خبرگزاری سلامت

سید حسن قاضی زاده هاشمی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه خود برای وزارت بهداشت را به نگاهی به اقدامات انجام شده در ت یازدهم اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح طرح تحول سلامت در ت یازدهم پرداخته و براین اساس برنامه کلان خود در ت دوازدهم شرح داده است. برای دریافت فایل پی دی اف و نسخه کامل برنامه بهروی معرفی و برنامه کلیک کنیدتحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان و مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت، تامین امنیت غذا و درمان، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- ی و نهادینه سازی آن در جامعه(بندهای1 و 2 و 11 سیاست های کلی سلامت)تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشوراستقرار نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامتاجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش علوم پزشکیتأمین منابع مالی پایدار ، کنترل هزینه ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه ها و فعالیت هااصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش هارصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتسوابق علمی، تخصصی و اجرایی سید حسن هاشمی تمام علوم پزشکی تهرانسوابق تحصیلی: ی پزشکی عمومی از علوم پزشکی مشهد (1365) ی تخصصی چشم پزشکی از علوم پزشکی مشهد (1368) فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم از علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان لبافی نژاد (1370)سوابق اجرایی و مدیریت کلان بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1392 تا کنون)عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362) عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اسان (1358 تا 1360) مسئول ی جنگ جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362)مسئول بازسازی مناطق جنگ زده (1360 تا 1362)دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران (1390 تاکنون) عضو کمیته علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1384 تاکنون) رییس دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران (1384) عضو هیئت ممیزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (1383 تاکنون)عضو کمیسیون تدوین و نظارت و ارزشی وزارت بهداشت ( ریاست محترم علوم پزشکی تهران) (1380تا 1384)دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1390 تا 1391)عضو شورای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (1378 تا 1380)عضو هیئت تحریریه مجله middle east journal of ophthalmology (1994 تاکنون)عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1384)مشاور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1380)عضو شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی (1376 تا 1380)دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (1376 تا 1380) رییس بخش قرنیه بیمارستان فار (1383 تا 1385 و 1388 تا 1390)عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری بیمارستان فار (1387 تاکنون)کارشناس تخصصی رشته چشم در دادسرا و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی (1385 تاکنون)مدیر گروه چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1384 تا 1387)عضو شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1384 تاکنون)نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1384 تا 1386)عضو شورای پژوهشی بیمارستان فار (1383 تا 1386)عضو هیئت ممتحنه گواهینامه آزمون دستیاری چشم پزشکی (1381 تا کنون)عضو کمیته اعتبار بخشی شورای آموزش پزشکی و تخصصی (1380 تاکنون)مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران (1380 تا 1383)عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1378 تا 1381)عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1379)عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی ایران (1375 تاکنون)رییس بخش اورژانس گروه چشم پزشکی علوم پزشکی تهران (1371 تا 1373)افتخارات سید حسن هاشمی محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا - 1391 محقق برتر جشنواره چشم پزشکی فار – 1390 محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی - پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - 1388 رتبه اول در امتحان بورد چشم پزشکی ایران - 1368 جزو 3% اول فارغ حصیلان رشته پزشکی – 1364اولین مبتکر و مجری مدیریت جهادی در بخش غیر تی:نورآوران سلامت پروژه خیریه ای است که با دیدگاه خدمت رسانی به اقشار محروم و روستایی کشور راه اندازی شد. این برنامه در قالب طراحی، ساخت و بهره گیری از تریلی های مدرن و مجهز به امکانات درمانی و جراحی چشم پزشکی و دندانپزشکی اجرا شده است. تلفیق دانش و صنعت بومی کشور با تکنولوژی به روز دنیا موجب شده است تا خدمات چشم پزشکی از معاینه تا جراحی و نیز خدمات دندانپزشکی در دورترین نقاط روستایی در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد.تألیفات و کتب علمی سید حسن هاشمی1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)،ترجمه، سید حسن هاشمی،13892. ناخنک، تالیف و ترجمه، سید حسن هاشمی، احمد خیرخواه، شکیبا عبادالهی 13883. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، سید حسن هاشمی، پوپک پیر 13874. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، سیدحسن هاشمی، مسعود اقصائی فرد 13875. دانستنیهای چشم پزشکی، سید حسن هاشمی وهمکاران 13876. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین سید حسن هاشمی، محمد میر آفتاب، علی غلامی نژاد، افشین لطفی صدیق، مهدی خانلری، کامران جلالی، 13857. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. سید حسن هاشمی، 13858. مراقبین چشم در ایران. سید حسن هاشمی،13859. یک فصل ازکتاب vitreoretinal surgery، آقای پیمان.10. refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. hihi h. md, riazi m.md.hashemi h, mdمقالات انگلیسی339 مقاله در مجلات معتبرتخصصیمقالات فارسی38 مقاله در مجلات معتبر تخصصیکنگره و سمینارارائه 227 مقاله انفرادی و مشترک در کنگره ها و سمینارهای تخصصی داخلی و بین المللیرویکردها و برنامهفصل نخست مروری بر دیدگاه ها و مبانی نظری سلامتبرخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، نیازی اساسی و حقی همگانی است که در دین مبین ، اعلامیه جهانی (ماده بیست و پنجم)، اعلامیه ی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد تاکید قرارگرفته است. اگرچه تامین و حفظ سلامت وظیفه ای فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است ولیکن مسؤولیت و تولیت این امر بر عهده ت ها بوده و یکی از مولفه های حکمرانی بهینه و پیش شرط تحقق توسعه پایدار در هر کشور به شمار می رود. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) نیز برخورداری از بالا ترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید و موقعیت اقتصادی و اجتماعی را حق مسلم هر انسانی بیان می کند. مطابق اصل دوم و سوم قانون اساسی کشورمان، « ایران نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ که از راه استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، قسط، عدل‏ و استقلال‏ ، اقتصادی، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین می کند و برای‏ نیل‏ به‏ این اه ‏ باید همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ اموری از جمله ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» به‏ کار برد؛ اصل بیست و نهم، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ س رستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، را حقی‏ همگانی می داند؛ و همچنین بند 1 اصل 43، تامین‏ نیازهای‏ اساسی همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه»‏ نیز از ضوابط اساسی اقتصاد کشور برشمرده شده است.از دیدگاه سازمان جهانی بهد اشت wh : سلامت عبارتست از: «احساس رضایت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی. تعیین کننده های سلامت عواملی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرایطی را فراهم می کند که ابعاد مختلف سلامت(جسمی، روانی، اجتماعی) تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار گیرند. این عوامل به اختصار عبارتند از: ژنتیک/ بیولوژی، رفتار و شیوه زندگی، نظام مراقبت سلامت، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- اقتصادی. بررسی ها نشان می دهد سهم اثر هر یک از عوامل تعیین کننده بر ابعاد مختلف سلامت عبارت است از: ژنتیک/ بیولوژی(10 درصد)، رفتار و شیوه زندگی فردی (20 درصد)، نظام مراقبت سلامت (20 درصد). محیط فیزیکی (10 درصد)، محیط اجتماعی - اقتصادی(40 درصد)، (شکل 1).شکل 1: سهم تعیین کننده های سلامتنظام سلامتسیستم یا سامانه شامل مجموعه ای از عوامل متعامل است که هدف یا اه مشترکی را دنبال می کنند. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، نظام های سلامت به این صورت تعریف می کند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه (یا تولید) اقدامات سلامت اختصاص دارند و یک اقدام سلامت عبارتست از: هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. این نظام ها ممکن است یکپارچه و با هدایت مرکزی باشند اما غالبا اینگونه نیست. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اه یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، کوتاه مدت) از طریق بروندادها/محصولات ویژه تولید شده بوسیله کارکردهای خود است.اه نظام سلامتسلامت بهتر بدون تردید، پیامد نهایی/ هدف اصلی یک نظام سلامت است. اما چون ممکن است مراقبت از سلامت هزینه های کمرشکن به دنبال داشته باشد و نیاز به آن، غیر قابل پیش بینی باشد، سازوکارهای مشارکت و تسهیم خطر و ارائه حمایت مالی، بسیار حائز اهمیت هستند از این رو هدف دوم نظام سلامت عادلانه ساختن مشارکت مردم در تامین منابع مالی نظام سلامت است. پاسخ دهی به انتظارات مردم در مورد مسائلی غیر از سلامت، هدف سومی است که منع کننده اهمیت احترام به شان، اختیار و محرمانه بودن اطلاعات افراد است. کمبود منابع در هر کشوری سبب شده است که از سال 2007، سازمان جهانی بهداشت، کارآیی و هزینه اثربخشی را نیز به عنوان یکی از پیامدهای هر نظام سلامتی در نظر بگیرد.محصولات/ بروندادهای نظام سلامت عمده محصولات/ بروندادهای مستقیم نظام های سلامت در دنیا برای پاسخ به مولفه های سلامت (ژنتیک و رفتار و شیوه زندگی، تعیین کننده های اجتماعی- اقتصادی، عوامل محیطی) شامل خدمات فردی، خدمات جمعیتی، شواهد و سیاست ها می باشند. باید توجه کرد که برخی از نظام های سلامت همچون ج.ا.ایران در تولید مستقیم فناوری های سلامت از جمله فرآورده های دارویی و خونی، تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش منابع انسانی نیز نقش دارند.کارکردهای نظام سلامتنظام سلامت باید به منظور دستی به اه فوق، کارکردهای زیر را انجام دهد:حکمرانی و یمنظور از حکمرانی و ی در نظام سلامت حصول اطمینان از وجود سیاست های کلان و راهبردی و نظارت مؤثر بر اجرای آن، ایجاد زمینة همکاری و تعامل بیشتر، تدوین قوانین و مقررات، طراحی ساختار نظام متناسب با سیاست ها و پاسخگویی است. وجود راهبردهای به روز و همسو با نیاز سلامتی جامعه، وجود برنامه های ملی مرتبط با اولویت های سلامت کشور، تولید و انتشار دوره ای و منظم مستندات و شواهد مربوط به عملکرد نظام و درنظرگرفتن مکانیسم های پایش و ارزی نظام سلامت، مهم ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت حاکمیت و ی نظام سلامت است.ارایه خدمات سلامتارائة خدمات سلامت، شناخته شده ترین جزء نظام سلامت است و ارایه مداخله ها سلامت مؤثر، ایمن، باکیفیت، در دو سطح فردی و عمومی، با محوریت افراد نیازمند، در زمان و مکان مناسب و با صرف حداقل هزینه را شامل می شود. جامعیت، در دسترس بودن، پوشش، تداوم، کیفیت، فرد (بیمار) محوری، مشارکت و مسئولیت پذیری از ویژگیهای یک نظام سالم ارائة خدمات سلامت به شمار میروند. تعداد و توزیع تسهیلات ارائه دهندة خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت، خدمات بستری، س ایی و خدمات خاص و میزان آمادگی زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی بخش های مختلف نظام سلامت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت این جزء است.تأمین منابع مالیمنظور از تأمین مالی در نظام سلامت، حصول اطمینان از پایداری منابع، جمع آوری پول، انباشت و تخصیص مناسب آن به شیوه ای است که درنهایت منجر به پوشش عادلانة نیاز های سلامتی مردم شود. تأمین ذخیرة مالی به اندازة نیاز، توجه به مشوق های مالی ارائه دهندگان خدمات سلامت، تأمین پوشش مؤثر خدمات و حفاظت مالی از بروندادهای تأمین مالی کارآ و سلامت محور هستند. کل هزینه های سلامت و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی ، درصد هزینه های سلامت از هزینه های کلی ت، سهم پرداخت های مستقیم از جیب خانوارها برای خدمات سلامت و درصد خانوارهای مواجهه شده با هزینه های کمرشکن و فقرزا، متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت تأمین منابع مالی نظام سلامت هستند.آموزش و پژوهشهدف آموزش توسعه کیفی و کمی هدفمند پاسخگو، جامعه نگر و عادلانه آموزش علوم پزشـکی (سـلامت ) ادغام یافته در عرصه ارائه مراقبتهای سلامت متناسب با نیازهای جامعه و گسترش مرزهای دانش و تربیت افرادی عالم ، متخلق به اخلاق ی و حرفه ای ، توانمند ،کارا، جامعه نگر و پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه است. در جهت پژوهش، فناوری و نوآوری سلامت تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی،خود اتکایی در تولید دارو، وا ن و تجهیزات و م ومات پزشکی می باشد.دسترسی به دارو، وا ن ها و فناوری های سلامت این جزء، ناظر بر توانایی نظام سلامت در فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها، وا ن ها و فناوری های سلامت ایمن، باکیفیت، کارآمد، هزینه اثربخش و مصرف مؤثر است. فراهم بودن داروهای اساسی در مراکز تی و خصوصی ارائه دهندة خدمات سلامت، دسترسی مردم به داروها و فنّاوری های موردنیاز سلامت، میانگین قیمت داروها و هزینه های پرداختی مردم برای دارو و فنّاوری ها، وجود یک سیاست ملی به روز دارویی، تهیة فارماکوپة دارویی و درصد پوشش بیمه ای جمعیت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزی و تعیین وضعیت این جزء هستند.نظام های اطلاعات سلامتنظام های اطلاعات سلامت، چهار کارکرد اصلی تولید داده، تدوین، تحلیل، انتشار و استفاده از داده ها را در بردارد. یک نظام جامع اطلاعات سلامت، داده های موردنیاز را از منابع مختلف داده ای نظام سلامت، جمع آوری و تحلیل می کند و پس از اطمینان از کیفیت، ارتباط و به وقت بودن آن، داده ها را به اطلاعات قابل استفاده برای سیاست گذاران سلامت تبدیل می نماید. اهمیت این جزء با توجه به نقش مهم اطلاعات معتبر و رسا در تصمیم گیری های نظام سلامت بر ی پوشیده نیست. منابع انسانی سلامتمنابع انسانی سلامت که اصلی ترین ورودی نظام سلامت است، مشتمل بر همة افرادی می شوند که قصد و نیت اصلی آن ها از ارائة خدمت، ارتقاء سطح سلامت است. تنوع زیادی از منابع انسانی در بخش سلامت دیده می شود. که مدیریت موثر تولید و به کارگیری آنها از اهم وظایف نظام سلامت است. نشانگرهای توزیع کمی و کیفی منابع انسانی سلامت و میزان ماندگاری آنان از اهم نشانگرهای این کارکرد است.فصل دوم اقدامات ت یازدهم در بخش سلامتکارکرد تولیت حمایت طلبی و تبدیل سلامت به گفتمان غالب ت تشکیل ستاد مدیریت بحران دارو و رفع مشکل کمبود و گرانی دارو تعریف منابع جدید و افزایش منابع موجود سلامت با حمایت موثر مجلس محترم شورای ی انتقال منابع مالی به سازمان های بیمه گر برای ید خدمت از وزارت ب.د.آ کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی حمایت از داروهای تولید داخل و افزایش سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی گسترش، حفظ و ارتقای نظام مقررات بین المللی ارتقای مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و افزایش همکاری های بین بخشی تشکیل مجمع ملی سلامت استقرار نظام پایش و ارزشی خدمات سلامت در کشور تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح ستاد وزارت، ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های وابسته، به منظور اعمال حکمرانی مطلوب درون بخش سلامت ایجاد نظام مدیریت برنامه های مشترک و اختصاصی از طریق داشبوردهای مدیریتی استقرار سامانه پایش برنامه ی عملیاتی اتصال نظام ارزی عملکرد و رتبه بندی ها به میزان پیشرفت برنامه ی عملیاتیکارکرد ارایه خدماتبهداشت و مراقبت های اولیه سلامت اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی(خدمات نوین سلامت) به روستائیان، ای زیر 20 هزار نفر و عشایر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به حاشیه نشینان و ای 20 تا 50 هزار نفر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به ای بالاتر از 50 هزار نفر و کلان ا تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران طراحی برنامه های نوین سلامت و بازنگری برنامه های قبلی سلامت بازنگری و ارتقا برنامه های بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن، هوای پاک) اجرای پروژه احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور اجرای پروژه مشارکت و همکاری بخش های تی و غیر تی در ارایه خدمات بهداشتی بهره گیری از مشارکت جامعه در ارتقای سلامت اجرای پروژه تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول ارتقای کیفیت خدمات سطح اول سلامتدرمان و مراقبت های بیمارستانی اجرای برنامه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه بستری کاهش سهم مردم از هزینه بستری از 37 درصد به 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از 26 میلیون بیمار بستری کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت( تی- خصوصی، بستری- س ایی) از 56 درصد به 40درصد حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های تی برای 77.4 % جمعیت کشوربه صورت هدفمند کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی تامین 69000 قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث (16271 قلم در بیمارستان های موجود، 52750 قلم برای بیمارستان های جدید الاحداث) حضور 5334 پزشک متخصص و فوق تخصص در 307 شهر کمتر توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان در بیمارستان های تی حضور 6619 (854 نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در 17 تخصص) در 412 بیمارستان اصلی کشور در 214 شهر برای درمان بیماران اورژانس انجام 135 میلیون بار ویزیت توسط 14000 متخصص و فوق تخصص در 658 کلینیک ویژه در 385 شهر کشور با نرخ ارزان تی به منظور دسترسی اقشار محروم همراه با ساخت 250 پلی کلینیک تخصصی جدید شامل 6440 مطب برای فعالیت این پزشکان راه اندازی کلینیک ویژه در 128 شهر منطقه محروم از 31 استان کشور توسعه اورژانس کشورراه اندازی 32 پایگاه اورژانس هوایی و انتقال 7351 مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان ها طی 4860 سورت پروازی توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس زمینی اورژانس کشور با به کار گیری 2400 دستگاه آمبولانس پیشرفته تا پایان ت یازدهم / ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور تا قبل از طرح تحول نظام سلامت تنها 3000 آمبولانس در اختیار داشته است. ساخت و گسترش 125 بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها افزایش 1500 تخت اورژانس و بهسازی و استانداردسازی 180 بخش اورژانس در سراسر کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه با افتتاح 2400 تخت توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در 3 سطح در کشور استاندارد سازی و توسعه 9 مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه 185 تخت ویژه سوختگی (bicu) توسعه 1000 تخت جدید بستری و روانپزشکی 15 بخش اورژانس روانپزشکی همراه با بازسازی بخش های موجود اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی به صورت شبانه روزی در 54 بیمارستان کشور در 24 شهر بعنوان اولین علت مرگ ایرانیان اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی به صورت شبانه روزی در 55 بیمارستان کشور در 25 شهر بعنوان دومین علت مرگ ایرانیان تامین تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث اجرای برنامه مقیمی پزشکان در بیمارستان های کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه، سوختگی، سرطان و ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان ساماندهی خدمات دندانپزشکی با ایجاد کلینیک های دندانپزشکی ی با تعرفه ارزان در نقاط مختلف کشور استقرار سامانه ملی صدور الکترونیکی پروانه های موسسات پزشکی به منظور ایجاد شفافیت در این حوزه و دسترسی آسان مردم و صاحبان حرف پزشکی به اطلاعات ذی قیمت شامل 21000 موسسه پزشکی ساماندهی ارائه خدمات به گردشگران سلامت از طریق اعتباربخشی کیفی بخش های بین الملل و ساماندهی موسسات گردشگری با همکاری سایر دستگاه های زیربط تدوین و اجرای نسل نوین اعتباربخشی در 900 بیمارستان کشور با رویکرد ارتقاء ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات و تکریم بیماران تدوین سند سطح بندی خدمات، مراکز تشخیصی درمانی و تجهیزات پزشکی در قالب (سند ملی درمان 1404) حذف پول زیرمیزی به میزان 7 تا 10 هزار میلیارد (با پرداخت فقط 2 هزار میلیارد تومان توسط بیمه ها در قالب کتاب جدید مدیریت منابع و اطلاعات در نظام سلامت( تکمیل اطلاعات الکترونیک در 570 بیمارستان تی)اجرای سیاست های جمعیتی توسعه و تجهیز 24 مرکز درمان ناباروری موجود انجام 1610372زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور کاهش سزارین به میزان 6.5 درصد مطلق معادل 11.6 درصد پایه کاهش سزارین بار اول به میزان 5درصد آموزش رایگان به 510 هزار نفر مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمند سازی برای باروری و زایمان طبیعی ساخت 1800واحد اختصاصی زایمان(ldr ) در 366 بیمارستان پوشش 85درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه تی برای زوج های نابارور ایجاد 17 مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در 6 استان فاقد مرکز (یاسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان، لرستان)کارکرد تأمین مالی تعریف منابع جدید مالی و افزایش منابع موجود اختصاص 1درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت با حمایت مجلس شورای ی اختصاص 10درصد از درآمدها از محل اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت مدیریت بهینه منابع و انضباط مالی اجرای حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در ها ایجاد مرکز پایش حساب های ی در ستاد مرکزی وزارت برای نظارت برخط و تقویت سامانة حسابداری تعهدی در ها اعطای استقلال مالی به بیمارستان ها و نشان دار و رهگیری بودجه های مربوط به طرح تحول از ستاد تا واحد ارائه خدمت تقویت جریان وجوه نقد ها تشکیل تیم های کارشناسی نظارتی جدید در حوزه مدیریت منابع مالی ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی از درآمد اختصاصی، بودجه های طرح تحول و غیر از آزمون رسمی و رقابتی تغییر روش اختصاص بودجه به بیمارستان ها از روش پرداخت مبتنی بر عملکرد و ورودی خالص[2] به ترکیبی از پیش پرداخت و بودجة گلوبال[3] تجمیع ید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی و تحقق صرفه جویی در این مورد تفویض اختیار تخصیص و هزینه کرد به معاونت های فنی ها اعطای اجازه استفاده از صرفه جویی های مالی بودجه های طرح تحول به واحدهای مجری جلوگیری از جابجایی منابع مالی ارائه خدمات سلامت به حوزة عمرانی و سایر بخش ها تسهیل و ارائه مجوز در استفاده از نقدینگی موجود ها پرداخت حقوق کارکنان حوزة سلامت به صورت مستقیم از خزانه به فرد (افزایش سرعت وجوه) به منظور خدمت گیری بیشتر یا ید خدمتکارکرد منابع غیرمالیمنابع انسانی تسهیل فرایند به کارگیری نیروی انسانی و تغییر شیوه قرارداد با پرسنل موجود درقالب دو برنامه ماندگاری از پزشکان در مناطق محروم و اجرای برنامه پزشکان مقیم آموزش، ارتقای مهارت و توانمند سازی کارکنان سطح اول ارائه خدمات سلامت اجرای پروژه ملی آموزش مدیران بیمارستان کشور استفاده از ظرفیت بخش غیر تی در تأمین نیرو و ارایه خدمات سلامتمنابع فیزیکیحوزه بهداشت احداث 3400 خانه بهداشت احداث 365 مرکز جامع سلامت روستایی احداث 750 پانسیون تیم سلامت برنامه ریزی برای اجرا احداث 1662خانه بهداشت، بیش از150 پایگاه سلامت شهری، بیش از112 مرکز جامع سلامت شهری، 1125 مرکز زیست پزشک، 742 مرکز جامع سلامت روستایی، 198 شبکه بهداشتحوزه درمان تکمیل و بهره برداری4388 تخت در قالب طرح تحول سلامت ساخت 122 بیمارستان جدید با پتانسیل بیش از 21 هزار تخت بستری(افزایش%25 تخت های بیمارستانی) ورسیدن به سرانه 9/ 1 به ازای هر1000 نفر نوسازی و بازسازی 2550000متر مربع فضای بستری نوسازی کامل 45هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده 100 درصدی از تولیدات داخلی ارتقای هتلینیگ 000/500/2 متر مربع در570 بیمارستان فعال کشورحوزه آموزش آغاز اجرای 62 پروژه با زیر بنای 000/420 متر مربع فضای آموزشی آغاز اجرای 20 خوابگاه با ظرفیت 8000 دانشجوحوزه مشارکت تی- خصوصی p.p.p واگذاری مراکز تشخیص و درمان سرطان به روش b t با تعرفه تی ایجاد 8 قطب سرطان با سرمایه گذاری غیر تی(متوسط در هر قطب 2000 میلیارد ریال) واگذاری زنجیره آزمایشگاهی بصورت b t با تعرفه تی ایجاد 89 مرکز تصویر برداری بصورت b t با تعرفه تی 53 دستگاه سی تی اسکن 20دستگاه mri 16 دستگاه آنژیوگرافی عقد قرارداد 2 بیمارستان با ظرفیت 1000تخت در استان های قم و قزوین بصورتb واگذاری مدیریت 2100 مرکز سلامت جامعه و 4200 پایگاه سلامت با کارگیری 19500 نفر از طریق ید خدمت برای خدمت رسانی به بیش از 11 میلیون جمعیت حاشیه نشین ا. عقد تفاهم نامه با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان برای تکمیل 10 بیمارستان با ظرفیت 1321تخت عقد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای تکمیل 9 بیمارستان فراهم آوری 16 تفاهم نامه برای 13000 تخت بیمارستانی با سرمایه گذاران خارجی واگذاری خدمات ممیزی بهداشت مراکز تامین و توزیع مواد غذایی به دفاتر سلامتافزایش مشارکت و ساماندهی بخش خیریه در ایجاد زیرساخت های سلامت جذب و ساماندهی بیش از 6000 میلیارد ریال از طریق مشارکت خیرین در موارد زیر: احداث 560 تخت بیمارستانی سرطانی احداث 154 باب مراکز بهداشتی درمانی احداث 62 خانه بهداشت بازسازی و نوسازی 392 تخت فرسوده و ساخت 5080 تخت جدید در 20 کشور احداث 6 مرکز اهدای خون احداث 10 خوابگاه دانشجویی احداث 19 کلینیک جامع احداث 67 کلینیک ویژه احداث 33 همراه سرای بیمار جذب 146 ملک اه از خیرین برای پروژه های مختلف سلامت به مبلغ 2370 میلیارد ریال جذب 226 مجموعه پزشکی اه در پروژه های مختلف به مبلغ 420 میلیارد ریال افزایش تعداد سمن های حوزه سلامت از 45 سمن در سال 1392 به 83 سمن در سال 1395 راه اندازی سامانه یاران سلامت (یاس) با هدف شناسایی و اطلاع رسانی درخصوص کمک های مردمی در حوزه خیرین سلامتکارکرد آموزش طراحی و اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی که شامل موارد زیر است: آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی حرکت به سوی های نسل سوم آموزش پاسخگو و عد محور توسعه راهبردی، هدفمند و یت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت آمایش سرزمینی، یت گرایی، تمرکزز و ارتقای توانمندی ها اعتلای اخلاق حرفه ای بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ارتقاء نظام ارزی و آزمون های علوم پزشکی اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی پایش بسته های تحولی توسعه پذیرش دستیاران تخصصی در مناطق محروم بومی گزینی در کنکور سراسری با اولویت مناطق محروم اجرای برنامه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت ساماندهی توسعه و ایجاد ها و موسسات آموزش پزشکی در کشور تسهیل ایجاد مراکز آموزش عالی غیر تی در حوزه سلامتکارکرد پژوهش تلاش برای افزایش اعتبارات پژوهشی به حداقل یک درصد از تولید ناخالص ملی. تربیت نیروی انسانی علاقمند و محقق از طریق برنامه پزشک پژوشگر-دستیار پژوهش و دوره های پسا ا نظام ثبت بیماری ها (بیش از 40 برنامه ملی) ساخت و راه اندازی آزمایشگاههای جامع و پیشرفته (10 آزماشگاه به پایان رسیده و 12 آزمایشگاه جدید در برنامه وزارت بهداشت قرار دارد) مطالعات بزرگ مبتنی بر جمعیت (پرشین کوهورت) ایجاد بیوبانک های مهم و فراگیردر ای علو پزشکی کشور راه اندازی مطالعات کوهورت کارکنان وزارت بهداشت در 8 علوم پزشکی کشور اعتماد به دانشمندان و نخبگان از طریق نظام تشویقی و حمایتی وجود نظام تخصیص بودجه و بررسی طرحهای بزرگ و ملی تغییر نگرش در سیستم ارزشی پژوهشی ها از نگاه کمیت پژوهش به کیفیت از طریق: impact ملی و بین المللی طرحها و مقالات لاین تحقیقاتی ایجاد زیر ساخت و ظرقیت سازی تعاملات ملی و بین المللی جذب منابع از خارج از (ملی و بین المللی)کارکرد دارو، وا ن و تجهیرات پزشکی رفع کمبودهای دارویی و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران: کاهش کمبودهای دارویی از میانگین 350 قلم در سال 91 و نیمه اول سال 92 به حداکثر 30 قلم در سال های استقرار ت یازدهم (93 لغایت 96) کنترل قیمت داروها و وسایل پزشکی وارداتی: قیمت داروهای وارداتی به میزان حداقل 25% و وسایل پزشکی وارداتی به میزان حداقل 35% کاهش یافته است. کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در ت یازدهم نسبت به دوره مشابه قبلی حدودا 500 میلیون دلار کاهش یافته است. افزایش سهم داروهای تولید داخل در بازار دارویی: سهم داروهای تولید داخل از کل بازار دارویی از حدودا 60% در سال 91 به حداقل 70% در سال 95 افزایش داشته است. توسعه صادرات دارو و وسایل پزشکی: میزان صادرات دارو در ت یازدهم نسبت به دوره قبل به میزان حدودا دو برابر افزایش یافته است. تامین دارو و وسایل پزشکی بیمارستانی: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار برای تامین دارو و وسایل پزشکی از حدودا 40% موارد در سال 91 به کمتر از 3% موارد در سال 95 حمایت از تولید داروها و وسایل پزشکی با فناوری بالا در داخل کشور: در ت یازدهم بطور میانگین ماهیانه حداقل دو داروی جدید در داخل کشور تولید و وارد بازار شده است. اجرای سامانه رهگیری، ردی و کنترل اص کالاهای سلامت: در حال حاضر تمامی داروها، فراورده های مکمل، آرایشی و بهداشتی و غذایی وارداتی مشمول طرح شده اند و تا پایان سال 96 بقیه کالاهای سلامت نیز زیر پوشش طرح می روند. ایران بعنوان یکی از معدود کشورهای پیشگام در این عرصه مطرح می باشد. اجرای برچسب گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای روی بسته بندی فراورده های خوراکی و آشامیدنی: در حالحاضر بیش از 90% فراورده های غذایی کشور مشمول طرح شده اند. ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام جهانی در این عرصه مطرح می باشد. اجرای برنامه های سلامت محور در حوز نظارت بر غذا: کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فراورده های غذایی به منظور دستی به اه سند کنترل بیماریهای غیرواگیر در کشور. ایران بعنوان یکی از کشورهای الگوی جهانی در این زمینه شناخته شده است. مبارزه قاطع با پدیده تقلب و قاچاق کالاهای سلامت: میزان کشفیات کالاهای تقلبی و قاچاق در سال 95 به بیش از سه برابر گذشته افزایش یافته است. استفاده از زیرساخت های فناروی اطلاعات برای اجرای فراینده های ثبت شرکت ها و کالاهای سلامت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت در سازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کالاهای سلامت و ارتباط با سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور بصورت برخط و مکانیزه انجام می شود. کنترل بازار دارویی کشور به منظور جلوگیری از هزینه های القایی و افزایش بار مالی سازمانهای بیمه و هزینه از جیب مردم: بازار دارویی کشور از میزان 4.2 میلیارد دلار (5300 میلیارد تومان) در سال 1391 با افزایش جزئی تنها به 4.35 میلیارد دلار (15000 میلیارد تومان) در سال 95 افزایش یافته است. همچنین سهم دارو و وسایل پزشکی در هزینه کلی سلامت در ت یازدهم نسبت به ت دهم کاهش داشته است. حفاظت مالی و حمایت از بیماران صعب العلاج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعب العلاج و خاص از میانگین 45% در نیمه اول سال 92 به 11% در نیمه اول سال 96 کاهش یافته است. این در حالی است که اعتبار ردیف های یارانه دارو و کاهش قیمت دارو، طی 4 سال، نه تنها افزایشی نداشته بلکه قدرمطلق آن از جمعا 2420 میلیارد تومان در سال ا ت دهم به 2100 میلیارد تومان در سال آ ت یازدهم کاهش یافته است.کارکرد نظام اطلاعات سلامت راه اندازی و گسترش سامانه های اطلاعات سلامت به حوزه سطح 1 (از 120 واحد در قبل از ت یازدهم به حدود 20 هزار واحد) و سطح 2 و3 نظام سلامت( از 79 واحد در قبل از ت یازدهم به 589 واحد) راه اندازی بستر و اجرای آزمایشی نظام الکترونیک پزشک خانواده و ارجاع خدمات سلامت - نظام رسیدگی الکترونیک اسناد پزشکی راه اندازی: مرکز ملی تبادل اطلاعات سلامت - آزمایشگاه ارزی و صدور گواهی نرم افزار های حوزه سلامت - مرکز ملی داده سلامت کشور راه اندازی سرویس های برخط مدیریت تخت، پذیرش و ترخیص، و روکش اسناد سلامت - فاز 1 سامانه پایه نظام پاسخگویی سلامت 190 - نظام جامع تولید تا مصرف حوزه غذا و دارو - نظام استحقاق درمان و حذف دفترچه با همکاری سازمان های بیمه گر روی درگاه ت - نرم افزار های ارایه خدمات سلامت به شهروندان در حوزه بهداشت محیط و دارو - 20 سرویس عمومی برخط در بستر درگاه ت در شبکه ملی اطلاعات تقویت نظام ثبت و گزارش دهی مرگ با عملیاتی شدن طبقه بندی بیماری ها با استاندارد بین المللی ویرایش 10 و گسترش آن به کل کشور تقویت نهادهای تولید و استفاده از اطلاعات سلامت (تاسیس رصد خانه ملی سلامت و اعطای ردیف مالی به موسسه ملی تحقیقات سلامت) تعریف، تصویب و اجرای تقویم پیمایش های ملی مورد نیاز برای تولید داده های به هنگام برای تولید اطلاعات لازم برای تصمیم گیری ها اعمال سیاست داده ای و ارایه داده های پیمایش های مورد حمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت آزاد به کلیه محققین و نهادهای مختلف شکل گیری نظام دیده بانی سلامت و داشبورد اطلاعاتی و ارایه دسترسی به مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارزی درونی و خارجی مستقل (با استفاده از سازمان های بین المللی) طرح تحول سلامتچالش ها و مشکلاتبا استفاده از الگوی سازمان جهانی بهداشت درباره ی اجزای سازندة نظام سلامت، چالشهای نظام سلامت ایران شناسایی شده اند. و فهرست چالش ها به تفکیک هر جز در ج زیر ارائه می گردد. لازم به ذکر است در تحلیل وضعیت نظام سلامت در کنار شش جز سازنده نظام سلامت، محیط و شرایط زمینه ای کشور نیز باید درنظر گرفته شود که می تواند نظام سلامت را در جهت مثبت و یا منفی متاثر سازد.بستر های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی موثر بر سلامتچالش های موجود محیط پیرامون نظام سلامت آسیب پذیر بودن کشور در برابر حوادث غیرمترقبه گستردگی تهدیدکننده های سلامت از طرف کشورهای همسایه بار آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (اعتیاد، فقر، گروه های آسیب پذیر، طلاق و ...) رشد سریع شهرنشینی در کشور و تاثیرات منفی آن آلودگی زیست محیطی و صنعتی هوای کشور روند مسن شدن جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای خدمات بیماری های مزمن و هزینه بر محرومیت شدید گروه های اجتماعی، مناطق دور افتاده و توسعه نیافتگی در برخی نقاط کشور ناکافی بودن نظام های ارائه خدمات اجتماعی برای گروه های آسیب پذیر از جمله بیماران بستری و افراد متأثر از آسیب های اجتماعی.واردات بی رویه و قاچاق مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی پیچیدگی نظام اداری توسعه ارتباطات مجازی و افزایش انتظارات مردم سرمایه اجتماعی ناکافی برای همراهی، تبعیت و مشارکت مردم در تغییرات تحولی ده میلیون جمعیت بی سواد و حدود سه میلیون دانش آموزان از تحصیل کامل بازمانده قراردادهای کاری موقت و محیط های کاری نامناسب رشد رفتارهای خشونت آمیز در محیط های کاری، خانوادگی و جامعه توسعه نامتوازن منابع عمومی در مناطق ضعف کار تیمی و همکاری بین بخشی برای دستی به اه اجتماعی مشترک میان نهادهای تی؛ خصوصی و مردم نهاد نگرانی از ادامه برخی از تحریم های اقتصادی نقص نظام هماهنگ برنامه ریزی و بودجه ریزی و ارزی عملکرد برای اه فرابخشی همچون سلامت و رفاه در کشور نقص هماهنگی بین بخشی برای نظارت بر سیاست های کلی سلامت، ابلاغ شده توسط یچالش های پیش روی کارکردهای نظام سلامت در ت دوازدهمکارکردچالش هاتولیت(حکمرانی و ی)عدم تمرکز تولیت نظام سلامت کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتکثر صندوقهای بیمه و ی ان نبودن بسته پایه خدماتجدا بودن شورای عالی بیمه سلامت به عنوان سیاست گذار بیمه کشور از تولیتتعدد مراکز سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر بر سلامت جامعهارایه خدمات سلامت توسط تنوعی از سازمان های عمومی خارج از کنترل متولی بخش سلامتنظارت ناکارآمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر فعالیت خصوصی بخصوص در بخش س اییعدم پاسخگویی بخش های موثر بر سلامت مردم (خارج از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) به تاثیر اقدامات ایشان بر سلامت مردمتوجه محدود به نقش مردم و بخش غیر تی در تولید سلامت خوب و ارائه خدمات سلامتناتوانی در مدیریت تعارض منافع در میان سیاست گذاران سلامت و ذی نفعاننبود برنامه جامع برای جمعیت های خاص و اقشار آسیب پذیرارایه خدمات سلامتبرتری بخش خصوصی در حوزه س ائی و دندانپزشکی به ویژه در کلان شهر و سهم بالای آن از پرداخت مستقیم توسط مردمنداشتن محدودیت برای انتخاب ارائه کننده خدمات سلامتی(به طور مثال پزشک متخصص) و محل ارایه آن (به طور مثال بیمارستان فوق تخصصی) توسط بیماراستفاده بی رویه از خدمات سلامتی توسط مردم و توجه کم به اعمال کنترل منابع و مصارف در سطح ارایه خدمت اعم از بخش خصوصی و عمومی؛ توسط بیمه هاناکافی بودن منابع مالی در بخش تی برای تأمین نیازهای خدمات بیمارستانی(تخت بستری)، و فرسودگی بیمارستان های موجود و مساعد نبودن زمینه حضور بخش خصوصی برای تأمین تخت های مورد نیاز؛توجه ناکافی به نظام ارایه ی خدمات سلامتی در ایران در بخش غیر رسمی(مراکزی که به غیر از مراکز ارائه خدمات سلامتی پروانه دار فعالیت می کنند، به طور مثال طب سنتی توسط افراد بدون صلاحیت حرفه ای و ارائه مراقبت ها در منازل) و وم باز تعریف نظام ارایه ی خدمات در منازل، در مراکز بستری روزانه، در جهت کاهش هزینه های نظام سلامت و متناسب با الگوی بیماری های مزمنضرورت باز تعریف مجدد نظام ارائه خدمات سلامتی برای خدمات توانبخشی و تسکینیتامین مالیناپایداری منابع مالی و بودجه برنامه های طرح تحول نظام سلامتکمبود منابع سازمان های بیمه گر و عدم پرداخت بموقع مطالبات مراکز درمانیعدم رعایت واریز هزینه درمان مصدومین ترافیکی توسط بیمه های تجاریپایین بودن جاذبه سرمایه گذاری در ساخت بیمارستان های جدیدشکاف درآمدی بخش تی و خصوصیمناسب نبودن نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمت در بخش تی و خصوصیروزآمدن نبودن بسته خدمات سلامت مبتنی بر شواهدکمبود منابع جهت تقویت ید راهبردیروشن نبودن نقش بیمه های پایه و تکمیلی در کشورآموزش علوم پزشکیضعف در تبیین و گفتمان سازی در خصوص مفهوم مرجعیت علمی در کشورضعف در نقش آفرینی قطب های علمی در ارتقای نظام سلامت و بهبود وضعیت سلامت مردمعدم استفاده بهینه از نخبگان و استعدادهای درخشان در حوزه سلامت خصوصاً آموزش عالی سلامتحرکت آهسته به طرف ایجاد های نسل سومعدم توجه به مهارت های آموزشیفقدان مشوق های مناسب برای دوره های توانمند سازی پزشکان در برنامه های آموزشیچالش های ارتباطات بین رشته ایچالش در نقش جایگاه مناطق آمایشیعدم توجه به مهارت های آموزشیحضور کم رنگ بخش خصوصی در آموزش عالی سلامتضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات به منظور توسعه آموزشهای مجازیکمی هماهنگی در سیاست جذب دانشجوی خارجی در دستگاه های اجرایی و در سطح فرابخشیمحدودیت در معرفی های علوم پزشکی ایران به دانشجویان سایر کشورهاتعدد نهادهای تصمیم گیردرجذب دانشجوی خارجیمشکلات استفاده از آزمونهای بین المللی در خارج کشورفقدان تنوع در شیوه های بکار گیری اعضای هیات علمی و محدودیت های قانونی و عملیاتی موجود در استفاده از پتانسیل عظیم نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج از کشورمنابع غیرمالیکمبود تخت بیمارستانی در کشور(حدود هفتاد هزار تخت بیمارستانی)تاخیرهای ایجاد شده در پرداخت مطالبات پرسنلیعدم انطباق کمیت و کیفیت نامطلوب نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور کمبود 80 هزار نفر نیروی پرستاریعدم تمایل پزشکان متخصص به فعالیت در مناطق محروم به دلیل جاذبه های پایین این مناطقنظام های اطلاعات سلامتعدم یکپارچگی اطلاعات حوزه سلامت (بخشی از اطلاعات در اختیار بیمه ها و یا سایر بخش های عمومی مانند بانک ها، زندان، شهرداری ها، نفت)ضعف نظام یکپارچه ثبت اطلاعات بیماران در کلیه سطوح مراقبت های اولیه سلامت، نظام مراقبت های بیمارستانی، توانبخشی و خدمات اجتماعی مرتبط با سلامتتوسعه نیافتگی نظام اطلاعات منابع مالی سلامت و حفاظت مالی از آحاد مردم در برابر هزینه های خدمات سلامتنقص داده های لازم برای گزارش آمارها بر حسب ملاحظات عد ی (وضعیت اقتصادی، ت و محل س ت مردم)نقص داده های لازم در خصوص جمعیت خاص مانند افراد متاثر از آسیب های اجتماعیپژوهش و نوآوری سلامتعدم تناسب اعتبارات پژوهشی(حدود نیم درصد از تولید ناخالص ملی) با تحقق هدف حفظ مرجعیت علمی در منطقه و رسیدن به سطح 10 کشور برتر دنیا کمبود اعتبارات و ردیف های استخدامی برای جذب هیات علمی پژوهشیروند افزایشی مهاجرت های ناخواسته محققین و اساتید جوان کشور بدلیل افزایش تنش های داخلی و عدم اعتماد به محققین کشورداروها، وا ن و فناوری های سلامتمشکل نقدینی:به خطر افتادن زنجیره تامین دارو و وسایل پزشکی: عدم پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی و دارویی و ی توسط ت و سازمان های بیمه گر(مطالبات شرکت های دارویی و وسایل پزشکی از 5 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است).تخصیص ناکافی اعتبار ردیف های یارانه دارو و کاهش قیمت دارو و لوازم پزشکیساختار شبه تی شرکت های تامین دارو:وابستگی شرکت های تولید دارو به ساختارهای شبه تی مانند تامین اجتماعی، شبکه بانکی، بنیادها و نهادهای عمومی و ضعف این ساختارها در امور تصدیگری تولید و تجارتچالش هایی مانند تراز منفی تجارت دارویی در کشور (صادرات حداکثر 200 میلیون دلاری در مقابل واردات حداقل 1 میلیارد دلاری)، مشکل کیفیت دارو اعم از شرایط خطوط تولید، کیفیت فرمولاسیون و بسته بندی دارو، تامین به موقع داروهای مورد نیاز جامعه و ... همگی بعلت ناکارامدی مدیریت شبه تی است.ضعف زیرساختهای تولید:کمبود زیرساختهای مورد نیاز در حوزه های استراتژیک مانند فراورده های پلاسمایی، فراورده های بیولوژیکبی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه تولید فراورده های پلاسمایی، فراورده های بیولوژیکمعضل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو و وسایل پزشکی:عدم رعایت پروتکل های دارویی و درمانی کشور?
