رکورد جدید مسی در بارسلونا

مسابقات پرس قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور (گرامیداشت ۱۲۰۰۰ شهید سرافراز استان آذربایجان غربی) در ۴ رده سنی در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیش وتان 29 آذر ماه تا یکم دی ماه با حضور 291 ورزشکار در قالب 32 تیم برگزار شد و نفرات اول تا سوم کلیه رده های سنی معرفی شدند.***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول محمدرضا کلانتری از آذربایجان غربی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم مهدی محمودی از تهران با رکورد 65 کیلو گرممقام سوم محمدرضا کاملی از سبزوار با رکورد 65 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول شعاری از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم محمد همالی از ارباب کرمانشاه با رکورد 55 کیلو گرممقام سوم حسین ابراهیم پورمقدم از آذربایجان غربی با رکورد 45 کیلو گرم***رده سنی 60 کیلوگرم ***مقام اول حجت کریمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم محمد رفیعی از استان مرکزی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم کارو جانی از کردستان با رکورد 77.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مهدی کاظم شعار از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلومقام دوم محمود غفارزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلومقام سوم مقام سوم سجاد دیدار از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو***دسته 75 کیلوگرم***مقام اول علی محمد قندالی از لنجان اصفهان با رکورد 122.5 کیلو گرممقام دوم محمدامین حسینی از آذربایجان غربی الف با رکورد 117.5مقام سوم یاسین یساولی از مرکزی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محمد احمدی از ارباب کرمانشاه با رکورد 135 کیلومقام دوم مبین اسماعیلی از کردستان با رکورد 110 کیلومقام سوم محمد برخورداری از هیات یزد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلومقام دوم فربد صادقی از مازندران با رکورد 150 کیلومقام سوم جواد کاظمی از قزوین با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول احسان احمدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 145 کیلو گرممقام دوم کاظم مجیدی از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 127.5 کیلومقام سوم داریوش رفیعی از استان مرکزی با رکورد 120 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول سهیل مولی بیگی از مازندران با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم مرتضی قره ضیا از آذربایجان غربی با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم آرش اسکندری از لنجان اصفهان با رکورد 135 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 کیلو گرممقام دوم اکبر سلمانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 165 کیلو گرممقام سوم محمدامین پناهی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول فرهود ممقانی از آذربایجان شرقی با رکورد 107.5 کیلو گرممقام دوم اشکان رستمی از اسان شمالی با رکورد 105 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیلوگرم***مقام اول مسعود حسین پور از اردبیل با رکورد 140 کیلو گرممقام دوم عرفان امینی از لنجان اصفهان با رکورد 85 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان""1 _حجت کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو در دسته 60 کیلو گرم
2 _بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 در دسته 125 کیلو گرم
3 _ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلو گرم در دسته وزنی 90 کیلو گرم
***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول داود شاه محمدی از زنجان با رکورد 45 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول مهدی صفاییان از لنجان اصفهان با رکورد 100 کیلو گرممقام دوم محسن احمدی از آذربایجان غربی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم حسین عابدینی از زنجان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول علی محتشمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 115 کیلومقام دوم حسین بیات از زنجان با رکورد 112.5 کیلومقام سوم سینا خالند از آذربایجان غربی با رکورد 107.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول هادی حسن زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم بهزاد شاه محمدی از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرممقام سوم حسین مرکبی از هلال احمر آستارا با رکورد 127.5 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول داریوش مناف زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 162.5 کیلو گرممقام دوم محمد حسین حسین خانی از لنجان اصفهان با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم امین شاه علیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرممقام دوم محمد عبدالهی از کردستان با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو گرممقام دوم ابوالفضل طاهری از مازندران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم توحید قلعه گیر از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول محمد عطا ری از آغاجاری با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم مهران اسدی از کردستان با رکورد 170 کیلو گرممقام سوم وحید رشیدی نسب از آذربایجان غربی الف با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول محمد شیرانی از آذربایجان غربی با رکورد 207.5 کیلو گرممقام دوم ایمان احمدیان یزدی با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم پویا مهرصفت از آذربایجان غربی با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول محمد بابایی از آذربایجان غربی الف با رکورد 202.5 کیلو گرممقام دوم علی صفری راد با رکورد 195 کیلو گرممقام سوم رضا میرداریان از مازندران با رکورد 192.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم آزاد بهرامی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم ابوالفضل محمدزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 160 کیلو گرم***دسته وزنی 140 +کیلوگرم***مقام اول علی مهاجری از زنجان با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم مهرشاد پوشیده از مازندران با رکورد 117.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان"" 1 _کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرم در دسته 140 کیلو گرم
2 _ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو در دسته 90 کیلو
3 _حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرم در دسته 82.5 کیلو گرم
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سید سعید از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم مهدی ارباب از لنجان الف با رکورد 130 کیلو گرممقام سوم محمد زمانی از نخل تقی بوشهر با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول سعید نادری با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا جعفری از لنجان الف با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم فاروق بهمنیار از آذربایجان غربی الف با رکورد 137.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول حمید کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 167.5 کیلو گرممقام دوم حسین اسدی از نخل تقی بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم حسن محمودوند از آذربایجان غربی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول سید مرتضی سیدرضایی مزی از یزد با رکورد 160 کیلو گرممقام دوم مجتبی کهنسال از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم جعفر هریسی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول داود خضری نیا از لنجان الف با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم رسول حسینیان از تهران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم سوران سلیمانی از کردستان با رکورد 172.5 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محمد رحیمی از لنجان الف با رکورد 220 کیلو گرممقام دوم محمد علیزاده حسین علیزاد از لنجان ب با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم رحیم ختار از آذربایجان غربی الف با رکورد 177.5 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول امین حایری از لنجان الف با رکورد 227.5 کیلو گرممقام دوم حسین صباغ سرای از لنجان ب با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم زانیار عزیزی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول شهریار احمدپور از لنجان الف با رکورد 255 کیلو گرممقام دوم غفور فتاحی از آذربایجان غربی الف با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم مهدی پیری از آذربایجان غربی با رکورد 215 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم شعله از لنجان الف با رکورد 240 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا کاظمی از قزوین با رکورد 230 کیلو گرممقام سوم مجتبی میراشه از قزوین با رکورد 220 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول میثم طاهری از لرستان با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم فرشاد حیدری از کرمانشاه با رکورد 210 کیلو گرممقام سوم مهران محمدی از کردستان با رکورد 190 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیل گرم***مقام اول محمد قنبری از میلاد آستارا با رکورد 225 کیلو گرممقام دوم سعید رسولی از قزوین با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم نادر کاری از لنجان ب با رکورد 210 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان"" شهریار احمدپور از لنجان اصفهان با رکورد 255 کیلو گرم در رده وزنی 110 کیلو گرمابراهیم شعله از لنجان اصفهان با رکورد 240 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمامین حایری از لنجان اصفهان با رکورد 227.5 در دسته وزنی 100 کیلو گرمرده سنی پیش وتان مستر یک***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سیاوش اسحاقی از آذربایجان غربی با رکورد 90 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول احمد قربانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول جعفر بهرسی از بندر گناوه بوشهر با رکورد 115 کیلو گرممقام دوم خالد عشایری از آذربایجان غربی با رکورد 105 کیلو گرممقام سوم مرتضی باقی از کردستان با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول منوچهر پناهی از لنجان اصفهان با رکورد 142.5 کیلو گرممقام دوم طهمورث نصرت پور از تهران با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم محرم آقازاده از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حسن یعقوبی از لنجان اصفهان با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم ناصر شیخ حسینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو گرممقام سوم جعفر علی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم جواد حیدری از بندر گناوه بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم افشین حسینی از کردستان با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول سلام رحیمی از کردستان با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم علی هاشم زاده از اردبیل با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم محمدحسین آرمان از لنجان اصفهان با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مجتبی رستمی از کردستان با رکورد 205 کیلو گرممقام دوم کیومرث میری از کرمانشاه با رکورد 175. 5مقام سوم جعفر کریمیان از لنجان اصفهان با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرممقام دوم از محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرممقام سوم از آذربایجان غربی با رکورد 202.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول مرتضی جواهر نیا از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 202.5 کیلو گرم مقام دوم مهدی نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان"" 1_رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
2 _ محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
3 _محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرم در رده وزنی 90 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر دو
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید نصیرزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عرفان حبیبی از کردستان با رکورد 95 کیلو گرممقام دوم حسن سالم صافی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 85 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول جواد مطیع بی عوض از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 132.5 کیلومقام دوم داود صداقتی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو گرممقام سوم بهرام علی پناه از شهرداری م آباد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محسن جمشیدزهی از سیمان خاش با رکورد 145 کیلومقام دوم علیرضا ماندنی از قرار گاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 132.5 کیلو گرممقام سوم صالح آردفروش از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن کوشک پا از قرارگاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 177.5 کیلو گرممقام دوم بهاءالدین عزیزی از کردستان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام سوم سیدحمید صدرالدینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول مسعود عزیزی از کردستان با رکورد 165 کیلو گرممقام دوم علیرضا عباسی از آذربایجان غربی با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم نقی تقوی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مصطفی چک از زنجان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام دوم خدایار خزایی از همدان با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***محمد نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر سه
***رده وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید حبیب پور از لنجان اصفهان با رکورد 75 کیلو***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول رحیم جباری از آذربایجان غربی با رکورد 35 کیلو***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مسعود شکرانی از آذربایجان غربی با رکورد 82.5 کیلو گرم
مقام دوم حمزه افتخاری از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول علی دهستانی از مازندران با رکورد 120 کیلو
مقام دوم حسن الماسی از آذربایجان غربی با رکورد 85 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول عثمان مهران از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرم
مقام دوم بهمن ممقانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 97.5 کیلو گرم
مقام سوم میرجلال ولی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول جبار حاج قلیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 136 کیلو گرم
مقام دوم خلیل نوشاد از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم
مقام سوم رضا استواری از تهران با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول نادر افشار از تهران با رکورد 90 کیلو گرم***دسته و زنی 125 کیلوگرم***مقام اول رحمان ابوبکری از آذربایجان غربی با رکورد 110 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر چهار
***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عبدالله دادمهر از کردستان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 70 کیلوگرم***مقام اول سلمان بخشی از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم
مقام دوم جلیل مسروری از کردستان با رکورد 62.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان""رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در دسته 125 کیلو
مجتبی رحیمی از کردستان با رکورد 205 کیلوگرم در دسته 110 کیلو گرم
محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمدر نهایت نتایج تیمی مسابقات پرس بدون لوازم باشگاه های کشور به شرح ذیل اعلام شد:مقام اول آذربایجان غربی 57 امتیاز
مقام دوم آذربایجان شرقی 50 امتیاز
مقام سوم لنجان اصفهان 47 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم زنجان 46 امتیاز
مقام سوم کردستان 45 امتیازمقام اول لنجان الف اصفهان 60 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 49 امتیاز
مقام سوم لنجان ب اصفهان 42 امتیازرده سنی پیش وتان مستر یک مقام اول لنجان اصفهان 52 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 50 امتیاز
مقام سوم آذربایجان شرقی 46 امتیازرده سنی پیش وتان مستر دو مقام اول آذربایجان غربی الف 42 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی ب 40 امتیاز
مقام سوم کردستان 33 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم تهران 33 امتیاز
مقام سوم کردستان 19 امتیاز
مراسم عروسی لیونل مسی , ساعاتی قبل مراسم ازدواج لیونل مسی اسطوره فوتبال جهان و همسرش برگزار شد.لیونل مسی 30 ساله با آنتونلا روکوز 29 ساله در یک مراسم پر زرق و برق و با میهمانان ویژه
جشن مراسم ازدواج خود را برگزار د، جشنی که طبق برنامه ریزی های چند ماه قبل در زادگاه ستاره
شماره 10 تیم فوتبال بارسلونا ب ا شد.ستاره های جهان فوتبال به همراه همسرانشان با جت های شخصی یک به یک برای حضور در این مراسم به شهر روساریو آرژانتین آمدند.
میهمانانی که در میان آنها همانطور که انتظار می رفت سرخیو آگوئرو، کارلس پویول، ژاوی هرناندز،
و سسک فابرگاس در مراسم ازدواج مسی حضور داشتند.رو مه آرژانتینی کلارین مراسم ازدواج مسی را “ازدواج سال” و حتی “ازدواج قرن” خواند. 260 نفر به مراسم عروسی دعوت شده اند.
