سخنان بهداشت در مجمع ملی سلامت

سید حسن قاضی زاده هاشمی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه خود برای وزارت بهداشت را به نگاهی به اقدامات انجام شده در ت یازدهم اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح طرح تحول سلامت در ت یازدهم پرداخته و براین اساس برنامه کلان خود در ت دوازدهم شرح داده است. برای دریافت فایل پی دی اف و نسخه کامل برنامه بهروی معرفی و برنامه کلیک کنیدتحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان و مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت، تامین امنیت غذا و درمان، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- ی و نهادینه سازی آن در جامعه(بندهای1 و 2 و 11 سیاست های کلی سلامت)تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشوراستقرار نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامتاجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش علوم پزشکیتأمین منابع مالی پایدار ، کنترل هزینه ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه ها و فعالیت هااصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش هارصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتسوابق علمی، تخصصی و اجرایی سید حسن هاشمی تمام علوم پزشکی تهرانسوابق تحصیلی: ی پزشکی عمومی از علوم پزشکی مشهد (1365) ی تخصصی چشم پزشکی از علوم پزشکی مشهد (1368) فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم از علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان لبافی نژاد (1370)سوابق اجرایی و مدیریت کلان بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1392 تا کنون)عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362) عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اسان (1358 تا 1360) مسئول ی جنگ جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362)مسئول بازسازی مناطق جنگ زده (1360 تا 1362)دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران (1390 تاکنون) عضو کمیته علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1384 تاکنون) رییس دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران (1384) عضو هیئت ممیزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (1383 تاکنون)عضو کمیسیون تدوین و نظارت و ارزشی وزارت بهداشت ( ریاست محترم علوم پزشکی تهران) (1380تا 1384)دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1390 تا 1391)عضو شورای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (1378 تا 1380)عضو هیئت تحریریه مجله middle east journal of ophthalmology (1994 تاکنون)عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1384)مشاور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1380)عضو شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی (1376 تا 1380)دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (1376 تا 1380) رییس بخش قرنیه بیمارستان فار (1383 تا 1385 و 1388 تا 1390)عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری بیمارستان فار (1387 تاکنون)کارشناس تخصصی رشته چشم در دادسرا و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی (1385 تاکنون)مدیر گروه چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1384 تا 1387)عضو شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1384 تاکنون)نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1384 تا 1386)عضو شورای پژوهشی بیمارستان فار (1383 تا 1386)عضو هیئت ممتحنه گواهینامه آزمون دستیاری چشم پزشکی (1381 تا کنون)عضو کمیته اعتبار بخشی شورای آموزش پزشکی و تخصصی (1380 تاکنون)مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران (1380 تا 1383)عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1378 تا 1381)عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1379)عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی ایران (1375 تاکنون)رییس بخش اورژانس گروه چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1371 تا 1373)افتخارات سید حسن هاشمی محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا - 1391 محقق برتر جشنواره چشم پزشکی فار – 1390 محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی - پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - 1388 رتبه اول در امتحان بورد چشم پزشکی ایران - 1368 جزو 3% اول فارغ حصیلان رشته پزشکی – 1364اولین مبتکر و مجری مدیریت جهادی در بخش غیر تی:نورآوران سلامت پروژه خیریه ای است که با دیدگاه خدمت رسانی به اقشار محروم و روستایی کشور راه اندازی شد. این برنامه در قالب طراحی، ساخت و بهره گیری از تریلی های مدرن و مجهز به امکانات درمانی و جراحی چشم پزشکی و دندانپزشکی اجرا شده است. تلفیق دانش و صنعت بومی کشور با تکنولوژی به روز دنیا موجب شده است تا خدمات چشم پزشکی از معاینه تا جراحی و نیز خدمات دندانپزشکی در دورترین نقاط روستایی در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد.تألیفات و کتب علمی سید حسن هاشمی1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)،ترجمه، سید حسن هاشمی،13892. ناخنک، تالیف و ترجمه، سید حسن هاشمی، احمد خیرخواه، شکیبا عبادالهی 13883. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، سید حسن هاشمی، پوپک پیر 13874. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، سیدحسن هاشمی، مسعود اقصائی فرد 13875. دانستنیهای چشم پزشکی، سید حسن هاشمی وهمکاران 13876. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین سید حسن هاشمی، محمد میر آفتاب، علی غلامی نژاد، افشین لطفی صدیق، مهدی خانلری، کامران جلالی، 13857. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. سید حسن هاشمی، 13858. مراقبین چشم در ایران. سید حسن هاشمی،13859. یک فصل ازکتاب vitreoretinal surgery، آقای پیمان.10. refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. hihi h. md, riazi m.md.hashemi h, mdمقالات انگلیسی339 مقاله در مجلات معتبرتخصصیمقالات فارسی38 مقاله در مجلات معتبر تخصصیکنگره و سمینارارائه 227 مقاله انفرادی و مشترک در کنگره ها و سمینارهای تخصصی داخلی و بین المللیرویکردها و برنامهفصل نخست مروری بر دیدگاه ها و مبانی نظری سلامتبرخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، نیازی اساسی و حقی همگانی است که در دین مبین ، اعلامیه جهانی (ماده بیست و پنجم)، اعلامیه ی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد تاکید قرارگرفته است. اگرچه تامین و حفظ سلامت وظیفه ای فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است ولیکن مسؤولیت و تولیت این امر بر عهده ت ها بوده و یکی از مولفه های حکمرانی بهینه و پیش شرط تحقق توسعه پایدار در هر کشور به شمار می رود. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) نیز برخورداری از بالا ترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید و موقعیت اقتصادی و اجتماعی را حق مسلم هر انسانی بیان می کند. مطابق اصل دوم و سوم قانون اساسی کشورمان، « ایران نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ که از راه استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، قسط، عدل‏ و استقلال‏ ، اقتصادی، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین می کند و برای‏ نیل‏ به‏ این اه ‏ باید همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ اموری از جمله ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» به‏ کار برد؛ اصل بیست و نهم، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ س رستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، را حقی‏ همگانی می داند؛ و همچنین بند 1 اصل 43، تامین‏ نیازهای‏ اساسی همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه»‏ نیز از ضوابط اساسی اقتصاد کشور برشمرده شده است.از دیدگاه سازمان جهانی بهد اشت wh : سلامت عبارتست از: «احساس رضایت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی. تعیین کننده های سلامت عواملی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرایطی را فراهم می کند که ابعاد مختلف سلامت(جسمی، روانی، اجتماعی) تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار گیرند. این عوامل به اختصار عبارتند از: ژنتیک/ بیولوژی، رفتار و شیوه زندگی، نظام مراقبت سلامت، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- اقتصادی. بررسی ها نشان می دهد سهم اثر هر یک از عوامل تعیین کننده بر ابعاد مختلف سلامت عبارت است از: ژنتیک/ بیولوژی(10 درصد)، رفتار و شیوه زندگی فردی (20 درصد)، نظام مراقبت سلامت (20 درصد). محیط فیزیکی (10 درصد)، محیط اجتماعی - اقتصادی(40 درصد)، (شکل 1).شکل 1: سهم تعیین کننده های سلامتنظام سلامتسیستم یا سامانه شامل مجموعه ای از عوامل متعامل است که هدف یا اه مشترکی را دنبال می کنند. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، نظام های سلامت به این صورت تعریف می کند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه (یا تولید) اقدامات سلامت اختصاص دارند و یک اقدام سلامت عبارتست از: هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. این نظام ها ممکن است یکپارچه و با هدایت مرکزی باشند اما غالبا اینگونه نیست. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اه یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، کوتاه مدت) از طریق بروندادها/محصولات ویژه تولید شده بوسیله کارکردهای خود است.اه نظام سلامتسلامت بهتر بدون تردید، پیامد نهایی/ هدف اصلی یک نظام سلامت است. اما چون ممکن است مراقبت از سلامت هزینه های کمرشکن به دنبال داشته باشد و نیاز به آن، غیر قابل پیش بینی باشد، سازوکارهای مشارکت و تسهیم خطر و ارائه حمایت مالی، بسیار حائز اهمیت هستند از این رو هدف دوم نظام سلامت عادلانه ساختن مشارکت مردم در تامین منابع مالی نظام سلامت است. پاسخ دهی به انتظارات مردم در مورد مسائلی غیر از سلامت، هدف سومی است که منع کننده اهمیت احترام به شان، اختیار و محرمانه بودن اطلاعات افراد است. کمبود منابع در هر کشوری سبب شده است که از سال 2007، سازمان جهانی بهداشت، کارآیی و هزینه اثربخشی را نیز به عنوان یکی از پیامدهای هر نظام سلامتی در نظر بگیرد.محصولات/ بروندادهای نظام سلامت عمده محصولات/ بروندادهای مستقیم نظام های سلامت در دنیا برای پاسخ به مولفه های سلامت (ژنتیک و رفتار و شیوه زندگی، تعیین کننده های اجتماعی- اقتصادی، عوامل محیطی) شامل خدمات فردی، خدمات جمعیتی، شواهد و سیاست ها می باشند. باید توجه کرد که برخی از نظام های سلامت همچون ج.ا.ایران در تولید مستقیم فناوری های سلامت از جمله فرآورده های دارویی و خونی، تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش منابع انسانی نیز نقش دارند.کارکردهای نظام سلامتنظام سلامت باید به منظور دستی به اه فوق، کارکردهای زیر را انجام دهد:حکمرانی و یمنظور از حکمرانی و ی در نظام سلامت حصول اطمینان از وجود سیاست های کلان و راهبردی و نظارت مؤثر بر اجرای آن، ایجاد زمینة همکاری و تعامل بیشتر، تدوین قوانین و مقررات، طراحی ساختار نظام متناسب با سیاست ها و پاسخگویی است. وجود راهبردهای به روز و همسو با نیاز سلامتی جامعه، وجود برنامه های ملی مرتبط با اولویت های سلامت کشور، تولید و انتشار دوره ای و منظم مستندات و شواهد مربوط به عملکرد نظام و درنظرگرفتن مکانیسم های پایش و ارزی نظام سلامت، مهم ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت حاکمیت و ی نظام سلامت است.ارایه خدمات سلامتارائة خدمات سلامت، شناخته شده ترین جزء نظام سلامت است و ارایه مداخله ها سلامت مؤثر، ایمن، باکیفیت، در دو سطح فردی و عمومی، با محوریت افراد نیازمند، در زمان و مکان مناسب و با صرف حداقل هزینه را شامل می شود. جامعیت، در دسترس بودن، پوشش، تداوم، کیفیت، فرد (بیمار) محوری، مشارکت و مسئولیت پذیری از ویژگیهای یک نظام سالم ارائة خدمات سلامت به شمار میروند. تعداد و توزیع تسهیلات ارائه دهندة خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت، خدمات بستری، س ایی و خدمات خاص و میزان آمادگی زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی بخش های مختلف نظام سلامت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت این جزء است.تأمین منابع مالیمنظور از تأمین مالی در نظام سلامت، حصول اطمینان از پایداری منابع، جمع آوری پول، انباشت و تخصیص مناسب آن به شیوه ای است که درنهایت منجر به پوشش عادلانة نیاز های سلامتی مردم شود. تأمین ذخیرة مالی به اندازة نیاز، توجه به مشوق های مالی ارائه دهندگان خدمات سلامت، تأمین پوشش مؤثر خدمات و حفاظت مالی از بروندادهای تأمین مالی کارآ و سلامت محور هستند. کل هزینه های سلامت و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی ، درصد هزینه های سلامت از هزینه های کلی ت، سهم پرداخت های مستقیم از جیب خانوارها برای خدمات سلامت و درصد خانوارهای مواجهه شده با هزینه های کمرشکن و فقرزا، متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت تأمین منابع مالی نظام سلامت هستند.آموزش و پژوهشهدف آموزش توسعه کیفی و کمی هدفمند پاسخگو، جامعه نگر و عادلانه آموزش علوم پزشـکی (سـلامت ) ادغام یافته در عرصه ارائه مراقبتهای سلامت متناسب با نیازهای جامعه و گسترش مرزهای دانش و تربیت افرادی عالم ، متخلق به اخلاق ی و حرفه ای ، توانمند ،کارا، جامعه نگر و پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه است. در جهت پژوهش، فناوری و نوآوری سلامت تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی،خود اتکایی در تولید دارو، وا ن و تجهیزات و م ومات پزشکی می باشد.دسترسی به دارو، وا ن ها و فناوری های سلامت این جزء، ناظر بر توانایی نظام سلامت در فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها، وا ن ها و فناوری های سلامت ایمن، باکیفیت، کارآمد، هزینه اثربخش و مصرف مؤثر است. فراهم بودن داروهای اساسی در مراکز تی و خصوصی ارائه دهندة خدمات سلامت، دسترسی مردم به داروها و فنّاوری های موردنیاز سلامت، میانگین قیمت داروها و هزینه های پرداختی مردم برای دارو و فنّاوری ها، وجود یک سیاست ملی به روز دارویی، تهیة فارماکوپة دارویی و درصد پوشش بیمه ای جمعیت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت این جزء هستند.نظام های اطلاعات سلامتنظام های اطلاعات سلامت، چهار کارکرد اصلی تولید داده، تدوین، تحلیل، انتشار و استفاده از داده ها را در بردارد. یک نظام جامع اطلاعات سلامت، داده های موردنیاز را از منابع مختلف داده ای نظام سلامت، جمع آوری و تحلیل می کند و پس از اطمینان از کیفیت، ارتباط و به وقت بودن آن، داده ها را به اطلاعات قابل استفاده برای سیاست گذاران سلامت تبدیل می نماید. اهمیت این جزء با توجه به نقش مهم اطلاعات معتبر و رسا در تصمیم گیری های نظام سلامت بر ی پوشیده نیست. منابع انسانی سلامتمنابع انسانی سلامت که اصلی ترین ورودی نظام سلامت است، مشتمل بر همة افرادی می شوند که قصد و نیت اصلی آن ها از ارائة خدمت، ارتقاء سطح سلامت است. تنوع زیادی از منابع انسانی در بخش سلامت دیده می شود. که مدیریت موثر تولید و به کارگیری آنها از اهم وظایف نظام سلامت است. نشانگرهای توزیع کمی و کیفی منابع انسانی سلامت و میزان ماندگاری آنان از اهم نشانگرهای این کارکرد است.فصل دوم اقدامات ت یازدهم در بخش سلامتکارکرد تولیت حمایت طلبی و تبدیل سلامت به گفتمان غالب ت تشکیل ستاد مدیریت بحران دارو و رفع مشکل کمبود و گرانی دارو تعریف منابع جدید و افزایش منابع موجود سلامت با حمایت موثر مجلس محترم شورای ی انتقال منابع مالی به سازمان های بیمه گر برای ید خدمت از وزارت ب.د.آ کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی حمایت از داروهای تولید داخل و افزایش سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی گسترش، حفظ و ارتقای نظام مقررات بین المللی ارتقای مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و افزایش همکاری های بین بخشی تشکیل مجمع ملی سلامت استقرار نظام پایش و ارزشی خدمات سلامت در کشور تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح ستاد وزارت، ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های وابسته، به منظور اعمال حکمرانی مطلوب درون بخش سلامت ایجاد نظام مدیریت برنامه های مشترک و اختصاصی از طریق داشبوردهای مدیریتی استقرار سامانه پایش برنامه ی عملیاتی اتصال نظام ارزی عملکرد و رتبه بندی ها به میزان پیشرفت برنامه ی عملیاتیکارکرد ارایه خدماتبهداشت و مراقبت های اولیه سلامت اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی(خدمات نوین سلامت) به روستائیان، ای زیر 20 هزار نفر و عشایر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به حاشیه نشینان و ای 20 تا 50 هزار نفر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به ای بالاتر از 50 هزار نفر و کلان ا تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران طراحی برنامه های نوین سلامت و بازنگری برنامه های قبلی سلامت بازنگری و ارتقا برنامه های بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن، هوای پاک) اجرای پروژه احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور اجرای پروژه مشارکت و همکاری بخش های تی و غیر تی در ارایه خدمات بهداشتی بهره گیری از مشارکت جامعه در ارتقای سلامت اجرای پروژه تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول ارتقای کیفیت خدمات سطح اول سلامتدرمان و مراقبت های بیمارستانی اجرای برنامه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه بستری کاهش سهم مردم از هزینه بستری از 37 درصد به 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از 26 میلیون بیمار بستری کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت( تی- خصوصی، بستری- س ایی) از 56 درصد به 40درصد حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های تی برای 77.4 % جمعیت کشوربه صورت هدفمند کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی تامین 69000 قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث (16271 قلم در بیمارستان های موجود، 52750 قلم برای بیمارستان های جدید الاحداث) حضور 5334 پزشک متخصص و فوق تخصص در 307 شهر کمتر توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان در بیمارستان های تی حضور 6619 (854 نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در 17 تخصص) در 412 بیمارستان اصلی کشور در 214 شهر برای درمان بیماران اورژانس انجام 135 