ا لمان جنجالی میدان انقلاب بوشهر ت یب شد

خواننده گروه لیان درباره ویژگی های موسیقی بوشهری و آیین خیام خوانی در این استان توضیح داد و تاکید کرد که خیام خوانی باید براساس تحریرهای بوشهری اجرا شود.غزال ی: از دیرباز تا به امروز موسیقی با زندگی مردم، پیوندی ناگستنسی داشته است. هر جامعه ای موسیقی را با ابزار و سبک و سیاق خود می نواختند. اما این موضوع تنها مشخصه بارز این پیوند نیست.بلکه آنچه اهمیت دارد این است که، موسیقی با عواطف و ارزش های افراد و ارتباط است و همین امر فارغ از اشتراکات زبانی، قومی، و ملیتی توانسته افراد را دو جهان به هم نزدیک تر کند.این موضوع در ایران و در مناطق جنوب کشور به علت داشتن هوای گرم و آفت و وجود منابع الهام بخش هم چون دریا نمود بیشتری دارد.بندر بوشهر واقع در جنوب ایران، نمونه بارز اشتراکات قومی و ملیتی و فرهنگی است. که به دلیل موقعیت جغرافیایی که داشته و از دیرباز جز بنادر مهم تجاری بوده است، افراد بسیاری از ای مختلف ایران و همچنین به دلیل مراودات دریانوردان ایرانی با کشورهای مختلف، ملیت های بسیاری از درخود جای داده است، که هر کدام ردپایی بر فرهنگ خود در این شهر به جا گذاشتند.در ابتدا شاید این موسیقی بوده که از فرهنگ مردم نشأت می گرفت و آینه ای از آداب و رسوم و اتفاقات زمان خود بود، اما به مرور باگذشت زمان کم کم موسیقی بخشی از فرهنگ هر مرز و بومی شد و به عنوان رکنی از ارکان جامعه بر فرهنگ تأثیر انکار ناپذیری گذاشت.به طور کلی می توان گفت هم موسیقی بر فرهنگ جامعه اثر می گذارد و هم فرهنگ بر موسیقی و اینکه تأثیر کدام یک بیشتر است بستگی به عوامل متعددی دارد و بسیار نسبی است. در همین رابطه با آکا صفوی پژوهشگر موسیقی و مدرس آواز و خواننده گروه لیان یکی از مهمترین گروه های موسیقی در زمینه موسیقی بومی درباره تأثیری که موسیقی می تواند بر جامعه داشته باشد یا بالع و انواع مختلف موسیقی در بوشهر گفت وگو کردیم.قوم و نژادی که بیشترین تأثیر را بر جامعه، فرهنگ و موسیقی بوشهر گذاشتند؟موسیقی شهر بوشهر، تحت تأثیر آفریقایی ها بوده است. اما در تقسیمات کشوری در بحث کلان، بخش بزرگی از بوشهر جز مناطق «لر» نشین و لر «زبان» هستند. موسیقی بوشهری با موسیقی لری بسیار در هم تنیده شده است. گاهی اوقات تمیز دادن آنها از هم و اینکه چه ریشه ای در کجا داشته بسیار سخت است.البته اشتراکات موسیقی ما با قوم لر، بیشتر با بختیاری ها و بویر احمدی هاست. چرا که موسیقی لرستان بیشتر در دستگاه ماهور است. اما این تأثیر نتوانسته بر موسیقی سنتی و اصیل بوشهر غالب شود بلکه در کنار موسیقی اصیل بوشهر از موسیقی لری و آفریقایی استفاده می شود به بیان دیگر این نوع موسیقی را ما با فرهنگ و گویش اقلیم بوشهر انطباق دادیم و عرضه کردیم، به طور مثال؛ کارگردان آفریقایی به بوشهر آمده بود و با دیدن دمام که سازی آفریقایی است در اینجا به ما گفت: با این ساز چه کرده اید که من هیچ احساس غرابتی با آن نمی کنم.موسیقی آفریقایی در کجای موسیقی بوشهر نمود پیدا کرده است؟آفریقایی ­ها در بندر بوشهر و جزیره خارگ تاثیرات گسترده ای از خود بر موسیقی فرهنگ این ا برجا گذاشته اند. طبق گفته های کریستین نیگور که حدود ۳۵۰ سال پیش به جزیره خارگ سفر می کند و با مراسمی به نام لیوا یا زار آشنا می شود و در آن باسو می نویسد که طایفه ای در جزیره خارگ زندگی می کنند به نام «بانتوها» که این نوع مراسم را اجرا می کنند- البته هنوز هم ذکرهای آنها وجود دارد که معنا و مفهوم خاصی را در بر نمی گیرد اما رمز و راز نهفته ای در آن وجود دارد که این مراسم را با آن برگزار می کنند.در این مراسم از سازهایی که شباهتی زیادی به «دوم دوم» دارند و یک دمام که روی یک پایه کوتاه است، از یک طرف خالی است و طرف دیگرش پوست است. که بسیار سنتی کوک می شود که نام اصلی این ساز «شیخ فرج» است. این ساز در اندازه های کوچکترش به نام بچه های «شیخ فرج» خوانده می شود.ساز دیگر این مراسم حلبی است که با چوب برآن می کوبند به این صورت که میان یک حلبی را تا می کنند و یا چوب برآن می کوبند که به آن «توسیلک» گفته می شود.اقوام مختلف بر روی سازها و دستگاه های موسیقی بوشهر چه تأثیر آشکاری گذاشتند؟ چه آیین ها و سنتی ها از آنها به جا مانده؟یکی از آیین ها در بوشهر « دواری» است. که بین بوشهری ها، لرها و ترک ها مشترک است. هم چنین آیین چوب بازی، دورهم حلقه بزنند و براساس ریتم چهار دستمال حرکت می کنند. البته کردها هم بر موسیقی ما تأثیراتی داشتند. دو قوم بزرگ کرد در بوشهر هستند به نام های «زنگویی» و «زنگنه» که در دوره ی اول کوچ به اجبار آنها را به بوشهر منتقل د. به طور مثال ملودی که خیلی از ما همیشه می کنیم را مورد بررسی قرار دادم و تأثیر موسیقی کردی را در آن مشاهده . یکی از ملودی ها، «صبحدم» بود که در موسیقی کردی هم مشابه آن را دادیم.موسیقی بوشهر یک موسیقی پلی قومیتی و پلی ملیتی است. به طور مثال موسیقی که از اقوام مختلف در ایران و ملیت های مختلف که در اثر ترانزیت و تجارت با بوشهر مراواتی داشتند، بسیاری از سازها و ملودی ها را با خود به بوشهر آوردند.یکی از نمونه ها، برده داری بود که هنوز بازماندگانشان را در بوشهر مشاهده می کنیم که از افریقا و هند وارد بوشهر شدند.بسیاری از غذاها مانند «دال عدس» و از هندی های گرفته شده یا «چپاتی» است. هندی ها در حرف زدن و اصطلاحات بوشهری ها هم نقش داشتند واژه هایی را وارد گویش بوشهری د. خیلی از اصطلاحات و واژه های ما که از گذشتگان به جا مانده به زبان انگلیسی یا هندی است.به طور مثال: سه چرخه که گاری می گفتند یا «گوشه» را «سیک» تلفظ می د. اما گویش غالب بو ا لری است …. اما م جش متفاوت است.جایگاه خیام در میان مردم بوشهر؟به علت شرایط زندگی مردم در بوشهر که اکثراً دریانورد بودند با خیام همذات پنداری می­ د. یعنی فلسفه و مضمون رباعیات خیام در زندگی مردم بوشهر بسیار پررنگ است.بطور مثال: ۴ پیرمرد را در جایی در زیر درخت گل ابریشم می بینید که دارند از حسرت ایام شباب خود صحبت می کنند که این نشان از در لحظه زندگی مردم بوشهر دارد. شرایط زندگی در بوشهر به صورتی بوده که هرچه که داشتند را ج می د و اصلاً انسان هایی آینده نگر نبودند که نماد بارز در لحظه زندگی آنهاست.یکی دیگر از دلایلی که خیام جایگاه ویژه ای میان مردم بوشهر دارد، فلسفه نشاط و شادی آن در زندگی است.به زعم خود من سختی را که خیلی ها نتوانستند راجع به فلسفه زندگی بیان کنند خیام بسیار لطیف و ساده بیان کرد؛ خیام را باید دید و دنبال کرد… زمانی که به حقایق شه و فلسفه خیام پی می برید نگاهتان به زندگی زیباتر می شود که این خود زندگی است.جایگاه و علاقه مردم بوشهر به خیام چه تأثیری بر موسیقی بوشهر گذاشت؟همذات پنداری با خیام و تأثیر از رو حوضی ژانری در موسیقی بوشهر به نام خیام خوانی پدید آورد. که پیرو آن سبک دیگری از خیام خوانی را با ساز «نی جفتی» ابداع د به نام «خیام خوانی شکی» یکی از اتفاقات خوبی در خیام خوانی افتاده که شروع کننده آن هم گرمولیان بوده است. براساس همین پوست اندازی، خیام دیگر براساس موتیف های بوشهری خوانده می شود نه براساس موسیقی روحوضی و این در خیام خوانی «شکی» نمود بیشتری دارد.البته هنوز هم هستند انی که تحریرهایی اباتی از خیام خوانی ارایه می دهند که می توان از خِدِر عزیززاده یا «عاموخِدِر» پیشگام این سبک نام برد. اما من به شخصه در خوانش خیام خوانی خیلی دقت نظر دارم که براساس تحریرهای بوشهر خوانده شود.آیا شما با خیام خوانی اباتی مخالف هستید؟بله من با این جریان مخالفم چرا که دون آن به سر آمده است، باید این سبک از خیام خوانی در چارچوب آوازهای بوشهری خوانده شود و آنرا بومی کنیم. که البته این نظریه بومی را محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی مطرح کرده است.خیام خوانی «آکا صفوی» باتوجه به شناختی که از موسیقی کلاسیک ایرانی دارد و آوازهای محلی را می شناسد براساس موتیف های بوشهری توانسته جایگاه ویژه ای در موسیقی بومی داشته باشد.درباره فرضیه آمدن خیام به بوشهر و تأثیرش بر موسیقی این مرز و بوم چه نظری دارید؟کاملا این فرضیه را رد می کنم و به هیچ وجه چنین چیزی نبود و خیام خوانی آنچنان قدمتی در موسیقی بوشهر در قیاس با «شروه» ها که بسیار کهن هستند یا «بیت خوانی» که قدمتش به پیش از می رسد ندارد.شروه ها در بوشهر به لحاظ قدمت، همپای آوازه هایی در کردستان به نام «هوره» و در لرستان به نام «مویه» می رسد.شروه از دالان بسیاری کلمات عبور کرده تا به این واژه رسیده است. «چروه»، «شرفک» و امروز در وت شروه خودنمایی کرده است. شروه به معنای صدا یا آهنگ است که از زبان پارسی گرفته شده است که در فرهنگ نامه معین و دهخدا راجع به شروه توضیحاتی داده شده است، به معنای صدای پا یا آهنگ یا صدای لب.آیا شروه تنها در مراسم عزاداری خوانده می شود؟به هیچ وجه اینگونه نیست متأسفانه در چهل سال اخیر، کاربری شروه را تفسیر داده اند. من به عنوان یک پژوهشگر آواز موسیقی محلی، به هیچ وجه ارتباطی میان شروه با مرگ و عزاداری نیافته ام.این آواز کاملاً عاشقانه است و حزن درون آن کاملاً دربرگیرنده عواطف عاشقانه است. دوبیتی هایی که در شهر مورد استفاده می شود، پیوندی با مرگ ندارد. تمامی آوازهایی سوگ در بوشهر براساس شروه ها ساخته شده است اما میان شروه و مرثیه فاصله بسیار زیادی است.در شروه حزن مقدسی وجود دارد اما، انسان در زمانی که بسیار خوشحال هم هست گریه می کند. شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی به طورمثال؛ بیت خوانی در عروسی ها و بیت خوانی در عزا، در بسیار مرسوم اما بیت خوانی در عزا براساس بیت خوانی در عروسی شکل گرفته است.در دشتستان همان بیت خوانی که مادر بوشهر در عزاداری ها می خوانیم همان را در عروسی می خوانند. این اتفاقاتی که برای شروه ها افتاد بیشتر از زمانی که آغاز شد شیعه رسمیت پیدا کرد و عزاداری برای حسین مرسوم شده این شروه ها استفاده د.درباره موسیقی خیام خوانی به عنوان یکی از مهم ترین سبک های موسیقی در بوشهر و خیام خوان های ماندگار از دیرباز تا به امروز را توضیح دهید؟خیام خوانی در بوشهر به زعم من خیام خوانی یک ژانری از موسیقی محفلی بوشهر است. یک ژانر معاصر است که از قدمت آنچنانی برخوردار نیست. آقای محمدرضا درویشی (پژوهشگر موسیقی ایرانی) و مؤلف دایره المعارف سازهای ایرانی با در رابطه با خیام خوانی گفته است: در خیام خوانی، برگرفته از موسیقی روحوضی در تهران است.در ابتدای خیام خوانی آوازی به سبک کوچه بازاری خوانده می شود و بافت این ژانر موسیقی به موسیقی کلاسیک ایرانی نزدیک تر است که این نظریه را محتمل تر می کند.چرا که عمده موسیقی بوشهری خصوصاً (آوازها) موسیقی شور و دشتی است و به ندرت آوازی در دستگاه بیات ترک یا ماهور خوانده شود.به علت موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی بوشهر اقوام مختلفی به این شهر سفر می د، که یا ماندگار شدند و یا مقطع کوتاهی در اینجا ن شدند که تأثیر خود را بر فرهنگ بوشهر به جا گذاشته اند. تأثیراتی از قبیل، فرهنگی، موسیقیایی و حتی تأثیری که بر زبان و گفتار این اقلیم بسیار مشهود است.به طور مثال رگه هایی از زبان و موسیقی و فرهنگ آفریقایی درباره موسیقی خیام خوانی به عنوان یکی از مهمترین موسیقی در بوشهر صداهایی که موجود است، افرادی همچون «بخشو»، «سلمان سلمانی» «عزیزعزیزاده» و در حال حاضر از آن نسل «خدر عزیزاده» شاید پیش از این افراد هم بوده اما ص از آنها به جا نمانده است.چرا موسیقی در بوشهر نسبت به هنرهای دیگر جایگاه والاتری دارد؟در همه جای دنیا همین گونه است. چرا که موسیقی همدیگر است و همه اقشار جامعه را در برمی گیرد. مثل خوشنویسی نیست که یک طیف خاصی را در بربگیرد. موسیقی در هرجایی می توان شنید در دسترس قرارداد و با آن ارتباط برقرار کرد بدون آنکه زبان مشترکی داشته باشید. تنها هنری است که نیاز به تصرف و توضیح ندارد و تنها باید شنیده شود.پیام هایی را که موسیقی دارد و می تواند در وجود هر ی بنشیند که در هنرهای دیگر آن ها را نمی توان یافت و به آسانی دریافت کرد. ی که از موسیقی متبادر می شود نه تنها برانسان بلکه بر حیوان و گیاه هم اثر گذار است. شاید دلیل اصلی این باشد که مردم بوشهر، بسیار شاد و خوش گذران هستند.چه سازی از قدیم در مراسم و آیین های بوشهری استفاده می شده؟سازها نقش پررنگی در مراسم ما نداشته است. که خیلی کهن باشد. تنها سازی که می توان از آن نام برد «نی جفتی» است که بسیار قدمت دارد در مراسم شادی «یزله» از آن استفاده می شده است.که نمونه مشابه آن «دوزله» در کردستان و «پُشمه» در شمال اسان یا کلمه دوزله جفتی در بندرعباس است.