حضور مجدد هدایتی در محافل فوتبالی ع

بعد از کناره گیری علی اکبر طاهری بحث های زیادی درباره آینده مدیریت پرسپولیس به وجود آمد و یکی از این مباحث حضور حسین هدایتی در تیم جدید مدیریت بود.
به گزارش تابناک ورزشی ، حسین هدایتی بعد از دربی 85 تعدادی از بازیکنان پرسپولیس را به ضیافت شام دعوت کرد و با آن ها ع یادگاری گرفت تا این ذهنیت پیش بیاید که او برای حضور در چارت مدیریت جدید باشگاه برنامه هایی دارد. حضور هدایتی در پرسپولیس از این نظر برای هواداران این باشگاه قابل توجه بود که هدایتی با اتکا به ثروتش بتواند مشکلات مالی باشگاه را مرتفع و به خصوص در جذب بازیکنان بزرگ به کمک پرسپولیس بیاید. محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس اما در آ ین گفت و گویی که با شبکه اینترنتی باشگاه انجام داده نسبت به ماجرای حضور هدایتی و مسایلی چون هزینه هایی که او برای باشگاه کرده توضیحاتی داده که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.عابر بانک و پرسپولیسبحث آقای هدایتی را به خاطر اینکه هواداران زیاد با ما صحبت د باید روشن بیان کنیم. من شخصا بارها از آقای طاهری خواستم این موضوع را برای هواداران روشن کنند. همین جا به همه هواداران پرسپولیس با صراحت می گویم که آقای هدایتی در این دو سه سال هیچ کمکی به باشگاه پرسپولیس نکرده است. این خیلی شفاف است و بازهم می گویم آقای هدایتی هیچ کمکی به باشگاه نکرده است، اما اگربرگردیم به قبل از اسپانسرینگ و حضورآقای ، ایشان دویست سیصد میلیون به باشگاه کمک د اما این کمک ی که ایشان می گویند دیگر کمک نیست!هدایتی هیچ کمکی نکرده استواقعیت این است آقای هدایتی قبل از گرفتن اسپانسر به ما کمک هایی د، مثلا 800 میلیون تومان قرض الحسنه دادند و مبالغ 500 میلیون، 400 میلیون به باشگان تزریق د اما ه ولی آقای هدایتی چه سکه، ارز و دلار داده اند مردم بدانند در باشگاه ثبت شده است. اما نمی دانم چرا آقای هدایتی در اینستاگرام گفته بازیکنان را من آوردم و این در حالی است که ما خیلی انی را داریم که کمک می کنند اما می گوینداسم ما را نیاورید. اما همین کمک هایی که آقای هدایتی د بعد با نامه ای که به باشگاه زدند اعلام د که این کمک ها در قالب اسپانسر بوده و در عمل هیچ کمکی در کار نبوده است. زمانی که آقای اسپانسر ما شد ایشان با استیل آذین مبلغ ده میلیارد به صورت سه ساله قرارداد بستند. حتی آقای طاهری این قرارداد را قبول ن د به آقای گفتند تو خودت یک سال دیگر قرارداد داری چگونه با استیل آذین سه ساله بستید؟ اما وقتی صحبت از پول استیل آذین شد؟ ایشان لیستی به ما با سربرگ استیل آذین دادند که در آن هدایتی اعلام کرده بود تمامی مبالغی که به عنوان کمک به باشگاه داده در قابل اسپانسر بوده است. جالب است که وقتی نگاه کردیم دیدیم مثلا 200 میلیون، سیصد میلیون هایی که کمک کرده بودند و حتی 400 سکه ای که برای پاداش برد در دربی به بازیکنان داده بودند را هم در این لیست به عنوان پول استیل آذین برای اسپانسر لحاظ کرده بودند. جالب تر این که بعد ازاینکه آقای هدایتی این اوا بازیکنان را دعوت کرده بود یکی از بازیکنان از من پرسید که آقای هدایتی برای برد ما در دربی چند سکه داده بود؟ آقای هدایتی به این بازیکنان گفته بود که نفری ده سکه به آن ها پاداش داده است اما من از همین جا اعلام می کنم که آقای هدایتی سکه ای برای بازیکنان نداده است. همان سه سکه ای که ما به بازیکنان دادیم را خود باشگاه داده است نه آقای هدایتی چرا که آقای هدایتی این سکه ها را به عنوان مبلغ اسپانسر و به خاطر تبلیغ استیل آذین روی لباسمان حساب کرده است. پس این سکه ها را باشگاه داده است نه آقای هدایتی...پول به طارمی را قبول نداریمآقای هدایتی اخیرا گفتند یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به طارمی داده است که ما آن را قبول نداریم چرا که به ایشان گفته بودیم به بازیکنان به صورت شخصی پول ندهند.اما جالب است آقای هدایتی این پول را هم با باشگاه حساب کرده و در لیست حساب ها آورده است. در دو سه سال گذشته هر پولی از زمانی که آمدیم داده است، گفته است کمک در حساب ها آورده و با باشگاه حساب کرده است. من به همه خبرنگاران و هر مسئولی که بخواهد حاضرم مدارکی که در باشگاه هست را نشان بدهم. ایشان 5 میلیارد و ده ای به باشگاه داده است که بعضی از آن ها را قبول نداریم. حتی در جشن هواداران که ایشان به عنوان هوادار نمونه انتخاب شد ایشان به لیدرها قول داد که 30-40 نفر را به عتبات عالیات بفرستد اما هزینه همین سفر نیز با باشگاه محاسبه شده است. یعنی آقایان لیدر هم با هزینه باشگاه به عتبات عالیات رفته اند نه با پول آقای هدایتی...پسر هدایتی گفت هواداران ناراحت می شوندمن در جمعی بودم که پسر آقای هدایتی به ایشان گفت که با وجود اینکه همه جا گفتید کمک اگر هوادارها بفهمند نامه ای زدید و همه آن ها را از حساب اسپانسر کم کرده اید ناراحت خواهند شد. آقای هدایتی البته گفت این نامه را کنسل می کنم که نکرد. باز هم می گویم همان پولهایی را هم که بازیکنان داده اند را ما قبول نداریم اما بر فرض هم که قبول کنیم ایشان 4 میلیارد و ده ای به باشگاه بد ار هستند چرا که بابت اسپانسرینگ استیل آذین ایشان باید ده میلیارد تومان به باشگاه می داد و بر اساس حساب ایشان تا الان 5 میلیارد و ده ای دادند.خالی بندی در ید سروش رفیعی خیلی ها فکر می کنند که آقای هدایتی در جذب سروش رفیعی کمک مالی کرده است درحالی که وقتی که سروش رفیعی را جذب کردیم آقای هدایتی نبود! لیست پرداخت های ایشان موجود است و همه را نوشتند. حتی سروش رفیعی که چند ماه قبل رفته بود پیش آقای هدایتی ناراحت بود چرا که از او خواسته بود این ع را منتشر نکند اما هدایتی ع خودش را با سروش رفیعی منتشر کرد. ایشان می گوید من برای جذب بازیکنان کمک کرده ام. آقای هدایتی حتی یک بار گفت هر بازیکنی بگیرید سی درصدش را من می دهم اما همانطور که گفته شد که همه هزینه هایی که د را در حساب و کتاب استیل آذین محسوب د.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا،حسین هدایتی بعد از دربی 85 تعدادی از بازیکنان پرسپولیس را به ضیافت شام دعوت کرد و با آن ها ع یادگاری گرفت تا این ذهنیت پیش بیاید که او برای حضور در چارت مدیریت جدید باشگاه برنامه هایی دارد. حضور هدایتی در پرسپولیس از این نظر برای هواداران این باشگاه قابل توجه بود که هدایتی با اتکا به ثروتش بتواند مشکلات مالی باشگاه را مرتفع و به خصوص در جذب بازیکنان بزرگ به کمک پرسپولیس بیاید. محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس اما در آ ین گفت و گویی که با شبکه اینترنتی باشگاه انجام داده نسبت به ماجرای حضور هدایتی و مسایلی چون هزینه هایی که او برای باشگاه کرده توضیحاتی داده که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.
عابر بانک و پرسپولیسبحث آقای هدایتی را به خاطر اینکه هواداران زیاد با ما صحبت د باید روشن بیان کنیم. من شخصا بارها از آقای طاهری خواستم این موضوع را برای هواداران روشن کنند. همین جا به همه هواداران پرسپولیس با صراحت می گویم که آقای هدایتی در این دو سه سال هیچ کمکی به باشگاه پرسپولیس نکرده است. این خیلی شفاف است و بازهم می گویم آقای هدایتی هیچ کمکی به باشگاه نکرده است، اما اگربرگردیم به قبل از اسپانسرینگ و حضورآقای ، ایشان دویست سیصد میلیون به باشگاه کمک د اما این کمک ی که ایشان می گویند دیگر کمک نیست!
هدایتی هیچ کمکی نکرده استواقعیت این است آقای هدایتی قبل از گرفتن اسپانسر به ما کمک هایی د، مثلا 800 میلیون تومان قرض الحسنه دادند و مبالغ 500 میلیون، 400 میلیون به باشگان تزریق د اما ه ولی آقای هدایتی چه سکه، ارز و دلار داده اند مردم بدانند در باشگاه ثبت شده است. اما نمی دانم چرا آقای هدایتی در اینستاگرام گفته بازیکنان را من آوردم و این در حالی است که ما خیلی انی را داریم که کمک می کنند اما می گوینداسم ما را نیاورید. اما همین کمک هایی که آقای هدایتی د بعد با نامه ای که به باشگاه زدند اعلام د که این کمک ها در قالب اسپانسر بوده و در عمل هیچ کمکی در کار نبوده است. زمانی که آقای اسپانسر ما شد ایشان با استیل آذین مبلغ ده میلیارد به صورت سه ساله قرارداد بستند. حتی آقای طاهری این قرارداد را قبول ن د به آقای گفتند تو خودت یک سال دیگر قرارداد داری چگونه با استیل آذین سه ساله بستید؟ اما وقتی صحبت از پول استیل آذین شد؟ ایشان لیستی به ما با سربرگ استیل آذین دادند که در آن هدایتی اعلام کرده بود تمامی مبالغی که به عنوان کمک به باشگاه داده در قابل اسپانسر بوده است. جالب است که وقتی نگاه کردیم دیدیم مثلا 200 میلیون، سیصد میلیون هایی که کمک کرده بودند و حتی 400 سکه ای که برای پاداش برد در دربی به بازیکنان داده بودند را هم در این لیست به عنوان پول استیل آذین برای اسپانسر لحاظ کرده بودند. جالب تر این که بعد ازاینکه آقای هدایتی این اوا بازیکنان را دعوت کرده بود یکی از بازیکنان از من پرسید که آقای هدایتی برای برد ما در دربی چند سکه داده بود؟ آقای هدایتی به این بازیکنان گفته بود که نفری ده سکه به آن ها پاداش داده است اما من از همین جا اعلام می کنم که آقای هدایتی سکه ای برای بازیکنان نداده است. همان سه سکه ای که ما به بازیکنان دادیم را خود باشگاه داده است نه آقای هدایتی چرا که آقای هدایتی این سکه ها را به عنوان مبلغ اسپانسر و به خاطر تبلیغ استیل آذین روی لباسمان حساب کرده است. پس این سکه ها را باشگاه داده است نه آقای هدایتی...
پول به طارمی را قبول نداریمآقای هدایتی اخیرا گفتند یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به طارمی داده است که ما آن را قبول نداریم چرا که به ایشان گفته بودیم به بازیکنان به صورت شخصی پول ندهند.اما جالب است آقای هدایتی این پول را هم با باشگاه حساب کرده و در لیست حساب ها آورده است. در دو سه سال گذشته هر پولی از زمانی که آمدیم داده است، گفته است کمک در حساب ها آورده و با باشگاه حساب کرده است. من به همه خبرنگاران و هر مسئولی که بخواهد حاضرم مدارکی که در باشگاه هست را نشان بدهم. ایشان 5 میلیارد و ده ای به باشگاه داده است که بعضی از آن ها را قبول نداریم. حتی در جشن هواداران که ایشان به عنوان هوادار نمونه انتخاب شد ایشان به لیدرها قول داد که 30-40 نفر را به عتبات عالیات بفرستد اما هزینه همین سفر نیز با باشگاه محاسبه شده است. یعنی آقایان لیدر هم با هزینه باشگاه به عتبات عالیات رفته اند نه با پول آقای هدایتی...
پسر هدایتی گفت هواداران ناراحت می شوندمن در جمعی بودم که پسر آقای هدایتی به ایشان گفت که با وجود اینکه همه جا گفتید کمک اگر هوادارها بفهمند نامه ای زدید و همه آن ها را از حساب اسپانسر کم کرده اید ناراحت خواهند شد. آقای هدایتی البته گفت این نامه را کنسل می کنم که نکرد. باز هم می گویم همان پولهایی را هم که بازیکنان داده اند را ما قبول نداریم اما بر فرض هم که قبول کنیم ایشان 4 میلیارد و ده ای به باشگاه بد ار هستند چرا که بابت اسپانسرینگ استیل آذین ایشان باید ده میلیارد تومان به باشگاه می داد و بر اساس حساب ایشان تا الان 5 میلیارد و ده ای دادند.
سروش رفیعیخیلی ها فکر می کنند که آقای هدایتی در جذب سروش رفیعی کمک مالی کرده است درحالی که وقتی که سروش رفیعی را جذب کردیم آقای هدایتی نبود! لیست پرداخت های ایشان موجود است و همه را نوشتند. حتی سروش رفیعی که چند ماه قبل رفته بود پیش آقای هدایتی ناراحت بود چرا که از او خواسته بود این ع را منتشر نکند اما هدایتی ع خودش را با سروش رفیعی منتشر کرد. ایشان می گوید من برای جذب بازیکنان کمک کرده ام. آقای هدایتی حتی یک بار گفت هر بازیکنی بگیرید سی درصدش را من می دهم اما همانطور که گفته شد که همه هزینه هایی که د را در حساب و کتاب استیل آذین محسوب د.
به گزارش وانانیوز، چالش علی اکبر طاهری از زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه شبی که در برنامه 90 روی خط آمد و یک بار دیگر با منتقدان جدی خود وارد بحث و جدل شد، وارد فاز جدیدی شده و به نظر می رسد او باید برای اثبات خود و تبری جستن از اتهاماتی که به او وارد شده اقدام دیگری را در پیش گیرد چرا که با ادامه روش فعلی، طاهری روز به روز بازنده تر شده و ابعاد جدیدی از دوران مدیریتش در باشگاه پرسپولیس به افکار عمومی نشان داده خواهد شد. طاهری دوشنبه شب و در حالی که 2 روز قبلش با حسین هدایتی در مصاحبه ای آشتی کرده بود و نقش او را در موفقیت های این تیم در نظر گرفته بود اما یک بار دیگر بابت قرارداد اسپانسری هدایتی با باشگاه پرسپولیس به او تاخت و عنوان کرد که بخشی از مشکلات باشگاه پرسپولیس در رابطه با شکایت پرونده باشگاه ریزاسپور ترکیه به دلیل اقدامات هدایتی بوده است. در این بین اسناد و مدارکی وجود دارد که نشاندهنده این است که در مناقشه به وجود آمده بین طاهری و هدایتی این بار حق با هدایتی است و او که در مقاطع مختلف به باشگاه پرسپولیس کمک های مالی کرده بود در ضرر چند ده میلیارد تومانی وارد شده به باشگاه پرسپولیس نقشی نداشته است.نام حسین هدایتی از زمانی که در فوتبال مطرح شد همواره با کمک های مالی در ادوار مختلف به پرسپولیس همراه بود. او نه تنها در زمان مدیریت طاهری بلکه در زمان مدیران قبلی هم کمک های مالی را به پرسپولیس انجام داده بود اما به هر حال باید شفاف سازی شود که در زمان مدیریت طاهری، کلیه پول های کمک شده از سوی هدایتی آیا به حساب این باشگاه واریز شده است یا نه؟ در مهر ماه سال 94 بود که باشگاه پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش قراردادی امضا کرد که این قرارداد مشارکت تجاری بود و کلیه فعالیت های درآمدزا را به صورت مشارکتی در اختیار این شرکت قرار می داد و قرار بود با تجربیات شرکت امین سیمای کیش از کلیه فرصت های تجاری، درآمدزایی صورت گیرد تا پول خوبی نصیب باشگاه پرسپولیس شود. از جمله این کارها که در متن قرارداد هم به صورت صریح آمده بحث جمع آوری کمک از هواداران بود که در پی آن یک سامانه پیامکی هواداری به راه افتاد و قرار شد از هواداران خاص و عام کمک هایی گرفته شود.از طرف دیگر علی اکبر طاهری قصد داشت خارج از این قرارداد از حسین هدایتی به عنوان یکی از هواداران خاص کمک های مالی بگیرد که این کمک ها به هر دلیلی در قرارداد منظور نشود. این موضوع حتی چند بار باعث چالش هم شد به طوری که وقتی صحبت از کمک هدایتی به پرسپولیس به میان می آمد طاهری آن را تکذیب می کرد چون در متن قرارداد آمده بود که کمک های هواداران خاص و عام باید از طریق شرکت امین سیمای کیش به پرسپولیس وارد شود و هر بار که هدایتی کمکی را خارج از این چارچوب و به واسطه برخی از افراد باشگاه پرسپولیس انجام می داد س رست وقت باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه متهم به رعایت ن مفاد قرارداد نشود، این کمک ها را تکذیب می کرد. در پی این موضوع و پس از مشخص شدن برخی روابط پنهانی، شرکت امین سیمای کیش از حسین هدایتی خواست تا به عنوان یک هوادار خاص و تحت قرارداد به پرسپولیس کمک کند. این در حالی بود که هدایتی راضی به نوشتن چنین قراردادی نمی شد و عنوان می کرد که برای کمک به پرسپولیس، قرارداد نمی بندد تا متعهد به پرداخت آن شود بلکه هر زمان بتواند به پرسپولیس کمک مالی خواهد کرد اما در نهایت و پس از مذاکرات متعدد هدایتی راضی به این شد تا در قالب قرارداد به پرسپولیس کمک کند و به همین منظور قرارداد سه ساله ای با شرکت استیل آذین بسته شد تا طی این قرارداد هدایتی کمک های مالی خود را به سرخپوشان انجام دهد.
