روش های معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته در منازل

بسیاری از افراد گمان می کنند که وقتی صحبت از ایده های مدرن در طراحی داخلی می شود، منظور ویژگی های معماری منزل است و حرفی از دکوراسیون داخلی منزل به میان آورده نمی شود. در حالی که این ایده ها، تمام محیط و زوایای محیط داخلی منزل را نیز در نظر می گیرد.ایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس ی
کاربرد ایده های مدرن در طراحی فضای داخلی منزلبیشترین سبک هایی که در طراحی فضای منزل مورد استفاده قرار می گیرد، سبک کلاسیک و سبک مدرن است. قبل از هر تعریفی بهتر است کمی با مضمون این دو سبک آشنا شویم.
تفاوت سبک کلاسیک و مدرن در دکوراسیون داخلی منازلهمانطور که می دانید سبک کلاسیک، یک سبک منظم و پر هزینه است. زمانی که این سبک در چیدمان منزل به کار می رود، ح ی خاص و ویژه در فضای داخل ایجاد می کند. انی که تجمل گرا هستند، از این سبک چیدمان بسیار استقبال می کنند. این سبک یک سبک تقارن ت و تقریباً همه چیز در آن به صورت جفت قرار می گیرد. یکی از المان های شناسایی این سبک در طراحی این ویژگی برجسته است. سبک مدرن تا حد زیادی به حذف لوازم غیر ضروری می پردازد و از توجه به حاشیه کناره می گیرد. این سبک از اغراق در طراحی می پرهیزد. تقارن در آن حذف شده و از قاعده و قانون خاصی در طراحی برخوردار نیست. تصمیم گیری برای اجرای ایده های مدرن بسیار راحت تر از سبک کلاسیک است. این سبک قدمت کمتری از سبک کلاسیک دارد اما جایگاه ممتاز و ویژه ای در طراحی پیدا کرده است.
ویژگی های برجسته سبک مدرن در دکوراسیون داخلیطراحی این سبک بیشتر برای خانه ها و محیط های کوچک مناسب است چون با چنین طراحی می توانید در محیط منزل به قدر کافی فضا ایجاد کنید.این سبک طراحی، ساده ت و از حاشیه و اضافه کاری به دور استدر رنگ آمیزی از طرح و نقش های پیچیده استفاده می شود.از تزیینات اضافی کناره گیری می شود و در صورت وم از تزیین کلی استفاده می شود.برای رنگ این نوع دکوراسیون بیشتر از رنگ های خنثی یا طبیعی استفاده می شود.فرم وسایل و مبلمان در سبک مدرن بسیار ظریف و خاص است.از خطوط ساده و بی پیرایه استفاده می شود.در این سبک ارجحیت با عملکرد(نسبت به فرم) است.از بافت ها کمتر استفاده می شود.ترکیب بندی و تعادل نامتقارن در طراحی فضا و مبلماناجتناب از ا سواری ها و عناصر تزیینی زیاد و غیر ضروریایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یبا به کارگیری ایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منزل می توانید فضای خانه را به شکل زیبایی بازسازی و فضای لازم را ایجاد کنید. مسلماً مبلمان ظریف فضای کمی از منزل را خواهد کرد. حذف تزیینات نیز مقدار زیادی فضا به شما خواهد بخشید. بدین ترتیب می توانید کمبود فضا را به شکل جذاب و مدرنی جبران کنید.
الگوهای گرافیکی مدرندر این سبک از نقوش ناآشنا، منحنی های قدرتمند و هندسه های برجسته استفاده می شود و از لحاظ گرافیکی این سبک را برجسته می سازد. به عنوان مثال پارچه های بافتی و سنگین مانند کرباس و کشباف های یشمی به سنگینی و وزن الگوها و نقش ها می پردازند.ایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس ییکی از ایده های مدرن در فضای داخلی منزل که ح ی دراماتیک در این محیط ایجاد می کند، استفاده از نورهای تاکیدی است. این نورهای تاکیدی دارای جذ ت هنری فوق العاده هستند و نقوش کاغذ دیواری یا دکوری های دیواری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.ایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس ی
ایده های مدرن در آشپزخانهاین آشپزخانه ها با سطوح صیقلی و براق مشخص می شوند. لوازم براق و نمایشی زیبا مانند درب های ورقه ای ک نت، لبه های ساده ی کانترها و… به همراه رنگ های درخشان و سطوح ساده با لبه های برش خورده از بازتاب سبک مدرن در محیط آشپزخانه است.ایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یایده های مدرن در دکوراسیون داخلی منازل مس یفضاهای داخلی مدرن دارای سبک ارگانیک هستند و به ساده پردازی گرایش دارند و این ویژگی در سازه و تزیینات آن مشخص شده است. مبلمان و نقشه های طبقه فقط در فرم های مورد نیاز شکل گرفته اند و جزییات در آن جایی ندارند.منبع: وب سایت بیوتی هوم
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، آ ین خبرها از شرق عربستان حاکیست، جنایت رژیم سعودی علیه مردم مظلوم شهر العوامیه همچنان ادامه دارد و محله های مختلف این شهر به ویژه «المسوره» تحت شدیدترین حملات هستند.
یک منبع میدانی در العوامیه در گفت وگو با مشرق اعلام کرد: العوامیه به یک شهر جنگ زده تبدیل شده و حملات نیروهای سعودی به مناطق مس ی و عمومی ادامه دارد.
براساس مشاهدات صورت گرفته و تصاویر بدست آمده از این منطقه، حجم ویرانی ها گسترده و غیرقابل توصیف است و اثری از حیات در این شهر دیده نمی شود.
این حملات و ت یب شهر در حالی صورت می گیرد که مردم مقاوم و شیعیان این منطقه به هیچ وجه حاضر به ترک منازل و شهر نیستند و مقاومت مردم باعث شده نیروهای سعودی حملات خود را شدت ببخشند.به گزارش منابع میدانی مشرق، نبود امکانات اولیه در شهر العوامیه در حال تبدیل شدن به یک بحران است؛ در محله المسوره اوضاع وخیم تر است و بحران به حدی رسیده که دیگر کمک های درمانی و غذایی وجود ندارد. نیروهای سعودی هیچ خدماتی را به مردم ارائه نمی کنند تا جایی که شهروندان برای جمع آوری زباله ها بسیج شده اند تا از شیوع بیماری ها جلوگیری کنند.کمک مردم برای جمع آوری زباله ها و پا ازی شهراین منبع میدانی از کمک رسانی خودجوش مردم به شهروندان آسیب دیده خبر داد و گفت: مردم میوه و غذاهای اضافی خود را در مکان های مشخص قرا می دهند تا خانواده های آسیب دیده بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف کنند.کمک رسانی مردم و گذاشتن میوه ها در معابر عمومیبه گزارش منابع محلی در العوامیه، خودروهای زرهی نظامیان عربستان همچنان در خیابان ها حضور دارند و مناطق مختلف مس ی و عمومی را بی هدف و تنها جهت ت یب حداکثری، هدف قرار می دهند. همچنین در روزهای گذشته جنگنده های عربستانی در ارتفاع بسیار پایین پرواز د که رعب و وحشت ک ن و ن را به دنبال داشته است.به گزارش مشرق، بیش از ۱۰۰ روز از بحران در شرق عربستان می گذرد و حملات سعودی ها هر روز علیه مردم بی گناه تشدید می شود.هم اکنون برق در بخش های وسیعی از شهر قطع شده است؛ در محله المسوره آبی هم وجود ندارد و مردم برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت، آب را جیره بندی کرده اند.علاوه بر حملات یگان های زمینی و زرهی، حملات توپخانه ای هم علیه شهروندان محله المسوره آغاز شده است و نقطه امنی در خیابان های این شهر نیز باقی نمانده است.در ۱۰۰ روز گذشته تعدادی زیادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی ربود شده اند و از سرنوشت آنان خبری در دسترس نیست. براساس آمار به دست آمده تاکنون ۲۳ نفر در جریان حملات سعودی ها به شهادت رسیده اند.به گزارش مشرق اسامی به شرح ذیل است:
« حسین أبو عبد الله، علی مهدی السبیتی، محمد عبد العزیز الفرج ، محسن الأوجامی، حسین السبیتی،حسین ا اهر،جعفر المبریک،صادق درویش، حسن العبد الله،محمد الصویمل،علی أبو عبد الله ،فاضل آل حماده،مهدی الصیاغ ، یوسف المشیخص ،أمجد آل المعیبد،زاهر البصری،جواد مؤید الداغر ،علی محمود عقاقه ، وهب فکری معیوف ،أمین محمد آل هانی، محسن اللاجامی،عبد المحسن الفرج،محمد ارحیمانی(ابوعادل)»
در ادامه تصاویر اختصاصی مشرق از ویرانی های و ت یب مناطق مس ی شرق عربستان را مشاهده می کنید:ت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیهت یب منازل مس ی العوامیه
