بارش 25 میلیمتری باران در شهریار

پایش علائم آلودگی به بیماری ها در باغات و اطمینان از خاموش کامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابت اردیبهشت ماه است.توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (31 فروردین) تا روز (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماریهای لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی• زراعت:• ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• مصرف کود سرک در زراعت های پاییزه قبل از وقوع بارش ها از روز شنبه• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشت به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان اردبیل:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته• زراعت: • مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: • باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه کشت شده• سر برداری نهال های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه • توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور• ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه• مبارزه با شته مومی ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث• سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده غده ها جهت کشت های بهاره اقدام کنند.• زراعت: • توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان رو شدن خاک• پایش علائم آلودگی به بیماری ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و ...) با توجه به بارندگی های اخیر• مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع ک ا و گندم و جو همراه آبیاری• هوادهی به خزانه های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز• مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در کلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه به موقع با سر طومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش• دامپروری و مرغداری:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی• ماشین آلات کشاورزی:• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضی• استان های مازندران و گیلان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی • دادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) • با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز ) • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد، سرما • سم پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز )• زراعت:• آماده سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیری• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج• انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات • برداشت سبزیجات برگی• آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره• مصرف کودسرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز ) • مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو (تا روز ) • دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با ه کش ها• استان گلستان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند البته به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زراعت:• با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک اوره در مزارع دیر کاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان• با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا • مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه همچنین کود اوره به صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش و ه کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می کند.• ک ا کارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و تکافو ن بارش ها)• کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.• با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم پاشی مزارع کنند. (به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• منابع طبیعی:• با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنجشنبه و بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کامل آتش اقدام شود.• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زراعت:• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش(روز شنبه)• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اصفهان و یزد:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم طوقه های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از وج ه کامل اقدام نکنند.• با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.• باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف های هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.• باغداران جهت مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.• زراعت:• پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.• دامداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در است ها اقدام شود.• نگهداری ماهی در است خصوصا در روزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.• استان های اسان شمالی و اسان رضوی:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد• آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط• جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله• در باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگ ها از سم پاشی جلوگیری شود.• اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی • زراعت:• کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• سم پاشی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• آماده زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی• رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها• منابع طبیعی:• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی • استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها با توجه به وزش باد• کاشت شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زمین هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود.• کاشت بزه و هندوانه در سیستان• جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. • با توجه به بارندگی های اخیر باغداران می توانند به منظور حفظ رطوبت خاک به خصوص در باغات دیم پس از روشدن خاک نسبت به حذف علف های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.• زراعت:• ک اکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.• کشاورزان گندم کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام کنند.• کشاورزان محترم گندم کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.• زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها به ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران)• با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.• مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا، گندم و جو به جز در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• دامداری و مرغداری:• انجام پشم چینی ان• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• شیلات:• خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و صبح در دریای عمان• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زراعت:• عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش ها• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های ایلام و خوزستان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.• زراعت:• با توجه به پیش بینی و رطوبت نسبی هوا، ک اکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (به ویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم • دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• پرورش آبزیان: • حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، روز بزرگداشت محمدحسین بهجت تبریزی، معروف به شهریار، شاعر بزرگ ایران زمین و افتخار خطه آذربایجان، در مکانی علمی با حضور فعالان فرهنگی و ادبی کشور و منطقه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه برگزار شد.
شهریار در سن 82 سالگی در 27 شهریور ماه سال 1367 دار فانی را وداع گفت و این روز در تقویم ایران ی به عنوان روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت سید محمد حسین شهریار ثبت شده است.
در این آیین علمی و فرهنگی یکروزه، نشان بین المللی شهریار متشکل از تندیس و لوح به شش نفر از فعالان پژوهشی و اساتید ان کشورهای ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان اهدا شد.
این نشان از بین 32 شخصیت علمی، فرهنگی و پژوهشی که در منطقه قفقاز، اناتولی و آسیای میانه در این زمینه فعالیت کرده بودند به شش نفر از برجسته ترین آنها اهدا شد.
'پروفسور ویس ائرمنچای' تی ارزروم از کشور ترکیه، خانم 'شورغایا ' تی تفلیس از کشور گرجستان، 'میرعسگر بهبودلو' مترجم و فعال حوزه ادبیات و فرهنگ از جمهوری اذربایجان، 'مجتبی کامران فر' رایزن فرهنگی ایران در گرجستان، 'حسن دیده بان' وابسته فرهنگی ایران در ارزروم و 'مصطفی قلیزاده' فعال فرهنگی در حوزه ارتباطات فرهنگی ملل از آذربایجان غربی در این مراسم نشان فرهنگی شهریار را دریافت د.** شهریار شاعر بیداری است
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و تبریز در این مراسم گفت: بدون تردید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در شمار نوابغ معاصر سرزمین ما قرار دارد.
حجت ال سید محمد علی آل هاشم افزود: شهریار توانست شکل های تازه ای از شعر معاصر را در ادبیات فارسی طرح و ارائه کند که بسیار مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفت، بطوری که جایگاهی خاص را در ادب معاصر به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: دوره زندگی شهریار دوره پر فراز و نشیبی است، دوره ای که با حوادث بسیار در تاریخ معاصر همراه بود؛ یکی از مهم ترین حوادثی که شهریار آن را در بلوغ شعری خود تجربه کرد وقوع پیروزمند انقلاب ی ایران بود.
حجت ال آل هاشم اظهار کرد: برگ های دفتر عمر شهریار در آن سال ها از 70 نیز گذشته بود و انقل ون، بسیاری از اشعار شهریار شعر ایران را که متضمن اعتراض بر شیوه حکومت فاسد بود، در آن سال ها بر کاغذ زر می نوشتند و با خود به همراه می بردند.
وی گفت: از این نظر بی تردید باید شهریار و به طور اساسی قسمت غالب شعر شهریار را زیر عنوان شعر متعهد و انقل تقسیم بندی کرد.
تبریز افزود: بطور کلی دین و ولایتمداری به عنوان دو عامل اصلی و مهم که شهریار عمیقا به آنها معتقد بود، سبب شد تا وی رس خطیرش را در مسیر معرفی خاندان عترت و ولایت به خوبی به سرانجام برساند.
وی ادامه داد: شعر معروف 'علی ای همای رحمت' تنها یکی از آثاری است که ارادت وافر این شاعر ولایی را به خاندان عترت نشان می دهد.
حجت ال آل هاشم اظهار کرد: آنان که شعرهای بیشتری از شهریار خوانده اند و با مجموعه آثار وی بیشتر مانوس هستند، می دانند که شمار قابل توجهی از اشعار او در ستایش اهل بیت(ع) است.
وی گفت: شهریار برای این منظور قالب های عدیده شعری را دست مایه قرار داده و از آنها سود جسته است.
ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: شعر شهریار از این منظر هم قابل توجه است که خاص و عام آنرا پسندیده و به خاطر س اند و در واقع طیف وسیعی از مخاطبان شعر شهریار، انسان هایی هستند که با اشعار پرسوزش محرم را آغاز می کنند و در ایام محرم و صفر با اشعار شهریار برای سالار شهیدان می گریند.
وی اضافه کرد: ی که خود چشمه فیاضی از شعر به شمار می آید، با شهریار دیدارهایی داشته اند و شعرش را تحسین کرده اند، ایشان در یکی از بیاناتشان می فرمایند 'شهریار یک شاعر انقل و ی بود' .
حجت ال آل هاشم گفت: شهریار برای انقلاب دل سوزاند و به حق نامگذاری روز شعر و ادب به خاطر تکریم و پاسداشت مقام شهریار در نظر گرفته شده و در تقویم ثبت شده است و باید به طراحان این موضوع آفرین و دست مریزاد گفت.
وی ادامه داد: شهریار با وقوع جنگ تحمیلی نیز ت ننشست و تلاش کرد نیش تیز قلمش متوجه مسببان جنگ شود؛ این بخش از آثار بجا مانده از شهریار دارای نکات برجسته ای است که بسیاری از انها می تواند تاریخ ادبی جنگ تحمیلی را روایت کند.
تبریز اظهار کرد: جنگ اگر روی دوش رزمندگان نشانه های روشنی باقی گذاشته، در شعر شاعران متعهد نیز دارای نشانه ها و آثاری است که برای نسل آینده منبع خوبی به عنوان شناختن دقایق و زوایای این واقعه عظیم به شمار می آید.
وی با بیان اینکه جنگ در حقیقت چنان که ی فرمودند یک گنج است، خاطرنشان کرد: شهریار، وقایع جنگ تحمیلی و ستمی را که استکبار بر گردن ملت ایران تحمیل کرد، در بخشی از آثارش بازتاب داده و سعی کرده چنگال زشت استعمار و استکبار را که از آستین صدام بیرون آمده بود به مردم، به نسل ما و نسل آینده نشان دهد.
حجت ال آل هاشم افزود: ویژگی دیگر شهریار، عشق بی نظیرش به سرزمین مادریش بود؛ شهریار با بالیدن در دامنه کوه موسوم به 'حیدر بابا' در ادبیات آذری نیز به نیکی درخشید و جایگاهی فا برای خود ب کرد.
وی ادامه داد: عشق شهریار به سرودن که متاثر از درون طوفانی اوست، با همه مضامین حماسی و ولایی که در شعر او موج می زند، یک عشق واقعی است و مطقا ساختگی نیست.
تبریز اضافه کرد: او به طور واقعی عاشق دین و ولایت و سرزمین خویش بود و هیچگاه غل و غشی در این زمینه نداشت و این حقیقت را می توان از داستان هایی که به حقیقت و یا به افسانه از او امروز برسر زبان هاست، دریافت.
وی گفت: پژوهشگران و محققان جوان همت کنند و بخش های دینی، مذهبی و ولایی شعر شهریار را در غالب یک پژوهش به علاقمندان و شیفتگان عرضه کنند.
ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: این یکی از وظایف اساسی ادیبان و پژوهشگران جوان در مسیر معرفی شهریار به آیندگان است.
وی اضافه کرد: با وجود شناخته شده بودن شهریار در محافل ادبی هنوز بخش عمیقی از افکار و دیدگاه های انقل و مذهبی او نهفته مانده است و سخنی در باره آن گفته نشده است.
وی با بیان اینکه شهریار شاعر بیداری است، گفت: شعر شهریار توانست توده های عظیمی از مردم را نسبت به آنچه که در رژیم گذشته بر انها می گذشت، بیدار کند.** شهریار شخصیت ادبی مهم منطقه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه است
دبیر سومین جشنواره بین المللی نشان ادبی شهریار نیز در این مراسم گفت: امروز اگر دنیای غرب را بنگریم، خواهیم دید که تلاقی سیاست های اقتصادی، و حتی علمی شان با یکدیگر بر محور تاثیر گذاری بر فرهنگ ملت ها و تغییر آن می گردد.