سال اول این قرارداد 10 میلیارد، سال دوم 12 میلیارد و سال سوم هم 14 میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می کرد و در مجموع این قرارداد سه ساله رقمی در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس درآمد داشت. پس از این قرارداد عنوان شد که چون قسمت پشت پیراهن و زیر شماره بازیکنان خالی بود در آن قسمت نام استیل آذین درج شود و در حالی که رقم قرارداد در این قسمت از پیراهن شاید به یک میلیارد تومان هم نرسد اما با این قرارداد سالی حداقل 10 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس پول واریز می شد. این قرارداد باعث به وجود آمدن چالش شدید بین طاهری و اسپانسر باشگاه شد. طاهری پس از اینکه از این قرارداد اطلاع یافت عنوان کرد که این قرارداد را قبول ندارم اما قبول نداشتن او برایش هزینه بر بود چرا که او با هدایتی ارتباط داشت و از او کمک مالی گرفته بود و نمی توانست او را زیر سؤال ببرد. اما به اسپانسر باشگاه گفت که تنها حاضر است برای یک سال این قرارداد را اجرایی کند. از طرف دیگر چون قرارداد اسپانسر با باشگاه پرسپولیس 4 سال بود که بعد از دو سال این قرارداد قابلیت تمدید داشت، طاهری خواستار اتمام قرارداد پس از 2 سال اول شد. این موضوع از سوی هدایتی هم با استقبال مواجه شد و او عنوان کرد که برای سال اول 10 میلیارد را می دهم اما پس از آن هر زمان که بتوانم به پرسپولیس کمک می کنم. این قرارداد در مردادماه سال ۹۵ امضا شد.این در حالی است که تا قبل از امضای این قرارداد حسین هدایتی در حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده بود و ۴۰۰ میلیون تومان هم بعد از امضای این قرارداد از سوی او به این باشگاه کمک شد. البته طاهری که نمی خواست ارتباطات مخفیانه اش عیان شود فقط عنوان کرده بود که هدایتی ۸۰۰ میلیون تومان به پرسپولیس قرض داده است! از طرفی با توجه به اینکه اسپانسر باشگاه بر اساس اظهارات طاهری که گفته بود فقط ۸۰۰ میلیون تومان از هدایتی قرض گرفته، طی متمم قرارداد با استیل آذین توافق کرد که هر مبلغی که هدایتی و یا استیل آذین از مهرماه ۹۴ تا قبل از قرارداد استیل آذین به باشگاه پرداخت کرده باشد و باشگاه تایید کند، از مبلغ قرارداد ۳۶ میلیاردی ر شود. پس از اینکه قرارداد هدایتی با پرسپولیس ی اله شد او عنوان کرد که بیش از ۵ میلیارد تومان به طاهری و باشگاه قرض داده که می بایست با توجه به متمم قرارداد از مبلغ سال اول کم شود. این موضوع هم منوط به تائید طاهری به عنوان مسئول باشگاه پرسپولیس می شود اما او از این کار امتناع می کند تا ابهامات افزایش پیدا کند. بعد از آن هم اسپانسر بارها برای طاهری نامه زد که لیست هزینه های هدایتی را یا تائید کند و یا آن را رد کند. اگر لیست هدایتی مورد قبول بود باید این رقم از حساب قرارداد استیل آذین کم می شد. این موارد باعث چالش بین مسئولان وقت باشگاه با اسپانسر و هدایتی شد، چرا که مدیران باشگاه نسبت به این موضوع معترض بودند که چرا ارتباط آنها با هدایتی به نوعی کانالیزه شده و دیگر خبری از ارتباطات خاص نیست.شاید بهتر باشد که طاهری به دور از فرافکنی های موجود به این سؤالات پاسخ شفاف بدهد که اگر ارتباط با هدایتی در چارچوب باشگاه را قبول نداشت چرا در روز آ بازی لیگ برتر نام هدایتی را برای صندلی کنار خودش در ورزشگاه ثبت کرده بود؟ او با چه سمتی در آن جا قرار داشت؟ آیا به عنوان یکی از شرکای تجاری یا به عنوان یک هوادار؟ وقتی طاهری دست هدایتی را می گرفت و در ورزشگاه دور افتخار می زد آیا به این روزها فکر می کرد؟ آیا ارتباط طاهری با هدایتی تنها برای گرفتن پول بود؟ وقتی هدایتی عنوان کرد که در روز و شب برای گرفتن دلار، یورو و سکه مقابل منزل او می رفتند و از او طلب پول می د آیا این اقدامات در چارچوب قرارداد بوده؟ بهتر است طاهری که حالا دم از برگزاری یک نشست خبری و افشای ها می کند در خصوص این مسائل هم توضیح دهد که دلیل عصبانیتش از عقد قرارداد اسپانسر با شرکت استیل آذین چه بود؟اگر طاهری به دلایل شخصی با قرارداد استیل آذین مخالفت نمی کرد به دلیل قرارداد ۱۲ میلیاردی در سال دوم حداقل تا نیم فصل اول ۶ میلیارد به حساب پرسپولیس وارد می شد و می توانست بخشی از مشکلات این باشگاه را بر طرف کند. ۶ میلیارد در نیم فصل دوم هم بدون شک قادر بود مشکلات زیادی را از این باشگاه حل کند اما طاهری به دلایل شخصی سال دوم و سوم این قرارداد را لغو کرد تا رقمی در حدود ۲۶ میلیارد تومان برای دو سال از کف این باشگاه برود. ضرر این پول هنگفت زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که می بینیم پرسپولیس این روزها به دلیل پرونده های ریز و درشت و به خاطر بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی حتی تا آستانه ر امتیاز هم پیش رفته است و شاید اگر این خودخواهی وجود نداشت با ۲۶ میلیارد بخش زیادی از مشکلات مالی این باشگاه برطرف می شد. هر چند که این رفتار طاهری شاید باعث بدعت خطرناکی شود و اسپانسرها به دلیل ترس از رفتارهای مشابه دیگر وارد همکاری با این باشگاه ها به دلیل رفتار سلیقه ای مدیران شان نشوند. در حالی که این قرارداد ۳ ساله می توانست آورده ای در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس داشته باشد چرا طاهری به دلیل اختلافات شخصی، این قرارداد را لغو کرد تا ضرری چند ده میلیارد تومانی به پرسپولیس وارد شود؟ و در حال حاضر هدایتی ها و امثال هدایتی ها و حتی همراه اول و سایر شرکت های معتبر حاضر نباشند که دیگر از باشگاه ها و حتی ورزش حمایت کنند و عطای ورزش را به لقای آن ببخشند؟
به گزارش خبرگزاری فارس، چالش علی اکبر طاهری از زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه شبی که در برنامه 90 روی خط آمد و یک بار دیگر با منتقدان جدی خود وارد بحث و جدل شد، وارد فاز جدیدی شده و به نظر می رسد او باید برای اثبات خود و تبری جستن از اتهاماتی که به او وارد شده اقدام دیگری را در پیش گیرد چرا که با ادامه روش فعلی، طاهری روز به روز بازنده تر شده و ابعاد جدیدی از دوران مدیریتش در باشگاه پرسپولیس به افکار عمومی نشان داده خواهد شد. طاهری دوشنبه شب و در حالی که 2 روز قبلش با حسین هدایتی در مصاحبه ای آشتی کرده بود و نقش او را در موفقیت های این تیم در نظر گرفته بود اما یک بار دیگر بابت قرارداد اسپانسری هدایتی با باشگاه پرسپولیس به او تاخت و عنوان کرد که بخشی از مشکلات باشگاه پرسپولیس در رابطه با شکایت پرونده باشگاه ریزاسپور ترکیه به دلیل اقدامات هدایتی بوده است. در این بین اسناد و مدارکی وجود دارد که نشاندهنده این است که در مناقشه به وجود آمده بین طاهری و هدایتی این بار حق با هدایتی است و او که در مقاطع مختلف به باشگاه پرسپولیس کمک های مالی کرده بود در ضرر چند ده میلیارد تومانی وارد شده به باشگاه پرسپولیس نقشی نداشته است.نام حسین هدایتی از زمانی که در فوتبال مطرح شد همواره با کمک های مالی در ادوار مختلف به پرسپولیس همراه بود. او نه تنها در زمان مدیریت طاهری بلکه در زمان مدیران قبلی هم کمک های مالی را به پرسپولیس انجام داده بود اما به هر حال باید شفاف سازی شود که در زمان مدیریت طاهری، کلیه پول های کمک شده از سوی هدایتی آیا به حساب این باشگاه واریز شده است یا نه؟ در مهر ماه سال 94 بود که باشگاه پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش قراردادی امضا کرد که این قرارداد مشارکت تجاری بود و کلیه فعالیت های درآمدزا را به صورت مشارکتی در اختیار این شرکت قرار می داد و قرار بود با تجربیات شرکت امین سیمای کیش از کلیه فرصت های تجاری، درآمدزایی صورت گیرد تا پول خوبی نصیب باشگاه پرسپولیس شود. از جمله این کارها که در متن قرارداد هم به صورت صریح آمده بحث جمع آوری کمک از هواداران بود که در پی آن یک سامانه پیامکی هواداری به راه افتاد و قرار شد از هواداران خاص و عام کمک هایی گرفته شود.از طرف دیگر علی اکبر طاهری قصد داشت خارج از این قرارداد از حسین هدایتی به عنوان یکی از هواداران خاص کمک های مالی بگیرد که این کمک ها به هر دلیلی در قرارداد منظور نشود. این موضوع حتی چند بار باعث چالش هم شد به طوری که وقتی صحبت از کمک هدایتی به پرسپولیس به میان می آمد طاهری آن را تکذیب می کرد چون در متن قرارداد آمده بود که کمک های هواداران خاص و عام باید از طریق شرکت امین سیمای کیش به پرسپولیس وارد شود و هر بار که هدایتی کمکی را خارج از این چارچوب و به واسطه برخی از افراد باشگاه پرسپولیس انجام می داد س رست وقت باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه متهم به رعایت ن مفاد قرارداد نشود، این کمک ها را تکذیب می کرد. در پی این موضوع و پس از مشخص شدن برخی روابط پنهانی، شرکت امین سیمای کیش از حسین هدایتی خواست تا به عنوان یک هوادار خاص و تحت قرارداد به پرسپولیس کمک کند. این در حالی بود که هدایتی راضی به نوشتن چنین قراردادی نمی شد و عنوان می کرد که برای کمک به پرسپولیس، قرارداد نمی بندد تا متعهد به پرداخت آن شود بلکه هر زمان بتواند به پرسپولیس کمک مالی خواهد کرد اما در نهایت و پس از مذاکرات متعدد هدایتی راضی به این شد تا در قالب قرارداد به پرسپولیس کمک کند و به همین منظور قرارداد سه ساله ای با شرکت استیل آذین بسته شد تا طی این قرارداد هدایتی کمک های مالی خود را به سرخپوشان انجام دهد.
سال اول این قرارداد 10 میلیارد، سال دوم 12 میلیارد و سال سوم هم 14 میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می کرد و در مجموع این قرارداد سه ساله رقمی در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس درآمد داشت. پس از این قرارداد عنوان شد که چون قسمت پشت پیراهن و زیر شماره بازیکنان خالی بود در آن قسمت نام استیل آذین درج شود و در حالی که رقم قرارداد در این قسمت از پیراهن شاید به یک میلیارد تومان هم نرسد اما با این قرارداد سالی حداقل 10 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس پول واریز می شد. این قرارداد باعث به وجود آمدن چالش شدید بین طاهری و اسپانسر باشگاه شد. طاهری پس از اینکه از این قرارداد اطلاع یافت عنوان کرد که این قرارداد را قبول ندارم اما قبول نداشتن او برایش هزینه بر بود چرا که او با هدایتی ارتباط داشت و از او کمک مالی گرفته بود و نمی توانست او را زیر سؤال ببرد. اما به اسپانسر باشگاه گفت که تنها حاضر است برای یک سال این قرارداد را اجرایی کند. از طرف دیگر چون قرارداد اسپانسر با باشگاه پرسپولیس 4 سال بود که بعد از دو سال این قرارداد قابلیت تمدید داشت، طاهری خواستار اتمام قرارداد پس از 2 سال اول شد. این موضوع از سوی هدایتی هم با استقبال مواجه شد و او عنوان کرد که برای سال اول 10 میلیارد را می دهم اما پس از آن هر زمان که بتوانم به پرسپولیس کمک می کنم. این قرارداد در مردادماه سال 95 امضا شد.این در حالی است که تا قبل از امضای این قرارداد حسین هدایتی در حدود 6 میلیارد و 400 میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده بود و 400 میلیون تومان هم بعد از امضای این قرارداد از سوی او به این باشگاه کمک شد. البته طاهری که نمی خواست ارتباطات مخفیانه اش عیان شود فقط عنوان کرده بود که هدایتی 800 میلیون تومان به پرسپولیس قرض داده است! از طرفی با توجه به اینکه اسپانسر باشگاه بر اساس اظهارات طاهری که گفته بود فقط 800 میلیون تومان از هدایتی قرض گرفته، طی متمم قرارداد با استیل آذین توافق کرد که هر مبلغی که هدایتی و یا استیل آذین از مهرماه 94 تا قبل از قرارداد استیل آذین به باشگاه پرداخت کرده باشد و باشگاه تایید کند، از مبلغ قرارداد 36 میلیاردی ر شود. پس از اینکه قرارداد هدایتی با پرسپولیس ی اله شد او عنوان کرد که بیش از 5 میلیارد تومان به طاهری و باشگاه قرض داده که می بایست با توجه به متمم قرارداد از مبلغ سال اول کم شود. این موضوع هم منوط به تائید طاهری به عنوان مسئول باشگاه پرسپولیس می شود اما او از این کار امتناع می کند تا ابهامات افزایش پیدا کند. بعد از آن هم اسپانسر بارها برای طاهری نامه زد که لیست هزینه های هدایتی را یا تائید کند و یا آن را رد کند. اگر لیست هدایتی مورد قبول بود باید این رقم از حساب قرارداد استیل آذین کم می شد. این موارد باعث چالش بین مسئولان وقت باشگاه با اسپانسر و هدایتی شد، چرا که مدیران باشگاه نسبت به این موضوع معترض بودند که چرا ارتباط آنها با هدایتی به نوعی کانالیزه شده و دیگر خبری از ارتباطات خاص نیست.شاید بهتر باشد که طاهری به دور از فرافکنی های موجود به این سؤالات پاسخ شفاف بدهد که اگر ارتباط با هدایتی در چارچوب باشگاه را قبول نداشت چرا در روز آ بازی لیگ برتر نام هدایتی را برای صندلی کنار خودش در ورزشگاه ثبت کرده بود؟ او با چه سمتی در آن جا قرار داشت؟ آیا به عنوان یکی از شرکای تجاری یا به عنوان یک هوادار؟ وقتی طاهری دست هدایتی را می گرفت و در ورزشگاه دور افتخار می زد آیا به این روزها فکر می کرد؟ آیا ارتباط طاهری با هدایتی تنها برای گرفتن پول بود؟ وقتی هدایتی عنوان کرد که در روز و شب برای گرفتن دلار، یورو و سکه مقابل منزل او می رفتند و از او طلب پول می د آیا این اقدامات در چارچوب قرارداد بوده؟ بهتر است طاهری که حالا دم از برگزاری یک نشست خبری و افشای ها می کند در خصوص این مسائل هم توضیح دهد که دلیل عصبانیتش از عقد قرارداد اسپانسر با شرکت استیل آذین چه بود؟اگر طاهری به دلایل شخصی با قرارداد استیل آذین مخالفت نمی کرد به دلیل قرارداد 12 میلیاردی در سال دوم حداقل تا نیم فصل اول 6 میلیارد به حساب پرسپولیس وارد می شد و می توانست بخشی از مشکلات این باشگاه را بر طرف کند. 6 میلیارد در نیم فصل دوم هم بدون شک قادر بود مشکلات زیادی را از این باشگاه حل کند اما طاهری به دلایل شخصی سال دوم و سوم این قرارداد را لغو کرد تا رقمی در حدود 26 میلیارد تومان برای دو سال از کف این باشگاه برود. ضرر این پول هنگفت زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که می بینیم پرسپولیس این روزها به دلیل پرونده های ریز و درشت و به خاطر بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی حتی تا آستانه ر امتیاز هم پیش رفته است و شاید اگر این خودخواهی وجود نداشت با 26 میلیارد بخش زیادی از مشکلات مالی این باشگاه برطرف می شد. هر چند که این رفتار طاهری شاید باعث بدعت خطرناکی شود و اسپانسرها به دلیل ترس از رفتارهای مشابه دیگر وارد همکاری با این باشگاه ها به دلیل رفتار سلیقه ای مدیران شان نشوند. در حالی که این قرارداد 3 ساله می توانست آورده ای در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس داشته باشد چرا طاهری به دلیل اختلافات شخصی، این قرارداد را لغو کرد تا ضرری چند ده میلیارد تومانی به پرسپولیس وارد شود؟ و در حال حاضر هدایتی ها و امثال هدایتی ها و حتی همراه اول و سایر شرکت های معتبر حاضر نباشند که دیگر از باشگاه ها و حتی ورزش حمایت کنند و عطای ورزش را به لقای آن ببخشند؟