بیشتر افراد نسخه های دارویی را با مکمل ها و همچنین داروهای بدون نسخه ترکیب می کنند و خودشان را به خطر می اندازند. اینجا نکاتی برای محافظت از خودتان می آوریم.به گزارش شفاف، بیشتر افراد نسخه های دارویی را با مکمل ها و همچنین داروهای بدون نسخه ترکیب می کنند و خودشان را به خطر می اندازند. اینجا نکاتی برای محافظت از خودتان می آوریم.بیماری در مطب نشسته و درباره تجویز «وارفارین» که از ه شدن خون جلوگیری می کند حرف می زند، از او می پرسد که اگر چیز دیگری مصرف می کند، او لازم است بداند. بیمار به ویزیت دیگر پزشکان فکر می کند اما به رفتن داروخانه جایی که مکمل ها و همین طور مسکن های بدون نسخه یده است اشاره ای نمی کند و در نتیجه می گوید: «نه.»در تحقیقی از که از صد نفر که وارفارین مصرف می د، مشخص شد که سه چهارم شان از داروهای مکمل هم استفاده می د که این موضوع در پرونده شان قید نشده است اما این نکته را باید مورد نظر قرار داد که بسیاری از مکمل های می تواند آنها را در خطر جدی فعل و انفعالات شیمیایی قرار دهد.پزشکان نگران تاثیرات منفی احتمالی اختلاط داروهای تجویزی با داروهای بدون نسخه و مکمل ها هستند اما نگرانی آنها بهار گذشته، با انتشار مطالعه ای در یک مجله پزشکی بسیار برجسته تر شد. د راین تحقیق، تعداد بیمارانی که ترکیبات بالقوه خطرناک را مصرف کرده بودند تقریبا در یک دوره 6 ساله گستردگی دو برابر داشت. داروهایی که دشمن هم هستنداین آ»ار از مصاحبه با بیش از 2200 بزرگسال بین سن های 62 تا 85 به دست آمده است. از این مطالعه همچنین مشخص شد: نسبت افرادی که پنج یا بیشتر نسخه گرفته اند از 31 درصد تا 36 درصد افزایش یافته است. در همین زمان، 64 درصد افرادی که با آنها مصاحبه شد داروهای مکمل مصرف کرده و 38 درصد داروهای بدون نسخه مصرف کرده اند.این روند دلیلی برای نگرانی است. میلیون ها نفر از افراد سالمند خود را در خطر نادر، اما جدی فعل و انفعالات ترکیب داروهای مکمل با داروهای تجویز شده درمانی قرار می دهند. اگر داروهای بدون نسخه به اشتباه مصرف شوند، آسیب های شان باقی می مانند. داروی «بدون نسخه» به معنای «بدون ضرر» نیست. این مشکلی است که با پیر شدن افراد، تجویز داروها برای شان رشد می کند و از سوی دیگر این افراد سالمند داروهای مکمل و بدون نسخه هم مصرف می کنند، در نتیجه خودشان را به دام می اندازند. خطرات رو به افزایشپزشکان نگرانی بیشتری نسبت به افراد مسن دارند، چرا که برای آنها داروهای بیشتری تجویز می شود. هر فردی که یک ترکیب بد را مصرف کند می تواند در خطر قرار گیرد. بعضی مکمل های غذایی که با داروهای تجویز شده استفاده می شوند، می توانند تهدید کننده زندگی بوده و منجر به صدمه به کبد یا آسیب به دیگر اندام ها یا خونریزی بیش از حد یا در مواردی مکمل هایی که حاوی موادی چون «جنیستئن» (که معمولا برای سلامت استخوان مصرف می شود) هستند به جای تاثیرگذاری بر زندگی افراد، بر ع عمل کرده و تبدیل به قاتلانی مخفی شوند.اغلب یک مکمل غذایی ممکن است به سادگی یک عارضه جانبی شناخته شده مثل خواب آلودگی را که با تجویز در ارتباط است تشدید کند. مطمئن هستیم که بسیاری از مردم نمی دانند چه زمانی به داروهای فعل انفعال دارند. وقتی مشکلی ظاهر می شود، ممکن است نسخه تجویز شده سرزنش شود؛ اما باید در نظر گرفت یک پزشک ممکن است نداند چه چیز دیگری در جعبه داروی بیمار وجود دارد. داروهای مکمل به خصوصی می توانند اثربخشی داروهای تجویز شده را با مداخله در سوخت و ساز دگرگون کنند. مصرف یک داروی جایگزین برای افسردگی باعث می شود که بدن آنزیمی را تولید کند که قدرت بعضی از تجویزها را کم کند.ژورنال پزشکی حتی بیماران پیوندی را شرح داده که بدن شان اندام دریافتی را پس زده است. مکمل ها تاثیر داروهای ضد درد را تضعیف می کنند. برای درمان نارسایی قلبی «دیگوسین» و داروهای «استانین» کاهش دهنده کلسترول خون وقتی که با هم مصرف شوند تاثیر کمتری دارند اما اگر بیمار به پزشک درباره مکمل ها نگوید او احتمالا درمان متفاوتی را در پیش می گیرد زیرا درمان اولیه به سادگی خوب عمل نکرده است و او درمان دیگری را باید انتخاب کند.داروهایی که دشمن هم هستند
مطالعه ای که بهار گذشته منتشر شد یک نمونه را برجسته کرده که شامل روغن ماهی است که مزایای آن برای قلب و سیستم عصبی توصیه می شود اما شواهدی وجود دارد که روغن ماهی مثل «وارفارین» و «کلوپیدوگرل» رقیق کننده خون هستند و تاثیر دارو را تشدید کرده و خطر خونریزی های داخلی را بالا می برند. مکمل هایی مثل کرن بری، گلوکوزامین، سیر و جینکو یا داروهای بدون نسخ9ه مثل آسپرین هم رقیق کننده قوی خون هستند.محافظت از خودمطالعات می گویند که کمتر از 40 درصد از بیماران درباره مکمل های دارویی شان با پزشک شان حرف زده اند، در حالی که این راهی آشکار برای جلوگیری از مشکلات است. بسیاری از افراد فکر می کنند که پزشک شان ممکن است وقتی بفهمد که آنها چیزی که او تجویز نکرده را مصرف می کنند ناراحت شود یا آنها فکر می کنند که این موضوع طبیعی است. این یک داروی بدون نسخه است و چرا باید این موضوع را به پزشکم اطلاع دهم؟از سوی دیگر بسیاری پزشکان این موضوع را نمی پرسند، لیستی از بیماران،کاغذبازی های زیاد به آنها اغلب اجازه نمی دهد که سوالات بیشتری درباره داروهای قفسه داروی بیماران بپرسند. این مخلوط سوال ن و نگفتن می تواند باعث مشکل شود؛ چه :دوباره به ضررها فکر کنیمبا هر مکمل به همان جدیتی برخورد کنید که با یک قرص که از داروخانه می گیرید. به ی که فکر سلامت شما است درباره آن بگویید و مطمئن شوید که این اطلاعات در پرونده شما ثبت شود. این موضوع می تواند در سیستم سلامت چالش برانگیز باشد، چرا که امکان دارد بیمارانی باشند که چند آنها را می بینند و هر کدام یک بانک اطلاعاتی جداگانه دارد.داروهایی که دشمن هم هستند

لیستی از چیزهایی همیشگیاین لیست شامل مکمل ها و داروهای بدون نسخه است. می توانید این داروها را نوشته و آنها را مرتب کنید و این لیست مفید را هنگام رفتن پیش پزشک یا اورژانس ببرید.خودتان تداخل های دارویی را چک کنیددر سایت هایی مثل «دارویاب» می توانید دارویی مصرفی را جستجو کرده و در مورد تداخل دارویی بخوانید. در این سایت می توانید بعضی داروهایی که با داروهای دیگر تداخل دارند را جستجو کنید.نصب نرم افزار«داروخانه بنفش» یک اپلیکیشن کامل و مرجع در زمینه ویژگی ها و خواص انواع داروهاست، که برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. این برنامه دارای بخش هایی چون: گروه دارویی، موارد مورد مصرف مکانیزم اثر دارو، عوارض جانبی، هشدارهای مصرف، تداخل دارویی و نکاتی برای مصرف است.داروهایی که دشمن هم هستند

داروساز شما هم یک متخصص استهر زمانی که برای یدن داروی بدون نسخه به داروخانه می روید اصلا ضرری ندارد که بپرسید شما چه فکر می کنید؟ وقتی که تداخل دارویی پیش می آید انتظار نداریم که همه کارشناس باشند، اما از بیماران می خواهیم که خودشان مواظب سلامت خودشان باشند.قفسه داروهایکی از دلایل افزایش خطر این نوع فعل و انفعالات اعداد محض هستند. با افزایش جمعیت مسن بالای 65 سال و مصرف زیادتر نسخه ها، آنها به بزرگ ترین مصرف کنندگان مکمل ها تبدیل می شوند. آنهایی که به احتمال زیاد برای شان دارو تجویز می شود، همان قدر هم از مکمل ها استفاده می کنند و به همان میزان آنها با هم ترکیب می شوند. با مصرف این مکمل ها، شما هیچ هشداری درباره فعل و انفعالاتش روی جعبه دریافت نمی کنید زیرا سازمان غذا و دارو مقررات مشابهی برای این مکمل ها مانند چیزی که برای داروها دارد، تنظیم نکرده است و آنها در رده های غذایی تنظیم شده اند. با این همه روی بسته داروهای بدون نسخه، هشدارهایی آمده است.بسیاری از داروهای سرماخوردگی خودشان محصولات ترکیبی شامل استامینوفن هستند که اگر به میزان بالایی مصرف شوند، باعث آسیب های کبدی می شوند. این موضوع باعث به وجود آمدن سناریویی می شود که کارشناسانی مثل کارشناس واشنگتن دی سی نگران آن هست. او میداند که بسیاری از مردم که دچار هاب مفصل یا دیگر دردهای عضلانی هستند، مسکن های تجویز شده پزشک شامل استامینوفن را مصرف می کنند. وقتی این افراد سرما می خورند یا آنفولانزا می گیرند، آنها ترکیبی مایع شامل استامینوفن را بدون دانستن مصرف می کنند و دوز آن را دو برابر می کنند. با این که مصرف کم استامینوفن عوارض جانبی کمی دارد، اما مصرف بیش از حد آن در بیش از نیمی از افراد باعث آسیب های کبدی شده است.داروهایی که دشمن هم هستند

چند توصیه
اینها را مخلوط نکنیدقبل از ترکیب نسخه پزشک با هر نوع داروی دیگر یا مکمل با پزشک تان حرف بزنید. اینجا داروهای خطرناک مرسومی هستند که باید مراقب شان بود.

