زومیت

برای اطلاع از نتایج نظرسنجی و پیش بینی کاربران در رابطه با توانمند ترین دوربین پرچم داران سال ۲۰۱۷ دنیای گوشی های هوشمند، با زوميت همراه باشید.مقاله ی مرتبط:با ورود ا پریا ای زد پریمیوم به بازار، حلقه ی پرچم داران دنیای موبایل در نیمه ی اول سال ۲۰۱۷ تکمیل شد. این موضوع بهترین فرصت برای انجام مقایسه ی جامع توانایی دوربین های برترین گوشی های کنونی بازار موبایل است. در همین راستا، هفته ی گذشته تصاویر ثبت شده از گوشی های موبایل را در ۱۲ آزمایش به نظرسنجی کاربران زوميت گذاشتیم تا بدون اطلاع از نام هر گوشی، تواناترین نمونه انتخاب شود. نام و ترتیب گوشی های این مقایسه به صورت زیر است.گوشی شماره ۱: هواوی پی ۱۰گوشی شماره ۲: سونی ا پریا ای زد پریمیومگوشی شماره ۳: ال جی جی ۶گوشی شماره ۴: سامسونگ گل ی اس ۸گوشی شماره ۵: اچ تی سی یو ۱۱گوشی شماره ۶: آیفون ۷ پلاسآزمایش ۱:در آزمایش اول، توانایی و دقت ثبت رنگ ها (آسمان و دستگاه های پارک) در کنار نمایش مناسب جزئیات در مکان های تاریک (درختان پس زمینه و پله ها) در شرایط نوری مساعد بررسی شده است. نظر زوميت: در این آزمایش تمامی گوشی های عملکرد بسیار خوب و نسبت به نمونه ی مرجع داشتند. با این حال زوميت تصویر ثبت شده توسط اچ تی سی یو ۱۱ را بهترین گزینه می داند. ثبت دقیق تر رنگ آسمان و جزئیات بیشتر در درختان پس زمینه، دلیل این موضوع است. پس از یو ۱۱، ا پریا ای زد پریمیوم بهترین عملکرد را داشته است.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۲:در آزمایش دوم، توانایی ثبت مناسب و دقیق رنگ ها در شرایط نور مناسب، بررسی شده است. بیش از ۱۰ الگوی رنگی مختلف در محیط تنظیم شده وجود دارد. با مقایسه ی آن ها با تصویر مرجع، بهترین ع را انتخاب کنید.نظر زوميت: گل ی اس ۸ در این آزمایش نزدیک ترین رنگ ها را نسبت به نمونه ی مرجع ثبت کرده است. جی۶ و آیفون ۷ پلاس نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند؛ اما رنگ های ثبت شده (به خصوص در بخش مداد های رنگی) توسط این گوشی ها به طور میانگین تیره تر از نمونه ی مرجع هستند.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۳:آزمایش سوم، ثبت تصویر و دقت رنگ در شرایط نوری طبیعی و مساعد است. دوربین توانمند باید در این بخش قادر به کنترل میزان شدت تابش آفتاب و ثبت مناسب و نه اغراق شده ی رنگ ها باشد.نظر زوميت: در آزمایش الگوی چوب، هیچ یک از گوشی ها موفق به ثبت دقیق رنگ ها نشدند. با این حال اچ تی سی یو ۱۱ نسبت به سایر گوشی ها بهترین عملکرد در این بخش را داشت. رنگ ثبت شده توسط این موبایل تا حدودی طبیعی تر نسبت به گل ی اس ۸ است.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۴:در این آزمایش، دقت ثبت رنگ ها در شرایط نوری مناسب و طبیعی بررسی شده است. نزدیک ترین تصاویر ثبت شده به نمونه ی مرجع، توانایی و دقت ثبت رنگ ها در سنسور و الگوریتم پردازش تصاویر را نشان می دهد.نظر زوميت: در آزمایش ثبت رنگ خوشه های انگور در شرایط عدم تابش مستقیم نور آفتاب، به ترتیب گل ی اس ۸، یو ۱۱ و جی ۶ بهترین و دقیق ترین عملکرد را داشته اند.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۵:این آزمایش یکی از سخت ترین شرایط عکاسی برای هر دوربینی خواهد بود. ثبت تصاویر مناسب از سوژه ای پشت به منبع نور و در حالی که میزانی از تابش به لنز دوربین نیز ورود می کند، توانایی بالایی می طلبد. در این شرایط دوربین باید توانایی کنترل میزان تابش ورودی به لنز و ثبت مناسب جزئیات و رنگ های سوژه را داشته باشد.نظر زوميت: در این آزمایش آیفون ۷ پلاس موفق به ثبت بیشترین جزئیات شده است و برگ های بالا و پایین درخت در کنار بدنه ی آن، شرایط بسیار مطلوب تری نسبت به تصاویر سایر گوشی ها دارند. نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۶:توانایی ثبت دقیق رنگ ها، در این آزمایش بررسی شده است. در این تصویر سوژه مورد نظر، درخت قرارگرفته در قاب است.نظر زوميت: در این آزمایش نیز تمامی گوشی ها عملکرد بسیار خوبی داشتند. با این حال گل ی اس ۸ و ال جی جی ۶ به ترتیب در کنار ثبت دقیق تر رنگ ها (برگ های درخت اصلی)، جزئیات بیشتری نیز در نور پشت سوژه حفظ کرده اند.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۷:در این آزمایش، توانایی ثبت مناسب و دقیق رنگ ها در شرایط نوری قوی با منبع نور طبیعی بررسی شده است. رنگ گل، رنگ آسمان و رنگ برگ ها را مد نظر قرار دهید.نظر زوميت: معیار اصلی در این آزمایش، نور آسمان، رنگ گل و برگ های سوژه بوده است. بدین ترتیب طبق نظر زوميت، اچ تی سی یو ۱۱ بهترین و نزدیک ترین ع را نسبت به نمونه ی معیار ثبت کرده است.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۸:ثبت مناسب رنگ ها در سایه و بخش روشن سوژه، در این آزمایش بررسی شده است. نظر زوميت: گوشی های مطرح کنونی بازار موبایل در این آزمایش سربلند بیرون نیامدند و تصاویر ثبت شده توسط آن ها، تفاوت زیادی با نمونه ی مرجع دارند. با این حال اچ تی سی یو ۱۱ در این آزمایش نیز موفق به ثبت دقیق ترین رنگ ها شده است.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۹:توانایی تصویربرداری مناسب از سوژه در ح ماکرو، یکی دیگر از م ومات هر دوربینی است. در این آزمایش جزئیات بالا در کنار ثبت مناسب رنگ ها، میزان توانایی هر گوشی را نشان می دهد.نظر زوميت: تصاویر ثبت شده در این آزمایش نیز فاصله ی زیادی با ح ایده آل دارند. با وجود ثبت مناسب جزئیات، هیچ یک از دوربین ها موفق به ثبت دقیق رنگ گردوها نشدند. با این حال گل ی اس ۸ نزدیک ترین عمکرد نسبت به نمونه ی مرجه را داشته است.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۱۰:دوربین سلفی توانمند یکی از قابلیت های مهم کاربران هنگام ید گوشی هوشمند است. در این آزمایش توانایی ثبت تصویر سلفی مناسب در شرایط نوری مساعد با منبع نور طبیعی بررسی شده است. رنگ پوست و حفظ جزئیات، مهم ترین المان های بررسی میزان توانایی دوربین های سلفی است. (در این آزمایش تصویر دوربین کانن یک روز بعد گرفته شده است و رنگ لباس را نباید معیار قرار دهید.)نظر زوميت: آزمایش سلفی به وضوح نشانگر ضعف دوربین سلفی گوشی های هوشمند نسبت به نمونه ی اصلی آن ها است. هیچ یک از نمونه های شرکت داده شده در این مقایسه، قادر به ثبت دقیق رنگ پوست نبودند و همه ی گوشی ها جزئیات را فدای زیباسازی پوست کرده اند. طبق تصاویر ثبت شده توسط گوشی ها، هواوی پی ۱۰ بهترین عملکرد در بخش دوربین سلفی را دارد.نتایج مقایسه دوربینآزمایش ۱۱:عکاسی پرتره را شاید بتوان مهم ترین وظیفه ی دوربین های موبایل دانست. برای بررسی دقیق تر این پارامتر، برش ۱۰۰ درصدی از تصاویر تهیه شده است که به مقایسه ی دقیق تر میزان جزئیات و ثبت مناسب رنگ ها پرداخته شود. این آزمایش در شرایط نوری مناسب با منبع نور انجام شده است.نظر زوميت: برخلاف بخش سلفی، دوربین اصلی پرچم داران ۲۰۱۷ در عکاسی پرتره توانایی بالایی از خود نشان دادند. در این آزمایش اچ تی سی یو ۱۱ نزدیک ترین رنگ پوست را نسبت به نمونه ی مرجع ثبت کرده است. این در حالی است که گل ی اس ۸ بیشترین جزئیات را حفظ کرده است.نتایج مقایسه دوربینبرش ۱۰۰ درصدنتایج مقایسه دوربینآزمایش ۱۲:عکاسی در شرایط نوری کم و محیط های تاریک، می تواند توانایی های سنسور و لنز هر دوربینی را تعیین کند. در این آزمایش، سوژه در اتاقی تاریک قرار گرفته است که برای ثبت تصویری مناسب، دوربین ها به ایزو بالاتر از ۱۲۰۰ مراجعه کرده اند. فو در این آزمایش، روی متن رو مه انجام شده است. حفظ مناسب جزئیات، اصلی ترین وظیفه ی دوربین ها در این ح است که با مقایسه ی عملکرد هر یک در ح برش ۱۰۰ درصد، می توانید بهترین گزینه را انتخاب کنید. وجود لرزش گیر اپیتکال در این آزمایش اهمیت ویژه ای دارد.نظر زوميت: دوربین های موبایل با توجه به سنسور های کوچک تر خود، در شرایط نوری ضعیف عملکرد به مراتب ضعیف تری نسبت به دوربین های حرفه ای دارند. این موضوع در آزمایش شماره ۱۲ نیز به خوبی دیده می شود. با این حال گل ی اس ۸ عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است و موفق به ثبت جزئیات بالایی در این شرایط شده است. نتایج مقایسه دوربینبرش ۱۰۰ درصدنتایج مقایسه دوربینجمع بندیدر ادامه، نتایج نظرسنجی زوميت و کاربران را از آزمایش های مقایسه ی دوربین برترین گوشی های حال حاضر بازار مشاهده می کنید. در صورتی که در یک آزمایش، دو گوشی عملکرد به یکدیگر داشتند یا میزان رأی کاربران در دو گزینه بسیار نزدیک به یکدیگر بوده، نام هر دو گوشی ذکر شده است.شماره آزمایشنظر زوميتنظر کاربرانآزمایش ۱یو ۱۱- ای زد پریمیومای زد پریمیوم- گل ی اس ۸آزمایش ۲گل ی اس ۸پی ۱۰آزمایش ۳یو ۱۱گل ی اس ۸آزمایش ۴گل ی اس ۸- یو ۱۱گل ی اس ۸آزمایش ۵آیغون ۷ پلاسگل ی اس ۸آزمایش ۶گل ی اس ۸- جی ۶گل ی اس ۸آزمایش ۷یو ۱۱گل ی اس ۸آزمایش ۸یو ۱۱یو ۱۱ آزمایش ۹گل ی اس ۸گل ی اس ۸آزمایش ۱۰پی ۱۰گل ی اس ۸آزمایش ۱۱گل ی اس ۸- یو ۱۱گل ی اس ۸آزمایش ۱۲گل ی اس ۸گل ی اس ۸چه میزان از حدسیات شما در رابطه با ترتیب گوشی های این مقایسه درست بود؟ آیا از عملکرد گوشی مورد نظر خود رضایت دارید؟نظرات خود را در رابطه با این نظرسنجی، جهت بهبود آن با ما به اشتراک بگذارید.
نوروز ۱۳۹۷ مبارک؛ دوباره زمستان سرآمد تا دوباره کنار هم، آغاز بهاری نو را به امید روزهایی خوب و سرشار از شادی جشن بگیریم.باز هم زمستان رخت بست تا دوباره سرآغاز سالی جدید را با حلول بهار جشن بگیریم. جشنی که قلب هایمان را با سرزندگی و امیدواری پر کرده است. در آستانه ی ورود به سال جدید شمسی که همزمان با از خواب برخاستن زمین و پیچیدن عطر گل های بهاری در کوچه پس کوچه های شهر است، آرزو های خوب را از صمیم قلب برای همه مردم خوب ایران زمین و مخصوصا کاربران خوب زوميت خواستاریم. امیدواریم در سال ۱۳۹۷ اتفاقات خوب، حال خوب را برایمان به ارمغان بیاورد. پایان هر سال مجالی مناسب است تا یک سال گذشته را مرور کرده و به تعیین اه سال آینده بپردازیم. این افتخار نصیب ما شد تا سال ۱۳۹۶ شمسی را نیز در کنار شما مخاطبان و همراهان گرامی زوميت سپری کنیم. ما در زوميت همچون هر سال سعی کردیم تا با بهبود کیفیت مقالات، گزارش ها و ویدیوهای اختصاصی خود، شما مخاطبان گرامی زوميت را بیش از پیش در جریان اخبار دنیای فناوری قرار دهیم. بی شک زوميت با وجود شما همراهان گرامی به چنین جایگاهی دست یافته و در آینده نیز راهی جز جلب رضایت هر چه بیشتر شما در پیش نخواهیم گرفت. سال ۱۳۹۶ موفق شدیم تا پس از ماه ها تلاش، دیت س محصولات زوميت را به همراه راهنمای ید هوشمند انتخاب گجت ها آماده کرده و در اختیار همراهان همیشگی زوميت قرار دهیم. در سال جدید نیز سعی خواهیم کرد تا با تولید محتوای اختصاصی بیشتر که همراه با تمرکز بیشتر روی تولید ویدیوهای اختصاصی در حوزه های مختلف است، به پوشش هر چه بهتر حوزه های مختلف دنیای فناوری بپردازیم. زوميت سالی سرشار از خوشی و موفقیت را برای تمام کاربران خود و مردم عزیز کشورمان آرزو دارد. سال نو مبارک. بهترین گوشی های هوشمند ۲۰۱۷ از نظر تحریریه زوميت دیت س محصولات و راهنمای ید هوشمند زوميت راه اندازی شد اسامی برندگان سه گل ی نوت ۸ مسابقه زوميت و سامسونگ زوميت استخدام می کند: طراح رابط کاربری (ui) زوميت هفت ساله شد
نیمه دوم سال میلادی را باید زمانی بدانیم که اغلب تولیدکنندگان گوشی هوشمند، پرچمداران خود را رونمایی کرده اند؛ از این رو در ادامه به بررسی و مقایسه پرچمداران حاضر در زمستان ۱۳۹۶ بازار ایران می پردازیم.اغلب کمپانی های تولیدکننده ی گوشی هوشمند معمولا تا پاییز هر سال نسل جدید پرچمداران خود را رونمایی می کنند. روند معرفی و عرضه ی گوشی های هوشمند جدید پرچمدار معمولا از اوا بهار هر سال آغاز می شود و تا پاییز همان سال ادامه پیدا می کند. امسال نیز کمپانی های مطرح نظیر سامسونگ، ال جی، سونی، اپل، هواوی و اچ تی سی پرچمداران خود را در کنار بازیگران جدید این حوزه نظیر وان پلاس و شیائومی راهی بازار کرده اند. البته نباید در این بین پرچمداران گوگل یعنی پی ل ۲ و پی ل ۲ ای ال را از یاد ببریم. بازار گوشی هوشمند در سال ۲۰۱۷ نیز شاهد تغییراتی بود که از جمله ی مهم ترین آن ها باید به استفاده از نمایشگر تمام صفحه با کاهش شدید حاشیه در گوشی های هوشمند اشاره کرد که تقریبا تمام کمپانی ها از آن پیروی د و به واسطه ی پوشش بخش بزرگی از پنل جلویی با استفاده از صفحه ی نمایش، شاهد عرضه ی محصولات بسیار جالب توجهی به بازار بودیم.سامسونگ گل ی اس 8 / samsung galaxy s8ابتدای سال جاری میلادی، در فاصله ی اوا زمستان تا میانه های بهار که کنگره ی موبایل بارسلون نیز در این فاصله برگزار می شود، کمپانی هایی نظیر سامسونگ، هواوی، سونی و ال جی نسل جدید گوشی های هوشمندشان را رونمایی و وارد بازار د. دو کمپانی کره ای ال جی و سامسونگ همچون همیشه نسل جدید گوشی های سری جی و اس خود را با نام ال جی جی ۶ و گلسی اس ۸ رونمایی د. سونی نیز با ا پریا ای زد پریمیوم نشان داد که هنوز به دنبال رقابت در بازار گوشی های هوشمند است. هواوی نیز نسل جدید سری پی را با عنوان پی ۱۰ رونمایی کرد.اچ تی سی در اردیبهشت ماه و پس از رونمایی شماری از پرچمداران بازار، از گوشی هوشمند یو ۱۱ رونمایی کرد. وان پلاس نیز به عنوان یکی از بازیگران چینی حوزه ی موبایل طی مراسمی در دادماه، پرچمدار جدیدش را با نام وان پلاس ۵ تی راهی بازار کرد.ال جی وی 30 / lg v30با آغاز ماه آگوست و سپتامبر و برگزاری نمایشگاه ایفا در برلین، موج دوم رونمایی از گوشی های هوشمند آغاز شد که ابتدا شاهد رونمایی از گل ی نوت ۸ با تبعیت از ترندهای طراحی سال و بهره گیری از ویژگی های ظاهری گل ی اس ۸ بودیم. ال جی نیز نسل جدید پرچمدار سری وی را با نام v30 رونمایی کرد. ژاپنی ها نیز با حضور در ایفا، ا پریا ای زد وان را با ظاهری نه چندان جدید رونمایی د. اپل همچون سنت هرساله، با برگزاری مراسمی در اوا سپتامبر نسل جدید گوشی های هوشمندش را رونمایی کرد که شامل دو نسخه ی آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس در کنار یک نسخه ی ویژه با نام آیفون ۱۰ به مناسبت دهمین سال عرضه ی آیفون به بازار با تغییرات بنیادی بود. هواوی نیز که موفق شده است به خوبی خود را در میان بزرگان بازار جای دهد، با برگزاری مراسمی در مهرماه نسل جدید محصولات پرچمدارش را رونمایی کرد که شامل میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین می شوند.در ادامه پس از معرفی اجمالی گوشی های هوشمند مورد بررسی، عملکرد هر یک را از ابعاد مختلف مقایسه خواهیم کرد. شایان ذکر است که با توجه به اینکه برخی از نسخه ها نظیر گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس از نظر مشخصات فنی تفاوت اندکی با هم دارند، تنها به ذکر عملکرد ماژول هایی که ی ان نیستند، خواهیم پرداخت.مقالات مرتبط:گل ی اس ۸ (galaxy s8) و گل ی اس ۸ (galaxy s8 plus) پلاس اولین گوشی های هوشمند پرچمداری بودند که سامسونگ پس از مشکل گل ی نوت ۷ راهی بازار کرد. این دو گوشی هوشمند به خوبی موفق شدند از زیر سایه ی سنگین رسوایی گل ی نوت ۷ خارج شوند و دوباره روی خوب بازار را به سامسونگ نشان دهند. استفاده از نمایشگر اولد که در طرفین به لطف استفاده از خمیدگی، حاشیه نداشت در کنار افزایش سایز نمایشگر بدون نیاز به سایز گوشی باعث شد بسیاری از منتقدان، نسل جدید پرچمداران سری اس سامسونگ را گوشی های خوبی معرفی کنند. داشتن انحصار استفاده از تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ در ماه های اول در کنار تراشه ی اختصاصی ا ینوس ۸۸۹۵، باعث شد سامسونگ فروش خوبی تجربه کند و خاطره ی تلخ گل ی نوت ۷ را تا حدودی از ذهن کاربرانش پاک کند.مقاله ی مرتبط:با وجود اینکه اچ تی سی گوشی یو ۱۱ (htc u11) را پس از پرچمداران کره ای بدون حاشیه ی جی ۶ و گل ی اس ۸ رونمایی و راهی بازار کرد؛ اما خبری از نمایشگر بدون حاشیه در آن نبود و به جای آن اچ تی سی فناوری جدیدی را در این گوشی رونمایی کرد که با استفاده از آن می توان از طریق فشار دادن لبه های گوشی در راست و چپ فرامین را از این طریق انتقال داد. اچ تی سی پس از فروش بخش تولید گوشی های هوشمند پی ل، تنها به فروش گوشی های هوشمند سری یو دلبسته است و این سری نیز نتوانسته آنچنان که باید بار سنگین بهبود اوضاع وضعیت اچ تی سی را در بازار گوشی هوشمند به دوش بکشد.مقاله ی مرتبط:وان پلاس به عنوان یکی از شرکت های نوظهور در حوزه ی تولید گوشی هوشمند، در چند سال اخیر و تنها با عرضه ی چند نسل موفق شده است توجهات بسیاری را به خود جلب کند و در شماری از بازار های آسیایی خود را بشناساند. هرچند مهم ترین ویژگی گوشی های هوشمند وان پلاس در چند نسل اول فاکتور قیمت بود؛ اما در وان پلاس ۵ تی (oneplus 5t) این فاکتور کمرنگ تر شده و این شرکت چینی همپای رقبای مطرح تر به قیمت گذاری گوشی خود پرداخته است؛ حال آنکه افزایش قیمت این گوشی در اندازه ی محصولات چینی زیاد بوده و همچنان از ارزش ید بالایی برخوردار است.وان پلاس ۵ تی تنها ۶ ماه پس از عرضه ی وان پلاس ۵ پا به بازار گذاشت تا با استفاده از ترند طراحی بدون حاشیه ، توانایی رقابت بیشتری با بازیگران اصلی این عرصه داشته باشد. بهره گیری از قوی ترین تراشه ی اسنپدراگون در کنار قابلیت های دیگری نظیر شارژ سریع و بدنه ی ف ی، از جمله دیگر قابلیت های پرچمدار جدید وان پلاس هستند.مقال هی مرتبط:در صنعت هوانوردی بسیاری امن ترین شرکت هواپیمایی را گزینه ای می دانند که به تازگی یکی از هواپیماهای آن سقوط کرده باشد. گل ی نوت ۸ (samsung galaxy note 8) را نیز باید مصداق این موضوع در حوزه ی فناوری بدانیم. سامسونگ با عرضه ی گل ی نوت ۷ در تابستان سال ۲۰۱۶ با مشکلات عدیده ای روبرو شد؛ به طوری که پس از انفجار و آتش سوزی، این کمپانی بارها مجبور شد به صورت کامل گل ی نوت ۷ را فراخوانی و تولید این گوشی هوشمند را متوقف کند؛ از این رو کره ای ها در مورد پرچمداران سال ۲۰۱۷ بسیار باوسواس عمل د و این دقت عمل در مورد گل ی نوت ۸ بیش از پیش محسوس است؛ چراکه سامسونگ در پی آن بود تا با عرضه ی یک گوشی هوشمند بی نقص، وجهه ی خدشه دار شده ی برند نوت خود را بهبود بخشد.گل ی نوت ۸ نیز با پیروی از از ترند سال جاری، از وجود یک نمایشگر بدون حاشیه و تمام صفحه بهره می برد. سامسونگ با حصول اطمینان از امنیت باتری، از قوی ترین تراشه ی خود در این گوشی استفاده کرده و برای جلب توجه بیشتر کاربران، سایز نمایشگر آن را در مقایسه با رقبا افزایش داده است.مقاله ی مرتبط:پس از آنکه ال جی موفقیت چندان زیادی با عرضه گوشی های هوشمندی نظیر جی ۴ و جی ۵ ب نکرد، با عزمی جزم کرده در سال ۲۰۱۷ در پی تغییر شرایط برآمد. پس از آنکه در ابتدای سال جاری میلادی شاهد عرضه ی جی ۶ به بازار بودیم، ال جی در جریان ایفا ۲۰۱۷ نسل جدید گوشی پرچمدار سری وی را با عنوان وی ۳۰ (lg v30) رونمایی کرد. ال جی وی ۳۰ با بهره گیری از نمایشگر تمام صفحه و تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ در مقایسه با ال جی جی ۶ که از نسل پیشین تراشه ی کوالکام بهره می برد، یکی از بهترین گزینه های اندرویدی موجود در بازار است که در کنار نمایشگر تمام صفحه و همچنین اسنپدراگون ۸۳۵، از ویژگی های دیگری نیز بهره می برد.مقاله ی مرتبط:سونی در جریان ایفا ۲۰۱۷ نسل جدیدی از گوشی هوشمند خود را با نام ا پریا ای زد وان (sony xperia xz1) رونمایی کرد که تقریبا از نظر ظاهری تفاوت آنچنانی با ا پریا ای زد پریمیوم ندارد. هرچند سونی در این گوشی نیز به طراحی خود وفادار مانده؛ اما برای القای تغییرات به کاربران، استفاده از ف و یکپارچه پنل پشتی با لبه ها را در دستور کار قرار داده است و دیگر خبری از لبه های تیز و ظاهر مکعبی شکل در ا پریا ای زد وان نیستیم. به جرئت می توان گفت که طراحی محصولات ا پریا به اندازه ای تکراری شده است که تغییرات مثبت و قابلیت های آن به چشم نمی آید.مقالات مرتبط:هرچند اپل امسال دو گوشی هوشمند آیفون ۸ (apple iphone 8) و آیفون ۸ پلاس (iphone 8 plus) را همچون سه سال قبل راهی بازار کرد؛ اما این دو نسخه تا حدودی زیر سایه ی آیفون ۱۰ قرار گرفتند و می توان اصلی ترین دلیل آن را پیروی از همان الگوی طراحی تکراری در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس خواند. البته برخلاف سه نسل پیشین گوشی های هوشمند اپل، کوپرتینویی ها به منظور پشتیبانی از شارژ بی سیم، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس را با بدنه ای شیشه ای راهی بازار کرده اند که برای افرادی که بیشتر به آیفون با بدنه ی آلومینیومی عادت دارند، در بهترین ح یک س به شمار می رود. البته با وجود پیروی از الگوی طراحی تکراری سه سال گذشته، آیفن ۸ از ماژول های سخت افزاری بهتری استفاده می کند و تراشه ی این دو گوشی a11 بایونیک است. ضمنا باید به بهبودهای دوربین نیز اشاره کرد.مقاله ی مرتبط:آیفون ۱۰ ( iphone x) تعریف جدید اپل از گوشی هوشمند است که چندی پیش همراه با دو نسخه ی دیگر آیفون راهی بازار شد. آیفون ۱۰ در مقایسه با نسل های گذشته و دو نسخه ی دیگری که همراه با این گوشی رونمایی شدند شاهد تغییرات بسیار گسترده ای بوده است؛ استفاده از پنل اولد به جای ال سی دی، حذف سنسور اثر انگشت و جایگزین شدن فناوری جدید با عنوان فیس آیدی اشاره کرد. البته در این بین نباید از حذف حاشیه های آیفون غافل ماند که در چهار سال اخیر با تکرار در تمام نسخه ها به یک ویژگی آزاردهنده در مورد آیفون های اپل تبدیل شده بود. آیفون ۱۰ در کنار ویژگی هایی که به آن ها اشاره کردیم از وجود ماژول های سخت افزاری قدرتمندی نیز بهره می برد که شاید تراشه ی a11 بایونیک را باید در زمره ی مهم ترین آن ها قرار داد. دوربین دوگانه تعبیه شده در پشت گوشی نیز از دیگر ویژگی های حیاتی این محصول است.مقاله ی مرتبط:هواوی اوا مهرماه سال جاری میلادی با برگزاری مراسمی در مونیخ نسل جدید پرچمداران خود را رونمایی کرد. سری جدید میت هواوی شامل سه گوشی هوشمند میت ۱۰ (huawei mate 10)، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین است. هرچند میت ۱۰ پرو در کنار میت ۱۰ پورشه دیزاین شاخص ترین گوشی هوشمند از سری جدید میت است؛ اما نباید میت ۱۰ را فراموش کرد؛ چراکه این گوشی هوشمند را هم می توان به عنوان یک پرچمدار در نظر گرفت. میت ۱۰ هواوی از همان تراشه ی کرین ۹۷۰ بهره می برد که در سایر پرچمداران این کمپانی مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اینکه میت ۱۰ از نظر ظاهری تفاوت هایی با میت ۱۰ پرو که منطبق بر ترندهای طراحی توسعه یافته دارد؛ اما زیبا است، هرچند با استفاده از المان های بهتر می توانست بسیار چشم نوازتر و زیباتر باشد.مقاله ی مرتبط:با توجه به قیمت بالای میت ۱۰ پورشه دیزاین، میت ۱۰ پرو (huawei mate 10 pro) را باید به عنوان اصلی ترین پرچمدار این کمپانی در نظر گرفت. هواوی در میت ۱۰ پرو نیز از یک نمایشگر تمام صفحه با کاهش حاشیه ها بهره برده است. ضمنا این گوشی با استفاده از بدنه ی شیشه ای شارژ بی سیم را نیز پشتیبانی می کند. میت ۱۰ پرو برخلاف میت ۱۰ از وجود نمایشگر اولد با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ بهره می برد که مطابق با ترند بازار است. هواوی به عنوان پیشروترین کمپانی چینی فعال در حوزه ی گوشی هوشمند، هر روز در حال افزایش فاصله ی خود با سایر رقبای چینی و پیشرو در بازارهای غربی است؛ به طوری که این کمپانی چینی در نظر دارد طی سال های آینده به بزرگ ترین تولیدکننده ی گوشی هوشمند تبدیل شود. به جرئت می توان گفت که تغییرات و بهبودهای گوشی های هوشمند جدید هواوی برای نیل به هدف تبدیل شدن به یک کمپانی شناخته شده در بازارهای غربی انجام می شود.مقاله ی مرتبط:پس از آنکه اچ ام دی گلوبال امتیاز استفاده از برند نوکیا را برای استفاده در گوشی های هوشمندش در اختیار گرفت، شاهد عرضه ی گوشی های هوشمند متعددی از سوی این کمپانی بودیم که اغلب در زمره ی محصولات میان رده بودند. نوکیا در ماه اکتبر پس از انتشار شایعات فراوان، نوکیا ۸ (nokia 8) خود را به عنوان یک پرچمدار با بهره گیری از تراشه ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵ رونمایی کرده است. پرچمدار نوکیا در کنار وان پلاس ۵ تنها گوشی های هوشمندی هستند که از وجود بدنه ی آلومینیومی بهره می برند.طراحی و کیفیت ساختهرچند طراحی تا حدود زیادی یک موضوع سلیقه ای است؛ اما شماری از عناصر نیز در مقبولیت آن بین کاربران یا رد یک طراحی تأثیرگذار هستند. با توجه به اینکه تمام گوشی های مورد بررسی در زمره ی بهترین گوشی های موجود در بازار هستند، شرکت های سازنده نهایت تلاش خود را به کار گرفته اند تا بهترین محصول ممکن را راهی بازار کنند. ترکیب شیشه و ف را می توان قانون اصلی و نانوشته ی دنیای موبایل در بخش کیفیت ساخت دانست. استفاده از مواد مذکور در کنار حاشیه های اندک نمایشگر، زبان اصلی طراحی و توسعه ی پرچمداران حال حاضر موبایل است.هواوی میت 10 / huawei mate 10استفاده از ترکیب شیشه و ف ، ترند فعلی دنیای موبایلهواوی در میت ۱۰ نیز بنابر قانون نانوشته ی بازار از ترکیب شیشه و ف برای پرچمداران خود استفاده کرده است. نمایشگر ال سی دی ۵.۹ اینچی مورد استفاده در میت ۱۰ بیش از ۸۱ درصد از مساحت پنل جلوی گوشی را پوشانده است. در میان گوشی های مورد بررسی، میت ۱۰ عریض ترین گوشی موجود است؛ چراکه برخلاف رقبا که از نسبت تصویر ۱۸ به ۹ بهره می برند، این گوشی از نسبت تصویر سنتی ۱۶ به ۹ استفاده می کند. بدنه ی عریض تر کمی میت ۱۰ را از استاندارد های فعلی پرچمداران فاصله می دهد؛ اما این گوشی در بخش کیفیت ساخت بالاترین استاندارد های این بخش را به راحتی پشت سر گذاشته است و خود را به عنوان یکی از برترین گوشی های بازار در کیفیت ساخت معرفی می کند. درحالی که میت ۱۰ محصولی بسیار قابل است؛ اما میت ۱۰ پرو با تجهیز به نمایشگر oled با نسبت ۱۸:۹ و زبان طراحی مشابه و البته حاشیه های کمتر نمایشگر را می توان پرچمدار اصلی هواوی در سال ۲۰۱۷ دانست. میت ۱۰ پرو از نظر ابعاد و مختصات فیزیکی ظاهری المان هایی نزدیک تری به ترند طراحی سال جاری دارد. این گوشی نیز از وجود قاب پشتی شیشه ای بهره می برد و خبری از کلید فیزیکی در پنل جلویی نیست؛ چراکه هواوی با حذف این کلید حاشیه ی پایینی را باریک تر از پیش کرده است و سنسور اثر انگشت را همچون سایر رقبای اندرویدی به قسمت میانی پنل پشتی انتقال داده تا دسترسی به آن ساده تر باشد.اپل با رونمایی از آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس نشان داد که همچنان به زبان طراحی که سه سال پیش با آیفون ۶ رونمایی شد، وفادار مانده است و قصد ندارد در کلیات این طراحی تغییراتی ایجاد کند. بزرگ ترین تغییر آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس از نظر ظاهری و طراحی، کنار گذاشتن استفاده از ف و جایگزین آلومینیوم با ترکیب شیشه و ف است. دلیل اصلی این تغییر بزرگ در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس پشتیبانی از شارژ بی سیم در آیفون های جدید کوپرتینویی ها است. البته به جز تغییرات اندکی موجود در بدنه، آیفون ۸ و ۸ پلاس در سایر بخش ها بهبود های قابل توجهی تجربه کرده اند. پردازنده ی قدرتمند a11، نمایشگری روشن تر و دوربین بهبودیافته از دیگر مواردی است که گوشی های جدید اپل به همراه دارند. آیفون 10 ای / iphone xآیفون ۱۰ در میان گوشی های سال ۲۰۱۷ اپل بزرگ ترین تغییر را به خود دیده است. این محصول که به عنوان تولد ۱۰ سالگی برند اپل عرضه شده، حذف کامل حاشیه های نمایشگر و وجود تنها یک زائده در بخش بالایی و همچنین حذف کلید فیزیکی هوم را به همراه داشته است. در پنل پشتی شاهد استفاده از ترکیب شیشه و ف در لبه های گوشی هستیم. آیفون ۱۰ از وجود دوربین دوگانه بهره می برد؛ اما بیرون زدگی بیش از حد ماژول دوربین در پشت گوشی می تواند کمی آزاردهنده باشد. یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد آیفون ۱۰ به آن اشاره کنیم، تفاوت نسبت تصویر این گوشی است. در واقع آیفون ۱۰ به لطف نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ نمایشگر، در مقایسه با رقبا کمی کشیده تر است.ال جی با عرضه ی وی ۳۰ نشان داد که در پی بهبود هر چه بیشتر گوشی های هوشمند خود است و دیگر به دنبال ایده های رادیکال و متفاوت نخواهد رفت. وی ۳۰ از ترند طراحی سال جاری پیروی کرده و علاوه بر استفاده از ترکیب شیشه و ف ، حاشیه ی نمایشگر را نیز کاهش داده است. با توجه به اینکه از سال های پیش کلید فیزیکی جایی در میان گوشی های ال جی نداشت، نبود این کلید را نمی توان ویژگی جدیدی برای ال جی توصیف کرد.