سوارز و نیمار، از هم تیمی های مسی در بارسلونا، از مهمان های این مراسم بزرگ خواهند بود.مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی مراسم عروسی لیونل مسی فرادید
نرگس قیصری کتایون ملکی: ف مس که بیشتر به نام ف سرخ مشهور است، کاربردهای فراوانی داشته و صنعت مس جزو صنایع مهم به شمار می رود اما در کنار کاربردهای صنعتی این ف ، صمت در سلسله گزارش های «سبک زندگی» خود به کاربردهای دیگر این ف پرداخته است.از پخت وپز گرفته تا زیورآلات و چیدمان و.... حوزه هایی است که مس می تواند درخشش خوبی در آنها داشته باشد. جالب است که این روزها نیز مردم تمایل بسیاری به استفاده از این ف داشته و به نوعی بازار مسگرها، ظروف مسی و... بسیار داغ شده است. مس در روزگاران قدیم نیز در ظروف آشپزخانه استفاده می شد اما با گذشت زمان و تقویت حس نوستالژی بار دیگر مردم به استفاده از مس در منازل خود روی آورده اند. صمت، در گزارشی تحلیلی میدانی به سراغ بازارهای مختلف مس رفته که حاصل آن را در این گزارش می خوانید:
پیدایش مس از ۵هزارسال پیش از میلاد
بر اساس گزارش های موجود، پیشینه استفاده از ظروف ساخته شده از مس به دوران های بسیار دور باز می گردد. این موضوع در کشور پهناور ایران نیز صادق است به گونه ای که حدود ۵هزار سال پیش از میلاد، مردمی که در فلات ایران زندگی می د گاه به سفالگری و ساختن اشیا با گل می پرداختند و با پخت آنها آثاری زیبا پدید می آوردند اما استفاده از این ظروف تا مدتی می توانست پاسخگوی نیازشان باشد زیرا برخی از ظروف بر اثر ضربه ش ته می شدند. نکته جالب تر درباره سفالگری این بود زمانی که ظروف را در میان آتش می نهادند ماده ای از آن خارج می شد که پس از سرد شدن به شدت سفت و سخت می شد. آنها نام این ماده را مس گذاشتند و در ساخت ظروف و ابزار کشاورزی و جنگ از آن استفاده های بسیار د. در پایان عهد حجر پسین، مردم این منطقه آلات و ابزار خود را با مس می ساختند و کم کم اینگونه ادوات جای ابزار سنگی را که تا آن زمان متداول بود گرفت. در هزاره چهارم پیش از میلاد، مردم دشت نشین فلات ایران در کار و زندگی پیشرفت بیشتری د به طوری که ف بیش از دوره پیش وارد صنعت شد. در این دوره ذوب مس نیز متداول شد و آلات و ادوات را به شیوه ریخته گری ساختند.استفاده از مس در چین باستان دستکم به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط بوده و تا ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد در این کشور برنز مرغوب ساخته می شده است. در نظر داشته باشید چون مس به راحتی برای استفاده و کاربرد دوباره ذوب می شود، دوران یاد شده تحت تاثیر جنگ ها و کشورگشایی ها قرار می گیرد. نکته دیگر درباره استفاده از ف مس، ساخت اشیای زینتی همچون مجسمه بود که در برهه ای از تاریخ مورد علاقه بسیاری از افراد به ویژه ثروتمندان قرار گرفت. نمونه این موضوع، ساخت برخی از مجسمه های عالی مسی متعلق به ۳هزار سال پیش از میلاد است که با کوبیدن ورقه های مسی روی قالب حکاکی شده چوبی ساخته شده اند. با گذر زمان و روی آمدن حکومت های مختلف در کشورهای بزرگ که در آن دوران، قدرت قابل قبولی داشتند ظروف مسی را به عنوان ظروف مورد علاقه خود در دربارهای شان انتخاب د به گونه ای که از جام نوشیدنی های شان تا ظروف درون مطبخ خود را از مس می ساختند. همچنین برخی روایت ها حاکی از آن است که نخستین ف کاران در عراق می زیسته اند. ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مردمانی که بین ۲رودخانه بزرگ دجله و فرات در عراق زندگی می د باهوش ترین مردمان جهان شناخته می شدند.
وجود آثار مفرغی در دوران ایران باستان
براساس اطلاعاتی که از منابع خبری در فضای مجازی در اختیار ما قرار گرفته، آثار مسی و مفرغی بسیاری متعلق به تمدن ایرانی در دوران باستان و عصر ی، در بیشتر موزه‫های ایران و جهان نگهداری می‫شود که همگی گواه روشنی بر وجود دانش ذوب مس و ف گری در این مرز و بوم است.قدیمی‫ترین اشیای کشف شده مسی در ایران به هزاره پنجم پیش از میلاد باز می‫گردد؛ تپه زاغه، تپه سیالک و تل ابلیس از قدیمی ترین مناطقی هستند که ایرانیان برای نخستین بار در آنها از ف مس استفاده د.آثار کشف شده مس در تپه زاغه واقع در سگزآباد قزوین که قدمت آن به ۴۹۰۰ ســال پیش از میلاد می‫رسد، حاکی از آن است که نخستین انی که از مس استفاده کرده اند ایرانی ها بوده اند. کوره‫ها و توده‫های مسی کشف شده در تپه زاغه، نشانی از احیا، ذوب و ریخته‫گری مس در این مکان دارد و دلیل مناسبی برای ما است که بتوانیم خود را جزو نخستین صنعتگران مس روی کره خاکی بدانیم.همچنین تپه سیالک از قدیمی‫ترین مناطق س ت تمدن بوده و قدمت آن به حدود ۸ هزار سال بازمی گردد. نخستین ذوب مس در سیالک در اواسط هزاره چهارم پیش از میلاد انجام شده و وجود سرباره در حوالی این منطقه و تغییر شکل اشیای به دست آمده، می تواند دلیلی باشد بر این موضوع که برای ساخت این اشیا ابتدا سنگ را ذوب و بعد از ریخته گری نسبت به چکش کاری آن اقدام کرده اند.یکی دیگر از قدیمی ترین مناطق تولید مس در ایران تل ابلیس در استان کرمان است. کشف بوته های سفالین مربوط به ۶هزار سال پیش حاکی است که به احتمال زیاد نخستین ذوب مس در ایران در این منطقه انجام شده است.از دیگر مناطق قدیمی که از مس استفاده می د تپه یحیی، خبیض کرمان و تل آتشی در استان کرمان، تپه حصار در دامغان و طال مسی در استان اصفهان است. صنعت مس در دوران مختلف به ویژه در دوره سلجوقیان و صفویان رشد کرد و این ف مورد استفاده مردم قرار گرفت.
تجارت ف سرخ رنگی به نام مس
به گزارش صمت، از دوران بسیار دور که ایران یکی از قدرتمندترین کشورها بود و نمی توانستیم تمامیت ارضی آن را مشخص کنیم تا به امروز که بخش عظیمی از این خاک به دلیل حضور پادشاهان وقت از آن جدا شده، می بینیم که در راه تجارت همواره صاحب قدم بوده ایم و انواع و اقسام محصولات تولید شده به دست هموطنان مان را به تمام نقاط جهان صادر کرده ایم. یکی از محصولاتی که در گذشته های دور بیشتر به مصرف مردم جامعه می رسیده مس بوده که با استفاده از آن، بسیاری از مصنوعات و وسایل مورد نیاز خود را می ساختند. البته صادرات محصولاتی از این نوع به دلیل اینکه در آن دوران هر ی توان به دست آوردن یا ساختن این مصنوعات را نداشته، مورد علاقه بسیاری از ملت ها بوده است. این ف از ۳ سال گذشته افزایش نرخ داشته و امروز در اوج قرار دارد و به تنی ۶هزار دلار در بازار جهانی نیز رسیده است. این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل تحریم های بین المللی، امکان فروش محصولات مسی برای کشور فراهم نبود و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری روبه روکرده بود اما با تلاش های ت یازدهم و رفع بخشی از تحریم ها، زمینه برای فروش محصولات مسی تولید شده در کشور برای تولیدکنندگان ایجاد شد.
در این میان روند روبه رشد مصرف ف مس در جهان صنعتی امروز نیز سبب شده کشورهای دارنده این ف ارزشمند به سمت تولید روزافزون مس پیش بروند؛ در این میان کشورهایی همچون شیلی و کانادا ذخایر فراوانی از مس دارند و سالانه درآمد قابل قبولی از فروش محصولات مسی خود به دست می آورند. ایران نیز به عنوان یکی از دارندگان ذخایر بزرگ مسی در منطقه که روی کمربند این ف قرار گرفته تاحدودی توانسته در حوزه صادرات محصولات مسی ورود پیدا کند که بنا به عقیده کارشناسان جای پیشرفت زیادی در این بخش دارد. این موضوع در حالی مطرح می شود که افزایش نرخ مس در بازار جهانی روند رو به افزایش دارد و با تکیه بر آن می توان با تولید مواد اولیه و در اختیار گذاشتن آن برای صنایع پایین دستی محصولات با کیفیتی از مس تولید کرد و در بازار جهانی به فروش رساند و به سود رسید.
کشش رو به افزایش بازار به ظروف مسی
سیداحمد مشکانی، یکی از فعالان صنعت مس و تهران درباره میزان کشش بازار به ظروف مسی به صمت گفت: کشش بازار به ظروف مسی به دلیل ویژگی های دارویی آن بسیار زیاد شده است زیرا جامعه به سمتی می رود که بتواند درمان بیماری ها را با کنترل میزان مصرف مواد مختلف که یکی از آنها مواد معدنی است به پیش ببرد. وی افزود: با تبلیغاتی که در این زمینه انجام می شود می بینیم بعضی از مواد معدنی که در گذشته در ظروف استفاده می شده دلیلی داشته که از سوی پزشکان به تازگی مطرح می شود. یکی از این ظروف، ظروف مسی است که در قدیم مورد استفاده قرار می گرفته و به مرور زمان متوجه شدند که این ظروف می توانند تبادل یونی با آب داشته باشند و از این طریق این مواد وارد بدن شده و منجر به ایمنی بدن می شوند. تاثیر مس، قلع، روی و نقره روی بدن انسان مشخص شده و استفاده از هرکدام از آنها در قالب دارو یا ظروف مسی مورد توجه قرار گرفته است.وی افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی برخی از پزشکان طب سنتی مطرح می شود، استفاده از ف مس برای رفع سفیدی موی است. در این زمینه می توان گفت از قلع برای زدودن سم از درون ظروف مسی استفاده می شود.وی افزود: در ایران از ف مس استفاده های مختلفی می شود که ردیف نخست آن سیم و کابل یعنی صنایع پایین دستی آن است، ردیف دوم آن نیز می تواند ظروف مسی و تزئینی باشد. اما اکنون سیم و کابل رقیب دیگر مصرف کنندگان مس هستند زیرا میزان مصرف تولیدکنندگان سیم و کابل به اندازه ای است که به تولیدکنندگان ظروف مسی اجازه ورود به این بخش را نمی دهد. از طرفی سازندگان ظروف مسی را بیشتر مردمان محلی تشکیل می دهند و مس دست دوم را یده و بعد از ذوب، آن را تبدیل به ظروف مسی کرده و به فروش می رسانند.به گفته وی، بازار این ف بسیار روبه رشد است. در گذشته، ظروف مسی به شکلی ساخته می شد که زیبایی نداشت اما امروزه می بینیم در ساخت ظروف مسی طراحی های زیبایی به کار گرفته می شود و با ایجاد طرح های زیبا روی آن بازار مصرفی بیشتری برای آن فراهم شده است.مشکانی درباره ورود ظروف خارجی به ایران گفت: بیشترین ظروف مسی و صنعت ساخت این دست از محصولات در استان زنجان، یزد و اصفهان است. از طرفی تولید ظروف مسی، بسته به نرخ ماده اولیه آن دارد. اینکه گفته می شود محصولات مسی ممکن است از دیگر کشورها وارد ایران شده و جای محصولات داخلی را گرفته باشد اما از نوع عیار پایین است و به عیار بالای ایران که ۹/۹۹ است نمی رسد.به عقیده وی، ورود ظروف مسی به داخل کشور اقتصادی نیست و آنهم به دلیل بالا بودن وزن آنهاست. بنابراین اگر قرار به واردات محصولات خارجی باشد باید ورق های مسی به کشور، وارد و سپس به ظروف مسی تبدیل شود. اکنون به دلیل اینکه نرخ ظروف مسی بالاست برای ید مصنوعات مسی از جمله ظروف مسی با تردید روبه روییم چراکه درحال حاضر نرخ هر تن ورق مس ۲۵میلیون تومان است اما ساخت ظروف مسی ۲برابر آن هزینه دارد که در نتیجه باعث بالارفتن نرخ این ظروف در مقایسه با ظروف آلومینیومی و... می شود.
