توضیحات نوروزی درباره وضعیت غفوری و تیام

به گزارش مشرق، کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر ۴۴۰ سال یکی از منحصر به فردترین مجموعه های تاریخی ایران است. اطلاق نام گلستان به این مجموعه ریشه در بنیان تالاری بنام «گلستان» که از بناهای عهد آقا محمد خان قاجار بوده و در سال ۱۲۱۶ ه .ق و در عهد فتحعلی شاه قاجار به پایان می رسد دارد. با آغاز تعطیلات عید، مسافران نورزوی با حضور در پایتخت از این مجموعه تاریخی بازدید می کنند.بازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستان
به گزارش مشرق، «عودلاجان» یا «اودلاجان» با پیشینه ای بیش از چهارصد سال از محله های قدیمی شهر تهران است که از غرب به خیابان ناصرخسرو، از شرق به ری، از شمال به کبیر و از جنوب به ۱۵ داد محدود است و سه محله اصلی زاده یحیی، پامنار و ناصرخسرو را در بر می گیرد که از نظر تاریخی، به دلیل وجود بناهای تاریخی متعدد، بسیار غنی است. از زمانی که تهران یک قریه کوچک بیشتر نبوده، این محله نیز وجود داشته و لهجه نان آن نیز به روستانشینان شمیران شبیه بوده و در واقع این قدمت به طهران قدیم بازمی گردد. محدوده این محله، پامنار، سیروس، چراغ برق، بوذرجمهری، ارگ، ت، سنگلج، بازار و چاله میدان بوده که «تهران عصر ناصری» را تشکیل میدادند. گذر تاریخی بازمانده ازعودلاجان، ناصر خسرو، کوچه مروی، گذر «میرزا محمود » و گذر « نواب» یا همان گذر « زاده یحیی» و سرای کاظمی از جاذبه‎های گردشگری این منطقه تهران به حساب می اید. تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان
به گزارش وانانیوز، یدن مامه تیام با آن رقم که روز اول برای یک فصل و نیم - آن هم به صورت مشروط- از استقلال خواست، کار سختی بود اما با توجه به عملکرد ایده آلی که با پیراهن آبی داشت، حالا تمدید ن قرارداد او به شدت سخت تر شده است.بدون تعارف دیگر نمی توان از تیام گذشت... اگر استقلال چند ماه پیش دنبال طرح توجیهی می گشت تا مردم و مسئولان را به ید تیام گران قیمت متقاعد کند، حالا با هیچ توجیهی نمی تواند به هوادارانش بگوید بهتر است قرارداد تیام تمدید نشود.مدیران استقلال طی روزهای گذشته خیلی تلاش د ذهن هواداران شان را برای پذیرش خداحافظی مامه آماده کنند ولی تمام تلاش های شان بی نتیجه بود. حتی وینفرد شفر هم با وجود این که به او قول داده بودند جای خالی تیام را با ید مهاجم دلخواهش پر می کنند، ج مامه را نپذیرفت، چه برسد به هواداری که با گ نی های تیام احساس غرور می کند.استقلال که در مورد تیام همان روز اول، اشتباه اول را مرتکب شد و در قراردادش شرط فسخ گذاشت، اشتباه دوم را در جریان نیم فصل دوم انجام داد که با این مهاجم برای تغییر شرایط قرارداد وارد مذاکره مجدد نشد اما استقلالی ها این بار در اشتباه «هت تریک» ن د. استقلال که می دید حریف دلارهای کویتی و سعودی نمی شود، به تیام پیشنهادی داد که نتواند رد کند؛ «فقط نیم فصل دیگر بمان، پول بیشتری بگیر، در آسیا باز هم بدرخش و در پنجره نقل و انتقالات زمستانی از استقلال برو...»تیام هنوز بله را نگفته اما همین که قید ادامه مذاکره با الکویت را زده، یعنی این پیشنهاد وسوسه اش کرده است. استقلال به تیام گفته فقط نیم فصل دیگر بماند. این از آن پیشنهادهایی است که واقعاً نمی توان ردش کرد. مهاجم سنگالی در استقلال جا افتاده و محبوب شده و در لیگ قهرمانان آسیا حداقل دو بازی دیگر مقابل السد قطر فرصت دارد گل های بیشتری بزند و رقم پیشنهادی تیم های خواهان خود را بالاتر ببرد. حقیقت این است که خود تیام هم دلش نمی خواهد از استقلال برود. استقلالی ها هم وقتی دیدند او جفت پایش را داخل یک کفش کرده و می گوید قصد استفاده از شرط فسخ را دارد، به او گفتند نیم فصل، نیم فصل با هم جلو می رویم. در صورتی که تیام این پیشنهاد را بپذیرد، تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم با استقلال خواهد بود و دوباره موعد پنجره نقل و انتقالات زمستانی، باید دو طرف با هم وارد چانه زنی شوند.در این که استقلال باید به هر طریق ممکن مامه تیام را حفظ می کرد تا شانس خود را برای صعود به رده های بالاتر لیگ قهرمانان آسیا از دست ندهد، شکی نیست و نمی توان بابت پذیرفتن شرط و شروط تیام که حالا حکم طلا را پیدا کرده، از آبی ها انتقاد کرد ولی استقلال همان روز اول باید بهتر قرارداد می بست.این اتفاق قطعاً برای استقلال تجربه می شود تا در موارد مشابه، از بندهای عجیبی مثل فسخ قرارداد بترسد. البته این اولین باری نیست که استقلال زیر بار مفاد ترکمانچای گونه می رود. پژمان منتظری هم با شرط فسخ یک طرفه استقلال را تنها گذاشته بود، فرهاد مجیدی هم همین طور... یکی از مدیران سابق استقلال در این خصوص می گوید: «گاهی اوقات واقعاً چاره ای جز این کار نداری، مثل همین حالا که هواداران هر طور شده خواهان حفظ تیام هستند. در چنین شرایطی مجبوری، خلاف میل و اصول کاری ات، با خواسته های طرف مقابل کنار بیایی»... استقلال حالا با تیام کنار آمده است، به این امید که مامه در ادامه راه همان گ ن سرنوشت سازی باشد که در ترکیب استقلال دیدیم. در این صورت باز هم صدای «نوش جانش هر قدر گرفت» را می شنویم.مسئولان و کارشناسان پاسخ می دهندآیا قرارداد ۶ ماهه با تیام را تأیید می کنید؟* گفته می شود مامه بابا تیام، مهاجم سنگالی استقلال، قصد ندارد قراردادش را برای ماندن تمدید کند اگر چه امکان حفظ ۶ ماهه او برای حضور پرقدرت در مرحله یک چهارم نهایی آسیا و نیم فصل اول لیگ برتر وجود دارد و مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است. اما این که آیا قرارداد ۶ ماهه با تیام مورد تأیید خواهد بود یا نه سؤالی است که آن را با تنی چند از کارشناسان و مسئولان مطرح کردیم؛ این پاسخ ها را بخوانید.آرش برهانی: اگر قرارداد محکمی می بستند این طوری نمی شدآرش برهانی، مهاجم اسبق استقلال، در این خصوص گفت: چرا باید کار استقلال و تیام به اینجا بکشد؟ اگر همان زمان که او به استقلال آمد قراردادی سفت و سخت می بستند دیگر این صحبت ها مطرح نمی شد. تیام بازیکن حرفه ای است و باید هم قراردادش حرفه ای بسته می شد. حالا افتاده اند دنبال او تا راضی اش کنند بماند و این در شأن آبی پوشان نیست. کاش اشتباه نمی د که حالا نتوانند آن را جبران کنند. قرارداد موجود فقط به سود تیام شد.