود. آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز مصرف کود سرک در زراعت های بهاره در ساعات خنک روز تنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد شرایط برای برداشت گندم، جو و ک ا مهیا است. دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری ها و داری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آبپاشی و پنکه در ساعات میانی روز تهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود. زنبورداری: تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به وزش باد ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر بادهای شدید استان اردبیل: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده کوددهی مزارع سیب زمینی پایش و مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات در ساعات ابت یا پایانی روز به جز در روزهای و شنبه زراعت: وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت نیاز مبارزه با کک در مزارع چغندرقند در ساعات آرام روز به غیر از روزهای و شنبه دامداری و طیور: تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز تهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود. زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان لرستان در روز پنجشنبه و در استان کردستان در روزهای پنجشنبه و و در استان همدان و چهار محال و بختیاری در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان کرمانشاه در روزهای پنج شنبه و به دلیل بارش باران و احتیاط در استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده مبارزه مرحله سوم کرم سیب به مدت یک هفته در هفته آینده مبارزه با سفیدک سطحی در سیب هلو و شلیل در هفته آینده ومبارزه با کنه ها در مزارع و باغات در هفته آینده مبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز و در هفته آینده هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه های نرک، پاجوش ها و سرشاخه های رشد سال جدید) کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی در مقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب مبارزه با سفیدک سطحی در تا تان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام روز و در هفته آینده تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز استفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غلات جهت پوشش سقف سالن ها مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز و در هفته آینده زراعت: مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چغندر قند برای حفظ سلامت غده شناسایی مراکز سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاه ها مبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده ها مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز و در هفته آینده مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنک و آرام روز و در هفته آینده مبارزه با کنه ها در باغات میوه ومزارع در ساعات آرام روز و در هفته آینده دامداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب استان مازندران: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات از روز شنبه هفته آینده به بعد اعمال مدیریت آبیاری مزارع (با توجه به پیش بینی بارندگی) مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه ای و . . . (با توجه به پیش بینی بارندگی) محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان از روز شنبه هفته آینده به بعد کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری های سبزیجات از روز شنبه هفته آینده به بعد زراعت: برداشت شالی از مزارع رسیده از روز شنبه هفته آینده به بعد با توجه استرس خشکی بعضی از مزارع شالیزاری مناطق مرکزی و شرقی استان، مدیریت آبیاری تناوبی مورد تأکید است. استفاده از ریزمغذی ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه) از روز شنبه هفته آینده به بعد کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار و بلاست برنج از روز شنبه هفته آینده به بعد دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز شیلات: عدم صید ماهی در زمان بارندگی در است های پرورش ماهی های گرم آبی جهت جلوگیری از ت یب دیواره آب بندان کوددهی در است های گرم آبی از روز شنبه به بعد کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها زنبورداری: عدم استقرار کندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگی ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب ماشین آلات: عدم استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در کنار رودخانه ها (ترجیحاً استقرار آنها در مناطق س وشیده) جهت جلوگیری از زنگ زدگی و استهلاک استان گیلان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خودداری از هرس درختان کیوی به خصوص در مناطق شرقی استان با توجه به ناپایدار بودن شرایط جوی در هفته جاری نصب تله های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) خصوصا روی ارقام زودرس زیتون هوادهی چایی های برداشت شده و نگهداری در محل سایه قبل از انتقال با توجه به وقوع بارش مبارزه با علف های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با بیماری های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه مکانیکی، به کارگیری تله های نوری و شیمیایی در باغات مثمر و غیرمثمر با توجه به زمان فعالیت کرم سفید ریشه از روز یکشنبه هفته آینده به بعد نصب تله های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) در باغات زیتون به خصوص روی ارقام زودرس در محل دور از تابش نور مستقیم آفتاب زراعت: برداشت مزارع باقی مانده گندم و جو مناطق جنوبی استان در اراضی شالیکاری که به مرحله وجین رسیده اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده شود. نوغانداری: هرس و آبیاری درختان توت با توجه به اتمام فصل برداشت برگ توت دام و طیور: تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها با توجه کاهش ساعات آفت و افزایش ابرناکی طی روزهای آینده برنامه هوادهی از ساعات اولیه شب تا ۹ صبح ادامه داشته باشد. با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور را ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی کپور انجام دهند. استان گلستان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده کاهش میزان آبیاری ها در روزهای پایانی هفته به دلیل وقوع بارش تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها از روز یکشنبه هفته آینده به بعد پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا نبود آفات و بیماری ها مبارزه با آفات بالشتک مرکبات با م کارشناسان حفظ نباتات از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با آفت کرم میوه خوار در مزارع گوجه فرنگی از روز یکشنبه هفته آینده به بعد کشت سویا و آفتابگردان از روز یکشنبه هفته آینده به بعد زراعت: مبارزه با آفات مکنده اول فصل (کنه ، سنک و تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه با علف های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع ک ا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار از روز یکشنبه هفته آینده به بعد خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی خودداری از انبار بذر در محوطه باز و محوطه انبار به دلیل بارش دام و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز کوچ گله های در ساعات خنک روز در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور زنبورداری: عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگی مزارع آفتابگردان که در شروع گلدهی هستند به تعداد ۳ – ۲ کندو در هر تار جهت تلقیح گل ها استفاده شود. ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب تهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسل منابع طبیعی : خودداری از تردد و اسکان در مناطق مجاور رودخانه ها و آبراهه ها به خصوص در نواحی غرب استان استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان تهران در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان البرز از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان قم به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز، در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان قزوین در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان مرکزی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده کاهش میزان آبیاری ها از روز پنجشنبه به بعد به دلیل وقوع بارش در روزهای پایانی هفته هرس شاخه های خشک و آلوده به سوسک شاخک بلند رزاسه سپس سوزاندن آن ها در خارج از باغات اجتناب از آبیاری غرق در ساعات میانی روز جهت انتقال آب به مزارع از رودهای رو باز به دلیل تبخیر بالا خودداری شود. کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز ( از ساعت ۱۸ به بعد) از هفته آینده به بعد مبارزه شیمیایی با علف های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب از هفته آینده به بعد برداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روز کنترل کنه ها در باغات دانه دار با توجه به شرایط دمایی از هفته آینده به بعد مقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صورت نیاز استفاده از تله های نوری و فرمونی زراعت: توقف عملیات کشت ذرت با توجه به پیش بینی بارندگی و احتمال سله بستن خاک برداشت به موقع محصول گندم جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد بذور گندم و ریزش آن ها هنگام درو خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو از هفته آینده به بعد دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب شیلات: هوادهی است های پرورش ماهی خودداری از خوراک دهی به ماهی ها در ساعات گرم روز و در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد. استان های اصفهان و یزد: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده محلول پاشی باغات انار با کودهای پتاسیم (محلول در آب) و کلسیم در ساعات اولیه و آرام روز به جز در روز پنجشنبه محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب درمنطقه جنوب استان اصفهان به جز در روز پنج شنبه استفاده از کودهای پتاسه و ازته در باغات پسته جهت پر شدن مغز محصول تد ر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یا مواد جاذب الرطوبه در باغات انجام و حتی المقدور عملیات آبیاری در ساعات خنک انجام شود. برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز انجام و بلافاصله پس از برداشت به محل سایه وخنک انتقال یابد. انجام هرس سبز در تا تان ها محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنبه مقابله با کرم گلوگاه انار با راهنمایی کارشناسان کشاورزی در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنبه کاهش فواصل آبیاری محصولات بهاره با توجه به کاهش درصد رطوبت هوا و تشدید تبخیر و تعرق گیاهی مبارزه با کنه درختان میوه و غیرمثمر با سموم مناسب در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنبه تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم به منظور مغز بندی خوب و خندانی شدن پسته، آبیاری سنگین باغات پسته انجام شود. خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روز به منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد، سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است. کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی و مثمر با توجه به ماندگاری هوای گرم زراعت: بازدید مزارع و ردی بیماری زنگ زرد گندم درمناطق سردسیر خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده جهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد. خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان روی کندوها در ساعات گرم روز خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر باد منابع طبیعی: خودداری از روشن آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی به دلیل وزش باد و شدت گرما و خطر حریق شیلات: با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرم آبی، دمای آب است کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد نسبت به باز آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام شود. استان های اسان شمالی و اسان رضوی: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده تغذیه باغات به خصوص تا تان ها در شرایط مساعد انتقال نهال های گوجه فرنگی، بادمجان و ... از انه به مزارع در ساعات پایانی روز به دلیل کاهش دمای هوا در شب آبیاری به موقع در باغات میوه به خصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلوگیری از خشکیدگی کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه در ساعات خنک و آرام روز به جز در روز پنجشنبه هرس سبز باغات انگور به جز در ساعات خنک روز زراعت: سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک آبیاری سبک مزارع چغندر قند خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات انتقال غلات برداشت شده به سیلوهای نگهداری دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب تهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسل خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر باد استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز روشن فن در گلخانه ها با توجه به ماندگاری هوای گرم حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری شود. حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته مبارزه با نسل بهاره زنجره ما و کنه گرد آلود ما با م کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و خنک روز به منظورمبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است. به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره ما و پسیل در ساعات آرام روز اقدام شود. احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به ماندگاری هوای گرم دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرم پشم چینی دام ها با توجه به ماندگاری هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز شیلات: تغذیه ماهی ها درساعت خنک با توجه به ماندگاری هوای گرم استان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها وسالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم هرس تابستانه در تا تان ها استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و آفتاب سوختگی کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و ماندگاری هوای گرم مبارزه با کنه گردآلود ما در مناطق گرمسیری به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته، آبیاری سنگین باغات پسته استفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه ، مرکبات ، نخیلات) با توجه به شرایط دمایی پایش کنه قرمز در درختان لیموانجام شود. زراعت: عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم استفاده از پوشش شید و توری روی نشاکاری ها برداشت مزارع یونجه، گندم و جو آبیاری مزارع با توجه به ماندگاری هوای گرم خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع دامداران، طیور و عشایر: تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز پشم چینی در دام ها با توجه به ماندگاری هوای گرم تهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود. شیلات: هوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به ماندگاری هوای گرم استان های ایلام و خوزستان: باغبانی احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود. آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز به خصوص نخیلات تهیه سیستم برق اضطراری در گلخانه ها آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات ( بادمجان و بامیه ) در ساعات خنک روز(ساعت ۲۰ به بعد ) با توجه به ماندگاری هوای گرم مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی روز و ترجیحا در ساعات ابت شب مبارزه با کنه گرد آلود ما در نخلستان های استان خوزستان ترجیحا در ساعات ابت شب مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی ترجیحا در ساعات ابت شب مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات ترجیحا در ساعات ابت شب احتمال شیوع بیماری های قارچی در صیفی جات استان خوزستان به دلیل افزایش رطوبت هوا زراعت: در استان خوزستان عملیات تهیه زمین و کاشت کشت های تابستانه به خصوص ذرت به دلیل شرایط حاد جوی تا اطلاع ثانوی با وقفه انجام شود. مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور برا طبق توصیه کارشناسان مبارزه با آفات مزارع در آرام روز ترجیحا در ساعات ابت شب برداشت علوفه بلامانع است. تسریع در عملیات بذرگیری از شبدر و یونجه جهت جلوگیری از کاهش وزن هزار دانه دامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز پشم چینی دام های سبک با توجه به ماندگاری هوای گرم شیلات: به علت آمونیاک در کف حوضچه های پرورش ماهی ناشی از فضولات حیوانی و مواد افزودنی، تخلیه کف حوضچه ها انجام شود. هوادهی است های پرورش ماهی با توجه به وقوع پدیده شرجی در استان خوزستان باید مونظر قرار گیرد.
