جلوی چشم 80 هزار نفر رکورد فوق العاده استقلال و شفر ش ت

مسابقات پرس قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور (گرامیداشت ۱۲۰۰۰ شهید سرافراز استان آذربایجان غربی) در ۴ رده سنی در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیش وتان 29 آذر ماه تا یکم دی ماه با حضور 291 ورزشکار در قالب 32 تیم برگزار شد و نفرات اول تا سوم کلیه رده های سنی معرفی شدند.***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول محمدرضا کلانتری از آذربایجان غربی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم مهدی محمودی از تهران با رکورد 65 کیلو گرممقام سوم محمدرضا کاملی از سبزوار با رکورد 65 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول شعاری از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم محمد همالی از ارباب کرمانشاه با رکورد 55 کیلو گرممقام سوم حسین ابراهیم پورمقدم از آذربایجان غربی با رکورد 45 کیلو گرم***رده سنی 60 کیلوگرم ***مقام اول حجت کریمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم محمد رفیعی از استان مرکزی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم کارو جانی از کردستان با رکورد 77.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مهدی کاظم شعار از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلومقام دوم محمود غفارزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلومقام سوم مقام سوم سجاد دیدار از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو***دسته 75 کیلوگرم***مقام اول علی محمد قندالی از لنجان اصفهان با رکورد 122.5 کیلو گرممقام دوم محمدامین حسینی از آذربایجان غربی الف با رکورد 117.5مقام سوم یاسین یساولی از مرکزی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محمد احمدی از ارباب کرمانشاه با رکورد 135 کیلومقام دوم مبین اسماعیلی از کردستان با رکورد 110 کیلومقام سوم محمد برخورداری از هیات یزد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلومقام دوم فربد صادقی از مازندران با رکورد 150 کیلومقام سوم جواد کاظمی از قزوین با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول احسان احمدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 145 کیلو گرممقام دوم کاظم مجیدی از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 127.5 کیلومقام سوم داریوش رفیعی از استان مرکزی با رکورد 120 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول سهیل مولی بیگی از مازندران با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم مرتضی قره ضیا از آذربایجان غربی با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم آرش اسکندری از لنجان اصفهان با رکورد 135 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 کیلو گرممقام دوم اکبر سلمانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 165 کیلو گرممقام سوم محمدامین پناهی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول فرهود ممقانی از آذربایجان شرقی با رکورد 107.5 کیلو گرممقام دوم اشکان رستمی از اسان شمالی با رکورد 105 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیلوگرم***مقام اول مسعود حسین پور از اردبیل با رکورد 140 کیلو گرممقام دوم عرفان امینی از لنجان اصفهان با رکورد 85 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان""1 _حجت کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو در دسته 60 کیلو گرم
2 _بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 در دسته 125 کیلو گرم
3 _ابوالفضل زامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلو گرم در دسته وزنی 90 کیلو گرم
***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول داود شاه محمدی از زنجان با رکورد 45 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول مهدی صفاییان از لنجان اصفهان با رکورد 100 کیلو گرممقام دوم محسن احمدی از آذربایجان غربی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم حسین عابدینی از زنجان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول علی محتشمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 115 کیلومقام دوم حسین بیات از زنجان با رکورد 112.5 کیلومقام سوم سینا خالند از آذربایجان غربی با رکورد 107.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول هادی حسن زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم بهزاد شاه محمدی از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرممقام سوم حسین مرکبی از هلال احمر آستارا با رکورد 127.5 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول داریوش مناف زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 162.5 کیلو گرممقام دوم محمد حسین حسین خانی از لنجان اصفهان با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم امین شاه علیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرممقام دوم محمد عبدالهی از کردستان با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو گرممقام دوم ابوالفضل طاهری از مازندران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم توحید قلعه گیر از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول محمد عطا ری از آغاجاری با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم مهران اسدی از کردستان با رکورد 170 کیلو گرممقام سوم وحید رشیدی نسب از آذربایجان غربی الف با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول محمد شیرانی از آذربایجان غربی با رکورد 207.5 کیلو گرممقام دوم ایمان احمدیان یزدی با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم پویا مهرصفت از آذربایجان غربی با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول محمد بابایی از آذربایجان غربی الف با رکورد 202.5 کیلو گرممقام دوم علی صفری راد با رکورد 195 کیلو گرممقام سوم رضا میرداریان از مازندران با رکورد 192.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم آزاد بهرامی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم ابوالفضل محمدزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 160 کیلو گرم***دسته وزنی 140 +کیلوگرم***مقام اول علی مهاجری از زنجان با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم مهرشاد پوشیده از مازندران با رکورد 117.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان"" 1 _کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرم در دسته 140 کیلو گرم
2 _ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو در دسته 90 کیلو
3 _حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرم در دسته 82.5 کیلو گرم
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سید سعید از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم مهدی ارباب از لنجان الف با رکورد 130 کیلو گرممقام سوم محمد زمانی از نخل تقی بوشهر با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول سعید نادری با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا جعفری از لنجان الف با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم فاروق بهمنیار از آذربایجان غربی الف با رکورد 137.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول حمید کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 167.5 کیلو گرممقام دوم حسین اسدی از نخل تقی بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم حسن محمودوند از آذربایجان غربی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول سید مرتضی سیدرضایی مزی از یزد با رکورد 160 کیلو گرممقام دوم مجتبی کهنسال از عماد نظام فردوس اسان جنوبی با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم جعفر هریسی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول داود خضری نیا از لنجان الف با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم رسول حسینیان از تهران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم سوران سلیمانی از کردستان با رکورد 172.5 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محمد رحیمی از لنجان الف با رکورد 220 کیلو گرممقام دوم محمد علیزاده حسین علیزاد از لنجان ب با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم رحیم ختار از آذربایجان غربی الف با رکورد 177.5 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول امین حایری از لنجان الف با رکورد 227.5 کیلو گرممقام دوم حسین صباغ سرای از لنجان ب با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم زانیار عزیزی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول شهریار احمدپور از لنجان الف با رکورد 255 کیلو گرممقام دوم غفور فتاحی از آذربایجان غربی الف با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم مهدی پیری از آذربایجان غربی با رکورد 215 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم شعله از لنجان الف با رکورد 240 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا کاظمی از قزوین با رکورد 230 کیلو گرممقام سوم مجتبی میراشه از قزوین با رکورد 220 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول میثم طاهری از لرستان با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم فرشاد حیدری از کرمانشاه با رکورد 210 کیلو گرممقام سوم مهران محمدی از کردستان با رکورد 190 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیل گرم***مقام اول محمد قنبری از میلاد آستارا با رکورد 225 کیلو گرممقام دوم سعید رسولی از قزوین با رکورد 215 کیلو گرممقام سوم نادر کاری از لنجان ب با رکورد 210 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان"" شهریار احمدپور از لنجان اصفهان با رکورد 255 کیلو گرم در رده وزنی 110 کیلو گرمابراهیم شعله از لنجان اصفهان با رکورد 240 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمامین حایری از لنجان اصفهان با رکورد 227.5 در دسته وزنی 100 کیلو گرمرده سنی پیش وتان مستر یک***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سیاوش اسحاقی از آذربایجان غربی با رکورد 90 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول احمد قربانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول جعفر بهرسی از بندر گناوه بوشهر با رکورد 115 کیلو گرممقام دوم خالد عشایری از آذربایجان غربی با رکورد 105 کیلو گرممقام سوم مرتضی باقی از کردستان با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول منوچهر پناهی از لنجان اصفهان با رکورد 142.5 کیلو گرممقام دوم طهمورث نصرت پور از تهران با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم محرم آقازاده از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حسن یعقوبی از لنجان اصفهان با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم ناصر شیخ حسینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو گرممقام سوم جعفر علی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم جواد حیدری از بندر گناوه بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم افشین حسینی از کردستان با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول سلام رحیمی از کردستان با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم علی هاشم زاده از اردبیل با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم محمدحسین آرمان از لنجان اصفهان با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مجتبی رستمی از کردستان با رکورد 205 کیلو گرممقام دوم کیومرث میری از کرمانشاه با رکورد 175. 5مقام سوم جعفر کریمیان از لنجان اصفهان با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرممقام دوم از محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرممقام سوم از آذربایجان غربی با رکورد 202.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول مرتضی جواهر نیا از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 202.5 کیلو گرم مقام دوم مهدی نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان"" 1_رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