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مدیرعامل سابق پرسپولیس که این روزها در مظان موارد زیادی قرار گرفته بهتر است درباره ضرر چند ده میلیارد تومانی که به باشگاه پرسپولیس وارد کرده شفاف صحبت کند تا واقعیت ها مشخص شود.چالش علی اکبر طاهری از زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه شبی که در برنامه ۹۰ روی خط آمد و یک بار دیگر با منتقدان جدی خود وارد بحث و جدل شد، وارد فاز جدیدی شده و به نظر می رسد او باید برای اثبات خود و تبری جستن از اتهاماتی که به او وارد شده اقدام دیگری را در پیش گیرد چرا که با ادامه روش فعلی، طاهری روز به روز بازنده تر شده و ابعاد جدیدی از دوران مدیریتش در باشگاه پرسپولیس به افکار عمومی نشان داده خواهد شد. طاهری دوشنبه شب و در حالی که ۲ روز قبلش با حسین هدایتی در مصاحبه ای آشتی کرده بود و نقش او را در موفقیت های این تیم در نظر گرفته بود اما یک بار دیگر بابت قرارداد اسپانسری هدایتی با باشگاه پرسپولیس به او تاخت و عنوان کرد که بخشی از مشکلات باشگاه پرسپولیس در رابطه با شکایت پرونده باشگاه ریزاسپور ترکیه به دلیل اقدامات هدایتی بوده است. در این بین اسناد و مدارکی وجود دارد که نشاندهنده این است که در مناقشه به وجود آمده بین طاهری و هدایتی این بار حق با هدایتی است و او که در مقاطع مختلف به باشگاه پرسپولیس کمک های مالی کرده بود در ضرر چند ده میلیارد تومانی وارد شده به باشگاه پرسپولیس نقشی نداشته است.نام حسین هدایتی از زمانی که در فوتبال مطرح شد همواره با کمک های مالی در ادوار مختلف به پرسپولیس همراه بود. او نه تنها در زمان مدیریت طاهری بلکه در زمان مدیران قبلی هم کمک های مالی را به پرسپولیس انجام داده بود اما به هر حال باید شفاف سازی شود که در زمان مدیریت طاهری، کلیه پول های کمک شده از سوی هدایتی آیا به حساب این باشگاه واریز شده است یا نه؟ در مهر ماه سال ۹۴ بود که باشگاه پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش قراردادی امضا کرد که این قرارداد مشارکت تجاری بود و کلیه فعالیت های درآمدزا را به صورت مشارکتی در اختیار این شرکت قرار می داد و قرار بود با تجربیات شرکت امین سیمای کیش از کلیه فرصت های تجاری، درآمدزایی صورت گیرد تا پول خوبی نصیب باشگاه پرسپولیس شود. از جمله این کارها که در متن قرارداد هم به صورت صریح آمده بحث جمع آوری کمک از هواداران بود که در پی آن یک سامانه پیامکی هواداری به راه افتاد و قرار شد از هواداران خاص و عام کمک هایی گرفته شود.از طرف دیگر علی اکبر طاهری قصد داشت خارج از این قرارداد از حسین هدایتی به عنوان یکی از هواداران خاص کمک های مالی بگیرد که این کمک ها به هر دلیلی در قرارداد منظور نشود. این موضوع حتی چند بار باعث چالش هم شد به طوری که وقتی صحبت از کمک هدایتی به پرسپولیس به میان می آمد طاهری آن را تکذیب می کرد چون در متن قرارداد آمده بود که کمک های هواداران خاص و عام باید از طریق شرکت امین سیمای کیش به پرسپولیس وارد شود و هر بار که هدایتی کمکی را خارج از این چارچوب و به واسطه برخی از افراد باشگاه پرسپولیس انجام می داد س رست وقت باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه متهم به رعایت ن مفاد قرارداد نشود، این کمک ها را تکذیب می کرد. در پی این موضوع و پس از مشخص شدن برخی روابط پنهانی، شرکت امین سیمای کیش از حسین هدایتی خواست تا به عنوان یک هوادار خاص و تحت قرارداد به پرسپولیس کمک کند. این در حالی بود که هدایتی راضی به نوشتن چنین قراردادی نمی شد و عنوان می کرد که برای کمک به پرسپولیس، قرارداد نمی بندد تا متعهد به پرداخت آن شود بلکه هر زمان بتواند به پرسپولیس کمک مالی خواهد کرد اما در نهایت و پس از مذاکرات متعدد هدایتی راضی به این شد تا در قالب قرارداد به پرسپولیس کمک کند و به همین منظور قرارداد سه ساله ای با شرکت استیل آذین بسته شد تا طی این قرارداد هدایتی کمک های مالی خود را به سرخپوشان انجام دهد.سال اول این قرارداد ۱۰ میلیارد، سال دوم ۱۲ میلیارد و سال سوم هم ۱۴ میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می کرد و در مجموع این قرارداد سه ساله رقمی در حدود ۳۶ میلیارد تومان برای پرسپولیس درآمد داشت. پس از این قرارداد عنوان شد که چون قسمت پشت پیراهن و زیر شماره بازیکنان خالی بود در آن قسمت نام استیل آذین درج شود و در حالی که رقم قرارداد در این قسمت از پیراهن شاید به یک میلیارد تومان هم نرسد اما با این قرارداد سالی حداقل ۱۰ میلیارد تومان به حساب پرسپولیس پول واریز می شد. این قرارداد باعث به وجود آمدن چالش شدید بین طاهری و اسپانسر باشگاه شد. طاهری پس از اینکه از این قرارداد اطلاع یافت عنوان کرد که این قرارداد را قبول ندارم اما قبول نداشتن او برایش هزینه بر بود چرا که او با هدایتی ارتباط داشت و از او کمک مالی گرفته بود و نمی توانست او را زیر سؤال ببرد. اما به اسپانسر باشگاه گفت که تنها حاضر است برای یک سال این قرارداد را اجرایی کند. از طرف دیگر چون قرارداد اسپانسر با باشگاه پرسپولیس ۴ سال بود که بعد از دو سال این قرارداد قابلیت تمدید داشت، طاهری خواستار اتمام قرارداد پس از ۲ سال اول شد. این موضوع از سوی هدایتی هم با استقبال مواجه شد و او عنوان کرد که برای سال اول ۱۰ میلیارد را می دهم اما پس از آن هر زمان که بتوانم به پرسپولیس کمک می کنم. این قرارداد در مردادماه سال ۹۵ امضا شد.این در حالی است که تا قبل از امضای این قرارداد حسین هدایتی در حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده بود و ۴۰۰ میلیون تومان هم بعد از امضای این قرارداد از سوی او به این باشگاه کمک شد. البته طاهری که نمی خواست ارتباطات مخفیانه اش عیان شود فقط عنوان کرده بود که هدایتی ۸۰۰ میلیون تومان به پرسپولیس قرض داده است! از طرفی با توجه به اینکه اسپانسر باشگاه بر اساس اظهارات طاهری که گفته بود فقط ۸۰۰ میلیون تومان از هدایتی قرض گرفته، طی متمم قرارداد با استیل آذین توافق کرد که هر مبلغی که هدایتی و یا استیل آذین از مهرماه ۹۴ تا قبل از قرارداد استیل آذین به باشگاه پرداخت کرده باشد و باشگاه تایید کند، از مبلغ قرارداد ۳۶ میلیاردی ر شود. پس از اینکه قرارداد هدایتی با پرسپولیس ی اله شد او عنوان کرد که بیش از ۵ میلیارد تومان به طاهری و باشگاه قرض داده که می بایست با توجه به متمم قرارداد از مبلغ سال اول کم شود. این موضوع هم منوط به تائید طاهری به عنوان مسئول باشگاه پرسپولیس می شود اما او از این کار امتناع می کند تا ابهامات افزایش پیدا کند. بعد از آن هم اسپانسر بارها برای طاهری نامه زد که لیست هزینه های هدایتی را یا تائید کند و یا آن را رد کند. اگر لیست هدایتی مورد قبول بود باید این رقم از حساب قرارداد استیل آذین کم می شد. این موارد باعث چالش بین مسئولان وقت باشگاه با اسپانسر و هدایتی شد، چرا که مدیران باشگاه نسبت به این موضوع معترض بودند که چرا ارتباط آنها با هدایتی به نوعی کانالیزه شده و دیگر خبری از ارتباطات خاص نیست.شاید بهتر باشد که طاهری به دور از فرافکنی های موجود به این سؤالات پاسخ شفاف بدهد که اگر ارتباط با هدایتی در چارچوب باشگاه را قبول نداشت چرا در روز آ بازی لیگ برتر نام هدایتی را برای صندلی کنار خودش در ورزشگاه ثبت کرده بود؟ او با چه سمتی در آن جا قرار داشت؟ آیا به عنوان یکی از شرکای تجاری یا به عنوان یک هوادار؟ وقتی طاهری دست هدایتی را می گرفت و در ورزشگاه دور افتخار می زد آیا به این روزها فکر می کرد؟ آیا ارتباط طاهری با هدایتی تنها برای گرفتن پول بود؟ وقتی هدایتی عنوان کرد که در روز و شب برای گرفتن دلار، یورو و سکه مقابل منزل او می رفتند و از او طلب پول می د آیا این اقدامات در چارچوب قرارداد بوده؟ بهتر است طاهری که حالا دم از برگزاری یک نشست خبری و افشای ها می کند در خصوص این مسائل هم توضیح دهد که دلیل عصبانیتش از عقد قرارداد اسپانسر با شرکت استیل آذین چه بود؟اگر طاهری به دلایل شخصی با قرارداد استیل آذین مخالفت نمی کرد به دلیل قرارداد ۱۲ میلیاردی در سال دوم حداقل تا نیم فصل اول ۶ میلیارد به حساب پرسپولیس وارد می شد و می توانست بخشی از مشکلات این باشگاه را بر طرف کند. ۶ میلیارد در نیم فصل دوم هم بدون شک قادر بود مشکلات زیادی را از این باشگاه حل کند اما طاهری به دلایل شخصی سال دوم و سوم این قرارداد را لغو کرد تا رقمی در حدود ۲۶ میلیارد تومان برای دو سال از کف این باشگاه برود. ضرر این پول هنگفت زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که می بینیم پرسپولیس این روزها به دلیل پرونده های ریز و درشت و به خاطر بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی حتی تا آستانه ر امتیاز هم پیش رفته است و شاید اگر این خودخواهی وجود نداشت با ۲۶ میلیارد بخش زیادی از مشکلات مالی این باشگاه برطرف می شد. هر چند که این رفتار طاهری شاید باعث بدعت خطرناکی شود و اسپانسرها به دلیل ترس از رفتارهای مشابه دیگر وارد همکاری با این باشگاه ها به دلیل رفتار سلیقه ای مدیران شان نشوند. در حالی که این قرارداد ۳ ساله می توانست آورده ای در حدود ۳۶ میلیارد تومان برای پرسپولیس داشته باشد چرا طاهری به دلیل اختلافات شخصی، این قرارداد را لغو کرد تا ضرری چند ده میلیارد تومانی به پرسپولیس وارد شود؟ و در حال حاضر هدایتی ها و امثال هدایتی ها و حتی همراه اول و سایر شرکت های معتبر حاضر نباشند که دیگر از باشگاه ها و حتی ورزش حمایت کنند و عطای ورزش را به لقای آن ببخشند؟
مدیرعامل سابق پرسپولیس که این روزها در مظان موارد زیادی قرار گرفته بهتر است درباره ضرر چند ده میلیارد تومانی که به باشگاه پرسپولیس وارد کرده شفاف صحبت کند تا واقعیت ها مشخص شود. آفتاب نیوز : چالش علی اکبر طاهری از زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه شبی که در برنامه 90 روی خط آمد و یک بار دیگر با منتقدان جدی خود وارد بحث و جدل شد، وارد فاز جدیدی شده و به نظر می رسد او باید برای اثبات خود و تبری جستن از اتهاماتی که به او وارد شده اقدام دیگری را در پیش گیرد چرا که با ادامه روش فعلی، طاهری روز به روز بازنده تر شده و ابعاد جدیدی از دوران مدیریتش در باشگاه پرسپولیس به افکار عمومی نشان داده خواهد شد. طاهری دوشنبه شب و در حالی که 2 روز قبلش با حسین هدایتی در مصاحبه ای آشتی کرده بود و نقش او را در موفقیت های این تیم در نظر گرفته بود اما یک بار دیگر بابت قرارداد اسپانسری هدایتی با باشگاه پرسپولیس به او تاخت و عنوان کرد که بخشی از مشکلات باشگاه پرسپولیس در رابطه با شکایت پرونده باشگاه ریزاسپور ترکیه به دلیل اقدامات هدایتی بوده است. در این بین اسناد و مدارکی وجود دارد که نشاندهنده این است که در مناقشه به وجود آمده بین طاهری و هدایتی این بار حق با هدایتی است و او که در مقاطع مختلف به باشگاه پرسپولیس کمک های مالی کرده بود در ضرر چند ده میلیارد تومانی وارد شده به باشگاه پرسپولیس نقشی نداشته است.به گزارش آفتاب نیوز به نقل از خبرگزاری فارس،نام حسین هدایتی از زمانی که در فوتبال مطرح شد همواره با کمک های مالی در ادوار مختلف به پرسپولیس همراه بود. او نه تنها در زمان مدیریت طاهری بلکه در زمان مدیران قبلی هم کمک های مالی را به پرسپولیس انجام داده بود اما به هر حال باید شفاف سازی شود که در زمان مدیریت طاهری، کلیه پول های کمک شده از سوی هدایتی آیا به حساب این باشگاه واریز شده است یا نه؟ در مهر ماه سال 94 بود که باشگاه پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش قراردادی امضا کرد که این قرارداد مشارکت تجاری بود و کلیه فعالیت های درآمدزا را به صورت مشارکتی در اختیار این شرکت قرار می داد و قرار بود با تجربیات شرکت امین سیمای کیش از کلیه فرصت های تجاری، درآمدزایی صورت گیرد تا پول خوبی نصیب باشگاه پرسپولیس شود. از جمله این کارها که در متن قرارداد هم به صورت صریح آمده بحث جمع آوری کمک از هواداران بود که در پی آن یک سامانه پیامکی هواداری به راه افتاد و قرار شد از هواداران خاص و عام کمک هایی گرفته شود.از طرف دیگر علی اکبر طاهری قصد داشت خارج از این قرارداد از حسین هدایتی به عنوان یکی از هواداران خاص کمک های مالی بگیرد که این کمک ها به هر دلیلی در قرارداد منظور نشود. این موضوع حتی چند بار باعث چالش هم شد به طوری که وقتی صحبت از کمک هدایتی به پرسپولیس به میان می آمد طاهری آن را تکذیب می کرد چون در متن قرارداد آمده بود که کمک های هواداران خاص و عام باید از طریق شرکت امین سیمای کیش به پرسپولیس وارد شود و هر بار که هدایتی کمکی را خارج از این چارچوب و به واسطه برخی از افراد باشگاه پرسپولیس انجام می داد س رست وقت باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه متهم به رعایت ن مفاد قرارداد نشود، این کمک ها را تکذیب می کرد. در پی این موضوع و پس از مشخص شدن برخی روابط پنهانی، شرکت امین سیمای کیش از حسین هدایتی خواست تا به عنوان یک هوادار خاص و تحت قرارداد به پرسپولیس کمک کند. این در حالی بود که هدایتی راضی به نوشتن چنین قراردادی نمی شد و عنوان می کرد که برای کمک به پرسپولیس، قرارداد نمی بندد تا متعهد به پرداخت آن شود بلکه هر زمان بتواند به پرسپولیس کمک مالی خواهد کرد اما در نهایت و پس از مذاکرات متعدد هدایتی راضی به این شد تا در قالب قرارداد به پرسپولیس کمک کند و به همین منظور قرارداد سه ساله ای با شرکت استیل آذین بسته شد تا طی این قرارداد هدایتی کمک های مالی خود را به سرخپوشان انجام دهد.