بین یزد و ورمز آلمان تفاهم نامه همکاری بسته شد

به گزارش خبرنگار دفاع پرس از یزد، شهیدان «حبیب الله جمالی پاقلعه»، «محمدسعید جوکار» و «منصور فلامرزی»، «حبیب الله خواجه رضائی باقی آبادی»، «رمضانعلی رفیعی مجومرد»، «سید احمد هاشمی نخل ابراهیمی»، «علی تقوی ندوشن»، «محمدکاظم واعظ افشادی»، «عبدالحمید عباسی عقداء»، «محمدحسین ذاکری زارچ»، «مهدی عسکری زاده»، «عبدالحمید رحیمی ندوشن»، «حسینعلی حاجی زاده زارچی»، «عباس مظفری خلف بادام»، «سید محمد اشرف»، «محمدناصر بافقی»، «محمدحسین نکوهی گلویک»، «حسین توکلی بنیزی»، «علی محمد صادقیان»، «علی محمد یاوری»، «محمدعلی عفت ف آباد » و « محمدعلی دهستانی بافقی» یی هستند که در بیست و دوم تیرماه تا انتهای این ماه به شهادت رسیدند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر////// ادامه خبر اضافه شود شهید حبیب الله جمالی پاقلعه بیست و سوم اردیبهشت 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر شهرداری بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیستم و دوم تیر 1362، با سمت تک تیرانداز در رودخانه بهمن شیر غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی خلدبرین زادگاهش واقع است. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید محمدسعید جوکار بیستم آذر 1347، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. در حد دوره ابت درس خواند. بنا بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر 1367، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش 55 روز در منطقه ماند و پس از تفحص، در گ ار ی حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) خیرآباد زادگاهش به خاک س شد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید منصور فلامرزی هفتم اردیبهشت 1346، در شهرستان اردکان به دنیا آمد. پدرش مراد، راننده اتوبوس بود و مادرش بی بی ­معصومه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. سال 1365 ازدواج کرد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر 1367، با سمت تک تیرانداز در فکه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در گ ار ی شهرستان شاهین شهر به خاک سپردند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید حبیب الله خواجه رضائی باقی آبادی ششم دی 1342، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی محمد، در کارخانه کارگری می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. دانش ­آموز دوم متوسطه در رشته برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر 1360، با سمت بی سیم چی در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و شکنجه به شهادت رسید. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:1- رفتم که شاید رفتنم و ریخته شدن این خون ناقابلم به انقلاب کمکی کرده باشم 2- هر چه تا به حال به سر ما آمده است از این فقر و ضعف فرهنگی است3- برادرانم را طوری تربیت کنید که سربار جامعه بار نیایند و بتواند دینش را به مکتبش و آرمانش و انقلابش و امتش ادا کند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید رمضانعلی رفیعی مجومرد بیست و نهم بهمن 1341، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، در گرمابه کار می کرد و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته مکانیک درس خواند و دیپلم گرفت. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر 1362، با سمت فرمانده دسته در سردشت هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به صورت و پرت شدن از کوه، شهید شد. مزار او در گ ار ی خلدبرین زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:1- این ندای حسین است که فریاد بر می آورد به درستی زندگی عقیده است و جهاد در راه آن 2- ما همه به این دنیا آمده ایم تا خود را از نظر فکری و معنوی به تکامل برسانیم.3- ای برادر عزیزم دعا و شب را ترک نکن و همیشه دنبال خط باش. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید سید احمد هاشمی نخل ابراهیمی یکم مهر 1334، در روستای نخل ابراهیم از توابع شهرستان بندرعباس به دنیا آمد. پدرش سید یوسف (فوت 1347) بود و مادرش زهرا (فوت1341) نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم امور تربیتی بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم تیر 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در گ ار ی خلدبرین شهرستان یزد قرار دارد. فرازی از وصیتنامه شهید:1- اینک هنگامه عاشورا است و خون و قیام با هم، همه انسان ها را می خواند. 2- از گرفتاری ها و مصائب نترسید که دنیا میدان گاه آزمایش است. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید علی تقوی ندوشنبیست و پنجم تیر 1341، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم تیر 1361، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه جا ماند و یکم اردیبهشت 1382، پس از تفحص در گ ار ی شهر ندوشن تابعه شهرستان میبد به خاک س شد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید محمدکاظم واعظ افشادی شانزدهم دی 1331، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، مغازه دار بود و مادرش نصرت (فوت 1358) نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. سرهنگ دوم بود. بیست و پنجم تیر 1367، با سمت فرمانده توپخانه در جاده شوش بر اثر اصابت کالیبر هواپیما به سر و گردن، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید، زیرا می دانم آن چه وظیفه من در قبال شما بود را انجام ندادم. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید عبدالحمید عباسی عقدا یکم دی 1335، در شهرستان اردکان به دنیا آمد. پدرش منصور، کارگر بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته طبیعی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند استانداری بود. سال 1357 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر 1361، با سمت امدادگر در شلمچه به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در همان منطقه بر جا ماند و پس از تفحص یکم اردیبهشت 1383، در گ ار ی خلدبرین شهرستان یزد به خاک س شد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید محمدحسین ذاکری زارچ دهم فروردین 1341، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، در تعویض روغنی کار می کرد و مادرش صفا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تاسیسات درس خواند و دیپلم گرفت. کاراته کا و نقشه کش بود. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر 1363، با سمت تک تیرانداز در شرهانی هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کتف، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی باغ ­رضوان زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید مهدی عسکری زادهبیست و هشتم مرداد 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی، از بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گ ار ی خلدبرین زادگاهش قرار دارد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید عبدالحمید رحیمی ندوشن
چهارم بهمن 1340، در شهرستان یزد چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلی، مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی بود و مادرش معصومه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته زبان انگلیسی و معلم بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم تیر 1367، با سمت مسئول قبضه در شلمچه به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه بر جا ماند و هفتم مرداد 1374، پس از تفحص در گ ار ی شهر ندوشن تابعه شهرستان میبد به خاک س شد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید حسینعلی حاجی زاده زارچی ششم شهریور 1341، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی اکبر (فوت1348) کشاورزی می رد و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بافندگی بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر 1361، در حسینیه مشهر بر اثر اصابت ترکش به کمر و پا، شهید شد. مزار او در گ ار ی باغ رضوان زادگاهش قرار دارد.فرازی از وصیتنامه شهید:1- برادرانم و دوستانم را به راه جهاد در راه خدا و سفارش می کنم که بهترین راه برای ریختن گناهان پیدا مقام در ا ت و بهتر از همه بیرون راندن دشمن از وطن است. 2- قطره خون ناچیز خودم را در راه دفاع از مقدس نثار . یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید عباس مظفری خلف بادام دهم آبان 1343، در روستای رباط ­پشت ­بادام از توابع شهرستان اردکان به دنیا آمد. پدرش قدرت ­الله، کارگر معدن سنگ ­آهن بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگری و بنایی می کرد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیستم و هشتم تیر 1364، با سمت تک تیرانداز در موسیان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، گردن و دست، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید سید محمد اشرف هجدهم تیر 1345، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش سیدحسین، کارمند اداره دارایی بود و مادرش سکینه نام داشت. دانش ­آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر 1361، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خم به پهلو، شهید شد. پیکر او را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش سید رسول نیز به شهادت رسید. فرازی از وصیتنامه شهید:1- روی قبرم کلمه ناکام را ننویسید که من با رسیدن به بهترین کامم یعنی شهادت از این دار رفته ام 2- پیامی برای ملت دارم اگر خواهان پاس دادن خون شهید هستید در صورت امکان به جبهه بروید3- در کلیه تظاهرات هایی که موجب تداوم انقلاب است شرکت فعالانه جویید یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر
شهید محمد ناصربافقی یکم فروردین 1347، در شهرستان یزد چشم به جهان گشود. پدرش رمضان (فوت 1362) قصاب بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابت درس خواند. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر 1367، با سمت تک تیرانداز در جاده ایلام ـ دره­ شهر دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر سقوط اتوبوس به دره به شهادت رسید. پیکر او را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید محمدحسین نکوهی گلویک یکم بهمن 1339، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عباس، برق­ کشی ساختمان می کرد و مادرش ربابه به نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. سال 1361 ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر 1365، با سمت مربی آموزش نظامی در پادگان شهید بهشتی شوشتر بر اثر غرق شدن و خفگی در آب به شهادت رسید. پیکر وی در گ ار ی خلدبرین شهرستان یزد به خاک سپردند. او را نیز می نامیدند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید حسین توکلی بنیزی بیستم دی 1345، در روستای بنیز از توابع شهرستان بهاباد به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کارگر کارخانه بود و مادرش ربابه نام داشت. دانش ­آموز دوم متوسطه بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. سی ام تیر 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ و موج گرفتگی به شهادت رسید. پیکر وی را در گ ار ی زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویرشهید علی محمد صادقیان بیست و ششم دی 1347، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، بنا و معمار بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کارگری و بنایی می کرد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. سی ­ام تیر 1367، با سمت تک تیرانداز در ارتفاعات خالوزه مریوان به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه جا ماند و دوم دی 1368، پس از تفحص در گ ار ی محله نعیم ­آباد زادگاهش به خاک س شد. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر
شهید علی محمد یاوری یکم داد 1334، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش ولی، کارگر کارخانه بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگری می کرد. به عنوان در جبهه حضور یافت. سی ­ام تیر 1361، با سمت آ ی ­جی ­زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خم به سر، شهید شد. مزار او در گ ار ی محله نعیم ­آباد زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:1- ای سربازان مبادا یک لحظه از فکر فارغ شوید و در امر اجرای مسائل آن کوتاهی کنید. 2- همواره تقوا پیشه کنید. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر شهید محمدعلی عفت ف آبادی بیست و نهم مرداد 1345، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، کارمند اداره بازرگانی بود و مادرش عصمت نام داشت. دانش ­آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام تیر 1361، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:1- باید برای خدا زندگی کرد و برای او مرد 2- کشته شدن در راه خدا مرگ سرخی است که نصیب همه نمی شود.3- در راه انقلاب نباید هیچ سستی به خود راه داد و نباید نقص های خود و دیگران را نقص انقلاب دانست. یی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر
شهید محمدعلی دهستانی بافقی پانزدهم مرداد 1344، در شهرستان بافق به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، بنا و معمار بود و مادرش ربابه نام داشت. تا اول متوسطه در رشته تجربی درس خواند. او نیز بنا و معمار بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. سی ­ام تیر 1361، با سمت آ ی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش مین و قطع دست، شهید شد. مزار او در گ ار ی روستای فهرج تابعه شهرستان یزد قرار دارد. فرازی از وصیتنامه شهید:1- مرگ بر منافقان که با ضربه زدن می خواهند انقلاب نونهال ایران را نابود کند. 2- ملت مسلمان ایران متکی به سلاح ایمان است.3- در جهاد فی سبیل الله شهادت رفیع ترین و بزرگترین مقام است.انتهای پیام/
مخالفت یونسکو با ثبت جهانی یزد جدی است فرهنگ > میراث و تمدن - مریم جلیلوند:
یزد از مهم ترین ای خشتی جهان است گام های نهایی را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو برمی دارد.
اما آیا امیدها برای ثبت جهانی این شهر به سرانجام خواهد رسید یا مهم ترین ایراد یونسکو در ساخت و سازهای بتنی در محله زرتشتیان و چند محله دیگر یزد شانس ثبت جهانی را از زیباترین شهر خشتی ایران خواهد گرفت؟واقعیت آن است که ممکن است ایراد های یونسکو به پرونده ثبت جهانی یزد در اجلاس کمیته میراث جهانی که از 2 تا 12جولای 2017 در لهستان برگزار می شود چنان جدی باشد که یزد را از قرار گرفتن در فهرست جهانی یونسکو محروم کرده و موعد دیگری برای رای گیری در این پرونده مشخص کند. معاون میراث فرهنگی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اما امشب راهی اجلاس یونسکو می شوند تا در رایزنی با نمایندگان 21 کشور عضو در کمیته میراث جهانی یونسکو تمام تلاش خود را برای جلب رای موافق اعضای یونسکو برای ثبت جهانی یزد به کار بگیرند.معاون میراث فرهنگی کشور به همراه گروه کارشناسان و معاون استاندار یزد در حالی تهران را به مقصد شهر کراکف در کشور لهستان برای حضور در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانی یونسکو ترک می کند که قرار است بامداد فردا پرونده جهانی شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و یکی از بزرگ ترین ای خشتی جهان در کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی و درصورت رای موافق اعضا به ثبت جهانی برسد.9 سال از ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث موقت جهانی یونسکو می گذرد و این پرونده از سال های گذشته به دلیل ساخت و سازهای غیراصولی دستخوش پیچیدگی های بسیار شد و همین ساخت و سازها تبدیل به معضلی جدی برای ثبت جهانی یزد شد. بدین ترتیب ثبت جهانی شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست یونسکو نیازمند مدیریت یکپارچه، برنامه ریزی گسترده شهری، رعایت اصول معماری و تجدیدنظر در ضوابط نظام ی و ساخت و ساز شد.مسئولان سازمان میراث فرهنگی از 2 سال گذشته با همکاری مردم و مسئولان شهر یزد تلاش د تا مقدمات ثبت جهانی شهر تاریخی یزد را فراهم کنند. کارگاه ها و نشست های تخصصی متعدد در کنار دیگر فعالیت های پایگاه تاریخی شهر یزد برای آماده سازی مردم و مسئولان شهری برگزار شد و فرایند مشارکت تا آن جا پیش رفت که از برخی مداخلات ناهمگون شهری در شهر یزد پیشگیری شد.اکنون با گذشت 2سال از تلاش های مداوم در شهر تاریخی یزد قرار است سرنوشت ثبت جهانی یزد در چهل و یکمین اجلاس یونسکو در کشور لهستان تعیین شود. اما هنوز این سؤال مطرح است که آیا با پیچیدگی های موجود در پرونده ثبت جهانی یزد و مداخلات شهری گذشته این پرونده قادر به جلب نظر اعضای یونسکو برای رای مثبت به جهانی شدن یزد می شود؟محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور که از 2 سال گذشته به همراه کارشناسان میراث فرهنگی تلاش کرد تا شهر یزد را به عنوان الگوی شهر ایرانی در کویر که در دوره های تاریخی الگوی توسعه پایدار را در خود داشته معرفی کند، می گوید: برای معرفی هر چه بهتر الگوی توسعه پایدار شهری در دوره های تاریخی، شهر یزد که در میان دیگر ای تاریخی ایران نسبتا سالم و دست نخورده باقی مانده است برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو انتخاب شد تا برای نخستین بار یک شهر تاریخی زنده که از تمامی عناصر شهری برخوردار و مملو از مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس است در فهرست آثار جهانی گنجانده شود.نخستین گام در فرایند ثبت جهانی شهر یزد اما نوشتن برنامه مدیریتی منظم در آغاز تدوین پرونده ثبت جهانی بود؛ برنامه ای که در آن مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای دیگر به همراه جامعه محلی و نان این شهر ضروری بود. بر همین اساس جلسات مداوم کارشناسی در شهر یزد با مسئولان مختلف شهری برگزار شد تا با همکاری آنها و در تعامل ملی با همراهی کارشناسان بین المللی، برنامه جامع برای آینده شهر تاریخی یزد و حفاظت از آن نوشته شود.ایرادات ایکوموس به پرونده یزد و پاسخ ایرانشورای جهانی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس) شورای زیر مجموعه یونسکو اما ایرادهایی به پرونده ثبت جهانی شهر یزد وارد کرده است که مهم ترین آنها ساخت سازه های بتنی و غیرخشتی در بافت خشتی شهر یزد از جمله در محله زرتشتیان است. ایکوموس معتقد است که اگر یزد قرار است به عنوان بزرگ ترین شهر خشتی جهان در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد پس ساخت چنین سازه ای چه توجیهی دارد؟محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در واکنش به این ایراد ایکوموس در پرونده ثبت جهانی یزد می گوید: وقتی با یک شهر 900 تاری و البته شهری زنده مواجه هستیم این مشکل در فرایند بهتر مدیریت شهری می تواند به تدریج حل شود.طالبیان با اعلام اینکه پاسخ به ایرادات ایکوموس پیش تر ارسال شده است، افزود: در پاسخ به ایکوموس اعلام کرده ایم که آن بخش از محله زرتشتیان که ساخت وساز بتنی در آن انجام شده است درواقع مرز محله زرتشتیان است؛ ضمن آنکه بخشی از محله زرتشتیان به دلیل دارا بودن عناصر مهم تاریخی در پرونده ثبت جهانی یزد پیشنهاد شده است.ایراد دیگر ایکوموس به ضوابط ساخت وساز در شهر یزد و نبود مدیریت یکپارچه مرتبط بود. کارشناسان ایکوموس بر این نظر هستند که اگر یزد قرار است شهر جهانی شود، چرا نان آن اجازه ساخت بناهای خشتی را در بزرگ ترین شهر خشتی جهان ندارند و ضوابط شهرسازی چنین اجازه ای به آنها نمی دهد؟معاون میراث فرهنگی کشور اما در واکنش به دومین ایراد کارشناسان ایکوموس به پرونده ثبت جهانی یزد می گوید: به ایکوموس اعلام کرده ایم در مذاکره با سازمان نظام ی کشور و وزارت راه و شهرسازی از آنها خواسته شده است با تدوین دستورالعمل ویژه ی خشت که در حال انجام است، اجازه ساخت بناهای خشتی توسط نان یزد صادر شود.سومین ایراد ایکوموس در پروسه جهانی شدن شهر تاریخی یزد اما به حریم باغ ثبت جهانی شده ت آباد بازمی گردد. شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی تأکید دارد که حریم باغ ت آباد یزد باید افزایش یابد و ساخت و سازهای واقع در حریم این اثر باید ضابطه مند شوند.این درحالی است که طالبیان پیش از رفتن به لهستان برای دفاع از پرونده ثبت جهانی یزد در پاسخ به این ایراد نیز گفته است: باغ ت آباد یزد پیش تر در پرونده ثبت جهانی باغ های ایرانی در ردیف میراث جهانی قرار گرفته است و ایکوموس و کمیته میراث جهانی آن را تأیید کرده اند و در اجلاس لهستان نسبت به این ایراد ایکوموس اعتراض خواهیم کرد.احتمال مخالفت یونسکو با ثبت جهانی یزدایرادهای یونسکو به پرونده ثبت جهانی یزد از نگاه معاون میراث فرهنگی کشور حل شدنی است. اما مهم ترین ایراد ایکوموس به این پرونده مربوط به ساخت و ساز ساختمان های بتنی در برخی محلات یزد است که ممکن است شانس ثبت جهانی یزد در اجلاس امسال را از ایران بگیرد و پرونده جهانی شدن یزد به سال آینده موکول شود. برهمین اساس است که محمدحسن طالبیان پیش از ترک تهران به مقصد لهستان می گوید: وقتی ایراد ساختمان های بتنی به پرونده یزد وارد شود موضوع عرصه و حریم مطرح می شود و معنای این ایراد آن است که ممکن است ثبت جهانی شهر یزد به سال آینده موکول شود.معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: ثبت جهانی یک شهر تاریخی کار آسانی نیست اما تمام تلاش کارشناسی خود را برای دفاع از ثبت جهانی یزد در کمیته میراث جهانی یونسکو خواهیم کرد تا این پرونده به نتیجه مطلوب برسد.طالبیان البته پیش بینی روشنی از رای موافق اعضای یونسکو با توجه به ایرادهایی که شورای جهانی بناها و محوطه های تاریخی به پرونده یزد وارد کرده است، ندارد و می گوید: هیچ چیز در پرونده ثبت جهانی یزد مشخص نیست و همه چیز به دفاع و قدرت چانه زنی ما از این پرونده پیش از ب ایی کمیته میراث جهانی در داخل کمیته بازمی گردد.طالبیان تأکید کرد: برای جلب نظر مساعد اعضای یونسکو نیازمند گفت وگو با یکایک اعضای کمیته میراث جهانی و ایکوموس هستیم و ثبت جهانی یزد بستگی به نگاه نمایندگان 21 کشور عضو به مطالب کارشناسی ما در روز تصمیم گیری برای ثبت جهانی یزد دارد.طالبیان همچنین با اعلام این موضوع که یزد قابلیت ثبت جهانی را دارد، تأکید کرد: متأسفانه برخی اتفاقات اجرایی که در شهر یزد صورت گرفته است موجب وارد آمدن ایرادهایی از سوی ایکوموس به پرونده ثبت جهانی یزد شد و این ایرادها بیانگر آن است که مردم و مسئولین شهر یزد باید بیش از گذشته با یکدیگر همراه شوند و این همراهی حتی درصورت ثبت جهانی یزد نیز برای صیانت از این شهر تاریخی بیشتر شود. چراکه اگر همراهی وجود نداشته باشد و ساخت وسازهای ناهمگون در یزد ادامه بیابد، بزرگ ترین شهر خشتی جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت نخواهد رسید و مهم تر از همه اینکه اعتقاد به معماری خشت باید در میان مسئولان و مردم نهادینه شود و به اص شهر و مصالح آن بازگردیم؛ هر چند این بازگشت با مقاومت ها و مشکلاتی همراه باشد.
