زیدان در صورت باخت در فینال ا اج خواهد شد

تصاویر بسکتبال, تصاویر ورزشی oakland, ca – june 12: david west #3 of the golden state warriors shoots the ball during the game against the cleveland cavaliers in game five of the 2017 nba finals on june 12, 2017 at oracle arena in oakland, california. note to user: user expressly acknowledges and agrees that, by ing and or using this p og h, user is consenting to the terms and conditions of getty images license agreement. mandatory copyright notice: copyright 2017 nbae (p o by jesse d. garrabrant/nbae via getty images) کلیولند کاوالیرزتصاویر nbaگلدن استیت وریرزگلدن استیت وریرز - کلیولند کاوالیرزتصاویر فینال nba۱۳۹۶-۰۳-۲۳مصطفی
در بازی پایانی لیگ جهانی والیبال نشسته تیم های ایران و روسیه به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری تیم ملی ایران به اتمام رسید. غیورمردان والیبال نشسته ایران در 3 ست و با نتایج 25 بر 23، 25 بر 21 و 28 بر 26 برابر روسیه به برتری رسیده و با شایستگی هر چه تمام به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافتند.تصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهفینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیهتصاویر فینال لیگ جهانی والیبال نشسته؛ ایران - روسیه-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 1
دیدار تیم های فوتبال «استقلال تهران و خونه به خونه بابل» در فینال جام حذفی باشگاه‎های کشور گرامیداشت حماسه آزادسازی مشهر عصر پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشهر برگزار شد و در پایان این تیم استقلال بود که توانست با تک گل "مامه تیام" پیروز میدان شده و جام حذفی فصل۹۷-۱۳۹۶ را بالای سر ببرد.تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰تصاویر فینال جام حذفی - استقلال ۱ - خونه به خونه ۰-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
به گزارش مشرق، دیدار تیم های فوتبال «استقلال تهران و خونه به خونه بابل» در فینال جام حذفی باشگاه‎های کشور گرامیداشت حماسه آزادسازی مشهر عصر پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشهر برگزار شد و در پایان این تیم استقلال بود که توانست با تک گل "مامه تیام" پیروز میدان شده و جام حذفی فصل۹۷-۱۳۹۶ را بالای سر ببرد.فینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونهفینال جام حذفی استقلال - خونه به خونه
وبسایت goal طی یک مقابله، از تغییر سرنوشت زیدان و تبدیل او به یکی از موفق ترین مربی های دنیا صحبت می کند.کاکا ستاره برزیلی و هم تیمی اسبق زیدان در رئال مادرید فاش کرد کهه زیدان یک روز به وی گفت: پس از خداحافظی از مستطیل سبز، قصد مربیگری ندارم.کاکا در ادامه گفت:او می خواست کنار خانواده اش بماند، از زندگی لذت برده و به مسافرت برود. بعد از دو یا سه سال، او دلتنگ زمین فوتبال و بوی چمن شد و پیش خودش چنین فکر کرده که حالا دیگر وقت بازگشت به میادین است.زیدان در سال ۲۰۰۹ به رئال مادرید برگشت یعنی همان جایی که ۵ سال را به عنوان بازیکن، سپری کرده بود. فلورنتینو پرز در پُست مشاور از وی استفاده کرد و زیدان به مدت ۷ سال دیگر در باشگاه رئال مادرید به سعی و کوشش پرداخت تا مسیر جدید خود را بسازد. او مشاور ویژه باشگاه در دوران مربیگری ژوزه مورینیو شد و پس از مدتی نیز در پُست های اجرایی تر از جمله مدیر ورزشی، دستیار و سرانجام سرمربی تیم دوم رئال مادرید (کاستیا) به فعالیت پرداخت. زیدان طی این مدت توانست قابلیت های خود در عرصه مدیریت و مربیگری را به اثبات رسانده و تبدیل به همان گزینه مقابل پپ گواردیولا در باشگاه رقیب گردد، همان گزینه ای که فلورنتینو پرز به دنبال آن بود.انتصاب زیدان به مثابه توفان و صاعقه ای بود که آسمان رئال مادرید را پس از رافائل بنیتز صاف کرد. گویی کلیه خصومت ها و ناآرامی ها به همراه بنیتز از باشگاه بیرون رفت. سرخیو راموس، کریستیانو رونالدو و حامس رودریگز بازیکن های بزرگی بودند که روابط خوبی با بنیتز نداشته و از اجرای دستورات وی ناراضی به نظر می رسیدند.اما تحت هدایت زیدان، حس غیر قابل انکار اتحاد در تیم رئال مادرید به وجود آمد. او همچون کیمیاگری که وجودش برای رئال مادرید بسیار ضروری بود، پا به میدان گذاشت و توان بالقوه این تیم را تبدیل به قدرت بالفعل کرد.زیدان علی رغم ب تجربه طی چند دهه متمادی، هنوز هم از لحاظ مربیگری به حد و کیفیت بنیتز نرسیده بود. زیدان را به عنوان یک بازیکن دارای نبوغ می شناختند ولی او در روابط اجتماعی نیز به عنوان یک فرد دقیق و خونسرد شهرت دارد.رئال مادرید در نخستین فصل حضور زیدان به سرعت اوج گرفت و به قهرمانی در لالیگا نیز بسیار نزدیک شد هر چند که در نهایت و با فاصله اندکی نسبت به بارسلونا، این عنوان را به حریف همیشگی خود واگذار کرد. البته مادریدی ها با پیروزی در ضربات پن ی، فاتح لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته شدند هر چند که برخی از منتقدین این قهرمانی را چندان جدی نگرفته و آن را به قرعه های آسان یاران زیدان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا ربط دادند.بدبین ها گفتند که مادرید با وجود این همه بازیکن با کیفیت از لحاظ انفرادی، فقط با تکیه بر خوش شانسی در مسیر این موفقیت قرار گرفت. نقش زیدان در این موفقیت نیز همچون قهرمانی رئال مادرید در اروپا، دست کم گرفته شد. شاید بتوان به زیدان، لقب سلطان دست کم گرفته شدن را داد!زیدان برای جلوگیری از توفان های رسانه ای، هر کاری را انجام می دهد. وقتی که در ابتدای همین فصل، از زیدان پرسیدند که «فکر می کنی یک مربی خوش شانس هستی؟» در پاسخ گفت که «البته که خوش شانسم، چون در تیم بزرگی همچون رئال مادرید کار می کنم!»همین نحوه پاسخ زیدان نشان می دهد که او به جای برانگیختگی در برابر این نوع پرسش ها، یک واکنش خنثی و خونسردانه را بروز داده و وجود چنین توانایی در شخصیت وی، نقش بسیار مهمی در کار زیدان به عنوان سرمربی رئال مادرید ایفا کرده است.زیدان همان مربی است که وقتی به نخستین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست یافت، با روبرتو دی متئو سرمربی سابق چلسی مقایسه شد که تنها چند ماه پس از قهرمانی در همین تورنمنت، برکنار و هرگز به سطح اول مربیگری بازنگشت. اما زیدان پس از چند ماه توانست تیمش را به قهرمانی در لالیگا رسانده و دومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن بگیرد تا به جای دی متئو با مربیان بزرگی همچون آریگو ی و برایان کلاف مقایسه شود. حالا در سال ۲۰۱۷، زین الدین زیدان نخستین مربی پس از آریگو ی در سال ۱۹۹۰ است که دو قهرمانی پیاپی را در لیگ قهرمانان اروپا جشن می گیرد، کاری که هیچ یک از مربیان بزرگ دنیا طی سه دهه اخیر انجام ندادند.