جام نیوز jamnews تحولات بازار مسکن تهران در بهمن متوسط نرخ هر متر آپارتمان

بازار معاملات کشوری مسکن با چرخش مثبت در نیمه اول امسال، وارد مسیر « وج از رکود» شد. آمارهای مربوط به ید و فروش واحد مس ی در کل ای کشور حاکی است: معاملات کشوری ملک بعد از افت ۴۰ درصدی در سال ۹۵، از اوایل امسال در تعقیب تحولات بازار مسکن پایتخت، با افزایش در حجم ید و فروش روبه رو شد. کارنامه فروش املاک مس ی در کشور، از رشد حدود ۱۸ درصدی معاملات در ۵ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی ها درباره وضعیت قیمت ها نیز نشان می دهد شیب تغییرات قیمت در بازار مسکن کشوری، هماهنگی نسبی با تهران پیدا کرده؛ به طوری که بهار امسال، متوسط کشوری قیمت ملک، با رشد تک رقمی -کمتر از ۵ درصد- نسبت به بهار پارسال مواجه شد. واسطه های بازار مسکن در برخی ا عامل اصلی جنب وجوش معاملاتی را تحریک تقاضا به واسطه تسهیلات ید عنوان می کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، با استناد به سطح میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در کل کشور، متوسط قدرت ید تسهیلات مسکن در ا معادل ۵/ ۳۵ مترمربع برآورد می شود. میزان پوشش هزینه ید مسکن با تسهیلات بدون س در ۲۶ مرکز استان مشخص می کند در عمده کلان ا، قدرت این نوع وام مسکن، حول وحوش ۳۰ مترمربع است.تغییرات فصلی قیمت مسکن در کل کشور طی سه ماه اول امسال درحالی منجر به افزایش خفیف قدرت ید متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی بدون س در برخی استان ها شده است که در همین مدت، آهنگ نوسانات قیمت در بازار کشوری معاملات ملک با بازار ید و فروش آپارتمان های مس ی پایتخت هماهنگ شد. بررسی ها از آمارها و اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه رهگیری مسکن از بروز سه رخداد در بازار کشوری مسکن طی نیمه اول سال ۹۶ خبر می دهد؛ بهار ۹۶، ریتم قیمت کشوری مسکن با قیمت مسکن شهر تهران هماهنگ شد؛ همچنین تغییرات قدرت ید مسکن در ۲۶ استان کشور با توجه به کاهش قیمت کشوری مسکن، بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافت؛ رخداد سوم بازار مسکن به پیش رونق معاملات ملک در کل کشور به تبعیت از پایتخت برمی گردد. کارشناسان پیش رونق فعلی معاملات کشوری مسکن را پیش رونقی «غیرتورمی» اعلام می کنند؛ چرا که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵، معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در ۵ ماه اول امسال، بیش از ۳۰۰ هزار فقره معامله ید مسکن در کل کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.ریتم قیمت مسکن در بازار فروش آپارتمان های مس ی در مراکز استان های کشور نشان می دهد مسیری که بازار کشوری معاملات مسکن برای هماهنگی با بازار مسکن شهر تهران از سال گذشته وارد آن شده بود هم اکنون به مقصد رسیده است؛ به طوری که تازه ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن کل کشور مربوط به بهار امسال از به حداقل رسیدن فاصله موجود بین نرخ رشد نقطه ای قیمت کشوری مسکن و نرخ رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران خبر می دهد.کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ۱۷ شهر بزرگ و متوسط از مجموع ۲۶ شهر مرکز استان کشور بررسی شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن طی بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن(زمستان سال ۹۵) و همچنین بروز رشد منفی در ۶ شهر مرکز استان طی همین مدت، نشان دهنده افزایش سطح پوشش تسهیلات از هزینه ید مسکن در این استان ها است. اگرچه آمارهای منتشرشده درخصوص نوسانات کشوری قیمت مسکن، تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور را هدف قرار داده است اما از آنجا که کمتر از ۱۰ مورد از معاملات ید و فروش صورت گرفته در ۵ شهر مرکز استان، در سامانه رهگیری مسکن(منبع دفتر اقتصاد مسکن برای است اج آمار قیمت و حجم معاملات آپارتمان های مس ی) ثبت شده است، عملا این ۵ شهر از فهرست ایی که قیمت کشوری مسکن از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در آنها محاسبه شده است، کنار گذاشته شده اند.بهار ۹۶، قدرت ید متقاضیان آپارتمان های مصرفی با استفاده از تسهیلات بدون س مسکن(وام انفرادی ۷۰ میلیون تومانی اوراق) در ۱۴ شهر مرکز استان از میان ۲۶ مرکز استان بررسی شده، نسبت به زمستان ۹۵، افزایش یافت. هم اکنون بیشترین سطح پوشش تسهیلات ید از قیمت مسکن با احتساب تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی(وام ۵۰ میلیون تومانی بدون س به اضافه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله در مراکز استان ها) مربوط به شهر سمنان با پوشش بهای ید ۵۸ مترمربعی است؛ این درحالی است که بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ای مختلف، بجنورد با پوشش ۵۴ مترمربعی و اردبیل با پوشش ۵/ ۴۶ مترمربعی در رتبه های دوم و سوم بیشترین میزان تقویت قدرت ید مسکن با استفاده از وام بانکی بدون س قرار دارند.همچنین به واسطه تسهیلات انفرادی بدون س مسکن با استفاده از اوراق-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مرکب از وام ۶۰ میلیونی بدون س به اضافه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله- در شهر تهران، به طور متوسط ۵/ ۱۷ مترمربع از هزینه ید مسکن با استفاده از این تسهیلات تامین می شود که این رقم در عین حال کمترین میزان پوشش تسهیلات بدون س از هزینه ید مسکن در میان سایر مراکز استان های کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه سطح کنونی قیمت آپارتمان در تهران تغییر آنچنانی نسبت به بهار ۹۶ نداشته، قدرت ید بهاری در حال حاضر حدود ۵/ ۰ مترمربع کاهش یافته است.بررسی ها درخصوص نوسانات قیمت آپارتمان های مس ی در کل کشور طی سه ماه اول امسال، با استناد به آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد با سقوط آزاد نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال، حجم معاملات افزایش پیدا کرد.آمارهای منتشر شده از وضعیت نوسانات قیمت مسکن در مراکز استان های کشور نشان می دهد بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن به ۲/ ۴ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در کل کشور طی سه ماه اول امسال به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۴ با کاهش ۵/ ۲درصدی همراه شد.همچنین با سقوط آزاد نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در کل کشور، فاصله نرخ رشد قیمت کشوری با نرخ رشد قیمت مسکن در تهران در همین بازه زمانی، به کمترین حد خود رسید؛ زمستان سال گذشته در شرایطی نرخ رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به زمستان سال ۹۴ به ۵/ ۷ درصد رسید که نرخ رشد قیمت کشوری واحدهای مس ی ۱۵ درصد (معادل دو برابر نرخ رشد قیمت مسکن در تهران) گزارش شد؛ با وجود این، بهار امسال نرخ رشد نقطه ای قیمت فروش آپارتمان در بازار مسکن کل کشور به ۲/ ۴ درصد رسید که با توجه به تورم نقطه ای ۲/ ۵ درصدی بازار مسکن تهران نشان دهنده هماهنگی ریتم قیمت مسکن بین تهران و سایر ا است.آمارهای دفتر اقتصاد مسکن درباره میانگین و نرخ رشد قیمت مسکن به تفکیک ۲۶ شهر مرکز استان کشور، نشان می دهد «کاهش محسوس شیب رشد قیمت کشوری مسکن در بهار امسال»، اولین علامت کمی و آماری درخصوص تبعیت بازار مسکن کل کشور از تحولات بازار معاملات ید و فروش آپارتمان های مس ی پایتخت است؛ بازار معاملات ید و فروش مسکن شهر تهران طی یک سال ۹۵ علاوه بر رشد ۵ درصدی قیمت، به همین میزان -۵ درصد- با افزایش حجم معاملات نیز روبه رو شد، اما بازار کشوری معاملات ید و فروش واحدهای مس ی در همین بازه زمانی با ۴۰ درصد افت همراه شد؛ این درحالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت کشوری مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-یک سال ۹۴-حدود ۱۵ درصد رشد کرد.با این حال، آمارهای منتشر شده از وضعیت تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور حاکی است، به رغم تعمیق رکود در بازار کشوری مسکن طی یک سال ۹۵، حجم معاملات ملک در کل کشور در ۵ ماه اول امسال حدود ۱۸ درصد افزایش یافت و در این مسیر میانگین کشوری قیمت مسکن در بهار ۹۶ تنها ۲/ ۴ درصد رشد کرد که به معنای اوج گیری غیرتورمی معاملات مسکن کشوری است. علامت سرایت رونق به بازار مسکن کشورهر چند برخی نظرات کارشناسی انتظار ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال از سوی متقاضیان ید وفروش مسکن برای مشخص شدن جهت و اقتصادی کشور را مهم ترین دلیل افت ۵/ ۲ درصدی قیمت مسکن در بهار امسال در مقایسه با زمستان ۹۵ عنوان می کنند اما تحقیقات از بازار معاملات مسکن در چند شهر مرکز استان نشان می دهد، آنچه هم اکنون در بازار مسکن این ا به جریان درآمده است همان روندی است که سال گذشته در بازار مسکن شهر تهران نیز تجربه شد. به این معنا که علاوه بر کاهش قابل توجه شیب رشد قیمت کشوری مسکن، حجم استقبال از ید واحدهای مس ی به خصوص آپارتمان های مصرفی در عمده ای کشور افزایش یافته است.جزئیات مربوط به نوسانات قیمت مسکن در هر یک از ای مرکز استان حاکی است بیشترین نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در شهر بوشهر تجربه شد؛ بازار مسکن شهر بوشهر بهار امسال با رشد ۲/ ۲۲ درصدی قیمت مسکن مواجه شد که فعالان بازار مسکن این شهر استقبال از تسهیلات ید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و همچنین افزایش تعداد متقاضیان واحدهای میان متراژ در مقابل کمبود عرضه را مهم ترین عامل برای نرخ رشد ۲۲ درصدی قیمت می دانند.بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی ید مسکن در این شهر که دست کم طی دو سال اخیر در نتیجه تعمیق رکود در بازار کشوری معاملات مسکن عملا موفق به ید واحد مس ی دلخواه خود نشده بودند، هم اکنون در نتیجه دسترسی به سقف مناسب تسهیلات بانکی ید مسکن همزمان با اتمام دوره رکود در بازار کشوری معاملات ملک، اقدام به ید کرده اند. بعد از بوشهر، شهر زنجان با ۹/ ۱۵ درصد، ساری با ۹/ ۱۴ درصد، شهرکرد با ۴/ ۱۱ درصد و اهواز با ۵/ ۱۰ درصد به ترتیب رتبه دوم تا پنجم بیشترین رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را تجربه د؛ کارشناسان و فعالان بازار مسکن در این ا نیز مهم ترین علت این موضوع را ورود بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته شده از سال های رکود به بازار مسکن این ا می دانند که در نهایت سطح قیمت واحدهای مس ی در این ا را تحت تاثیر قرار داده است.با این حال، زاهدان رکورددار بیشترین کاهش نرخ رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال شد؛ نرخ رشد قیمت مسکن در این شهر بهار امسال با کاهش ۸/ ۱۷ درصدی در مقایسه با بهار سال گذشته مواجه شد. فعالان و کارشناسان بازار مسکن علت این موضوع را رکود معاملات ناشی از «در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی ید مسکن» برای متقاضیان مسکن در این شهر می دانند؛ از آنجا که زاهدان در ردیف ای محروم و کم درآمد کشور قرار دارد، مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات فعلی ید مسکن برای بسیاری از متقاضیان در استطاعت نیست؛ همین موضوع به طور طبیعی باعث کاهش حجم تقاضای موثر برای ید مسکن در این استان شده و موجب شده قیمت مسکن در این شهر بیش از سایر ای مرکز استان کاهش یابد.همچنین سمنان با ۴/ ۷- درصد، اصفهان با ۷/ ۵-، ارومیه با ۸/ ۴- و بجنورد با ۹/ ۰- درصد رشد قیمت به ترتیب رکورددار بیشترین افت در نرخ رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در مقایسه با بهار سال گذشته هستند. سه عامل افت نرخ رشد مسکنتحقیقات میدانی از تاثیر دست کم سه عامل عمده در افت نرخ رشد قیمت مسکن در این استان ها خبر می دهد؛ فعالان بازار مسکن در شهر اصفهان به عنوان یکی از کلان ای کشور که طی سه ماه اول امسال قیمت مسکن در آن با کاهش ۷/ ۵ درصدی همراه شد، درخصوص دلایل کاهش قیمت مسکن در این شهر اعلام د: «سبقت عرضه از تقاضای موثر» در این شهر در نتیجه «سرایت تراکم فروشی و ساخت وسازهای بی ضابطه فراتر از میزان نیاز واقعی از تهران به سایر کلان ا» از جمله اصفهان، مهم ترین عامل کاهش قیمت مسکن در این کلان شهر است. در شهر سمنان نیز «سبقت عرضه از تقاضا» مهم ترین عامل کاهش قیمت مسکن در این شهر عنوان شد و این در حالی است که «در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی ید مسکن برای بخشی از متقاضیان» نیز عامل سوم کاهش نرخ رشد قیمت مسکن در ای گفته شده است که منجر به عقب ماندگی تقاضای موثر از عرضه مسکن و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت ها شده است.بررسی ها درخصوص تحولات بازار مسکن در شهر کرج، مرکز استان البرز و یکی از ۸ کلان شهر کشور از «افزایش نامحسوس و نسبی قیمت فروش آپارتمان در این شهر» در نتیجه «افزایش تقاضا برای ید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی» خبر می دهد. فعالان بازار مسکن در این شهر اعلام می کنند اگرچه قیمت مسکن در این شهر به طور جزئی افزایش یافته است اما سرعت افزایش حجم معاملات در این شهر نسبت به پیشروی قیمت، بسیار سریع تر و محسوس تر است.با این حال، فعالان بازار مسکن تقریبا در همه کلان ا و ای بزرگ مرکز استان، استارت بازار کشوری مسکن برای ورود به فاز پیش رونق از اوایل امسال را تایید می کنند؛ به گفته آنها بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم معاملات، هم اکنون روندی رو به جلو دارد و این در حالی است که انتظار می رود با تثبیت نرخ رشد قیمت مسکن در محدوده فعلی، حجم معاملات ید و فروش مسکن نیز در مراکز استان ها، ای بزرگ وسایر کلان ا افزایش یابد. تهران رتبه ۱۱ در تورم مسکنمحتوای آمارهای منتشر شده درخصوص تحولات قیمتی بازار کشوری مسکن طی سه ماهه اول امسال از قرار گرفتن شهر تهران در رتبه ۱۱ تورم مسکن در بین سایر مراکز استان ها خبر می دهد. نرخ رشد قیمت مسکن بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته در پایتخت به ۲/ ۵ درصد رسید و این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی سه ماهه اول امسال در مقایسه با زمستان ۹۵ معادل ۸/ ۰درصد افزایش یافت. زمستان ۹۵ تهران در رتبه نهم تورم مسکن قرار داشت. مطابق با اعلام دفتر اقتصاد مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی بهار امسال به مرز ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید. متوسط قیمت مسکن در تهران زمستان سال گذشته با حدود ۷ درصد افزایش نسبت به زمستان ۹۴ از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سطح ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