نی انبان قدیمی ترین تصویری که از نی انبان موجود است در بوشهر بوده است. که در همین زبان کت از محسن شریفیان در حال انتشار است. انی که از قدیم نی انبان را می نواختند کولی های بندر بودند. می توان از «حاجی احمد» نام برد که هفتاد سال دارد. «علی شرفی» که در مراسم شادی می نواختند.درباره ارتباط افسانه ها و موسیقی در بوشهر کمی توضیح دهید. یکی از افسانه هایی که در شبه جزیره بوشهر مرسوم بوده و مردم در آن ساز می زدند «دی زنگرو» یا ماه گرفتگی است. مردم براین اعتقاد بودند که زمانی که ماه گرفتگی می شود یک موجودی به نام «دی زنگرو» که معادل آن در خارج از بوشهر «کُر زنگرو» گفته می شود که جانوری است شبیه گورکن است که برای ترساندن بچه ها از آن استفاده می شده، اما در بوشهر فرق می کند، اعتقاد داشتند زمانی که ماه گرفتگی می شده، یک موجود پلیدی روی ماه را می گرفته و می خواسته روشنایی ماه را از آن بگیرد که مردم بوشهر برای از بین رفتن آن از «دمام» یا «حلبی» استفاده می د و آنها را به صدا در می آوردند که این موجود پلید بترسد و ماه را رها کند. که اشعاری همراه با موسیقی و ساز را با صدای بلند می خواندند.دی زنگرو ماه ول کو/ ماه چارده ول کوماه گرفتی دوباره/ چی گرفتی دوبارهاما این افسانه ها کمرنگ شده و کم کم دارد از بین می رود و جای آنها را افات گرفته است. ن در موسیقی بوشهر چه جایگاهی داشتند و دارند؟ ن جز لاینفک موسیقی بوشهر بودند. ن نقش بسیار مهمی در این اقلیم داشتند چرا که مردان اکثراً دریانورد و ماهیگیر بودند و مت های طولانی از خانواده دور می ماندند مثلاً با لنج های بادبانی به افریقا سفر می د که سفر سال گفته می شود و ی ال طول می کشید، که بروند و برگردند و تمام بار زندگی بر دوش ن بوده است. ن در موسیقی بوشهر به جرأت می توان گفت در تمام آوازهای مذهبی به طور مثال فاطمه شریفیان با بخشو بطور همزمان در مسجد می خوانده است.یعنی یکی می خوانده و دیگری پاسخ می داده است. در تعزیه تنها شهری که ن اجرا می کنند با صدای خودشان، بوشهر است.در تمام ابعاد موسیقی بوشهر حضور داشتند و در مراسم مذهبی نقش پررنگتری داشتند چرا که عزاداری و آوازهای مخصوص به خود را داشتند.به طور مثال: شوره که، یک سوگ یا آواز نه است مانند شروه که با صدای ن اجرا می شود. یا تمام لالایی ها که از شروه تأثیر گرفته اند. در عزاداری های نه «کل» کشیدن مخصوص به خود را دارند که در انتها به جیغ تبدیل می شود و «کِلِ وارو» نام دارد و دست زدن های خاص خود را که به دست وارو معروف است و در عزاداری ها ن از آنها استفاده می کنند.«بیت خوانی» در بوشهر مخصوص ن است اگر بخواهی بیت خوانی زیبایی بشنوی باید با صدای نه بشنوی. به طور مثال: «دومن ی» که رقابت ۲ خواننده است که متشکل از یک زن و یک مرد است که در ایران باستان از آن به عنوان «رَسیتی» یاد می شود.معیارهای موسیقی بوشهرمردمی بودن تاریخی که با خود به همراه دارد. اما بارزترین از معیار آن، همه پسند بودن این موسیقی است.انتخاب متون موسیقی بوشهر از کجاست؟یک حقیقتی وجود دارد که در حوزه ترانه و تضنیف ضعیف بودیم و الشعاری که خوانده می شد به لحاظ ادبی ارزش آنچنانی نداشت.اما در حوزه ترانه، به خصوص دوبیتی، بوشهر قدرتمندترین دوبیتی های تاریخ ادبیات ایران را دارد که می توان از «فایزدشتی» در این زمینه یاد کرد که در صنعت گری سروگردنی از باباطاهر بیشتر داشته. اما در حوزه شعر جدی و داستان بسیار قوی ظاهر شدیم. در حال حاضر اگر آهنگی ساخته شده است به کوشش انی است که اکنون در حال تلاش برای از بین بردن این ضعف هستند. البته نباید از این مهم بگذریم که «محسن شریفیان» تصنیف سازی را در موسیقی بوشهر باب کرد. منظور اینکه یک ملودی در موسیقی ما تکرار می شد و کاری که شریفیان کرد؛ تلفیق چند ترانه با هم بود که کارهای فا ی را در این زمینه ارایه داد.به طور مثال «ل » یک موتیف بسیار کوچک بود که در واقع یک مادر بوشهری برای مادرش می خوانده که شریفیان آن را به صورت تصنیف در آورده است.اما در حوزه آواز بسیار قدر هستیم. هیچ آوازی را با آوازهای بوشهری نمی توان مقایسه کرد. موسیقی آوازی بوشهر هم دارد قدمت است هم تنوع. به طور مثال تنها ۳۰ شیوه «شروه» داریم. که در دستگاه شور و دشتی خوانده می شوند.البته در نیشابورک نوا هم داریم اما کوکی که برای شور انجام می دهیم نوارا هم می توانیم استفاده کنیم که به لحاظ فواصل بسیار به هم نزدیک هستند. در ردیف های کلاسیک ایران، آوازی به نام دشتی وجود دارد که چارچوب و شاکله آن از بوشهر است.گوشه هایی مصل دشتستانی و تنگسیری که خاص بوشهر است.خیام خوانی آوازش بیات ترک است اما در گوشه عراق افشاری خوانده می شود خیامی (شکی) که یک قطعه ضربی در موسیقی بوشهر است شورو دشتی است. که با «نی جفتی» خوانده می شود. دو نوع خیامی (شکی و افشاری) که می شود در نوار و ماهور هم خوانده شود که آکاصفوی خود در این زمینه تبحر بسیاری دارد.آی من بی می ناب زیستن نتوانم/ می باده کشیدن بار تن نتوانممن بنده می آن رسم که ساقی گوید/ یک جام دگر بگیرد و من نتوانم/ امان دل منموسیقی بوشهر بیانگر عواطف است یا ارزش هابه نظر باید بررسی شود که چه عواملی در بوجود آمدن یک موسیقی دخیل بوده، عوامل متعددی در بوجود آمدن یک آواز وجود داشته که همگی براساس عواطف بوده است. در بوشهر عبور «تش بادها» قحط سالی ها، جنگ ها، ظفرمندی ها، داستان ها در شکل گیری موسیقی بوشهر نقش بسزایی داشتند.به طور مثال: چرا باید موسیقی بوشهر خزن انگیز باشد و موسیقی لرستان طرب انگیز؟ تنها دلیل آن بافت و طبیعت و اقلیم آنهاست. باید و عواطف را سنجید که چه عواملی توانسته در شیوه خواندن نمود پیدا کرده باشد.آوازها ده انگیزند و نصیف ها و ترانه ها طرب انگیز هستند. در بوشهر مثلاً شروه سفیر آلمام همگانی است در بوشهر وقتی شروه خوان می خواند یک تاریخ فریاد می زند.شروه صدای مردم است و در بردارند و همه آن چیزی است که برآنها گذشته است. تنها شروه نیست و بیان احساس شروه خواهد بلکه تاریخ است که فریاد می کشد. موسیقی چطور می تواند این چنین عواطف را بیان کند؟ روان بودن آن است. آن حسی که با خود دارد. موسیقی بیان عواطف و احساسات است.در ابتدا نت وجود نداشته است. و تنها با احساس و عواطف است که می توان یکبار تیم بوجود آورد. در درون هر انسانی هر زبانی و گویشی عاطفه ای وجود دارد که بر روی کاغذ به صورت نت در می آید. نت ها براساس عواطف نوشته می شوند.بوشهری ها چگونه به صورت عاطفی به موسیقی واکنش نشان می دهند؟ از تولد تا مرگ در بوشهر موسیقی همراه ماست. به طور مثال متولد که می شود انسان برایش لالایی خوانده می شود.آن چیزی که در آن دوران می شنوید و واکنش نشان می دهید. در ادوار مختلف زندگی با شما همراه است. تار و پود وجود انسان ها در بوشهر، با موسیقی پیوند گرفته است.به طور مثال وقتی «خیامی» می شنود با دست زدن واکنش خود را نشان می دهد که ناخودآگاه است و در آن فرد نهادینه شده است. یا با شروه واکنش های عاطفی عاشقانه نشان می دهد.تمامی آرزوهای فرو ه پدران و مادرانی برای فرزندانشان در قالب بیت گفته در عروسی ها خوانده می شود.علم جامعه شناسی موسیقی یک علم نوپاست و بسیاری از موارد جامعه شناسی را باید از بطن موسیقی بیرون کشید. چرا که در ایران یک سری از رفتارهای اجتماعی و تاریخی ما هیچ سندیت مکتوبی ندارد و هر ی که تمایل دارد یک جامعه را بشناسد باید موسیقی آن جامعه را بررسی کند و راجع به مردم یک قوم یا یک جامعه قضاوتی تاریخی انجام دهد. موسیقی در برگیرنده زبان، شه، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در یک جامعه است. موسیقی به تنهایی یک تاریخ را به دوش می کوشد.
ع های این پست که در سال های آغازین دهه ی ۱۳۵۰ خورشیدی گرفته شده اند آ ین بازمانده های معماری سنتی بوشهر را نشان می دهند. عکاس این تصاویر، کاوه بهار، می گوید: « این تصاویر آ ین روزهای دوران انزوای بوشهر را نشان می دهند. دو سال بعد از شهر با جاده ای به دنیای متجدد وصل شد و نیروی هوایی و دریایی در آنجا پایگاه هایی ب ا د. وقتی در سال های آ دهه ی پنجاه به عنوان افسر نیروی دریای دوباره به بوشهر سفر بیشتر این بناها از بین رفته بودند.»بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰ بوشهر دهه ی ۱۳۵۰
خبرگزاری مهر، گروه استان ها - سعید رضایی: استان بوشهر دارای بیشترین نوار ساحلی در حاشیه خلیج فارس است، این هم جواری استان را با کشورهای حاشیه خلیج فارس همسایه کرده است و این فرصت خوبی در حوزه اقتصادی محسوب می شود.اهالی استان بوشهر در حوزه دریا و دریانوردی دارای سابقه طولانی هستند، بسیاری از مردم این دیار در زمینه تجارت دریایی به ویژه انجام مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت داشته و از این طریق امرارمعاش می د.قطر یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است که فاصله کمی تا بنادر استان بوشهر دارد و از گذشته دور تجار و بازرگانان قطر و بوشهر مراودات تجاری گسترده ای با هم داشته اند.حالا بار دیگر با توجه به تحریم قطر از سوی همسایگان عرب خود، فرصتی پیش آمده تا زمینه توسعه مراودات تجاری با این کشور و تأمین مایحتاج آن توسط ایران و به ویژه استان بوشهر فراهم شود.با توجه به اهمیت موضوع طی هفته گذشته هیئت عالی رتبه وزارت حمل ونقل و بنادر قطر برای سفری یک روزه وارد بوشهر شد تا فعالیت های تجاری و صادرات محصولات مختلف استان بوشهر به قطر و توسعه سرمایه گذاری بررسی شود.باید به سمت تجهیزات جدید برویمدبیرکل انجمن کشتیرانی در این رابطه با اشاره به وم توسعه جزیره نگین بوشهر برای همکاری با قطر گفت: سرمایه گذاری خارجی در حوزه دریایی و بندری ایران به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.مسعود پل مه درباره حضور هیئت قطری در بنادر ایران و بررسی پتانسیل بنادر جنوبی کشور، گفت: برنامه مشخص قطر در حوزه حمل ونقل دریایی گسترش ترانزیت و بهبود صادرات مواد غذایی ایران و کشور ترکیه از فضای دریایی ایران است. این رویکرد مست م حضور مؤثر بخش های خصوصی دو کشور برای کاهش هزینه ها است.وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در استفاده بهینه از فرصت ایجادشده با قطر، پیوند بخش خصوصی فعال و توانمند دو کشور برای اجرا و عملیاتی تصمیم های کلان است.دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به تسهیل تجارت بین دو کشور به عنوان یکی از اه هیئت قطری در بازدید از بنادر جنوب ایران اظهار داشت: بخش خصوصی بازوی اجرایی ت است، لذا ایران و قطر هم باید شرایطی فراهم کنند تا این بخش فعال شود.وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری قطری ها در بنادر ایران افزود: رویکرد ما در سرمایه گذاری بنادر باید به سمت استفاده از تجهیزات جدید و سیستم های هوشمند بندری باشد و رفع نقاط ضعف مانند، کمبود فضا نباید در اولویت قرار گیرد.به سمت تبدیل بندر بوشهر به یک بندر کاملاً هوشمند برویمپل مه همچنین با اشاره به اه سرمایه گذاری قطر در بنادر و پس کرانه های بندری ایران، خاطرنشان کرد: باید این اتفاق را به فال نیک گرفت؛ چراکه مهم ترین موضوع در حوزه سرمایه گذاری مدیریت نوین علمی، عملیاتی و توانمندی مالی است که به نظر می رسد کشور قطر در این زمینه از مزیت های لازم برخوردار باشد.سرمایه گذاری در جزیره نگین بندر بوشهر می تواند برای دو کشور ایران و قطر فرصت های بسیار خوبی را فراهم کندرئیس فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران با اعلام این که بندر بوشهر به عنوان پس کرانه و پشتیبان ظرفیت های دریایی قطر می تواند قلمداد شود، پیشنهاد کرد: برای آنکه بتوان از فرصت ایجادشده در رابطه با قطر بهره بیشتری برد، می توان مدیریت کالاهای ارسالی و دریافتی از قطر را در یک اسکله و محوطه مشخص انجام داد.وی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری در جزیره نگین بندر بوشهر می تواند برای دو کشور ایران و قطر فرصت های بسیار خوبی را فراهم کند، افزود: با استفاده از سرمایه گذاری طرف قطری باید به سمت تبدیل بندر بوشهر به یک بندر کاملاً هوشمند رفت به گونه ای که تمام عملیات از ورود کشتی تا لحظه وج کالا بر اساس روش های نوین لجستیکی مدیریت شود، هرچند توسعه اسکله ها و لایروبی کانال را نباید فراموش کرد تا کشتی های با تناژ و درافت بالا در بندر پهلوگیری کنند. بوشهر بهترین گزینه برای قطری هاکشور قطر که تا پیش ازاین بسیاری از نیازهای خود را از طریق همسایگان عرب تأمین می کرد، حالا با قرار گرفتن در حلقه تحریم و بسته شدن مرزهای خاکی این کشور، نیاز بیشتری به کشورهایی همچون ایران پیدا کرده است.