توصیه پلیس فتا در خصوص حراج های اینترنتی نوروزی

به گزارش مشرق، کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر ۴۴۰ سال یکی از منحصر به فردترین مجموعه های تاریخی ایران است. اطلاق نام گلستان به این مجموعه ریشه در بنیان تالاری بنام «گلستان» که از بناهای عهد آقا محمد خان قاجار بوده و در سال ۱۲۱۶ ه .ق و در عهد فتحعلی شاه قاجار به پایان می رسد دارد. با آغاز تعطیلات عید، مسافران نورزوی با حضور در پایتخت از این مجموعه تاریخی بازدید می کنند.بازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستانبازدید نوروزی از کاخ گلستان
به گزارش مشرق، «عودلاجان» یا «اودلاجان» با پیشینه ای بیش از چهارصد سال از محله های قدیمی شهر تهران است که از غرب به خیابان ناصرخسرو، از شرق به ری، از شمال به کبیر و از جنوب به ۱۵ داد محدود است و سه محله اصلی زاده یحیی، پامنار و ناصرخسرو را در بر می گیرد که از نظر تاریخی، به دلیل وجود بناهای تاریخی متعدد، بسیار غنی است. از زمانی که تهران یک قریه کوچک بیشتر نبوده، این محله نیز وجود داشته و لهجه نان آن نیز به روستانشینان شمیران شبیه بوده و در واقع این قدمت به طهران قدیم بازمی گردد. محدوده این محله، پامنار، سیروس، چراغ برق، بوذرجمهری، ارگ، ت، سنگلج، بازار و چاله میدان بوده که «تهران عصر ناصری» را تشکیل میدادند. گذر تاریخی بازمانده ازعودلاجان، ناصر خسرو، کوچه مروی، گذر «میرزا محمود » و گذر « نواب» یا همان گذر « زاده یحیی» و سرای کاظمی از جاذبه‎های گردشگری این منطقه تهران به حساب می اید. تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان تهرانگردی نوروزی در محله عودلاجان
به گزارش هنرآنلاین، پژمان در رو مه ایران نوشته است: شامگاه 16 تیر 1396، تهران شاهد برگزاری هفتمین حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران بود؛ شبی که در آن 71 اثر از 72 اثرِ ارائه شده به فروش رفتند و در مجموع این حراج به رکورد 26 میلیارد و 113 میلیون تومانی دست یافت؛ این رکورد شکنی اما آنچنان که تصور می شد، بازت مثبت در برخی رسانه ها نیافت و حتی برخی هنرمندانِ این حوزه هم روی خوشی به آن نشان ندادند. واکنشی که این علامت سؤال بزرگ را ایجاد می کند که چرا عده ای که اتفاقاً کم هم نیستند، از موفقیت هنر ایران در حراج های داخلی و بین المللی استقبال نمی کنند؟ چرا در شبی که نام "شب هنر ایران" بر تارکش نقش بر بسته بود و در آن همچنان سهراب سپهری عنوان گرانقیمت ترین نقاش ایران را به نام خود ثبت کرد و حضور نام های بزرگی چون پرویز تناولی، بهمن محصص، منوچهر یکتایی و کمال الملک در جمع آثار میلیاردی، روزگاری تازه را برای هنر ایران تصویر می کرد، عده ای بر طبل مخالف می کوبند و از این رویداد روی گردانند؟البته که منظور هنرمندانی نیست که اصولاً اعتقادی به مارکت هنر ندارند و این را در عمل هم نشان داده اند، بلکه منظور افراد و جریاناتی است که گویی موفقیت و معرفی هنر ایران به بازار جهانی هنر را بر نمی تابند و از این موضوع ناخشنودند. در کنار این، انتقادات و حاشیه هایی هم به "حراج تهران" وارد است، انتقاداتی که اصولاً به قصد اصلاح مطرح می شود و هدفشان بر طرف نواقص و کاستی های این رویدادِ تازه پا در هنر ایران است. این انتقادات و حاشیه هایی که این سال ها درباره "حراج تهران" وجود داشته است، بهانه ای شد برای گفت و گو با علیرضا سمیع آذر مدیر حراج تهران از آغاز تا امروز. گفت و گویی صریح با مردی که در این گفت و گو تعارفات را کنار گذاشته و شفاف به پرسش ها پاسخ گفته...متن کامل این گفت و گو را که توسط مهدی نوروز تنظیم و در رو مه ایران منتشر شده ، در ادامه می خوانید...به نظر شما دلیل انتقادهای بی شماری که از حراج تهران می شود چیست؟مطمئن هستید که میزان انتقادات بی شمار است؟ در میان چهره های شاخص جامعه هنری یا افرادی که از دور به حاشیه ها می پردازند؟ معمولاً همیشه اخبار منفی نظرها را جلب می کند و به جای اصل قضایا حواشی خیلی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند! البته ذکر این نکته هم لازم است که برای نخستین بار در تاریخ کشور پول زیادی به سمت عرصه هنر سرازیر شده، که یکی از دلایل آن حراج تهران بوده است. شاید در طول تاریخ هرگز به اندازه دوران فعلی در عرصه عمومی هنر، این میزان پول جا به جا نشده است. به عنوان مثال در 10سال قبل از شکل گیری این مارکت، مقدار پول مبادله شده در عرصه هنر بسیار کمتر از قیمت متوسط آثار به فروش رفته در این دوره از حراج تهران بود.به دنبال این شرایط یک هیجان توأم با هاب، اضطراب و شاید هم بدگمانی به وجود آمده که طبعاً تولید و پخش شایعه را اندکی به همراه دارد. باید با آرامش این وضع را درک کرد و البته پاسخگو هم بود. هنگامی که این مرحله از توسعه اقتصاد هنر تثبیت شود، حجم شایعات و بدگمانی ها نیز کاهش خواهد یافت.چه تفکیکی از منتقدان دارید؟ خود من به عنوان یک رو مه نگار فکر می کنم منتقدان حراج تهران سه دسته اند؛ انی که به دلایلی از جمله مطرح نشدن آثارشان انتقاد دارند، عده ای که به طور کلی از وضع موجود ناراضی اند و یک نقدشان هم شامل حراج تهران می شود و عده ای نیز که توضیحات را نمی شنوند و درصدد تخطئه هستند؛ تفکیک شما چیست؟سه دسته را که خودتان بدرستی اشاره کردید دغدغه های شخصی بجز نقد حراج را تعقیب می کنند. آنها منافع و بغض های شخصی را در نظر دارند و نقدهایشان انگیزش های بیرونی دارد و کمتر کارشناسی است. اما من اعتقاد دارم که دسته چهارمی هم از منتقدان در این زمینه وجود دارند، آنها انی هستند که بدرستی به برخی کاستی ها در روند اجرای حراج یا گزینش آثار و تعیین قیمت ها انتقاد دارند؛ ما نیز با پذیرش اینها درصدد رفع برخی از این مشکلات هستیم، برای برخی دیگر هم شاید کاری از دستمان ساخته نبوده است.فکر نمی کنید در چند دوره ای که حراج برگزار شده، فرصت برای اصلاح کاستی ها وجود داشته و شما از کنارشان گذشته اید؟برخی از ایرادها که به ما وارد بود در این چند دوره به مرور برطرف شده است، اما برخی موارد حتی در حراج های معتبر دنیا نیز رخ می دهد و آنها هم در برطرف این موارد ناکام بوده اند. به عنوان مثال بنده در حراج "کریستیز" بارها شاهد بودم که برخی آثار وارده در سطح مطلوبی نبوده یا مشخص است که در انتخاب آنها ملاحظاتی صورت گرفته است. شاید یک حراج هیچ گاه نتواند در مقابل اصرار برخی افراد مؤثر راه نفوذ را ببندد. این از جمله انتقادهایی است که مسئول برگزاری هر حراجی آن را می پذیرد اما برای اینکه چرخ کلی حراج بچرخد مجبور است به نوعی مسامحه تن بدهد. حراج با موزه متفاوت است، در موزه بدون نفوذ هیچ و با اختیار کامل می توان آثار را انتخاب کرد، اما در حراج باید ملاحظات تمام افراد ذی نفوذ همچون یدارها، وارد کنندگان آثار و افرادی را که در موفقیت حراج نقشی کلی دارند لحاظ کرد.در سایر عرصه های هنر ایران شاهدیم که وقتی سرمایه، وارد حوزه ای مثل سینما و تئاتر می شود از آن استقبال می شود و هیچ از رونق سینما گله نمی کند. هیچ رو مه ای نمی نویسد چرا فلان در روز اول 700میلیون تومان فروخت. در تئاتر و باقی حوزه های هفتگانه هنر نیز چنین است. اما چرا در بخش تجسمی تا این حد منفی با قضایا برخورد می شود؟ چرا برخورد رسانه ها با حراج تهران منفی بود؟معتقد نیستم که این جمع بندی برای همه رسانه ها صادق باشد اما می دانم که چند رسانه در مقابل حراج گارد بسته ای دارند و این امر سابقه دارد و در مقابل آن جز توضیح دادن کار خاصی از دستمان برنمی آید. به نظرم باید همه این واقعیت را بپذیرند که دوران کم ارزش بودن هنر به سر آمده است!شرایط در هنرهای تجسمی به صورتی است که هنرمندان همیشه در میدان رقابت با یکدیگر حضور دارند. بنابراین طبیعی است که برخی هنرمندان نپذیرند که آثار هنرمندی دیگر نسبت به آنها مهم تر یا گران تر مطرح بشود. در واقع از دید هنرمند تجسمی پذیرش این قضیه پذیرش موفقیت یک همکار نیست بلکه به معنای ترجیح یک هنر نسبت به هنری دیگر است.اما صدای گروهی از منتقدان بلند است، این همه برنامه ریزی می شود برای یک حراج و یک پست اینستاگرامی گذاشته می شود و یکباره همه ذهن ها را به حاشیه می برد.هنرمندانی که نظر مثبت دارند، کمتر آن را رسانه ای می کنند ولی برای برخی رسانه ها حواشی جذاب تر است. به شما پیشنهاد می دهم که صد هنرمند برتر ایران را با معیار خودتان انتخاب کرده و با آنان تماس بگیرید و نظر کلی آنان را راجع به اوضاع عمومی مارکت هنر و حراج تهران بپرسید. نظرات مثبت و منفی آنها را ارزی کرده و به عنوان افکار عمومی هنرمندان ارائه بدهید و ببینید این جمع بندی هایتان در مورد نظرات منفی چقدر صحت دارد. هیچ کدام از هنرمندان شاخص ما ضرورتی برای بیان نظر مثبت شان در فضای مجازی نمی بینند. ولی یک نفر که نظر منفی دارد در فرصتی با استفاده از شبکه های اجتماعی آن را بیان می کند و در آنجا پاسخی نمی گیرد. در نتیجه حرفش دیده ولی پاسخش شنیده نمی شود.فکر می کنم که نقاشی هنری است انفرادی و ناب و جوششی، در این زمینه انی هم که دیدگاه چپ دارند بر این عقیده اند که ارزش آثار هنری را چکش و پول تعیین نمی کند و در واقع نقاشی و هنر متعهد اساساً قیمت بردار نیست.در همه دنیا هنرمندانی وجود دارند که به بازار پشت کرده اند و درایران نیز چنین است. این هنرمندان تصور می کنند ورود هنر به عرصه مارکت مخاطره آمیز بوده ممکن است باعث تنزل جایگاه هنریشان شود و بنابراین ترجیح می دهند خارج از مارکت بمانند. من به این نظر احترام می گذارم اما آن را ضرورتاً قبول ندارم. ما وارد جهان پست مدرن شده ایم و همه چیز از جمله هنر تا درجه ای با مسائل اقتصادی پیوند خورده است؛ نمی شود از توسعه فرهنگ و هنر صحبت کرد درحالی که ارزش مادی هنر در سطح نازلی قرار دارد. دنیای امروز به این نتیجه رسیده که ارزش هنر به طور مشخص در مارکت آن تبلور پیدا می کند. مارکت هنر تا حد زیادی بازتاب ارزشی است که تاریخ هنر به هنرمند می دهد و این ارزش به صورت یک رکورد خود را نشان می دهد. این تجربه ای جهانی بوده و ما نیز تافته ای جدا بافته نیستیم و بنابراین راه توسعه هنر در ایران نیز از ارزشگذاری مادی هنر که در همین حراج ها و گالری ها رخ می دهد، می گذرد. طی یک دهه گذشته تلاش هایی صورت گرفته که نتایج آن به شکل افزایش تعداد گالری ها، دانشکده هنری، بالا رفتن شمارگان نشریات هنری و... پیداست. امروزه افراد بیشتری به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر بعد معنوی از مواهب مادی هنر هم می توان بهره مند شد و هنرمند خوب ا اماً هنرمند فقیر نیست.فکر نمی کنید بعضی از یداران، آثار هنری را برای پز دادن می ند؟ همان طور که در خیابان پورشه سوار می شوند و پز آن را می دهند یک تابلوی شیک هم یده و آن را بر دیوار خانه می زنند. در خیابان با ماشین آ ین مدل پز می دهند و در خانه نیز با تابلو خیلی گران قیمت. این به نظر شما خطرآفرین است یا یک فرصت می تواند باشد؟من تأیید می کنم که عده ای آثار هنری را برای پز دادن می ند، ولی به نظرم این اتفاق خیلی خوبی است. پز دادن اگر برای کالایی مصرفی یا وارداتی باشد امری بیهوده است، اما پز دادن برای در اختیار داشتن یک شی ء با ارزش معنوی کار شایسته ای است. ف به هنر، ف به خلاقیت، زیبایی و بیان نیکوی احساسات انسانی است. همان طور که می شود به کمال و والایی ف فروخت.ذکر این نکته نیز لازم است که بسیاری از انی که وارد حراج تهران می شوند دیگر دوره ف فروختن به پورشه و مازراتی شان را گذرانده اند و فهمیده اند که این قبیل کالاها نه تنها چیزی برای افتخار نداشته بلکه نزد دوستان و همتایان فرهیخته شان ممکن است باعث سرافکندگی و ایجاد تلقی نوکیسگی بشود. این تنها یک شی ء هنری، فرهنگی و معنوی است که می تواند موجب ف فروشی بشود. البته بر اساس شناختی که من از بسیاری مجموعه داران دارم انگیزه اصلی آنها عشق به هنر و آثار هنری است. من حتی میل زیادی در نشان دادن مجموعه شان به دیگران در اغلب آنها نمی بینم و این برداشت پز دادن در اکثریت یداران آثار هنری اشتباه است!چه مبلغی از فروش آثار به صاحب اثر می رسد؟ فرآیند آن در حراج چگونه است؟این موضوع در کاتالوگ و قراردادهای فروش آثار ذکر شده است. به طور میانگین حراج تهران 15 درصد از فروش هر کدام از آثار را بابت هزینه های برگزاری حراج برمی دارد. در تمام حراج های دنیا یک درصدی را به عنوان کمیسیون فروشنده اثر، ر می کنند و درصدی را نیز از یدار؛ به عنوان مثال برای اثری که 100 هزار دلار در حراج های بین المللی چکش خورده است 10 درصد از فروشنده ر کرده و به او 90هزار دلار می دهند و 20 درصد نیز از یدار می گیرند و اثر را در قبال 120 هزار دلار به او می دهند. در حراج تهران کمیسیون یدار ر نمی شود. این اقدامی است برای تشویق افراد به ید آثار هنری. فرآیند تحویل آثار چگونه است؟ هنرمند خودش اثر را به شما می دهد یا شما از واسطه دیگری می گیرید؟ترجیح ما این است که اثر را از شخص هنرمند نگیریم بلکه آن را از گالری دار یا مجموعه دار دریافت کنیم. بعضی از چهره های شاخص با هیچ گالری کار نمی کنند و خودشان آثارشان را مستقیم به ما می دهند. البته این نکته را نیز باید گفت که حراج تهران یکی از معدود فرصت های عرضه آثار است و مشاهده شده که خیلی ها می خواهند آثارشان را در آن عرضه کنند. اما به غیر از افراد شاخص در مارکت هنر، هنرمندانی که هنوز نامشان شناخته شده نیست، باید به گالری ها مراجعه و از آن طریق کارشان را معرفی کنند.در این صورت آن داستان که گفتید منافع به هنرمندان برسد واقعاً تحقق پیدا می کند؟ چطور اگر گالری دار پول را دریافت کند به هنرمند می رسد؟ گالری دار مطابق قراردادی که با هنرمند دارد درصدی از درآمد فروش را دریافت خواهد کرد. او همانند بنگاه عمل کرده و بابت درصدی که دریافت می کند برای فروش اثر تلاش می کند. باید در نظر داشت که هنرمند تاجر نیست و در بلند مدت به نفع اوست که کارهای خود را به یک گالری بسپارد تا به طور مستمر آثارش را معرفی کند.هنرمندانی که فوت کرده اند چطور؟هنرمندانی که فوت شده اند معمولاً کارهایشان در دست مجموعه دارها است که گاه به وسیله گالری ها عرضه می شود. در برخی موارد نیز خانواده هنرمند آثاری از او را به حراج معرفی می کنند.اگر شما مدیر موزه هنرهای معاصر بودید تابلوی کمال الملک را در بین آن همه آثار می یدید؟بله، اگر مدیر موزه بودم ید تابلوی کمال الملک را ید درستی می دانستم اما تصمیم انتخاب این اثر خاص از میان سایر آثار بستگی به مرور فهرست آرشیو موزه داشت. با آن بررسی می فهمیدم که کدام اثر از کدام هنرمند با قیمت مناسبی ارائه شده و من آن را برای تکمیل مجموعه نیاز دارم.ابهامی که اکنون وجود دارد این است که آیا موزه هنرهای معاصر به صفت معاصر بودنش می تواند اثری را که کلاسیک بوده یا معاصر نیست ب د؟ این موزه اسمش هنرهای معاصر است اما علی القاعده موزه هنرهای مدرن است. طراحی آن به دهه 1970 بازمی گردد و کل یون آن نیز عمدتاً متشکل از آثار مدرن است. اگر صرفاً موزه هنرهای معاصر بود آثار امپرسیونیست ها همچون مونه، پیسارو، رنوار و گوگن در کل یون آن جایی نداشت. بازگشت به ابتدای هنر مدرن و شروع کل یون با آثار امپرسیونیست ها از ویژگی های یک موزه هنرهای مدرن است. یک موزه هنرهای مدرن می تواند به نخستین جرقه های شکل گیری هنر مدرن در قرن ۱۹ توجه داشته باشد. در ایران نخستین تلاش برای خلق نقاشی واقع گرای غربی با نام کمال الملک شناخته می شود. پیش از آن، نقاشی ایران مبتنی بر اصول سنتی نگارگری بود. کمال الملک و شاگردانش اسلوب غربی نقاشی رمانتیک و رئالیستی را بنا نهادند که بعدها به زیبایی شناسی مدرن در هنر نقاشی ایران منتهی شد. بنابراین آثار او می تواند در کل یون موزه هنرهای معاصر قرار بگیرد. در تمام موزه های هنر مدرن دنیا این بازگشت به ریشه های دوره مدرن در کارهای هنرمندان قرن ۱۹ در کل یون ها وجود دارد؛ از جمله کارهای ویلیام ترنر در کل یون تیت گالری لندن یا ادوارد هاپر در موزه هنرهای مدرن نیویورک.انتقادی که فعالان و هنرمندان داشتند این بود که حالا که موزه هزینه تأمین مایحتاج خودش را ندارد، گنجینه آن در این وضعیت است و خیلی جوانانی هستند که این پول می تواند وضعیت شان را تکان دهد چرا باید کار کمال الملک یداری بشود که مشتری خودش را دارد و در نهایت به فروش می رود؟ آیا این کج سلیقگی نبود که این پولی که شخص تأمین کرده برای این کار استفاده شود؟به نظرم این حرفی بسیار پوپولیستی است؛ از جنس حرف انی که یدن هواپیما را به بهانه وضعیت بد جاده های روستاها رد می کنند. اگر آن پول به منظور ید تابلوی کمال الملک ج نمی شد مطمئناً برای بهسازی و بازسازی موزه نیز هزینه نمی شد. نباید این طور تصور کرد که موزه هنرهای معاصر با یک مقدار بودجه اندک، تنها اختیار دارد که از میان ید تابلوی کمال الملک و مثلاً بهسازی موزه یک کدام را انتخاب کند. برای هزینه بودجه فصل هایی مجزا وجود دارد؛ فصل حقوق و پاداش، فصل ید کالاهای سرمایه ای، فصل ید کالاهای مصرفی و تمشیت امور و... به عنوان مثال نمی شود که از بودجه ید کالاهای سرمایه ای برای توسعه و ترمیم ساختمان استفاده کرد یا آن را برای حقوق و دستمزد در نظر گرفت. این بودجه اگر به مصرف نرسد به خزانه بازمی گردد. البته جای تأسف دارد که موزه هنرهای معاصر بودجه کافی برای توسعه و ترمیم ساختمان ۴۰ ساله خود ندارد و محل نگهداری کل یون آن در وضعیت خوبی نیست، اما این را نمی توان با بودجه ید کالاهای سرمایه ای و به فرض ن یدن آثاری همچون تابلوی کمال الملک جبران کرد. کما اینکه در تمامی این سال ها که کارهای مهمی برای موزه یداری نشده بودجه خوبی هم برای ترمیم وضعیت کالبدی موزه صرف نشده!چرا اینقدر درباره جعلی بودن اثر سهراب صحبت می شود؟ آیا نباید یکبار برای همیشه این موضوع حل بشود؟کدام کارشناس هنری ای که شما قبولش دارید چنین حرفی را زده است؟کارشناس این حرف را نزده اما منتقدانی که صدایشان بلند است چنین می گویند.این منتقدان چند نفر هستند؟ آیا اصلاً تابلو را از نزدیک دیده اند؟من تعدادشان را نمی دانم اما وقتی در فضای مجازی مطرح و دیده می شود یعنی یک دغدغه و ابهام است.شاید هم معنی اش یک نفرت نسبت به هنرمندان و گرانقدر شدن آنهاست! اثر سهراب سپهری، هزار درصد اثری اصیل است و کوچکترین تردیدی در آن نیست! انی هستند که اگر ما اثر را از دست خود سهراب هم گرفته بودیم باز می گفتند جعلی است. آنها که نه تنها دلیلی ندارند، بلکه حتی اثر را نیز از نزدیک ندیده اند و در حقیقت نه این اثر سهراب بلکه موفقیت هنر ایران و ارزش و منزلت آن را نشانه گرفته اند و لابد بازگشت به دوره ای که این آثار ارزشی ناچیز داشتند را مد نظر دارند. هر دو اثر سهراب سپهری در این حراج از دید تمام کارشناسانی که آن را دیده اند، اصل بوده و هر ی که در این زمینه تردید دارد و منصفانه می خواهد بیشتر اطمینان حاصل کند ما با کمال میل حاضریم که اثر را از نزدیک به او نشان بدهیم.من خودم در حراج بودم و شاهد مواردی بودم که وقتی اثری چکش خورد، به آن ان قلت وارد شد که به عنوان نمونه می شود به انتقاد بهرام دبیری اشاره کرد. انی که آگاهی ندارند شاید ندانند که وقتی اثر چکش خورد هنوز امکان تغییر قیمت دارد اما آنانی که آگاهند می دانند که وقتی که اثر چکش خورد تا هنگامی که امضا نشده هنوز امکان عوض شدن فرآیند ید وجود دارد. چرا افرادی همچون بهرام دبیری یا انی که آگاه هستند به این موضوع باز هم ان قلت داشتند؟به نظر من انتقاد آنان به این دلیل است که در تمام عمرشان یک حراج ندیده اند چرا که در تمام حراج های دنیا، از جمله حراج کریستیز این اتفاق تقریباً همیشه رخ می دهد. ممکن است به هنگام چکش خوردن اثر، دو نفر کنار هم در حال رقابت باشند و نفر سومی که آن سوی سالن دست بلند کرده است توسط مجری حراج غفلتاً دیده نشده و چکش زده شود. اگر مجری هنوز به سراغ اثر بعدی نرفته و متوجه بشود باید مجدد چکش بزند. نواخته شدن چکش به معنای سوت پایان بازی نیست و فقط انی که تا به حال در یک حراج حضور نداشته اند، دچار این سوء تفاهم هستند. چکش به معنای تعیین قیمت نهایی اثر است و تا هنگامی که رقم بالاتری پیشنهاد شود ادامه می یابد، حتی اگر دو یا سه بار نواخته شود. البته یک قاعده اعلام نشده وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مجری به سراغ آثار بعدی رفت دیگر نمی توان به اثر قبلی برگشته و مجدداً چکش بزند که البته این قاعده همیشه در حراج تهران هم رعایت می شود.بعضی می گویند فرآیند ید و فروش آثار مشخص نیست و ممکن است که فروشنده خودش برای بازار گرمی اقدام به ید اثر کند.این کار با اخلاق و ضوابط برگزاری حراج مغایر است؛ ما همچون همه حراج های دنیا اعلام می کنیم که صاحب اثر حق شرکت در مزایده اثر خودش را ندارد. اما ممکن است آشنایان صاحب اثر در محل برگزاری حراج حضور داشته و به صورت هماهنگ شده در مزایده آن شرکت کنند یا حتی اثر را ب ند. این دیگر خارج از اراده برگزار کنندگان است. البته مکانیسم هایی وجود دارد که ما بعد از برگزاری به این عمل پی ببریم و در این صورت فرد خاطی از شرکت در دوره های بعدی حراج منع می شود. اما در همه جای دنیا و در هنگام مراسم، حراج گذار نمی تواند مطمئن باشد که یدار از آشنایان فروشنده است یا خیر.گمانه زنی می شد که حراج تهران بیشتر از این مبلغ در این دوره بفروشد؛ فروش این دوره چقدر با انتظارات خودتان هماهنگ بود؟ما نیز انتظار داشتیم به رقم بالاتری در برخی از آثار دست پیدا کنیم که میسر نشد و این نشان می دهد که از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی به سر نمی بریم. این وضعیت رکود در اغلب حراج های دنیا همچون دوره اخیر کریستیز نیز دیده می شد. البته شواهد نشان می دهد میانگین قیمت ها بالا رفته است به عنوان مثال در حراج قبلی از 80 اثر ارائه شده 79 اثر مجموعاً به رقم 25 میلیارد تومان به فروش رفت ولی این بار 71 اثر به قیمت 26 میلیارد فروش رفت و این یعنی میانگین فروش افزایش یافته است. همچنین قیمت های ارائه شده با آنچه ما برآورد کردیم نزدیک بود که این نشان می دهد رفتار یداران به واقع گرایی نزدیک تر شده است.چرا حسین پاکدل برای اجرا انتخاب شد؟ در حراج کریستیز شاهد بودیم ی که آثار را معرفی می کرد با حوزه تجسمی بخوبی آشنا بود حالا آقا پاکدل شخصیت مورد احترامی است اما موضوع این است که او از دنیای دیگری است. در هنرهای نمایشی و تئاتر حرف برای گفتن دارد اما زمانی که داشت آثار را معرفی می کرد انگار شناختی نسبت به اثر و ارزشی که در آن نهفته بود نداشت. می خواهم بدانم انتخاب مجری بر مبنای سلبریتی بودن است و چرا مجری حراج از دنیای تجسمی نیست؟آرزو داشتیم در دنیای هنرهای تجسمی ی را به تسلط آقای پاکدل یا کیانیان می یافتیم و از او نیز دعوت می کردیم. ما هرگز دنبال سلبریتی ها نیستیم. بسیاری از افراد می توانند مجری خوبی باشند اما حراج گذار خوبی نیستند.. البته ما امیدواریم بتوانیم افراد دیگری را نیز در کنار آقای پاکدل داشته باشیم. برگزاری یک حراج خوب با مجری گری و صحنه گردانی متفاوت است. ما همواره در قاعده حراج های بین المللی عمل می کنیم و در انتخاب فرد حراج گذار از همان الگوها استفاده می کنیم.چند روز دیگر ت جدید مستقر می شود؛ فارغ از اینکه چه ی در حوزه فرهنگ مستقر باشد، مطالبه تان از تیم هنری آینده در وزارت ارشاد در زمینه حمایت از اقتصاد هنر چیست یا اینکه اصلاً معتقدید ت کاری به کارتان نداشته باشد بهتر است؟البته مسئولان ت فعلی خیلی ما را مورد حمایت قرار داده اند و ما به حمایت آنها پشتگرم هستیم. آرزو می کنیم ت بعدی هم کماکان از بخش خصوصی پشتیبانی و از تلاش هایی که برای تکوین اقتصاد هنر صورت می گیرد، حمایت کند. توجه خاص هر دو ارشاد در ت فعلی به توسعه اقتصاد هنر واقعاً غنیمت بود و انتظار داریم در ت بعدی نیز ادامه یابد.