میلیون بار ویزیت توسط 14000 متخصص و فوق تخصص در 658 کلینیک ویژه در 385 شهر کشور با نرخ ارزان تی به منظور دسترسی اقشار محروم همراه با ساخت 250 پلی کلینیک تخصصی جدید شامل 6440 مطب برای فعالیت این پزشکان راه اندازی کلینیک ویژه در 128 شهر منطقه محروم از 31 استان کشور توسعه اورژانس کشورراه اندازی 32 پایگاه اورژانس هوایی و انتقال 7351 مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان ها طی 4860 سورت پروازی توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس زمینی اورژانس کشور با به کار گیری 2400 دستگاه آمبولانس پیشرفته تا پایان ت یازدهم / ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور تا قبل از طرح تحول نظام سلامت تنها 3000 آمبولانس در اختیار داشته است. ساخت و گسترش 125 بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها افزایش 1500 تخت اورژانس و بهسازی و استانداردسازی 180 بخش اورژانس در سراسر کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه با افتتاح 2400 تخت توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در 3 سطح در کشور استاندارد سازی و توسعه 9 مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه 185 تخت ویژه سوختگی (bicu) توسعه 1000 تخت جدید بستری و روانپزشکی 15 بخش اورژانس روانپزشکی همراه با بازسازی بخش های موجود اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی به صورت شبانه روزی در 54 بیمارستان کشور در 24 شهر بعنوان اولین علت مرگ ایرانیان اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی به صورت شبانه روزی در 55 بیمارستان کشور در 25 شهر بعنوان دومین علت مرگ ایرانیان تامین تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث اجرای برنامه مقیمی پزشکان در بیمارستان های کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه، سوختگی، سرطان و ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان ساماندهی خدمات دندانپزشکی با ایجاد کلینیک های دندانپزشکی ی با تعرفه ارزان در نقاط مختلف کشور استقرار سامانه ملی صدور الکترونیکی پروانه های موسسات پزشکی به منظور ایجاد شفافیت در این حوزه و دسترسی آسان مردم و صاحبان حرف پزشکی به اطلاعات ذی قیمت شامل 21000 موسسه پزشکی ساماندهی ارائه خدمات به گردشگران سلامت از طریق اعتباربخشی کیفی بخش های بین الملل و ساماندهی موسسات گردشگری با همکاری سایر دستگاه های زیربط تدوین و اجرای نسل نوین اعتباربخشی در 900 بیمارستان کشور با رویکرد ارتقاء ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات و تکریم بیماران تدوین سند سطح بندی خدمات، مراکز تشخیصی درمانی و تجهیزات پزشکی در قالب (سند ملی درمان 1404) حذف پول زیرمیزی به میزان 7 تا 10 هزار میلیارد (با پرداخت فقط 2 هزار میلیارد تومان توسط بیمه ها در قالب کتاب جدید مدیریت منابع و اطلاعات در نظام سلامت( تکمیل اطلاعات الکترونیک در 570 بیمارستان تی)اجرای سیاست های جمعیتی توسعه و تجهیز 24 مرکز درمان ناباروری موجود انجام 1610372زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور کاهش سزارین به میزان 6.5 درصد مطلق معادل 11.6 درصد پایه کاهش سزارین بار اول به میزان 5درصد آموزش رایگان به 510 هزار نفر مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمند سازی برای باروری و زایمان طبیعی ساخت 1800واحد اختصاصی زایمان(ldr ) در 366 بیمارستان پوشش 85درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه تی برای زوج های نابارور ایجاد 17 مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در 6 استان فاقد مرکز (یاسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان، لرستان)کارکرد تأمین مالی تعریف منابع جدید مالی و افزایش منابع موجود اختصاص 1درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت با حمایت مجلس شورای ی اختصاص 10درصد از درآمدها از محل اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت مدیریت بهینه منابع و انضباط مالی اجرای حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در ها ایجاد مرکز پایش حساب های ی در ستاد مرکزی وزارت برای نظارت برخط و تقویت سامانة حسابداری تعهدی در ها اعطای استقلال مالی به بیمارستان ها و نشان دار و رهگیری بودجه های مربوط به طرح تحول از ستاد تا واحد ارائه خدمت تقویت جریان وجوه نقد ها تشکیل تیم های کارشناسی نظارتی جدید در حوزه مدیریت منابع مالی ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی از درآمد اختصاصی، بودجه های طرح تحول و غیر از آزمون رسمی و رقابتی تغییر روش اختصاص بودجه به بیمارستان ها از روش پرداخت مبتنی بر عملکرد و ورودی خالص[2] به ترکیبی از پیش پرداخت و بودجة گلوبال[3] تجمیع ید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی و تحقق صرفه جویی در این مورد تفویض اختیار تخصیص و هزینه کرد به معاونت های فنی ها اعطای اجازه استفاده از صرفه جویی های مالی بودجه های طرح تحول به واحدهای مجری جلوگیری از جابجایی منابع مالی ارائه خدمات سلامت به حوزة عمرانی و سایر بخش ها تسهیل و ارائه مجوز در استفاده از نقدینگی موجود ها پرداخت حقوق کارکنان حوزة سلامت به صورت مستقیم از خزانه به فرد (افزایش سرعت وجوه) به منظور خدمت گیری بیشتر یا ید خدمتکارکرد منابع غیرمالیمنابع انسانی تسهیل فرایند به کارگیری نیروی انسانی و تغییر شیوه قرارداد با پرسنل موجود درقالب دو برنامه ماندگاری از پزشکان در مناطق محروم و اجرای برنامه پزشکان مقیم آموزش، ارتقای مهارت و توانمند سازی کارکنان سطح اول ارائه خدمات سلامت اجرای پروژه ملی آموزش مدیران بیمارستان کشور استفاده از ظرفیت بخش غیر تی در تأمین نیرو و ارایه خدمات سلامتمنابع فیزیکیحوزه بهداشت احداث 3400 خانه بهداشت احداث 365 مرکز جامع سلامت روستایی احداث 750 پانسیون تیم سلامت برنامه ریزی برای اجرا احداث 1662خانه بهداشت، بیش از150 پایگاه سلامت شهری، بیش از112 مرکز جامع سلامت شهری، 1125 مرکز زیست پزشک، 742 مرکز جامع سلامت روستایی، 198 شبکه بهداشتحوزه درمان تکمیل و بهره برداری4388 تخت در قالب طرح تحول سلامت ساخت 122 بیمارستان جدید با پتانسیل بیش از 21 هزار تخت بستری(افزایش%25 تخت های بیمارستانی) ورسیدن به سرانه 9/ 1 به ازای هر1000 نفر نوسازی و بازسازی 2550000متر مربع فضای بستری نوسازی کامل 45هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده 100 درصدی از تولیدات داخلی ارتقای هتلینیگ 000/500/2 متر مربع در570 بیمارستان فعال کشورحوزه آموزش آغاز اجرای 62 پروژه با زیر بنای 000/420 متر مربع فضای آموزشی آغاز اجرای 20 خوابگاه با ظرفیت 8000 دانشجوحوزه مشارکت تی- خصوصی p.p.p واگذاری مراکز تشخیص و درمان سرطان به روش b t با تعرفه تی ایجاد 8 قطب سرطان با سرمایه گذاری غیر تی(متوسط در هر قطب 2000 میلیارد ریال) واگذاری زنجیره آزمایشگاهی بصورت b t با تعرفه تی ایجاد 89 مرکز تصویر برداری بصورت b t با تعرفه تی 53 دستگاه سی تی اسکن 20دستگاه mri 16 دستگاه آنژیوگرافی عقد قرارداد 2 بیمارستان با ظرفیت 1000تخت در استان های قم و قزوین بصورتb واگذاری مدیریت 2100 مرکز سلامت جامعه و 4200 پایگاه سلامت با کارگیری 19500 نفر از طریق ید خدمت برای خدمت رسانی به بیش از 11 میلیون جمعیت حاشیه نشین ا. عقد تفاهم نامه با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان برای تکمیل 10 بیمارستان با ظرفیت 1321تخت عقد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای تکمیل 9 بیمارستان فراهم آوری 16 تفاهم نامه برای 13000 تخت بیمارستانی با سرمایه گذاران خارجی واگذاری خدمات ممیزی بهداشت مراکز تامین و توزیع مواد غذایی به دفاتر سلامتافزایش مشارکت و ساماندهی بخش خیریه در ایجاد زیرساخت های سلامت جذب و ساماندهی بیش از 6000 میلیارد ریال از طریق مشارکت خیرین در موارد زیر: احداث 560 تخت بیمارستانی سرطانی احداث 154 باب مراکز بهداشتی درمانی احداث 62 خانه بهداشت بازسازی و نوسازی 392 تخت فرسوده و ساخت 5080 تخت جدید در 20 کشور احداث 6 مرکز اهدای خون احداث 10 خوابگاه دانشجویی احداث 19 کلینیک جامع احداث 67 کلینیک ویژه احداث 33 همراه سرای بیمار جذب 146 ملک اه از خیرین برای پروژه های مختلف سلامت به مبلغ 2370 میلیارد ریال جذب 226 مجموعه پزشکی اه در پروژه های مختلف به مبلغ 420 میلیارد ریال افزایش تعداد سمن های حوزه سلامت از 45 سمن در سال 1392 به 83 سمن در سال 1395 راه اندازی سامانه یاران سلامت (یاس) با هدف شناسایی و اطلاع رسانی درخصوص کمک های مردمی در حوزه خیرین سلامتکارکرد آموزش طراحی و اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی که شامل موارد زیر است: آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی حرکت به سوی های نسل سوم آموزش پاسخگو و عد محور توسعه راهبردی، هدفمند و یت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت آمایش سرزمینی، یت گرایی، تمرکزز و ارتقای توانمندی ها اعتلای اخلاق حرفه ای بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ارتقاء نظام ارزی و آزمون های علوم پزشکی اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی پایش بسته های تحولی توسعه پذیرش دستیاران تخصصی در مناطق محروم بومی گزینی در کنکور سراسری با اولویت مناطق محروم اجرای برنامه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت ساماندهی توسعه و ایجاد ها و موسسات آموزش پزشکی در کشور تسهیل ایجاد مراکز آموزش عالی غیر تی در حوزه سلامتکارکرد پژوهش تلاش برای افزایش اعتبارات پژوهشی به حداقل یک درصد از تولید ناخالص ملی. تربیت نیروی انسانی علاقمند و محقق از طریق برنامه پزشک پژوشگر-دستیار پژوهش و دوره های پسا ا نظام ثبت بیماری ها (بیش از 40 برنامه ملی) ساخت و راه اندازی آزمایشگاههای جامع و پیشرفته (10 آزماشگاه به پایان رسیده و 12 آزمایشگاه جدید در برنامه وزارت بهداشت قرار دارد) مطالعات بزرگ مبتنی بر جمعیت (پرشین کوهورت) ایجاد بیوبانک های مهم و فراگیردر ای علو پزشکی کشور راه اندازی مطالعات کوهورت کارکنان وزارت بهداشت در 8 علوم پزشکی کشور اعتماد به دانشمندان و نخبگان از طریق نظام تشویقی و حمایتی وجود نظام تخصیص بودجه و بررسی طرحهای بزرگ و ملی تغییر نگرش در سیستم ارزشی پژوهشی ها از نگاه کمیت پژوهش به کیفیت از طریق: impact ملی و بین المللی طرحها و مقالات لاین تحقیقاتی ایجاد زیر ساخت و ظرقیت سازی تعاملات ملی و بین المللی جذب منابع از خارج از (ملی و بین المللی)کارکرد دارو، وا ن و تجهیرات پزشکی رفع کمبودهای دارویی و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران: کاهش کمبودهای دارویی از میانگین 350 قلم در سال 91 و نیمه اول سال 92 به حداکثر 30 قلم در سال های استقرار ت یازدهم (93 لغایت 96) کنترل قیمت داروها و وسایل پزشکی وارداتی: قیمت داروهای وارداتی به میزان حداقل 25% و وسایل پزشکی وارداتی به میزان حداقل 35% کاهش یافته است. کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در ت یازدهم نسبت به دوره مشابه قبلی حدودا 500 میلیون دلار کاهش یافته است. افزایش سهم داروهای تولید داخل در بازار دارویی: سهم داروهای تولید داخل از کل بازار دارویی از حدودا 60% در سال 91 به حداقل 70% در سال 95 افزایش داشته است. توسعه صادرات دارو و وسایل پزشکی: میزان صادرات دارو در ت یازدهم نسبت به دوره قبل به میزان حدودا دو برابر افزایش یافته است. تامین دارو و وسایل پزشکی بیمارستانی: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار برای تامین دارو و وسایل پزشکی از حدودا 40% موارد در سال 91 به کمتر از 3% موارد در سال 95 حمایت از تولید داروها و وسایل پزشکی با فناوری بالا در داخل کشور: در ت یازدهم بطور میانگین ماهیانه حداقل دو داروی جدید در داخل کشور تولید و وارد بازار شده است. اجرای سامانه رهگیری، ردی و کنترل اص کالاهای سلامت: در حال حاضر تمامی داروها، فراورده های مکمل، آرایشی و بهداشتی و غذایی وارداتی مشمول طرح شده اند و تا پایان سال 96 بقیه کالاهای سلامت نیز زیر پوشش طرح می روند. ایران بعنوان یکی از معدود کشورهای پیشگام در این عرصه مطرح می باشد. اجرای برچسب گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای روی بسته بندی فراورده های خوراکی و آشامیدنی: در حالحاضر بیش از 90% فراورده های غذایی کشور مشمول طرح شده اند. ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام جهانی در این عرصه مطرح می باشد. اجرای برنامه های سلامت محور در حوز نظارت بر غذا: کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فراورده های غذایی به منظور دستی به اه سند کنترل بیماریهای غیرواگیر در کشور. ایران بعنوان یکی از کشورهای الگوی جهانی در این زمینه شناخته شده است. مبارزه قاطع با پدیده تقلب و قاچاق کالاهای سلامت: میزان کشفیات کالاهای تقلبی و قاچاق در سال 95 به بیش از سه برابر گذشته افزایش یافته است. استفاده از زیرساخت های فناروی اطلاعات برای اجرای فراینده های ثبت شرکت ها و کالاهای سلامت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت در سازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت و ارتباط با سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور بصورت برخط و مکانیزه انجام می شود. کنترل بازار دارویی کشور به منظور جلوگیری از هزینه های القایی و افزایش بار مالی سازمانهای بیمه و هزینه از جیب مردم: بازار دارویی کشور از میزان 4.2 میلیارد دلار (5300 میلیارد تومان) در سال 1391 با افزایش جزئی تنها به 4.35 میلیارد دلار (15000 میلیارد تومان) در سال 95 افزایش یافته است. همچنین سهم دارو و وسایل پزشکی در هزینه کلی سلامت در ت یازدهم نسبت به ت دهم کاهش داشته است. حفاظت مالی و حمایت از بیماران صعب العلاج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعب العلاج و خاص از میانگین 45% در نیمه اول سال 92 به 11% در نیمه اول سال 96 کاهش یافته است. این در حالی است که اعتبار ردیف های یارانه دارو و کاهش قیمت دارو، طی 4 سال، نه تنها افزایشی نداشته بلکه قدرمطلق آن از جمعا 2420 میلیارد تومان در سال ا ت دهم به 2100 میلیارد تومان در سال آ ت یازدهم کاهش یافته است.کارکرد نظام اطلاعات سلامت راه اندازی و گسترش سامانه های اطلاعات سلامت به حوزه سطح 1 (از 120 واحد در قبل از ت یازدهم به حدود 20 هزار واحد) و سطح 2 و3 نظام سلامت( از 79 واحد در قبل از ت یازدهم به 589 واحد) راه اندازی بستر و اجرای آزمایشی نظام الکترونیک پزشک خانواده و ارجاع خدمات سلامت - نظام رسیدگی الکترونیک اسناد پزشکی راه اندازی: مرکز ملی تبادل اطلاعات سلامت - آزمایشگاه ارزی و صدور گواهی نرم افزار های حوزه سلامت - مرکز ملی داده سلامت کشور راه اندازی سرویس های برخط مدیریت تخت، پذیرش و ترخیص، و روکش اسناد سلامت - فاز 1 سامانه پایه نظام پاسخگویی سلامت 190 - نظام جامع تولید تا مصرف حوزه غذا و دارو - نظام استحقاق درمان و حذف دفترچه با همکاری سازمان های بیمه گر روی درگاه ت - نرم افزار های ارایه خدمات سلامت به شهروندان در حوزه بهداشت محیط و دارو - 20 سرویس عمومی برخط در بستر درگاه ت در شبکه ملی اطلاعات تقویت نظام ثبت و گزارش دهی مرگ با عملیاتی شدن طبقه بندی بیماری ها با استاندارد بین المللی ویرایش 10 و گسترش آن به کل کشور تقویت نهادهای تولید و استفاده از اطلاعات سلامت (تاسیس رصد خانه ملی سلامت و اعطای ردیف مالی به موسسه ملی تحقیقات سلامت) تعریف، تصویب و اجرای تقویم پیمایش های ملی مورد نیاز برای تولید داده های به هنگام برای تولید اطلاعات لازم برای تصمیم گیری ها اعمال سیاست داده ای و ارایه داده های پیمایش های مورد حمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت آزاد به کلیه محققین و نهادهای مختلف شکل گیری نظام دیده بانی سلامت و داشبورد اطلاعاتی و ارایه دسترسی به مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارزی درونی و خارجی مستقل (با استفاده از سازمان های بین المللی) طرح تحول سلامتچالش ها و مشکلاتبا استفاده از الگوی سازمان جهانی بهداشت درباره ی اجزای سازندة نظام سلامت، چالشهای نظام سلامت ایران شناسایی شده اند. و فهرست چالش ها به تفکیک هر جز در ج زیر ارائه می گردد. لازم به ذکر است در تحلیل وضعیت نظام سلامت در کنار شش جز سازنده نظام سلامت، محیط و شرایط زمینه ای کشور نیز باید درنظر گرفته شود که می تواند نظام سلامت را در جهت مثبت و یا منفی متاثر سازد.بستر های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی موثر بر سلامتچالش های موجود محیط پیرامون نظام سلامت آسیب پذیر بودن کشور در برابر حوادث غیرمترقبه گستردگی تهدیدکننده های سلامت از طرف کشورهای همسایه بار آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (اعتیاد، فقر، گروه های آسیب پذیر، طلاق و ...) رشد سریع شهرنشینی در کشور و تاثیرات منفی آن آلودگی زیست محیطی و صنعتی هوای کشور روند مسن شدن جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای خدمات بیماری های مزمن و هزینه بر محرومیت شدید گروه های اجتماعی، مناطق دور افتاده و توسعه نیافتگی در برخی نقاط کشور ناکافی بودن نظام های ارائه خدمات اجتماعی برای گروه های آسیب پذیر از جمله بیماران بستری و افراد متأثر از آسیب های اجتماعی.