بازار معاملات کشوری مسکن با چرخش مثبت در نیمه اول امسال، وارد مسیر « وج از رکود» شد. آمارهای مربوط به ید و فروش واحد مس ی در کل ای کشور حاکی است: معاملات کشوری ملک بعد از افت ۴۰ درصدی در سال ۹۵، از اوایل امسال در تعقیب تحولات بازار مسکن پایتخت، با افزایش در حجم ید و فروش روبه رو شد. ۵۵آنلاین : کارنامه فروش املاک مس ی در کشور، از رشد حدود ۱۸ درصدی معاملات در ۵ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی ها درباره وضعیت قیمت ها نیز نشان می دهد شیب تغییرات قیمت در بازار مسکن کشوری، هماهنگی نسبی با تهران پیدا کرده؛ به طوری که بهار امسال، متوسط کشوری قیمت ملک، با رشد تک رقمی -کمتر از ۵ درصد- نسبت به بهار پارسال مواجه شد. واسطه های بازار مسکن در برخی ا عامل اصلی جنب وجوش معاملاتی را تحریک تقاضا به واسطه تسهیلات ید عنوان می کنند. با استناد به سطح میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در کل کشور، متوسط قدرت ید تسهیلات مسکن در ا معادل ۵/ ۳۵ مترمربع برآورد می شود. میزان پوشش هزینه ید مسکن با تسهیلات بدون س در ۲۶ مرکز استان مشخص می کند در عمده کلان ا، قدرت این نوع وام مسکن، حول وحوش ۳۰ مترمربع است.تغییرات فصلی قیمت مسکن در کل کشور طی سه ماه اول امسال درحالی منجر به افزایش خفیف قدرت ید متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی بدون س در برخی استان ها شده است که در همین مدت، آهنگ نوسانات قیمت در بازار کشوری معاملات ملک با بازار ید و فروش آپارتمان های مس ی پایتخت هماهنگ شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» از آمارها و اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه رهگیری مسکن از بروز سه رخداد در بازار کشوری مسکن طی نیمه اول سال ۹۶ خبر می دهد؛ بهار ۹۶، ریتم قیمت کشوری مسکن با قیمت مسکن شهر تهران هماهنگ شد؛ همچنین تغییرات قدرت ید مسکن در ۲۶ استان کشور با توجه به کاهش قیمت کشوری مسکن، بهار امسال نسبت بهزمستان سال گذشته افزایش یافت؛ رخداد سوم بازار مسکن به پیش رونق معاملات ملک در کل کشور به تبعیت از پایتخت برمی گردد. کارشناسان پیش رونق فعلی معاملات کشوری مسکن را پیش رونقی «غیرتورمی» اعلام می کنند؛ چرا که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵، معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در ۵ ماه اول امسال، بیش از ۳۰۰ هزار فقره معامله ید مسکن در کل کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.ریتم قیمت مسکن در بازار فروش آپارتمان های مس ی در مراکز استان های کشور نشان می دهد مسیری که بازار کشوری معاملات مسکن برای هماهنگی با بازار مسکن شهر تهران از سال گذشته وارد آن شده بود هم اکنون به مقصد رسیده است؛ به طوری که تازه ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن کل کشور مربوط به بهار امسال از به حداقل رسیدن فاصله موجود بین نرخ رشد نقطه ای قیمت کشوری مسکن و نرخ رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران خبر می دهد.به گزارش «دنیای اقتصاد» کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ۱۷ شهر بزرگ و متوسط از مجموع ۲۶ شهر مرکز استان کشور بررسی شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن طی بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن(زمستان سال ۹۵) و همچنین بروز رشد منفی در ۶ شهر مرکز استان طی همین مدت، نشان دهنده افزایش سطح پوشش تسهیلات از هزینه ید مسکن در این استان ها است. اگرچه آمارهای منتشرشده درخصوص نوسانات کشوری قیمت مسکن، تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور را هدف قرار داده است اما از آنجا که کمتر از ۱۰ مورد از معاملات ید و فروش صورت گرفته در ۵ شهر مرکز استان، در سامانه رهگیری مسکن(منبع دفتر اقتصاد مسکن برای است اج آمار قیمت و حجم معاملات آپارتمان های مس ی) ثبت شده است، عملا این ۵ شهر از فهرست ایی که قیمت کشوری مسکن از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در آنها محاسبه شده است، کنار گذاشته شده اند.بهار ۹۶، قدرت ید متقاضیان آپارتمان های مصرفی با استفاده از تسهیلات بدون س مسکن(وام انفرادی ۷۰ میلیون تومانی اوراق) در ۱۴ شهر مرکز استان از میان ۲۶ مرکز استان بررسی شده، نسبت به زمستان ۹۵، افزایش یافت. هم اکنون بیشترین سطح پوشش تسهیلات ید از قیمت مسکن با احتساب تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی(وام ۵۰ میلیون تومانی بدون س به اضافه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله در مراکز استان ها) مربوط به شهر سمنان با پوشش بهای ید ۵۸ مترمربعی است؛ این درحالی است که بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ای مختلف، بجنورد با پوشش ۵۴ مترمربعی و اردبیل با پوشش ۵/ ۴۶ مترمربعی در رتبه های دوم و سوم بیشترین میزان تقویت قدرت ید مسکن با استفاده از وام بانکی بدون س قرار دارند.همچنین به واسطه تسهیلات انفرادی بدون س مسکن با استفاده از اوراق-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مرکب از وام ۶۰ میلیونی بدون س به اضافه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله- در شهر تهران، به طور متوسط ۵/ ۱۷ مترمربع از هزینه ید مسکن با استفاده از این تسهیلات تامین می شود که این رقم در عین حال کمترین میزان پوشش تسهیلات بدون س از هزینه ید مسکن در میان سایر مراکز استان های کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه سطح کنونی قیمت آپارتمان در تهران تغییر آنچنانی نسبت به بهار ۹۶ نداشته، قدرت ید بهاری در حال حاضر حدود ۵/ ۰ مترمربع کاهش یافته است.بررسی های «دنیای اقتصاد» درخصوص نوسانات قیمت آپارتمان های مس ی در کل کشور طی سه ماه اول امسال، با استناد به آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد با سقوط آزاد نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال، حجم معاملات افزایش پیدا کرد.آمارهای منتشر شده از وضعیت نوسانات قیمت مسکن در مراکز استان های کشور نشان می دهد بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن به ۲/ ۴ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مس ی در کل کشور طی سه ماه اول امسال به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۴ با کاهش ۵/ ۲درصدی همراه شد.همچنین با سقوط آزاد نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در کل کشور، فاصله نرخ رشد قیمت کشوری با نرخ رشد قیمت مسکن در تهران در همین بازه زمانی، به کمترین حد خود رسید؛ زمستان سال گذشته در شرایطی نرخ رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به زمستان سال ۹۴ به ۵/ ۷ درصد رسید که نرخ رشد قیمت کشوری واحدهای مس ی ۱۵ درصد (معادل دو برابر نرخ رشد قیمت مسکن در تهران) گزارش شد؛ با وجود این، بهار امسال نرخ رشد نقطه ای قیمت فروش آپارتمان در بازار مسکن کل کشور به ۲/ ۴ درصد رسید که با توجه به تورمنقطه ای ۲/ ۵ درصدی بازار مسکن تهران نشان دهنده هماهنگی ریتم قیمت مسکن بین تهران و سایر ا است.آمارهای دفتر اقتصاد مسکن درباره میانگین و نرخ رشد قیمت مسکن به تفکیک ۲۶ شهر مرکز استان کشور، نشان می دهد «کاهش محسوس شیب رشد قیمت کشوری مسکن در بهار امسال»، اولین علامت کمی و آماری درخصوص تبعیت بازار مسکن کل کشور از تحولات بازار معاملات ید و فروش آپارتمان های مس ی پایتخت است؛ بازار معاملات ید و فروش مسکن شهر تهران طی یک سال ۹۵ علاوه بر رشد ۵ درصدی قیمت، به همین میزان -۵ درصد- با افزایش حجم معاملات نیز روبه رو شد، اما بازار کشوری معاملات ید و فروش واحدهای مس ی در همین بازه زمانی با ۴۰ درصد افت همراه شد؛ این درحالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت کشوری مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-یک سال ۹۴-حدود ۱۵ درصد رشد کرد.با این حال، آمارهای منتشر شده از وضعیت تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور حاکی است، به رغم تعمیق رکود در بازار کشوری مسکن طی یک سال ۹۵، حجم معاملات ملک در کل کشور در ۵ ماه اول امسال حدود ۱۸ درصد افزایش یافت و در این مسیر میانگین کشوری قیمت مسکن در بهار ۹۶ تنها ۲/ ۴ درصد رشد کرد که به معنای اوج گیری غیرتورمی معاملات مسکن کشوری است. علامت سرایت رونق به بازار مسکن کشورهر چند برخی نظرات کارشناسی انتظار ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال از سوی متقاضیان ید وفروش مسکن برای مشخص شدن جهت و اقتصادیکشور را مهم ترین دلیل افت ۵/ ۲ درصدی قیمت مسکن در بهار امسال در مقایسه با زمستان ۹۵ عنوان می کنند اما تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در چند شهر مرکز استان نشان می دهد، آنچه هم اکنون در بازار مسکن این ا به جریان درآمده است همان روندی است که سال گذشته در بازار مسکن شهر تهران نیز تجربه شد. به این معنا که علاوه بر کاهش قابل توجه شیب رشد قیمت کشوری مسکن، حجم استقبال از ید واحدهای مس ی به خصوص آپارتمان های مصرفی در عمده ای کشور افزایش یافته است.جزئیات مربوط به نوسانات قیمت مسکن در هر یک از ای مرکز استان حاکی است بیشترین نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در شهر بوشهر تجربه شد؛ بازار مسکن شهر بوشهر بهار امسال با رشد ۲/ ۲۲ درصدی قیمت مسکن مواجه شد که فعالان بازار مسکن این شهر استقبال از تسهیلات ید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و همچنین افزایش تعداد متقاضیان واحدهای میان متراژ در مقابل کمبود عرضه را مهم ترین عامل برای نرخ رشد ۲۲ درصدی قیمت می دانند.بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی ید مسکن در این شهر که دست کم طی دو سال اخیر در نتیجه تعمیق رکود در بازار کشوری معاملات مسکن عملا موفق به ید واحد مس ی دلخواه خود نشده بودند، هم اکنون در نتیجه دسترسی به سقف مناسب تسهیلات بانکی ید مسکن همزمان با اتمام دوره رکود در بازار کشوری معاملات ملک، اقدام به ید کرده اند. بعد از بوشهر، شهر زنجان با ۹/ ۱۵ درصد، ساری با ۹/ ۱۴ درصد، شهرکرد با ۴/ ۱۱ درصد و اهواز با ۵/ ۱۰ درصد به ترتیب رتبه دوم تا پنجم بیشترین رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را تجربه د؛ کارشناسان و فعالان بازار مسکن در این ا نیز مهم ترین علت این موضوع را ورود بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته شده از سال های رکود به بازار مسکن این ا می دانند که در نهایت سطح قیمت واحدهای مس ی در این ا را تحت تاثیر قرار داده است.با این حال، زاهدان رکورددار بیشترین کاهش نرخ رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال شد؛ نرخ رشد قیمت مسکن در این شهر بهار امسال با کاهش ۸/ ۱۷ درصدی در مقایسه با بهار سال گذشته مواجه شد. فعالان و کارشناسان بازار مسکن علت این موضوع را رکود معاملات ناشی از «در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی ید مسکن» برای متقاضیان مسکن در این شهر می دانند؛ از آنجا که زاهدان در ردیف ای محروم و کم درآمد کشور قرار دارد، مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات فعلی ید مسکن برای بسیاری از متقاضیان در استطاعت نیست؛ همین موضوع به طور طبیعی باعث کاهش حجم تقاضای موثر برای ید مسکن در این استان شده و موجب شده قیمت مسکن در این شهر بیش از سایر ای مرکز استان کاهش یابد.همچنین سمنان با ۴/ ۷- درصد، اصفهان با ۷/ ۵-، ارومیه با ۸/ ۴- و بجنورد با ۹/ ۰- درصد رشد قیمت به ترتیب رکورددار بیشترین افت در نرخ رشد قیمت مسکن طی سه ماه اول امسال در مقایسه با بهار سال گذشته هستند. سه عامل افت نرخ رشد مسکنتحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تاثیر دست کم سه عامل عمده در افت نرخ رشد قیمت مسکن در این استان ها خبر می دهد؛ فعالان بازار مسکن در شهر اصفهان به عنوان یکی از کلان ای کشور که طی سه ماه اول امسال قیمت مسکن در آن با کاهش ۷/ ۵ درصدی همراه شد، درخصوص دلایل کاهش قیمت مسکن در این شهر به «دنیای اقتصاد» اعلام د: «سبقت عرضه از تقاضای موثر» در این شهر در نتیجه «سرایت تراکم فروشی و ساخت وسازهای بی ضابطه فراتر از میزان نیاز واقعی از تهران به سایر کلان ا» از جمله اصفهان، مهم ترین عامل کاهش قیمت مسکن در این کلان شهر است. در شهر سمنان نیز «سبقت عرضه از تقاضا» مهم ترین عامل کاهش قیمت مسکن در این شهر عنوان شد و این در حالی است که «در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی ید مسکن برای بخشی از متقاضیان» نیز عامل سوم کاهش نرخ رشد قیمت مسکن در ای گفته شده است که منجر به عقب ماندگی تقاضای موثر از عرضه مسکن و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت ها شده است.بررسی های «دنیای اقتصاد» درخصوص تحولات بازار مسکن در شهر کرج، مرکز استان البرزو یکی از ۸ کلان شهر کشور از «افزایش نامحسوس و نسبی قیمت فروش آپارتمان در این شهر» در نتیجه «افزایش تقاضا برای ید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی» خبر می دهد. فعالان بازار مسکن در این شهر اعلام می کنند اگرچه قیمت مسکن در این شهر به طور جزئی افزایش یافته است اما سرعت افزایش حجم معاملات در این شهر نسبت به پیشروی قیمت، بسیار سریع تر و محسوس تر است.با این حال، فعالان بازار مسکن تقریبا در همه کلان ا و ای بزرگ مرکز استان، استارت بازار کشوری مسکن برای ورود به فاز پیش رونق از اوایل امسال را تایید می کنند؛ به گفته آنها بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم معاملات، هم اکنون روندی رو به جلو دارد و این در حالی است که انتظار می رود با تثبیت نرخ رشد قیمت مسکن در محدوده فعلی، حجم معاملات ید و فروش مسکن نیز در مراکز استان ها، ای بزرگ وسایر کلان ا افزایش یابد. تهران رتبه ۱۱ در تورم مسکنمحتوای آمارهای منتشر شده درخصوص تحولات قیمتی بازار کشوری مسکن طی سه ماهه اول امسال از قرار گرفتن شهر تهران در رتبه ۱۱ تورم مسکن در بین سایر مراکز استان ها خبر می دهد. نرخ رشد قیمت مسکن بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته در پایتخت به ۲/ ۵ درصد رسید و این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی سه ماهه اول امسال در مقایسه با زمستان ۹۵ معادل ۸/ ۰درصد افزایش یافت. زمستان ۹۵ تهران در رتبه نهم تورم مسکن قرار داشت. مطابق با اعلام دفتر اقتصاد مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی بهار امسال به مرز ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید. متوسط قیمت مسکن در تهران زمستان سال گذشته با حدود ۷ درصد افزایش نسبت به زمستان ۹۴ از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سطح ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. منبع : دنیای اقتصاد
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد.بازار مسکن در این مناطق تهران داغ استتیتر 20 - اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لو (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد ید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مس ی اعم از واحدهای «لو »، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان ید مسکن مواجه شد. کارنامه معاملات ید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات ید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لو و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات ید مسکن 5درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله ید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات ید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای ید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم ید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات ید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی ید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد ید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات ید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان ید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به ید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات ید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن واحد مس ی خود را دارند؛چرا که واحدهای مس ی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان ید واحدهای مس ی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات ید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مس ی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنجزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لو ، مصرفی و واحدهای مس ی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات ید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات ید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه د که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لو ، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است. مرداد امسال نه تنها حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه لو شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مس ی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات ید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات ید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از ید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات ید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مس ی لو و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات ید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات ید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لو (مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با رشد بیشتر از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در پایتخت روبه رو شد. میانگین نرخ رشد ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه-در مقایسه با تیرماه-به 23 درصد رسید.