2 _ محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در رده وزنی 125 کیلو گرم
3 _محسن وحدت از لنجان اصفهان با رکورد 180 کیلو گرم در رده وزنی 90 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر دو
***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید نصیرزاده از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 100 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عرفان حبیبی از کردستان با رکورد 95 کیلو گرممقام دوم حسن سالم صافی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 85 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول جواد مطیع بی عوض از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 132.5 کیلومقام دوم داود صداقتی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو گرممقام سوم بهرام علی پناه از شهرداری م آباد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محسن جمشیدزهی از سیمان خاش با رکورد 145 کیلومقام دوم علیرضا ماندنی از قرار گاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 132.5 کیلو گرممقام سوم صالح آردفروش از آذربایجان غربی با رکورد 115 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محسن کوشک پا از قرارگاه خاتم الانبیا موسسه جوادالائمه با رکورد 177.5 کیلو گرممقام دوم بهاءالدین عزیزی از کردستان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام سوم سیدحمید صدرالدینی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول مسعود عزیزی از کردستان با رکورد 165 کیلو گرممقام دوم علیرضا عباسی از آذربایجان غربی با رکورد 140 کیلو گرممقام سوم نقی تقوی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 135 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول مصطفی چک از زنجان با رکورد 147.5 کیلو گرممقام دوم خدایار خزایی از همدان با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***محمد نجف زاده از آذربایجان غربی با رکورد 130 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر سه
***رده وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول حمید حبیب پور از لنجان اصفهان با رکورد 75 کیلو***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول رحیم جباری از آذربایجان غربی با رکورد 35 کیلو***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مسعود شکرانی از آذربایجان غربی با رکورد 82.5 کیلو گرم
مقام دوم حمزه افتخاری از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول علی دهستانی از مازندران با رکورد 120 کیلو
مقام دوم حسن الماسی از آذربایجان غربی با رکورد 85 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول عثمان مهران از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرم
مقام دوم بهمن ممقانی از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 97.5 کیلو گرم
مقام سوم میرجلال ولی نژاد از آذربایجان غربی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول جبار حاج قلیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 136 کیلو گرم
مقام دوم خلیل نوشاد از ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم
مقام سوم رضا استواری از تهران با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول نادر افشار از تهران با رکورد 90 کیلو گرم***دسته و زنی 125 کیلوگرم***مقام اول رحمان ابوبکری از آذربایجان غربی با رکورد 110 کیلو گرمپیش وتان رده سنی مستر چهار
***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول عبدالله دادمهر از کردستان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 70 کیلوگرم***مقام اول سلمان بخشی از آذربایجان غربی با رکورد 70 کیلو گرم
مقام دوم جلیل مسروری از کردستان با رکورد 62.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان پیش وتان""رضا سعدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 210 کیلو گرم در دسته 125 کیلو
مجتبی رحیمی از کردستان با رکورد 205 کیلوگرم در دسته 110 کیلو گرم
محمدحسین از تهران با رکورد 205 کیلو گرم در دسته 125 کیلو گرمدر نهایت نتایج تیمی مسابقات پرس بدون لوازم باشگاه های کشور به شرح ذیل اعلام شد:مقام اول آذربایجان غربی 57 امتیاز
مقام دوم آذربایجان شرقی 50 امتیاز
مقام سوم لنجان اصفهان 47 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم زنجان 46 امتیاز
مقام سوم کردستان 45 امتیازمقام اول لنجان الف اصفهان 60 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 49 امتیاز
مقام سوم لنجان ب اصفهان 42 امتیازرده سنی پیش وتان مستر یک مقام اول لنجان اصفهان 52 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی 50 امتیاز
مقام سوم آذربایجان شرقی 46 امتیازرده سنی پیش وتان مستر دو مقام اول آذربایجان غربی الف 42 امتیاز
مقام دوم آذربایجان غربی ب 40 امتیاز
مقام سوم کردستان 33 امتیازمقام اول آذربایجان غربی 60 امتیاز
مقام دوم تهران 33 امتیاز
مقام سوم کردستان 19 امتیاز
مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:
مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور در چهار رده سنی به میزبانی تهران برگزار و با معرفی نفرات برتر کشور به پایان رسید.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاه های کشور (کلاسیک با استفاده از زانوبند بانداژی 1 متری) 17 لغایت 19 اسفند ماه به میزبانی پایتخت ایران در لواسان، سالن تختی با حضور س رستان، مربیان و 110 ورزشکار در همه رده های سنی برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات نتایج به شرح زیر به دست آمد:*قهرمان قهرمانان نوجوانان1- امید دلشاد در دسته 100 کیلوگرم از باشگاه اوراز کرد کرستان
2- حسین شاهی در دسته 90 کیلوگرم از باشگاه عارف ملایر
3- عرفان جهانگیری در دسته 110 کیلوگرم از باشگاه قصر آهنین اهواز*دسته 52 کیلوگرم نوجوانان1- محمدرضا اسدآبادی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 260 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم نوجوانان1- حسین معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 225 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم نوجوانان1- علی دُری از باشگاه مدرن اراک با رکورد 332.5 کیلوگرم
2- حیدر محمدی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 305 کیلوگرم
3- کارو جانی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 277.5 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم نوجوانان1- علی بابایی از فریدونکنار با رکورد 290 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم نوجوانان1- علی احمدنژاد از فریدونکنار مازندران با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم نوجوانان1- بهزاد فلاحی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 272.5 کیلوگرم
2- مهدی هادری زاده از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 265 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم نوجوانان1- حسین شاهی از باشگاه عارف ملایر با رکورد 490 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم نوجوانان1- امید دلشاد از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 540 کیلوگرم
2- افشین یزدانی چراتی از بابلسر مازندران با رکورد 485 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم نوجوانان1- عرفان جهانگیری از باشگاه قصر آهنین اهواز با رکورد 500 کیلوگرم
2- سینا مردانی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 242.5 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم نوجوانان1- میلاد مصطفایی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 240 کیلوگرم*تیمی رده سنی نوجوانان در بین 10 تیم1- باشگاه اوراز کرد کردستان با 44 امتیاز
2- انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با 33 امتیاز
3- فریدونکنار مازندران با 24 امتیاز*قهرمان قهرمانان جوانان1- محمد رییسی از فارس در دسته 82.5 کیلوگرم
2- مهران اباذری از فارس در دسته 90 کیلوگرم
3- شهریار خُلقی از فارس در دسته 75 کیلوگرم*دسته 52 کیلوگرم جوانان1- یوسف پروانه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- یوسف کاید خورده از ایلام با رکورد 245 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم جوانان1- محراب خوش دامن از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 315 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم جوانان1- رسول حید ور از آذربایجان شرقی با رکورد 455 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم جوانان1- شهریار خُلقی از فارس با رکورد 595 کیلوگرم
2- عادل عبدالهی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 455 کیلوگرم
3- حسین اباراد از باشگاه مردان فولادین اسان جنوبی با رکورد 375 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم جوانان1- محمد رییسی از فارس با رکورد 730 کیلوگرم
2- سید داود هاشمی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 547.5 کیلوگرم
3- محمدنوید چینی از کرمانشاه با رکورد 532.5 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم جوانان1- مهران اباذری از فارس با رکورد 692.5 کیلوگرم