واردات بی رویه و قاچاق مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی پیچیدگی نظام اداری توسعه ارتباطات مجازی و افزایش انتظارات مردم سرمایه اجتماعی ناکافی برای همراهی، تبعیت و مشارکت مردم در تغییرات تحولی ده میلیون جمعیت بی سواد و حدود سه میلیون دانش آموزان از تحصیل کامل بازمانده قراردادهای کاری موقت و محیط های کاری نامناسب رشد رفتارهای خشونت آمیز در محیط های کاری، خانوادگی و جامعه توسعه نامتوازن منابع عمومی در مناطق ضعف کار تیمی و همکاری بین بخشی برای دستی به اه اجتماعی مشترک میان نهادهای تی؛ خصوصی و مردم نهاد نگرانی از ادامه برخی از تحریم های اقتصادی نقص نظام هماهنگ برنامه ریزی و بودجه ریزی و ارزی عملکرد برای اه فرابخشی همچون سلامت و رفاه در کشور نقص هماهنگی بین بخشی برای نظارت بر سیاست های کلی سلامت، ابلاغ شده توسط یچالش های پیش روی کارکردهای نظام سلامت در ت دوازدهمکارکردچالش هاتولیت(حکمرانی و ی)عدم تمرکز تولیت نظام سلامت کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتکثر صندوقهای بیمه و ی ان نبودن بسته پایه خدماتجدا بودن شورای عالی بیمه سلامت به عنوان سیاست گذار بیمه کشور از تولیتتعدد مراکز سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر بر سلامت جامعهارایه خدمات سلامت توسط تنوعی از سازمان های عمومی خارج از کنترل متولی بخش سلامتنظارت ناکارآمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت خصوصی بخصوص در بخش س اییعدم پاسخگویی بخش های موثر بر سلامت مردم (خارج از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) به تاثیر اقدامات ایشان بر سلامت مردمتوجه محدود به نقش مردم و بخش غیر تی در تولید سلامت خوب و ارائه خدمات سلامتناتوانی در مدیریت تعارض منافع در میان سیاست گذاران سلامت و ذی نفعاننبود برنامه جامع برای جمعیت های خاص و اقشار آسیب پذیرارایه خدمات سلامتبرتری بخش خصوصی در حوزه س ائی و دندانپزشکی به ویژه در کلان شهر و سهم بالای آن از پرداخت مستقیم توسط مردمنداشتن محدودیت برای انتخاب ارائه کننده خدمات سلامتی(به طور مثال پزشک متخصص) و محل ارایه آن (به طور مثال بیمارستان فوق تخصصی) توسط بیماراستفاده بی رویه از خدمات سلامتی توسط مردم و توجه کم به اعمال کنترل منابع و مصارف در سطح ارایه خدمت اعم از بخش خصوصی و عمومی؛ توسط بیمه هاناکافی بودن منابع مالی در بخش تی برای تأمین نیازهای خدمات بیمارستانی(تخت بستری)، و فرسودگی بیمارستان های موجود و مساعد نبودن زمینه حضور بخش خصوصی برای تأمین تخت های مورد نیاز؛توجه ناکافی به نظام ارایه ی خدمات سلامتی در ایران در بخش غیر رسمی(مراکزی که به غیر از مراکز ارائه خدمات سلامتی پروانه دار فعالیت می کنند، به طور مثال طب سنتی توسط افراد بدون صلاحیت حرفه ای و ارائه مراقبت ها در منازل) و وم باز تعریف نظام ارایه ی خدمات در منازل، در مراکز بستری روزانه، در جهت کاهش هزینه های نظام سلامت و متناسب با الگوی بیماری های مزمنضرورت باز تعریف مجدد نظام ارائه خدمات سلامتی برای خدمات توانبخشی و تسکینیتامین مالیناپایداری منابع مالی و بودجه برنامه های طرح تحول نظام سلامتکمبود منابع سازمان های بیمه گر و عدم پرداخت بموقع مطالبات مراکز درمانیعدم رعایت واریز هزینه درمان مصدومین ترافیکی توسط بیمه های تجاریپایین بودن جاذبه سرمایه گذاری در ساخت بیمارستان های جدیدشکاف درآمدی بخش تی و خصوصیمناسب نبودن نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمت در بخش تی و خصوصیروزآمدن نبودن بسته خدمات سلامت مبتنی بر شواهدکمبود منابع جهت تقویت ید راهبردیروشن نبودن نقش بیمه های پایه و تکمیلی در کشورآموزش علوم پزشکیضعف در تبیین و گفتمان سازی در خصوص مفهوم مرجعیت علمی در کشورضعف در نقش آفرینی قطب های علمی در ارتقای نظام سلامت و بهبود وضعیت سلامت مردمعدم استفاده بهینه از نخبگان و استعدادهای درخشان در حوزه سلامت خصوصاً آموزش عالی سلامتحرکت آهسته به طرف ایجاد های نسل سومعدم توجه به مهارت های آموزشیفقدان مشوق های مناسب برای دوره های توانمند سازی پزشکان در برنامه های آموزشیچالش های ارتباطات بین رشته ایچالش در نقش جایگاه مناطق آمایشیعدم توجه به مهارت های آموزشیحضور کم رنگ بخش خصوصی در آموزش عالی سلامتضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات به منظور توسعه آموزشهای مجازیکمی هماهنگی در سیاست جذب دانشجوی خارجی در دستگاه های اجرایی و در سطح فرابخشیمحدودیت در معرفی های علوم پزشکی ایران به دانشجویان سایر کشورهاتعدد نهادهای تصمیم گیردرجذب دانشجوی خارجیمشکلات استفاده از آزمونهای بین المللی در خارج کشورفقدان تنوع در شیوه های بکار گیری اعضای هیات علمی و محدودیت های قانونی و عملیاتی موجود در استفاده از پتانسیل عظیم نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج از کشورمنابع غیرمالیکمبود تخت بیمارستانی در کشور(حدود هفتاد هزار تخت بیمارستانی)تاخیرهای ایجاد شده در پرداخت مطالبات پرسنلیعدم انطباق کمیت و کیفیت نامطلوب نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور کمبود 80 هزار نفر نیروی پرستاریعدم تمایل پزشکان متخصص به فعالیت در مناطق محروم به دلیل جاذبه های پایین این مناطقنظام های اطلاعات سلامتعدم یکپارچگی اطلاعات حوزه سلامت (بخشی از اطلاعات در اختیار بیمه ها و یا سایر بخش های عمومی مانند بانک ها، زندان، شهرداری ها، نفت)ضعف نظام یکپارچه ثبت اطلاعات بیماران در کلیه سطوح مراقبت های اولیه سلامت، نظام مراقبت های بیمارستانی، توانبخشی و خدمات اجتماعی مرتبط با سلامتتوسعه نیافتگی نظام اطلاعات منابع مالی سلامت و حفاظت مالی از آحاد مردم در برابر هزینه های خدمات سلامتنقص داده های لازم برای گزارش آمارها بر حسب ملاحظات عد ی (وضعیت اقتصادی، ت و محل س ت مردم)نقص داده های لازم در خصوص جمعیت خاص مانند افراد متاثر از آسیب های اجتماعیپژوهش و نوآوری سلامتعدم تناسب اعتبارات پژوهشی(حدود نیم درصد از تولید ناخالص ملی) با تحقق هدف حفظ مرجعیت علمی در منطقه و رسیدن به سطح 10 کشور برتر دنیا کمبود اعتبارات و ردیف های استخدامی برای جذب هیات علمی پژوهشیروند افزایشی مهاجرت های ناخواسته محققین و اساتید جوان کشور بدلیل افزایش تنش های داخلی و عدم اعتماد به محققین کشورداروها، وا ن و فناوری های سلامتمشکل نقدینی:به خطر افتادن زنجیره تامین دارو و وسایل پزشکی: عدم پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی و دارویی و ی توسط ت و سازمان های بیمه گر(مطالبات شرکت های دارویی و وسایل پزشکی از 5 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است).تخصیص ناکافی اعتبار ردیف های یارانه دارو و کاهش قیمت دارو و لوازم پزشکیساختار شبه تی شرکت های تامین دارو:وابستگی شرکت های تولید دارو به ساختارهای شبه تی مانند تامین اجتماعی، شبکه بانکی، بنیادها و نهادهای عمومی و ضعف این ساختارها در امور تصدیگری تولید و تجارتچالش هایی مانند تراز منفی تجارت دارویی در کشور (صادرات حداکثر 200 میلیون دلاری در مقابل واردات حداقل 1 میلیارد دلاری)، مشکل کیفیت دارو اعم از شرایط خطوط تولید، کیفیت فرمولاسیون و بسته بندی دارو، تامین به موقع داروهای مورد نیاز جامعه و ... همگی بعلت ناکارامدی مدیریت شبه تی است.ضعف زیرساختهای تولید:کمبود زیرساختهای مورد نیاز در حوزه های استراتژیک مانند فراورده های پلاسمایی، فراورده های بیولوژیکبی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه تولید فراورده های پلاسمایی، فراورده های بیولوژیکمعضل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو و وسایل پزشکی:عدم رعایت پروتکل های دارویی و درمانی کشور?
آیت الله هاشمی شاهرودی در گفتگوی تلویزیونی ملت اقتدار و وحدت خود را به جهان ثابت می کند ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت: ملت با حضور در ۲۲ بهمن، اقتدار، وحدت و پیروی از ی را به جهان ثابت می کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت الله هاشمی شاهرودی در گفتگوی تلویزیونی شبکه یک سیما با تسلیت ایام فاطمیه و تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی به ملت شریف ایران افزود : بحمدالله ملت ما همواره در صحنه ها حضور داشته و با این حضور فعال و پررنگ خود اقتدار نظام را بر جهانیان ثابت و ترفندها و توطئه های دشمنان را خنثی و نقش برآب کرده اند.وی اضافه کرد: انشاء الله امسال هم ملت ما با حضور در 22 بهمن، اقتدار، وحدت امت ی، پیروی از ی و عشق و اعتقاد خود به نظام و را به جهانیان ثابت خواهند کرد و مشت محکمی به دهان یاوه گوی ترامپ و امثال او خواهند زد و نشان خواهند داد که این بحث هایی که در واشنگتن و جاهای دیگر در رابطه با ایران می کنند خیالات خامی است که همواره در ذهن اینها بوده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این نظام بحمدلله نظام مستحکم، پایدار، متکی به مردم و مبانی اعتقادی، ایمانی و ی مردم و با ساختار بسیار مستحکم، قانون اساسی و ی حکیم و مقتدری است که بحمدالله عملاً و در میدان اقتدار نظام را در همه صحنه ها و مخصوصاً در منطقه و جهان ثابت کرده است.وی افزود : خداوند پشتیبان این ملت خواهد بود، امدادهای غیبی خداوند متعال، ائمه اطهار (ع) و زمان(عج) بخصوص پشتیبان این مردم عزیز و نظام خواهد بود تا در همه صحنه ها ان شاء الله بر دشمنان پیروز باشند.هاشمی شاهرودی در ادامه خاطرنشان کرد : در قانون اساسی سه وظیفه مهم برای تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است اول حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مسائلی که مربوط به قوانین کشور است که آنجا تصویب می شود، اگر قانونی را شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی یا شرع دید و آن را رد کرد و به مجلس برگشت داد و مجلس اصلاح نکرد و بر آن مصوبه قبلی خود اصرار کرد، می تواند آنرا به مجمع بفرستد و در مجمع این اختلاف حل می شود.
وی اضافه کرد: اساساً (ره) در 17 بهمن 1366 برای همین مسئله حل اختلاف امر به تأسیس مجمع فرمودند که بعد، این موضوع در بازنگری قانون اساسی آمد و یکی از اصول قانون اساسی شد، این وظیفه اولی و اصلی بود، دو وظیفه هم بر این اضافه شد؛ یکی تشخیص سیاست ها و م دادن به ی در سیاست های کلانی که در قانون اساسی ضمن مسئولیت های ی است، سیاست های کلان کشور که بسیار مهم است و در حقیقت زیربنا و قاعده همه قوانین ، برنامه ها و مقررات کشور است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این سیاست های کلان بسیار مهم است و اصل جهت و حرکت نظام را در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی مشخص می کند. مجمع م می دهد، سیاست ها را مشخص می کند، تقدیم ی می کند، ی اصلاح می کند و هر چه را تصویب کند به دستگاه ها به عنوان اسناد بالادستی ابلاغ می شود و واجب الاتباع برای کل کشور است.
وی خاطرنشان کرد : وظیفه سوم حل معضلات است، هر جا معضلاتی در کشور شکل بگیرد ی این معضلات را به مجمع ارجاع می دهد تا مجمع راه حلی برای این معضلات پیدا کند. اینها سه وظیفه اصلی مجمع است و مجمع هم در این سه وظیفه تا کنون خدمات ارزنده و کارهای خوبی انجام داده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به سؤالی درباره سند چشم انداز 20 ساله کشور و اینکه چرا در برخی از موارد از این سند عقب هستیم و آیا مجمع در این زمینه پیگیری خواهد کرد یا خیر؟ گفت: یکی از وظایفی که اخیراً ی به مجمع ارجاع دادند بحث نظارت است.وی افزود: نظارت بر اجرای سیاست ها و اسناد بالادستی نظام یکی از وظایف ی است که در قانون اساسی و در بند 110 آمده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ی این موضوع را به مجمع ارجاع داده اند، افزود: قبلاً به صحن مجمع ارجاع داده بودند و در این دوره تأکید د که هیأتی منتخب از صحن که مختصرتر باشد مسئولیت نظارت فعال بر اجرای سیاست ها و مصوبات مجمع را داشته باشد و شاخص های اجرای این سیاست ها و کیفیت این نظارت ها را تغییر دهد.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه سیاست ها در حقیقت روح قوانین کشور است افزود: سیاست های کلان باید در قوانین و مقررات کشور رعایت شود.
وی افزود: این موضوع نیاز به نظارت دقیق، فعال، پویا و همه جانبه دارد و از اول هم ی بر این مسئله تأکید داشتند و یک وقتی به صحن مجمع ارجاع دادند که سابقاً بر اساس همین ارجاع، یک کمیته نظارتی در مجمع تشکیل می شد ولی خیلی فعال نبود.هاشمی شاهرودی گفت: ان شاء الله در این دوره قرار است تحولی در این قسمت ایجاد شود و آن هیأت در همین دو سه جلسه انتخاب شده و هم اینک در حال تدوین آیین نامه نظارتی آن هستیم که ان شاء الله آن هم تصویب خواهد شد و آن را خدمت معظم انقلاب می فرستیم و با تصویب ایشان این هیأت خاص و ویژه و نخبه کار خود را شروع می کند.
وی افزود: امیدواریم با این روند جدید بشود به صورت دقیقتر سیاست های بالادستی بخصوص سند چشم انداز را احیا کرد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قوانینی که مجلس تنظیم می کند بعد از تصویب به شورای نگهبان می رود و یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان مکلف است دقت کند این است که مخالف با سیاست های مصوب مجمع و سیاست های کلان نظام نباشد.آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه گفتگوی تلویزیونی با شبکه یک سیما افزود: ی مخصوصاً در ابتدای این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع تاکید داشتند که این سیاست ها در قوانینی که مجلس تصویب می کند متبلور شود.
وی گفت: این قسمت مربوط به شورای نگهبان است و خود مجمع هم هیأتی دارد که می تواند جایی که قانونی تصویب شده و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر نهایی دهد اگر دید خلاف است باز به شورای نگهبان اعلام کند که این موضوع خلاف است و شورای نگهبان هم طبق نظر هیأت مجمع جلو آن قانون را می گیرد و به مجلس بازگردانده می شود و طوری تصویب می شود که با سیاست های کلان کشور منطبق باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هیأت نظارت مجمع که تشکیل شده و قرار است فعال شود، می تواند جلوی تخلفاتی را که در اجرای این سیاست ها انجام می شود بگیرد.آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: این هیأت آیین نامه دقیقی دارد که مجمع در صدد تعیین آن است که در آن آیین نامه ما به دنبال ضمانتنامه اجرایی هستیم به طوری که تخلف در اجرای سیاست ها ازجانب دستگاه های مختلف مجازاتی داشته باشد، مثل مجازات تخلفات اداری یا انفصال و امثال اینها تا نظارت معنای جدی خود را بیابد.
وی افزود: البته این موضوع باید در آیین نامه بیاید و ی آن را تصویب کند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم در دوره فعلی بشود آیین نامه قوی و فعالی را برای اجرای نظارت در این زمینه تدوین کرد و ی نیز آن را تصویب کنند تا به اجرا دربیاید تا جلو تخلفاتی که اگر هست گرفته شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی با بیان اینکه ممکن است در خود این سیاست ها نیز مشکلاتی وجود داشته باشد، افزود: ممکن است قابل تفسیرهای گوناگون باشد، خیلی ریز و یا شاخص های آن مشخص و کمیتی نشده باشد و این اختلافی که ممکن است در این زمینه بین ت های مختلف در اجرای این سیاست ها شکل بگیرد، بیشتر مربوط به این قبیل مسائل است.وی گفت: این هم یکی از نکاتی است که ی در پیوست ابلاغ دوره اخیر مجمع فرمودند که سیاست ها را جوری تنظیم و حتی بازنگری کنید و طوری تنظیم شود که شاخص ها مشخص تا قابل سنجش باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر ان شاءالله این موضوع نیز حل و انجام شود، بحث نظارت انجام خواهد گرفت و اختلافاتی که در اجرای سیاست های کلی ممکن است پیش بیاید کمتر خواهد شد.آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سوال که با توجه به متوسط سنی بالای اعضای مجمع آیا می توانید وظایف سنگین آن را به خوبی انجام دهید گفت: اعضای مجمع را ی تعیین می کنند.
وی افزود: در مجمع البته افراد جوان هم زیادند و کم نیستند ولی طبیعت کار مجمع اقتضا می کند که افرادی که تجربه دارند، نخبه هستند، در تشکیلات نظام بوده اند و در کار تولید فکر و برنامه مؤثرند عضو باشند و البته این موضوع باعث می شود که افراد باتجربه تر در مجمع جمع شوند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لازم است افرادی که بیشتر در انقلاب و نظام خدمت کرده اند در مجمع حضور داشته باشند تا از تجربیات آنها در جهت برنامه ریزی استفاده شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: البته حضور این افراد با تشخیص ی است و وقتی انسان به افرادی که در مجمع هستند نگاه می کند می بیند که واقعاً همینطور است و افرادی در آن حضور دارند که از طیف های مختلف و با تجربیات و ویژگی های مختلفی در مجمع جمع هستند.
وی گفت: برخی ها سال ها کار امنیتی کرده و در دستگاه های نظامی، امنیتی یا حقوقی یا قانونگذاری یا اقتصادی تجربه حضور داشته اند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته برخی از اعضای مجمع به خاطر شخصیت حقوقی در مجمع حضور دارند که می توان به حضور رؤسای سه قوه در مجمع اشاره کرد.
آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: مثلاً فقهای شورای نگهبان به عنوان اعضای حقوقی مجمع عضو هستند و بنابراین خصوصیات افراد در انتخاب ی لحاظ شده است.
وی افزود: در مجالسی که کارش شبیه کار مجمع تشخیص مصلحت است مانند مجلس سنا، معمولاً آدم های با سنین بالا و باتجربه حضور دارند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که برخی از صاحبنظران معتقدند ما علاوه بر مجلس شورای ی که شباهت به مجلس عوام در کشورهای دیگر دارد احتیاج به مجلس نخبگان یا مجلس سنا هم داریم که در واقع دو مجلسه شویم گفت: این موضوع مدتی در بازنگری قانون اساسی که اگر قرار است انجام شود مطرح است.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: در میان حقوقدانان و یا در مجلس نیز این بحث مطرح است اما اینجا باید بگویم که با آن تیزبینی و بصیرتی که داشتند در حقیقت بخش های مهمی را که مجلس سنا در نظام های دو مجلسی می توانسته انجام دهد در ابلاغ سال 66 به هنگام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده اند که عمده آن بحث حل اختلاف و معضلات بوده است.
وی اظهار داشت: می شود گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از وظایف مجلس سنا را در کشورهای دو مجلسی انجام می دهد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای مجمع انسان های نخبه، باسابقه و نسبتاً با سنین کامل و بالایی هستند، بنابراین در مجمع هیچ گونه تنش و اختلاف آنچنانی تا حالا که بنده در مجمع بوده ام، در این دوره و یا در دوره های سابق شکل نگرفته است.
، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی درادامه گفتگوی تلویزیونی با شبکه اول سیما افزود: چون نوع کار مجمع برنامه ریزی و کار
فکری و دقت ناشی از خبرویت و اشراف بر مسائل مورد نیاز نظام است، چه در سیاست ها و یا چه در اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، بحث ها خیلی جنبه علمی و فکری پیدا می کند و نظرهای مختلف مطرح می شود که ممکن است از دیدگاه های مختلف باشد ولی مطرح می شود.وی گفت: چیزی که کمک می کند این نظرها خیلی از هم پراکندگی نداشته باشد و تضادی ایجاد نکند، این است که قبلاً در کمیسیون های مجمع بحث ها کارشناسی می شود و هم کمیسیون های دبیرخانه با افراد مرتبط در دستگاه های اجرایی در ارتباط هستند و هم در کمیسیون ها این موضوعات مطرح و بررسی و بعد به صحن مجمع ارجاع می شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بعد از اینکه به مجمع آمد ترتیب ورود و وج آن مشخص است که اول مسئول کمیسیون مجمع گزارش خود را همراه مستندات بیان می کند و بعد درباره کلیات آن بحث می شود و بعد از آن جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با این ساز و کار تاکنون هیچ مشکلی نبوده و هر ی با مستندات آزاد است که حرف های خود را بزند که بعد از بررسی و صحبت های مختلف رأی گیری صورت می گیرد.آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: بنده به عنوان رئیس، رأیم یکی است و مثل بقیه است.
مجری پرسید: اگر شما تشخیص دهید که موضوع به مصلحت نیست ولی آن موضوع در مجمع رأی بیاورد شما چکار می کنید؟ که آیت الله هاشمی شاهرودی پاسخ داد: قبول می کنیم و خدمت ی می رویم، چون اگر سیاست یا معضل باشد، ایشان باید تأیید کند، ولی اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باشد رأی اکثریت قاطع مجمع لازم است.