گذر زمان و استفاده از ظروف مسی در قالب مدرنیته
گذشت زمان می تواند کاربری برخی از وسایل را تغییر دهد. ظروف مسی نیز در همین دسته از وسایل خانه قرار می گیرند. در روزگاری تنها ظروف مسی در خانه مادربزرگ ها پیدا می شد. م های بزرگ مسی یادآور یل است که آجیل و هندوانه شب چله و انار دانه شده را در آن قرار می دادند. درواقع محصولات مسی، بخشی از خاطرات ما را به خود اختصاص داده اند. اما امروز گذشت زمان تغییراتی به همراه داشته است. ظروفی که تنها در خانه مادربزرگ ها پیدا می شد امروز در ج ه عروس ها دیده می شود. ظروف مسی به یکی از وسایل اصلی آشپزخانه تبدیل شده است. به نوعی استفاده از ظروف مسی این روزها به مد تبدیل شده است. اگر به بازار لوازم آشپزخانه سری بزنید، خواهید دید، ظروف مسی بخش عمده ای از ویترین مغازه ها را به خود اختصاص داده اند.در این میان کافی شاپ ها و رستوران ها نیز از این مد بی نصیب نمانده اند و برای جذب هرچه بیشتر مشتری و استفاده از نوستالژی ها، به سراغ ظروف مسی رفته اند. یکی از مدیران کافی شاپ تهران در گفت وگو با صمت، درباره استفاده از ظروف مسی می گوید: با رواج استفاده از ظروف مسی، کافی شاپ ما نیز تصمیم گرفت برای ایجاد فضای نوستالژی به سراغ آن برود و وعده های غذایی مانند صبحانه را در این ظرف ها به مشتریان خود ارائه دهد.وی در ادامه بیان می کند: در ابتدا نگران بازخورد استفاده از ظروف مسی بودیم زیرا کافی شاپ فضایی دور از سنت ایرانی است. شاید بیشتر انتظار بر این است که ظروف مسی در قهوه خانه ها یا رستوران های سنتی استفاده شود اما ما برای ایجاد فضای نوستالژی به فکر ید این ظروف افتادیم. در نخستین روزی که از این ظروف در سرویس های خود استفاده کردیم، برخورد مشتریان بسیار جالب بود. آنها می گفتند سرو صبحانه در ظروف مسی حس خوب گذشته را به آنها منتقل کرده است.
وارداتی به رنگ ف سرخ
امروز استفاده از ظروف مسی در قالب مدرنیته میان مردم رواج پیدا کرده و حس خوبی به آنها می دهد. شاید کمتر ی در زمان استفاده از این ظروف به این موضوع فکر کند که آنها نوعی محصول معدنی هستند. مسگری ها نیز در دسته صنایع دستی قرار می گیرند و بی تردید گذر از کنار آنها می تواند خاطرات زیادی را برای مردم زنده کند اما در چند سال گذشته واردات ظروف مسی بسیار شدت گرفته است. شاید این موضوع به دلیل تغییر ذائقه مردم باشد اما این موضوع باعث شده مسگری ها رونق بازار خود را از دست بدهند. در نتیجه واردات ظروف مسی می تواند تهدیدی برای افراد شاغل در این حرفه باشد.تغییر سلیقه جامعه و ورود ظروفی از جنس های مختلف توانست بازار این مسگری ها را بیش از گذشته رونق دهد و چین نیز از این بازار غافل نماند. این روزها اگر سری به بازار بزنید و از جلوی ویترین مغازه های لوازم خانگی گذر کنید خواهید دید بخش عمده ای از طبقات ویترین این مغازه ها به ظروف مسی اختصاص یافته است اما از دیگر نکات جالبی که در این بازار به چشم می خورد، آن است که خانواده ها برای ید ج ه به بازار می آیند و سعی می کنند سرویسی از ظروف مسی را به خانه عروس بفرستند. درواقع ید ظروف مسی نیز جزو تشریفات و تجملات این روزها شده؛ تجملاتی که به سود فروشنده ها شده است.در این میان محصولات وارداتی با قیمتی کمتر توانسته اند در بازار جایی را از آن خود کنند. یکی از فروشندگان لوازم خانگی که محصولات مسی متعددی در ویترین خود داشت، درباره ارزان بودن نرخ بیان کرد: این محصولات از چین وارد می شود و به دلیل نرخ پایین مردم استقبال خوبی از آنها داشته اند اما بدون شک ویژگی محصولات مسی تولیدی در کشور را ندارند و بیشتر جنبه تزئینی دارند. البته نباید فراموش کرد نرخ مس و محصولات و ظروف مسی بر اساس نرخ جهانی است در نتیجه هر نوع تغییر در بازار این محصول می تواند بر قیمت ها تاثیرگذار باشد.این فروشنده لوازم خانگی در ادامه می گوید: برخی از این محصولات به طور رسمی وارد می شوند یعنی قاچاق نیستند اما به دلیل تنوعی که در آنها وجود دارد مردم استقبال می کنند. برای نمونه این روزها شیرینی خوری، شکلات خوری، لیوان مسی و... در بازار بسیار دیده می شوند. بدون شک استقبال از این محصولات نسبت به م های قدیمی مسی که روزی در خانه بزرگان دیده می شد، بیشتر است زیرا کاربرد بیشتری دارند. از سویی دیگر این روزها، مد است که شیوه زندگی مردم را انتخاب می کند. امروز استفاده از ظروف مسی مد شده و اگر فردا استفاده از ظروف چوبی رواج پیدا کند ذائقه مردم و بازار نیز تغییر خواهد کرد.در بحث ظروف وارداتی جای نگرانی وجود ندارد زیرا عمده ظروف دکوری از کشورهای دیگر وارد می شود و ظروف ویژه پخت بیشتر ایرانی هستند و با استفاده از مواد بسیار خوب ساخته می شوند. این موضوع را می توان از تفاوت قیمت ها به خوبی احساس کرد. متاسفانه دلال های موجود در بازار به دلیل ارزان بودن نرخ تمام شده، محصولاتی را از چین وارد می کنند که گاه به نام ایران به فروش می رسد زیرا سود حاصل از فروش آنها بسیار بیشتر از محصولات ساخت ایران است. این کار ضربه ای بزرگ به تولیدکنندگان می زند و اشتغال در حوزه صنایع پایین دستی مس را از بین می برد. در نتیجه ید محصولات مسی ایران در کنار حفظ سلامتی به تولید ملی و اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
استفاده از ظروف مسی در چیدمان
یکی دیگر از زمینه های استفاده از مس، دکوراسیون و چیدمان داخلی است. هنر دکوراسیون در سال گذشته بسیار رواج یافته است. شاید اصلی ترین دلیل برای توسعه هنر دکوراسیون یا چیدمان، کوچک شدن فضای زندگی امروزی باشد اما کم کم این هنر توانست در میان مردم ترویج یابد و شرکت های بسیاری با عنوان چیدمان داخلی کار خود را در این زمینه آغاز د. در این میان استفاده ترکیبی از مواد ف ی در دکوراسیون داخلی به عنوان مد طراحی در سال ۲۰۱۶ م شناخته شده است. با نگاهی به مجله و سایت های دکوراسیون می توانید استفاده از مس را در منازل مشاهده کنید.
شاید روزی مردم فکر می د ظروف مسی تنها در پخت و پز کاربرد دارد اما امروز چه بسیارند منازلی که قابلمه های مسی کوچک را در اتاق نشیمن به عنوان لوازم دکوری استفاده می کنند.
ظروف مسی به دلیل رنگ جذاب خود در هنر دکوراسیون جای خوبی پیدا کرده اند. اگر کمی خلاقیت را به عنوان چاشنی به هنر دکوراسیون و چیدمان اضافه کنید می توانید از وسایل مسی متعددی استفاده کنید یعنی لازم نیست قابلمه های مسی را به عنوان دکور انتخاب کنید. برای نمونه استفاده از جا شمعی های مسی، لوستر، آباژور و... می تواند جذ ت منزل شما را چند برابر کند.
این روزهای ف مس در سرویس های بهداشتی نیز بسیار کاربرد پیدا کرده و طراحان دکوراسیون برای پروژه های خود از این ف سرخ استفاده های زیادی می کنند.
خواصی از جنس ف سرخ
اگر از پخت و پز و چیدمان بگذریم به زیورآلاتی می رسیم که طرفداران بسیاری دارد زیرا مس علاوه بر زیبایی دارای ویژگی های درمانی است. ف مس دارای انرژی زیادی است به همین دلیل از گذشته تا به امروز در زیورآلات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی آرامش بخشی ف مس بسیار مورد توجه جهان قرار گرفته است.انگشتر، گوشواره، گردن آویز و... با استفاده از نگین ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آراسته شده اند و مورد علاقه اقشاری همچون هنرمندان، طراحان لباس و.... قرار گرفته اند. برخی از کارهای هنری و دستی همچون میناکاری های اصفهان یا فیروزه کوبی هایی که تماشاگران را به خود جذب می کند، سرشار از نشانه های هنر ایرانیان هستند. در واقع استفاده از این ف سرخ تنها به ساخت تجهیزات و همچنین محصولات سخت و خشن محدود نشده و ایرانیان توانسته اند با نرم و فرم دادن آن، طرحی نو بیافرینند و اجسامی زیبا خلق کنند.جالب است بدانیم که ف مس به غده تیروئید برای تعادل در ترشح هورمون ها کمک کرده و به عنوان حمل کننده ا یژن در خون عمل می کند. از سویی دیگر این ف به عملکرد مغز و اعصاب کمک می کند. همچنین ف مس با ا یده گلوکز باعث آزاد شدن انرژی در بدن می شود و به جذب آهن بدن کمک می کند. این انرژی مثبت در ف مس باعث می شود بدن از تشعشعات الکتریکی و مغناطیسی موجود در جو محافظت شود. کمبود مس در بیماران مبتلا به نفروزیس(نارسایی کلیه)، ویلسون، مبتلایان به سوء تغذیه پروتئین – انرژی و نوزادانی که در درازمدت تنها با شیر تغذیه شده باشند، دیده می شود.
