سایت طلا

زیور آلات نه, سنجاق , گل مدل های زیبای سنجاق گل شیک مدل گل سنجاق بج دخترانه 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق سنجاق یکی از ا سوری های نه محسوب می شود و در طرح ها و رنگ های مختلفی وجود دارد. سنجاق یا گل و یا بج به خوش پوش بودن افراد کمک زیادی می کند. سنجاق نسبت به سایر جواهرات و زیور الات دیگر درخشش خاصی به لباس و پوشش شما می دهد و بیشترین تأثیر را برای زیبای جلوی لباس دارد. حتی اگر یک لباس خیلی ساده هم بر تن کنید با قرار دادن سنجاق بر روی یقه پیراهن خود می توانید با کمال اعتماد به نفس در مجلس حضور پیدا کنید. 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا سنجاق (به انگلیسی: brooch) یک گیره طراحی شده با جواهرات تزئینی است که به لباس متصل می شود. این گیره معمولاً از ف ، اغلب نقره یا طلا یا گاهی اوقات برنز و یا برخی از مواد دیگر ساخته می شود. سنجاق غالباً با مینای دندان و یا با سنگ های قیمتی تزئین شده و ممکن است فقط زینتی باشد و یا گاهی اوقات به عنوان مدال و درجه به کار می رود. اولین سنجاق شناخته شده از عصر برنز است. سنجاق در تاریخ شناسی یکی از شاخص های مهم زمانی است. 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا امروز نیز این سنجاق های و بج ها در اشکال مختلف وجود دارند. از شکل کاملا تزئینی شان که از روی به کنار کیف و… سرایت کرده، آن هم منقوش به شعر یا چهره افراد مشهور، تا روی سیاست مداران که از دست بزرگان ت آن را دریافت می کنند. این نشان های از دوران قاجار در ایران جا باز د. قاجاری ها که در همه چیز تحت تاثیر و مقلد فرنگی ها بودند در سفر ناصرالدین شاه به انگلیس و فرانسه یاد گرفتند که به چهره های شاخص ت شان نشان لیاقت بدهند. نشان هایی مثل نشان اقدس و قدس و همایون و آفتاب از این جمله نشان ها بودند. 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا امروزه بج با این پیشنیه تاریخی یکی از متعلقاتی است که به خوش پوش بودن آدم ها کمک زیادی می کند و جزو آن دسته از جزئیاتی است که شما می توانید به درک مناسبی از تیپ شخصیت مقابل تان دست پیدا کنید، یا در نهایت توجه شما را به خود جلب کند. یادمان نرود که این جزئیات هستند که ما را به یک کل می رسانند. بج و سنجاق و پی ل ده ریزهای مهمی هستند که شما را بهتر تعریف می کنند. 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا گل به جز استفاده روی و یقه لباس میتواند به شکل های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.
_ میتوانید گل را با کمک سنجاق سر به موهایتان وصل کنید.
_ گل را روی تل سر وصل کنید و از یک تل معمولی یک تل استثنایی بسازید.
_کلاهتان را با گل تزئین کنید.
_ میتوانید آن را روی کیف بزنید.
_ اگر روی یک کمربند ساده گل بگذارید بسیار زیبا میشود.
_ گل روی شال گردن هم خیلی قشنگ میشود. 25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طل25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلاسنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا25 مدل از شیک ترین و زیباترین سنجاق نه و دخترانه،سنجاق مردانه،مدل سنجاق دست ساز،،سنجاق کت مردانه،سنجاق طلا،گل دست ساز،گل به انگلیسی،سنجاق ژله ای،سنجاق قفلی طلا
وب سایت howcanu: چگونه قیمت طلای دست دوم را محاسبه کنیم؟ چگونه قیمت طلا را محاسبه کنیم؟ فرمول محاسبه قیمت طلا چیست؟ چگونه در طلا فروشی سرمان کلاه نرود؟ اصطلاحات طلا فروشی به چه معناست؟ در این مطلب به تمامی این موارد پاسخ داده خواهد شد. اما شما حتما تا به حال برای هر منظور و هدفی به طلا فروشی مراجعه کرده اید. چه برای ید طلا و چه بسا گاها برای فروش طلا یا اصلا ید طلای دست دوم، اما در مقابل فروشنده ایستاده اید در حالی که وی با یک ترازو و یک ماشین حساب، دقایقی را به حساب و کتاب می پردازد بدونه اینکه بدانید قضیه از چه قرار است. قیمت هر گرم طلا را می دانید اما اینکه قیمت نهایی چگونه محاسبه می شود همیشه برای شما گنگ و پیچیده بوده است. چگونه قیمت طلا را محاسبه و در ید طلا حرفه ای باشیم؟ما برای اینکه اطلاعات موثق و دقیق به شما ارائه کنیم به سراغ اتحادیه طلا فروشان و یک وبسایت معتبر دیگر رفتیم تا اطلاعات را مو به مو به همراه مثال کاملا ساده و ملموس در اختیار شما کاربران بگذاریم. اما قبل از هر چیز شما با یک سری مفاهیم و تعاریف ابت که خاصه طلا فروشان است باید آشنا شوید و سپس به سراغ فرمول ها و محاسبات برویم.تعاریف و اصطلاحات طلا:اونس:هر اونس طلا یا به عبارتی یک اونس طلا برابر با۱۰۳۴۳۱/ ۳۱ گرم باعیار (۹۹۹. ۹) که عیار (۲۴) هم خوانده می شودمظنه طلا: یعنی قیمت ۶۰۸/ ۴ گرم طلای۱۷عیار یا (۷۰۵).مثقال: یک مثقال طلا برابر با۶۰۸/ ۴ گرم استسوت:به عبارت دیگر اگر هر گرم را به هزار واحد تقسیم کنیم هر قسمت یک سوت است. پس هر گرم ۱۰۰۰ سوت استقیراط:هر قیراط برابر با ۲۰۰ سوت است.سکه تمام بهار : (قدیمی و ی) عیار ۶/ ۲۱ است؛ یا همان عیار (۹۰۰) که عیار ۲۲هم خوانده می شود، وزن هرسکه۱۳۳ /۸ گرم است. سکه نیم بهار :(وزن۰۶۶۵ / ۴ گرم با عیار۹۰۰ )است. سکه ربع بهار :(وزن۰۳۲۲۵/ ۲ گرم با عیار۹۰۰)است.چگونه قیمت طلا را محاسبه و در ید طلا حرفه ای باشیم؟حال که با اصطلاحات رایج طلا آشنا شدید اجازه دهید به سراغ فرمول ها و روش محاسبات قیمت طلا بر اساس اطلاعات برویم. برای این کار به سراغ اتحادیه طلا و جواهرات رفته است که باز هم لازم است با یک سری مفاهیم ابت آشنا شوید.قیمت روز طلا: قیمت روز طلا یا مظنه یا فی طلا هر سه به یک معنی می باشد. قیمت طلا براساس هماهنگی لازمه بین اتحادیه طلا و جواهر با بانک مرکزی ایران مشخص می گردد و همچنین تغییر در اوضاع و نحوه ثبات اقتصادی در آن دخیل است، بطوریکه همزمان با افزایش نابسامانی در هر کشوری قیمت طلا نیز بعلت پشتوانه بودن آن در حال افزایش خواهد بود. معمولاٌ در ایران مظنه را براساس یک مثقال طلای ۷۰۵ یا ۱۷ عنوان می کنند که فروشنده می تواند آن را تبدیل به گرم و هر عیار مورد نیاز خود نماید. قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار آب شده نیز بعنوان مظنه استفاده میگردد. مثال یک مثقال عیار ۱۷ مقدار ۱۷۰۰۰۰ ریال باشد.اجرت:حتما با لغت اجرت آشنا هستید. مطمئنا می دانید که علاوه بر ارزش طلا شما میبایست دستمزد و حقوق انی که بر روی آن قطعه طلای خام کار کرده اند را هم بپردازید پس مقدار پولی که بابت هر گرم ساخت به کارخانه و کلاً به بنکدار پرداخت می گردد، اجرت می گویند. اجرت کار، تنوع خاصی دارد و کارهایی که مدل جدیدتری باشند، معمولاٌ اجرات بالاتری دارند. اجرت در جواهرسازی بعلت دقت زیاد کار و همچنین احتمال ری زیادتر و استفاده از سنگ های قیمتی که احتمال ش تن آن وجود دارد، معمولاً بالاتر است و بعضی اوقات تا ۴ الی ۶ درصد قیمت طلا نیز رسیده است. در کشورهای اروپایی نوع کار اجرات دارد، یعنی اجرت را با ف نمی سنجند، بلکه کار انجام شده می سنجند. ولی در ایران یک نوع کار برروی دو ف اجرت های متفاوتی دارد. مثلاً کار قلمزنی برروی طلا گرمی ۴۰۰۰ ریال و برروی نقره گرمی ۴۰۰ ریال می باشد.چگونه قیمت طلا را محاسبه و در ید طلا حرفه ای باشیم؟سود فروش: عرف عام در بازار بین ۵% الی ۱۰% می باشد. با داشتن این چهار عامل می توان قیمت فروش را به سهولت محاسبه نمود.روش محاسبه قیمت طلا: خب حال با داشتن سه مورد بالا به انضمام وزن آن قطعه طلا می توانیم به محاسبه قیمت نهایی طلا با استفاده از فرمول بنشینیم.قیمت کل = ۸%+ (وزن کل× (اجرت هر گرم+ قیمت هر گرم))مثال 1)گوشواره میله ای به وزن ۸۰۰/۵ گرم مورد نظر مشتری می باشد. اگر اجرت هر گرم ۲۰۰۰ ریال باشد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۰۰۰ ریال باشد قیمت کل را محاسبه کنید؟قیمت کل گوشواره۲۶۳۰۸۸=۱۹۴۸۸+۲۴۳۶۰۰=۸%+[۸۰۰/۵×(۲۰۰۰+۴۰۰۰۰)]اگر متوجه نشدید به سرغ یک مثال ملموس تر از سایت طلاکاران می رویم که این مورد را واضح تر توضیح داده است.مثال 2)فرض کنید به یک طلا فروشی مراجعه کردید و یک انگشتر طلا به وزن دو گرم نظر شما جلب کرده حالا قصد دارید آن را یداری کنید از فروشنده چند چیز را بپرسید یک قیمت امروز چقدر است فرض می کنیم هر گرم طلا ۱۰۰۰۰۰ تومان بود وقتی پرسیدید حتما خودتون هم به تابلو نصب شده در فروشگاه هم نظر بیاندازید که فروشنده قیمت نجومی از خودش بیان نکند، دوم اینکه مزد ساخت یا همان اجرت ساخت آن چقدر است، فرض می گیریم اجرت ساخت۵۰۰۰ تومان است و سوم به ترازوی آن نگاه کرده و وزن را خودتان با چشمان خودتان ببینید در بالا گفتیم انگشتر دو گرم بود. خوب اطلاعات اولیه را گرفتید حالا بریم سراغ محاسبه قیمت طلا و اینکه چقدر باید پول پراخت کنیم۱۰۰۰۰۰+۵۰۰۰+۷%+۹%*۲gr=244000خب در مثال بالا که سود را کمی کمتر از فرمول بالا که ۷ درصد است در نطر گرفتیم و متوجه شدید یک انگشتر دو گرمی دویست و چهل و چهار هزار تومان برای ما آب می خورد که دویست تومن پول طلا و مابقی هزینه های جانبی طلا بود. توجه داشته باشید که در زمان ید طلا از مغازه دار معیارهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده ، اجرت ساخت، درصد سود فروشنده نیز به مبلغ طلا اضافه خواهد شد و در زمان فروختن به مغازه دار پارامترهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، اجرت ساخت و درصد سود فروشنده از آن حذف و صرفا پول طلای آن قطعه به شما پرداخت می گردد، به همین دلیل است که بین قیمت طلا در زمان ید و در زمان فروش اختلاف زیادی مشاهده می گردد و اگر طلای انتخ شما از سنگ های گرانبها یا دیگر سنگ ها ساخته شود ، این موضوع نیز در قیمت می تواند تاثیر گذار باشد.نکته:پس یک نتیجه گیری جالب برای شما ایتجاست که ید طلای دست دوم برای شما به مراتب با صرفه تر از طلای نو است چراکه دیگر خبری از انواع مبالغ اضافه شده از جمله اجرت، مالیات، و … نیست و هزینه پرداختی شما بسیار نزدیک به هزینه طلای خالص است اما بر ع برای فروش طلا هم آنچنان نباید به چیزی بیش تر از هزینه وزن طلا فکر کنید. پس ید طلای دست دوم بسیار اقتصادی تر از ید طلای نو است البته به شرط ثابت بودن قیمت طلا.چگونه قیمت طلا را محاسبه و در ید طلا حرفه ای باشیم؟نکات مهم طلا: طلای ۲۴ عیار وجود ندارد:تحت هیچ شرایطی فریب چیزی به اسم طلای ۲۴ عیار را نخورید. تنها طلایی که ۲۴ عیار خالص است، شمش طلاست و به خاطر اینکه شمش ف نرمی است، نمی شود به تنهایی از آن زیورآلات ساخت. سازندگان طلا برای اینکه آن را به زیورآلات تبدیل کنند، مس و نقره به آن اضافه می کنند تا با پایین آمدن عیار، قابل ساخت باشد.سکه ب ید نه طلا: اگر هدف تان از ید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه ب ید. این به معنای آن نیست که ارزش سکه و طلا با هم متفاوت است. این دو ارزش ی انی دارند، اما موقع فروش سکه، سود بیشتری نصیب شما می شود. سکه اجرت ساخت ندارد، اما وقتی بخواهید زیورآلات تان را بفروشید، رقمی برای اجرت ساخت از آن کم می شود.تشخیص طلا از نقره و پلاتین: شخیص طلا از نقره و پلاتین کار راحتی است. بر اساس یک اصل کلی، بیشتر طلاها با حرف انگلیسی k در کنار عددی که نشان دهنده عیار آن است، بارگذاری می شوند. نقره ها را با علامت بیضی، مهر می کنند و پلاتین هم با حروف pt مشخص می شود، به خاطر همین برای تشخیص این تفاوت کار سختی ندارید.تشخیص طلای دست دوم: بازار طلاهای دست دوم مدت هاست که داغ است؛ تشخیص طلای دست اول و دست دوم شاید تا حدودی مشکل باشد. ساده ترین راه برای این که دست دوم بودن طلا را تشخیص بدهید، یک نگاه به ظاهر آن، به خصوص به قفل و بندی است که در آن به کار رفته. در طلای دست دوم، این قسمت ها در مقایسه با بخش های دیگر کمتر براق اند و به خاطر استفاده هایی که از طلا شده، خش هایی هم در این بخش ها دیده می شود.