اتاق خبر 24: سی ام روز از ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری، مصادف با سالروز شهادت رضا(ع) است؛ همان بزرگی که کمالات و فضایل اخلاقی او در چنان مرتبه ای قرار داشته که نه تنها دوستان و پیروان بلکه دشمنان نیز ایشان را ستوده اند.هشتمین معصوم در یازدهم ذی القعده سال ۱۴۸ هجری قمری، در مدینه منوره متولد شد. نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قرة ‏اعین المومنین و... هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.به همین مناسبت، اس ام اس شهادت رضا (ع) را برای شما کاربران گرامی در قالب یک بسته جمع آوری کرده ایم که در ادامه آنها را مشاهده خواهید کرد.بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
ازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیتبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم برای تو پر می کشد غریب
غمت ز. شرر می کشد غریب
زیارت تو که فوق همه زیارت هاست
دل مرا به سفر می کشد غریب بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضا
در میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پا
گه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صدا
داغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سفره ۲ ماه عزا بسته میشه امشب خدا.
اما بازه تا قیامت سفره های گریه ما
خدانگهدار سیاهیای ماه ماتم
خدانگهدار ماه صفر ماه محرم
لا یوم کیومک الحسین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)تمام زهر کین در من اثر کرد / هلالی چهره ی قرص قمر کرد
و دشمن با همین زهر ستمگر / تو گویی خنجری در این جگر کرد... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم / انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند / دل کندن ازاین ضریح مشکل شده است...
یا ضامن آهو بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
ی که مصائب مارا به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد.
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز، عمارت بلند آوازه توس، غربت است و بر بالاى این بناى شهیر
کبوترى نیست که نالان نباشد. بر بالاى این بناى غریب
آسمان نیز به اشک ریزى ابر ها تن داده است. بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بیا از مدینه ای نور چشمان ترم
بین که از زهر جفا شد این جگرم
چشم من مانده به در کجایی ای جواد من ای عزیز دل من بیا برس به داد من
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست
دل آتش زده ام، شمع عزاخانه تـوست
جگر سوخته، خا تر پروانه تـوست
شعله های دلم از آه غریبـانه تـوست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای غریب اسان سیدی یا رضاجان
داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان
ات پر شراره دیده ات پر ستاره
هم غمت بی شماره هم جگر
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شب شهادت مولای مه رور ماست
ی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست
شب شهادت هشتم معصوم است
که آستانه او قبله گاه باور ماست
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای آنکه تو در غربت سر به گریبان داری
در خلوت خود شب ها شام غریبان داری
از تربت تو عیسی، ا یر شفا دارد
موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد
شهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا(ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد.
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار... بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) تسلیت بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحججشرمنده عطای تو یا ثامن الحججبالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحججبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنیدعاقبت از زهر مأمون، شد قلب رضادر میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پاگه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صداداغ او تا صبح م ، بر دل سوزان ماستشهادت رضا (علیه السلام) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب
از غربت آن غریب کن یاد امشب
در شب شهادت رضا ماس دعا دارم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا الهی من فدات شم
فدای تک تک کبوترات شمدلم دخیل پنجره فولاده
کبوتر ایوون گوهر شاده بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای رئوف
همراه با کبوتران حرمت.
محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با ملائک همراه شویم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)سلام بر تو ای عصمت هشتم!
کوچه های طوس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسندبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلم کبوتر صحن و رضاست سودایم
دلم خوشست که از من رضاست مولایم
شهادت شمس الشموس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)همسفر فرشته ها شدم من
زائر مشهد الرضا شدم من
بسکه دلم عطر اجابت گرفت
مثل قنوت، مثل دعا شدم من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دور و بر سقاخونه اش به قرآن
یادم میاد صفای کف العباس
بگیر برات کربلات و امشب
اگه جایی برات بدند همینجاس بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ای کـاش کـبوتر حریمـت باشمیا هم نفس صبح و نسیمت باشماز چشـم دلم بیا و بردار حـجابتا زائر چشـمان رحیمـت باشـم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)صحن تو پر از تب عبوری سبز است
لبـریز تبـسم حضـوری سبز اسـت
مـن تـوشـه کـربلام را مـی گـیرماز پنجره ای که غرق نوری سبز استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) اسان می‎دهد بوی مدینه / اسان کوه غم دارد به
اسان را سراسر غم گرفته / در و دیوار آن ماتم گرفته
شهادت رضا (ع) تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت غریب الغربا، رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا / شهر اسان بُوَد کرب و بلای رضا
در صف م خدا مشتری اشک اوست / هر که در اینجا کند گریه برای رضا
از در باب الجواد می شنوم دم به دم / یا ابتای پسر، وا ولدای رضا
ماس دعابسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
ی که مصائب ما را به یاد آورد، پس بگرید و بگریاند.
در روزی که چشم ها گریانند (روز حساب)، گریان نخواهد شد
امشب اشکت جاری شد، ما رو هم دعا کن بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)دلش دریای خون، چشمش به در بود / امیدش دیدن روی پسر بود
پدر می‎ گشت قلبش / پسر می‎ کرد بر حالش نظاره
پدر، چون شمع سوزان آب می شد / پسر هم مثل او بی‎تاب می شد
پسر از ‎ی دل ناله سر داد / پدر هم جان در آغوش پسر داد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
هر در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد
مجلس عزای آقا رضا رفتی ما رو هم از دعای خیر بی نصیب نگذار بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟
بی پناهم، خسته ام، تنها، به دادم می رسی؟
گر چه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم
ضامن چشمان آهو ها به دادم می رسی؟
من دخیل ماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج
بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)با نام رضا به ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)امروز که سر بر حرمت می آیم
انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو! به غریبی سوگند
دل کندن از این ضریح مشکل شده استبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آ خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد است بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع) رضا (ع):
بیماری، برای مؤمن، رحمت و موجب پاک شدن از گناهان است
با آرزوی سلامتی مجدد برای شما به دعا و عنایت آقا رضا (ع) بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)یا ضامن آهو
تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت را
از آن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم ز. کـف دامـان طاقت را...
شهادت رضا (ع) تسلیت بادبسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)
می دید شرر ریخته در هستی انگور / هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز / ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت رضا (ع) بر شما تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عزیزا خدایت اگر داد تمکین / برو طوس پابوس شاه سلاطین
بگو با تضرّع به آهنگ شیرین:
سلام على آل طه و یاسین / سلام على آل خیر النبیّین بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم / در حـرمـتت بـاز کـبوتر شـوم
اى مـلک الـحجاج، کـجا می روى / پشـت بـه این قبله چرا می روى؟
سـعى در ایـن مروه صفا میدهد / خـاک بـهشت اسـت، شفا میدهد...بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)شهادت مظلومانه رضا٬ غریب آشنا، والا مرد میدان معنویت.
ستاره گرانقدر آسمان عصمت و طهارت، گنجینه علوم الهی.
ترجمان کتاب نفیس وحی و پهنه وسیع هدایت
بر سوگواران آن همام تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)نفرین بر آن محرم نامحرم
که زهر جفا را نه در جام تو که در کام ما ریخت
شهادت مظلومانه غریب طوس تسلیت باد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز. زهر جگر سوز اُمّ فضل
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)بر در دوست به امید پناه آمده‎ایم
همره خیل غم و حسرت و آه آمده‎ایم.
چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان
ل سوى رضا بهر پناه آمده ‎ایم بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)مرغ دلم شور و نوا می کند
ذکر علی بن رضا می کند
می پرد و می رود از ام
آه که عشق تو چها می کند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)چشمه های وشان تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جو
ریگ های بیابان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)عمرى همه حسرت، همه ماتم، همه دورى
با غصه بسیـار و همـان پنجره سبز!
با بـال و پـر خسته و با قلب ش ته
با یک دل بیمـار و همان پنجره سبز! بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)خدا در حجره ای در بسته ام من
چو مرغِ بال و پر بش ته ام من
رسان زیبا جوادم را کنارم
از این هجران و غربت خسته ام من بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)اس ام اس تسلیت شهادت رضا (ع)بسته پیامک ویژه شهادت رضا (ع)کـمـک کـن مـثـل مشهد، شهر رؤیا
دلـم پـر ازدحـام از نـور بـاشــد
پـر از پـرواز کـفـتـرهـاى کوچک
سـرم سـبـز و دلـم پـر شور باشد
شهادت رضا (ع) تسلیت باد
گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدگردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزد-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4133861/گردهمایی-خودروهای-کلاسیک-در-یزد
خانمانسوزترین جنگ تاریخجنگ جهانی دوم در واقع بسامد فوران آتشفشان کینه مردم آلمان و عقده گشایی آنان از جهان بود و موجب زایش جهان جدیدی شد که امروز درآنیم. باز دو گروه متحد ( محور) و متفق شکل گرفت. مهم ترین متحدان آلمان، ایتالیا و ژاپن و مهم ترین متفقین انگلیس، فرانسه و بودند. شوروی هم ابتدا جزء محور و بعد جزء متفقین شد. ایتالیا و ژاپن هم برخلاف جنگ اول اینبار در ردیف محور قرارگرفتند، چون انتظاراتی که آنها به خاطرش در برهه جنگ اول، جزء متفقین بودند و گمان می د ت های پیروزی به آن جامه عمل بپوشانند، برآورده نشده بود، لذا در این جنگ در کنار محور قرارگرفتند. مجارستان، رومانی و بلغارستان هم جزء متحدان آلمان و کشورهای اسپانیا، پرتغال، ترکیه، ایرلند، سوئد و سوئیس هم در اروپا بی طرف بودند. سوئد و سوئیس تنها کشورهای اروپایی بودند که بی طرفی شان محترم تر از سایرین شمرده شد. آلمان هم به آنها کاری نداشت، چون سنگ آهن خود را از سوئد و بهترین ابزارها را هم از سوئیس وارد می کرد. جنگ جهانی دوم در ۳ دریا و اقیانوس (مدیترانه، اطلس و آرام) و ۴ خشکی (شوروی، شمال آفریقا، اروپا و خاور دور) واقع شد. علی رغم اتحاد ظاهری در واقع نه اتحاد رسمی بین محور بود و نه متفقین. حتی نتوانستند یک اسم مشترک برای این اتحاد پیدا کنند. برخلاف جنگ اول که تنها جنگ توده ها بود، جنگ دوم؛ علاوه بر آن جنگ عقاید، ایدئولوژی ها و ایسم ها هم بود. هرچه جنگ اول آشفته و بی برنامه بود جنگ دوم منسجم و با برنامه های دقیق نظامی همراه شد. در واقع جنگ دوم، بزرگ ترین کل یون و ویترین آمادگی نظامی کشورها و غایت هنر نبرد، همچنین رویارویی ان بزرگ تاریخ نظیر «هیتلر»، «چرچیل»، «استالین»، «موسولینی» و «روزولت» یا قدرت نمایی «رومل» ها، «مونتکمری» ها و «ژکوف» ها بود.علل شروع جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم، نبردی بود که نطفه اش در جنگ اول بسته شده بود. اما شاید نخستین و اصلی ترین دلیلش عهدنامه ظالمانه «ورسای» بود که بعد از ش ت آلمان در جنگ اول بر علیه اش تنظیم و بر مردمش تحمیل شده و آلمانی ها را به قعر حضیض نشانده و باعث رشد عقده حقارت و همزمان قوت گرفتن روحیه انتقام در این مردم گشته بود. البته این کینه بیش از همه از فرانسوی ها بود (چون سردمدار تحریم های ظالمانه ورسای بودند) تورم ویرانگر آلمان تازه آن هم قبل از رکود جهانی ۱۹۲۹ که در نهایت به رقم باورن ی ۴ تریلیون مارک مقابل تنها یک دلار در ۱۹۲۳ رسید! به طوری که آلمانی ها به خاطر سقوط فاجعه بار ارزش مارک، مجبور شدند از اسکناس هایشان برای گرم و روشنی منازل استفاده کنند! یا مثلاً رسیدن قیمت سه بطری مشروب به اندازه قیمت چند سال قبل یک هتل ۵ ستاره بزرگ در برلین.
علت دوم جنگ، سستی و حتی مماشات ابرقدرت هایی نظیر فرانسه و انگلیس در اول کار با آلمانی بود که هنوز آنقدر قدرت نگرفته و به راحتی قابل کنترل بود. شاید علت مماشات اولیه آنها با «هیتلر» این بود که هم در بلندمدت ظالمانه بودن این پروتکل به خودشان نیز ثابت شده بود و تا حدی به مردم آلمان حق می دادند و هم اینکه مثل تمام اروپا از جنگ خسته و منزجر بودند (چون جنگ اول و نتایج و تبعات آن را به خوبی درک کرده بودند) و هم وجود «هیتلر» و یک آلمان قوی را سدی برای نفوذ بُلشویسم می دانستند و هم اینکه می ترسیدند آلمان به فکر به خاک خودشان بیفتد، لذا سعی د از بازگذاشتن دست آلمان در توسعه طلبی و دادن امتیازاتی، به مثابه یک سوپاپ اطمینان استفاده کرده، مقداری از این فشارها و تشنج های حاصل از حالات فوق العاده ای که هر سال «هیتلر» در جهان به وجود می آورد، بکاهند. تا اینکه بالا ه با طرح حمله آلمان به لهستان فهمیدند «هیتلر» دست بردار نیست و بی شک بعد از لهستان، نوبت خود آنهاست؛ لذا با او به مقابله برخاستند. ضمن اینکه خود آلمان هم با وجود لهستان، اتریش و چک واسلواکی بسیار وسیع گشته و وجودش درآینده می توانست بسیار خطرناک باشد. در واقع این بالن ماجراجو بیش از حد بزرگ شده بود و هر آن ممکن بود از زمین برخیزد و دیگر گرفتن و کنترلش امری محال بود. تنها شوروی و از همان ابتدا به مقاومت دسته جمعی در مقابل آلمان رای دادند.