از بازار هنر ایران چه انی سود می برند/آشنایی با چگونگی تقسیم سود حراجی ها و مافیای تجسمی سمیع آذر می گوید: حوزه تجسمی در نوکِ پیکان رادیکالیزم اجتماعی قرار ندارد. از طرفی آن گونه که ممکن است سینما و موسیقی با توده های مردم و امواج پوپولیستی سر و کار داشته باشد، حوزه ی تجسمی همیشه به دور از این امواج بوده. در نتیجه از یک حاشیه ی اطمینان و امنیت نسبی برخوردار است. به گزارش خبرنگار ایلنا، همیشه صحبت بر سر این بوده که بازار حوزه ی تجسمی در ایران بازار شفافی نیست. آمار و ارقامی ارائه نمی شود و گه گاهی هم که جسته گریخته آماری داده می شود دقیق نیست و درصورت ارائه ی شفاف داده ها، معلوم نیست که چه نهادی بر محاسبه این آمار و ارقام نظارت داشته و متر و معیار اصلاً چه بوده و اص گفته ها و نوشته ها تا چه پایه است.رشد قارچی گالری ها در سال های اخیر، در عین حال که نویدبخش رونق بازار هنر بوده، به دلیل گنگ بودن فعالیت بسیاری از آن ها، نگرانی هایی را در این خصوص ایجاد کرده است: اینکه عده ای صرفاً به سودای ب درآمدهای هنگفت به تکاپو افتاده اند تا از این آب گل آلود، ماهی های ریز و درشتی بگیرند. این ذهنیت زمانی عواقب ناخوشایندش را مشخص می سازد که جریان سازی هنر و هنرمندان، عملاً برای این سوداگران بی معنی تلقی شود؛ و بود و نبودِ هنر به چیزی علی السویه تبدیل شده باشد.با علیرضا سمیع آذر (مدیر حراج تهران و پژوهشگر تاریخ هنر) که قریب به دو دهه است که در بطن و گاهاً رأسِ فعالیت های تجسمی کشور قرار داشته در خصوص اقتصاد هنر در ایران، حراج تهران، اص آثار حراجی، آب گرفتگی دفتر هنرهای تجسمی، گنجینه ی موزه ی هنرهای معاصر، نبودِ آرت فر و بی ینال بین المللی تهران و مسائلی از این دست، گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.انتقال آثار گنجینه به انبار دفتر هنرهای تجسمی اخیراً بعد از اینکه تعداد دقیق آثار موزه ی هنرهای معاصر تهران اعلام شد، س رست موزه و هم چنین رئیس کل دفتر هنرهای تجسمی اعلام د در زمانی که شما رئیس موزه بودید، ۵۱۲ اثر از گنجینه ی موزه به انبار دفتر هنرهای تجسمی منتقل شده است. گفته شده در بین آثار انتقالی، آثاری از بهمن محصص، حسین زنده رودی، فریده لاشایی و دیگرانی وجود داشته که امروزه از اهمیت بالایی در بازار هنر برخوردارند. درواقع این طور عنوان شده که این آثار به دلیل اهمیت پایینی که داشتند، به دستور شما به انبار دفتر هنرهای تجسمی منتقل شده اند.موزه هنرهای معاصر انبار محدودی دارد. ۳۰ سال بود که آثار هنری در این انبار نگه داری می شد. هر اثری که یده می شد به گنجینه انتقال می دادند. این انبار، که انبار کوچکی هم است، طبیعتاً گنجایش کافی برای آثار افزوده شده ندارد. سال هاست که ظرفیت این انبار تکمیل شده است. در این انبار، هم آثاری وجود دارد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قیمتش است و هم آثاری که شاید یکی دو میلیون تومان بیشتر قیمت نداشته باشد. زمانی که من به مدیریت موزه درآمدم، متوجه شدم که ما با یک انبار پُر مواجه ایم، و نیاز به یک انبار تکمیلی داریم. طبیعتاً وقتی که از یک انبار یا یک آرشیو آثار هنری، بیش از حد ظرفیت اش استفاده شود، امنیت آثار آن به مخاطره می افتد. از طرفی، تصمیم بر این شد که آثار شاخصِ هنرمندان غربی و ایرانی در داخل گنجینه ی موزه بمانند، و آثار کم اهمیت تر به آرشیو شماره ی ۲ منتقل شوند.آثار محصص و زنده رودی جزو کم اهمیت ها محسوب می شدند؟ نه اصلاً. گنجینه ی موزه ی هنرهای معاصر، از یک سری هنرمندان تعداد زیادی کار دارد. مثلاً از بهمن محصص نزدیک به ۱۵ کار در موزه وجود دارد. یا از حسین زنده رودی بیش از ۱۵ اثر کار هست. خود من، با کمکِ تعدادی از چهره های هنری با یکدیگر هم فکری کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که لازم نیست مثلاً ۱۵ اثر بزرگ و کوچک از زنده رودی در موزه داشته باشیم. تصمیم بر این شد که به طور میانگین از هر هنرمند، ۵ تا ۸ اثر مهم و اصلی را در گنجینه نگه داریم، و کارهای کم اهمیت تر -آثار کوچک ؛ آثاری که روی کاغذ کار شده و هم چنین آثاری که فکر می کردیم کمتر نشان داده می شوند- را به آرشیو شماره ۲ منتقل کردیم. این انبار هم متعلق به وزارت ارشاد است و در ساختمان مرکز تجسمی قرار دارد و از نظر امنیت هم کم و بیش در حد گنجینه ی موزه است. فقط چون انبار گنجینه در خود موزه قرار داشت، آثاری که هر لحظه ممکن بود روی دیوار موزه قرار بگیرند را گذاشتیم در انبار موزه بماند. لازم نیست تمام آثار هنرمندان مهمی مثل زنده رودی یا محصص در گنجینه ی موزه باشد.از طرف دیگر، در گنجینه آثاری وجود داشت که مربوط به هنرمندان کم اهمیت تر بود. تشخیص اینکه کدام یک از آثار و هنرمندان کم اهمیت تر هستند، و کدام ها مهم تر؛ برعهده ی یک تیم بود و نه مدیر موزه.افراد حاضر در این تیم، چه انی بودند؟یک گروه چهار پنج نفره متشکل از آیدین آغداشلو، غلامحسین نامی، حبیب الله صادقی، مرحوم عبدالمجید حسینی راد به اضافه ی یکی دو نفر دیگر. ولی اصلی ها همین ها بودند.جریان آب گرفتگی انبار تجسمی چه بوده است؟ در این خصوص خبر ندارم و چیزی نشنیده ام.حراج تهران ت در روند برگزاری حراج، چه مالیات هایی از برگزارکنندگان آن می گیرد؟فعلاً که ید و فروش آثار هنری از پرداخت مالیات معاف است. هم حراجی و هم گالری ها بابت فروش آثار هنری، مالیاتی به ت نمی دهند. خوشبختانه ید و فروش آثار هنری، به عنوان یک اقدامِ حمایتی از هنر، معاف از مالیات است. در تمام دنیا قاعده همین است. البته این به شرطِ «اظهار» است. یعنی اگر شما آثاری را به عنوان گالری یا به عنوان حراج، به دستگاه های مالیاتی کشور اظهار کنید که قصد فروش آن را دارید در این صورت معاف از مالیات هستید.البته حراج تهران و گالری ها مالیات های دیگری دارند که مالیات های تکلیفی است. مالیات تکلیفی، به حقوقِ پرسنل، ایاب و ذهاب، تغذیه و ... تعلق می گیرد. از طرفی، گالری و حراجی یک درآمدی در سال دارد، که آن مالیات بر درآمد را نیز باید پرداخت کند.حراج تهران همیشه گفته که قصد دارد به اقتصاد هنر در ایران کمک کند و آثار هنری اصیل را به عنوان کالایی که ارزش تجاری دارد عرضه کند. شاید پرداختن به بخش تئوری و انتشار مطالبی درباره ی بازار هنر ایران در رس حراجی نباشد، اما با توجه به کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، و هم چنین پشتوانه ی مالی حراج، اهتمام به چنین فعالیت هایی از سوی حراج بتواند این خلاء را پُرکند. آیا حراج تهران به مباحث تئوری و نظری در بازار هنر ایران می پردازد؟پرداختن به این مباحث جزو برنامه های ماست. کت که ما در هر حراج منتشر می کنیم، فقط یک کاتالوگ حراج نیست؛ کت است درباره ی تاریخ هنر ایران. در این کتاب، نقد و تحلیل هایی که راجع به آثار می نویسیم در هیچ یک از کتاب های تاریخ هنر کشور پیدا نمی شود. ما به صورت مفصل آثار هنرمندان مان را نقد و تحلیل می کنیم. هنر اگر بخواهد توسعه پیدا کند، و ارزش مادی اش هم ارتقا یابد، نیازمندِ نقد و تحلیل و بررسی بیشتر است و این کارها را بایستی دیگران انجام دهند و حراج تهران هم حمایت می کند. همان طور که گفتید، وظیفه ی حراج نیست که کار پژوهشی انجام دهد ولی وظیفه حراج است که از چنین فعالیت هایی حمایت کند.تا به حال سابقه داشته که حراج تهران از چنین حرکت هایی حمایت کند؟بله، کارهای پژوهشی ای با حمایت حراج تهران انجام شده است، ولی معذورم از اینکه اسم ببرم. چون شاید شخصی که پول را گرفته ممکن است مایل نباشد که اسمی ازش برده شود. باید کارهای پژوهشی ای انجام شود که به معرفی و درک بهتری از هنر ایران منجر شود.چنین حمایت هایی در تمام حراجی ها معمول است. اخیراً مؤسسه ی کریستیز از یک کتاب مهم تاریخ هنر ایران که به زبان انگلیسی منتشر شد، حمایت مالی کرد، چون این کتاب باعث می شود که دنیا هنر ایران را بهتر بشناسد، و بالطبع آثارش را هم بهتر ب د و این در نهایت به سود مالی کریستیز هم کمک می کند.همیشه شک و شبهه هایی درمورد اص آثاری که در حراجی وارد می شوند و به فروش می رسند، وجود داشته. با چه معیاری می توان اص آثار را اثبات کرد؟بحث اص و عدم اص یک بحث علمی است که باید در یک فضای سالم و بدون شائبه صورت بگیرد. پرداختن به چنین کاری در فضای تهمت، سوظن و بدبینی ممکن نیست. این بحث، نباید مستمسکی برای تولید نفرت باشد. به راحتی می شود هر اثری را زیر سؤال برد. با این کار، کل مارکت هنر زیر سؤال می رود و هنر ایران از این سوظن ها رنج می برد.بسیاری از آثار هنرمندان ایرانی در حراجی های مختلفی که در خارج از کشور برگزار می شود نیز به فروش می رسند. نگرانی ها از این بابت است که مبادا با جا زدن آثار تقلبی به عنوان کارهای اصیل، وجه ی هنر ایران در عرصه ی بین الملل مخدوش شود.اگر کارِ ناسالمی به حراجی های دنیا راه پیدا کند، بازار هنر ایران صدمه می بیند، همین طور اگر کاری سالم باشد و ی سوءظن های بی مورد درباره ی اص آن مطرح کند، باز هم بازار هنر ایران همان ضربه را می خورد. همان طور که همه در مورد اص و صحت آثار باید مسئول باشند، در قبال هر اظهارنظری هم باید مسئولانه برخورد کنند.باید با بررسی های کافی و لازم این صحبت ها مطرح شود. باید ابتدا آثار را از نزدیک دید و بعد به شکل مستدل و مستند اص مخدوش اثر را اعلام کرد. این هوچی گری است که ی در فضای مجازی یک حرفی را بدون هیچ منبع و مأخذی مطرح کند. اما اینکه فضای سالمی درست شود که همه بتوانند بحث کنند، و درباره ی اص آثار بحث کنند کار بسیار خوبی است. در این صورت، هیچ اشکالی هم ندارد که بعداً معلوم شود که فلان اثری اص نداشته. این در همه جای دنیا ممکن است اتفاق بیفتد.یادمان باشد که هر وقت هنر قیمت پیدا کند، بلافاصله هنر جعلی هم در کنارش متولد می شود. این در همه جای دنیا اتفاق می افتد. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. هر چقدر هم که قیمت آثار بالاتر می رود، امکان وقوع چنین چیزی بیشتر وجود دارد. راه حل جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، صحبت های غیرکارشناسیِ از راه دور و غیرمسئولانه نیست. باید یک نهاد مسئولی در این رابطه وجود داشته باشد، ثانیاً دیگران هم باید به شکل متعهدانه و مسئولانه نظراتشان را ابراز کنند.ما اصلاً سود نمی بریم که یک یا دو اثرمان مخدوش باشد. حراج ها ممکن است در کوتاه مدت با فروش چند اثر تقلبی سود کنند، ولی در بلندمدت کل اعتبار حراج زیر سؤال خواهد رفت و هیچ حراج گذاری در هیچ جای دنیا علاقه ندارد که اعتبارش را به خاطر یک یا دو اثر تقلبی، مخدوش کند.با مجموعه دارانی برخورد داشته ام که یک یا دو سال بیشتر نبوده که وارد این حوزه و مجموعه داری آثار هنری شده بودند ولی آثارشان در حراج تهران چکش می خورد. شما بر چه اساسی به اص آثار این مجموعه دارانِ نوپا اعتماد می کنید؟ما خودمان کارشناس داریم. خودمان هم اگر نتوانیم اص آثار را تشخیص دهیم، می دانیم که هر اثر را پیش کدام کارشناس باید بُرد. ضمن اینکه ما سابقه ی اثر را سؤال می کنیم. از مجموعه دار می پرسیم که آن را از کجا یده است. از او می خواهیم که مدارک یدهای قبلی اش را در اختیار ما بگذارد. اگر ما مجموعه دار را نشناسیم حتماً آن شخص باید ما را قانع کند که اثر را از کجا آورده و بعد هم به این اکتفا نمی کنیم و اثر را به کارشناس های مربوطه نشان می دهیم.شیوه ی تقسیم درآمد حاصل از فروش آثار بین صاحبین اثر و حراج چگونه است؟حراج تهران درصدی از فروش را به عنوان سود خودش برمی دارد. این سودها از ۲۰ درصد شروع می شود و هر چه قیمت فروش آثار بالاتر می رود، این درصد کاهش می یابد. زیر ۵۰ میلیون، ۲۰ درصد از فروش به حراجی تعلق می گیرد. همین طور از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون، از ۲۰۰ تا ۴۰۰ و همین طور الی آ درصدها پایین می رود. وقتی فروش از میلیارد رد شد، این عدد به ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند. درواقع بیشترین میزان سود حاصل از فروش، ۲۰ درصد و کمترین آن ۱۰ درصد است.این درصدی است که بابت خدمات و معرفی آثار و عملیاتی که حراج انجام می دهد مطالبه می کنیم. این نصف درآمدی است که همه ی حراج گذاری های دنیا برای خود برمی دارند. حراجی های دنیا، درصدی را هم از یدار می گیرند که حراج تهران دیگر چنین پولی را از یدار نمی گیرد. چون ما می خواهیم از یداران جدید حمایت کنیم.برای مثال اگر در حراج کریستیز اثری ۱۰۰ هزار دلار چکش بخورد، یدار باید ۱۲۰ هزار دلار پرداخت کند. ولی در حراج تهران هر قیمتی که آثار چکش می خورند همان قیمت هم از یداران گرفته می شود. درواقع به آن buyer's premium یا حق بیمه ی یدار می گویند. اگر اثری زیر ۵۰ هزار دلار چکش بخورد، ۲۵ درصد باید بیشتر به حراجی پرداخت شود. در نتیجه اگر اثری ۴۰ هزار دلار چکش بخورد، یدار باید ۵۰ هزار دلار بپردازد.چرا در پروسه ی حراج، از خود هنرمند کار نمی گیرد؟سیاست ما این است که از مجموعه دارها و گالری دارها حمایت کنیم. چون آن ها با پولی که به دست می آورند بعداً به حمایت بیشتری از هنر و چرخه ی اقتصاد هنر کمک می کنند. یک هنرمند پول حاصل از فروش اثر را بدون وارد آن به یک چرخه ی اقتصادی ج کند ولی یک گالری دار یا مجموعه دار ممکن است با این پول یک نمایشگاه برگزار کند یا کار دیگری یداری کند. همه ی حراج های دنیا همین طورند. البته ما گه گاه از خود هنرمندان هم کار می گیریم. جالی خالیِ آرت فر و بی ینال بین المللی تهرانبرنامه های موازی ای که می تواند در کنار حراج تهران به منظور توسعه ی هنر و اقتصاد هنر وجود داشته باشد کدام هاست؟ یکی از برنامه هایی که نبودش به شدت احساس می شود، آرت فر تهران است. هنوز یک آرت فر بین المللی در ایران مشابهِ آرت فر استانبول، دوبی و ابوظبی برگزار نشده است. البته چند سالی است که هایی می شود، ولی تصمیم گیری های لازم برای برگزاری آن انجام نشده است.آیا برگزاری یک آرت فر هنری که می طلبد گالری های مختلف دنیا در آن شرکت کنند، با وجود بعضی از ممیزی هایی که وجود دارد آن هم با حضور هنرمندان مختلفی از سراسر دنیا که ممکن است با قوانین داخلی ایران مشکل داشته باشند، امکان پذیر است؟برگزاری آرت فر تهران پروژه ی بزرگی است ولی شاید ۱۰ سال پیش، این طور گمان می شد که برگزاری یک حراج هم در ایران یک پروژه ی ش ت خورده و نشدنی است؛ ولی حراج تهران چند سال است که برگزار می شود و از حیث برگزاری هم قابل قیاس با حراج های بین المللی با آن همه سابقه شان است. ما می توانیم آرت فر هم برگزار کنیم ولی یقیناً پروژه ی بزرگی خواهد بود. به نظر من برگزاری یک آرت فر از برگزاری یک حراج سخت تر است، ولی شدنی است.کار دیگری که باید صورت بگیرد، برگزاری یک بی ینال بین المللی هنر است. ما یک سری بی ینال های تخصصی در حوزه هایی مثل مجسمه سازی، نقاشی، ع و غیره داریم. ولی در دنیا سال هاست که این ایده منسوخ شده، و همه ی دنیا بی ینال هنر برگزار می کنند که در آن نقاشی، ع ، مجسمه، چیدمان و رسانه های جدید با هم و در کنار هم ارائه می شوند.بی ینال های تخصصی ای که در حال حاضر در ایران برگزار می شود با وقفه های چندین ساله کلید می خورد. الان نزدیک به یک دهه است که بی ینال نقاشی در ایران برگزار نشده است. از طرفی هیچ کدام از بی ینال های ما بین المللی نیست. این یک خلاء است، چون استعدادها در بی ینال ها هستند که کشف می شوند. بی ینال ها جایی هستند که رشد هنر را رقم می زنند.امروزه کشورهای منطقه، از نظر توسعه ی هنر خیلی پایین تر از ما هستند، ولی به طور مرتب، هر سال بی ینال برگزار می کنند. بی ینال شارژه، بی ینال استانبول، بی ینال قاهره، بی ینال بیروت و ... ازجمله بی ینال هایی هستند که هر سال در منطقه برگزار می شود.آرت فر تهران و بی ینال بین المللی هنر، ازجمله رویدادهایی است که فضای هنرهای تجسمی کشور به شدت به آن نیاز دارد. البته برگزار نشدن این رویدادها، بهتر از بد برگزار شدن شان است. نبایستی مثل آرت ا پوهای بدی که دارد برگزار می شود، با دست پاچگی سَمبَل کاری کرد. این باعث می شود که کاریکاتوری ضعیف از یک آرت فر یا بی ینال هنر که بیشتر دست مایه ای برای تمس است، برگزار شود. باید زمانی دست به برگزاری چنین رویدادهایی بزنیم که مطمئنیم می توانیم به طور شایسته برگزار کنیم.برگزاری این رویدادها وابسته به دخ ت است یا بدون دخ ت هم برگزار خواهند شد؟نه؛ در کشور ما بدون حمایت ت، هیچ پروژه ی مهمی اجرا نمی شود.ولی شما همیشه گفته اید که حراج تهران مستقل از ت برگزار می شود. ت دخ ی در حراج تهران ندارد و مسئله ی حراج با آرت فر و بی ینال متفاوت است. من احساس می کنم که ت باید در این امر دخ کند. ولی نباید رأساً خود را متکلف به برگزاری آن کند. یعنی نباید ت یا وزارت ارشاد آرت فر تهران یا بی ینال هنری تهران را برگزار کند. ت باید از یک نهاد بخش خصوصی که تحت حمایت و نظارت خودش است، پشتیبانی به عمل بیاورد تا آن ها، این دو رویداد را برگزار کنند. بایستی یک جور مشارکت بین بخش خصوصی و نهادهای هنری و مجموعه ی تی اتفاق بیفتد. نه می شود به طور کامل ت را نادیده گرفت و نه می شود آن را به طور کامل به ت واگذار کرد.نسبت وزارت ارشاد با هنر در ایرانعملکرد وزارت ارشاد و وزرای این چند ساله چگونه بوده است؟تا آنجا که مربوط به حراج تهران و اقتصاد هنر بوده، ما سه اخیر را همیشه حامی اقتصاد هنر دانسته ایم. ولی این کافی نیست. کارهای بسیار دیگری هم وجود دارد که باید انجام داد. مثلاً یکی از کارهایی که تا به حال انجام نشده، این بوده که در صحنه ی بین المللی رویدادهای خوبی داشته باشیم و کارهایمان فقط مختصِ داخل ایران نباشد.آیا این بدنه ت نیست که وزارت ارشاد را هم تحت فشار می گذارد؟بدنه ی ت یعنی وزارت ارشاد.منظور فشارهایی است که ممکن است، از رده هایی بالاتر بر وزارت ارشاد اعمال شود.این فشارها چندان در زمینه ی تجسمی نیست. اگر وزارت ارشاد واقعاً تصمیم بگیرد که در حوزه ی تجسمی کاری انجام دهد، فکر نمی کنم که از نهادهای بالاتر تحت فشار گذاشته شود. ممکن است در حوزه ی موسیقی یا سینما ابعادِ وسیع ، نهادهای دیگر را هم درگیر کند، اما گمان نمی کنم ی برای ب ایی رویدادهای مهم هنرهای تجسمی خلل ایجاد کند.شاید این امر، به این دلیل است که بسیاری از مقامات تی در حوزه ی تجسمی عملاً تخصصی ندارند؛ گیرم تخصص یک فرد عامی را. نسبت حوزه ی تجسمی با دیگر شاخه های حوزه ی هنر، یعنی موسیقی و سینما مثل نسبت تاریخ و جغرافیاست. در حوزه ی تاریخ همه ورود می کنند و نظر می دهند ولی نوبت به جغرافیا که می رسد، هر ی توان بحث و نظر ندارد.چرا؛ تا حدودی همین طور است. تجسمی خیلی حوزه ی تخصصی ای است و در عین حال، در نوکِ پیکان رادیکالیزم اجتماعی قرار ندارد. از طرفی آن گونه که ممکن است سینما با توده های مردم و امواج پوپولیستی سر و کار داشته باشد، حوزه ی تجسمی همیشه به دور از این امواج بوده است. در نتیجه از یک حاشیه ی اطمینان و امنیت نسبی برخوردار است.مافیای تجسمیهمین حاشیه ی اطمینان و امنیت نسبی که شما می گویید باعث نشده است که افکار عمومی چندان در پی اخبار حوزه تجسمی نباشد و یک گروه محدود از این غفلت عمومی استفاده کنند و خود را متر و معیارِ این حوزه قرار دهند و بدین ترتیب مدام صحبت از مافیای تجسمی در میان باشد؟اگر منظور حراج تهران است که ما آن را مرحله به مرحله با مجوز ت برگزار کرده ایم. دانه به دانه ی آثار ما را ت باید تأیید کند. هم چنین وزارت ارشاد همیشه از نمایشگاه ما و حراج بازدید کرده و از چندوچون آن غافل نبوده است. حتی ارشاد از حراج ید کرده است. همه ی مسئولین ارشاد، از شخص ، معاون ، رئیس مرکز هنرهای تجسمی و مسئولین دیگر با ما در تعامل بوده اند و دور از چشم شان نبوده ایم.همه راجع به یک ، یا یک کنسرت موسیقی می توانند نظر بدهند، ولی هر ی قادر نیست راجع به آثاری با زبان پیچیده ی هنری مثل آثار محصص، گریگوریان یا بهجت صدر نظر بدهد. در نتیجه این حوزه، به حوزه ای بسیار تخصصی و الیتی محدود مانده و عده ای بیرونِ گود، چون از تمام مسائل درونی آن آگاه نیستند فکر می کنند که لابد یک سیستمِ تصمیم گیری های ناشناخته ای وجود دارد و احتمالاً واژه ی مناسب دیگری پیدا نمی کنند و از واژه ی مافیا استفاده می کنند که برای من هم خیلی جالب است.هنرمندانی که از حراج سرخورده شدندبا بعضی از هنرمندان که صحبت می کنیم، متوجه می شویم که تمایلی ندارند آثارشان در حراجی وارد شود. آن ها بر این عقیده اند که وقتی اثری وارد حراجی شد، کف آثار برای مثال در رِنجی بالای ۱۰۰میلیون تومان قرار می گیرد، و بدین ترتیب دیگر هر چه نمایشگاه برگزار کنند، ی کاری از آن ها نخواهد ید، چرا که قشر وسیعی از جامعه ، دیگر توان ید آثارشان را نخواهد داشت. درواقع بر این عقیده اند که آثارشان باید بعد از مرگ شان وارد حراجی شود.واقعیت این است که بعضی وقت ها هنرمندانی در حراج تهران شرکت می کنند و حراج قیمت آثارشان را می برد بالا، و به جای اینکه این اتفاق، موجب رونق بازار آثارشان شود، باعث توقف بازار و احیاناً دردسرهایی برایشان می شود. چون بعد از حراج، گالری ها نمی توانند آثار آن هنرمند را به همان قیمتی بفروشند که در حراج فروخته شده و خود هنرمند هم شاید مایل نباشد که قیمت آثارش را بشکند.چنین اتفاقی تا به حال برای هنرمندانی که در حراج تهران شرکت کرده اند، افتاده است؟بله، چندین بار این اتفاق برای هنرمندان ما افتاده است. ما حتی قبل از حراج، به هنرمند تذکر داده ایم که ممکن است در آینده به مشکل برخورد، ولی قبول نکرده است. حالا اسم نمی برم چون ممکن است به ضرر هنرمند تمام شود.تصور کنید کاری در حراجی ۸۰ میلیون تومان فروخته شده ولی الان گالری ۳۰ میلیون هم از هنرمند نمی د. اگر در نمایشگاه قیمت آثارش را ۸۰ میلیون تومان بگذارد کارهایش فروش نمی رود، ۳۰ میلیون هم بگذارد معلوم می شود که آن ۸۰ میلیونِ حراج بی خود بوده است. به خاطر همین است که ما می گوییم هر ی نباید در حراج شرکت کند. حراج همیشه به نفع هنرمند تمام نمی شود؛ به خصوص هنرمندان زنده. هنرمندی که می میرد، آثارش هم دیگر تولید نمی شود. اگر هم قیمت آثارش گران باشد، عده ای دیر یا زود آثارش را می ند. زمان برای هنرمند مرده معنی ندارد. ولی هنرمندِ در قید حیات، مدام دارد کار تولید می کند. این یک ح بلاک شدن بازار را به وجود می آورد. در نتیجه هنرمند می ماند که چه کار باید د. بهتر است که آرام آرام قیمت ها بالا برود. در حراج، این پدیده ی بازار هیجانی است که ناگهان دو سه نفر رقابت می کنند، و قیمت اثر می رود بالا ولی در واقعیت ممکن است قیمت ها این گونه نباشد.البته در حال حاضر، در دنیا هنرمندان زنده ای هم هستند که به رکودهای بالایی دست پیدا کرده اند. به عنوان نمونه، رکورددار فروش آثار هنری در بین هنرمندان زنده، جسپر جانز (هنرمند یی) است که یک اثرش ۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶م. به فروش رسید. این گران ترین اثر هنری در یک حراج رسمی از یک هنرمند زنده بود. هنرمندان زنده ی دیگری هم در دنیا هستند که آثارشان به ده ها برابر رسیده است. در دو سه دهه ی اخیر خیلی از هنرمندانِ هنوز در قید حیاتی بوده اند که قیمت کارهایشان خیلی رفته بالا، و طبیعتاً عده ی معدودی هم می توانند آن آثار را یداری کنند.علیرضا سمیع آذر (2)زیباسازی تهران و مجسمه های شهریمجسمه هایی که دیگر «یادمانی» نیستند و «مفهومی» شده اندشما با فعالیت های اخیر موزه هنرهای معاصر موافق هستید؟