وی افزود: مثلاً خیلی از معاضدت های قضایی که میان کشور ما و کشورهای مختلف غیر ی صورت می گیرد به این خاطر که دستگاه قضایی آنها از نظر ما ی نیست همیشه شورای نگهبان اینگونه موارد را می گوید خلاف شرع است، اما چون تبادل زندانیان در اینگونه قوانین میان کشور ما و کشورهای دیگر لازم است این ضرورت ها در مجمع، تشخیص داده می شود و ما در آنجا به خاطر سهولت کار مردم رأی به تأیید می دهیم.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خیلی از انی که از اعضای شورای نگهبان هستند و همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند در اینگونه موارد رأی به مصلحت داده اند.
مجری پرسید داستان صندلی های خالی کنار شما چیست؟ که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد: همیشه خالی نیست و برخی اوقات پر است اینها جایگاه های رؤسای سه قوه است.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: رؤسای قوای مقننه و قضاییه چون کارشان بیشتر با مجمع است بیشتر تشریف می آورند ولی برخی اوقات چون بالا ه رئیس قوه هستند و کارهای دیگری نیز دارند و برخی از آن کارها وقتشان را می گیرد و نمی رسند که در مجمع شرکت کنند و یا کم لطفی می کنند، نمی آیند که البته ما نیز تذکر داده ایم.
مجری پرسید: آیا مجمع برای خود نظارت بر جامعه یا تحولات جهانی را نیز در نظر دارد؟ که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد: یکی از کارهای مهم مجمع همین است چون تنظیم سیاست ها و یا مصلحت های نظام مست م فهم اینگونه تحولات است.
وی گفت: یک کمیته خاص برای همین موضوع در مجمع تشکیل شده است، از رئیس، دبیر و یکی دو نفر دیگر از اعضای مجمع برای رصد اینگونه مسائل راهبردی.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاست هایی که به مجمع ارجاع داده می شود نیز مبتنی بر همین تحولات و سیاست های کلان نظام، منطقه ای است و خود ی نیز عناوین سیاست ها یا معضل هایی را که به مجمع ارجاع می دهند مبتنی بر همین مسائل است.
مجری پرسید: چه وظایف جدیدی بر عهده اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است؟ که آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: ی تاکید کرده اند بر بازنگری سیاست های گذشته و تجدید نظر در بخشی از این سیاست ها.وی افزود: همچنین موضوعاتی که از باب اختلافات مجلس و یا شورای نگهبان در مجمع بررسی و رأی داده شده است باید مبتنی بر زمان باشد و اگر در طول زمان تغییر کرده باشد بررسی مجدد شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بازنگری در 33 عنوان سیاست های کلی و سند چشم انداز و 217 مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در دوره جدید باید بررسی شود.آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: در مسأله نظارت نیز ایشان گفته اند که کمیسیونی مشخص شود تا تضمین اجرایی برای نظارت بر این سیاست های کلی داشته باشد و آیین نامه مفصل آن در حال تنظیم است.
وی گفت: بحث چابک سازی نیز مورد تاکید ایشان بوده است تا برخی از نهادهای مربوط به مجمع مختصرسازی شود مثل مرکز استراتژیک که تشکیلات مجزایی از مجمع داشته است که دستور داده اند نیازی به آن نیست.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خود تشکیلات دفتر ریاست که زمان آقای هاشمی عریض و طویل بوده قرار است چابک سازی شود که اینها انجام شده و در حال انجام است و امیدواریم منویات ی درباره فعال و پویا شدن بیشتر مجمع هر چه سریع تر شکل بگیرد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست های کلان نظام مخصوصاً در بعد امنیت، اقتصاد، معیشت و فرهنگ که مسائل حساس و مورد نیاز جامعه و نظام ی است و اقتدار نظام ی را نشان می دهد عمده فعالیت این دوره مجمع را در بر خواهد گرفت.آیت الله هاشمی شاهرودی درادامه گفتگوی تلویزیونی با شبکه یک سیما افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی که ی آن را بعد از تصویب در مجمع ابلاغ فرمودند خیلی مهم است.
وی با بیان اینکه عمده ترین مسئله ای که مردم با آن در تماس هستند اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی است، گفت: اگر بتوانیم این دو سیاست مهم را خوب اجرا کنیم تا مردم و ی از اجرای این سیاست ها راضی باشند کار بزرگی کرده ایم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در هر دو بحث نظام ما خیلی تلاش و زحمت کشیدیم برغم آنکه در خیلی جاها هنوز به هدف و مقصود نرسیده ایم ولی علت همه آن، قصور در اجرا نیست بلکه مقدار زیادی از آن مربوط به ترفندهای دشمنان است و آنها این را تشخیص داده اند که نظام ی در ابعاد دیگر پیشرفت و اقتدار خود را نشان داده است مثلاً در ابعاد امنیتی و نظامی و اینها چاره ای نداشتند که به سراغ این دو موضوع بروند.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه دشمن در بعد فرهنگی و فضای مجازی وارد شده است، گفت: با همین وسایل ت هایی را سرنگون د و با تبلیغات استکباری علیه کشورمان اقدامات مختلفی را انجام می دهند.
وی افزود: در بعد اقتصادی نیز تحریم های اقتصادی را ایجاد د و به خصوص امریکا جنگ اقتصادی را علیه کشورمان ایجاد کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این موضوع بیش از دایره و تحریم در مسائل اقتصادی است و پیگیر آن هستند که نگذارند ایران اقتداری در زمینه مسائل اقتصادی داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی و بازاری در کشور انجام شود.هاشمی شاهرودی افزود: این موضوعات را خبیثانه و مرموزانه پیگیری می کنند و اگر اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و دستگاه های اجرایی موضوعات مختلف آن را اجرایی کنند به خصوص در بحث توجه به تولید، کشاورزی، صنعت و سوق دادن سرمایه های داخلی و خارجی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و نه کارهای بازرگانی و واسطه گری فرصت های زیادی را ایجاد خواهد کرد و بی توجهی به این فرصت ها ظرفیت های زیادی را از کشور می سوزاند.
وی با اشاره به اینکه کشورمان فرصت های مشترک زیادی با کشورهای دیگر دارد، گفت: ی روی این مسائل در اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و بارها به مسئولان تاکید کرده اند که سیاست اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: درباره اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم هم مجمع و هم قوای سه گانه باید توجه ویژه ای مبذول کنند و هر کدام به حسب وظیفه خود که مرتبط به این بحث می شود متمرکز شوند تا بتوانند اه نظام مقدس ایران را در این زمینه احیا کنند.هاشمی شاهرودی گفت: اگر اقتصاد مقاومتی احیا شود ما به اقتدار لازم می رسیم و نقطه ضعفی که از ما می گیرند به خصوص دشمنان ما و امریکا همین موضوع است.وی افزود: اقتصاد مقاومتی چون همه ابعاد اقتصاد جامعه را در بر می گیرد و برای همه آن برنامه های بسیار خوبی دارد همه قوا و همه دستگاه ها باید همکاری کنند و در آن شریک شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: را ارهای رسیدن به برخی از این مسائل خیلی وقت ها مورد اختلاف است مثلاً اینکه گفته می شود سرمایه گذاری داخلی و خارجی زیاد می شود این یک عنوان کلی است و باید دید را ار آن چیست.
هاشمی شاهرودی افزود: مثلاً گفته می شود تسهیلات به طرف تولید و اشتغال سوق داده شود و نه به تجارت در حالی که دیده می شود حدود 67 درصد به سمت تجارت و سوداگری سوق داده می شود و مابقی بین کشاورزی و تولید تقسیم می شود.
وی گفت: باید پرسید چه کار می شود که بانک نتواند این کار را د و تسهیلات بانکی به طرف تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات تولیدی برود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در را ارهای اقتصاد مقاومتی اختلاف نظر زیاد است، افزود: باید راه حلی برای این موضوع پیدا شود.
هاشمی شاهرودی با اشاره به فرصت های فراروی کشور گفت: این فرصت ها متأسفانه می سوزد مثلاً ت به بخش خصوصی به راحتی مجوز ورود نمی دهد و یا در برخی از آنها ورود برای بخش خصوصی آنچنان سودآور نیست و این فرصت ها می سوزد.
وی افزود: خود بازاری باید مورد توجه قرار گیرد و بازارهای منطقه مورد استفاده کشورمان قرار بگیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما از بازارهای زیادی در کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق ، ترکمنستان و آذربایجان برخوردار بودیم، گفت: متأسفانه در حال از دست دادن اینها هستیم.هاشمی شاهرودی افزود: سفیر ما در عراق می گفت صادرات ایران به عراق به ثلث رسیده است و عربستان و ترکیه در حال پر جای ما هستند و عمده بازارهای عراق را در دست گرفته اند.
وی با بیان اینکه ما می دانیم مردم عراق با سعودی بد هستند گفت: اما مردم عراق اکثرشان شیعه هستند و خیلی از آنها مقلد ی هستند و یا مقلد بوده اند و با ایران رابطه خوبی دارند و حتی امسال در کربلا و نجف به مناسبت دهه فجر مراسم خوبی گرفتند ولی بازار این طوری شده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بازار ساز و کار خودش را می خواهد یعنی باید کارهای علمی بشود در این قسمت و بازرگانان ما حساب شده و با تدبیر و با حمایت ت از صادر کنندگان کار کنند.
هاشمی شاهرودی گفت: وزارت خارجه ما باید در رفت و آمدهای دیپلماسی اقتصاد را اصل قرار دهد مخصوصاً با کشورهای همسایه خودمان.وی افزود: نظام و هر سه قوه و مجمع در این دوره باید بر بحث اقتصاد مقاومتی متمرکز شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ی روی بحث دریانوردی تاکید دارند و باید گفت که در این زمینه می شود اشتغال زیادی ایجاد کرد.
هاشمی شاهرودی افزود: باید از سواحل و موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقه بی نظیر است استفاده کرد ولی متأسفانه این فرصت ها هرز می رود.وی گفت: اگر نظام روی بندهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شود و این موضوع را کار اصلی خود قرار دهد بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رفع خواهد شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: چیزی که در سند چشم انداز آمده و مورد رضایت ی است هنوز محقق نشده که امیدواریم با همت قوای سه گانه و اعضای مجمع و کمک مردم به خصوص تولید کنندگان و کشاورزان به موقعیت بهتر اقتصادی برسیم.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه ت باید از سرمایه گذاران و مولدان و صادر کنندگان حمایت کند، گفت: باید بانک های داخلی و ت از این افراد حمایت کنند و آنها را در زمانی که تحریم هستیم تضمین کنند.
وی افزود: اگر روی این موضوعات متمرکز شویم و البته اختلافات را نیز کنار بگذاریم و با مفاسد هم جداً برخورد شود رسیدن به وضعیت بهتر اقتصادی قابل دسترسی است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:همچنین باید مسائل اقتصادی کشور شفاف شود و هیچ چیزی قرار نگیرد تا بشود فهمید که چه ی چه کاری انجام می دهد و با همین ترتیب فسادی رخ نخواهد داد و اینها همه عملی و قابل اجراست.
هاشمی شاهرودی افزود: با وجود تحریم های مختلف، این کشور و مردم عزیز می توانند مقابله کنند و بایستند چنان که تاکنون ایستاده ایم و اقتدار اصلی کشور را پیدا کرده ایم.
در این قسمت ع های پروفایل از سخنان آموزنده بزرگان را مشاهده می کنید. جملاتی بسیار زیبا و آموزنده که در قالب ع مشاهده می کنید و می توانید برای ع پروفایل مورد استفاده قرار دهید.سخنان بزرگان در قالب ع نوشتهجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دار
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفت و گویی در شبکه یک سیما ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک به مناسبت بیست و نهمین سالگرد انقلاب ی گفت: الحمدالله ملت ایران همواره در صحنه ها حضور داشته و با این حضور فعال و پررنگ خود اقتدار ایران را برای جهانیان ثابت و ترفندها و توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر آب کرده است.وی افزود: ان شاءالله ملت ایران امسال هم با حضور در 22 بهمن اقتدار، وحدت امت ی، پیروی از ی و عشق و اعتقاد به نظام و را به جهانیان ثابت خواهد کرد و مشت محکمی به یاوه گویی های ترامپ خواهد زد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مردم در 22 بهمن نشان خواهند داد که این بحث هایی که دشمنان درباره ایران در واشنگتن صورت می دهند خیالات خامی است که همواره در ذهن آنها بوده است و این نظام پایدار، مستحکم، متکی به مبانی اعتقادی و ی مردم است.وی با تاکید بر اینکه ی مقتدر که در میدان عملی اقتدار ایران را در منطقه ثابت کرده است، گفت: خداوند پشتیبان این ملت خواهد بود و امدادهای غیبی ائمه اطهار و زمان(عج) همراه ملت ایران خواهد بود تا در همه صحنه ها بر دشمنان پیروز شده و پیروز خواهد شد.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که انتظار از این مجمع چیست، گفت: سه وظیفه مهم در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره قوانین کشور، تشخیص سیاست ها و م به ی در سیاست های کلان و حل معضلات کشور را از جمله سه وظایف مشخص شده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد.وی افزود: اگر قانونی را شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و شرع دید و به مجلس برگشت داد و مجلس آن را اصلاح نکرد و اصرار ورزید این به مجمع فرستاده می شود و در مجمع نیز این اختلاف حل می شود که اساسا هم مرحوم در 17 بهمن 1366 برای همین مسئله حل اختلاف امر به تاسیس مجمع فرمودند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره م دادن مجمع تشخیص به ی نیز یادآور شد: در قانون اساسی سیاست های کلان کشور ضمن مسئولیت های ی است.هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه سیاست کلان کشور مهم و زیربنا و قاعده قوانین کشور است، تصریح کرد: همه قوانین باید در چهارچوب سیاست های کلان کشور تنظیم شود و جهت کشور را در همه عرصه های ، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی مشخص می کند.وی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست ها را مشخص می کند و به ی م می دهد و آنچه را که تصویب فرمایند به دستگاه ها ابلاغ می شود و این به عنوان اسناد بالادستی واجب الاتباع برای کل کشور خواهد بود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وظیفه سوم مجمع نیز گفت: در جاهایی که معضلاتی به وجود بیاید و بر حسب قوانین عادی نتوان آن را حل کرد ی این معضلات را به مجمع ارجاع می دهند و مجمع در این سه زمینه خدمات ارزنده ای داشته است.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع درباره سند چشم انداز شأنی برای خود قائل است یا خیر، گفت: یکی از وظایفی که اخیرا ی به مجمع تشخیص ارجاع دادند نظارت است.وی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای سیاست ها و اسناد بالادستی نظام یکی از وظایف ی در قانون اساسی است، یادآور شد: ی در دوره اخیر مجمع بر مسئله نظارت مجمع تاکید فرمودند.هاشمی شاهرودی گفت: ی تاکید داشتند هیئتی منتخب از صحن مجمع انتخاب و این هئیت مسئولیت نظارت فعال بر اجرای سیاست ها و مصوبات مجمع را داشته باشد و شاخص های اجرای سیاست ها و کیفیت و آیین نامه نظارت را نیز تغییر دهد و یک نظارت فعال و پویا ایجاد شود.به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلان روح قوانین کشور است و همه قوانین مجلس و ت باید به دنبال احیا این سیاست ها باشند و این قوانین، جامعه را به سوی این سیاست ها ببرد و این نیاز به نظارت دقیق و همه جانبه دارد.هاشمی شاهرودی می گوید که در دوره جدید مجمع تشخیص بنا است تحولی در مسئله نظارت ایجاد شود و در جلسات اخیر مجمع هیأت نظارت انتخاب شده و ترتیبات نظارتی در حال تدوین است و خدمت ی ارائه می شود و با تایید ی، این هیأت خاص و ویژه به کار خود ادامه می داد و امیدواریم با این روند جدید بتوان اسناد بالادستی را دقیق تر احیا کرد.ادامه دارد...وی در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است یک برنامه 5 ساله از نگاه یک ت مطابق با سند چشم انداز باشد و از نگاه یک ت نباشد، آیا مجمع نباید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد ورود کند، تصریح کرد: قوانینی که مجلس تصویب می کند به شورای نگهبان می رود یکی از وظایف شورای نگهبان این است که این قوانین با سیاست های کلان، سیاست های مجمع و ی و سند چشم انداز مغایرت نداشته باشد و این سیاست ها در آنها متبلور و منطبق باشد.هاشمی شاهرودی تاکید کرد: خود مجمع هم دارای هیئتی است که قبل از نظر نهایی شورای نگهبان موارد خلاف سیاست های کلان را به این شورا ابلاغ کند و شورای نگهبان هم طبق نظر هیئت مجمع جلوی آن قانون را میگیرد و به مجلس باز میگردد تا قانون به گونه ای تصویب شود که مطابق با سیاست های کلان باشد.وی با تاکید بر اینکه عدم تخلفاتی که در اجرای قوانینی که شکل می گیرد وظیفه هیئت نظارت مجمع تشخیص است، اظهار داشت: البته این هیئت نظارت مجمع نیاز به آیین نامه دقیق دارد که مجمع درصدد تدوین و تصویب آن است.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که در آیین نامه هیئت نظارت به دنبال ضمانت اجرا هستیم یعنی اگر یک دستگاهی تخلفی صورت داد بالا ه یک مجازاتی در حد مجازات اداری و انفصال داشته باشد تا نظارت معنی جدی و حقیقی خود را پیدا کند.وی اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله در این دوره بتوانیم آیین نامه موثری تدوین کنیم و جلوی این تخلفات گرفته شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون سن بالای اکثریت اعضای مجمع گفت: اعضای مجمع را ی معین می کند البته در مجمع افراد جوان هم کم نیستند ولی طبیعت کار مجمع اقتضا می کند افرادی که با تجربه هستند، نخبه اند و در جریان امورات نظام بوده اند، در آن حضور داشته باشند. همچنین جنسش تولید فکر و برنامه است که نیاز به سن و سال توأم با تجربه دارد. البته وقتی به این اعضا نگاه می کنید متوجه می شوید که از طیف های مختلف و با تجربیات و نخبگی های مختلفی در مجمع جمع هستند. برخی از آنها سال ها خدمات امنیتی کرده اند و یا در دستگاه های نظامی، قانون گذاری و حقوقی و یا اقتصادی بوده اند.