سوالات متداول پزشکی و سلامت و پاسخ های علمی آن از جهتی می تواند توسط افراد قابل پذیرش باشد که این پاسخ ها حالا طی جدید ترین تحقیقات و مطالعات دانشمندان بدست آمده باشند. در این مطلب از زبان معتبر ترین انجمن های پزشکی جهان به ۱۹ سوال متداول در زمینه سلامت افراد پاسخ داده ایم . در ادامه با میهن پست همراه شوید.آیا آجیل چاق کننده است ؟ یکی از سوالات متداول در زمینه سلامت بخصوص افرادی که همیشه به دنبال لاغری هستند اثر مصرف آجیل در چاق شدن است و البته جواب آن منفی است.اگر روزی یک کیلو از آن را نخورید، چاق تان نمی کند. یک کاسه بادام معادل ۳٫۴ گرم چربی اشباع شده دارد. بر اساس استانداردهای سازمان غذا و دارو، کمتر از ۲ گرم از این چربی برای سلامتی ضرری ندارد.اما نکته مهم آن است که بادام و سایر آجیل ها دارای انواع دیگری از چربی های مفید برای بدن است که به کاهش میزان ترول مضر بدن کمک می کنند. بنابراین اگر به اندازه کافی و متعادل مصرف شود باعث چاق شدن شما نخواهد شد.سوالات متداول پزشکی آیا نوشیدن آب میوه به اندازه خود میوه مفید است؟ جواب منفی است.اگر می خواهید فیبر موجود در میوه ها را از دست ندهید آن ها را با پوست و پالپ شان میل کنید.مطالعات نشان داده اند که بسیاری از ما فیبر کافی دریافت نمی کنیم. در مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۴ میلادی، بین مصرف آب پرتقال و خود پرتقال نیز نشان می دهد که مصرف پرتقال و بدون آب گرفتن می تواند مفیدتر باشد.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا جکوزی رفتن برای افراد ضرر دارد ؟ پاسخ مثبت است.این وان های آب گرم واقعا محل بسیار مناسبی برای جمع شدن باکتری ها هستند. در مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۶ میلادی و بر روی ۸۴٫۰۰۰ مورد نشان داده که از میان هر ۸ است عمومی (وان های آب گرم یا جکوزی های آنها)، یکی از آن ها باید بسته شوند.این پژوهش که توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها انجام شده بود، علت این امر را به خطر انداختن وضعیت سلامت افراد دانست.بسیاری از بیماری هایی که بر اثر رفتن به است های عمومی و وان های آب گرم آن به وجود می آیند توسط نوعی باکتری به نام cryptosporidium، به وجود می آیند که سبب بیماری های دستگاه گوارشی می شوند. این باکتری در مقابل «کلرین» نیز مقاوم است.البته این بدان معنا نیست که کاملا از رفتن به است های عمومی در فصل تابستان پرهیز کنید. مراقب باشید که به هیچ عنوان آب داخل این مکان ها به بدن تان راه پیدا نکند.سوالات متداول پزشکی آیا کلسترول خون با مصرف تخم مرغ افزایش می یابد ؟پاسخ منفی است.برای دوستداران تخم مرغ خبر خوبی است. در مطالعاتی نشان داده شده بود که مصرف تخم مرغ میزان کلسترول مضر بدن را افزایش می دهد اما این نتیجه بدست آمده که کلسترول موجود در خود مواد غذایی نمی تواند سبب افزایش کلسترول خون و به تبع آن مشکلات قلبی شوند.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا خمیردندان های سفید کننده واقعا داندها را سفید می کند ؟ پاسخ منفی است. چنین چیزی به تایید نرسیده است. بر اساس داده های بدست آمده از انجمن دندانپزشکان ، این نوع از خمیردندان ها تنها می توانند بر لایه های رویی دندان تاثیرگزار باشند. برای لایه های زیرین بهتر است از روش های «بلیچینگ» یا سفید دندان ها استفاده شود.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا تماشای تلویزیون به بینایی آسیب می زند ؟ این سوال یکی از سوالات متداول در زمینه سلامت افراد به خصوص ک ن بوده که باید گفت پاسخ منفی است.بر طبق داده های انجمن چشم پزشکی ، نگاه به تلویزیون حتی انواع lcd آن به چشم ها آسیب وارد نمی کنند. این شه در دهه هفتاد میلادی شکل گرفته بود که تکذیب شده. برای مراقبت از چشم ها بهتر است اندکی از صفحه تلویزیون در فواصل نگاه آن دور بمانید.سوالات متداول پزشکی آیا آب های معدنی و بطری بهتر از آب شیر هستند؟پاسخ منفی است.به غیر از برخی از نقاط جهان که واقعا آب آلوده ای دارند، آب بطری مزیتی بر آب شیر ندارد. با مصرف آب های بطری از ورود «فلوراید» به بدن که باعث محافظت از دندان ها نیز می شود به دور خواهید ماند.سوالات متداول پزشکی آیا مصرف زیاد شکر باعث بیش فعالی می شود ؟ از دیگر سوالات متداول در زمینه سلامت بیش فعالی با مصرف شکر است و باید بدانید پاسخ منفی است.انجمن سلامت ملی می گوید که مقدار اندک و یا آن مقداری که در غذاها به کار گرفته شده نمی تواند سبب بروز اختلالاتی چون adhd یا بیش فعالی و یا هایپر شدن باشد.چنین شه ای به مطالعه پزشکی باز می گردد که در دهه ۸۰ میلادی، در آکادمی انجمن ک ن به این موضوع اشاره کرد که مصرف شکر می تواند سبب بیش فعالی در ک ن شود.در مطالعه دیگر انجام شده در سال ۱۹۹۵ نشان داده شد که مصرف شکر در رفتارهای شناختی کودک تاثیری ندارد.سوالات متداول پزشکی آیا روغن زیتون حملات قلبی را کاهش می دهد؟ این سوال از دیگر سوالات متداول در زمینه سلامت قلب بوده و پاسخ آن مثبت است.دانشمندان دریافته اند که میان مصرف روغن زیتون و بیماریی هایی که به واسطه بسته شدن عروق قلبی به وجود می آیند ارتباط وجود دارد. در مطالعات فعلی که بر روی غذاهای مدیترانه ای که حاوی زیتون زیتون قابل توجهی هستند در حال انجام شدن است، نتایج مشابهی بدست آمده.در کل خاصیت آنتی ا یدان و ضد تورم این روغن در بسیاری از مطالعات به اثبات رسیده است.در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۵ میلادی در میان ن مسن انجام شد و نتایج آن در مجله پزشکی jama به انتشار رسید، دانشمندان اسپانیایی دریافتند که در میان گروهی از ن که از رژیم میدیترانه ای با روغن زیتون فراوان تبعیت می د، ابتلا به سرطان در مقایسه با دو گروه دیگری که رژیم های دیگری داشتند، کمتر بود.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا اِس پی اِف کرم ضد آفتاب باید بیشتر از ۳۰ باشد ؟ پاسخ منفی است.تفاوت میان «اِس پی اِف» ۱۵، ۳۰ و ۵۰ به اندازه ای نیست که شما تصور می کنید. «اِس پی اِف» ۱۵ می تواند در مقابل ۹۳ درصد از اشعه «یو وی بی» از پوست محافظت کند. با افزایش این مقدار به «اِس پی اِف» ۳۰ و ۵۰ این محافظت به ترتیب ۹۷ و ۹۸ درصد افزایش پیدا می کند.انجمن غذا و دارو، برای تهیه یک کرم ضدآفتاب تنها لازم است که برچسب broad spectrum روی آن وجود داشته باشد. این برچسب بدان معناست که آن کرم می تواند در مقابل اشعه «فرابنفش آ» مراقبت لازم را به عمل آورد. حالا شما می توانید به انتخاب خود میزان «اِس پی اِف» این کرم را برای خود مشخص و آن را یداری کنید.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا پیاده وری به اندازه دویدن تاثیر دارد ؟ پاسخ به این سئوال مثبت است.البته بستگی دارد که به دنبال چه نوع تاثیری باشید. اگر تنها از جنبه سلامتی می خواهید در این مورد بدانید بله، تفاوتی ندارد. اما اگر از نظر کم وزن می پرسید، فعالیت بیشتر و سنگین تر بیشتر تاثیر دارد.بر اساس مطالعات اخیر انجام شده بر روی زانوها، دویدن بیش از آنکه در گذشته تصورش می شد، می تواند موثر باشد.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا تمام نان های سبوس دار و قهوه ای از نوع سفید آن مقوی ترند ؟پاسخ منفی است.این را به خاطر داشته باشید که همه نان های قهوه ای نمی توانند ترکیبات مناسبی برای بدن داشته باشند.بسیاری از نان های سفید از آردهای فرآوری شده تهیه می شوند. به همین دلیل هم فیبر و مواد مغذی آن از بین رفته است. در عین حال نان های سفیدی نیز وجود دارند که کاملا غنی شده هستند و به اندازه نان های مفید قهوه ای خواص دارند.اصلا مهم نیست که نان چه رنگی داشته باشد، اما اهمیت دارد که گندم، جو و کل مواد مغذی در آن باقی مانده باشد.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا مصرف قهوه می توان برای انسان سرطان زا باشد ؟ پاسخ منفی است.دقیقا همین موقع ها و در سال گذشته میلادی، انجمن بین المللی پژوهش سرطان iarc، هیچ نشانه ای از تاثیرات سمی در نوشیدن قهوه را مشاهده و ثبت نکرد. البته مطالعات فراوانی نشان داده که نوشیدن نوشیدنی داغ می تواند در بروز سرطان مری نقش داشته باشد.در طول مدت های نه چندان کوتاه، سازمان بهداشت جهانی، احتمال وجود مواد سمی پس از مصرف قهوه در مثانه انسان را می داد اما مطالعات گسترده انجام شده در این زمینه چنین فرضیه ای را رد کرد. همچنین این نتیجه بدست آمد که نوشیدن قهوه می تواند خطر ابتلا به سرطان هایی چون «کبد» و «اندومتر رحم» را کاهش نیز بدهد.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا می توانید مقدار زیادی آب بنوشید؟ از دیگر سوالات متداول در زمینه سلامت میزان مصرف آب بوده و بسیار بحث برانگیز است اما پاسخ مثبت است. این تصور می تواند وجود داشته باشد که با مصرف بیش از اندازه آب، کلیه به درستی از پس آن برنمی آید و باعث ورود مواد معدنی به خون می شود. این امر باعث کاهش میزان سدیم می شود که به این پدیده hyponatremia گفته می شود.برای آنکه از این پدیده پرهیز کنید می توانید مایعات electrolyte را در زمان ورزش جایگزین کنید که مطمئن شوید میزان لازم مایعات در طول انجام فعالیت بدنی را دریافت می کنید.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا گرم غذا در ظرف های پلاستیکی با امواج ماکرو بی خطر است؟ پاسخ مثبت است.از آنجایی که باکتری ها راحت تر بر روی ظروف پلاستیکی جمع می شوند، می توانند در اثر گرم سریع تر به غذا انتقال پیدا کنند. این نتیجه مطالعه ای بود که حدود دو سال پیش انجام گرفته بود.اما ظروفی که بر روی آن ها نوشته شده که برای استفاده در داخل ماکرو ، مشکلی ندارند چنین خطری را به همراه نخواهند داشت.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا مصرف ماست در هضم غذا موثر است ؟یکی دیگر از سوالات متداول در زمینه سلامت مصرف ماست برای مشکلات هضم است و باید گفت پاسخ مثبت است.در مطالعه ای نشان داده شد که مصرف ماست پرشده از باکتری می تواند مفید باشد. باکتری های موجود در روده می توانند در روند ش تن مواد غذایی کمک رسان باشند. بنابراین مصرف ماست پروبیوتیک می تواند گزینه مناسبی به شمار ورد.پژوهش هایی هم که در دو ماه اخیر انجام شده بود نشان داد که ماست های پروبیوتیک که امروزه از آنها استفاده می شود ممکن است واقعا نتوانند در شکم پیدا کنند و علت این امر کافی نبودن میزان آن در ماست است.بهتر است از ماست هایی که در آنها شکر و سایر افزودنی ها وجود دارد پرهیز شود.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا مصرف شربت سرفه واقعا درمان زا است ؟ پاسخ منفی است.بسیاری از پزشکان این شربت را بدون تاثیر می دانند. در مطالعه دیگری که توسط مححقان استرالیایی انجام شد، نتیجه مشابهی بدست آمد. شربت سرفه با دارا بودن «کودئین» و «آنتی هیستامین»، می تواند برای ک ن مضر هم باشد.تجویز levodropropizine می تواند گزینه بهتری به شمار آید.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا مصرف نوشیدنی های گازدار در ابتلا به دیابت نقش دارند ؟ یکی دیگر از سوالات متداول در زمینه سلامت افراد تاثیر مصرف نوشابه ها در بروز دیابت است پاسخ به این سوال مثبت است.در مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۰ میلادی، نشان داده شد که نوشیدنی های شیرین گازدار می توانند در ابتلا به دیابت نوع دوم نقش داشته باشند.در میان افرادی که یک یا دو نوشیدنی شیرین گازدار در روز می نوشند ۲۸ درصد خطر ابتلا به دیابت نوع دوم در مقایسه با افرادی که تنها یک بار در ماه از این نوع از نوشیدنی ها مصرف می کنند، بیشتر است.همچنین شکر موجود در این نوشیدنی ها در افزایش وزن هم موثر است که مطالعات انجام شده در طول ۵۰ سال اخیر چنین نتیجه ای را به همراه داشته است.سوالات متداول در زمینه سلامتآیا سوالات پژشکیخوردن غذای چینی توسط غیر چینی ها به دلیل وجود msg سردرد می آورد ؟ این یکی از سوالات متداول در زمینه سلامت است و پاسخ منفی است.این تصور وجود دارد که msg که به عنوان ماده نگه دارنده به غذاهای چینی اضافه می شود، می تواند سبب سردرد، درد قفسه و بی حسی شوند. مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۶ میلادی چنین چیزی را تصدیق نمی کند.سوالات متداول در زمینه سلامتمنبع businessinsider
به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۵۰۰ نفر از خبرنگاران رسانه های کشور با پیشگامی خبرگزاری دفاع مقدس و با تشکیل کمپین «حمایت رسانه ای از پاسداران انقلاب ی» طی بیانیه ای به سخنان سخیفانه دونالد ترامپ رئیس جمهور پاسخ دادند.در این بیانیه آمده است: مواضع خصمانه تمردان یاوه گو علیه ت و ملت ایران بار دیگر به صورت آشکار در سخنان دیوانه وار دونالد ترامپ در هفته گذشته نمایان شد. وی در سخنرانی خود با بیان اتهامات واهی به ملت ایران و مترادف قرار دادن پاسداران انقلاب ی با گرو های تروریستی، بار دیگر عدم وجود تعادل در رفتار بین المللی ت را به نمایش گذاشت. رفتاری که حتی مصرف داخلی برای ت نداشت و باعث شد تا همپیمانان این کشور نیز ایالات متحده را به س ه گیرند.این بیانیه اظهارات موهن ترامپ را نتیجه ناامیدی و ش ت سنگین ت در منطقه دانسته و افزوده است: پاسداران انقلاب ی به عنوان یک نیروی نظامی و فرهنگی با همراهی نیروهای مردمی عراق، ، حزب الله لبنان و یمن خط بطلانی بر آرزوی دیرینه و مبنی بر تقسیم کشورهای منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید کشید، به طوری که پروژه نا میمون امروزه نفس های آ حیات منحوس خود را می کشد.بیانیه کمپین «حمایت رسانه ای از پاسداران انقلاب ی» تصریح کرده است: پاسداران به مانند دیگر نیروهای مسلح در نظام مقدس ایران دارای ریشه ای مردمی است که با تکیه بر عنصر ایمان و اعتقاد به نیروهای جوان و متخصص مسیرهای سخت و ناهموار را پیمود تا به مرز خودکفایی برسد و همین موضوع باعث شد هیچ گونه تهدیدی از جمله تحریم ها نتواند در قامت یک ترعیب در برابر این نیرو قد بکشد. حضور مقتدرانه پاسداران انقلاب ی در عرصه تامین امنیت زمین، هوا و دریا امروز به خواب تلخ نیروهای م بدل شده است، تا جایی که در برابر این قدرت هیچ سلاحی جز یاوه گویی ندارند.در پایان این بیانیه آمده است: خبرنگاران رسانه های کشور همگی شانه به شانه پاسداران انقلاب ی قرار دارند، تا صاحبان بنگاه های رسانه ای صهیونیزم بین المللی نتوانند در بازی با افکار عمومی برنده میدان باشند. رژیم صهیونیستی و با استخدام نیروهای نیابتی خود در شعله های جنگ در غرب آسیا دمیده و در میدان عمل نیز مقابل م عان حرم زانو زده اند؛ لذا فعالان رسانه ای ایران ی با یکدیگر عهد می بندند تا در میدان جنگ نرم دوشادوش پاسدارن انقلاب ی م ع مظلومیت ملت های ی و دیگر کشورهای خواه جهان باشند و تبلور بخش این سخن معظم انقلاب ی باشند که « این افتخار را برای خودش باید حفظ کند که علناً و صریحاً علیه ظلم حرف بزند؛ چه این ظلم در مناطق شده ی به وسیله ی صهیونیست ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در میانمار و چه در هر نقطه ی دیگری؛ باید نسبت به اینها موضع شجاعانه و صریح خودش را اتّخاذ کند.».۱- حجت ال والمسلمین آل هاشم ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس سابق سازمان عقیدتی ایران۲- مرتضی غرقی خبرنگار ارشد صدا و سیما۳- محمد مهدی رحیمی مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری مهر۴- محمد قادری مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و سردبیر رو مه تهران تایمز۵- مسعود عابدی مدیر رسانه ای شهرداری تهران۶- حسن شمشادی خبرنگار صدا و سیما۷- محمد عزیزی مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی نباء پرس و مدیرکل روابط عمومی انجمن صنفی رو مه نگاران و خبرنگاران ایران و باشگاه خبرنگاران پویا، خبرگزاری تسنیم۸- فاطمه غلامی سردبیر مکتوب باشگاه خبرنگاران جوان۹- حسن رشوند مدیر کل پژوهش خبرگزاری فارس و عضو اتاق فکر رو مه جوان۱۰- محمد جعفرابادی فرد خبرنگار و جانشین سردبیر گروه اقتصادی خبررادیو۱۱- محمد رضا شواخی زواره خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پا تان۱۲- مختار حداد رو مه الوفاق۱۳- افشین مجلسی رو مه تهران تایمز۱۴- آرمان نصراللهی دبیر سرویس زبان کردی خبرگزاری مهر از کردستان۱۵- بابک شادی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان خارج از کشور مقیم۱۶- محمد حسین آزادبخت معاون خبر خبرگزاری آنا۱۷- معصومه خبرنگار آزاد۱۸- مصطفی خدابخشی سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس۱۹- نفیسه یزدانی رو مه اطلاعات۲۰- سید محمدصادق سیادت تابناک۲۱- علی نورعلیپور تسنیم۲۲- علاء رستمی مدیر دفتر شبکه بلادی عراق در تهران۲۳- مهدی زرین نام روابط عمومی رو مه وطن امروز۲۴- حسن کربلایی سردبیر استان های خبرگزاری فارس۲۵- کورش نور کارشناس رسانه جام جم آنلاین۲۶- فرهاد شرف پور خبرنگار دفاعی ایرنا۲۷- فرزین رحیم نظری مدیر مسئول نشریه ایران پاک۲۸- محمد شلتوکی خبرنگار خبرگزاری مهر۲۹- حسین فصیحی دبیر حوادث رو مه جوان۳۰- محمدذاکری (سیل سپور) فعال رسانه ای۳۱- مهدی خورسند دبیر رو مه حمایت۳۲- فرشته رفیعی دبیر اقتصادی خبرگزاری مهر۳۳- ساعد رمضانعلی مدیر روابط عمومی واموربین الملل اتحادیه انجمن های ی دانش اموزان۳۴- صادق ی رو مه وطن امروز۳۵- سجاد لطفی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان ایلام۳۶- شهاب الدین شعبانی نیا جانشین سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس۳۷- مصطفی کاشانی تهیه کننده شبکه الجزیره در ایران۳۸- سید هادی ایی زاده۳۹- حسین چشمه کبودی خبر نگار صدا وسیما۴۰- مریم فیروزفر دبیر حوزه رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس۴۱- ذبیح الله کاظمی روابط عمومی اتاق اصناف۴۲- محمد حسن عبدی مطلق دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما۴۳- حکیمه مصطفایی ایرنا۴۴- محمداحسانی شبکه نسیم سیما۴۵- حسین کشتکار کاریکاتوریست رو مه جوان۴۶- محمد صادق پور خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس۴۷- مهدی مهدیان خبرگزاری فارس۴۸- رضا زنداسرار رورنامه ۴۹- رامین فرهادی روابط عمومی خبرگزاری دفاع مقدس۵۰- عباس خورشیدی فرد روابط عمومی برنامه از آسمان۵۱- اسما عظیمی لعل آبادی سپهر غرب۵۲- هادی رضایی خبرنگار خبرگزاری مهر۵۳- قربانی خبرنگار رادیو ورزش۵۴- فاطمه جما اده خبرنگار فارس نیوز۵۵- شیرمحمدی کارشناس انتظامی و فعال رسانه ای۵۶- فاطمه اصلان زاده فعال رسانه ای۵۷-غلامرضا مسکنی خبرنگار رو مه جوان۵۸- محمد حسین چخماقی خبرنگار خبرگزاری میزان۵۹- سلیم مهاجری خبرنگار شبکه خبر۶۰- مهدی رحیم آبادی نمایندگی خبر گزاری دفاع مقدس استان اسان جنوبی۶۱- محمد نجارصادقی خبرنگار رو مه وطن امروز۶۲- مهدی مشکینی خبرنگار تسنیم۶۳- میثم رشیدی مهرآبادی خبرنگار مشرق۶۴- مرجان شریعت خبرگزاری تسنیم۶۵- مصطفی شیرمحمدی عکاس خبرگزاری صدا و سیما۶۶- بابک آقایی خبرنگار پار ۶۷- آرش فهیم دبیر صفحات سینمایی رو مه کیهان و هفته نامه صبح صادق۶۸- زهرا سیفی خبرنگار خبرگزاری مهر۶۹- مریم حسینی خبرنگار۷۰- شیبا سرگزی س رست خبرگزاری فارس استان سیستان و بلوچستان۷۱- فاطمه زهرا حسینی خبرنگار آزاد۷۲- آرش امیدوار خبرگزاری دفاع مقدس۷۳- صادق اسدی فعال رسانه ای۷۴- سجاد یان خبرنگار آزاد۷۵- زهره گل محمدی روابط عمومی پایگاه خبری تحلیلی شریان۷۶- محمد فاطمی زاده گروه بین المللخبرگزاری مهر۷۷- سیده فاطمه مشهدی خبرگزاری فارس۷۸- آرزو سجادی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۷۹- حسن نیا خبرگزاری تسنیم۸۰- اسما عظیمی لعل آبادی خبرنگار ایلام۸۱- حسن رضایی خبرگزاری فارس۸۲- قاسمی خبرگزاری دفاع مقدس۸۳- فرزاد علی زاده ایرنا ایلام۸۴- نقلی خبرگزاری فارس۸۵- داود مرادی فرد ارتباط با رسانه ها شرکت اب و نیرو۸۶- محمدرضا براتی مدیر مسئول وحدت درمیان۸۷- سیروس فتح الله دبیر بین الملل خبرگزاری دفاع مقدس۸۸- حسین صادق زاده مدیرمسئول پایگاه خبری مفتاح۸۹- عباس جهانتاب خبرنگار۹۰- عظیم پیرانی خبرنگار آزاد۹۱- داوود کرمی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان کردستان۹۲- رضا همدانچی جانشین سرویس تسنیم۹۳- سپیده شفیعی نژاد خبرنگار تسنیم۹۴- محمدحسن جعفری دبیر گروه دفاعی امنیتی خبرگزاری دفاع مقدس۹۵- حسین غلامی کاروکارگر۹۶- مونا معصومی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۹۷- عرفانه تاجیکی خبرنگار نفت خبرگزاری مهر۹۸- سینا کرمی نسب مدیر مسئول خبرگزاری شبکه ملی اطلاعات۹۹- علی دادفر شبکه خبر۱۰۰- رضازاده خبرنگار ایرنا۱۰۱- سرهنگ عباس واقع بین فعال رسانه ای۱۰۲- وحید علیمحمدی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری۱۰۳- عطابخش رو مه نگار آزاد۱۰۴- معصومه طاهری رو مه جوان۱۰۵- ایرنا ایلام۱۰۶- عاطفه آزادپور رو مه جوان۱۰۷- افسانه سلیمانی آفرینش ایلام۱۰۸- سید علاء نقی زاده خبرگزاری فارس۱۰۹- فاطمه عزیزی ایسنا۱۱۰- سجاد آذری باشگاه خبرنگاران جوان۱۱۱- معصومه سادات توفیق فر خبرنگار دفاع پرس استان البرز۱۱۲- متین فیروزآبادی خبرگزاری رسا اصفهان۱۱۳- علیرضا ی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۱۴- محمدرضا آقاپور خبرنگار خبرگزاری مهر۱۱۵- فاطمه کازرونی خبرگزاری مهر اصفهان۱۱۶- کبری خوانساری خبرگزاری فارس۱۱۷- احسان قنبری دبیر سرویس گرافیک خبرگزاری رسا۱۱۸- محمد حسن جعفری دبیر دفاعی خبرگزای دفاع مقدس۱۱۹- علیرضاهژبری پایگاه خبری ارک خبر اصفهان۱۲۰- مقداد کامکار خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۲۱- فاطمه سادات کیایی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۲۲- زهرا پوراسماعیل فعال مطبوعاتی منقد اجتماعی۱۲۳- محبوبه عزیز خبرنگار روز اسرار و رو مه همبستگی۱۲۴- بنفشه حکمت پور خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان۱۲۵- علی ترکمان خبرگزاری دفاع مقدس۱۲۶- سیدسعید ابطحی خبرنگار آزاد۱۲۷- علیرضا سجادیفر رو مه جوان۱۲۸- حامد حسین عسکری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر۱۲۹- عباسی مدیر روابط عمومی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور۱۳۰- مریم بیگی خبرنگار خبرگزاری فارس۱۳۱- حمیدرضا سعیدی خبرگزاری دفاع مقدس۱۳۲- زینب رمضانی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس اسان جنوبی۱۳۳- فضل الله رمضانی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس اسان جنوبی۱۳۴- زینب مقدم خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس اسان جنوبی۱۳۵- ریحانه رمضانی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس اسان جنوبی۱۳۶- مرضیه رزاززاده عکاس خبرگزاری ایمنا۱۳۷- حامد طبیعت پور جوان آنلاین۱۳۸- روح الله صابرزاده دبیر گروه استان های خبرگزاری دفاع مقدس۱۳۹- مجتبی جهان بخش عکاس خبرگزاری موج اصفهان۱۴۰- رحیم محمدی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۴۱- محمد جواد فرمانی عکاس۱۴۲- فاطمه نوری شکری سردبیر سایت باحجاب۱۴۳- زهرا ظهروند خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم۱۴۴- زهرا حامدی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۴۵- هادی شریفی تسنیم۱۴۶- عطیه همتی خبرنگار خبرگزاری مهر۱۴۷- سجاد جعفری س رست خبرگزاری فارس اسان جنوبی۱۴۸- محسن مرادی س رست خبرگزاری دفاع مقدس استان لرستان۱۴۹- محمدرضا گودرزی خبرنگار آزاد۱۵۰- محمد چهار ی خبرنگار آریا۱۵۱- مهسا شمس کلائی خبرنگار رو مه کیهان و خبرگزاری علم و فناوری۱۵۲- محمد نریمانی خبرگزاری تسنیم اصفهان۱۵۳- محمد ملکی مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی ا خبر۱۵۴- کریم بیرانوند خبرنگار خبرگزاری بسیج۱۵۵- یوسف علایی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس در اصفهان۱۵۶- امین قاسمی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس اسان رضوی۱۵۷- محسن قائمی دبیر سرویس ع خبرگزاری رسا۱۵۸- هادی ابراهیم زاده رو مه جوان۱۵۹- مریم نظری خبرنگار حرف لُر۱۶۰- محمدجواد مهدی زاده خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۶۱- سبحان کاکایی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۶۲- سید محمد رضا ابطحی خبرگزاری ایرنا۱۶۳- سجاد محمدی فارسانی خبرگزاری رسا استان چهارمحال و بختیاری۱۶۴- علیرضا چاجی خبرگزاری فارس اسان جنوبی۱۶۵- حدیثه صالحی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان مازندران۱۶۶- رسول حسنی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۶۷- مجید فراهانی واحد تولید سیما در سازمان صداوسیما۱۶۸- مرضیه نظری زاده خبرنگار جهانبین نیوز چهارمحال و بختیاری۱۶۹- پور اسماعیل نویسنده و منقد اجتماعی۱۷۰- احمد مولوی باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری۱۷۱- فهیمه سادات حقانی خبرنگار خبرگزاری مهر۱۷۲- رمضانی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس اسان جنوبی۱۷۳- یاسر بابایی مدیرمسوول پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها و مدیر مسوول مجله ادبی فصل قلم۱۷۴- قاسمی خبرنگار آزاد ارومیه ۱۷۵- خدابنده خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شهرکرد۱۷۶- شاهوردی ایرنا ۱۷۷- پیمان محمدی خبرگزاری فارس شاهین شهر۱۷۸- مهدی محمدی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس اردبیل۱۷۹- علی صفری نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس بوشهر۱۸۰- محدثه هاشمی زاده خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۸۱- سعیدپوریان خبرنگار ا خبر۱۸۲- مهدی کاظمی فرد رو مه امروز اسان جنوبی۱۸۳- پودنچی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس در خوزستان۱۸۴- ناصر حضوربخش س رست خبرگزاری موج دراصفهان و مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ندای فردای اصفهان۱۸۵- مجید غلامی ارجنکی کارشناس ارتباطات و رسانه شورای هماهنگی تبلیغات ی استان چهارمحال و بختیاری و خبرنگار رو مه عصر قلم۱۸۶- احسان ذاکری خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۸۷- مهسا مهدوی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۱۸۸- فریبا حیدری خبرنگارصداوسیما۱۸۹- حسن انتظارقائم س رست و خبرنگار رو مه جام جم و رو مه ایران در استان چهار محال و بختیاری۱۹۰- احمدرضا محمدی سامانی خبرنگار آزاد استان چهارمحال و بختیاری۱۹۱- حامد افروغ دبیر فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس۱۹۲- وحید علی محمدی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری۱۹۳- رقیه محمدی خبرنگار رو مه مرکز اسان جنوبی۱۹۴- سمانه مسلمی خبرنگار مترجم خبرگزاری دفاع مقدس۱۹۵- مریم هاشمی خبرنگار و مترجم صفحه انگلیسی خبر گزاری دفاع مقدس۱۹۶- ولی منصوریان خبرنگار دفاع مقدس۱۹۷- محسن مرادی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس لرستان۱۹۸- صغری احمدی خبرنگار هفته نامه امروز چهارمحال وبختیاری۱۹۹- سید محمد ساداتی سردبیر خبرگزاری تسنیم استان البرز۲۰۰- اورنگ کیانی دسفاردی رو مه سالداران چهارمحال و بختیاری۲۰۱- سعید ساداتی فعال رسانه ای۲۰۲- سمانه خسروی مدیراجرایی هفته نامه مهرمشرق استان اسان جنوبی۲۰۳- منصوره عظیمی عکاس خبرگزاری دفاع مقدس۲۰۴- اعظم انصاری خبرگزاری تسنیم اسان جنوبی۲۰۵- روح ا...