تعداد سایت های اینترنتی هر روز در حال زیاد شدن است و امروزه تقریبا تمامی افرادی که سرویس یا کالایی برای فروش داشته باشند با راه اندازی و طراحی سایت اینترنتی سعی در معرفی خود در فضای مجازی جهت بازاری و فروش بیشتر را دارند.یک بخش مهم از قبل از شروع پروژه آنلاین خود باید به آن توجه کنید نکات طراحی سایت است. وقتی یک کاربر وارد سایت شما می شود اولین چیزی که توجه او را جلب میکند طراحی سایت شما است. در واقع رعایت نکات طراحی سایت و ظاهر سایت مانند ویترین یک فروشگاه است که هرچه زیباتر باشد میتواند مشتریان بیشتری به داخل فروشگاه هدایت کند.
این مقاله نسخه کامل و جامع مقاله ۷ نکته مهم در طراحی سایت می باشد. در صورت نیاز برای داشتن آشنایی و اطلاعات اولیه برای مطالعه این مقاله می توانید در ابتدای امر پیش نیاز این موضوع را مطالعه نمایید…۷ نکته مهم در طراحی سایت
نکات طراحی سایت۱- بررسی اولیه:قبل از اینکه یک پروژه طراحی سایت استارت بخورد باید نکات طراحی سایت را بررسی کنید که سایت هدف چه موضوعی دارد و مخاطبان آن چه اشخاصی هستند؟
هر سایتی با توجه به گروه کاربران هدف و نوع محتوا باید نکات طراحی سایت مخصوص به خود را داشته باشد. یک سایت شخصی با سایت سازمانی و شرکتی از نظر ساختار بسیار متفاوت است و به عنوان یک طراح باید تمامی این موارد را بررسی کنید. چون اگر با عجله و بدون تحقیق قالب را طراحی کنید و بعد از طراحی سایت متوجه شوید که آن قالب پاسخگوی سایت مقصد نیست در عمل ش ت خورده اید و باید از صفر شروع کنید و این یعنی اتلاف هزینه و زمان…۲- رنگ بندی:گام بعدی در توجه به نکات طراحی سایت رنگ بندی سایت است. سایت های خبری و رسمی معمولا از رنگ های سنگین و تیره استفاده میکنند چون بیشتر محتوا آنها شامل متن است و کاربر هنگام مطالعه اینگونه سایت ها خسته نمیشود.
اما سایتهای فروشگاهی و خدماتی از رنگ های تند و با کنتراست بالا استفاده میکنند چون هدف این سایت ها جذب مشتری و افزایش فروش است. پس باید در انتخاب نوع رنگ سایت نیز دقت کافی داشته باشید.
برای هر طراحی سایت از ترکیب ۲ تا ۳ رنگ مختلف استفاده کنید. استفاده از رنگ های بیشتر از این باعث شلوغ شدن طراحی سایت خواهد شد.
۳- لوگو:تمام سایت های شخصی و تجاری باید از یک لوگو برای معرفی نام و برند خود استفاده کنند. یک لوگو در ذهن کاربر ثبت میشود و هر جا که لوگوی شما منتشر شده باشد بازدید کنندگان را به یاد شما می اندازد. برای رعایت نکات طراحی سایت حتما از یک لوگو زیبا در قسمت بالایی سایت استفاده کنید.۴ – رنگ متن:بهتر است رنگ متن سایت مشکی با پس زمینه سفید باشد. در این صورت کاربر هنگام خواندن متن دچار خستگی چشم نمیشود و میتواند مقالات شما را کاملا مطالعه کند. استفاده از رنگ های تند برای متن سایت باعث میش ربران سایت شما را ترک کنند.
همچنین می توانید برای ب اطلاعات کامل تر مقاله طراحی سایت و انتخاب رنگ هارا مطالعه نمایید.۵- امنیت کدنویسی:در کدنویسی قالب سایت باید دقت کنید تا راهی برای نفوذ رها وجود نداشته باشد. اکثر سایت هایی که توسط یک نفر کدنویسی میشوند دارای باگ هستند. پس سعی کنید قبل از طراحی سایت از دوستان متخصص خود کمک بگیرید و بخواهید کدهای سایت شما از لحاظ آسیب پذیری و نفوذ بررسی کنند.۶ – نظم و برنامه ریزی: رعایت نکات طراحی سایت برای شما یک پروژه است و برای هر پروژه باید برنامه ریزی وجود داشته باشد. از مرحله تحقیق تا تحویل پروژه و بخش های بعدی، باید برای تک تک این کارها برنامه ریزی داشته باشید و طبق آن پیش بروید. با این کار دیگر چیزی هم از قلم نمیافتد و پروژه تا انتها درست پیش میرود.۷ – بخش بندی سایت:یکی دیگر از نکات طراحی سایت برای زیبا تر شدن ظاهر سایت این است که صفحات آن را به بخش های مختلف تقسیم کنید و در هر بخش نوع خاصی از مطالب قرار دهید.
به عنوان مثال میتوانید از ستون های کناری برای قرار دادن تبلیغات، لینک دوستان، فرم ثبت نام و … استفاده کنید. از بخش بالایی سایت هم برای قرار دادن لوگو و منو های سایت استفاده کنید. این کار باعث افزایش رضایت کاربر از سایت شما میشود.۸ – سادگی:طراحی سایت که انجام می دهید باید ساده ولی کامل باشد. یک طراحی ساده همیشه زیبا و برای همه قابل فهم است و در عین حال میتواند به بهترین وجه ممکن موضوع را به کاربر منتقل کند.۹ – تکنولوژی:برای طراحی سایت تا جایی که میتوانید از جدیدترین تکنولوژی های برنامه نویسی تحت وب مانند: 5 ,jquery ,bootst و این دست فریم ورک ها استفاده کنید که قابلیت های فراوانی در اختیار شما قرار میدهد و امنیت بیشتری هم دارد. برای آشنایی بیشتر به مقالهتاریخچه طراحی سایت مراجعه کنید.۱۰ – خاص بودن:قالب های رایگان فراوانی در بازار وجود دارد که میتوانید از آن ها برای طراحی سایت خود استفاده کنید اما فکر کرده اید چند نفر مثل شما از همان قالب استفاده کرده اند و سایت شما ممکن است از نظر کاربر تکراری باشد. همچنین این قالب های رایگان و قفل ش ته که در اینترنت به وفور یافت میشوند پر از مشکلات ظاهری و فنی هستند.۱۱ – تست:قبل از اینکه قالب طراحی شده را روی سایت استفاده کنید ابتدا برای مدتی بصورت آفلاین یا روی یک زیردامنه آن را فعال کنید و از دوستان خود بخواهید با سایت کارکنند و معایب آن را پیدا کنند تا بتوانید آنها را رفع کنید. با این کار وقتی قالب بر روی سایت اصلی قرار گرفت دیگر کاربران شما مشکلی با آن نخواهند داشت.تجربه کاربری user experienceبه جهت افزایش کیفیت مطالعه و دسته بندی موضوعات برای مطالعه بخش تجربه کاربری از نکات اصلی طراحی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید…تجربه کاربری در طراحی سایتمحتوا content۲۹- تعداد صفحات:در طراحی سایت نیازی نیست که صدها صفحه برای یک سایت ایجاد کنید بلکه میتوانید در چند صفحه اصلی سرویس ها و کالای خود را معرفی کنید. به این ترتیب مدیریت آن برای شما راحت تر خواهد بود و کاربر هم سریعتر به هدف خود میرسد.۳۰ – صفحه اصلی:مهم ترین بخش یک سایت و از دیگر نکات طراحی سایت که اگر درست طراحی شود میتواند یک بازدیدکننده عادی را به یک یدار تبدیل کند صفحه اصلی آن سایت است. پس باید دقت فراوانی در طراحی سایت و صفحه اول داشته باشید.۳۱ – محتوی همه چیز است:اگر هدف بلندمدت برای موفقیت در فضای اینترنت دارید باید روی تولید محتوا تمرکز کنید. در میانه میلیونها سایت اینترنتی فقط یک محتوا خوب و کاربردی میتواند در نتایج جست و جو جایگاهی داشته باشد.۳۲ – اسپم:از دیگر نکات طراحی سایت این است که هرگز افرادی که در خبرنامه سایت شما عضو هستند را با مطالب بی مورد و تبلیغات اسپم نکنید.۳۳ – تصاویر:در یک متن طولانی یا توضیح یک موضوع تخصصی انتشار یک تصویر مناسب از نکات طراحی سایت است که میتواند به اندازه صدها خط توضیح در انتقال مفاهیم موثر باشد.۳۴ – ویدئو ها:برای مطالب آموزش از ویدئو استفاده کنید و این کار تا حد بسیار زیادی نرخ تبدیل کاربران را افزایش میدهد.۳۵ – به روز رسانی:یک سایت راکد و بدون فعالیت هیچ کاربری نخواد داشت و جایگاهی در نتایج هم ندارد. پس آپدیت منظم سایت در فواصل زمانی منظم از دیگر نکات طراحی سایت است.۳۶ – وبلاگ:از نکات طراحی سایت داشتن وبلاگی است که یکی از مهم ترین بخش های سایت است که مقالات شما در آن قرار میگیرد و میتوانید اطلاعات مهم در مورد محصولات را در آن قرار دهید.
۳۷ – شبکه های اجتماعی:بخش بسیار مهمی از ترویج و جذب کاربر به سایت بر عهده شبکه های اجتماعی است که به شما کمک میکند به صورت رایگان خودتان را به میلیونها کاربر از سراسر جهان معرفی کنید.البته باید دقت کنید تااشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی را مرتکب نشوید.
۳۸ – هدفمندی:یکی دیگر از نکات طراحی سایت هدفمندی سایت است. اگر سایت شما جنبه عمومی ندارد و کالای خاصی ارائه میکنید پس فقط به دنبال جذب کاربران هدف خود باشید تا نتیجه بهتری بگیرید.
۳۹ – گرامر:باید دقت کنید که در متن شما غلط املایی و گرامر وجود نداشته باشد تا کاربر دچار چند فهمی و اشتباه نشود.۴۰ – برتر بودن:در دنیای پر رقابت سایت های اینترنتی فقط به بهترین بودن و رتبه اول نتایج گوگل فکر کنید.
۴۱ – صفحات فرود:از دیگر نکات طراحی سایت این است که برای فروش کالاهای خود صفحات فرود landing page طراحی کنید و به طور خلاصه امتیازات مثبت محصول خود را در آن منتشر کنید.۴۲ – سئو :یک بخش بسیار مهم در طراحی سایت قابلیت سئو بودن آن قالب است. یعنی قالب برای موتورهای جستجو از نظر کدنویسی بهینه باشد تا بتواند رتبه خوبی ب کند.
۴۳ – رتبه بندی:سایت شما باید در نتایج جست و جو رتبه خوبی داشته باشد که بتوانید فروش بیشتری داشته باشید. همه در حال تلاش هستند تا به صفحه اول نتایج گوگل دست پیدا کنند.در رتبه بندی گوگل این صفحات سایت شما هستند که به شما رتبه میدهند نه خود سایت.توسعه development۴۴ – سیستم مدیریت محتوا:به جای ساعت ها برنامه نویسی و طراحی سایت از صفر میتوانید از صدها سیستم مدیریت محتوا موجود در اینترنت نظیر : وردپرس، جوملا و … استفاده کنید.۴۵ – امنیت کاربران:وقتی شما قصد فروش کالایی به کاربران دارید پس تامین امنیت روند ید و فعالیت کاربران در سایت یکی دیگر از نکات طراحی سایت است که بر عهده شماست.
۴۶ – پاداش:از دیگر نکات طراحی سایت در نظرگیری پاداش برای کاربران است. اگر فرم ثبت نامی در سایت دارید در مقابل این ثبت نام و اعتماد کاربران برای آنها پاداشی در نظر بگیرید. مانند یک کتاب الکترونیکی یا یک کد تخفیف…۴۷ – مطالعه:سعی کنید همیشه در موضوع سایت خود آگاه باشید و با مطالعه و تحقوق از آ ین اخبار مطلع شوید.
۴۸ – انتقال تجربیات:در محتوا سایت خود از تجربیات گذشته خود بنویسید و کاربران را از آنچه به سختی یاد گرفته اید مطلع سازید.
۴۹ – برون سپاری:
از دیگر نکات طراحی سایت داشتن تخصص و زمان کافی است. اگر تخصص و زمان کافی در اختیار شما نیست میتوانید از طریق برون سپاری آن پروژه را به یک شخص متخصص بسپارید.
۵۰ – رعایت اصول:رعایت اصول برنامه نویسی و بخش بندی های سایت یک بخش مهم از نکات طراحی سایت است.
۵۱ – سرعت سایت:از دیگر نکات طراحی سایت سرعت خوب یک سایت است. میتوانید با ید هاست مناسبو همچنین استفاده از یک سرویس cdn تا حد زیادی سرعت سایت را افزایش دهید.
۵۲ – تصاویر مرتبط:استفاده از تصاویر مرتبط با موضوع سایت از نکات طراحی سایت است. سعی کنید از ع های مرتبط با موضوع استفاده کنید.
۵۳ – متن بیش از حد:اگر مقالات سایت شما طولانی هستند سعی کنید آنها را به چند بخش تقسیم کنید و با پراگراف بندی و استفاده از تگ های h1 . h2 مطالب مهم را مشخص کنید.
۵۴ – کدهای اضافی:از دیگر نکات طراحی سایت کدهای زیباسازی که در آن استفاده میشود. مانند: خوش آمدگویی هنگام ورود کاربر، پرسیدن سن و تاریخ تولد، خداحافظی هنگام وج کاربر و ….. اینگونه کدها دیگر منسوخ شده اند و بهتر است از سایت حذف شوند.۵۵ – فوتر سایت:بخش انتهایی سایت که به آن فوتر گفته میشود محل خوبی برای قرار دادن لینک دوستان و همچنین لینک بخشهای اصلی سایت است که از نکات طراحی سایت است که باید به آن پرداخت.
آینده سایت future۵۶ – رفع مشکلات:از کاربرهای سایت بخواهید که اگر مشکلی در سایت وجود دارد حتما به شما خبر بدهند و هرچه سریعتر آن مشکل را رفع کنید.
۵۷ – آنالیز رقبا :از نکات طراحی سایت که می توان به آن اشاره کرد سایت رقباست. سایت های همکار خود را بررسی کنید و از نقاط قوت آنها برای بهبود سایت خود استفاده کنید.