وی افزود: برخی از عناوین هم جنبه حقوقی دارد که برای مثال رؤسای سه قوه جزو این هستند که لازم است به لحاظ مقام حقوقی شان در مجمع باشند. همچنین فقهای شورای نگهبان به جهت اختلاف شورای نگهبان و مجلس باید در جلسات حضور داشته باشند.هاشمی شاهرودی با تأکید براینکه این خصوصیات در انتخاب ی لحاظ شده و انتخاب خوب و موفقی است، خاطرنشان کرد: در دنیا هم مجالسی وجود دارد که کارشان شبیه کار مجمع است و برای مثال در مجلس سنا، افراد با سنین بالا عضو هستند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون این بحث که علاوه بر مجلس شورای ی نیاز به مجلس نخبگانی و یا مجلس سنا هم داریم تا دو مجلسه باشیم، گفت: این مدتی مطرح است و اگر بنا باشد در قانون اساسی بازنگری شود، ممکن است، دو مجلسه شود. این مسئله میان حقوقدانان مطرح است و گاهی نیز در مجلس شورای ی مطرح می شود. ولی تصورم این است که با آن تیزبینی، بصیرت و اشرافی که بر نظام ی داشتند، همان بخش های مهمی از اموری که مجلس سنا می توانست د را از راه مجمع تشخیص در ابلاغ سال 66 انجام دادند.وی ادامه داد: عمده این وظایف هم بحث حل اختلاف و وظایفی اینگونه بوده است. عمده امتیازی که مجلس سنا بر مجلس عوام دارد، همین است وگرنه قانون اساسی را که مجلس سنا هم می تواند انجام دهد. اگر در یک جایی قانونی براساس قانون اساسی شد این مهم است که چه کاری انجام دهند.هاشمی شاهرودی افزود: می توان گفت که بخش مهمی از کارهایی که مجلس سنا انجام می دهد، توسط مجمع تشخیص نیز انجام می گیرد و به این ترتیب همان کارهایی که در نظام های دو مجلسی انجام می گیرد در نظام نیز در حال انجام است.وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون طیف های مختلف از شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در مجمع و چگونگی ریاست بر آن با این شرایط تصریح کرد: چون اعضای مجمع افراد نخبه، سابقه دار و با سنین کامل و بالایی هستند و همچنین از شخصیت های محترم کشورند تا کنون هیچ تنش و اختلاف آنچنانی در مجمع شکل نگرفته است. واقعاً شخصیت هایی که در مجمع هستند به هم احترام می گذارند و چون نوع کار برنامه ریزی و فکری و دقت های نشأت گرفته از اِشرافیت بر مسائل مورد نیاز نظام است چه در سیاست ها و چه در اختلاف میان شورای نگهبان و چه در معضلات، بحث ها خیلی جنبه علمی و فکری پیدا می کند.هاشمی شاهرودی افزود: در این جلسات نکته نظرات مختلف هم مطرح می شود که ممکن است از دیدگاه اطراف دو طیف اختلاف پیدا کند، ولی نظرات با دلیل و مستند مطرح می شود. چیزی هم که باعث می شود این نظرات پراکندگی نداشته باشد و پارادو ی ایجاد نکند، این است که ابتدا بحث ها به کمیسیون ها می رود و در آنجا کارشناسی می شود. کمیسیون های دبیرخانه مجمع با افرادی از دستگاه های اجرایی به صورت دقیق طرح ها و مسائل را بررسی می کنند و هم در کمیسیون های خود مجمع که از اعضای مجمع هستند طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در داخل مجمع بررسی می شوند.وی با بیان اینکه مجمع تشخیص آیین نامه مفصلی دارد که همه اینها در آن پیش بینی شده است، گفت: بعد که به مجمع آمد، ترتیب ورود و وجش هم مشخص شده است. با این سازوکار تاکنون مشکل خاصی نبوده و هر به صورت آزاد با مستندات و دلیل صحبت های خود را طرح کرده و سپس رأی گیری شده و طبق رأی تصمیم گرفته می شود.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که آیا شما به عنوان رئیس مجمع رأی تان مثل بقیه است و یک رأی دارید، گفت: همه افراد یک رأی دارند و اگر طرحی که به نظر من مصلحت نیست ولی رأی بیاورد قبول می کنم. اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باشد در آنجا اکثریت قاطع می خواهد و معمولاً چنین چیزی بعید است چون در شورای نگهبان وقتی با چیزی مخالفت می کنیم مبانی فقهی اش را هم می گوییم و آقایان قانع می شوند.وی در پاسخ به این سؤال که چون شما در شورای نگهبان هم هستید آیا مواردی بوده که شما در شورای نگهبان رأی منفی داده ولی در مجمع رأی مثبت داده باشید، بیان داشت: چنین چیزی زیاد اتفاق افتاده چون آنجا به عنوان مصلحت اولی رأی می دهند ولی در مجمع به عنوان مصلحت ثانوی رأی داده می شود و هیچ منافاتی بین این دو نیست. مثلاً معاضدت های قضایی که با کشورهای غیر ی انجام می گیرد که دستگاه قضایی شان از نظر ما شرعی نیست، غالباً در چنین مواردی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص می دهد ولی مواردی چون تبادل زندانیان که برای هر کشوری لازم است ضرورت هایی است که در مجمع تشخیص داده می شود.هاشمی شاهرودی افزود: در شورای نگهبان به عنوان اولی می گوییم که این قاضی حکمش نافذ نیست چون مسلمان نیست و به حکم قضاوت نکرده ولی به عنوان ثانوی که به مجمع می آید، رأی به تأیید می دهیم و غالباً هم تأیید شده و هیچکدام متوقف نشده اند. خیلی از فقهای شورای نگهبان هم که در مجمع حاضر می شوند، رأی به ضرورت داده اند.وی در خصوص صندلی های خالی که در کنار رئیس مجمع تشخیص دیده می شود نیز تصریح کرد: اطراف رئیس، جایگاه های مسئولین سه قوه است و به عنوان حقوقی عضو مجمع هستند. البته برخی شان برای آمدن به مجمع بیشتر از سایرین پایبند هستند. چون مجمع با رؤسای مقننه و قضاییه بیشتر در مورد برنامه ها درگیر است حضور پیدا می کنند ولی بعضی وقت ها چون به عنوان رئیس قوه کارهای دیگری هم دارند و چون بعضی از آن کارها وقت شان را می گیرد نمی رسند و یا کم لطفی می کنند. ما به آنها تذکر دادیم که ان شاءالله می آیند و این جای خالی را پر می کنند.هاشمی شاهرودی در خصوص اینکه آیا مجمع تشخیص رس ی برای رصد جامعه و جهان دارد تا در مواقع لازم از باب م یا تذکر موضوعات را بررسی کرده و اظهارنظر کند، خاطرنشان کرد: قطعاً به این شکل است و یکی از کارهای مهم تشخیص همین است چون تنظیم آن سیاست ها و تشخیص مصلحت بدون اِشراف به مسائل امکانپذیر نیست. کمیته خاصی هم برای این مسئله شامل دبیر، رئیس و چند نفر از افراد تشکیل شده تا مسائل راهبردی اینگونه را بررسی کنند.وی ادامه داد: اساساً این سیاست هایی که ارجاع داده می شود و قوانینی که براساس این سیاست ها تدوین می شود، عمدتاً براساس همین دیدگاه ها است و خود ی هم آنچه ارجاع می دهند، مبتنی بر همین است و اساساً کار مجمع همین است و از شرایط لازم برای اصل کار مجمع تشخیص است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون وظایف جدید محوله از سوی انقلاب علاوه بر وظیفه نظارت خاطرنشان کرد: در پیوست جدید تأکید بر این کرده اند که در سیاست های گذشته بازنگری شود و تجدیدنظری در بخشی از این سیاست ها انجام گیرد. بر این اساس آن بخش ها که مخالفت بین مجلس و شورای نگهبان بوده که خلاف شرع و یا قانون اساسی بوده، باید محدود به زمان باشد و اگر آن زمان و مصلحت گذشته باشد، مشخص شده و تغییر پیدا کند. همچنین اگر بعضی سیاست ها وم نداشته و یا نیاز به تغییر دارد، بازنگری بر کل سیاست ها انجام گیرد.هاشمی شاهرودی با اشاره به سه عنوان سیاست تنظیم شده تاکنون گفت: هر عنوان سیاست دارای بندهای مفصلی است و 217 مورد اختلافی بین مجلس شورای ی و شورای نگهبان بود که باید بازنگری شده و آن بخش ها که وقتش گذشته است بررسی شود.وی افزود: در بخش نظارت، انقلاب بر تعیین شاخص ها و اجرای سیاست ها تأکید کرده اند و در این زمینه آیین نامه مفصلی تنظیم می شود که خدمت انقلاب ارسال خواهد شد. مسائلی از این قبیل در پیوست حکم انقلاب آمده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون بحث چابک سازی نیز گفت: مختصر برخی نهادهای مربوط به مجمع که ضرورتی نداشتند نیز از فرامین انقلاب است و در این خصوص مرکز بررسی های استراتژیک که تشکیلات مفصل و مجزایی بود را ضروری ندانستند. امیدوارم منویات ی در مورد فعال شدن و پویا شدن بیشتر مجمع با اعضای خوبی که در مجمع هستند شکل بگیرد.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که فرض کنید که دوره کنونی مجمع تشخص پایان یافته و در آغاز دوره بعدی هستید در این صورت چه گزارشی به مردم خواهید داد، اظهار داشت: به نظر من مهم ترین مسئله، بحث احیای سیاست های کلان نظام مخصوصاً در بعد اقتصاد، معیشت و فرهنگ است. چون اینها مسائل لازم، حساس و مورد نیاز جامعه ی است و اقتدار نظام ی را به جهانیان نشان می دهد. در این بخش ها که خیلی مهم است باید اهتمام صورت گیرد که البته در کنار این ها بخش امنیتی و نظامی نیز مهم است، سازوکار خود را دارد و مستقیماً تحت نظر ی است و خیلی خوب و موفق پیش رفته و اقتدار خود را در منطقه و جهان اثبات کرده است که همان هم سبب کوری چشم دشمنان و حسادت آنها شده است.وی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی که انقلاب ابلاغ کرده اند بسیار مهم است چون مهم ترین مسائلی که مردم با آن سروکار دارند، یکی مسئله فرهنگی و اجتماعی و دیگری مسئله اقتصاد و معیشت است. اگر بشود همین دو سیاست مهم را خوب اجرا کنیم به طوری که مردم از اجرای این سیاست ها راضی باشند، بسیار خدمت بزرگی به جامعه کرده ایم.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه در هر دو بحث، نظام تلاش بسیاری کرده و علی رغم اینکه در خیلی از جاها به هدف مورد نظر نرسیده همه علتش قصور یا تقصیر در اجرا نیست و بخشی نیز مربوط به دشمنان است، گفت: دشمنان پس از اینکه در مسائل امنیتی و در جنگ تحمیلی ش ت خوردند و نظام پیش رفته و اقتدار خود را نشان داده است، چاره ای نداشتند که از راه جنگ در دو بخش فرهنگ و اقتصاد با مردم مواجه شوند. هم در بعد فرهنگی و هم در بعد فضای مجازی وارد شده اند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در بعد اقتصادی نیز تحریم های اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده اند و آن هم نه فقط تحریم اقتصادی، بلکه یک جنگ اقتصادی را مخصوصاً ی خبیث علیه ما تحمیل کرده است. یک شرکت ریز را که در قالب قانون مراوده اقتصادی می کند، دنبال کرده و تحریمش می کند و یک ح جنگ اقتصادی علیه ما گرفته و این، بیش از دایره مسائلی چون و تحریم اقتصادی است. دنبال این هستند که همه چیز را پیگیری کنند و نگذارند که نظام هیچ اقتداری در حوزه مراودات اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه اگر سیاست های کلی به درستی اجرا شود و دستگاه های اجرایی به بخش های اصلی این سیاست ها چون توجه به تولید، کشاورزی، صنعت و سوق دادن تسهیلات به سمت تولیدات خوب انجام گیرد می توان به نتایج خوبی رسید، اظهار داشت: در کشور ما فرصت های خوبی هست ولی به دلیل عدم توجه این فرصت ها می سوزد و فرصت های مشترکی که با کشورهای همسایه داریم به نفع این کشورها از دست می رود. در پارس جنوبی مخازن نفتی مشترکی با بسیاری از کشورها داشتیم ولی استفاده درستی از آنها نکردیم.وی با اشاره به اینکه ی بر همه این مسائل و از جمله اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، اظهار داشت: این بحث، بحث خیلی مهمی است و انقلاب بارها بر اجرا و عملی شدن آن تأکید داشته اند. اگر اینها را بتوانیم حل کنیم در آ این دوره مجمع می توانیم وجدان راحتی داشته باشیم.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: در مورد اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم هم مجمع و هم قوای سه گانه باید توجه خاصی را مبذول داشته باشند و هر کدام به حسب وظیفه خود در این دوره بر این مسئله متمرکز شوند تا اه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را احیا کنند.هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه این سیاست ها اگر احیا شود به اقتدار لازم می رسیم، گفت: نقطه ضعفی که دشمنان ما و مخصوصاً می خواهند بر ما بگیرند همین است و اقتصاد مقاومتی نیز چون همه ابعاد اقتصاد را در بر می گیرد و برای همه برنامه دارد همه قوا و دستگاه ها باید در فهم درست آن و هم در فهم را ارهای رسیدن به آن کمک کنند چون خیلی وقت ها همین مسئله مورد اختلاف است.وی در تشریح نکات اختلافی اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: برای مثال همین که گفته می شود سرمایه گذاری داخلی و خارجی زیاد شود، یک عنوان کلی است ولی را ارش چیست؟ گفته می شود تسهیلات به سمت تولید برود نه به سمت تجارت، آمارهایی که داده می شود بسیار پایین است ولی بالای 60 درصد از تسهیلات به تجارت و واسطه گری و دلالی می رود و مابقی به بخش کشاورزی و خدمات تخصیص داده می شود که البته آن خدمات نیز بخش عمده اش خدمات تجارتی است نه خدمات تولیدی؛ که منجر به رونق تولید شود. چه کار می شود که بانک نتواند این کارها را د و این تسهیلات به سمت تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات تولیدی برود.وی با بیان اینکه در را ارها اختلاف نظر بین دستگاه ها، ت و حتی وزرای مختلف زیاد است، گفت: من این مسئله را در بحث های اقتصادی که انجام می گیرد دیده ام و این مسئله مهم است و باید را اری برایش پیدا شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فرصت هایی در کشور هست ولی این فرصت ها به نوعی بایکوت می شوند، تصریح کرد: از طرفی بخش خصوصی مجوز می خواهد که وارد شود ولی ت یا مجوز نمی دهد، یا دیر می دهد و یا با شرایطی می دهد که برای بخش خصوصی سودآور نیست. این فرصت ها در کشور زیاد است و ممکن است از بین رود. خود بازاری نیز مهم است و ما باید از بسیاری از بازارهای منطقه استفاده کنیم.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه اقتصادی که می خواهد مولد باشد باید بازار داشته باشد، تصریح کرد: بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و آسیای میانه در اوایل کار بازارهای خوبی بودند ولی متأسفانه اکنون از دست شان می دهیم چون برای آنها برنامه ریزی نکرده ایم. در سفری که اخیراً به عراق داشتم سفیر ما می گفت که صادرات ما به یک سوم رسیده و سعودی ها و ترکیه جای ما را در بازار پر کرده اند با اینکه می دانیم مردم عراق با سعودی ها مشکل دارند چون آنها بلای را بر سر این مردم آوردند و هم از نظر مذهب و از لحاظ سیاست با آنها مخالف هستند.وی با بیان اینکه بازار سازوکار خود را می خواهد، گفت: باید اقدامات علمی در این بخش شود و بازرگانان حساب شده، با تدبیر و با حمایت ت از صادرکنندگان صادرات درست انجام شود. یکی از مسائلی که ضربه می زند این است که یک شرکت ابتدا کالاهای خوبش را صادر کند و بعد همان کالا را با نقص صادر کند و به همین دلیل باید به صادرات درست نیز اهمیت داده شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر ی که به آن کشور می رود مانند برخی کارهایی که در داخل انجام می شود در بخشی درست عمل نکند کل شرکت های ایرانی را زیر سؤال می برد پس هم مردم، هم بازرگانان و هم تولیدکنندگان باید از صادرات حمایت کنند و نباید با این کشورها صرفاً رابطه داشت و باید رابطه اقتصادی را نیز گسترش دهیم.وی با تأکید بر اینکه وزارت خارجه باید در رفت و آمدهای دیپلماتیک خود اقتصاد را اصل قرار دهد، گفت: این سیاست مخصوصاً باید در قبال کشورهای همسایه انجام شود چون اینها کشورهای دوست ما هستند و اشتراکات فرهنگی، و اجتماعی زیادی با ما دارند.هاشمی شاهردی تصریح کرد: باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شود و باید همه قوای نظام و مجمع تشخیص روی این بحث متمرکز شوند و اگر فرصت هایی که از دست می رود را احیا کنند بسیاری از مشکلات حل شدنی است. ی در این دوره دریامحوری را مطرح د چون در این بخش می توان اشتغال و تولید فراوانی را با این سواحل موجود در کشور انجام داد. موقعیت دریایی و هوایی ما در منطقه بی نظیر است ولی همه به هدر می رود و ی برایش برنامه ریزی ندارد و مجلس، ت و سایر نهادها باید برای برنامه ریزی در این خصوص متمرکز شوند و بحث های دیگر را کنار بگذارند.وی افزود: با ذهنیت اقتصادی، تولید، پیشرفت، به کار افتادن منابع و استفاده از این فرصت ها خواهیم دید که تحریم هیچ اثری بر ما نخواهد کرد و ما به اقتدار اقتصادی مان خواهیم رسید و معیشت مردم را تضمین خواهیم کرد و مشکلات مردم در حوزه قدرت ید را رفع خواهیم نمود.هاشمی شاهرودی تاکید کرد: می شود نقدینگی زیادی که موجود است را به سمت تولید، صنعت و صادرات متوجه کرد و همه اینها به شرط اینکه نظام روی بندهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شود، شدنی است. باید نظام، اقتصاد مقاومتی را اولویت کار خود قرار دهد و در صدد این باشد که به هر قیمتی بندهای آن را به اجرا درآورد و در این صورت می توانیم با این توان و مردم خوبی که داریم در تمام بخش ها جلو بیفتیم.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته الان هم ضعیف نیستیم ولی چیزی که در سند چشم انداز آمده و مدنظر ی است هنوز محقق نشده و امیدواریم با همت سه قوه و اعضای مجمع و همه مسئولان نظام و کمک مردم این اه محقق شود و مخصوصاً مولدین و شرکت داران و انی که صنایع و کشاورزی در دست شان است باید کمک کنند و با استفاده از روش های مدرن و افزایش بهره وری در تحقق این اسناد کمک کنند.وی ادامه داد: باید تولیدکنندگان سال به سال دنبال این باشند که تولیدات شان بهتر، قوی تر، مستحکم تر و بهتر از قبل باشد نه اینکه ضعیف تر باشد؛ چون برخی از کارهایی که انجام می شود بسیار خطرناک است و برای اصل صادرات ایران سوء سابقه درست می شود.هاشمی شاهرودی با تأکید بر حمایت تی از سرمایه گذاران و شرکت های صادراتی و خدماتی گفت: مخصوصاً با این تحریم ها باید بانک های داخلی و ت ها به نوعی اینها را حمایت کنند و اکنون که کشورهای خارجی برای اینها حساب باز نمی کنند و تضمین شان نمی کنند ما تضمین می کنیم چه اشکالی دارد که ما تاجری را که صادرات انجام می دهد تضمین کنیم چون اگر تضمین نکنیم اساساً او را در کشورهای خارجی قبول نخواهند کرد و از بانک خارجی نیز به دلیل تحریم نمی تواند تضمین بگیرد.وی افزود: اگر این اقدامات را انجام دهیم با مفاسد هم برخورد می شود چون در مسائل بازرگانی مفاسد هم گاهاً وجود دارد و همه اینها باید شفاف شود و نباید در اقتصاد چیزی قرار گیرد. هیچ مفسده ای خود به خود رخ نمی دهد.انتهای پیام/
