باشگاه خبرنگاران

همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجهمایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیج-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4077282/همایش-ملی-باشگاه-خبرنگاران-بسیج
logo ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | 14:05 ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ en ar سرخط خبرها: 120468468 کد خبر: 533387 ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳:۲۱:۲۳ a خانه|اقتصادی|نفت و انرژیگزارش تصویری/ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارسبازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید خبرنگاران از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس خلیج فارس نفت پالایشگاه ستاره نرم افزار موبایل ایلنا 300468 اخبار مرتبط ارسال نظر 300300300 آ ین اخبار آرشیو پربازدیدترین نرم افزار موبایل ایلنا تمام حقوق برای خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
2014 iranian labour news agency ilna
سامانه خبری آسام
مراسم تجلیل از عوامل مجموعه «محله گل و بلبل» در خبرگزاری تسنیم + ع مراسم تجلیل از عوامل مجموعه «محله گل و بلبل» در خبرگزاری تسنیم + ع حضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویاحضور عمو گ در باشگاه خبرنگاران پویا
گرشاسبی:خاکریز باشگاه ترکیه ای را رد کردیم، حالا مانده فیفا/ اردوغان سرمیز نهار به پرسپولیسی ها قول داد به گزارش تهران پرس ، نشست خبری اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور حمیدرضا گرشاسبی، محمدرضا حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی امروز با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف برگزار شد.*روغنی: پرسپولیسی قوی تر از سال های قبل می سازیمدر این نشست روغنی درخصوص اتفاقات اخیر، گفت: به دلیل تحولاتی که در باشگاه انجام شده رویکرد ما به خبرنگاران تغییر کرده و اینجا خانه شما است و مطمئنا جوابگویشما خواهیم بود. در جلسه امروز می خواهیم درباره مواردی صحبت کنیم که تیم قدرتمندی بسازیم و در چند جام موفق باشیم. گرشاسبی زحمات زیادی می کشد و در مورد موضوع محرومیت طارمی و اتفاقات اخیر صحبت خواهیم کرد.*کاشانی: امیدوارم ارتباط ما با رسانه ها بالاتر برود*جعفر کاشانی عضو هیات رئیسه باشگاه پرسپولیس در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران ابتدا صحبت کرد و گفت: خدمت همه خبرنگاران و دوستان عزیزم سلام عرض می کنم سال ها به دنبال این بودیم که باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند با خبرنگاران ارتباط بیشتری بگیرد و در جایگاهی مناسب با اصحاب رسانه به گفت وگو بپردازد. خوشحالم که این اتفاق افتاد و پرسپولیس با سیاست جدید توانست کارهای خوبی را در این زمینه انجام دهد و همکاری شما عزیزان با نقد تان توانستید روند پیشرفت باشگاه تاثیرگذار باشید.وی در ادامه افزود: خوشحالم که در این جایگاه قرار دارم و در جایگاهی نشسته ام که با شما خبرنگاران محترم به گفت وگو می پردازم و پاسخگوی سوالات شما هستم، پرسپولیس اگر جایگاه بزرگی در ایران و مجموعه بین المللی دارد به خاطر این است که شما خبرنگاران لطف بسیار زیادی نسبت به ما پیش وتان و بازیکنان داشتید. امیدوارم در ادامه در سالنی بزرگ تر مثل آمفی تئاتر در جمع شما خبرنگاران باشیم. آرزوی من این است که باشگاه پرسپولیس ساختمان بزرگتر داشته باشد، شما خبرنگاران در جایگاهی هستید که می توانید با انعکاس اخبار پرسپولیس در موفقیت تیم تاثیرگذار باشید. امیدوارم که ارتباط ما بالاتر برود و پرسپولیس همیشه در سطح بالاتری قرار بگیرد.* اخم چهار ماهه مرحوم دهداری به کاشانی به خاطر یک کلمه!در این بین خبرنگاری از جعفر کاشانی به عنوان رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس سوال پرسید که شما بارها عنوان می کنید پرسپولیس تیمی است که باید به باشگاه تبدیل شود اما در عمل چنین مسئله ای رخ نمی دهد، اظهارداشت: من سالها در خارج از کشور و داخل کشور خدمات انجام دادم و می دانم که ورزش جایگاه رفیعی در جامعه دارد و خیلی از چالش های هم به وسیله ورزش حل می شود. اسم این نهادها را در خارج از کشور باشگاه می گذارند چرا که اه فرهنگی در آن لحاظ می شود اما در گذشته اینطور نبود. مثلاً در زمانی که ما در تیم پرسپولیس با تیم عقاب بازی داشتیم گلر ما به ورزشگاه نیامد و قرار شد من دروازه بان باشم، آن لحظه من فقط سئوال پرسیدم؛ من؟ با وجود اینکه آن بازی را ۵ بر صفر بردیم و ستاره میدان بودم اما به دلیل همان کلمه من مرحوم دهداری ۴ ماه به من اخم کرد، این مسائل به دلیل فرهنگ بالای بازیکنان و باشگاه بود چرا که باشگاه خانه ماست و پرسپولیس یک تیم بزرگ است که قهرمانان تأثیرگذاری در فرهنگ کشور دارد، این موضوع حتی برای باشگاه استقلال هم صدق می کند چرا که بازیکنان و قهرمانان آن از نظر رفتار و کردار باید الگو باشند. ما تلاش می کنیم مشکلات را رفع کنیم اما نباید اگر یک روز نهار من دیر شد سرچهارراه بروم و فریاد بزنم، به هر حال باشگاه یک ارگان هدفمند است.* جواب تلفن ها را می دهم، اما حرف های دیگری از من می نویسندوی افزود: من جواب تلفن همه را می دهم اما بارها شده یک حرفی زدم و موضوع دیگری نوشته شده است. این مسائل به پویایی جامعه بر می گردد و مربوط به سوء مدیریت است. ورزش باید خصوصی شود، الان همین اتفاقات ترکیه نشان داد که دیپلماسی ما چقدر فعال است و با ورزش می توان روابط حسنه برقرار کرد. بهداری و بهداشت را در خیابان ی نمی شناسد اما یک فوتبالیست را همه می شناسند و دوربین ها به سراغش می روند که این موضوع نشان از جایگاه رفیع ورزش می دهد.* گرشاسبی: عمدا برخی تماس ها را جواب ندادم تا پرونده ما و باشگاه ترکیه ای نهایی شود*حمیدرضا گرشاسبی در این نشست خبری گفت: مطمئنا اگر شما رسانه ها نباشید ما دچار چالش هایی خواهیم شد اما به هر حال حدود 300 خبرنگار داریم که نمی توانیم پاسخگوی همه آنها باشیم به طوری که یک نفر ا مروز ساعت 6:15 صبح با من تماس گرفت. مدل من به گونه ای است که اگر در جلسه نباشم پاسخ رسانه ها را خواهم داد اما در این مدت برخی از تماس ها را عمدا جواب ندادم چرا که به نتایجی نرسیده بودیم. باید از اعضای هیات مدیره تشکر کنم که با همدلی کارها را پیش می برند و مهم این است که اگر همدلی نباشد و تضاد بوجود بیاید حتی شاید شیرازه یک تیم موفق از هم بپاشد.* 70 درصد بدهی ها را پرداخت کرده ایموی ادامه داد: آقای عرب که از مدیران باتجربه است به ما اضافه شده و در زمینه معاونت اداری پشتبیانی با ما همکاری می کند ما در شروع کار با بحث اخذ مجوز حرفه ای روبرو شدیم که اگر این کار انجام نمی شد از آسیا جذف می شدیم اما باید بگویم تلاش وزارت ورزش و شخص ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال و آقای تاج در این زمینه به ما کمک کرد و توانستیم جزء اولین باشگاه هایی باشیم که مجوز حرفه ای آسیا را بگیریم. البته بدهی هایی وجود دارد که قول دادیم آنها را انجام دهیم به طور مثال حدود یک میلیارد و 700 میلیون بدهی وجود دارد که 90 درصد آن پرداخت شده یا اینکه 3.5 میلیارد تومان بدهی در استیناف وجود دارد و 4 میلیارد و 600 میلیون تومان بدهی در تجدیدنظر است. از طرفی برخی از بازیکنان و مربیان بودند که حدود 20 سال یا حتی از اول انقلاب از پرسپولیس طلب دارند از طرفی ی ری بدهی خارجی هم وجود دارد که حدود 7 میلیارد تومان است. ما خوشبختانه توانستیم مجوز حرفه ای خودمان را بگیریم.در قبل شکایت از باشگاه ترکیه ای، حق با پرسپولیس بودگرشاسبی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث شکایت ما و باشگاه ریزه اسپور ترکیه بود که از یکدیگر شکایت کردیم این در حالی است که مستندات ما به حق بود و ما تفاهم نامه ای در تاریخ 26 فروردین با طارمی امضا کرده بودیم اما او به ترکیه رفت و دو جلسه با این تیم تمرین کرد.* پرسپولیس به خاطر مصاحبه های داخلی محروم شدوی ادامه داد: حتی کارت ای تی سی طارمی هم صادر شد و در لیگ و آسیا برای ما بازی کرد. با همه مستندات اما ما محکوم شدیم هرچند که به گفته مدیران ریزه اسپور این محکومیت ما بیتشر به دلیل مصاحبه هایی بود که در رسانه های داخلی انجام شده بود و ما به این مساله اعتراض کردیم از طرف دیگر دیدیم بهترین روش این است که از راه تعامل وراد شویم و کارها رفاقتی پیش برود و این بود که در سفر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران پیگیر این موضوع شدیم و باید از آقای سلطانی فر تشکر کنیم که سر میز نهار این موضوع را با اردوغان مطرح کرد و همانجا از او قول گرفت البته تماسی هم به صورت تلفنی با مسئولان این باشگاه از سوی مسئولان ترکیه ای گرفته شد و قول همکاری دادند.* ریزه اسپور برای پس گرفتن شکایت و نگرفتن پول، طارمی یا علیپور را می خواستندگرشاسبی گفت: بعد از آن با مسئول امور حقوقی و بین المللی پرسپولیس به ترکیه رفتیم در همان روز اول جلسه 5 ساعته ای برگزار کردیم اما در شروع صحبت ها آنها خواستار این بودند که 795 هزار و 500 یورو به حساب آنها واریز کنیم و فیش آنها را ارائه دهیم وبعد آنها بگویند که چقدر تخفیف می دهند. در همین فاصله آقای و هیات همراه برای اجلاس سران کشورهای ی به استانبول آمدند و ما صحبت هایی را با آقایان واعظی، حسین پور رئیس تشریفات نهاد ریاست جمهوری و ظریف ا نجام دادیم و مسائل را برایشان شرح دادیم. آنها هم قول دادند که در بین جلسات این مساله را مطرح کنند. به همین دلیل دو روز پروازهای خود را عقب انداختیم و در جلسه نهایی که 6 ساعت به طول انجامید آنها گفتند که با ما یا طارمی را بدهید یا علیپور را و ما پاسخ دادیم که ما محروم هستیم و نمی توانیم بازیکن جذب کنیم و در صورتی که این بازیکنان را به شما بدهیم دچار مشکل خواهیم شد.* تلاش ما رفع محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالات استس رست باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: در نهایت تعامل کردیم و با خیر و خوشی این توافق انجام شد و این بند را به این موضوع اضافه کردیم که آنها از شکایتشان صرف نظر کنند و ما هم شکایتی انجام ندهیم. الان تلاش ما برای رفع محرومیت است و ما رضایت این باشگاه را درباره شکایت از طارمی هم گرفتیم.* تلاش برای عبور از خاکریز فیفاوی افزود: ما در حال حاضر این خاکریز را جلو رفتیم اما خاکریز اصلی فیفا است و سوئیسی ما در حال پیگیری این پرونده است و اصل کار را باید آنجا پیگیری کنیم و تا این محرومیت ها و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات را باز کنیم تا محرومیت پرسپولس رفع شود.* مسئولان ریزه اسپور را از ارسال نامه به فیفا منصرف کردیمگرشاسبی خاطرنشان کرد: ما پیگیری های لازم را انجام دادیم و وقتی که آنجا بودیم تفاهم نامه ای را امضا کردیم. قرار بود آن زمان نامه ای را باشگاه ریزه اسپور به فیفا ارسال کند وقتی که ما صحبت کردیم از ارسال نامه صرف نظر د و گفتند ما هیچ نامه ای به فیفا ارسال نمی کنیم تا محرومیت و مشکل شما بیشتر شود و گفتند که به فیفا اعلام می کنیم که مشکل ما با باشگاه پرسپولیس حل شده و هیچ مشکلی نداریم. به هر حال باشگاه ریزه اسپور در رفع محرومیت باشگاه پرسپولیس کمک کرده و از شکایتش صرف نظر کرده، تفاهمی که بین ما و باشگاه ریزه اسپور امضا شد تضمین کردیم که کاملا اختلاف بین دو باشگاه به پایان رسیده، باید برای فیفا ارسال شود تا یک روزی نه باشگاه پرسپولیس و نه باشگاه ریزه اسپور ادعا نداشته باشند که ما رضایتنامه ای امضا نکردیم یا هر داستانی که به این موضوع مربوط می شود.* پیگیریم تا فیفا کاسه داغ تر از آش نشودوی در ادامه تاکید کرد: باشگاه ریزه اسپور و همچنین قائم مقام این باشگاه تفاهم نامه را امضا د و یک نسخه از این تفاهم نامه در دست باشگاه ریزه اسپور است. این مشکل حل شده است تا به اینجای کار یک مرحله را گذر م الان در حال حاضر به دنبال این هستیم از طریق فیفا پیگیری کنیم خدا کند فیفا کاسه داغ تر از آش نشود. با توجه به اینکه در قرار است در لیگ باشگاه های آسیا حضوئر داشته باشیم باید مشکلاتمان حل شود تا بتوانیم موفق ظاهر شویم.* در شان پرسپولیس نیست که مشکل مالی داشته باشدس رست باشگاه پرسپولیس در ادامه درخصوص قرارداد با یک اسپانسر جدید در کنفرانس خبری گفت: امروز و فردا قرارداد جدیدی با یک اسپانسر امضا خواهد شد و به ا حتمال زیاد طی امروز و فردا نهایی می شود تا باشگاه از نظر مالی و پرداختی مشکل نداشته باشد و دیگر در شاهد اعتراض بازیکنان، کادر فنی و افرادی که در باشگاه هستند نباشیم. با توجه به افتخارات ب شده از سوی باشگاه پرسپولیس و موفقیت هایی که شما خبرنگاران مطلع هستید به نظرم در شان باشگاه پرسپولیس نیست که از نظر مالی مشکل داشته باشد. امیدوارم در ادامه با امضای قرارداد اسپانسر جدید مشکلات پرسپولیس کمتر شود.* تمدید قرارداد برانکو 90 درصدش نهایی شدهگرشاسبی درباره قرارداد تمدید برانکو سرمربی پرسپولیس نیز گفت: قرارداد برانکو بیش از 90 درصد نهایی می شود و ما با او تمدید می کنیم. ی ری بندهایی به قرارداد اضافه کردیم که از گذشته بوده بابت تسویه حساب با کادر فنی و ما لیستی را به برانکو روز گذشته ارسال کردیم تا اگر سرمربی تیم اعتراضی بابت پرداختی ها یا تغییر مبلغ دارد بررسی شود و بعد برای ما ارسال کنند. فکر می کنم طی روزهای آینده تمدید قرارداد برانکو نهایی می شود.* سفر به ترکیه طولانی شد، چون دوست نداشتیم دست خالی برگردیمس رست باشگاه پرسپولیس درخصوص اینکه در بند تمدید قرارداد برانکو لیست مذاکره با بازیکنان مدنظر او درج شده است، گفت: سرمربی تیم برنامه ای را برای ما آماده کرد با توجه به اینکه قرار بود سفر به ترکیه برای ما دو روز بیشتر طول نکشد اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد و ما دوست نداشتیم دست خالی از ترکیه برگردیم مذاکره مان طول کشید واقعا کار سختی داشتیم جا دارد از تمام عزیزان و دیپلماسان ایرانی که زحمت کشیدند و مذاکره د مثل آقای ظریف ، ورزش و همه تمردان ایرانی که نشان دادند کاملا ورزشی هستند و با این کارشان به دنبال این بودند که دل 40 میلیون هوادار پرسپولیس را شاد د.* طارمی ناراحت باشگاه پرسپولیس استوی در ادامه درخصوص اینکه آیا ضمانتی است که مشکل پرسپولیس از سوی فیفا برطرف شود و اگر این مشکل حل نشود مهدی طارمی از پرسپولیس جدا نشود، گفت: مهدی طارمی در بیشتر بحث ها شرکت کرده و همراه تیم پرسپولیس بوده و از این اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت است. بخصوص برای باشگاه پرسپولیس ناراحت است و طی صحبت هایی که کردیم معتقد است که هر چه باشگاه بگوید او موظف است که گوش دهد و انجام دهند.* ریزه اسپور 4 میلیارد از ما می خواستگرشاسبی در خصوص اینکه اگر پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالاتی محروم شده به خاطرعدم صداقت بوده و از سوی فیفا محروم شده گفت: بالا ه ما شاکی داشتیم. ی ازما شکایت کرد و به دست فیفا رسید. باشگاه ریزه اسپور در این خصوص معترض بود اعتراضش را به فیفا ارسال کرد و فیفا طی پیگیری هایی که ا نجام داد پرسپولیس را محروم کرد اما در حال حاضر ما رضایت شاکی پرسپولیس را گرفته ایم. بالا ه باشگاه پرسپولیس در زمینه پرداختی به بازیکان خارجی همیشه بدحساب بوده و شکی در این نیست با توجه به اینکه شکایت ریزه اسپور نیز به بحث دادگاه فیفا ارسال شده خب فیفا معتقد است که چقدر می تواند یک باشگاه شاکی داشته باشد در همه زمینه ها واقعا هم خسته شدیم. برای همین این اتفاق افتاد اما ما از طریق سوئیسی که تجربه کافی دارد به دنبال این هستیم تا فیفا باشگاه پرسپولیس را ببخشد توان هیات رئیسه هم این بود که تلاشش را انجام دهد. باشگاه ریزه اسپور حتی معتقد بود ما باید 4 میلیارد بپردازیم و بعد اعتراض را می کردیم ولی در هر صورت مذاکرات در حال انجام شده است، انشاءالله خیر است.* قرار شد با ریزه اسپور در مورد ترانسفر بازیکن هم تعامل کنیموی در ادامه افزود: با توجه به سفری که به ترکیه داشتیم قول هایی داده شده است که این مشکل حل شود حتی تفاهم نامه خواهرخواندگی بین باشگاه پرسپولیس و ریزه ا سپور امضا شده تا هر دو باشگاه از امتیاز استفاده کنند. حتی قرار است از باشگاه ریزه اسپور به ایران سفر کنند و از امکانات استفاده کنند و حتی در ترانسفر بازیکن هم قرار است تعاملی داشته باشیم اگر باشگاه پرسپولیس بازیکنی را استفاده نکند به باشگاه ریزه اسپور معرفی می کند تا تمرینات او را نگاه کنند اگر مورد پسند باشگاه قرار گرفت قراردادی امضا شود. قول هایی داده شده باید ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.* مانع پیشرفت و ترانسفر طارمی نخواهیم شدوی در ادامه درخصوص انتقال طارمی به دیگر باشگاه در صورت پیشنهاد گفت: ما با توجه به صحبت هایی که با هیات مدیره کردیم به دنبال این نیستیم که بخواهیم جلوی پیشرفت بازیکن را بگیریم اگر طارمی پیشنهادی داشته باشد با ما مذاکره می کند. به دنبال این نیستیم که جلوی پرواز بازیکنی را بگیریم.* مالیات به استقلال و پرسپولیس تعلق نمی گیردس رست باشگاه پرسپولیس در ادامه درخصوص اینکه آیا اسپانسر باشگاه برند جدیدی است و بحث مالیات باشگاه پرسپولیس به کجا رسیده است گفت: طی امروز و فردا اسپانسر مشخص خواهد شد. در ورزش هیچ چیز مشخص نیست با توجه به اینکه اگر تا پله آ برسی ممکن مدیری عوض شود و ما نمی توانیم دقیق چیزی را بگوییم چرا که هیچ چیز مشخص نیست اما درمورد مالیات باشگاه استقلال و پرسپولیس باید بگویم که مالیات به این دو باشگاه تعلق نمی گیرد چرا که در بحث درآمدزایی خودکفا نیستند افرادی هستد که در حال حاضر در حال بررسی حساب های دو باشگاه هستند با پیگیری هایی که برای بحث حرفه ای گری نامه ای تنظیم شده برای وزارت اقتصاد و دارایی و فعلا هیچ بدهی لحاظ نشده در حال بررسی هستیم تا مشخص شود که چه بدهی هست تا پرداخت شود.* هنوز بخشی هایی از درآمد پنهان پرسپولیس نشده استگرشاسبی درباره وضعیت اسپانسر باشگاه پرسپولیس و مسائلی که با حسین هدایتی به وجود آمده را گفت: قبل از هرچیز باید از آقای طاهری تشکر کنم که ۲ سال و ۴ ماه در کنارش کار کردیم و او کارهای بزرگی انجام داد به طوری که درآمد پنهان پرسپولیس را کرد. هرچند که هنوز هم درآمدهایی وجود دارد که هنوز نشده است اما ما در همین مسیر جلو می رویم تا کم کم درآمدها بیشتر شود. به طور مثال گفته شده که ایرانسل پول کل قرارداد را به ما داده اما اینها کذب است چرا که طبق توافقی که با ایرانسل انجام شد پیش پرداختی به باشگاه های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی داده شد و به این شکل نبود که قرارداد کل فصل داده شده باشد.* پرداخت هایی هدایتی را به حسابرسی داده ایم تا همه چیز شفاف شودوی ادامه داد: درباره فردی هم که اسم بردید باید بگویم که ما هوادار عام و خاص داریم، البته آقای هدایتی در این بخش مدعی است و صحبت هایی هم در این بخش انجام داده است. اسپانسر پیشین به ما نامه زد که حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از استیل آذین طلب دارد که هدایتی هم گفته من این پول را به باشگاه دادم و جزء مطالبات ما حساب کرده است. به همین دلیل ما همه چیز با به بخش حسابرسی دادیم تا به صورت شفاف همه چیز مشخص شود، هر پولی که به حساب باشگاه آمده سند آن مشخص است و اعم از دلار، یورو و بقیه مسائل سند آن وجود دارد بجز پول هایی که مستقیماً به بازیکنان داده شده که این موضوع سند آن در باشگاه نیست اما همه چیز شفاف است هرچند که باید بگویم استیل آذین اسپانسر ما نبود اما ما وقتی برند باشگاه را به اسپانسر می دهیم آنها می روند و با کفش ملی یا بانک کوثر یا برندهای دیگر مذاکره می کنند و این موضوع ارتباطی به ما ندارد.* موبایل خبرنگار لبم را کرد و یک خبرنگار هم از لابلای درخت جلویم را گرفتخبرنگاری از گرشاسبی پرسید که شنیده می شود در بحث اخذ مجوز حرفه ای سندسازی صورت گرفته و اینکه بازیکنان منتظر گرفتن پاداش قهرمانی هستند اما به دلایل گوناگون جریمه می شوند و همچنین امیدوار هستیم با رفتن علی اکبر طاهری از پرسپولیس تعاملات با رسانه ها بیشتر شود، اظهارداشت: به هر حال باشگاه بزرگ، حاشیه های بزرگی هم دارد، مثلاً بعد از بازی پرسپولیس در ورزشگاه یک مرتبه ۳۰ موبایل مقابل دهان من آمد و خبرنگاران سوال می پرسیدند که یک موبایل به لب من خورد و لب مرا کرد یا اینکه یک شب که می خواستم از باشگاه به منزل بروم یک نفر از بین درختان بیرون پرید و از من سوالاتی انجام داد. به هر حال آستانه تحمل افراد با هم یکی نیست. درباره مسئله بازیکنان هم باید بگویم که همه چیز در قراردادها مشخص است و آپشن ها هم معلوم است. اگر بخواهم به این سوال شما پاسخ دهم این موضوع به سود تیم من نیست اما در کل می گویم که وضعیت باشگاه ما از سایرین بهتر است و بچه ها حقشان است که سر موعد پول بگیرند یا اینکه دریافتی داشته باشند، در مدتی که من در باشگاه مسئولیت گرفتم ۳ مرحله به بازیکنان پرداختی داشتیم و حتی روزی که در ترکیه حضور داشتم به حساب بازیکنان پول واریز شد که شامل پاداش دربی و بقیه مسائل بود. درباره جرایم هم باید بگویم که به هر حال باشگاه اسپانسر دارد و وقتی یک بازیکن پیراهن اسپانسر قبلی را می پوشد آیا این جریمه ندارد؟ وقتی اسپانسر بابت همین مسائل از پولی که باید به ما بدهد ر می کند چرا ما نباید بازیکن را جریمه کنیم؟ یا اینکه برخی ها به برنامه های خاصی در صدا و سیما می روند که باید هماهنگی قبل از آن صورت بگیرد، اینجا یک باشگاه حرفه ای است و قراردادها کلان است و به همین دلیل باید اصول حرفه ای رعایت شود و به آن پایبند باشیم.