جعل پست اینستاگرامی محسن تنابنده برای ت یب پایتخت

ع های اینستاگرامی برای گرفتن تعداد لایک بیشتر باید متفاوت باشند. ایده برخی کاربران، ثبت تصاویر ماجراجویانه و نمایش جرات خود در خو دن در مکان های خطرناک است. درون یک صفحه اینستاگرامی با نام you did not sleep there با این دسته از کاربران شوخی شده است.هر چیزی که در اینستاگرام می بینید وما حقیقت ندارد. این روزها، کاربران زیادی تلاش می کنند به کمک عکاسی از بهترین زاویه ممکن و با استفاده از بهترین ها، دیگران را به شگفت انگیز بودن زندگی خود قانع کنند! اگرچه ما تنها یک ع زیبا از آن ها در این شبکه اجتماعی می بینیم، اما حقیقت این است که تصویر بارگذاری شده از بین صدها ع ثبت شده انتخاب شده است.در یک صفحه اینستاگرامی با نام “you did not sleep there” (تو آنجا نخو دی) با دسته ای از کاربران این چنینی شوخی شده است. ایده این صفحه در سال 2015 به ذهن لوئیسا جفری (luisa jeffery) رسید. او که به همراه دوستان خود به سفر خارج از شهر رفته بود، از نحوه ثبت ع های اینستاگرامی دوستانش متعجب شد. یکی از آن ها در سفر پیشنهاد داد تنها به منظور گرفتن ع برای یک ده فروشی باز، چادر را ب ا کنند.ع های اینستاگرامیلوئیسا متوجه شد بیشتر شگفتی هایی که در تصاویر اینستاگرامی دیده می شود تنها با هدف ثبت همان ها ایجاد شده و اتفاقی نبوده اند. از طرفی دیگر این صحنه ها محدود هستند. به عبارت دیگر در این نمونه، آن ها از چادر استفاده نکرده و آن را تنها برای گرفتن ع های اینستاگرامی ب ا کرده اند.همچنین بخوانید:زیباترین و وحشتناک ترین تصاویر جهان طبیعت در سال 2017لوئیسا بعد از برگشتن به خانه تصمیم گرفت با ایجاد یک حساب کاربری مخصوص در اینستاگرام، ترفندهای کمپرها برای گرفتن ع های اینستاگرامی زیبا را زیر سوال ببرد. همانطور که از نام صفحه او مشخص است، منظور لوئیسا این است که آن افراد در کمپ های ادعا شده درون ع نخو ده و آن ها را تنها برای ثبت چند تصویر مخصوص شبکه های اجتماعی ب ا کرده اند.همچنین بخوانید:مجموعه ای بی نظیر از بهترین تصاویر حیات وحش در سال 2017البته نه تنها لوئیسا، بلکه ما نیز می دانیم افراد ماجراجوی زیادی وجود دارند که با جرات تمام، در کمپ هایی خاص می خوابند، به همین دلیل تمامی ع های اینستاگرامی درون صفحه وی وما ساختگی نیستند. او تنها قصد دارد به شیوه ای متفاوت با دیگران شوخی کند. در ادامه گالری تصاویر قرار گرفته در صفحه اینستاگرامی او را مشاهده می کنیم.گالری ع های اینستاگرامی کمپرهای ماجراجوع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
ع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامیع های اینستاگرامی
اتاق خبر 24: جعل یکی از جرایم بسیار مهم است و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.جعل در لغت به معنی دگرگون ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آف ،وضع ، ساختن و ایجاد به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات ی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.جرم جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟ در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا اشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».
این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد
عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منع می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .
• الف – انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
• ب – از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است
1. موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
2. جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
3. باید امکان مشتبه و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
• ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است
1.منظور از رکن ضرر ، وماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم وم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
2.در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و ب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، وماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
3.در ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.
عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از ی و باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد
1.برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
2.برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
3.شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.
استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله » و نظایر آنها محقق می گردد.برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید
1.ماهیت جعلی سند یا نوشته … احراز شود.
2.برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
3.قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .
در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535 در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران
عنوان چهارم از باب آ قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی ت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های تی بحث می کند.تعریف جعل
قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که شه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»
با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:
1.تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف چیزی است که واقعیت ندارد.
2.متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
3.قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
4.قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
5.قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است. گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم ی ان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود.
تطبیق: در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن ی ان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن
ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد
1.یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
2.یا به صورت اعتیادی .
3.یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»
این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات تی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو ح متصور است :
•الف ) ح ساده: تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
• ب ) ح مشدد: هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
1.امین قدرت عمومی یا به خدمت عمومی و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
2. به صورت اعتیادی باشد. یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
3.به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )
تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول
مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد:« نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.
این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »
این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه ح وجود دارد ی که جعل می کند ( جاعل) ، ی که نگهداری می کند ( نگهدارنده ) ، و ی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو ح برای آن در نظر گرفته است :
1.ح ساده: که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
2.ح مشدد: در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .
تطبیق: در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ، نوعی نگهداری است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول تی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت تی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت تعداد اسناد مذکور است.
جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن
مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا یتش ، اقدام می نماید»
قانونگذار ابتدا جعل اسناد عمومی یا رسمی یا اسنادی که توسط مقام عمومی تنظیم شده اند را بیان می دارد که مستوجب 10 سال حبس و 1 میلیون یورو جزای نقدی است که این جعل ساده است که توسط افراد عادی صورت می گیرد و سپس مجازات استفاده از اسناد مجعول را بیان می دارد. و در آ ماده جعل مشدد اسناد مذکور توسط یک خدمت عمومی در اجرای وظایف قانونی اش را یک جنایت عادی می داند و مجازت آنرا 15 سال حبس جنایی عادی و 1 میلیون 500 هزار یورو جزای نقدی بر می شمارد. در فرانسه جرایم را به خلاف ، جنحه ، جنایت ، پلیسی تقسیم می کنند. در اینجا جعل ساده را یک جنحه و جعل مشدد را یک جنایت بر شمرده است.حال اگر کارمند باشد اما در راستای انجام وظایف قانونی اش نباشد این جعل ساده است نه جعل مشدد.
تطبیق : در این رابطه در قانون مجازات ی ایران در مواد 532 ، 533 ،534 ، 535 به ذکر جعل در اسناد رسمی توسط مامران تی درحین اجرای وظایف قانونی ، جعل اسناد رسمی توسط افراد عادی ، و استفاده از اسناد رسمی مجعول پرداخته است . در ایران در ماده 532 جعل مادی و ماده 534 جعل معنوی را ذکر کرده است و مجازات آنها را حبس از یک تا 5 سال + جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال + مجازاتهای اداری +جبران خسارت وارده میداند. و مجازات افراد عادی در جعل اسناد رسمی را علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی می داند. و مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند.
در نگاهی تطبیقی می توان گفت که در هر دو قانون جعل اسناد رسمی به دو دسته تقسیم می شود : 1 . جعل ساده یا جعل توسط افراد عادی 2 . جعل مشدد یا جعل توسط ین تی در راستای وظایف قانونی لیکن تشدید مجازات در فرانسه باعث تبدیل یک جنحه به جنایت شده است ولی در ایران یه علت عدم تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه ، جنایت اینگونه نیست. مجازات قانونی اینگونه اسناد در فرانسه شدید تر است چه در مورد افراد عادی و چه در مورد ان ت . و نکته آ د راین ماده مجازات استفاده ار اسناد مجعول است که قانونگذار فرانسه در هر مورد همان مجازات را در نظر گرفته است ولی قانونگذار ایرانی مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول توسط ت و افراد عادی را یکی دانسته که همان مجازات جعل افراد عادی است که بهتر بود به ان تی مثل افراد عادی نگاه نمی کرد و مجازات شدید تری را در نظر می گرفت.اقدام به دادن متقلبانه یک سند ( تهیه )
ماده 5 – 441 قانون فرانسه مقرر میدارد که :« اقدام به دادن متقلبانۀ یک سند صادره از یک قدرت عمومی برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، به دیگری ، مست م پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است . این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک افزایش می یابد هرگاه جرم ، ارتکاب یابد :
1.یا بوسیلۀ شخص امین قدرت عمومی یا به یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش.
2.یا به صورت اعتیادی .
3.یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب جرم از مجازات. »
قانونگذار فرانسه در کنار انی که مرتکب جعل می شوند افراد دیگری را از جمله انی که در جعل دخ ی ندارند ولی تهیه این اسناد را که به صورت متقلبانه باشد را به عنوان یک عمل مستقل در نظر گرفته است.عنصر مادی در اینجا فعل تهیه است سوء نیت عام آن علم به اینکه با قصد تقلب این اسناد را فراهم کرده و سوء نیت خاص آن این فراهم تصدیق یک حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز ، برای شخص معینی است . قانونگذار مثل موارد قبل از حیث مرتکب قائل به دو دسته شده است.
1.اگر توسط افراد عادی صورت گیرد مجازت خفیفتری دارد و جعل ساده محسوب می شود.
2.اگر یک خدمت عمومی در اجرای وظایفش یا بصورت اعتیادی یا برای تسهیل ارتکاب یک جنایت یا فرار مرتکب باشد مجازات آن افزایش می یابد .
تطبیق : در قانون ایران چنین موردی جرم انگاری نشده است.
اقدام به تحویل ناروای یک سند و اقدام به ارائه یک اطلاع نادرست توسط ادارۀ عمومی
ماده 6 – 441 قانون جزا فرانسه اعلام میدارد : « اقدام به تحویل ناروای یک سند که برای تصدیق یک حق ، یک هویت یا یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، تهیه شده است ، توسط یک ادارۀ عمومی یا ارگانی که به خدمت عمومی است ، به هر شکل متقلبانه ای که صورت گیرد ، مستوجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است . به همین مجازاتها محکوم می شود ، اقدام به ارائۀ یک اطلاع نادرست ، به قصد تحصیل یک اعتبار ، پرداخت یا امتیاز ناروا ، از یک ادارۀ عمومی یا موسسه ای که به خدمت عمومی است»
قانونگذار به دو مطلب اشاره دارد اول اینکه گاهی سازمانهای تی و یا خدمات عمومی اسنادی را که به نوعی مجعول می باشد را منتشر میکند و یا افراد به نحوی به این اسناد دسترسی پیدا می کنند . سازمانهای تی و یا خدمات عمومی که این اسناد توسط آنان بصورت متقلبانه و مجعول در اختیار دیگران قرار می گیرد ، مرتکب این جرم هستند و این اسناد ، اسناد هویتی ، اثبات حق ، عنوان و وافقت با یک مجوز هستند. دوم ارائۀ اطلاعات نادرست به منظور دستی به ی ری از حقوق و مزایا از جمله اعتبار و امتیاز … که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده است.مثلاً افرادی که برای دستی به کمکهای مالی که ت در بعضی از موارد مقرر میدارد مدارکی را بر خلاف حقیقت تهیه می کند و سازمان تی یا خدمات عمومی به استناد آن اعلام کمکهای مالی را در نظر می گیرد این عمل یک عمل مجرمانه است.
جعل و ایجاد استشهادیه غیر واقعی و استفاده از آن
ماده 7 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد: « علاوه بر مواردی که در این فصل ، پیش بینی شده است ، به یک سال حبس و یکصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، اقدام به :
1. به وجود آوردن یک استشهادیه یا تصدیقی که بیانگر افعال مادی غیر واقعی است.
2. جعل یک استشهادیه یا تصدیقی که در اصل ، حقیقی است .
3.استفاده از یک استشهادیه یا تصدیق غیر واقعی یا جعلی .
این مجازاتها به سال حبس و سیصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد هرگاه جرم به منظور وارد خسارات به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری ، ارتکاب می یابد. »
قانونگذار فرانسه طبق معمول این جرم را به دو دسته تقسیم کرده است : 1 – مجازات ساده : بوجود آوردن یک استشهادیه غیر واقعی ، جعل یک استشهادیه که در اصل حقیقی است ، و استفاده از آن دو دارای مجازات 1 سال حبس و 100 هزار یورو جزای نقدی . 2- مجازات مشدد : هرگاه جرم به منظور وارد خسارت به خزانۀ عمومی یا ذمۀ مالی دیگری باشد مجازات آن افزایش می یابد.
تطبیق : قانونگذار ایرانی در ماده 540 ق. م.ا مقرر می دارد : « برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانۀ ت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» که در اینجا فقط جرم انگاری تصدیق نامه های خلاف واقعی را داریم که موجب اضرار اشخاص ثالث و خزانه تی شود را داریم و ح ساده قانون فرانسه را نداریم . در تعیین مجازاتها هم در فرانسه حبس و جزای نقدی توام پیش بینی شده است ولی در ایران شلاق یا جزای نقدی را در نظر گرفته است قانون فرانسه از حیث مجازات شدیدتر عمل کرده است.و نکته دیگر اینکه فرانسه برای استفاده از تصدیق نامه های خلاف واقع نیز همان مجازات را در نظر گرفته است و در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد.جعل و ایجاد استشهادیه توسط کارمند ، ارائۀ پیشنهاد ، تصدیق نامه خلاف واقع پزشک
ماده 8 -441 قانون جزای فرانسه بیان می دارد : « به دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود اقدام شخصی که در اجرای وظایفش عمل می کند ، به درخواست یا قبول مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای ایجاد یک استشهادیه یا تصدیق که بیانگر اعمال مادی غیر واقعی است.
به همبن مجازاتها محکوم می شود، اقدام به ارائۀ پیشنهادات مذکور در پاراگراف قبل یا به کار گیری اعمال خشونت یا تهدیدات یا ارائۀ مستقیم یا غیر مستقیم پیشنهادات ، وعده ها ، هبه ها ، هدیه ها ، یا هر گونه امتیازی برای واداشتن شخصی که در اجرای وظیفه اش اقدام می کند به اینکه یک استشهادیه یا تصدیقی را به وجود آورد که اشاره به اعمال غیر واقعی دارد.
این مجازات به پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود ، هرگاه شخص مذکور در دو پاراگراف قبل ، مشغول حرفۀ پزشکی یا بهداشتی باشد و گواهی جعلی ، اعمال غیر واقعی مخفی را تایید کند یا به صورت دروغین ، وجود یک بیماری ، معلولیت یا وضعیت حاملگی را تصدیق نماید یا نشانه های دروغین در مورد منشا یک بیماری یا معلولیت یا علت یک فوت را فراهم کند. »
این ماده سه مورد را جرم انگاری کرده است . اول در مورد افرادی است که در اجرای وظایفش به درخواستها ، وعده ها …. توجه کند و یک استشهادیه غیر واقعی را پدید آورد. دوم انی که این پیشنهاد را مطرح می کنند نیز به همین مجازات محکوم می شود . تطبیق : در قانون ایران چنین چیزی را نداریم بلکه این مورد را از مصادیق رشا و ا می دانیم و برای آن تعیین مجازات می کنیم. سوم در باره پزشکانی است که گواهی جعلی می دهند یا اعمال غیر واقعی را تایید میکنند یا تصدیق دروغین یک بیماری،