* رقیق کننده های خون مثل وارفارین یا ضد پلاکت هایی مثل کلوپیدوگرل: مسکن های بدون نسخه مثل آسپرین و دیگر داروهای ضد هاب غیر استروئیدی و مکمل هایی مثل کهن دار یا جینگو، زردچوبه، روغن ماهی و گل مینا.
چه اتفاقی می افتد: آنها خطر خونریزی را به خصوص اگر روزانه مصرف شوند افزایش می دهند.* داروهای فشار خون: داروهای مثل مهار کننده آنزیم، تبدیل کننده آنژیوتانسین یا عوامل مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین، داروهای ضد هاب غیر استروئیدی مثل آسپرین، ایبو روفین و ناپرو ن.
چه اتفاقی می افتد: هر دوی داروهای نسخه ای و داروهای ضد هاب غیر استروئیدی روی کلیه تاثیر می گذارند؛ اختلاط آنها باعث افزایش آسیب های کلیوی می شود.* تجویز مسکن ها: مسکن هایی مثل ویکودین یا پر ت، خود استامینوفن یا در داروهای سرفه و سرماخوردگی.
چه اتفاقی می افتد: این مسکن ها خودشان حاوی استامینوفن هستند؛ اضافه استامینوفن بدون نسخه، آسیب های کبدی را افزایش می دهد.داروهایی که دشمن هم هستند

* نسخه های آرام بخش و عوارض جانبی: داروهایی مسکن یا ضد تشنج، داروهای بدون نسخه آنتی هیستامین ها مانند دیفن هیدرامین و دو ی لامین.
چه اتفاقی می افتد: داروهای بدون نسخه می تواند اثرات آرامبخش تجویز را بالا برده و باعث افزایش خطر سقوط فرد شود.* انواع خاصی از داروهای شیمی درمانی: میزان بالای آنتی ا یدان ها (مثل ویتامین سی یا ای) یا دیگر مکمل ها (مانند زردچوبه یا کوآنزیم کیو 10).
چه اتفاقی می افتد: ویتامین ها و مکمل ها می توانند با داروهای تداخل یافته و درمان سرطان را کم اثرتر کنند.
بیشتر افراد نسخه های دارویی را با مکمل ها و همچنین داروهای بدون نسخه ترکیب می کنند و خودشان را به خطر می اندازند. اینجا نکاتی برای محافظت از خودتان می آوریم. بیماری در مطب نشسته و درباره تجویز «وارفارین» که از ه شدن خون جلوگیری می کند حرف می زند، از او می پرسد که اگر چیز دیگری مصرف می کند، او لازم است بداند. بیمار به ویزیت دیگر پزشکان فکر می کند اما به رفتن داروخانه جایی که مکمل ها و همین طور مسکن های بدون نسخه یده است اشاره ای نمی کند و در نتیجه می گوید: «نه.»در تحقیقی از که از صد نفر که وارفارین مصرف می د، مشخص شد که سه چهارم شان از داروهای مکمل هم استفاده می د که این موضوع در پرونده شان قید نشده است اما این نکته را باید مورد نظر قرار داد که بسیاری از مکمل های می تواند آنها را در خطر جدی فعل و انفعالات شیمیایی قرار دهد.پزشکان نگران تاثیرات منفی احتمالی اختلاط داروهای تجویزی با داروهای بدون نسخه و مکمل ها هستند اما نگرانی آنها بهار گذشته، با انتشار مطالعه ای در یک مجله پزشکی بسیار برجسته تر شد. د راین تحقیق، تعداد بیمارانی که ترکیبات بالقوه خطرناک را مصرف کرده بودند تقریبا در یک دوره 6 ساله گستردگی دو برابر داشت. داروهایی که دشمن هم هستند این آ»ار از مصاحبه با بیش از 2200 بزرگسال بین سن های 62 تا 85 به دست آمده است. از این مطالعه همچنین مشخص شد: نسبت افرادی که پنج یا بیشتر نسخه گرفته اند از 31 درصد تا 36 درصد افزایش یافته است. در همین زمان، 64 درصد افرادی که با آنها مصاحبه شد داروهای مکمل مصرف کرده و 38 درصد داروهای بدون نسخه مصرف کرده اند.این روند دلیلی برای نگرانی است. میلیون ها نفر از افراد سالمند خود را در خطر نادر، اما جدی فعل و انفعالات ترکیب داروهای مکمل با داروهای تجویز شده درمانی قرار می دهند. اگر داروهای بدون نسخه به اشتباه مصرف شوند، آسیب های شان باقی می مانند. داروی «بدون نسخه» به معنای «بدون ضرر» نیست. این مشکلی است که با پیر شدن افراد، تجویز داروها برای شان رشد می کند و از سوی دیگر این افراد سالمند داروهای مکمل و بدون نسخه هم مصرف می کنند، در نتیجه خودشان را به دام می اندازند. خطرات رو به افزایشپزشکان نگرانی بیشتری نسبت به افراد مسن دارند، چرا که برای آنها داروهای بیشتری تجویز می شود. هر فردی که یک ترکیب بد را مصرف کند می تواند در خطر قرار گیرد. بعضی مکمل های غذایی که با داروهای تجویز شده استفاده می شوند، می توانند تهدید کننده زندگی بوده و منجر به صدمه به کبد یا آسیب به دیگر اندام ها یا خونریزی بیش از حد یا در مواردی مکمل هایی که حاوی موادی چون «جنیستئن» (که معمولا برای سلامت استخوان مصرف می شود) هستند به جای تاثیرگذاری بر زندگی افراد، بر ع عمل کرده و تبدیل به قاتلانی مخفی شوند.اغلب یک مکمل غذایی ممکن است به سادگی یک عارضه جانبی شناخته شده مثل خواب آلودگی را که با تجویز در ارتباط است تشدید کند. مطمئن هستیم که بسیاری از مردم نمی دانند چه زمانی به داروهای فعل انفعال دارند. وقتی مشکلی ظاهر می شود، ممکن است نسخه تجویز شده سرزنش شود؛ اما باید در نظر گرفت یک پزشک ممکن است نداند چه چیز دیگری در جعبه داروی بیمار وجود دارد. داروهای مکمل به خصوصی می توانند اثربخشی داروهای تجویز شده را با مداخله در سوخت و ساز دگرگون کنند. مصرف یک داروی جایگزین برای افسردگی باعث می شود که بدن آنزیمی را تولید کند که قدرت بعضی از تجویزها را کم کند.ژورنال پزشکی حتی بیماران پیوندی را شرح داده که بدن شان اندام دریافتی را پس زده است. مکمل ها تاثیر داروهای ضد درد را تضعیف می کنند. برای درمان نارسایی قلبی «دیگوسین» و داروهای «استانین» کاهش دهنده کلسترول خون وقتی که با هم مصرف شوند تاثیر کمتری دارند اما اگر بیمار به پزشک درباره مکمل ها نگوید او احتمالا درمان متفاوتی را در پیش می گیرد زیرا درمان اولیه به سادگی خوب عمل نکرده است و او درمان دیگری را باید انتخاب کند.داروهایی که دشمن هم هستند
مطالعه ای که بهار گذشته منتشر شد یک نمونه را برجسته کرده که شامل روغن ماهی است که مزایای آن برای قلب و سیستم عصبی توصیه می شود اما شواهدی وجود دارد که روغن ماهی مثل «وارفارین» و «کلوپیدوگرل» رقیق کننده خون هستند و تاثیر دارو را تشدید کرده و خطر خونریزی های داخلی را بالا می برند. مکمل هایی مثل کرن بری، گلوکوزامین، سیر و جینکو یا داروهای بدون نسخ9ه مثل آسپرین هم رقیق کننده قوی خون هستند.محافظت از خودمطالعات می گویند که کمتر از 40 درصد از بیماران درباره مکمل های دارویی شان با پزشک شان حرف زده اند، در حالی که این راهی آشکار برای جلوگیری از مشکلات است. بسیاری از افراد فکر می کنند که پزشک شان ممکن است وقتی بفهمد که آنها چیزی که او تجویز نکرده را مصرف می کنند ناراحت شود یا آنها فکر می کنند که این موضوع طبیعی است. این یک داروی بدون نسخه است و چرا باید این موضوع را به پزشکم اطلاع دهم؟از سوی دیگر بسیاری پزشکان این موضوع را نمی پرسند، لیستی از بیماران،کاغذبازی های زیاد به آنها اغلب اجازه نمی دهد که سوالات بیشتری درباره داروهای قفسه داروی بیماران بپرسند. این مخلوط سوال ن و نگفتن می تواند باعث مشکل شود؛ چه :دوباره به ضررها فکر کنیمبا هر مکمل به همان جدیتی برخورد کنید که با یک قرص که از داروخانه می گیرید. به ی که فکر سلامت شما است درباره آن بگویید و مطمئن شوید که این اطلاعات در پرونده شما ثبت شود. این موضوع می تواند در سیستم سلامت چالش برانگیز باشد، چرا که امکان دارد بیمارانی باشند که چند آنها را می بینند و هر کدام یک بانک اطلاعاتی جداگانه دارد.داروهایی که دشمن هم هستند