علت سوم، باز مشکل کمبود منابع به علت نداشتن مستعمرات کافی (یا به گفته «هیتلر» فضای حیاتی) که حتی با جنگ اول هم برای آلمان مرتفع نشده بود و جنگ دیگری می طلبید. ضمناً باز همان جریان قدیمی رقابت های امپریالیستی و اصطکاک منافع بین ابرقدرت ها وجود داشت.
دلیل چهارم، افراط در احساسات ناسیونالیستی مردم آلمان که باز همان عقده حقارت حاصل از ورسای موجبش شده بود. در واقع «هیتلر» و مردم آلمان دچار نوعی «شووینیسم» (میهن پرستی افراطی) شده بودند.
علت پنجم شروع جنگ کاملاً فلسفی، ایدئولوژیکی و باز همان رقابت «ایسم» ها (ایزم ها: مرام های ، عقیدتی و اجتماعی) بود، در عصر امپراتوری ایسم ها. یعنی رقابت و در نهایت جنگ «فاشیسم» و «نازیسم» با «کمونیسم»، «بُلشویسم»، «مار یسم»، «لیبرالیسم» و دموکراسی غربی.
دلیل ششم، رکود جهانی ۱۹۲۹ بود که آلمان و ژاپن بیشترین آسیب را دیدند. ژاپن برای حل مشکل به توسعه جغرافیایی پرداخت و تا منچوری و چین پیش رفت. آلمان هم این مشکل را با وج از جامعه ملل و رفتن به انزوا و توسعه نظامی و جغرافیایی حل کرد.
دلیل هفتم، کمرنگ شدن نقش «جامه ملل» به عنوان یک نهاد نظارتی و بازدارنده جهانی در سال های منتهی به جنگ بود. ژاپن در ۱۹۳۱ با حمله به منچوری و ایتالیا در ۱۹۳۵ و حمله به حبشه و آلمان هم در همین سال با ابطال ورسای، همگی قوانین بین المللی را نقض د و جامعه ملل به نهایت بی اعتباری خود رسید.قدرت گرفتن آلمان و نقض ورسای
در فوریه ۱۹۳۵ اجازه مسلح شدن دوباره آلمان از سوی فرانسه و انگلیس به خاطر امتیاز اینکه دیگر آلمان بر مناطق ذغال سنگش که مورد مناقشه بود ادعایی ندارد، داده شد و این بزرگ ترین اشتباه این دو ابرقدرت وقت اروپا بود، همچنین شروع تزویرهای بین المللی «هیتلر». ولی پیمان «لرکارنو» به سرعت از سوی آلمان در ۲ مارس ۱۹۳۶ نقض شد، چون آلمان منطقه «رایلند» خود که تحت فرانسه بود را تصرف و این نقض پیمان، شاید اولین گام در راه جنگ جهانی دوم بود. (این شد شروع تصرفات «هیتلر») جالب آنکه آلمان آنجا را تنها با ۳ گردان گرفت حال آنکه اگر ۱۳ لشکر فرانسوی که در همان مستقر بودند، این ۳گردان را نابود می د، با توجه به سطح مخالفت ژنرال های آلمانی در آن زمان با تفکرات «هیتلر» شاید خطر او برای همیشه برطرف می شد.
«هیتلر» با دستور تجهیز سه برابری در سال ۱۹۳۶، حال دیگر به طور آشکار و با خیال راحت شروع به تقویت ی کرد که در مدتی کوتاه جهان را به لرزه درآورد. این آنقدر بزرگ شد که علناً پیمان ورسای نقض شد. البته این کار با اعتراض دیرهنگام فرانسه، انگلیس و ایتالیا مواجه شد؛ ولی «هیتلر» ادعا کرد آلمان اصلاً در فکر جنگ نیست. سخن از صلح گفتن و به شه نبرد بودن از این پس شد سیاست کلی او. سپس باز با فریب «نویل چمبرلین» (نخست میانه رو بریتانیا) به سرعت به بزرگ نیروی دریایی پرداخت. این کار انگلیس و متعاقب با آن حمله «موسولینی» به حبشه، به اتحاد فرانسه، انگلیس و ایتالیا بر علیه آلمان پایان داد.
«هیتلر» در صحنه بین المللی شروع به مکر و عوام فریبی کرد و ۱۲ ژوئیه ۱۹۳۶ با اتریش پیمان عدم و سپس با «موسولینی» پیمان اتحاد امضا کرد و اتحاد قدیم روم – برلین برقرار شد و در ۲۵ نوامبر ۱۹۳۶ با ژاپن پیمان اتحاد بر علیه شوروی بست. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۷ صراحتاً اعلام کرد که پیمان ورسا باطل است. ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۷ «دوچه» ( ؛ لقب موسولینی) که برای دیدار «فئوهرر» (پیشوا؛ لقب هیتلر) آمده بود، سخت تحت تاثیر قدرت نظامی آلمان قرار گرفت و از حمایت اتریش دست برداشت.
در ۵ نوامبر ۱۹۳۷ «هیتلر» نقشه کلی جنگ فراگیرش را به ۵ تن از عالی رتبه ترین فرماندهان نشان داد و در ۴ فوریه ۱۹۳۸ شخصاً فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت، اما قبل از جنگ دریاسالار «رایدر» به «هیتلر» گفته بود برای رویارویی با انگلیس حداقل به ۳۰۰ زیردریایی نیاز دارند، ولی در زمان جنگ دوم تنها ۲۳زیردریایی داشتند. کلا به «هیتلر» گوشزد شد که برای رسیدن قدرت نیروی دریایی به سطح بین المللی تا سال ۱۹۴۵ باید صبر کند. درحالیکه این جهانگشای عجول نه تنها صبر نکرد بلکه جنگی که به راه انداخت علناً تا ۱۹۴۵ تمام شده بود.نخستین قربانیان؛ اتریش و چک و اسلواکی
آنشلوس اتریش به رایش
در ۲۵ ژانویه ۱۹۳۸ نقشه کودتای نازی ها علیه حکومت اتریش برملا و مشخص شد آلمان در حال دخ در امور اتریش و اجرای «طرح زرد» (اسم رمز عملیات حمله به اتریش) است. «شوشینگ» صدراعظم اتریش برای اعتراض به آلمان آمد. «هیتلر» در استراحتگاه زمستانی خود او را با ح تحقیرآمیز پذیرفت (حتی به او اجازه سیگارکشیدن که جزء لاینفک شوشینگ بود را نداد) و بعد از نثار رگباری از اهانت ها، گستاخانه با پیش کشیدن طرح «آنشلوس» (الحاق) اتریش به رایش (حکومت آلمان) گفت باید حداکثر ظرف مدت ۴ روز حکومت اتریش را به نازی ها تحویل دهد وگرنه به اتریش حمله می کند. «شوشینگ» به ناچار تسلیم نامه را امضا و زادگاه پیشوا، تسلیم او شد و پرچم آلمان در اتریش به اهتزاز درآمد. به علت عدم حمایت ایتالیا از اتریش که هم پیمانش بود و سکوت سایر کشورها، در ۱۱ مارس ۱۹۳۸ سربازان نازی از مرزهای اتریش گذشتند و «شوشینگ» با گریه خبر از دست رفتن کشورش را به وسیله یک پیام رادیویی به گوش جهانیان رساند. (ستم به شوشینگ آنقدر بالا گرفت که بعدها از سوی افسران نازی، به نظافت سرویس های بهداشتی شان گمارده شد)
با تصرف اتریش، «فرانکلین روزولت» (رئیس جمهور ) پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از توسعه طلبی های «هیتلر»، همه ابرقدرت ها علیه او اقدام عملی کنند، ولی متأسفانه فرانسه و انگلیس به این پیشنهاد حیاتی وقعی نگذاردند و اینها موجب انزوای و جولان آلمان شد.چک و اسلواکی و قضیه سبز
پس از تسخیر اتریش وقتی پیشوا دید انگلیس از حمایت چک واسلواکی در صورت حمله احتمالی به آن کشور دست کشیده، خواست با کنترل ارتفاعات «بوهم»، چک واسلواکی را به لغو اتحاد با فرانسه و شوروی وادارد. در همان زمان ژنرال «لودویک بِک» سرفرماندهی آلمان که مردی شریف و مصلح بود، ی مخالفان با «قضیه سبز» (حمله به چک واسلواکی) را برعهده گرفت و حتی گزارشاتی نوشت حاوی پیش بینی های دقیق آینده آلمان که اتفاقاً بعدها همه کاملاً درست از آب درآمد. او گفته بود: «جنگ ما به جنگ جهانی مبدل می شود. ابتدا انگلیس و فرانسه و بعد وارد می شوند و زاغه مهمات مخالفان ما خواهد شد و ش ت ما حتمی است.» او نتوانست ژنرال های مخالف را وادار به استعفای گروهی کند و حتی گزارشات و نامه هایش را هم ی جرات نکرد به «هیتلر» بدهد، لذا او در ۱۸ اوت ۱۹۲۸ استعفا کرد، ولی به دستور «هیتلر» استعفای او مخفی نگه داشته شد. (ژنرال «بک» بعدها هم به علت مشارکت در کودتا بر علیه «هیتلر» کشته شد)
هیتلر خواستار پیوند ۳ میلیون آلمانی نژاد چک واسلواکی به رایش بود، لذا به این بهانه باز مصمم به اجرای «آنشلوس» بود. ۱۱ می ۱۹۳۸، دوازده لشکر آلمان به مرز چک واسلواکی رسیدند و چک ها آماده نبرد شدند. اینبار باز سکوت بریتانیا راه را برای هیتلر گشود. هیتلر ابتدا با اخذ امتیاز الحاق منطقه آلمانی نشین «سودت» (که تمام استحکامات چک واسلواکی در آن قرار داشت) موافقت کرد از حمله چشم بپوشد. در نهایت انگلیس و فرانسه موافقت د و چک واسلواکی هم ناچار به توافق شد؛ ولی هیتلر که هدفش کل چک واسلواکی بود و «سودت» بهانه ای بیش نبود، وقتی «چمبرلین» در ۲۲ سپتامبر ۱۹۳۸ نزد او رفت برای انجام قرارداد الحاق، با ح شدید عصبی به او گفت که دیگر برای الحاق «سوت» دیر شده و او خواستار کل چک واسلواکی و ا اج نژاد غیرآلمانی از آنجاست. این درخواست از سوی رئیس جمهور چک واسلواکی رد و او حمایت انگلیس و فرانسه را در صورت حمله آلمان خواستار شد؛ ولی آمدن «چمبرلین» برای صلح و تردید ژنرال های آلمانی برای کودتا علیه «هیتلر»، همه چیز را اب کرد و دنیا را در کام مرگ فرو برد. سرانجام در پایان روز اولتیماتوم «هیتلر» با میانجیگری «موسولینی» به طور موقت از حمله منصرف و قرار شد با نمایندگان انگلیس، فرانسه و ایتالیا بر سر مسئله چک تصمیم بگیرد. کنفرانس صلح مونیخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ با حضور «هیتلر»، «موسولینی»، «چمبرلین» و «دلادیه» (بدون چک به خاطر مخالفت هیتلر) تشکیل و در نهایت همه تسلیم «هیتلر» شدند. (حتی وعده دادن مستعمرات نتوانست «پیشوا» را اغوا کند) چون موسولینی مسلط به هر سه زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی بود، کنفرانس را با طرحی که قبلاً هیتلر مخفیانه به او دیکته کرده بود ی و قرار شد تمام غیرآلمانی های «سودت» طی ۱۰ روز بدون بردن اموالشان، آنجا را تخلیه کنند. این تصمیم توسط چمبرلین به اطلاع نمایندگان منتظر چک واسلواکی در هتل محل اقامت او رسید و آنها را به گریستن واداشت. ضمناً در همان کنفرانس بود که هیتلر به طور خصوصی به موسولینی گفت: «روزی فرامی رسد که دوش به دوش با این کرم های خاکی (انگلیس و فرانسه) بجنگیم.» چمبرلین که بسیار سند از جلوگیری از هیتلر و شروع یک جنگ جهانی بود به مثابه یک قهرمان، مورد استقبال گرم مردمش قرار گرفت و فقط با نظر منفی وینستون چرچیل روبه رو شد که گفت: «با این کار ش تی کامل و تخفیف ناپذیر برای خود فراهم آوردیم و این تازه شروع کارست.»
چک واسلواکی هم مثل اتریش ضمن اظهار تاسف برای ضعف ابرقدرت های اروپایی یعنی انگلیس و فرانسه در مقابل آلمان و عهدشکنی شان در مقابل خود، تنها ماندن خود را طی یک اعلامیه تند رادیویی به گوش جهانیان فریاد زد و مختارش به تمس ی تلخ به همتایان فرانسوی و انگلیسی خود گفت: «امروز نوبت ماست و فردا نوبت شما.»
علاوه بر آلمان، مجارستان و لهستان هم بخشی از خاک چک واسلواکی را ربودند و آن کشور بیشتر منابع اقتصادی خود را از دست داد. در حالیکه اگر بین چک واسلواکی و آلمان در آن زمان جنگی واقع می شد و انگلیس و فرانسه با پشتیبانی چک واسلواکی با آلمان وارد جنگ می شدند، می توانستند حتی بدون کمک شوروی، خطر هیتلر را برای همیشه در نطفه خفه و جهان را از شر وجود او برهانند.
تنها ۱۰ روز بعد از کنفرانس مونیخ، تخلیه سودت و آن، تکه شدن کشور چک واسلواکی آغاز و اسلواکی از چک جدا و مستقل شد. این در حالی بود که پیشوا نقشه فتح کامل چک را طرح و با این کار برای اولین بار به تصرف یک کشور غیرآلمانی دست می زد و معلوم می شد که درد او، نژاد آریایی نیست بلکه توسعه طلبی خودش است. کما اینکه این خلاف تمام شعارهای خالص ماندن نژاد او بود. ج اسلواکی، موجب آمدن امیل هاشا که بعد از فرار ژنرال بنش، رئیس جمهور جدید چک واسلواکی بود نزد هیتلر شد. هاشا که تا ساعت یک شب برای دیدن هیتلر منتظر مانده بود، بعد از شنیدن تصمیم پیشوا مبنی بر الحاق کامل، از شدت ناراحتی دو بار غش نمود و سرانجام با چشمانی گریان تسلیم نامه را امضا و ساعت ۶ صبح همان روز سربازان نازی به خاکش و کشوری که بعد از جنگ اول به وجود آمده بود، قبل از جنگ دوم رسماً از نقشه جهان حذف شد. در این میان باز انگلیس و فرانسه با وجود ش ته شدن قرارداد مونیخ، سکوت د. همچنین ۲ سپتامبر ۱۹۳۸ آلمان با فرانسه قرارداد صلح و عدم امضا کرد.واکنش های جهانی به حمله احتمالی به لهستان
چمبرلین که دیگر با افکار هیتلر آشنا شده بود، بعد از امحای چک واسلواکی، به او هشدار داد اگر قصد دست اندازی به لهستان را داشته باشد، با واکنش سخت بریتانیا روبه رو خواهد شد. هیتلر باز با دروغ و ظاهرسازی خاطر او را آسوده ساخت.
طرح قضیه سفید (حمله به لهستان) در ۲۱ اکتبر ۱۹۳۸ با منطقه آلمانی نشین دانتزیگ (دانتسیگ) لهستان آغاز شد. هیتلر خواستار آن منطقه و احداث راه برای ارتباط آلمان با پروس شرقی شد، چون دانتزیگ و دالانش بین آلمان و پروس شرقی بود که توسط لهستان بعد از جنگ جهانی اول بلعیده شده بود و آلمان را ۲ تکه کرده بود.
انگلیس که به علت عدم اطمینان به شوروی، مخالف شرکت شوروی در اتحادیه اروپایی فرانسه، انگلیس، رومانی، لهستان و ترکیه بود، مانع از تشکیل این اتحادیه شد. به همین دلیل دگربار دست هیتلر برای تعرض باز گذاشته شد. در همین حال منطقه «مِمِل» لیتوانی به خاطر آلمانی نشین بودن، بدون خونریزی از سوی آلمان به خاک رایش سوم الحاق شد. هیتلر اکنون خواستار دانتزیگ بود و لهستان حال خود را در همان دامی که به آلمان کمک کرد چک واسلواکی را شکارکند، گرفتار می دید، لذا فوراً معاهده اتحاد با فرانسه و انگلیس امضا کرد. در۳۱ مارس ۱۹۳۹ چمبرلین طی نطقی اعلام کرد اگر لهستان مورد قرار گیرد انگلیس و فرانسه از او حمایت نظامی می کنند. این اولین اعلام خطر به پیشوا بود، کاری که بعد از سکوت در مورد اتریش و همکاری با آلمان در مورد چک واسلواکی، بسیار دیر انجام پذیرفته بود. در همین زمان اشتهای جهانخواری موسولینی فوران کرده و بعد از حبشه، بلافاصله آلبانی را تسخیر و خواستار رومانی و یونان شد و این میل با واکنش سخت فرانسه و انگلیس روبه رو شد. همه اینها موجب بیشتر ایتالیا و آلمان به هم شد. چیزی که هیتلر همیشه منتظرش بود.