۵۸ – راهنما باشید:در دنیای اینترنت امروز فقط سایت هایی موفق هستند که با دادن اطلاعات جامع و کاربردی به کاربران بتوانند رتبه خوبی در نتایج گوگل داشته باشند.
۵۹ – فعال باشید:از نکات طراحی سایت که باید همیشه به آن توجه کرد فعال بودن است. مهم نیست چقدر از سایت های رقیب عقب هستید با سعی و تلاش میتوانید در زمان کوتاهی جایگاه خود را پیدا کنید.
۶۰ – همگام سازی :از دیگر نکات طراحی سایت که باید به آن دقت کنید این است که سایت شما قابلیت گسترش داشته باشد و بتواند با تکنولوژی های آینده تطبیق پذیری پیدا کند.نبایدها در طراحی سایت۶۱ – فلش:استفاده از فلش از نکات طراحی سایت و زیباسازی آن بسیار موثر است اما نباید در این کار زیاده روی کرد چون باعث کند شدن سایت و سنگینی صفحات میشود.۶۲ – پاپ آپ:هیچ علاقه ای به این پنجره های مزاحم ندارد. از نکات طراحی سایت است که از پاپ آپ در هیچ جای سایت استفاده نکنید.۶۳ – پخش اتوماتیک:اگر در سایت خود از و صدا استفاده میکنید حتما برای آن دکمه پخش و توقف قرار دهید و قابلیت پخش اتوماتیک را از روی آن حذف کنید.۶۴ – تبلیغات:همه سایت ها برای ادامه دادن و ب درآمد از تبلیغات در سایت استفاده میکنند. از دیگر نکات طراحی سایت حفظ تعادل است. با تبلیغ بیش از حد باعث آزاد کاربران نشوید.۶۵ – اسلاید شو:یک بخش دیگر از نکات طراحی سایت ایجاد اسلاید شو است. با کمک اسلاید شو میتوانید مطالب مهم و اصلی سایت را به کاربران نمایش دهید. اما دقت کنید که این اسلاید شو ها در طراحی سایت زمانبندی مناسبی داشته باشد که برای کاربر قابل دیدن باشد و کاربر بتواند در صورت نیاز روی آن کلیک کند.۶۶ – تکنولوژی های منسوخ:اگر مدتهاست از طراحی سایت شما گذشته و سایت شما قدیمی شده بهتر است به فکر طراحی سایت و یک قالب نو باشید و از تکنولوژی های جدید برنامه نویسی تحت وب در آن استفاده کنید.۶۷ – تصاویر متحرک:استفاده از تصاویر متحرک یا gif سالها پیش در طراحی سایت مرسوم بود. اما دیگر جایگاهی ندارد و خوب نیست که زیاد از این تصاویر در سایت استفاده کنید.۶۸ – حروف بزرگ:از دیگر نکات طراحی سایت این استکه در نوشتن محتوا سایت نیازی نیست تمام کلمات را با حروف بزرگ بنویسید. چون کاربری که این متن را میخواند احساس میکند شما در حال فریاد زدن هستید که اصلا خوشایند نیست .۶۹ – زیرخط:استفاده از زیرخط هم باید به اندازه لازم باشد. کلمات مهم و لینک ها را زیرخط دار کنید. نیازی نیست کل متن به صورت زیرخط دار باشد چون باعث اذیت شدن کاربر و ناخوانایی متن میشود.
برای راحتی مطالعه و در دسترس بودن، این نکات طراحی سایت بصورت اینفوگرافیک تقدیم حضور شما میشود. برای مشاهده اینفوگرافیک کامل مقاله نکات طراحی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.اینفوگرافیک طراحی سایت و نکات اصلی آنمطالبی که در این مقاله مطالعه کردید مهمترین نکات طراحی سایت است که باید رعایت کنید و کمک میکند یک سایت بی نقص و برنامه ریزی شده داشته باشید که در زمان کوتاهی به موفقیت میرسد. چنانچه نیاز به خدمات طراحی سایت دارید برای ب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید.سایر مقالات مرتبطصفر تا صد راه اندازی سایت و طراحی سایت
سوالاتی که باید از شرکت طراحی سایت بپرسید
استفاده از تصویر در طراحی سایت
۷ نکته مهم در طراحی سایت
طراحی سایت و انتخاب رنگ ها
استفاده از جاوا در طراحی سایت
قیمت طراحی سایتجهت آشنایی بیشتر با خدمات و محصولات فراکارانت مشاهده ی صفحات زیر توصیه شده است…مقایسه پلانهای خدمات و محصولات فراکارانتنمونه کارهای طراحی سایت فراکارانت مقالات خدمات دیجیتال مارکتینگمشخصات خدمات و محصولات فراکارانت
تعداد سایت های اینترنتی هر روز در حال زیاد شدن است و امروزه تقریبا تمامی افرادی که سرویس یا کالایی برای فروش داشته باشند با راه اندازی و طراحی سایت اینترنتی سعی در معرفی خود در فضای مجازی جهت بازاری و فروش بیشتر را دارند.یک بخش مهم از قبل از شروع پروژه آنلاین خود باید به آن توجه کنید نکات طراحی سایت است. وقتی یک کاربر وارد سایت شما می شود اولین چیزی که توجه او را جلب میکند طراحی سایت شما است. در واقع رعایت نکاتطراحی سایت و ظاهر سایت مانند ویترین یک فروشگاه است که هرچه زیباتر باشد میتواند مشتریان بیشتری به داخل فروشگاه هدایت کند.
این مقاله نسخه کامل و جامع مقاله ۷ نکته مهم در طراحی سایت می باشد. در صورت نیاز برای داشتن آشنایی و اطلاعات اولیه برای مطالعه این مقاله می توانید در ابتدای امر پیش نیاز این موضوع را مطالعه نمایید…۷ نکته مهم در طراحی سایتنکات طراحی سایت۱- بررسی اولیه:قبل از اینکه یک پروژه طراحی سایت استارت بخورد باید نکات طراحی سایت را بررسی کنید که سایت هدف چه موضوعی دارد و مخاطبان آن چه اشخاصی هستند؟
هر سایتی با توجه به گروه کاربران هدف و نوع محتوا باید نکات طراحی سایت مخصوص به خود را داشته باشد. یک سایت شخصی با سایت سازمانی و شرکتی از نظر ساختار بسیار متفاوت است و به عنوان یک طراح باید تمامی این موارد را بررسی کنید. چون اگر با عجله و بدون تحقیق قالب را طراحی کنید و بعد از طراحی سایت متوجه شوید که آن قالب پاسخگوی سایت مقصد نیست در عمل ش ت خورده اید و باید از صفر شروع کنید و این یعنی اتلاف هزینه و زمان…۲- رنگ بندی:گام بعدی در توجه به نکات طراحی سایت رنگ بندی سایت است. سایت های خبری و رسمی معمولا از رنگ های سنگین و تیره استفاده میکنند چون بیشتر محتوا آنها شامل متن است و کاربر هنگام مطالعه اینگونه سایت ها خسته نمیشود.
اما سایتهای فروشگاهی و خدماتی از رنگ های تند و با کنتراست بالا استفاده میکنند چون هدف این سایت ها جذب مشتری و افزایش فروش است. پس باید در انتخاب نوع رنگ سایت نیز دقت کافی داشته باشید.
برای هر طراحی سایت از ترکیب ۲ تا ۳ رنگ مختلف استفاده کنید. استفاده از رنگ های بیشتر از این باعث شلوغ شدن طراحی سایت خواهد شد.
۳- لوگو:تمام سایت های شخصی و تجاری باید از یک لوگو برای معرفی نام و برند خود استفاده کنند. یک لوگو در ذهن کاربر ثبت میشود و هر جا که لوگوی شما منتشر شده باشد بازدید کنندگان را به یاد شما می اندازد. برای رعایت نکات طراحی سایت حتما از یک لوگو زیبا در قسمت بالایی سایت استفاده کنید.۴ – رنگ متن:بهتر است رنگ متن سایت مشکی با پس زمینه سفید باشد. در این صورت کاربر هنگام خواندن متن دچار خستگی چشم نمیشود و میتواند مقالات شما را کاملا مطالعه کند. استفاده از رنگ های تند برای متن سایت باعث میش ربران سایت شما را ترک کنند.
همچنین می توانید برای ب اطلاعات کامل تر مقاله طراحی سایت و انتخاب رنگ هارا مطالعه نمایید.۵- امنیت کدنویسی:در کدنویسی قالب سایت باید دقت کنید تا راهی برای نفوذ رها وجود نداشته باشد. اکثر سایت هایی که توسط یک نفر کدنویسی میشوند دارای باگ هستند. پس سعی کنید قبل از طراحی سایت از دوستان متخصص خود کمک بگیرید و بخواهید کدهای سایت شما از لحاظ آسیب پذیری و نفوذ بررسی کنند.۶ – نظم و برنامه ریزی:رعایت نکات طراحی سایت برای شما یک پروژه است و برای هر پروژه باید برنامه ریزی وجود داشته باشد. از مرحله تحقیق تا تحویل پروژه و بخش های بعدی، باید برای تک تک این کارها برنامه ریزی داشته باشید و طبق آن پیش بروید. با این کار دیگر چیزی هم از قلم نمیافتد و پروژه تا انتها درست پیش میرود.۷ – بخش بندی سایت:یکی دیگر از نکات طراحی سایت برای زیبا تر شدن ظاهر سایت این است که صفحات آن را به بخش های مختلف تقسیم کنید و در هر بخش نوع خاصی از مطالب قرار دهید.
به عنوان مثال میتوانید از ستون های کناری برای قرار دادن تبلیغات، لینک دوستان، فرم ثبت نام و … استفاده کنید. از بخش بالایی سایت هم برای قرار دادن لوگو و منو های سایت استفاده کنید. این کار باعث افزایش رضایت کاربر از سایت شما میشود.۸ – سادگی:طراحی سایت که انجام می دهید باید ساده ولی کامل باشد. یک طراحی ساده همیشه زیبا و برای همه قابل فهم است و در عین حال میتواند به بهترین وجه ممکن موضوع را به کاربر منتقل کند.۹ – تکنولوژی:برای طراحی سایت تا جایی که میتوانید از جدیدترین تکنولوژی های برنامه نویسی تحت وب مانند: 5 ,jquery ,bootst و این دست فریم ورک ها استفاده کنید که قابلیت های فراوانی در اختیار شما قرار میدهد و امنیت بیشتری هم دارد. برای آشنایی بیشتر به مقالهتاریخچه طراحی سایت مراجعه کنید.۱۰ – خاص بودن:قالب های رایگان فراوانی در بازار وجود دارد که میتوانید از آن ها برای طراحی سایت خود استفاده کنید اما فکر کرده اید چند نفر مثل شما از همان قالب استفاده کرده اند و سایت شما ممکن است از نظر کاربر تکراری باشد. همچنین این قالب های رایگان و قفل ش ته که در اینترنت به وفور یافت میشوند پر از مشکلات ظاهری و فنی هستند.۱۱ – تست:قبل از اینکه قالب طراحی شده را روی سایت استفاده کنید ابتدا برای مدتی بصورت آفلاین یا روی یک زیردامنه آن را فعال کنید و از دوستان خود بخواهید با سایت کارکنند و معایب آن را پیدا کنند تا بتوانید آنها را رفع کنید. با این کار وقتی قالب بر روی سایت اصلی قرار گرفت دیگر کاربران شما مشکلی با آن نخواهند داشت.تجربه کاربری user experienceبه جهت افزایش کیفیت مطالعه و دسته بندی موضوعات برای مطالعه بخش تجربه کاربری از نکات اصلی طراحی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید…تجربه کاربری در طراحی سایتمحتوا content۲۹- تعداد صفحات:در طراحی سایت نیازی نیست که صدها صفحه برای یک سایت ایجاد کنید بلکه میتوانید در چند صفحه اصلی سرویس ها و کالای خود را معرفی کنید. به این ترتیب مدیریت آن برای شما راحت تر خواهد بود و کاربر هم سریعتر به هدف خود میرسد.۳۰ – صفحه اصلی:مهم ترین بخش یک سایت و از دیگر نکات طراحی سایت که اگر درست طراحی شود میتواند یک بازدیدکننده عادی را به یک یدار تبدیل کند صفحه اصلی آن سایت است. پس باید دقت فراوانی در طراحی سایت و صفحه اول داشته باشید.۳۱ – محتوی همه چیز است:اگر هدف بلندمدت برای موفقیت در فضای اینترنت دارید باید روی تولید محتوا تمرکز کنید. در میانه میلیونها سایت اینترنتی فقط یک محتوا خوب و کاربردی میتواند در نتایج جست و جو جایگاهی داشته باشد.۳۲ – اسپم:از دیگر نکات طراحی سایت این است که هرگز افرادی که در خبرنامه سایت شما عضو هستند را با مطالب بی مورد و تبلیغات اسپم نکنید.۳۳ – تصاویر:در یک متن طولانی یا توضیح یک موضوع تخصصی انتشار یک تصویر مناسب از نکات طراحی سایت است که میتواند به اندازه صدها خط توضیح در انتقال مفاهیم موثر باشد.۳۴ – ویدئو ها:برای مطالب آموزش از ویدئو استفاده کنید و این کار تا حد بسیار زیادی نرخ تبدیل کاربران را افزایش میدهد.۳۵ – به روز رسانی:یک سایت راکد و بدون فعالیت هیچ کاربری نخواد داشت و جایگاهی در نتایج هم ندارد. پس آپدیت منظم سایت در فواصل زمانی منظم از دیگر نکات طراحی سایت است.۳۶ – وبلاگ:از نکات طراحی سایت داشتن وبلاگی است که یکی از مهم ترین بخش های سایت است که مقالات شما در آن قرار میگیرد و میتوانید اطلاعات مهم در مورد محصولات را در آن قرار دهید.
۳۷ – شبکه های اجتماعی:بخش بسیار مهمی از ترویج و جذب کاربر به سایت بر عهده شبکه های اجتماعی است که به شما کمک میکند به صورت رایگان خودتان را به میلیونها کاربر از سراسر جهان معرفی کنید.البته باید دقت کنید تااشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی را مرتکب نشوید.
۳۸ – هدفمندی:یکی دیگر از نکات طراحی سایت هدفمندی سایت است. اگر سایت شما جنبه عمومی ندارد و کالای خاصی ارائه میکنید پس فقط به دنبال جذب کاربران هدف خود باشید تا نتیجه بهتری بگیرید.
۳۹ – گرامر:باید دقت کنید که در متن شما غلط املایی و گرامر وجود نداشته باشد تا کاربر دچار چند فهمی و اشتباه نشود.۴۰ – برتر بودن:در دنیای پر رقابت سایت های اینترنتی فقط به بهترین بودن و رتبه اول نتایج گوگل فکر کنید.
