ترامپ معتاد شد ع

تکه های گلدان ش ته شده همه جا پخش شده است. با صورتی کبود به سمت جعبه کمک های اولیه می رود. مچ دست کبود و خونی اش را با بتادین پاک می کند. جای النگوهایی که به زور و کتک درآورده شده، هنوز باقی است. ناگهان چشمش به جای خالی فرشی می افتد که هفته گذشته جمع کرد و با خود برد. دیگر گریه امانش نمی دهد. لعنت به زمانی که او را دید. لعنت به خانه ای که همه چیز آن بر مدار اعتیاد می چرخد! به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با یک جست وجوی ساده در مورد کلمه اعتیاد می توان صدها هزار تیتر بزرگ و کوچک در اینترنت یافت که همگی آنها یک نقطه مشترک دارند و آن نقطه راه های کمک به فرد معتاد به منظور رهایی از اعتیاد است. اکثر آنها شیوه های درمانی و مشاوره های روانشناسی را برای فرد معتاد بیان می کنند. کمتر تیتری را با عنوان «چگونه به خانواده فرد معتاد کمک کنیم» می بینیم. خانواده یک فرد معتاد درگیر مسائل و مشکلات بسیاری هستند. دور از منطق نیست که بگوییم آنها نسبت به فرد معتاد بیشتر زجر می کشند، زیرا او تنها از مشکلات ناشی از اعتیاد رنج می برد، اما خانواده علاوه بر تحمل این مشکلات از دیدن وضعیت جسمی و روحی فرد معتاد نیز در عذابند. زندگی خانواده معتاد در یک تسلسل همیشگی قرار دارد. همسر، فرزند، والدین و... فرد معتاد شاهد کتک کاری و بدرفتاری او با خانواده و تلکه پول از آنهاست. پس از نشئگی نیز مشاهده او مصائب روحی خاص خود را برای خانواده دارد. امیدی به بهبود وضعیت زندگی و حال خوش در این زندگی نیست. پدر یا مادر معتاد خانواده درمانده تر از آن است که برای فرزند خود پدری یا مادری کند. رفیق و همدم روز و شب او مواد و تنها غمش خماری است. بنابراین فشار روحی وارده به خانواده اگر بیشتر از فرد معتاد نباشد، کمتر نیست، زیرا او حداقل ساعاتی از شبانه روز را به دلیل نشئگی در بی خبری و به قولی خوش خبری می گذراند، اما افراد خانواده ذره ذره به پایش پیر می شوند و با وجود روزهای سرد و سخت زندگی دم برنمی آورند. تنها امید آنها دیدن دوباره چهره ب ، فکر سالم و قد رشید عزیزشان است.افسردگی خانواده فرد معتاد، بلایی ناگزیربر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت افراد یک جامعه نه تنها ابعاد جسمی را در برمی گیرد، بلکه بیش از همه ابعاد ذهنی و فکری شهروندان یک جامعه را شامل می شود. بر اساس تعریف این سازمان سلامت روانی در درون مفهوم کلی سلامت قرار دارد، و سلامت، یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های روانی و جسمی؛ سلامت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی 89 درصد از اطرافیان فرد معتاد به افسردگی دچارند. میزان افسردگی در میان اطرافیان فرد معتاد رابطه تنگاتنگی با مفهوم کلی سلامت دارد. در واقع 89 درصد از اطرافیان فرد معتاد از مفهوم فوق الذکر سلامت بی بهره بوده و توانایی کامل برای ایفای نقش های روانی و جسمی خود را ندارند. در جامعه ای که بر اساس آمار رسمی دو میلیون و 808 هزار تن معتاد دارد و اغلب آنها نیز دارای خانواده هستند، تصور آمار 89 درصدی افسردگی در خانواده های افراد معتاد بسیار ترسناک است. درواقع جامعه با جمعیت انبوهی مواجه است که کاملا به نبود سلامت روحی در آنها ایمان دارد. ت در سال های اخیر نگاهی پیشگیرانه نسبت به سلامت روحی و روانی افراد جامعه داشته است؛ نمود این رویکرد را در افزایش تعداد مراکز مشاوره، غربالگری سلامت روان، تلاش به منظور ایجاد پرونده سلامت و... مشاهده می کنیم. با توجه به وضعیت بسیار نامناسب سلامت روان در میان خانواده های افراد معتاد وم توجه و رسیدگی به مشکلات روحی و روانی آنها احساس می شود. روانشناسان مداوم درباره اهمیت و تاثیرگذاری برگزاری دوره های مشاوره و روان درمانی برای فرد معتاد تاکید می کنند و شرکت او در این دوره ها را بخشی از فرایند درمان می دانند، اما سخنی از وم توجه به سلامت خانواده فرد معتاد به میان نمی آورند. اگر حمایت و امیدواری خانواده را بخشی از فرایند درمان فرد معتاد بدانیم، در صورتی که افراد خانواده دچار افسردگی باشند، فرد معتاد نیز از حمایت و مهربانی آنها بی بهره می ماند و شاید دوره های درمانی خود را نیمه کاره رها کند و به منجلاب اعتیاد برگردد.کمکم کن!آیا کمک به خانواده فرد معتاد کمک به او نیست؟ در اکثر برنامه های تهیه و تدوین شده برای درمان فرد معتاد نقش بسیار کمرنگی برای خانواده متصور شده اند؛ این در حالی است که آنها نقش ارزشمندی در فرایند درمان هر معتاد دارند. اگر انگیزه فرد معتاد از ادامه زندگی را خوشی و سعادت کنار خانواده بدانیم، آنگاه خانواده مانند یک کفه ترازو خواهد بود که باید همسنگ و همراستای دیگر عوامل درمان معتاد قرار داشته باشد تا برخورد و رفتار او به تعادل برسد. اگر افراد خانواده توان پرداخت ویزیت های گران قیمت مشاوران را داشته باشند، برگزاری کلا س های مشاوره برای آنها به منظور آگاهی از نحوه درمان یا رفتار با فرد معتاد گزینه بسیار مناسبی است. قطعا نحوه برخورد و رفتار با یک معتاد در مقایسه با فردی عادی سختی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ در اکثر موارد خانواده در مواجهه با فرد دچار سردرگمی و بحران می شوند و نحوه صحیح رفتار با او را نمی دانند. درحال حاضر نزدیک به سه میلیون خانوار ایرانی بر اساس اصطلاح «اعتیاد جرم نیست، بیماری است» حداقل یک بیمار در خانه دارند که به شدت نیازمند مراقبت و درمان هزینه بردار است. بنابراین به وضوح می توان دریافت که در خوشبینانه ترین ح ممکن خانواده از پس هزینه مراقبت و درمان فرد معتاد برمی آید، اما افراد خانواده بودجه کافی به منظور بررسی سلامت و درمان روان خود را ندارند. ک ن در خانواده های معتاد قربانیان بعدی هستند. قطعا سلامت روان کودک تضمین شده نیست، وقتی در خانواده ای با پدر معتاد و مادر افسرده زندگی می کند. این کودک در فضایی مسموم بزرگ می شود و هنجارهای ضدارزشی پدر برای او الگوی زندگی خواهد شد. نقش مادر در تربیت این کودک بسیار پررنگ است اما متاسفانه مادر نیز به سبب مشکلات روحی و روانی از عهده ایفای نقش خود برنمی آید. بنابراین می توان گفت توجه و کمک به خانواده فرد معتاد به میزان کمک به خود او مهم و حائز اهمیت است و توجه و رسیدگی به آنها انگیزه و اعتماد او را به درمان چندین برابر می کند. اگر حتی بخش کوچکی از جامعه از مشکلات روحی و روانی رنج ببرند، ورای آنکه این مشکلات تا چه میزان جدی و آسیب زا هستند، افراد آن جامعه در راستای توسعه و آبادانی قدم برنمی دارند. وم افزایش سرمایه روانشناختی در خانواده هایک روانشناس بر نقش خانواده در بهبود فرد معتاد تاکید می کند و می گوید: واکنش های طبیعی خانواده ای که یکی از اعضای آن به طور مزمن دچار اعتیاد است، اضطراب، استرس و نگرانی است. این احساس ها ناشی از رفتارهای فرد معتاد است. مهدی حاج اسماعیلی می افزاید: در مرحله اول باید به بازتوانی فرد معتاد پرداخت؛ یک فرد به تنهایی قادر به بازتوانی فرد معتاد نیست و نیازمند کار یک گروه است. تجربه نشان داده زور و فشار نه تنها معتاد را تشویق به ترک اعتیاد نمی کند، بلکه رفتارهای آسیب زای ناشی از اعتیاد او را بیشتر می کند. حاج اسماعیلی تاکید می کند: اعضای خانواده معتاد اولین افرادی هستند که در معرض رفتارهای آسیب زای او قرار دارند. آنها خانواده ها باید تحت آموزش های گروهی انجمن هایی مانند انجمن معتادان گمنام ایران( na) قرار بگیرند. این انجمن بر مساله اصلی فرد معتاد تاکید دارند؛ مساله اصلی فرد معتاد نداشتن یک رابطه ایمن و رابطه ای است که فرد در آن احساس تعلق خاطر داشته باشد. او خاطرنشان می کند: کیفیت پیگیری ترک اعتیاد در این انجمن به گونه ای است که حلقه امنیت و احساس تعلق را بین معتادان ایجاد کند. رویکرد این انجمن الگویی برای فرد معتاد در برخورد با خانواده می شود و آنها این روش را به مرور در نحوه رفتار با افراد خانواده نیز به کار می گیرند. حاج اسماعیلی می گوید: تاب آوری خانواده ها باید در مواجهه با فرد معتاد بالا برود. در واقع سرمایه روانشناختی خانواده باید افزایش پیدا کند. یکی از موارد مهم به منظور بالابردن سرمایه روانشناختی خانواده ها افزایش هوش هیجانی-اجتماعی آنهاست. او می افزاید: تمام نهادهایی که خدمات بهداشت و سلامت روان می دهند، مانند شهرداری، نظام بهداشت، آموزش وپرورش، بهزیستی و تمام نهادهایی که ادعای ارائه خدمات در حوزه سلامت روان دارند، باید بتوانند با هماهنگی درست میزان اطلاعات و مهارت های خانواده های معتادان را افزایش دهند. حاج اسماعیلی تاکید می کند: سیستم آموزش و پرورش یکی از مناسب ترین فضاها برای مهارت آموزی به خانواده های فرد معتاد است. البته آموزش های ارائه شده در این سیستم باید در راستای آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد. او می گوید: اگر فرایند پیگیری ترک اعتیاد معتادان بر اساس انجمنی مانند na باشد، این انجمن نشست ها و گام هایی را دارند که آن گام ها معتادان را توانمند می کنند. به دلیل آنکه یکی از عوامل تاب آوری خانواده امیدواری است، وقتی خانواده امید به سلامت و بهبود را در رفتار فرد معتاد ببینند، بی شک این امید و روحیه معتاد تاثیر مثبتی نیز بر آنها خواهد داشت. حاج اسماعیلی می افزاید: در مورد پدیده های آسیب زایی مانند اعتیاد تمام نهادهایی که به نوعی در این زمینه فعالیت می کنند باید با یکدیگر و به طور هماهنگ برنامه ریزی و به معتادان و خانواده های آنان خدمات موردنیاز را ارائه کنند. متاسفانه در جامعه ما برنامه ریزی در این مورد سال هاست مورد غفلت قرار گرفته که وم توجه و رسیدگی به آن را چندبرابر می کند.
مختصات اعتیاد به و محرک، در سال 1397 نگران کننده تر می شود. این هشداری است که فرید براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی در گفتگو با ما مطرح می کند: هشداری که در صورت تحقق، نقطه مقابل تاکید دو ساله ی برای کاهش اعتیاد و همچنین چشم انداز برنامه ششم توسعه برای کاهش 25 درصدی اعتیاد تا سال 1400 است.بنا بر هشدارهای براتی سده سال 1396 و پس از آن، شاهد وجود دوباره معتادان به شیشه خواهیم بود. سوءمصرف داروهای روانگردان و اعتیادآور رو به افزایش می رود و مصرف مواد محرک و توهم زا هم رشد صعودی خواهد داشت. افزایش شیوع مصرف محرک ها و مخدرها در جامعه ای که به زعم این مدیر با سابقه در حوزه رصد وضعیت سلامت روانی و آسیب های اجتماعی دچار تلاطم ، اجتماعی و اقتصادی است، اگر به درستی مدیریت نشده و به موقع مورد توجه متولیان برنامه ریزی های مرتبط با کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد قرار نگیرد، بدون تردید افزایش آسیب های اجتماعی زیرمجموعه اعتیاد را به دنبال خواهد داشت؛«شیشه» بر می گردداتفاقی که امروز هم با وجود افت دو ساله مصرف روانگردان ها، شاهد آن هستیم. اگرچه به دنبال تاکید ی برای کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی های کلان در جهت کاهش آمار طلاق، مفاسد اجتماعی، بز اری و بیکاری آغاز شده اما زیر پوست ا و روستاها و در نقطه کوری که از دید مسئولان صندلی نشین واقع است، افزایش سرقت های معیشتی، افزایش طلاق عاطفی، افزایش کودک آزاری و همسر آزاری در خانواده معتادان، افزایش بیکاری به دلیل ناتوانی ناشی از رشد مصرف یا محرک،افزایش فقر به دلیل از دست دادن منبع معاش، افزایش حاشیه نشینی به دلیل کاهش سطح درآمد خانواده معتادان، افزایش فساد اخلاقی و اجتماعی در کانون های بسته و پنهان و در محیط خانواده و ... امروز که براتی سده اعلام می کند بر اساس نتایج آ ین پیمایش ملی خانوار، مصرف شیشه در جمعیت دو میلیون و 808 هزار نفری معتادان به رتبه پنجم رسیده و دچار کاهش اقبال شده، با چنین شرایطی در سطح جامعه مواجهیم. اما سال آینده و ماه های بعدتر از آن که شیشه، باز هم در محافل مصرف کنندگان دایمی، جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد، باید انتظار چه آمار و ارقامی را داشته باشیم؟سال 92 به استناد نتایج یک آینده پژوهی، پیش بینی گردید که تا سال 95 و 96 مصرف شیشه به ثبات می رسد و شاهد بازگشت دوباره خواهیم بود. مبنای این پیش بینی چه بود؟- مبنای آن یک بررسی علمی بود که در آن زمان با توجه به فرمول های ریاضی، علاوه بر این پیش بینی، درصد مصرف کنندگان را هم برآورد کرده بود. روش های مختلفی برای برآورد شیوع اعتیاد وجود دارد و در آینده پژوهی، شیوع و تعداد مصرف کنندگان برای سال 95 حدود 5 میلیون نفر برآورد شد و بر اساس آ ین پیمایش ملی خانوار که سال 95 انجام شد هم، 4 میلیون و 400 هزار نفر در کشور مصرف کننده یا محرک هستند که حداقل در مورد یک استان، داده های پیمایش اخیر محل تردید جدی است که اگر آن را هم واقعی تر در نظر بگیریم به همان عدد آینده پژوهی می رسیم. در نتایج آینده پژوهی، گفته می شد که اعتیاد در کشور ما تا سال 95 و 96 به شدت رشد می کنداما در سال 96 به وضعیت ثابت می رسد. افزایش مصرف شیشه تا سال 96 و ثبات مصرف هم از نتایج همین تحقیق بود. البته در کنار این برآورد نسبتا دقیق باید در نظر داشت که مصرف مواد در کشور ما تابعی از شرایط منطقه هم هست. کافی است شرایط کشور افغانستان و حجم تولید و فعالیت آزمایشگاه های تولید هرویین را در گزارش های سازمان ملل ببینیم و مجاب شویم که این تولید به سمت ایران سرازیر می شود. بنابراین، اگر امروز می بینید که مصرف در ایران افزایش پیدا کرده، ناشی از افزایش واردات افغانستان به ایران است. گزارش نیروی انتظامی هم تایید می کند که در 6 ماه اول امسال، چند برابر 6 ماه مشابه سال قبل کشفیات مخدرها افزایش داشته است.یعنی در سال هایی که مصرف هرویین در ایران کم بود و مصرف شیشه افزایش داشت، شبکه قاچاق افغانستان در حال آماده سازی دپوی هرویین برای ترانزیت بود؟- گزارش ها تایید می کند که امروز حجم بالایی از هرویین تولید شده در آزمایشگاه های افغانستان آماده ترانزیت است و بخشه قابل توجهی از این تولیدات هم به سمت ایران سرازیر خواهد شد. با تحلیل بازار عرضه و تقاضا امروز هم به خوبی مشخص است که ما در آینده با چه شرایطی مواجه می شویم. مسئولان ما با مطالعه گزارش های بین المللی و محاسبه ارقام به آسانی می توانند آینده اعتیاد در ایران را تشریح کنند.افت و خیز قیمت شیشه و هرویین را هم به نتایج این آینده پژوهی ربط می دهید؟- در پیمایش کشوری سال 95، مصرف شیشه در جمعیت دو میلیون و 808 هزار نفری معتادان به رتبه پنجم رسیده اما در جمعیت مصرف کنندگان تفننی کشور، مصرف شیشه هنوز رتبه دوم را دارد. این ادعا مطرح است که اقدامات پیشگیرانه و از جمله راه اندازی کمپین پیشگیری از مصرف شیشه در 10 استان کشور و اقدامات مقابله ای ناجا برای شناسایی آشپزخانه های تولید شیشه و همچنین محدود واردات پیش ساز تولید شیشه، منجر به کاهش مصرف شیشه در جمعیت معتادان شده که البته هنوز گزارش هایی از تلاش برای قاچاق پیش سازها به داخل کشور وجود دارد.چندی قبل در گفتگویی که با مدیرکل بین الملل ستاد مبارزه با داشتم، ایشان خبر داد که بر اساس گزارش اخیر پلیس، شیشه، پشت مرز ایران و افغانستان در حال تولید است و محموله هایی از شیشه ساخت افغانستان هم کشف شده است. یعنی اگر واردات پیش سازها هم کنترل شده باشد، آشپزخانه های شیشه پشت دیوارهای مرز ایران و افغانستان فعال شده است.- توجه داشته باشید که رتبه مصرف شیشه، صرفا در جمعیت معتادان تنزل داشته اما مصرف شیشه در جمعیت عمومی تر مصرف کنندگان، همچنان بالاست. گزارش های خط ملی اعتیاد هم به ما می گوید که شیشه، علت اصلی تماس با خط ملی اعتیاد است و ما چنین شرایطی را در ابتدای دهه 90 هم شاهد بودیم. اگر فرض را بر تاثیرگذاری مثبت اقدامات پیشگیرانه بگذاریم، این تاثیر، صرفا در جمعیت معتادان اتفاق افتاده اما اقدامات ما در مصرف کنندگان تفننی، تاثیر قابل توجهی نداشته در حالی که این گروه باید هدف اصلی ما می بود.من در پاتوق ها شاهد هستم که قیمت شیشه به دلیل مقابله با واردات قاچاق سودوافدرین - پیش ساز شیشه - آنقدر بالا رفته که باعث تغییر الگوی مصرف کارتن خواب ها شده و استقبال دوباره از در پاتوق های مصرف هم - صرفا به دلیل ارزانی قیمت در مقایسه با شیشه بود. مصرف کنندگان تفننی که آنها را با عنوان معتادان یقه سفید می شناسیم؛ مصرف کنندگانی که هنوز به وابستگی دایم نرسیده اند و هنوز شغل و درآمد ثابت دارند و هنوز از خانه خارج نشده اند، آن قشری هستند که هنوز توان ید شیشه را دارند. فکر می کنید به همین دلیل مصرف شیشه در جمعیت مصرف کنندگان رتبه دوم را دارد؟- ممکن است بخشی از مصرف کنندگان شیشه، معتادان یقه سفید باشند و دلیل همین موردی باشند که اشاره کردید. علاوه بر آن که با افزایش مصرف سایر مواد محرک هم مواجهیم، برای نمونه شیوع مصرف «بونزای» در ترکیه، بحرانی شده و غیرممکن است که ما از شیوع مصرف روانگردان های جدید در امان بمانیم. سال 92 که مدیر درمان ستاد مبارزه با بودم، گزارشی خطاب به مسئولان نوشتم و هشدار دادم که مقدار اندکی بونزای با قیمت 200 هزار تومان در یکی از مراکز تجاری شمال تهران ید و فروش می شود که البته هشدار من را تکذیب د.«شیشه» بر می گرددنگران نیستید که مصرف کننده تفننی هنوز مرفه و هنوز شاغل، با شیشه وارد چرخه اعتیاد شود؟- حتی اگر با شیشه وارد نشده باشد، با محرک ها وارد می شود.و این اتفاق، نگران کننده است؟- بله، افزایش ناگهانی مصرف گل و مشتقات نگران کننده است، افزایش کاشت خانگی گیاهان محرک و توهم زا هم نگران کننده است.قرار است تا پایان برنامه ششم، نرخ بروز و شیوع اعتیاد 25 درصد کاهش یابد. تا سال 1400، شرایط مصرف و شیوع و بروز اعتیاد را در ایران چگونه تحلیل می کنید؟- برای کاهش 25 درصدی، تلاش زیادی لازم است. بدبین نیستم اما خوش بین هم نیستم که بتوانیم به این میزان کاهش برسیم. چون مصرف روانگردان های جدید رو به افزایش است و البته هدفگذاری برنامه ششم هم چندان کارشناسانه نبوده و عدد در آن حد سنگین است که تقریبا ناشدنی است.بنا بر نتایج پیمایش کشوری سال 95، نرخ شیوع اعتیاد 5.3 درصد است. معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با ، چندی قبل در شبکه خبر اعلام کرد که سالانه حدود 50 الی 100 هزار نفر به جمع مصرف کنندگان مخدرها و منحرک ها اضافه می شوند و قطعا اقدامات پیشگیرانه، این تاثیر را داشته که ورود سالانه 160 هزار نفر به دایره اعتیاد کاهش 40 الی 60 درصدی داشته باشد. اما رسیدن به کاهش 25 درصدی اعتیاد به این معناست که نرخ شیوع به حدود 2 درصد و ورود سالانه هم به کمتر از 60 هزار نفر کاهش یابد. شما این کاهش را ممکن می بینید؟