havashenasi_keshavarzi_2خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، کوچ گله های در ساعات خنک روز و عدم استقرار کندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگی از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز تا روز (۲۷ تیرماه) است.به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(iann)، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روز پنجشنبه (۲۲ تیرماه) تا روز ( ۲۷ تیرماه) در استان های مختلف به شرح زیر است:استان های آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و زنجان:باغبانیاحتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای پنجشنبه، و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از یکشنبه هفته آینده به بعدمحافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش بادمبارزه با آفت شته باغات میوه با م کارشناسان جهاد کشاورزی از یکشنبه هفته آینده به بعدتنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و دمای آنخاکدهی پای بوته و مصرف کود سرک در زراعت گوجه فرنگیردی و هرس سرشاخه های درختان آلوده به تخم های زنجره از یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با شته سبز در درختان میوه هسته دار از یکشنبه هفته آیندهمبارزه با سفیدک سطحی در باغات سیب و سفیدک نمدی در درختان هسته دار از یکشنبه هفته آینده به بعدردی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی در شهرستان طارم زنجان از یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان از یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با لب شتری در باغات هلو از یکشنبه هفته آینده به بعدزراعت: مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت از یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با کرم برگ خوار، طوم بلند و کوتاه در مزارع چغندرقند از یکشنبه هفته آینده به بعدانجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره ازجمله چغندرقند، پیاز، سیب زمینی و ذرتدر زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کودپاشی شود.آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیازمصرف کود سرک در زراعت های بهاره در ساعات خنک روزتنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت بادشرایط برای برداشت گندم، جو و ک ا مهیا است.دامداری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری ها و داری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آبپاشی و پنکه در ساعات میانی روزتهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.زنبورداری: تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به وزش بادایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبخودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر بادهای شدیداستان اردبیل:باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیند وددهی مزارع سیب زمینیپایش و مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات در ساعات ابت یا پایانی روز به جز در روزهای و شنبهزراعت: وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت نیازمبارزه با کک در مزارع چغندرقند در ساعات آرام روز به غیر از روزهای و شنبهدامداری و طیور:تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزتهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شباستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان لرستان در روز پنجشنبه و در استان کردستان در روزهای پنجشنبه و و در استان همدان و چهار محال و بختیاری در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در استان کرمانشاه در روزهای پنج شنبه و به دلیل بارش باران و احتیاط در استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روزتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهمبارزه مرحله سوم کرم سیب به مدت یک هفته در هفته آیندهمبارزه با سفیدک سطحی در سیب هلو و شلیل در هفته آینده ومبارزه با کنه ها در مزارع و باغات در هفته آیندهمبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز و در هفته آیندههرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه های نرک، پاجوش ها و سرشاخه های رشد سال جدید)کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی در مقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیبمبارزه با سفیدک سطحی در تا تان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام روز و در هفته آیندهتنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روزاستفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غلات جهت پوشش سقف سالن هامبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز و در هفته آیندهزراعت: مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چغندر قند برای حفظ سلامت غدهشناسایی مراکز سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاه هامبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرتعدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده هامبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز و در هفته آیندهمبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنک و آرام روز و در هفته آیندهمبارزه با کنه ها در باغات میوه ومزارع در ساعات آرام روز و در هفته آیندهدامداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب در ساعات میانی روززنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شباستان مازندران: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیند نترل شیمیایی آفات درختان مرکبات از روز شنبه هفته آینده به بعداعمال مدیریت آبیاری مزارع (با توجه به پیش بینی بارندگی)مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه ای و . . . (با توجه به پیش بینی بارندگی)محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان از روز شنبه هفته آینده به بعدکنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری های سبزیجات از روز شنبه هفته آینده به بعدزراعت: برداشت شالی از مزارع رسیده از روز شنبه هفته آینده به بعدبا توجه استرس خشکی بعضی از مزارع شالیزاری مناطق مرکزی و شرقی استان، مدیریت آبیاری تناوبی مورد تأکید است.استفاده از ریزمغذی ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه) از روز شنبه هفته آینده به بعدکنترل شیمیایی کرم ساقه خوار و بلاست برنج از روز شنبه هفته آینده به بعددامداری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزشیلات: عدم صید ماهی در زمان بارندگی در است های پرورش ماهی های گرم آبی جهت جلوگیری از ت یب دیواره آب بندانکوددهی در است های گرم آبی از روز شنبه به بعدکاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری هازنبورداری: عدم استقرار کندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگیایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبماشین آلات:عدم استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در کنار رودخانه ها (ترجیحاً استقرار آنها در مناطق س وشیده) جهت جلوگیری از زنگ زدگی و استهلاکاستان گیلان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخودداری از هرس درختان کیوی به خصوص در مناطق شرقی استان با توجه به ناپایدار بودن شرایط جوی در هفته جارینصب تله های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) خصوصا روی ارقام زودرس زیتون هوادهی چایی های برداشت شده و نگهداری در محل سایه قبل از انتقال با توجه به وقوع بارشمبارزه با علف های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با بیماری های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه مکانیکی، به کارگیری تله های نوری و شیمیایی در باغات مثمر و غیرمثمر با توجه به زمان فعالیت کرم سفید ریشه از روز یکشنبه هفته آینده به بعدنصب تله های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) در باغات زیتون به خصوص روی ارقام زودرس در محل دور از تابش نور مستقیم آفتابزراعت:برداشت مزارع باقی مانده گندم و جو مناطق جنوبی استاندر اراضی شالیکاری که به مرحله وجین رسیده اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده شود.نوغانداری:هرس و آبیاری درختان توت با توجه به اتمام فصل برداشت برگ توتدام و طیور: تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزدر اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیورتنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئینایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبخودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل هابا توجه کاهش ساعات آفت و افزایش ابرناکی طی روزهای آینده برنامه هوادهی از ساعات اولیه شب تا ۹ صبح ادامه داشته باشد.با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور را ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی کپور انجام دهند.