شریف پور روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری۲۰۶- حکیمه بهمن زاده خبرنگار ایکنا و ایسنای اسان جنوبی۲۰۷- کارکن خبرنگار آزاد اسان جنوبی۲۰۸- شیوا نوری خبرنگار خبرگزاری فارس اردبیل۲۰۹- محمد جواد میرخانی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۲۱۰- حدیثه رنجبر دبیر سرویس اجتماعی رو مه اسان جنوبی۲۱۱- پاداشی روابط عمومی استانداری اردبیل۲۱۲- جواد صفائی خبرنگار آزاد۲۱۳- فاطمه برخورداریان خبرنگار رو مه راه مردم استان چهارمحال و بختیاری۲۱۴- دهقانی نژاد خبرنگار بسیج استان یزد۲۱۵- فاطمه باغبان خبرنگار و روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد۲۱۶- فاطمه واعظی نسب خبرنگار تسنیم اسان جنوبی۲۱۷- مهرور خبرنگار خبرگزاری شبستان اسان جنوبی۲۱۸- رحمتی راد خبرنگار خبرگزاری مهر اسان جنوبی۲۱۹- صادق خبرنگار آزاد از شهرکرد۲۲۰- هوشنگ مصطفوی مدیر مسئول هفته نامه منطقه ای تاراز چهارمحال وبختیاری۲۲۱- پرمایه صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری۲۲۲- مریم سرگزی خبرنگار خبرگزاری فارس استان سیستان و بلوچستان۲۲۳- اخوی روابط عمومی بنیاد شهید استان اردبیل۲۲۴- اکرم دالوند خبرنگار هفته نامه سروش زاگرس استان لرستان۲۲۵- قادری خبرنگار آزاد استان چهارمحال وبختیاری۲۲۶- حمید تات خبرنگار تسنیم در شهریار و ملارد۲۲۷- طهمورث فتاحی الیکوهی مدیر مسئول هفته نامه امین بختیاری۲۲۸- سعید نوروزی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۲۲۹- سیدی خبرگزاری بسیج۲۳۰- مجتبی علیان انجمن صنفی خبرنگاران و رو مه نگاران ایران۲۳۱- خسروهداوندخانی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان تهران۲۳۲- علی یوسفی خبرنگار صدا و سیمای مازندران۲۳۳- مهران خاکی زائی، خبرنگار خبرگزاری فارس و مهر استان سیستان و بلوچستان۲۳۴- محمدجواد صیدی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس کرمانشاه۲۳۵- لیمویی خبرگزاری فارس اسان جنوبی۲۳۶- حسین ثالثی سایت جامع دفاع مقدس۲۳۷- علی باصیری سردبیر ماهنامه نسیم چهارمحال و بختیاری و پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام۲۳۸- نخعی خبرگزاری مهر اسان جنوبی۲۳۹- ذوالفقار سلیمانی سردبیر نشریه ماهان ترشیز کاشمر اسان رضوی۲۴۰- نایبی خبرگزاری رسا اسان جنوبی۲۴۱- زهرا طوسی پایگاه خبری صدای مشهد۲۴۲- محمد جواد رنجبر خبرنگار رو مه اسان۲۴۳- سارا غلامی کارشناس روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اسان جنوبی۲۴۴- مهدی وفائی فرد خبرنگار آزاد۲۴۵- فاطمه زیراچی س رست خبرگزاری مهر در اسان جنوبی۲۴۶- صمد علی بیگلو نمایندگی خبرگزاری دفاع پرس آذربایجان شرقی۲۴۷- اعظم سادات محمودآبادی خبرنگار رو مه امروز اسان جنوبی۲۴۸- زهره علیبابایی خبرنگار هفته نامه جهان بین چهارمحال و بختیاری۲۴۹- مریم شهیدزاده صدا و سیمای مرکز اسان جنوبی۲۵۰- فرج الله فرهادی خبرگزاری تسنیم و رو مه سالداران چهارمحال و بختیاری۲۵۱- احسان صحرایی مدیرمسئول پایگاه خبری نسیم دهلران۲۵۲- نظری مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری۲۵۳- سجاد کاویانی سردبیر و خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری نسیم دهلران۲۵۴- سکینه اسمی س رست خبرگزاری مهر آذربایجان غربی۲۵۵- روح اله جام سحر باشگاه خبرنگاران جوان دهلران۲۵۶- یان نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس هرمزگان۲۵۷- احسان پیرانی خبرگزاری صدا و سیما آبدانان۲۵۸- امین دانیالی خبرنگار صدا و سیمای آبدانان۲۵۹- بهمن عزیزی خبرنگار خبرگزاری صداو سیما اردبیل۲۶۰- فرشته حاجی زاده خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۲۶۱- یونس یعقوبی خبرنگار خبرگزاری صداو سیما اردبیل۲۶۲- مجید صیفی خبرنگار صدا و سیما اسان جنوبی۲۶۳- سید ابوالفضل حقانی خبرنگار تسنیم اسان جنوبی۲۶۴- حمیده هشیار خبرگزاری پانا استان اسان جنوبی و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بیرجند۲۶۵- جواد حاتمی مدیر پایگاه خبری آیسک۲۶۶- جوادرضایی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان لرستان۲۶۷- نسرین مسعودی نسب خبرنگار صدا و سیما(شهرمود) اسان جنوبی۲۶۸- حکیمه موسی نژاد خبرنگار ازاد۲۶۹- ذبیح الله کاظمی وردنجانی روابط عمومی اصناف و اتحادیه مصالح ساختمانی شهرستان بن۲۷۰- اعظم جمالی خبرنگار صدا و سیمای اسان جنوبی۲۷۱- سید حسینعلی تقوی خبرگزاری بسیج مازندران۲۷۲- سیدیاسر سیاح خبرنگار آزاد۲۷۳- مینا فرجی رو مه شهروند در جنوب غرب استان تهران۲۷۴- حسین بابایی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان البرز۲۷۵- رئوف رحیمی خبرنگار عکاس رو مه اسان۲۷۶- رضا حامدی اردبیلی پژوهشگر ارشد صدا و سیمای مرکز اردبیل۲۷۷- محمد خسروی خبرنگار رو مه اسان۲۷۸- سید حسین ضیایی گوینده و گزارشگر رادیو۲۷۹- رضایی خبرگزاری صداوسیمای اسان جنوبی۲۸۰- اقدامی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس گیلان۲۸۱- شمایلی خبر گزاری بسیج۲۸۲- عابدی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس یزد۲۸۳- حیدری قدس خبر۲۸۴- نادی دبیر سرویس ورزشی پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر۲۸۵- فاطمه دبیر خبر اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر۲۸۹- نوشین طهماسبی خبرنگار خبرگزاری ایرنا استان البرز ۲۹۰- میثم پوراعظم خبرنگار آزاد۲۹۱- رحیمی خبرنگار و رو مه جوان و رو مه دیده بان استان چهارمحال محال و بختیاری۲۹۲- مهری کارخانه نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس مرکزی۲۹۳- یعقوب شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در پارس آباد۲۹۴- ولی نیکخواه نشریه اردبیل فردا۲۹۵- عیدی خانه زر خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ایلام۲۹۶- ریحانه جلالی نمایندگی خبرگزاری فارس استان مرکزی۲۹۷- راضیه لواف نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس سمنان۲۹۸- علیرضا نظری فعال رسانه ای۲۹۹- مجتبی نودهی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس اسان شمالی۳۰۰- هوشنگ نوبخت نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس خوزستان۳۰۱- محمد رضا خوش گفتار فعال رسانه ای۳۰۲- امید واحدی فر صدا و سیمای اسان جنوبی۳۰۳- مهدی مرادی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس همدان۳۰۴- مجتبی دی آبادی خبرنگار خبرگزاری فارس همدان۳۰۵- سید میثم رحمتی خبرنگار آزاد۳۰۶- فاطمه السادات باب الحوائجی همدان پیام۳۰۷- فرانک پیری صداوسیمای ایلام۳۰۸- کرم پیروزه خبرنگار صدا وسیما ایلام۳۰۹- ابوالفضل اعتراف نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس گلستان۳۱۰- علی الماسی خبرنگار صداوسیمای ایلام۳۱۱- سجاد اویسی باشگاه خبرنگاران جوان ایلام۳۱۲- محسن رجائی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس سیستان و بلوچستان۳۱۳- بهروز فاضلی خبرنگار صداوسیمای مرکز ایلام۳۱۴- کبری قنبری خبرنگار صدا و سیمای مرکز ایلام۳۱۵- حبیب احمدی صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه امید اردبیل۳۱۶- حمید حید ناه رو مه مهران۳۱۷- افسانه ایرامی صدا و سیمای مرکز ایلام۳۱۸- مسلم نوری آهنگران خبرنگار آزاد۳۱۹- قدرت باقری تهیه کننده وکارگردان سیما مرکز ایلام۳۲۰- قاسم الله یاری نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس قزوین۳۲۱- نجم الدین موسی نژاد مجری و گوینده صداوسیمای مرکز ایلام۳۲۲- روح اله کرمی خبرنگار آزاد۳۲۳- شریعت پناه ماهنامه پیام انقلاب۳۲۴- کیانپور عکاس خبرگزاری بسیج همدان۳۲۵- محسن رنگین کمان دبیر ع خبرگزاری دفاع مقدس۳۲۶- سید علی درخشان خبرنگار آزاد استان چهارمحال وبختیاری۳۲۷- حیدری نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس زنجان۳۲۸- وحید حاجیان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ایلام۳۲۹- سیدمهدی حسینی سردبیر هفته نامه خورشید استان چهارمحال و بختیاری۳۰- الهام مهدیزاده خبرنگار آزاد۳۳۱- افشار پرویزی بابادی مدیر مسئول هما خوزستان و امید خوزستان۳۳۳- فهیمه طاهری نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس کرمان۳۳۴- بهرام محمدرضالو خبرنگار آزاد۳۳۵- جوشن خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد۳۳۶- سید موسی حسینی تهیه کننده و کارگردان۳۳۷- نورالله جویا خبرنگار و مدیرمسئول جویا آنلاین۳۳۸- لیلا شهمراد خبرنگار آزاد۳۳۹- معراج علی زاده سردبیر سایت و تصویربردار باشگاه خبرنگاران جوان مرکز ایلام۳۴۰- بهاره نباتی عکاس هلال احمر استان ایلام۳۴۱- هدی چالش چالشتری روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرکرد۳۴۲- مقدم خبرنگار آزاد۳۴۳- مسعود جوکار نشر فرهنگ۳۴۵- محمد حیاتی روابط عمومی آزاد ی واحد دهلران و خبرنگار خبرگزاری آنا۳۴۶- هادی یوسفی خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری۳۴۷- هادی مرادی خبرگزاری دفاع مقدس۳۴۸- مسعود رییسی تصویر بردار خبر صداوسیما ایلام۳۴۹- مهرداد یوسفی تهیه کننده و کارگردان سیمای مرکز کردستان۳۵۰- حمید ی دبیر سرویس و بین الملل رو مه زاینده رود۳۵۱- مرتضی احمدی نجات مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی کاشان۳۵۲- رضا رضی صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری عصرنفت۳۵۳- رحمانی خبرنگار آزاد ۳۵۴- رضا خبرنگار ایرنا ایلام۳۵۵- انسیه معماریان سایت خبری تحلیلی مهر کرج۳۵۶- علی کاوری رو مه اطلاعات و رو مه جمهوری دهلران۳۵۷- منصورگلناری خبرنگار آزاد۳۵۸- محمد جواد براتی مدیر روابط عمومی صنعتی اصفهان۳۵۹- ساناز صیدی خبرنگارآزاد چهارمحال و بختیاری۳۶۰- مهدی امان خبرنگار آزاد۳۶۱- میرزایی نیا روابط عمومی و امور فرهنگی علمی کاربردی اصفهان۳۶۲- مریم صابری یگانه س رست خبرگزاری بسیج همدان۳۶۳- اسکندر متقی زاده ندای الهی۳۶۴- امین صمدی خبرنگار خبرگزاری بسیج همدان۳۶۵- یوسفی مظاهر خبرنگار خبرگزاری بسیج همدان۳۶۶- سید علیرضا سجادی عکاس خبر گزاری بسیج همدان۳۶۷- معصومه سلیمانی خبرنگار حوزه تخصصی ایثار و شهادت۳۶۸- شهرام ذبیحی خبرنگار خبرگزاری بسیج ملایر۳۶۹- غلامرضاکرمی مدیر کانال خبری نظام آباد۳۷۰- شیرمحمدی خبرنگار خبرگزاری مهر چهارمحال و بختیاری۳۷۱- سمیه علیخانی خبرنگار بسیج خواهران۳۷۲- مریم محلوجی نویسنده صدا و سیمای مرکز اصفهان۳۷۳- سید محمد ان خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای شهرستان ا ۳۷۴- مرتضی عبدلی سند خبرنگار خبرگزاری بسیج و باشگاه خبرنگاران جوان همدان۳۷۵- میثم پورلامع خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس۳۷۶-غلامرضافروغی نیا مدیرمسئول اقتصاد بومی۳۷۷- کیانپور خبرنگار خبرگزاری بسیج همدان۳۸۸- قاسملو خبرگزاری بسیج خواهران بهار۳۸۹- مهری مصور اصفهان زیبا۳۹۰- شفائی مسئول خبرگزاری بسیج ناحیه نهاوند۳۹۱- اسماعیل باتمانی دبیر و مسئول جمعیت فرزندان شاهد ایثارگر شهرستان کامیاران۳۹۲- فرزانه فرجی رو مه اصفهان زیبا۳۹۳- مجتبی باجلانی مدیرمسئول وبسایت کامیاران نیوز۳۹۴- فاطمه اکبری خبرنگار اسان جنوبی۳۹۵- رضازاده خبرنگار ایرنا۳۹۶- علیرضا ساغری خبرنگار صدا وسیما مرکز ایلام۳۹۷- یزد خواستی فعال فرهنگی رسانه ای اصفهان۳۹۸- فرشاد دار صداوسیمای مرکزایلام۳۹۹- یونس پروین تهیه کننده۴۰۰- زهرا پوراسماعیل هستم خبرنگار آزاد۴۰۱- مرتضی جلالی خبرنگار آزاد۴۰۲- پویا باجلانی سردبیر کامیاران نیوز۴۰۳- اشرفی خبرنگار صدا وسیما ملایر۴۰۴- محمد گل محمدی پایگاه خبری ملایری ها۴۰۵- مهدی ناصری خبرنگار خبرگزاری رسا اصفهان۴۰۶- ع سهر خبرنگار صدا و سیما ملایر۴۰۷- احسان آبشینه فعال رسانه ای۴۰۸- جمال طاهری مدیر سایت رهیافته۴۰۹- قاسم نظری راوی دفاع مقدس و مدیر مسئول انتشارات سوره های عشق۴۱۰- هادی اسماعیلی گوینده خبر صدا و سیمای مرکز ایلام۴۱۱- بهزاد مرادحاصلی خبرنگار صدا و سیمای استان ایلام۴۱۲- سادات کاظمی خبرنگار پایگاه خبری مفتاح۴۱۳- سیدحرمت الله مقدم خبرنگارایرنا ایلام۴۱۴- رضا صالحی مدیر مسوول هفته نامه قاف قلم، پایگاه خبری همراز و مدیر تحریریه خبرگزاری ایمنا اصفهان۴۱۵- رسول رحمتی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس فارس۴۱۶- نوری خبرگزاری مهر مازندران۴۱۷- سپیده بارانی سردبیر هفته نامه قاف قلم اصفهان۴۱۸- زینـــــب تاج الدیـن رو مه اصفهان زیبا۴۱۹- مراد طاهر نیا مدیر مسوول هفته نامه فرهنگ ملایر۴۲۰- جلال فتاحی آوای آباد غرب۴۲۱- نازیلا انصاری پورمدیرمسئول فصل نامه حوا اصفهان۴۲۲- مجید مختاری قائم مقام مدیر مسول هفته نامه همدان۱۴۰۰۴۲۳- ابوالفضل توکلی فعال رسانه ای۴۲۴- فرمایی طلیعه امید ملایر۴۲۵- ایرانی فعال رسانه ای دفاع مقدس۴۲۶- خنده جام مدیر روابط عمومی شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران۴۲۷- صادقی مستند ساز۴۲۸- زهرا فنایی دبیرسرویس شهرستان خبرگزاری ایمنا اصفهان۴۲۹- عبدالرضا رادفر فعال رسانه ای۴۳۰- نگار شیخ پور خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شهرکرد۴۳۱- غلامی کارشناس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری۴۳۲- اکبر منتشلو رو مه اصفهان زیبا۴۳۳- ی سردبیر هفته نامه والی۴۳۴- محمد رضا خلیلی فعال رسانه ای۴۳۵- فوزیه یکتاپور خبرنگار اصفهان۴۳۶- رقیه ملک زاده سردبیر نشریه خیبر اردبیل۴۳۷- محسن مریدی خبرنگار ایجنا۴۳۸- محمود امینی راد فعال رسانه ای همدان۴۳۹- علی شیبانی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس استان یزد۴۴۰- علی سهر باشگاه خبرنگاران جوان۴۴۱- داود مؤمنی سردبیر هفته نامه فرهنگ ملایر۴۴۲- وحدتیان خبرگزاری تسنیم همدان۴۴۳- ناصری زارع خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندر آستارا۴۴۴- مجتبی ندا خبرگزاری صدا و سیمای اسان جنوبی۴۴۵- محمد صالح جباری سردبیر ویژه نامه استانی رو مه جوان استان همدان۴۴۶- سمیه بشارتی خبرنگار خبرگزاری شبستان استان گیلان۴۴۷- زهرا شیرانی خبرنگارآزاد اصفهان۴۴۸- مریم رحیمیان سردبیر تسنیم همدان۴۴۹- معصومه نیک کار مدیر مسئول نشریه گیلان و سایت تحلیلی خبری پویشگران گیل۴۵۰- گوهری سایت بسیج نیوز شهرستان اسدآباد۴۵۱- سیدعلی اکبرفاطمی بوشهر کاکی فعال رسانه ای۴۵۲- اقبال الماسی مدیر مسوول نشریه چشم انداز همدان۴۵۳- احسان مداح رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران اسان جنوبی۴۵۴- علی بختیاری راد خبرنگار خبرگزاری صداوسیما شهرستان بدره ایلام۴۵۵- صادق کریمی مدیر اجرایی هفته نامه منطقه ای هم شان۴۵۶- صالح کیانی سردبیر دوهفته نامه هم صدای مردم و خبرنگار کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری۴۵۷- شهرام نوروزی فتوحیه روابط عمومی وزارت نیرو۴۵۸- فاطمه حسن زاده باشگاه خبرنگاران اسان رضوی۴۵۹- نوشین کریمی خبرگزاری شبستان گیلان۴۶۰- همایون گوهری باشگاه خبرنگاران جوان استان ایلام۴۶۱- مهدیزاده صداوسیمای ایلام۴۶۲- ابوالفضل بمانی نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس قم۴۶۳- رستمی تسنیم اصفهان۴۶۴- مالک عزیزی تهیه کننده سیما مرکز ایلام۴۶۵- سجاد رئوفی صداوسیمای مرکز ایلام۴۶۶- احسان کهندانی خبرگزاری بسیج۴۶۷- تقی حسن زاده خبرنگار صدا وسیمای البرز۴۶۸- میراحمدی قدس خبر۴۶۹- سجاد خبرگزاری رسا۴۷۰ – غزال جعفری فعال رسانه ای۴۷۱- نواب از رسانه فاطمیون مشهد مقدس۴۷۲- مریم شیرعلیزاده نشریه سروش سبلان از اردبیل۴۷۳- محمد ابراهیمی عکاس اصفهان۴۷۴- سید محمد ساداتی خبرگزاری تسنیم استان البرز۴۷۵- فاطمه روح نواز سردبیر نشریه چشم انداز اردبیل۴۷۶- مهرداد شهبازی مدیر مسوول پایگاه خبری پرندپرس۴۷۷- دانیال درویشی پایگاه خبری شهر۲۴۴۷۸- بهارحسن زاده نشریه مغان امروز اردبیل۴۷۹- احمد اسانی لالی نیوز۴۸۰- الهام سروی نشریه بامداد اردبیل۴۸۱- قاسمی روابط عمومی حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی۴۸۲- سمیه نظری زاده خبرنگار خبرگزاری فارس استان چهارمحال و بختیاری۴۸۳- علی سلمان زاده مدیر مسئول ماهنامه چراغ البرز۴۸۴- روح الله مهدوی خبرنگار آزاد۴۸۵- ساری خبرنگار ا خبر۴۸۶- سیداحسان جوادزاده معمار خبرنگاربسیج استان قم۴۸۷- میر حسین رحیمی سردبیر رادیو کوهنورد۴۸۸- فریده صادق سفیر سبلان۴۸۹- علیرضا اردستانی مجمل نیوز۴۹۰- عباس چیوائی سردبیر دوهفته نامه سفیران استان اصفهان۴۹۱- سید حسین ان مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام۴۹۲- محمدکریم ویسی خبرنگار آزاد۴۹۳- میر جلال فتاحی مدیر پایگاه خبری، اجتماعی آوای آباد غرب۴۹۴- علی آزوغ، خبرنگار سایت خبری تحلیلی سامانِ برتر شهرستان سامان۴۹۵- محسن برنای تنها، خبرنگار اداره کل کمیته امداد و رو مه آوای اسان جنوبی۴۹۶- کرمی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و بسیج ا ۴۹۷- زهره طلوعی س رست رو مه اقتصاد پویا و س رست پایگاه خبری شما نیوز در استان اصفهان۴۹۸- عباس شیرزادی مدیر کانون رسانه شهرستان شهریار۴۹۹- زهره کمیجانی خبرگزاری تسنیم البرز۵۰۰- زلیخا صفری مسئول پایگاه خبری و تحلیلی صفیر گیلان۵۰۱- جواد رستمی مسول دفتر خبرگزاری رسا در اسان رضوی۵۰۲- علی چگنی مدیر مسئول ماهنامه فریاد نهاوند۵۰۲- فاطمه بیاتی اشکفتکی خبرگزاری بسیج چهارمحال و بختیاری۵۰۳- محمد زاغیان واحد خبر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان۵۰۴- صادق حمودپور مدیر کانال خبری تحلیلی شفق۵۰۵- مصطفی صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه سراسری م عان۵۰۶- بهارحسن زاده نشریه مغان امروز اردبیل۵۰۷- صغری سپهوند مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه افلاک امروز و افلاک لرستان و س رست رو مه قدس در لرستان۵۰۸- محسن آقازاده مدیر مجموعه منتظران پسر انسان۵۰۹- سمیه پارسادوست مدیر تحریریه رو مه زاینده رود۵۱۰- محمد امین یاسری خبرنگار آزاد۵۱۱- کبری سعادتی آ ۵۱۲- محمد قمین خبرگزاری رسا۵۱۳- فاطمه خالدی هفته نامه شکوه ۵۱۴- امید زارعی خبرگزاری دفاع مقدس۵۱۵- روح الله شاه نظری صاحب نیوز۵۱۶- کیومرث کوهی صدا و سیمای ایلام۵۱۷- محمدی رو مه دنیای اقتصاد و هفته نامه چشم انداز همدان۵۱۸- کاوه کهن رو مه نگار۵۱۹- محمدباقرسیف فردای نهاوند۵۲۰- صدرا قاضی خبرنگار۵۲۱- زهرا بیگدلو خبرنگار رو مه سپهرغرب۵۲۲- مرتضی عرب نجات خبرنگار رو مه اسان جنوبی۵۲۳- مریم آرمون پور صدا و سیمای مرکز ایلام۵۲۴- محمد علی روزبه صدا و سیمای نهاوند۵۲۵- فرامرز کمیلی روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی اسان جنوبی۵۲۶- مصطفی قلی زاده مدیر روابط عمومی مرکز بین المللی توسعه خواهرشهری های ایران۵۲۷- علیرضا بهرامی مجد تسنیم۵۲۸- ایزد مهرآفرین دبیر فرهنگی رو مه جوان۵۲۹- محمد علی روشن پایگاه خبری دنیای صنایع(صنایع نیوز)۵۳۰- سید پویا هاشمی رو مه صبح نو۵۳۱- غلامحسین ی فرد رو مه نگار و مدرس ارتباطات۵۳۲- حمید ی خبرنگار ۵۳۳- مصطفی وثوق کیا خبرگزاری فارس۵۳۴- علی خدابخشی مدیر سایت ایران۵۳۵- محبوبه نیاورانی دبیر رو مه صبح نو۵۳۶- حسام رضایی خبرنگار خبرگزاری مهر۵۳۷- فهیمه رضیان خبرنگار خبرگزاری مهر۵۳۸- بهزاد شهبازی رئیس اتاق خبر خبرگزاری مهر
به گزارش ایسنا، اقدامات معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ت یازدهم در حوزه های بهداشت، مدیریت شبکه، مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، مدیریت بیماری های واگیر و غیرواگیر، سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، سلامت دهان و دندان، جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه جامعه و سلامت محیط و کار اعلام شد.بنابر اعلام وب دا، اهم اقدامات چهار ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه بهداشت به شرح زیر است:
در حوزه بهداشت شش برنامه اجرا شده است:
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به روستاییان، ای زیر ۲۰هزار نفر و عشایر
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به حاشیه نشینان ا
• برنامه ارائه خدمات نوین سلامت به جمعیت ای زیر ۵۰ هزار نفر و تداوم آن به سایر ا
• ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم
• برنامه تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی
• برنامه بهداشت عمومی، آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاک
مدیریت شبکه
برنامه تحول در حوزه بهداشت در مناطق شهری و حاشیه نشین
- تحت پوشش قرار دادن ۵۳۲۲۲۴۵۱ نفر در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر و حدود ۵۲ میلیون نفر حاشیه نشین در پوشش مراقبت های اولیه سلامت قرار گرفتند. از این تعداد، پوشش ۱۰۱۶۰۰۰۰ نفر جمعیت حاشیه نشین و نین س تگاه های غیررسمی هستند که به مراقبت های اولیه سلامت دسترسی یافتند
- دسترسی بیش از ۱۸۷۰۰۰۰۰ نفر از طریق مشارکت با بخش خصوصی (برون سپاری واحدهای ارائه دهنده خدمت) به خدمات سطح اول
- دسترسی بیش از ۳۳۴۰۰۰۰۰ نفر از طریق مدیریت تی و با استراتژی ید خدمت نیروی انسانی موردنیاز می توانند خدمات سطح اول را دریافت می کنند
- تامین ۵ قلم داروهای مکمل برای جمعیت روستایی، حاشیه نشین و ا
- اختصاص یک پایگاه سلامت به ازای متوسط هر ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
- اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای هر ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
- بکارگیری و تبدیل وضعیت ۱۸۲۲۶ مراقب سلامت (یک نفر مراقب سلامت بازای هر ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری) و بکارگیری ۹۹۰۳ نفر از طریق بخش خصوصی
- اشتغا ایی بیش از ۱۹۱۰۰ نفر دانش آموخته های پزشکی و پیراپزشکی
- راه اندازی و تبدیل وضعیت ۴۷۲۸ پایگاه سلامت ضمیمه و غیرضمیمه
- راه اندازی و تبدیل وضعیت ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت
- تعمیر و تجهیز ۴۰۷۰ واحد ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری
- احداث، تکمیل و ید ۲۵۰ مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت در مناطق شهری و حاشیه ا در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و آغاز عملیات احداث حدود ۲۰۰۰ واحد شهری در سال ۱۳۹۵
گزارش مربوط به گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمت در این مناطق تا آذر ۱۳۹۵ به قرار زیر است:
- ارائه خدمت ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره ۳۰۳ مرکز به روش برون سپاری و ۱۸۱۰ مرکز به روش تی
- ارائه خدمت ۴۷۸۲ پایگاه سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره ۱۶۷۴ پایگاه به روش برون سپاری و ۳۰۵۴ پایگاه به روش تی
- از تعداد ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت فعال شده در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر، ۳۳۲ مرکز در مناطق حاشیه نشین قرار دارند
- از ۴۷۲۸ پایگاه سلامت فعال شده، تعداد ۷۴۷ پایگاه در منطقه حاشیه نشین مستقر هستند.