ویژگی دوم بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات ید آپارتمان طی مردادماه امسال به «ادامه رشد ملایم، تدریجی و غیر هیجانی معاملات ید مسکن در دو منطقه پرتقاضا در بازار معاملات ید مسکن-مناطق 4 و 5-» مربوط می شود که از چند ماه قبل و در مسیر حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق به سمت رونق آغاز شده بود. هر چند حجم کل معاملات ید مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته 5 درصد افزایش یافت اما مناطق 4 و 5 که کانون اصلی تمرکز تقاضای واحدهای مصرفی کوچک متراژ و میان متراژ محسوب می شوند هر کدام رشد کمتر از 4 درصد را در حجم معاملات ید تجربه د. علت این موضوع، به وجود تقاضای غیر هیجانی در بازار واحدهای مصرفی طی یک سال اخیر و ادامه روند رشد ملایم حجم معاملات ید در این دو منطقه مصرفی و پرتقاضا مربوط می شود؛ درحالی که طی ماه های گذشته برخی مناطق شهر تهران با رشد منفی در حجم معاملات ملک روبه رو شدند اما روند رشد ملایم وتدریجی حجم معاملات مسکن در این دو منطقه که کانون تقاضای خانه اولی ها و متقاضیان مصرفی ید مسکن – عمدتا متقاضیان واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ- است از ماه ها قبل شروع شده بود و همچنان نیز ادامه دارد. هر چند حجم معاملات ید مسکن در این دو منطقه طی مرداد ماه در مقایسه با تیر امسال، به ترتیب 2/ 25 درصد در منطقه 4 و 5/ 17 درصد در منطقه 5 افزایش یافت که نرخ رشد قابل توجهی محسوب می شود. با این حال، مناطق 4 و 5 پایتخت همچنان پرفروش ترین مناطق شهر تهران محسوب می شوند که طی ماه های گذشته بخشی از رشد ایجاد شده در حجم معاملات ید مسکن مدیون معاملات انجام شده در این دو منطقه پرتقاضا است؛ طوری که این دو منطقه اگر چه در مرداد ماه با نرخ رشدی کمتر از میانگین نرخ رشد معاملات مسکن نسبت به مرداد سال گذشته روبه رو شدند اما همواره دو منطقه گرم در بازار معاملات مسکن طی ماه های اخیر بوده اند. همین رشد تدریجی و ملایم حجم معاملات ید مسکن در دو منطقه اصلی و پرتقاضای واحدهای مس ی مصرفی موجب شده به رغم افزایش حجم معاملات مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن نیز در مردادماه افزایش آنچنانی نداشته باشد؛ میانگین قیمت مسکن، مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6 درصد و در مقایسه با ماه قبل-تیر 96-تنها 7/ 0 درصد رشد کرد.ویژگی سوم بازار معاملات مسکن مردادماه به لحاظ حجم معاملات، به تحقق یک پیش بینی کارشناسی در بازار معاملات واحدهای مس ی لو و گران قیمت مربوط می شود؛از ابتدای مرداد ماه مالکان بخش عمده ای از واحدهای مس ی لو واقع در مناطق یک تا 3 شهر تهران، با رسیدن به این آگاهی که فروش آپارتمان در این مناطق با «قیمت های پیشنهادی بالا» عملا در بازار فعلی امکان پذیر نخواهد بود اقدام به اعمال «تاکتیک تخفیف» در سطح قیمت های پیشنهادی د؛ اوایل شهریورماه با انتشار گزارشی از جزئیات و نحوه اعمال تاکتیک تخفیف در بازار معاملات مسکن به خصوص بازار واحدهای مس ی لو و گران قیمت پیش بینی کرد این تاکتیک در نهایت می تواند حجم معاملات مسکن در این مناطق را به طور نسبی افزایش دهد؛ در این گزارش که بر پایه نتایج تحقیقات میدانی انجام شده از بازار معاملات فروش مسکن در مناطق لو منتشر کرد از افزایش تدریجی دمای بازار معاملات این واحدها و استقبال نسبی یداران در نتیجه اعمال تخفیف روی نرخ های پیشنهادی واحدهای نوساز و رسوب شده خبر داد؛ بیشترین نرخ تخفیف اعمال شده در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس این گزارش، مربوط به منطقه یک پایتخت با حدود 12 درصد تخفیف در قیمت قطعی فروش ملک نسبت به قیمت پیشنهادی آپارتمان در مردادماه بود؛ این درحالی است که نرخ تخفیف در سایر مناطق شهر تهران هم به طور میانگین بین 2 تا 3 درصد در مردادماه محقق شد. آمار مربوط به معاملات صورت گرفته در مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد درحالی که حجم معاملات ید مسکن تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته در منطقه یک 6 درصد ودر منطقه 2 با 7 درصد رشد منفی مواجه شد، اما تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن در مردادماه حاکی از رشد حدود 9 درصدی و 20 درصدی حجم معاملات ید مسکن به ترتیب در مناطق یک و 2 پایتخت است؛ این رشد مثبت و در عین حال قابل توجه ناشی از «تاثیر اعمال تاکتیک تخفیف در قیمت فروش مسکن در همه مناطق شهر تهران به خصوص مناطق شمالی شهر» است. حجم فروش واحد مس ی در مناطق یک و 2 در مرداد ماه به ترتیب 37 درصد و 27 درصد نسبت به تیرماه افزایش یافت. در منطقه یک در تیرماه، میزان فروش 6 درصد و در منطقه 2 نیز 7 درصد نسبت به تیرماه 95 کاهش یافته بود.ویژگی چهارم بازار معاملات مسکن در ماه میانی تابستان، در مقایسه با میانه تابستان سال گذشته، از «رشد قابل توجه حجم معاملات ید مسکن در 5منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده» خبر می دهد؛مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در مناطق 10 تا 14، که جزو مناطق واقع در محدوده فرسوده شناخته شده شهر تهران محسوب می شوند، در مقایسه با مرداد سال گذشته از حدود یک درصد تا نزدیک 18 درصد افزایش یافت که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید از بازار مسکن این مناطق است. هم اکنون 2500 واحد مس ی نوساز آماده فروش در مناطق فرسوده شهر تهران وجود دارد که همین عرضه بالا و شرایط مناسب قیمتی همراه با پوشش مناسب سقف فعلی تسهیلات ید مسکن با نرخ سود تک رقمی-8درصدی- منجر به استقبال متقاضیان مصرفی از این واحدها و در نتیجه بروز رشد مثبت در معاملات مصرفی ید مسکن در این مناطق شده است.با این حال ویژگی پنجم از «تشدید یک هشدار در بازار تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد» خبر می دهد؛ مرداد امسال هر چند نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق لو ، مصرفی و محدوده اصلی بافت های فرسوده افزایش یافت، اما در 7 منطقه جنوبی شهر تهران(مناطق 15 تا 21) نرخ رشد حجم معاملات مسکن بین 7 تا 20 درصد کاهش یافت؛کارشناسان بازار مسکن «در استطاعت نبودن تسهیلات ید مسکن برای متقاضیان کم درآمد مسکن در این مناطق» را عامل اصلی افت حجم معاملات در مردادماه در این مناطق می دانند؛پیش از این کارشناسان بارها تاکید کرده بودند لازم است از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات ید مسکن، کاهش مبلغ س اولیه برای دریافت وام و کاهش اقساط ماهانه تسهیلات، شرایط برای استفاده گروه های کم درآمد از تسهیلات بانکی ید مسکن تسهیل شود.سقف 120 میلیونی وام ید مسکن تمدید شدبا تمدید زمان پرداخت وام 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن تا پایان آذرماه امسال، پرداخت سقف تسهیلات 120 میلیون تومانی بدون س ید مسکن تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. بانک عامل بخش مسکن دیروز در قالب مصوبه ای ضمن تمدید سقف 20 میلیون تومانی وام جعاله مسکن، تصویب کرد متقاضیان انفرادی تسهیلات ید مسکن تا پایان آذرماه امسال می توانند علاوه بر دریافت وام 60 میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات مسکن، تسهیلات 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن را نیز دریافت کنند؛ این درحالی است که سقف تسهیلات بدون س برای زوجین نیز با محاسبه وام 20 میلیون تومانی جعاله تا پایان پاییز امسال 120 میلیون تومان خواهد بود. هم اکنون قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن حدود 75 هزار تومان است که متقاضیان دریافت تسهیلات بدون س انفرادی با سقف 80 میلیون تومان باید مبلغی حدود 12 میلیون و500 هزار تومان برای ید 160 فقره اوراق و متقاضیان تسهیلات 120 میلیون تومانی مبلغی حدود 18 میلیون و500 هزار تومان برای ید 240 فقره اوراق پرداخت کنند. دریافت تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله مسکن مطابق با مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان دریافت این تسهیلات بدون ا ام به رعایت شرط همزمانی دریافت تسهیلات جعاله با دریافت تسهیلات 60 و 100 میلیون تومانی بدون س ید مسکن، همچنان امکان پذیر است.دنیای اقتصاد
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش ...دنیای اقتصاد- تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لو (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد ید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مس ی اعم از واحدهای «لو »، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان ید مسکن مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارنامه معاملات ید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات ید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لو و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات ید مسکن 5 درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله ید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات ید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای ید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم ید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات ید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی ید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد ید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات ید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان ید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به ید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات ید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن واحد مس ی خود را دارند؛چرا که واحدهای مس ی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان ید واحدهای مس ی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات ید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مس ی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لو ، مصرفی و واحدهای مس ی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات ید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات ید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه د که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لو ، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است.مرداد امسال نه تنها حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه لو شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مس ی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات ید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات ید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از ید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات ید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، به تازگی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مس ی لو و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات ید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات ید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لو (مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با رشد بیشتر از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در پایتخت روبه رو شد. میانگین نرخ رشد ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه-در مقایسه با تیرماه-به 23 درصد رسید.ویژگی دوم بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات ید آپارتمان طی مردادماه امسال به «ادامه رشد ملایم، تدریجی و غیر هیجانی معاملات ید مسکن در دو منطقه پرتقاضا در بازار معاملات ید مسکن-مناطق 4 و 5-» مربوط می شود که از چند ماه قبل و در مسیر حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق به سمت رونق آغاز شده بود. هر چند حجم کل معاملات ید مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته 5 درصد افزایش یافت اما مناطق 4 و 5 که کانون اصلی تمرکز تقاضای واحدهای مصرفی کوچک متراژ و میان متراژ محسوب می شوند هر کدام رشد کمتر از 4 درصد را در حجم معاملات ید تجربه د. علت این موضوع، به وجود تقاضای غیر هیجانی در بازار واحدهای مصرفی طی یک سال اخیر و ادامه روند رشد ملایم حجم معاملات ید در این دو منطقه مصرفی و پرتقاضا مربوط می شود؛ درحالی که طی ماه های گذشته برخی مناطق شهر تهران با رشد منفی در حجم معاملات ملک روبه رو شدند اما روند رشد ملایم وتدریجی حجم معاملات مسکن در این دو منطقه که کانون تقاضای خانه اولی ها و متقاضیان مصرفی ید مسکن – عمدتا متقاضیان واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ- است از ماه ها قبل شروع شده بود و همچنان نیز ادامه دارد.هر چند حجم معاملات ید مسکن در این دو منطقه طی مرداد ماه در مقایسه با تیر امسال، به ترتیب 2/ 25 درصد در منطقه 4 و 5/ 17 درصد در منطقه 5 افزایش یافت که نرخ رشد قابل توجهی محسوب می شود. با این حال، مناطق 4 و 5 پایتخت همچنان پرفروش ترین مناطق شهر تهران محسوب می شوند که طی ماه های گذشته بخشی از رشد ایجاد شده در حجم معاملات ید مسکن مدیون معاملات انجام شده در این دو منطقه پرتقاضا است؛ طوری که این دو منطقه اگر چه در مرداد ماه با نرخ رشدی کمتر از میانگین نرخ رشد معاملات مسکن نسبت به مرداد سال گذشته روبه رو شدند اما همواره دو منطقه گرم در بازار معاملات مسکن طی ماه های اخیر بوده اند. همین رشد تدریجی و ملایم حجم معاملات ید مسکن در دو منطقه اصلی و پرتقاضای واحدهای مس ی مصرفی موجب شده به رغم افزایش حجم معاملات مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن نیز در مردادماه افزایش آنچنانی نداشته باشد؛ میانگین قیمت مسکن، مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6 درصد و در مقایسه با ماه قبل-تیر 96-تنها 7/ 0 درصد رشد کرد.ویژگی سوم بازار معاملات مسکن مردادماه به لحاظ حجم معاملات، به تحقق یک پیش بینی کارشناسی در بازار معاملات واحدهای مس ی لو و گران قیمت مربوط می شود؛از ابتدای مرداد ماه مالکان بخش عمده ای از واحدهای مس ی لو واقع در مناطق یک تا 3 شهر تهران، با رسیدن به این آگاهی که فروش آپارتمان در این مناطق با «قیمت های پیشنهادی بالا» عملا در بازار فعلی امکان پذیر نخواهد بود اقدام به اعمال «تاکتیک تخفیف» در سطح قیمت های پیشنهادی د؛ «دنیای اقتصاد»، اوایل شهریورماه با انتشار گزارشی از جزئیات و نحوه اعمال تاکتیک تخفیف در بازار معاملات مسکن به خصوص بازار واحدهای مس ی لو و گران قیمت پیش بینی کرد این تاکتیک در نهایت می تواند حجم معاملات مسکن در این مناطق را به طور نسبی افزایش دهد؛ «دنیای اقتصاد» در این گزارش که بر پایه نتایج تحقیقات میدانی انجام شده از بازار معاملات فروش مسکن در مناطق لو منتشر کرد از افزایش تدریجی دمای بازار معاملات این واحدها و استقبال نسبی یداران در نتیجه اعمال تخفیف روی نرخ های پیشنهادی واحدهای نوساز و رسوب شده خبر داد؛ بیشترین نرخ تخفیف اعمال شده در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس این گزارش، مربوط به منطقه یک پایتخت با حدود 12 درصد تخفیف در قیمت قطعی فروش ملک نسبت به قیمت پیشنهادی آپارتمان در مردادماه بود؛ این درحالی است که نرخ تخفیف در سایر مناطق شهر تهران هم به طور میانگین بین 2 تا 3 درصد در مردادماه محقق شد.