احمد فرشبافیان ادامه داد: امروز باید برای مردم کشورهای دارای تمدن تاریخی و دیرین همچون کشورهای منطقه مهم غرب آسیا اعم از مسلمان و غی مسلمان، حراست از تاریخ کهن تمدنی و فرهنگی، ادبی و علمی خود در مقابل مهاجمان تفرقه افکن یک مسوولیت و وظیفه اساسی باشد.
وی افزود: شخصیت های علمی اعم از ادبی و غیرادبی در میان ملل بویژه ملل مسلمان منطقه حساس و مهم قفقاز، آناتولی و آسیای میانه به عنوان الگوهای وحدت آفرین و بیدارگر، عامل مهم حراست کننده از فرهنگ و تمدن و ریشه تاریخی ما هستند و در قرن حاضر اگر نگوییم شهریار تنها شخصیت ادبی مهم، حداقل یکی از مهمترین شخصیتهای ادبی با این مشخصه است.
فرشبافیان اظهار کرد: تشخیص و تلاش ادب دوستان در نامگذاری سالروز وفات این بزرگ شاعر جهانی به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی در ایران کاری بس ارزنده بود.
وی گفت: در آغاز راهی که چهار سال است می پیماییم، فکر نمی کردیم نام و یاد شهریار و اشعار پر مغز او اینگونه در دل مردمان منطقه فرهنگی قفقاز و ترکیه و گرجستان و قبرس بنشیند.
دبیر سومین جشنواره بین المللی نشان ادبی شهریار افزود: در سه سال اخیر، برگزاری سلسله سمینارهای شهریار در کشورهای مذکور چنان انسانهای آکادمیک و مورخ ، ادیب ، شاعر، نویسندگان و مترجمان بزرگ را بهم پیوند زد که امسال با تعداد بیشتری از سال های گذشته به عنوان گزینه های دریافت نشان بین المللی شهریار مواجه بودیم و این مایه خوشحالی و خوشبختی است.** شهریار، سنبل ادب و فرهنگ ایران است
رئیس تبریز نیز در این مراسم با اشاره به نامگذاری سالروز وفات شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی و نقد برخی افراد نسبت به نام گذاری این روز گفت: من سرزمینی در پهنه ایران ی به گستردگی فرهنگی آذربایجان سراغ ندارم.
محمدرضا پورمحمدی با نام بردن از شاعران بزرگی چون خیام، خاقانی، شیخ محمود شبستری و پروین اعتصامی که در این خطه، مصدر خدمت در حوزه فرهنگ و علم وادب کرده اند، افزود: شهریار، سنبل ادب و فرهنگ ایران است.
وی ادامه داد: آذربایجان و تبریز در تمامی حوزه ها به خوبی در تاریخ ایران عزیز درخشیده اند و شایسته است که روز وفات شهریار به عنوان روز ملی شعر و ادب نامگذاری بشود.
وی اظهار کرد: سومین جشنواره بین المللی نشان ادبی شهریار، بهانه ای است که تمدن ایرانی را در حوزه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه معرفی کنیم.
پورمحمدی اضافه کرد: در این راستا باید دانشمندانی را که در حوزه های فرهنگی و علمی به خصوص شهریار پژوهی کار کرده اند، شناخت و معرفی کرد تا بستر عمیقی به وجود بی آید.
وی گفت: در سال گذشته پنج کنفرانس ملی و بین المللی در حوزه شهریار شناسی، تبریز برگزار کرد.** ترجمه اشعار شهریار به 50 زبان دنیا
سازمان فرهنگ و ارتباطات ی نیز در این مراسم تاکید کرد: آماده ترجمه اشعار منتخب شهریار به 50 زبان زنده دنیا هستیم.
اسماعیل زاده افزود: در این راستا باید با کار پژوهشی بر روی اشعار شهریار توسط متخصصان، برخی اشعار وی منتخب شود و در اختیار این سازمان برای ترجمه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به عنوان یک ایران شناس می گویم که در طول سال های ادب ایران زمین از سال 1200 شمسی تاکنون شخصیتی مثل شهریار نداشته ایم.
وی اظهار کرد: شهریار شعر نو و شعر کلاسیک ایران زمین است و در عین حال نیز شعر ترکی، فارسی، شعر عاشقی و ادبیات اصیل آذربایجان و هم ادبیات دیوانی ماست و تمام حوزه فرهنگی ایران را در برگرفته است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات ی گفت: این سازمان آمادگی کامل برای برگزاری کنفرانس هایی در زمینه شهریار شناسی به زبان های مختلف با همکاری تبریز دارد.**
فعال فرهنگی و مبتکر نامگذاری 'روز ملی شعر و ادب' نیز در این مراسم با اشاره به نامگذاری 27 شهریور به نام روز ادب و شعر فارسی گفت: من در 17 سالی که از طراحی این روز می گذرد از دهها و صدها آدم مخالفت علیه این اقدام بجا و فرهنگی دیده ام.
علی اصغر شعردوست ادامه داد: ما روزهای مختلف برای شاعران بنام ایرانی همچون فردوسی، خیام، عطار و حافظ در تقویم داریم و مخالف هر گونه تلاش برای تغییر نام 27 شهریور هستیم.
وی تاکید کرد: این مناسبت نیاز به صیانت دارد و شمندان، متفکران، نویسندگان و شاعران علاقمند و همشهریان شهریار باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
وی گفت: این مناسبت یک مناسبت ملی است ولی روز شهریار اصلا ملی نشده است؛ اگر این روز به نام دیگری بود اکنون در بزرگترین تالارهای کشور با حضور تمردان برنامه برگزار می شد.
وی افزود: متاسفانه این مناسبت حتی در خود آذربایجان شرقی نیز به نحو شایسته برگزار نشده است و مراسم امروز نیز به همت تبریز برگزار شده که قابل تقدیر است.
شعردوست اظهار کرد: امتیاز بزرگ شهریار این بود که با مردم خود زیست، با شادی مردم خود شاد بود و در غم های مردم مکدر می شد و لحظه ای از مردم جدا نبود و به همین دلیل محبوبیت شهریار در بین مردم روز افزون است.
وی افزود: عده ای چه بخواهند و چه نخواهند، شهریار خود را به یک امر قدسی و الهی پیوند زده است و چون امر قدسی ن است، شعر شهریار هم ن است.
به گزارش ایرنا، سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر ایرانی اهل تبریز بود که به زبان های ترکی آذربایجانی و فارسی شعر سروده است، وی در تبریز به دنیا آمد و بنا به وصیتش در مقبرةالشعرای همین شهر به خاک س شد.
مهم ترین اثر شهریار منظومه حیدربابایه سلام (سلام به حیدربابا) است که از شا ارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و شاعر در آن از اص و زیبایی های روستا یاد کرده است. این مجموعه در میان اشعار مدرن قرار گرفته و به بیش از 80 زبان زندهٔ دنیا ترجمه شده است.
شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی نیز تبحر داشت و دیوان اشعار فارسی وی به عنوان یکی از پرفروش ترین آثار ادب فارسی بارها تجدید چاپ شده است.
27 شهریور 1367 شمسی، سالروز درگذشت شهریار، در تقویم رسمی کشورمان 'روز ملی شعر و ادب فارسی' نامیده شده است.
گزارش از: مینا بازگشا**انتشار: عزیزی راد
6120/518
انتهای پیام /*اجتماعی فرهنگی روز شعر و ادب شهریار
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در سال 1285 در تبریز به دنیا آمد. پدرش «حاج میرآقا بهجت تبریزی» نام داشت که در تبریز بود. شهریار پس از پایان دوره راهنمایی در تبریز، در سال 1300 برای ادامه تحصیل از تبریز عازم تهران شد و در مدرسه دارالفنون تا سال 1303 و پس از آن در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد. او شاعری با قریحه ای توانا و زبانی فا بود که گاه مایه رشک هم عصران نیز می شد.شهریار در شعر علاوه بر تأمل و مطالعه شاعران و سرآمدان ادب فارسی، از مطالعه اشعار سرایندگان ترک زبان و آذری نیز غفلت نکرد؛ همین موضوع سبب شد تا شاعری در آذبایجان ظهور کند که نه تنها در شعر فارسی که در ادبیات ترکی نیز آغازگر سبکی جدید باشد. اولین دفتر شعر او در سال 1310 با مقدمه ملک الشعرای بهار و پژمان بختیاری منتشر شد. شهریار پس از آن منظومه «حیدر بابایه سلام» را در سال 1330 منتشر کرد و با این اثر در ادبیات آذری ماندگار شد. هرچند کلیات شهریار در سال های گذشته بارها منتشر شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است، اما بخشی از سروده های او به دلایل مختلف به چاپ نرسیده اند؛ از جمله این موارد مجموعه اشعار انقل اوست که گفته می شود امسال برای نخستین بار پس از 30 سال به زیور طبع آراسته شده است. کتاب «شهریار و انقلاب ملت» چندی پیش از سوی بنیاد شهریار منتشر شد. این اثر، چنانکه از عنوان آن پیداست، دربردارنده سروده های شهریار با موضوع انقلاب ی است.«شهریار و انقلاب ملت» در 800 صفحه به چاپ رسیده و علاوه بر اشعار، دربردارنده دستخط های شاعر و همچنین تصویری از شهریار در لباس است. از دیگر ویژگی های این اثر، نقل رؤیای معروف آیت الله مرعشی طی نامه ور به سجع و مُهر آن مرجع فقید و اختصاص فصلی مجزا به طرح بیانات ی درباره این شاعر است.اصغر فردی، از شاگردان شهریار که مقدمه ای مفصل بر این اثر نوشته، معتقد است شهریار با همه دارایی اش از انقلاب دفاع کرد. او هرماه نیمی از حقوق ماهیانه اش را به ستاد بازسازی مناطق جنگی ارسال می کرد. علاوه بر این دست کمک های مادی، شهریار شهرتی داشت که آن شهرت را برای انقلاب قربانی و ج کرد. فردی همچنین در گفت وگوی تفصیلی با تسنیم، به چرایی عدم انتشار سروده های انقل شهریار طی سه دهه گذشته می پردازد و می گوید: طی سال های اخیر کلیات با شمارگان بالا به فروش می رود، به خصوص پس از پخش سریال «شهریار» میزان استقبال از آثار بیشتر هم شد، اما کماکان شعرهای انقل در این آثار منتشر نمی شد. خیلی ها از گرایش مرحوم شهریار به انقلاب ی ناراضی و ناراحت بودند و هستند. اگر بزرگترین نویسنده فرانسه همراه و همدل انقلاب کبیر این کشور بود و در جهت همدلی با آن انقلاب یک دیوان شعر نوشته بود، شعرهای او را چه می د؟ بر ورق زر می نوشتند و با میلیون ها تیراژ دست به دست می گرداند. همزمان با سرایش شعر این کار را می د، نه اینکه 30 سال اشعار انقل او را منتشر نکنند و غفلت کنند.پیش از این بخش نخست این گفت وگو در تسنیم منتشر شده بود ، مشروح بخش دوم و پایانی این گفت وگو به شرح ذیل است:* تسنیم: برخی معتقدند که سرودن شعر درباره یک موضوع تاریخی یا درباره یک سازمان و شخصیت تاریخی تاریخ انقضایی برای شعر دربر خواهد داشت، آیا شعرهای شهریار از این منظر هم می تواند بررسی شود؟به نکته خوبی اشاره کردید، در مقدمه این کتاب یک فصل به نام «بلاغت شعر شهریار» گشوده ایم، که بحث بسیار مهمی است برای اینکه برخی از مع ن بی آنکه شعر شهریار را ببینند، گفته اند که شعرهای شهریار اهمیت ادبی نداشته و فاقد ارزش بوده است. من به عنوان تنها شاگر شهریار همه اشعار شعریار را حفظ هستم و می دانم شعر را در چه سنی سروده است ، نسبت به وضعیت شعر و صناعاتی که در آن سنین یاد گرفته است.یکی از توفیقات انقلاب ی همدلی شهریار با آن بود به نظر من این انقلاب توفیقاتی داشت، یکی از توفیقات انقلاب ی همدلی شهریار با این انقلاب بود. بعد از صائب دیگر شاعر درخشانی در شعر فارسی500 سال اخیر نداریم، بله ، ترجیح بند هاتف، غزل عراقی و... را داریم اما شاعری که پر شا ار باشد نداریم، اینکه چنین شاعری بیاید همراه انقلاب باشد یک توفیق است، پخته ترین دوره شعری شهریار مقارن با انقلاب ی شد، شعرهای انقل شهریار از محکم ترین، قوی ترین، رقیق ترین و شعرترین شعرهای شهریار نسبت به سایر اشعارش است، شعرهای بزرگان شعر فارسی چون سعدی فراز و فرودهایی دارد، یک جا سعدی می گوید «به زیورها بیاریند وقتی خوبرویان را / تو شاخه گل چنان خوبی که زیورها بیارایی» شهریار برای یک شعری می سازد با این مطلع که «تو آن سروی که چون سر برکنی سرها بیارایی و گر سرور شدی آیین سرورهای بیارایی / من این یک بیت سعدی با تو ای خواننده می خوانم ...» و اصلاح می کند شعر سعدی را به این شکل که «به زیورها بیارایند مردم خوب رویان را ، تو شاخه گل چنان زیبا که زیورها بیارایند».