تطبیق: قانونگذار ایران در ماده 539 ق.م.ا مقرر می دارد : « هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.» قانونگذار فرانسه تصدیق نامه خلاف واقع پزشکان را به منظور خاصی ذکر نکرده است اما قانونگذار ایرانی تصدیق نامه خلاف واقع را در صورتی جرم می داند که برای مقاصد خاصی از جمله معافیت از خدمت و نظام وظیفه و تقدیم به مراجع قضایی باشد و سایر موارد جرم انگاری نشده است . نکته دیگر اینکه تصدیق گواهی خلاف واقع در صورت اخذ وجه در ایران باعث تغییر در مجازات و عنوان مجرمانه می شود در حالی که در فرانسه چنین نیست.شروع به جرم
ماده 9 – 441 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :« شروع به جرایم مذکور در مواد 1-441 ، 2-441 ،4-441 تا 8-441 ، همین مجازاتها را در پی دارد. »
قانونگذار فرانسه شروع به جرم را در همه جرایمی که ذکر شد پذیرفته است و همان مجازات را در نظر گرفته است جز ماده 3 -441 در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول که برای آن شروع به جرم متصور نشده است.مجازات شروع به جرم در نظر گرفته در قانون فرانسه همان مجازات مقرر در مورد جعل است اما در قانون ایران مجازات آنرا حداقل مجازات در نظر گرفته در هر جرم میداند. نکته قابل توجه اینکه شروع به جرم در استفاده از سند مجعول را پذیرفته است ولی در ایران در مورد پذیرفتن شروع به جرم استفاده از سند مجعول تردید وجود دارد.مجازاتهای تکمیلی
ماده 10 – 441 قانون فرانسه برای اشخاص حقیقی مجازاتهای تکمیلی زیر را در نظر گرفته است: « اشخاص حقیقی که برای ارتکاب جنایات و جنحه های مذکور در این فصل ، مجرم شناخته می شوند ،همچنین ممکن است مجازات های زیر را تحمل نمایند :
1.محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی ، بر اساس را ارهایی که در ماده26-131 پیش بینی شده است.
2. محرومیت از انجام یک وظیفۀ عمومی یا فعالیت حرفه ای یا اجتماعی ، بر اساس را ارهایی که در ماد 27-131 پیش بینی شده است .
3.اجتناب از بازار های عمومی .
4.مصادرۀ چیز هایی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مورد نظر بوده است یا چیزی که از راه ارتکاب جرم ، به دست آمده است بجز اموالی که قابل استرداد است .»
تطبیق : در قانون مجازات ی مجازاتهای تکمیلی بیان نشده است و فقط مجازاتهای تبعی را داریم که نیازی به ذکر آنها در حکم دادگاه نیست.
محرومیت از سرزمین فرانسه
ماده 11-441 قانون جزای فرانسه اعلام می دارد: « محرومیت از سرزمین فرانسه ، ممکن است در شرایط مذکور در ماده 30- 131 ، برای همیشه یا برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر ره ساله ، علیه هر بیگانه مورد حکم قرار گیرد که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم موضوع این فصل ، مجرم شناخته می شود .»
مجازاتی است که برای مرتکب بیگانه ای که هر یک از جرایم مذکور را انجام دهد در ایران چنین موردی در نظر گرفته نشده است .
مجازات اشخاص حقوقی
قانون فرانسه مجازات اشخاص حقوقی را چنین برشمرده است :« اشخاص حقوقی ، ممکن است در شرایط مذکور در ماده 2-121 ، به خاطر ارتکاب جرایم موضوع این فصل ، دارای مسئولیت کیفری اعلام شوند.مجازاتهایی که اشخاص حقوقی تحمل می کنند، عبارت است از :
1.جزای نقدی ، بر اساس را ارهایی که در ماده 38-131 پیش بینی شده است.
2.مجازاتهای مورد اشاره در ماده 39-131 .
محرومیت مذکور در پاراگراف دوم ماده 39-131 نسبت به فعالیتی اعمال می گردد که در اجرای آن ، جرم رخ داده است .»
این ماده بیانگر این موضوع است که قانونگذار فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است . یعنی شخص حقیقی به نام شخص حقوقی عملی را انجام می دهد که این عمل مجرمانه است به استثنای ت در جایی که اعمال حاکمیت می کند . نکته قابل ذکر اینست که پذیرفتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت شخص حقیقی نیست.
تطبیق : در حقوق ایران چنین مسئولیتی پذیرفته نشده است .
فصل دوم کتاب چهارم فرانسه راجع به جعل پول است . در ماده 1- 442 در مورد جعل پولهایی است که د رفرانسه و کشورهای دیگر رایج است. ماده2 -442 به تجارت با پولهای تقلبی اشاره دارد و اگر در قالب باند سازمان یافته صورت گیرد مجازات جنحه ای به مجازات جنایی تبدیل می شود. ماده 3 -443 در مورد جعل پولهایی که در فرانسه یا کشورهای دیگر رواج ندارند. ماده 4 -442 و 5 -442 در مورد ترویج علامت پولی غیر مجاز و نگهداری وسایل و مواد تولید پول است. ماده 6 -442 در مورد جرم تجارت با اشیای شبیه علامتهای پولی است. ماده 7 -442 در مورد به جریان انداختن علامتهای پولی تقلبی و جعلی بعد از آگاهی از واقعیت.و در مواد 8-442 ، 9-442 ، 10 -442 به ترتیب که شروع به جرم ، عذر معافیت از مجازات ، عذر تخفیف دهنده را ذکر می کند.
تطبیق : قانون مجازات ی در مواد 518 ، 519 ، 520 به تهیه و ترویج سکه قلب پرداخته است و در بند 5 از ماده 525 و ماده 526 به جعل اسکناس و استفاده از آن پرداخته است . در مقایسه دو قانون می توان گفت که مصادیق قانون فرانسه بیشتر است ولی در عوض مجازات قانون ایران شدیدتر است تا جایی که در بعضی از موارد مجازات را در بر می گیرد. و در هر دو معاذیر معاف کننده وتخفیف دهنده وجود دارد.
فصل سوم عنوان جعل در فرانسه به جعل اسنادمالی صادره از سوی ت اختصاص دارد. ماده 1- 443 مربوط به جعل اسنادی است که از سوی خزانه صادر می شود ، ماده2-443 در مورد جعل و تجارت تمبرهای پستی و اسناد مالی است ، ماده 3-443 در مورد تقلید اسناد یا اوراق بهادار دیگر است ، 4-443 در مورد جعل و تقلید اسناد بهادار خارجی است.
تطبیق : در قانون ایران می توان به بند های 3 و 4 ماده 525 ق.م.ا اشاره کرد .که دربارۀ جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانۀ تی و جعل منگنه یا علامتی برای تعیین عیار طلا یا نقره.که مجازات آن 1 تا 10 سال حبس است و قوانین دیگر مشاهده نمی شود.
فصل چهارم پیرامون جعل علامتهای تی است. ماده 1 – 444 در مورد جعل و تقلب د رمهر و تمبر تی است ، ماده 2 -444 در مورد استفاده از این اشیاست ، ماده 3 – 444 به جعل مهرها و علامات و تمبرهای رسمی اختصاص دارد و ماده 4 – 444 استفادۀ متقلبانۀ از مهرها و علامات و تمبرها ی رسمی را جرم انگاری کرده است.
تطبیق : قانون ایران در بند 2 مادۀ 525 ق.م.ا به جعل و استفاده از مهرو تمبرو علامت ادارات تی اشاره دارد و در مواد 528 و 529 ق.م.ا به ترتیب به جعل و استفاده از مهر و تمبر و علامت نهادهای عمومی غیر تی و جعل مهر و تمبر و علامت شرکتهای غیر تی مطابق قانون اشاره دارد. نکته قابل توجه اینکه قانونگذار فرانسه در این باره از روش قبلی خود ع کرده و برای استفاده متقلبانه ازمهرها و… مجازات جداگانه ای را در نظر گرفته است .
در قانون ایران مواردی وجود دارد که در قوانین دیگر دیده نمی شود از جمله :
1.ماده 524 ق.م.ا در بارۀجعل امضا ، مهر و فرمان ی یا روسای سه گانه.
2.ماده 527 ق.م.ا دربارۀ جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن .
3 ماده 537 ق.م.ا دربارۀ ع برداری از کارت شناسایی .
4.ماده541 ق.م.ا در بارۀ شرکت فرد به جای داوطلب اصلی در آزموننتیجه گیری
برای تقسیم بندی جرایم جعل ، ملاکهای مختلفی وجود دارد از جمله رسمی یا غیر رسمی بودن سند یا نوشته ، کارمند یا غیر کارمند بودن جاعل و مادی یا معنوی بودن در حقوق ایران ، و در فرانسه علاوه بر موارد بالا جنایی یا جنحه ای بودن درجۀ جرم مطرح می شود. قانونگذار فرانسه با تسلط بهتر و بیشتری مبادرت به تنظیم مواد مربوط به جعل نموده است و در هر مورد طبقه بندی را رعایت کرده است به این ترتیب که ابتدا نوع نوشته ( تی و غیر تی ) را ، دوم مرتکب ( کارمند یا غیر کارمند ) را ، و سوم مجازات (ساده و مشدد ) ، ( جنحه یا جنایت ) را ذکر کرده است . اما در ایران آشفتگی بسیار زیاد است مادی و معنوی را ذکر کرده که به عقیدۀ افرادی نیازی به ذکر این موارد نبوده است .در فرانسه هر جا که سخن از جعل نموده است استفاده از آنرا نیز ذکر کرده است و همان مجازات را در نظر گرفته است ، قانون ایران نیز اینگونه عمل کرده است به جز دریک مورد و آن ماده535 ق.م.ا است که برای آن مجازات کمتری را برای استفاده کننده کارمند در نظر گرفته است. و در استفاده از سند مجعول علم به جعلی بودن را ضروری دانسته است در حالی که قانون فرانسه یه این مورد اشاره نکرده است به این خاطر که علم داشتن یکی از بدیهیات است و نیازی به ذکر آن نبود. در قانون ایران تعریفی ار جعل ارائه نشده است و به بیان مصادیق اکتفا کرده است اما فرانسه جعل را تعریف نموده بدون اینکه بخواهد آنرا در چیزی منحصر کند و مصادیق آنرا بیان کند . قانونگذار فرانسه مجازات شروع به جرم را همان مجازات ها می داند و شروع به استفاده از سند مجعول را نیز متصور می شود در حالی که قانونگذار ایرانی مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات مربوط به هر مورد در نظر میگیرد و به نظر می رسد در مورد شروع به استفاده از سند مجعول تردید دارد که به ظور صریح به آن اشاره نمی کند. قانونگذار فرانسه برای اشخاص مختلفی که ممکن است به نوعی در جعل همکاری داشته باشند بطور مستقل جرم انگاری کرده است مثلا جاعل ، نگهدارنده ، تهیه کننده ، استفاده کننده ، ت ، تسهیل کننده … بطوری که هر ی که به نحوی در این رابطه دست دارد از زیر بار مجازات فرار نکند چون جرمی است علیه اعتماد عمومی و برای آن موارد فراوانی را جرم انگاری کرده است تا خدشه ای به آن وارد نشود . قانون فعلی ایران ترجمه کامل قانون سابق فرانسه است و همان مواردی را که آن قانون جرم شناخته است جرم می داند ، با اینکه در قانون ایران نیز این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است ولی همانند قانون جدید فرانسه چنین جرم انگاریهایی ندارد البته قابل ذکر است که بعضی از این موارد زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شود .
پدر شدن محسن تنابندهعلیرضا خمسه در برنامه من و شما در برج در مورد پدر شدن محسن تنابنده حرف هایی زد که جنجالی شد.ماجرای پدر شدن محسن تنابنده که جنجالی شدروز علیرضا خمسه بازیگر سریال پایتخت مهمان برنامه من و شما در برج بود و در گفتگو با مجری برنامه درباره محسن تنابنده صحبت هایی کرد که حواشی زیادی دربر داشت.علیرضا خمسه رازی را از محسن تنابنده فاش کرد و در این برنامه به پدر شدن محسن تنابنده اشاره کرد.علیرضا خمسه در برنامه من و شما راز محسن تنابنده را فاش جری برنامه من و شما در بخشی از گفتگو با علیرضا خمسه گفت :باید یک تبریک ویژه به محسن تنابنده نقی معمولی سریال پایتختبگوییم که قرار است پدر شوند و ما این خبر را از بابا پنجلی شنیده ایم که علیرضا خمسه گفت :قرار بود این خبر جایی فاش نشود که محسن باید من را ببخشد چون آلو در دهان من خیس نمیخورد.بعد از این برنامه حواشی زیادی پیرامون این صحبت علیرضا خمسه رخ داد و خبر پدر شدن محسن تنابنده در فضای مجازی دست به دست شد و باعث شد علیرضا خمسه در یک گفتگو این خبر را تکذیب کند و بگوید که لحن ادای این جمله در برنامه من و شما صحیح نبوده است.پدر شدن محسن تنابندهعلیرضا خمسه و محسن تنابنده در پایتختبرج هر هفته میزبان برنامه من و شما است که در شبکه شما روی آنتن می رود. سیداحمد حجازی کارگردانی و هادی قندی تهیه کننده برنامه تلویزیونی «من و شما» را بر عهده دارند. این برنامه از هنرمندان مختلف دعوت کرده و پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی و شخصی با آنها به گفت و گو می پردازد.درباره زندگی محسن تنابنده بیشتر بدانیدمحسن تنابنده بازیگری که او را با نقش نقی معمولی در سریال پایتخت میشناسیم متولد سال 1354 و فارغ حصیل رشته بازیگری از هنر و معماری است. محسن تنابنده از سال 1390 نویسندگی و بازیگری سریال پایتخت را شروع کرد و تا سری چهارم پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم به همکاری اش ادامه داده است.این سریال در سه سری ایام نوروز از شبکه اول پخش شد و سری چهارم آن در ایام رمضان 94 از شبکه اول سیما روی آنتن رفت.همچنین بخوانید : تمامی مطالب و حواشی مربوط به علیرضا خمسهروشنک گلپا همسر محسن تنابنده است که این هنرمند در بهمن ماه سال 94 با انتشار تصاویری از مراسم عقدش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد و اولین ع از محسن تنابنده و همسرش روشنک گلپا توسط محسن تنابنده در تاریخ 23 بهمن ماه سال 94 در صفحه شخصی اش منتشر شد .پدر شدن محسن تنابندهع محسن تنابنده و همسرش روشنک گلپامحسن تنابنده همسرش را از طریق روابط آشنایی به دور از حیطه کاری هنری انتخاب کرده است . همسر محسن تنابنده هیچگونه پیشینه بازیگری ندارد .پدر شدن محسن تنابندهمحسن تنابنده در کنار همسرش روشنک گلپامحسن تنابنده در بیست و ششمین جشنواره فجر در سال 1386 برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای استشهادی برای خدا شد.محسن تنابنده در بیست و هشتمین دوره جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نفش اول مرد را برای بازی در های سنگ اول و هفت دقیقه تا پائیز دریافت کرد.پدر شدن محسن تنابندهع محسن تنابنده در پایتختماجرای پدر شدن محسن تنابنده
به گزارش مشرق، پس از انتشار تصویر شهید حججی در چنگال و انتشار خبر شهادت چهره های ، ورزشی و هنری کشورمان پابه پای کاربران شبکه های اجتماعی به شهادت شهیدمحسن حججی واکنش نشان دادند.موضوع جالب توجه در این ع نگاه باصلابت شهید محسن حججی بود که واکنش های بسیاری در میان افکارعمومی به جود آورد.موضع عبداللهیان درباره شهادت مظلومانه شهید محسن حججیموضع عبداللهیان درباره شهادت مظلومانه شهید محسن حججیپست اینستاگرام حامد لک (فوتبالیست عضو تیم ملی) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام حامد لک (فوتبالیست عضو تیم ملی) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرامی قالیباف برای شهید جهادگر محسن حججیپست اینستاگرامی قالیباف برای شهید جهادگر محسن حججیپست اینستاگرام مژده لواسانی (مجری) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام مژده لواسانی (مجری) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام حامد زمانی خواننده ارزشی پست اینستاگرام حامد زمانی خواننده ارزشی پست اینستاگرام نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا برای شهید بی سر شهیدمحسن حججی پست اینستاگرام نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا برای شهید بی سر شهیدمحسن حججی پست اینستاگرام الهام پاوه نژاد (بازیگر) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام الهام پاوه نژاد (بازیگر) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام محمد حسین مهدویان (کارگردان ماجرای نیمروز) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرام محمد حسین مهدویان (کارگردان ماجرای نیمروز) برای شهید مظلوم محسن حججیپست اینستاگرامی حمید داوود آبادی نویسنده دفاع مقدس برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی حمید داوود آبادی نویسنده دفاع مقدس برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی حمید جعفری بازیگر سینما و تلویزیون برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی حمید جعفری بازیگر سینما و تلویزیون برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی پیج طرفداران سرلشگر عزیز جعفری فرمانده پاسداران انقلاب ی برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی پیج طرفداران سرلشگر عزیز جعفری فرمانده پاسداران انقلاب ی برای شهید مظلوم حججیپست اینستاگرامی حسین قدیانی برای شهید محسن حججی پست اینستاگرامی حسین قدیانی برای شهید محسن حججی پست اینستاگرام حسن شمشادی خبرنگار صداوسیما برای شهید بزرگوار پست اینستاگرام حسن شمشادی خبرنگار صداوسیما برای شهید بزرگوار پست اینستاگرامی رامبد جوان در رابطه با شهید جهادگر محسن حججیپست اینستاگرامی رامبد جوان در رابطه با شهید جهادگر محسن حججیاینستاگرام چهره های سرشناس ، ورزشی، هنری و فرهنگی در واکنش به شهادت م ع حرم محسن حججیاینستاگرام چهره های سرشناس ، ورزشی، هنری و فرهنگی در واکنش به شهادت م ع حرم محسن حججیپست اینستاگرامی احمد اکبرنژاد مجری شبکه ٣ سیما در پی شهادت شهید حججیپست اینستاگرامی احمد اکبرنژاد مجری شبکه ٣ سیما در پی شهادت شهید حججیپست اینستاگرامی نوید محمدزاده برای شهید مظلوم م ع حرم، محسن حججیپست اینستاگرامی نوید محمدزاده برای شهید مظلوم م ع حرم، محسن حججیپست اینستاگرامی محسن کیایی (بازیگر) برای شهید سر بریده م ع حرم محسن حججیپست اینستاگرامی محسن کیایی (بازیگر) برای شهید سر بریده م ع حرم محسن حججیمنار صباغ مجری المنار: همیشه سعی می عاشورا و ماجرای حسین شهید و شمر لعین را تخیل کنم/ امروز دیدم و دیگر تخیل نخواهم کردمنار صباغ مجری المنار: همیشه سعی می عاشورا و ماجرای حسین شهید و شمر لعین را تخیل کنم/ امروز دیدم و دیگر تخیل نخواهم کردپست اینستاگرام رضا صادقی برای شهید مظلوم م ع حرم محسن حججیپست اینستاگرام رضا صادقی برای شهید مظلوم م ع حرم محسن حججیپیام کشور برای شهید مظلوم م ع حرم محسن حججیپیام کشور برای شهید مظلوم م ع حرم محسن حججیپست اینستاگرام قابل تامل رحیم پور ازغدی پست اینستاگرام قابل تامل رحیم پور ازغدی اینستالایو صفحه حجت ال رئیسی به یاد شهید م ع حرم محسن حججی اینستالایو صفحه حجت ال رئیسی به یاد شهید م ع حرم محسن حججی محسن رضایی: انتقام شهید حججی را به زودی خواهیم گرفتمحسن رضایی: انتقام شهید حججی را به زودی خواهیم گرفتطرح پروفایل شهید محسن حججیطرح پروفایل شهید محسن حججیطرح پروفایل شهید محسن حججیطرح پروفایل شهید محسن حججی
به گزارش سینماسینما، ۱۸ اسفندماه مصادف با تولد حضرت فاطمه (س) روز زن و روز مادر است و و بسیاری از چهره های مطرح این روز را به روش های مختلف به مادرانشان تبریک گفته اند."فرهاد اصلانی"