این اتفاقات برای یک مربی خوش شانس رخ نمی دهند. زیدان یک مربی ک شانی برای ک شانی ها است. بودو ایگنر دروازه بان آلمانی و اسبق رئال مادرید اعتقاد دارد که زیدان با مربیان بزرگی همچون کارلو آنچ یا ویسنته دل بوسکه قابل مقایسه بوده و از داشته های خود، بهترین استفاده را می کند. ایگنر راجع به زیدان گفت:او بازیکن های درجه یک جهانی را در اختیار داشته و با آنها عالی کار می کند. او مربی ایده آلی برای رئال مادرید است. زیدان یک بازیکن دارای کلاس جهانی بود و به همین دلیل مورد احترام شاگردهای جوان خود قرار دارد. ستاره هایی مانند رونالدو به وی احترام گذاشته و زیدان می تواند چشم به چشم با رونالدو صحبت کند در حالی که رافا بنیتز چنین توانایی نداشت. علاوه بر این، شخصیت آرام و مدبر وی بسیار سودمند است.دوره ای که زیدان به عنوان دستیار آنچ در رئال مادرید حضور داشت، همان فصل «decima» بود که دوره ای بحرانی برای یک مربی در حال رشد محسوب می شد. زیدان از کارلو آنچ در رئال مادرید و پیش از وی نیز از مارچلو لیپی در یوونتوس آموخت که فوتبال ابتدا به استعداد بازیکن ها وابسته است. تیمی که سهم بیشتری از جوان های مستعد دارد، قادر به پیروزی در هر رقابتی خواهد بود. زیدان از این توانایی بزرگ برخوردار بوده که هم با ستاره های بزرگی همچون رونالدو کار کند و هم با استعدادهای جوانی همچون مارکو آسنسیو.این مربی با پنهان نقاط ضعف بازیکن هایش، قادر به تقویت قدرت درونی آنها بوده و بین کلیه شاگردهای خود، توازن برقرار می کند. آنچ هرگز ایده های فراتر از توان تیمی را به شاگردهای خود تحمیل نکرد و زیدان نیز چنین کاری را انجام نخواهد داد. این واقعیت به منزله فراست و تیزهوشی تاکتیکی این مرد فرانسوی است. او از تیزهوشی فوق العاده ای فوتبالی بهره مند بوده که از سال ها بازی در بهترین تیم های فوتبال دنیا و کار با بهترین مربیان به دست آمده است. زیدان به خوبی می داند که چه عواملی در ساخت یک تیم موفق و همچنین ساخت بازیکن های بزرگ، دخیل هستند.لوکاس واسکز پدیده جوان رئال مادرید راجع به زیدان چنین می گوید: او به شاگردهای خود بسیار نزدیک بوده و با روابط دوستانه اش، به بازیکن ها کمک می کند. او همواره در جستجوی راهی است تا بازیکن ها احساس رضایت و راحتی داشته باشند.زیدان در دومین فینال پیاپی لیگ قهرمانان به عنوان سرمربی رئال مادرید، باز هم توانست برگی دیگر از کتاب زندگی ورزشی آنچ را تکرار نماید. آنچ پیش از فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۴ مقابل اتلتیکو مادرید در لیسبون، یک را برای افزایش انگیزه روحی یاران خود به نمایش گذاشت. زیدان نیز سال گذشته چنین اقدام مشابهی را انجام داد تا به بازیکن های خود القاء کند که آنها یک تیم متحد و دارای مهارت و عزم راسخ هستند. زیدان پیش از دیدار با یوونتوس نیز سیصد را برای شاگردهای خود به نمایش گذاشت.زیدان در کار مربیگری اش از ترفندهای ظریفی استفاده می کند. درست در زمانی که تعداد بازی های ایسکو یا حامس رودریگز در ترکیب اصلی رئال مادرید کاهش یافت، شاهد رونمایی از کاسمیرو در خط هافبک ک شانی ها بودیم. همین اتفاق باعث ایجاد فضای بیشتر و سکوی پرت برای تونی کروس شد تا تأثیرگذاری این هافبک آلمانی در هنگام مالکیت توپ افزایش یابد. مصدومیت گرت بیل نیز منجر به بازگشت ایسکو بازیساز خالص و صرف به ترکیب اصلی مادریدی ها شد. ایسکو یکی از بهترین یاران زیدان در چند هفته پایانی فصل به ویژه در مسابقه رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو مادرید بود.برایند این اتفاقات منجر به افزایش قدرت تمام کنندگی کریستیانو رونالدو شد. شاید کمال هنر مربیگری زیدان در مدیریت روحی و فنی ابرستاره پرتغالی تیمش باشد. شخصیت رونالدو طوری است که عطش زیادی برای درخشش در هر بازی و ارائه هنر فردی خود دارد اما زیدان با هنر متقاعد کنندگی اش باعث گردید تا رونالدو در برخی از بازی ها استراحت نماید و بدین ترتیب، به اوج آمادگی ممکن در پایان فصل برسد. حاصل این تصمیم و اوج گیری رونالدو در اوا فصل، قهرمانی دو گانه رئال مادرید در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا بود، اتفاقی بدیع برای کهشانی از سال ۱۹۵۸ تاکنون که تحت مدیریت زیدان به دست آمد. در واقع، زیدان یک ک شانی را با یک ک شان دیگر آشنا کرد.یکی دیگر از تصمیمات بزرگ زیدان، استخدام یک مربی بدنساز کارکشته در تابستان گذشته بود. آنتونیو پینتوس مطابق نظر زیدان از لیون به رئال مادرید پیوست. زیدان طی دوران بازی در یوونتوس با وی آشنا شد و پینتوس را در بهترین زمان ممکن به کادر مربیگری رئال مادرید اضافه کرد. اگر چه این تصمیم زیدان چندان مورد توجه قرار نگرفت اما نقش به سزایی در آمادگی بدنی بازیکن های رئال مادرید داشت. در بسیاری از مقاطع فشرده فصل، هرگز افت بدنی را نزد شاگردهای زیدان ندیدیم.یک تصور فریبنده این است که هر ی می تواند ۱۱ بازیکن را جمع کرده و به زمین بفرستد و از آنها کار بکشد. دوران ناکام رافا بنیتز به ما آموخت که چنین فرضیه ای صحیح نیست. اگر مربیگری را دشوارترین شغل دنیا بدانیم، آن گاه حضور روی نیمکت رئال مادرید و مدیریت رختکن این تیم را هم باید دشوارترین شغل در دنیای فوتبال نامید.زیدان در حالی که هنوز جوهر مدرک مربیگری اش در یوفا خشک نشده بود، به دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یک قهرمانی لالیگا دست یافت و به همگان نشان داد که گاهی اوقات، دشوارترین خواسته ها چه قدر ساده قابل دستی هستند. راز موفقیت در مدیریت زیدان این بود که ترجمان فوتبال خود را به طور کامل وارد ذهن شاگردهای خود کرد.هر روز که می گذرد، «زیزو» از یک مرد خوش شانس در حال تبدیل به مردی است که عامل اصلی موفقیت های تاریخی رئال مادرید می باشد.
همچنین می خواهم اعلام کنم هیئت مدیره باشگاه تصمیم گرفته زین الدین زیدان را به عنوان سرمربی تیم اول انتخاب کند.صحبت های فلورنتینو پرز در مقابل رسانه ها؛4 ژانویه 2016، یک روز حیاتی در تاریخ رئال مادرید بود. مادرید برای دومین بار آمدن زیزو را جشن گرفت؛ این بار به عنوان مربی. پیوند این مرد با باشگاه رسمی بود: رئال مادرید و زیدان؛ زیدان و رئال مادرید. این دو واژه به نظر همیشه ج ناپذیر خواهد بود:در طول زندگی اش، زیدان نشان داد توانایی مواجهه با هر چالشی را دارد و همیشه چالش های زندگی اش را با استعداد و فداکاری پیروز بوده است. زین الدین زیدان؛ این یوم تو و این باشگاه تو است. حالا که به عقب نگاه می کنیم، کلمات پرز چقدر در آن زمان فانتزی به نظر می رسید. چیزی که در انتظار باشگاه بود، 9 جام در طی 2 فصل و نیم بود: سه قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان، یک لالیگا، دو جام باشگاه های جهان، دو جام اروپا و یک جام اسپانیا. به دست آوردن این همه جام، آن هم با احترام کامل و بدون حاشیه، یک روح برنده، یک جنتلمن ورزشی و ی که باشگاه را بالاتر از هر فردی می دانست. با نگرش "هرگز نگویید مُرده ایم". او این نگرش را به تیم منتقل کرد و پیروزی ها تاریخی به دست آورد. حتی بزرگترین حامیان و خوشبین ترین هواداران باشگاه هم از این انتخاب مطمئن نبودند و دچار شک و تردید شده بودند. "زیدان سرمربی رئال مادرید شده است" بیشتر جمله ای امیدوارانه بود تا خوشبینانه. مرد فرانسوی در کاستیا نتایج چندان خوبی نگرفته بود. هر طور حساب می کردید، کارنامه مربیگری او لنگ می زد. به نظر می رسید مجبور شده یک یت غیرممکن را قبول کند. رافا بنیتس اعتماد رختکن را از دست داده بود و در انجام بازی منسجم