استان گلستان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیند اهش میزان آبیاری ها در روزهای پایانی هفته به دلیل وقوع بارشتغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها از روز یکشنبه هفته آینده به بعدپایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا نبود آفات و بیماری هامبارزه با آفات بالشتک مرکبات با م کارشناسان حفظ نباتات از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با آفت کرم میوه خوار در مزارع گوجه فرنگی از روز یکشنبه هفته آینده به بعدکشت سویا و آفتابگردان از روز یکشنبه هفته آینده به بعدزراعت: مبارزه با آفات مکنده اول فصل (کنه ، سنک و تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه با علف های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع ک ا از روز یکشنبه هفته آینده به بعدمبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار از روز یکشنبه هفته آینده به بعدخودداری از آتش زدن بقایای گیاهیخودداری از انبار بذر در محوطه باز و محوطه انبار به دلیل بارشدام و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزکوچ گله های در ساعات خنک روزدر اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیورزنبورداری: عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها با توجه به پیش بینی بارندگیمزارع آفتابگردان که در شروع گلدهی هستند به تعداد ۳ – ۲ کندو در هر تار جهت تلقیح گل ها استفاده شود.ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبتهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسلمنابع طبیعی :خودداری از تردد و اسکان در مناطق مجاور رودخانه ها و آبراهه ها به خصوص در نواحی غرب استاناستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان تهران در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان البرز از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان قم به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز، در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد، در استان قزوین در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان مرکزی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمحافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روزتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیند اهش میزان آبیاری ها از روز پنجشنبه به بعد به دلیل وقوع بارش در روزهای پایانی هفتههرس شاخه های خشک و آلوده به سوسک شاخک بلند رزاسه سپس سوزاندن آن ها در خارج از باغاتاجتناب از آبیاری غرق در ساعات میانی روزجهت انتقال آب به مزارع از رودهای رو باز به دلیل تبخیر بالا خودداری شود.کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز ( از ساعت ۱۸ به بعد) از هفته آینده به بعدمبارزه شیمیایی با علف های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب از هفته آینده به بعدبرداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روزکنترل کنه ها در باغات دانه دار با توجه به شرایط دمایی از هفته آینده به بعدمقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صورت نیاز استفاده از تله های نوری و فرمونیزراعت: توقف عملیات کشت ذرت با توجه به پیش بینی بارندگی و احتمال سله بستن خاکبرداشت به موقع محصول گندم جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد بذور گندم و ریزش آن ها هنگام دروخودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلاتکنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو از هفته آینده به بعددامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روززنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبشیلات: هوادهی است های پرورش ماهیخودداری از خوراک دهی به ماهی ها در ساعات گرم روز و در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد.استان های اصفهان و یزد:باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدیدتنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهمحلول پاشی باغات انار با کودهای پتاسیم (محلول در آب) و کلسیم در ساعات اولیه و آرام روز به جز در روز پنجشنبهمحلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب درمنطقه جنوب استان اصفهان به جز در روز پنج شنبهاستفاده از کودهای پتاسه و ازته در باغات پسته جهت پر شدن مغز محصولتد ر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یا مواد جاذب الرطوبه در باغات انجام و حتی المقدور عملیات آبیاری در ساعات خنک انجام شود.برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز انجام و بلافاصله پس از برداشت به محل سایه وخنک انتقال یابد.انجام هرس سبز در تا تان هامحلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنبهمقابله با کرم گلوگاه انار با راهنمایی کارشناسان کشاورزی در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنب اهش فواصل آبیاری محصولات بهاره با توجه به کاهش درصد رطوبت هوا و تشدید تبخیر و تعرق گیاهیمبارزه با کنه درختان میوه و غیرمثمر با سموم مناسب در ساعات ابت و آرام روز به جز در روز پنجشنبهتنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به ماندگاری هوای گرمبه منظور مغز بندی خوب و خندانی شدن پسته، آبیاری سنگین باغات پسته انجام شود.خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روزبه منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد، سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی و مثمر با توجه به ماندگاری هوای گرمزراعت: بازدید مزارع و ردی بیماری زنگ زرد گندم درمناطق سردسیرخودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلاتدامداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهجهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد.خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روززنبورداری: ایجاد سایبان روی کندوها در ساعات گرم روزخودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر بادمنابع طبیعی:خودداری از روشن آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی به دلیل وزش باد و شدت گرما و خطر حریقشیلات: با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرم آبی، دمای آب است کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد نسبت به باز آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام شود.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتغذیه باغات به خصوص تا تان ها در شرایط مساعدانتقال نهال های گوجه فرنگی، بادمجان و … از انه به مزارع در ساعات پایانی روز به دلیل کاهش دمای هوا در شبآبیاری به موقع در باغات میوه به خصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلوگیری از خشکیدگیکنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه در ساعات خنک و آرام روز به جز در روز پنجشنبههرس سبز باغات انگور به جز در ساعات خنک روززراعت: سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاکآبیاری سبک مزارع چغندر قندخودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلاتانتقال غلات برداشت شده به سیلوهای نگهداریدامداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روززنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شبتهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسلخودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر باداستان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی: احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روزروشن فن در گلخانه ها با توجه به ماندگاری هوای گرمحمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه داراستفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغاتبا توجه به ماندگاری هوای گرم و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری شود.حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پستهمبارزه با نسل بهاره زنجره ما و کنه گرد آلود ما با م کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و خنک روزبه منظورمبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد سم پاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پستهدر نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره ما و پسیل در ساعات آرام روز اقدام شود.احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به ماندگاری هوای گرمدامداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرمپشم چینی دام ها با توجه به ماندگاری هوای گرمخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزشیلات: تغذیه ماهی ها درساعت خنک با توجه به ماندگاری هوای گرم استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی: احتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روزتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها وسالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرمهرس تابستانه در تا تان هااستفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگیآبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و آفتاب سوختگیکاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات با توجه به ماندگاری هوای گرمتنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و ماندگاری هوای گرممبارزه با کنه گردآلود ما در مناطق گرمسیریبه منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته، آبیاری سنگین باغات پستهاستفاده از کودهای ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکباتاستفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه ، مرکبات ، نخیلات)با توجه به شرایط دمایی پایش کنه قرمز در درختان لیموانجام شود.