مسی و رونالدوگروه تروریستی ، در آستانه شروع جام جهانی روسیه، مسی و رونالدو را تهدید کرد که آنها را به قتل خواهد رساند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : گروه تروریستی ، در آستانه شروع جام جهانی روسیه، مسی و رونالدو را تهدید کرد که آنها را به قتل خواهد رساند. که پیشتر بازیکنان فوتبال و ورزشگاه ها را تهدید به عملیات تروریستی کرده بود، بار دیگر در آستانه جام جهانی، تهدید جدیدی را رسانه ای کرد.تصاویر منتشر شده دو سرباز این گرو ، مسی و رونالدو را روی زمین خوابانده و در حال ب سر آنها هستند. در توضیح این ع ، نوشته: “زمین را با خون شما پر خواهیم کرد”.پوستر دومی که از منتشر شده، به نظر یک ریموت انفجار است که در یک ورزشگاه قرار دارد و در توضیح آن نیز نوشته شده: “جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – پیروزی برای ما خواهد بود!”در طول چند سال اخیر، این گرو تروریستی، ع های متعددی در تهدید این دو ستاره فوتبال منتشر کرده است. درماه مارس، ع ی فتوشاپ شده از مسی منتشر کرد که پشت میله های زندان گوانتانامو با لباس اسارت قرار گرفته است.در ماه اکتبر نیز تصویری توسط منتشر شده بود که یک سرباز این گروه، با بمبی که کنارش قرار گرفته، نگاهی به یکی از ورزشگاه های روسیه دارد. جام جهانی روسیه در ۱۱ شهر روسیه برگزار خواهد شد و فینال رقابت ها، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو انجام خواهد شد.صد ها هزار هوادار فوتبال از سرتاسر جهان برای تماشای رقابت ها به روسیه سفر خواهند کرد و اکثرا در مسکو و سن پترزبورگ س ت خواهند داشت. سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه است که یکی از حملات تروریستی که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شد، در این شهر انجام شد. این حمله با پاسخ روس ها همراه شد و آنها پس از آن، مواضع را در بمباران د. هزاران روس برای پیوستن به به خاورمیانه سفر د و حدود ۲۴۰۰ نفر تنها از مسکو به پیوستند. + 0 - 0
سارا احمدی :جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18
در چندین سال گذشته بحث رونالدو یا مسی آن قدر کلیشه ای شده است که بعضی اوقات از خود «فوتبال» هم پیشی گرفته.از سال 2007 تا سال 2017 توپ های طلا بین این دو افسانه رد و بدل شده است و احتمالا در چند روز آینده باز هم توپ طلا را در دستان کریستین رونالدو ببینیم و این احتمال وجود دارد که تا زمانی که آن ها مشغول به افتخار آفرینی و رکورد شکنی باشند توپ طلا این حیطه دایره شکل دو قطبی خود را ترک نکند.حال ما هم با توجه به مرسومات فوتبالی به بررسی این دو فوق ستاره مستطیل سبز و مقایسه عملکرد آن ها در دنیای بازی ها می پردازیم؛ جایی که کنترل حرکات آن ها در دستان ماست و برای پیروزی «ما» تلاش می کنند.مهاجرت میان ستاره ایتا قبل از سال 2016 عادت داشتیم تا چهره مسی را بر روی کاور های بازی فیفا ببینیم و رونالدو هم مدت مدیدی مرد شماره یک سری بازی های pro evolution soccer بود.به طبع وقتی بازیکنی طرف قرارداد بازی ای باشد، سازندگان بهای بیشتری به او و اوورال هایش می دهند. برای مثال زمانی که رونی مرد روی کاور سری فیفا بود، به شدت قوی طراحی می شد و بهترین مهاجم بازی به شمار می رفت.اما حالا در سال 2017 و سری 18 بازی ها شاهد این هستیم که تصویر رونالدو بر روی کاور های فیفا نقش بسته و تیم بارسلونا بر روی بازی pes تکیه زده اندالبته به دلیل ج نیمار، ستاره برزیلی تیم بارسا که به پی اس جی فرانسه رفت، امی مجبور به تعویض صفحه اول بازی خود شد.به دلیل کوچ این دو ستاره بین دو بازی، اوورال های آن ها هم دچار تغییراتی شده که در عملکرد ها موثر بوده. حالا رونالدو مرد اول فیفا است و با میانگین قدرتی 94 در رده اول دیده می شود.ستاره آرژانتینی در یک پله پایین تر و با اوورال 93 دومین قدرت برتر بازی محسوب می شود.بهتر و بهتر1 4 - جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18همان طور که گفتیم در میانگین تغییر محسوسی دیده نمی شود ولی این میانگین ها از عناصر زیرینی تشکیل شده که در ادامه به مقایسه یک دیگر آن ها با هم می پردازیم.سرعتهمانند میانگین مسی با یک امتیاز عقب تر از رونالدو قرار می گیرد. رونالدو 90 امتیاز در این بخش دریافت کرده است و لیونل مسی 89 امتیاز.90 امتیاز رونالدو متشکل از 89 امتیاز شتاب و 91 امتیاز سرعت دویدن تشکیل شده است و 89 امتیاز مسی از 92 امتیاز شتاب و 87 امتیاز سرعت دویدن.این به آن معنی است که در مسافت های طولانی تر مسی سریع تر می دود ولی استارت های رونالدو در بعد های مسافتی کمتر سریع تر عمل می کند.شوتقدرت کلی شوت برای رونالدو 93 در نظر گرفته شده است که این میزان برای مسی 90 است.امتیاز جایگیری: رونالدو 95 امتیاز و مسی 93قدرت تمام کنندگی: رونالدو 94 و مسی 95قدرت شوت: رونالدو 94 و مسی 85شوت از راه دور: رونالدو 92 و مسی 88توپ های هوایی: رونالدو 88 و مسی 85پن ی: رونالدو 85 و مسی 74جزییات تشکیل دهنده میانگین شوت دو بازیکن نشان گر این است که مسی می تواند در محوطه جریمه بسیار خطرناک باشد و رونالدو در محوطه و همچنین فضای خارجی با دفاعی.پاسمیانگین قدرتی پاس برای رونالدو 82 است و مسی از 86 امتیاز بهره می برد.قدرت دید: رونالدو 85 امتیاز و مسی 90سانتر: رونالدو 85 امتیاز و مسی 77ضربات کاشته: رونالدو 76 امتیاز و مسی 90پاس کوتاه: رونالدو 83 امتیاز و مسی 88پاس بلند: رونالدو 77 امتیاز و مسی 87کات توپ: رونالدو 81 امتیاز و مسی 89به دلیل این برآیند امتیازی، می توان از مسی در نقش یک بازی ساز تمام عیار استفاده کرد در صورتی که رونالدو به هیچ عنوان در این پست کارایی نخواهد داشت و باید به عنوان بازیکن هدف قرار بگیرد.2 4 - جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18دریبلمیانگین قدرت رونالدو 90 در نظر گرفته شده است که البته به دلیل زیر شاخه های مختلف این عدد شکل گرفته است وگر نه بازیکنان بسیار بهتری در این زمینه، اوورال پایینتری از رونالدو دریافت کرده اند (همانند ایسکو)؛ ولی لیونل مسی دارای قدرت 95 است که هیچ اعتراضی به آن وارد نیست.چابکی: رونالدو 89 امتیاز و مسی 90بالانس بدنی: رونالدو 63 امتیاز و مسی 95ع العمل ها: رونالدو 96 امتیاز و مسی 95کنترل توپ: رونالدو 93 امتیاز و مسی 95دریبل : رونالدو 91 امتیاز و مسی 97خونسردی: رونالدو 95 امتیاز و مسی 96دفاعطبیعی است که به عنوان مهره های هجومی این دو بازیکن از نظر دفاعی (رونالدو با میانگین 33 و مسی با میانگین 26 ) حرفی برای گفتن نداشته باشند.مداخلات: رونالدو 29 امتیاز و مسی 22قدرت ضربه سر: رونالدو 88 امتیاز و مسی 71یارگیری نفر به نفر: رونالدو 22 امتیاز و مسی 13تکل ایستاده: رونالدو 31 امتیاز و مسی 28تکل بلند: رونالدو 23 امتیاز و مسی 26قدرت فیزیکیاز نظر قدرت فیزیکی اما رونالدو برتری فاحشی نسبت به رقیب دیرینه اش دارد و با میانگین قدرتی 80 در برابر 61 مسی، حرف اول را میزند.پرش: رونالدو 95 امتیاز و مسی 65استقامت: رونالدو 92 امتیاز و مسی 73قدرت بدنی: رونالدو 80 امتیاز و مسی 59خشونت: رونالدو 63 امتیاز و مسی 48اقتصاد فیفاییmaxresdefault 3 - جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18به دلیل وجود رونالدو روی کاور و داخل بسته های ویژه قسمت اولتیمیت تیم قیمت او نسبت به مسی بسیار بالاتر است و حداقل دو میلیون سکه برای ید او باید هزینه کنید.این در جایی است که مسی را با تنها 880 هزار سکه می توانید به خدمت بگیرید. این نکته شاید چیز مثبتی به نظر برسد ولی برای انی که علاقه مند به داشتن رونالدو هستند بسیار نا امید کننده است.حرف های دقیقه 90fifa 18 official lionel messi fc barcelona by mannyhd29 dbnt0t0 - جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18در آ باید گفت که هر دوی این بازیکنان مهره های ارزشمندی برای تیم های شان به شمار می روند و داشتن آن ها آرزوی هر فیفا بازی است. حال با توجه به آمار های ذکر شده و صد البته سلیقه شخصی تان می توانید به سراغ ید آن ها بروید.هر چند اختلاف سنی باعث می شود که در کریر مود، رونالدو تنها یک یا دو فصل کارایی داشته باشد که در ازای مبلغ هنگفت یدش توجیه اقتصادی نخواهد داشت.دیجیاتو
ساعت ها در بارسلونا در حال گذر هستند و کمتر از یک ماه دیگر به زمانی باقی مانده که لیونل مسی آزاد است تا با باشگاه های دیگر برای انتقال مذاکره کند.گروه ورزشی: باشگاه بارسلونا در ماه ژوئن اعلام کرد که تمدید قرارداد مسی انجام شده است. خبری که ارنستو والورده، مربی بارسا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز آن را تایید کرد.چرا لیونل مسی با بارسلونا تمدید نمی کند؟به گزارش بولتن نیوز به نقل از ورزش سه، با این حال هیچ یک از افراد، نه خود مسی، نه پدرش خورخه مسی، که به عنوان مدیر برنامه اش مشغول است، نه هیچ یک از اعضای تیم حقوقی مسی این خبر را تایید نکرده است.در چنین شرایطی اضطراب در اردوی بارسا در حال افزایش است. زمانی که در هفته ی گذشته مسی تحت فشار قرار گرفته بود، رونالدینیو به سایت گل گفت: "اگر علاقه قلبی مسی رفتن به باشگاه دیگری باشد، حتی من به عنوان سفیر بارسلونا، از او حمایت خواهم کرد."در روز شنبه خوان مانوئل سرات مشهرترین خواننده و ترانه سرای اهل ای کاتالونیا هنگامی که یادداشتی برای نشریه ال پایس نوشت، کمتر به مسائل فلسفی توجه کرد.سرات در یادداشت خود در مورد تاخیر در تمدید قرارداد لیونل مسی ابراز نگرانی کرد و به طعنه جمله ای را بیان کرد که عصبانیت هواداران بارسا را افزایش داد: "خاطرتان هست که در مورد نیمار نیز نهایتا همه چیز حل شد؟"این جمله طعنه ای به معاون ورزشی بارسا بود که چند هفته قبل از رفتن ستاره برزیلی اعلام کرد 200 درصد مطمئن است که نیمار در این باشگاه باقی می ماند. اگر مسی در مورد قرارداد جدید با بارسلونا به توافق رسیده بود، اتفاق عادی این بود که او برای ع تبلیغاتی در کنار رئیس باشگاه حاضر می شد.ر و مارتین نویسنده کتاب بیوگرافی لونل مسی، معتقد است که مشکلی در خصوص تمدید قرارداد مسی وجود دارد و انگار چیزی در این میان درست نیست.مارتین گفت:" صحبت از قطعی شدن توافق است اما عدم وجود یک ع که گرچه نمادین است اما دارای ارزش بسیار بالایی است، بسیار مهم است؛ زیرا نشان می دهد که انگار مسی ماندنی نیست و این فاجعه است. شگفت آور است که بارسا این شرایط را برای مدتی طولانی تغییر نداده و انگار این باشگاه توانایی این را که مسی را خوشحال کند، ندارد."اما به هر حال درخشش بی حد و حصر مسی در فصل جاری ادامه یافته و زدن 12 گل در 12 بازی باعث شده تا بارسا با اقتدار در صدر ج حضور داشته باشد.ویکتور فونت، یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا در آینده ای نزدیک گفت: "افرادی که واقعیت را از درون می دانند، فهمیده اند که مسی به دلایل بسیاری با بارتومئو و هیئت مدیره او رابطه خوبی ندارد."شاید بخشی از این موضوع به این دلیل باشد که ساندو روسل، رئیس سابق بارسا، نیمار را به عنوان جایگزین مسی در آینده یداری کرد؛ اما صورت مالی و مبلغ پرداخت شده برای نیمار شفاف نبود و همین موضوع این شائبه را ایجاد کرد که شاید مبلغ بیشتری برای ید او نسبت به مسی پرداخته شده باشد.همچنین وقتی مسی از سوی اداره مالیات اسپانیا به فرار مالیاتی متهم شد، انتظار داشت که باشگاه بسیار بیشتر از او دفاع کند؛ به همین دلیل در تابستان 2016 او بسیار نزدیک به امضای قرارداد با منچستر سیتی بود؛ اما خوشبختانه این روند متوقف شد."فونت همچنین به سرخوردگی مسی از عملکرد بارسا در بازار نقل و انتقالات اشاره کرده است که نگرانی مسی باعث می شود که باشگاه تلاش بیشتری برای ب عنوان داشته باشد.فونت افزود: "مسی علاقه مند است که بداند باشگاه چگونه قصد دارد خود را به عنوان یک تیم فوتبال تقویت کند تا او مطمئن شود که تلاش بلوگرانا برای حفظ رقابت ادامه خواهد داشت.مسی می خواهد برنده شود و به همین دلیل می خواهد بازیکنان خوبی را در کنار خودش ببیند؛ پس تصادفی نیست که در مورد فیلیپ کوتینیو، آنتوان گریزمان و دیگر ستارگان شایعات زیادی وجود دارد."