تیتر20

بانکهای داخلی کشورمان باید بدانند بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.پایان دوران خدمات بانکی شعبه محور/گذار از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال!تيتر20 - دنیای تکنولوژی در بحث اطلاعات و ارتباطات روز دنیا در خدمت سیستم های مختلف است که در راس آن بانک ها قرار دارند و یکی از رویکردهای آن، بانکداری الکترونیک و دیجیتال است که به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. این امر تنها نیاز یک کشور محسوب نمی شود بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، را ارهای راحت تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش روی افراد قرار داده است.این امری غیر قابل انکار است که هر سازمانی برای بقا نیازمند حرکتی همراه با نوآوری است. تجربه بانکهای موفق در جهان به عنوان یک نمونه از موسسات خدماتی نشان داده است که این بانکهـا ضمن بهره گیری از امتیازهای کوتاه مدت نوآوری، برنامه ای راهبردی برای نوسازی خود فراهم کـرده اند.مدیران بانکهای موفق جهانی برای ب موفقیت بیشتر و پیشتازی در این عرصه همزمان به دو وجه این موضوع پرداخته اند. در وهله اول اینکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می کوشنـــد و کارایی بانک را افزایش می دهند ، هرچند که در این راستا به این نکته توجه دارند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی درازمدت را تضمین نمی کند. دوم آنکه برای به دست آوردن پیروزی پایدار، مدیران باید در شناخت زمان و مکان نوآوریهای پرمخاطب و سازنده ای داشته باشند.این موضوع اگرچه سالهاست در کشورهای پیشرفته از اولویت بررسی خارج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است. چراکه کشورهای توسعه یافته از مرحله بانکداری الکترونیک گذشته اند و در حال ارتقای کیفیت سیستم بانکداری دیجیتال خود هستند.بانکهای داخلی کشورمان نیز باید بدانند بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند. از همین رو پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی های مان دراین زمینه می کند و پیشرفت بانکداری الکترونیک را سرعت می بخشد و در نهایت ما را وارد فاز تازه ای با عنوان بانکداری دیجیتال می کند. در این شرایط که بانکها براساس تجربیات قبلی کاربرها ، تحلیلی از رفتار آنها دارند خدمات متنوع تری را به مشتری ارائه می کنند. در حقیقت از میان صدها محور موجود، آنهایی را که نزدیک به خواست مشتریان باشد را انتخاب می کنند. یکی از مزیتهایی که بانکداری دیجیتال را بر بانکداری الکترونیک ارجح می کند این موضوع است که یکپارچه سازی کانال ها را ممکن می کند. یکپارچه کانال به این معنی است در حال حاضر کانال atm، pos، بانکداری الکترونیک و موبایل بانک و ... هر کدام جدا از هم کار می کنند و اما بانکداری دیجیتال این امکان را برای ما فراهم می آورد که ما با یک پارچه سازی کانال ها شاهد این موضوع باشیم که تغییر در هر کدام از این کانالها، در همه آنها اعمال بشود. در این ح امکان دارد خیلی از فعالیتهای شعب و پرسنل آن توسط ماشین ها انجام شود. شعب بیشتر به صورت مارکتینگ، بازاری و مشاوره در خواهند آمد. یک سری از شعب به شکل سلف سرویس خواهند شد و پرسنل در شعب بانکها تنها نقش راهنما را خواهند داشت و مشتریان به فراخور نیاز از دستگاههای مختلف استفاده خواهند کرد. انتقادی سازنده؛ نوآوری در بانکداری نداریمدر این خصوص فرهاد اینالوئی، معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین معتقد است: در حال حاضر سرویسهای ارایه شده از سوی بانک ها شبیه هم شده و نوآوری در آنها وجود ندارد و را ار تغییر این روند، حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و بانکداری باز است. بانکداری الکترونیک یک بانکداری سنتی است. در حقیقت روشی که در آن بانک محصولی را تولید و در اختیار مشتری برای مصرف قرار دهد دیگر در حال منسوخ شدن است.ایران در حال گذار از بانکداری سنتی است محمد مراد بیات، مدیر عامل مرکز فابا در خصوص بانکداری دیجیتال به خبرنگار تيتر20 گفت : خدمات بانکهای داخلی کاملا مشابه هم است و دلیل اصلی آن این امر است که خدمات بانکی بر محور شعب کار می کنند . این شعبه ها هستند که سرویس می دهند . این در حالیست که دنیا به سمت بانکداری دیجیتال و حضور پلتفرم ها می رود. در بانکداری دیجیتال ما دیگر محصولی نمی سازیم، در حقیقت زیر ساخت تولید محصول را در اختیار سایرین قرار می دهیم و به دنبال تولید محصول نیستیم. ما خدمات بانکی را آماده می کنیم و دیگران با استفاده از این خدمات برای مشتریان سرویس می سازند. محصولات در بانکداری دیجیتال باید برای مشتریان شخصی سازی شود، یعنی مشتری بتواند نیازش را بفرستد و ما بتوانیم در سیستم خودمان برای مشتری یک محصول اختصاصی تولید کنیم. با توجه به اینکه در بانکداری دیجیتال بانک توان خود را برروی تأمین و گسترش زیر ساختها قرار می دهد ، شرکت های فین تکی با درک نیاز مشتری، محصولی تولید می کنند که هم مشتریان بانک از آن منتفع می شوند و هم مشتریان دیگری به بانک معرفی و از این محصول استفاده خواهند کرد، این روش امروز بانکداری در دنیاست. در این باره بیات عنوان کرد: با توجه به شرایط روز بانکداری دنیا ما در حال گذار از بانکداری سنتی هستیم و هنوز وارد بانکداری دیجیتال نشده ایم ولی برای اینکه با جهان همسو شویم باید سرعت خود را در این مسیر افزایش دهیم. بانک ایران زمین؛ بانک دیجیتالبا توجه به اینکه دیجیتالی شدن سیستم بانکی از اه بانکهای داخلی است، بانک ایران زمین در این راه قدم گذاشته و تاکنون نیز موفق عمل کرده است. در این خصوص سید محمدحسین ،مدیر روابط عمومیبانک ایران زمین به خبرنگار تيتر20 گفت: با توجه به رشد و فراگیر شدن تکنولوژی، نیازها و خدمات تغییر کرده و هر صنفی موظف است متناسب با سرعت فناوری حرکت کند. این امر در بانکداری نیز صدق می کند. ما در بانک متناسب با نیاز مشتری سرویس ها را فراهم می کنیم. این در شرایط اخیر به شکلی متفاوت خواهد بود به نوعی که با توجه به نیاز هر منطقه و هر شخص پاسخگویی ها از طرف بانک متفاوت است. افزود: هدفگذاری بانک ب رضایت مشتریان بانک ایران زمین است و هر اتفاقی که در بانک رخ می دهد تنها و تنها با هدف خدمت به ملت بوده و قصد ما این است که برای مشتریان خود ارزش افزوده ایجاد کنیم تا از بودن در ایران زمین منفعت بیشتری ب نمایند.ما به دنبال تحول ساختاری در نظام بانک هستیم و افتتاح اولین شعبه بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین آغاز گر این تحول بنیادین خواهد بود.