و هجومی ش ت خورده بود و تیم، پس از اتلتیکو مادرید و بارسلونا، دشمنان ک شانی ها، در رده سوم حضور داشت. رئال مادرید تحت هدایت بنیتس، اخیرا با نتیجه 4-0 از در مادرید از بارسلونا ش ت خورده بود. تیم یک دوره آشفتگی به تمام معنا را تجربه می کرد. شکی در محبوبیت زیدان وجود نداشت اما حتی هواداران زیزو از لکه دار شدن شهرت و محبوبیت او می ترسیدند. پشت همه این آشفتگی ها، رئال مادرید بود. باشگاهی که در رسیدن به کمال، ظالم و بی رحم است. اگر شک دارید، از مربیان قبلی این تیم که با فلورنتینو پرز کار د، بپرسید. هیچ تصور نمی کرد چه چیزی در انتظار باشگاه است؛ البته هیچ به جز زیدان. فروتنی اش با کلاس ادغام شده بود و حرکاتش در کنار زمین به همه این ها جلوه خاصی می داد. حالا می توانید خیلی مطمئن این را بگویید. افسانه زیدان هرگز لکه دار نخواهد شد. آن اعتماد به نفس و آرامشش در مقابل رسانه ها و چالش ها، رمز موفقیتش بود:من همیشه مثبت فکر می کنم. هیچوقت فکر منفی به ذهنم وارد نمی کنم. هیچوقت تسلیم نمی شوم و تا آ می جنگم. حتی اگر محاصره شده باشم. به این جملات باور داشت و آن را به تیمش منتقل می کرد.طی مدت شش ماه، زیدان تیم را کاملا متحول کرد. اعتماد هواداران به تیم بازگشت. چیزی که معمولا در کارنامه زیدان در رئال مادرید فراموش می شود، آن کامبک عجیب در کورس لالیگا در فصل اول بود. آنها در حالی که 11 امتیاز با بارسلونا صدرنشین فاصله داشتند، در هفته پایانی تنها با اختلاف 1 امتیاز در ج ایستادند. اما رئال مادرید هنوز یک مزیت نسبت به رقیب خود داشت و آن حضور در فینال لیگ قهرمانان بود. رقیب آنها تیم سرسخت اتلتیکو مادرید با مربی معروفش دیگو سیمئونه بود که به شدت به دنبال انتقام بودند. پس از 120 دقیقه بازی، قرار شد ضربات پن ی، تیم برنده را تعیین کند. رئال مادرید قهرمان شد و افسانه زیدانِ مربی هم آغاز شد. در آن شب، پرز در میلان گفت:این آ ین عنوان نخواهد بود.خیلی ها این موفقیت چشمگیر زیدان در شش ماه ابت کارش را کم اهمیت جلوه دادند. می گفتند مسیر رئال مادرید در رسیدن به فینال آسان بوده و درخشش در لالیگا هم به خاطر افت بارسلونا بوده است. نتایج خوب رئال مادرید؟ خوب؛ آنها واقعا بازیکنان با استعدادی دارند. با هر مربی ای که کار کنند، همین خواهد بود. زیدان چطور پاسخ داد؟ با قهرمانی های بیشتر. فصل بعد دبل کرد و لیگ قهرمانان و لالیگا را با هم فتح کرد. این اولین فصلی بود که زیدان از ابتدا سرمربی رئال مادرید بود. دستاوردی که مادرید طی 59 سال اخیر به آن دست پیدا نکرده بود. همچنین زیدان تبدیل به اولین مربی ای شد که در فرمت جدید لیگ قهرمانان، دو قهرمانی پیاپی ب می کرد. خودش گفت:شما به عنوان مربی رئال مادرید، می دانید کجا هستید. می دانید انتظارات چقدر بالاست. من این را دوست دارم. به عنوان بازیکن این روزها را تجربه کرده ام. با این باشگاه و این پیراهن، همه چیز را بردم اما قهرمانی در لالیگا به عنوان مربی، چیز دیگری است. این واقعا یک حداکثر است. اینکه بعد از 38 بازی، تیم صدرنشین باشید، برای من بهترین روز دوران ورزشی ام است. وقتی فصل شروع می شود، مهم ترین هدف لالیگا است. بنابراین هیچ کلمه ای برای توصیف احساساتم پیدا نمی کنم. خیلی خیلی خوشحالم. زیدان همیشه از اهمیت لالیگا می گفت. این عنوان بیش از هر چیزی به همه ثابت کرد که زیدان می تواند یک سرمربی بزرگ باشد. موفقیت او در لالیگا نتیجه مستقیم تلاش سخت و سبک کاری او بود. فصل سوم، سخت ترین چالش در مقابلش بود. یعنی تکرار قهرمانی. زیدان باعث شده بود انتظارات در اوج باشد. حتی با معیارسنجی انتظارات مادریدی ها، باز هم انتظارات در اوج بود. پس از پیروزی مقابل منچستریونایتد در جام اروپا، با ش ت دادن بارسلونا، جام اسپانیا نیز به رئال مادرید رسید. هواداران این تیم نمی توانستند از این خوشحال تر باشند. اما به نظر می آمد مربیان در لالیگا راه هایی برای متوقف تیم زیدان پیدا کرده بودند و نتایج در فصل جدید لالیگا چندان باثبات نبود. شرایط زیدان مشابه با شرایط بنیتس در دو فصل پیش شده بود. در حالی که تازه ماه ژانویه به پایان رسیده بود، قهرمانی در لالیگا محال به نظر می رسید. همه چیز برای مادرید، لیگ قهرمانان بود. زمانی که قرار شد رئال مادرید در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان به مصاف پاری سن ژرمن پرستاره برود، به نظر دو سال موفقیت زیاد در گرو این بازی بود اما این فشار شدید، زیدان را تحت تاثیر قرار نداد. با همان نگرش سابق خودش کار کرد و رویکرد مثبت خود را کنار نگذاشت. به همین خاطر است که زیدان در چشم خیلی ها، چیزی بیشتر از یک مربی بود. او یک الگو برای تحمل فشار و گذراندن چالش هاست. خونسردی و آرامش و کلاس کاری اش باعث شد خیلی ها عاشقش باشند و یک جایگاه افسانه ای در قلب خیلی ها از خود به یادگار گذاشت. برع سرمربیان قبلی، زیدان به شرایط کنترل داشت. در گرفتن تصمیمات مهم، احترام اطرافیان را داشت. فلورنتینو پرز هرگز پیش از آن با یک مربی انقدر ملایم برخورد نکرد. در تابستانی که گذشته بود، زیدان درخواست هیچ ید بزرگی نداد و برع روال همیشگی پرز در جذب ستاره ها، هیچ بازیکن بزرگی به رئال مادرید نرفت. او به استمرار و ثبات تیم اعتقاد داشت. زیدان درخواست بازگشت بازیکنان جوانی مانند یورنته، آسنسیو، وایخو، اشرف و تئو را داد. بازیکنانی مانند اودگارد، فباس، والورده و دیاز با رئال مادرید قرارداد طولانی مدت امضا د و برای پیشرفت بیشتر، قرض داده شدند تا یک روز به باشگاه بازگردند و کمک کنند. فراتر از همه این ها، زیدان به مردانش خیلی وفادار بود. فروختن کریستیانو رونالدو برای او هیچوقت یک گزینه نبود. هیچوقت از استعداد بنزما قطع امید نکرد. بنزما ی بود که در نگاه زیدان مانند یک برادر کوچکتر بود و نمی شد پیش او کیفیتش را زیر سوال برد. ید یک دروازه بان جدید برای جانشینی کیلور ناواس از نظر زیدان غیرمنطقی بود. مانند خیلی از فرانسوی ها، زیدان یک دنده و لجوج بود. البته از نوع خوبش. او مردی بود که پای حرفش می ایستاد و اگر می گفت فلان بازیکن بخشی از برنامه باشگاه است، واقعا همینطور بود. پیام های احساسی بازیکنان رئال مادرید پس از استعفای زیدان، بیانگر رابطه عمیق و اعتماد و علاقه آنهاست. شاید او یک نسخه برای مربیان آینده نوشت که چطور می توان 25 فوق ستاره را به بهترین شکل اداره کرد. حالا زیدان پس از دوران بازیگری فوق العاده اش، در مربیگری نیز در رئال مادرید یک افسانه از خود به جا گذاشت. آیا زوج بهتر از رئال مادرید و زیدان سراغ دارید؟ 9 جام در طول دو سال و نیم به دست آورد. مخارج تیم تنها 70 میلیون یورو بود. 12 بازیکن، اولین بازی خود را برای باشگاه انجام دادند. در طی 2 سال و نیم، 39 بازیکن تحت هدایت او به میدان رفتند. در نیوکمپ هرگز ش ت نخورد و هرگز در مراحل حذفی لیگ قهرمانان و فینال این بازی ها ش تی متحمل نشد:من عاشق این باشگاه هستم و از رئیس تشکر می کنم که این موقعیت را برای من فراهم کرد تا در چنین باشگاه بزرگی کار کنم. تا پایان عمرم سپاسگزار خواهم بود. نه زیدان، هواداران رئال مادرید از تو سپاسگزارند.merci, gracias, thank youتو باعث شدی به رویاهای غیرممکن ایمان بیاوریم.