چرا لیونل مسی با بارسلونا تمدید نمی کند؟اما زمان زیادی از وقتی که مسی تصمیم به ج گرفته بود، گذشته است و خیلی زمان از آن مقطع نگذشته است که بندیتو، رقیب بارتومئو در سال 2015 برای به پایین کشیدن او اقدام کرده بود.کمپین بندیتو با ش ت روبرو شد و از 16570 امضا لازم، تنها 4هزار امضا جمع آوری شد. مسی متوجه شد که ع او کنار بارتومئو در حال تمدید قرارداد می تواند در این جنگ بین قدرت ها دردسرساز شود.سانتی خیمنز، خبرنگار رو مه آ.اس در این رابطه نوشت:" ع مسی کنار بارتومئو در این شرایط به نفع بارتومئو تمام می شد. بارسا آن ع را برای تبلیغات می خواست و این فرصت بزرگی برای آبی اناری ها بود." با این حال مسی اهمیتی به این ع نمی داد. او گفته بود:" این ع برایم مهم نیست. فقط من یا پدرم یا م میتوانیم آن قرارداد را امضا کنیم."هیئت مدیره بارسا به قدری باهوش هست که در این شرایط پیچیده با ستاره تیمش روبرو نشود. آنها به مسی گفته بودند که اگر می خواهی ع بگیریم عالی است ولی تو زمانش را به ما بگو."خیمنز ادامه داد:" مسی از رابطه نزدیک با روسای باشگاه لذت نمی برد. رابطه او و بارتومئو، عادی و سرد بود. مسی با مدیران باشگاه ها دوست نیست. او رابطه خوب یا بدی با آنها ندارد. فکر می کنم آنها به رختکن می آمدند و مسی چیزی از تفکرات آنها نمی دانست. او با خوان لاپورتا، رئیس باشگاه نیز رابطه خوبی نداشت و همینطور با بارتومئو. مسی به فوتبالیست ها، دوستانش، مربیان و خانواده اش علاقه مند است. وقتی ی را با کراوات می بیند، مشکوک می شود. ج مسی از بارسا غیرقابل تصور است. به نظرم در پایان فوتبالش به تیمی که در دوران نوجوانی در آن بود یعنی نو اولد بویز برود. احتمال این انتقال وجود دارد و در مصاحبه سال قبلش نیز به این اشاره کرد.مارتین ادامه داد:" به نظرم مسی در بارسلونا جا افتاده است. پسرهایش بزرگ شده اند و باشگاه و شهر برایش شرایطی ایده آل دارند. به علاوه فقط به چند باشگاه می تواند برود؛ منچسترسیتی، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد و ... .سیتی برای مدت ها مناسب ترین باشگاه برای حضور او بود. حضور تی ی بگریستین و سوریانو، مدیران سابق بارسا در این تیم نقش مهمی در این انتقال ایفا می کرد. همچنین سرخیو آگوئرو، دوست نزدیک مسی نیز در این باشگاه حضور دارد و پپ گواردیولا، سرمربی سابق بارسا هم هدایت سیتی را برعهده دارد. دین جونز، از نویسنده های بلیچر ریپورت در این رابطه گفت:" منچسترسیتی واقعا به دنبال جذب مسی است. با چند منبع در باشگاه در طول ماه های اخیر صحبت کرده ام و آنها تایید کرده اند که اگر جذب مسی شدنی باشد، آنها تمام تلاششان را خواهند کرد که او را به خدمت بگیرند زیرا مالکان باشگاه می خواهند ثابت کنند آنها در بین بهترین های اروپا هستند.مالکان تایید کرده اند که اگر مسی قصد ترک بارسلونا را داشته باشد، درهای منچسترسیتی به روی او باز است. معمولا اینطور نیست که یک بازیکن بداند درهای یک باشگاه به روی او باز است.با این حال مسی بازیکنی عادی نیست. شگفت انگیز است که مدیران باشگاه با بحران های چند ماه اخیر، شرایط ماندن مسی را دشوار کرده اند. ج مسی می تواند شرایط باشگاه را به کلی بهم بریزد. فونت در این رابطه گفت:" شرایط نامشخص برای هر باشگاهی خوب نیست. امیدواریم که شرایط مشخص شود و این شایعات از بین برود. به نظرم این احتمال وجود دارد که قراردادش را تمدید نکند و به حضور در بارسا ادامه دهد، همانطور که پیش تر به باشگاه اعلام کرده بود. من دوست دارم اینطور فکر کنم که احتمال ج او نزدیک به صفر است. ج او یک بحران بزرگ خواهد بود. مدیران باشگاه نیز به دروغگویی متهم خواهند شد.من مطمئنم وقتی حرفی در این رابطه زده باشد، به احترام حرفش در باشگاه می ماند. او به بارسا اهمیت می دهد، اینجا مثل خانه اوست، مثل خانواده اوست. او برای باشگاه هر کاری انجام داده است. او می داند رفتن به هر باشگاه دیگری بسیار دشوار خواهد بود. انگیزه اصلی او این است که بتواند در تیم رقابت کند و شانس بردن تمام جام ها را داشته باشد. مطمئنا چیزی که او دوست ندارد این است که مردم با او رک و راست نباشند. برخی شرایطی که اخیرا با آنها روبرو شده، از جمله این شرایط است که او خوشش نمی آید."
رضا پرستشرضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند + ع
رضا پرستش که بانام مسی ایرانی یا بدل مسی شناخته می شود بزودی به اسپانیا سفر کرده و چند روزی با مسی خواهد بود.مصاحبه جدید مسی ایرانیشهرت بدل مسی آن قدر سریع رشد کرد که خیلی زود به گوش خارجی ها و به ویژه کشور اسپانیا رسید. رضا پرستش خودش هم باور نمی کند ظرف چند هفته این همه توجهات را به خود جلب کرده و معروف شده است. رضا پرستش* داستان رضا پرستش و لیونل مسی از کجا شروع شد؟ اولین بار ۷، ۸ سال پیش بود که دوستان، اقوام و نزدیکان از شباهت من به لیونل مسی حرف زدند و به مرور اینصحبت ها بیشتر شد تا اینکه پدرم پیشنهاد داد ع هایم را منتشر کنم و با رسانه ها ارتباط بگیرم. * گوش به توصیه پدر همان و به سرعت معروف شدن هم همان! بله، همه چیز به سرعت برق و باد اتفاق افتاد و یک مرتبه متوجه شدم چه شهرتی به هم زدم! (می خندد) * (به شوخی) برخی ها معتقدند رضا پرستش بدون ریش خیلی شبیه لیونل مسی نیست و اگر ستاره بارسا ریش خود را بزند کارت تمام است! اتفاقاً آنهایی که سال هاست مرا می شناسند خوب می دانند من بدون ریش هم به لیونل مسی شبیه هستم. اولین ع های من با لباس بارسا و آرژانتین بدون ریش منتشر شد و ربطی به این مسئله نداشت. * یعنی از اینکه لیونل مسی ریش خود را بزند استقبال می کنی؟ بله، دوست دارم مسی ریش خودش را بزند تا ثابت کنم بدون ریش هم شبیه ستاره بارسلونا و تیم ملی آرژانتین هستم. * می گویند به آرایشگاه مخصوص می روی که با گریم تو را شبیه لیونل مسی کند؟ این یکی را هم تکذیب می کنم. من سال هاست پیش یک آرایشگر می روم و گریم هم نمی کنم. * قد و وزن مسی چقدر است، می دانی؟ ۱۶۹ سانتی متر قد لیونل مسی است و ۶۸ کیلو هم وزن دارد. * قد و وزن خودت چقدر است؟ قد من هم دقیقاً ۱۶۹ سانتی متر است ولی ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم اضافه تر هستم که زیاد نیست و به راحتی می توانم کم کنم! * اگر توسط لیونل مسی به اسپانیا دعوت شدی یا اینکه برنامه ای جور شد که بتوانی ستاره آرژانتینی بارسا را از نزدیک ملاقات کنی، رژیم می گیری؟ قرار است همین تابستان به اسپانیا و ملاقات لیونل مسی بروم و یک هفته قبل از آن رژیم خواهم گرفت. * جداً؟ بله، از طریق اسپانسری که با کمپانی بارسلونا همکاری می کند و ارتباطات خوبی در کشور اسپانیا دارد قرار است به دیدار لیونل مسی بروم. * وقتی ع های ملاقات تو با کاسیاس منتشر شد، برخی ها گفتند کاش حداقل چند کلمه اسپانیایی یاد می گرفتی که بهتر می توانستی با این دروازه بان سرشناس ارتباط بگیری. دو، سه کلمه را که بلدم. مثل اولا «به معنای سلام». در کویت همدیگر را دیدیم و قرار هم نبود انگلیسی صحبت کنیم. کاسیاس هم به من گفت اسپانیایی یاد بگیر و فقط به این زبان حرف بزن. رضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند* ولی کاسیاس که دل خوشی از لیونل مسی ندارد، دارد؟ (با خنده) بیشترین گل ها را کاسیاس از لیونل مسی خورده است! با این حال پشت دوربین کاسیاس بسیار بامزه تر بود و همین طور شوکه مرا نگاه می کرد و من هم فقط لبخند می زدم. * فکر می کنی لیونل مسی بیشتر از ۵ دقیقه به تو وقت بدهد؟ اتفاقاً قرار است ۲ یا ۳ روز پیش لیونل مسی باشم و حتی با او زندگی کنم! * امیدواریم این اتفاق بیفتد ولی خیلی بعید است ستاره آرژانتین ۲ یا ۳ روز به تو وقت بدهد. حالا بگو اگر مسی را ببینی از او چه چیزی یادگاری می گیری؟ (کلی فکر می کند) قطعاً توپ طلا یا کفش های طلایش را که نمی دهد. بنابراین یک کفش معمولی استوک دارش را به عنوان یادگاری می گیرم. * می دانی مسی کل یون پیراهن تیم هایی را دارد که مقابل آنها بازی کرده است؟ بله، در جریان آن هستم. شاید هم یکی از پیراهن های خود مسی را درخواست (به شوخی ادامه می دهد) بستگی به کَرم مسی دارد! * با خودت سوغاتی یا هدیه ای برای لیونل مسی به اسپانیا می بری؟ ی ری نمادهای ایرانی را قرار است تهیه و تقدیم لیونل مسی کنیم. * بی تعارف رئالی هستی یا بارسایی؟ پدرم رئالی است اما خودم بارسایی هستم. * قبل از لیونل مسی طرفدار کدام بازیکن هستی؟ کارلوس پویول و رونالدینیو را خیلی دوست داشتم. البته به اینیستا هم علاقه مندم و در جام فوتسال ستارگان کویت قرار بود این ستاره بارسا را از نزدیک ببینم که ویزایم دیر جور شد. * ژاوی هم وقتی به ایران آمد خیلی تو را تحویل گرفت. جالب است. او مرا می شناخت و با دیدنم گفت مسی ایرانی! عجیب آن که من خارج از ایران معروف تر هستم. در ایران اگر یک جایی ۵۰ نفر دور و برم جمع می شوند که ع بگیرند در خارج از مرزها این جمعیت دو برابر می شود. مثلاً در یک پاساژ در کویت واقعاً ازدحام جمعیت سه برابر ایران بود و باعث شگفتی خودم شد. * تا به حال به کدام کشورها سفر کردی و متوجه این شهرت شدی؟ امارات، کویت، ارمنستان و سوئد که استقبال مردم فوق العاده بود. رضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند * هر رستورانی که می رفتی می گفتند نمی خواهی پول بدهی آقای مسی؟ توی همین ایران هم بارها پیش آمده که صاحب رستوران یا مغازه تعارف می کند پول ندهم اما به هر شکل ممکن این تعارفات را رد می کنم. * شباهت تو به لیونل مسی به گوش خود این ستاره هم رسیده است؟ صددرصد! خیلی تلاش ارتباطی با مسی بگیرم و خدا را شکر حالا شرایطی فراهم شده تا این اتفاق بیفتد. * تعداد فالوورهای تو پس از شهرت چقدر بیشتر شد؟ قبل از آن که ع های من منتشر شود و به عنوان بدل مسی مطرح شوم تعداد فالوورهایم ۱۹ هزار تا بود. در حال حاضر تعداد آنها ۱۱۰ هزار تا شده است. * کریستیانو رونالدو در ایران محبوب تر است یا لیونل مسی؟ معلوم است لیونل مسی. چطور؟! * بدل کریستیانو رونالدو مدعی شده ۳۰۰ هزار فالوور دارد؟ تا جایی که من می دانم ۴۰ هزار فالوور دارد! با قاطعیت می گویم لیونل مسی در کشورهای آسیایی بیشتر از کریستیانو رونالدو هوادار دارد. * در این مدت با فوتبالیست های ملی پوش و سرشناس هم آشنا شدی؟ بله، رضا قوچان نژاد و علی علیپور. * ولی تا جایی که می دانیم علی علیپور یک رئالی متعصب و طرفدار رونالدو است! من تازه یک شنبه با او آشنا شدم ولی حرفی درباره رئال مادرید و رونالدو نزد و پسر خوبی بود. البته با مهدی مهدوی کیا هم در یک برنامه تلویزیونی آشنا شدم که فوق العاده انسان مهربان و خوبی است. * مهدوی کیا توصیه ای هم به تو کرد؟ به من گفت تا می توانی ورزش کن چون حالا دیگر حس توی چشم هستی. * شنیدیم یک سریال کمدی هم بازی کردی درست است؟ در مرحله پیش تولید بودیم که متوقف شد. قرار است به زودی کلید بخورد و من هم نقش لیونل مسی را بازی خواهم کرد. * اسم سریال چیست؟ باور کنید نمی توانم بگویم! * حداقل اسم تهیه کننده، کارگردان یا دو، سه تا از بازیگران این سرالب را که می توانی بگویی. سکرت است! اجازه ندارم لو بدهم و ببخشید! * پیشنهاد بازی در تیزر و تبلیغاتی هم داشتی؟ تا دل تان بخواهد! * پس چرا بازی نکردی؟ واقعیت را بخواهید تصمیم گرفتم پس از ملاقات با لیونل مسی با اجازه خودش در تبلیغاتی تلویزیونی شرکت کنم. این جوری برای خودم هم بهتر است. * راستی راست پا هستی یا چپ پا؟ دو پا! * دو پا که نمی شود. به هر حال در بازی با یکی از پاهایت مهارت بیشتری داری. راست پا هستم ولی با پای چپ هم خوب بازی می کنم. * خب تیتر مصاحبه ما هم درآمد؛ لیونل مسی راست پا! آقا باور کنید من با پای چپ هم خوب بازی می کنم. * به هر حال باید یک تفاوت هم با مسی واقعی داشته باشی! من اسپانیایی بلد نیستم و مسی هم نمی تواند فارسی حرف بزند! * پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟ پرسپولیسی هستم، پرسپولیسی تیر! (دو بار تکرار می کند) البته پوریا نادری دوست خوبم استقلالی است. می خواهم همین روزها سر تمرین پرسپولیس بروم! رضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند * (به شوخی) ولی طارمی رئالی است نمی ترسی؟! نه، احتمالاً پرسپولیس بارسایی هم زیاد دارد. * محسن مسلمان، سیدجلال حسینی و فرشاد احمدزاده بارسایی هستند. فرشاد احمدزاده هم چپ پاست و احتمالاً با او بتوانم رفیق شوم. سبک بازی احمدزاده و وحید ی را خیلی دوست دارم. * بسیار خب، تا به حال ی به تو نگفته رضا بی خیال این ماجرا شو! بدل مسی بودن که نان و آب نمی شود؟! شاید در کوچه و خیابان برخی ها همه چیز را به شوخی بگیرند یا حرف های نامربوط بزنند اما آنهایی که از نزدیک مرا می شناسند خوب می دانند من یک آدم تک بعدی نیستم. دستی بر آتش هنر دارم، پارکور کار و طراحی می کنم. برنامه های زیادی برای آینده دارم. * تا به حال در کوچه و خیابان به خاطر متلک یا حرف نامربوط دعوا کردی؟ پیش آمده که جر و بحث شود. هنوز فرهنگ بدل ستاره ها در کشورمان جا نیفتاده است. البته بیشتر انرژی مثبت گرفته ام و هر زمانی هم متلکی یا حرف نامربوطی زده اند خودم را به نشنیدن زدم. رضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند + ع
مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور در چهار رده سنی به میزبانی تهران برگزار و با معرفی نفرات برتر کشور به پایان رسید.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاه های کشور (کلاسیک با استفاده از زانوبند بانداژی 1 متری) 17 لغایت 19 اسفند ماه به میزبانی پایتخت ایران در لواسان، سالن تختی با حضور س رستان، مربیان و 110 ورزشکار در همه رده های سنی برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات نتایج به شرح زیر به دست آمد:*قهرمان قهرمانان نوجوانان1- امید دلشاد در دسته 100 کیلوگرم از باشگاه اوراز کرد کرستان
2- حسین شاهی در دسته 90 کیلوگرم از باشگاه عارف ملایر
3- عرفان جهانگیری در دسته 110 کیلوگرم از باشگاه قصر آهنین اهواز*دسته 52 کیلوگرم نوجوانان1- محمدرضا اسدآبادی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 260 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم نوجوانان1- حسین معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 225 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم نوجوانان1- علی دُری از باشگاه مدرن اراک با رکورد 332.5 کیلوگرم
2- حیدر محمدی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 305 کیلوگرم
3- کارو جانی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 277.5 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم نوجوانان1- علی بابایی از فریدونکنار با رکورد 290 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم نوجوانان1- علی احمدنژاد از فریدونکنار مازندران با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم نوجوانان1- بهزاد فلاحی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 272.5 کیلوگرم
2- مهدی هادری زاده از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 265 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم نوجوانان1- حسین شاهی از باشگاه عارف ملایر با رکورد 490 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم نوجوانان1- امید دلشاد از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 540 کیلوگرم
2- افشین یزدانی چراتی از بابلسر مازندران با رکورد 485 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم نوجوانان1- عرفان جهانگیری از باشگاه قصر آهنین اهواز با رکورد 500 کیلوگرم
2- سینا مردانی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 242.5 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم نوجوانان1- میلاد مصطفایی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 240 کیلوگرم*تیمی رده سنی نوجوانان در بین 10 تیم1- باشگاه اوراز کرد کردستان با 44 امتیاز
2- انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با 33 امتیاز
3- فریدونکنار مازندران با 24 امتیاز*قهرمان قهرمانان جوانان1- محمد رییسی از فارس در دسته 82.5 کیلوگرم
2- مهران اباذری از فارس در دسته 90 کیلوگرم
3- شهریار خُلقی از فارس در دسته 75 کیلوگرم*دسته 52 کیلوگرم جوانان1- یوسف پروانه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- یوسف کاید خورده از ایلام با رکورد 245 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم جوانان1- محراب خوش دامن از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 315 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم جوانان1- رسول حید ور از آذربایجان شرقی با رکورد 455 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم جوانان1- شهریار خُلقی از فارس با رکورد 595 کیلوگرم
2- عادل عبدالهی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 455 کیلوگرم
3- حسین اباراد از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 375 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم جوانان1- محمد رییسی از فارس با رکورد 730 کیلوگرم
2- سید داود هاشمی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 547.5 کیلوگرم
3- محمدنوید چینی از کرمانشاه با رکورد 532.5 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم جوانان1- مهران اباذری از فارس با رکورد 692.5 کیلوگرم
2- محمدعلی بابایی از اصفهان با رکورد 610 کیلوگرم
3- علی ترکه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 440 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم جوانان1- عباس جمشیدی از لرستان با رکورد 495 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم جوانان1- امین محمد حسن زاده از همدان با رکورد 665 کیلوگرم
2- محمد بهرامی فر از خوزستان با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حامد الهامی اصل دهیاری بایرام اسکو با رکورد 595 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم جوانان1- علی جنگی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 715 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم جوانان1- علی رستمی از قم با رکورد 610 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم جوانان1- علی شرفی از کوهپایه محلات با رکورد 682.5 کیلوگرم
2- علیرضا طلاپور از سیرجان با رکورد 650 کیلوگرم*تیمی رده سنی جوانان در بین 17 تیم1- فارس با 48 امتیاز
2- خانه پرورش اندام قزوین با 21 امتیاز
3- باشگاه رویین تن تهران با 20 امتیاز*قهرمان قهرمانان بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 82.5 کیلو گرم
2- محمدجواد زارع از فارس در دسته 140+ کیلوگرم
3- فرشید جعفری ار لرستان در دسته 82.5 کیلوگرم
*دسته 56 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدرضا معتقد الحق از باشگاه نیکان تهران با رکورد 310 کیلوگرم
2- محمد میرزایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 305 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم بزرگسالان1- جواد رجبی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 380 کیلوگرم
2- علی ساریخانی از باشگاه آریاتن مهاجران اراک رکورد 290 کیلوگرم
3- کورش طهماسبی از ایلام با رکورد 205 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم بزرگسالان1- میلاد مطلبی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 482.5 کیلوگرم
2- کمندلی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 482.5 کیلوگرم
3- علی کریم زاده از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 450 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم بزرگسالان1- الیاس حسنی از باشگاه تختی اسکو با رکورد 505 کیلوگرم
2- سعید وفایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 427.5 کیلوگرم
3- عزت الله حسنی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 300 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم بزرگسالان1- فرشید جعفری از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- مهران پورجعفری از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 582.5 کیلوگرم
3- رشید توکلی از لرستان با رکورد 545 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم بزرگسالان1- سید صابر حسینی از لرستان با رکورد 665 کیلوگرم
2- علی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 650 کیلوگرم
3- مصطفی معینی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 590 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم بزرگسالان1- حمید کرمی از لرستان با رکورد 717.5 کیلوگرم
2- سید محمود حسینی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 700 کیلوگرم
3- مسعود قهرمانیان فرد از ابهر زنجان با رکورد 612.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدنوید قدردانی از لرستان با رکورد 702.5 کیلوگرم
2- جمیل کرمی از ایلام با رکورد 700 کیلوگرم
3- فرهاد محمدی از لرستان با رکورد 695 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پروش اندام قزوین با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مصطفی برغمدی از لرستان با رکورد 737.5 کیلوگرم
3- عیسی قیاسی از ایلام با رکورد 720 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدحسام متجدد از شهرداری جوادآباد ورامین با رکورد 710 کیلوگرم
2- امید حیدری از ایلام با رکورد 710 کیلوگرم
3- سید کاظم حایری از آذربایجان شرقی اسکو 430 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم بزرگسالان1- محمدجواد زارع از فارس با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مهدی خدایاری از لرستان با رکورد 832.5 کیلوگرم*تیمی رده سنی بزرگسالان با رقابت بین 17 تیم1- لرستان با 57 امتیاز
2- باشگاه مدرن اراک با 48 امتیاز
3- خانه پرورش اندام قزوین با 45 امتیازقهرمان قهرمانان پبش وتان1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 125 کیلوگرم
2- کامران خسروی از لرستان در دسته 100 کیلوگرم
3- مرتضی فرحی از لرستان در دسته 140+ کیلوگرم*نتایج رده سنی مستر یک*دسته 67.5 کیلوگرم مستر یک1- کیانوش شادکام از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 415 کیلوگرم
2- کیانوش خواجوند از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر یک1- عبدالله حسنی از شرکت محلات کوهپایه با رکورد 475 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر یک1- طهمورث نصرت پور از باشگاه م شاد تهران با رکورد 520 کیلوگرم
2- بهزاد از باشگاه عارف ملایر با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر یک1- اسماعیل باغبانی از فریدونکنار مازندران با رکورد 580 کیلوگرم
2- بابک کرد از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم مستر یک1- کامران خسروی از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- حسین صفدری از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حسن صالحی از شرکت معدنکاری اولنگ سرچشمه با رکورد 487.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم مستر یک1- جعفر کریمیان از کارون زرین شهر با رکورد 642.5 کیلوگرم
2- سید محمد تقوی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 640 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم مستر یک1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 770 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم مستر یک1- بهروز حیدریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 660 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم مستر یک1- مرتضی فرحی از لرستان با رکورد 720 کیلوگرم*تیمی مستر یک با رقابت بین 11 تیم1- خانه پروش اندام قزوین قزوین با 54 امتیاز
2- لرستان با 24 امتیاز
3- باشگاه تایگر چالوس با 12 امتیاز