2- محمدعلی بابایی از اصفهان با رکورد 610 کیلوگرم
3- علی ترکه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 440 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم جوانان1- عباس جمشیدی از لرستان با رکورد 495 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم جوانان1- امین محمد حسن زاده از همدان با رکورد 665 کیلوگرم
2- محمد بهرامی فر از خوزستان با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حامد الهامی اصل دهیاری بایرام اسکو با رکورد 595 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم جوانان1- علی جنگی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 715 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم جوانان1- علی رستمی از قم با رکورد 610 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم جوانان1- علی شرفی از کوهپایه محلات با رکورد 682.5 کیلوگرم
2- علیرضا طلاپور از سیرجان با رکورد 650 کیلوگرم*تیمی رده سنی جوانان در بین 17 تیم1- فارس با 48 امتیاز
2- خانه پرورش اندام قزوین با 21 امتیاز
3- باشگاه رویین تن تهران با 20 امتیاز*قهرمان قهرمانان بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 82.5 کیلو گرم
2- محمدجواد زارع از فارس در دسته 140+ کیلوگرم
3- فرشید جعفری ار لرستان در دسته 82.5 کیلوگرم
*دسته 56 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدرضا معتقد الحق از باشگاه نیکان تهران با رکورد 310 کیلوگرم
2- محمد میرزایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 305 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم بزرگسالان1- جواد رجبی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 380 کیلوگرم
2- علی ساریخانی از باشگاه آریاتن مهاجران اراک رکورد 290 کیلوگرم
3- کورش طهماسبی از ایلام با رکورد 205 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم بزرگسالان1- میلاد مطلبی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 482.5 کیلوگرم
2- کمندلی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 482.5 کیلوگرم
3- علی کریم زاده از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 450 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم بزرگسالان1- الیاس حسنی از باشگاه تختی اسکو با رکورد 505 کیلوگرم
2- سعید وفایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 427.5 کیلوگرم
3- عزت الله حسنی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 300 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم بزرگسالان1- فرشید جعفری از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- مهران پورجعفری از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 582.5 کیلوگرم
3- رشید توکلی از لرستان با رکورد 545 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم بزرگسالان1- سید صابر حسینی از لرستان با رکورد 665 کیلوگرم
2- علی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 650 کیلوگرم
3- مصطفی معینی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 590 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم بزرگسالان1- حمید کرمی از لرستان با رکورد 717.5 کیلوگرم
2- سید محمود حسینی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 700 کیلوگرم
3- مسعود قهرمانیان فرد از ابهر زنجان با رکورد 612.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدنوید قدردانی از لرستان با رکورد 702.5 کیلوگرم
2- جمیل کرمی از ایلام با رکورد 700 کیلوگرم
3- فرهاد محمدی از لرستان با رکورد 695 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پروش اندام قزوین با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مصطفی برغمدی از لرستان با رکورد 737.5 کیلوگرم
3- عیسی قیاسی از ایلام با رکورد 720 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدحسام متجدد از شهرداری جوادآباد ورامین با رکورد 710 کیلوگرم
2- امید حیدری از ایلام با رکورد 710 کیلوگرم
3- سید کاظم حایری از آذربایجان شرقی اسکو 430 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم بزرگسالان1- محمدجواد زارع از فارس با رکورد 847.5 کیلوگرم
2- مهدی خدایاری از لرستان با رکورد 832.5 کیلوگرم*تیمی رده سنی بزرگسالان با رقابت بین 17 تیم1- لرستان با 57 امتیاز
2- باشگاه مدرن اراک با 48 امتیاز
3- خانه پرورش اندام قزوین با 45 امتیازقهرمان قهرمانان پبش وتان1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 125 کیلوگرم
2- کامران خسروی از لرستان در دسته 100 کیلوگرم
3- مرتضی فرحی از لرستان در دسته 140+ کیلوگرم*نتایج رده سنی مستر یک*دسته 67.5 کیلوگرم مستر یک1- کیانوش شادکام از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 415 کیلوگرم
2- کیانوش خواجوند از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر یک1- عبدالله حسنی از شرکت محلات کوهپایه با رکورد 475 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر یک1- طهمورث نصرت پور از باشگاه م شاد تهران با رکورد 520 کیلوگرم
2- بهزاد از باشگاه عارف ملایر با رکورد 390 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر یک1- اسماعیل باغبانی از فریدونکنار مازندران با رکورد 580 کیلوگرم
2- بابک کرد از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم مستر یک1- کامران خسروی از لرستان با رکورد 675 کیلوگرم
2- حسین صفدری از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 597.5 کیلوگرم
3- حسن صالحی از شرکت معدنکاری اولنگ سرچشمه با رکورد 487.5 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم مستر یک1- جعفر کریمیان از کارون زرین شهر با رکورد 642.5 کیلوگرم
2- سید محمد تقوی از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 640 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم مستر یک1- مهدی اصغریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 770 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم مستر یک1- بهروز حیدریان از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 660 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم مستر یک1- مرتضی فرحی از لرستان با رکورد 720 کیلوگرم*تیمی مستر یک با رقابت بین 11 تیم1- خانه پروش اندام قزوین قزوین با 54 امتیاز
2- لرستان با 24 امتیاز
3- باشگاه تایگر چالوس با 12 امتیاز
***نتایج رده سنی مستر دو*دسته 56 کیلوگرم مستر دو1- علی داودی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 202.5 کیلوگرم
2- حسن معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 167.5*دسته 67.5 کیلوگرم مستر دو1- شاپور کاکایی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 362.5 کیلوگرم
2- داود ریاضی از باشگاه تایگر چالوس با رکورد 340 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم مستر دو1- بهزاد رویین از باشگاه ایمان چالوس با رکورد 500 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم مستر دو1- علیرضا حیدرزاده از گیلان با رکورد 515 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم مستر دو1- نقی تقوی از آذربایجان شرقی با رکورد 505 کیلوگرم
2- محسن خندان از شهرداری لواسان با رکورد 410 کیلوگرم
3- عزیز ایل بیگیان تبریزی از باشگاه سلیم صادقی اردبیل با رکورد 320 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر دو در رقابت بین 9 تیم1- خانه پرورش اندام قزوین با 12 امتیاز
2- باشگاه ایمان چالوس با 12 امتیاز
3- گیلان با 12 امتیاز
***نتایج رده های سنی مستر سه*دسته 75 کیلوگرم مستر سه1- غلامحسین ملکی از باشگاه شهید بهشتی تهرلن با رکورد 340 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر سه در رقابت بین 2 تیم1- باشگاه شهید بهشتی تهران با 12 امتیاز
2- چالوس مازندران با 0 امتیاز***نتایج رده سنی مستر چهار*دسته 67.5 کیلوگرم مستر چهار1- علی حیدر ثاقب از بندر انزلی با رکورد 350 کیلوگرم*تیمی رده سنی مستر چهار در رقابت بین 1 تیم1- بندر انزلی با 12 امتیاز

برای ثبت رکورد بزرگترین باربیکیو جهان در کتاب رکورد های گینس حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر دور هم جمع شدند و ۱۳٫۷۱۳ کیلو گوشت را کباب د.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
کریس و ون رکورد بلندترین ناخن های دنیا را به نام خود ثبت کرده است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در سال ۲۰۱۲ این ک ن در یک شرکت د تا به واسطه آن رکورد بزرگترین گردهمایی با لباس گ را به نام خود ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
این اژدهای شناور به طول ۲٫۵۹۶ از کاغذ، بابمو و چوب ساخته شده است و در سال ۲۰۱۲ به عنوان طولانی ترین اژدهای ساخته شده ثبت شد. از این اژدها در طول فستیوال فانوس در گوتایان چین رونمایی شد.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شدهعجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
گائو بیینگگو را در تصویر پایین می بینید که تلاش می کند بیشترین تعداد زنبور را روی بدن خود بنشاند تا بدین وسیله از خود یک رکورد در کتاب گینس ثبت کند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
تمام این خانم ها باردار هستند و به این خاطر دور هم جمع شده اند که رکورد بزرگترین کلاس یوگاه بارداری دنیا را بشکنند. رکورد کنونی ۵۵۳ نفر است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در سال ۲۰۱۴، یک گروه متشکل از ۲۶۱ کارمند هتل در اقدامی برای تقویت صنعت گردشگری اردن رکورد بزرگترین تصویر شناور در دریای مرده را ش تند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
تانشوا گور یک توپ بسکتبال را به مدت ۲۲٫۴۱ ثانیه در حالی که روی یک مسواک در دهانش قرار داشت چرخاند تا این رکورد را در کتاب گینس به نام خود ثبت کند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
۱۲۱۵ کشاورز تایوانی تنها در ۱۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۵٫۱ در تار زمین برنج کاشتند تا این رکورد را به نام خود ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در یکی از دردناک ترین تلاش ها برای رکورد شکنی آتیلا بانایی در یک فستیوال که در بوداپست مجارستان برگذار شده بود اجازه داد یک ماشین شاسی بلند روی تمام بدنش بایستد.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
این هم یک رکورد دیگر که نسبت به قبلی خیلی راحت تر است. این افراد در شیکاگو دور هم جمع شدند تا بزرگترین جنگ بالشی را به راه بیندازند. این رکورد در حال حاضر متعلق به یک گروه ۶۰۲۶۱ نفری است که در طول یک بازی بیسبال در سنت پل، مینه سوتا جنگ بالشی برگذار د.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