علاوه بر محصولاتی که در استان بوشهر تولید می شود، این امکان وجود دارد که محصولات دیگر نقاط کشور نیز از بنادر استان بوشهر به قطر صادر شود.زیرساخت ها و شرایط تأمین شودعلی رغم استان بوشهر به بنادر قطر و همچنین وجود بنادر متعدد در استان، نیاز است زیرساخت های مناسب در استان بوشهر فراهم شود و مشکلات تجار و بازرگانان دو کشور برای انجام مراودات تجاری برطرف شود.رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر شرایط بسیار خوبی برای صادرات محصولات به کشور قطر دارد و قطری ها نیز استقبال خوبی از واردات کالا از بوشهر دارند که در نشست مشترک دو کشور برای رفع مشکلات تلاش شد.خورشید گزدرازی با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر برای تأمین مواد معدنی، غذایی و کشاورزی موردنیاز کشور قطر خاطرنشان کرد: بازرگانان و تجار استان بوشهر برای توسعه مراودات با قطر آماده هستند.ایجاد خطوط منظم هوایی و دریایی بین بوشهر و قطر نیز می تواند نقش مهمی در توسعه مراودات تجاری داشته باشندوی یکی از خواسته های تجار بوشهری را تخفیف هزینه های بندری کشور قطر عنوان کرد و افزود: ایجاد خطوط منظم هوایی و دریایی بین بوشهر و قطر نیز می تواند نقش مهمی در توسعه مراودات تجاری داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: از دیگر موضوعاتی که باید مدنظر باشد، توسعه روابط بانکی بوشهر و قطر، کاهش فرآیند اداری صادرات به قطر، فعال سازی بندر ام السعید قطر برای تخلیه کالاهای فله و فراهم سازی نیروی کارگری موردنیاز برای تخلیه بار شناورهای تجاری است. وم راه اندازی پایانه صادرات موادمعدنییکی از مهم ترین زیرساخت ها برای توسعه صادرات به کشور قطر، راه اندازی پایانه صادرات موادمعدنی در استان بوشهر است که می تواند شرایط بسیار خوبی برای توسعه تولیدات استان فراهم سازد.رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بوشهر نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز کشور قطر به مواد معدنی و ظرفیت بالای استان بوشهر در این زمینه، خواستار راه اندازی پایانه صادرات موادمعدنی استان بوشهر شد.حسین حیدری تصریح کرد: توسعه صادرات مواد معدنی از استان بوشهر یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در نشست هیئت تجاری و فعالان اقتصادی استان با تیم تجاری قطر بود که مورد تأکید قرار گرفت.وی خواستار پیگیری برای تحقق این خواسته شد و افزود: استان بوشهر ظرفیت بالایی درزمینهٔ مواد معدنی دارد و با توجه به نیاز کشور قطر به این محصولات، باید شرایط مناسب صادرات آن در استان فراهم شود.مزیت بنادر بوشهر برای صادرات به قطرمعاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بوشهر شرایط خوبی برای صادرات محصولات مختلف به کشور قطر دارد اظهار داشت: بوشهر جزو سه استان برتر در حوزه تولید، تأمین و صادرات مواد معدنی است.بندر بوشهر با بزرگترین بندر قطر(حمد) فاصله ۲۷۰ مایلی دارد که مزیت بالایی برای تجارت دریایی محسوب می شودمحمدعلی حسن زاده محمدی با اشاره به اینکه بندر بوشهر با بزرگ ترین بندر قطر(حمد) فاصله ۲۷۰ مایلی دارد، خاطرنشان کرد: به واسطه بنادر استان بوشهر به بنادر قطر ازجمله بندر حمد به عنوان بزرگ ترین بندر این کشور، این استان مزیت بالایی درزمینهٔ حمل ونقل و تجارت دریایی با قطر دارد.وی با تأکید بر توسعه زیرساخت های بندری در استان بوشهر بیان کرد: در زیرساخت های حمل ونقل دریایی، نیازمندی هایی در بنادر کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد که در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تجاری بوشهر و قطر موردبررسی قرار گرفت.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بندر بوشهر به واسطه مستقر بودن ادارات کل در آن نقش مهمی در این عرصه ایفا می کند افزود: در استان بوشهر بنادر متعددی برای توسعه مبادلات تجاری و دریایی وجود دارد که برای صادرات از این بنادر در این نشست را ارها بررسی شد.افزایش دو برابری ظرفیت بندر بوشهرس رست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز دراین باره به خبرنگار مهر گفت: زیرساخت های بنادر استان بوشهر درحال توسعه است و طرح های مهمی به زودی افتتاح می شود که نقش مهمی در گسترش روابط و تجارت دریایی خواهد داشت.نورالله اسعدی با اشاره به بررسی را ارهای لازم برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر و رفع موانع و ایجاد تسهیلات، تصریح کرد: رفع مشکلات و توسعه زیرساخت ها برای تسهیل در امور حمل ونقل دریایی در دستور کار است.س رست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از افتتاح پایانه کانتینری مجتمع بندری با ۲ پست اسکله ۱۵ تاری خبر داد و افزود: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری بندر بوشهر دو برابر می شود.وی از ایجاد شرایط پهلوگیری شناورهای ۵۰ هزار تنی در پایانه کانتینری مجتمع بندری خبر داد و بیان کرد: با تکمیل این پروژه به صورت کامل، ظرفیت تجاری این بندر از ۷ میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش می یابد.علاقه قطری ها برای توسعه فعالیت های تجاری با بوشهرنمایندگان عالی سازمان بنادر و دریانوردی قطر در سفری که به بوشهر داشتند و در نشست با مسئولان اقتصادی و بنادر و دریانوردی استان بوشهر بر توسعه فعالیت های تجاری تأکید د.رئیس بنادر و دریانوردی قطر در این نشست اظهار داشت: بنادر استان بوشهر فاصله کمی با بنادر کشور قطر دارند و این فاصله کم می تواند زمینه توسعه فعالیت های بندری باشد.کاپیتان عبدالله الخنجی خواستار رفع مشکلات بخش خصوصی شد و اضافه کرد: افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی بین ایران و قطر برای هر دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برای دستی به این هدف مهم تلاش شود.وی یکی از مهم ترین دلایل سفر به ایران را حضور در بندر بوشهر دانست و افزود: توسعه فعالیت های تجاری بین بوشهر و قطر را به صورت جدی دنبال می کنیم.شرایط مناسب بندر بوشهر برای صادرات به قطرخالد النعیمی مدیر بندر الرویس قطر نیز بر توسعه روابط تجاری و دریایی با بندر بوشهر تأکید کرد و اظهار داشت: ایران همسایه قطر است و قطر از ورود کالاهای موردنیاز خود از کشور ایران استقبال می کند.ایران همسایه قطر است و قطر از ورود کالاهای مورد نیاز خود از کشور ایران استقبال می کندوی با بیان اینکه میوه و سبزیجات موردنیاز قطر به جای واردات از ترکیه باید از ایران به ویژه بنادر استان بوشهر وارد شود، تصریح کرد: استان بوشهر در همسایگی قطر و شرایط مناسبی برای ارائه کالاهای موردنیاز ما دارد.مدیر بندر الرویس قطر خواستار فراهم شدن شرایط افزایش تبادل کالاها میان دو کشور ایران و قطر شد و تصریح کرد: افزایش تجارت بین دو کشور نیازمند تسهیل در استانداردهای بین المللی است.بوشهر و قطر در هم قرار دارند و ازنظر جغرافیایی همسایه هستند و به لحاظ فرهنگی هم اشتراکات بسیار زیادی بین کشور قطر و استان بوشهر وجود دارد که باید از این فرصت برای توسعه ارتباطات استفاده شود.بوشهری ها از دیرباز با قطری ها ارتباط داشته اند و گاهی روابط خانوادگی و فامیلی نیز شکل گرفته است و باید با تحکیم روابط دوستانه، زمینه توسط مراودات تجاری نیز ایجاد شود تا این پیوند محکم تر شود.فرصت خوبی برای توسعه روابط اقتصادی بین بوشهر و قطر فراهم بوده که لازم است با ایجاد زیرساخت های موردنیاز و رفع موانع پیش روی فعالیت های تجاری، زمینه توسعه صادرات به کشور قطر به ویژه در سال حمایت از تولید داخلی فراهم شود.
رئال مادریددو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : دو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. شاگردان زین الدین زیدان که توانستند به حسرت ۵ ساله رئال برای قهرمانی در لالیگا پایان بدهند، شنبه شب دست به کار بزرگی زدند و موفق شدند با پیروزی ۴-۱ مقابل یوونتوس، از عنوان قهرمانی شان در چمپیونزلیگ دفاع کنند تا این جام برای دومین سال پیاپی در میدان سیبلس در دستان ستاره های رئال مادرید دیده شود.همانطور که انتظار می رفت هزاران هوادار رئال در این جشن شرکت د و بازیکنان رئال هم مثل همیشه در یک اتوبوس رو باز به احساسات آنها پاسخ می دهند. + 0 - 0
مردم انقل ایران ی با حضوری باشکوه و گسترده در سراسری یوم الله ۲۲ بهمن، بار دیگر حماسه ای وصف ناپذیر از بصیرت و ولایتمداری را خلق کرده و چله تماشایی انقلاب ی را رقم زدند.به گزارش پایداری ملی، ملت بزرگ، بصیر و آگاه ایران ی بار دیگر از ساعت 9 صبح امروز (یکشنبه) با حضور گسترده و همزمان در سراسر کشور در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی، با بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب ی (ره)، ی و آرمان های والای انقلاب ی تجدید میثاق می کنند.ساحل نشینان خلیج فارس 22 بهمن تماشایی را رقم زدندمردم استان هرمزگان همگام با سایر هموطنان در لبیک به ندای معظم انقلاب ی، با حضوری حماسی در 222 بهمن، سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی را جشن گرفتند.شهر ها، بنادر و جزایر سراسر استان هرمزگان در این روز مملو از حضور مردم در دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب ی بود.مردم شجاع دیار نخل و آفتاب از شیعه و سنی، هم دل و هم زبان، صحنه های زیبا و به یاد ماندنی از وفاداری به آرمان های مقدس ، راحل و انقلاب را در 22 بهمن به نمایش گذاشتند.مردم بندرعباس حضور پرشوری در 22 بهمن در بلوار ساحلی این شهر داشتند و با سر دادن شعار های الله اکبر - ، لا اله الا الله، مرگ بر ، مرگ بر ، مرگ بر آل سعود خائن، 22 بهمن ماه یوم الله، بنیانگذار نهضت روح الله، یاد شهیدان خدا زنده باد، میثاق با شهیدان، میثاق با است و اطاعت از ی، حفظ خط است، پاسخ دندان شکنی به تهدید های سردمداران کاخ سفید دادند.برگزاری رژه شناورها در ساحل خلیج فارس نیز از دیگر برنامه های 22 بهمن در هرمزگان بود و 22 بهمن در هرمزگان با قرائت قطعنامه این روز پایان یافت.حضور تماشایی مردم سرزمین باب الرضا(ع) در حماسه 22 بهمن 96مردم استان اسان شمالی در ای مختلف با حضور حماسی و پر شور خود بار دیگر با آرمان های راحل و ی انقلاب ی در حماسه 22 بهمن 966 تجدید بیعت د.گروه های مختلف مردم در ای استان اسان شمالی با در دست داشتن پرچم و همچنین کاغذ نوشته هایی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام ی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس ی با صدای بلند اعلام د.در 22 بهمن در شیروان و اسفراین حضور جوانانی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور نداشتند چشمگیر بود و اقوام مختلف ترک و کرمانج و تات در استان گنجینه فرهنگ ها٬ بار دیگر حماسه ای تماشایی را از خود به یادگار گذاشتند.بانوان و دانشجویان اسان شمالی نیز با پرچم های رنگارنگ ایران ی حضور پر رنگی در امسال داشتند و حضور آن ها در جلوه ویژه ای به 22 بهمن 96 داده بود.مردم همیشه درصحنه اسان شمالی امروز هم شور و شعور را در هم آمیختند و برای پاسداری از آرمان های ارزشمند انقلاب ی به میدان آمدند تا جشن حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند.حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر » علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است.حضور خیره کننده مردم قزوین در یوم الله 22 بهمن روز پیروزی انقلاب ی ساعت 10 در تمامی شهرستان های استان قزوین آغاز شد و مردم خداجوی استان از تمام اقشار در کنار مسئولان در این عظیم شرکت د.حضور مردم در این بیشتر از سال های گذشته است به نحوی که تمامی مسیرهای از پیش تعیین شده یوم الله 22 بهمن مملو از جمعیت است.مردم از همه اقشار پیر و جوان، زن و مرد، دانش آموز و دانشجو، علما و ان، اساتید و اطبا، همه و همه آمده اند تا بار دیگر ارزش های انقلاب ی را ارج نهاده و با بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید بیعت کنند.ندای مرگ بر و مرگ بر در تمام استان قزوین طنین انداز شده و قلب دشمنان را به لرزه درآورده است؛ مردم با صلابت پرچم اراین ی را در دست خود میچرخانند و بدین وسیله ازجار خود را از وابستگی و استعمار فریاد می زنند.حضور بی نظیر مردم در امروز قزوینچشم جهانیان را خیره کرده و فکر هر ی را از سر ابرقدرت های جهان محو می کند.حضور پرشور مردم مازندران در حماسه سی و نهمین 22 بهمنحماسه حضور مردم مازندران امروز تماشایی بوده و مردم استان بار دیگر حماسه ای به بلندای دماوند آف د.