* سندسازی در کاری نبودهوی درباره سندسازی هم ادامه داد: اول صحبت هایم گفتم که چنین مسئله ای نیست، ما باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت فوری به طلبکاران پرداخت می کردیم چرا که حکم آنها صادر شده بود یا اینکه ی ری احکام در استیناف است و شایعه سندسازی درباره همین مسائل بوده است. کمیته استیناف درحال بررسی همین مسائل هستیم اما برخی ها می گویند سندسازی کردیم یا اینکه بدهی خارجی ها را دادیم و تا این لحظه مشکلی پیش نیامده است اما نه من و نه سایر اعضای هیأت مدیره در روحیاتمان نیست که یک ریال از بازیکنی که زحمت کشیده بخواهیم ضایع کنیم.* آجورلو قول داد تا مشکل سربازی نوراللهی حل شودگرشاسبی درباره وضعیت احمد نوراللهی و اینکه آ ین وضعیت او چه شده است، افزود: ما خیلی پیگیر این موضوع هستیم و جا دارد که از تلاش های کمالی و ورزش تشکر کنیم که حتی در ۲ بازی آسیایی مجوز وج از کشور این بازیکن را صادر د و او در ۲ بازی ما را همراهی کرد. ۴ ماه از خدمت او گذشته و با آجرلو پیگیری کردیم و قول دادند که این موضوع حل شود اما اگر حل نشد از طریق رسانه ها این مسئله را اعلام می کنیم.* وضعیت عالیشاه هم مشابه نوراللهی استس رست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که برخی ها مدعی شده اند که باران چشمه که عضو هیأت مدیره تراکتورسازی است و با همراهی آجرلو نوراللهی را اذیت می کنند، افزود: قاطعانه و صریح می گویم که این مسئله نیست، اتفاقاً آجرلو در دفتر خود من از کمالی به صورت تلفنی خواهش کرد که این موضوع صریحاً حل شود تا نوراللهی ترخیص شود البته وضعیت عالیشاه هم به همین شکل است.* پرونده گولج را هم حل کردیمگرشاسبی درباره آ ین وضعیت پرونده آنتونی گولچ هم اظهارداشت: او از باشگاه شکایت کرده و نامه ای هم به باشگاه آمده بود و ما به آن نامه پاسخ دادیم اما هنوز حکمی صادر نشده هرچند که یک حکم از ایجنت این بازیکن به دست ما رسید که باید به باشگاه شریف مولداوی ۱۰۰ هزار دلار می دادیم که روزی نیم درصد به آن جریمه می خورد و جریمه آن حدود ۱۸۰ هزار یورو شده است و ما توافق کردیم که با ۱۱۵ هزار یورو این جریمه حل و فصل شود.* مدعی شدند که 61 میلیارد تومان در باشگاه پرسپولیس گُم شده!گرشاسبی در خصوص اینکه یکی از درآمدهای عیان باشگاه پرسپولیس ورزشگاه درفشی فر بود و الان نهان شده و مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: برخی نوشته بودند که ۶۱ میلیارد در پرسپولیس گم شده است اما ما به عنوان یک باشگاه تی حسابرس قانونی داریم، قبل از این ورزشگاه درفشی فر را به مبلغ ۶۱ میلیارد تومان جزء اموال و دارایی باشگاه پرسپولیس به حساب آوردند اما سال بعد که سند آن را خواستند مشخص شد که سند آن به نام پرسپولیس نخورده و گفتند چطور وقتی سند به نام پرسپولیس نیست جزء اموال به حساب آمده است؟ این موضوع باعث شد که نام درفشی فر از اموال باشگاه پرسپولیس خارج شود و به همین دلیل در تراز مالی باشگاه پرسپولیس ۶۱ میلیارد کم شد که این ۶۱ میلیارد همان ورزشگاه درفشی فر است. از وقتی که ما مسئولیت را بر عهده گرفتیم با مساعدت شهرداری قرار است رقمی را در نظر بگیریم تا با پولی که از اسپانسر می گیریم به سرعت ورزشگاه درفشی فر را از این وضعیت اسفناک خارج کنیم.وی درباره اینکه گفته می شود او س رست موقت است و قرار است یان به عنوان مدیرعامل پرسپولیس معرفی شود، افزود: همه انی که مرا می شناسند می دانند که من مسئول پشت میز نیستم و همیشه بر لبه میز آماده رفتن هستم، اگر ببینم جایی نمی توانم کمک کنم خیانت نمی کنم و می روم، مطمئناً این پست در پرسپولیس هم ماندنی نیست، از همان روزی که صحبت شد من مسئولیت بگیرم گفتم که اگر ی بهتر از ما آمد خوشحال می شویم و از آنها تشکر هم می کنیم. این پست ها ماندنی نیستند اما اینگونه اخبار که در رسانه ها منتشر می شود باعث می شود در سرعت کار ما خلل بوجود بیاید چرا که اسپانسرها می گویند که اگر فلان مدیر رفتنی است صبر کنیم و با مدیر جدید کار کنیم یا اینکه الان می خواهیم با بازیکنان مذاکره کنیم دچار مشکل می شویم اما هر ی به باشگاه بیاید ما استقبال می کنیم.* قرار شده با تشکیل یک کمیته مشکل حق پخش برطرف شودگرشاسبی درباره حق پخش هم خاطرنشان کرد: حدود یک ماه قبل به همراه مدیران باشگاه ها به مجلس رفتیم و جلسه ای به ریاست آقای مطهری برگزار کردیم، در این جلسه اقای شهریاری از صدا و سیما و آقایان خادم و داورزنی از وزارت ورزش حضور داشتند. قرار شد کمیته ای تشکیل شده و طرحی آماده کنند تا موضوع حق پخش به سرانجام برسد.س رست باشگاه پرسپولیس درباره عضو پنجم هیأت مدیره و اینکه چه زمانی مشخص می شود، گفت: این مسئله در حیطه اختیارات ورزش است و او تصمیم می گیرد. مطمئناً اگر نیاز باشد ی اضافه شود انجام خواهد شد. اما این موضوع در حیطه اختیار ما نیست.* خانه ام در اکباتان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان استگرشاسبی درباره اینکه سند ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام این باشگاه نیست اما جزء اموال پرسپولیس به حساب آمده تصریح کرد: آیا شما خانه ای دارید که سندش به نام شما باشد؟ در سند قیمت بازار را که نمی نویسند، الان خود من خانه ای در اکباتان دارم که حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت روز آن است اما در سند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نوشته شده است و علت آن همین است.گرشاسبی درباره لباس های غیرقانونی این باشگاه که توزیع شده خاطرنشان کرد: پیش از این برند باشگاه در ثبت شرکت ها انجام نشد اما الان این اتفاق رخ داده و چندی پیش به منیریه رفتیم و جلوی برخی از تولیدکننده ها که با نام پرسپولیس لباس می زدند را گرفتیم، باید به این سمت برویم تا این مسائل حل شود.* برانکو موفق است و در انتخاب دستیارانش دخ نمی کنیمس رست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه برانکو می خواهد برادرش را به این باشگاه بیاورد و آیا با توجه به رزومه ضعیف او آیا مقابل این تصمیم می ایستید، گفت: وقتی کادر فنی ما موفق است در انتخاب افراد هم دخ نمی کنیم، آنها با موفقیت پیش می روند و آسیبی به تیم نمی رسد، ما مراقب هستیم اما دخ نمی کنیم.منبع : فارسپخش زنده اخبارتلگرام-2جذب خبرنگار
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست خبری اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور حمیدرضا گرشاسبی، محمدرضا حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی امروز با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف برگزار شد. *روغنی: پرسپولیسی قوی تر از سال های قبل می سازیمدر این نشست روغنی درخصوص اتفاقات اخیر، گفت: به دلیل تحولاتی که در باشگاه انجام شده رویکرد ما به خبرنگاران تغییر کرده و اینجا خانه شما است و مطمئنا جوابگویشما خواهیم بود. در جلسه امروز می خواهیم درباره مواردی صحبت کنیم که تیم قدرتمندی بسازیم و در چند جام موفق باشیم. گرشاسبی زحمات زیادی می کشد و در مورد موضوع محرومیت طارمی و اتفاقات اخیر صحبت خواهیم کرد. *کاشانی: امیدوارم ارتباط ما با رسانه ها بالاتر برودجعفر کاشانی عضو هیات رئیسه باشگاه پرسپولیس در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران ابتدا صحبت کرد و گفت: خدمت همه خبرنگاران و دوستان عزیزم سلام عرض می کنم سال ها به دنبال این بودیم که باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند با خبرنگاران ارتباط بیشتری بگیرد و در جایگاهی مناسب با اصحاب رسانه به گفت وگو بپردازد. خوشحالم که این اتفاق افتاد و پرسپولیس با سیاست جدید توانست کارهای خوبی را در این زمینه انجام دهد و همکاری شما عزیزان با نقد تان توانستید روند پیشرفت باشگاه تاثیرگذار باشید. وی در ادامه افزود: خوشحالم که در این جایگاه قرار دارم و در جایگاهی نشسته ام که با شما خبرنگاران محترم به گفت وگو می پردازم و پاسخگوی سوالات شما هستم، پرسپولیس اگر جایگاه بزرگی در ایران و مجموعه بین المللی دارد به خاطر این است که شما خبرنگاران لطف بسیار زیادی نسبت به ما پیش وتان و بازیکنان داشتید. امیدوارم در ادامه در سالنی بزرگ تر مثل آمفی تئاتر در جمع شما خبرنگاران باشیم. آرزوی من این است که باشگاه پرسپولیس ساختمان بزرگتر داشته باشد، شما خبرنگاران در جایگاهی هستید که می توانید با انعکاس اخبار پرسپولیس در موفقیت تیم تاثیرگذار باشید. امیدوارم که ارتباط ما بالاتر برود و پرسپولیس همیشه در سطح بالاتری قرار بگیرد. * اخم چهار ماهه مرحوم دهداری به کاشانی به خاطر یک کلمه!در این بین خبرنگاری از جعفر کاشانی به عنوان رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس سوال پرسید که شما بارها عنوان می کنید پرسپولیس تیمی است که باید به باشگاه تبدیل شود اما در عمل چنین مسئله ای رخ نمی دهد، اظهارداشت: من سالها در خارج از کشور و داخل کشور خدمات انجام دادم و می دانم که ورزش جایگاه رفیعی در جامعه دارد و خیلی از چالش های هم به وسیله ورزش حل می شود. اسم این نهادها را در خارج از کشور باشگاه می گذارند چرا که اه فرهنگی در آن لحاظ می شود اما در گذشته اینطور نبود. مثلاً در زمانی که ما در تیم پرسپولیس با تیم عقاب بازی داشتیم گلر ما به ورزشگاه نیامد و قرار شد من دروازه بان باشم، آن لحظه من فقط سئوال پرسیدم؛ من؟ با وجود اینکه آن بازی را ۵ بر صفر بردیم و ستاره میدان بودم اما به دلیل همان کلمه من مرحوم دهداری ۴ ماه به من اخم کرد، این مسائل به دلیل فرهنگ بالای بازیکنان و باشگاه بود چرا که باشگاه خانه ماست و پرسپولیس یک تیم بزرگ است که قهرمانان تأثیرگذاری در فرهنگ کشور دارد، این موضوع حتی برای باشگاه استقلال هم صدق می کند چرا که بازیکنان و قهرمانان آن از نظر رفتار و کردار باید الگو باشند. ما تلاش می کنیم مشکلات را رفع کنیم اما نباید اگر یک روز نهار من دیر شد سرچهارراه بروم و فریاد بزنم، به هر حال باشگاه یک ارگان هدفمند است.* جواب تلفن ها را می دهم، اما حرف های دیگری از من می نویسندوی افزود: من جواب تلفن همه را می دهم اما بارها شده یک حرفی زدم و موضوع دیگری نوشته شده است. این مسائل به پویایی جامعه بر می گردد و مربوط به سوء مدیریت است. ورزش باید خصوصی شود، الان همین اتفاقات ترکیه نشان داد که دیپلماسی ما چقدر فعال است و با ورزش می توان روابط حسنه برقرار کرد. بهداری و بهداشت را در خیابان ی نمی شناسد اما یک فوتبالیست را همه می شناسند و دوربین ها به سراغش می روند که این موضوع نشان از جایگاه رفیع ورزش می دهد.* گرشاسبی: عمدا برخی تماس ها را جواب ندادم تا پرونده ما و باشگاه ترکیه ای نهایی شودحمیدرضا گرشاسبی در این نشست خبری گفت: مطمئنا اگر شما رسانه ها نباشید ما دچار چالش هایی خواهیم شد اما به هر حال حدود 300 خبرنگار داریم که نمی توانیم پاسخگوی همه آنها باشیم به طوری که یک نفر ا مروز ساعت 6:15 صبح با من تماس گرفت. مدل من به گونه ای است که اگر در جلسه نباشم پاسخ رسانه ها را خواهم داد اما در این مدت برخی از تماس ها را عمدا جواب ندادم چرا که به نتایجی نرسیده بودیم. باید از اعضای هیات مدیره تشکر کنم که با همدلی کارها را پیش می برند و مهم این است که اگر همدلی نباشد و تضاد بوجود بیاید حتی شاید شیرازه یک تیم موفق از هم بپاشد. * 70 درصد بدهی ها را پرداخت کرده ایموی ادامه داد: آقای عرب که از مدیران باتجربه است به ما اضافه شده و در زمینه معاونت اداری پشتبیانی با ما همکاری می کند ما در شروع کار با بحث اخذ مجوز حرفه ای روبرو شدیم که اگر این کار انجام نمی شد از آسیا جذف می شدیم اما باید بگویم تلاش وزارت ورزش و شخص ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال و آقای تاج در این زمینه به ما کمک کرد و توانستیم جزء اولین باشگاه هایی باشیم که مجوز حرفه ای آسیا را بگیریم. البته بدهی هایی وجود دارد که قول دادیم آنها را انجام دهیم به طور مثال حدود یک میلیارد و 700 میلیون بدهی وجود دارد که 90 درصد آن پرداخت شده یا اینکه 3.5 میلیارد تومان بدهی در استیناف وجود دارد و 4 میلیارد و 600 میلیون تومان بدهی در تجدیدنظر است. از طرفی برخی از بازیکنان و مربیان بودند که حدود 20 سال یا حتی از اول انقلاب از پرسپولیس طلب دارند از طرفی ی ری بدهی خارجی هم وجود دارد که حدود 7 میلیارد تومان است. ما خوشبختانه توانستیم مجوز حرفه ای خودمان را بگیریم.*در قبل شکایت از باشگاه ترکیه ای، حق با پرسپولیس بودگرشاسبی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث شکایت ما و باشگاه ریزه اسپور ترکیه بود که از یکدیگر شکایت کردیم این در حالی است که مستندات ما به حق بود و ما تفاهم نامه ای در تاریخ 26 فروردین با طارمی امضا کرده بودیم اما او به ترکیه رفت و دو جلسه با این تیم تمرین کرد. * پرسپولیس به خاطر مصاحبه های داخلی محروم شدوی ادامه داد: حتی کارت ای تی سی طارمی هم صادر شد و در لیگ و آسیا برای ما بازی کرد. با همه مستندات اما ما محکوم شدیم هرچند که به گفته مدیران ریزه اسپور این محکومیت ما بیتشر به دلیل مصاحبه هایی بود که در رسانه های داخلی انجام شده بود و ما به این مساله اعتراض کردیم از طرف دیگر دیدیم بهترین روش این است که از راه تعامل وراد شویم و کارها رفاقتی پیش برود و این بود که در سفر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران پیگیر این موضوع شدیم و باید از آقای سلطانی فر تشکر کنیم که سر میز نهار این موضوع را با اردوغان مطرح کرد و همانجا از او قول گرفت البته تماسی هم به صورت تلفنی با مسئولان این باشگاه از سوی مسئولان ترکیه ای گرفته شد و قول همکاری دادند.* ریزه اسپور برای پس گرفتن شکایت و نگرفتن پول، طارمی یا علیپور را می خواستندگرشاسبی گفت: بعد از آن با مسئول امور حقوقی و بین المللی پرسپولیس به ترکیه رفتیم در همان روز اول جلسه 5 ساعته ای برگزار کردیم اما در شروع صحبت ها آنها خواستار این بودند که 795 هزار و 500 یورو به حساب آنها واریز کنیم و فیش آنها را ارائه دهیم وبعد آنها بگویند که چقدر تخفیف می دهند. در همین فاصله آقای و هیات همراه برای اجلاس سران کشورهای ی به استانبول آمدند و ما صحبت هایی را با آقایان واعظی، حسین پور رئیس تشریفات نهاد ریاست جمهوری و ظریف ا نجام دادیم و مسائل را برایشان شرح دادیم. آنها هم قول دادند که در بین جلسات این مساله را مطرح کنند. به همین دلیل دو روز پروازهای خود را عقب انداختیم و در جلسه نهایی که 6 ساعت به طول انجامید آنها گفتند که با ما یا طارمی را بدهید یا علیپور را و ما پاسخ دادیم که ما محروم هستیم و نمی توانیم بازیکن جذب کنیم و در صورتی که این بازیکنان را به شما بدهیم دچار مشکل خواهیم شد. * تلاش ما رفع محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالات استس رست باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: در نهایت تعامل کردیم و با خیر و خوشی این توافق انجام شد و این بند را به این موضوع اضافه کردیم که آنها از شکایتشان صرف نظر کنند و ما هم شکایتی انجام ندهیم. الان تلاش ما برای رفع محرومیت است و ما رضایت این باشگاه را درباره شکایت از طارمی هم گرفتیم.* تلاش برای عبور از خاکریز فیفاوی افزود: ما در حال حاضر این خاکریز را جلو رفتیم اما خاکریز اصلی فیفا است و سوئیسی ما در حال پیگیری این پرونده است و اصل کار را باید آنجا پیگیری کنیم و تا این محرومیت ها و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات را باز کنیم تا محرومیت پرسپولس رفع شود.* مسئولان ریزه اسپور را از ارسال نامه به فیفا منصرف کردیمگرشاسبی خاطرنشان کرد: ما پیگیری های لازم را انجام دادیم و وقتی که آنجا بودیم تفاهم نامه ای را امضا کردیم. قرار بود آن زمان نامه ای را باشگاه ریزه اسپور به فیفا ارسال کند وقتی که ما صحبت کردیم از ارسال نامه صرف نظر د و گفتند ما هیچ نامه ای به فیفا ارسال نمی کنیم تا محرومیت و مشکل شما بیشتر شود و گفتند که به فیفا اعلام می کنیم که مشکل ما با باشگاه پرسپولیس حل شده و هیچ مشکلی نداریم. به هر حال باشگاه ریزه اسپور در رفع محرومیت باشگاه پرسپولیس کمک کرده و از شکایتش صرف نظر کرده، تفاهمی که بین ما و باشگاه ریزه اسپور امضا شد تضمین کردیم که کاملا اختلاف بین دو باشگاه به پایان رسیده، باید برای فیفا ارسال شود تا یک روزی نه باشگاه پرسپولیس و نه باشگاه ریزه اسپور ادعا نداشته باشند که ما رضایتنامه ای امضا نکردیم یا هر داستانی که به این موضوع مربوط می شود.* پیگیریم تا فیفا کاسه داغ تر از آش نشودوی در ادامه تاکید کرد: باشگاه ریزه اسپور و همچنین قائم مقام این باشگاه تفاهم نامه را امضا د و یک نسخه از این تفاهم نامه در دست باشگاه ریزه اسپور است. این مشکل حل شده است تا به اینجای کار یک مرحله را گذر م الان در حال حاضر به دنبال این هستیم از طریق فیفا پیگیری کنیم خدا کند فیفا کاسه داغ تر از آش نشود. با توجه به اینکه در قرار است در لیگ باشگاه های آسیا حضوئر داشته باشیم باید مشکلاتمان حل شود تا بتوانیم موفق ظاهر شویم. * در شان پرسپولیس نیست که مشکل مالی داشته باشدس رست باشگاه پرسپولیس در ادامه درخصوص قرارداد با یک اسپانسر جدید در کنفرانس خبری گفت: امروز و فردا قرارداد جدیدی با یک اسپانسر امضا خواهد شد و به ا حتمال زیاد طی امروز و فردا نهایی می شود تا باشگاه از نظر مالی و پرداختی مشکل نداشته باشد و دیگر در شاهد اعتراض بازیکنان، کادر فنی و افرادی که در باشگاه هستند نباشیم. با توجه به افتخارات ب شده از سوی باشگاه پرسپولیس و موفقیت هایی که شما خبرنگاران مطلع هستید به نظرم در شان باشگاه پرسپولیس نیست که از نظر مالی مشکل داشته باشد. امیدوارم در ادامه با امضای قرارداد اسپانسر جدید مشکلات پرسپولیس کمتر شود. * تمدید قرارداد برانکو 90 درصدش نهایی شدهگرشاسبی درباره قرارداد تمدید برانکو سرمربی پرسپولیس نیز گفت: قرارداد برانکو بیش از 90 درصد نهایی می شود و ما با او تمدید می کنیم. ی ری بندهایی به قرارداد اضافه کردیم که از گذشته بوده بابت تسویه حساب با کادر فنی و ما لیستی را به برانکو روز گذشته ارسال کردیم تا اگر سرمربی تیم اعتراضی بابت پرداختی ها یا تغییر مبلغ دارد بررسی شود و بعد برای ما ارسال کنند. فکر می کنم طی روزهای آینده تمدید قرارداد برانکو نهایی می شود. * سفر به ترکیه طولانی شد، چون دوست نداشتیم دست خالی برگردیمس رست باشگاه پرسپولیس درخصوص اینکه در بند تمدید قرارداد برانکو لیست مذاکره با بازیکنان مدنظر او درج شده است، گفت: سرمربی تیم برنامه ای را برای ما آماده کرد با توجه به اینکه قرار بود سفر به ترکیه برای ما دو روز بیشتر طول نکشد اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد و ما دوست نداشتیم دست خالی از ترکیه برگردیم مذاکره مان طول کشید واقعا کار سختی داشتیم جا دارد از تمام عزیزان و دیپلماسان ایرانی که زحمت کشیدند و مذاکره د مثل آقای ظریف ، ورزش و همه تمردان ایرانی که نشان دادند کاملا ورزشی هستند و با این کارشان به دنبال این بودند که دل 40 میلیون هوادار پرسپولیس را شاد د. * طارمی ناراحت باشگاه پرسپولیس استوی در ادامه درخصوص اینکه آیا ضمانتی است که مشکل پرسپولیس از سوی فیفا برطرف شود و اگر این مشکل حل نشود مهدی طارمی از پرسپولیس جدا نشود، گفت: مهدی طارمی در بیشتر بحث ها شرکت کرده و همراه تیم پرسپولیس بوده و از این اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت است. بخصوص برای باشگاه پرسپولیس ناراحت است و طی صحبت هایی که کردیم معتقد است که هر چه باشگاه بگوید او موظف است که گوش دهد و انجام دهند. * ریزه اسپور 4 میلیارد از ما می خواستگرشاسبی در خصوص اینکه اگر پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالاتی محروم شده به خاطرعدم صداقت بوده و از سوی فیفا محروم شده گفت: بالا ه ما شاکی داشتیم. ی ازما شکایت کرد و به دست فیفا رسید. باشگاه ریزه اسپور در این خصوص معترض بود اعتراضش را به فیفا ارسال کرد و فیفا طی پیگیری هایی که ا نجام داد پرسپولیس را محروم کرد اما در حال حاضر ما رضایت شاکی پرسپولیس را گرفته ایم. بالا ه باشگاه پرسپولیس در زمینه پرداختی به بازیکان خارجی همیشه بدحساب بوده و شکی در این نیست با توجه به اینکه شکایت ریزه اسپور نیز به بحث دادگاه فیفا ارسال شده خب فیفا معتقد است که چقدر می تواند یک باشگاه شاکی داشته باشد در همه زمینه ها واقعا هم خسته شدیم. برای همین این اتفاق افتاد اما ما از طریق سوئیسی که تجربه کافی دارد به دنبال این هستیم تا فیفا باشگاه پرسپولیس را ببخشد توان هیات رئیسه هم این بود که تلاشش را انجام دهد. باشگاه ریزه اسپور حتی معتقد بود ما باید 4 میلیارد بپردازیم و بعد اعتراض را می کردیم ولی در هر صورت مذاکرات در حال انجام شده است، انشاءالله خیر است. * قرار شد با ریزه اسپور در مورد ترانسفر بازیکن هم تعامل کنیموی در ادامه افزود: با توجه به سفری که به ترکیه داشتیم قول هایی داده شده است که این مشکل حل شود حتی تفاهم نامه خواهرخواندگی بین باشگاه پرسپولیس و ریزه ا سپور امضا شده تا هر دو باشگاه از امتیاز استفاده کنند. حتی قرار است از باشگاه ریزه اسپور به ایران سفر کنند و از امکانات استفاده کنند و حتی در ترانسفر بازیکن هم قرار است تعاملی داشته باشیم اگر باشگاه پرسپولیس بازیکنی را استفاده نکند به باشگاه ریزه اسپور معرفی می کند تا تمرینات او را نگاه کنند اگر مورد پسند باشگاه قرار گرفت قراردادی امضا شود. قول هایی داده شده باید ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.