من از نزدیک فعالیت های موزه را دنبال نمی کنم. ولی می دانم که الان یک نمایشگاه بسیار خوب از یک هنرمند زنده ی دنیا به نام تونی کرگ در موزه ب است. این نمایشگاه از نمایشگاه های خوبی است که در این سال ها برگزار شده. تونی کرگ، هنرمند معاصر مهمی است و ب ایی نمایشگاهش، حتماً به توسعه ی هنر و توسعه ی آگاهی هنری در داخل کشور کمک می کند. اخیراً دوسالانه مجسمه سازی تهران و همین طور الان هم آثار تونی کرگ در موزه به نمایش درآمده است. آیا نباید شهرداری یا وزارت ارشاد، تلاش کنند که آثار این مجسمه سازان به سطح شهر هم راه پیدا کند؟شهر ما الان پُر از مجسمه شده است. درست است که مجسمه های بد هم جز آن هاست، اما در قیاس با شهر سوت وکوری که یکی دو دهه پیش داشتیم، خیلی وضع بهتر شده و جای قدردانی دارد. بیشترین ستایش من متوجه سازمان زیباسازی شهر تهران است که در یکی دو دهه ی اخیر، فوق العاده عالی عمل کرده است. کاری که این نهاد انجام داده، از شهرداری و تمام نهادهای فرهنگی کشور پیشگام تر بوده است. نقاشی دیواری ها و مجسمه های خیلی خوبی را ما در سطح شهر می بینیم. من می توانم به بعضی از نقاشی دیواری ها یا مجسمه ها ایراد بگیرم، ولی این ایراد در همه جای دیگر دنیا هم وارد است. همین که هنر دارد به سطح زندگی عموم مردم وارد می شود، کار بسیار خوبی است، و تهران از این نظر پیش روترین شهر خاورمیانه است. درحالی که ما در خیلی از ابعاد، نسبت به بسیاری از ای منطقه، مشکلات و مصائب بیشتری داریم. ولی از حیث تعداد مجسمه و نقاشی، تهران با پیشرفته ترین ای دنیا قابل مقایسه است.اتفاق خیلی خوبی که دارد می افتد این است که مجسمه های سطح شهر، کمتر یادمانی و بیشتر مفهمومی هستند. این خیلی عالی است.البته این اتفاق بیشتر در مجسمه ها و نقش برجسته های مترو افتاده است.درست است اما در پارک ها هم قابل مشاهده است. کارها بیشتر ح پابلیک آرت دارند. این شروع یک حرکت بسیار ارزشمند است تا مردم در معرض هنر زندگی کنند. ما در گذشته های دور هم همین طور بودیم. ای تاریخی ما آکنده از هنر بودند.رشد قارچی گالری هادر یکی دوساله ی اخیر، گالری دارهایی سربرداشته اند که بیشتر در پیِ تجارت بوده اند، تا جریان سازی هنر. درواقع نگرانی ها از این جا آب می خورد که مجوزهای وزارت ارشاد به گالری ها -که از یک طرف رونق بازار هنر را موجب شده- باعث شده هر ی به سودای تجارت و تنفس در فضایی که هنری تلقی می شود، به اه ی که چندان هم دغدغه مند نیست، دست پیدا کند.در این رابطه، باید نظارت و کنترل بیشتری از طرف ارشاد روی گالری ها صورت بگیرد. چون این وزارت ارشاد است که مجوزها را صادر کرده است.نباید فکر کنیم که وزارت ارشاد فقط باید مسئول ممیزی باشد. ارشاد باید از جهت کیفیت فعالیت گالری ها هم پیگیری های لازم را انجام دهد. بعضی وقت ها، کارهای غیرحرفه ای در گالری ها اتفاق می افتد. به عنوان نمونه بعضی گالری دارها از هنرمند اجاره می گیرند. این با نصّ ِ صریح آیین نامه ی گالری ها مغایرت دارد. وزارت ارشاد باید این ها را سفت و سخت کنترل کند. گالری سالنِ اجاره که نیست از هنرمند اجاره بگیرد. همین طور بعضی وقت ها گالری ها کمترین تلاش را برای استانداردسازی آثار هنری انجام نمی دهند. بایستی وزارت ارشاد این تذکر ها را بدهد که اگر نمایشگاه ها به طور شایسته ای برگزار نشد، مجوز گالری را لغو کند.آیا ارشاد چنین کاری می کند یا با رشوه کارها فیصله پیدا می کند؟بسیاری از نمایشگاه ها کیفیت ارائه پایینی دارند یا مبادله ی درستی با هنرمند ندارند که ارشاد باید شدیداً روی این امر نظارت کند. در عین حال، گالری های خیلی خوبی در سطح شهر ظهور کرده اند که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است. ما در حال حاضر، یک دو جین گالری خیلی قوی و حرفه ای داریم که در طول سال فعال هستند و کیفیت آثارشان قابل قیاس با منطقه و حتی دنیاست و نباید این را نادیده گرفت. این از مسیر توسعه ی اقتصاد هنر به وجود آمده که گالری داری، امروزه برای صاحبانش درآمدزاست و صرف می کند که چنین هزینه هایی برای ب ایی نمایشگاه صورت بگیرد.فعالیت های اخیردر حال حاضر، مشغول چه کاری هستید؟ من در مؤسسه «ماه مهر» کلاس های آموزشی تاریخ هنر معاصر جهان را دارم. همچنین هفته گذشته، کت تحت عنوان «زایش مدرنیست ایرانی» از من توسط نشر نظر منتشر شد. ولی جلسه ی رونمایی آن احتمالاً یکی دو هفته ی آینده برگزار می شود. این کتاب مجموعه مقالاتی است درمورد آثار هنرمندان مدرنیست ایرانی مثل سهراب سپهری، پرویز تناولی، آیدین آغداشلو، مارکو گریگوریان، بهجت صدر و... . کتاب بیشتر نقد و تحلیل آثار این نسل از هنرمندان است. درواقع مدرنیست های نسل دوم.همین طور است. گفتگو: رضا یاسینی
«شاهین های مبارز» ایرانی که سر از درآوردند/ چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟ +تصاویربه گزارشمجله اینترنتیملکانه،قراردادهای نظامی به عنوان یک بخش ج ناپذیر از تاریخ نیروهای مسلح هر کشور شناخته می شوند که در حوزه های گوناگون منعقد شده و برای دست ی به تجهیزات مورد نیاز به سرانجام می رسند، این پیمان ها می توانند میان مجموعه ساخت تسلیحات (وزارت دفاع یا سازمان های خصوصی) و نیروی عمل کننده داخل یک کشور یا در سطح بین المللی بسته شوند و متعاقب آن، از پیچیدگی های متفاوتی برخوردار باشند.طبیعتا طرفین درگیر در این معاملات یا پیمان ها به جهت رعایت مصالح ملی نهایت تلاش را به کار می بندند تا با بهره گیری از بالاترین سطح کارشناسی، سلامت قرارداد را از همه لحاظ تضمین کنند.در این میان گاهی ممکن است توافق ها به سبب شرایط مختلف اعم از و نظامی به مشکل خورده و ملغی شوند که هر دو طرف درگیر معمولا دچار آسیب فراوان خواهند شد، چراکه کشور خواهان، از دستی به تسلیحات مورد نیاز باز می ماند و کشور فروشنده نیز از مبلغ، اما در برخی موارد این آسیب ها تنها متوجه یک طرف می شود و این دقیقا همان موضوعی است که ما درخصوص پیمان ید جنگنده های f-16 از ، قصد پرداختن به آن را داریم؛ قراردادی که در دوران حکومت پهلوی با ایالات متحده بسته و نهایتا در ت بختیار (آ ین ت ایران پیش از انقلاب) درست در روزهای پایانی عمر این ت لغو شد که علاوه بر ضربات سنگین و جبران ناپذیر به شاکله نیروهای مسلح، موجب از دست رفتن سرمایه های ملی بسیاری گردید.ما در این نوشتار، به طور خاص به داستان قرارداد جنگنده های f-16 ایران اشاره خواهیم کرد تا در گذر تاریخ به فراموشی س نشود.* ید از غرب؛ بازی دوسر بردپیش از انقلاب ی، حکومت شاهنشاهی با سرلوحه قراردادن ید نسل جدید تسلیحات پیشرفته نظامی از کشورهای مختلف، سعی بر این داشت تا خود را به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای اثبات کرده و از سوی دیگر به جهت حفظ منافع بلوک غرب در خاورمیانه و ایجاد سپر دفاعی در برابر شوروی نقش به سزای خود را ایفا کند.این یدها که بعد اثر مثبت خود را در جنگ 8 ساله نیز نشان داد، با صرف هزینه های بالایی همراه بود و منبع خوبی برای تامین درآمد قدرت های بزرگ به شمار می رفت خصوصا آنکه با ین «نی ون» عملا دست کشورمان برای ید هر سلاحی [جز تسلیحات کشتار جمعی] باز گذاشته شده بود و به سبب درآمدهای بالای نفتی دهه 50 خورشیدی، ایالات متحده در نظر داشت تا به جای کمک دفاعی به متحد اول منطقه ای خود در خاورمیانه، با بهره گیری از سود سرشار فروش تسلیحات به ایران، حجم مالی بالایی را روانه مجموعه های اسلحه سازی خود کند و متقابلا کشورمان نیز به سبب تهدیدات روزافزون بلوک شرق در منطقه و همچنین همسایه خطرناک خود «عراق»، از چنین روندی راضی به نظر می رسید، این موضوعات سبب انعقاد قراردادهای بسیاری گشت که در حوزه های مختلف زمینی، هوایی و دریایی منجر به ورود نسل جدیدی از انواع تسلیحات پیشرفته و به روز گردید که البته صرفا منحصر به نبود و گستره وسیعی از کشورهای غربی را شامل می شد.* سرمایه هایی که دود شداما این روند ید که برخی با پرداخت پول کامل و برخی اقساط همراه بود، در نهایت دچار مشکلاتی شد. حجم وسیعی از این قراردادها با ارزش نزدیک به 15 میلیارد دلار لغو شد و این اتفاق، علاوه بر ضربه سنگین به ساختار نظامی کشور، به سبب لغو از سوی ایران، به صورت عمده موجب از دست رفتن سرمایه های مادی فراوانی شد که حجم عمده ای از آن هیچگاه به کشورمان بازنگشت و برای همیشه بلوکه ماند.* همه آنچه ت بختیار و بازرگان لغو داز جمله قراردادهایی که در روزهای پایانی حکومت بختیار [به عنوان آ ین ت در حکومت پهلوی] و البته ماه های ابت ت موقت بازرگان [پس از انقلاب] لغو شد، می توان به قرار داد ید 160 فروند جنگنده f-16، هفت فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد (آوا ) e-3، شانزده فروند جنگنده شناسایی rf-4 و تعداد 32 فروند جنگنده رزمی f-4، چهار فروند ناوشکن کلاس کوروش (کلاس اسپروونس)، نزدیک به 1000 عراده تانک شیر ایران (چلنجر)، نفربرهای b.m.p، بالگردهای بل 214 اس تی، سه فروند زیردریایی کلاس ه (تانگ)، تعداد مختلفی از انواع موشک های هوا به هوا، هوا به سطح، ضدزره و… اشاره کرد که البته به این موارد باید تحویل ناقص برخی از یدها همچون بالگردهای شینوک و سی کینگ، ناوچه های موشک انداز کلاس کمان و انواع تسلیحات توپخانه را اضافه کرد حال آنکه برخی از قراردادها در حوزه ارتقا و روزآمدسازی تجهیزات همچون پروژه شنود ibex نیز رها شد و روند تامین قطعات یدکی مورد نیاز نیز بر هم خورد، ضمن آنکه مذاکرات برای ید برخی تسلیحات جدید نظیر شناورهای سنگین و هواپیماهای f و تعداد بیشتری از هواپیماهای f-14 به فراموشی س شد و تمامی این رخدادها به صورت پلکانی و یک به یک با تحت شعاع قراردادن توان دفاعی، تضعیف بنیه ملی را در پی داشت که بعدا این بی نظمی ها اثرات خود را در آغاز جنگ 8 ساله نشان داد و موجب مشکلات فراوانی شد.مواردی که در بالا ذکر شد، قطره ای است از دریای بیکران سرمایه ملی که به سبب بی تدبیری و جو ناشی از شرایط انقلاب در بازه زمانی کوتاه و با تفکرات مختلف اعم از کاهش یدها برای جلوگیری از انقلاب تا عدم نیاز به انجام گرفت و ضرر آن دامن گیر کشور شد.به همین علت است که امروز تنها امکان پیگیری و بازپس گیری مبالغ برخی از این سفارش ها -که از سوی طرف مقابل لغو شده- ممکن است و اندک قراردادهایی که ترکش لغو پیمان های نظامی به آنها برخورد نکرد، بعدها در طی جنگ تحمیلی -هرچند ناقص- تحویل کشورمان شد.همانطور که در بالا نیز گفته شد، ما در این گزارش تنها به یکی از این قراردادها خواهیم پرداخت؛ قرار داد ید f-16 و شاهین هایی که هرچند در ابتدا برای ایران تولید شدند، اما در نهایت سر از جای دیگر درآوردند…* «شاهین» چطور متولد شدجنگنده بمب افکن f-16 ساخت شرکت «جنرال داینامی » -بعدا لاکهید مارتین- (به انگلیسی general dynamics f-16 fighting falcon) و با عنوان «فایتینگ فالکن» (شاهین مبارز)، محصول دهه 70 میلادی صنایع هوایی ایالات متحده است که با هدف طراحی یک هواپیمای سبک، ساده و ارزان قیمت جهت خدمت در تعداد بالا در نیروی هوایی کشور سازنده و همچنین صادرات متولد شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16b ساخته شده توسط شرکت جنرال داینامی جهت تست های پروازی این جنگنده در اصل حاصل تفکرات جنگ ویتنام و کره بود که نیاز به یک هواپیمای توانمند در عرصه دفاع هوایی و اجرای عملیات های رهگیری با توانایی مانور بالا، قدرت رانش به وزن بیشتر، وزن سبک تر جهت چابکی مناسب، دید بهتر خلبان و بهره گیری از تسلیحات پیشرفته جهت مقابله با هواگردهای شوروی را بیش از پیش نشان می داد.این پرنده جدید، به سبب قیمت متناسب آن می توانست در تعداد بالایی تحویل نیروی هوایی شود.در آن زمان، ایالات متحده جنگنده f-4 (فانتوم) را در اختیار داشت که اگرچه برای اجرای عملیات های مختلف هوا به هوا و هوا به سطح مناسب بود، اما نمی توانست سطح انتظارات را در درگیری های هوایی با نسل جدید هواپیماهای بلوک شرق -که به زودی وارد عرصه نبرد می شدند- برآورده کند و از سوی دیگر تولد جنگنده مکدانل داگلاس f-15 (ایگل) نیز به سبب قیمت بالا و به طبع محدودیت در به خدمت گیری، پوشش دهنده همه نیازها نبود، لذا طرحی برای ساخت جنگنده نسل جدید از هواگردهای شکاری سبک و با توانایی بالا در صنایع هوایی این کشور شکل گرفت که منجر به ارائه دو پیش نمونه تحت عنوان yf-16 فالکن از شرکت «جنرال داینامی » و yf-17 کبرا از شرکت «نورثروپ» در سال 1972 گردید که نهایتا f-16 پیروز این میدان شد و هواپیمای دیگر با تغییراتی، بستر نسل جدید هواگردهای ناونشین ایالات متحده با نام f/a گردید که تا به امروز در خدمت قرار دارند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟پرواز yf-16 فالکن و yf-17 کبرا/ این دو جنگنده پروژه های معرفی شده جهت به خدمت گیری نسل جدید رهگیر سبک نیروی هوایی بودند که نهایتا f-16 پیروز میدان شداولین پرواز هواپیمای f-16 در تاریخ 13 دسامبر 1973 و در پایگاه هوایی ادواردز واقع در کالیفرنیا به وقوع پیوست و اگرچه کمی بعد، سانحه ای برای یکی از پیش نمونه ها رخ داد، ولی این اتفاق منجر به ایجاد مشکلات اساسی در روند تصمیم گیری نیروی هوایی نشد و نهایتا در ماه های پایانی سال 1974، جنگنده f-16 دیوار صوتی را در یک پرواز تمرینی ش ت و رسما آمادگی خود را برای ورود به خدمت اعلام کرد.جنگنده f-16 یک هواپیمای تک سرنشین (در نمونه رزمی) مافوق صوت است که از یک دستگاه پیشرانه توربوفن جنرال الکتریک f110-ge-129 یا پرت اند ویتنی f100-pw-200 بنا بر نمونه های تحویلی (اینجا مدل c جنگنده) با مصرف سوخت معقول نیرو می گیرد که به آن توانایی دستی به سرعت حداکثری 1.2 برابر صوت در سطح دریا و 2 برابر صوت در ارتفاع را می دهد، ضمن آنکه این موتور توانایی رساندن هواپیما تا حداکثر ارتفاع 50 هزار پایی را داراست.f-16 که اساسا برای رهگیری هوایی در روز متولد شده بود، در حال حاضر قابلیت اجرای تمامی عملیات ها اعم از هوا به هوا، هوا به سطح و جنگ الکترونیک را در تمامی شرایط آب و هوایی شبانه روز داراست و با تعداد تولید 4500 فروند از سال 1976 تا به امروز، بیشترین هواپیمای ساخته شده بلوک غرب پس ازفانتوم و بعد از جنگ جهانی محسوب شده و در حال حاضر بیشترین نمونه تحت خدمت در جهان است به گونه ای که 15% جنگنده های عملیاتی فعلی در سرتاسر کره خاکی را فایتینگ فالکن ها تشکیل می دهند.* مشخصات فنیf-16 از نظر ظاهری 15.06 طول، 9.96 عرض بال و 4.88 متر ارتفاع از سطح زمین دارد که می تواند با حداکثر حجم سوخت درونی و همچنین مخازن بیرونی به برد انتقالی 4220 کیلومتر دست یابد حال آنکه شعاع عملیاتی آن با 1000 پوند سلاح و بدون مخازن سوخت خارجی به 550 کیلومتر می رسد همچنین توانایی سوخت گیری هوایی را نیز دارد.«شاهین مبارز» در کنار بهره گیری از مسلسل ام 61 ولکان، از 11 آویزگاه حمل تسلیحات در بخش زیرین بدنه، بال ها و نوک بهره می گیرد که بر روی آنها می توان انواع موشک های هوا به هوای هدایت حرارتی و راداری شامل ایم 9 سایدوایندر، ایم 7 اسپارو، ایم 120 امرام، آی آر آی اس-تی یا موشک های خانواده پیتون ی را حمل کند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16d نیروی هوایی ایالات متحده مجهز موشک هوا به هوای «امرام»در بحث تسلیحات هوا به سطح، انواع بمب های سقوط آزاد خانواده مارک، هدایت شونده لیزری پیووی، هدایت اپتیکی، هدایت ای jdam، بمب های دورایستا و حتی تسلیحات هسته ای (صرفا برای ایالات متحده) قابل نصب است که به این موارد می توان راکت اندازها و موشک های هوا به سطح ازجمله ماوریک، ها ون، هارم و پنگوئن و انواع کروزهای دورایستا توسعه داده توسط کشورهای دارنده جنگنده را برای عملیات های ضدزمینی، ضدکشتی و ضد رادار افزود.f-16 برای درگیری های نزدیک هوایی از یک آسمانه (کانوپی) حب شکل با دید بی نظیر 360 درجه بهره می برد که در بین تمام جنگنده های ساخت غرب ممتاز است.این آسمانه به نحوی طراحی شده که با خاصیت ارگانومیک داخل ک ن هماهنگ است تا خلبان بیشترین آرامش را در شرایط عملیاتی داشته باشد ضمن آنکه بهره گیری از فناوری fly-by-wire جهت هدایت برای نخستین بار در میان جنگنده های جهان که در کنار پایداری مناسب (اصطلاحا پایداری منفی) جنگنده مانو ذیری بالایی را موجب می گردد از این هواپیما اصطلاحا اسب کاری ساخته است که می تواند با هزینه تعمیراتی پایین و ساعت پروازی بالا در کنار نگهداری ساده و فاصله بین پروازهای کم آن را برای عملیات در هر شرایطی آماده سازد.ساختار حفاظتی جنگنده با بهره گیری از انواع غلاف های جنگ الکترونیک پیشرفته و هدف گذاری تسلیحات در تمام شرایط آب و هوایی به همراه رهاکننده های چف و فلیر (شراره و باریکه) به آن قابلیت نفوذ در سنگین ترین شرایط رزمی و همچنین مختل از اغت ات الکترونیکی را می دهد.رادار این هواپیما در نسل جدید از نوع آرایه فازی است که علاوه بر توانایی بالا در شناسایی اه هوایی (شناسایی 10 هدف) قابلیت دید به پایین جهت انجام یت های هوا به سطح و بهره گیری در عملیات های ضد کشتی را داراست ضمن آنکه با توانایی نقشه برداری از سطح زمین و هماهنگی با ناوبری ای جهت پروازهای ارتفاع پایین، ایمن و عمقی، خلبان را در اجرای یت توانمند می سازد که به این موارد باید قابلیت بهره گیری از انواع تسلیحات همچون موشک های هدایت راداری فراتر از میدان دید یا سلاح های هماهنگ با غلاف های هدف گذاری روز و شب را افزود.ساختار بدنه هواپیما از جنس آلیاژ آلومینیوم به طور خاص و همچنین استیل و تیتانیوم است که با آیرودینامیک فوق العاده، توانایی مانو ذیری بی نظیری را در محدوده +9 جی تا -4.5 جی (شتاب گرانش) و پرواز در زوایای حمله بالا را می دهد که این مورد محقق نمی شود مگر با بهره گیری از موتور قدرتمند با توانایی رانش به وزن بالا و همچنین شکل سازه ای «فایتینگ فالکن» به گونه ای که در میان خلبانان آن رسم بر این است که می گویند: «شما با هواپیما پرواز نمی کنید بلکه هواپیما با شما پرواز می کند.»ک ن جنگنده نیز علاوه بر شرایط مناسب برای خلبان از حداقل نشان دهنده ها و بهره گیری از نمایشگرهای کریستال مایع (mfd) جهت آرامش روانی و یک نمایشگر سر بالا (hud)، قابلیت بهره گیری از کلاه های هوشمند خلبان و سامانه های دید در شب به همراه اهرم هدایتی مناسب بهره می گیرد و در شرایط اضطراری نیز صندلی پرتاب شونده صفر–صفر «مارتین بیکر»، امنیت خلبان را تامین کرده و آن را نجات می دهد.علاوه بر این موارد، طراحی بخش بال و دم، ساختار مناسب بدنه جهت عبور هوا، چتر کُندساز و ارابه فرود قدرتمند، از دیگر ویژگی های این هواگرد است.* ایران؛ اولین خواهان «شاهین مبارز»f-16 به سبب قیمت مناسب و قابلیت نگهداری عالی، به خدمت کشورهای مختلف جهان ازجمله بحرین، بلژیک، شیلی، دانمارک، مصر، یونان، ، اندونزی، عراق، اردن، مراکش، هلند، نروژ، عمان، پا تان، لهستان، پرتغال، رومانی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، ترکیه، امارات و ونزوئلا در آمده است ضمن آنکه پیشتر به عنوان اجاره در خدمت نیروی هوایی ایتالیا بوده و در کشور سازنده نیز علاوه بر خدمت رزمی، در تیم آکروجت (نمایش پروازی) «تاندربرد» نیز پرواز می کند و حتی برنامه ای برای فعالیت در نیروی دریایی نیز وجود داشت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟تیم نمایش پروازی thunderbirds که از جنگنده های f-16 بهره می گیرد«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16c نیروی هوایی یونانجنگنده f-16e بلاک 60 نیروی هوایی امارات که مخازن سوخت تطبیقی طرفین بدنه و برخی تفاوت های ظاهری در آن مشخص است.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16e بلاک 60 نیروی هوایی امارات که مخازن سوخت تطبیقی طرفین بدنه و برخی تفاوت های ظاهری در آن مشخص است«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16d نیروی هوایی شیلیاین جنگنده همچنین حداقل 10 مدل گوناگون و بلاک های مختلف را به خود دیده که شامل نسخه دو ک ن آموزشی (با توانایی رزمی) نیز شده و برخی کشورها نمونه های مختص به خود را تحویل گرفته اند از جمله آنکه امارات نسل جدید این هواپیما را در بلاک 60 و از نمونه f-16e یداری نموده است که از مخازن سوخت تطبیقی جهت افزایش برد در کنار بدنه و از نسل جدید رادار و سامانه های هدفگذاری بهره می گیرد یا رژیم صهیونیستی نیز نمونه f-16i را با ویژگی های مورد نیاز و بنا بر توان تاسیسات هوایی داخلی خود تغییر داده است.این جنگنده که حتی نمونه های هدف هوایی را جهت بهره گیری برای تست سامانه های پ ندی و موشکی دارد، با جنگنده روسی mig-29/35 (فالکروم) و mirage 2000 در یک کلاس است که بارها هریک در رقابت گوناگون جهت فروش به دیگر کشورها شرکت جسته اند.f-16 علاوه بر این موارد، به عنوان بستری برای ساخت بومی جنگنده همچون نمونه میتسوبیشی اف 2 در ژاپن بوده است.از فعالیت های رزمی این هواپیما نیز به صورت کوتاه می توان به حضور در عملیات طوفان صحرا (جنگ اول خلیج فارس)، جنگ عراق و افغانستان، جنگ اعراب و ، تقابل های مرزی بین ترکیه و یونان، پرواز بر فراز مناطق ممنوعه عراق و لیبی، دفاع هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جنگ کوزوو، جنگ ، درگیری های بین هند و پا تان و مبارزه با شورشیان در ی لاتین اشاره کرد که در آ ین نمونه، یک فروند از جنگنده های پیشرفته f-16i رژیم صهیونیستی ملقب به sufa یا طوفان توسط سامانه پ ند هوایی سام 5 سرنگون شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟جنگنده f-16i ملقب به «سوفا» متعلق به رژیم صهیونیستی که مطابق با نیازهای این رژیم توسط صنایع داخلی iai تغییر و ارتقا یافته استدر میان همه این کشورها، «ایران» نیز خواهان در اختیار گرفتن f-16 بود و ازجمله اولین یداران آن به حساب می آمد.در ادامه به ماجرای انعقاد قرارداد، دلایل ید و نهایتا لغو پیمان ید این جنگنده م ن ایران و خواهیم پرداخت.* شاهین های فراموش شدهبا آغاز دهه 50 شمسی و در پی افزایش قیمت نفت، درآمد سرشار مالی به خزانه کشورمان وارد شد و در همین زمان نوعی بازی تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه شکل گرفت که کشورهای متحد ناتو (بلوک غرب) و کشورهای حامی شوروی (بلوک شرق) را در مقابل یکدیگر قرار داد.در این میان شاه ایران با هدف تبدیل کشور به یک قدرت مطلق منطقه ای و ایستادگی در برابر تفکرات کمونیستی و پان عربیسم، یدهای بسیاری را از کشورهای مختلف آغاز کرد تا جایی که حتی متحدان غربی نیز از اه اصلی حکومت پهلوی و تهیه این حجم از تسلیحات پیشرفته متعجب شدند.متعاقب این اتفاقات نیروی هوایی، برنامه عظیمی را در جهت روزآمدسازی خود دنبال می کرد که یکی از اجزای آن به خدمت گیری نسل جدید هواپیماهای رهگیر یعنی f-16 بود.ایران اولین سفارش دهنده خارجی این هواپیما بود که به تازگی در رقابت با جنگنده سبک نیروی هوایی ایالات متحده پیروز گشته بود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟نخستین فروند از هواپیمای f-16 تولیدی منقش به پرچم کشورهای یدار/ ایران به عنوان نخستین یدار خارجی اولین پرچم از راست قرار دارد* بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ ایراناین برنامه نوسازی برای نیروی هوایی نخست منجر به ید هواپیماهای رهگیر f-14 (تامکت) گردید که تنها در ایران و کشور سازنده خدمت کرد.