تبریک اینستاگرامی

"علی "

تبریک اینستاگرامی

"مهدی پاکدل"

تبریک اینستاگرامی

"بهنام بانی"

تبریک اینستاگرامی "محمد علیزاده"

تبریک اینستاگرامی "سیاوش خیر "

تبریک اینستاگرامی "پژمان جمشیدی"

تبریک اینستاگرامی "نرگس محمدی"

تبریک اینستاگرامی "نیما کرمی"

تبریک اینستاگرامی "فریبا کوثری"

تبریک اینستاگرامی "نادر سلیمانی"

تبریک اینستاگرامی "علی انصاریان"

تبریک اینستاگرامی "سیروان و زانیار خسروی"

تبریک اینستاگرامی "علی زند ی"

تبریک اینستاگرامی "رضا صادقی"

تبریک اینستاگرامی "غلامرضا صنعتگر"

تبریک اینستاگرامی "عمو گ"

تبریک اینستاگرامی "شهرام قائدی"

تبریک اینستاگرامی "محسن کیایی"

تبریک اینستاگرامی "مهیار علیزاده"

تبریک اینستاگرامی
به گزارش پارس نیوز، درباره «پایتخت» می شد خیلی بیش از این حرف زد. محسن تنابنده طراح، نامه نویس، س رست نویسندگان، مشاور کارگردان، بازیگر، بازیگردان و مسئول انتخاب بازیگران است و طبعا یکی از اصلی ترین اعضای تیم تولید این سریال برای پاسخ به متن و حاشیه هاست. هر آنچه که باید را پرسیدیم و از کنار برخی عبور کردیم. سری پنجم پایتخت حاشیه کم نداشته و نمی دانیم بعد از این گفتگو موردی تازه رقم خورده یا نه.مصاحبه پس از قسمت دهم انجام شد و هنوز خبری از در قصه نبود. مبنا را همین 10 قسمت گذاشتیم که خب سوژه کافی برای صحبت کم نداشت. از حاشیه ها شروع کردیم و به متن رسیدیم. این گفتگوی تلفنی بیش از یک ساعت طول کشید؛ گوشه خیابان ارم در میان عطر بهار نارنج و نسیم بهاری شیراز و همسفرانی که در باغ ارم چشم انتظار ماندند و هیچ کدام از سوالات شان از نقی محبوب پرسیده نشد!محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنماین چند روزی که سفر بودم، به عینه می دیدم که پایتخت مخاطب گسترده پروپا قرص دارد. آدم هایی با فرهنگ های مختلف در شیراز، اصفهان، بوشهر و شهرکرد با سریال ارتباط فوق العاده ای برقرار کرده اند و همه جا صحبت از قصه آن و تکیه کلام شخصیت هاست. احساس می کنم خیلی از اه ی که داشته اید و یکی از آنها رضایت حداکثری مخاطب است، به دست آمده. از نظر خودتان مطلوب فراهم شده؟- امروز که ما با هم گفتگو می کنیم، چند قسمت به پایان سریال مانده است و بخش های ماجرایی و هیجانی پایتخت پخش نشده. این قصه حدود یک سال و نیم در ذهن من بود و مدام با آن ور می رفتم و بالا - پایینش می . بالا ه وقتی چهار سری از یک سریال ساخته شده آن هم در مملکتی که تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده است، کار دو چندان سختی است. از آن طرف هیچ وقت دل مان نمی خواست دست به کاری بزنیم، مگر آن که مخاطب داشته باشد. دل مان می خواست اگر اقبال عمومی خواهان ادامه آن بود، سراغش برویم که همیشه این طور بوده است و پایتخت به سری پنجم رسید. خدا را شکر این فصل هم مورد توجه قرار گرفته است.کار شما سهل و ممتنع است. تعدادی شخصیت آشنا و محبوب خلق شده اند که در بدترین شرایط هم بیننده دارند. از این منظر خیال تان راحت است؛ در مقابل کار سخت است چون باید رضایت بیننده سخت پسند را به دست بیاورید. معادله سری پنجم پایتخت چطور رقم خورد؟- از نظر خیلی ها پایتخت در آمده است و این پرسوناژها شیرین هستند و کافی است بنشینند رو به دوربین بگویند و بخندند، مردم هم لذت می برند. ولی در حقیقت این نوع طرز تلقی است که باعث شده ما خیلی اوقات عقب بیفتیم و نتوانیم گامی به جلو برداریم. همان قدر که پرسوناژهای شناخته شده و اتمسفر آشنا می تواند شما را پیش بیندازد، همان قدر می تواند پس بیندازد، چون شما قصه هایی را گفته اید. حالا باید قصه های نوتری را بگویید تا مخاطب همراهی تان کند. ما باید قصه ای را بازگو می کردیم که تا حالا آن را نداشتیم. (ورود به فضای داستانی نو).دوم این که بستری فراهم شود که پر کشش و پر جاذبه باشد و سوم که شاید مهم تر از چیزهای دیگ راست این که برای تیم اجرایی این قدر جذ ت داشته باشد که ترغیب شوند آن را بسازند. یعنی من به عنوان محسن تنابنده انواع لحظات پایتخت را بازی کرده ام، پس باید سری جدید جذ ت تازه ای برایم فراهم کند. به همین نسبت باید برای کارگردان، دیگر بازیگران، طراح صحنه و همه عوامل منظر نو داشته باشد که کار خلاقانه محسوب شود، نه این که انگار همه چیز را آماده دارند و فقط می خواهند آن را ارائه کنند بلکه فضایی برای کندوکاو داشته باشند. البته همه نوآوری و خلاقیت ها باید در قالب پایتخت بگنجد.این عامل انگیزشی که می گویید از سری دوم کارکرد داشته است دیگر؟- بله، در سری های قبل نیز این اصل رعایت شده بود. مثلا در سری چهارم قصه را از جایی شروع کردیم که برای تماشاگر، حداقل به لحاظ دیدار اول جذاب باشد. برای همین ریش ها را بلند کردیم و نقی و ارسطو دارای وضعیت متفاوتی بودند. در این سری نیز همه چیز متفاوت شده. ما دو سال شخصیت ها را ندیده بودیم و طبیعی است که در این مدت خیلی اتفاقات رخ دهد. تصادفی اتفاق می افتد و به دنبال آن مشکلات روحی - روانی برای هما پیش می آید؛ مشکلات فیزیکی برای نقی (چشم نیمه باز) و ارسطو (لب کج شده) پیش می آید.ضمن این که در یک کار شیرین باید بتوانی موقعیتی ایجاد کنی که تلخ نباشد. به غیر از این ما بهبود را نداشتیم که پرسوناژ خیلی خوب و گردن کلفتی برای سریال بود و باید جای او را پر می کردیم. پسرش که تا پیش از این به عنوان سرباز در سری های قبل از او یاد می شد، به قصه بازگشت. او بخشی از جوان های بیکار و پرخاشگر است و این که با خبر مرگ بهبود که خبر تلخی است، باید برخوردی شیرین می داشتیم که آزار دهنده نباشد.ایده ها از کی در ذهن تان شکل گرفت؟- قصه کلی یک سال و نیم پیش در ذهنم مطرح شد. می خواستیم کار سینمایی بسازیم که دوستان تلویزیون اصرار د که نسخه سریالی آن را بسازیم و خودمان هم دیدیم قصه این قدر گسترده است که مناسب تلویزیون است نه سینما. ایده را با دوست عزیزم خشایار الوند مطرح ، خیلی استقبال کرد و وارد فاز نگارش و بعد از آن تولید شدیم.در هر سری از پایتخت شاهد تکیه کلام های جدیدی هستیم و در فصل پنجم هم این اتفاق افتاده است.- مهارت بخشی از تکنیک نامه نویسی است. بخش عمده، شناخت کافی و وافی از چیزی است که می خواهی درباره اش حرف بزنی. هم من هم خشایار الوند، شناخت کامل از شرایط و اقلیم و شخصیت ها داریم و همین دو موقع نوشتن دیالوگ ها خیلی به کمک مان می آید. ضمن این که وقتی همه چیز را نو می کنی، طبیعی است که حواست به همه اجزای آن باشد. ما هم به تناسب جامعه و شرایط، خیلی چیزها را نو می کنیم که برای مخاطب بی مزه نشود.محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنمطرح کلی سریال آماده بود که پیشنهاد همکاری از طرف اوج مطرح شد؟ یا به خاطر سنگینی کار، تلویزیون از پس آن بر نیامد و اوج سرمایه گذاری را پذیرفت؟- کار که سنگین بود ولی پاسخی خیلی ساده وجود دارد. شما وقتی سبزی خوردن می خواهید نمی روید سراغ طلافروشی؛ می روید میوه فروشی و سبزی می ید. یک بخشی از قصه ما در فضای جنگی می گذرد و وقتی به ادوات جنگی نیاز داریم، ا اما باید با اوج کار کنیم چون تلویزیون از پس تامین آن بر نمی آید، در ح ی که به ابزار جنگی، شهرک دفاع مقدس، هلی کوپتر و ... نیاز داریم و خیلی طبیعی است که اوج وسط بیاید. هر عقل نیمه سلیمی هم این کار را می کند ولی برخی دنبال انگ هایی هستند که هرگز به ما نمی چسبد.ضمن این که شخصیت های قصه به دلیل جنگ وارد معرکه نمی شوند بلکه یک حادثه آنها را به این سمت می کشاند و همچنان در وسط این اتفاق خانواده مهم است، و آنها تلاش می کنند سالم از این جهنم بیرون بیایند. اصلا دنبال این که شعاری داده شود نبودیم، چون من تحت هیچ شرایطی سفارشی را قبول نمی کنم. نه آدم «نداری» هستم نه در شرایط بدی ام. فقط کاری را انجام می دهم که با قلب و عقیده ام همسو باشد.فقط ابزار جنگی هم نیست. از نظر پروداکشن نیز پایتخت 5 هزینه بیشتری می طلبید. تلویزیون چنین بودجه ای دارد؟- واقعیت این است که تلویزیون پروژه های به مراتب لاغرتر را به لحاظ مالی نمی تواند تامین کند، پایتخت که دیگر جای خود؛ سریالی با تعداد لوکیشن و صحنه های متعدد. من خوشحالم که این همکاری شکل گرفت و همه جور سریال را حمایت د تا بتوانیم کاری بسازیم که درجه ای از استاندارد کیفی، چه از نظر قصه و شکل اجرایی داشته باشد.سریال جاهایی شعار دارد اما دور از انصاف است که پایتخت را شعارزده بدانیم. برع سکانس ها و دیالوگ هایی در سریال دیدیم و شنیدیم که گویی با امضای خود اوج مجوز پخش گرفته و چه بسا اگر خود تلویزیون سرمایه گذار آن بود با ممیزی به آنتن می رسید؛ برداشت درستی است؟- در مقوله سانسور بیش از این که نهادی در پی آن باشد، خودمان خودمان را سانسور می کنیم. انگار بدون سانسور چیزی کم داریم. مثل کش جوراب است؛ هم آزار دهنده است هم وقتی جای آن را می خاریم، کیف دارد! وقتی کامنت ها را می خوانم باورم نمی شود مردم چقدر دوست دارند همه چیز را به حاشیه ببرند. خیلی ها انرژی مثبت می دهند ولی عجیب است که برخی تلاش می کنند، تحلیل های ساده و مستقیم را نبینند و آن را به چیزهای عجیب و غریب وصل کنند. مثلا نوشته اند آقایی که شبیه ترامپ است و بچه ای را می کند، را کرده!به بچه، ماشین و روروک نشان می دهند، در عوض چیزهایی را می برند و این نعل به نعل یادآور تصمیمات رئیس جمهور ست. این تحلیل شماست؟ تحلیل من این است که شخصیت ترامپ در سریال بعد از چه چیزی گیرش می آید جز پوست و اضافات چیزی که کرده؟! چرا چنین تحلیل های عجیب و غریبی می کنیم؟ البته تقصیری نداریم؛ این قدر آغشته به سیاست شده ایم که هر چیز سرگرم کننده تحویل تماشاگر بدهیم دوست دارند آن را ببینند. از این بدتر، انگار دلمان نمی خواهد یک اثر موفق گل د. اگر ی با اثری خیلی موفق باشد با سر می آوریمش پایین؛نمونه اش اصغر فرهادی رحمت می کشد و با اتکا به توان خودش به جاهایی می رسد که خیلی از غول های جهان نمی رسند، آن وقت عده ای پشت میزنشین که واقعا کار بلد نیستند و کارهای شان معلوم است، می گویند اسکار بود، کن چنان بود، آن یکی بهمان بود. واقعا این جور حرف ها شرم آور است. تمام اعضای گروه ما تلاش می کنند تجربیات جدید داشته باشند و کمی مرزها را جابجا کنیم. باورت نمی شود از سری دوم پایتخت خیلی ها می گفتند نسازید، چون نمی گیرد. می گفتم به چه دلیل؟ می گفتند چون کار خیلی ها نگرفته! اگر می خواستیم به این حرف ها گوش کنیم یک قدم رو به جلو بر نمی داشتیم.از روی برخی نظرها که درباره سری جدید سریال بیان می شود، خیلی راحت می توان متوجه شد به بهانه حضور اوج، پایتخت را می زنند.- واقعا روش ناجوانمردانه ای است که به بهانه زدن اوج، تلاش می کنند سر پایتخت را ببرند. آقا، پایتخت گرفته، مردم وحشتناک آن را نگاه می کنند، لذت می برند. بعد هم اگر خیلی به شما فشار می آید چشم، ما نمی سازیم و کنار می رویم. شما چی می سازید؟همین نوروز غیر از پایتخت، تلویزیون چیز دندان گیری ندارد. نمی دانیم شرایط تولید سریال ها و برنامه های رقیب چه بوده، ولی نتیجه ای که روی آنتن می رود چنگی به دل نمی زند. حرف این است که وقتی قصد نقد یک اثر را داریم، ابتدا محصول را ببینیم نه این که دنبال سرمایه گذار یا سازنده اثر باشیم. با این شرایط اگر سری بعدی را هم اوج سرمایه گذاری کنند، می پذیرید؟- اصلا ما کنار می رویم. آنها که گردن کلفتی می کنند بگویند چه ساخته اند که اندازه پایتخت تداوم و مخاطب داشته باشد. گردن ما از مو باریک تر؛ این همه کارگردان سینما و تلویزیون کار می سازند. مگر ما کاری به کار ی داریم؟ شما هم کار خوب بسازد. بدترین کار این است که به وقت پاتیل های روشنفکری دور میز می نشینند و همه چیز را نقد می کنند بعد می گویند این نباشد آن نباشد. شما بساز و کار خوب را انجام بده، حال می کنیم، تشویق هم می کنیم. توقع تشویق از ی نداریم، می گوییم سنگ اندازی نکنید.سیروس مقدم گفته بود در کنار پایتخت یک نسخه سینمایی هم می سازد. این اتفاق رخ داده؟- نه، اصلا امکان ندارد. من هر چیزی را طوری طراحی می کنم که همان کار را بشود با آن کرد. چون مدیوم تلویزیون با سینما فرق می کند، نمی شود با این مدیوم کار سینمایی ساخت و من به شخصه این کار را نمی کنم.محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنمبپردازیم به متن سریال. سه سری اول پایتخت قصه به اندازه کافی داشت؛ در فصل چهارم اما به خاطر طولانی شدن قسمت ها و نیز شرایط تولید، نه تنها لوکیشن سریال فقط علی آباد بود که بار جذ ت سریال روی شخصیت ها نهاده شد. فصل پنجم ح بین ن دارد؛ یعنی قصه و شخصیت ها با هم سریال را پیش می برند. این مدل را به خاطر محبوبیت وافر کاراکترها انتخاب کردید؟- طبیعتا وقتی سریالی را به پنج فصل می رسانید، باید تلاش کنید همه چیز جذاب باشد. در سری های مختلف پایتخت ما شکل های مختلفی از نامه را ارائه کردیم و دنبال راه های مختلف برای مانایی بوده ایم. یکی از معضلات سری قبل این بود که تلویزیون سرمایه گذاری را بر عهده داشت و خب، بودجه کفاف نمی داد. از طرفی فرصت کم بود و باید آنتن ماه رمضان را پر می کردیم. البته اصرار من هم بود که نشان دهیم می شود در جایی ثابت قصه های جورواجور تعریف کرد ولی در سری پنجم دنبال ایجاد جذ ت کافی و وافی و موضوعی فراگیرتر برای مردم بودیم و همین ما را هل داد به سمت قصه ای که تمام این ظرفیت و امکان را داشته باشد.شخصیت هما جذاب تر از پیش شده، به خاطر شرایط بعد از تصادف جدیت سابق را ندارد و حتی از بیننده خنده می گیرد؛ ارسطو، نقی، رحمت و فهیمه باز هم خوب هستند. با این حال شخصیت بهتاش برگ برنده این سری و خوبی برای بخشی از نسل جوان و سر به هواست. چطور بهرام افشاری به این جمع اضافه شد؟- در بدو شروع پایتخت به این فکر کردیم چطور تماشاچی را درگیر کنیم. یک زوج داشتیم که صاحب فرزند بودند. یک آدم عاشق پیشه مثل ارسطو گذاشتیم که بخشی از جوان هاست؛ پنجعلی سن و سال بالاتر را سرگرم می کند، همین طور که جلو آمدیم شخصیت های دیگر اضافه شدند. من دنبال این بودم که جای خالی بهبود را که با بازی خوب مهران احمدی بین مردم محبوب شده بود پر کنم. علاوه بر این خلأیی داشتیم و آن جوان های سربازی رفته یا قبل از سربازی که معضل بیکاری دارند، سر به هوا هستند، در معرض آسیب قرار دارند و ... بود که بهتاش این خلأ را پر کرد.بهرام افشار انتخاب خود شما بود؟- بهرام را اولین بار در پایتخت 3 به عنوان برادر بهبود آوردم که نقش معتاد را بازی می کرد. آنجا به قدری خوب ظاهر شد که همیشه فکر می جایی برایش پیدا کنم و در سریال «علی البدل» از او استفاده . بهرام چند ویژگی عمده دارد؛ اول به لحاظ فیزیکی وقتی در معماری این جمع قرار می گرفت، نمای جذاب تری را به وجود می آورد. دوم این که به خاطر توانایی اش خیلی زود با گروه هماهنگ شد و لهجه را خوب در آورد. اینها از جمله ویژگی های خوب بهرام افشاری است که الحق و الانصاف تا اینجا خوب آمده و از این به بعد بهتر هم خواهد شد.چندتا شخصیت هستند که گویی وقت نبوده به اندازه دیگران پرداخته شوند، مثل بابا پنجعلی، برادران دوقلو، سارا و نیکا. چرا وقت بیشتری نگذاشتید تا این قدر بلاتکلیف نباشند؟- در جمعی که همه حضور دارند اگر همه بخواهند دیالوگ داشته باشند، یکباره می بینی هفت - هشت صفحه متن باید نوشته شود. کار این طوری از کوک در می رود؛ بعد هم راجع به هر پرسوناژ باید در حد متر و اندازه خودش حرف بزنیم. برادران دوقلو شاگردان یک مغازه هستند. کار و دغدغه شان را می بینیم و متوجه می شویم وقتی قرار است به ترکیه بروند به چه فکر می کنند. نه، نه، معتقد نیستم این شخصیت هایی که اشاره کردید رها و بلاتکلیف هستند، بلکه به اندازه در سریال هستند و اگر بیش از این به آنها پرداخته می شد، از شخصیت های اصلی دور می افتادیم و ریتم کند و کندتر می شد.این شخصیت ها ابزاری نبودند که شخصیت های اصلی که جذاب تر هم هستند، بیشتر به چشم بیایند؟- اینها به خودی خود کارکرد درست و حس دارند ولی بله، باید همه چیز به یک هارمونی برسد.مهران احمدی که خودش اعلام کرد دوست ندارد با پایتخت همکاری کند، چرا شخصیت هدایت هاشمی و محمدهرضا علیمردانی که جذاب هم هستند در این سری حضور ندارند؟- اینها هم خیلی بازیگران موفقی بودند و شخصیت های جذ داشتند ولی در این سری برای شان جا نبود. اگر جا داشتم، یقینا از آنها استفاده می . وقتی تعداد آدم ها بالا می رود، کار سخت و سخت تر می شود.شخصیت نقی به خاطر موقعیتی که در داستان داشته محبوب تر از ارسطو است و بازی خودتان هم به این موفقیت کمک کرده، با این حال و با وجود آن که «هد فامیل» است، همیشه از نظر مالی عقب تر از ارسطو است؛ چرا کاری نمی کنید که نقی متمول باشد تا با خیال راحت به ریاستش برسد؟- این که شما می گویید در شرایطی محقق می شود که نقی شود؟ ما داریم از زندگی پاک صحبت می کنیم؛ حتی وقتی با پسر اش اختلاف دارد، خیلی زود کدورت ها را فراموش می کند. اگر آدمی ناسالم بود، به خاطر موقعیت زنش در شورای شهر به شرایط بهتری می رسید. شاید آنچه نشان می دهیم رویایی باشد اما منظور ما یک خانواده آرمانی است. با این حال به چیزی که گفتید فکر می کنم چون حداقلش این است که بسیار موقعیت کمدی است.می دانیم محسن تنابنده یکی از اضلاع اصلی پایتخت است ولی تمامیت خواهی نیست که اسم تان همه جای تیتراژ باشد؟