* مانع پیشرفت و ترانسفر طارمی نخواهیم شدوی در ادامه درخصوص انتقال طارمی به دیگر باشگاه در صورت پیشنهاد گفت: ما با توجه به صحبت هایی که با هیات مدیره کردیم به دنبال این نیستیم که بخواهیم جلوی پیشرفت بازیکن را بگیریم اگر طارمی پیشنهادی داشته باشد با ما مذاکره می کند. به دنبال این نیستیم که جلوی پرواز بازیکنی را بگیریم. * مالیات به استقلال و پرسپولیس تعلق نمی گیردس رست باشگاه پرسپولیس در ادامه درخصوص اینکه آیا اسپانسر باشگاه برند جدیدی است و بحث مالیات باشگاه پرسپولیس به کجا رسیده است گفت: طی امروز و فردا اسپانسر مشخص خواهد شد. در ورزش هیچ چیز مشخص نیست با توجه به اینکه اگر تا پله آ برسی ممکن مدیری عوض شود و ما نمی توانیم دقیق چیزی را بگوییم چرا که هیچ چیز مشخص نیست اما درمورد مالیات باشگاه استقلال و پرسپولیس باید بگویم که مالیات به این دو باشگاه تعلق نمی گیرد چرا که در بحث درآمدزایی خودکفا نیستند افرادی هستد که در حال حاضر در حال بررسی حساب های دو باشگاه هستند با پیگیری هایی که برای بحث حرفه ای گری نامه ای تنظیم شده برای وزارت اقتصاد و دارایی و فعلا هیچ بدهی لحاظ نشده در حال بررسی هستیم تا مشخص شود که چه بدهی هست تا پرداخت شود. * هنوز بخشی هایی از درآمد پنهان پرسپولیس نشده استگرشاسبی درباره وضعیت اسپانسر باشگاه پرسپولیس و مسائلی که با حسین هدایتی به وجود آمده را گفت: قبل از هرچیز باید از آقای طاهری تشکر کنم که ۲ سال و ۴ ماه در کنارش کار کردیم و او کارهای بزرگی انجام داد به طوری که درآمد پنهان پرسپولیس را کرد. هرچند که هنوز هم درآمدهایی وجود دارد که هنوز نشده است اما ما در همین مسیر جلو می رویم تا کم کم درآمدها بیشتر شود. به طور مثال گفته شده که ایرانسل پول کل قرارداد را به ما داده اما اینها کذب است چرا که طبق توافقی که با ایرانسل انجام شد پیش پرداختی به باشگاه های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی داده شد و به این شکل نبود که قرارداد کل فصل داده شده باشد.* پرداخت هایی هدایتی را به حسابرسی داده ایم تا همه چیز شفاف شودوی ادامه داد: درباره فردی هم که اسم بردید باید بگویم که ما هوادار عام و خاص داریم، البته آقای هدایتی در این بخش مدعی است و صحبت هایی هم در این بخش انجام داده است. اسپانسر پیشین به ما نامه زد که حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از استیل آذین طلب دارد که هدایتی هم گفته من این پول را به باشگاه دادم و جزء مطالبات ما حساب کرده است. به همین دلیل ما همه چیز با به بخش حسابرسی دادیم تا به صورت شفاف همه چیز مشخص شود، هر پولی که به حساب باشگاه آمده سند آن مشخص است و اعم از دلار، یورو و بقیه مسائل سند آن وجود دارد بجز پول هایی که مستقیماً به بازیکنان داده شده که این موضوع سند آن در باشگاه نیست اما همه چیز شفاف است هرچند که باید بگویم استیل آذین اسپانسر ما نبود اما ما وقتی برند باشگاه را به اسپانسر می دهیم آنها می روند و با کفش ملی یا بانک کوثر یا برندهای دیگر مذاکره می کنند و این موضوع ارتباطی به ما ندارد.* موبایل خبرنگار لبم را کرد و یک خبرنگار هم از لابلای درخت جلویم را گرفتخبرنگاری از گرشاسبی پرسید که شنیده می شود در بحث اخذ مجوز حرفه ای سندسازی صورت گرفته و اینکه بازیکنان منتظر گرفتن پاداش قهرمانی هستند اما به دلایل گوناگون جریمه می شوند و همچنین امیدوار هستیم با رفتن علی اکبر طاهری از پرسپولیس تعاملات با رسانه ها بیشتر شود، اظهارداشت: به هر حال باشگاه بزرگ، حاشیه های بزرگی هم دارد، مثلاً بعد از بازی پرسپولیس در ورزشگاه یک مرتبه ۳۰ موبایل مقابل دهان من آمد و خبرنگاران سوال می پرسیدند که یک موبایل به لب من خورد و لب مرا کرد یا اینکه یک شب که می خواستم از باشگاه به منزل بروم یک نفر از بین درختان بیرون پرید و از من سوالاتی انجام داد. به هر حال آستانه تحمل افراد با هم یکی نیست. درباره مسئله بازیکنان هم باید بگویم که همه چیز در قراردادها مشخص است و آپشن ها هم معلوم است. اگر بخواهم به این سوال شما پاسخ دهم این موضوع به سود تیم من نیست اما در کل می گویم که وضعیت باشگاه ما از سایرین بهتر است و بچه ها حقشان است که سر موعد پول بگیرند یا اینکه دریافتی داشته باشند، در مدتی که من در باشگاه مسئولیت گرفتم ۳ مرحله به بازیکنان پرداختی داشتیم و حتی روزی که در ترکیه حضور داشتم به حساب بازیکنان پول واریز شد که شامل پاداش دربی و بقیه مسائل بود. درباره جرایم هم باید بگویم که به هر حال باشگاه اسپانسر دارد و وقتی یک بازیکن پیراهن اسپانسر قبلی را می پوشد آیا این جریمه ندارد؟ وقتی اسپانسر بابت همین مسائل از پولی که باید به ما بدهد ر می کند چرا ما نباید بازیکن را جریمه کنیم؟ یا اینکه برخی ها به برنامه های خاصی در صدا و سیما می روند که باید هماهنگی قبل از آن صورت بگیرد، اینجا یک باشگاه حرفه ای است و قراردادها کلان است و به همین دلیل باید اصول حرفه ای رعایت شود و به آن پایبند باشیم.* سندسازی در کاری نبودهوی درباره سندسازی هم ادامه داد: اول صحبت هایم گفتم که چنین مسئله ای نیست، ما باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت فوری به طلبکاران پرداخت می کردیم چرا که حکم آنها صادر شده بود یا اینکه ی ری احکام در استیناف است و شایعه سندسازی درباره همین مسائل بوده است. کمیته استیناف درحال بررسی همین مسائل هستیم اما برخی ها می گویند سندسازی کردیم یا اینکه بدهی خارجی ها را دادیم و تا این لحظه مشکلی پیش نیامده است اما نه من و نه سایر اعضای هیأت مدیره در روحیاتمان نیست که یک ریال از بازیکنی که زحمت کشیده بخواهیم ضایع کنیم.* آجورلو قول داد تا مشکل سربازی نوراللهی حل شودگرشاسبی درباره وضعیت احمد نوراللهی و اینکه آ ین وضعیت او چه شده است، افزود: ما خیلی پیگیر این موضوع هستیم و جا دارد که از تلاش های کمالی و ورزش تشکر کنیم که حتی در ۲ بازی آسیایی مجوز وج از کشور این بازیکن را صادر د و او در ۲ بازی ما را همراهی کرد. ۴ ماه از خدمت او گذشته و با آجرلو پیگیری کردیم و قول دادند که این موضوع حل شود اما اگر حل نشد از طریق رسانه ها این مسئله را اعلام می کنیم.* وضعیت عالیشاه هم مشابه نوراللهی استس رست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که برخی ها مدعی شده اند که باران چشمه که عضو هیأت مدیره تراکتورسازی است و با همراهی آجرلو نوراللهی را اذیت می کنند، افزود: قاطعانه و صریح می گویم که این مسئله نیست، اتفاقاً آجرلو در دفتر خود من از کمالی به صورت تلفنی خواهش کرد که این موضوع صریحاً حل شود تا نوراللهی ترخیص شود البته وضعیت عالیشاه هم به همین شکل است.* پرونده گولج را هم حل کردیمگرشاسبی درباره آ ین وضعیت پرونده آنتونی گولچ هم اظهارداشت: او از باشگاه شکایت کرده و نامه ای هم به باشگاه آمده بود و ما به آن نامه پاسخ دادیم اما هنوز حکمی صادر نشده هرچند که یک حکم از ایجنت این بازیکن به دست ما رسید که باید به باشگاه شریف مولداوی ۱۰۰ هزار دلار می دادیم که روزی نیم درصد به آن جریمه می خورد و جریمه آن حدود ۱۸۰ هزار یورو شده است و ما توافق کردیم که با ۱۱۵ هزار یورو این جریمه حل و فصل شود.* مدعی شدند که 61 میلیارد تومان در باشگاه پرسپولیس گُم شده!گرشاسبی در خصوص اینکه یکی از درآمدهای عیان باشگاه پرسپولیس ورزشگاه درفشی فر بود و الان نهان شده و مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: برخی نوشته بودند که ۶۱ میلیارد در پرسپولیس گم شده است اما ما به عنوان یک باشگاه تی حسابرس قانونی داریم، قبل از این ورزشگاه درفشی فر را به مبلغ ۶۱ میلیارد تومان جزء اموال و دارایی باشگاه پرسپولیس به حساب آوردند اما سال بعد که سند آن را خواستند مشخص شد که سند آن به نام پرسپولیس نخورده و گفتند چطور وقتی سند به نام پرسپولیس نیست جزء اموال به حساب آمده است؟ این موضوع باعث شد که نام درفشی فر از اموال باشگاه پرسپولیس خارج شود و به همین دلیل در تراز مالی باشگاه پرسپولیس ۶۱ میلیارد کم شد که این ۶۱ میلیارد همان ورزشگاه درفشی فر است. از وقتی که ما مسئولیت را بر عهده گرفتیم با مساعدت شهرداری قرار است رقمی را در نظر بگیریم تا با پولی که از اسپانسر می گیریم به سرعت ورزشگاه درفشی فر را از این وضعیت اسفناک خارج کنیم.وی درباره اینکه گفته می شود او س رست موقت است و قرار است یان به عنوان مدیرعامل پرسپولیس معرفی شود، افزود: همه انی که مرا می شناسند می دانند که من مسئول پشت میز نیستم و همیشه بر لبه میز آماده رفتن هستم، اگر ببینم جایی نمی توانم کمک کنم خیانت نمی کنم و می روم، مطمئناً این پست در پرسپولیس هم ماندنی نیست، از همان روزی که صحبت شد من مسئولیت بگیرم گفتم که اگر ی بهتر از ما آمد خوشحال می شویم و از آنها تشکر هم می کنیم. این پست ها ماندنی نیستند اما اینگونه اخبار که در رسانه ها منتشر می شود باعث می شود در سرعت کار ما خلل بوجود بیاید چرا که اسپانسرها می گویند که اگر فلان مدیر رفتنی است صبر کنیم و با مدیر جدید کار کنیم یا اینکه الان می خواهیم با بازیکنان مذاکره کنیم دچار مشکل می شویم اما هر ی به باشگاه بیاید ما استقبال می کنیم.* قرار شده با تشکیل یک کمیته مشکل حق پخش برطرف شودگرشاسبی درباره حق پخش هم خاطرنشان کرد: حدود یک ماه قبل به همراه مدیران باشگاه ها به مجلس رفتیم و جلسه ای به ریاست آقای مطهری برگزار کردیم، در این جلسه اقای شهریاری از صدا و سیما و آقایان خادم و داورزنی از وزارت ورزش حضور داشتند. قرار شد کمیته ای تشکیل شده و طرحی آماده کنند تا موضوع حق پخش به سرانجام برسد.س رست باشگاه پرسپولیس درباره عضو پنجم هیأت مدیره و اینکه چه زمانی مشخص می شود، گفت: این مسئله در حیطه اختیارات ورزش است و او تصمیم می گیرد. مطمئناً اگر نیاز باشد ی اضافه شود انجام خواهد شد. اما این موضوع در حیطه اختیار ما نیست.* خانه ام در اکباتان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان استگرشاسبی درباره اینکه سند ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام این باشگاه نیست اما جزء اموال پرسپولیس به حساب آمده تصریح کرد: آیا شما خانه ای دارید که سندش به نام شما باشد؟ در سند قیمت بازار را که نمی نویسند، الان خود من خانه ای در اکباتان دارم که حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت روز آن است اما در سند ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نوشته شده است و علت آن همین است.گرشاسبی درباره لباس های غیرقانونی این باشگاه که توزیع شده خاطرنشان کرد: پیش از این برند باشگاه در ثبت شرکت ها انجام نشد اما الان این اتفاق رخ داده و چندی پیش به منیریه رفتیم و جلوی برخی از تولیدکننده ها که با نام پرسپولیس لباس می زدند را گرفتیم، باید به این سمت برویم تا این مسائل حل شود.* برانکو موفق است و در انتخاب دستیارانش دخ نمی کنیمس رست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه برانکو می خواهد برادرش را به این باشگاه بیاورد و آیا با توجه به رزومه ضعیف او آیا مقابل این تصمیم می ایستید، گفت: وقتی کادر فنی ما موفق است در انتخاب افراد هم دخ نمی کنیم، آنها با موفقیت پیش می روند و آسیبی به تیم نمی رسد، ما مراقب هستیم اما دخ نمی کنیم.انتهای پیام/ر
بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهابازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردهاتصاویر بازدید خبرنگاران از کانون فوق بحرانی ریزگردها-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4228920/بازدید-خبرنگاران-از-کانون-فوق-بحرانی-ریزگردها
وب سایت روزیاتو: فوتبال انگلیس روز به روز بیشتر از قبل به محلی برای قدرت نمایی میلیادرهای برجسته ی جهان تبدیل می شود. باشگاه های متمول و معروف انگلیسی مانند منچستر یونایتد، منچستر سیتی، لیو ول و چلسی همگی در تملک میلیاردرهای معروفی هستند. در ادامه ی این مطلب قصد داریم با استفاده از لیست های مختلفی که در مورد ثروتمندترین مردان جهان وجود دارد شما را با ۱۵ میلیاردر معروف که هر کدام در کشور انگلستان باشگاه های فوتبال را در تملک دارند و نحوه ی بدست آوردن ثروتشان آشنا کنیم.
۱۵- تونی بلوم مالک باشگاه فوتبال برایتون اند هاو آلبیون- ثروت خالص: حدود ۱ میلیارد پوندتونی بلوم اسرار آمیز در سال ۲۰۰۹ مالکیت باشگاه برایتون اند هاو آلبیون (brighton & hove albion) را بدست آورد و توانست در فصل جاری به لیگ برتر این کشور راه پیدا کند. بر اساس برآوردها ثروت وی فراتر از یک میلیارد پوند بوده که از این مقدار بیش از ۲۰۰ میلیون پوند آن را در باشگاه فوتبال برایتون سرمایه گذاری کرده است که ۹۳ میلیون پوند آن صرف تبدیل ورزشگاه ۳۰ هزار نفری این باشگاه به یک ورزشگاه مجهز و زیبا در سال ۲۰۱۱ شد.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند وی که با اسم مستعار «مارمولک» شناخته می شود صاحب یک باشگاه بازی بوده و درآمد او از این محل سالانه ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است. وی بیشترین هزینه را برای ید شین ی فوتبالیست ایرلندی با مبلغ ۴٫۵ میلیون پوند در سال ۲۰۱۶ انجام داد.
۱۴- استفن لنسدون مالک باشگاه بریستول سیتی- ثروت خالص: ۱٫۴۸ میلیارد پونداستفن لنسدون یکی از موسسین شرکت هارگریوز لنسدون (hargreaves lansdown) است و اخیراً با ید بخشی از سهام باشگاه های راگبی، بسکتبال و فوتبال بریستول سرمایه گذاری گسترده ای در این حوزه کرده است. لنسدون شرکت بزرگ خود را در اتاق خوابش در سال ۱۹۸۱ تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۹ با فروش ۴٫۷ درصد از سهام شرکت خود توانست ۴۷٫۲ میلیون پوند برای بازسازی ورزشگاه بریستول سیتی به نام «اشتون گیت» (ashton gate) فراهم کند که بازسازی ها در سال ۲۰۱۶ به پایان رسید.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند تیم او اکنون در دسته ی قهرمانی (یک دسته پایین تر از لیگ برتر) رقابت می کند. لنسدون در سال ۲۰۱۵ برای ید یک بازیکن ساحل عاجی به نام جاناتان کودجیا بیش از ۳٫۲۵ میلیون پوند هزینه کرد.
۱۳- شاهد خان مالک باشگاه فولهام- ثروت خالص: ۱٫۸۵ میلیارد پوندشاهد خان نیز مانند استفن لنسدون سرمایه گذاری عظیمی را در دنیای ورزش با ید باشگاه راگبی ج ونوایل جگوارز (jacksonville jaguars) در لیگ حرفه ای راگبی ایالات متحده و باشگاه فوتبال فولهام در لیگ قهرمانی فوتبال انگلیس انجام داده است. شاهد خان که مجله ی فوربس در سال ۲۰۱۲ به وی لقب «چهره ی رویای یی» داد ثروت خود را در زمینه ی صنعت و خدمات به دست آورده است.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند او باشگاه فولهام را در سال ۲۰۱۳ از محمد الفایض یداری کرد. تیم فوتبال فولهام در فصل اخیر با ش ت در برابر تیم ردینگ در بازی های پلی آف نتوانست جواز حضور در رقابت های لیگ برتر را بدست آورد. شاهد خان در سال ۲۰۱۴ برای ید کنستانتینوس میتروغلو ۱۲٫۴ میلیون پوند پرداخت کرد.
۱۲- جان دبلیو هنری مالک باشگاه لیو ول- ثروت خالص:۱٫۹۴ میلیارد پوندجان دبلیو هنری یکی دیگر از سرمایه دارانی است که با ید باشگاه بیسبال بوستون رد سا و باشگاه فوتبال لیو ول علاقه ی خود به حوزه ی ورزش را نشان داده است. وی که والدینی کشاورز دارد کار خود را با تجارت ذرت و سویا در دهه ی ۱۹۷۰ آغاز کرد و در سال ۱۹۸۱ یک بنگاه سرمایه گذاری تجاری با عنوان «jwh» تاسیس کرد.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند سرمایه گذاری های او در ورزش بیسبال بسیار موفق تر از فوتبال بوده و تیم او در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ برنده ی بازی های جهانی شده است. خارج از دنیای ورزش وی مالکیت رو مه ی بوستون گلوب (the boston globe) را نیز در اختیار دارد. هنری در سال ۲۰۱۶ برای ید سادیو مانه بیش از ۳۸٫۵ میلیون پوند هزینه کرد.
۱۱- مایک اشلی مالک باشگاه نیوکاسل یونایتد- ثروت خالص: ۲٫۱ میلیارد پوندمایک اشلی در سن ۱۶ سالگی درس خواندن را رها کرد و دو سال بعد با قرض گرفتن ۱۰٫۰۰۰ پوند از والدینش یک فروشگاه تجهیزات ورزشی در شهر میدن هد (maidenhead) افتتاح نمود. وی با توسعه ی فروشگاه های خود اکنون بیش از ۴۰۰ فروشگاه ورزشی را مدیریت می کند. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستنداشلی در سال ۲۰۰۷ باشگاه نیوکاسل یونایتد را به مبلغی در حدود ۱۳۵ میلیون پوند یداری کرد اما در طول ۱۰ سال مدیریت او بسیاری از هوارداران به روش او در باشگاه معترض بوده و باشگاه نیوکاسل جمع زیادی از طرفداران خود را از دست داده است اما در سال های اخیر وضعیت این باشگاه ریشه دار انگلیسی بهتر شده است و در سال گذشته با استخدام رافائل بنیتز، تیم نیوکاسل توانست جواز حضور در فصل آینده ی لیگ برتر را بدست آورد. اشلی در سال ۲۰۱۵ برای ید جورجینیو واینالدوم ۱۷ میلیون پوند پرداخت کرد.
۱۰-گوچوان لای مالک باشگاه وست برومویچ آلبیون- ثروت خالص: ۲٫۸ میلیارد پوندگوچوان لای ثروت خود را از طریق سرمایه گذاری در بخش املاک به دست آورده و با افزایش سرمایه و ثروتش بیش از پیش در زمینه ی اجرای پروژه های خصوصی فعال شده است. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند وی در سال ۲۰۱۴ به توصیه ی یک شرکت مدیریت سرمایه باشگاه وست برومویچ آلبیون را یداری نمود و تیم او سال گذشته توانست رتبه ی دهم ج لیگ برتر را از آن خود کند که موفقیت بزرگی برای این تیم محسوب می شود. لای در سال ۲۰۱۶ برای ید ناصر چادلی بیش از ۱۳ میلیون پوند هزینه کرد.
۹- کاتارینا لیِبر مالک باشگاه ساوتهمپتون- ثروت خالص: ۳ میلیارد پوندخانواده ی کاتارینا در زمینه ی تولید تجهیزات سنگین ساختمانی و ساخت و ساز فعالیت دارند. زمانی که باشگاه ساوتهمپتون توسط کاتارینا و خانواده اش یداری شد این باشگاه در دسته ی اول فوتبال انگلیس (دو دسته پایین تر از لیگ برتر) قرار داشت اما امروزه یکی از قدرتمندترین تیم های لیگ برتر کشور انگلیس به شمار می آید. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند علاوه بر این باشگاه ساوتهمپتون در زمینه ی نقل و انتقال بازیکن و استعدادی نیز بسیار موفق عمل کرده و از این راه سود سرشاری را نصیب صاحبان خود نموده است. با این وجود اخیراً گزارش شده که کاتارینا قصد دارد بخشی از سهام باشگاه را در اختیار یک شرکت سرمایه گذاری چینی قرار دهد. تیم ساوتهمپتون در سال ۲۰۱۶ بیشترین هزینه را به مبلغ ۱۵٫۹ میلیون پوند برای ید سوفیان بوفال انجام داد.
۸- خانواده ی گلیزر مالکان باشگاه منچستر یونایتد- ثروت خالص: ۳٫۳ میلیارد پوندمالکوم گلیزر، پدر خانواده ی گلیزر در سال ۲۰۱۴ و بعد از ثروت اندوزی فراوان به لطف موفقیت در ید و فروش املاک، بانکداری، ساخت بیمارستان، سهام و باشگاه داری درگذشت. وی در سال ۱۹۹۵ باشگاه راگبی تامپا بَی بکانیرز (tampa bay buccaneers) در لیگ حرفه ای ایالات متحده را یداری کرد و در سال ۲۰۰۳ نیز با صرف هزینه ی سرسام آور ۷۹۰ میلیون پوند مالکیت باشگاه متمول و سرشناس منچستر یونایتد را در اختیار گرفت. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند در دوران مالکیت خانواده ی گلیزر بر باشگاه منچستر یونایتد، طرفداران این تیم همواره ن یتی خود را به دلیل بالا رفتن سطح بدهی های باشگاه اعلام کرده اند اما در همین مدت باشگاه توانسته ۵ مقام قهرمانی لیگ برتر انگلیس، ۳ قهرمانی لیگ کاپ، یک اف اَی کاپ، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و یک قهرمانی لیگ اروپا را بدست آورند. بعد از مرگ مالکوم گلیزر، پسرانش آورام و جوئل گلیزر به صورت اشتراکی ریاست این باشگاه را بر عهده دارند. سران باشگاه منچستر یونایتد در سال ۲۰۱۶ برای ید پل پوگبا از یوونتوس ۸۹٫۳ میلیون پوند پرداخت د.
۷- ویچای سریواداناپرابا مالک باشگاه لسترسیتی- ثروت خالص: ۳٫۶۴ میلیارد پونداین میلیاردر تایلندی ثروت خود را از طریق فعالیت در حوزه ی فروشگاه های معاف از مالیات موسوم به «king power duty free» بدست آورده است. در سال ۲۰۱۰،سریواداناپرابا باشگاه لسترسیتی را یداری کرد و با قهرمانی در فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در لیگ برتر انگلیس شاهد بزرگ ترین موفقیت این تیم در تاریخ باشگاه بود. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند در هنگام شروع بازی های فصل قبل لیگ برتر احتمال قهرمانی تیم لستر سیتی یک به ۵ هزار برآورد شده بود. پسر او که آیاوات نام دارد نایب رییس باشگاه لسترسیتی است. وی در سال گذشته برای جذب سلیمانی بیش از ۲۹ میلیون پوند هزینه نمود.
۶- جو لوییس مالک باشگاه تاتنهام هاتسپر- ثروت خالص: ۴٫۶ میلیارد پونداین سرمایه دار و تاجر لندنی ثروتش را از راه سرمایه گذاری در صنعت توریسم و هتلداری در اوا دهه ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه ی ۱۹۸۰ بدست آورده است. لوییس در سال ۱۹۹۲ همراه با جورج سوروس سود هنگفتی را در اثر بالا رفتن نرخ تبادل پوند در حوزه ی تجاری کشورهای اروپایی بدست آورد.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند اخیراً این سرمایه دار ۸۰ ساله بخش اعظمی از سهام یک هولدینگ بزرگ با عنوان «tavistock group» که در زمینه ی تحقیقات علوم حیاتی، صنعت، املاک و ورزش فعالیت دارد را در اختیار گرفته است. تیم فوتبال تاتنهام هاتسپر یکی از سرشناس ترین و موفق ترین تیم های فوتبال انگلیس در سال های اخیر بوده و با هدایت مائوریتسیو پوچتینو و بازیکنانی مانند دله آلی و هری کین توانسته اسم خود را بر سر زبان ها بیاندازد. این باشگاه در سال ۲۰۱۳ برای ید اریک لاملا بیش از ۳۰ میلیون پوند صرف کرد.
۵- گوو گوانگ چانگ مالک باشگاه وولورهمپتون وندررز- ثروت خالص: ۴٫۷۲ میلیارد پونداین سرمایه دار چینی موسس و رییس مجموعه شرکت های «fosun international» و شرکت سرمایه گذاری فوسان است که در زمینه ی املاک، مدیریت سهام و سرگرمی فعالیت دارد. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند گوانگ چانگ در سال ۲۰۱۶ باشگاه وولورهمپتون را به قیمت ۴۵ میلیون پوند یداری کرده و این باشگاه فصل اخیر لیگ قهرمانی فوتبال انگلیس را با قرار گرفتن در رتبه ی ۱۵اُم به پایان رساند. مالکان باشگاه وولورهمپتون در سال ۲۰۱۷ برای به خدمت گرفتن هلدر تا بیش از ۱۳ میلیون پوند صرف د.