***نتایج رده سنی مستر دو*دسته 56 کیلوگرم مستر دو1- علی داودی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 202.5 کیلوگرم
2- حسن معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 167.5*دسته 67.5 کیلوگرم مستر دو1- شاپور کاکایی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- داود ریاضی از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 340 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر دو1- بهزاد رویین از باشگاه ایمان چالوس با رکورد 500 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر دو1- علیرضا حیدرزاده از گیلان با رکورد 515 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر دو1- نقی تقوی از آذربایجان شرقی با رکورد 505 کیلوگرم
2- محسن خندان از شهرداری لواسان با رکورد 410 کیلوگرم
3- عزیز ایل بیگیان تبریزی از باشگاه سلیم صادقی اردبیل با رکورد 320 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر دو در رقابت بین 9 تیم1- خانه پرورش اندام قزوین با 12 امتیاز
2- باشگاه ایمان چالوس با 12 امتیاز
3- گیلان با 12 امتیاز
***نتایج رده های سنی مستر سه*دسته 75 کیلوگرم مستر سه1- غلامحسین ملکی از باشگاه شهید بهشتی تهرلن با رکورد 340 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر سه در رقابت بین 2 تیم1- باشگاه شهید بهشتی تهران با 12 امتیاز
2- چالوس مازندران با 0 امتیاز***نتایج رده سنی مستر چهار*دسته 67.5 کیلوگرم مستر چهار1- علی حیدر ثاقب از بندر انزلی با رکورد 350 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر چهار در رقابت بین 1 تیم1- بندر انزلی با 12 امتیاز
لیونل آندرس مسی معروف به «لئو» در حالی ۳۰ ساله می شود که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته است. امروز سالروز تولد مسی است.به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر: لئو مسی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در آرژانتین است، اما این چیزی نیست که ی از آن خبر نداشته باشد، همه دیگر مسی را چند سالی است که می شناسند و حتی اگر از طرفداران بارسلونا یا آرژانتین نباشند، از جادوی او در زمین فوتبال لذت می برند. مسی را اعجوبه قرن فوتبال می دانند، او فقط دریبل نمی زند، او ی می کند، زاویه های دقیق پاس های بلند و کوتاه او، ضربه های دقیق به طاق دروازه حریف، همه و همه از نگاه تیزبین او خبر می دهد. مسی قد بلندی ندارد، احتمالا در روزگار ۱۱ سالگی وقتی که می فهمد دیگر قرار نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد، فکر نمی کرد همین قد کوتاه در زمین فوتبال به کمک او بیاید! قد کوتاه مسی در مقابل بازیکانانی که دست کم ۲۰ سانتی متر از او بلندتر هستند، این امکان را به لئو می دهد که حرکت پا به توپ سریع تری داشته باشد و مرکز ثقل بدن او نسبت به بقیه پایین تر باشد؛ به همین دلیل است که در ع های بسیاری می بینیم که در هنگام دریبل زدن زاویه بدن او خیلی خم می شود، اما زمین نمی افتد.احتمالا مسی دوستان خیلی از چیزهایی که در این گزارش نوشته شده را می دانند، اما مگر می شود تولد اسطوره آرژانتینی آبی اناری ها باشد و از او ننوشت؛ حتی اگر تکراری باشند!درباره لیونل مسی about lionel messiکوتاه قدترین مهاجم دنیابا قد یک متر ۶۹ سانتی متری اش کوتاه قدترین مهاجم دنیاست، اما همان طور که پیش تر گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به هر حال هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک می کند.درباره لیونل مسی about lionel messiجوان ترین نامزد فیفادر سال ۲۰۰۸ و در حالی که تنها ۲۱ سال سن داشت، برای جایزه بهترین بازیکن سال نامزد شد و رکورد جوان ترین نامزدی در این جایزه را به نام خود کرد. البته مسی در آن سال نتوانست جایزه را ببرد.درباره لیونل مسی about lionel messiتوپ طلا برای چهار سال متوالیاز سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و از سن ۲۲ سالگی تا ۲۵ سالگی او توپ های طلای فیفا را با خود به خانه برد.درباره لیونل مسی about lionel messiبیشترین هت ریک کننده بارسلوناهت ریک کار چندان ساده ای نیست، اما مسی به تنهایی بیش از ۳۵ بار این کار را در باسلونا انجام داده است. (هت ریک یعنی بازیکنی در یک بازی سه گل به ثمر برساند.)درباره لیونل مسی about lionel messiچهار کفش طلاییکفش طلایی اروپا جایزه ای است که هر سال به بازیکنی که بیشترین تعدا گل را زده باشد، اهدا می شود، لیونل مسی تنها بازیکنی که توانسته چهار بار این جایزه را از آنِ خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ با ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ با ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ با ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ۳۷ گل.درباره لیونل مسی about lionel messiقرار دادی روی دستمال سفر ارلوس ر اچ، مدیر فنی پیشین بارسلونا که وظیفه شناسایی استعدادها را دارد، بازی مسی را در آرژانتین می بینید و شیفته بازی های این پسر ۱۳ ساله می شود. اما برای اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی می کشد و بارها با خانواده او صحبت می کند، در نهایت یک روز که در رستوران هستند، روی یک دستمال سفره قراردادی را با پدر مسی امضا می کند که به گفته خود فکر می کرده آن دستمال خیلی زود از بین رفته، اما بعدها می فهمد که پدر مسی آن دستمال را در آلبوم لیونل نگه داشته است.درباره لیونل مسی about lionel messiشماره ۱۰ رویاییلیونل مسی بعد از رونالینهوی بزرگ لباس شماره ۱۰ را در بارسلونا بر تن کرد، این اتفاق در سال ۲۰۰۸ و زمانی که مسی ۲۱ سال داشت رخ داد.درباره لیونل مسی about lionel messiبرادر کوچکه!لیونل مسی بازی خود در بارسلونا را از فصا ۲۰۰۳-۲۰۰۴ شروع کرد، او در تیم های دسته دوم و سوم بارسلونا بازی می کرد، البته در همان سال ۷ بار برای تیم اصلی به میدان رفت. او خیلی زود با رونالیدنهو بازیکن برزیلی بارسلونا دوست شد، تا جایی که رونالیدنهو او را «برادر کوچیکه» صدا می کرد.درباره لیونل مسی about lionel messiسفیر یونیسفلیونل مسی فقط در زمین فوتبال نمی درخشد، او در زندگی بیرون از مستطیل سبز سعی می کند موثر باشد و علاوه بر اینکه از سفیرهای یونیسف حساب می شود، برای درمان بچه هایی که اوتیسم دارند، تلاش می کند. در برنامه ای که با یونیسف همکاری می کند، لئو به کشورهایی چون هائیتی و کاستاریکاسفر می کند و به بچه های آموزش هایی در زمینه آموزه های زندگی می دهد.درباره لیونل مسی about lionel messiشادی پس از گلمسی هر زمان که در بازی ها گل می زند، پس از دویدن هایش، رو به آسمان کرده و در حالی که هر دو دستش را به سمت بالا می برد، گلی که زده را به روح مادربزرگش که در ۱۰ سالگی او از دنیا رفته، تقدیم می کند.درباره لیونل مسی about lionel messiبیشترین گل زده در لالیگازمانی که مسی ۲۵ سال سن داشت، او جوان ترین بازیکنی بود که توانسته بود در لالیگا بیش از ۲۰۰ گل به ثمر برساند.درباره لیونل مسی about lionel messiبازی هایش را نمی بینیدلیونل مسی هرگز مسابقه فوتبالی که خودش در آن حضور داشته را دوباره نمی بینید، اما گل هایش را می بیند، بارها و بارها این کار را انجام می دهد.درباره لیونل مسی about lionel messiتیاگوی فوتبالیستعلاقه باشگاه های فوتبال به فرزند مسی به قدری بود که کمتر از ۷۲ ساعت پس از تولد تیاگو باشگاه قدیمی مسی به نام «newell’s old boys» نام او را ثبت نام کرد.درباره لیونل مسی about lionel messiخالکوبی عجیب لئومسی به شکل ناگهانی هم روی دست چپ و هم پای چپ خود طرح های زیادی را خالکوبی کرد، اما هر کدام از این طرح های معنی مشخصی برای او دارند، او صورت مادرش را روی بازوی سمت چپ خالکوبی کرده، دست پسرش را روی پای چپ و نام پسرش را روی دست چپ. البته در بازی ها فوتبال بیشتر جوراب های بلند می پوشد و این طرح ها را مخفی می کند. اما به نظر می رسد مسی به قدری به خانواده اش نزدیک است که حاضر شده این کار را انجام دهد.درباره لیونل مسی about lionel messiیک عاشق غذامسی از کودکی به غذا علاقه زیادی داشته است که البته غذای مورد علاقه اش هم میلانسا ناپولیتانا است که یک غذای آرژانتینی است و مادرش آن را خیلی خوب درست می کند. این غذا از پنیر، پیاز و گوجه درست می شود و ادویه های مختلفی برای طعم دادن به آن می زنند. البته مادرش می گوید لئو مرغی که سس پیاز و گوجه فرنگی و پونه درست شده باشد را هم خیلی دوست دارد.درباره لیونل مسی about lionel messiتیاگو و متیوی کوچکمسی و آنتونلا کروز که همبازی های بچگی در آرژانتین بوده اند، حالا دو فرزند پسر به نام های تیاگو و متیو دارند. تیاگو در سال ۲۰۱۲ به دنیا آمد و به نظر می رسید لیونل مسی به قدری از این موضوع خوشحال است که طرحی از دست پسرش را روی ساق پای چپ خود خالکوبی کرد.درباره لیونل مسی about lionel messi
رو مه شرق: از مسیری که به محله «ژنرال لاس هراس» در جنوب روساریو، جایی که لیونل مسی، سه دهه قبل در آنجا به دنیا آمد، منتهی می شود، به خوبی می توان علایق و سلایق فوتبالی نان محل را متوجه شد. جدالی که بین «اینچاس» (تماشاگر) های نیوو اولدبویز و روساریو سنترال وجود دارد، همه جای این محله ١,٢ میلیون نفری دیده می شود. اینجا نانش در طول مسیر رودخانه پارانا، در٣٠٠ کیلومتری بوئنوس آیرس، س ت دارند. روی نمای ساختمان ها، سقف های کوتاه و بلند و پست های الکتریکی که در شهر گذاشته شده، همه و همه نشان از رقابت و دوئل سختی است که هواداران این دوباشگاه با یکدیگر دارند؛ سرخ و سیاه برای نیوو اولد بویزی ها و زرد و آبی برای تیم رقیب.
منطقه ای که تقریبا در مرکز این گردان نظامی قرار گرفته، منطقه ١٢١ است که بیشتر در اختیار «کانائیس» (لقب هواداران روساریو سنترال) است. البته این موضوع مانع از این نشده که خانواده مسی طرفدار و حامی نیوو اولدبویز باشند. خورخه، پدر مسی، به گواه همسایه هایی که در این محل حضور دارند، استعداد درخشانی در فوتبال نداشته است. چیزی که باعث شده ژن فوتبالیست شدن به سه فرزندش برسد، از سمت خانواده بیانسوکی است؛ یعنی ژنی که خانواده سلیا، مادر لیونل مسی داشته اند. به عنوان مثال امانوئل و ما یمیلیانو، پسر های مسی هم فوتبالیست های حرفه ای هستند؛ اولی یعنی امانوئل این روزها در لیگ دسته اول پاراگوئه بازی می کند، ولی او سابقه بازی در مونیخ ١٨٦٠ آلمان و تیم جیرونا در دسته دوم اسپانیا را هم در کارنامه داشته است. ما یمیلیانو هم از ابتدای دوران حرفه ای اش، بین دو کشور پاراگوئه و برزیل در حال رفت وآمد بوده و این روزها هم در باشگاه سئارا در دسته دوم برزیل بازی می کند. بچه نق نقویی که سلطان فوتبال شد
لطف مادربزرگ
همه چیز را برای لئو و شروع زندگی فوتبالی، مادربزرگش در سال ١٩٩٢ رقم زد؛ همان سالی که هواداران نیوو حس به خاطر اینکه مارسلو بیلسا تیمشان را به فینال کوپا لیبرتادورس رسانده و قهرمان آرژانتین کرده بود، مشعوف بودند. مسی سال ٢٠١٠ در گفت وگو با «لاناسیون» درباره آن روزها گفت: «اولین باری که به توپ ضربه زدم پنج سالم بود. پدرم برایم تعریف کرده که در خانه مادربزرگ سلیا، برادرها و پسر هایم یار کم داشته اند و از من خواسته اند بروم و با آنها بازی کنم. علاقه ای نداشته ام که بروم و با آنها بازی کنم، ولی به محض اینکه توپ به من رسیده، همگی با تعجب فقط به من نگاه کرده اند». اینجا درست جایی بوده که مادربزرگ مادری مسی، آغازگر دوران حرفه ای اش می شود. در واقع همین مادربزرگ، مسی را به باشگاه گران ی می برد که دو برادر دیگر مسی، یعنی ماتیاس و رودریگو که بازیکنان خوبی بوده اند و در آن باشگاه حضور داشته اند. داستان از همان جا شروع می شود و مسی راه افسانه شدن را در پیش می گیرد. یک روز که در باشگاه یار کم داشته اند، مادربزرگ به مربی باشگاه می گوید که از نوه اش استفاده کنند تا ترکیب دو تیم کامل شود. لئوی کوچک با چند دریبل، نه تنها مربی، بلکه والدین حاضر در باشگاه را هم شوکه می کند. به همین خاطر است که مسی از زمانی که به عنوان یک بازیکن حرفه ای کار می کند، همه گل هایش را با بالابردن دستش به سمت آسمان به مادربزرگش سلیا تقدیم می کند که سال ١٩٩٨ درگذشت.
