حادثه مرگبار بعد از گل ذوب آهن

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهندیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهنتصاویر دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4298043/دیدار-تیم-های-فوتبال-استقلال-و-ذوب-آهن
دو تیم ان و ذوب آهن اصفهان عصر امروز 22 دی ماه در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان قلعه نویی موفق شدند با نتیجه 2 بر 1 همشهری خود را ش ت داده و فاتح شصت و دومین شهرآورد فوتبال اصفهان شوند.تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2 ان 1 - ذوب آهن 2تصاویر ان 1 - ذوب آهن 2-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 1i_dont_like_it- 0
سارا اصغری: نیمه سال ۹۵ نخستین قرارداد ریل ملی بین شرکت راه آهن ایران و ذوب آهن اصفهان امضا شد و قرار بود تا پایان همان سال محموله ریل ذوب آهن تحویل راه آهن شود.با این وجود تولید و ید ریل ملی هنوز درگیر مشکلات بسیاری است. مسئله این است که نه شرکت ذوب آهن، ریلی تحویل راه آهن داده و نه راه آهن حاضر است پولی بابت ید ریل بپردازد. البته واردات ریل ازسوی شرکت راه آهن نیز نشان می دهد گویا این شرکت قصد ید ریل از داخل ندارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با تولید ریل ملی، ضمن رهایی شرکت راه آهن ایران از وابستگی به ریل های وارداتی، گامی بلند در جهت سرعت بخشیدن به توسعه خطوط ریلی و تکمیل خطوط نیمه تمام برداشته می شود.
داستان از کجا شروع شد
مهر سال ۹۵ در آیینی رسمی با حضور معاون پیشین راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ایران قرارداد ید ۴۰ هزار تن ریل u۳۳ منعقد شد. مدیرعامل پیشین راه آهن ایران در آن زمان اعلام کرد تنها نقطه ضعف توسعه راه آهن کشور در بخش ریلی است که به دلیل وابستگی به واردات در شرایط دشوار تحریم ها با مشکلاتی در این زمینه روبه رو هستیم، اما خوشبختانه ذوب آهن در بخش تولید ریل همت کرد و خط تولید ریل را به بهره برداری رساند. محسن پورسیدآقایی با اشاره به اینکه راه آهن در ت یازدهم توجه ویژه شده، گفت: توسعه فولاد بدون راه آهن امکان پذیر نیست. وی در آن آیین اعلام کرد: امروز شاهد بهره برداری از خط تولید ریل هستیم و نخستین قرارداد ید برای تولید ۴۰هزار تن ریل u۳۳ امضا می شود و اطمینان دارم این ریل با کیفیت مناسب و استانداردهای بین المللی تولید خواهد شد.
واردات ریل هندی
هنوز مهر انعقاد قرارداد بین ذوب آهن و راه آهن خشک نشده بود که در دی سال ۹۵ یکی از نمایندگان مجلس شورای ی از واردات ۱۵۰ هزار تن ریل هندی ازسوی راه آهن خبر داد و گفت: با وجود سرمایه گذاری بالای ذوب آهن اصفهان در پروژه ملی تولید ریل و بد اری ۶ هزار میلیارد تومانی این مجموعه بابت زیرساخت های ایجاد شده در این طرح، شرکت راه آهن به تازگی بیش از ۱۵۰ هزار تن ریل از هندوستان وارد کرده که این امر وضعیت نه چندان خوب ذوب آهن را حاد خواهد کرد. ابوالفضل ابوتر در این باره، عنوان کرد: تنها مشتری ریل های تولید داخل شرکت راه آهن است که متاسفانه شرکت راه آهن کشور با این اقدام خود برخورد خوبی با افتخار ملی ذوب آهن نکرده است.
فاینانس ۱۰۰ میلیون دلاری هند
معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن حمل ونقل کشور با بیان اینکه حسن توافق با هندی ها در این است که بدون پرداخت نقدینگی از اعتبارات این کشور برای تولید ریلی ملی استفاده می کنیم، گفت: کارخانه ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل، خود را تجهیز کرده که امیدواریم کیفیت تولید ریلی داخلی قابل قبول باشد زیرا هنوز تولیدات داخلی آزمایش نشده اند. جبارعلی ذاکری انتقال فناوری تولید ریلی را یکی دیگر از مزیت های توافق با هندی ها اعلام کرد و گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده تولید ریل ملی از ۲ماه آینده آغاز می شود. وی همچنین مبلغ فاینانس تامین شده از سوی ت هند برای تولید ریلی ملی را در مرحله نخست ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. معاون ساخت و توسعه راه آهن همچنین اسفند سال گذشته دوباره از تولید ریل ملی تا ۲ماه آینده خبر داد و گفت: کشور هند شمش مورد نیاز تولید ریلی ملی را در کارخانه ذوب آهن اصفهان و از محل منابع فاینانس تامین می کند که به این ترتیب ریل ۶۰uic با کیفیت برای نخستین بار در کشور تولید می شود.