آمار مربوط به معاملات صورت گرفته در مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد درحالی که حجم معاملات ید مسکن تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته در منطقه یک 6 درصد ودر منطقه 2 با 7 درصد رشد منفی مواجه شد، اما تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن در مردادماه حاکی از رشد حدود 9 درصدی و 20 درصدی حجم معاملات ید مسکن به ترتیب در مناطق یک و 2 پایتخت است؛ این رشد مثبت و در عین حال قابل توجه ناشی از «تاثیر اعمال تاکتیک تخفیف در قیمت فروش مسکن در همه مناطق شهر تهران به خصوص مناطق شمالی شهر» است. حجم فروش واحد مس ی در مناطق یک و 2 در مرداد ماه به ترتیب 37 درصد و 27 درصد نسبت به تیرماه افزایش یافت. در منطقه یک در تیرماه، میزان فروش 6 درصد و در منطقه 2 نیز 7 درصد نسبت به تیرماه 95 کاهش یافته بود.ویژگی چهارم بازار معاملات مسکن در ماه میانی تابستان، در مقایسه با میانه تابستان سال گذشته، از «رشد قابل توجه حجم معاملات ید مسکن در 5منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده» خبر می دهد؛مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در مناطق 10 تا 14، که جزو مناطق واقع در محدوده فرسوده شناخته شده شهر تهران محسوب می شوند، در مقایسه با مرداد سال گذشته از حدود یک درصد تا نزدیک 18 درصد افزایش یافت که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید از بازار مسکن این مناطق است. هم اکنون 2500 واحد مس ی نوساز آماده فروش در مناطق فرسوده شهر تهران وجود دارد که همین عرضه بالا و شرایط مناسب قیمتی همراه با پوشش مناسب سقف فعلی تسهیلات ید مسکن با نرخ سود تک رقمی-8درصدی- منجر به استقبال متقاضیان مصرفی از این واحدها و در نتیجه بروز رشد مثبت در معاملات مصرفی ید مسکن در این مناطق شده است.با این حال ویژگی پنجم از «تشدید یک هشدار در بازار تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد» خبر می دهد؛ مرداد امسال هر چند نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق لو ، مصرفی و محدوده اصلی بافت های فرسوده افزایش یافت، اما در 7 منطقه جنوبی شهر تهران(مناطق 15 تا 21) نرخ رشد حجم معاملات مسکن بین 7 تا 20 درصد کاهش یافت؛کارشناسان بازار مسکن «در استطاعت نبودن تسهیلات ید مسکن برای متقاضیان کم درآمد مسکن در این مناطق» را عامل اصلی افت حجم معاملات در مردادماه در این مناطق می دانند؛پیش از این کارشناسان بارها تاکید کرده بودند لازم است از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات ید مسکن، کاهش مبلغ س اولیه برای دریافت وام و کاهش اقساط ماهانه تسهیلات، شرایط برای استفاده گروه های کم درآمد از تسهیلات بانکی ید مسکن تسهیل شود.سقف 120 میلیونی وام ید مسکن تمدید شددنیای اقتصاد: با تمدید زمان پرداخت وام 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن تا پایان آذرماه امسال، پرداخت سقف تسهیلات 120 میلیون تومانی بدون س ید مسکن تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک عامل بخش مسکن دیروز در قالب مصوبه ای ضمن تمدید سقف 20 میلیون تومانی وام جعاله مسکن، تصویب کرد متقاضیان انفرادی تسهیلات ید مسکن تا پایان آذرماه امسال می توانند علاوه بر دریافت وام 60 میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات مسکن، تسهیلات 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن را نیز دریافت کنند؛ این درحالی است که سقف تسهیلات بدون س برای زوجین نیز با محاسبه وام 20 میلیون تومانی جعاله تا پایان پاییز امسال 120 میلیون تومان خواهد بود.هم اکنون قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن حدود 75 هزار تومان است که متقاضیان دریافت تسهیلات بدون س انفرادی با سقف 80 میلیون تومان باید مبلغی حدود 12 میلیون و500 هزار تومان برای ید 160 فقره اوراق و متقاضیان تسهیلات 120 میلیون تومانی مبلغی حدود 18 میلیون و500 هزار تومان برای ید 240 فقره اوراق پرداخت کنند. دریافت تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله مسکن مطابق با مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان دریافت این تسهیلات بدون ا ام به رعایت شرط همزمانی دریافت تسهیلات جعاله با دریافت تسهیلات 60 و 100 میلیون تومانی بدون س ید مسکن، همچنان امکان پذیر است.
اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لو (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد ید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مس ی اعم از واحدهای «لو »، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان ید مسکن مواجه شد. به گزارش دنیای اقتصاد، کارنامه معاملات ید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات ید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لو و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات ید مسکن 5درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله ید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات ید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای ید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم ید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات ید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی ید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد ید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات ید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان ید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به ید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات ید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن واحد مس ی خود را دارند؛چرا که واحدهای مس ی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان ید واحدهای مس ی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات ید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مس ی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنجزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لو ، مصرفی و واحدهای مس ی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات ید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات ید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه د که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لو ، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است. مرداد امسال نه تنها حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه لو شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مس ی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات ید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات ید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از ید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات ید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مس ی لو و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات ید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات ید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لو (مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با رشد بیشتر از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در پایتخت روبه رو شد. میانگین نرخ رشد ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه-در مقایسه با تیرماه-به 23 درصد رسید.ویژگی دوم بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات ید آپارتمان طی مردادماه امسال به «ادامه رشد ملایم، تدریجی و غیر هیجانی معاملات ید مسکن در دو منطقه پرتقاضا در بازار معاملات ید مسکن-مناطق 4 و 5-» مربوط می شود که از چند ماه قبل و در مسیر حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق به سمت رونق آغاز شده بود. هر چند حجم کل معاملات ید مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته 5 درصد افزایش یافت اما مناطق 4 و 5 که کانون اصلی تمرکز تقاضای واحدهای مصرفی کوچک متراژ و میان متراژ محسوب می شوند هر کدام رشد کمتر از 4 درصد را در حجم معاملات ید تجربه د. علت این موضوع، به وجود تقاضای غیر هیجانی در بازار واحدهای مصرفی طی یک سال اخیر و ادامه روند رشد ملایم حجم معاملات ید در این دو منطقه مصرفی و پرتقاضا مربوط می شود؛ درحالی که طی ماه های گذشته برخی مناطق شهر تهران با رشد منفی در حجم معاملات ملک روبه رو شدند اما روند رشد ملایم وتدریجی حجم معاملات مسکن در این دو منطقه که کانون تقاضای خانه اولی ها و متقاضیان مصرفی ید مسکن – عمدتا متقاضیان واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ- است از ماه ها قبل شروع شده بود و همچنان نیز ادامه دارد. هر چند حجم معاملات ید مسکن در این دو منطقه طی مرداد ماه در مقایسه با تیر امسال، به ترتیب 2/ 25 درصد در منطقه 4 و 5/ 17 درصد در منطقه 5 افزایش یافت که نرخ رشد قابل توجهی محسوب می شود. با این حال، مناطق 4 و 5 پایتخت همچنان پرفروش ترین مناطق شهر تهران محسوب می شوند که طی ماه های گذشته بخشی از رشد ایجاد شده در حجم معاملات ید مسکن مدیون معاملات انجام شده در این دو منطقه پرتقاضا است؛ طوری که این دو منطقه اگر چه در مرداد ماه با نرخ رشدی کمتر از میانگین نرخ رشد معاملات مسکن نسبت به مرداد سال گذشته روبه رو شدند اما همواره دو منطقه گرم در بازار معاملات مسکن طی ماه های اخیر بوده اند. همین رشد تدریجی و ملایم حجم معاملات ید مسکن در دو منطقه اصلی و پرتقاضای واحدهای مس ی مصرفی موجب شده به رغم افزایش حجم معاملات مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن نیز در مردادماه افزایش آنچنانی نداشته باشد؛ میانگین قیمت مسکن، مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6 درصد و در مقایسه با ماه قبل-تیر 96-تنها 7/ 0 درصد رشد کرد.ویژگی سوم بازار معاملات مسکن مردادماه به لحاظ حجم معاملات، به تحقق یک پیش بینی کارشناسی در بازار معاملات واحدهای مس ی لو و گران قیمت مربوط می شود؛از ابتدای مرداد ماه مالکان بخش عمده ای از واحدهای مس ی لو واقع در مناطق یک تا 3 شهر تهران، با رسیدن به این آگاهی که فروش آپارتمان در این مناطق با «قیمت های پیشنهادی بالا» عملا در بازار فعلی امکان پذیر نخواهد بود اقدام به اعمال «تاکتیک تخفیف» در سطح قیمت های پیشنهادی د؛ اوایل شهریورماه با انتشار گزارشی از جزئیات و نحوه اعمال تاکتیک تخفیف در بازار معاملات مسکن به خصوص بازار واحدهای مس ی لو و گران قیمت پیش بینی کرد این تاکتیک در نهایت می تواند حجم معاملات مسکن در این مناطق را به طور نسبی افزایش دهد؛ در این گزارش که بر پایه نتایج تحقیقات میدانی انجام شده از بازار معاملات فروش مسکن در مناطق لو منتشر کرد از افزایش تدریجی دمای بازار معاملات این واحدها و استقبال نسبی یداران در نتیجه اعمال تخفیف روی نرخ های پیشنهادی واحدهای نوساز و رسوب شده خبر داد؛ بیشترین نرخ تخفیف اعمال شده در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس این گزارش، مربوط به منطقه یک پایتخت با حدود 12 درصد تخفیف در قیمت قطعی فروش ملک نسبت به قیمت پیشنهادی آپارتمان در مردادماه بود؛ این درحالی است که نرخ تخفیف در سایر مناطق شهر تهران هم به طور میانگین بین 2 تا 3 درصد در مردادماه محقق شد. آمار مربوط به معاملات صورت گرفته در مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد درحالی که حجم معاملات ید مسکن تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته در منطقه یک 6 درصد ودر منطقه 2 با 7 درصد رشد منفی مواجه شد، اما تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن در مردادماه حاکی از رشد حدود 9 درصدی و 20 درصدی حجم معاملات ید مسکن به ترتیب در مناطق یک و 2 پایتخت است؛ این رشد مثبت و در عین حال قابل توجه ناشی از «تاثیر اعمال تاکتیک تخفیف در قیمت فروش مسکن در همه مناطق شهر تهران به خصوص مناطق شمالی شهر» است. حجم فروش واحد مس ی در مناطق یک و 2 در مرداد ماه به ترتیب 37 درصد و 27 درصد نسبت به تیرماه افزایش یافت. در منطقه یک در تیرماه، میزان فروش 6 درصد و در منطقه 2 نیز 7 درصد نسبت به تیرماه 95 کاهش یافته بود.ویژگی چهارم بازار معاملات مسکن در ماه میانی تابستان، در مقایسه با میانه تابستان سال گذشته، از «رشد قابل توجه حجم معاملات ید مسکن در 5منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده» خبر می دهد؛مرداد امسال، حجم معاملات ید مسکن در مناطق 10 تا 14، که جزو مناطق واقع در محدوده فرسوده شناخته شده شهر تهران محسوب می شوند، در مقایسه با مرداد سال گذشته از حدود یک درصد تا نزدیک 18 درصد افزایش یافت که نشان دهنده استقبال متقاضیان ید از بازار مسکن این مناطق است. هم اکنون 2500 واحد مس ی نوساز آماده فروش در مناطق فرسوده شهر تهران وجود دارد که همین عرضه بالا و شرایط مناسب قیمتی همراه با پوشش مناسب سقف فعلی تسهیلات ید مسکن با نرخ سود تک رقمی-8درصدی- منجر به استقبال متقاضیان مصرفی از این واحدها و در نتیجه بروز رشد مثبت در معاملات مصرفی ید مسکن در این مناطق شده است.با این حال ویژگی پنجم از «تشدید یک هشدار در بازار تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد» خبر می دهد؛ مرداد امسال هر چند نرخ رشد حجم معاملات ید مسکن در مناطق لو ، مصرفی و محدوده اصلی بافت های فرسوده افزایش یافت، اما در 7 منطقه جنوبی شهر تهران(مناطق 15 تا 21) نرخ رشد حجم معاملات مسکن بین 7 تا 20 درصد کاهش یافت؛کارشناسان بازار مسکن «در استطاعت نبودن تسهیلات ید مسکن برای متقاضیان کم درآمد مسکن در این مناطق» را عامل اصلی افت حجم معاملات در مردادماه در این مناطق می دانند؛پیش از این کارشناسان بارها تاکید کرده بودند لازم است از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات ید مسکن، کاهش مبلغ س اولیه برای دریافت وام و کاهش اقساط ماهانه تسهیلات، شرایط برای استفاده گروه های کم درآمد از تسهیلات بانکی ید مسکن تسهیل شود.سقف 120 میلیونی وام ید مسکن تمدید شدبا تمدید زمان پرداخت وام 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن تا پایان آذرماه امسال، پرداخت سقف تسهیلات 120 میلیون تومانی بدون س ید مسکن تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. بانک عامل بخش مسکن دیروز در قالب مصوبه ای ضمن تمدید سقف 20 میلیون تومانی وام جعاله مسکن، تصویب کرد متقاضیان انفرادی تسهیلات ید مسکن تا پایان آذرماه امسال می توانند علاوه بر دریافت وام 60 میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات مسکن، تسهیلات 20 میلیون تومانی جعاله (تعمیرات) مسکن را نیز دریافت کنند؛ این درحالی است که سقف تسهیلات بدون س برای زوجین نیز با محاسبه وام 20 میلیون تومانی جعاله تا پایان پاییز امسال 120 میلیون تومان خواهد بود. هم اکنون قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن حدود 75 هزار تومان است که متقاضیان دریافت تسهیلات بدون س انفرادی با سقف 80 میلیون تومان باید مبلغی حدود 12 میلیون و500 هزار تومان برای ید 160 فقره اوراق و متقاضیان تسهیلات 120 میلیون تومانی مبلغی حدود 18 میلیون و500 هزار تومان برای ید 240 فقره اوراق پرداخت کنند. دریافت تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله مسکن مطابق با مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان دریافت این تسهیلات بدون ا ام به رعایت شرط همزمانی دریافت تسهیلات جعاله با دریافت تسهیلات 60 و 100 میلیون تومانی بدون س ید مسکن، همچنان امکان پذیر است.