لیستی از چیزهایی همیشگیاین لیست شامل مکمل ها و داروهای بدون نسخه است. می توانید این داروها را نوشته و آنها را مرتب کنید و این لیست مفید را هنگام رفتن پیش پزشک یا اورژانس ببرید.خودتان تداخل های دارویی را چک کنیددر سایت هایی مثل «دارویاب» می توانید دارویی مصرفی را جستجو کرده و در مورد تداخل دارویی بخوانید. در این سایت می توانید بعضی داروهایی که با داروهای دیگر تداخل دارند را جستجو کنید.نصب نرم افزار«داروخانه بنفش» یک اپلیکیشن کامل و مرجع در زمینه ویژگی ها و خواص انواع داروهاست، که برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. این برنامه دارای بخش هایی چون: گروه دارویی، موارد مورد مصرف مکانیزم اثر دارو، عوارض جانبی، هشدارهای مصرف، تداخل دارویی و نکاتی برای مصرف است.داروهایی که دشمن هم هستند

داروساز شما هم یک متخصص استهر زمانی که برای یدن داروی بدون نسخه به داروخانه می روید اصلا ضرری ندارد که بپرسید شما چه فکر می کنید؟ وقتی که تداخل دارویی پیش می آید انتظار نداریم که همه کارشناس باشند، اما از بیماران می خواهیم که خودشان مواظب سلامت خودشان باشند.قفسه داروهایکی از دلایل افزایش خطر این نوع فعل و انفعالات اعداد محض هستند. با افزایش جمعیت مسن بالای 65 سال و مصرف زیادتر نسخه ها، آنها به بزرگ ترین مصرف کنندگان مکمل ها تبدیل می شوند. آنهایی که به احتمال زیاد برای شان دارو تجویز می شود، همان قدر هم از مکمل ها استفاده می کنند و به همان میزان آنها با هم ترکیب می شوند. با مصرف این مکمل ها، شما هیچ هشداری درباره فعل و انفعالاتش روی جعبه دریافت نمی کنید زیرا سازمان غذا و دارو مقررات مشابهی برای این مکمل ها مانند چیزی که برای داروها دارد، تنظیم نکرده است و آنها در رده های غذایی تنظیم شده اند. با این همه روی بسته داروهای بدون نسخه، هشدارهایی آمده است.بسیاری از داروهای سرماخوردگی خودشان محصولات ترکیبی شامل استامینوفن هستند که اگر به میزان بالایی مصرف شوند، باعث آسیب های کبدی می شوند. این موضوع باعث به وجود آمدن سناریویی می شود که کارشناسانی مثل کارشناس واشنگتن دی سی نگران آن هست. او میداند که بسیاری از مردم که دچار هاب مفصل یا دیگر دردهای عضلانی هستند، مسکن های تجویز شده پزشک شامل استامینوفن را مصرف می کنند. وقتی این افراد سرما می خورند یا آنفولانزا می گیرند، آنها ترکیبی مایع شامل استامینوفن را بدون دانستن مصرف می کنند و دوز آن را دو برابر می کنند. با این که مصرف کم استامینوفن عوارض جانبی کمی دارد، اما مصرف بیش از حد آن در بیش از نیمی از افراد باعث آسیب های کبدی شده است.داروهایی که دشمن هم هستند

چند توصیه
اینها را مخلوط نکنیدقبل از ترکیب نسخه پزشک با هر نوع داروی دیگر یا مکمل با پزشک تان حرف بزنید. اینجا داروهای خطرناک مرسومی هستند که باید مراقب شان بود.

* رقیق کننده های خون مثل وارفارین یا ضد پلاکت هایی مثل کلوپیدوگرل: مسکن های بدون نسخه مثل آسپرین و دیگر داروهای ضد هاب غیر استروئیدی و مکمل هایی مثل کهن دار یا جینگو، زردچوبه، روغن ماهی و گل مینا.
چه اتفاقی می افتد: آنها خطر خونریزی را به خصوص اگر روزانه مصرف شوند افزایش می دهند.* داروهای فشار خون: داروهای مثل مهار کننده آنزیم، تبدیل کننده آنژیوتانسین یا عوامل مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین، داروهای ضد هاب غیر استروئیدی مثل آسپرین، ایبو روفین و ناپرو ن.
چه اتفاقی می افتد: هر دوی داروهای نسخه ای و داروهای ضد هاب غیر استروئیدی روی کلیه تاثیر می گذارند؛ اختلاط آنها باعث افزایش آسیب های کلیوی می شود.* تجویز مسکن ها: مسکن هایی مثل ویکودین یا پر ت، خود استامینوفن یا در داروهای سرفه و سرماخوردگی.
چه اتفاقی می افتد: این مسکن ها خودشان حاوی استامینوفن هستند؛ اضافه استامینوفن بدون نسخه، آسیب های کبدی را افزایش می دهد.داروهایی که دشمن هم هستند

* نسخه های آرام بخش و عوارض جانبی: داروهایی مسکن یا ضد تشنج، داروهای بدون نسخه آنتی هیستامین ها مانند دیفن هیدرامین و دو ی لامین.
چه اتفاقی می افتد: داروهای بدون نسخه می تواند اثرات آرامبخش تجویز را بالا برده و باعث افزایش خطر سقوط فرد شود.* انواع خاصی از داروهای شیمی درمانی: میزان بالای آنتی ا یدان ها (مثل ویتامین سی یا ای) یا دیگر مکمل ها (مانند زردچوبه یا کوآنزیم کیو 10).
چه اتفاقی می افتد: ویتامین ها و مکمل ها می توانند با داروهای تداخل یافته و درمان سرطان را کم اثرتر کنند.
وجود داروهای قاچاق و تقلبی علاوه بر تهدید اقتصاد کشور، باعث شده تا سلامت مصرف کنندگان این قبیل دارو ها نیز به مخاطره بیافتد، و حتی به دلیل رسوب باورهای نادرست، بخش زیادی از مردم، از دارو و مخصوصاً داروهای مسکن، همچون نقل و نباب استفاده می کنند!به گزارش عصرهامون به نقل از پاپایا، سودهای کلان میلیاردی قاچاق دارو این حرفه را به لحاظ سودآوری هم ردیف تجارت اسلحه در دنیا کرده است به گونه ای که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های بین المللی سود حاصل از قاچاق دارو در پنج قاره زمین به بیش از80 میلیارد یورو رسیده که این آمار و ارقام با سود حاصل از قاچاق کوکائین در سراسر دنیا و تجارت اسلحه برابری می کند. این آمارها وقتی نگران کننده تر می شود که به آمارهای سازمان جهانی غذا و دارو توجه می کنیم بنا بر این گزارش بیش از 47 درصد این داروهای قاچاق به بازارهای کشور های جهان سوم و آسیای غربی سرازیر می شود که در این میان برخی سیاست های غلط پسا ی ت و عدم حمایت از شرکت های دارو ساز داخلی موجب شده تا ایران به عنوان یکی از بهترین بازارهای هدف و سود آور برای این تجارت سیاه مورد توجه قاچاقچیان قرار گرفته و حتی کارخانه های تهیه داروهای تقلبی در مرزهای شرقی و غربی ایران تاسیس شود.