طرفداری- زیدان به خودش هم ایمان داشت. حالا اما همه به او ایمان دارند. همه چیز خیلی سریع رخ داد و تاریخ به نرمی شکل گرفت. در کنار زمین از او پرسیدند که آیا وی بهترین مربی دنیا است؟ زمانی این سوال خنده دار به نظر می آمد اما بعد از شب کاردیف، می شود آن را در نظر گرفت. این سوال حتی اگر افرادی مخالف آن باشند باز هم پرسیده خواهد شد. زیدان اما توجهات را از خود دور می کند و می گوید:"نه. چنین نیست."با این حال به آنچه او بر سر تیم آورده است دقت کنید. به رکورد ها و اسطوره هایی که او با آنها برابری کرده است نگاه کنید. رئال مادرید زیدان، تبدیل به اولین تیم بعد از میلان آریگو ی شده است که از قهرمانی خود دفاع می کند. ۲۷ سال بعد از آن میلان. هیچ در دوره جدید لیگ قهرمانان این کار را انجام نداده است. زیدان این کار را در یک فصل و نیم انجام داد. راموس آن را:" قرار عاشقانه با تاریخ خوانده بود." هر چه نباشد، صحبت راموس درست است چون آنها موفق ترین باشگاه تاریخ هستند. قدم بعدی این است که این نسل جای خود را در تاریخ محکم کند. شاید عجیب و غریب باشد که از شروع یک دوران صحبت کنیم وقتی رئال مادرید همین الان هم در ۴ سال موفق به ۳ بار قهرمانی شده است. گرت بیل اعتراف می کند:" به این قهرمانی ها عادت کردیم." ولی حق با بیل است. احساس همه همین است. شاید به خاطر اینکه مربی آنها تازه اول کار است و هنوز آینده روشنی دارد. با این حال باید بگوییم عجب شروعی. وقتی او معارفه شد، رافائل بنیتز را از جایگاه به بیرون هل دادند و هیچ در موردش دیگر حرف نزد. از زیدان در مورد موفقیت های دنباله دار و هدفش در رئال مادرید سوال شد که جواب داد:" بردن همه چیز."زین الدین زیدانهنوز دو فصل هم کامل نشده است و او دو قهرمانی اروپا، یک کاپ اروپا، یک جام باشگاه های جهان و یک لیگ را ب کرده است. لیگی بعد از ۵ سال. آنها ۵۹ سال صبر د که در اروپا و لیگ دوگانه انجام دهند. هیچ چنین انتظاری نداشت حتی خود زیدان. ی که می گوید جایی در این دنیا ستاره ای وجود دارد که او را برای آینده راهنمایی می کند. حتی اگر مدت ها نوید آینده ای روشن می داد، هیچ اینچنین نمی توانست سرنوشت رئال مادرید را پیش بینی کند. قبل از فینال، رو مه مارکا مصاحبه ای قدیمی از زیدان منتشر کرد و تیتر آن را " پیش گویی" انتخاب کرد. این مصاحبه مربوط به سال ۲۰۰۲ است. درست چند روز بعد از قهرمانی نهم در گلاسکو. در آن مصاحبه زیدان گفته بود که می خواهد قهرمانی دهم، یازدهم و دوازدهم را هم با رئال مادرید تجربه کند. در آ او به این وعده خود عمل کرد؛ ۱۵ سال طول کشید و ۱۷ ماه نیاز بود که روی نیمکت بنشیند . بازیکنی در گلاسکو، دستیار مربی در لیسبون و مربی در کاردیف و میلان. زیدان مربی حالا از زیدان بازیکن هم موفق تر است. آن را در سکوت انجام می دهد. همیشه راه و روش او چنین بوده است. هم تیمی های سابق به ندرت به یاد دارند که زیدان حرف بزند و او را خج ی توصیف می کنند. چیزی که یکی از دلایل موفقیت زیدان است. حتی به عنوان دستیار مربی بازیکنان او را زیاد در حال حرف زدن ندید ند. با این حال، خج ی بودن ظاهری است و نشان داده که یکی از عوامل موفقیت است. زین الدین زیدانزیدان شاید زیاد حرف نزند اما وقتی شروع به صحبت می کند، همه گوش می دهند. شاید به خاطر همین کم حرف بودن است که بازیکنان به او زیاد گوش می دهند. شخصیت او همیشه این بوده است حتی زمانی که در زمان بازیگری مجبور بود زیاد درگیر شود. در زمان مربیری سیاستش همین بوده است: شکایت نکن و بار سنگینی بر دوش ی نگذار. این دو، سیاستی است که دستیار زیدان می گوید همیشه در قبال بازیکنان رعایت می شود. بالاتر از اینها، هیچوقت آنها را از دست نده. مخصوصاً جلسه های طولانی آنالیز ویدئویی تیم. زیدان با فوتبالیست ها آشنا است و اخلاق و نگرانی های آنها را درک می کند مخصوصاً در بالاترین سطح. زیدان همیشه مرکز توجهات را به سمت بازیکنان تغییر داده است. از آنها خواسته که خودشان باشند و احساس کنند که برای تیم اهمیت دارند. مخصوصاً کریستیانو رونالدو. هیچ با رونالدو به اندازه زیدان ارتباط برقرار نکرده است. هیچ پیش تر از این نتوانسته بود رونالدو را متقاعد کند که از خودش بیشتر محافظت کند. وقتی از زیدان پرسیده شد اگر با کریستیانو در یک تیم بازی می د، کدام یک ستاره تیم می شد، زیزو هیچ شکی نداشت:" من شاید خیلی خوب بازی کنم اما قطعا او ستاره تیم خواهد بود. اوست که گل ها را می زند که سخت ترین کار است."در کاردیف، رونالدو دو گل زد. کاری که این اوا زیاد انجام می دهد. رونالدو می گوید:" مربی خیلی با هوش عمل کرده است."زیدان به جای تحمیل ، با بازیکنان همذات پنداری و آنها را تشویق می کند. بنیتز تلاش کرد لوکا مودریچ را قانع کند که پاس بیرون پا ندهد؛ زیدان اما اینگونه پاس ها را تحسین کرد. با این حال با آنها مطابقت هم پیدا کرد. مودریچ در فینال می گوید:" او به ما می گوید که در کار های دفاعی چطور عمل کنیم، چطور خود را بروز بدهیم، چطور برای تیم بازی کنیم و چطور تمام توان خود را در زمین به نمایش بگذاریم. اگر ببیند که ما می توانیم کاری را در زمین انجام دهیم، به ما آن را می گوید."مودریچ همچنین می گوید که چطور بین دو نیمه زیدان از آنها خواسته که یک خط جلو تر بروند و محکم تر بازی کنند. خود این بازیکن کروات می گوید:" بازگشت ما به پیروزی قطعا کار زیدان بود."خانواده زین الدین زیدان، همسر زین الدین زیدان، زن زین الدین زیدانمحکم بودن بخشی از بازی و بخشی از شخصیت زیدان است. همیشه در وی وجود داشته و صلاحیت آن را داشته است. وقتی بازیکن بود این صلاحیت را داشت و وقتی مربی شد این صلاحیت را ب کرد. کم رویی ظاهری او، استحکام شخصیتی زیدان را پشت خود پنهان می کند. برای او این استحکام یک غرور است. او مردی است که در ملا عام علیه مارین لوپن حرف زد. به عنوان بازیکن مردم او را خستگی ناپذیر می خواندند اما خودش مخالف چنین نگاهی بود. زیدان، خود را رقیب می خواند. خودش می گوید:" من نیامده ام که خوب بازی کنم. آماده ام که ببرم."بعد از بازنشستگی زیدان با رئال مادرید رابطه خود را حفظ کرد. او در رئال مادرید سمبل خیلی چیز ها بود. فلورنتینو پرز او را "نمادین ترین" ید خود خوانده بود. با این حال، به او پست هایی دادند که او را راضی نمی کرد پس راه خودش را رفت. می خواست کاری "واقعی " انجام دهد. طبق گفته خودش می خواست ببرد.
فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانفینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهانتصاویر فینال رقابت های تنیس جایزه بزرگ اصفهان-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4119591/فینال-رقابت-های-تنیس-جایزه-بزرگ-اصفهان
به گزارش شما نیوز ، کمتر از یک ساعت به برگزاری آ ین دیدار باشگاهی فصل 18-2017 باقی مانده است؛ دیداری که پرونده رقابت های باشگاهی در این فصل را خواهد بست و البته سرنوشت جذاب ترین جام فصل را مشخص خواهد کرد. رئالی ها که برای سومین فصل پیاپی به فینال رسیده اند، می خواهند سومین قهرمانی پیاپی شان را جشن بگیرند و در مقابل، شاگردان یورگن کلوپ امیدوارند با پیروزی در این دیدار، فصل را به بهترین شکل به پایان برسانند. با آ ین اخبار و حواشی این دیدار با ما همراه باشید:دقیقه 2: یک ارسال به محوطه جریمه لیو ول اما ایسکو در آفساید قرار داشت و این موقعیت از دست رفتدقیقه 1: اولین حرکت از لیو ولی ها و پاس در عمق به محوطه جریمه رئال اما حضور به موقع سرخیو راموس، مانع از ایجاد خطر روی دروازه رئال شددقیقه صفر: آغاز بازی با سوت میلوراد مازیچ، داور صربستانی بازیشنبه 5 داد: ترکیب اصلی رئال مادرید: ناواس- راموس- واران- مارسلو- کارواخال- کاسمیرو- کروس- مودریچ- ایسکو- رونالدو- بنزماترکیب اصلی لیو ول: کاریوس- آرنولد- لوورن- فن دایک- روبرتسون- هندرسون- واینالدوم- میلنر- صلاح- مانه- فرمینو22:35: رئال مادرید و 11 نفر قابل اعتماد (ع )زین الدین زیدان نشان داد طی یک سال اخیر هنوز اعتمادش را به بازیکنان رئال مادرید از دست نداده است.22:15: ضربه ای که گرت بیل انتظارش را نداشت! (ع ) گرت بیل، ستاره و ی رئال مادرید انتظار داشت در ترکیب اولیه تیمش در فینال قرار بگیرد.21:30: زیدان- رئال مادرید؛ ترکیب فتح فینال ها زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید هرگز در این تیم طعم ش ت در فینال لیگ قهرمانان را تحت هیچ شرایطی نچشیده است.21:00: م ع یوونتوس و حمایت از لیو ول برابر رئالجورجو کیه لینی، م ع باتجربه یوونتوس امشب طرفدار لیو ول خواهد بود.