مردم ساری امسال با تغییر مسیر از میدان ساعت تا میدان (ره) ساری با طی مسیری طولانی تر بر شور حضور خود در بیست و دومین روز بهمن 96 افزودند.حضور تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه استاندار مازندران در امروز در بین راهپیمایان ساری مشاهده شد. تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است تا دقایقی دیگر به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن امسال در میدان (ره) ساری سخنرانی کند.امروز مرد و زن، پیر و جوان بار دیگر به خیابان های ا و روستاها آمده و حدود 60 نقطه مازندران از سردترین تا مرطوب ترین جای این مازندران علوی تبار شاهد خلق حضور مردم در دفاع از آرمان های راحل و بنیانگذار کبیر انقلاب ی بود.عباس عراقچی، معاون امور خارجه نیز در چالوس خود را به راهپیمایان این شهر رسانده است تا در جمع آن ها به سخنرانی بپردازد. وش مردم استان ایلام در یوم الله 22 بهمن یوم الله 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز در جای جای استان ایلام آغاز شد.مردم در سراسر استان ایلام، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.از دیگر شعارهای مردم ایلام می توان به شعارهای "الله اکبر"، "22 بهمن ماه، یوم الله، یوم الله"، "مرگ بر "، "مرگ بر "، "ای آزاده، آماده ایم، آماده" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به ماست" اشاره کرد که در گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب سر داده اند.مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند.سنگ تمام مردم آذربایجان در جشن چلّه انقلابتبریزنشینان غیور در سی و نهمین جشن پیروزی انقلاب ی برای به نمایش گذاشتن اقتدار ایران ی، تجدید بیعت با آرمان های (ره)، نظام ی و حمایت از انقلاب به میدان آمده و سنگ تمام گذاشتند.گروه های مختلف مردم در تبریز با در دست داشتن پرچم و همچنین کاغذ نوشته هایی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام ی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس ی با صدای بلند اعلام د.در 22 بهمن تبریز حضور جوانانی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور نداشتند اما در پشتیبانی از نظام و انقلاب اثرگذار هستند چشمگیر بود و برخی نیز با در دست داشتن پرچم ایران و بنرهای حاوی فرمایشات انقلاب، پیام خود را رساندند.ورزشکاران تبریزی نیز با لباس های ورزشی حضور پر رنگ در امسال داشتند که حضور آن ها در با لباس های ورزشی جلوه ویژه ای به داده بود.مردم همیشه درصحنه آذربایجان شرقی امروز هم شور و شعور را در هم آمیختند و برای پاسداری از آرمان های ارزشمند انقلاب ی به میدان آمدند تا جشن حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند.حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر » علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است.هیجان مردم غیرقابل وصف است، در این میان حضور خانواده های معزز و به ویژه خانواده های ی م ع حرم به این مراسم عطر بوی معنوی بخشیده است. آن ها نیز همپای دیگر مردم شعارهای کوبنده سر داده اند.مسیرهای شلوغ است مردم از سراسر تبریز آمده اند تا بار دیگر مشت محکمی بر صورت یاوه گویان کاخ سفید بکوبند و یادآور شوند که تهدید و تحریم ملت ایران اقدامی نخ نماست.فرزندان دیار میرزاکوچک در صف نخست دفاع از انقلاب ایستادند باشکوه 22 بهمن صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان همزمان با سراسر کشور در سراسر استان گیلان و در مرکز استان در میدان ی ذهاب رشت برگزار شد.امروز همه آمدند تا یکبار دیگر پایبندی خود به ارزش های انقلاب را ثابت کنند و نشان دهند که مردم گیلان همانند گذشته در صف نخست دفاع از انقلاب و آرمان های راحل ایستاده اند.امروز زن، مرد، پیر و جوانان همچون قطره به یکدیگر پیوستند و موج وشان ملت را تشکیل دادند تا به دشمنان نظام و انقلاب هشدار دهند که اگر خطایی از آن ها سر بزند در میان دریای مواج ملت غیور ایران غرق می شوند.حضور امروز مردم ایران و به ویژه گیلان در 22 بهمن نشان داد که آن ها با تمام وجود آماده "لبیک" گفتن به فرمان نائب زمانشان هستند و همانگونه که فرمودند روزی را در تاریخ رقم زدند که تماشایی و کم نظیر بود.مردم دیارمیرزاکوچک جنگلی بارها و در برهه های زمانی حساس نظیر فتنه 88 و فتنه 96 ثابت کرده اند که در صحنه دفاع از انقلاب همواره پیشتاز هستند و همیشه جلوتر از استان ها برای حفظ کیان انقلاب قیام می کنند.امروز میدان ی ذهاب رشت که روزی میعادگاه و رزمندگان بود، شکوه حضور مردمانی را به نظاره نشست که با وجود تمام معضلات اقتصادی و گله مندی ها آمدند تا بگویند وجود مشکلات سبب دلسری آنان از آرمان ها و وجشان از مسیر انقلاب نمی شود.یکی از نوجوانان نسل سوم انقلاب در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: امروز ما به عشق در این مراسم شرکت کردیم و خطاب به ترامپ می گوییم که هیچ غلطی نمی تواند د و ما هرسال پرشکوه تر از قبل در 22 بهمن شرکت می کنیم.یکی از جانبازان سرافراز گیلانی خطاب به مخاطبان تسنیم عنوان داشت: انقلاب ما برای ماندگاری اش خون های بسیاری داده است و امروز به رئیس جمهور اعلام می کنیم با اجیر چند نفر و آتش زدن پرچم ایران به جایی نمی رسد.یکی از ون گیلانی نیز در مقابل دوربین تسنیم قرار گرفت و با اشاره به پاسداری ملت ایران از شان گفت: مشکلات اقتصادی ملت ما را خانه نشین نمی کند و آن ها در برهه های زمانی مختلف از انقلاب شان دفاع می کنند. کم کاری برخی مسئولان قطعاً در اراده ملت در دفاع از انقلاب تاثیر ندارد.شکوه وحدت شیعه و اهل سنت در 22 بهمنهمزمان با سراسر کشور یوم الله 22 بهمن در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان آغاز شد.حضور مردم زاهدان در 22 از همان لحظات شروع مراسم باشکوه بوده و از همه اقشار در این جشن ملی حضور دارند.حجت ال محمدحسین ابوتر نیز مهمان ویژه 22 بهمن در زاهدان است.نمایش وحدت در جشن 40 سالگی انقلابهمزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران، مردم ولایتمدار و مؤمن استان گلستان آغاز شد، تا بار دیگر با حرکت بصیرت بخش خویش، کاخ ظلم و استکبار را فرو ریزند.مردم مومن و انقل گلستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، و بازاری، نظامی و فرهنگی، ایثارگر و خانواده شهید، کارمند و کارگر بار دیگر به صحنه آمده اند تا با فریادهای استکبارستیز خود تجدیدعهد با آرمان های (ره) معمار کبیر انقلاب ی و معظم انقلاب را به رخ جهانیان بکشانند.مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه استان گلستان، همگام با سراسر کشور امروز به خیابان ها آمده اند تا "الله اکبر"، "مرگ بر " و " مرگ بر " را فریاد زنند.مراسم 22 بهمن ماه در همه ای استان گلستان، از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد که در گرگان، مرکز استان، مردم، از مسیرها حرکت خود را آغاز د. 22 بهمن امسال در 45 نقطه از ا و روستاهای استان گلستان برگزار می شود که در گرگان مرکز استان از دقایقی پیش از مسیر چهارراه میدان، میدان شهرداری، خیابان ، چهارراه به سمت مصلی وحدت گرگان آغاز شده است.سخنران مراسم یوم الله 22 بهمن در گرگان، منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب ی است.همه اقشار مختلف مردم از جمله کارگران، کارمندان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، دانش آموزان و دانشجویان در این حضوری پرشور دارند.مردم، جوانان، دانشجویان و پیر و جوان در این حاضر هستند و با حمل پلاکاردهای مختلف، بیعت خود با نظام، و ی را به نمایش می گذارند.آغاز 22 بهمن در سراسر استان کردستانصبح امروز همزمان با سراسر کشور، اجتماع بزرگ و بی نظیر مراسم 222 بهمن با حضور پرشور و گسترده مردم متدین، انقل و همیشه در صحنه کردستان اعم از شیعه و سنی در سراسر استان کردستان آغاز شد.در این مراسم به یاد ماندنی مردم همیشه در صحنه کردستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، دانش آموزان و دانشجویان، و بازاری، نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان، خانواده معظم و ایثارگران، کارمند، کارگر و اقشار مختلف مردم با حرکت پرشور خود بار دیگر به صحنه آمدند و با شعارهای کوبنده و فریادهای استکبارستیز خود همچون مرگ بر ، مرگ بر ، مرگ بر منافق فتنه گر، «ما همه سرباز توایم گوش به فرمان توایم » با آرمان های راحل(ره) و معظم انقلاب تجدید بیعت د و وحدت، برادری و یکدلی کردستانی ها را به رخ دشمنان نظام کشاندند.مردم آگاه و بابصیرت سنندج که از ساعت های صبح زود در میدان این شهر حضور با شکوه داشتند، بار دیگر آمادگی و پشتیبانی خود را از انقلاب به دنیا نشان دادند و به سمت مسیر «خیابان فردوسی، میدان انقلاب، خیابان (ره) و سه راه حبیبی» حرکت د.بر اساس گزارش های ارسالیسراسر استان کردستان، یوم الله 22 بهمن ماه امسال نیز همانند سال های گذشته در همه شهرستان ها، بخش ها و روستاهای کردستان برگزار شد و مردم انقل و دوستدار نظام در این استان بار دیگر وحدت، یکپارچگی و عشق و علاقه خود را به نمایش گذاشتند. 22 بهمن با ندای الله اکبر در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شدمردم انقل و همیشه در صحنه کهگیلویه و بویراحمد امروز 22 بهمن مصادف با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی با شور و هیجان وصف ناپذیر به خیابان ها آمدند تا با امت و آرمان های بزرگ انقلاب تجدید پیمان کنند.بنا به گزارش های خبرنگاران تسنیم در ای مختلف استان هر لحظه بر خیل عظیم راهپیمایان 22 بهمن اضافه شده و مسیرهای مملو از حضور عاشقان انقلاب و ولایت شده است.مسیر 22 بهمن ماه یاسوج از میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان به سمت میدان حسین(ع) پیش بینی شده است.هم اکنون ندای "الله اکبر" در ای کهگیلویه و بویراحمد طنین انداز شده و راهپیمایان با مشت های گره کرده شعار "ای آزاده آماده ایم آماده"، " ما ملتی دلاوریم پیرو امر یم"، "مرگ بر آل سعود"، "مرگ بر "، "ما ملتی بصیریم ذلت نمی پذیریم" سر می دهند. وش مردم قم در 22 بهمن مردم قم در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب ی همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده و باشکوه مردم همیشه در صحنه استان ، شخصیت ها و مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.مردم در این از مسیرهای 10 گانه سطح شهر با شعارهای "الله اکبر"، "مرگ بر "، "مرگ بر " به حرکت درآمده و در میدان آستانه و میدان مطهری و پس ازآن به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به حرکت در آمدند.خبابان های منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت بوده و مردم با در دست داشتن پرچم های کشورمان، بار دیگر در صحنه بودن خود را به رخ جهانیان کشیدند.شکوه حماسه مردم اردبیل در 22 بهمن ماه به نمایش در آمدامروز خیابان های اردبیل مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچم ایران در یوم الله 222 بهمن ماه شرکت کرده و باری دیگر عظمت و شکوت ایران ی را به رخ استکبار جهانی کشیدند.امروز اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا ک ن دسال در آغوش والدین در عظیم 22 بهمن ماه شرکت کرده بودند تا بگویند وحدت و همدلی در ایران حرف اول را می زند.مردم ولایتمدار اردبیل از ابتدای صبح خود را به خیابانهای شهر رساندند تا بار دیگر حضور حماسی خود را به همگان نشان دهند که امروز برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ی توسط مردم اردبیل رقم خورد.مردم استان اردبیل با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " و "مرگ بر ضد " خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و دشمنان نشان دادند و به دنیا ثابت د که ملت ایران همیشه تابع بوده و با وحدت و همدلی برای پیشرفت و توسعه کشور گام برمی دارد. این بار نیز حماسه بزرگی در اردبیل رقم خورد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور اردبیل حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب ی ایران باحضور حماسی خود خلق و به جهانیان ثابت د که وقتی پای عزت و شوکت ایران ی در میان باشد جای هیچ شوخی نیست.امروز خیابانهای اردبیل جایی برای سوزن انداختن نداشت و همه آمده بودند تا بصیرت و وحدت ملت ایران را به دنیا نشان دهند و بگویند که هیچ کشوری نمی تواند حتی نگاه چپ به ایران داشته باشد. 22 بهمن ماه امسال به صورت باشکوه و باحضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم ، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، مسئولان استان، فرماندهان دستگاههای نظامی و انتظامی برگزار شد و امروز یک روز به یاد ماندنی برای مردم اردبیل بود که در تاریخ ثبت شد. علاوه بر مرکز استان اردبیل در ا، بخش ها و روستاهای اردبیل نیز امروز 22 بهمن ماه به صورت باشکوه برگزار شد تا مردم ولایتمدار استان در جای جای این دیار ولایتمداری و بصیرت خود را به همگان ثابت کنند.