شهریار شاعر دگمه دار نبوددر بخشی از مقدمه کتاب که «فتنه شعر شهریار» نام دارد، به ایهامات بلاغی شعر شهریار پرداخته ام ، ایهامات بلاغی که شعر شهریار تنها در 80 سالگی آن را داشت ، بلاغت شهریار در این دوره طوفانی است، این دوستان شهریار را خوب نمی شناسند ، تصوراتشان شاعران دگمه دار است که سر ساعت خاصی شعر می سرایند ، شهریار شاعر رقیقی بود، از شعرش شعرتر بود، مناجات هایش با خدا بسیار دیدنی بود، گویی خدا را مقابل خود قرار داده و با او مشغول درد و دل است، شکایت می کرد، اعتراض می کرد، دعوا می کرد، شعر در چنین آدمی می جوشید، حالی پیدا می کرد که متوجه می شدم شعری خواهد سرود. مغموم و خیره به روبرو، ...چند دقیقه چشمانش را می بست و شعر را می ساخت، ظرف یک پاک نویس شعر می نوشت، گاهی ما شاعران شب تا صبح می نشینیم تا یک بیت شعر بسراییم.شهریار ادیب نبود، عروض نمی دانست ، اما شعر در درون او می جوشیدخاطره ای تعریف کنم، من دوستی دارم که با هم سیره اخوت خوانده ایم، آن زمان مدیرکل ارشاد استان بود، روزی از روزهای عید نوروز شهریار را با هم به خارج از شهر بردیم، یکی از منظومه های بلند و مشهور شهریار را که فردی خوانده بود و همه ترک ها نیز آن را شنیده اند، از ضبط پخش می شد ، مرحوم شهریار بعد از چند دقیقه پرسید، شاعر این شعر کیست؟ گفتم گوش کنید ببینید می توانید حدس بزنید، در مقطع آ شعر، شهریار گفت اینکه برای من است ! شهریار ادیب نبود، عروض نمی دانست ، اما شعر در درون او می جوشید.ملتی که ظرف 70 سال 5 بار الفبایش اغییر کند نمی تواند ادعایی برای شهریار داشته باشد* تسنیم: ادعاهایی از کشورهای همسایه مثل آذربایجان درباره شهریار شده است، ارتباطی بین انتشار این کتاب با طرح این ادعا ها دارد؟طبیعی است که در این کتاب هم به صورت غیرمستقیم به ایرانی بودن و شیعی بودن شهریار توجه شده است، برخی در سال های اخیر ادعاهایی به یاوه د ، اما برخی موارد را هر چه قدر هم سرمایه گذاری کنند، نمی توانند اثبات کنند. این ادعا ها دو علت داشت ، اول اینکه این مدعیان اساساً شعر نمی فهمند ملتی که 5 بار الفبایش طی 70 سال تغییر یافته باشد، نمی تواند از سواد عمیقی ادبی برخوردار باشد. درکی از شعر ایران ندارند، فهم شعر شاعر ایرانی نیازمند دانستن قرآن تاریخ ، سیره حدیث و ... است، از همین روست که برخی از شعرهای شاعران کلاسیک را نمی فهمند و حتی به خیال خودشان آن را تغییر داده و اصلاح می کنند.فتنه سرویس های امنیتی برای قراردادن شهریار به عنوان قطب جنوبی دعوای دو آذربایجانبخش دیگر هم فتنه ای است که سرویس های امنیتی آن را طرح ریزی کرده است تا شهریار را قطب جنوبی دعوای دو آذربایجان کنید. شهریار زبان مادری اش ترکی بود و آن را دوست داشت. چه حسی طبیعی تر از حس وطن دوستی و زادبوم. شهریار 2 هزار بیت شعر ترکی دارد ، اما در مقابل 40 هزار بیت شعر فارسی هم دارد. تحریفاتی نیز انجام شده است، برای نمونه شهریار گفته است «من علینین اوقلی» یعنی من پسر علی هستم ، آن ها گفته اند شهریار نوشته «من الینین اوقلی» «من پسر ایل هستم» اخیراً هم دوباره این ماجراها ادامه پیدا کرده است، حتی در ایران هم سخنرانی برگزار می کنند، سال گذشته جایزه ای بنام شهریار برگزار شد که خانمی از باکو حضور داشت و رساله ای نوشته بود مبنی بر تحریف آثار شهریار و بنده را تحریف گر آثار شهریار معرفی کرده است ، ـ من از شهریار هم دستخط دارم ، هم صدا هم . در این کتاب نیز دستخط شاعر چاپ شده است ـ متاسفانه چاپ این کتاب گویی برای ی مهم نبود.در ترکیه نیز گاهی این ادعاها مطرح می شود ، همان طور که گفتم اتحاد جماهیر شوروی یک بنگاه انتشاراتی به نام پروگرس داشت. وقتی کت وارد پروگرس می شد، به 200 زبان ترجمه و در اشل های مختلف منتشر می شد، این سیستم پروگرس شعرهای شهریار را ترجمه کرد، از این رو شهریار دارای مخاطب میلیاردی در دنیا شد، فرانسه، ارمنی، گرجی، روسی، آلمانی و... از جمله زبان هایی هستند که شعرهای شهریار به آن ترجمه شده است. به نظرم در برخورد با این ادعاها لازم است ت ها و تشکل های رسمی که اعتباراتی دارند، به جای شعار و ... شعرهای امثال شهریار را ترجمه کنند چرا که سند حقانیت و مردمی بودن انقلاب همین اشعار است، ومی ندارد، اعلامیه و بیانیه بدهند، شهریار را اهلش می شناسند، اما زمانی که اشعار شهریار در ایران انعکاس و بازت ندارد و ی سراغش را نمی گیرند، اینگونه موارد پیش می آید ، شعر فارسی در تمام دنیا برای ما اعتبار آورده و می آورد، گربه ایرانی و یا نفت برای ما اعتباری نمی آورد، چرا که سایر کشورها همچون قطر نیز ان را دارند، آنچه برای ما اعتبار راستین می آورد، شعر خیام است. شعر به ماهوی شعر. نباید اجاره دهیم این سلسله زرین شعر فارسی در دوره ما بگسلد ، در دوره ای که بانی و انقلاب شاعر است، شعر نزد مسئولان باید مورد غفلت واقع شود.* تسنیم: در مورد نحوه آشنایی خودتان با بگویید؟آشنایی من با شهریار از جمله مواردی است که به تقدیر و توفیق مربوط می شود، ده ساله بودم که یک شب از رادیو تبریز صدای شاعری را شنیدم ، آنچنان محو صدا شده بودم که گویی به من صاعقه اصابت کرده است، مرحوم شهریار هم صدای خوبی داشت هم نگاه خوبی. یادم است که شعری به نام «زمستان» خواندند، من منجمد شدم با من چی کار کرد، نمی دانم؟. پس از اینکه شعرخوانی تمام شد، گوینده رادیو گفت که «شعر شهریار را با صدای شاعر شنیدید،پنج شنبه ها انجمن ادبی شهریار در ساختمان فرهنگ و هنر دایر است» از مادرم خواهش من را به این انجمن ببرد ، روزی به این انجمن رفتیم اما به تهران رفته بود، روزها گذشت و عید نوروز شد و ما به تهران آمدیم ، در تهران شهریار را پیدا . در سال 56 شهریار دوباره به تبریز بازگشت ، من هم مرتب پیش او می رفتم، از همان دیدارهای نخست شهریار هم نسبت به من علاقه پیدا کرده بود ، از همان روزها همیشه نگران بودم که یک شبی بالا ه او خواهد مرد، بیش از یک دهه با این نگرانی زندگی که آن روز بالا ه آمد ، علاقه بین من و شهریار به گونه ای بود که هر روز یکدیگر را می دیدیم، من آن سال ها صداو سیما تبریز کار می ، اگر روزی به دیدنش نمی رفتم تماس می گرفت و می گفت بیا.برخی متون چون زبان و ادبیات عربی، زبان فرانسه، تعالیم شعر فارسی ، چند قصیده از خاقانی، حافظ، سعدی و ...را پیش فرا گرفتم.انتهای پیام/
خود داری از آبیاری باغات پسته در زمان ظهور گل ها، خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور به منظور پیشگیری از آنفلوآنزا، مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا، تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها و مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه (۲۴ تا ۲۷ اسفندماه) است. به گزارش اقتصاد آنلاین ، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۲۴ اسفندماه) تا روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) در استان های مختلف کشور و در حوزه های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، زنبورداری، نوغانداری و شیلات به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی انجام عملیات هرس در باغات میوه انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه ها انجام عملیات محلول پاشی جهت کنترل کنه گا ا در باغات آلوی آلوده قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و پس از رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با سر طومی یونجه به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شته مومی ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان اردبیل: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات ایجاد قیم برای نهال غرس شده زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از رور شدن خاک اقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری های درختان میوه قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شپشک ها قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش تسریع در کشت ک ای بهاره حداکثر تا پایان اسفندماه کشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیق کار بعد از پایان بارش و رو شدن اراضی سم پاشی مزارع ک ا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف های هرز به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع ک ا به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد بازدید اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و نیز گندم و جو کاران به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت وم به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامپروری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش ها استان مازندران: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با توجه به شرایط آب و هوایی مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت احداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین ادامه هرس سبک درختان مرکبات (هسته داران و دانه داران ) استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه کش ) به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیری آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور زنبورداری: انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبی ا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده استان گیلان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زیتون کاران به منظورکاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه های کارشناسی انجام دهند همچنین نسبت به جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده اقدام کنند. برای مبارزه با راب و ح ون می توانند با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خاک اره، تراشه چوب، پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، از بین بردن پناهگاه ها و جمع آوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد» به دلیل افزایش رطوبت هوا طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، مرکبات کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می شود: جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشک ، آفت زده و ش ته، ضدعفونی محل برش ها و شکاف ها و پارگی ها با ترکیبات مسی و پوشاندن آنها با چسب پیوند زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش نوغانداری: کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر آنها اقدام کنند. مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: در صورت معرفی بچه ماهی به است ها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمک ضروری است. ضدعفونی است هایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آ انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در است ا امی است. در صورت وجود بچه