سامسونگ در گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس طراحی لبه های خمیده نسل پیشین گوشی های هوشمند خود را به بلوغ رسانده است. گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس با وجود بهره گیری از نمایشگر با لبه های خمیده در مقایسه با گل ی اس ۷ بسیار خوش دست تر شده اند که علت اصلی آن را باید کاهش عرض گوشی و همچنین خمیدگی در پنل پشتی خواند که استفاده از گوشی را راحت تر می کند. کیفیت ساخت بالا، مقاومت در برابر نفوذ مایعات و ارگونومی مناسب برخی از ویژگی های پرچمداران سامسونگ هستند که تمامی نیاز های کاربران در این بخش را به خوبی فراهم می کنند.پس از تجربه ی موفق گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس، سامسونگ نسل جدید گل ی نوت را نیز بر پایه ی همین معادله طراحی و تولید کرد. گل ی ۸ نیز به عنوان جدیدترین پرچمدار سامسونگ این زبان طراحی را با قابلیت های فبلت سامسونگ که از وجود قلم کاربردی s pen بهره می برد، همسوتر کرده و تا حدودی لبه های تیزتر را به این محصول افزوده است.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tبدنه های تمام ف ی هنوز هم بهترین حس کاربری را دارندسونی در پرچمدار جدید خود یا همان ا پریا ای زد وان همچنان به الگوی طراحی موسوم به امنی بالانس وفادار مانده است. با این حال این زبان طراحی مسن دیگر به اندازه ی رقبای خود جذاب نیست و انتقاد های زیادی به سونی در همین راستا وارد شده است. البته نمی توان از بدنه ی ف ی و خوش ساخت ای زد وان به راحتی گذشت. تنها نقطه ی منفی در این رابطه را استفاده از پلاستیک در کنار ف در ساخت xz1 است که البته با این وجود، پرچمدار حال حاضر سونی برترین کیفیت ساخت را بین تمامی محصولات این برند مطرح تا به امروز دارد. وان پلاس همانند سونی از بدنه ی یکپارچه ی ف ی در محصول جدید خود بهره برده است که به اعتقاد کارشناسان زوميت بهترین حس ممکن را به کاربران القا می کند؛ حس محصولی بسیار خوش ساخت و باکیفیت که پیش از این آیفون ۷ و ۷ پلاس نیز به کاربران منتقل می د.نوکیا و اچ تی سی از دستورالعمل متفاوتی برای ساخت پرچمدار خود بهره برده اند. استفاده از ف در کنار پرداخت سطحی متفاوت آن باعث شده است با وجود بدنه ی مستحکم و خوش ساخت ف ی شاهد جذ ت بصری زیبایی باشیم. البته بدنه ی براق یو ۱۱ و نوکیا ۸ بدون نقطه ضعف نیست و همانند محصولات شیشه ای کاملا مستعد جذب اثر انگشت است.نمایشگرمقاله ی مرتبط:نمایشگر خوب به اندازه ای در گوشی های پرچمدار مهم است که فقدان یا برخورداری از آن موفقیت یا ش ت را برای آن ها به دنبال خواهد داشت. سال ۲۰۱۷ را باید سال مهاجرت بزرگان به نمایشگرهای اولد دانست؛ اپل و ال جی با آیفون ۱۰ و وی ۳۰ نخستین تلاش جدی خود را در این بخش به کار بسته اند و از طرفی هواوی برای دومین سال متوالی یکی از گوشی های سری میت را به نمایشگر امولد مجهز کرده است.سامسونگ گل ی نوت 8 / samsung galaxy note 8نمایشگرهای امولد سامسونگ فوق العاده هستنداگر روشنایی نمایشگر برای شما مهم است و به نمایش بی نقص رنگ مشکی علاقه مند هستید اولدها بهترین گزینه ی پیش روی شما خواهند بود. گل ی نوت ۸ و برادرانش از سری اس نمونه های عالی از گوشی های مجهز به پنل اولد هستند که رنگ ها را با طراوت و البته کمی اشباع به نمایش می گذارد؛ اما در صورتی که رنگ های طبیعی تر در اولدها علاقه مند هستید آیفون ۱۰ بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. میت ۱۰ پرو و ال جی وی ۳۰ دیگر فبلت های مجهز به نمایشگر اولد در بازار هستند که کیفیت خوبی ارائه می دهند. روشنایی نمایشگر های آیفون ۱۰ و فبلت های پرچمدار امسال سامسونگ، بالاتر از وی ۳۰، میت ۱۰ پرو، وان پلاس ۵ تی و تمام نمونه های ال سی دی بازار است.میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو در بین گوشی های مورد بررسی بهترین عملکرد را در حداقل روشنایی از خود نشان می دهد و گزینه ی مناسبی برای استفاده در محیط های تاریک است. اگر قیمت گوشی های مجهز به پنل اولد برای شما بالا است، نمونه های کم نقصی مانند آیفون ۸ و ۸ پلاس از بین گوشی های مجهز به پنل ال سی دی شما را راضی خواهند کرد؛ روشنایی و دقت رنگ ها در آیفون ۸ و ۸ پلاس از برخی نمونه های اولد بازار نیز بیشتر است. اگر هم پرچمداران ابتدای سال و قیمت پایین ترشان را می پسندید گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس اصلی ترین گزینه های پیشنهادی خواهند بود.سونی ا پریا ای زد وان / sony xperia xz1ا پریا ای زد وان هم با وجود ارائه ی عمیق ترین مشکی در بین گوشی های مجهز به پنل ال سی دی، اختلاف زیادی از نظر روشنایی با نمونه های اولد دارد. میت ۱۰ هواوی با وجود عملکرد نسبتا خوب در بخش نمایشگر یک پله پایین تر از برادر گران قیمت تر و اولد خود یعنی میت ۱۰ پرو قرار می گیرد؛ میت ۱۰ پرو با نمایشگر امولد ۱۸ به ۹ بهترین نمایشگری است که چینی ها تا به امروز در گوشی های خود به کار بسته اند. میت ۱۰ در بحث روشنایی جزو بهترین گوشی های مجهز به نمایشگر ips lcd است با این حال رنگ مشکی در آن به زیبایی میت ۱۰ پرو نمایش داده نمی شود. نوکیا ۸ به عنوان پرچمدار برند نوکیا نیز یکی از گوشی های خوب در بحث روشنایی و نمایش رنگ مشکی است.از نظر خوانایی نمایشگر در زیر نور مستقیم خورشید و محیط های پرنور نیز نمونه های اولد از میت ۱۰ پرو گرفته تا ال جی وی ۳۰ همگی عملکرد خوبی دارند. البته عملکرد نوکیا ۸ و آیفون ۸ و ۸ پلاس نیز با وجود استفاده از پنل های ال سی دی در این زمینه رضایت بخش و مناسب است.نسبت تصویر ۱۸:۹ مهم ترین و جذاب ترین مشخصه ی جدید گوشی های هوشمند استنسبت تصویر ۱۸ به ۹ به سرعت در حال همه گیر شدن در بین پرچمداران امسال است، به طوری که تقریبا تمام بزرگان دنیای موبایل یک گوشی با چنین نسبت تصویری ارائه کرده اند. ال جی وی ۳۰، هواوی میت ۱۰ پرو، گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس، آیفون ۱۰ و گل ی نوت ۸ از جمله پرچمدارانی هستند که نسبت تصویر ۱۶ به ۹ استفاده نمی کنند. نمایشگر با نسبت تصویر غیر متعارف ممکن است با برخی اپلیکیشن ها ناسازگار باشد و مشکلاتی برای کاربر ایجاد کند؛ با این حال تجربه ی نمایش ویدئو و بازی در آن لذت بخش تر است.ابعاد نمایشگر نیز مورد مهم دیگری است که باید در انتخاب گوشی به آن توجه کرد. گوشی های با نمایشگرهایی با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ یا بیشتر، شاید از نظر اسمی قطر بزرگ تری (از قطر برای معرفی ابعاد نمایشگر استفاده می شود) داشته باشند؛ اما مساحت تصویری که ارائه می دهند کمتر از گوشی هایی با نسبت تصویر ۱۶ به ۹ و همان قطر است. گوشی های با نسبت تصویر ۲ به ۱ راحت تر از نمونه های عادی در دست جای می گیرند.اچ تی سی یو ۱۱ و وان پلاس ۵ تی گوشی های ارزان تر لیست مورد بررسی ما هستند؛ البته نمایشگر ۱۸ به ۹ استفاده شده در وان پلاس ۵ تی یکی از بهترین ها در رده ی قیمتی خود است؛ وان پلاس همچون گذشته از پنل ساخت سامسونگ در گوشی خود استفاده کرده است که عملکرد بسیار خوبی چه از نظر روشنایی و چه از نظر طراوت رنگ ها ارائه می دهد؛ ناگفته نماند که وان پلاس همچنان در پرچمداران خود استفاده از رزولوشن فول اچ دی را در برنامه قرار داده است. یو ۱۱ در هیچ یک از معیارها عملکردی در حد پرچمداران دیگر ارائه نمی کند و به نظر می رسد اچ تی سی برای موفقیت در دنیای گوشی های هوشمند باید فکری به حال نمایشگرهای گوشی های خود د.بررسی آیفون 8 / apple iphone 8 در پایان باید گفت آیفون ۱۰ و ک شانی های سامسونگ بهترین نمایشگرهای دنیای موبایل را از نظر زوميت در اختیار دارند؛ دقت و طراوت رنگ ها، خطای نمایش، روشنایی و نبود مشکلات فنی در این نمایشگرها آن ها را نسبت به رقبا متمایز کرده است. میت ۱۰ پرو بهترین نمایشگر استفاده شده در گوشی های هواوی تا به امروز را در اختیار دارد که هم در بحث روشنایی و هم در بحث نمایش رنگ ها یکی از بهترین های بازار است. آیفون ۸ و ۸ پلاس نیز همچنان با وجود استفاده از نمایشگر ال سی دی جزو بهترین های بازار هستند. اولین تلاش وان پلاس در دنیای نمایشگرهای ۱۸ به ۹ شایسته ی تقدیر است؛ اما هنوز عملکرد آن در این بخش به اندازه ی اپل و ساموسنگ عالی و کم نقص نیست.دوربینمقاله ی مرتبط:دوربین را می توان یکی از قابلیت های کلیدی حال حاضر گوشی های موبایل دانست. رقابت در این عرصه به حدی رسیده است که سازنده های موبایل به همکاری با نام های بزرگ صنعت عکاسی مانند کارل زایس و لایکا روی آورده اند. شرکت های مطرح دنیای موبایل تمام توان خود را برای بهبود عملکرد دوربین محصولات خود به کار گرفته اند تا با قدرت نمایی در این بخش نظر یداران بیشتری را به خود جلب کنند. این رقابت تا حدی داغ شده است که هر ساله شاهد معرفی فناوری و امکانات نوینی در دوربین گوشی های هوشمند هستیم. پرچمداران موبایل همگی به دوربین های توانمندی مجهز هستندپرچمداران دنیای موبایل همواره اولین انتخاب برای کاربرانی است که به دنبال دوربینی قابل در گوشی هوشمند خود هستند. پرچمداران سال ۲۰۱۷ دنیای موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همگی از جدید ترین فناوری های موجود در این زمینه بهره می برند. زوميت برای پاسخ به سؤالات کاربران در این خصوص همواره اقدام به مقایسه و بررسی عمیق دوربین پرچمداران موبایل در شرایط کاربری عادی می کند. با توجه به نتایج مقایسه دوربین اخیر گوشی های هوشمند زوميت، اگر دوربین اولویت اول ید شما است، آیفون ۱۰ و گل ی نوت ۸ را پیش از سایر گزینه ها مد نظر قرار دهید. جدیدترین محصول اپل به لطف دوربین دوگانه، الگوریتم پردازش بالغ و سنسوری توانمند، قابلیت های زیادی در بخش عکاسی و برداری دارد. ح های عکاسی پرتره و نو ردازی استودیویی، از جمله توانایی های منحصربه فرد پرچمدار غول فناوری کوپرتینو است.سامسونگ گل ی اس 8 / samsung galaxy s8سامسونگ همواره محصولات پرچمدار خود را به دوربین های بسیار توانمندی مجهز می کند. این موضوع در رابطه با گل ی اس ۸، اس ۸ پلاس و گل ی نوت ۸ نیز صدق می کند. گل ی اس ۸ در مقایسه دوربین بازه ی ابت ۲۰۱۷ در زوميت موفق شد جایگاه اول را به خود اختصاص دهد و گل ی نوت ۸ در دومین مقایسه ی زوميت در سال ۲۰۱۷ عملکرد بسیار خوبی داشت تا به خوبی توانایی سامسونگ در توسعه ی ماژول های دوربین عالی را نشان دهد. البته در این بین گل ی نوت ۸ به واسطه ی دوربین دوگانه، قابلیت های بیشتری نسبت به اس ۸ و اس ۸ پلاس به همراه دارد که می توان به ثبت تصاویر پرتره اشاره کرد.هواوی پس از همکاری با لایکا در توسعه ی دوربین گوشی های خود، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه کرد و اکنون می توان به جرئت پرچمداران این برند را جز برترین نمونه های موجود در این زمینه دانست. هواوی میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو به لطف استفاده از ماژول دوربین دوگانه، الگوریتم های پردازشی بهبودیافته توسط لایکا و فناوری فو خ ر هیبریدی، به خوبی تمام نیازهای کاربران در این زمینه را برآورده خواهند کرد. هوش پردازنده ی کرین ۹۷۰ نیز با شناسایی ماهیت سوژه و اعمال تنظیمات بهتر دوربین، در افزایش کیفیت تصاویر نهایی تأثیرگذار است. اپل در کنار آیفون ۱۰، آیفون ۸ و ۸ پلاس را نیز در سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه کرد؛ گوشی هایی که از طراحی محصولات موبایل سال های گذشته ی اپل بهره می برند. اما ظاهر قدیمی تر به معنای عملکردی سطح پایین نیست؛ آیفون ۸ و ۸ پلاس در بخش دوربین حرف های زیادی برای گفتن دارند. درحالی که آیفون ۸ از دوربینی با یک سنسور و لنز بهره می برد، آیفون ۸ پلاس همانند برادر گران تر خود به دوربین دوگانه مجهز شده است که شباهت بسیار زیادی به آن دارد. با کمی تخفیف می توان عملکرد دوربین آیفون ۸ پلاس را در سطح ی انی با آیفون ۱۰ و در بالاترین رده ی دنیای گوشی های هوشمند دانست. این در حالی است که هزینه ی کمتری پرداخت خواهید کرد.اچ تی سی یو ۱۱ / htc u11اچ تی سی یو ۱۱ را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ محصولات اچ تی سی دانست؛ جایی که این برند تایوانی خود را به عنوان یکی از توانمند ترین در بخش دوربین معرفی کرد. درحالی که نزدیک به ۱ سال از معرفی یو ۱۱ می گذرد؛ اما پرچمدار اچ تی سی هنوز هم در این زمینه جز بهترین ها است و نتایج مقایسه دوربین اخیر زوميت نیز گواه این مدعی است. یو ۱۱ تنها در برابر دوربین های دوگانه و قابلیت های افزوده ی آن ها حرفی برای گفتن ندارد. درحالی که عملکرد عالی سنسور و الگوریتم پردازش این دوربین همچنان فوق العاده است.وان پلاس همانند سایر تولیدکنندگان موبایل کشور چین، در بخش دوربین یارای رقابت با بزرگان این عرصه را نداشت. با این حال این شرکت در گوشی وان پلاس ۵ قول پیشرفت بزرگی در دوربین محصولات خود را داد و در عمل نیز شاهد بهبود های متعددی در این بخش بودیم. حال وان پلاس ۵ تی با تغییرات بیشتر، دوربین پرچمدار وان پلاس را بیش از پیش بهبود داده است تا شاهد محصولی توانمند باشیم. که توانایی تأمین تمامی نیاز های کاربران را دارد. با این حال این گوشی دوست داشتنی هنوز عملکرد ی انی درحد رقبای نام دار خود ندارد. وان پلاس ۵ تی هنوز راه زیادی برای تبدیل شدن به استاندارد این بخش دارد؛ با این حال دوربین این گوشی به هیچ وجه شما را ناامید نخواهد کرد.نوکیا 8 / nokia 8نوکیا با فروغ سابق خود به خصوص در بخش دوربین، فاصله ی زیادی داردنوکیا پیش از ظهور نسل جدید گوشی های هوشمند و پلتفرم های اندروید و ios، همواره انتخاب اول کاربرانی بود که به دنبال محصولی با دوربین توانمند بودند. پس از بازگشت مجدد این برند با hmd به عرصه، نوکیا هنوز موفق به ارائه ی نمایشی جذاب در بخش دوربین نشده است. نوکیا ۸ به لطف استفاده ماژول دوربین دوگانه و استفاده از تخصص کارشناسان کارل زایس در مراحل طراحی و توسعه، دوربینی توانمند در پرچمدار خود تعبیه کرده است. اما اگر بخواهیم عملکرد نوکیا ۸ را در بخش دوربین خلاصه کنیم، تنها از واژه ی خوب می توان استفاده کرد. نوکیا پس از بازگشت مجدد به دنیای گوشی های هوشمند، حداقل در بخش دوربین هنوز فاصله ی زیادی با بزرگان این عرصه دارد؛ سرعت فو کند تر و نویز بیشتر از جمله مواردی است که باعث شده است نتوان پرچمدار نوکیا را بهترین گزینه در این بخش معرفی کرد. البته موارد بالا به معنای عملکرد بسیار بد نیست؛ نوکیا ۸ تنها در برابر پرچمداران اپل و سامسونگ عملکرد ضعیف تری دارد و دوربین دوگانه ی ۱۳ مگاپی لی آن در مقایسه با سایر محصولات دنیای موبایل توانایی های بسیار زیادی دارد.سونی بزرگ ترین تولید کننده ی سنسور دوربین های عکاسی در جهان است. همین عبارت به خوبی نشانگر توانایی های این برند در صنعت عکاسی و برداری است. اما متاسفانه سونی در پرچمداران موبایل خود هیچگاه موفق به عملکردی بی نقص نشد. با این حال ا پریا ای زد وان را می توان گل سرسبد گوشی های هوشمند سونی در بخش دوربین دانست که به بلوغ خوبی رسیده و عملکرد بسیار خوبی دارد. ال جی نیز یکی از سازندگانی است که مدت ها به توسعه ی ماژول دوربین دوگانه مشغول بوده است. وی ۳۰ نیز از ساز و کار مشابه ماژول های دوربین دوگانه ی پیشین محصولات ال جی بهره می برد. پرچمدار ال جی نیز توانایی مناسبی در تأمین تمامی نیاز های کاربران در کنار ارائه ی ح های مختلف عکاسی را دارد. البته در بخش کیفیت عکاسی هنوز ال جی با اختلاف بسیار اندکی پس از رقیب هم وطن خود قرار می گیرد. سیستم عامل و رابط کاربریجنگ دنیای موبایل، جنگ ios و اندروید استبا افول سیستم های عامل ضعیف، تنها دو سیستم عامل اندروید ios برای دسته بندی پرچمداران استفاده می شوند. ios به عنوان سیستم عامل اختصاصی اپل به عملکرد و یکپارچگی بالا مشهور است و اندروید نیز علاوه بر امکانات شخصی سازی متنوع، عمل بیشتری به کاربران می دهد. این دو سیستم عامل با وجود تفاوت های بنیادی روز به روز در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. پرچمداران شرکت های مختلف همواره گزینه ی اصلی سازندگانشان برای دریافت بروزرسانی ها و قابلیت های جدید هستند از این رو به جز گوشی های گوگل که به طور مستقیم از سوی این شرکت پشتیبانی می شوند تقریبا تمام پرچمداران اندرویدی بروزرسانی ی انی دارند.آیفون 10 ای / iphone xسه ی سامسونگ یعنی گل ی نوت ۸، اس ۸ و اس ۸ پلاس به رابط کاربری samsung experience مجهز شده اند. این رابط کاربری حقیقتا یکی از نمونه های پر امکانات در دنیای اندروید محسوب می شود؛ اما قطعا هنوز بهینه ترین و سریع ترین نمونه در بین رقبا نیست. هر سه آیفون فهرست مورد بررسی ما با نسخه ی یازدهم ios عرضه شده اند؛ نسخه ی یازدهم روح و جان نسخه های پیشین را دارد پس اگر از علاقه مندان به این سیستم عامل نیستید چندان به نسخه ی جدید دل نخواهید بست. ios همواره به لطف سخت افزار مناسب آیفون ها، یکی از بهترین و سریع ترین عملکردها در بین رقبا را داشته است و این موفقیت بار دیگر در سه آیفون ۲۰۱۷ این شرکت به چشم می خورد. ژست های حرکتی و اجرای روان آن در آیفون ۱۰ فقدان کلید هوم در آن را تا حدودی جبران کرده است.ال جی و هواوی سال ها روی توسعه ی امکانات رابط کاربری محصولاتشان کار کرده اند و حال آن ها را به بلوغ رسانده اند. رابط کاربری وی ۳۰ برای نمایشگر ۱۸ به ۹ آن بهینه شده و یکی از بهترین ها از نظر سازگاری با این نمایشگر است. تعادل خوبی بین سرعت و زیبایی در رابط کاربری ال جی برقرار است اما در هیچ یک بهترین نمونه ی بازار نیست. هواوی نیز در نسخه ی هشتم رابط کاربری emui تغییر بنیادی نسبت به قبل ایجاد نکرده است اما هنوز هم از بهترین ها در امکانات و شخصی سازی به شمار می رود. با وجود تغییرات در نسخه های اخیر رابط کاربری اختصاصی هواوی، هنوز هم چینی بودن در آن حس می شود.دو گوشی نوکیا ۸ و وان پلاس ۵ تی در بین گوشی های پرچمدار بازار شبیه ترین رابط کاربری به اندروید خالص را دارند. استفاده از رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص عموما سبب بروزرسانی سریع تر و عملکرد روان تر دستگاه خواهد شد؛ اما این مساله ممکن است برای علاقه مندان به ویژگی ها و قابلیت های متنوع خوشایند نباشد. وان پلاس ۵ تی با اضافه ویژگی های جدید و البته کاربردی مانند تشخیص چهره نمونه ی کامل تری به نسبت به نوکیا ۸ محسوب می شود. تجربه ی اندروید در وان پلاس ۵ تی به اندازه ای روان و لذت بخش است که در اولین استفاده از آن نظر شما را جلب خواهد کرد.رابط کاربری پرچمدار سونی یعنی ا پریا ای زد وان تقریبا همان چیزی است که در باقی گوشی های سری ای به چشم می خورد. این رابط کاربری شاید به اندازه ی رقبا پر امکانات نباشد اما همچنان روان است. یو ۱۱ محصول کمپانی بحران زده ی اچ تی سی نیز امکانات خاصی در رابط کاربری سنس ارائه نمی دهد و تنها جذ ت آن امکان استفاده از اج سنس برای اجرای فرامین در آن است که آن نیز با وعده های پیشین تایوانی ها در مورد این ویژگی فاصله ی زیادی دارد.سرعت و عملکردبی شک، بازده و عملکرد، یکی از مهم ترین شاخصه ها در ید گوشی هوشمند، به خصوص از بین محصولات پرچم دار محسوب می شود. این موضوع به اندازه ای بر تجربه ی کلی کاربر تأثیرگذار می گذارد که تصور محصولی پرچم دار با عملکرد کند و ناپایدار، صرف نظر از قابلیت های بی شمارش، مضحک به نظر می رسد.امروزه، به سختی می توان تفاوتی بین عملکرد محصولات پرچم دار در کاربری های روزمره قائل شد و تنها در تسک های سنگین و دور از واقعیت، نظیر اجرای چندین بازی سنگین و گرفتن وجی 4k، می توان تأخیرهایی در حد چند ثانیه در برخی از مدل های پرچم دار نسبت به نمونه های دیگر مشاهده کرد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusچنانچه بررسی های زوميت را مطالعه کرده باشید، احتمالا می دانید که به لحاظ توان پردازشی، درخشان ترین نتایج سال ۲۰۱۷ به تراشه ی a11 bionic تعلق دارد که در گوشی های آیفون ۱۰، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس اپل به کار رفته است. گوشی های جدید کوپرتینونشین ها به لطف بهره گیری از این تراشه ی قدرتمند، به راحتی از پس سنگین ترین و تسک ها و گرافیکی ترین بازی های موجود در اپ استور برمی آیند؛ علاوه بر این تجربه ی محتوای واقعیت افزوده نیز با آن ها امکان پذیر است.اپل با فاصله قدرتمند ترین محصولات دنیای موبایل را تولید می کندشاید بتوان تنها ضعف آیفون را حافظه ی رم آن دانست که این گوشی را در برابر همتایان اندرویدی اش تا حدودی در موضع ضعف قرار می دهد. اپل برای آیفون ۸ حافظه ی رم دو گیگابایتی را در نظر گرفته؛ درحالی که آیفون ۸ پلاس و آیفون ۱۰ را به سه گیگابایت حافظه ی رم مجهز کرده است. مقدار پایین حافظه ی رم در کنار بهینه نبودن ios 11 باعث می شود تا پرچم داران اپل نتوانند اپلیکیشن ها و بازی ها را به مدت زیادی در پس زمینه فعال نگه دارند. باید خاطرنشان کنیم که مشکل یادشده در سناریو های غیرواقعی و مبالغه آمیز رخ می دهد و در دنیای واقعی به سختی می توان کندی یا نقصی را در عملکرد این گوشی ها مشاهده کرد.میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین، پیشکش هواوی برای بازار تشنه ی گوشی های هوشمند در سال ۲۰۱۷ هستند. چینی ها طبق روند چند سال اخیر، این محصولات پرچم دار را به جدیدترین تراشه ی اختصاصی خود با نام کرین ۹۷۰ مجهز کرده اند؛ تراشه ای که در جریان نمایشگاه ایفا، با وعده ی ارائه ی تجربه ای فراتر از یک پرچم دار معرفی شد. کرین ۹۷۰ نخستین تراشه ی موبایل دنیا محسوب می شود که از یک واحد مستقل پردازش عصبی (npu) بهره می برد که وظایفی همچون پردازش تصویر و کمک به بهینه سازی عملکرد گوشی در طولانی مدت با توجه به نوع استفاده ی کاربر را برعهده دارد. پرچم داران جدید هواوی عملکرد سریع و لذت بخشی را به کاربر ارائه می دهند.هواوی میت 10 پرو / huawei mate 10 proدر بررسی های زوميت، حافظه ی ذخیره سازی میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو به ترتیب با نرخ خواندن و نوشتن حدودی ۸۲۰ و ۲۱۰ مگابایت برثانیه ای خود، بهترین عملکرد را در بین تمامی گوشی های پرچم دار اندرویدی ثبت کرد. چینی ها میت ۱۰ را با حافظه ی رم ۴ گیگابایتی و میت ۱۰ پرو را در دو نسخه ی ۴ و ۶ گیگابایتی روانه ی بازار کرده اند که هر دو حافظه برای طیف گسترده ای از کاربری ها کافی به نظر می رسد.سامسونگ، یکی دیگر از تولیدکنندگان گوشی های هوشمند است که در طیف گسترده ای از محصولات خود از پردازنده های اختصاصی خانواده ی ا ینوس بهره می گیرد. کره ای ها گل ی اس ۸، اس ۸ پلاس و گل ی نوت ۸ را در بخش عمده ای از بازارهای جهانی از جمله بازار ایران با تراشه ی هشت هسته ای ا ینوس ۸۸۹۵ روانه ی بازار کرده اند؛ این تراشه به لحاظ توان پردازشی و عملکرد، در ردیف اسنپدراگون ۸۳۵ قرار می گیرد.ویژگی های متعدد رابط کاربری samsung experience باعث می شود تا پرچم داران سری گل ی اس سامسونگ، در اجرای برخی از اپلیکیشن ها و بازی ها، کمی کندتر از رقبا باشند؛ اما بهینه سازی های صورت گرفته در گل ی نوت ۸ باعث شده است تا این فبلت به میزان قابل توجهی نسبت به برادران خود سریع تر باشد. حافظه ی رم سری اس ۸ و گل ی نوت ۸ به ترتیب ۴ و ۶ گیگابایت است؛ از این رو، فبلت غول پیکر سامسونگ به لحاظ م ی تسکینگ نیز عملکرد بسیار بهتری را از خود به جای می گذارد.پرچمداران اندروید از سخت افزار بسیار به یکدیگر بهره می برندبی شک عنوان سلطان بلامنازع بازدهی و عملکرد، شایسته ی گوشی وان پلاس ۵ تی است؛ این گوشی با پردازنده ی اسنپدراگون ۸۳۵ و در دو نسخه با حافظه ی رم ۶ و ۸ گیگابایتی روانه ی بازار شده است. بهینه سازی های نرم افزاری و رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص وان پلاس ۵ تی، عملکرد خیره کننده ای را برای کاربران این گوشی به ارمغان می آورد. بررسی های زوميت از نسخه ی ۸ گیگابایتی این گوشی، حکایت از توانایی فوق العاده ی آن در اجرای بازی های سنگین و گرافیکی و م ی تسکینگ بی نقص دارد.اچ تی سی یو ۱۱ / htc u11اچ تی سی با گوشی یو ۱۱ موفق شد تا مجددا نام خود را بر سر زبان ها بیاندازد. این گوشی در کنار طراحی خاص، دوربین توانمند و تجربه ی موسیقایی منحصربه فرد، به لطف بهره گیری از تراشه ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵، حافظه ی رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و رابط کاربری بهینه ی خود، عملکرد سریع، روان و پایداری را به ارمغان می آورد؛ به طوری که از این حیث، می توان پرچم دار تایوانی ها را در ردیف بهترین های دنیای اندروید قرار داد.سونی باز هم با ا پریا ای زد وان، محصول دیگری را از خانواده ی پرچم دار ای زد و زبان طراحی مشابه، روانه ی بازارهای جهانی کرد. این گوشی هوشمند نیز همانند خیل عظیم پرچم داران اندرویدی از تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ و ۴ گیگابایت حافظه ی رم بهره می برد؛ اما با توجه به نزدیک بودن رابط کاربری آن به اندروید خالص و بهینه سازی های نرم افزاری متعدد ژاپنی ها، ای زد وان یکی از پرچم داران سریع و توانمند سال ۲۰۱۷ محسوب می شود.ال جی با پشتوانه ی تجربه ی نسبتا ناموفق عرضه ی جی ۶، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا محصولی بی نقص را از خانواده ی سری v روانه ی بازار کند. وی ۳۰ همانند اغلب پرچم داران امسال از تراشه ی هشت هسته ای و بالارده ی کوالکام، موسوم به اسنپدراگون ۸۳۵ بهره می برد و این پردازنده را حافظه ی رم ۴ گیگابایتی همراهی می کند. بررسی های زوميت حکایت از آن دارد که عملکرد این گوشی در ردیف پرچم دارانی همچون گل ی نوت ۸ و هواوی میت ۱۰ قرار دارد.در نهایت باید به گوشی نوکیا ۸ اشاره کنیم که نخستین تلاش hmd برای عرضه ی محصولی بالارده با برند خاطره انگیز و نوستالژیک نوکیا محسوب می شود. فنل ها نوکیا ۸ را با پردازنده ی اسنپدراگون ۸۳۵ در کنار ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه ی رم روانه ی بازار کرده اند. وجود چنین سخت افزاری، به صورت پیش فرض عملکرد سریع و روان هر گوشی هوشمندی را تضمین می کند؛ اما هنگامی که این سخت افزار با نرم افزاری بهینه و نزدیک به اندروید خالص ترکیب شود، لذت استفاده از گوشی دوچندان خواهد شد. نوکیا ۸ به عنوان محصولی که از این ویژگی ها بهره می برد، عملکرد نرم و پایداری را ارائه می دهد و به خوبی پاسخ گوی نیاز کاربرانی با استفاده های سنگین است.ج بنچمارک ابزارهای موبایل پرچم دارتلفن / تبلتantutu 63dmark
icestorm
unlimitedpcmark
work 2.0
/overall
web browsinggeekbench 4
/single
multigfxbench
/manhattan 3.1
offscreengfxbench
/car chase
offscreengfxbench
/t-rex
offscreenvellamo
/