سپس با هدف جایگزینی جنگنده های سبک f-5 (تایگر) برنامه ید f-16 (فایتینگ فالکن) از در نظر گرفته شد و نهایتا جهت افزایش توان هوایی و حضور در مناطق دریایی بنا بود تا نسخه زمین پایه هواگرد در حال توسعه f با نام f l (هورنت) یداری شود که البته سنای با این مورد به شدت مخالفت کرد، اما در نهایت پس از ارسال درخواست ایران مبنی بر خواست خود و موافقت مجلس سنای ، در تاریخ 27 اکتبر 1976 (5 آبان 1355) قراردادی با نام peace zebra به ارزش 3.4 میلیارد دلار جهت یداری 160 فروند جنگنده f-16 از نوع تک سرنشین رزمی a و دو سرنشین آموزشی b از بلاک 5 و 10 بین ایران و منعقد شد که به موجب آن تحویل این هواپیماها از زمستان 1358 و با یک فروند در ماه آغاز و نهایتا با افزایش به 4 فروند در ماه در پاییز سال 1362 به پایان می رسید.این بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ ایران تا آن زمان و به صورت یکجا بود و جهت اجرای این برنامه، جمع کثیری از خلبانان و متخصصان زمینی برای آموزش به اعزام شدند و برخی از تجهیزات لازم شامل دستگاه های تست موتور، راه اندازهای زمینی، موشک های هوا به هوای سایدوایندر l و مقداری از قطعات یدکی وارد ایران شد، ضمن آنکه شماره سریال 0308-78 تا 0467-78 در ساختار نیروی هوایی ایالات متحده برای این هواپیماها در نظر گرفته شد و تا زمان وقوع انقلاب، 55 فروند از این هواپیماها از نوع f-16a رزمی (بلاک 5 و 10) [ 47 فروند] و f-16b آموزشی (بلاک 5) [8 فروند] یا در مراحل پایانی ساخت و تست خود قرار داشتند و یا در خط تولید به سر می بردند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟بازدید از جنگنده فایتینگ فالکن توسط تیمسار حبیب الله خامنه فرمانده ستاد تاکتیکی شیراز و مسئول ید هواپیماهای f-16 به همراه جمعی از فرماندهان نظامی در طبق برنامه، قرار بود تا این 160 فروند جنگنده با مرکزیت پایگاه هشتم شکاری اصفهان و سپس پایگاه پنجم شکاری امیدیه خدمت خود را آغاز کنند و با پایان فعالیت جنگنده های f-5 (تایگر) و تبدیل شدن آنها به هواگردهای آموزشی، کم کم در سایر پایگاه های دارنده تایگر خدمت کنند.از سوی دیگر با روند آغاز یا رو به رشد ساخت پایگاه های شرقی همچون بیرجند و زاهدان، بنا بود تا بخش دیگری از این هواپیماها که در ید بعدی قرار داشت، در این مناطق حساس نقش سپر دفاعی را در مقابل نیروهای شوروی حاضر در افغانستان ایفا کنند.به همین منظور، در مرداد 57 ایران از خواست خود برای ید 140 فروند دیگر از این هواپیما برداشت به این شرط که آنها را در مراکز هواپیماسازی ایران (هسا) واقع در شاهین شهر اصفهان مونتاژ کند و اندکی بعد نیز به تامین کننده منطقه ای این هواپیما [به جهت ارز آوری] تبدیل شود که به دلیل شرایط کشور در سال منتهی به انقلاب ی هیچ گاه به سرانجام نرسید و قرارداد در حد همان 160 فروند باقی ماند و تفکر مونتاژ هواپیما و تامین منطقه ای برای دیگر کشورها نیز به شرکت آسالسان ترکیه رسید.f-16های ایرانی از رادار وستینگهاوس an/apg-66 بهره می بردند و از نظر حمل تسلیحات می توانستند موشک های هوا به هوای هدایت حرارتی نسل جدید aim-9l سایندوایندر را حمل کنند، ضمن آنکه جهت یت های هوا به زمین، توانایی رهاسازی انواع بمب های سقوط آزاد و بمب های لیزری با بهره گیری از غلاف مربوطه هدفگذاری را در کنار شلیک موشک های هوا به سطح agm-65 ماوریک را داشتند.این هواپیماها می توانستند در غالب شرایط آب و هوایی و به صورت محدود شبانه نقش ایفا کنند. آنها همچنین توانایی سوخت گیری هوایی جهت افزایش برد را داشتند، ضمن آنکه طبق قرارداد، اگر هریک از طرفین آن را لغو می د پول پرداختی عینا بلوکه شده (برای فروشنده) یا به یدار بازمی گشت.همچنین جهت پشتیبانی مناسب از این ناوگان عظیم و بهینه سازی ها در گذر زمان، بندهای لازم پیش بینی شده بود تا طرف یی همواره م م به تامین نیازهای جنگنده های f-16 در کنار ارائه بسته های ارتقاء روزآمد باشد.اما شرایط در نهایت به آن شکل که باید، پیش نرفت و حتی یک فروند از این جنگنده ها وارد کشورمان نشد و هرآنچه ساخته شده بود به یدار دیگری تحویل داده شد.آموزش کرو پروازی و زمینی به صورت نیمه کاره رها گردید و اندک تجهیزات وارد شده نیز به کشوری دیگر فروخته یا به حال خود رها شد.اما چرا این اتفاق افتاد و چطور چنین رخداد هولناکی گریبان گیر کشورمان شد که منجر به از دست رفتن تمامی پیش پرداخت های این قرارداد گردید؟* قراردادهایی که مثل آب خوردن دود می شونددر ماه های منتهی به انقلاب ی، همه چیز تحت شعاع قرار گرفت که از جمله آن می توان به قراردادهای نظامی گسترده ایران با سایر کشورها اشاره کرد منتهی در تمامی این زمان ها به جز روزهای پایانی حکومت پهلوی، غالب سران و نظامی بر اجرای دقیق یدهای تسلیحاتی اتفاق نظر داشتند، اما این روند تداوم چندانی نیافت.چرا که در نیمه بهمن ماه 1357، ت با در نظر گرفتن شرایط ایران ازجمله ناپایداری های ، امکان عدم تامین مادی به سبب اعتصاب های گسترده شرکت نفت و برهم خوردن روند ارسال پرداخت های قرارداد و نهایتا احساس خطر از به کارگیری این سلاح های پیشرفته در حکومتی متضاد سیاست های ایالات متحده، خواهان کاهش یا لغو برخی از مفاد آن بود و جیمی کارتر رییس جمهور وقت ، خود یکی از اصلی ترین موافقان این تصمیم به شمار می رفت.* لغو قراردادها؛ آ ین اقدام ت بختیاردر این سو اما به دلیل فشار روزافزون نیروهای انقل و همچنین برخی مذاکرات ، ت بختیار به جهت دادن امتیاز، خارج شدن از مخمصه موجود و همچنین کاهش تنش ها، با هدف بیان توجه به دیدگاه های عمومی مبنی بر ج کمتر درآمدهای نفتی در راه ید اسلحه، تصمیم به لغو و کاهش برخی از قراردادها در قامت ت رسمی و وقت ایران گرفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟سندی از لغو قرارداد ید هواپیماهای f-16، آوا ایی 3 و rf-4 در 14 بهمن ماه 1357 بین ت وقت ایران و در تهران
به این منظور در تاریخ 14 بهمن 1357 (یک روز پیش از تشکیل ت موقت ایران) و مطابق با سوم فوریه 1979 در تهران، نشستی بین مقامات ت ایران و ت برگزار شد که به موجب آن، قرارداد ید 160 فروند هواپیمای f-16، هفت فروند هواپیمای آوا e-3a و 16 فروند جنگنده شناسایی rf-4e با تمامی جزییات و تجهیزات به طور کامل لغو و سایر موارد از جمله موشک های هوا به هوا، ضدکشتی، هوا به سطح، انواع تسلیحات توپخانه ای و ضدزره، در کنار ناوهای کلاس کوروش و زیردریایی های کلاس ه کاهش محسوسی پیدا کرد.در این بخش از سند، به ادامه مذاکرات پیش از 24 جولای 1979 اشاره دارد که مطابق با تابستان 1358 می شوداین اقدام که به سبب استقرار ت بختیار به عنوان حکومت قانونی ایران ثبت گردید، موجب از دست رفتن دارایی های فراوانی از جمله تمامی پرداخت های کامل یا پیش پرداخت ها مطابق قراردادهای پیشین شد و عملا آسیب فراوانی را به کشور وارد کرد اما این تمام ماجرا نبود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟امضا قرارداد بین طرف یی و ایرانی/ تاریخ شمسی 14 بهمن ماه 1357 به وضوح مشخص است* خسارت چند میلیارد دلاری با یک تصمیمپس از استقرار ت موقت [بازرگان] و با هدف انقل گری، شعار تعطیلی سر داده شد و از این روی باقی قراردادها نیز با تفکر اینکه نیازی به آنها نیست و ما با ی سر جنگ نداریم، لغو یا به حال خود رها شد تا جایی که «سپهبد آذربرزین» از فرماندهان نیروی هوایی در زمان رژیم پهلوی و نخستین فرمانده نیروی هوایی ایران در کتاب خاطرات خود با نام «فرماندهی و نافرمانی»، در خصوص قراردادهای باقی مانده از حکومت پهلوی می نویسد:«مدتی پیش از انقلاب آمده بودند یک ماده به قراردادها اضافه کرده بودند که اگر یکی از طرفین، این قرارداد را کنسل کند، اگر ایران باشد، مبلغ پیش پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می رود و اگر ت زیر قرارداد بزند، باید معادل مبلغی که ما پیش پرداخت کرده ایم روی آن پول بگذارد و به ما پس دهد.این قرارداد را نوشتیم و همه هم گفتند که عادلانه است، دو طرفه است. اما نمی دانستند که ما در مملکتمان آدم هایی داریم که کارهایی می کنند که بقیه نمی فهمند.چهارمین روز نخست ی بازرگان بود، من را هم دعوت به کار کرده بود که ضمن اینکه فرمانده نیروی هوایی باشم، مشاور عالی نخست در امور دفاع و امنیت ملی هم باشم.صبح داشتم می رفتم اداره، دیدم که یزدی در رادیو اعلام کرد که ت ایران تمام قراردادهایش را با ت فسخ کرد.بقیه که می شنوند چیزی نمی گویند و می گویند بارک الله! اینها نمی دانند که چه خبر شده، نخست هم نمی داند چه شده، هیچ نمی دانست.تلفن را برداشتم و به بازرگان گفتم که شما خبر را شنیدی؟ گفت چه خبر؟ گفتم الان یزدی اعلام کرد که ت ایران یک طرفه قراردادهایش را با فسخ کرد.گفتم این مسئله فقط در مورد نیروی هوایی نزدیک به 10 میلیارد دلار خسارت می شود. حالا من در مورد نیروی زمینی و بقیه نمی دانم. گفت: بیا اینجا.رفتم سراغش، نشستم و کاغذ گذاشتم و قرارداد رو توضیح دادم که اگر یک طرفه فسخ شود، کل پولی که داده ایم بدون بازگشت، به یی ها می رسد.تلفن کرد به یزدی گفت: آقا این چی بوده؟ من ن تی نخست م، من باید این اعلامیه رو بدانم یا نه؟ خلاصه نمی دانم بین اینها چه گذشت که گوشی را گذاشت زمین.بازرگان رفت پیش [ ] ، به من هم گفت اینجا باش تا من برگردم. رفت و ماجرا را به [ ] گفت. [ ] هم گفت بگو حرفش را پس بگیرد.او هم نمی دانست که چه شده. آمد در دفتر من را صدا کرد و گفت آذربرزین یک افسر که در مورد این قرارداد مطلع باشد را بفرست برود پیش یزدی.«صفیری» که الان در واشنگتن است یکی از افسرهای عالی فنی مان بود که رئیس بسیاری از پروژه ها بود. به او گفتم که شما با یزدی برو آنجا. او مذاکراتی می کند، شما هم شرکت کنید. مسئله را به او گفتم. رفت آنجا و به فاصله 24 ساعت به من تلفن کرد. گفت این یزدی می رود درون اتاق، من را بیرون می نشاند، من داخل اتاق نمی روم، بنابراین کاری از دست من برنمی آید!به بازرگان گفتم و او را برگرداندم. یزدی رفت آنجا، حرفش را هم نتوانست پس بگیرد و با کمال رشادت پول ها را به باد داد.»[توضیح: ابراهیم یزدی در ت موقت ابتدا معاون نخست و سپس امور خارجه شد]اندکی بعد، ابراهیم یزدی به این صحبت ها واکنش نشان داد و با استناد به متن قرارداد 14 بهمن ماه 1357، آن را فاقد وجاهت قانونی دانست اما بنا بر خاطرات «برژینسکی» [مذاکره کنندگان یی حاضر در الجزایر با ت موقت و پیش از تسخیر سفارت در تهران] به نظر می رسد که مقامات این کشور از احترام به قراردادهای فروش تسلیحات سخن گفته اند، اما با تمامی این تفاسیر و توجه به رخ دادن این اتفاق در حکومت قبلی، احتمالا با مذاکرات امکان تغییر متن قرارداد وجود داشت خصوصا آنکه در ادامه همین تفاهمنامه ذکر شده است که طرفین در جولای 1979 جهت مذاکره دقیق با یکدیگر دیدار می کنند و همین موارد می توانست به توضیحی به جهت آنکه رخدادهای سابق در حکومت قبلی به ضرر منافع ملی ایران تمام شده و بار دیگر باید بازبینی شود به نتیجه بهتری منجر شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه با افتخار از لغو باقی قراردادها سخن به زبان آمد تا جایی که ابراهیم یزدی در مصاحبه ای از تمایل ایران به بازپس فرستادن جنگنده های f-14 به سبب هزینه بالای آنها صحبت کرده است! که البته مورد مخالفت شدید مقامات وقت قرار گرفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟گزارش تایمز از ابراهیم یزدی وقت امورخارجه در آگوست 1979 که در بند اول صحبت های خود از علاقه به بازپس دادن جنگنده های f-14 سخن می گویداین گونه رخدادها که تقریبا در اکثریت موارد از سوی مقامات کشورمان صورت گرفت عملا دست ایران را در جهت بازپس گیری سرمایه های داده شد بست و اگرچه به احتمال بالا نیز از تحویل تجهیزات یداری شده به ما سرباز می زد اما حداقل امکان شکایت و پیگیری در مجامع بین المللی وجود داشت.ضمنا در خصوص سایر کشورها، در صورت عدم لغو، امکان پیگیری وجود داشت و نمونه بارز آن دنبال غرامت تسلیحاتی از بریتانیا است که توسط این کشور تحویل نشد و یا حداقل ممکن بود در گذر زمان همچو تحویل ناقص برخی محموله های نظامی در میانه جنگ به کشورمان برسد.حکایت لغو قراردادهای نظامی که با عنوان دادن امتیاز جهت جلوگیری از انقلاب ی یا ظاهری انقل گری اما با نتیجه ضربه به ساختار و تمامیت ارضی کشور، بدون هیچ تفکر صحیحی و بدون برنامه درست -که در مقطعی چند ماهه صورت پذیرفت و احتمالا هیچگاه از ماهیت دقیق برخی فرازهای آن مطلع نخواهیم شد- جز خیانت آشکار نمی تواند چیز دیگری باشد.* به نام ایران، به کام پس از لغو قرارداد f-16ها توسط ایران، قیمت تمام شده برای هر فروند از هواپیماها برای شرکت جنرال داینامی بالا رفت و این مجموعه تحت فشار بالایی قرار گرفت، اما از سوی دیگر بنا بر قرارداد peace marble i بین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در سال 1978 (1357) بنا بود تا 75 فروند از جنگنده های f-16 تحویل این رژیم شود، لذا بلافاصله 55 فروند هواپیمای تولیدی برای ایران که مراحل پایانی ساخت خود را می گذراندند -یا در خط تولید قرار داشتند- یداری جدید پیدا کرده و آماده ارسال به سرزمین های ی شدند و کمی بعد نخستین فروند از آنان در تیر ماه 1359 در پایگاه هوایی «رامتا دیوید» به زمین نشست.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟اولین جنگنده f-16 سفارش ایران که به نیروی هوایی واگذار شد در طی رزمایش پرچم آبیفالکن های ی خیلی زود وارد چرخه عملیاتی شدند و با نام عبری netz به معنای «شاهین»، نخستین شکار خود با این هواگرد و نخستین شکار تاریخ این جنگنده را 28 در آوریل 1981 با هدف قرار دادن بالگرد سوری به دست آوردند و کمی بعد در 7 ژوئن 1981 نیز با شرکت چندین فروند از آنان در عملیاتی موسوم به «اپرا»، نیروگاه اتمی عراق با نام «تموز» -که چندی پیش از آن توسط جنگنده های فانتوم ایرانی در ابتدای جنگ بمباران شده بود- را نابود ساختند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟آ ین جنگنده f-16 از مجموع 55 فروند تولید شده برای ایران در خدمت رژیم صهیونیستیاین هواپیماها در عمر عملیاتی نزدیک به 37 ساله خود، همواره به عنوان دست برتر توانمند در برابر جنگنده های ساخت شوروی کشورهای عربی عمل د و توانستند چندین پیروزی هوایی را به دست آورده و عملیات های مختلفی را در جنوب لبنان یا بر فراز فلسطین به انجام برسانند، ضمن آنکه 10 فروند از آنان نیز طی حوادث مختلف از دست رفت و امروزه آنچه باقی مانده است در حال آماده به پرواز اما خارج از خدمت قرار دارند تا با یافتن یک مشتری جدید (احتمالا کرواسی) فروخته شده و حیات دیگری را تجربه کنند.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟چهارمین جنگنده f-16 تولیدی برای ایران که تبدیل به پرافتخارترین جنگنده رژیم صهیونیستی شد/این هواپیما سابقه 6 شکار تایید شده از نیروی هوایی و یکی تایید نشده را به همراه حمله به نیروگاه اتمی عراق در کارنامه دارداز باقی 160 فروند جنگنده سفارش ایران، تعدادی هم به مصر تحویل داده شد و برخی نیز با انجام تغییرات، به خدمت نیروی هوایی درآمد، البته به جز 55 فروند ابت ، از مابقی، تنها یک شماره سریال وجود داشت و عملا پا به خط تولید نگذاشته بودند اما برنامه های ساخت برای آنان به سمت و سوی دیگر یداران رفت.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟سایت جنرال داینامیکز و آمار هر یک از هواپیماهای تولیدی که در اینجا به 55 فروند تولیدی برای ایران اشاره دارد که به فروخته می شونددر پایان نیز لازم به ذکر است که همانطور که گفته شد، هیچ هواپیمای f-16 تحویل ایران نشد و آنچه مبنی بر تصاویر در شبکه های اجتماعی موجود بوده و گاه به نادرستی به آن استناد می شود، تصویری است از ماکت معروف مرحوم فریبرز شَمّاس که سالها به عنوان تصویر تنها فالکن ایرانی دست به دست می شود.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟تصویر ماکت جنگنده f-16 که سالها به عنوان تنها f-16 ایرانی در شبکه های مجازی رد و بدل می شودضمن آنکه پس از سفر مصطفی محمدنجار دفاع ت نهم به ونزوئلا، اخباری در شبکه های مجازی ذکر شد که این کشور مایل به فروش 21 جنگنده f-16 دست دوم خود به ایران است حال آنکه این رخداد از اساس غیرممکن است چرا که به دلیل مفاد قراردادهای نظامی، امکان ارائه تسلیحات به کشور ثالث بدون اجازه فروشنده وجود ندارد و احتمالا این کشور تنها به جهت فشار به برای تامین قطعات یدکی ناوگان قدیمی و فرسوده خود دست به ارائه چنین خبری زده است که البته این جنگنده احتمالا به زودی و به طور کامل با جنگنده روسی سوخو 30 در ونزوئلا جایگزین خواهد شد.«شاهینهای مبارز»؛ به نام ایران به کام / چه انی به تسلیحات ایران چوب حراج زدند؟ نجار ( دفاع ت نهم) و نقدی (معاون اسبق ستادکل نیروهای مسلح) در جریان بازدید از جنگنده f-16 ونزوئلامنبع:فارسانتهای پیام/
یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج مع است. ایده اصلی این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت های پیشنهادی از سطح بالا شروع می شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد. نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به تدریج رها شد و اثر م بی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی سازی نرخ ارز» و «نوسان ز نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می کند. به گزارش دنیای اقتصاد، با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج ها، بانک مرکزی می تواند بسته به اه خود با استفاده از حراج های بعدی، نرخ دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد ایران اگر چه هدف «نوسان ز از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست گذار محقق می شود، اما مکانیزم فعلی عرضه در واقعی سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست گذار ارزی در داخل کشور می تواند با بهره گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق در مدیریت بازار ارز خود، ابتدا با یک ناسازگاری هدف-مکانیزم مواجه شده اند و سپس با یک اصلاح در نحوه عرضه ارز، این ناسازگاری را با اه بلندمدت خود همسو کرده اند. واکاوی تجربه کشورهای از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، نشان می دهد که از زاویه اه ، این کشور ها دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» و در سمت مکانیزم، طیف وسیعی از مکانیزم ها که یک سر آن «بازار سپاری» و سر دیگر آن «دستوری» است، را در پیش گرفته اند. ناسازگاری یاد شده در کشور هایی اتفاق افتاده، که تنها یکی از دو سر طیف یاد شده را برای مکانیزم مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته اند، به طوری که این انتخاب، خود به طور طبیعی تنها دستی به یکی از اه مذکور را میسر می سازد.در این راستا، چنین کشور هایی به منظور رفع ناسازگاری، با به کارگیری مکانیزم «حراج هلندی» برای فروش ارز های بانک مرکزی، نقش بازار در تعیین نرخ ارز را افزایش داده و دسترسی به هر دو هدف را میسر کرده اند؛ به طوری که سیستم حراج هلندی در نیجریه باعث شد تا فنر ارزی که طی سال ها فشرده شده بود، رها شود و اختلاف بین دو نرخ ارز رسمی و بازار موازی به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد. به علاوه امکان پیاده سازی دو سیستم حراج « ده فروشی» و «عمده فروشی»، این فرصت را به سیاست گذار می دهد تا بازار ارز را بسته به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد مدیریت کند. بررسی ها از امکان سنجی به کارگیری این سیستم در ایران نشان می دهد که در صورت پیاده سازی هدفمند این سیستم می تواند انگیزه های رانتی عاملان بازار را به حداقل برساند و در مجموع، فعالیت همه بازیگران بازار را در بازی ارزی که بین بانک مرکزی و دلالان ارزی، سال ها بر سیستم پولی کشور حاکم بوده است؛ با اه بلندمدت اقتصاد ایران همسو کند.مدیریت بازار ارزبدون شک در دنیای تکنولوژی، مهم ترین ابزار کشور ها برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، ایجاد مزیت های نسبی در حیطه تجارت است. از آنجا که یک سمت تجارت از طریق مبادلات ارزی رقم می خورد، سیاست های ارزی هر کشور می تواند نقش بسزایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور ها داشته باشد. مهم ترین جنبه سیاست های ارزی در هر کشور، «مدیریت نرخ ارز» است. منظور از مدیریت نرخ ارز مکانیزمی است که کشور های مختلف تحت آن قیمت پول ملی خود را در مقابل پول سایر کشور ها و متاثر از سیاست های پولی و مالی خود، تعیین می کنند. در فرآیند مدیریت نرخ ارز توجه به دو عامل «اه مدیریت ارز» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های مختلف عمدتا بازار ارز خود را در راستای دستی به دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» مدیریت می کنند. به علاوه در راستای نیل به این اه ، کشور های مختلف با طیف گسترده ای از مکانیزم های ممکن روبه رو هستند. طیفی که یک سر آن را «بازار سپاری» یعنی آزادسازی کامل بازار ارز و سر دیگر آن را مکانیزم «دستوری» تعیین نرخ ارز، تشکیل می دهند. به طور عمده، تعیین هدف ارزی و انتخاب مکانیزم مناسب برای دستی به این اه ، از سه عامل «قدرت پول ملی در بازار های جهانی»، «نقش واردات در اقتصاد» و «تنوع تجاری» متاثر می شود.ناسازگاری هدف-مکانیزمبررسی تجربه کشور های از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، حاکی از آن است که عمده آنها درباره مدیریت بازار ارز ابتدا با یک ناسازگاری بین «اه ارزی» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» مواجه بوده اند و بعدا این ناسازگاری را با یک اصلاح ارزی از بین برده اند. به عبارت دیگر این ناسازگاری اینگونه توضیح داده می شود که انتخاب صرفا یکی از مکانیزم های تعیین قیمت «بازاری» و «دستوری»، به طور طبیعی تنها دستی به یکی از اه «واقعی سازی نرخ ارز» و «ثبات نرخ ارز» را میسر می سازد. این ناسازگاری ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول کشور هایی قرار دارند که با تمرکز روی رویکرد «دستوری»، هدف «واقعی سازی نرخ ارز» را نادیده گرفته اند. این در حالی است که براساس ادبیات اقتصاد، آحاد اقتصادی مبنای تحلیل ها و تصمیم های خود را قیمت های نسبی قرار می دهند. منظور از قیمت نسبی کالاهای وارداتی به کالاهای صادراتی است و در صورتی که همگام سازی این قیمت ها مورد توجه قرار نگیرد، رقابت پذیری و مزیت سازی اقتصاد داخلی در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دسته دوم کشور هایی هستند که با انتخاب رویکرد کاملا «بازاری»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» دست یافته اند اما به خاطر نادیده گرفتن هدف «ثبات نرخ ارز» اقتصاد آنها دستخوش نوسانات و سیکل های تجاری گسترده شده است. به نظر می رسد مدیریت بازار ارز در ایران مشابه گروه اول باشد. اصلاح ارزی متعاقبا صورت گرفته در این کشور ها، روی آوردن به رویکردی بوده که در عین اعطای اختیارات کنترلی به مقامات پولی، در واقعی سازی نرخ ارز نیز موثر باشد. بر مبنای مطالعات صورت گرفته، این کشور ها عمدتا رویکرد «حراج هلندی» در تعیین قیمت ارزهای بانک مرکزی را در پیش گرفته اند.