- خیر، اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به همین شکل باشد، شاهد ورود مواد جدید از نوع محرک ها و مخدرها به بازار مصرف خواهیم بود. برای کاهش آمار اعتیاد، نمی توانیم فقط اعتیاد را ببینیم و باقی آسیب ها را نبینیم. برای کاهش آمار اعتیاد، باید نرخ خودکشی و حتی شیوع خشونت را هم ببینیم. وقتی آمار این آسیب ها را در کنار مشکلات خانواده و شرایط جامعه به عنوان عوامل کلان تاثیرگذار بر تداوم مصرف و بروز موارد جدید قرار می دهیم، دستی به کاهش مورد نظر در بروز و شیوع اعتیاد در کشور دشوار می شود، به خصوص که اقدامات پیشگیرانه مان در بسیاری موارد محل تأمل است.بودجه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی چقدر است؟- حدود 5 میلیارد تومان.و سرانه پیشگیری برای جمعیت در معرض خطر چه رقمی است؟- اگر جمعیت هدف را 40 میلیون نفر فرض کنیم و سرانه آموزش این جمعیت، حداقل 3 هزار تومان باشد، 120 میلیارد تومان اعتبار می خواهیم که نداریم. اعتبارات پیشگیری در کل کشور بسیار اندک است. نه فقط در مورد اعتیاد، برای سایر آسیب های اجتماعی هم اعتبارات پیشگیری اندک است چون پیشگیری، در بودجه ریزی جایی ندارد. حتی در سازمان بهزیستی هم که متولی اصلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، اعتبارات پیشگیری در مقایسه با سایر اعتبارات بسیار قلیل است.و شما سهم پیشگیری را در دستی به کاهش 25 درصدی اعتیاد تا چه حد موثر می بینید؟ باید بر جمعیتی که هنوز وارد دایره مصرف و اعتیاد نشده، متمرکز شویم. باید برای معتاد نگران باشیم اما اولویت افرادی هستند که هنوز وارد عرصه مصرف نشده اند و باید برای آنان برنامه ریزی کنیم. اخیرا تحقیقی در 21 شهر کشور و بر 900 زن تن فروش انجام دادیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حدود 40 درصد این ن به مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد dic مراجعه کرده و حدود 16 درصدشان از س ناه های شبانه ما استفاده می کنند. این نتایج ضرورت افزایش فعالیت های کاهش آسیب و اقدام های پیشگیرانه برای این عده را موکد می کند در حالی که متاسفانه وقتی نهادهای موظف می خواهند برای کاهش آسیب ن تن فروش، بودجه ای به بهزیستی بدهند،به دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد نمی دهند بلکه به دفاتر حمایتی می دهند که مثلا، این ن با این اعتبارات تحت حمایت قرار گرفته و از تن فروشی دست بردارند. کدام حمایت؟ 32 درصد این ن در همین تحقیق اعلام د که ماهانه، یک الی 5 میلیون تومان از تن فروشی درآمد دارند. چنین زنی هیچ گاه حاضر نمی شود با مستمری های ناچیز بهزیستی و کمیته امداد زندگی کند. من نامه ای خطاب به مسئولان نوشتم و نسبت به ضرورت کاهش آسیب برای ن تن فروش تاکید . به چه دلیل؟ چون این ن گفتند به طور میانگین سه روز در هفته کار می کنند و هر روز، حداقل سه مشتری دارند. اگر یکی از این ن ایدز داشته باشد چه خواهد شد؟این یک نفر، هر هفته 9 نفر را آلوده خواهد کرد.- به همین دلیل باید برویم به سمت کاهش آسیب چون کاهش آسیب هم یک اقدام پیشگیرانه است. در شرایط امروز، اولویت، دیدن واقعیت هاست. چند روز قبل که قم بودم، به بزرگواری گفتم شما به من بگو، در سیره کدام یک از ائمه ما آمده که ایشان با یک زن تن فروش برخورد سلبی و حذفی داشته. پیشگیری صرفا به این معنا نیست که مضرات را بگوییم.موافقید که مصرف و محرک کم خطر مجاز شمرده شود؟- چه اجازه ای؟ من با توزیع رقیق شده موافق نیستم چون توزیع این ماده مخدر، دردسرساز خواهد شد اما با این نحوه مبارزه با گل که شباهت کامل به مبارزه با آشپزخانه های شیشه دارد هم موافق نیستم چون گرایش به مصرف گل در مقایسه با شیوع مصرف شیشه، اتفاق خوبی است. انتخاب بین بد و بدتر است.«شیشه» بر می گرددماده مخدر گلالبته مصرف کننده دایمی شیشه، سراغ گل نمی رود. مصرف کننده تزریقی هرویین هم به گل می خندد.- بله و باید کاری کنیم که مصرف کننده شیشه یا هرویین هم سراغ گل برود و پیشگیری، این است که اقداماتی انجام دهیم که مصرف کننده تفننی هم روی گل بماند. یادتان هست که سال 92 در مصاحبه ام به شما گفتم کاش الان بود.سال 1390 پیمایش ملی اعتیاد به عددی از تعداد معتادان رسید که البته به دستور رئیس جمهوری وقت که رئیس ستاد مبارزه با بود، عددی کمتر از واقعیت اعلام شد چنان که نرخ شیوع اعتیاد در کشو ر2.65 درصد و تعداد معتادان، یک میلیون و 325 هزار نفر اعلام شد. اعلام این ارقام در حالی که همان زمان هم تعداد معتادان بیش از دو میلیون نفر بود، چه آسیبی به برنامه های درمان اعتیاد و حمایت از معتادان وارد کرد؟- اعلام عدد غیر واقعی، به برنامه های درمان و کاهش آسیب ضرر نزد چون ما هنوز نتوانسته ایم همان یک میلیون و 325 هزار نفر را تحت پوشش خدمات ببریم اما در نگرش سیاستگذاران و متولیان برنامه ریزی های کلان تر، تاثیر منفی داشت. قطعا عدد دو میلیون و 808 هزار نفر با عدد یک میلیون و 325 هزار نفر تفاوت بسیار دارد. عدد یک میلیون و 325 هزار معتاد در نگاه یک سیاستگذار، عدد بالایی نیست چون با خودش فکر می کند در کنار این تعداد معتاد، یک میلیون نفر هم دچار بیماری قلبی هستندو 5 میلیون نفر هم گرفتار دیابت هستند اما اگر بشنود دو میلیون و 808 هزار معتاد در کشور داریم، عمق بحران را درک می کند. اعلام عدد یک میلیون و 325 هزار معتاد باعث شد حمایت و درمان و پیشگیری از اعتیاد، در سیاستگذاری ها و تخصیص منابع، چندان مورد فات نباشد. البته متولیان رصد اعتیاد، عدد واقعی را می دانستند و به خاطر دارم که وقتی در جلسات، نرخ شیوع 2.6 درصد و عدد یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد را می گفتند ما زیر لب، تمس می کردیم. توجیه این بود که مردم نگران نشوند و سیاه نمایی نشود.شما از رقم واقعی مطلع بودید؟- من آن زمان مسئولیتی در حوزه اعتیاد نداشتم اما از طریق نتایج چند تحقیق کشوری از اعداد واقعی باخبر بودم، از جمله پیمایش ملی سلامت روان، تحقیقی برای بررسی جمعیت های پنهان که تعداد معتادان کشور را حدود 3 میلیون نفر اعلام کرده بود و همچنین تحقیق محرمانه ای که توسط ستاد مبارزه با انجام شد و اعداد آنقدر بالا بود که هیچگاه اعلام نشد.نباید نسبت به اعلام عدد غیر واقعی اعتراضی می شد؟- باید اعتراض می شد اما گاهی اوقات دست مان بسته است و مجبوریم سکوت کنیم. همین امروز، تحقیق تقریبی از تعداد ن تن فروش تهران و ویژگی های آنها از نظر تأهل و تجرد و سایر شرایط دارم اما به من دستور می دهند که این آمار اعلام نشود و من مجبورم بگویم چشم.چون در غیر این صورت از مسئولیتی که دارید برکنار می شوید؟- به دلیل مسئولیت و سمت نیست. ی که به من می گوید عدد را اعلام نکن، ملاحظاتی را برای کشور در نظر می گیرد. به چه چیز اعتراض می کردیم؟ به چه ی اعتراض می کردیم؟ به هر که می گفتیم می گفت تحقیق جدید انجام دهید تا خلاف این عدد ثابت شود چون نتایج تحقیق را پنهان کرده بودند.در پیمایش ملی سال 95 ما با عدد 4 میلیون و 400 هزار نفر مصرف کننده تفننی دایمی تر یا محرک مواجهیم که دو میلیون و 808 هزار نفر معتادان حرفه ای هم در این عدد نهفته است. آیا می توانیم 4 میلیون و 400 هزار نفر را که معادل نیم درصد جمعیت کشور هستند، به عنوان نرخ بروز اعتیاد تلقی کنیم؟- عدد 4 میلیون و 400 هزار نفر، نرخ شیوع اعتیاد است چنانکه بر مبنای همین عدد، اعلام شد که نرخ شیوع اعتیاد در ایران 5.3 درصد است. مطالعات شیوع شناسی هم معمولا شیوع را مورد سنجش قرار می دهد. اگرچه ستاد مبارزه با در سال های گذشته، نرخ بروز اعتیاد در کشور را حدود 2.7 الی 3 درصد برآورد کرده اما مطالعه دقیقی در این باره نداریم.و این ایراد نیست؟- حتما ایراد است. اگر نرخ بروز را ندانیم، نمی توانیم برنامه های پیشگیری مان را به درستی ارزشی کنیم.برای 4 میلیون و 400 هزار مصرف کننده تفننی، چه عنوانی باید انتخاب کنیم؟- در این باره بحث داریم که آیا این عدد، نرخ شیوع طول عمر و به معنای حداقل یک بار مصرف یا محرک در طول سال های زندگی است که در این صورت، می توان گفت 4 میلیون و 400 هزار نفر در کشور ما، حداقل یک بار مصرف یک نوع یا محرک داشته اند. اما یادمان باشد 2 میلیون و 808 هزار نفر از جمعیت کشور، به معنای دقیق کلمه مصرف کننده مستمر هستند، یعنی معتادند.در مورد ن معتاد، چه نگرانی متفاوتی دارید؟ ن معتاد چه متاهل و چه طرد شده و چه مجرد و چه حتی رسوبی در پاتوق، معمولا صاحب پیدا می کنند که ممکن است هم ج یا همسر یا دوستشان باشد.- متاسفانه خانواده بلافاصله ن مصرف کننده را طرد می کند که شاید به دلیل فرهنگ سنتی خانواده است یا فکر می کنند اعتیاد زن در مقایسه با اعتیاد مرد، قباحت بیشتری دارد. البته معمولا پیرامون این ن یک شبکه حمایتی خارج از خانواده شکل می گیرد و حامیان این ن هم معمولا به دنبال نفع شخصی هستند. نفع شخصی می تواند شامل اجبار زن به تن فروشی و بهره مندی از درآمد تن فروشی زن یا اجبار زن به ید و فروش باشد اما در مجموع ن بی خانمان معمولا شب ها به ندرت در خیابان می مانند چون همین حامیان، اغلب س ناهی برای مراجعه این ن دارند و معتقدم به همین دلیل، تعداد ن بی خانمان مصرف کننده مواد در ایران، بسیار کم و تقریبا نزدیک به صفر است.«شیشه» بر می گردددر سال های اخیر ما با پسربچه هایی مواجهیم که گرفتار اعتیاد شده اند اما از هر حمایتی محروم هستند چون برخلاف ن، پسرها صاحب پیدا نمی کنند بلکه بیش از ن مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و حتی اگر به فکر درمان باشند هم، هیچ مرکزی این بچه ها را پذیرش نمی کند چون کمتر از 18 سال دارند. در حالی که نتایج مطالعات کشوری نشان می دهد سن مصرف به خصوص در پسران پایین آمده. وضعیت پسربچه های معتاد را تا چه حد نگران کننده می بینید؟- سن مصرف به طور کلی پایین آمده است، چه در مردان و چه در ن اما در مردان مشهودتر است. تا چند سال قبل هم برای ک ن معتاد، هیچ حمایت و خدمتی نداشتیم چون فکر می کردیم کودک معتاد نداریم. سال 91 که مرکز درمان ک ن را افتتاح می کردیم، یکی از مسئولان ستاد مبارزه با ، با رئیس وقت سازمان بهزیستی تماس گرفت و درخواست کرد افتتاح این مرکز رسانه ای نشود چون شبکه آن را پخش می کند و اینطور مطرح می شود که اعتیاد در ایران به گروه سنی ک ن رسیده و بازتاب این اخبار، بسیار بد است. امروز خوشبختانه وم ارائه خدمت به ک ن معتاد مورد توجه قرار گرفته و مسئولان وجود ک ن معتاد را پذیرفته انداما بسیار لازم است که به ک ن مصرف کننده دسترسی داشته باشیم. کودک مصرف کننده هم فقط داخل پاتوق ها نیست، بلکه ممکن است در خانواده باشد. مشکل ما دستگاه هایی هستند مثل وزارت آموزش و پرورش که حتما این ک ن را می شناسند اما تا پیش از این هیچ خبری نبود. در حالی که دستگاه بزرگی مثل آموزش و پرورش، حتما جمعیت مصرف کننده داشته است. اخیرا مسئولان وزارت آموزش و پرورش طی جلسات متعدد و مشترکی با سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، در حال برنامه ریزی برای نحوه خدمت رسانی به دانش آموزان مصرف کننده هستند و در واقع وجود این ک ن را پذیرفته اند، هر چند اعلام آشکار در این باره ندارند.در چند استان هم مراکز درمان اقامتی دایر کردیم و البته نظر متخصصان این است که نیازی به مراکز اقامتی برای ک ن کمتر از 18 سال نیست و در صورت نیاز به بستری های چند روزه مراکز درمانی ی این ک ن را پذیرش می کند و پس از سم ز و ترخیص، یا تحول خانواده شده و تحت نظارت مددکاری پس از ترخیص خواهند بود که مجددا گرفتار اعتیاد نشوند و اگر بدس رست هستند و شرایط خانه و خانواده، کودک را در معرض سوءاستفاده جسمی، ، بهره کشی و بیگاری و بازگشت دوباره به اعتیاد قرار می دهد یا حتی اگر کودک، بی س رست و رها شده است، معاونت اجتماعی بهزیستی، بعد از هماهنگی با دستگاه قضایی، این ک ن را به مراکز شبه خانواده منتقل کند.معتادان بزرگسال پس از سم ز ، مدتی را در محیطی دور از خانواده یا محیط آسیب زا سپری می کنند تا آسیب های روانی بر اثر اعتیاد بهبود یابد. آسیب روانی ناشی از اعتیاد، برای کودک به مراتب بیشتر و م ب تر است. آیا موافقید که کودک بعد از سم ز بلافاصله وارد محیط عمومی خانواده و جامعه شود؟- در مورد سم ز و مراحل اول بهبودی، بین متخصصان توافق داریم اما بعضا معتقدیم که کودک پیش از ورود به خانواده یا جذب در مراکز شبه خانواده، باید حداقل 6 ماه دوره بازتوانی رفتاری و شخصیتی طی کند، اما چه مجوزی برای نگهداری این ک ن داریم؟یعنی نیازمند حمایت سیستم قضایی هستید.- حتما و حتی برای ارجاع ک نی که در پاتوق ها هستند نیازمند حکم قاضی هستیم. چه نهادی باید این ک ن را به مراکز درمانی منتقل کند؟ اورژانس اجتماعی؟ نمی دانیم آیا بیمارستان ها می پذیرند که انجمن های غیر تی این ک ن را منتقل کنند؟ حتما نیازمند هماهنگی با سازمان بیمه سلامت هستیم چون طی سال های گذشته برنامه این بود که اولویت بیمه درمان اعتیاد با ک ن و ن مصرف کننده است. از چند سال قبل در معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد طرح آزمایشی با عنوان مراکز اقامتی درمان کودک و نوجوان اجرا شده که امروز دو مرکز در سیستان و بلوچستان، دو مرکز در اسان شمالی، یک مرکز در البرز و یک مرکز در تهران تحت همین طرح فعال است و البته مراجعات ما در البرز و تهران زیاد نیست و در هر مرکز از این دو استان، حدود 13 نفر مراجعه داشتیم اما مجموع ک ن در کل مراکز، عمدتا گروه سنی 12 و 13 سال هستند.تعداد مراجعات ک ن در تهران و البرز کم بوده؟ شاید آمار درستی در اختیار شما قرار نگرفته یا گزارش ها دقیق نیست. تهران پایتخت مصرف ایران است و به گفته دبیر شورای عالی مبارزه با استان تهران، شهر تهران بالاترین مصرف را در کل کشور دارد. استان البرز هم به دلیل به تهران و از نظر آمد و رفت مهاجران و معبر وج فعالان قاچاق، شرایط مشابه استان تهران دارد. با توجه به این که بیشترین تعداد ک ن کار و حتی بیشترین تعداد ن و مردان بی خانمان صاحب فرزند را در این دو استان داریم، آمار غیر واقعی نیست؟- بله و حتی پیمایش ملی خانوار هم از این بابت ایراد دارد که به نظر می رسد ناشی از روش تحقیق باشد چون در این پیمایش، حتی شیوه مصرف و محرک در استان البرز، کمتر از یک درصد اعلام شده که با واقعیت ها همخوانی ندارد. ما می دانیم البرز چسبیده به تهران است و حتی در نقاطی از استان، میزان مصرف باید بیشتر از تهران باشد.آشپزخانه های شیشه هم از البرز به تهران آمد و بعد از طرح ضربتی مقابله با آشپزخانه ها، مجدد در البرز فعال شدند.- احتمالا اطلاعاتی که در اختیار ماست، دقیق نیست. شاید هم خانواده ها، اعتیاد فرزندشان را اعلام نمی کنند؛ خانواده هایی که مصرف کننده هستند و تمایلی برای درمان اعتیاد فرزندشان ندارند. وقتی برای بازدید مرکز دخترانه زاهدان رفته بودم، از یکی از دخترها پرسیدم نمی خواهی به خانه برگردی؟ گفت کدام خانه؟ من تا امروز معنی خانه را نمی دانستم. مسئولان مرکز برای من تعریف د که خانواده این دختر 12 ساله، او را می فروخته چون پدر و مادر، مصرف کننده و ن پاتوق بوده اند و این دختر، منبع درآمد پدر و مادر بوده است.اینجا ایرادی به متولیان رصد وضعیت اعتیاد وارد است. فرزند پدر و مادر معتاد، به شدت در معرض الگوبرداری از رفتار والدین است. یک زن جوان معتاد، حتما در اثر رابطه نامشروع باردار می شود و فرزند معتاد خواهد داشت. به یاد دارم وقتی در ت دهم ستاد مبارزه با برای اولین بار از اعتیاد حدود 6 هزار دانش آموز در مقطع دبیرستان خبر داد، مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش این ارقام را انکار د. انجمن های غیر تی، سال 90 تحقیقاتی درباره اعتیاد ک ن کار و خیابان داشت اما دستگاه های تی، این تحقیقات را نادیده گرفتند و با این توجیه که اعلام این اعداد موجب تشویش اذهان عمومی می شود، واقعیتی را پنهان د که امروز تبدیل به فاجعه شده است. در مورد بزرگسالان هم با برخوردهای متناقضی مواجهیم. نیروی انتظامی، پاتوق ها را متلاشی می کند که کارتن خواب ها از هر خدمتی محروم مانده و به ت یب هر چه بیشتر در اعتیاد گرفتار شوند. از آن طرف، طرح ضربتی اجرا می کنند که معتاد خیابان خواب را به ترک اجباری بفرستند. هم با تاخیر مواجهیم، هم با تناقض و هم با موضع گیری های مبهم. این روش ها، آینده حمایت و پیشگیری و درمان اعتیاد را به کجا می رساند؟- حتما تاثیرات منفی در درمان و کاهش آسیب دارد. همین اندازه می توانم پاسخ بدهم چون واقعا نمی توانم و نمی دانم این وضعیت به چه سمتی می رود؟ ایراد شما درست است. ما مدتی سرمان را زیر برف کردیم و امروز هم خیلی ها دوست ندارند به خیلی از نکات اعتراف کنند یا فکر می کنند فقط آنچه خودشان می گویند درست است و به ما می گویند شما زبان درازی می کنید. سال ها فریاد زدیم آنچه پا ازی پاتوق ها نام گرفته، به جز پراکنده معتادان پر خطر در سطح خیابان ها و دور آنان از دریافت حداقلی از خدمات، هیچ نتیجه مشخصی ندارد. آنقدر به فریادهای ما توجه نشد تا این معتادان از خیابان ها و بزرگراه ها سر در آوردند و حالا به عنوان معتاد متجاهر قصد اصطلاح ساماندهی آنها را داریم.ما در مورد ن مانند مردان، با دو گروه مواجهیم؛ ن بی خانمان و ن یقه سفید؛ نی که مصرف کننده هستند اما به دلیل رفاه یا به دلیل حمایت خانواده و حتی اشتغال، هنوز به خیابان خو نرسیده اند. خطر اعتیاد را در هر یک از این دو گروه، چطور ارزی می کنید؟- در همان تحقیق کشوری که امسال آغاز کرده ایم، نشان دادیم که ن مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب ما، اغلب برای تامین مواد مصرفی یا حتی مایحتاج روزانه شان، تن فروشی می کنند اما مهم این است که ما این ن را می بینیم و به آنها دسترسی داریم و آموزش هایی دریافت می کنند و ما به آنها وسایل بهداشتی همچون کاندوم و سرنگ می دهیم و تست اچ آی وی ایدز از آنها می گیریم در حالی که ن یقه سفید متاسفانه مراجعه ای به ما ندارند و دسترسی ما به آنها سخت تر است و معمولا هم از آموزشی برخوردار نیستند و بنابراین، انتقال آلودگی ایدز از طریق این ن، بیشتر خواهد بود.«شیشه» بر می گرددیعنی این ن نسبت به ن تن فروش، خطر بالقوه ای هستند که شما را نگران می کند؟- بله، زن تن فروش معتاد بی بضاعت مراجعه کننده به مراکز ما چهره و ظاهر بسیار آشکاری دارد و مشتری این زن هم می داند که این زن ممکن است آلوده باشد اما در مورد ن معتاد یقه سفید معمولا چنین تصوری وجود ندارد.