کاظم اولیایی: این قرارداد استقلال را بی ارزش می کند* سیدکاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال، در این خصوص گفت: زمانی که تیام را به استقلال آوردند به ما گفته شد قراردادش یک فصل و نیم است اما مدتی که گذشت این واقعیت مشخص شد که نحوه عقد قرارداد با او طوری بوده که فقط نیم فصل در استقلال می ماند و این نشان می دهد تصمیم گیری درستی در امور فنی تیم صورت نگرفته است. به نظرم عقد قرارداد ۶ ماهه فقط استقلال را بی ارزش می کند.حسن زمانی: قرارداد ما مشروط 5/1 ساله بودحسن زمانی، عضو هیئت مدیره استقلال، در این خصوص گفت: تیام یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارد اما در قراردادش آمده اگر پیشنهادی داشت می تواند رضایتنامه بگیرد و برود. حالا ما در حال مذاکره با او هستیم تا بتوانیم حفظش کنیم. استقلال به تیام نیاز دارد ولی مطمئن باشید که در این راه به فکر جایگاه استقلال هم خواهیم بود و قراردادی خواهیم بست که به سود تیم باشد و تازه تیام باید افتخار کند در تیم استقلال بازی کند.محمد مؤمنی: تیام می تواند در آسیا به استقلال کمک کندمحمد مؤمنی، مهاجم اسبق استقلال، در این خصوص گفت: کاش همان زمان که تیام را آوردند با او قرارداد حرفه ای و محکم می بستند تا نتواند بعد از ۵، ۶ ماه استقلال را رها کند و برود. حالا هم اگر بتوانند تیام را برای مرحله یک چهارم نهایی آسیا و مراحل بالاتر حفظ کنند کمک بزرگی به تیم خواهد بود اگر چه من هم بعید می دانم با این همه پیشنهادی که دارد قبول کند در استقلال بماند و اگر نیم فصل هم بماند و استقلال را در لیگ و آسیا کمک کند خوب است.پیروز قربانی: حضور ۶ ماهه هم غنیمت استپیروز قربانی، کاپیتان اسبق استقلال، در این خصوص گفت: تیام بازیکن فوق العاده ای است. او در جام حذفی، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خدمات زیادی به استقلال کرد. من دوست دارم تیام قراردادش را تمدید کند ولی اگر حتی فقط برای لیگ قهرمانان و بازی های حساس پیش رو هم بماند و به استقلال کمک کند عالی می شود. به هر حال قرارداد اولیه با تیام خوب نبود و ماندنش حتی برای آسیا و نیم فصل اول لیگ برتر هم غنیمت خواهد بود.انتهای پیام/
سفر به معنای نو شدن است و بهترین زمان برای نو شدن، نوروز است. اگر دوست دارید ورق های دفتر زندگی سال آینده تان را به شکل متفاوتی طراحی کنید، از همین امروز سراغ تقویم سفرتان بروید و برای یک سال پیش روی تان برنامه ریزی کنید؛ ناشناخته هایی را که همیشه در ذهن تان علامت سوال ایجاد می د و در دلتان اشتیاق، باید همین امسال ببینید؛ ی چه می داند شاید فرصت دیگری نباشد! تعطیلات نوروز هم که جان می دهد برای جهانگردی؛ البته که می دانیم در این ایام گاهی تورها، قیمت ها را به چند برابر افزایش می دهند و شلوغی هم می تواند دلیل دیگری برای بی میلی به سفر باشداما با کمی برنامه ریزی و پس انداز می توانید به ماجراجویی آری بگویید و چمدان تان را ببندید تا تحویل سال نو را در مقصدی خاطره انگیز جشن بگیرید. در این مطلب قصد داریم در پر تقویم سفرتان برای سال آینده به شما کمک کنیم. بنابراین این اطلاعات می تواند نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در باقی سال هم راهگشای شما باشد. کره زمین را پیش روی مان گذاشته ایم و مقاصد دلربایش را مشخص کردیم تا هدف های مان را دست یافتنی تر کنیم. اگر شما هم سودای ماجراجویی در سر دارید کافی است با ما همراه شوید تا یک تقویم هیجان انگیز برای سفرهای امسال تان بچینید.آسیا؛ ازب تانبه دنبال جاده ابریشمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیآسیای مرکزی و جاده ابریشم را می توانید با ازب تان بشناسید؛ کشوری که نامش با تاریخ، هنر و فرهنگ جهانی پیوند خورده است. ای مهم: سمرقند، تاشکند، بخارا
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله سمرقند تا تهران: 1866 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی (مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان)
سوغاتی: ادویه و صنایع دستیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیپلوی بخارای سمرقند که همراه گوشت، کشمش، هویج، ادویه جات و ترشی سرو می شود یکی از غذاهایی است که نباید در طول سفرتان از دست بدهید.پایتخت ازب تانتاشکند، پایتخت ازب تان است که ظرافت مدرنیته را با اص یک شهر شرقی ترکیب کرده و فرهنگ مردمانش گردشگران را متعجب خواهدکرد. متروی تاشکند که آمیزه ای از شکوه هنری روسی و درک مدرنیته هنرمندان ازبک است، حتما شما را غافلگیر خواهدکرد.جاذبه ها: در سفرتان به تاشکند از قدیمی ترین قرآن جهان، میدان استقلال، میدان یادبود ز له. بخش قدیمی شهر، باغ ژاپنی، مدرسه کوکل تاش موزه هنرهای زیبا و موزه تیمور دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیرم مشرق زمینسمرقند را مرکز رنسانس ی می نامند؛ دومین شهر ازب تان که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است. این شهر بیش از دو هزار و 500 سال سابقه تاریخی دارد و زمانی ساختمان های آن جزو افسانه های شهرسازی دنیا محسوب می شده است.جاذبه ها: در سفر به سمرقند بازدید از مسجد بی بی خانم، آرامگاه تیمور، آرامگاه روح آباد، میدان ریگستان، شاه زنده، تپه افراسیاب، رصدخانه الغ بیگ و مدرسه شیردار را از دست ندهید.قدیمی ترینبخارا هم یکی از قدیمی ترین ای فرارود (ماوراءالنهر) است که به علت قرارگیری در کنار جاده ابریشم اهمیت بسیاری داشته و در دوران طلایی خود شاهد رشد و شکوفایی عظیمی بوده است. خوشبختانه بسیاری از نقاط تاریخی شهر تا حدود زیادی دست نخورده مانده و 140 بنای باستانی در این شهر وجود دارد.جاذبه ها: در سفر به بخارا باید از مناره کالیان، مدرسه چهار منار، مقبره سامانی ها، حوض لی و مدرسه عبدالعزیزخان دیدن کنید.آسیا؛ آذربایجاننوروز با طعم کشوری غیرفارسی زبانتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاگر دوست دارید نوروز را در کشوری غیرفارسی زبان جشن بگیرید که آغاز سال نو را به عنوان عید ملی می شناسد، باید سری به آذربایجان بزنید. ای مهم: باکو، نخجوان
حدود قیمت تور ترکیبی: 2 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز
فاصله باکو تا تهران: 817 کیلومتر/ امکان زمینی برگزار سفر فراهم است.