۴- خانواده ی کویتس مالکان باشگاه استوک سیتی- ثروت خالص: ۵ میلیارد پوندپیتر کویتس در سن ۱۴ سالگی و در سال ۱۹۵۲ مدرسه را رها کرد و بعد از خدمت سربازی به سمت مدیریت منطقه ای یک رستوران زنجیره ای منصوب گردید و بعدها یک کمپانی کترینگ را برای باشگاه های فوتبال راه اندازی نمود.خانواده ی کویتس با تاسیس یک سایت آنلاین به نام «bet365» در سال ۲۰۰۰ توسط دنیس دختر پیتر صاحب ثروت سرشاری شدند.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند اکنون پیتر کویتس مالک باشگاه استوک سیتی و bet365 نیز اسپانسر این تیم به شمار می آید. استوک سیتی یکی از تیم های منسجم لیگ برتر فوتبال انگلیس به شمار می آید و روسای این باشگاه در سال ۲۰۱۷ برای ید یک بازیکن جوان فرانسوی به نام جیانلی ایمبولا بیش از ۱۸٫۳ میلیون پوند هزینه نمودند.
۳- استن کروئنکه مالک باشگاه آرسنال- ثروت خالص: ۵٫۸ میلیارد پوندکروئنکه اولین کار خود را قبل از ۱۰ سالگی به عنوان یک جاروکش آغاز کرد اما به سرعت استعداد خود را در زمینه دلالی نشان داد. در سن ۳۶ سالگی، کروئنکه یک امپراطوری املاک تجاری به نام «kroenke group» را راه اندازی کرد و به عنوان مالک و رییس شرکت «kroenke sports & entertainment» مالکیت باشگاه راگبی رمز، باشگاه چوگان کلرداو ماموث، باشگاه فوتبال کلرادو یدز و باشگاه فوتبال آرسنال را نیز در اختیار دارد.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند در زمان مدیریت او دودستگی زیادی در میان طرفداران تیم به وجود آمد مخصوصاً بعد از این که اعلام کرد که برای بردن جام این تیم را ن یده است و بعد از ناکامی های اخیر این تیم انتقادات بسیاری از نحوه ی مدیریت او صورت گرفت. کروئنکه در سال ۲۰۱۳ برای ید مسوت اوزیل از رئال مادرید بیش از ۴۴٫۵ میلیون پوند هزینه کرد.
۲- رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی- ثروت خالص: ۸ میلیارد پوندآبراموویچ که یک اولیگارش ( انی که از ت طرفداری کرده و از رانت های تی برخوردار می شوند) حوزه ی نفت، گاز و ف ات است با فروش ۷۳ درصد از سهام شرکت «sibneft » به شرکت گازپروم در سال ۲۰۰۵ توانست ثروتی معادل ۱۰ میلیارد پوند را به دست آورد. با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند از آن زمان تاکنون وی با ید باشگاه لندنی چلسی توانسته موفقیت های بی سابقه ای از قبیل ۵ قهرمانی لیگ برتر، ۴ اف اَی کاپ، ۳ لیگ کاپ، یک قهرمانی لیگ قهرمانان و یک عنوان قهرمانی لیگ اروپا را در تیمش شاهد باشد. این سرمایه دار ۵۰ ساله ی روس در ۱۰ سال اول مدیریت و مالکیت باشگاه بیش از ۲ میلیارد پوند هزینه کرده و به نظر می رسد در فصل نقل و انتقالات تابستانی نیز مانند قبل ول جی خواهد کرد. وی در سال ۲۰۱۱ برای ید فرناندو تورس بیش از ۵۰ میلیون پوند هزینه نمود.
۱- شیخ منصور مالک باشگاه منچستر سیتی- ثروت خالص: ۲۰ میلیارد پوندشیخ منصور از سهامدارن عمده ی شرکت «virgin galactic»، شرکت «daimler» و «sky news arabi» به شمار می آید و سمت معاونت نخست امارات متحده عربی را نیز در اختیار دارد. شیخ منصور نیز مانند رومن آبراموویچ و تیم چلسی، انقل در تیم منچسترسیتی به پا کرده و تیم او از سال ۲۰۰۸ تاکنون توانسته دو عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی اف اَی کاپ و دو قهرمانی لیگ کاپ را بدست آورد.با 15 میلیاردر سرشناس آشنا شوید که مالک باشگاه های معروف فوتبال انگلستان هستند اما منچستر سیتی تنها تیمی نیست که شیخ منصور سیتی مالکیت آن را در اختیار دارد زیرا مالکیت تیم های ملبورن سیتی، نیویورک سیتی، اتلکتیکو تورکه نیز از آنِ شیخ منصور بوده و بخشی از سهام تیم های یوکوهاما اف مارینوس را نیز در اختیار دارد. شیخ منصور در سال ۲۰۱۵ برای به خدمت گرفتن کوین دِ بروینه بیش از ۵۴ میلیون پوند هزینه کرد.
با وجود اینکه سازمان لیگ اعلام کرده زمان نقل و انتقال بازیکنان برای فصل ۹۷-۹۶ از روز چهارشنبه، بیست و چهارم دادماه آغاز می شود با این حال تمام باشگاه های ایران مدعی هستند که برای جذب بازیکنان و پایان همکاری با نفراتی که مربیان شان نمی خواهند کار خود را آغاز د.به گزارش تهران نیوز ، باتوجه به اهمیت بالای اخبار نقل و انتقالات و پیگیری مستمر مخاطبان “ورزش سه” درباره جابه جایی بازیکنان، قصد داریم تا روز پانزدهم شهریورماه که پایان مهلت جذب نفرات مد نظر تیم ها است، تمام اخبار رسمی و اختصاصی را در کنار مطالب و شایعاتی که سایر رسانه ها ازجمله خبرگزاری ها و رو مه ها پیرامون این موضوع مطرح می کنند روزانه در قالب یک خبر به روز رسانی کرده و به اطلاع شما همراهان برسانیم.* اخبار نقل و انتقالاتی روز دوشنبه، بیست و دوم دادماه که لحظه به لحظه در همین صفحه به روزرسانی می شود را در زیر مشاهده کنید:۲۲:۵۵ – خبر: اکبر صادقی با قراردادی یک ساله به پدیده مشهد پیوست.
۱۰:۴۷ – خبر: موسی کولی بالی که بعد از قهرمانی در لیگ پانزدهم همراه استقلال خوزستان، فصل گذشته را در ان سپری کرد با قراردادی یک ساله دوباره به تیم عبدالله ویسی بازگشت.
۱۸:۳۵ – خبر: استقلال خوزستان با طالب ریکانی، هافبک فصل گذشته ان قرارداد بست.
۱۶:۵۶ – خبر: یعقوب کریمی، بازیکن استقلال فصل آینده نیز برای این تیم به میدان خواهد رفت.
۱۶:۲۹ – خبر: باتوجه به بازیکنانی که مدنظر استقلال هستند، دو بازیکن قطعا از این تیم جدا می شوند.
۱۶:۰۱ – شایعه: باتوجه به خالی بودن لیست بازیکنان زیر ۲۳۳ سال پرسپولیس، این باشگاه روی بشار رسن، بازیکن عراقی نظر دارد و بعد از بازی این تیم برابر ژاپن با او وارد مذاکره می شود.
۱۴:۴۶ – خبر: عباس بوعذار، بازیکن فصل اخیر نفت تهران رسما به استقلال خوزستان پیوست.
۱۴:۳۹ – خبر: حضور مهدی شیری در استقلال تقریبا نهایی شده و احتمال اینکه این بازیکن با آبی ها قرارداد امضاء کند زیاد است.
۱۴:۳۰ – خبر: خبر ج احتمالی محمد ابراهیمی از تراکتورسازی موجب واکنش شدید هواداران و نگرانی آنها شده است؛ ابراهیمی امروز در صفحه اینستاگرامش از تراکتورسازی و پُر شورها خداحافظی کرد.(اختصاصی)
۱۴:۱۴ – خبر: شهریار مقانلو، مهاجم فصل گذشته پیکان برای گذراندن دوران سربازی راهی ملوان انزلی شد.
۱۴:۰۰ – خبر: استقلال تهران همچنان به دنبال جذب ابوالفضل رزاق پور، بازیکن چپ پای جوان نساجی است.(اختصاصی)
۱۳:۳۸ – شایعه: سعید قائدی فر، بازیکن پیشین ان که لیگ شانزدهم را با ماشین سازی تمام کرد احتمال دارد مجددا به جمع طلایی پوشان اصفهان برگردد.
۱۳:۲۵ – خبر: گفته می شود امشب استقلال با سجاد شهباززاده مهاجم نام آشنای فصل پیش نفت قرارداد خواهد بست تا این بازیکن بعد از یک فصل غیبت دوباره به جمع آبی پوشان بازگردد.(اختصاصی)
۱۳:۰۰ – خبر: سپیدرود با علی دهقان بازیکن ایرانجوان به توافق رسید.(سایت باشگاه)
۱۲:۲۶ – خبر: فرهاد پورغلامی جدی ترین گزینه خونه به خونه بابل برای سرمربیگری است.(اختصاصی)
۱۲:۲۰- خبر: عباس بوعذار بازیکن سابق نفت تهران به استقلال خوزستان پیوست تا اولین ید لیگ برتری تیمی باشد که عبدالله ویسی را به عنوان سرمربی به جمع خود بازگردانده است.(سایت رسمی)
۱۲:۰۰ – شایعه: علی اصغر عاشوری بازیکن استقلال خوزستان بین گزینه های مجید جلالی برای پیکان قرار دارد.
۱۱:۴۹ – خبر: خالد شفیعی مذاکرات مثبتی با تراکتورسازی داشته و احتمالا در این تیم خواهد ماند.
۱۱:۴۱ – خبر: باشگاه گسترش فولاد با ج علیرضا نقی زاده و رفتن او به ذوب آهن مخالفت کرد.
۱۱:۲۳ – خبر: با اعلام قطعی ۱۸ نفر تعداد بازیکنان مجاز بالای ۲۳ سال، تیم های لیگ برتری باز هم امسال در به خدمت گرفتن بازیکنان مجرب مشکل خواهند داشت؛ این محدودیت اگرچه به سود جوانان تمام شده اما ممکن است بنیه تیم ها را هم تضعیف کند.(ایلنا)
۱۱:۱۴ – خبر: گفته می شود مرتضی تبریزی مذاکرات مثبتی با ذوب آهن داشته و با این شرایط حضور او در استقلال تقریبا منتفی به نظر می رسد.
۱۰:۲۵ – خبر: تیم پارس جنوبی با دو ید پرونده نقل و انتقالاتی خود را خواهد بست.(اختصاصی)
۰۹:۲۲ – شایعه: گفته می شود ال اندر نوری، سرمربی ایران وردربرمن که امشب دیدار تیم ملی مقابل ازب تان را از نزدیک تماشا می کند قصد دارد بازیکنان ملی پوش و به ویژه رامین رضاییان و مرتضی پورعلی گنجی را زیر نظر بگیرد.
۰۱:۲۱ – خبر: باشگاه ذوب آهن با ارسال نامه ای به مسؤولان گسترش فولاد خواهان به خدمت گرفتن علیرضا نقی زاده شده اند.
۰۰:۰۱ – خبر: به دلیل بازی ایران مقابل ازب تان ملی پوشانی ازجمله پژمان منتظری، رامین رضاییان و … تصمیم گیری برای انتخاب تیم فصل آینده را به بعد از این مسابقه موکول کرده اند.
۰۰:۰۱ – شایعه: سروش رفیعی آماده مذاکره با پرسپولیس است.(پیروزی)
۰۰:۰۱ – شایعه: علیرضا منصوریان و قلعه نویی برای جذب رامین رضاییان ابراز تمایل کرده اند.(پیروزی)* پارس جنوبی جم با به خدمت گرفتن طیبی و سالاروند نشان داد برنامه ویژه ای برای لیگ هفدهم دارد و به دنبال خودنمایی در سال اول صعود به لیگ برتر است اما شایعات پیرامون جابه جایی دو بازیکن به پایان رسید و شایان مصلح، م ع جوان سپیدرود و حسن بیت سعید، بازیکن استقلال خوزستان به ترتیب راهی پرسپولیس و استقلال تهران شدند که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «یکشنبه، بیست و یکم دادماه» را می تواند در زیر بخوانید:۲۱:۲۶ – خبر: حسن بیت سعید، بازیکن موثر استقلال خوزستان قراردادی دو ساله با استقلال تهران امضا کرد.۲۱:۰۸ – خبر: شایان مصلح، م ع چپ سپیدرود رشت با عقد قراردادی رسما به پرسپولیس پیوست.۲۰:۵۱ – خبر: با وجود نامشخص بودن وضعیت نفت، س رست این باشگاه با افشین پیروانی برای سرمربیگری مذاکره کرده و او دستیاران خود را نیز مشخص نموده است.۱۹:۵۶ – خبر: فرزاد حاتمی قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با تراکتورسازی تمدید کرد.۱۸:۲۴ – خبر: با وجود شایعات مختلف، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد هیچ توافقی با سعد ناطق، م ع چپ تیم ملی عراق نداشته و این بازیکن در لیست برانکو قرار ندارد.۱۷:۴۱ – شایعه: باشگاه گسترش فولاد در حال مذاکره با یک مهاجم کروات است.(تسنیم)
۱۷:۲۶ – خبر: بهنام سراج، پیش وت پرسپولیس دستیار فراز کمالوند در صنعت نفت آبادان شد.
۱۷:۱۰ – خبر: لیست ان با سه بازیکن تکمیل می شود که حضور سعید آقایی و محمد دانشگر در این تیم محتمل تر از سایر گزینه ها است.(اختصاصی)
۱۶:۳۷ – خبر: اکبر محمدی، همانند فصل گذشته برای لیگ هفدهم نیز دستیار اکبر میثاقیان در سیاه جامگان خواهد بود.۱۶:۲۴ – خبر: سید محسن حسینی، م ع گیلانی فصل گذشته گسترش فولاد با باشگاه سپیدرود قرارداد بست.۱۵:۲۶ – خبر: سرور چپاروف در صورت بازگشت به لیگ برتر تنها برای ان اصفهان بازی می کند.
۱۵:۰۵ – خبر: باشگاه گسترش فولاد بار دیگر با ج شجاعیان مخالفت کرد.
۱۵:۰۱ – خبر: محسن آقایی، م ع سیاه جامگان قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.۱۴:۲۳ – شایعه: آندرانیک تیموریان در لیست بازیکنان مد نظر سپیدرود است.(خبر ورزشی)
۱۴:۲۰ – خبر: فولاد خوزستان تاکنون گ اری کم نام و نشان را جذب کرده و فعلا خبری از حضور بازیکنان استقلال خوزستان در این تیم نیست.
۱۴:۱۸ – خبر: حسین مددی، هافبک فصل قبل آلومینیوم اراک به سیاه جامگان پیوست.
۱۴:۱۵ – شایعه: مسؤولان باشگاه صنعت نفت آبادان با مگنو باتیستا، هافبک فصل گذشته گسترش فولاد به توافق رسیدند.(میزان)
۱۴:۱۱ – خبر: توفیقی، مسؤول نقل و انتقالات باشگاه استقلال می گوید فعلا خبری از حضور رامین رضاییان در این تیم نیست و او مذاکره ای نداشته است.
۱۴:۰۶ – خبر: نفت تهران فعلا وضعیت مشخصی ندارد ولی درصورت تعیین تکلیف مالکیت و سرمربی خیلی زود وارد بازار نقل و انتقالات می شود.
۱۳:۴۸ – خبر: سپیدرود رشت به دنبال جذب بازیکن در خط دفاع و هافبک دفاعی است و قصد گرفتن مهاجم ندارد.۱۲:۵۵ – خبر: کادر فنی قلعه نویی در تراکتورسازی او را در ذوب آهن نیز همراهی خواهند کرد.۱۲:۵۴ – شایعه: مصلح که مذاکراتی جدی با استقلالی ها داشت و قرار بود شب گذشته تکلیف پیوستن اش به این تیم نهایی شود، به دلیل پیشنهاد مالی عجیب او به آبی ها مسؤولان این باشگاه را وادار به عقب نشینی کرد ولی تا امشب یا فردا تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد.(خبر ورزشی)
۱۲:۴۶ – خبر: سایت اسپورت ۲۴ یونان مدعی شده مسعود شجاعی با پاناتینای به توافق رسیده ولی تکلیف او بعد از بازی ایران و ازب تان مشخص می شود.(فارس)
۱۲:۱۰ – خبر: استقلالی ها دیروز با شهباززاده تماس گرفته اند و ممکن است به زودی زمانی برای توافق نهایی و عقد قرارداد اعلام شود.(ایلنا)
۱۲:۰۹ – خبر: مهاجری، سرمربی پدیده می گوید بعید می دانم محمد قاضی، عبدالله کرمی و محمدرضا خلعتبری به تیم ما بیایند.(ایسنا)
۱۲:۰۲ – خبر: گل محمدی که الان در تهران به سر می برد، روز پنج شنبه به تبریز خواهد رفت تا به مدت دو روز بازیکنان رده پایه این باشگاه را زیر نظر بگیرد.
۱۱:۵۶ – شایعه: مگویان، اسماعیل شریفات، سجاد شهباززاده و بختیار رحمانی در لیست ید ذوب آهن هستند.(ایلنا)
۱۱:۴۷ – خبر: این احتمال وجود دارد حمید استیلی هدایت نفت تهران را عهده دار شود.(فارس)
۱۱:۴۲ – خبر: علی زینالی، بازیکن سایپا برای تمدید قرارداد با این تیم هنوز به توافق نرسیده است.(تسنیم)
۱۱:۴۱ – خبر: باشگاه نساجی اعلام کرده ابوالفضل رزاق پور را به هیچ تیمی نخواهند داد.(فارس)۱۱:۴۰ – خبر: هرائر مگویان، م ع ارمنی استقلال مورد توجه باشگاه ذوب آهن قرار گرفته است.(اختصاصی)
۱۱:۳۰ – خبر: با اتمام بازی ایران مقابل ازب تان ملی پوشان بدون تیم فوتبال ایران هم به صورت جدی وارد چرخه نقل و انتقالات می شوند.
۱۱:۰۰ – شایعه: باشگاه صنعت نفت آبادان به صورت جدی به دنبال استخدام رحیم زهیوی، مهاجم فصل پیش تیم فوتبال الشحانیه است.
۱۰:۴۱ – خبر: پندار توفیقی، دبیر هیأت مدیره باشگاه استقلال توافق نهایی با حسن بیت سعید را تکذیب کرد.(رادیو ورزش)
۱۰:۴۰ – شایعه: موسی کولی بالی مورد توجه پارس جنوبی قرار گرفته و شاید م عان تیم لیگ هفدهم مهدی تارتار، با زوج موفق دو سال پیش قهرمان فوتبال ایران به میدان بروند.
۱۰:۳۵ – شایعه: رضا کرملاچعب، مهاجم جوان پرسپولیس نخستین بازیکن فصل گذشته سرخ پوشان است که تیم جدید خود را انتخاب خواهد کرد.
۱۰:۳۰ – خبر: شایان مصلح، م ع چپ سابق سپیدرود در صفحه اجتماعی اش اعلام کرده امروز تیم خود را انتخاب خواهد کرد؛ یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس مقصد مصلح خواهند بود.۱۰:۲۲ – خبر: قاسم حدادی فر هنوز تصمیمی برای فصل آینده نگرفته و منتظر شرایط کار در ذوب آهن است.(تسنیم)
۱۰:۰۵ – خبر: خلعتبری مد نظر سیاه جامگان است و میثاقیان نیز صحبت هایی با او انجام داده ولی این بازیکن هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.(ایسنا)
۱۰:۰۵ – خبر: آندو تیموریان و مجتبی جباری به دنبال ادامه فوتبال خود در تهران هستند؛ این خبر را میثاقیان داده است.(ایسنا)۱۰:۰۵ – خبر: اکبر میثاقیان عنوان کرده اولویت جذب بازیکن در سیاه جامگان با نفرات بومی است.(ایسنا)
۰۱:۳۱ – خبر: محمد طیبی و فرشاد سالاروند، دو بازیکن استقلال خوزستان راهی پارس جنوبی جم شدند تا یکی از نقل و انتقالات مهم یکشنبه به نام آنها ثبت شود.
۰۰:۰۱ – شایعه: استقلالی ها پولی که قرار بود بگیرند را دریافت د و با این شرایط کاوه رضایی تمدید قرارداد می کند.(ایران ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: کار انتقال حسن بیت سعید به استقلال تهران نهایی شده و این بازیکن فصل آینده با شماره ۷ آبی پوشان پایتخت به میدان می رود. (همشهری ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: گفته می شود مرتضی تبریزی مدتی است توافق یک میلیارد و ۸۰۰۰ میلیون تومانی با استقلال تهران داشته و حتی ۴۰۰ درصد را چک گرفته است.(همشهری ورزشی)* انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی ذوب آهن مهم ترین خبر طی این ۲۴ ساعت بود؛ شایان مصلح نیز با استقلالی ها به توافق مالی نرسید تا درآستانه پرسپولیسی شدن باشد؛ همچنین گسترش فولاد پیشنهاد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی برای صدور رضایت نامه شجاعیان داشته که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «شنبه، بیستم دادماه» در زیر آمده است:۲۰:۰۳ – خبر: سروش سعیدی اعلام کرد قصد ادامه همکاری با فولاد خوزستان را ندارد.
۱۹:۰۶ – شایعه: احتمال ادامه همکاری علی ، م ع راست ذوب آهن با این تیم زیاد است ولی امکان دارد ربیع عطایا، هموطن او از جمع اصفهانی ها جدا شود.۱۸:۰۶ – محمد شادکام و زبیر نیک نفس برای ادامه همکاری با صنعت نفت آبادان به توافق نهایی رسیدند.
۱۸:۰۵ – سیاه جامگان قرارداد وحید عسگری و علیرضا جلیلی را تمدید کرد.
۱۶:۲۷ – خبر: محسن فروزان با تیم تازه لیگ برتری شده پارس جنوبی جم قرارداد بست.
۱۶:۲۱ – خبر: فهرست بازیکنان مد نظر قلعه نویی برای ذوب آهن تا ۴۸ ساعت آینده مشخص می شود.
۱۶:۲۰ – خبر: علی جمشیدی معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس عنوان کرده منع این تیم از جذب بازیکن خارجی فاقد مبنای حقوقی است.
۱۵:۴۱ – شایعه: در صورتی که خالد شفیعی با تراکتورسازی تمدید قرارداد نداشته باشد احتمال حضور او در ذوب آهن وجود دارد.
۱۵:۲۷ – شایعه: محمد دانشگر که با ان به توافق نهایی رسیده بوده قصد دارد با ج از این تیم راهی سایپا شود.
۱۵:۲۰ – شایعه: مرتضی تبریزی که از استقلال تهران پیشنهاد دارد به احتمال فراوان فردا با ذوب آهن تمدید قرارداد می کند.
۱۵:۱۲ – خبر: حمید گ اری، بازیکن فصل گذشته گل گهر سیرجان قراردادی دو ساله با فولاد خوزستان امضاء کرد.
۱۴:۴۵ – خبر: تکلیف یعقوب کریمی برای حضور در استقلال تهران دو روز دیگر مشخص می شود.(تسنیم)
۱۴:۴۲ – خبر: عماد میرجوان، مهاجم فصل گذشته ان با امضای قراردادی به تیم سپیدرود بازگشت.
۱۴:۴۰ – خبر: حسن بیت سعید برای مذاکره با استقلال تهران وارد این باشگاه شد.
۱۴:۰۳ – خبر: چک بازیکنان استقلال برخلاف وعده مقرر امروز پاس نشد تا وضعیت تمدید قراردادهای بازیکنان این تیم مشخص نباشد.
۱۴:۰۲ – خبر: قلعه نویی رسما به عنوان سرمربی جدید ذوب آهن معرفی شد.
۱۳:۵۲ – خبر: شایان مصلح، م ع چپ سپیدرود رشت با استقلال به توافق مالی نرسید و این احتمال وجود دارد به پرسپولیس برود.(اختصاصی)
۱۲:۱۰ – خبر: نصیرزاده، مدیر عامل گسترش فولاد اعلام کرد شجاعیان برای ج از این تیم و دریافت رضایت نامه باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
۱۱:۳۱ – خبر: مهدی شیری، م ع راست پیکان عنوان کرده پیشنهاد استقلال تهران جدی است و تا ۴۸ ساعت آینده در این باره تصمیم گیری می کند.(فارس)
۱۱:۱۷ – خبر: افشین حیدری، مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاکید داشته مهدی زبیدی و محمد شریفی با استقلال خوزستان قرارداد دارند و باید به این تیم بازگردند.(فارس)
۱۱:۰۰ – خبر: سید هادی ، م ع سپیدرود برای چهارمین سال متوالی در سپیدرود خواهد ماند.
۱۰:۲۰ – خبر: خالد شفیعی ابتدا به دنبال مشخص شدن وضعیت طلب ۶۵۰ میلیون تومانی خود از تراکتورسازی است تا برای تمدید قرارداد تصمیم بگیرد.(تسنیم)
۰۸:۳۵ – خبر: رو مه العرب قطر مدعی شده سروش رفیعی قراردادی یک ساله با باشگاه الخور امضاء کرده است.