یکی از هواداران مایکل ج ون که با بیش از ۱۳٫۰۰۰ هوادار دیگر در جشن آ ین تولد این خواننده ید. این مراسم در مکزیک برگذار شد و رکورد بزرگترین سبک این خواننده را ش ت.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
یک تیم متشکل از شش نفر در روسیه تلاش د رکورد بزرگترین کاپوچینوی جهان را بشکنند. رکورد کنونی ۴٫۲۵۰ لیتر یا ۱٫۱۲۲ گالون کاپوچینو است.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
جمعی از چتر بازها باتشکیل یک سقوط آزاد توانستند خود را وارد کتاب رکوردهای گینس کنند. در این پرش ۳۵۷ چترباز به مدت ۶ ثانیه و در حالی که با سرعت ۱۱۲ مایل بر ساعت سقوط آزاد داشتند به یکدیگر متصل شدند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
هزاران نفر با جمع شدن در پارک مرکزی نیویورک به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز تولد جان لنون بزرگترین علامت صلح جهان را تشکیل دادند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
در این مراسم رکورد بزرگترین گروهی که در یکجا تحت درمان های زیبایی قرار می گرفتند ش ته شد. ۱٫۰۰۰ نفر در یومی واقع در چین تحت این درمان های زیبایی قرار گرفتند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
گروهی از دانشجویان فدرال سیبری در اقدامی عجیب رکورد بیشترین تعداد نفراتی که می توانند در یک ماشین جا شوند را زدند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
۱٫۲۱۳ شرکت کننده در تایوان به صورت همزمان ماسک صورت را به مدت ۱۰ دقیقه روی صورت های خود قرار دادند تا این رکورد را به نام خود در جهان ثبت کنند.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شده
هزاران نفر در شهرستان هندی غربی احمدآباد به رقابت شطرنج با یکدیگر پرداختند و رکورد بزرگترین گردهمایی بازی شطرنج را ش تند.
تصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیتصاویر فوق العاده دیدنی از خورشید گرفتگیبرای مشاهده تصاویربیشتر کلیک کنید.
اختصاصی طرفداری – پس از ب نتایج ضعیف در دیدار های ابت ، علیرضا منصوریان نتوانست کار خود در استقلال را ادامه دهد و ناچارا، پس از رولند کخ و ناصرحجازی، بدل به سومین سرمربی باشگاه شد که در میانه فصل، از کار خود برکنار می شود.با کناره گیری علیرضا منصوریان از هدایت آبی پوشان پایتخت، جست و جو ها در باب یافتن سرمربی کارا و باکیفیت خارجی آغاز شده و در حالی که نام هایی چون فاتح تریم، و ر زنگا و کریستف دام شنیده می شد، وینفرد شفر آلمانی سرانجام هدایت استقلال را برعهده گرفت.وینفرد شفر
گرچه در ابتدا واکنش های به انتخاب شفر کارکشته چندان مطلوب به نظر نمی رسید و هواداران استقلال از انتصاب این سرمربی ناراضی بودند، ولی با گذشت چند روز و شناسایی بیشتر وینفرد شفر و بررسی سابقه مربی گری او، ابراز رضایت از سرمربی جدید آبی ها سیری صعودی گرفت و امیدواری در جمع هواداران استقلال فزونی یافت. در این مطلب قصد داریم، تمامی آمار و ارقام وینفرد شفر را مورد بررسی قرار داده و نکات مختلف درباره سرمربی جدید استقلالی ها را زیر ذره بین ببریم.وینفرد وینی شفر، ملقب به شیر در فوتبال آلمان، متولد 10 ژانویه 1950 (67 ساله) در ماین، واقع در آلمان غربی است. فردی متاهل، دارای 2 فرزند است که بیشتر زندگی خانوادگی اش را در اتلینگن، منطقه ای نزدیک به کارلسروهه ن بوده و در رزومه فردی اش، می توان به سابقه عضویت در شورای شهر محل زندگی اش نام برد. گرچه به دلیل سفر های متعدد و حضور اندک، کمی بعد از این وظیفه کنار می آید.شفر با سابقه طولانی مدت هدایت در عرصه ملی، یکی از 58 سرمربی است که بیش از 100 تجربه مربی گری در سطح ملی را در کارنامه خود می بیند و از این حیث، در زمره 11 سرمربی آلمانی حاضر در این لیست قرار می گیرد. افتخاری که با سرمربی گری تیم های ملی کامرون، تایلند و جامائیکا به دست آمده است.وینفرد شفرسابقه فردی به عنوان بازیکنهافبک موطلایی دهه 70 فوتبال آلمان، فوتبالش را به طور حرفه ای از سال 1966 و در تیم مونشن گلادباخ آغاز کرد. در 4 سال و تا سال 1970، 43 حضور با پیراهن مونشن گلادباخ را تجربه کرده و موفق به زدن 4 گل شد. در همان سال، به همراه مونشن گلادباخ، قهرمانی بوندس لیگا آلمان را تجربه کرد و پس از آن راهی کیکرز افنباخ شد. در بدو ورود موفق شد به همراه این تیم فاتح رقابت های جام حذفی آلمان شود. شفر به مدت 5 سال و تا سال 1975، در کیکرز حضور یافت و اوج دوران بازیگری اش را در این باشگاه پشت سر گذاشت. 160 بازی و 37 گل زده، کارنامه موفق این بازیکن در این تیم بود.در سال 1975 راهی کارلسروهه شد و در 2 سال حضورش در این باشگاه مطرح، 68 حضور و 10 گل زده را به ثبت رساند تا در سال 1977، به مونشن گلادباخ بازگشته و دومین دوره حضورش در این باشگاه را پشت سر بگذراند و در سال 1979 با این تیم فاتح یوفاکاپ شود. شفر در این دوره بازیکنی شناخته شده تر بود و 8 سال بعدی فوتبالش را در گلادباخ سپری کرد. 167 حضور و 11 گل زده، پایانی بود بر رزومه شفر به عنوان بازیکن تا شفر در گلادباخ کفش هایش را آویخته و وارد عرصه مربی گری شود.وینفرد شفراز سال 1982 و در حالی که 3 سال از دوران بازی وینفرد شفر باقی مانده بود، او به جرگه مربیان پیوسته و همزمان با دوران بازی اش، هدایت تیم دوم مونشن گلادباخ را در دست گرفته بود. علاقه زیاد شفر به فعالیت در عرصه مربی گری باعث شد بلافاصله پس از خداحافظی اش از دنیای بازیگری، به کادر فنی یوپ هاین در مونشن گلادباخ در سال 1985 ملحق شود.پس از یک سال ب تجربه به عنوان دستیار هاین ، شفر سرمربی گری را از کارلسروهه آغاز کرد و برگی زرین در ابتدای مسیر خود برجای گذاشت. شفر به همراه کارلسروهه موفق شد یک مرتبه به جمع چهار تیم پایانی یوفاکاپ در سال 1994 راه یابد. 2 مرتبه تیمش را به بوندس لیگا برساند و فاتح جام بین المللی یوفا اینترتوتو شود.پس از 12 سال موفقیت آمیز در کارلسروهه، شفر سال 1998 را در اشتوتگارت سپری کرده و فصل بعد راهی تیم تنیس بروسیا برلین شد. 3 فصل به همراه این تیم در رقابت های بوندس لیگا b آلمان حضور داشت و در این مقطع مقابل برانکو ایوانکوویچ نیز قرار گرفت که نتیجه آن 2 پیروزی بود!شفر پس از بروسیا برلین، حضور در عرصه بین المللی را تجربه کرد و موفقیت آمیزترین سال های سرمربی گری اش را در تیم ملی کامرون پشت سر گذاشت. شفر با تیم ملی کامرون موفق به قهرمانی در جام ملتهای آفریقا شده و تیمش را به مسابقات جام کنفدراسیون ها رساند. حضور موفق با کامرون، شاید مهمترین تصویر از وینفرد شفر را در ذهن علاقمندان به فوتبال شکل داد. گرچه لحظات تلخ به زمین افتادن و مرگ مارک ویون فو در جام کنفدراسیون ها 2003، هنوز هم ق تلخ و فراموش نشدنی در ذهن فوتبالی ها به شمار می رود.ویوین فوشفر پس از موفقیت با تیم ملی کامرون، روانه فوتبال آسیا شده و هدایت تیم الاهلی امارات را برعهده گرفت. در سال 2006 به همراه الاهلی، قهرمان لیگ داخلی امارات شد و پس از 2 فصل کار در این باشگاه، هدایت العین، دیگر باشگاه مشهور شهر دبی را برعهده گرفت. 2 فصل با العین، شفر موفق به قهرمانی در جام پادشاهی امارات، امارات کاپ و کاپ این کشور شد تا اینکه به فوتبال آذربایجان رفته و به مدت یک فصل هدایت f.k باکو را برعهده گرفت.شفر پس از این، مجددا به عرصه ملی بازگشته و 2 فصل به عنوان سرمربی تیم ملی تایلند و 3 فصل به عنوان سرمربی تیم ملی جامائیکا منصوب شد. با تایلند او موفق شد تیمش را به مسابقات قهرمانی آسیا برساند و در جامائیکا، قهرمان مسابقات کاربین کاپ شده و تیمش را به مسابقات کاکاف رسانید تا آ ین تجربه سرمربی گری شفر پیش از برعهده گرفتن هدایت استقلال شکل گیرد.قهرمانی بوندس لیگا (970-1969) به همراه مونشن گلادباخقهرمانی یوفاکاپ (1979-1978) به همراه مونشن گلادباخقهرمانی دی اف بی پوکال (1970-1969) به همراه کیکرز افنباخقهرمانی یوفا اینترتوتوکاپ (1996) به همراه کارلسروههقهرمانی جام ملتهای آفریقا (2002) به همراه تیم ملی کامرونقهرمانی لیگ امارات (2006-2005) به همراه الاهلیقهرمانی جام پادشاهی امارات (2009-2008) به همراه العینقهرمانی کاپ امارات (2009-2008) به همراه العینقهرمانی جام امارات کاپ (2009-2008) به همراه العینقهرمانی کاریبین کاپ (2014) به همراه تیم ملی جامائیکاتاکتیک های مورد علاقه بازیشفر همانند اکثر مربیان آلمان غربی، علاقمند به استفاده از 2 مهاجم هدف به طور همزمان در زمین بازی است. او معمولا تیم هایش را به صورت 4-4-2 به زمین می فرستد و از زوج هافبک خطی در ترکیبش بهره می برد. زوجی که با آمادگی امید ابراهیمی و روزبه چشمی، می تواند دلخواه وینفرد شفر باشد. از دیگر ویژگی های سبک مربی گری وینفرد شفر، می توان به اعتقاد این مربی در استفاده از سیستم چرخشی اشاره کرد. سیستمی که در زمان سرمربی گری علیرضا منصوریان نیز در استقلال وجود داشت. شفر ابایی ندارد به ترکیب برنده خود دست بزند و ترکیبش را دچار تغییرات گسترده می کند. اتفاقی که شاید با توجه به حضور بازیکنان جوان مستعد در استقلال، مطلوب به نظر برسد.شفر با تجربه مربی گری در فوتبال آسیا، زودتر از آنچه انتظارش برود می تواند خودش را با شرایط حاکم در فوتبال ما وفق دهد ولی با توجه به سابقه او، می توان عملکرد نه چندان مطمئن خط دفاعی اش را از حالا پیش بینی کرد!وینفرد شفر- رضا افتخاریوینفرد شفر در سابقه طولانی مدت خود به عنوان سرمربی، ستاره های مطرحی را به فوتبال دنیا معرفی کرده و یا در راه پیشرفت شان، تاثیری قابل توجه داشته است. شاید مشهور ترین استعدادی که توسط شفر به فوتبال دنیا عرضه شد را بتوان الیور کان دانست. سنگربان افسانه ای و متعصب تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ که هنوز هم تصاویرش در ذهن علاقمندان به فوتبال حک شده است. نام ساموئل اتوئو، مهاجم کامرونی اسبق باشگاه های بارسلونا، اینترمیلان و چلسی، در زمان هدایت تیم ملی کامرون توسط شفر بر سر زبان ها افتاد و این مربی تاثیری شگرف در رشد سامی اتوئو ایفا نمود. مهمت شول، میشائیل تارنات، ینس نووتنی، تورستن فینک و توماس هسلر، دیگر نام هایی هستند که می توان پیشرفت و مطرح شدن شان را با نام وینفرد شفر پیوند زد. عمر عبدالرحمن اماراتی نیز در دوران سرمربی گری شفر در العین به تیم بزرگسالان باشگاه راه یافته و به فوتبال آسیا شناسانده شد.
محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی شرایط استقلال و قرعه سخت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و بر وم حضور پیش وتانی مثل فرهاد مجیدی و جواد ن ام تاکید کرد. مشروح گفتگوی مومنی با خبرنگار مهر را در زیر می خوانید:* شفر را آوردیم که نگوییم گروه مان سخت است