حراج هلندیدر سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف است، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر یداران، به حراج می گذارد و در نهایت به یداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر به فرد دارد که در بازار ارز کشور ها مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به علاوه این سیستم برای بازار های با اطلاعات نا متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر یداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین یداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر رنگ تر می کند.سیستم حراج هلندی به طور گسترده در آ ین دهه قرن بیستم از سوی کشور های زیادی به ویژه کشور های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست گذاران این کشور ها قرار گرفت که سیستم های ارزی قبلی آنها با ش ت مواجه شده بود. از جمله این کشور ها می توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز های خود را همانند سیستم کنونی ایران به بازار عرضه می کرد. تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد. دخ بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل توجه نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیر رسمی، یک فنر ارزی در مهم ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به دنبال این فنر ارزی و جیره بندی ارز بر مبنای مجوز های اعطایی، وزن سفته بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین کننده داشت. به همین دلیل سیاست گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فائق آیند.مکانیزم حراج هلندیدر این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می آفرینند. بانک مرکزی، یداران مجوزدار (authorised dealers) که عمدتا بانک های تجاری هستند و مصرف کنندگان نهایی (end users). در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. در گام دوم، بانک های تجاری به عنوان یک عامل واسطه ای، از جانب یداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت های موردنظر، ثبت سفارش می کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روز های بعد از حراج ( و پنج شنبه) اعلام می کند. در همین روز ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک های تجاری را بد ار و حساب ارزی آنها را بستانکار می کند. ارز های فروخته شده، برای مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده و ا ام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی یداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را برای بازیگران منتشر می کند.اطلاعاتی که می تواند سیگنال تحلیلی برای بازیگران بازار و به علاوه، سیگنال های کنترلی برای خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه نرخ مختلف از جمله، نرخ نهایی، بیشترین و کمترین نرخ سفارش شده گزارش می شوند. منظور از نرخ نهایی، آ ین نرخی است که بانک مرکزی ارز های خود را در آن به سفارش کنندگان پرداخت کرده است. بیشترین نرخ حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین نرخ تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا بیشتر از مجموع سفارش ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از نتیجه حراج می توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می گیرند.انعطاف پذیری سیستمدر تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف پذیری را به سیاست گذاران این کشور می دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی ده فروشی» معروف است، بانک های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف کنندگان نهایی در حراج شرکت می کنند و خود نمی توانند ارز تقاضا کنند. در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده فروشی» معروف است، بانک های تجاری در وهله اول، سفارش مصرف کنندگان نهایی را جمع آوری و در کنار آن خود می توانند در حراج شرکت و ثبت سفارش کنند. سیاست گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می گیرند. به طوری که در برهه هایی از زمان که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی ده فروشی روی می آورد. در طرف مقابل، در زمان هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده فروشی روی می آورد. این انعطاف پذیری باعث می شود تا سیاست گذاران بسته به فشار های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را انتخاب کنند.رهاسازی فنر ارزیبررسی ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به دنبال به کارگیری این سیستم، نرخ ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده اند. در بازار ارز نیجریه علاوه بر نرخ ارز در بازار حراج هلندی، دو نرخ دیگر یعنی نرخ بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می شوند. بررسی های سیستم مالی نیجریه نشان می دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل قبولی فنر ارزی که سال ها فشرده شده بود را رها و نرخ های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده است. به طوری که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو نرخ بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده است. این همگرایی با گذشت زمان به حداقل رسید. علاوه بر گذشت زمان که جنبه رقابت در واقعی سازی نرخی را افزایش می دهد، معرفی سیستم عمده فروشی در سال ۲۰۰۶، نرخ ها را به حد قابل قبولی به هم نزدیک کرد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو نرخ در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده است. سیستم عمده فروشی حراج به این خاطر که در بازار بیشتری ایجاد می کند، در واقعی سازی نرخ ارز نقش قابل توجهی دارد.نتیجه واکاوی داده های نیجریه نشان می دهد که در ماه های اولیه حراج، هر کدام از متغیر های نرخ نهایی، بیشترین نرخ و کمترین نرخ نوسان قابل توجهی داشتند با این حال با گذشت زمان و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر ها به وضعیت پایدار رسیده اند. به علاوه، اختلاف بین این سه نرخ نیز با گذشت زمان هم کاهش یافته و هم کم نوسان شده است. کاهش اختلاف این نرخ ها حاکی از آن است که رقابت بر سر واقعی سازی نرخ بین متقاضیان ارز وجود داشته است. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، برای متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده نیز وجود داشته است. به علاوه، در برخی حراج ها، میزان مبادله شده هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده است. این تفاوت نشان می دهد در کنار بازار سپاری، بانک مرکزی با کنترل نرخ نهایی و میزان مبادله، بازار را به خوبی کنترل کرده است.امکان سنجی سیستم در ایرانبه منظور بررسی کارآیی سیستمی مکانیزم حراج هلندی در ایران، در اولین گام لازم است تا انگیزه ها و ابزار همه بازیگران بازار در سیستم ذکر شده به طور جداگانه بررسی و مقایسه شوند. بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده، مهم ترین بازیگر بازار انحصاری ارز است. این انحصارگر، بر خلاف بنگاه های انتفاعی که در شرایط انحصاری، با کاهش عرضه، به ماکزیمم سود می رسند، دو هدف «ثبات ارزی» و «واقعی سازی نرخ ارز» را دنبال می کند. منابع در دسترس او برای مدیریت این دو هدف، ید ارز های حاصل از فروش نفت و رایزنی با صادر کنندگان به منظور عرضه ارز در بازار است. در سیستم کنونی، بانک مرکزی به خاطر فشار های مختلف -اقتصادی نرخ ارز را در بازار رسمی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت بازار آزاد و قیمت واقعی آن عرضه می کند.اگرچه در چنین سیستمی دسترسی به اولین هدف میسر است؛ اما در دسترسی به هدف واقعی سازی قیمت همواره با چالش مواجه بوده است. با وجود این، با به کارگیری سیستم حراج هلندی، بانک مرکزی می تواند در عین توجه به «ثبات نرخ ارز»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» نیز برسد. در این سیستم بانک مرکزی ابزار مناسب برای رسیدن به هر دو هدف را در اختیار دارد. به طوری که برای رسیدن به هدف اول دو ابزار «کنترل معاملاتی» و «تغییر سیستم» را در دسترس دارد. منظور از کنترل معاملاتی، دخ بانک مرکزی در میزان عرضه، معامله و نتیجتا نرخ نهایی است. منظور از «تغییر سیستم» نیز انتقال بین سیستم های ده فروشی و عمده فروشی است که می تواند اه تثبیتی بانک مرکزی را محقق کند. رسیدن به هدف دوم نیز به سهولت برای بانک مرکزی امکان پذیر است؛ چراکه با افزایش رقابت بین یداران ارز در بازار، نرخ ها به طور طبیعی به نرخ واقعی خود متمایل می شوند. با این اوصاف در سیستم حراج هلندی، بزرگ ترین بازیگر بازار با سهولت بیشتری به اه خود می رسد.وارد کنندگان کالاهای حساس به عنوان دومین بازیگر اصلی بازار ارز، موسسات انتفاعی هستند که به عنوان متقاضیان ارز، در تلاش هستند تا با گرفتن ارز به کمترین قیمت از بانک مرکزی، هزینه نهایی خود را کاهش دهند. البته این شرکت های انتفاعی در معرض فرصت و وسوسه های رانتی قرار گرفته و بعضا ارز را به قیمت بازار آزاد در بازار معامله کرده و به سود های قابل توجه دست می یابند. در ایران به طور میانگین اختلاف قیمت ارز در دو بازار ۵۰۰ تومان بوده است. به عبارت دیگر این فعالیت رانتی در یک بازه کوتاه مدت برای وارد کنندگان حدود ۱۶ درصد سودآوری دارد. فارغ از استحکام های نظارتی، این میزان سود برای یک موسسه انتفاعی غیر قابل چشم پوشی است. با این حال، سیستم جدید با افزایش نقش بازار در تعیین قیمت ارز، انگیزه های رانتی وارد کنندگان را به حد قابل توجهی کاهش می دهد. همان طور که تجربه کشور نیجریه نشان می دهد، این اختلاف نرخ به کمتر از ۳ درصد رسیده است؛ بنابراین انبساط فنر ارزی، حاشیه سود رانتی برای وارد کنندگان را کاهش و ارز های مبادلاتی را به سمت هدف اصلی آنها یعنی واردات کالاهای اساسی سوق می دهد. عامل دیگری که زمینه فساد در بازار ارز را کاهش می دهد، شفافیت اطلاعاتی است که در سیستم حراج هلندی به میزان چشمگیری بیشتر از سیستم فعلی است.صادر کنندگان سومین بازیگر بازار ارز هستند که وضعیت و انگیزه های آنان در دو سیستم باید مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. صادر کنندگان، به عنوان وارد کنندگان ارز، اشخاص انتفاعی دیگری هستند که مهم ترین انگیزه آنها بیشینه سازی سود است. علاوه بر سود معمول، این موسسات انتفاعی همواره در تلاشند تا با فروش ارز به قیمت بالا در بازار غیر رسمی، بعد دیگری از سودآوری برای خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با رایزنی های مختلف با این موسسات، در زمان عرضه ارز آنها به بازار، دخ می کند. به نظر می رسد، با کاهش اختلاف بین دو نرخ و همچنین کاهش فعالیت های سوداگرانه، رایزنی بانک مرکزی درخصوص زمان عرضه ارز از سوی این موسسات، در سیستم حراج هلندی با سهولت بیشتری صورت گیرد.سوداگران آ ین بازیگران بازار ارز هستند که نقش قابل توجهی در تعیین قیمت در سیستم کنونی ارزی دارند. سوداگران همواره به دنبال تغییر قیمت ارز هستند و فعالیت آنها در گرو نوسانات ارزی است. به عبارت دیگر، سوداگران عاملان اصلی نوسانات ارزی هستند. این عاملان نوسان زا، به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول آن دسته از وارد کنندگان و صادر کنندگانی هستند که یا ارز را از بانک مرکزی گرفته و به بازار آزاد عرضه کنند یا هم صادر کنندگانی هستند که به امید افزایش قیمت، فروش خود را به تعویق می اندازند. دسته دوم سوداگرانی هستند که ارز را به نرخ آزاد یده و متاثر از نوسانات فرابازاری، به دنبال سودآوری هستند. اگر چه دسته دوم در همه بازار ها و تمامی مکانیزم ها به طور طبیعی وجود دارند، اما سیستم حراج هلندی با کاهش اختلاف قیمت و افزایش شفافیت در بازار، فعالیت گروه اول را به مقدار قابل توجهی با محدودیت روبه رو می کند.بنابراین، اجرای سیستم حراج هلندی به منظور فروش بهینه ارز های بانک مرکزی، اه رانتی عاملان بازار را محدود و فعالیت هر چهار بازیگر را با اه بلندمدت اقتصاد همسو خواهد کرد. به طوری که بازی ارزی شکل می گیرد که در خلال آن همگام با نوسانات مثبت و منفی در قیمت ارز، بانک مرکزی دلار های خود را در بازار به مصرف می رساند یا ارز های بازار را جمع آوری می کند. بازی که گواه آن صف کشی سوداگران جلوی صرافان است.
دنیای اقتثاد: یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج مع است. ایده اصلی این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت های پیشنهادی از سطح بالا شروع می شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد. نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به تدریج رها شد و اثر م بی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی سازی نرخ ارز» و «نوسان ز نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می کند. با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج ها، بانک مرکزی می تواند بسته به اه خود با استفاده از حراج های بعدی، نرخ دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد ایران اگر چه هدف «نوسان ز از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست گذار محقق می شود، اما مکانیزم فعلی عرضه در واقعی سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست گذار ارزی در داخل کشور می تواند با بهره گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد.بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق در مدیریت بازار ارز خود، ابتدا با یک ناسازگاری هدف-مکانیزم مواجه شده اند و سپس با یک اصلاح در نحوه عرضه ارز، این ناسازگاری را با اه بلندمدت خود همسو کرده اند. واکاوی تجربه کشورهای از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، نشان می دهد که از زاویه اه ، این کشور ها دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» و در سمت مکانیزم، طیف وسیعی از مکانیزم ها که یک سر آن «بازار سپاری» و سر دیگر آن «دستوری» است، را در پیش گرفته اند. ناسازگاری یاد شده در کشور هایی اتفاق افتاده، که تنها یکی از دو سر طیف یاد شده را برای مکانیزم مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته اند، به طوری که این انتخاب، خود به طور طبیعی تنها دستی به یکی از اه مذکور را میسر می سازد.در این راستا، چنین کشور هایی به منظور رفع ناسازگاری، با به کارگیری مکانیزم «حراج هلندی» برای فروش ارز های بانک مرکزی، نقش بازار در تعیین نرخ ارز را افزایش داده و دسترسی به هر دو هدف را میسر کرده اند؛ به طوری که سیستم حراج هلندی در نیجریه باعث شد تا فنر ارزی که طی سال ها فشرده شده بود، رها شود و اختلاف بین دو نرخ ارز رسمی و بازار موازی به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد. به علاوه امکان پیاده سازی دو سیستم حراج « ده فروشی» و «عمده فروشی»، این فرصت را به سیاست گذار می دهد تا بازار ارز را بسته به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد مدیریت کند. بررسی ها از امکان سنجی به کارگیری این سیستم در ایران نشان می دهد که در صورت پیاده سازی هدفمند این سیستم می تواند انگیزه های رانتی عاملان بازار را به حداقل برساند و در مجموع، فعالیت همه بازیگران بازار را در بازی ارزی که بین بانک مرکزی و دلالان ارزی، سال ها بر سیستم پولی کشور حاکم بوده است؛ با اه بلندمدت اقتصاد ایران همسو کند.مدیریت بازار ارزبدون شک در دنیای تکنولوژی، مهم ترین ابزار کشور ها برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، ایجاد مزیت های نسبی در حیطه تجارت است. از آنجا که یک سمت تجارت از طریق مبادلات ارزی رقم می خورد، سیاست های ارزی هر کشور می تواند نقش بسزایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور ها داشته باشد. مهم ترین جنبه سیاست های ارزی در هر کشور، «مدیریت نرخ ارز» است. منظور از مدیریت نرخ ارز مکانیزمی است که کشور های مختلف تحت آن قیمت پول ملی خود را در مقابل پول سایر کشور ها و متاثر از سیاست های پولی و مالی خود، تعیین می کنند. در فرآیند مدیریت نرخ ارز توجه به دو عامل «اه مدیریت ارز» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های مختلف عمدتا بازار ارز خود را در راستای دستی به دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» مدیریت می کنند. به علاوه در راستای نیل به این اه ، کشور های مختلف با طیف گسترده ای از مکانیزم های ممکن روبه رو هستند. طیفی که یک سر آن را «بازار سپاری» یعنی آزادسازی کامل بازار ارز و سر دیگر آن را مکانیزم «دستوری» تعیین نرخ ارز، تشکیل می دهند. به طور عمده، تعیین هدف ارزی و انتخاب مکانیزم مناسب برای دستی به این اه ، از سه عامل «قدرت پول ملی در بازار های جهانی»، «نقش واردات در اقتصاد» و «تنوع تجاری» متاثر می شود.ناسازگاری هدف-مکانیزمبررسی تجربه کشور های از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، حاکی از آن است که عمده آنها درباره مدیریت بازار ارز ابتدا با یک ناسازگاری بین «اه ارزی» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» مواجه بوده اند و بعدا این ناسازگاری را با یک اصلاح ارزی از بین برده اند. به عبارت دیگر این ناسازگاری اینگونه توضیح داده می شود که انتخاب صرفا یکی از مکانیزم های تعیین قیمت «بازاری» و «دستوری»، به طور طبیعی تنها دستی به یکی از اه «واقعی سازی نرخ ارز» و «ثبات نرخ ارز» را میسر می سازد. این ناسازگاری ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول کشور هایی قرار دارند که با تمرکز روی رویکرد «دستوری»، هدف «واقعی سازی نرخ ارز» را نادیده گرفته اند. این در حالی است که براساس ادبیات اقتصاد، آحاد اقتصادی مبنای تحلیل ها و تصمیم های خود را قیمت های نسبی قرار می دهند. منظور از قیمت نسبی کالاهای وارداتی به کالاهای صادراتی است و در صورتی که همگام سازی این قیمت ها مورد توجه قرار نگیرد، رقابت پذیری و مزیت سازی اقتصاد داخلی در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دسته دوم کشور هایی هستند که با انتخاب رویکرد کاملا «بازاری»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» دست یافته اند اما به خاطر نادیده گرفتن هدف «ثبات نرخ ارز» اقتصاد آنها دستخوش نوسانات و سیکل های تجاری گسترده شده است. به نظر می رسد مدیریت بازار ارز در ایران مشابه گروه اول باشد. اصلاح ارزی متعاقبا صورت گرفته در این کشور ها، روی آوردن به رویکردی بوده که در عین اعطای اختیارات کنترلی به مقامات پولی، در واقعی سازی نرخ ارز نیز موثر باشد. بر مبنای مطالعات صورت گرفته، این کشور ها عمدتا رویکرد «حراج هلندی» در تعیین قیمت ارزهای بانک مرکزی را در پیش گرفته اند.حراج هلندیدر سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف است، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر یداران، به حراج می گذارد و در نهایت به یداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر به فرد دارد که در بازار ارز کشور ها مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به علاوه این سیستم برای بازار های با اطلاعات نا متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر یداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین یداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر رنگ تر می کند.سیستم حراج هلندی به طور گسترده در آ ین دهه قرن بیستم از سوی کشور های زیادی به ویژه کشور های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست گذاران این کشور ها قرار گرفت که سیستم های ارزی قبلی آنها با ش ت مواجه شده بود. از جمله این کشور ها می توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز های خود را همانند سیستم کنونی ایران به بازار عرضه می کرد. تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد. دخ بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل توجه نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیر رسمی، یک فنر ارزی در مهم ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به دنبال این فنر ارزی و جیره بندی ارز بر مبنای مجوز های اعطایی، وزن سفته بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین کننده داشت. به همین دلیل سیاست گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فائق آیند.مکانیزم حراج هلندیدر این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می آفرینند. بانک مرکزی، یداران مجوزدار (authorised dealers) که عمدتا بانک های تجاری هستند و مصرف کنندگان نهایی (end users). در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. در گام دوم، بانک های تجاری به عنوان یک عامل واسطه ای، از جانب یداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت های موردنظر، ثبت سفارش می کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روز های بعد از حراج ( و پنج شنبه) اعلام می کند. در همین روز ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک های تجاری را بد ار و حساب ارزی آنها را بستانکار می کند. ارز های فروخته شده، برای مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده و ا ام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی یداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را برای بازیگران منتشر می کند.اطلاعاتی که می تواند سیگنال تحلیلی برای بازیگران بازار و به علاوه، سیگنال های کنترلی برای خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه نرخ مختلف از جمله، نرخ نهایی، بیشترین و کمترین نرخ سفارش شده گزارش می شوند. منظور از نرخ نهایی، آ ین نرخی است که بانک مرکزی ارز های خود را در آن به سفارش کنندگان پرداخت کرده است. بیشترین نرخ حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین نرخ تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا بیشتر از مجموع سفارش ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از نتیجه حراج می توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می گیرند.انعطاف پذیری سیستمدر تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف پذیری را به سیاست گذاران این کشور می دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی ده فروشی» معروف است، بانک های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف کنندگان نهایی در حراج شرکت می کنند و خود نمی توانند ارز تقاضا کنند. در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده فروشی» معروف است، بانک های تجاری در وهله اول، سفارش مصرف کنندگان نهایی را جمع آوری و در کنار آن خود می توانند در حراج شرکت و ثبت سفارش کنند. سیاست گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می گیرند. به طوری که در برهه هایی از زمان که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی ده فروشی روی می آورد. در طرف مقابل، در زمان هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده فروشی روی می آورد. این انعطاف پذیری باعث می شود تا سیاست گذاران بسته به فشار های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را انتخاب کنند.