موبنا – اغلب کمپانی های تولیدکننده ی گوشی هوشمند معمولا تا پاییز هر سال نسل جدید پرچمداران خود را رونمایی می کنند. روند معرفی و عرضه ی گوشی های هوشمند جدید پرچمدار معمولا از اوا بهار هر سال آغاز می شود و تا پاییز همان سال ادامه پیدا می کند. امسال نیز کمپانی های مطرح نظیر سامسونگ، ال جی، سونی، اپل، هواوی و اچ تی سی پرچمداران خود را در کنار بازیگران جدید این حوزه نظیر وان پلاس و شیائومی راهی بازار کرده اند. البته نباید در این بین پرچمداران گوگل یعنی پی ل ۲ و پی ل ۲ ای ال را از یاد ببریم. بازار گوشی هوشمند در سال ۲۰۱۷ نیز شاهد تغییراتی بود که از جمله ی مهم ترین آن ها باید به استفاده از نمایشگر تمام صفحه با کاهش شدید حاشیه در گوشی های هوشمند اشاره کرد که تقریبا تمام کمپانی ها از آن پیروی د و به واسطه ی پوشش بخش بزرگی از پنل جلویی با استفاده از صفحه ی نمایش، شاهد عرضه ی محصولات بسیار جالب توجهی به بازار بودیم.سامسونگ گل ی اس 8 / samsung galaxy s8ابتدای سال جاری میلادی، در فاصله ی اوا زمستان تا میانه های بهار که کنگره ی موبایل بارسلون نیز در این فاصله برگزار می شود، کمپانی هایی نظیر سامسونگ، هواوی، سونی و ال جی نسل جدید گوشی های هوشمندشان را رونمایی و وارد بازار د. دو کمپانی کره ای ال جی و سامسونگ همچون همیشه نسل جدید گوشی های سری جی و اس خود را با نام ال جی جی ۶ و گلسی اس ۸ رونمایی د. سونی نیز با ا پریا ای زد پریمیوم نشان داد که هنوز به دنبال رقابت در بازار گوشی های هوشمند است. هواوی نیز نسل جدید سری پی را با عنوان پی ۱۰ رونمایی کرد.اچ تی سی در اردیبهشت ماه و پس از رونمایی شماری از پرچمداران بازار، از گوشی هوشمند یو ۱۱ رونمایی کرد. وان پلاس نیز به عنوان یکی از بازیگران چینی حوزه ی موبایل طی مراسمی در دادماه، پرچمدار جدیدش را با نام وان پلاس ۵ تی راهی بازار کرد.ال جی وی 30 / lg v30با آغاز ماه آگوست و سپتامبر و برگزاری نمایشگاه ایفا در برلین، موج دوم رونمایی از گوشی های هوشمند آغاز شد که ابتدا شاهد رونمایی از گل ی نوت ۸ با تبعیت از ترندهای طراحی سال و بهره گیری از ویژگی های ظاهری گل ی اس ۸ بودیم. ال جی نیز نسل جدید پرچمدار سری وی را با نام v30 رونمایی کرد. ژاپنی ها نیز با حضور در ایفا، ا پریا ای زد وان را با ظاهری نه چندان جدید رونمایی د. اپل همچون سنت هرساله، با برگزاری مراسمی در اوا سپتامبر نسل جدید گوشی های هوشمندش را رونمایی کرد که شامل دو نسخه ی آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس در کنار یک نسخه ی ویژه با نام آیفون ۱۰ به مناسبت دهمین سال عرضه ی آیفون به بازار با تغییرات بنیادی بود. هواوی نیز که موفق شده است به خوبی خود را در میان بزرگان بازار جای دهد، با برگزاری مراسمی در مهرماه نسل جدید محصولات پرچمدارش را رونمایی کرد که شامل میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین می شوند.در ادامه پس از معرفی اجمالی گوشی های هوشمند مورد بررسی، عملکرد هر یک را از ابعاد مختلف مقایسه خواهیم کرد. شایان ذکر است که با توجه به اینکه برخی از نسخه ها نظیر گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس از نظر مشخصات فنی تفاوت اندکی با هم دارند، تنها به ذکر عملکرد ماژول هایی که ی ان نیستند، خواهیم پرداخت.گل ی اس ۸ (galaxy s8) و گل ی اس ۸ (galaxy s8 plus) پلاس اولین گوشی های هوشمند پرچمداری بودند که سامسونگ پس از مشکل گل ی نوت ۷ راهی بازار کرد. این دو گوشی هوشمند به خوبی موفق شدند از زیر سایه ی سنگین رسوایی گل ی نوت ۷ خارج شوند و دوباره روی خوب بازار را به سامسونگ نشان دهند. استفاده از نمایشگر اولد که در طرفین به لطف استفاده از خمیدگی، حاشیه نداشت در کنار افزایش سایز نمایشگر بدون نیاز به سایز گوشی باعث شد بسیاری از منتقدان، نسل جدید پرچمداران سری اس سامسونگ را گوشی های خوبی معرفی کنند. داشتن انحصار استفاده از تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ در ماه های اول در کنار تراشه ی اختصاصی ا ینوس ۸۸۹۵، باعث شد سامسونگ فروش خوبی تجربه کند و خاطره ی تلخ گل ی نوت ۷ را تا حدودی از ذهن کاربرانش پاک کند.با وجود اینکه اچ تی سی گوشی یو ۱۱ (htc u11) را پس از پرچمداران کره ای بدون حاشیه ی جی ۶ و گل ی اس ۸ رونمایی و راهی بازار کرد؛ اما خبری از نمایشگر بدون حاشیه در آن نبود و به جای آن اچ تی سی فناوری جدیدی را در این گوشی رونمایی کرد که با استفاده از آن می توان از طریق فشار دادن لبه های گوشی در راست و چپ فرامین را از این طریق انتقال داد. اچ تی سی پس از فروش بخش تولید گوشی های هوشمند پی ل، تنها به فروش گوشی های هوشمند سری یو دلبسته است و این سری نیز نتوانسته آنچنان که باید بار سنگین بهبود اوضاع وضعیت اچ تی سی را در بازار گوشی هوشمند به دوش بکشد.وان پلاس به عنوان یکی از شرکت های نوظهور در حوزه ی تولید گوشی هوشمند، در چند سال اخیر و تنها با عرضه ی چند نسل موفق شده است توجهات بسیاری را به خود جلب کند و در شماری از بازار های آسیایی خود را بشناساند. هرچند مهم ترین ویژگی گوشی های هوشمند وان پلاس در چند نسل اول فاکتور قیمت بود؛ اما در وان پلاس ۵ تی (oneplus 5t) این فاکتور کمرنگ تر شده و این شرکت چینی همپای رقبای مطرح تر به قیمت گذاری گوشی خود پرداخته است؛ حال آنکه افزایش قیمت این گوشی در اندازه ی محصولات چینی زیاد بوده و همچنان از ارزش ید بالایی برخوردار است.وان پلاس ۵ تی تنها ۶ ماه پس از عرضه ی وان پلاس ۵ پا به بازار گذاشت تا با استفاده از ترند طراحی بدون حاشیه ، توانایی رقابت بیشتری با بازیگران اصلی این عرصه داشته باشد. بهره گیری از قوی ترین تراشه ی اسنپدراگون در کنار قابلیت های دیگری نظیر شارژ سریع و بدنه ی ف ی، از جمله دیگر قابلیت های پرچمدار جدید وان پلاس هستند.در صنعت هوانوردی بسیاری امن ترین شرکت هواپیمایی را گزینه ای می دانند که به تازگی یکی از هواپیماهای آن سقوط کرده باشد. گل ی نوت ۸ (samsung galaxy note 8) را نیز باید مصداق این موضوع در حوزه ی فناوری بدانیم. سامسونگ با عرضه ی گل ی نوت ۷ در تابستان سال ۲۰۱۶ با مشکلات عدیده ای روبرو شد؛ به طوری که پس از انفجار و آتش سوزی، این کمپانی بارها مجبور شد به صورت کامل گل ی نوت ۷ را فراخوانی و تولید این گوشی هوشمند را متوقف کند؛ از این رو کره ای ها در مورد پرچمداران سال ۲۰۱۷ بسیار باوسواس عمل د و این دقت عمل در مورد گل ی نوت ۸ بیش از پیش محسوس است؛ چراکه سامسونگ در پی آن بود تا با عرضه ی یک گوشی هوشمند بی نقص، وجهه ی خدشه دار شده ی برند نوت خود را بهبود بخشد.گل ی نوت ۸ نیز با پیروی از از ترند سال جاری، از وجود یک نمایشگر بدون حاشیه و تمام صفحه بهره می برد. سامسونگ با حصول اطمینان از امنیت باتری، از قوی ترین تراشه ی خود در این گوشی استفاده کرده و برای جلب توجه بیشتر کاربران، سایز نمایشگر آن را در مقایسه با رقبا افزایش داده است.پس از آنکه ال جی موفقیت چندان زیادی با عرضه گوشی های هوشمندی نظیر جی ۵ و جی ۶ ب نکرد، با عزمی جزم کرده در سال ۲۰۱۷ در پی تغییر شرایط برآمد. پس از آنکه در ابتدای سال جاری میلادی شاهد عرضه ی جی ۶ به بازار بودیم، ال جی در جریان ایفا ۲۰۱۷ نسل جدید گوشی پرچمدار سری وی را با عنوان وی ۳۰ (lg v30) رونمایی کرد. ال جی وی ۳۰ با بهره گیری از نمایشگر تمام صفحه و تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ در مقایسه با ال جی جی ۶ که از نسل پیشین تراشه ی کوالکام بهره می برد، یکی از بهترین گزینه های اندرویدی موجود در بازار است که در کنار نمایشگر تمام صفحه و همچنین اسنپدراگون ۸۳۵، از ویژگی های دیگری نیز بهره می برد.سونی در جریان ایفا ۲۰۱۷ نسل جدیدی از گوشی هوشمند خود را با نام ا پریا ای زد وان (sony xperia xz1) رونمایی کرد که تقریبا از نظر ظاهری تفاوت آنچنانی با ا پریا ای زد پریمیوم ندارد. هرچند سونی در این گوشی نیز به طراحی خود وفادار مانده؛ اما برای القای تغییرات به کاربران، استفاده از ف و یکپارچه پنل پشتی با لبه ها را در دستور کار قرار داده است و دیگر خبری از لبه های تیز و ظاهر مکعبی شکل در ا پریا ای زد وان نیستیم. به جرئت می توان گفت که طراحی محصولات ا پریا به اندازه ای تکراری شده است که تغییرات مثبت و قابلیت های آن به چشم نمی آید.هرچند اپل امسال دو گوشی هوشمند آیفون ۸ (apple iphone 8) و آیفون ۸ پلاس (iphone 8 plus) را همچون سه سال قبل راهی بازار کرد؛ اما این دو نسخه تا حدودی زیر سایه ی آیفون ۱۰ قرار گرفتند و می توان اصلی ترین دلیل آن را پیروی از همان الگوی طراحی تکراری در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس خواند. البته برخلاف سه نسل پیشین گوشی های هوشمند اپل، کوپرتینویی ها به منظور پشتیبانی از شارژ بی سیم، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس را با بدنه ای شیشه ای راهی بازار کرده اند که برای افرادی که بیشتر به آیفون با بدنه ی آلومینیومی عادت دارند، در بهترین ح یک س به شمار می رود. البته با وجود پیروی از الگوی طراحی تکراری سه سال گذشته، آیفن ۸ از ماژول های سخت افزاری بهتری استفاده می کند و تراشه ی این دو گوشی a11 بایونیک است. ضمنا باید به بهبودهای دوربین نیز اشاره کرد.آیفون ۱۰ ( iphone x) تعریف جدید اپل از گوشی هوشمند است که چندی پیش همراه با دو نسخه ی دیگر آیفون راهی بازار شد. آیفون ۱۰ در مقایسه با نسل های گذشته و دو نسخه ی دیگری که همراه با این گوشی رونمایی شدند شاهد تغییرات بسیار گسترده ای بوده است؛ استفاده از پنل اولد به جای ال سی دی، حذف سنسور اثر انگشت و جایگزین شدن فناوری جدید با عنوان فیس آیدی اشاره کرد. البته در این بین نباید از حذف حاشیه های آیفون غافل ماند که در چهار سال اخیر با تکرار در تمام نسخه ها به یک ویژگی آزاردهنده در مورد آیفون های اپل تبدیل شده بود. آیفون ۱۰ در کنار ویژگی هایی که به آن ها اشاره کردیم از وجود ماژول های سخت افزاری قدرتمندی نیز بهره می برد که شاید تراشه ی a11 بایونیک را باید در زمره ی مهم ترین آن ها قرار داد. دوربین دوگانه تعبیه شده در پشت گوشی نیز از دیگر ویژگی های حیاتی این محصول است.هواوی اوا مهرماه سال جاری میلادی با برگزاری مراسمی در مونیخ نسل جدید پرچمداران خود را رونمایی کرد. سری جدید میت هواوی شامل سه گوشی هوشمند میت ۱۰ (huawei mate 10)، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین است. هرچند میت ۱۰ پرو در کنار میت ۱۰ پورشه دیزاین شاخص ترین گوشی هوشمند از سری جدید میت است؛ اما نباید میت ۱۰ را فراموش کرد؛ چراکه این گوشی هوشمند را هم می توان به عنوان یک پرچمدار در نظر گرفت. میت ۱۰ هواوی از همان تراشه ی کرین ۹۷۰ بهره می برد که در سایر پرچمداران این کمپانی مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اینکه میت ۱۰ از نظر ظاهری تفاوت هایی با میت ۱۰ پرو که منطبق بر ترندهای طراحی توسعه یافته دارد؛ اما زیبا است، هرچند با استفاده از المان های بهتر می توانست بسیار چشم نوازتر و زیباتر باشد.با توجه به قیمت بالای میت ۱۰ پورشه دیزاین، میت ۱۰ پرو (huawei mate 10 pro) را باید به عنوان اصلی ترین پرچمدار این کمپانی در نظر گرفت. هواوی در میت ۱۰ پرو نیز از یک نمایشگر تمام صفحه با کاهش حاشیه ها بهره برده است. ضمنا این گوشی با استفاده از بدنه ی شیشه ای شارژ بی سیم را نیز پشتیبانی می کند. میت ۱۰ پرو برخلاف میت ۱۰ از وجود نمایشگر اولد با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ بهره می برد که مطابق با ترند بازار است. هواوی به عنوان پیشروترین کمپانی چینی فعال در حوزه ی گوشی هوشمند، هر روز در حال افزایش فاصله ی خود با سایر رقبای چینی و پیشرو در بازارهای غربی است؛ به طوری که این کمپانی چینی در نظر دارد طی سال های آینده به بزرگ ترین تولیدکننده ی گوشی هوشمند تبدیل شود. به جرئت می توان گفت که تغییرات و بهبودهای گوشی های هوشمند جدید هواوی برای نیل به هدف تبدیل شدن به یک کمپانی شناخته شده در بازارهای غربی انجام می شود.پس از آنکه اچ ام دی گلوبال امتیاز استفاده از برند نوکیا را برای استفاده در گوشی های هوشمندش در اختیار گرفت، شاهد عرضه ی گوشی های هوشمند متعددی از سوی این کمپانی بودیم که اغلب در زمره ی محصولات میان رده بودند. نوکیا در ماه اکتبر پس از انتشار شایعات فراوان، نوکیا ۸ (nokia 8) خود را به عنوان یک پرچمدار با بهره گیری از تراشه ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵ رونمایی کرده است. پرچمدار نوکیا در کنار وان پلاس ۵ تنها گوشی های هوشمندی هستند که از وجود بدنه ی آلومینیومی بهره می برند.طراحی و کیفیت ساختهرچند طراحی تا حدود زیادی یک موضوع سلیقه ای است؛ اما شماری از عناصر نیز در مقبولیت آن بین کاربران یا رد یک طراحی تأثیرگذار هستند. با توجه به اینکه تمام گوشی های مورد بررسی در زمره ی بهترین گوشی های موجود در بازار هستند، شرکت های سازنده نهایت تلاش خود را به کار گرفته اند تا بهترین محصول ممکن را راهی بازار کنند. ترکیب شیشه و ف را می توان قانون اصلی و نانوشته ی دنیای موبایل در بخش کیفیت ساخت دانست. استفاده از مواد مذکور در کنار حاشیه های اندک نمایشگر، زبان اصلی طراحی و توسعه ی پرچمداران حال حاضر موبایل است.هواوی میت 10 / huawei mate 10استفاده از ترکیب شیشه و ف ، ترند فعلی دنیای موبایلهواوی در میت ۱۰ نیز بنابر قانون نانوشته ی بازار از ترکیب شیشه و ف برای پرچمداران خود استفاده کرده است. نمایشگر ال سی دی ۵.۹ اینچی مورد استفاده در میت ۱۰ بیش از ۸۱ درصد از مساحت پنل جلوی گوشی را پوشانده است. در میان گوشی های مورد بررسی، میت ۱۰ عریض ترین گوشی موجود است؛ چراکه برخلاف رقبا که از نسبت تصویر ۱۸ به ۹ بهره می برند، این گوشی از نسبت تصویر سنتی ۱۶ به ۹ استفاده می کند. بدنه ی عریض تر کمی میت ۱۰ را از استاندارد های فعلی پرچمداران فاصله می دهد؛ اما این گوشی در بخش کیفیت ساخت بالاترین استاندارد های این بخش را به راحتی پشت سر گذاشته است و خود را به عنوان یکی از برترین گوشی های بازار در کیفیت ساخت معرفی می کند. درحالی که میت ۱۰ محصولی بسیار قابل است؛ اما میت ۱۰ پرو با تجهیز به نمایشگر oled با نسبت ۱۸:۹ و زبان طراحی مشابه و البته حاشیه های کمتر نمایشگر را می توان پرچمدار اصلی هواوی در سال ۲۰۱۷ دانست. میت ۱۰ پرو از نظر ابعاد و مختصات فیزیکی ظاهری المان هایی نزدیک تری به ترند طراحی سال جاری دارد. این گوشی نیز از وجود قاب پشتی شیشه ای بهره می برد و خبری از کلید فیزیکی در پنل جلویی نیست؛ چراکه هواوی با حذف این کلید حاشیه ی پایینی را باریک تر از پیش کرده است و سنسور اثر انگشت را همچون سایر رقبای اندرویدی به قسمت میانی پنل پشتی انتقال داده تا دسترسی به آن ساده تر باشد.اپل با رونمایی از آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس نشان داد که همچنان به زبان طراحی که سه سال پیش با آیفون ۶ رونمایی شد، وفادار مانده است و قصد ندارد در کلیات این طراحی تغییراتی ایجاد کند. بزرگ ترین تغییر آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس از نظر ظاهری و طراحی، کنار گذاشتن استفاده از ف و جایگزین آلومینیوم با ترکیب شیشه و ف است. دلیل اصلی این تغییر بزرگ در آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس پشتیبانی از شارژ بی سیم در آیفون های جدید کوپرتینویی ها است. البته به جز تغییرات اندکی موجود در بدنه، آیفون ۸ و ۸ پلاس در سایر بخش ها بهبود های قابل توجهی تجربه کرده اند. پردازنده ی قدرتمند a11، نمایشگری روشن تر و دوربین بهبودیافته از دیگر مواردی است که گوشی های جدید اپل به همراه دارند.آیفون 10 ای / iphone xآیفون ۱۰ در میان گوشی های سال ۲۰۱۷ اپل بزرگ ترین تغییر را به خود دیده است. این محصول که به عنوان تولد ۱۰ سالگی برند اپل عرضه شده، حذف کامل حاشیه های نمایشگر و وجود تنها یک زائده در بخش بالایی و همچنین حذف کلید فیزیکی هوم را به همراه داشته است. در پنل پشتی شاهد استفاده از ترکیب شیشه و ف در لبه های گوشی هستیم. آیفون ۱۰ از وجود دوربین دوگانه بهره می برد؛ اما بیرون زدگی بیش از حد ماژول دوربین در پشت گوشی می تواند کمی آزاردهنده باشد. یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد آیفون ۱۰ به آن اشاره کنیم، تفاوت نسبت تصویر این گوشی است. در واقع آیفون ۱۰ به لطف نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ نمایشگر، در مقایسه با رقبا کمی کشیده تر است.ال جی با عرضه ی وی ۳۰ نشان داد که در پی بهبود هر چه بیشتر گوشی های هوشمند خود است و دیگر به دنبال ایده های رادیکال و متفاوت نخواهد رفت. وی ۳۰ از ترند طراحی سال جاری پیروی کرده و علاوه بر استفاده از ترکیب شیشه و ف ، حاشیه ی نمایشگر را نیز کاهش داده است. با توجه به اینکه از سال های پیش کلید فیزیکی جایی در میان گوشی های ال جی نداشت، نبود این کلید را نمی توان ویژگی جدیدی برای ال جی توصیف کرد.سامسونگ در گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس طراحی لبه های خمیده نسل پیشین گوشی های هوشمند خود را به بلوغ رسانده است. گل ی اس ۸ و گل ی اس ۸ پلاس با وجود بهره گیری از نمایشگر با لبه های خمیده در مقایسه با گل ی اس ۷ بسیار خوش دست تر شده اند که علت اصلی آن را باید کاهش عرض گوشی و همچنین خمیدگی در پنل پشتی خواند که استفاده از گوشی را راحت تر می کند. کیفیت ساخت بالا، مقاومت در برابر نفوذ مایعات و ارگونومی مناسب برخی از ویژگی های پرچمداران سامسونگ هستند که تمامی نیاز های کاربران در این بخش را به خوبی فراهم می کنند.پس از تجربه ی موفق گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس، سامسونگ نسل جدید گل ی نوت را نیز بر پایه ی همین معادله طراحی و تولید کرد. گل ی ۸ نیز به عنوان جدیدترین پرچمدار سامسونگ این زبان طراحی را با قابلیت های فبلت سامسونگ که از وجود قلم کاربردی s pen بهره می برد، همسوتر کرده و تا حدودی لبه های تیزتر را به این محصول افزوده است.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tبدنه های تمام ف ی هنوز هم بهترین حس کاربری را دارندسونی در پرچمدار جدید خود یا همان ا پریا ای زد وان همچنان به الگوی طراحی موسوم به امنی بالانس وفادار مانده است. با این حال این زبان طراحی مسن دیگر به اندازه ی رقبای خود جذاب نیست و انتقاد های زیادی به سونی در همین راستا وارد شده است. البته نمی توان از بدنه ی ف ی و خوش ساخت ای زد وان به راحتی گذشت. تنها نقطه ی منفی در این رابطه را استفاده از پلاستیک در کنار ف در ساخت xz1 است که البته با این وجود، پرچمدار حال حاضر سونی برترین کیفیت ساخت را بین تمامی محصولات این برند مطرح تا به امروز دارد. وان پلاس همانند سونی از بدنه ی یکپارچه ی ف ی در محصول جدید خود بهره برده است که به اعتقاد کارشناسان زوميت بهترین حس ممکن را به کاربران القا می کند؛ حس محصولی بسیار خوش ساخت و باکیفیت که پیش از این آیفون ۷ و ۷ پلاس نیز به کاربران منتقل می د.نوکیا و اچ تی سی از دستورالعمل متفاوتی برای ساخت پرچمدار خود بهره برده اند. استفاده از ف در کنار پرداخت سطحی متفاوت آن باعث شده است با وجود بدنه ی مستحکم و خوش ساخت ف ی شاهد جذ ت بصری زیبایی باشیم. البته بدنه ی براق یو ۱۱ و نوکیا ۸ بدون نقطه ضعف نیست و همانند محصولات شیشه ای کاملا مستعد جذب اثر انگشت است.نمایشگرنمایشگر خوب به اندازه ای در گوشی های پرچمدار مهم است که فقدان یا برخورداری از آن موفقیت یا ش ت را برای آن ها به دنبال خواهد داشت. سال ۲۰۱۷ را باید سال مهاجرت بزرگان به نمایشگرهای اولد دانست؛ اپل و ال جی با آیفون ۱۰ و وی ۳۰ نخستین تلاش جدی خود را در این بخش به کار بسته اند و از طرفی هواوی برای دومین سال متوالی یکی از گوشی های سری میت را به نمایشگر امولد مجهز کرده است.سامسونگ گل ی نوت 8 / samsung galaxy note 8نمایشگرهای امولد سامسونگ فوق العاده هستنداگر روشنایی نمایشگر برای شما مهم است و به نمایش بی نقص رنگ مشکی علاقه مند هستید اولدها بهترین گزینه ی پیش روی شما خواهند بود. گل ی نوت ۸ و برادرانش از سری اس نمونه های عالی از گوشی های مجهز به پنل اولد هستند که رنگ ها را با طراوت و البته کمی اشباع به نمایش می گذارد؛ اما در صورتی که رنگ های طبیعی تر در اولدها علاقه مند هستید آیفون ۱۰ بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. میت ۱۰ پرو و ال جی وی ۳۰ دیگر فبلت های مجهز به نمایشگر اولد در بازار هستند که کیفیت خوبی ارائه می دهند. روشنایی نمایشگر های آیفون ۱۰ و فبلت های پرچمدار امسال سامسونگ، بالاتر از وی ۳۰، میت ۱۰ پرو، وان پلاس ۵ تی و تمام نمونه های ال سی دی بازار است.میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو در بین گوشی های مورد بررسی بهترین عملکرد را در حداقل روشنایی از خود نشان می دهد و گزینه ی مناسبی برای استفاده در محیط های تاریک است. اگر قیمت گوشی های مجهز به پنل اولد برای شما بالا است، نمونه های کم نقصی مانند آیفون ۸ و ۸ پلاس از بین گوشی های مجهز به پنل ال سی دی شما را راضی خواهند کرد؛ روشنایی و دقت رنگ ها در آیفون ۸ و ۸ پلاس از برخی نمونه های اولد بازار نیز بیشتر است. اگر هم پرچمداران ابتدای سال و قیمت پایین ترشان را می پسندید گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس اصلی ترین گزینه های پیشنهادی خواهند بود.سونی ا پریا ای زد وان / sony xperia xz1ا پریا ای زد وان هم با وجود ارائه ی عمیق ترین مشکی در بین گوشی های مجهز به پنل ال سی دی، اختلاف زیادی از نظر روشنایی با نمونه های اولد دارد. میت ۱۰ هواوی با وجود عملکرد نسبتا خوب در بخش نمایشگر یک پله پایین تر از برادر گران قیمت تر و اولد خود یعنی میت ۱۰ پرو قرار می گیرد؛ میت ۱۰ پرو با نمایشگر امولد ۱۸ به ۹ بهترین نمایشگری است که چینی ها تا به امروز در گوشی های خود به کار بسته اند. میت ۱۰ در بحث روشنایی جزو بهترین گوشی های مجهز به نمایشگر ips lcd است با این حال رنگ مشکی در آن به زیبایی میت ۱۰ پرو نمایش داده نمی شود. نوکیا ۸ به عنوان پرچمدار برند نوکیا نیز یکی از گوشی های خوب در بحث روشنایی و نمایش رنگ مشکی است.از نظر خوانایی نمایشگر در زیر نور مستقیم خورشید و محیط های پرنور نیز نمونه های اولد از میت ۱۰ پرو گرفته تا ال جی وی ۳۰ همگی عملکرد خوبی دارند. البته عملکرد نوکیا ۸ و آیفون ۸ و ۸ پلاس نیز با وجود استفاده از پنل های ال سی دی در این زمینه رضایت بخش و مناسب است.نسبت تصویر ۱۸:۹ مهم ترین و جذاب ترین مشخصه ی جدید گوشی های هوشمند استنسبت تصویر ۱۸ به ۹ به سرعت در حال همه گیر شدن در بین پرچمداران امسال است، به طوری که تقریبا تمام بزرگان دنیای موبایل یک گوشی با چنین نسبت تصویری ارائه کرده اند. ال جی وی ۳۰، هواوی میت ۱۰ پرو، گل ی اس ۸ و اس ۸ پلاس، آیفون ۱۰ و گل ی نوت ۸ از جمله پرچمدارانی هستند که نسبت تصویر ۱۶ به ۹ استفاده نمی کنند. نمایشگر با نسبت تصویر غیر متعارف ممکن است با برخی اپلیکیشن ها ناسازگار باشد و مشکلاتی برای کاربر ایجاد کند؛ با این حال تجربه ی نمایش ویدئو و بازی در آن لذت بخش تر است.ابعاد نمایشگر نیز مورد مهم دیگری است که باید در انتخاب گوشی به آن توجه کرد. گوشی های با نمایشگرهایی با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ یا بیشتر، شاید از نظر اسمی قطر بزرگ تری (از قطر برای معرفی ابعاد نمایشگر استفاده می شود) داشته باشند؛ اما مساحت تصویری که ارائه می دهند کمتر از گوشی هایی با نسبت تصویر ۱۶ به ۹ و همان قطر است. گوشی های با نسبت تصویر ۲ به ۱ راحت تر از نمونه های عادی در دست جای می گیرند.اچ تی سی یو ۱۱ و وان پلاس ۵ تی گوشی های ارزان تر لیست مورد بررسی ما هستند؛ البته نمایشگر ۱۸ به ۹ استفاده شده در وان پلاس ۵ تی یکی از بهترین ها در رده ی قیمتی خود است؛ وان پلاس همچون گذشته از پنل ساخت سامسونگ در گوشی خود استفاده کرده است که عملکرد بسیار خوبی چه از نظر روشنایی و چه از نظر طراوت رنگ ها ارائه می دهد؛ ناگفته نماند که وان پلاس همچنان در پرچمداران خود استفاده از رزولوشن فول اچ دی را در برنامه قرار داده است. یو ۱۱ در هیچ یک از معیارها عملکردی در حد پرچمداران دیگر ارائه نمی کند و به نظر می رسد اچ تی سی برای موفقیت در دنیای گوشی های هوشمند باید فکری به حال نمایشگرهای گوشی های خود د.بررسی آیفون 8 / apple iphone 8 در پایان باید گفت آیفون ۱۰ و ک شانی های سامسونگ بهترین نمایشگرهای دنیای موبایل را از نظر زوميت در اختیار دارند؛ دقت و طراوت رنگ ها، خطای نمایش، روشنایی و نبود مشکلات فنی در این نمایشگرها آن ها را نسبت به رقبا متمایز کرده است. میت ۱۰ پرو بهترین نمایشگر استفاده شده در گوشی های هواوی تا به امروز را در اختیار دارد که هم در بحث روشنایی و هم در بحث نمایش رنگ ها یکی از بهترین های بازار است. آیفون ۸ و ۸ پلاس نیز همچنان با وجود استفاده از نمایشگر ال سی دی جزو بهترین های بازار هستند. اولین تلاش وان پلاس در دنیای نمایشگرهای ۱۸ به ۹ شایسته ی تقدیر است؛ اما هنوز عملکرد آن در این بخش به اندازه ی اپل و ساموسنگ عالی و کم نقص نیست.دوربیندوربین را می توان یکی از قابلیت های کلیدی حال حاضر گوشی های موبایل دانست. رقابت در این عرصه به حدی رسیده است که سازنده های موبایل به همکاری با نام های بزرگ صنعت عکاسی مانند کارل زایس و لایکا روی آورده اند. شرکت های مطرح دنیای موبایل تمام توان خود را برای بهبود عملکرد دوربین محصولات خود به کار گرفته اند تا با قدرت نمایی در این بخش نظر یداران بیشتری را به خود جلب کنند. این رقابت تا حدی داغ شده است که هر ساله شاهد معرفی فناوری و امکانات نوینی در دوربین گوشی های هوشمند هستیم.پرچمداران موبایل همگی به دوربین های توانمندی مجهز هستندپرچمداران دنیای موبایل همواره اولین انتخاب برای کاربرانی است که به دنبال دوربینی قابل در گوشی هوشمند خود هستند. پرچمداران سال ۲۰۱۷ دنیای موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همگی از جدید ترین فناوری های موجود در این زمینه بهره می برند. زوميت برای پاسخ به سؤالات کاربران در این خصوص همواره اقدام به مقایسه و بررسی عمیق دوربین پرچمداران موبایل در شرایط کاربری عادی می کند. با توجه به نتایج مقایسه دوربین اخیر گوشی های هوشمند زوميت، اگر دوربین اولویت اول ید شما است، آیفون ۱۰ و گل ی نوت ۸ را پیش از سایر گزینه ها مد نظر قرار دهید. جدیدترین محصول اپل به لطف دوربین دوگانه، الگوریتم پردازش بالغ و سنسوری توانمند، قابلیت های زیادی در بخش عکاسی و برداری دارد. ح های عکاسی پرتره و نو ردازی استودیویی، از جمله توانایی های منحصربه فرد پرچمدار غول فناوری کوپرتینو است.سامسونگ گل ی اس 8 / samsung galaxy s8سامسونگ همواره محصولات پرچمدار خود را به دوربین های بسیار توانمندی مجهز می کند. این موضوع در رابطه با گل ی اس ۸، اس ۸ پلاس و گل ی نوت ۸ نیز صدق می کند. گل ی اس ۸ در مقایسه دوربین بازه ی ابت ۲۰۱۷ در زوميت موفق شد جایگاه اول را به خود اختصاص دهد و گل ی نوت ۸ در دومین مقایسه ی زوميت در سال ۲۰۱۷ عملکرد بسیار خوبی داشت تا به خوبی توانایی سامسونگ در توسعه ی ماژول های دوربین عالی را نشان دهد. البته در این بین گل ی نوت ۸ به واسطه ی دوربین دوگانه، قابلیت های بیشتری نسبت به اس ۸ و اس ۸ پلاس به همراه دارد که می توان به ثبت تصاویر پرتره اشاره کرد.هواوی پس از همکاری با لایکا در توسعه ی دوربین گوشی های خود، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه کرد و اکنون می توان به جرئت پرچمداران این برند را جز برترین نمونه های موجود در این زمینه دانست. هواوی میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو به لطف استفاده از ماژول دوربین دوگانه، الگوریتم های پردازشی بهبودیافته توسط لایکا و فناوری فو خ ر هیبریدی، به خوبی تمام نیازهای کاربران در این زمینه را برآورده خواهند کرد. هوش پردازنده ی کرین ۹۷۰ نیز با شناسایی ماهیت سوژه و اعمال تنظیمات بهتر دوربین، در افزایش کیفیت تصاویر نهایی تأثیرگذار است.اپل در کنار آیفون ۱۰، آیفون ۸ و ۸ پلاس را نیز در سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه کرد؛ گوشی هایی که از طراحی محصولات موبایل سال های گذشته ی اپل بهره می برند. اما ظاهر قدیمی تر به معنای عملکردی سطح پایین نیست؛ آیفون ۸ و ۸ پلاس در بخش دوربین حرف های زیادی برای گفتن دارند. درحالی که آیفون ۸ از دوربینی با یک سنسور و لنز بهره می برد، آیفون ۸ پلاس همانند برادر گران تر خود به دوربین دوگانه مجهز شده است که شباهت بسیار زیادی به آن دارد. با کمی تخفیف می توان عملکرد دوربین آیفون ۸ پلاس را در سطح ی انی با آیفون ۱۰ و در بالاترین رده ی دنیای گوشی های هوشمند دانست. این در حالی است که هزینه ی کمتری پرداخت خواهید کرد.اچ تی سی یو ۱۱ / htc u11اچ تی سی یو ۱۱ را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ محصولات اچ تی سی دانست؛ جایی که این برند تایوانی خود را به عنوان یکی از توانمند ترین در بخش دوربین معرفی کرد. درحالی که نزدیک به ۱ سال از معرفی یو ۱۱ می گذرد؛ اما پرچمدار اچ تی سی هنوز هم در این زمینه جز بهترین ها است و نتایج مقایسه دوربین اخیر زوميت نیز گواه این مدعی است. یو ۱۱ تنها در برابر دوربین های دوگانه و قابلیت های افزوده ی آن ها حرفی برای گفتن ندارد. درحالی که عملکرد عالی سنسور و الگوریتم پردازش این دوربین همچنان فوق العاده است.وان پلاس همانند سایر تولیدکنندگان موبایل کشور چین، در بخش دوربین یارای رقابت با بزرگان این عرصه را نداشت. با این حال این شرکت در گوشی وان پلاس ۵ قول پیشرفت بزرگی در دوربین محصولات خود را داد و در عمل نیز شاهد بهبود های متعددی در این بخش بودیم. حال وان پلاس ۵ تی با تغییرات بیشتر، دوربین پرچمدار وان پلاس را بیش از پیش بهبود داده است تا شاهد محصولی توانمند باشیم. که توانایی تأمین تمامی نیاز های کاربران را دارد. با این حال این گوشی دوست داشتنی هنوز عملکرد ی انی درحد رقبای نام دار خود ندارد. وان پلاس ۵ تی هنوز راه زیادی برای تبدیل شدن به استاندارد این بخش دارد؛ با این حال دوربین این گوشی به هیچ وجه شما را ناامید نخواهد کرد.