واین بانک مقدمات ایجاد بانکداری دیجیتال را فراهم کرده است.وی عنوان کرد: بانک ایران زمین برای جهش به سوی بانکداری نوین در شعبه میدان ولی عصر به عنوان اولین و تنها شعبه دیجیتالی کشور، کار خود را آغاز کرده است. ویدر مورد آغاز به کار اولین شعبه بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین گفت: دنیا به سمت بانکداری دیجیتالی حرکت کرده و بانک ها به یک مجموعه سرویس محور تبدیل شده اند و ایران زمین نیز در افق ۱۴۰۰ به دنبال رتبه اول بانکداری دیجیتال در ایران است.هدف اصلی ما تحقق برنامه ای با نام طرح تحول یا پرواز است که افق پیش روی بانک ایران زمین را برای سال ۱۴۰۰ معین می کند.ایران زمین قصد دارد تا سال ۱۴۰۰ تمام شعبی که از لحاظ فیزیکی امکان دیجیتالی شدن را دارند به این سو سوق دهد.در حال حاضر نیز خانه ایران زمین در شعبه دیجیتالی میدان ولی عصر طوری است که مشتریان با حضور در این خانه می توانند از امکاناتی نظیر تبلت و ال سی دی های تاچ استفاده کرده و کلیه خدمات اینترنتی و گرفتن اطلاعات را به صورت آنلاین دریافت کنند.
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۴کد خبر: ۱۳۶۹۹تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۱تعداد بازدید: ۷۳اقتصادی » خبرقیمت خودرو جک حداقل ۵۶ میلیون تومان است. تيتر20 - مدل خودروتوضیحاتقیمت نمایندگی(تومان)قیمت بازار(تومان)نمودار قیمتآ ین بروزرسانیj5 اتوماتیک 63,050,00065,900,000۱۷ تیر ۱۳۹۶j5 دنده ایجی ای سی جی 555,350,00056,900,000۱۷ تیر ۱۳۹۶جک s5 اتوماتیک 96,850,00098,000,000۱۷ تیر ۱۳۹۶جک s5 دنده ای 84,550,00084,500,000۱۷ تیر ۱۳۹۶ bookmark and sharexshare stumble upon delicious cloob digg برچسب ها: چک ، قیمت جک ، قیمت جک اتوماتنظر شمانما| تلوبیونبنز ۳۶ میلیاردی با پوششی از طلا و یاقوت میلیاردر سوئیسی /ببینیدبنز ۳۶ میلیاردی با پوششی از طلا و یاقوت میلیاردر سوئیسی /ببینیدرونمایی از ایتالیایی اصیل، این بار با ظاهری به روزتر!رونمایی از ایتالیایی اصیل، این بار با ظاهری به روزتر!زیباترین هتل 0 ستاره جهان را ببینید!زیباترین هتل 0 ستاره جهان را ببینید!یکی از خاص ترین پورشه کاین های کشور را ببینید!یکی از خاص ترین پورشه کاین های کشور را ببینید!ما یما ۲۰۱۶ در ایران /ببینیدما یما ۲۰۱۶ در ایران /ببینیدبزرگترین کشتی کشف الماس دنیا/ببینیدبزرگترین کشتی کشف الماس دنیا/ببینیدجواهراتی مخصوص مولتی میلیاردرها/ببینیدجواهراتی مخصوص مولتی میلیاردرها/ببینیدخوراکی های عجیب دنیا در سال ۲۰۱۷ را ببینید!خوراکی های عجیب دنیا در سال ۲۰۱۷ را ببینید!از شاسی بلند جدید هیوندای چه می دانید؟/ببینیداز شاسی بلند جدید هیوندای چه می دانید؟/ببینیدسحری چی بخوریم چی نخوریم؟سحری چی بخوریم چی نخوریم؟عروس و داماد ها خودرو ام جی گل زدند و جایزه گرفتند!عروس و داماد ها خودرو ام جی گل زدند و جایزه گرفتند!وقتی پردرآمد ترین بسکتبالیست جهان کارگر پیتزافروشی می شودوقتی پردرآمد ترین بسکتبالیست جهان کارگر پیتزافروشی می شودگران قیمت ترین بازیکنان فوتبال در سال ۲۰۱۶گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال در سال ۲۰۱۶ک ن پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستانک ن پناهجو با گلوله های برفی در برابر پلیس صربستاناستندآپ کمدی ژوله برای قطع رابطه با جیبوتیاستندآپ کمدی ژوله برای قطع رابطه با جیبوتیبرگزاری برزگترین فستیوال مجسمه های یخی جهان در چینبرگزاری برزگترین فستیوال مجسمه های یخی جهان در چینلحظه سقوط اجسام بر روی خودروهالحظه سقوط اجسام بر روی خودروهاپربازدیدترین هادو روز گذشته هفته گذشته ماه گذشته آ ین اخبارتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تيتر20 است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع استطراحی و تولید : ایران سامانه