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان ت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست تمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست تمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از تمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.* همشهری– حذف و اضافه مجوزهای ب وکار به ک نه دوازدهم رسیدهمشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای ب و کار نشان می دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان داد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات ز قرار دارد و براساس قاعده بیست – هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی شده که ۸۰ درصد از فضای ب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است. قاعده ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تی و غیر تی از فهرست هیأت ویژه مقررات ز خارج شوند.به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات ز تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای ب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات ز تا پایان داد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای ب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.این گزارش می افزاید در گزارش منتهی به داد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات ز رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور ن ریاست جمهوری (یک مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی سازی (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.– تراکم مجوزها در هیأت مقررات ز تازه ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات ز در گفت وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای ب و کار را متاثر می کند، رفته ایم که این موارد را معمولا اتاق های بازرگانی اعلام می کنند.این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات ز حذف شود. تراکم مجوزهای ب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات ز از سوی دیگر نشان دهنده این است که این روند در ت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان دادن به مجوزهای ب و کار باید بازهم صبر کنند.وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول برداشته اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد ب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه تی و غیر تی برای احصای مجوزهای لازم برای ب و کار تنها ۵۶خدمت به صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می شود.براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد ی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای ب و کار دست کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده اند.* وطن امروز– افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجرانوطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است: آن چیزی که ت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.به گزارش «وطن امروز»، آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی حد و مرز اجاره بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می دهد.این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آ ین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت های اجاره در بین مناطق بیست ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مس ی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مس ی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می دهد.– افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشتهیک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ های اجاره افزوده شده و قیمت های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مس ی پارکینگ دار نیز قیمت های نجومی تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.– نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهرانیک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده های جنوبی تهران قیمت های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مس ی در محدوده مختاری حدود یک میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار ید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی انصاف شده است.– رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شدحمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای ید واحدهای مس ی باعث افزایش قیمت های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره ت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان های تی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آ ین تحولات اجاره های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مس ی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر ی به فکر ید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می افزاید و تقاضا را افزایش می دهد. محتشم سیاست های انقباضی ت یازدهم و کاهش ساخت وساز را یکی از مهم ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.وی افزود: مسکن ت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی ت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. راه وشهرسازی باید براساس سیاست های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف ها و مشکلات تلاش کنند.۹۰ درصد ساخت وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام ی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت وساز است، چرا که ساخت وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان های احداث شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می شود و به عبارتی این ساخت وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت وساز می شوند، درصدد هستند ان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام ی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت وساز می شود باید دارای صلاحیت باشد اما می بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام ی که می گوید هر فردی وارد عرصه ساخت وساز می شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه ای آغاز شود.* کیهان– سکوت ت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانیکیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان ت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست تمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست تمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از تمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آ ین گزارش های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت ی دارد.در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه ها بیان می شود. برخی ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می دانند. عده ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می دانند.اما به نظر می رسد رها شدن بازار از سوی ت مهم ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان ت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی در انتخابات معطوف د.محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار ت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به ح تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه سازی بوده و یا در رسانه ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می کند.ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی ها دانست.او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی ها را مشکلی به حساب نمی آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می دهند اما این وعده ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو ت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید تمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی ند.گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در ی ال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قص ها درخواست ید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قص ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.– بی انضباطی پولی بی سابقه در تاریخ کشورکیهان نوشته است: پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط ت می باشد در دوره با افزایشی معادل هشت سال ت های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال عمر ت های نهم و دهم (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می باشد.لازم به ذکر است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود زیرا ت قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا صرف ساخت مسکن مهر شود. این مسئله بارها از سوی مسئولان ت فعلی مورد انتقاد واقع شده است. (در حالی که رقم مورد استفاده بخش مسکن به نوعی قسمت عمده اش به جریان تولید برگشته و از طریق کاهش قیمت مسکن می تواند به کاهش تبعات تورمی چاپ پول بیانجامد)بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده است، با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر ت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.لذا ت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال ت ، پول چاپ کرده است. این در حالی است که مسئولان ت یازدهم بارها و بارها از چاپ پول در ت قبل گلایه کرده و میزان چاپ پول در آن ت را مورد انتقاد خود قرارداده بودند. به عبارت دیگر با وجود تمس ت قبل از سوی مسئولان ت یازدهم بابت چاپ بی رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، ت فعلی گوی سبقت را در این زمینه ربوده است.در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمس ت قبل پرداخت و گفت: هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.اما ظاهرا در زمانی که این ت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند!از آنجا که ولی ا… سیف از ابتدای ت یازدهم عهده دار سمت بانک مرکزی شد، می توان گفت بدترین عملکرد را در تاریخ بانک مرکزی ایران و در میان سایر روسای بانک مرکزی در زمینه چاپ پول داشته است؛ چرا که همه روسای کل بانک مرکزی قبل از سیف، مجموعا کمتر از ۹۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ د اما سیف یک تنه در کمتر از چهار سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار ت قرارداد تا صرف مخارجش کند، رقم بالایی که با توجه به احتمال ابقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، احتمالا در آینده باید شاهد دو برابر شده پول های چاپ شده در زمان تصدی گری او نسبت به تاریخ پولی کشور باشیم!این در حالی است که مسئولان ت یازدهم از جمله خود رئیس جمهور بر انضباط مالی خود بسیار تاکید داشته و این ت را منضبط ترین ت تاریخ در رعایت مسائل مالی می دانستند، اما همان طور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، این ت رکورد دار چاپ پول و بی انضباطی پولی می باشد. پیش تر نیز کیهان در گزارشی از رشد ۱۱۸ درصدی بدهی بخش تی به سیستم بانکی خبر داده بود که آن هم نشان دهنده بی انضباطی مالی ت می باشد.بدهی ت به نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی، از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تا بدهی ت به نظام بانکی در دوره بیش از دو برابر شود.آمار چاپ پول هم نشان می دهد، رقم پایه پولی کشور از ۹۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۹۰ درصدی نسبت به تاریخ پولی کشور و بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به هشت سال ت قبل می باشد.جالب آنکه دیگر از ناحیه مقامات و مسئولان ت یازدهم و بانک مرکزی، انتقادی نسبت به افزایش پایه پولی در ت قبل صورت نمی گیرد و انگار تمردان کنونی انتقادات خود را از یاد برده و یا انتقادی که دیگر به خودشان باز می گردد را به صلاح ت نمی دانند* فرهیختگان– ت دوازدهم با بحران بیکاری چه خواهد کرد؟ فرهیختگان درباره بیکاری گزارش داده است: بخش مهمی از صحبت های ، رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش، اقتصادی بود. به گزارش «فرهیختگان»، رئیس ت های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف ت دوازدهم را «ریشه کن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مست م سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته است. » اولویت اصلی ت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده ایم. »شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال ۹۵ بیندازیم که اوا هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه ای شد.مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک چهارم خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال ۹۱ بالغ بر ۳/۲۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پیدا کرد، اما در سال ۹۳ اوضاع بهتر شد و دوباره یک درصد کاهش یافت. اما رکورد خانوارهای فاقد شغل در سال ۹۴ زده شده است و با بیش از دو درصد افزایش به ۴/۲۶ درصد رسید و در سال ۹۵ هم بار دیگر این رکورد جابه جا شد و این عدد به ۶/۲۶ درصد رسید. افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل در حالی است که در سال ۹۵ شاهد رشد دورقمی اقتصاد و تک رقمی شدن تورم بودیم. یکی از دلایل مهم افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل، بیکاری درصد قابل توجهی از جوان کشور به خصوص فارغ حصیلان ی است.– برخی دلایل بحران بیکاری فارغ حصیلان یبخش زیادی از جمعیت بیکار کشور را فارغ حصیلان ی تشکیل می دهند. مطابق با آمارها، بیکاری این افراد در فاصله سال های ۶۵ تا ۹۰، چهار برابر شده است. اما دلایل بحرانی شدن بازار کار آنها چیست؟