نوکیا 8 / nokia 8نوکیا با فروغ سابق خود به خصوص در بخش دوربین، فاصله ی زیادی داردنوکیا پیش از ظهور نسل جدید گوشی های هوشمند و پلتفرم های اندروید و ios، همواره انتخاب اول کاربرانی بود که به دنبال محصولی با دوربین توانمند بودند. پس از بازگشت مجدد این برند با hmd به عرصه، نوکیا هنوز موفق به ارائه ی نمایشی جذاب در بخش دوربین نشده است. نوکیا ۸ به لطف استفاده ماژول دوربین دوگانه و استفاده از تخصص کارشناسان کارل زایس در مراحل طراحی و توسعه، دوربینی توانمند در پرچمدار خود تعبیه کرده است. اما اگر بخواهیم عملکرد نوکیا ۸ را در بخش دوربین خلاصه کنیم، تنها از واژه ی خوب می توان استفاده کرد. نوکیا پس از بازگشت مجدد به دنیای گوشی های هوشمند، حداقل در بخش دوربین هنوز فاصله ی زیادی با بزرگان این عرصه دارد؛ سرعت فو کند تر و نویز بیشتر از جمله مواردی است که باعث شده است نتوان پرچمدار نوکیا را بهترین گزینه در این بخش معرفی کرد. البته موارد بالا به معنای عملکرد بسیار بد نیست؛ نوکیا ۸ تنها در برابر پرچمداران اپل و سامسونگ عملکرد ضعیف تری دارد و دوربین دوگانه ی ۱۳ مگاپی لی آن در مقایسه با سایر محصولات دنیای موبایل توانایی های بسیار زیادی دارد.سونی بزرگ ترین تولید کننده ی سنسور دوربین های عکاسی در جهان است. همین عبارت به خوبی نشانگر توانایی های این برند در صنعت عکاسی و برداری است. اما متاسفانه سونی در پرچمداران موبایل خود هیچگاه موفق به عملکردی بی نقص نشد. با این حال ا پریا ای زد وان را می توان گل سرسبد گوشی های هوشمند سونی در بخش دوربین دانست که به بلوغ خوبی رسیده و عملکرد بسیار خوبی دارد. ال جی نیز یکی از سازندگانی است که مدت ها به توسعه ی ماژول دوربین دوگانه مشغول بوده است. وی ۳۰ نیز از ساز و کار مشابه ماژول های دوربین دوگانه ی پیشین محصولات ال جی بهره می برد. پرچمدار ال جی نیز توانایی مناسبی در تأمین تمامی نیاز های کاربران در کنار ارائه ی ح های مختلف عکاسی را دارد. البته در بخش کیفیت عکاسی هنوز ال جی با اختلاف بسیار اندکی پس از رقیب هم وطن خود قرار می گیرد.سیستم عامل و رابط کاربریجنگ دنیای موبایل، جنگ ios و اندروید استبا افول سیستم های عامل ضعیف، تنها دو سیستم عامل اندروید ios برای دسته بندی پرچمداران استفاده می شوند. ios به عنوان سیستم عامل اختصاصی اپل به عملکرد و یکپارچگی بالا مشهور است و اندروید نیز علاوه بر امکانات شخصی سازی متنوع، عمل بیشتری به کاربران می دهد. این دو سیستم عامل با وجود تفاوت های بنیادی روز به روز در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. پرچمداران شرکت های مختلف همواره گزینه ی اصلی سازندگانشان برای دریافت بروزرسانی ها و قابلیت های جدید هستند از این رو به جز گوشی های گوگل که به طور مستقیم از سوی این شرکت پشتیبانی می شوند تقریبا تمام پرچمداران اندرویدی بروزرسانی ی انی دارند.آیفون 10 ای / iphone xسه ی سامسونگ یعنی گل ی نوت ۸، اس ۸ و اس ۸ پلاس به رابط کاربری samsung experience مجهز شده اند. این رابط کاربری حقیقتا یکی از نمونه های پر امکانات در دنیای اندروید محسوب می شود؛ اما قطعا هنوز بهینه ترین و سریع ترین نمونه در بین رقبا نیست. هر سه آیفون فهرست مورد بررسی ما با نسخه ی یازدهم ios عرضه شده اند؛ نسخه ی یازدهم روح و جان نسخه های پیشین را دارد پس اگر از علاقه مندان به این سیستم عامل نیستید چندان به نسخه ی جدید دل نخواهید بست. ios همواره به لطف سخت افزار مناسب آیفون ها، یکی از بهترین و سریع ترین عملکردها در بین رقبا را داشته است و این موفقیت بار دیگر در سه آیفون ۲۰۱۷ این شرکت به چشم می خورد. ژست های حرکتی و اجرای روان آن در آیفون ۱۰ فقدان کلید هوم در آن را تا حدودی جبران کرده است.ال جی و هواوی سال ها روی توسعه ی امکانات رابط کاربری محصولاتشان کار کرده اند و حال آن ها را به بلوغ رسانده اند. رابط کاربری وی ۳۰ برای نمایشگر ۱۸ به ۹ آن بهینه شده و یکی از بهترین ها از نظر سازگاری با این نمایشگر است. تعادل خوبی بین سرعت و زیبایی در رابط کاربری ال جی برقرار است اما در هیچ یک بهترین نمونه ی بازار نیست. هواوی نیز در نسخه ی هشتم رابط کاربری emui تغییر بنیادی نسبت به قبل ایجاد نکرده است اما هنوز هم از بهترین ها در امکانات و شخصی سازی به شمار می رود. با وجود تغییرات در نسخه های اخیر رابط کاربری اختصاصی هواوی، هنوز هم چینی بودن در آن حس می شود.دو گوشی نوکیا ۸ و وان پلاس ۵ تی در بین گوشی های پرچمدار بازار شبیه ترین رابط کاربری به اندروید خالص را دارند. استفاده از رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص عموما سبب بروزرسانی سریع تر و عملکرد روان تر دستگاه خواهد شد؛ اما این مساله ممکن است برای علاقه مندان به ویژگی ها و قابلیت های متنوع خوشایند نباشد. وان پلاس ۵ تی با اضافه ویژگی های جدید و البته کاربردی مانند تشخیص چهره نمونه ی کامل تری به نسبت به نوکیا ۸ محسوب می شود. تجربه ی اندروید در وان پلاس ۵ تی به اندازه ای روان و لذت بخش است که در اولین استفاده از آن نظر شما را جلب خواهد کرد.رابط کاربری پرچمدار سونی یعنی ا پریا ای زد وان تقریبا همان چیزی است که در باقی گوشی های سری ای به چشم می خورد. این رابط کاربری شاید به اندازه ی رقبا پر امکانات نباشد اما همچنان روان است. یو ۱۱ محصول کمپانی بحران زده ی اچ تی سی نیز امکانات خاصی در رابط کاربری سنس ارائه نمی دهد و تنها جذ ت آن امکان استفاده از اج سنس برای اجرای فرامین در آن است که آن نیز با وعده های پیشین تایوانی ها در مورد این ویژگی فاصله ی زیادی دارد.سرعت و عملکردبی شک، بازده و عملکرد، یکی از مهم ترین شاخصه ها در ید گوشی هوشمند، به خصوص از بین محصولات پرچم دار محسوب می شود. این موضوع به اندازه ای بر تجربه ی کلی کاربر تأثیرگذار می گذارد که تصور محصولی پرچم دار با عملکرد کند و ناپایدار، صرف نظر از قابلیت های بی شمارش، مضحک به نظر می رسد.امروزه، به سختی می توان تفاوتی بین عملکرد محصولات پرچم دار در کاربری های روزمره قائل شد و تنها در تسک های سنگین و دور از واقعیت، نظیر اجرای چندین بازی سنگین و گرفتن وجی ۴k، می توان تأخیرهایی در حد چند ثانیه در برخی از مدل های پرچم دار نسبت به نمونه های دیگر مشاهده کرد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusچنانچه بررسی های زوميت را مطالعه کرده باشید، احتمالا می دانید که به لحاظ توان پردازشی، درخشان ترین نتایج سال ۲۰۱۷ به تراشه ی a11 bionic تعلق دارد که در گوشی های آیفون ۱۰، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس اپل به کار رفته است. گوشی های جدید کوپرتینونشین ها به لطف بهره گیری از این تراشه ی قدرتمند، به راحتی از پس سنگین ترین و تسک ها و گرافیکی ترین بازی های موجود در اپ استور برمی آیند؛ علاوه بر این تجربه ی محتوای واقعیت افزوده نیز با آن ها امکان پذیر است.اپل با فاصله قدرتمند ترین محصولات دنیای موبایل را تولید می کندشاید بتوان تنها ضعف آیفون را حافظه ی رم آن دانست که این گوشی را در برابر همتایان اندرویدی اش تا حدودی در موضع ضعف قرار می دهد. اپل برای آیفون ۸ حافظه ی رم دو گیگابایتی را در نظر گرفته؛ درحالی که آیفون ۸ پلاس و آیفون ۱۰ را به سه گیگابایت حافظه ی رم مجهز کرده است. مقدار پایین حافظه ی رم در کنار بهینه نبودن ios 11 باعث می شود تا پرچم داران اپل نتوانند اپلیکیشن ها و بازی ها را به مدت زیادی در پس زمینه فعال نگه دارند. باید خاطرنشان کنیم که مشکل یادشده در سناریو های غیرواقعی و مبالغه آمیز رخ می دهد و در دنیای واقعی به سختی می توان کندی یا نقصی را در عملکرد این گوشی ها مشاهده کرد.میت ۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ پورشه دیزاین، پیشکش هواوی برای بازار تشنه ی گوشی های هوشمند در سال ۲۰۱۷ هستند. چینی ها طبق روند چند سال اخیر، این محصولات پرچم دار را به جدیدترین تراشه ی اختصاصی خود با نام کرین ۹۷۰ مجهز کرده اند؛ تراشه ای که در جریان نمایشگاه ایفا، با وعده ی ارائه ی تجربه ای فراتر از یک پرچم دار معرفی شد. کرین ۹۷۰ نخستین تراشه ی موبایل دنیا محسوب می شود که از یک واحد مستقل پردازش عصبی (npu) بهره می برد که وظایفی همچون پردازش تصویر و کمک به بهینه سازی عملکرد گوشی در طولانی مدت با توجه به نوع استفاده ی کاربر را برعهده دارد. پرچم داران جدید هواوی عملکرد سریع و لذت بخشی را به کاربر ارائه می دهند.هواوی میت 10 پرو / huawei mate 10 proدر بررسی های زوميت، حافظه ی ذخیره سازی میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو به ترتیب با نرخ خواندن و نوشتن حدودی ۸۲۰ و ۲۱۰ مگابایت برثانیه ای خود، بهترین عملکرد را در بین تمامی گوشی های پرچم دار اندرویدی ثبت کرد. چینی ها میت ۱۰ را با حافظه ی رم ۴ گیگابایتی و میت ۱۰ پرو را در دو نسخه ی ۴ و ۶ گیگابایتی روانه ی بازار کرده اند که هر دو حافظه برای طیف گسترده ای از کاربری ها کافی به نظر می رسد.سامسونگ، یکی دیگر از تولیدکنندگان گوشی های هوشمند است که در طیف گسترده ای از محصولات خود از پردازنده های اختصاصی خانواده ی ا ینوس بهره می گیرد. کره ای ها گل ی اس ۸، اس ۸ پلاس و گل ی نوت ۸ را در بخش عمده ای از بازارهای جهانی از جمله بازار ایران با تراشه ی هشت هسته ای ا ینوس ۸۸۹۵ روانه ی بازار کرده اند؛ این تراشه به لحاظ توان پردازشی و عملکرد، در ردیف اسنپدراگون ۸۳۵ قرار می گیرد.ویژگی های متعدد رابط کاربری samsung experience باعث می شود تا پرچم داران سری گل ی اس سامسونگ، در اجرای برخی از اپلیکیشن ها و بازی ها، کمی کندتر از رقبا باشند؛ اما بهینه سازی های صورت گرفته در گل ی نوت ۸ باعث شده است تا این فبلت به میزان قابل توجهی نسبت به برادران خود سریع تر باشد. حافظه ی رم سری اس ۸ و گل ی نوت ۸ به ترتیب ۴ و ۶ گیگابایت است؛ از این رو، فبلت غول پیکر سامسونگ به لحاظ م ی تسکینگ نیز عملکرد بسیار بهتری را از خود به جای می گذارد.پرچمداران اندروید از سخت افزار بسیار به یکدیگر بهره می برندبی شک عنوان سلطان بلامنازع بازدهی و عملکرد، شایسته ی گوشی وان پلاس ۵ تی است؛ این گوشی با پردازنده ی اسنپدراگون ۸۳۵ و در دو نسخه با حافظه ی رم ۶ و ۸ گیگابایتی روانه ی بازار شده است. بهینه سازی های نرم افزاری و رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص وان پلاس ۵ تی، عملکرد خیره کننده ای را برای کاربران این گوشی به ارمغان می آورد. بررسی های زوميت از نسخه ی ۸ گیگابایتی این گوشی، حکایت از توانایی فوق العاده ی آن در اجرای بازی های سنگین و گرافیکی و م ی تسکینگ بی نقص دارد.اچ تی سی یو ۱۱ / htc u11اچ تی سی با گوشی یو ۱۱ موفق شد تا مجددا نام خود را بر سر زبان ها بیاندازد. این گوشی در کنار طراحی خاص، دوربین توانمند و تجربه ی موسیقایی منحصربه فرد، به لطف بهره گیری از تراشه ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵، حافظه ی رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و رابط کاربری بهینه ی خود، عملکرد سریع، روان و پایداری را به ارمغان می آورد؛ به طوری که از این حیث، می توان پرچم دار تایوانی ها را در ردیف بهترین های دنیای اندروید قرار داد.سونی باز هم با ا پریا ای زد وان، محصول دیگری را از خانواده ی پرچم دار ای زد و زبان طراحی مشابه، روانه ی بازارهای جهانی کرد. این گوشی هوشمند نیز همانند خیل عظیم پرچم داران اندرویدی از تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ و ۴ گیگابایت حافظه ی رم بهره می برد؛ اما با توجه به نزدیک بودن رابط کاربری آن به اندروید خالص و بهینه سازی های نرم افزاری متعدد ژاپنی ها، ای زد وان یکی از پرچم داران سریع و توانمند سال ۲۰۱۷ محسوب می شود.ال جی با پشتوانه ی تجربه ی نسبتا ناموفق عرضه ی جی ۶، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا محصولی بی نقص را از خانواده ی سری v روانه ی بازار کند. وی ۳۰ همانند اغلب پرچم داران امسال از تراشه ی هشت هسته ای و بالارده ی کوالکام، موسوم به اسنپدراگون ۸۳۵ بهره می برد و این پردازنده را حافظه ی رم ۴ گیگابایتی همراهی می کند. بررسی های زوميت حکایت از آن دارد که عملکرد این گوشی در ردیف پرچم دارانی همچون گل ی نوت ۸ و هواوی میت ۱۰ قرار دارد.در نهایت باید به گوشی نوکیا ۸ اشاره کنیم که نخستین تلاش hmd برای عرضه ی محصولی بالارده با برند خاطره انگیز و نوستالژیک نوکیا محسوب می شود. فنل ها نوکیا ۸ را با پردازنده ی اسنپدراگون ۸۳۵ در کنار ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه ی رم روانه ی بازار کرده اند. وجود چنین سخت افزاری، به صورت پیش فرض عملکرد سریع و روان هر گوشی هوشمندی را تضمین می کند؛ اما هنگامی که این سخت افزار با نرم افزاری بهینه و نزدیک به اندروید خالص ترکیب شود، لذت استفاده از گوشی دوچندان خواهد شد. نوکیا ۸ به عنوان محصولی که از این ویژگی ها بهره می برد، عملکرد نرم و پایداری را ارائه می دهد و به خوبی پاسخ گوی نیاز کاربرانی با استفاده های سنگین است.ج بنچمارک ابزارهای موبایل پرچم دارتلفن / تبلتantutu 6۳dmark
icestorm
unlimitedpcmark
work 2.0
/overall
web browsinggeekbench 4
/single
multigfxbench
/manhattan 3.1
offscreengfxbench
/car chase
offscreengfxbench
/t-rex
offscreenvellamo
/browser
metalcf bench
v1.3huawei mate 10۱۷۶۰۲۲۳۵۹۹۵۶۷۴۰
۷۰۰۶۱۸۵۹
۶۴۳۷۲۳fps
۳۷fps۱۳fps
۲۱fps۶۰fps
۱۲۵fps۶۵۹۷
۴۰۷۴۴۸۲۵۲۸۱huawei mate 10 pro۱۷۵۷۶۹۳۰۹۶۲۶۳۱۹
۶۹۴۱۱۹۸۳
۶۴۹۹۲۹fps
۳۰fps۲۱fps
۲۱fps۶۰fps
۱۲۷fps۶۳۰۲
۳۹۸۲—iphone x۲۰۳۲۴۵۶۳۶۹۴—۴۲۲۲
۹۳۷۱۵۱fps
۴۳fps—۱۰۴fps
۱۳۸fps——iphone 8۲۱۰۵۳۱۶۴۷۶۹—۴۲۳۹
۹۱۹۶۱۰۶fps
۴۱fps—۱۲۰fps
۱۳۵fps——iphone 8 plus۲۲۳۶۹۹۶۴۰۸۴—۴۲۸۵
۹۴۶۹۵۹fps
در جلسه ی گذشته با زبان جاوا اسکریپت و کاربردهای آن در سرتاسر دنیای وب گفتیم. در دومین جلسه قصد داریم تا نوشتن را شروع کنیم و با نحوه ی قراردادن کدهای جاوا اسکریپت در صفحه ی اچ تی ام ال آشنا شویم.مقاله های مرتبط:کدهای جاوا اسکریپت منطق را به دنیای اچ تی ام ال می آورند. زبان و css زبان های نشانه گذاری هستند و قابلیت کافی برای محاسبات منطقی ندارند؛ به عنوان مثال نمی توان از این دو انتظار داشت تا دو عدد را با هم جمع کند و نتیجه را به کاربر نمایش دهد. نمی توان از آن ها انتظار داشت که ورودی های کاربر در یک فرم ثبت نام را چک کند و درست یا غلط بودن اطلاعات وارد شده را مورد بررسی قرار دهد؛ اما جاوا اسکریپت می تواند تمام این کارها و کارهای بسیار پیچیده تر را انجام دهد. چگونه می توانیم از جاوا اسکریپت در وب استفاده کنیم؟ در ادامه همراه زوميت باشید.برای نوشتن کدهای جاوا اسکریپت نیاز به هیچ ابزار خاصی نیست. تنها یک صفحه ی اچ تی ام ال و یک تگ مخصوص کدهای جاوا اسکریپت به نام برای انجام این کار کافی است. در واقع کدهای جاوا اسکریپت در داخل این تگ با نام نوشته می شوند. برای نوشتن کد جاوا اسکریپت در صفحه کافی است تا تگ را در بین کدهای اچ تی ام ال باز کنید و هر چه به ذهنتان می رسد در آن بنویسید. مرورگر، در هنگام باز شدن صفحه، تمامی کدهای نوشته شده در این تگ ها را به عنوان کد جاوا اسکریپت شناسایی کرده و آن ها را خط به خط اجرا خواهد کرد.مثال ۱): آموزش جاوا اسکریپت - زوميت آموزش جاوا اسکریپت alert("زوميت") آموزش جاوا اسکریپت دوم alert("اسکریپت دوم") مثال دوم: در این ح سه فایل اسکریپت را در بخش های مختلف صفحه و به فاصله از هم قرار داده ایم: آموزش جاوا اسکریپت - زوميت آموزش جاوا اسکریپت alert("زوميت") آموزش جاوا اسکریپت دوم alert("اسکریپت دوم") من یک خط رنگی هستم که با کمک جاوا اسکریپت قرمز شده ام من نیز همینطور آموزش جاوا اسکریپت جلسه دوم document.getelementbyid("red").style.color = "red" درست است که شما این توانایی را دارید تا در هر نقطه ی دلخواه از صفحه ی اچ تی ام ال، کدهای جاوا اسکریپت را تایپ کنید؛ اما این به مفهوم آن نیست که هر جا که تمایل داشتید، یک تگ اسکریپت باز کنید و کدهایتان را در آن بنویسید؛ چرا که یک اصل مهم در ایجاد صفحات وب درست و اصولی، منظم بودن کدها، دسته بندی آن ها و توسعه ی راحت آن ها در ادامه است. فرض کنید اگر قرار باشد تمام کدهایتان را در یک صفحه به صورت نامرتب بنویسید، پیدا کدهای جدید در صفحه و حل مشکلات صفحه به چه دغدغه ی مصیبت باری تبدیل خواهد شد. به همین خاطر توصیه می کنیم که برای نوشتن جاوا اسکریپت از هم اکنون روش های اصولی را بیاموزید. به طور کلی ما برای این کار، دو راه پیش رو داریم:راه اول: باز تگ در داخل صفحه ی اچ تی ام ال و نوشتن کدهای جای جاوا اسکریپت درون این تگراه حل دوم: نوشتن کدهای جاوا اسکریپت در یک فایل مجزا با فرمت .js و سپس صدا زدن این فایل توسط تگ script در صفحه ی اچ تی ام ال.توضیحات تکمیلی راه حل اول - قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در صفحه:هنگامی که ح اول را انتخاب کرده باشید و بخواهید کدهای جاوا اسکریپت را درون همان صفحه ی اچ تی ام ال بنویسید، باید دقت کنید که این کدها در کجای صفحه قرار دارند. به طور کلی دو ح عمومی برای این وضعیت وجود دارد:ح اول: بالای صفحه و در بین تگ :جاوا اسکریپت را می توان در بین تگ نوشت. چون مرورگر کدهای صفحه را خط به خط و از بالای صفحه شروع می کند؛ بنابراین قبل از اینکه هیچ چیزی در صفحه ی شما بارگذاری شود، ابتدا کدها خوانده و اجرا می شوند. آموزش جاوا اسکریپت - زوميت alert("hello zommit guys") آموزش جاوا اسکریپت دوم در صورتی که کدهای ما هیچ کاری با المان های درون صفحه نداشته باشند، این موضوع ایراد خاصی ایجاد نمی کند. هر چند در صورت طولانی وسنگین بودن حجم محاسبات یا خواندن فایل از سایت های دیگر در این بخش، ممکن است با کاهش نامحسوسی در سرعت لود صفحه مواجه شویم؛ اما به طور کلی می توانیم کدهای جاوا اسکریپت را در بالای صفحه بنویسیم. اگر به هر دلیلی بخواهید از المان های اچ تی ام ال در جاوا اسکریپت استفاده کنید و روی آن ها تغییر ایجاد کنید، شک نکنید که آن موقع با یک ارور نامشخص روبه رو می شوید؛ ایرادی که شاید ساعت ها شما را مشغول خود کند. اما این ایراد چیست ؟همان طور که گفته شد، مرورگر کدها را از بالا به پایین می خواند. پس اگر شما در بالای صفحه کدی را بنویسید که در آن از المان های پایین صفحه به هر شکلی استفاده شده (مثلا یک تگ اچ تی ام ال انتخاب شده) چون مرورگر به آن تگ هنوز نرسیده است، آن را نمی شناسد و برای شما خطا بر می گرداند. مثال را ببینید: آموزش جاوا اسکریپت - زوميت document.getelementbyid("after-head-element").style.color ="red" این المان پاراگراف بعد از اسکریپت ما توسط مرورگر خوانده می شود. بنابراین در بالای صفحه که کد اسکریپت نوشته ایم این المان هنوز توسط مرورگر به وجود نیامده و در نتیجه تغییرات ما اعمال نخواهد شد و جاوا اسکریپت ارور نامشخص بودن المان برمی گرداند آموزش جاوا اسکریپت دوم در مثال بالا ما در جاوا اسکریپت بالای صفحه، المان اچ تی ام ال با آی دی after-head-element را انتخاب کرده ایم. سپس به کمک جاوا اسکریپت دستور سی اس اس رنگ را روی این المان اِعمال کرده ایم؛ البته توضیح جامع و کامل و نحوه ی اعمال تمام این تغییرات و انتخاب المان ها توسط جاوا اسکریپت را در جلسات آینده خواهیم گفت، پس می خواهیم که شما تنها به اصل موضوع این جلسه توجه کنید.مشکلی که در این ح پیش می آید این است که المان صفحه ی ما که آن را در جاوا اسکریپت انتخاب کرده ایم، بعد از کد جاوا اسکریپت، توسط مرورگر نمایش (رندر) داده می شود. پس وقتی در حال نوشتن کد هستیم، این المان وجود ندارد که بخواهیم آن را انتخاب کنیم؛ بنابراین در این ح با یک خطا با مقدار undefined بودن المان روبه رو خواهیم شد که ما را از قافله عقب خواهد انداخت. برای عدم بروز این مشکل دو راه پیش رو داریم. راه ساده تر این است که زمانی که کدهایمان قرار است با اچ تی ام ال درگیر باشند، آن ها را در تگ head بالای صفحه ننویسیم. راه حل دیگر نیز استفاده از دستورات جاوا اسکریپت برای اطمینان از لود شدن کامل اچ تی ام ال در صفحه است. آز آنجایی که این راه حل، پیش نیازهای بسیاری نظیر eventlistener-ها دارد ناچاریم تا آن را به جلسات بعدی موکول کنیم.بین تگ bodyشما می توانید اسکریپت هایتان را در هر کجایی از تگ نیز بنویسید. در واقع می توانید هر وقت که لازم شد یک تگ script در وسط اچ تی ام ال صفحه باز کنید و کدهایتان را درون آن بنویسید. ولی بهترین کار این است که تگ اسکریپت و کدهای جاوا اسکریپت خود را دقیقا بعد از تمامی تگ های اچ تی ام ال (قبل از بسته شدن تگ body) بنویسید. ولی چرا این کار روش بهتری محسوب می شود؟ آموزش جاوا اسکریپت - زوميت آموزش جاوا اسکریپت آموزش جاوا اسکریپت دوم alert("زوميت") منظم شدن کدها یکی دیگر از مزایای به کارگیری جاوا اسکریپت در پایین صفحه است. شما می توانید بی نهایت تگ اسکریپت در هر جای صفحه که خواستید و در بین اچ تی ام ال خود باز کنید؛ ولی این موضوع تنها سبب شلوغ شدن صفحه و ناخوانا شدن کدهایتان می شود.جلوگیری از مشکل عدم شناخت تگ های استفاده شده: همان طور که گفتیم مرورگر از بالا به پایین صفحه حرکت می کند. پس تگ هایی که در بالا هستند، در ابتدا و سپس تگ های پایین تر خوانده می شوند. پس بدین ترتیب مشکلی که در ح اول در مورد ناشناخته بودن اچ تی ام ال صفحه داشتیم در این ح به وجود نمی آید. راه حل دوم: اضافه فایل جاوا اسکریپت مجزا به صفحه:روش دیگر برای اجرای کدهای جاوا اسکریپت، آن است که اصلا کدهای جاوا اسکریپت خود را درون صفحه ننویسید. برای این کار باید یک فایل مجزا با پسوند js. برای کدهای جاوا اسکریپت ایجاد کنید. این روش باعث منظم شدن کدها و در اختیار داشتن آن ها در یک جا می شود و توسعه و نگهداری کدها را نیز آسان تر می کند.چگونه کدهای جاوا اسکریپت را در فایل جدا نوشته و آن را در صفحه خود استفاده کنیم؟ برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید: یک صفحه ایجاد کنید. آن را با نام دلخواه (اینجا ما از zoomit استفاده کرده ایم) ذخیره کنید. یک فایل جدید ایجاد و آن را با پسوند .js ذخیره کنید. نام آن را می توانید app.js بگذارید. حالا برای اینکه این فایل جاوا اسکریپت و فایل را به یکدیگر وصل کنیم باید فایل جاوا اسکریپت را در خود صدا بزنیم؛ برای این کار از تگ script استفاده می کنیم. با این تفاوت که این بار به جای نوشتن کدها بین آن، آدرس فایل جاوا اسکریپتی خود را بدان می دهیم. کلمه type="text/javascript" به مرورگر ما می فهماند که در حال نوشتن چه نوع فایل جاوا اسکریپتی هستیم. کلمه src نیز آدرس فایل جاوا اسکریپت ما را بیان می کند. آموزش جاوا اسکریپت - زوميت جلسه سوم روش های آدرس دهی به فایل های جاوا اسکریپت:به طور کلی برای وارد هر فایل خارجی به صفحه (خواه فایل سی اس اس، ع یا ... باشد) باید آدرس دقیق آن را به تگ مربوطه اضافه نمایید. برای مثال در اتریبیوت src در تگ img شما باید آدرس دقیق ع را وارد کنید تا ع شما نمایش داده شود. جاوا اسکریپت و هر منبع خارجی دیگر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای استفاده در صفحه باید از آدرسی که به تگ آن ها می دهیم بارگذاری شوند.برای آدرس دادن به فایل ها دو راه حل وجود دارد:راه حل اول: اولین راه حل اضافه آدرس دقیق فایل در فضای وب (مثلا www.zoomit.ir/sample-js-file.js) است. همانطور که مشخص است در این روش نیاز به چیز خاصی ندارید؛ تنها چیزی که نیاز دارید آدرس دقیق فایل در اینترنت (یا اگر فایل اچ تی ام ال و فایل های دیگر لوکال باشند به بیان دیگر هر دو بر روی کامپیوتر خودتان باشند) را در اتریبیوت src قرار دهید؛ شما نیازی به اینترنت ندارید و تنها آدرس فایل در کامپیوتر کفایت می کند. راه حل دوم: راه حل صحیح تر آن است که به جای هر بار وارد آدرس دقیق یک فایل در اینترنت، تمامی فایل های خود را در یک پوشه قرار دهید و سپس برای مسیردهی آن از آدرس همان پوشه استفاده کنید. این پوشه که تمام اچ تی ام ال ها و ع ها و ... در آن قرار دارد پوشه (فولدر) روت یا ریشه نام دارد؛ در واقع این پوشه منبع و نقطه شروع آدرس دهی به باقی فایل ها نیز خواهد بود.برای آدرس دهی به فایل هایی که درون یک پوشه قرار دارند به نکات زیر توجه کنید:ح اول: وقتی دو فایل در یک پوشه قرار بگیرند برای آدرس دهی به آن ها تنها کافیست تا اسم فایل را وارد کنید؛ مثلا فرض کنید ما یک فولدر به اسم sample1 داریم که در آن دو فایل با نام index و index.js وجود دارد. برای صدا زدن فایل جاوا اسکریپت در این صفحه تنها کافیست تا به صورت زیر عمل کنیم:ح دوم: در ح ی که یک فایل در فولدری جداگانه مانند sample2 قرار دارد و فولدر دیگری با نام js-folder دارید که داخل این فولدر فایل جاوا اسکریپت ما قرار گرفته است صفحه نیز در فولدر ریشه یا همان sample2 قرار دارد. برای اینکه به فایل فایل جاوا اسکریپتی داخل js folder برسید تنها کافی است تا قبل از نام فایل، نام فولدر را به همراه علامت / بنویسید.در این ح ، نوشتن نام فولدر مانند این است که ما وارد آن فولدر شده باشیم. به مثال زیر توجه کنید:مثال دیگر:در این ح اگر بی نهایت فولدر دیگر در داخل هم نیز وجود داشته باشند همین کار را تکرار می کنیم؛ یعنی نام آن ها را نوشته و وارد آن ها می شویم تا زمانی که به فایل اصلی برسیم.دقت کنید که در این ح در ابتدای آدرس دهی و در واقع پشت نام اولین فولدر، علامت / نگذاشته ایم. به بیان دیگر ما در حال حاضر در فولدر ریشه هستیم و از آنجا می خواهیم به فولدرهای دیگر حرکت کنیم. ح بعدی زمانی است که ما در فولدر ریشه نبوده و درون یک فولدر داخلی هستیم و قصد بازگشت به فولدر ریشه را داریم تا از آنجا به جاهای دیگر حرکت کنیم. -pathح سوم: فرض کنید فولدری به نام sample3 داریم که در آن یک فولدر به نام ، فولدری به نام js folder و یک فولدر به اسم image وجود دارد. فرض کنید که فایل ما در داخل فولدر و فایل جاوا اسکریپت نیز در فولدر js-folder قرار دارد. برای اینکه از فایل فایل جاوا اسکریپت را صدا بزنیم چه کار باید کنیم؟ در این ح فایل مبدا ما (همان ) در فولدر اصلی نیست در نتیجه نمی توان تنها نام فولدرها را بنویسیم و وارد آن فولدر شویم. در این ح با کمک یک / ساده در ابتدای آدرس می توان آدرس دهی را از فولدر ریشه شروع کرد. با قرار دادن علامت / در ابتدای مسیر در حقیقت مسیر دهی را از فولدر ریشه شروع کرده ایم. در مثال زیر فایل در پوشه اچ تی ام ال قرار دارد و در این پوشه هیچگونه فایل جاوا اسکریپتی وجود ندارد بااین حال چون ما در ابتدای آدرس علامت / قرار داده ایم گویی که از فولدر ریشه آدرس داده ایم.folder-path-jsح چهارم: فرض کنید یک فولدر با نام sample4 داریم که در این فولدر نیز فولدری به نام app وجود دارد؛ درون فولدر app یک فولدر با نام index وجود دارد که درون آن نیز فولدری به نام و یک فولدر به نام jsfolder وجود دارد. فرض کنید فایل ما مثل همیشه در داخل فولدر و فایل جاوا اسکریپت نیز در فولدر jsfolder قرار دارد در این صورت برای اینکه از فایل اچ تی ام ال، فایل جاوا اسکریپت را صدا بزنیم چه کار باید کرد؟در این ح باز هم فایل مبدا ما ( ) در فولدر اصلی نیست پس نمی توان تنها نام فولدرها را نوشته و وارد آن فولدر شویم. در ح قبلی با کمک / به ابتدای آدرس توانستیم تا آدرس دهی را از فولدر ریشه شروع کنیم ولی این روش همیشه جوابگو نخواهد بود؛ فرض کنید فولدرهای بسیاری از فولدر ریشه وجود دارند و برای رسیدن به این فایل باید تمامی آن ها را از اول نوشت در حالی که ما می توانیم با یک روش ساده این مشکل را حل کنیم. اما راه حل چیست؟استفاده از /.. ! وقتی /.. قبل از آدرس یک فایل قرار می دهید بدین معنا است که قصد بازگشت از فولدر را داریم (مثل زدن دکمه back در ویندوز). در این ح تنها کافی است تا به جای حرکت به سمت فولدرهای جلو به سمت عقب و فولدرهای پیشین حرکت کنید. اگر در همین مثال مسیر رسیدن به فایل اچ تی ام ال به صورت زیر باشد:sample4/app/ /index و مسیر رسیدن به جاوا اسکریپت از ریشه به صورت زیر باشد:sample4/app/jsfolder/index.jsدیگر نیازی نیست برای صدا زدن فایل جاوا اسکریپت در داخل فایل اچ تی ام ال کل مسیر از فولدر ریشه را طی کنیم؛ برای این کار کافی است تا یک بار به فولدر قبلی برگردیم (یعنی فولدر app در این مثال) و از آنجا وارد فولدر بعدی یعنی فولدر جاوا اسکریپت شویم (با زدن دو نقطه در اول آدرس در این ح & از پوشه به عقب برگشته ایم و بعد وارد پوشه js شده و در آ فایل index.js را انتخاب کرده ایم).جهت درک بیشتر و راحت تر این موضوع، می توانید به نمونه های ساخته شده در سایت w3schools مراجعه کنید.دومین جلسه از آموزش جاوا اسکریپت نیز به پایان رسید. در این جلسه با نحوه ی اضافه کدهای جاوا اسکریپت در یک فایل مجزا و دلایل برتری آن آشنا شدیم. در جلسه بعدی با ابزارهای مخصوص توسعه دهندگان در مرورگر گوگل کروم و فایرفا آشنا خواهیم شد. با ما همراه شوید.