ماهی در است ، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری کنند. با توجه به سال تنش زا برای آبگیری است های خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه است ها اقدام شود. در ورود آب به داخل است های خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کار گیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد. پس از آبگیری است ها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود. استان گلستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند. انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزان گندم کار و جوکار در صورتی که اراضی آنها لب شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند. کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور م و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند. با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند به جز در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از رو شدن مزارع جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه مکانیکی با علف های هرز باغات در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اصفهان و یزد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل (حدوداً از ۱۵ فروردین لغایت ۲۰ اردیبهشت ) از آبیاری خودداری کنند. برای مبارزه با آفت پسیل پسته، به ازای هر درخت دو عدد کارت زرد روی درخت نصب شود. جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته (زنبور مغز خوار) نسبت به جمع آوری و معدوم پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام کنند. (سوزاندن یا مدفون زیر خاک) برای مبارزه با کرم گلوگاه انار رعایت بهداشت باغ (جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده کف باغ و روی درختان) اقدام شود. تله های فرمونی جهت پایش آفت کرمانیا در درختان پسته نصب شود. همچنین جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان جهاد کشاورزی م شود. باغداران پسته رقم اکبری که به روغن پاشی و لک اقدام نکرده اند، در صورتی که هنوز یک هفته به تورم جوانه ها باقیمانده باشد، می توانند برای رفع نیاز سرمایی از روغن پاشی و لک استفاده کنند. زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز در اصفهان و در روز شنبه در یزد خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و ک ا به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کشت سورگوم، سبزی و صیفی، حبوبات و گیاهان دارویی بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی دامداری: خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور با توجه به وزش باد و به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلوآنزا شیلات: پرورش دهندگان ماهیان گرم نسبت به آماده سازی است اقدام کنند. زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اسان شمالی و اسان رضوی: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش پا ازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجدا سازی غده های ناسالم تمیز پوشش گلخانه ها جهت استفاده ازنوربه دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز و زمستان کوددهی به روش چالکود در باغات بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم قبل غلات از آغاز بارش در روز شنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با علف های هرز به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشت انتظاری حبوبات به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی منابع طبیعی: حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده ید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبر استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود تا قبل از آغاز بارش در در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران کوددهی پسته به روش چالکود غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه های روغنی اعم از ک ا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند. با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشاورزان گندم کار، جو کار و ک اکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها دامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما استان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای تغذیه باغات (مرکبات و ....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری شانکر و بیماری های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های ما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود. زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع ک ا در ساعات گرم روز به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد ک اکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع ک ا با م کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: تغذیه کلونی های زنبورعسل با خمیر شیرین و کیک گرده هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش جمع آوری چینش اول کلیه سبزی و صیفی جات به منظور ظهور گل های ثانویه و به ثمر رسیدن محصول بهاره زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کنترل بیماری زنگ زرد گندم در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزارع گندم و ک ا در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد بررسی ز ش مزارع تا قبل از آغاز بارش در روز سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها پرورش آبزیان: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
مریم مشرف: شعرهای مکتب شهریار در عین داشتن پیام ملکوتی، ما را هم با خود به یک فضای رویایی می برند و این تفاوت شعر شهریار با شعر حافظ است.شهریار کلمات است به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، روز چهارشنبه (29 شهریور) آئین بزرگداشت شهریار به مناسبت روز شعر و ادب پارسی از سوی گروه زبان و ادب پارسی خانه شمندان علوم انسانی با همکاری خانه کتاب در خانه شمندان علوم انسانی برگزار شد. مریم مشرف، بهادر باقری و اسماعیل تاجبخش در آئین بزرگداشت شهریار، به عنوان سخنران حضور داشتند و در پایان برنامه نوید مثمر، هنرمند موسیقی مقامی ایران اجرای زنده موسیقی داشت.
شهریار مدهوش و مقهور غزل های حافظ است در ابتدای نشست بهادر باقری ضمن تقدیر از مسئولین برگزاری این بزرگداشت به بررسی ارتباط بین اشعار شعریار و حافظ پرداخت و گفت: شهریار حافظ را ختم شاعران می داند و معتقد است بعد از حافظ ی نمی تواند شکوه و عظمت غزل را زنده کند. به همین خاطر در بسیاری از اشعارش به بزرگداشت منزلت شعری و معرفتی حافظ پرداخته است. این خاطرنشان کرد: برخی از غزلیات شهریار در حال و هوای غزلیات حافظ سروده شده اند و شهریار در آنها از غزلیات حافظ تضمین آورده است. تا وقتی سایه حافظ روی اشعار شهریار افتاده، شهریار مدهوش و مقهور اشعار حافظ است و ما تخیل و قدرت شعری او را نمی بینیم. این پژوهشگر در بخش پایانی سخنانش نمونه هایی از اشعار شهریار را خواند و تضمین هایی را که در این سری غزل ها از غزل های حافظ آمده برشمرد و افزود: البته شعرهای زیادی از شهریار امضای شعری او را دارند و در قلب و ذهن ما جا گرفته اند.
شهریار فرزند انقلاب مشروطه است در بخش بعدی مراسم مریم مشرف درباره دووجهی بودن اشعار شهریار بیان کرد: مطلبی که بیشتر از هرچیزی در اشعار شهریار توجه مرا جلب کرد این بود که شهریار از طرفی محصول انقلاب مشروطیت است و در فضای رئالیستی بالیده است و از طرف دیگر خودش را در عرصه های شهودی و فضای ملکوتی می بیند. پس من نوعی دووجهی بودن در او و شعرش می دیدم. وی افزود: شهریار مانند بهار، ایرج و پروین فرزند مشروطیت است. وقتی جما اده در سال 1300 مجموعه داستان «یکی بود یکی نبود» را نوشت، شهریار چهارده پانزده ساله بود. پس او از همان عنوان جوانی تحت تاثیر مکتب دگرای عصر مشروطیت بود. نگاه شهریار متوجه اجتماع شده، به دردهای مردم توجه می کند و در شعرش این توجه به معضلات اجتماعی کاملاً مشهود است. این با اشاره به مقدمه دیوان شهریار ادامه داد: شهریار خود را شاعری در مکتب رمانتیک نامیده و می گوید به نظر من بهترین سبک شعری رمانتیک است. می دانیم که رمانتیک ها در یک عرصه تخیلی و فضای شهودی شعر می گویند و فضاهایی مانند سورئالیسم از درون مکتب رمانتیسیسم بیرون آمده اند. این عضو هیئت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر شهریار فرزند مشروطیت است و تعداد زیادی شعر اجتماعی دارد. این تضاد من را واداشت که درباره شعر شهریار پژوهشی م. با این که زبان ترکی ام خوب نیست، سعی با کمک ترجمه ها علت این تضاد را بیایم. این پژوهشگر همچنین چهار ویژگی اصلی را برای شعر شهریار از زبان خودش برشمرد: اول تخیل، دوم تصویرسازی رمانتیک، سوم زبان مردمی وچهارم قدرت نفود و تاثیر. وی اضافه کرد: مهم ترین ویژگی تابلوسازی رمانتیک و استفاده از عنصر تخیل است. رمانتیک ها می خواستند طبیعت را با کمک تخیل تصویر کنند و المان های موجود در طبیعت را به شکل ایماژ درآورند. مثل کاری که عکاس می کند. با این تفاوت که شاعر از فضایی غیرواقعی که به شعر تزریق می شود عالمی رویاگونه و شهودی می سازد. مولف «جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران» در ادامه خاطرنشان کرد: البته همه اشعار شهریار این ویژگی را ندارند ولی خود شهریار معتقد است اشعار رمانتیکش بهترین شعرهای او هستند و اسم آن را می گذارد مکتب شهریار. در مکتب شهریار تصویرسازی رمانتیک با کمک تخیل دیده می شود. شهریار در این اشعار یک عنصر شهودی و روح قدسی وارد می کند. مولف «شیوه نامه نقد ادبی» با بیان اینکه شهریار در شعرهای خود به دنبال یک روح گمشده در طبیعت است، گفت: فضای شعری شهریار یک فضای کاملاً غیرشهری است بر خلاف شعرایی مانند نسیم شمال، بهار و ایرج. اما در شعرهایی که خودش آنها را مکتب شهریار نامیده، شهریار یک دید فراواقعی و شهودی دارد و به همین خاطر با رمانتیک ها هم مسلک می شود. شعرهای این مکتب در عین دادن پیام ملکوتی خود ما را هم با خود به یک فضای رویایی می برد و این تفاوت شعر شهریار با شعر حافظ است. مترجم رمان «ص ه برایتون» نوشته گراهام گرین با اشاره به جنبه اجتماعی شعر شهریار ادامه داد: ویژگی سوم و چهارم به این وجه شعری او برمی گردد. شعر شهریار گنجینه ای از اصطلاحات مردمی است. نیما تا این اندازه نتوانست به مردم نزدیک شود؛ شاید به خاطر زبان شعری اش. نیما و شهریار با هم ارتباط داشتند. خود شهریار می گوید من شعر «دو مرغ بهشتی» را تحت تأثیر شعر «افسانه» نیما سروده ام و اول این شعر نیز آن را به نیما تقدیم کرده است. مولف «میراث مولوی، شعر در » در پایان یادآور شد: تنوع اشعار شهریار زیاد است. او در تمام گونه های شعری عصر خودش قلم زده است. شهریار خیلی جاها مثل کلمات است و با قدرت از آنها در جای مناسب استفاده می کند.