مردان معتاد یقه سفید هم در مقایسه با یک معتاد کارتن خواب، خطر بالقوه هستند؟- تردیدی نیست که تمام معتادان ممکن است گرفتار آلودگی های ویروسی شوند اما به نظر می رسد معتادان خیابان خواب، بیشتر مورد توجه هستند و بخش عظیمی از فکر متخصصان و برنامه نویسان را مشغول می کنند و این اتفاق خوبی است چون معتادان خیابان خواب، معمولا از کمترین امکانات برای رفع نیازهای اولیه خودشان هم محرومند. سطح و عمق مشکل معتاد خیابان خواب بسیار بالاست اما توجه داشته باشیم که تعداد معتادان خیابان خواب، خیلی بالا نیست و مسئولان هم به هر دلیل ناچارند برای این گروه فکری کننداما برنامه ریزی ها باید جامع و برای تمام اقشار مصرف کننده باشد. تمرکز زیاد بر معتادان خیابان خواب ممکن است باعث غفلت ما از سایرین و از جمله معتادان یقه سفید شود. چنانکه امروز تمام تحقیقات می گویند فاصله اولین مصرف تا بی خانمان شدن معتادان در کشور ما هر روز در حال کاهش است. یک زمان، این فاصله حدود 9 سال بود و امروز به 5 سال رسیده است.کاهش فاصله اولین مصرف تا خیابان خو ، عمدتا ناشی از مصرف روان گردان هاست اما امروز که با بازگشت دوباره مواجهیم، باز هم شاهد این کاهش خواهیم بود؟- این کاهش صرفا مربوط به نوع مصرف نیست، اگرچه نوع مصرف موثر است. یکی از مهم ترین دلایل، ضعف نظام خدمات حمایتی، رفاه اجتماعی و بهداشتی - درمانی جامع است. اگر نظام ارائه خدمت به یک مصرف کننده مواد محرک کامل باشد و مثلا وزارت بهداشت، اورژانس روانگردان ها را راه اندازی کند، خانواده این فرد می تواند از این اورژانس کمک بگیرد و به جای طرد و بیرون راندن او از خانه، او را به یک مرکز روانپزشکی منتقل کند. وقتی چنین اورژانسی نداریم، خانواده دو یا سه بار رفتارهای پرخاشگرانه او را تحمل می کند و بار چهارم، از خانه طرد خواهد شد و کجا می رود؟به خیابان و به خیابان خو عادت می کند چون با مشکلات ناشی از درگیری با خانواده هم مواجه نیست و موادش را به هر طریق تامین می کند و به تدریج، کارتن خو یک شیوه زندگی می شود چون نظام رفاهی ماد هیچ حمایتی برای این فرد در نظر نگرفته و بنابراین به وقت گرسنگی هم سر در سطل زباله می برد یا گ می کند و در نهایت، این روش زندگی را انتخاب می کند؛ انتخ که ناشی از مصرف است.مگر 20 سال قبل کهت مصرف معتادان، کراک بود و مصرف هم تا این حد علنی نبود و این تعداد معتاد کارتن خواب نداشتیم چون کارتن خو جرم بود، نظام خدمات اجتماعی خوبی داشتیم که معتادان به خیابان کشیده نمی شدند؟- خیر ولی آن زمان قدرت ید خانواده ها بالاتر بود. تمام منابع علمی می گوید که وقتی شرایط اقتصادی خانواده ها تنزل می یابد و قدرت ید مردم کم می شود، خانواده دارای بیمار روانی و از جمله مبتلا به اعتیاد، قادر به تامین نیازهای این بیمار روانی نیست و او را طرد و در خیابان رها می کند. ضمن آن که فکر می کند یک سیستم تی، معتادان خیابان خواب را دستگیر و نگهداری خواهد کرد. چرا امروز تعداد معتاد خیابان خواب مان نسبت به چند سال قبل زیاد شده؟ چون خانواده هوشیار شده که اگر فرد معتاد را از خانه بیرون بیندازد، نظامی برای نگهداری او وجود دارد.شاید هم آستانه تحمل خانواده پایین آمده.- و آستانه تحمل شان هم به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی پایین آمده و این اتفاق ناشی از فقدان نظام حمایت روانی و اجتماعی است. البته از تاثیر نوع مواد مصرفی معتادان هم غافل نیستیم چون معتادان، امروز به چند مصرفی رسیده اند و ممکن است در اثنای مصرف همزمان مخدرها و محرک ها رفتاری داشته باشند که خانواده هر چه بیشتر به طرد آنها از خانه وادار شود.پیش بینی شما از الگوی مصرف در سال های آینده چیست؟- متاسفانه با توجه به شرایط اخیر جامعه و البته بر اساس تجربه ای که از سال 88 داریم، طی دو سال آینده با شروع دوباره مصرف محرک ها و بازگشت دوباره شیشه مواجه خواهیم شد همان طور که سال های 89 و 90 و بعد از وقایع 88، اوج مصرف مواد محرک و شیشه بود. نتایج تحقیق کشوری ما هم که فعلا در تهران در حال انجام است، هشدار می دهد که شیوع مصرف داروهای اعتیادآور بدون تجویز پزشک در جمعیت 19 تا 54 مسئله تهران 33 درصد است و بازار رو به تزاید داروها و محرک های خفیف به ما می گوید که با شیوع مصرف داروها هم مواجه خواهیم بود. پیش بینی دیگر این است که قصه متادون به عنوان داروی درمان اعتیاد در کشور ما رو به پایان است چون اغلب مراجعان مراکز اقامتی و کلینیک های ترک اعتیاد، به ما می گویند که مصرف کننده هرویین، و متادون هستند. در مجموع، آینده اعتیاد در کشور ما، شیوع مصرف محرک ها، داروها و روانگردان های جدید است.یعنی شرایط و اقتصادی و اجتماعی جامعه در الگوی مصرف تاثیر دارد؟- صددرصد مصرف در ایران چه زمانی افزایش پیدا کرد؟ بعد از 1332. سال 1333 اولین مرگ ناشی از مصرف در ایران ثبت شد.معتاد کارتن خواب که به رسانه دسترسی ندارد، چطور از تغییرات اجتماعی و باخبر می شود که الگوی مصرفش را تغییر دهد؟- جمعیت هدف ما صرفا کارتن خواب ها نیستند. ما با این رشد در جامعه عمومی و یقه سفیدها هم مواجه خواهیم شد. سال 1389 و 1390 هم اوج مصرف روانگردان ها در اقشار مرفه و خانه نشین اتفاق افتاد و در مرحله بعد به جنوب شهر و طبقه بی بضاعت رسید.یعنی مافیا، ماده ای را که از دور خارج کرده بود، دوباره به بازار بر می گرداند؟- مافیا به دنبال سود است و بازار تقاضا هم از شرایط جامعه تاثیر می گیرد و بسیار مهم است که درباره شرایط جامعه، خودمان را به ندانستن نزنیم.با این پیش بینی، می توان گفت که الگوی مصرف در کشورهای با شرایط اقتصادی، و اجتماعی ملتهب مثل حوزه خاورمیانه، از الگوی جهانی پیروی نمی کند، بلکه تابع تحرکات و اجتماعی داخلی است؟- به نظر همین طور است.وضعیت اعتیاد تزریقی را چطور پیش بینی می کنید؟- متاسفانه تزریق هم به یک الگوی مصرف تبدیل شده اما هنوز شیوع بالایی ندارد و مصرف کنندگان کم سن و سال، هنوز میل به مصرف تدخینی دارند اما قطعا مصرف تدخینی ، پس از مدتی به سمت تزریق خواهد رفت و باید از همین امروز بر راه اندازی اتاق های امن مصرف تمرکز کنیم.شیوع سوءمصرف الکل نگران کننده است؟- سوءمصرف الکل به دو دلیل برای ما نگران کننده است؛ میزان مصرف و آلودگی الکل های مصرفی در ایران که می تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند، در پیمایش کشوری سال 95، ترتیب شیوع مصرف مواد اعتیادآور شامل الکل، قلیان، سیگار، و روانگردان ها بوده است. در تحقیق کشوری هم که به صورت پایلوت آغاز کرده ایم، 16.7 درصد جمعیت نمونه در تهران، مصرف الکل داشتند و میانگین سن مشروبات الکلی 19 سال بوده است.و یقه سفیدها، صف اول قربانیان اعتیاد هستند؟- یادتان باشد که در کشور ما همیشه شروع مصرف مواد جدید از قشر مرفه شروع می شود. تجربه شیشه و گل و ماری جوانا و تابع همین الگو بوده و محافل مرفه و یقه سفیدهای پایتخت، اولین مصرف کنندگان هستند و سپس نوبت به اقشار فرودست و شهرستان ها می رسد.آیا در شیوع شناسی هایی که تا به حال انجام شده، مشخص است که چه تعداد از مصرف کنندگان، یقه سفید و چه تعداد، در معرض طرد شدن هستند؟ مثلا از جمعیت دو میلیون و 808 هزار معتاد کشور که نتیجه آ ین پیمایش ملی خانوار است، چه تعداد یقه سفید هستند؟- چنین عددی نداریم اما شواهد می تواند نتایجی به ما بدهد. در پیمایش ملی خانوار، معتادان از نظر سطح درآمد طبقه بندی شده اند که به استناد نتایج این پیمایش، یک دهم درصد از معتادان، مدیر ارشد هستند، یک درصد متخصص حرف های، 5 دهم درصد تاجر و بازرگان، 9 درصد کارمند، 7.1 درصد به مشاغل کارگری غیر خدماتی مشغولند. 5.9 درصد کارگر ماهر و شاغل در بخش جنگلداری و شیلات، 9.8 درصد بیکار و فاقد شغل، 6.8 درصد کارگر ساده یا دستفروش، 6.5 درصد دانشجو، 6.4 درصد در حال تحصیل و 3.2 درصد سرباز هستند، ضمن آن که 56 درصد از ن معتاد، شغل خود را خانه دار اعلام کرده اند. ما می دانیم که مراجعان مراکز اقامتی ما که خدمات ارزان تری هم دارند، اغلب از قشر بی بضاعت و ناتوان هستند.تعرفه این مراکز بر اساس مصوبه هیات ت، حدود 611 هزار تومان است اما بسیاری از مراجعان، به خصوص در استان های غیر از تهران، قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند و حداکثر توان شان، حدود 400 هزار تومان بوده است. مسئولان این مراکز هم دستمزد از ما می خواهند که یارانه جبران هزینه بدهیم. چون با توجه به مطالبات بالایی که از خانواده های بد ار دارند، قادر به تامین خدمات نیستند اما این جمعیت چه تعدادی هستند؟ در حال حاضر، حدود 55 هزار نفر در مراکز اقامتی ما هستند که البته تعدادی از این جمع، معتادان خیابان خواب و بازداشتی های موضوع ماده 16 (درمان اجباری) هستند که با حکم قاضی، داوطلب ترک اعتیاد بوده اند و بنابراین، به مراکز غیر اردوگاهی منتقل شده اند.اگر فرض کنیم که هر مصرف کننده 3 بار در سال، برای درمان اعتیاد اقدام کند، مجموع مراجعات ما به مراکز اقامتی، سالانه حدود 500 هزار نفر است. اما در سوی مقابل، سالانه حدود 700 هزار مراجعه به کلینیک های ترک اعتیاد داریم که 55 الی 60 درصد این مراجعان، قشر متوسط و مرفه هستند. آیین نامه حمایت از معتادان بی بضات که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با و با حضور رئیس جمهوری مصوب شد هم، اعلام می کند که حدود 20 درصد معتادان و خانواده شان، بی بضاعت و زیر خط فقر و نیازمند خدمات حمایتی و درمانی ارزان هستند. با تجمیع این اعداد، می توانیم مصرف کنندگان متعلق به قشر متوسط و مرفه و بی بضاعت را مشخص کنیم.من از نتایج این پیمایش، این هشدار را دریافت می کنم که فاصله تعداد مراجعان درمان با آمار معتادان حرفه ای در حال افزایش است. سال 90 از جمع یک میلیون و 325 هزار معتاد، حدود 700 هزار نفر تحت درمان بودند و امروز تعداد معتادان به دو میلیون و 808 هزار نفر رسیده اما تعداد افراد تحت درمان اجباری یا داوطلبانه، با تجمیع آمار مراجعات غیر تکراری، کمتر از نصف تعداد معتادان است. افزایش این فاصله برای سال های آینده نگران کننده نیست؟- اگر این فاصله در حال افزایش است، شاید معتادان از درمان های ما سرخورده شده اند چون درمان موثر یا کاملی نبوده، چنانکه بسیاری از معتادان که سال های قبل از مراجعان مراکز درمان اعتیاد بودند، امروز به جای مراجعه به مراکز درمانی ما یا وزارت بهداشت، سراغ عطاری ها و بازار سیاه ناصرخسرو می روند چون خسته شده اند و به خوددرمانی پناه برده اند و این سرخوردگی، موید تاثیر منفی سختگیری های بی موردی است که افراد را از مراجعه به نظام درمانی فراری می دهد.شاید هم افزایش این فاصله، نشان دهنده این باشد که به نظام درمانی اعتماد ندارند. نتایج مطالعه ای که اخیرا در تهران درباره اثربخشی درمان اجباری برای معتادان خیابان خواب انجام دادیم به ما نشان داد که حداکثر موفقیت درمان اجباری 1.5 درصد بوده است. این عدد به این معناست که دستگیر معتادان خیابان خواب، هیچ نتیجه درمانی ندارد و تنها فایده طرح های جمع آوری به اصطلاح پا ازی مقطعی کوچه و خیابان های شهر از وجود این معتادان است.
به گزارش عصرهامون به نقل از پاپایا، یکی از بزرگترین معضلاتی که این روزها جوامع مختلف بشری را تهدید میکند و موجب بروز مشکلات فراوانی برای ملت های مختلف شده اعتیاد است که علاوه بر نابودی خانواده های بسیار موجب از میان رفتن آینده فرزندان پرورش یافته در آن خانواده ها و آینده کشور می شود به گونه ای که در اند زمانی سیل انبوهی از ک ن اعتیاد با انواع مشکلات جسمی و روانی موجب بروز مشکلات گوناگون در جامعه خواهند شد. در تعاریف بین المللی ک ن اعتیاد به انی گفته می شود که حداقل در یک دوره از زندگی خود در دسالی تا نوجوانی در خانواده ای با پدر یا مادر معتاد همراه بوده باشند، به طور کلی اعتیاد والدین تاثیرات بسیاری بر سلامت جسمی و روحی فرزندان می گذارد تاجایی که بر اساس آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی احتمال معتاد شدن فرزندانی که والدین معتاد به یا الکل دارند تا حدود زیادی بیشتر است به گونه ای که این ک ن چهار برابر بیشتر از دیگران در خطر گرفتاری در دام اعتیاد هستند، هرچند برخی پژوهشگران با انجام تحقیقات بسیار عواملی چون ژنتیک را نیز در ابتلا به بیماری اعتیاد دخیل دانسته اند با این حال همچنان عواملی چون الگوهای عاطفی، روانی و رفتاری که از والدین معتاد به ک ن انتقال می دهند مهمترین عوامل اعتیاد ک ن شناخته می شود که موجب می شود احتمال معتاد شدن این دسته از ک ن بیشتر از سایر افراد باشد که این مهم به آن معناست که یک فرد معتاد می تواند زندگی خانواده خود را کاملاً از هم گسیخته نموده و آسیب هایی ایجاد کند که تاثیر آن تا پایان عمر باقی بماند.

خطر مرگ در کمین ک ن اعتیاد همه افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار از نزدیک با خانواده ای معتاد روبه رو شده اند و به خوبی با این واقعیت آشنا شده اند که زندگی در خانواده هایی که با مشکل اعتیاد روبرو هستند در بسیاری از مواقع بی نهایت سخت و غیرقابل تحمل است که همین موضوع موجب می شود تا در خانواده های آسیب دیده از اعتیاد، افراد با انواع مشکلات عاطفی، روحی، روانی و اختلال های رفتاری روبرو شوند. بیماری اعتیاد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعضای خانواده فرد معتاد را تحت فشارهای زیاد روانی و غیرعادی قرار می دهد، بر اثر این اقدامات و رفتارهای وحشتناک و غیر قابل پیش بینی که از ویژگی های خاص ه نی با یک فرد معتاد است روند طبیعی زندگی مختل می شود، در واقع اگر فردی سال ها در باره این مشکلات مطالعه و تحقیق کند باز هم آنچه که درباره خانواده معتادان گفته می شود را نمی تواند درک کند چرا که زندگی در بطن این خانواده و تجربه واقعیت ها با شنیده ها بسیار متفاوت می باشد. در بسیاری از خانواده هایی که دارای یک یا چند فرد معتاد هستند مشاهده می شود که خود آن افراد معتاد یا اعضای خانواده های آنان برای حفظ شالوده و بنیان خانواده ای که به تدریج در حال از هم پاشیده شدن است، تلاش می کنند تا با ظاهر سازی مسائل را وارونه جلوه داده و در واقع صحنه سازی کنند و یا حتی وجود اعتیاد و مشکلات ناشی از آن در خانواده خود انکار کنند چراکه پس از گذشت مدتی از حضور دیو اعتیاد در خانواده ها همه ابعاد زندگی خانوادگی بر اثر مبتلا شدن یک یا چند عضو خانواده به بیماری اعتیاد با مشکل روبرو شده و اعضای خانواده به تدریج کنترل اوضاع را از دست می دهند که در این میان انکار مصائب و مشکلات ناشی از اعتیاد، نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه موجب می شود تا مسائل جزئی و پیش پا افتاده مهم جلوه کرده و مسائل مهم و جدی کم اهمیت و ناچیز شمرده شوند که این موضوع به تنهایی موجب بهم ریختن خانواده و از کنترل خارج شدن شرایط می شود. بدترین آسیب در این خانواده ها متوجه ک ن و نوجوانان است چراکه حضور در چنین محیط آشفته و خطرناکی که زندگی خانواده معتادان را دربر گرفته، موجب می شود تا احساس نیاز و وابستگی ک ن به والدین خود؛ با ترس و نگرانی های بی شماری همراه باشد، ک ن خانواده های معتاد با ورود به دوره های حساسی از زندگی چون جوانی و نوجوانی ممکن است با هیجانات و احساسات شدید روحی روانی روبرو شده و به علل مختلفی چون عدم برخورداری از حمایت و تربیت مناسب خانوادگی نتوانند به روشنی با احساسات خود روبه رو شده و این مسائل و مشکلات روانی را درک کنند؛ به طور مثال نوجوانی که در یک خانواده معتاد پرورش یافته و حال با مسائل عاطفی و روانی خاص و اجتماعی روبه رو می شود رفتارهای ت عی شدیدی چون نادیده گرفتن احساسات خود، انکار وجود مشکلات، مقصر دانستن دیگران، توجیه و منطقی جلوه دادن مشکلات، روشنفکر نمائی، کنترل شدید، انزوا طلبی و گوشه گیری، ظاهر سازی یا خود درمانی با هدف کنترل آشفتگی درونی را در پیش گرفته و خود را وارد دریایی از مشکلات می کند.

اعتیاد موجب نابودی احساسات عاطفی می شود در همین رابطه فاطمه دهمرده در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، با تاکید بر اینکه زندگی در جمع معتادان موجب نابودی احساسات و عواطف می شود، گفت: اولین مشکلی که خانواده ها با آن روبه رو هستند عدم بازگویی مشکلات است به گونه ای که هیچ یک از اعضای خانواده معتاد حاضر نیست که درباره مشکل اعتیاد در خانواده صحبت کند چرا که برای آنان قبول و روبرو شدن با این موضوع بسیار سخت و دردناک است که همین مسئله نیز به مرور زمان موجب فاصله گرفتن آنان از یکدیگر و نابودی ارتباطات سالم خانوادگی می شود. وی افزود: زمانی که احساسات دردناک اعضای این خانواده ها روی هم انباشته می شوند موجب بروز رفتارهای انفجاری وع العمل های غیر عادی و شدید از سوی آنان می شود که می توان ریشه بسیاری از قتل ها، خودکشی ها و فرار از منزل را در این مورد جست و جو کرد. این کارشناس ارشد روان شناسی با اشاره به اینکه بروز رفتارهای غیر ارادی و خشن موجب می شود تا خانواده به مرکز تولید و ایجاد بی وقفه آسیب ها و ضربات روحی و روانی تبدیل شود، بیان کرد: این اتفاق موجب می شود تا ضربات روحی و روانی به بخشی از زندگی روزمره هر یک از اعضای خانواده تبدیل شود و دیگر هیچ یک از آنان نتوانند رفتاری متوازن و متعادل با یکدیگر داشته و برای کنترل شرایط کاری کنند. وی ادامه داد: احساس گناه و شرمساری اعضای خانواده از رفتارهای غیر عادی و نامعقول فرد یا افراد معتاد عضور خانواده به همراه فشارهای روحی و روانی که افراد سالم برای انکار اعتیاد عزیزانشان تحمل میکنند در کوتاه مدت موجب می شود تا از دیگران طلب کمک نکرده و در بلند مدت نیز با انجام رفتارهای انفجاری و غیرارادی موجب نابودی زندگی خود و خانواده شوند. دهمرده احساس مسئولیت در ک ن و به دوش کشیدن بار مسئولیت از سوی آنان را خطر دوم برای ک ن اعتیاد دانست و اذعان داشت: ک ن و نوجوانان رشد یافته در چنین خانواده هایی در زندگی فعلی و آینده خود با انواع مختلف مشکلات روبرو می شوند و حتی در بسیاری از مواقع فرزندان خانواده های معتاد با احساس مسئولیت و از خودگذشتگی روانی نقش ها و مسئولیت هایی که وظیفه پدر و مادر آن هاست را بر عهده می گیرند که باز هم این مورد کمکی به خانواده نکرده و یا موجب افزایش تعداد ک ن کار در خیابان ها شده و یا به دلیل اینکه این افراد اطلاعات زیادی در خصوص نحوه کنار آمدن با مسائل و مشکلات ندارند موجب می شود تا در ارتباط برقرار با دیگران یا در محیط کارشان نیز دچار مشکلات زیادی شوند.