۰۰:۰۱- شایعه: چک بازیکنان استقلال امروز پاس می شود و آنها پای میز مذاکره برای تمدید قرارداد می نشینند.(گل)
۰۰:۰۱- شایعه: رامین رضاییان درخواست ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از استقلال داشته است.(همشهری ورزشی)
۰۰:۰۱- شایعه: باشگاه ان همچنین منتظر سعید آقایی است تا با او قرارداد ببندد.(ایران ورزشی)* با وجود شایعات تغییر سرمربی در استقلال تهران، ورزش حمایت خود را از منصوریان اعلام کرد؛ گسترش فولاد نیز عنوان نمود مخالف رفتن داریوش شجاعیان است و غلامرضا رضایی نیز به عنوان ید جدید سپیدرود رشت معرفی شد که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز « ، نوزدهم دادماه» در زیر آمده است:
۲۳:۲۷ – خبر: گسترش فولاد رسما اعلام کرد اجازه ج به داریوش شجاعیان و رفتن او به استقلال تهران را نخواهد داد.
۲۲:۵۱ – شایعه: استقلال به خاطر مذاکرات مثبت با رامین رضاییان، قید جذب دانیال ماهینی را زده و امیدوار به گرفتن او است.(خبر ورزشی)
۲۰:۴۷ – خبر: ساسان انصاری اعلام کرده فردا با فولاد خوزستان قرارداد خواهد بست.(اختصاصی)
۲۰:۳۰ – خبر: فردین ، هافبک ۱۹۹ ساله و بازیکن پایه های استقلال با قراردادی رسمی به عضویت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه درآمد و همچنین حسین حیدری، بازیکن تیم مس ویژن قرادادی ۵ ساله با آبی های پایتخت امضاء کرد.۱۹:۰۵ – خبر: علی زندوی، م ع راست فصل گذشته ف پاسی با گسترش فولاد قرارداد بست.
۱۷:۵۱ – خبر: ایمان سلیمی، م ع سابق فجر سپاسی شیراز به پارس جنوبی جم پیوست.
۱۷:۲۹ – خبر: اعضای کادر فنی و مدیران باشگاه گسترش فولاد امشب جلسه ای تشکیل می دهند تا پیرامون رفتن شجاعیان به استقلال تصمیم گیری کنند.
۱۶:۲۰ – خبر: سبحان خاقانی، مهاجم سابق تیم ملی جوانان به سیاه جامگان پیوست.
۱۵:۵۶ – خبر: هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد عنوان کرد امروز جلسه ای با مسؤولان باشگاه استقلال پیرامون انتقال داریوش شجاعیان ندارند.
۱۵:۲۶ – خبر: مدیر رسانه ای الخور قطر مذاکره این باشگاه با سروش رفیعی را صحیح دانسته ولی گفته هنوز توافقی حاصل نشده و مذاکرات ادامه دارد.(فارس)
۱۴:۴۳ – خبر: مسعود سلطانی فر، ورزش و جوانان حمایت خود را از ادامه کار علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال اعلام کرد تا شایعه تغییرات روی نیمکت آبی پوشان برطرف شود.
۱۴:۳۴ – خبر: غلامرضا رضایی، مهاجم فصل گذشته سایپا با سپیدرود رشت قرارداد امضاء کرد تا دومین ید روز این تیم لقب بگیرد.
۱۴:۲۲ – خبر: پیام ملکیان هافبک تیم سیاه جامگان قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.
۱۳:۳۶ – خبر: به احتمال فراوان شایان مصلح دومین ید استقلال خواهد بود و گفته می شود مذاکرات نهایی نیز با او انجام گرفته است.(اختصاصی)
۱۲:۵۸ – شایعه: مذاکرات زبیر نیک نفس، هافبک صنعت نفت آبادان برای تمدید قرارداد با این باشگاه نتیجه ای نداشته است.(تسنیم)
۱۲:۲۶ – خبر: میلاد صادقیان، م ع جوان فصل گذشته گل گهر سیرجان رسما به سپیدرود رشت پیوست.
۱۲:۰۱ – شایعه: استقلالی ها مذاکراتی با مهدی شیری، م ع راست پیکان انجام دادند و ممکن است او را جذب کنند.(ایلنا)
۱۱:۴۶ – شایعه: در صورتی که رامین رضاییان به یک تیم خارجی نرود و در لیگ برتر ایران بماند، احتمال اینکه با استقلال تهران قرارداد امضاء کند بسیار زیاد است.
۱۰:۵۸ – شایعه: امید ابراهیمی هافبک استقلال برای تمدید قرارداد شرط کرده چکی که به او داده اند پاس شود.(خبر ورزشی)
۱۰:۰۲ – خبر: سعد ناطق، م ع چپ عراق همراه تیم ملی کشورش برای بازی با ژاپن به تهران آمده که قرار است در این بین پرسپولیسی ها نیز با او مذاکره ای داشته باشند.(فارس)
۰۸:۲۰ – خبر: رادیو ورزش یونان نوشته است بهنام برزای، هافبک استقلال راهی این کشور خواهد شد تا در یک تیم یونانی بازی کند.(ایسنا)
۰۳:۲۳ – خبر: پور تایید کرده حسن بیت سعید، محمد طیبی، فرشاد سالاروند، علی اصغر عاشوری، پیمان شیرزادی و رحیم زهیوی در لیست ید فولاد هستند.(تسنیم)
۰۰:۳۰ – خبر: درویش، مدیر عامل سایپا عنوان کرده قرار شده ماهینی شخصا برای دریافت رضایت نامه از استقلال خوزستان اقدام کند.(تسنیم)
۰۰:۱۹ – خبر: بهمن روشنایی، س رست استقلال خوزستان گفته دانیال ماهینی و شریفی دو بازیکن این تیم هنوز قراردادشان به اتمام نرسیده و حضورشان در سایپا بدون رضایت نامه است.(تسنیم)* بالا ه استقلال تهران نخستین ید خود را انجام داد و بعد از پرداخت مبلغ رضایت نامه مهدی قائدی به باشگاه ایران جوان بوشهر، توانست این پدیده فصل اخیر لیگ یک را به خدمت بگیرد؛ ممنوعیت جذب سه بازیکن آزاد تراکتورسازی هم دیگر خبر مهم بود که فیفا اعلام کرد این تیم نمی تواند تا نیم فصل یدی داشته باشد؛ بازگشت عبدالله ویسی به نیمکت استقلال خوزستان نیز دیگر جابه جایی مورد اهمیت بود که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «پنج شنبه، هجدهم دادماه» در زیر آمده است:۲۰:۱۲ – خبر: رحیم زهیوی و محمد طیبی بعد از نشست با مسوولان فولاد خوزستان با دلخوری محل این باشگاه را ترک د.(اختصاصی)۱۹:۲۰ – خبر: مهدی قائدی رسما به استقلال پیوست و با این باشگاه قرارداد بست.۱۸:۳۳ – خبر: مهدی زبیدی که با پارس جنوبی به توافق مالی رسیده بود، رسما به این تیم پیوست.
۱۸:۱۰ – خبر: باشگاه استقلال با پرداخت مبلغ رضایت نامه مهدی قائدی، پدیده ایران جوان بوشهر توانست قراردادی سه ساله با این بازیکن امضاء کند.۱۶:۵۱ – خبر: محمد ناصری، دروازه بان سیاه جامگان دو فصل دیگر قراردادش را تمدید کرد.
۱۶:۱۶ – خبر: به دلیل ممنوعیت جذب بازیکن با سهمیه فیفا توسط تراکتورسازی، امید عالیشاه احتمالا به لیگ یک خواهد رفت تا برای یکی از تیم های ملوان انزلی یا فجر سپاسی بازی کند.
۱۶:۰۸ – خبر: عبدالله ویسی که با استقلال خوزستان به قهرمانی لیگ پانزدهم رسیده بود مجددا هدایت این تیم را عهده دار شد.(اختصاصی)
۱۵:۵۵ – شایعه: باشگاه ایران جوان بوشهر برای صدور رضایت نامه مهدی قائدی به استقلال تهران درخواست ۴۰۰ میلیون تومانی داشته است.(خبر ورزشی)
۱۵:۳۷ – خبر: بهروز افشار، م ع بادران به سیاه جامگان پیوست.
۱۵:۳۳ – خبر: امین پورعلی، م ع فصل قبل آلومینیوم اراک با صنعت نفت آبادان قرارداد بست.
۱۴:۴۰ – خبر: باشگاه استقلال مذاکرات جدی خود را با مسؤولان ایران جوان بوشهر آغاز کرده تا بتواند رضایت نامه مهدی قائدی، پدیده این تیم را بگیرد.
۱۴:۳۳ – خبر: سروش رفیعی با انتشار پیامی اعلام کرد هنوز تیم آینده اش مشخص نیست و تصمیمی نگرفته است.۱۳:۵۷ – خبر: دانیال ماهینی، م ع راست استقلال خوزستان با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان علی در سایپا اضافه شد.۱۳:۳۸ – خبر: کریم احمدی، هافبک دفاعی فصل گذشته پدیده به سیاه جامگان پیوست.
۱۳:۱۴ – خبر: حسین کعبی برای یک فصل دیگر ماندن در سپیدرود رشت توافق کرد و قرارداد بست.
۱۳:۰۱ – خبر: فیفا با درخواست باشگاه تراکتورسازی مبنی بر جذب سه بازیکن آزاد بعد از پایان نقل و انتقالات رسما مخالفت کرد.
۱۱:۱۵ – خبر: باشگاه تراکتورسازی برای صدور رضایت نامه مهدی شریفی که تا پایان نیم فصل در این تین سرباز است به ان نامه زده است.(تسنیم)۱۰:۵۴ – خبر: مجتبی جباری عنوان کرده هرگز نگفته منتظر سرمربی جدید استقلال است تا تیم بعدی خود را مشخص کند.(خبر ورزشی)
۱۰:۳۰ – خبر: سید مهدی ی، دروازه بان ماشین سازی به تیم لیگ یکی بادران تهران پیوست.۱۰:۱۵ – خبر: رو مه الوطن مدعی شده سروش رفیعی، هافبک پرسپولیس با باشگاه الخور قطر به توافق نهایی رسیده و به زودی قراردادش را امضاء می کند.
۰۱:۰۰ – خبر: گفته می شود احمد نوراللهی موفق به دریافت ر خدمت شده و در آستانه بازگشت به پرسپولیس قرار دارد.
۰۰:۰۱ – خبر: علیرضا بیرانوند عنوان کرده به کارش در پرسپولیس ادامه خواهد داد و به تیمی نمی رود.(خبر ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: الاهلی قطر قصد دارد یک بازیکن کره ای را جایگزین پژمان منتظری کند..(همشهری ورزشی)* پرسپولیسی شدن سیامک نعمتی و عقد قرارداد دو ساله با این باشگاه ویژه ترین خبر بود؛ همچنین فولاد خوزستان نیز فعالیت جدی داشته و با رحیم زهیوی، محمد طیبی و فرشاد سالاروند سه بازیکن فصل گذشته استقلال خوزستان به توافق نهایی رسیده است؛ علاوه بر آن لیست ید استقلال تهران به طور غیر رسمی مشخص شده ولی هنوز بازیکنی به این تیم محلق نشده است که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «چهارشنبه، هفدهم دادماه» را می توانید در زیر بخوانید:۲۲:۳۰ – خبر: محمد شریفی هافبک باشگاه استقلال خوزستان و تیم ملی نوجوانان به تیم بزرگسالان سایپا پیوست.
۲۲:۱۵ – خبر: رحیم زهیوی با مسؤولان فولاد خوزستان به توافق نهایی رسیده و فردا با این باشگاه قرارداد امضاء می کند.(اختصاصی)
۲۰:۲۱ – خبر: محمد نادری، بازیکن جوان تراکتورسازی که به صورت قرضی در نساجی مازندران بازی می کرد برای فعالیت در این تیم تبریزی برای لیگ هفدهم به توافق نهایی رسید.
۱۹:۳۹ – خبر: رحیم زهیوی ابراز تمایل کرده فوتبال خود را در استان خوزستان ادامه دهد که با این وجود پیش بینی می شود او راهی فولاد شود و دوباره در جمع شاگردان پور قرار بگیرد.
۱۹:۰۴ – خبر: سیامک نعمتی با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست تا بزرگترین انتقال امروز چهارشنبه به او اختصاص پیدا کند.
۱۹:۰۳ – خبر: هادی تامینی، م ع سپیدرود رشت فصل آینده نیز برای این تیم به میدان می رود.
۱۷:۴۵ – خبر: محمدحسین عین افشار، دروازه بان سابق بادران و استقلال اهواز به تیم سابق خود سیاه جامگان بازگشت.
۱۷:۱۰ – خبر: کمیته فنی باشگاه گسترش فولاد پیرامون ج داریوش شجاعیان و رفتن او به استقلال، روز شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد.(تسنیم)
۱۷:۱۰ – خبر: سیامک نعمتی، هافبک فصل گذشته پیکان برای مذاکره با مسؤولان پرسپولیس وارد ساختمان این باشگاه شد.
۱۶:۲۵ – خبر: محمد طیبی و فرشاد سالاروند، دو بازیکن استقلال خوزستانه درآستانه عقد قرارداد با فولاد هستند تا دوباره زیر نظر پور کار کنند.(اختصاصی)
۱۶:۰۱ – خبر: باشگاه پدیده به عقد قرارداد مصطفی احمدی با سیاه جامگان اعتراض کرد و واکنش نشان داد.
۱۶:۰۰ – خبر: حجت صدقی، دروازه بان پیکان با قراردادی دو ساله راهی ملوان انزلی شد.
۱۵:۳۶ – خبر: مهدی زبیدی عنوان کرده با باشگاه پارس جنوبی توافق مالی کرده ولی برای به دلیل نامشخص بودن وضعیت مالکیت استقلال خوزستان نتوانسته رضایت نامه خود را دریافت کند.
۱۵:۲۰ – خبر: شهاب گردان قرارداد خود را با باشگاه پدیده تمدید کرد.
۱۴:۳۰ – خبر: نادر دست نشان، رسما سرمربی تیم دسته اولی ملوان انزلی شد.۱۴:۲۰ – خبر: مصطفی احمدی که دو روز قبل با پدیده قرارداد بسته بود، به سیاه جامگان بازگشت و به طرز عجیبی با این باشگاه قراردادش را تمدید کرد.۱۴:۱۵ – خبر: انتقال سیامک نعمتی به پرسپولیس به احتمال فراوان امروز نهایی می شود.(اختصاصی)
۱۴:۰۰ – خبر: باشگاه ذوب آهن اعلام کرد سرمربی جدید این تیم بعد از جلسه هیأت مدیره مشخص می شود.
۱۳:۳۱ – خبر: سیاه جامگان احسان پیرهادی، مهاجم فصل گذشته مس رفسنجان را به خدمت گرفت.
۱۳:۱۹ – خبر: علی حمودی قراردادش با باشگاه پیکان را تمدید کرد.
۱۳:۰۷ – خبر: مهدی اخوان، س رست ان عنوان کرد سیامک نعمتی در فهرست ید این باشگاه نیست و مذاکره ای با او نداشته اند.(اختصاصی)
۱۲:۴۷ – خبر: باشگاه تراکتورسازی از پرسپولیس درخواست کرده تا قرارداد امید عالیشاه را فسخ کند تا آنها بتوانند به عنوان سرباز و البته سهمیه آزاد با او قرارداد ببندند.(ایسنا)
۱۲:۰۳ – خبر: امید خالدی و ایوب کلانتری قراردادشان را با سایپا تمدید د.
۱۱:۲۲ – خبر: سجاد شهباززاده از تعطیلات برگشته و به زودی با باشگاه استقلال مذاکره می کند.(فارس)
۱۰:۵۹ – خبر: شایان مصلح، سجاد شهباززاده، رامین رضاییان، داریوش شجاعیان، مرتضی تبریزی، جلال الدین ماشاریپوف و پژمان منتظری در لیست اصلی و دانیال ماهینی، مهدی شیری و حسن بیت سعید در فهرست سایه یدهای استقلال قرار دارند.(اختصاصی)
۱۰:۴۳ – خبر: دستیاران پور در استقلال خوزستان، در فولاد نیز او را همراهی می کنند.(فارس)
۱۰:۳۵ – خبر: سعید آذری، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن عنوان کرده هیأت مدیره تصمیم دارد تا سرمربی تغییر کند.(تسنیم)
۱۰:۱۹ – خبر: چند نظری در هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن موجب شده سرمربی این تیم فعلا مشخص نشده باشد.(اختصاصی)
۰۹:۵۶ – خبر: محمد ناصری، دروازه بان سیاه جامگان عنوان کرده هنوز برای تمدید قرارداد با او تماسی نگرفته اند.(تسنیم)
۰۹:۵۶ – خبر: گفته می شود پژمان منتظری بستن قرارداد با استقلال را به بعد از پایان اردوی تیم ملی موکول کرده و منتظر است ببیند پیشنهادی به دست او می رسد یا خیر.(اختصاصی)
۰۰:۴۸ – شایعه: فولاد خوزستان پیشنهاد عقد قرارداد با رقم بالایی به رحیم زهیوی داده ولی شرطی را گذاشته تا این بازیکن در تست های پزشکی سربلند بیرون بیاید.(مهر)
۰۰:۰۱ – خبر: رضا اسدی، آرش رضاوند و رضا علیاری که به سایپا پیوستند دو سال دیگر با نفت قرارداد داشتند ولی به دلیل اینکه کمتر از ۵۰ درصد از مطالبات را در فصل اخیر گرفته اند، احتمالا به صورت یک طرفه قراردادشان را فسخ کنند.(اختصاصی)۰۰:۰۱ – شایعه: استقلال رسما خواهان به خدمت گرفتن داریوش شجاعیان شده است.
۰۰:۰۱ – خبر: سیامک نعمتی عنوان کرده آ هفته با پرسپولیس قرارداد می بندد.(ایران ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: فرشید باقری فصل آینده هم در استقلال می ماند.(ایران ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: حسن بیت سعید، مهاجم استقلال خوزستان در یک قدمی پارس جنوبی جم است.
۰۰:۰۱ – شایعه: برانکو در کرواسی با ایگور پراهیچ، م ع نفت مذاکره ای داشته است.(همشهری ورزشی)
۰۰:۰۱ – شایعه: تراکتورسازی برای تاییدیه پایان خدمت به احمد نوراللهی، شرط گذاشته تا پرسپولیس قرارداد امید عالیشاه را فسخ کند.(ایران ورزشی)* ان با عقد قرارداد دو ساله با ساسان انصاری، شکار بزرگی داشت و دومین گ ن برتر لیگ شانزدهم را جذب کرد تا یکی از مهم ترین جابه جایی های فصل انجام شود؛ رضا اسدی و رضا علیاری هم از نفت تهران به سایپا پیوستند تا برای دومین سال پیاپی برای تیم علی به میدان بروند که مشروح این اتفاقات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز « ، شانزدهم دادماه» در زیر آمده است:۲۳:۳۵ – شایعه: منصوریان در جلسه امروز با سید رضا افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال فهرست داده که ۳ ملی پوش شامل یک بازیکن ازب تانی، پژمان منتظری، م ع ملی پوش الاهلی قطر و یک ملی پوش که هنوز اسمش را اعلام نکرده در آن قرار دارند و دو بازیکن تیم جوانان استقلال هم مد نظر این سرمربی هستند.(خبر ورزشی)۲۰:۰۵ – خبر: حسین بادامکی، کاپیتان سیاه جامگان قراردادش با این باشگاه را تمدید کرد.۱۶:۴۶ – خبر: باشگاه سایپا با قراردادی دو ساله رضا علیاری، م ع نفت تهران را به خدمت گرفت.۱۶:۲۳ – خبر: ساسان انصاری قراردادی دو ساله با باشگاه ان امضا کرد تا پنجمین ید این تیم لقب بگیرد.۱۶:۱۱ – خبر: امید ابراهیمی احتمالا جزو نخستین بازیکنان استقلالی است که قراردادش را تمدید می کند.(اختصاصی)
۱۵:۵۶ – خبر: حامد شیری برای ادامه حضور در سایپا با مسؤولان این باشگاه به توافق نهایی دست یافت.(اختصاصی)
۱۵:۵۵ – خبر: سید سیروس پور ، سرمربی فولاد خوزستان تایید کرد خواهان ادامه حضور بختیار رحمانی در این تیم است.(اختصاصی)
۱۵:۴۵ – خبر: رضا اسدی، هافبک جوان نفت تهران با عقد قراردادی دو ساله به سایپا پیوست تا دوباره زیر نظر علی کار کند.(اختصاصی)۱۵:۰۴ – خبر: معین عباسیان، هافبک پدیده با وجود پیشنهادات خوبی که داشت بعد از مذاکره با مسؤولان این باشگاه تصمیم گرفت در لیگ هفدهم تیم خود را تغییر ندهد.
۱۵:۰۲ – خبر: مهدی زبیدی، مهاجم استقلال خوزستان قراردادی یک ساله با پارس جنوبی جم امضاء کرد.
۱۴:۳۹ – خبر: علی نظرمحمدی، سرمربی سپیدرود رشت پس از کش و قوس های فراوان قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد.۱۳:۵۹ – خبر: نصیرزاده، مدیر عامل گسترش فولاد تمایل این باشگاه برای جذب سامان نریمان جهان را رد کرد.(تسنیم)
۱۳:۳۷ – خبر: احتمال می رود علیرضا منصوریان امروز لیست بازیکنان مازاد استقلال را به باشگاه بدهد.(اختصاصی)
۱۳:۱۰ – خبر: فرزاد حاتمی برای تمدید قرارداد با تراکتورسازی به توافق نهایی دست یافت.(تسنیم)
۱۲:۳۵ – خبر: احتمالا امروز فولاد خوزستان نخستین ید خود را در نقل و انتقالات انجام می دهد.(اختصاصی)
۱۲:۱۰ – خبر: ساسان انصاری با مسؤولان باشگاه ان به توافق نهایی رسیده و درآستانه پیوستن به جمع طلایی پوشان اصفهانی است.(اختصاصی)۱۱:۳۴ – شایعه: رامین رضاییان قید رفتن به تیم اروپایی را زده و به دنبال حضور در لیگ ایران است.(خبر ورزشی)
۱۱:۳۳ – خبر: استقلال به دنبال گرفتن رضایت نامه رابسون جانواریو از باشگاه باهیا و امضای قراردادی سه ساله با این م ع برزیلی است.(اختصاصی)
۱۱:۳۰ – خبر: سیامک نعمتی که مذاکراتی با مسؤولان باشگاه پرسپولیس انجام داده امروز احتمالا به حضور در جمع سرخ پوشان و تعیین تیم آینده خود جواب نهایی می دهد.(اختصاصی)
۱۱:۲۲ – خبر: درویش، مدیر عامل باشگاه سایپا می گوید شنیده ایم محمد دانشگر، م ع فصل گذشته نفت تهران با ان به توافق نهایی رسیده است.(تسنیم)
۱۱:۲۰ – خبر: ساسان انصاری، دومین گ ن برتر فصل گذشته با وجود پیشنهاداتی که دارد هنوز تیم جدید خود را معرفی نکرده که ممکن است امروز این اتفاق رخ دهد.(اختصاصی)
۱۱:۰۵ – خبر: قرارداد حامد لک، امید خالدی، ایوب کلانتری، حامد شیری، سجاد مشکل پور، سیامک کوروشی، علی زینالی، غلامرضا رضایی، محمدرضا خلعتبری، احمد گوهری، محمد سلطانی مهر و بوگدان میلیچ با سایپا به اتمام رسیده و این بازیکنان بدون مشکل می توانند برای تیم جدید خود تصمیم بگیرند.(تسنیم)
۱۰:۵۲ – خبر: مجتبی جباری در مصاحبه با رو مه الوطن قطر عنوان کرده برای انتخاب تیم جدیدش منتظر مشخص شدن سرمربی جدید استقلال است.
۱۰:۳۲ – خبر: گسترش فولاد علاقه مند به حضور سامان نریمان جهان در تیمش است و در این راستا قصد مذاکره با مسؤولان باشگاه پرسپولیس را دارد.(اختصاصی)
۰۹:۱۷ – شایعه: باشگاه فولاد خوزستان خواستار جذب محمد طیبی، م ع استقلال خوزستان شده ولی او از فولادی ها درخواست زمان کرده است.(تسنیم)
۰۰:۰۱ – شایعه: لیست پرسپولیس برای فصل آینده با سه بازیکن بزرگسال جدید و ماندن کمال کامی نیا و سروش رفیعی تکمیل می شود.(پیروزی)
۰۰:۰۱ – خبر: سیامک نعمتی عنوان کرده برخی شایعه سازی می کنند و او آ هفته با پرسپولیس قرارداد می بندد.(پیروزی)
۰۰:۰۱ – شایعه: حسن بیت سعید به دنبال حضور در لیگ ستارگان قطر است.(ایران ورزشی)* برانکو ایوانکوویچ نام وجی های پرسپولیس را گفت، ج پژمان منتظری از الاهلی قطر قطعی شد تا این م ع ملی پوش در آستانه بازگشت به استقلال تهران باشد، بازیکنان تراکتورسازی برای تمدید قرارداد مطالبات گذشته خود را خواستند که مشروح این اتفاقات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «دوشنبه، پانزدهم دادماه» را می توانید در زیر بخوانید:۲۳:۵۵ – خبر: صنعت نفت آبادان خواهان حامد لک، دروازه بان ملی پوش سایپا شده و قرار است طی روزهای آینده مذاکرات بین دو طرف انجام شود.
۲۱:۵۹ – خبر: اکبر ایمانی و محمد منصوری، دو بازیکن پدیده قراردادهای خود را به مدت دو فصل دیگر با این باشگاه تمدید د.
۱۷:۳۰ – امید نظامی پور، م ع راست فصل گذشته صبای قم به بادران تهران پیوست.