- درست می گویید ولی بخش زیادی از آن به لطف های بیش از حد سیروس مقدم بر می گردد. اگر از خشایار الوند بپرسید شهادت می دهد که در قسمت های اول که خودم نوشتم، دوست نداشتم اسمم باشد و گفتم اسم خودت را اول بگذار ولی خشایار گفت نه، خواهش می کنم و فلان و فلان و ...محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنمکلا رابطه شما و سیروس مقدم مثال زدنی است، ضمن این که گروه تان هم همدل هستند و کار آسانی نیست که در پنج سری دور هم جمع شوند. راز موفقیت تان چیست؟- این گروه چیزی را به من مدیون نیست، مدیون سیروس مقدم در وهله اول و بعد از ایشان الهام غفوری است که شرایط را در بهترین شکل ممکن فراهم می کنند. حاضرم رگ گردنم را بدهم برای سیروس مقدم. همه چیز را مدیون اخلاق و منش این مرد هستم. واقعا برای من خود سیروس مقدم یک مدرسه بوده است. خیلی خوشحالم که محملی فراهم شد تا راجع به ایشان حرف بزنیم. پایتخت مدیون این مرد است که اعتماد فراوانی به من دارد؛ شاید خیلی جاها زیاده روی هم ولی با سعه صدر پای ایده های دیوانه من ایستاده است.پایتخت حالا رقیب خودش شده؛ چقدر اشتیاق دارید برای ساخت سری های بعدی آن؟- اقبال عمومی است که نشان می دهد پایتخت می تواند ادامه پیدا کند یا نه. به غیر از اقبال عمومی، اشتیاق گروه، به غیر از اشتیاق گروه این که من چه ایده ای داشته باشم در ادامه کار خیلی موثر است و برای من یکی از سختی های اساسی همین است که حالا دیگر چه کار کنم و چه موقعیتی ایجاد کنم که جذاب باشد.چقدر استرس دارید از این که احیانا موفق نشوید؟- ماجرا برای من این گونه است که وقتی پایتخت تمام می شود می گویم دیگر نمی سازم. بعد همین طور دنبال قصه های خودم هستم که ناگهان یک ایده به ذهنم می رسد و می گویم فضای جدید پایتخت را پیدا . اگر یک چیز قوی پیدا کنم بر می گردم والا نه.این سری که به محدودیت زمانی نخوردید، چقدر تمرین داشتید؟ تا چه حد خودتان را ویرایش می کردید؟- ما قبل از هر سکانس بسیار با آن کلنجار می رویم. روی شوخی ها کار می کنیم؛ دیالوگ ها جاهایی شامل بداهه می شود، این قدر روی آن کار می کنیم تا سر و شکل بگیرد. وجود خشایار خیلی مهم است. اگر هزار بار ایده به ذهن مان برسد منتقل می کنیم و خشایار خیلی باز می پذیرد و بارها می نویسد. نامه پایتخت از جمله نامه هایی است که جز ضرر چیزی ندارد. جاهای دیگر با رفع چند اشکال سراغ نامه بعدی می روی ولی در پایتخت هی می نویسی و می نویسی.درباره ترکیه و ماجراهای تبلیغ گردشگری این کشور حتما زیاد شنیده و خوانده اید، نظرتان راجع به این حرف و حدیث ها چیست؟- وقتی بخش مربوط به ترکیه پخش می شد، من جایی بودم و به فضای مجازی دسترسی نداشتم. قاب هایی زیبا از شهر آدانا را که دیدم گفتم چه خوب که هم انصاف رعایت شده و هم بالا ه در عالم همسایگی این کمترین کاری است که می توان کرد. چند روز بعد اما دیدم برخی نظرها ع است و می گویند چرا «پایتخت» ترکیه را تبلیغ کرده است؟ این خیلی بد است که یک عده آدرس مستقیم را نمی بینند و این را می بینند که نشان دادن زیبایی های ترکیه تبلیغ این کشور است. ما می گوییم شرایط کشور ما از ترکیه امن تر است؛هواپیما در فرودگاه استانبول نمی تواند بنشیند. نشان می دهیم سه تا جوانی که به هوای فرنگ به ترکیه رفته اند چطور گرفتار می شوند؛ این همه آدرس مستقیم می دهیم. می گویند وای چرا ترکیه را قشنگ تر از ایران نشان می دهند. آقا بخواهی یا نخواهی ترکیه قشنگ تر از کشور ماست. شما کاری کرده اید که مردم تپه تپه پول در جیب بگذارند بروند ترکیه. ما نمی گوییم آنها ایران بیایند؛ می گوییم کاری کنید که همین ایرانی ها نروند ترکیه. نقد ما این است؛ همین.شنیده می شود محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما مخالف جدی پایتخت بوده و حتی خواهان تغییر اسم آن بوده، اگر می ماند پرونده این سریال بسته می شد؟- آقای سرافراز علاقه مند بود پایتخت ساخته شود ولی عده ای در مرکز گسترش نامه نویسی مخالف بودند. آقای سرافراز می خواست پایتخت ساخته شود ولی اصرار داشت اسم آن تغییر کند؛ فکر می کرد این جوری سندش به اسم خودش می خورد. می گفتیم هویت این سریال به اسم آن است ولی می گفت اسمش را حداقل بگذارید پایتخت دیگر. این مشکل بسیاری از مدیران است که می خواهند خیلی چیزها را به نام خود کنند. خلاصه از ایشان اصرار و از ما انکار. استدلال ما این بود که مگر می شود آدیداس بسازید و بگویید فلان کفش است.اتمام حجت تنابنده درباره یک شائبهاوج برای پایتخت سمت و سو تعیین نکردشنیده می شود سازمان اوج، نامه هر قسمت را به طور کامل می خوانده و بعد از تایید اجازه ساخت می داده است. یعنی درست برع سری قبل پایتخت که برگ برگ نامه نوشته می شده؛ نکته ای که با توجه به سبک و سیاق تولید سریال در ایران مطابقت چندانی ندارد. این پرسش را با تنابنده در میان می گذاریم؛ البته با کمی شیطنت: «همکاری تان از نظر فنی به همین شکل بود؟ نظرات تحکمی نبود؟» او هم بلافاصله پاسخ می دهد: «من با هیچ شخص و گروهی سر نامه تعامل نمی کنم.»محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنمو سوال بعدی ما باز هم شیطنت دارد: «چرا؟ چون فکر می کنید هر آنچه نوشته اید بهترین است؟» تنابنده اما آرام پاسخ می دهد: «نه؛ اظهارنظر جهت دار را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرم؛ چه از طرف تلویزیون باشد، چه اوج و چه جای دیگر. الحق و الانصاف هیچ از مسئولان تلویزیون و اوج سمت و جهتی به ما نداده است. شرط من از همان روز اول که با اوج قرارداد بستیم همین بود. گفتم اگر سمت و سو تعیین شود، هر جای کار که باشیم، سریال تعطیل می شود. و انصافا هیچ دخ ی در نامه نشد.»محسن تنابنده درباره روند نگارش و تایید نامه از سوی اوج هم این گونه توضیح می دهد: «ببینید نامه تا لحظه ای که پلان گرفته می شود در حال تغییر است. من و گروه نویسندگان نه امکانش را داریم نه می توانیم نامه کامل و دقیق تحویل بدهیم. به دلیل این که همه چیز دائما در حال تغییر است. هم به لحاظ ایده پردازی هر چه جلوتر بروی چیزهای تازه ای به ذهنت می رسد، هم شما بخش های ناپایدار داری. یعنی نمی دانی فلان سکانس را در کدام لوکیشن بگیری. تازه وقتی لوکیشن و امکانات را می بینی می گویی باید این شکلی بنویسی؛ مخصوصا در این مورد. طبیعتا ما نامه را می نویسیم ولی بر اساس چیزهایی که پیدا می کنیم و دائم در حال تغییر است.»نگین میرزایی چطور وارد سریال شد و چه ی هویت او را لو داد؟پای یک کارگردان در میان استدیدن یک زن فارسی زبان بدون روسری در پایتخت خیلی زود محل بحث شد و طولی نکشید که کاشف به عمل آمد در مجموعه جم فعالیت داشته و مدیر سابق این شبکه تلویزیونی بوده است. حضور این عضو شبکه ای، حاشیه های زیادی برای سریال رقم زد. محسن تنابنده در این بخش به شکل مفصل به این ماجرا پرداخته است. از تنابنده می پرسیم از سابقه میرزایی اطلاع نداشتید و چطور می شود بلافاصله بعد از پخش تصویر او هویتش فاش شود ولی شما از آن بی خبر بوده باشید: «ماجرا از این قرار است که وقتی ما وارد ترکیه شدیم آدمی را پیدا کردیم که موجه هم هست به نام خانم مهدی زاده که هنرور می آورد. خیلی طبیعی است ما قراردادی داریم که بازیگر در شبکه معاند نباشد، کار ضد انقل نکرده باشد و ...تعدادی آدم معرفی شدند و یکی از آنها نگین میرزایی بود که آمد و بازی کرد. اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده اما چون ما تلاش می کنیم هر چیز کوچکی را بزرگ کنیم، برای این آدم هم چنین اتفاقی رخ داد.» می پرسیم پس حواشی از کجا می آمد؟ تنابنده پای «م.م» را وسطی می کشد: «ماد یک کارگردان مورد غضب داریم که رفته ترکیه و خیلی هم وضعیت ناجوری دارد. چند بار تماس گرفت و گفت می شود فلان مبلغ را برایم واریز کنی، شرایط بدی دارم. می شود شما را ببینم که ما گفتیم نه. همه ماجرا این است؛ پیامکش هست که داری این قدر به ما بدهید. اتفاق به این سادگی است، یعنی عده ای آدم ناموفق یک کاری را که یک ذره رنگ و بویی از موفقیت دارد، ت یب می کنند.»در بازپخش مسئولان تلویزیون نام میرزایی را حذف د تا حساسیت ها دو چندان شود. از تنابنده می پرسیم علاوه بر این و نیز حذف سکانس در بازپخش، سریال باز هم ممیزی داشته؟ جواب او مثبت است: «بله؛ هما یک سکانس کابوس دارد که از نظر چیدمانی بهترین جای نامه است و تماشاگر یک باره جامپ و فاصله ای را حس می کند. خیلی هم شیرین است که بخش هایی از آن در تیزر پخش شد. سکان ساز این قرار است که در کابوس هما، نقی با یک خانم ترک ازدواج می کند و صحنه شبیه «تایتانیک» است که این دو با هم بگوبخند دارند و ظاهر نقی به کل عوض شده و این کابوس در سریال خیلی کارکرد دارد. چند قسمت دیگر مانده و نمی دانم چیز دیگری حذف خواهد شد یا نه.»لازم بود ماجرای ازدواج سارا و نیکا مطرح شود؟محسن تنابنده: آدم «نداری» نیستم که سفاشی کار کنمسارا و نیکاچالش ازدواج کم سن و سال هاماجرای ازدواج سارا و نیکا هم از اتفاقات پر سروصدای سریال بود. خیلی می بینیم خانواده هایی که تا پسر یا دختری به سن بلوغ می رسند، بحث ازدواج شان را پیش می کشند و اسم شان را روی دیگری می گذارند. طرح این موضوع در پایتخت از این منظر نمی تواند محل اعتراض باشد، چون ریشه در واقعیت دارد. ضمن این که نقی و هما حتی طرح ازدواج سارا و نیکا را بر نمی تابند. با این حال شائبه ای هست که در همین حد هم در راستای اجرای منویات اوج است که دغدغه ترویج ازدواج دارد. می پرسیم این برداشت درست است؟جواب محسن تنابنده توأم با بالا بردن صدا برای نشان دادن قاطعیت است: «هیچ نمی تواند به من بگوید چه کار کن. اوج، تلویزیون یا هر جای دیگر، من فقط بر اساس عقیده ام کار می کنم. من ازدواج کم سن و سال ها را به چالش کشیدم. از روز اول که ماجرا مطرح شد، صبر ن د قصه را متوجه شوند، خیلی زود واکنش نشان دادند. صبر ن د کلام منعقد شود. اصلا تندروی نقی را که البته جزء پرسوناژ اوست، ندیدند. یکی از نقدهایم این بوده که آدم های کم سن و سال که تشخیص کامل خوب و بد را ندارند، نباید ازدواج کنند. این را به چالش کشیدیم و ماجرا تمام شد و رفت.»می گوییم نگرانی از این بابت بود که نکند طرح ازدواج منجر به آن شود چون در واقعیت به ویژه در ای کوچک شاهد این اتفاق هستیم: «همه قصه های پایتخت پا در زمین حقیقت دارد. وقتی حقایق را جلوی چشم تان می گذارد، بهتان فشار نیاید بلکه واقعیت را بپذیرید. همین الان آمار طلاق موجود است مربوط به آدم هایی است که سن دارند، تحصیل کرده هستند و ... چه برسد به بچه هایی که هنوز قدرت تشخیص ندارند. هما می گوید اینها هنوز یواشکی عروسک بازی می کنند. همین الان برخی ها در کامنت ها نوشته اند آقای تنابنده درستش این بوده. جواب من این است: کار آرتیست رادیولوژی است، سونوگرافی است، نشان دادن است؛ کارش نسخه پیچی نیست، نسخه کار پزشک است. ما شرایط را جلوی نچشم شما گذاشتیم گفتیم ببینید.»
اتاق خبر 24: خیلی عجیب است که سیروس مقدم پشت دوربین سریالی قرار بگیرد و آن سریال پرمخاطب نشود! فرقی هم ندارد در کدام ژانر سریالی را بسازد، درام، کمدی، ملودرام، و ... وقتی دست روی سوژه ای بگذارد، قطعا قصه را به نفع کارگردانی از لنز دوربین خود عبور می دهد. ماجرا در مورد پایتخت هم همین است منتهی با این تفاوت که شاید این سریال یکی از معدود آثاری از مقدم باشد که خود تک تک کاراکترهایش را عاشقانه دوست دارد و بر این باور است که تا وقتی س است و می تواند کار کند، قصه پایتخت هم می تواند جریان داشته و ساخته شود.جزئیات سریال پایتخت 5** آغاز قصه های خانواده معمولی از دل شیرگاهسریال «پایتخت» در این سالها در خانه های قدیمی شیرگاه در مازندران مقابل دوربین رفته است. منطقه ای سرسبز که از جنوب به شهرستان سوادکوه و از شمال به شهرستان قائم شهر راه دارد و زبان اهالی آنجا مازندرانی است. اغلب سکانس ها و لحظه های «پایتخت» در این روستا و در خانه هایی با شیروانی که دور تا دور آنها را مرغ، وس، و حیاط هایی پر از باغچه و گل شلوغ د می گذرد.** تنابنده و خلق سوژه های «پایتخت»محسن تنابنده س رست گروه بازیگران و بازیگردان است که هر جا باشد باقی بازیگران هم در همانجا کاغذ به دست مشغول صحبت، تمرین و یا دورخوانی هستند. او در این سالها تمرکز اصلی خود را روی نگارش و خلق سوژه های جدید برای قصه های پایتخت می کند. او به قدری در نقش نقی معمولی خود را جا انداخته که بسیاری به خاطر بازی اون این سریال را می بینند و تلاش می کنند با لهجه زیبای او سخن بگویند. ** موفقیتی که در «پایتخت» ادامه دار شددر این سالها یکی از کارگردان های پرکار تلویزیون سیروس مقدم بوده که شانس خود را در تمامی ژانرها امتحان کرده و ظاهرا بعد از سالها ژانر کمدی را برای ادامه فعالیتش انتخاب کرده است و این را در این شش سال و پنج پایتختی که ساخته و موفق هم بوده می توان دید. تا ثریا، چک برگشتی، دیوار، بچه های نسبتا بد، مدینه و میکائیل از سریال هایی هستند که در این 6 سال در کارنامه این کارگردان قرار گرفتند. گروه تولید پایتخت بعد از شیرگاه به ساری و قائم شهر رفتند و از آنجا به شمال شرق تهران، فرودگاه، ترکیه و در پایان نیز به شهرک سینمایی دفاع مقدس رفته تا سکانس های پایانی سریال را با محوریت گروه تروریستی مقابل دوربین ببرند. ** ماجراهای محسن تنابنده و البته پسر اش!ماجرا از جایی شروع شد که محسن تنابنده پا به جوانی گذاشت و بر طبق علاقه و تحصیل در تهران، هر از گاهی هم به شمال و خانه اش می رفت و به آنها سر می زد. همان روزها که مشخص نیست چند سال پیش بود، تنابنده در تک تک اعضای خانواده خود ریز شده و همه رفتارهایشان را در ذهنش ثبت کرده بود. تا جایی که حتی پسر تنابنده نیز که یکی از دوستان صمیمی وی بود از این ماجرا خبر نداشت که قرار است شخصیتش یک روز تبدیل به یکی از محبوب ترین کاراکترهای سریالی پرطرفدار شود!** کامیونی که شخصیت اصلی شدبرای بار دوم یک کامیون نارنجی حمل بار، قهرمان اصلی یک مجموعه تلویزیونی شد. یکبار در سریال «خوش رکاب» و بار دیگر در «پایتخت» این اتفاق رقم خورد. اما در پایتخت ماجرا فرق می کند، کامیون در اینجا وسیله ای است که افراد را به یکدیگر نزدیکتر می کند و نقطه اتصال آنها است. اما رفته رفته این قهرمان از شی به انسان رسید و در فصل های بعدی سریال، قهرمان ها را شخصیت های داستان جلو می برند.جزئیات سریال پایتخت 5** خانواده ای کاملا معمولی!/ ترامپ هم سوژه شدشباهت نام خانوادگی نقی با سبک زندگی شان سوژه اصلی بسیاری از شوخی ها را در این خانواده رقم می زند. خانواده معمولی آنقدر معمولی هستند که حتی کوچکترین اتفاق هایی که برایشان می افتد شروع قصه ای جذاب برای مخاطب می شود. خانواده ای که هر کدام یک قشر از مردم جامعه هستند و با زبان بی زبانی همه دغدغه های مردم را بیان می کنند که همه اینها با زیرکی در قالب قصه هایی واقعی جا خوش کرده است. امسال که موضوع و ترامپ هم نقل بحث مردم بود، شوخی با ترامپ هم به شوخی های این مجموعه تلویزیونی اضافه شده و یکی از اهالی روستا با گریمی شبیه به ترامپ درآمده که دیگران با آن شوخی می کنند. جزئیات سریال پایتخت 5** سریالی نوروزی که در رمضان پخش شد!سری اول سریال «پایتخت» در نوروز 90 از شبکه یک سیما پخش شد، سری دوم در نوروز 92، نوروز 93 سری سوم از این سریال میهمان خانه های مردم بود. اما برخلاف تصور بسیاری سری چهارم «پایتخت» در قالب 26 قسمت در ماه رمضان بروی آنتن رفت که هنوز هم عده ای این تصمیم را درست نمی دانند و بر این باورند که این انتخاب نادرست (پخش سریالی نوروزی در ماه رمضان) به سریال لطمه زد.** پایتخت با سابقه پنج سالهدر تاریخ تلویزیون تا به حال سریالی را نداشتیم که به فصل پنجم برسد و هنوز هم مخاطب داشته باشد. اما «پایتخت» این معادلات را بر هم زد و نشان داد اگر کارگردانی کاربلد پشت اثری باشد، حتی اگر قصه خاصی هم نداشته باشی، می توانی مخاطبت را با مجموعه همراه کنی.** پنج نویسنده در پنج فصلمتن این سریال از همان فصل یک با گروهی از نویسندگان به نگارش درآمده بود که محسن تنابنده س رستی این گروه را به عهده داشت و در کنار بازیگر نقش اصلی و بازیگردان پایتخت، بخشی از قصه ها را خود می نوشت که البته طراح قصه نیز بود. علاوه بر تنابنده، خشایار الوند، حسن وارسته، حسین قاسمی و کوروش نریمانی از نویسندگان «پایتخت» بودند.جزئیات سریال پایتخت 5** سریالی که پا را فراتر از مرزهای ایران گذاشتدر این سالها یکی از نمادهای سریال «پایتخت»، ایرانگردی با کامیون نارنجی ارسطو بوده و این را یکی از هدف های خود قرار داده است و حتی در فصل چهار پا فراتر از مرزها هم گذاشت و به چین سفر کرد. تهران، بخش مهمی از فصل یک این سریال را تشکیل می داد، قشم و ای جنوبی ایران هم میزبان پایتخت دو بودند. اما پایتخت سه و چهار در شمال کشور و علی آباد و همچنین تهران مقابل دوربین رفت و مقدم برای پایتخت پنج علاوه بر شیرگاه شمال به ساری و قائم شهر رفت و از آنجا به شمال شرق تهران، فرودگاه، ترکیه و در پایان نیز به شهرک سینمایی دفاع مقدس سفر کرد تا سکانس های پایانی سریال را با محوریت گروه تروریستی مقابل دوربین ببرند. جزئیات سریال پایتخت 5** نقی و حسادت های همیشگی و دنباله دارشنقی که حدودا 40 سال دارد در گذشته نقاشی ساختمانی انجام می داد، او دو دختر دوقلو به نام سارا و نیکا دارد و هما همسرش در آ ین پایتختی که پخش شد، مردم شمال در شورای شهر شد و حسادت نقی را به خود بیشتر کرد! اغلب سکانس های دیدنی این سریال در کل کل های نقی و ارسطو شکل می گیرد که کل قصه را به دنبال می کشد. نقی برخلاف سنش هنوز هم بچه است و همین داستان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.