زراعت:عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیماستفاده از پوشش شید و توری روی نشاکاری هابرداشت مزارع یونجه، گندم و جوآبیاری مزارع با توجه به ماندگاری هوای گرمخودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارعدامداران، طیور و عشایر:تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرمخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزپشم چینی در دام ها با توجه به ماندگاری هوای گرمتهویه، آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.شیلات:هوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به ماندگاری هوای گرماستان های ایلام و خوزستان:باغبانیاحتیاط درانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روزتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرمچین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود.آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز به خصوص نخیلاتتهیه سیستم برق اضطراری در گلخانه هاآبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات ( بادمجان و بامیه ) در ساعات خنک روز(ساعت ۲۰ به بعد ) با توجه به ماندگاری هوای گرممبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی روز و ترجیحا در ساعات ابت شبمبارزه با کنه گرد آلود ما در نخلستان های استان خوزستان ترجیحا در ساعات ابت شبمبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی ترجیحا در ساعات ابت شبمبارزه با آفات و بیماری ها در باغات ترجیحا در ساعات ابت شباحتمال شیوع بیماری های قارچی در صیفی جات استان خوزستان به دلیل افزایش رطوبت هوازراعت: در استان خوزستان عملیات تهیه زمین و کاشت کشت های تابستانه به خصوص ذرت به دلیل شرایط حاد جوی تا اطلاع ثانوی با وقفه انجام شود.مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور برا طبق توصیه کارشناسانمبارزه با آفات مزارع در آرام روز ترجیحا در ساعات ابت شببرداشت علوفه بلامانع است.تسریع در عملیات بذرگیری از شبدر و یونجه جهت جلوگیری از کاهش وزن هزار دانهدامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرمخنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایبان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روزپشم چینی دام های سبک با توجه به ماندگاری هوای گرمشیلات: به علت آمونیاک در کف حوضچه های پرورش ماهی ناشی از فضولات حیوانی و مواد افزودنی، تخلیه کف حوضچه ها انجام شود.هوادهی است های پرورش ماهی با توجه به وقوع پدیده شرجی در استان خوزستان باید مونظر قرار گیرد.
مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات، مبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل و مراقبت از پوشش گلخانه ها به علت وزش باد و گرد و خاک از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای اولین ماه سال ۹۷ است.به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(iann) به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (پنجشنبه ۱۶ فروردین) تا روز (۲۱ فروردین) به شرح زیر است:استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی در روز هفته آینده و در زنجان از روز تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات• کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده• مبارزه با کنه گالی در باغات آلو پس از ریزش گل• ادامه انجام عملیات هرس در باغات انگور• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی• زراعت:• ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند،پیاز و سیب زمینی• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا• مبارزه با شته مومی ک ا به جز در آذربایجان شرقی در روز هفته آینده و در زنجان از روز تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان اردبیل:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل بارش باران و وزش باد و از روزهای یکشنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات• زراعت:• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز به دلیل بارش باران و وزش باد و از روزهای یکشنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در کردستان، کرمانشاه و لرستان در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط از روز یکشنبه تا به دلیل بارش پراکنده و در استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد ، احتیاط در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش رگباری و وزش باد و در استان همدان احتیاط از روز تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده• پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دما• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش نسبی دما• تسریع در آماده سازی اراضی در نظرگرفته شده برای احداث باغات جدید به جز در روزهای بارانی• اجرای نقشه باغ در اراضی فوق،چاله کنی و غرس نهال استاندارد وسالم طبق اصول فنی• ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• آبیاری بلافاصله بعد از کشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشک شدن نهال ها• سربرداری نهال های کاشته شده بیست روز بعد از کاشت• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای بارانی• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن طبق توصیه کارشناسان مربوطه• مبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ ها به جز در روزهای بارانی• انجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز در روزهای بارانی• زراعت:• مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت وم به جز در روزهای بارانی• چغندرقند کاران از آ ین فرصت باقیمانده جهت اتمام کشت بهره جویند• مبارزه با شته در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز در روزهای بارانی• مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب به جز در روزهای بارانی• کاشت مزارع چغندرقند با استفاده از بذور منو ژرم و ردیفکار پنوماتیک به جز در روزهای بارانی و بعد از رو شدن اراضی• کشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکار• مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم به جز در روزهای بارانی• ردی سن گندم در مزارع گندم و جو جهت انجام مبارزه به موقع با این آفت خطرناک• مبارزه به موقع با سر طومی یونجه به جز در روزهای بارانی• مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش• مصرف کود سرک سولفات آمونیوم در مزارع ک ا جهت افزایش گل انگیزی و افزایش محصول• ادامه کشت بهاره حبوبات(نخود و عدس) و گلرنگ دیم به جز در روزهای بارانی• دامپروری و مرغداری:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش نسبی دمایی• زنبورداری:• با توجه به وم رعایت قانون چهل روزگی و وم ترغیب کلونی ها به تخم ریزی، تغذیه تحریکی کلونی ها جهت تخم ریزی ملکه به همراه گرده آوری ضروری است.• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی• استان مازندران و گیلان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل بارش باران، وزش باد و احتیاط در روزهای پنج شنبه، دوشنبه و هفته آینده به دلیل بارش پراکنده• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان• اقدام به محلول پاشی عناصر غذایی ازت، فسفر، روی و… تا قبل از باز شدن گلها ( با توجه به شرایط جوی توصیه نمی شود.)• دادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی)• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد، سرما• وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره (با توجه به شرایط جوی توصیه نمی شود)• مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار قبل از گلدهی و با نظر کارشناس (با توجه به شرایط جوی توصیه نمی شود.)• کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه کش ) و با نظر کارشناس (با توجه به شرایط جوی توصیه نمی شود.)• زراعت:• آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیری• کنترل نایلون خزانه های برنج به علت وزش بادهای نسبتاً شدید• انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات• برداشت سبزیجات برگی• آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره• مصرف کود سرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس ( با توجه به شرایط جوی توصیه نمی شود.)