- جمعیت تحت پوشش خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به روستاییان، ای زیر ۲۰هزار نفر و جمعیت عشایر (پزشک خانواده و بیمه روستایی) و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳ میلیون نفر به ۲۸ میلیون نفر افزایش داشته که از این تعداد حدود ۲۲ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه روستایی هستند.مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تعداد ۴۱۰۵ مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی در سال ۱۳۹۵ شامل ۲۵۸۲ مرکز روستائی و ۱۵۲۳ مرکز خدمات جامع سلامت شهری می باشد. تامین ۴۳۶ قلم داروی اساسی و ۷ قلم مکمل دارویی برای کلیه مراکز مجری برنامه در روستاها و ارائه خدمات دارویی توسط ۴۱۳۵ داروخانه فعال در قالب ۱۱۲۵ داروخانه تی و ۳۰۱۰ داروخانه غیر تی در سال ۹۵
• ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط ۳۰۸۹ آزمایشگاه فعال در برنامه (۲۷۶۵آزمایشگاه تی و ۳۲۴ آزمایشگاه از طریق ید خدمت از بخش غیر تی) و ارائه خدمات رادیولوژی در ۱۷۱۲ مرکز تی و ۲۵۰ مرکز غیر تی
• ارائه خدمت ۶۶۴۱پزشک، ۵۳۷۷ ماما، ۸۰۶ پرستار، ۱۵۰۳ نیروی آزمایشگاه و ۹۸ نیروی رادیولوژی در سال ۹۵ در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تکمیل پوشش برنامه ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاییان در قالب ۱۳ خدمت دندانپزشکی رایگان برای گروه های هدف
• افزایش تعداد واحد دندانپزشکی از ۱۲۰ واحد به ۸۴۵ واحد و ارتقای خدمات به دانش آموزان از یک میلیون به ۵ میلیون خدمت
مدیریت بیماری های واگیر
• تجهیز و ساخت سردخانه مرکزی وا ن و مواد بیولوژیک براساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، در سال ۹۴
• عدم رخداد همه گیری بیماری وبا بعد از حدود ۴۰ سال در سال ۹۳، در سال ۹۴ تنها یک مورد عدم رخداد بیماری وبا از ابتدای سال ۹۵ تاکنون
• اجرای مراحل پایانی برنامه حذف مالاریا براساس تعهدات بین المللی و ملی که منجر به کاهش موارد انتقال محلی بیماری مالاریا از ۴۰۷ مورد در سال ۹۲ به کمتر از ۵۰ مورد تا پایان سال ۹۵
• مدیریت و کنترل بیماری کروناویروس در کشور
• کنترل بیماری های بازپدید و نوپدید
• اجرای نظام مراقبت سندرمیک برای تقویت برنامه مقررات بهداشتی بین المللی و تقویت نظام جاری ثبت و مراقبت بیماری های واگیر کشور
• ماده شدن بخش بستری جهت بیماران مبتلا به سل مقاوم به درمان از یک بخش به ۴ بخش
• راه اندازی و تکمیل ۹ آزمایشگاه پیشرفته سل در کشور
• تجهیز ۴ آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل به دستگاه genexpert برای اولین بار در کشور و کاهش زمان تشخیص از ۲ ماه به کمتر از ۹۰ دقیقه
• تشکیل شبکه آزمایشگاهی پیشرفته تشخیص follow up بیماری aids در کشور به تعداد ۱۴ آزمایشگاه
• ایجاد شبکه پزشکان درمانگر ایدز و آموزش بیش از ۲۰۰ نفر پزشک در نظام سلامت کشور در راستای تحقق اه دسترسی همگانی به ارائه خدمات س ایی به مبتلایان
• تدوین برنامه چهارم استراتژیک کنترل hiv و ایدز و تصویب آن در شورای عالی سلامت
• راه اندازی سامانه it نظام مراقبت hiv و tb و اضافه شدن آن به نظام مراقبت جاری کشور.
• راه اندازی باشگاه های مشاوره و سلامت نوجوانان و جوانان برای کنترل رفتارهای پرخطر و اعتیاد و پیشگیری از ایدز و بیماری های ی.
• اضافه وا ن پنتاوالان و اجرای وا یناسیون آن در برنامه ایمن سازی جاری کشور از آبان ماه سال ۹۴
• اجرای برنامه حذف سرخک، سرخجه براساس تعهدات بین المللی و ملی و انجام کمپین وا یناسیون ۲ میلیون نفر در مناطق پرخطر جنوب شرق کشور با پوشش ۹۹ درصد در سال ۹۴
• طراحی و تدوین برنامه حذف هپاتیت های ویروسی تا سال ۲۰۳۰ براساس تعهد بین المللی، وا یناسیون ۳۵۰۰۰۰ نفر زندانی در سال ۹۴ بر علیه بیماری هپاتیت با همکاری سازمان زندان ها و برنامه ریزی برای ۳۰۰۰۰۰ زندانی دیگر در سال ۹۵
• ارائه کلیه خدمات بهداشتی اولیه از قبیل غربالگری بیماری های واگیر، انجام وا یناسیون و سایر خدمات بصورت رایگان به توصیه ی برای کلیه مهاجرین و اتباع بیگانه که بصورت رسمی و غیررسمی در ایران حضور دارند.مدیریت بیماری های غیرواگیر
• تدوین سند ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر
• انجام هفتمین دوره پیمایش کشوری عوامل خطر بیماری های غیر واگیر (steps) (۱۳۹۵-۱۳۹۴)
• ادغام برنامه ایراپن در نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی (نیمه دوم سال ۱۳۹۵) تحت عنوان خدمات نوین سلامت با هدف پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط
• تدوین و ابلاغ برنامه غربالگری کم شنوایی دائمی نوزادان و ک ن کشور در نظام سلامت در های سراسر کشور
• انعقاد تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت کاهش ۲۵ % مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در بین نین روستاهای کشور
• غربالگری بیش از ۶ میلیون نوزاد برای بیماری کم کاری تیروئید نوزادان و شناسایی و درمان به هنگام بیش از ۱۲۰۰۰ نوزاد مبتلا و پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی در همه آنها
• طراحی و اجرای نظام گزارش مراقبت بیماری فشار خون و بیماران دیابتی در سامانه پورتال معاونت بهداشت
• ادغام برنامه فعالیت بدنی در نظام ارائه خدمات اولیه بهداشتی در قالب بخشی از خدمات نوین سلامت
• تدوین محتوای ادغام برنامه پیشگیری از حوادث در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه با اولویت حوادث ترافیکی
• تغییر نظام جمع آوری اطلاعات حوادث با استفاده از سیستم his بیمارستانی
• ماده سازی و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان (سیمای سرطان) و ارتقاء برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیتمدیریت خطر بلایا
• ارتقای شاخص میزان آمادگی خانوار برای بلایا از ۸.۵ در سال ۱۳۹۱ به ۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۴
• ارتقای شاخص آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۱درصد در سال ۹۲ به ۲۹درصد در سال ۹۴
• ارتقای شاخص ایمنی غیر سازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۹۴
• ارتقای شاخص ایمنی سازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۱۴ درصد در سال۹۲ به ۲۱ درصد در سال ۹۴
• ارتقای ایمنی کلی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۲۹ درصد در سال ۹۴
• سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بلایا ۳ از ۱۰ در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
• بیمه واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
• تشکیل کمیته ملی معلولیت و حوادث
• برگزاری بیش از ۳۰ دوره کارگاه های drm، مدیریت خطر بلایا، eopt، tot، ارتقاء ایمنی سازه ای و غیر سازه ای برای مدیران، مربیان و کارشناسان مرتبط
سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد:
سلامت روان:
• تصویب سند سلامت روان کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
• جذب بیش از ۱۵۳۸ نفر کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت از طریق طرح تحول
• افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه های سلامت روان در مناطق شهری از ۵% به ۲۵%
• افزایش ۲۰درصدی دسترسی مردم به خدمات سلامت روان در مناطق شهری
• شناسایی ۹% از بیماران دارای اختلال روانپزشکی در جمعیت غربالگری شده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در سال ۹۵
• توانمندسازی بیش از۱۰% والدین دارای کودک ۲ تا ۱۷ سال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در حوزه مهارت های فرزندپروری
• افزایش تعداد تخت های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی به تعداد ۱۲۷۴ تخت از اردیبشهت ماه ۱۳۹۴ تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵اعتیاد:
خدمات پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت های اولیه (طرح تحول سلامت) :
• تدوین بسته های خدمتی و برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی تیم خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه خدمات پیشگیری و درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام بهداشتی کشور
• ارایه خدمات ارزی و مشاوره ای پیشگیری از مصرف دخانیات، مواد و الکل در مراکز بهداشتی – درمانی کشور
• ارایه خدمات درمانی و مراقبت های روانشناختی در مراکز جامع سلامت شهری جهت بیماران دارای اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل
• آموزش ۶۴۵۰ نفر از کارکنان تحت پوشش وزارت بهداشت در برنامه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در خانواده
• تولید دانش و تدوین بسته های خدمتی و آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
• بسته آموزشی خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف الکل، مصرف سیگار ویژه کارشناس مراقب/ بهورز، کارشناس روان و پزشک
خدمات کاهش آسیب مصرف مواد
• افزایش تعداد مراکز کاهش آسیب ویژه ساماندهی معتادان بی خانمان از سال ۱۳۹۲در طرح تحول سلامت
۱. افزایش مراکز کاهش آسیب گذری ثابت از تعداد ۷۶ مرکز به ۱۰۴ مرکز در سراسر کشور
۲. افزایش تیم سیار کاهش آسیب از ۱۱۲ به تعداد ۱۵۶ تیم سیار
۳. افزایش دسترسی بیماران پرخطر به خدمات کاهش آسیب با تجهیز ۳ خودروی ون سیار(به صورت پایلوت)
• راه اندازی ۹ مرکز خدمات سلامت روان جامعه نگر در برخی از استان ها و شهرستان ه ت اجتماعی:
• ادغام برنامه غربالگری و مداخلات عوامل خطر سلامت اجتماعی در نظام نوین مراقبت های بهداشتی
• اولین پیمایش ملی مقیاس سنجش سلامت اجتماعی ایرانیان
• تدوین شاخص ها و مقیاس سنجش سلامت اجتماعی ک ن و نوجوانان (۱۸-۶ سال)
• نظام ثبت شاخص های سلامت اجتماعی ک ن و بزرگسالان
• توسعه تخت های روانپزشکی و استانداردسازی بخش ها و اورژانس های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی و تک تخصصی روانپزشکی
دفتر سلامت دهان و دندان
• کاهش شاخص میزان پوسیدگی (dmft) در ک ن ۱۲ ساله در برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابت براساس توافقنامه مربوطه
• افزایش بهره مندی از خدمات سلامت دهان و دندان به ویژه درمناطق روستایی و محروم، همراه بیمه ها و کاهش پرداخت از جیب مردم در برنامه های پزشک خانواده روستایی و شهری
• افزایش سهم ت در ارائه خدمات سلامت دهان و دندان از طریق راه اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• اجرای برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابت
• اجرای برنامه ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب پزشک خانواده روستایی و شهری
• راه اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• راه اندازی تعداد ۹۲ مرکز تجمیعی دندانپزشکی در کشور در سطح ا تا پایان سال ۹۵
سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
• تبیین سیاست های کلی جمعیت
• ارائه را ارها و پیشنهادهای اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت
• شروع برنامه پیشگیری از ناباروری و کاهش عواقب قابل اجتناب
• افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده
• کاهش بارداری های پرخطر
• کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی
• بهبود کیفیت مراقبت های روتین بارداری، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
• بهبود کیفیت خدمات فوریت های مامایی به خصوص در بیمارستان ها و مراکز زایمانی
• افزایش دسترسی به خدمات فوریت های مامائی و زایمان، ترویج زایمان طبیعی و ایمن
• فعال سازی کمیته های بررسی مرگ نوزادان در ها و مراکز درمانی
• تدوین و چاپ کتب راهنمای جامع مراقبت کودک سالم و کتاب های پیشگیری از آسیب های ک ن
• هماهنگی، همکاری و مشارکت با سازمان ها و نهادهای همکار در آیین نامه ساماندهی ک ن خیابانی
• اجرای برنامه مدارس مروج سلامت درحدود۱۸۰۰۰مدرسه
• راه اندازی مراکز مشاوره بلوغ در مراکز استان ها
• ترویج ازدواج سالم درجوانان
• اجرای نظام مراقبت سلامت جوانان در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز
• راه اندازی سامانه خود مراقبتی برای میانسالان
• تقویت برنامه خود مراقبتی در راستای کاهش علل مرگ زودهنگام
• کاهش بروز بیماری تالاسمی در کشور از ۱۰۰۰ تولد در سال به کمتر از ۲۰۰ مورد در سال
• مشاوره فرزند آوری به ۶۰ درصد از زوجین تک فرزند و بدون فرزندبهبود تغذیه جامعه
• آموزش ۴۹۳۴۲ نفر مراقبین سلامت، بهورزان و کاردان های بهداشت خانواده در خصوص مراقبت های تغذیه ای گروه های سنی مختلف در سال ۱۳۹۵
• آموزش ۴۲۳۷۶ نفر از کارکنان سایر بخش ها در خصوص تغذیه سالم در سال ۱۳۹۵
• آموزش ۲۹۵۶۵ نفر از فروشندگان مواد غذایی و نانوایان در خصوص تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک در سال ۱۳۹۵
• برگزاری بیش از ۲۰ دوره و کارگاه آموزشی برای مدیران استانی، گسترش شبکه، مربیان آموزشگاه های بهورزی و مدیران برنامه بهبود تغذیه
• آموزش ۵۴۰۹۷۳ ن و مادران باردار در کلاس های آموزش گروهی در مراکز خدمات جامع سلامت و آموزش به سایر گروه ها
• مشاوره تغذیه برای ۱۴۴۶۲۶ نفر در مرکز جامع خدمات سلامت در۳۱ علوم پزشکی
• مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی توسط کارشناسان تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت برای ۵۹۰۹۵۵ نفر بیمار مبتلا به دیابت، دیس لیپیدمی، فشار خون بالا، اضافه وزن و چاقی، سوءتغذیه و کم خونی در ۳۱ علوم پزشکی کشور
• مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین d برای حدود ۵ میلیون نفر دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی در سطح کشور در هر سال تحصیلی از سال ۱۳۹۳ تا کنون
• مکمل یاری رایگان و توزیع ویتامین d برای حدود ۶ میلیون نفر از ن میانسال و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سالمندان و ۱۲۴ هزار نفر جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال از طریق پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
• آغاز اجرای مکمل یاری ویتامین d با دوز روزانه ۱۰۰۰ واحد بین المللی برای ۲۰۰/۱ میلیون مادر باردار از سال ۱۳۹۶
• اجرای برنامه مکمل یاری مولتی ویتامین مینرال حاوی ۱۵۰ میکرو گرم ید به منظور پیشگیری و کنترل کمبود ید و هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزاد برای کلیه مادران باردار تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور از سال ۱۳۹۳• گسترش برنامه مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل آهن به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن برای دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره اول و دوره دوم متوسطه برای ۲و نیم میلیون دختر دانش آموز در هر سال تحصیلی
• اجرای برنامه پایلوت غنی سازی آرد با ویتامین علاوه بر آهن و اسید فولیک و فراهم مقدمات برنامه ملی غنی سازی آرد با ویتامین d به منظور تامین ویتامین مورد نیاز روزانه
• تهیه ۳۵۰ هزار پوستر آموزشی با عناوین کاهش مصرف قند، نمک و چربی و ارزش غذایی حبوبات و توزیع در ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور و واحد های بهداشتی درمانی
• تعداد ۵۱۵۲ برنامه های رادیویی و تلویزیونی و زیر نویس تلویزیونی در خوص تغذیه سالم
• تهیه و توزیع پمفلت ها و بروشورهای آموزشی با موضوعات تغذیه و الگوی غذایی سالم به تعداد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد
• تهیه و نصب بیش از ۹۰۰ هزار تراکت، بنر و بیلبوردهای آموزشی تغذیه سالم
• برگزاری حدود ۲۰ هزار جشنواره و نمایشگاه و همایش غذای سالم و ب ایی حدود ۳۴۰۰ غرفه و ایستگاه مشاوره تغذیه و تن سنجی در پارک ها و فضاهای عمومی
• ارسال پیامک آموزشی در خصوص کاهش مصرف قند، نمک و چربی به تعداد ۴۵۳۲۶۴ پیامک
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان بهداشتی :۶۲۶۴۵ نفر
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان سایر بخش ها:۳۹۲۰۴۲ نفر
• آموزش توسط کارشناسان تغذیه در سطح مدارس کشور برای :۹۵۵۳۷۳ نفر دانش آموز
• بازنگری و کاهش میزان نمک در نان از ۳/۲ درصد به یک درصد و اجرای اجباری استاندارد نان.
• تشکیل ستاد ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع غذایی و سایر ذینفعان و بازنگری استاندارد و کاهش میزان نمک و قند در ۴۰ محصول غذایی
• طراحی سامانه شناسایی خانوارهای ناامن غذایی در ۸ استان کم برخوردار کشور و اجرای برنامه های مداخله ای جامعه محور در مناطق شناسایی شده در هر استان با محوریت استاندار و مشارکت کلیه ذینفعان در قالب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
• تدوین راهنمای مدیریت تغذیه در بحران و آموزش ۵۰۶ نفر از مسئولین برنامه در سطح استان و شهرستان
سلامت محیط و کار
بهداشت محیط
• راه اندازی ۴۱ دفتر خدمات سلامت در های علوم پزشکی کشور
• تجهیز آزمایشگاه های مرجع بهداشت محیط و حرفه ای
• ارتقای برنامه وضعیت تجهیز بیمارستان ها به سیستم های غیر سوز بی خطر ساز پسماند با پوشش بیش از ۹۰ درصد
• ممنوعیت کامل استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در اماکن عمومی در ۳۰ علوم پزشکی کشور
• توسعه و اجرای برنامه ایمنی آب در کلیه مراکز استان های کشور، پایلوت برنامه ایمنی آب در ۳ سامانه آبرسانی روستایی
• اجرای کمپین ملی " قلیان ها را گلدان کنیم" از داد ماه ۱۳۹۵ تا کنون برای حمایت طلبی و فرهنگ سازی کاهش مصرف قلیان در جامعه
• ارتقای فعالیت سامانه بهداشت ۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته با همکاری بخش خصوصی و به کارگیری ۲۸ نفر کارشناس
• دائمی استانداردهای ملی پیوست سلامت در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
• عقد تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بهداشت مدارس و آرد و نان
• تشکیل کمیته های کشوری مدیریت پسماندهای پزشکی و بهداشت محیط بیمارستان ها
• پیشرفت ۸۰ درصدی حذف قلیان در های بزرگ و ای کلانبهداشت حرفه ای
• توسعه ۶۸۶ شرکت خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای به کارفرمایان و مدیران اجرایی در سه سطح ۱و۲و۳
• توسعه آزمایشگاه رفرانس منطقه ای کنترل کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای در ۱۷ علوم پزشکی کشور
• رسیدگی به ۸۰۰ هزار پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
• اجرای برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی مشتمل بر تهیه و ابلاغ برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی، تهیه ۱۰ راهنماهای فنی در خصوص مدیریت ایمنی شیمیایی و حوادث شیمیایی
• اجرای برنامه های ارگونومی شامل:
• بازنگری و بومی سازی استانداردهای میز و صندلی دانش آموزان بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ایرانی
• وارد مباحث ارگونومی در کتب درسی دانش آموزان
• اصلاح ۶ هزار و ۷۸۰مورد از سامانه های حمل بار نامناسب
• کنترل عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار شامل کارگاه های دارای گرما و رطوبت اصلاح شده ۱۳درصد، درصد کارگاه های با روشنایی اصلاح شده به میزان۲۴ درصد، کارگاه های با عامل صدای زیان آور کنترل شده به میزان ۸ درصد
• پایش و ارتقای سطح سلامت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات شامل افزایش پوشش معاینات سلامت شغلی رانندگان حرفه ای و ساماندهی آن، طرح ساماندهی معاینات رانندگان حمل و نقل عمومی در حوادث ترافیکی منجر به فوت یا جرح شدیدآموزش و ارتقای سلامت• اجرای کمپین "سال نو، حال نو" برای نوروز ۹۶ با تولید ۱۸ تیزرسفیران سلامت و با بیش از ۱۸میلیون بازدید در فضای مجازی در فروردین۹۶
• اجرای ۲ دوره کمپین ایمن برانیم برای کاهش حوادث ترافیکی نوروز ۹۵ و ۹۶ با هماهنگی راهورناجا و با نصب ۲۱۰۰ بیلبورد در ۶ معبر پرتردد ترافیکی کشور و تولید و پخش مجموعه تیزرهای آموزشی رادیویی و تلویزیونی مربوطه
• آموزش ۲۵۰ هزار نفر از پرسنل کادر و ۱۳۰ هزار نفر پرسنل وظیفه ایران و ۸۰۰۰ نفر سرباز در زمینه ازدواج شاد و پایدار
• آموزش ۳۵۰ هزار مادر باردار در مورد راهنمای خودمراقبتی دوران بارداری
• آموزش ضمن خدمت ۵۰۰ هزار معلم در زمینه راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس
• ب ایی دو دوره نمایشگاه سراسری پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در تمامی مراکز استان ها و شهرستان های کشور و اجرای ۶۰ نمایشگاه دانستنی های ازدواج سالم و ۳۰۰ نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان در های علوم پزشکی کشور
• آموزش ۸۰۰ هزار دانشجو در زمینه "دانستنی های ازدواج سالم" و "ازدواج ۱۸+"
• تولید و پخش مستند خیرین سلامت در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای از شبکه مستند سیما
• تولید ۳۰۰ عنوان تیزررئال سلامت، ۱۴۰ قسمت دیرین دیرین سلامت و ۱۲ قسمت انیمیشن سالم ناسالم و پخش در شبکه های صدا و سیما و فضاهای مجازی
• ساماندهی آموزش های گروهی در مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس راهنماهای خودمراقبتی و مبتنی بر سامانه سیب
• راه اندازی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت به آدرس iec.behdasht.gov.ir (کلیه راهنماهای خودمراقبتی و رسانه های آموزشی تولید شده مورد اشاره در این گزارش در این سایت قابل مشاهده و دریافت است)
تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک می‎شود که در آن فراز و فرودهای بسیار همراه با تلخی‎ها و شیرینی‎ها رو به پایان است. از مشارکت با شکوه مردم ایران در انتخابات، راهی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تا ز له تلخ کرمانشاه و دیگرا حوادث و اتفاقات، همه در کنار یکدیگر رویدادهای ، تحولات اجتماعی، ورزشی و فرهنگی ایران را در سال۱۳۹۶ رقم زدند.ع : آرشیو فارس1396/12/27 - 23:11 دریافت کل گزارش تصویریhttp://fna.ir/a4j3pqپوستر تصاویر منتخب عکاسان خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶مراسم تحلیف ریاست جمهوری ۹۶ ی در ساعات اولیه آغاز رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر رای خود را به صندوق رای می اندازند تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶محمدباقر قالیباف پس از انصراف از ک داتوری خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرکت در همایش حامیان حجت ال سیدابراهیم رئیسی در مصلی تهران دستان وی را به نشانه ی اعلام حمایت بالا برد  هواداران حجت ال ک دای ریاست جمهوری دوازدهم در اطراف تالار تئاتر شهر محمود رئیس جمهور اسبق ایران حمید بقایی را در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم همراهی می کند سفر انتخاباتی حجت ال سید ابراهیم رئیسی به استان کردستان نخستین جلسه هیئت ت دوازدهم عصر امروز یکشنبه بیست و نهم مردادماه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. جمعی از وزرای ت پس از پایان جلسه با حجت ال ع یادگاری انداختندع یادگاری حاشیه ساز برخی از نمایندگان مجلس شورای ی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مراسم تحلیف حجت ال به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشورحجت ال والمسلمین محمد معرفت نمونه ای از ده ها فعال در عرصه تبلیغ و زندگی اجتماعی است. او قبل از تحصیل دروس حوزوی وارد شده است. ای که در کنار شغل ی ساختمان به مشاوره و پاسخگویی در مراکز مشاوره مشغول استپیکر شهید م ع حرم محسن حججی که مردادماه در حمله تروریست های تکفیری به منطقه تنف در مرز عراق و به اسارت آنها در آمد و دو روز بعد به شهادت رسید، شامگاه دوشنبه سوم مهرماه در میان استقبال مردم، مسئولان، فرماندهان و خانواده ایشان وارد تهران شدکاروان ورزشی ایران با پرچمداری 'مه لقا جام بزرگ' بانوی تیرانداز کشورمان در آیین افتتاحیه چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی در ورزشگاه المپیک باکو رژه رفتندقهرمانی تیم تنیس روی میز در بازی های کشورهای ی2017/باکوحجت ال سیدحسن و ی در مراسم ارتحال (ره) تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای ی در ۱۷ داد ۹۶ که در نتیجهٔ آن ۲۲ نفر کشته و ۵۲ نفر زخمی شدند. این حملات حدود ساعت ۱۰:۳۰ با حمله به ساختمان مجلس آغاز شد. نیروهای امنیتی سعی در کمک رسانی به عماد، کودک بیماری که بعدا معروف شد را دارند.تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶پس از بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش سنگین برف، صبح دوشنبه هشتم بهمن با کاهش نسبی بارش ها و برف روبی از باند پروازهای این فرودگاه به طور کامل انجام شدتصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶
سلامت نیوز: تازه ترین ابلاغیه وزارت بهداشت در خصوص مراجعه کنندگان دارای دفترچه بیمه سلامت همگانی به مراکز درمان تی و ی یکی از پر سر و صدا ترین مصوبه های اخیر حوزه سلامت در چند روز گذشته بوده است. طرحی که بر اساس آن داروخانه های س ایی سطح شهر به شرط تجویز دارو توسط پزشکان مراکز تی و ی در دفترچه بیمه سلامت همگانی دارو تحویل می دهند.به گزارش سلامت نیوز، رو مه ایران در ادامه می نویسد: اگرچه نزدیک به 5 سال از پوشش بیمه همگانی سلامت بیش از 10.5 میلیون ایرانی می گذرد اما هم اینک دامنه تأخیر موعد پرداخت معوقات سازمان بیمه سلامت به ارائه دهندگان خدمات سلامت گاه تا یک سال هم کشیده شده است.هرچند با رایزنی و اولتیماتوم داروخانه داران و مراکز درمانی و کم و زیاد ارقام طلب و بدهی گاه این مطالبات پرداخت می شود و چند وقت از جو ملتهب کاسته می شود اما هر روز شاهد اعتراض های ارائه دهندگان خدمات سلامت هستیم.