پا تان و کردستان عراق، مرکز تولید و توزیع داروهای تقلبی افزایش چشمگیر تقاضا و سود سرشار این تجارت سیاه موجب شده تا در کشورهای همسایه ایران کارخانه های تولد داروهای تقلبی ساخته شده و حجم قابل توجهی از این داروها را هم روانه ایران شود، اوضاع در پا تان تاجایی فاجعه بار است که تعداد زیادی از این کارگاه های تولید داروهای تقلبی به صورت کاملا رسمی به تولید دارو مشغول بوده و به دیگر نقاط جهان ارسال می کنند. وضع مشابهی هم در کردستان عراق حاکم است و در کنار این دو منطقه خاص کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی نیز در جایگاه های بعدی تولید داروهای تقلبی و صادرات این داروها از طریق قاچاه به کشور قرار دارند، کشورهایی که در زمان شدت تحریم ها از آنها به عنوان محلی برای تهیه دارو استفاده می کردیم تا جایی که امارات به عنوان محل ترانزیت دارو و ترکیه به دلیل ارزانی بیش از حد دارو، منابع خوبی برای ید دارو به شمار می روند اما نباید این موضوع را فراموش کرد که درصد قابل توجهی از داروهای این کشور تقلبی و غیرمجاز بوده و ساخته شده در همان کارگاه های کذایی است. در تعریف این گونه داروها باید گفت که داروهای تقلبی، داروهایی هستند که ممکن است ماده موثره نداشته باشند که بسیاری از آنها در این دسته جای می گیرند یا حتی ماده موثره شان کم یا اشتباه باشد که موجب بروز مشکلات بسیار بدتری در بیماران می شود، در تعریف سازمان غذا و دارو، هر فرآورده ای که اص و هویت نداشته باشد و مورد تایید این مرکز قرار نگرفته باشد تقلبی به شمار می رود.
داروهای چاقی، لاغری و تک نسخه ای مهمترین محصولات بازار قاچاق در چند سال گذشته و با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی وعدم کنترل فضای مجازی باعث شده تا داروهای چاقی، لاغری، تناسب اندام و برخی داروها که به تک نسخه ای معروف هستند، مهمترین محصولات بازارهای غیرقانونی دارو را تشکیل داده اند و تبلیغات شبکه های ای نیز بازاری و فروش این داروهای مرگ آور را رونق بخشیده است. علاوه بر شبکه های ای و اجتماعی که از پدیده های نوظهور و جدید در بازار قاچاق دارو هستند و بیشتر روی فروش دارو های چاقی، لاغری و تناسب اندام تمرکز دارند، ناصرخسرو تهران، دکه بازارهای ای سیستان و بلوچستان و بسیاری دیگر از این نمونه ها نیز نام هایی آشنا برای بسیاری از خانواده های افرادی است که با بیماری های خاص دست و پنجه نرم می کنند. خانواده های بیمارانی که در بسیاری از مواقع به دلیل کمبود یا حتی نایاب بودن یک داروی خاص، پایشان به این نقاط باز شده و از روی ناچاری و ناامیدی مجبور به پرداخت پول های هنگفت هستند ودر برخی از مواقع نیز چیزی جز داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته عایدشان نمی شود و بی خبر از همه جا و با امیدی واهی دارویی می ند که نه تنها در وضعیت بیمار آنان اثری مثبت ندارد، بلکه در بسیاری از مواقع خطر آفرین شده و نتیجه ای جز مرگ عزیزانشان را به همراه ندارد.
وقتی پزشکان دارو قاچاق می کنند شاید برای بسیار از افراد تاکنون این مشکل پیش آمده باشد که موفق به تهیه داروی مورد نظرشان از داروخانه نشده باشند اما در واقع این حکایت کمبود دارو و مشکلات فروش دارو به دلالان نیست بلکه وقتی نسخه پزشک در هیچ داروخانه ای پیدا نمی شود وارد داستانی می شویم که برخی پزشکان بنا بر قراردادهایی با برخی افراد و داروخانه های خاص، داروهای خارج از فهرست دارویی کشور را تجویز می کنند تا به نوعی وارد تجارت قاچاق دارو شوند. از سوی دیگر برخی پزشکان نیز با روشی نوین به جای فرستادن بیمار به داروخانه برای تهیه دارو، خودشان در مطبشان داروخانه ب ا کرده اند و با انواع تبلیغات عجیب و فریبنده داروهایی را می فروشند که در داروخانه پیدا نمی شود، شاید در نگاه اول این افراد را پزشکانی دلسوز بدانیم که نگران سرگردانی بیماران در داروخانه ها و مراکز تهیه داروی آزاد هستند اما در واقع آنان نیز مشغول پیچیدن نسخه های غیرقانونی با داروهای قاچاق و تقلبی هستند، داروهایی که به تأکید نایب رئیس انجمن داروسازان ایران قاچاق است پس باید این پزشکان را قاچاقچیان دارو و جان مردم بدانیم. این گونه تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور که به آن فارماکوپه نیز گفته می شود سال هاست به یکی از معضلات حوزه سلامت کشور تبدیل شده و حتی در سال های بحران دارو در کشور موجب بروز بحران های ساختگی برای ب سودهای کلان برای برخی دست های شد، با وجود این، همچنان حکایت غم بار دارو و قاچاق آن در کشور و حتی ترانزیت داروهای تقلبی در جای خود باقی است تا جایی که غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو کشور در ت دوازدهم به عنوان اولین اقدام پس از پذیرفتن این پست مدیریتی دست به قلم شده و در نامه ای به رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، خواستار اطلاع رسانی برای
داروهای تقلبی موجب مرگ ناگهانی می شود در همین رابطه یک متخصص بیماری های عفونی در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، با تاکید بر اینکه داروهای قاچاق سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و موجب مرگ ناگهانی می شود، اظهار کرد: مصرف دارو های پا تانی، تقلبی و قاچاق به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که این دارو ها در شرایط بد بهداشتی تهیه و قاچاق می شوند و بیماران باید به طور جد از مصرف این دارو ها پرهیز کرده و داروی مورد نیاز خود را از داروخانه های معتبر تهیه کنند. وی افزود: داروی قاچاق به طور کلی یک واژه عمومی بوده و ممکن است انواع داروهای تقلبی اصلی تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت در آن وجود داشته باشد اما حتی اگر داروی اصلی باشد باید از مصرف آن اجتناب کرد چرا که این داروها در شرایط بدی نگهداری و قاچاق می شوند. حسین پودینه بیان کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشت شرایط نگهداری این گونه داروهاست، به طور کلی داروهایی که با روش های غیرمجاز و قاچاق وارد کشور می شود به دلیل عدم اصلاع قاچاقچی از شرایط نگهداری هر دارو و نداشتن امکانات مورد نیاز، به هیچ عنوان قابل استفاده نیست به گونه ای که پس از کشف معدوم می شود. وی استفاده از داروهای تقلبی چاقی و لاغری را خطرناک دانست و گفت: متاسفانه تبلیغات بسیاری در باره داروهای چاقی و لاغری در فضای مجازی و به چشم میخورد اما باید به مردم عزیز اطلاع داده شود که این داروها نه تنها اثرگذار نبوده بلکه به دلیل به کار رفتند موادی چون مخدر و مواد شیمیایی موجب مرگ مصرف کنندگان نیز می شود. پودینه ادامه داد: علاوه بر مشکلات حادی که داروهای تقلبی و قاچاق برای مصرف کننده به ارمغان می آورد تضعیف سیستم ایمنی نیز به صورت گسترده در مصرف کنندگان این داروها مشاهده می شود استفاده بی رویه این دارو ها موجب تضعیف سیستم دفاعی بدن می شود و مردم باید بدانند به دلیل اینکه میزان تاثیر و یا مضرات این دارو برای مصرف کننده مشخص نبوده و نمی توان به درستی در مورد آن نظر داد باید از مصرف آن خودداری کنند و به هیچ عنوان گول تبلیغات فریبنده را نخورند چرا که هیچ فردی نمی تواند در یک دوره 45روزه اینگونه چاق و لاغر شده و یا ترک کند هر کدام از اینها راه و روشی علمی دارد که باید زیر نظر متخصص امر انجام شود. وی در پایان با تاکید بر اینکه باید برای جلوگیری از عرضه داروهای قاچاق چاره شی شود، تصریح کرد: ت باید برای جلوگیری از قاچاق دارو به کشور چاره شی کرده و با عرضه کنندگان داروهای قاچاق و تقلبی برخوردی جدی کند و همچنین با افرادی که در شبکه های ای تبلیغ کرده و یا فضای مجازی را تبدیل به محلی برای فروش دارو کرده اند به صورت جدی برخورد کند. انتهای پیام