در مقاله ی پیش رو شما را با چند اپلیکیشن پولی آیفون آشنا می کنیم که برای مدت محدودی رایگان شده اند.بنا بر رسم هفتگی زوميت، این هفته نیز چند اپلیکیشن پولی آیفون را که به مدت محدود رایگان شده اند، برای شما آماده کرده ایم تا در صورت تمایل، قادر به رایگان آن ها باشید. دقت داشته باشید که تمام این اپلیکیشن ها به مدت «نامشخص» رایگان شده اند؛ بنابراین بهتر است قبل از اینکه دوباره به ح پولی تبدیل شوند، هرچه سریع تر برای آن ها اقدام کنید.translate website extension (با قیمت ۲.۹۹ دلار)translate website extension افزونه ای برای مرورگر سافاری است که امکان ترجمه مطالب یک وب سایت را به کاربر می دهد. اگر برای شما هم پیش آمده است که در هنگام مطالعه ی یک وب سایت انگلیسی معنای کلمه یا حتی جمله ای را نمی دانستید و از اپ های مترجم کمک گرفته اید، translate website extension پیشنهاد بهتری برای شما دارد. این اپلیکیشن که به صورت افزونه روی مرورگر سافاری آیفون نصب می شود، می تواند کلمات و مطالب وب سایت ها را (بدون آنکه نیازی به وج از مرورگر داشته باشید) برای شما ترجمه کند. این افزونه به لطف استفاده از مترجم بزرگ google translate، تقریبا از تمامی زبان های رایج دنیا پشتیبانی می کند و شما می توانید با نصب آن، هر وب سایتی با هر زبانی را به زبان شیرین فارسی ترجمه و مطالعه کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدbarcode (با قیمت ۰.۹۹ دلار)بدون اغراق بارکدهای qr code را می توان یکی از جذاب ترین و موفق ترین ابتکارهای این چند سال اخیر دانست که آثار آن، چه در دنیای اینترنت و چه در دنیای حقیقی مانند کارت ویزیت و بروشور قابل مشاهده است. شما به کمک این بارکدها می توانید اطلاعات بسیار وسیع و مختلفی مانند آدرس سایت، موقعیت مکانی، شماره تلفن، رمز وای فای و موارد مشابه دیگر را تنها در یک مربع کوچک ذخیره کنید و بعد از آن، تنها با یک بار اسکن این بارکد به اطلاعات ثبت شده در آن دسترسی داشته باشید. barcode اپلیکیشنی بسیار کاربردی برای اسکن این بارکدها و تبدیل آن ها به اطلاعات است که می توانید برای مدت محدود، آن را به صورت رایگان کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید.color accent (با قیمت ۰.۹۹ دلار)color accent اپلیکیشنی برای خلق ع های ترکیبی رنگی و سیاه وسفید در آیفون است که به مدت محدود رایگان شده است. تاکنون شاید هزاران اپلیکیشن مختلف برای ویرایش تصاویر در سبک های مختلف منتشر شده باشد؛ اما در این بین، اپلیکیشن هایی مانند color accent وجود دارند که ذوق و خلاقیت را به اوج می رسانند و با ارائه ی ابزارهایی ساده، کاربران را قادر به ساخت تصاویری چشم نواز می کنند. احتمالا شما نیز تا به حال بارها به تصاویری برخورد کرده اید که بخشی از آن به صورت رنگی و مابقی سیاه وسفید بوده است. اگر به این سبک از تصاویر علاقه مندید و همیشه دنبال راهی آسان برای ساخت آن ها هستید، color accent انتخ مناسب برای شما خواهد بود تا بتوانید از ع های شخصی خود نیز چنین ترکیب هایی به وجود بیاورید. نگران سختی یا پیچیدگی ساخت این تصاویر نیز نباشید؛ چراکه در این برنامه می توانید تنها با چند لمس و ساده تر از آنچه تصور می کنید، چنین آثاری را خلق کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدsimpler pro (با قیمت ۲.۹۹ دلار)simpler pro اپلیکیشنی برای آیفون است که توسط آن می توانید contact-های خود را مدیریت کنید. احتمالا شما هم بارها با مخاطبان تکراری در گوشی خود مواجه شده اید. در این مواقع معمولا انتخاب دستیِ شماره های تکراری و حذف یکجای آن ها تنها راه چاره ی کاربران خواهد بود که البته در صورت بالا بودن تعداد شماره های تکراری، امری بسیار وقت گیر خواهد شد. از همین رو نیاز به ابزاری هوشمند دارید که بتواند به صورت خ ر و با یک بار اسکن شماره های شما، موارد تکراری را شناسایی کند. simpler pro این وظیفه را به خوبی برای شما انجام می دهد و بعد از پیدا مخاطبان تکراری، آن ها را حذف خواهد کرد. این برنامه در تشخیص مخاطبان تکراری، تنها به ی ان بودن شماره ها بسنده نمی کند و مواردی همچون ی ان بودن نام ها و ایمیل های ثبت شده را نیز بررسی خواهد کرد. نکته ی جالب این است که علاوه بر حذف مخاطبان کاملا تکراری، این برنامه امکان ادغام مخاطبانی را دارد که در نام ی ان و در شماره متفاوت هستند. برای مثال اگر شماره ی منزل و موبایل یکی از دوستان خود را به صورت جداگانه ذخیره کرده اید، simpler pro می تواند این دو آیتم را با هم ادغام کند. بکاپ گرفتن از شماره ها از دیگر ویژگی های این برنامه است. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدapp secret (با قیمت ۱.۹۹ دلار)app secret اپلیکیشنی کاربردی برای آیفون است که به کمک آن می توانید اطلاعات شخصی و خصوصی خود مانند ع ، ویدیو، شماره تلفن، یادداشت و ... را در یک محیط امن محافظت کنید و برای دسترسی به آن ها، رمز عبور تعیین کنید. اگر تنها به خاطر چند فایل مجبور به رمز گذاشتن روی لاک اسکرین گوشی شده اید یا اگر تجربه ی دسترسی بی اجازه و اتفاقی دیگران به ع ها یا اطلاعات شخصی خود را دارید، می توانید با و نصب app secret یک بار برای همیشه از چنین مشکلاتی رهایی ی د. این برنامه یک فضای محافظت شده را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید اطلاعات مهم و خصوصی خود را به آن منتقل کنید تا از این پس برای اجرا و دسترسی به آن ها، نیاز به رمز عبور باشد. اطلاعات بسیار متنوعی در app secret پشتیبانی می شوند که از میان آن ها می توان به ع ، ویدیو، یادداشت ها، یادآوری ها، شماره تلفن ها و ... اشاره کرد. نکته ی جالبی که در app secret وجود دارد امکان fake p word است. به کمک این امکان شما می توانید یک فضای جداگانه از فضای امن اصلی ایجاد کنید و فایل هایی را برای رد گم در آن کپی و در نهایت یک رمز عبور تقلبی برای آن مشخص کنید. بعد از این، اگر به هر دلیلی مجبور به وارد رمز عبور app secret در حضور شخص دیگری شدید، می توانید با وارد این رمز تقلبی وارد فضای مذکور شوید و از نمایان شدن اطلاعات اصلی خود در امان بمانید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدz-drums pro (با قیمت ۰.۹۹ دلار)z-drums pro یک درامز حرفه ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. اگر علاقه مند به موسیقی هستید، می توانید با رایگان این برنامه نواختن درامز را تجربه کنید و از ایجاد ریتم های جذاب و متنوع لذت ببرید. همه چیز در z-drums pro خوب و قابل قبول طراحی شده است. از طراحی محیط برنامه گرفته تا صداهای به کاررفته در آن همگی در سطح بسیار راضی کننده ای هستند. نکته ی جالب این است که صداهای موجود در برنامه مستر شده اند و کیفیت آن ها به بالاترین حد ممکن رسیده است تا z-drums pro اگرچه یک اپلیکیشن موبایلی، اما حرفه ای به حساب بیاید به حدی که سازنده برنامه ادعا دارد می توانید از این برنامه در بندها و کنسرت ها نیز استفاده کنید. تمپو و مترونوم نیز در برنامه وجود دارند تا بتوانید به صورت دقیق و سر ضرب درامز بنوازید و در نهایت به لطف ویژگی recording می توانید نوازندگی خود را با کیفیت بالا ضبط کنید. اگر از طرفداران درامز هستید، به مدت محدود می توانید آن را به صورت رایگان کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدsudoku pro edition (با قیمت ۲.۹۹ دلار)sudoku pro edition یک بازی جذاب و فکری برای آیفون است که به طور قطع با آن آشنایی دارید. سودوکو یک بازی فکری و ریاضی است که در آن یک مربع ۹ در ۹ در اختیار دارید و باید اعداد ۱ تا ۹ را طوری در آن بچینید که هیچ کدام در هر ردیف، ستون و مربع ۳ در ۳ داخلی، دو بار استفاده نشود. اگر طرفدار بازی های فکری یا ریاضی هستید، پیشنهاد می کنیم بازی ۲.۹۹ دلاری sudoku pro edition را هرچه سریع تر برای خود کنید. برای می توانید از لینک زیر استفاده کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید.monster pinball hd (با قیمت ۱.۹۹ دلار)پین بال را می توان به جرئت یکی از محبوب ترین بازی های دنیا دانست که احتمالا نسخه ی خاطر ه انگیز آن در ویندوز xp را به خاطر دارید. monster pinball hd نسخه موبایلی بازی پین بال است که با گرافیک hd و چشم نواز خود می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند. البته همان طور که از نام بازی نیز قابل حدس است، نباید انتظار نسخه ای کلاسیک یا نوستالژیک از پین بال را داشته باشید. با وجود آنکه قواعد کلی و محیط بازی همان پین بالی است که می شناسیم، فضا و طراحی های مدرنی نیز با محوریت هیولا و اژدها به بازی اضافه شده است تا جذ ت آن را برای نسل امروز تازه نگه دارد. برای می توانید از لینک زیر استفاده کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید
در مقاله ی پیش رو شما را با چند اپلیکیشن پولی آیفون آشنا می کنیم که برای مدت محدودی رایگان شده اند.بنا بر رسم هفتگی زوميت، این هفته نیز چند برنامه پولی آیفون را که به مدت محدود رایگان شده اند، برای شما آماده کرده ایم تا در صورت تمایل، قادر به رایگان آن ها باشید. دقت داشته باشید که تمام این اپلیکیشن ها به مدت «نامشخص» رایگان شده اند؛ بنابراین بهتر است قبل از اینکه دوباره به ح پولی تبدیل شوند، هرچه سریع تر برای آن ها اقدام کنید.happytruck (با قیمت ۱.۹۹ دلار)happytruck یک بازی جذاب برای آیفون است که در آن نقش یک راننده را بر عهده خواهید داشت که وظیفه دارد میوه ها را از مزرعه به فروشگاه تحویل دهد. مسیر مزرعه تا فروشگاه ناهموار است و شما باید کنترل خودرو را طوری در دست بگیرید که چاله ها یا موانع بازی باعث به هم خوردن تعادل آن و ریختن میوه ها نشود. در هر مرحله شما مقدار مشخصی میوه دریافت می کنید که حداقل بخشی از آن را باید به طور صحیح و کامل به مقصد برسانید. در صورتی که بار تحویلی شما از این میزان حداقل کمتر باشد، باید مرحله را تکرار کنید؛ اما در صورت تحویل محصول بیشتر، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. ظاهر خودرو نیز قابلیت شخصی سازی دارد و می توانید سلیقه ی خود را در آن اعمال کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدwindy (با قیمت ۱.۹۹ دلار)windy اپلیکیشنی در زمینه ی صداهای آرام بخش است که توسط آن می توانید به آرشیوی غنی و باکیفیت از صداهای دلنشین دسترسی داشته باشید تا به کمک آن ها لحظات آرامی برای خود مهیا کنید. در این برنامه صداهای باکیفیت و بعضا سه بعدی مختلفی مانند صدای باران، رودخانه، آواز پرندگان و ... در دسترس قرار گرفته اند که می توانید با گوش دادن به آن ها ذهن خود را آرام کنید. امکان مفیدی که در windy وجود دارد، قابلیت ترکیب صداها است که نتیجه را چندین برابر جذاب تر می کند. برای مثال می توانید صدای جوش و وش یک رودخانه را با صدای آواز پرنده ها ترکیب کنید و از نتیجه ی جدیدی که خلق کرده اید، لذت ببرید. windy دارای یک ویژگی بسیار جذاب دیگر نیز است که مطمئنا توجه شما را به خود جلب خواهد کرد. معمولا اپلیکیشن هایی که در زمینه ی ارائه ی آواهای آرام بخش فعالیت دارند از ظاهر چندان زیبایی بهره نمی برند؛ اما در windy شما می توانید به تصاویر گرافیکی فوق العاده ای دسترسی داشته باشید تا به طور همزمان، تجربه ی بصری و شنیداری دلچسبی داشته باشید. اگر بعد از یک روز شلوغ نیاز به یک آرامش ذهنی دارید، اگر قصد انجام کاری را دارید که نیاز به تمرکز بالایی دارد یا حتی اگر قصد خواب دارید و نیاز به یک نوای دلنشین برای آسوده تر خو دن دارید؛ windy اپلیکیشنی مناسب برای شما خواهد بود. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید.facefusion (قیمت ۰.۹۹ دلار)http://cdn01.zoomit.ir/2017/2/bc733386-6f23-43b7-9326-ec67bde28fad.jpgfacefusion یکی دیگر از اپلیکیشن های سرگرم کننده ی آیفون است که با ایده ای جذاب و البته اجرای بسیار حرفه ای آن، توانسته است اپلیکیشن بسیار جالبی به وجود بیاورد که شاید پیش از این، نمونه ی آن را تنها در کامپیوتر دیده بودیم. در facefusion شما می توانید با مشخص ۲ چهره ی متفاوت و انجام تنظیمات لازم، آن ها را با هم ترکیب کنید و چهره ی جدیدی به وجود بیاورید که به هر دو چهره ی قبلی شباهت داشته باشد. اگر دوست دارید خودتان را به بازیگر موردعلاقه تان شبیه کنید یا حتی در ایده ای فانتزی با ترکیب صورت خود و شریک زندگی تان صورت احتمالی فرزند خود را ببینید، می توانید facefusion را که در حال حاضر رایگان شده است، و امتحان کنید. توصیه شده است که برای رسیدن به نتایج بهتر، حتما از ع های استانداردی استفاده کنید که در آن ها، صورت اشخاص به شکل مستقیم رو به دوربین است. امکان ذخیره ی آفلاین ع نهایی، یا اشتراک گذاری آن در شبکه های اجتماعی نیز در برنامه گنجانده شده است. این اپلیکیشن ۴۰ مگابایت حجم دارد و برای اجرا به نسخه ی ۶ یا بالاتر آی او اس نیاز خواهد داشت. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدportrait painting hd (قیمت ۱.۹۹ دلار)portrait painting hd اپلیکیشنی فوق العاده برای گوشی های آیفون است که در آن به آرشیوی از ۱۱۸۷ نقاشی معروف و مشهور با کیفیت hd دسترسی خواهید داشت. در این برنامه نقاشان بزرگی همچون لئوناردو داوینچی، آنتونی ون دایک، یوهانس فرمیر، فرانسیسکو گویا، دیه گو ولاسکز، ژاک لوئی داوید، ونسان ونگوگ و آنری تولوز لوترک حضور دارند و شما می توانید آثار بزرگی از این هنرمندان همچون «the lacemaker» ،«saint martin the beggar» و «woman with a parasol» را با کیفیت فوق العاده در این برنامه مشاهده کنید. این برنامه دارای حجم نسبتا زیاد ۱۰۰ مگابایتی است؛ اما در صورتی که به نقاشی های معروف و مشهور علاقه داشته باشید، مطمئنا ارزش برای شما خواهد داشت. کیفیت hd این نقاشی ها نیز باعث خواهد شد بتوانید با ذخیره ی این تصاویر، از آن ها استفاده های گوناگونی همچون تنظیم به عنوان تصویر زمینه داشته باشید. این برنامه ۱.۹۹ دلار قیمت دارد که برای مدت محدود رایگان شده است. پیشنهاد می کنیم هرچه سریع تر برای این برنامه اقدام کنید. این برنامه برای اندروید نیز منتشر شده است. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدtranslate 2 for safari (قیمت ۴.۹۹ دلار)http://cdn01.zoomit.ir/2017/2/5ab35a0f-9f65-41bf-aff4-fd16b4c3b7b0.jpgtranslate 2 for safari افزونه ای برای مرورگر سافاری است که امکان ترجمه و حتی خواندن صوتی مطالب را به کاربر می دهد. اگر برای شما هم پیش آمده است که در هنگام مطالعه ی یک وب سایت انگلیسی معنای کلمه یا حتی جمله ای را نمی دانستید و از اپ های مترجم کمک گرفته اید، translate 2 for safari پیشنهاد بهتری برای شما دارد. این اپلیکیشن که به صورت افزونه روی مرورگر سافاری آیفون نصب می شود، می تواند کلمات و مطالب وب سایت ها را (بدون آنکه نیازی به وج از مرورگر داشته باشید) برای شما ترجمه کند. این افزونه به لطف استفاده از دو مترجم بزرگ google translate و bing translator تقریبا از تمامی زبان های رایج دنیا پشتیبانی می کند و شما می توانید با نصب آن، هر وب سایتی با هر زبانی را به زبان شیرین فارسی مطالعه کنید. قابلیت دومی که translate 2 for safari به مرورگر شما اضافه می کند، امکان خواندن صوتی مطالب یک سایت است. این ویژگی از ۳۰ زبان پشتیبانی می کند و قابلیت پخش در زمینه نیز دارد؛ به این معنا که می توانید وارد وب سایت مورد نظر شوید، پخش صوتی مطلب را آغاز کنید و سپس از مرورگر خارج شوید و در عین گوش دادن به خبر مورد نظر، امور دیگر خود را انجام دهید. البته همان طور که احتمالا حدس زده اید، امکان خواندن صوتی مطالب از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند. برای این برنامه که با حجم ۲۸ مگابایت منتشر شده است و برای اجرا به نسخه ی ۸ یا بالاتر آی او اس نیاز دارد، از لینک زیر استفاده کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدz-drums pro (با قیمت ۰.۹۹ دلار)z-drums pro یک درامز حرفه ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. اگر علاقه مند به موسیقی هستید، می توانید با رایگان این برنامه نواختن درامز را تجربه کنید و از ایجاد ریتم های جذاب و متنوع لذت ببرید. همه چیز در z-drums pro خوب و قابل قبول طراحی شده است. از طراحی محیط برنامه گرفته تا صداهای به کاررفته در آن همگی در سطح بسیار راضی کننده ای هستند. نکته ی جالب این است که صداهای موجود در برنامه مستر شده اند و کیفیت آن ها به بالاترین حد ممکن رسیده است تا z-drums pro اگرچه یک اپلیکیشن موبایلی، اما حرفه ای به حساب بیاید به حدی که سازنده برنامه ادعا دارد، می توانید از این برنامه در بندها و کنسرت ها نیز استفاده کنید. تمپو و مترونوم نیز در برنامه وجود دارند تا بتوانید به صورت دقیق و سر ضرب درامز بنوازید و در نهایت به لطف ویژگی recording می توانید نوازندگی خود را با کیفیت بالا ضبط کنید. اگر از طرفداران درامز هستید، به مدت محدود می توانید آن را به صورت رایگان کنید. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنیدsimpler pro (با قیمت ۲.۹۹ دلار)simpler pro اپلیکیشنی برای آیفون است که توسط آن می توانید contact-های خود را مدیریت کنید. احتمالا شما هم بارها با مخاطبان تکراری در گوشی خود مواجه شده اید. در این مواقع معمولا انتخاب دستیِ شماره های تکراری و حذف یکجای آن ها تنها راه چاره ی کاربران خواهد بود که البته در صورت بالا بودن تعداد شماره های تکراری، امری بسیار وقت گیر خواهد شد. از همین رو نیاز به ابزاری هوشمند دارید که بتواند به صورت خ ر و با یک بار اسکن شماره های شما، موارد تکراری را شناسایی کند. simpler pro این وظیفه را به خوبی برای شما انجام می دهد و بعد از پیدا مخاطبان تکراری، آن ها را حذف خواهد کرد. این برنامه در تشخیص مخاطبان تکراری، تنها به ی ان بودن شماره ها بسنده نمی کند و مواردی همچون ی ان بودن نام ها و ایمیل های ثبت شده را نیز بررسی خواهد کرد. نکته ی جالب این است که علاوه بر حذف مخاطبان کاملا تکراری، این برنامه امکان ادغام مخاطبانی را دارد که در نام ی ان و در شماره متفاوت هستند. برای مثال اگر شماره ی منزل و موبایل یکی از دوستان خود را به صورت جداگانه ذخیره کرده اید، simpler pro می تواند این دو آیتم را با هم ادغام کند. بکاپ گرفتن از شماره ها از دیگر ویژگی های این برنامه است. اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید.line birds (با قیمت ۰.۹۹ دلار)line birds یک بازی ساده و در عین حال بسیار جذاب است که مطمئنا می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند . در این بازی که گرافیک دلنشینی نیز دارد، شما کنترل یک پرنده را در اختیار دارید که باید با پرش های دقیق و بجا، بدون برخورد به موانع بازی مسیر پیش رو را طی کنید تا بهترین رکوردی را که می توانید، به ثبت برسانید . موسیقی بازی نیز با وجود آنکه پروژه ی عظیمی به حساب نمی آید؛ اما خوشبختانه در سطح بسیار خوبی قرار دارد و گیمر را در طول بازی به بهترین شکل همراهی می کند . اپلیکیشن اپ استوراپلیکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل [email protected] به زوميت معرفی کنید.نظر شما در رابطه با اپ های معرفی شده، چیست؟
نظرسنجی زوميت در رابطه با نسل جدید گوشی های اپل نتایج جالب توجهی را به همراه داشت.پس از معرفی نسل جدید گوشی های آیفون، هفته ی گذشته موضوع نظرسنجی زوميت به این محصول و حواشی پیرامون آن اختصاص داشت. معرفی آیفون ۱۰ در کنار آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس، رویداد اخیر اپل را به مراسمی رویایی برای کاربران و عاشقان گوشی های هوشمند اپل تبدیل کرد. اپل بخش زیادی از کنفرانس خود را به معرفی آیفون ۱۰ و ویژگی های منحصر به فرد آن اختصاص داد. نمایشگر بدون حاشیه ی اولد، پردازنده ی قدرتمند و هوشمند a11، قابلیت تشخیص چهره ی فیس آیدی برای باز قفل گوشی، دوربین دوگانه با قابلیت های فوق العاده، برخی از ویژگی های جدید ترین پرچمدار اپل است که می تواند نگاه های زیادی را به خود جلب کند. تجهیز آیفون ۱۰ به موارد مذکور باعث شده است تا اپل این گوشی را همانند اولین نسخه ی آیفون، محصولی انقل و نوآورانه بداند.نزدیک به ۹۰۰۰ نفر از کاربران زوميت در نظرسنجی شرکت د که عمدتا نظر مشابهی با ادعای اپل دارند.بیش از ۳۵ درصد کاربران زوميت معتقدند آیفون ۱۰ نوآوری های قابل توجهی به همراه ندارد و در حال حاضر گوشی های اندرویدی گزینه های به مراتب بهتری به شمار می روند.اما ۳۰ درصد از کاربران زوميت با اپل هم نظر بوده و آیفون ۱۰ را محصولی انقل می دانند. این دسته از کاربران آیفون ۱۰ را بهترین محصول فعلی دنیای گوشی های هوشمند می دانند و ید این گوشی ۱۰۰۰ دلاری را در برنامه ی خود قرار داده اند.نزدیک به ۲۱ درصد کاربران زوميت آیفون ۱۰ را محصولی نوآورانه و جذاب می دانند اما بنا به دلایلی مانند قیمت بالا، حذف اپلیکیشن های ایرانی از استور اپل و محدودیت مراکز فروش و خدمات پس از فروش، ید گوشی های اندرویدی را گزینه ی مناسب تری می دانند.نزدیک به ۱۴ درصد از کاربران زوميت با وجود این که آیفون ۱۰ را محصولی نوآورانه می دانند، اما ید آیفون های دیگر اعم از ۸ و ۸ پلاس را در حال حاضر معامله ای جذاب تر می دانند. به خصوص که پردازنده، شارژ بیسیم و دوربین دوگانه از جمله قابلیت هایی است که بین آیفون ۱۰ و سایر گوشی های سال ۲۰۱۷ اپل ی ان است.آیفون 10 / آیفون ای / iphone xبرای مطالعه ی تمام مطالب مرتبط با گوشی های جدید اپل شامل مشخصات فنی، قیمت، تصاویر و ویدیوی نگاه نزدیک،
به صفحه های آیفون 10 / iphone x یا آیفون 8 یا آیفون 8 پلاس مراجعه کنید.