سال اول این قرارداد 10 میلیارد، سال دوم 12 میلیارد و سال سوم هم 14 میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می کرد و در مجموع این قرارداد سه ساله رقمی در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس درآمد داشت. پس از این قرارداد عنوان شد که چون قسمت پشت پیراهن و زیر شماره بازیکنان خالی بود در آن قسمت نام استیل آذین درج شود و در حالی که رقم قرارداد در این قسمت از پیراهن شاید به یک میلیارد تومان هم نرسد اما با این قرارداد سالی حداقل 10 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس پول واریز می شد. این قرارداد باعث به وجود آمدن چالش شدید بین طاهری و اسپانسر باشگاه شد. طاهری پس از اینکه از این قرارداد اطلاع یافت عنوان کرد که این قرارداد را قبول ندارم اما قبول نداشتن او برایش هزینه بر بود چرا که او با هدایتی ارتباط داشت و از او کمک مالی گرفته بود و نمی توانست او را زیر سؤال ببرد. اما به اسپانسر باشگاه گفت که تنها حاضر است برای یک سال این قرارداد را اجرایی کند. از طرف دیگر چون قرارداد اسپانسر با باشگاه پرسپولیس 4 سال بود که بعد از دو سال این قرارداد قابلیت تمدید داشت، طاهری خواستار اتمام قرارداد پس از 2 سال اول شد. این موضوع از سوی هدایتی هم با استقبال مواجه شد و او عنوان کرد که برای سال اول 10 میلیارد را می دهم اما پس از آن هر زمان که بتوانم به پرسپولیس کمک می کنم. این قرارداد در مردادماه سال ۹۵ امضا شد.این در حالی است که تا قبل از امضای این قرارداد حسین هدایتی در حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده بود و ۴۰۰ میلیون تومان هم بعد از امضای این قرارداد از سوی او به این باشگاه کمک شد. البته طاهری که نمی خواست ارتباطات مخفیانه اش عیان شود فقط عنوان کرده بود که هدایتی ۸۰۰ میلیون تومان به پرسپولیس قرض داده است! از طرفی با توجه به اینکه اسپانسر باشگاه بر اساس اظهارات طاهری که گفته بود فقط ۸۰۰ میلیون تومان از هدایتی قرض گرفته، طی متمم قرارداد با استیل آذین توافق کرد که هر مبلغی که هدایتی و یا استیل آذین از مهرماه ۹۴ تا قبل از قرارداد استیل آذین به باشگاه پرداخت کرده باشد و باشگاه تایید کند، از مبلغ قرارداد ۳۶ میلیاردی ر شود. پس از اینکه قرارداد هدایتی با پرسپولیس ی اله شد او عنوان کرد که بیش از ۵ میلیارد تومان به طاهری و باشگاه قرض داده که می بایست با توجه به متمم قرارداد از مبلغ سال اول کم شود. این موضوع هم منوط به تائید طاهری به عنوان مسئول باشگاه پرسپولیس می شود اما او از این کار امتناع می کند تا ابهامات افزایش پیدا کند. بعد از آن هم اسپانسر بارها برای طاهری نامه زد که لیست هزینه های هدایتی را یا تائید کند و یا آن را رد کند. اگر لیست هدایتی مورد قبول بود باید این رقم از حساب قرارداد استیل آذین کم می شد. این موارد باعث چالش بین مسئولان وقت باشگاه با اسپانسر و هدایتی شد، چرا که مدیران باشگاه نسبت به این موضوع معترض بودند که چرا ارتباط آنها با هدایتی به نوعی کانالیزه شده و دیگر خبری از ارتباطات خاص نیست.شاید بهتر باشد که طاهری به دور از فرافکنی های موجود به این سؤالات پاسخ شفاف بدهد که اگر ارتباط با هدایتی در چارچوب باشگاه را قبول نداشت چرا در روز آ بازی لیگ برتر نام هدایتی را برای صندلی کنار خودش در ورزشگاه ثبت کرده بود؟ او با چه سمتی در آن جا قرار داشت؟ آیا به عنوان یکی از شرکای تجاری یا به عنوان یک هوادار؟ وقتی طاهری دست هدایتی را می گرفت و در ورزشگاه دور افتخار می زد آیا به این روزها فکر می کرد؟ آیا ارتباط طاهری با هدایتی تنها برای گرفتن پول بود؟ وقتی هدایتی عنوان کرد که در روز و شب برای گرفتن دلار، یورو و سکه مقابل منزل او می رفتند و از او طلب پول می د آیا این اقدامات در چارچوب قرارداد بوده؟ بهتر است طاهری که حالا دم از برگزاری یک نشست خبری و افشای ها می کند در خصوص این مسائل هم توضیح دهد که دلیل عصبانیتش از عقد قرارداد اسپانسر با شرکت استیل آذین چه بود؟اگر طاهری به دلایل شخصی با قرارداد استیل آذین مخالفت نمی کرد به دلیل قرارداد ۱۲ میلیاردی در سال دوم حداقل تا نیم فصل اول ۶ میلیارد به حساب پرسپولیس وارد می شد و می توانست بخشی از مشکلات این باشگاه را بر طرف کند. ۶ میلیارد در نیم فصل دوم هم بدون شک قادر بود مشکلات زیادی را از این باشگاه حل کند اما طاهری به دلایل شخصی سال دوم و سوم این قرارداد را لغو کرد تا رقمی در حدود ۲۶ میلیارد تومان برای دو سال از کف این باشگاه برود. ضرر این پول هنگفت زمانی خودش را بیشتر نشان می دهد که می بینیم پرسپولیس این روزها به دلیل پرونده های ریز و درشت و به خاطر بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی حتی تا آستانه ر امتیاز هم پیش رفته است و شاید اگر این خودخواهی وجود نداشت با ۲۶ میلیارد بخش زیادی از مشکلات مالی این باشگاه برطرف می شد. هر چند که این رفتار طاهری شاید باعث بدعت خطرناکی شود و اسپانسرها به دلیل ترس از رفتارهای مشابه دیگر وارد همکاری با این باشگاه ها به دلیل رفتار سلیقه ای مدیران شان نشوند. در حالی که این قرارداد ۳ ساله می توانست آورده ای در حدود 36 میلیارد تومان برای پرسپولیس داشته باشد چرا طاهری به دلیل اختلافات شخصی، این قرارداد را لغو کرد تا ضرری چند ده میلیارد تومانی به پرسپولیس وارد شود؟ و در حال حاضر هدایتی ها و امثال هدایتی ها و حتی همراه اول و سایر شرکت های معتبر حاضر نباشند که دیگر از باشگاه ها و حتی ورزش حمایت کنند و عطای ورزش را به لقای آن ببخشند؟
به گزارش تهران نیوز ، برنامه ۲۴ مهر نود با محوریت بررسی هفته نهم رقابت های لیگ برتر، صعود تیم ملی نوجوانان به یک هشتم نهایی جام جهانی و بازی برگشت پرسپولیس مقابل الهلال از ساعت ۲۲:۴۰ دوشنبه از شبکه سه روی آنتن رفت.به گزارش وبسایت نود، در ابتدای برنامه سوال مسابقه نظرسنجی درباره پیش بینی نتیجه بازی برگشت پرسپولیس و الهلال پخش شد.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه ای از آنچه در برنامه امشب خواهیم دید پخش شد که شامل بخش های زیر بود:
توقف استقلال در اولین مسابقه با شفر
بازگشت پرسپولیس به روند پیروزی در لیگ
حواشی درگیری در تمرین تراکتور
درخشش بی سابقه تیم ملی نوجوانان در جام جهانی و نگاهی به نسل های قدیمی این تیم
نگاهی به بازگشت ها و پیروزی های خاطره انگیز پرسپولیس در آستانه جدال حساس با الهلالخلاصه و حواشی مسابقه دوستانه روسیه ۱-۱ ایرانکلیپ هفته نهم لیگ برتر شامل تصاویر جذاب این هفته پخش شد.آنالیز تغییر در روش بازی و دفاع تیم ملی مقابل روسیه در ادامه روی آنتن رفت.بازگشت های تاریخی و مسابقات خاطره انگیز پرسپولیس در رقابت های آسیایی از برتری پنج گله مقابل آلیمای قزاقستان تا سه گل به الهلال و شش گل به الشباب عرستان در تهران، به بهانه بازی برگشت فردای این تیم مقابل الهلال بخش ویژه ای بود که در این برنامه به پخش رسید.الهلال سابقه ش ت با ۴ گل در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مقابل اولسان هیوندای را داشته است.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختارتباط تصویری با عباس چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان به بهانه صعود تیم ملی به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی برقرار شد. سرمربی تیم ملی گفت از ابتدا هدف گذاری داشتیم به جمع چهار تیم برتر صعود کنیم که برای خیلی ها غیرقابل باور بود و الان به قهرمانی فکر می کنیم.۹۰ درجه و مرور طنز مسابقات هفته نهم پخش شد و شامل لحظات زیر بود:
حل مشکل نیمکت نفت با اعلام درخشان به عنوان مربی نیمکت و کریمی به عنوان مربی لب خط
قدرت نمایی پشه ها روی صورت مهدی رحمتی
استفاده از سلاح سرد در اردوی تراکتورسازی
سرگردان شدن جیمی جامپ ها در زمین به دلیل نبودن ستاره در اهواز
را ار هوشمندانه منشا برای جلوگیری از تمارض های علیپور
بدعادت شدت داوران با برخورد آرام شفر سرمربی تازه وارد فوتبال ایران
پس از مدت ها نمایش موهای پریشان در کنار نیمکت استقلالخلاصه بازی تراکتورسازی ۱-۱ پارس جنوبی
نکته ها: پارس جنوبی تنها تیمی که در همه بازیها گل زده
پارس جنوبی تنها تیم بدون باخت
سومین تساوی پیاپی ۱-۱ پارس جنوبیرکورد پارس جنوبی در تیم های تازه وارد به لیگ با ۹ بازی پیاپی گ نی .در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه بازی پدیده ۲-۲ ذوب آهن
نکته ها: ۶ تساوی پیاپی خارج از خانه ذوب آهن
پدیده بدون پیروزی برابر ذوب آهنپدیده و ذوب آهن با ۱۷ گل صاحب بهترین خط حمله لیگ هستند.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختذوب آهن رکورد دار از دست دادن پیروزی در دقایق پایانی با چهار بازی است.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختترین های هفته نهم لیگ برتر پخش شد که شامل بخش های زیر بود:
حرکات تکنیکی هفته: علی قلی زاده، سیامک نعمتی، محمدامین درویشی، علی کریمی، مهدی شریفی، داریوش شجاعیان، افرانگ ه، مهران درخشان مهر، کرار جاسم، عارف غلامی، فا تهامی، فرشاد جان فزا، سامان نریمان جهان، حسین کعبی، حسین پاپی، سجاد شهباززاده، حسین ابراهیمی، محمدرضا خلعتبری، مهدی مومنی، مهدی تر ، معین عباسیان، میلاد قربان زاده، مرتضی منصوری، محمدرضا خانزاده، علی قلی زاده، آرش رضاوند
تیر دروازه هفته: بشار رسن مقابل استقلال خوزستان
کار تیمی برتر هفته: تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی
موقعیت از دست رفته هفته: افرانگ ه مقابل گسترش فولاد
پاس گل برتر هفته: مهدی تر مقابل سپیدرود
مهار برتر هفته: لی اولیویرا مقابل سیاه جامگان
گل برتر هفته: محمد قاضی مقابل ذوب آهندر یک سال و نیم اخیر سابقه نداشته در مسابقه ای یک شوت در چارچوب زده نشود که در بازی استقلال و فولاد اتفاق افتاد.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه و حواشی مسابقه استقلال ۰-۰ فولاد
نکته ها: اولین کلین شیت حامد لک برابر استقلال
استقلال با ۴ گل زده ضعیف ترین خط حمله لیگ
تقابل دو تیم پس از ۱۱ سال در تهران گل نداشت
پور بدون ش ت برابر استقلال حامد لک رکورد دار گرفتن کارت زرد با ۱۰ کارت طی دو فصل است که همه آنها به جز یکی به دلیل اتلاف وقت و اعتراض بوده است.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه و حواشی مسابقه استقلال خوزستان ۱-۳ پرسپولیس
نکته ها: محسن مسلمان با ۵ پاس گل بهترین لیگ
علیپور ۴ گل در سه بازی اخیر با پرسپولیس
شجاع خلیل زاده سه گل برای پرسپولیس در لیگ و آسیا
از دست دادن پن ی برای سومین فصل پیاپی در اهواز برای پرسپولیس
پرسپولیس بهترین تیم بازی های خارج از خانه
چهارمین ش ت پیاپی ویسی مقابل پرسپولیس
اولین پیروزی پرسپولیس برانکو در اهواز برابر استقلال خوزستان آمار گلها و عملکرد خیره کننده علیپور مرور شد که با ۶ گل تا این جای فصل از تمام فصل های قبل خود بهتر عمل کرده.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختنوید مظفری کارشناس این هفته به استودیو آمد و داوری مسابقه پدیده – ذوب آهن بررسی شد: برخورد توپ به دست م ع ذوب آهن هند و پن ی نبود چون عمدی نداشت. قبل از گل تیم پدیده توپ به نفع تیم ذوب آهن به اوت رفته بود که به اشتباه به سود پدیده اعلام شد. سرنگونی خلعتبری در محوطه جریمه در برخورد با درخشان مهر خطای پن ی نبود.داوری مسابقه استقلال خوزستان – پرسپولیس: سرنگونی نعمتی در محوطه جریمه با ضربه دست م ع استقلال خوزستان در محوطه جریمه خطا بود که پن ی اعلام نشد. گل استقلال خوزستان در شرایط سالم به ثمر رسید و آفساید نبود. پن ی پرسپولیس درست بود و کولی بالی بازیکن حریف را زد اما ا اج م ع اشتباه بود و داور باید کارت زرد می داد. پن ی پرسپولیس به دلیل جلو آمدن دروازه بان باید تکرار می شد. فرود آمدن پای منشا روی پای بازیکن استقلال خوزستان عمدی نبود و او سعی از روی بازیکن حریف رد شود که موفق نشد.ویدیوی داوری دو مسابقه پخش شدهدر برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختنگاهی به بازیکنان تیم ملی نوجوانان در جام های جهانی ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ و سرنوشت آنها انجام شد. مرتضی پورعلی گنجی، کاوه رضایی و اکبر ایمانی بازیکنان تیم ملی در جام جهانی نوجوانان ۲۰۰۹ بودند که هم اکنون عضو تیم ملی بزرگسالان هستند. سعید عزت اللهی هم تنها بازیکن عضو تیم ملی نوجوانان در جام جهانی ۲۰۱۳ که الان در تیم ملی بزرگسالان حضور دارد و مجید حسینی دیگر بازیکن شاخص این تیم بود که بازیکن استقلال شده است.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوخت در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوخت محمد مظلوم بازیکن سابق تیم ملی نوجوانان که درگیر حواشی شده و از سطح اول فوتبال کنار رفت و الان سرباز تیم نیروی مقاومت در دسته سوم است به استودیو آمد و به همین بهانه گفت و گو با او انجام شد. این بازیکن جوان به هم سن و سالان خود توصیه کرد به دنبال رفیق بازی نباشند چون یک شب غفلت می تواند آینده آنها را به تباهی بکشاند.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختگفت و گو با رضا آقایی و محسن ترکمان دو بازیکن اسبق تیم ملی نوجوانان که فوتبال را به دلیل حواشی کنار گذاشتند موضوع گزارش بعدی بود که به پخش رسید.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختگزارش بعدی گفت و گو با محمدرضا بازاج، مهرگان گلبرگ و مهرداد یگانه بازیکنان سابق تیم ملی نوجوانان بود که سرنوشت موفقی پیدا ن د و فراموش شدند.در برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه مسابقه پیکان ۱-۰ گسترش فولاد
نکته ها: اولین پیروزی پیکان مقابل گسترش فولاد
پیکان پنج بازی یک گل خورده
مجید جلالی بدون ش ت برابر گسترش فولاد
خلاصه مسابقه ان ۲-۰ سیاه جامگان
نکته ها: سیاه جامگان تنها تیم بدون کلین شیت
سیاه جامگان بدون برد برابر ان
اولین پیروزی خانگی ان
اکبر میثاقیان یک برد در ۱۴ تقابل با اناز نود تا نود با مرور حواشی هفته گذشته فوتبال کشور پخش شد که شامل خبرهای زیر بود:
نیمکت نشین شدن حسین صادقی در پیکان
بازگشت فیروز کریمی و طنز به لیگ برتر
مشکل برای بازی ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان
دعوای وحشتناک کیانی و آغاسی که شوخی عنوان شد و محرومیت دو بازیکن تراکتور
فحاشی هواداران تراکتورسازی و ناراحتی تارتار
محرومیت بوکان در رقابت های دسته دوم به دلیل پرتاب بطری به داور چهارم
برتری تیم فوتسال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل افغانستان
قرار گرفتن ایران در رده سی و چهارم فیفا و سید سوم قرعه کشی جام جهانی
مهدی جوکشت هوادار دسال بیمار پرسپولیس درگذشت
عادت تغییر مربی سیاه جامگان در ده هفته نخست که در لیگ پانزدهم و شانزدهم سابقه داشت در لیگ هفدهم تکرار شد.اکبر میثاقیان سرمربی برکنار شده تیم فوتبال سیاه جامگان روی خط آمد و درباره کنار گذاشته شدن از این تیم گفت: فصل قبل تیم را با سختی در لیگ نگه داشتیم اما یک دینار نگرفتم. امسال هم ۲۰ درصد از قراردادم که ۱۵۰ میلیون تومان است گرفتم. اینها عادت دارند هر ۸ هفته یک مربی عوض کنند. در حالی که من را برای نجات تیمها می آورند این تصمیم را گرفتند اما اگر ما یک بازی می بردیم به لیگ برمی گشتیم و امسال با تیمی که داریم می توانستیم هفتم یا هشتم لیگ شویم.