شهریار شاعر محبت و عاطفه است در بخش سوم این مراسم اسماعیل تاجبخش با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهریار از سال 1356 تا زمان مرگش، گفت: نخستین چاپ های منظومه «حیدر بابایه سلام» شهریار ممنوع بود. یادم است آن زمان هفت تومان به یک نفر دادم که حیدربابا را قاچاقی برای من تهیه کند. شهریار خوب می دانست که فهم هیچ اثری جز به زبان اصلی موفق نیست. این مجموعه ترجمه های زیادی دارد که بعضی از آنها ترجمه های خوبی هستند ولی روح اثر را منتقل نمی کنند. این ادبیات علامه طباطبایی درباره منظومه «حیدربابایه سلام» گفت: این منظومه کلاً 121 بند دارد؛ 76 بند آن در جلد اول و بقیه در جلد دوم آمده است. «حیدربابایه سلام» به فارسی منظوم و منثور ترجمه شده است. جلد دوم بعد از سروده شدن ع برداری شده و عین ع ها روی کاغذهای کاهی آن زمان منتقل می شود. در مجموعه ی حیدربابا توصیف های دل انگیزی از طبیعت، مردم و آداب و رسوم رایج در گذشته های دور و دوران کودکی شهریار را می بینیم. مولف «نحو تحلیلی زبان فارسی» پس از خواندن بخش هایی از منظومه «حیدربابایه سلام» و ترجمه اشعار به فارسی، به چند ترجمه معتبر منظوم و منثور از این اشعار به زبان فارسی اشاره کرد و تاکید کرد: اگر بخواهید توصیف دقیقی از فضایی که در اشعار منظومه حیدربابا وجود دارد مشاهده کنید، مقدمه زیبا و رمانتیک بهروز ثروتیان را در ترجمه اش از این منظومه با نام «سلام بر حیدربابا» بخوانید. این پژوهشگر ادبی با بیان این مطلب که شهریار غیر از حیدربابا اشعار ترکی دیگری با نام «مجموعه اشعار ترکی شهریار» دارد، افزود: یکی از بهترین اشعار این مجموعه شعری است که شهریار برای مادربزرگش نوشته است. خودش تعریف می کرد که وقتی بچه بوده و پدرش می خواسته به خاطر شیطنت هایش تنبیه اش کند همیشه به آغوش مادربزرگش پناه می برده. وقتی می میرد به شهریار می گویند مادربزرگت رفته کربلا و تا تو یک بار قرآن را ختم کنی برمی گردد. در این شعر به این موضوع اشاره می کند که قرآن را ختم کرده و مادربزرگش برنگشته است. این شعر شعر بسیار بااحساسی است. مولف «گزیده قابوس نامه و سیاست نامه» همچنین درباره ارادت خاص شهریار به زبان ترکی آذربایجانی گفت: شهریار معتقد بود که زبان ترکی آذری بهترین زبان برای بیان احساسات به بهترین شیوه است. معتقد بود که زبان ترکی نظیر ندارد و احساسات و افکار رمانتیک را جز با این زبان نمی توان بیان کرد. او می گفت اگر زبان ترکی با زبان های دیگر بیامیزد اص خودش را از دست می دهد. وی افزود: البته این نکته جای تأمل دارد. من به عنوان یک معلم ادبیات فکر می کنم زبان ترکی آذربایجانی امروز، هرچند کلمات ترکی در آن زیاد است، اما روح حاکم بر آن روح زبان فارسی است. تاجبخش در ادامه درباره علت ماندگاری و محبوبیت شعر شهریار گفت: محبتی که در شعر شهریار هست در شعر هیچ شاعر دیگری با این شدت و به این شکل دریاگونه دیده نمی شود. شهریار از نظر عاطفی بسیار قوی است. یک بار به دیدن رفته بودم. به من گفت: ب داشتم غرق می شدم. پرسیدم چطور؟ گفت ب داشتم شعری در مورد دریا می گفتم. اگر مادرم نبود غرق شده بودم. وی در پایان خاطرنشان کرد: ولی در نهایت نظر من این است که آنچه شهریار را شهریار کرده خود شعر شهریار است. حتی اگر شهریار به نبرد با حافظ نرفته بود، باز شهریار بود. در پایان برنامه نوید مثمر، هنرمند موسیقی مقامی ایران به اجرای زنده موسیقی پرداخت.
توصیه های هواشناسی کشاورزی تا ۲۸ فروردین به گزارش ایران خبر، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماکوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده تا قبل از وقوع بارشمبارزه با کنه گالی در باغات آلو پس از ریزش گل به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادخودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهیخودداری از آبیاری باغات به دلیل وقوع بارشزراعی:ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند ،پیاز و سیب زمینی به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو و ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از بارشمبارزه با شته مومی ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه با شته موی کلم در مزارع ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت سن در مزارع غلات به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشت دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دمارعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از رو شدن باغاتزراعی:پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد بعد از اتمام بارشآماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دماکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااجرای نقشه باغ در اراضی فوق ،چاله کنی و غرس نهال استانداردوسالم طبق اصول فنیضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکشآبیاری بلافاصله بعد از کشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشک شدن نهال هامبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن 5/0 -50 و 100 درصددرصد گلها طبق توصیه کارشناسان مربوطهمبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ ها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادانجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداثمبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:تسریع در کاشت محصول لوبیا با استفاده از ارقام اصلاح شدهمصرف کود سرک ازته در مزارع ک ای بهاره تا قبل از وقوع بارشمبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد احداث خزانه برای مزارع چغندر قند نشائی اتمام کشت بهاره نخود و عدسمبارزه با سن مادر در مزارع گندم وجو از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با شته در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکارمبارزه با علفهای هرز مزارع گندم از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه به موقع با سر طومی یونجه از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارشدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش زنبورداری:باتوجه به وم رعایت قانون چهل روزگی و وم ترغیب کلنی ها به تخم ربزی، تغذیه تحریکی کلنی ها جهت تخم ریزی ملکه به همراه گرده آوری ضروری استهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائیماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضی استان های مازندران و گیلان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به کاهش دمادادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد زارعین و باغداران برای مبارزه با راب و ح ون با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند: جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم اماده و سمپاشیباغداران, زارعین , دامداران و زنبورداران مناطق لوشان ,جیرنده, خورگام. و کلیشم ,اشکوارات علیا. و سفلی استان گیلان با توجه به زمان وج پوره های ملخ , در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی حوزه، شهرستان اطلاع نا نسبت به کنترل مباررزه با آن اقدام گردد. زراعی:آماده سازی زمین جهت کاشت برنج ، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیریکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنجانجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادآماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کود سرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و حذف علف های هرز حاشیه مزارعزارعین از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی برای انجام شخم سطحی با حداکثر عمق 15 سانتی متر برای احداث خزانه اقدام نمایند.همه زارعین با همکاری ، همیاری و مشارکت با همدیگر برای لایروبی انهار فرعی و بستن وجی زه کش ها اقدام نمایند.دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:کاهش کودهای حیوانی به میزان 50 درصدکاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شباستان گلستان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشزراعی:بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماجمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضیپایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغاتزراعی:مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش در روز در تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی و در استان سمنان قبل از روز شنبهبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های اصفهان و یزد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در غرب استان اصفهان از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان یزد در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان یزد در روز های پنج شنبه و به دلیل وزش باد شدیدکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمابا پایش آفت کرم سیب در باغات میوه سردسیری در صورت مشاهده آفت، با م جهاد کشاورزی به مبارزه مناسب با آفت اقدام شود.زیتون کاران و مسئولین فضاهای سبز شهری ، در صورت مشاهده پنبه ای یا پشمکی شدن درختان زیتون که نشانه آفت پسیل زیتون می باشد نسبت به محلول پاشی با صابون مایع به نسبت 3 در هزار ، همراه با یکی از سموم فسفره مناسب با م کارشناسان اداره حفظ نباتات اقدام نمایند.گلخانه داران:کنترل مسیرهای جمع آوری آب باران و ناودانیها و انتقال آب حاصل از باران به داخل منابع و است های ذخیره آبترمیم پوشش پلاستیک و حذف علف های هرز اطراف با هدف جلوگیری از ورود آب باران به داخل گلخانهاستفاده از رنگهای مخصوص جهت کاهش نور گلخانه به منظور جلوگیری از نوسانات بالای دمای شبانه روز و "عدم استفاده از گل مل و خاک رس" با توجه به احتمال بارش رگباری.با توجه به مقاومت بیشتر بوته های گوجه فرنگی نسبت به اختلاف دمای شب و روز و نیاز نوری بالاتر گوجه برای رنگ پذیری میوها ، بهتر است دیرتر نسبت به کاهش نور ورودی اقدام گردد استفاده از کودهای پتاسه و سیلیس دار در گلخانه های گوجه فرنگی به منظور رسیدن سریعتر گوجه ها (با توجه به بازار مناسب فعلی)انجام تهویه مناسب در طول روز با توجه به نوسانات بالای دما در طول شبانه روز و جلوگیری از طغیان بیماریهای قارچی بگونه ای که اختلاف دمای شب و روز حداکثر 10 درجه باشد.با توجه به احتمال طغیان بیماریهای قارچی در شرایط بارش و ابرناکی نسبت به انجام تهویه مناسب ( بویژه بعد از بارش ) و نیز استفاده از سموم قارچ کش حفاظتی و کودهای فسفیدپتاس در محلول پاشیها اقدام گردد.خودداری از آبیاری و کود آبیاری در روزهای ابری و بارانی.با توجه به جذب مناسب مواد غذایی در خاک، از کودآبیاری بیش از حد خودداری و در عوض کمبودها از طریق محلول پاشی جبران گردد.دقت در تنظیم دما به دلیل افت شبانه و در صورت وم روشن سیستم گرمایشی در ش ترل سیستم برق کشی گلخانه با توجه به بارش و به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه و قطعی برق.اطمینان از سالم بودن پوشش و استحکام سازه ها و نیز بستن پنجره و ورودیها، با توجه به وزش باد شدید بخصوص در روزهای پنجشنبه و با توجه به احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد تد ر لازم در خصوص حفاظت و ترمیم پوشش گلخانه ها (قبل و بعد از رخداد تگرگ) اتخاذ شود. زراعی:پایش زنگ گندم بعد از پایان بارشبا توجه به مشاهده ریزش سن مادری در برخی نقاط استان یزد قبل از سال جدید ، زراعت کاران گندم و جو نسبت به بازدید منظم از مزارع خود و ردی آفت سن اقدام و در صورت مشاهده طغیان این آفت با مشاوره مراکز جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.دام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:نسبت به صید فوری ماهیان قزآلای باقیمانده دراست ها اقدام شود.نگهداری ماهی در است خصوصا درروزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدیداستفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شدهبا توجه به تورم جوانه ها استفاده از کود باردهی(فروت ست) انجام شود به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکشت نشاء محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و احتیاط از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و ... مبارزه با علف های هرز گندم، جو و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه تا قبل از وقوع بارش در روز شنبه در اسان رضوی به دلیل وقوع بارش باران و تا قبل از روز شنبه در اسان شمالی به دلیل وقوع بارش پراکنده (در صورت عدم کفایت بارش همراه با آبیاری)دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سردآبیپوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سرد جهت جلوگیری از آفتاب سوختگیآماده سازی است های پرورش ماهی گرم آبیمنابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سیستان و بلوچستان احتیاط به دلیل وزش باد و در استان کرمان خودداری در روز های پنج شنبه، ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها با توجه به وزش بادجمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و همچنین لارو اتبررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردی پروانه چوب خوار پسته (پروانه کرمانیا) با م کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکیپایش باغات زرشک در خصوص بیماری زنگ زرشک و در صورت مشاهده علایم م با کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع به جز در روز های بارانیزراعی:مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو به جز در روز های بارانیپایش مزارع گندم در خصوص عدم آلودگی به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص عدم آلودگی به افت سن به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشبازدید از مزارع ک ا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشکشاورزان محترم گندمکار، جو کار و ک اکارمی توانند نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه با م با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.زنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هااستفاده از کندوهای زنبور عسل به منظور تکمیل گرده افشانیدام داری و مرغداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشاستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دماییانجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند .کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیومپایش باغات مرکبات جهت شپشک مرکبات به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدزراعی:انجام عملیات کود پاشی بصورت سرک قبل از وقوع بارش یا همراه آبیاریپایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدپایش آفت سن در مزرارع گندم به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دماییخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل مواج بودن دریااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش بادبا توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام گردد.عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به دلیل وقوع بارش و وزش بادزراعی:در مزارع ک ای که آماده برداشت می باشد طی امروز و فردا تا 23/1/97 عملیات برداشت این مزارع انجام شود. در مزارع ک ا پس کار با توجه به بارندگی می توان اقدام به توزیع کود سرک نمود حذف بادشکن های غیر استاندارد با توجه به شدت باد هر گونه عملیات و توصیه هایی که امکان کاهش شدت باد در طول مزرعه را سبب می گردد انجام شود.عدم آبیاری مزارع گندم ، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد و بارشبازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادسرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینهآماده سازی کمباین ها برای برداشت پیش از موعد گندم در شمال استان خوزستان و رعایت قرنطینه کلیه کمباین های ورودی استاندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی.