رهاسازی فنر ارزیبررسی ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به دنبال به کارگیری این سیستم، نرخ ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده اند. در بازار ارز نیجریه علاوه بر نرخ ارز در بازار حراج هلندی، دو نرخ دیگر یعنی نرخ بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می شوند. بررسی های سیستم مالی نیجریه نشان می دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل قبولی فنر ارزی که سال ها فشرده شده بود را رها و نرخ های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده است. به طوری که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو نرخ بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده است. این همگرایی با گذشت زمان به حداقل رسید. علاوه بر گذشت زمان که جنبه رقابت در واقعی سازی نرخی را افزایش می دهد، معرفی سیستم عمده فروشی در سال ۲۰۰۶، نرخ ها را به حد قابل قبولی به هم نزدیک کرد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو نرخ در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده است. سیستم عمده فروشی حراج به این خاطر که در بازار بیشتری ایجاد می کند، در واقعی سازی نرخ ارز نقش قابل توجهی دارد.نتیجه واکاوی داده های نیجریه نشان می دهد که در ماه های اولیه حراج، هر کدام از متغیر های نرخ نهایی، بیشترین نرخ و کمترین نرخ نوسان قابل توجهی داشتند با این حال با گذشت زمان و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر ها به وضعیت پایدار رسیده اند. به علاوه، اختلاف بین این سه نرخ نیز با گذشت زمان هم کاهش یافته و هم کم نوسان شده است. کاهش اختلاف این نرخ ها حاکی از آن است که رقابت بر سر واقعی سازی نرخ بین متقاضیان ارز وجود داشته است. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، برای متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده نیز وجود داشته است. به علاوه، در برخی حراج ها، میزان مبادله شده هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده است. این تفاوت نشان می دهد در کنار بازار سپاری، بانک مرکزی با کنترل نرخ نهایی و میزان مبادله، بازار را به خوبی کنترل کرده است.امکان سنجی سیستم در ایرانبه منظور بررسی کارآیی سیستمی مکانیزم حراج هلندی در ایران، در اولین گام لازم است تا انگیزه ها و ابزار همه بازیگران بازار در سیستم ذکر شده به طور جداگانه بررسی و مقایسه شوند. بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده، مهم ترین بازیگر بازار انحصاری ارز است. این انحصارگر، بر خلاف بنگاه های انتفاعی که در شرایط انحصاری، با کاهش عرضه، به ماکزیمم سود می رسند، دو هدف «ثبات ارزی» و «واقعی سازی نرخ ارز» را دنبال می کند. منابع در دسترس او برای مدیریت این دو هدف، ید ارز های حاصل از فروش نفت و رایزنی با صادر کنندگان به منظور عرضه ارز در بازار است. در سیستم کنونی، بانک مرکزی به خاطر فشار های مختلف -اقتصادی نرخ ارز را در بازار رسمی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت بازار آزاد و قیمت واقعی آن عرضه می کند.اگرچه در چنین سیستمی دسترسی به اولین هدف میسر است؛ اما در دسترسی به هدف واقعی سازی قیمت همواره با چالش مواجه بوده است. با وجود این، با به کارگیری سیستم حراج هلندی، بانک مرکزی می تواند در عین توجه به «ثبات نرخ ارز»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» نیز برسد. در این سیستم بانک مرکزی ابزار مناسب برای رسیدن به هر دو هدف را در اختیار دارد. به طوری که برای رسیدن به هدف اول دو ابزار «کنترل معاملاتی» و «تغییر سیستم» را در دسترس دارد. منظور از کنترل معاملاتی، دخ بانک مرکزی در میزان عرضه، معامله و نتیجتا نرخ نهایی است. منظور از «تغییر سیستم» نیز انتقال بین سیستم های ده فروشی و عمده فروشی است که می تواند اه تثبیتی بانک مرکزی را محقق کند. رسیدن به هدف دوم نیز به سهولت برای بانک مرکزی امکان پذیر است؛ چراکه با افزایش رقابت بین یداران ارز در بازار، نرخ ها به طور طبیعی به نرخ واقعی خود متمایل می شوند. با این اوصاف در سیستم حراج هلندی، بزرگ ترین بازیگر بازار با سهولت بیشتری به اه خود می رسد.وارد کنندگان کالاهای حساس به عنوان دومین بازیگر اصلی بازار ارز، موسسات انتفاعی هستند که به عنوان متقاضیان ارز، در تلاش هستند تا با گرفتن ارز به کمترین قیمت از بانک مرکزی، هزینه نهایی خود را کاهش دهند. البته این شرکت های انتفاعی در معرض فرصت و وسوسه های رانتی قرار گرفته و بعضا ارز را به قیمت بازار آزاد در بازار معامله کرده و به سود های قابل توجه دست می یابند. در ایران به طور میانگین اختلاف قیمت ارز در دو بازار ۵۰۰ تومان بوده است. به عبارت دیگر این فعالیت رانتی در یک بازه کوتاه مدت برای وارد کنندگان حدود ۱۶ درصد سودآوری دارد. فارغ از استحکام های نظارتی، این میزان سود برای یک موسسه انتفاعی غیر قابل چشم پوشی است. با این حال، سیستم جدید با افزایش نقش بازار در تعیین قیمت ارز، انگیزه های رانتی وارد کنندگان را به حد قابل توجهی کاهش می دهد. همان طور که تجربه کشور نیجریه نشان می دهد، این اختلاف نرخ به کمتر از ۳ درصد رسیده است؛ بنابراین انبساط فنر ارزی، حاشیه سود رانتی برای وارد کنندگان را کاهش و ارز های مبادلاتی را به سمت هدف اصلی آنها یعنی واردات کالاهای اساسی سوق می دهد. عامل دیگری که زمینه فساد در بازار ارز را کاهش می دهد، شفافیت اطلاعاتی است که در سیستم حراج هلندی به میزان چشمگیری بیشتر از سیستم فعلی است.صادر کنندگان سومین بازیگر بازار ارز هستند که وضعیت و انگیزه های آنان در دو سیستم باید مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. صادر کنندگان، به عنوان وارد کنندگان ارز، اشخاص انتفاعی دیگری هستند که مهم ترین انگیزه آنها بیشینه سازی سود است. علاوه بر سود معمول، این موسسات انتفاعی همواره در تلاشند تا با فروش ارز به قیمت بالا در بازار غیر رسمی، بعد دیگری از سودآوری برای خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با رایزنی های مختلف با این موسسات، در زمان عرضه ارز آنها به بازار، دخ می کند. به نظر می رسد، با کاهش اختلاف بین دو نرخ و همچنین کاهش فعالیت های سوداگرانه، رایزنی بانک مرکزی درخصوص زمان عرضه ارز از سوی این موسسات، در سیستم حراج هلندی با سهولت بیشتری صورت گیرد.سوداگران آ ین بازیگران بازار ارز هستند که نقش قابل توجهی در تعیین قیمت در سیستم کنونی ارزی دارند. سوداگران همواره به دنبال تغییر قیمت ارز هستند و فعالیت آنها در گرو نوسانات ارزی است. به عبارت دیگر، سوداگران عاملان اصلی نوسانات ارزی هستند. این عاملان نوسان زا، به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول آن دسته از وارد کنندگان و صادر کنندگانی هستند که یا ارز را از بانک مرکزی گرفته و به بازار آزاد عرضه کنند یا هم صادر کنندگانی هستند که به امید افزایش قیمت، فروش خود را به تعویق می اندازند. دسته دوم سوداگرانی هستند که ارز را به نرخ آزاد یده و متاثر از نوسانات فرابازاری، به دنبال سودآوری هستند. اگر چه دسته دوم در همه بازار ها و تمامی مکانیزم ها به طور طبیعی وجود دارند، اما سیستم حراج هلندی با کاهش اختلاف قیمت و افزایش شفافیت در بازار، فعالیت گروه اول را به مقدار قابل توجهی با محدودیت روبه رو می کند.بنابراین، اجرای سیستم حراج هلندی به منظور فروش بهینه ارز های بانک مرکزی، اه رانتی عاملان بازار را محدود و فعالیت هر چهار بازیگر را با اه بلندمدت اقتصاد همسو خواهد کرد. به طوری که بازی ارزی شکل می گیرد که در خلال آن همگام با نوسانات مثبت و منفی در قیمت ارز، بانک مرکزی دلار های خود را در بازار به مصرف می رساند یا ارز های بازار را جمع آوری می کند. بازی که گواه آن صف کشی سوداگران جلوی صرافان است.
رییس پلیس فتای ناجا با اعلام اینکه اینستاگرام بر خلاف پروتکل های بین المللی هیچ سروری در داخل کشور ندارد از بررسی پلیس بر روی ۵۱ هزار پیج اینستاگرامی با محتوای مستهجن و خبر داد و گفت: اقدامات پلیس فتا برای شناسایی ادمین این پیج ها در حال انجام است. آفتاب نیوز : کمال هادیانفر در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود گفت: روزانه بین ۶ تا ۷ میلیون حمله ساییری در کشور انجام می شود که اکثریت آنها دفع می شود.وی گفت: در سال گذشته،۲۹۶ حمله سایبری جدی در کشور داشتیم که این حملات عمدتا به سامانه ها و زیرساخت ها بوده است که ۵۰ درصد از سوی و چین ، ۳۰ درصد کشورهای اروپایی همچون آلمان و هلند و مابقی کشورهای آسیایی هستند.رییس پلیس فتا تصریح کرد: از میان ۳۲ بانک در سال گذشته به ۱۱ بانک که بیشترین گردش مالی را دارند حملاتی وارد شد که البته تذکراتی را داده ایم.وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ یک از این حملات آسیب جدی وارد نکرده و دفع شده؛ اما عمده دلایل این حملات ایجاد اخلال در نظام پولی و مالی کشور، زیرساخت ها و حوزه های انرژی و برق و گاز است. هادیانفر با بیان اینکه امروز بیش از ۴۹.۵ درصد از جرائم فضای مجازی در تلگرام است، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از کل جرایم در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی است.رییس پلیس فتا، همچنین به فعالیت گروه های تروریستی و القاعده در تلگرام اشاره کرد و با بیان اینکه پلیس این موضوع را اوایل سال ۹۶ اعلام کرده است، افزود: امروز ۳۰۰ کانال مربوط به و تفکر تکفیری با ۱۱ زبان در تلگرام فعالیت می کنند.وی ادامه داد: در این شرایط مدیر تلگرام هم این کانال ها را حذف نمی کند و می گوید خشونت را ترویج نمی کند، در حالی که به تفکر این ها توجهی ندارند، البته به برکت ایران و اقدامات کشور عراق و و ... از بین رفت؛ اما تفکر آن همچنان وجود دارد.هادیانفر درباره ینگ هوشمند در اینستاگرام هم گفت: این موضوع با پیگیری وزارت ارتباطات انجام شد؛ اما از سال گذشته با تغییر ssl در اینستاگرام عملا ینگ هوشمند ناکارآمد شد و جز در موارد معدودی که امنیت ملی در خطر است، ینگ هوشمند در اینستاگرام نیست.وی درباره ارزش ریالی مبالغ کلاهبرداری شده از شهروندان در فضای مجازی، اظهار کرد: طبق ادعای کاربران چیزی حدود ۱۴۲۷ میلیارد ریال در پرونده های سایبری از آنان کلاهبرداری شده؛ اما آنچه که پلیس فتا به طور قطعی می تواند آن را تایید کرده و در پرونده های ما نیز کشف شده است، ۹۳۱ میلیارد ریال است.به گفته رییس پلیس فتای ناجا، در سال ۹۶ جرایمی همچون برداشت از حساب های بانکی، مزاحمت اینترنتی، کلاهبرداری یارانه ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی به ترتیب ۶۵، ۶۰، ۵۵، ۳۱ و ۲۲ درصد افزایش داشته است.خودکشی پدر یک خانواده پس از انتشار تصاویر دخترشمراقب ربات های تصاویر خصوصی باشیمهادیان فر با بیان اینکه انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد به ویژه ن و دختران جوان به شدت نگران کننده است، گفت: ربات هایی در فضای مجازی وجود دارند که این تصاویر را سرقت می کنند، سپس آن را در فضای مجازی با عناوین بد و مستهجن بارگذاری کرده و مثلا گفته می شود که برای ارتباط با صاحب این تصویر می بایست مبلغ ۱۰ هزار تومان را به حس واریز کنید؛ اما در واقع اینها صفحات فیشینگ هستند و هر فردی که تصویرش منتشر شده بی آبرو می شود و این سودجویان با کپی اطلاعات کارت بانکی کاربران اقدام به سرقت اطلاعات بانکی دیگران می کنند.وی ادامه داد: متاسفانه در یکی از این موارد به قدری هجمه ها علیه دختری جوان در یکی از ای شمالی کشور افزایش یافته بود که پدر خانواده به خاطر بدنام شدن دخترش دست به خودکشی زد. موردی دیگر نیز در جنوب کشور بود که دختری جوان که روحش نیز از این مباحث بی خبر بود تنها به دلیل اینکه ع های خصوصی اش را در شبکه اجتماعی خود بارگذاری کرده بود دست به خودکشی زد. بنابراین لازم است که کاربران شبکه های اجتماعی حتما توجه داشته باشند که تصاویر خود را در این فضاها بارگذاری نکنند.استان های دارای کمترین و بیشترین جرایم سایبریهادیان فر در بخش دیگری از سخنانش به استان های دارای کمترین و بیشترین جرایم سایبری اشاره کرد و گفت: پلیس فتای تهران بزرگ، اسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشترین حجم پرونده جرایم مجازی در سال ۹۶ روبرو بودند و کمترین جرایم نیز در استان های یزد، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کیش رخ داده است.انتقاد از ناامنی دستگاه های خودپردازرییس پلیس فتای ناجا در ادامه با بیان اینکه ۲۴ درصد از تراکنش های بانکی در کشور از طریق دستگاه های خودپرداز انجام می شود، گفت: متاسفانه سیستم دستگاه های atm یا همان خودپرداز در کشور ما قدیمی و مربوط به سال ۹۰ است و از دانش و تکنولوژی روز در آنها استفاده نشده است. کارت های بانکی مگنتی که امروزه صادر می شود در دنیا منسوخ شده و کارت های جدید گرچه یک یا دو یورو قیمت دارند اما به صورت چیپ هستند و اطلاعات بانکی کاربران را حفظ می کند.وی با بیان اینکه رمزهای یک بار مصرف نیز باید برای صاحبان کارت های بانکی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه این موارد مورد توجه قرار نگرفته است.شناسایی و مسدود ۲۳ هزار کانال و گروه مجرمانه در فضای مجازیوی با اشاره به جرایم فضای مجازی نیز گفت: متأسفانه کانال های تلگرامی حاوی محتوای و مستهجن، ابتدا با موضوعات طنز و سرگرمی اقدام به جذب می کنند؛ اما در نیمه های شب مطالب و های مستهجن را بارگذاری می کنند که با اقدامات پلیس فتا، ۲۳ هزار کانال و گروه مجرمانه در این فضا از میان ۳۰ هزار و ۱۸۸ کانال مجرمانه، شناسایی شده و مسدود شد. متاسفانه در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه بعد کانال مشابه که پیشتر تبلیغات آن تحت عنوان کانال پشتیبان انجام شده بود فعال شده و دوباره همان محتواها در فضای تلگرام بارگذاری می شود.رییس پلیس فتای ناجا همچنین از فعالیت ۴۷۵۳ مورد تروریستی و ی در فضای مجازی خبر داد و گفت: ۶۵۰ کانال و گروه نیز در حوزه ضد و تبلیغات این چنینی فعالیت می کنند و کانال های قابل توجهی نیز در امر فروش موادمخدر، کالاهای ممنوعه و ... فعال هستند.تمرکز پلیس فتا روی ۵۱ هزار حساب اینستاگرامیوی از شناسایی و بررسی ۵۱ هزار حساب اینستاگرامی در کشور خبر داد و گفت: در این میان برخی از کاربران که به شاخ های اینستاگرامی نیز مشهور شده اند حضور دارند. این کانال ها مطالب و مستهجن را ترویج می کنند.هادیان فر از رشد چشمگیر جرایم در فضای تلگرام خبر داد و ادامه داد: طبق آمارهای ما در سال ۹۵، ۳۱.۷۹ درصد جرایم در تلگرام رخ می داد که امسال این آمار به ۴۹.۵ درصد از کل جرایم فضای مجازی افزایش یافته است که از این میان حدود ۴۰ درصد مربوط به انتشار تصاویر خانوادگی و ۲۰ درصد مربوط به مزاحمت بوده است.فعالیت ۳۲۹۵ گروه در تلگرامهادیان فر در ادامه از فعالیت ۶۶۸ سایت بازی و برخورد پلیس با آنها خبر داد و گفت: ۳۲۹۵ کانال و گروه بازی نیز از سوی پلیس شناسایی شده اند که برخی از این کانال ها بعضا بالای ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشتند.وی با بیان اینکه ۱۴۱ درگاه بانکی متعلق به این شبکه های نیز از سوی پلیس شناسایی و منهدم شده اند، گفت: درصد قابل توجهی از این بازی های مجازی در کشور ترکیه مستقر هستند.رییس پلیس فتا همچنین نسبت به فعالیت سودجویان با شیوه اسکیمر هشدار داد و گفت: برخی از افراد با نصب تراشه ای که اطلاعات کارت بانکی را کپی می کند بر روی دستگاه های کارت خوان سیار، اقدام به برداشت از حساب بانکی افراد کرده اند، به این شیوه که در نقطه ای پرت و دور افتاده یک دستگاه کارت خوان را برای فروش محصولی قرار می دهند؛ اما این دستگاه اطلاعات کارت های بانکی را کپی می کند، سپس شهروندانی که آگاه نبوده و رمز خود را به فروشنده اعلام کرده اند از حساب شان برداشت می شود. بنابراین لازم است که دارندگان کارت های بانکی هنگام ید اینترنتی حتما رمز را شخصا وارد کنند.احضار دو اپراتور تلفن همراهوی همچنین از اجرای طرح مبارزه با فروشندگان اطلاعات کاربران تلفن همراه خبر داد و گفت: در همین راستا دو اپراتور تلفن همراه احضار شده و توصیه ها و هشدارهای لازم به آنان داده شد.هادیان فر همچنین از ارتباط بیش از ۴۳ هزار نفر از شهروندان با سامانه چت پلیس فتا در سال گذشته خبر داد.وی با اشاره به باندهای منهدم شده در سال ۹۶ نیز گفت: ۱۰ باند که اقدام به سرقت اطلاعات ۱۵ هزار کارت بانکی کرده بودند شناسایی و منهدم شدند. شش باند فیشینگ نیز منهدم شده است.هیچ پول مجازی اجازه فعالیت در کشور نداردرییس پلیس فتای ناجا در بخش دیگری از نشست خبری خود به فعالیت پول های مجازی همچون "بیت کوین" در کشور اشاره کرد و گفت: پلیس اجازه فعالیت هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی برای تولید پول مجازی در کشور را نخواهد داد و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات نیز در این زمینه هشدارهای لازم را داده اند. بنابراین به تمامی کاربران توصیه می کنیم که سریع گول بیت کوین ها و دیگر پول های مجازی که عمدتا فاقد عقبه جدی بوده و به سرویس های اطلاعاتی یی متصل هستند را نخورند. به عنوان مثال برخی از ایرانیان اقدام به ید بیت کوین با قیمت ۱۹ هزار دلار د اما طی یک هفته ارزش این بیت کوین ها به شش هزار دلار کاهش یافت به همین دلیل است که بانک مرکزی چنین پول هایی را ممنوع اعلام کرده و اگر بنا باشد که پول مجازی ایجاد شود که بانک مرکزی و وزارت ارتباطات نیز به دنبال آن هستند باید حتما پشتوانه های مالی و ضمانت های مالی آن وجود داشته باشد.رشد ساماندهی استارت آپ هاوی از رشد ساماندهی استارت آپ ها خبر داد و گفت: رسیدگی به استارت آپ ها بر عهده پلیس فتا گذاشته شده اما همه دستگاه ها باید در این زمینه به پلیس کمک کنند. بنابراین ب و کارها باید برای دریافت مجوزهایشان به پلیس فتا مراجعه کرده و حتما اطمینان بدهند که داده ها و اطلاعات مردم در امان است.وی با اشاره به فعالیت psdها (درگاه های پرداخت)، اظهار کرد: در سال های گذشته شرکت النیاک لطمه های زیادی به ما وارد کرد اما تاکید ما نظارت جدی بر درگاه های پرداخت است و شرکت ها باید بر این ها نظارت کنند.دفاع تمام قد پلیس فتا از پیام رسان های داخلیهادیان فر در پاسخ به سوالی درباره پیام رسان های داخلی، خاطرنشان کرد: تاکید ما استفاده از پیام رسان های داخلی است چرا که اطلاعات مردم در این شبکه ها امنیت بیشتری دارد. شما ببینید مدیر تلگرام زمانی که از روسیه خارج شد هیچ پولی نداشت اما امروز جزو ششصد میلیاردر برتر دنیاست و در سطح جهان ۱۵۰۰ میلیارد دلار از فروش اطلاعات مردم در شبکه های اجتماعی درآمدزایی شده است. بنابراین تمام پیام رسان هایی که می گویند اطلاعات ما امن است در واقع اطلاعات خود را در اختیار و قرار می دهند و از این طریق درآمدزایی می کنند وگرنه چطور ممکن است تلگرامی که هیچ تبلیغ و درآمدی ندارد اینطور مدیرعاملش را ثروتمند کند.وی با بیان اینکه اگر کاربران ایرانی و روسی از تلگرام خارج شوند این شرکت ورش ته خواهد شد، گفت: در واقع تلگرام از فروش اطلاعات کاربران عمده خود که از کشور ایران و روسیه هستند به درآمد رسیده وگرنه اطلاعات کاربران دیگر کشورها در تلگرام چندان نیست چرا که کاربر زیادی از کشورهای دیگر ندارد.هادیان فر با بیان اینکه پلیس فتا در هیچ یک از شبکه های اجتماعی خارجی فعالیت ندارد، درباره نظارت بر پیام رسان ها، تصریح کرد: مردم بدانند که در پیام رسان های داخلی پلیس ممکن است در گروه های چت و گپ عمومی حضور داشته و نظارت داشته باشند، کما اینکه در پیام رسان های خارجی نیز اینگونه است.پلیس فتا وارد هیچ یک از چت های دو نفره و خصوصی افراد نمی شودوی با تاکید بر اینکه پلیس فتا وارد هیچ یک از چت های دو نفره و خصوصی افراد نمی شود، گفت: تنها با دستور مقام قضایی و آن هم برای جمع آوری ادله و رسیدگی به شکایات ممکن است پلیس در پیام رسان های داخلی وارد این فضاها شود وگرنه ما هیچ ورودی به این فضاها نداریم و مردم مطمئن باشند که اطلاعاتشان در فضای مجازی محفوظ و امن است و اینطور نیست که دستگاه های امنیتی به آن دسترسی داشته باشند؛ بلکه تمامی این اطلاعات محفوظ و امن است.وی درباره افراد مشهور به شاخ های اینستاگرامی و اقدامات مجرمانه ای که از سوی برخی از آنان در این فضا رخ می دهد، گفت: برخی از جرایم از طریق پلیس بین الملل ردی می شود؛ اما برخی از موضوعاتی که در کشور ما جرم است در کشورهای دیگر جرم نیست و بسیاری از این افراد در کشورهای دیگر به ویژه ترکیه مستقر هستند؛ اما مواردی هم بوده که نسبت به برخورد با آن اقدام شده است.رییس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه امروز ۲۲۵۹ روز از تاسیس پلیس فتا گذشته است، گفت: در حال حاضر از میان ۴۲۹ شهر و شهرستان در کشور، پلیس فتا در ۱۴۰ شهرستان از جمله تمامی مراکز استان ها حضور دارد.وی با اشاره به تشکیل آزمایشگاه های ادله دیجیتال در تمامی مراکز استان ها، تصریح کرد: در سال ۹۶ این مراکز که مجهز به شبکه های رایانه، تلفن همراه، سیستم های شناسایی ب زارها، مولتی مدیا و ... است در تمامی مراکز استان ها راه اندازی شد که ۲۲ آزمایشگاه کاملا با امکانات و تجهیزات بومی ساخته شده است.رییس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۲ درصد از افسران و ان پلیس فتا، جوان هستند، گفت: پلیس فتا در شش سال فعالیت خود اقدام به ایجاد احساس امنیت در میان خانواده ها و شهروندان کرده و خوشبختانه برای ب و کارهای آنلاین نیز بستری امن فراهم کرده ایم که مجموع این اقدامات منجر به سخت شدن شرایط ارتکاب جرم شده است.وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۶ درصد پرونده های پلیس فتا منجر به کشف شده است، اظهارکرد: همچنین در گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها حدود ۳۳ روز بود که با اقدامات انجام شده امروز این زمان کاهش یافته است.هادیان فر همچنین از افزایش مشارکت شرکت های مردمی و استفاده از ظرفیت همیاران سایبری پلیس فتا خبر داد و گفت: تعداد همیاران پلیس فتا از ۱۷ هزار نفر به ۵۴ هزار نفر افزایش یافته است.وی ارائه آموزش های پیشگیرانه را از دیگر اقدامات موثر پلیس فتا برشمرد و گفت: طرح "کوا" که طرح امنیت کودک و اینترنت است با مشارکت وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش در کشور اجرا شد و توانستیم به بیش از ۲۱۰ هزار دانش آموز در استان های مختلف آموزش های لازم در زمینه فضای مجازی را ارائه کنیم.هادیان فر با اشاره به ارائه آمارهای جهانی و داخلی از وضعیت دسترسی به اینترنت، خاطرنشان کرد: از هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت جهان، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از آنان به اینترنت دسترسی دارند. آمار دسترسی به اینترنت در کشور ما نیز در سال ۹۲، سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که این آمار در سال گذشته به ۵۶ میلیون کاربر افزایش داشته است که ۸۰ درصد از این افراد از اینترنت تلفن همراه نیز برای دسترسی به فضای مجازی استفاده د.