سکوت دشمن بزرگ ک ن اعتیاد در جامعه وی خاطرنشان کرد: سکوت بدترین دشمن برای ک ن اعتیاد است چراکه وقتی هیچ یک از اعضای خانواده درباره آنچه که بر سرشان آمده است صحبت نکرده و آن را انکار یا پنهان می کنند ک ن مجبور می شوند تا خودشان به این فکر افتاده تا با به دوش کشیدن تمامی این بار عاطفی و روانی مشکل اعتیاد و اثرات ناشی از آن را حل کنند. این کارشناس ارشد مسائل روانی با بیان این مطلب که به هیچ عنوان نیاز نیست تا در خصوص همه مسائلی که در خانواده به وجود می آید صحبت کرده و آن را در جمع ک ن مطرح کنند، تصریح کرد: هرچند این مهم در مورد برخی مسائل خاص صدق می کند اما عدم موشکافی و صحبت در مورد مسائل مهمی چون برخورد صحیح با موضوع اعتیاد، طلاق و دیگر مشکلات از این دست باعث بروز سوء تفاهم، سردرگمی و یا کج خیالی اعضای خانواده به خصوص ک ن و نوجوانان می شود، درواقع صحبت و تجزیه و تحلیل مشکلات در جمع خانوادگی به هیچ عنوان باعث مشکل نشده و حتی می تواند از بروز عصبانیت در خانواده و ایجاد مشکلات روانی و اقدامات انفجاری و غیرقابل پیش بینی جلوگیری کند و تا حدودی زیادی از بروز مسائل و مشکلات روحی و روانی در مراحل بعدی زندگی کاسته شود. وی با تاکید بر اینکه مسائل و مشکلاتی که خانواده معتاد با آنها روبرو هستند موقتی نبوده و بدون وقفه ادامه دارد، گفت: برای ک نی که در یک خانواده معتاد زندگی کرده و بزرگ می شوند ممکن است هیچ نقطه امن و پناه گاه روحی و جسمی وجود نداشته باشد؛ چراکه این ک ن مجبور هستند به آغوش افرادی پناه ببرند که خود تا گردن در مرداب اعتیاد فرو رفته و از مشکلات ناشی از بیماری اعتیاد در عذاب هستند و به هیچ عنوان نمی توان از آنها انتظار توجه و محبت کافی و طبیعی نسبت به ک ن داشت. دهمرده افزود: هیچ گاه پدر، مادر، خواهر و برادر معتاد نمی توان به صورت کامل ک ن و نوجوانان حاضر در خانواده را به صورت جدی و کامل تحت حمایت خود قرار دهد که این همان چیزی است که باعث بروز مشکلات روانی در زمان کودکی و بزرگسالی می شود. وی بیان کرد: اگر برای بهبودی عضو معتاد خانواده اقدامی جدی انجام نشود تاثیرات ناشی از اعتیاد و رفتارهای ناهنجار و غیر معقولی که دیگر اعضای خانواده مجبور هستند برای کنار آمدن با فرد معتاد و زندگی خانوادگی با آن کنار آیند به یک نوع رفتاری عادی و دائمی تبدیل می شود که این مهم موجب می شود تا این افراد چه در زمان حال و زندگی با فرد معتاد و چه در آینده و زندگی با افراد سالم اجتماع با ذهنی آشفته و دردناک زندگی کرده و همیشه از محیط خانه فرار باشد یا به دلایل ذکر شده با مشکلاتی چون عصبانیت و پرخاشگری به زندگی ادامه دهد.

ک ن امروز اعتیاد، بزرگسالان عصبانی و جامعه گریز فرداهستند این کارشناس ارشد روان شناسی با تاکید بر اینکه ک ن امروز اعتیاد بزرگسالانی با دریایی از مشکلات روحی هستند، ادامه داد: ک ن اعتیاد نه تنها زمان کودکی و نوجوانی خود را فدای خانواده خود میکنند بلکه در بزرگ سالی نیز باید با انبوه بی شماری از مشکلات دست و پنجه نرم کنند به گونه ای که وقتی یک جوانان پرورش یافته در خانواده های معتاد وارد جامعه ای سالم شده و درگیر مسائلی چون روابط نزدیک و عاشقانه می شود به دلیل مشکلات گذشته و همه کمبود های روانی و عاطفی دوره کودکی، احساس وابستگی و آسیب پذیری بسیار بیشتری از افراد پرورش یافته در خانواده سالم را تجربه خواهد کرد به گونه ای که این احساسات خاص و دیر کشف شده در او ممکن است باعث ایجاد یک نوع احساس خطر و اضطراب از این روابط عاطفی شود. وی خاطرنشان کرد: شاید در ظاهر هیچ فرقی میان این افراد و دیگران نباشد و حتی آرامش ظاهری آنان که ناشی از سال ها تمرین و حضور در نقطه ای پر از آشوب و مشکلات بوده باعث شود تا دیگران آنان را بهترین گزینه برای ازدواج بدانند، اما آنان همواره در درون خود از آشفتگی و اختلال در زندگی و از اینکه مبادا مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته و یا اینکه در هر رابطه و نقطه ای در زندگی خطری بر سر راه آنها کمین کرده باشد احساس نگرانی کرده و دچار نوعی ترس عمیق از محیط اطراف و انسان های حاضر در آن هستند. دهمرده تمامی مشکلات ناشی موجود در زندگی بزرگسالی ک ن اعتیاد را ناشی از دوران کودکی پر تنش آنان دانست و اذعان داشت: این افراد به علت زندگی طولانی مدت در کنار یک پدر و مادر معتاد با این نوع نگرش منفی خود خو گرفته اند و هیچ گاه نیز نمیتوانند بدون کمک روانشناسی بر آن پیروز شوند. وی گفت: این بزرگسالان گرفتار در کودکی پر تنش و مشکل اگر در یک مشکل گرفتار شوند و به ناگاه آن مشکلات به راحتی رفع و حل شود و یا حتی حل نشود دچار سوء ظنی روانی شده و به ناگاه با اقداماتی انفجاری رفتاری تند و واکنشی شدید از خود نشان داده و خود را گرفتار مشکلات دیگر و شدید تری میکنند که رهایی از آنها سخت و دشوار است در صورتی که می توانستند بدون هیچ مشکلی و به آرامی مساله ای را که پیش آمده بود حل کنند.

ک ن اعتیاد همواره تشنه محبت و حمایت هستند این کارشناس ارشد مسائل روانی با تاکید بر اینکه ک ن اعتیاد در بزرگسالی نیز نیازمند توجه شدید و کمک دیگران هستند، تصریح کرد: این افراد گرچه ممکن است در ظاهر به هیچ عنوان اشخاصی بی پناه و درمانده نباشند، اما در باطن به شدت احساس درماندگی کرده و نیازمند توجه زیاد از سوی همسر، فرزندان و دوستان نزدیک خود هستند چرا که هر زمانی احساس وابستگی و آسیب پذیری به سراغشان بیایید و با اینکه هیچ دلیل و منطقی برای یاد آوری رویدادهای آزار دهند دوران کودکی وجود نداشته به ناگاه با گرفتاری در خاطرات و رویدادهای دوران کودکی خود را از دیگران پنهان کرده و تلاش می کنند از آن احساس عاطفی دور شوند. وی اظهار داشت: نباید به هیچ عنوان دوستان و آشنایان این افراد با آنان برخوردی تند داشته و یا از اینکه در برخی مسائل با تصمیمات غلط موجب گرفتاری خود و دیگران می شوند آنان را نکوهش کنند چرا که در واقع در آن لحظات حساس آن قسمت از مغز که مسئولیت ترغیب انسان به ادامه زندگی را بر عهده دارد و به نوعی موجب افزایش هورمون های ترس و اضطراب می شود فعال شده و در مقابل قسمت های پیشرفته تر مغز که مسئولیت فکر و دلیل و منطق آوردن را بر عهده داشته و در واقع وظیفه تصمیمات درست را برعهده داند به طور موقت دچار اختلال می شود در نتیجه جوانی که در خانواده معتاد بزرگ شده با انبوهی از احساسات و هیجان های بر طرف نشده و برجای مانده از دوران کودکی و نوجوانی روبرو می شود که این موضوع مهمترین دلیل برای اقدامات غلط و تصمیمات اشتباه این افراد است. وی در پایان با تاکید بر اینکه ک نی که توسط پدر یا مادر معتاد بزرگ شده اند همواره از فشارها و مشکلات جسمی، روحی و آسیب های روانی جدی و بی شماری در عذاب هستند، تصریح کرد: جوانان پرورش یافته در خانواده های معتاد در هر زمانی مواظب اوضاع، احوال و محیط اطراف خود بوده و به همه حتی نزدیکترین افراد خانواده خود مشکوک هستند تاجایی که چشم در چشم اطرافیان خود می دوزند تا اگر خطری جدی آنها را تهدید کرد به موقع متوجه شوند و ع العمل نشان دهند و همواره همگان را با پدر و مادر معتاد خود مقایسه کرده و اگر در دیگران ح هایی را که قبلا و در زمان کودکی در رفتار پدر یا مادر معتاد خود دیده اند، مشاهده کنند به سرعت از خود واکنش نشان داده و همچون کودکی ترسو خود را از خطر و تهدید دور کرده و به خ دنج پناه می برند. انتهای پیام/
؛ از زمان روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور گاف های زیادی از وی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها گزارش شده است و رفتارهای عجیب و خارج از عرف او و خانواده اش همواره خبر ساز بوده اشت. گاف ها و رفتارهای عجیب ترامپ سبب شده است که نمایندگان کنگره به بررسی امکان آغاز تشریفات لازم برای استیضاح "دونالد ترامپ" رئیس جمهور ایالات متحده بپردازند.دوشنبه گذشته «برد شرمن» عضو دموکرات مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، با صدور پیش نویس یک استیضاح، اعلام کرد که دونالد ترامپ به خاطر ممانعت از تحقیقات عادلانه دادگاه فدرال درباره دخ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و چندین جرم دیگر باید استیضاح شود.
* غلط املایی ترامپ در نوشتن پیام توییترش
سوتی های ترامپ + ع 1.اضافه نوشتن یک حرف در پیام توییتری رئیس جمهور گاف ترامپ را بیشتر کرد، اشتباهی که لقب بی سواد را هم به او نسبت داد.غلط املایی که تقریبا در همه توییت های ترامپ دیده می شود سوژه خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی شده است.این بار در نگارش کلمه «thank you»سوتی های ترامپ + ع 2- ترامپ در حساب کاربری اش، توئیت کرد که پوشش های خبری دو رو مه نیویورک تایمز و واشنگتن پست بطور کلی در مورد من در اشتباه بوده و تاکنون نیز آن را تغییر نداده اند و هرگز این کار را نخواهند کرد.وی افزود: پوشش اخبار مربوط به من در نیویورک تایمز و واشنگتن پست آنقدر کذب و کینه توزانه بوده است که تایمز مجبور شده است به دلیل این اخبار از خوانندگان خود که در حال کم شدن هستند، عذر خواهی کند.ترامپ در نگارش این قسمت از توئیت خود دو غلط املایی داشت، نخست آنکه در استفاده از حرف تعریف the، این حرف را اشتباها thr نوشت و دوم آنکه از کلمه gas به جای فعل has استفاده کرد.یکی از کاربران توییتر دربارۀ اشتباهات ترامپ نوشت: "چرا ترامپ در کاخ سفید یک ویراستار برای تصحیح املاء استخدام نمی کند؟"کاربر دیگری نیز به تمس گفت: "حداقل ملانیا بدترین سخنران به زبان انگلیسی در کاخ سفید نیست."* ع سر بریده ترامپ، مجری و کمدین یی را به دردسر انداختسوتی های ترامپ + ع عکاسی که در انتشار تصاویر غافلگیرکننده و البته گاهی تلخ شهرت دارد ع ی از "کتی گریفین" کمدین و مجری مشهور یی در حالیکه ماکت سربریده "دونالد ترامپ" رئیس جمهور را در دست داشت منتشر کرد تا موجی از تحلیل ها و انتقادات به راه افتد.بعد از روانه شدن سیل واکنش ها به سمت کمدین 56 ساله او از عکاس و منتشر کننده این ع درخواست کرد تا تصویر را از فضای مجازی حذف کند اما "شیلدز" عکاس اهمیتی به این خواسته نداد و در پاسخ گفت : "نمی توانم خودم را سانسور کنم."چنین پاسخی از سوی شیلدز در تضاد کامل با پاسخی بود که گریفین داد.سوتی های ترامپ + ع مجری و کمدین یی چند ساعت بعد از انتشار این ع در وب سایت "tmz" و در میان موجی از خشم از سوی افرادی مانند "چلسی کلینتون" و "میت رامنی" جمهوری خواه یی، پیامی برای عذرخواهی بابت این ع منتشر کرد و نوشت: " ماس می کنم مرا ببخشید."عذر خواهی های کتی گریفین به اینجا ختم نشد و او این بار تصمیم گرفت تا با انتشار ویدئویی برای انتشار ع ی جنجالی از دونالد ترامپ رئیس جمهور در توییتر عذرخواهی کند. این کمدین یی در این ویدئو از مخاطبان خود خواهش کرده که او را ببخشند. او گفته این حرکت او عبور از خطوط قرمز بوده است.ترامپ عذرخواهی متقاعدش نکرد و با انتشار پیامی در توئیتر نوشت که پسر 11 ساله اش بارون با تماشای این تصاویر وحشت زده شده است. ترامپ گفت : "گریفین یک بیمار است و باید برای انجام چنین کاری احساس شرمندگی کند."ملانیا ترامپ در واکنش به انتشار تصویر سر بریده ترامپ در دستان کتی گفت: "بعنوان یک همسر، مادر و یک انسان از مشاهده این ع متأثر شدم. این ع بسیار متأثر کننده بود."کتی گریفین در حال گریه در جمعی از خبرنگاران گفت: "ترامپ و خانواده او در حال نابود زندگی من هستند. در طول این چند روز بارها و بارها مورد حملات مداوم از طرف هواداران رئیس جمهور قرار گرفته ام و این حملات تا مرز تهدید به مرگ هم پیش رفته است."گریفین در میان صحبت هایش عنوان کرد که ترامپ قصد دارد زندگی حرفه ای او را ت یب کند اما کتی عقب نشینی نمی کند. او گفته است: "من از ترامپ نمی ترسم. او یک پسر بچه قلدر است."کتی گرفین 56 ساله بازیگر و کمدین و دارنده جوایز متعدد یکی از منتقدان پر و پا قرص دونالد ترامپ بوده است.* چشم چرانی دونالد ترامپ سوژه شدسوتی های ترامپ + ع رئیس جمهور در حال گفتگوی تلفنی با نخست جدید ایرلند ناگهان با رفتاری البته نه چندان دور از انتظار مسیر توجهات را تغییر داد. نگاه و رفتار او با یکی از خبرنگاران زن حاضر در اتاق تکرار رفتاری بود که سالهاست در این کشور به آن شهرت دارد: چشم چرانی و ناتوانی در کنترل احساساتش با دیدن ن.در حالیکه جملات خود را برای تبریک به بهانه انتصاب "لیو وردکار"به عنوان نخست جدید ایرلند پشت تلفن تکرار می کرد به او گفت که تعدادی از خبرنگاران کشور شما (ایرلند) در اتاق او حاضر هستند در همین حین ناگهان میان صحبت هایش یکی از خبرنگاران زن را صدا زد و به او گفت : "تو اهل کجا هستی؟ بیا اینجا".سوتی های ترامپ + ع خبرنگار زن به نام "کایتریونیا پری" که انتظار چنین رفتاری را نداشت بعد از اطمینان از اینکه فرد مورد نظرِ رئیس جمهور خود اوست کمی جلوتر رفت و در حالیکه سعی داشت لبخند خود را حفظ کند لحظاتی کنار میز ترامپ ایستاد.در همین حین ترامپ به نخست جدید ایرلند گفت: "اینجا خبرنگاران زن زیبایی حضور دارند که یکی از آنها لبخند جذ روی صورتش است. من مطئنم او با تو رفتار خوبی خواهد داشت."کایتریونیا دقایقی بعد این رفتاری که آن را عجیب و غریب خوانده بود منتشر کرد و با لحنی نه چندان رضایت بخش از برخورد رئیس جمهور یاد کرد.همانطور که انتظار می رفت کاربران یوتیوب به سرعت به این رفتار واکنش نشان دادند .سیاستمدار 71 ساله که علیرغم مخالفت های مردم توانست رئیس جمهور این کشور شود با گفتن جمله "من شرط می بندم که این خانم زیبا با شما خوب رفتار می کند" به نخست ایرلند به نوعی اعضای یوتیوب را مجبور به عذرخواهی کرد.یکی از کاربران یوتیوب نوشت: "خانم پری من به عنوان یک زن یی از شما عذر خواهی می کنم. رفتار رئیس جمهور ما عجیب و نامناسب است."یکی دیگر از شهروندان یی نیز نوشت: "متاسفم که رئیس جمهور ما این گونه رفتار کرده است."* انتقام عجیب تاجر مکزیکی با چاپ ع ترامپسوتی های ترامپ + ع مدتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور حاضر کشور برای جلوگیری از ورود مهاجران به خصوص از کشور مکزیک دستور به اقداماتی داد که با واکنش های تند و شدید آنها همراه بود.حالا بعد از گذشت مدت کوتاهی از آن روزها یکی از تاجران کشور مکزیک برای تلافی اهانت های ترامپ به مردم کشورش تصمیم به کاری عجیب گرفت.سوتی های ترامپ + ع "آنتونیو باتاگلیا" تاجر مکزیکی برای تلافی توهین ترامپ به مکزیکی ها و تلاش او برای ساخت دیوار مرزی میان مکزیک و برند جدیدی از دستمال تو را به نام "ترامپ" ثبت کرده است. بر روی دستمال تو های "ترامپ" نوشته شده است: "نرمی بدون حد و مرز" و "بله، این دیواری است که برایش پول می دهیم."پیشتر موسسه ثبت مالکیت صنعتی مکزیک محفوظ ماندن نام تجاری "ترامپ" را برای بخش های ساختمان سازی، هتلداری، گردشگری، املاک و مستغلات و سرویس های خدمات مالی تضمین کرده بود اما اکنون این تاجر مکزیکی نام "ترامپ" را بر روی محصولی در حوزه بهداشتی گذاشته است که شامل ضمانت نامه نام تجاری کمپانی دونالد ترامپ نمی شود.مالک خط تولید دستمال تو های ترامپ قصد دارد 30 درصد از سود ب شده را به برنامه های حمایتی از مهاجران اختصاص دهد.در زمان کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری نیز یک شرکت چینی اقدام به تولید دستمال تو هایی با تصویر ترامپ کرده بود. این شرکت سه مدل دستمال تو با ع های ترامپ خندان، اخم کرده و در حال اشاره را به مشتریان عرضه می کرد.تصویر دستمال تو ی که روی آن ع دونالد ترامپ چاپ شده است.*صحبت در مورد اتفاق نیفتاده در سوئددونالد ترامپ رئیس جمهور در یکی دیگر از سخنرانی های شدید اللحنش در مورد رسانه ها از وقوع حادثه ای در سوئد خبر داد که در اصل هیچ اتفاق خاصی در این کشور نیفتاده بود.ترامپ در جمع هوادارانش در فلوریدا گفت: "ببینید در آلمان چه اتفاقی افتاد. ببیند ب در سوئد چه اتفاقی افتاد. سوئدی ها باور می کنید چنین حادثه ای اتفاق افتاده باشد. آنها (سوئدی ها) الان با مشکلاتی روبرو هستند که قبلا احت را هم نمی دادند."در پی این سخنان آقای ترامپ، سفارت سوئد در واشنگتن از وزارت خارجه خواست تا در مورد این اظهارات توضیح دهد.این سخنان ترامپ که معلوم نبود به روشنی به چه حادثه ای در سوئد اشاره دارد با واکنش شمار زیادی در توییتر روبرو شد که از جمله آنها کارل بیلت نخست سابق سوئد بود.سوتی های ترامپ + ع به گزارش شبکه خبری ، آقای بیلت در توییتی نوشت: "سوئد؟ حمله تروریستی؟ او (ترامپ) چی زده بود؟"کاربر دیگری گفته است: "در سوئد هیچ اتفاقی نیفتاده است. به هیچ وجه حمله تروریستی در این جا صورت نگرفته است. مهم ترین خبر حال حاضر برگزاری مسابقات موسیقی است."* رسوایی اخلاقی جدید ترامپ/ برقراری ارتباط با زن شوهردار افتخار من است! ی از سوی رو مه واشنگتن پست منتشر شده که ترامپ به بیلی بوش مجری یک برنامه تلویزیونی می گوید: "وقتی آدم ستاره باشد می تواند هر کاری خواست با زن ها د."در منتشرشده صدای دونالد ترامپ شنیده می شود و در انتها او از این اتوبوس پیاده می شود.رسانه های یی ی از سال ۲۰۰۵ منتشر کرده اند که در آن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری با کلمه های رکیک درباره ن حرف می زند.در این مکالمه سرمایه دار نیویورکی همچنین درباره این که چه طور تلاش کرده با یک زن متاهل رابطه برقرار کند و همین طور درباره ...... و ...... بعضی ن دیگر (دست درازی) با افتخار حرف می زند.این گفت وگو به دلیل باز بودن میکروفن ضبط شده است.دونالد ترامپ به انتشار این واکنش نشان داده و گفته است این یک مکالمه خصوصی در سال ها پیش بوده و فقط یک "شوخی به سبک آنچه در رختکن ها می شنویم بوده است."دونالد ترامپ در این نوار می گوید: "من به طور اتوماتیک جذب خانم های زیبا می شوم و مثل آهن ربا شروع به ... آنها می کنم. اصلا صبر نمی کنم. وقتی که ستاره هستی ن اجازه چنین کاری را می دهند. هر کاری بخواهی با آنها می کنی."