آیفون ۸ پلاس، نسخه ی بزرگ تر پرچم دار جدید اپل است که با ویژگی هایی مانند بدنه ی شیشه ای، دوربین دوگانه و پردازنده ی ۶ هسته ای قدرتمند a11 bionic روانه ی بازارهای جهانی شده است.هنگامی که اپل در سال ۲۰۱۶ از آیفون ۷ رونمایی کرد؛ چرایی حذف شدن جک ۳.۵ میلی متری و پرکاربرد هدفون از این گوشی هوشمند، ذهن بسیاری از کاربران و طرفداران آیفون را به خود مشغول کرده بود؛ اما پس از گذشت یک سال از آن زمان، کوپرتینونشین ها در تاریخ ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) اعلام د که یکی دیگر از ویژگی های بنیادی آیفون را حذف کرده اند و دیگر خبری از کلید فیزیکی هوم در گوشی های این شرکت نخواهد بود.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاما در پس تغییر صورت گرفته، دلیلی مهم نهفته است. اپل به مناسبت بزرگداشت دهمین سالگرد عرضه ی نسخه ی ابت آیفون، برای نخستین بار در تاریخ خود، سه گوشی هوشمند آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس و آیفون ۱۰ (iphone x) را در یک رویداد معرفی کرد تا یداران بالقوه بیش از هر زمان دیگری در انتخاب مدل مورد نظر خود عمل داشته باشند؛ بنابراین چنانچه کاربر پلتفرم ios هستید اما آمادگی پذیرش تغییرات گسترده و قیمت هزار دلاری آیفون ۱۰ را ندارید، حق انتخاب بین آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس را نیز خواهید داشت.همانند بسیاری از محصولات جدید اپل، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس نیز بهترین مدل های در دسترس از آیفون محسوب می شوند؛ اما همان طور که پیش بینی می شد، سایه ی آیفون ۱۰ با طراحی بدون حاشیه و قابلیت های جذ مانند حسگرهای تشخیص چهره و حرکت روی آن ها سنگینی می کند. با این حال باید خاطرنشان کنیم که گوشی مورد انتظار آیفون ۱۰ تا پیش از تاریخ ۳ نوامبر (۱۲ آبان) روانه ی بازار نخواهد شد و این مسئله یداران آیفون ۱۰ را درگیر دوراهی ارتقاء به آیفون ۸ / ۸ پلاس و انتظار برای iphone x کرده است.اما چرا باید آیفون ۸ را انتخاب کرد، درحالی که آیفون ۱۰ با ویژگی های جذاب و اغواکننده در راه است؟ آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس، محصولاتی با طراحی سال گذشته و فناوری امسال محسوب می شوند، ظاهر آشنایی دارند، از پردازنده ی ی ان و قدرتمند a11 bionic بهره می برند و انتخ ایمن به شمار می روند. این گوشی ها را می توان برای کاربرانی مناسب دانست که تمایلی به پرداخت هزار دلار و بیشتر برای ید آیفون ۱۰ ندارند یا استفاده از ترکیب آشنای تاچ آی دی با کلید هوم سخت افزاری را به فیس آی دی و ژست های حرکتی ترجیح می دهند.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusالبته خاطرنشان می کنیم که آیفون ۸ در حقیقت باید آیفون ۷ اس می بود؛ چرا که اپل بسیاری از قابلیت های جدید و تغییرات بنیادین در زبان طراحی را تنها منحصر به آیفون ۱۰ کرده؛ گوشی هوشمندی که نسخه ی پایه ی آن نزدیک به ۵۰ درصد از آیفون ۸ گران قیمت تر است. از این رو اگر به دنبال دوربین دوگانه با ح پرتره و زوم اپتیکال دو برابری هستید باید گوشی گران قیمت تر آیفون ۸ پلاس با قیمت ۷۹۹ دلاری را انتخاب کنید یا در انتظار آیفون ۱۰ باشید.آیا آیفون ۸ و به ویژه آیفون ۸ پلاس با وجود کمبودهایشان نسبت به آیفون ۱۰، کماکان گزینه ای مناسب برای ید هستند؟ آیا این گوشی ها سزاوار نامی که برایشان در نظر گرفته شده است، هستند؟ آیا جانشینی مناسب برای آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس هستند؟ برای یافتن پاسخ سؤالاتی از این دست، در ادامه با بررسی آیفون ۸ پلاس، همراه زوميت باشید.گوشی آیفون ۸ پلاس توسط شرکت مدیاپردازشبرای بررسی در اختیار زوميت قرار گرفته است. مشخصات فنیمشخصات فنی آیفون های ۲۰۱۷ در برابر مدل های ۲۰۱۶مشخصات / مدلآیفون ۷آیفون ۷ پلاسآیفون ۱۰آیفون ۸آیفون ۸ پلاسقیمت۶۴۹/۷۴۹/۸۴۹ دلار۷۴۹/۸۴۹/۹۴۹ دلار۹۹۹/۱۱۴۹ دلار۶۹۹/۸۴۹ دلار۷۹۹/۹۴۹ دلارابعاد۷.۱×۶۶۷.۱×۱۳۸.۳ میلی متر۷.۳×۷۷.۹×۱۵۸.۲ میلی متر۷.۷×۷۰.۹×۱۴۳.۶ میلی متر۷.۳×۶۷.۳×۱۳۸.۴ میلی متر۷.۵×۷۸.۱×۱۵۸.۴ میلی متروزن۱۳۸ گرم۱۸۸ گرم۱۷۴ گرم۱۴۸ گرم۲۰۲ گرمابعاد نمایشگر۴.۷ اینچ۵.۵ اینچ۵.۸ اینچ۴.۷ اینچ۵.۵ اینچوضوح نمایشگر۷۵۰×۱۳۳۴۱۰۸۰×۱۹۲۰۱۱۲۵ ×۲۴۳۶۷۵۰×۱۳۳۴۱۰۸۰×۱۹۲۰نوع نمایشگررتینا اچ دیرتینا اچ دی رتیناآی پی اس ال سی دیآی پی اس ال سی دیباتری۱۹۶۰ میلی آمپر ساعت۲۹۰۰ میلی آمپر ساعت------حافظه داخلی۳۲/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت۳۲/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت۶۴/۲۵۶ گیگابایت۶۴/۲۵۶ گیگابایت۶۴/۲۵۶ گیگابایتدوربین اصلی۱۲ مگاپی ل
دیافراگم f/1.8دوگانه ۱۲ مگاپی ل
دیافراگم f/1.8 و f/2.8دوگانه ۱۲ مگاپی ل
دیافراگم f/1.8 و f/2.4۱۲ مگاپی ل
دیافراگم f/1.8دوگانه ۱۲ مگاپی ل
دیافراگم f/1.8 و f/2.8دوربین جلو۷ مگاپی ل
دیافراگم f/2.2۷ مگاپی ل
دیافراگم f/2.2۷ مگاپی ل
دیافراگم f/2.2۷ مگاپی ل
دیافراگم f/2.2۷ مگاپی ل
دیافراگم f/2.2 برداری۴کی، ۳۰ فریم برثانیه۴کی، ۳۰ فریم برثانیه۴کی، ۶۰ فریم برثانیه۴کی، ۶۰ فریم برثانیه۴کی، ۶۰ فریم برثانیهجی پی اسبلهبلهبلهبلهبلهان اف سیبلهبلهبلهبلهبلهبلوتوثنسخه ۴.۲نسخه ۴.۲نسخه ۵.۰نسخه ۵.۰نسخه ۵.۰چیپ ستاپل a10 فیوژناپل a10 فیوژناپل a11 بایونیکاپل a11 بایونیکاپل a11 بایونیکپردازنده۲.۳۴ گیگاهرتز چهار هسته ای۲.۳۴ گیگاهرتز چهار هسته ایشش هسته ایشش هسته ایشش هسته ایپردازشگر گرافیکیpowervr series 7xt gt7600 pluspowervr series 7xt gt7600 plusاختصاصی اپلاختصاصی اپلاختصاصی اپلحافظه رم۲ گیگابایت۳ گیگابایت۳ گیگابایت۲ گیگابایت۳ گیگابایتوای فایdual band, 802.11a/b/g/n/acdual band, 802.11a/b/g/n/acwi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, spotwi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, spotwi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, spotسیستم عاملآی اواس ۱۰آی اواس ۱۰آی اواس ۱۱.۰آی اواس ۱۱.۰آی اواس ۱۱.۰اتصالاترابط لایتنینگرابط لایتنینگرابط لایتنینگرابط لایتنینگرابط لایتنینگطراحیچه رخدادهای اخیر کوپرتینو برایمان خوشایند باشند و چه آن ها را نادرست بدانیم، در هر صورت باید بپذیریم که اپل با آیفون ۱۰ استراتژی خود در قبال گوشی های هوشمند را تغییر داد و با آن، تصویری از آینده ی پلتفرم موبایل خود را به تصویر کشید؛ بنابراین طبیعی است که آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس در قیاس با این محصول آینده نگرانه، تکراری و ملال آور به نظر برسند. اپل، آیفون ۸ را محصولی با طراحی شیشه ای «کاملا جدید» معرفی می کند؛ اما در عمل چنانچه آن را کنار آیفون ۷ / ۷ پلاس قرار دهید، به سختی متوجه تفاوتی بین آن ها خواهید شد.البته آنچه بدان اشاره کردیم به مفهوم طراحی ضعیف آیفون های جدید نیست؛ اما در حقیقت طراحی آیفون بعد از گذشت سه سال از رونمایی آیفون ۶ / ۶ پلاس، تغییر چندانی نداشته است. گوشه های گرد، کلیدهای کنترل صدا، برآمدگی دوربین، پورت لایتنینگ و حاشیه های ضخیم نمایشگر، همگی در همان فُرمی قرار دارند که طی سال های اخیر تجربه کرده ایم. اکنون آیفون ۸ پلاس به صورت جزئی بزرگ تر شده است؛ اما تفاوت ها (۰.۲ میلی متر بلندتر، ۰.۲ میلی متر عریض تر و ۰.۲ میلی متر ضخیم تر) به اندازه ای نیست که نتوان آن را در کِیس آیفون ۷ پلاس جا داد!اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusمهم ترین تفاوت ظاهری آیفون های جدید نسبت به مدل های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵، نوع متریال به کاررفته در ساخت آن ها محسوب می شود. کوپرتینونشین ها طراحی ف ی مدل های پیشین را با طراحی مبتنی بر ترکیبی از ف و شیشه جایگزین کرده اند؛ ترکیبی که این روزها به فرمولی موفق در بین تولیدکنندگان گوشی هوشمند بدل شده است. اپل طراحی آیفون ۸ / ۸ پلاس را ترکیبی از مقاوم ترین پنل های شیشه ای در بین گوشی های هوشمند و فریمی هم رنگ با بدنه توصیف می کند؛ فریمی از جنس آلومینیوم سری ۷۰۰۰ که در صنایع هوایی به کار می رود.پنل های جلو و پشتی آیفون ۸ / ۸ پلاس از شیشه ای ساخته شده اند که به ادعای اپل، لایه ی تقویت کننده ی آن ۵۰ درصد عمیق تر است و در پسِ آن ها زیرساختی جدید از جنس فولاد وجود دارد. پنل های شیشه ای آیفون را پوشش اولئوفوبیکی فرا گرفته است که به ادعای اپل، زدودن اثر انگشت را از روی گوشی آسان تر می کند. البته بی شک موارد یادشده به مفهوم مقاومت آیفون های جدید در برابر ضربه نیست؛ بنابراین استفاده از کِیس را همراه این گوشی ها توصیه می کنیم. طراحی شیشه ای آیفون های جدید، امکان اضافه شدن قابلیتی را به پلتفرم موبایل اپل فراهم کرده که اندرویدی ها سال ها است از آن بهره می برند و به آن می بالند؛ به لطف پنل شیشه ای آیفون ۸ / ۸ پلاس، اکنون این گوشی ها از شارژ بی سیم نیز پشتیبانی می کنند و خوشبختانه کوپرتینونشین ها استانداردی انحصاری برای این قابلیت توسعه نداده و استاندارد بی سیم qi را ترجیح داده اند؛ بنابراین آیفون ۸ / ۸ پلاس اصولا باید با هر پد شارژ بی سیم موجود در بازار سازگار باشند.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusیکی دیگر از مزایای پنل های شیشه ای نسبت به بدنه ی ف ی، امکان عبور سیگنال های مخابراتی از آن ها است. بنابراین آیفون های شیشه ای ۲۰۱۷ عاری از هرگونه نوار پلاستیکی برای تقویت آنتن دهی گوشی هستند؛ نوارهایی که طی سال های اخیر به بخشی ج ناپذیر از زبان طراحی آیفون بدل شده بودند. از تغییرات دیگر طراحی آیفون می توان به محدود شدن رنگ ها به طلایی، نقره ای و خا تری (دیگر خبری از نسخه های رُزگلد و مشکی براق نیست)، حذف شدن عبارت «designed by apple in california» از پشت گوشی و قرارگیری لوگوی براق اپل زیر پوشش شیشه ای آن اشاره کرد. درحالی که در سال ۲۰۱۷ بسیاری از پرچم داران اندروید عاری از هرگونه برآمدگی دوربین هستند؛ اما گویی اپل کماکان توانایی چنین کاری را ندارد؛ چرا که متأسفانه هنوز هم دوربین اصلی آیفون، برآمدگی قابل توجهی نسبت به پنل پشتی دارد؛ حتی آیفون ۱۰ هزار دلاری و آینده نگرانه ی کوپرتینونشین ها نیز از چنین مشکلی رنج می برد.آیفون ۸ پلاس به مقدار قابل توجهی سنگین تر از آیفون ۷ پلاس (۲۰۲ گرم در برابر ۱۸۸ گرم) است؛ این موضوع در کنار ابعاد بزرگ گوشی، استفاده ی طولانی مدت از آن را دشوار می کند. پنل پشت شیشه ای آیفون ۸ / ۸ پلاس بسیار زیبا به نظر می رسد و لمس آن نیز حس فوق العاده ای به کاربر منتقل می کند؛ البته همانند هر گوشی شیشه ای دیگری، آیفون ۸ نیز به راحتی اثر انگشت را به خود جذب می کند، اما این مسئله در قیاس با گوشی براقی چون اچ تی سی یو ۱۱، کمتر به چشم می خورد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusهمانند گذشته، کلید پاور در لبه ی سمت راست فریم جای گرفته است و لبه ی سمت چپ از کلیدهای کنترل حجم صدا و سویچ نوتیفیکیشن میزبانی می کند. کلید هوم فورس تاچ یکپارچه با تاچ آی دی در حاشیه ی پایین نمایشگر قرار گرفته؛ اما احتمالا آ ین باری است که استفاده از کلید هوم را در گوشی های آیفون تجربه می کنیم. پورت لاینتینگ آیفون ۸ / ۸ پلاس در لبه ی پایین فریم و در کنار اسپیکرها قرار دارد و متأسفانه همانند نسل گذشته، خبری از جک ۳.۵ میلی متری هدفون نیست؛ اما خوشبختانه تبدیل لایتنینگ به جک ۳.۵ میلی متر هدفون در داخل جعبه ی گوشی موجود است.درحالی که گوشی هایی مانند گل ی نوت ۸ و ال جی وی ۳۰ گواهی ip68 را ب کرده اند، اپل موفق به دریافت گواهی ip67 از مؤسسه ی iec برای گوشی های آیفون ۸ / ۸ پلاس شده است؛ بنابراین روی کاغذ، گوشی های جدید کوپرتینونشین ها مقاومت خوبی در برابر آب و گردوغبار دارند و می توانند به مدت ۳۰ دقیقه، فشار آب را در عمق ۱.۵ متری تحمل کنند.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاگرچه طراحی شیشه ای، بر جذ ت آیفون های جدید افزوده است؛ اما پنل جلویی و حاشیه های بسیار ضخیم نمایشگر آن، طراحی گوشی های چند سال پیش را در ذهن تداعی می کند. طراحی آیفون ۸ / ۸ پلاس در برابر گوشی های بدون حاشیه ای همچون گل ی نوت ۸، ال جی وی ۳۰ و شیائومی می می ۲ بسیار قدیمی و خسته کننده به نظر می رسد.نمایشگرنمایشگرهای ال سی دی استفاده شده در آیفون های اپل همواره یکی از بهترین نمونه های موجود در بازار بوده اند، خوشبختانه آیفون ۸ پلاس نیز از قضیه مستثنا نیست. استفاده از نمایشگر اولد در آیفون ۱۰ رویه ی جدید کوپرتینو یی ها در انتخاب نمایشگرهای گوشی ها یا حتی تبلت های آینده شان را نشان می دهد؛ با این حال اپل ترجیح داده است در آیفون های ۸ و ۸ پلاس از نمایشگرهای رایج ال سی دی با نسبت تصویر ۱۶:۹ استفاده کند. نمایشگر آیفون ۸ پلاس از نظر ابعاد و رزولوشن تغییری نسبت به نسل قبل نکرده است؛ اپل در آیفون ۸ پلاس از یک نمایشگر ۵.۵ اینچی با روزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ استفاده کرده است. تراکم ۴۰۱ پی ل در هر اینچ با اینکه چندان خیره کننده نیست اما برای کاربران عادی نیز مشکل ساز نخواهد شد. نسبت نمایشگر به بدنه ی ۶۷.۴ درصدی آیفون ۸ پلاس برای یک گوشی ۷۰۰ دلاری آن هم در سال ۲۰۱۷ قابل دفاع نیست.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusنمایشگر آیپدهای جدید اپل از قابلیتی با نام «true tone» برای تنظیم شدت نور پنل و رنگ استفاده می کند. خوشبختانه هر سه آیفون جدید معرفی شده ی امسال به این قابلیت مجهز شده اند. در زمان فعال بودن این قابلیت، گوشی با دریافت شدت و دمای نور محیط بهترین تنظیمات را به صورت خ ر برای نمایشگر انتخاب خواهد کرد. گوشی با کمک حسگر اندازه گیری نور محیط، شرایط نوری را تشخیص می دهد؛ برای مثال اگر در محیطی با لامپ های آفت که دمای رنگ گرم تری دارند، از آیفون ۸ پلاس استفاده کنید، true tone رنگ های نمایشگر را کمی گرم تر از ح عادی به شما نمایش می دهد. این مسئله برای محیط هایی با نور سرد تر و آسمان ابری برع است. به لطف این قابلیت، چشمان کاربر به راحتی خود را با نمایشگر وفق می دهند و کمتر خسته می شوند؛ توصیه می کنیم حتما با مراجعه به تنظیمات نمایشگر این قابلیت را فعال کنید.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusبرای ارزی کنتراست و روشنایی نمایشگر آیفون ۸ پلاس، آن را در آزمایشگاه زوميت مورد بررسی قرار دادیم. تا پیش از این آیفون ۷ پلاس بیشترین روشنایی یک نمایشگر ال سی دی را در تست های ما به نام خود ثبت کرده بود. همانطور که انتظار داشتیم، نمایشگر آیفون ۸ پلاس هم نتیجه ی تقریبا ی انی با نسل پیش رقم زد. حداکثر روشنایی نمایشگر آیفون ۸ پلاس در آزمایش های ما ۶۲۹ نیت به دست آمد. در بخش نمایش رنگ مشکی نیز شاهد یک نتیجه نسبتا خوب هستیم؛ آیفون ۸ پلاس در تست ها بهترین نتیجه ی مشاهده شده در یک پنل ال سی دی را به نمایش نگذاشت. نسبت کنتراست native برای نمایشگر این گوشی ۳۳۶ به دست آمد. حداقل روشنایی نمایشگر یک گوشی به عنوان معیاری برای استفاده ی راحت تر از گوشی در محیط های تاریک، یکی از معیارهای بررسی نمایشگر در زوميت محسوب می شود. نتیجه ی به دست آمده در این بخش با وجود رضایت بخش بودن، بهترین در بین گوشی های هم رده نیست. البته قابلیت «night shift» به تجربه ی بهتر در این شرایط کمک می کند.روشنایی نمایشگرwhite, 0%black, 100%, manualwhite, 100%, manualblack, 100% autowhite, 100%, automax native contrastiphone 8 plus2.261.645291.87629336xperia xz15.21.034321.1473430v303.7105910706∞galaxy note 82.85073801074∞oneplus 52.406390640∞xperia xz premium3.871.384111.55414298galaxy s8 plus2.39069801119∞iphone 7 plus1.531.815532.21647305lg g62.510.683490.82389513huawei p101.733.575323.50531152htc u114.683.183953.97515130دقت رنگ یکی از ویژگی های مهم در نمایشگرهای آیفون های اپل است که خوشبختانه در آیفون ۸ پلاس نیز شاهد آن هستیم. رنگ ها و خوانایی نمایشگر از زوایای مختلف کاملا رضایت بخش است و با یکی بهترین نمونه های بازار روبرو هستیم. پنل های ال سی دی استفاده شده در آیفون های اپل، عملکرد خوبی در زیر نور مستقیم خورشید از خود نشان داده اند؛ آیفون ۸ پلاس همانند نسل پیشین، در آفت ترین روزهای تابستان نیز در فضای باز قابل استفاده است و ما مشکل خاصی در زمان بررسی این گوشی مشاهده نکردیم. بازتاب نور از نمایشگر آیفون ۸ پلاس کمتر از نمونه هایی است که تا به امروز در زوميت بررسی کرده ایم. بد نیست بدانید که نمایشگر آیفون ۸ پلاس و برادر کوچکترش، همانند آیفون های دو سال گذشته به فناوری لمس سه بعدی مجهز شده اند.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusنمایشگر آیفون ۸ قطعا اگر بهترین ال سی دی بازار نباشد، یکی از بهترین نمونه ها خواهد بود؛ با این حال نباید از برتری های نمایشگر اولد بگذریم. استفاده از نمایشگر اولد در آیفون ۸ و ۸ پلاس را ترجیح می دادیم، صرف نظر از آنچه ما علاقه مند به دیدن آن در آیفون ۸ بودیم، پنل کنونی و وجی تصویر آن را می پسندیم. اگر از کاربران آیفون های نسل گذشته هستید، به دنبال دلیل دیگری به جز نمایشگر برای تعویض دستگاه خود باشید؛ زیرا تنها با نمونه ای بهبودیافته از یک نمایشگر خوب روبرو هستیم.اسپیکراپل استفاده از اسپیکرهای استریو در گوشی های هوشمند خود را برای نخستین بار با آیفون ۷ / ۷ پلاس و با هدف بالا بردن «گستره ی دینامیکی صدا» آغاز کرد؛ این روند در آیفون ۸ / ۸ پلاس نیز ادامه یافته است. اسپیکرهای استریوی آیفون در لبه ی پایین فریم گوشی و حاشیه ی بالای نمایشگر (یکپارچه شده با اسپیکر مکالمه) قرار دارند و اکنون بنا به ادعای کوپرتینونشین ها، صدای باس عمیق تر و غنی تری ارائه می دهند و حجم صدای وجی آن ها نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است. اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusدر ارزی های ما، وجی صدای اسپیکر آیفون ۸ پلاس نه تنها از لحاظ بلندی با گوشی اچ تی سی یو ۱۱ برابری داشت، بلکه کیفیت و شفافیت آن نیز بسیار عالی بود؛ به طوری که در بالاترین حجم صدا نیز ص واضح، عاری از نویز و شفاف به گوش می رسید. وجی صدای هدفون آیفون ۸ پلاس نیز مثال زدنی و لذت بخش بود؛ البته نمی توان عملکرد آن را از این حیث با گوشی های مجهز به مبدل دیجیتال به آنالوگ مانند ال جی وی ۳۰ برابر دانست.نرم افزار و رابط کاربریسیستم عامل و نرم افزار همواره یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث طرفداران دو سیستم عامل اندروید و ios است. آیفون های جدید همگی به صورت پیش فرض با نسخه ی ۱۱ سیستم عامل ios روانه بازار می شوند. زبان طراحی این نسخه از ios دچار تغییرات کوچک و بزرگی شده است؛ به بیان دیگر با یک بروزرسانی نسبتا بزرگ روبرو هستیم. نسخه ی جدید این سیستم عامل محبوب، با macos یکپارچه تر شده است و سیری نیز با صدای طبیعی تری با شما صحبت می کند. علاوه بر هماهنگی کامل ios با سخت افزار آیفون که به عملکرد سریع و روان دستگاه در اجرای فرامین منجر می شود، بروزرسانی همزمان و بدون تبعیض دستگاه های مبتنی بر این سیستم عامل را نیز دوست داریم. بدون توجه به قابلیت استفاده از رام های غیر رسمی، به روزرسانی با تأخیر و محدود بودن آن به مدل های خاص در گوشی های اندروید یک ضعف بزرگ به شمار می رود. در بخش های دیگر، هر یک از دو سیستم عامل برتری های خاص خود را نسبت به دیگری دارند که پرداختن به آن از حوصله ی بحث خارج است.بررسی آیفون 8 پلاس / iphone 8 plus reviewکنترل سنتر نسخه ی جدید ios باز طراحی شده است و از قابلیت لمس سه بعدی نیز پشتیبانی می کند. اضافه شدن کنترل سنتر جدید به ios را به دلیل قابلیت ها و امکان شخصی سازی بیشتر، یک قدم مثبت و خوب از سوی اپل می دانیم. به لطف قابلیت شخصی سازی در کنترل سنتر جدید، می توان به گزینه های مختلفی مانند ضبط صفحه ی نمایش، هوم کیت، شیفت شب، دوربین، ح رانندگی، زنگ هشدار، اپل تی وی، ضبط صدا، زمان سنج و موارد دیگر به طور مستقیم دست پیدا کرد.بیشتر اپلیشکین های پیش فرض و مهم در ios 11 بازطراحی شده اند؛ اما مهم ترین اپلیکیشنی که تغییرات زیادی به خود دیده اپ استور است. در نوار پایینی فروشگاه نرم افزاری اپل، پنج بخش تحت عناوین updates ،apps ،games ،today و search وجود دارد. بخش today، نرم افزارها و بازی های برجسته را طبق یک موضوع خاص برای کاربران نشان می دهد. در بخش games می توان به پیش نمایش بازی ها، اطلاعات قیمتی و امتیازبندی های مختلف آن دسترسی داشت. اپلیکیشن «files» در زمان معرفی سر و صدای زیادی به پا کرد و بسیاری از کاربرانی را که مشتاق دیدن یک نرم افزار مدیریت فایل کامل از سوی اپل بودند ، تا حدودی ناامید کرد. اپلیکیشن فای در سیستم عامل ios 11 امکان جستجو، باز و ویرایش فایل های ابری موجود در درایو آی کلود و نرم افزارهای ابری شخص سومی مانند با ، دراپ با ، وان درایو مایکروسافت، گوگل درایو، ادوبی کریتیو کلود و دو فضای ابری چینی را برای کاربران فراهم می کند.بررسی آیفون 8 پلاس / iphone 8 plus reviewاصلی ترین تغییر نسخه جدید ios از نگاه ما به عنوان یک کاربر ایرانی، اضافه شدن پشتیبانی از کیبورد استاندارد فارسی به این سیستم عامل است. با استفاده از کیبورد استاندارد فارسی موجود در سیستم عامل ios 11، قادر به بهره مندی از تمامی ویژگی های یک صفحه کلید فارسی از جمله تایپ اعداد فارسی، نیم فاصله و موارد دیگر خواهید بود. خوشبختانه پشتیبانی از کیبورد سخت افزاری فارسی نیز به این نسخه از ios اضافه شده است. برای فعال سازی کیبورد استاندارد فارسی در دستگاه های مبتنی بر این نسخه از ios، کافی است از بخش تنظیمات عمومی، keyboard و سپس keyboards را انتخاب کنید؛ در صفحه ی نمایش داده شده با لمس «add new keyboard» گزینه ی «persian» را جستجو و انتخاب کنید.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusدر سیستم عامل جدید ios 11 با فشردن هم زمان کلید پاور و دکمه ی هوم، یک اسکرین شات ثبت و به گوشه ی پایینی سمت چپ صفحه ی نمایش منتقل می شود. در این ح کاربر می تواند در صورت تمایل با لمس اسکرین شات، آن را ویرایش یا بدون اعمال تغییرات، تأیید و ذخیره کند. اپل موزیک و اپلیکیشن نقشه ی اپل هم نسبت به گذشته تغییر کرده اند و قابلیتی به نام «do not disturb while driving» نیز برای خاموش اعلان ها در هنگام رانندگی به سیستم عامل افزوده شده است.بررسی آیفون 8 پلاس / iphone 8 plus reviewبررسی تمام موارد جدید ios 11 از حوصله ی این بحث خارج است، شما می توانید مقالات مرتبط با آن را در زوميت مطالعه کنید. در پایان این بخش باید گفت ios 11 با وجود اینکه تمرکز ویژه ای روی قابلیت های تبلتی دارد؛ اما تازه هایی را نیز به آیفون های اپل می آورد. این سیستم عامل جدید برای تمام آیفون های چند سال اخیر در دسترس است؛ از این رو عرضه ی آیفون ۸ پلاس با این سیستم عامل برتری خاصی به این گوشی نمی دهد. عملکرد این سیستم عامل همانند نسخه های پیشین بسیار روان و کم نقص است؛ با این حال هنوز هم محدودیت های گذشته به قوت خود باقی هستند.دوربیندوربین همواره یکی از اصلی ترین نقاط قوت آیفون های اپل بوده است و آیفون ۸ پلاس نیز از این قاعده مستثنا نیست. عملکرد دوربین آیفون ۸ پلاس با وجود استفاده از همان مشخصات فنی در نسل قبلی یا آیفون ۷ پلاس به اندازه ای بهبود یافته که این گوشی موفق شده است در آزمایش dxomark امتیاز ۹۴ را ب کند که بالاترین امتیاز ثبت شده توسط یک گوشی در آزمایش دوربین این وب سایت معتبر است. آیفون ۸ پلاس همچون نسل پیشین از وجود یک دوربین دوگانه با چینش افقی دوربین ها بهره می برد. هرچند سنسور مورد استفاده در هر دو دوربین این گوشی هوشمند از نظر رزولوشن با هم برابری می کند؛ اما چیزی که باعث شده عملکرد دوربین آیفون ۸ پلاس با سایر رقبا متفاوت باشد، سیستم پردازش تصویر در کنار نوع لنزهای مورد استفاده در این گوشی هوشمند است.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاپل در آیفون ۸ پلاس از دو سنسور ۱۲ مگاپی لی بهره برده است؛ با این تفاوت که دوربین اصلی از وجود یک لنز واید ۲۸ میلی متری با f/1.8 و همچنین پشتیبانی از لرزش گیر اپتیکال بهره می برد. دوربین دوم آیفون ۸ پلاس یک لنز ۵۶ میلی متری تله فوتو با f/2.8 دارد که برجسته ترین ویژگی آن، امکان زوم دو برابری اپتیکال است. با استفاده از این همین دوربین است که می توان تصاویر پرتره با افکت بوکه ثبت کرد. دوربین آیفون ۸ پلاس از وجود سیستم فو خ ر تشخیص فاز بهره می برد. ضمنا یک فلش ال ای دی چهارگانه ی دوال تون نیز در کنار این دوربین قرار گرفته است. دوربین سلفی آیفون ۸ پلاس از وجود یک سنسور ۷ مگاپی لی با f/2.2 بهره می برد. از قابلیت های دوربین سلفی آیفون ۸ پلاس باید به قابلیت شناسایی چهره در کنار پشتیبانی از hdr و ثبت تصاویر پانوراما اشاره کرد. دوربین سلفی آیفون ۸ پلاس از ثبت ویدیوهای فول اچ دی با نرخ ۳۰ فریم در ثانیه و اچ دی با نرخ ۲۴۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می کند.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusدوربین اصلی آیفون ۸ پلاس از نظر ویدیویی قادر است ویدیوهایی با رزولوشن ۲۱۶۰ پی ل با نرخ ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه ثبت کند. نرخ ثبت ویدیوهای فول اچ دی توسط دوربین این گوشی هوشمند به ترتیب ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه است. آیفون ۸ پلاس قادر است همزمان با ثبت ویدیوی 4k، تصاویری با رزولوشن ۸ مگاپی ل ثبت کند. دوربین آیفون ۸ پلاس از نظر مشخصات فنی تفاوت چندان زیادی با نسل پیشین این گوشی هوشمند یا آیفون ۷ پلاس ندارد. اپل موفق شده است با بهره گیری از همان سخت افزار پیشین و بهبود سیستم نرم افزاری پردازش تصویر در کنار تراشه ی جدید a11 بایونیک، کیفیت تصاویر ثبت شده با دوربین آیفون ۸ پلاس را بیش از پیش بهبود دهد.دوربین آیفون ۸ پلاس را می توان از جنبه های متعددی مورد بررسی قرار داد که شامل عملکرد دوربین اصلی، دوربین مجهز به لنز تله فوتو و همچنین برداری این گوشی هوشمند است. با توجه به بهبود های نرم افزاری صورت گرفته در سیستم پردازش تصاویر آیفون ۸ پلاس، تصاویر ثبت شده با استفاده از دوربین اصلی این گوشی نویز کمتری دارند و به مراتب جزئیات بیشتری در تصاویر نمایش داده می شود. این موضوع تفاوت چندانی در عملکرد دوربین به هنگام عکاسی در محیط های پرنور یا کم نور ندارد و در صورت مقایسه تصاویر ثبت شده با آیفون ۸ پلاس و آیفون ۷ پلاس، می توان این تفاوت را به روشنی مشاهده کرد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusدر زمان استفاده از دوربین مجهز به لنز تله فوتو باید به این نکته اشاره کنیم که دوباره آیفون ۸ پلاس در مقایسه با آیفون ۷ پلاس بهبود یافته است. در زمان ثبت تصاویر پرتره با افکت بوکه می توان به روشنی مشاهده کرد که دوربین آیفون ۸ پلاس قادر است عمق تصاویر را بسیار بهتر از نسل پیش تشخیص دهد. در واقع ثبت تصاویر پرتره در آیفون ۸ پلاس تنها محدود به بوکه پس زمینه نیست و حتی با وجود مات شدن پس زمینه نیز می توان جزئیات بیشتری در مقایسه با نسل پیشین مشاهده کرد. آیفون ۸ پلاس در زمان ثبت تصاویر با استفاده از دوربین دوم نیز جزئیات بیشتری از سوژه به همراه نویز کمتر ثبت می کند. همچنین عکاسی در ح پرتره در محیط های کم نور نویز کمتری در مقایسه با آیفون ۷ پلاس ثبت می کند که نشان از بهبود عملکرد دوربین این گوشی هوشمند دارد.به طور حتم در زمان کار با دوربین آیفون ۸ پلاس می توان به روشنی درک کرد که چرا دوربین این گوشی موفق شده است امتیاز ۹۴ را از dxomark به دست بیاورد. با توجه به اینکه آیفون ۸ پلاس از وجود قابلیت خ ر hdr بهره می برد، این ویژگی در بهترین ح ممکن مورد استفاده قرار می گیرد؛ به طوری که می توان جزئیات سوژه های قرارگرفته در سایه را نیز با وجود نور شدید در محیط روباز مشاهده کرد. با توجه به اینکه آیفون ۸ پلاس به همراه ios 11 راهی بازار شده است، اپلیکیشن دوربین این گوشی در مقایسه با نسل های پیشین فرق می کند. ظاهر اپلیکیشن دوربین آیفون ۸ پلاس بسیار ساده است.بررسی آیفون ۸ پلاس / iphone 8 reviewکلید های مربوط برای استفاده از قابلیت های دوربین آیفون ۸ پلاس در دو نوار بالای کلید شاتر و همچنین نوار بالایی اپلیکیشن دوربین قرار گرفته اند. در نوار بالایی به ترتیب از سمت راست به چپ می توان آی های مربوط به افکت های تصویری ، فعال تایمر، ثبت تصاویر لایو و تنظیمات مربوط به فلش را مشاهده کرد. در نوار پایینی به ترتیب از سمت راست می توان عکاسی را در ح های پانوراما، مربعی، پرتره، عکاسی معمولی، ثبت ویدیو، ویدیوی اسلوموشن و ویدیوی در ح تایم لپس ثبت کرد. یکی از نکاتی که باید در مورد ثبت ویدیو با استفاده از آیفون ۸ پلاس اشاره کنیم، نبود تنظیمات برای تغییر رزولوشن و نرخ ثبت ویدیو در داخل خود اپلیکیشن دوربین است. برای تغییر رزولوشن و نرخ ثبت ویدیو در آیفون ۸ پلاس باید به بخش تنظیمات رفت و پس از انتخاب دوربین، تنظیمات مورد نیاز را اعمال کرد.در صورت انتخاب ح پرتره برای عکاسی، چندین گزینه برای تنظیم نوع نور سوژه در اختیار کاربر قرار می گیرد که به ترتیب شامل نور طبیعی، نور استودیو، کانتورینگ، نو ردازی روی سن و نو ردازی سیاه و سفید روی سن است. هر یک از این ح ها برای ثبت تصاویر پرتره با افکت بوکه، قابلیت نو ردازی خاصی در اختیار کاربران قرار می دهد. برای مثال در ح نو ردازی روی سن به ح سیاه و سفید، سوژه انتخاب می شود و سپس اطراف سوژه به جای اعمال افکت بوکه به رنگ مشکی درمی آید و نو ردازی روی چهره و خود سوژه به صورت سیاه و سفید اعمال می شود. در صورتی که نکات ظریف عکاسی در این ح به خوبی رعایت شود، یک تصویر بسیار زیبا خلق خواهد شد. در ح عکاسی پرتره به روش نو ردازی کانتورینگ نیز تمرکز روی برجسته نکات مثبت در چهره کاربر و بی اثر المان های نه چندان زیبا و خوشایند سوژه است.نمونه تصاویر ثبت شده با آیفون ۸ پلاسبازده و عملکرداپل معمولا جزئیات زیادی در رابطه با مشخصات سخت افزاری محصولات خود، به ویژه آیفون ارائه نمی دهد و صرفا به اشاره به بهبود های صورت گرفته نسبت به نسل های گذشته بسنده می کند. اما نتایج کالبد شکافی وب سایت ifixit از گوشی آیفون ۸ پلاس نشان از آن دارند که فبلت جدید اپل در کنار تراشه ی قدرتمند a11 bionic از سه گیگابایت حافظه ی رم از نوع lpddr4، مودم ال تی ایی x16 کوالکام و حافظه ی ۶۴ یا ۲۵۶ گیگابایتی nand بهره می برد.تراشه ی a11 bionic توسط شرکت تایوانی tsmc و با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری finfet تولید شده است. تراشه ی موبایل جدید اپل، ۴.۳ میلیارد ترانزیستور را در فضایی به مساحت ۸۹.۲۳ میلی متر مربع در بر می گیرد؛ بنابراین ۳۰ درصد کوچک تر از تراشه ی a10 fusion است. تراشه ی a11 bionic بر مبنای متد پکیجینگ pop با حافظه ی رم ۲ گیگابایتی lpddr4 در آیفون ۸ و حافظه ی رم ۳ گیگابایتی lpddr4 در آیفون ۸ پلاس یکپارچه شد استه؛ بنابراین نسبت به تراشه های مرسوم، فضای کمتری می کند و از لحاظ فیزیکی با کوتاه شدن فواصل، انتشار سیگنال ها سریع تر صورت می پذیرد.مقایسه ی مشخصات تراشه ی a11 bionic با سایر تراشه های بالاردهمشخصات / تراشهa11 bionica10 fusionاسنپدراگون ۸۳۵ا ینوس ۸۸۹۵سی پی یو۲ هسته ی قدرتمند monsoon