آمادگی ید تمام ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان
از سوی دیگر اردیبهشت امسال نیز مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، اعلام کرد: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل و راه آهن ایران آمادگی دارد تمام ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان را یداری کند. خیرالله خادمی افزود: تولید آزمایشی ریل ملی در ذوب آهن اصفهان آغاز شده، اما هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده است. وی اظهار کرد: سال گذشته هندی ها ید ۲ هزار کیلومتر ریل برای ایران را با فاینانس تامین مالی د و هم اکنون با ورود این ریل ها پروژه های راه آهن کشور به سرعت در حال انجام است تا بتوانیم در آینده ۵ مرکز استان را به شبکه ریلی کشور متصل کنیم. وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم تمام ریل تولید انبوه ذوب آهن را یداری کنیم.
تحویل ریل ذوب آهن به راه آهن به ازای بدهی ها
صنعت، معدن و تجارت ت یازدهم نیز اردیبهشت امسال درباره سرنوشت تولید ریل ملی، عنوان کرد: ذوب آهن اصفهان از ۳ سال پیش مذاکراتی با شرکت های خارجی برای راه اندازی خط تولید ریل ملی آغاز کرده که درحال حاضر این شرکت ریل تولید می کند و قرار است همه تولیدات آن از سوی شرکت راه آهن یداری شود. محمدرضا نعمت زاده، محل تامین منابع مالی اجرای این قرارداد را منابع داخلی خود ذوب آهن بیان کرد و افزود: با توجه به بدهی های انباشته شرکت ذوب آهن به شرکت راه آهن، در گذشته بابت حمل مواد اولیه و محصولات این شرکت، قرار است به ازای این بدهی ها، ریل تولید و تحویل راه آهن شود. کیفیت ریل های تولیدی بسیار بالا بوده و امکان حرکت قطار تا سرعت ۲۵۰ کیلومتر روی آنها فراهم است که پس از پایان قرارداد ذوب آهن با راه آهن، صادرات این محصول نیز آغاز خواهد شد.
زمان زیادی از دست دادیم
با همه اینها، تولید ریل ملی هنوز به نتیجه نرسیده و گویا درگیر مشکلاتی است. در همین راستا نیز چندی پیش معاون فنی و زیربنایی راه آهن با اشاره به ورود هندی ها به حوزه تولید ریل ملی، گفت: قرار بر این است که هندی ها در ارائه شمش و تامین منابع ملی به کمک ذوب آهن بیایند. مازیار یزدانی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تولید ریل ملی زمان بسیار زیادی را از دست داده ایم اما امروز در مرحله خوبی از همکاری های بین راه آهن و ذوب آهن برای تولید ریل ملی هستیم. وی افزود: به شرکت ها و تولیدکنندگان ریل در هند اعلام کرده ایم که ادامه ید ریل تنها از طریق ذوب آهن ممکن خواهد بود؛ بنابراین قرار بر این شده همکاری بین هندی ها و ذوب آهن برای تولید ریل ملی انجام شود. به این صورت که قرار بر این شده هندی ها شمش ریل را در اختیار ذوب آهن قرار دهند و دغدغه ذوب آهن برای تامین مالی را برطرف کنند. معاون فنی و زیربنایی راه آهن، افزود: در مذاکرات با هندی ها قرار بر این شده، هندی ها فرآیند تولید ذوب آهن را ممیزی کنند و در مشارکت های مالی حضور داشته باشند؛ بنابراین قرارداد سه جانبه ای بین هندی ها، ذوب آهن و راه آهن به امضا می رسد. شرایط تولید ریل ملی به طور کامل فراهم شده و تنها مشکل ما تامین مالی است. یزدانی گفت: طلبی که راه آهن از ذوب آهن داشته بابت پیش پرداخت ید ریل ملی تهاتر شده است.