خوش نیت معاون امنیتی فرماندار مشهد روی خط آمد و درباره برگزاری اولین بازی در ورزشگاه رضا(ع) گفت: بازی سیاه جامگان و صنعت نفت در ورزشگاه رضا انجام می شود. شورای تامین مشهد موافق برگزاری بازی است و فقط یک نکته مانده و اینکه تامین نظم و امنیت در مسابقات لیگ به عهده یگان ویژه است که در اختیار فرماندهی استان است. با اداره کل امنیتی استان هماهنگ کردیم و قرار است چهارشنبه جلسه دیگری برگزار شود تا برگزاری بازی نهایی شود. اگر سازمان لیگ کمک کند و بازی را به روز منتقل کند به راحتی می توانیم بازی را با احتمال ۱۰۰ درصد در این ورزشگاه برگزار کنیم چون ورزشگاه در مرکز شهر است و روز پنجشنبه ترافیک ایجاد می کند، اگر به روز منتقل شود مشکل حل می شود.
بررسی عملکرد لژیونرهای فوتبال کشور بخش بعدی بود که در ج پخش قرار گرفت.داوری مسابقه ان – سیاه جامگان: سرنگونی ساسان انصاری در محوطه جریمه خطا نبود و مهاجم شبیه سازی انجام داد. داوری مسابقه نفت آبادان – نفت تهران: گل نفت تهران در شرایط سالم به ثمر رسید و به اشتباه آفساید اعلام شد. کرار جاسم در محوطه جریمه با خطای عزتی سرنگون شد و باید پن ی اعلام می شدکه نشد. گذاشتن پای باتیستا روی پای بازیکن نفت تهران باید با کارت قرمز جریمه می شد. سرنگونی مهاجم نفت تهران در محوطه جریمه حریف خطا نبود و خود مهاجم خطا کرد.داوری مسابقه سایپا – سپیدرود: سرنگونی تر مهاجم سایپا در محوطه جریمه خطا بود و کعبی با زانویش بازیکن حریف را زد و باید پن ی اعلام می شد که داور شبیه سازی تشخیص داد. گل سایپا به درستی قبول شد و آفسایدی رخ نداد.
تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر به این شرح اعلام شد: پیام نیازمند، شجاع خلیل زاده، عبدالله حسینی، مهران ، روزبه چشمی، کرار جاسم، جلال الدین علی محمدی، محسن مسلمان، محمدرضا حسینی، مهدی تر و علی علیپوردر برنامه نود چه گذشت؟ / روایت تلخ ستاره فوتبالی که سوختخلاصه مسابقه سایپا ۱-۱ سپیدرود
نکته ها: سومین تساوی ۱-۱ پیاپی سایپا
سایپا سومین تیم ضعیف پنج هفته اخیر لیگ
سایپا ۵ بازی بدون بردخلاصه مسابقه نفت آبادان ۱-۰ نفت تهران
نکته ها: گ نی نفت آبادان بعد از ۳۳۴ دقیقه
نفت تهران بدون پیروزی در ۸ بازی اخیر خارج از خانه
نفت آبادان بدون ش ت در خانه برابر تیم های غیرخوزستانی در سال ۹۶با پخش آ ین آمار نظرسنجی برنامه این هفته نود ساعت ۲ و ۳ دقیقه بامداد به پایان رسید. در پایان با شرکت یک میلیون و ۷۵۵ هزار نفر در نظرسنجی، ۶۰،۱ درصد به برد پرسپولیس در بازی برگشت مقابل الهلال رای دادند، ۱۳،۶ درصد مساوی و ۲۶،۳ درصد برد الهلال را پیش بینی د.
به گزارش امروز آنلاین وقتی برنامه نود هفته گذشته به دلیل مجادله حسین هدایتی و علی اکبر طاهری بحث برانگیز شد مشخص بود این هفته نیز این موضوع برنامه نود را به برنامه ای جنجالی بدل خواهد کرد. نود شب گذشته از نظر سطح انرژی و جنجالی بودن فراتر از حد انتظار بود و شاید اصلی ترین دلیلش روش علی اکبرطاهری مدیرعامل مستعفی پرسپولیس بود که با توپ پر به برنامه آمده بود و هدف اصلی اش خود برنامه نود بود. با این وصف جنجال برنامه از همان زمان پخش سخنان ضبط شده حسین هدایتی درباره پول های پرداختی اش آغاز شد و با حضور طاهری روی خط برنامه به اوج خود رسید. در اینجا آنچه در برنامه نود و از زمان حضور علی اکبرطاهری مدیرعامل مستعفی پرسپولیس روی خط برنامه آمد، رخ داد مو به مو تبدیل به متن شده است تا بهتر و از دریچه کلمات به آنچه در این برنامه گذشت نگاه کنیم:
عادل فردوسی پور:بله...آقای علی اکبر مدیرعامل سابق و محترم باشگاه پرسپولیس پشت خط هستند، ی که در سلامت و پاکی ایشان همانطور که خود اقای هدایتی گفتند شاید تردیدی وجود نداشته باشد. بهترین دوران پرسپولیس را رقم زدند و کم حاشیه ترین دوران را داشتند، من خودم در چندین و چند برنامه مختلف گفتم که شاید در دودهه اخیر در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بهترین و کم نوسان ترین عملکرد را داشتند(منظور طاهری ). ما خیلی دوست داشتیم اینجا در خدمت ایشان باشیم اما به هر دلیلی که نمی دانیم چیست تشریف نیاوردند. سلام آقای طاهری شبتان بخیر.
طاهری: بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید عرض سلام داشته باشم خدمت همه عزیزان به خصوص هواداران گرانقدر پرسپولیس. من با توجه به مطالبی که گفته شده، آقای فردوسی پور با اجازه شما صحبت را در دست خودم می گیرم و درباره مواردی که خودم می خواهم صحبت می کنم. یک سری موارد هست که هفته پیش بحث شد و خدمت عزیزان گفتم اما باتوجه به اینکه امشب جوری مطرح شد که آن ۲۰۰ هزار یورو(مبلغی که هدایتی ادعا می کند برای جذب گولچ به طاهری داده است) به من داده شده است، برای همین پشت خط آمدم چرا که علاقه ای ندارم با توجه به کاری که کردیم و سازمان های نظارتی مثل بازرسی و حسابرسی همه وجود دارند دلیلی ندارد بنده بیایم تک تک صحبت کنم، اما گاهی مطالبی عنوان می شود که این شائبه را به ذهن می آورد که آقا( منظور خودش) این پول را فلانی برداشته است. مثل این است بگوییم آقای فردوسی پور پول گرفته و بعد بگوییم فردوسی پور آدم خوبی است! بیاییم ایجاد شائبه ، تهمت بزنیم و بعد بگوییم فردوسی پور آدم خوبی است.بگوییم کتی که تن او است را خودش یده اما ما دیده ایم ی گفته بیا می خواهم به تو کادوی تولد بدهم. مثل این که مساله صد میلیارد تومان در یک فصل و نیم گفته می شود و خیلی از عزیزان برایشان سوال ایجاد می شود که ما صد میلیارد تومان گرفتیم. من همین جا در خدمت همه عزیزان می گویم ما در فصل ۹۴ -۹۵ ورودی مان ۳۱ میلیارد و چهارصد و در فصل (۹۵-۹۶) سی و شش میلیارد و هشتصد بوده است. این کل ورودی پول به باشگاه است که شامل تمام پول ها مثل کارهای عملیاتی اجرایی، اماکن، ای اف سی و مسایلی مثل بلیط فروشی و شهریه ای که از گرفتیم می شود. در سامانه هواداری هم در کل دوسال درآمد ما ۴۴ میلیارد و سیصد بوده است. این مربوط به کل دوسال است که خود آن جای بحث دارد و خیلی موارد دیگر که نمی خواهم بگویم. از موارد دیگری که گفته شد که بنده خانه ای در خیابان گلپاد دارم هم باید بگویم زیدی می گفت می خواهی دروغ بگویی آنقدر بزرگ دروغ بگو که خود طرف هم باورش شود. مثل جریان ملانصرالدین که به دروغ به مردم گفته بود جایی غذا می دهند و بعد خودش هم باور کرده بود و رفته بود توی صف ایستاده بود. اینکه بنده در گلپاد خانه ای داشته باشم یا من درخواست قرار ملاقاتی با ایشان(حسین هدایتی) بعد ازبرنامه نود داشته باشم اصلاصحت نداشته و چنین صحبتی نیست. این ها همه تهمت و افترا است. مساله ای که ایشان(هدایتی) با من دارد از سال ۹۳ است که من فردا یا پس فردا خدمت تمام خبرگزاری ها نشست مطبوعاتی خواهم گذاشت و تمام موارد را از a تا z آنجا تقدیم می کنم. اما حالا بیشتر مطلبم برمی گردد به شخص آقای فردوسی پور، خواهش می کنم آقای فردوسی پور به دوربین نگاه کنید(عادل به دوربین نگاه می کند) به تبلت نگاه نکنید آقای فردوسی پور چون می دانم هی دارند بهتان خبر می دهند(عادل لبخند می زند) این ور و آن ور را نگاه نکنید....به دوربین نگاه کن...
عادل:
بفرمائید
طاهری: دقت بفرمائید هجده سال از عمر برنامه نود می گذرد، در این هجده سال به اسم روشنگری و افشاگری چقدر عوامل فوتبالی در این برنامه به جان هم افتادند
عادل:چکار د...؟!!!
طاهری: چقدر به جان هم افتادند...
عادل:متوجه نمی شوم
طاهری: مدیران با مربی ، بازیکن با بازیکن، بازیکن با مربی ، هوادار... این ور و آن ور را نگاه نکنید می دانم چی دارند به شما می گویند...
عادل:من چیزی ندارم که بخواهند چیزی بگویند (گوشش را نشان می دهد که گوشی ندارد)
طاهری: برنامه ای که هجده سال است بتواند روی پا بایستد و هجده سال بتواند این مطالب را بگوید و بیاید جلو باید یک وجی داشته باشد. شما درس خوانده ای، درست است که آ ش آمده اید به سمت ارتباطات که روش های کاری تان کامل د. شما یک سبقه ی دارید و قطعا با شاخص آشنایید، خب شاخص بدهید. آیا سطح داوری ما با برنامه های شما بالا رفت؟ شاخص بدهید. آیا این روشنگری به این مورد یا موارد دیگرکمک کرده است؟ کدامش بهبود پیدا کرد؟! اگر شاخص دارید بسم الله!اما اگر نیست بپذیریم شما تمام برنامه تان برای جذب مخاطب شده است. این درست نیست یک نفر بیاید پشت رسانه ملی هرچه می خواهد بگوید آن وقت شما اجازه بدهید یکی دیگر بیاید پشت سرنفر یک هر چه می خواهد بگوید بعد ما بیاییم جواب بدهیم. این روش درستی است؟! من از شما سوال می کنم آقای فردوسی پور آقای پور چه ی است؟ می شناسید؟
عادل:
بله...؟!
طاهری: بلند بگویید
عادل:
آره میشناسم مهدی پور ...
طاهری: چکاره است
عادل:
از بچه هایی که به نود کمک می کنند
طاهری: آقای یونسیان؟
عادل:بله همکار گزارشگر ما است
طاهری: گزارشگر کجا؟
عادل:برنامه نود
طاهری: دیروز این عزیزان به همراه بردار ساعت دوازده کجا تشریف داشتند
عادل:
الان توضیح می دهم شما صحبتهایتان را انجام بدهید
طاهری: قرار است من صحبت کنم، از اول هم گفتم خواهشا مثل هفته پیش بنده با جنابعالی در باشگاه و در حضور مدیرحقوقی و ،مالی و تمام اصحاب رسانه حرف بزنیم...
عادل:
دیروز بچه های ما چهار ساعت و نیم در باشگاه بودند
طاهری: شما اصرارکردید که بیایید که اگر نیایید برایتان بد می شود
عادل:
نه گفتم حق طبیعی شما است که تشریف بیاورید و پاسخگو باشید..
طاهری: این میکروفن دست شما است، هجده سال بوده اید هجده سال دیگر هم خواهید بود. خواهش می کنم سوال بنده را جواب بدهید بعد هرچه می خواهید بگویید. این دو عزیزی که گفتم در جلسه ای که آمدند، آقای گرشاسبی س رست باشگاه ، مدیر حقوقی آقای ذاکر و مدیر مالی آقای دیناروند تشریف داشتند تمام مطالب حتی مسایل شرکت امین سیما که از کی قرار داد بسته شده و حتی این شرکت با استیل آذین سه ساله قرارداد بسته درحالی که اجازه نداشته چون قرارداد امین سیما تا ۳۱/ ۴ /۹۶ است و ما این سه سال را بر گرد م و نامه زدیم که یک سال بیشتر قرارداد نداری چرا رفتی سه ساله بسته ای است و این باعث شد بگویند که طاهری اجازه نداده است این آقا(هدایتی) قرارداد سه ساله با باشگاه ببندد و قص علی هذا، همه را توضیح دادم. رفتم پای تابلو ، علی رغم اینکه بازهم به آقایان همکار شما گفتم قبل از اربعین با توجه به شرایط از خدمت باشگاه مرخص شدم و الان نباید دخ کنم چرا این روش کارم است و اجازه به خودم نمی دهم. آنجا هم از آقای گرشاسبی اجازه گرفتم و ایشان گفتند خودت توضیح بده. رفتم توضیح دادم برای اینکه روشنگری کرده باشم. چرا این مطالب گفته نمی شود؟ اگر این اقایان این مسایل را به شما منتقل نکرده اند پس یت دیگری داشته اندو اگر منتقل کرده اند به شما و شما نمی گویید بحث دیگری است. شما امانت دارید، شما اسمتان عادل است باید ذاتتان هم عادل باشد. من نمی خواهم اسائه ادب کنم، این رسانه ملی است، همه به آن احترام می گذارند و طیف عظیمی دارند این برنامه را نگاه می کنند، این خیلی بد است که اجازه بدهیم یک نفر بگوید بنده در گلپاد زمین یا ملک داشتم ، بنده صد میلیارد تومان گرفته ام ...ببخشید خوب است من بگویم آقای فردوسی پور بیایید جواب بدهید پول اس ام اس ها کجا رفته؟ آقای فردوسی پور پول آگهی ها را چکار می کنید؟! همین آگهی که من را پشت خط نگه می دارید و پخش می کنید شاید به این دلیل باشد که فکر می کنید چه بسا به خاطر طاهری پول آگهی بالا برود. همان کاری که در دربی شد، در دربی ثانیه ای ۵ میلیون و شش میلیون... سرتان را بالا بگیرید آقای فردوسی پور! به ثانیه ای صدمیلیون در دربی می رسد اما چرا اجازه نمی دهند سی سی ایرانسل که انجام شد یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای سه تا گویش و ۵ تا زیرنویسی که نرخش از سال ۹۴ که ۴۰ -۵۰ میلیون بوده در دربی آگهی بدهد. به ما به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان ندادند پس معلوم است خیلی درآمد دارد. چرا اجازه نمی دهید این مبلغ به خود باشگاه ها برسد. هجده سال است در فوتبال هستید، قبل از آن هم بودید ، قبل تراز آن خد امرزد آقای نوذری شمارا آوردند در برنامه اطلاعات فوتبالی شما عالی بود، اطلاعات شما خوب است با توجه به اطلاعاتی که شما دارید حداقل پولی که در جریان لیگ برتر و لیگ یک باید بیاید چه عددی است؟ حتما می دانید .من می گویم کف آن را که بنده یک بار اقای عابدینی صحبت ۴۰۰ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه کردیم. نرم جهانی که شما بهتر از همه بلدید چقدر است؟ در فوتبال کشورهای پیشرفته که ما می خواهیم همه ش خودمان را با آن ها مقایسه می کنیم ۷۰ درصدش باید از پخش تلویزیونی باشد. اگر به فرض مسایلی که هدایتی گفت درست باشد لیستی که دادند ۵ میلیارد تومان است.در لیست ایشان سی میلیون تومان به آژانس است و یک سری افراد لیدر را فرستادند عتبات که ما اعتراض کردیم. لیست ویرایش شد ویرایش دوم درآمد و آقای رامین رضائیان به آن اضافه شد. می گوید این را بنویسید به حساب استیل آذین گفتیم ذی حساب نمی گذارد قراردادی که با استیل آذین در برج ۵ سال ۹۵ منعقد شده است را درحساب های قبلی محسوب کنیم. چطور می توانیم پرداخت هایی که از ۲۹/ ۱۱/ ۹۴ تا قبل از تاریخ انعقاد قرارداد است لحاظ کنیم. مثل این است که من برای آگهی پول می دهم سال دیگر بگویم این را بگذار برای پشت پیراهنش و تابلو پشت سرش. من می خواهم بگویم به فرض مطلب باشد
عادل:
اجازه می دهید من صحبت کنم ...