امروز پیام 22 بهمن ماه مردم اردبیل ولایتمداری، بصیرت، وحدت و همدلی بود که همه یکصدا و در زیر یک لوا این مهم را ثابت د.پرچم ایران در دستان جوانان و نوجوانان اردبیلی برافراشته بود و با در دست داشتن این پرچم جوانان و نوجوانان امروزی به کشورشان افتخار می د و در واقع این مهم خواری در چشم دشمنان دیرینه انقلاب ی بود. باشکوه 22 بهمن در استان مرکزی آغاز شدمراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از ساعت 100 در جای جای سرزمین آفتاب، استان مرکزی آغاز شد.اقشار مختلف مردم متدین، متعهد، انقل و ولایتمدار شهر اراک صبح امروز از مسیر از پیش تعیین شده از میدان به سمت خیابان محسنی، از خیابان محسنی به سمت خیابان شهید ادبجو، از خیابان ادبجو به سمت میدان البرز و از آنجا حضور در محل مردمی در مصلی بیت المقدس اراک، خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آن مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.بر اساس گزارش های ارسالی از شهرستان های استان مرکزی، دیگر ا و روستاهای استان از خمین زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب ی تا محلات قطب گل ایران و دلیجان سرزمین کار و تلاش، تا ساوه سرزمین یاقوت های سرخ و زرندیه و فراهان و تفرش سرزمین کهن بزرگان و مفا ، از کمیجان سرسبز تا شازند و خنداب قطب بکر گردشگری طبیعی استان نیز در روز 22 بهمن شاهد حضور حماسی مردم بوده و مردم این مناطق حضوری چشم گیر و حماسی در روز 22 بهمن دارند.مردم سرزمین آفتاب از ساعتی پیش از آغاز رسمی مراسم همدلانه و شانه به شانه هم در صفوف مستحکم حضور یافته تا حضور حماسی دیگری را در 40 سالگی انقلاب ی رقم بزنند.مردم اراک و ای استان مرکزی در این ضمن تجدید میثاق با آرمان های (ره)، و ی با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود را از جبهه استکبار و صهیونیست جهانی اعلام د. مردم شور و شعور حسینی در چله انقلاب آغاز شدمردم پایتخت شور و شعور حسینی در چهلمین طلوع انقلاب ی به میدان آمدند تا حضوری پر ر از هر سال در 222 بهمن را به نمایش بگذارند.در حالی که چشم جهانیان در 22 بهمن به جای جای میهن ی دوخته شده، حضور چشمگیر مردم در دیار غواصان دریادل برای تجدید پیمان با آرمان های معمار کبیر انقلاب خیره کننده است.مردم ولایی از همه قشرها و سن ها با اتحاد و همدلی مشت های خود را گره د و شعار مرگ بر و مرگ بر سر می دهند تا انزجار خود از مستکبران را اعلام کنند.راهپمایی مردم از چهارراه کبیر آغاز شده و تا زاده سید ابراهیم(ع) حرکت می کنند و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم زنجان سخنرانی خواهد کرد. تماشایی 22 بهمن در استان خوزستان آغاز شدهمزمان با به صدا در آمدن بانگ الله اکبر ندای رسای بیعت با آرمان های انقلاب ی، کبیر بنیانگذار و بیعت با ولی فقیه مردم همیشه در صحنه خوزستان با آماده پرچم ها سه رنگ مزین به نام "الله اکبر" برای آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ی خود را آماده د.صبح امروز مردم غیور کلانشهر اهواز فارغ از رنگ و نژاد، قومیت و لباس با نهادن دست در دست یکدیگر با هم شعار اتحاد را فریاد زدند و حماسه ای دیگری خلق د. امروز حماسه ای از جنس برادری، حمایت از آرمان های انقلاب و بستن دهان استکبار توسط مردم اهواز خلق شد.همانگونه که ی تاکید کرده بودند باید امسال حماسه ای تماشایی را به یادگار بگذاریم ک ن با شعارهای انقل "زنده باد ایران، جانم فدای آقا " و مادرانی که با در دست داشتن ع م عانی که ادامه زندگی خود را در دفاع از انقلاب، ائمه اطهار(ع) و یکپارچه صلح و دوستی در جهان دیده بودند ، مسیر از فلکه مولوی به سمت نادری و جایگاه سخنرانی را بسیار تماشایی کرده اند.برافراشته شدن پرچم ایران بر فراز رودخانه کارون و حضور خانوادگی شهروندان اهوازی در 22 بهمن سال 1396 از دیگر برنامه های تماشایی این حماسه ماندگار است.آغاز 22 بهمن در دیار علم و ادبمردم دیار علم و ادب، طلای سرخ همزمان با آغاز چهلمین بهار شکوهمند انقلاب ی به خیابان ها آمدند تا به ندای معمار کبیر انقلاب و معظم انقلاب ی لبیک گویند.مراسم یوم الله 22 بهمن در اقصی نقاط ایران به ویژه ای استان اسان جنوبی از دقایقی پیش از مسیرهای تعیین شده آغاز شد.مردم شهیدپرور و ولایت مدار اسان جنوبی ، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوجوان همه به خیابان ها آمده اند تا با ی انقلاب تجدید پیمانی دوباره انجام دهند.شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پرچم زیبای ایران و پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر و مرگ بر حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.مراسم پرصلابت 22 بهمن در شهرستان بیرجند مرکز اسان جنوبی دقایقی پیش از میدان آغاز و به طرف خیابان ، میدان ابوذر، خیابان ، خیابان پاسداران و سپس در میدان قدس این شهر گردهم می آیند تا چله انقلاب ی ایران را جشن بگیرند.قرار است در میدان قدس شهر بیرجند حجت ال والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و مردم اسان جنوبی در مجلس خبرگان ی در جمع مردم سخنرانی کند. 22 بهمن با حضور پرشور مردم بام ایران در 142 نقطه آغاز شدمراسم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن دقایقی پیش همزمان با سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مردم در بام ایران از ساعات اولیه صبح در مسیرهای از قبل مشخص شده برای 22 بهمن مستقر شدند تا مردم و مسئولان این دیار حماسه ای دیگر به همراه مردم سراسر کشور رقم بزنند.شعار "مرگ بر " لحظه به لحظه با صداهای بلندتری در آسمان بام ایران می پیچد و مردم با بیان این شعار انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به جهانیان نشان می دهند.در دیگر شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مردم با پلاکاردها و کاریکاتورهایی از ت اعلام انزجار دهمزمان با سراسر کشور مردم غیور و شهید پرور و اقشار مختلف ترک، لر و فارس سراسر استان چهارمحال و بختیاری در عظیم 22 بهمن شرکت د. شکوهمند یوم الله 22 بهمن در ارومیه آغاز شدمراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از ساعت 9 و 300 دقیقه در جای جای استان پهناور آذربایجان غربی آغاز شد.مردم در سراسر استان آذربایجان غربی، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.از دیگر شعارهای مردم ارومیه می توان به "آذربایجان جانباز انقلاب دان آیریلماز" و "آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی" اشاره کرد.مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند. شهر ارومیه از محل میدان آغاز شده و راهپیمایان در میدان انقلاب می کنند.حجت ال والمسلمین سید علی نوه (ره) سخنران امروز ارومیه است.آغاز 22 بهمن در استان یزدمراسم سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران دقایقی قبل در 80 نقطه استان یزد آغاز شد.مردم ولایتمدار یزد امسال هم به مانند سال های قبل با حضور بسیار پرشور خود، حمایت خود از انقلاب ی ایران را اعلام د و به دشمنان نظام اعلام د که همیشه روحیه انقل در وجود مردم ایران حفظ می شود.مراسم 22 بهمن در مرکز شهر یزد از میدان (باغ ملی) و چهار راه بعثت آغاز شد و شرکت کنندگان در ابتدای مراسم به قرائت زیارت آل یاسین و زیارت عاشورا پرداختند.پس از پایان دعا و زیارت، شرکت کنندگان مسیر را به سمت چهارراه و سپس میدان چقماق طی می کنند و در میدان چقماق اجتماع پرشور مردمی برگزار می شود.سخنران مراسم 22 بهمن در شهر یزد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور است.شکوه حضور در دیار هگمتانهمردم مومن و انقل استان همدان، همگام و همراه با سایر مردم ایران ی در چهلمین بهار در جاجای این استان، همه از مرد و زن، پیر و جوان از ساعات ابت صبح امروز در مسیرهای 22 بهمن حاضر شدند تا با تجدید پیمانی مجدد با آرمان های راحل عظیم الشان و ی گرانقدر انقلاب ی، اعتقاد و وفاداری خود را به نظام ی به منصه ظهور برسانند.در امروز 22 بهمن مردم همدان که همه بدون در نظر گرفتن هر نوع گرایش و جناح بندی در آن حاضر هستند اهتزاز پرچم پر افتخار و تصاویر (ره) و ی بیش از پیش به چشم می آید.طنین فریاد "الله اکبر" و "مرگ بر " توسط راهپیمایان بویژه جوانان نسل سوم و چهارم، نوید بخش پیش رو بودن روزهای پیشرفت، سعادت و سربندی ملت ایران است.آغاز 22 بهمن در دیار قومس 22 بهمن لحظاتی پیش در سراسر استان سمنان آغاز شد و مردم با حضور کم نظیر خود در این جشن بزرگ ملی بار دیگر با (ره) و آرمان های ی انقلاب و دفاع مقدس تجدید بیعت د.مردم سمنان با مشت های گره کرده خود بر دهان یاوه گویانی که درصدد ت یب این انقلاب شکوهمند هستند می کوبند و ندای " مرگ بر "، مرگ بر "، مرگ بر منافق فتنه گر " را سر می دهند.مردم استان سمنان امروز غرق در شورونشاط هستند و انقلاب ی ایران را در آستانه 40 سالگی اش جشن می گیرند.دشمنان انقلاب ی ایران حماسه حضور مردم را در 22 بهمن 96 باید ببیند و بدانند که نابودی این انقلاب تنها در خواب ممکن می شود.در سمنان از میدان سعدی تا میدان (ره) سمنان با گام های مردم سمنانی شکوه پیروزی به سراسر جهان نمایان می شود.مردم آمده اند تا بگویند پایبند اعتقادات و آرمان های انقل و ی خود هستند و هرگز اجازه نفوذ و تعدی را به دشمنان نمی دهند.این انقلاب با حمایت و پشتوانه مردم ایران ی همواره تا زمانی که متصل به ی ولی عصر (عج) بشود پابرجا است و دشمنان رویا ت یب آن را از سر بیرون کنند.آغاز 22 بهمن بوشهر با ندای الله اکبر و مرگ بر به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی مردم همیشه در صحنه بوشهر امروز در با شور انقل به صحنه آمدند تا نشان دهند همچنان انقل هستند.وارثان شهید رئیسعلی دلواری در جشن ملی چهل سالگی انقلاب ی، 22 بهمن را با اقتدار، بصیرت و ولایت مداری آغاز د. در 37 ا و بیش از 90 روستاهای استان بوشهر از ساعت 9 صبح آغاز شد و مردم در صفوف متحد و یکپارچه اقتدار و صلابت خود را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.مردم همیشه در صحنه بوشهر صبح امروز چون امواج وشان خلیج فارس و مانند قامت نخل های سربلند، به خیابان ها آمدند تا بار دیگر بیعت خود را با ولایت اعلام کنند.مردم همیشه صحنه بوشهر که خود را از بسیج مرکزی آغاز کرده اند در پیشاپیش صفوف متحد آنان آیت الله صفایی بوشهری ولی فقیه در استان، استاندار، آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان ی، فرماندهان نیروهای مسلح ، خانواده معظم ، رزمندگان دوران دفاع مقدس حضور دارند.راهپیمایان بوشهری با سردادن شعارهایی همچون الله اکبر، مرگ بر و مرگ بر ، منافق و فتنه گر با کفر هم صدایند، دشمن انقلابُ و مزدور یند، فتنه گران بدانند، ما از آنها بیزاریم، برای دفع فتنه آماده و بیداریم، راه نفوذ دشمنان مسدود است سازش با فتنه گران مردود است، دستور کار دشمنان حمایت از فتنه گران، این همه لشکر آمده به عشق آمده ، بیعت مجدد خود را با آرمان های حضرت (ره) و انقلاب ی میثاق دوباره خود را با ی اعلام د.در مسیر بوشهر، یک فروند بالگرد بر فراز آسمان شهر بوشهر راهپیمایان بوشهری را گلباران می کند.شعارهای ما امت محمدیم پیرو خط یم، نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست، اطاعت از ی ضامن عزت ماست، شعاری بود که شیر ن بوشهری با مشت های گره کرده فریاد می زنند.در پایان این در میدان رئیسعلی دلواری در کنار آب های نیلگون خلیج فارس، آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان ی در جمع مردم بوشهر سخنرانی می کند. 22 بهمن در استان مرزداران غیور آغاز شد 22 بهمن در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی از دقایقی پیش در استان کرمانشاه آغاز شد و مردم شیعه و سنی این استان مرزنشین در مسیرهای حاضر شدند.اقشار مختلف مردم انقل و ولایتمدار شهر کرمانشاه از مسجد جامع به سمت چهارراه بسیج خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آنها مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.