قانون استفاده از حداکثر توان داخلی
درباره ریل ملی و مباحث مطرح پیرامون آن مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی در گفت وگو با صمت، اظهار کرد: در بحث صنایع ریلی باید جهش داشته باشیم. خط ریلی چابهار به سمت زاهدان از مسیر ایرانشهر و سایر خطوط ریلی ما در غرب به عراق وصل می شود. مقدسی در ادامه تاکید کرد: ما قانونی با عنوان حداکثر استفاده از توان داخل داریم به این معنا که آنچه در داخل کشور قابل ساخت و تولید است، حق واردات آن را نداریم مگر اینکه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اجازه واردات آن را بدهد. از طرفی برای اعمال این قانون لازم است منابعی در داخل داشته باشیم و شبکه بانکی ال سی داخلی باز کند یا منابع دیگری را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنایع ریلی، عنوان کرد: قراردادی در زمینه ریل نیز بسته شده و قرار است شمش را از هند وارد کنند تا در ذوب آهن اصفهان تبدیل به ریل شود. مقدسی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت شمش تولید ریل با شمش های دیگر، عنوان کرد: شمشی که برای تولید ریل به کار گرفته می شود، متفاوت است و در داخل تولید نمی شود از این رو قراردادی برای واردات شمش منعقد شده است. البته شرکت ذوب آهن اصفهان برای تولید شمش در حال طی این مسیر است اما قراردادی که وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده تاکید بر این موضوع است که در نهایت این قراردادها چه در زمینه واردات لکوموتیو، چه واگن و چه ریل همراه با انتقال فناوری آن انجام شود و براساس قانون سهم ساخت داخل باید بیشتر باشد. وی ادامه داد: یکی از دلایلی که وزارت راه و شهرسازی در زمینه واردات ریل و لکوموتیو مطرح می کند این است که در داخل کشور منابع لازم برای تولید کافی نداریم و به ناچار از خطوط اعتباری سایر کشورها مانند روسیه، هند و کره جنوبی و... استفاده می کنیم. این مسئولان مدعی هستند اگر این اعتبارها در داخل نیز تامین می شد دیگر به سمت و سوی چنین قراردادهایی هم نمی رفتیم.
مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا ریلی که وارد می شود مورد تایید است یا خیر، عنوان کرد: این موضوع با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و کنترل است. وی در ادامه تاکید کرد: به این دلیل که مجلس شورای ی روی واردات حساس است، قرار شد نسخه ای از قرارداد در اختیار مجلس شورای ی قرار بدهند تا مفاد قرارداد مغایرتی با حداکثر ساخت داخل نداشته باشد. اگر در این زمینه ایرادی داشته باشد ما از طریق مجلس شورای ی پیگیر آن خواهیم بود. مقدسی در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان راه و شهرسازی مدعی هستند ذوب آهن ریل مورد تایید برای آنها نساخته، گفت: موضوع این نیست که ذوب آهن قادر به ساخت این نوع ریل نیست. موضوع این است که ذوب آهن به موقع به تعهدات قرارداد خود عمل نکرده است. در حقیقت ذوب آهن قراردادهایی بسته و حدود ۴۰ میلیارد تومان پول نیز دریافت کرده اما به موقع نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. از این رو، ذوب آهن اصفهان باید تقویت شود تا ساخت تمامی خطوط ریل را به عنوان صنعتی قوی در اختیار داشته باشد. مسئولان راه آهن مدعی هستند در این قرارداد شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان شریک ایرانی مطرح است که باید شمش های وارداتی از هند را به ریل تبدیل کند و همچنین انتقال فناوری را هم انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت مالی راه آهن ، خاطرنشان کرد: درحال حاضر راه آهن با تامین منابع مالی روبه رو شده چراکه باید خطوط راه آهن زاهدان به چابهار را هر چه سریع تر راه اندازی کند به این دلیل که این کریدور برای ما بسیار مهم است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی در پاسخ با این پرسش که چرا قراردادهایی مانند واردات شمش با خود ذوب آهن بسته نمی شود و با راه آهن است، گفت: ما معتقد هستیم این نوع قراردادها با خود شرکت های ایرانی بسته شود و این شرکت ها خودشان شریک خارجی را انتخاب کنند. با این روال سهم داخلی افزایش می یابد و خود شرکت ها بهتر قادر به انتقال فناوری خواهند بود. منتها منابع مالی به راحتی قابل تامین نیست و از راه دیگری استفاده می کنند. منطقی این است اگر حتی دانش یا فناوری هم از خارج وارد می کنیم بهتر است خود شرکت ها ورود کنند. باید سفارش ها و قراردادها با شرکت های ایرانی منعقد شود. درحال حاضر راه آهن از سوی وزارت راه و شهرسازی واسطه این قراردادها شده است و سهم شرکت های داخلی را می دهد.
ذوب آهن قادر به تولید شمش ریل است
احسان دشتیانه، معاون فروش و بازاری شرکت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این ادعا که ذوب آهن اصفهان نمی تواند ریل مورد تایید راه آهن را بسازد به صمت گفت: انی که مدعی هستند ذوب آهن ریل مورد تایید وزارت راه و شهرسازی را نساخته است یا متخصص نیستند یا در جریان قراردادهای ما قرار نگرفته اند زیرا کارخانه ذوب آهن با ۵۰ سال پیشینه و با صادرات به بیش از ۱۴ کشور و ساخت ریل براساس الگوهای اروپایی، هیچ مشکلی در تولید ساخت ریل ندارد.
دشتیانه در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع این است که هر خط تولیدی یک دوره راه اندازی و به ظرفیت رسیدن را باید طی کند؛ بنابراین خط ریل تولید ذوب آهن تازه تولید خود را آغاز کرده و تا زمانی که به ظرفیت اسمی برسد، نیازمند زمان است. ذوب آهن در تولید ریل کنترل های کیفی بالایی را در نظر گرفته و کیفیت ریل آن مشابه ریل چینی یا هندی نیست که شاهد واردات آن به کشور هستیم و براساس استانداردهای اروپایی ساخته شده است. از این رو، چنین تولیدی با این کیفیت زمان بیشتری را می طلبد. نگاه ما این است که ریل ملی با کیفیت بالا و بدون هیچ گونه ریسکی تحویل داده شود. وی در پاسخ به این پرسش که ظرفیت اسمی کارخانه برای تولید ریل به چه میزان است و برای رسیدن به چنین ظرفیتی به چه مدت زمان نیاز دارید، گفت: ظرفیت اسمی خط ذوب آهن برای تولید ریل به ۴۰۰ هزار تن در سال می رسد اما در سال نخست به این ظرفیت اسمی نخواهیم رسید و زمان بیشتری می طلبد تا به ظرفیت مورد نظر برسیم. هم اکنون نیز کار آغاز شده و نخستین محموله ریل همین ماه تحویل بازرس های راه آهن و بین الملل داده شده است.
معاون فروش و بازاری شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در تولید ریل به وجود آمده، عنوان کرد: مشکل راه آهن مشکل نقدینگی است و مسئولان عنوان می کنند پیش از این، ریل را از طریق فاینانس یداری می د و خارجی ها به ما فاینانس می دادند، اما موضوع این است که شرکت ذوب آهن چگونه می تواند فاینانس کند و نمی تواند ریل را با فاینانس به راه آهن تحویل دهد. در کل نیز مشکل به وجود آمده در زمینه نقدینگی است. دشتیانه ادامه داد: برای رفع این مشکل پیشنهادهایی ازسوی راه آهن مانند انتشار اوراق مشارکت یا تولید مشترک با هندی ها داده شده و راه و شهرسازی نیز در مصاحبه ای عنوان د قصد دارند از فاینانس هند استفاده کنند. ما نیز برخلاف میل باطنی تلاش می کنیم با مشارکت هندی ها تولید ریل داشته باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرفه خواهد بود از هند شمش برای تولید ریل وارد کنید و آیا واحدهای فولادی کشور قادر به تولید شمش ریل نیستند، اظهار کرد: ما موافق واردات شمش برای تولید ریل نیستیم که هم ذوب آهن، هم کارخانه هایی مانند فولاد آلیاژی و فولاد اسفراین قادر به تولید چنین شمش هایی هستند. منتها راه آهن اعتقاد دارند یک بخش را به این شکل انجام بدهیم تا بتوانند از فاینانس ت هند استفاده کنند و ما برخلاف میل باطنی مان این موضوع را پذیرفته ایم. معاون فروش و بازاری شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه توضیح داد: زمانی که یک محصول فولادی تولید می شود حدود ۷۰ درصد آن محصول فولادی- به ویژه در تولید ریل- مربوط به تولید شمش می شود؛ بنابراین در تولید شمش ریل بیشترین میزان اشتغال و سرمایه گذاری آن تا مرحله تولید شمش اتفاق می افتد، از این رو زمانی که آن را وارد کنیم مانند این است که ۷۰ درصد آن را وارد کرده ایم. این در حالی است که مشابه همان شمش را می توانیم در کشور تولید کنیم. حتی ذوب آهن هم قادر به تولید چنین شمشی است. از این رو برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی و راه آهن که بتوانند از خط فاینانس استفاده کنند پذیرفته ایم یک محموله را با استفاده از شمش وارداتی تولید کنیم و در حال مذاکره با شرکت هندی مورد نظر هستیم. هرچند تاکنون ت هند نپذیرفته که اینچنین فاینانس کند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی قول داده اند که این کار عملی خواهد شد.
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فجر شهید سپاسی شیراز در ادامه مسابقات جام حذفی شامگاه پنج شنبه هفدهم شهریور ماه در ورزشگاه فولادشهر پس از ۱۲۰دقیقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسیده و در نهایت تیم فجر شهید سپاسی در ضربات پن ی با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)تصاویر ذوب آهن ۱(۲) - فجر شهید سپاسی ۱(۴)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملاک تیم بستن او در ایران و آسیا پرسپولیس و الهلال است، به ذکر ناگفته ای از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت. قلعه نویی درباره لیگ هفدهم و نایب قهرمانی ذوب آهن در این فصل گفت: از عنوان تیمم رضایت دارم. دو بحث است. از عملکرد تیم در نیم فصل اول راضی نبودیم چون لیاقت داشتیم بعضی از مسابقات را ببریم در حالی که مساوی کردیم یا باختیم. بعد از آسیب شناسی به ی ری مسائل رسیدیم. مسائل تاکتیکی و روحی و روانی که باعث شد حداقل 10 امتیاز را از دست بدهیم.وی افزود: در نیم فصل دوم تغییراتی ایجاد شد و 36 امتیاز گرفتیم. این آمار خیلی خوبی است. خط حمله و دفاع ما جزو بهترین ها بود. یک سئوال برایم می ماند. چطور تیمی در نیم فصل دوم که امتیاز گرفتن سخت تر می شود و دروازه ها کوچکتر می شود، امتیازات خوبی می گیرد اما در نیم فصل اول که بازی ها راحت تر است، ساده گل می خورد و راحت امتیاز از دست می دهد.سرمربی ذوب آهن ادامه داد: سه بازیکن در تیم ما حضور داشتند که از نظر روحی و روانی آماده بازی های نیم فصل اول نبودند. نمی گویم این کار عمدی بوده است. آنها تمرکز کافی را نداشتند. باید ریشه ی کنیم که چه انی روی ذهن این نفرات کار د که شرایط آرمانی را نداشتند. آنها بازیکنان و بچه های بسیار خوبی هستند و در آینده بیشتر از آنها خواهید شنید.قلعه نویی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرط تمدید قرارداد برای ذوب آهن و افزایش بودجه این تیم و بحث رفتنش به تیم ان تصریح کرد: همیشه شفاف و روشن صحبت کرده ام. ما با ذوب آهن نایب قهرمان لیگ برتر شده ایم. اگر سال آینده نایب قهرمان شویم ارتقا نیافته ایم. اگر قرار است ارتقا ی م، ی ال اینطور می شود. ی ال استقلال خوزستان با آن شرایط قهرمان می شود ولی آن متر و معیار نیست. ما نباید خودمان را گول بزنیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که به عزیزان (در باشگاه ذوب آهن) داده ام، برای باشگاه بوده است. یک کلام از این برنامه برای خودم نبوده است. باید جوری رفتار کنیم سال بعد حداقل این جایگاه را حفظ و حتی به قهرمانی هم فکر کنیم. سال دیگر تراکتورسازی، ان و حتی استقلال این شرایط را نخواهند داشت.وی در ادامه با بیان اینکه در تیم بستن باید دو، سه موضوع را لحاظ کرد، یادآور شد: ملاک تیم بستن من برای لیگ برتر این بود که باید پرسپولیس را در نظر بگیرم. اگر قرار است در آسیا هم بازی کنیم، باید الهلال را در نظر بگیریم. الان هم بحث من این است. مسئولان ذوب آهن خودشان تصمیم گیرنده هستند که آیا می خواهند تیمشان این جایگاه را حفظ کند یا خیر بخصوص اینکه سال بعد بازی ها فشرده است. هم نیم فصل اول هم نیم فصل دوم.سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای برنامه ای که سازمان لیگ برای فصل بعد داده است، حداقل باید 18 بازیکن در نیم فصل اول داشته باشید. اگر این بودجه را می خواهم به این خاطر است که بازی های فشرده می شود. پاییز هم زمین های فوتبال اب می شود و مصدومیت ها زیاد؛ پروازها هم به تعویق می افتد. باید تمام این مسائل را مدنظر داشت. من این برنامه را دادم تا ذوب هم جایگاهش را حفظ کند هم در آسیا با قدرت ظاهر شود.قلعه نویی بدون آنکه مذاکره اش با ان را تکذیب یا تایید کند، در این خصوص گفت: ان را قلبا دوست دارم و از شرایط این فصلش ناراحتم. شاید بهترین سالهای فوتبال من و خانواده ام سالهایی بوده که در اصفهان بوده ایم. باید از منصور ابراهیم زاده تشکر کرد که در این شرایط هدایت تیم را قبول کرد. نمی خواهم راجع به ان صحبت کنم ولی این نیست که نتیجه الان ان شاید نتیجه برنامه ریزی چند سال پیش بوده است. برای ان آرزوی بهترین ها را می کنم. ان تیم پرطرفدار و پرافتخاری است. مدیرعامل آن یعنی تابش یکی از بهترین دفاع راست های ایران بوده است. حتما با بودن این عزیزان ان شاءالله ان و حتی تراکتور سال آینده به جایگاه اصلی خود می رسند. من تراکتور را هم واقعا خیلی دوست دارم.وی درباره تقابلش با استقلال در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: خوشحالم استقلال و پرسپولیس از نظر مالی شرایط خوبی پیدا کرده اند. تیم های پرطرفدار جزو سرمایه های جامعه هستند و جلوی بسیاری از آسیب های جامعه را می توان با یک تمرین استقلال و پرسپولیس گرفت.سرمربی ذوب آهن یکباره به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت: یادم است آقای افشارزاده آندو تیموریان و محمد قاضی را داد و رفت. البته آقای علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت پرسپولیس موضوعی را را در این ارتباط برایم تعریف کرد. گویا آنها باید یک یت هایی را انجام می دادند که رحیمی آنرا قبول نکرد. در آن فصل، ما تیم نفت مسجد سلیمان را ش ت دادیم ولی افشارزاده نتوانست 100 میلیون تومان برای ما فراهم کند.قلعه نویی در پایان گفت: دوست نداشتم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به یک تیم ایرانی بخصوص استقلال بخوریم. ان شاءالله که ابتدا بازی زیبایی شود. ما هم تکلیف خودمان را انجام می دهیم.
دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و پارس جنوبی جم در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور عصر بیست وهشتم مهرماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به سود پارس جنوبی جم به پایان رسید.تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳تصاویر ذوب آهن ۰ - پارس جنوبی ۳-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
به گزارش مشرق، دیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهران در هفته پایانی لیگ دسته اول باشگاههای کشور با نتیجه شش بر صفر به سود تیم فوتبالنساجی مازندران به پایان رسید و این تیم همراه تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر با شگاههای کشور صعود کرد.دیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهراندیدار تیم های فوتبال نساجی مازندران و راه آهن تهران
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستاندیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستانتصاویر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4154774/دیدار-تیم-های-فوتبال-ذوب-آهن-اصفهان-و-فولاد-خوزستان
ذوب آهنی ها در چهارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز شنبه هجدهم فروردین ماه در ورزشگاه فولاد شهر میزبان سپیدرود رشت بودند و با 3 گل ف الدینی، استنلی و رحمانی موفق شدند میهمان خود را بدرقه کرند. تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0ذوب آهن 3 - سپیدرود0تصاویر ذوب آهن 3 - سپیدرود0-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اساندیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسانتصاویر دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مشکی پوشان اسان-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4179603/دیدار-تیم-های-ذوب-آهن-اصفهان-و-مشکی-پوشان- اسان