نوع سفر: تاریخی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: فرش، استکان های طرح دار، پارچهتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیشما می توانید در آذربایجان با خیال راحت انواع کباب ها را که با پلو خوشمزه سرو می شوند، نوش جان کنید و البته توصیه ما این است که غذاهای دریایی باکو را از دست ندهید. چای سیاه نوشیدنی ملی مردم آذربایجان است و غالبا پس از پایان غذا به همراه یک مربا و آب لیمو برای مهمانان سرو می شود.شهر متحولمعروف است که در شرق و غرب اوراسیا هیچ مکانی به اندازه باکو متحول نشده است؛ پایتخت کشور آذربایجان بزرگ ترین شهر قفقاز جنوبی هم محسوب می شود. باکوی قدیمی را می توانید در دیوارهای قلعه و بخش مرکزی شهر بی د اما برای دیدن بخش جدید شهر باید سری به ساختمان های باشکوهی چون کریستال هال و پارک سیتی ساید بزنید.جاذبه ها: در سفرتان به باکو از برج دختر، دیوار شهر باکو، کاخ شیروانشاهان، پارک ملی قوبوستان، پارک مفا ، معبد آتش و بازار تزه دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزی
نخجوانشهر اصحاب کهف و حضرت نوحمی گویند نخجوان شهری بوده که حضرت نوح (ع) بعد از سیل عظیم برای زندگی انتخاب کرده و حتی برخی افراد معتقدند آرامگاه این پیغمبر در بخش جنوبی این شهر قرار دارد. علاوه بر این به قولی نخجوان شهر اصحاب کهف هم به شمار می رود.جاذبه ها: در سفرتان به نخجوان از آرامگاه مومنه خاتون، غار اصحاب کهف، مقبره حسین جاوید، موزه قوچه های سنگی، موزه فرش نخجوان و دریاچه باتابات دیدن کنید.آسیا؛ چینپرجمعیت ترین کشور دنیاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیعید نوروز زمان مناسبی برای سفر به چین است. با توجه به تعطیلات شما فرصت کافی خواهیدداشت تا از جاذبه های این سرزمین پهناور با فرهنگ بسیار غنی به خوبی دیدن کنید. ای مهم: شانگهای، پکن، هنگ کنگ
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز
فاصله پکن تا تهران: 5612 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، عاشقان ید، هنردوستان و ماجراجویان
سوغاتی: از صنایع دستی و چای چینی گرفته تا هر چیزی که فکرش را ید!تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیغذای چینی از آن دسته غذاهایی است که اگر به خوردن آن عادت کنید مزه آنها برای تان دوست داشتنی خواهدشد. حقیقت این است که امروزه برخی از غذاهای چینی در تمام دنیا طرفدار دارد؛ پس بهتر است شما دل تان را به دریا بزنید و از ادویه ها و طعم های جدید استقبال کنید. در سفرتان به این سرزمین ناشناخته نودل را که به اندازه عمر فرهنگ این ملت سابقه دارد امتحان کنید. از حلال بودن غذا هم حتما مطمئن شوید.شهر امپراتورهاتاریخ و فرهنگ در شهر سه هزار ساله پکن بسیار ملموس است؛ علاوه بر این، شهر بسیار زنده و پویاست. پکن امروز با پکن فردا متفاوت است؛ زیرا هر روز مکان های پرزرق و برق و آسمان اش های بلندی به این شهر اضافه می شود اما پایتخت چین همچنان نشانه های قدیمی خود را حفظ کرده است.جاذبه ها: شهر ممنوعه مطمئنا مهم ترین جاذبه شهر پکن است اما این شهر زیبایی های بسیار دیگری هم دارد؛ معبد بهشت میدان تیان آنمن، قصر تابستانی، معابد مینگ، دیوار بزرگ چین، معبد لاما، محوطه المپیک، کاخ زمستانی و خانه اپرا از آن جمله اند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر آسمان اش هایی بر فراز دریاشانگهای در شرق چین قرار دارد؛ مرفه ترین، پرجمعیت ترین و بزرگ ترین شهر ای کشور که جذ ت های بسیاری برای گردشگران دارد. شانگهای که در لغت به معنای بر فراز دریاست، لقب پاریس شرق را از آن خود کرده است. به رغم این که یک چهارم از ساخت و ساز جهان امروز در شانگهای انجام می گیرد هنوز بقایای معماری گذشته و رد پای استعمار در خیابان های شلوغ شانگهای زنده است.جاذبه ها: در سفرتان به شانگهای از محله زین تیان دی، معبد جید بودا، باغ یویوآن، برج مخابراتی، جاده نانجینگ و محله فرانسوی ها دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیکشف سنت چینی در لایه های مدرن هنگ کنگهنگ کنگ فراتر از شخصیت تجاری یک شهر فرهنگی پرجنب و جوش به شمار می رود. شهری که همزمان آمیزه ای از سنت های چینی و بازمانده فرهنگ استعماری (بریتانیا) را در خود دارد. برای دوست داشتن شهر هنگ کنگ دلایل زیادی وجود دارد اما برای دوست نداشتن آن به سختی می توان دلیل منطقی پیدا کرد. شهر اسمان اش ها، سنت های کهن و مواد غذایی شما را مجذوب خود خواهد کرد.جاذبه ها: در سفرتان به هنگ کنگ از خیابان دای پای دانگز، شهربازی پارک اقیانوس، ساختمان ت، معبد بودا، تله ک ن انگوگ پینگ و بازار مونگ کوک دیدن کنید.جنوب شرقی آسیا؛ تایلندسفر به سرزمین لبخندهاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزینوروز زمان مناسبی برای بازدید از تایلند است. طبیعت بکر این کشور در این فصل سال بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است. ای مهم: بانکوک و چیانگ مای
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله هانوی تا تهران: 5450 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، صنایع دستی، لوازم دکوری چوبی، جواهرات دست سازتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذاهای سنتی انی که برای نخستین بار به تایلند سفر می کنند معمولا برای امتحان طعم های جدید این کشور کمی دلهره دارند اما توصیه ما به شما این است که دل تان را به دریا بزنید؛ غذای تایلندی ترکیب شگفت آوری است که حتما باید امتحانش کنید.سفر به شهر فرشتگانبانکوک به شهر فرشتگان و ونیز شرق مشهور است؛ شهری که شما را در نخستین برخورد غافلگیر خواهدکرد. بانکوک گرم، پرهرج و مرج و سرشار از انرژی است. در این شهر شما فرصت عالی برای ید، تفریح و استراحت دارید.جاذبه ها: در سفرتان به پایتخت تایلند باید از کاخ بزرگ، موزه ملی، معبد (وات) سوهات، معبد پو، معبد وات آرون، بازار آ هفته چاتوچاک و بازار شناور دامنون سودواک دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیگردش در رز شمالیچیانگ مای شهری با قدمت تاریخی بیش از 700 سال در شمال غرب تایلند است که پایتخت فرهنگی این کشور نیز محسوب می شود. شهری که گل ها در آن رنگ و بوی منحصر به فرد خود را دارند و به همین دلیل آن را رز شمالی نامیده اند.جاذبه ها: معبد پراتات دوی سویتپ، معبد وات چیانگ من، کاخ پهپینگ، باغ وحش چیانگ مای، پارک ملی چیانگ مای، آکواریوم و کمپ فیل ها از دیدنی های چیانگ مای است.جنوب شرقی آسیا؛ ما یجادوی ما یتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیما ی برای انی که دوست دارند طبیعت متفاوتی را تجربه کنند، تفریحات هیجان انگیز داشته باشند یک مقصد ایده آل است. ای مهم: کوالالامپور