طاهری: نه اجازه بدید کلام تمام شود.۴-۵ میلیارد تومان یک عدد است، اگر ۷۰ درصد ۵۰۰ میلیارد تومان که ۳۵۰ میلیارد تومان می شود به باشگاه ها نمی آید تمام مشکلات پیش نمی آمد. همیشه گفتم چرا هیچ نمی پرسد چگونه می گویند کل درآمد آگهی های تبلیغاتی فوتبال ۵۰ میلیارد تومان است ، حتی در مجلس گفتند اما در جلساتی که داشتیم گفتیم ما دوبرابر می دهیم. صد میلیارد می دهیم اما چرا نمی گذارند؟! فوتبال مشکلاتش اینجا است. خواهش می کنم از خبرگزاری های محترم تمام این مواردی که گفته شد مثل ۶۱ میلیارد و اینکه سه نفر ۸۵ میلیون تومان گرفتند را فردا بیاورند، همه را جواب می دهم. سعی می کنم این کنفرانس در باشگاه پرسپولیس و باحضور مدیرمالی و حقوقی و ذی حساب و شخص س رست باشگاه برگزار شود. چون چیز پنهانی نبوده است و من همه را توضیح خواهیم داد. سوالم این است آقای فردوسی پور عزیز اینجور که می گویید اقای طاهری آدم خوبی است اما این پول چی شده؟ آن چه شده؟ درست است؟ تا کی می خواهید عوامل فوتبالی را به جان هم بیاندازید؟!
عادل:خب حرف هایتان تمام شد ، حملاتتان تمام شد من هم صحبت کنم؟
طاهری: من مطالب و سوال هایی در خصوص باشگاه را در باشگاه توضیح خواهم داد و به همه عزیزان خواهم گفت. در باشگاه اگر صلاح ندانند در جای دیگری می گویم که چقدر پول آمده ، صدمیلیارد چه شده و .... یا گفتند ۴۰-۵۰ میلیارد نیست فلانی برداشته است. جالب توجه بود چنین تهمت هایی را به من زدند.
عادل:
اجازه می دهید صحبت کنم ...
طاهری: شما راجع درآمدهای باشگاه و هفتاددرصد صحبت کنید؟
عادل:
شما اینهمه صحبت کردید ...حمله کردید
طاهری: آقای فردوسی پور من به سبقه شما احترام می گذارم و خواهشی که دارم شما به نشست بیایید تا اینکه بخواهید بنده را به چالش بکشید
عادل:
من باید پاسخ شما و صحبت هایتان را بدهم؟ شما سلطان...
طاهری: نه من از شما سوالی ن .فقط دو تا سوال پرسیدم یکی اینکه گفتم شما آن آقایان را می شناسید وسوال دیگر اینکه چند درصد ج باشگاه ها از محل حق پخش است؟
عادل:
شما اجازه بدهید من صحبت کنم. شما گفتید دوربین را نگاه کن اینجا را نگاه نکن، دکوپاژ کردید مارا، ما گفتیم چشم...حالا شما گوش بدید... یک-حمله و فرافکنی و گوب طور رفتار دیگر تمام شده منسوخ است. دوران حملات گوب ی و مطالب گوب ی نخ نما است و بخواهید با حمله همه چیز را درست کنید فکر کنم درست نباشد. بزارید آب بخورم.(از لیوان آبش می نوشد) اجازه هست آب بخورم. بعد آقای طاهری...
طاهری: من جواب گوب را بدهم؟
عادل:
بفرمائید
طاهری: ماکیاول وضعش بدتر است یا گوب ؟ روش های ماکیاولستی بدتر است یا گوب ی؟
عادل:
آن را دیگر مردم می گویند. شما درباره هجده سال عملکرد برنامه نود گفتید . عملکرد برنامه نود را باید مردم بگویند.
طاهری: باید روند کار به سمت بالا و صعودی باشد. من در این باشگاه صحبتی راجع به ی ن ما به همه احترام گذاشتیم و مقام قضا جای خودش است ما...
عادل:
آقای طاهری حالا اجازه بدید...
طاهری: مواردی داشتیم ۱۵ میلیارد ما را گرفتند یک بارهم برنامه شما به آن نپرداخت که چگونه آمدند ۱۵ میلیارد ما را ببرند؟
عادل:
اجازه بدهید حرف بزنم. من سکوت حالا شما سکوت کنید من حرف بزنم چون حق مسلم من است .درباره عملکرد برنامه نود در هجده سال باید بگویم مردم بهترین قاضی هستند.ما آنقدر شفاف سازی کردیم و دربرنامه ای که شعارش شفاف سازی بوده ما خیلی اتفاقات و زد و بندها را افشا کرده وجلوی آن ها را گرفتیم. مگر قراراست ما مشکلات داوری را حل کنیم.اگر قرار است اینگونه باشد پس در ایتالیا و انگلیس مشکلات داوری رخ می دهد... این حرف ها چیست؟ انتظار مردم و مسئولان از یک برنامه تلویزیونی باید در حد یک برنامه تلویزیونی باشد. مگر من من یا ر ن هود هستم که بیایم مشکلات داوری را حل کنم ، این یک برنامه تلویزیونی است و هجده سال قدمت دارد. هجده سال مردم مثل کوه پشتش بودند و مسئولان حمایتش د و با افتخار از اینکه مردم حمایتش د یاد می کنیم. این صحبت ها که وای به جان هم انداختن فرافکنی است. از نظر شما بقیه برنامه ها مشکلی ندارند چون همه برنامه ها می گویند آقای طاهری شما چقدر ماهید چقدر شاهید. اما ما به موقع تعریف کردیم و در موقعی که بایدانتقاد می شده از سیستم عملکرد باشگاه پرسپولیس انتقاد کرده ایم.آقای طاهری دو هفته است قرار است بیایید برنامه نود اما نیامده اید و همه را سر کار گذاشتید. دیروز بچه های ما با شما ۲ ساعت صحبت د، بردار ما را پشت در گذاشته اید، به شما گفتید آقای هدایتی صحبت کرده بیایید پاسخ بدهید. خیلی روشن و واضح است انتظار دارید همکاران ما این مسایل را به من می گفتند چکار می ؟ آیتم می ساختم؟
طاهری: این همان روش ماکیاولیسیتی است. صحبت هایی کردید اما من اجازه نمی دهم بگویید بروید جلو. من طاهری هستم آمدن خدمت نه ادعایی دارم و نه دنبال شهرتم و نه هیچی. یاد قاسمی افتادم رئیس محترم رادیو ورزش که برنامه ای داشتند. ایشان سوالی شما را آوردند پشت خط و گفت شما فقط دنبال جذب مخاطب هستید. ناراحت نشوید
عادل:
اصلا...
طاهری: ما بیاییم شاخص بگذاریم چطور است که دو، سه ساعت کار جالب ، یک تعداد زیادی را بیاوریم پای تلویزیون و بیاییم خوراک بدهیم. این خوراک باید یک شاخص باشد شما می گویید دوربین را پرت کردید بیرون...
عادل:
خب راه ندادی
طاهری: همین روش هااست و هدایتی هم این حرف ها راهمینطوری می گوید. اما من نمی توانم به ی بی احترامی کنم، تهمت بزنم چون آموخته های دین مان اجازه نمی دهد. بنده سر سفره پدر و مادرم بزرگ شدم و هستم لقمه ای که برای بنده گذاشته اند نمی گذارد بنده نه به تو و نه دیگری تهمت بزنم. آنجا باشگاه پرسپولیس است س رست و مدیریت دارد . من مثالی برای شما روز شنبه گفتم. من موقعی که خودم بودم می گفتم هماهنگ است اما درست نیست الان بروم آنجا بنشینم و بگویم دوربین بیاید داخل.آقا گرشابسبی گفت ایشان بیاید صحبت هایش را د ومی هم ندارد. من به مدیرحقوقی باشگاه گفتم اگر لازم است من بیایم. فایده اش چه بود؟ بنده نمی گذارم از روی من آیتم بسازند و اختیار بدهم دیگری ارنج د. من دنبال محکوم ی نیستم. ما کاری را انجام دادیم.پرسپولیس باشگاهی است که از قدیم بوده احترام و هوادارانی دارد، مشکلاتی داشته است. در همین برنامه سال ۹۴ بعد از ۵-۶ بازی گفتید با اقتدار شانزدهم هستید، اما من گفتم این تیم تیم خوبی است، صبر کنید. ولی می خواهم این را بگویم ما نه دوربین پرت کردیم...
عادل:
ما نزدیک ۴ یا ۵ هفته است منتظر اقای طاهری هستیم
طاهری: مگر من قول داده ام...ماهم منتظر شما هستیم بیایید پرسپولیس چرا نمی آیید.
عادل:
این روش جدید است. متکلم وحده بحث که هنری نیست. منم می توانم قشنگ صدا را ببندم صحبت کنم
طاهری: شما می خواهید به من توهین کنید. شما می خواهید بگویید بنده متکلم وحده هستم در حالی که نیستم .ی ری موارد را مطرح کردید
عادل:
این نکته را بگویم
طاهری: من یک مطلبی دارم. آقای فردوسی پور و تیمش برای چه عددی زحمت می کشند؟ ما حساب کردیم ۵ درصد پول باشگاه ازکمک افراد بوده است و بقیه را از منابع دیگر آورده ایم. همه می گویند طاهری نیست. من می گویم ۳۵۰ میلیارد حق پخش را چرا نمی دهید؟
عادل:درباره حق پخش چندین و چندبار استقبال فارغ از دستوراتی که می دهید در فضای مجازی چه اتفاقی رخ بدهد، کاری ندارم. ۴-۵ هفته شما را دعوت کردیم گفتید هفته بعد می آیم، بعد گفتید مشکلی پیش آمده ،من شنبه تا چهارشنبه مسافرت هستم. ما گفتیم شما کدام شهر هستید ما دوربینمان را بفرستیم اما شما به هر نحوی زیر بار نرفتید. الان چندین و چند هفته است ما می خواهیم شما بیایید ابهامات را پاسخ بدهید و دیروز جالب است آقای طاهری، ما گفتیم چنین داستانی داریم و اقایهدایتی صحبت کرده، حق طبیعی شما است که جواب بدهید. شما گفتید بیایید باشگاه، بچه های ما چهار ساعت در باشگاه پرسپولیس بودند بعد دوربین را راه ندادید الان طلبکار هم هستید؟!!! چه را اری باید داشته باشیم؟ اقای هدایتی ابهاماتی را مطرح کرده است ،این فرافکنی و فرار از زیر سوالات جالب است.هفته قبل کلی درباره گولچ پرسیدیم یک کلمه نگفتید گولچ چیست؟ چند ماه است رسوایی مربوط به پرونده طارمی به وجود آمده شما یک کلمه جواب ندادی. حمله راه پاسخ ندادن نیست...
طاهری: اتفاقا درباره آقای طارمی باید بگویم. من به همکارنتان هم اثبات شما سر بازی با الهلال ضربه زدید به ما. من به شما گفتم آقای فردوسی پور خواهش می کنم به خاطر بازی حساس ما روی مساله طارمی مانور نکنید اما
عادل:
اجازه بدید....یک خبرگزاری یک سایت که به این قضیه نپرداختند را به ما نشان بدهید.
طاهری: درباره طارمی ، باشگاه بود، همکاران نود هم بودند که گفتیم قرارداد چی و علتش چی بود. طوری رفتار می کنید که بنده طاهری تنهایی یک کار را م و...الحمدالله باشگاه خیلی خبره هستند، طارمی هم بود در ۲۴/ ۱ /۹۶هم آقای طارمی و ش امضا کرده که ایشان دوساله با ما بسته است.
عادل:
شما چرا صحبت نمی کنید راجع به این چیزها...شما هنوز که هنوز است درباره طارمی توضیح ندادی
طاهری: شما باید ایجاد شادی ید چرادر برنامه نود همه باید منتظر درگیری باشند
عادل:
این نظر شما است...یه سوال دارم آقا...
طاهری: من یک مطلبی بگویم بعد در خدمت عزیزان هستیم
عادل:
حق پخش که از خدای من هم هست اتفاق بیفتد و میزگردها برگزار شوند بچه ها اجازه بدهند( اشاره به کم صدا)
طاهری: من یاد آقای صفایی فراهانی افتادم...(صدا کم شد و زیاد شد)
طاهری: آن موقع که تشریف می بردند جمله قشنگی گفتند یادتان هست آقای فردوسی پور چی می گفتند(صدا قطع شد)
عادل:
بگذارید من یک نکته را بگویم. بچه ها اگر ایشان حرف می زند بگذارید من هم صدا را بشنوم
طاهری: که نان در اب فوتبال است. ما چرا نباید هر هفته موارد خوب درست کنیم همه ش داریم موارد منفی را می گوییم در این مملکت خیلی اتفاقات خوبی هم می افتد
عادل:
من تاکتیک شما را می فهمم
طاهری: تاکتیک ؟ خواهش می کنم اینقدر تاکتیک تاکتیک نکنید. من هرجا رفتم کار به هیچ عنوان هم اجازه نمی دهم ی به من توهین کند و نه به ی توهین می کنم
عادل:
تاکتیک شما این است که با حمله از جواب دادن طفره بروید. تاکتیک رویی است چرا این صحبت ها را نیامدید اینجا ید؟ طبیعی است اینهمه دعوت کردیم هفته قبل صحبت کردیم... اتفاقا بیایید از آمار حرف بزنیم. اتکا ما هم به همین آمار و همین حضور همیشگی مردم هست کلی برنامه سازمان می سازد ولی ثابت ترین و پایه ترین بیننده ها را ما داشتیم دورانی که ی دیگر اس ام اس نمی دهد این همراهی مردم دارایی برای برنامه نود است. کنداکتور برنامه نود را نگاه می . آیتم کرمانشاه را رفتیم یک آیتم انسانی است نمی دانم اقای طاهری راجع به اینکه همه را به جان هم می اندازید چه می گویید. این ها فرافکنانه است...درباره پاژخ رفتیم همین آیتم را نمی دانستم چنین صحبت هایی قرار است بشود آنالیز رفتیم راجع به تیم ملی زمانی که راجع به بلیط فروشی صحبت کردیم چقدر ما ماه بودیم و شاه بودیم مشکلات بلیط فروشی را حل کردیم برهان مبین را مطرح کردیم خیلی خوب بودیم حالا که سوال داریم مطرح می کنیم سوال هایی که در ذهن همه هست. طارمی چی شد آقا؟ کاس اگر ثابت کند شما قرارداد حجعلی و صوری امضا کردید چی می شود داستان گولچ را توضیح بدهید با حمله و فشار بخواهید فرار کنید که نمی شود مهدی طارمی داستانش چیست دلیلی محرومیت طارمی در فیفا چی بود عدم صداقتی که باشگاه محروم شده به چه چیزی اشاره دارد این سوالات مردم است سوال من نیست اینکه مدرم را در فضای مجازی مردم را تحریک کنید که فلان کنید و اینها هم منسوخ و تمام شده است موضع گولچ چی بود چرا ۲۰۰ هزار یورو هدایتی ./...ما سر بدهی بانگی هدایتی اش بحث مطرح کردیم اگر اجازه می دادی یم رسیدیم به مالکان ثروتمند آقای هدایتی چرا می آید تو فوقتاب لآره بچه ها به من گفتند خیلی از ابهامات را می توانید رفع کنید اینکه ۳۰۰ میلیارد به ی داده است چهارصد میلیون به فلان بازیکنت در حساب اسپانسری آورده از آن ده میلیارد کم کرده شما باید حضور پیدا می کردید حق طبیعی شما بود حالا حمله می کنید پول هایی که حسین هدایتی چیست اسپانسر بوده زیر میزی بوده این سامانه هواداری پولاش کجا می رود چند وقت است از ماجرای طارمی می گذرد سکوت و در رفتن راه حل نیست حمله کنید و اتفاقات هجده ساله برنامه را زیرسوال ببرید که چیزی حل نمی شود شما بیایید پاسخگو باشید.بیایید بگویید اشتباه بوده اسناد موجود هست یا نیست شما می آمدید جواب می دادید برنامه افتخارش شفاف سازی کرده بله قربان گوی مدیرانی که مستبدانه و ریاکارنه بر مسند قردت بنشینند تمکین نکرده برابر آنها سعی کرده آنه حق هست را اعلام کند این کگل فرآیندی است که در بنرامه نود بوده مطمئن باشید شفاف سازی ادامه پیدا خواهد کرد تمام ابهامات هر ی باشد مطرح می شود خیلی هم خوشحال می شویم طرف مقابل بیاید صحبت کند. خود اقای هدایتی را بحث دارم . این ع گرفت ها واقعا شعاف است آیا از رانتش استفاده شده است. می گوید ۴۰۰ سکه دادم نفری ده تا سکه هرکدام سه تا دادند ۲۸۰ تا زدیم به فلان زخم باشگاه صحبت کنید کل این ماجرا ساده است اگر صحبتی دارید می توانم در خدمتتان باشم. شلوغ فایده ای ندارد...اگریک سایت یا رو مه پیدا کردید که فردای این اتفاق راجع به ماجرای طارمی صحبت ن د دیگر در این قرن و در سال ۲۰۱۸ و عصر ارتباطات مگر می شود قایم کرد یک اتفاق را .ما باید می گفتیم طارمی خیلی کار خوبی کرده و هیچ اتفاقی نیفتاده و فردا بازی می کند؟! سال ۲۰۱۷ است نمی دانم چه انتظاری وجود دارد. اینکه در صفحات مجازی هواداران را می شورانند ....شما اخلاق مدار هستید سر سفره پدر و مادرتان بودید آدم متدینی هستید حتما همینطور است صددرصد همینطور است یک سری از اتفاقاتی که رخ می دهد ، حمله و این ها با آموزه های دینی ما هم منافات دارد. اگر پاسخ می دادید هیچ ابهامی هم نبود.