در این میان ناگهان نیز واکنش نشان داد و روزولت طی نامه ای به هیتلر و موسولینی با تقبیح کارهایشان، با طرح یک سؤال چالشی با ذکر نام ۳۱کشور از آنها پرسید: آیا قصد حمله به آن کشورها را هم دارند؟ اگر ندارند یک تعهدنامه عدم (حداقل ۱۰ساله) امضا کنند. این سؤال با برخورد تند هیتلر مواجه و موجب شد در ۲۸ آوریل ۱۹۳۹ او به طولانی ترین و یکی از زیباترین سخنرانی های عمر خود در رایشتاک (مجلس آلمان) در حضور عموم مردم دست بزند. این نطق که علیه روزولت بود به طور زنده برای تمام جهان پخش شد که با مظلوم نمایی آلمان بعد از جنگ اول آغاز و بعد به بیان تفصیلی خدمات هیتلر رسید. سپس پیشوا قرارداد دریایی با انگلیس را باطل اعلام و با خط و نشان کشیدن برای لهستان گفت: «اگر منطقه دانتزیگ به آلمان ملحق نشود امنیت اروپا به خطر می افتد.» آنگاه با تمس شروع به خواندن نامه روزولت نمود و سوالات او را با طرح ۲سوال پاسخ داد: اولا چه ی اختیار طرح چنین سؤالی را به روزولت داده؟ در این میان بلژیک، یوگسلاوی، دانمارک، نروژ و لوگزامبورگ (دقیقا همان هایی که یکی، دو سال بعد ط هیتلر شدند) با «هیتلر» هم آوا شدند. دوما اینکه آیا آن ۳۱کشور خودشان هم چنین نگرانی دارند؟ ولی بسیار هوشمندانه نام لهستان را عمداً جا انداخت.اتحاد ایتالیا و شوروی با آلمان
بعد از جواب منفی لهستان، هیتلر به فکر اتحاد با شوروی بر ضد اتحاد لهستان و اروپا افتاد و این شاید محکم ترین میخی بود که بر تابوت صلح جهانی کوبیده شد. حمله لفظی «ژوزف استالین» ( شوروی) در ۱۰ مارس ۱۹۳۹ به انگلیس باز قدمی دیگر برای او و هیتلر بود. موسولینی هم از این استقبال کرد. اما باز استالین که همچنان از هیتلر واهمه داشت در ۱۶ آوریل بار دیگر پیشنهاد اتحاد سه گانه اتحاد انگلیس، شوروی و فرانسه بر علیه «هیتلر» به لهستان را مطرح کرد، ولی انگلیس که از ا اج شوروی از اتحادیه اروپا به قدر کافی راضی نبود، به علت ترس از نفوذ بلشویسم باز مخالفت کرد. از هدررفتن این فرصت طلایی که بی شک جلو هیتلر به لهستان و شاید از بروز جنگ جهانی دوم هم جلوگیری می کرد که باز تاسف «چرچیل» را به همراه داشت.
در همین وقت ناگهان موسولینی با پیشنهاد اتحاد نظامی آلمان و ایتالیا کاری کرد که هیتلر مدت ها انتظارش را می کشید. این پیمان که به پیمان پولادین شهرت یافت در ۲۲ می ۱۹۳۹ بسته شد. هرچند که دوچه باز از پیشوا ۳ سال فرصت می خواست برای شرکت در جنگ. هیتلر روز بعد به پشتوانه این قرارداد طرح کلی حمله به لهستان را در میان سران مطرح کرد.
چمبرلین سرانجام تسلیم مجلس شد و طرح اتحاد شوروی، فرانسه و بریتانیا را پذیرفت، ولی دیگر دیر شده بود. چون آلمان سخت در تدارک حمله گسترده بود. ۷میلیون نفر به سربازی فراخوانده شدند و از اسرای جنگی نیز استفاده شد.
آلمان برای آنکه گرفتار گل و لای بر اثر بارندگی های لهستان نشود، باید حداکثر تا پایان اوت حمله را شروع می کرد، لذا هیتلر از ترس اروپا به شوروی و هم برای راحتی خیالش از شوروی در حمله به لهستان، خود پیشقدم برای بستن اتحادنامه شد و قبل از حمله به لهستان در ۲۴ اوت ۱۹۳۹ سرانجام قرارداد عدم شوروی و آلمان به امضای «مولوتوف» و «ریبنتروپ» (وزرای خارجه شوروی و آلمان) در کاخ کرملین بسته و فرصت همیشگی را از غرب گرفته و موقعیتی شد برای دست اندازی «استالین» بر ب یک.حمله به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم
در آستانه جنگ جهانی دوم، هیتلر آلمان را به قوی ترین قدرت نظامی جهان با تکیه بر بزرگترین مبدل کرده بود. نیروی زمینی بالغ بر ۰۰۰/۷۰۰/۳ نفر بود که نیمی از آنها مسلح به ۳۱۹۵ تانک، ۲۶ هزار توپ خم انداز، همچنین ۴۰۰ هزار نفر نیروی دریایی مجهز به ۱۴ هزار هواپیما، ۱۶۰ هزار نفر نیروی دریایی با ۱۰۷ ناو جنگی بودند. او با این سترگ توانست جهان را زیر و رو کند.
قبل از یورش به لهستان با یک حمله ساختگی توسط آلمانی ها در خاک لهستان به تجهیزات رادیویی آلمان، طوری وانمود شد که گمان شود کار لهستانی ها بوده و این شد بهانه کاذب هیتلر برای حمله به لهستان.
۱ سپتامبر ۱۹۳۹ یورشی که به حمله رعدآسا شهرت یافت، صورت پذیرفت. این حمله به دستور هیتلر آنقدر برق آسا بود که سربازان لهستانی علی رغم شجاعت عملاً نتوانستند کاری کنند و بیشتر یگان هوایی شان بر باند فرودگاه نابود و زمینگیر شد. ایتالیا لحظه آ به علت عدم آمادگی، آلمان را جاگذاشت، ولی این چیزی نبود که در تصمیم هیتلر، خللی ایجاد کند. ضمناً در روز حمله به لهستان یک زیردریایی انگلیسی توسط آلمان غرق شد که ۱۱۲ نفر انگلیسی و ۲۸ نفر یی بودند و این شد جرقه ورود این دو کشور به جنگ.
سوم سپتامبر ۱۹۳۹ انگلیس و سپس فرانسه به آلمان اعلام جنگ دادند و جنگ جهانی دوم رسماً آغاز شد. شرق لهستان سهم شوروی شد و غرب آن سهم آلمان. شوروی نه تنها نصف لهستان (به بهانه مضحک حفظ جان نان روس تبارش) که استونی، لتونی و لیتوانی را هم گرفت. مناطق فتح شده لهستان توسط شوروی بسیار استراتژیک بود، چون موجب شد هر وقت بخواهد راه عبور گندم اوکراین و نفت رومانی را بر آلمانی که حال تحت تحریم های اقتصادی قرار داشت، ببندد. ۳۰ نوامبر شوروی به فنلاند حمله کرد و هیتلر با ن یتی کامل نظاره کرد. لهستان بعد از ۱۷ روز کاملاً سقوط کرد و شرکت عملی بریتانیا و فرانسه در جنگ با آلمان زمانی انجام شد که لهستان تقریباً نابود شده بود. نازی ها در لهستان جنایات عظیم و نسل کشی وسیع خود را با کشتار یهودیان، کشیش ها، نوابغ و بزرگان آغاز د.
پیشنهاد صلح ۲۰ سپتامبر هیتلر به انگلیس و فرانسه در حالیکه مخفیانه مشغول طرح ریزی حمله به اروپا بود، رد شد.حمله به دانمارک و نروژ، دو برادر اروپایی
پیروزی های فراگیر آلمان و نقشه های دقیق جنگی هیتلر و پیش بینی های – نظامی اش موجب شد که همه جهان او را به عنوان یک نابغه نظامی بشناسند. این نابغه حال به تصرف بلژیک و هلند می شید چون مطمئن بود آنها سرانجام مجبورند که به نفع فرانسه و انگلیس با آلمان وارد مخاصمه شده و فرانسه از طریق آنها موفق به محاصره آلمان شود و باز این نابغه به فکر حمله به دانمارک و نروژ هم بود، چون سنگ آهن ارسالی از سوئد در زمستان باید از ساحل نروژ می گذشت و حال انگلیس می توانست از طریق نروژ مانع شود. (اتفاقا مانع هم شد و این بهانه حمله پیشوا به بنادر نروژ شد) لذا از لحاظ لجستیک و استراتژیک این ۴ کشور، مناطق بسیار سوق الجیشی و مهمی بودند.
قبل از حمله به نروژ و دانمارک، و سفیر در مارس ۱۹۴۰به منظور توقف بحران، ابتدا با موسولینی و سپس با هیتلر دیدار کرد. پیشوا گفت چون جنگ بر او تحمیل شده(!) و قصد دشمنانش نابودی آلمان است، او تا صلح نهایی خواهد جنگید. انسداد راه ارسال ذغال سنگ آلمان به ایتالیا توسط انگلیس، موجب اعتراض موسولینی و سرانجام قبول درخواست شرکت در جنگ از سوی هیتلر شد.
آلمان از راه دریا به دانمارک حمله کرد. البته همزمان سواحل نروژ به دستور چرچیل مین گذاری شده بود. ضمناً به سفرای دانمارک و نروژ هم همزمان اعلام شد که این تسخیر به منظور محافظت از این دو کشور مقابل فرانسه و بریتانیا است! لذا باید تسلیم شوند. دانمارک با اعتراض تسلیم شد و پادشاه پیرش، با دستی لرزان و حالی پریشان قرارداد تسلیم را امضا و کشورش تا پایان جنگ تحت الحمایه آلمان شد، لذا آلمان بدون شلیک حتی یک تیر توانست در بامداد اول آوریل ۱۹۴۰ به دانمارک و قبل از برآمدن خورشید تصرفش کند؛ ولی با نروژ به علت زیر بار نرفتن شاهش، مجبور شد وارد نبرد شود. جنگ از دریا با مقاومت سخت ناوگان دریایی نروژ آغاز و سپس به خشکی و نبرد شهر به شهر رسید. اما به علت عدم هماهنگی میان نیروهای نروژ و کمی تعدادشان، ای نروژ یکی بعد از دیگری تصرف شد و پادشاه نروژ بویر هاکن هفتم که انسانی بسیار شریف و شجاع بود، در۱۰ آوریل۱۹۴۰ ننگ تسلیم را نپذیرفت و استعفا داد و کشور ۳میلیونی نروژ بعد از یک نبرد کوتاه جزء خاک آلمان شد. کمک انگلیس زمانی رسید که این کشور بندری سقوط کرده بود. جالب آنکه شاه نروژ و دانمارک برادر بودند.
اگرچه هیتلر نروژ را علی رغم مقاومتش تنها ظرف مدت ۲ روز درهم ش ت، ولی صدمات وارده به ناوهای او در این حمله، موجب شد تا شاید این صدمات یکی از دلایلی باشد که هرگز نتوانست بر انگلیس فائق آید و این درسی بزرگ بود که مردم نروژ به جهانیان دادند و آن هم اینکه نباید به خاطر کوچک بودن و قدرت اندک، تسلیم شد حتی اگر ش ت حتمی باشد. نروژ اگرچه خود سقوط کرد، ولی مقاومتش موجب جلوگیری از سقوط کل اروپا شد، چون اگر هیتلر، انگلیس را می گرفت، سقوط کل اروپا حتمی بود.ماشین جنگی هیتلر به سوی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ
همچون قبل به بلژیک، هلند و لوکزامبورگ هم اخطار داده و ۱۰ می ۱۹۴۰ نازی ها به بهانه حفظ بی طرفی وارد این کشورها شده، درخواست عدم مقاومت د. لوکزامبورگ ۱ روز، هلند ۵ روز و بلژیک ۱۷روز مقاومت کرد. حمله به هلند با واحدهای هوابرد انجام و ملکه اش همچون شاه نروژ به انگلیس گریخت.
۱۴ می ۱۹۴۰، هلند با ش ت سخت نیروهای هلندی و فرانسوی سقوط کرد.
همچنین نیروی زمینی آلمان به بلژیک حمله ور و تانک های بلژیکی و فرانسوی را منهدم د. لئوپولد سوم پادشاه بلژیک در ۲۸ می ۱۹۴۰ برخلاف میل مجلس و ک نه، تسلیم شد و بدین ترتیب بلژیک هم در دامن آلمان افتاد.
استعفای چمبرلین، نخست بریتانیا و انتخاب فرمانده نیروی دریایی اش به جای او در ۱۱ می ۱۹۴۰ موجب تحولی بنیادین در روند آینده جنگ شد. این شخص ی نبود جز وینستون چرچیل، مرد پولادین انگلیس. او با این سخن معروفش که «من جز خون، مشقت، اشک و عرق چیزی ندارم که تقدیم کنم… ولی ایمان به این پیروزی نهایی دارم» ک نه جنگ را تشکیل داد. هرچند در آن زمان هیتلر در اوج قدرت و سرمست از فتوحات بود، ولی بسیاری از کارشناسان، ش ت هیتلر را دقیقاً از زمانی دانسته اند که چرچیل سرکار آمد. او دقیقاً نقطه مقابل و از لحاظ قابلیت، فردی در حد خود هیتلر بود. (تقابل پیر و جوان که در نهایت به پیروزی پیر انجامید) اما این انتصاب خدشه ای در کار هیتلر ایجاد نکرد، چون طرح حمله به اروپا کلید خورده و ۱۳۶ لشکر آلمانی با ۱۳۵ لشکر بلژیکی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی در حال تقابل بودند. چگونگی حمله به تمام کشورهای فتح شده توسط آلمان، در نهایت به وسیله شخص پیشوا تعیین و نوع و میزان حملات از لحاظ زمینی، هوایی و دریایی بنا به موقعیت جغرافیایی و آرایش نظامی آن کشور، توسط هیتلر تشخیص و ابلاغ می شد و اینها موجب شد که نبوغ جنگی این خداوند جنگ بر دوست و دشمن هویدا شود.فرانسه، زیر پای پیشوا
هیتلر بعد از بلژیک، متوجه غرب اروپا و دو ابرقدرت فرانسه و انگلیس شد. ابتدا به فرانسه پرداخت و ۱۳می ۱۹۴۰ از طریق بلژیک به فرانسه حمله کرد. ابتدا متفقین را به سمت بلژیک کشاند سپس با تمام قوا از سمتی دیگر از مانش نفوذ و به فرانسه تاخت.
فرانسه ای که عامل اصلی بدبختی مردم آلمان بعد از جنگ جهانی اول بود. فرانسه ای که تسلیم نامه ورسای در آن تنظیم و به آلمان تحمیل شد. فرانسه ای که بیشترین نقش را در تنظیم مفاد اصلی این قرارداد دارا بود. ۱۴۳ لشکر نازی به رویارویی ۶۵ لشکر ضعیف فرانسوی رفتند. از انگلیس تنها یک لشکر کمکی توانست تجهیز شود.
بعد از جنگ جهانی اول از سوی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه علاوه بر عهدنامه ورسای، یک بزرگ در فرانسه تدارک دیده شد این بزرگ از سوی یک لشکر ۴۰۰ هزار نفری انگلیسی مستقر در خاک فرانسه تقویت می شد تا در صورت سربرآوردن مجدد آلمان و ایجاد خطر، فرانسه فوری وارد میدان شود. همچنین یک خط دفاعی بسیار پیشرفته و مستحکم به صورت دیوارهای بتنی، تونل های عمیق و طویل زیرزمینی که در آن پیشرفته ترین تجهیزات نظامی اعم از توپ، تانک و نفرات تعلیم یافته برقرار بود به نام ماژینو لاین که توسط آندره ماژینو، دفاع فرانسه از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ در مرزهای شرقی فرانسه از سوئیس تا بلژیک به طول ۳۲۱ کیلومتر تأسیس شد تا عامل بازدارنده دیگری برای خطرات احتمالی آلمان باشد. ترس از خطر آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که رئیس جمهور فرانسه بعد از جنگ اول گفته بود: «بعد از مرگ، مرا عمودی به خاک بسپارید چون همیشه نگران مرزهای آلمان هستم.»
البته «هیتلر» در مقابل «ماژینولاین» دیوار «زیگفرید» و «آتلانتیک» را ساخت که استحکاماتی از فولاد، آهن و همچنین انبار مهمات عظیم و مقر نیروهای زبده آلمانی بود که از مرزهای غربی آلمان از نروژ تا اسپانیا طول داشت و یک خط دفاعی پیشرفته خاکی و آبی بود.
اما چنین فرانسه ای با این همه تعاریف تنها ۲ هفته مقابل آلمان و کلا ۶ هفته در جنگ جهانی دوم دوام آورد و آلمانی ها با دورزدن ماژینولاین توانستند از رودهای سوم، ازن و مارن بگذرند. فرانسوی ها فرار د و آلمان ها به سرعت به سمت جنوب پیش رفته و بالا ه توانستند طلسم جنگ جهانی اول را بشکنند و در روز ۱۴ ژوئن ۱۹۴۰، پاریس زیباترین شهر جهان بدون شلیک حتی یک گلوله (چون مسئول ارشد آلمانی فتح پاریس به مقامات این شهر گفت که دلش نمی آید زیباترین شهر جهان را اب کند، پس بهتر است که تسلیم شوند. آنها هم چنین د)، زیر چکمه سربازان بی شمار نازی به لرزه درآمد و پرچم صلیب ش ته از فراز ایفل مهتزز و نازی ها از میدان شانزه لیزه پاریس رژه رفتند. ضمناً در ۱۰ ژوئن ۱۹۳۹ موسولینی با اعلام جنگ به فرانسه و انگلیس، ایتالیا را وارد جنگ جهانی دوم کرده بود.