باشگاه متحمل هزینه زیادی شده و شفر را آورده که نگوییم در لیگ قهرمانان آسیا در گروه مرگ قرار داریم. اگر قرار باشد الان هم بگوییم گروه مرگ که دیگر چه نیازی بود این همه هزینه کنیم و مربی بزرگی مثل شفر را بیاوریم؟ امیدوارم هم در نیم فصل دوم شرایط تیم به طور کلی متحول شود و هم در لیگ قهرمانان آسیا بهترین نتایج را بگیریم تا حداقل بهره کافی از حضور شفر و همه دستیاران خارجی اش را برده باشیم.* حرکت باشگاه مقرون به صرفه نبود
منکر پیشرفت تیم از زمان حضور شفر نیستم. اما این پیشرفت آنقدر زیاد نبود که نسبت به هزینه هایی که برای شفر کردیم مقرون به صرفه باشد. باشگاه در حد گوش هزینه کرد اما پیشرفت تیم در حد لاک پشت است. این یعنی مقرون به صرفه نبودن این حرکت. * مگر شفر نگفته بود تنها می آیم؟
تا جایی که حافظه من یاری می کند و آرشیو رسانه ها هم موجود است یا شفر خودش گفته بود تنها می آید و یا باشگاه مدعی شده بود که شفر تنها می آید. اما دیدم که او پسرش و یک دستیار دیگر آورد و حالا هم صحبت از یک دستیار جاماییکایی هم هست. این یعنی نقض ادعای روز اول که خیلی زیبنده نیست. اگر یک مربی ایرانی پسرش را در استقلال دستیار یا آنالیزور خودش می کرد با او چه رفتاری می د؟* اگر قرار به استخدام مهاجم جدید بود شفر را چرا آوردند؟
شفر آمد و دو دستیار هم با خود آورد. اندکی هم پیشرفت در تیم ایجاد کرد و حالا می گوید برای برطرف مشکل باید یک مهاجم تمام کننده شش دانگ بیاورد. خب این مشکل را که همه می دانستند. اگر قرار بود یک مهاجم شش دانگ بیاید که مشکل این تیم حل شود، پس دیگر چرا برای آوردن شفر و دستیارانش این همه هزینه شد؟فلسفه استخدام مربی خارجی این بود که مشکلات تیم را با تفکرش حل کند نه این که بازیکن جدید بیاورد. اگر قرار بود یک مهاجم خیلی خوب خارجی بیاید چه ومی بود که علیرضا منصوریان برود و شفر بیاید؟ باشگاه خود منصوریان را حفظ می کرد و همین بازیکن خارجی را برای منصوریان می آوردند. * می شد بهترین مهاجم آسیا را ید
اگر قرار باشد بعد از هزینه هایی که برای شفر، پسرش، ساناک و حالا هم میگوئل کولی صورت بگیرد یک مهاجم جاماییکایی هم بگیریم، خب همه این پول را جمع می کردیم و می دادیم یک بازیکن مثل عمر بین یا عمر عبدالرحمان یا بازیکنی در این سطح را به استقلال می آوردیم و تیم فنی قبل را هم حفظ می کردیم. رفتار باشگاه اصلا منطقی و مقرون به صرفه نبود. در فوتبال بعضی ها منافعشان در این رفت و آمدها است و می خواهند پشت مربی خارجی پنهان شوند.* شفر فشار را از خودش به بازیکنان منتقل می کند
گفتن به یک بازیکن که در لیست مازاد هستی بدترین شرایط را برای آن بازیکن درست می کند و اعتماد به نفس را از او می گیرد. بازیکنانی مثل حسن بیت سعید و سجاد شهباززاده خیلی بزرگتر از این هستند که در لیست مازاد قرار بگیرند. اگر منصوریان نتوانست از این دو بازیکن بازی بگیرد، شفر باید آنها را درست می کرد. پس فرق شفر ۷۱ ساله آلمانی با منصوریان ۴۵ ساله که از خانواده استقلال بود در چیست؟ مگر می شود گفت بیت سعید و شهباززاده بازیکنان کوچکی هستند؟ شفر بعد از هر بازی که نتیجه نمی گرفت با مصاحبه هایش بار مسئولیت را از روی دوش خود به دوش بازیکنان و حتی کادر فنی قبلی می انداخت. شفر این کار را خیلی خوب بلد است.* اشتباهات حریفان موثرتر از توانایی خودمان بوده
شاید بعد از پیروزی با ارزش و شیرین ۳ بر صفر مقابل تیم بزرگ ان بیان این صحبت ها تلخ باشد اما حقیقت همیشه تلخ است و من کارشناس و منتقد باید واقعیت ها را بگویم. واقعیت این است که متاسفانه اشتباهات بازیکنان حریف در ب پیروزی های ما در این هفته ها موثرتر از توانمندی تیم خودمان بوده. یادآوری می کنم دیدار مقابل نفت را که گل اول بازی را م ع نفت به اشتباه به دروازه خودی زد تا جریان بازی کلا عوض شود. یا بازی با گسترش را که گل های بازی را مدیون اشتباهات دروازه بان حریف بودیم تا تاکتیک ها و روش بازی خودمان. در بازی مقابل ان هم که اگر یک دروازه بان خوب درون دروازه این تیم بود قطع به یقین این نتیجه برای تیم ما رقم نمی خورد. استقلال باید به حدی برسد که پیروزی هایش بر اساس توانمندی های خودش باشد نه اشتباهات مرگبار بازیکنان حریف. * در حق منصوریان اجحاف شد
فصل قبل هم شاهد بودیم که منصوریان زحمات زیادی برای این تیم کشید و در نهایت تیم نایب قهرمان شد و یک سهمیه مستقیم آسیایی گرفت. اما آیا باشگاه در نقل و انتقالات همه خواسته های منصوریان را جامه عمل پوشاند یا نه؟ لطفا بیاییم و صادق باشیم. چه در فصل گذشته و چه در فصل جاری چند درصد از خواسته های منصوریان در نقل و انتقالات عملی شد؟ هنوز هم به منصوریان کم لطفی می شود. من می بینم هر اتفاق منفی هنوز می افتد بعضی ها آن را به منصوریان ربط می دهند و همه اتفاقات مثبت را به شفر. این هواداری از منصوریان نیست بلکه هواداری از حق است. اگر تیم شفر هفته های زیادی است که گل نمی خورد، حاصل بازیکنانی است که منصوریان در دو سال گذشته آنها را جذب کرد و یا برای تمدید قراردادشان زحمت کشید. ولی اینجا ی نمی گوید این بازیکنان را منصوریان گرفت.اما وقتی تیم چند هفته گل نمی زد بار را بر سر منصوریان می ریختند و می گفتند این بازیکنان را منصوریان گرفته. حالا که تیم سه گل در یک بازی به ان زده همین ها نمی گویند علی قربانی را در اوج گم نامی منصوریان از نفت آورد. یا برای بازگرداندن جباروف از ان چقدر زحمت کشید و چقدر دعوا کرد. این ها انصاف نیست.* فقط منصوریان نه، همه مربیان ایرانی
گفتم روی صحبت من فقط منصوریان نیست. بلکه باشگاه ما و برخی عناصر با همه مربیان ایرانی نامهربان هستند. مگر در ایران از نظر ب افتخار مربی بزرگتر از قلعه نویی داریم؟ در باشگاه ما قلعه نویی را هم زمینگیر د. مگر در باشگاه استقلال مظلومی یک شناسنامه برای این تیم نیست؟ پرویز خان را هم زمینگیر د و همین بلا را سر منصوریان هم آوردند و حالا برای مربی خارجی به به و چه چه می کنند. * چرا حقایق را وارونه جلوه می دهند؟
دوستی در باشگاه هست که می گوید دربی را که با شفر به پرسپولیس باختیم خیلی بهتر از دربی بود که با منصوریان بردیم. این یعنی چه؟ مگر می شود باخت از برد بهتر باشد؟ تنها در صورتی این ادعا محقق است که فرد مدعی ضد استقلال باشد. در این صورت است که ش ت برای او بهتر از پیروزی اش جلوه می کند. به خدا این زشت است که از سر لجبازی حقایق را وارونه به خورد افکار عمومی بدهیم. ضمن این که مردم آنقدر باهوش هستند که خودشان بتوانند واقعیت را تشخیص دهند.* بعضی ها علیه منصوریان مصاحبه د چون پاسخ تلفنشان را نداد
انتقاد من به برخی از پیش وتان است. این را می دانم بعضی از دوستان خود من چون به منصوریان تلفن می زدند و پاسخ تلفن شان را نمی داد می رفتند در رسانه ها علیه او مصاحبه می د. گویا برخی از اعضای باشگاه هم که از داخل باشگاه ضد منصوریان بودند به همین دلیل بود. همین مصاحبه ها فضا را برای منصوریان مسموم کرد و باعث شد ن یتی ها در فضای مجازی و سپس سکوها ایجاد شود. در واقع خود ما استقلالی ها کاری کردیم تا فضا برای خودمان روی نیمکت این تیم تنگ شود.* حق را از خودمان سلب کردیم
در زمان مربیگری قلعه نویی چند پیش وت خودمان مثل ایمان عالمی، ستار همدانی، مجید صالح و... در کنار او روی نیمکت می نشستند. در زمان مظلومی هم چند استقلالی مثل نوازی، دینمحمدی، ترابپور و ... روی نیمکت بودند. در زمان منصوریان هم این نیمکت مگاه، چینی و بابازاده رسیده بود. حالا ما پیش وتان آنقدر برای منصوریان فضا را نامساعد کردیم تا او رفت و شفر آمد. حالا با وجود شفر کدام یک از ما پیش وتان روی این نیمکت جای داریم؟بگذریم از بیژن طاهری که افتخار باشگاه است و اگر زور باشگاه و کمیته فنی نبود همین یکنفر هم روی نیمکت نبود. همین الان هم مطمئن هستم که شفر دانش خود را به طاهری منتقل نمی کند و حضور او در کادر فنی به احتمال زیاد فرمایشی است.حالا منِ پیش وتی که آنقدر زدم تا منصوریان برود، این کوچکترین شانسی که برای رسیدن به این نیمکت داشتم را هم از خودم گرفتم. در صورتی که اگر پروژه حضور منصوریان در استقلال ش ت نمی خورد بالا ه نوبت به دیگرانی مثل محمود فکری، مهدی پاشازاده، جواد ن ام، داود مهابادی و دیگر مربیان استقلالی که در لیگ یک فوق العاده کار می کنند می رسید و هر کدام از آنها در آینده سرمربی این تیم می شدند و چند پیش وت هم کنارشان می نشستند.* چرا فرهاد مجیدی را از باشگاه دور د؟
مدیران باشگاه می توانستند فرهاد مجیدی که چهره ای برجسته در تاریخ باشگاه استقلال است را به کادر فنی اضافه کند. چرا مجیدی باید در اسپانیا کارآموزی کند و اینجا پسر شفر در کادر فنی استقلال باشد؟ چرا یک سرمایه مثل جواد ن ام که کاپیتان تیم ملی ایران بود نباید یکی از دستیاران شفر باشند؟ چرا باید مربیان درجه دهم کنار شفر باشند؟ چرا جای یکی مثل فرهاد مجیدی یا ن ام را پسر سرمربی گرفته است؟* مظلومی و منصوریان استقلالی هستند نه شفر
به نظر من، استقلالی پرویز مظلومی است که سی،چهل سال در این تیم هم بازیکن بوده، هم دستیار و هم سرمربی. بعد از آن همه بی مهری که به او شد رفت و کوچکترین حاشیه ای برای تیم درست نکرد. حتی از بخش عمده ای از مطالباتش هم گذشت، شکایت نکرد و حتی مصاحبه هم بر علیه تیم نکرد. منصوریان استقلالی است که با این همه بی مهری رفت و حتی یک کلمه مصاحبه نکرد. اینها برای آن که نشان دهند استقلالی هستند نیازی ندارند شال آبی به گردن بیندازند و آن را ببوسند.* شفر می تواند مثل ژوزه باشد
ما در گذشته هم داشتیم مربیان خارجی که شال رنگی انداختن گردنشان و آن را بوسیدند اما پایشان را که از کشور بیرون گذاشتند برای گرفتن حق شان از طریق فیفا اقدام د و از دیناری از حقشان هم نگذشتند. شفر هم می تواند در آینده یکی مثل ژوه باشد. همان اتفاقی که ژوه برای پرسپولیس رقم زد را شفر یا شفر نوعی یا هر مربی خارجی دیگری برای استقلال یا هر تیم ایرانی رقم بزند.* برای حضور در ورزش از ایثارگری سوء استفاده نکنیم
متاسفانه شیرینی صندلی های مدیریت آنقدر زیاد هست که بعضی ها برای ادامه نشستن روی آن به ایثارگری های خود متوسل می شوند. ایثارگری یک معامله است بین بنده و خدا و نباید از آن سوء استفاده کرد. اگر به این باشد من هم سابقه حضور در جبهه دارم و رزمنده هستم. چرا تا به حال هیچ کجا برای رسیدن به یک پست مدیریتی آن را مطرح ن ؟ یا فردی مثل اولیایی که هم خانواده شهید است و هم سابقه ایثارگری دارد و هم مبارز بوده.در استقلال نفراتی مثل اولیایی، واعظ آشتیانی، فتح الله زاده به مدیریت رسیدند و سالها در این تیم خدمت د با استفاده از توانمندی های مدیریتی شان بوده نه توسل به ایثارگری شان. به نظرم در خانواده استقلال افرادی چنین افرادی هستند که می توانند سکان مدیریت این باشگاه را بر عهده بگیرند. یا مدیران جوانی مثل میرشاد ماجدی که هم تحصیل کرده است، هم از خانواده این باشگاه است و هم از سابقه مدیریت در فوتبال برخوردار است.