در ادامه این نوار دونالد ترامپ از تلاش بدون نتیجه خود برای همبستر شدن با یک زن شوهر دار صحبت کرده است.در همین حال جیسون چیافتز جمهوری خواه مجلس نمایندگان از یوتا در واکنش به انتشار این نوار ویدئویی گفته است که دیگر از دونالد ترامپ حمایت نمی کند و حمایت خود را پس می گیرد.* ترامپ برای به رخ کشیدن روز شروع به کارش در توییتر سوتی دادسوتی های ترامپ + ع رئیس جمهور دونالد ترامپ قصد داشت با ع پانورامایی که از مراسم آغاز به کار او گرفته شده بود این روز را به تمام افرادی که در کاخ سفید می آیند از جمله خبرنگاران به رخ بکشد و ع ی را که یکی از خبرنگاران برای او فرستاده بود در توییتر خود گذاشت و مشخص کرد که آن ع در جایی در کاخ سفید به نمایش گذاشته خواهد شد.تنها نکته ای که این رئیس جمهور به آن دقت نداشته است این بوده که تاریخ زیر ع اشتباه ثبت شده است. دونالد ترامپ فعالیت خود به عنوان رئیس جمهور را از 20 ژانویه آغاز کرده است در حالیکه تاریخ زیر ع 21 ژانویه ثبت شده است.این در حالیست که جشن آغاز به کار چندان درخشان هم نبوده و در مقایسه با مراسم برگزار شده در سال 2009 به خاطر اوباما افراد کمتری در آن حضور داشته اند.سوتی های ترامپ + ع در تصویر بالا می توانید در سمت چپ مراسم قسم خوردن ترامپ و در سمت راست مراسم باراک اوباما را مشاهده کنید.* جنجال ماجرای سفر دونالد ترامپ به ایرانسوتی های ترامپ + ع تصویری در فضای مجازی دست به دست می شود و همراه آن نوشته می شود رئیس جمهور در دهه 40 به ایران سفری داشته است.حال آنکه این ع مربوط به حضور ترامپ در یک مسابقه بو در سال 1988 در آتلانتیک است. میلیاردر مشهور یی که حالا رئیس جمهور شده است در جوانی برج ساز و بازیگر مطرحی در بود. شاید به واسطه شغل آن زمان خود به نقاط مختلف جهان سفر کرده باشد اما تصویر بالا ایران نیست.* گاف ترامپ در مراسم عید پاکسوتی های ترامپ + ع رئیس جمهور در مراسم عید پاک نمی دانست برای احترام به سرود ملی کشورش باید دستش را بر روی اش بگذارد.دونالد ترامپ رئیس جمهور در مراسم عید پاک که در کاخ سفید برگزار شد فراموش کرد موقع پخش سرود ملی کشورش دستش را به نشانه احترام بر روی اش بگذارد.او در حالی مرتکب این اشتباه فاحش شد که همسرش ملانیا و پسر 11 ساله اش بارون هر دو دستشان را برای ادای احترام به سرود ملی بالا آورده بودند.با این حال ترامپ با ضربه ای که همسرش به دستش زد خیلی سریع به خودش آمد و دستش را برروی اش گذاشت!* گاف ترامپ هنگام دست دادنسوتی های ترامپ + ع به نظر شما تشریفات با عجله از ترامپ سبقت می گیرد و ستون را دور می زند تا با ترامپ دست بدهد یا اینکه می خواسته راه را به او نشان دهد؟؟ !!!* گاف بزرگ ترامپ و افشای اطلاعات محرمانهسوتی های ترامپ + ع رئیس جمهور جدید در دیدار با امور خارجه روسیه اطلاعات طبقه بندی شده را به آنها داده است.این اطلاعات در ارتباط با گروه تروریستی بوده و توسط یکی از شرکای در اختیار کاخ سفید قرار گرفته بود.واشنگتن پست به نقل از یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، می نویسد: با اینکه کاخ سفید اجازه نداشته است این اطلاعات را با مسکو به اشتراک بگذارد، ترامپ بیشتر از آنچه که به شرکای یی گفته بود در اختیار سفیر روسیه گذاشت.بر اساس این گزارش، این اطلاعات دارای یکی از بالاترین درجه های طبقه بندی بوده است.واشنگتن پست می افزاید: ترامپ در دیدار با امورخارجه و سفیر روسیه از متن بحث خارج شد و به توصیف جزئیات تهدیدهای تروریستی مرتبط با استفاده از لپ تاپ ها در هواپیما پرداخت.این رو مه می نویسد: رئیس جمهوری به تشریح جزئیاتی از یک توطئه فاش شده پرداخت که با استفاده از توانمندی های جاسوسی یکی از شرکای به دست آمده بود.از همه مهمتر اینکه او نام شهری را در منطقه تحت کنترل فاش ساخت که هم پیمان اطلاعاتی در آنجا متوجه این تهدید شده بود.واشنگتن پست در ادامه نوشت که به درخواست مقام های تی و احتمال در خطر قرار گرفتن منابع و ظرفیت های اطلاعاتی نمی تواند جزئیات بیشتری را در این رابطه منتشر کند.* بیان نام سلیمان به جای سلمان در عربستانسوتی های ترامپ + ع رئیس جمهور که مدتی پیش به عربستان سفر کرده بود در یک سخنرانی، اسم سلمان پادشاه این کشور را اشتباه تلفظ کرد.وی به جای سلمان از نام سلیمان استفاده کرد.* استفاده از دیالوگ بتمن در سخنرانیسوتی های ترامپ + ع ترامپ در یکی از سخنرانی های خود دیالوگی از بتمن را استفاده کرد.* گاف جدید ترامپ در نشست ان ناتو‎سوتی های ترامپ + ع در نشست ان ناتو ترامپ رئیس جمهور در حالی وانمود کرد در حال گوش دادن به اظهارات نخست ایتالیاست که فراموش کرده بود گوشی ترجمه همزمان را بگذارد.* ترامپ در مهد کودکسوتی های ترامپ + ع در شبکه های اجتماعی ویدیوی طنزی منتشر شده است که بازیگر کمدی این ویدیو نقش ترامپ را بازی می کند و در یکی از مهد کودکهای با ک ن می د.در این بازیگر نقش ترامپ با ک ن به بازی مشغول است و جیمز متیس دفاع تلاش می کند که ترامپ را از بازی با ک ن بازدارد.بازیگر نقش دفاع سرانجام مجبور می شود که ترامپ را روی زمین بکشد تا او را برای رسیدن به قرار ملاقات با رئیس جمهور آرژانتین از اتاق بازی ک ن بیرون ببرد.* ضرب و شتم فردی که روی سرش آرم cnn ثبت شده بودسوتی های ترامپ + ع ترامپ که بارها سی.ان.ان را متهم به انتشار اخبار دروغ می کرد در اقدامی نامتعارف با انتشار مضحکی در توییترش این شبکه خبری را در سالن کشتی کج به باد کتک گرفت.انتهای پیام/
ایوانکا ترامپدختر دونالد ترامپ این روزها به دلیل انتخاب پدرش به عنوان رئیس جمهور بسیار معروف شده است. همچنین ملانیا ترامپ همسر وی نیز در حال حاضر به عنوان بانوی اول انتخاب شده است. اما برخی رسانه ها و صاحب نظران اعتقاد دارند که فرست لیدی اصلی ، دختر بزرگ ترامپ، یعنی ایوانکا ترامپ است و گمانه زنی می گردد که برخی از وظایف را نیز به عهده بگیرد.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاایوانکای ۳۵ ساله در طول کارزار انتخاباتی پدرش هموار در کنار وی بود و به روش های گوناگون به جمع آوری رای برای پدرش می پرداخت. گفته می شود که ترامپ علاقه ویژه ای به این فرزند خود دارد و مسوولیت های سنگینی به عهده وی گذاشته است.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاایوامکا ترامپ یک تاجر، نویسنده، مانکن سابق و مادر سه فرزند است که توانست بی آبرویی پدرش در رابطه با بدرفتاری با ن در طول تبلیغات انتخاباتی را بسیار هوشمندانه جمع کرده و تا حد زیادی حمایت ن را برای رای دادن به پدرش جلب کند.دوست خانوادگی و و یکی از تاجران بزرگ در باره ایوانکا بیان داشته: «من تصور می کنم که دونالد ترامپ واقعا به حرف های این دخترش گوش می دهد و دلیلش این نیست که او دختر خودش است، بلکه ایوانکا را به عنوان یک تاجر و معامله گر موفق و بسیار باهوش قبول دارد.»زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاایوانکا در طول رقابت های انتخاباتی، زیرکانه نقطه ضعف های پدر خود را می پوشاند و تلاش می کرد تا دونالد ترامپ همانند یک رئیس جمهور واقعی به نظر برسد.یکی از تاثیرات بزرگی که ایوانکا روی پدرش داشته، رسیدگی به مشکلات سقط جنین در بوده است.با اینکه پس از این رقابت به احتمال زیاد، دو خانواده کلینتون و ترامپ با یکدیگر قطع معا خواهند کرد اما ایوانکا و چلسی، دختر کلینتون همچنان به دوستی خود ادامه خواهند داد. البته شایان ذکر است که در طول کارزار انتخاباتی ارتباط آنها به صورت موقتی قطع شده بود.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاگفته می شود که احتمالا ایوانکا ترامپ در ک نه ریاست جمهوری حضور خواهد داشت زیرا قبلا پدرش به او یکی از پست های ک نه را پیشنهاد داده بود.خود دونالد ترامپ هم در رابطه با ایوانکا بیان داشته که اطرافیانم هم تمایل دارند که ایوانکا وارد ک نه گردد زیرا او را بسیار کارآمد و باهوش می دانند. بعلاوه، وی در حوزه های مربوط به ن و ک ن تجربه بسیاری داشته و این گونه مسائل را به خوبی می تواند مدیریت کند.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکادر طول کارزار ریاست جمهوری، ایوانکا پدرش را متقاعد کرد تا بخشی از تمرکز خود را روی مقوله هایی همانند حقوق ن، مرخصی پس از زایمان و نی که در حومه ا زندگی و می کنند، قرار دهد.بد نیست بدانید که ایوانکا یکی از اعضای هیئت مدیره موسسات و هتل های زنجیره ای ترامپ محسوب می شود و در کنار برادرانش اریک ۳۲ ساله و دونالد جونیور ۳۸ ساله به اداره و مدیریت آنها کمک می کند. همچنین مدیر یکی از بزرگ ترین موسسات اقتصادی ترامپ نیز هست.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاگفته می شود ایوانکا محبوب ترین فرزند ترامپ است و از کودکی جایگاه ویژه ای در قلب پدر داشته. هنگامی که او ۹ سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش ایوانا از یکدیگر جدا شدند و او در میان نقش برقرار کننده صلح را ایفا می کرد.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکادر زمانی که برادر بزرگ تری وی، دون از دست پدر بسیار عصبانی و خشمناک و برادر کوچک ترش، اریک پریشان و ناراحت بودند، او به جای از دست دادن روحیه خود، سعی می کرد اوضاع را بهبود بخشیده و وضیعت نا به سامان پیش آمده را مدیریت کند.او حتی در زمان تحصیل هم دائما با پدر خود تماس تلفنی برقرار کرده و با وی صحبت می کرد و گفته می شود که ترامپ حتی در میان جلسات نیز تلفن خود را روی اسپیکر قرار داده و او را دائم با لقب «باهوش ترین» موردخطاب قرار می داده است. دونالد ترامپ در این رابطه بیان داشه که تنها تماس های تلفنی که وی در طول کار پاسخ می داد به ایوانکا مربوط می شد.ایوانکا در پنت هاوس برج ترامپ در منتهن بزرگ شده و چشم انداز اتاق خوابش هم سنترال پارک بوده است. اما این مسائل باعث نشد هرگز خود را باخته و از تلاش دست بردارد.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکادر سال ۲۰۰۳ میلادی یوانکار در یک مستند به نام born rich شرکت کرد که موضوع آن به ک نی تعلق داشت که در ثروت کلان متولد و رشد کرده بودند. تهیه کننده این مستند در مورد ایوانکا بیان داشته که: «در حالی که بسیاری از ک ن سعی در تظاهر به شاد بودن در کنار والدین خود داشتند، ایوانکا این طور نبود و معلوم بود که واقعا و از صمیم قلب به پدر خود عشق می ورزد. علاقه واقعی وی کاملا محسوس و قابل لمس بود.»در بخش از این ، ایوانکا می گوید: «من همیشه لگو را به عروسک های باربی ترجیح می دادم و همیشه به برج های نیویورک علاقه خاصی داشتم و با خودم فکر می که چه چیزی می توانم به آنها اضافه کنم؟»زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکادو سال پس از آن نیز، وارد تجارت خانوادگی یعنی املاک و مستغلات شد و کار جدید خود را آغاز کرد. وی برای مبارزه با این طرز فکر که موفقیتش را مدیون پدر و پشتوانه خانوادگی اش است، همه تلاش خود را کرده و نشان داد هرآنچه تاکنون به دست آورده به واسطه شایستگی و ذکاوت خودش بوده است.در حال حاضر به دلیل داشتن سه فرزند به نام های آرابلا ۵ ساله، جوزف ۳ ساله و تئودور ۷ ماهه، از سرعت فعالیت های کاری ایوانکا تا حدی کاسته شده.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکایکی از بزرگ ترین معاملات ملکی و پروژه های عمرانی وی در سال های اخیر، یداری اداه پست قدیمی در واشنگتن دی سی در کاخ سفید بوده که آن را به یکی از لو ترین هتل های شهر تبدیل کرده است.در سال ۲۰۰۷ میلادی وی خط تولید جواهرات، کیف، کفش و لباس های اقتصادی خودش را در جهت حمایت از نی که کار می کنند، راه اندازی کرد.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاهمچنین بد نیست یادآوری کنیم که وی در دوران نوجوانی در صنعت مدلینگ مشغول به فعالیت بوده و در برندهای مشهوری همانند ورساچه فعالیت می کرده است.در سال ۲۰۰۳ میلادی او در یک مصاحبه رادیویی اعلام داشته بود که: «من ۱٫۸۲ سانتی متر قد دارم و می توانم از راه مدلینگ پول بسیار ب نمایم.»زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکادر سال ۲۰۰۶ هم ترامپ از شغل و موفقیت دخترش در این حوزه دفاع و تعریف کرد. اما ایونکا از مدل بودن دست برداشته و وارد تجارت پدرش شد. او در این رابطه گفته بود که با درآمد حاصل از مدلینگ توانسته دور دنیا سفر کرده و از لحظاتش لذت ببرد.در سال ۲۰۰۹ میلادی وی با «جرد کوشنر» ۳۵ ساله ازدواج که او نیز فرزند یکی دیگر از م ی میلیاردرها و سرمایه دارهای محسوب می شود. ایوانکا پیش از ازدواج، به دین همسرش یعنی یهودیت گروید. او رژیم غذایی کاشر را رعایت کرده و شبات را به جا می آورد. همچنین فرزندان خود را به مدرسه مذهبی فرستاده است.زندگی خصوصی ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ + ع های دیده نشده ایوانکاآنها به رسم دین خود، روزهای و شنبه از کار دست کشیده، تلفن، موبایل و کامپیوترهای خود را خاموش کرده و وقتشان را با فرزندان شان سپری می کنند.جرد بهترین زوج برای ایوانکا محسوب می شود زیرا او نیز در یک خانواده بسیار ثروتمند متولد شده و رشد کرده و همانند همسرش پیشینه مالی بسیار غنی ای دارد. همچنین، وی نیز پیشه خانوادگی خود را در پیش گرفته است
این فقط خودِ فرد معتاد نیست که از پیامدهای ویرانگر مصرف آسیب می بیند، بلکه زندگی خانواده و اطرافیان افراد معتاد نیز از صدمات این معضل در امان نخواهد بود. طبق آ ین آمار، حدود ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در ایران به مصرف مستمر اعتیاد دارند، اما پر واضح است که شمار واقعی معتادان کشور به بیش از این رقم می رسد. این معضل به قدری شایع است که بی شک عده ی زیادی از مردم حداقل یک نفر را در خانواده، فامیل یا دوستان و آشنایان شان که به دام اعتیاد گرفتار شده باشد، سراغ دارند. از این رو، به خانواده هایی که از نزدیک با بحران اعتیاد دست وپنجه نرم می کنند، توصیه می شود که طرز رفتار با فرد معتاد را یاد بگیرند تا راحت تر بتوانند عزیران شان را از این بلای دامن گیر رهایی ببخشند.مقاله های مرتبط: ۱. فرد معتاد را در مصرف همراهی نکنیدبر نفس خود تسلط داشته باشید و هرگز به پیشنهاد مصرف دورهمی «بله» نگویید. یعنی در هر شرایطی در پرهیز از اعتیاد کوشا باشید و مغلوب هیچ وسوسه ای نشوید. نباید به طرف مقابل اجازه بدهید به شما بقبولاند که این رفتارش برخلاف آنچه باور دارید، غلط و مشکل دار نیست.رفتار با فرد معتاد - فرد معتاد را در مصرف همراهی نکنید۲. فقط نگویید ترک کن، بلکه را ار داشته باشیداینکه به طرف مقابل بگویید: «اگه دوستم داری، ترک کن.»، در اکثر مواقع راه به جایی نمی برد. درواقع، فقط اینکه از طرف مقابل بخواهید اعتیادش را ترک کند و هیچ را ار خاصی در پیش نگیرید، نتیجه ی مثبتی دربر نخواهد داشت. فرد معتاد به قدری خود را ناگزیر به مصرف احساس می کند که معمولا این تمایل مفرط یا میل اضطراری به ادامه ی مصرف را از عشقش به خانواده پرقدرت تر می بیند. هرگاه این واقعیت را پذیرفتید، آن وقت است که باید دست به یک را ار عملی بزنید.۳. درمورد برنامه های ترک اعتیاد تحقیق کنیددرمورد مراکز ترک اعتیاد و روش های بازپروری تحقیق کنید. هر برنامه ای را که برای ترک اعتیاد عزیزتان در نظر می گیرید، حتما پرس وجو کنید که ببینید دقیقا به چه شکلی باید پیش برده شود یا واقعا چقدر کارایی دارد. می توانید با انی که قبلا برنامه ی انتخ تان را امتحان کرده اند، م کنید. خلاصه اینکه در مسیری قدم بگذارید که برای تان قابل درک و روشن باشد.۴. ترجیحا از برنامه های خیلی فشرده بپر دتا حد امکان روی برنامه های بازپروریِ ۳۰روزه دست نگذارید. مؤسسه ی ملی سوء ِمصرف (nida) برنامه های سه ماهه یا طولانی تر را در بهبود معتادان مؤثرتر می داند. اعتیاد یک شبه اتفاق نمی افتد و فرد را به مرور در بسیاری از مهارت های زندگی ناتوان می سازد. پس عجیب نیست که بازسازی این ویرانی زمان بر باشد.۵. از فرد معتاد حمایت کنیدطرز رفتار با فرد معتاد - از فرد معتاد حمایت کنیداگر به لحاظ انسانی برای تان مقدور است، فرد معتاد را تنها نگذارید. البته که گاهی اوقات، به ویژه زمانی که پای بچه درمیان است، شاید مصلحت حکم کند که خودتان و فرزندان تان را از مهلکه دور نگه دارید. اما باز هم اگر شرایط مهیا بود و امکانش را داشتید، بگذارید فرد معتاد بداند که از خودش و روند بهبودش حمایت می کنید. فرد معتاد تحت تأثیر احساس می کند که انسان بی ارزشی است، ولی اگر مورد حمایت واقع شود، شانس بیشتری برای بهبود در دوره ی درمان و بازپروری خواهد داشت.۶. خودتان را از آسیب و سوءِاستفاده برهانیدنباید خودتان را در موقعیتی قرار بدهید که از لحاظ جسمی یا روانی مورد سوءِاستفاده و در معرض آسیب قرار بگیرید. اگر به هر دلیلی احساس آسیب پذیری می کنید، بسته به شرایط باید از خانواده یا مشاور کمک بگیرید یا حتی اگر لازم شد، از طریق مراجع قانونی اقدام کنید. احتمالا از اینکه در چنین موقعیتی گیر بیفتید، احساس شرمندگی یا خج خواهید کرد، اما این احساس کاملا طبیعی است. باید برای محافظت از خودتان قاطعانه بایستید. مسلما اگر خودتان در اوضاع نابه سامانی قرار داشته باشید که سلامت جسمی و روانی تان را تهدید کند، هیچ کمکی از دست تان ساخته نخواهد بود.۷. روی درخواست تان برای ترک پافشاری کنیداز اینکه ترک اعتیاد و بازپروری تنها راه حل ممکن است، به هیچ وجه کوتاه نیایید. خانواده هایی که یکی از عزیزان شان معتاد است، همیشه از این می ترسند که روزی خبر برسد که عزیزشان فوت کره یا دستگیر شده است. پس حتما موضوع ترک اعتیاد و شروع برنامه ی بازپروری را جدی بگیرید. باید طرف مقابل را متوجه سازید که این اقدام تنها راه حلی است که می پذیرید و با هیچ قول و قسم پوچی از این قبیل که «دیگه قول می دم کمتر بکشم.» یا «بخدا این بار که بکشم دفعه ی آ ه.» خام نشوید.۸. فرد معتاد را متقاعد کنید که چاره ای جز ترک ندار راد معتاد معمولا سریع و به راحتی زیر بار ترک نمی روند. پس شاید لازم باشد که در این قضیه مداخله کنید. مثلا می توانید از مشاوران کاربلدی که توانسته اند معتادان زیادی را با موفقیت به راه بیاورند، کمک بگیرید. یا مثلا با تمامی اعضای خانواده و دوستان نزدیک فرد معتاد جمع شوید و قانعش کنید که چاره ی دیگری جز ترک ندارد و هیچ راه گریزی نیست. انی که پول و س ناه فرد معتاد را تأمین می کنند نیز نباید از این حرف خود که درمان تنها انتخاب پیش روست، کوتاه بیایند. یعنی فرد معتاد باید درنهایت بپذیرد که هیچ امکان دیگری جز مراجعه به کلینیک یا کمپ ترک اعتیاد وجود ندارد.۹. از روی محبت و خیرخواهی کمک کنید، نه با سرزنش و تحقیراگر قصد مداخله دارید، یادتان نرود هر اقدامی که انجام می دهید یا هر حرفی که می زنید، باید از روی عشق و خیرخواهی باشد. عیب جویی و سرزنش فقط باعث می شود که فرد معتاد بیشتر به سمت مصرف کشیده شود، چرا که درحال حاضر را تنها وسیله ی رهایی از احساس گناه می بیند.۱۰. فرد معتاد را تا بهبودی کامل تنها نگذاریدوقتی فرد معتاد در مرکز ترک اعتیاد و بازپروری بستری شد، به این معنی نیست که تمامی مشکلات حل شده است. فرد معتاد همچنان به محبت ، راهنمایی و حمایت تان درطول و پس از دوره ی درمان نیاز خواهد داشت تا بتواند زندگی جدید و سالمی را برای خود بنا کند. پس به حمایت هایتان ادامه بدهید و سعی کنید که به عزیزتان قدم به قدم تا بازگشت به زندگی طبیعی یاری برسانید.برگرفته از: narconon.orgبرچسب ها:ارتباط موثرترک اعتیاد