حدود قیمت تور ترکیبی: 5 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله کوالالامپور تا تهران: 6291 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، صنایع دستی، لوازم دکوری و تزئینیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیغذاهای ما یایی غالبا طعم شیرین و تندی دارند. از آنجایی که ما ی یک کشور مسلمان است شما می توانید با خیال راحت انواع غذاها را امتحان کنید؛ البته توصیه ما این است که از غذاهای دریایی غافل نشوید.قلب تپنده ما یکوالالامپور پایتخت رسمی و بزرگ ترین کشور ما ی است که در حقیقت دروازه ورودی این کشور هم محسوب می شود. اگر دوست دارید، ما ی را تجربه کنید کوالالامپور یک مقصد ایده آل است که در کنار جلوه های مدرن بخش های سنتی خود را هم حفظ کرده است.جاذبه ها: برج های دوقلو پتروناس، غار باتو، بازار مرکزی کوالالامپور، دریاچه بزرگ کوالالامپور، محله چینی ها، آکواریوم کوالالامپور، باغ پرندگان و معبد تین هوا از جاذبه هایی است که در سفرتان به کوالالامپور نباید از دست دهید.جنوب غرب آسیا و جنوب شرق اروپا؛ ترکیهدر امپراتوری عثمانی قدم بزنیدتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیترکیه یکی از مقاصد ثابت ایرانیان برای نوروز است؛ جغرافیایی به علاوه قرابت فرهنگی و تاریخی باعث شده که گردشگران به راحتی بتوانند این کشور را برای تعطیلات خود انتخاب کنند. ای مهم: استانبول، ترکیه
حدود قیمت تور ترکیبی: 2 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 4 روز به بالا
فاصله استانبول تا تهران: 2546 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی، طبیعت گردی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان، ماجراجویان، طبیعت گردان
سوغاتی: پوشاک، پارچه، لباس سنتی، ادویه، زیورآلات، چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیترکیب سنت و مدرنیته در آشپزی ترکیه به وضوح دیده می شود؛ انواع رستوران های محلی و بین المللی در این سرزمین پیش روی تان قرار دارد. بنابراین انتخاب با شماست. اگر گیاهخوار هستید به هیچ وجه به این کشور سفر نکنید؛ زیرا غذایی برای تان در نظر گرفته نشده! مردم ترکیهبا استفاده از گوشت و مرغ کب بیش از 100 نوع غذا درست می کنند که هر کدام از آنها بسیار لذیذ است.شهر رنگارنگ استانبولاستانبول بازدیدکنندگان خود را با عشق به زندگی که در معماری خیره کننده و گنجینه های رنگارنگ سراسر شهر موج می زند شگفت زده می کند. استانبول در حقیقت یک پل فرهنگی جذاب بین آسیا و اروپاست که موزه ها و مساجد حیرت انگیزش شما را با تاریخ عثمانی آشنا می کند.جاذبه ها: در سفرتان به استانبول از ایاصوفیه، مسجد سلطان احمد، کاخ توپکاپی، کاخ دلمه باغچه، بازار بزرگ استانبول، موزه باستان شناسی و میدان ت یم دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر دشت و موسیقیزرق و برق کاخ های عثمانی و نمای امپراتوری بزرگ در هیچ شهر ترکیه به اندازه آنکارا چشمگیر نیست. قلب و پایتخت جمهوری ترکیه و دومین شهر بزرگ این کشور (پس از استانبول)، شهری تاریخی، صنعتی و علمی است.جاذبه ها: معبد آگوستوس، شهر خاتوشا، ارگ آنکارا، شهر آماسیا، مسجد اصلان حانه، موزه تمدن های آناتولی، آرامگاه آتاتورک و مسجد قوجانیه از دیدنی ترین جاذبه های شهر هستند.شبه قاره هند؛ هندوستانسرزمین هفتاد و دو ملتتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاز نظر آب و هوایی عید زمان کاملا مناسبی برای سفر به ای مهم هندوستان است. در این کشور با عجایب بسیاری رو به رو خواهیدشد که شاید مسیر زندگی تان را در سال آینده دگرگون سازد! ای مهم: جیپور، آگرا، گوا، دهلی
حدود قیمت تور ترکیبی: 5 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله دهلی تا تهران: 2546 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، پارچه، لباس سنتی، ادویه، زیورآلات، حنا و چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیهمه می دانند که سبک غذایی مردم هندوستان با ادویه های تند و تیز تعریف می شود اما ادویه های متفاوت این سرزمین طعم هر چیزی را دگرگون می کند. ظرف های مسی، طعم های متنوع و ادویه های هیجان انگیز اجزای جدانشدنی غذاهای هندوستان هستند.شهر صورتیاگر نگاهی به ساختمان های گچی باشکوه شهر بیندازید به خوبی پی خواهیدبرد که چرا نام مستعار جیپور «شهر صورتی» است. در جیپور شما می توانید ساعت ها و روزها در قصرهای تاریخی قدم بزنید بدون این که احساس خستگی کنید.جاذبه ها: کاخ شهر، کاخ هوا محل، قلعه آمبر، قلعه جایگراه، قلعه ناهارگاره، رصدخانه جانتار مانتار، معبد میمون گ ا، بازار جوهری و باغ وحش فیل را در جیپور نباید از دست بدهید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر تاج محلتاج محل شا ار معماری و هنر و یکی از عجایب هفتگانه جهان از دوران مغول تاکنون، نام «آگرا» را در ذهن گردشگران تثبیت کرده است. جذ ت جادویی تاج محل تنها گوشه ای از زیبایی های شهر آ ت. میراث امپراتوری مغول شامل یک قلعه باشکوه، آرامگاه و عمارت های تاریخی است.جاذبه ها: در سفرتان به آگرا از تاج محل، قلعه آگرا، آرامگاه اکبرشاه، روستای فاتح پور، روستای کاچاپورا، شهر قدیمی، باغ مهتاب و باغ وحش شهر دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیآرامش مطلق را در گوا تجربه کنیدگوا با تپه های سرسبز، رودهای فراخ، کشتزارهای برنج و نخل های فراوان یکی از زیباترین ای گرمسیری جهان است اما زیبایی طبیعت در کنار قدمت تاریخی و معماری ترکیبی است که گوا را منحصر به فرد کرده است.جاذبه ها: ساحل کان یم، کلیسای بانوی معصوم ما، آبشار آروالم، پناهگاه محیط زیستی بوندلا، ساحل میراما، قلعه ریز ماگوس، غار آروالم، معبد شری ماهاکیم و ساحل آنجونا از دیدنی های گواست.پایتخت هندوستاندر دهلی نو می توانید همزمان بخش مدرن و مرفه شهر را به خوبی ببینید. در حالی که دهلی سنتی در کوچه های تنگ و پرازدحام بخش قدیمی شهر جای خوش کرده است.جاذبه ها: قلعه سرخ، قطب منار، آرامگاه همایون، مسجد دهلی نو، دروازه هند، قلعه پوراناکیلا، معبد آکشاردام و باغ لودی جاذبه های اصلی دهلی را تشکیل می دهند.آفریقا؛ مراکشدر جست و جوی مدینه های پویاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیمراکش جزو ناشناخته هایی است که دیدنی های بسیاری را در خود جای داده و فصل بهار یکی از بهترین زمان ها برای بازدید از این سرزمین است. ای مهم: مراکش، رباط، کازابلانکا