به گزارش افکارنیوز، محمد مومنی به بررسی شرایط استقلال و قرعه سخت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و بر وم حضور پیش وتانی مثل فرهاد مجیدی و جواد ن ام تاکید کرد. مشروح گفتگوی مومنی را در زیر می خوانید:* شفر را آوردیم که نگوییم گروه مان سخت استباشگاه متحمل هزینه زیادی شده و شفر را آورده که نگوییم در لیگ قهرمانان آسیا در گروه مرگ قرار داریم. اگر قرار باشد الان هم بگوییم گروه مرگ که دیگر چه نیازی بود این همه هزینه کنیم و مربی بزرگی مثل شفر را بیاوریم؟ امیدوارم هم در نیم فصل دوم شرایط تیم به طور کلی متحول شود و هم در لیگ قهرمانان آسیا بهترین نتایج را بگیریم تا حداقل بهره کافی از حضور شفر و همه دستیاران خارجی اش را برده باشیم.* حرکت باشگاه مقرون به صرفه نبودمنکر پیشرفت تیم از زمان حضور شفر نیستم. اما این پیشرفت آنقدر زیاد نبود که نسبت به هزینه هایی که برای شفر کردیم مقرون به صرفه باشد. باشگاه در حد گوش هزینه کرد اما پیشرفت تیم در حد لاک پشت است. این یعنی مقرون به صرفه نبودن این حرکت. * مگر شفر نگفته بود تنها می آیم؟تا جایی که حافظه من یاری می کند و آرشیو رسانه ها هم موجود است یا شفر خودش گفته بود تنها می آید و یا باشگاه مدعی شده بود که شفر تنها می آید. اما دیدم که او پسرش و یک دستیار دیگر آورد و حالا هم صحبت از یک دستیار جاماییکایی هم هست. این یعنی نقض ادعای روز اول که خیلی زیبنده نیست. اگر یک مربی ایرانی پسرش را در استقلال دستیار یا آنالیزور خودش می کرد با او چه رفتاری می د؟* اگر قرار به استخدام مهاجم جدید بود شفر را چرا آوردند؟شفر آمد و دو دستیار هم با خود آورد. اندکی هم پیشرفت در تیم ایجاد کرد و حالا می گوید برای برطرف مشکل باید یک مهاجم تمام کننده شش دانگ بیاورد. خب این مشکل را که همه می دانستند. اگر قرار بود یک مهاجم شش دانگ بیاید که مشکل این تیم حل شود، پس دیگر چرا برای آوردن شفر و دستیارانش این همه هزینه شد؟فلسفه استخدام مربی خارجی این بود که مشکلات تیم را با تفکرش حل کند نه این که بازیکن جدید بیاورد. اگر قرار بود یک مهاجم خیلی خوب خارجی بیاید چه ومی بود که علیرضا منصوریان برود و شفر بیاید؟ باشگاه خود منصوریان را حفظ می کرد و همین بازیکن خارجی را برای منصوریان می آوردند. * می شد بهترین مهاجم آسیا را یداگر قرار باشد بعد از هزینه هایی که برای شفر، پسرش، ساناک و حالا هم میگوئل کولی صورت بگیرد یک مهاجم جاماییکایی هم بگیریم، خب همه این پول را جمع می کردیم و می دادیم یک بازیکن مثل عمر بین یا عمر عبدالرحمان یا بازیکنی در این سطح را به استقلال می آوردیم و تیم فنی قبل را هم حفظ می کردیم. رفتار باشگاه اصلا منطقی و مقرون به صرفه نبود. در فوتبال بعضی ها منافعشان در این رفت و آمدها است و می خواهند پشت مربی خارجی پنهان شوند.* شفر فشار را از خودش به بازیکنان منتقل می کندگفتن به یک بازیکن که در لیست مازاد هستی بدترین شرایط را برای آن بازیکن درست می کند و اعتماد به نفس را از او می گیرد. بازیکنانی مثل حسن بیت سعید و سجاد شهباززاده خیلی بزرگتر از این هستند که در لیست مازاد قرار بگیرند. اگر منصوریان نتوانست از این دو بازیکن بازی بگیرد، شفر باید آنها را درست می کرد. پس فرق شفر ۷۱ ساله آلمانی با منصوریان ۴۵ ساله که از خانواده استقلال بود در چیست؟ مگر می شود گفت بیت سعید و شهباززاده بازیکنان کوچکی هستند؟ شفر بعد از هر بازی که نتیجه نمی گرفت با مصاحبه هایش بار مسئولیت را از روی دوش خود به دوش بازیکنان و حتی کادر فنی قبلی می انداخت. شفر این کار را خیلی خوب بلد است.* اشتباهات حریفان موثرتر از توانایی خودمان بودهشاید بعد از پیروزی با ارزش و شیرین ۳ بر صفر مقابل تیم بزرگ ان بیان این صحبت ها تلخ باشد اما حقیقت همیشه تلخ است و من کارشناس و منتقد باید واقعیت ها را بگویم. واقعیت این است که متاسفانه اشتباهات بازیکنان حریف در ب پیروزی های ما در این هفته ها موثرتر از توانمندی تیم خودمان بوده. یادآوری می کنم دیدار مقابل نفت را که گل اول بازی را م ع نفت به اشتباه به دروازه خودی زد تا جریان بازی کلا عوض شود. یا بازی با گسترش را که گل های بازی را مدیون اشتباهات دروازه بان حریف بودیم تا تاکتیک ها و روش بازی خودمان. در بازی مقابل ان هم که اگر یک دروازه بان خوب درون دروازه این تیم بود قطع به یقین این نتیجه برای تیم ما رقم نمی خورد. استقلال باید به حدی برسد که پیروزی هایش بر اساس توانمندی های خودش باشد نه اشتباهات مرگبار بازیکنان حریف. * در حق منصوریان اجحاف شدفصل قبل هم شاهد بودیم که منصوریان زحمات زیادی برای این تیم کشید و در نهایت تیم نایب قهرمان شد و یک سهمیه مستقیم آسیایی گرفت. اما آیا باشگاه در نقل و انتقالات همه خواسته های منصوریان را جامه عمل پوشاند یا نه؟ لطفا بیاییم و صادق باشیم. چه در فصل گذشته و چه در فصل جاری چند درصد از خواسته های منصوریان در نقل و انتقالات عملی شد؟ هنوز هم به منصوریان کم لطفی می شود. من می بینم هر اتفاق منفی هنوز می افتد بعضی ها آن را به منصوریان ربط می دهند و همه اتفاقات مثبت را به شفر. این هواداری از منصوریان نیست بلکه هواداری از حق است. اگر تیم شفر هفته های زیادی است که گل نمی خورد، حاصل بازیکنانی است که منصوریان در دو سال گذشته آنها را جذب کرد و یا برای تمدید قراردادشان زحمت کشید. ولی اینجا ی نمی گوید این بازیکنان را منصوریان گرفت.اما وقتی تیم چند هفته گل نمی زد بار را بر سر منصوریان می ریختند و می گفتند این بازیکنان را منصوریان گرفته. حالا که تیم سه گل در یک بازی به ان زده همین ها نمی گویند علی قربانی را در اوج گم نامی منصوریان از نفت آورد. یا برای بازگرداندن جباروف از ان چقدر زحمت کشید و چقدر دعوا کرد. این ها انصاف نیست.* فقط منصوریان نه، همه مربیان ایرانیگفتم روی صحبت من فقط منصوریان نیست. بلکه باشگاه ما و برخی عناصر با همه مربیان ایرانی نامهربان هستند. مگر در ایران از نظر ب افتخار مربی بزرگتر از قلعه نویی داریم؟ در باشگاه ما قلعه نویی را هم زمینگیر د. مگر در باشگاه استقلال مظلومی یک شناسنامه برای این تیم نیست؟ پرویز خان را هم زمینگیر د و همین بلا را سر منصوریان هم آوردند و حالا برای مربی خارجی به به و چه چه می کنند. * چرا حقایق را وارونه جلوه می دهند؟دوستی در باشگاه هست که می گوید دربی را که با شفر به پرسپولیس باختیم خیلی بهتر از دربی بود که با منصوریان بردیم. این یعنی چه؟ مگر می شود باخت از برد بهتر باشد؟ تنها در صورتی این ادعا محقق است که فرد مدعی ضد استقلال باشد. در این صورت است که ش ت برای او بهتر از پیروزی اش جلوه می کند. به خدا این زشت است که از سر لجبازی حقایق را وارونه به خورد افکار عمومی بدهیم. ضمن این که مردم آنقدر باهوش هستند که خودشان بتوانند واقعیت را تشخیص دهند.* بعضی ها علیه منصوریان مصاحبه د چون پاسخ تلفنشان را ندادانتقاد من به برخی از پیش وتان است. این را می دانم بعضی از دوستان خود من چون به منصوریان تلفن می زدند و پاسخ تلفن شان را نمی داد می رفتند در رسانه ها علیه او مصاحبه می د. گویا برخی از اعضای باشگاه هم که از داخل باشگاه ضد منصوریان بودند به همین دلیل بود. همین مصاحبه ها فضا را برای منصوریان مسموم کرد و باعث شد ن یتی ها در فضای مجازی و سپس سکوها ایجاد شود. در واقع خود ما استقلالی ها کاری کردیم تا فضا برای خودمان روی نیمکت این تیم تنگ شود.* حق را از خودمان سلب کردیمدر زمان مربیگری قلعه نویی چند پیش وت خودمان مثل ایمان عالمی، ستار همدانی، مجید صالح و... در کنار او روی نیمکت می نشستند. در زمان مظلومی هم چند استقلالی مثل نوازی، دینمحمدی، ترابپور و ... روی نیمکت بودند. در زمان منصوریان هم این نیمکت مگاه، چینی و بابازاده رسیده بود. حالا ما پیش وتان آنقدر برای منصوریان فضا را نامساعد کردیم تا او رفت و شفر آمد. حالا با وجود شفر کدام یک از ما پیش وتان روی این نیمکت جای داریم؟بگذریم از بیژن طاهری که افتخار باشگاه است و اگر زور باشگاه و کمیته فنی نبود همین یکنفر هم روی نیمکت نبود. همین الان هم مطمئن هستم که شفر دانش خود را به طاهری منتقل نمی کند و حضور او در کادر فنی به احتمال زیاد فرمایشی است.حالا منِ پیش وتی که آنقدر زدم تا منصوریان برود، این کوچکترین شانسی که برای رسیدن به این نیمکت داشتم را هم از خودم گرفتم. در صورتی که اگر پروژه حضور منصوریان در استقلال ش ت نمی خورد بالا ه نوبت به دیگرانی مثل محمود فکری، مهدی پاشازاده، جواد ن ام، داود مهابادی و دیگر مربیان استقلالی که در لیگ یک فوق العاده کار می کنند می رسید و هر کدام از آنها در آینده سرمربی این تیم می شدند و چند پیش وت هم کنارشان می نشستند.* چرا فرهاد مجیدی را از باشگاه دور د؟مدیران باشگاه می توانستند فرهاد مجیدی که چهره ای برجسته در تاریخ باشگاه استقلال است را به کادر فنی اضافه کند. چرا مجیدی باید در اسپانیا کارآموزی کند و اینجا پسر شفر در کادر فنی استقلال باشد؟ چرا یک سرمایه مثل جواد ن ام که کاپیتان تیم ملی ایران بود نباید یکی از دستیاران شفر باشند؟ چرا باید مربیان درجه دهم کنار شفر باشند؟ چرا جای یکی مثل فرهاد مجیدی یا ن ام را پسر سرمربی گرفته است؟* مظلومی و منصوریان استقلالی هستند نه شفربه نظر من، استقلالی پرویز مظلومی است که سی،چهل سال در این تیم هم بازیکن بوده، هم دستیار و هم سرمربی. بعد از آن همه بی مهری که به او شد رفت و کوچکترین حاشیه ای برای تیم درست نکرد. حتی از بخش عمده ای از مطالباتش هم گذشت، شکایت نکرد و حتی مصاحبه هم بر علیه تیم نکرد. منصوریان استقلالی است که با این همه بی مهری رفت و حتی یک کلمه مصاحبه نکرد. اینها برای آن که نشان دهند استقلالی هستند نیازی ندارند شال آبی به گردن بیندازند و آن را ببوسند.* شفر می تواند مثل ژوزه باشدما در گذشته هم داشتیم مربیان خارجی که شال رنگی انداختن گردنشان و آن را بوسیدند اما پایشان را که از کشور بیرون گذاشتند برای گرفتن حق شان از طریق فیفا اقدام د و از دیناری از حقشان هم نگذشتند. شفر هم می تواند در آینده یکی مثل ژوه باشد. همان اتفاقی که ژوه برای پرسپولیس رقم زد را شفر یا شفر نوعی یا هر مربی خارجی دیگری برای استقلال یا هر تیم ایرانی رقم بزند.* برای حضور در ورزش از ایثارگری سوء استفاده نکنیممتاسفانه شیرینی صندلی های مدیریت آنقدر زیاد هست که بعضی ها برای ادامه نشستن روی آن به ایثارگری های خود متوسل می شوند. ایثارگری یک معامله است بین بنده و خدا و نباید از آن سوء استفاده کرد. اگر به این باشد من هم سابقه حضور در جبهه دارم و رزمنده هستم. چرا تا به حال هیچ کجا برای رسیدن به یک پست مدیریتی آن را مطرح ن ؟ یا فردی مثل اولیایی که هم خانواده شهید است و هم سابقه ایثارگری دارد و هم مبارز بوده.در استقلال نفراتی مثل اولیایی، واعظ آشتیانی، فتح الله زاده به مدیریت رسیدند و سالها در این تیم خدمت د با استفاده از توانمندی های مدیریتی شان بوده نه توسل به ایثارگری شان. به نظرم در خانواده استقلال افرادی چنین افرادی هستند که می توانند سکان مدیریت این باشگاه را بر عهده بگیرند. یا مدیران جوانی مثل میرشاد ماجدی که هم تحصیل کرده است، هم از خانواده این باشگاه است و هم از سابقه مدیریت در فوتبال برخوردار است.