وی افزود: ان شاءالله ملت ایران امسال هم با حضور در 22 بهمن اقتدار، وحدت امت ی، پیروی از ی و عشق و اعتقاد به نظام و را به جهانیان ثابت خواهد کرد و مشت محکمی به یاوه گویی های ترامپ خواهد زد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مردم در 22 بهمن نشان خواهند داد که این بحث هایی که دشمنان درباره ایران در واشنگتن صورت می دهند خیالات خامی است که همواره در ذهن آنها بوده است و این نظام پایدار، مستحکم، متکی به مبانی اعتقادی و ی مردم است.وی با تاکید بر اینکه ی مقتدر که در میدان عملی اقتدار ایران را در منطقه ثابت کرده است، گفت: خداوند پشتیبان این ملت خواهد بود و امدادهای غیبی ائمه اطهار و زمان(عج) همراه ملت ایران خواهد بود تا در همه صحنه ها بر دشمنان پیروز شده و پیروز خواهد شد.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که انتظار از این مجمع چیست، گفت: سه وظیفه مهم در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره قوانین کشور، تشخیص سیاست ها و م به ی در سیاست های کلان و حل معضلات کشور را از جمله سه وظایف مشخص شده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد.وی افزود: اگر قانونی را شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و شرع دید و به مجلس برگشت داد و مجلس آن را اصلاح نکرد و اصرار ورزید این به مجمع فرستاده می شود و در مجمع نیز این اختلاف حل می شود که اساسا هم مرحوم در 17 بهمن 1366 برای همین مسئله حل اختلاف امر به تاسیس مجمع فرمودند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره م دادن مجمع تشخیص به ی نیز یادآور شد: در قانون اساسی سیاست های کلان کشور ضمن مسئولیت های ی است.هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه سیاست کلان کشور مهم و زیربنا و قاعده قوانین کشور است، تصریح کرد: همه قوانین باید در چهارچوب سیاست های کلان کشور تنظیم شود و جهت کشور را در همه عرصه های ، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی مشخص می کند.وی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست ها را مشخص می کند و به ی م می دهد و آنچه را که تصویب فرمایند به دستگاه ها ابلاغ می شود و این به عنوان اسناد بالادستی واجب الاتباع برای کل کشور خواهد بود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وظیفه سوم مجمع نیز گفت: در جاهایی که معضلاتی به وجود بیاید و بر حسب قوانین عادی نتوان آن را حل کرد ی این معضلات را به مجمع ارجاع می دهند و مجمع در این سه زمینه خدمات ارزنده ای داشته است.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع درباره سند چشم انداز شأنی برای خود قائل است یا خیر، گفت: یکی از وظایفی که اخیرا ی به مجمع تشخیص ارجاع دادند نظارت است.وی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای سیاست ها و اسناد بالادستی نظام یکی از وظایف ی در قانون اساسی است، یادآور شد: ی در دوره اخیر مجمع بر مسئله نظارت مجمع تاکید فرمودند.هاشمی شاهرودی گفت: ی تاکید داشتند هیئتی منتخب از صحن مجمع انتخاب و این هئیت مسئولیت نظارت فعال بر اجرای سیاست ها و مصوبات مجمع را داشته باشد و شاخص های اجرای سیاست ها و کیفیت و آیین نامه نظارت را نیز تغییر دهد و یک نظارت فعال و پویا ایجاد شود.به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلان روح قوانین کشور است و همه قوانین مجلس و ت باید به دنبال احیا این سیاست ها باشند و این قوانین، جامعه را به سوی این سیاست ها ببرد و این نیاز به نظارت دقیق و همه جانبه دارد.هاشمی شاهرودی می گوید که در دوره جدید مجمع تشخیص بنا است تحولی در مسئله نظارت ایجاد شود و در جلسات اخیر مجمع هیأت نظارت انتخاب شده و ترتیبات نظارتی در حال تدوین است و خدمت ی ارائه می شود و با تایید ی، این هیأت خاص و ویژه به کار خود ادامه می داد و امیدواریم با این روند جدید بتوان اسناد بالادستی را دقیق تر احیا کرد.وی در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است یک برنامه 5 ساله از نگاه یک ت مطابق با سند چشم انداز باشد و از نگاه یک ت نباشد، آیا مجمع نباید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد ورود کند، تصریح کرد: قوانینی که مجلس تصویب می کند به شورای نگهبان می رود یکی از وظایف شورای نگهبان این است که این قوانین با سیاست های کلان، سیاست های مجمع و ی و سند چشم انداز مغایرت نداشته باشد و این سیاست ها در آنها متبلور و منطبق باشد.هاشمی شاهرودی تاکید کرد: خود مجمع هم دارای هیئتی است که قبل از نظر نهایی شورای نگهبان موارد خلاف سیاست های کلان را به این شورا ابلاغ کند و شورای نگهبان هم طبق نظر هیئت مجمع جلوی آن قانون را میگیرد و به مجلس باز میگردد تا قانون به گونه ای تصویب شود که مطابق با سیاست های کلان باشد.وی با تاکید بر اینکه عدم تخلفاتی که در اجرای قوانینی که شکل می گیرد وظیفه هیئت نظارت مجمع تشخیص است، اظهار داشت: البته این هیئت نظارت مجمع نیاز به آیین نامه دقیق دارد که مجمع درصدد تدوین و تصویب آن است.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که در آیین نامه هیئت نظارت به دنبال ضمانت اجرا هستیم یعنی اگر یک دستگاهی تخلفی صورت داد بالا ه یک مجازاتی در حد مجازات اداری و انفصال داشته باشد تا نظارت معنی جدی و حقیقی خود را پیدا کند.وی اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله در این دوره بتوانیم آیین نامه موثری تدوین کنیم و جلوی این تخلفات گرفته شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون سن بالای اکثریت اعضای مجمع گفت: اعضای مجمع را ی معین می کند البته در مجمع افراد جوان هم کم نیستند ولی طبیعت کار مجمع اقتضا می کند افرادی که با تجربه هستند، نخبه اند و در جریان امورات نظام بوده اند، در آن حضور داشته باشند. همچنین جنسش تولید فکر و برنامه است که نیاز به سن و سال توأم با تجربه دارد. البته وقتی به این اعضا نگاه می کنید متوجه می شوید که از طیف های مختلف و با تجربیات و نخبگی های مختلفی در مجمع جمع هستند. برخی از آنها سال ها خدمات امنیتی کرده اند و یا در دستگاه های نظامی، قانون گذاری و حقوقی و یا اقتصادی بوده اند.وی افزود: برخی از عناوین هم جنبه حقوقی دارد که برای مثال رؤسای سه قوه جزو این هستند که لازم است به لحاظ مقام حقوقی شان در مجمع باشند. همچنین فقهای شورای نگهبان به جهت اختلاف شورای نگهبان و مجلس باید در جلسات حضور داشته باشند.هاشمی شاهرودی با تأکید براینکه این خصوصیات در انتخاب ی لحاظ شده و انتخاب خوب و موفقی است، خاطرنشان کرد: در دنیا هم مجالسی وجود دارد که کارشان شبیه کار مجمع است و برای مثال در مجلس سنا، افراد با سنین بالا عضو هستند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون این بحث که علاوه بر مجلس شورای ی نیاز به مجلس نخبگانی و یا مجلس سنا هم داریم تا دو مجلسه باشیم، گفت: این مدتی مطرح است و اگر بنا باشد در قانون اساسی بازنگری شود، ممکن است، دو مجلسه شود. این مسئله میان حقوقدانان مطرح است و گاهی نیز در مجلس شورای ی مطرح می شود. ولی تصورم این است که با آن تیزبینی، بصیرت و اشرافی که بر نظام ی داشتند، همان بخش های مهمی از اموری که مجلس سنا می توانست د را از راه مجمع تشخیص در ابلاغ سال 66 انجام دادند.وی ادامه داد: عمده این وظایف هم بحث حل اختلاف و وظایفی اینگونه بوده است. عمده امتیازی که مجلس سنا بر مجلس عوام دارد، همین است وگرنه قانون اساسی را که مجلس سنا هم می تواند انجام دهد. اگر در یک جایی قانونی براساس قانون اساسی شد این مهم است که چه کاری انجام دهند.هاشمی شاهرودی افزود: می توان گفت که بخش مهمی از کارهایی که مجلس سنا انجام می دهد، توسط مجمع تشخیص نیز انجام می گیرد و به این ترتیب همان کارهایی که در نظام های دو مجلسی انجام می گیرد در نظام نیز در حال انجام است.وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون طیف های مختلف از شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در مجمع و چگونگی ریاست بر آن با این شرایط تصریح کرد: چون اعضای مجمع افراد نخبه، سابقه دار و با سنین کامل و بالایی هستند و همچنین از شخصیت های محترم کشورند تا کنون هیچ تنش و اختلاف آنچنانی در مجمع شکل نگرفته است. واقعاً شخصیت هایی که در مجمع هستند به هم احترام می گذارند و چون نوع کار برنامه ریزی و فکری و دقت های نشأت گرفته از اِشرافیت بر مسائل مورد نیاز نظام است چه در سیاست ها و چه در اختلاف میان شورای نگهبان و چه در معضلات، بحث ها خیلی جنبه علمی و فکری پیدا می کند.هاشمی شاهرودی افزود: در این جلسات نکته نظرات مختلف هم مطرح می شود که ممکن است از دیدگاه اطراف دو طیف اختلاف پیدا کند، ولی نظرات با دلیل و مستند مطرح می شود. چیزی هم که باعث می شود این نظرات پراکندگی نداشته باشد و پارادو ی ایجاد نکند، این است که ابتدا بحث ها به کمیسیون ها می رود و در آنجا کارشناسی می شود. کمیسیون های دبیرخانه مجمع با افرادی از دستگاه های اجرایی به صورت دقیق طرح ها و مسائل را بررسی می کنند و هم در کمیسیون های خود مجمع که از اعضای مجمع هستند طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در داخل مجمع بررسی می شوند.وی با بیان اینکه مجمع تشخیص آیین نامه مفصلی دارد که همه اینها در آن پیش بینی شده است، گفت: بعد که به مجمع آمد، ترتیب ورود و وجش هم مشخص شده است. با این سازوکار تاکنون مشکل خاصی نبوده و هر به صورت آزاد با مستندات و دلیل صحبت های خود را طرح کرده و سپس رأی گیری شده و طبق رأی تصمیم گرفته می شود.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که آیا شما به عنوان رئیس مجمع رأی تان مثل بقیه است و یک رأی دارید، گفت: همه افراد یک رأی دارند و اگر طرحی که به نظر من مصلحت نیست ولی رأی بیاورد قبول می کنم. اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باشد در آنجا اکثریت قاطع می خواهد و معمولاً چنین چیزی بعید است چون در شورای نگهبان وقتی با چیزی مخالفت می کنیم مبانی فقهی اش را هم می گوییم و آقایان قانع می شوند.وی در پاسخ به این سؤال که چون شما در شورای نگهبان هم هستید آیا مواردی بوده که شما در شورای نگهبان رأی منفی داده ولی در مجمع رأی مثبت داده باشید، بیان داشت: چنین چیزی زیاد اتفاق افتاده چون آنجا به عنوان مصلحت اولی رأی می دهند ولی در مجمع به عنوان مصلحت ثانوی رأی داده می شود و هیچ منافاتی بین این دو نیست. مثلاً معاضدت های قضایی که با کشورهای غیر ی انجام می گیرد که دستگاه قضایی شان از نظر ما شرعی نیست، غالباً در چنین مواردی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص می دهد ولی مواردی چون تبادل زندانیان که برای هر کشوری لازم است ضرورت هایی است که در مجمع تشخیص داده می شود.هاشمی شاهرودی افزود: در شورای نگهبان به عنوان اولی می گوییم که این قاضی حکمش نافذ نیست چون مسلمان نیست و به حکم قضاوت نکرده ولی به عنوان ثانوی که به مجمع می آید، رأی به تأیید می دهیم و غالباً هم تأیید شده و هیچکدام متوقف نشده اند. خیلی از فقهای شورای نگهبان هم که در مجمع حاضر می شوند، رأی به ضرورت داده اند.وی در خصوص صندلی های خالی که در کنار رئیس مجمع تشخیص دیده می شود نیز تصریح کرد: اطراف رئیس، جایگاه های مسئولین سه قوه است و به عنوان حقوقی عضو مجمع هستند. البته برخی شان برای آمدن به مجمع بیشتر از سایرین پایبند هستند. چون مجمع با رؤسای مقننه و قضاییه بیشتر در مورد برنامه ها درگیر است حضور پیدا می کنند ولی بعضی وقت ها چون به عنوان رئیس قوه کارهای دیگری هم دارند و چون بعضی از آن کارها وقت شان را می گیرد نمی رسند و یا کم لطفی می کنند. ما به آنها تذکر دادیم که ان شاءالله می آیند و این جای خالی را پر می کنند.هاشمی شاهرودی در خصوص اینکه آیا مجمع تشخیص رس ی برای رصد جامعه و جهان دارد تا در مواقع لازم از باب م یا تذکر موضوعات را بررسی کرده و اظهارنظر کند، خاطرنشان کرد: قطعاً به این شکل است و یکی از کارهای مهم تشخیص همین است چون تنظیم آن سیاست ها و تشخیص مصلحت بدون اِشراف به مسائل امکانپذیر نیست. کمیته خاصی هم برای این مسئله شامل دبیر، رئیس و چند نفر از افراد تشکیل شده تا مسائل راهبردی اینگونه را بررسی کنند.وی ادامه داد: اساساً این سیاست هایی که ارجاع داده می شود و قوانینی که براساس این سیاست ها تدوین می شود، عمدتاً براساس همین دیدگاه ها است و خود ی هم آنچه ارجاع می دهند، مبتنی بر همین است و اساساً کار مجمع همین است و از شرایط لازم برای اصل کار مجمع تشخیص است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون وظایف جدید محوله از سوی انقلاب علاوه بر وظیفه نظارت خاطرنشان کرد: در پیوست جدید تأکید بر این کرده اند که در سیاست های گذشته بازنگری شود و تجدیدنظری در بخشی از این سیاست ها انجام گیرد. بر این اساس آن بخش ها که مخالفت بین مجلس و شورای نگهبان بوده که خلاف شرع و یا قانون اساسی بوده، باید محدود به زمان باشد و اگر آن زمان و مصلحت گذشته باشد، مشخص شده و تغییر پیدا کند. همچنین اگر بعضی سیاست ها وم نداشته و یا نیاز به تغییر دارد، بازنگری بر کل سیاست ها انجام گیرد.هاشمی شاهرودی با اشاره به سه عنوان سیاست تنظیم شده تاکنون گفت: هر عنوان سیاست دارای بندهای مفصلی است و 217 مورد اختلافی بین مجلس شورای ی و شورای نگهبان بود که باید بازنگری شده و آن بخش ها که وقتش گذشته است بررسی شود.وی افزود: در بخش نظارت، انقلاب بر تعیین شاخص ها و اجرای سیاست ها تأکید کرده اند و در این زمینه آیین نامه مفصلی تنظیم می شود که خدمت انقلاب ارسال خواهد شد. مسائلی از این قبیل در پیوست حکم انقلاب آمده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون بحث چابک سازی نیز گفت: مختصر برخی نهادهای مربوط به مجمع که ضرورتی نداشتند نیز از فرامین انقلاب است و در این خصوص مرکز بررسی های استراتژیک که تشکیلات مفصل و مجزایی بود را ضروری ندانستند. امیدوارم منویات ی در مورد فعال شدن و پویا شدن بیشتر مجمع با اعضای خوبی که در مجمع هستند شکل بگیرد.هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که فرض کنید که دوره کنونی مجمع تشخص پایان یافته و در آغاز دوره بعدی هستید در این صورت چه گزارشی به مردم خواهید داد، اظهار داشت: به نظر من مهم ترین مسئله، بحث احیای سیاست های کلان نظام مخصوصاً در بعد اقتصاد، معیشت و فرهنگ است. چون اینها مسائل لازم، حساس و مورد نیاز جامعه ی است و اقتدار نظام ی را به جهانیان نشان می دهد. در این بخش ها که خیلی مهم است باید اهتمام صورت گیرد که البته در کنار این ها بخش امنیتی و نظامی نیز مهم است، سازوکار خود را دارد و مستقیماً تحت نظر ی است و خیلی خوب و موفق پیش رفته و اقتدار خود را در منطقه و جهان اثبات کرده است که همان هم سبب کوری چشم دشمنان و حسادت آنها شده است.وی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی که انقلاب ابلاغ کرده اند بسیار مهم است چون مهم ترین مسائلی که مردم با آن سروکار دارند، یکی مسئله فرهنگی و اجتماعی و دیگری مسئله اقتصاد و معیشت است. اگر بشود همین دو سیاست مهم را خوب اجرا کنیم به طوری که مردم از اجرای این سیاست ها راضی باشند، بسیار خدمت بزرگی به جامعه کرده ایم.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه در هر دو بحث، نظام تلاش بسیاری کرده و علی رغم اینکه در خیلی از جاها به هدف مورد نظر نرسیده همه علتش قصور یا تقصیر در اجرا نیست و بخشی نیز مربوط به دشمنان است، گفت: دشمنان پس از اینکه در مسائل امنیتی و در جنگ تحمیلی ش ت خوردند و نظام پیش رفته و اقتدار خود را نشان داده است، چاره ای نداشتند که از راه جنگ در دو بخش فرهنگ و اقتصاد با مردم مواجه شوند. هم در بعد فرهنگی و هم در بعد فضای مجازی وارد شده اند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در بعد اقتصادی نیز تحریم های اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده اند و آن هم نه فقط تحریم اقتصادی، بلکه یک جنگ اقتصادی را مخصوصاً ی خبیث علیه ما تحمیل کرده است. یک شرکت ریز را که در قالب قانون مراوده اقتصادی می کند، دنبال کرده و تحریمش می کند و یک ح جنگ اقتصادی علیه ما گرفته و این، بیش از دایره مسائلی چون و تحریم اقتصادی است. دنبال این هستند که همه چیز را پیگیری کنند و نگذارند که نظام هیچ اقتداری در حوزه مراودات اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه اگر سیاست های کلی به درستی اجرا شود و دستگاه های اجرایی به بخش های اصلی این سیاست ها چون توجه به تولید، کشاورزی، صنعت و سوق دادن تسهیلات به سمت تولیدات خوب انجام گیرد می توان به نتایج خوبی رسید، اظهار داشت: در کشور ما فرصت های خوبی هست ولی به دلیل عدم توجه این فرصت ها می سوزد و فرصت های مشترکی که با کشورهای همسایه داریم به نفع این کشورها از دست می رود. در پارس جنوبی مخازن نفتی مشترکی با بسیاری از کشورها داشتیم ولی استفاده درستی از آنها نکردیم.وی با اشاره به اینکه ی بر همه این مسائل و از جمله اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، اظهار داشت: این بحث، بحث خیلی مهمی است و انقلاب بارها بر اجرا و عملی شدن آن تأکید داشته اند. اگر اینها را بتوانیم حل کنیم در آ این دوره مجمع می توانیم وجدان راحتی داشته باشیم.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: در مورد اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم هم مجمع و هم قوای سه گانه باید توجه خاصی را مبذول داشته باشند و هر کدام به حسب وظیفه خود در این دوره بر این مسئله متمرکز شوند تا اه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را احیا کنند.هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه این سیاست ها اگر احیا شود به اقتدار لازم می رسیم، گفت: نقطه ضعفی که دشمنان ما و مخصوصاً می خواهند بر ما بگیرند همین است و اقتصاد مقاومتی نیز چون همه ابعاد اقتصاد را در بر می گیرد و برای همه برنامه دارد همه قوا و دستگاه ها باید در فهم درست آن و هم در فهم را ارهای رسیدن به آن کمک کنند چون خیلی وقت ها همین مسئله مورد اختلاف است.وی در تشریح نکات اختلافی اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: برای مثال همین که گفته می شود سرمایه گذاری داخلی و خارجی زیاد شود، یک عنوان کلی است ولی را ارش چیست؟ گفته می شود تسهیلات به سمت تولید برود نه به سمت تجارت، آمارهایی که داده می شود بسیار پایین است ولی بالای 60 درصد از تسهیلات به تجارت و واسطه گری و دلالی می رود و مابقی به بخش کشاورزی و خدمات تخصیص داده می شود که البته آن خدمات نیز بخش عمده اش خدمات تجارتی است نه خدمات تولیدی؛ که منجر به رونق تولید شود. چه کار می شود که بانک نتواند این کارها را د و این تسهیلات به سمت تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات تولیدی برود.وی با بیان اینکه در را ارها اختلاف نظر بین دستگاه ها، ت و حتی وزرای مختلف زیاد است، گفت: من این مسئله را در بحث های اقتصادی که انجام می گیرد دیده ام و این مسئله مهم است و باید را اری برایش پیدا شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فرصت هایی در کشور هست ولی این فرصت ها به نوعی بایکوت می شوند، تصریح کرد: از طرفی بخش خصوصی مجوز می خواهد که وارد شود ولی ت یا مجوز نمی دهد، یا دیر می دهد و یا با شرایطی می دهد که برای بخش خصوصی سودآور نیست. این فرصت ها در کشور زیاد است و ممکن است از بین رود. خود بازاری نیز مهم است و ما باید از بسیاری از بازارهای منطقه استفاده کنیم.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه اقتصادی که می خواهد مولد باشد باید بازار داشته باشد، تصریح کرد: بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و آسیای میانه در اوایل کار بازارهای خوبی بودند ولی متأسفانه اکنون از دست شان می دهیم چون برای آنها برنامه ریزی نکرده ایم. در سفری که اخیراً به عراق داشتم سفیر ما می گفت که صادرات ما به یک سوم رسیده و سعودی ها و ترکیه جای ما را در بازار پر کرده اند با اینکه می دانیم مردم عراق با سعودی ها مشکل دارند چون آنها بلای را بر سر این مردم آوردند و هم از نظر مذهب و از لحاظ سیاست با آنها مخالف هستند.وی با بیان اینکه بازار سازوکار خود را می خواهد، گفت: باید اقدامات علمی در این بخش شود و بازرگانان حساب شده، با تدبیر و با حمایت ت از صادرکنندگان صادرات درست انجام شود. یکی از مسائلی که ضربه می زند این است که یک شرکت ابتدا کالاهای خوبش را صادر کند و بعد همان کالا را با نقص صادر کند و به همین دلیل باید به صادرات درست نیز اهمیت داده شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر ی که به آن کشور می رود مانند برخی کارهایی که در داخل انجام می شود در بخشی درست عمل نکند کل شرکت های ایرانی را زیر سؤال می برد پس هم مردم، هم بازرگانان و هم تولیدکنندگان باید از صادرات حمایت کنند و نباید با این کشورها صرفاً رابطه داشت و باید رابطه اقتصادی را نیز گسترش دهیم.وی با تأکید بر اینکه وزارت خارجه باید در رفت و آمدهای دیپلماتیک خود اقتصاد را اصل قرار دهد، گفت: این سیاست مخصوصاً باید در قبال کشورهای همسایه انجام شود چون اینها کشورهای دوست ما هستند و اشتراکات فرهنگی، و اجتماعی زیادی با ما دارند.هاشمی شاهردی تصریح کرد: باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شود و باید همه قوای نظام و مجمع تشخیص روی این بحث متمرکز شوند و اگر فرصت هایی که از دست می رود را احیا کنند بسیاری از مشکلات حل شدنی است. ی در این دوره دریامحوری را مطرح د چون در این بخش می توان اشتغال و تولید فراوانی را با این سواحل موجود در کشور انجام داد. موقعیت دریایی و هوایی ما در منطقه بی نظیر است ولی همه به هدر می رود و ی برایش برنامه ریزی ندارد و مجلس، ت و سایر نهادها باید برای برنامه ریزی در این خصوص متمرکز شوند و بحث های دیگر را کنار بگذارند.وی افزود: با ذهنیت اقتصادی، تولید، پیشرفت، به کار افتادن منابع و استفاده از این فرصت ها خواهیم دید که تحریم هیچ اثری بر ما نخواهد کرد و ما به اقتدار اقتصادی مان خواهیم رسید و معیشت مردم را تضمین خواهیم کرد و مشکلات مردم در حوزه قدرت ید را رفع خواهیم نمود.هاشمی شاهرودی تاکید کرد: می شود نقدینگی زیادی که موجود است را به سمت تولید، صنعت و صادرات متوجه کرد و همه اینها به شرط اینکه نظام روی بندهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شود، شدنی است. باید نظام، اقتصاد مقاومتی را اولویت کار خود قرار دهد و در صدد این باشد که به هر قیمتی بندهای آن را به اجرا درآورد و در این صورت می توانیم با این توان و مردم خوبی که داریم در تمام بخش ها جلو بیفتیم.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته الان هم ضعیف نیستیم ولی چیزی که در سند چشم انداز آمده و مدنظر ی است هنوز محقق نشده و امیدواریم با همت سه قوه و اعضای مجمع و همه مسئولان نظام و کمک مردم این اه محقق شود و مخصوصاً مولدین و شرکت داران و انی که صنایع و کشاورزی در دست شان است باید کمک کنند و با استفاده از روش های مدرن و افزایش بهره وری در تحقق این اسناد کمک کنند.وی ادامه داد: باید تولیدکنندگان سال به سال دنبال این باشند که تولیدات شان بهتر، قوی تر، مستحکم تر و بهتر از قبل باشد نه اینکه ضعیف تر باشد؛ چون برخی از کارهایی که انجام می شود بسیار خطرناک است و برای اصل صادرات ایران سوء سابقه درست می شود.هاشمی شاهرودی با تأکید بر حمایت تی از سرمایه گذاران و شرکت های صادراتی و خدماتی گفت: مخصوصاً با این تحریم ها باید بانک های داخلی و ت ها به نوعی اینها را حمایت کنند و اکنون که کشورهای خارجی برای اینها حساب باز نمی کنند و تضمین شان نمی کنند ما تضمین می کنیم چه اشکالی دارد که ما تاجری را که صادرات انجام می دهد تضمین کنیم چون اگر تضمین نکنیم اساساً او را در کشورهای خارجی قبول نخواهند کرد و از بانک خارجی نیز به دلیل تحریم نمی تواند تضمین بگیرد.وی افزود: اگر این اقدامات را انجام دهیم با مفاسد هم برخورد می شود چون در مسائل بازرگانی مفاسد هم گاهاً وجود دارد و همه اینها باید شفاف شود و نباید در اقتصاد چیزی قرار گیرد. هیچ مفسده ای خود به خود رخ نمی دهد.
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار سلامت ایرنا، تاکنون پنج معرفی شده از سوی رئیس جمهوری و موافقان و مخالفان آنان در مجلس شورای ی نقطه نظرات خود را در صحن علنی مطرح کرده اند.
هشت مخالف و موافق در باره برنامه های حسن قاضی زاده هاشمی به عنوان پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سخن گفتند که سهم هر یک از های مخالف و موافق چهار نفر بود.**احمد علیرضا بیگی: تشکیل شرکت های خصولتی غیرقانونی است
مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: تاسیس شرکت های متعدد خصولتی توسط وزارت بهداشت باید با تصویب مجلس شورای ی صورت می گرفت.
احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه به عنوان مخالف پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجام فعالیت های غیرمرتبط و تشکیل غیرقانونی شرکت های متعدد خصولتی ( خصوصی و تی) مانند آوا پردیس، کارآفرین، آو ت و آوا پزشک و سایر شرکت های مشابه را که بهداشت تشکیل دادند، مورد نقد قرار داد.
وی ادامه داد: اولین اشکال این است که طبق قانون تشکیل شرکت های غیر تی بایستی به تصویب مجلس شورای ی برسد اما متاسفانه معاون توسعه وزارت بهداشت به ها اجازه داده، بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات نسبت به عقد قرارداد با این شرکت ها اقدام کنند.
مجلس شورای ی افزود: قابل تامل این است که گردانندگان این شرکت ها همان مدیران وزارت بهداشت و درمان هستند و به عبارتی کارفرما، مجری، ناظر و فروشنده همه باهم یکی هستند و این همان حیاط خ است که فساد بوجود می آورد.
فسادی که دیوان محاسبات در نامه خود اعلام کرده که این شرکت ها غیرقانونی است ومعاملات آنها باطل است.
اجرا ن بند 'د' ماده 32 توسط وزارت بهداشت و درمان نیز یکی دیگر از انتقادات مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای ی بود.
وی در این باره گفت: در بند 'د' ماده 32 آمده است، وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان سال برنامه نظام درمانی کشور را در چارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمانی، پزشک خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای درمانی و اورژانس های پزشکی و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات ان ارایه نماید.
وی افزود: اگر این طرح را به طور کامل اجرا می کردیم امروز شاهد این هزینه های کمر شکن که بیمه ها و ت را به خاک سیاه نشانده و 12 هزار میلیارد تومان بدهی را بوجود آورده نبودیم.
بیگی ادامه داد: در تبصره 2 ماده 32 آمده است، پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی، تی و عمومی باشند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانی بخش خصوصی وخیریه نیستند و سایر شاغلین حرف سلامت، مشمول حکم این تبصره خواهند بود، یعنی آنها را هم از ورود به کار در خارج از مراکز درمانی تی منع می کند.** انجام س گذاری در بانک های مختلف
مردم تبریز، آذر شهر و اسکو انجام س گذاری وزارت بهداشت در بانک های مختلف به جای پرداخت بدهی سازمان های خصوصی و تی را از دیگر اشکالات این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: وزارت بهداشت و درمان علی رغم ادعای ری شدید بودجه 12 هزار میلیارد تومانی، 400 میلیارد تومان را در بانک های مختلف س گذاری کرده است.
وی اظهار کرد: آقای ، هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و درمان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیماران خاص در زمان جنگ تشکیل شده، ولی امروز حیات خلوت برخی افراد خاص شده و آنها از مالیات فرار می کنند و دهها صفحه گزارش این حیات خلوت در کمیسیون بهداشت و درمان موجود است.
بیگی ادامه داد: معاون غذا و داروی وزارت بهداشت شرکت دارد، وارد کننده است تولید کننده است، فروشنده است و در کمیسیون بهداشت و درمان مستندات را به شما ارائه د، انکار کردید حالا اثبات شده که شرکت روناک متعلق به ایشان است و تعدادی هم به بستگان و مقامات واگذار شده است.
وی با این سئوال که نمایندگی واردات اختصاصی لنز داخل چشمی متعلق به چه ی است، گفت: البته خیلی هم خوشحال می شوم که بگویید خبرندارم و قطعا درست خواهد بود.
مجلس شورای ی گفت: یکی از اصول اولیه در اداره حکومت این است که مسوولان حاکمیتی ذیسهم و سهامدار دربخش خصوصی نباشند، چرا که حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی مثل پست وزارت، معاونت وزارت و مدیرکل موجب بروز تعارض در منافع اقتصادی شخصی با منافع عمومی جامعه خواهد شد.
بیگی ادامه داد: برخی از تحولات وسیاست های غلط اتخاذ شده در حوزه بهداشت و درمان طی 4 سال گذشته با نادیده گرفتن منافع عمومی منجر به تامین منافع گروه خاص شده است و برای همین است که امروز بودجه عظیم ردیف سلامت به هیچ عنوان پاسخگوی چاه ویل هزینه های تحول سلامت نیست.علیرضا تاجگردون: محرومان جامعه از عملکرد هاشمی راضی هستند
علیرضا تاجگردون به عنوان موافق پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محرومان جامعه از عملکرد هاشمی پیشنهادی بهداشت راضی هستند و مهم نیز همین موضوع است.
مردم گچساران و باشت در مجلس شورای ی در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس شورای ی افزود: هاشمی در مدت تصدی وزارت بهداشت، مشکلات این وزارتخانه و بحث درمان و سلامت را کاملا خوب شناخت و این از نقاط قوت وی است.
وی اظهار کرد هاشمی در ت یازدهم تا دیر وقت در رفع مشکلات بهداشتی مردم در کنار آنان بود و این قابل تقدیر است.
تاجگردون گفت: بهداشت ت یازدهم بار سنگینی در رفع بهداشت و درمان مردم بدوش کشید و رفتار حسنه او با محرومان جامعه، قابل ستایش است.
وی تصریح کرد بخاطر اینکه او محرومان را خشنود کرد مورد رضایت ما است و آنچه که مهم هست نیز رضای مردم است.
تاجگردون اظهار کرد هاشمی خدمات فراوانی به بهداشت و درمان کشورکرد و کاهش هزینه های بهداشت و درمان از جیب مردم از دستاورد او بوده است.
وی تصریح کرد: در دوره هاشمی سطح واردات داروی کشور کاهش یافته و واردات این کالا ساماندهی شده است.
تاجگردون در پایان از نمایندگان مجلس شورای ی خواست به هاشمی به عنوان پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رای اعتماد دهند.**صفاری: برنامه های ارائه شده هاشمی با قوانین بالادستی همپوشانی دارد
مردم نطنز در مجلس شورای ی گفت: برنامه های ارائه شده هاشمی حکایت از اشراف و تسلط ایشان بر مسایل و مشکلات حوزه سلامت دارد و بالاترین همپوشانی را با قوانین بالادستی دارد و با شاخص های قابل اندازه گیری مشخص شده است که در نوع خود بی نظیر است.
مرتضی صفاری عصر چهارشنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس جمهوری افزود: اقدامات بهداشت در4 سال گذشته همواره همراه با اخلاق مداری و تخصص علمی ایشان در حوزه درمان بوده است بطوریکه ایشان با تاکید برفرمایشات معظم انقلاب مبنی بر کاهش هزینه های درمان برای فرد بیمار دستاوردهای ارزشمندی را به ثمر رسانده اند که موجب رضایتمندی است.
وی در ادامه افزود: همچنین آقای هاشمی علاوه بر تلاش در حوزه بهداشت، از شخصیتی علمی و حرفه ای برخوردار هستند که ستودنی است، شخصیت ایشان به گونه ای است که حتی دوستان مخالف امروز در مجلس عمدتا بصورت موافق صحبت د.
صفاری درادامه راه اندازی و احداث 122 بیمارستان جدید، احداث 365 مرکز جامع پزشکی روستایی و راه اندازی مراکز اورژانس متعدد و کلینک در 128 شهر و منطقه محروم، راه اندازی اورژانس هوایی در برخی مناطق کشور، افزایش بیش از یک هزار تخت بیمارستانی جدید، ایجاد مراکز ناباروی،تکمیل و بهره برداری طرح سلامت ،احداث خانه های بهداشت و خانه های روستایی را بخشی از اقدامات و دستاوردهای هاشمی در 4 سال گذشته عنوان کرد و گفت: هاشمی بیش از 10 جلد کتاب تالیف کرده اند و تعداد قابل توجهی مقاله داخلی و خارجی دارند.
مردم نظنز اظهارکرد: هاشمی در 4 سال گذشته اقدام به 270 بار سفر استانی برای ارزی وضعیت بهداشت و درمان استانهای کشور کرده اند و 313 روز خود را با مردم در ا بوده اند . ایشان همچنین در حاشیه این بازدیدهای استانی بدون هیچ چشمداشتی وقت خود را صرف درمان مردم کرده اند.
این مردم در مجلس شورای ی گفت: بیایید قدر هاشمی را بدانیم و با دادن رای اعتماد از ایشان دفاع کنیم .**ولی ملکی: نظام ارجاع اجرا نشده است
مردم مشکین شهر در مجلس شورای ی در مخالفت پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: انی که رتبه های اول را در تخصص می آورند، کنار گذاشته می شود و در عین حال هم نظام ارجاع اجرا نشده است.
ولی ملکی: نظام ارجاع اجرا نشده است
ولی ملکی در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس شورای ی به عنوان مخالف پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: داشتن سعه صدر در نظام ی اصل است .
وی با بیان اینکه ی اصلاح نشود ،زیبنده کارگزار ی نیست، ادامه داد: کار شما طوری است یا با انی سر و کار دارید که بیمار هستند یا اینکه همراه بیمار هستند .
ملکی خاطر نشان کرد: عدم شایسته سالاری در وزارت بهداشت از موارد مورد اشاره من است ، وقتی انی که رتبه اول در تخصصی می شوند کنار گذاشته می شوند و یا حتی انی که چند سال اول شده اند کنار گذاشته می شوند از مشکلات این وزارتخانه است.
وی افزود : نظام ارجاع اجرا نمی شود و در وزارت بهداشت سلیقه ای عمل می شود که این امر موجب تحمیل هزینه سنگین و زیادی شده است .
ملکی اجرا نشدن پزشک خانواده را از دیگر دلایل مخالفت خود با پیشنهادی بهداشت عنوان کرد و افزود: این طرح از مجلس هفتم مطرح شده بود ،اما اجرا و عمل نشد و این مجلس به دنبال اجرای آن است .
ملکی گفت: اینکه آقای هاشمی توانایی است و از لحاظ مادی و علمی بی نیاز است و البته با اصرار برای وزارت آمده، برای همگان مشخص است. اما ایشان تحمل مخالفت را ندارد و به سرعت از کوره درمی روند که زیبنده یک مسئول نیست.
وی ادامه داد: حرمت شکنی در برخورد پزشکان طبق گزارشات اتفاق افتاده یکی دیگر از ایرادات موجود در مدیریت آقای هاشمی است. تبعیض و نبود شایسته سالاری در مدیریت ایشان وجود دارد و طرح پزشک خانواده هنوز اجرایی نشده و خواست مجلس از ت اجرایی شدن این طرح است.
مردم مشکین شهر در مجلس شورای ی، نبود مدیریت مالی درست در وزارت بهداشت را یکی دیگر از ایرادات وارده به پیشنهادی بهداشت دانست و گفت: 20 میلیارد بدهی بیمه ها در دوره مدیریت آقای هاشمی وجود دارد. چرا از جیب کارمندانی که یک میلیون حقوق می گیرند، برداشته می شود و به جیب افرادی ریخته می شود که یک میلیارد حقوق دارند؟ اقدامات آقای هاشمی در دوره ریاستشان، بیمه ها را زمین گیر کرده و در پرداختی پزشکان در مناطق محروم تأخیر یک ساله وجود دارد. رانت خواری هم یکی دیگر از ایرادات وارده در مدیریت ایشان است که امیدوارم اگر ایشان رای بیاورد تمام مسایلی که مطرح را سرلوحه کارشان قرار دهند . **احمد بیگدلی: کمبودهای دارویی در دوران وزارت هاشمی کاهش یافت
مردم خدابنده در مجلس شورای ی گفت: در دوران وزارت سیدحسن قاضی زاده هاشمی، کمبود دارو از 350 قلم به 30 قلم رسید و 128 کلینیک تخصصی در ای مختلف تاسیس شد.
احمد بیگدلی در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس شورای ی در موافقت با پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در دوران وزارت هاشمی ، تنها سه درصد بیماران برای تهیه نیازهای خود به خارج از بیمارستان ارجاع داده می شوند و همچنین 32 پایگاه اورژانس هوایی تاسیس شد. یکهزار و 500 تخت اورژانس افزایش یافت و مسائل زیرمیزی از بین رفت.
وی ، ایجاد یکهزار و 800 واحد اختصاصی زایمان و تکمیل و بهره برداری چهارهزار و 388 تخت در قالب طرح تحول سلامت را از دیگر خدمات هاشمی در دوره وز نام برد و گفت:این خدمات به جز همت تلاشگران عرصه سلامت به ویژه شخص بهداشت ، میسر نمی شد.
مردم خدابنده در مجلس شورای ی با اشاره به دوران پیش از ی قاضی زاده هاشمی ،گفت: در آن زمان، وقتی مردم به مراکز درمانی مراجعه می د اگر وضعیت مالی بدی داشتند نه بیمارشان درمان می شد و نه جنازه متوفی به خانواده تحویل داده می شد. حدود پنج تا 6 میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه درمانی بودند.
بیگدلی ادامه داد: بیش از 75 درصد از هزینه های درمانی برعهده مردم بود و مردم در تهیه دارو حدود 350 قلم دارو مشکل داشتند و مردم باید تمام م ومات و تجهیزات را از خارج بیمارستان و با هزینه شخصی تهیه می د، در آن روز کمبود منابع مالی علت اصلی چالش های وزارت بهداشت و درمان نبود بلکه مشکل در مدیریت برنامه بود و هیچ چشم انداز شفاف قابل اندازه گیری برای حقوق سلامت مردم در این حوزه وجود نداشت.
وی تاکید کرد: با این اوضاع حوزه بهداشت و درمان و کاهش شدید اعتماد مردم، آقای هاشمی با اعتقادی که به فرمایش معظم انقلاب داشت، تفکر و تلاش خود را براین اساس شکل دادند و عملیاتی د و رفاه و راحتی و آسایش شخصی خودشان و خانواده شان را کنار گذاشتند و با روحیه جهادی وارد این محیط پراضطراب وزارت شد.
وی اضافه کرد: او مانند شما تمامی نمایندگان ، طبق اصل 29 قانون اساسی، سلامت را حق همگانی مردم می دانستند، انسان سالم را محور توسعه پایدار می دانستند و رشد اقتصادی و و فرهنگی پایدار بدون داشتن انسان های سالم را امکان پذیر نمی دانستند و دنبال یک تحول اساسی در نحوه مدیریت پرجمعیت ترین و تخصصی ترین وزارتخانه بود.
مردم خدابنده در مجلس شورای ی گفت: هاشمی وعده ایجاد بیمه فراگیر با عمق و کیفیت مناسب برای همه آحاد مردم دادند. در برنامه خود، تقویت و ارتقای نظام شبکه های بهداشتی و درمانی کشور را دیده بودند و دنبال را اری برای تامین نیروی انسانی متخصص برای مناطق محروم بودند. بازسازی و نوسازی و گسترش شبکه بهداشتی و درمانی کشور که فرسوده و پیر شده بود را قول دادند و رسیدگی به محرومین، روستاها و نقاط دورافتاده و تقویت بیمارستان های تی را جزو برنامه های خود قرار دادند و به قول شاعر بزرگ کشور :'سعدیا گرچه سخندان ومصالح گویی ، به عمل کار برآید نه به سخنرانی'.
بیگدلی افزود: خاتمی از شخصیت حقیقی هاشمی فرمودند اما لازم به ذکر دو نکته است که هاشمی مقام نوزدهم چشم پزشکی دنیا را دارند. 350 مقاله بین المللی نوشتند و 10 کتاب بین المللی و مرجع تالیف کرده اند. با تلاش های شبانه روزی او رتبه ایران بین 210 کشور جهان در وزارتخانه های آنها، نوزدهم شد.
وی خاطرنشان کرد: من از شما نمایندگان بزرگوار که من هم یکی از نمایندگان به شمار می روم، وظیفه خود دانستم به پیروی و توصیه مردم ایران، استان زنجان و شهرستان خدابنده و نمایندگان استان زنجان، ضمن تبیین تلاش های صورت گرفته از مظهر شما نمایندگان ، استدعا دارم با رای حداکثری خود به قاضی زاده هاشمی، زمینه تحقق نظام سلامت در خور و منزلت مردم شریف ایران فراهم آورید. **خاتمی: 95 درصد از برنامه های پیشنهادی بهداشت منطبق با سیاست های ابلاغی ی است
مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای ی گفت: برابر بررسی های معاونت نظارت مجلس شورای ی 95 درصد برنامه های پیشنهادی بهداشت، منطبق و همسو با شرح وظایف و سیاست های کلی ابلاغی ی و برنامه ششم توسعه و همچنین تکالیف قانونی احکام دائمی است و موردمغایر ندارد.
سید مرتضی خاتمی امروز چهارشنبه در دومین روز بررسی صلاحیت ان پیشنهادی ت دوازدهم در جلسه علنی مجلس شورای ی درباره پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان موافق وی سخن گفت.
خاتمی اظهار کرد:آنچه مولفه مهمی در مدیریت نظامات گوناگون است سلامت و برنامه ریزی و سیاست گذاری است که به این مهم از ستاد تا رده های صف، ، بیمارستان و شبکه ها توجه شده و ضمن پایه گذاری آن در برنامه های آتی مورد توجه جدی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: مهم ترین فعالیت بهداشتی در دنیا، ایجاد و تقویت نظام پیشگیری و توجه به محرومین، عشایر، حاشیه ا در گذشته بوده که در برنامه های آتی نیز اجرا می شود.
این موافق پیشنهادی بهداشت اضافه کرد: از جمله شاخص های بین المللی در نظام سلامت ، عد در سلامت، ساماندهی نیروی انسانی، توسعه منابع نیروی انسانی براساس بار بیماری، شاخص دسترسی و دستی و ارتقای سطح سواد سلامت ، شاخص پاسحگویی و کاهش پرداخت از جیب مردم در جهت نیل به اه ی که در دنیا مورد توجه است.
وی افزود: در طرح تحول سلامت گام های مهمی برداشته شده است به گونه ای که رئیس سازمان بهداشت جهانی در سفر به ایران اشاره کرد که ایران از نظر نظام سلامت در مسیری درست قرار دارد و طرح تحول سلامت قابل عرضه به کل دنیا است.
خاتمی اضافه کرد: تمرکز ز و توجه به شایسته سالاری در برنامه توجه جدی شده است، از مهم ترین روش های موثر در کاهش بز اری و آسیب اجتماعی ، ارتقای مهارت های زندگی در قالب بندهای پیشنهادی دیده شده همچنین توجه به تکنولوژی نوین و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده با فراهم زیر ساخت در چهار سال گذشته مورد توجه بوده و در چهار سال آینده نیز مورد توجه است.
وی گفت: در زمینه بهبود وضعیت سلامت و ارتقای نظام پیشگیری چندین سند ملی در مورد سلامت داریم که در برنامه وی مورد توجه قرار گرفته از جمله سند ایمن و رشد دسالان، سلامت مادر و کودک و تغذیه، آب و هوای سالم، کنترل عوامل خطر، سوانح و حوادث ، سلامت کارکنان و زندانیان به صورت دقیق و علمی مورد توجه قرار گرفته است.
مردم ماهنشان و ایجرود افزود: در منابع علمی امروز، بیشترین علت بیماری استرس است. مهم ترین روش کاهش آن، اصلاح شیوه زندگی است که در برنامه وجود دارد.
خاتمی گفت: تقویت نظارت و اولویت بهداشت بر درمان، تمرکز وتقویت سازمان فوریت های پیش بیمارستانی در چهار سال گذشته مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی منطبق با شاخص های روز دنیا و منطبق با قوانین بالادستی و برنامه ششم توسعه، گفت: برنامه های ، سلامت کشور را 10 رتبه ارتقا داده که امیدواریم با همان رای بالا، توفیق خدمت مجدد به مردم ایران را ب کند.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت وظایف گسترده ای دارد از جمله سیاست گذاری و نظارت و ارایه خدمات و ید خدمت، پیشنهادی بهداشت، شخصیتی است که از نظر علمی سرآمد و ممتاز و صاحب نام در سطح بین المللی و با صدها مقاله در مجامع بین المللی، پژوهشگر و محقق است.
خاتمی اضافه کرد: در مورد ی صحبت می کنم که کارنامه روشن چهارساله و تجربه گران سنگ وزارت را دارد. در یک کلام طرح مهمی را به نام طرح تحول سلامت در کشور به اجرا در آورده که براساس آن بار بر زمین مانده بزرگی برداشته شده است و زیرساخت های بهداشتی درمانی اصلاح شده و برابر یک چهارم کل تخت های موجود در این چهار سال به تخت های بیمارستان اضافه و مراکز درمانی تجهیز و دسترسی ها بهبود و پرداخت از جیب مردم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی گفت: هاشمی در طول دوره چهارساله وزارت بالغ بر 300 سفر کاری بالغ بر 600 شهر و روستا را داشته که این مفهومی جز توان و تحرک و نشاط و انگیزه نمی تواند داشته باشد و این مهم ریشه در اعتقادات دارد براین اساس ی که صاحب این اعتقاد است باید چنین انگیزه ای داشته باشد. درواقع وی همان جایی بودند که باید باشند.
خاتمی افزود: وی همچنین با حرکتی که در مناطق محروم به عنوان مداوای مردم انجام می داد فرهنگ پرداخت زکات علم را نهادینه کرد. ** بوکان:حوزه بهداشت مثل درمان متحول نشده است
مردم بوکان در مجلس شورای ی در مخالفت با پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تحول خاصی در بخش بهداشت طی چهار سال گذشته و در دوره کاری هاشمی( بهداشت) اتفاق نیفتاده است.
محمد قسیم عثمانی روز چهارشنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس جمهوری افزود: این در حالی است که بهداشت در بخش درمان شا ار د و ما باید نمره عالی به ایشان بدهیم چرا که تعداد تخت های بیمارستانی 25 درصد افزایش یافته است .
وی افزود: در بخش بهداشت از هاشمی گله داریم چرا که تفاوت و برتری در بخش درمان را شاهد بودیم تحولی که در بخش درمان بود اما در بخش بهداشت وجود نداشت .
وی اظهار کرد: آقای هاشمی در دوره چهار سال بعدی کاری خود هیچ برنامه ای را برای تحول بهداشت به مجلس شورای ی ارائه نکرده اند .چهار سال بعدی دوره تمرکز بر بهداشت است ایشان باید بگویند چگونه می توانند این بخش را متحول می کنند و برای تامین مالی این کار چه برنامه ای دارند و از چه مکانیزم این منابع را تامین خواهند کرد؟
این مخالف پیشنهادی وزارت بهداشت در عین حال از خدمات هاشمی در حوزه بهداشت در ت یازدهم قدردانی کرد و گفت: شخصیت هاشمی قابل تقدیر است و بدون شک ایشان در ت تدبیرو امید یکی از قوی ترین ستون ها بودند و باید بگوییم بخشی از آرای غیر ایشان مربوط به عملکرد مثبت ایشان است.
وی تاکید کرد: هاشمی به شخصیتی کاریزماتیمک در جامعه بدل شده اند که می توانند برای جامعه مفید واقع شوند.
عثمانی در ادامه با تاکید برتعادل بخشی در مبحث حقوق و دستمزدها در بدنه حوزه بهداشت هم گفت: رعایت تعادل در پرداخت حقوق و دستمزد در بدنه پزشکی باید مد نظر بهداشت قرار بگیرد درست است که پزشکان نقش اول را درمان دارند اما نباید از یاد برد درمان ، فرایندی دارد که تنها بخشی از درمان را پزشکان انجام می دهند و پرستاران و عموم نیروهای پیراپزشکی نقش کلیدی در این امر برعهده دارند.
وی اظهار کرد: باید نگاه ها به پرداخت حقوق و مزایای بدنه بهداشت اصلاح و تعدیل شود تا در نهایت این امر منجر به رضایتمندی مضاعف مردم گردد.
وی درعین حال اضافه کرد: تعادل بخشی در پرداخت حقوق و دستمزدها نیاز به تامین منابع مالی دارد و من ندیدم آقای هاشمی برنامه ای در این باره ارائه کنند و ایشان نگفتند که ازچه منابعی، از چه محلی و چه مکانیزمی می توانند منابع لازم را جذب کنند و ما نمایندگان چه کمکی در این زمینه می توانیم به حوزه بهداشت .
عثمانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ظرفیت های پزشکی و پیراپزشکی اشاره و تصریح کرد: بدلیل کمبود ظرفیت ها بسیاری از جوانان کشور برای تحصیل در رشته های پزشکی عازم کشورهای خارجی می شوند و پس از گذراندن چند ترم ی و صرف هزینه های سنگین به کشور بازمی گردند؛ چرا نباید این ظرفیت را خود درکشور ایجاد کنیم؟
وی افزود: افزایش ظرفیت ها ، مورد نظر مردم است در برنامه های هاشمی دیده نشده است و امید است در برنامه ایشان در چهار سال آینده پیش بینی شود.
مردم بوکان در ادامه به ساماندهی وضعیت خدمات درمانی و بیمه ها اشاره کرد و خطاب به هاشمی گفت: آقای هاشمی؛ جنابعالی می دانید حوزه عملیات شما فرابخشی است و بیمه ها در اختیار شما نیست و شاهد بودیم بیمه ها وزارت بهداشت را اذیت د یعنی خدمات را بخش بهداشت و درمان به مردم به موقع ارائه می داد اما بیمه ها بموقع پرداخت نمی د؛ ما نگران این سیاست های فرابخشی و عملکرد بیرونی هستیم که چگونه می شود این هماهنگی را ایجاد کرد که وقتی بخش بهداشت و درمان بموقع خدمات ارائه می دهد بموقع هم دریافتی بیمه را شاهد باشد. بی توجهی به این عملکرد به مرور انگیزه ها را از بین خواهد برد.
عثمانی خاطرنشان کرد: در برنامه پیشنهادی بهداشت چیزی تحت عنوان بیمه ندیدیم ؛ آقای هاشمی بگویند برای بیمه ها چه فکری می خواهند ند؟ اگر بیمه دست ی باشد و ارائه خدمات درمانی در دست یک نفر دیگر، این تعارض ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.امید است آقای هاشمی این مبحث را نیز در برنامه های آتی خود برای چهار سال آینده بگنجانند.
این مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که در برنامه های پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراهی رفاه اجتماعی وبیمه ها دیده شود.**هادی بهادری: تامین مالی طرح تحول سلامت ابهام دارد
مردم ارومیه در مجلس شورای ی در مخالفت با پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تامین مالی طرح تحول سلامت ابهام دارد و بی عد ی ها در حوزه بهداشت و درمان رفع شود.
سید هادی بهادری در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس شورای ی بررسی صلاحیت ان پیشنهادی ت دوازدهم افزود: در مخالفت صحبت با هاشمی شاید با این عنوان درست نباشد و باید از وی و مجموعه فعالیت وزارت بهداشت در چهار سال ت یازدهم تشکر کرد که یکی از شا ار های این ت، طرح تحول سلامت بود.
بهادری ادامه داد: آنچه مرا مجاب کرد که در مخالفت ایشان صحبت کنم یکی مربوط به مسایل در سطح ملی است و دیگری بی عد ی در نظام پزشکان و بهداشت و درمان می باشد.
بهادری خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر تفاوت حقوق پزشکان با دیگر کادرهای پزشکی مانند پرستاران و تامین مالی آن دچار ابهام است.
وی اضافه کرد: بیمه وضعیت مناسبی ندارد و در ادامه هم نسبت به تامین مالی طرح تحول سلامت نگران هستیم.
بهادری با اشاره به اینکه در برنامه ارائه شده این دوره از پیشنهادی بهداشت، برنامه ای برای تامین منابع طرح تحول سلامت ندیده ایم، تاکید کرد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و همین طور به موضوع بهداشت عنایت شود.
وی با بیان اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: توجه به پیشگیری و بهداشت نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و بسیاری از خدمات در حوزه بهداشت و درمان نیز باید بیشتر مورد توجه ت دوازدهم قرار گیرد.
مردم ارومیه در مجلس افزود: یکی دیگر از موارد درخواستی من پیگیری طرح پزشک خانواده است که می بایست در دستور کار بهداشت در دوره دوازدهم قرار گیرد.
بهادری درباره مسائل منطقه ای حوزه انتخ ه خود نیز اضافه کرد: حدود 140 سال پیش بود که مدرسه دارلفنون در این منطقه تاسیس شد اما امروز برازنده نیست که علوم پزشکی آن در ردیف 21 علوم پزشکی کشور نباشد.
بهادری در ادامه به مسائل منطقه ای استان آذربایجان غربی اشاره کرد و ادامه داد: این استان آ ین استان در شاخص سلامت است و در دوره بعد باید نگاهی ویژه ای به این استان در حوزه بهداشت و درمان شود.
وی خاطرنشان کرد: بیمارستان 250 تختخو که قرار بود در این استان ساخته شود هنوز یک آجر آن نیز گذاشته نشده و همچنان بلاتکلیف است.
بهادری تصریح کرد: همچنین در دوره چهارساله بهداشت در ت یازدهم حتی یک تخت بیمارستانی هم در این استان نداشتیم و همچنین این استان بیمارستان ویژه سوختگی هم ندارد.
وی با اشاره به حادثه شهرستان خوی گفت: چرا مصدومان این حادثه باید به بیمارستان های دیگر استان ها و یا اصفهان اعزام شوند.
مردم ارومیه در مجلس در ادامه سخنان خود گفت: این استان در بحث گردشگری سلامت هم می تواند مفید باشد. در خصوص ظرفیت این نوع گردشگری غفلت شده و عقب مانده ایم در صورتی که این استان می تواند مهد گردشگری سلامت در این منطقه باشد.
وی در پایان برای بهداشت ابراز امیدواری کرد با رای بالا بتواند جزء وزرای ک نه دوازدهم باشد و در ادامه کار خود مباحث مطرح شده درباره بی عد ی ها در حوزه بهداشت و درمان را سر و سامان دهد.
جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ت دوازدهم از روز گذشته ( 24 مرداد ماه) در مجلس شورای ی آغاز شده است و قرار است نمایندگان ملت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به ان پیشنهادی رای اعتماد دهند.
اجتمام 7329****1569 ** خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آ ین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
انتهای پیام /*اجتماعی وزارت بهداشت ت12 هاشمی
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرامگروه اجتماعی: مجمع بزرگ مبلغان محرم الحرام امروز با حضور 900 نفر از مبغان در سالن اهل بیت(ع) اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، امروز دوشنبه 27شهریورماه، مجمع بزرگ مبلغان محرم الحرام امروز با حضور 900 نفر از مبلغان در سالن اهل بیت(ع) اصفهان برگزار شد.مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
مجمع بزگ مبلغان محرم الحرام
گروه اجتماعی ـ انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته لرستان امروز ، ۲۱ فروردین در م آباد برگزار شد.به گزارش ایکنا از لرستان، دومین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته استان لرستان امروز ، ۲۱ فروردین در محل اداره کل تبلیغات ی لرستان برگزار شد.گزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستانگزارش تصویری انتخابات مجمع بانوان فرهیخته لرستان
نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال های آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 عبور خواهد کرد.بررسی کارشناسان نشان می دهد که نمودار درآمد ملی کشور پس از آنکه از سال 1390 نزولی شده بود از سال 1395 صعودی می شود.به گزارش بورس نیوز طبق بررسی و محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای ی نمودار درآمد ملی که از حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته اند به دست می آید برای سال 1395 صعودی خواهد شد.طبق نمودار ذیل مشاهده می شود که درآمد ملی به قیمت ثابت در سال 1390 به اوج خود رسیده است با این حال با منفی شدن رشد اقتصادی در سال های 1391 به بعد درآمد ملی نیز کاهش چشمگیری یافته و در پایان سال 1393 درآمد ملی به حدود 79 درصد درآمد ملی سال 1390 رسیده است. متأسفانه آمار درآمد ملی از سال 1393 به بعد در نماگرهای بانک مرکزی منتشر نشده و این شاخص مهم اقتصاد کلان برای سال های 1393 تا 1395 این آمار تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.نمودار فوق نشان می دهد که درآمد ملی از سال 1390 به طور مستمر روند نزولی داشته است و به نظر می رسد در سال 1...