** خلق شخصیت ها؛ قصه سریال شداگر هر چهار فصل از این سریال تلویزیونی را دنبال کرده باشید به راحتی می گویید که همه آنچه در این سریال پیش می رود بر اساس شخصیت هایی است که در فصل اول خلق شده و بین مردم جا باز کرده است و به عبارتی سریال شخصیت محوری است. از پایتخت 2 به بعد کمتر شاهد قصه ای درخور برای این سریال بودیم و قصه ها بر اساس اتفاقاتی که برای شخصیت ها می افتاد، پیش می رفت.جزئیات سریال پایتخت 5** سانحه تصادف در «پایتخت2»تصویربرداری نیمی از «پایتخت2» بر طبق روایت قصه به قشم رسید. گروه تولید حدود سه هفته در این شهر مستقر بودند و در راه بازگشت، به دلیل حمل بار به صورت زمینی دو نفر از اعضای تدارکات با ماشین گروه به تهران آمدند و در راه تصادف د. این تصادف منجر به آسیب هایی جدی به پای این دو نفر شد که تحت عمل جراحی قرار گرفتند.** طرح دغدغه های مردم در قصه هانقی و خانواده اش در هیاهو و تلاطم قصه هایی که تو در تو جلو می روند با زبان بی زبانی معضلات اجتماع را از زبان خود به گوش مسئولین می رسانند تا شاید برای هر کدام از آنها راه چاره ای بین ند.جزئیات سریال پایتخت 5** مرگ یا ج مهران احمدی از پایتخت؟/ ادامه دادن بهبود در سریالی دیگرمهران احمدی که در «پایتخت2» در قالب نقش بهبود فریبا شوهر خواهر نقی ایفای نقش کرد، بعد از حضور در دو فصل از این سریال و درست در جایی که نقشش به عبارتی جا افتاده بود، از این مجموعه تلویزیونی جدا شد. برخی ها مسائل مالی را دخیل دانستند و برخی ها نیز می گفتند که احمدی ادامه این نقش را دوست ندارد و معتقد است که این سریال در فصل های بعدی دچار افت خواهد شد. اما از همه جالبتر این بود که چندی بعد مهران احمدی تیپی شبیه به شخصیت بهبود را در سریال «مهرآباد» بازی کرد. اما در پایتخت5 در سکانس هایی شاهد این خواهید بود که بهبود به دلایلی می میرد و مراسم ختم او نیز در همان شیرگاه برگزار می شود.** تقدیر ی از سازندگان پایتخت ی در همان سالهای ابت که «پایتخت» در تلویزیون ظهور کرد، خطاب به سیروس مقدم گفتند: «یک تکه هایی از این کار شما را دیدم. ... «پایتخت». خیلی خوب بود. یک اثر ایرانی. من همیشه اعتراضم به هنرمندان این است که حتی دیالوگ ها را از روی کپی های فرنگی انتخاب می کنید. این، خب خیلی غلط و بد است. این نه، یک سریال ایرانیِ کامل و درست است».جزئیات سریال پایتخت 5 ** حضور نوجوان «شیب، بام؟!» در «پایتخت»برنامه «سه ستاره» با اجرای احسان علیخانی که تحویل سال 94 بروی آنتن شبکه سه رفت، میزبان محسن تنابنده بود. یکی دیگر از مهمان های این برنامه نیز پسر نوجوان شمالی بود که آن روزها کلیپ تصویری از او حین پاسخ به سوال های معلمش در مدرسه به صورت کلیپی طنز در شبکه های مجازی پخش شده بود و همین باعث شده بود تا او را به نام «پسر شیب، بام» بشناسند! در بخشی از برنامه تحویل سال 94، تنابنده در کنار این پسر قرار گرفت و باعث شد تا بزرگترین آرزوی او برآورده شود و از این پسر نوجوان برای ایفای نقش در «پایتخت4» دعوت کرد.جزئیات سریال پایتخت 5** سفر دوقلوها به ایران و ماندگار شدن آنهاسارا و نیکا فرقانی اصل یا همان دوقلوهای پایتخت، بعد از بازی در «پایتخت3» همراه با خانواده خود به کشور سوئد رفتند. اما برای پایتخت 4 که سال 92 پخش شد، به ایران آمده و شرایط طوری رقم خورد که تا تصویربرداری «پایتخت5» هم در ایران باشند و در سری پنجم سریال بازی کنند. این دو قلوها که از 6 سالگی در این سریال بازی می د.** قولی که توسط تهیه کننده مطرح شد/ ازدواج سارا و نیکا با رحمن و رحیماز قرار معلوم در سری پنجم این سریال رحمن و رحیم توسط برادرشان (رحمت) که دوست نقی است از طریق ارسطو از سارا و نیکا برای برادرهای دوقلوی خود خواستگاری می کند. بعد از تولید پایتخت 3 الهام غفوری این وعده را داده بود که در پایتخت 5 سارا و نیکا را شوهر می دهیم! و انصافا به وعده خود عمل کرد.جزئیات سریال پایتخت 5** حضور در «پایتخت5»از آنجایی که همیشه بخش های مهم قصه پایتخت، روی اتفاقاتی مانور می دهد که به تازگی در جامعه افتاده است، در این سری از سریال مقدم نیز در سکانس هایی به حضور اشاره می شود. حال مشخص نیست که به دلیل مشارکت با سازمان اوج به قصه پایتخت راه پیدا کرده است یا از ابتدا در طرح محسن تنابنده بوده!** سریالی با جلوه های ویژه بصریشاید برای اولین بار در سریال پایتخت قرار باشد که تا این اندازه شاهد جلوه های ویژه بصری باشید. از چپ ماشین در دره های اطراف شمال تا بالنی که در ترکیه به هوا بلند می شود و سکانس های جنگی که در شهرک دفاع مقدس مقابل دوربین رفته اند همگی بخش پررنگی از آ ین ساخته مقدم را تشکیل می دهند که از طریق ویژوال افکت و دیگر تکنیک های فنی تولید شده است. حتی برخی بازیگران در سکانس هایی خود به جای بدلکار وارد میدان شدند و به تعدادی از آنها نیز آسیب هایی وارد شده است.جزئیات سریال پایتخت 5** آسیب بدلکار در صحنه چپ ماشین/ عدم همکاری بدلکار بعد از سانحهاواسط تولید این سریال بود که شنیده شد حسین خنجری بدلکار این سریال حین انجام سکانس چپ ماشین به شدت آسیب دیده است. بخشی از جمجمه و چشم این بدلکار بر اثر برخورد شدید ماشین صدمه دیده بود که خوشبختانه آسیب جدی نبود و بعد از مدتی نقاهت در بیمارستان شمال و تهران، بهبود یافت. اما بعد از آن به دلیل طی دوران نقاهت گروه پایتخت با بدلکاران دیگری همکاری د و گروه بدلکاران نقابدار جایگزین آنها شدند!** بهتاش یا برادر بهبود؟بهرام افشاری که در «پایتخت 2» با گریمی متفاوت نقش برادر معتاد بهبود را با موهای فرفری و مشکی بازی می کرد، در سری جدید پایتخت نیز با ظاهری متفاوت و مویی زرد رنگ نقش بهتاش پسر بهبود را بازی می کند که این بار نقش پررنگ تری نسبت به گذشته دارد و اغلب سکانس هایش با فهیمه خواهر نقی است. از نقاط جالب توجه در این سریال همچنین مرگ بهبود شوهر خواهر نقی است که مهران احمدی نقش آن را ایفا می کرد. به گزارش فارس، از دیگر بازیگرانی که در این چهار فصل از «پایتخت» نقش آفرینی د می توان به پژمان بازغی، سمیرا حسن پور، پوریا پورسرخ، حسین محب اهری، لیندا کیانی، هدایت هاشمی، محمدرضا علیمردانی و ... اشاره کرد.
تشریح انواع جرم جعل و مجازات آن/ برابری جرم جعل با جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی/ جاعلان از جرم خود آگاه هستندمحمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در گفت وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به بیان اهمیت پیشگیری از جرم جعل در جامعه که باعث افزایش اعتماد عمومی جامعه به معاملات خود می شود پرداخت و گفت: تبادل و مبادلات سالم و بدون تزویر همچنین استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و بین مردم یک کشور سبب تشکیل یک جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چهارچوب قانون خواهد شد.وی بیان کرد: لازمه این کار، اطمینان از اص و صحت نوشته ها و اسنادی است که با اه گوناگون میان مردم رد و بدل می شود.این مقام قضایی، تحکیم میان روابط، احساس مسئولیت مردم نسبت به تبادلات و اطمینان از صحت اسناد بانکی را از جمله راه های پیشگیری از جعل عنوان کرد و گفت: جرم جعل از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و گاهی مورد سوء استفاد مجرمان و ناآگاهان از این عنوان مجرمانه شده است.قنبری، پیشرفت علم و صنعت، رشد نرم افزار های کامپیوتری و وسایل چاپ را عاملی برای سوء استفاده مجرمان و بز اران دانست و خاطر نشان کرد: جعل در حال حاضر بیشتر در اسناد، نوشته ها حتی اسناد الکترونیکی دیده می شود ضمن اینکه کلاهبراری، سرقت و قتل در برخی موارد نا آگاهانه است، اما مرتکبان جعل با علم به مجرمانه بودن این عمل، اقدام مجرمانه خود را انجام می دهند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان جعل و تزویر را در لغت به معنای خلق، دگرگون ، حیله و تقلب دانست و اضافه کرد: جعل و تزویر در حقوق به معنی ساختن هر چیز مانند سند به یکی از روش های پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.به گفته قنبری جعل و تزویر در قانون مجازات ی به معنی ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، اشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه ، تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و نظایر این ها به قصد تقلب است.وی، ساختن یک نوشته یا سند رسمی یا غیر رسمی توسط جاعل یا جعل کننده را از جمله مصادیق جعل در ساختن نوشته و سند دانست و تصریح کرد: این نوع نوشته ها مانند درست شناسنامه و وصیت نامه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است.شناسایی جاعلان با کارشناسان خبره دادگستریمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی را جعل مهر و امضا دانست و اظهار کرد: منظور از امضا هر علامتی است که شخص ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب آن به خود بر جا می گذارد.قنبری ادامه داد: افراد روش های گوناگونی برای به دست گرفتن قلم دارند و هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد یا با ملایمت بر روی کاغذ می نویسد که توسط کارشناسان خبره قابل تشخیص است.وی، اشیدن یا تراشیدن با وسایلی مانند تیغ و چاقو را از دیگر عنوان جعل نامید و افزود: مرتکب با کمک این وسایل حروفی را روی سند نوشته یا محو می کند.بنا به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، اشیدن به معنای تغییر در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و تراشیدن، محو کل کلمه یا عدد است.قنبری درباره جعل به شیوه قلم بردن گفت: در این ح چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود بلکه مرتکب با استفاده از قلم بخش هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا یا بر روی آن خط می کشد.وی پاک بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل پاک کن، لاک، غلط گیر جهت محو، اثبات و سیاه عنوان کرد: این جرم امکان اثبات سند یا نوشته را دارد؛ مثل "مهر باطل شد" که از روی گذرنامه پاک شود یا خطی با معنای بطلان از نوشته امحاء گرد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره الحاق اذعان کرد: هنگامی که چیزی به سند اضافه گردد مانند رقمی که در مقابل چک گذاشته شود یا اضافه شدن حرفی که باعث تغییر نام فرد شود.به گفته قنبری سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در حقوق جزای ایران به صورت ویژه جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن یعنی شخصی پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. به عنوان نمونه شخصی قابلیت تعقیب کیفری چک بلامحلی را از دست داده و با جلو انداختن تاریخ آن این حق را به خود باز می گرداند.سه تا ۱۵ سال حبس برای جاعلان امضاء و مهر مسئولان کشورمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره الصاق نوشته ای به نوشته دیگر افزود: این مدل از جعل، بخش هایی از نوشته به بخش هایی از نوشته دیگر الصاق می شود تا تصور نوشته واحد از روش هایی مانند منگنه ، صحافی و چسباندن حاصل گردد.قنبری تصریح کرد: به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیل سند یا نوشته جعل می باشد.این مقام قضایی تغییر را ح ی از عناوین جعل دانست که بر روی سند یا نوشته معتبر واقع شود نه بر روی مدارک جعلی و غیر متعبر.به گفته وی اگر شخصی تاریخ یا نام ذکر شده بر روی یک مدرک مجعول را تغییر دهد یا باعث تغییر نام و تاریخی شود که قبلا تغییر داده شده مرتکب جعل نمی شود. همچنین هرگاه شخصی تاریخ مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر دهد و بعد شخص دیگری باعث تغییر نام مذکور شود هر دو نفر مرتکب جعل خواهند شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، جعل را شامل دو بخش مادی و معنوی دانست و اذعان کرد: جعل مادی ظاهری است و به سند یا نوشته خدشه وارد می کند، اما جعل معنوی بدون ایراد هیچگونه خدشه ای سبب ت یب حقیقتی می شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه ای دیگر منع می گردد.به گفته قنبری رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی همیشه به شکل فعل مثبت است. همچنین اگر شخصی احکام، امضاء، مهر، فرمان، دست خط مقام مظم ی (قدس سره) یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آن جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.وی جعل مهر یا امضا مقامات کشور، خبرگان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشور همچنین مهر، تمبر و علامت یکی از شرکت ها، موسسات، ادارات تی و نهاد های انقلاب ی را جرم دانست و خاطرنشان کرد: احکام دادگاه ها، اسناد، حواله های صادره از خزانه تی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود از جمله عناوین جعل است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان اظهار کرد: جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی از انواع جعل است.به گفته قنبری اگر شخصی مهر، منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهاد های عمومی و غیر تی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.وی درباره جعل افراد از مهر، منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر تی که مطابق قانون تشکیل شده یا تجارت خانه ها اضافه کرد: چناچه شخصی با علم به جعل در این حوزه اقداماتی انجام دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.سه سال حبس برای جاعلان و متقاضیان مدارک تحصیلی تقلبیمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: اگر فردی اسکناس رایج داخلی، خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده یا چک های صادره از طرف بانک ها، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد، اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه را به قصد خلل در وضع پولی، بانکی، اقتصادی یا برهم زدن نظام، امنیت و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید چناچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.قنبری درباره جعل مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ حصیلی، تأئیدیه یا ریز نمرات تحصیلی ها، مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی داخلی، خارجی همچنین ارزش نامه های تحصیلات خارجی افزود: فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و این حکم شامل اشخاص آگاه نسبت به جعل بودن مدرک شان هم می شود.وی با بیان اینکه چناچه فردی شخصا یا توسط فرد دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمات ت یا نظام وظیفه گواهی پزشکی جعل نماید، تصریح کرد: جعل نام پزشک برای گواهی پزشکی جهت ارائه به دادگاه از شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افراد را به آگاهی و مطالعه از قوانین دعوت کرد و افزود: بخشی از جرائم به دلیل بی توجهی به قانون و مجرمانه است و بخشی دیگر به دلیل ناآگاهی افراد صورت می پذیرد که با دقت و رعایت قوانین از بسیاری جرائم و ندامت ها کاسته می شود.انتهای پیام/