لندن تا ی تکامل یافته و شکل امروزی درشکه های قدیمی در 2 نمونه معمولی و لاکچری تولید و روانه بازار می شود.لندن تا یتيتر20 - محمد تک زارع،مدیر فروش و بازار ی شرکت صنعتی برلیانس منطقه آزاد ارس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تيتر20 درباره خودرو عرضه شده به نام لندن تا ی گفت: یت این خودرو حمل ونقل و جابجایی مسافر است و صرفا برای حمل و نقل عمومی و رفاه مسافران طراحی شده است.وی با اشاره به اینکه تا ی ساخته شده با نام لندن تا ی تکامل یافته و شکل امروزی درشکه های قدیمی است اظهار داشت:ارتفاع داخل ک ن خودرو طوری طراحی شده که مسافر خیلی راحت می تواند سوار بر خودرو شود و سقف آن نسبت به خودروهای دیگر بلند تر است.تک زارع افزود:فضای میان صندلی ها قابلیت ورود کالسکه کودک ، ویلچر و دوچرخه را داراست و برای معلولین و جانبازان بسیار مناسب طراحی شده است.لندن تا یمدیر فروش و بازاری شرکت برلیانس منطقه آزاد ارس درباره مدل های این خودرو اظهار داشت: لندن تا ی مدل tx4 در 2 نمونه معمولی و لاکچری تولید شده است و در داخل آن فضای کاملا مجزایی برای راننده درنظر گرفته شده به طوری که مسافران و راننده بدون میکروفن مخصوص تعبیه شده داخل ک ن قادر به صحبت و شنیدن صدای همدیگر نیستند.هم چنین نداشتن صندلی کمک راننده و صندوق عقب برای بار از موارد قابل اشاره این خودرو است. وی درباره قیمت این خودرو گفت:قیمت ارزى این خودرو بدون احتساب گمرک و هزینه هاى شماره گزاری در مدل لو 38 هزار دلار و مدل معمولی 30 هزار دلار پیش بینی شده است که به طور قطع با سفارش انبوه خودرو با قیمت به مراتب پایین تری به دست تا ی ران ها خواهد رسید.وی افزود : این خودرو کلیه استانداردها را دارا می باشد وقرار است ظرف روزهای آینده کار شماره گذاری و پلاک ملی آن انجام و این خودرو در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.تک زارع تصریح کرد:اکنون خودرو tx4 به صورت ckd در کارخانه واقع در منطقه آزاد ارس تولید و مونتاژ می شود.لازم به ذکر است، شرکت تا ی لندن تحت مالکیت گروه خودروسازی جیلی چین قرار دارد ودر حال حاضر به عنوان تا ی در کیش و تبریز و محدوده منطقه آزاد ارس استفاده می شود.این تا ی جادار و راحت از یک پیشرانه 4 سیلندر با حجم 2400 سی سی بهره می برد که 112 اسب بخار نیرو تولید می کند و مصرف سوخت آن 10.8 لیتر در 100 کیلومتر است.تا ی
نکته مهم و غیر قابل چشم پوشی این است که همکاری خودروسازان ایرانی با شریکان چینی وجایگزینی آنها با شریک های اروپایی و آسیایی صنعت خودروسازی ایران، یک عقب گرد محسوب می شود، هرچند که نباید ب سهم بازار و موفقیت تعداد در عرضه محصول را انکار کنیمکرمان موتورتيتر20 - بیش از 10 سال از ورود خودروهای چینی به کشورمان می گذرد. مشاهده این خودروها در خیابان های کشورمان باتوجه به تقویت موقعیت خودروسازان چینی در صنعت جهانی خودروسازی و تثبیت این کشور به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده به ایران امری ناگزیر پذیرفتنی است. نکته مهم و غیر قابل چشم پوشی این است که همکاری خودروسازان ایرانی با شریکان چینی وجایگزینی آنها با شریک های اروپایی و آسیایی صنعت خودروسازی ایران، یک عقب گرد محسوب می شود، هرچند که نباید ب سهم بازار و موفقیت تعداد در عرضه محصول را انکار کنیم و این حقیقت به این معناست که مشارکت های ایران و چین توانسته نظر مشتری را به واسطه زیبایی ظاهری هرچند با کیفیت کمتر، جلب کند. اینکه ما در تولید داخلی عاجز هستیم سبب می شود تا نقاط قوت دیگر را تقویت کنیم. باید این موضوع را از یاد نبریم که نقطه قابل اتکای صنعت خودروسازی کشور توان قطعه سازان داخلی است و با افزایش داخلی سازی و یافتن تکنولوژی خودروهای مونتاژی در کشور ، بومی سازی را هدف طولانی مدت خود قرار دهیم. به همین خاطر گزینش کشوری که برای همکاری انتخاب می کنیم امری مهم در رسیدن به موفقیت های بیشتر است. شرکت کرمان موتور به عنوان یکی از تولید و مونتاژکننده های خودرو سالهای سال با شرکت های چینی در تعامل بود و حالا هیوندای را برای همکاری انتخاب کرده است. قطعا این انتخاب بر تمامی شرکت های چینی که در گذشته با کرمان موتور در تعامل بوده ، برتری دارد . اما سوالی که اینجا مطرح است اینست که آیا کرمان موتور به عنوان یک شرکتی که همیشه با چینی ها کار کرده توان و تکنولوژی کار با هیوندای را دارد؟ آیا نیازها در این تغییر کمپانی ها ، متفاوت است؟ کرمان موتور برنامه ای برای ارتقای درجه ی کیفیت دارد تا همپای شریک جدیدش حرکت کند؟ کرمان موتور تا قبل از این همکاری ، مهمترین استراتژی خود را تعاملش با شرکت لیفان در سال 86 و تولید لیفان 520 می دانست که در سال 87 به بازار عرضه شد و سپس لیفان 520 آی را روانه بازار کرد که با استقبال مردم همراه بود. این شرکت در اوا سال 89 لیفان 620 با موتور 1.6 لیتر را تولید کرد و به بازار ارائه داد . این شرکت با توجه به اینکه میخواست سبد محصولات خود را تکمیل کند خودروی شاسی بلند ای 60 را در سال 91 تولید و عرضه کرد . البته این شرکت باز هم یک همکار چینی برای خود برگزید. قرارداد با یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی چین به نام شرکت جی ای سی در سال 88 بود که جی 3 در سال 89 و جی 5 در سال 92 را به مردم تقدیم کرد. این روال ادامه داشت و در این سالها کرمان موتور همچنان چین را اولویت خود می دانست. اما با برداشته شدن تحریم ها و رایزنی های شرکت، در سال 95 قرارداد همکاری با شرکت هیوندای کره جنوبی منعقد شد که عرضه دو خودروی آی 10 و آی 20 ما حصل این همکاری محسوب می شوند.کرمان موتوربالا ه کرمان موتور کره جنوبی را به چین ترجیح دادطبق آمار ارائه شده مونتاژ محصولات هیونداى در ایران در بهمن ماه سال 95 از سر گرفته شد. کرمان موتور به عنوان یکی از شرکت هاى بخش خصوصى خودروسازى کشور، در بهمن ماه اقدام به مونتاژ مدل هاى i20 و i10 کرده است.در قرارداد بهمن ماه سال 95 در مجموع 438 دستگاه هیوندای در مدل های آی 10 و آی 20 در کرمان موتور مونتاژ شده است که سهم آی 10 ، رقمی معادل 166 دستگاه بوده و 272 دستگاه دیگر نیز سهم آی 20 بوده است. البته این اولین همکاری هیوندای نیست این شرکت تا پیش از تحریم های بین المللی با بخش خصوصی خودروسازان ما همکاری داشت و مدل های آوانته و ورنا را مونتاژ می کرد. ولی با تشدید تحریم ها، خودروساز کره ای تعاملاتش با ایران را قطع کرد و این همکاری دوبار پس از تحریمها از سر گرفته شده است. هیوندای i10 از محصولات جدید کرمان موتورهیوندای i10، به تازگی توسط کرمان موتور همراه با مدل دیگر این شرکت هیوندای i20 وارد ای کشور خواهد شد و قطعا بر تولیدات قبلی کرمان موتور با چینی ها برتری دارد. هیوندای i10 که برای نخستین بار در سال 2013 میلادی در نمایشگاه خودرویی فرانکفورت رونمایی شد و اینک در خطوط مونتاژ کارخانه های داخلی یافت می شود.این خودرو که در ایران مونتاژ شده است با موتور بنزین سوز کاپا و ظرفیت حدود 1248 سی سی (1.25 لیتر) حجم دارد. موتور خودرو مونتاژ شده 4 سیلندر بوده و از نوع 16 سوپاپه dohc محسوب می شود. این مولد نیرو با گشتاوری معادل 121 نیوتن متر قدرتی معادل 86 اسب بخار را تولید می کند و حداکثر سرعت 166 کیلومتر بر ساعت خودرو حرکت می کندمحفظه بار در این خودرو 218 لیتر گنجایش دارد و با تا صندلی های عقب قابلیت افزایش به حجم محفظه بار را به 1012 لیتر را دارد.تفاوت نسخه وارداتی با مونتاژی چیست؟هیوندای i20 از سال 2007 میلادی در دو نوع سه در و پنج در به عنوان جایگزین برای مدل getz به بازار معرفی شد و از لحاظ اندازه بین مدلهای i10 و i30 قرار دارد. جلب مشتری خودروی i20 آن را به یکی از پرفروش ترین محصولات کمپانی هیوندای موتور در اروپا مبدل کرده است. خودروی i20 در اروپا طراحی شده و توسعه یافته است و فضای داخلی مناسب در این کلاس، برخورداری از تکنولوژی بالا و امکانات رفاهی پیشرفته و طراحی منحصر به فرد که از ا امات بازار اروپایی است رعایت کرده است. این خودرو با طول بدنه 4035 میلیمتر، عرض خودرو 1734 میلیمتر و ارتفاع آن 1505 میلیمتر است. فاصله بین محورهای عقب و جلو 45 میلیمتر افزایش یافته و به 2570 میلیمتر رسیده است و یکی از بیشترین فضاهای ک ن در کلاس b را ایجاد کرده است. جلوپنجره شش گوش خودرو با فریم کرومی به دلایل ی و طراحی در قسمت پایین سپر جلو تعبیه شده و به عنوان دریچه ورود هوا عمل می کند. در قسمت بالای آن، یک جلوپنجره افقی باریک چراغهای جلو را به هم متصل می کند.مشخصات فنی و تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی هیوندای i20 مدل 2015 وارداتی و i20 مدل 1396 (نسل جدید) مونتاژ شده توسط شرکت کرمان موتور از برخی لحاظ متفاوت است. این خودرو که توسط کرمان موتور با 5 سال گارانتی عرضه می شود و با نسل قبلی وارداتی آن در سانروف و تعداد کیسه های هوا در مدل قدیمی تفاوت دارد که منجر به بالا رفتن قیمت محصول جدید شده است. نسل جدید هیوندای i20 (کرمان موتور)نسل قدیم هیوندای i20 (وارداتی)قیمت87 میلیون تومان95 میلیون تومانحجم موتور (سی سی)14001400نوع موتورkappa،بنزین سوز، پاشش چند نقطه ای mpiبنزین سوزتجهیزات ایمنی و رفاهیآینه الکتروکرومیک، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو (2 کیسه هوا)، سیستم پخش mp5 + صفحه نمایش 7 اینچ, سنسور پارک عقب, چراغ مه شکن جلو و عقب, abs + ebd, سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (esc), کامپیوتر سفری, کنترل سیستم صوتی از روی فرمان, تهویه مطبوع اتوماتیک + تصفیه هوای یونیزه, سیستم کنترل ایستایی در سربالایی (hac), اخطار دهنده فشار باد چرخ ها (tpms), سنسور باران, محفظه خنک نگهدارنده, دوربین دید عقب، سیستم رهیاب ای و بلوتوث، چراغ روشنایی روز (day light)، سنسور نور، تریم داخلی دو رنگ، آینه جانبی برقی همراه با گرمکن، دارای 6 بلندگو و ...