حدود قیمت تور ترکیبی: 7 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله رباط تا تهران: 6806 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی، طبیعت گردی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تارخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: فرش، سوزن دوزی، زیورآلات نقره، آلات موسیقی، فانوس، لباس سنتی، ادویه و چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیمراکش یک کشور مسلمان است و شما می توانید به آسانی در منوی غذاهای سنتی این شهر سرک بکشید. چای سبز نوشیدنی ملی مردم این سرزمین است و می توانید در تمام ا با قیمت ارزان این نوشیدنی را بنوشید. گوشت و پاستا هم مواد اصلی سفره های مردم این سرزمین را تشکیل می دهد.به دیدن عروس آفریقا برویدکازابلانکا تمام ویژگی های پایتخت مراکش را با خود دارد، جز تشریفاتی که مخصوص محیط های و اقتصادی است. این شهر پرتکاپو که بزرگ ترین شهر مراکش است وجهه مدرنی دارد که برای مسافران تعجب برانگیز است؛ کافه ها و رستوران های کازابلانکا تصویری از یک شهر جنوب اروپایی را در ذهن تان زنده خواهدکرد.جاذبه ها: مسجد حسن دوم، مدینه، خانه محمد پنجم، منطقه ساحلی کازابلانکا، محمدیه، روستای ساحلی اولیدیا، کلیسای جامع، بازار مرکزی و بندر صافی مهم ترین جاذبه های کازابلانکا را تشکیل می دهند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزینگین مراکشگرچه از زمان استقلال مراکش یعنی سال 1956 رباط به عنوان پایتخت و اداری این کشور انتخاب شد اما هنوز در بین گردشگران چندان شهرت ندارد. با وجود این انی که به این شهر سفر کرده اند رباط را جواهری در بین ای مراکش می خوانند؛ شهری با معماری سنتی خیره کننده، بلوارهایی که با نخل پوشیده شده و تقریبا بدون ترافیک.جاذبه ها: منطقه باح، برج حسن، ارگ شهر چلاح، موزه اودیس، موزه باستان شناسی رباط، کاخ سلطنتی، موزه مراکش، مدینه و آرامگاه محمد پنجم جاذبه های اصلی رباط را تشکیل می دهند.شهر پرجنب و جوشمراکش تنها نام کشور نیست بلکه شهری هم به نام مراکش در این سرزمین وجود دارد که عصاره این سرزمین محسوب می شود. شهر پرجنب و جوش که در هر گوشه آن برای گردشگران یک شگفتی نهفته است؛ از مارگیران خیابانی گرفته تا دست فروش های سمج.جاذبه ها: مدینه، میدان جامع الفنا، مسجد جامع کتیبه، مدرسه بن یوسف، مقبره سعدیون، کاخ باهیه، موزه هنرها و صنایع دستی جاذبه های اصلی این شهر را تشکیل می دهد.اروپا؛ ایتالیاسرزمین هنر و عشقتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیجادوی ای عاشقانه ایتالیا زبانزد هر گردشگری است. هر زمان که صحبت از یک سفر هنری، تاریخی و فرهنگی می شود، قطعا پای یکی از ای این کشور هم به میان می آید. نوروز زمان مناسبی برای گردش در این سرزمین هنری است. ای مهم: برم، ونیز، فلورانس
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله رم تا تهران: 3422 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ مناسب برای طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: برترین برندهای پوشاک دنیا، زیورآلات، چرمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیآشپزی ایتالیا در نواحی مختلف آن تا حدودی متفاوت است. در شمال این کشور برنج و غذاهایی متشکل از ذرت مثل ماکارونی طرفدار دارد. بنابراین در این نواحی غذاهای ریزوتو (غذاهایی که همراه با بشقاب برنج سرو می شوند) را همراه با سوپ ذرت بیشتر می بینید. در جنوب ایتالیا آشپزی با دستورالعمل های ساده تر و استفاده از موادی مانند میوه، سبزی های تازه و غذاهای دریایی رواج دارد.سفر به شهر ابدیبرای پیدا آثار تاریخی در رم کافی است که سرتان را بالا بگیرید و به شهر خیره شوید. اینجا بزرگ ترین موزه بدون سقف دنیاست. رم در دنیا به شهر ابدی معروف است؛ شهری که حدود سه هزار پیشینه دارد و هنوز در کوچه پس کوچه های آن می توانید صدای پای سم اسب سربازان رم را بشنوید!جاذبه ها: اوستیا آنتیکا، آمفی تئاتر رم، ویلای کوئینتیلی، کلیسای سن کلمنته، تپه پالاتینو، فروم رومی، موزه واتیکان، دخمه سان کالیستو، آپیا آنتیکا و ویلا آدریانا از مهم ترین جاذبه های رم هستند.بازدید از قلب رنسانسفلورانس شهری است که رنسانس در آن متولد شده و شیوه نگاه ما را به جهان تغییر داده است. این شهر برای قرن ها یکی از مقاصد رویایی گردشگران بوده؛ انی که برای تماشای هنر خارق العاده این شهر از دورترین نقاط دنیا بار سفر را بستند و به ایتالیا آمدند.جاذبه ها: کلیسای جامع فلورانس، پل پونته وکیو، گالری اوفیتزی، میدان سینیوریا، قصر وکیو، کلیسای سن لورنزو، پارک بوبولی، میدان میکل آنژ، قصر سلطنتی پیتی پالاس و بازار جدید از جاذبه های مهم فلورانس هستند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیجادوی رمانتی یز را به کانال های آبی و قایق هایش می شناسند؛ شهری بدون اتومبیل که روی آب جا خوش کرده است. شهری که از 600 سال پیش تاکنون تغییر چندانی به خود ندیده طبیعی است که دو برابر نانش گردشگر داشته باشد.جاذبه ها: در سفرتان به ونیز باید از کلیسا و میدان سن مارکو، کاخ دوجز، کاخ سانتا صوفیا، جزیره مورانو، گالری آکادمیا، مجموعه پگی گوگنهام، کلیسای فراری و موزه پلازاگرسی دیدن کنید.اروپا؛ یونانشکوه اسطوره هاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاگر قصد یک سفر اروپایی در سال جدید را دارید یونان می تواند یک مقصد آسان باشد؛ سفرهایی که با کشتی کروز در نظر گرفته شده و حتی نیاز به ویزای شینگن هم ندارد. ای مهم: آتن، کرت