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب مطالب متنوعی از جمله تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ، آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا، رکورد باورن ی استقلال در آسیا و راهنمای ثبت طرح ترافیک 97 می خوانیم.تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97آرژانتینی هایی که به رکورد بیش از 100 گل زده در سری آ ایتالیا رسیده اند.تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97بزرگنمایی 800 برابر سطح زیرین پای یک پشه در زیر میکروسکوپ!تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97باغ گلهای اصفهانتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97طوفان شن در شهر ریگانتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97توئیتر لیگ قهرمانان،با انتشار خبری اعلام کرد در بازی استقلال و العین ۹۰ هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند که در سال ۲۰۱۸ در قاره کهن بی سابقه بوده و یک رکورد محسوب می شود.تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97راهنمای ثبت نام متقاضیان طرح ترافیک ۹۷متقاضیان برای ثبت نام به سامانه اینترنتی my.tehran.ir مراجعه کنند.تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97حضور حاج محمود کریمی در اردو جهادی، شهرستان نهبندان استان اسان جنوبیتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97توئیت کنایه آمیز سفارت روسیه در لندن به ادعاهای مقامات انگلیسی درباره مسمومیت اسکریپال: در نبود شواهد، قطعا به پوآرو نیاز داریم!تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97بیرانوند نامه توقیف اموال باشگاه نفت را دریافت کردامتیاز باشگاه نفت به مزایده گذاشته می شود؟تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97ایرانی ها ماندگار ترین دانشجویان در هستند! ۹۲ درصد از دانشجویان ایرانی دوره ا در امریکا، پس از اتمام تحصیل، به کشور خود بر نمی گردند!رتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97طراحی و استفاده از میلیونها توپ سیاه پلاستیکی برای جلوگیری از تبخیر آب دریاچه ها توسط یک ایرانی در کالیفرنیا و بسیاری از کشورهای دنیاتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97مرحوم حاج سیداحمد در دوران عضویت در تیم فوتبال شاهینتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97بازار س ل ذهاب در آستانه سال نوتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97گوشت و مرغ و برنج را در بازار شب عید چند ب یمتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97سهم آپارتمان های با عمر زیر ۵ سال از کل معاملات آپارتمان های مس ی در شهر تهران نزدیک به ۵۰ درصد استتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97ساعات کار موزه سینما در ایام نوروز از 9 صبح تا 17 عصرموزه سینما 29 اسفند، اول فروردین و سیزدهم فروردین تعطیل است.تصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97نمودار تلفات حوادث رانندگی نوروز ۱۰ سال گذشتهتصویری عجیب از شپش زیر میکروسکوپ/ آرژانتینی های 100 گله در ایتالیا/ رکورد باورن ی استقلال در آسیا/ راهنمای ثبت طرح ترافیک 97حرکت کاروان گل در راستای استقبال از بهار در تهرانانتهای پیام/
سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به شرایط حال و حاضر باشگاه استقلال پرداخت و به احتمال شکایت فدراسیون آلمان از این باشگاه به خاطر لغو دربی و همچنین کار وینفرد شفر در فوتبال نتیجه گرای ایران واکنش نشان داد. افتخاری در این گفتگو اعلام کرد فعلا قرار نیست دستیار اسپانیایی شفر به ایران بیاید. وی همچنین با تاکید بر اینکه مشکلی با انتقادهای فرهاد مجیدی نداشته است، پیش شرط انتخاب مربیان استقلال را تشریح کرد. مشروح گفتگوی افتخاری با خبرنگار مهر در ذیل می آید:* خبرگزاری مهر - آقای افتخاری! پیش از ورود به بحث استقلال می خواهم بدانم آیا شما همچنان فوتسال را پیگیری می کنید؟ آیا در جریان نتایج تیم ملی در بازی های داخل سالن آسیا و بحث پاداش ها هستید؟- افتخاری: جا دارد یکبار دیگر قهرمانی ایران را تبریک بگویم. زمانی که تیم ملی به ایران بازگشت، با علی کفاشیان تماس گرفتم و گفتم تیم ملی را حمایت کند و در بحث کمک به این تیم، تلاش کند. ایشان هم قول داد که در هیات رئیسه فدراسیون بحث پاداشها را پیگیری کند. همچنین به سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی هم زنگ زدم و همان موقع به او تبریک گفتم. چند سئوال هم از او پرسیدم. به ناظم الشریعه گفتم راستش را بگو؛ آیا دلیل اینکه حریفان را با اختلاف گل ش ت می دادید به خاطر ترس و وحشت آنها بود یا اینکه تیم ما خیلی خوب بود؟! ناظم الشریعه هم گفت که ما تیم خوبی داشتیم و زور حریفان به ما نرسید. به سرمربی تیم ملی دورانی را یادآوری که از وی خواسته بودم در تمام استان ها استعدادی کند و حالا دارد ثمره این استعدادی و پشتوانه سازی را می بیند. ما در فوتبال و فوتسال ظرفیت و پتانسیل بالایی داریم که باید از آن استفاده کنیم.* فکر می کنید بتوانید این برنامه پشتوانه سازی را در استقلال هم پیاده کنید؟- من با آقای وینفرد شفر سرمربی تیم صحبت و گفتم می خواهم در استقلال کاری کنی که دیگر بازیکن از خارج وارد نکنیم! همانطور که گفتم کشورمان پر است از استعدادهای فوتبال و فوتسال. اگر یک مقدار ت بیشتر توجه داشته باشد و کمک کند، رشد ما در فوتبال چشمگیر خواهد بود.* به عنوان فردی که هم ورزشی است و هم به ت نزدیک است فکر می کنید چرا ت این توجه را به ورزش ندارد و حلقه مفقوده بین ت و ورزش کجاست؟- مشکلات اقتصادی. ت به خاطر ی ری مسائل که از سالهای قبل آنرا به ارث برده، فعلا با مشکلات اقتصادی مواجه است. با شناختی که از ت فعلی دارم اگر این مشکلات حل شود، قطعا به ورزش توجه ویژه خواهد داشت. الان هم ت دوست دارد کمک کند ولی دستش خالی است. باید از این بحران به سلامت عبور کنیم. بازیکنان هم باید در این راه صبوری داشته باشند.* شما به یکباره از فوتسال وارد استقلال شدید با این همه حاشیه و جنجال. فکر می کنید بتوانید از پس این کار سخت در استقلال بر بیایید؟- کار در استقلال برایم سخت نیست. من کارهای سخت تری را هم انجام داده ام ولی هواداران باید صبر و حوصله داشته باشند. ما امسال در استقلال دو کار اساسی انجام دادیم. اول اینکه بازیکنان خوبی گرفتیم و دوم اینکه مربی خوبی هم آوردیم. مطمئنم اگر زمان داده شود، استقلال به روزهای خوب گذشته بر می گردد و حتی می تواند به قهرمانی در آسیا برسد.* با این حال می دانید که کار برای مربی خارجی در این هیاهو، بی نظمی و نتیجه گرایی فوتبال ایران سخت است. آیا این مسائل را قبل از عقد قرارداد برای وینفرد شفر توضیح داده اید؟- شفر مربی حرفه ای است و کارش را بلد است. اگر مربی خارجی روی نیمکت باشد، حاشیه ها و اعتراضات کمتر می شود. مربیان داخلی وقتی روی نیمکت استقلال می نشینند، چون رقبای زیادی دارند، برایشان حاشیه سازی می شود و نمی گذارند آب خوش از گلویش پایین برود. شما نگاه کنید استقلال طی سالهای گذشته چقدر مربی ایرانی عوض کرده است. چند نفر سرمربی شدند و رفتند. به جای همکاری با مربیان، از آنها انتقاد می شود. معلوم است کار در این وضعیت برای مربی داخلی سخت می شود. گوش مربی خارجی از این حرفها پر است. شفر مربی باتجربه ای است و حرفه ای کار می کند.* آواز خواندن امید نورافکن بعد از تاخیر در تمرین استقلال با دستور شفر هم حس سر و صدا به پا کرد. آیا شفر همیشه همینطور شوخ است؟- اتفاقا شفر یک مربی کاملا جدی و با دیسیپلین است ولی بعضی کارهایش مثل همین مورد جنبه تنبیهی ندارد و می خواهد از نظر روحی با بازیکنان کار کند. باتوجه به اینکه امسال بازیکنان زیادی داریم، رقابت بین همه فشرده است و بازیکنان مجبورند به صد درصد آمادگی برسند. احساس کردیم در حال حاضر قدرت بدنی بازیکنان کم است و شفر دارد فشار می آورد.* در روزهای گذشته نام فرهاد مجیدی به عنوان گزینه اصلی دستیاری شفر مطرح شد ولی گفته می شود شما بعد از انتقادات مجیدی از مدیریت استقلال اجازه نمی دهید دستیار شفر شود. صادقانه بگویید چقدر این ادعا صحت دارد؟- اگر می خواستم به این مسائل توجه کنم که باید خیلی ها را رد می . اگر ملاک کار این چیزها باشد که اصلا نباید کار کنم. من انتقادات را به دل نمی گیرم و حتی از آن استقبال هم می کنم. اگر هم ی توهین کند که این توهین به خودش بر می گردد. مجیدی در تیم ملی ۵ سال بازیکن خودمان بود و او را از آن موقع می شناسم. ارتباط خوبی هم با مجیدی داشته ام. ملاک من انتقادات نیست. ملاک من تصمیم کمیته فنی است. ما یک کمیته فنی تشکیل داده ایم که قرار است درباره سرمربی و دستیارانش تصمیم بگیرد. باید به این کمیته احترام گذاشت. هر مربی هم بخواهد بیاید باید از یک ی رود شود. ما در انتخاب مربیان نه دخ می کنیم نه فشاری می آوریم.* تعدادی از اعضای کمیته فنی و پیش تان استقلال مخالف حضور مجیدی در استقلال هستند و می گویند ممکن است مثل منصوریان بسوزد. با این حال هر روز شاهدیم که نام مجیدی مطرح می شود. منشا این خبرها کجاست؟ آیا وزارت ورزش در این ماجرا نقشی دارد؟- من روز گذشته هم گفتم که وزارت ورزش اصلا و ابدا دخ ی در این مسائل ندارد. مجیدی بازیکن خوب و محبوبی در استقلال بوده است. هواداران هم او را از رسانه ها و من مدیرعامل می خواهند. هوادار می خواهد مجیدی برگردد ولی به هر حال انتخاب شدن به عنوان مربی ضوابطی دارد. کمیته فنی سوابق، اخلاق و رزومه را بررسی می کند و به گزینه ها نمره می دهد. اگر گزینه هایمان امتیاز لازم را به دست بیاورند، به نوعی قبول می شوند و در استقلال کار می کنند؛ اگر هم نیاورد کار نمی کند.* منظور شما از این صحبتها فرهاد مجیدی است؟- خیر، منظورم مجیدی نیست. به صورت کلی گفتم.