طاهری: ببخشید صدای من پخش می شود؟ عرض کنم خدمت شما قطع شد ، من یک مطلبی را الان بگویم وسط صحبت ما قطع کردید رفتید آگهی. هرچه دلتان خواست تاختید. مسایل فوتبال همه را گفتم .من به خاطر اینکه مساله روشن شود فقط طارمی را می گویم. یک نکته ای را ابتدای کار بگویم برایتان همین جلسه اخیری آقای گرشاسبی اقای ذاکر محترم شرکت و اقای حسینی مدیر بین الملل ما که با ریزه اسپور حرف زدند گفت تمام مطالبی که در رسانه های ما نوشتاری یا شنیداری یا در فضای مجازیمنتشر شده است حتی این مطالبی که آقایان گفته بودند ما پول دادیم همین ها را آورده بودند به عنوان سند لایجه شان به دادگاه بدوی فیفا بود آن موقع می گفتم سکوت کنیم چون ما این سابقه را در پرونده خوزه دیدیم همین برنامه نود را آورده بودند مستند کرده بودند همان برنامه ای که معاون آقای رویانیان انجام داده بود و افراد دیگر آورده بودند از دیدگاه خودشان استفاده کرده بودند بهتر سکوت شود جلسه ای که حکم آمد ساعت هشت صبح در فدراسیون اقای تاج جلسه گذاشت تاج، وثوق احمدی، براتی از بحش حقوقی و ابراهیم طارمی و آقای مقدم باشگاه پرسپولیس جلسه ای که گذاشتیمن استراتژی انتخاب شد علیرغم این استراتژی یکی از این آقاین می رود تلویزیون مصاحجبه کرده پرسپولیس اشتباه کرده اقای تاج هم ناراحت شد چرا ما این کار را می کنیم برای حفظ و حراست کنی از منافع باشگاه ، خیلی جاها باید سکوت کنیم همین محترم باشگاه می گفت تمام صحبت هایی که این آقایی که می گوید پول دادم را آن ها داشتندچون مورد باشگاه ، ۲۴ ۱ ۹۵ ما قراردادی که تا آ فصل بود در ۲۴ ۱ ۹۵ با طزارمی و ش امضا گرفتیم دو فصل بعدی بماند امضایش مستند هست ی ری مسایل و آیتم ها را اضافه کردیم از نظر قانونی همانطور که مسئولان حقوقی فدراسیون گفتند این قابل ارائه است به فیفا قبل از رفتن طارمی به ترکیه، اتفاقا جلسه داشتیم همه مارد عدد و رقم را تمام کردیم هیچ چیز جعلی نداریم بعد که رفتند ما دیدیم یک هفته بعد ع ش آمد رد رزونامه ش گفت من خبر ندارم بعد از اتفاقات ترکیه هدایتی تمامس کرفت و گفتم اقای هدایتی این بازیکن ما است شما برو کنار بزارید تماس بگیرد پنجشنبه بازهم تماس کرفت گفتم بگویید خودش تماس بگیرد شنبه صبح طارمی زنگ زد گفت اینگونه شده گفتم بگویید خود مهدی صحبت کندئ خود مهدی با خط دیگری دتماس گرفت من بهش عتاب تو بهترین بازیکن ما هستی بازیکن ملی پوش هستی و محترمی چرا رفتی ما باید ترور می بردیم این ارج و قرب تورا بالا می برد رفته قرارداد بسته و یک فردی که ما او را رد می کنیم به خاطر روابطش با بچه ها گفتم چرا با ایشان هستی گفت دیگر با ایشان نیستم کمکم کن اینها به من زور می کنند پول بگید من نگرفتم چیزی که نوشتم آی تی سی بیاید و من پول نگرفتم گفتم بمان من از باشگاه ی را بفرستیم ببرد ما می خواستیم شکایت کنیم هوادران ما ریختند دم فدراسیون یادمان نرود آقای تاج از من خواست آرامشان تعدادی از آن هار ار در فدراسیون صحبت بعد آقای تاج آمد و...یادمان نرود ه ناراحت بودند ما پیگیری می کنیم حتی رامین رضائیان که روی او هم شکایت داشتیم بعد که کودتا شد در ترکیه گفتیم برگرد همان شب فرودگاه آتاتورک بمب گذاری شد پروازها کنسل شد ازآنجا به ایران و برع آقای ترکاشوند را می خواستم بفرستم که ایشان را بردارد بیاورد که نشان دهیم مال باشگاه است. می دانم حوصله تان سر رفته ...
عادل:
فقط یک کم سریعتر چون...
طاهری: سریع می گویم اما شما وقت داری...
عادل:
نه ما کجا وقت داریم....
طاهری: چرا چهارتا آیتم پاو وینت بگذارید و...شما می خواهید روشنگری شود همه چیز شفاف شود
عادل:
حضور شما...
طاهری: شما چه علاقه ای به حضور بنده دارید من الان دارم صحبت می کنم
عادل:
حالا که صمیمیت خیلی زیاد است .... یک سوال دارم.قرارداد طارمی ۲۴ فروردین است یا ۳۰ داد؟یه سوال خیلی ساده
طاهری: ما اجازه بدهید...
عادل:
یک کلمه. فرار نکنید
طاهری: ۲۴ فروردین با ایشان بستیم و گفتیم. بازیکن ما است
عادل:
پس چرال اعلام کردید ۳۱ داد
طاهری : اما موارد آیتمایز شده قرارداد ۳۱/ ۳
عادل:
پس چراگفتید ۳۱ داد؟ فیفا شمار را به عدم صداقت متهم کرده؟
طاهری: ها...
عادل:
ها...
طاهری: عبارت دی سیوینگ در متن آمده که گول زدن نیست بلکه عدم صداقت است
عادل:
دی سیوینگ می شود گول زدن ،عدم صداقت
طاهری: ببخشید شما ش پیر نیستید ....داری مسایل انگلیسی را به بنده یاد می دهید اگر دو واحد انگلیسی خو د بنده آنجا بوده ام
عادل:
اصلا شما سلطان زبان
طاهری: بنده درمورد این قضیه وکلای ما..
عادل:
از فدراسیون وثوق احمدی و براتی می گویند سوری بوده
طاهری: همین اقای وثوق احمدی که قرار نبود اینقدر صحبت کنه و صحبت کرد ، اینجا برای اولین و آ ین بار می گویم حتی شما یک دست خط هم بنویسید قابل استناد است. اقای برانکومثالی زد گفت یکی از بازیکنان دیناموزاگرب روی یک دستمال کاغذی تفاهم د صبح بازیکن رفت به بکی باشگاه دیگر و آن ها به فیفا شکایت د و کلی غرامت گرفتند. این قانون فیفا است از خودتان نگویید. این ها وکلای ما گفتند.
عادل:
خب در فیفا محکوم شدید فیفا رای داده
طاهری: آقای وثوق احمدی حتی درمورد نوراللهی که ما ی بودیم گفتم ما با توجه به اینکه استفسار کردید در محرومیت گفت استفسار کردیم می توانید ببنید. گفتم الان به همان تاریخ بزنیم گفت به همان تاریخی که بستید بزنید. چطور آن جا اوکی است ولی جای دیگه نات اوکی است نه همه چیزش اوکی است. ما اینها را هم که گفتیم براساس همانی که گفتیم همان تاریخی که صحبت کردیم
عادل:
یک حقوقدان حق را به شما نداد
طاهری: ببخشید شما مدعی ریزه اسپور و فیفا هستید
عادل:
من می گویم چرا باید آقای و رجب طیب اردوغان باید وارد این قضیه شوند چرا باید همچنین باجی به ترکیه بدهیم قطعا وقتی آن ها چنین لطفی می کنند می گویند ۸۰۰ هزاردلار یورو را آقای اردوغان گفته بیخیال شود قطعا جای دیگری از ما چیزی می خواهند چرا باید با دیپلماسی صضعیفغ....
طاهری: یعنی مسایلی که شما می گویید ناسیونالیستی و به نفع کشور ما است
عادل:
آقا ول کنید
طاهری: این همان کاری است که آقاین صحبت می کنند ومی گویند طارمی اینقدر گرفته است و باشگاه دروغ می گوید...
عادل:
چه ربطی به ناسیونالیستی دارد...ما الان n تا پرونده داریم
طاهری: خواهشمندم عبارات را درست بگویید... نمی توانید در رسانه ملی این مسایل را بگویید.
عادل|:
شما درباره پرونده ژوزه یکی از انی بودید که می گفتید در پرونده ژوزه خیانت رخ داده است.این هم ضدناسیونالیستی بود؟چطور زمان ژوزه همه چیز ناسیونالیسیتی باید باشد الان نباید باشد؟ چه ربطی دارد ما در فیفا یک پرونده را باختیم دوباره باختیم و هی می بازیم. ربطی به ناسیونالیست بودن ندارد. بیاییم درست قرارداد ببندیم. درباره گولچ باید ۱۵۰ هزار یورو می دادیم چند میلیارد بد اریم یک دقیقه هم بازی نکرده است آیا این درست است ؟
طاهری: آیا فکر می کنید مدیرعامل باشگاه می آید کنار زمین می گوید چه ی بازی کند یا نه. همین اوا برانکو صلاح می داند بشار رسن را می گذارد یک بار هم صلاح می داند مسلمان را بنشاند. مگر طارمی را چند بازی بازی نداد چرا آن موقع چیزی نگفتید.
عادل:
در بستن قرارداد گولچ اشتباه کردید
طاهری:شما یا مجری هستید یا کارشناس فوتبال...روابط باشگاه
عادل:
شما چرا پول گولچ را ندادید...فرافکنی می کنید چرا اینقدر شما که متدین هستید چرا پول گولچ را ندادی که شکایت کند شما درباره گولچ اسشتباهاتی کردید بپذیرید سر طارمی اتفاقاتی رخ داده بپذیرید شما در بیست سال اخیر با وجود حمله ای که به من کردید بهترین عملکرد را داشتید بپذیرید شما اشتباهاتی داشتید از برانکو خواسته یا ناخواسته حمایت کردید...
طاهری: این یعنی فرافکنی ...یعنی نمی خواستید از برانکو حمایت کنید
عادل:
الان گولچ را بگویید.
طاهری: گولچ را می گویم بازهم می گویم نظر آقای برانکو این نبود که جزو هجده نفر باشد ۱۵۰ میلیون تومان پولش را دادیم شما از کجا می دانید ندادیم مگر شما ایجین یا مدیربرنامه اش هستید مگر چی گیرتان می آید هجده سال است مردم به شما اعتماد د بد است عبارات را عوض کنید مردم اشتباه برداشت نکنندت احترام به برنامه نود می گذارم این صحبت ها شائبه ایجاد می کند ما ۱۵۴ میلیون تومان پول دادیم
عادل:
چرا محکوم شدید
طاهری: من دارم صحبت می کنم اگر می خواهید حکم قضایی بدهید.. برنامه شما برنامه ای نیست بحث قضایی درست کند سوال کردید من هم می گویم قطعا همه را پاسخ خواهم داد همه را خواهم گفت جتی دماجرای طارمی که نمی گذارید بگویم. حجتی این گفتند باید شکایت شود شما نگاه کنید شکایت مردادماه شکایت ریزه اسپور در بهمن ماه است همین یکی را بگیرید برسید به اینکه به بنده اس ام اس می زنند می توانیم برویم تضمینی کار آقای طارمی را درست می کنیم ولی ما نمی گوییم چرا. من هم به خودم این اجازه را نمی دهم برای نود و عادل فردوسی پور خوب نیست ، من فردا یا پس فردا پساخگوی همه عزیزان هستم اگر شما هم تشریف بیاورید خوشحال می شوم.
عادل:
علی زنگ زده می گوید ۱۱۲ میلیون تومان رسیدگی نکردید شد ۲و نیم میلیارد تومان...من همیشه به رویانیان می گفتم سکته نکنید برای شما هم همینطور
طاهری: من همین مطلب را ما قائل به این هستیم که مشکل آقای ۱۱۵ میلیون تومان بوده، سه ملییارد تومان نبوده همین نشان می دهد شکایت و خواسته ایشان ۱۱۵ بوده ما کاری نکردیم بشود خواسته عوض شد شما اگر بروید شکایت براساس خواسته شاکی آقای طارهی پول من را نداده است ....
عادل:
آقای طاهری...
طاهری: اجازه بدید آقای فردوسی پور، شما یک سوالی مطرح می کنی ابهام ایجاد می کنی و رد می شوی اجازه بدید من حرفهایم را بزنم. این چه برخوردی است. همان عبارتی که فرمودید ۱۱۵ تا خواسته بوده است مگر می شود متشاکی کاری د ۱۱۵ بشود ۲و نیم میلیارد تومان. شکایت عوض شده. این ها مال باشگاه است باید اجازه بگیرم با حضور باشگاه صحبت کنم. هرسه باشگاهد بیایند توضیح بدهند متاسفانه یک چیزهایی را چند خبرگزاری شیطنت د ذهنیت برای درست د فکر د ما می خواهیم بحث برخوردی و متاسفانه فضا را اب د مثل همین صحبتی که می کنید که ۱۱۵ را من طاهری دو نیم میلیارد عزیزان می دانند که مسایل قضایی به گونه ای نیست که متشاگی مبلغ را ببرد بالا. از این مسایل زیاد داریم در این نشست تشریف بیاورید و باشگاه هم باشد اگر صلاح دانستند صحبت می کنم.