در حمله به فرانسه، پوشش زرهی متفقین بیشتر از آلمان بود، ولی این نیروها در سراسر فرانسه پخش شده بودند در حالیکه آلمان ها نقاط حساس مرزی را در تصرف داشتند و در هوا هم برتری با آلمان بود. اما آنچه برگ برنده آلمان چه در این نبرد چه در کل جنگ دوم شد، سرعت بالای آنها بود. مثلاً پیش روی آنها تا «موز» فرانسه را متفقین ۹ روز تخمین زدند، ولی آنها ۲روزه رسیدند. پل رنو، نخست فرانسه در سپیده دم ۱۵ می ۱۹۴۰ به چرچیل که در خواب بود زنگ زد و با بغض گفت: ما ش ت خوردیم، ما جنگ را باختیم. در ۱۶ ژوئن رنو، استعفا داد و مارشال پتن ۸۴ ساله جای او را گرفت و فوراً تقاضای تسلیم داد. هیتلر موافقت کرد، چون می ترسید ت فرانسه به انگلیس برود و از آنجا جنگ را ادامه دهد، لذا یک ت نوکر و پر و بال کنده ضعیف و خنثی در خود فرانسه و در زیر دست خود را به یک ت فراری و گریخته از چنگ خود و رفته به اردوی دشمن ترجیح داد. او با این صلح و ت خنثی «پتن» توانست از خطر افتادن ناوگان نظامی فرانسه در دامن بریتانیا جلوگیری کند. (البته بخش بزرگ نیروی دریایی فرانسه در الجزایر بود که از ترس افتاد در دست آلمان ها و توسط بریتانیا نابود شد) اما در همین فرانسه بود که هیتلر به یکی از نخستین اشتباهات بزرگ نظامی خود دست زد. موضوع از این قرار بود که با تصرف بندر بولونی حدود ۳۳۵ هزار نفر از نیروهای فرانسه و انگلیس در ۲۴ می ۱۹۴۰ در مانش در محاصره آلمان ها قرار گرفتند، ولی هیتلر دستور توقف پیش روی زمینی در آن منطقه را صادر و به پیشنهاد گورینگ تنها به بمباران هوایی بسنده کرد (به گمان اینکه می تواند از هوا کار را تمام کند و برای اولین بار با مقاومت شدید هوایی روبه رو شد). علت دقیق صدور این دستور هرگز معلوم نشد. تنها راه نجات متفقین گذر از دریا و منطقه دونکرک بود. در این زمان چرچیل فرصت یافت یکی از بزرگ ترین کارهایش در جنگ جهانی را در سایه اشتباه آلمان انجام دهد و آن هم اجرای عملیات وج و نجات این نیروها طی مدت تنها ۱۰ روز. حادثه دونکرک از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بعد از همین واقعه شروع به دادن تسلیحات به انگلیس کرد، چون در ۱۹۴۱ منابع انگلیس ته کشید و مجبور شد از طریق وام و اجاره تسلیحات از به جنگ ادامه دهد.
برخورد هیتلر با فرانسویان را باید اوج عقده گشایی او از دشمنانش دانست. او که بی اندازه از تصرف فرانسه ذوق زده شده بود و این ذوق زدگی را با ارتقای درجه فرماندهان زیادی به مارشالی و فیلدمارشالی نشان داد، دقیقاً کاری که فرانسویان با آنها بعد از تسلیم آلمان کرده بودند، با شدت چند برابر جز به جز انجام داد. در این بین حتی در انتخاب مکان و زمان هم نهایت دقت را اعمال کرد. پیشوا مکان مذاکره با فرانسویان را عمداً جنگل کمپین (جایی که در ۱۹۱۸ آلمان تسلیم فرانسه شد) انتخاب کرد. حتی در همان قطار و همان واگن. حتی بر همان صندلی نشست که ژنرال فوش مقام ارشد فرانسه در مذاکرات ۱۹۱۸ روزی در مقام فاتح بر آن نشسته بود و کل این وسایل تا آن روز به عنوان سند افتخار توسط فرانسویان حفظ شده بود. فرانسه تکه شد. شمال فرانسه مال آلمان شد و تنها یک قسمت آزاد در جنوب و جنوب شرقی به نام ویشی باقی گذاشت تا ت منفعل فرانسه بتواند آنجا حکومت کند. قسمتی از خاک فرانسه که توسط ایتالیا شده بود، همچنین تونس، هم به ایتالیا تعلق گرفت. حال آلمان بیشتر اروپا را در اختیار داشت و تنها انگلیس و چرچیل را پیش رو داشت. پیروزی هیتلر در اروپا در کل تاریخ نظیری نداشت.غرق شدن شیر دریایی آلمان در آب های انگلیس
در سال ۱۹۴۰ درست مانند ۱۸۰۷ باز بریتانیا بود که در جنگ با فاتح اروپا تنها مانده بود. انگلیس و تمام مستعمراتش نظیر کانادا، آفریقای جنوبی، نیوزلند و استرالیا در جای جای جهان علیه آلمان و متحدانش در حال جنگ بودند. تنها فرقش این بود که آن زمان فاتح فرانسه، ناپلئون بود و حال آلمان و هیتلر. اما اینبار آلمان می خواست تا سرحد امکان با انگلیس به صلح برسد. یکی از دلایلش این بود که نمی خواست مستعمرات انگلیس، دست یا ژاپن بیفتد یا به خاطر انگلیس وارد معرکه شود. هم بقای انگلیس به عنوان حافظ امنیتش در آب های اطلس و آرام را ضروری می دانست. انگلیس شده بود وطن تمام ت های فراری اروپا نظیر هلند، بلژیک، لهستان، نروژ، چک واسلواکی (و فرانسه آزاد به ریاست ژنرال دوگل).
ضمناً هیتلر معتقد بود در نظم نوین جهان تازه هیتلری، امپراتوری بریتانیای کبیر با آن پیشینه فرهنگی و تاریخی باید حضور داشته باشد. کما اینکه توان دریایی و هوایی بریتانیا با بودن فردی مثل چرچیل در راسش، برای هیتلر بسیار ترسناک بود. حتی کلی پول در ج شد که وارد جنگ نشود و انگلیس به علت تنها ماندن در جنگ، مجبور به صلح شود. حتی هیتلر از روزولت که همیشه از او متنفر بود خواست میانجیگری کند. اما باز چرچیل سرسخت مقاومت می کرد.
اینها باعث شد که پیشوا به عملیات «شیر دریایی» که طرح حمله به بریتانیا بود دست بزند. عملیاتی مملو از ترس و تردید او و ژنرال هایش.
حمله به انگلیس از طریق بمباران هوایی به کمک ۶۲۵ بمب افکن و حملات دریایی در ۷ سپتامبر ۱۹۴۰ شروع شد که بزرگ ترین بمباران جهان تا آن تاریخ بود، اما انگلیس، آقای آب های آزاد جهان، با پاتک های دریایی که در آن مجرب ترین بود و تا چندی پیش چرچیل آهنین بر آن فرمان می راند، همچنین حملات هوایی توانست جلو تعرض آلمان ها را در کانال مانش و سایر نقاط بگیرد.
در اینجا بدی هوا نیز به کمک انگلیس آمد. از طرفی هم به قول خود هیتلر نیروهای انگلیسی هر روز جان تازه ای می گرفتند و نیروهایی هوایی و دریایی انگلیسی توانستند لطمات زیادی به ناوهای آلمان وارد کنند و ناوهای آلمانی که قبلاً هم در نروژ آسیب دیده بودند، تقریباً زمینگیر شدند و این اولین ش ت هیتلر بود و موجب شد که حمله مجدد را به بهار ۱۹۴۱ موکول کند. علت این عقب نشینی برتری دریایی و هوایی نیروهای انگلیسی و توجه مجدد پیشوا به شرق بود. در واقع هیتلر هرگز نتوانست از کانال مانش بگذرد و وارد انگلیس شود و این موجب شد که افسون باز نشدن دروازه آرمانی امپراتوری بریتانیای کبیر برای دومین جنگ جهانی، همچنان به صورت یک افسانه اسرارآمیز باقی بماند.
در ۱۵ اوت «رایش مارشال گورینگ» فرمانده نیروی هوایی آلمان «عملیات عقاب» را برای نابودی ناوگان هوایی بریتانیا آغاز کرد، اما رادارهای انگلیسی موجب کشف موقعیت جنگنده های نازی و انهدام تعداد زیادی از آنها شد، اما زمانی که می رفت تکلیف جنگ هوایی به نفع آلمان ی ره شود، بر اثر اشتباه گورینگ، باز یکی از مهلک ترین اشتباهات نظامی آلمان رخ داد؛ جریان از این قرار بود که تعداد زیادی هواپیمای جنگی نازی، در شب ۲۴ اوت، به جای تأسیسات و کارنجات نظامی اطراف لندن، به علت تاریکی و ابری بودن هوا به اشتباه خود لندن را بمباران د و این سبب ایجاد ترس در انگلیس شد. این وحشت موجب رضایت گورینگ و بمباران لندن در آتی و برگشتن برگی دیگر از کتاب جنگ به ضرر آلمان شد. چون در این میان هم تأسیسات نظامی اطراف لندن سالم ماند، هم جنگنده هایش فرصت فرار یافتند و جنگ هوا به هوا که مدنظر پیشوا بود، علناً خنثی و نتیجه نبرد هوایی ۲ به ۱ به نفع انگلیس شد. اما مورد بدتر این بود که آنها تلافی کرده، برای اولین بار در دوران رایش سوم، در حریم هوایی اش رخنه و خود برلین بمباران شد. این باعث ت یب وجهه صلابت رایش و بر همه مردم من جمله خود آلمانی ها ثابت شد که آلمان هم می تواند عرصه تاخت و تاز باشد.تیرگی روابط آلمان و شوروی
۳، ۵ و ۶ اوت ۱۹۴۰ سه کشور لیتوانی، لتونی و استونی را استالین ضمیمه خاک شوروی کرد. سپس به بهانه منطقه مورد مناقشه بسار وبوکووین با ت رومانی وارد مذاکره شد. آلمان تنها از ادعای شوروی راجع به بسار حمایت کرد، چون بوکووین کلا مال اتریش بود نه شوروی، اما نگرانی اصلی هیتلر در این بود که این دو منطقه، بهانه بود و هدف اصلی استالین، خود رومانی بود به خاطر مناطق نفت خیزش و هیتلر بر سر نفت همین مناطق حساب ویژه باز کرده بود و در صورت نبود آن، سوخت تانک هایش در شرق به مشکل جدی برمی خورد. ضمن اینکه او از اشتهای سیری ناپذیر استالین که هیتلر او را «باجگیر قهار» می نامید، مطلع بود و می دانست هدفش باز نه تنها رومانی که کل بالکان است و او هم مثل خودش تا زمانی به عهدنامه ها مقید است که سودمند باشند و دیر یا زود به آلمان پشت خواهد کرد و کلا شوروی و آ سر به او ضربه خواهند زد؛ لذا هیتلر حمله به شوروی را در دستورکار داشت منتهی بعد از تسخیر اروپا. حتی در ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۰ تاریخ حمله به شوروی را بهار ۱۹۴۱ معین کرده بود. کما اینکه او وقتی دید حریف چرچیل نمی شود تصمیم گرفت با نابودی شوروی، موجب شود انگلیس تنها امیدش، باشد و با این شرایط ناچار به صلح خواهد شد.
هیتلر بلافاصله مناطق نفتی رومانی را تصرف و دستور حرکت چندین لشکر به جنوب شرقی لهستان را صادر کرد. از طرفی مجارستان و بلغارستان هم سهم خواهی د و هیتلر بعضی مناطق غیرنفتی رومانی را به آنها داد. این کارها موجب تیرگی روابط شوروی با آلمان شد. امضای قرارداد اتحاد نظامی «مثلث محور» یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن، بدون اطلاع و شرکت شوروی موجب رنجش دیگر روس ها شد. عبور نیروهای نازی از خاک فنلاند هم مزید بر علت شد.
در ۱۲ اوت ۱۹۴۰ مولوتوف برای اعتراض به برلین آمد و این بلشویک سرسخت با آن ظاهر معلم مآبش، اولین ی بود که جرات کرد پیشوا را با دُرشتگویی، نوعاً استنطاق کند. پیشوا سعی کرد او را تهییج کند تا شوروی در پیمانی که برضد «بین الملل سوم» (کمینترن، کمونیست بین المللی) بود، شرکت کند. این پیمان از جهان ۴ سهم به شرکت کنندگان می داد. (اروپا مال آلمان، مدیترانه سهم ایتالیا، خاوردور مال ژاپن و از شوروی تا انتهای هند هم سهم شوروی) تا به این وسیله هم آنها را مشغول کرده باشد و هم با نابودی مستعمرات انگلیس به دست آنها، چرچیل را برای صلح تحت فشار بگذارد؛ ولی مولوتوف زیر بار نرفت. چرچیل که از این سفر سِری مطلع بود، دستور داد در شب دوم حضور او، برلین را بمباران کنند. هیتلر مدام لاف می زد که بریتانیا ش ت خورده و فقط فرصت لازم است تا اقرار کند، مولوتوف بعد از بمباران، به تمس به «ریبنتروپ» گفت: «اگر واقعاً ش ت خورده پس این همه بمب را چه ی بر سرتان می ریزد؟!»تکاپوی هیتلر برای جلب حمایت متحدان
نتیجه مذاکرات با مولوتوف، باج خواهی سنگین روس ها بود که موجب شد هیتلر قبل از حل مسئله بریتانیا، دستور آماده باش برای حمله به شوروی را صادر کند. هیتلر برای ش ت انگلیس، حمله به شوروی و کلا گشودن جبهه دوم، به کمک جدی متحدانش نیازمند بود.
مذاکره با فرانکوُ دیکتاتور اسپانیایی برای شرکت در جنگ آنقدر برای هیتلر عذاب آور بود که ضمن بی نتیجه بودن مذاکرات، گفته بود: «ترجیح می دهم ۳ الی ۴ دندانم را یکجا بکشم ولی دیگر با فرانکو صحبت نکنم.»
مذاکره با مارشال پتن، رئیس جمهور دست نشانده آلمان در فرانسه، بهتر بود و او قول حمایت از آلمان در جنگ با بریتانیا را داد. (قولی که بعدها موجب محاکمه اش شد)
در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ هم با بزرگترین متحدش یعنی موسولینی در فلورانس دیدار کرد. دقیقاً هم در روزی که دوچه (که نمی خواست از او در میدان تسخیر جهانی جا بماند)، بدون اطلاع پیشوا دستور حمله به یونان و آلبانی را صادر کرده بود. دستوری که پیامدش باتلاقی برای دوچه شد که باز هیتلر مجبور شد برای حفظ وجاهت فاشیستی خود، برای نجاتش در اوج کارزار با روس ها، نیروی کمکی بفرستد، لذا هیتلر فهمید در این شرایط از ایتالیا هم طبق معمول نمی تواند توقع کمک زیادی داشته باشد. هیتلر می خواست بعد از تصرف شوروی، از طریق ایران به هند حمله و با تصرف بزرگ ترین مستعمره بریتانیا، چرچیل را به زانو در بیاورد. چرچیل متناوباً از روزولت می خواست برای حفاظت از دنیای قدیم (اروپا)، دنیای جدید ( ) وارد عمل شود.حمله به یوگسلاوی، اولین دلیل ش ت در شوروی
۲۹ فوریه ۱۹۴۱ آلمان ها از رومانی گذشتند و با رضایت بلغارستان وارد مناطق سوق الجیشی آن شدند. بعد از بلغارستان، یوگسلاوی هم به پیمان اتحاد محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) پیوست. در واقع هیتلر داشت تمام کشورهای همسایه و نزدیک شوروی را با خود همراه می کرد. در این میان ایتالیا که نمی خواست در مسابقه فتح جهان از آلمان عقب بماند، در شرف حمله آلمان به شوروی، خود به یونان حمله ور شد، ولی با وجود اینکه یونان نصف توان ایتالیا را هم نداشت، ایتالیا بعد از پیش روی به سختی ش ت خورد و به آلبانی عقب نشینی کرد. هیتلر سعی کرد با پیمان اتحاد با یوگسلاوی آن کشور را ترغیب به کمک به ایتالیا در حمله مجدد به یونان کرد. اما کودتای ناگهانی در یوگسلاوی و روی کار آمدن کمونیست ها و ش تن پیمان اتحاد با آلمان، برای پیشوا که یکه تاز شرق و غرب بود، بسیارگران آمد؛ لذا او علی رغم ک?
ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در میراث جهانی یونسکو می طلبد که هر چه سریعتر بحران ها و نبود زیرساخت هایی که با جایگاه جهانی این شهر در تعارض است مرتفع شود.به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، همین چند روز پیش بود که پس از گذشت ۹ سال از قرار گرفتن پرونده ی این شهر تاریخی در فهرست میراث موقت جهانی، یکشنبه (۱۸ تیر) «شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین ای خشتی دنیا در چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.بیشتر بخوانید...جلسه بررسی پرونده یزد برای ثبت در فهرستمیراث جهانی یونسکوقالب پروژه 12 ساله به عنوان عملکرد 4 ساله!بلافاصله پس از ثبت جهانی بافت تاریخی یزد عده ای بر آن شدند که این اتفاق مهم و تاریخی را مصادره به مطلوب کرده و به عنوان کارنامه 4 ساله خود به مردم قالب کنند. در همین راستا عده ای فرصت طلب سعی د با چسباندن خود به پرونده ای که از سال 84 پیگیری می شد خود را بانی این کار معرفی کنند.این تمامیت خواهی برخی از مسئولین و رسانه های حامی آن ها در نادیده گرفتن خدمات دیگر دستگاه ها خیلی زود با موجی از واکنش ها نسبت به این موضوع مواجه شد. در همین رابطه سیفی، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان یزد اعلام داشت: روند ثبت جهانی 200 تار از بافت تاریخی یزد در سال 84 کلید خورده است. بافت تاریخی یزد در سال 84 ثبت ملی شد و هم زمان با آن در سازمان میراث فرهنگی پایگاه های پژوهشی ایجاد شد تا بافت تاریخی را به ثبت جهانی برسانند.وی تأکید می کند: این 200 تار موردبررسی یونسکو قرار گرفت که دارای ی ری مشکلات از سال 84 تا به امروز بود که هم زمان با برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور پیگیری ها برای رفع آن ها مخصوصاً در ت قبل انجام شد. با پیگیری های صورت گرفته قرار شد ردیف مستقل اعتباری برای بافت تاریخی یزد ایجاد شود.در ت دهم با پیگیری استاندار سابق و سازمان میراث فرهنگی در ردیف بودجه کشور قرار گرفت و مجلس آن را تصویب کرد 10 میلیارد برای احیای بافت تاریخی یزد پیش بینی شد که هرساله 2.5 میلیارد به آن اختصاص می یابد و اولین دوره آن در ت قبل صورت گرفت. اینکه یک ت را مسئول ثبت جهانی یزد بدانیم حرفی بی ربط است، ت ها و مدیران مختلف استانی و کشوری باهم این پروسه را طی د تا امروز یزد ثبت جهانی شد.اینکه گروهی ثبت جهانی را به نام خودشان تمام کنند کاری ناپسند است.بیشتر بخوانید..فارغ از این شیطنت رسانه ای جریان خاص برای تلخ شیرینی ثبت جهانی یزد و مصادره به مطلوب آن، آنچه اکنون اهمیت دارد و باید بیش از هر زمان دیگری به آن توجه شود ضرورت های یک شهر جهانی است که یزد باید به آن برسد.ضرورت رسیدن یزد به شاخص های مطلوب شهری موضوعی است که تابش مردم اردکان در مجلس و رئیس سابق مجمع نمایندگان استان یزد نیز به آن اشاره کرده است. تابش ضمن تبریک ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار می دارد: مسئولان و مدیران شهر یزد بدانند یزدِ دیروز با یزدِ امروز متفاوت است و ثبت جهانی یزد، آغاز یک راه خطیر است.وی تأکید می کند: ثبت جهانی شهر یزد یعنی این که ارزش های جهانیِ یزد از سوی دنیا احرازشده است و از این به بعد، حفاظت و مدیریت این شهر بایستی مطابق با استانداردهای یونسکو در اندازه های یک شهر جهانی باشد؛ چراکه امروز یزد یک شهر جهانی است و باید با شیوه ها و مبانی و روش های جهانی نیز مدیریت شود.بیشتر بخوانید...با نیم نگاهی به شهر یزد به خوبی می توانیم ببینیم که این شهر باوجود ثبت در میراث تاریخی یونسکو با مشکلات جدی روبه رو است که در صورت عدم برنامه ریزی و اقدام به موقع هر یک به تنهایی می تواند این شهر را با بحران جدی مواجه کند.یزدِ جهانی و بحران آبیکی از مشکلاتی که از دیرباز تاکنون استان یزد و بخصوص شهر یزد با آن درگیر بوده است نبود آب در این شهر و به طورکلی بحران آب در این شهر است. این موضوع بارها و بارها مورد تأکید همه مسئولین استانی و کشوری قرارگرفته است و طرح هایی نیز برای رفع آن در نظر گرفته شده است اما تاکنون این طرح ها سرانجام مطلوبی نداشته و نتوانسته است یزد را از این باب از بحران جدی که با آن مواجه است خارج کند.حل این موضوع بارها و بارها از سوی مسئولین کشوری و استانی به مردم وعده داده شده است. در جمع مردم یزد از سو رایز خود برای یزدی ها و حل موضوع آب استان یزد سخن گفته بود که باگذشت بیش از یک سال از این وعده هیچ خبری از اجرای این وعده ها در دسترس نیست.بیشتر بخوانید...آنچه اهمیت دارد آن است که اکنون که یزد به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است و مطمئناً توجهات فراوانی را از سراسر جهان به خود جلب خواهد کرد نیازمند اقدام فوری درزمینهٔ حل بحران آب است زیرا شهری در قامت جهانی نباید در تأمین نیازهای اولیه نین خود ناتوان باشد.افزایش دوبرابری نرخ بیکاری در یزداز سوی دیگر شهر یزد که اکنون باید آن را جهان شهر و یا شهر جهانی دانست از دیگر مشکلات و معضلات مهمی چون بیکاری نیز رنج می برد که می طلبد که مسئولین استان از این لحاظ نیز این شهر را در قامت یک شهر جهانی ارتقا دهند.متأسفانه از سال 92 تاکنون نرخ بیکاری در استان یزد رشد دو برابری داشته است که این موضوع در پی حاکمیت رکود گسترده بر صنایع این استان اتفاق افتاده است. وضعیت بیکاری در یزد روند تصاعدی نرخ بیکاری در یزد و نبود برنامه مشخص و مدون برای رفع آن بدون شک شهر یزد که اکنون به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است را در آینده نزدیک درگیر بحران های اجتماعی و فرهنگی زیادی خواهد کرد و این موضوع می طلبد که بیش از هر زمان دیگری اراده، تلاش و تعامل برای رفع این معضل شکل بگیرد.ت یب بافت و آثار تاریخی یزدیکی دیگر از معضلاتی که شهر یزد به آن دچار است ت یب بافت تاریخی و آثار تاریخی این شهر است. این موضوع ازآنجا اهمیت پیدا می کند که اکنون بافت تاریخی یزد به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است و باید بیش از هر زمان ممکن به این عرصه توجه شود.تبدیل یکی از بناهای تاریخی ثبت شده به پاتوق معتادان! وم مراقبت و احیا بافت و آثار تاریخی که از قبل آن یزد به شهرت جهانی و ثبت در یونسکو رسیده است علاوه بر ت یب تدریجی با مشکلاتی چون س ت اتباع افغان نیز مواجه است که امنیت را در این مناطق تحت الشعاع قرار داده است.از سوی دیگر بافت تاریخی یزد ازلحاظ داشتن امکانات شهری نیز در مضیقه است به صورتی که بسیاری از نین این مناطق رغبتی به ماندن در این محدوده شهری ندارند و این موضوع می طلبد نیازمندی های نین این مناطق موردتوجه قرار گیرد. نبود پارکینگ های درون محله ای، نبود فضای تفریحی در این عرصه و خشک شدن قنواتی که از آن به عنوان میراث مردم این مناطق یاد می شود ازجمله مشکلاتی است که در این منطقه وجود دارد.نگرانی های جدی از خطر هجوم ریزگردهابحران خشک سالی سال های سال است که تن نحیف یزد را رنج می دهد که این موضوع در سال های گذشته شدت یافته است. بسیاری از طرح هایی که برای مقابله با خشک سالی و مقابله با اثرات آن در استان تصویب شده است هنوز به طور کامل اجرانشده است.عدم برنامه ریزی برای مقابله با بحران هایی نظیر خشک سالی در آینده نزدیک می تواند شهر یزد را به بهشت ریز گردها بدل کند که این موضوع می طلبد هر چه سریع تر برای مقابله با این اثرات برنامه های جامعه تدوین و اجرا کرد. یکی از طرح هایی که درگذشته برای این منظور موردتوجه قرارگرفته بود طرح کمربند سبز یزد بود که متأسفانه پس از گذشت سال ها تنها 27 درصد از آن اجراشده است.بیشتر بخوانید...استقرار صنایع پرآبخواه و آلاینده در تونل بادی یزدبا وجود اینکه یزد همواره با مشکل کمبود آب و بحران جدی در این حوزه مواجه بوده و سعی کرده است آب خود از از خارج از استان تامین کند، اما در یزد مجوز صنایع پرآبخواه و آلاینده زیادی صادر شده که اکنون در دشت یزد اردکان که از کریدورهای اصلی تونل بادی استان یزد محسوب می شود استقرار یافته اند.استقرار حجم زیادی از صنایع پرآبخواه در شهری که مردم آن آبی برای خوردن ندارند، همواره از سوی مسئولین متعدد پیگیری شده است که همین موضوع سبب شده است استان یزد بیش از پیش با بحران آب دست و پنجه نرم کند. استقرار این صنایع در تونل بادی یزد سبب شده است آلودگی ناشی از این صنایع به وسیله تونل بادی این منطقه سریعا به یزد رسیده و مهمان همیشگی یزدی ها باشد.حال که شهر یزد جهانی شده است باید تجدیدنظر جدی در اعطای مجوز به چنین صنایعی داده شود و در خصوص صنایع استقرار یافته نیز تمهیدات جدی برای کاهش آلایندگی این واحدها شیده شود زیرا اکنون یزد این ظرفیت را دارد که به عنوان برترین شهر کشور در زمینه جذب گردشگر داخلی و خارجی بدل شود که بدون شک بحران هایی چون آلودگی هوا این مهم را تحت تاثیر قرار داده و تحقق آن را غیرممکن می کند.بیشتر بخوانید...به طورکلی باید گفت شهر یزد که اکنون به واسطه ثبت تاریخی بافت تاریخی آن به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است و به زودی مقصد گردشگری حجم زیادی از مردم کشورهای مختلف خواهد بود، ازلحاظ زیرساختی با بسیاری از مشکلات اساسی روبه رو است که می طلبد هر چه سریع تر زیرساخت های شهری در قامت یک شهر جهانی برای یزد در نظر گرفته شود.
انتقاد ولی فقیه در استان یزد از سنگ اندازی در ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی یزد ولی فقیه در استان یزد با انتقاد از برخی سنگ اندازی ها در راه ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی یزد، با بیان اینکه برخی در یزد از نام مصلی وحشت دارند، گفت: بهره مندی یزد از یک مجتمع بزرگ فرهنگی خلاف است؟!به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، آیت الله محمدرضا ناصری یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به اینکه پایگاهی الهی است، اظهار داشت: خداوند متعال سه نوع اجتماع را در به ما دستور داده که یک نوع اجتماعات هر روزه، یک نوع هر هفته و یک نوع هم سالانه است.وی با بیان اینکه برخی از این اجتماعات واجب و برخی مستحب است، خاطرنشان کرد: اجتماعات هر روزه که خداوند از ما خواسته داشته باشیم و آن را مستحب قرار داده، های جماعت روزانه است و تاکید شده که بهتر است های یومیه به صورت جماعت خوانده شود. یزد خاطرنشان کرد: یک جامعه متفرق، قلب های کینه دار و زبان های بی بند و بار را نسبت به همدیگر نمی پسندد و می خواهد که همه دورهم باشند و نسبت به یکدیگر با زبان تکریم صحبت کنند و دل های مالامال از محبت یکدیگر داشته باشند.ناصری یزدی خاطرنشان کرد: های اجتماعات هفتگی است که در طول هفته یک روز واجب شده که مسلمانان در کنار یکدیگر بخوانند و دعا کنند و اگر در طول هفته از هم جدا بودند، در این زمان در کنار یکدیگر باشند. ولی فقیه در استان یزد تمام این اجتماعات را برای رشد انسان دانست و خاطرنشان کرد: اجتماع سالانه ای که خداوند برای مسلمانان قرار داده هم اجتماع حج است که در طول سال یک مرتبه انجام می شود.وی با اشاره به وجوب ، گفت: باید به همه مردم توصیه کرد که این فضیلت بزرگ را از دست ندهند و در های شرکت کنند چرا که روایت های بسیاری در ارتباط با های بیان شده که از جمله این روایت ها این است که ملائکه برای شخصی که در شرکت می کنند از شروع حرکت تا بازگشت برای وی استغفار می کنند. یزد گفت: در انقلاب ی ایران هم به حمدالله با دستور (ره) نخستین توسط آیت الله طالقانی اقامه شد و در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، این فریضه تاثیر بسیار زیادی در روشنگری و بصیرت مردم داشته است.ناصری یزدی به تبلیغات گسترده دشمنان علیه دین و انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: های یک حرکت بسیار خوب و معنوی است و سبب ناکام ماندن تبلیغات ضد دین دشمنان می شود. ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه تمام دنیا ها به های به ویژه در ایران توجه دارند، گفت: های ای که در ایران اقامه می شود متفاوت است های دیگر کشورها از جمله عربستان است.وی افزود: در کشورهایی از جمله عربستان های ح واقعی و آگاه سازی و بصیرت گرانه ندارد ولی در ایران های به صورت درست خود اقامه می شود و در طول اقامه به مردم روشنگری داده می شود. یزد با بیان اینکه دشمنان و نقلاب از برگزاری های پرشور در ایران ناراحت و خشمگین می شوند، بیان کرد: در آیه قرآن داریم که اگر خوبی به شما برسد دشمنانتان ناراحت می شوند و اگر خدای ناکرده بدی هایی شامل حال شما شود، آنها سریعا خوشحال می شوند.ناصری یزدی حضور در را از اهمیت بسیار بالایی دانست و گفت: افراد مختلف نباید نسبت به حساسیت های حزبی و گروهی داشته باشند و نگویند من فلان را دوست ندارم یا به فلان دلیل در شرکت نمی کنم بلکه باید برای ادای این فریضه واجب در شرکت پرشوری داشته باشیم. ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه وجوب برای مسافران برداشته می شود، خاطرنشان کرد: با این وجود توصیه می شود که مسافران هم در های شرکت کرده و از برکات این آیین بهره مند شوند.وی برخی از افرادی که نمی خواهند در یزد تحولی ایجاد شود و به دلیل تنگ نظری هایی که وجود دارد، با چه نیت و قصدی که دارندمشخص نیست ولی در برابر ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی در استان یزد مانع تراشی می کنند. یزد با بیان اینکه ایجاد مراکز و مجتمع های بزرگ فرهنگی در طول تاریخ در استان های مخلتف از جمله استان یزد وجود داشته، خاطرنشان کرد: مسئولان همه استان ها نسبت به ایجاد چنین مراکزی ولع دارند تا شرایط برای اجتماع های دینی به ویژه های فراهم شود.ناصری یزدی با بیان اینکه مساجد معتبر و به نام استان یزد همه تاریخی هستند و مربوط به گذشتگان است، گفت: در استان یزد هیچ مجتمع فرهنگی و دینی که مربوط به باشد وجود ندارد و اقدام به ساخت یک مجموعه ماندگار مورد نیاز نکردیم. ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه مساجد موجود هم برای شرایط همان سال ها احداث شده، بیان کرد: الان مسجد ملااسماعیل یزد در ارتفاع بسیار پایینی قرار دارد و گزاران مجبور هستند پله های زیادی را طی کنند تا بتوانند در شرکت کنند.وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع در صورتی که خدای ناکرده حادثه ای از جمله آتش سوزی در این مسجد به وجود آید به دلیل اینکه مسیر پله ها کوچک است، احتمال به خطر افتادن جان گزاران به دلیل هجوم افراد وجود دارد. یزد گفت: الان در استان یزد یک میدان بزرگ برای اجتماعات مردمی، ملی و مذهبی نداریم و همه اجتماعات بزرگ در میدان چقماق که در مرکز یزد قرار دارد انجام و همین اجتماع ها عامل بسته شدن خیابان ها می شود.ناصری یزدی نبود سالن های اجتماعات چند هزار نفره برای برگزاری اجتماع های بزرگ ملی و بین المللی، مشکل در زمینه دسترسی به یک کتابخانه بزرگ و مرکزی متناسب با نیاز استان را از جمله مشکلاتی دانست که در استان یزد وجود دارد. ولی فقیه در استان یزد با طرح این سوال که آیا داشتن چند سالن اجتماعات چند هزار نفره و کتابخانه های بزرگ و مناسب در استان یزد جرم است، گفت: در کنار این مجتمع بسیار بزرگ، بازارهایی با طرح قدیمی و معماری ایرانی ی ساخته می شود و همین موضوع رونق بسیار بزرگی در اقتصادی استان ایجاد می کند و می تواند به مرکز تجارت جهانی هم تبدیل شود.برخی در استان یزد از نام مصلی ترس دارندوی با بیان اینکه برخی در استان یزد از نام مصلی ترس دارند، گفت: در کنار همه این مجتمع ها هم یک خانه بزرگ با ظرفیت بیش از 70 هزار نفر برای اقامه های پرشور ایجاد می شود. یزد با اشاره به اینکه استان یزد یک استان گردشگ ذیر است، خاطرنشان کرد: این مجتمع بزرگ فرهنگی علاوه بر اینکه در آینده به عنوان یک مجتمع تاریخی به حساب می آید، می تواند همین الان هم با توجه به بهره مندی آن از معماری سنتی و ایرانی و ی زمینه جذب گردشگرهای زیادی را فراهم کند.ناصری یزدی با اشاره به اینکه زمین در نظر گرفته شده برای این مجتمع فرهنگی هیچ مشکلی ندارد و شورای شهر و شهرداری هم آن را تایید کرده اند، گفت: با توجه به طرحی که در نظر گرفته شده، در صورتی که زمین مجتمع فرهنگی در اختیار قرار گیرد، مجتمع به صورت خودکفا ساخته می شود و هزینه های ساخت آن به صورت کامل از خود این مجموعه تامین می شود. ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه همه مدیران استان باید برای این طرح تمام توان خود را به کار گیرند، گفت: این طرح عظمت و بزرگی شهر را به دنبال دارد، چرا برخی مدیران باید با این طرح مخالفت داشته باشند، چه اشکالی دارد که یزد هم از وجود یک میدان بزرگ و زیبا همچون میدان اصفهان با بازارها و مجتمع های فرهنگی، سالن های اجتماعات و کتابخانه های بزرگ و خانه مناسب چند 10 هزار نفری بهره مند باشد؟وی به ثبت جهانی یزد اشاره کرد و گفت: این اقدام در نتیجه فرهنگ و ارزش های بسیار گران بهایی است که در بافت تاریخی یزد وجود داشته و نشان از ارزش های ی زندگی پیشینیان ما دارد. یزد در ارتباط با اینکه پس از ساخت مجموعه بزرگ فرهنگی، از مسجد ملااسماعیل چه بهره برداری صورت می گیرد، گفت: این مسجد الان هفته یک مرتبه میزبان گزاران است و باید برای مابقی روزهای هفته این مسجد برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.ناصری یزدی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه ما انجام دادیم، مرمت مدرسه کنار این مسجد و اختصاص آن به آموزش طلاب سفیران هدایت بود که الان به بهره برداری رسیده و زمینه ای برای رونق و استفاده هرچه بیشتر از این مسجد را فراهم آورده ایم.اقامه 35 هزار نفری در یزد / مشکل رسانه ها در انعکاس عظمت یزد ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه بعضی مواقع یزد با حضور بیش از 35 هزار نفر از مردم اقامه می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسجد تکه تکه هست و ستون های بزرگی در وسط آن وجود دارد، صدا و سیما و رسانه ها هیچ زمانی نمی توانند اتحاد و یکپارچگی گزاران را نشان دهند.وی خاطرنشان کرد: الان اعتکاف ها و برنامه های مختلفی در این مسجد برنامه ریزی شده که زمینه احیای مسجد شده، همچنین دفتر و منزل ولی فقیه در استان هم در کنار این مسجد احداث می شود و به وسیله اقامه های و ولی فقیه در استان و همچنین برگزاری جلسات در این مسجد، زمینه احیای هرچه بیشتر آن و استفاده حداکثری از فضای آن را فراهم کنیم. یزد با تاکید بر اینکه تمام مساجد باید خانه داشته باشند، گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد ولی نمی توان گفت چون خانه در تمام مساجد وجود ندارد نباید اقدام به ساخت چنین مجتمع بزرگی کرد، چرا که باید هر دوی این موارد را در کنار یکدیگر در نظر داشت.ناصری یزدی مسائلی که در این بیان می شود را بهانه تراشی دانست و گفت: هر فعالیتی موضوعیت خاص خودش را دارد، و نباید با بهانه تراشی ها و اشکال گیری هایی که بسیاری از آنها به دلیل مسائل بیان می شود چنین موضوعی را به تاخیر انداخت.نبود وحدت در اقامه عید فطر یزد ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه الان 400 عید فطر در استان یزد اقامه می شود، گفت: در استان های مختلف الان های عید فطر با عظمت بسیار بالایی برگزار می شود ولی در یزد های عید به صورت پراکنده اقامه می شود و صدا و سیما و رسانه ها نمی توانند عظمت آن را به جهانیان نشان دهند.وی ادامه داد: در صورتی که نتوانیم این مجموعه را الان در استان یزد ایجاد کنیم، ضرر کرده ایم و سال های آینده با مشکل و محدودیت های فراوانی روبرو می شویم.ظرفیت خوابگاهی طلاب حوزه های علمیه یزد تنها 350 نفر است یزد به وجود ظرفیت خوابگاهی برای حدود 90 هزار دانشجو در استان یزد، گفت: با وجودی که این میزان ظرفیت خوابگاهی برای دانشجویان در یزد وجود دارد، ظرفیت خوابگاهی طلاب در استان یزد تنها 350 نفر است با این وجود اگر بحث توسعه حوزه های علمیه و ظرفیت های آن به میان آید، بسیاری از افراد اقدام به بهانه تراشی و سنگ اندازی می کنند.ناصری یزدی تعداد حوزه های علمیه یزد را 5 مورد دانست و گفت: بجز مدرسه عبدالرحیم خان که به هر صورتی اقدام به بازسازی آن کردیم، 4 مدرسه دیگر هر کدام بالای 200 سال قدمت دارند و ظرفیت آنها بسیار محدود است.