الف- افزایش قابل توجه تعداد و سطح علمی فارغ حصیلان: بعد از پیروزی انقلاب، جمعیت دارای تحصیلات عالی ۱۴ برابر شد (برای مردان حدود ۱۰ و برای ن ۲۳ برابر). با وجود این، بازار کار پیشرفت چندانی برای پذیرش سیل متقاضیان کار تحصیلکرده نداشته است. به علاوه، سطح تحصیلات فارغ حصیلان ی از کاردانی در دهه ۶۰ به سمت کارشناسی و کارشناسی ارشد در دهه ۹۰ حرکت کرده است. این امر که تا حدودی از تبعات بحران بیکاری فارغ حصیلان ی نیز هست، موجب بالاتر رفتن سطح توقعات این افراد از اشتغال و پیچیده تر شدن اشتغال آنها و در نتیجه، تشدید بحران بیکاری فارغ حصیلان ی شده است.ب- عدم توازن بین پذیرش ها و تقاضای بازار کار: طی دو دهه گرایش شدیدی به تحصیل در برخی رشته ها مانند بازرگانی، حقوق، ی، پزشکی، کامپیوتر و… در بین جوانان شکل گرفت. با توجه به انباشت تقاضا برای کار در این رشته ها، فارغ حصیلان آنها با دشواری های بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه شدند. از سوی دیگر، با وجود بی میلی اکثر فارغ حصیلان به تحصیل در برخی رشته ها مانند زیرگروه های خدماتی، نرخ بیکاری افراد فارغ حصیل در سه دهه اخیر کاهش یافته و این رشته ها از بازار کار بهتری برخوردار شده اند. به صورت کلی، در ایران، هیچ گونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار رشته های ی توسط ت یا خود ها صورت نمی گیرد و افراد بدون هرگونه اطلاعی از بازار کار آینده رشته های تحصیلی، وارد ها می شوند. به همین دلیل هم وضعیت فعلی ایجاد شده است و حتی شاهد بیکاری گسترده فارغ حصیلان برخی رشته ها مانند کشاورزی، دامپزشکی و علوم تربیتی هستیم.– کم توجهی جوانان به تقاضای بازار کاربسیاری از جوانان هم رشته های تحصیلی ی خود را با توجه به نیازسنجی بازار کار انتخاب نمی کنند و صرفا پارامترهای دیگری مانند علایق شخصی را در نظر می گیرند. این مساله باعث می شود درصد قابل توجهی از فارغ حصیلان ی در زمان جست وجو برای شغل، با مشکلات جدی مواجه شوند.– را ارهای ت دوازدهم برای پایان بحران بیکاری ت دوازدهم در کنار برنامه ریزی برای اشتغا ایی برای فارغ حصیلان ی و اصلاح نظام پذیرش دانشجو در کشور متناسب با نیازهای بازار کار، را ارهای دیگری هم برای پایان دادن به بحران بیکاری در کشور دارد. یکی از بهترین را ارها برای تحقق این هدف، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. در همین راستا باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع جزء عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی پردازند. یکی از را ارهای مهم اصلاح این وضعیت که بارها هم مورد تاکید ی قرار گرفته، محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت ید این کالاها به صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط دستگاه های تی است، زیرا این دستگاه ها مصرف کننده بخش زیادی از این کالاها هستند. در همین راستا، در ت های دهم و یازدهم در این زمینه مصوباتی داشتند که چندان اجرایی نشده است. ت دوازدهم می تواند با مبنا قرار دادن مصوبات ت قبلی یا با اصلاح آنها و همچنین اجرایی آنان، به سمت محدودسازی واردات کالاهای مشابه داخلی در کشور حرکت کند و در نتیجه، گام های بزرگی در راستای پایان دادن به بحران بیکاری در ایران بردارد.* شرق– بلوکه حساب های ایرانی ها در اماراتاین رو مه حامی ت از تحریم های بانکی خبر داده است: با اعمال تحریم ها از سوی علیه ایران، همین تجار کشورهای همسایه هم در تب وتاب بستن حساب ها برآمده اند تا احتما کوچک ترین رودررویی با هم وجود نداشته باشد. خبر از همین همسایه خلیج فارس به گوش می رسد. امارات متحده عربی که به بهانه تحریم های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب های شرکت های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می کند. البته چنین بهانه ای فقط در دست این کشور عربی نیست و عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج فارس با این کشور همراه شده اند. آن سوی مرزها، چنین خبری از چین، کره و تایوان هم به گوش می رسد و چنین رفتاری اخیرا از سوی جمهوری آذربایجان هم دیده می شود.– بازی امارات با تجار ایرانیکشوری با مساحت ٨٣ هزار و ۶٠٠ کیلومترمربع چیزی در حدود یک بیستم مساحت ایران، در دوران تحریم ها، با بازی های سودهای کلانی از ایران برد. این کشور بارها برای تجار ایرانی دردسر آفرید و درحالی که در دوران تحریم بسیار از ایران سود برده بود، در سال های آ تحریم، با خودشیرینی برای در همکاری تجاری با ایران، دبه کرد. در حقیقت، این کشور کوچک عربی کاری کرد تا با محدودشدن سرمایه گذاران ایرانی در امارات، آنها ترجیح دهند به دنبال این کارشکنی ها از سوی شریک مهم تجاری ایران، یعنی امارات، سرمایه های خود را از امارات به ترکیه ببرند. با بازی ای که بعدها هالک بانک بر سر ایران آورد، باز هم سرمایه گذاران مجبور شدند به تاجی تان رجوع کنند و حرف وحدیث هایی هم از ثبت شرکت در افغانستان به گوش رسید.– سایه سیاست بر روابط اقتصادی دو کشوربااین حال این بازی کماکان ادامه دارد. درحالی که تجار دو کشور مایل به همکاری با یکدیگر هستند، زیر سایه ترس و نفوذ در این کشور و به موجب پیمان امارات متحده عربی با سعودی ها، به ناچار پا پس می کشند.– پول شویی بهانه استبه گفته مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، امارات با بهانه پول شویی، درست پس از تحریم های دو ماه پیش علیه ایران در مورد تحریم های موشکی، حساب شرکت های ایرانی را یک به یک می بندد. دانشمند با بیان اینکه دامنه نفوذ تحریم های اخیر از امارات، عمان، کویت و قطر به چین و کره و تایوان هم رسیده است، به «شرق» می گوید: آن گونه که از جلسات مشترک با اماراتی ها خبر می رسد، سیاست باز هم بر روابط دو کشور، سایه انداخته و آنها بهانه هایی مانند نگرانی از تحریم های مجدد را مطرح می کنند.او می افزاید: آنها به نقل از یی ها می گویند اگر با شرکت های ایرانی که در فعالیت های اتمی، نظامی و موشکی این کشور همکاری می کنند، وارد روابط شوید، شما را جریمه می کنیم. اماراتی ها هم از ترس جریمه، حساب شرکت های ایرانی را که فعالیتشان چندان شفاف نیست می بندند تا خود را گرفتار تحریم های یی ها نکنند.– نفوذ در تصمیمات اماراتی هادانشمند با بیان اینکه قدرت و نفوذ در امارات بالاست، تصریح می کند: وقتی با اماراتی ها صحبت می کنیم، می گویند حدود ۴٠ درصد سرمایه بانک امارات، یی است و سهام آن در بورس ست. قطری ها و کویتی ها و تا حدودی عمانی ها هم همین را می گویند. آنها ادعا می کنند یی ها در هیئت مدیره بانک ها و شرکت های مهم تصمیم گیر هستند و ما را کنترل می کنند، بنابراین اگر با شرکتی کار کنیم و بعدا مشخص شود آن شرکت در فعالیت های موشکی یا اتمی ایران دست داشته، ما را تحریم می کنند. این فعال اقتصادی با اشاره به تصمیم نهایی اماراتی ها می گوید: می گویند ما خودمان از پیش سعی می کنیم با این شرکت ها کار نکنیم و اگر حساب دارند، حسابشان را ببندیم که دچار این مشکل احتمالی نشویم. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تأکید می کند که اینها همه بهانه است و این کشور تمایل چندانی برای همکاری با ایران ندارد. علت را نیز این گونه بیان می کند: تجار و بازرگانان دو کشور علاقه مند به همکاری با هم هستند اما در حوزه ، سیاست مداران امارات متحده عربی به سبب با و پیمانی که با عربستان بسته اند، از همکاری با ایران امتناع می کنند. او با بیان اینکه این همه سایه سیاست بر روابط اقتصادی دو کشور است، ادامه می دهد: حتی زمانی که امارات در اوج تحریم ها، در تحریم علیه ایران شریک شد، ایران توانست را ارهایی را بیابد تا با دورزدن تحریم ها، بازار ایران با کمبود کالا مواجه نشود، هرچند این اقدام ها، هزینه های گزافی را بر ایران تحمیل کرد.– کوچ دوباره تجار ایرانیدانشمند در پاسخ به این پرسش که اکنون شرکت هایی که دچار مشکل شده اند، چه باید ند، می گوید: تاجرانی که شرکت هایشان در امارات بسته می شود در این شرایط اقدام به تأسیس شرکت در کشوری دیگر می کنند. آنها مجبورند چشم را روی حساب های بلوکه شده و سرمایه های از دست رفته ببندند و به کشور دیگری بروند، چاره ای جز این ندارند. او با اشاره به اینکه ایران از هر فرصتی در تجارت بهره می گیرد، می افزاید: هر کاری که لازم باشد تا کشور دچار کمبود نشود، انجام می شود. امارات برای ایران مزیت نیست بلکه فرصت است و ایران می تواند از فرصت امارات استفاده کند. در غیر این صورت هم مشکلی وجود ندارد، دست و پا بسته نیستیم و هر جا فرصتی برای تجارت باشد، ایران در آن حضور پیدا خواهد کرد. به گفته او، هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران از تایوان، کره، چین، هنگ کنگ، تایلند، ما ی، سنگاپور، هند، سریلانکا و پا تان و … گرفته تا ترکیه قبرس، یونان و مجارستان برای افزایش تجارت خارجی استفاده می کند و اگر فرصتی از دست برود، درِ دیگری را برای فعالیت تجاری می گشاید. بنابراین این اقدام امارات، خللی در فعالیت های ما ایجاد نخواهد کرد.رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به کشورهایی که به این بهانه با آنها دچار مشکل شده ایم، می گوید: اکنون در امارات، عمان، قطر و کویت و چین، کره، تایوان و تا حدودی جمهوری آذربایجان هم مشکل داریم و ایرانی ها اغلب مجبور می شوند حسابشان را از کشوری به کشور دیگر ببرند.– افزایش هزینه تجارت برای ایراندانشمند تصریح می کند: این اقدام امارات و کشورهای دیگر هرچند در حجم تجارت ایران تأثیر چندانی ندارد، چون به هرحال تجار کار خود را می کنند، اما هزینه تجارت را افزایش می دهد. او تأکید می کند این روال در ٣٠ سال اخیر، در فعالیت های تجاری ایران برقرار بوده و فقط فواصل آن کم یا زیاد می شود. بااین حال در ١٢ سال گذشته، فاصله زمانی اتفاقات کم شده و فشارها افزایش یافته است.* دنیای اقتصاد– نقطه کور رونق مسکناین رو مه حامی ت نواقص سیاست گذاری در بازار ملک را بررسی کرده است: ناهماهنگی آشکار بین جنس عرضه مسکن و محتوای بسته تحریک تقاضا، کانون معاملات ید آپارتمان را در بخشی از بازار ملک با کمترین موجودی، شکل داده است. هم اکنون در تهران ۵/ ۶۳ درصد متقاضیان مسکن، واحدهای حداکثر ۹۰ مترمربع را یداری می کنند به طوری که بیشترین سهم از معاملات ماهانه در بین گروه های متراژی آپارتمان، به واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع– با سهم نزدیک به ۳۰ درصد- تعلق دارد. این در حالی است که فقط ۱۳ درصد از ساخت وسازهای سه سال گذشته در پایتخت، به آپارتمان های زیر ۹۰ مترمربع اختصاص داشته است. آنچه می تواند بازار مسکن را در مقطع حساس فعلی از «کمبود عرضه کم متراژها» در برابر تقاضای غالب برای این آپارتمان ها نجات دهد، تکمیل سیاست های رونق زا در بخش مسکن از طریق «تحریک تقاضای مصرفی برای واحدهای میان متراژ و بزرگ» است. بررسی ها درباره چگونگی «رفع نقص از سبد تسهیلات ید مسکن» حاکی است نقطه کور رونق، با تسهیلات لیزینگ برطرف می شود. تسهیلات لیزینگ می تواند قدرت ید د های متوسط رو به بالا را تقویت کند و رشد فراگیر معاملات ملک را منجر شود. لیزینگ مسکن همچنین به عنوان ابزار مالی دومنظوره برای رونق، باعث افزایش عرضه آپارتمان های مخصوص خانه اولی ها ناشی از جابه جاشدن د های ۶ تا ۸ در بازار ملک خواهد شد.غفلت متولی بخش مسکن و سیاست گذار پولی از «تکمیل» سبد تسهیلات ید برای «پوشش کامل» د های متقاضی تسهیلات مسکن، امکان «رونق غیرتورمی» معاملات مصرفی آپارتمان در پایتخت را سلب کرده است. بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره «غایب مالی پرتقاضا» در بازار مسکن کلان شهر تهران -که جای خالی آن طی ماه های اخیر با ورود تقاضا به صحنه معاملات، بیشتر احساس می شود- حاکی است تاخیر طولانی مدت در راه اندازی بازار «لیزینگ مسکن» ناشی از کم توجهی به موانع موجود در مسیر فعالیت شرکت های لیزینگ در این بازار، باعث شده در مقطع فعلی از ی و تقاضای مصرفی میان درآمد رو به بالا، «شانس برخورداری» از شرایط نسبی مناسب در بازار ید مسکن را از دست بدهد و از سوی دیگر «بی تعادلی عرضه و تقاضا» در معاملات آپارتمان های ریز و کوچک متراژ تشدید شود.کارنامه معاملات ید مسکن ماه های اخیر در تهران نشان می دهد: سبد فعلی وام های ید توانسته صرفا تقاضای مصرفی د های ۳ تا ۵ را تحریک کند به طوری که سهم ۵/ ۶۳ درصدی آپارتمان های تا ۹۰ متر مربع از کل معاملات فروش ماهانه، بیانگر «تحرک موضعی» بازار ملک ناشی از تقویت مناسب قدرت ید خانوارهای با درآمد متوسط رو به پایین است. در حال حاضر یک زوج خانه اولی در این گروه از خانوارها، با دریافت تسهیلات بدون س ۱۲۰ میلیون تومانی (وام اوراق) می تواند دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای ید آپارتمان مناسب خود را تامین کند. هر چند این تسهیلات با توجه به جنس غالب معاملات در حال انجام از سوی این گروه –واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع- بیش از ۵۰ درصد قدرت ید متقاضیان را پوشش می دهد. اما تقاضای مصرفی در د های ۶ تا ۸ به عنوان گروه محروم از سبد ناقص تسهیلات ید مسکن، به رغم حضور در بازار جست وجوی ملکی، همچنان از توان مالی لازم برای ید آپارتمان های مناسب خود –نوسازهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی و همه ردیف های سنی واحدهای ۹۰ تا ۱۲۰ مترمربع- برخوردار نیستند.