رییس پلیس فتا با بیان اینکه ۹۳۷ هزار وب سایت با دامنه دات آی آر در کشور فعال است، گفت: طبق آمارهای ما امروز حدود ۴۰ میلیون کاربر در تلگرام و ۲۰ میلیون نفر کاربر در اینستاگرام فعال هستند و متاسفانه اینستاگرام هیچ سروری در داخل کشور ندارد این در حالی است که باید بتوانیم بر اساس پروتکل ها، مجرمان را در این فضا ردی کنیم.فعالیت ۱۵۶ میلیون سیم کارت و ۴۱۲ میلیون کارت بانکی در کشورهادیان فر از قرار داشتن ۱۵۶ میلیون سیم کارت در اختیار ایرانیان خبر داد و گفت: دستگاه های عابربانک و atm ها نیز رشد بسیار زیادی داشته است به طوریکه در حال حاضر به ازای هر ایرانی، پنج تا شش کارت بانکی صادر شده و در مجموع ۴۱۲ میلیون کارت بانکی در کشور داریم که متاسفانه همچنان سیستم بانکی ما آنقدر کامل نشده که ما با استفاده از کد ملی افراد، به تمامی این کارت های بانکی دسترسی پیدا کنیم.رشد ۳۲۰۰ درصدی استارت آپ ها در کشورهادیان فر که آمار شش ساله پلیس فتا را ارائه می کرد، گفت: استارت آپ ها در کشور طی سال های اخیر ۳۲۰۰ درصد رشد داشته اند. از سوی دیگر در ۱۰۳۸ و ۲۸ هزار روستا اینترنت نسل سه و چهار ارائه می شود که من این آمارها را ارائه تا بدانید که چه بستری برای ارتکاب جرایم در فضای مجازی وجود داشته و این فضا چقدر رشد کرده است.افزایش ۹۰۰ درصدی جرایم سایبری در کشور طی شش سالرییس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه از سال ۹۰ تاکنون جرایم سایبری ۹۰۰ درصد در کشور ما افزایش داشته است، گفت: به عبارتی به ازای هر ۱۴۰۰ نفر در کشور، یک فقره جرم رخ می دهد که این آمار در بسیاری از کشورها از جمله هند بسیار کمتر است.وی با بیان اینکه ۵۱ هزار نفر در کشور متقاضی دریافت مجوز فروشگاه اینترنتی و نماد اعتماد در کشور شده اند، گفت: از این آمار حدود ۳۱ هزار نفر نماد خود را دریافت کرده اند که این نماد نشان دهنده معتبر بودن آن فروشگاه اینترنتی است.وقوع روزانه شش تا هفت میلیون حمله سایبری در کشوروی در بخش دیگری از سخنانش از وقوع روزانه شش تا هفت میلیون حمله سایبری در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد، هفت هزار و ۵۲۰ حمله سایبری در سال ۹۶ به زیرساخت ها بوده و هزار و ۶۵۸ مورد آن آدرس آی پی ها بوده است.هادیان فر درباره حمله به آدرس آی پی ها نیز گفت: این حملات به دنبال زامبی کاربران و استفاده اطلاعات اینترنتی آنان بوده است.وی از تشکیل ۱۲۰ هزار فقره پرونده در پلیس فتا از بدو تأسیس تاکنون خبر داد و گفت: از این میان ۸۶ درصد پرونده ها منجر به کشف شده که بیش از ۷۰ هزار نفر در آن دستگیر شده اند که ۷۷ درصد دستگیرشدگان مرد و ۲۳ درصد نیز زن بوده اند.هادیان فر با بیان اینکه در سال ۹۶، ۳۹ هزار جرم در فضای مجازی رخ داده است، گفت: از این تعداد ۳۳ هزار فقره از جرایم کشف شده است.نگرانی از رشد ۱۰ برابری جرایم در فضای مجازیرییس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه جرایم در فضای مجازی در سال های اخیر ۱۰ برابر رشد داشته است، گفت: این موضوع سبب نگرانی های جدی شده است و متاسفانه قربانیان نیز در حال افزایش است.هادیانفر افزود: در مواردی همچون سایت های و نیز افرادی بوده اند که در خارج از کشور اینت ل قرار گرفته اند.مرجع تصمیم گیرنده درباره تلگرام شورای عالی فضای مجازی کشور استوی در پاسخ به سوالی درباره کوچ مردم از تلگرام به پیام رسان های داخلی اظهار کرد: مرجع تصمیم گیرنده درباره تلگرام شورای عالی فضای مجازی کشور است و این شورا در این خصوص تصمیم گیری می کند. در واقع بحث کوچ به پیام رسان های داخلی چیزی نیست که پلیس فتا آن را انجام داده باشد؛ بلکه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه فعال است.رییس پلیس فتا افزود: در رابطه با ینگ سایت ها و فضاهای مجازی نیز شورای عالی فضای مجازی و دستگاه قضایی تصمیم گیر هستند.وی با انتقاد از جو بی اعتمادی به راه افتاده علیه پیام رسان های داخلی، گفت: جو بی اعتمادی خطی است که از سوی افرادی که درآمدشان از تلگرام تأمین می شود یا عده ای خارج نشین به راه افتاده و چنین موضوعی صحیح نیست. ب و کارهای این فضا نیز باید بدانند که امکان فعالیت شان در پیام رسان های داخلی نیز وجود دارد.شرایط کشف پرونده های مجرمانه در فضای مجازی سخت تر می شودهادیان فر با بیان اینکه امکان وقوع جرایمی که در تلگرام رخ می دهد در پیام رسان های داخلی نیز وجود دارد، ادامه داد: امنیت یک امر نسبی است اما با توجه به اینکه هر چه جلوتر می رویم شرایط کشف پرونده های مجرمانه در فضای مجازی سخت تر می شود، لازم است که در پیام رسان های داخلی فعالیت کرد؛ چرا که طبق پروتکل ها پیام رسان های داخلی داده ها را تا شش ماه نگهداری می کنند و اگر شکایتی انجام شود شاکی زودتر به حقش می رسد. البته ما در تلگرام نیز بسیاری از جرایم را کشف کرده ایم اما همانطور که گفتم شرایط در حال سخت شدن است و تلگرام نیز با ما همکاری نمی کند.وی درباره تعداد ب و کارهای ثبت شده در تلگرام تصریح کرد: حدود 19 هزار ب و کار در تلگرام به ثبت رسیده و فتا نیز از ادامه فعالیت این ب و کارها در پیام رسان های داخلی حمایت می کند.هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره سیستم عامل ملی و ضعف امنیتی موجود در این زمینه نیز گفت: این موضوع را باید از وزارت ارتباطات پیگیری کرد؛ اما نبود سیستم عامل های ملی و وابستگی که در این زمینه در برخی نرم افزارهای خارجی وجود دارد می تواند مشکل ساز باشد و متاسفانه بخشی از زیرساخت های ما در این حوزه به شبکه های خارجی وابسته است.منبع: ایسنا
سفر به معنای نو شدن است و بهترین زمان برای نو شدن، نوروز است. اگر دوست دارید ورق های دفتر زندگی سال آینده تان را به شکل متفاوتی طراحی کنید، از همین امروز سراغ تقویم سفرتان بروید و برای یک سال پیش روی تان برنامه ریزی کنید؛ ناشناخته هایی را که همیشه در ذهن تان علامت سوال ایجاد می د و در دلتان اشتیاق، باید همین امسال ببینید؛ ی چه می داند شاید فرصت دیگری نباشد! تعطیلات نوروز هم که جان می دهد برای جهانگردی؛ البته که می دانیم در این ایام گاهی تورها، قیمت ها را به چند برابر افزایش می دهند و شلوغی هم می تواند دلیل دیگری برای بی میلی به سفر باشداما با کمی برنامه ریزی و پس انداز می توانید به ماجراجویی آری بگویید و چمدان تان را ببندید تا تحویل سال نو را در مقصدی خاطره انگیز جشن بگیرید. در این مطلب قصد داریم در پر تقویم سفرتان برای سال آینده به شما کمک کنیم. بنابراین این اطلاعات می تواند نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در باقی سال هم راهگشای شما باشد. کره زمین را پیش روی مان گذاشته ایم و مقاصد دلربایش را مشخص کردیم تا هدف های مان را دست یافتنی تر کنیم. اگر شما هم سودای ماجراجویی در سر دارید کافی است با ما همراه شوید تا یک تقویم هیجان انگیز برای سفرهای امسال تان بچینید.آسیا؛ ازب تانبه دنبال جاده ابریشمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیآسیای مرکزی و جاده ابریشم را می توانید با ازب تان بشناسید؛ کشوری که نامش با تاریخ، هنر و فرهنگ جهانی پیوند خورده است. ای مهم: سمرقند، تاشکند، بخارا
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله سمرقند تا تهران: 1866 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی (مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان)
سوغاتی: ادویه و صنایع دستیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیپلوی بخارای سمرقند که همراه گوشت، کشمش، هویج، ادویه جات و ترشی سرو می شود یکی از غذاهایی است که نباید در طول سفرتان از دست بدهید.پایتخت ازب تانتاشکند، پایتخت ازب تان است که ظرافت مدرنیته را با اص یک شهر شرقی ترکیب کرده و فرهنگ مردمانش گردشگران را متعجب خواهدکرد. متروی تاشکند که آمیزه ای از شکوه هنری روسی و درک مدرنیته هنرمندان ازبک است، حتما شما را غافلگیر خواهدکرد.جاذبه ها: در سفرتان به تاشکند از قدیمی ترین قرآن جهان، میدان استقلال، میدان یادبود ز له. بخش قدیمی شهر، باغ ژاپنی، مدرسه کوکل تاش موزه هنرهای زیبا و موزه تیمور دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیرم مشرق زمینسمرقند را مرکز رنسانس ی می نامند؛ دومین شهر ازب تان که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است. این شهر بیش از دو هزار و 500 سال سابقه تاریخی دارد و زمانی ساختمان های آن جزو افسانه های شهرسازی دنیا محسوب می شده است.جاذبه ها: در سفر به سمرقند بازدید از مسجد بی بی خانم، آرامگاه تیمور، آرامگاه روح آباد، میدان ریگستان، شاه زنده، تپه افراسیاب، رصدخانه الغ بیگ و مدرسه شیردار را از دست ندهید.قدیمی ترینبخارا هم یکی از قدیمی ترین ای فرارود (ماوراءالنهر) است که به علت قرارگیری در کنار جاده ابریشم اهمیت بسیاری داشته و در دوران طلایی خود شاهد رشد و شکوفایی عظیمی بوده است. خوشبختانه بسیاری از نقاط تاریخی شهر تا حدود زیادی دست نخورده مانده و 140 بنای باستانی در این شهر وجود دارد.جاذبه ها: در سفر به بخارا باید از مناره کالیان، مدرسه چهار منار، مقبره سامانی ها، حوض لی و مدرسه عبدالعزیزخان دیدن کنید.آسیا؛ آذربایجاننوروز با طعم کشوری غیرفارسی زبانتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاگر دوست دارید نوروز را در کشوری غیرفارسی زبان جشن بگیرید که آغاز سال نو را به عنوان عید ملی می شناسد، باید سری به آذربایجان بزنید. ای مهم: باکو، نخجوان
حدود قیمت تور ترکیبی: 2 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز
فاصله باکو تا تهران: 817 کیلومتر/ امکان زمینی برگزار سفر فراهم است.
نوع سفر: تاریخی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: فرش، استکان های طرح دار، پارچهتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیشما می توانید در آذربایجان با خیال راحت انواع کباب ها را که با پلو خوشمزه سرو می شوند، نوش جان کنید و البته توصیه ما این است که غذاهای دریایی باکو را از دست ندهید. چای سیاه نوشیدنی ملی مردم آذربایجان است و غالبا پس از پایان غذا به همراه یک مربا و آب لیمو برای مهمانان سرو می شود.شهر متحولمعروف است که در شرق و غرب اوراسیا هیچ مکانی به اندازه باکو متحول نشده است؛ پایتخت کشور آذربایجان بزرگ ترین شهر قفقاز جنوبی هم محسوب می شود. باکوی قدیمی را می توانید در دیوارهای قلعه و بخش مرکزی شهر بی د اما برای دیدن بخش جدید شهر باید سری به ساختمان های باشکوهی چون کریستال هال و پارک سیتی ساید بزنید.جاذبه ها: در سفرتان به باکو از برج دختر، دیوار شهر باکو، کاخ شیروانشاهان، پارک ملی قوبوستان، پارک مفا ، معبد آتش و بازار تزه دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزی
نخجوانشهر اصحاب کهف و حضرت نوحمی گویند نخجوان شهری بوده که حضرت نوح (ع) بعد از سیل عظیم برای زندگی انتخاب کرده و حتی برخی افراد معتقدند آرامگاه این پیغمبر در بخش جنوبی این شهر قرار دارد. علاوه بر این به قولی نخجوان شهر اصحاب کهف هم به شمار می رود.جاذبه ها: در سفرتان به نخجوان از آرامگاه مومنه خاتون، غار اصحاب کهف، مقبره حسین جاوید، موزه قوچه های سنگی، موزه فرش نخجوان و دریاچه باتابات دیدن کنید.آسیا؛ چینپرجمعیت ترین کشور دنیاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیعید نوروز زمان مناسبی برای سفر به چین است. با توجه به تعطیلات شما فرصت کافی خواهیدداشت تا از جاذبه های این سرزمین پهناور با فرهنگ بسیار غنی به خوبی دیدن کنید. ای مهم: شانگهای، پکن، هنگ کنگ
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز
فاصله پکن تا تهران: 5612 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، عاشقان ید، هنردوستان و ماجراجویان
سوغاتی: از صنایع دستی و چای چینی گرفته تا هر چیزی که فکرش را ید!تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیغذای چینی از آن دسته غذاهایی است که اگر به خوردن آن عادت کنید مزه آنها برای تان دوست داشتنی خواهدشد. حقیقت این است که امروزه برخی از غذاهای چینی در تمام دنیا طرفدار دارد؛ پس بهتر است شما دل تان را به دریا بزنید و از ادویه ها و طعم های جدید استقبال کنید. در سفرتان به این سرزمین ناشناخته نودل را که به اندازه عمر فرهنگ این ملت سابقه دارد امتحان کنید. از حلال بودن غذا هم حتما مطمئن شوید.شهر امپراتورهاتاریخ و فرهنگ در شهر سه هزار ساله پکن بسیار ملموس است؛ علاوه بر این، شهر بسیار زنده و پویاست. پکن امروز با پکن فردا متفاوت است؛ زیرا هر روز مکان های پرزرق و برق و آسمان اش های بلندی به این شهر اضافه می شود اما پایتخت چین همچنان نشانه های قدیمی خود را حفظ کرده است.جاذبه ها: شهر ممنوعه مطمئنا مهم ترین جاذبه شهر پکن است اما این شهر زیبایی های بسیار دیگری هم دارد؛ معبد بهشت میدان تیان آنمن، قصر تابستانی، معابد مینگ، دیوار بزرگ چین، معبد لاما، محوطه المپیک، کاخ زمستانی و خانه اپرا از آن جمله اند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر آسمان اش هایی بر فراز دریاشانگهای در شرق چین قرار دارد؛ مرفه ترین، پرجمعیت ترین و بزرگ ترین شهر ای کشور که جذ ت های بسیاری برای گردشگران دارد. شانگهای که در لغت به معنای بر فراز دریاست، لقب پاریس شرق را از آن خود کرده است. به رغم این که یک چهارم از ساخت و ساز جهان امروز در شانگهای انجام می گیرد هنوز بقایای معماری گذشته و رد پای استعمار در خیابان های شلوغ شانگهای زنده است.جاذبه ها: در سفرتان به شانگهای از محله زین تیان دی، معبد جید بودا، باغ یویوآن، برج مخابراتی، جاده نانجینگ و محله فرانسوی ها دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیکشف سنت چینی در لایه های مدرن هنگ کنگهنگ کنگ فراتر از شخصیت تجاری یک شهر فرهنگی پرجنب و جوش به شمار می رود. شهری که همزمان آمیزه ای از سنت های چینی و بازمانده فرهنگ استعماری (بریتانیا) را در خود دارد. برای دوست داشتن شهر هنگ کنگ دلایل زیادی وجود دارد اما برای دوست نداشتن آن به سختی می توان دلیل منطقی پیدا کرد. شهر اسمان اش ها، سنت های کهن و مواد غذایی شما را مجذوب خود خواهد کرد.جاذبه ها: در سفرتان به هنگ کنگ از خیابان دای پای دانگز، شهربازی پارک اقیانوس، ساختمان ت، معبد بودا، تله ک ن انگوگ پینگ و بازار مونگ کوک دیدن کنید.جنوب شرقی آسیا؛ تایلندسفر به سرزمین لبخندهاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزینوروز زمان مناسبی برای بازدید از تایلند است. طبیعت بکر این کشور در این فصل سال بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است. ای مهم: بانکوک و چیانگ مای
حدود قیمت تور ترکیبی: 6 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله هانوی تا تهران: 5450 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، صنایع دستی، لوازم دکوری چوبی، جواهرات دست سازتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذاهای سنتی انی که برای نخستین بار به تایلند سفر می کنند معمولا برای امتحان طعم های جدید این کشور کمی دلهره دارند اما توصیه ما به شما این است که دل تان را به دریا بزنید؛ غذای تایلندی ترکیب شگفت آوری است که حتما باید امتحانش کنید.سفر به شهر فرشتگانبانکوک به شهر فرشتگان و ونیز شرق مشهور است؛ شهری که شما را در نخستین برخورد غافلگیر خواهدکرد. بانکوک گرم، پرهرج و مرج و سرشار از انرژی است. در این شهر شما فرصت عالی برای ید، تفریح و استراحت دارید.جاذبه ها: در سفرتان به پایتخت تایلند باید از کاخ بزرگ، موزه ملی، معبد (وات) سوهات، معبد پو، معبد وات آرون، بازار آ هفته چاتوچاک و بازار شناور دامنون سودواک دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیگردش در رز شمالیچیانگ مای شهری با قدمت تاریخی بیش از 700 سال در شمال غرب تایلند است که پایتخت فرهنگی این کشور نیز محسوب می شود. شهری که گل ها در آن رنگ و بوی منحصر به فرد خود را دارند و به همین دلیل آن را رز شمالی نامیده اند.جاذبه ها: معبد پراتات دوی سویتپ، معبد وات چیانگ من، کاخ پهپینگ، باغ وحش چیانگ مای، پارک ملی چیانگ مای، آکواریوم و کمپ فیل ها از دیدنی های چیانگ مای است.جنوب شرقی آسیا؛ ما یجادوی ما یتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیما ی برای انی که دوست دارند طبیعت متفاوتی را تجربه کنند، تفریحات هیجان انگیز داشته باشند یک مقصد ایده آل است. ای مهم: کوالالامپور
حدود قیمت تور ترکیبی: 5 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله کوالالامپور تا تهران: 6291 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، صنایع دستی، لوازم دکوری و تزئینیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیغذاهای ما یایی غالبا طعم شیرین و تندی دارند. از آنجایی که ما ی یک کشور مسلمان است شما می توانید با خیال راحت انواع غذاها را امتحان کنید؛ البته توصیه ما این است که از غذاهای دریایی غافل نشوید.قلب تپنده ما یکوالالامپور پایتخت رسمی و بزرگ ترین کشور ما ی است که در حقیقت دروازه ورودی این کشور هم محسوب می شود. اگر دوست دارید، ما ی را تجربه کنید کوالالامپور یک مقصد ایده آل است که در کنار جلوه های مدرن بخش های سنتی خود را هم حفظ کرده است.جاذبه ها: برج های دوقلو پتروناس، غار باتو، بازار مرکزی کوالالامپور، دریاچه بزرگ کوالالامپور، محله چینی ها، آکواریوم کوالالامپور، باغ پرندگان و معبد تین هوا از جاذبه هایی است که در سفرتان به کوالالامپور نباید از دست دهید.جنوب غرب آسیا و جنوب شرق اروپا؛ ترکیهدر امپراتوری عثمانی قدم بزنیدتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیترکیه یکی از مقاصد ثابت ایرانیان برای نوروز است؛ جغرافیایی به علاوه قرابت فرهنگی و تاریخی باعث شده که گردشگران به راحتی بتوانند این کشور را برای تعطیلات خود انتخاب کنند. ای مهم: استانبول، ترکیه
حدود قیمت تور ترکیبی: 2 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 4 روز به بالا
فاصله استانبول تا تهران: 2546 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی، طبیعت گردی؛ مناسب برای تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان، ماجراجویان، طبیعت گردان
سوغاتی: پوشاک، پارچه، لباس سنتی، ادویه، زیورآلات، چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیترکیب سنت و مدرنیته در آشپزی ترکیه به وضوح دیده می شود؛ انواع رستوران های محلی و بین المللی در این سرزمین پیش روی تان قرار دارد. بنابراین انتخاب با شماست. اگر گیاهخوار هستید به هیچ وجه به این کشور سفر نکنید؛ زیرا غذایی برای تان در نظر گرفته نشده! مردم ترکیهبا استفاده از گوشت و مرغ کب بیش از 100 نوع غذا درست می کنند که هر کدام از آنها بسیار لذیذ است.شهر رنگارنگ استانبولاستانبول بازدیدکنندگان خود را با عشق به زندگی که در معماری خیره کننده و گنجینه های رنگارنگ سراسر شهر موج می زند شگفت زده می کند. استانبول در حقیقت یک پل فرهنگی جذاب بین آسیا و اروپاست که موزه ها و مساجد حیرت انگیزش شما را با تاریخ عثمانی آشنا می کند.جاذبه ها: در سفرتان به استانبول از ایاصوفیه، مسجد سلطان احمد، کاخ توپکاپی، کاخ دلمه باغچه، بازار بزرگ استانبول، موزه باستان شناسی و میدان ت یم دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر دشت و موسیقیزرق و برق کاخ های عثمانی و نمای امپراتوری بزرگ در هیچ شهر ترکیه به اندازه آنکارا چشمگیر نیست. قلب و پایتخت جمهوری ترکیه و دومین شهر بزرگ این کشور (پس از استانبول)، شهری تاریخی، صنعتی و علمی است.جاذبه ها: معبد آگوستوس، شهر خاتوشا، ارگ آنکارا، شهر آماسیا، مسجد اصلان حانه، موزه تمدن های آناتولی، آرامگاه آتاتورک و مسجد قوجانیه از دیدنی ترین جاذبه های شهر هستند.شبه قاره هند؛ هندوستانسرزمین هفتاد و دو ملتتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاز نظر آب و هوایی عید زمان کاملا مناسبی برای سفر به ای مهم هندوستان است. در این کشور با عجایب بسیاری رو به رو خواهیدشد که شاید مسیر زندگی تان را در سال آینده دگرگون سازد! ای مهم: جیپور، آگرا، گوا، دهلی
حدود قیمت تور ترکیبی: 5 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله دهلی تا تهران: 2546 کیلومتر
نوع سفر: طبیعت گردی، تاریخی، تفریحی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: پوشاک، پارچه، لباس سنتی، ادویه، زیورآلات، حنا و چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیهمه می دانند که سبک غذایی مردم هندوستان با ادویه های تند و تیز تعریف می شود اما ادویه های متفاوت این سرزمین طعم هر چیزی را دگرگون می کند. ظرف های مسی، طعم های متنوع و ادویه های هیجان انگیز اجزای جدانشدنی غذاهای هندوستان هستند.شهر صورتیاگر نگاهی به ساختمان های گچی باشکوه شهر بیندازید به خوبی پی خواهیدبرد که چرا نام مستعار جیپور «شهر صورتی» است. در جیپور شما می توانید ساعت ها و روزها در قصرهای تاریخی قدم بزنید بدون این که احساس خستگی کنید.جاذبه ها: کاخ شهر، کاخ هوا محل، قلعه آمبر، قلعه جایگراه، قلعه ناهارگاره، رصدخانه جانتار مانتار، معبد میمون گ ا، بازار جوهری و باغ وحش فیل را در جیپور نباید از دست بدهید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیشهر تاج محلتاج محل شا ار معماری و هنر و یکی از عجایب هفتگانه جهان از دوران مغول تاکنون، نام «آگرا» را در ذهن گردشگران تثبیت کرده است. جذ ت جادویی تاج محل تنها گوشه ای از زیبایی های شهر آ ت. میراث امپراتوری مغول شامل یک قلعه باشکوه، آرامگاه و عمارت های تاریخی است.جاذبه ها: در سفرتان به آگرا از تاج محل، قلعه آگرا، آرامگاه اکبرشاه، روستای فاتح پور، روستای کاچاپورا، شهر قدیمی، باغ مهتاب و باغ وحش شهر دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیآرامش مطلق را در گوا تجربه کنیدگوا با تپه های سرسبز، رودهای فراخ، کشتزارهای برنج و نخل های فراوان یکی از زیباترین ای گرمسیری جهان است اما زیبایی طبیعت در کنار قدمت تاریخی و معماری ترکیبی است که گوا را منحصر به فرد کرده است.جاذبه ها: ساحل کان یم، کلیسای بانوی معصوم ما، آبشار آروالم، پناهگاه محیط زیستی بوندلا، ساحل میراما، قلعه ریز ماگوس، غار آروالم، معبد شری ماهاکیم و ساحل آنجونا از دیدنی های گواست.پایتخت هندوستاندر دهلی نو می توانید همزمان بخش مدرن و مرفه شهر را به خوبی ببینید. در حالی که دهلی سنتی در کوچه های تنگ و پرازدحام بخش قدیمی شهر جای خوش کرده است.جاذبه ها: قلعه سرخ، قطب منار، آرامگاه همایون، مسجد دهلی نو، دروازه هند، قلعه پوراناکیلا، معبد آکشاردام و باغ لودی جاذبه های اصلی دهلی را تشکیل می دهند.آفریقا؛ مراکشدر جست و جوی مدینه های پویاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیمراکش جزو ناشناخته هایی است که دیدنی های بسیاری را در خود جای داده و فصل بهار یکی از بهترین زمان ها برای بازدید از این سرزمین است. ای مهم: مراکش، رباط، کازابلانکا
حدود قیمت تور ترکیبی: 7 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله رباط تا تهران: 6806 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، تفریحی، طبیعت گردی؛ مناسب برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تارخ دوستان، معماران و هنردوستان