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله آتن تا تهران: 2474 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: زیورآلات، وسایل بهداشتی مانند صابون و چرمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتییونانی ها عاشق غذا هستند و علت آن هم احتمالا مواد غذایی تازه و آشپزی غنی این سرزمین است. طعم غذاهای یونانی در طول هزاران سال شکل گرفته و آشپزی مردم این سرزمین تحت تاثیر خاورمیانه و همچنین ایتالیا بوده است. اصلی ترین مواد تشکیل دهنده پخت و پز یونانی شامل پنیر فتا، روغن زیتون، ماست، زیتون، میوه و سبزی های تازه و ماهی است.زادگاه تمدنآتن یکی از باشکوه ترین ای تاریخی جهان است؛ شهری جادویی که زادگاه تمدن بوده. دموکراسی در آتن متولد شده و بسیاری از مردان بزرگ دوران باستان در این شهر به دنیا آمده اند. مهم ترین تمدن جهان باستان در آتن شکل گرفته و بناهای این شهر از قدیم ترین بناهای به جای مانده از آن دوران است.جاذبه ها: در سفرتان به آتن از پارتنون، آگورای قدیم، موزه جدید، آکروپلیس، باغ ملی، کوه های لوکابتوس، موزه باستان شناسی، معبد تسویس و معبد ارختئوم دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیبزرگ ترین جزیره یونانکرت بزرگ ترین جزیره یونان و پنجمین جزیره بزرگ دریای مدیترانه است؛ شهری که روزگاری مرکز کهن ترین تمدنی اروپا بوده. کرت شهری است با سواحل درخشان، رشته کوه های چشم نواز، دره های حاصلخیز و فرهنگ غنی در یک کلام این شهر یک شهر کوچک پرتکاپو با گنجینه های فراوان که برای کشف آن باید یک عمر زمان صرف کرد.جاذبه ها: کنوسوس، موزه باستان شناسی ایراکلیون، شهر قدیمی چانیا، تنگه سامره گرجی، دریاچه کورناس، فلات لاسیتی، بندر آگیوس نیکولاس و جزیره اسپینالونگا از مهم ترین جاذبه های کرت هستند. ی شمالی؛ برزیلسفر به قاره برزیل!تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاغلب برزیلی ها می گویند در یک قاره زندگی می کنند و نه یک کشور! این جمله آنها ممکن است کمی اغراق آمیز باشد اما چندان هم خالی از معنا نیست. اگر شما «آلاسکا» را از حذف کنید، برزیل بزرگ تر از ایالات متحده خواهدشد. ای مهم: ریودوژانیرو، سالوادور
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله ریودوژانیرو تا تهران: 11862 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ مناسب برای طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: صنایع دستی، ننو، مجسمه، قهوه، ظروف سنتی، سنگ های قیمتی و پوشاک ورزشیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیبرزیل با داشتن سرآشپزهای درجه یک، غذاهای متنوع محلی و به جنگل و دریا غذاهای بسیار غنی دارد. تنوع رستوران ها و غذاها از جاذبه های این کشور است. اگر طرفدار غذاهای لبنانی، ژاپنی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی هستید به راحتی می توانید غذای محبوب تان را در ای مختلف برزیل با کیفیت بسیار بالا امتحان کنید و در ضمن به این فهرست غذاهای محلی را هم اضافه کنید.از مرکز برده داری تا دنیای مدرن سالوادورسالوادور بزرگ ترین شهر ساحلی شمال شرق برزیل است. شهری که زمانی یکی از مراکز برده داری جهان بوده امروز با تنوع فرهنگی غنی تاریخ و پیشنیه خود را حفظ کرده است. سالوادور به دلیل کارناوال های خیابانی اش در بین گردشگران طرفداران بسیاری دارد.جاذبه ها: کلیسای ال روساریو، باغ گیاه شناسی بوتانکو لولاگون، جنگل چاپاراستیک، موزه تاریخ نظامی و موزه هنرهای مردمی.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیریوی منهای فوتبالریودوژانیرو دومین شهر بزرگ برزیل است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. قرارگیری شهر در کناره کوه های سرسبز، سواحل طلایی و خلیج های زیبای اقیانوس اطلس این سرزمین را برای طبیعت دوستان به یک مقصد رویایی تبدیل کرده است.جاذبه ها: مجسمه ، ساحل ایپانما، پارک گیاه شناسی، منطقه سانتا ترزا و یوم ماراکانا از دیدنی های این شهر است.
شهاب تیامع های شهاب تیام و همسرششهاب تیام خواننده ایرانی ن است که در 14 بهمن سال 1359 متولد شده است و اکنون نیز در ای کالیفرنیا زندگی می کند.او در تاریخ 3 فوریه سال 1981 در شهرک ژاندارمری تهران به دنیا آمد و اکنون در رامنتو در ای کالیفرنیا اقامت دارد. او تا شانزده سالگی در تهران زندگی کرد و پس از آن به ترکیه رفت و از ترکیه هم به مهاجرت کرد. او دارای مدرک ی کامپیوتر می باشد. او چند وقت پیش و در تاریخ 10 مرداد سال 1392 به ایران سفر کرد. اولین البوم شهاب تیام به نام one در سال 2005 به بازار عرضه شد که آهنگ دختر کابلی آن بسیار معروف شد.شهاب تیام آهنگسازی بیشتر کارهایش را خودش انجام می دهد.او دو آلبوم منتشر کرده است که شامل : آلبوم one در سال 2005 و آلبوم ضربان در سال 2009 می باشد.شهاب تیامع های شهاب تیام خواننده ایرانیشهاب تیامزندگینامه شهاب تیام قد و وزن شهاب تیام اص شهاب تیام شهاب تیام و همسرش شهاب تیام آهنگ جدید ع عروسی شهاب تیام شهاب تیام آهنگها شهاب تیام شادشهاب تیامشهاب تیامشهاب تیامشهاب تیام
هر آنچه باید از مهاجم جدید استقلال بدانید (گزارش ویژه) وینفرد شفر در نهایت موفق شد مهاجم موردعلاقه اش را به ایران بیاورد و اکنون باید دید این بازیکن قادر خواهد بود ضعف هجومی آبی پوشان را پوشش دهد. به گزارش ایلنا، تیام تا پایان این فصل(2018-2017) با یوونتوس قرارداد دارد. این مهاجم حتی در تمرینات پیش فصل این تیم نیز شرکت کرد اما عملکرد او مورد تایید آلگری قرار نگرفت. به نظر می رسد باشگاه استقلال برای جذب تیام مبلغ بالایی هزینه کرده و با این روش او را به حضور در فوتبال ایران راضی کرده. گویا حضور تیام برای یک فصل و 8 بازی مبلغی در حدود 5/3 میلیارد روی دست باشگاه استقلال هزینه گذاشته. هزینه ای هنگفت برای مهاجمی که کارنامه دارد اما 8 ماه است در بازی های رسمی به میدان نرفته است.بعد از چند هفته تعلل و ناکامی در ید یک مهاجم خارجی، بالا ه استقلال موفق شد این طلسم را بشکند و بازیکنی گرانقیمت اما با کارنامه را جذب کند. مامه بابا تیام نام مهاجم جدید استقلال است. اهل سنگال و 25 ساله. تیام فوتبال حرفه ای خود را با اینترمیلان آغاز کرد اما در تیم اصلی هرگز به او فرصت عرض اندام نرسید. همین بهانه ای بود برای کوچ قرضی او به سری c ایتالیا. تیام پیراهن اولینو را پوشید و در فصل 2012-2011 یک گل در 26 بازی برای این تیم به ثمر رساند.تیام بعد از یک فصل بازی برای اولینو به سودتیرول در سری c رفت. تیمی نه چندان مشهور که این مهاجم را از اینتر قرض گرفت. ماحصل یک فصل بازی تیام در سودتیرول، 29 بازی و 6 گل زده بود. همین آمار متوسط باعث شد تا تیام یک سطح بالاتر برود و پیراهن ویرتوس لانسیانو در سری b را بر تن کند.مامه تیام 2 فصل برای لانسیانو بازی کرد و در 66 بازی 11 گل برای این تیم به ثمر رساند. درخشش تیام در لانسیانو باعث شد تا مدیران یوونتوس که در ایتالیا به شکار ستاره های آینده دار مشهورند سراغ او بروند و در تاریخ 1 جولای 2015 با مبلغ 4/1 میلیون یورو جذبش کنند. البته در یوونتوس فرصت بازی به تیام نرسید. او تنها چند روز بعد از امضای قرارداد با بانوی پیر فوتبال ایتالیا، در انتقالی قرضی به بلژیک رفت تا یک فصل برای زولته بازی کند.