تامین قدرت ید مسکن تقاضای مصرفی در د های ۶ تا ۸، نیازمند پرداخت تسهیلات لیزینگ دست کم ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی است. این نوع تسهیلات در حال حاضر به خاطر آنچه شرکت های لیزینگ، «محدودیت در تامین اعتبارات مورد نیاز و همچنین نامعادله بین سقف دستوری سود تسهیلات لیزینگ و قیمت تمام شده منابع» عنوان می کنند، در بازار معاملات ملک غایب است و متقاضیان از آن محروم هستند. دستورالعمل پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، بانک ها را از ورود به این بازار منع کرده است. در این میان، شرکت های غیربانکی لیزینگ، بدون استفاده از منابع بانکی، امکان تامین اعتبار مورد نیاز لیزینگ مسکن را ندارند و حتی با توجه به سقف ۲۱ درصد تعیین شده برای سود این تسهیلات، استفاده از سایر روش های تامین منابع همچون انتشار اوراق نیز برای لیزینگی ها، مقرون به صرفه نیست. پیامد این دو رخداد در بازار معاملات مسکن –تمرکز یداران بر آپارتمان های کم متراژ و ناتوانی مالی در ید واحدهای میان متراژ- می تواند هم «مانع فراگیر شدن جنب و جوش در یدهای مصرفی ملکی» شود و هم «ناپایداری قیمتی در کانون فعلی معاملات آپارتمان» را رقم بزند که نتیجه نهایی این آسیب دوگانه، توقف بازار مسکن در فاز میانه رکود-رونق و حتی بازگشت به عقب در اثر بزرگ تر شدن دامنه نوسانات قیمت مسکن خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، تسهیلات لیزینگ مسکن که طبق برآوردهای کارشناسان مالی، با سقفی معادل ۳ تا ۴ برابر وام ید قابل پرداخت است، در مقطع فعلی، بیش از هر زمان دیگر کاربرد دارد و نیاز بازار به آن، به مراتب بیشتر از گذشته احساس می شود. تسهیلات لیزینگ مسکن در شرایط کنونی بازار معاملات ملک، یک ابزار مالی دومنظوره محسوب می شود به طوری که با شکل گیری بازار لیزینگ مسکن، خلأ نوعی از تسهیلات که تامین مالی تقاضای مصرفی متوسط رو به بالا را هدف قرار می دهد، از بین خواهد رفت و در نتیجه، موتور بازار ید آپارتمان های متراژ متوسط و بزرگ روشن می شود. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است بخش قابل توجهی از د های ۶ تا ۸ متقاضی تسهیلات لیزینگ، برای جابه جا شدن از آپارتمان های متراژ پایین به واحدهای متراژ بزرگ، قصد ید مسکن دارند. بنابراین، استارت موتور بازار ید واحدهای متراژ متوسط و بزرگ با سوخت لیزینگی، باعث افزایش عرضه واحدهای ریز و کوچک متراژ می شود و به عنوان اثر دوم تسهیلات لیزینگ، بی تعادلی موجود در این بخش از بازار ملک را تا حدودی پوشش خواهد داد. آمارهای رسمی از روند عرضه مسکن در تهران طی سال های اخیر، «بی تعادلی در بازار معاملات آپارتمان های ریز و کوچک متراژ» را تایید می کند.گزارش «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات این آمارها حاکی است: کانون معاملات ید آپارتمان در تهران، هم اکنون در بخشی از بازار ملک شکل گرفته که میزان عرضه آپارتمان در آنجا، «کمترین» است. در حال حاضر مطابق اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی از بازار معاملات ملک، ۵/ ۶۳ درصد از آپارتمان هایی که طی یک ماه در تهران به فروش می رسد، واحدهای دارای مساحت حداکثر ۹۰ مترمربع هستند. این درحالی است که طبق اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از کل موجودی مسکن، حداکثر ۵۷ درصد کل واحدهای مس ی موجود در تهران به آپارتمان های کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد. از طرفی، سهم واحدهای با مساحت حداکثر ۹۰ مترمربع در ساخت وسازهای سال های ۹۳ تا ۹۵، معادل ۱۳ درصد کل تیراژ ساخت مسکن در تهران بوده است. ساخت و سازهای مس ی سال های ۹۳ تا ۹۵، بازار نوسازهای حال حاضر پایتخت را شکل می دهد که کمبود واحدهای ریز و کوچک متراژ در آنها، فعلا اولین آسیب را به شکل کاهش حجم فروش نوسازها، به سمت تقاضا وارد کرده است.نابرابری آشکار بین میزان عرضه و تقاضای ید در بازار آپارتمان های ریز و کوچک متراژ که از روی آمارهای رسمی قابل ردی است در حال حاضر پیش از آنکه به رشد دورقمی قیمت فروش این آپارتمان ها منجر شود، باعث افت کیفیت ید تقاضای مصرفی (به خصوص خانه اولی ها) شده است. سهم «نوسازها» از معاملات ید آپارتمان، از ۱/ ۵۶ درصد در اوا سال ۹۴ یعنی زمان شروع اولیه فاز پیش رونق معاملات، به ۲/ ۴۶ درصد در حال حاضر رسیده است. بررسی ها درباره علت افت ۱۰ واحد درصدی سهم نوسازها از معاملات ید آپارتمان نشان می دهد: نوسانات افزایشی قیمت این آپارتمان ها ناشی از کمبود تنوع فایل در بنگاه ها، باعث شده تقاضای مصرفی به آپارتمان های با عمربنای بیشتر شیفت کند. سهم معاملات واحدهای مس ی بالای ۱۵ سال ساخت، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.در این میان، راه اندازی بازار تسهیلات لیزینگ و در نتیجه ذوب شدن ید و فروش آپارتمان های با متراژ بالای ۸۰ مترمربع، به صورت خ ر باعث می شود در اثر جابه جایی د ۶ تا ۸ در بازار ملک، میزان عرضه واحدهای مس ی کم متراژ افزایش پیدا کند و در نتیجه متوسط سنی – عمر بنای- واحدهای زیر ۸۰ مترمربع در معاملات نیز تا حدودی بهبود یابد. کارشناسان مسکن امیدوارند، طرح راه اندازی لیزینگ مسکن که اردیبهشت سال ۹۳ به صورت جدی در دستور کار متولی بخش مسکن قرار گرفت، بعد از حداقل سه سال پیگیری فرسایشی در ت و شبکه بانکی، در این مقطع که بازار معاملات مسکن در شرایط حساس خود قرار گرفته، سرانجام قابلیت عملیاتی و اجرایی پیدا کند. بازار معاملات مسکن از رکود عمیق سال های ۹۳ و ۹۴ فاصله گرفته، اما رشد موضعی حجم معاملات ید آپارتمان در مناطق محدودی از پایتخت، وجود نقص در سبد تسهیلات محرک تقاضای مصرفی را تایید می کند. این نقص، با راه اندازی لیزینگ قابل رفع است.– نرخ سود بانکی در حال افزایش استدنیای اقتصاد درباره سود بانکی گزارش داده است: آ ین آمارها نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی به هسته سخت برخورد کرده است. مطابق آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی که در سال ۱۳۹۴ به سطوح ۱۸ درصد رسیده بود، در سال ۱۳۹۵ با نوسان کم دامنه به سطح ۱۹ درصد رسید و در دو ماه نخست سال ۱۳۹۶ نیز با اندکی افزایش به سطح ۲۰ درصد رسیده است، این موضوع نشان می دهد که نمی توان با رویکرد دستوری نرخ سود را بیش از این کاهش داد و باید پیش نیازهای کاهش نرخ سود در بازار به وجود آید. بررسی ها در بازار بین بانکی نشان می دهد که میزان حجم معاملات نیز در نیمه دوم سال قبل کاهش داشته و این موضوع نیز باعث افزایش هزینه تامین مالی بین بانک ها شده است. مطابق این بررسی ها، رویکرد دستوری برای تضمین ید گندم از سوی بانک ها و همچنین افزایش اضافه برداشت ها از بانک مرکزی باعث شده تعادل موجود در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود معیار با دست انداز روبه رو شود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با تشریح تغییرات نرخ و حجم معاملات در بازار بین بانکی، علت برگشت نرخ سود را بررسی کرده است.بالا ماندن نرخ سود بانکی، همچنان به عنوان یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور مطرح می شود، این نرخ به عنوان یک معیار نشان می دهد که سطح نرخ سود تعادلی در بازار چگونه است. نگاهی به آمارهای نرخ سود بانکی در سال های گذشته نشان می دهد روند نزولی نرخ سود به خوبی آغاز شد، اما در میانه مسیر با اختلالاتی روبه رو شد و شرایط را برای کاهش بیشتر با مشکل روبه رو کرد. مطابق آمار?
بازار کشوری مسکن مطابق آ ین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک ...بازار کشوری مسکن مطابق آ ین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر ا با افت 40 درصدی معاملات ید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار ید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر ا است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مس ی در 31 مرکز استان اعلام شد.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای ی اله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آ ین آمار است اج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. هر چند کارنامه ی اله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار ید و فروش آپارتمان های مس ی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به وج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله ید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله ید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای وج بازار معاملات مسکن کشوری از ح رکود افزایش حجم ماهانه معاملات ید مسکن به حدود 100 هزار واحد مس ی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات ید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مس ی برسد.با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر ای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند ید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات ید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات ید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران طی ی ال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات ید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت ید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن است اج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات ید واحدهای مس ی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی ی ال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر ای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند ی اله بازار مسکن شهر تهران و سایر ای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر ای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در ای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت وج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر ای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر ا نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش رونق آغاز می شود.تازه ترین قیمت کشوری مسکنبراساس آ ین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مربوط به زمستان 95 ، هم اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی 2 میلیون تومان است که نسبت به یک سال گذشته-زمستان 94- رشد 15 درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی در زمستان سال 94، معادل یک میلیون و 739 هزار تومان بود.همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در 31 مرکز استان کشور از رشد 4 درصدی قیمت مسکن در زمستان 95 نسبت به پاییز 95 خبر می دهد؛ پاییز 95، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی یک میلیون و930 هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود 2 میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات ید ملک در مراکز استان های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن ای کشور نسبت به روند یک ساله معاملات آپارتمان های مس ی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به رغم وج بازار مسکن شهر تهران از ح رکود نشان می دهد.با این حال، تحلیل های کارشناسی با استناد به شواهد فعلی بازار مسکن و همچنین اولین آمارهای منتشر شده از حجم کشوری معاملات ملک، بر تغییر فاز در بازار معاملات ید مسکن در سایر ای کشور در سال جاری، به عنوان یک پیش بینی قوی و قابل انتظار تاکید می کند. فضای کارشناسی بازار مسکن معتقد است نشانه های اولیه از تحولاتی که سال گذشته مبنای وج بازار معاملات مسکن شهر تهران از ح رکود و حرکت آن در مسیر پیش رونق قرار گرفت هم اکنون در بازار معاملات کشوری مسکن رصد می شود.رتبه تهران در رشد قیمت مسکنبررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد هم اکنون شهر تهران در لیست ایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک سال گذشته تجربه کرده اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.به این معنا که هم اکنون نوسانات قیمت مسکن در 22 استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.آ ین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال 95 نشان می دهد، در بازه زمانی ی اله-زمستان 94 تا زمستان 95- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 6/ 7 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مس ی در شهر تهران به 4 میلیون و496 هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد 2/ 2 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال 95 در مقایسه با زمستان 94، مربوط به شهر زاهدان با 6/ 37 درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به شهر قم با نوسان قیمتی 7/ 0- گزارش شده است.
تورم تک رقمی مسکن در 14 استانبرآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در 31 مرکز استان، از تورم تک رقمی قیمت مسکن در 14 شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛زمستان سال گذشته، 14 مرکز استان کشور، تورم صفر تا 9/ 9 درصدی قیمت مسکن را تجربه د که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این ا کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد ایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان 95 زیر 10 درصد بوده است.از این تعداد، نرخ رشد قیمت مسکن در 12 استان زیر نرخ تورم عمومی -9 درصد – گزارش شده است. با این حال، تورم مسکن در 14 مرکز استان کشور، بیش از نرخ تورم عمومی بوده است؛ از این تعداد رشد قیمت مسکن در سه استان زاهدان، بوشهر و اهواز بیش از 30 درصد بوده است. متوسط قیمت مسکن در زاهدان، زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد، در بوشهر 34 درصد و در اهواز 31 درصد افزایش یافت.تازه ترین آمارها از وضعیت تحولات قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، همچنین از رشد 1/ 46 درصدی قیمت مسکن در زنجان طی زمستان 95 در مقایسه با پاییز 95 خبر می دهد؛ هرچند بررسی تحولات فصلی قیمت مسکن در 31 مرکز استان از رشد متوسط 4 درصدی قیمت مسکن در بازار معاملات کشوری ملک حکایت دارد اما در یک مورد استثنا، شهر زنجان، زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز 95، با تورم 1/ 46 درصدی در قیمت مسکن مواجه شد. کارشناسان مسکن علت وقوع چنین استثنائاتی در بازار مسکن را مربوط به بروز برخی تحولات محلی در بعضی از ا می دانند که منجر به جهش قیمت مسکن در این ا در شرایطی می شود که کل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت یا رونق کامل قرار ندارد.