این اعتراض ها بابت بدهی سنگین بیمه ها به مراکز درمانی و داروخانه ها، کاهش ارزش دارایی و نقدینگی و ایجاد اخلال در تأمین اقلام دارویی است. در این میان زنگ خطر برای داروخانه هایی به صدا درآمده که به طور خصوصی اداره می شوند. بدحس و نپرداختن هزینه نسخه به داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر کار را سخت تر کرده است به طوری که در یک ماهه اخیر شاهد بودیم عده ای از داروخانه داران دارو را آزاد به مردم می فروختند. این موضوع زمانی شکل جدی به خود گرفت که آنها اعلام د چنانچه نتوانند بدهی های شان را به شرکت های تولید و توزیع دارو بپردازند بزودی ورش ت خواهند شد. در مقابل این اعتراض ها، سازمان های بیمه گر نیز معمولاً می گویند ت طلب میلیاردی شان را پرداخت نکرده و برای برگرداندن بدهی شان باید ابتدا طلب شان را از ت بگیرند تا بتوانند پول مراکز درمانی و داروخانه ها را بپردازند. بر این اساس و به گفته طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت «وزارت بهداشت تصمیم به اجرای ابلاغیه ای گرفته که مصوبه مجلس شورای ی است که در تبصره 17 قانون بودجه سال 96 بند الف تأکید شده است بیمه شدگان صندوق بیمه رایگان همگانی تنها می توانند از خدمات بخش ی و تی استفاده کنند. همچنین طبق این مصوبه، داروخانه ها از پذیرش نسخه های بیمه رایگان همگانی سلامت تجویز شده در خارج از مراکز درمانی تی و ی منع شدند یعنی چنانچه بیمار دفترچه بیمه رایگان سلامت داشته باشد تنها در صورتی می تواند از داروخانه های س ایی سطح شهر یا داروخانه های خصوصی نسخه اش را تهیه کند که مهر مرکز درمانی تی و ی پای نسخه اش باشد.»
پرس و جو از سرنوشت داروخانه های سطح شهر نشان می دهد، دیر کرد چند ماهه معوقات و طلب چند میلیونی از بیمه سلامت عرصه زنده ماندن را آنقدر برای داروخانه های بخش خصوصی تنگ کرده که برخی از آنها کرکره را پایین کشیده اند و عده ای هم از پذیرش نسخه های بیمه اجتناب می کنند. برای اثبات این موضوع باید سری بزنیم به داروخانه های سطح شهر و از نزدیک این سوژه را پیگیری کنیم که چرا داروخانه داران گلایه مندند که با سیلی صورت شان را سرخ نگه می دارند و برای اینکه در این وضعیت س ا بایستند از فروش دارو با نسخه های بیمه سلامت همگانی که توسط پزشکان بخش خصوصی تجویز شده اند منع شده اند.
احوال ناخوش داروخانه داران
مشتری این داروخانه که در میدان انقلاب قرار دارد بیشتر از داروخانه های شمال شهر است. اینجا دست کم هر چند دقیقه مشتری می آید. «علی محمودی» داروخانه دار که دل پری از تأخیر در پرداخت و بدهی بیمه ها دارد به «ایران» می گوید: «تعداد زیادی از مردم را با مبلغ بسیار کمی تحت پوشش بیمه سلامت بردند با 5 هزار تومان برای یک سال. بیمار دفترچه بیمه را می گرفت، پیش پزشک می رفت، ویزیت می داد و 10 قلم دارو از استامینوفن بچه اش گرفته تا آمو ی سیلین تا داروهای فشار خون مادرش را داخل دفترچه نسخه می کرد در نتیجه ناگهان حجم خیلی زیادی برگه دفترچه سلامت آمد بدون اینکه بودجه ای وجود داشته باشد. یک قسمت مردم مقصر بودند و یک قسمت هم تأمین بودجه نشده بود. این کار 5 سال ادامه پیدا کرد و این بدهی های ماندگار آنقدر فشار آورد که بالا ه تصمیم گرفتند این کار را هدفمند کنند. شخصی که فقط با 5 هزار تومان بیمه می شود باید فقط به مراکز تی برود و چنانچه مهر بیمارستان درمانی و تی پای دفترچه اش بخورد دارو می دهیم با این کار پزشک بیمارستان بر اساس نیاز بیمار دارو برایش می نویسند.»
این داروخانه دار معتقد است دفترچه های بیمه رایگان سلامت منجربه افزایش تقاضای القایی و تجویز بی رویه دارو شده است: «این قانون را گذاشته اند برای اینکه برخی پزشکان بسیار کنترل نشده دارو را نسخه می د. شخص در مطب خصوصی ویزیت می شد پول ویزیت را می داد و هر چه دوست داشت می گفت پزشک برایش دارو بنویسد. ما هم با بیمه پول دارو را حساب می کردیم. بیمار هزینه ناچیزی می داد ولی در عوض ما بخش زیادی از پول مان را از سازمان های بیمه گر طلب داشتیم. الان بخش نامه جدید می گوید باید این بیمه شده در مراکز تی ویزیت شده باشد اگر مهر بیمارستان تی پای دفترچه اش خورده باشد ما دارویش را می دهیم ولی اگر به مطب برود ما دارویش را با دفترچه بیمه همگانی سلامت نمی دهیم. بخشنامه جدید همین را می گوید که ما خدمات س ایی را به بیمه شده هایی بدهیم که محدود به مراکز درمانی تی و ی باشد نه بخش خصوصی.»
محمودی با گلایه از حجم گسترده افرادی که تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار گرفتند می گوید: «هر چند این مصوبه باعث کاهش تعداد نسخ داروخانه ها می شود ولی عوضش تجویز منطقی و صحیح دارو را هم در پی دارد. از طرفی تفاوت بین هزینه ها را با ی که خودش را بیمه خویش فرما تأمین اجتماعی می کند و ی که با 5 هزار تومان در سال دفترچه بیمه سلامت می گیرد در نظر بگیرید؛ از طرفی سرویسی را هم که می گیرند با هم مقایسه کنید، به اعتقاد من این مصوبه کار درستی بوده است.»
داروساز به مشکل دیگری هم اشاره می کند: «در بحث پزشکی همیشه امریکا را مثال می زنند. طرح «اوباما کر» سعی کرد مردم امریکا را تحت پوشش بیمه در بیاورد اما آیا «اوباما کر» هم آمد بگوید من همه را بیمه می کنم و یک دفترچه بیمه به شما می دهم با 30 تا برگ بیمه که قابل تمدید است؟ در ایران این اتفاق افتاد آن هم در شرایطی که ایرانی ها در مورد دارو بسیار کنترل نشده عمل می کنند. ما سالانه دور ریز بسیار زیاد دارو داریم یعنی شما این را به شخص می دهید که در مطب حق ویزیت بپردازد ولی در دفترچه بیمه سلامت بسیار غیر منطقی دارو برایش نوشته شود برای مثال وقتی فردی برای کنترل فشار خونش به پزشک مراجعه می کند اگر هم هیچ نیازی به دارو نداشت می گفت:«حالا تا اینجا که آمده ام 30 تا سرماخوردگی و آمو ی سیلین هم بنویس، قرص خواب هم بنویس، مادرم آتنولول می خورد 100 تا آتنولول هم بنویس.» پزشک هم فقط به خاطر نمک گیر شدنش بابت پرداخت ویزیت این کار را می کرد. درست است این مصوبه حق انتخاب پزشک را از بیمار می گیرد ولی باید رابطه مستقیم بین هزینه پرداختی بیمار با آنچه باید ت بپردازد وجود داشته باشد چرا باید با پرداخت سالی 5 هزار تومان بیمار بتواند خیلی بیشتر از هزینه های دارویی استفاده کند؟»
محمودی درباره آ ین پرداختی بیمه سلامت به داروخانه اش نیز می گوید: «آ ین پرداختی ما از بیمه سلامت مربوط به فروردین امسال است، تأمین اجتماعی هم طلب اردیبهشت ماه را واریز کرده است. حدود 100 میلیون تومان از بیمه سلامت طلب داریم. ما باید پول شرکت های دارویی را نقدی یا در یک بازه زمانی تسویه کنیم ولی بیمه ها مطالبات ما را نمی دهند. ما از سود قسمت آرایشی ج قسمت دارویی می کنیم ولی هر داروخانه ای این توانایی را ندارد. هیچ وقت داروی ما سودده نیست.»
هر چند داروخانه داران مصوبه اخیر را در ساماندهی وضعیت بدهی سازمان بیمه سلامت بی تأثیر نمی دانند اما منتقدان طرح تحول سلامت معتقدند، این اقدام به نوعی تأمین ری هزینه های طرح تحول سلامت از جیب مردم است. به بیانی دیگر وجه متضرر شدن بیمه شدگان همگانی سلامت را پر رنگ تر می دانند، از این رو برای بررسی وضعیت داروخانه های بخش خصوصی باید به زمان پرداخت و عدد و رقم بدهی های بیمه سلامت مراجعه کرد و دید که رقم طلب داروخانه های خصوصی از بیمه ها چقدر است؟
خیابان ولیعصر برای پایتخت نشینان منطقه ای است که با مطب های پزشکی، ساختمان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاه های خصوصی اش شهرت دارد، داروخانه داران اینجا هم زیاد دل خوشی از پرداخت های شان ندارند. یکی از داروخانه داران در بلوار کشاورز می گوید: «طرح بیمه سلامت طرح اشتباهی بود هر چند میزان رضایتمندی مردم در دو مقوله دارو و تجهیزات پزشکی زیاد بود اما در بحث درمان، پزشک، پرستار و هم مردم شاکی اند. مگر چقدر از مبلغی را که حدود 8 هزار میلیارد تومان بود صرف طرح تحول سلامت د؟ فقط کافی بود همین مبلغ را ج می د. چرا از اول نیازمند ها را در نظر نگرفتند؟ چرا ی که وضع مالی اش خوب است، دفترچه بیمه دیگری هم داشته و اتفاقاً تأمین هم بوده و نیاز هم نداشته ولی دویده و رفته دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت را گرفته حتی از کارگر بیچاره هم خیلی بیشتر از دفترچه اش استفاده کرده است؟عده زیادی بدون حساب و کتاب بیمه شدند و منابع را هم این گروه مکیدند. کلی از نسخه ها را بررسی کردیم دیدیم که بیشتر پول ها بابت آمو ی سیلین و دگزامتازون هزینه شده است.»
این داروساز هم از تأخیر در پرداخت مطالباتش گلایه مند است: «در بحث کاهش پرداختی از جیب مردم اعتباری را در نظر نگرفتند. بخشی از پرداختی ها هم از جیب داروخانه برداشته شده بود. بودجه ای بابت این نداده بودند وقتی ما فهرست بیمه ها را می دهیم 60 درصد مطالبات را باید در آن واحد بپردازند و 40 درصد را بعد از بررسی پرداخت کنند حالا همین بیمه سلامت 9 ماه شد پول ما را نداده است.»
داروخانه ها از یکم آبان ماه نسخه های بیمه سلامت را که از سوی پزشکان در مطب ها پیچیده شده است برگردانده اند آنها در صورتی دارو را با نسخه تحویل بیماران می دهند که در مراکز تی ویزیت شده باشند آن طور که داروخانه داران می گویند: خیلی از بیماران این مصوبه را قبول ندارند و این کار باعث سرگردانی شان در سطح شهر شده است. به اعتقاد آنها، اطلاع رسانی ها در این زمینه ضعیف بوده و بیمه شده را توجیه نکرده اند باید در دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت قید شود که دفترچه شان زمانی معتبر است که به مراکز تی مراجعه کنند.
افزایش تقاضای القایی با دفترچه های بیمه سلامت
داروخانه بعدی در ضلع شمال غربی خیابان انقلاب قرار دارد. از که به صندلی چوبی تکیه زده درباره میزان معوقات سازمان بیمه سلامت می پرسم.: «ما 7 ماه از بیمه سلامت طلب داریم حداقل 60میلیون تومان. حالا تعداد مراجعه کننده های بیمه سلامت همگانی به ما کم است.این اطراف داروخانه و مراکز درمانی زیاد است. ما قدیمی هستیم پوست مان کلفت است. بد حس بیمه ها از قبل بوده ولی الان عادت شده است. بعضی وقت ها اولتیماتوم می دهیم یک ماه می ریزند و ماه بعد همان آش و همان کاسه است. این وسط پای بیمار گیر است. بیشتر بیماران ما از شهرستان ها هستند. این مصوبه هم در آینده مشخص می شود که می تواند ساماندهی کند یا خیر. البته ما دو یا سه روز است نسخه های بیمه سلامت همگانی که توسط پزشکان بخش خصوصی پیچیده شده را نپذیرفتیم. این مصوبه را هم به ما پیامک دادند و مطلع شدیم. من خودم بیمه درمان همگانی را دارم اما سه سال است یک برگش را هم استفاده نکرده ام. دلیل ندارد. دارندگان این دفترچه ها هر ماه مرتب آزمایش می دهند ما می خواهیم مردم سالم باشند ولی تقاضای القایی در مقوله اقتصاد سلامت بحث مهمی است. یک بار فکر ن د این همه دفترچه دست مردم بدهند و هر ی هر اندازه دلش خواست آزمایش و سونوگرافی و... بدهد. ما روزانه حدود 10 دفترچه بیمه سلامت همگانی پذیرش می کنیم البته دو روز پیش مواردی را داشتیم که نسخه بیمه سلامت همگانی را که در مطب پیچیده شده بود، برگرد م. مقوله درمان پیچیده است. برای هموطنان روستایی باید مهر پزشک همانجا در دفترچه خورده باشد اما معمولاً با دفترچه سفید می آیند و در تهران گرفتار می شوند.»
«فرامرز ی» به این نکته هم اشاره می کند که یک مرتبه تصمیم گرفتند بیمه سلامت را همگانی کنند و هزینه اضافی د. همه جا میلیاردها تومان در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه می شود ولی اینجا به سلامت و آموزش و پرورش که می رسد ام ها شروع می شود. البته به مردم هم پیش آگاهی ندادند که این دفترچه برای این نیست که هر روز به پزشک مراجعه کنید این غلط است. یک آزمایش معمولی به شکل آزاد 300 تا 400 هزار تومان هزینه دارد حالا دفترچه بیمه رایگان همگانی دست شان است آ چقدر آزمایش می نویسند؟ در امریکا با آن همه عظمت علمی مریض را این همه اسکن، ام آر آی، سونوگرافی و راسکوپی نمی فرستند اینها تجارت بین نی بین جامعه پزشکی شده است.»
داروخانه دار دیگری در خیابان جما اده هم از برج 11 سال 95 نتوانسته هیچ پولی از بیمه سلامت و البته تأمین اجتماعی بگیرد: «عدد طلب مان زیاد است. طلب 8 ماه یک داروخانه متوسط را حساب کنید حدوداً 100 میلیون تومان می شود. فشار به ما می آید ناخواسته پیش شرکت های دارویی بد حساب می شویم و چک مان برگشت می خورد. به اجبار سراغ بانک ها و وام های پر بهره می رویم. وقتی چک مان برمی گردد در نهایت شرکت به ما جنس نمی دهد یک قلم دارو که نیست 5 هزار قلم دارو است طبیعی است در تأمین دارو دچار مشکل می شویم. عمدتاً هم کمبودها در داروهای تخصصی و گران پیش می آید. الان با بیمه سلامت بعد از 11 میلیون نفری که تحت پوشش قرار گرفتند و چون اعتباری برایش پیش بینی نشده بود درگیر این مشکلات شدیم.»
«احسان عمادی» مسئول فنی داروخانه مرکزی جما اده ادامه حرف های را می گیرد و می گوید: طرح تحول سلامت طرح خوبی بود ولی باید منابعش تأمین می شد بعد اجرایش می د الان عملاً فشار به دوش داروخانه ها و بیمارستان ها افتاد. رقم دقیق طلب مان از سازمان بیمه سلامت مشخص نیست ولی چیزی که هست مراکز بزرگ تر از طریق منابع دیگر هزینه های شان را جبران می کنند ولی ما از فروش لوازم آرایشی سیستم را سر پا نگه داشته ایم اما جاهایی که این قسمت شان ضعیف تر است عملاً ورش ت می شوند. از یکم آبان ماه این مصوبه دست ما رسیده است، بیماران زیادی هم داشتیم که این چند روز بدون دارو برگشته اند. می پرسند چرا؟ ما هم می گوییم نمی دانیم. آنهایی که وسع شان نمی رسد دنبال راهی هستند که داروهای شان را با بیمه بگیرند. ما روزی فقط 50 تا نسخه بیمه سلامت داریم که از این تعداد حول و حوش 20 درصدشان توانسته اند دارو را آزاد تهیه کنند. البته یک سری سوء استفاده هایی هم از نسخه می شود بیمار دارویی لازم ندارد ولی در نسخه نوشته می شود اینها همه فشار مضاعف است. اگر قبلاً بیمار دو سال یکبار به پزشک مراجعه می کرد و دارو می خواست الان هر هفته به پزشک مراجعه می کند و دارو می خواهد. البته مریض که ناراضی باشد عواقبش از جای دیگر سر در می آورد حتماً که بحث مالی اش نیست شاید قیمت نسخه خیلی چشمگیر نباشد اینکه مریض ناراضی برگردد وجهه بدی از داروخانه و سیستم در ذهنش می ماند. الان هم تبعاتش مشخص است مریض ها ناراضی اند. به هر حال امیدوارم گزارش تان باعث پرداخت معوقات بیمه ها شود.»
ساعت از 8 بعد از ظهر گذشته و تا اینجا به هر داروخانه ای که سر زده ایم همه شان از وضعیت پرداختی بیمه ها ناراضی اند. آنها نزدیک به 8 ماه است طلب شان را از بیمه سلامت نگرفته اند و به طور میانگین بین 70 تا 120 میلیون تومان از بیمه سلامت طلب دارند. تأخیر در پرداخت معوقات گاه منجربه کمبود اقلام دارویی هم شده است. داروخانه داران بابت ید دارو از شرکت های دارویی چک های دو ماهه داده اند اما در طول این مدت امکان اینکه بتوانند همه داروهای یداری شده را بفروشند نزدیک به صفر بوده است به گفته آنها، گاهی یک ورق صدتایی برخی داروها یک ماه طول می کشد تا فروش برود از طرفی بعضی داروهای خارجی و گران نیز اگرچه ممکن است کم مصرف باشد اما پول زیادی بابت ید این داروها پرداخت می شود، همین چرخه معیوب زنجیره تأمین دارو را دچار مشکل کرده است.
به اعتقاد داروخانه داران، بیمار حق دارد از بیمه اش استفاده کند به شرطی که تابع قوانین باشد گذشته از این، مصوبه اخیر ابلاغیه قانونی است که باید نسخه بیمار در مرکز درمانی تی و ی پیچیده شود تا بتواند از طریق دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت داروی مورد نیازش را تهیه کند. حال با این اوصاف باید دید به خاطر تقاضای القایی زیاد و تجویز بی رویه دارو مشکلاتی که دارندگان دفترچه بیمه همگانی رایگان سلامت برای سازمان بیمه سلامت به وجود آورده و گذشته از اینها بلوکه شدن پول داروخانه ها توسط بیمه ها و بالانس نبودن موعد پرداختی با سوددهی داروخانه ها آن هم در شرایط فعلی این تدبیر وزارت بهداشت موجب خواهد شد تا هم بیماران از دسترسی به دارو دور نمانند و هم چرخ اقتصاد داروخانه ها بچرخد.تأمین منابع پایدار چالش اصلی بیمه رایگان همگانی سلامت است
محمدرضا دری/دبیر انجمن داروسازان تهران
بحثی که اخیراً درباره دارندگان دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت به وجود آمده پیامد یک تشخیص نادرست است که در واقع از چند سال پیش شروع شد. با این حال کارشناسان حوزه سلامت نیز پیش از آنکه 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار بگیرند هشدارهای لازم را داده بودند و اعلام کرده بودند؛ چنانچه اعتبار لازم برای بیمه شدگان سلامت تأمین نشود، دخل و ج وزارت بهداشت باهم جور در نمی آید و این موضوع پیامدهای نامطلوبی در پی خواهد داشت. امروز می بینیم بدهی های بیمه سلامت مشکلاتی را در حوزه درمان و پزشکی به وجود آورده است این ها پیامد گزارش های آماری ناصحیحی است که در ابتدای طرح بیمه رایگان همگانی از تعداد مشمولان واجد شرایط بیمه وجود داشت از همین رو هم اینک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حجم وسیعی از نبود بودجه کافی برای پرداخت هزینه هایش مواجه شده است.هر چند اجرای پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت طرح درستی بود اما این طرح کاستی هایی هم داشت از آن جهت که حقی را برای جامعه 11 میلیون نفری تحت پوشش بیمه سلامت ایجاد د که همگی 10 میلیون دفترچه بیمه سلامت همگانی در دست دارند. این حق برای دارندگان این دفترچه ها در شرایطی اتفاق افتاد بدون اینکه در زمان اجرای این طرح و ابلاغ مصوبه فکر بودجه و هزینه هایش را کرده باشیم در حالی که این افراد پیش از آن به اختیار خودشان به بخش تی یا خصوصی مراجعه و خدمات می گرفتند اما حالا به خاطر نبود بودجه کافی این جمعیت 10 میلیونی را از گرفتن خدمات بخش خصوصی محروم می کنیم که به اعتقادم نه تنها در حق این بیماران اجحاف می شود بلکه بخش خصوصی نیز متحمل فشار می شود. داروخانه ها، رادیولوژی و آزمایشگاه ها مراکزی هستند که خدمات خصوصی ارائه می دهند بنابراین دارندگان دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت از گرفتن خدمات از این مراکز محروم شده اند برای مثال داروخانه ها به دارندگان این بیمه ها دارو می دهند مشروط به اینکه بیمار خدمت را از بخش تی بگیرد این موضوع به ناهمگونی مراکز تی نیز می انجامد آن هم در شرایطی که این مراکز حتی قبل از اجرای این طرح نیز اشباع از بیمار بود و با این اوصاف باز هم فشار مضاعفی به بخش تی وارد خواهد شد که همین الان نیز از عرضه خدمت سلامت ناتوان شده اند. پر واضح است ایجاد ازدحام و شلوغی در مراکز ارائه دهنده خدمات منجربه کاهش کیفیت و استاندارد خدمات می شود که دود آن به چشم بیمار می رود. بهتر بود ت ابتدا به فکر تأمین اعتبار و منابع پایدار سلامت بود و بعد بر اساس نیاز و شرایطی افراد را تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار می داد نه اینکه بعد از آنکه دچار بحران مالی شد خدمتی را که چند سال است مردم از آن بهره مند می شود، حذف می کرد.
البته پیشنهاد دیگر کارشناسان حوزه سلامت این است که ت به جای انکه یکباره تصمیم به کاهش خدمت دهی بگیرد، دارندگان این دفترچه ها را بتدریج به سمت بیمه خویش فرما هدایت می کرد تا این افراد دفترچه های بیمه سلامت را سالانه به شکل بیمه یداری می د در این شرایط جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت کمتر متضرر می شد. البته ناگفته نماند که ت، به ازای این دفترچه ها پولی از مردم دریافت نکرده و دارندگان این دفترچه ها حق بیمه ای پرداخت نمی کنند که ی از آن طلبکار باشد اما سؤال اینجاست چرا باید از ابتدا کاری می کردیم که منجربه ن یتی مردم می شد؟ اگر فکر و تدبیر ملی برای ساماندهی وضعیت سازمان های بیمه گر و پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت انجام نگیرد هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات سلامت آسیب می بینند. همین الان نیز تأخیر در پرداخت معوقات بیمه ها کمر همه را خم کرده و در تولید و توزیع دارو نیز اثر نامطلوبی به جای گذاشته است ، این چالش بسیاری از کارخانه های تولید دارو را در معرض ورش تگی قرار داده است در مقابل وضع بیمه ها نیز چنگی به دل نمی زند. بیمه همگانی در داروخانه ها و بیمارستان ها پرداختی در سال جدید نداشته است و بدهی های بسیار کلانی دارد که ساماندهی این تصمیم ملی به تأمین اعتبار و بودجه و منابع پایدار نیاز دارد.