کوچه های خشتی این شهر را باید قدم زد، در میان بادگیرهای برافراشته، خنکای دلچسب خانه هایش در روزهای داغ و کویری تابستان یزد را حس کرد، از کنار خانه های نان خونگرمش که وفادارانه به سبک معماری کهن کویرنشینان ایران همچنان در میان این بافت تاریخی زنده مانده است، گذشت و از آرامش کویر لذت برد. به یزد که سفر کنید گویی به تاریخ سفر کرده اید؛ کوچه پس کوچه های این بافت خشتی و میراث جهانی، آثار تاریخی فراوانی را در دل خود جای داده است که با گردش در میان آن ها حتما زبان به تحسین این شهر کویری می گشایید. در محله های قدیمی شهر پیاده راه بیفتید تا یزد زیبا، غافلگیرتان کند؛ برای پیاده روی در شهر خشتی یزد راه های ریلی، هوایی و جاده ای می تواند شما را از هر شهر و استانی به استان یزد در مرکز ایران برساند.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد»
چه ب یم؟کویر شیرین
باقلوا، قطاب، لوز بیدمشک، حاجی بادام و لوز پسته ها معروف ترین سوغات های خوراکی یزد هستند که می توانید آن ها را از تمام قنادی های یزد ب ید. معروف ترین شیرینی فروشی یزد؛ حاج خلیفه است با سه شعبه، یکی در میدان چخماق، دیگری در بلوار جمهوری کنار زاده سید جعفر و شعبه جدیدی در بلوار صفاییه یزد. بهترین ترمه ها و زیباترین طلاها را هم می توانید در بازار «خان» پیدا کنید و یکی از کارگاه های دارایی بافی یزد هم در کنار «زندان اسکندر» است. اگر دوست دارید آ ین کارگاه های حناس یا «مازاری کاری» یزد را ببینید، باید وارد خیابان کاشانی شوید و به کوچه مازاری کاری بروید.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد»

کجا بگردیم؟
پیاده در تاریخبیشترین آثار تاریخی یزد در بافت تاریخی اطراف محله «فهادان» است پس پیاده راه بیفتید؛ گردش را از این محله آغاز کنید و به سمت جنوب شهر بروید.محله فهادان: فهادان از قدیمی ترین محله های یزد است که شکل سنتی خود را حفظ کرده و از معدود بافت های سنتی زنده ایران است. با پیاده روی در این مسیر می توانید از خانه «عرب زاده» (موزه سکه)، خانه «نواب »، خانه «لاری ها»، مسجد جامع یزد، «زندان اسکندر»، و خانه قاجاری «هتل موزه فهادان» در مجاورت آن دیدن کنید.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد»
مجموعه چخماق: در یزدگردی تان حتما سری به مجموعه چخماقِ بازمانده از عهد تیموری هم بزنید. برای دیدن این مجموعه باید تا خیابان (ره) بروید که شاهراه اصلی بافت تاریخی یزد است و بعد به سمت خیابان مسجد جامع حرکت کنید. یک مسجد تاریخی، تکیه و نخل مشهورش، بازارچه، ، کاروانسرا، خانقاه، آب انبار و البته یک میدان بزرگ، آن جا در انتظار شماست.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد» مجموعه چخماق
بازار یزد: بازارچه های خان، شاهزاده فاضل، زرگری و مسگرها، بازارهای معروف و البته دیدنی یزد هستند که علاوه بر تاریخ گردی، انواع سوغات شهر یزد را هم در آن ها می توانید پیدا کنید. این بازارها همگی در میدان چخماق قرار دارند.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد» بازار یزد

موزه آب: راست می گویند که نان کویر بهتر از هر دیگری، قدر آب را می دانند. کافی است برای فهمیدن آن، به موزه آب یزد سری بزنید. بیش از 15 سال است که خانه کلاهدوزهای یزد در ابتدای خیابان قیام و در میدان چخماق تبدیل به موزه آب شده است؛ موزه ای در خانه تاریخی پنج طبقه دوران قاجار که در آن با قدیمی ترین شویه های دستی و نگهداری آب در ایران آشنا خواهیدشد.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد» موزه آب
باغ ت آباد: گردش در این باغ باصفا و میراث جهانی یزد را از دست ندهید؛ باغی ایرانی با مجموعه ای تاریخی و بادگیر بلند 33 متری در میان آن که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در اصلی باغ ت آباد در خیابان شهید رجایی قرار دارد و می توانید بعد از بازدید و گشتی در باغ، روی نیمکت و تخت های چوبی کافی آن استراحتی کنید و چای یا بستنی و فالوده بخورید.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد» باغ ت آباد
آتشکده: برای دیدن آتشکده زرتشتیان یزد که چند سالی است بخشی از آن برای بازدید گردشگران باز شده باید به خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آتشکده بروید. دیدن آتش این آتشکده که گفته می شود از دوره ساسانی تا امروز هنوز شعله ور است می تواند از جاذبه های هیجان انگیز بازدید باشد. این آتشکده هر روز به جز روزهایی که در آن مراسم مذهبی ب است و تعطیلات رسمی، برای بازدید عموم باز است. ساعت بزرگ «مارکار» یا میدان ساعت یزد هم در همین آتشکده قرار دارد.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد» آتشکده
میراث جهانی
بافت تاریخی یزد که به سبک معماری کویری ایران و از خشت و گل پس از قرن ها هنوز پابرجاست، به عنوان بزرگ ترین بافت تاریخی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
قدم در کوچه های نرفته ی «یزد»
چطور برسیم؟
خودروی شخصی: از تمامی ای اطراف یزد، جاده آسف ه و راحتی برای یزد وجود دارد. از تهران تا یزد مسیرتان از کویر می گذرد و بعد از گشت و گذار در ای قم، کاشان، اردستان، نائین، اردکان، میبد و اشکذر به مقصد می رسید.وسایل نقلیه عمومی: پایانه های ای مختلف ایران به سمت یزد اتوبوس دارند. اتوبوس های معمولی و وی آی پی شما را از تهران حدود هشت ساعته به یزد خواهندرساند. از بیشتر فرودگاه های ایران و ایستگاه های قطار ای بزرگ هم می توانید راهی یزد شوید.
«سینما در معرفی ای تاریخی و باستانی نقش بسیار اساسی دارد. موضوع و لوکیشن خیلی از آثار سینمایی می تواند در همین شهر یزد باشد.» به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فار ، احمد مسجدجامعی در اولین نشست فرهنگی اجتماعی «شب یزد» با موضوع تعامل جهانی که با میزبانی خانه فرهنگ صدوقی برگزار شده بود گفت: سینما در معرفی ای تاریخی و باستانی نقش بسیار اساسی دارد. موضوع و لوکیشن خیلی از آثار سینمایی می تواند در همین شهر یزد باشد.عضو شورای شهر تهران با اشاره به نقش سینما در معرفی معماری و سنت های ا افزود: لوکیشن خیلی از آثار سینمایی می تواند در شهر یزد باشد و بسیاری از داستان ها مثل شب چله و نوروز و محرّم می تواند در یزد روایت شود.وی اظهار کرد: همین نمونه و نشانه هایی که شما دارید، با خواهرخواندگی هایی که شهر یزد در این سو و آن سوی جهان دارد، می توانید نمادهایی از تاریخ و هویت شهر یزد را آنجا بگذارید، می توانید فناوری و معماری بادگیرهای یزد را ثبت کنید. الان تلاش برای ثبت بادگیرهای ایران دارد در کشورهای دیگری صورت می گیرد. شما می دانید بسیاری از میراث فرهنگی و تاریخی ما توسط دیگران ثبت شده و چنین اتفاقی دارد الان درباره بادگیرهای یزد می افتد. جای دیگری دارد برای این میراث، پرونده تشکیل می دهد و آنها را می خواهد به ثبت برساند؛ بنابراین ساخت و معرفی این نمادها، ایجاد فضاهای گفت وگوی متقابل با صاحب نظران بسیار مهم است. پیشین فرهنگ و ارشاد ی تاکید کرد: در معرفیِ بهتر یزد باید در بستر رسانه های جدید و رسانه های مجازی هم کار کرد. در همین مدتی که شهر یزد به عنوان یک مجموعه تاریخی و جهانی ثبت شده، توجه به یزد در فضای مجازی بسیار زیاد شده و اطلاعات درباره یزد و درخواست برای سفر به یزد و کار در این شهر افزایش یافته؛ حالا یک بخشی از آن سفر است، اخبار و گزارش های فرهنگی یزد در شبکه های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده و این ها در فضای رسانه مهم است و باید تقویت شود.این چهره فرهنگی تاکید کرد: خوشبختانه سینمای ایران به این شهر توجه داشته که باید تقویت شود و این مقدمه ای خواهد بود برای ورود سینمای جهان به این شهر، باید توجه سینمای جهان به ارزش های یزد جلب شود و ارزش های آیینی، ایرانی، تاریخی، فرهنگی یزد در سینما مورد توجه قرار گیرد. آن هم در این شهر که می توان آن را شهر کیمیاگران نامید؛ شهری که از خشت، بهترین دستاوردها را می سازد، شهری که از قطره قطره آب بهترین استفاده را می کند و شهری که در نهاد خودش مدنیت را پرورانده، تجربه کرده، بسط داده و همچنان می تواند در عرصه جهانی افتخاری برای این سرزمین و این آیین و این فرهنگ باشد.مسجدجامعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی یزد گفت: ثبت جهانی شهر یزد برآمده از مجموع میراثِ رسیده به ماست؛ که میراث معنوی یزد بخشی از آن است. در یزد روحیه همکاری و مشارکت بالاست، یک بخشی از آن برمی گردد به انزوای جغرافیایی یزد؛ یعنی یزد در دل کویر است، این در دل کویر بودن از یک طرف آرامش و امنیتی را ایجاد کرده، دسترسی به آن دشوار بوده، از طرفی زندگی در این جغرافیا، لوازم خودش را دارد. از جمله لوازمش این همکاری های است که با هم بوده است. این هم باز یک وجه مدنی است، یعنی مشارکت با یکدیگر برای حل مسائل و مشکلات.مسجدجامعی خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که تعامل جهانی به این معنا نیست که از ظرفیت های خودمان بگذریم. اتفاقا به این معنا است که بر ظرفیت های خودمان پافشاری کنیم و از آنها صیانت و در عین حال آنها را روزآمد کنیم. نمی شود در دنیای امروز از ظرفیت های جدید استفاده نکرد.وی با اشاره به پیشینه لقب دارالعباده یزد اظهار داشت: باید پرسید منشأ این لقب از کجاست و از چه موقعی یزد را دارالعباده می گویند؟ مگر ایی مثل کاشان، قم، مشهد و اصفهان دارالعباده نبوده اند؟ شاید به دلیل حضور بزرگان و سلوک شان در یزد بوده است. به نظرم این بزرگان سلوکی داشتند که خاص یزد بوده و آن «عبد بودن» را مختص یک قشر خاص نمی دانستند که بگویند فقط برای ما، یعنی «ما» را وسیع می گرفتند، یزد دارالعباده برای همه بوده است.وی با اشاره به برخی خاطرات درباره رفتار ون یزدی با شهروندان غیرمسلمان گفت: بزرگان یزد همه را بنده خدا می دانستند و خودشان را در برابر بندگان خدا مسئول می دانسته اند. این نکته ویژه ای است؛ که بروز و ظهورش در یزد بیشتر بوده است. پیشین فرهنگ و ارشاد افزود: این رفتاری است که ما امروز به عنوان یک رفتار مدنی و اخلاقی به آن نیاز داریم، همه گروه ها را در نظر گرفتن و احترام به همه آنها لازم است.وی افزود: در گذشته در عین حفظ فاصله، احترام همدیگر را دارند این خود یک فهم مدنی و مشارکت برای حل مسائل روزمره است. مثلا در یزد برای اینکه حریم شرعی را در آب انبارها رعایت کنند، یک مخزن مشترک آب بوده ولی برای ادیان مختلف دسترسی های متنوع داشته است.عضو شورای ی شهر تهران خاطرنشان کرد: تا پیش از این به ای کویری به عنوان ای دارای نقص و کمبود دیده می شد؛ اما امروز اینکه شهر یزد شهر جزو میراث جهانی ثبت شده، اتفاقا به خاطر این تفاوتها بوده است. امروز معلوم شده که زندگی کویری مثبت است و نقطه مزیت شهر یزد، بودنش در قلب کویر است. شهری که اقتصاد ویژه خودش را دارد. اقتصاد مقاومتی که تجلی و تجسم آن در همین رفتارهای مردم یزد است. در یزد با خشت خانه می سازند، با خشت یک سبک معماری و شهرسازی طراحی می شود، یعنی از یک محصول بومی استفاده کاربردی می شود. این نکته خیلی ارزشمندی است؛ یعنی در روح معماری ایرانی، برای زندگی امروزی از مصالح و محصولات محلی استفاده می شود.وی گفت: مزیتی که معماری کویر در نسبت با آفتاب تعریف کرده، حتی آب را در سایه از جایی به جایی هدایت می کند، از خود آب، سرمای آب و طراوت آب استفاده می کند؛ این مسئله بسیار مهمی است، در حقیقت این معماری، نقاط قوت یزد است. من نمی دانم چرا این شهر معماری اش را حفظ کرده، ولی شما بدانید سرمایه بزرگی طی سالهای متمادی حفظ شده است.مسجدجامعی در ادامه با اشاره به معماری سنتی و مصالح آن اظهار داشت: آنهایی که در تهران بوده اند می دانند، هیچ چیز از آن معماری شکوهمند در شهر تاریخی تهران باقی نمانده است. وقتی از تعامل جهانی حرف می زنیم معنایش این نیست که همه چیزمان باید شبیه جهان باشد. اتفاقا یزدی ها باید ظرفیت های خود را حفظ کنند. من روی این خیلی تاکید دارم، چون در تهران واقعا از این نگاه به اصطلاح متجدد و نوکیسه، آسیب جدی دیده ایم؛ بازار تهران را مال ها (مجتمع های تجاری) بر باد دادند و همان هایی بر باد دادند که دائما به ظاهر بر شعار اقتصاد مقاومتی تاکید می د. مگر می شود در این مال هایی که مرکز برندهای خارجی است، از اقتصاد مقاومتی سخن گفت، ولی بازار تهران که مرکز محصولات داخلی است و قرن ها سابقه و قدمت دارد، این آسیب جدی را ببیند، بعد شما مرتب بگویید ما می خواهیم اقتصاد مقاومتی را حفظ کنیم؛ آ اینها با هم تطبیق می کند؟ اینکه ما بتوانیم ظرفیت های خودمان را بشناسیم و به این ظرفیت ها پایبند باشیم و این ظرفیت ها را روزآمد کنیم، رمز و راز ماندگاری یزد به عنوان یک شهر جهانی است. اگر پاریس هم ثبت جهانی شده، به خاطر این است که در معماری اجازه نمی دهند یک آجر را در این شهر جابجا کنند، به خاطر اینکه هویت پاریس یعنی این آجرها.وی افزود: توجه به هویت به معنای استفاده ن از ظرفیت های جدید نیست. شما در کنار همین پاریس تاریخی، پاریس سالهای۲۰۰۰ و قرن ٢١ که مدرن است را هم دارید. بالا ه زندگی متحول می شود و نیازهای جدید مطرح می شود، ولی این نیازهای جدید را در همه جای دنیا به آن فرم و قالب می دهند که این فرهنگ و آداب و اصول و سنت هایشان را حفظ و البته روزآمد کنند. در ایران «سنت» و «روزآمدی» ظاهرا با هم جمع نشود، ولی واقعیتش این است که در دنیا با هم جمع شده و می تواند وضعیت یکپارچه ای را به وجود بیاورد.وی تاکید کرد: تعامل جهانی این است که شما ظرفیت خودتان را عرضه کنید. روی این مسئله هم تاکید دارم و از این ذوق زدگی ها و تهران زدگی هایی که در کشور به وجود می آید هم نگران هستم؛ شما که نمی دانید در تهران نمی شود نفس کشید، یعنی چه. شما نمی دانید در تهرانی که وجب به وجش یک معنای نهفته ای داشته، طبیعت ویژه خودش را داشته، اگر پونکی داشته در آن گیاه پونه ای بوده، اگر ونکی داشته، درخت ون بوده، اگر نارمکی بوده، انارستان بوده؛ اینطور سابقه که اصلا هیچ چیزی از آنها باقی نمانده، دیگر قناتی در تهران باقی نمانده، درختی باقی نمانده و من نگران هستم که جاذبه این ساختمان های بلند و زرق و برق ها به ما آسیب بزند و این یک توجه ویژه ای می خواهد. ما می توانیم همه این ظرفیت ها را داشته باشیم. قطعا بخشی از شهر ما باید این ظرفیت های خانه های بزرگ را هم داشته باشد، مجتمع های تجاری را هم داشته باشد. همه اینها یک برنامه و قاعده دارد. عمده اش این است که ما هویت و ظرفیت خودمان را بتوانیم حفظ کنیم. حالا این ظرفیت یک معنایی هم دارد؛ مثلا الان بحث این می شود که بازار تهران را حفظ کنیم، ولی بازار تهران که صرف این کالبد و فیزیک نیست، بازار تهران چیزهای دیگری هم در خودش دارد، یعنی یک نوع پیوستگی بین اقتصاد و فرهنگ و اجتماع هم بوده است. همین حوزه اقتصادی، فرهنگ متناسب با خودش را هم داشته، مدارسش هم آنجا بوده، مساجدش هم آنجا بوده، صندوق های خیریه اش هم آنجا بوده، بانک هایش هم آنجا بوده؛ اینها از همدیگر پشتیبانی می کرده و آن روحی است که باید در فضای شهری حاکم باشد، این پیوستگی که باید حاکم باشد. فرهنگ یزد، بازار، مسجد، غذا و لباسش هم می شود.