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گاهی عوارض داروها گریبان گیر موهای سر شده و باعث ریزش آن ها می شوند که برای افراد خوشایند نیست. در این بین، بیشترین تاثیر را داروهای شیمی درمانی روی موها دارند که امید است با پیشرفت علم و گذر زمان، داروهایی برای بیماران مبتلا به سرطان ساخته شود که این عوارض جانبی نیز در آن ها از بین رفته باشد. اما به جز این دسته، کدام داروها روی موها تاثیر گذاشته و ریزش مو از عوارض آن ها می تواند باشد؟ در ادامه توضیح داده ایم.داروهای شیمی درمانی
سلول های سرطانی بیشتر از سلول های دیگر میل به تقسیم و تکثیر شدن دارند. تقسیم سلولی در نواحی ای مانند جداره روده و پیاز موها زیاد است. داروهای شیمی درمانی روی سلول های با سرعت تکثیر بالا اثر بیشتری دارد. این مساله هم باعث وارد شدن آسیب جدی به این سلول ها در دوره شیمی درمانی می شود و ریزش موی سر و البته کل بدن با سرعت بالایی رخ می دهد.اینترفرون برای درمان هپاتیت سی
داروی اینترفرون در یک دوره طولانی برای درمان بیماری هایی مانند هپاتیت c تجویز می شود که گاهی اثرات منفی و م بی روی موها می گذارد. این دارو معمولا باعث ریزش مو می شود و می تواند رنگ یا بافت موها را تغییر دهد.همچنین می تواند باعث وز شدن موها شود. البته اثرات جانبی و م ب این دارو به اندازه داروهای شیمی درمانی نیست اما بهتر است درباره عوارض آن به بیمار آگاهی های لازم داده شود. به عقیده متخصصان پوست و مو مصرف اینترفرون برای درمان سرطان پوستی ملانوم یا سرطان کلیه متاستاز داده، همان اثرات م ب را روی موها می گذارد.داروهای هورمونی
قرص های ضدبارداری، تستوسترون و استروئیدهای آنابولیزان که در درمان بعضی اختلالات هورمونی به کار می روند، جزو داروهای هورمونی هستند که می توانند روی سلامت موها تاثیر منفی بگذارند.قرص های ضدبارداری پروژستین نسل اول و دوم در بعضی خانم های مستعد باعث ریزش مو می شود اما درباره همه خانم ها صادق نیست. از پزشکتان بخواهید قرص های نسل سوم را ـ که اثرات هورمون مردانه کمتری دارند ـ برایتان تجویز کنند. این قرص ها تاثیر کمی روی موها می گذارند.داروهای حاوی تستوسترون و استروئیدهای آنابولیزان
این داروها باعث ریزش مو و رویش موهای زائد، بویژه در آقایان مستعد ریزش مو می شود زیرا تستوسترون به واسطه آنزیم 5-آلفا ردوکتاز که در ناحیه پوست سر قرار دارد، هورمونی به نام دی هیدروتستوسترون تولید می کند. همین هورمون نیز فولیکول های مو را به سمت ریزش زودرس سوق می دهد. به همین سبب موها بیش از پیش نازک و کوتاه می شوند، طوری که پس از مدتی فقط موهای کرک مانندی از آنها باقی می ماند و بالا ه به مرور زمان موها محو می شوند. استروئیدهای آنابولیزان نیز مشتقات هورمون های مردانه یا تستوسترون ها هستند. از این رو همان اثرات مشابه را بر جای می گذارند و باعث ریزش مو می شوند.کورتون ها نیز به دلیل داشتن خاصیت هورمون مردانه می توانند در افراد مستعد باعث ریزش مو شوند. این داروها با دوره های طولانی به کار می روند و از بین آنها می توان به بتامتازون یا پردنیزولون اشاره کرد که در صورت استفاده درازمدت با دوز بالا می توانند باعث آسیب دیدگی و ریزش موها شوند. البته با تمام شدن دوره درمان و قطع مصرف دارو، عوارض آن از بین می رود.تاثیر ویتامین a
دو داروی آسیتریتین و ایزوترتینوئین برای بیماری های آکنه و پسوریازیس کار برد دارند. این دو دارو ـ که به خانواده رتینوئیدها (مشتقات ویتامین a) تعلق دارند ـ می توانند باعث آسیب به موها شوند.داروی آسیتریتین که برای درمان پسوریازیس استفاده می شود، می تواند به ریزش مو، تغییر رنگ یا ح موها منجر شود. داروی ایزوترتینوئین نیز برای رفع جوش های غرور جوانی تجویز می شود و مصرف دوز بالای آن به مدت بیش از شش ماه، می تواند باعث ریزش مو شود. خوشبختانه با قطع این داروها ریزش مو هم متوقف خواهد شد.داروهای ضدتیروئید (برای تنظیم کارکرد غده تیروئید)
داروهایی که برای درمان اختلالات تیروئیدی به کار می روند نیز همین تاثیر را دارند، چون غده تیروئید مسئول ترشح هورمون هایی است که تجدید و رویش موها را کنترل می کند. کم کاری یا پرکاری تیروئید می تواند باعث بر هم خوردن چرخه ی رویش مو شده و ریزش مو ایجاد کند.افرادی که دچار مشکلات تیروئیدی هستند، اگر دارویشان ( مانند لووتیرو ین ) را با دوز مناسبی مصرف نکنند، در برخی موارد دچار ریزش مو می شوند. برای مقابله با این مشکل، بیماران باید توصیه های پزشک معالج خود را جدی بگیرند.داروهای ضد کلسترول و ضد فشارخون
برخی از استاتین ها مانند پراواستاتین باعث بروز عوارض جانبی در پوست سر مانند بروز خارش یا ریزش مو می شوند. ممکن است مصرف طولانی مدت داروهای ضدکلسترول و داروهای ضدفشارخون روی ساخت موها (کراتینی زاسیون) تاثیر منفی بگذارد. در این صورت نیز موها قبل از ریزش، حساس و شکننده می شوند. افراد که دچار چنین وضعیتی می شوند بهتر است با پزشک معالج خود م کنند تا تغییراتی در نوع داروی آنها داده شود.داروهای ضد افسردگی و ضد بارداری
مصرف برخی داروهای ض سردگی نیز باعث ریزش مو می شود. سیکل حیات مو با مصرف این داروها دچار اختلال شده و کوتاه می شود. در واقع ریزش مو بعد از دو تا سه ماه از شروع مصرف داروهای ض سردگی کلید می خورد. ریزش موی ایجاد شده در اثر مصرف این داروها با قطع مصرف دارو متوقف می شود و همه ی داروهای ض سردگی نیز چنین عوارضی ندارند. توصیه می کنیم افراد بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف خودسرانه ی این داروها نکنند، چون عوارضی بیش از ریزش مو ایجاد می کنند.قرص های ضدبارداری نیز تغییراتی در موها ایجاد می کنند. در واقع موی خانم ها نسبت به تغییرات هورمونی بسیار حساس است. بنابراین در دوران نوجوانی، بعد از زایمان و به دلیل تغییرات هورمونی زیاد دچار ریزش مو می شوند. تاثیر قرص ها در خانم های مختلف متفاوت است و همه چیز به قرص مصرفی بستگی دارد. قرص های خوراکی پروژسترون و استروژن مانند یاسمین روی موها تاثیر مثبتی دارند. اما ممکن است یک ترکیب پروژسترونی دیگر با تاثیر آندروژنی ( هورمون مردانه ) ریزش مو ایجاد کند. در صورت مشاهده تغییراتی در وضعیت موها، بهتر است خانم ها با پزشک معالج م کنند.بیشتربخوانید : علت ریزش مو در ن چیست؟+ راه حلاثرات داروهای دیگر روی موها