به گزارش پایگاه 598/حسین مروتی؛ چند سالی است که موضوع سلامت معنوی توسط طیفی خاص از پزشکان پیگیری می شود. مروری بر سیر وقایع در این سالیان، حقایق جالب و هشداردهنده ای را آشکار می کند. در سال 1389 حسین ملک افضلی –یکی از دو معمار اصلی پروژه تنظیم خانواده- متوجه وجود بعد معنوی سلامت شده و در همایش ملی سلامت خانواده می گوید: سلامت خانواده ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد. (1)به پیشنهاد مرندی –رئیس فرهنگستان علوم پزشکی- اساسنامه ی این فرهنگستان در تاریخ 06/10/1390، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار می گیرد و این نهاد، متولی امری با عنوان «سلامت معنوی» می شود. طبق اساسنامه جدید، فرهنگستان علوم پزشکی موظف می شود که برای تقویت سلامت معنوی را ار ارائه دهد، به رصد وضع سلامت معنوی در جامعه بپردازد و در این موضوع نظریه پردازی کند. بر این اساس گروه علمی سلامت معنوی در فرهنگستان تاسیس شده، شروع به فعالیت می کند. در حالی که موضوع سلامت معنوی موضوعی کاملا دینی است، مرندی در تیر ماه 1392 و در اظهارنظری عجیب می گوید: هرچه بتوانیم بر روی سلامت کار کنیم، خود پزشکان می توانند جامعه را هم از بعد سلامت و بعد معنوی آن، هدایت گر باشند! (2)در همین برهه در وزارت بهداشت نیز اداره سلامت معنوی تشکیل می شود؛ البته ذیل «دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس». دفتری که هیچ ارتباطی با موضوع سلامت معنوی ندارد و از بدو تشکیل، متاثر از نفوذ عوامل سازمان ملل بوده است. ریاست این اداره بر عهده سهیلا خزاعی است که عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان است، متخصص بیماریهای عفونی اطفال و فاقد تحصیلات دینی. (3)گروه سلامت معنوی فرهنگستان پس از قریب به دو سال فعالیت تصمیم می گیرد تا نخستین همایش سلامت معنوی را برگزار کند. مسئولین فرهنگستان علوم پزشکی، پیش از برگزاری این همایش در تاریخ 04/09/1392، دیداری با معظم انقلاب تدارک می بینند. ی در این دیدار ضمن ابراز امیدواری از این که موضوع سلامت معنوی به نتایج مطلوب و سرانجام خوبی برسد، متذکر می شوند که: برای ما خیلی روشن نیست که کار پیگیری سلامت معنوی دنبال چیست. ایشان سپس دو تلقی از موضوع سلامت معنوی را مطرح می کنند. نخست این که از طریق آنچه موسوم به معنویت است، امید و روحیه ایجاد شود و نهایتا هدف که سلامت جسم است، محقق شود. دیگر آن که مقصود نهایی از سلامت معنوی؛ سلامت روحی، معنوی، فکری و قلب انسان باشد. ی تلقی دوم را کارویژه ی علمای دین و ون عنوان می کنند که باید برای پیشبرد آن حتماً به حوزه های علمیه مراجعه کرد. همچنین تصریح می کنند که اگر رویکرد نخست نیز مدنظر باشد و هدف، تنها رسیدن به سلامت جسم از مجرای معنویت باشد، باز باید به سراغ دین رفت. ی در نخستین توصیه ی خود، می خواهند که گروه سلامت معنوی مشخص کند چه رویکردی را به چه هدفی دنبال خواهد کرد؟ (این توصیه در متن خبر این دیدار که توسط فرهنگستان منتشر شده، حذف شده است!) دومین توصیه ی ایشان به مسئولین فرهنگستان علوم پزشکی نیز این است که به کارهای غربی ها در زمینه های معنوی اعتماد و اعتنا نکنند؛ چرا که غربی ها از انسان و روحیات و معنویاتش چیزی نمی دانند و هرجا که پای دین به میان بیاید، با تعصب با آن مقابله می کنند. (4)قریب به یک ماه بعد از این دیدار، جلسه ای پیرامون سلامت معنوی در فرهنگستان تشکیل می شود که در آن نمایندگان سازمان جهانی بهداشت (who)، دفتر مقابله با جرم و سازمان ملل (unodc) و ی صندوق جمعیت سازمان ملل (unfpa) حضور دارند. به واقع مشخص نیست نهادهای بین المللی که تحت مدیریت و سلطه وزارت دفاع هستند (5)، قرار بوده چه کمکی به موضوع سلامت معنوی ند؟ در این جلسه هیچ عالم دینی حضور ندارد. از جمله افراد دیگری که در این جلسه حضور دارد، احمد محیط است. (6) محیط «مدیر کل پیشین دایره ی حفظ و ارتقاء بهداشت سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی» و عضو گروه «مذهب، معنویت و روانپزشکی» (srsp) در انجمن جهانی روانپزشکی است. وی همچنین نویسنده بخشی به نام « لیبرال» در کتاب «معنویت و ذهن سالم» است که انتشارات آ فورد در سال 2005 منتشر کرده است. در زمستان 1393 مهمترین پژوهش حوزه سلامت معنوی، ضمن مقاله ای با عنوان «طراحی پرسشنامه جامع سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی» منتشر می شود. در میان تهیه کنندگان این پرسشنامه، نام هیچ فرد دین شناسی به چشم نمی خورد. فریدون عزیزی –رئیس گروه سلامت معنوی- که فوق تخصص غدد دارد، یکی از تهیه کنندگان این پرسشنامه بوده است. (7)در مرداد 1394، مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، طی نامه ای خواهان ورود موضوع سلامت معنوی به کتب درسی و کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی می شود. مطلق در این نامه به هدف طراحی و اجرای «نظام مراقبت سلامت معنوی کشور» اشاره می کند. (8)رئیس گروه سلامت معنوی فرهنگستان در آبان ماه 1394 ضمن مصاحبه ای می گوید: سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت مورد قبول سازمان جهانی بهداشت است و باید در نظام ارائه خدمات سلامت ما نیز گنجانده شود (9). (دشمن طی سالیان اخیر سعی کرده که از طریق نهادهای به اصطلاح بین المللی و در حقیقت یی، طرح های خود را در نظام مراقبت های اولیه سلامت (phc) کشور ادغام کند. اگر این امر با موفقیت صورت گیرد، تمام شبکه بهداشت و سلامت کشور از ان های علوم پزشکی گرفته تا بهورزهای مشغول خدمت در خانه های بهداشت روستاهای دورافتاده، همگی خ ر به خدمت طرح در می آیند. شیوه ای ارزان و پرثمر که در «پروژه تحدید نسل ایرانیان» به خوبی امتحانش را پس داده)در اسفند ماه 1394، رو مه وطن امروز یادداشتی را با عنوان «سودای طبابت روح» منتشر می کند. در این یادداشت صریح، آمده است: "این خطر کاملا وجود دارد که طرح مبحث سلامت معنوی به مرور بدل شود به دنباله ی پروژه ی رضاخانی در تحدید حوزه های مسئولیت نهاد ت، آن هم به قصد کاستن از قدرت اجتماعی و نفوذ این نهاد در بین مردم" در این یادداشت توصیه شده بود که: "حوزه های علمیه و آنان که درس دین خوانده اند، با صراحت به مسئولان فرهنگستان علوم پزشکی یادآور شوند که سلامت معنوی با هر تعریفی ارتباطی به این فرهنگستان ندارد" (10)پس از انتشار این یادداشت، گروه سلامت معنوی در فرهنگستان جلسه ای برگزار می کند تا برای نحوه مواجهه با یادداشت مزبور، تصمیم گیری شود. تصمیم بر آن می شود که هیچ واکنشی در قبال یادداشت مذکور صورت نگیرد و با سکوت از کنار آن عبور شود. مرندی در دی ماه 1395 می گوید: آحاد مردم، نهادها، ارگان‎ها و مجلس و... در تامین و ارتقای سلامت معنوی مردم نقش دارند؛ همه عوامل فرهنگی و زیست محیطی و... با سلامت معنوی مرتبط هستند، ولی پزشکان ارتباط بیشتری با این بحث دارند! (11) هاشمی – بهداشت- در مرداد ماه سال جاری، در متن حکم انتصاب معاون جدید بهداشت وزارت بهداشت؛ تامین، حفظ و ارتقاء سلامت معنوی آحاد جامعه را جزء وظایف اصلی وزارت بهداشت عنوان می کند! (12) مرندی در بهمن ماه سال جاری و در پنجمین همایش ملی سلامت معنوی در قم می گوید: ما پزشکان مسئول سلامت مردم هستیم و باید به همه ابعاد سلامت، به طور صادقانه و برای رضایت خدا رسیدگی کنیم؛ از جمله سلامت معنوی که موجبات افزایش شادی، طول عمر و امید به زندگی می شود... سلامت معنوی بعد چهارم و مهم سلامت است و علم آن نیز نزد ون است. (13)این صحبت در حالی مطرح می شود که اکنون در میان 31 نفر عضو گروه سلامت معنوی در فرهنگستان علوم پزشکی، تنها 3 عالم دینی حضور دارند و تقریبا تمام اعضای دیگر این گروه در رشته های مرتبط با سلامت جسم و بعضا سلامت روان تحصیل کرده اند. (داروساز، جراح، دندانپزشک، بیوشیمیست و ...) یکی از 3 عالم دینی گروه سلامت معنوی، حجت ال و المسلمین حمیدرضا مظاهری سیف – رئیس موسسه بهداشت معنوی- است که اخیرا (02/12/1396) از عضویت در گروه سلامت معنوی استعفا داده اند. متن کامل نامه استعفای ایشان که حاوی نکات بسیار مهمی است در ذیل آورده شده. جناب مرندی
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران
سلام علیکم؛
بدین وسیله استعفای خود را از گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی اعلام می کنم و تقاضا دارم نام حقیر را از سایت و سایر اسناد مربوط به گروه سلامت معنوی حذف بفرمایید. زیرا سخنان شما در اختتامیه پنجمین همایش سلامت معنوی که حوزه های علمیه را غی اسخگو و ناکارآمد در مباحث معنویت جلوه دادید، برایم غیر قابل تصور و تصدیق بود.در حوزه های علمیه چهار جریان معنویت پژوهی پرشور و پویا پیش می روند. یکم، رویکرد فلسفی به معنویت در «موسسه آموزشی و پژوهشی »؛ دوم، رویکرد عرفانی به معنویت پژوهی در «پژوهشگاه فرهنگ و شه ی»؛ سوم، رویکرد روانشناسی ی به مسائل معنویت در «پژوهشگاه حوزه و »؛ چهارم رویکرد مستقل به مطالعات معنوی به عنوان یک دانش در طبقه بندی علوم ی که همکارانم در «پژوهشگاه علوم و فرهنگ ی» دنبال می کنند.در کنار این جریان های نظری، حوزه های علمیه در عرصه عمل نیز به حل مسائل سلامت معنوی روی آورده و توفیقاتی یافته اند. موسسات «سلامت نوید نیایش»، «بهداشت معنوی»، «آوای ملکوت» و گروه های تبلیغی فعالی نظیر گروه «ا یر» که سلامت معنوی را در بیماران مبتلا به استفاده از دنبال می کند و گروه «سفیران محبت» در بیمارستان های قم و «نسیم مهر» در مراکز خدمات درمانی اصفهان و گروه های دیگر در تهران و مشهد، نمونه های موفقی از اقدامات حوزویان در عرصه سلامت معنوی به معنای مورد نظر در خدمات سلامت هستند.از سال 93 که به فرهنگستان پیوستم، کوشیدم تا آنچه را در باب معنویت در حوزه های علمیه جریان دارد، به گروه سلامت معنوی فرهنگستان منتقل کنم. گاهی اساتید بزرگوار و نمایندگان جریان های فکری حوزه را با خود همراه و از قم به تهران آوردم و گاهی با زمینه سازی برگزاری همایش سالانه سلامت معنوی در قم، اسباب آشنایی شما و صاحب نظران حوزه را فراهم و در همه حال، اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در علوم دینی و بی مهری به دیدگاه های علما و حوزویان را بردبارانه و مشفقانه تحمل و با خودم گفتم شاید برای اینکه پاسخ ها و شه های دینی به طور سازمان دهی شده و متمرکز ارائه نمی شود، ارتباط علمی مؤثر شکل نمی گیرد. تا اینکه سال گذشته، رئیس حوزه های علمیه، جناب آیت الله اعرافی کلید حل مشکل را به دست بنده و شما داد و در جلسه ای که خدمتشان بودیم، انجمن علمی اخلاق حوزه را آوردگاه جریان های معنویت پژوهی در حوزه و پل ارتباط حوزه و فرهنگستان تعریف د.گروه معنویت انجمن علمی اخلاق حوزه، حسب الامر آیت الله اعرافی در سال 95 تشکیل شد و پیش از همایش امسال با دعوت از گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی، آمادگی خود را برای ارائه مقالات و مشارکت در برگزاری همایش و استمرار نشست های مشترک تا حل مسائل فرهنگستان در باب سلامت معنوی اعلام کرد.با کمال شگفتی شاهد بودیم که مقالات ارائه شده از همایش حذف شد، انجمن اخلاق در همایش نقشی پیدا نکرد و همایش امسال خالی از حضور حوزه در حوزه علمیه قم برگزار شد. و باز هم مثل سالهای قبل دست نیاز خود را گشوده به سوی حوزه و گوش و هوش تان را منتظر و مشتاق شنیدن رهنمودها و رهاوردهای حوزه ای معرفی کردید، که ص از آن برنمی خیزد و دستی برای دست گیری تان از آستینش در نمی آید!سخنان شما که می گویید به جای معنویت غربی باید به معنویت ی در موضوع سلامت معنوی روی آوریم، تحسین برانگیز است؛ اما با روگردانی از حوزه های علمیه و با کوتاه دست هایی که برای یاریتان از حوزه برآمده، چطور می خواهید معنویت ی را به مباحث سلامت معنوی وارد کنید؟ناکارآمد و غیر پاسخگو نشان دادن حوزه های علمیه در مباحث مربوط به سلامت معنوی، زمینه ساز گسترش هرچه بیشتر ایده های معنوی سکولار خواهد بود. شما با تأکید لفظی بر معنویت دینی از یک سو و بستن مسیر جریان شه دینی در عرصه سلامت معنوی از سوی دیگر، عملاً راه را برای گسترش ایده ها و روش های معنوی غیردینی و توسعۀ لائیسم مخفی می گشایید.از خدای متعال می خواهم که ما را تا آ در راه خدمت به حفظ کند و عاقبت به خیر فرماید.گرچه نامه فوق، نگارنده را از ارائه بسیاری از توضیحات بی نیاز کرده، اما باز خوب است که این نکته را یادآور شوم که، گویا همان مسیری که زمانی برای اجرای «پروژه تنظیم خانواده» طی شده بود، اکنون در موضوع سلامت معنوی نیز پیموده می شود؛ سوء استفاده از وجهه علمای دین و بی توجهی به نظرات و تذکرات ایشان!منابع:
http://forum.iransalamat.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-830/%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-36465/
http://www.hamshahrionline.ir/details/221834
http://www.ams.ac.ir/index.php/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c
http://www.ams.ac.ir/index.php/2013-11-12-06-01-40/176-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c
www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1.pdf
http://www.ams.ac.ir/index.php/2013-11-12-06-01-40/748-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af
http://www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx?id=227589
http://www.farsnews.com/13951102000362
https://www.isna.ir/news/94081308036/
http://vatanemrooz.ir/newspaper/pagepdf/22656
https://www.isna.ir/news/95101509942/
https://www.isna.ir/news/96053120034/
http://www.ams.ac.ir/index.php/2013-11-12-06-01-40/3049-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%d9%8a-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%8c-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d9%88%d8%af
معاون اجتماعی بهداشت ضمن تشریح اقدامات وزارت بهداشت در زمینه سه جنبه اجتماعی شدن سلامت یعنی مشارکت مردم، همکاری های بین بخشی و مشارکت افراد شاخص در حوزه سلامت، مهم ترین برنامه های وزارت بهداشت را در این حوزه و در سال ۹۷ برشمرد. محمدهادی ایازی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقداماتی که در حوزه اجتماعی شدن سلامت انجام شده است، گفت: اولا باید به این پرسش پاسخ دهیم که هدف مان از اجتماعی شدن سلامت چیست و اصلا اجتماعی شدن سلامت به چه معنی است؟. باید توجه کرد که اولین مساله در اجتماعی شدن سلامت موضوع مشارکت است. به این معنی که مردم در امور مربوط به سلامت خودشان نقش آفرین باشند. بنابراین ما باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم؛ چراکه مردم می توانند در حفظ سلامتی خودشان مشارکت داشته باشند.وی افزود: دومین جنبه اجتماعی شدن سلامت، مساله همکاری و مشارکت سازمان ها با عنوان مشارکت بین بخشی در حوزه سلامت است. باید توجه کرد که همه دستگاه های موجود در کشور اعم از محیط زیست، شهرداری ها، وزارت ارشاد و... و. در سلامت جامعه نقش دارند. مشارکت افراد خاص و صاحب نظر نیز سومین جنبه اجتماعی شدن سلامت است؛ به طوریکه افراد خاص اعم از چهره های فرهنگی، هنری، ورزشی و... که در میان مردم دارای نفوذ هستند می توانند در سلامتی مردم نقش داشته باشند.ایازی درباره اولین جنبه اجتماعی شدن سلامت یعنی مشارکت مردمی، گفت: موضوع مشارکت مردم در سال های گذشته در چند بخش حوزه سلامت دیده شده است؛ اول مشارکت در توسعه زیرساخت های سلامت بوده که با کمک خیرین سلامت انجام شده است. باید توجه کرد که درحال حاضر ۸۷۵ خیریه سلامت در کشو وجود دارد که این خیریه ها ۴۰ بیمارستان و ۴۰۰ درمانگاه برای ارائه خدمت به مردم دارند.راه اندازی ۲۷۰ خیریه پشتیبان بیمارستان در کشورمعاون اجتماعی بهداشت با بیان اینکه پیش بینی کرده ایم که حدود ۵۷۰ خیریه به عنوان پشتیبان بیمارستان های تی راه اندازی شود، افزود: تاکنون حدود ۲۷۰ مورد خیریه پشتیبان بیمارستان در کشور راه اندازی شده است. اقدام دیگر در این زمینه حمایت و تعامل با سازمان های مردم نهاد سلامت بوده است. خوشبختانه در این دوره سازمان های مردم نهاد سلامت سازوکاری در داخل وزارتخانه پیدا د. در گذشته نه خیریه ها و نه سمن ها در وزاررت بهداشت متولی نداشتند، اما اکنون با راه اندازی معاونت اجتماعی این سازمان ها و خیریه ها متولی دارند.وجود ۶۸۰ سازمان مردم نهاد سلامت در کشورایازی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۸۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت و در شهرستان ها، استان ها و مرکزیت کشور فعالیت دارند، ادامه داد: برخی از این سازمان ها به صورت ملی فعالیت می کنند مانند انجمن ام اس، هموفیلی، تالاسمی و...، برخی هم فقط در سطح استان فعالند و در فرهنگسازی، آموزش و ... می توانند نقش آفرین باشند و در عین حال می توانند مطالبات بیماران را هم دنبال کنند. بر همین اساس با پیگیری همین سازمان ها و مساعدت مجلس شورای ی امسال چهار بیماری به لیست بیماری های خاص اضافه شد که شامل بیماری اوتیسم، ام اس، بیماری های متابولیک و ای بی بود.راه اندازی کانون های سلامت در محله هاوی به برخی مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با ریاست رییس جمهور برگزار می شود، اشاره و اظهار کرد: در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در آذر ماه سال ۹۶ برگزار شد، مصوب شد که کانون های سلامت در سطح محلات در کل کشور راه اندازی شود. باید توجه کرد که راه اندازی این کانون ها فرصتی را ایجاد می کند تا مردم به صورت ساختارمند درگیر مسائل مربوط به سلامت شان شوند. به عنوان مثال ما در کشور حدود پنج میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم و حدود پنج میلیون نفر هم در آستانه دیابت قرار دارند، این افراد برای داشتن یک زندگی خوب باید سبک زندگی شان را اصلاح کنند. این اقدامات می تواند در سطح محله انجام شود؛ به طوریکه در سطح محلات کانون های سلامت را راه اندازی کنیم، به افراد آموزش داده و توانمندشان کنیم تا سبک زندگی شان را اصلاح کنند.۸.۲ درصد از ایرانیان سالمندندایازی افزود: همچنین در حال حاضر ۸.۲ درصد مردم کشور سالمندند و در برخی از استان ها این رقم بسیار بیشتر است. به عنوان مثال در گیلان حدود ۱۳.۲ درصد سالمند وجود دارد. بنابراین خانه سالمندان می تواند در سطح محله شکل بگیرد، برای افراد سالمند برنامه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده و زندگی بهتر داشته باشند و کیفیت زندگی شان ارتقاء یابد یا در حوزه سلامت مادر و کودک می توان اقداماتی را انجام داد. باید بدانیم که از روزی که نطفه در رحم مادر بسته می شود تا پایان دو سالگی را ۱۰۰۰ روز طلایی می نامیم که بالغ بر ۹۰ درصد انسان در این ۱۰۰۰ روز شکل می گیرد و بیشترین سرمایه گذاری را باید برای این دوران داشته باشیم، اما بسیاری از مادران و پدران از این موضوع اطلاع ندارند. اگر ما کارگاه های مادر و کودک را در سطح محلات برگزار کنیم و افراد در این کارگاه ها شرکت کنند، می توانند روی رشد فرزندان شان تاثیرات خوبی داشته باشد. همه این موضوعات می تواند تعیین کننده باشد و به همین دلیل ما در سطح محلات کار می کنیم.وی با بیان اینکه بنابراین با راه اندازی کانون های سلامت می خواهیم اقداماتی را انجام دهیم که هزینه بالایی ندارند، اما فوق العاده تاثیرگذار هستند، ادامه داد: این اقدامات بیشتر جنبه آموزشی، توانمندسازی، پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و... و. را دارد. اتفاقا سازمان جهانی بهداشت و مراکز تحقیقاتی خودمان توصیه د که باید بیشتر در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم. زیرا اگر قرار باشد بگذاریم مردم بیمار شوند و بعد برایشان بیمارستان بسازیم، هرچقدر بیمارستان بسازیم و هرچقدر هم پول صرف کنیم، باز هم کم است. درحالیکه اگر کاری کنیم که مردم سبک زندگی شان را اصلاح کنند، نیازی به افزاییش بیمارستان ها نیست، بلکه می توانیم با بهبود بیمارستان های موجود مشکلات مردم را رفع کنیم.راه اندازی ۴۵۰ کانون سلامت محله در سال ۹۷معاون اجتماعی بهداشت با بیان اینکه قرار است امسال در هر شهرستان حداقل یک کانون سلامت راه اندازی کنیم، گفت: برآورد می شود که در سال جاری حدود ۴۵۰ کانون سلامت محله راه اندازی شود. در حال حاضر اولین کانون سلامت محله در رشت راه اندازی شد و این اقدام می تواند در ای دیگر هم انجام شود. باید توجه کرد که یکی دیگر از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که به اجتماعی شدن سلامت کمک می کند، بحث مجمع سلامت محله است. در محله باید مجمع سلامت محله شکل بگیرد و سه گروه در محله دور هم جمع شوند؛ یکی مدیران محله ای اعم از مدیران مدارس، مدیران کانون های فرهنگی، کلانتری و... و. دوم فرهیختگان محله اعم از ، و ... و سوم نمایندگان مردم محله که این سه گروه جلساتی برگزار کرده و موضوعات مربوط به محله را در حوزه سلامت مورد بحث قرار می دهند. به عنوان مثال اقداماتی در زمینه محیط زیست محله، جمع آوری زباله ها، تقویت کانون های سلامت و برگزاری کارگاه ها، اجرای برنامه های ورزشی در محله و... و. را انجام داده و مشکلات محله را هم به مراجع بالادستی اعلام می کنند. مجمع سلامت محله به نوعی پل ارتباطی بین مردم با دستگاه های دلتی بالادستی است. ما پیش بینی کرده ایم که در سال ۹۷ مجمع ملی محلات را در سطح کشور دنبال و راه اندای کنیم و حداقل در هر شهرستان برنامه ریزی کردیم که یک مجمع سلامت محله راه اندازی کنیم.وی تاکید کرد: نسبت به راه اندازی کانون های سلامت در حاشیه ا و مناطق محروم توصیه و تاکید بیشتری داریم. زیرا موضوع سلامت و آسیب های اجتماعی در حاشیه ا بیشتر اهمیت دارد و از فضای مراکز جامع سلامت برای این کار استفاده می کنیم. در روستاها هم کانون های سلامت را راه اندازی می کنیم تا شورای روستاها هم درگیر مسائل مربوط به سلامت شوند.ایازی با بیان اینکه مصوبه دیگر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این بود که در هر شهرستان یک مجمع سلامت شهرستان هم راه اندازی کنیم، گفت: این اقدام را از سال ۹۶ آغاز و در بسیاری از شهرستان ها این مجمع را راه اندازی کرده ایم. رییس آن فرماندار و دبیرش رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت است. پیش بینی ما این است که تا پایان بهار ۹۷ تمام مجمع سلامت شهرستان ها را راه اندازی کنیم. یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که مجامع سلامت را در سطح استان نیز ایجاد کنیم که این اقدام هم از سال ۹۶ آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه تمام مجمع سلامت استان ها تشکیل شوند. در حال حاضر مجمع سلامت را در بالغ بر ۲۰ استان را برگزار کردیم. به نظر می رسد با این مصوبات و با سازوکارهای پیش بینی شده بتوانیم مشارکت مردم را به صورت سازمان یافته در حوزه سلامت افزایش دهیم.وی با بیان اینکه طبق بند دوم سیاست های ی مردم باید به صورت ساختارمند در حوزه سلامت حضور یابند، گفت: بنابراین جنبه های مشارکت مردم در حوزه سلامت یکی در توسعه زیرساخت هاست که این کار را نظام مندتر کردیم، یکی در حوزه مشارکت سازمان های مردم نهاد برای آموزش و... بوده و دیگری در قالب کانون های سلامت و برگزاری کانون ها و مجامع سلامت خواهد بود.ایازی با اشاره به جنبه دیگر اجتماعی شدن سلامت، یعنی مساله مشارکت های بین بخشی، گفت: در حوزه مشارکت های بین بخشی هم تفاهم نامه های متعددی در سطح کشور و در استان ها بین وزارت بهداشت و بخش های مختلف مبادله شده است که در حال حاضر با برخی دستگاه ها مانند وزارت ورزش، شورای عالی استان ها، و... تفاهماتی داشتیم و اقداماتی هم انجام شده است. در سطح استان ها هم های علوم پزشکی در این زمینه عمل می کنند. ما در سطح استان ها اعلام کردیم که هر دستگاهی باید یک رابط سلامت داشته باشد که با نام پیام گذار سلامت فعالیت می کند. این افراد در هر ماه جلسه گذاشته و موضوعات سلامت را در دستگاه های مختلف بررسی کرده و مصوباتی را هم به دستگاه ها ابلاغ می کنند. خوشبختانه این اقدام در بسیاری از استان ها شکل گرفته است. بنابراین بحث مشارکت های بین بخشی را در این چارچوب پیش می بریم.وی درباره سومین جنبه اجتماعی شدن سلامت، یعنی استفاده از افراد شاخص در حوزه سلامت، گفت: در این زمینه هم سازوکارهایی را ایجاد کردیم تا گروه های مختلف فرهنگی و هنری را در حوزه سلامت فعال کنیم. بر این اساس در دو سال گذشته جشنواره سلامت را برگزار کردیم و امسال نیز سومین جشنواره سلامت از ابتدای شهریور برگزار می شود. خوشبختانه تولیدات در حوز ه سلامت افزایش یافته است. همچنین دومین دوره جشنواره شعر سلامت هم امسال برگزار می شود و جشنواره رسانه های دیجیتال را هم در مهر یا آبان ماه امسال برگزار می کنیم.ایازی با بیان اینکه اپلیکیشن های فراوانی در حوزه سلامت تولید شده است، افزود: در جشنواره رسانه های دیجیتال افراد فعال در این حوزه را مورد ارزی و داروری قرار می دهیم. طبق گفته رییس جمهور حوزه فضای مجازی هم می تواند در زمینه اشتغال و هم در پیشبرد کارها موثر باشد و ما در این حوزه های سرمایه گاری زیادی کرده ایم. این حوزه می تواند به مشارکت مردم هم کمک کند. بر همین اساس تاکنون ۱۶۰ دیرین دیرین در حوزه سلامت تولید شده و پیش بینی کردیم که در حوزه انیمیشن و رئال هم تولیدات جدیدی را داشته باشیم. باید توجه کرد که با این اقدامات از ظرفیت های فرهنگی و هنری جامعه به نفع سلامت استفاده کرده ایم.انتهای پیام