شروع مراسم 22 بهمن در ای س ل ذهاب، روانسر، ثلاث باباجانی، کن ر، آباد غرب و هرسین از ساعت 10 بوده و در س ل ذهاب از میدان (ره) به سمت چهارراه احمدابن اسحاق(ره)، در روانسر از مقابل بانک ملت به سمت فرمانداری، در ثلاث باباجانی از میدان معلم به سمت الله اکبر، در کن ر از میدان حضرت (ره) ـ خیابان ـ میدان آیت الله عراقی ـ بلوار انقلاب ـ خیابان شریعتی به سمت میدان ، در آباد غرب از میدان حضرت (ره) به سمت خیابان آموزش و پرورش و در هرسین از میدان به سمت مسجد آیت الله حجتی است.شروع مراسم در ای صحنه، گیلانغرب، قصرشیرین، دالاهو و جوانرود از ساعت 9 و 30 دقیقه و در صحنه از خیابان مولوی ـ چهل متری معلم به طرف مسجد حسین(ع)، در گیلانغرب از میدان 22بهمن به سمت میدان توحید، در قصرشیرین از در اداره کل جهاد کشاورزی ـ بلوار کربلا به سمت میدان مهدیه، در دالاهو از مسجد المهدی(عج) به سمت میدان و در جوانرود از میدان مولوی ـ خیابان 22بهمن به سمت میدان بسیج است.در شهر پاوه از ساعت 9 صبح شروع شده و از میدان به سمت میدان مولوی و در شهر سنقر از ساعت 10 و 30 دقیقه از میدان به سمت میدان 15 داد برگزار می شود. مردم استان فارس برای خلق چِلّه تماشایی انقلاب آغاز شددر این مراسم مردم همیشه در صحنه استان فارس با طی مسیرهای مختلف در میدان اصلی شهر و دیار خود جمع می شوند تا بار دیگر با آرمان ها و ارزش های انقلاب ی، ی عزیز و راحل (ره) تجدید بیعت کرده و اعلام کنند همواره در خط ولایت استوار می مانند.شهروندان نیز را از سه مسیر آغاز کرده و در حال حرکت به سمت انتهای مسیر در میدان هستند تا آنجا نیز سخنان رئیس مجلس شورای ی را بشنوند. مردم شیراز از چهارراه پانزده داد (پارامونت) آغاز شد که در این زمینه سه مسیر فرعی برای رسیدن به محل تعیین شده و در ادامه از چهارراه پانزده داد به سمت میدان در شیراز انجام می شود.ب ایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری مسابقات ویژه ک ن، اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزی از برنامه های جانبی 22 بهمن در شیراز است.آری امروز حضور تماشایی و دیدنی مردم فارس در باشکوه 22 بهمن، آن هم با سلائق مختلف بدون شک، توطئه دشمنان را خنثی می کند.براساس این گزارش، شبکه استانی فارس نیز باشکوه ها را از پنج نقطه به تصویر کشیده است. همچنین این مراسم از شهرستان های کازرون و جهرم که تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب داشته و در آن حکومت نظامی بوده به صورت زنده از شبکه فارس روی آنتن تلویزیون می رود.آغاز 22 بهمن در مشهد مقدس سراسری 22 بهمن در استان اسان رضوی همزمان با سراسر کشور امروز از ساعت 99 صبح آغاز شد.مردم در سراسر استان اسان رضوی، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.مردم مشهد نیز در امروز با شور و حرارت خاصی حاضر شده اند و به سمت بارگاه منور رضوی در حال هستند. پایانی 22 بهمن در بارگاه منور رضوی برگزار می شود و قرار است ولی فقیه در پاسداران به عنوان سخنران پایانی در این مراسم در جمع راهپیمایان حضور پیدا کند. شکوهمند یوم الله 22 بهمن در اصفهان آغاز شدمراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از همزمان با سراسر کشور در جای جای استان پهناور اصفهان آغاز شد.اقشار مختلف مردم متدین، متعهد، انقل و ولایتمدار شهر اصفهان صبح امروز از مسیرهای هشت گانه از پیش تعیین شده به سمت میدان (ره) خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آن مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.مردم نصف جهان از ساعتی پیش از آغاز رسمی مراسم همدلانه و شانه به شانه هم در صفوف مستحکم حضور یافته تا حضور حماسی دیگری را در 40 سالگی انقلاب ی رقم بزنند.مردم اصفهان در این ضمن تجدید میثاق با آرمان های (ره)، و ی با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود را از جبهه استکبار و صهیونیست جهانی اعلام د.در سایر شهرستان های سطح استان نیز همزمان با اصفهان باشکوه 22 بهمن آغاز شده است. چهلمین طلوع فجر انقلاب ی در البرز آغاز شد 22 بهمن در استان البرز با حضور امت حزب الله آغاز شد. امروز مردم استان البرز دوشادوش تمام ایران ی ِچله انقلاب ی را جشن می گیرند.در کرج مردم از 3 مسیر در یوم الله 22 بهمن شرکت می کنند. مسیر اول از میدان ، میدان ، بلوار ، میدان ، مسیر دوم تظاهرات مردم انقل کرج از میان جاده، سه راه رجایی شهر، میدان ، بلوار به میدان می رسد و مسیر سوم برای از فلکه اول رجایی شهر شروع و به بلوار ماهان، میدان ختم می شود که هم اکنون خیل جمعیت در این مسیرها دیده می شود.مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند.آغاز تماشایی 22 بهمن در دیار زاگرس 22 بهمن در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز هم زمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شد.مردم ولایی و شهیدپرور لرستان از ساعات ابت صبح خود را برای مراسم باشکوه 22 بهمن آماده د تا ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب ی بار دیگر حضور خود در صحنه های حراست از آرمان های این انقلاب به نمایش بگذارند.مردم انقل استان لرستان آمده اند تا بار دیگر با آرمان‎های (ره) و ی لبیک گویند و تجدیدعهد ببندند و با حضور باشکوه خود در 22 بهمن و سردادن شعارهای همیشگی "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به دنیا نشان دهند.اقشار مختلف مردم راهی میعادگاه یوم الله 22 بهمن در لرستان شده اند تا صحنه دیگری از وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران را رقم بزنند و با این حضور باشکوه خود بر وحدت و اتحاد ملی حول محور تأکید کنند.شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پرچم زیبای ایران و پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر و مرگ بر حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم گروه استان ها، ملت بزرگ، بصیر و آگاه ایران ی بار دیگر از ساعت 9 صبح امروز (یکشنبه) با حضور گسترده و همزمان در سراسر کشور در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی، با بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب ی (ره)، ی و آرمان های والای انقلاب ی تجدید میثاق می کنند.ساحل نشینان خلیج فارس 22 بهمن تماشایی را رقم زدندبه گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مردم استان هرمزگان همگام با سایر هموطنان در لبیک به ندای معظم انقلاب ی، با حضوری حماسی در 22 بهمن، سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی را جشن گرفتند.شهر ها، بنادر و جزایر سراسر استان هرمزگان در این روز مملو از حضور مردم در دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب ی بود.مردم شجاع دیار نخل و آفتاب از شیعه و سنی، هم دل و هم زبان، صحنه های زیبا و به یاد ماندنی از وفاداری به آرمان های مقدس ، راحل و انقلاب را در 22 بهمن به نمایش گذاشتند.مردم بندرعباس حضور پرشوری در 22 بهمن در بلوار ساحلی این شهر داشتند و با سر دادن شعار های الله اکبر - ، لا اله الا الله، مرگ بر ، مرگ بر ، مرگ بر آل سعود خائن، 22 بهمن ماه یوم الله، بنیانگذار نهضت روح الله، یاد شهیدان خدا زنده باد، میثاق با شهیدان، میثاق با است و اطاعت از ی، حفظ خط است، پاسخ دندان شکنی به تهدید های سردمداران کاخ سفید دادند.برگزاری رژه شناورها در ساحل خلیج فارس نیز از دیگر برنامه های 22 بهمن در هرمزگان بود و 22 بهمن در هرمزگان با قرائت قطعنامه این روز پایان یافت.حضور تماشایی مردم سرزمین باب الرضا(ع) در حماسه 22 بهمن 96به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ مردم استان اسان شمالی در ای مختلف با حضور حماسی و پر شور خود بار دیگر با آرمان های راحل و ی انقلاب ی در حماسه 22 بهمن 96 تجدید بیعت د.گروه های مختلف مردم در ای استان اسان شمالی با در دست داشتن پرچم و همچنین کاغذ نوشته هایی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام ی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس ی با صدای بلند اعلام د.در 22 بهمن در شیروان و اسفراین حضور جوانانی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور نداشتند چشمگیر بود و اقوام مختلف ترک و کرمانج و تات در استان گنجینه فرهنگ ها٬ بار دیگر حماسه ای تماشایی را از خود به یادگار گذاشتند.بانوان و دانشجویان اسان شمالی نیز با پرچم های رنگارنگ ایران ی حضور پر رنگی در امسال داشتند و حضور آن ها در جلوه ویژه ای به 22 بهمن 96 داده بود.مردم همیشه درصحنه اسان شمالی امروز هم شور و شعور را در هم آمیختند و برای پاسداری از آرمان های ارزشمند انقلاب ی به میدان آمدند تا جشن حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند.حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر » علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است.حضور خیره کننده مردم قزوین در یوم الله 22 بهمنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، روز پیروزی انقلاب ی ساعت 10 در تمامی شهرستان های استان قزوین آغاز شد و مردم خداجوی استان از تمام اقشار در کنار مسئولان در این عظیم شرکت د.حضور مردم در این بیشتر از سال های گذشته است به نحوی که تمامی مسیرهای از پیش تعیین شده یوم الله 22 بهمن مملو از جمعیت است.مردم از همه اقشار پیر و جوان، زن و مرد، دانش آموز و دانشجو، علما و ان، اساتید و اطبا، همه و همه آمده اند تا بار دیگر ارزش های انقلاب ی را ارج نهاده و با بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید بیعت کنند.ندای مرگ بر و مرگ بر در تمام استان قزوین طنین انداز شده و قلب دشمنان را به لرزه درآورده است؛ مردم با صلابت پرچم اراین ی را در دست خود میچرخانند و بدین وسیله ازجار خود را از وابستگی و استعمار فریاد می زنند.حضور بی نظیر مردم در امروز قزوینچشم جهانیان را خیره کرده و فکر هر ی را از سر ابرقدرت های جهان محو می کند.حضور پرشور مردم مازندران در حماسه سی و نهمین 22 بهمنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حماسه حضور مردم مازندران امروز تماشایی بوده و مردم استان بار دیگر حماسه ای به بلندای دماوند آف د.مردم ساری امسال با تغییر مسیر از میدان ساعت تا میدان (ره) ساری با طی مسیری طولانی تر بر شور حضور خود در بیست و دومین روز بهمن 96 افزودند.حضور تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه استاندار مازندران در امروز در بین راهپیمایان ساری مشاهده شد. تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است تا دقایقی دیگر به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن امسال در میدان (ره) ساری سخنرانی کند.امروز مرد و زن، پیر و جوان بار دیگر به خیابان های ا و روستاها آمده و حدود 60 نقطه مازندران از سردترین تا مرطوب ترین جای این مازندران علوی تبار شاهد خلق حضور مردم در دفاع از آرمان های راحل و بنیانگذار کبیر انقلاب ی بود.عباس عراقچی، معاون امور خارجه نیز در چالوس خود را به راهپیمایان این شهر رسانده است تا در جمع آن ها به سخنرانی بپردازد. وش مردم استان ایلام در یوم الله 22 بهمنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، یوم الله 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز در جای جای استان ایلام آغاز شد.مردم در سراسر استان ایلام، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.از دیگر شعارهای مردم ایلام می توان به شعارهای "الله اکبر"، "22 بهمن ماه، یوم الله، یوم الله"، "مرگ بر "، "مرگ بر "، "ای آزاده، آماده ایم، آماده" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به ماست" اشاره کرد که در گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب سر داده اند.مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند.سنگ تمام مردم آذربایجان در جشن چلّه انقلاببه گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، تبریزنشینان غیور در سی و نهمین جشن پیروزی انقلاب ی برای به نمایش گذاشتن اقتدار ایران ی، تجدید بیعت با آرمان های (ره)، نظام ی و حمایت از انقلاب به میدان آمده و سنگ تمام گذاشتند.گروه های مختلف مردم در تبریز با در دست داشتن پرچم و همچنین کاغذ نوشته هایی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام ی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس ی با صدای بلند اعلام د.در 22 بهمن تبریز حضور جوانانی که در زمان شکل گیری انقلاب حضور نداشتند اما در پشتیبانی از نظام و انقلاب اثرگذار هستند چشمگیر بود و برخی نیز با در دست داشتن پرچم ایران و بنرهای حاوی فرمایشات انقلاب، پیام خود را رساندند.ورزشکاران تبریزی نیز با لباس های ورزشی حضور پر رنگ در امسال داشتند که حضور آن ها در با لباس های ورزشی جلوه ویژه ای به داده بود.