۴ هسته ی کم مصرف mistral۲ هسته ی قدرتمند hurricane با ۲.۳۴ گیگاهرتز
۲ هسته ی کم مصرف zephyr۴ هسته ی kryo 280 با ۲.۴۵ گیگاهرتز
۴ هسته ی پردازشی kryo 280 با ۱.۹ گیگاهرتز۴ هسته ی ا ینوس m2 با ۲.۳۱۴ گیگاهرتز
۴ هسته ی پردازشی cortex-a53 با ۱.۶۹ گیگاهرتزجی پی یواختصاصی اپلpowervr gt7600
سفارشی سازی شدهadreno 540
۷۱۰ مگاهرتزmali g71mp20 کنترلر حافظهlpddr4lpddr4lpddr4xlpddr4xحافظه ی ذخیره سازی----emmc 5.1, ufs 2.1emmc 5.1, ufs 2.1مودمdown: lte cat16
up: lte cat13down: lte cat12
up: lte cat13down: lte cat16
up: lte cat13down: lte cat16
up: lte cat13isp----۳۲ مگاپی ل تکی
۱۶ مگاپی ل دوگانهدوربین عقب: ۲۸ مگاپی ل
دوربین جلو: ۲۸ مگاپی لفرایند تولید۱۰ نانومتری finfet۱۶ نانومتری finfet۱۰ نانومتری finfet۱۰ نانومتری finfetسیستم -روی-یک-چیپ a11 bionic از شش هسته ی پردازشی ۶۴ بیتی با ریزمعماری armv8-a بهره می برد که توسط اپل طراحی شده اند. این هسته ها به دو دسته ، شامل دو هسته ی قدرتمند با نام monsoon و چهار هسته ی کم مصرف با نام mistral تقسیم می شوند. طبق ادعای اپل، هسته های کم مصرف و قدرتمند به ترتیب ۷۰ و ۲۵ درصد سریع تر از نمونه های به کاررفته در تراشه ی a10 fusion هستند.تراشه ی موبایل جدید اپل، در مجموع از ۶۴ کیلوبایت حافظه ی نهان سطح یک و ۸ مگابایت حافظه ی نهان سطح دو بهره می برد. وظیفه ی جمع آوری و پردازش داده های مربوط حسگرهایی مانند شتاب سنج ، ژیروسکوپ و قطب نما جهت کاسته شدن از بار پردازشی cpu بر عهده ی نسل جدید کمک پردازنده ی حرکتی اپل موسوم به m11 است که در بطن تراشه ی a11 قرار دارد و با سایر اجزای این تراشه یکپارچه شده است. اپل مدعی است که تراشه ی a11 bionic با جهت دهی تسک های مختلف بین هسته های قدرتمند و کم مصرف پردازنده ی مرکزی، توان پردازشی فوق العاده ی خود را به صورت هوشمندانه ای مدیریت می کند؛ بدین ترتیب پردازش هایی مانند ارسال پیام و وب گردی، سریع تر از گذشته و با مصرف انرژی کمتری انجام می شوند و به لطف کنترلر عملکرد نسل دومی a11، می توان از توان پردازشی هر ۶ هسته به صورت همزمان بهره برد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusاپل در سال جاری میلادی همکاری خود با شرکت imagination technologies را قطع کرد؛ بدین ترتیب کوپرتینونشین ها با توسعه ی نخستین واحد پردازش گرافیکی اختصاصی خود، آن را در تراشه ی a11 bionic به کار بردند. این پردازنده ی گرافیکی از سه هسته ی پردازشی بهره می برد و طبق اپل ۳۰ درصد نسبت به نمونه ی استفاده شده در تراشه ی a10 fusion سریع تر است. واحد پردازش گرافیکی به کاررفته در تراشه ی a11 با پشتیبانی از کتابخانه ی metal 2 اپل و فریم وُرک core ml، امکان توسعه ی بازی های سنگین و یکپارچه سازی یادگیری ماشین با اپلیکیشن ها را برای توسعه دهندگان فراهم می کند و پردازنده ی موبایل جدید اپل را برای اجرای بازی های سه بعدی و ارائه ی تجربه ی بهتر و واقع گرایانه تر واقعیت افزوده، بهینه می کند.تراشه ی a11 bionic از پردازشگر تصویر جدیدی بهره می برد که از قابلیت های مبتنی بر عکاسی محاسباتی، مانند تخمین نو ردازی، ثبت گسترده ی رنگ و پردازش پیشرفته ی پی ل پشتیبانی می کند. این تراشه از یک واحد اختصاصی مبتنی بر شبکه ی عصبی موسوم به neural engine بهره می برد که قادر به انجام بالغ بر ۶۰۰ میلیارد عملیات در ثانیه است و در کاربردهایی مانند فیس آی دی، انیموجی و سایر تسک های مبتنی بر یادگیری ماشین استفاده می شود.برای آنکه عملکرد آیفون ۸ پلاس را به لحاظ توان پردازشی بسنجیم، در ابتدا طبق روال بررسی های زوميت، بنچمارک های مختلف را روی این فبلت اجرا کردیم که در ادامه می توانید نتایج حاصل را مشاهده کنید:ج بنچمارک ابزارهای موبایل پرچم دارتلفن / تبلتantutu 63dmark
icestorm
unlimitedpcmark
work 2.0
/overall
web browsinggeekbench 4
/single
multigfxbench
/manhattan 3.1
offscreengfxbench
/car chase
offscreengfxbench
/t-rex
offscreenvellamo
/browser
metalcf bench
v1.3iphone 8 plus22369964084--4285
946959fps
48fps--117fps
140fps----xperia xz1166167367526298
60491811
650838fps
37fps25fps
24fps59fps
101fps6262
344268111lg v30170756395065714
57051909
633017fps
34fps12fps
23fps56fps
99fps5267
321565698galaxy note 8174364325865121
48581992
667323fps
43fps13fps
26fps60fps
123fps7118
319358788ipad pro 10.5 22759954609-3928
932558fps
100fps-59fps
217fps--oneplus 51719934116366661953
671640fps
40fps24fps
24fps60fps
113fps7303
271468851sony xperia xz premium161200399266675
62871979
592741fps
40fps25fps
23fps60fps
108fps6739
342365027htc u11173946404496887
63231892
635014fps
31fps10fps
19fps48fps
89fps7044
272068303samsung galaxy s8+173282312195307
51622019
645222fps
36fps13fps
25fps57fps
103fps7565
320958165lg g6130962*5221
41571749
417012fps
26fps8.2fps
16fps41fps
63fps4368
362534373samsung galaxy s8171795286595045
47731988
662723fps
35fps13fps
25fps58fps
104fps4467
334854718htc u ultra 148858268496489
57891645
401444fps
23fps18fps
18fps57fps
61fps5888
309167896huawei p10 120,85222,9236299
55211928
560818fps
17fps12fps
9.9fps52fps
55fps6004
273755,639xiaomi mi mix 138654260986798
59021821
429646fps
22fps19fps
19fps57fps
63fps5978
312469034google pixel xl138,42325,8566589
58711478
421844fps
21fps18fps
17fps57fps
62fps5846
308768021huawei mate 9122,17827,4716321
56121940
585520fps
20fps12fps
11fps57fps
62fps- / 338259,427moto z1368462498718fps
32fps12fps
19fps4901
345865879xiaomi mi5s134568256481701
399226fps
26fps16fps
16fps4896
334564359xperia xz124589245694856
325664589apple iphone 7168242galaxy note 7132586239894823
295663989oneplus 3141895275464986
356866587galaxy s7 edge127589240464789
305865489آیفون ۸ پلاس در بنچمارک انتوتو که تمام جنبه های گوشی، مانند gpu ،cpu، رم و تجربه ی کاربری را مورد بررسی قرار می دهد، به امتیاز ۲۲۳۶۹۹دست یافت که با اختلافی فاحش، بالاترین امتیازی محسوب می شود که طی سال های گذشته در بررسی گوشی های هوشمند با آن مواجه شدیم. بنچمارک ice storm unlimited یک تست آف اسکرین برای مقایسه ی cpu و gpu در دستگاه های مختلف محسوب می شود؛ بنابراین مواردی مانند رزولوشن نمایشگر و dpi آن، تأثیری بر نتایج ندارند، در این تست، آیفون ۸ پلاس موفق به ب امتیاز ۶۴۰۸۴شد که تقریبا دو برابر امتیاز گل ی نوت ۸ در این آزمون است. آیفون ۸ پلاس به مدد تراشه ی قدرتمند خود، در این آزمون، امتیازی مشابه مک بوک پرو ۱۳ اینچی ب کرد.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusبنچمارک گیک بنچ با محوریت بررسی عملکرد cpu در تسک های روزمره، در دو ح تک و چند هسته ای عمل می کند؛ این تست نشان می دهد که پردازنده ی مرکزی a11 bionic با ش تن رکورد قبلی تراشه ی a10 fusion روی آیفون ۷ / ۷ پلاس، اکنون در کنار a10x fusion بهترین عملکرد در بین تمام پردازنده های موبایل مبتنی بر معماری آرم را دارد. در بنچمارک gfxbench که روی پردازش گرافیکی تمرکز دارد، آزمون های manhattan 3.1 و t-rex را در دو ح آن اسکرین و آف اسکرین اجرا کردیم. آیفون ۸ پلاس با نمایشگر فول اچ دی خود در ح آن اسکرین که رزولوشن نمایشگر نیز بر نتایج تأثیرگذار است، با اختلافی قابل توجه، بهترین عملکرد را در بین تمام گوشی های هوشمند دارد؛ اما در ح آف اسکرین، میزان اختلاف کاهش یافت.باتریهمان طور که در بخش طراحی اشاره کردیم، آیفون ۸ پلاس در هر سه بُعد طول، عرض و ارتفاع، ۰.۲ میلی متر بزرگ تر از آیفون ۷ پلاس است؛ اما به دلیل اضافه شدن ماژ ول شارژ بی سیم به این گوشی، کوپرتینونشین ها ناچار به استفاده از باتری کوچک تری در آن شده اند. آیفون ۸ پلاس برای تأمین انرژی مورد نیاز خود، از یک باتری ۲۶۹۱ میلی آمپر ساعتی استفاده می کند؛ بنابراین ظرفیت باتری این گوشی نسبت به نمونه ی ۲۹۰۰ میلی آمپ رساعتی به کاررفته در آیفون ۷ پلاس، حدود ۷.۲ درصد (معادل ۲۰۹ میلی آمپر ساعت) کاهش یافته است که مقدار قابل توجهی محسوب می شود.البته اپل مدعی است که به لطف بهینه سازی های انجام شده روی تراشه ی a11 bionic، شارژدهی آیفون ۸ پلاس مشابه آیفون ۷ پلاس خواهد بود. این شرکت شارژدهی ۱۳ و ۱۴ ساعتی را به ترتیب برای وب گردی و پخش با آیفون ۸ پلاس پیش بینی می کند؛ اما شارژدهی پرچم دار جدید این شرکت در واقعیت چگونه است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، آزمون های متداول زوميت را روی این گوشی انجام دادیم.اپل آیفون 8 پلاس / apple iphone 8 plusزوميت، شارژدهی گوشی های هوشمند را با چهار آزمون مختلف بررسی می کند. ابتدا ویدیویی با رزولوشن اچ دی، در شرایطی به صورت مداوم تا زمان خاموش شدن دستگاه تأمین می شود که روشنایی نمایشگر روی ۲۰۰ نیت تنظیم شده است و تمام ارتباطات بی سیم قطع شده اند (ح هواپیما). در آزمایش بعدی الگوریتم وب گردی روی دستگاه متصل به شبکه ی وایرلس با شدت روشنایی ۲۰۰ نیت نمایشگر اجرا می شود و این آزمایش نیز تا زمان خاموش شدن گوشی ادامه دارد.و در نهایت بنچمارک pcmark و gfxbench روی گوشی اجرا می شوند که نمونه ی اول، یکی از گزینه های توانمند در شبیه سازی استفاده ی روزمره ی کاربران از گوشی ها است و دیگری ترکیبی از توانایی پردازشی را در کنار شارژدهی بررسی می کند. گوشی های موبایل باید قادر به ارائه ی نتایجی مناسب در هر دو بخش باشند. برخی از برند ها با اورکلاک پردازنده، توان پردازشی بالایی به ارمغان می آورند؛ اما هنگام شرایط کاری سنگین، باتری گوشی به سرعت خالی خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم که بنچمارک pcmark برای سیستم عامل ios توسعه داده نشده است؛ از این رو در بخش دوم آزمون باتری به اجرای بنچمارک gfxbench بسنده می کنیم.گوشی / تستنمایشگرظرفیت
(mah)ویدیو
(h)وب گردی
(h)gfxbench
manhattan 3.1
battery lifetimegfxbench
manhattan 3.1
longtime performancepcmark
(h)iphone 8 plus1080p / "5.5269113:1011:30171min2051frame--xperia xz11080p / "5.2270011:379:28180.3min1610frame6:32lg v30qhd+ / "6.0330012:309:36237.7min802.3frame8:25galaxy note 8wqhd+ / "6.3330013:4810:25173.1min833.7frame6:41oneplus 51080p / "5.5330016:4511:40185.6min1,937frame10:00sony xperia xz premium4k / "5.53,2307:0010:04180.3min1,718frame7:44htc u11qhd / "5.53,00011:0410:12339.4min730.0frame7:55+samsung galaxy s8wqhd+ / "6.23,50014:2712:16157.8min827.5frame9:31lg g6qhd+ / "5.73,30012:308:31391.3min479.5frame6:21samsung galaxy s8wqhd+ / "5.83,00012:3010:058:15htc u ultraqhd / "5.73,0008:407:355:54huawei p101080p / "5.13,20014:2412:006:30xiaomi mi mix1080p / "6.44,40014:1013:4010:13pixel xl google5.5" / qhd3,45011:109:307:12pixel google5" / 1080p2,77011:208:106:46huawei mate 95.9" / 1080p4,00014:1514:179:22huawei honor 85.2" / 1080p3,0009:0010:406:16huawei nova plus5.5" / 1080p3,34011:0010:509:18motorola moto z5.5" / qhd2,6008:506:504:55xiaomi mi 5s5.15" / 1080p3,20013:0012:107:55iphone 74.7" / 750p1,9609:2010:00--xperia xz5.2" / 1080p2,9009:009:206:31iphone 7 plus5.5" / 1080p2,90014:2012:00--همان طور که از نتایج تست های باتری پیدا است، آیفون ۸ پلاس در تست پایداری عملکرد جی اف ای بنچ (longtime performance) بالاترین امتیاز را از آن خود کرد و در آزمون طول عمر باتری بنچمارک جی اف ای بنچ نیز عملکرد مشابهی با گوشی هایی مانند گل ی نوت ۸، وان پلاس ۵ و ا پریا ای زد وان دارد؛ اما از این لحاظ، نسبت به گوشی های اچ تی سی یو ۱۱ و ال جی وی ۳۰، بسیار پایین تر است.بررسی های اولیه ی ما نشان از عملکرد بسیار خوب آیفون ۸ پلاس به لحاظ شارژدهی دارند، در حقیقت به نظر می رسد که ادعای اپل مبنی بر نزدیک بودن شارژدهی آیفون ۸ پلاس به مدل پیشین، چندان دور از واقعیت نیست. آیفون ۸ پلاس در تست پخش ویدیو، به مدت ۱۳ ساعت و ۱۰ دقیقه شارژدهی داشت که بسیار نزدیک به عدد حاصل شده برای آیفون ۷ پلاس است. فبلت جدید کوپرتینونشین ها به واسطه ی پردازنده ی بهینه ی خود، در استفاده های روزمره، وب گردی های گاه وبی گاه، استریم موسیقی و تماشای تا ۲۴ ساعت دوام می آورد؛ اما چنانچه استفاده ی شما محدود باشد، آیفون ۸ پلاس می تواند تا یک روز و نیم همراهی تان کند.اپل با معرفی آیفون ۸ / ۸ پلاس و آیفون ۱۰ برای نخستین بار پشتیبانی از شارژ سریع و شارژ بی سیم را به گوشی های هوشمند خود اضافه کرد. اما طی یک استراتژی سؤال برانگیز، برخلاف پرچم داران اندرویدی، شارژ مناسب برای شارژ سریع را به صورت پیش فرض همراه گوشی های جدید خود ارائه نمی دهد و برای استفاده از این قابلیت ناچار به ید جداگانه ی چنین شارژری هستید. اپل مدعی است که در صورت استفاده از چنین شارژری، باتری آیفون ۸ / ۸ پلاس طی ۳۰ دقیقه، به میزان ۵۰ درصد شارژ خواهد شد.همان طور که در بخش طراحی نیز اشاره کردیم، آیفون های جدید برای شارژ بی سیم از استاندارد رایج qi پشتیبانی می کنند؛ بنابراین شما به سادگی امکان تهیه ی پد شارژر برای شارژ بی سیم آیفون ۸ / ۸ پلاس خواهید داشت. البته باید خاطرنشان کنیم که آیفون های جدید در حال حاضر تنها امکان تغذیه ی توان ۵ واتی را دارند؛ اما اپل در نظر دارد تا طی یک به روزرسانی نرم افزاری، امکان پشتیبانی از توان ۷.۵ واتی را نیز به آن ها اضافه کند.جمع بندیدر نگاه اول، ممکن است چنین تصور کنید
وان پلاس ۵ تی با نمایشگر کشیده و حاشیه های باریک، سخت افزار قدرتمند و دوربین دوگانه با عملکردی متفاوت، نسخه ای ارتقا ءیافته از پرچم دار چینی ها در نیمه ی نخست سال جاری میلادی محسوب می شود.شاید در سال ۲۰۱۴ و هنگام رونمایی وان پلاس از نخستین محصول تجاری خود با نام وان پلاس وان و لقب غول کُش (flagship killer)، با توجه به جو فوق العاده رقابتی و پرتنش حاکم بر دنیای گوشی های هوشمند، کم تر ی می توانست، این شرکت را به عنوان تولید کننده ای پایدار و موفق تصور کند؛ اما اکنون پس از گذشت چهار سال از آن دوران، وان پلاس نامی محبوب در صنعت گوشی های هوشمند محسوب می شود که به واسطه ی تولید محصولاتی انگشت شمار با کیفیت ساخت بالا، سخت افزار قدرتمند در کنار ارائه ی تجربه ای نزدیک به اندروید خالص و صد البته قیمت گذاری مناسب، توانسته است تولیدات خود را به لیست گزینه های مورد نظر طیف گسترده ای از کاربران در بازار تشنه ی گوشی های هوشمند اضافه کند؛ لیستی که غالبا دو نام سامسونگ و اپل را در بطن خود می بیند. وان پلاس 5 تی / oneplus 5tوان پلاس در واپسین روزهای فصل بهار سال جاری، پرچم دار جدید خود را در شرایطی با نام وان پلاس ۵ به جهانیان معرفی کرد که رقبایی همچون سامسونگ و ال جی با برداری از پرچم داران بدون حاشیه ی خود در کانون توجهات قرار داشتند و این مساله شرایط را برای عرض اندام محصول جدید چینی ها دشوارتر می کرد؛ محصولی که برخلاف رقبا از طراحی قدیمی با حاشیه های ضخیم و دوربینی نه چندان توانمند بهره می بُرد؛ از این رو چینی ها برای تغییر وضعیت و ارائه ی محصولی که بیش از پیش با استانداردهای سال ۲۰۱۷ هم خوانی داشته باشد، پس از گذشت حدود ۵ ماه و اواسط فصل پاییز، از نسخه ی ارتقاءیافته ی پرچم دار خود با نام oneplus 5t رونمایی د؛ گوشی هوشمندی که به لطف نمایشگر بدون حاشیه و کشیده ی خود می تواند رقیبی شایسته برای اصلی ترین بازیگران حال حاضر دنیای گوشی های هوشمند باشد.تغییرات وان پلاس 5t تنها به زبان طراحی محدود نمی شود و چینی ها سازوکار دوربین دوگانه ی این گوشی را نیز مورد بازنگری قرار داده و قابلیت احراز هویت مبتنی بر شناسایی چهره ی کاربر را نیز به آن اضافه کرده اند؛ اما آیا تغییرات ایجاد شده در وان پلاس 5t می تواند افزایش قیمت ۲۰ دلاری آن را نسبت به وان پلاس ۵ توجیه کند؟ آیا این تغییرات می توانند پرچم دار جدید وان پلاس را در ردیف محصولات شرکت های بزرگ قرار دهد؟ با زوميت همراه باشید تا به بررسی وان پلاس ۵تی بپردازیم.گوشی هوشمند oneplus 5t توسط فروشگاه اینترنتی واو برای بررسی در اختیار زوميت قرار گرفته است.مشخصات فنیوان پلاس 5t در برابر وان پلاس 5مشخصات/گوشی وان پلاس 5tوان پلاس 5تراشهاسنپدراگون ۸۳۵اسنپدراگون ۸۳۵سیستم عاملاندروید ۷.۱.۱
ا یژن او.اس ۴.۷اندروید ۷.۱.۱
ا یژن او.اس ۴.۵.۱۰حافظه ی رم۶/۸ گیگابایت۶/۸ گیگابایتنمایشگر۶.۰.۱ اینچ
optic amoled
رزولوشن ۲۱۶۰×۱۰۸۰ پی ل۵.۵ اینچ
optic amoled
رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پی لمحافظ نمایشگرگوریلا گلس ۵گوریلا گلس ۵تراکم پی لی۴۰۱ پی ل بر اینچ۴۰۱ پی ل بر اینچحافظه ذخیره سازی۶۴/۱۲۸ گیگابایت۶۴/۱۲۸ گیگابایتکارت حافظه----دوربین اصلی۱۶+۲۰ مگاپی ل
دیافراگم f/1.7۱۶+۲۰ مگاپی ل
دیافراگم f/2.6 و f/1.6دوربین سلفی۱۶ مگاپی ل
f/2.0۱۶ مگاپی ل
f/2.0حسگر اثر انگشتداردداردسیم کارتنانوسیمنانوسیمباتری۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت۳۳۰۰ میلی آمپر ساعتوزن۱۶۲ گرم۱۵۳ گرمابعاد۷.۳×۷۵×۱۵۶.۱ میلی متر۷.۳×۷۴.۱×۱۵۴.۲ میلی مترقیمت پایه۵۰۰ یورو۵۰۰ یوروطراحیامروزه اغلب تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در طراحی و ساخت محصولات بالارده ی خود عموما از الگوی مشابهی پیروی می کنند؛ به طوری که فریم ف ی، پنل های شیشه ای و براق با لبه های خمیده، دوربین دوگانه و البته خلاء جک ۳.۵ میلی متری هدفون، تمام آن چیزی است که در سال های اخیر در طیف گسترده ای از گوشی های هوشمند به شکل های مختلف پیاده می شود و به جز موارد انگشت شمار، به سختی می توان گوشی هوشمند رده بالایی را با بدنه ی یکپارچه ی ف ی یافت. این سبک طراحی جذاب و مستحکم، به بهانه ی پشتیبانی از فناوری نه چندان کاربردی شارژ بی سیم، جای خود را به طراحی شکننده، پرزرق و برق و البته لک پذیر شیشه ای داده است.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tاما در این بین، وان پلاس با رونمایی از وان پلاس 5t به خوبی نشان داد که شهامت واقعی، نه در حذف جک ۳.۵ میلی متری هدفون و تغییر زبان طراحی به بهانه ی اضافه قابلیت های جانبی و غیرکاربردی؛ بلکه در اولویت قراردادن ارتقاء تجربه و حس کاربر از در دست گرفتن گوشی و استفاده از آن است. وان پلاس ۵ تی به جز تغییر نسبت تصویر نمایشگر، کاهش حاشیه های اطراف نمایشگر و تبع آن، انتقال حسگر اثر انگشت به پشت گوشی، تغییر فاحش دیگری را نسبت به وان پلاس ۵ تجربه نکرده است؛ اما این موضوع به هیچ وجه ناخوشایند نیست، چرا که ما از کیفیت ساخت و جنس بدنه ی وان پلاس ۵ نیز رضایت داشتیم.لوگو وان پلاس / oneplus logoوان پلاس برخلاف عموم غول های دنیای موبایل، همچنان به بدنه ی ف ی و جذاب وفادار باقی مانده استوان پلاس ۵ تی درون کالبدی یکپارچه از جنس آلومینیوم آندیزه شده با پوشش مشکی مات جای گرفته است و لمس بدنه ی آن، نسبت به گوشی های با بدنه ی شیشه ای، حس بسیار بهتری را القاء می کند. مزیت دیگر طراحی ف ی وان پلاس ۵ تی، لک پذیری بسیار کم تر آن نسبت به هم تایان شیشه ای آن است. بدنه ی پرچم دار جدید وان پلاس از هر چهار سمت، انحنای ظریفی دارد که در کنار گوشه های گرد گوشی، در دست گرفتن آن را ساده تر می کنند، این لبه های منحنی شکل در نهایت به خطوطی تیز ختم می شوند که دورتادور گوشی را فرا گرفته اند. با وجود آنکه تضاد موجود بین انحنای پشت وان پلاس ۵ تی و لبه های تیز این گوشی، بر زیبایی گوشی می افزاید؛ اما در عین حال، تیزی لبه ها، کمی از راحتی کار با محصول می کاهد، به جرئت می توان گفت که این مساله تنها ایراد قابل اشاره در طراحی oneplus 5t است. نمای جلوی وان پلاس 5t با گوشی های بدون حاشیه ی متعددی که در سال جاری معرفی شدند، تفاوت چندانی ندارد: نمایشگری کشیده با حاشیه های باریک که تقریبا کل بخش جلوی گوشی را به خود اختصاص داده است. وان پلاس بدون اِعمال تغییری قابل توجه در ابعاد وان پلاس ۵تی نسبت به نسل پیشین این گوشی، موفق به جای دادن نمایشگری با ابعاد ۶.۰۱ و نسبت تصویر ۱۸:۹ در دل آن شده است، این نمایشگر زیر پوششی از جنس گوریلا گلس ۵ و از نوع 2.5d قرار دارد تا انجام ژست های حرکتی مختلف روی آن به لذتی بی بدیل تبدیل شود. باریک تر شدن حاشیه های اطراف نمایشگر، باعث شده است تا چینی ها حسگر اثر انگشت را از پایین نمایشگر به پنل پشت گوشی انتقال دهند که به اعتقاد ما، محلی ایده آل برای این حسگر محسوب می شود. دسترسی به حسگر اثر انگشت به سادگی صورت می گیرد و نیازی به جابه جا مکرر یا کشیدن بیش از حد انگشت برای یافتن آن نیست. وان پلاس 5 تی / oneplus 5tوان پلاس 5 تی / oneplus 5tلبه ی سمت راست وان پلاس ۵ تی از کلید پاور و درگاه سیم کارت میزبانی می کند و در لبه ی سمت چپ آن، اسلایدر تغییر وضعیت اعلان ها و کلیدهای کنترل صدا دیده می شوند. کلیدهای فیزیکی وان پلاس 5t ف ی هستند و فشردن آن ها بازخورد مطلوبی را به همراه دارد. نوارهای آنتن در لبه های بالا و پایین قرار دارند و به زیبایی با رنگی مشابه بدنه، با طراحی کلی گوشی یکپارچه شده اند. در لبه ی پایین دستگاه، جک ۳.۵ میلی متری هدفون را مشاهده می کنیم؛ درگاهی که به لطف استراتژی اخیر تولیدکنندگان، در مسیر بدل شدن به یک نوستالژی به سر می برد. متاسفانه وان پلاس ۵ تی از اسپیکر استریو بهره نمی برد و اسپیکر تک کاناله ی آن، کنار جک هدفون و پورت usb-c، در لبه ی پایین گوشی تعبیه شده است.بی شک یکی از معدود ایراداتی که به طراحی گوشی زیبای وان پلاس می توان گرفت، مقاوم نبودن آن در برابر آب و گردوغبار است؛ در شرایطی که تقریبا تمام گوشی های بالارده ی کنونی، گواهی ip67 یا ip68 را دریافت کرده اند؛ محصول جدید وان پلاس هیچ گواهی رسمی و معتبری مبنی بر مقاومت آن در برابر آب و گرد وغبار ندارد.نمایشگراولدها در حال فتح بازار گوشی های بالارده هستند و هر سال شاهد رکوردشکنی استفاده از چنین نمایشگرهایی هستیم. وان پلاس همانند گذشته پرچمدار خود را با نمایشگر اولد راهی بازار کرده است، نمایشگری که پنل آن ساخت سامسونگ است؛ با توجه به مشکلات پیش آمده برای نمایشگرهای اولد ال جی استفاده از پنل های سامسونگ را در وان پلاس را تصمیمی درست از جانب این شرکت می دانیم. وان پلاس نمایشگر پرچمدار جدیدش را فول اپتیک امولد نام گذاری کرده است؛ واژه ی «فول» به حاشیه های اندک نمایشگر در نسل جدید گوشی های وان پلاس اشاره دارد. با توجه به رواج نسبت تصویر جدید ۱۸ به ۹، قابل پیشبینی بود که وان پلاس ۵ تی نیز به این نوع نمایشگرها مجهز شود. به ادعای وان پلاس نمایشگرهای اپتیک امولد در حقیقت پنل های امولد سفارشی سازی شده ای هستند که وان پلاس پروفایل کنتراست، رنگ ها و دمای آن را به دلخواه خود تغییر داده است. شایان ذکر است که در اولین استفاده از گوشی به شباهت نمایشگر آن با نسل گذشته پی خواهید برد.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tنمایشگر ۶ اینچی وان پلاس ۵ تی تقریبا ۸۰ درصد از سطح جلوی گوشی را پوشانده است. وان پلاس به استفاده از نمایشگرهای با رزولوشن بالا اعتقادی ندارد از این در پرچمدار جدیدش از نمایشگری با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ پی ل استفاده کرده است؛ این رزولوشن همانند نسل گذشته تراکم پی ل ۴۰۱ پی ل در هر اینچ را برای گوشی به ارمغان می آورد. این رقم روی کاغذ ضعیف تر از رقبا به نظر می رسد اما به جز کاربردهای واقعیت مجازی، نمایشگر این گوشی در تمام سناریو ها شما را راضی خواهد کرد. نمایشگر وان پلاس ۵ تی برخلاف رقبای خود از استانداردهای hdr10 یا دالبی ویژن پشتیبانی نمی کند؛ اما مشاهده ی محتوای ویدئویی بدون این استانداردها هم در نمایشگر بزرگ و اولد وان پلاس ۵ تی لذت بخش است.رنگ ها در نمایشگر وان پلاس ۵ تی نمایشی در خور یک پرچمدار دارند. امکان تغییر پروفایل رنگ ها و حتی تغییر دستی گرمای رنگ در تنظیمات نمایشگر وجود دارد. وان پلاس ۵ تی همانند نسل قبلی در آزمایش های روشنایی ما سربلند بود. حداکثر روشنایی نمایشگر تغییری نسبت به نسل قبل نکرده است و مقدار آن ۶۴۴ نیت اندازه گیری شد؛ برخلاف گل ی های سامسونگ تفاوتی بین روشنایی حداکثر نمایشگر در ح تنظیم دستی و خ ر روشنایی در وان پلاس ۵ تی مشاهده نمی شود. از ج زیر می توانید برای مقایسه ی عملکرد گوشی های بالارده ی مختلف بازار استفاده کنید:روشنایی نمایشگرwhite, 0%black, 100%, manualwhite, 100%, manualblack, 100% autowhite, 100%, automax native contrastoneplus 5t2.506430644∞galaxy a8+ 20182.5305680795∞galaxy a8 20182.6005700763∞honor 92.483.874793.87480124mate 10 pro2.2606050850∞nokia 81.811.115521.13559497iphone x2.4307500930∞mate 101.273.173153.93502127iphone 82.561.845501.95658337iphone 8 plus2.261.645291.87629336xperia xz15.21.034321.1473430v303.7105910706∞galaxy note 82.85073801074∞oneplus 52.406390640∞xperia xz premium3.871.384111.55414298galaxy s8 plus2.39069801119∞iphone 7 plus1.531.815532.21647305lg g62.510.683490.82389513huawei p101.733.575323.50531152htc u114.683.183953.97515130نمایشگرهای وان پلاس ۳ و ۳ تی در زمان عرضه با مشکلاتی از جمله نشت نور و تاخیر همراه بودند؛ اما وان پلاس در پرچمداران امسالش به طور کامل این مشکلات را حل کرده است. با وجود اولد بودن نمایشگر، خبری از سرد شدن و تغییر رنگ ها در نگاه از زوایا نیست و خوشبختانه با یکی از نمونه های خوب بازار در بخش زاویه ی دید روبرو هستیم. کنتراست بالا و روشنایی نمایشگرهای اولد، آن ها را در صدر بهترین ها برای استفاده در فضای باز و زیر مستقیم نور خورشید قرار می دهد؛ خوشبختانه وان پلاس ۵ تی در بین گوشی های مجهز به نمایشگر اولد نیز عملکرد بسیار خوبی در این زمینه دارد. وان پلاس مدعی است که قابلیتی با نام «sunlight display» در زمان فعال بودن روشنایی خ ر در پس زمینه، کنتراست را افزایش داده و به خوانایی نمایشگر در زیر نور خورشید کمک می کند؛ البته ما تفاوت خاصی در سناریو هایی مانند مشاهده ی ویدئو و ع ، عکاسی و همچنین بازی مشاهده نکردیم.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tحداقل روشنایی نمایشگر وان پلاس ۵ تی در تست های ما ۲.۵ نیت اندازه گیری شد که رقم قابل قبولی برای یک گوشی بالارده محسوب می شود. قابلیت «night mode» نیز با قابل تنظیم خود به کاهش نور آبی نمایشگر و خستگی کمتر چشمان کاربر کمک می کند؛ شدت و زمان فعال شدن آن به راحتی قابل شخصی سازی است. وان پلاس ۵ تی همچون نسل قبل از قابلیتی به نام «reading mode» بهره می برد که با سیاه و سفید نمایشگر و تغییر دمای رنگ، مطالعه را لذت بخش تر و به کتاب خوان ها نزدیک تر کرده است؛ این قابلیت به صورت دستی از تنظیمات نمایشگر فعال می شود اما امکان فعال سازی خ ر آن با اجرای اپلیکیشن دلخواه نیز وجود دارد. قابلیت دیگری که وان پلاس ۵ تی از آن بهره می برد «ambient display» است. برخلاف نمایشگر همیشه روشن، این قابلیت تنها در زمان دریافت اعلان فعال می شود.اسپیکرخلاء اسپیکر استریو، در شرایطی که تعداد زیادی از رقبای وان پلاس ۵ تی از چنین اسپیکرهایی بهره می برند، یکی دیگر از ضعف های این گوشی به شمار می رود. چینی ها به جای استفاده از اسپیکرهای استریو، به نمونه ای تک کاناله بسنده کرده و آن را در لبه ی پایینی گوشی قرار داده اند. در تست های ما، شدت صدای وجی اسپیکر وان پلاس 5t در حدود ۷۰ تا ۷۵ دسی بل در نوسان بود؛ نتیجه ای که این گوشی را در رتبه ای پایین تر از رقبایی همچون میت ۱۰ پرو و آیفون ۱۰ قرار می دهد؛ البته باید خاطرنشان کنیم که کیفیت صدای وجی از وان پلاس ۵ تی در حد مطلوبی قرار دارد.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tخوشبختانه وان پلاس ۵ تی از جک ۳.۵ میلی متری هدفون بهره می برد و می توان هدفون های شخصی را به آن متصل کرد. هنگام اتصال هدفون، عملکرد oneplus 5t بسیار بهبود می یابد. در این شرایط، صدای وجی شفافیت بالایی دارد و بلندی صدا نیز مطلوب است، با این حال، نمی توان وان پلاس ۵ تی را به لحاظ موسیقایی با محصولی همچون ال جی وی ۳۰ یا میت ۱۰ پرو مقایسه کرد. وان پلاس در منوی تنظیمات صدا، بخشی با نام audio tuner در نظر گرفته است که در آن می توان تنظیمات اکولایزر را تغییر داد یا با انتخاب نوع هدفون از منوی earphone type، نوع وجی صدا را اصلاح کرد. با فعال audio switch در این بخش و کمی اِعمال تغییر در تنظیمات مختلف آن، می توان وجی صدای هدفون را تا حد زیادی نسبت به ح پیش فرض بهبود داد. نرم افزار و رابط کاربریرابط کاربری oxygenos استفاده شده در گوشی های وان پلاس مثال بارزی از عبارت «زیبایی در سادگی است» به شمار می رود. وقتی برای اولین بار گوشی های وان پلاس را در دست می گیرد سادگی رابط کاربری و آن به اندروید خالص توجه شما را به خود جلب می کند. خوشبختانه پیچیدگی خاصی در استفاده از رابط کاربری به چشم نمی خورد و همه چیز به ساده ترین شکل کنار یکدیگر قرار داده شده اند. متاسفانه وان پلاس ۵تی به صورت پیش فرض فاقد اندروید اوریو است؛ با وجود اینکه دارندگان این گوشی به زودی طعم اندروید ۸ را خواهند چشید؛ اما چشم پوشی از این اقدام وان پلاس ممکن نیست. نسخه ی ۴.