متوسط قدرت ید مسکن با وام بانکیبرآوردهای «دنیای اقتصاد» از متوسط قدرت ید متقاضیان مسکن با استفاده از پوشش تسهیلات بانکی بدون س نشان می دهد هم اکنون تسهیلات 70 میلیونی، به طور متوسط هزینه ید 35مترمربع واحد مس ی در کشور را تامین می کند. کمترین قدرت ید مسکن با استفاده از پوشش وام بدون س بانکی با احتساب رقم 80 میلیون تومان تسهیلات ید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات، مربوط به شهر تهران و معادل 56/ 15 مترمربع است. این درحالی است که بیشترین سطح پوشش دهی تسهیلات بدون س ید مسکن درحال حاضر مربوط به استان سمنان با سهم 54/ 51 متر مربعی وام 70 میلیونی برای ید واحدهای مس ی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون سقف تسهیلات انفرادی بدون س ید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات، در شهر تهران 80 میلیون تومان و در سایر مراکز استان های کشور 70 میلیون تومان است.f61wkn0uf4kbp20e0lsh.jpg
سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر ا با افت 40 درصدی معاملات ید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار ید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر ا است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مس ی در 31 مرکز استان اعلام شد.بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای ی اله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آ ین آمار است اج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند کارنامه ی اله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار ید و فروش آپارتمان های مس ی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به وج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد. اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله ید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله ید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای وج بازار معاملات مسکن کشوری از ح رکود افزایش حجم ماهانه معاملات ید مسکن به حدود 100 هزار واحد مس ی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات ید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مس ی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر ای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند ید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات ید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات ید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران طی ی ال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات ید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت ید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته ها از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن است اج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات ید واحدهای مس ی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی ی ال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر ای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند ی اله بازار مسکن شهر تهران و سایر ای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر ای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در ای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت وج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر ای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر ا نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش رونق آغاز می شودتازه ترین قیمت کشوری مسکنبراساس آ ین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مربوط به زمستان 95 ، هم اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی 2 میلیون تومان است که نسبت به یک سال گذشته-زمستان 94- رشد 15 درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی در زمستان سال 94، معادل یک میلیون و 739 هزار تومان بود.همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در 31 مرکز استان کشور از رشد 4 درصدی قیمت مسکن در زمستان 95 نسبت به پاییز 95 خبر می دهد؛ پاییز 95، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی یک میلیون و930 هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود 2 میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات ید ملک در مراکز استان های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن ای کشور نسبت به روند یک ساله معاملات آپارتمان های مس ی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به رغم وج بازار مسکن شهر تهران از ح رکود نشان می دهد.با این حال، تحلیل های کارشناسی با استناد به شواهد فعلی بازار مسکن و همچنین اولین آمارهای منتشر شده از حجم کشوری معاملات ملک، بر تغییر فاز در بازار معاملات ید مسکن در سایر ای کشور در سال جاری، به عنوان یک پیش بینی قوی و قابل انتظار تاکید می کند. فضای کارشناسی بازار مسکن معتقد است نشانه های اولیه از تحولاتی که سال گذشته مبنای وج بازار معاملات مسکن شهر تهران از ح رکود و حرکت آن در مسیر پیش رونق قرار گرفت هم اکنون در بازار معاملات کشوری مسکن رصد می شود.رتبه تهران در رشد قیمت مسکن بررسی ها نشان می دهد هم اکنون شهر تهران در لیست ایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک سال گذشته تجربه کرده اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.به این معنا که هم اکنون نوسانات قیمت مسکن در 22 استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.آ ین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال 95 نشان می دهد، در بازه زمانی ی اله-زمستان 94 تا زمستان 95- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 6/ 7 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مس ی در شهر تهران به 4 میلیون و496 هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد 2/ 2 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال 95 در مقایسه با زمستان 94، مربوط به شهر زاهدان با 6/ 37 درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به شهر قم با نوسان قیمتی 7/ 0- گزارش شده است.تورم تک رقمی مسکن در 14 استانبرآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در 31 مرکز استان، از تورم تک رقمی قیمت مسکن در 14 شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛زمستان سال گذشته، 14 مرکز استان کشور، تورم صفر تا 9/ 9 درصدی قیمت مسکن را تجربه د که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این ا کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد ایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان 95 زیر 10 درصد بوده است.از این تعداد، نرخ رشد قیمت مسکن در 12 استان زیر نرخ تورم عمومی -9 درصد – گزارش شده است. با این حال، تورم مسکن در 14 مرکز استان کشور، بیش از نرخ تورم عمومی بوده است؛ از این تعداد رشد قیمت مسکن در سه استان زاهدان، بوشهر و اهواز بیش از 30 درصد بوده است. متوسط قیمت مسکن در زاهدان، زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد، در بوشهر 34 درصد و در اهواز 31 درصد افزایش یافت.تازه ترین آمارها از وضعیت تحولات قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، همچنین از رشد 1/ 46 درصدی قیمت مسکن در زنجان طی زمستان 95 در مقایسه با پاییز 95 خبر می دهد؛ هرچند بررسی تحولات فصلی قیمت مسکن در 31 مرکز استان از رشد متوسط 4 درصدی قیمت مسکن در بازار معاملات کشوری ملک حکایت دارد اما در یک مورد استثنا، شهر زنجان، زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز 95، با تورم 1/ 46 درصدی در قیمت مسکن مواجه شد. کارشناسان مسکن علت وقوع چنین استثنائاتی در بازار مسکن را مربوط به بروز برخی تحولات محلی در بعضی از ا می دانند که منجر به جهش قیمت مسکن در این ا در شرایطی می شود که کل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت یا رونق کامل قرار ندارد.متوسط قدرت ید مسکن با وام بانکیبرآوردهااز متوسط قدرت ید متقاضیان مسکن با استفاده از پوشش تسهیلات بانکی بدون س نشان می دهد هم اکنون تسهیلات 70 میلیونی، به طور متوسط هزینه ید 35مترمربع واحد مس ی در کشور را تامین می کند. کمترین قدرت ید مسکن با استفاده از پوشش وام بدون س بانکی با احتساب رقم 80 میلیون تومان تسهیلات ید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات، مربوط به شهر تهران و معادل 56/ 15 مترمربع است. این درحالی است که بیشترین سطح پوشش دهی تسهیلات بدون س ید مسکن درحال حاضر مربوط به استان سمنان با سهم 54/ 51 متر مربعی وام 70 میلیونی برای ید واحدهای مس ی است. هم اکنون سقف تسهیلات انفرادی بدون س ید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات، در شهر تهران 80 میلیون تومان و در سایر مراکز استان های کشور 70 میلیون تومان است.18
بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت.دمای ی اله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آ ین آمار است اج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند.هر چند کارنامه ی اله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار ید و فروش آپارتمان های مس ی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به وج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله ید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله ید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای وج بازار معاملات مسکن کشوری از ح رکود افزایش حجم ماهانه معاملات ید مسکن به حدود 100 هزار واحد مس ی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات ید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مس ی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر ای کشور را گزارش می کند.
روند متفاوت در بازار کشوری مسکن
وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند ید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.
سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات ید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات ید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات ید مسکن در شهر تهران طی ی ال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات ید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت ید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت.یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن است اج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات ید واحدهای مس ی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی ی ال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر ای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند ی اله بازار مسکن شهر تهران و سایر ای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر ای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در ای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت وج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر ای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر ا نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش رونق آغاز می شود.

تازه ترین قیمت کشوری مسکن
براساس آ ین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مربوط به زمستان 95 ، هم اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی 2 میلیون تومان است که نسبت به یک سال گذشته-زمستان 94- رشد 15 درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی در زمستان سال 94، معادل یک میلیون و 739 هزار تومان بود.همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در 31 مرکز استان کشور از رشد 4 درصدی قیمت مسکن در زمستان 95 نسبت به پاییز 95 خبر می دهد؛ پاییز 95، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مس ی یک میلیون و930 هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود 2 میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات ید ملک در مراکز استان های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن ای کشور نسبت به روند یک ساله معاملات آپارتمان های مس ی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به رغم وج بازار مسکن شهر تهران از ح رکود نشان می دهد.با این حال، تحلیل های کارشناسی با استناد به شواهد فعلی بازار مسکن و همچنین اولین آمارهای منتشر شده از حجم کشوری معاملات ملک، بر تغییر فاز در بازار معاملات ید مسکن در سایر ای کشور در سال جاری، به عنوان یک پیش بینی قوی و قابل انتظار تاکید می کند. فضای کارشناسی بازار مسکن معتقد است نشانه های اولیه از تحولاتی که سال گذشته مبنای وج بازار معاملات مسکن شهر تهران از ح رکود و حرکت آن در مسیر پیش رونق قرار گرفت هم اکنون در بازار معاملات کشوری مسکن رصد می شود. رتبه تهران در رشد قیمت مسکن
بررسی ها نشان می دهد هم اکنون شهر تهران در لیست ایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک سال گذشته تجربه کرده اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.به این معنا که هم اکنون نوسانات قیمت مسکن در 22 استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.آ ین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال 95 نشان می دهد، در بازه زمانی ی اله-زمستان 94 تا زمستان 95- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 6/ 7 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مس ی در شهر تهران به 4 میلیون و496 هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد 2/ 2 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال 95 در مقایسه با زمستان 94، مربوط به شهر زاهدان با 6/ 37 درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به شهر قم با نوسان قیمتی 7/ 0- گزارش شده است. تورم تک رقمی مسکن در 14 استان
برآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در 31 مرکز استان، از تورم تک رقمی قیمت مسکن در 14 شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛زمستان سال گذشته، 14 مرکز استان کشور، تورم صفر تا 9/ 9 درصدی قیمت مسکن را تجربه د که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این ا کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد ایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان 95 زیر 10 درصد بوده است.از این تعداد، نرخ رشد قیمت مسکن در 12 استان زیر نرخ تورم عمومی -9 درصد – گزارش شده است. با این حال، تورم مسکن در 14 مرکز استان کشور، بیش از نرخ تورم عمومی بوده است؛ از این تعداد رشد قیمت مسکن در سه استان زاهدان، بوشهر و اهواز بیش از 30 درصد بوده است. متوسط قیمت مسکن در زاهدان، زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد، در بوشهر 34 درصد و در اهواز 31 درصد افزایش یافت.تازه ترین آمارها از وضعیت تحولات قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، همچنین از رشد 1/ 46 درصدی قیمت مسکن در زنجان طی زمستان 95 در مقایسه با پاییز 95 خبر می دهد؛ هرچند بررسی تحولات فصلی قیمت مسکن در 31 مرکز استان از رشد متوسط 4 درصدی قیمت مسکن در بازار معاملات کشوری ملک حکایت دارد اما در یک مورد استثنا، شهر زنجان، زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز 95، با تورم 1/ 46 درصدی در قیمت مسکن مواجه شد. کارشناسان مسکن علت وقوع چنین استثنائاتی در بازار مسکن را مربوط به بروز برخی تحولات محلی در بعضی از ا می دانند که منجر به جهش قیمت مسکن در این ا در شرایطی می شود که کل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت یا رونق کامل قرار ندارد. متوسط قدرت ید مسکن با وام بانکی
برآوردهای «دنیای اقتصاد» از متوسط قدرت ید متقاضیان مسکن با استفاده از پوشش تسهیلات بانکی بدون س نشان می دهد هم اکنون تسهیلات 70 میلیونی، به طور متوسط هزینه ید 35مترمربع واحد مس ی در کشور را تامین می کند. کمترین قدرت ید مسکن با استفاده از پوشش وام بدون س بانکی با احتساب رقم 80 میلیون تومان تسهیلات ید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات، مربوط به شهر تهران و معادل 56/ 15 مترمربع است. این درحالی است که بیشترین سطح پوشش دهی تسهیلات بدون س ید مسکن درحال حاضر مربوط به استان سمنان با سهم 54/ 51 متر مربعی وام 70 میلیونی برای ید واحدهای مس ی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون سقف تسهیلات انفرادی بدون س ید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات، در شهر تهران 80 میلیون تومان و در سایر مراکز استان های کشور 70 میلیون تومان است.
http://donya-e-eqtesad.com/images/bitrix/newsdetail/bottompicfiles/aacd/1105678_d463f17a-4f05-45cf-9e16-c30cf4023a20.jpg
اغلب زوج های جوان تمایل دارند از دکوراسیون های خاص و مدرن برای طراحی دکوراسیون آپارتمان خود استفاده کنند؛ در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان زوج های جوان را به همراه طراحی داخلی اتاق ک ن مشاهده خواهید کرد.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیطراحی دکوراسیون داخلی منزل این روز ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است و اغلب افراد برای طراحی داخلی منزل خود تمایل دارند از دکوراسیون های مدرن و جذاب استفاده کنند که در این دکوراسیون های مدرن از همه فضاهای موجود در آپارتمان استفاده بهینه می شود.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدر طراحی داخلی این آپارتمان شیک و زیبا از گیاهان و چوب طبیعی استفاده شده است که ترکیب این عناصر طبیعی باعث ایجاد فضایی شگفت انگیز و متفاوت در دکوراسیون این آپارتمان زیبا شده است.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدر طراحی داخلی اتاق کودک خلاقیت زیبایی به چشم می خورد و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید از نقاشی های زیبا و جذاب برای تزیین دیوار اتاق کودک استفاده شده است.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیطراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب والدین زیبا و متفاوت است و کاغذ دیواری با طراحی شیک و متفاوتی برای تزیین روی دیوار نصب شده است. استفاده از گیاهان طبیعی در فضای اتاق خواب نیز باعث متفاوت به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی اتاق خواب شده است.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدر طراحی دکوراسیون این آپارتمان زیبا از مبلمان با طراحی خاص و متفاوت استفاده شده و علاوه بر این در فضای اتاق نشیمن برای استفاده بهینه از فضا از قفسه های دیواری روی دیوار نصب شده اند. همانطور که مشاهده می کنید آشپزخانه این آپارتمان شیک و مدرن به صورت طرح جزیره است و از میز ناهارخوری با ترکیب رنگی متفاوتی برای جدا فضای بین اتاق نشیمن و آشپزخانه استفاده شده است.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیهمچنین برای طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک از رنگ صورتی استفاده شده است. وجود مخفیگاهی مناسب در اتاق خواب زیبایی دکوراسیون اتاق خواب کودک را چند برابر کرده است. در طراحی اتاق خواب کودک دخترانه نیز برای صرفه جویی در فضا از قفسه های دیواری استفاده شده است که این قفسه ها از شلوغی فضای اتاق کودک تا حد زیادی جلوگیری می کنند.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیبرای طراحی دکوراسیون اتاق خواب پدر و مادر از ترکیب رنگ های زیبا و روشن استفاده شده است که این ترکیب رنگ ها باعث متفاوت تر به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی این اتاق خواب دو نفره شده اند.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیبر خلاف زمان های گذشته امروزه طراحی سرویس بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و همانطور که در همه قسمت های مختلف این خانه آپارتمانی مشاهده کردید از قفسه های دیواری شیک و مدرن برای قرار دادن وسایل اضافی استفاده شده که این قفسه ها و شلف های دیواری علاوه بر اینکه باعث استفاده بهینه از دکوراسیون داخلی آپارتمان می شوند از شلوغی دکوراسیون داخلی همه قسمت های منزل نیز جلوگیری می کنند.دکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدکوراسیون آپارتمان زوج های جوان با طراحی اتاق ک ن شیک, دکوراسیون داخلیدر این مطلب تصاویری از طراحی دکوراسیون دو آپارتمان شیک و مدرن برای زوج های جوان را مشاهده کردید که امیدواریم این دکوراسیون های داخلی مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرند و بتوانید با ایده گرفتن از آن ها دکوراسیونی زیبا و مدرن را برای آپارتمان خود طراحی کنید.منبع: وب سایت زیبایی خانه