به گزارش شمانیوز، سازمان هواشناسی کشور توصیه های هواشناسی کشاورزی تا 28 فروردین ماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح زیر ارائه کرد:استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماکوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده تا قبل از وقوع بارشمبارزه با کنه گالی در باغات آلو پس از ریزش گل به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادخودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهیخودداری از آبیاری باغات به دلیل وقوع بارشزراعی:ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند ،پیاز و سیب زمینی به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو و ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از بارشمبارزه با شته مومی ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه با شته موی کلم در مزارع ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت سن در مزارع غلات به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشتدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دمارعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از رو شدن باغاتزراعی:پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد بعد از اتمام بارشآماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دماکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااجرای نقشه باغ در اراضی فوق ،چاله کنی و غرس نهال استانداردوسالم طبق اصول فنیضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکشآبیاری بلافاصله بعد از کشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشک شدن نهال هامبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن 5/0 -50 و 100 درصددرصد گلها طبق توصیه کارشناسان مربوطهمبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ ها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادانجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداثمبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:تسریع در کاشت محصول لوبیا با استفاده از ارقام اصلاح شدهمصرف کود سرک ازته در مزارع ک ای بهاره تا قبل از وقوع بارشمبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداحداث خزانه برای مزارع چغندر قند نشائیاتمام کشت بهاره نخود و عدسمبارزه با سن مادر در مزارع گندم وجو از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با شته در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکارمبارزه با علفهای هرز مزارع گندم از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه به موقع با سر طومی یونجه از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارشدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:باتوجه به وم رعایت قانون چهل روزگی و وم ترغیب کلنی ها به تخم ربزی، تغذیه تحریکی کلنی ها جهت تخم ریزی ملکه به همراه گرده آوری ضروری استهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائیماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیاستان های مازندران و گیلان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به کاهش دمادادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد زارعین و باغداران برای مبارزه با راب و ح ون با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند: جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم اماده و سمپاشیباغداران, زارعین , دامداران و زنبورداران مناطق لوشان ,جیرنده, خورگام. و کلیشم ,اشکوارات علیا. و سفلی استان گیلان با توجه به زمان وج پوره های ملخ , در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی حوزه، شهرستان اطلاع نا نسبت به کنترل مباررزه با آن اقدام گردد. زراعی:آماده سازی زمین جهت کاشت برنج ، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیریکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنجانجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادآماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کود سرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و حذف علف های هرز حاشیه مزارعزارعین از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی برای انجام شخم سطحی با حداکثر عمق 15 سانتی متر برای احداث خزانه اقدام نمایند.همه زارعین با همکاری ، همیاری و مشارکت با همدیگر برای لایروبی انهار فرعی و بستن وجی زه کش ها اقدام نمایند.دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:کاهش کودهای حیوانی به میزان 50 درصدکاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شباستان گلستان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشزراعی:بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماجمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضیپایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغاتزراعی:مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش در روز در تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی و در استان سمنان قبل از روز شنبهبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های اصفهان و یزد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در غرب استان اصفهان از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان یزد در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان یزد در روز های پنج شنبه و به دلیل وزش باد شدیدکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمابا پایش آفت کرم سیب در باغات میوه سردسیری در صورت مشاهده آفت، با م جهاد کشاورزی به مبارزه مناسب با آفت اقدام شود.زیتون کاران و مسئولین فضاهای سبز شهری ، در صورت مشاهده پنبه ای یا پشمکی شدن درختان زیتون که نشانه آفت پسیل زیتون می باشد نسبت به محلول پاشی با صابون مایع به نسبت 3 در هزار ، همراه با یکی از سموم فسفره مناسب با م کارشناسان اداره حفظ نباتات اقدام نمایند.گلخانه داران:کنترل مسیرهای جمع آوری آب باران و ناودانیها و انتقال آب حاصل از باران به داخل منابع و است های ذخیره آبترمیم پوشش پلاستیک و حذف علف های هرز اطراف با هدف جلوگیری از ورود آب باران به داخل گلخانهاستفاده از رنگهای مخصوص جهت کاهش نور گلخانه به منظور جلوگیری از نوسانات بالای دمای شبانه روز و "عدم استفاده از گل مل و خاک رس" با توجه به احتمال بارش رگباری.با توجه به مقاومت بیشتر بوته های گوجه فرنگی نسبت به اختلاف دمای شب و روز و نیاز نوری بالاتر گوجه برای رنگ پذیری میوها ، بهتر است دیرتر نسبت به کاهش نور ورودی اقدام گردداستفاده از کودهای پتاسه و سیلیس دار در گلخانه های گوجه فرنگی به منظور رسیدن سریعتر گوجه ها (با توجه به بازار مناسب فعلی)انجام تهویه مناسب در طول روز با توجه به نوسانات بالای دما در طول شبانه روز و جلوگیری از طغیان بیماریهای قارچی بگونه ای که اختلاف دمای شب و روز حداکثر 10 درجه باشد.با توجه به احتمال طغیان بیماریهای قارچی در شرایط بارش و ابرناکی نسبت به انجام تهویه مناسب ( بویژه بعد از بارش ) و نیز استفاده از سموم قارچ کش حفاظتی و کودهای فسفیدپتاس در محلول پاشیها اقدام گردد.خودداری از آبیاری و کود آبیاری در روزهای ابری و بارانی.با توجه به جذب مناسب مواد غذایی در خاک، از کودآبیاری بیش از حد خودداری و در عوض کمبودها از طریق محلول پاشی جبران گردد.دقت در تنظیم دما به دلیل افت شبانه و در صورت وم روشن سیستم گرمایشی در ش ترل سیستم برق کشی گلخانه با توجه به بارش و به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه و قطعی برق.اطمینان از سالم بودن پوشش و استحکام سازه ها و نیز بستن پنجره و ورودیها، با توجه به وزش باد شدید بخصوص در روزهای پنجشنبه و با توجه به احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد تد ر لازم در خصوص حفاظت و ترمیم پوشش گلخانه ها (قبل و بعد از رخداد تگرگ) اتخاذ شود. زراعی:پایش زنگ گندم بعد از پایان بارشبا توجه به مشاهده ریزش سن مادری در برخی نقاط استان یزد قبل از سال جدید ، زراعت کاران گندم و جو نسبت به بازدید منظم از مزارع خود و ردی آفت سن اقدام و در صورت مشاهده طغیان این آفت با مشاوره مراکز جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.دام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:نسبت به صید فوری ماهیان قزآلای باقیمانده دراست ها اقدام شود.نگهداری ماهی در است خصوصا درروزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدیداستفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شدهبا توجه به تورم جوانه ها استفاده از کود باردهی(فروت ست) انجام شود به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکشت نشاء محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و احتیاط از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و ...مبارزه با علف های هرز گندم، جو و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه تا قبل از وقوع بارش در روز شنبه در اسان رضوی به دلیل وقوع بارش باران و تا قبل از روز شنبه در اسان شمالی به دلیل وقوع بارش پراکنده (در صورت عدم کفایت بارش همراه با آبیاری)دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سردآبیپوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سرد جهت جلوگیری از آفتاب سوختگیآماده سازی است های پرورش ماهی گرم آبیمنابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سیستان و بلوچستان احتیاط به دلیل وزش باد و در استان کرمان خودداری در روز های پنج شنبه، ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها با توجه به وزش بادجمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و همچنین لارو اتبررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردی پروانه چوب خوار پسته (پروانه کرمانیا) با م کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکیپایش باغات زرشک در خصوص بیماری زنگ زرشک و در صورت مشاهده علایم م با کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع به جز در روز های بارانیزراعی:مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو به جز در روز های بارانیپایش مزارع گندم در خصوص عدم آلودگی به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص عدم آلودگی به افت سن به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشبازدید از مزارع ک ا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشکشاورزان محترم گندمکار، جو کار و ک اکارمی توانند نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه با م با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.زنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هااستفاده از کندوهای زنبور عسل به منظور تکمیل گرده افشانیدام داری و مرغداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشاستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دماییانجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند .کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیومپایش باغات مرکبات جهت شپشک مرکبات به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدزراعی:انجام عملیات کود پاشی بصورت سرک قبل از وقوع بارش یا همراه آبیاریپایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدپایش آفت سن در مزرارع گندم به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دماییخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل مواج بودن دریااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش بادبا توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام گردد.عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به دلیل وقوع بارش و وزش بادزراعی:در مزارع ک ای که آماده برداشت می باشد طی امروز و فردا تا 23/1/97 عملیات برداشت این مزارع انجام شود. در مزارع ک ا پس کار با توجه به بارندگی می توان اقدام به توزیع کود سرک نمودحذف بادشکن های غیر استانداردبا توجه به شدت باد هر گونه عملیات و توصیه هایی که امکان کاهش شدت باد در طول مزرعه را سبب می گردد انجام شود.عدم آبیاری مزارع گندم ، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد و بارشبازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادسرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینهآماده سازی کمباین ها برای برداشت پیش از موعد گندم در شمال استان خوزستان و رعایت قرنطینه کلیه کمباین های ورودی استاندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی.
حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرحضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهرتصاویر حضور مردم شهریار و ملارد در سطح شهر-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4178822/حضور-مردم-شهریار-و-ملارد-در-سطح-شهر
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: دانه های برف در حالی پیراهن سبز بهار را آراسته کرده است که مطابق اعلام نظر کارشناسان هواشناسی گستردگی سرما و بارش برف در این موقع از سال کم سابقه توصیف شده است.امروز دوشنبه بارش برف در برخی استان ها باعث تعطیلی مدارس شد و برخی محورهای مواصلاتی هم شاهد شرایط لغزنده هستند تا استفاده از تجهیزات زمستانی در تعدادی از محورها ا امی شود و حتی پلیس راهور تهران بزرگ هم اعلام کرده است که رانندگی با برف پاک کن اب علاوه بر خطر، ۳۰۰ هزار ریال جریمه به همراه دارد.به رغم خوشحالی بسیاری از کشاورزان و مردم از بارش باران و برف بهاری که موجب کمتر شدن دغدغه ها درزمینهٔ کمبود آب در کشور شد، اما در برخی استان ها موج سرما خساراتی هم برجای گذاشته است.آ ین وضعیت بارش ها، تعطیلی مدارس، محورهای مواصلاتی و ... را در این گزارش می خوانیم.پیش بینی هواشناسیسازمان هواشناسی یکشنبه شب پیش بینی کرد که از اوا وقت هم زمان با کاهش بیشتر دما بارش برف بیشتر مناطق کوهستانی استان های کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران را سفیدپوش خواهد کرد.بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، احتمال سفیدپوش شدن قسمت شمالی شهر کرج و نوار باریک شمال شهر تهران نیز وجود دارد.همچنین بارش ها که از نیمه شب گذشته آغازشده تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت. این گستردگی سرما و بارش برف در این زمان از سال کم سابقه است.
امروز دوشنبه در جنوب کردستان، کرمانشاه، مرکزی، نیمه جنوبی همدان،تهران،البرز، خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، برخی مناطق به ویژه نیمه غربی اصفهان، اسان شمالی، اسان رضوی و اسان جنوبی، بارش باران، گاهی به شکل توفان تندری به شکل رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط بارش تگرگ پیش بینی شده است.در مناطق سردسیر و کوهستانی مازندران، گلستان، اسان شمالی، شمال اسان رضوی، تهران، سمنان، جنوب کردستان، شمال کرمانشاه، شمال و شرق لرستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری برف خواهد بارید.مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اعلام این مطلب گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم در منطقه، توصیه می شود از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود. همچنین با مشاهده سیلاب در مسیرهای عبوری از ورود با خودرو به درون سیلاب خودداری شود، زیرا غالباً به سبب گل آلود بودن عمق سیلاب مشخص نیست.وضعیت جوی و ترافیکی محورهاپلیس راه راهور ناجا ساعت ۱۱دوشنبه ۲۷فروردین اعلام کرد: در استان های سمنان، قزوین، البرز و مازندران (اکثر محورها)، اسان رضوی(محور درگز-قوچان)، گلستان(گردنه خوش ییلاق)، شرق استان تهران محورهای هراز، فیروزکوه، پردیس و دماوند)، اردبیل(پارس آباد-مشکین شهر)، چهارمحال و بختیاری محور کوهرنگ-مسجدسلیمان(گردنه های چری و شاه منصوری)، مرکزی (آزادراه ساوه-همدان و ساوه –تهران) بارش برف گزارش شده است.همچنین اکثر محورهای استان های مرکزی، کردستان، خوزستان، گلستان، مازندران، گیلان، اصفهان، قم و استان تهران شاهد بارش باران است.تردد در ارتفاعات محورهای کندوان و هراز، محورهای زنجان-طارم و تهم-چورزق در استان زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.در اسان رضوی(درگز-قوچان، کلات-مشهد) و در گلستان(محدوده توس تان) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.ترافیک در باند شمالی و جنوبی آزادراه تهران کرج(محدوده های گرمدره و پل فردیس تا پل کلاک) هم نیمه سنگین است.سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: هم اکنون بارش برف در محورهای ۷ استان کشور وجود دارد.اخبار بارش برف و باران در استان های مختلف کشور را مرور می کنیم.برف بهاری در ارتفاعات تهران/ از تعطیلی مدارس تا سرمازدگی باغ هاسامانه جدید بارشی که از بعدازظهر ۲۴فروردین ماه وارد استان تهران شد، برخی مناطق این استان را سفیدپوش و همه مناطق را با سرمایی زمستانی مواجه کرد، تا جایی که موضوع هوا، بارندگی و لغزندگی محورهای مواصلاتی بحث روز محافل تهرانی ها شده است. کاهش دمای ۱۰درجه ای استان تهران سبب شد، تا مناطق کوهستانی مانند فیروزکوه به دمای زیر صفر درجه برود، این سرمای هوا حتی در مناطقی از استان تهران مانند دشت ورامین که آب و هوایی گرم تر دارد، نیز حاکم شد.بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان تهران با فعالیت سامانه جدید انتظار می رود دمای هوای در فیروزکوه، آبعلی و امین آباد دوشنبه و ۳ الی ۴ درجه زیر صفر رفته و با کاهش شدید همراه باشد.بر همین اساس در برخی مناطق استان تهران مانند آبعلی، فیروزکوه، لواسان، دماوند و امین آباد شاهد بارش برف و در دیگر نقاط استان تهران بارش باران را برای روزهای دوشنبه و خواهیم داشت.سرمای شدید هوا همچنین به تعطیلی همه مقاطع تحصیلی در فیروزکوه نیز منجر شد. فرماندار فیروزکوه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش برف شدید و برودت هوا مدارس فیروزکوه در همه مقاطع تحصیلی امروز دوشنبه تعطیل است.اما برودت کم نظیر هوا و تلاقی آن با فصل بهار و فصل رویش گیاهان سبب ایجاد نگرانی هایی در بین کشاورزان نیز شده است. یک کشاورز دماوندی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: سرمای دیررس در فصل بهار سبب آسیب رسیدن به درختان میوه و جوانه های ضعیف و تازه بیدار شده می شود، این سرما می تواند در محصول باغ های ما که راه درآمدی کشاورزان و باغ داران در این مناطق است، تأثیرگذار بوده و خسارات قابل توجهی وارد آورد.بر اساس این گزارش، برودت هوا و بارش برف تا پایان هفته میهمان ارتفاعات استان تهران خواهد بود و نیز بارش باران و کاهش شدید دما در دیگر نقاط این استان را شاهد هستیم و به همین دلیل باید آمادگی لازم برای کاهش خسارات احتمالی، انسداد راه ها، تعطیلی های مدارس و دیگر موارد مرتبط در ادارات و نهادهای مذکور وجود داشته باشد.بارش برف ولغزندگی جاده ها در اردبیل/تمام محورهای مواصلاتی باز استرئیس پلیس راه استان اردبیل با اشاره به وضعیت راه های این استان گفت: هم اکنون در برخی از محورهای این استان شاهد بارش برف و باران هستیم.فتاحی با اشاره به وضعیت زمستانی جاده های این استان ادامه داد: باوجوداین شرایط؛ تمامی محورهای مواصلاتی استان اردبیل باز بوده و تردد در آن ها جریان دارد.وی تأکید کرد: بااین حال و با توجه به خیس و لغزنده بودن تمام محورهای مواصلاتی نیاز است که رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا از وقوع تصادفات احتمالی جلوگیری شود.همچنین با افت شدید دما در استان اردبیل، مدیریت بحران نسبت به سرمازدگی و خسارت به محصولات باغی و زراعی این استان هشدار داد.تعطیلی مدارس و قطعی برق در بخش هایی از استان البرز به دلیل بارش برفبارش بهاره برف که شامگاه گذشته در استان البرز آغازشده، باعث قطع برق در مناطقی از استان و کرج به ویژه در مناطق شمالی شهر شد.گفتنی است بارش برف سطح استان به ویژه کرج را سفیدپوش کرده است.همچنین بارش برف که از یکشنبه بیشتر مناطق استان البرز را در بر گرفته است باعث تعطیلی مدارس شهرستان های اشتهارد و طالقان شد.رئیس پلیس راه البرز گفت که هم اکنون با بارش برف و باران، تمام راه های این استان لغزنده است.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان البرز اعلام کرد که بارش برف سبب لغزندگی محورهای ارتباطی این استان و کندی تردد خودروها شده است.سامانه جدید بارشی ایلام را فرا گرفتسامانه بارشی هم اکنون ای مختلف ایلام را فراگرفته و بارش باران آغازشده است.یوسف شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی استان ایلام دراین ارتباط گفت: طی امروز و فردا به دلیل وجود شرایط ناپایداری و رطوبت منطقه امکان بارش های همرفتی به صورت رگبار و رعدوبرق به ویژه در ساعات بعدازظهر در برخی نقاط استان وجود دارد که می تواند به صورت نقطه ای و محلی نیز تقویت شود.وی گفت: هرچند استان ایلام قبل از ورود سامانه اخیر به درجات مختلف و نسبتاً شدید از خشک سالی دچار بوده است، اما با ورود سامانه بارش زا میزان ۱۳۵۴.۵ میلی متر بارندگی ی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان ثبت شده که میانگین حس آن ۵۸.۹ میلی متر بوده است.وی تصریح کرد: حاصل این مقدار بارش در سطح استان به مساحت ۲۰۱۰۶ کیلومترمربع مقدار بیش از یک میلیارد مترمکعب آب بوده است که باعث طغیان رودخانه ها و سیل شدن مسیل ها و سرریز سد ایلام شد.محورهای اسان شمالی مه آلود و لغزنده است/بارش برفرئیس پلیس راه اسان شمالی گفت: بارش باران و برف در برخی از نقاط اسان شمالی محورهای استان را لغزنده کرده است.علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه رانندگان تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند، اظهار کرد: هم اکنون گردنه امین الله، اسدلی، چمن بید و برخی بخش های شهرستان های گرمه و راز وجرگلان بارش پراکنده برف و دیگر محورهای استان تمام ابری و ارتفاعات مه آلود همراه با بارش پراکنده باران است.حسین زاده افزود: در حال حاضر تمامی محورهای اسان شمالی باز و ترافیک روان است.وی توصیه کرد: رانندگان علاوه بر رعایت نکات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ و ... را همراه خود داشته باشند.تداوم بارش باران در مشهدتداوم بارش باران در مشهد هوای پایتخت معنوی کشور را در شرایط پاک قرار داد.رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی اسان رضوی اعلام کرد: بارش های رگباری باران که از عصر روز در مناطق مختلف این استان همراه با افت دما آغازشده تا روز پنجشنبه ادامه خواهند داشت.مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای اسان رضوی هم گفت: بارش باران و پدیده مه گرفتگی برای دومین روز موجب لغزندگی سطح جاده ها و کاهش دید افقی رانندگان در برخی مناطق این استان شده است.تردد در برخی از جاده های زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر استرئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف تردد در برخی از جاده های استان زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.محمدامینی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به بارش برف، مه ناپایدار و کولاک شدید در محورهای زنجان - طارم، زنجان -تهم و چو رزق حاکم بوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.