داروهای پرکاربرد دیگری هم هست که گاهی باعث آسیب دیدن و ریزش موها می شود. در بعضی موارد استفاده دراز مدت از داروهایی که در زیر ذکر می کنیم، مشکل ساز می شود:داروهای ض سردگی: کلومی پرامین، آمو اپین، پارو تین، آمی تریپتیلین و فلو تین.داروهای ضدانعقاد خون: تیوکلومارول، هپارین (در دوز بالا) و وارفارین.داروهای ضدفشارخون: متیل دوپا، کاپتوپریل (بندرت)، کلونیدین و انالاپریل.داروهای ضد هاب: کلشی سین (داروی ضدنقرس).داروهای ضدتشنج: والپیروئیک اسید (دپاکین) و والپرومید (دپامید).داروهای ضد هاب غیراستروئیدی که برای درمان درد و روماتیسم استفاده می شود: ناپرو ن و سولینداک (بندرت).داروهای مسدودکننده گیرنده های بتا: پروپرانولول، آتنولول، بیزوپرولول و نا ول.داروی لیتیوم (تثبیت کننده خلق).داروهای ضدروماتیسم: آلوکریزین.داروهای ضدمالاریا: مفلوکین (بندرت).داروهایی که برای درمان آکنه استفاده می گردند (نظیر آکوتان)داروهایی که در بیماری های خونی استفاده می گردند (نظیر وارفارین، هپارین)داروهایی که در بیماری های قلبی استفاده می گردند (نظیر آتنولول، پروپرانولول، متوپرولول)داروهایی که برای درمان چربی خون استفاده می گردند (نظیر کلوفیبرات و جم فیبروزیل)داروهایی که برای صرع استفاده می شوند (نظیر تری متادیون)داروهای ضد اولسر اثنی عشر (نظیر سایمتیدین و رانیتیدین)داروهای ضد هاب (نظیر ناپرو ن، سولینداک و ایندومتاسین)داروهای کاهش وزن مانند : سیبوترامین ، اورلیستات ( زنیکال یا ونوستات ) ، سیبوترامین ( ریداکتیل یا مریدیلا ) ، ریمونابانت ( آکومپلیا ) ، متفورمین ، اگزنتاید ، پرامیلاتید ،داروهای شیمی درمانی مانند : آدریامایسین ، سیکلوفسفامید ، داکتینیمایسین ، دانوبلاستینا (daunorubicin hcl) ، دو وروبیسین doxorubicin ، متوتر ات met rexate ، بسته لیتوسل ، تامو یفن ، توپوتکان ،وینورلبین ، کربوپلاتین(carboplatin) ، اتوپوزاید (etoposide) ، فلوئوروراسیل (fluorouracil – 5-fu) ، هولو ان (ifosfamide) ،ایرینوتکان (irinotecan hydrochloride)توصیه می شود اگر چند هفته یا چند ماه پس از مصرف هر دارو، تغییری در موهایتان مشاهده کردید، به متخصص پوست و مو مراجعه کنید.منبع:الو انتهای پیام/کدام داروها می توانند موجب ریزش موها شوند؟
به گزارش مجله اینترنتیملکانه، گاهی عوارض داروها گریبان گیر موهای سر شده و باعث ریزش آن ها می شوند که برای افراد خوشایند نیست. در این بین، بیشترین تاثیر را داروهای شیمی درمانی روی موها دارند که امید است با پیشرفت علم و گذر زمان، داروهایی برای بیماران مبتلا به سرطان ساخته شود که این عوارض جانبی نیز در آن ها از بین رفته باشد. اما به جز این دسته، کدام داروها روی موها تاثیر گذاشته و ریزش مو از عوارض آن ها می تواند باشد؟ در ادامه توضیح داده ایم.داروهای شیمی درمانی
سلول های سرطانی بیشتر از سلول های دیگر میل به تقسیم و تکثیر شدن دارند. تقسیم سلولی در نواحی ای مانند جداره روده و پیاز موها زیاد است. داروهای شیمی درمانی روی سلول های با سرعت تکثیر بالا اثر بیشتری دارد. این مساله هم باعث وارد شدن آسیب جدی به این سلول ها در دوره شیمی درمانی می شود و ریزش موی سر و البته کل بدن با سرعت بالایی رخ می دهد.اینترفرون برای درمان هپاتیت سی
داروی اینترفرون در یک دوره طولانی برای درمان بیماری هایی مانند هپاتیت c تجویز می شود که گاهی اثرات منفی و م بی روی موها می گذارد. این دارو معمولا باعث ریزش مو می شود و می تواند رنگ یا بافت موها را تغییر دهد.همچنین می تواند باعث وز شدن موها شود. البته اثرات جانبی و م ب این دارو به اندازه داروهای شیمی درمانی نیست اما بهتر است درباره عوارض آن به بیمار آگاهی های لازم داده شود. به عقیده متخصصان پوست و مو مصرف اینترفرون برای درمان سرطان پوستی ملانوم یا سرطان کلیه متاستاز داده، همان اثرات م ب را روی موها می گذارد.داروهای هورمونی
قرص های ضدبارداری، تستوسترون و استروئیدهای آنابولیزان که در درمان بعضی اختلالات هورمونی به کار می روند، جزو داروهای هورمونی هستند که می توانند روی سلامت موها تاثیر منفی بگذارند.قرص های ضدبارداری پروژستین نسل اول و دوم در بعضی خانم های مستعد باعث ریزش مو می شود اما درباره همه خانم ها صادق نیست. از پزشکتان بخواهید قرص های نسل سوم را ـ که اثرات هورمون مردانه کمتری دارند ـ برایتان تجویز کنند. این قرص ها تاثیر کمی روی موها می گذارند.داروهای حاوی تستوسترون و استروئیدهای آنابولیزان
این داروها باعث ریزش مو و رویش موهای زائد، بویژه در آقایان مستعد ریزش مو می شود زیرا تستوسترون به واسطه آنزیم 5-آلفا ردوکتاز که در ناحیه پوست سر قرار دارد، هورمونی به نام دی هیدروتستوسترون تولید می کند. همین هورمون نیز فولیکول های مو را به سمت ریزش زودرس سوق می دهد. به همین سبب موها بیش از پیش نازک و کوتاه می شوند، طوری که پس از مدتی فقط موهای کرک مانندی از آنها باقی می ماند و بالا ه به مرور زمان موها محو می شوند. استروئیدهای آنابولیزان نیز مشتقات هورمون های مردانه یا تستوسترون ها هستند. از این رو همان اثرات مشابه را بر جای می گذارند و باعث ریزش مو می شوند.کورتون ها نیز به دلیل داشتن خاصیت هورمون مردانه می توانند در افراد مستعد باعث ریزش مو شوند. این داروها با دوره های طولانی به کار می روند و از بین آنها می توان به بتامتازون یا پردنیزولون اشاره کرد که در صورت استفاده درازمدت با دوز بالا می توانند باعث آسیب دیدگی و ریزش موها شوند. البته با تمام شدن دوره درمان و قطع مصرف دارو، عوارض آن از بین می رود.تاثیر ویتامین a
دو داروی آسیتریتین و ایزوترتینوئین برای بیماری های آکنه و پسوریازیس کار برد دارند. این دو دارو ـ که به خانواده رتینوئیدها (مشتقات ویتامین a) تعلق دارند ـ می توانند باعث آسیب به موها شوند.داروی آسیتریتین که برای درمان پسوریازیس استفاده می شود، می تواند به ریزش مو، تغییر رنگ یا ح موها منجر شود. داروی ایزوترتینوئین نیز برای رفع جوش های غرور جوانی تجویز می شود و مصرف دوز بالای آن به مدت بیش از شش ماه، می تواند باعث ریزش مو شود. خوشبختانه با قطع این داروها ریزش مو هم متوقف خواهد شد.داروهای ضدتیروئید (برای تنظیم کارکرد غده تیروئید)
داروهایی که برای درمان اختلالات تیروئیدی به کار می روند نیز همین تاثیر را دارند، چون غده تیروئید مسئول ترشح هورمون هایی است که تجدید و رویش موها را کنترل می کند. کم کاری یا پرکاری تیروئید می تواند باعث بر هم خوردن چرخه ی رویش مو شده و ریزش مو ایجاد کند.افرادی که دچار مشکلات تیروئیدی هستند، اگر دارویشان ( مانند لووتیرو ین ) را با دوز مناسبی مصرف نکنند، در برخی موارد دچار ریزش مو می شوند. برای مقابله با این مشکل، بیماران باید توصیه های پزشک معالج خود را جدی بگیرند.داروهای ضد کلسترول و ضد فشارخون
برخی از استاتین ها مانند پراواستاتین باعث بروز عوارض جانبی در پوست سر مانند بروز خارش یا ریزش مو می شوند. ممکن است مصرف طولانی مدت داروهای ضدکلسترول و داروهای ضدفشارخون روی ساخت موها (کراتینی زاسیون) تاثیر منفی بگذارد. در این صورت نیز موها قبل از ریزش، حساس و شکننده می شوند. افراد که دچار چنین وضعیتی می شوند بهتر است با پزشک معالج خود م کنند تا تغییراتی در نوع داروی آنها داده شود.داروهای ضد افسردگی و ضد بارداری