مردم همیشه درصحنه آذربایجان شرقی امروز هم شور و شعور را در هم آمیختند و برای پاسداری از آرمان های ارزشمند انقلاب ی به میدان آمدند تا جشن حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند.حضور شمار بسیاری از مردم و طنین شعار «مرگ بر » علاوه بر نمایش بصیرت، جلوه ای از وحدت شهروندان را به نمایش گذاشته است.هیجان مردم غیرقابل وصف است، در این میان حضور خانواده های معزز و به ویژه خانواده های ی م ع حرم به این مراسم عطر بوی معنوی بخشیده است. آن ها نیز همپای دیگر مردم شعارهای کوبنده سر داده اند.مسیرهای شلوغ است مردم از سراسر تبریز آمده اند تا بار دیگر مشت محکمی بر صورت یاوه گویان کاخ سفید بکوبند و یادآور شوند که تهدید و تحریم ملت ایران اقدامی نخ نماست.فرزندان دیار میرزاکوچک در صف نخست دفاع از انقلاب ایستادندبه گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، باشکوه 22 بهمن صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان همزمان با سراسر کشور در سراسر استان گیلان و در مرکز استان در میدان ی ذهاب رشت برگزار شد.امروز همه آمدند تا یکبار دیگر پایبندی خود به ارزش های انقلاب را ثابت کنند و نشان دهند که مردم گیلان همانند گذشته در صف نخست دفاع از انقلاب و آرمان های راحل ایستاده اند.امروز زن، مرد، پیر و جوانان همچون قطره به یکدیگر پیوستند و موج وشان ملت را تشکیل دادند تا به دشمنان نظام و انقلاب هشدار دهند که اگر خطایی از آن ها سر بزند در میان دریای مواج ملت غیور ایران غرق می شوند.حضور امروز مردم ایران و به ویژه گیلان در 22 بهمن نشان داد که آن ها با تمام وجود آماده "لبیک" گفتن به فرمان نائب زمانشان هستند و همانگونه که فرمودند روزی را در تاریخ رقم زدند که تماشایی و کم نظیر بود.مردم دیارمیرزاکوچک جنگلی بارها و در برهه های زمانی حساس نظیر فتنه 88 و فتنه 96 ثابت کرده اند که در صحنه دفاع از انقلاب همواره پیشتاز هستند و همیشه جلوتر از استان ها برای حفظ کیان انقلاب قیام می کنند.امروز میدان ی ذهاب رشت که روزی میعادگاه و رزمندگان بود، شکوه حضور مردمانی را به نظاره نشست که با وجود تمام معضلات اقتصادی و گله مندی ها آمدند تا بگویند وجود مشکلات سبب دلسری آنان از آرمان ها و وجشان از مسیر انقلاب نمی شود.یکی از نوجوانان نسل سوم انقلاب در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: امروز ما به عشق در این مراسم شرکت کردیم و خطاب به ترامپ می گوییم که هیچ غلطی نمی تواند د و ما هرسال پرشکوه تر از قبل در 22 بهمن شرکت می کنیم.یکی از جانبازان سرافراز گیلانی خطاب به مخاطبان تسنیم عنوان داشت: انقلاب ما برای ماندگاری اش خون های بسیاری داده است و امروز به رئیس جمهور اعلام می کنیم با اجیر چند نفر و آتش زدن پرچم ایران به جایی نمی رسد.یکی از ون گیلانی نیز در مقابل دوربین تسنیم قرار گرفت و با اشاره به پاسداری ملت ایران از شان گفت: مشکلات اقتصادی ملت ما را خانه نشین نمی کند و آن ها در برهه های زمانی مختلف از انقلاب شان دفاع می کنند. کم کاری برخی مسئولان قطعاً در اراده ملت در دفاع از انقلاب تاثیر ندارد.شکوه وحدت شیعه و اهل سنت در 22 بهمنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، همزمان با سراسر کشور یوم الله 22 بهمن در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان آغاز شد.حضور مردم زاهدان در 22 از همان لحظات شروع مراسم باشکوه بوده و از همه اقشار در این جشن ملی حضور دارند.حجت ال محمدحسین ابوتر نیز مهمان ویژه 22 بهمن در زاهدان است.نمایش وحدت در جشن 40 سالگی انقلاببه گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران، مردم ولایتمدار و مؤمن استان گلستان آغاز شد، تا بار دیگر با حرکت بصیرت بخش خویش، کاخ ظلم و استکبار را فرو ریزند.مردم مومن و انقل گلستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، و بازاری، نظامی و فرهنگی، ایثارگر و خانواده شهید، کارمند و کارگر بار دیگر به صحنه آمده اند تا با فریادهای استکبارستیز خود تجدیدعهد با آرمان های (ره) معمار کبیر انقلاب ی و معظم انقلاب را به رخ جهانیان بکشانند.مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه استان گلستان، همگام با سراسر کشور امروز به خیابان ها آمده اند تا "الله اکبر"، "مرگ بر " و " مرگ بر " را فریاد زنند.مراسم 22 بهمن ماه در همه ای استان گلستان، از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد که در گرگان، مرکز استان، مردم، از مسیرها حرکت خود را آغاز د. 22 بهمن امسال در 45 نقطه از ا و روستاهای استان گلستان برگزار می شود که در گرگان مرکز استان از دقایقی پیش از مسیر چهارراه میدان، میدان شهرداری، خیابان ، چهارراه به سمت مصلی وحدت گرگان آغاز شده است.سخنران مراسم یوم الله 22 بهمن در گرگان، منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب ی است.همه اقشار مختلف مردم از جمله کارگران، کارمندان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، دانش آموزان و دانشجویان در این حضوری پرشور دارند.مردم، جوانان، دانشجویان و پیر و جوان در این حاضر هستند و با حمل پلاکاردهای مختلف، بیعت خود با نظام، و ی را به نمایش می گذارند.آغاز 22 بهمن در سراسر استان کردستانبه گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، صبح امروز همزمان با سراسر کشور، اجتماع بزرگ و بی نظیر مراسم 22 بهمن با حضور پرشور و گسترده مردم متدین، انقل و همیشه در صحنه کردستان اعم از شیعه و سنی در سراسر استان کردستان آغاز شد.در این مراسم به یاد ماندنی مردم همیشه در صحنه کردستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، دانش آموزان و دانشجویان، و بازاری، نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان، خانواده معظم و ایثارگران، کارمند، کارگر و اقشار مختلف مردم با حرکت پرشور خود بار دیگر به صحنه آمدند و با شعارهای کوبنده و فریادهای استکبارستیز خود همچون مرگ بر ، مرگ بر ، مرگ بر منافق فتنه گر، «ما همه سرباز توایم گوش به فرمان توایم » با آرمان های راحل(ره) و معظم انقلاب تجدید بیعت د و وحدت، برادری و یکدلی کردستانی ها را به رخ دشمنان نظام کشاندند.مردم آگاه و بابصیرت سنندج که از ساعت های صبح زود در میدان این شهر حضور با شکوه داشتند، بار دیگر آمادگی و پشتیبانی خود را از انقلاب به دنیا نشان دادند و به سمت مسیر «خیابان فردوسی، میدان انقلاب، خیابان (ره) و سه راه حبیبی» حرکت د.بر اساس گزارش های ارسالی خبرنگاران تسنیم از سراسر استان کردستان، یوم الله 22 بهمن ماه امسال نیز همانند سال های گذشته در همه شهرستان ها، بخش ها و روستاهای کردستان برگزار شد و مردم انقل و دوستدار نظام در این استان بار دیگر وحدت، یکپارچگی و عشق و علاقه خود را به نمایش گذاشتند. 22 بهمن با ندای الله اکبر در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، مردم انقل و همیشه در صحنه کهگیلویه و بویراحمد امروز 22 بهمن مصادف با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی با شور و هیجان وصف ناپذیر به خیابان ها آمدند تا با امت و آرمان های بزرگ انقلاب تجدید پیمان کنند.بنا به گزارش های خبرنگاران تسنیم در ای مختلف استان هر لحظه بر خیل عظیم راهپیمایان 22 بهمن اضافه شده و مسیرهای مملو از حضور عاشقان انقلاب و ولایت شده است.مسیر 22 بهمن ماه یاسوج از میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان به سمت میدان حسین(ع) پیش بینی شده است.هم اکنون ندای "الله اکبر" در ای کهگیلویه و بویراحمد طنین انداز شده و راهپیمایان با مشت های گره کرده شعار "ای آزاده آماده ایم آماده"، " ما ملتی دلاوریم پیرو امر یم"، "مرگ بر آل سعود"، "مرگ بر "، "ما ملتی بصیریم ذلت نمی پذیریم" سر می دهند. وش مردم قم در 22 بهمنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مردم قم در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب ی همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده و باشکوه مردم همیشه در صحنه استان ، شخصیت ها و مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.مردم در این از مسیرهای 10 گانه سطح شهر با شعارهای "الله اکبر"، "مرگ بر "، "مرگ بر " به حرکت درآمده و در میدان آستانه و میدان مطهری و پس ازآن به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به حرکت در آمدند.خبابان های منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت بوده و مردم با در دست داشتن پرچم های کشورمان، بار دیگر در صحنه بودن خود را به رخ جهانیان کشیدند.شکوه حماسه مردم اردبیل در 22 بهمن ماه به نمایش در آمدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، امروز خیابان های اردبیل مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچم ایران در یوم الله 22 بهمن ماه شرکت کرده و باری دیگر عظمت و شکوت ایران ی را به رخ استکبار جهانی کشیدند.امروز اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا ک ن دسال در آغوش والدین در عظیم 22 بهمن ماه شرکت کرده بودند تا بگویند وحدت و همدلی در ایران حرف اول را می زند.مردم ولایتمدار اردبیل از ابتدای صبح خود را به خیابانهای شهر رساندند تا بار دیگر حضور حماسی خود را به همگان نشان دهند که امروز برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ی توسط مردم اردبیل رقم خورد.مردم استان اردبیل با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " و "مرگ بر ضد " خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و دشمنان نشان دادند و به دنیا ثابت د که ملت ایران همیشه تابع بوده و با وحدت و همدلی برای پیشرفت و توسعه کشور گام برمی دارد. این بار نیز حماسه بزرگی در اردبیل رقم خورد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور اردبیل حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب ی ایران باحضور حماسی خود خلق و به جهانیان ثابت د که وقتی پای عزت و شوکت ایران ی در میان باشد جای هیچ شوخی نیست.امروز خیابانهای اردبیل جایی برای سوزن انداختن نداشت و همه آمده بودند تا بصیرت و وحدت ملت ایران را به دنیا نشان دهند و بگویند که هیچ کشوری نمی تواند حتی نگاه چپ به ایران داشته باشد. 22 بهمن ماه امسال به صورت باشکوه و باحضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم ، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، مسئولان استان، فرماندهان دستگاههای نظامی و انتظامی برگزار شد و امروز یک روز به یاد ماندنی برای مردم اردبیل بود که در تاریخ ثبت شد. علاوه بر مرکز استان اردبیل در ا، بخش ها و روستاهای اردبیل نیز امروز 22 بهمن ماه به صورت باشکوه برگزار شد تا مردم ولایتمدار استان در جای جای این دیار ولایتمداری و بصیرت خود را به همگان ثابت کنند.امروز پیام 22 بهمن ماه مردم اردبیل ولایتمداری، بصیرت، وحدت و همدلی بود که همه یکصدا و در زیر یک لوا این مهم را ثابت د.پرچم ایران در دستان جوانان و نوجوانان اردبیلی برافراشته بود و با در دست داشتن این پرچم جوانان و نوجوانان امروزی به کشورشان افتخار می د و در واقع این مهم خواری در چشم دشمنان دیرینه انقلاب ی بود. باشکوه 22 بهمن در استان مرکزی آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از ساعت 10 در جای جای سرزمین آفتاب، استان مرکزی آغاز شد.اقشار مختلف مردم متدین، متعهد، انقل و ولایتمدار شهر اراک صبح امروز از مسیر از پیش تعیین شده از میدان به سمت خیابان محسنی، از خیابان محسنی به سمت خیابان شهید ادبجو، از خیابان ادبجو به سمت میدان البرز و از آنجا حضور در محل مردمی در مصلی بیت المقدس اراک، خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آن مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.بر اساس گزارش های ارسالی خبرنگاران تسنیم از شهرستان های استان مرکزی، دیگر ا و روستاهای استان از خمین زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب ی تا محلات قطب گل ایران و دلیجان سرزمین کار و تلاش، تا ساوه سرزمین یاقوت های سرخ و زرندیه و فراهان و تفرش سرزمین کهن بزرگان و مفا ، از کمیجان سرسبز تا شازند و خنداب قطب بکر گردشگری طبیعی استان نیز در روز 22 بهمن شاهد حضور حماسی مردم بوده و مردم این مناطق حضوری چشم گیر و حماسی در روز 22 بهمن دارند.مردم سرزمین آفتاب از ساعتی پیش از آغاز رسمی مراسم همدلانه و شانه به شانه هم در صفوف مستحکم حضور یافته تا حضور حماسی دیگری را در 40 سالگی انقلاب ی رقم بزنند.