وی ادامه داد: من در یکی از این سفرها با مسئول گردشگری ایتالیا، دیداری داشتم او می گفت این اروپایی ها که می آیند ایران، خیلی دوست دارند زن هایشان با لباس های زن ایرانی ع یادگاری داشته باشند. حتی با همین چادرهای سیاه یکدست دوست دارند ع یادگاری داشته باشند و برایشان یک تجربه جدید است.وی با اشاره به خاطره ای از سفر توریست های خارجی به تهران در ایام محرم گفت: آنها از قبل ثبت نام کرده و رزرو کرده بودند تا رسم و رسومات مذهبی ما را ببینند. باور کنید اینها خیلی در جهان برد دارد. می دانستم این آیین ها خیلی جاذبه دارد که منشأ مهربانی، خویشاوندی، ایثار، همدلی و گفتگو شود. این همان میراث یزد است. در اینها خیلی ارزش های معنوی و فرهنگی نهفته است.مسجدجامعی تاکید کرد: اولین مسئله در تعامل جهانی این است که اگر ما بخواهیم به گردشگری، به تعامل جهان ، به تبادل و گفتگو توجه کنیم، اول بدانیم چه داریم و به آن چیزی که داریم، اطمینان داشته باشیم و بدانیم آن چیزی که ما داریم، ارزش های ویژه خودش را دارد و مزیت نسبی ما، توجهمان به همین ها است و بعد از این می توانیم زمینه این تعامل و گفتگو را فراهم کنیم و بسیاری این مسئله می تواند مورد توجه باشد. به هیچ وجه در این تعاملات منتظر اینکه ت ها یک معجزه ای کنند، نباشید. ذات کار، کار تی نیست، ذات کار، کار مدنی است. مگر فرهنگ یزد، مگر توسط همین مردم حفظ نشد؟ مگر عزاداری سیدال (ع) مربوط به این ت و آن ت است؟ ما هیئت هایی داریم صد و چند سال عمرشان است. ت ها رفته اند؛اما نهادهای دینی و مدنی با کارکردها و اثرگذاری شان مانده اند. در حقیقت ما باید یک جور فرهنگ سازی کنیم، اگر مردم یزد حساس باشند نسبت به میراث فرهنگی خودشان، نسبت به این آثار ارزشمند خودشان، این به نظرم مهمترین پشتوانه است که هر تی خودش را با این تطبیق می دهد؛ بنابراین یکی از اولین کارها، فرهنگ سازی است. برای این فرهنگ سازی، ابزارهای جدید می تواند خیلی مهم باشد.وی با اشاره به قرابت مردم یزد و مجارستان گفت: در مجارستان یک علاقه عجیبی نسبت به یزدی ها است و تبار خودشان را یزدی می دانند. من در شهر یاسپرین بودم، ولی فکر می کنم که مثلا چه آثاری از یزد آنجا است؟ چه گفتگویی بین ما و آنها انجام شده است؟ یا شبه قاره که با یزد ارتباط تاریخی دارد، شبه قاره، یعنی مقصودم این کشورهاست هند، بنگلادش، پا تان و تا آن سو، ظرفیت یزدی ها در آن کشورها بسیار مهم است، شخصیت های عرفانی آنجا از قرن ششم و هفتم تبارشان به یزدی ها می رسد. اتفاقا از تجار یزد هم بودند. اینها با تجارت خودشان، فرهنگ را می بردند. این نبوده که فرهنگ منهای تجارت باشد. تجارت و اقتصاد و فرهنگ با همدیگر آمیخته بوده و اصلا ویژگی یزدی ها این بوده که با تلاش و بردباری، اینها را با همدیگر در همه جای این عالم بردند. درکتاب «پارسی گویان شبه قاره» که سه جلد است. ببینید چقدر یزدی در بین این شاعران پیدا می شود.مسجدجامعی گفت: این ظرفیت تعاملی در یزد بسیار بالا بوده است. یکی از ویژگی های یزد، این بوده که ظرفیت تعامل جهانی را داشته است و یزدی ها از گروه هایی بودند که در آنجا بسیار تاثیرگذار بودند، هنوز هم تشکل هایشان در ای هند ب است. حالا چه در قالب زرتشتیان و پارسیان و چه در قالب تجار مسلمان ،آنجا که راه تجارت را هموار د؛ یعنی این ظرفیت را دارند، شاید هم این قوه تعاملی که در شهر خودشان دارند که با اقوام و گروه های مختلف و همشهریانی که دین های دیگر دارند و می توانند کار کنند، همین روحیه در هند هم وجود دارد. شاید این روحیه در حقیقت روحیه ای است که همدیگر را پشتیبانی می کنند و این ظرفیتی است که یزدی ها می توانند به طور خاص داشته باشند و از تجربیات متقابل استفاده کنند.انتهای پیام -----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از یزد، شهیدان « علی حیات داودی»، «علی کلانتری سرچشمه»، «محمدرضا زکی زاده قریه علی»، «محمدعلی قدسی اردکانی»، «سید خلیل بیوکی»، «سید مهدی میرطاهری»، «ماشاالله زارع هرفته»، «محمدرضا یاوری»، «سید محمدجواد سبحانی»، «عباس علی خوش»، «محمدحسن صلواتی مهریزی»، «محمدحسین حسینیان»، «محمدصادق معظمی» و «میرزاحسین جبینی» یی هستند که از ابتدای مردادماه تا 6 این ماه به خیل کاروان شهیدان پیوستند. در ادامه به طور خلاصه این را معرفی می کنیم. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدندشهید علی حیات داودی سوم آبان 1342، در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش منصور، کارگر بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابت درس خواند. صیاد بود. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در اشنویه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گ ار ی خلدبرین شهرستان یزد قرار دارد. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید علی کلانتری سرچشمه پنجم مرداد 1346، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش تاج­ محمد کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. طلبه علوم دینی و حوزوی در سطح یک بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1367، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، و قطع دست، شهید شد. مزار او در گ ار ی مهدیه سرچشمه زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:من توفیق پیدا که به سوی معشوق پرواز کنم. من این راه را خودم آگاهانه و آزادانه انتخاب کرده ام. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدرضا زکی زاده قریه علی پانزدهم اردیبهشت 1338، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی (فوت 1358) کارگر کارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز در کارخانه کارگری می کرد. کاراته کا بود. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1360، با سمت آ ی جی زن در گرد بر اثر اصابت گلوله به دست راست و چپ به شهادت رسید. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدعلی قدسی اردکانی نوزدهم دی 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش احمد، کارگر در و پنجره سازی بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. اول مرداد 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید علی اکبر عامل هوشمند

چهاردهم فروردین 1341، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد چشم به جهان گشود. پدرش جعفر، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. برق کار ساختمان بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد 1360، با سمت جانشین فرمانده گروهان در بازی دراز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به و صورت، شهید شد. مزار او در گ ار ی باغ رضوان زادگاهش واقع است. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید سید خلیل بیوکی بیست و دوم اسفند 1344، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش سید علی محمد، موزاییک ساز بود و مادرش بتول نام داشت. تا سوم ابت درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1363، با سمت فرمانده گروهان ت یب در کوشک بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی محله کوچه بیوک شهرستان یزد واقع است. فرازی از وصیت نامه شهید: را تنها نگذارید.سنگر مرا خالی نگذارید.من برای عبادت خدا نیاز به م با ی ندارم. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید سید مهدی میرطاهری یکم دی 1342، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، کارگر نساجی بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته راه و ساختمان درس خواند و دیپلم گرفت. بنایی می کرد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1362، با سمت تک تیرانداز در پیرانشهر هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:خون ما کوبنده تر از سلاح دشمن است. ای برادرانم درس شهادت و را سرلوحه خود قرار دهید.هر کجا که هستید برای عقیده ام و هدفم تبلیغ کنید. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدندشهید ماشاءاله زارع هرفته دهم مرداد 1335، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسن، راننده بود و مادرش رباب نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته معماری بود. دفتر نقشه کشی داشت. به عنوان در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1360، با سمت تک تیرانداز در مالکیه گرد بر اثر اصابت ترکش خم به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی خلدبرین زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:پدر و مادر گرامی در ها و شرکت کنید.پدر و مادر گرامی هر چه شوق بیشتری به انقلاب نشان دهید پشت دشمن می شکند. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدرضا یاوری بیست و پنجم شهریور 1344، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در سیدکان عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار او در گ ار ی محله نعیم آباد زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:همیشه به یاد خدا باشید اگر به یاد خدا باشید خدا نیز هرگز شما راه فراموش نمی کند. در راه خدا با دل و جان باید رفت. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید سید محمدجواد سبحانی دوازدهم شهریور 1337، در شهر کاظمین از کشور عراق دیده به جهان گشود. پدرش سید اصغر، آینه کار بود و مادرش عزیز نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز شیشه بر و آینه کار بود. به عنوان در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1360، با سمت نیروی واحد تبلیغات در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به گردن، به شهادت رسید. مزار او گ ار ی خلدبرین شهرستان یزد واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:پیام من این است که ای امت «وحدت کلمه» را حفظ کنید.خواهرانم ای زینبیان همیشه تاریخ، رس شما را من نباید بگویم که خود معلم هستید و با ادامه این راه نشان دادید رس حسین بر دوش این زمانید. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید عباس علی خوش هفدهم اردیبهشت 1344، در شهرستان یزد دیده به جهان گشود. پدرش حیدر، کارگر کارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1361، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و شانزدهم شهریور 1377، پس از تفحص پیکرش، در گ ار ی شهرستان قم به خاک س شد. برادرش محمد­علی نیز شهید شده است. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدحسن صلواتی مهریزی یکم اسفند 1343، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی اکبر مغازه حلوا فروشی داشت و مادرش سکینه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته اتومکانیک بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1360، با سمت تک تیرانداز در بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر وی در گ ار ی روستای بغدادآباد تابعه شهرستان مهریز به خاک س شد. فرازی از وصیتنامه شهید:نگذارید بین شما تفرقه بیفتد و انقلاب را به نابودی سوق دهد. برای نابودی آن یاوه گویان از ت مبارز پشتیبانی کنید. این را مطمئنم که خون های ما بتواند ریشه کفر و ظلم را از روی زمین د. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدحسین حسینیان پانزدهم اردیبهشت 1338، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش محمدعلی (فوت 1363) نساج بود و مادرش بی بی ربابه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته بازرگانی درس خواند. کارمند جهاد سازندگی بود. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1360، در گرد بر اثر انفجار مین به شهادت رسید و اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گ ار ی خلدبرین زادگاهش واقع است. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید محمدصادق معظمی هفدهم اسفند 1343، در تهران به دنیا آمد. پدرش علی اکبر (شهادت 1360) بنا و معمار بود و مادرش ربابه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته ریاضی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1360، با سمت فرمانده دسته در بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و آتش زدن بدن، به شهادت رسید. پیکر وی را در گ ار ی خلدبرین به خاک س شد.فرازی از وصیتنامه شهید:خواهران و برادران شایعات را گوش نکنید. این جنگ به ضرر ما نیست بلکه باعث اتحاد بیش تر در بین امت مسلمان می شود.فرزندی حسین وار پرورش دهید و او را مسلمانی آگاه و متعهد سازید. یی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند شهید میرزاحسین جبینی ششم فروردین 1344، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش بی بی فاطمه نام داشت. تا سوم ابت درس خواند. گچ کاری می کرد. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. ششم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در سیدکان عراق بر اثر بمباران هوایی و اصابت ترکش راکت به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی محله نعیم آباد زادگاهش واقع است. او را میرزاحسین نیز می نامیدند.فرازی از وصیتنامه شهید:من آن قدر در کوه های سر به فلک کشیده کردستان می مانم تا آ ین گلوله ام در قلب دشمن ظالم ستمگر فرود آید.3-ای برادران سنگر و جماعت را فراموش نکنید. ای برادران! با همه خوش اخلاق باشید که حضرت علی (ع) فرمود: خوش اخلاقی نیمی از دین است. ای برادران سنگر و جماعت را فراموش نکنید.انتهای پیام/

انتهای پیام/