زولته در لیگ برتر بلژیک حضور داشت. تیام 28 بار در ترکیب این تیم قرار گرفت و 9 گل وارد دروازه حریفان کرد. در حالی که چند تیم بزرگ بلژیک برای جذب تیام اقدام کرده بودند، یوونتوس ترجیح داد این مهاجم را به پائوک سالونیکا در لیگ یونان منتقل کند. انتقالی که برای تیام خوش یمن نبود چون او یکی دو ماه از بازی های لیگ یونان را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد و در طول نیم فصل فقط یک بار در ترکیب این تیم به زمین رفت.همکاری تیام و پائوک خیلی زود و تنها پس از چند ماه به اتمام رسید تا این مهاجم 185 سانتیمتری با موافقت مدیران باشگاه یوونتوس به سری a منتقل شود و پیراهن امپولی را بپوشد. امپولی که پس از ب نتایج ضعیف در نیم فصل نخست فصل 2017-2016 تلاش می کرد در سری a باقی بماند در 15 بازی از تیام استفاده کرد که حاصل آن یک گل و یک پاس گل بود. تیام این آمار را در حضور 872 دقیقه ای خود در زمین به ثبت رساند.تنها گل تیام در سری a مقابل میلان به ثمر رسید. در تاریخ 23 آوریل 2017 (3 اردیبهشت 96 ). او در این بازی که با برد 2 بر یک امپولی همراه شد، گل دوم را روی پاس دیدنی ماکارونه وارد دروازه میلان و دروازه بان مشهور این تیم، دوناروما کرد. آ ین بار تیام در هفته سی و هشتم و مقابل پالرمو در ترکیب ثابت امپولی قرار گرفت و یک پاس گل برای کرونیچ ارسال کرد. در نهایت هم امپولی با ب 32 امتیاز از 38 بازی در رده هجدهم لیگ 20 تیمی سری a قرار گرفت و به سری b سقوط کرد.تیام پس از پایان فصل در آستانه امضای قرارداد با لگانس بود. تیمی که در لالیگا حضور دارد اما ی به راز منتفی شدن این انتقال پی نبرد. این تنها ابهام انتقال تیام به استقلال است. بازیکنی که با این کارنامه نیم فصل از فوتبال دور بوده، با هیچ تیمی قرارداد نبسته و حالا به لیگ ایران آمده تا برای استقلال بازی کند.تیام تا پایان این فصل(2018-2017) با یوونتوس قرارداد دارد. این مهاجم حتی در تمرینات پیش فصل این تیم نیز شرکت کرد اما عملکرد او مورد تایید آلگری قرار نگرفت. به نظر می رسد باشگاه استقلال برای جذب تیام مبلغ بالایی هزینه کرده و با این روش او را به حضور در فوتبال ایران راضی کرده. گویا حضور تیام برای یک فصل و 8 بازی مبلغی در حدود 5/3 میلیارد روی دست باشگاه استقلال هزینه گذاشته. هزینه ای هنگفت برای مهاجمی که کارنامه دارد اما 8 ماه است در بازی های رسمی به میدان نرفته.مامه تیام انتخاب نهایی شفر برای خط حمله استقلال است. او کارنامه پربارتری نسبت به مهاجمان قبلی دارد، مهاجمانی که به ایران آمدند اما خیلی زود دیپورت شدند. تیام می تواند به استقلال کمک کند اما در کوتاه مدت نه. او باید ابتدا به آمادگی برسد و سپس از او انتظار درخشش، آن هم بعد از 8 ماه دوری از فوتبال را داشت.
تیام ؛ سهراب بختیاری زاده معتقد است استقلال نباید ناامید شود و تیام را در این باشگاه حفظ کندمامه بابا تیام به همان اندازه که مدت زمان کوتاهی در باشگاه استقلال توپ زد به اندازه چندین برابر بازیکنانی که سالها برای این تیم توپ زدند خبرساز شد! خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : مامه بابا تیام وقتی پس از بیش از ۶ ماه خانه نشینی به تهران و تیم استقلال آمد هرگز تصورش را نمی کرد در فاصله ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ تا نهم داد ۱۳۹۷ تا این حد خبر، ع ، گزارش و مصاحبه از او در فضای اینترنت منتشر شود!تصور نمی کرد به سرعت به قلب میلیونها استقلالی دو آتشه راه یافته و حتی برخی مدیران باشگاهی عرب زبان کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس را نیز خواهان به خدمت گیری خود ببیند!در روزهای اخیر حرف و حدیثهای زیادی پیرامون این بازیکن مطرح شد:از سفر او به کویت برای دریافت ویزای عربستان برای انتقال خانواده اش به مکه و زیارت خانه خدا گرفته تا خبر جعلی عقد قراردادش با نادی الکویت! سفر مدیرعامل باشگاه استقلال به ترکیه هم که در نوع خود سوژه بسیاری از رسانه ها شد! پیرامون همین مسایل بود. اتفاقی نادر که کمتر نمونه ای در سطح باشگاهی دیده بودیم! همه این اتفاقات برای این بود که این بازیکن دراستقلال بماند!تقاضای بی پایان هواداران از ی و و نتایجی که استقلال در دوران حضور مامه تیام در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا بدست آورد از سوی دیگر باعث شد تا مسئولان این باشگاه برای حفظ این الماس سیاه سنگالی دست به هر کاری بزنند! حتی تا آنجا که رقم پیشنهادی شان به تیام را برای اولین بار در تاریخ باشگاه استقلال تا مرز “یک میلیون دلار” بالا بردند!از یک منبع کاملا موثق در باشگاه استقلال (که نامش نزد ما محفوظ است) در همین ارتباط مطلع شدیم باشگاه کویتی هم برای در اختیار گرفتن این بازیکن حاضر بوده عین همین مبلغ را به تیام بپردازد اما فعلا تیام آن را نپذیرفته است.تیام با استقلال قرارداد دارد و شاید تنها برگ برنده مدیران استقلال در این روزها همان قراردادهای شش ماهه ای است که در بهمن ماه سال گذشته با تیام منعقد شد. تیام برای ج از تیم ایرانی باید رقم ۲۰۰ هزار دلار بابت حق فسخ به استقلال بپردازد که در اینصورت رقم دریافتی او از باشگاه کویتی به ۸۰۰ هزار دلار تقلیل می یابد. این در حالی است که طرف ایرانی ( افتخاری و توفیقی – مدیرعامل و معاون ورزشی باشگاه استقلال) از پرداخت یک میلیون دلار به وی برای یک فصل خبر داده و این را قطعا اعلام کرده اند.این یعنی ۲۰۰ هزار دلاری که تیام باید بابت فسخ قرارداد بدهد در جیبش می ماند ضمن اینکه او با استقلال علاوه بر اینکه در مرحله پایانی لیگ قهرمانان آسیا بازی می کند فصل بعد نیز بار دیگر در این لیگ حضور خواهد داشت.یکی دیگر از اتفاقات مثبت درباره تیام که احتمال ماندنش در استقلال را بیشتر می کند وج از کویت بعد از حدود ۱۰ روز اقامت در این کشور بدون بستن قرارداد یا حتی یک امضا با باشگاه کویتی بود! اتفاقی که اگر حتی در حد یک دورهمی دوستانه هم رخ می داد قطعا ع و تفصیلاتش تا امروز بارها در رسانه های رسمی و غیر رسمی باشگاه کویتی منتشر می شد ولی این بازیکن در نهایت دو روز پیش ( ۸ داد) از کویت راهی سنگال شد. شنیده می شود او پیش از ترک کویت تماس تلفنی هم با وینفرد شفر داشته و خبر خوشحال کننده ای به او داده است!مشرق + 0 - 0