شمایل عجیب هواداران در کیف به مناسبت فینال لیگ قهرمانان:رختکن مرسی سایدی ها آماده جدال با رئال مادرید:شور و هیجان هواداران 2 تیم پیش از آغاز فینال؛20:35: 2 ستاره محبوب کلوپ در ترکیب رئال مادریدیورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیو ول به شدت به سبک بازی 2 ستاره رئال مادرید علاقمند است.20:00: آ ین شب مثلث رقم خواهد خورد؟مارکا مدعی شد زین الدین زیدان احتمالا از گرت بیل و کریم بنزما در ترکیب اصلی رئال برابر لیو ول استفاده خواهد کرد.19:30: رونالدو امشب به بارسلونا خواهد رسید؟کریستیانو رونالدو امشب این فرصت را دارد تا در فتح لیگ قهرمانان کل یون شخصی خود را تکمیل تر کند.19:00: افات عجیب ستاره های رئال مادرید پیش از فینال بازیکنان و مدیران رئال مادرید عادت های عجیبی برای موفقیت در فینال لیگ قهرمانان برابر لیو ول دارند.18:20: رونالدو 178 برابر محمد صلاح ارزش دارد!رونالدو از نظر ارزش برند تجاری، 178 برابر محمد صلاح گ ن مرسی سایدی ها ارزش دارد.17:50: آمار ناامیدکننده بنزما در فینال های لیگ قهرمانانکریم بنزما پنجمین گ ن برتر تاریخ لیگ قهرمانان محسوب می شود اما در فینال ها آماری ناامیدکننده دارد.17:36: اگر رئال قهرمان شود، اسپانیا برای پنجمین بار در اروپا دبل خواهد کرد. پیش از این در سال های 2006(سویا-بارسا)، 2014(سویا-رئال)، 2015(سویا-بارسا)، 2016(سویا-رئال) همزمان فاتح لیگ اروپا و لیگ قهرمانان شده اند. اتلتیکو 10 روز پیش توانست در لیگ اروپا قهرمان شود و حال باید دید رئال برابر لیو ول چه خواهد کرد.17:15: آمادگی سرخیو راموس برای فینال با انتشار ع زیر در توئیتر و هشتگ: پیش به سوی سیزدهمین قهرمانی17:12: میلوراد مازیچ؛ قاضی صربستانی بازی فینال...او سال 2016 کاپ اروپا بین رئال و سویا(برتری 3-2 رئال) را داوری کرد و برای ک شانی ها خوش یمن بود.17:10: مورد عجیب آقای قابل اعتماد رئال در فینال هاناچو فرناندس، م ع همه کاره رئال را آقای قابل اعتماد این باشگاه می نامند.16:51: تهدید به بمب گذاری در پنج ایستگاه متروی کیفپنج ایستگاه پر تردد متروی شهر کیف به دلیل تهدیدات تروریسیتی موقتا بسته شده ان16:30: برتری فاحش رئال بر لیو ول در شبکه های اجتماعیرئال از بسیاری جهات برتری های محسوسی بر لیو ول دارد و شانس اول قهرمانی چمپیونزلیگ محسوب می شود.16:00 : ستاره هایی که برای هر دو تیم به میدان رفته اند: مک منمن، آربلوا، مورینتس، ژ آلونسو و نیکولاس آنلکا15:45: دستاوردهای باشکوه رئال از قهرمانی در چمپیونزلیگرئالی ها امشب می توانند به بیست و هفتمین عنوان بین المللی خود دست یابند و رکورد خود را بهبود ببخشند.15:00: شانس فتح سه گانه تاریخی برای ستاره بارسلونا!بارسلونا فصل را با دوگانه( قهرمانی لالیگا و کوپا دل ری) به اتمام برد ولی جالب اینجاست که هنوز یکی از ستاره های این باشگاه می تواند فاتح سه گانه شود.14:40: برنامه ک شانی ها تا شروع فینال لیگ قهرمانانرئالی ها از دو شب پیش در کیف حضور دارند و خود را برای فینال لیگ قهرمانان معیا می کنند.14:20: تصمیم نهایی زیدان برای خط حمله رئال در فینالیکی از بزرگترین دغدغه های زیدان برای فینال لیگ قهرمانان، انتخاب یک نفر از میان گرت بیل و بنزماست13:26: فرودگاه جان لنون در تسخیر لیو ولی ها (ع )حدود هزار نفر از هواداران لیو ول که قصد سفر به کیف را دارند، ساعاتی پیش وارد فرودگاه جان لنون شهر لیو ول شده و این فرودگاه را تسخیر د.13:13: ناواس- کاریوس: تقابل گلرهای پرنوسانتمام بازی هایی که کاریوس و ناواس در این فصل انجام داده اند، زیر میکروسکوپ قرار داشته اند و با دقت بررسی شده اند ولی فینال امشب، این فشار حتی بیش از قبل خواهد بود.12:53: رونالدو امشب به دی استفانو می رسد؟کریستیانو رونالدو، فوق ستاره رئال مادرید، امشب این فرصت را دارد که به رکورد آلفردو دی استفانو برسد.12:30: "نقشه خدا" در رختکن لیو ولی ها برای فینال cl!کاپیتان لیو ول، ترانه ویژه ای را برای لحظه ورود بازیکنان به زمین، پیش از شروع فینال چمپیونزلیگ انتخاب کرده است.11:53: هامان: هواداران لیو ول نقش مهمی در فینال ایفا می کننددیدی هامان، هافبک سابق لیو ول معتقد است که هواداران این تیم می توانند نقش پررنگی در دیدار امشب ایفا کنند.11:15: فن دایک: لیو ول شایسته قهرمانی استفن دایک، م ع لیو ول معتقد است که تیمش با شایستگی به فینال چمپیونزلیگ صعود کرده و ابراز امیدواری کرد که آنها بتوانند در این رقابت ها جام قهرمانی را بالای سر ببرند.10:32: هواداران رئال خواهان فی شدن ایسکو در فینالهواداران رئال مادرید در نظرسنجی اخیر سایت نشریه آ.اس، خواهان نیمکت نشینی بنزما و فی شدن گرت بیل شدند.09:55: راهنمای فتح فینال لیگ قهرمانان به قلم مایکل کا دیدار امشب فینال چمپیونزلیگ، مطمئنا یکی از زیباترین تقابل های تاکتیکی در سال های اخیر خواهد بود. تیم سریع، مستحکم و ضد حمله بزن کلوپ در مقابل تیم برنده زیدان که با مالکیت توپ سعی می کند دیدارهای خود را پیش ببرد.رونالدو به دنبال عبور از 120!کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، در صورت گ نی در دیدار امشب مقابل لیو ول، از مرز 120 گل در لیگ قهرمانان اروپا عبور خواهد کرد. او با 27 بازی بیشتر از لیونل مسی، 20 گل هم بیشتر از ستاره آرژانتینی زده و فاصله قابل توجهی با او ایجاد کرده است. رونالدو در سه دیدار اخیر رئال در چمپیونزلیگ (دیدار برگشت برابر یووه و دو دیدار برابر بایرن) چندان درخشان نبوده اما درخشش در دیدار امشب می تواند گام بلندی برای رسیدن به توپ طلای ششم برای او باشد.رو مه های اسپانیا: در انتظار جام سیزدهممارکا: در خانه منتظرت هستیمآ اس: برای افتخار و برای تاریخموندو دپورتیوو: به یک نامهاسپورت: سیزدهمی یا ش ت09:32: شوت رونالدو و هدیه غیرمنتظره برای بردار! (ع )
یکی از بردارانی که در تمرینات شب گذشته رئال حاضر شده بود، با دو چیز که انتظارش را نداشت، تمرینات را ترک کرد، یک جراحت از ناحیه ابرو و گرمکن رونالدو. 4 داد:23:45: راموس: صلاح هنوز در سطح مسی و رونالدو نیست
سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، تایید کرد که محمد صلاح، ستاره لیو ول، بازیکن بزرگی است اما معتقد است که این ستاره مصری هنوز با کریس رونالدو و لیونل مسی فاصله دارد.22:51: تقاضای جالب بکام از رئال مادرید و زیدان!
دیوید بکام اسطوره فوتبال انگالیس و ستاره سابق رئال مادرید از بازیکنان این تیم خواهش کرد لیو ول را در فینال چمپیونزلیگ مغلوب کنند.21:49: زیدان: کلوپ یا زیدان؟ من بازیکن بهتری بودم!
زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی رئال مادرید مدعی شد کریستیانو رونالدو برای حضور در چنین دیدارهایی زندگی می کند.21:28: مارسلو: پاسخی برای صحبت های کلوپ ندارم
مارسلو، ستاره برزیلی رئال مادرید مدعی شد علاقه ای ندارد پاسخ صحبت های کلوپ را بدهد.رئالی ها آماده برای هت تریک قهرمانیاگرچه تمرین امروز رئال هم خالی از لحظات شاد نبود اما در مجموع شاگردان زین الدین زیدان با چهره های جدی تری نسبت به رقیب، آ ین تمرین شان پیش از دیدار فینال را انجام دادند. آنها فاصله چندانی با یک دستاورد تاریخی ندارند و به نظر می رسد که به همین دلیل در تمرین امروز با تمرکز بالا حضور داشتند. در این بین، تنها سرخیو راموس با حضور فرزندش، تمرین مفرح تری را سپری کرد.20:45: جدال اسطوره ها در کیفبرخی ستاره های دنیای فوتبال پیش از دیدار فینال لیگ قهرمانان در کیف دیداری دوستانه را مقابل هم برگزار د. این دیدار که به شدت مورد استقبال هواداران در پایتخت اوکراین قرار گرفت، در زمینی سالنی برگزار شد و بازیکنانی چون روبرتو کارلوس و آندرس شوچنکو در آن حضور پیدا د.20:15: حضور اسطوره لیو ول در تمرینات مرسی سایدی هااستیون جرارد، اسطوره و ستاره سابق باشگاه لیو ول پیش از دیدار فینال برابر رئال مادرید در تمرینات این تیم حضور یافته و به بازیکنان لیو ول روحیه داد. جرارد که نقش اصلی آ ین قهرمانی لیو ول در لیگ قهرمانان را ایفا کرد، به تازگی وارد جرگه مربیگری شده و بسیاری او را در آینده سرمربی لیو ول می دانند. تمرین مفرح ستاره لیو ول زیر نظر کلوپبازیکنان لیورول زیر نظر سرمربی آلمانی خود یورگن کلوپ، آ ین تمرین خود را در کیف برای دیدار مقابل رئال مادرید برگزار د. فضای تمرین امروز مرسی سایدی ها شاد و مفرح بود و کلوپ سعی داشت علاوه بر ادای آ ین توصیه های تاکتیکی، روحیه بازیکنان خود را در آستانه فینال افزایش دهد تا آنها آماده جدال مقابل قهرمان 2 دیدار اخیر لیگ قهرمانان و فتح فینال کیف باشند.