دیگو وایخوس، یکی از دوستان دوران کودکی مسی می گوید: «برای لئو، مادربزرگش همه چیز بود. عادت نداشتیم هیچ وقت از بلوک های ساختمانی که در آن زندگی می کردیم دور شویم، ولی یک روز لئو از من خواست تا برای رفتن به قبرستانی که مادربزرگش در آنجا دفن شده بود، با او بروم. فاصله قبرستان تا محله ما چندین کیلومتر بود. سوار اتوبوس شدیم، ولی قبل از رسیدن به مقصد، از اتوبوس پیاده شدیم تا بقیه راه را با پای پیاده برویم. عجله ای نداشتیم. در مسیر سنگریزه ها را این طرف و آن طرف پرت می کردیم و قوطی های کنسرو را شوت می کردیم. ضمن اینکه زنگ درهای مختلف را هم می زدیم و فرار می کردیم... . لئو چند دقیقه ای سر قبر مادربزرگش بود و آرام شد. بعد ما دوباره مسیری را که آمده بودیم برگشتیم». در روساریو شب فرارسیده بود و والدین این دو کودک حس نگران شده بودند. دیگو می گوید: «از زمانی که برای برگشت به خانه داشتیم نهایت استفاده را کردیم: پایمان را در قوطی کرده بودیم و داشتیم مثل آدم آهنی راه می رفتیم. وقتی به خانه رسیدیم، دیدیم همه نگران شده اند، ولی آن روز یکی از بهترین خاطرات من است. فکر می کنم یکی از بهترین خاطرات لئو هم باشد». برادر مسی به لطف همین دوستی، با خواهر دیگو ازدواج کرده و خانواده آنها بیش از پیش به هم نزدیک شده اند.
تودار در کلاس درس، رئیس در حیاط مدرسه
مسی زیاد از خانه شان دور نمی شد؛ او یا مقابل ساختمان خانوادگی شان در محله ژنرال لاس هراس بازی می کرد یا اینکه به زمین بزرگ و خالی در شمال خیابان و ازرائیل می رفت که متعلق به بود. کلودیو بیانسوکی، مسی، آن روزها را خوب به خاطر دارد: «در مسابقات بین محله ها، وقتی مسی، بزرگ ترها را دریبل می کرد، رویش خطا می د و به زمینش می زدند. او هم گریه می کرد... ولی دوباره برمی گشت و به بازی ادامه می داد». ماتیاس، برادر مسی، داستان را به گونه ای دیگر روایت می کند: «وقتی با همدیگر بازی می کردیم، قاعده این بود که هر ی زودتر شش گل بزند، برنده است ولی از آنجا که لئو باختن را دوست نداشت و از طرفی کوچک هم بود، جیغ می کشید. در نتیجه باید آن قدر بازی را ادامه می دادیم تا او برنده شود». مسی از همان زمان کودکی به ش ت آلرژی داشت و این موضوع را همه اطرافیانش به خوبی می دانستند. پدرش می گوید: «واقعا بازیکن بداخلاقی بود. وقتی او در خیابان با برادرهایش بازی می کرد، اگر می باخت گریه می کرد». دیگو وایخوس هم می گوید: «مطمئن هستم همان ویژگی اش کاری را کرد که مسی حالا یکی پس از دیگری رکوردها را بشکند».
روی نیمکت های مدرسه، لیونل مسی پسری کامل، تودار و خج ی بود؛ او ته کلاس می نشست و به زحمت سرش از پشت هم کلاسی هایی که جلویش نشسته بودند پیدا می شد. هم تیمی هایش برای این پسر ریزنقش که از حرف زدن متنفر بود لقب «پیکی» را در نظر گرفته بودند. سینتیا اریانو، بهترین دوست مسی که هرگز یک قدم هم از او جدا نمی شد، سؤالاتی را که معلم از لئو می پرسید به او می رساند. بااین حال زمانی که زنگ تفریح به صدا درمی آمد دیگر داستان فرق می کرد؛ این پسر ریزنقش کاملا متحول می شد. در حیاط مدرسه او فقط توپ فوتبال را دوست داشت و نگاه هایی که جذبش می شدند. کاپیتان حیاط مدرسه همیشه مسی بود. دیانا فرتو، یکی از معلمان مدرسه ٦٦ روساریو، درباره حضور لئو در مدرسه می گوید: «در حیاط مدرسه او فرمانده بود. بقیه بچه ها همیشه می خواستند در تیم مسی باشند چون می دانستند به لطف این پاهای کوچولو و دریبل هایش، لئو به آنها کمک می کند تا برنده شوند. او شازده کوچولو بود و هم تیمی هایش واقعا دوستش داشتند. مسی با توپ قدرتی مثال زدنی داشت».
ماکینیتا و عشق به بارسا
لیونل مسی زمانی که شش سال ونیمه بود گران ی را ترک کرد تا به تیم نونهالان نیوو اولدبویز برود. او آنجا با اولین مربی اش، کارلوس ماکرونی، یک شرط بست: هربار گل می زند یک الفاخور (بیسکوییت شکلاتی کرمدار) از مربی اش جایزه بگیرد. اگر او با سر گل می زد، جایزه اش دوبرابر می شد. ماکرونی بعدها در گفت وگو با مجله «انفیبیا» گفت: «مسی به خاطر این شرط بعضی وقت ها دروازه بان را هم دریبل می کرد، ولی توپ را بلند می کرد تا آن را با سر وارد دروازه کند». یک روز مسی شش گل می زند و تصمیم می گیرد جوایزش را با هم تیمی هایش تقسیم کند. از آنجا که ٧ به ٧ بازی می د، هیچ چیزی برای خودش باقی نمی ماند. در نیوو مسی کوچک، از همان بدو ورود استعدادش را نشان داده بود. «ماکینیتا دل ٨٧» (ماشین کوچک ٨٧، اشاره به سال تولد مسی) همه رقبا را یکی پس از دیگری ویران می کرد. دی گو رویرا، شماره ٩ آن تیم ویرانگر هم روزهای حضور مسی در این تیم را این طور توصیف می کند: «بازی ها را با اختلاف گل های وحشتناکی می بردیم تا جایی که دیگر کلا فراموش می کردیم بازی چندچند است. من خودم دقیقا جلوی دروازه می ایستادم و منتظر این می ماندم که لئو پاس آ را بدهد. کلی گل به همین شکل زدم». آگوستین روئانی، یکی دیگر از دوستان مسی، خاطره جالب تری از آن دوران دارد. او می گوید: «در تورنمنتی بازی می که به بازیکنان تیم قهرمان دوچرخه می دادند. برای ما جایزه فوق العاده ای بود، ولی مشکل اینجا بود که در بازی سرنوشت ساز باید بدون مسی کار را شروع می کردیم چون او در خانه شان زندانی شده بود! لئو یکی از کاشی های خانه را ش ته و تنبیه شده بود. ما یک نیمه بدون او بازی کردیم و ٢ بر صفر باختیم. بین دو نیمه بود که مسی رسید و دست آ توانستیم به لطف او بازی را ٣ بر ٢ ببریم».
الخاندرا گئونا، مادر آگوستین، هم خاطره احساسی ای از رفتار بی نظیر لیونل مسی نسبت به پسرش به یاد دارد: «تیمشان قرار بود به یک تورنمنت در پرو برود. آگوستین نتوانست همراهی شان کند، ولی مسی در بازگشت از پرو، آمد و بازوبند کاپیتانی اش را به آگوستین داد. باورتان می شود؟ این رفتار پسری بود که به زحمت ١٠ سالش می شد». وقتی دارودسته ماکینیتا در زمین فوتبال بازی نمی د، عصرهایشان را مشغول بازی نینتیندو می شدند. «تمام بعدازظهرها را با لوکاس اسکالیا، اردو گریگینی و بقیه بچه ها در خانه مان نینتیندو بازی می کردیم». این را روویرا می گوید و ادامه می دهد: «پدرم پزشک بود و سفرهای زیادی به اروپا می کرد تا در کنگره ها شرکت کند. آنجا که می رفت برایم پیراهن های فوتبالی می آورد. وقتی بچه ها پشت کنسول می نشستند، آن پیراهن ها را می پوشیدیم. بقیه دوست داشتند پیراهن های مختلفی را تن کنند، ولی لئو همیشه پیراهن بارسا، همان را که اسم ریوالدو رویش حک شده بود به تن می کرد. از آنجا که قد من تقریبا دوبرابر او بود، خب پیراهن مشخصا برایش خیلی گشاد و بزرگ بود. پایان روز هم که همان سیرک همیشگی را با او داشتم چون حاضر نمی شد پیراهن را به من برگرداند». آگوستین هم می گوید: «مسی پیش ما اصلا خج ی نبود. او می توانست با یک لبخند دلنشین به تو نگاه کند و توپ را به صورتت بکوباند و بعد پا به فرار بگذارد».
آن کیف کوچک قرمزرنگهیچ چیز نمی توانست مانع لئو شود؛ حتی اختلالات هورمون رشدی ای که مسی در ٩ سالگی گرفتارش شد؛ زمانی که فقط یک متر و ٢٧ سانتی متر بود. دی گو روویرا، دوست کودکی مسی، آن روزها را خیلی خوب به یاد دارد: «او هرجا می رفت آن کیف قرمزرنگ کوچکی را که سرنگ و دوزهای هورمون در آن بود با خود می برد. فکر می کنم ١١ یا ١٢ سالش بود که می رفت جایی پنهان می شد و خودش سرنگ ها را به خودش تزریق می کرد». همان روزها دی گو شوارزتاین، پزشکی که این بیماری مسی را تشخیص داده بود، به لئو گفت: «نگران نباش، تو یک روز از مارادونا بلندتر می شوی». مشکلی که مسی داشت بیماری ای بود که از بین هر ٢٠ هزار کودک یکی به آن مبتلا می شد. بااین حال درمان مسی خیلی گران بود و خورخه مسی، پدر لئو، هم نمی توانست از عهده تأمین این مخارج بربیاید. در آن زمان نه نیوو اولدبویز و نه ریو لاته هیچ کدام هم حاضر نشدند مخارج درمان لئو را قبول کنند. به این ترتیب مسی راهی اسپانیا شد تا در بارسلونا تست دهد. بعد از آن دیگر زمان خداحافظی فرارسیده بود. دی گو وایخوس که همین یکی، دو هفته پیش به مراسم ازدواج مسی در روساریو دعوت شده بود، درباره خداحافظی مسی از روساریو در آن زمان می گوید: «قبل از سفرش به اسپانیا، جشن کوچکی به افتخار او در خیابان تدارک دیدیم، با شکلات، بیسکوییت و نوشیدنی های گازدار. چیزی شبیه به یک جشن تولد. حالا هربار که به اینجا برمی گردد، او را می بینیم، تغییری نکرده و مثل همیشه رفتار نرمالی دارد. هرموقع که شرایط مهیا باشد، سری هم به خانه ما می زند». آگوستین روئانی هم می گوید: «ما برادران خوبی هستیم. وقتی به همدیگر می رسیم درست مثل این است که همین دیروز بوده و همه خاطراتمان تازه است».حالا نان محله ژنرال لاس هراس تعریف می کنند که سالی یکی، دوبار برق خودرویی را که روی شیشه خانه شان می افتد و مقابل ساختمانی می ایستد و دوباره به حرکتش ادامه می دهد می بینند. برای آنها جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که راننده آن خودرو ی به غیر از برنده پنج توپ طلای دنیای فوتبال نیست.