هفته نامه همشهری جوان - احمد رنجبر و وحید سعیدی: درباره «پایتخت» می شد خیلی بیش از این حرف زد. محسن تنابنده طراح، نامه نویس، س رست نویسندگان، مشاور کارگردان، بازیگر، بازیگردان و مسئول انتخاب بازیگران است و طبعا یکی از اصلی ترین اعضای تیم تولید این سریال برای پاسخ به متن و حاشیه هاست. هر آنچه که باید را پرسیدیم و از کنار برخی عبور کردیم. سری پنجم پایتخت حاشیه کم نداشته و نمی دانیم بعد از این گفتگو موردی تازه رقم خورده یا نه.مصاحبه پس از قسمت دهم انجام شد و هنوز خبری از در قصه نبود. مبنا را همین 10 قسمت گذاشتیم که خب سوژه کافی برای صحبت کم نداشت. از حاشیه ها شروع کردیم و به متن رسیدیم. این گفتگوی تلفنی بیش از یک ساعت طول کشید؛ گوشه خیابان ارم در میان عطر بهار نارنج و نسیم بهاری شیراز و همسفرانی که در باغ ارم چشم انتظار ماندند و هیچ کدام از سوالات شان از نقی محبوب پرسیده نشد!اهل باج دادن نیستماین چند روزی که سفر بودم، به عینه می دیدم که پایتخت مخاطب گسترده پروپا قرص دارد. آدم هایی با فرهنگ های مختلف در شیراز، اصفهان، بوشهر و شهرکرد با سریال ارتباط فوق العاده ای برقرار کرده اند و همه جا صحبت از قصه آن و تکیه کلام شخصیت هاست. احساس می کنم خیلی از اه ی که داشته اید و یکی از آنها رضایت حداکثری مخاطب است، به دست آمده. از نظر خودتان مطلوب فراهم شده؟- امروز که ما با هم گفتگو می کنیم، چند قسمت به پایان سریال مانده است و بخش های ماجرایی و هیجانی پایتخت پخش نشده. این قصه حدود یک سال و نیم در ذهن من بود و مدام با آن ور می رفتم و بالا - پایینش می . بالا ه وقتی چهار سری از یک سریال ساخته شده آن هم در مملکتی که تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده است، کار دو چندان سختی است. از آن طرف هیچ وقت دل مان نمی خواست دست به کاری بزنیم، مگر آن که مخاطب داشته باشد. دل مان می خواست اگر اقبال عمومی خواهان ادامه آن بود، سراغش برویم که همیشه این طور بوده است و پایتخت به سری پنجم رسید. خدا را شکر این فصل هم مورد توجه قرار گرفته است.کار شما سهل و ممتنع است. تعدادی شخصیت آشنا و محبوب خلق شده اند که در بدترین شرایط هم بیننده دارند. از این منظر خیال تان راحت است؛ در مقابل کار سخت است چون باید رضایت بیننده سخت پسند را به دست بیاورید. معادله سری پنجم پایتخت چطور رقم خورد؟- از نظر خیلی ها پایتخت در آمده است و این پرسوناژها شیرین هستند و کافی است بنشینند رو به دوربین بگویند و بخندند، مردم هم لذت می برند. ولی در حقیقت این نوع طرز تلقی است که باعث شده ما خیلی اوقات عقب بیفتیم و نتوانیم گامی به جلو برداریم. همان قدر که پرسوناژهای شناخته شده و اتمسفر آشنا می تواند شما را پیش بیندازد، همان قدر می تواند پس بیندازد، چون شما قصه هایی را گفته اید. حالا باید قصه های نوتری را بگویید تا مخاطب همراهی تان کند. ما باید قصه ای را بازگو می کردیم که تا حالا آن را نداشتیم. (ورود به فضای داستانی نو).دوم این که بستری فراهم شود که پر کشش و پر جاذبه باشد و سوم که شاید مهم تر از چیزهای دیگ راست این که برای تیم اجرایی این قدر جذ ت داشته باشد که ترغیب شوند آن را بسازند. یعنی من به عنوان محسن تنابنده انواع لحظات پایتخت را بازی کرده ام، پس باید سری جدید جذ ت تازه ای برایم فراهم کند. به همین نسبت باید برای کارگردان، دیگر بازیگران، طراح صحنه و همه عوامل منظر نو داشته باشد که کار خلاقانه محسوب شود، نه این که انگار همه چیز را آماده دارند و فقط می خواهند آن را ارائه کنند بلکه فضایی برای کندوکاو داشته باشند. البته همه نوآوری و خلاقیت ها باید در قالب پایتخت بگنجد.این عامل انگیزشی که می گویید از سری دوم کارکرد داشته است دیگر؟- بله، در سری های قبل نیز این اصل رعایت شده بود. مثلا در سری چهارم قصه را از جایی شروع کردیم که برای تماشاگر، حداقل به لحاظ دیدار اول جذاب باشد. برای همین ریش ها را بلند کردیم و نقی و ارسطو دارای وضعیت متفاوتی بودند. در این سری نیز همه چیز متفاوت شده. ما دو سال شخصیت ها را ندیده بودیم و طبیعی است که در این مدت خیلی اتفاقات رخ دهد. تصادفی اتفاق می افتد و به دنبال آن مشکلات روحی - روانی برای هما پیش می آید؛ مشکلات فیزیکی برای نقی (چشم نیمه باز) و ارسطو (لب کج شده) پیش می آید.ضمن این که در یک کار شیرین باید بتوانی موقعیتی ایجاد کنی که تلخ نباشد. به غیر از این ما بهبود را نداشتیم که پرسوناژ خیلی خوب و گردن کلفتی برای سریال بود و باید جای او را پر می کردیم. پسرش که تا پیش از این به عنوان سرباز در سری های قبل از او یاد می شد، به قصه بازگشت. او بخشی از جوان های بیکار و پرخاشگر است و این که با خبر مرگ بهبود که خبر تلخی است، باید برخوردی شیرین می داشتیم که آزار دهنده نباشد.ایده ها از کی در ذهن تان شکل گرفت؟- قصه کلی یک سال و نیم پیش در ذهنم مطرح شد. می خواستیم کار سینمایی بسازیم که دوستان تلویزیون اصرار د که نسخه سریالی آن را بسازیم و خودمان هم دیدیم قصه این قدر گسترده است که مناسب تلویزیون است نه سینما. ایده را با دوست عزیزم خشایار الوند مطرح ، خیلی استقبال کرد و وارد فاز نگارش و بعد از آن تولید شدیم.در هر سری از پایتخت شاهد تکیه کلام های جدیدی هستیم و در فصل پنجم هم این اتفاق افتاده است.- مهارت بخشی از تکنیک نامه نویسی است. بخش عمده، شناخت کافی و وافی از چیزی است که می خواهی درباره اش حرف بزنی. هم من هم خشایار الوند، شناخت کامل از شرایط و اقلیم و شخصیت ها داریم و همین دو موقع نوشتن دیالوگ ها خیلی به کمک مان می آید. ضمن این که وقتی همه چیز را نو می کنی، طبیعی است که حواست به همه اجزای آن باشد. ما هم به تناسب جامعه و شرایط، خیلی چیزها را نو می کنیم که برای مخاطب بی مزه نشود.اهل باج دادن نیستمطرح کلی سریال آماده بود که پیشنهاد همکاری از طرف اوج مطرح شد؟ یا به خاطر سنگینی کار، تلویزیون از پس آن بر نیامد و اوج سرمایه گذاری را پذیرفت؟- کار که سنگین بود ولی پاسخی خیلی ساده وجود دارد. شما وقتی سبزی خوردن می خواهید نمی روید سراغ طلافروشی؛ می روید میوه فروشی و سبزی می ید. یک بخشی از قصه ما در فضای جنگی می گذرد و وقتی به ادوات جنگی نیاز داریم، ا اما باید با اوج کار کنیم چون تلویزیون از پس تامین آن بر نمی آید، در ح ی که به ابزار جنگی، شهرک دفاع مقدس، هلی کوپتر و ... نیاز داریم و خیلی طبیعی است که اوج وسط بیاید. هر عقل نیمه سلیمی هم این کار را می کند ولی برخی دنبال انگ هایی هستند که هرگز به ما نمی چسبد.ضمن این که شخصیت های قصه به دلیل جنگ وارد معرکه نمی شوند بلکه یک حادثه آنها را به این سمت می کشاند و همچنان در وسط این اتفاق خانواده مهم است، و آنها تلاش می کنند سالم از این جهنم بیرون بیایند. اصلا دنبال این که شعاری داده شود نبودیم، چون من تحت هیچ شرایطی سفارشی را قبول نمی کنم. نه آدم «نداری» هستم نه در شرایط بدی ام. فقط کاری را انجام می دهم که با قلب و عقیده ام همسو باشد.فقط ابزار جنگی هم نیست. از نظر پروداکشن نیز پایتخت 5 هزینه بیشتری می طلبید. تلویزیون چنین بودجه ای دارد؟- واقعیت این است که تلویزیون پروژه های به مراتب لاغرتر را به لحاظ مالی نمی تواند تامین کند، پایتخت که دیگر جای خود؛ سریالی با تعداد لوکیشن و صحنه های متعدد. من خوشحالم که این همکاری شکل گرفت و همه جور سریال را حمایت د تا بتوانیم کاری بسازیم که درجه ای از استاندارد کیفی، چه از نظر قصه و شکل اجرایی داشته باشد.سریال جاهایی شعار دارد اما دور از انصاف است که پایتخت را شعارزده بدانیم. برع سکانس ها و دیالوگ هایی در سریال دیدیم و شنیدیم که گویی با امضای خود اوج مجوز پخش گرفته و چه بسا اگر خود تلویزیون سرمایه گذار آن بود با ممیزی به آنتن می رسید؛ برداشت درستی است؟- در مقوله سانسور بیش از این که نهادی در پی آن باشد، خودمان خودمان را سانسور می کنیم. انگار بدون سانسور چیزی کم داریم. مثل کش جوراب است؛ هم آزار دهنده است هم وقتی جای آن را می خاریم، کیف دارد! وقتی کامنت ها را می خوانم باورم نمی شود مردم چقدر دوست دارند همه چیز را به حاشیه ببرند. خیلی ها انرژی مثبت می دهند ولی عجیب است که برخی تلاش می کنند، تحلیل های ساده و مستقیم را نبینند و آن را به چیزهای عجیب و غریب وصل کنند. مثلا نوشته اند آقایی که شبیه ترامپ است و بچه ای را می کند، را کرده!به بچه، ماشین و روروک نشان می دهند، در عوض چیزهایی را می برند و این نعل به نعل یادآور تصمیمات رئیس جمهور ست. این تحلیل شماست؟ تحلیل من این است که شخصیت ترامپ در سریال بعد از چه چیزی گیرش می آید جز پوست و اضافات چیزی که کرده؟! چرا چنین تحلیل های عجیب و غریبی می کنیم؟ البته تقصیری نداریم؛ این قدر آغشته به سیاست شده ایم که هر چیز سرگرم کننده تحویل تماشاگر بدهیم دوست دارند آن را ببینند. از این بدتر، انگار دلمان نمی خواهد یک اثر موفق گل د. اگر ی با اثری خیلی موفق باشد با سر می آوریمش پایین؛نمونه اش اصغر فرهادی رحمت می کشد و با اتکا به توان خودش به جاهایی می رسد که خیلی از غول های جهان نمی رسند، آن وقت عده ای پشت میزنشین که واقعا کار بلد نیستند و کارهای شان معلوم است، می گویند اسکار بود، کن چنان بود، آن یکی بهمان بود. واقعا این جور حرف ها شرم آور است. تمام اعضای گروه ما تلاش می کنند تجربیات جدید داشته باشند و کمی مرزها را جابجا کنیم. باورت نمی شود از سری دوم پایتخت خیلی ها می گفتند نسازید، چون نمی گیرد. می گفتم به چه دلیل؟ می گفتند چون کار خیلی ها نگرفته! اگر می خواستیم به این حرف ها گوش کنیم یک قدم رو به جلو بر نمی داشتیم.از روی برخی نظرها که درباره سری جدید سریال بیان می شود، خیلی راحت می توان متوجه شد به بهانه حضور اوج، پایتخت را می زنند.- واقعا روش ناجوانمردانه ای است که به بهانه زدن اوج، تلاش می کنند سر پایتخت را ببرند. آقا، پایتخت گرفته، مردم وحشتناک آن را نگاه می کنند، لذت می برند. بعد هم اگر خیلی به شما فشار می آید چشم، ما نمی سازیم و کنار می رویم. شما چی می سازید؟همین نوروز غیر از پایتخت، تلویزیون چیز دندان گیری ندارد. نمی دانیم شرایط تولید سریال ها و برنامه های رقیب چه بوده، ولی نتیجه ای که روی آنتن می رود چنگی به دل نمی زند. حرف این است که وقتی قصد نقد یک اثر را داریم، ابتدا محصول را ببینیم نه این که دنبال سرمایه گذار یا سازنده اثر باشیم. با این شرایط اگر سری بعدی را هم اوج سرمایه گذاری کنند، می پذیرید؟- اصلا ما کنار می رویم. آنها که گردن کلفتی می کنند بگویند چه ساخته اند که اندازه پایتخت تداوم و مخاطب داشته باشد. گردن ما از مو باریک تر؛ این همه کارگردان سینما و تلویزیون کار می سازند. مگر ما کاری به کار ی داریم؟ شما هم کار خوب بسازد. بدترین کار این است که به وقت پاتیل های روشنفکری دور میز می نشینند و همه چیز را نقد می کنند بعد می گویند این نباشد آن نباشد. شما بساز و کار خوب را انجام بده، حال می کنیم، تشویق هم می کنیم. توقع تشویق از ی نداریم، می گوییم سنگ اندازی نکنید.سیروس مقدم گفته بود در کنار پایتخت یک نسخه سینمایی هم می سازد. این اتفاق رخ داده؟- نه، اصلا امکان ندارد. من هر چیزی را طوری طراحی می کنم که همان کار را بشود با آن کرد. چون مدیوم تلویزیون با سینما فرق می کند، نمی شود با این مدیوم کار سینمایی ساخت و من به شخصه این کار را نمی کنم.اهل باج دادن نیستمبپردازیم به متن سریال. سه سری اول پایتخت قصه به اندازه کافی داشت؛ در فصل چهارم اما به خاطر طولانی شدن قسمت ها و نیز شرایط تولید، نه تنها لوکیشن سریال فقط علی آباد بود که بار جذ ت سریال روی شخصیت ها نهاده شد. فصل پنجم ح بین ن دارد؛ یعنی قصه و شخصیت ها با هم سریال را پیش می برند. این مدل را به خاطر محبوبیت وافر کاراکترها انتخاب کردید؟- طبیعتا وقتی سریالی را به پنج فصل می رسانید، باید تلاش کنید همه چیز جذاب باشد. در سری های مختلف پایتخت ما شکل های مختلفی از نامه را ارائه کردیم و دنبال راه های مختلف برای مانایی بوده ایم. یکی از معضلات سری قبل این بود که تلویزیون سرمایه گذاری را بر عهده داشت و خب، بودجه کفاف نمی داد. از طرفی فرصت کم بود و باید آنتن ماه رمضان را پر می کردیم. البته اصرار من هم بود که نشان دهیم می شود در جایی ثابت قصه های جورواجور تعریف کرد ولی در سری پنجم دنبال ایجاد جذ ت کافی و وافی و موضوعی فراگیرتر برای مردم بودیم و همین ما را هل داد به سمت قصه ای که تمام این ظرفیت و امکان را داشته باشد.شخصیت هما جذاب تر از پیش شده، به خاطر شرایط بعد از تصادف جدیت سابق را ندارد و حتی از بیننده خنده می گیرد؛ ارسطو، نقی، رحمت و فهیمه باز هم خوب هستند. با این حال شخصیت بهتاش برگ برنده این سری و خوبی برای بخشی از نسل جوان و سر به هواست. چطور بهرام افشاری به این جمع اضافه شد؟- در بدو شروع پایتخت به این فکر کردیم چطور تماشاچی را درگیر کنیم. یک زوج داشتیم که صاحب فرزند بودند. یک آدم عاشق پیشه مثل ارسطو گذاشتیم که بخشی از جوان هاست؛ پنجعلی سن و سال بالاتر را سرگرم می کند، همین طور که جلو آمدیم شخصیت های دیگر اضافه شدند. من دنبال این بودم که جای خالی بهبود را که با بازی خوب مهران احمدی بین مردم محبوب شده بود پر کنم. علاوه بر این خلأیی داشتیم و آن جوان های سربازی رفته یا قبل از سربازی که معضل بیکاری دارند، سر به هوا هستند، در معرض آسیب قرار دارند و ... بود که بهتاش این خلأ را پر کرد.بهرام افشار انتخاب خود شما بود؟- بهرام را اولین بار در پایتخت 3 به عنوان برادر بهبود آوردم که نقش معتاد را بازی می کرد. آنجا به قدری خوب ظاهر شد که همیشه فکر می جایی برایش پیدا کنم و در سریال «علی البدل» از او استفاده . بهرام چند ویژگی عمده دارد؛ اول به لحاظ فیزیکی وقتی در معماری این جمع قرار می گرفت، نمای جذاب تری را به وجود می آورد. دوم این که به خاطر توانایی اش خیلی زود با گروه هماهنگ شد و لهجه را خوب در آورد. اینها از جمله ویژگی های خوب بهرام افشاری است که الحق و الانصاف تا اینجا خوب آمده و از این به بعد بهتر هم خواهد شد.چندتا شخصیت هستند که گویی وقت نبوده به اندازه دیگران پرداخته شوند، مثل بابا پنجعلی، برادران دوقلو، سارا و نیکا. چرا وقت بیشتری نگذاشتید تا این قدر بلاتکلیف نباشند؟- در جمعی که همه حضور دارند اگر همه بخواهند دیالوگ داشته باشند، یکباره می بینی هفت - هشت صفحه متن باید نوشته شود. کار این طوری از کوک در می رود؛ بعد هم راجع به هر پرسوناژ باید در حد متر و اندازه خودش حرف بزنیم. برادران دوقلو شاگردان یک مغازه هستند. کار و دغدغه شان را می بینیم و متوجه می شویم وقتی قرار است به ترکیه بروند به چه فکر می کنند. نه، نه، معتقد نیستم این شخصیت هایی که اشاره کردید رها و بلاتکلیف هستند، بلکه به اندازه در سریال هستند و اگر بیش از این به آنها پرداخته می شد، از شخصیت های اصلی دور می افتادیم و ریتم کند و کندتر می شد.این شخصیت ها ابزاری نبودند که شخصیت های اصلی که جذاب تر هم هستند، بیشتر به چشم بیایند؟- اینها به خودی خود کارکرد درست و حس دارند ولی بله، باید همه چیز به یک هارمونی برسد.مهران احمدی که خودش اعلام کرد دوست ندارد با پایتخت همکاری کند، چرا شخصیت هدایت هاشمی و محمدهرضا علیمردانی که جذاب هم هستند در این سری حضور ندارند؟- اینها هم خیلی بازیگران موفقی بودند و شخصیت های جذ داشتند ولی در این سری برای شان جا نبود. اگر جا داشتم، یقینا از آنها استفاده می . وقتی تعداد آدم ها بالا می رود، کار سخت و سخت تر می شود.شخصیت نقی به خاطر موقعیتی که در داستان داشته محبوب تر از ارسطو است و بازی خودتان هم به این موفقیت کمک کرده، با این حال و با وجود آن که «هد فامیل» است، همیشه از نظر مالی عقب تر از ارسطو است؛ چرا کاری نمی کنید که نقی متمول باشد تا با خیال راحت به ریاستش برسد؟- این که شما می گویید در شرایطی محقق می شود که نقی شود؟ ما داریم از زندگی پاک صحبت می کنیم؛ حتی وقتی با پسر اش اختلاف دارد، خیلی زود کدورت ها را فراموش می کند. اگر آدمی ناسالم بود، به خاطر موقعیت زنش در شورای شهر به شرایط بهتری می رسید. شاید آنچه نشان می دهیم رویایی باشد اما منظور ما یک خانواده آرمانی است. با این حال به چیزی که گفتید فکر می کنم چون حداقلش این است که بسیار موقعیت کمدی است.می دانیم محسن تنابنده یکی از اضلاع اصلی پایتخت است ولی تمامیت خواهی نیست که اسم تان همه جای تیتراژ باشد؟- درست می گویید ولی بخش زیادی از آن به لطف های بیش از حد سیروس مقدم بر می گردد. اگر از خشایار الوند بپرسید شهادت می دهد که در قسمت های اول که خودم نوشتم، دوست نداشتم اسمم باشد و گفتم اسم خودت را اول بگذار ولی خشایار گفت نه، خواهش می کنم و فلان و فلان و ...اهل باج دادن نیستمکلا رابطه شما و سیروس مقدم مثال زدنی است، ضمن این که گروه تان هم همدل هستند و کار آسانی نیست که در پنج سری دور هم جمع شوند. راز موفقیت تان چیست؟- این گروه چیزی را به من مدیون نیست، مدیون سیروس مقدم در وهله اول و بعد از ایشان الهام غفوری است که شرایط را در بهترین شکل ممکن فراهم می کنند. حاضرم رگ گردنم را بدهم برای سیروس مقدم. همه چیز را مدیون اخلاق و منش این مرد هستم. واقعا برای من خود سیروس مقدم یک مدرسه بوده است. خیلی خوشحالم که محملی فراهم شد تا راجع به ایشان حرف بزنیم. پایتخت مدیون این مرد است که اعتماد فراوانی به من دارد؛ شاید خیلی جاها زیاده روی هم ولی با سعه صدر پای ایده های دیوانه من ایستاده است.پایتخت حالا رقیب خودش شده؛ چقدر اشتیاق دارید برای ساخت سری های بعدی آن؟- اقبال عمومی است که نشان می دهد پایتخت می تواند ادامه پیدا کند یا نه. به غیر از اقبال عمومی، اشتیاق گروه، به غیر از اشتیاق گروه این که من چه ایده ای داشته باشم در ادامه کار خیلی موثر است و برای من یکی از سختی های اساسی همین است که حالا دیگر چه کار کنم و چه موقعیتی ایجاد کنم که جذاب باشد.چقدر استرس دارید از این که احیانا موفق نشوید؟- ماجرا برای من این گونه است که وقتی پایتخت تمام می شود می گویم دیگر نمی سازم. بعد همین طور دنبال قصه های خودم هستم که ناگهان یک ایده به ذهنم می رسد و می گویم فضای جدید پایتخت را پیدا . اگر یک چیز قوی پیدا کنم بر می گردم والا نه.این سری که به محدودیت زمانی نخوردید، چقدر تمرین داشتید؟ تا چه حد خودتان را ویرایش می کردید؟- ما قبل از هر سکانس بسیار با آن کلنجار می رویم. روی شوخی ها کار می کنیم؛ دیالوگ ها جاهایی شامل بداهه می شود، این قدر روی آن کار می کنیم تا سر و شکل بگیرد. وجود خشایار خیلی مهم است. اگر هزار بار ایده به ذهن مان برسد منتقل می کنیم و خشایار خیلی باز می پذیرد و بارها می نویسد. نامه پایتخت از جمله نامه هایی است که جز ضرر چیزی ندارد. جاهای دیگر با رفع چند اشکال سراغ نامه بعدی می روی ولی در پایتخت هی می نویسی و می نویسی.درباره ترکیه و ماجراهای تبلیغ گردشگری این کشور حتما زیاد شنیده و خوانده اید، نظرتان راجع به این حرف و حدیث ها چیست؟- وقتی بخش مربوط به ترکیه پخش می شد، من جایی بودم و به فضای مجازی دسترسی نداشتم. قاب هایی زیبا از شهر آدانا را که دیدم گفتم چه خوب که هم انصاف رعایت شده و هم بالا ه در عالم همسایگی این کمترین کاری است که می توان کرد. چند روز بعد اما دیدم برخی نظرها ع است و می گویند چرا «پایتخت» ترکیه را تبلیغ کرده است؟ این خیلی بد است که یک عده آدرس مستقیم را نمی بینند و این را می بینند که نشان دادن زیبایی های ترکیه تبلیغ این کشور است. ما می گوییم شرایط کشور ما از ترکیه امن تر است؛هواپیما در فرودگاه استانبول نمی تواند بنشیند. نشان می دهیم سه تا جوانی که به هوای فرنگ به ترکیه رفته اند چطور گرفتار می شوند؛ این همه آدرس مستقیم می دهیم. می گویند وای چرا ترکیه را قشنگ تر از ایران نشان می دهند. آقا بخواهی یا نخواهی ترکیه قشنگ تر از کشور ماست. شما کاری کرده اید که مردم تپه تپه پول در جیب بگذارند بروند ترکیه. ما نمی گوییم آنها ایران بیایند؛ می گوییم کاری کنید که همین ایرانی ها نروند ترکیه. نقد ما این است؛ همین.شنیده می شود محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما مخالف جدی پایتخت بوده و حتی خواهان تغییر اسم آن بوده، اگر می ماند پرونده این سریال بسته می شد؟- آقای سرافراز علاقه مند بود پایتخت ساخته شود ولی عده ای در مرکز گسترش نامه نویسی مخالف بودند. آقای سرافراز می خواست پایتخت ساخته شود ولی اصرار داشت اسم آن تغییر کند؛ فکر می کرد این جوری سندش به اسم خودش می خورد. می گفتیم هویت این سریال به اسم آن است ولی می گفت اسمش را حداقل بگذارید پایتخت دیگر. این مشکل بسیاری از مدیران است که می خواهند خیلی چیزها را به نام خود کنند. خلاصه از ایشان اصرار و از ما انکار. استدلال ما این بود که مگر می شود آدیداس بسازید و بگویید فلان کفش است.اتمام حجت تنابنده درباره یک شائبهاوج برای پایتخت سمت و سو تعیین نکردشنیده می شود سازمان اوج، نامه هر قسمت را به طور کامل می خوانده و بعد از تایید اجازه ساخت می داده است. یعنی درست برع سری قبل پایتخت که برگ برگ نامه نوشته می شده؛ نکته ای که با توجه به سبک و سیاق تولید سریال در ایران مطابقت چندانی ندارد. این پرسش را با تنابنده در میان می گذاریم؛ البته با کمی شیطنت: «همکاری تان از نظر فنی به همین شکل بود؟ نظرات تحکمی نبود؟» او هم بلافاصله پاسخ می دهد: «من با هیچ شخص و گروهی سر نامه تعامل نمی کنم.»اهل باج دادن نیستمو سوال بعدی ما باز هم شیطنت دارد: «چرا؟ چون فکر می کنید هر آنچه نوشته اید بهترین است؟» تنابنده اما آرام پاسخ می دهد: «نه؛ اظهارنظر جهت دار را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرم؛ چه از طرف تلویزیون باشد، چه اوج و چه جای دیگر. الحق و الانصاف هیچ از مسئولان تلویزیون و اوج سمت و جهتی به ما نداده است. شرط من از همان روز اول که با اوج قرارداد بستیم همین بود. گفتم اگر سمت و سو تعیین شود، هر جای کار که باشیم، سریال تعطیل می شود. و انصافا هیچ دخ ی در نامه نشد.»محسن تنابنده درباره روند نگارش و تایید نامه از سوی اوج هم این گونه توضیح می دهد: «ببینید نامه تا لحظه ای که پلان گرفته می شود در حال تغییر است. من و گروه نویسندگان نه امکانش را داریم نه می توانیم نامه کامل و دقیق تحویل بدهیم. به دلیل این که همه چیز دائما در حال تغییر است. هم به لحاظ ایده پردازی هر چه جلوتر بروی چیزهای تازه ای به ذهنت می رسد، هم شما بخش های ناپایدار داری. یعنی نمی دانی فلان سکانس را در کدام لوکیشن بگیری. تازه وقتی لوکیشن و امکانات را می بینی می گویی باید این شکلی بنویسی؛ مخصوصا در این مورد. طبیعتا ما نامه را می نویسیم ولی بر اساس چیزهایی که پیدا می کنیم و دائم در حال تغییر است.»نگین میرزایی چطور وارد سریال شد و چه ی هویت او را لو داد؟پای یک کارگردان در میان استدیدن یک زن فارسی زبان بدون روسری در پایتخت خیلی زود محل بحث شد و طولی نکشید که کاشف به عمل آمد در مجموعه جم فعالیت داشته و مدیر سابق این شبکه تلویزیونی بوده است. حضور این عضو شبکه ای، حاشیه های زیادی برای سریال رقم زد. محسن تنابنده در این بخش به شکل مفصل به این ماجرا پرداخته است. از تنابنده می پرسیم از سابقه میرزایی اطلاع نداشتید و چطور می شود بلافاصله بعد از پخش تصویر او هویتش فاش شود ولی شما از آن بی خبر بوده باشید: «ماجرا از این قرار است که وقتی ما وارد ترکیه شدیم آدمی را پیدا کردیم که موجه هم هست به نام خانم مهدی زاده که هنرور می آورد. خیلی طبیعی است ما قراردادی داریم که بازیگر در شبکه معاند نباشد، کار ضد انقل نکرده باشد و ...تعدادی آدم معرفی شدند و یکی از آنها نگین میرزایی بود که آمد و بازی کرد. اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده اما چون ما تلاش می کنیم هر چیز کوچکی را بزرگ کنیم، برای این آدم هم چنین اتفاقی رخ داد.» می پرسیم پس حواشی از کجا می آمد؟ تنابنده پای «م.م» را وسطی می کشد: «ماد یک کارگردان مورد غضب داریم که رفته ترکیه و خیلی هم وضعیت ناجوری دارد. چند بار تماس گرفت و گفت می شود فلان مبلغ را برایم واریز کنی، شرایط بدی دارم. می شود شما را ببینم که ما گفتیم نه. همه ماجرا این است؛ پیامکش هست که داری این قدر به ما بدهید. اتفاق به این سادگی است، یعنی عده ای آدم ناموفق یک کاری را که یک ذره رنگ و بویی از موفقیت دارد، ت یب می کنند.»در بازپخش مسئولان تلویزیون نام میرزایی را حذف د تا حساسیت ها دو چندان شود. از تنابنده می پرسیم علاوه بر این و نیز حذف سکانس در بازپخش، سریال باز هم ممیزی داشته؟ جواب او مثبت است: «بله؛ هما یک سکانس کابوس دارد که از نظر چیدمانی بهترین جای نامه است و تماشاگر یک باره جامپ و فاصله ای را حس می کند. خیلی هم شیرین است که بخش هایی از آن در تیزر پخش شد. سکان ساز این قرار است که در کابوس هما، نقی با یک خانم ترک ازدواج می کند و صحنه شبیه «تایتانیک» است که این دو با هم بگوبخند دارند و ظاهر نقی به کل عوض شده و این کابوس در سریال خیلی کارکرد دارد. چند قسمت دیگر مانده و نمی دانم چیز دیگری حذف خواهد شد یا نه.»لازم بود ماجرای ازدواج سارا و نیکا مطرح شود؟اهل باج دادن نیستمسارا و نیکاچالش ازدواج کم سن و سال هاماجرای ازدواج سارا و نیکا هم از اتفاقات پر سروصدای سریال بود. خیلی می بینیم خانواده هایی که تا پسر یا دختری به سن بلوغ می رسند، بحث ازدواج شان را پیش می کشند و اسم شان را روی دیگری می گذارند. طرح این موضوع در پایتخت از این منظر نمی تواند محل اعتراض باشد، چون ریشه در واقعیت دارد. ضمن این که نقی و هما حتی طرح ازدواج سارا و نیکا را بر نمی تابند. با این حال شائبه ای هست که در همین حد هم در راستای اجرای منویات اوج است که دغدغه ترویج ازدواج دارد. می پرسیم این برداشت درست است؟جواب محسن تنابنده توأم با بالا بردن صدا برای نشان دادن قاطعیت است: «هیچ نمی تواند به من بگوید چه کار کن. اوج، تلویزیون یا هر جای دیگر، من فقط بر اساس عقیده ام کار می کنم. من ازدواج کم سن و سال ها را به چالش کشیدم. از روز اول که ماجرا مطرح شد، صبر ن د قصه را متوجه شوند، خیلی زود واکنش نشان دادند. صبر ن د کلام منعقد شود. اصلا تندروی نقی را که البته جزء پرسوناژ اوست، ندیدند. یکی از نقدهایم این بوده که آدم های کم سن و سال که تشخیص کامل خوب و بد را ندارند، نباید ازدواج کنند. این را به چالش کشیدیم و ماجرا تمام شد و رفت.»می گوییم نگرانی از این بابت بود که نکند طرح ازدواج منجر به آن شود چون در واقعیت به ویژه در ای کوچک شاهد این اتفاق هستیم: «همه قصه های پایتخت پا در زمین حقیقت دارد. وقتی حقایق را جلوی چشم تان می گذارد، بهتان فشار نیاید بلکه واقعیت را بپذیرید. همین الان آمار طلاق موجود است مربوط به آدم هایی است که سن دارند، تحصیل کرده هستند و ... چه برسد به بچه هایی که هنوز قدرت تشخیص ندارند. هما می گوید اینها هنوز یواشکی عروسک بازی می کنند. همین الان برخی ها در کامنت ها نوشته اند آقای تنابنده درستش این بوده. جواب من این است: کار آرتیست رادیولوژی است، سونوگرافی است، نشان دادن است؛ کارش نسخه پیچی نیست، نسخه کار پزشک است. ما شرایط را جلوی نچشم شما گذاشتیم گفتیم ببینید.»
درباره «پایتخت» می شد خیلی بیش از این حرف زد. محسن تنابنده طراح، نامه نویس، س رست نویسندگان، مشاور کارگردان، بازیگر، بازیگردان و مسئول انتخاب بازیگران است و طبعا یکی از اصلی ترین اعضای تیم تولید این سریال برای پاسخ به متن و حاشیه هاست. هر آنچه که باید را پرسیدیم و از کنار برخی عبور کردیم. سری پنجم پایتخت حاشیه کم نداشته و نمی دانیم بعد از این گفتگو موردی تازه رقم خورده یا نه.مصاحبه پس از قسمت دهم انجام شد و هنوز خبری از در قصه نبود. مبنا را همین 10 قسمت گذاشتیم که خب سوژه کافی برای صحبت کم نداشت. از حاشیه ها شروع کردیم و به متن رسیدیم. این گفتگوی تلفنی بیش از یک ساعت طول کشید؛ گوشه خیابان ارم در میان عطر بهار نارنج و نسیم بهاری شیراز و همسفرانی که در باغ ارم چشم انتظار ماندند و هیچ کدام از سوالات شان از نقی محبوب پرسیده نشد!اهل باج دادن نیستماین چند روزی که سفر بودم، به عینه می دیدم که پایتخت مخاطب گسترده پروپا قرص دارد. آدم هایی با فرهنگ های مختلف در شیراز، اصفهان، بوشهر و شهرکرد با سریال ارتباط فوق العاده ای برقرار کرده اند و همه جا صحبت از قصه آن و تکیه کلام شخصیت هاست. احساس می کنم خیلی از اه ی که داشته اید و یکی از آنها رضایت حداکثری مخاطب است، به دست آمده. از نظر خودتان مطلوب فراهم شده؟- امروز که ما با هم گفتگو می کنیم، چند قسمت به پایان سریال مانده است و بخش های ماجرایی و هیجانی پایتخت پخش نشده. این قصه حدود یک سال و نیم در ذهن من بود و مدام با آن ور می رفتم و بالا - پایینش می . بالا ه وقتی چهار سری از یک سریال ساخته شده آن هم در مملکتی که تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده است، کار دو چندان سختی است. از آن طرف هیچ وقت دل مان نمی خواست دست به کاری بزنیم، مگر آن که مخاطب داشته باشد. دل مان می خواست اگر اقبال عمومی خواهان ادامه آن بود، سراغش برویم که همیشه این طور بوده است و پایتخت به سری پنجم رسید. خدا را شکر این فصل هم مورد توجه قرار گرفته است.کار شما سهل و ممتنع است. تعدادی شخصیت آشنا و محبوب خلق شده اند که در بدترین شرایط هم بیننده دارند. از این منظر خیال تان راحت است؛ در مقابل کار سخت است چون باید رضایت بیننده سخت پسند را به دست بیاورید. معادله سری پنجم پایتخت چطور رقم خورد؟- از نظر خیلی ها پایتخت در آمده است و این پرسوناژها شیرین هستند و کافی است بنشینند رو به دوربین بگویند و بخندند، مردم هم لذت می برند. ولی در حقیقت این نوع طرز تلقی است که باعث شده ما خیلی اوقات عقب بیفتیم و نتوانیم گامی به جلو برداریم. همان قدر که پرسوناژهای شناخته شده و اتمسفر آشنا می تواند شما را پیش بیندازد، همان قدر می تواند پس بیندازد، چون شما قصه هایی را گفته اید. حالا باید قصه های نوتری را بگویید تا مخاطب همراهی تان کند. ما باید قصه ای را بازگو می کردیم که تا حالا آن را نداشتیم. (ورود به فضای داستانی نو).دوم این که بستری فراهم شود که پر کشش و پر جاذبه باشد و سوم که شاید مهم تر از چیزهای دیگ راست این که برای تیم اجرایی این قدر جذ ت داشته باشد که ترغیب شوند آن را بسازند. یعنی من به عنوان محسن تنابنده انواع لحظات پایتخت را بازی کرده ام، پس باید سری جدید جذ ت تازه ای برایم فراهم کند. به همین نسبت باید برای کارگردان، دیگر بازیگران، طراح صحنه و همه عوامل منظر نو داشته باشد که کار خلاقانه محسوب شود، نه این که انگار همه چیز را آماده دارند و فقط می خواهند آن را ارائه کنند بلکه فضایی برای کندوکاو داشته باشند. البته همه نوآوری و خلاقیت ها باید در قالب پایتخت بگنجد.این عامل انگیزشی که می گویید از سری دوم کارکرد داشته است دیگر؟- بله، در سری های قبل نیز این اصل رعایت شده بود. مثلا در سری چهارم قصه را از جایی شروع کردیم که برای تماشاگر، حداقل به لحاظ دیدار اول جذاب باشد. برای همین ریش ها را بلند کردیم و نقی و ارسطو دارای وضعیت متفاوتی بودند. در این سری نیز همه چیز متفاوت شده. ما دو سال شخصیت ها را ندیده بودیم و طبیعی است که در این مدت خیلی اتفاقات رخ دهد. تصادفی اتفاق می افتد و به دنبال آن مشکلات روحی - روانی برای هما پیش می آید؛ مشکلات فیزیکی برای نقی (چشم نیمه باز) و ارسطو (لب کج شده) پیش می آید.ضمن این که در یک کار شیرین باید بتوانی موقعیتی ایجاد کنی که تلخ نباشد. به غیر از این ما بهبود را نداشتیم که پرسوناژ خیلی خوب و گردن کلفتی برای سریال بود و باید جای او را پر می کردیم. پسرش که تا پیش از این به عنوان سرباز در سری های قبل از او یاد می شد، به قصه بازگشت. او بخشی از جوان های بیکار و پرخاشگر است و این که با خبر مرگ بهبود که خبر تلخی است، باید برخوردی شیرین می داشتیم که آزار دهنده نباشد.ایده ها از کی در ذهن تان شکل گرفت؟- قصه کلی یک سال و نیم پیش در ذهنم مطرح شد. می خواستیم کار سینمایی بسازیم که دوستان تلویزیون اصرار د که نسخه سریالی آن را بسازیم و خودمان هم دیدیم قصه این قدر گسترده است که مناسب تلویزیون است نه سینما. ایده را با دوست عزیزم خشایار الوند مطرح ، خیلی استقبال کرد و وارد فاز نگارش و بعد از آن تولید شدیم.در هر سری از پایتخت شاهد تکیه کلام های جدیدی هستیم و در فصل پنجم هم این اتفاق افتاده است.- مهارت بخشی از تکنیک نامه نویسی است. بخش عمده، شناخت کافی و وافی از چیزی است که می خواهی درباره اش حرف بزنی. هم من هم خشایار الوند، شناخت کامل از شرایط و اقلیم و شخصیت ها داریم و همین دو موقع نوشتن دیالوگ ها خیلی به کمک مان می آید. ضمن این که وقتی همه چیز را نو می کنی، طبیعی است که حواست به همه اجزای آن باشد. ما هم به تناسب جامعه و شرایط، خیلی چیزها را نو می کنیم که برای مخاطب بی مزه نشود.اهل باج دادن نیستمطرح کلی سریال آماده بود که پیشنهاد همکاری از طرف اوج مطرح شد؟ یا به خاطر سنگینی کار، تلویزیون از پس آن بر نیامد و اوج سرمایه گذاری را پذیرفت؟- کار که سنگین بود ولی پاسخی خیلی ساده وجود دارد. شما وقتی سبزی خوردن می خواهید نمی روید سراغ طلافروشی؛ می روید میوه فروشی و سبزی می ید. یک بخشی از قصه ما در فضای جنگی می گذرد و وقتی به ادوات جنگی نیاز داریم، ا اما باید با اوج کار کنیم چون تلویزیون از پس تامین آن بر نمی آید، در ح ی که به ابزار جنگی، شهرک دفاع مقدس، هلی کوپتر و ... نیاز داریم و خیلی طبیعی است که اوج وسط بیاید. هر عقل نیمه سلیمی هم این کار را می کند ولی برخی دنبال انگ هایی هستند که هرگز به ما نمی چسبد.ضمن این که شخصیت های قصه به دلیل جنگ وارد معرکه نمی شوند بلکه یک حادثه آنها را به این سمت می کشاند و همچنان در وسط این اتفاق خانواده مهم است، و آنها تلاش می کنند سالم از این جهنم بیرون بیایند. اصلا دنبال این که شعاری داده شود نبودیم، چون من تحت هیچ شرایطی سفارشی را قبول نمی کنم. نه آدم «نداری» هستم نه در شرایط بدی ام. فقط کاری را انجام می دهم که با قلب و عقیده ام همسو باشد.فقط ابزار جنگی هم نیست. از نظر پروداکشن نیز پایتخت 5 هزینه بیشتری می طلبید. تلویزیون چنین بودجه ای دارد؟- واقعیت این است که تلویزیون پروژه های به مراتب لاغرتر را به لحاظ مالی نمی تواند تامین کند، پایتخت که دیگر جای خود؛ سریالی با تعداد لوکیشن و صحنه های متعدد. من خوشحالم که این همکاری شکل گرفت و همه جور سریال را حمایت د تا بتوانیم کاری بسازیم که درجه ای از استاندارد کیفی، چه از نظر قصه و شکل اجرایی داشته باشد.سریال جاهایی شعار دارد اما دور از انصاف است که پایتخت را شعارزده بدانیم. برع سکانس ها و دیالوگ هایی در سریال دیدیم و شنیدیم که گویی با امضای خود اوج مجوز پخش گرفته و چه بسا اگر خود تلویزیون سرمایه گذار آن بود با ممیزی به آنتن می رسید؛ برداشت درستی است؟- در مقوله سانسور بیش از این که نهادی در پی آن باشد، خودمان خودمان را سانسور می کنیم. انگار بدون سانسور چیزی کم داریم. مثل کش جوراب است؛ هم آزار دهنده است هم وقتی جای آن را می خاریم، کیف دارد! وقتی کامنت ها را می خوانم باورم نمی شود مردم چقدر دوست دارند همه چیز را به حاشیه ببرند. خیلی ها انرژی مثبت می دهند ولی عجیب است که برخی تلاش می کنند، تحلیل های ساده و مستقیم را نبینند و آن را به چیزهای عجیب و غریب وصل کنند. مثلا نوشته اند آقایی که شبیه ترامپ است و بچه ای را می کند، را کرده!به بچه، ماشین و روروک نشان می دهند، در عوض چیزهایی را می برند و این نعل به نعل یادآور تصمیمات رئیس جمهور ست. این تحلیل شماست؟ تحلیل من این است که شخصیت ترامپ در سریال بعد از چه چیزی گیرش می آید جز پوست و اضافات چیزی که کرده؟! چرا چنین تحلیل های عجیب و غریبی می کنیم؟ البته تقصیری نداریم؛ این قدر آغشته به سیاست شده ایم که هر چیز سرگرم کننده تحویل تماشاگر بدهیم دوست دارند آن را ببینند. از این بدتر، انگار دلمان نمی خواهد یک اثر موفق گل د. اگر ی با اثری خیلی موفق باشد با سر می آوریمش پایین؛نمونه اش اصغر فرهادی رحمت می کشد و با اتکا به توان خودش به جاهایی می رسد که خیلی از غول های جهان نمی رسند، آن وقت عده ای پشت میزنشین که واقعا کار بلد نیستند و کارهای شان معلوم است، می گویند اسکار بود، کن چنان بود، آن یکی بهمان بود. واقعا این جور حرف ها شرم آور است. تمام اعضای گروه ما تلاش می کنند تجربیات جدید داشته باشند و کمی مرزها را جابجا کنیم. باورت نمی شود از سری دوم پایتخت خیلی ها می گفتند نسازید، چون نمی گیرد. می گفتم به چه دلیل؟ می گفتند چون کار خیلی ها نگرفته! اگر می خواستیم به این حرف ها گوش کنیم یک قدم رو به جلو بر نمی داشتیم.از روی برخی نظرها که درباره سری جدید سریال بیان می شود، خیلی راحت می توان متوجه شد به بهانه حضور اوج، پایتخت را می زنند.- واقعا روش ناجوانمردانه ای است که به بهانه زدن اوج، تلاش می کنند سر پایتخت را ببرند. آقا، پایتخت گرفته، مردم وحشتناک آن را نگاه می کنند، لذت می برند. بعد هم اگر خیلی به شما فشار می آید چشم، ما نمی سازیم و کنار می رویم. شما چی می سازید؟همین نوروز غیر از پایتخت، تلویزیون چیز دندان گیری ندارد. نمی دانیم شرایط تولید سریال ها و برنامه های رقیب چه بوده، ولی نتیجه ای که روی آنتن می رود چنگی به دل نمی زند. حرف این است که وقتی قصد نقد یک اثر را داریم، ابتدا محصول را ببینیم نه این که دنبال سرمایه گذار یا سازنده اثر باشیم. با این شرایط اگر سری بعدی را هم اوج سرمایه گذاری کنند، می پذیرید؟- اصلا ما کنار می رویم. آنها که گردن کلفتی می کنند بگویند چه ساخته اند که اندازه پایتخت تداوم و مخاطب داشته باشد. گردن ما از مو باریک تر؛ این همه کارگردان سینما و تلویزیون کار می سازند. مگر ما کاری به کار ی داریم؟ شما هم کار خوب بسازد. بدترین کار این است که به وقت پاتیل های روشنفکری دور میز می نشینند و همه چیز را نقد می کنند بعد می گویند این نباشد آن نباشد. شما بساز و کار خوب را انجام بده، حال می کنیم، تشویق هم می کنیم. توقع تشویق از ی نداریم، می گوییم سنگ اندازی نکنید.سیروس مقدم گفته بود در کنار پایتخت یک نسخه سینمایی هم می سازد. این اتفاق رخ داده؟- نه، اصلا امکان ندارد. من هر چیزی را طوری طراحی می کنم که همان کار را بشود با آن کرد. چون مدیوم تلویزیون با سینما فرق می کند، نمی شود با این مدیوم کار سینمایی ساخت و من به شخصه این کار را نمی کنم.اهل باج دادن نیستمبپردازیم به متن سریال. سه سری اول پایتخت قصه به اندازه کافی داشت؛ در فصل چهارم اما به خاطر طولانی شدن قسمت ها و نیز شرایط تولید، نه تنها لوکیشن سریال فقط علی آباد بود که بار جذ ت سریال روی شخصیت ها نهاده شد. فصل پنجم ح بین ن دارد؛ یعنی قصه و شخصیت ها با هم سریال را پیش می برند. این مدل را به خاطر محبوبیت وافر کاراکترها انتخاب کردید؟- طبیعتا وقتی سریالی را به پنج فصل می رسانید، باید تلاش کنید همه چیز جذاب باشد. در سری های مختلف پایتخت ما شکل های مختلفی از نامه را ارائه کردیم و دنبال راه های مختلف برای مانایی بوده ایم. یکی از معضلات سری قبل این بود که تلویزیون سرمایه گذاری را بر عهده داشت و خب، بودجه کفاف نمی داد. از طرفی فرصت کم بود و باید آنتن ماه رمضان را پر می کردیم. البته اصرار من هم بود که نشان دهیم می شود در جایی ثابت قصه های جورواجور تعریف کرد ولی در سری پنجم دنبال ایجاد جذ ت کافی و وافی و موضوعی فراگیرتر برای مردم بودیم و همین ما را هل داد به سمت قصه ای که تمام این ظرفیت و امکان را داشته باشد.شخصیت هما جذاب تر از پیش شده، به خاطر شرایط بعد از تصادف جدیت سابق را ندارد و حتی از بیننده خنده می گیرد؛ ارسطو، نقی، رحمت و فهیمه باز هم خوب هستند. با این حال شخصیت بهتاش برگ برنده این سری و خوبی برای بخشی از نسل جوان و سر به هواست. چطور بهرام افشاری به این جمع اضافه شد؟- در بدو شروع پایتخت به این فکر کردیم چطور تماشاچی را درگیر کنیم. یک زوج داشتیم که صاحب فرزند بودند. یک آدم عاشق پیشه مثل ارسطو گذاشتیم که بخشی از جوان هاست؛ پنجعلی سن و سال بالاتر را سرگرم می کند، همین طور که جلو آمدیم شخصیت های دیگر اضافه شدند. من دنبال این بودم که جای خالی بهبود را که با بازی خوب مهران احمدی بین مردم محبوب شده بود پر کنم. علاوه بر این خلأیی داشتیم و آن جوان های سربازی رفته یا قبل از سربازی که معضل بیکاری دارند، سر به هوا هستند، در معرض آسیب قرار دارند و ... بود که بهتاش این خلأ را پر کرد.بهرام افشار انتخاب خود شما بود؟- بهرام را اولین بار در پایتخت 3 به عنوان برادر بهبود آوردم که نقش معتاد را بازی می کرد. آنجا به قدری خوب ظاهر شد که همیشه فکر می جایی برایش پیدا کنم و در سریال «علی البدل» از او استفاده . بهرام چند ویژگی عمده دارد؛ اول به لحاظ فیزیکی وقتی در معماری این جمع قرار می گرفت، نمای جذاب تری را به وجود می آورد. دوم این که به خاطر توانایی اش خیلی زود با گروه هماهنگ شد و لهجه را خوب در آورد. اینها از جمله ویژگی های خوب بهرام افشاری است که الحق و الانصاف تا اینجا خوب آمده و از این به بعد بهتر هم خواهد شد.چندتا شخصیت هستند که گویی وقت نبوده به اندازه دیگران پرداخته شوند، مثل بابا پنجعلی، برادران دوقلو، سارا و نیکا. چرا وقت بیشتری نگذاشتید تا این قدر بلاتکلیف نباشند؟- در جمعی که همه حضور دارند اگر همه بخواهند دیالوگ داشته باشند، یکباره می بینی هفت - هشت صفحه متن باید نوشته شود. کار این طوری از کوک در می رود؛ بعد هم راجع به هر پرسوناژ باید در حد متر و اندازه خودش حرف بزنیم. برادران دوقلو شاگردان یک مغازه هستند. کار و دغدغه شان را می بینیم و متوجه می شویم وقتی قرار است به ترکیه بروند به چه فکر می کنند. نه، نه، معتقد نیستم این شخصیت هایی که اشاره کردید رها و بلاتکلیف هستند، بلکه به اندازه در سریال هستند و اگر بیش از این به آنها پرداخته می شد، از شخصیت های اصلی دور می افتادیم و ریتم کند و کندتر می شد.این شخصیت ها ابزاری نبودند که شخصیت های اصلی که جذاب تر هم هستند، بیشتر به چشم بیایند؟- اینها به خودی خود کارکرد درست و حس دارند ولی بله، باید همه چیز به یک هارمونی برسد.مهران احمدی که خودش اعلام کرد دوست ندارد با پایتخت همکاری کند، چرا شخصیت هدایت هاشمی و محمدهرضا علیمردانی که جذاب هم هستند در این سری حضور ندارند؟- اینها هم خیلی بازیگران موفقی بودند و شخصیت های جذ داشتند ولی در این سری برای شان جا نبود. اگر جا داشتم، یقینا از آنها استفاده می . وقتی تعداد آدم ها بالا می رود، کار سخت و سخت تر می شود.شخصیت نقی به خاطر موقعیتی که در داستان داشته محبوب تر از ارسطو است و بازی خودتان هم به این موفقیت کمک کرده، با این حال و با وجود آن که «هد فامیل» است، همیشه از نظر مالی عقب تر از ارسطو است؛ چرا کاری نمی کنید که نقی متمول باشد تا با خیال راحت به ریاستش برسد؟- این که شما می گویید در شرایطی محقق می شود که نقی شود؟ ما داریم از زندگی پاک صحبت می کنیم؛ حتی وقتی با پسر اش اختلاف دارد، خیلی زود کدورت ها را فراموش می کند. اگر آدمی ناسالم بود، به خاطر موقعیت زنش در شورای شهر به شرایط بهتری می رسید. شاید آنچه نشان می دهیم رویایی باشد اما منظور ما یک خانواده آرمانی است. با این حال به چیزی که گفتید فکر می کنم چون حداقلش این است که بسیار موقعیت کمدی است.می دانیم محسن تنابنده یکی از اضلاع اصلی پایتخت است ولی تمامیت خواهی نیست که اسم تان همه جای تیتراژ باشد؟- درست می گویید ولی بخش زیادی از آن به لطف های بیش از حد سیروس مقدم بر می گردد. اگر از خشایار الوند بپرسید شهادت می دهد که در قسمت های اول که خودم نوشتم، دوست نداشتم اسمم باشد و گفتم اسم خودت را اول بگذار ولی خشایار گفت نه، خواهش می کنم و فلان و فلان و ...اهل باج دادن نیستمکلا رابطه شما و سیروس مقدم مثال زدنی است، ضمن این که گروه تان هم همدل هستند و کار آسانی نیست که در پنج سری دور هم جمع شوند. راز موفقیت تان چیست؟- این گروه چیزی را به من مدیون نیست، مدیون سیروس مقدم در وهله اول و بعد از ایشان الهام غفوری است که شرایط را در بهترین شکل ممکن فراهم می کنند. حاضرم رگ گردنم را بدهم برای سیروس مقدم. همه چیز را مدیون اخلاق و منش این مرد هستم. واقعا برای من خود سیروس مقدم یک مدرسه بوده است. خیلی خوشحالم که محملی فراهم شد تا راجع به ایشان حرف بزنیم. پایتخت مدیون این مرد است که اعتماد فراوانی به من دارد؛ شاید خیلی جاها زیاده روی هم ولی با سعه صدر پای ایده های دیوانه من ایستاده است.پایتخت حالا رقیب خودش شده؛ چقدر اشتیاق دارید برای ساخت سری های بعدی آن؟- اقبال عمومی است که نشان می دهد پایتخت می تواند ادامه پیدا کند یا نه. به غیر از اقبال عمومی، اشتیاق گروه، به غیر از اشتیاق گروه این که من چه ایده ای داشته باشم در ادامه کار خیلی موثر است و برای من یکی از سختی های اساسی همین است که حالا دیگر چه کار کنم و چه موقعیتی ایجاد کنم که جذاب باشد.چقدر استرس دارید از این که احیانا موفق نشوید؟- ماجرا برای من این گونه است که وقتی پایتخت تمام می شود می گویم دیگر نمی سازم. بعد همین طور دنبال قصه های خودم هستم که ناگهان یک ایده به ذهنم می رسد و می گویم فضای جدید پایتخت را پیدا . اگر یک چیز قوی پیدا کنم بر می گردم والا نه.این سری که به محدودیت زمانی نخوردید، چقدر تمرین داشتید؟ تا چه حد خودتان را ویرایش می کردید؟- ما قبل از هر سکانس بسیار با آن کلنجار می رویم. روی شوخی ها کار می کنیم؛ دیالوگ ها جاهایی شامل بداهه می شود، این قدر روی آن کار می کنیم تا سر و شکل بگیرد. وجود خشایار خیلی مهم است. اگر هزار بار ایده به ذهن مان برسد منتقل می کنیم و خشایار خیلی باز می پذیرد و بارها می نویسد. نامه پایتخت از جمله نامه هایی است که جز ضرر چیزی ندارد. جاهای دیگر با رفع چند اشکال سراغ نامه بعدی می روی ولی در پایتخت هی می نویسی و می نویسی.درباره ترکیه و ماجراهای تبلیغ گردشگری این کشور حتما زیاد شنیده و خوانده اید، نظرتان راجع به این حرف و حدیث ها چیست؟- وقتی بخش مربوط به ترکیه پخش می شد، من جایی بودم و به فضای مجازی دسترسی نداشتم. قاب هایی زیبا از شهر آدانا را که دیدم گفتم چه خوب که هم انصاف رعایت شده و هم بالا ه در عالم همسایگی این کمترین کاری است که می توان کرد. چند روز بعد اما دیدم برخی نظرها ع است و می گویند چرا «پایتخت» ترکیه را تبلیغ کرده است؟ این خیلی بد است که یک عده آدرس مستقیم را نمی بینند و این را می بینند که نشان دادن زیبایی های ترکیه تبلیغ این کشور است. ما می گوییم شرایط کشور ما از ترکیه امن تر است؛هواپیما در فرودگاه استانبول نمی تواند بنشیند. نشان می دهیم سه تا جوانی که به هوای فرنگ به ترکیه رفته اند چطور گرفتار می شوند؛ این همه آدرس مستقیم می دهیم. می گویند وای چرا ترکیه را قشنگ تر از ایران نشان می دهند. آقا بخواهی یا نخواهی ترکیه قشنگ تر از کشور ماست. شما کاری کرده اید که مردم تپه تپه پول در جیب بگذارند بروند ترکیه. ما نمی گوییم آنها ایران بیایند؛ می گوییم کاری کنید که همین ایرانی ها نروند ترکیه. نقد ما این است؛ همین.شنیده می شود محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما مخالف جدی پایتخت بوده و حتی خواهان تغییر اسم آن بوده، اگر می ماند پرونده این سریال بسته می شد؟- آقای سرافراز علاقه مند بود پایتخت ساخته شود ولی عده ای در مرکز گسترش نامه نویسی مخالف بودند. آقای سرافراز می خواست پایتخت ساخته شود ولی اصرار داشت اسم آن تغییر کند؛ فکر می کرد این جوری سندش به اسم خودش می خورد. می گفتیم هویت این سریال به اسم آن است ولی می گفت اسمش را حداقل بگذارید پایتخت دیگر. این مشکل بسیاری از مدیران است که می خواهند خیلی چیزها را به نام خود کنند. خلاصه از ایشان اصرار و از ما انکار. استدلال ما این بود که مگر می شود آدیداس بسازید و بگویید فلان کفش است.اتمام حجت تنابنده درباره یک شائبهاوج برای پایتخت سمت و سو تعیین نکردشنیده می شود سازمان اوج، نامه هر قسمت را به طور کامل می خوانده و بعد از تایید اجازه ساخت می داده است. یعنی درست برع سری قبل پایتخت که برگ برگ نامه نوشته می شده؛ نکته ای که با توجه به سبک و سیاق تولید سریال در ایران مطابقت چندانی ندارد. این پرسش را با تنابنده در میان می گذاریم؛ البته با کمی شیطنت: «همکاری تان از نظر فنی به همین شکل بود؟ نظرات تحکمی نبود؟» او هم بلافاصله پاسخ می دهد: «من با هیچ شخص و گروهی سر نامه تعامل نمی کنم.»اهل باج دادن نیستمو سوال بعدی ما باز هم شیطنت دارد: «چرا؟ چون فکر می کنید هر آنچه نوشته اید بهترین است؟» تنابنده اما آرام پاسخ می دهد: «نه؛ اظهارنظر جهت دار را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرم؛ چه از طرف تلویزیون باشد، چه اوج و چه جای دیگر. الحق و الانصاف هیچ از مسئولان تلویزیون و اوج سمت و جهتی به ما نداده است. شرط من از همان روز اول که با اوج قرارداد بستیم همین بود. گفتم اگر سمت و سو تعیین شود، هر جای کار که باشیم، سریال تعطیل می شود. و انصافا هیچ دخ ی در نامه نشد.»محسن تنابنده درباره روند نگارش و تایید نامه از سوی اوج هم این گونه توضیح می دهد: «ببینید نامه تا لحظه ای که پلان گرفته می شود در حال تغییر است. من و گروه نویسندگان نه امکانش را داریم نه می توانیم نامه کامل و دقیق تحویل بدهیم. به دلیل این که همه چیز دائما در حال تغییر است. هم به لحاظ ایده پردازی هر چه جلوتر بروی چیزهای تازه ای به ذهنت می رسد، هم شما بخش های ناپایدار داری. یعنی نمی دانی فلان سکانس را در کدام لوکیشن بگیری. تازه وقتی لوکیشن و امکانات را می بینی می گویی باید این شکلی بنویسی؛ مخصوصا در این مورد. طبیعتا ما نامه را می نویسیم ولی بر اساس چیزهایی که پیدا می کنیم و دائم در حال تغییر است.»نگین میرزایی چطور وارد سریال شد و چه ی هویت او را لو داد؟پای یک کارگردان در میان استدیدن یک زن فارسی زبان بدون روسری در پایتخت خیلی زود محل بحث شد و طولی نکشید که کاشف به عمل آمد در مجموعه جم فعالیت داشته و مدیر سابق این شبکه تلویزیونی بوده است. حضور این عضو شبکه ای، حاشیه های زیادی برای سریال رقم زد. محسن تنابنده در این بخش به شکل مفصل به این ماجرا پرداخته است. از تنابنده می پرسیم از سابقه میرزایی اطلاع نداشتید و چطور می شود بلافاصله بعد از پخش تصویر او هویتش فاش شود ولی شما از آن بی خبر بوده باشید: «ماجرا از این قرار است که وقتی ما وارد ترکیه شدیم آدمی را پیدا کردیم که موجه هم هست به نام خانم مهدی زاده که هنرور می آورد. خیلی طبیعی است ما قراردادی داریم که بازیگر در شبکه معاند نباشد، کار ضد انقل نکرده باشد و ...تعدادی آدم معرفی شدند و یکی از آنها نگین میرزایی بود که آمد و بازی کرد. اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده اما چون ما تلاش می کنیم هر چیز کوچکی را بزرگ کنیم، برای این آدم هم چنین اتفاقی رخ داد.» می پرسیم پس حواشی از کجا می آمد؟ تنابنده پای «م.م» را وسطی می کشد: «ماد یک کارگردان مورد غضب داریم که رفته ترکیه و خیلی هم وضعیت ناجوری دارد. چند بار تماس گرفت و گفت می شود فلان مبلغ را برایم واریز کنی، شرایط بدی دارم. می شود شما را ببینم که ما گفتیم نه. همه ماجرا این است؛ پیامکش هست که داری این قدر به ما بدهید. اتفاق به این سادگی است، یعنی عده ای آدم ناموفق یک کاری را که یک ذره رنگ و بویی از موفقیت دارد، ت یب می کنند.»در بازپخش مسئولان تلویزیون نام میرزایی را حذف د تا حساسیت ها دو چندان شود. از تنابنده می پرسیم علاوه بر این و نیز حذف سکانس در بازپخش، سریال باز هم ممیزی داشته؟ جواب او مثبت است: «بله؛ هما یک سکانس کابوس دارد که از نظر چیدمانی بهترین جای نامه است و تماشاگر یک باره جامپ و فاصله ای را حس می کند. خیلی هم شیرین است که بخش هایی از آن در تیزر پخش شد. سکان ساز این قرار است که در کابوس هما، نقی با یک خانم ترک ازدواج می کند و صحنه شبیه «تایتانیک» است که این دو با هم بگوبخند دارند و ظاهر نقی به کل عوض شده و این کابوس در سریال خیلی کارکرد دارد. چند قسمت دیگر مانده و نمی دانم چیز دیگری حذف خواهد شد یا نه.»لازم بود ماجرای ازدواج سارا و نیکا مطرح شود؟اهل باج دادن نیستمسارا و نیکاچالش ازدواج کم سن و سال هاماجرای ازدواج سارا و نیکا هم از اتفاقات پر سروصدای سریال بود. خیلی می بینیم خانواده هایی که تا پسر یا دختری به سن بلوغ می رسند، بحث ازدواج شان را پیش می کشند و اسم شان را روی دیگری می گذارند. طرح این موضوع در پایتخت از این منظر نمی تواند محل اعتراض باشد، چون ریشه در واقعیت دارد. ضمن این که نقی و هما حتی طرح ازدواج سارا و نیکا را بر نمی تابند. با این حال شائبه ای هست که در همین حد هم در راستای اجرای منویات اوج است که دغدغه ترویج ازدواج دارد. می پرسیم این برداشت درست است؟جواب محسن تنابنده توأم با بالا بردن صدا برای نشان دادن قاطعیت است: «هیچ نمی تواند به من بگوید چه کار کن. اوج، تلویزیون یا هر جای دیگر، من فقط بر اساس عقیده ام کار می کنم. من ازدواج کم سن و سال ها را به چالش کشیدم. از روز اول که ماجرا مطرح شد، صبر ن د قصه را متوجه شوند، خیلی زود واکنش نشان دادند. صبر ن د کلام منعقد شود. اصلا تندروی نقی را که البته جزء پرسوناژ اوست، ندیدند. یکی از نقدهایم این بوده که آدم های کم سن و سال که تشخیص کامل خوب و بد را ندارند، نباید ازدواج کنند. این را به چالش کشیدیم و ماجرا تمام شد و رفت.»می گوییم نگرانی از این بابت بود که نکند طرح ازدواج منجر به آن شود چون در واقعیت به ویژه در ای کوچک شاهد این اتفاق هستیم: «همه قصه های پایتخت پا در زمین حقیقت دارد. وقتی حقایق را جلوی چشم تان می گذارد، بهتان فشار نیاید بلکه واقعیت را بپذیرید. همین الان آمار طلاق موجود است مربوط به آدم هایی است که سن دارند، تحصیل کرده هستند و ... چه برسد به بچه هایی که هنوز قدرت تشخیص ندارند. هما می گوید اینها هنوز یواشکی عروسک بازی می کنند. همین الان برخی ها در کامنت ها نوشته اند آقای تنابنده درستش این بوده. جواب من این است: کار آرتیست رادیولوژی است، سونوگرافی است، نشان دادن است؛ کارش نسخه پیچی نیست، نسخه کار پزشک است. ما شرایط را جلوی نچشم شما گذاشتیم گفتیم ببینید.»