طرفداری - وب سایت یوفا در آستانه برگزاری فینال فصل 2017/18 لیگ قهرمانان اروپا میان رئال مادرید و لیو ول، اقدام به بررسی تمامی رکوردداران این مرحله از مسابقات پرداخته است.پائولو مالدینی با 6 حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا به تنهایی رکورددار است. کریستیانو رونالدو با حضور در دیدار مقابل لیو ول می تواند با رکورد مالدینی مساوی کند. این در حالیست که با احتساب جام باشگاه های اروپا، پاکو خنتو و پائولو مالدینی به صورت مشترک با 4 حضور در فینال رکورددار هستند. (رکوردداران بازی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا)رکوردداران بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد بازیپائولو مالدینی (آث میلان)6کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد، رئال مادرید)5کلارنس سیدورف (آژا ، رئال مادرید، میلان)5پاتریس اورا (موناکو، منچستریونایتد، یوونتوس)5ادوین فن در سار (آژا ، منچستریونایتد)5آندرس اینیستا (بارسلونا)4دیدیه دشان (المپیک مارسی، یوونتوس)4ادگار داویدز (آژا ، یوونتوس)4فرناندو مورینتس (رئال مادرید، موناکو)4رایان گیگز (منچستریونایتد)4الساندرو دل پیرو (یوونتوس)4آندره آ پیرلو (آث میلان، یوونتوس)4رکوردداران بازی در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد بازیپاکو خنتو (رئال مادرید)8پائولو مالدینی (آث میلان)8آلفردو دی استفانو (رئال مادرید)7کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد، رئال مادرید)5خوزه سانتاماریا (رئال مادرید)5فیل نیل (لیو ول)5کولونا (بنفیکا)5فرناندو کروز (بنفیکا)5الساندرو کاستاکورتا (آث میلان)5پاتریس اورا (موناکو، منچستریونایتد، یوونتوس)5ادوین فن در سار (آژا ، منچستریونایتد)5خوزه ماریا زاراگا (رئال مادرید)5کلارنس سیدورف (آژا ، رئال مادرید، آث میلان)5خوزه آگوستو (بنفیکا)5پائولو مالدینیپائولو مالدینی رکورددار حضور در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپادر حالی که پاکو خنتو تنها بازیکنی است که شش بار فاتح جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا شده است، کریستیانو رونالدو این فرصت را دارد که با قهرمانی در فینال 2018، با عبور از جرارد پیکه، آندرس اینیستا، ژاوی، لیونل مسی و کلارنس سیدورف به تنهایی رکورددار بیشترین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا شود. (رکوردداران قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا)رکوردداران قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد قهرمانیفرانسیسکو (پاکو) خنتو6 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966 رئال مادرید) تور ریال5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)آلفردو دی استفانو5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)رافائل لسمس5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)مارکوئیتوس5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)خوان سنتیستبان5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)خوزه ماریا زاراگا5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)خوان آلونسو5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)پائولو مالدینی5 (1989، 1990، 1994، 2003، 2007 آث میلان)الساندرو کاستاکورتا5 (1989، 1990، 1994، 2003، 2007 آث میلان)خوسیتو4 (1956، 1957، 1958، 1959 رئال مادرید)انریکه ماتئوس4 (1957، 1958، 1959، 1960 رئال مادرید)خوزه سانتاماریا4 (1958، 1959، 1960، 1966 رئال مادرید)فیل نیل4 (1977، 1978، 1981، 1984 لیو ول)کلارنس سیدورف4 (1995 آژا ، 1998 رئال مادرید، 2003، 2007 آث میلان)ژاوی4 (2006، 2009، 2011، 2015 بارسلونا)آندرس اینیستا4 (2006، 2009، 2011، 2015 بارسلونا)لیونل مسی4 (2006، 2009، 2011، 2015 بارسلونا)جرارد پیکه4 (2008 منچستر یونایتد، 2009، 2011، 2015 بارسلونا)کریستیانو رونالدو4 (2008 منچستریونایتد، 2014، 2016، 2017 رئال مادرید)پاکو خنتوپاکو خنتو رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا کلارنس سیدورف تنها بازیکنی است که با پیراهن سه تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرده است. 23 بازیکن نیز با پیراهن دو باشگاه قهرمان جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا شده اند.بازیکنان رکورددار قهرمانی با چند باشگاه در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنقهرمانی با باشگاه های مختلفکلارنس سیدورف3 (آژا آمستردام 1995، رئال مادرید 1998، آث میلان 2003، 2007)سول مالاتراسی2 (اینتر میلان 1965، آث میلان 1969)جیمی ریمر2 (منچستر یونایتد 1968، استون ویلا 1982)میودراگ بلوددیچی2 (استوا بخارست 1986، ستاره سرخ بلگراد 1991)رونالد کومان2 (پی اس وی آیندهوون 1988، بارسلونا 1992)دژان ساویسویچ2 (ستاره سرخ بلگراد 1991، آث میلان 1994)مارسل دسایی2 (المپیک مارسی 1993، آث میلان 1994)فرانک ریکارد2 (آث میلان 1989 و 1990، آژا آمستردام 1995)ولادیمیر یوگوویچ2 (ستاره سرخ بلگراد 1991، یوونتوس 1996)دیدیه دشان2 (المپیک مارسی 1993، یوونتوس 1996)پائولو سوسا2 (یوونتوس 1996، بروسیا دورتموند 1997)کریستین پانوچی2 (آث میلان 1994، رئال مادرید 1998)فرناندو ردوندو2 (رئال مادرید 1998 و 2000، آث میلان 2003)دکو سوزا2 (پورتو 2004، بارسلونا 2006)ادوین فن در سار2 (آژا آمستردام 1995، منچستر یونایتد 2008)اوون هارگریوز2 (بایرن مونیخ 2001، منچستر یونایتد 2008)جرارد پیکه2 (منچستر یونایتد 2008، بارسلونا 2009، 2011، 2015)ساموئل اتوئو2 (بارسلونا 2006، 2009، اینتر میلان 2010)تیاگو موتا2 (بارسلونا 2006، اینتر میلان 2010)ژوزه بوسینگوا2 (پورتو 2004، چلسی 2012)پائولو فریرا2 (پورتو 2004، چلسی 2012)ژ آلونسو2 (لیو ول 2005، رئال مادرید 2014)کریستیانو رونالدو2 (منچستریونایتد 2008، رئال مادرید 2014، 2016، 2017)تونی کروس2 (بایرن مونیخ 2013، رئال مادرید 2016، 2017)کلارنس سیدورفکلارنس سیدورف تنها بازیکنی که با پیراهن سه باشگاه قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده استکریستیانو رونالدو تنها بازیکنی است که بیش از دو بار در فینال لیگ قهرمانان اروپا موفق به گ نی شده است. (رکوردداران گ نی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا) با احتساب جام باشگاه های اروپا، آلفردو دی استفانو (رئال مادرید، 7) و فرانس پوشکاش (رئال مادرید، 7) بهترین عملکرد را در فینال ها داشته اند.بهترین گ نان فینال لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد گلکریستیانو رونالدو (منچستر یونایتد، رئال مادرید)4سرخیو راموس (رئال مادرید)2فیلیپو اینزاگی (آث میلان)2دیگو میلیتو (اینتر میلان)2ساموئل اتوئو (بارسلونا)2دنیله ماسارو (آث میلان)2لیونل مسی (بارسلونا)2هرنان کرسپو (آث میلان)2رائول گونزالس (رئال مادرید)2ماریو مانژوکیچ (بایرن مونیخ، یوونتوس)2کارل هاینتس ریدله (بروسیا دورتموند)2بهترین گ نان فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد گلآلفردو دی استفانو (رئال مادرید)7فرانس پوشکاش (رئال مادرید)7کریستیانو رونالدو (منچستر یونایتد، رئال مادرید)4اوزه بیو (بنفیکا)3ساندرو ماتزولا (اینترمیلان)3گرد مولر (بایرن مونیخ)3 تور ریال (رئال مادرید)3کریستیانو رونالدوکریستیانو رونالدو رکورددار گ نی در فینال لیگ قهرمانان اروپاشش بازیکن موفق شده اند در یک فینال لیگ قهرمانان اروپا، بریس کنند. این در حالیست که فرانس پوشکاش با ثبت در یک فینال، رکورددار تاریخ مسابقات است.