۴۱ – صفحات فرود:از دیگر نکات طراحی سایت این است که برای فروش کالاهای خود صفحات فرود landing page طراحی کنید و به طور خلاصه امتیازات مثبت محصول خود را در آن منتشر کنید.۴۲ – سئو :یک بخش بسیار مهم در طراحی سایت قابلیت سئو بودن آن قالب است. یعنی قالب برای موتورهای جستجو از نظر کدنویسی بهینه باشد تا بتواند رتبه خوبی ب کند.
۴۳ – رتبه بندی:سایت شما باید در نتایج جست و جو رتبه خوبی داشته باشد که بتوانید فروش بیشتری داشته باشید. همه در حال تلاش هستند تا به صفحه اول نتایج گوگل دست پیدا کنند.در رتبه بندی گوگل این صفحات سایت شما هستند که به شما رتبه میدهند نه خود سایت.توسعه development۴۴ – سیستم مدیریت محتوا:به جای ساعت ها برنامه نویسی و طراحی سایت از صفر میتوانید از صدها سیستم مدیریت محتوا موجود در اینترنت نظیر : وردپرس، جوملا و … استفاده کنید.۴۵ – امنیت کاربران:وقتی شما قصد فروش کالایی به کاربران دارید پس تامین امنیت روند ید و فعالیت کاربران در سایت یکی دیگر از نکات طراحی سایت است که بر عهده شماست.
۴۶ – پاداش:از دیگر نکات طراحی سایت در نظرگیری پاداش برای کاربران است. اگر فرم ثبت نامی در سایت دارید در مقابل این ثبت نام و اعتماد کاربران برای آنها پاداشی در نظر بگیرید. مانند یک کتاب الکترونیکی یا یک کد تخفیف…۴۷ – مطالعه:سعی کنید همیشه در موضوع سایت خود آگاه باشید و با مطالعه و تحقوق از آ ین اخبار مطلع شوید.
۴۸ – انتقال تجربیات:در محتوا سایت خود از تجربیات گذشته خود بنویسید و کاربران را از آنچه به سختی یاد گرفته اید مطلع سازید.
۴۹ – برون سپاری:
از دیگر نکات طراحی سایت داشتن تخصص و زمان کافی است. اگر تخصص و زمان کافی در اختیار شما نیست میتوانید از طریق برون سپاری آن پروژه را به یک شخص متخصص بسپارید.
۵۰ – رعایت اصول:رعایت اصول برنامه نویسی و بخش بندی های سایت یک بخش مهم از نکات طراحی سایت است.
۵۱ – سرعت سایت:از دیگر نکات طراحی سایت سرعت خوب یک سایت است. میتوانید با ید هاست مناسبو همچنین استفاده از یک سرویس cdn تا حد زیادی سرعت سایت را افزایش دهید.
۵۲ – تصاویر مرتبط:استفاده از تصاویر مرتبط با موضوع سایت از نکات طراحی سایت است. سعی کنید از ع های مرتبط با موضوع استفاده کنید.
۵۳ – متن بیش از حد:اگر مقالات سایت شما طولانی هستند سعی کنید آنها را به چند بخش تقسیم کنید و با پراگراف بندی و استفاده از تگ های h1 . h2 مطالب مهم را مشخص کنید.
۵۴ – کدهای اضافی:از دیگر نکات طراحی سایت کدهای زیباسازی که در آن استفاده میشود. مانند: خوش آمدگویی هنگام ورود کاربر، پرسیدن سن و تاریخ تولد، خداحافظی هنگام وج کاربر و ….. اینگونه کدها دیگر منسوخ شده اند و بهتر است از سایت حذف شوند.۵۵ – فوتر سایت:بخش انتهایی سایت که به آن فوتر گفته میشود محل خوبی برای قرار دادن لینک دوستان و همچنین لینک بخشهای اصلی سایت است که از نکات طراحی سایت است که باید به آن پرداخت.
آینده سایت future۵۶ – رفع مشکلات:از کاربرهای سایت بخواهید که اگر مشکلی در سایت وجود دارد حتما به شما خبر بدهند و هرچه سریعتر آن مشکل را رفع کنید.
۵۷ – آنالیز رقبا :از نکات طراحی سایت که می توان به آن اشاره کرد سایت رقباست. سایت های همکار خود را بررسی کنید و از نقاط قوت آنها برای بهبود سایت خود استفاده کنید.
۵۸ – راهنما باشید:در دنیای اینترنت امروز فقط سایت هایی موفق هستند که با دادن اطلاعات جامع و کاربردی به کاربران بتوانند رتبه خوبی در نتایج گوگل داشته باشند.
۵۹ – فعال باشید:از نکات طراحی سایت که باید همیشه به آن توجه کرد فعال بودن است. مهم نیست چقدر از سایت های رقیب عقب هستید با سعی و تلاش میتوانید در زمان کوتاهی جایگاه خود را پیدا کنید.
۶۰ – همگام سازی :از دیگر نکات طراحی سایت که باید به آن دقت کنید این است که سایت شما قابلیت گسترش داشته باشد و بتواند با تکنولوژی های آینده تطبیق پذیری پیدا کند.نبایدها در طراحی سایت۶۱ – فلش:استفاده از فلش از نکات طراحی سایت و زیباسازی آن بسیار موثر است اما نباید در این کار زیاده روی کرد چون باعث کند شدن سایت و سنگینی صفحات میشود.۶۲ – پاپ آپ:هیچ علاقه ای به این پنجره های مزاحم ندارد. از نکات طراحی سایت است که از پاپ آپ در هیچ جای سایت استفاده نکنید.۶۳ – پخش اتوماتیک:اگر در سایت خود از و صدا استفاده میکنید حتما برای آن دکمه پخش و توقف قرار دهید و قابلیت پخش اتوماتیک را از روی آن حذف کنید.۶۴ – تبلیغات:همه سایت ها برای ادامه دادن و ب درآمد از تبلیغات در سایت استفاده میکنند. از دیگر نکات طراحی سایت حفظ تعادل است. با تبلیغ بیش از حد باعث آزاد کاربران نشوید.۶۵ – اسلاید شو:یک بخش دیگر از نکات طراحی سایت ایجاد اسلاید شو است. با کمک اسلاید شو میتوانید مطالب مهم و اصلی سایت را به کاربران نمایش دهید. اما دقت کنید که این اسلاید شو ها در طراحی سایت زمانبندی مناسبی داشته باشد که برای کاربر قابل دیدن باشد و کاربر بتواند در صورت نیاز روی آن کلیک کند.۶۶ – تکنولوژی های منسوخ:اگر مدتهاست از طراحی سایت شما گذشته و سایت شما قدیمی شده بهتر است به فکر طراحی سایت و یک قالب نو باشید و از تکنولوژی های جدید برنامه نویسی تحت وب در آن استفاده کنید.۶۷ – تصاویر متحرک:استفاده از تصاویر متحرک یا gif سالها پیش در طراحی سایت مرسوم بود. اما دیگر جایگاهی ندارد و خوب نیست که زیاد از این تصاویر در سایت استفاده کنید.۶۸ – حروف بزرگ:از دیگر نکات طراحی سایت این استکه در نوشتن محتوا سایت نیازی نیست تمام کلمات را با حروف بزرگ بنویسید. چون کاربری که این متن را میخواند احساس میکند شما در حال فریاد زدن هستید که اصلا خوشایند نیست .۶۹ – زیرخط:استفاده از زیرخط هم باید به اندازه لازم باشد. کلمات مهم و لینک ها را زیرخط دار کنید. نیازی نیست کل متن به صورت زیرخط دار باشد چون باعث اذیت شدن کاربر و ناخوانایی متن میشود.
برای راحتی مطالعه و در دسترس بودن، این نکات طراحی سایت بصورت اینفوگرافیک تقدیم حضور شما میشود. برای مشاهده اینفوگرافیک کامل مقاله نکات طراحی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.اینفوگرافیک طراحی سایت و نکات اصلی آنمطالبی که در این مقاله مطالعه کردید مهمترین نکات طراحی سایت است که باید رعایت کنید و کمک میکند یک سایت بی نقص و برنامه ریزی شده داشته باشید که در زمان کوتاهی به موفقیت میرسد. چنانچه نیاز به خدماتطراحی سایت دارید برای ب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید.سایر مقالات مرتبط
صفر تا صد راه اندازی سایت و طراحی سایت
سوالاتی که باید از شرکت طراحی سایت بپرسید
استفاده از تصویر در طراحی سایت
۷ نکته مهم در طراحی سایت
طراحی سایت و انتخاب رنگ ها
استفاده از جاوا در طراحی سایت
قیمت طراحی سایت
تحلیلگر ارشد بانک او سی بی سی پیش بینی می کند قیمت هر اونس طلا تا سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ (پاییز ۹۷) به کمتر از ۱۱۰۰ دلار خواهد رسید.طلا به عنوان یک ف گران بها از جمله کالاهایی است که در شرایطی که سرمایه گذاری در ح عدم اطمینان به سر می برد، وسیله مناسبی برای حفظ دارایی های افراد است. از سویی نوسان های قیمتی طلا در جهان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که شرایط و اقتصادی کشورها مهم ترین آنها هستند، که همین عوامل هم تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا در بازار داخلی خواهد گذاشت.برای سال جاری کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت طلا در بلند مدت روند صعودی خواهد داشت. در کوتاه مدت هم رشد شاخص سهام، افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی از جمله مهم ترین چالش های قیمت طلا در کوتاه مدت به شمار می آید. در این میان افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو می تواند فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کند. به نظر می رسد انتشار آمارهای اقتصادی و نشست اوپک نیز تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا بگذارند.در این گزارش با نگاهی به گزارش های اقتصادی موسسات بانکی جهان و تحلیلگران آنها، پیش بینی قیمت طلای جهانی در سال ۲۰۱۸ را بررسی خواهیم کرد.بالا رفتن قیمت با تقاضای بانک هاشورای جهانی طلا برای سال ۲۰۱۸ پیش بینی می کند که کاهش ارزش دلار زمینه ای را در سال گذشته میلادی ایجاد کرد تا هر قیمت هر اونس طلای جهانی با رشد ۱۳.۵ درصدی رو به رو شود. این وضعیت افزایش قیمت طلا از سال ۲۰۱۰ بی سابقه بود. عملکرد مثبت قیمت طلا در سال ۲۰۱۷ برای سرمایه گذاران این بخش عامل جذ بود.این گزارش می افزاید در سال ۲۰۱۷ تقاضای ید طلا کاهش داشته است که عامل آن هم تمایل نداشتن بانک های مرکزی برای ید طلا اعلام شده است و پیش بینی شده است که اگر تمایل بانک های مرکزی در دنیا روندی صعودی پیدا کند می تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۱۸ با افزایش مواجه کند.شورای جهانی طلا اعلام کرده است که افزایش نوسان های بازارهای مالی سبب شده است که سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک علاقه بیشتری نشان دهند. در این میان رشد طبقه متوسط درآمدی در اقتصاد جهانی و رشد شفافیت بازار از جمله عواملی هستند که در سال ۲۰۱۸ باعث افزایش قیمت طلا خواهند شد.احتمال کاهش قیمت طلا در پاییزبارناباس گان، تحلیلگر ارشد بانک او سی بی سی پیش بینی می کند قیمت هر اونس طلا تا سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ (پاییز ۹۷) به کمتر از ۱۱۰۰ دلار خواهد رسید. وی معتقد است که افزایش تدریجی نرخ بهره فدرال رزرو و بهبود اوضاع اقتصادی جهان سبب خواهد شد که قیمت طلا در طول سال جاری میلادی روند کاهشی داشته باشد.گان می گوید که بهبود رشد اقتصادی جهان و افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته و آسیایی ها فشار زیادی بر قیمت طلا در ماه های آینده وارد می کند. بر این اساس هم بانک او سی بی سی چشم انداز قیمتی طلا را تا پایان سال تغییر نمی دهد. این بانک عامل موثر در افزایش قیمت طلای جهانی از ابتدای سال ۲۰۱۸ را تحت تاثیر کاهش ارزش دلار می داند، که این موضوع از نظر گان به رابطه همیشگی ارزش طلا و دلار بر می گردد. با این حال اگر در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی جهان با افزایش چشم گیری رو به رو شود رابطه بین ارزش دلار و قیمت طلا تا حد زیادی ضعیف می شود.بر اساس نظر تحلیلی گان تقاضای طلا در سال ۲۰۱۸ نیز با کاهش رو به رو خواهد شد و روند کاهشی که در سال ۲۰۱۷ به پایین ترین سطح خود در ۸ سال گذشته رسیده بود تداوم خواهد داشت.افت ارزش اوراق قرضه و بالارفتن قیمت طلامایکل پنتو، رئیس صندوق سرمایه گذاری پنتو معتقد است قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۱۸ روند صعودی داشته است، با این حال درخشش اصلی آن از پاییز آغاز خواهد شد، که این موضوع به افت شدید ارزش اوراق قرضه مربوط می شود که زمینه ساز درخشش قیمت طلا از ماه اکتبر خواهد شد.وی می گوید که اقتصاد جهان در ماه های آینده سال جاری میلادی بزرگترین بحران در جهان، چالش بدهی های خواهد بود، که این مساله می تواند موجب تقویت قیمت جهانی طلا و سایر کالاهای راهبردی شود. در شرایط کنونی نرخ بهره بانک ها بیشتر از تورم در افزایش پیدا کرده است و این مساله سبب شده تا نرخ بهره واقعی در با افزایش رو به رو شود و فشار زیادی بر قیمت طلا وارد شود.عدم شفافیت سیاست ارزی در ابتدای سال ۲۰۱۸ دارایی از سیاست های کاهش ارزش دلار حمایت کرد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور طرفداری خود از تقویت ارزش دلار را دنبال می کند. همین وضعیت سبب شده است که تحلیلگران اقتصادی بر این باور باشند که ت سیاست واحدی را در قبال ارز دنبال نمی کند و این وضعیت به بهبود شرایط برای قیمت طلا در امسال منجر خواهد شد. این دسته از کارشناسان معتقدند قیمت طلا در آغاز یک مسیر طولانی رشد و روند صعودی قرار دارد که قیمت هر اونس از این ف گران بها را به بیش از ۱۴۰۰ دلار تا پایان امسال خواهد رساند.بازگشت یداران بیت کوین به بازار طل ت کوین به عنوان یک ارز دیجیتالی از زمانی که حضور و ظهور پیدا کرده است، توانسته است تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد. تحلیلگران کامرز بانک بر این باورند که برای آن دسته از سرمایه گذارانی که بیت کوین را جایگزین مناسب طلا قلمداد می کنند. در سال جاری تغییر نظری حاصل خواهد شد و بار دیگر این دسته به بازار طلا باز می گردند و افزایش تقاضا صورت خواهد گرفت.تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری ئی تی ای نیز معتقدند که اگر بیت کوین سطح روانی ۱۰ هزار دلاری را رد کند، این موضوع بر بازار جهانی طلا موثر خواهد بود.نرخ تورم و کاهش شاخص سهام به نفع طلاجوروج گرو مدیر عامل موسسه سرمایه گذاری آر بی سی ولس منجمنت با در نظر گرفتن عواملی همچون افزایش نرخ تورم در و کاهش احتمالی شاخص سهام در بازارهای مالی قیمت جهانی طلا تا پایان سال ۲۰۱۸ با افزایش رو به رو خواهد شد و به ۱۴۰۰ دلار می رسد.قیمت جهانی طلا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ به ۱۳۰۳ دلار افزایش پیدا کرد. از نگاه جورج گرو مهم ترین رقیب طلا در سال ۲۰۱۸ بازار سهام خواهد بود. چنانچه طلا بتواند سطح ۱۳۰۰ دلاری را حفظ کند، سرمایه گذاران ترجیح خواهد داد تا به جای ورود به بازار سهام در بازار طلا سرمایه گذاری کنند.مدیر عامل موسسه سرمایه گذاری آر بی سی ولس عامل مهم دیگری که بر قیمت گذاری طلا در سال آینده تاثیر می گذرد را انتشار اوراق قرضه می داند، که در کنار این عامل دیگر سیاست های پولی فدرال رزرو و وضعیت نرخ بهره نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت. فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ در سه مقطع اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و پیش بینی می شود که ۳ بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۸ چنین اقدامی کند.