* آیا شما با این نظر که گفته می شود مجیدی در صورت حضور در کادر مربیگری استقلال همانند منصوریان یا دیگر مربیان جوان می سوزد، موافقید؟- به هر حال نظرات شخصی است. وقتی مجیدی به تیم ملی آمد، ۱۷ سال سن داشت ولی مثل بازیکنان بزرگ بازی می کرد. او باوجود سن کم در زمین همانند باتجربه ها بود. این که دلیل نمی شود. ممکن است یک مربی جوان بیاید و نتیجه هم بگیرد.* گفته می شود شفر به حضور فرهاد مجیدی تاکید دارد و از شما خواسته مجیدی حتما در کادر فنی باشد.- خیر، شفر چنین درخواستی نداشته است. مطمئن هستم اگر شفر ی را بخواهد شخصا به من می گوید.* آیا حضور دستیار اسپانیایی شفر در استقلال قطعی است؟- فعلا نه. ما با شفر توافق کرده بودیم که دستیارانش ایرانی باشند ولی او می گوید یک دستیار از زمان کار در جاماییکا دارد که مبلغ قراردادش حتی از قیمت مربیان ایرانی کمتر می شود. شفر تاکید دارد این مربی کاملا با او از نظر فنی و تاکتیکی هماهنگ است. به شفر گفتم اولویت ما دستیار ایرانی است. اگر در داخل ایران ی را پیدا نکردیم آن موقع کمیته فنی رزومه این مربی اسپانیایی را بررسی می کند.* پسر شفر چه زمانی به ایران می آید؟- قبل از بازی این هفته پسر شفر در تهران خواهد بود.* یکی از مباحثی که گفته می شود استقلال را تهدید می کند، شکایت فدراسیون فوتبال آلمان به خاطر لغو دربی است. آیا این تهدید برای استقلال وجود دارد؟- همان موقع که دربی لغو شد این مباحث بود ولی الان فکر نمی کنم شکایتی کرده باشند. متاسفانه تصمیم برای برگزاری دربی در آلمان دیر گرفته شد. باید قبل از مطرح شدن خبر بازی، مجوزهای آنرا می گرفتند. متاسفانه اول خبر بازی را منتشر د و بعد دنبال مجوزها رفتند و به مشکل خوردند.* فکر نمی کنید یا مطمئنید که شکایتی در کار نیست؟- مطمئن نیستم ولی اگر شکایتی شده بود تا الان اطلاعاتی به دستمان رسیده بود.* آیا قراردادی برای برگزاری این بازی منعقد شده بود؟- ما یک قرارداد با صدا و سیما بسته بودیم که اگر بازی برگزار شد، پخش زنده بشود و درآمدش ۵۰ به ۵۰ تقسیم شود ولی قراردادی با آلمانی ها بسته نشد. شاید اسپانسر قراردادی با آلمانی ها بسته باشد که ابتدا باید مجوزهایش را می گرفت. به هر حال ما به اسپانسر پاسخگو نیستیم.* بحث بدهی تکلیفی ۸ میلیاردی باشگاه استقلال به اداره دارایی چیست؟ این بدهی از کجا جمع شده است؟- اول از همه باید بگویم خوشحال شدم کمیته تحقیق و تفحص مجلس وارد ماجرای پرونده های بدهی استقلال و پرسپولیس شده است و می خواهد گزارش ۱۰ سال اخیر باشگاه را بررسی کند. در اینصورت خیلی مسائل که الان گرفتارش هستیم شفاف می شود. یکی از مباحث جلسه روز گذشته هیات مدیره بدهی تکلیفی ۸ میلیارد تومانی بود که سال ۹۱ پرداخت نشده بود. بدهی تکلیفی یعنی از قرارداد بازیکن یا کارمند به بهانه مالیات برداشته شود ولی به اداره دارایی پرداخت نشود که این جرم است. الان دارایی یقه باشگاه را گرفته است. این باید رسیدگی شود و آقایان باید جواب بدهند که چرا این بدهی را پرداخت نکرده اند.آقایان به جای اینکه به فکر صحبت درباره من و مدیریت بنده باشند، بهتر است درباره این بدهی ها توضیح بدهند. این رقم کمی نیست که باید به دارایی بدهیم. چرا ما در این یک سال بدهی بر جای نگذاشتیم؟ معلوم است که اینها کوتاهی و سوء مدیریت بوده است. مجلس هم که شوخی ندارد. اگر این تخلفات برای مجلس مسجل شود، در صحن علنی مطرح می شود و به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.* صحبتی هم درباره نقش «دلال دبی نشین» در انتخاب سرمربی استقلال از سوی آقای واعظ آشتیانی مطرح شد. بعد از مصاحبه شما، وی اعلام کرد در صورت نیاز جزئیات بیشتری را در اینباره می گوید.- آن مصاحبه من کلی بود و اینطور نبود که بخواهم جواب واعظ را بدهم. من برای واعظ احترام زیادی قائلم و سالهاست که همدیگر را می شناسیم. قبلا هم گفتم که در انتخاب شفر اسطه ای در کار نبود و با شناختی که از این سرمربی داشتم، مذاکراتمان مستقیم صورت گرفت. به غیر از من، شفر و مترجم وی هیچ دیگری در مذاکرات نبود.* شاید منظور آقای واعظ آشتیانی از نقش دلال، پیش از شروع مذاکرات بوده؛ یعنی در مرحله معرفی و جور قرارداد با این سرمربی آلمانی.- اگر اینطور باشد که خیلی ها به من مربی معرفی د. اگر تلگرامم را باز کنم متوجه می شوید بیش از ۲۰ مربی به من برای استقلال معرفی د؛ مربیان مختلفی از برزیل، ایتالیا، کرواسی، آلمان و سایر کشورها. اینکه دلیل نمی شود اگر ی یک مربی معرفی کرد، در قراردادش نقش داشته باشد. ضمن اینکه بنده از زمان حضور در فدراسیون فوتبال شفر را می شناختم و در آن مقطع زمانی با وی توافق کردیم به تیم ملی ایران بیاید.اگر یک مربی می آوردند که این کاره نبود، آن موقع می شد گفت که واسطه و دلال در آن نقش داشته است نه وینفرد شفر که کل دنیا او را می شناسد و در خیلی از کشورها کار کرده است. این مربی ای نیست که دلال در آمدنش نقش داشته باشد.* مهمترین فاکتوری که باعث شد شما روی اسم شفر قانع شوید و او را برای استقلال انتخاب کنید چه بود؟- هم قیمت و هم رزومه شفر. ضمن اینکه شفر در تیم هایی که کار کرده بود، تاثیرگذار بود. احساس من این بود که شفر دنبال پول نیست و به کار علاقه دارد. او هرجا کار کرده، زحمت کشیده است.* به عنوان سئوال پایانی؛ آیا افرادی مثل فرانک رایکارد هم گزینه سرمربیگری استقلال بودند؟- خیر ایشان نبود. برای جذب مربیانی در این سطح باید به جیبتان نگاه کنید. شرایط ما طوری بود که نمی توانستیم اینقدر پول بدهیم. ما در این وضعیت، بهترین گزینه را آوردیم و خوب مدیریت کردیم. مذاکرات ما با شفر برد - برد بود.
بالا ه طاقت وینفرد شفر به سر رسید و او روز قصد داشته از سرمربیگری استقلال استعفا بدهد.فریادهای شفر در باشگاه استقلال؛ افتخاری کجاست؟ می خواهم استعفا بدهم!تیتر 20 - خبرهایی که به سایت نود رسیده حاکی از آن است که وینفرد شفر، سرمربی آلمانی استقلال روز قرار بوده تا با افتخاری مدیرعامل باشگاه جلسه ای داشته باشد اما او از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعدازظهر معطل مانده و افتخاری حتی جواب تلفن او را هم نداده است. شفر که به شدت عصبانی بوده قصد استعفا داشته است و می خواسته شب از ایران خارج شود اما چون پاسپورت او در اختیار دبیرخانه باشگاه استقلال بوده شفر در تهران مانده است. ظاهرا بی برنامگی در باشگاه استقلال او را حس شاکی کرده است.وقتی شفر عصبانی شددر حالیکه پس از برد پر گل استقلال مقابل ان، همه چیز خوب به نظر می رسید، اما وینفرد شفر به شدت نگران وضعیت تیم استقلال، اردوی نیم فصل و نقل وانتقالات است. همانطور که گفته شد شفر از بی برنامگی و اختلاف در هیات مدیره عصبانی شده و قصد استعفا داشته است. یکی از دلایل اصلی ناراحتی شفر لغو اردوی دوبی استقلال بوده است. شفر با توجه به ارتباط هایی که در امارات داشته در دوبی اردو و بازی دوستانه هماهنگ می کند اما باشگاه به او اعلام می کند به دلیل مشکلات مالی امکان برگزاری اردو در دوبی وجود ندارد. این در حالی است که شفر به باشگاه اعلام کرده که با مبلغ یک پنجم هزینه اردوی کیش، تیم را به دوبی می برد. البته ظاهرا اول باشگاه با اردوی دوبی موافقت می کند اما به یکباره روز چهارشنبه به شفر اعلام می شود که امکان برگزاری اردو در دوبی وجود ندارد. نکته عجیب این است که دو روز قبل پندار توفیقی از امارات با شفر تماس می گیرد و از او در مورد تعداد اتاق های مورد نیاز در هتل می پرسد که شفر می گوید به من گفته شده اردو لغو شده و تو داری برای چه انی هتل رزرو می کنی؟وقتی افتخاری جواب شفر را نمی دهدشفر چند هفته ای است که می خواهد با افتخاری جلسه بگذارد اما نه افتخاری جواب او را می دهد و نه اعضای هیات مدیره در این باره حاضرند با شفر جلسه بگذارند. ظاهرا قرار بوده پیش از بازی با ان، باشگاه به شفر و دستیارانش پرداختی داشته باشد اما این وعده باشگاه عملی نشد و شفر به باشگاه اعلام کرد اگر تعهدات پرداخت نشود حاضر به کار نیست. در نهایت افتخاری مجبور شد که با پرداخت بخشی از تعهدات کادرفنی خارجی استقلال را راضی کند و آنها یکی دو روزی آرام شوند. اما روز شفر به سیم آ زد و در دنبال کاغذ برای نوشتن استعفا گشت! شفر نگران نقل و انتقالات هم هست و لیست ید بازیکنان در نیم فصل و بازیکنان وجی را هم هنوز نتوانسته به افتخاری بدهد. شفر روی نظم و برنامه ریزی تاکید ویژه ای دارد و از شرایط حال حاضر استقلال به شدت ناراحت و دلخور است.استقلال زمین تمرینی نداردنبود یک زمین خوب برای تمرین هم به دلخورهای شفر افزوده است. استقلالی ها در زمینی تمرین می کنند که قبل از استقلال، تیم دیگری در آن تمرین می کند. شفر می خواهد بیش از یک ساعت و نیم در زمینش تمرین کند اما نمی تواند این زمان را افزایش دهد. در قرارداد شفر هم بندی هست که او نمی تواند علیه مدیران و کمبودها مصاحبه کند وگرنه محروم خواهد شد. ظاهرا شفر در حال بررسی پیشنهادهای دیگری است و امکان ماندن او در استقلال با این شرایط زیاد نیست.ناراضی از مترجمشفر از مترجمش هم ناراضی است. مترجم آلمانی شفر، حرفهای او را بهطور دیگری ترجمه می کند و ظاهرا شفر متوجه شده که مترجم طبق تقاضای باشگاه ترجمه را انجام می دهد. سرمربی آلمانی های ترجمه اش را برای مترجم مورد اعتمادش در آلمان فرستاده و او متوجه شده حرفهایش طور دیگری ترجمه می شوند. او مترجم قبلی را رد کرده و گفته مترجمی که باشگاه به او معرفی کند را نمی خواهد و گفته مترجم مورد اعتماد خودم را می خواهم. علاوه بر همه اینها او هنوز در هتل زندگی می کند و باشگاه نتوانسته برای او یک آپارتمان اجاره کند و به همین دلیل شفر به شدت عصبانی است و عقیده دارد باشگاه فقط به او وعده می دهد. با این اوصاف اگر باشگاه استقلال نتواند شفر را راضی کند، به زودی شاهد ج زودهنگام او از استقلال خواهیم بود!/وبسایت نود