مصرف برخی داروهای ض سردگی نیز باعث ریزش مو می شود. سیکل حیات مو با مصرف این داروها دچار اختلال شده و کوتاه می شود. در واقع ریزش مو بعد از دو تا سه ماه از شروع مصرف داروهای ض سردگی کلید می خورد. ریزش موی ایجاد شده در اثر مصرف این داروها با قطع مصرف دارو متوقف می شود و همه ی داروهای ض سردگی نیز چنین عوارضی ندارند. توصیه می کنیم افراد بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف خودسرانه ی این داروها نکنند، چون عوارضی بیش از ریزش مو ایجاد می کنند.قرص های ضدبارداری نیز تغییراتی در موها ایجاد می کنند. در واقع موی خانم ها نسبت به تغییرات هورمونی بسیار حساس است. بنابراین در دوران نوجوانی، بعد از زایمان و به دلیل تغییرات هورمونی زیاد دچار ریزش مو می شوند. تاثیر قرص ها در خانم های مختلف متفاوت است و همه چیز به قرص مصرفی بستگی دارد. قرص های خوراکی پروژسترون و استروژن مانند یاسمین روی موها تاثیر مثبتی دارند. اما ممکن است یک ترکیب پروژسترونی دیگر با تاثیر آندروژنی ( هورمون مردانه ) ریزش مو ایجاد کند. در صورت مشاهده تغییراتی در وضعیت موها، بهتر است خانم ها با پزشک معالج م کنند.بیشتربخوانید : علت ریزش مو در ن چیست؟+ راه حلاثرات داروهای دیگر روی موها
داروهای پرکاربرد دیگری هم هست که گاهی باعث آسیب دیدن و ریزش موها می شود. در بعضی موارد استفاده دراز مدت از داروهایی که در زیر ذکر می کنیم، مشکل ساز می شود:داروهای ض سردگی: کلومی پرامین، آمو اپین، پارو تین، آمی تریپتیلین و فلو تین.داروهای ضدانعقاد خون: تیوکلومارول، هپارین (در دوز بالا) و وارفارین.داروهای ضدفشارخون: متیل دوپا، کاپتوپریل (بندرت)، کلونیدین و انالاپریل.داروهای ضد هاب: کلشی سین (داروی ضدنقرس).داروهای ضدتشنج: والپیروئیک اسید (دپاکین) و والپرومید (دپامید).داروهای ضد هاب غیراستروئیدی که برای درمان درد و روماتیسم استفاده می شود: ناپرو ن و سولینداک (بندرت).داروهای مسدودکننده گیرنده های بتا: پروپرانولول، آتنولول، بیزوپرولول و نا ول.داروی لیتیوم (تثبیت کننده خلق).داروهای ضدروماتیسم: آلوکریزین.داروهای ضدمالاریا: مفلوکین (بندرت).داروهایی که برای درمان آکنه استفاده می گردند (نظیر آکوتان)داروهایی که در بیماری های خونی استفاده می گردند (نظیر وارفارین، هپارین)داروهایی که در بیماری های قلبی استفاده می گردند (نظیر آتنولول، پروپرانولول، متوپرولول)داروهایی که برای درمان چربی خون استفاده می گردند (نظیر کلوفیبرات و جم فیبروزیل)داروهایی که برای صرع استفاده می شوند (نظیر تری متادیون)داروهای ضد اولسر اثنی عشر (نظیر سایمتیدین و رانیتیدین)داروهای ضد هاب (نظیر ناپرو ن، سولینداک و ایندومتاسین)داروهای کاهش وزن مانند : سیبوترامین ، اورلیستات ( زنیکال یا ونوستات ) ، سیبوترامین ( ریداکتیل یا مریدیلا ) ، ریمونابانت ( آکومپلیا ) ، متفورمین ، اگزنتاید ، پرامیلاتید ،داروهای شیمی درمانی مانند : آدریامایسین ، سیکلوفسفامید ، داکتینیمایسین ، دانوبلاستینا (daunorubicin hcl) ، دو وروبیسین doxorubicin ، متوتر ات met rexate ، بسته لیتوسل ، تامو یفن ، توپوتکان ،وینورلبین ، کربوپلاتین(carboplatin) ، اتوپوزاید (etoposide) ، فلوئوروراسیل (fluorouracil – 5-fu) ، هولو ان (ifosfamide) ،ایرینوتکان (irinotecan hydrochloride)توصیه می شود اگر چند هفته یا چند ماه پس از مصرف هر دارو، تغییری در موهایتان مشاهده کردید، به متخصص پوست و مو مراجعه کنید.منبع:الو انتهای پیام/
رضا داوری اردکانی فیلسوف برجسته ساله ایرانی همچون بسیاری از فلاسفه همراه و همگام با جریان انقلاب ی نقدهای جدی مبنایی و رویکردی نسبت به ماهیت غرب داشته و در آینده آن تشکیک می کند. وی همانند اغلب همرزمانش در سنگر فلسفه تا حدودی از تفکرات مارتین هایدگر نیز تأثیر پذیرفته است اما داوری اردکانی علاوه بر تلاش برای بازنمایی افول غرب از منظر فلسفی در تلاش است تا حدودی از افق آینده پس از غرب را نیز در نوشته های خود به تصویر بکشد و نقش انقلاب ی را در پیچ تاریخی افول تمدنی غرب نمایش دهد. افول غرب از منظر داوریداوری تمدن غربی را تمدنی می داند که شاید قرن ها دوام بیاورد اما این تمدن دیگر آینده ای ندارد. اکنون این تمدن به تمامیت خود رسیده است (داوری 1382: 49). وی از پایان تاریخ غربی سخن می گوید و نه پایان مطلق تاریخ و می نویسد: «من معتقد نیستم که وضع تجدد پایان تاریخ باشد و کمال بشر در کمال تاریخ غربی محقق شود بلکه فکر می کنم معمولاً انی که از پایان تاریخ سخن می گویند پایان تاریخ غربی را با پایان تاریخ اشتباه می گیرند» (داوری 1391: 170) پایان غرب با پایان فلسفه در ارتباط است چراکه فلسفه با تاریخ غرب پیوسته است تا این تاریخ وجود دارد فلسفه هم هست. البته پایان فلسفه به معنای تعطیلی تفکر ن...
به گزارش تراز «امروزه با مواردی از بروز عوارض جدی بر اثر مراجعه «درمانی» به عطاری ها یا افراد ناآگاه مواجه هستیم باید بدانیم عطاری ها فقط محل فروش گیاهان دارویی بوده و حق تجویز دارو و درمان بیمار را ندارند. مصرف داروهای گیاهی به صورت خودسرانه یا بدون م با متخصصان طب ایرانی - ی می تواند برای افراد مخاطره آمیز باشد و در بسیاری از مواقع مصرف خودسرانه داروهای گیاهی فرصت های طلایی تشخیص و درمان بیماری های حاد یا خطرناک را از افراد می گیرد.یک دسته از داروهای مهمی که مردم جامعه در بسیاری از موارد بدون تجویز پزشک و با تشخیص خودشان از عطاری ها یداری می کنند ملین های گیاهی هستند. بسیاری با این استدلال که ملین ها باعث پا ازی بدن می شوند و از طرفی اگر گیاهی باشند ضرر ندارند پس به طور طولانی مدت این داروها را مصرف می کنند و استفاده بی رویه از آنها موجب مشکلات گوارشی می شود. داروهای ملین دسته مهمی از داروها هستند که خودشان به چند گروه تقسیم می شوند و روش های تأثیرگذاری هر کدام متفاوت است. پزشک با توجه به دلیل یبوست هر بیمار داروی مناسب را در دوره درمانی مناسب تجویز خواهد کرد.یک عادت غلط بین افراد توصیه دارویی به افرادی است که ظاهرا بیماری مشابه به بیماری آنها دارند. ...
باید بدانیم عطاری ها فقط محل فروش گیاهان دارویی بوده و حق تجویز دارو و درمان بیمار را ندارند.به گزارش ایران خبر «امروزه با مواردی از بروز عوارض جدی بر اثر مراجعه «درمانی» به عطاری ها یا افراد ناآگاه مواجه هستیم باید بدانیم عطاری ها فقط محل فروش گیاهان دارویی بوده و حق تجویز دارو و درمان بیمار را ندارند. مصرف داروهای گیاهی به صورت خودسرانه یا بدون م با متخصصان طب ایرانی - ی می تواند برای افراد مخاطره آمیز باشد و در بسیاری از مواقع مصرف خودسرانه داروهای گیاهی فرصت های طلایی تشخیص و درمان بیماری های حاد یا خطرناک را از افراد می گیرد.یک دسته از داروهای مهمی که مردم جامعه در بسیاری از موارد بدون تجویز پزشک و با تشخیص خودشان از عطاری ها یداری می کنند ملین های گیاهی هستند. بسیاری با این استدلال که ملین ها باعث پا ازی بدن می شوند و از طرفی اگر گیاهی باشند ضرر ندارند پس به طور طولانی مدت این داروها را مصرف می کنند و استفاده بی رویه از آنها موجب مشکلات گوارشی می شود. داروهای ملین دسته مهمی از داروها هستند که خودشان به چند گروه تقسیم می شوند و روش های تأثیرگذاری هر کدام متفاوت است. پزشک با توجه به دلیل یبوست هر بیمار داروی مناسب را در دوره درمانی مناسب تجویز خواه