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با آمار تکان دهنده ای از تولد ک ن معتاد ارائه داده است. آن طور که حمیدرضا صرامی می گوید سالانه هفت هزار کودک معتاد در ایران متولد می شود که معادل تولد روزانه ۲۰ کودک معتاد است! این آمار می تواند بسیار هشدار دهنده تلقی شود، حال آنکه گفته های دیگر مدیر کل دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با از جمله ورود دانه های تراریخته شاهدانه به کشور، نگرش مثبت ۵/۲۷ درصد افراد جامعه به مصرف مواد و شیوع ۲۲ درصدی در میان کارگران نیز هشدار دهنده است.در سال های اخیر از سوی فعالان حوزه اجتماعی نه شدن آسیب ها هشدار داده می شود. در آبان سال جاری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت:« سال گذشته هزار 189 کودک مسمومیت با داشته و در شش ماهه امسال نیز 482 کودک، معتاد به دنیا آمده اند.» حسین اسد بیگی ادامه داد: « براساس آمار سال گذشته از سطح بیمارستان ها و درمانگاه ها، 849 کودک مسمومیت با داشته اند و در شش ماهه ابت امسال نیز 570 کودک تازه متولد شده در بیمارستان با مسموم شده اند.» همچنین سید علی کاظمی، قاضی دادگستری درباره مسئولیت والدین در قبال نوزادان وک ن معتاد گفت: «برخی از ک ن به واسطه اعتیاد مادر، ناخواسته معتاد متولد می شوند، اما با وجود افزایش آسیب های اجتماعی درحال حاضر قوانینی وجود ندارد تا از این ک ن در برابر آسیب ها حمایت کند.»ایجاد الگوی مصرف جدید
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با عنوان کرد: سیستم مافیای با ارائه فریب های فرهنگی و باورهای نادرست تلاش می کند تا و ماده گل را بدون زیان و اعتیاد معرفی و از این راه مشتریان جدیدی را جذب کند. نکته مهم این است که ورود این ماده عموما از خارج مرزهای کشوراست. هم اکنون میزان تولید در افغانستان از چهار هزار تن به نه هزار تن افزایش یافته است. برای بدست آوردن چرخه جدید فروش مواد در ایران دانه های تراریخته شاه دانه را وارد کشور می کنند و الگوی مصرف جدیدی را ایجاد کرده اند.وضعیت بحرانی شیوع مصرف مواد در 9 استان
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با با بیان اینکه «وضعیت شیوع مصرف مواد در ۹ استان کشور از میانگین نرخ کشوری که 4/5 درصد است بالاتر است»، خاطرنشان کرد: به ترتیب استان های خوزستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، اسان شمالی، مرکزی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان میانگین مصرفی بالاتری در سطح کشور دارند. طبیعتا در این استان ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه های فرهنگی باید اقدامات جدی تری را هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ برنامه ای دنبال کنند. ن زودتر وابسته مواد می شوند
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با بیان کرد: 6/0 درصد از جمعیت ۱۵-۶۴ سال ن معادل ۱۵۶ هزار نفر از ن کشور به مصرف مواد گرایش دارند. در واقع نی که دارای اختلالات روان پریشی و اختلالات روحی هستند ۱۷ برابر بیشتر از دیگر ن به سمت مصرف می روند. تحقیقات نشان می دهد که دختران نسبت به فشار گروه همسالان در مقایسه با پسران آسیب پذیرتر هستند، همچنین دختران و ن شش سال زودتر از مردان به ورطه ی وابستگی به مواد گرایش پیدا می کنند. حمیدرضا صرامی خاطرنشان کرد: به دلیل مبانی فیزیولوژیکی ن، سوء مصرف مواد سریع تر و در مدت کوتاه تری بر روی آنها تاثیر می گذارد. نی که مبتلا به اختلالات خلق هستند چهار برابر و نی که به اختلالات اضطراب گرفتار هستند 2/2 درصد برابر بیشتر از سایر ن به سمت مصرف مواد می روند.تولد سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با تصریح کرد: در مورد ن باردار مبتلا به اعتیاد لازم به یادآوری است که سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن باردار در جامعه داریم. یک بررسی نشان داده است که نیم درصد از آنها حدود هفت هزار و 500 نفر در سال نوزادان معتاد به دنیا می آورند. در سال ۱۳۹۵ غربالگری نشان داد که از ۹۰۰ هزار زن باردار دو هزار و 438 نفر ن بارداری بودند که به عنوان مادر معتاد شناخته شدند. برای گرفتن نوزادان از مادران معتادی که نوزادان خود را در بیمارستان ها به دنیا می آورند دفتر سلامت وزارت بهداشت اقداماتی را آغاز کرده اما نیاز است که این فعالیت ها در سطح ملی صورت بگیرد و بتواند همه کشور را پوشش دهد. او ادامه داد: باید در آموزش دختران جوان با جدیت بیشتری ورود کرد؛ چرا که اگر این اتفاق را جدی نگیریم در آینده مادرانی با مشکلات جدی تر خواهیم داشت. همچنین برای این دسته از نوزادان و ک ن باید اقدامات ویژه ای در فرایند رشد اعمال شود تا در آینده به چرخه اعتیاد نپیوندند. در این راستا از اقداماتی که در فرایند رشد می تواند موثر باشد بحث آموزش مهارت های تاب آوری و مهارت های خودکنترلی است تا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او در ایران از هر ۱۰ نفر مصرف کننده یک نفر زن است. هر چند روندها نشان می دهد که گرایش دختران و ن نسبت به مصرف در حال افزایش است.نیازهای ن معتاد راجدی بگیرید
یک کارشناس اعتیاد درباره افزایش تولد نوزادان معتاد به خبرنگار«آرمان» می گوید: وقتی ن در سنین باروری درگیر اعتیاد شوند، طبیعتا بر میزان تولد نوزاد معتاد نیز افزوده می شود. رویا نوری می افزاید: این نوزادان به شکل ناخواسته وارد این جهان شده و برای آنها برنامه ای وجود ندارد. بنابراین وقتی برای زن معتاد درمان مناسبی از سوی دستاندرکاران در نظر گرفته نشده، طبیعتا برای درمان نوزاد او هم برنامه مناسبی وجود ندارد. به گفته او باید عملکرد مراکز درمان اعتیاد مادر و کودک مورد ارزی قرار گیرد.حال باید مسئولان این مراکز به این سوال پاسخ دهند که آیا وقتی مادر و کودک در این مراکز به شکل مجزا مراحل سم ز را می گذرانند، بعد از ترخیص سیستم نظارتی در عدم بازگشت این افراد به اعتیاد اقدامات مناسب انجام می دهند؟ این کارشناس اعتیاد می گوید: وقتی در کشور ما اعتیاد ن جدی گرفته نشود، طبیعتا تولد نوزاد معتاد نیز یکی از تبعات این آسیب است. این در حالی است که هنوز در کشور ما نتوانسته اند خدمات جامع در حوزه ن معتاد ارائه کنند. نوری می افزاید: تاکنون در کشور ما برای سم ز ، تداوم پاکی و بازگشت ن معتاد به جامعه برنامه مناسب اعمال نشده است. به گفته او تاکنون اقدامات انجام شده در حوزه ن معتاد مقطعی و بی نتیجه بوده است. هم اکنون دیگر نمی توان روند اعتیاد ن در جامعه را کتمان کرد، چون تولید مثل آنها نیز نشان دهنده افزایش این آسیب اجتماعی است. این کارشناس اعتیاد درباره روند سم ز نوزادان معتاد تاکید می کند: روند سم ز در نوزادان متولد شده از ن معتاد به موادمخدر صنعتی و سنتی متفاوت است.نوری می افزاید: ن به دلیل آسیب پذیر بودن روانی چه در موادمخدر صنعتی و سنتی بیشترین آسیب را در حوزه روان و جسم متحمل می شوند. از لحاظ روانی چون این ن آسیب های روحی و روانی متعدد را تجربه کرده اند، همین مساله باعث بروز آسیب های روانی و اجتماعی متعدد می شود. جالب است بدانید که در نوزادان متولد شده از مادران معتاد نیز شاهد خماری و درد جسمانی هستیم. همچنین در حوزه اعتیاد روانی هم اعصاب و روان این نوزادان با خدشه متولد می شوند. به گفته او بنابراین مراحل سم ز اعتیاد نوزادان باید به شکل طولانی مدت و متناسب با موادمخدر مصرفی مادر باشد. در واقع این ک ن ابزار ناخواسته ای هستند و نهادهای مسئول باید از باردارشدن ن معتاد ممانعت کنند.آرمان امروز
ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاع های جذاب ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ رئیس جمهور ملانیا ترامپ melania trump متولد 26 آوریل سال 1970 است. ملانیا ترامپ مانکن و مدل اسلوونیایی یی است که در حال حاضر همسر رئیس جمهور دونالد ترامپ است. ملانیا ترامپ در 22 ژانویه 2008 با دونالد ترامپ ازدواج کرده است.او که متولد اسلوونی است، در سال ۲۰۰۱ مقیم دائم و در سال ۲۰۰۶ شهروند این کشور شد. او در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ نقش بانوی اول ایالات متحده را برعهده خواهد گرفت.همچنین : ع های ایوانکا ترامپ دختر زیبای دونالد ترامپع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیازندگی ملانیا ترامپکناوس در سال ۱۹۷۰ در سونیتسای اسلوونی (در جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی آن زمان) زاده شد.او یک سال در لیوبلیانا تحصیل کرد و سپس ترک تحصیل کرده در خانه های مد پاریس، فرانسه کار کرد، تا این که در سال ۱۹۹۶ به نیویورک نقل مکان کرد قرارداد و ویزای او را پائولو زامپولی تاجر ایتالیایی برای وی فراهم کرد. او که با عکاسانی نظیر هلموت نیوتن کار می کردع وی بر صفحه اول مجلاتی چون ها رز بازار، اوشن درایو, این ستایل ودینگز, نیویورک, اونیو، آلور, ونتی فر (ایتالیا) وووگ(پس از ازواج با ترامپ), و جی کیو (بریتانیا) چاپ شده است،ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاازدواج با ترامپترامپ و ملانیا همدیگر را برای اولین بار در هفته مد نیویورک در سپتامبر ۱۹۹۸ ملاقات د. در آن زمان ترامپ اگرچه همسر مارلا میپ بود ولی از یکدیگر جدا زندگی می د. ملانیا پس از مدت کوتاهی، رابطه را قطع کرد اما این دو مجدداً رابطه را آغاز د. رابطه ملانی و ترامپ در سال ۱۹۹۹ مورد توجه قرار گرفت و با پخش برنامه تلویزیونی کارآموز پوشش عمومی بیشتری پیدا کرد.
ترامپ و کناوس در سال ۲۰۰۴ نامزد شدند و در سال ۲۰۰۵ در کلیسای اسقفی در پالم بیچ، فلوریدا ازدواج د. از مهمانان جشن آنها می توان به کیتی کوریک، مت لاور، رودی جولیانی، استار جونز، باربارا و رز، ریجیس فیلبین، کلی ریپا، و بیلی جوئل اشاره کرد.[ هیلاری کلینتون در ازدواج به عنوان مهمان دونالد ترامپ شرکت کرد.ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاکمپین انتخاباتی ۲۰۱۶نوشتار اصلی: کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ۲۰۱۶در نوامبر ۲۰۱۵ او در پاسخ به سؤالی در رابطه با نامزدی همسرش در انتخابات گفت: «من او را تشویق به خاطر کارهایی که می خواهد و می تواند برای انجام دهد. او مردم را دوست دارد و می خواهد به آن ها کمک کند.»جنجال تقلید در سخنرانی ملانیا ترامپمقایسه سخنرانی ۲۰۱۶ ترامپ و اوباما در ۲۰۰۸وی در روز ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ و در اولین روز مجمع انتخاباتی جمهوری خواهان ۲۰۱۶ سخنرانی کرد. سخنرانی او شامل یک بند تقریباً ی ان با سخنرانی میشل اوباما در مجمع انتخاباتی دموکرات ها در سال ۲۰۰۸ بود. هنگامی که از ترامپ دربارهٔ آن سخنرانی پرسیدند، او گفت که با کمترین کمک ممکن متن سخنرانی را نوشته است. دو روز بعد مردیث مک ایور، یکی از نویسندگان ترامپ، مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفت و بابت آن عذرخواهی کرد.ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاجنجال کارگری ملانیا ترامپدر سپتامبر ۲۰۱۶ رو مه دیلی میل بریتانیا و یک وبلاگ نویس یی با انتشار ع های از ملانیا مدعی شدند که او در دهه ۹۰ میلادی و پیش از آشنایی با ترامپ به ارائه خدمات به مشتریان پولدار مشغول بوده است. در عین حال همسر ترامپ این ادعا را رد و درخواست غرامت ۱۵۰ میلیون دلاری کرد.ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاع ملانیا ترامپ و دونالد ترامپ در جوانیع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیا
ع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاع ملانیا ترامپ قبل و بعد از عمل زیباییع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاع های ملانیا ترامپ مانکن و مدلی که همسر دونالد ترامپ است و بیوگرافی ملانیاملانیا ترامپ | ع زن ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور
رو مۀ شرق در ویژه نامه نوروزی، گفتگویی مفصل با نادر انتصار، علوم آلابامای جنوبی ایالات متحده داشته است. مشروح آنرا در ذیل بخوانید: حضور شخصیتی مانند ترامپ در کاخ سفید تا چه اندازه عجیب است؟شخصا از پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشته سو رایز نشدم. در حقیقت چند مقاله هم نوشتم و در کنفرانس ها هم گفته بودم که امکان پیروزی ترامپ بیشتر از ۵۰ درصد است. به ویژه اینکه من در جنوب زندگی می کنم و با فرهنگ این منطقه آشنایی کامل دارم. حمایتی که از ترامپ در زمان انتخابات می شد، برای بیشتر مردم دنیا ملموس نبود. می دانستم فقط کافی است مناطق دیگر در نیز مانند جنوب از ترامپ حمایت کنند، تا او راهی کاخ سفید شود. به یقین می دانستم احتمال پیروزی ترامپ خیلی بیشتر است تا باخت او. به ویژه که حزب دموکرات با انتخاب خانم «هیلاری کلینتون» تصور می کرد حمایت صددرصدی ن را پشت سر خود دارد؛ اما در عمل کمتر از ۵۰ درصد آنان به کلینتون رأی دادند. پایگاه مردمی خانم کلینتون هیچ وقت به اندازه کافی قوی نبود. او در میان نخبگان حزب دموکرات و واشنگتن پایگاه محکمی داشت؛ اما برای ب آرای مردمی، عملکردش بسیار ضعیف بود.نبود حمایت مردمی از هیلاری کلینتون از چه مسائلی نشئت می گرفت؟بخشی به دلیل مسائل اقتصادی بود. جهانی شدن پیامدهای منفی زیادی را برای یی ها داشت و همه شهروندان از این فرایند به یک اندازه منفعت ب ن د. به ویژه انی که تحصیلات پایین تری داشتند یا در ای کوچک تر و مناطقی که در اقتصاد جهانی نقش چندانی نداشت زندگی می د، نه تنها بهره ای نبردند بلکه صدمه هم دیدند؛ مثلا در برخی از ای تنها یک یا دو شرکت یا کارخانه بزرگ فعال بود و آنان یک دفعه تعطیل و افراد زیادی بی کار شدند. در این شرایط، میزان بی کاری در میان انی که تحصیلات پایین تری داشتند، افزایش یافت و ترامپ با تمرکز بر این گروه ها توانست پیروز شود.افراد افراطی مذهبی چه نقشی در این فرایند ایفا د؟تعداد افراد مذهبی در ایالات متحده کم نیست. انی که خارج از هستند، به این مسائل توجه چندانی نمی کنند؛ اما مذهبی های افراطی در چند سال اخیر در بسیار بزرگ شده اند. ترامپ بشخصه آدم مذهبی ای نبوده و الان هم نیست؛ اما از این موقعیت بهره برداری خوبی کرد. مثلا می گفت اگر کلینتون بر سرکار بیاید، مذهب شما را از بین می برد و اجازه می دهد هم جنس بازها نقش مهمی داشته باشند یا نقش مذهب در اجتماع کمتر می شود. این قبیل حرف های پوپولیستی در حقیقت ترامپ را به کاخ سفید رساند و هنوز هم او از این شرایط بهترین بهره را می برد.تأکید ترامپ بر پروژه ملت سازی تا چه اندازه در این پیروزی نقش داشت؟بحث سیاست خارجی هم یکی از دلایل این پیروزی بود. ترامپ، ت «باراک اوباما» را به گونه ای توصیف می کرد که گویی نظام در حال فروپاشی در جهان است. او می گفت، ببینید زمانی در جهان حرف نخست را می زد و همه اطاعت می د، ولی الان این طور نیست. البته بخشی از این سخنان هم درست بود؛ برای اینکه جهان امروز، جهان دهه ٥٠ بعد از جنگ جهانی دوم نیست. او می گفت اگر من بیایم، همیشه اول خواهد بود و به همه دنیا می گوییم چگونه باید رفتار کنند. پس انی که نگاه دست راستی داشتند، از این شعارهای پوپولیستی لذت می بردند و به او رأی دادند.بنابراین فقط یک عامل خاص نبود که باعث برنده شدن ترامپ شد، مخلوطی از شعارهای پوپولیستی و تمرکز بر مشکلات زندگی معمولی یی ها، او را به کاخ سفید رساند. البته نباید این مسئله مهم را نادیده گرفت که او از چارچوب رقابت دوحزبی تقریبا خارج شد. گرچه جمهوری خواه بود و تحت لوای جمهوری خواهان ک دا شده بود؛ اما کمپین شخصی داشت و با افراد خودش کار می کرد؛ انی که در چارچوب حزب جمهوری خواه نقش مهمی نداشتند. پس ترامپ کمتر پول ج کرد؛ اما در نهایت پیروز شد.اکنون با گذشت بیش از یک سال آیا ت ترامپ توانست به آن شعار «نخست » وفادار بماند؟طرفداران سرسخت ترامپ، هنوز بسیار امیدوار هستند. هرچند اکنون به این نتیجه رسیده اند که حرف های ترامپ شعاری بوده و نفعی برای آنان نداشته است؛ ولی اکثر طرفداران پایه ای ترامپ به نظر من، هنوز عقیده دارند ترامپ به اه ش خواهد رسید و دلیل دست نیافتن به این سیاست ها، ترامپ نیست، بلکه سیاست های مخالفان و مخالفان ترامپ مانع او شده اند. آنان می گویند اگر ترامپ بتواند این مخالفان را کنار بزند، می تواند به وعده هایش نیز عمل کند.