سوغاتی: فرش، سوزن دوزی، زیورآلات نقره، آلات موسیقی، فانوس، لباس سنتی، ادویه و چایتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیمراکش یک کشور مسلمان است و شما می توانید به آسانی در منوی غذاهای سنتی این شهر سرک بکشید. چای سبز نوشیدنی ملی مردم این سرزمین است و می توانید در تمام ا با قیمت ارزان این نوشیدنی را بنوشید. گوشت و پاستا هم مواد اصلی سفره های مردم این سرزمین را تشکیل می دهد.به دیدن عروس آفریقا برویدکازابلانکا تمام ویژگی های پایتخت مراکش را با خود دارد، جز تشریفاتی که مخصوص محیط های و اقتصادی است. این شهر پرتکاپو که بزرگ ترین شهر مراکش است وجهه مدرنی دارد که برای مسافران تعجب برانگیز است؛ کافه ها و رستوران های کازابلانکا تصویری از یک شهر جنوب اروپایی را در ذهن تان زنده خواهدکرد.جاذبه ها: مسجد حسن دوم، مدینه، خانه محمد پنجم، منطقه ساحلی کازابلانکا، محمدیه، روستای ساحلی اولیدیا، کلیسای جامع، بازار مرکزی و بندر صافی مهم ترین جاذبه های کازابلانکا را تشکیل می دهند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزینگین مراکشگرچه از زمان استقلال مراکش یعنی سال 1956 رباط به عنوان پایتخت و اداری این کشور انتخاب شد اما هنوز در بین گردشگران چندان شهرت ندارد. با وجود این انی که به این شهر سفر کرده اند رباط را جواهری در بین ای مراکش می خوانند؛ شهری با معماری سنتی خیره کننده، بلوارهایی که با نخل پوشیده شده و تقریبا بدون ترافیک.جاذبه ها: منطقه باح، برج حسن، ارگ شهر چلاح، موزه اودیس، موزه باستان شناسی رباط، کاخ سلطنتی، موزه مراکش، مدینه و آرامگاه محمد پنجم جاذبه های اصلی رباط را تشکیل می دهند.شهر پرجنب و جوشمراکش تنها نام کشور نیست بلکه شهری هم به نام مراکش در این سرزمین وجود دارد که عصاره این سرزمین محسوب می شود. شهر پرجنب و جوش که در هر گوشه آن برای گردشگران یک شگفتی نهفته است؛ از مارگیران خیابانی گرفته تا دست فروش های سمج.جاذبه ها: مدینه، میدان جامع الفنا، مسجد جامع کتیبه، مدرسه بن یوسف، مقبره سعدیون، کاخ باهیه، موزه هنرها و صنایع دستی جاذبه های اصلی این شهر را تشکیل می دهد.اروپا؛ ایتالیاسرزمین هنر و عشقتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیجادوی ای عاشقانه ایتالیا زبانزد هر گردشگری است. هر زمان که صحبت از یک سفر هنری، تاریخی و فرهنگی می شود، قطعا پای یکی از ای این کشور هم به میان می آید. نوروز زمان مناسبی برای گردش در این سرزمین هنری است. ای مهم: برم، ونیز، فلورانس
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله رم تا تهران: 3422 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ مناسب برای طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: برترین برندهای پوشاک دنیا، زیورآلات، چرمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیآشپزی ایتالیا در نواحی مختلف آن تا حدودی متفاوت است. در شمال این کشور برنج و غذاهایی متشکل از ذرت مثل ماکارونی طرفدار دارد. بنابراین در این نواحی غذاهای ریزوتو (غذاهایی که همراه با بشقاب برنج سرو می شوند) را همراه با سوپ ذرت بیشتر می بینید. در جنوب ایتالیا آشپزی با دستورالعمل های ساده تر و استفاده از موادی مانند میوه، سبزی های تازه و غذاهای دریایی رواج دارد.سفر به شهر ابدیبرای پیدا آثار تاریخی در رم کافی است که سرتان را بالا بگیرید و به شهر خیره شوید. اینجا بزرگ ترین موزه بدون سقف دنیاست. رم در دنیا به شهر ابدی معروف است؛ شهری که حدود سه هزار پیشینه دارد و هنوز در کوچه پس کوچه های آن می توانید صدای پای سم اسب سربازان رم را بشنوید!جاذبه ها: اوستیا آنتیکا، آمفی تئاتر رم، ویلای کوئینتیلی، کلیسای سن کلمنته، تپه پالاتینو، فروم رومی، موزه واتیکان، دخمه سان کالیستو، آپیا آنتیکا و ویلا آدریانا از مهم ترین جاذبه های رم هستند.بازدید از قلب رنسانسفلورانس شهری است که رنسانس در آن متولد شده و شیوه نگاه ما را به جهان تغییر داده است. این شهر برای قرن ها یکی از مقاصد رویایی گردشگران بوده؛ انی که برای تماشای هنر خارق العاده این شهر از دورترین نقاط دنیا بار سفر را بستند و به ایتالیا آمدند.جاذبه ها: کلیسای جامع فلورانس، پل پونته وکیو، گالری اوفیتزی، میدان سینیوریا، قصر وکیو، کلیسای سن لورنزو، پارک بوبولی، میدان میکل آنژ، قصر سلطنتی پیتی پالاس و بازار جدید از جاذبه های مهم فلورانس هستند.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیجادوی رمانتی یز را به کانال های آبی و قایق هایش می شناسند؛ شهری بدون اتومبیل که روی آب جا خوش کرده است. شهری که از 600 سال پیش تاکنون تغییر چندانی به خود ندیده طبیعی است که دو برابر نانش گردشگر داشته باشد.جاذبه ها: در سفرتان به ونیز باید از کلیسا و میدان سن مارکو، کاخ دوجز، کاخ سانتا صوفیا، جزیره مورانو، گالری آکادمیا، مجموعه پگی گوگنهام، کلیسای فراری و موزه پلازاگرسی دیدن کنید.اروپا؛ یونانشکوه اسطوره هاتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاگر قصد یک سفر اروپایی در سال جدید را دارید یونان می تواند یک مقصد آسان باشد؛ سفرهایی که با کشتی کروز در نظر گرفته شده و حتی نیاز به ویزای شینگن هم ندارد. ای مهم: آتن، کرت
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله آتن تا تهران: 2474 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ برای ماجراجویان، طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: زیورآلات، وسایل بهداشتی مانند صابون و چرمتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتییونانی ها عاشق غذا هستند و علت آن هم احتمالا مواد غذایی تازه و آشپزی غنی این سرزمین است. طعم غذاهای یونانی در طول هزاران سال شکل گرفته و آشپزی مردم این سرزمین تحت تاثیر خاورمیانه و همچنین ایتالیا بوده است. اصلی ترین مواد تشکیل دهنده پخت و پز یونانی شامل پنیر فتا، روغن زیتون، ماست، زیتون، میوه و سبزی های تازه و ماهی است.زادگاه تمدنآتن یکی از باشکوه ترین ای تاریخی جهان است؛ شهری جادویی که زادگاه تمدن بوده. دموکراسی در آتن متولد شده و بسیاری از مردان بزرگ دوران باستان در این شهر به دنیا آمده اند. مهم ترین تمدن جهان باستان در آتن شکل گرفته و بناهای این شهر از قدیم ترین بناهای به جای مانده از آن دوران است.جاذبه ها: در سفرتان به آتن از پارتنون، آگورای قدیم، موزه جدید، آکروپلیس، باغ ملی، کوه های لوکابتوس، موزه باستان شناسی، معبد تسویس و معبد ارختئوم دیدن کنید.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیبزرگ ترین جزیره یونانکرت بزرگ ترین جزیره یونان و پنجمین جزیره بزرگ دریای مدیترانه است؛ شهری که روزگاری مرکز کهن ترین تمدنی اروپا بوده. کرت شهری است با سواحل درخشان، رشته کوه های چشم نواز، دره های حاصلخیز و فرهنگ غنی در یک کلام این شهر یک شهر کوچک پرتکاپو با گنجینه های فراوان که برای کشف آن باید یک عمر زمان صرف کرد.جاذبه ها: کنوسوس، موزه باستان شناسی ایراکلیون، شهر قدیمی چانیا، تنگه سامره گرجی، دریاچه کورناس، فلات لاسیتی، بندر آگیوس نیکولاس و جزیره اسپینالونگا از مهم ترین جاذبه های کرت هستند. ی شمالی؛ برزیلسفر به قاره برزیل!تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیاغلب برزیلی ها می گویند در یک قاره زندگی می کنند و نه یک کشور! این جمله آنها ممکن است کمی اغراق آمیز باشد اما چندان هم خالی از معنا نیست. اگر شما «آلاسکا» را از حذف کنید، برزیل بزرگ تر از ایالات متحده خواهدشد. ای مهم: ریودوژانیرو، سالوادور
حدود قیمت تور ترکیبی: 8 میلیون به بالا
روزهای پیشنهادی سفر: 7 روز به بالا
فاصله ریودوژانیرو تا تهران: 11862 کیلومتر
نوع سفر: تاریخی، طبیعت گردی، هنری و تفریحی؛ مناسب برای طبیعت گردان، تاریخ دوستان، معماران، هنردوستان
سوغاتی: صنایع دستی، ننو، مجسمه، قهوه، ظروف سنتی، سنگ های قیمتی و پوشاک ورزشیتقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیغذای سنتیبرزیل با داشتن سرآشپزهای درجه یک، غذاهای متنوع محلی و به جنگل و دریا غذاهای بسیار غنی دارد. تنوع رستوران ها و غذاها از جاذبه های این کشور است. اگر طرفدار غذاهای لبنانی، ژاپنی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی هستید به راحتی می توانید غذای محبوب تان را در ای مختلف برزیل با کیفیت بسیار بالا امتحان کنید و در ضمن به این فهرست غذاهای محلی را هم اضافه کنید.از مرکز برده داری تا دنیای مدرن سالوادورسالوادور بزرگ ترین شهر ساحلی شمال شرق برزیل است. شهری که زمانی یکی از مراکز برده داری جهان بوده امروز با تنوع فرهنگی غنی تاریخ و پیشنیه خود را حفظ کرده است. سالوادور به دلیل کارناوال های خیابانی اش در بین گردشگران طرفداران بسیاری دارد.جاذبه ها: کلیسای ال روساریو، باغ گیاه شناسی بوتانکو لولاگون، جنگل چاپاراستیک، موزه تاریخ نظامی و موزه هنرهای مردمی.تقویم هیجان انگیز برای سفرهای نوروزیریوی منهای فوتبالریودوژانیرو دومین شهر بزرگ برزیل است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. قرارگیری شهر در کناره کوه های سرسبز، سواحل طلایی و خلیج های زیبای اقیانوس اطلس این سرزمین را برای طبیعت دوستان به یک مقصد رویایی تبدیل کرده است.جاذبه ها: مجسمه ، ساحل ایپانما، پارک گیاه شناسی، منطقه سانتا ترزا و یوم ماراکانا از دیدنی های این شهر است.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق- حراج تهران آنطور که وب سایت این حراجی گزارش می دهد ابتکاری است فرهنگی-اقتصادی در پاسخ به استقبال فزاینده از آفرینش های هنری و یک فرصت منحصر به فرد برای دست ی به شاخص ترین آثار هنر مدرن و معاصر ایران در شرایطی مطلوب و مطمئن. برگزارکنندگان این رویداد که در این متن حراج گزار نامیده می شوند، مصمم به بهره گیری از بهترین تجربیات و تسهیلات در گردآوری و ارائه شایسته آثار هنری فا برای مشتاقان فرهیخته آن هستند. قیمت آثار حراجی تهرانقیمت آثار حراجی تهرانآ ین برگزاری این حراج که هشتمین دوره برگزاری این رویداد بازرگانی - هنری د ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ در حالی برگزار شد که مجموع فروش این رویداد به چهارده میلیاردو پانصد و بیست میلیون تومان رسید. در حالیکه خبرگزاری ایسنا در گزارش میدانی منتشر شده، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون را از فروش این حراجی اعلام کرد و تقریبا مغایرت مبالغ اعلام شده از سوی سایت حراج تهران با مبلغ درج شده از سوی خبرگزاری های به حواشی این حراجی همچنان دامن می زند.اگر ارقام گزارش شده توسط وب سایت این حراجی را جمع بزنیم درخواهیم یافت ۷۶۱ اثر هنری به ارزش رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان در این حراجیبه فروش رفته است. این حراجی در ششمین برنامه خود توانست ٣٥ نقاشی و مجسمه را بالاتر از صد میلیون تومان به فروش رساند که برای بسیاری از این آثار هنرمندان حاضر در این حراجی یک رکورد محسوب می شود. گران ترین اثر این دوره به فرهاد مشیری هنرمند ٥٣ساله تعلق گرفت، اثر او با نام «شماره های سیاه روی سفید» که سال ١٣٨١ خلق شده ٨٥٠ میلیون تومان چکش خورد.اما با یک حساب سرانگشتی در سه دوره حراج تهران طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گردش مالی این حراجی تقریبا ۶۰ میلیاردر تومان است، رقمی معادل نیمی از گردش مالی سینمای ایران.حراج تهران با اجرای رضا کیانیانحواشی حراجی تهرانالبته این حراجی حواشی خاص خودش را داشته است. در سال ۱۳۹۴ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تابلویی از سهراب سپهری به قیمت یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان و نقاشی دیگری از کمال الملک ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شده است. «مجید مولا نوروزی» مدیر کل وقت دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در پاسخ به این اتفاق اعلام کرد "علت اینکه اثر سهراب سپهری حدود ۷۰۰ میلیون و کمال الملک ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد این است که هنر معاصر با کهن متفاوت است، کار سپهری هنوز هم قیمت پایینی دارد و شاید ارزشی واقعی آن حدود ۱۰ برابر این قیمت باشد. اما حاشیه قابل اعتناتر به حراج تهران مربوط به نحوه قیمت گذاری آثار است. چنانچه سال گذشته نیز برخی رسانه ها انتقادها و اعتراض هایی به این رویداد اقتصادی - فرهنگی داشتند و ارقام اعلام شده در حراجی را برخی رسانه ها مشکوک دانسته اند و مدعی شده اند که یدهای این حراجی صوری است. نکته قابل توجه این بود که اغلب یداران از مبالغ تعیین شده کاملا راضی به نظر می رسند. اما این پرسش بارها توسط رسانه های مختلفی مطرح شده که دلیل این قیمت گذاری ها چیست و انی که چنین مبالغی می پردازند از چه طبقه و قشری هستند که به راحتی این یدها را انجام می دهند؟ این مسئله سبب می شود که نمونه قابل اعتنای فروخته شده در آ ین حراجی تهران در ۲۲ دی ماه را بررسی کنیم. اثری هنری به قیمت یک میلیارد تومانطرحی با عنوان گنبد سفیدحراج تابلوی سهراب سپهری با قیمتیک میلیارد و هفتصد میلیون توماندر چنین حراجی کاملا طبیعی است اما تابلوی «گنبد سفید iii » اثر کامران یوسف زاده که از طرف گالری گاگوسیان نیویورک به حراجی تهران منتقل شده استآیا یک میلیادر تومان ارزش دارد؟ «صادق تبریزی» نقاش پیش وت، پس از برگزاری دومین حراجی تهران در اظهار نظری گفت:" ۹۰ درصد آثار عرضه شده در حراجی تهران اثر هنری نیستند و قیمت هایی برای آنها تعیین می شود که در حد آنها نیست. امسال هم البته این حرف مطرح است که در میان آثار ارائه شده، آثار تقلبی وجود دارد.اثری بدون عنوان به ارزش ۷۰ میلیون تومانمنوچهر لطفیرئیس انجمن مجموعه داران ایران با برشمردنِ ضعف های این حراج گفت: نخستین ضعفی که برای این حراج می توان برشمرد عدم شفافیت در برگزاری حراج تهراناست. هیچ مکانیزمی در این حراج نیست تا آنچه در این حراج می گذرد را به روشنی و وضوح به اطلاع عموم برساند.این اثر ۶۰ میلیون تومان به فروش رفته استوی ادامه داد: نکته دیگر این است که تیم کارشناسیِ این حراج معلوم نیست و معرفی نمی شوند. به قطع یک حراج نباید به چند کارشناس محفلی اکتفا کند. این در حالی است که در مبحثِ بازار آثار هنری کارشناسانِ بسیاری داریم اما حراج تهران کارشناسان محدود و مجهولی را به کار می گیرد و به طور حتم وقتی انحصار باشد طرح شبهات کاملا بدیهی است.این اثر هنری ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفته استلطفی در ادامه یادآور می شود: نتیجه این انحصار، قیمت های بالای آثار هنری در حراج تهران است. ما می خواهیم از برگزار کنندگان حراج تهران بپرسیم که آیا حراج تهران یک ماه دیگر حاضر است همین آثار فروخته شده را با همین قیمتِ فروخته شده پس بگیرد. گاهی دیده شده که آثار فروخته شده چند ماه پس از فروخته شدن با قیمت های پایین تر دست به دست می شود.ما معتقدیم قیمت پایه ی آثار در حراج تهران بسیار بالاست.وی تاکید می کند: یکی از نقاط ضعفِ حراج تهران مشخص نبودن کارشناسان و نحوه ی کارشناسی است که به خوبی روشن نیست. نحوه قیمت گذاری فوق العاده بالا نشان دهنده اختلافی فاحش بین قیمت های کارشناسی شده آثار هنری و قیمت های بازار واقعی آثار در ایران است.رئیس انجمن مجموعه داران گفت: سومین نقیصه ای که انجمن مجموعه داران مشاهده کرده ابهام در یداران است. البته ما می دانیم که در حراج ها یدار می تواند معرفی نشود. اما چقدر خوب است که ما برای فرهنگ سازی در ایران و برای ایجاد رونق در ید و فروش آثار هنری برخی از یداران را به مردم معرفی کنیم.این اثر هنری ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفته استلطفی معتقد است برخی از افرادی که دستی در برگزاری حراج تهران دارند از سابقه شفافی در میان جامعه هنری برخوردار نیستند. رئیس انجمن مجموعه داران ایران گفت: یکی از نکات دیگری که درباره این حراج می شود بیان کرد، برخوردهای محفلی در این حراج است. برخوردهایی که به سمت انحصار می رود و حاضر نیستند هیچ گروه دیگری را واردِ برگزاری این حراج کنند، در صورتی که می توانستند از موسسه ها و انجمن ها کمک بگیرند تا نواقص حراج را رفع کنند.تابلویی به ارزش ۲۲ میلیون تومانلطفی تاکید می کند: انجمن ها و موسسه هایی که در این زمینه فعال هستند حتی می توانند در زمینه شفاف سازی و نظارت بر برگزاری این حراج نقش مهمی داشته باشند. اما متاسفانه در دوره ی پنجم شاهد بودیم که برگزار کنندگان این حراج نه تنها هیچ بهره ای از وجود این انجمن ها و موسسه ها نبردند، بلکه برخی از آنان را از ورود به حراج منع د.اما در طول فعالیت حراج تهران این سئوال دائما از سوی مطبوعات و کارشناسان مطرح می شود که آثار هنری و ارزش گذاری بر چه مبنایی و توسط کدام کارشناسان فرهنگی صورت می پذیرد. اگر تابلوها و آثاری فروخته شده که برخی از آنان در این گزارش مندرج شده، ارزش های میلیونی و میلیاردی واقعی دارند؟ اگر این مسئله به صورت واقعی اثبات شود قطعا فرآیند حراج تهران توسط کارشناسان خبره قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبطبا این رویداد باید قیمت ها را ارزی کنند. چون به این ترتیب روندقیمت گذاری بدون پشتوانه کارشناسی زمینه تبانی برای پولشوییرا فراهم می آورد و روند نظارت از سوی کارشناسان میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد ی، تقریبا شائبه ها شایعات را به نحوی تعدیل خواهد کرد.نکته دوم در صورت واقعی بودن قیمت تابلوهاست. با این نحوه قیمت گذاری نجومی به تدریج سرمایه گذاران داخلی برای حفظ ذخایر مالی خود در حوزه های اقتصادی مثل حراج تهران روی خواهند آورد تا سرمایه خود را با ید آثار هنری حفظ کنند. در صورتیکه های آثار هنری عرضه شده همچنان فاقد قیمت کارشناسی است. در واقع با طرح مسئله دیگری می توان به حیطه های دیگری ورود کرد که جنبه هنری چنین آثاری چقدر در نظر یداران مطرح است؟خالق این آثار اغلب افرادی هستند که در محدوده شهر تهران قابل شناسایی نیستند، اما نازل ترین تابلوها و آثار تجسمی در این حراجی با قیمت های پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.حراج تهرانبرگزاری چنین مراسمی به غیر از جنبه های هنری، آیا سودی می تواند برای هنرمندان تجسمی داشته باشد؟ سمیع آذر مدیر اجرایی حراجی تهران در سال ۹۲ در مصاحبه ای گفته بود « ۱۵ درصد از عواید فروش این حراجی سهم برگزار کنندگان است ». اگر این مقدار سهم برگزار کنندگان باشد، سهم واقعی افرادی که آثار هنری آنان به فروش می رسد چه میزان است؟ این مسئله همچنان برای افکار عمومی شفاف نیست و سهم هنرمندان تجسمی مسئله قابل تاملی است.نکته مهمتر این است که گالری داران و هنرمندان چه درصدی از این حراجی را دریافت می کنند و مسئله اصلی این است که این فرصت برای همه هنرمندان آثار تجسمی برای حضور آثارشان در حراج تهران فراهم است؟
البته گردانندگان حراج تهران و حامیانشان ادعا می کنند این حراجی سکویی برای مطرح شدن هنرمندان بی نام و نشان و تبدیل آنها و آثارشان به پرفروش های آینده این حراجی است. ابهامات در مورد خالقان آثار در حراجی تهران ابهام بزرگی است که همچنان بی پاسخ مانده و حل نشده است و البته گاه تابلوهایی که در این حراجی فروخته می شود که تع ت فرهنگی عجیبی با فرهنگ متعارف رایج دارد.ملانوروزی مدیرکل وقت هنرهای تجسمی در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان هم عنوان می کند: آثار شادی قدیریان و نیوشا توکلیان در این حراجی از آثار بحث برانگیزی که ملانوروزی به عرضه آثار این دو در همان گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان چنین توضیح می دهد" همچنینما هرگونه مسئولیتی که نسبت به ضد انقلاب و ضد ارزش بودن این افراد در صورت وجود، مطرح باشد را می پذیریم و مسئولیت آنها بر عهده ی ما است. اما مرور آثار فروخته شده و رقم های جابجا شده در این حراجی می تواند نقطه روشنی را به پهنه تاریک حراج تهران می گستراند. کافیست برای شناخت موقعیت هنری و آثار عرضه شده هنری در حراج تهران برشی از هامون را دوباره بررسی کنیم.در این همسر شبه روشنفکر حمیدهامون (خسرو شکیبایی) رنگ ها را به طرز بیهوده ای روی تابلوها می ریزد و ماحصل تلاش او و هیچ سازی شبه روشنفکرمآبانه به قیمت گزافی در نمایشگاهی توسط طبقه ثروتمند جامعه با قیمت بالایی به فروش می رسد. در واقع آنچه در حراجی تهران رخ می دهد را مهرجویی سال ها قبل در هامون به تصویر کشیده است.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4یکصد تصویر از پهلوان تختی به قیمت ۱۹۰ میلیون توماناما بررسی تک به تک آثار مشخص می کند که در حراج تهران بسیاری از آثار عرضه شده به هیچ عنوان ارزش هنری ندارند. به عنوان نمونه قیمت اولیه یک سطح کاشی صد قطعه ای با چاپ ع های مختلفی از جهان پهلوان غلامرضا تختی، از ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برآورد که توسط خسرو حسن زاده طراحی شده و در هشتمین حراجی تهران به ارزش صد و نود میلیون تومان به فروش می رسد. طبیعی است که ۱۰۰ قطعه کاشی با ع های متنوعی از جهان پهلوان تختی چه ارزش هنری می تواند داشته باشد و آیا افرادی در این کشور زندگی می کنند که برای چنین طرحی که صد ع متفاوت از یک قهرمان را حاضر باشند به قیمت صد و نود میلیون تومان یداری کنند؟ در نمونه بالا از رامیز شهوق تابلویی را می بینیم که که ترکیبی از مواد روی بوم است. این اثر طبق اطلاعات ارائه شده در نمایشگاه های آثار هنرمندان معاصر در نمایشگاه تالار قندریز و نخستین نمایشگاه هنری و بین المللی تهران (۱۳۵۳) به نمایش درآمده است. این اثر ۷۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد شده و در نمایشگاه تهران به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته شده است. آیا این تابلو یک ع است. آیا یادآور شمایلی خاص است؟ چه هنری در درون تابلو تجلی یافته است که به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رفته است؟ در واقع آنچه عرضه می شود فاقد ارزش هنری است که با مراجعه به یک فراز مهم از هامون می توان دریافت تقریبا هیچ در حراج تهران عرضه می شود.مجموعه ای به نام «شب روز شب»/ قیمت ۴۶ میلیون تومانتابلوی بدون عنوان از مجموعه «شب روز شب» از پری یوش گنجی که کمی آب مرکب را به صورت تصادفی روی بوم ریخته است در تهران ۴۶ میلیون تومان فروخته شده است.اثری به ارزش ۴۶ میلیون تومانواقعا اگر قوه قضائیه به دنبال سرنخ هایی درباره متهمان اقتصادی است کافیست یداران آثار عرضه شده در حراج تهران را جستجو کند و مردم متوجه شوند در کشور ایران و در شهر تهران چه ی توانایی این را دارد که برای یک تابلوی مفهوم زده ضد هنر سرخوشانه، یک میلیارد تومان پرداخت کند. نکته مهمتر این است مثل سایر کشورهای دنیا یداران چنین آثاری و حراج تهران مالیات پرداخت می کنند؟برای دیدن نمونه های دیگر مراجعه به این آدرس (اینجا)اما در ورای این تحلیل با اینکه این پوچ فروشی در حراج تهران جریان دارد اما کافیست یک تابلوی «و ان یکاد» یا یک تابلوی دینی و مذهبی با کمی آراستگی گرانسنگ ها تزیین شود و رسانه ها هیاهویی راه بیندازند. در صورتیکه در حراج تهران ضد مفهوم ترین و پوچ انگارانه ترین آثار هنری با ارقام نجومی به فروش می رسد و ی منتقد پوچ فروشی در حراج تهران نیست.