۱۷:۲۲ – باشگاه فولاد در صورت پرداخت مبلغ رضایت نامه محمد ناصری، دروازه بان سیاه جامگان او را به خدمت می گیرد و جایگزین وحید طالبلو می کند.
۱۶:۵۱ – باشگاه سایپا اعلام کرد بازیکنانی ازجمله غلامرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری که قراردادشان به اتمام رسیده می توانند تیم آینده خود را انتخاب کنند.(فارس)
۱۶:۵۱ – خبر: رضا درویش، مدیر عامل باشگاه سایپا درخواست برای جذب پریرا را شایعه دانست.(فارس)
۱۶:۱۵ – خبر: علی سامره، مهاجم سابق استقلال تهران هدایت تیم دسته اولی مس رفسنجان را برعهده گرفت.
۱۶:۱۴ – خبر: باشگاه السد به دنبال جذب رومارینهو، ستاره برزیلی فصل قبل الجیش است که در صورت رخ دادن این اتفاق، مرتضی پورعلی گنجی باید از السد برود و از سوی دیگر شایعه حضور سروش رفیعی در این تیم رنگ واقعیت به خود می گیرد.(خبر ورزشی)
۱۶:۰۱ – شایعه: علی خواهان حضور پریرا در سایپا شده است.(تسنیم)
۱۵:۳۱ – خبر: امید سینک و عرفان معصومی قراردادشان را با باشگاه پارس جنوبی جم تمدید د.
۱۵:۳۰ – خبر: محمد ابراهیمی، محمد ایران پوریان، خالد شفیعی، فرزاد حاتمی، شهرام گودرزی و چند بازیکن دیگر تراکتورسازی برای تمدید قرارداد با این باشگاه، خواهان دریافت طلب هایشان به صورت نقدی هستند.(تسنیم)
۱۵:۲۲ – خبر: روی تاوارس مربی دروازه بان های پرتغالی تراکتورسازی تمایلی به ادامه همکاری با این تیم ندارد.
۱۴:۴۰ – خبر: سیدمحمد ناصر، عضو هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن مطرح شدن گفته سید مجتبی حسینی قبل از هدایت این تیم سابقه سرمربیگری نداشته و اگر با او کار ن د دلیل بر رد توانایی های این مربی نیست؛ وی مطرح شدن نام گزینه هایی مثل قلعه نویی، مجید صالح، امید ی و منصور ابراهیم زاده برای هدایت ذوب آهن را گمانه زنی رسانه ها دانست.(فارس)
۱۴:۲۵ – خبر: کمال کامی نیا تایید کرده یک پیشنهاد از تیم مطرح در لیگ دسته دوم اسپانیا دارد ولی فعلا پاسخی به آن نداده است.(فارس)
۱۳:۳۶ – خبر: پژمان منتظری نخستین ید رسمی استقلال تهران خواهد بود و بعد از اردوی تیم ملی احتمالا این اتفاق می افتد.(اختصاصی)
۱۱:۳۰ – خبر: مهرداد پولادی به بانکوک یونایتد تایلند پیوست.
۱۰:۵۰ – شایعه: علی کریمی به دلیل مشکلات مالی نفت تهران و مطالبات دو فصل اخیر بازیکنان تا این لحظه سرمربیگری این تیم را نپذیرفته است.(فارس)
۰۹:۳۳ – خبر: رو مه الرای قطر در مطلبی آورده باشگاه الاهلی تمایلی به ادامه همکاری با چهار بازیکن خارجی خود ندارد که با این شرایط پژمان منتظری و مجتبی جباری نیز از این تیم جدا می شوند.
۰۶:۰۵ – خبر: باشگاه گسترش فولاد اعلام کرده درصورتی که پژمان منتظری به استقلال تهران برود، آنها درخواست جذب سید مجید حسینی را خواهند داشت.(فارس)
۰۶:۰۵ – خبر: هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد گفته داریوش شجاعیان با وجود پیشنهاداتی که دارد در جمع آنها می ماند و تمام مطالبات او برطرف می شود.(فارس)
۰۴:۰۲ – خبر: برانکو اعلام کرده محمدامین آرام طبع قراردادش با پرسپولیس تمام شده و می رود؛ شهاب کریمی، سامان نریمان جهان، رضا کرملاچعب و حامد آقایی نیز جزو بازیکنانی هستند که از جمع سرخ پوشان جدا می شوند.(فارس)
۰۳:۰۲ – شایعه: مذاکرات باشگاه ان با محمد دانشگر، م ع نفت و سعید آقایی، م ع تراکتورسازی مثبت بوده و از حالا باید دانشگر را انی دانست ولی زرد پوش شدن آقایی بانتهای متن/*
اختصاصی طرفداری - در این یادداشت سعی داریم 70 نفر از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه استقلال تهران را بر اساس عملکرد فردی و تاثیرشان در افتخارات و عملکرد این تیم، بررسی کنیم. بدون شک نظرها و معیارها در خصوص بهترین ها متفاوت بوده و این مطلب نیز بر اساس سلیقه شخصی نویسنده و دوستانی که بنده را در این زمینه یاری داده اند، تهیه شده است.10. فرهاد مجیدی7 مقدس آبی ها. این لقب را تیفوسی ها و در اصطلاح هواداران چند آتیشه استقلال به فرهاد مجیدی که یکی از بهترین گ نان تاریخ این باشگاه به شمار می رود، نسبت داده اند. فاکتورهای مهمی نظیر تعداد گل زده بالا در استقلال، اثرگذاری بالا در قهرمانی های این تیم و در آ محبوبیت بیش از حد او در بین هواداران آبی، باعث شد تا فرهاد مجیدی به عنوان یکی از ده بازیکن برتر تاریخ استقلال انتخاب شود. فرهاد مجیدی علاوه بر گ نی های بیشمار خود برای استقلال که او را پس از آرش برهانی در رده دوم برترین گ نان تاریخ این باشگاه قرار داده، در آسیا هم در بین بازیکنان ایرانی رکوردار است. مجیدی با به ثمر رساندن 23 گل در ادوار مختلف مسابقات جام باشگاه های آسیا، هم اکنون رکورد دار بهترین گ ن ایرانی در این مسابقات است. مجیدی که هم اکنون 41 سال سن دارد، متولد تهران ولی اص ی مازندرانی دارد. وی فوتبال حرفه ای خود را از سال 74 و تیم بهمن کرج شروع کرد و بعد از دو سال بازی در این تیم در سال 76 راهی استقلال تهران شد. پسر محبوب آبی ها، بعد از اولین قهرمانیش با استقلال در سال 76 و ب عنوان نایب قهرمانی در جام باشگاه های آسیا، استقلال را به قصد اروپا و بازی در تیم راپیدوین اتریش ترک گفت. وی در 12 بازی برای این تیم 4 گل به ثمر رساند و در پایان فصل مجددا به استقلال برگشت. اما طولی نکشید که باز هوای رفتن به سر فرهاد مجیدی زد و راهی الوصل امارات شد. دوران نسبتا موفقی رو با الوصل تجربه کرد و درنهایت به صورت قرضی راهی العین شد تا در رقابت های آسیایی به این تیم کمک کند. گ نی او در وقت های اضافه منجر به صعود العین به فینال جام باشگاه های آسیا شد و تونست با این تیم عنوان قهرمانی قاره کهن رو به دست بیاورد. مجیدی برای سومین بار و در سال 86 دوباره به استقلال برگشت که شروع موفقیت های او و تیم استقلال هم بود. فرهاد در همان سال توانست به قهرمانی جام حذفی با استقلال دست یابد و یک سال بعد هم عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد. گویا دوران شیرین، فرهاد مجیدی از 30 سالگی تازه شروع شده بود. درخشش در دربی ها و گ نی هایش به رقیب سنتی یعنی پرسپولیس، از فرهاد مجیدی چهره ای دوست داشتنی در بین هواداران آبی ساخته بود. او در نظرسنجی برنامه 90 در سال 94 به عنوان محبوب ترین بازیکن دو دهه باشگاه استقلال با 58 درصد آرا شناخته شد. مجیدی بالاتر از نفراتی چون علیرضا منصوریان، آرش برهانی، مجتبی جباری و جواد زرینچه در آن سال به عنوان محبوب ترین بازیکن دو دهه اخیر آبی ها شناخته شد. مجیدی در سال 90 و به صورت قرضی به مدت دو سال راهی فوتبال قطر و تیم الغرافه شد. مجیدی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن زردپوش الغرافه در تاریخ 29 فروردین 91 مقابل ایران پرسپولیس قرار گرفت. او در این بازی به دلیل تمارض کارت قرمز گرفت و ا اج شد. مجیدی در میان سوت کرکننده هواداران سرخپوش، پیراهن زرد رنگ الغرافه را از تن خود خارج کرد و لباس آبی (همرنگ پیراهن استقلال تهران) را نمایان کرد و پس از بوسیدن آن، به تماشاگران پرسپولیس عدد 4 را نشان داد. اتفاقی که باعث محبوبیت بیش از حد او باز هم در میان استقلالی ها شد. او باز هم به استقلال برگشت اما برگشتنی که بوی ماندن نمی داد. فرهاد مجیدی در تاریخ 7 آبان 92 در بازی استقلال مقابل مس کرمان در دقیقه 88 بازی بعد از تعویض با نیکبخت واحدی به آغوش قلعه نویی رفت و پس از دور افتخار و بوسیدن چهار گوش مستطیل سبز رسما از دنیای بازیگری فوتبال وداع کرد و هواداران علاقه مند به خود را در بهت فرو برد. او در حال حاضر مشغول گذراندن مدارج مربیگری در فوتبال اروپا است.افتخارات فرهاد مجیدیدومین گ ن برتر تاریخ باشگاه استقلال تهران بعد از آرش برهانیبرترین گ ن در ادوار مختلف مسابقات باشگاهی آسیا در جمع بازیکنان ایرانی با زدن 23 گلتنها بازیکن فوتبال ایرانی دارای عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 2003-2002 به همراه تیم العیننامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن آسیا در سال 2010قهرمانی در لیگ آزادگان فصل 77–76 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ امارات 2007–2006 به همراه تیم الاهلی اماراتقهرمانی در جام حذفی 87–86 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران فصل 88–87 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در جام حذفی قطر 2012–2011 به همراه تیم الغرافه قطرقهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران فصل 92–91 به همراه تیم استقلال تهران9. جواد زرینچهجواد زرینچه دفاع راست تاریخی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال در مرداد 45 در تهران متولد شد. فوتبال حرفه ای خود را در سال 57 در تیم جوانان لوکوموتیو تهران شروع کرد و بعد از چندسال بازی در لیگ جوانان، به منظور انجام خدمت سربازی، راهی تیم ژاندارمری در لیگ دسته سوم شد. سرمربی وقت تیم ملی در آن دوران یعنی پرویز دهداری متوجه استعداد درخشان زرینچه شده بود و درحالی که جواد فقط 20 سال سن داشت توسط مرحوم دهداری به تیم ملی دعوت شد. زرینچه کار بسیار سختی در شروع کار خود در تیم ملی داشت، چون باید جای خالی شاهین بیانی کاپیتان پرآوازه استقلالی ها و همچنین یکی از بهترین م عان تیم ملی را پر می کرد. بعد از حضور موفق در تیم ملی، پیشنهاد از استقلال رسید و درنتیجه در سال 66 جواد زرینچه به استقلال منتقل شد. جواد زرینچه 14 سال برای استقلال بازی کرد و با پیراهن این تیم عناوین و افتخارات مختلفی را به دست آورد که فتح جام لیگ آزادگان در فصل 80-79 ، فتح جام حذفی و قهرمانی در جام باشگاه های آسیا در سال 70 نمونه هایی از این عناوین هستند. گفتنی است که زرینچه یکی از وفادارترین بازیکنان استقلال است و زمانی که این تیم با رای فدراسیون وقت به دسته سوم سقوط کرد، زرینچه قرارداد خود را با تیم فوتبال کشاورز فسخ کرده و برای کمک به استقلال راهی دسته سوم شد. ستاره ی بی چون و چرای دهه ی 70 آبی ها، اسمش برای استقلالی ها خاطره ی دربی 73 را همیشه زنده می کند. در آن بازی پربرخورد، جنجالی و پرحاشیه پرسپولیس در نیمه ی اول 2-0 جلو افتاد. البته دقیقه ی 70 پرسپولیس با ا اج ستاره خود، مجتبی محرمی 10 نفره به بازی ادامه می داد. نصرالله عبدالهی سرمربی وقت استقلال یا یک تغییر کارآمد،جواد زرینچه را از پست دفاع مرکزی به دفاع راست منتقل کرد تا یکی از اصلی ترین زمینه سازان به تساوی رساندن بازی، زرینچه لقب بگیرد. وی در دوران حضور در تیم ملی نیز مهره ای موثر و کارآمد بود و در بازی دوستانه با دانمارک کاپیتان تیم ملی شد و همچنین توانست به همراه تیم ملی راهی جام جهانی 1998 فرانسه شود. در بازی مقابل که از سوی فیفا بازی قرن بیستم نامیده شد، با سانتری تماشایی برای حمید استیلی زمینه ساز گل اول تیم ملی شد. گفتنی است که جواد زرینچه در سن 36 سالگی با پیراهن صباباتری از دنیای فوتبال حرفه ای خداحافظی کرد تا پرونده بازیگری بهترین م ع راست تاریخ تیم ملی بسته شود. زرینچه پس از خداحافظی از فوتبال در تیم های استقلال تهران، صبای قم، صنایع اراک، آلومینیوم هرمزگان و شهرداری یاسوج مربیگری کرده است.افتخارات جواد زرینچهقهرمانی در جام باشگاه های آسیا در سال 70 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا در فصل 2002–2001 به همراه استقلال تهرانقهرمانی در لیگ آزادگان فصل 69–68 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ آزادگان فصل 77–76 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ آزادگان فصل 80–79 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در جام حذفی 75–74 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در جام حذفی 79–78 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در جام حذفی 81–80 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمان در جام باشگاه های تهران در سال 70 به همراه استقلال تهران8. قلعه نوییعلی پروین تیکه کلام جالبی در مورد بازیکنان بزرگ و پرافتخار دارد و در وصف آن ها می گوید: بعضی از بازیکنان افتخاراتشان رو تریلی هم نمی کشه. یکی از آن بازیکن ها که چه در قامت بازیکن و بعدها سرمربی، افتخاراتش را تریلی هم نمی کشد، قلعه نوعی ملقب به ژنرال استقلالی هاست. اردشیر قلعه نویی معروف به قلعه نویی متولد آذر 42 در تهران است. وی که اص ی نیشابوری دارد، پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر ایران تاکنون است، به طوری که تیم های تحت ی او موفق به پنج عنوان قهرمانی در لیگ برتر شده اند. قلعه نوعی فوتبال حرفه ای خود را در سال 58 و با تیم راه آهن شروع کرد و دو سال در این تیم توپ زد. اردشیر لارودی و پرویز ابوطالب اولین انی بودند که او را برای تیم های پایه ای راه آهن انتخاب د و بعد ناصر ابراهیمی او را به تیم بزرگسالان راه آهن برد که توانست در سن 17 سالگی 3 گل در جام حذفی تهران در سال 59 بزند. در این فصل راه آهن هر دو تیم استقلال و پرسپولیس را در جام حذفی تهران ش ت داد و تا فینال پیش رفت، اما با ش ت در مقابل نیروی هوایی نایب قهرمان شد. او در سال 60 به تیم ملی جوانان دعوت شد که نمایش قابل قبولی هم از خود ارائه کرد. ابراهیمی از میان تمام بازیکنان نخبه راه آهن مثل فرشاد پیوس، مرتضی یکه و بیژن طاهری، تنها قلعه نویی 18 ساله را با خود به شاهین برد. شاهین ملی پوشان زیادی در آن روزها داشت که نادر فریادشیران، مهدی دینورزاده، نصرالله عبداللهی، محمد صادقی و حمید مجدتیموری از این جمع بودند. ابراهیمی در سال 63 از شاهین جدا شد و جای خود را به محراب شاهرخی و سپس به نصرالله عبداللهی داد. در سال 64 و پس از خداحافظی صادقی از فوتبال و جدا شدن دینورزاده از شاهین، قلعه نویی 22 ساله به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شد. در حالی که در ترکیب اصلی شاهین تقریباً تمام بازیکنان از نظر سنی از او بزرگتر بودند. قلعه نوعی پس از 6 سال موفق در شاهین، به فوتبال قطر و تیم السد رفت. برای مدت حدود یک سال در این تیم بازی کرد و همراه با السد قهرمان لیگ و جام حذفی قطر شد. قلعه نویی در زمستان 67 به تهران بازگشت و به باشگاه استقلال تهران پیوست و تا پایان دوران بازی اش درسال 76 در این تیم ماند. در این 9 سال قلعه نوعی 153 بازی و 41 گل برای استقلال به ثمر رساند و قهرمانی های مختلفی با این تیم ب کرد. قلعه نوعی سابقه 20 بازی ملی و یک گل زده (در مقابل کویت) نیز در کارنامه خود دارد. وی اولین بار توسط ناصر ابراهیمی در سال 64 به تیم ملی «ب» ایران دعوت شد. یک سال بعد از سوی پرویز دهداری به تیم ملی دعوت شد و اولین بازی ملی خود را در اردیبهشت ماه سال 65 در مقابل چین انجام داد. البته او پس از آن تا سن 29 سالگی و به دعوت پروین به تیم ملی دعوت نشد. البته این دور ماندن او از تیم ملی دلایل مختلفی داشت. در زمان برگزاری جام ملتهای آسیای 1988 در تیم السد قطر بازی می کرد و چون در آن زمان بازیکنان شاغل در تیمهای خارجی به تیم ملی دعوت نمی شدند، امکان بازی در آن مسابقات را پیدا نکرد. در زمان بازی های آسیایی 1990 پکن عضو تیم استقلال بود، اما به دلیل ترافیک هافبک های برجسته و تکنیکی مثل نامجو مطلق، بیانی، ابطحی، قایقران و افتخاری در تیم ملی آن زمان در جمع 20 نفر اعزامی تیم فوتبال به بازی های آسیایی 1990 قرار نگرفت. در زمان جام ملتهای آسیای 1992 ژاپن هم دچار مصدومیت شدید بود و 11 ماه دور از میادین ماند. قلعه نویی چندین بار در دوران بازیگری مصدوم شد و دو مرتبه مصدومیت جدی را تجربه کرد. بار اول در سال 71 و بار دوم آن در اوا سال 75 دچار مصدومیت شدید و طولانی شد که نهایتا به خداحافظی او از فوتبال انجامید. تبعات مصدومیت شدید زانو در دوران پس از بازی هم همراه وی بود و چندین بار ناچار به جراحی زانو شد. شا ار خان در دوران پس از فوتبال او هم ادامه داشت و در لباس سرمربی گری کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته است. او به عنوان سرمربی همراه با تیم های مختلف توانسته 7 عنوان قهرمانی در مسابقات رسمی (5 لیگ برتر و 2 جام حذفی ایران) به دست آورد. پیش از اینکه نخستین تجربه سرمربیگری اش را در تیم کشاورز تهران به دست آورد، یک سال دستیار ناصر حجازی در استقلال و چند ماه دستیار ابراهیم قاسم پور در تیم ملی امید بود و همراه تیم امید قهرمان بازی های غرب آسیا در تهران شد. او به عنوان سرمربی در تیم های کشاورز، برق تهران، استقلال اهواز، استقلال تهران (4 دوره)، تیم ملی ایران، مس کرمان، ان اصفهان، تراکتورسازی تبریز (2 دوره)، ملوان بندر انزلی (مدتی کوتاه) و سرانجام در مقطع کنونی ذوب آهن بود که در پایان لیگ هفدهم توانست این تیم را به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر برساند.افتخارات قلعه نوعی (دوران بازی)قهرمانی در جام باشگاه های آسیا در سال 70 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا در فصل 1992–1991 به همراه استقلال تهرانقهرمانی در اولین دوره لیگ قدس در سال 64 به همراه تیم تهران الفقهرمانی در لیگ فوتبال قطر در سال 67 به همراه السد قطرقهرمانی در جام حذفی فوتبال قطر در سال 67 به همراه السد قطرقهرمانی در لیگ باشگاه های ایران (لیگ قدس) در سال 69 به همراه استقلال تهرانقهرمان در جام باشگاه های تهران در سال 70 به همراه استقلال تهرانقهرمانی در جام حذفی 75–74 به همراه تیم استقلال تهرانافتخارات قلعه نوعی (دوران سرمربی گری)قهرمانی در جام حذفی 81–80 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ برتر فصل 85–84 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در بازی های قهرمانی غرب آسیا 2007 به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمانی در جام حذفی 87–86 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ برتر فصل 88–87 به همراه تیم استقلال تهرانقهرمانی در لیگ برتر فصل 89–88 به همراه تیم ان اصفهانقهرمانی در لیگ برتر فصل 90–89 به همراه تیم ان اصفهانقهرمانی در لیگ برتر فصل 92–91 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی در لیگ برتر فصل 83–82 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی در جام حذفی فصل 83–82 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی در لیگ برتر فصل 91–90 به همراه تیم تراکتورسازی تبری یب قهرمانی در جام حذفی فصل 96–95 به همراه تیم تراکتورسازی تبری یب قهرمانی در لیگ برتر فصل 97–96 به همراه تیم ذوب آهن اصفهان7. حسن روشنمفسران مستطیل سبز او را پدیده دهه پنجاه فوتبال ایران می دانستند که بی تردید گل های کم نظیرش در رقابت های ملی و باشگاهی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران به شمار می آید. حسن روشن متولد دی ماه سال 33 در تهران است. شروع فوتبال حرفه ایش از تیم تاج در سال 50 بود و تا هفت سال و انحلال این تیم در سال 57 ادامه داشت. مسابقات جام باشگاههای تهران در سال 51 و رقابت تنگاتنگ دو تیم تاج و عقاب که در آ تاج به عنوان قهرمانی رسید، شروعی بر قهرمانی ها و افتخارات این مهاجم نامی کشورمان بود. حسن روشن جوان ترین گ ن تاریخ دربی نیز محسوب می شود. جوان اول استقلال در دهه پنجاه در دربی چهاردهم که 3 داد 53 انجام شد، زننده تک گل پیروزی بخش تاج مقابل پرسپولیس بود. روشن در این روز 18 سال و 357 روز سن داشت. وی پس از ج از تاج به تیم الاهلی پیوست و پس از 4 سال حضور در این تیم بار دیگر به ایران بازگشت و این بار درحالی که نام تاج به استقلال تغییر یافته بود بار دیگر پیراهن آبی را بر تن کرد. روشن پس از یک فصل حضور در استقلال در سال 62 دوباره به عضویت تیم الاهلی درآمد و پس از یک سال بازی در این تیم برای سومین بار پیراهن آبی پوشان را بر تن نمود. این حضور آ ین حضور حسن روشن در تیم استقلال بود و این مهاجم گ ن پس از چهار سال بازی در استقلال و در مجموع 12 سال بازی در سال 67 با پیراهن این تیم برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.حسن روشن در تیم ملی نیز دوران خوبی را سپری کرد و موفق شد در 48 بازی 13 گل نیز برای تیم ملی فوتبال ایران به ثمر برساند. گل های حساس این مهاجم در بازی های بزرگ هیچ گاه از یاد فوتبال دوستان نمی رود. گ نی در المپیک مونترال مقابل لهستان، گل زیبایی که به پرو در جام جهانی 1978 زد و دو گلی که با وجود مصدومیت به کره جنوبی زد از جمله گل های حساس و بیادماندنی این مهاجم نامدار فوتبال کشورمان در عرصه ملی می باشد که هیچ گاه آن ها را فراموش نخواهیم کرد. حسن روشن علاوه بر فوتبال یک دومیدانی کار کم نظیر و یک کشتی گیر خوب نیز بود. چنانچه در سال 50، در ماده 200 متر سرعت و 5000 متر استقامت (هر دو در فضای باز) دارای مقام دوم آموزشگاههای تهران شد و در دو 100×4 متر امدادی نیز به همراه سایرین، مقام نخست را ب نمود. او در دو رشته تنیس روی میز و کشتی نیز، حائز عنوان آموزشگاهی شده و در مسابقات کشتی رده 62 کیلوگرم به مقام ششم دست یافت و سپس سال 51 در تنیس روی میز، رتبه دوم انفرادی و قهرمانی دوبل را ب کرد. حسن روشن در تمامی تورنمنت های معتبر جهانی و آسیایی موفق به گ نی شده است و از این حیث یکی از موفق ترین بازیکنان فوتبال ایران و آسیا به شمار می رود. المپیک آسیایی، جام ملت های آسیا، مقدماتی جام جهانی، جام جهانی، مقدماتی المپیک، المپیک، مقدماتی جوانان آسیا و قهرمانی جوانان آسیا تورنمنت هایی هستند که حسن روشن با گ نی در آنها خود را جاودانه کرده است. وی در مقاطعی که در اوج دوران ورزشی خود قرار داشت، از تیم های پاری سن ژرمن و چلسی نیز پیشنهاداتی داشت که به گفته خودش به علت علاقه به حضور در ایران به این پیشنهادات پاسخ رد داد.افتخارات حسن روشنقهرمانی در جام ملت های آسیا در سال 1976 به همراه تیم ملی ایرانصعود به المپیک مونترال در سال 1976 به همراه تیم امید ایرانحضور در المپیک مونترال در سال 1976 و گ نی به تیم لهستان در ترکیب تیم امید ایرانحضور در جام جهانی 1978 آرژانتین به همراه تیم ملی ایرانگ نی به تیم ملی پرو در جام جهانی 1978 آرژانتین در ترکیب تیم ملی ایرانقهرمانی در رقابت های جوانان آسیا در سال 1973 تهران به همراه تیم جوانان ایرانقهرمانی در رقابت های جوانان آسیا در سال 1974 بانکوک به همراه تیم جوانان ایران ب مقام سوم جام باشگاه های آسیا 1971 به همراه تیم تا هرمان سه دوره جام باشگاههای تهران در سال های 1351، 1362 و 1364 به همراه تیم تا هرمانی در لیگ تخت جمشید در سال 1353 به همراه تیم تا هرمانی در جام حذفی در فصل 57–56 به همراه تیم تاج6. بیوک جدیکاردر دهه سی شمسی این شایعه در ورزشگاه امجدیه (شیرودی فعلی) شنیده شد که پای چپ او را یده اند. جراید هم با آب و تاب در موردش نوشتند و حتی عده ای می گفتند ت شوت زدن او با پای چپ را ممنوع کرده است. او با پای چپ سحرآمیز خود 143 گل در رقابت های ملی و باشگاهی به ثمر رساند. به جرات می توان گفت که وی اولین استار فوتبال ایران و آسیا و چپ پایی فوق العاده در زمان خودش بود که به او لقب «چپ طلایی» را داده بودند. صحبت از مرحوم بیوک جدیکار است، هافبک آذری تاج سابق که در زمره بنیانگذاران این باشگاه در دهه بیست بود. مردی که جزو اولین لژیونرهای فوتبال ایران به شمار می رفت و در دهه سی برای تیم ویکتوریا برلین آلمان غربی هم توپ زد. بیوک جدیکار متولد بهمن 1308 در شهر تبریز است. نخستسن لژیونر فوتبال ایران، فوتبال را از سال 1323 و در تیم تهرانجوان زیر نظر مرحوم فکری آغاز کرد. در سال 1324 در مسابقات قهرمانی باشگاه های تهران در تیم «جوان» بازی می کرد و به عنوان گ ن این تیم شناخته شده بود و در سال 1325 توسط مرحوم علی دانایی فرد به تیم «تور» پیوست. مرحوم جدیکار در سال 1328 وارد باشگاه دوچرخه سواران شد و از سال 1330 به عضویت تیم ملی فوتبال درآمد. آقا بیوک در ابتدا دروازه بان بود ولی با توجه به توانایی وی در استفاده از پای چپ خود، به توصیه علی دانایی فرد، به خط حمله منتقل گردید. جدیکار از جمله بازیکنان نسل اول دوچرخه سواران و بدون گفت و گو بی نظیرترین چپ پای تاریخ فوتبال ایران بود.