منظورتان از مخالفان چه افرادی هستند؛ منظورتان دموکرات هاست یا جمهوری خواهان میانه رو ؟برای ترامپ مخالف در هر مقطعی یک گروه خاص است؛ زمانی او مثلا مطبوعات را به عنوان مخالف معرفی می کند. مثلا به خبرنگاران بدوبیراه می گوید یا خبرنگار ارشد سی ان ان را از جلسه مطبوعاتی بیرون می اندازد؛ اما چیزی که من در میان طرفداران او می دیدم، آن بود که همه برایش دست می زدند و هورا می کشیدند و می گفتند ببینید چگونه نخبگان و انی را که با ما نیستند، بیرون می کند.بنابراین مخالف از منظر ترامپ این است که در آن روز به خصوص، چه چیزی او را به چالش می کشد؛ یک زمانی ممکن است دموکرات ها باشند و زمانی دیگر خود جمهوری خواهان. چیزی که ترامپ در آن بسیار مهارت دارد، آن است که یک نفر را به عنوان مخالف در روزی به خصوص عَلَم کند و به طرفداران اصلی خود نشان دهد چگونه با این مخالفان روبه رو می شود. در تاریخ سابقه ندارد که رئیس جمهوری دستور بدهد، داد بزند و به یک خبرنگار ارشد مطبوعاتی بگوید از این اتاق برو بیرون؛ اما ترامپ این کارها را می کند. یکی از مهارت هایش این است که سیاست را با پوپولیست بازی ادغام کند، به طریقی که بیشترین سود را ببرد. ما در ایران هم چنین نمونه ای داشتیم؛ آقای ؛ او پوپولیست بود که مهارت های دیگر ترامپ را نداشت تا بتواند با پوپولیست بازی اش منافعی که ترامپ در بازی می برد، در ایران ب کند.چرا ترامپ با تمام انتقادهای مطرح شده، رفتار یا سیاست هایش را تغییر نمی دهد؟ این روش از شخصیت خود ترامپ نشئت می گیرد یا اینکه او می خواهد با این حربه، یی ها را راضی نگه دارد؟فکر می کنم بیشتر ناشی از شخصیت خود ترامپ است؛ یعنی او بعد از ورود به کاخ سفید تغییر شخصیت نداد. بسیاری از نخبگان، رو مه نگاران و... می گفتند ترامپ برای پیروزی دست به نمایش می زند و در حال بازی است و وقتی رئیس جمهور شود، مجبور است رفتارش را عوض کند؛ اما او این کار را نکرد. او در حال بازی نبود. شما اگر ترامپ را از زمان جوانی که بیشتر در ید و فروش انتقالات در نیویورک معروف و بعد در تلویزیون شومن شده بود دنبال کنید، می بینید که اکنون با همان طرز رفتار۲۰ سال پیش به اداره امور می پردازد. بنابراین به نظر من باید این رفتار را در شخصیت خود ترامپ جست وجو کنیم تا اینکه بگوییم در ظاهر کاری را انجام می دهد؛ اما در عمل عقیده اش چیز دیگری است.چرا جمهوری خواهان با رفتار نامتعارف و چالش برانگیز ترامپ همسو هستند و دست به اقدامی جدی نمی زنند؟در حزب جمهوری خواه تغییرات عمده ای ایجاد شده است؛ جمهوری خواهی که امروز در ست، با حزب جمهوری خواهی که در زمان آیزنهاور یا حتی در زمان ریگان بود، بسیار فرق دارد. هم طرفداران این حزب و هم دیدگاه اجتماعی آنان به شدت دستخوش تغییر شده است. این حزب در حال حاضر بیشتر به صورت یک «کلت» عمل می کند تا به عنوان یک حزب؛ یعنی هرچه بگوید، اعضا دنبال می کنند. گرچه گاه انی هم هستند که انتقادهایی می کنند؛ اما اگر شما نگاه کنید، در زمان رأی گیری در کنگره، همه دنباله رو ترامپ هستند. بنابراین به نظرم ما نباید اشکالات کلی را در چارچوب شخص ترامپ نگاه کنیم. درست است که او مسئولیت مهمی دارد؛ ولی در عمل سازمان های اداری ، یعنی احزاب به خصوص حزب جمهوری خواه، اجازه داده اند شخصی به نام ترامپ ظهور کند. امکان نداشت چنین شخصی دو دهه قبل بر سر قدرت بیاید. در سطح محلی ممکن بود؛ ولی نه در سطح ریاست ت. بنابراین به نظرم یکی از دلایل برخوردن با ترامپ شاید به سست شدن پایه های مؤسسات اداری بازمی گردد. چه کنگره، چه دادگاه ها و چه احزاب همه تضعیف شده اند تا از میان خلأ ایجادشده، آدم پوپولیستی مثل ترامپ سر برآورد.یک جانبه گرایی ترامپ همان طور که خودتان گفتید، تا کجا ادامه دارد؟به نظر من تا زمانی که صدماتی جدی به بدنه جامعه وارد نشود، ترامپ دنباله رو بسیاری خواهد داشت. حالا چه وقت و چگونه این صدمه وارد شود، مشخص نیست. صدماتی مانند اینکه ناگهان اقتصاد ایالات متحده فروبپاشد که تاکنون اتفاق نیفتاده. هرچند وضعیت اشتغال حتی کمی بهتر شده است. به نظر من درحال حاضر خطری برای ترامپ و سیاست هایش وجود ندارد.ادامه چنین سیاست هایی چه پیامدهای جهانی ای به دنبال خواهد داشت؟ منظورم این است که رئیس جمهوری می تواند آغازگر جنگی خودخواسته باشد؟آغاز جنگ در به این سادگی نیست؛ اما رئیس جمهور به طور کلی، هم از نظر قانونی و هم در چارچوب کنونی ، قدرت بسیار بالایی دارد و اگر تصمیم بگیرد جنگی به نفع ست، می تواند مقامات ارشد را قانع کند و مردم را با همین پوپولیست بازی ها راضی نگه دارد. با ماندن ترامپ خطر بزرگی که در خارج از مرزهای می بینم، این است که با جنگی مواجه شویم که خطرات بسیار زیادی برای تمام دنیا دارد.پیش بینی اینکه جنگ از کجا و چه زمانی شروع می شود، دشوار است؛ اما بزرگ ترین خطر شخصی مثل ترامپ، این است که چون تفکر عمیقی درباره مسائل مختلف ندارد، به جنگ نیز به عنوان موضوعی عادی نگاه می کند. قبل از اینکه انتخاب شود، در یکی از جلساتی که با مشاورانش داشت، پرسید: «اگر ما تسلیحات اتمی داریم، چرا استفاده نمی کنیم؟ اصلا برای چه اینها را درست کرده ایم، اگر نمی خواهیم از آنها استفاده کنیم؟». این طرز تفکر را اصلا نمی توان پیش بینی کرد. رئیس جمهوری اصلا الفبای اصلی را درباره تسلیحات اتمی نمی داند. خطر شخصی مثل ترامپ از همین جا سرچشمه می گیرد.فکر می کنید جنگ احتمالی در شبه جزیره کره روی می دهد یا خاورمیانه؟این مسئله به این وابسته است که مشاوران ترامپ به او بگویند کدام میدان برای نبرد راحت تر است.منظورتان پیروزی است؟بله؛ بیشتر مشاوران ترامپ نظامی هستند. نخستین بار است که در تاریخ معاصر ، مشاوران اصلی رئیس جمهوری ژنرال های هستند. نگاه این افراد فقط نظامی است. بیشتر آنها انی هستند که در جنگ های اخیر در عراق و حتی ویتنام و... دست داشته اند و هنوز طرز تفکرشان این است که چرا نتوانستیم از این جنگ ها سودی ببریم. ترامپ با این افراد بیشتر در تماس است تا با دیپلمات های کارکشته وزارت خارجه اش. بنابراین خطر دیگری وجود دارد که ترامپ تحت نفوذ مشاوران خود قرار بگیرد و آن جنگی که اصلا نباید به راه بیفتد، ناگهان شروع شود.این یکه تازی تا چه اندازه تحت تأثیر تغییر ساختار جهان بین الملل است؟در حال حاضر سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد که بزرگ ترین و مهم ترین سازمان جهانی است، نقش چندانی ندارد و در آینده هم نخواهد داشت. هم پیمانان به ویژه در اروپا، نفوذ کمی دارند. آنان چه به عنوان یک واحد مستقل و چه به عنوان کشورهای مستقل، به نظر من در زمان کنونی یا نمی خواهند یا نمی توانند به عنوان اهرمی قدرتمند عمل کنند. برای همین، تک روی ترامپ در سطح جهانی همه را نگران کرده است. اکنون حتی متحدان او در اروپا کاملا نگران هستند؛ چراکه دیگر نمی توانند روی رابطه تاریخی با حساب کنند. متأسفانه خلأ بزرگی در سطح جهانی وجود دارد که هیچ سازمان و کشوری یا واحد و گروهی نتوانسته آن را پر کند. در این خلأ است که شخصی مثل ترامپ می تواند به راحتی تاخت و تاز کند.روسیه و شخص «ولادیمیر پوتین» می تواند حداقل در خاورمیانه این خلأ را پر کند؟نقشی که اکنون روسیه در خاورمیانه ایفا می کند، از نقشی که پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بازی می کرد، بسیار مهم تر است. مسکو در حال تقویت پایگاه هایی است که بعد از جنگ سرد از دست داد. به طور کلی، گرچه روسیه قدرت بزرگ جهانی است؛ اما ابرقدرت نیست؛ نه از نظر اقتصادی و نه حتی از منظر نظامی. بنابراین فکر نمی کنم روسیه بتواند در برابر به عنوان یک وزنه مهم قد علم کند. مسکو می تواند در حد توانش منافع خود را حفظ کند؛ اما به نظر من، روسیه قدرتی جهانی نیست. به عنوان مثال، در بحران ، با وجود مخالفت های روسیه، کار ساخت پایگاه در شمال را آغاز کرد و تصمیم دارد شمال را تصرف کند و روسیه به جز مخالفت های لفظی، عملا هیچ کاری نتوانست د.دلیل این ناتوانی چیست؟روسیه هیچ گاه نمی تواند جایگاهی را به دست آورد که زمانی در اختیار اتحاد جماهیر شوروی بود. جمعیت این کشور بسیار کاهش یافته و تنها کشور بزرگ دنیاست که جمعیتش در حال افول است. از سوی دیگر، پایگاه های اجتماعی مسکو بسیار ضعیف است. بنابراین به نظر من روسیه در بهترین ح ، قدرتی هم اندازه دیگر کشورهای اروپایی دارد. شاید پوتین بتواند رابطه خود را با شخص ترامپ بهتر کند؛ اما در عمل نمی تواند به عنوان نیروی بازدارنده در سطح جهانی نقش مهمی را بازی کند.از همان ابتدای ورود ترامپ به رقابت های انتخاباتی، همه بر این باور بودند که با پیروزی او فاصله موجود در رابطه مسکو و واشنگتن از بین می رود. اگر ترامپ با وجود همه پرونده ها و مخالفت ها بتواند به پوتین نزدیک شود، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود؟فکر نمی کنم رئیس جمهوری در شرایط کنونی بتواند چنین کاری د. بیشتر نخبگان یی هنوز به روسیه به عنوان رقیب سرسخت می نگرند. گرچه جنگ سرد از بین رفته؛ اما باز از منظر آنان، مسکو رقیب جدی واشنگتن است و اجازه نمی دهند رئیس جمهوری این کشور شخصا رابطه با رئیس جمهوری روسیه داشته باشد. از سوی دیگر، ترامپ به ان کشورهای دیگر بر اساس منافع شخصی نزدیک می شود و اگر این برای او منفعتی نداشته باشد، تلاشی برای بهبود شرایط نمی کند. اگر به دوستی او و دامادش با عربستان به ویژه شخص «محمد بن سلمان» نگاه کنیم، بهتر متوجه این مسئله خواهیم شد. این دوستی باعث شد تقریبا ۵۰۰ میلیارد دلار از طرف عربستان به دلیل ید اسلحه و... وارد شود و منافع شخصی ترامپ نیز در این معامله نهفته است. شاید بهترین توصیف از زبان پسر ترامپ شنیده شده که گفت: «رنگ پوست برای پدر من مهم نیست که سیاه باشد یا سفید؛ تنها رنگی که برای پدر من مهم است، رنگ سبز است» و آقای پوتین یا رئیس جمهوری روسیه هیچ وقت در موقعیتی نخواهد بود که این رنگ سبز را برای آقای ترامپ سبزتر کند.با این توصیف، شما هم بر این باورید که ترامپ بیشتر آدمی تاج یشه است تا سیاست مدار؟ و او به عربستان و نیز بر همین اساس است؟بله،؛ قطعا. او می خواهد این متحدان را برای خودش نگه دارد؛ چراکه منافع شخصی و منفعت بر آن است که ریاض و تل آویو همواره پشت سر باشند. از سوی دیگر، با این متحدان می تواند ایران را مهار کند؛ حرفی که همواره تکرار می کند. با ایران سودی مالی برای او ندارد. شاید اگر ایران می توانست مانند عربستان میلیاردها دلار به اقتصاد سرمایه تزریق کند، ترامپ در یک چرخش ۱۸۰درجه ای، از تهران پشتیبانی می کرد. ترامپ نگاه استراتژیکی به این کشورها ندارد. تا وقتی که عربستان و بتوانند سود مالی برای ایالات متحده داشته باشند، ترامپ نیز سعی می کند نقش مهم تری را در خاورمیانه بازی کند.برگردیم به مسائل داخلی ؛ اگر دموکرات ها بتوانند در انتخابات میان دوره ای تعداد کرسی ها را به نفع خودشان تغییر دهند، تا چه اندازه جلوی یکه تازی های ترامپ گرفته می شود؟احتمال اینکه دموکرات ها کنترل سنای را در دست بگیرند، بیشتر است. فکر نمی کنم در مجلس نمایندگان تغییر ملموسی روی دهد. در چنین شرایطی، کار برای ترامپ دشوار می شود؛ اما نباید برخی از مسائل را نادیده گرفت. به عنوان مثال، سنای طرح جاسوسی از مردم را دوباره تصویب کرد. اگر دموکرات ها رأی مخالف می دادند، ترامپ نمی توانست این لایحه را پیش ببرد؛ اما بسیاری از دموکرات ها در کنار جمهوری خواهان قرار گرفتند و رأی مثبت دادند. بنابراین به نظر من در بعضی از مسائل، حزب دموکرات از حزب جمهوری خواه طرفداری خواهد کرد حتی اگر اکثریت را در سنا به دست بیاورد.متأسفانه حزب دموکرات دیگر آن حزب پیشین نیست؛ آنان بسیار ضعیف شده اند. طرز تفکر اعضای کنونی با دموکرات های سابق فرق کرده است. حزب دموکرات وارد «کمای » شده و تا از این کما بیرون نیاید، ترامپ نهایت استفاده را از موقعیت خواهد برد. به عقیده من، این نگاه که با پیروزی دموکرات ها، دست ترامپ بسته می شود، درست نیست؛ چراکه حتی اگر او بتواند دو یا سه نفر عضو دموکرات را نیز به طرف خود بکشاند، باز می تواند اکثریت را به دست بیاورد و کارهای معمولی اش را انجام دهد.تقریبا از دو، سه ماه بعد از شروع به کار ت ترامپ، بحث استیضاح او مطرح شد؛ آیا سرنوشتی مانند نی ون در انتظار اوست؟خیر؛ اولا استیضاح در چارچوب قانونی کار مشکلی است. دلیلی که نی ون قبل از استیضاح استعفا داد، این بود که حزب جمهوری خواه دیگر از او پشتیبانی نمی کرد؛ یعنی حزب خودش را کنار کشیده بود.در حال حاضر نیز بسیاری از جمهوری خواهان مخالف سیاست های ترامپ هستند؟بله؛ برخی از آنان به شدت از ترامپ انتقاد می کنند؛ اما در زمان کنونی هیچ نشانه ای وجود ندارد که افرادی در حزب جمهوری خواه به ویژه در کنگره، موافق این استیضاح باشند. حتی تعداد زیادی از دموکرات های حاضر در کنگره نیز اکنون با این کار موافق نیستند. بنابراین این صحبت هایی که درباره استیضاح ترامپ می شود، به نظرم بیشتر یک تفکر است و در عمل امکان پذیر نیست.بعد از انتشار کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ»، این قبیل گمانه زنی ها شدت گرفت. اگر این سیاست ها ادامه داشته باشد و مانند گذشته باعث افشاگری ها علیه ترامپ و نزدیکان او شود، آیا هنوز جمهوری خواهان از او حمایت می کنند؟این کتاب را خواندم. درباره موضوعات بسیاری حرف زده است؛ اما مدرکی در آن وجود ندارد. صرفا با گفته ها و نوشته های یک خبرنگار نمی شود رئیس جمهوری را استیضاح کرد. شاید به عنوان یک مدرک کمکی، بتوان از آن استفاده کرد؛ اما استناد به آن غیرممکن است. بنابراین تابه حال سندی علیه ترامپ منتشر نشده است. اگر مدرکی رسمی دال بر خیانت به کشور افشا شود، می توان به استیضاح فکر کرد.اما استیضاح بیل کلینتون به دلیل خیانت یا اقدام علیه امنیت ملی نبود.بله؛ موضوع استیضاح کلینتون بیشتر مسئله بود. حزب جمهوری خواه در تلاش بود ضربه بزرگی به او بزند و این کار را هم د؛ اما در نهایت از کار برکنار نشد و سنا هم او را محکوم نکرد. درباره آقای ترامپ هم تنها شانسی که وجود دارد، آن است که جمهوری خواهان کم کم دست از حمایت از او بردارند یا مدرکی رو شود که او به نقض یکی از مهم ترین پایه های قانون اساسی یا خیانت مالی متهم شود. تنها شایعه، حرف های دیگران، کتاب های نوشته شده از سوی دیگران و... دلیلی برای این اقدام نیست و پشتیبانی جمهوری خواهان از او ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه ناگاه کارت مهمی علیه او رو شود.دموکرات ها مانند جمهوری خواهان زمان کلینتون، اکنون این قدرت را ندارند یا در زمان کنونی آنان نیز مایل به ادامه ریاست ترامپ هستند؟یا قدرتش را ندارند یا مدرکی وجود ندارد. موردی را هم تاکنون ارائه نکرده اند که به عنوان مدرک خیانت حساب شود و تا این اتفاق نیفتد، استیضاح غیرممکن خواهد بود.حتی اگر ثابت شود که مقامات ارشد کمپین ترامپ با روسیه در زمان انتخابات ل کرده اند، اتفاقی نمی افتد؟به نظر من در این پرونده دموکرات ها به نتیجه ای که می خواهند، نمی رسند. در صورتی کار ترامپ به استیضاح کشیده می شود که ثابت شود شخصا در تمام این مذاکرات حضور داشته یا دستور داده این گفت وگوها را انجام دهند. اگر ی شخصا با روسیه در تماس بوده یا قراردادی بسته، به ترامپ مربوط نیست. این پرونده، زمانی پرونده بزرگی خواهد شد که پای ترامپ به میان کشیده شود که ظواهر امر تا اینجا چنین چیزی را نشان نمی دهد.چقدر پیش بینی می کنید ترامپ ٢٠٢٠ نیز بتواند کاخ سفید را برای خودش نگه دارد؟پیش بینی در ایالات متحده بسیار دشوار است؛ اما اگر دموکرات ها نتوانند ای کاملا مردمی معرفی کنند و فرض کنیم ترامپ دوباره نامزد نهایی جمهوری خواهان باشد، او می تواند کرسی خود را حفظ کند. دموکرات ها برای پیروزی باید شخصی کاملا کاریزماتیک و با برنامه مشخص را معرفی کنند تا بتوانند کاخ سفید را بار دیگر در دست بگیرند. ترامپ حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد حمایت مردمی را دارد و اگر افراد کمی پای صندوق بروند، او با همین تعداد نیز می تواند پیروز باشد. بنابراین تنها شانس دموکرات ها، معرفی چهره ای است که با هیلاری کلینتون کاملا متفاوت باشد و بتواند در برابر شعارهای پوپولیستی ترامپ مقاومت کند.چنین چهره ای وجود دارد؟در حزب بزرگی مانند دموکرات افراد مختلف و اشخاص گوناگونی وجود دارد؛ ولی ی که بتواند در سطح کشوری قد علم کند، در حال حاضر چنین فردی را نمی بینم. اکنون انی در حزب دموکرات هستند که در شرق یا غرب ، ک دای مهمی محسوب می شوند؛ اما در سطح سراسری، فردی که جاذبه و توانایی خوبی برای رویارویی با ترامپ داشته باشد، وجود ندارد.نبودن چهره ای با این خصوصیات می تواند دلیلی برای بازگشت دوباره باراک اوباما باشد؟نه؛ هرچند اوباما اعلام کرده تصمیم دارد دوباره فعالیت های اش را از سر بگیرد؛ اما این حضور تنها برای انتخابات میان دوره ای است و فکر نمی کنم اوباما شخصا چنین تصمیمی داشته باشد. او می تواند در پیروزی نامزد دموکرات ها نقش مهمی را ایفا کند؛ اما ک داتوری او نامحتمل است.در میان جمهوری خواهان ی توانایی برابری با ترامپ را دارد؟ یا آنان هم در نهایت مجبور به حمایت از ترامپ می شوند؟در حال حاضر خیر؛ اما بعید نیست در سال آینده شخصی را برای مقابله با ترامپ معرفی کنند. در کل می توان گفت که در ایالات متحده دیپلمات ها و افراد کارکشته بسیاری وجود دارد و می توان این امید را داشت که هر دو حزب نامزد جدیدی را معرفی کنند. هرچند که جمهوری خواهان نیز مانند دموکرات ها اکنون چهره ای ملی ندارند.پس باید بگوییم ترامپ حداقل هفت سال دیگر سکان هدایت مهم ترین کشور جهان را در دست دارد؟اگر این خلأ پر نشود، متأسفانه باید آماده هفت سال سرنوشت ساز و پرهیاهو باشیم. پوپولیست ها حتی اگر برنامه ای نداشته باشند؛ اما به خوبی قادرند این خلأ را پر کنند و متأسفانه باید گفت ترامپ در این زمینه مهارت بالایی دارد.