آینه الکتروکرومیک، 6 عدد کیسه هوا، سانروف، سیستم پخش mp5 + صفحه نمایش 7 اینچ, سنسور پارک عقب, چراغ مه شکن جلو و عقب, abs + ebd, سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (esc), کامپیوتر سفری, کنترل سیستم صوتی از روی فرمان, تهویه مطبوع اتوماتیک + تصفیه هوای یونیزه, سیستم کنترل ایستایی در سربالایی (hac), اخطار دهنده فشار باد چرخ ها (tpms), سنسور باران, محفظه خنک نگهدارنده, دوربین دید عقب، سیستم رهیاب ای و بلوتوث، چراغ روشنایی روز (day light)، سنسور نور، تریم داخلی دو رنگ، آینه جانبی برقی همراه با گرمکن، دارای 6 بلندگو و ...
کرمان موتورخودرویی با کیفیت برتر از هم رده های خودیک کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار تيتر20 عنوان کرد: قرارداد همکاری کرمان موتور با هیوندای در سال گذشته بسته شده است و خودروها از طریق ترکیه وارد ایران می شوند البته تا بحال این خودرو ها با بدنه رنگ شده وارد شده است.وی ادامه داد: خودرو هیوندای i20 تا قبل از این همکاری از هند وارد می شد و با ظاهری قدیمی بود اما در قرارداد جدید کرمان موتور این مدل با چهره ای به روز شده مطابق با مدل های اروپایی عرضه خواهند شد. وی عنوان کرد: در ارزی های کیفی انجام شده در همین رده قیمت برای خودرو ها ، این مدل ها بالاترین کیفیت را دارند. در مجموع می توان هیوندای آی 10 را خودرویی با امکانات نسبتا به روز و ظاهری مناسب دانست که در رنج قیمتی این خودرو، خودروی غیر چینی صفر کیلومتر با گیرب اتوماتیک به غیر کیا پیکانتو که البته آن هم در رنج قیمت بالاتری قرار دارد وجود ندارد و به همین خاطر این مدل می تواند برای انی که خواستار ید خودروی شهری مناسب با امکانات مناسب و غیر چینی باشند گزینه ای مناسبی باشد.
نقطه قوت شریعتمداری نگاه تجاری داشتن به مقوله صنعت است که افزایش مشارکت های بین المللی و به تبع آن سرعت رشد و پیشرفت صنعت را سبب خواهد شد.کلید حضور صنایع در تجارت جهانی در دستان شریعتمداریتيتر20 - وزارت نعمت زاده در ت یازدهم به پایان رسید. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این دوره فراز و نشیب های بسیاری داشت و با انتقادهای شدیدی هم مواجه بود.اما اگر بخواهیم منصفانه از ٤ سال وزارت نعمت زاده سخن بگوییم، باید متناسب با شرایط حاکم و رکود و کمبود نقدینگی قضاوت کنیم که حوزه اختیارات وی را می بست و سبب شد آن طور که باید تحولی در این بخش ایجاد نشود.حال دوره جدیدی در راه است . گزینه های متفاوتی برای تصدی وزارت در نظر گرفته شده بود اما در نهایت نام محمد شریعتمداری به عنوان پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ت دوازدهم معرفی شد. شریعتمداری در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ، سکان وزارت بازرگانی را در دست داشت و توانست با راه و چاههای تجارت بین الملل کاملا آشنا شود .در دوره وزارت این مرد نام آشنای بخش اقتصاد، کشورمان به عضویت ناظر wto در آمد و در این دوره قوانین جدید تجارت الکترونیک ، گمرکی ، حمایت از مصرف کنندگان و صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب رسید که در مجموع کارنامه اقدامات او از موفقیت هایش در حوزه تجارت حکایت دارد.معاون اجرائی رئیس جمهور که قرار است به زودی و با رای اعتماد مجلس در راس این وزارتخانه قرار گیرد برنامه اش را در راستای ارتقای بهره وری در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بالا بردن رقابت پذیری صنعتی کشور و رسیدن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، بالا بردن سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و الحاق به سازمان جهانی تجارت ، تدوین و ارائه کرده است.