آی سی بی سی بانک که بزرگترین بانک جهان است در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده که پایین بودن نرخ تورم در فضای اقتصاد جهانی موجب خواهد شد تا نرخ بهره درسال جاری پایین بماند که همین وضعیت به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود.این گزارش تاکید می کند تورم پایین موجب می شود تا بانک های مرکزی بزرگ جهان و به ویژه فدرال رزرو نرخ بهره را همچنان پایین نگاه دارند که این مساله به نفع قیمت جهانی طلا است.دست نخورده ماندن نرخ بهره در مار گاروی، تحلیلگر ارشد آی سی بی سی تاکید می کند که سرمایه گذاران باید در سال جاری طلا را در سبد ید خود قرار دهند. چرا که شرایط قیمت طلا امیدوار کننده است.گاروی می گوید که عامل اصلی برای قیمت طلا در سال جاری میلادی نرخ بهره واقعی است. هر قدر نرخ بهره واقعی افزایش پیدا کند باید منتظر کاهش قیمت و تقاضا برای طلا بود. البته در سال جاری به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و نرخ تورم بعید به نظر می رسد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد.گزارش آی سی بی سی بانک پیش بینی کرده است که میانگین قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۸ در محدوده رقم ۱۳۱۲ دلار خواهد بود. هرچند تحلیلگران این بانک باور دارند که تا وقتی شاخص سهام اصلاح قابل توجهی پیدا نکند قیمت طلا نمی تواند با رشد فزاینده ای مواجه شود.چه زمانی طلا ن یمکارلوس آرتیگاس، مدیر تحقیقات سرمایه گذاری شورای جهان طلا هم با بیان اینکه طلا یک دارایی راهبردی است و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر نوسانات شدید و اقتصادی در ذخیره طلا سرمایه گذاری کنند، می گوید که تنها زمانی نباید اقدام به ید طلا کرد که ارزش سهام با کاهش رو به رو شود.وی با اشاره به اینکه گسترش بیت کوین تنها عامل فشار به قیمت طلا نیست، تاثیر شاخص سهام و افزایش بهره اوراق قرضه را از جمله عوامل موثر قیمت طلا می داند.نقره جذاب تر از طلابانک بی ان پی پاریباس کشور فرانسه مقایسه ای میان قیمت جهانی طلا و نقره انجام داده است. از نگاه این بانک روند قیمت این دو ف در ماه های آینده مسیر صعودی را دنبال خواهد کرد. اما به سرمایه گذاران توصیه کرده است که با توجه به عملکرد بهتر نقره نسبت به ید آن بیشتر از طلا اقدام کنند.این گزارش همچنین وضعیت قیمت طلا در شروع سال ۲۰۱۸ را عادلانه می داند و بر این نظر است که طلا با قیمت مطلوب خود در سال جاری مبادله شده است. اما در مقابل نقره در کف قیمتی قرار گرفته است.فدرال رزرو ناهمسو با بانک های اروپاییبه نظر می رسد بانک های مرکزی انگلیس و اروپا قصد دارند سیاست های انبساطی پولی را در سال ۲۰۱۸ ادامه دهند. این بانک ها همچنین نرخ بهره خود را در مقایسه با گذشته کماکان حفظ کرده اند. این در حالی است که پیش بینی ها برای فدرال رزرو متفاوت است. در حال حاضر نگرانی های زیادی نسبت به وضعیت نرخ تورم وجود دارد.تحلیل های تکنیکال نشان می دهد قیمت اونس جهانی طلا در محدوده ۱۲۶۲ دلار است که می تواند به ۱۲۶۸ دلار هم برسد.کامرز بانک آلمان پیش بینی می کند که امسال هم برای سومین سال متوالی با افزایش قیمت طلا، میانگین قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۲۵ دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در نیمه اول سال جاری میلادی به ۱۳۰۰ دلار و در شش ماه دوم به ۱۳۵۰ دلار خواهد رسید.
به گزارش شمانیوز، تحلیلگر ارشد بانک او سی بی سی پیش بینی می کند قیمت هر اونس طلا تا سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ (پاییز ۹۷) به کمتر از ۱۱۰۰ دلار خواهد رسید.طلا به عنوان یک ف گران بها از جمله کالاهایی است که در شرایطی که سرمایه گذاری در ح عدم اطمینان به سر می برد، وسیله مناسبی برای حفظ دارایی های افراد است. از سویی نوسان های قیمتی طلا در جهان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که شرایط و اقتصادی کشورها مهم ترین آنها هستند، که همین عوامل هم تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا در بازار داخلی خواهد گذاشت.برای سال جاری کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت طلا در بلند مدت روند صعودی خواهد داشت. در کوتاه مدت هم رشد شاخص سهام، افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی از جمله مهم ترین چالش های قیمت طلا در کوتاه مدت به شمار می آید. در این میان افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو می تواند فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کند. به نظر می رسد انتشار آمارهای اقتصادی و نشست اوپک نیز تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا بگذارند.در این گزارش با نگاهی به گزارش های اقتصادی موسسات بانکی جهان و تحلیلگران آنها، پیش بینی قیمت طلای جهانی در سال 2018 را بررسی خواهیم کرد.بالا رفتن قیمت با تقاضای بانک هاشورای جهانی طلا برای سال 2018 پیش بینی می کند که کاهش ارزش دلار زمینه ای را در سال گذشته میلادی ایجاد کرد تا هر قیمت هر اونس طلای جهانی با رشد 13.5 درصدی رو به رو شود. این وضعیت افزایش قیمت طلا از سال 2010 بی سابقه بود. عملکرد مثبت قیمت طلا در سال 2017 برای سرمایه گذاران این بخش عامل جذ بود.این گزارش می افزاید در سال 2017 تقاضای ید طلا کاهش داشته است که عامل آن هم تمایل نداشتن بانک های مرکزی برای ید طلا اعلام شده است و پیش بینی شده است که اگر تمایل بانک های مرکزی در دنیا روندی صعودی پیدا کند می تواند قیمت طلا را در سال 2018 با افزایش مواجه کند.شورای جهانی طلا اعلام کرده است که افزایش نوسان های بازارهای مالی سبب شده است که سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک علاقه بیشتری نشان دهند. در این میان رشد طبقه متوسط درآمدی در اقتصاد جهانی و رشد شفافیت بازار از جمله عواملی هستند که در سال 2018 باعث افزایش قیمت طلا خواهند شد.احتمال کاهش قیمت طلا در پاییزبارناباس گان، تحلیلگر ارشد بانک او سی بی سی پیش بینی می کند قیمت هر اونس طلا تا سه ماه پایانی سال 2018 (پاییز 97) به کمتر از 1100 دلار خواهد رسید. وی معتقد است که افزایش تدریجی نرخ بهره فدرال رزرو و بهبود اوضاع اقتصادی جهان سبب خواهد شد که قیمت طلا در طول سال جاری میلادی روند کاهشی داشته باشد.گان می گوید که بهبود رشد اقتصادی جهان و افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته و آسیایی ها فشار زیادی بر قیمت طلا در ماه های آینده وارد می کند. بر این اساس هم بانک او سی بی سی چشم انداز قیمتی طلا را تا پایان سال تغییر نمی دهد. این بانک عامل موثر در افزایش قیمت طلای جهانی از ابتدای سال 2018 را تحت تاثیر کاهش ارزش دلار می داند، که این موضوع از نظر گان به رابطه همیشگی ارزش طلا و دلار بر می گردد. با این حال اگر در سال 2018 رشد اقتصادی جهان با افزایش چشم گیری رو به رو شود رابطه بین ارزش دلار و قیمت طلا تا حد زیادی ضعیف می شود.بر اساس نظر تحلیلی گان تقاضای طلا در سال 2018 نیز با کاهش رو به رو خواهد شد و روند کاهشی که در سال 2017 به پایین ترین سطح خود در 8 سال گذشته رسیده بود تداوم خواهد داشت.افت ارزش اوراق قرضه و بالارفتن قیمت طلامایکل پنتو، رئیس صندوق سرمایه گذاری پنتو معتقد است قیمت طلا از ابتدای سال 2018 روند صعودی داشته است، با این حال درخشش اصلی آن از پاییز آغاز خواهد شد، که این موضوع به افت شدید ارزش اوراق قرضه مربوط می شود که زمینه ساز درخشش قیمت طلا از ماه اکتبر خواهد شد.وی می گوید که اقتصاد جهان در ماه های آینده سال جاری میلادی بزرگترین بحران در جهان، چالش بدهی های خواهد بود، که این مساله می تواند موجب تقویت قیمت جهانی طلا و سایر کالاهای راهبردی شود. در شرایط کنونی نرخ بهره بانک ها بیشتر از تورم در افزایش پیدا کرده است و این مساله سبب شده تا نرخ بهره واقعی در با افزایش رو به رو شود و فشار زیادی بر قیمت طلا وارد شود.عدم شفافیت سیاست ارزی در ابتدای سال 2018 دارایی از سیاست های کاهش ارزش دلار حمایت کرد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور طرفداری خود از تقویت ارزش دلار را دنبال می کند. همین وضعیت سبب شده است که تحلیلگران اقتصادی بر این باور باشند که ت سیاست واحدی را در قبال ارز دنبال نمی کند و این وضعیت به بهبود شرایط برای قیمت طلا در امسال منجر خواهد شد. این دسته از کارشناسان معتقدند قیمت طلا در آغاز یک مسیر طولانی رشد و روند صعودی قرار دارد که قیمت هر اونس از این ف گران بها را به بیش از 1400 دلار تا پایان امسال خواهد رساند.بازگشت یداران بیت کوین به بازار طل ت کوین به عنوان یک ارز دیجیتالی از زمانی که حضور و ظهور پیدا کرده است، توانسته است تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد. تحلیلگران کامرز بانک بر این باورند که برای آن دسته از سرمایه گذارانی که بیت کوین را جایگزین مناسب طلا قلمداد می کنند. در سال جاری تغییر نظری حاصل خواهد شد و بار دیگر این دسته به بازار طلا باز می گردند و افزایش تقاضا صورت خواهد گرفت.تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری ئی تی ای نیز معتقدند که اگر بیت کوین سطح روانی 10 هزار دلاری را رد کند، این موضوع بر بازار جهانی طلا موثر خواهد بود.نرخ تورم و کاهش شاخص سهام به نفع طلاجوروج گرو مدیر عامل موسسه سرمایه گذاری آر بی سی ولس منجمنت با در نظر گرفتن عواملی همچون افزایش نرخ تورم در و کاهش احتمالی شاخص سهام در بازارهای مالی قیمت جهانی طلا تا پایان سال 2018 با افزایش رو به رو خواهد شد و به 1400 دلار می رسد.قیمت جهانی طلا در روزهای پایانی سال 2017 به 1303 دلار افزایش پیدا کرد. از نگاه جورج گرو مهم ترین رقیب طلا در سال 2018 بازار سهام خواهد بود. چنانچه طلا بتواند سطح 1300 دلاری را حفظ کند، سرمایه گذاران ترجیح خواهد داد تا به جای ورود به بازار سهام در بازار طلا سرمایه گذاری کنند.مدیر عامل موسسه سرمایه گذاری آر بی سی ولس عامل مهم دیگری که بر قیمت گذاری طلا در سال آینده تاثیر می گذرد را انتشار اوراق قرضه می داند، که در کنار این عامل دیگر سیاست های پولی فدرال رزرو و وضعیت نرخ بهره نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت. فدرال رزرو در سال 2017 در سه مقطع اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و پیش بینی می شود که 3 بار دیگر نیز در سال 2018 چنین اقدامی کند.آی سی بی سی بانک که بزرگترین بانک جهان است در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2018 اعلام کرده که پایین بودن نرخ تورم در فضای اقتصاد جهانی موجب خواهد شد تا نرخ بهره درسال جاری پایین بماند که همین وضعیت به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود.این گزارش تاکید می کند تورم پایین موجب می شود تا بانک های مرکزی بزرگ جهان و به ویژه فدرال رزرو نرخ بهره را همچنان پایین نگاه دارند که این مساله به نفع قیمت جهانی طلا است.دست نخورده ماندن نرخ بهره در مار گاروی، تحلیلگر ارشد آی سی بی سی تاکید می کند که سرمایه گذاران باید در سال جاری طلا را در سبد ید خود قرار دهند. چرا که شرایط قیمت طلا امیدوار کننده است.گاروی می گوید که عامل اصلی برای قیمت طلا در سال جاری میلادی نرخ بهره واقعی است. هر قدر نرخ بهره واقعی افزایش پیدا کند باید منتظر کاهش قیمت و تقاضا برای طلا بود. البته در سال جاری به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و نرخ تورم بعید به نظر می رسد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد.گزارش آی سی بی سی بانک پیش بینی کرده است که میانگین قیمت جهانی طلا در سال 2018 در محدوده رقم 1312 دلار خواهد بود. هرچند تحلیلگران این بانک باور دارند که تا وقتی شاخص سهام اصلاح قابل توجهی پیدا نکند قیمت طلا نمی تواند با رشد فزاینده ای مواجه شود.چه زمانی طلا ن یمکارلوس آرتیگاس، مدیر تحقیقات سرمایه گذاری شورای جهان طلا هم با بیان اینکه طلا یک دارایی راهبردی است و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر نوسانات شدید و اقتصادی در ذخیره طلا سرمایه گذاری کنند، می گوید که تنها زمانی نباید اقدام به ید طلا کرد که ارزش سهام با کاهش رو به رو شود.وی با اشاره به اینکه گسترش بیت کوین تنها عامل فشار به قیمت طلا نیست، تاثیر شاخص سهام و افزایش بهره اوراق قرضه را از جمله عوامل موثر قیمت طلا می داند.نقره جذاب تر از طلابانک بی ان پی پاریباس کشور فرانسه مقایسه ای میان قیمت جهانی طلا و نقره انجام داده است. از نگاه این بانک روند قیمت این دو ف در ماه های آینده مسیر صعودی را دنبال خواهد کرد. اما به سرمایه گذاران توصیه کرده است که با توجه به عملکرد بهتر نقره نسبت به ید آن بیشتر از طلا اقدام کنند.این گزارش همچنین وضعیت قیمت طلا در شروع سال 2018 را عادلانه می داند و بر این نظر است که طلا با قیمت مطلوب خود در سال جاری مبادله شده است. اما در مقابل نقره در کف قیمتی قرار گرفته است.فدرال رزرو ناهمسو با بانک های اروپاییبه نظر می رسد بانک های مرکزی انگلیس و اروپا قصد دارند سیاست های انبساطی پولی را در سال 2018 ادامه دهند. این بانک ها همچنین نرخ بهره خود را در مقایسه با گذشته کماکان حفظ کرده اند. این در حالی است که پیش بینی ها برای فدرال رزرو متفاوت است. در حال حاضر نگرانی های زیادی نسبت به وضعیت نرخ تورم وجود دارد.تحلیل های تکنیکال نشان می دهد قیمت اونس جهانی طلا در محدوده 1262 دلار است که می تواند به 1268 دلار هم برسد.کامرز بانک آلمان پیش بینی می کند که امسال هم برای سومین سال متوالی با افزایش قیمت طلا، میانگین قیمت هر اونس طلا در سال 2018 به 1325 دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در نیمه اول سال جاری میلادی به 1300 دلار و در شش ماه دوم به 1350 دلار خواهد رسید.