معاون اجتماعی بهداشت ضمن تشریح اقدامات وزارت بهداشت در زمینه سه جنبه اجتماعی شدن سلامت یعنی مشارکت مردم، همکاری های بین بخشی و مشارکت افراد شاخص در حوزه سلامت، مهم ترین برنامه های وزارت بهداشت را در این حوزه و در سال ۹۷ برشمرد.جمهوریت؛ محمدهادی ایازی با اشاره به اقداماتی که در حوزه اجتماعی شدن سلامت انجام شده است، گفت: اولا باید به این پرسش پاسخ دهیم که هدف مان از اجتماعی شدن سلامت چیست و اصلا اجتماعی شدن سلامت به چه معنی است؟. باید توجه کرد که اولین مساله در اجتماعی شدن سلامت موضوع مشارکت است. به این معنی که مردم در امور مربوط به سلامت خودشان نقش آفرین باشند. بنابراین ما باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم؛ چراکه مردم می توانند در حفظ سلامتی خودشان مشارکت داشته باشند.وی افزود: دومین جنبه اجتماعی شدن سلامت، مساله همکاری و مشارکت سازمان ها با عنوان مشارکت بین بخشی در حوزه سلامت است. باید توجه کرد که همه دستگاه های موجود در کشور اعم از محیط زیست، شهرداری ها، وزارت ارشاد و... و. در سلامت جامعه نقش دارند. مشارکت افراد خاص و صاحب نظر نیز سومین جنبه اجتماعی شدن سلامت است؛ به طوریکه افراد خاص اعم از چهره های فرهنگی، هنری، ورزشی و... که در میان مردم دارای نفوذ هستند می توانند در سلامتی مردم نقش داشته باشند.ایازی درباره اولین جنبه اجتماعی شدن سلامت یعنی مشارکت مردمی، گفت: موضوع مشارکت مردم در سال های گذشته در چند بخش حوزه سلامت دیده شده است؛ اول مشارکت در توسعه زیرساخت های سلامت بوده که با کمک خیرین سلامت انجام شده است. باید توجه کرد که درحال حاضر ۸۷۵ خیریه سلامت در کشو وجود دارد که این خیریه ها ۴۰ بیمارستان و ۴۰۰ درمانگاه برای ارائه خدمت به مردم دارند.راه اندازی ۲۷۰ خیریه پشتیبان بیمارستان در کشورمعاون اجتماعی بهداشت با بیان اینکه پیش بینی کرده ایم که حدود ۵۷۰ خیریه به عنوان پشتیبان بیمارستان های تی راه اندازی شود، افزود: تاکنون حدود ۲۷۰ مورد خیریه پشتیبان بیمارستان در کشور راه اندازی شده است. اقدام دیگر در این زمینه حمایت و تعامل با سازمان های مردم نهاد سلامت بوده است. خوشبختانه در این دوره سازمان های مردم نهاد سلامت سازوکاری در داخل وزارتخانه پیدا د. در گذشته نه خیریه ها و نه سمن ها در وزاررت بهداشت متولی نداشتند، اما اکنون با راه اندازی معاونت اجتماعی این سازمان ها و خیریه ها متولی دارند.وجود ۶۸۰ سازمان مردم نهاد سلامت در کشورایازی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۸۰ سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت و در شهرستان ها، استان ها و مرکزیت کشور فعالیت دارند، ادامه داد: برخی از این سازمان ها به صورت ملی فعالیت می کنند مانند انجمن ام اس، هموفیلی، تالاسمی و...، برخی هم فقط در سطح استان فعالند و در فرهنگسازی، آموزش و ... می توانند نقش آفرین باشند و در عین حال می توانند مطالبات بیماران را هم دنبال کنند. بر همین اساس با پیگیری همین سازمان ها و مساعدت مجلس شورای ی امسال چهار بیماری به لیست بیماری های خاص اضافه شد که شامل بیماری اوتیسم، ام اس، بیماری های متابولیک و ای بی بود.راه اندازی کانون های سلامت در محله هاوی به برخی مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با ریاست رییس جمهور برگزار می شود، اشاره و اظهار کرد: در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در آذر ماه سال ۹۶ برگزار شد، مصوب شد که کانون های سلامت در سطح محلات در کل کشور راه اندازی شود. باید توجه کرد که راه اندازی این کانون ها فرصتی را ایجاد می کند تا مردم به صورت ساختارمند درگیر مسائل مربوط به سلامت شان شوند. به عنوان مثال ما در کشور حدود پنج میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم و حدود پنج میلیون نفر هم در آستانه دیابت قرار دارند، این افراد برای داشتن یک زندگی خوب باید سبک زندگی شان را اصلاح کنند. این اقدامات می تواند در سطح محله انجام شود؛ به طوریکه در سطح محلات کانون های سلامت را راه اندازی کنیم، به افراد آموزش داده و توانمندشان کنیم تا سبک زندگی شان را اصلاح کنند.۸.۲ درصد از ایرانیان سالمندندایازی افزود: همچنین در حال حاضر ۸.۲ درصد مردم کشور سالمندند و در برخی از استان ها این رقم بسیار بیشتر است. به عنوان مثال در گیلان حدود ۱۳.۲ درصد سالمند وجود دارد. بنابراین خانه سالمندان می تواند در سطح محله شکل بگیرد، برای افراد سالمند برنامه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده و زندگی بهتر داشته باشند و کیفیت زندگی شان ارتقاء یابد یا در حوزه سلامت مادر و کودک می توان اقداماتی را انجام داد. باید بدانیم که از روزی که نطفه در رحم مادر بسته می شود تا پایان دو سالگی را ۱۰۰۰ روز طلایی می نامیم که بالغ بر ۹۰ درصد انسان در این ۱۰۰۰ روز شکل می گیرد و بیشترین سرمایه گذاری را باید برای این دوران داشته باشیم، اما بسیاری از مادران و پدران از این موضوع اطلاع ندارند. اگر ما کارگاه های مادر و کودک را در سطح محلات برگزار کنیم و افراد در این کارگاه ها شرکت کنند، می توانند روی رشد فرزندان شان تاثیرات خوبی داشته باشد. همه این موضوعات می تواند تعیین کننده باشد و به همین دلیل ما در سطح محلات کار می کنیم.وی با بیان اینکه بنابراین با راه اندازی کانون های سلامت می خواهیم اقداماتی را انجام دهیم که هزینه بالایی ندارند، اما فوق العاده تاثیرگذار هستند، ادامه داد: این اقدامات بیشتر جنبه آموزشی، توانمندسازی، پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و... و. را دارد. اتفاقا سازمان جهانی بهداشت و مراکز تحقیقاتی خودمان توصیه د که باید بیشتر در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم. زیرا اگر قرار باشد بگذاریم مردم بیمار شوند و بعد برایشان بیمارستان بسازیم، هرچقدر بیمارستان بسازیم و هرچقدر هم پول صرف کنیم، باز هم کم است. درحالیکه اگر کاری کنیم که مردم سبک زندگی شان را اصلاح کنند، نیازی به افزاییش بیمارستان ها نیست، بلکه می توانیم با بهبود بیمارستان های موجود مشکلات مردم را رفع کنیم.راه اندازی ۴۵۰ کانون سلامت محله در سال ۹۷معاون اجتماعی بهداشت با بیان اینکه قرار است امسال در هر شهرستان حداقل یک کانون سلامت راه اندازی کنیم، گفت: برآورد می شود که در سال جاری حدود ۴۵۰ کانون سلامت محله راه اندازی شود. در حال حاضر اولین کانون سلامت محله در رشت راه اندازی شد و این اقدام می تواند در ای دیگر هم انجام شود. باید توجه کرد که یکی دیگر از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که به اجتماعی شدن سلامت کمک می کند، بحث مجمع سلامت محله است. در محله باید مجمع سلامت محله شکل بگیرد و سه گروه در محله دور هم جمع شوند؛ یکی مدیران محله ای اعم از مدیران مدارس، مدیران کانون های فرهنگی، کلانتری و... و. دوم فرهیختگان محله اعم از ، و ... و سوم نمایندگان مردم محله که این سه گروه جلساتی برگزار کرده و موضوعات مربوط به محله را در حوزه سلامت مورد بحث قرار می دهند. به عنوان مثال اقداماتی در زمینه محیط زیست محله، جمع آوری زباله ها، تقویت کانون های سلامت و برگزاری کارگاه ها، اجرای برنامه های ورزشی در محله و... و. را انجام داده و مشکلات محله را هم به مراجع بالادستی اعلام می کنند. مجمع سلامت محله به نوعی پل ارتباطی بین مردم با دستگاه های دلتی بالادستی است. ما پیش بینی کرده ایم که در سال ۹۷ مجمع ملی محلات را در سطح کشور دنبال و راه اندای کنیم و حداقل در هر شهرستان برنامه ریزی کردیم که یک مجمع سلامت محله راه اندازی کنیم.وی تاکید کرد: نسبت به راه اندازی کانون های سلامت در حاشیه ا و مناطق محروم توصیه و تاکید بیشتری داریم. زیرا موضوع سلامت و آسیب های اجتماعی در حاشیه ا بیشتر اهمیت دارد و از فضای مراکز جامع سلامت برای این کار استفاده می کنیم. در روستاها هم کانون های سلامت را راه اندازی می کنیم تا شورای روستاها هم درگیر مسائل مربوط به سلامت شوند.ایازی با بیان اینکه مصوبه دیگر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این بود که در هر شهرستان یک مجمع سلامت شهرستان هم راه اندازی کنیم، گفت: این اقدام را از سال ۹۶ آغاز و در بسیاری از شهرستان ها این مجمع را راه اندازی کرده ایم. رییس آن فرماندار و دبیرش رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت است. پیش بینی ما این است که تا پایان بهار ۹۷ تمام مجمع سلامت شهرستان ها را راه اندازی کنیم. یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که مجامع سلامت را در سطح استان نیز ایجاد کنیم که این اقدام هم از سال ۹۶ آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه تمام مجمع سلامت استان ها تشکیل شوند. در حال حاضر مجمع سلامت را در بالغ بر ۲۰ استان را برگزار کردیم. به نظر می رسد با این مصوبات و با سازوکارهای پیش بینی شده بتوانیم مشارکت مردم را به صورت سازمان یافته در حوزه سلامت افزایش دهیم.وی با بیان اینکه طبق بند دوم سیاست های ی مردم باید به صورت ساختارمند در حوزه سلامت حضور یابند، گفت: بنابراین جنبه های مشارکت مردم در حوزه سلامت یکی در توسعه زیرساخت هاست که این کار را نظام مندتر کردیم، یکی در حوزه مشارکت سازمان های مردم نهاد برای آموزش و... بوده و دیگری در قالب کانون های سلامت و برگزاری کانون ها و مجامع سلامت خواهد بود.ایازی با اشاره به جنبه دیگر اجتماعی شدن سلامت، یعنی مساله مشارکت های بین بخشی، گفت: در حوزه مشارکت های بین بخشی هم تفاهم نامه های متعددی در سطح کشور و در استان ها بین وزارت بهداشت و بخش های مختلف مبادله شده است که در حال حاضر با برخی دستگاه ها مانند وزارت ورزش، شورای عالی استان ها، و... تفاهماتی داشتیم و اقداماتی هم انجام شده است. در سطح استان ها هم های علوم پزشکی در این زمینه عمل می کنند. ما در سطح استان ها اعلام کردیم که هر دستگاهی باید یک رابط سلامت داشته باشد که با نام پیام گذار سلامت فعالیت می کند. این افراد در هر ماه جلسه گذاشته و موضوعات سلامت را در دستگاه های مختلف بررسی کرده و مصوباتی را هم به دستگاه ها ابلاغ می کنند. خوشبختانه این اقدام در بسیاری از استان ها شکل گرفته است. بنابراین بحث مشارکت های بین بخشی را در این چارچوب پیش می بریم.وی درباره سومین جنبه اجتماعی شدن سلامت، یعنی استفاده از افراد شاخص در حوزه سلامت، گفت: در این زمینه هم سازوکارهایی را ایجاد کردیم تا گروه های مختلف فرهنگی و هنری را در حوزه سلامت فعال کنیم. بر این اساس در دو سال گذشته جشنواره سلامت را برگزار کردیم و امسال نیز سومین جشنواره سلامت از ابتدای شهریور برگزار می شود. خوشبختانه تولیدات در حوز ه سلامت افزایش یافته است. همچنین دومین دوره جشنواره شعر سلامت هم امسال برگزار می شود و جشنواره رسانه های دیجیتال را هم در مهر یا آبان ماه امسال برگزار می کنیم.ایازی با بیان اینکه اپلیکیشن های فراوانی در حوزه سلامت تولید شده است، افزود: در جشنواره رسانه های دیجیتال افراد فعال در این حوزه را مورد ارزی و داروری قرار می دهیم. طبق گفته رییس جمهور حوزه فضای مجازی هم می تواند در زمینه اشتغال و هم در پیشبرد کارها موثر باشد و ما در این حوزه های سرمایه گاری زیادی کرده ایم. این حوزه می تواند به مشارکت مردم هم کمک کند. بر همین اساس تاکنون ۱۶۰ دیرین دیرین در حوزه سلامت تولید شده و پیش بینی کردیم که در حوزه انیمیشن و رئال هم تولیدات جدیدی را داشته باشیم. باید توجه کرد که با این اقدامات از ظرفیت های فرهنگی و هنری جامعه به نفع سلامت استفاده کرده ایم.
سازمان بیمه سلامت و اه ی که فراموش شدندگروه اجتماعی: سازمان بیمه سلامت در راستای عمل به قانون و با هدف ادغام تمام صندوق های بیمه ای سلامت و ساماندهی هزینه های بهداشت و درمان کشور، در سال ۹۱ ایجاد شد؛ اما در اجرای قانون مربوطه و تحقق اه آن، تنها تابلوی “سازمان بیمه خدمات درمانی” پایین آورده شد و به جای آن نوشته شد “سازمان بیمه سلامت” …
در مهر ماه سال ۱۳۹۱ قرار شد سازمان بیمه سلامت جایگزین بیمه خدمات درمانی شود تا بتواند تمام بیمه های سلامت را مدیریت کرده و در نقش یک سیاست گذار در این حوزه ظاهر شود. در تشکیل سازمان بیمه سلامت باید حداقل ۱۳ سازمان بیمه ای که در قانون شمرده شده، ادغام می شدند؛ ضمن آن که تکلیف تامین اجتماعی هم باید روشن می شد که البته این موضوع نیز در متن قانون آمده بود.
سازمان بیمه سلامت به شرط آنکه در جایگاه خود قرار می گرفت و هر یک از صندوق های بیمه ای خود را مستثنی نمی دانستند، می توانست یکی از سازمان های موثر کشور باشد و به این منظور آن ۱۳ صندوق بیمه گری که در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف است باید در این سازمان ادغام می شدند و بر اساس متن قانون اعتبارات، نیروی انسانی و تمام سیستم شان منتقل می شد. الگوی این کار هم سازمان بیمه مرکزی ایران بود که قادر به مدیریت و سیاست گذاری در حوزه بیمه های تجاری شده بود.
بنابراین مسوولان حوزه سلامت هم بر آن شدند تا سازمان بیمه سلامت هم به سازمانی سیاست گذار در حوزه بهداشت و درمان، بدل شود.
بر همین اساس اساسنامه سازمان بیمه سلامت تدوین و تاریخ وجود بیمه خدمات درمانی به سر آمد و تابلوی “سازمان بیمه خدمات درمانی” پایین کشیده شد تا از آن زمان به بعد نام “سازمان بیمه سلامت ایران” بر آن نقش بندد.
این درحالی بود که بعد از انجام این کار عملا نه تنها سازمان بیمه سلامت نتوانست نقش سیاست گذاری را در سیستم بهداشت و درمان ایفا کند، بلکه خود به سازمانی تی و به البته ورش ته بدل شد؛ به طوریکه اگر کمک ها و بودجه های تی را نداشته باشد، نمی تواند از عهده ید و ارائه خدمت در حوزه سلامت برآید؛ به طوری که به اذعان مسوولان سازمان بیمه سلامت، زیان انباشته این سازمان در سال ۹۵ مبلغی بالغ بر ۴۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و ۱۰۰۰ میلیارد هم عدم وصولی دارد و به نظر می_رسد با عدم پشتیبانی های لازم، زیان انباشته اش به ۷یا ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
از طرفی هم گفته می شود که بدهی های این سازمان به ارائه کنندگان خدمات سلامت حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است.
در همین شرایط چندی پیش طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نسبت به بروز چالش های احتمالی در ارائه خدمت این سازمان به مردم، هشدار داد و گفت که “برای برون رفت از این مشکلات چهار گزینه کوچک بسته خدمتی، افزایش پرداخت از جیب مردم، افزایش بودجه تی و مدیریت هزینه مطرح است. ”
بر این اساس با نگاه به مشکلات اقتصادی ت و از آنجایی که مسوولان حوزه بهداشت و درمان همواره تاکید کرده اند خط قرمزشان افزایش پرداختی از جیب مردم است و در عین حال اجازه نمی دهند به خدمات سلامت خدشه ای وارد شود، چاره ای جز انتخاب گزینه سوم یعنی بحث مدیریت هزینه باقی نمی ماند.
به این ترتیب باید پرسید راه مدیریت هزینه در سازمان بیمه سلامت و به طور کلی در حوزه سلامت چیست؟ چگونه می توان از هدررفت منابع در این حوزه جلوگیری کرد و منابع لازم را برای ید کارآمد خدمات سلامت و ارائه آنها به مردم تامین کرد؟.
بر همین اساس سید عبدالله عمادی، اولین مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ، را ار برون رفت از گرداب مشکلات بیمه ای در حوزه سلامت را گام برداشتن در مسیر ید راهبردی خدمات سلامت از طریق ادغام بیمه های سلامت و اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع می داند و معتقد است که تنها در این صورت می توان هزینه های بیمه سلامت را کاهش داد. در عین حال اعلام می کند که منابع سلامت باید پایدار شوند تا هر روز نگاه “سلامت” به کمک های تی نباشد.
عمادی با بیان اینکه در زمان آغاز طرح تحول نظام سلامت، می دانستیم که با اجرای این طرح هزینه های بیمه ها افزایش می یابد، می گوید: از ابتدای آغاز طرح تحول نظام سلامت با توجه به بسته هایی که در رابطه با این طرح ارائه شد می دانستیم که هزینه بیمه ها به شدت افزایش پیدا می کند و از آنجایی که هیچ بودجه ای به صورت نهادینه برای بیمه ها مشخص نشده، نمی توانند هزینه ها را بپردازند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم مجددا به شدت افزایش پیدا می کند. به هر حال ت با توجه به برنامه ریزی اش پیش رفت اما به عواقب کار توجهی نکرد.
*چرا سازمان بیمه سلامت تشکیل شد
وی با طرح این سوال که چرا سازمان بیمه سلامت ایجاد شد؟، ادامه می دهد: ما اساسنامه سازمان بیمه سلامت را با همکاری وزارت بهداشت وقت، تدوین کرده، به تصویب رس م و نهایتا اجرا کردیم. بر این اساس مهم ترین هدف تشکیل سازمان بیمه سلامت این بود که هزینه های بیمه های بخش سلامت را کاهش دهیم. بر همین اساس موضوع ید راهبردی خدمات در این اساسنامه مطرح شد. بنابراین یکی از دلایل تشکیل سازمان بیمه سلامت، این بود که بتوانیم یدهای راهبردی در حوزه بیمه های سلامت داشته باشیم.
عمادی می افزاید: بر این اساس قرار بود همه بیمه های سلامت کشور را ادغام کنیم تا بتوانند با زبانی واحد ید راهبردی خدمات سلامت را انجام دهند. باید توجه کرد که وقتی را به صورت عمده ب یم، قیمت تمام شده آن هم کاهش می یابد.
ید راهبردی هم به این معناست که به جای اینکه سازمان های متعددی، خدمات را یداری کنند، یک سازمان واحد همه خدمات مورد نیاز را یداری کند. در این صورت قدرت چانه زنی بالا رفته، یدار می تواند بازار را کنترل کند و فروشندگان خدمات در حوزه سلامت نه تنها نمی توانند هزینه هایشان را به بیمه ها تحمیل کنند، بلکه بیمه می تواند از طریق ید راهبردی، هزینه ها را کنترل کرده و بهترین ید را انجام دهد.
*اه ی که فراموش شدند
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفت که هدف مان از ایجاد سازمان بیمه سلامت، محقق نشد، می گوید: به طوریکه سازمان بیمه سلامت به شکل ظاهری و صوری تشکیل شد، اما هیچ کدام از سازمان های بیمه ای در این سازمان ادغام نشدند. در مجموع سازمان بیمه سلامت در اوا ت دهم تشکیل شد و انتظار داشتیم که در ادامه این روند، ت یازدهم بحث ادغام بیمه های سلامت را پیش برد، اما متاسفانه این اقدام نه تنها در ت یازدهم انجام نشد، بلکه در ت دوازدهم هم هیچ دورنمایی از اجرای آن نمی بینیم.
عمادی با بیان اینکه منظور از ادغام بیمه های سلامت همان تجمیع بیمه هاست که مصوبه مجلس شورای ی است، ادامه می دهد: ت موظف است این قانون را اجرا کند. از طرفی خود ت هم قصد داشت این کار را انجام دهد تا هزینه هایش کاهش یابند.
بنابراین کاهش هزینه های سازمان بیمه سلامت به نفع ت است؛ چراکه سازمان بیمه سلامت پولش را از ت دریافت کرده تا به ارائه کنندگان خدمت بدهد. البته با ادغام سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت، امیدوار بودیم که اجرای این قانون در وزارت بهداشت سرعت گیرد، اما این اتفاق نیفتاد.
*اقدام بهداشت و کارشکنی بیمه ها
وی ید راهبردی خدمات را مهم ترین اقدام در راستای کاهش هزینه های سازمان بیمه سلامت می داند و اظهار می کند: ما موضوع ید راهبردی خدمات سلامت را در سازمان بیمه سلامت پیش بینی کرده بودیم، اما محقق نشد. حتی اعلام کرده بودیم اگر ادغام فیزیکی در سازمان های بیمه گر انجام نمی شود، در کلان هزینه ها این سازمان ها با هم ادغام شوند.
یعنی بودجه های سازمان های بیمه گر در حوزه سلامت در سازمان بیمه سلامت ادغام شده و مدیریت بودجه و هزینه آن از سوی سازمان بیمه سلامت انجام شود، اما این هم محقق نشد.
البته آقای هاشمی هم دنبال اجرای این موضوع بود، اما سازمان های بیمه گر آنقدر کارشکنی د که این اه محقق نشدند.
*اجرای نظام ارجاع؛ فرصتی برای مدیریت هزینه
عمادی می افزاید: اقدام دیگری که می تواند به شدت هزینه های سازمان های بیمه گر را کاهش دهد و ما در گذشته تا حد کمی موفق به اجرایش شدیم، اما نتوانستیم آن را فراگیر کنیم، بحث اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده بود.
باید توجه کرد که اگر نظام ارجاع که اکنون به طور ناقص در روستاها اجرا می شود و پیش از این هم آن را در استان های فارس و مازندران، به صورت پایلوت اجرا کردیم، به درستی در ا هم انجام شود، می تواند هزینه های سازمان های بیمه گر را به شدت کاهش دهد؛ چراکه وقتی نظام ارجاع وجود داشته باشد، بیمار به شکل خ ر به هر پزشکی مراجعه نمی کند.
در حال حاضر بیمار اگر سرش هم درد کند، در مرحله اول به فوق تخصص مغز و اعصاب مراجعه می کند یا به دلیل یک ناراحتی کوچک در قلبش به فوق تخصص قلب مراجعه می کند. درحالیکه چنین مراجعاتی باید از کانال پزشک عمومی و نظام ارجاع، به سطوح بالاتر ارجاع داده شوند، در این صورت حجم بالای مراجعات به بیمارستان های فوق تخصصی کاهش یافته و بسیاری از این هزینه ها از روی دوش بیمه ها برداشته می شود، اما متاسفانه این موضوع هم هنوز اجرا نشده است.
*۲ مُسَکِن برای چالش های پولی بیمه سلامت
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه ید راهبردی خدمت و اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بهترین مـُسَکِن و راه حل برای کاهش هزینه های بیمه ها و تامین منابع است، می گوید: از طرفی ما باید سلامت را به منابع پایدار متصل کنیم؛ چراکه نمی توان هر روز منتظر بود که آیا ت به این حوزه کمک می کند یا خیر.
به هر حال کمک ت هم حدی دارد. آ ین عددی که درباره بدهی های سازمان بیمه سلامت شنیده ام، عددی بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان است. این عدد خیلی وحشتناک است ت از کجا بیاورد و این هزینه را تامین کند؟.
* تِ همسو با “سلامت” و مشکلاتی که همچنان پابرجا هستند
عمادی در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه سوگیری های ت های دهم و یازدهم نسبت به موضوع سلامت و مشکلاتی که در این دوره ها وجود داشت، تاکید می کند: در ت دهم مشکلات مان خیلی بیشتر بود؛ چراکه ت حمایت زیادی از وزارت بهداشت به عمل نمی آورد یا در آن زمان از اجرای پزشک خانواده به شکل ۱۰۰ درصدی حمایت نشد. البته ت تلاش می کرد که بعد از اعلام نتیجه اجرای پایلوت پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران، آن را به کل کشور تعمیم دهیم، اما این برنامه ها اجرا نشد.
این درحالیست که در ت جدید، وزارت بهداشت کارش را خیلی قوی تر از ت نهم و دهم آغاز کرد و هاشمی خیلی قوی تر کارش را شروع کرد.
اقدام مهم تر هم این بود که سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد و قدرت دوچندانی به بهداشت داد تا بتواند بحث ادغام و تجمیع بیمه ها را پیش برد، اما متاسفانه باز هم این اتفاق نیفتاد.
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه در ت های یازدهم و دوازدهم شرایط بهتر و بیشتری برای اجرای این قوانین بود می گوید: اما متاسفانه باز هم این موضوعات اجرا نشد. به هر حال باید تاکید کنم که ناچاریم بحث ید راهبردی را پیش بریم، یعنی حتی اگر نتوانستیم ادغام فیزیکی بیمه های سلامت را هم انجام دهیم، اما مدیریت بودجه کلان آنها باید در دست سازمان بیمه سلامت باشد تا فقط یک یدار راهبردی خدمات در کشور داشته باشیم.
باید توجه کرد که بیشتری هدررفت منابع بیمه ها از همین دو مسیر، یعنی عدم اجرای نظام ارجاع و نبود سیستم ید راهبردی خدمات است؛ اما با اجرای آنها می توان از این هدررفت جلوگیری کرد. از طرفی اگر بتوانیم “پزشک خانواده” را اجرا کنیم، سیستم نظام ارجاع راه اندازی می شود.به گزارش آرازآذرربایجان به نقل از ایرنا، بر این اساس همه افراد یک پزشک خانواده خواهند داشت و بر اساس پروتکلی و پرونده ای که پزشک خانواده مشخص می کند، سیر درمان شان پیش می رود. مثلا در حال حاضر بیمارستان فوق تخصصی میلاد، از بالا بودن حجم مراجعه کنندگان در حال انفجار است، زیرا مردم از همه نقاط کشور بدون نظام ارجاع و مستقیما به بیمارستان میلاد مراجعه می کنند و انتظار دارند یک پزشک فوق تخصص آنها را ویزیت کند؛ چنین موضوعاتی است که هزینه های بیمه ها را بالا می برد. نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۱ ق.ظ