با توجه به اینکه شریعتمداری در برنامه ارائه شده توجه ویژه ای به بخش صنعت نشان داده و در راستای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی سخن گفته می توان خوش بین بود که می تواند در روند جهانی سازی صنعت کمک های شایانی به صنعتگران به خصوص خودروسازان وطنی نماید.البته این کاملا روشن است که سابق و پیشنهادی حاضر کاملا دو نگاه متفاوت به این حوزه دارند.در دوره وزارت نعمت زاده این وزارتخانه در حمایت از تولید و صنعت کشور اقداماتش را انجام می داد اما این دوره به نظر می رسد توجه به حوزه تجارت بین الملل وصادرات محصولات صنعتی بیشتر شود.نقطه قوت شریعتمداری نگاه تجاری داشتن به مقوله صنعت است که افزایش مشارکت های بین المللی و به تبع آن سرعت رشد و پیشرفت صنعت را سبب خواهد شد.برخی معتقد هستند که شاید حضور این فرد با روحیه ای بازرگانانه، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه خودروهای وارداتی را با چالش همراه کند اما به نظر نمی رسد جدید، تصمیمات کلان کشور را به یکباره تغییرات اساسی دهد.انتقادها به شریعتمداری، سبب نمی شود که ما فراموش کنیم این مرد نام آشنا در اقتصاد، در سالهای وزارت برای ت خاتمی محدودیت های زیادی در حوزه خودرو را برداشت و مسیری آسانتر برای واردات خودرو ایجاد نمود ودر عین حال برای حمایت از تولید ضوابط فنی واردات را تغییر داد و تعرفه های ١٤٠ درصدی برای واردات خودرو اعمال کرد. با این اوصاف انتظار حمایت در این حوزه انتظاری دور از دسترس نیست و چالش های واردات خودرو قابل حل است.کلید حضور صنایع در تجارت جهانی در دستان شریعتمداریشریعتمداری اعلام کرده و در کارنامه کاری خود هم نشان داده که از م عان شدید جذب سرمایه خارجی است. صنعت خودرو هم که پتانسیل این امر را دارد و بلافاصله بعد از چند قرارداد با خودروسازان خارجی بسته شد. شریعتمداری هم موافق محصولات کیفی است که لازمه ی آن تعامل با خودروسازان معتبر و بزرگ جهانی و آوردن تکنولوژی روز تولید به کشور است.شریعتمداری در گفته های خود عنوان کرده که نباید بازارهای ما از محصولات صرفا خارجی پر باشد اما ما به دنبال تولید مشترک هستیم و از آن حمایت می کنیم تا تولید خود را متناسب با استاندارد جهانی کنیم.همین جملات کافیست تا نسبت به موج همکاریهای خارجی در حوزه صنعت خوشبین باشیم.در این رابطه فربد زاوه، کارشناس خودرو به خبرنگار پایگاه خبری تيتر20 گفت: دیدگاه شریعتمداری در حوزه تجارت کاملا مشخص است. او در دوره وزارت خود در حوزه خودرو بحث آزادسازی واردات را پیگیری و اجرایی کرد و امیدواریم این دیدگاه در وزارت جدید هم نهادیته شود تا فضای بسته حاضر که واردکنندگان خصوصی را از عرصه خارج کرده، بشکند. وی ادامه داد: باروی کار آمدن شریعتمداری در قراردادهای مشترک تغییری ایجاد نمی شود و همان راه ادامه می یابد بعلاوه اینکه مسائل بازرگانی و صادرات نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. شریعتمداری که از برنامه های خود تولید صادرات محور را عنوان کرده باید فضایی رقابتی ایجاد کند چراکه اگر با این شرایط ادامه دهیم صادرات ما غیر اقتصادی و تنها با سوبسید ممکن است و ارزشی ندارد.این کارشناس اقتصادی انتخاب شریعتمداری را انتخ هوشمندانه می داند و در این خصوص اظهار کرد: برخی تصمیمات حمایتی در خصوص تولید داخلی درست نبوده و آینده باید با ایجاد فضای رقابتی شرایط را بهبود دهد. شریعتمداری باید همان نگاه بازرگانی قبلی را در این دوره هم داشته باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: قیمت نان در کشور از سه سال قبل تاکنون ثابت مانده در حالیکه هزینه های آب، برق، گاز، بیمه، مالیات، دستمزد و غیره هرساله بر مدار افزایشی بوده است.تيتر20- قاسم زراعتکار ضمن اشاره به این جمله که در حال حاضر واحدهای نانوایی مطابق نرخ سال 1393 نان به مردم عرضه می کنند، افزود: در این سال قیمت نان لواش 210 تومان، بربری ساده 650 تومان، سنگک 800 تومان، تافتون سنتی 400 تومان و تافتون گردون 210 تومان تعیین و تاکنون نرخ گذاری مزبور هیچ گونه تغییری به خود ندیده است.تيتر20- وی همچنین اظهارداشت: لازم به توضیح اینکه قیمت آرد خبازی از سه سال قبل تاکنون ثابت بوده منتهای مراتب هزینه های جانبی واحدها هر ساله رشد داشته است.