بیشترین گل در یک فینال لیگ قهرمانان اروپانام بازیکن (بازی - تاریخ)تعداد گلدنیله ماسارو (آث میلان مقابل بارسلونا، 1394/5/18)2کارل هاینتس ریدله (بروسیا دورتموند مقابل یوونتوس، 1997/05/28)2هرنان کرسپو (آث میلان مقابل لیو ول، 2005/05/25)2فیلیپو اینزاگی (آث میلان مقابل لیو ول، 2007/05/23)2دیگو میلیتو (اینتر میلان مقابل بایرن مونیخ، 2010/05/22)2کریستیانو رونالدو (رئال مادرید مقابل یوونتوس، 2017/06/03)2بیشترین گل در یک فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکن (بازی - تاریخ)تعداد گلفرانس پوشکاش (رئال مادرید مقابل آینتراخت فرانکفورت، 1960/05/18)4دیگو میلیتودیگو میلیتو یکی از بازیکنانی است که موفق شده در فینال بریس کند و اینتر را در سال 2010 قهرمان اروپا کردکریستیانو رونالدو تنها بازیکنی است که موفق شده در سه فینال لیگ قهرمانان اروپا گ نی کند، این در حالیست که آلفردو دی استفانو با گ نی در پنج فینال جام باشگاه های اروپا رکورددار است.رکوردداران گ نی در چند فینال لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنگ نی در چند فینالکریستیانو رونالدو3 (2008، 2014، 2017)رائول گونزالس2 (2000، 2002)ساموئل اتوئو2 (2006، 2009)لیونل مسی2 (2009، 2011)سرخیو راموس2 (2014، 2016)ماریو مانژوکیچ2 (2013، 2017)رکوردداران گ نی در چند فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنگ نی در چند فینالآلفردو دی استفانو5 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960)کریستیانو رونالدو3 (2008، 2014، 2016)چهار بازیکن موفق شده اند در فینال لیگ قهرمانان اروپا از روی نقطه پن ی گ نی کنند. (رکوردداران گ نی از روی نقطه پن ی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا)بیشترین گل از روی نقطه پن ینام بازیکنتعداد گل از روی نقطه پن یکریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)1 زکا مندیتا (والنسیا)1اشتفان افنبرگ (بایرن مونیخ)1ایلکای گوندوعان (بروسیا دورتموند)1تنها سه دروازه بان موفق شده اند پن ی حریفان را در این مرحله از مسابقات مهار کنند.بیشترین مهار پن ینام دروازه بانتعداد مهار پن یسانتیاگو کانیزارس (والنسیا)1نلسون دیدا (آث میلان)1پتر چک (چلسی)1تنها دو بازیکن موفق شده اند در دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا دو پاس گل به نام خود ثبت نمایند.بیشترین پاس گل در فینال لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد پاس گللوکا مودریچ (رئال مادرید)2خوانفران (اتلتیکو مادرید)2کارلو آنچ و باب پیزلی تنها مربیانی هستند که سه بار فاتح جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا شده اند.مربیان رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام مربیتعداد قهرمانیکارلو آنچ 3 (آث میلان 2003، 2007 - رئال مادرید 2014)باب پیزلی3 (لیو ول 1977، 1978، 1981)مربیان رکورددار حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپانام مربیتعداد حضور در فینالمارچلو لیپی4 (یوونتوس 1996، 1997، 1998، 2003)سر ال فرگوسن4 (منچستریونایتد 1999، 2008، 2009، 2011)کارلو آنچ 4 (آث میلان 2003، 2005، 2007 - رئال مادرید 2014)مربیان رکورددار قهرمانی با بیش از یک باشگاه در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام مربیتعداد قهرمانی با بیش از یک باشگاهارنست هاپل2 (فاینورد 1970 - هامبورگ 1983)اوتمار هیتسفیلد2 (بروسیا دورتموند 1997 - بایرن مونیخ 2001)ژوزه مورینیو2 (پورتو 2004 - اینترمیلان 2010)یوپ هاین 2 (رئال مادرید 1998 - بایرن مونیخ 2013)کارلو آنچ 2 (آث میلان 2003، 2007 - رئال مادرید 2014)مربیان رکورددار قهرمانی متوالی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام مربیتعداد قهرمانی متوالیخوزه ویالونگا2 (رئال مادرید 1956، 1957)لوییس کارنیلیا2 (رئال مادرید 1958، 1959)بلا گوتمن2 (بنفیکا 1961، 1962)هلنیو هررا2 (اینترمیلان 1964، 1965)اشتفان کوا 2 (آژا 1972، 1973)دیتمار کرامر2 (بایرن مونیخ 1975، 1976)باب پیزلی2 (لیو ول 1977، 1978)برایان کلاف2 (ناتینگهام فارست 1979، 1980)آریگو ی2 (آث میلان 1989، 1990)زین الدین زیدان2 (رئال مادرید 2016، 2017)باب پیزلیباب پیزلی مربی رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی در سال 1978رئال مادرید رکورددار حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپاست و یوونتوس و آث میلان در رده های بعدی قرار دارند. با احتساب جام باشگاه های اروپا، رئال مادرید با 15 حضور در این مرحله رکورددار است.باشگاه های رکورددار حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد حضوررئال مادرید7یوونتوس6آث میلان6بارسلونا5بایرن مونیخ5منچستریونایتد4باشگاه های رکورددار حضور در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد حضوررئال مادرید16آث میلان11بایرن مونیخ10یوونتوس9بارسلونا8لیو ول8بنفیکا7نمایندگان اسپانیا رکورددار حضور در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا هستند، در حالی که کشور انگلیس بیشترین تنوع در این مرحله را داراست.کشورهای رکورددار حضور در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا29: اسپانیا (رئال مادرید 16، بارسلونا 8، اتلتیکو مادرید 3، والنسیا 2) 4 28: ایتالیا (آث میلان 11، یوونتوس 9، اینترمیلان 5، آاس رم 1، فیورنتینا 1، سمپدوریا 1) 6 20: انگلستان (لیو ول 8، منچستر یونایتد 5، چلسی 2، ناتینگهام فارست 2، لیدز یونایتد 1، آرسنال 1، استون ویلا 1) 7 17: آلمان* (بایرن مونیخ 10، بروسیا دورتموند 2، هامبورگ 2، بروسیا مونشن گلادباخ 1، بایرلورکوزن 1، آینتراخت فرانکفورت 1) 6 9: پرتغال (بنفیکا 7، پورتو 2) 2 8: هلند (آژا 6، پی اس وی آیندهوون 1، فاینورد 1) 3 6: فرانسه (مارسی 2، ه ریمس 2، موناکو 1، سنت اتین 1) 4 2: رومانی (استوابخارست 2) 1 2: اسکاتلند (سلتیک 2) 1 2: صربستان** (ستاره سرخ بلگراد 1، پارتیزان بلگراد 1) 2 1: یونان (پاناتینای 1) 1 1: سوئد (مالمو 1) 1 * شامل باشگاه های آلمان غربی سابق و آلمان شرقی سابق
** شامل نمایندگان یوگوسلاوی سابقبارسلونا 2009کشور اسپانیا رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا و بارسلونا با 5 قهرمانی یکی از پرافتخارترین هانمایندگان اسپانیا رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا هستند، در حالی که کشور انگلیس بیشترین تنوع قهرمان در این مسابقات را داراست.کشورهای رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا17: اسپانیا (رئال مادرید 12، بارسلونا 5) 2 12: انگلستان (لیو ول 5، منچستر یونایتد 3، ناتینگهام فارست 2، چلسی 1، استون ویلا 1) 5 12: ایتالیا (آث میلان 7، اینترمیلان 3، یوونتوس 2) 3 7: آلمان (بایرن مونیخ 5، بروسیا دورتموند 1، هامبورگ 1) 3 6: هلند (آژا 4، فاینورد 1، پی اس وی آیندهوون 1) 3 4: پرتغال (بنفیکا 2، پورتو 2) 2 1: اسکاتلند (سلتیک 1) 1 1: رومانی (استوا بخارست 1) 1 1: صربستان (ستاره سرخ بلگراد 1) 1 1: فرانسه (المپیک مارسی 1) 1 منچستریونایتد 1968باشگاه های انگلیسی 12 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده اند و بیشترین تنوع قهرمانی را داشته اند، اما اولین قهرمانی این کشور توسط منچستریونایتد در سال 1968 به دست آمد و چنین استقبال با شکوهی از تیم بعمل آمدرئال مادرید موفق شد برای سومین بار متوالی حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند و با رکورد مسابقات مساوی کند، در حالی که با احتساب جام باشگاه های اروپا، لوس بلان خود رکورددار تاریخ مسابقات است.بیشترین حضور متوالی در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد حضور متوالیرئال مادرید5 (1955/56 - 1959/60)بنفیکا3 (1960/61 - 1962/63)آژا 3 (1970/71 - 1972/73)بایرن مونیخ3 (1973/74 - 1975/76)آث میلان3 (1992/93 - 1994/95)یوونتوس3 (1995/96 - 1997/98)رئال مادرید3 (2015/16 - 2017/18)رئال مادریدرئال مادرید رکورددار قهرمانی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپارئال مادرید، آژا و بایرن مونیخ تنها باشگاه هایی هستند که حداقل سه قهرمانی متوالی در تاریخ مسابقات را تجربه کرده اند.