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبی• ا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده• کاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهی• کوددهی و غذادهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی (کود حیوانی بیشتر و کود شیمیایی کمتر)• استان گلستان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل بارش باران، وزش باد و احتیاط در روزهای پنج شنبه، دوشنبه و هفته آینده به دلیل بارش پراکنده• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• زراعت:• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان تهران، البرز، قزوین و قم در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روزهای پنج شنبه، دوشنبه و هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و در استان سمنان احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده و در استان مرکزی احتیاط از روز تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی• جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضی• زراعت:• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روزهای بارانی• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری یا قبل از بارش• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی• زنبورداری:• انجام تغذیه مکمل زنبورها• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اصفهان و یزد:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط از روز پنج شنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان یزد احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش نسبی دما• حداقل عملیات خاک ورزی و کمترین کود ازته و اوره درباغات با توجه به کمبود بارش وخش الی• در باغات پسته و انار که در مراحل گرده افشانی و گل دهی هستند آبیاری صورت نگیرد.• زراعت:• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و ک ا به جز در روزهای بارانی• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• دامداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به کاهش نسبی دما• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اسان شمالی و اسان رضوی:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روزهای پنج شنبه، شنبه و یکشنبه و در استان اسان شمالی در در روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش نسبی دما• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز و جدا سازی غده های ناسالم• استفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شده• با توجه به تورم جوانه ها استفاده از کود باردهی(فروت ست) انجام شود.• زراعت:• کشت نخود، لوبیا و یونجه با توجه به شرایط مساعد جوی• تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و…• مبارزه با علف های هرز گندم، جو و ک ا• به جهت استفاده بهینه از آبیاری ابتدای فصل و روند گرم شدن هوا نسبت به کشت آفتابگردان و گلرنگ اقدام شود.• به منظور جلوگیری از بروز بیماری های قارچی و با توجه به گرم شدن هوا نسبت به هوادهی خزانه های نشاء در بعدازظهر به مدت ۲-۱ ساعت اقدام شود.• پیگیری جهت کشت مزارع پنبه با ارقام دلینته• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)• مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و ک ا به جز در روزهای بارانی• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش نسبی دما• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سرد • پوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سرد جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی• آماده سازی است های پرورش ماهی گرم آبی• منابع طبیعی:• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی• استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی از روز یکشنبه تا هفته آینده و در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش نسبی دما• جمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا همچنین لارو ات• با توجه به بارش نامناسب از هرگونه توسعه باغات بدون داشتن آب مناسب و کافی خودداری کنند.• در باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها هیچ گونه عملیات سم پاشی وآبیاری انجام نگیرد.• گذاشتن قیم در کنار نهال های تازه غرس شده• بررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردی پروانه چوب خوار پسته (پروانه کرمانیا) با م کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی• مراقبت از پوشش گلخانه ها به علت وزش باد و گرد و خاک• نصب کارت زرد برای کاهش جمعیت آفت پسیل در باغات پسته• با توجه به کاهش نزولات جوی در سال جاری زعفرانکاران به منظور تقویت بنه زعفران و افزایش تولید در سال زراعی آینده تداوم آبیاری مزارع خود را در دستور کار قرار دهند.• پایش باغات زرشک در خصوص بیماری زنگ زرشک و در صورت مشاهده علایم م با کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع انجام شود.• زراعت:• کشاورزان کلیه مناطق استان در اسرع وقت نسبت به مبارزه با علفهای هرز مزارع ک ا،گندم و جو اقدام کنند.• زارعان جهت مبارزه با آفات از روش های شیمیایی مانند تله فرمونی برای چوبخوار و از نوارهای زرد جهت مبارزه با پسیل ها استفاده کنند.• پایش مزارع گندم در خصوص آلوده نبودن به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص آلوده نبودن به آفت سن• بازدید از مزارع ک ا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی• کشاورزان گندمکار، جو کار و ک اکارمی توانند نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه با م با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام کنند.• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استفاده از کندوهای زنبورعسل به منظور تکمیل گرده افشانی• دامداری و مرغداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش نسبی دما• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر از روز تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش نسبی دما• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای• با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام کنند.• تغذیه باغات(مرکبات و….) جهت افزایش رشد ثانویه• کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم• زراعت:• انجام عملیات کود پاشی به صورت سرک قبل از وقوع بارش یا همراه آبیاری• عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ• پایش آفت سن در مزرارع گندم• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم• مبارزه با علف های هرز مزارع غلات• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش نسبی دما• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های ایلام و خوزستان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایلام از روز پنج شنبه تا یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان خوزستان از روز تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش نسبی دما• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.• آبیاری مزارع سبزی و صیفی• زراعت:• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم• سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش نسبی دما• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• پرورش آبزیان:• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