عادل:
اجازه بدید من چندتا نکته را بگویم..صدای طاهری قطع می شود...بچه هاآمدند خیلی دوست داشتند صحبت کنند بدون دوربین حرف زدید و با دوربین حرف نزدید. من فکر می کنم مردم بهترین قاضی هستند و در این سال ها خیلی از مدیران سعی کرده اند نود را مقابل مردم قرار بدهند و خداراشکر که تمام تلاششان نافرجام بوده اینکه فضای مجازی را بشورانند گکرفته تا لیدرها در ورزشگاه را بگویند علیه نود شعار بدهند خیلی از این اتفاقات رخ داده مردم بهترین قاضی هستند
طاهری: این تهمت بزرگی است از زمانی که ما از لخویا آمدیم یک همچنین تهمتی زده شد من به سلطانی فر گفتم که فضای مجازی را طاهری تحریک کرده تا ۳۰۹۰ را زمین بزند و من عبارت های خیلی بدی را گفتم چرا معتقدم این کثیف ترین و پلید ترین کاری است که ی بخواهد فضای مجازی را تحریک کند گفتم این بدترین کار است وشما خودت دارید این مساله را برمی گردانید
عادل:
ما کلی صحبت می کنیم. ما راجع به گولچ صحبت می کنیم شما می گویید به من چه مربی او را بازی نداده است من می گویم شما به عنوان مدیر باید طوری با این بازیکن قرارداد می بستید که مشکلی برای باشگاه پیش نیاید.همانجوری که فیفا علیه ژوزه رای داد و مشخص شد ما بازنده شدیم شما مجبور شدید شما تاوان آشتباه آقای رویانیان تیمشان را بدید چرا باید تاو.ان اشتباه شما را تیمتان را باید آقای گرشاسبی بدهد. رای فیفا عدم صداق یا راستگویی را گفته شما قبول ندارید و می گویید وکلای ما ...آن زمان هم وکلای آقای رویانیان خیلی حرف ها می زدند آی می زنیم می بریم ژوزه را این کار می کنیم آ چندین میلیارد تومان افتاد گردن شما ۱۳ میلیارد تومان رفت تو جیب آقای ژوزه وکلای شما می گویند ما می بریم طارمی چیه؟من می گویم چرا باید آقای اردوغان و کشیده شود. داستان بعدا مشخص می شود.منبع: varzesh3.com
فارسیالعربیةenglishfrançaistürkçeespañolاردوindonesia中文русскийবাংলাkiswahilihausaپشتوहिन्दीazəriitaliano یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - 2018 february 04نسخه اصلیکد خبر: 3688568تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۶صفحه اصلی » شعب استانی » چهارمحال و بختیاری » فعالیت های قرآنیگروه فعالیت های قرآنی: محافل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی در شهرستان های اردل، لردگان و کیار برگزار شد.گزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریگزارش خطاbookmark and sharexshare telegram stumble upon delicious digg cloob بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپیعضویت در خبرنامه0پسندیدم iqna.ir/00ftz2 نظرات بینندگانکارگاه سبک زندگی قرآنی در کوهرنگ برگزار می شوداکثر نوجوانان امروز مضطرب هستندگزارش تصویری/ محافل انس با قرآن در چهارمحال و بختیاریبرگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی ویژه بانوان اردلبرگزاری وحدت ظهر و عصر در شلمزارمحفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی در شلمزاربرگزاری محفل انس با قرآن با حضور پور زرگری در لردگانبرگزاری محفل انس با قرآن در اردلبرگزاری محفل انس با قرآن کریم شهر دستنادشمنان در پی استحاله انقلاب هستندبقای انقلاب ی در زنده نگه داشتن یاد و انتخاب راه و مکتب اهل بیت استمحافل انس با قرآن عامل ترویج سبک زندگی ی هستندگزارش تصویری/دوره سبک زندگی قرآنی در لردگاندشمنان در پی جدا مردم از ، قرآن و هستندطلاب و ون امید و ی، انقلاب و نابندکتاب فارسی عمومی در انتشارات جهاد ی چهارمحال و بختیاری به چاپ رسیدبرگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و ی انقلاب ی در پنج نقطه چهارمحال و بختیاریسرکشی از برنامه های قرآنی روستای تشنیز شهرستان کیاربرگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی در لردگاننواختن زنگ انقلاب در مدارس چهارمحال و بختیاریبرگزاری مسابقات قرآن ویژه خواهران در چهارمحال و بختیاریبرگزاری دوره آموزشیاری روخوانی قرآن در سامانامروز فکر، روش و راه (ره) به جامعه بشری خط می دهددشمنان به دنبال جلوگیری از پیشرفت نظام هستندبرگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) در روستای جغدانشرایط دوران طاغوت برای جوانان تبیین شودبرگزاری آزمون تربیت معلم حفظ قرآن کریم در شهرستان شهرکردبرگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) در روستای دزکاختتامیه برنامه قرآنی روستای حاجی آباد هم زمان با دهه فاطمیهگزارش تصویری/ کارگاه تخصصی قرآن پژوهی در شهرکرد گزارش تصویری/دوره سبک زندگی قرآنی در لردگان امروز فکر، روش و راه (ره) به جامعه بشری خط می دهد طلاب و ون امید و ی، انقلاب و نابند دشمنان در پی جدا مردم از ، قرآن و هستند برگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی در لردگان سرکشی از برنامه های قرآنی روستای تشنیز شهرستان کیار کتاب فارسی عمومی در انتشارات جهاد ی چهارمحال و بختیاری به چاپ رسید برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و ی انقلاب ی در پنج نقطه چهارمحال و بختیاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی در شلمزار برگزاری محفل انس با قرآن با حضور پور زرگری در لردگان محافل انس با قرآن عامل ترویج سبک زندگی ی هستند برگزاری محفل انس با قرآن در اردل برگزاری وحدت ظهر و عصر در شلمزار برگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی ویژه بانوان اردل برگزاری محفل انس با قرآن کریم شهر دستنا نواختن زنگ انقلاب در مدارس چهارمحال و بختیاری دشمنان در پی استحاله انقلاب هستند بقای انقلاب ی در زنده نگه داشتن یاد و انتخاب راه و مکتب اهل بیت است برگزاری مسابقات قرآن ویژه خواهران در چهارمحال و بختیاری برگزاری دوره آموزشیاری روخوانی قرآن در سامان اعلام اسامی مساجد و قاریان طرح «لیال عشر» (۴ نظر) دیدار اعضای دارالقرآن شهیدمرتضی کارگر سامانی با خانواده شهید «محمدعلی آقامحمد کاشی» (۳ نظر) واکنش جامعه به کج سلیقگی در برنامه معارفی/ غفلت از کرامت انسانی (۲ نظر) جلسه قرآن اهل بیت (ع) به روایت تصویر (۲ نظر) تثبیت محفوظات قرآنی براساس «لایتنر» (۲ نظر) محافل قرآنی نه بدون حضور قاری زن! (۲ نظر) وقتی می شود ساده و بی ریا بود/ اقامه اول وقت از من و اجابت دعا از خدا (۲ نظر) توجه به دستگاه های موسیقی؛ آسیب فضای مجازی برای قرآن آموزان (۲ نظر) سطحی زده شده ایم/ «مَعِیشَةً ضَنْکًا»؛ پیامد قطع ارتباط با عالم معنا (۱ نظر) حجاب زن؛ رمز احتجاب حقیقت و زیبایی (۱ نظر) تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایکنا است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید: "ایران سامانه"
مهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال الغرافه قطر در برنامه نود این هفته درباره برخی مسائل حاشیه ای و محرومیت بادشگاه پرسپولیس افشاگری کرد. به گزارش فوتبال آنلاینمهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال الغرافه درباره حضورش در ریزه اسپور و بازگشت به پرسپولیس در برنامه نود بیان کرد: من قبل از سفر به ترکیه برای احترام به باشگاه پرسپولیس رفتم و به مسئولان باشگاه گفتم در صورت نرفتن به فوتبال اروپا با پرسپولیس به توافق می رسم، اما پس از آن اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتم با رامین رضائیان به ترکیه بروم. البته برخلاف رامین من تمایلی به حضور در فوتبال ترکیه نداشتم اما اشتباه و به همراه رامین با این تیم قرارداد بستم درحالیکه مشغول بررسی پیشنهادهای دیگر بودم. هر ۲ می خواستیم برای حضور در فوتبال اروپا به هم کمک کنیم اما من اشتباه . البته از نظر من حضور در اروپا اشتباه نبود اما قرارداد بستن با ریزه اسپور اشتباه بود.او گفت: رضاییان نقشی در قرارداد بستن من با ریزه اسپور نداشت. حدود هفت تا هشت روز با این تیم تمرین . زمانیکه با م صحبت او به من گفت در ایران جو بد شده است و مردم می گویند او پرسپولیس را رها کرده است. او گفت اگر می توانی بازگرد. با خودم گفتم چرا باشگاهی به بزرگی پرسپولیس که امسال می خواست پس از ۱۰ سال قهرمان شود را ترک . به همین دلیل با ابراهیمی تماس گرفتم و گفتم پیگیری کند آیا امکان بازگشت وجود دارد. طاهری هم تماس گرفت که مگر ما توافق نکرده بودیم چرا با ریزه اسپور قرارداد بستی اما من گفتم اعلام کرده بودم تنها اگر به اروپا نروم در پرسپولیس می مانم. در نهایت طاهری و ابراهیمی اعلام د اگر به ایران بازگردی همه جوره حمایتت می کنیم.بازیکن سابق پرسپولیس خاطرنشان کرد: حرف شما درست است که من اشتباه اما م و طاهری گفتند هیچ اتفاقی برای من نمی افتد . با درنظر گرفتن این امر به عشق هواداران و برای قهرمانی پرسپولیس بازگشتم و گفتم هرچه می خواهد بشود بشود. قبل از اینکه به ایران بازگردم با پرسپولیس قرارداد بستم.او افزود: زمانیکه توافق کرده بودیم به من گفتند تا زمانی که itc ام از طرف فدراسیون فوتبال صادر نشود باشگاه ریزه اسپور نمی تواند اقدامی انجام دهد. به من در ترکیه ایمیل زدند با قرارداد مشتمل بر بندهایی مانند اینکه درصورت قهرمان نشدن پرسپولیس در جام حذفی و لیگ ۱۰ درصد از قراردادم کم می شود یا اگر در نیم فصل عملکرد خوبی داشته باشم مبلغ قراردادم کم نشود، قرارداد ببندم. این قرارداد تفاوت زیادی با توافقی داشت که در تهران با پرسپولیس انجام داده بودم.قرارگذاشتیم دروغ بگوییم طارمی در ادامه صحبت هایش گفت: با این وجود برای اینکه پرسپولیس پس از ۱۰ سال به قهرمانی برسد قبول بازگردم. قرارداد را در ترکیه امضا و پس از آن به ایران بازگشتم. پس از اینکه استقلال را در دربی چهار بر دو بردیم هجمه علیه من زیاد شد چراکه می خواستم به اروپا بروم اما وکلیم برای آرام جو از قول من مصاحبه کرد و گفت مهدی طارمی با پرسپولیس قرارداد ۲ ساله بسته است. من هم شاکی شدم که چرا این کار را انجام داده است من در تاریخ ۳۰ داد با پرسپولیس قرارداد نبستم اما قرار گذاشتیم یک دروغ بگوییم و براساس آن جلو برویم. در ترکیه توافق نامه ای به تاریخ ۳۰ تیر مقابل من گذاشتند و براساس آن دروغ کارها را جلو بردیم.قراردادم را در تاریخ ۳۰ داد امضا تا به نوعی ماجرا را پوشش دهیم. چهار روز قبل بازی با الهلال که خبرمحرومیت اعلام شد شوکه شدم. چهار پنج بار از م و باشگاه پرسپولیس پیگیری اما آن ها می گفتند همه چیز خوب است و مشکلی نیست.پندار خمارلو حرف در دهن من گذاشتطارمی گفت: درباره یکی از مصاحبه هایم هم باید بگویم آن روز به دلیل ناراحتی از برانکو اجازه گرفتم تمرین نکنم و در هتل نشسته بودم که ترکاشوند و خمارلو آمدند و گفتند بیا در مقابل دوربین بگو حتما خیریتی در این اتفاق بوده است تا روحیه بازیکنان از بین نرود. نیم ساعت از تمرین پرسپولیس گذشته بود که به زمین رفتم و پندار خمارلو این حرف را در دهن من گذاشت که حتما خیریتی توش بوده است. باور کنید در زمانی که آن مصاحبه را انجام دادم اصلا تمرکزی نداشتم.من به دلیل بستن۲ قرارداد محروم شدم، اما پرسپولیس به دلیل عدم صداقتاو ادامه داد: محرومیت پرسپولیس ارتباطی به من ندارد چراکه به صورت جداگانه با فیفا مکاتبه می کردیم من به دلیل اینکه ۲ قرارداد بسته بودم محروم شدم اما پرسپولیس به دلیل عدم صداقت. از همان اول فیفا به پرسپولیس و ریزه اسپور اعلام کرد باید در این پرونده روراست باشید. من با ایمیل خودم و م با فیفا در ارتباط بودم و پرسپولیس با ایمیل خودش.بازیکن الغرافه خاطرنشان کرد: من هر روز ماجرای جریمه نقدی را به گونه ای توضیح می داد و درست نمی گفت این جریمه را من باید بدهم یا باشگاه پرسپولیس. در نهایت با مذاکرات انجام شده جریمه نقدی رفع شد.من اشتباهم را گفتم اما می خواستم در اروپا بازی کنم، ولی پس از ج از پرسپولیس متوجه شدم چه تیم بزرگی را رها . من یک بازیکن هستم و به اندازه مسئولان پرسپولیس از مسائل حقوقی اطلاع ندارم. ایا مدیران باشگاه نمی دانستند که این محرومیت ها اعمال می شود که چنین مرا برای بازگشت از ترکیه هوایی د. بنابراین آن ها هم اشتباه د.طارمی گفت: پول حسین هدایتی را باید از روز اول توضیح دهم. پیش از حضور در ترکیه هدایتی مرا به رستوران دعوت کرد که در آنجا خداداد عزیزی، مهدی هاشمی نسب و هادی طباطبایی هم حضور داشتند. هدایتی گفت من کمکت می کنم تا در پرسپولیس بمانی اما گفتم می خواهم به اروپا بروم. در نهایت قرار شد فکرهایم را م و به هدایتی خبر بدهم. زمانی که می خواستم با ریزه اسپور فسخ کنم به هدایتی زنگ زدم و گفتم آیا سر قولت می مانی که او گفت کمکت می کنم. من هم گفتم ریزه اسپور برای فسخ قرارداد و صدور رضایت نامه پول می خواهد.طارمی درباره اینکه آیا در ترکیه ۵۰۰ میلیون ج کرده است، گفت: من به هدایتی گفتم برای دریافت رضایت نامه باید ۵۰۰ میلیون هزینه کنم و شما بزرگواری کن و سر قولت بمان تا من بتوانم بازگردم. هدایتی مرا به رستوران دعوت کرد و در حضور خداداد عزیزی، هاشمی نسب و طباطبایی به من پیشنهاد داد تا با دریافت فلان مبلغ در پرسپولیس بمان اما گفتم می خواهم به اروپا بروم. هدایتی هم گفت فکرهایت را و به من خبر بده. در نهایت زمانیکه قرار شد از ترکیه بازگردم مدیر برنامه ام گفت با ۵۰۰ میلیون می توانی رضایت نامه ات را بگیری. من هم این موضوع را به هدایتی گفتم اما سرمربی ریزه اسپور در حضور رامین رضاییان گفت برای فسخ قرارداد باید ۳ میلیون دلار پرداخت کنی و من هم به او گفتم این پول را نمی دهم و بازگشتم. زمانی هم که بازگشتم به هدایتی گفتم خواهش می کنم سر قولت بمان. در نهایت قرار شد هر مبلغی که پرسپولیس به من می دهد هدایتی هم بدهد اما طاهری گفت هدایتی می خواهد از خودش پول بدهد و این موضوع ارتباطی به پرسپولیس ندارد. در نهایت با باشگاه برای امضا قرارداد ۲ میلیاردی شرایط دار توافق و قرار شد هدایتی هم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون به من پرداخت کند .به عشق هدایتی به پرسپولیس برگشتماو گفت: حسین هدایتی لطف داشت و وویس من را پخش کرد. طاهری و ترکاشوند می خواستند از مبلغ قرارداد من کم کنند و من به هدایتی گفتم بی خیال این حرف ها می شوم و به عشق خودت بازمی گردم. هدایتی پیش از سفرم به ترکیه قرار بود ۲ میلیارد به من بدهد اما در زمان بازگشتم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون داد. هدایتی عاشق پرسپولیس است و می خواست به من هم مانند سایر بازیکنان این تیم کمک کند. مگر او به سید جلال، وحید ی و رامین رضاییان هم برای رضایت نامه پول داد که من بخواهم از هدایتی پول رضایت نامه بگیرم و بخورم.برای کمک مالی به باشگاه پرسپولیس به الغرافه پیوستم
از یک جای غیر فوتبالی و غیر ورزشی به صمد ابراهیمی گفته بودند مهدی طارمی نبایست در پرسپولیس بماند و به همین دلیل مجبور شدم از پرسپولیس بروم. یک عده در باشگاه بودند که مدام به من می گفتند چرا از این تیم نمی روی. من دوست داشتم پس از جام جهانی از پرسپولیس به اروپا بروم اما از آنجاییکه می دانم چه افرادی به صمد ابراهیمی گفته بودند طارمی باید از پرسپولیس برود جدا شدم. به این دلیل که از لحاظ مالی به باشگاه کمک کنم به الغرافه آمدم. از ترکیه، بلژیک، روسیه، یونان و لهستان پیشنهاد داشتم اما الغرافه برخلاف تیم های اروپایی پول خوبی به پرسپولیس می داد و به همین دلیل پیشنهاد الغرافه را قبول تا در این زمان کوتاه باقی مانده تا جام جهانی در قطر بازی کنم و پس از آن ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد. باور کنید فرافکنی نمی کنم اما نمی توانم موضوع را باز کنم.بازیکن الغرافه خاطرنشان کرد: مصاحبه ای با سایت سازمان لیگ قطر انجام دادم اما به هیچ وجه نگفتم شجاعی و دژاگه عامل حضور من در قطر هستند بلکه گفتم این لیگ را به دلیل حضور دژاگه و شجاعی دنبال می .۲ سال اشک مادرم را درآوردند و از خدا می خواهم اشک مادرشان دربیایداو گفت: ترکاشوند و طاهری برای ت یب من و سایر بازیکنانی که یک بازی در پرسپولیس بد بازی می د کمیته مجازی تشکیل داده بودند و با استناد به اینکه من عامل اعتصاب در پرسپولیس بودم به من اهانت می شد. هفت تا هشت نفر دور هم می نشستیم و می گفتیم تمرین نکنیم اما ۲ روز بعد همه تقصیرها را گردن من انداختند. مردم با حمایت این کمیته مجازی به من توهین می د. رئیس کانون هواداران هماهنگ کرده بود به من که ۲ سال آقای گل لیگ شده بودم دهند. قبول دارم همین هواداران مرا بالا آوردند.در جریان ماجرای هیس هم باید بگویم این حرکت را سمت هواداران واقعی پرسپولیس انجام ندادم بلکه به دلیل مشکلی که با یک لیدر داشتم سمت او هیس نشان دادم. از دقیقه یک تا ۹۰ اعضای کمیته مجازی به هواداران خط می دادند تا به من بدهند. ۲ سال اشک مادرم را درآوردند و از خدا می خواهم اشک مادرشان دربیاید.در پایان باید بگویم باشگاه الغرافه برای دریافت رضایت نامه ام ۵۰۰ هزار دلار به پرسپولیس پرداخت کرد اما درنهایت خودم هم ۱۰۰ هزار دلار روی این مبلغ گذاشتم و رضایت نامه گرفتم.انتهای پیام/