سرویس جهان مشرق- اصلی ترین علت تمرکز این روزهای رییس جمهور بر منافع شخصی اش این است که نمی تواند بپذیرد که رییس جمهور بودن او موجب متضرر شدن او بشود. لذا، هیچ اهمیتی برای منافع ملی قائل نیست و از قدرت و موقعیت ریاست جمهوری برای تجارت و منفعت شخصی نهایت استفاده را می برد.توئیت 5 آگوست «سازمان ترامپ» -که نهاد نظارتی و حمایتی دارایی های وی است- مبنی بر اعلام فروش واحدهای مس ی بسیار مجلل دبی در کنار زمین گلف اختصاصی ترامپ در این شهر، مشتی است از وار ثروت ها و دارایی های خانواده رییس جمهور . شراکت شرکت «داماک» به ریاست شیخ «حسین ساجوانی» با سازمان ترامپ، قصه های بسیاری در خود دارد. هر واحد مس ی مستقر در دبی به قیمت 2 میلیون و 600 هزار درهم به فروش می رسد که معادل با 800 هزار دلار است. اکنون شرکت «ترامپ استیتز پارک» زیر نظر سازمان وی، به شدت مشغول امور مستغلات دبی است و البته در سود عظیم مجتمع گلف و واحدهای مس ی، دارای اختلاف نظراتی با ساجوانی شده است.ترامپ به همراه دخترش و شیخ حسین ساجوانیاما نکته ای که در مورد این واحدهای مس ی وجود دارد این است که تلاش سازمان ترامپ بر این قرار گرفته که واحدهای مس ی مذکور را در اختیار مقامات ارشد و دیگر کشورها قرار دهد تا جا برای روابط دوستانه آینده باز شود. به رغم اینکه رییس جمهور چندین بار اطمینان داده که از شرکت ها و مجموعه های شخصی اش برای تجارت خارجی در زمان ریاست جمهوری بهره نخواهد برد اما این اتفاق به قوت خود در حال انجام است. وی، پیش از ژانویه سخن از این به میان می آورد که با اینکه تجارت بسیار شیرین است اما به سمت تجارت خارجی با شیوخ کشورهای عربی نمی رود و این در حالی است که در در تعطیلات سال نوی میلادی، در کاخ مارالاگوی خود با نزدیکان شیخ اماراتی دیدار می کند. دیدار ماه می ساجوانی و ترامپ، بدین منظور صورت گرفت که شیخ اماراتی وعده داده بود که می تواند سرمایه گذاران دیگر را نیز به سمت رییس جمهور بکشاند.جایی تضاد بین منافع شخصی ترامپ و منافع ملی به وجود می آید که او باید به خاطر ملت اش، سیاست یا اقدامی را نسبت به یک کشور دیگر صورت دهد که منافع اش در آن کشور به شدت آسیب خواهد دید. اصلی ترین علت تمرکز این روزهای رییس جمهور بر منافع شخصی اش این است که نمی تواند بپذیرد که رییس جمهور بودن او موجب متضرر شدن او بشود. لذا، هیچ اهمیتی برای منافع ملی قائل نیست و از قدرت و موقعیت ریاست جمهوری برای تجارت و منفعت شخصی نهایت استفاده را می برد.«شری دیلن» به عنوان ترامپ هم در 11 ژانویه 2017 و هم در نوبت های دیگر تلاش بسیاری برای پنهان زوایای مختلف قراردادهای تجاری وی با سوء استفاده از موقعیت اش کرد. اما هم اکنون گروه دیده بان حقوقی موسوم به «شهروندان مسئول در قبال اخلاقیات» و وکلای برجسته ای چون «زفیر تیچآوت» - فوردهام- و «لارنس ترایب» - هاروارد- قویا در پی پیگیری تخلفات ترامپ هستند. آنها معتقدند در حالی که وی رییس جمهور یک کشور است اما به دلیل منفعت های شخصی، به وظایف خودش در قبال مردم پشت کرده و چون جیب و سودش در گروی گوشه چشم مولتی میلیاردهای نقاط مختلف جهان است، لذا سیاستمداران کشورهای دیگر بر وی تاثیرگذاری خواهند کرد؛ کما اینکه نمونه بارز آن را می شد در قضیه دیدار با پادشاه عربستان دید که حملات لفظی شدید علیه ایران را در پی داشت. همچنین، «استیون شونر» و «دنیل گوردون» از اداره کنترل رفتار رییس جمهور، به وی اخطار داده اند که باید تکلیف منفعت طلبی های خود را روشن کند و دست از سوء استفاده از جایگاه خود در جهت منافع شخصی بردارد.با این بهانه، به سراغ تضاد منافع داخلی و خارجی ترامپ با منافع مردم می رویم:«تضاد منافع داخلی»پلاک 40 وال استریت: برج ترامپاکنون سازمان ترامپ که می توان آن را هزاردستان هماهنگی های داخلی و خارجی وی و فرزندانش با «دیگران» خواند، طرح تامین امنیت کامل مایملکات وی در و در راس آنها «برج ترامپ» در نیویورک را پیاده کرده است. هزینه حفاظت از این برج، به شدت بالاست. طبق برآورد رو مه نیویورک تایمز، هزینه تامین امنیت فقط 2 طبقه از این برج، 3 میلیون دلار در سال است. این یعنی اینکه ترامپ از سرویس امنیتی ت استفاده رایگان می کند تا بابت تامین امنیت نین تجاری و مس ی برج دو منظوره خود از آنها سالی چندین میلیون دلار درآمد ب کند. تاجری که اکنون عظیم ترین ت سرمایه دار جهان را در خدمت اه ش قرار داده است.
چیزی که منظورنظر این گزارش است، به تضاد منافع داخلی و خارجی ترامپ با منافع ملی ربط دارد که به طور اجمالی به آنها پرداخته می شود:سازمان ترامپ، علاوه بر این، بسیاری از واحدهای تجاری و مس ی برج ترامپ در محله منهتن نیویورک را اجاره داده است. هنوز برخی از مستاجران برج ترامپ درگیر تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) به خاطر کلاهبرداری در اوراق بهادار هستند. ترامپ هم با هوشیاری زیاد، «جِی کلِیتون» را به سمت رییس این کمیسیون برگزید تا مستاجران اش در امان باشند و در ازای این لطف، به او باج بدهند.هتل بین المللی ترامپسازمان ترامپ در اقدامی که در ماه مارس صورت داد، ساختمان قدیمی پست در «اداره خدمات عمومی ت» را به منظور خدمات رسانی در کنار هتل بین المللی شخصی وی اجاره داده است. این یعنی استفاده از امکانات ت در جهت منافع شخصی. در واقع، ترامپ هم صاحب خانه است و هم مستاجر.رییس اداره خدمات عمومی ت چندی پیش در نامه ای توضیح داد که سود اجاره این ساختمان مستقیما به صندوق ت واریز می شود و این هتل ترامپ است که در خدمت ت است. ادله وی به هیچ وجه مورد پذیرش وکلای منتقد رییس جمهور قرار نگرفت و آنها نسبت به بهره وری از نهادهای قدرتمند تی در جهت تبلیغات منافع شخصی به شدت اعتراض د. در تایید همین موضوع نیز هتل ترامپ -که در واشینگتن واقع است- اکنون با ورود ان و سیاستمداران کشورهای مختلف تبدیل به محل میزبانی از آنها شده است. نکته جالب اینکه این مقامات مجبورند که برای جذب رضایت ترامپ جهت همکاری، حتی اگر علاقه ای به اتاق های گران قیمت هتل او نداشته باشند، باز هم مجبور به س ت در آن باشند.خط لوله دسترسی داکوتای شمالیاکنون مدتهاست که افراد قبایل «سیو » این اعتراض را دارند که خط لوله داکوتای شمالی در زیر تاسیسات آبی نزدیک منطقه «استندینگ راک» ساخته نشود. مشکل اینجاست که خود رییس جمهور بین 500 هزار تا یک میلیون دلار سهم شراکتی در پروژه مذکور دارد. «هوپ هیکز» سخنگوی ستاد ترامپ اعلام کرده که وی سهام خود را به شرکت مورد نظر که «شرکای انتقال انرژی» نام دارد فروخته است اما از سوی دیگر، یکی دیگر از شرکت های زیر نظر هلدینگ ترامپ به نام «فیلیپس66» در پروژه خط لوله 25 درصد سهم دارد. طبق آ ین اظهارنامه مالی ترامپ در می 2016، او هنوز سهام فیلیپس 66 در پروژه مذکور را نفروخته است.در 24 ژانویه، دانلد ترامپ دستور اجرایی احداث خط لوله را صادر کرد و در اوایل آوریل نفت در آن جاری شد. شکایت سیو ها هم هنوز راه به جایی نبرده و در خم و پیچ راهروهای دادگاه ای ی معطل و معلق است.بانک دویچهیکی از وام دهندگان به ترامپ در «پروژه های مستغلات»، بانک دویچه است. البته این بانک اکنون درگیر مذاکره با وزرات دادگستری برای پرونده کلاهبرداری از یداران که در آن اوراق قرضه مسکن را با حمایت وام های خطرناک فروخت، است.کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc)دانلد ترامپ هنوز هم برنامه «کارآموز» خود در شبکه nbc را دارد و اکنون که دیگر رییس جمهور و فرمانده کل قواست، شخصی دیگر به نام «آجیت پای» را به جای خود به عنوان مجری برنامه منتصب کرده است. شبکه nbc زیر نظر شرکت comcast است و این شرکت هم تابع قوانین کمیسیون ارتباطات فدرال. لذا، شرط ادامه کار دست نشانده ترامپ، تایید و تصویب مجلس سناست. این امر برای ترامپ تبدیل به یک نگرانی شده است.شورای ملی ارتباطات کارگریپرونده اختلاف هتل بین المللی ترامپ در لاس وگاس و «اتحادیه کارگران هتل» در تاریخ 3 نوامبر 2016 به این شورا رسید و لذا خواستار مذاکره با ترامپ شد که وی نپذیرفت. ترامپ پرونده را به دادگاه عالی کشاند اما سه فقره شکایت دیگر از سوی شورای ملی ارتباطات کارگری و چند شکایت هم علیه سازمان ترامپ صادر شد و نهایتا قضیه را پیچیده تر کرد. ترامپ، «فیلیپ میسکیمارا» -رییس شورای مذکور- را یک دست نشانده خواند و اکنون دو نفر از افراد ت را در هیئت مدیره این شورا گنجانده تا در کار وی خلل ایجاد کنند.سرویس مخفی ایالات متحده در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود که شرکت هواپیمایی ترامپ موسوم به «tag» سرویس مخفی را مجبور کرد تا از هواپیمای بوئینگ 757 شخصی ترامپ جهت جابجایی او استفاده کند. قاعدتا منوال همیشه بر این قرار بوده که سرویس مخفی به روال خود از یک شخصیت محافظت کند. گزارش های متعددی از این تخلف به دست کمیسیون انتخابات رسید اما فایده ای نداشت. اکنون، با توجه به اینکه ترامپ و معاونش مایک پنس و خانواده هایشان از هواپیمای شرکت وی استفاده می کنند، لذا از آنجایی که اعضای سرویس مخفی مجبورند که همراهشان باشند، پس باید پول بلیت و خدمات را به شرکت هواپیمایی ترامپ بپردازند.نکته جالب دیگر اینکه، اعضای سرویس مخفی که در برج ترامپ یت محافظت از ملانیا ترامپ و فرزند کوچک ترامپ را دارند، باید هزینه اجاره ماهیانه واحدهای مس ی که در اختیار آنها قرار گرفته است، را به «سازمان ترامپ» پرداخت کنند. البته ترامپ سعی کرده برای اینکه سر وصدای رسانه ها را بخواباند و همچنین برای حفظ وفاداری اعضای سرویس مخفی، بابت مراقبت از دو آقازاده خود «دانلد جونیور» و «اریک»، کمی هوای این سرویس را داشته باشد.تضاد منافع خارجیطبق ادعای خود ترامپ در اظهارنامه مالی ژوئن 2016، وی به شکل مالکیت و یا شراکت، دارای شرکت ها و دارایی های مختلف در 20 کشور دنیاست. بر خلاف منافع داخلی که می تواند گریبانگیر وی شود، او در مورد منافع خارجی اش می تواند با دور زدن بندهایی از قانون اساسی، از آنها سود مورد نظرش را ب کند.آرژانتینچندی پیش یک شبکه آرژانتینی افشا کرد که ترامپ در زمان تشکیل ک نه خود، از «مائوریسیو ماکری» -رییس جمهور آرژانتین- خواسته بود که از او در ساختن یک برج اداری در بوئنوس آیرس حمایت کند. دفاتر پرزیدنت ماکری و پرزیدنت ترامپ بلافاصله تکذیب د اما چند روز بعد، شرکتی که مسئول ساخت آن برج است اعلام کرد که این پروژه که چند سال به دلایلی ساخت آن به تعویق افتاده بود، در فرایند ادامه ساخت قرار گرفته است.برزیلترامپ در شهر ریو دوژانیرو اقدام به شروع پروژه ای در زمینه املاک و مستغلات ساحلی کرد و دو صندوق بازنشستگی برزیلی هم در این پروژه در زمینه سرمایه گذاری با هم همکاری د. اما اکنون مشخص شده که رییس جمهور رشوه های بسیاری را در این مسیر ج کرده و لذا، پروژه متوقف شده است. سازمان ترامپ هم که با سرسختی دادستانی ریودوژانیرو روبرو شده، قید ادامه کار را زده و بدون توجه به ورش ته شدن دو صندوق مذکور، اقدام به فسخ قرارداد کرده است.کاناداترامپ در کانادا هم با دو هتل-برج در ونکوور و تورنتو قرارداد بسته است. برج ونکوور با حضور دو آقازاده ترامپ افتتاح شد اما برج تورنتو به دلیل ورش ته شدن طرف قرارداد و مصادره شدن برج توسط دادگاه، همچنان نصفه و نیمه مانده است.چین«بانک چین» یکی از بزرگ ترین بانک های چین و در چنته اختیار ت است. این بانک، 950 میلیون دلار به ساختمان واقع در نیویورک که ترامپ یکی از مالکین آن است، وام داده است. این در حالی است که ترامپ، چین را عامل اصلی دستکاری در ارز می خواند.یکی دیگر از بانک های تی چین، بانک تجارت و صنعت چین است که یک دفتر در برج ترامپ دارد و اجاره می پردازد. سازمان ترامپ در گذشته تلاش بسیاری را بر ساخت چند هتل در چین کرد و «اریک دانزیگر» مدیر عامل سازمان هتل های ترامپ اعلام کرده که قرار است 20 الی 30 هتل توسط سازمان ترامپ در چین احداث شود. اکنون در کاخ سفید، «جرد کوشنر» -داماد ترامپ- تقریبا تمامی امور مالی و تجاری شامل تجارت با چینی ها از جمله شرکت بیمه «آنبانگ» را بر عهده دارد و «ایوانکا ترامپ» هم در سطح و با جلب نظر ان کشورهای دیگر، مسیر را برای کوشنر هموار می سازد؛ کمااینکه در جلسه «مارالاگو»ی پدرش با رییس جمهور چین، گفتگوی ایوانکا و «شی جین پینگ» بر سر بحث های تجاری بین سازمان ترامپ و شرکت های زیر نظر ت چین بود.جمهوری دومینیکنترامپ وقتی بر کرسی کاخ سفید نشست، قول داد که از موقعیت جدیدش برای امور تجاری شخصی بهره نبرد اما هم اکنون در حال بررسی فضاهای تجارت بیشتر با کشور جمهوری دومینیکن است. اما مشکل این است که وی در سال 2012 یک کارشکنی از خود بر جای گذاشت. شرکایش در آن کشور در پروژه مستغلات ساحلی به علت عدم پرداخت هزینه های مجوز از سوی ترامپ، از او شکایت د. همین امر موجب شد که نه دیگر نام ترامپ را در پروژه قید کنند و نه حرفی از مشارکت با سازمان ترامپ بزنند. اما در ماه فوریه 2017 بود که شرکا دوباره سخن از سازمان ترامپ به میان آوردند اما این بار با نام «اریک ترامپ» پسر دوم ترامپ.گرجستانترامپ به مجردی که رییس جمهور شد، به سراغ احداث یک برج-آپارتمان در شهر باتومی گرجستان رفت. البته این پروژه مربوط به سال 2011 بود اما ظاهرا وقتی او از جایگاه قدرتمند خود مطمئن شد، این پروژه را هم مانند دیگر پروژه های نیمه کاره کشورهای خارجی از سر گرفت. همین امر است که مورد انتقاد بسیاری از منتقدین وی قرار دارد: نهایت بهره بری از جایگاه فعلی به نفع پروژه های تجاری شخصی.نکته قابل توجه اینکه یکی از شرکای پروژه به فوربس گفته بود که ترامپ به آنها گفته از هراس ماده مربوط به «درآمدهای رییس جمهور» در قانون اساسی نمی تواند به شراکت اش ادامه دهد. این در حالی است که وی چنین چیزی را منکر شده است.هندرییس جمهور دو قرارداد با «مانگال لودا» -معاون نخست هند در حزب حاکم bjp- برای برج سازی در ای بمبئی و پونه به امضا رسانده است. بلافاصله پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، دوستان هندی اش در صف اول سفر به برای تبریک گویی به او بودند.اندونزیطبق گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در اندونزی با «هری تانوسودیبجو» یکی از نزدیک ترین افراد به هسته مرکزی حکومت و قدرت، دوستی گرمابه و گلستان دارد. هری، در حال تشکیل حزب خود است و قصد دارد که در انتخابات سال 2019 شرکت کند. واسطه ترامپ در این کشور، «کارل ایکان» است.ژاپندر دیدار ترامپ با «شینزو آبه» نخست ژاپن هم می شد ایوانکا ترامپ را رویت کرد. ایوانکا در حال حاضر با شرکت بزرگ «سانی اینترنشنال» ژاپن در زمینه پوشاک توافق تجاری دارد. اما نکته اینجاست که بزرگ ترین سهامدار این شرکت، ت ژاپن از طریق بانک توسعه این کشور است.فیلیپین فیلیپین در امور تجاری با ترامپ، همان مردی است که مسئول ساخت «برج مانیلا»ی ترامپ در مانیلای فیلیپین است. فراری که ترامپ کرده این است که نام اش مانند بسیاری دیگر از دارایی های خارجی اش، پای مجوز ساخت است اما به عنوان مالک قید نشده تا ماده درآمدهای رییس جمهور در قانون اساسی پاگیرش نشود. نکته جالب اینکه شریک ترامپ در این پروژه، به محض رییس جمهور شدن وی، با سرعت هر چه تمام تر به آمد تا به او تبریک بگوید.عربستان سعودیترامپ در طی کارزار انتخاباتی اش 8 سرمایه گذاری مختلف در یک قرارداد با طرف تجاری خود در عربستان کرد. پروژه مربوط به مستغلات بود. ترامپ در اوایل سال 2017 اعلام کرد که پیش از این خواستار دوری گزیدن از عربستان بوده اما به این نتیجه رسیده که عربستان می تواند شریک تجاری بسیار خوبی برای باشد. این در حالی است که وی از سال ها پیش با عربستان در تجارت بوده و با ظاهرسازی در انتخابات، جهت جذب رای سفیدپوستان، مدام این کشور را به نقد شدید می کشید. ترامپ چندی پیش در گفتگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که تجارت 8 شرکت ترامپ با عربستان با توجه به رییس جمهور شدن وی قطع شده اما واقعیت امر این است که هیچگونه تجارتی قطع نشده است.تایواندر سپتامبر 2016 بود که ترامپ به دیدار شهردار شهر «تائویوان» در کشور تایوان رفت. وقتی رسانه ها سر و صدا د، سازمان ترامپ بلافاصله اعلام کرد که اصلا دیداری صورت نگرفته و وی قصد سرمایه گذاری در تایوان را ندارد. شهردار تائویوان در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که آن خانمی که به عنوان با وی دیدار داشت، تعدادی اسناد مربوط به مجوز را با خود همراه آورده بود اما مشخص نکرد که چه نوع اسناد و مجوزی. یک ماه پس از انتخابات، ترامپ مستقیما بصورت تلفنی با رییس جمهور تایوان صحبت کرد که یعنی ش تن تابوی چنددهه ای.ترکیهترامپ در سال 2008 در همکاری با هلدینگ «دوغان» تصمیم به ساخت دو مجتمع تجاری و مس ی در قلب تجاری استانبول گرفت. میانه این هلدینگ و «اردوغان» -رییس جمهور ترکیه- که از سهامداران آن بود، در سال 2012 همزمان با افتتاح این دو برج، شکرآب شد. هفته نامه «نیوزویک» اخیرا طی مقاله ای، این تنش را حاصل تضاد بین منافع شخصی ترامپ و رابطه اش به عنوان رییس جمهور با ت اردوغان دانست.اسکاتلنددر مورد اسکاتلند هم قضیه زمین های بزرگ گلف ترامپ و دیگر پروژه ها که شامل ساخت و ساز در منطق طبیعی می باشد برمی گردد. قضیه ترامپ در اسکاتلند، بسیار پیچیده و مفصل شده است و گزارش مفصل آن را می توانید از اینجا بخوانید. منابع:https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/08/donald-trump-conflicts-of-interests/508382/https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2016/dec/01/donald-trump-business-interests-conflictshttp://www. .co.uk/news/world-us-canada-38069298