تیام ؛ مسئولان باشگاه استقلال به طور جدی به دنبال نگه داشتن مامه تیام در این تیم می باشنددر حالی که باشگاه استقلال به تکاپو افتاده تا مامه تیم را برای فصل بعد حفظ کند، اما ادامه حضور وی در این تیم می تواند دردسرهای تازه ای برای آنها ایجاد کند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : بهترین ید باشگاه استقلال در همه سالهای اخیر مامه تیام، مهاجم اهل کشور سنگال بود. تیام خیلی زود برای خودش در استقلال جا باز کرد و محبوب شد. مامه تیام در حالی که بازی های زیادی برای استقلال نکرد با گ نی های خود توانست چشم ها را در آسیا به سوی خود خیره کند تا حالا هایی مبنی بر پیشنهادات بسیار اغوا کننده از تیم های عربی داشته باشد. از آنجایی که در قرارداد او بندی وجود دارد که در صورت داشتن پیشنهاد خارجی می تواند با پرداخت مبلغی آزاد شود، این نگرانی نزد استقلالی ها پیش آمده که برای فصل بعد قادر به حفظ او نباشند.تیام بازیکن بزرگی بود که با مبلغی قابل توجه پیراهن استقلال را بر تن کرد. هرچند عملکرد او نشان داد که ارزش صرف چنین هزینه ای را داشت. اما رشد بی رویه ارزش دلار باعث شد تا بار مالی قرارداد وی برای این باشگاه یک شبه به سه برابر ارزش خود برسد.اما اضافه شدن چند برابری قیمت قرارداد تیام تنها دردسر استقلالی ها در صورت تداوم حضور او در این تیم نیست. تیام یک ستاره در استقلال است اما او تنها ستاره این تیم نیست. این درست که او ضربات آ را می زند و با گ نی هایش هم دل هواداران این تیم را ربوده است، اما در کنار این بازیکن اعجوبه بازیکنان دیگری هم بازی می کنند تا حاصل زحمات تیمی آنها توسط تیام به ثمر برسد.قطعا در صورتی که تیام برای فصل بعد در بین آبی پوشان باشد و حضورش قطعی شود، تعدادی از ستاره های این تیم هم حاضر به تمدید قرارداد با رقم های پیشین نخواهند بود و آنها هم خواهان افزایش قیمت دستمزد می شوند. به خصوص بازیکنان ملی پوشی که قراردادشان هم با این تیم به پایان رسیده و بازار خوبی هم در نقل و انتقالات دارند و این امکان برای آنها وجود دارد که با رقم های خوب بین تیم های متمول و حتی تیم های حاشیه نشین خلیج جابجا شوند.مدیران استقلال اگر تیام را حفظ نکنند دردسر بزرگی دارند و باید مقابل هجمه هواداران شان بایستند و اگر او را حفظ کنند آنوقت دردسر اصلی شان می شود راضی تعدادی از بازیکنان شان که قطعا خواهان نزدیک شدن رقم دستمزدشان به رقم قرارداد تیام می شوند. سیدرضا افتخاری و همکارانش باید بتوانند این فضا را به صورت بین ن مدیریت کنند در غیر اینصورت وارد دردسر بزرگی می شوند. + 2 - 1
به گزارش شمانیوز، مامه تیام به استقلال چراغ سبز نشان داده و حالا مدیران این باشگاه خوشبینانه تر از گذشته به حفظ این بازیکن مهم برای فصل آینده فکر می کنند. این بازیکن چندی پیش تا یک قدمی عقد قرارداد با یک باشگاه کویتی رفت، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد تا تیام از از کویت راهی کشور خودش یعنی سنگال شود. در حالی که کمتر از چند روز به آغاز تمرینات آبی پوشان برای فصل جدید مانده خبر می رسد تیام برای تعیین تکلیف نهایی به تهران آمده و احتمال این که فصل آینده هم آبی پوش بماند زیاد است.فردی که مدتی خود را مدیربرنامه های تیام معرفی می کرد، با گذشت زمان اعلام کرد فقط دوست بازیکن پیشین آبی ها می باشد نه مدیر برنامه هایش و حالا هم که تیام اعلام کرد نه دوستی با این فرد دارد و نه رابطه کاری. مهاجم آبی ها حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد برای ادامه مذاکرات به تهران آمده و بدون واسطه و به صورت شخصی با مدیران استقلال مذاکره می کند.فرد مزبور که تحت عنوان مدیر برنامه های تیام در ترکیه با افتخاری و توفیقی مذاکره کرد، قبل از آن پای باشگاه کویتی را به پرونده تیام باز و الکویت را تبدیل به یک مشتری جدی برای مهاجم آبی ها کرده بود. وی با علم به این که تیام تنها در صورت پرداخت دویست هزار دلار به باشگاه استقلال می تواند قراردادش را فسخ نماید، هم تیام و هم باشگاه الکویت را قانع می کند که با تنها ۳۰ هزار دلار می تواند رضایت باشگاه استقلال را جلب کند.وی از تیام وک شفاهی می گیرد که با استقلال و الکویت همزمان مذاکره کند و با رضایت تیام مبلغ مورد نظر که همان ۳۰ هزار دلار بود را از باشگاه کویتی می گیرد. تیام به کویت می رود و در قبال این ۳۰ هزار دلار گذرنامه اش را در اختیار باشگاه الکویت قرار می دهد و همان زمان فرد به ظاهر مدیر برنامه های تیام به ترکیه رفته تا به اسم مذاکره رضایت مدیران استقلال را با ۳۰ هزار دلار جلب نماید که البته این اتفاق هرگز نیفتاد.دلایل بد اری تیام به کویتی ها +ع وقتی تیام و مدیر برنامه هایش از جلب رضایت استقلالی ها نا امید می شوند بازیکن استقلال قصد بازگشت به کشورش را می کند و از آنجایی که گذرنامه اش در گروی باشگاه کویتی است وج از آن کشورش برایش میسر نمی شود. تیام به همین دلیل نتوانست به ترکیه برود در مذاکره با مدیران استقلال شخصا حضور داشته باشد. سرانجام با پیگیری باشگاه استقلال و ایجاد مساعدت های لازم بدهی تیام به باشگاه کویتی پرداخت شده تا این باشگاه گذرنامه تیام را به او تحویل بدهد.بعد از آن بود که رابطه تیام با فردی که خود را در مقطعی مدیر برنامه و در مقطعی دوست او معرفی می کرد شکرآب شد. تیام از وی خواست تا پولی که بابت او و به حساب او از باشگاه کویتی دریافت کرده را پس بدهد که این اتفاق نیفتاد تا این که تیام با انتشار پیامی در فضای مجازی به این فرد طعنه می زند و می گوید با پول های او چه می کند.این پیام فرد مزبور را به تکاپو انداخته و تماس هایی برقرار می شود و وی از تیام می خواهد پیامش را از فضای مجازی پاک کند و تیام مشروط به این که وی تا ۲۴ ساعت آینده بدهی او را پرداخت کند به صورت موقت این پیام را پاک می کند که ظاهرا این فرد مزبور مبلغ مورد نظر را به حساب مامه تیام باز گردادنده است.
گروه اجتماعی _ این روزها میدان نقش جهان اصفهان پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی از نقاط مختلف کشور است.به گزارش ایکنا از اصفهان، همزمان با فرا رسیدن سال نو و آغاز سفرهای نوروزی، اصفهان یکی از استان هایی می باشد که پذیرای بسیاری از مسافران و گردشگران نوروزی است. در میان بناهای مختلف تاریخی شهر اصفهان، میدان نقش جهان بیش از هر جای دیگر پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است. بازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهانبازدید مسافران نوروزی ار چهل ستون و میدان نقش جهان