وی در سال 1336 مورد توجه آلمانی ها قرار گرفت و با تیم ویکتوریای برلین که در آن زمان از بهترین تیم های آلمان بود قراردادی 2 ساله بست اما پس از 9 ماه به خاطر تشکیل تیم ملی فوتبال ایران و حضور در بازیهای آسیایی 1958 دوباره به وطن بازگشت و پیراهن تیم ملی را با افتخار و با عبور از پول و شهرت فوتبال آلمان غربی به تن کرد. بیوک جدیکار با 18 سال سابقه بازی در تاج، به عنوان یکی از مفا این باشگاه به شمار می رود که بیشترین بازی را در این تیم داشته است. نخستین بازی رسمی وی در سال 1328 با تیم ملی افغانستان بود.در سال 1325 بود که ایتالیایی ها خواستار او بودند و باشگاههای رم، لاتزیو و تورینو به وی پیشنهاد عقد قرارداد دادند که در نهایت جدیکار برای عقد قرارداد با تیم تورینو عازم ایتالیا شد. در نهایت با عدم ارسال موافقت نامه توسط سازمان تربیت بدنی وقت و سفر تیم ملی فوتبال به شوروی سابق این انتقال به سر انجام نرسید. جدیکار مرد پر افتخار تاریخ فوتبال ایران سرانجام در 26 آذر 1392 و در سن 84 سالگی در بستر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. به بهانه وفات این مرد بزرگ فوتبال کشورمان، سپ بلاتر رئیس سابق فیفا طی نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان درگذشت اولین لژیونر تاریخ فوتبال ایران رو تسلیت گفت.افتخارات بیوک جدیکاراولین لژیونر تاریخ فوتبال کشورمان که در سال 1336 به تیم ویکتوریای برلین پیوستسابقه 18 سال بازی در تیم تاج به عنوان بازیکنی که بیشترین حضور در این تیم را داشته استقهرمان 8 دوره جام باشگاه های تهران در سال های 28، 31، 35، 36، 38، 40، 41 و 47 به همراه تیم تا هرمان جام حذفی تهران در سال های 30، 37 و 38 به همراه تیم تاج5. غلامحسین مظلومیغلامحسین مظلومی مهاجمی ارزنده، باهوش و بسیار فرصت طلب و کم نظیر در سطح قاره آسیا بود که به عقیده بسیاری او کاملترین سنتر فوروارد تاریخ فوتبال ایران است و حضور موثرش اغلب با پایان یافتن مشکلات، در هر دو سطح ملی و باشگاهی همراه بود. غلامحسین مظلومی تنگستانی متولد دی ماه 1328 در منطقه تنگستان بوشهر است. شروع حرفه ای فوتبال مظلومی در سال 1344 و تیم تاج آبادان بود. او پس از سه سال بازی در این تیم در سال 1347 و زمانی که در حال گذراندن دوران تحصیلی بود به تیم تاج پیوست و مجموعا 9 سال برای تاج بازی کرد. وی افتخارات زیادی با این تیم از جمله قهرمانی آسیا در سال 1349 و مقام سوم جام باشگاه های آسیا در سال 1350 را ب نموده است. این گ ن قهار در سال 1350 و با زدن 5 گل عنوان آقای گلی مسابقات جام باشگاه های آسیا را به دست اورد. مظلومی در این مدت در تیم تاج و سپس در تیم شهباز با به ثمر رساندن 65 گل در جام تخت جمشید و جام باشگاه های ایران و سه دوره ب عنوان گ ن برتر لیگ تخت جمشید (دوره اول 15 گل دوره دوم 10 گل و دوره چهارم 19 گل) دارای یک رکورد است. او همچنین در سه دوره شرکت تاج در جام می با زدن 26 گل آقای گل مسابقات می بود. در سال 1356 پس از ج از شهباز به الوصل امارت پیوست و با درخشش او الوصل قهرمان جام حذفی امارت شد و مظلومی با زدن 9 گل بهترین گ ن مسابقات شد.برای غلامحسین مظلومی بازی باشگاهی یا ملی نداشت، عادت آقای گلی از سر او به هیچ وجه نمی پرید. این ماشین گ نی در رقابت های جوانان آسیا در سال 1969 تایلند لقب آقای گلی را با به ثمر رساندن 6 گل به خود اختصاص داد و همچنین دو سال بعد بار دیگر در بازی های جوانان آسیا این بار در فیلیپین با زدن 5 گل عنوان آقای گلی را به دست آورد. در بازی های آسیایی تهران بازدن 5 گل لقب بهترین مهاجم آسیا در سال 1974 را به دست آورد. وی در المپیک مونترال کانادا به همراه تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت و تنها گل ایران در مقابل تیم ملی فوتبال کوبا را به ثمر رساند.مظلومی در فاصله سالهای 1348 تا 1356 در 41 بازی موفق به زدن 19 گل شد و میانگین حدود نیم گل در هر بازی را بر جای گذاشت. مظلومی به مدت 15 سال رکورددار گ نی در سطح ملی ایران بود. همچنین وی در رده ملی با احتساب گل هایش در رده جوانان 37 گل به ثمر رساند که رکوردی بزرگ به شمار می رفت. در 9 تیر 1351 در جریان دیدار دوستانه منتخب تهران و بایرن مونیخ که با پیروزی شش بر دو تیم منتخب تهران به پایان رسید، یک گل به ثمر رساند. همچنین او در 24 مرداد 1353 در جریان پیروزی سه بر صفر تیم ملی فوتبال ایران برابر باشگاه فوتبال فنرباغچه یکی از گل های ایران را به ثمر رساند. مظلومی در سال 1357 با لباس تیم شهباز از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. سر طلایی فوتبال ایران سرانجام در 28 آبان 1393 در اثر ابتلا به سرطان معده درگذشت.افتخارات غلامحسین مظلومیقهرمانی سه دوره جام می هندوستان به همراه تیم تاج ب مقام آقای گلی جام می هندوستان با 26 گل به همراه تیم تاجآقای گل سه دوره از رقابت های جام تخت جمشید با تیم های تاج و شهبازبهترین گل زن تاریخ لیگ تخت جمشید با 65 گل زدهدو دوره آقای گلی مسابقات جوانان آسیا به همراه تیم جوانان ایرانبهترین گ ن باشگاه های آسیا با 9 گل زده به همراه تیم تاجبهترین بازیکن آسیا در سال 1974 در مسابقات المپیک آسیایی تهران ب مقام آقای گلی در المپیک آسیایی تهران با 5 گل به همراه تیم امید ایرانقهرمان جام ملت های آسیا در سال 1972 به همراه تیم ملی ایرانقهرمان جام ملت های آسیا در سال 1976 به همراه تیم ملی ایرانآقای گل جام ملت های آسیا در سال 1976 به همراه تیم ملی ایرانقهرمانی در جام باشگاه های آسیا 1970 به همراه تیم تاج ب مقام سوم جام باشگاه های آسیا 1971 به همراه تیم تا هرمانی در جام باشگاههای تهران در سال 1351 به همراه تیم تا هرمانی در لیگ تخت جمشید در سال 1353 به همراه تیم تا هرمانی در جام حذفی در سال 49-1348 به همراه تیم تاجصعود به المپیک مونترال در سال 1976 به همراه تیم امید ایرانحضور در المپیک مونترال در سال 1976 و گ نی به تیم کوبا به همراه تیم امید ایرانبهترین گ ن باشگاه استقلال در شهراورد تهران با 5 گل (همراه با علی جباری)4. علی دانایی فرداز او به عنوان پدر معنوی باشگاه تاج یاد می کنند. دانایی فرد متولد مهرماه سال 1300 در شهر تهران است. مرحوم علی دانایی فرد یکی از چهره های ماندگار و به یادماندنی تاریخ باشگاه تاج (استقلال فعلی) به شمار می رود. وی در سال 1325 هجری شمسی و یک سال بعد از تاسیس باشگاه دوچرخه سواران تیم فوتبال این باشگاه را تشکیل داد. دانایی فرد که خود یکی از بازیکنان تیم دوچرخه سواران به شمار می رفت، تیم های جوانان و نوجوانان این باشگاه تازه تاسیس را اداره می کرد و از همان ابتدا بازیکنان نخبه و با استعداد زمان خود را به باشگاه دوچرخه سواران ملحق می کرد. دوچرخه سواران به طور رسمی از سال 1325 در رقابتهای فوتبال شرکت کرد و علی دانایی فرد در حین بازیگری تواماً مربیگری دوچرخه سواران را نیز بر عهده داشت. دانایی فرد علاوه بر آن که تیم فوتبال دوچرخه سواران را پایه گذاری کرد، اولین مربی فوتبال تاریخ باشگاه دوچرخه سواران را در زمین نازی آباد، وحیدیه، امجدیه و ... نیز بر عهده داشت و زحمات بسیاری برای موفقیت تمام تیم های فوتبال باشگاه شکیب و خم به ابرو نیاورد. وی بیشتر از 20 سال هدایت تیم استقلال را به عهده داشت و رکورد طولانی ترین دوره مربی گری را در استقلال به ثبت رسانده است. علی آقا قبل از اینکه وارد دنیای فوتبال شود، در رشته دو و میدانی فعالیت می کرد و حتی مقام دومی این رشته را در کشور ب کرده بود. اما کم کم به سمت فوتبال کشیده شد و مربیگری خود را با تاسیس تیم های ایرج ، سلم و تور آغاز کرد. در آن زمان که تیم تور توانسته بود با سرمربی گری علی دانایی فرد اسم و رسمی برای خود دست و پا کند، مورد توجه باشگاه دوچرخه سواران قرار گرفت و تیم تور به دوچرخه سواران تغییر نام داد و مرحوم علی دانایی فرد به عنوان بازیکن و سرمربی، هدایت آن را برعهده گرفت.هر چند بعدها نیز با تصمیم اعضای تیم دوچرخه سواران، خصوصا علی دانایی فرد، اسم این تیم به تاج تغییر نام داد. مرحوم علی دانایی فرد در طول سرمربی گری خود، بازیکنان خوبی را به فوتبال ایران معرفی کرد که مهم ترین کشف او، بیوک جدیکار بود. علی دانایی فرد از سال 1325 تا 1348 به غیر از دو دوره در تمامی مسابقاتی که باشگاه با نام دوچرخه سواران یا تاج شرکت داشته، سرمربی گری تیم اول باشگاه را بر عهده داشته است. در این میانه یک بار در سال 1332 مربی گری تاج به رسول مددنوعی واگذار شد و بار دیگر در سال های 1346 و 1347 بود که محمود بیاتی مربی گری آبی پوشان را بر عهده گرفت. دانایی فرد روز 16 فروردین 1347 در نخستین شهرآورد تاج برابر پرسپولیس روی نیمکت آبی ها بود. او در پایان سال 1348 جای خود را به زدراکو رایکوف داد. او در سال 1355 با برکناری رایکوف مجددا سرمربی تاج شد. همچنین علی آقا از بنیان گذاران تیم فوتبال بانوان تاج نیز به شمار می رود و حتی مدتی سرمربیگری تیم بانوان تاج را نیز برعهده گرفت ، ولی به دلیل عدم استقبال سایر باشگاه ها ، تیم بانوان تاج منحل شد. مرحوم علی دانایی فرد در طول دوران بازیگری و مربیگری ، افتخارات و عناوین مختلفی را از خود به جا گذاشته گذاشته است که قهرمانی در جام باشگاه های تهران و همچنین قهرمانی در جام حذفی این مسابقات را بدست آورده است. از علی دانایی فرد 2 دختر و 1 پسر به یادگار مانده است که دختر وی به نام میترا دانایی فرد در لیگ برتر بانوان فعالیت می کند و پسرش ایرج دانایی فرد که خودش یکی از ستارگان فوتبال ایران است. علی دانایی فرد نیز به مانند ناصرحجازی، غلامحسین مظلومی و منصور پورحیدری گرفتار بیماریِ سرطان شد. بیماری امانش نداد و باعث شد بنیانگذار باشگاه استقلال در سن 58 سالگی چشم از جهان ببند.افتخارات علی دانایی فردقهرمان 8 دوره جام باشگاه های تهران در سال های 28، 31، 35، 36، 38، 40، 41 و 47 به عنوان بازیکن-مربی همراه تیم تا هرمان 4 دوره جام حذفی تهران در سال های 26، 30، 37 و 38 به عنوان بازیکن-مربی همراه تیم تا هرمان جام می هند در سال 1348 به همراه تیم تاج3. علی جباریاو اولین کاپیتان ایرانی فاتح جام باشگاه های آسیا و اولین کاپیتان فاتح لیگ سراسری ایران است. این تنها بخشی از افتخارات یکی از پرافتخارترین بازیکنان و کاپیتان های تاریخ باشگاه تاج (استقلال) است. کاپیتان شماره 8 تاج، کل یونی از افتخارات و عناوین ملی و باشگاهی دارد و از معدود فوتبالیست های ایران است که به تمامی افتخارات و عناوین باشگاهی در سطح آسیا دست یافته و از بعد فنی و اخلاقی، بی تردید از بهترین های فوتبال باشگاهی و ملی در تمامی ادوار می باشد. علی جباری متولد تیرماه 1325 در شهر تهران است. لقب سلطان در فوتبال ایران در دهه 50 از سوی هواداران تیم تاج به علی جباری داده شد. وی کارمند صنایع نظامی (وزارت دفاع) بود و در حال حاضر نیز بازنشسته این سازمان است. در سال 1346 ازدواج کرد. علاقه جباری به فوتبال از زمان تحصیل آغاز شد. او برای تحصیل به آموزشگاه حرفه صنایع نظامی واقع در خیابان ژاله می رفت و از همان زمان در مدرسه با توپ پلاستیکی فوتبال می کرد. علی جباری فوتبال حرفه ای خود را در سنین نوجوانی و از تیم پهلوان پور شروع کرد و بعد از آن به تیم ریشه دار راه آهن پیوست. جباری که قبل از آن در پست دفاع بازی می کرد به یکباره در راه آهن یک خط به جلوتر آمد و در پست هافبک بازی های دیدنی را از خود به نمایش گذاشت. جباری پس از سه سال بازی در راه آهن در سال 1344راهی تاج شد و تا پایان دوره بازیکنی خود به مدت 10 سال پیراهن این تیم را به تن کرد. علی جباری در اولین سالی که لیگ سراسری ایران در سال 1349 شکل گرفت، او به عنوان کاپیتان تاج فاتح و بهترین بازیکن لیگ شد شد و در همان سال هم موفق به ب عنوان قهرمانی آسیا شد و به گونه ای دوگانه خود را در سال 49 به عنوان کاپیتان تکمیل کرد. جباری چهار سال بعد هم باز به عنوان کاپیتان تاج فاتح لیگ سراسری در سال 53 شد. هر چند جباری قبل از سی سالگی با پیراهن تاج از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. یکی از دردناکترین خاطرات دوران ورزشی جباری در آبان سال 50 رخ داد. در آن تاریخ و در جریان دیدار تاج در مقابل بن سوسون برزیل، هواداران دو تیم تاج و پرسپولیس شروع به فحاشی علیه ستارگان دو تیم به خصوص علی جباری و همایون بهزادی د. شدت فحاشی ها به قدری بود که جباری در اواسط بازی جای خود را به حسن روشن شانزده ساله داد. او از میدان خارج شد و شروع به گریستن کرد. حواشی این بازی بازتاب گسترده ای داشت. به طوری که هفته بعد از آن در جریان بازی منتخب تهران و بن سوسون، جباری بر دوش ممد بوقی لیدر پرسپولیس قلم دوش شد و پرسپولیسی ها شعار «جباری دوستت داریم» سر دادند. علی جباری 89 گل با پیراهن تاج به ثمر رسانده است. این رکورد بیش از سه دهه دست نخورده باقی مانده بود. آرش برهانی در روز 25 دی 1391 از این حد نصاب عبور کرد. وی یک بار در جریان بازی با برق تهران 5 بار دروازه این تیم را باز کرد تا تاج شش بر صفر برنده این بازی باشد. علی جباری 17 دربی با پیراهن تاج به میدان رفته است. او با 11 بار کاپیتانی تیم اش در دربی ها در میان بازیکنان هر دو تیم رکورددار است. وی 12 شهرآورد پی د ی در ترکیب تیم تاج بوده است و از این نظر در میان بازیکنان تاج واستقلال در رده چهارم قرار دارد. جباری در دربی ها 5 گل برای استقلال به ثمر رسانده است و از این نظر همراه با مرحوم غلام حسین مظلومی در میان آبی پوشان رکورددار است. علی جباری در زمینه ملی نیز بسیار پر افتخار است. او با پیراهن تیم ملی ایران موفق به فتح دو بار جام ملت های آسیا در سال های 1968 و 1972 شده است. ضمن اینکه او قهرمان بازی های آسیایی تهران در سال 1974 با پیراهن تیم ملی نیز می باشد. او با این که در پست هافبک بازی می کرد، همواره از گ نان برتر تیم ملی فوتبال ایران به شمار می رفت. جباری در دیدار با تایلند در مرحله گروهی جام ملت های آسیا در سال 1972 در 10 دقیقه پایانی مسابقه هت تریک کرد و سریع ترین هت تریک تاریخ جام ملت های آسیا را رقم زده و بازی به سود ایران پایان یافت. جباری در بازی فینال نیز زننده یکی از دو گل ایران به تیم کره جنوبی بود. این دومین قهرمانی پیاپی تیم ملی ایران و علی جباری در جام ملت های آسیا بود. وی در تاریخ 24 شهریورماه 1353 پس از پیروزی در فینال هفتمین دوره بازی های آسیایی در تهران از فوتبال ملی کنار رفت. جباری 10 سال سابقه بازی با پیراهن تیم ملی را در کارنامه خود دارد که ماحصل آن 37 بازی و 13 گل زده می باشد. علی جباری به همراه علی پروین و همایون بهزادی به خاطر فعالیت در حوزه ورزشی از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا به نشان طلای آسیا نائل آمدند.افتخارات علی جبارینایب قهرمانی بازی های آسیایی 1966 بانکوک به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمانی در جام ملت های آسیا 1968 تهران به همراه تیم ملی فوتبال ایراننایب قهرمانی مسابقات فوتبال جام دوستی در سال 1348 به همراه تیم ملی فوتبال ایرانعنوان سوم مسابقات فوتبال های جهان در سال 1348 آتن قهرمان مسابقات فوتبال جام عمران منطقه ای 1349 به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمانی در جام ملت های آسیا 1972 تایلند به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمانی مسابقات فوتبال بازی های آسیایی تهران 1974 به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمان جام باشگاه های آسیا در سال 1349 به عنوان کاپیتان با تیم تاج ب مقام سوم جام باشگاه های آسیا در سال 1350 به همراه تیم تا هرمان سه دوره جام باشگاه های تهران در سال های1348، 1350 و 1351 به همراه تیم تا هرمان مسابقات فوتبال باشگاه های ایران جام منطقه ای 1349 به همراه تیم تا هرمان سه دوره جام می هند در سال های 1348، 1349 و 1350 به همراه تیم تا هرمانی در لیگ فوتبال ایران جام تخت جمشید در سال 1353 به همراه تیم تاجبهترین گ ن باشگاه استقلال در شهراورد تهران با 5 گل (به همراه غلامحسین مظلومی)2. منصور پورحیدرینوشتن در مورد تمام افتخارات و دستاوردهای پدر استقلال، واقعا کار دشواری است و مطمئنا قلم من به هیچ وجه نمی تواند شکوه این مرد بزرگ را کامل به تصویر بکشد. صحبت از بزرگ مردی است که شاید اگر نبود الان استقلالی هم وجود نداشت. درست به مانند محراب شاهرخی که اگر او و حرص خوردن های بی پایانش نیز نبود، پرسپولیسی هم وجود نداشت و هواداران هر دو تیم تا عشق به فوتبال در این مملکت وجود دارد، باید مدیون این عزیزان باشند. با این مقدمه مختصر نفر دوم لیست بزرگان استقلال که مرحوم پورحیدری است را شروع می کنم. منصور پورحیدری متولد بهمن 1324 در شهر تهران است. پورحیدری رافتخارترین مربی تاریخ باشگاه استقلال تهران است. احیای باشگاه استقلال بعد از انقلاب 57، که با تغییر نام باشگاه تاج به استقلال صورت گرفت، از خدمات او برای منحل نشدن باشگاه بود. ازاین رو او را پدر استقلال نامیده اند. دو قهرمانی استقلال در آسیا در کارنامه پورحیدری دیده می شود که یک بار در قامت بازیکن و یک بار در وت سرمربی به آن ها دست یافت. او از این حیث در ایران رکورددار است. پورحیدری علاوه بر بازیکنی و سرمربی گری، به عنوان مدیر فنی و س رست باشگاه استقلال نیز فعالیت کرده بود. او در دوره ای سرمربی تیم ملی ایران نیز بود و با آن تیم در سال 1998 قهرمان بازی های آسیایی بانکوک شد. شروع فوتبال حرفه ای این م ع بزرگ از سن 17 سالگی و باشگاه دارایی در سال 1341 است. او سه سال در جوانان در جوانان دارایی بازی کرد و در سال 1344 به تیم تاج ملحق شد. او ده سال در باشگاه تاج بازی کرد و عناوین و افتخارات داخلی و آسیایی متعددی ب کرد. مرحوم پورحیدری پس از آن و در سال 54 راهی باشگاه دارایی شد و دو سال در این تیم توپ زد. او در سال 56 و با پیراهن دارایی از فوتبال حرفه ای خداحافظی کرد.بعد از پایان دوره ورزشی پورحیدری به عنوان بازیکن، رایکوف مربی وقت تاج که تیم جوانان تاج را هم در دست داشت، به دلیل پشتکار و پیگیری های فراوان منصور، او را به جوانان برد. رایکوف که از سال 48 تا 53 مربی تاج بود، به دلیل خستگی قادر به ادامه کار در تاج نشد و پس از باخت به تیم نفت آبادان در سال 53 کنار گذاشته شد و تیم به علی دانایی فرد رسید که وی هم منصور پورحیدری را به عنوان کمک خود برگزید و علی دانایی فرد تنها 8 بازی در سال 54 سرمربی تیم بود و سپس جکیچ به عنوان سرمربی تاج در سال 55 انتخاب شد و جکیچ هم منصور پورحیدری را به عنوان کمک خود انتخاب کرد و نتایج مطلوبی را با وی ب کرد. پس از انقلاب به دلایل نا آرامی ها، قرارداد جکیچ با تاج فسخ گردید و او به همراه جکیچ برای مدتی راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. او چند ماه پس از بازگشت مربی استقلال شد. البته لیگ در سال 58 انسجام لازم را نداشت. او با پنج دوره حضور در ادوار رقابت های آسیایی به عنوان سرمربی رکورددار تاریخ باشگاه استقلال است که 32 مرتبه مربی گری یک باشگاه در جام باشگاه های آسیا را به عهده داشته است. او در پنج دوره حضور خود، یک مقام قهرمانی، یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سوم جام باشگاه های آسیا و همچنین دو مقام چهارم جام برندگان جام آسیا را برای استقلال به ارمغان آورده است. وی همچنین در 309 مسابقه مربی گری تیم فوتبال استقلال تهران را بر عهده داشته است و 81 بار به عنوان مربی در خدمت آبی پوشان بود که از این لحاظ در تاریخ باشگاه استقلال رکورددار می باشد. پورحیدری همچنین رکورددار مربی گری در شهرآورد تهران است. منصور پورحیدری همچنین دارای یک رکورد دیگری هم هست او تنها ی هست که هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی توانسته قهرمان آسیا بشود وی درسال 1349 در حالی که یک بازیکن 25 ساله بود توانست به عنوان قهرمانی آسیا برسد ویک بار هم به عنوان مربی در سال 1370 توانست قهرمان آسیا شود. منصور پورحیدری سرانجام در صبح 14 آبان 1395 بر اثر سرطان ریه در بیمارستان ایرانمهر در سن 70 سالگی درگذشت.افتخارات منصور پورحیدری (دوران بازی)قهرمان جام باشگاه های آسیا در سال 1349 به همراه تیم تاج ب مقام سوم جام باشگاه های آسیا در سال 1350 به همراه تیم تا هرمان چهار دوره جام باشگاه های تهران در سال های1347، 1348، 1350 و1351 به همراه تیم تا هرمان مسابقات فوتبال باشگاه های ایران جام منطقه ای 1349 به همراه تیم تا هرمانی در لیگ فوتبال ایران جام تخت جمشید در سال 1353 به همراه تیم تا هرمان سه دوره جام می هند در سال های 1348، 1349 و 1350 به همراه تیم تاجافتخارات منصور پورحیدری (دوران سرمربی گری)قهرمانی در بازی های آسیایی 1998 به همراه تیم ملی فوتبال ایرانقهرمان جام باشگاه های آسیا در سال 1370 به همراه تیم استقلال تهراننایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا در فصل 1992–1991 به همراه استقلال تهران ب مقام سوم جام باشگاه های آسیا در فصل 2002-2001 به همراه استقلال تهرانقهرمان سه دوره جام باشگاه های تهران در سال های 1362، 1364 و 1370 به همراه استقلال تهرانقهرمانی در رقابت های لیگ قدس در سال 1369 به همراه استقلال تهرانقهرمانی در لیگ آزادگان فصل 1380-1379 به همراه استقلال تهرانقهرمان دو دوره جام حذفی ایران در سال های 1375 و 1379 به همراه استقلال تهران1. ناصر حجازیسرانجام به نفر اول لیست بزرگان استقلال می رسیم. بزرگ مردی که شاید برای بسیاری نفر اول بودن او در این لیست جای تعجبی نداشت و همین نشان از بزرگی و محبوبیت فوق العاده ناصر خان حجازی می دهد. مردی که چه در زمین بازی و چه خارج آن همیشه پیرو حق و حقیقت بود و بدون ترس حرف هایش را می زد. به مانند جمله مشهورش که در برنامه نود اینگونه بیان کرد: "میگن فوتبالمون ناپاکه ... ما باید ببینیم جای دیگمون پاک هس که راجب فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه ... این بحث خیلی مهمه". این اسطوره فراموش نشدنی فوتبال ایران متولد آذر 1328 در شهر تهران است. از افتخارات مرحوم حجازی به اختصار می توان به دو قهرمانی در جام ملت های آسیا، یک قهرمانی در بازی های آسیایی و شرکت در المپیک و جام جهانی 1978 آرژانتین اشاره کرد. او هم چنین به همراه تیم تاج قهرمانی در جام تخت جمشید و جام باشگاه های آسیا را تجربه کرده است. اولین باشگاه ناصر حجازی نادر در دسته دو بود که وی در سال 43 راهی آن شد و ی ال در این باشگاه بازی کرد و از همان تیم به تیم ملی جوانان و تیم ملی بزرگسالان رسید. در سال 1346 به تاج پیوست و موفق به قهرمانی در جام باشگاه های آسیا و جام تخت جمشید با این تیم شد. حجازی به مدت 10 سال و تا سال 1356 در تاج بازی کرد. تیم بعدی حجازی، شهباز بود که از سال 56 تا 59 به مدت سه سال در آن مشغول به بازی بود. وی در سال های آغازین انقلاب و در سال 59 مجددا به تیم خود که به استقلال تهران تغییر نام داده بود، برگشت. وی تا سال 1365 به مدت 6 سال در استقلال بازی کرد و در مجموع 16 سال برای آبی پوشان به میدان رفت. حجازی در پایان دوران بازیکنی خود به بنگلادش رفته و پس از مدت کوتاهی دروازه بانی در تیم محمدان، سرمربی این تیم شد و در سال 1366 بازی خداحافظی خود را در همین تیم انجام داد.حجازی اولین بازی ملی رسمی خود را در سن 19 سالگی در 22 شهریور 1348 در آنکارا در مق?
خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- الهه آهنگر: شهید محمود صارمی، زمانی که در سال ۱۳۴۷ در روستای چهاربره شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان متولد شد، نمی دانست که قرار است، روز شهادت او، روز تقدیر و تجلیل از فعالانی بی ادعا در عرصه خبر و اطلاع رسانی شود، اما او از سال ۱۳۷۰ همکاری خود را با خبرگزاری آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۷۵ به عنوان مسئول دفتر خبرگزاری در مزار شریف افغانستان انتخاب شد و تنها دو سال بعد در تاریخ ۱۷ مرداد ۷۷ در شهر مزار شریف به دست گروه به شهادت رسید تا این روز در تاریخ برجسته و ماندگار شود.عرصه خبر و اطلاع رسانی ی زیادی در راستای رس خطیر خود تقدیم انقلاب ی کرده است، افراد بسیاری هم هستند که در عین گمنامی و بدون توقع خاص در این عرصه پر خطر فعالیت می کنند، به همین بهانه پای درد دل افرادی نشستیم که در طول سال بدون هیچ توقعی به خدمت به مردم و اطلاع رسانی می پردازند و از کم ترین امنیت شغلی بی بهره هستند.مسئولان ورامین خود را موظف به پاسخگویی به خبرنگاران شناسنامه دار و فعال بدانندیکی از فعالان عرصه خبر در دشت ورامین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: عدم ساماندهی خبرنگاران یکی از مشکلات جدی در منطقه ورامین است، امروز افرادی نام خود را خبرنگار می گذارند، اما متاسفانه در عرصه اطلاع رسانی فعال نیستند و هیچ تفاوتی میان خبرنگاران فعال و غیر فعال وجود ندارد.سید محمد حسن محمودی با بیان یک انتقاداز عملکرد درون صنفی گفت: برخی افراد نیز وجهه اصحاب رسانه که بسیاری به منظور بهبود وضعیت موجود تلاش می کنند، را در برخی عرصه ها مخدوش کرده اند و به نظر می رسد که ابتدا باید خبرنگاران یک خانه تکانی جدی با رویکرد جدید و خدمت محور را برای خود تعریف کنند.وی افزود: قلم آن قدر مقدس است که نباید آن را فروخت و باید خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر حق و حقیقت حرکت کنند، از طرف دیگر باید مسئولان خود را موظف به پاسخگویی به خبرنگارانی که شناسنامه دار و در طول سال فعال هستند بدانند و آن را را ارهایی برای بهبود وضعیت موجود بدانند.محمودی اضافه کرد: اگر برخی خبرنگاری را دچار خدشه نکنند، شغل مقدسی است.وی توجه به معیشت خبرنگاران و اصحاب رسانه پیش وت و فعال منطقه را نیز امری ضروری دانست.جامعه ما به «خطرنگار» نیاز دارداحسان پرنیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که جامعه امروز ما به خطرنگار نیاز دارد، اضافه کرد: هر ساله به بهانه روز خبرنگار، خبرنگاران از مشکلات بسیاری که در این عرصه وجود دارد، می گویند و پس از آن نیز به دست فراموشی س می شود، اما خبرنگاری یک عشق است نه شغل، در کشور ما عرصه خبر و خبرنگاری همانند یک کودک نوپا است و هنوز در ابتدای مسیر هستیم.این خبرنگار شهرستان های ملارد، شهریار و قدس گفت: زمانی که به خبرنگاری به عنوان یک شغل نگاه شود، قطعا با توجه به شرایط موجود خبرنگار نمی تواند به وظیفه ذاتی خود، آن طور که باید و شاید عمل کند، عشق به خبرنگاری از خبرنگار، «خطرنگار» می سازد، خطرنگاری که فارغ از وابستگی های موجود که باعث انحراف خبرنگاران می شود، واقع نگاری می کند، جامعه امروزی ما نیازمند خطرنگار است که متاسفانه کمتر شاهد آن هستیم.مسئولان حق فشار به رسانه برای حذف و یا انتشار اخبار را ندارندرضا دهقان نیز، در خصوص مشکلات خبرنگاران شهرستانی به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون، وزارت ارشاد متولی ساماندهی و نظارت بر رسانه ها در کشور هستند، اما متاسفانه ادارات ارشاد در شهرستان ها به دلایل مختلف از جمله کمبود نیروی اداری و پراکندگی وظایف نظارت مناسبی بر امور رسانه ای ندارند.وی افزود: اداره ارشاد با گسترش رسانه ها عملا کنترل خود بر رسانه ها را از دست داده است و امروز مسئولان و حتی مردم به ادمین های کانال های تلگرامی نیز رسانه و خبرنگار می گویند و این تهدیدی جدی برای هویت خبرنگاران است.این خبرنگار فعال در دشت ورامین اضافه کرد: البته وزارت ارشاد در ت یازدهم با راه اندازی سایت جامع رسانه های کشور مراحل ثبت و صدور مجوز را بسیار سرعت داد و آمار و اطلاعات در حوزه رسانه را اعم از تعداد و کمیت را برای اولین بار به دست آورد.دهقان فشار برای انتشار و حذف اخبار را از دیگر مشکلات خبرنگاران شهرستانی دانست و افزود: طبق قانون اساسی و مواد قانون مطبوعات مسئولان تی و غیره حق فشار به رسانه ها برای حذف و انتشار خبری ندارند.وی تاکید کرد: متاسفانه در طول فعالیت خبری خودم بارها در ساعات نیمه شب از سوی برخی مسئولان برای حذف اخبار تحت فشار قرار گرفتم و یا حتی خبر خاصی را ساعت ۳ بامداد برای انتشار ارسال می کنند.مدیر یکی از سایت های پر مخاطب ورامین، افزود: فرمانداری ها و ادارات ارشاد باید طبق قانون از بیان و حقوق خبرنگاران دفاع کنند، اما امروز شاهدیم آن ها تمایلی برای دفاع از اصحاب رسانه ندارند.وی ضعف روسای ادارات و روابط عمومی های نهادها و ادارات در خصوص ماهیت رسانه را مشکل دیگری از مشکلات خبرنگاران دانست و افزود: در طول سال های اخیر بارها شاهد بودم، یک مسئول فرق بین یک خبرگزاری و ماهنامه را نمی داند و با این شرایط نمی توان انتظار داشت آن ها نسبت به رسانه ها و وظایفشان اهتمام داشته باشند.دهقان اضافه کرد: امروز روابط عمومی ها از ادمین های کانال های تلگرامی برای نشست خبری دعوت می کنند و به همان خبر یک خطی در کانال ها رضایت دارند و عملا دیگر خبرنگاران رسمی و مجوز دار به حاشیه رفتند.خبرنگاران فیروزکوه از فقدان انجمن خبرنگاران رنج می برندیکی از خبرنگار فعال در شهرستان فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نداشتن انجمن خبرنگاران و خانه مطبوعات در فیروزکوه را یکی از مهمترین معضلات خبرنگاران در این شهرستان دانست و اظهار داشت: خبرنگاران باید بیش از پیش سازمان یافته شوند.سیما وران گفت: متاسفانه اداره ارشاد شهرستان فیروزکوه به عنوان متولی امور فرهنگی کمترین کار که ساماندهی خبرنگاران در قالب یک انجمن است را انجام نداده و چندی قبل، یک انجمن صوری را تشکیل داد، که به زودی منحل شد.این خبرنگار فعالیت برخی افراد بدون آموزش، مجوز و شناسنامه را به عنوان خبرنگار در خبرگزاری ها و نشریات مورد انتقاد قرار داد و گفت: برای ۱۷ مرداد، روز خبرنگار هیچ برنامه تجلیلی از خبرنگاران در فیروزکوه برگزار نمی شود. [img alt='' src='http://media.mehrnews.com/d/2017/07/30/3/2529831.jpg" alt="" /> ارتباط مدیران و مسئولان ادارات قرچک با خبرنگاران اندک استرابط خانه مطبوعات در شهرستان قرچک نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در هنگام قلم زدن باید عد ورزی و انصاف سرلوحه کار خبرنگاران باشد، در هنگام نوشتن خبر باید غرض ورزی دوری کنیم و رس خبری خود را انجام دهیم.توحید عظیمی با اشاره به مشکلات و معضلات جامعه خبری ادامه داد: یکی از مشکلات جامعه خبری شهرستان قرچک این است که روسای ادارات به جای انتشار خبرها در خبرگزاری ها و سایت های معتبر و مجوز دار با کانال های تلگرامی ارتباط برقرار می کنند و عمده مشکل خبرنگاران منطقه نداشتن تعامل مدیران بعضی از ادارات با اصحاب رسانه و خبرنگاران است که نمی توانند با خبرنگاران ارتباط مناسب برقرار کنند .وی گفت: در شهرستان قرچک مدیران اندکی هستند که با رسانه ها و خبرنگاران ارتباط دارند و این مدیران هم به دلیل داشتن روابط عمومی فعال یا مشاور رسانه ای آشنا به امور است که با خبرنگاران ارتباط موثر برقرار کرده اند.خبرنگاران، «دادستان» هستندمحمود حسینی شعار نیز در خصوص مشکلات جامعه خبری شهرستان بهارستان به خبرنگار مهر گفت: اهالی رسانه در بسیاری از مواقع مظلوم واقع و حق‎شان پایمال شده و کوتاه‎ترین دیوار موجود می‎شوند، گاه دیده شده که اگر مشکلی پیش بیاید، به سرعت انگشت اتهام به سمت خبرنگار نشانه می‎‎رود و او است که باید جواب ندانم‎کاری برخی را بدهد.این فعال رسانه ای افزود: موضوع‎هایی رسانه‎ای شده که برخی معتقدند خبرنگار نباید آنها را کار می‎کرده و یا بعضی وقت‎ها شخصی صحبتی مطرح اما بعد آن را تکذیب کرده و خبرنگار متهم اصلی می‎شود، سرانجام متوجه نشده‎ایم خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‎آور هست یا نه و کماکان این سوال ذهن‎مان را مشغول کرده است، برخی افراد می‎گویند اگر بیمه خبرنگاری داشته باشیم جزو این گروه هستیم، که متأسفانه بیمه خبرنگاری نداریم، و هنوز نمی‎دانیم چه‎کاره هستیم.حسینی شعار گفت: خبرنگارها در خیلی از مواقع باید «دادستان» باشند و هر ی بخواهد کاری اجرا کند از طریق خبرنگار موضوع را رسانه‎ای می‎کند، ولی در مواقع وم ی نیست که دادِ خود خبرنگاران را بستاند. «دادستان‎» هایی که فقط برخی در هنگام نیاز آنان را می‎بینند و وقتی کارشان تمام شد، دیگر کاری با خبرنگاران ندارند.وی اضافه کرد: وقتی مطالب زیادی منتشر می‎شود که باب دل برخی‎ها است، خبرنگار وظیفه‎اش را ادا کرده اما وقتی یک موضوع انتقادی یا خلاف میل دوستان کار شود، بدون شک و در بهترین ح برچسب ندانستن الفبای خبرنگاری را نثارت می‎کنند و هزار تهمت دیگر.حسینی شعار تاکید کرد: در یک جعبه میوه همه خوب نیستند و شاید میوه بد هم وجود داشته باشد که قشر خبرنگار نیز چنین است و همه خوب نیستیم، لذا نباید همه را با یک چشم ببینند، جایگاه خبرنگارها بسیار رفیع است شاید از لحاظ مالی، حقوق و مزایای این قشر خوب نباشد ولی عشق به این‎کار دلیلی شده که در راستای پیشرفت، توسعه و اطلاع‎رسانی گام برداریم و بدون فکر به مشکلات روزمره فقط به رس ‎مان فکر کنیم و قلم بزنیم.مسئولان دماوند خبرنگاران را روابط عمومی خود می دانندلیلا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وظیفه سنگین خبرنگار اظهار داشت: تنها خبرنگار است که با تمام مشکلات و سختی های عرصه خبر همچون کوهی استوار به کار خود ادامه می دهد، ۱۷ مرداد امسال هم همچون سال های گذشته می گذرد و دریغ از تبریکی از سوی برخی مسوولان به خبرنگاران، تلفن های همراه اکثر مسئولان در این روز یا در دسترس نیست یا در شهر مورد نظر حضور ندارند.وی اضافه کرد: مسئولان خبرنگاران را نوعی روابط عمومی خود می دانند و همیشه این توقع را دارند که خبرنگار در خبرها و گزارش های خود تعریف و تمجید کرده و کمتر نقد در نوشته هایش داشته باشد که اگر این گونه باشد به دلیل پایین بودن آستانه تحمل برخی مسئولان تا چندین ماه خبرنگار باید پاسخگوی نقد خود باشد، از سویی دیگر زمانی که قرار است برای خبرنگاران در روز خبرنگار جشنی برگزار شود باز هم مسئولان محترم با صد قانون و تبصره، اما، اگر یا آن را حذف می کنند و یا درخور توجه این قشر برگزار نمی کنند و طبق روال همیشه مشکل در نداشتن بودجه خلاصه و تمام می شود.ابراهیمی تاکید کرد: خبرنگاری، شغلی است که مشکلات عدیده ای را در پی دارد، نداشتن بیمه که همیشه قصه پرغصه این قشر بوده است، حمایت نشدن از سوی مسئولان، نداشتن کارت خبرنگاری، داشتن درآمدی پایین، عدم اطلاع رسانی دقیق توسط روابط عمومی ها و بی توجهی مسئولان از دیگر مشکلات این قشر است.این فعال رسانه ای با سابقه در شهرستان دماوند اضافه کرد: خبرنگاری عشق و علاقه می خواهد، عشقی می خواهد که با تمام وجود و با تمام مشکلات این قشر، استوار بماند تا مشکلات مردم را به گوش مسوولان برساند.وی گفت: خبرنگار زمانی دارای مشکل است که ساعت ها پشت در اتاق یک مسئول برای یک مصاحبه منتظر می ماند و در آ نیز مسئول محترم به علت نداشتن کارت خبرنگاری با خبرنگار مصاحبه نمی کند و یا حتی برای خبرنگار در هفته زمان ملاقاتی را در نظر نمی گیرد؛ مشکلات خبرنگاران که تنها در این موارد خلاصه نمی شود هر ساله و هر روزه در گوش مسئولان شده و خواهد شد اما تاکنون برای رفع مشکلات قدمی برداشته نشده است که امیدوار هستیم مسوولان نگاه ویژه ای به این مشکلات داشته باشند.این فعال رسانه ای شهرستان دماوند افزود: به هر تقدیر مشکلات خبرنگاران بسیار زیاد است اما با وجود این مشکلات همچنان ایستاده اند و این رس خطیر را به خوبی انجام می دهند.فقر تشکیلاتی، مانع از حیات واقعی و رشد جامعه خبری در جنوب شرق استان تهرانمهدی مقاری، از رو مه نگاران باسابقه جنوب شرق استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خبرنگار دارای ذاتی مقدس و پاک است که به واسطه طهارت نفس و روحش، ناپاکی ها را دیده و جامعه را مجبور به حذف آنها خواهد کرد که وسیله او برای انجامش نشر و درج خبرصحیح و بی حاشیه است.وی تاکید کرد: خبرنگاری موفق و موثر است که با بهره از هوش خود به آنچه دیگران می بینند و ساده از کنارش می گذرند، با دقت نگاه کند و توجه همگان را بدان جلب و معطوف کرده و با تقویت و تجهیز خود به علم و دانش روز عرصه خبر، فضای جامعه را آماده پذیرش حرف و سخنش کند و اینجا است که خبرنگار موفق بوده و اثرگذار است.مقاری اضافه کرد: همان گونه که بنده قبلا گفته ام، فقر تشکیلاتی، مانع از حیات واقعی و رشد جامعه خبری در جنوب شرق استان تهران است.وی که از اهالی شهرستان پیشوا است، افزود: در شهرستان نوظهور پیشوا نیز شرایط برهمین منوال است که اداره فرهنگ و ارشاد ی وظیفه خطیر هماهنگی و راهبری خبرنگاران را بر دوش دارد که امیدوارم با مساعدت خانه مطبوعات، در راه رسیدن به هدف تشکیلاتی خود موفق باشد.این رو مه نگار گفت: یکی از هدف گذاری های ارشاد و خانه مطبوعات، شناسنامه دار خبرنگاران و هویت بخشیدن به آنها است که خود خبرنگاران با کمک با ارشاد و عوامل و رابطین خانه مطبوعات می توانند نقشی پررنگ در فرجام نیک آن ایفا کنند.اداره ارشاد پردیس حمایتی از خبرنگاران این شهرستان نمی کندمیلاد بیانی نیک، از خبرنگاران بسیار فعال شهرستان پردیس نیز به خبرنگار مهر گفت: پردیس شهری با افق جمعیتی بالای ۶۰۰ هزار نفر و دارای دو شهر بومهن، پردیس، بخش جاجرود و ۵ ناحیه صنعتی است که پس از شهرستان شدن ۳ فرماندار به خود دیده است، این شهرستان تازه تاسیس به مرور با استقرار ادارات مستقل شکل گرفته و امیدواریم با رشد رسانه پذیری و حمایت از خبرنگاران فعال آینده ای خوب و موثر را در عرصه خبری داشته باشیم.وی گفت: اما در حال حاضر معدود اداراتی در شهرستان پردیس هستند که خود سعی در انتشار اخبار اداره دارند که این امر برای یک شهرستان تازه تاسیس که نیاز به معرفی شدن دارد اشتباه بزرگی است.بیانی نیک با اشاره به فعالیت نزدیک به ۴ ساله اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان پردیس، افزود: متاسفانه این اداره طی چند سال اخیر هیچ گونه حمایتی از معدود خبرنگاران فعال شهرستان که هنوز با بی مهری ها و بی توجهی برخی مسئولین بر سر کار مانده و به راستی هر روزه به دنبال تهیه خبر هستند، نداشته که این گلایه بارها اعلام و نادیده گرفته شده است.این خبرنگار فعال شهرستان پردیس اضافه کرد: اداراتی مانند فرمانداری پردیس، شهرداری بومهن، شرکت عمران، بخشداری ها و... همگی به دنبال انعکاس اخبار خود هستند اما هیچ گونه تعاملی با یک و یا دو خبرنگار فعال شهرستان ندارند، به صورتی که فرمانداری طی ۲ ماه گذشته در هیچ جلسه و مراسمی از خبرنگاران برای حضور و تهیه خبر دعوت به عمل نیاورده است.وی افزود: شهرستان نوپا، تازه تاسیس و جوانی داریم اما پس از گذشت ۱۶ سال از آغاز کار رسانه ای خود شاهد بی مهری های بسیاری بوده ام، تمام این بی مهری ها به کنار، اما نقش خبرنگاران در اعتلای منطقه را نباید نادیده گرفت و مدیران ادارات باید با ارتباط مستقیم و روزانه اخبار و رویدادهای خود را برای انعکاس فعالیتشان به خبرگزاری ها ارائه دهند تا نقشی در بهبود اوضاع اداره متبوع و رشد اخبار پردیس کرده باشند.بیانی نیک گفت: در نبود حمایت، کم بودن تعرفه اخبار و... همچنان برای رشد رسانه، فرهنگ مطالعه، نشان دادن نواقص، مشکلات و نقاط قوت شهرستان پردیس خواهم کوشید.مشکلات معیشتی و نداشتن بیمه کیفیت اخبار استان تهران را کاهش می دهدعلیرضا مهدی زاده پیش وت خبرنگاری استان تهران و دشت ورامین که ۲۵ سال سابقه کار در حوزه رسانه و امور فرهنگی دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین و جدی ترین معضل خبرنگاران این منطقه، مشکلات معیشتی و نداشتن بیمه است که باعث افت کیفیت اخبار و گزارش ها شده و گاهی اوقات، خبرها و نقدها را به سمت رتاژ و تمجید و تعریف سوق می دهد.وی راه حل این معضل را بسیج عمومی ادارات و نهادها برای جذب خبرنگاران فعال و اثرگذار دانست و افزود: اگر این کار با همت عمومی انجام شود، به طور حتم، راندمان کاری خبرنگاران نیز بیشتر و بهتر خواهد شد؛ چراکه دغدغه ذهنی برای انعکاس مطلوب خبرها نخواهند داشت.مهدی زاده دومین مشکل رسانه ها و خبرنگاران را در دشت ورامین که جمعیتی حدود یک میلیون نفر دارد، عدم آموزش صحیح دانست و ابراز امیدواری کرد که همه فعالان عرصه رسانه به امر آموختن اصول حرفه ای خبر به صورت علمی و فنی زیرنظر اساتید با دانش و با تجربه، توجه ویژه ای داشته باشند.به هر تقدیر، وجود خبرنگارانی متعهد، سخت کوش و تیزبین در یک جامعه اقتضای دموکراسی و نهادینه شدن جمهوریت و نیز مردم سالاری دینی است و باید به این افرادی که با کمترین مطالبات در جهت اطلاع رسانی به مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب ی تلاش می کنند، بیش از پیش بها داده شود، چرا که یکی از مولفه های مردم سالاری دینی، وجود خبرنگارانی بالنده و حق نگار در جامعه است.