۷.۴ رابط کاربری oxygenos همانند نسخه های پیشین بسیار سریع و روان است؛ به طوری که نمونه ای با چنین عملکرد روان در دنیای اندروید نایاب است.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tخبری از آی مربوط به صفحه ی اپلیکیشن ها (app drawer) نیست و برای دسترسی به آن تنها کافی است از پایین نمایشگر به سمت بالا سوایپ کنید. تعداد آی ها در هر ستون و ابعاد آن نیز به راحتی در این رابط کاربری قابل تغییر است. اگر علاقه ای به آی های وان پلاس نداشته باشید، امکان تغییر و بسته های آی جدید در تنظیمات رابط کاربری وجود دارد. صفحه ی «shelf» هنوز در رابط کاربری برای دسترسی به اپلیکیشن های اخیر، مخاطبین و مواردی از این دست وجود دارد.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tمورد جذاب بعدی «پوشه ی امن» (secure box) نام دارد؛ البته این مورد محدود به وان پلاس ۵تی نیست و پیش از این در گوشی های دیگری نظیر پرچم داران سامسونگ هم وجود داشت. این قابلیت پوشه ای را در اختیارتان قرار می دهد تا به واسطه ی آن بتوانید تمام فایل ها، ع ها و ویدیوهای خصوصی یا مهم تان را در آن قرار دهید؛ دسترسی به این پوشه تنها توسط حسگر تشخیص اثر انگشت یا یک کد ۶ رقمی امکان پذیر است. به صورت پیش فرض قابلیتی با نام «app locker» نیز برای محدود دسترسی کاربران دیگر به یک اپلیکیشن در این رابط کاربری وجود دارد؛ امکان پنهان اعلان های این اپلکیشن های از دید کاربران دیگر نیز وجود دارد.یکی از جذاب ترین ویژگی های رابط کاربری وان پلاس، ژست های حرکتی در زمان خاموش بودن نمایشگر است. در زمان خاموش بودن نمایشگر می توان با کشیدن برخی از حروف الفبای انگلیسی روی نمایشگر، اپلیکیشن خاصی را اجرا کرد؛ برای مثال می توان با کشیدن حرف «o» مرورگر کروم را اجرا کرد. در این بخش همچنین می توان ژست هایی برای کنترل موسیقی در حال پخش نیز در نظر گرفت به این معنی که در زمان خاموش بودن نمایشگر با سوایپ دو انگشتی میتوان پخش موسیقی را را متوقف کرد یا از سر گرفت؛ برای تغییر موسیقی در حال پخش نیز میتوان از «» استفاده کرد.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tبخش «a nced» در تنظیمات گوشی نیز ویژگی های متنوعی را ارائه می دهد. وان پلاس در این بخش قابلیتی برای زمان بندی خاموش و روشن گوشی قرار داده است. در بخش تنظیمات پیشرفته ی وان پلاس ۵ تی می توان نوع عملکرد کلید پا ازی در اپلیکیشن های اخیر را نیز تغییر داد؛ اگر پا ازی عمیق را در این بخش انتخاب کنید تمام پردازش های پس زمینه ی اپلیکیشن نیز بسته خواهند شد، این کار ممکن است از دست دادن اعلان ها و مواردی از این دست را به دنبال داشته باشد. وان پلاس گیمرها را نیز فراموش نکرده و قابلیت «gaming do not disturb» را برای متوقف نمایش اعلان ها در هنگام بازی تعبیه کرده است؛ کاربر در هنگام فعال بودن این قابلیت و اجرای اپلیکیشن اضافه شده به لیست آن، همچنان از تماس های دریافتی آگاه خواهد شد، البته در این شرایط نیز برای راحتی بیشتر گیمر امکان استفاده از اسپیکر برای مکالمه وجود دارد.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tویژگی دیگری که در رابط کاربری وان پلاس ۵ تی شاهد آن هستیم، امکان اضافه کارکرد ثانویه برای کلیدهای ناوبری اندروید است. هر کدام از سه کلید ناوبری اندروید قابل برنامه ریزی هستند تا با دوبار ضربه یا نگه داشتن طولانی، وظیفه ی خاصی را انجام دهند؛ برای مثال می توان با نگه داشتن انگشت خود روی کلید اپلیکشن های اخیر، ح اسپلیت اسکرین یا جستجوی صوتی را فعال کرد. پیش از این در گوشی های هواوی قابلیتی را برای استفاده ی هم زمان از شبکه های اجتماعی با حساب های کاربری مختلف را شاهد بودیم، وان پلاس ۵تی نیز برای استفاده از یک اپلیکیشن برای چند حساب کاربری قابلیتی با نام «parallel apps» در نظر گرفته است.وان پلاس ۵ تی / oneplus 5tدر پایان این بخش باید گفت با وجود کوتاهی وان پلاس در استفاده از جدیدترین نسخه ی اندروید در پرچمدارش، تجربه ی اندروید در وان پلاس ۵تی بسیار لذت بخش است. در طول استفاده از این گوشی مشکل خاصی از نظر سازگاری با نسبت تصویر ۲ به ۱ مشاهده نکردیم و اپلکیشن ها به خوبی با چنین نمایشگری سازگار بودند. یادآور می شویم که وان پلاس زمان انتشار نسخه ی پنجم oxygenos و اندروید اوریو برای وان پلاس ۵ تی را اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرده است.سیستم احراز هویتچینی ها با کاهش ضخامت حاشیه های اطراف نمایشگر وان پلاس ۵ تی، حسگر اثر انگشت این گوشی را به پشت آن انتقال داده اند. وان پلاس محل بسیار مناسبی را برای این حسگر انتخاب کرده است؛ به طوری که دسترسی به آن به سادگی هرچه تمام تر صورت می گیرد و نیازی به جابه جایی مکرر انگشت برای یافتن محل حسگر نیست.روند ثبت اثر انگشت بسیار ساده است و با چند بار جابه جا انگشت، حسگر داده های مورد نیاز را جمع آوری می کند؛ وان پلاس امکان ثبت اثر پنج انگشت را فراهم کرده است؛ بنابراین در صورت نیاز می توان اثر انگشت کاربر دیگری را در گوشی ثبت کرد.حسگر اثر انگشت وان پلاس ۵ تی عملکرد فوق العاده سریعی دارد؛ به طوری که در ری از ثانیه هویت کاربر را شناسایی می کند. عملکرد این حسگر به اندازه ای سریع است که حین استفاده از آن، کاربر صفحه ی لاک اسکرین را نیز مشاهده نمی کند و به صورت مستقیم وارد صفحه ی هوم می شود.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tوان پلاس ۵ تی از قابلیت تشخیص چهره نیز بهره می برد که طبق اعلام چینی ها، عملکرد آن مبتنی بر بررسی ۱۰۰ ویژگی چهره ی کاربر از طریق دوربین جلوی گوشی است؛ بنابراین نمی توان امنیت آن را با فیس آی دی آیفون ۱۰ مقایسه کرد؛ چرا که این سیستم با پرتاب ۳۰ هزار پرتو مادون قرمز روی چهره ی کاربر، وی را شناسایی می کند.سیستم تشخیص چهره ی وان پلاس ۵ تی به طرز شگفت انگیزی سریع است؛ به طوری که با گرفتن گوشی مقابل صورت و فشردن کلید پاور، بلافاصله ، قفل گوشی باز شده و کاربر وارد صفحه ی هوم می شود. ما عملکرد این سیستم را زیر نور آفتاب، روشنایی اتاق یا تاریکی مطلق و در ح های مختلفی مانند استفاده از عینک طبی، کلاه و عینک آفت مورد ارزی قرار دادیم.وان پلاس ۵ تی در شرایط نوری مناسب بدون مکث، چهره ی کاربر را شناسایی می کند؛ اما در تاریکی مطلق، عملکرد سیستم چنددهم ثانیه کندتر می شود؛ چرا که برای روشن چهره ی کاربر، در ابتدا، صفحه نمایش گوشی روشن می شود. وان پلاس ۵ تی در ح استفاده از عینک طبی و کلاه، چهره ی ما را به خوبی شناسایی کرد؛ اما هنگام استفاده از عینک آفت ، در شناسایی چهره ی کاربر، ناموفق بود.در ح کلی، سیستم های احراز هویت مبتنی بر تشخیص چهره به خصوص نمونه ی به کار رفته در پرچمدار اخیر وان پلاس، در ابتدای راه قرار دارند و نمی توان چندان بر صحت عملکرد آن ها اتکا داشت؛ اما خوشبختانه، وان پلاس مانند اپل شهامت حذف حسگر اثر انگشت را نداشته است و می توان از این سیستم قدیمی و در عین حال، کارآمد استفاده کرد.دوربین وان پلاس ۵ تی همچون بسیاری از گوشی های هوشمندی که این روزها معرفی شده و راهی بازار می شوند، از وجود یک ماژول دوربین دوگانه در پنل پشتی بهره می برد. پس از وان پلاس ۵، نسل جدید گوشی هوشمند وان پلاس را باید به عنوان دومین گوشی هوشمندی از این کمپانی چینی بدانیم که از وجود دوربین دوگانه بهره می برد. به نوعی می توان دوربین وان پلاس ۵ تی را با وجود برتری در سایر حوزه ها به عنوان پاشنه ی آشیلی برای آن در نظر گرفت، هرچند آزمایش های انجام شده نشان داد که این دوربین آنچنان که تصور می کردیم بد نیست. اگرچه نمی توان دوربین وان پلاس ۵ تی را به خوبی گوشی های هوشمندی نظیر پی ل ۲ گوگل یا آیفون ۱۰ برشمرد، اما عملکرد آن راضی کننده است. دوربین دوگانه ی وان پلاس ۵ تی از دو سنسور ۱۶ و ۲۰ مگاپی لی تشکیل شده است. با توجه به اینکه سایز هر دو سنسور ۱/۲.۸ اینچ است، از این رو اندازه ی هر پی ل در سنسور ۱۶ مگاپی لی ۱.۱۲ میکرومتر و اندازه ی هر پی ل در سنسور ۲۰ مگاپی لی یک میکرومتر است. لنز مورد استفاده برای هر دو سنسور نیز ی ان است، بطوریکه هر دو لنز ۲۷ میلی متری بوده و از وجود دیافراگم f/۱.۷ بهره می برد. لنز تعبیه شده روی سنسور ۱۶ مگاپی لی از وجود لرزش گیر دیجیتال بهره می برد و از این رو خبری از لرزش گیر اپتیکال در هیچ یک از دو دوربین نیست.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tمشخص نیست که چرا وان پلاس از یک لنز مشابه برای هر دو سنسور پشتی که از رزولوشن ۱۶ و ۲۰ مگاپی ل بهره می برند، استفاده کرده است. هواوی نیز همچون وان پلاس از زمان عرضه ی میت ۹ به بعد در سایر پرچمداران خود از وجود دو لنز مشابه در دوربین دوگانه بهره می برد، حال آنکه در گوشی های هواوی که با فناوری لایکا توسعه یافته اند، یکی از سنسور ها سیاه و سفید بوده و دیگری رنگی است. علت انتخاب سنسور سیاه و سفید در گوشی های هواوی به علت افزایش ثبت جزئیات در ترکیب تصویر ثبت شده با استفاده از دو سنسور است، حال آنکه در وان پلاس ۵ تی شاهد استفاده از دو سنسور رنگی با رزولوشن های متفاوت هستیم.دوربینی خوب اما نه در حد و اندازه ی پرچمداران ۲۰۱۷ دنیای موبایلبراساس اطلاعات ارائه شده توسط وان پلاس، دوربین دوم مجهز به سنسور ۲۰ مگاپی لی زمانی وارد مدار می شود که میزان نور محیط کمتر از ۱۰ لو باشد. در این ح دوربین بصورت خ ر سنسور دوم را مورد استفاده قرار داده و با ترکیب اطلاعات هر چهار پی ل در یک پی ل، سعی دارد تا نویز تصویر را کاهش دهد. نتیجه ی این کار ایجاد تصاویری ۵ مگاپی لی است. مشخص نیست که چرا وان پلاس از ترکیب اطلاعات به دست آمده از دو سنسور برای بهبود ع های ثبت شده استفاده نکرده است. هرچند فناوری مورد استفاده توسط وان پلاس خلاقانه به نظر می رسد، اما باید به این نکته اشاره کنیم که در عمل این فناوری وجی چندان خوبی نداشته و تصاویر آنچنان که باید در محیط های کم نور و مخصوص شب هنگام خوب نیستند. البته باید به این نکته اشاره کنیم که کمک به ثبت تصاویر بهتر در محیط های کم تور یا شب هنگام تنها وظیفه ی دوربین دوم نیست، چراکه دوربین دوم برای ثبت تصاویر پرتره نیز که این روزها به ترندی در بین گوشی های هوشمند تبدیل شده، مورد استفاده قرار می گیرد. تصاویر پرتره ثبت شده با استفاده از وان پلاس ۵ تی قابل قبول است. از جمله ی نکات مثبتی که عملکرد دوربین وان پلاس ۵ تی را در ثبت تصاویر پرتره قابل قبول می کند، مرزبندی خوب و نامحسوس سوژه با پس زمینه ی تار شده است که تصویر را بصورت نمایش نمی دهد. عملکرد دوربین وان پلاس ۵ تی در محیط های پرنور خوب بوده و تقریبا جزئیات به خوبی ثبت می شود، حال آنکه رنگ ها نیز به خوبی توسط وان پلاس ثبت می شوند. وان پلاس 5 تی / oneplus 5tاز دیگر ویژگی های دوربین باید به فو سیستم فو تشخیص فاز در کنار ویژگی های دیگری نظیر فلش دو گانه ی ال ای دی، قابلیت ثبت تصاویر پانورما و همچنین پشتیبانی از hdr اشاره کرد. وان پلاس ۵ تی قادر است تا به ترتیب ویدیوها با رزولوشن ۲۱۶۰، ۱۰۸۰، ۷۲۰ پی لی را با نرخ ۳۰، ۳۰/۶۰ و ۳۰/۱۲۰ فریم در هر ثانیه ثبت کند.دوربین سلفی وان پلاس ۵ تی نیز از یک سنسور ۲۰ مگاپی لی بهره می برد که دقیقا مشابه سنسور مورد استفاده در دوربین پشتی است با این تفاوت که وان پلاس از وجود یک لنز ۲۰ میلی متری در آن استفاده کرده است. دیافراگم لنز مورد استفاده f/۲.۰ بوده و از ویژگی هایی نظیر لرزش گیر دیجیتال در کنار پشتیبانی از hdr و ثبت ویدیوهای فول اچ دی نیز پشتیبانی می کند.هر چند دوربین سلفی وان پلاس ۵ تی از وجود قابلیتی نظیر لرزش گیر اپتیکال یا فو خ ر بی بهره است، اما دوربین سلفی این گوشی می تواند به خوبی تصاویر سلفی را با جزئیات بالا ثبت کند.در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که عملکرد دوربین وان پلاس ۵ تی با توجه به وضعیت دوربین گوشی های پیشین وان پلاس بهبود یافته و به بدی آنچه که ما در زوميت تصور می کردیم، نبود. هرچند وان پلاس ۵ تی را نمی توان با بهترین دوربین های تعبیه شده روی گوشی های هوشمند مقایسه کرد، اما می توان ادعا کرد که دوربین این گوشی بسیار بهتر از نسل های پیشین شده است.نمونه ع دوربین وان پلاس 5tبازده و عملکردبی شک یکی از بخش هایی که می توان وان پلاس ۵ تی را ستاره ی بی چون وچرای دنیای گوشی های اندرویدی دانست، بازدهی و عملکرد است. چینی ها هیچ مصالحه ای را در زمینه ی مشخصات فنی و سخت افزاری وان پلاس 5t صورت نداده اند و این گوشی را به یکی از قدرتمندترین پردازنده های حال حاضر دنیای موبایل مجهز کرده اند. پرچم دار جدید وان پلاس در دو نسخه ی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی با حافظه ی رم ۶ یا ۸ گیگابایتی از نوع lpddr4x روانه ی بازار شده است و قلب تپنده ی این گوشی، تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ است که وظایف پردازشی آن را برعهده دارد. نسخه ای از oneplus 5t که برای بررسی در اختیار زوميت قرار دارد، از ۸ گیگابایت حافظه ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی داخلی بهره می برد.اسنپدراگون ۸۳۵ نخستین تراشه ی ۱۰ نانومتری کوالکام است که توسط سامسونگ و با فرایند ۱۰ نانومتری lpe finfet تولید می شود. این تراشه ی هشت هسته ای و ۶۴ بیتی که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ و به عنوان جانشینی برای تراشه ی اسنپدراگون ۸۲۱ معرفی شد، طبق ادعای کوالکام، نسبت به گذشته ۳۵ درصد کوچک تر شده است و ۲۵ درصد انرژی کمتری مصرف می کند.مشخصات تراشه ی وان پلاس 5t با سایر تراشه های بالاردهمشخصات / تراشهاسنپدراگون ۸۳۵اسنپدراگون ۸۲۱ا ینوس ۸۸۹۵ا ینسوس ۸۸۹۰سی پی یو۴ هسته ی kryo 280 با ۲.۴۵ گیگاهرتز
۴ هسته ی پردازشی kryo 280 با ۱.۹ گیگاهرتز۲ هسته ی kryo با ۲.۱۵ گیگاهرتز
۲ هسته ی پردازشی kryo با ۱.۵۹۳ گیگاهرتز۴ هسته ی ا ینوس m2 با ۲.۳۱۴ گیگاهرتز
۴ هسته ی پردازشی cortex-a53 با ۱.۶۹ گیگاهرتز۴ هسته ی ا ینوس m1 با ۲.۳ و ۲.۶ گیگاهرتز
۴ هسته ی پردازشی cortex-a53 با ۱.۶ گیگاهرتزجی پی یوadreno 540
۷۱۰ مگاهرتزadreno 530
۶۲۴ مگاهرتزmali g71mp20 mali t880mp12
۶۵۰ مگاهرتزکنترلر حافظهlpddr4xlpddr4lpddr4xlpddr4حافظه ی ذخیره سازیemmc 5.1, ufs 2.1emmc 5.1, ufs 2.0emmc 5.1, ufs 2.1emmc 5.1, ufs 2.0مودمdown: lte cat16
up: lte cat13down: lte cat13
up: lte cat12down: lte cat16
up: lte cat13down: lte cat12
up: lte cat13isp۳۲ مگاپی ل تکی
۱۶ مگاپی ل دوگانه۲۸ مگاپی ل تکیدوربین عقب: ۲۸ مگاپی ل
دوربین جلو: ۲۸ مگاپی لدوربین عقب: ۲۴ مگاپی ل
دوربین جلو: ۱۳ مگاپی لفرایند تولید۱۰ نانومتری finfet۱۴ نانومتری finfet۱۰ نانومتری finfet۱۴ نانومتری finfetهسته های پردازشی اسنپدراگون ۸۳۵ از ریزمعماری اختصاصی کوالکام موسوم به kryo 280 بهره می برند که با استفاده از مجموعه ی دستورالعمل معماری (isa) آرم armv8-a توسعه داده شده اند و در قالب یک کلاستر ۴ هسته ای قدرتمند (arm cortex a73 سفارشی سازی شده) با کاری ۲.۴۵ گیگاهرتز و یک کلاستر ۴ هسته ای کم مصرف (arm cortex a53) با ۱.۹ گیگاهرتز، پردازنده ی مرکزی (cpu) تراشه ی اسنپدراگون ۸۳۵ را تشکیل می دهند.واحد پردازش گرافیکی این تراشه، نمونه ی ۷۱۰ مگاهرتزی آدرنو ۵۴۰ است که توسط کوالکام و برمبنای معماری بهینه شده ی آدرنو ۵۳۰ توسعه داده می شود و به لطف فرایند تولید ۱۰ نانومتری خود، نسبت به گذشته پایداری حرارتی بیشتری دارد. این gpu توان محاسباتی ۵۶۷ گیگافلاپس ارائه می دهد، ۲۵۶ واحد محاسبه و منطق (alu) در آن گنجانده شده است و از کتابخانه های opengl es 3.2 ،opencl 2.0 ،directx 12 و vulkan پشتیبانی می کند. طبق ادعای کوالکام، این gpu نسبت به گذشته ۲۵ درصد سریع تر در رندر گرافیکی عمل می کند و ۶۰ برابر رنگ های بیشتری را به نمایش می گذارد.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tکوالکام مودم lte اختصاصی خود موسوم به snapdragon x16 را برای اسنپدراگون ۸۳۵ در نظر گرفته است که توانایی دستی به سرعت های downlink بالغ بر یک گیگ ت بر ثانیه (lte cat. 16) و uplink معادل ۱۵۰ مگ ت بر ثانیه (lte cat. 13) را به کاربر می دهد؛ یعنی ۱۰ برابر سریع تر از مقداری که می شد با مودم های 4g lte نسل اول تجربه کرد. علاوه بر این، به لطف پشتیبانی از استاندارد چند گیگ تی 802.11ad و وای فای چند ورودی چند وجی چندکاربره (mu-mimo)، مودم x16 تجربه ی دسترسی به اینترنت بی سیم با سرعت های بسیار بالا را در اختیار کاربر قرار می دهد. اسنپدراگون ۸۳۵ برای سنجش، یا فشرده سازی سیگنال های آنالوگ و ممتد از پردازش گر سیگنال دیجیتال (dsp) کوالکام با ریزمعماری hexagon 682 استفاده می کند که با هدف بهبود عملکرد و طول عمر باتری طراحی شده و به منظور بهینه سازه بهره وری، هاب سنسور all-ways aware کوالکام و هسته ی hexagon vector extensions نیز در داخل آن گنجانده شده است.اسنپدراگون ۸۳۵ را می توان یکی از نخستین تراشه هایی دانست که از کنترلر حافظه ی lpddr4x با پهنای باس دو کاناله ی ۳۲ بیتی، پهنای باند ۲۹.۸ گیگ ت بر ثانیه ای و ۱۸۶۶ مگاهرتز پشتیبانی می کند و با رابط فلش دو کاناله ی ufs 2.1 برای حافظه ی ذخیره سازی سازگار است؛ وان پلاس ۵ تی با حافظه های ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی از نوع ufs 2.1 بهره می برد، باید خاطرنشان کنیم دستگاهی که برای بررسی در اختیار زوميت قرار دارد، نسخه ی ۱۲۸ گیگابایتی پرچم دار جدید وان پلاس است که از حافظه ی ۱۲۸ گیگابایتی با مدل kludg4u1ea-b0c1 ساخت شرکت سامسونگ استفاده می کند. در ادامه می توانید عملکرد حافظه ی وان پلاس ۵ تی را مشاهده کنید:عملکرد حافظه ی ذخیره سازی ابزارهای موبایل پرچم دارمدل ها / عمل رخ خواندن ترتیبینرخ نوشتن ترتیبینرخ خواندن تصادفینرخ نوشتن تصادفیوان پلاس ۵ تی۷۵۰.۲۸ مگابایت برثانیه۲۰۵.۴۱ مگابایت برثانیه۱۳۶.۶ مگابایت برثانیه۱۹.۴۸ مگابایت برثانیهآنر ۹۲۸۱.۷۲ مگابایت برثانیه۹۷.۷۱ مگابایت برثانیه۲۸.۳۸ مگابایت برثانیه۱۳.۸۵ مگابایت برثانیههواوی میت ۱۰ پرو۸۳۵.۰۶ مگابایت برثانیه۲۲۰.۹۶ مگابایت برثانیه۱۷۵.۷۴ مگابایت برثانیه۱۷۲.۶۲ مگابایت بر ثانیهنوکیا ۸۶۸۹.۱۷ مگابایت برثانیه۲۰۴.۳۳ مگابایت برثانیه۱۴۶.۷۲ مگابایت برثانیه۱۴.۳۴ مگابایت برثانیههواوی میت ۱۰۸۲۴.۰۵ مگابایت برثانیه۲۰۶.۱۳ مگابایت برثانیه۱۷۷.۴۷ مگابایت برثانیه۱۵۷.۶۱ مگابایت برثانیها پریا ای زد وان سونی۶۷۶.۹۲ مگابایت بر ثانیه۲۰۶.۴۹ مگابایت بر ثانیه۱۵۷.۸۹ مگابایت بر ثانیه۱۴.۸۱ مگابایت بر ثانیهال جی وی ۳۰۶۸۱.۶۵ مگابایت بر ثانیه۱۵۸.۳۶ مگابایت بر ثانیه۷۱.۷۶ مگابایت بر ثانیه۱۱.۱ مگابایت بر ثانیهاچ تی سی یو ۱۱۷۱۶.۴۱ مگابایت بر ثانیه۱۶۲.۴۲ مگابایت بر ثانیه۹۰.۹۵ مگابایت بر ثانیه۶۵.۶۳ مگابایت بر ثانیهگل ی نوت ۸۷۹۰.۸۶ مگابایت بر ثانیه۲۰۳.۹۱ مگابایت بر ثانیه۱۲۳.۶۶ مگابایت بر ثانیه۱۴.۲ مگابایت بر ثانیهگل ی اس ۸ پلاس۷۷۲.۶۶ مگابایت بر ثانیه۱۷۹.۱۱ مگابایت بر ثانیه۱۲۲.۹۴ مگابایت بر ثانیه۱۴.۸ مگابایت بر ثانی والکام برای تراشه ی بالارده ی اسنپدراگون ۸۳۵، پردازشگر سیگنال تصویر (isp) و ۱۴ بیتی اختصاصی خود موسوم به spectra 180 را در نظر گرفته است که از ثبت تصاویری با رزولوشن ۳۲ مگاپی ل، لگ شاتر صفر، زوم نرم و فو خ ر پشتیبانی می کند و رنگ های طبیعی و کیفیت تصاویر بالایی به ارمغان می آورد. تراشه ی بالارده ی کوالکام به لطف پلتفرم امنیتی qualcomm haven قابلیت احراز هویت کاربر و دستگاه را به ارمغان می آورد. این پلتفرم از سیستم های امنیتی مبتنی بر شاخصه های بایومتریک، مانند اثر انگشت، صدا، عنبیه و تشخیص چهره به صورت کامل پشتیبانی می کند.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tوان پلاس 5t؛ هیولای قدرتمند دنیای گوشی های هوشمند زوميت برای ارزی عملکرد سخت افزار گوشی ها، در کنار اجرای بازی های گرافیکی و تحت فشار قراردادن گوشی، بنچمارک های مختلفی را روی آن اجرا می کند. بنچمارک انتوتو تمام جنبه های گوشی، مانند gpu ،cpu، حافظه ی رم و تجربه ی کاربری را مورد بررسی قرار می دهد. بنچمارک ice storm unlimited یک تست آف اسکرین برای مقایسه ی cpu و gpu در دستگاه های مختلف محسوب می شود؛ بنابراین مواردی مانند رزولوشن نمایشگر و dpi آن، تأثیری بر نتایج ندارد. بنچمارک pcmark، عملکرد دستگاه را به جای الگوریتم های انتزاعی و غیر قابل لمس، بر اساس تسک های روزمره می آزماید. بنچمارک گیک بنچ با محوریت بررسی عملکرد cpu در تسک های روزمره، در دو ح تک و چند هسته ای عمل می کند. از بنچمارک vellamo که توسط شرکت کوالکام توسعه داده شده است، آزمون های browser و metal روی گوشی اجرا می شوند که به ترتیب، عملکرد مرورگر وب و cpu را زیر ذره بین قرار می دهند. در نهایت بنچمارک cf-bench را داریم که عمدتا عملکرد پردازنده ی مرکزی و حافظه را مورد آزمایش قرار می دهد.در ادامه می توانید نتایج حاصل از اجرای آزمون های یادشده روی گوشی وان پلاس ۵ تی را مشاهده کنید:ج بنچمارک ابزارهای موبایل پرچم دارتلفن / تبلتantutu 63dmark
icestorm
unlimitedpcmark
work 2.0
/overall
web browsinggeekbench 4
/single
multigfxbench
/manhattan 3.1
offscreengfxbench
/car chase
offscreengfxbench
/t-rex
offscreenvellamo
/browser
metalcf bench
v1.3oneplus 5t176787404306861
60322021
620437fps
41fps23fps
25fps60fps
115fps67566honor 9145954289206134
54561961
634020fps
19fps13fps
11fps52fps
56fpsfailed63074huawei mate 10 pro175769309626913
69411983
649929fps
30fps21fps
21fps60fps
127fps6302
3982nokia 8170074403936744
62241913
651518fps
39fps12fps
23fps56fps
106fps7973
345371926huawei mate 10176022359956740
70061859
643723fps
37fps13fps
21fps60fps
125fps6597
40744825281iphone 821053164769--4239
9196106fps
41fps--120fps
135fps----iphone 8 plus22369964084--4285
946959fps
48fps--117fps
140fps----xperia xz1166167367526298
60491811
650838fps
37fps25fps
24fps59fps
101fps6262
344268111lg v30170756395065714
57051909
633017fps
34fps12fps
23fps56fps
99fps5267
321565698galaxy note 8174364325865121
48581992
667323fps
43fps13fps
26fps60fps
123fps7118
319358788ipad pro 10.5 22759954609-3928
932558fps
100fps-59fps
217fps--oneplus 51719934116366661953
671640fps
40fps24fps
24fps60fps
113fps7303
271468851sony xperia xz premium161200399266675
62871979
592741fps
40fps25fps
23fps60fps
108fps6739
342365027htc u11173946404496887
63231892
635014fps
31fps10fps
19fps48fps
89fps7044
272068303samsung galaxy s8+173282312195307
51622019
645222fps
36fps13fps
25fps57fps
103fps7565
320958165lg g6130962*5221
41571749
417012fps
26fps8.2fps
16fps41fps
63fps4368
362534373samsung galaxy s8171795286595045
47731988
662723fps
35fps13fps
25fps58fps
104fps4467
334854718htc u ultra 148858268496489
57891645
401444fps
23fps18fps
18fps57fps
61fps5888
309167896huawei p10 120,85222,9236299
55211928
560818fps
17fps12fps
9.9fps52fps
55fps6004
273755,639xiaomi mi mix 138654260986798
59021821
429646fps
22fps19fps
19fps57fps
63fps5978
312469034google pixel xl138,42325,8566589
58711478
421844fps
21fps18fps
17fps57fps
62fps5846
308768021huawei mate 9122,17827,4716321
56121940
585520fps
20fps12fps
11fps57fps
62fps- / 338259,427moto z1368462498718fps
32fps12fps
19fps4901
345865879xiaomi mi5s134568256481701
399226fps
26fps16fps
16fps4896
334564359xperia xz124589245694856
325664589apple iphone 7168242galaxy note 7132586239894823
295663989oneplus 3141895275464986
356866587galaxy s7 edge127589240464789
305865489ورای نتایج قابل توجه وان پلاس ۵ تی در بنچمارک ها، عملکرد این گوشی در دنیای واقعی نیز بسیار بی نظیر است؛ به طوری که کم تر گوشی های هوشمندی را (به خصوص در دنیای اندروید) می توان یافت که عملکردی نزدیک به وان پلاس 5t داشته باشد. اجرای تمام اپلیکیشن ها و بازی ها در این گوشی به سرعت و به نرمی هرچه تمام تر انجام می شود. ما برای به چالش کشیدن محصول جدید چینی ها، بازی های بسیار گرافیکی و سنگینی نظیر revolution و no limits را روی آن اجرا کردیم و از نتیجه، رضایت کامل داشتیم. بازی ها با جزئیات بسیار بالایی اجرا می شدند و به ندرت افت فریم را در آن ها تجربه می کردیم. وان پلاس ۵ تی به لطف حافظه ی رم ۸ گیگابایتی خود، در زمینه ی م ی تسکینگ نیز بی رقیب بود؛ به گونه ای که حتی با اجرای چندین اپلیکیشن و بازی سنگین، جابه جایی بین آن ها به سرعت صورت می گرفت و تقریبا هیچ گاه شاهد اجرای مجدد اپلیکیشن ها یا بازی ها نبودیم. باتریبا وجود بهره گیری وان پلاس ۵ تی از نمایشگری بزرگ تر، وظیفه ی تامین انرژی مورد آن همانند وان پلاس ۵، به یک باتری ۳۳۰۰ میلی آمپرساعتی س شده است؛ در حالی که برخی از رقبای این گوشی، نظیر گل ی اس ۸ پلاس و میت ۱۰ پرو از باتری های حجیم تری بهره می برند. اگر تصور می کنید که باتری کوچک تر وان پلاس ۵ تی در نهایت به پاشنه ی آشیل این گوشی بدل شده و به لحاظ شارژدهی، نتایج ناامید کننده ای را برای آن رقم خواهد زد، باید بگوییم در اشتباه هستید؛ چرا که وان پلاس ۵ تی در این زمینه نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد.برای آنکه عملکرد باتری oneplus 5t را ارزی کنیم، آزمون های متداول زوميت را روی این گوشی اجرا کردیم. زوميت، شارژدهی گوشی های هوشمند را با چهار آزمون مختلف بررسی می کند. ابتدا ویدیویی با رزولوشن اچ دی، در شرایطی به صورت مداوم تا زمان خاموش شدن دستگاه پخش می شود که روشنایی نمایشگر روی ۲۰۰ نیت تنظیم شده است و تمام ارتباطات بی سیم قطع شده اند (ح هواپیما). در آزمایش بعدی الگوریتم وب گردی روی دستگاه متصل به شبکه ی وایرلس با شدت روشنایی ۲۰۰ نیت نمایشگر اجرا می شود و این آزمایش نیز تا زمان خاموش شدن گوشی ادامه دارد.وان پلاس 5 تی / oneplus 5tو در نهایت بنچمارک pcmark و gfxbench روی گوشی اجرا می شوند که نمونه ی اول، یکی از گزینه های توانمند در شبیه سازی استفاده ی روزمره ی کاربران از گوشی ها است و دیگری ترکیبی از توانایی پردازشی را در کنار شارژدهی بررسی می کند. گوشی های موبایل باید قادر به ارائه ی نتایجی مناسب در هر دو بخش باشند. برخی از برند ها با اورکلاک پردازنده، توان پردازشی بالایی به ارمغان می آورند؛ اما هنگام شرایط کاری سنگین، باتری گوشی به سرعت خالی خواهد شد.گوشی / تستنمایشگرظرفیت
(mah)ویدیو
(h)وب گردی
(h)gfxbench
manhattan 3.1
battery lifetimegfxbench
manhattan 3.1
longtime performancepcmark
(h)oneplus 5tfhd+ / "6.01330017:1310:09140.3min2075frame8:34honor 91080p / "5.15320011:0611:28158.3min1024frame6:37huawei mate 10 profhd+ / "6.0400016:4015:21226.2min848.2frame8:36nokia 8qhd / "5.3309010:5510:29196.8min1042frame8:13iphone x1125p / "5.8271614:4011:10242.2min1561frame--huawei mate 101080p / "5.9400013:1612:17tbatba9:40iphone 84.7" / 750p18219:358:10122min3995frame--iphone 8 plus1080p / "5.5269113:1011:30171min2051frame--xperia xz11080p / "5.2270011:379:28180.3min1610frame6:32lg v30qhd+ / "6.0330012:309:36237.7min802.3frame8:25galaxy note 8wqhd+ / "6.3330013:4810:25173.1min833.7frame6:41oneplus 51080p / "5.5330016:4511:40185.6min1,937frame10:00sony xperia xz premium4k / "5.53,2307:0010:04180.3min1,718frame7:44htc u11qhd / "5.53,00011:0410:12339.4min730.0frame7:55+samsung galaxy s8wqhd+ / "6.23,50014:2712:16157.8min827.5frame9:31lg g6qhd+ / "5.73,30012:308:31391.3min479.5frame6:21samsung galaxy s8wqhd+ / "5.83,00012:3010:058:15htc u ultraqhd / "5.73,0008:407:355:54huawei p101080p / "5.13,20014:2412:006:30xiaomi mi mix1080p / "6.44,40014:1013:4010:13pixel xl google5.5" / qhd3,45011:109:307:12pixel google5" / 1080p2,77011:208:106:46huawei mate 95.9" / 1080p4,00014:1514:179:22huawei honor 85.2" / 1080p3,0009:0010:406:16huawei nova plus5.5" / 1080p3,34011:0010:509:18motorola moto z5.5" / qhd2,6008:506:504:55xiaomi mi 5s5.15" / 1080p3,20013:0012:107:55iphone 74.7" / 750p1,9609:2010:00--xperia xz5.2" / 1080p2,9009:009:206:31iphone 7 plus5.5" / 1080p2,90014:2012:00--وان پلاس ۵ تی به لطف بهره گیری از نمایشگر amoled با رزولوشن معقول +fhd و بهینه سازی های نرم افزاری اِعمال شده توسط ان وان پلاس در سیستم عامل این گوشی هوشمند، عملکرد آن به لحاظ شارژدهی نیز با وجود استفاده از باتری کوچک تر، مثال زدنی و قابل توجه است. وان پلاس ۵ تی در تست پخش ممتد ویدیو، موفق به ثبت زمان ۱۷ ساعت ۱۳ دقیقه شد که یکی از بهترین نتایجی است که تاکنون در بررسی محصولات به دست آورده ایم.در استفاده ی ما از oneplus 5t که شامل اتصال مداوم به شبکه وای فای، استریم موسیقی، وب گردی، پخش و استفاده از اپلیکیشن های پیام رسانی همچون تلگرام می شد، باتری این گوشی معمولا با یک بار شارژ کامل، ۱.۵ تا ۲ روز نیز دوام می آورد که عملکردی قابل توجه برای یک پرچم دار در سال ۲۰۱۷ محسوب می شود. اما در این بین، نکته ی قابل توجه، عملکرد خارق العاده ی فناوری شارژ سریع انحصاری وان پلاس، موسوم به dash است. به لطف شارژر ارائه شده همراه با وان پلاس 5t، باتری این گوشی ظرف مدت تنها ۵۵ دقیقه به صورت کامل شارژ می شود و ظرف مدت ۳۰ دقیقه، میزان ش?