رئیس اتحادیه نانوایان تهران با اعلام اینکه اغلب خبازی های کشور از وضعیت موجود ناراضی هستند، گفت: برنامه ریزی ها در حوزه آرد و نان باید به نحوی باشد که بتواند خواسته های بحق و منطقی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تامین کند.وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع ی ان سازی نرخ نان به قیمت جهانی افزود: در بحث ی ان سازی حق انتخاب آرد به واحدهای نانوایی محول می شود.زراعتکار تصریح کرد: در حال حاضر خبازان در تامین آرد مورد نیاز خود حق انتخاب ندارند.وی گفت: بدون شک ایجاد حق انتخاب به دنبال خود رقابت، کیفیت و رضایمتمندی را به همراه دارد از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجه جدی داشته باشند.رئیس اتحادیه نانوایان تهران با بیان اینکه کیفیت نان در سطح استان به رغم تمامی کمبودها و کاستی ها حرف اول را می زند، افزود: کیفیت این کالا با ی ان سازی به مراتب بهتر و بالاتر از وضع موجود خواهد شد.وی در پایان یادآورشد: در حال حاضر 95 درصد نان کشور بصورت سنتی و تنها پنج درصد به روش صنعتی تولید می شود./تسنیم
تيتر20 - در شرایطی که تنها کیفیت و سلیقه مدنظر یدار باشد انتخابها با شرایطی که محدود کننده مالی در گزینش دخیل می شود متفاوت است.با شرایط ارزی حاضر و کیفیت پایین خودروهای داخل، مشتریان به ید خودروهای چینی روی آورده اند. هرچند که بازار این خودروها حواشی زیادی دارد ، مشتریان از برخی موارد چشم پوشی می کنند و ماشین چینی انتخابشان می شود. این روزها در ایران، میان ماشین های چینی، بازار شاسی بلندها داغ است . در این بین کرمان موتور با قدمت زیادی که در عرصه خودرو دارد، با همکاری شرکت های چینی خودروهای کراس اوور زیادی را به بازار عرضه کرده است. یکی از نمونه های این همکاری بین کرمان موتور با خودروسازی جک است که از سازندگان قدیمی چینی محسوب می شود که در زمان تحریم ها هم از بهترین همکاری های شرکت کرمان موتور محسوب می شد و عرضه جک j5 اتوماتیک به عنوان ارزان ترین خودروی اتوماتیک در بازار خودروی ایران، حاصل آن است. در این بین تحریم ها برداشته شد و کرمان موتور همکاری خود را با کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی گسترده تر کرد و با هیوندای وارد تعامل شد هرچند که همچنان برنامه هایی با شرکت جک دارد و حالا پس از عرضه موفق خودروی جک s3 که ماشینی شاسی بلند محسوب می شد قصد دارد جک j4 را نیز به عنوان یک سدان کوچک به بازار عرضه کند. این ماشین که در بین خودروشناسان با عنوان heyue a30 شنیده می شود، در رده بسترن b30، بی وای دی f3، ام جی 360 و برلیانس h330 قرار دارد . شرکت جک در بازار کشور خودش در سال 2014 بیش از 11 هزار دستگاه از جک j4 را بفروش رساند و حال این خودرو در حال ورود به بازار ایران است. این ماشین که روی همان پلتفرم جک s3 پیاده سازی شده دارای ظاهری مدرن، جادار و طراحی شیک است. قیمت آن نیز با توجه به اینکه هنوز به بازار ارائه نشده ، عدد دقیقی نیست اما احتمالاً با نگاهی به بازار خودرو جک j5 ، محدوده قیمت j4 هم تا سقف 60 میلیون تومان بسته خواهد شد. در این سطح از قیمت خودروهای متنوع و با سطح کیفی مشابهی وجود دارد به همین خاطر تنها راه آن گستردگی خدمات پس از فروش خواهد بود که مشتری را ترغیب به ید می کند ، طبق مشخصات این خودرو، فرق چندانی با ماشین های هم رده خود ندارد. فربد زاوه، کارشناس خودرو در خصوص این خودرو به خبرنگار تيتر20 گفت: خودروهای چینی50 میلیون تومانی در ایران زیاد شده اند. خودرو j4 محصول جدید کرمان موتور هم قیمتی در این بازه دارد و خودروهایی با قابلیت مشابه آن کم نیست،اما این خودرو با توجه به اینکه محصول کرمان موتور است و بعلاوه اینکه محصول قبلی این شرکت به اسم s5 در بازار شناخته شده و پذیرفته شده توسط مشتری بود و j5 هم به عنوان ماشینی نزدیک به این مدل فروش خوبی داشته ، انتظار می رود این خودرو هم با قیمتگذاری مناسب در بازار موفق باشد. این کارشناس خودرو افزود: کرمان موتور با توجه به اینکه از دیوار تعرفه استفاده می کند، با سیاست داخلی خودش تیراژ پایینی برای تولید محصول انتخاب می کند و تعریف نسبی محصولات این شرکت برای موفقیت با تعداد فروش مشخص نمی شود، چراکه این شرکت با تعداد بالا محصول را عرضه نمی کند. و در نهایت انتخاب جک به عنوان شریک تجاری انتخاب درستی از جانب این شرکت بوده زیرا این برندی خوش نام در عرصه خودرو سازیست .