بیشترین قهرمانی متوالی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد قهرمانی متوالیرئال مادرید5 (1955/56 - 1959-60)آژا 3 (1970/71 - 1972/73)بایرن مونیخ3 (1973/74 - 1975-76)رئال مادرید رکورددار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است. (تمامی قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا/جام باشگاه های اروپا)بیشترین قهرمانی نام باشگاه تعداد قهرمانیرئال مادرید6بارسلونا4آث میلان3بایرن مونیخ2منچستریونایتد2بیشترین قهرمانی (با احتساب جام باشگاه های اروپا)نام باشگاهتعداد قهرمانیرئال مادرید12آث میلان7بایرن مونیخ5لیو ول5بارسلونا5آژا 4 باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس نیز تنها باشگاهی است که بیش از یک بار حضور در فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرده و رکورد 100 درصد قهرمانی را از خود به جای گذاشته است.ناتینگهام فارستناتینگهام فارست و رکورد 100 درصد پیروزی در فینال هایوونتوس ناکام ترین تیم در فینال هاست.بیشترین نایب قهرمانینام باشگاهتعداد نایب قهرمانییوونتوس5بایرن مونیخ3آث میلان3والنسیا2منچستریونایتد2اتلتیکو مادرید2بیشترین نایب قهرمانی (با احتساب جام باشگاه های اروپا)نام باشگاهتعداد نایب قهرمانییوونتوس7بنفیکا5بایرن مونیخ5آث میلان4اتلتیکو مادرید3بارسلونا3رئال مادرید3بیشترین نایب قهرمانی متوالی در جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد نایب قهرمانی متوالییوونتوس2 (1996/97 - 1997/98)والنسیا2 (1999/00 - 2000/01)دلداری اولیور کان به سانتیاگو کانیزارس پس از دومین ش ت متوالی والنسیا در فینالرئال مادرید خط حمله طوفانی در فینال ها داشته و 39 بار دروازه حریفان را گشوده است. این در حالیست که فقط شش باشگاه موفق به دو رقمی گل هایشان در فینال شده اند.بهترین خطوط حمله نام باشگاه تعداد گل زدهرئال مادرید15بارسلونا10آث میلان9بایرن مونیخ5لیو ول4یوونتوس4بروسیا دورتموند4منچستریونایتد4بهترین خطوط حمله (با احتساب جام باشگاه های اروپا)نام باشگاهتعداد گل زدهرئال مادرید39آث میلان22بایرن مونیخ14بارسلونا13بنفیکا10لیو ول10نام یوونتوس در صدر ج بدترین خطوط دفاعی دیده می شود.بدترین خطوط دفاعی نام باشگاه تعداد گل خوردهیوونتوس12بایرن مونیخ7منچستریونایتد7بارسلونا7آث میلان6لیو ول5اتلتیکو مادرید5بدترین خطوط دفاعی (با احتساب جام باشگاه های اروپا)نام باشگاهتعداد گل خوردهرئال مادرید22یوونتوس14بنفیکا13آث میلان11بایرن مونیخ11تنها 4 دیدار تاریخ جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا با اختلاف 4 گل به پایان رسیده است.بهترین نتیجه در یک مسابقهرئال مادرید 7 - 3 آینتراخت فرانکفورت (1960/05/18)بایرن مونیخ 4 - 0 اتلتیکو مادرید (1974/05/17)*آث میلان 4 - 0 استوا بخارست (1989/05/24)آث میلان 4 - 0 بارسلونا (1994/05/18)* بازی ابت با نتیجه 1-1 خاتمه یافت و بازی تکراری سرنوشت بازی را رقم زدمارسل دساییمارسل دسایی و گ نی برای میلان در فینال پرگل سال 1994 مقابل بارسلوناتعداد گل های یک فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا دو رقمی شده است.بیشترین گل به ثمر رسیده در یک فینالمسابقهتعداد گللیو ول 3-3 آث میلان (لیو ول در ضربات پن ی 3-2 پیروز شد) (2005/05/25)6بیشترین گل به ثمر رسیده در یک فینال (با احتساب جام باشگاه های اروپا)مسابقهتعداد گلرئال مادرید 7 - 3 آینتراخت فرانکفورت (1960/05/18)10تنها یک تیم موفق شده ش ت با اختلاف سه گل را جبران کند.بزرگترین کامبک3-3: لیو ول 3 - 3 آث میلان (لیو ول در ضربات پن ی 3-2 پیروز شد) (2005/05/25)لیو ول 2005لیو ول در سال 2005 و در عین ناباوری با کامبکی بیادماندمی قهرمان شددر فهرست جوانترین و مسن ترین بازیکنان و گ نان فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا، نام دینو زوف، پائولو مالدینی، پاتریک کلایورت، نوانکو کانو و کیکی موسامپا دیده می شود.جوانترین بازیکن فینالنام بازیکنسنبازینوانکو کانو18 سال و 296 روزآژا 1 - 0 آث میلان (1994/95)جوانترین گ ن فینالنام بازیکنسنبازیپاتریک کلایورت18 سال و 327 روزآژا 1 - 0 آث میلان (1994/95)جوانترین برنده فینالنام بازیکنسنبازینوانکو کانو18 سال و 296 روزآژا 1 - 0 آث میلان (1994/95)جوانترین بازنده فینالنام بازیکنسنبازیکیکی موسامپا18 سال و 307 روزآژا 1 (2)-(4) 1 یوونتوس (1995/96)مسن ترین بازیکن فینالنام بازیکنسنبازیدینو زوف41 سال و 86 روزیوونتوس 0 - 1 هامبورگ (1982/83)مسن ترین گ ن فینالنام بازیکنسنبازیپائولو مالدینی36 سال و 333 روزآث میلان 3 (2) - (3) 3 لیو ول (2004/05)مسن ترین برنده فینالنام بازیکنسنبازیپائولو مالدینی38 سال و 331 روزآث میلان 2 - 1 لیو ول (2006/07)مسن ترین بازنده فینالنام بازیکنسنبازیدینو زوف41 سال و 86 روزیوونتوس 0 - 1 هامبورگ (1982/83)سرخیو راموس و روبرتو کارلوس بیشترین اخطار را در فینال لیگ قهرمانان اروپا دریافت کرده اند، در حالی که سه بازیکن از زمین مسابقه ا اج شده اند.بیشترین کارت زردبیشترین کارت قرمزسرخیو راموس (3)
روبرتو کارلوس (3)ینس لمن (1)
دیدیه دروگبا (1)
خوان کوادرادو (1)دیدیه دروگباا اج دیدیه دروگبا در فینال سال 2008سرنوشت 5 دیدار تاریخ جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا در اوقات اضافی مشخص شده است.مسابقاتی که تکلیفشان در وقت اضافی روشن شدرئال مادرید 3-2 آث میلان (2-2 در 90 دقیقه) 1957/58منچستریونایتد 4-1 بنفیکا (1-1 در 90 دقیقه) 1967/68فاینورد 2-1 سلتیک (1-1 در 90 دقیقه) 1969/70بارسلونا 1-0 سمپدوریا (0-0 در 90 دقیقه) 1991/92رئال مادرید 4-1 اتلتیکو مادرید (1-1 در 90 دقیقه) 2013/14رونالد کومانشوتی از رونالد کومان که منجر به اولین قهرمانی بارسلونا در جام باشگاه های اروپا شدتکلیف 10 دیدار فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا، در ضیافت پن ی ها روشن شده است.مسابقاتی که تکلیفشان در ضیافت پن ی ها روشن شدلیو ول 1(4)-(2)1 آاس رم (1983/84)استوا بخارست 0(3)-(0)0 بارسلونا (1985/86)پی اس وی آیندهوون 0(6)-(5)0 بنفیکا (1987/88)یوونتوس 1(4)-(2)1 آژا (1995/96)بایرن مونیخ 1(5)-(4)1 والنسیا (2000/01)آث میلان 0(3)-(2)0 یوونتوس (2002/03)لیو ول 3(3)-(2)3 آث میلان (2004/05)منچستریونایتد 1(6)-(5)1 (2007/08)چلسی 1(4)-(3)1 بایرن مونیخ (2011/12)رئال مادرید 1(5)-(3)1 اتلتیکو مادرید (2015/16)یوونتوس 1996یوونتوس در سال 1996 در ضربات پن ی موفق به ب قهرمانی شد سرنوشت یک دیدار تاریخ جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا در دیدار تکراری مشخص شده است.سرنوشت یک بازی در بازی تکراری مشخص شده استبازی اولبازی تکراریبایرن مونیخ 1-1 اتلتیکو مادرید (1974/05/15)بایرن مونیخ 4-0 اتلتیکو مادرید (1974/05/17)بایرن مونیخ 1974بازیکنان بایرن مونیخ پس از غلبه بر اتلتیکو مادرید در فینال تکراری، با پیراهن رقیب جشن قهرمانی گرفتند یوم ومبلی شهر لندن، رکورددار برگزاری فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپاست. یوم های رکورددار برگزاری فینال جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا یومتعداد برگزاری فینالومبلی (لندن)7 (1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013)سانتیاگو برنابئو (مادرید)4 (1957, 1969, 1980, 2010)کینگ بودوا یا هیسل (برو ل)4 (1958, 1966, 1974, 1985)ارنست هاپل (وین)4 (1964, 1987, 1990, 1995)سن سیرو (میلان)4 (1965, 1970, 2001, 2016)المپیکو (رم)4 (1977, 1984, 1996, 2009)پارک دو پرنس (پاریس)3 (1956, 1975, 1981)همپدن پارک (گلاسکو)3 (1960, 1976, 2002)المپیک (مونیخ)3 (1979, 1993, 1997)المپیک (آتن)3 (1983, 1994, 2007)رکوردداران مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپارکوردداران مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپارکوردداران مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپارکوردداران مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا