جنجال جدید در فوتبال ایران احضار مهدی تاج به دادستانی بخاطر مسعود شجاعی

تاج در خانواده های سلطنتی جایگاه بسیار خاصی داشته و دارد و از یک ملکه به ملکه های دیگر به ارث می رسد. در این مقاله گران ترین و زیباترین تاج های خانواده سلطنتی را گردآوری کرده ایم. آفتاب نیوز : تاج در خانواده های سلطنتی جایگاه بسیار خاصی داشته و دارد و از یک ملکه به ملکه های دیگر به ارث می رسد. در این مقاله گران ترین و زیباترین تاج های خانواده سلطنتی را گردآوری کرده ایم.تاج دختران بریتانیا و ایرلندتاج دختران بریتانیا و ایرلنداین تاج در اصل، یک هدیه عروسی برای ملکه مری در سال 1893 نام خود را به دست می آورد، زیرا توسط دختران بریتانیا و ایرلند برای عروسی او داده شده است. ملکه مری آن را به ملکه الیزابت دوم به عنوان کادو عروسی در سال 1947 داد.تاج جورج چهارمتاج جورج چهارماین تاج برای پادشاه جورج چهارم در سال 1821 ساخته و توسط ملکه ویکتوریا و ملکه ماری استفاده شد و از آن زمان در خانواده باقی مانده است.. این تاج 1333 الماس دارد.تاج یاقوت سرختاج یاقوت سرخاین تاج روز عروسی ملکه است و تقریبا از 100 یاقوت سرخ و الماس ساخته شده است.تاج هلالیتاج هلالیاین تاج توسط کارتیه در سال 1936 ساخته شد و توسط همسرش قبل از عروسی به ملکه مادر داده شد. ملکه مادر، این تاج را در روز تولد 18 سالگی الیزابت دوم به او اهدا کرد و از آن زمان این تاج شاهزاده مارگارت (چپ) و دوشس کمبریج استفاده شد.تاج گرد آسیاییتاج گرد آسیاییاین تاج ظریف توسط پرنس آلبرت برای ملکه ویکتوریا طراحی شده است. این تاج مورد علاقه ملکه مادر بود که به دخترش ملکه الیزابت دوم داد.تاج برزیلیتاج برزیلیاین تاج درست شده از زمرد کبود که ملکه آن را سفارش داده است.تاج حاشیه دار ملکه مریتاج حاشیه دار ملکه مریاین تاج در سال 1919 برای ملکه مری ساخته شده است، اما معروفیت آن به دلیل استفاده ملکه الیزابت و دخترش شاهزاده خانم در روز عروسی شان است .یکی از ویژگی های این تاج این است که همچنین می تواند به عنوان یک گردنبند از آن استفاده کرد.تاج ولادیمیرتاج ولادیمیراین تاج متعلق به ولادیمیر بزرگ دوشس روسیه بود و توسط ملکه ماری یداری شد. او آن را به ملکه الیزابت دوم نوه خود منتقل کرد.تاج ملکه ال اندرا تاج ملکه ال اندرااین تاج خیره کننده یک هدیه از خانمهای جامعه در سالگرد عروسی پادشاه ادوارد هفتم و ملکه ال اندرا در سال 1888 بود. در نهایت این تاج به ملکه الیزابت دوم منتقل شد.تاج گره کمبریج تاج گره کمبریجاین تاج اغلب اوقات توسط شاهزاده دایانا استفاده می شد. این تاج برای ملکه ماری در اوایل 1900 قبل از اینکه به ملکه الیزابت دوم منتقل شود، ساخته شد. این تاج به شاهزاده دیانا به عنوان هدیه عروسی داده شد و همچنین در دوشس کمبریج دیده می شود.تاج گل لوتوس ( گل نیلوفر )تاج گل لوتوس ( گل نیلوفر )دوشس کمبریج نیز از این تاج که در اصل متعلق به ملکه مادر بود استفاده میکند. این تاج از گردنبندی که شوهرش ( شوهر ملکه مادر ) به او داده بود، ساخته شده است. این قطعه اغلب توسط شاهزاده مارگارت استفاده می شده و در روز عروسی دخترش سرنا استن هوپ، به او قرض داده شد.تاج grevilleتاج grevilleاین تاج متعلق به دیم مارگارت هلن گرینول dame margaret helen greville ، که آن را به ملکه مادر داد. او پس از ازدواج با شاهزاده چار به دوشس کورنال قرض داده شد و اغلب او را می پوشد.تاج durbar دهلیتاج durbar دهلیاین تاج برای ملکه مری در سال 1911 ساخته شده است و از آن زمان تغییر یافته است. آن را به ملکه الیزابت دوم منتقل کرد، که به تدریج به دوشس کرنوول واگذار شد. همانطور که می بینید، این یکی از بزرگترین تاج های خانواده است.تاج پیچ و خم دار تاج پیچ و خم داراین تاج در اصل به ملکه الیزابت دوم به عنوان یک هدیه از مادرش داده شد. الیزابت سپس آن را به دخترش داد و اجازه داد دخترش زارا فیلیپس آن را در روز عروسیش بپوشاند.تاج خانوادگی اسپنسر spencerتاج خانوادگی اسپنسر spencerاین تاج، در حقیقت تاج خانوادگی اسپنسر است که هر دو خواهر اسپنسر در روز عروسی شان و همچنین پرنسس دایانا از آن استفاده کردتاج poltimore ( نام یک روستا در انگلستان )تاج poltimore ( نام یک روستا در انگلستان )این تاجا در اصل در سال 1870 ساخته شده بود و توسط مادر ملکه برای دخترش شاهزاده مارگارت (خواهر ملکه الیزابت دوم) به روز عروسی او در اورد. این تاج در سال 2006 به مبلغ 926.400 پوند فروخته شد.تاج پادشاهی جورج ششم از یاقوت کبود تاج پادشاهی جورج ششم از یاقوت کبودپدر ملکه الیزابت جواهرات یاقوت کبود خود را (که قبلا توسط جرج ششم یداری شده بود) به عنوان هدیه عروسی در سال 1947 به ارمغان آورد . او یک تاج پادشاهی ساخته شده از یاقوت کبود در دهه 60 بود.
منبع: سیمرغ
تاج در خانواده های سلطنتی جایگاه بسیار خاصی داشته و دارد و از یک ملکه به ملکه های دیگر به ارث می رسد. در این مقاله گران ترین و زیباترین تاج های خانواده سلطنتی را گردآوری کرده ایم.تاج دختران بریتانیا و ایرلندتاج دختران بریتانیا و ایرلنداین تاج در اصل، یک هدیه عروسی برای ملکه مری در سال 1893 نام خود را به دست می آورد، زیرا توسط دختران بریتانیا و ایرلند برای عروسی او داده شده است. ملکه مری آن را به ملکه الیزابت دوم به عنوان کادو عروسی در سال 1947 داد.تاج جورج چهارمتاج جورج چهارماین تاج برای پادشاه جورج چهارم در سال 1821 ساخته و توسط ملکه ویکتوریا و ملکه ماری استفاده شد و از آن زمان در خانواده باقی مانده است.. این تاج 1333 الماس دارد.تاج یاقوت سرختاج یاقوت سرخاین تاج روز عروسی ملکه است و تقریبا از 100 یاقوت سرخ و الماس ساخته شده است.تاج هلالیتاج هلالیاین تاج توسط کارتیه در سال 1936 ساخته شد و توسط همسرش قبل از عروسی به ملکه مادر داده شد. ملکه مادر، این تاج را در روز تولد 18 سالگی الیزابت دوم به او اهدا کرد و از آن زمان این تاج شاهزاده مارگارت (چپ) و دوشس کمبریج استفاده شد.تاج گرد آسیاییتاج گرد آسیاییاین تاج ظریف توسط پرنس آلبرت برای ملکه ویکتوریا طراحی شده است. این تاج مورد علاقه ملکه مادر بود که به دخترش ملکه الیزابت دوم داد.تاج برزیلیتاج برزیلیاین تاج درست شده از زمرد کبود که ملکه آن را سفارش داده است.تاج حاشیه دار ملکه مریتاج حاشیه دار ملکه مریاین تاج در سال 1919 برای ملکه مری ساخته شده است، اما معروفیت آن به دلیل استفاده ملکه الیزابت و دخترش شاهزاده خانم در روز عروسی شان است .یکی از ویژگی های این تاج این است که همچنین می تواند به عنوان یک گردنبند از آن استفاده کرد.تاج ولادیمیرتاج ولادیمیراین تاج متعلق به ولادیمیر بزرگ دوشس روسیه بود و توسط ملکه ماری یداری شد. او آن را به ملکه الیزابت دوم نوه خود منتقل کرد.تاج ملکه ال اندرا تاج ملکه ال اندرااین تاج خیره کننده یک هدیه از خانمهای جامعه در سالگرد عروسی پادشاه ادوارد هفتم و ملکه ال اندرا در سال 1888 بود. در نهایت این تاج به ملکه الیزابت دوم منتقل شد.تاج گره کمبریج تاج گره کمبریجاین تاج اغلب اوقات توسط شاهزاده دایانا استفاده می شد. این تاج برای ملکه ماری در اوایل 1900 قبل از اینکه به ملکه الیزابت دوم منتقل شود، ساخته شد. این تاج به شاهزاده دیانا به عنوان هدیه عروسی داده شد و همچنین در دوشس کمبریج دیده می شود.تاج گل لوتوس ( گل نیلوفر )تاج گل لوتوس ( گل نیلوفر )دوشس کمبریج نیز از این تاج که در اصل متعلق به ملکه مادر بود استفاده میکند. این تاج از گردنبندی که شوهرش ( شوهر ملکه مادر ) به او داده بود، ساخته شده است. این قطعه اغلب توسط شاهزاده مارگارت استفاده می شده و در روز عروسی دخترش سرنا استن هوپ، به او قرض داده شد.تاج grevilleتاج grevilleاین تاج متعلق به دیم مارگارت هلن گرینول dame margaret helen greville ، که آن را به ملکه مادر داد. او پس از ازدواج با شاهزاده چار به دوشس کورنال قرض داده شد و اغلب او را می پوشد.تاج durbar دهلیتاج durbar دهلیاین تاج برای ملکه مری در سال 1911 ساخته شده است و از آن زمان تغییر یافته است. آن را به ملکه الیزابت دوم منتقل کرد، که به تدریج به دوشس کرنوول واگذار شد. همانطور که می بینید، این یکی از بزرگترین تاج های خانواده است.تاج پیچ و خم دار تاج پیچ و خم داراین تاج در اصل به ملکه الیزابت دوم به عنوان یک هدیه از مادرش داده شد. الیزابت سپس آن را به دخترش داد و اجازه داد دخترش زارا فیلیپس آن را در روز عروسیش بپوشاند.تاج خانوادگی اسپنسر spencerتاج خانوادگی اسپنسر spencerاین تاج، در حقیقت تاج خانوادگی اسپنسر است که هر دو خواهر اسپنسر در روز عروسی شان و همچنین پرنسس دایانا از آن استفاده کردتاج poltimore ( نام یک روستا در انگلستان )تاج poltimore ( نام یک روستا در انگلستان )این تاجا در اصل در سال 1870 ساخته شده بود و توسط مادر ملکه برای دخترش شاهزاده مارگارت (خواهر ملکه الیزابت دوم) به روز عروسی او در اورد. این تاج در سال 2006 به مبلغ 926.400 پوند فروخته شد.تاج پادشاهی جورج ششم از یاقوت کبود تاج پادشاهی جورج ششم از یاقوت کبودپدر ملکه الیزابت جواهرات یاقوت کبود خود را (که قبلا توسط جرج ششم یداری شده بود) به عنوان هدیه عروسی در سال 1947 به ارمغان آورد . او یک تاج پادشاهی ساخته شده از یاقوت کبود در دهه 60 بود. تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغloading...loading...
به گزارش گروه وبگردی ملکانه؛ تاج در خانواده های سلطنتی جایگاه بسیار خاصی داشته و دارد و از یک ملکه به ملکه های دیگر به ارث می رسد. در این مقاله گران ترین و زیباترین تاج های خانواده سلطنتی را گردآوری کرده ایم.
تاج دختران بریتانیا و ایرلنداین تاج در اصل، یک هدیه عروسی برای ملکه مری در سال 1893 نام خود را به دست می آورد، زیرا توسط دختران بریتانیا و ایرلند برای عروسی او داده شده است. ملکه مری آن را به ملکه الیزابت دوم به عنوان کادو عروسی در سال 1947 داد. زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج جورج چهارماین تاج برای پادشاه جورج چهارم در سال 1821 ساخته و توسط ملکه ویکتوریا و ملکه ماری استفاده شد و از آن زمان در خانواده باقی مانده است.. این تاج 1333 الماس دارد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج یاقوت سرخاین تاج روز عروسی ملکه است و تقریبا از 100 یاقوت سرخ و الماس ساخته شده است.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج هلالیاین تاج توسط کارتیه در سال 1936 ساخته شد و توسط همسرش قبل از عروسی به ملکه مادر داده شد. ملکه مادر، این تاج را در روز تولد 18 سالگی الیزابت دوم به او اهدا کرد و از آن زمان این تاج شاهزاده مارگارت (چپ) و دوشس کمبریج استفاده شد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج گرد آسیاییاین تاج ظریف توسط پرنس آلبرت برای ملکه ویکتوریا طراحی شده است. این تاج مورد علاقه ملکه مادر بود که به دخترش ملکه الیزابت دوم داد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر تاج برزیلیاین تاج درست شده از زمرد کبود که ملکه آن را سفارش داده است. زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج حاشیه دار ملکه مریاین تاج در سال 1919 برای ملکه مری ساخته شده است، اما معروفیت آن به دلیل استفاده ملکه الیزابت و دخترش شاهزاده خانم در روز عروسی شان است .یکی از ویژگی های این تاج این است که همچنین می تواند به عنوان یک گردنبند از آن استفاده کرد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج ولادیمیراین تاج متعلق به ولادیمیر بزرگ دوشس روسیه بود و توسط ملکه ماری یداری شد. او آن را به ملکه الیزابت دوم نوه خود منتقل کرد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج ملکه ال اندرااین تاج خیره کننده یک هدیه از خانمهای جامعه در سالگرد عروسی پادشاه ادوارد هفتم و ملکه ال اندرا در سال 1888 بود. در نهایت این تاج به ملکه الیزابت دوم منتقل شد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج گره کمبریجاین تاج اغلب اوقات توسط شاهزاده دایانا استفاده می شد. این تاج برای ملکه ماری در اوایل 1900 قبل از اینکه به ملکه الیزابت دوم منتقل شود، ساخته شد. این تاج به شاهزاده دیانا به عنوان هدیه عروسی داده شد و همچنین در دوشس کمبریج دیده می شود.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویرتاج گل لوتوس ( گل نیلوفر )دوشس کمبریج نیز از این تاج که در اصل متعلق به ملکه مادر بود استفاده میکند. این تاج از گردنبندی که شوهرش ( شوهر ملکه مادر ) به او داده بود، ساخته شده است. این قطعه اغلب توسط شاهزاده مارگارت استفاده می شده و در روز عروسی دخترش سرنا استن هوپ، به او قرض داده شد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر
تاج grevilleاین تاج متعلق به دیم مارگارت هلن گرینول dame margaret helen greville ، که آن را به ملکه مادر داد. او پس از ازدواج با شاهزاده چار به دوشس کورنال قرض داده شد و اغلب او را می پوشد.تاج durbar دهلیاین تاج برای ملکه مری در سال 1911 ساخته شده است و از آن زمان تغییر یافته است. آن را به ملکه الیزابت دوم منتقل کرد، که به تدریج به دوشس کرنوول واگذار شد. همانطور که می بینید، این یکی از بزرگترین تاج های خانواده است.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر
تاج پیچ و خم داراین تاج در اصل به ملکه الیزابت دوم به عنوان یک هدیه از مادرش داده شد. الیزابت سپس آن را به دخترش داد و اجازه داد دخترش زارا فیلیپس آن را در روز عروسیش بپوشاند.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر
تاج خانوادگی اسپنسر spencerاین تاج، در حقیقت تاج خانوادگی اسپنسر است که هر دو خواهر اسپنسر در روز عروسی شان و همچنین پرنسس دایانا از آن استفاده کردزیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر
تاج poltimore ( نام یک روستا در انگلستان )این تاج در اصل در سال 1870 ساخته شده بود و توسط مادر ملکه برای دخترش شاهزاده مارگارت (خواهر ملکه الیزابت دوم) به روز عروسی او در اورد. این تاج در سال 2006 به مبلغ 926.400 پوند فروخته شد.زیباترین و معروف ترین تاج های خانواده سلطنتی+تصاویر
تاج پادشاهی جورج ششم از یاقوت کبودپدر ملکه الیزابت جواهرات یاقوت کبود خود را (که قبلا توسط جرج ششم یداری شده بود) به عنوان هدیه عروسی در سال 1947 به ارمغان آورد . او یک تاج پادشاهی ساخته شده از یاقوت کبود در دهه 60 بود.منبع: آفتاب نیوزانتهای پیام/
گروه خبرگزاری تسنیم - عباس کلاهدوز و محمدعلی سافلی: با وجود تمام مسئولیت های مهمی که از ابتدای پیروزی انقلاب ی داشته و امروز نیز در یکی از مناصب در خانه ملت مشغول به خدمت است اما ترجیح می دهد تنها به عنوان فرزند شهید صادق ی و یار و همکار شهیدان قدوسی و لاجوردی شناخته شود. خودش هم پا و همگام پدر در تمام مراحل مبارزه پیش آمده تا جایی که در زندان شاه، منوچهری شکنجه گر ساواک به او می گوید" خانواده شما شجره خبیثه است!" علیرضا ی متولد 1338 در تهران در خانواده ای متدین و مبارز است. خانواده ای که نامشان با مبارزات پیش از انقلاب ی و هیئت های موتلفه عجین شده است. پدرش شهید محمد صادق ی است که به همراه شهید صادق امانی گروه شیعیان را برای مبارزه با حکومت پهلوی تأسیس کرد و پس از انقل حسنعلی منصور 2 سال زندان رفت و بار دیگر بعد از شهادت شهید اندرزگو به زندان افتاد و پس از پیروزی انقلاب به عضویت شورای مرکزی حزب درآمد و نهایتاً در انفجار 7 تیر با مرحوم شهید بهشتی و یارانش، بهشتی شد.شهید محمدصادق ی پدر علیرضا ی(نفر اول سمت راست) در حال اقتدا به شهید رجاییعلیرضا ی در ابتدای انقلاب به عضویت کمیته استقبال از درآمد. بعد از مدتی عضو شورای فرماندهی ی شد که شهید محمد منتظری فرمانده آن بود. وی معاون شهید قدوسی در دادستانی انقلاب بود و بعد از دادستانی به نهاد ریاست جمهوری در دوران آیت الله رفت و هم اکنون در مجلس شورای ی مشغول به فعالیت است.خبرنگاران تسنیم در سلسله گفت وگویی هایی در قالب تاریخ شفاهی با شاهدان، ناظران و راویان عینی دهه 60 که خود در زمره نقش آفرینان تاریخ انقلاب ی هستند به ناگفته ها و کمترگفته های این دهه با تمرکز بر اقدامات جلادان آن دوره یعنی منافقین خواهند پرداخت.در این میان هر کدام از این راویان در وت های مختلف در دهه 60 قرار داشته اند؛ به طور مثال یکی عضو تیم حفاظت مسئولین بوده، دیگری در مقام قاضی و حاکم شرع نشسته بود، آن یکی مسئولیت زندان اوین را به عهده داشته و دیگری از مسئولان امنیتی وقت بوده است. این گفت وگوها و گزارش ها (از یک شنبه، 11 تیر) در قالب "پرونده دهه 60؛ یک دهه یک قرن" در سرویس خبرگزاری تسنیم منتشر شده که می توانید برای خواندن آنها اینجا را کلیک کنید.متن پیش ِرو حاصل مصاحبه 3 ساعته تسنیم با علیرضا ی معاون وقت دادستان انقلاب است که از منظرتان می گذرد:تسنیم: برای ورود به بحث با این سوال شروع کنیم. با توجه به اینکه شما در دهه شصت مسئولیت هایی داشتید و با اتفاقات آن دهه از نزدیک آشنا هستید، می خواستم بدانیم به نظر شما این دهه چه ویژگی هایی داشت که ی تاکید د این دهه تحلیل و بررسی بشود تا جای جلاد و شهید عوض نشود؟بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از فرصتی که لطف کردید در اختیار من قرار دادید، باید عرض کنم اگر انقلاب هایی که در تاریخ رخ داده است مانند انقلاب فرانسه، شوروی و الجزایر را بررسی کنیم مقطع اول آنها بسیار مهم و کارساز است که نشان دهنده گرایش، اه و جهت گیری آن انقلاب است که این انقلاب به کجا خواهد رسید. یکی از انقلاب ها، انقلاب ی ایران بود. حساسیت آن به دلیل شرایط زمانی خاص، از جهت جهانی و منطقه ای و همچنین وجود دو قطب مار یسم و کاپیتالیسم بود. وجود ی مانند (ره) یک انقلاب مردمی -نه نظامی و و نه فقط فرهنگی و اقتصادی- به وجود آورد که مجموع اینها چیزی را به نام انقلاب ی ساخته است.از آن طرف چون این انقلاب مخالفین متعددی در حوزه های مختلف داشته است در واقع با تضادهایی روبرو شده است که هم از جانب بیرونی و درونی منافع آنها را تحت تاثیر قرار داده است. مثلا زمانی که کنفرانس گوادلوپ را بررسی کنید خواهید دید که در آن کنفرانس وضعیت ایران، نفت و موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک ایران را بررسی می کنند چه باید و چه خواهد شد که وضعیت ایران خیلی برایشان مهم بوده و حتی لیستی را تهیه می کنند که بعداً به دست ما افتاد که افرادی را در چه سطوحی باید ترور کنیم که گرو فرقان و مجاهدین خلق به دنبال اجرای آن لیست بودند.** شناسایی 3 دسته از انقل ون برای ترورتسنیم: انی که باید ترور می شدند در چه سطحی بودند؟یک سطح ونی مانند شهید بهشتی، مرحوم مهدوی کنی و این نوع افراد، تیپ دیگر هم مبارزین قدیمی مانند شهید عراقی و لاجوردی و شهید ی و گروه دیگر هم افرادی بودند که در مبارزات شناخته شده بودند که اسامی این سه گروه برده شده بود که باید ترور بشوند.نکته دیگر در زمان انقلاب ما، حساسیت منطقه و شرایط داخلی ما بود که اگر بررسی کنید از جنگ جهانی اول و تقسیماتی که ایران قبل از آن شده بود و قراردادهایی که میان روسیه و انگلستان، ایران تقسیم می شود که همه نشان از موقعیت حساس ایران دارد.بعد از انقلاب نوع مخالفت ها و مبارزات گرو ها را نسبت به رژیم و حملات بیرونی که در زمان جنگ بود دیدیم. مثلا وقتی من معاون شهید نظران دبیر شورای عالی دفاع در خصوص اسرای جنگی بودم، از 16 یا 17 کشور اسیر داشتیم. اسیر یعنی ی که خط مقدم می آید و می توانیم او را اسیر کنیم حالا کشورهای دیگر هم پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و شیمیایی می د. می توان گفت که یک اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود که تمام اینها نشان از حساسیت و مورد اهمیت بودن ایران دارد.در بعد فرهنگی هم همینطور. من یک کار تحقیقی انجام دادم در حوزه "استراتژی نحوه مقابله با تحرکات بیگانه در حوزه فرهنگی" یعنی ، اینترنت و حوزه های نرم افرازهای الکترونیک. در این موارد هم بررسی می کنیم، می بینیم که و رادیوهای بیگانه چه اقداماتی با چه جهتی علیه ایران کار د و نشان از دشمنی عمیق و ریشه دار دارد. همچنین در حوزه ، ا و مشروبات الکلی نیز وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که مشروبات الکلی با چه قیمت نازلی در ایران نسبت به کشورهای دیگر جهان پخش می شود.دهه شصت به دلیل اینکه دهه تثبیت انقلاب و مدیریت به دست است، استکبار جهانی تمام زور خود را به کار بست تا در حوزه های مختلف ما را به زانو در بیاورد. مسئله اینکه موقعیت ژئوپلتیکی که ایران دارد و تقریبا می توان گفت چهارراه جهانی شمال به جنوب و شرق به غرب است برای تردد هوایی و همچنین ذخایر استراتژیک که می تواند تامین کننده حدوداً 90 درصد منابع نفتی و گازی جهان باشد که تقریبا در منطقه و جهان از نظر ذخایر در رتبه اول قرار دارد.**بازجوی ساواک گفت "شما شجره خبیثه هستید!"تسنیم: با تشکر از تحلیل شما درباره دهه شصت، مبدا آشنایی شما با نهضت (ره) از چه زمانی آغاز شد. آیا حضورتان در نهضت به واسطه پدرتان شهید محمد صادق ی بود؟بله؛ قبل از پیروزی انقلاب وقتی در زندان بودم، منوچهری بازجوی زندان اوین به من گفت شما شجره خبیثه هستید.(باخنده) چون بستگان ما اکثرا مبارز و زندان رفته بودند و حتی به شهادت رسیده بودند یعنی شدند.تسنیم: علت دستگیری و زندانی شدن شما پیش از انقلاب چه بود؟ یک بار دستگیر شدم و هم فراری بودم. یک بار هم در جریان شهید اندرزگو به خانه ما ریختند و پدرم، من و اخوی و بستگانمان که در منزل بودند دستگیر د لذا اجمالا در جریان مبارزات بودم و به طبع پدرم نیز در جریان بودند. یک کتاب دارند که خاطرات شفاهی ایشان است که شهید مکتب نام دارد.** پدرم اجازه ملاقات نداشت؛ تفسیر قرآن می کردآن چیز که برای من قابل لمس بود واقعه 15 داد بود. بچه بودم و همراه ام به روضه رفته بودیم و بعد فهمیدیم درگیری ها شروع شده است. تا اینکه پدرم در جریان ترور منصور دستگیر شد و شورای مرکزی موتلفه ی به 2 سال زندان محکوم شد. در این مدت به زندان رفت و آمد داشتیم. پدر یک مدت که در زندان قزل قلعه بود اجازه ملاقات نمی دادند، بعد در زندان ع آباد در انفرادی بودند و بعد زندان قصر منتقل شدند تا سال 46 که آزاد شد. در جریان مبارزات، پدرم را بارها ساواک می خواست.در جلسات مکتب قرآن که شهید بهشتی تدریس قرآن می د شرکت داشتیم. بحث های تفسیری داشتند مثلا منزل حاج محسن رفیقدوست برگزار می شد و من هم همراه پدرم می رفتم یا مثلا هیئت انصار الحسین می رفتیم که مبارزان معمولا حضور داشتند مثل آقای معادی خواه؛ سخنران هم آقای هاشمی و مهدوی کنی بودند. برادر آقای موحدی کرمانی هم که فوت د سخنران هیئت های خانوادگی ما بودند.وقتی که می خواستم مرجع تقلید انتخاب کنم با تحقیقی که را انتخاب . جلسات شهید بهشتی با 15 نفر از یارانشان که بعضا مواقعی در منزل ما برگزار می شد که پدرم، شهید رجایی، محسن رفیقدوست و حاج محمود کریمی، آقای مقصودی، سعید محمدی و آقای نیکنام در کل 10 - 15 نفر بودند که شهید بهشتی بحث هایی را مطرح می د که بعداً به نام کتاب شناخت چاپ شد.من در جلسات مکتب صادقیه هم شرکت می با مبارزات آشنا بودم و در بازار هم فعالیت می . چندجا شاگرد بودم مثلا یکی از اساتیدم را دستگیر کرده بودند به خاطر توزیع رساله حضرت و کتاب که من مغازه ایشان را اداره می که انتشارات ی نام داشت.تسنیم: در کتاب "خاطرات احمد احمد"(از مبارزان پیش از انقلاب) آمده است که منزل شما خانه امن مبارزین بود و این افراد رفت و آمد داشتند.بله؛ مثلا مرحوم مخبری از مبارزان مسلح هم کلید داشتند و منزل ما می آمدند. چون پدرم در جریان نهضت انقلاب عضو شورای مرکزی موتلفه بودند. جلسات در منزل ما تشکیل می شد و سران ها در منزل ما جمع می شدند که 40 نفر می شدند چون پدر من مسئول انتظامات بود. اکثرا خانه ما جمع می شدند مثل شهید بروجردی حتی سعید حجاریان.** اولین دیدار با آیت الله در ایرانشه درم قبل از حزب موتلفه، عضو نهضت بود و با افراد زیادی ارتباط داشت. یکی از علما شهید علی اندرزگو بود که به دنبال تهیه سلاح برای جلسه به شاه و کاخ شاه بود. این ترددها باعث می شد که ما در جریان امور باشیم. به من هم یت می دادند مثلا یک بار پیش ی رفتم زمانی که ایشان در ایرانشهر بودند تا برایشان پول و اعلامیه ببرم.یک بار هم در خیابان به من مشکوک شدند و به خانه ما ریختند و بازرسی د و بعد هم در جریان شهید اندرزگو، ریختند خانه ما و دستگیرمان د. در مبارزات مسلحانه هم حضور داشتم. این موارد سبب شد که انقلاب که پا گرفت ما در کمیته استقبال باشیم چون پدرم عضو شورای استقبال بود در مدرسه رفاه شبانه روز فعالیت می کردیم.تسنیم: مشخصاً چه زمانی دستگیر و به کجا منتقل شدید؟ آیا در زندان از مجاهدین خلق(منافقین) شناخت و با آنها مراوده ای هم داشتید؟بله؛ دستگیری دوم من 2 شهریور 57 بود و شبی که آقای اندرزگو شهید شد، ساواک به خانه ما ریخت و تمام مردها را بازداشت د که من و پدرم و برادرم و شوهر ام و شوهر دختر ام بودیم. بعضی ها را بردند کمیته ولی من و پدرم را بردند اوین که 2 ماه انفرادی بودیم و بعد از اینکه تکلیفمان روشن شد به بند عمومی منتقل شدیم که در آنجا مهدی ابریشمچی و چند نفر دیگر از مجاهدین هم بند 2 اوین بودند.** پدرم بعد از تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق گفت همکاری با سازمان حرام استمن از قبل نسبت به مجاهدین شناخت داشتم. آقای احمد احمد که خانه ما رفت و آمد داشت از انحراف و تغییر ایدئولوژی مجاهدین که طی بیانیه ای اعلام کرده بودند، برای ما گفته بود. حتی در خاطرات آقای رفیقدوست آماده است که اولین نفر آقای ی بود که به من از این تغییر ایدئولوژی خبر داد و یک صبح زودی به دیدار من آمد و گفت از الان به بعد همکاری با سازمان حرام است که من فکر مبارزه سخت شده و ی بریده است اما بعدا که زندان افتادم فهمیدم که ی درست می گفت. لذا به خاطر همراهی که با پدرم داشتم نسبت به مجاهدین آگاهی داشتم. در بازار هم که بودم افرادی به دنبال این بودند که من را به سازمان ببرند. یکی فردی به نام "انصاریون" بود که رئیس شاخه جوانان مجاهدین بود که بعدا در زندان خودکشی کرد و دیگری "حسین قانع" نام داشت که شد اما به علت اینکه آگاه شده بودم نسبت به این موضوع وا ینه بودم.**رفتارهای غیرخَلقی همسر در زندانتسنیم: آیا با اعضای مجاهدین خلق در زندان بحث خاصی داشتید؟بله ولی بسیار کم چون زیر بار نمی رفتند و اینکه ما در بندی بودیم که اکثرا بودند. حدودا 90 نفر و تعدادی از مجاهدین خلق مثل مهدی ابریشم چی و تعدادی از نیروهای شهید اندرزگو در بند ما بودند. در بهداری آیت الله منتظری را دیدم و همچنین در اتاق ملاقات بعضی سران مجاهدین را می دیدم.روزی از ابریشم چی(همسر اول ) پرسیدم چرا شما را گرفتند گفت من چند تا کتاب داشتم به خاطر همین من را گرفتند که به او گفتم این مدت زمانی که شما محکوم شده اید با این حرف شما تطبیق ندارد.من آن موقع در بند مسئول توزیع اقلامی مانند شکر، قند و حتی سیگار بودم. سیگارهای آن موقع اشنوی ویژه و هما بود اما برای ابریشم چی با سیگار وینستون از بیرون می آوردند یا لباس مخصوص چینی ها را می پوشید که این رفتارهایش غیرخَلقی بود و برای من سوال بود. در هر صورت بحث های ایدئولوژیک در زندان کمتر می شد. تسنیم: یکی از بحث های آن زمان در زندان بحث فتوای گروهی از علما برای اعلام موضع علیه مجاهدین بود که بعدها به اصحاب فتوا معروف شدند که اعلام د از نظر شرعی مجاهدین مار یست نجس هستند. این فتوا در زمانی که شما در زندان بودید رعایت می شد؟بله رعایت می شد. گروهی از فجر مسئول توزیع غذا بودند که آقای حسن ی و حسین ف را به یاد دارم که غذای مسلمانها و مار یست ها را جدا جدا می دادند.تسنیم: معروف است واژه را اولین بار آقای نسبت به آیت الله در چهلم فوت حاج آقا مصطفی در مسجد ارک تهران بیان د یا جای دیگر خواندم که محمدرضا حکیمی اولین بار از واژه در نوشته های خود استفاده د با این حال در جایی دیگری دیدیم که اولین بار پدر شما در مراسم یادبود حاج آقا مصطفی در صحن حرم شاه عبدالعظیم، حاج آقا روح الله را خطاب د؟ این موضوع درست است و آیا اولین نفر پدر شما از این واژه استفاده کرد؟بله؛ بعد از فوت حاج آقا مصطفی یک مجلس در حرم عبدالعظیم گرفته شد که جبهه ملی و نهضت هم قرار بود بیایند اما نیامدند و پدر ما هم آنجا بودند و دعا خواندند و تعبیر را بیان داشتند. / علیرضا ی از عملکرد دادستانی انقلاب و شهید لاجوردی می گویدتسنیم: یعنی پدر شما قبل از آقای تعبیر را بیان د؟بله؛ چون مجوز مراسم مسجد ارک را هم که آقای در آنجا سخنرانی کرد، پدر من گرفتند و باید از کلانتری مجوز گرفته می شد. حتی امضای 50، 60 نفر از علما مانند عمید زنجانی و محلاتی بعد از مراسم ارک را هم پدر من گرفتند- برای بیانیه ای که آ مراسم تهیه شد- البته آقای پور که مدتی هم مجلس بودند همراه پدرم مجوز را گرفته و آقای را برای سخنرانی دعوت د و خودشان هم دم در مسجد ایستادند. در واقع دو ختم برگزار شد یکی مسجد جامع بازار و دیگری مسجد ارک بود که آقای سخنران بودند و چون نوار جلسه تکثیر و پخش شد این به اسم آقای معروف شد.** به پیشنهاد چه ی به مدرسه رفاه رفت؟تسنیم: شما در کمیته استقبال از حضرت هم عضویت داشتید. شاید کمتر درباره این کمیته و نحوه ساماندهی آن گفته شده باشد. با اکثر مسئولان فعلی نظام هم که صحبت می کنیم همه به نوعی می گویند ما عضو کمیته استقبال بودیم(باخنده). این کمیته از چه تعداد افراد تشکیل می شد. نقش شما چه بود؟ زمانی که به ایران آمدند انتخاب مدرسه رفاه از سوی چه ی پیشنهاد شد؟زمانی که از نجف به پاریس رفتند، به ایران پیغام دادند که می خواهم به ایران بازگردم و یک جایی را در مرکز شهر که تشریفات هم نداشته باشد را پیش بینی کنید که جلسه تشکیل شد و مرحوم شفیق مدرسه رفاه را پیشنهاد د. افراد دیگری هم بودند که جاهای دیگری را پیشنهاد می د ولی چون مدرسه رفاه برای مجموعه شهید بهشتی حدودا مرکز شهر و اتاق های خوبی داشت، انتخاب شد. به خدمت عرض د که موافقت د لذا ما از چند ماه قبل از ورود در مدرسه رفاه مستقر بودیم تا کارهایی که لازم بود انجام دهیم.** حضور 60000 نفر در کمیته استقبال از یکی انتظامات بود. برای انتظامات از نیروهایی که می شناختیم و معرفی می د شبکه ای ایجاد شد که بیش از 60000 نفر شناسایی شدند و بازوبند پارچه ای که روی آن مهر خورده بود و عنوان انتظامات مراسم استقبال نام گرفت. وقتی که پرواز به تعویق افتاد برای اینکه ی نفوذ نکند تمام بازوبندها را جمع کردیم و بازوبند جدید برای 60000 نفر درست کردیم که این نیروها مسیر فرودگاه تا و از آنجا تا میدان شوش و تا بهشت زهرا در دوطرف خیابان پوشش می دادند که یک وقت ساواک، مخالفان و گارد حمله نکنند و مراقب مردم باشند تا مسیر بسته نشود.نیروهای دیگر هم برای سرود و تبلیغ و تظاهرات جا و پلاکارد نیاز داشتند و نیروهایی که از شهرستانها هم می آمدند در خانه ها اسکان داده می شدند، همچنین غذاها هم از شهرستانها ارسال می شد و در خانه های اطراف مدرسه رفاه که برای آقای توسلی بود، دپو می شد. از همسایه ها هم چند خط تلفن گرفتند تا بتوانند تلفن ها را جوابگو باشند و شرایط اینگونه بود. و ساواک تهدیدات شدیدی داشتند چند بار هم تهدید د که حمله می کنند. من و پدرم از هم وداع کردیم و به هم اصرار می کردیم که شما بروید خانه ما اینجا می مانیم برای نگهداری و پاسداری از مدرسه رفاه که در آ به امر پدر من و برادر به منزل رفتیم. البته با چوب در پشت بام ها پاسبانی می دادیم اسلحه هم بود ولی استفاده نمی کردیم و مخفی بود. گروه شهید بروجردی و رفیق دوست سلاح داشتند و مسلحانه حمایت می د. غذاهای ساده ای مثل سیب زمینی هم به ما می دادند.صحنه ای از حضور مردم در خیابانها برای استقبال از (ره)بهشت زهرا را از یک هفته قبل آماده کرده بودیم. بلندگو سیم کشی شده و چند نفر مراقب بودند که سیم ها را قطع نکنند و بلندگوها را نبرند. شب قبل از آمدن من برای 4 هزار نفر که در بهشت زهرا ن بودند غذای نان و پنیر و پتو بردیم. انی بودند که برای برنامه های اجرا دعوت شده بودند. بعدا که پادگان ها و کلانتری ها توسط مردم گرفته شد، سلاح ها و امکانات که به دست آمده بود را در مدرسه رفاه دپو کردیم. برخی ساواکی ها و روسای کلانتریهاکه وابسته به رژیم بودند را دستگیر و زندانی کردیم.در روز بازگشت برای پوشش راه از فرودگاه تا بهشت زهرا از ماشین های جیپ وزارت نیرو استفاده کردیم چون جیپ ها بی سیم داشتند و ارتباط بین ماشین ها در تمام مسیر برقرار بود. من و علاقه مندان که در وزارت آموزش و پرورش بود از میدان شوش تا بهشت زهرا بودیم. در مدرسه رفاه در دیدار با مردم** زندانی شدن 200 سرکرده رژیم پهلوی در زیرزمین مدرسه رفاه/هویدا و نصیری کجا نگهداری می شدند؟بعد از مراسم که در مدرسه رفاه اسکان پیدا د، از سرکرده های نظام پهلوی حدود 200 نفر در زیرزمین مدرسه رفاه زندانی بودند که بعد هم اعلام د هویدا هم دستگیر شده و هویدا و نصیری را در اتاق مخصوص مدرسه رفاه فعلی نگهداری و محاکمه د که ع هایش موجود است. خسرو داد هم چون از نظر جسمانی قوی بود در یک اتاق نگهداری می شد و آقای پور که همافر بود با یک یوزی از او مراقبت می کرد. هویدا هم اول رفاه بود ولی بعد به زندان قصر منتقل شد.** بختیار از مرز بازرگان فرار کرد!همان ایام می گفتند بختیار را هم دستگیر د آقای بازرگان به خاطر آشنایی که با ایشان داشت او را فراری داد. رو مه های آن زمان هم تیتر زدند "بختیار از مرز بازرگان فرار کرد." اما معلوم نبود این حرف تا چه حد درست است.تسنیم: با هویدا و دیگر افراد دیدار و گفت وگویی نداشتید؟نه من در بخش سلاح بودم و آنجا با دو نفر روزی 30 عدد ژ 3 و 2 تیربار سر هم می کردیم و همان جا امتحان می کردیم و به نیروها برای حفاظت از مراکز مهم مثل صدا و سیما می دادیم. در 10 روز اول دهه فجر انقلاب، کار من صرفا این بود.**اولین مسئولیتم عضویت در شورای فرماندهی "پاسا" بودتسنیم: شما مدتی در دادستانی انقلاب، معاون شهید قدوسی بودید. مبدأ آشنایی شما با شهید قدوسی از کجا بود؟ قبل از حضور در دادستانی جای دیگری مشغول به کار بودید؟بعد از استقرار ، من مسئول انتظامات مدرسه علوی بودم. از پدرم پرسیدم الان تکلیف من چیست؟ که پدرم گفت از آقای مهدوی سوال کن. پیش آقای مهدوی کنی در کمیته مرکزی انقلاب رفتم و سوال که ایشان گفتند الان محمد منتظری فرمانده شده و نیرو لازم دارد. شما برو که بلافاصله با موتور به که ساختمانش در اداره گذرنامه فعلی در خیابان ستارخان بود، رفتم. "هانی الحسن" سفیر فلسطین هم آنجا بود. محمد منتظری همان جا روی یک برگه حکم برای من نوشت چون من و پدرم را می شناخت، من را به عنوان معاون خود انتخاب کرد و از همان موقع کار خود را شروع . بعد شورای فرماندهی تشکیل شد که من عضو شورای فرماندهی بودم. اسم محمد منتظری "پاسا" بود.اعضای شورای پاسا، سید مهدی هاشمی، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، آقای صلواتی و چند نفر دیگر بودند. از گروه "العاصفه" فلسطین یک عده به ایران برای تربیت نیرو آمده بود. من مسئول گزینش بودم و نیروها را جذب کردیم و در همان ساختمان پاسا آموزش می دادند. یک گروه فشرده آموزشی می دیدند که 2 ماه طول می کشید و به عنوان نیروهای پاسدار و نیروهای دیگر که آموزش های بلند مدت می دیدند که به عنوان فرماندهان انتخاب شدند که زیر نظر نیروهای الفتح آموزش می دیدند. محمد منتظری با نیروهای الفتح از قبل آشنایی داشت. نهضت چون با محمد منتظری مخالف بودند در شورای انقلاب علیه ایشان خیلی صحبت د که قرار بر این شد آن را از محمد منتظری بگیرند و به نفر دیگری بدهند که به آقای لاهوتی دادند.تسنیم: همه این ها برای قبل از 2 اردیبهشت 58 بود که اصلی تشکیل شد؟بله، آقای لاهوتی و 3 گروه دیگر هم بودند. یک گروه در سلطنت آباد(خیابان پاسداران)، یک گروه در دژبان مرکز و گروه دیگر هم تحت فرماندهی ابوشریف و منصورون بود که قرار بر این شد یک گروه شوند و فرماندهان نیز طبق برنامه ای که خودشان تعریف د انتخاب شد. وقتی پاسا منحل شد، محمد منتظری به سمت کارهای فرهنگی رفت و یک مجله فارسی - عربی به نام الشهید را چاپ کرد. مدتی با ایشان همکاری بعد به سلطنت آباد رفتم به نیروهای آنجا آموزش می دادم و از آنجا به دادستانی رفتم. موتلفه ی یک جلسه ای داشت که 50 نفر در این جلسات شرکت می د و آن هم به برکت وجود بود که انسجام خود را حفظ کنند.در یکی از جلسات هفتگی که در منزل آقای حائری زاده تشکیل شد من همراه پدرم رفتم ، آنجا به من گفتند شهید بهشتی گفتند که به کمک شهید قدوسی که تازه دادستان انقلاب شده است بروید. من و چند نفر دیگر که انتخاب شده بودیم پیش شهید رفتیم که ایشان ساختار سازمان را توضیح دادند و گفتند می خواهیم این کارها را انجام بدهیم که بر اساس آن تقسیم وظایف انجام شد که بنده معاونت بایگانی و تحقیقات شهید قدوسی شدم.آقای جولایی معاون اداری - مالی شدند، آقای آل احمد به عنوان معاون تدارکات آقای نظران رئیس دفتر شهید قدوسی شدند و بعد آقای لاجوردی و قدیریان هم اضافه شدند که آقای قدیریان معاون اجرایی شدند و آقای لاجوردی دادستان تهران شدند. تسنیم: آن زمان دادستانی واحد اطلاعات نداشت؟خیر، همین بخش هایی که گفتم بود. مثلا تحقیقات دادسرا بود که 20 نفر بودند که پرونده را بررسی می د و حکم می دادند تا به دادگاه برود یعنی تقریبا نقش دادسرا و بازجویی و اطلاعات در واحد تحقیقات بود و پس از این مرحله پرونده فرد به برای صدور حکم به دادگاه می رفت.** دستگیری فراماسونها توسط دادستانیتسنیم: اولین موارد مهمی که در دادستانی با آن مواجه شدید چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه های دیگر چه بود؟موضوع انقلاب که مطرح شد بالطبع اولین نفراتی که موضوع قضایی آنها مطرح می شود سران رژیم گذشته بود که دستگیر شده بودند و بازجویی و محاکمه شوند و حکم آنها صادر بشود و در نهایت حکمشان اجرا بشود.تصویر شهید قدوسی دادستان کل انقلابروسای کلانتری ها، سران حکومت نظامی ها، سران بعضی از وزرا از جمله انی بودند که دستگیر شده بودند و عده ای هم فرار کرده بودند. این افراد در مرحله اول بودند. بخش دیگر که یک مقدار فعال شد و ما شروع کار کردیم فراماسونرها بود یعنی لیستی از فعالیت فراماسونرها را به دست آوردیم و شروع به تعقیب و دستگیری این افراد کردیم.تسنیم: این لیست شامل چه اشخاصی می شد؟ سران رژیم گذشته یا...همه تیپ آدم در این لیست بود. این مرحله هم که در حال اجرا بود و بعد از آن 2 و 3 حادثه خاص اتفاق افتاد که یکی مربوط به گروههای چپ بود. در این فاصله من از شهید قدوسی جدا شدم به خدمت حضرت آقا رفتم که شهید قدوسی مرا صدا کرد و گفت دستور دادند که مطبوعات ضد انقلاب را جمع کنید من هم شما را معرفی آیا قبول می کنید که من گفتم به 3 شرط قبول می کنم که نیروهایش را خودم جذب کنم و پرداختی را خودم انجام بدهم و جایش را هم انتخاب کنم که آقای قدوسی قبول د. چون ایشان هنوز به من اعتماد کامل نکرده بود.زمانی که معاون شهید قدوسی بودم وقتی احکام را برایشان می بردم می خواندند، امضا می د بعد من تایپ می و دوباره می آوردم، می خواند و امضا می کرد تا احکام صادر بشوند. من به آقای قدوسی گفتم حاج آقا این کار خیلی وقت شما را می گیرد اگر بخواهم هر کدام را توضیح بدهم اگر اجازه بدهید حکم آ ی یعنی وقتی تایپ شده را برایتان بیاورم تا امضا کنید که ایشان گفتند من باید اعتماد کنم. گفتم کافی نیست که شهید بهشتی من را معرفی کرده؟ گفتند چرا ولی من هم باید خودم اعتماد کنم. 15 روز دیگر ماندم که شد یک ماه از ایشان سوال نظرتان چیست که دوباره گفتند من باید اعتماد کنم؛ ایشان خیلی دقیق بود.من دوباره شروع به کار که در این مرحله با گرو های پیکار، آرمان مستضعفین، چریک های ف خلق و مجاهدین مواجه شدیم. مجاهدین خلق در اوایل فعالیتشان آزاد بودند ولی از 30 داد که وارد فاز نظامی و مسلحانه علیه نظام ی شدند و درگیری و ترور را شروع د نسبت به آنها دادستانی حساس تر و فعال تر شد و شروع به مقابله کرد.** ضربه دادستانی به مطبوعات ضدانقلاب؛ از بستن چاپخانه تا کشف خانه تیمیتسنیم: به حکم شهید قدوسی برای خودتان درباره رو مه ها و نشریات اشاره کردید. مشخصاً این یت شامل چه مواردی می شد؟مطبوعات ضد انقلاب و وابسته را یکی یکی پیدا کردیم، چاپخانه و خانه های تیمی شان را پیدا کردیم و تقریبا سر شاخه ها را دستگیر کردیم و یک وظیفه به وظایف دادستانی اضافه شد که همین بود. وزارت ارشاد آن زمان در اختیار نهضت و آقای میناچی بود و آنها کنترلی بر مطبوعات نمی د لذا از آن به بعد برای چاپ کتاب ها هم به ما مراجعه می د و از دادستانی مجوز می گرفتند. کتاب را می خو م و مجوز می دادیم.**ورود کانتینری کتاب های مار یسمی از شوروی و آلمان به ایراندر گمرکات از کشورهای شوروی و آلمان کتاب های مار یسمی را کانتینری می آوردند -که چاپ مسکو و برلین بود و سفارتخانه ها و گرو ها سفارش داده بودند- کشف می کردیم و خمیر می کردیم و نمونه هایی از آن را نگه می داشتیم. بعد به شهرستانهای لاهیجان، لنگرود که محل چاپخانه بود رفتیم و چاپخانه های چاپ اعلامیه را نیز کنترل کردیم.کار دیگری که دادستانی مجبور شد انجام دهد این بود که آن موقع مجوز حمل سلاح را می داد به طبع ممکن بود دقت های لازم نشود چون نوپا بود لذا تمام مجوزها را ابطال کردیم و قرار بر این شد که برای گرفتن مجوز به دادستان مراجعه کنند بنابراین مجبور شدیم بخشی را برای دادن مجوز سلاح بوجود آوردیم و همچنین برای مواد منفجره (ناریه) و محترقه نیز بخشی را ایجاد کردیم تا کنترل شود. مورد دیگری که دادستانی مجبور شد به آن ورود کند، "پُست" بود چون در "پُست" چیزهایی را ضد انقلاب به خارج می فرستادند که باید در دادستانی کنترل و رصد می شد.** روزانه یک کامیون مشروب در بیابان خالی می کردیمتسنیم: این موارد در واحد تحقیقات دادستانی که شما بودید بیشتر متمرکز بود یا در کل دادستانی؟در واحد اجرایی این موارد را زیر نظر داشتیم. یکی از مواردی که شهید قدوسی به من حکم دادند بازرسی گمرکات بود و در گمرک ها ی ری موارد بود که از قبل انقلاب باقی مانده بود مانند مشروبات الکلی که روزانه یک کامیون مشروب را در بیابان ها خالی می کردیم و شیشه بطری آنها را بر می گرد م چون شرعا اشکال داشت شیشه آن را بشکنیم به خاطر اینکه صاحب داشت و فقط مشروب را خالی می کردیم و بخش دیگر اسلحه و مهمات بود که برای پهلوی ها بود که تمام آن را ثبت و ضبط کردیم. یک بخش بود که آقای خلخالی به عهده داشت که بعد از برکناری ایشان بچه های دادستانی تمام را بار زدند که دو کامیون شد و به دادستانی آوردند. بخش دیگر وسایل و قطعات مهم بود مانند قطعات هلیکوپتر و سدسازی در گمرکات بود که ثبت و ضبط شد.** کشف جعبه های آکبند اسلحه کمری با صدا خفه کن وابسته به بنی صدردر یک مورد گزارش از گمرک فرودگاه مهرآباد آمد که جعبه های مشکوکی وارد شده وقتی رفتیم دیدیم جعبه های آکبند که کلاشینکف نو در آنها است که ثبت و ضبط کردیم اما نیروهای بنی صدر در ریاست جمهوری گفتند که این اسلحه ها برای گارد ریاست جمهوری است و یک کیف اسلحه کمری ماکاروف و تعدادی صداخفه کن هم بود و دادستانی ضبط کرد و به بنی صدر نداد. چون برای آن موقعی بود که بنی صدر با مسعود رجوی یک قرارداد بسته بود که مسعود رجوی و نیروهای سازمان مجاهدین به عنوان گارد حفاظت ریاست جمهوری در خدمت بنی صدر باشند که این یک پوشش بود چون مجوز حمل سلاح داشتند و می توانستند همه جا رفت و آمد داشته باشند. البته آنها سلاح و مهمات خیلی داشتند. ** مکانی که بنی صدر پس از عزل در آن مخفی شدتسنیم: دوره ای که شهید قدوسی برای شما حکم زدند چه مدت زمانی را در بر می گرفت؟از ابتدای انقلاب تا آبان ماه سال 60 چون من شهریور ماه به حج مشرف شدم و رای ریاست جمهوری را در حج دادم و بعد از اینکه برگشتم آیت الله من را دعوت د دفترشان و به من گفتند در گزینش دفتر من فعالیت کنید که من گفتم در دادستانی هستم فرمودند نصف روز آنجا باش و نصف روز در گزینش ریاست جمهوری که از آبان سال 60 به صورت کامل رفتم ریاست جمهوری و کار خودم را در دادستانی پایان دادم.یک کار دیگری که شهید قدوسی به من محول کرد تعقیب و مراقبت از بنی صدر در زمان اختفا پس از برکناری از فرماندهی کل قوا بود. به آقای قدوسی گفتم می خواهید دستگیرش کنید که گفتند نه! گفته تا وقتی رئیس جمهور قانونی است دستگیر نشود فقط ببینید کجا می رود چکار می کند؟ این موضوع مربوط به قبل از رای عدم کفایت مجلس به او بود که چند وقت مخفی شده بود. خانه ای که در آن بود را پیدا کردیم. خیابان شریعتی طرف ایرانشهر بود که وقتی خانه را پیدا کردیم کار را تحویل دادیم.** کشف یک وانت قمه و پنجه بو طرفداران شریعتمدارییک جریان دیگری که اتفاق افتاد جریان حزب خلق مسلمان بود که می خواستند در قم یک بلوایی راه بیندازند و مقلدین آقای شریعتمداری را به قم فراخوان د. دادستانی برای اینکه مشکلی پیش نیاورد ورودی قم را کنترل کرد مثلا من مسئول ورودی اراک به قم بودم و تمام ماشین هایی که از شب قبل می خواستند وارد قم شوند را کنترل و بازرسی می کردیم. وقتی که من بودم یک وانت اسلحه و چوب و چماق و قمه و پنجه بو را کشف کردیم قرار بود در حمایت از شریعتمداری بلوا کنند که پیام داد اگر ع من را هم د به آنها کاری نداشته باشید که این فتنه هم خنثی شد. از این نوع مقابله ها دادستانی ها زیاد داشت.یا در نمونه ای دیگر طرفداران و دفتر آقای طالقانی از اول انقلاب یک کمیته ای را تشکیل داده بود که بعضی ها به اسم ایشان کارهایی انجام می دادند. در همان خیابان شریعتی و ایرانشهر بود که مستقل از کمیته انقلاب عمل می کرد که دادستانی آنجا را گرفت. ** ماجرای تشکیل کمیته قل به اسم آیت الله طالقانیتسنیم: توسط مجتبی پسر آیت الله طالقانی اداره می شد؟پسر آقای طالقانی نبود اما آدم های بی بند و باری آنجا بودند. به اسم آقای طالقانی اموال و وسایلی که مردم می دادند را برای حزب کومله کردستان می فرستادند. در آنجا بی سیم برای شنود، ماشین، مشروب و کشف کردیم.یکی دیگر از کارهای دادستانی، به دلیل توقف فعالیت های شهربانی که به خاطر نبود اعتقاد و مشکلات موجود، ی نبود که شهر را کنترل کند لذا ما یک گشت شب برای مقابله با ضد انقلاب درست کردیم و تحت معاونت اجرایی که مرحوم قدیریان مسئول معاونت اجرایی بود افرادی که مورد وثوق بودند را مانند انی که ماشین داشتند آموزش نظامی می دادیم و با اسلحه و حکم دادستانی و با ماشین شخصی در تهران و در یک منطقه نقشه مشخص گشت می دادند. که نیروهای مردمی بودند و ده ها نفر می شدند که خارج از کار کمیته فعالیت می د.یا در همان زمان کنترل فرودگاه و پروازهای که وارد و خارج می شدند دست دادستانی بود. دو مشکل بود که اول اموالی را خارج نکنند و اینکه ضد انقلاب از کشور خارج نشود یا اینکه جاسوسی وارد نشود که این مورد خیلی حساس بود. به همین دلیل برادرِ شهید لاجوردی در فرودگاه مهرآباد ن بود و کنترل آنجا را با نیروی تحت امرش در اختیار داشت.یک بخش دیگر هم رزمندگان را آموزش نظامی می دادیم همچنین برای مسئولین نیز آموزش نظامی می گذاشتیم مثل آقای مهدوی کنی و شیبانی رو می بردیم میدان تیر و آموزش می دادیم و همچنین بعد از ترورهایی که فرقان انجام داد دادستانی از منزل افرادی مثل شهید قدوسی، بهشتی، باهنر و اردبیلی نیز حفاظت می کرد.تسنیم: با توجه به اینکه دهه شصت را نمی توان بدون شهید لاجوردی بررسی کرد، مبدا آشنایی شما با ایشان از کجا شکل گرفت؟شهید لاجوردی با پدر بنده هم پرونده بود. از سال 44 تا 46 زندان بود و یک نسبت دور هم با هم داشتیم و در کار تولید روسری بود، برای مادر و مادربزرگان من پارچه می آورد تا روسری تولید ند و از آن موقع این ارتباط ما اقتصادی را با هم داشتیم بعد از از زندان در سال 47 یک جلسه در منزل شهید لاجوردی در چهار راه قنات تشکیل شد که سران موتلفه جمع شدند که پدرم من را همراه خود برده بود تا موتلفه دوم را تشکیل بدهند چون موتلفه اول ضربه خورده بود و چند نفر شهید و زندانی شده بودند.شهید لاجوردی چند بار دستگیر شد و به زندان رفت و ما در جریان بودیم. پدر من با شهید لاجوردی بسیار صمیمی بودند حتی در مراسم ترحیم مادر بزرگم سخنران ایشان بودند. بعد از آن هم در کمیته استقبال و هم در دادستانی همراشان بودم.** دقت های شهید قدوسی و آیت الله گیلانی مانع از هرگونه خودسری در زندان می شدتسنیم: یک سری اتهاماتی و ادعاها علیه مرحوم لاجوردی هر از گاهی مطرح می شود. نمونه اخیرش مثلا ادعایی است که یکی از اعضای مرکزیت سازمان منحله مجاهدین انقلاب کرده کرده که مدعی شده شهید لاجوردی بدون هماهنگی، حسین احمدی از اعضای گرو پیکار را کرده یا اخیرا یکی از شاگردان مرحوم منتظری به نقل از مرحوم اردبیلی ادعا کرده که شهید لاجوردی در زندان اوین بچه های منافقین معدوم را در اتاقی در اوین به وضعیت نامناسبی نگهداری می کرد؟ آیا به نظر شما با توجه به خلق و خوی شهید لاجوردی و روند دادرسی، چنین چیزی وجود داشته است؟چند نکته را باید عرض کنم یکی اینکه کنترلی که شهید قدوسی بر امور جاری داشتند عرض . لیست مالی را کنترل می د و برای تمام کارهای مالی رسید می خواستند و بر تمام احکام مسائل اجرایی نظارت داشتند مثلا در آن زمان بیسیم های دادستانی و کمیته را مجاهدین شنود می د و وقتی یک خانه تیمی را شناسایی می د قبل از اینکه آنها را دستگیر کنیم می شنیدند و خانه را تخلیه می د. از همان بیسیم ها کمیته موسوم به آقای طالقانی داشت که شنود می شد. بنابراین برای ید بی سیم به خارج رفتیم. وقتی آقای قدوسی فهمیدند به من گفتند آقای ی چرا به من نگفتید؟ گفتم که اگر به شما می گفتم می دانیم شما قبول نمی کردید ولی چون حیاتی و مهم بود خودم برای ید اقدام . پس دقت های آقای قدوسی مانع این بود که هر کاری انجام شود.مورد دوم اینکه آیت الله گیلانی جزو 5 شاگرد برتر بودند که به عنوان قاضی در آن دوران بهترین رفتارها را با افراد کرد. آیت الله گیلانی در مورد لاجوردی گفتند که ایشان یک مجتهد متجزی حداقل در امر قضا است. آقای لاجوردی دروس حوزوی را نزد آقای شاهچراغی و لنکرانی خوانده بودند و به مباحث فقهی مسلط بودند.شهید لاجوردی در کنار مرحوم آیت الله محمدی گیلانینکته سوم هم این است که آقای لاجوردی خودش زندان کشیده بود و چندین بار هم زندان رفته بود. در زندانهای قزل قلعه، ع آباد، قصر، اوین، مشهد و قزل حصار در زمان پهلوی زندانی بود و شکنجه های زیادی کشیده بود. مثلا کمرش را ش ته بودند و چشمش را کور کرده بودند. ایشان با 4 گروه مبارزه کرده بودند مبارزه با جریان حسنعلی منصور و کاپیتالیسم، مبارزه با رژیم شاه توسط جریان موتلفه. همچنین در جبهه های جنگ هم در مبارزه با صدامیان حضور داشتند. پس ایشان درد کشیده بود به خاطر همین درد زندانی ها را می دانست. آقای لاجوردی زمانی که مسئولیت زندان را گرفت آن روز من همراهشان بودم به زندان اوین آمدند و اتاق های خصوصی برای مقالات حضوری همسران زندانی ها آماده د.ایشان خیلی آدم لطیفی بود تمام زندان اوین را تبدیل به یک بوستان کرد که خودش آنجا گل کاری می کرد و حتی است برای زندانیان درست کرد کارگاه برای کار زندانی ها تاسیس کرد تا زندانی ها بیکار نباشند و درآمد داشته باشند که روحش ل و افزوده نشود از این موارد می توان نشان داد که چقدر آدم لطیفی بوده است.نکته دیگر در مورد ایشان این است که شهید بهشتی معرفشان بود. قبل از آن هم به بنی صدر ایشان را برای وزارت بازرگانی معرفی کرده که بنی صدر قبول نکرد. شهید بهشتی با دقت و بینش و عمق شناخت ایشان را معرفی کرد.مجاهدین خلق وقتی دیدند که این افراد دستگیر می شوند و اعتراف می کنند و یا افکارشان تغییر می کند سیگار را به بدن نیروهای خودشان خاموش د و در رو مه چاپ د و به دادستان تهمت زدند که اینها در دادستانی دارند شکنجه می دهند مدعی شدند که دارند دختران را می برند و به آنها می شود و امثال این حرف ها را زدند که همین حرف ها را برخی از سران فتنه که این واقعیت ها را می دانست که تماما تهمت است در سال 88 مطرح کرد.** ضد انقلاب به منتظری گزارش غلط می دادندتسنیم: پس چرا با وجود چنین ویژگی هایی که در مرحوم لاجوردی شما و یارانش از او سراغ داشتید هنوز افرادی که غالبا در طیف چپ دیروز و اصلاح طلب امروز دسته بندی می شوند، به شهید لاجوردی این تهمت ها را می زنند؟نکته ای که در این زمینه اهمیت دارد این است که نهضت ، جبهه ملی، گروههای ضد انقلاب و گروههایی که ضد و انقلاب بودند این مسائل را مطرح د و به آقای منتظری منع می د و آقای منتظری این مسائل را اعلام د که آ الامر هیئتی را تشکیل دهد که محمد منتظری هم عضو همان هیئت بود. محمد منتظری با پدر من در زندان بود و همچنین در چندین کشور مانند کویت هم زندانی بوده است. وی به همراه آقای دادگر که قاضی دادگستری بود و آقای بشارتی( پیشین کشور) شدند که زندانها را بررسی کنند.هیئتی به زندان ها رفت و بررسی کرد و نتیجه این بود که هیچ مورد خلافی نبود فقط یک یا دو مورد جزئی بود که مربوط به بازجوها بود و این گروه گواهی داد که هیچ تخلفی نشده است. / علیرضا ی از عملکرد دادستانی انقلاب و شهید لاجوردی می گویدبهترین شاهد برای رد ادعاهای این افراد، خود منافقین هستند. اگر شکنجه می شدند تواب نمی شدند و به جبهه نمی رفتند و شهید نمی شدند. بعضی از اعضای گروه فرقان برگشتند و توبه د و به جبهه رفتند و شهید شدند. به یاد دارم روز عید غدیر به خانه آقای لاجوردی رفتم یک نفر هم آنجا بود اسلحه آقای لاجوردی هم روی طاقچه بود وقتی آن مرد رفت سوال ایشان که بود؟ گفت از اعضای فرقان بود گفتم چطور پس به خانه راهش دادید گفت توبه کرده است.** ماجرای وساطت اردبیلی برای برای یک فامیل زندانی و امتناع شهید لاجوردییا در ماجرای اعضای حزب توده همچون طبری و کیانوری که آزاد شدند کدام یک گفتند که ما شکنجه شدیم؟ که اگر می شدند در بوق و کرنا می د. علت دشمنی ها این است که شهید لاجوردی قبول نمی کرد با بعضی افراد که از اقوامشان در منافقین بودند و دستگیر شده بودند، با غیر از حکم قاضی با آنها برخورد کند. ی نبود که با تلفن زدن ی کاری را انجام دهد. در جریان سعادتی که حکم ش صادر شده بود بهزاد نبوی به آقای لاجوردی زنگ زده بود که فعلا دست نگه دارد که شهید لاجوردی حکم قاضی را اجرا کرد یا آقای اردبیلی که می خواست یکی از اقوامشان دستگیر شده بود را آزاد کند اما چون حکمش صادر شده بود آقای لاجوردی گوش نمی کرد.** حامی شهید لاجوردی بودشهید ربانی املشی پدرزن آقای احمد منتظری بود. ایشان که در بیمارستان بودند به ملاقات آقای ربانی رفته بودم که احمد منتظری به من گفت " ی؛ این آقای لاجوردی را می خواهند ردش کنند نمی دانم چه ی پشت سر اوست که نمی توانند وی را بر دارند" یعنی از بیت آقای منتظری تا تمام گروه های مخالف ایشان می خواستند لاجوردی سرکار نباشد و تنها حامی اش بود. مخالفین اقای لاجوردی یک جلسه با شورای عالی قضایی به دیدار رفتند و از آقای لاجوردی شکایت د که آقای لاجوردی هم گزارش داد که اجازه پخش آن برنامه را نداد ولی از آقای لاجوردی حمایت کرد اما آقای لاجوردی هیچ جا از اسم استفاده نکرد. / علیرضا ی از عملکرد دادستانی انقلاب و شهید لاجوردی می گویدحتی برخی دوستان و بستگان لاجوردی هم در زندان بودند ولی ایشان هیچگونه توصیه ای نمی پذیرفتند. مثلا آقای لاهوتی را حکم دادند و از خانه اش آوردیم به زندان که درگذشت. آقای لاجوردی خودش حکم نمی داد بلکه وظیفه دادستانی اش را به خوبی انجام می داد و حکم قاضی شرع را هر چه که بود می پذیرفت.** چگونگی مختومه شدن پرونده 8 شهریورتسنیم: با توجه به ایام 8شهریور، به پرونده انفجار نخست ی بپردازیم. پرونده ای که هنوز هم برخی حواشی آن روشن نشده است. ورود شهید لاجوردی به این پرونده از کجا آغاز شد و چرا به برخی افراد مشکوک بودند؟در جریان
«مهدی یراحی» پرونده کنسرت های نیمه اول سال ۹۶ را بست، این خواننده شامگاه روز ۲۸ شهریورماه کنسرت «بیست و یک روز بعد» را در سالن همایش های ایرانیان روی صحنه برد.از اینجا گزارش متنی این کنسرت را دنبال کردید، در ادامه ع های سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» (عکاس: مرضیه ی) از کنسرت «بیست و یک روز بعد» را مشاهده نمایید. کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی کنسرت مهدی یراحی
کنسرت مهدی یراحی
مدل تاج عروس باشکوه ترین مدل تاج عروس دست ساز و شیک ۲۰۱۷
جدیدترین و شیک ترین مدل تاج عروس دست ساز 2017انواع مجموعه مدل شینیون مو شیک و جدیدپیشنهاد مدل مو های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیممدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 رازهای زیبایی عروس خانم ها
رازهایی که عروس خانم ها باید قبل از عروسی برای زیباتر شدن مورد توجه قرار بدهند این است:- به محض اینکه دوستان و آشنایان با خبر میشوند که نامزد کرده اید دوست دارند حلقه ی شما را ببینند که زیبایی دست و ناخن در معرض دید قرار خواهد گرفت پس باید به ناخن هایتان شکلی زیبا بدهید و ناخن هایتان را با یک لاک صورتی کم رنگ و طرح های فانتزی فرنچ جلوه ی زیبایی ببخشید . مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 – چند ماه قبل از عروسی حتما به یک پوست مراجعه کنید و عیوب پوستی خود را برطرف کنید زیرا پوست مهم ترین پایه ی زیبایی می باشد.- اگر تمایل دارید در روز عروسیتان پوستی برنزه داشته باشید ۴ ماه زودتر از مراسم به صورت اهسته با یکی از روشهای برنزه برنزه کنید .- موچین را از دسترس خود دور کنید تا هر لحظه خودتان هوس تمیز زیر ابروهایتان به سر شما نزند و برای عروسی ابروهای پر پشتی داشته باشید و بدست آرایش گر خود بسپارید تا ابروهای زیبایی برای عروسی به شما تقدیم کند. مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 – از خوردن غذاهای قند دار و هم چنین غذاهای چرب بپر د .- لوازم آرایشی که قرار است روی پوستتان استفاده شود را از قبل به کمک آرایش گر خود روی پوستتان تست کنید تا هیچ حساسیتی نسبت به آن نداشته باشید مانند کهیر یا اگزما.- ورزش باعث میشود که عضله های شما سفت شود و منجر به سم ز نیز میشود.- قبل از عروسی حتما تغییر هورمون های بدنتان را تحت نظر یک پزشک کنترل کنید زیرا گاهی اوقات با تغییر یکباره ی هورمون ها پوست ممکن است پر از جوش و آکنه شود.
مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 هر چقدر ابرو طبیعی تر باشد عروس زیباتر خواهد بود- ماه قبل از عروسیتان ابروهایتان را شکلهای مختلف بردارید تا بفهمید چه مدلی به صورتتان می اید.- اپیلاسیون عروسی را یک هفته قبل از عروسی انجام دهید و بدست آرایش گر خود بسپارید زیرا ممکن است که اگردر خانه یا به دست خودتان انجام شود باعث سوختگی وجای لک روی پوستتان شوید.- معمولا در ایران کمتر پیش می اید ی تست آرایش عروسی انجام دهد چون هزینه ی زیادی دارد ولی بهتر است مثلا برای عروسی یکی از اقوام پیش ارایشگرتان بروید و از او بخواهید شما را آرایش کند اینطوری از کیفیت لوازم آرایش هم مطلع میشوید. مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 – نوشیدن روزانه آب اشامیدنی به میزان کافی را قبل از تاریخ عروسی خود فراموش نکنید زیرا کم آبی بدن باعث خشک شدن پوست صورت و بدن و ترک خوردن لب ها می شود.- اگر لبهای ترک خورده دارید باید ۱ماه قبل از عروسی انها را با کرم یا وازلین چرب کنید . مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 – مراقب سلامت عاطفی خود باشید داشتن یک ارامش روحی و روانی تاثیر بزرگی روی پوست و زیبایی شما خواهد داشت.- همه ی ما برای اینکه مژه های زیبا داشته باشیم از ریمل استفاده میکنیم برای روز عروسی باید از ریملی استفاده کنیم که ضد آب باشد و در برابر اشک مقاوم باشد بعضی از ارایشگرها از مژه ی استفاده میکنند ولی برای اطمینان بیشتر بهتر است پیش آرایشگر خود بروید و از او بخواهید مژه های شما را ا تنشن کند. مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017 – شب قبل از عروسی استفاده از یک ماسک روشن کننده ی پوست را فراموش نکنید که تاثیر زیادی روی زیبایی پوست دارد. مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017تصاویر مدل تاج عروس شیک و زیبا مدل تاج عروس، مدل تاج عروس 2017
مسعود شجاعیملی پوشان ایرانی اولین تمرین مشترک خود را با تیم پانیونیوس در ورزشگاه نیوازمیرنای شهر آتن انجام دادند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : مسعود شجاعی و احسان حاج صفی ۲ بازیکنی هستند که در فصل آینده لیگ یونان با پیراهن تیم پانیونیوس به میدان خواهند رفت. این ۲ ملی پوش ارزنده ایرانی که روز گذشته (شنبه) به یونان رسیدند اولین تمرین خود را در جمع پانیونیوسی ها در ورزشگاه نیوازمیرنای شهر آتن انجام دادند.
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی پیش از آغاز تمرین ویژه ۲ نفره با میخائیل گریگوریا، سرمربی تیم پانیونیوس به صورت شخصی صحبت د.گریگوریو نیز انتظار خود را از ملی پوشان ایرانی جهت اضافه شدن آنها به مرینات گروهی تیم پانیونیوس در روزهای آینده را بیان کرد.
تمرین دیروز پانیونیوسی ها به خاطر دمای هوای بسیار بالای شهر آتن بسیار سبک برگزار شد.
تصویری از اولین تمرین مشترک مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در ورزشگاه نیوازمیرنای آتن را مشاهده می کنید:شجاعی و احسان حاج صفی + 0 - 0
#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کردبه گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغگروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در آستانه ورود به هفته دفاع مقدس که جایگاه و منزلتش برای مردم ایران بسیار ارزشمند و والاست، انتشار یک پیام و بازنشر آن موجب شد جنجالی در بین کاربران فضای مجازی به پا شود، باز هم پای شبکه های اجتماعی و پیام های توییتری و اینستاگرامی در میان است، فضایی که هیچ یک از اتفاقات آن از چشمان کاربران آنلاینش دور نمی ماند.حجت نظری عضو شورای شهر تهران که با لیست امید وارد شورا شده بود در آستانه هفته دفاع مقدس پستی را در توییتر منتشر کرد که واکنش های بسیاری را به دنبال داشت، واکنش های تندی که بعضا با کنایه نوشته شده بودند و گاهی تعجب کاربر را از نوع پیام این عضو شورا در خصوص دفاع مقدس به نمایس می گذاشتند.حجت نظری که حالا دیگر رسما یکی از ون کشور به شمار می رود در پست توییتری اش نوشته بود : " جنگ تحمیلی بنامیم یا دفاع مقدس ، تفاوتی در عمق فاجعه و رنجی که بر این مملکت و ملت گذشته ایجاد نمی کند. جنگ و جنگ طلبی مذموم است".#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرددر پیام وی دو کلمه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در قالب هشتگ منتشر شده بود و در انتها نظری هشتگ نه به جنگ را برای پایان پیامش برگزیده بود، جایگاه و اهمیت دوران دفاع مقدس و تاکید بر تحمیلی بودن جنگ بر ایران و وم دفاع از کیان کشور موجب شد تا کاربران به این پیام واکنش های تندی نشان دهند و پیام های کنایه آمیز خود را با هشتگ واحد نه به جنگ منتشر کنند.در ادامه این واکنش ها را ببینید.#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کرد#نه_به_جنگ/ پیام تویتری عضو شورای شهر جنجال به پا کردانتهای پیام/واکنش کاربران به پیام توییتری عضو شورای شهر در خصوص دفاع مقدس
مسعود شجاعی سایت رادیو ورزش یونان از بازگشت ملی پوش ایرانی تیم پانیونیوس به همراه احسان حاج صفی به آتن خبر داد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : و به نقل از سایت رادیو ورزش یونان، مسعود شجاعی به همراه احسان حاج صفی امروز (شنبه) به یونان بازگشت. مسعود شجاعی قراردادش را تمدید می کند و احسان حاج صفی نیز به دومین بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس تبدیل خواهد شد.این سایت معتبر ورزشی یونان در ادامه این خبر آورده است: ۲ بازیکن ایرانی پس از عقد قراردادهای خود به تمرینات آماده سازی تیم پانیونیوس ملحق می شوند. آنها باید خود را مهیای اولین بازی تیم پانیونیوس در مرحله دوم حذفی لیگ اروپا برابر تیم گوریسای گرجستان کنند.انتظار می رود تمدید قرارداد مسعود شجاعی و عقد قرارداد احسان حاج صفی به عنوان بازیکن جدید باشگاه پانیونیوس تا پایان امروز انجام شود. + 0 - 0
تاج محل یکی از زیباترین بناهای ساخته شده در جهان است که در سال ۱۶۵۳ توسط شاه جهان برای همسرش، ممتاز محل ساخته شده است. سالانه هزاران بازدیدکننده از سراسر جهان را به هندوستان می کشد. ۵۵آنلاین :اگر به معماری ی علاقه داشته باشید حتما تاج محل در لیست بناهای مورد علاقه شما قرار دارد. تاج محل یکی از زیباترین بناهای ساخته شده در جهان است که در شهر آگرا در ۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو، پایتخت هندقرار دارد و یکی از عجایب هفتگانه جدید است.این بنای زیبا به دستور شاه جهان برای یادبود همسر ایرانی تبارش، ممتاز محل ساخته شده است که در سال ۱۹۳۲ میلادی در سفری جنگی، حین وضع حمل فوت کرد؛ بعدها خود شاه جهان در این بنا به خاک س شد.نزدیک ایام عید و تعطیلات است و شاید بسیاری از ما قصد سفر به هند و بازدید از تاج محل را داشته باشیم، اگر به هندوستان علاقه دارید یا قصد بازدید از بنای زیبای تاج محل را دارید، با ما همراه باشید تا نکات ضروری در بازدید از تاج محل را بررسی کنیم.قیمت های مختلفی برای ورود به محوطه وجود داردتاج محل قیمت ورودی تاج محل برای افراد محلی و توریست های خارجی متفاوت است. حتی نرخ ورودی برای توریست های کشورهای مختلف هم متفاوت است! قیمت ورودی برای افراد محلی ،۴۰ روپیه است، اگر توریست ها از پا تان، افغانستان، بنگلادش، مالدیو، نپال، سریلانکا و کشورهای آسیای جنوبی به تاج محل بروند، باید ۵۳۰ روپیه به عنوان ورودی بپردازند، سایر توریست ها م م به پرداخت ۱۰۰۰ روپیه هستند.قیمت بلیت ورودی به دلار چیزی حدود ۱۵ دلار است؛ بازدید از یکی از زیباترین بناهای تاریخی دنیا تنها با ۱۵ دلار، ارزشش را دارد! قیمت گران تر بلیت ورودی برای توریست های خارجی، باعث خلوت تر شدن صف ید بلیت آن ها نسبت به صف ید بلیت برای افراد محلی است و بسیاری از توریست ها از این اتفاق استقبال می کنند که با آسایش و آرامش در مدت زمان کم بلیت تهیه کنند.با ید بلیت تاج محل، با یک تیر دو نشان می زنیدتاج محل بلیت ورودی تاج محل، شامل تخفیفی برای بازدید از سایر جاذبه های آگرا است. به عنوان مثال اگر امروز بلیت تاج محل را تهیه کنید، تا پایان روز مهلت دارید تا از سایر جاذبه های آگرا، با تخفیف بازدید کنید. این تخفیف تنها یک روز اعتبار دارد.پیشنهاد عالی برای استفاده از این تخفیف را اری بسیار ساده است، ابتدا بلیت تاج محل را یداری کنید و به سایر جاذبه های آگرا سر بزنید و سپس در انتهای روز به تاج محل برگردید و اوقات فراغت خود را در این محیط زیبا بگذرانید. بلیت تاج محل یک روز تاریخ انقضا دارد.از ورودی های مختلف وارد تاج محل شویدتاج محل سه دروازه برای ورود به تا[ محل وجود دارد: یک دروازه در شرق، یکی در غرب و دیگری در جنوب. برای گرفتار نشدن در شلوغی بهتر است از درب جنوبی وارد محوطه شوید.روز را برای بازدید انتخاب نکنیدتاج محل تاج محل روز جمله تعطیل است، این روز شاید برای بسیاری از توریست ها روز طلایی باشد، ولی اگر قصد بازدید از تاج محل را دارید، این نکته را حتما در نظر داشته باشید.برنامه سفرتان را بر اساس وضعیت ماه تنظیم کنید!تاج محل شاید این جمله برای شما کمی خنده دار باشد، ولی بازدید از تاج محل زمانی که ماه در وضعیت کامل قرار دارد، بسیار لذت بخش است و زیبایی تاج محل را دوچندان می کند. فقط در نظر داشته باشید روزی که ماه در ح کامل قرار دارد، با روز تداخلی نداشته باشد.مکان های مشخص برای تماشای ماه کامل در تاج محل، یک روز قبل و یک روز بعد از ح کامل وجود دارند.ورود به محوطه تاج محل در روزهای خاص، رایگان استتاج محل ورود به تاج محل در برخی روزهای خاص رایگان است. یکی از این مناسبت ها ایام عید در این کشور است که در تقویم میلادی مصادف با یک روز در ماه نوامبر و یک روز در ماه اوت است. در طول هفته میراث جهانی بازدید از تاج محل زیبا رایگان است. اگر خوش شانس باشید، می توانید بلیت سفر به هند را در این ایام تهیه کنید؛ ولی باید در نظر داشت که ازدحام جمعیت در این روزها بیشتر از روزهای عادی خواهد بود.تماشای تاج محل هنگام غروب و طلوع آفتابتاج محل بسیاری از گردشگران، طلوع آفتاب را بهترین زمان برای بازدید از تاج محل می دانند. در سپیده دم تاج محل بسیار شلوغ می شود، چون بسیاری از افراد این زمان را برای بازدید از این مکان زیبا در نظر می گیرند. در ماه های زمستانی، تماشای طلوع آفتاب در محوطه تاج محل کار سختی است چون، در بیشتر روزهای زمستان در این محدوده مه غلیظی وجود دارد، ولی اگر در زمستان به هند سفر می کنید و تماشای تاج محل در سپیده دم را از دست داده اید، تماشای غروب آفتاب را از دست ندهید.از جاذبه های ای دیگر هم دیدن کنیدتاج محل آگرا یکی از زیباترین ای هندوستان است، ولی جاذبه های تاریخی این شهر کمتر از نقاط دیگر هندوستان است. برای استفاده هرچه بهتر از زمان، بهتر است پس از بازدید از تاج محل به دهلی نو یا جیپور بروید و از جاذبه های دیدنی این ا دیدن کنید. فاصله دهلی با آگرا زیاد نیست و برای طی این مسافت می توانید از قطارهای بین شهری استفاده کنید که در هر ساعتی در دسترس توریست ها قرار دارد.بازدید از باغ های اطراف تاج محل را از دست ندهیدتاج محل امکان ندارد توریستی به آگرا برود و تاج محل را از نزدیک نبیند، ولی اگر هوس این کار به سرتان زد یا پول کافی برای ورود به محدوده تاج محل را نداشتید، می توانید با کمترین هزینه به باغ های اطراف تاج محل که دید خوبی به بنا دارند، بروید و از چشم انداز زیبای بنا، با کمترین هزینه ممکن لذت ببرید. برای تماشای بنا از باغ ها یا رودخانه های، اطراف رودخانه یامونا انتخاب مناسبی است. با پرداخت ۲۰۰ روپیه سوار یکی از قایق های محلی شوید و در رودخانه یامونا پارو بزنید و از منظره زیبای تاج محل لذت ببرید. منبع : زومیت