به گزارش ایران ا ومیست؛ «اولیویا دی هاویلند» هن یشه بریتانیایی- یی برنده اسکار اولین زنی است که در تاریخ جشنواره کن و در سال ۱۹۶۶ در راس هیئت داوران رقابتی این رویداد سینمایی قرار گرفت و در سال های پس از آن نیز «سوفیا لورن» (۱۹۶۶)، «اینگرید برگمن» (۱۹۷۳)، «ژان مورو» (۱۹۷۵) و (۱۹۹۵)، «ایزابل آجانی» (۱۹۹۷)، «لیو اولمان» (۲۰۰۱) و «جین کمپیون» (۲۰۱۴) دیگر سینماگران زنی هستند که پیش از «کیت بلانشت» به عنوان رئیس هسئت داوران جشنواره کن انتخاب شده اند.*در زیر نگاهی خواهیم داشت به تمام چهره هایی که در طول 7 دهه برگزاری جشنواره کن، ریاست هیئت داوران بخش رقابتی را بر عهده داشته اند:۲۰۱۷؛ در جشنواره سال گذشته که همزمان با هفتادمین سالگرد جشنواره کن بود، «پدرو آلمادوار» کارگردان اسپانیایی برای دومین بار ریاست هیئت داوران را بر عهده داشت. وی پیش از این درسال ۱۹۹۲ نیز این مسئولیت را بر عهده داشت. سال گذشته سوئدی «میدان» به کارگردانی «روبن اوستلوند» برنده نخل طلای بهترین شد.۲۰۱۶؛ در جشنواره کن ۲۰۱۶ نوبت به «جورج میلر» سینماگر استرالیایی و خالق سری های «م دیوانه» بود که فرصت حضور در جایگاه معتبر ریاست بخش رقابتی کن را تجربه کند. در این سال که نخل طلای بهترین به «من، دنیل بلیک» ساخته تحسین شده انگلیسی رسید، کتایون شه ، تهیه کننده ایرانی نیز یکی از داوران بخش رقابتی این رویداد سینمایی بود. «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی نیز در این دوره از جشنواره برنده دو جایزه بهترین نامه و بهترین بازیگر مرد (شهاب حسینی) شد.۲۰۱۵؛ در شصت وهشتمین دوره جشنواره کن برای اولین بار نام دو سینماگر را در راس هیئت داوران این رویداد سینمایی قرار گرفت؛ برادران «کوئن». این دو کارگردان صاحب نام تاکنون ۹ اثر را در جشنواره کن شرکت داده اند و در سال ۱۹۹۱ یک نخل طلا، سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ دو جایزه بهترین کارگردانی و در سال ۲۰۱۳ جایزه بزرگ جشنواره کن را از آن خود کرده اند. در سال ۲۰۱۵ درد نهایت جایزه نخل طلا به «دیپان» ساخته «ژام اودیار» فرانسوی رسید.۲۰۱۴؛ «جین کمپیون» کارگردان صاحب نام که در تمام ادوار برگزاری جشنواره کن، تنها کارگردان زن برنده نخل طلا محسوب می شود، سال گذشته و در دوره شصت وهفتم بر مسند هیئت داوران بخش رقابتی کن نشست. وی در سال ۱۹۹۲ با تحسین شده «پیانو» موفق به دریافت این جایزه شد و در میان چهار کارگردان زنی قرار دارد که تا کنون توانسته اند نامزد اسکار کارگردانی شوند.۲۰۱۳؛ مسئولان برگزاری جشنواره کن در حالی «استیون اسپیلبرگ» کارگردان سرشناس هالیوود را به عنوان ریاست هیات داوران شصت و ششمین دوره این رویداد سینمایی انتخاب د که وی با وجود کارنامه کاری فوق العاده، در جشنواره کن سابقه درخشانی نداشت و تنها حضورش به سال ۱۹۷۴ با «شوگرلند ا پرس» بازمی گردد که نامزد نخل طلا بود و توانست مشترکا جایزه بهترین نامه را به دست آورد.۲۰۱۲؛ در شصت وپنجمین دوره جشنواره کن «نانی مورتی»، کارگردان سرشناس ایتالیایی بر منصب ریاست هیات داوران نشست. این کارگردان باسابقه ایتالیایی حضور چشمگیری در کن داشته؛ به گونه ای که شش بار در بخش رقابتی نامزد نخل طلا بوده و یک بار این جایزه را با «اتاق پسر» در سال ۲۰۰۱ همراه با جایزه فیپرشی از آن خود کرد. از دیگر افتخارات این کارگردان در کن می توان به جایزه بهترین کارگردانی و جایزه کالسکه طلایی سال ۲۰۰۴ اشاره کرد. در این دوره «هانکه» برای «عشق» نخل طلا را گرفت.۲۰۱۱؛ «رابرت دنیرو»، بازیگر سرشناس و پرافتخار هالیوودی در این سال رییس هیات داوران کن بود. وی سابقه چندانی در جشنواره کن نداشت و یک بار با «راننده تا ی» در بخش رقابتی حضور داشت. در سالی که دنیرو به عنوان یک چهره سرشناس و مطرح بر مسند ریاست هیات داوران کن نشست، «درخت زندگی» ساخته «ترنس مالیک» نخل طلا را به دست آورد.۲۰۱۰؛ این بار نوبت «تیم برتون»، دیگر کارگردان سرشناس هالیوود بود تا در شصت وسومین دوره کن رییس هیات داوران شود. در کارنامه سینمایی این کارگردان تنها یک حضور در بخش رقابتی با «ادوود» دیده می شود. «عمو بونمی که می تونه خاطرات زندگی گذشته اش را به یاد بیاره» از تایلند بهترین بخش رقابتی معرفی شد.۲۰۰۹؛ «ایزابل هوپر»، بازیگر سرشناس فرانسوی که دوبار در سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۱ برای های «ویولت» و «معلم پیانو» بهترین بازیگر کن شد، رییس هیات داوران جشنواره کن بود که در پایان «ربان سفید» ساخته میشل هانکه را به عنوان برنده نخل طلا اعلام کرد.۲۰۰۸؛ «شون پن»، بازیگر و کارگردان هالیوودی در حالی ریاست هیات داوران را برعهده داشت که در سال ۱۹۹۷ با «او بسیار دوست داشتنی است» جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد و در سال ۲۰۰۱ نیز با «پیمان» نامزد نخل طلا شد. در این سال «کلاس» ساخته «لاورنت کانته» نخل طلا را ب کرد.۲۰۰۷؛ «استفن فریرز» که سابقه دو نامزدی نخل طلا در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۶ را داشت، رییس هیات داوران کن شد. «۴ ماه، ۳ هفته و دو روز» ساخته «کریستین مونیگو» نخل طلا را به دست آورد.۲۰۰۶؛ در پنجاه ونهمین دوره جشنواره کن «وونگ کار وای»، کارگردان موج نو سینمای هنگ کنگ با چهار نامزدی نخل طلا، رییس هیات داوران معرفی شد. وی یک جایزه بهترین کارگردانی کن را با «خوشبخت کنار هم» در کارنامه سینمایی دارد. در این سال تحسین شده «بادی که به مرغزار می وزد» به کارگردانی «کن لوچ» موفق به ب نخل طلا شد.۲۰۰۵؛ « کاستاریکا» به عنوان یکی از برترین و پرافتخارترین چهره های تمام ادوار جشنواره کن رییس تیم داوری بخش رقابتی شد. این کارگردان صربستانی در سال ۱۹۸۵ با «وقتی پدر برای کار و کاسبی رفته بود» و در سال ۱۹۹۵ با «زیرزمین» دو جایزه نخل طلا را گرفت. وی سه بار دیگر نیز نامزد نخل طلا شد و یک جایزه بهترین کارگردانی (عصر کولی ها) و یک جایزه فیپرشی را نیز ب کرده است. در این سال «بچه» ساخته برادران داردن بهترین معرفی شد.۲۰۰۴؛ «کوئنتین تارانتینو»، کارگردان موفق هالیوود در پنجاه وهفتمین دوره کن رییس هیات داوران بود. وی در سال ۱۹۹۴ با «داستان عامه پسند» نخل طلا گرفت و به اوج شهرت رسید. وی دوبار پس از آن نیز با های «ضدمرگ» و «حرامزاده های » نامزد نخل طلا بود. در این سال نخل طلا به «فارنهایت ۹/۱۱» ساخته مایکل مور رسید.۲۰۰۳؛ «پاتریس شرو»، بازیگر و کارگردان فرانسوی که سه بار سابقه حضور در بخش رقابتی را داشت، در سال ۱۹۹۴ با «ملکه ماروت» جایزه هیات داوران را گرفت. «فیل» ساخته ی معروف «گاس ون سنت» در این سال نخل طلا را گرفت.۲۰۰۲؛ «دیوید لینچ»، کارگردان سرشناس یی رییس هیات داوران بود. لینچ که با «در قلب وحشی» در سال ۱۹۹۰ نخل طلای کن را ب کرد، سه بار دیگر با های «جاده مالهند» (جایزه بهترین کارگردانی) ، «داستان استریت» و «توئین پی : با من بر آتش برو» نامزد نخل طلا بوده است. در این سال «پیانیست» ساخته رومن پولانسکی جایزه بهترین را گرفت.۲۰۰۱؛ این بار ریاست هیات داوران کن به یک بازیگر و کارگردان زن رسید؛ «لیو اولمان»، سینماگر نروژی و بازیگر مورد علاقه «اینگمار برگمن» در راس تیم داوری کن قرار گرفت. وی با «بی ایمان» در سال ۲۰۰۰ نامزد نخل طلا بود. در این سال «اتاق پسر» ساخته «نانی مورتی» بهترین جشنواره شد.۲۰۰۰؛ «لوک بسون»، کارگردان سرشناس فرانسوی در حالی در این سال رییس هیات داوران شد که در کارنامه سینمایی اش حضور چشمگیری در جشنواره کن دیده نمی شود. «لارس فون تریر» با « نده در تاریکی» نخل طلا را گرفت.۱۹۹۹؛ در این سال «دیوید کراننبرگ»، کارگردان سرشناس کانا در جشنواره کن رییس هیات داوران شد. وی چهار نامزدی نخل طلا، ب یک کالسکه طلایی و یک جایزه ویژه هیات داوران را در افتخارات خود دارد. «رزتا» ساخته برادران داردن نخل طلای کن را به دست آورد.۱۹۹۸؛ «مارتین اسکورسیزی»، از سرشناس ترین و بزرگترین کارگردانان معاصر سینمای جهان در این سال رییس هیات داوران جشنواره کن بود. وی در سال ۱۹۷۶ با «راننده تا ی» موفق به ب نخل طلا شد و سه بار دیگر نیز در بخش رقابتی حضور داشت. «پس از ساعت ها» جایزه بهترین کارگردانی کن را برای او به ارمغان آورد. «ابدیت و یک روز» ساخته «تئو آنجلوپلوس» جایزه نخل طلا را از آن خود کرد.۱۹۹۷؛ «ایزابل یاسمین آجانی»، بازیگر فرانسوی و برنده چهار جایزه بازیگری سزار، گرچه حضور پررنگی در جشواره کن نداشته، اما به عنوان رییس هیات داوران جشنواره انتخاب شد. در این سال «طعم گیلاس» ساخته عباس کیارستمی و «مارماهی» ساخته «شوهی ای ا» مشترکا نخل طلا را ب د.۱۹۹۶؛ «فرانسیس فورد کاپولا»، کارگردان صاحب نام هالیوود و خالق «پدرخوانده» ریاست هیات داوران کن را در این سال عهده دار بود. وی دو جایزه نخل طلا با های «اینک آ ا مان» (۱۹۷۹) و «مکالمه» (۱۹۷۴)، یک جایزه فیپرشی و یک جایزه کلیسای معنوی را در کارنامه سینمایی خود دارد. در این سال جایزه نخل طلا به «رازها و دروغ ها» ساخته «مایک لی» رسید.۱۹۹۵؛ «ژان مورو»، هن یشه، خواننده و کارگردان فرانسوی هدایت هیات داوران کن را در این سال در دست داشت. این سینماگر فرانسوی در سال ۱۹۶۰ با «هفت روز، هفت شب» جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. «زیرزمین» ساخته « کاستاریکا» موفق به دریافت نخل طلای کن شد.۱۹۹۴؛ چهل وهفتمین دوره جشنواره کن با ریاست «کلینت ایست وود»، کارگردان و بازیگر مشهور یی در هیات داوران همراه بود. وی با یک نخل طلا برای «رودخانه مرموز» (۲۰۰۳) و چهار حضور در بخش رقابتی و یک نخل طلای افتخاری کارنامه درخشانی در جشنواره کن دارد. در این سال «داستان عامه پسند» ساخته «کوئنتین تارانتینو» جایزه بهترین را ب کرد.۱۹۹۳؛ «لوئیس مال»، کارگردان سرشناس سینمای فرانسه که نخل طلای کن را با «دنیای خاموش» در سال ۱۹۵۶ ب کرد، رییس هیات داوران معرفی شد. از دیگر افتخارات او در کن می توان به سه نامزدی نخل طلا با های «کودک زیبا»(۱۹۷۸)، « قلب»(۱۹۷۱) و «کلکته»(۱۹۶۹) اشاره کرد. جایزه نخل طلا مشترکا به «وداع با محبوبم» ساخته «چن کایگه» و «پیانو» ساخته «جین کمپیون» اعطا شد. «عباس کیارستمی»، کارگردان سرشناس ایرانی یکی از اعضای هیات داوران بود.۱۹۹۲؛ «ژرار دپاردیو»، بازیگر مشهور فرانسوی که اخیرا تابعیت روس گرفته در این سال رییس هیات داوران کن شد؛ در حالی که دو سال پیش از آن برای «سیرانو دوبرژاک» جایزه بهترین بازیگر مرد را از کن گرفته بود. «بهترین نیات» ساخته «بیل آگوست» جایزه نخل طلا را دریافت کرد.۱۹۹۱؛ «رومن پولانسکی»، کارگردان، نویسنده و بازیگر سرشناس هالیوود که امسال با «ونوس در پوست خز» یکی از نامزدهای نخل طلا است، در سال ۱۹۹۱ بر مسند ریاست داوران کن نشست. وی در سال ۲۰۰۲ موفق به ب نخل طلا با «پیانیست» شد، در حالی که پیش از آن نیز با «مستاجر» در سال ۱۹۷۶ در بخش رقابتی حضور داشت. «بارتون فینک» ساخته «برادران کوئن» نخل طلای این سال را ب کرد.۱۹۹۰؛ در این سال نوبت به چهره سرشناس سینمای ایتالیا «برناردو برتولوچی» رسید تا ریاست هیات داوران کن را به عهده بگیرد. این کارگردان سرشناس دو نامزدی نخل طلا با های «زیبایی ربوده شده» (۱۹۹۶) و «تراژدی یک مرد مضحک» (۱۹۸۱) ب کرده و یک جایزه نخل طلای افتخاری را نیز دریافت کرد. در این سال «در قلب وحشی» ساخته «دیوید لینچ» موفق به دریافت نخل طلای کن شد.۱۹۸۹؛ «ویم وندرس» از چهره های مطرح تمام ادوار جشنواره کن است که در سال ۱۹۸۹ رییس هیات داوران بود. وی علاوه بر ب نخل طلا در سال ۱۹۸۴ با «پاریس تگزاس»، ۸بار دیگر با های چون «پادشاهان جاده»، «دوست یی»، «همت»، «بهشت بر فراز برلین»، «بسیار دور، چنین نزدیک»، «پایان خشونت» و « برداری در پالرمو» نامزد نخل طلا بود. یک جایزه ویژه هیات داوران، جایزه بهترین کارگردانی، دو جایزه فیپرشی و کلیسای معنوی از افتخارات وندرس در کن هستند. در این سال « ت، دروغ ها و نوار ویدئو» ساخته «استیون سودربرگ» جایزه نخل طلا را گرفت.۱۹۸۸؛ ریاست هیات داوران چهل ویکمین دوره جشنواره کن به «اتوره اسکولا»، کارگردان و نامه نوس مطرح ایتالیایی رسید که هشت بار در جمع نامزدهای نخل طلا حضور داشته است. وی جایزه بهترین کارگردانی با «زشت، کثیف، بد» (۱۹۷۶) و یک جایزه بهترین نامه با «تراس» (۱۹۸۰) را از کن ب کرد. وی آ ین بار با «شکوه» در سال (۱۹۸۹) نامزد نخل طلا بود. در این سال «پله فاتح» ساخته «بیل آگوست» بهترین بخش رقابتی را گرفت.۱۹۸۷؛ «ایو مونتان»، بازیگر فرانسوی در این سال رییس هیات داوران کن شد تا مهمترین دستاورد زندگی هنری اش رقم بخورد. «زیر خورشید » ساخته «موریس پیاله» بهترین اثر بخش رقابتی انتخاب شد.۱۹۸۶؛ «سیدنی پولاک»، کارگردان صاحب نام یی چهار سال پس از ب جایزه اسکار ریاست هیات داوران کن را به عهده گرفت. این کارگردان فقید در سال ۱۹۷۲ با «جرمی جانسون» نامزد نخل طلا بود. در این سال « یت مذهبی» ساخته «رولند جافه» موفق به ب نخل طلا شد.۱۹۸۵؛ یکی از معروفترین عناصر موج نو سینمای جمهوری چک «میلوش فورمن» بر مسند ریاست هیات داوران کن نشست. این کارگردان برنده دو جایزه اسکار، در سال ۱۹۷۱ با «جهش» نامزد نخل طلا شد که البته جایزه ویژه هیات داوران را گرفت. «وقتی بابا برای کار و کاسبی رفته بود» به کارگردانی « کاستاریکا» جایزه نخل طلای این دوره را دریافت کرد.۱۹۸۴؛ «درک بوگارد»، بازیگر انگلیسی در حالی رییس هیات داوران معرفی شد که سابقه چندانی در این جشنواره سینمایی نداشت. در پایان این دوره «پاریس تگزاس» ساخته «ویم وندرس» نخل طلا گرفت.۱۹۸۳؛ در این سال «ویلیام استیرن»، رمان نویس یی و برنده جایزه «پولیتزر» به عنوان چهره ای نه چندان سینمایی و از دنیای ادبیات بر مسند ریاست هیات داوران نشست. «ترانه غم انگیزی از نارایاما» ساخته «شوهی ای ا» جایزه نخل طلا را دریافت کرد.۱۹۸۲؛ «جورجیو استرلر»، کارگردان ایتالیایی نه چندان سرشناس تئاتر و اپرا سکان هدایت هیات داوران کن را برعهده داشت. در این سال «گمشده» ساخته «کاستا راس» و «راه» ساخته «ییلماز گونی» نخل طلا را مشترکا دریافت د.۱۹۸۱؛ «ژاک دری»، کارگردان و نامه نویس فرانسوی که بیشتر برای ساخت های جنایی شهرت دارد به عنوان رییس هیات داوران برگزیده شد. مهمترین دستاورد سینمایی وی حضور در جشنواره کن بود. «آندری وایدا» با «مرد آهنین» نخل طلا را دریافت کرد.۱۹۸۰؛ در سی وسومین دوره جشنواره کن «کرک داگلاس»، بازیگر و تهیه کننده سرشناس یی بر مسند ریاست هیات داوران نشست. وی موفقیت قابل ملاحظه ای در کن به دست نیاورده بود. های «all that jazz» ساخته «باب فاسی» و «کاگه موشه» به کارگردانی «آکی را کوروساوا» نخل طلا را تصاحب د.۱۹۷۹؛ «فرانسوا ساگان»، رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی رییس هدایت هیات داوران معتبرترین رویداد سینمایی دنیای شد تا برخلاف سایر جشنواره های سینمایی، یک نویسنده این مسئولیت را برعهده بگیرد. «اینک آ ا مان» ساخته «فرانسیس فورد کوپولا» و «طبل حلبی» ساخته «فولکر شلوندورف» در پایان این دوره نخل طلا را دریافت د.۱۹۷۸؛ «الن پاکولا»، سینماگر یی بر صندلی ریاست هیات داوران کن نشست. «درخت چوب صندل» به کارگردانی «ارمانو اولمی» نخل طلا را دریافت کرد.۱۹۷۷؛ «روبرتو روسلینی»، کارگردان صاحب نام ایتالیایی که از او به عنوان "پدرخوانده موج نوی سینمای فرانسه" یاد می شود، در این سال ریاست هیات داوران کن را عهده دار بود. وی پیش از این و در سال ۱۹۴۶ با «رم شهر بی دفاع» موفق شده بود جایزه بزرگ هیات داوران کن را بگیرد.۱۹۷۶؛ «تنسی ویلیامز»، نویسنده شهیر یی در این دوره رئیس هیات داوران کن بود که در پایان «راننده تا ی» ساخته «مارتین اسکورسیزی» نخل طلا را دریافت کرد.۱۹۷۵؛ «ژان مورو»، کارگردان، بازیگر و نامه نویس فرانسوی درحالی رئیس هیات داوران شد که در کارنامه سینمایی اش یک نخل طلای افتخاری و یک جایزه بهترین بازیگری زن دیده می شود. در این سال «گزارش سال های آتش زیر خا تر» ساخته «محمد لخدر حمینه» بهترین اثر بخش رقابتی شد.۱۹۷۴؛ «رنه کلر»، ساز برجسته فرانسوی از سوی مسئولان جشنواره کن به عنوان رئیس هیات داوران انتخاب شد. «مکالمه» ساخته «فرانسیس فورد کاپولا» بهترین معرفی شد.۱۹۷۳؛ «اینگرید برگمن»، ستاره درخشان دهه ۴۰ هالیوود و برنده سه جایزه اسکار بازیگری رییس هیات داوران کن بود. جایزه نخل طلا مشترکا به «مترسک» ساخته جری شاتزبرگ و «مزدور» ساخته آلن بریجز رسید.۱۹۷۲؛ «جوزف لوزی»، کارگردان یی که دو نخل طلا با های «تصادف» و «واسطه» داشت و همچنین دو بار نیز در بخش رقابتی نامزد نخل طلا بود، رییس هیات داوران کن شد. «طبقه کارگر به بهشت می رود» ساخته الیو پتری بهترین بخش رقابتی شد.۱۹۷۱؛ «میشله مورگان»، بازیگر فرانسوی به عنوان رییس هیات داوران انتخاب شد. «واسطه» ساخته جوزف لوزی نخل طلا را ب کرد.۱۹۷۰؛ «میگل آنخل آستوریاس»، شاعر و نویسنده اهل گواتمالا به عنوان یکی دیگر از چهره های ادبی رییس جشنواره کن شد. معروف «mash» ساخته رابرت من نخل طلا را گرفت.۱۹۶۹؛ «لوچیانو ویس تی»، کارگردان بنام ایتالیایی در این سال رییس هیات داوران شد. وی دوبار با های «مرگ در ونیز» (۱۹۷۱) و «یوزپلنگ» (۱۹۶۳) نامزد نخل طلا شد و توانست با «یوزپلنگ» نخل طلا را از آن خود کند. همچنین وی برای این جایزه بیست وپنجمین سالگرد تاسیس جشنواره کن را گرفت. جایزه نخل طلا به «اگر ...» ساخته لیندسی اندرسون رسید.از سال ۱۹۶۸ تا اولین سال برگزاری جشنواره کن در سال ۱۹۴۶ نیز به ترتیب چهره های هنری چون «آندره چاسمن» (۱۹۶۶۸)، «الساندرو بلاستی» (۱۹۶۷)، «سوفیا لورن» (۱۹۶۶)، «اولیویا دو هاویلاند» (۱۹۶۵)، «فریتز لانگ» (۱۹۶۴)، «آرماند سالاکرو» (۱۹۶۳)، «تتسورو فروکاکی» (۱۹۶۲)، «ژان جیونو» (۱۹۶۱)، «جورج سیمنون» (۱۹۶۰)، «مارسل آکارد» (۱۹۵۸/۱۹۵۹)، «آندره مائوریس» (۱۹۵۷)، «موریس لمن» (۱۹۵۶)، «مارسل پانول» (۱۹۵۵)، «ژان کوکتو» (۱۹۵۴/۱۹۵۳)، «موریس جنوا» (۱۹۵۲)، «آندره موریس» (۱۹۵۱) و «جورج هویسمن» برای سال های (۱۹۴۹/۱۹۴۷/۱۹۴۶) ریاست هیات داوران جشنواره بین المللی کن را برعهده داشتند.*عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایرانی در عرصه بین المللی در سال ۱۹۹۳، لیلا حاتمی در سال ۲۰۱۴ و کتایون شه نیز در سال ۲۰۱۶، سینماگران ایرانی هستند که تاکنون در میان اعضای هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره کن حضور داشته اند.هفتدویکمین جشنواره کن با حضور «کیت بلانشت» در راس هیئت داوران بخش رقابتی، از تاریخ 8 تا 19 می (18 تا 29 اردیبهشت) در فرانسه برگزار می شود.
مدل سرویس طلا منتخب زیباترین مدل سرویس طلا یاقوت و الماس ۲۰۱۷
جدیدترین و شیک ترین مدل سرویس طلا یاقوت و الماسانواع مجموعه مدل جواهرات شیک و جدیدپیشنهاد مدل جواهرات های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیممدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017 باید گفت طلا یک ف گرانبها استکه با گذشت زمان ارزش خود را حفظ می کند، اما ید آن بسیار هزینه بر است و یک سرمایه گذاری در طول زندگی شخص محسوب می شود. به همین جهت بایستی در ید آن نهایت دقت و حوصله را به کار ببرید تا در طول زندگی از آن لذت ببرید و در صورت نیاز با کمترین ضرر آن را بفروش برسانید.اگر قصد دارید برای ید طلا و جواهر عازم بازار بشوید باید بدانید که ید آن باید با دانستن یک سری اطلاعات صورت بگیرد. در ادامه ما به شما اطلاعات کلیدی برای ید طلا و جواهر را می گوییم تا ید خوبی را تجربه کنید.مهم نیست که با چه هدفی به سمت ید طلا و جواهرات می روید، در هر صورت ید طلا و جواهر یک تجربه ی لذت بخش برای شما خواهد بود. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
اگر قصد دارید برای ید طلا و جواهر عازم بازار بشوید باید بدانید که ید آن باید با دانستن یک سری اطلاعات صورت بگیرد. در ادامه ما به شما اطلاعات کلیدی برای ید طلا و جواهر را می گوییم تا ید خوبی را تجربه کنید. در این خصوص باید از فردی آگاه به اصول و نکات ید و ساخت طلا کمک گرفت تا ید موفق و خوبی را تجربه کرد. در این خصوص مسعود رضایی، مدیریت مرجع تخصصی طلا و جواهرات ایران طی این مقاله به نکاتی جهت ید طلا و جواهر پرداخته است. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
قبل از اینکه برای ید طلا و جواهرات عازم شوید، از میزان عیار طلا اطلاعات ب کنید و آگاه شوید که این عیار چه تاثیری در قیمت جواهر و دوام و سختی آن می گذارد
باید بدانید که طلای ۲۴ عیار طلای خام و با ارزشترین نوع طلا است. در اصل طلا در فرم خام خود بسیار نرم است، بنابراین برای رسیدن به استحکام و سختی مطلوب با انوع ف ات از قبیل کربن، نقره، روی یا نیکل ترکیب می شود. حال باید بدانید که عیار طلا چیست و چگونه تعیین می شود. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
طلای خام دارای عیار ۲۴ است که برای زیورآلات مناسب نیست. اگر طلا دارای عیار ۱۰ باشد این بدان معناست که اگر طلا به ۲۴ قسمت تقسیم شود ۱۰ قسمت آن طلا است و ۱۴ قسمت آن ف های دیگر. طلا و جواهرات در ایران با استفاده از طلای ۱۸ عیار تهیه می شوند. بنابراین توضیحات مشخص می شود که هرچه عیار طلا بالاتر برود، آن طلا نرم تر و گرانتر می شود. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
قبل از ید طلا و جواهر با نشانه های عیار که روی طلا شده است آشنا شوید
غالبا روی زیورآلات طلا نشانه هایی که بیانگر عیار طلای به کار رفته است می شود. این نشانه معمولا روی قسمتی از طلا می شود که جلوی چشم نباشد. همان طور که گفته شد در ایران چون طلا ۱۸عیار می باشد، شما باید دنبال عبارت ۱۸k روی جواهر خود باشید. k درواقع اول کلمه ی karat یا همان عیار است. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
به وزن طلا و تاثیر آن روی قیمت توجه کنید
معمولا طلا بر اساس گرم ید و فروش می شود که هر چه وزن آن بیشتر باشد طبیعتا از قیمت بالاتری برخوردار می شود. توجه داشته باشید برای استفاده روزمره باید طلای ضخیمتری و سنگین تری یداری کنید تا مقاومت بیشتری داشته باشد، بنابراین باید هزینه ی بیشتری پرداخت کنید. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
قبل از ید به رنگ طلایی که می خواهید یداری کنید فکر کنید
مرسوم ترین رنگ طلا و جواهرات همان رنگ طلایی است. اما در بازار، جواهرات با پایه ی طلای سفید و رزگلد نیز وجود دارد. اما می توانید طلاهایی به رنگ قهوه ای، سبز و آبی نیز پیدا کنید که با تکنیکهای خاص آبکاری و طلاسازی به این رنگها در آمده اند. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
برای ید به هیچ وجه عجله نکنید و از چند گالری دیدن کرده تا مدل مدنظر خود را پیدا کنید
برای ید جواهرات مغازه های طلا فروشی مرسوم هستند،اما امروزه ید آنلاین طلا و جواهر انتخاب و ید طلا وجواهرات را راحت کرده است. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
از طلا فروش حتما درباره ی شرایط بازگرداندن طلا سوال کرده و شناسنامه ی جواهر را درخواست کنید
شرایط بازگرداندن طلا برای شما به عنوان مشتری بسیار مهم است،اینکه هنگام فروش جواهر چقدر ضرر یا سود می کنید. به علاوه شناسنامه ی جواهر به شما این اطمینان را می دهد که جواهری با اص را یداری کرده اید. مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017تصاویر مدل سرویس طلا 96مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017تصاویر مدل سرویس طلا 96مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017تصاویر مدل سرویس طلا 96مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017تصاویر مدل سرویس طلا 96مدل سرویس طلا ، مدل سرویس جواهرات 2017
اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویاهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضویتصاویر اهدای توپ طلا مهدی طارمی به موزه آستان قدس رضوی-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4056552/اهدای-توپ-طلا-مهدی-طارمی-به-موزه-آستان-قدس-رضوی
نرگس قیصری: آیین نامه صادرات طلا که در سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد تا حدودی توانست مشکلات برخی تولیدکنندگان را برای وج محصولات خود از کشور برطرف کند.این در حالی است که به گفته مسئولان و فعالان این صنعت، مقوله صادرات یا واردات طلا، تخصص مهمی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به انجام این کار اقدام کند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما اینکه صادرات طلا از ایران که تا چندی پیش به عنوان واردکننده طلا شناخته می شد و صادرات کمتری داشت، تا چه اندازه می تواند ادامه پیدا کند و اینکه ظرفیت برای صادرات طلا در ایران چه اندازه است نیازمند تامل و بررسی است. در این زمینه کارشناسان بخش معدن خبر از اکتشافات جدید طلا در نقاط مختلف کشور از جمله نوار شرقی کشور به ویژه سرزمین اسان( اسان رضوی و جنوبی) داده و می گویند سرمایه گذاری روی این ماده معدنی در صورتی که به شکل نظام مند و برنامه ریزی شده پیش برود، به طور قطع انتظارات را برآورده خواهد کرد و می توانیم میزان ذخایر طلای کشور را افزایش دهیم. از این طریق مصنوعات ساخته شده از طلا و حتی شمش را به سبد صادراتی محصولات معدنی کشور می افزاییم.
۵۶ میلیون دلار طلا از اسان رضوی
با توجه به پراکندگی ذخایر طلا در ایران در نقاط مختلف کشور، شاهدیم سرمایه گذاری روی این بخش تا حدود قابل قبولی انجام شده و از نمونه های آن می توان به استان اسان رضوی اشاره کرد. چندی پیش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اسان رضوی از درآمد بالای این استان آن هم به مبلغ ۵۶ میلیون دلار طلا در سال های گذشته خبر داده بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اسان رضوی گفته بود: صادرات طلا و مصنوعات آن در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و به میزان ۵۶ میلیون دلار بوده است.به گزارش تسنیم، به گفته راضیه علیرضایی، ۷۰۷ معدن در اسان رضوی وجود دارد که در این معادن ۴۶ نوع ماده معدنی یافت می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اسان رضوی گفته بود: در راستای مبارزه با قاچاق در ت یازدهم ۷ هزار و ۹۴۴ میلیون دلار کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی صادر شد که در بین این کالاها صادرات طلا و مصنوعات آن در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و به میزان ۵۶ میلیون دلار بوده است.
نگاهی به روند تولید و صادرات و واردات طلا در ایران
طلا یکی از پشتوانه های اقتصادی در جهان به شمار می آید زیرا از یک سو دارای ارزش اقتصادی بسیار بالایی بوده و از طرف دیگر یکی از کانی های پرکاربرد در صنایع هایتک به شمار می آید و بسیاری از کشورها سرمایه گذاری های کلان برای تولید این محصول انجام داده اند. اما از طرفی هرکدام از این کشورها برنامه های خاص خود را برای صادرات محصولات از شمش طلا گرفته تا مصنوعات ساخته شده از طلا تدوین کرده اند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که تا سال گذشته (۹۵) قانونی برای صادرات طلا در کشور تدوین نکرده بود و بیشتر، واردات از ایران انجام می شد تا صادرات. تا اینکه سرمایه گذاران قزاقی در معدن طلای ساریگونی توانستند شمش طلا تولید کنند و قصد داشتند سهم خود را از ایران خارج کنند همین امر سبب شد تدوین این قانون در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت جای گیرد. به گفته جعفر سرقینی تا قبل از تدوین آیین نامه برای صادرات طلا، تنها قانون مربوط به معادن به حقوق تی بازمی گشت. در ادامه کار درخواست برای اجازه صادرات از سوی شورای پول و اعتبار ارائه شد. در مهر ۹۵ آیین نامه صادرات طلا و مصنوعات آن صادر شد و به گفته فعالان این بخش تا حدودی مشکلات این صنف برطرف شد.
تقویت صنعت طلا در کشور
مصنوعات طلا همواره به عنوان یک کالای لو تلقی شده و بنا به اعلام شورای جهانی طلا (wgc) مصارف زینتی بیش از ۸۰ درصد از تقاضای طلای جهان را تشکیل می دهد. ایران نیز واحدهای صنفی قابل توجهی در حوزه صنفی صنعتی طلا و جواهر دارد و از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص در این صنعت دارای مزیت رقابتی است. اما همچون بسیاری از صنایع کشور که از نبود تجهیزات و فناوری های نوین رنج می برند، فعالان این صنعت نیز به تدریج از چرخه تولید جهانی طلا در حال حذف شدن هستند.به گفته کارشناسان، اکنون ایران با توجه به کم بودن میزان تولید طلا و مصنوعات آن بیشتر به یک واردکننده طلا تبدیل شده تا صادرکننده طلا. به نظر می رسد برای داشتن سهم بیشتر از این تجارت جهانی و پرسود، باید ظرفیت سازی هایی در این زمینه انجام شود. ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری روش های نوین در این صنعت می تواند امکان ورود ما را به بازار جهانی تولیدکنندگان بزرگ طلا فراهم کند. این محصول مزایای بسیاری در تجارت دارد برای نمونه حفظ ارزش ذاتی شمش یا مصنوعات طلا و قابلیت مبادله آن همچون پول و سودآور بودن صادرات و واردات آن از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. نکته مهم دیگر جایگاه بالا و ارزشمند طلا در میان عموم مردم در سراسر جهان است و به عنوان یکی از اولویت ها برای سرمایه گذاری به شمار می آید.
۴۰ درصد اکتشافات متعلق به طلاست
همانگونه که اشاره شد ایران از ظرفیت معدنی بالایی برخوردار است و توجه به این مقوله می تواند برای کشور مفید باشد. بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره میزان ذخایر طلای موجود در کشور و اینکه تا چه اندازه می توان روی صادرات طلا حساب کرد به صمت گفت: اکنون در جهان بیش از ۸۰ کشور به تولید و اکتشاف این ماده معدنی مشغول هستند و میزان تولید سالانه این ف ارزشمند در جهان به ۳ هزار و ۱۰۰ تن می رسد.به گفته وی، طلا یکی از پرجاذبه ترین مواد معدنی برای اکتشاف است و حدود ۴۰درصد از هزینه های اکتشافی در جهان صرف یافتن این ماده معدنی می شود. از آنجایی که قاره آسیا جزو مصرف کنندگان عمده طلاست، برای دارندگان ذخایر طلا امری سودآور خواهد بود. در این میان ایران نیز با برخورداری از ذخایر فراوان و قرارگیری روی کمربندهای طلادار شرایط مطلوبی دارد.برنا ادامه داد: اکتشافات طلا به شکل خوبی در دهه های اخیر انجام شده و آغازگر این امر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوده است. معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به افزایش تنوع است اج طلا در کشور اشاره کرد و گفت: ۲۱استان کشور شانس داشتن معدن طلا دارند. اکنون ۱۲ استان اولویت بیشتری در بهره برداری از ذخایر طلا دارند که شامل استان های آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، اسان رضوی، زنجان، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان و سمنان است. وی افزود: استان قم و قزوین نیز ظرفیت مناسبی از نظر ذخایر طلا دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. البته به همراه ذخایر مس موجود در ایران طلا نیز دیده شده است. در این راستا می توان به زون سنندج سیرجان اشاره کرد که بیشترین ذخایر ایران در آن قرار دارد.به گفته برنا، محور طلاداری در شرق کشور مشخص شده که استان های اسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را در برمی گیرد. درباره میزان ذخایر طلای موجود در این استان ها نیز می توان گفت هر کدام از این استان ها ذخایر متعدد و کوچکی از طلا دارند اما بزرگترین ذخیره طلا در این نوار در منطقه زرشوران است که بیش از ۱۵۰تن ذخیره دارد و این رقم تا ۲۲۰ تن نیز امکان افزایش ظرفیت دارد. وی ادامه داد: اکنون استان آذربایجان غربی از نظر ذخیره طلا شرایط بسیار مناسبی دارد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز که بیش از ۲۵ سال است در زمینه اکتشاف طلا ورود پیدا کرده، توانسته حداقل ۱۰۰ تن ذخیره طلا را به کشور معرفی کند. این موضوع نشان می دهد هر اندازه روی ذخایر طلا و اکتشافات جدید برای به دست آوردنش تلاش کنیم، به نتیجه مثبت خواهیم رسید و انتظارات برآورده خواهد شد.
گواهی کشف های متعدد طلایی
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: امسال چند ذخیره خوب به گواهی کشف رسیده که یکی از آنها در منطقه «هیرد» اسان جنوبی با ذخیره قطعی حداقلی ۴/۵تنی و ذخیره احتمالی ۱۰/۵تنی است. ذخیره «خونیک» در اسان جنوبی نیز دارای ۳ تن طلای قطعی بوده و می تواند یکی از ذخایر امیدوارکننده منطقه باشد. برنا افزود: در این زمینه شاهدیم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در برخی از محدوده های معدنی طلا ورود کرده است. به طور نمونه در حال اتمام اکتشافات تکمیلی در منطقه کوه دم اصفهان هستند. البته در مناطقی از موته نیز طرح اکتشافی برای افزایش ذخیره طلا در دست اقدام است.به گفته وی، اقبال بلندی روی ذخایر طلا و افزایش آن در ایران وجود دارد. در استان اسان رضوی نیز برای نخستین بار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طلای چشمه زرد، ارغش، کوه زر و کانسار طرقبه را شناسایی کرد. در منطقه «برداسکن» نیز چندین محدوده طلادار معرفی شده و اکتشافات در این منطقه در حال انجام است. به طور نمونه در منطقه تاریک دره تربت جام و چند نقطه دیگر ذخایر طلا وجود دارد و در کنار آن، کارخانه فرآوری در منطقه تربت حیدریه در حال فعالیت است. حال از آنجایی که این استان ذخایر فراوانی از سنگ های زینتی دارد می تواند به عنوان قطب جواهر مطرح شود و از طرفی با توجه به نزدیک بودن به مرز می تواند به موفقیت برسد.
سخن آ ...
با توجه به بالا بودن ذخایر طلا در کشور و پراکندگی آن که امروزه از سوی سازمان های توسعه ای تی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته، می توان گفت ایران در آینده نه چندان دور می تواند در جرگه تولیدکنندگان طلا در منطقه قرار گیرد.