توصیه های پنج روزه هواشناسی کشاورزیreviewed by on aug 11rating: به گزارش ایران ویج به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی کشاورزی در روزهای تا (۲۰ تا ۲۴ مردادماه) به تفکیک استان های مختلف کشور به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان های آذربایجان شرقی و زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل به دلیل تداوم هوای گرم مبارزه با نسل سوم کرم سیب به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با زنجره درختان مو به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه شیمیایی با کنه تارتن در باغات سیب و آبیاری پس از سم پاشی به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با شپشک آردآلود در باغات انگور به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با نسل سوم خوشه خوار انگور به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با پوسیدگی ریشه و سفیدک در مزارع پیاز به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با تریپس در مزارع پیاز به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان ردی و کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی در مزارع به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان اجرای عملیات برداشت و بسته بندی در درختان هسته دار آلو، شلیل و هلو به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان زراعت: مبارزه با کرم برگ خوار، طوم بلند و کوتاه در مزارع چغندرقند به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با انواع پوسیدگی های ریشه در مزارع چغندرقند به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت به جز در روز به دلیل وزش باد شدید در استان های آذربایجان شرقی و زنجان تنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد به خصوص در روز به دلیل وزش باد شدید دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در دامداری ها و مرغداری ها به دلیل تداوم هوای گرم زنبورداری: تنظیم دریچه کندوهای زنبورعسل با توجه به وزش باد و ایجاد سایبان برای کندوها به دلیل تداوم هوای گرم استان اردبیل: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز به دلیل وزش باد شدید تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم کوددهی مزارع سیب زمینی به جز در روز به دلیل وزش باد شدید پایش و مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات به جز در روز به دلیل وزش باد شدید مبارزه با کنه در درختان سیب در ساعات آرام روز به جز در روز به دلیل وزش باد شدید پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات به جز در روز به دلیل وزش باد شدید زراعت: مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات آرام روز و به جز در روز به دلیل وزش باد شدید مبارزه با کرم غوزه پنبه و کرم ساقه خوار ذرت و آفات کنه در زراعت های ذرت ، پنبه و سویا و به جز در روز به دلیل وزش باد شدید دامداری و طیور: تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود. زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها به دلیل تداوم هوای گرم محافظت از کندوهای زنبورعسل با توجه به وزش باد شدید در روز منابع طبیعی: انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آتش سوزی مراتع با توجه به گرمای هوا استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعدازظهر تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب (هرس شاخه های نرک، پاجوش ها و سرشاخه های رشد سال جدید) مبارزه با سفیدک سطحی در تا تان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام و خنک روز تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک استفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غلات جهت پوشش سقف سالن ها به دلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید حذف پاجوش ها و نرک ها به منظور کاهش مصرف آب مبارزه با آفت کنه در مزارع سیب زمینی در ساعات آرام روز در صورت وجود، مبارزه با سفیدک سطحی در باغات انگور، سیب، هلو و شلیل و در ساعات آرام روز توجه بیشتر به آبیاری های به موقع در باغات میوه جهت جلوگیری از خسارت ناشی از گرما و خش الی مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی خارج شاخه های بریده شده ناشی از بیماری بلایت گردو و سوزاندن آن ها مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز زراعت: توقف مصرف کود ازته در مزارع چغندرقند از امروز تا پایان برداشت محصول جهت حفظ عیار بالای قند غده ها مبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز مصرف کود مایع بردرمزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یونجه و مصرف در مزارع چغندرقند برای حفظ سلامت غده مبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار بالای قند در غده ها مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندرقند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنک و آرام روز دامداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب استان مازندران: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز به دلیل بارش پراکنده تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد افزایش دور آبیاری به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد محلول پاشی با رس صنعتی (کائولین) جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه ای درختان مرکبات صرفاً در قسمت های جنوبی و غربی باغ به جز در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل شیمیایی آفت شپشک توت در درختان هسته دار به جز در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات به جز در روز به دلیل بارش پراکنده مصرف کودهای پتاسه در فاز دوم رشد میوه به منظور افزایش کیفیت میوه و کاهش تنش های گرمایی کنترل شیمیایی آفت مینوز مرکبات برای درختان زیر ۵ سال به جز در روز به دلیل بارش پراکنده هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه های نرک و خشکیده مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی ، ریشه ای و . . . زراعت: اعمال مدیریت آبیاری مزارع شالیزاری خصوصاً در زمان خوشه دهی و دانه بندی برداشت شالی از مزارع رسیده استفاده از ریزمغذی ها در شالیزارهای ضعیف با نظر کارشناس تغذیه دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آبپاشی و پنکه در ساعات میانی روز شیلات: کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها زنبورداری: عدم استقرار کندوهای زنبورعسل در حاشیه جاده ها و کنار رودخانه ها ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب استان گیلان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد افزایش دور آبیاری به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد کوددهی سرک با استفاده از کود ازته نصب تله های جلب کننده (کارت زرد و محلول پروتئینی) خصوصا روی ارقام زودرس زیتون انتقال چایی های برداشت شده به انبارهای استاندارد مبارزه با کرم ساقه خوار و کرم سبز برگ خوار با استفاده از سموم توصیه شده (در صورت مشاهده آفت) به جز در روزهای ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده زراعت: قطع آب آبیاری مزارع شالیزاری که در مرحله آ رسیدگی قرار دارند. با توجه به افزایش نسبی دمای هوا تا اوا روز چهارشنبه در صورت مشاهده علایم بیماری بلاست گردن و خوشه در مزارع شالی نسبت به کنترل آن بر اساس توصیه کارشناسی اقدام شود(به جز در روزهای ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده). آبیاری سطحی مزارع بادام زمینی که دارای امکانات آبیاری هستند به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد دام و طیور: تنظیم دمای مرغداری ها، دامداری ها و انبارها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روزبرای طیور زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها شیلات: با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی آمور ۱ تا ۲ ساعت پیش از غذای دستی کپور انجام داده شود. هوادهی است های پرورش ماهیان گرم آبی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد منابع طبیعی: حاشیه نشینان جنگل ها و گردشگران از روشن آتش خودداری و در صورت وم پس از روشن آتش از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند. استان گلستان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز به دلیل بارش پراکنده تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد افزایش دور آبیاری به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد زراعت: مبارزه با آفات مکنده اول فصل (کنه ، سنک و تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان در ساعات آرام روز و به جز در روز به دلیل بارش پراکنده آبیاری مزارع سویا به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد افزایش دور آبیاری مزارع پنبه به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی پنبه کاران در صورت استفاده از سیستم بارانی، آبیاری را به صورت شبانه انجام دهند. دام و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور زنبورداری: مزارع آفتابگردان که در شروع گلدهی هستند به تعداد ۳ – ۲ کندو در هر تار جهت تلقیح گل ها استفاده شود. ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب تهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسل منابع طبیعی و آبخیزداری : با توجه به شرایط جوی استان و بالا بودن درجه حرارت و کاهش رطوبت نسبت به خاموش آتش بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی اقدام شود. استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان های قزوین و سمنان در روز به دلیل وزش باد شدید تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم زمان سم پاشی در اوایل یا انتهای روز که فعالیت سنجاقک ها (شکارگر آفات) و وزش باد کم تر است. کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات آرام روز مبارزه شیمیایی با علف های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات آرام روز برداشت محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روز کنترل کنه ها در باغات دانه دار باتوجه به شرایط دمایی در ساعات آرام روز مقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صورت نیاز استفاده از تله های نوری و فرمونی بهترین زمان حذف شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها با توجه به تفریخ تخم های سوسک سرشاخه خوار درختان هرس سبز تا تان ها جهت بهتر رسیدن نور به گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول خاکدهی پای بوته های سیب زمینی و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز در استان مرکزی دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب شیلات: هوادهی است های پرورش ماهی به دلیل تداوم هوای گرم خودداری از خوراک دهی به ماهی ها در ساعات گرم روز در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد. استان های اصفهان و یزد: باغبانی: تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم پوشش دهی لوله های انتقال آب درمزارع و باغاتی که از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. جمع آوری و مدفون میوه های هلو، شلیل و انار آلوده به آفت در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک جهت ادامه مقابله با آفت مگس مدیترانه ای ط پاشی، تله گذاری و محلول پاشی برای مقابله با آفت مگس مدیترانه ای در ساعات عصر زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی در باغات پسته به دلیل گرمای هوا از کوددهی باغ با کود حیوانی و کودهای فسفره خودداری شود. در باغات پسته مناطق با خاک سبک از اسید هیومیک مایع همراه با آب آبیاری استفاده شود. در باغات پسته که تشکیل میوه با تاخیر انجام شده استفاده از کودهای نیتراته سریع الجذب استفاده ازکودهای پتاسه و ازته محلول درآب به صورت کودآبیاری در باغات پسته جهت پر شدن مغز پسته خودداری از حذف علف های هرز یک ساله کف باغ انار جهت کاهش آفتاب سوختگی و ترکیدگی انار سم پاشی و مبارزه با آفت کنه درختی با توجه به تداوم هوای گرم و تکثیر بیشتر آن ها استفاده از سایه انداز یا محلول پاشی کائولین یا سایر مواد پوششی و عدم هرس سبز درختان انار جهت کاهش آفتاب سوختگی میوه های انار خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار استفاده ازکودهای آهن کلات در باغ های اناری که مشکل خشکیدگی سرشاخه دارند. استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یا مواد جاذب الرطوبه درباغات جهت کاهش مصرف آب زراعت: آبیاری به موقع محصولات زراعی نظیر ذرت به دلیل تداوم هوای گرم دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایه بان روی کندوها در ساعات گرم روز خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر باد منابع طبیعی: خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی شیلات: هوادهی است های پرورش ماهی به دلیل تداوم هوای گرم استان های اسان شمالی و اسان رضوی: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان اسان رضوی در روز به دلیل بارش پراکنده و در استان اسان شمالی در روز به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز شنبه به دلیل بارش پراکنده تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد افزایش دور آبیاری به موقع مزارع صیفی جات، سبزیجات و … به دلیل تداوم هوای گرم تغذیه باغات به خصوص تا تان ها در شرایط مساعد مبارزه با سفیدک انگور به جز در روز کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه به جز در روز هرس سبز باغات انگور زراعت: افزایش دور آبیاری مزارع ذرت،پنبه، چغندربه دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات وجین علف های هرز مزارع چغندر قند دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز زنبورداری: ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب تهیه آب سالم و مداوم برای کلونی های زنبورعسل خودداری از قرار دادن کلونی ها در مسیل ها و مسیر باد منابع طبیعی: خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی شیلات: هوادهی است های پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده به بعد استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم پوشش دهی کامل خوشه ما جهت کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه ما با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای گرم مبارزه با کنه گردآلود ما با م کارشناسان کشاورزی مبارزه با آفات و بیماری های درختان مناطق سردسیری از جمله لکه غربالی و شانکر باکتریایی هسته داران حذف پاجوش ها و نرک ها جهت مقابله با کرم گلوگاه انار محلول پاشی باغات اناربا کودهای پتاسیم (محلول درآب) و کلسیم برداشت مای پیش رس حذف پاجوش ها در باغات زیتون مبارزه با کرم خوشه خوار انگور قبل از آبدار شدن میوهها پس از م با کارشناسان کشاورزی حذف پاجوش ها و نرک های انارجهت مقابله با کرم گلوگاه انار استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته مبارزه با نسل بهاره زنجره ما و کنه گرد آلود ما با م کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و خنک روز استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات شست وشوی سطح برگ درختان پس از اتمام گرد و غبار جمع آوری و انهدام میوه های آلوده جهت مبارزه با مگس و سایر آفات حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته شخم مزارع برای از بین بردن علف های هرز دایمی زراعت: افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم زعفران کارانی که در داد یا تیر ماه نسبت به کاشت زعفران اقدام کرده اند جهت افزایش گلدهی پیاز زعفران در سال اول زمین خود را در مرداد ماه یک نوبت آبیاری کنند. خودداری از آتش زدن کاه وکلش مزارع غلات احتمال طغیان کنه های تارتن به دلیل تداوم هوای گرم دامداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل تداوم هوای گرم شیلات: تغذیه ماهی ها درساعت خنک به دلیل تداوم هوای گرم منابع طبیعی: خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی استان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد ازظهر تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم پایش باغات پسته در خصوص وجود آفت پسیل در فارس خودداری از دادن کودهای حیوانی و ازته در مزارع صیفی جات به دلیل گرما و ماندگاری آن انجام عملیات هرس تابستانه در تا تان ها استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی استفاده ازکائولین جهت پیشگیری از آفتاب سوختگی در باغات مرکبات و انار برداشت محصول انجیر آبی و لیمو پرشین در جهرم فارس محلول پاشی کلات کلسیم روی میوه مرکبات تنظیم دور آبیاری در درختان انار جهت جلوگیری از بروز تنش و ترکیدگی در میوه در فارس کنترل آفت کرم گلوگاه انار با سموم توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نباتات در فارس تقویت مزارع گوجه فرنگی و چغندرقند با کودهای آلی بازدید تا تان ها جهت مبارزه با پروانه خوشه خوار تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخدار بر اساس سرعت وزش باد و به دلیل تداوم هوای گرم زراعت: خودداری از مصرف کود حیوانی به دلیل تداوم هوای گرم کاشت ذرت رقم زودرس و خودداری از کاشت رقم های دیرس ذرت عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع دامداران ، طیور و عشایر: تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز شیلات: هوادهی حوضچه های ماهی و میگو به دلیل تداوم هوای گرم منابع طبیعی: خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع، جنگل ها و پوشش های گیاهی استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان ایلام در روز به دلیل وزش باد شدید و در مابقی روزها و در استان خوزستان به دلیل وزش باد به خصوص در بعدازظهر تنظیم دما، تهویه و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به دلیل تداوم هوای گرم چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود. مبارزه بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی افزایش دور آبیاری به دلیل تداوم هوای گرم به خصوص نخیلات مبارزه با آفات باغات به جز در روز در استان ایلام به دلیل وزش باد شدید انجام آبیاری شبانه در باغات به منظور حفظ میوه و جلوگیری از ریزش آن چین برداری از مزارع سبزی و صیفی خصوصا بادمجان و بامیه در اوایل صبح یا اوا عصر با حفظ رطوبت انجام شود. زراعت: آبیاری مزارع شلتوک به دلیل تداوم هوای گرم دامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل تداوم هوای گرم خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه در ساعات میانی روز شیلات: هوادهی است های پرورش ماهی به دلیل تداوم هوای گرم ایجاد تهویه در انبارهای غذا به منظور جلوگیری از فساد غذا انتهای پیام