وی اظهار کرد: همچنین بارش برف در محورهای ابهر - خدابنده، سلطانیه - خدابنده، خدابنده - همدان، نیک پی - ماه نشان باعث مه غلیظ و کاهش دید افقی شده است.رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: همچنین باوجود مه (همراه با کاهش دید افقی) در ارتفاعات و محورهای کوهستانی؛ تردد در تمام جاده های استان، با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه در جریان است.رئیس مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: برای تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی در تمام جاده های استان توصیه می شود.شاهرود یخ زد/ کالپوش برفی شداستقرار سامانه کم فشار بارشی از صبح یکشنبه در اقصی نقاط استان سمنان بارش هایی را پدیدار کرد که بعضاً این بارش ها به سیل، آب گرفتگی معابر و حتی در ارتفاعات شاهرود، مهدی شهر و کالپوش به برف نیز منجر شد اما پیش بینی ها نشان می دهد که تقویت این سامانه بارشی از سمت غرب هم زمان با روز دوشنبه و تداوم بارش ها را در پی دارد تا استان سمنان با آسمانی ابری به استقبال اردیبهشت ۹۷ برود.از سوی دیگر دمای هوا نیز طی امروز و فردا یک تا سه درجه سرتر می شود نکته قابل توجه اما این است که میانگین دمای هوای استان در صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۱۱ درجه سردتر گزارش می شود.بارش های اخیر کشاورزی استان کرمانشاه را از بحران نجات دادرئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه بارندگی های اخیر را برای استان بسیار مناسب ارزی کرد و گفت: این بارش ها کشاورزی استان را از بحران نجات داد.خسرو شهبازی با مناسب دانستن زمان بارش های جوی اخیر استان گفت: از ابتدای مهرماه شاهد وقوع بارندگی های خوبی در استان نبودیم، به نحوی که این موضوع کشاورزی استان را در وضعیت بحرانی قرار داده بود.شهبازی با یادآوری اینکه اگر این بارش های اخیر رخ نمی داد، قطعاً میزان تولیدات زراعی استان افت شدیدی می کرد. وی ابراز امیدواری کرد: در ادامه سال زراعی جاری شاهد وقوع ریزش های جوی خوبی در استان باشیم.۶سانتیمتر برف در آوج بر زمین نشست/ قزوین شب سردی در پیش داردکارشناس هواشناسی قزوین گفت: ورود امواج ناپایدار در استان موجب بارش ۶ سانتیمتر برف در شهر آوج شد و امشب مردم قزوین شب سردی خواهند گذراند.مهدی ی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب گذشته گذر امواج ناپایدار را همراه با نفوذ جبهه پرفشار در استان داشتیم که موجب بارش برف و باران در استان شد.کارشناس هواشناسی استان تصریح کرد: در ارتفاعات این بارش ها به صورت برف بوده که میزان بارش در شهر آوج به ۶ سانتیمتر در گردنه ها رسیده است.وی بیان کرد: همچنین بارش برف در کوهین به ۳ سانتیمتر و شهرستان بوئین زهرا به یک سانتیمتر رسید و بارش باران در شهر قزوین ۷میلی متر و برف آب شده در شهر آوج هم ۱۲.۲میلی متر بوده است. ی اظهار داشت: ناپایداری هوا تا ظهر امروز دوشنبه در سطح منطقه ادامه دارد و تا ساعات دیگر بارش به صورت باران خواهد بود.وی گفت: هوای ناپایدار از ظهر امروز منطقه را ترک می کند و به شرایط پایداری می رسد اما کاهش دما همچنان ادامه خواهد داشت.کارشناس هواشناسی استان قزوین یادآور شد: امشب مردم قزوین شب سردی را در پیش خواهند داشت و احتمال یخ زدگی برخی محصولات کشاورزی هم می رود.مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین از تعطیلی مدارس پیش دبستانی و ابت الموت شرقی خبر داد.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین گفت: عملیات نمک پاشی در سطح ۶ گردنه این استان توسط ۱۰ تیم راهدار به انجام رسیده است.تداوم بارش باران در گلستان/ارتفاعات سفیدپوش شدمدیرکل هواشناسی گلستان از تداوم بارش در گلستان تا ظهر روز دوشنبه خبر داد و گفت: از روز شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود.نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهردر رابطه با آ ین تغییرات الگوهای پیش ی در سطح استان گلستان اظهار کرد: بامداد روز نخستین امواج سامانه ناپایدار وارد استان گلستان شد و کاهش دمای بیش از ۱۰ درجه را به همراه داشت.وی افزود: این سامانه که همراه با بارش برف و بارش در مناطق مختلف استان بوده ظهر دوشنبه استان را ترک کرده و رفته رفته شاهد جوی پایدار در استان خواهیم داشت.داداشی از بارش برف در ارتفاعات استان خبر داد و اظهار کرد: از شروع فعالیت این سامانه در استان شاهد حداکثر بارش باران در ای گلستان ۲۵میلی متر گزارش شده است، همچنین بارش برف مذاب ۱۰میلی متر در ارتفاعات حاجی آباد و دراز نو گزارش شده است.مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: طبق الگوهای فعلی روند افزایش دما در گلستان از روز آغاز می شود و تا آ هفته ادامه دارد.س رست اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان هم از بارش برف در محورهای کوهستانی گلستان خبر داد و گفت: عبور و مرور در جاده های استان به شکل عادی در جریان است.بارش برف ارتفاعات گیلان را سفیدپوش کردبا کاهش دمای هوا و نفوذ سامانه بارشی به گیلان، آسمان این استان در مناطق جلگه ای شاهد بارش باران پراکنده و ارتفاعات استان نیز در فصل بهار با بارش برف سفیدپوش شود.مناطق کوهستانی داماش، کلیشم، بره سر، خورگام و عمارلوی رودبار، دیلمان سیا ل و جاده اسالم به خلخال تالش و اشکورات رودسر با بارش برف سفیدپوش شد.بخشدار رحیم آباد از بارش برف در ۱۰۰ روستای این بخش از شهرستان رودسر خبر داد و گفت: تمام راه های مواصلاتی این مناطق باز و تردد در آن جریان دارد.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گیلان هم با اشاره به بارش برف و استقرار ۴۱ اکیپ راهداری برای خدمات رسانی ، گفت: تمامی راه های استان باز و تردد جریان دارد.بارش برف و تگرگ در ارتفاعات لرستان/دمای هوا به زیر صفر درجه می رسداداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه ای از بارش برف و تگرگ در ارتفاعات و مناطق سردسیر این استان خبر داد.مطابق این اطلاعیه از اوا شب گذشته با تقویت شرایط ناپایدار بر روی جو منطقه، برای امروز دوشنبه ۹۷/۱/۲۷ و طی روز ۹۷/۱/۲۸ در سطح استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهیم بود، شدت بارش ها از فردا بعدازظهر تا صبح روز خواهد بود که با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، در برخی نقاط سبب آب گرفتگی معابر عمومی و سیل شدن مسیل ها خواهد شد.همراه با این شرایط احتمال ریزش تگرگ و برای امشب در ارتفاعات مناطق سردسیر استان(شمال و شرق) رگبار برف دور از انتظار نیست. همچنین با ریزش هوای سرد عرض های فوقانی از دوشنبه شب و تا روز چهارشنبه کاهش دماهای کمینه پیش بینی می شود که در نواحی سردسیر (شمالی و شرقی) دما به زیر صفر برسد. برف بهاری مازندران را سفیدپوش کردسامانه جدید بارشی که از چند روز قبل در مازندران حاکم شد علاوه بر کاهش محسوس دما سبب شدت بارندگی و بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مازندران ازجمله کلاردشت، روستاهای لاریجان و سوادکوه شده استمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر سردترین نقطه استان را صبح دوشنبه بلده با کمینه دمای ۴.۴ درجه سانتی گراد زیر صفر اعلام کرد و گفت: دمای هوای رامسر ۷، نوشهر ۶.۶، سیاه بیشه ۳.۸، بابلسر ۷.۸، ساری ۸.۲، کیاسر ۱.۲ درجه سانتی گراد بوده است.وی افزود: از عصر دوشنبه ناپایداری ها در استان ضعیف می شود و روز شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.محمود رضا علیزاده سخنگوی آموزش وپرورش مازندران نیز گفت: به رغم بارش باران و بارش خفیف برف در مناطق کوهستانی همه مدارس استان دایر است.بخشدار لاریجان آمل هم گفت: بارش برف بهاری دو شهر رینه و گزنک و روستاهای این بخش را سفیدپوش کرده است.رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران، وضعیت جوی محور هراز و کندوان را برفی همراه با مه آلودگی اعلام کرد.محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آ ین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی استان با اشاره به ترافیک عادی محور کندوان، وضعیت جوی این محور و محور هراز را دارای بارش باران و مه آلودگی اعلام کرد و از رانندگان خواست تا در تردد در این مسیر دقت لازم را داشته باشند.وی با بیان اینکه برف نیز در محور سوادکوه در حال با است ترافیک این مسیر را عادی برشمرد و گفت: در محور کیاسر نیز شاهد بارش خفیف برف و مه آلودگی در ارتفاعات هستیم و ترافیک این مسیر عادی و روان است.وی افزود: در محور کناره که شاهد بارش باران پراکنده هستیم، ترافیک عادی و روان است.مدیرکل هواشناسی مازندران بیشترین ارتفاع برف ثبت شده در استان را بین ۳۵تا ۵۰سانتی متر در محدوده پل زنگوله تا تونل کندوان اعلام کرد.برف و باران در محورهای استان مرکزیرضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی هم اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش ی حاکی از تقویت مجدد شرایط ناپایدار هوا تا روز ۲۸ فرودین ماه جاری است.مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: در این مدت نقاط مختلف استان مرکزی شاهد بارش باران همراه با رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و افت نسبی دما خواهد بود.وی ادامه داد: پیش بینی می شود دمای هوا در برخی نقاط این استان به زیر صفر برسد و احتمال بارش برف نیز در ارتفاعات وجود دارد.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی هم گفته است که در پی بارش باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۰ کیلومتر باند از جاده های این استان برف روبی شد.زندی فر تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، باوجودآنکه بارش در محورهای پنج شهرستان استان مرکزی هم اکنون نیز ادامه دارد، اما خوشبختانه هیچ محوری به سبب بارش مسدود نیست.جاده های همدان به علت ریزش برف لغزنده استرئیس پلیس راه همدان گفت: ریزش برف و بارش شدید باران که از روز گذشته در این استان آغازشده، جاده های برون شهری این استان را لغزنده کرده است.وی اضافه کرد: برخی ساعات شاهد ریزش برف در گردنه ها نیز بودیم به گونه ای که برای پیشگیری از یخبندان در گردنه آوج نمک پاشی از سوی راهداری صورت گرفته است.کارشناس اداره کل هواشناسی همدان هم با بیان اینکه تا ۲ روز آینده دمای هوای همدان به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد نسبت به سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.گزارش به روز رسانی می شود....
همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارهمایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با و م عان حرم در مسجد جامع شهریار-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4012413/همایش-شبی-با- -و-م عان-حرم-در-مسجد-جامع-شهریار