یکی از ان سابق فول واگن در دیترویت به 40 ماه زندان محکوم شد.تيتر20- یک قاضی فدرال «جیمز لیانگ» را به تحمل حبس و نیز پرداخت جریمه 200 هزار دلاری محکوم کرد. لیانگ به دلیل نقشی که در تقلب پیچیده و گسترده فول واگن برای فروش خودروهایی با میزان آلایندگی فراتر از حد مجاز داشته، محکوم شده است.تيتر20- قاضی پس از اعلام حکم گفت: «امیدوارم این مجازات، موجب پرهیز سایر ان و مدیران خودروسازی از تقلب و دور زدن قوانین شود. تخلف لیانگ، خیانتی بزرگ به مصرف کنندگان یی بود و سیستم اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده است.» لیانگ در زمینه فریب سازمان های نظارتی گنا ار شناخته شد و پس از آن در مسیر تحقیقات همکاری کرد. او ممکن بود در صورت عدم همکاری به بیش از 5 سال حبس محکوم شود. فول واگن درباره فریب سازمان های نظارتی گنا ار شناخته شده است و بناست با صرف هزینه 25 میلیارد دلاردر تمام خودروهای دیزل مورد بحث را اصلاح کند./دنیای اقتصاد
بانک ایران زمین برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان و تسهیل ارتباط گیری با خدمات بانک از طریق موبایل، وب اپلیکیشن اختصاصی برای بانک ایران زمین را طراحی کرد و در دسترس مشتریان قرار داد.خدمات ویژه بانک ایران زمین به مشتریان با طراحی وب اپلیکیشن جدیدتيتر20 - بانک ایران زمین برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان و تسهیل ارتباط گیری با خدمات بانک از طریق موبایل وب اپلیکیشن اختصاصی برای بانک ایران زمین را طراحی کرد و در دسترس مشتریان قرار داد. مشتریان بانک ایران زمین می توانند از طریق این اپلیکیشن به سایت باشگاه مشتریان این بانک دسترسی داشته باشند.وب اپلیکیشن نرم افزاری کاربردی است که پشتیبانی آن توسط یک مرورگر صورت می گیرد و طراحی داخلی پیچیده ای دارد. مهمترین کاربرد آن پیاده سازی انواع نرم افزارهای تحت وب و یکپارچه در بستر موبایل و اینترنت است.وب اپلیکیشن تفاوتهای جزیی اما مهمی با وب سایت دارد که آن را متمایز می کند . معمولا وب سایت با تاکید بر محتوا به انتشار یک خبر یا یک مطلب و یا ارائه توضیحات در مورد یک خدمت می پردازد و این درحالیست که وب اپلیکیشن تعامل با کاربر را اولویت قرار می دهد. یک وب اپلیکیشن در ارتباط با مشتری در اثر تعامل با کاربر اطلاعاتی را ب کرده در ادامه پردازش می کند و مطلبی را به کاربر نمایش می دهد که مورد نیاز آن کاربر است و پارامترهای سلیقه ای فرد مرتبط است. به همین دلیل ایجاد این خدمت از طرف بانک ایران زمین هوشمندانه و پرکاربرد است. لازم به ذکر است در حال حاضر این اپلیکیشن برای نسخه اندروید در دسترس قرار دارد و بخش های متفاوتی دارد که دسترسی کامل به سایت باشگاه مشتریان را امکان پذیر می کند. این باشگاه را به صورت کامل معرفی کرده و قوانین باشگاه مشتریان را یادآور می شود و با راهنمایی برای ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور را در اختیار کاربر می گذارد.وب اپلیکیشن، طرحی برای همراهی تمام مشتریانسید محمد حسین ، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین در معرفی این وب اپلیکیشن به خبرنگار تيتر20 عنوان کرد: مثل تمام اپلیکیشن های موجود برای تسهیل روند کار مشتریان طراحی شده که به طور خاص این وب اپلیکیشن برای استفاده اعضای باشگاه برای ید محصول افراد از شرکتها تعبیه شده است.وی افزود: این وب اپلیکیشن در تمامی گوشی و تبلت های هوشمند قابل استفاده است . مشتریان باشگاه بانک ایران زمین امتیازاتی که با اقدامات اعلام شده ب کرده اند که شامل هر تراکنش و اقدام بانکداری الکترونیک است می توانند توسط این وب اپلیکیشن امتیازات ب شده را هزینه و استفاده کنند.مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین افزود: این در شرایطی است که این امتیازات و بهره مندی ،قبل از این وب اپلیکیشن در وب سایت قابل استفاده بود اما توانستیم با این طرح، کاربردی آسانتر و سریعتر در گوشی همراه شخص را فراهم آوردیم تا راحت تر از این امتیازات استفاده کنند به نوعی بانک با این طرح عملا خدمات را همراه همه مشتریان کرده است. وی در پاسخ به این سوال که گوشی های سیستم عامل ios چرا از این تسهیلات محرومند پاسخ داد: طراحی این وب اپلیکیشن برای گوشی های آیفون هم در حال انجام است و به زودی به مرحله اجرا می رسد. این برنامه را مختص بانک ایران زمین اعلام کرد و افزود: این وب اپلیکیشن از تسهیلاتی است که تنها توسط بانک ایران زمین ارائه می شود و بانک دیگری خدمات این چنینی ندارد. مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین درخصوص بازتاب اجرای این وب اپلیکیشن و تعداد کاربران آن اضافه کرد: با توجه به اینکه جمعیت جوان ما زیاد است و استفاده از گوشی های هوشمند در سطح کشور بسیار است، تعداد کاربرانی که از ابتدای اجرای این طرح اقدام به عضویت کرده اند زیاد است و در ادامه نیز از سرعت رشد خوبی برخوردار بوده و ما در این زمینه از حمایت همیشگی مشتریان بانک ایران زمین تقدیر می کنیم.
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد / دانایان سکوت می کنند، با استعدادها گفتگو می کنند و ابلهان مجادله می کنند / فقر، شب را "بی غذا " سر نیست فقر، روز را " بی شه " به سر بردن است ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱کد خبر: ۲۰۲۵۳تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳تعداد بازدید: ۴۳صفحه نخست » عمومیعلیرضا بیرانوند با یک اتومبیل لو وارد تمرینات شد. تيتر20 - عکاسان ورزشی تصویری از اتومبیل گران قیمت او ثبت د: اتومبیل لو آقای دروازه بان را ببینید!bookmark and sharexshare stumble upon delicious cloob digg برچسب ها: خودرو دروازه بان ، بیرانوند ، پرسپولیس خبر پیشنهادی دریاچه های دست ساز دوبی سوژه شد!سیتروئن c3 هفته آینده درتهران رونمایی می شود!کافی شاپی که قهوه سیر سرو می کند!سامسونگ گل ی اس ۹ چه شکلی خواهد بود؟از فواید لیمو ترش چه می دانید؟قبل از به شامپوی خود نمک اضافه کنید!نظر شمامیز خبرپربازدیدترین هادو روز گذشته هفته گذشته ماه گذشته آ ین اخبارتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تيتر20 است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع استطراحی و تولید : ایران سامانه