مردم اراک و ای استان مرکزی در این ضمن تجدید میثاق با آرمان های (ره)، و ی با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود را از جبهه استکبار و صهیونیست جهانی اعلام د. مردم شور و شعور حسینی در چله انقلاب آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مردم پایتخت شور و شعور حسینی در چهلمین طلوع انقلاب ی به میدان آمدند تا حضوری پر ر از هر سال در 22 بهمن را به نمایش بگذارند.در حالی که چشم جهانیان در 22 بهمن به جای جای میهن ی دوخته شده، حضور چشمگیر مردم در دیار غواصان دریادل برای تجدید پیمان با آرمان های معمار کبیر انقلاب خیره کننده است.مردم ولایی از همه قشرها و سن ها با اتحاد و همدلی مشت های خود را گره د و شعار مرگ بر و مرگ بر سر می دهند تا انزجار خود از مستکبران را اعلام کنند.راهپمایی مردم از چهارراه کبیر آغاز شده و تا زاده سید ابراهیم(ع) حرکت می کنند و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم زنجان سخنرانی خواهد کرد. تماشایی 22 بهمن در استان خوزستان آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، همزمان با به صدا در آمدن بانگ الله اکبر ندای رسای بیعت با آرمان های انقلاب ی، کبیر بنیانگذار و بیعت با ولی فقیه مردم همیشه در صحنه خوزستان با آماده پرچم ها سه رنگ مزین به نام "الله اکبر" برای آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ی خود را آماده د.صبح امروز مردم غیور کلانشهر اهواز فارغ از رنگ و نژاد، قومیت و لباس با نهادن دست در دست یکدیگر با هم شعار اتحاد را فریاد زدند و حماسه ای دیگری خلق د. امروز حماسه ای از جنس برادری، حمایت از آرمان های انقلاب و بستن دهان استکبار توسط مردم اهواز خلق شد.همانگونه که ی تاکید کرده بودند باید امسال حماسه ای تماشایی را به یادگار بگذاریم ک ن با شعارهای انقل "زنده باد ایران، جانم فدای آقا " و مادرانی که با در دست داشتن ع م عانی که ادامه زندگی خود را در دفاع از انقلاب، ائمه اطهار(ع) و یکپارچه صلح و دوستی در جهان دیده بودند ، مسیر از فلکه مولوی به سمت نادری و جایگاه سخنرانی را بسیار تماشایی کرده اند.برافراشته شدن پرچم ایران بر فراز رودخانه کارون و حضور خانوادگی شهروندان اهوازی در 22 بهمن سال 1396 از دیگر برنامه های تماشایی این حماسه ماندگار است.آغاز 22 بهمن در دیار علم و ادببه گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مردم دیار علم و ادب، طلای سرخ همزمان با آغاز چهلمین بهار شکوهمند انقلاب ی به خیابان ها آمدند تا به ندای معمار کبیر انقلاب و معظم انقلاب ی لبیک گویند.مراسم یوم الله 22 بهمن در اقصی نقاط ایران به ویژه ای استان اسان جنوبی از دقایقی پیش از مسیرهای تعیین شده آغاز شد.مردم شهیدپرور و ولایت مدار اسان جنوبی ، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوجوان همه به خیابان ها آمده اند تا با ی انقلاب تجدید پیمانی دوباره انجام دهند.شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پرچم زیبای ایران و پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر و مرگ بر حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.مراسم پرصلابت 22 بهمن در شهرستان بیرجند مرکز اسان جنوبی دقایقی پیش از میدان آغاز و به طرف خیابان ، میدان ابوذر، خیابان ، خیابان پاسداران و سپس در میدان قدس این شهر گردهم می آیند تا چله انقلاب ی ایران را جشن بگیرند.قرار است در میدان قدس شهر بیرجند حجت ال والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و مردم اسان جنوبی در مجلس خبرگان ی در جمع مردم سخنرانی کند. 22 بهمن با حضور پرشور مردم بام ایران در 142 نقطه آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مراسم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن دقایقی پیش همزمان با سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مردم در بام ایران از ساعات اولیه صبح در مسیرهای از قبل مشخص شده برای 22 بهمن مستقر شدند تا مردم و مسئولان این دیار حماسه ای دیگر به همراه مردم سراسر کشور رقم بزنند.شعار "مرگ بر " لحظه به لحظه با صداهای بلندتری در آسمان بام ایران می پیچد و مردم با بیان این شعار انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به جهانیان نشان می دهند.در دیگر شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مردم با پلاکاردها و کاریکاتورهایی از ت اعلام انزجار دهمزمان با سراسر کشور مردم غیور و شهید پرور و اقشار مختلف ترک، لر و فارس سراسر استان چهارمحال و بختیاری در عظیم 22 بهمن شرکت د. شکوهمند یوم الله 22 بهمن در ارومیه آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، مراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از ساعت 9 و 30 دقیقه در جای جای استان پهناور آذربایجان غربی آغاز شد.مردم در سراسر استان آذربایجان غربی، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.از دیگر شعارهای مردم ارومیه می توان به "آذربایجان جانباز انقلاب دان آیریلماز" و "آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی" اشاره کرد.مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند. شهر ارومیه از محل میدان آغاز شده و راهپیمایان در میدان انقلاب می کنند.حجت ال والمسلمین سید علی نوه (ره) سخنران امروز ارومیه است.آغاز 22 بهمن در استان یزدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مراسم سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران دقایقی قبل در 80 نقطه استان یزد آغاز شد.مردم ولایتمدار یزد امسال هم به مانند سال های قبل با حضور بسیار پرشور خود، حمایت خود از انقلاب ی ایران را اعلام د و به دشمنان نظام اعلام د که همیشه روحیه انقل در وجود مردم ایران حفظ می شود.مراسم 22 بهمن در مرکز شهر یزد از میدان (باغ ملی) و چهار راه بعثت آغاز شد و شرکت کنندگان در ابتدای مراسم به قرائت زیارت آل یاسین و زیارت عاشورا پرداختند.پس از پایان دعا و زیارت، شرکت کنندگان مسیر را به سمت چهارراه و سپس میدان چقماق طی می کنند و در میدان چقماق اجتماع پرشور مردمی برگزار می شود.سخنران مراسم 22 بهمن در شهر یزد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور است.شکوه حضور در دیار هگمتانهبه گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مردم مومن و انقل استان همدان، همگام و همراه با سایر مردم ایران ی در چهلمین بهار در جاجای این استان، همه از مرد و زن، پیر و جوان از ساعات ابت صبح امروز در مسیرهای 22 بهمن حاضر شدند تا با تجدید پیمانی مجدد با آرمان های راحل عظیم الشان و ی گرانقدر انقلاب ی، اعتقاد و وفاداری خود را به نظام ی به منصه ظهور برسانند.در امروز 22 بهمن مردم همدان که همه بدون در نظر گرفتن هر نوع گرایش و جناح بندی در آن حاضر هستند اهتزاز پرچم پر افتخار و تصاویر (ره) و ی بیش از پیش به چشم می آید.طنین فریاد "الله اکبر" و "مرگ بر " توسط راهپیمایان بویژه جوانان نسل سوم و چهارم، نوید بخش پیش رو بودن روزهای پیشرفت، سعادت و سربندی ملت ایران است.آغاز 22 بهمن در دیار قومسبه گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، 22 بهمن لحظاتی پیش در سراسر استان سمنان آغاز شد و مردم با حضور کم نظیر خود در این جشن بزرگ ملی بار دیگر با (ره) و آرمان های ی انقلاب و دفاع مقدس تجدید بیعت د.مردم سمنان با مشت های گره کرده خود بر دهان یاوه گویانی که درصدد ت یب این انقلاب شکوهمند هستند می کوبند و ندای " مرگ بر "، مرگ بر "، مرگ بر منافق فتنه گر " را سر می دهند.مردم استان سمنان امروز غرق در شورونشاط هستند و انقلاب ی ایران را در آستانه 40 سالگی اش جشن می گیرند.دشمنان انقلاب ی ایران حماسه حضور مردم را در 22 بهمن 96 باید ببیند و بدانند که نابودی این انقلاب تنها در خواب ممکن می شود.در سمنان از میدان سعدی تا میدان (ره) سمنان با گام های مردم سمنانی شکوه پیروزی به سراسر جهان نمایان می شود.مردم آمده اند تا بگویند پایبند اعتقادات و آرمان های انقل و ی خود هستند و هرگز اجازه نفوذ و تعدی را به دشمنان نمی دهند.این انقلاب با حمایت و پشتوانه مردم ایران ی همواره تا زمانی که متصل به ی ولی عصر (عج) بشود پابرجا است و دشمنان رویا ت یب آن را از سر بیرون کنند.آغاز 22 بهمن بوشهر با ندای الله اکبر و مرگ بر به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی مردم همیشه در صحنه بوشهر امروز در با شور انقل به صحنه آمدند تا نشان دهند همچنان انقل هستند.وارثان شهید رئیسعلی دلواری در جشن ملی چهل سالگی انقلاب ی، 22 بهمن را با اقتدار، بصیرت و ولایت مداری آغاز د. در 37 ا و بیش از 90 روستاهای استان بوشهر از ساعت 9 صبح آغاز شد و مردم در صفوف متحد و یکپارچه اقتدار و صلابت خود را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.مردم همیشه در صحنه بوشهر صبح امروز چون امواج وشان خلیج فارس و مانند قامت نخل های سربلند، به خیابان ها آمدند تا بار دیگر بیعت خود را با ولایت اعلام کنند.مردم همیشه صحنه بوشهر که خود را از بسیج مرکزی آغاز کرده اند در پیشاپیش صفوف متحد آنان آیت الله صفایی بوشهری ولی فقیه در استان، استاندار، آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان ی، فرماندهان نیروهای مسلح ، خانواده معظم ، رزمندگان دوران دفاع مقدس حضور دارند.راهپیمایان بوشهری با سردادن شعارهایی همچون الله اکبر، مرگ بر و مرگ بر ، منافق و فتنه گر با کفر هم صدایند، دشمن انقلابُ و مزدور یند، فتنه گران بدانند، ما از آنها بیزاریم، برای دفع فتنه آماده و بیداریم، راه نفوذ دشمنان مسدود است سازش با فتنه گران مردود است، دستور کار دشمنان حمایت از فتنه گران، این همه لشکر آمده به عشق آمده ، بیعت مجدد خود را با آرمان های حضرت (ره) و انقلاب ی میثاق دوباره خود را با ی اعلام د.در مسیر بوشهر، یک فروند بالگرد بر فراز آسمان شهر بوشهر راهپیمایان بوشهری را گلباران می کند.شعارهای ما امت محمدیم پیرو خط یم، نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست، اطاعت از ی ضامن عزت ماست، شعاری بود که شیر ن بوشهری با مشت های گره کرده فریاد می زنند.در پایان این در میدان رئیسعلی دلواری در کنار آب های نیلگون خلیج فارس، آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان ی در جمع مردم بوشهر سخنرانی می کند. 22 بهمن در استان مرزداران غیور آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، 22 بهمن در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی از دقایقی پیش در استان کرمانشاه آغاز شد و مردم شیعه و سنی این استان مرزنشین در مسیرهای حاضر شدند.اقشار مختلف مردم انقل و ولایتمدار شهر کرمانشاه از مسجد جامع به سمت چهارراه بسیج خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آنها مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.شروع مراسم 22 بهمن در ای س ل ذهاب، روانسر، ثلاث باباجانی، کن ر، آباد غرب و هرسین از ساعت 10 بوده و در س ل ذهاب از میدان (ره) به سمت چهارراه احمدابن اسحاق(ره)، در روانسر از مقابل بانک ملت به سمت فرمانداری، در ثلاث باباجانی از میدان معلم به سمت الله اکبر، در کن ر از میدان حضرت (ره) ـ خیابان ـ میدان آیت الله عراقی ـ بلوار انقلاب ـ خیابان شریعتی به سمت میدان ، در آباد غرب از میدان حضرت (ره) به سمت خیابان آموزش و پرورش و در هرسین از میدان به سمت مسجد آیت الله حجتی است.شروع مراسم در ای صحنه، گیلانغرب، قصرشیرین، دالاهو و جوانرود از ساعت 9 و 30 دقیقه و در صحنه از خیابان مولوی ـ چهل متری معلم به طرف مسجد حسین(ع)، در گیلانغرب از میدان 22بهمن به سمت میدان توحید، در قصرشیرین از در اداره کل جهاد کشاورزی ـ بلوار کربلا به سمت میدان مهدیه، در دالاهو از مسجد المهدی(عج) به سمت میدان و در جوانرود از میدان مولوی ـ خیابان 22بهمن به سمت میدان بسیج است.در شهر پاوه از ساعت 9 صبح شروع شده و از میدان به سمت میدان مولوی و در شهر سنقر از ساعت 10 و 30 دقیقه از میدان به سمت میدان 15 داد برگزار می شود. مردم استان فارس برای خلق چِلّه تماشایی انقلاب آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در این مراسم مردم همیشه در صحنه استان فارس با طی مسیرهای مختلف در میدان اصلی شهر و دیار خود جمع می شوند تا بار دیگر با آرمان ها و ارزش های انقلاب ی، ی عزیز و راحل (ره) تجدید بیعت کرده و اعلام کنند همواره در خط ولایت استوار می مانند.شهروندان نیز را از سه مسیر آغاز کرده و در حال حرکت به سمت انتهای مسیر در میدان هستند تا آنجا نیز سخنان رئیس مجلس شورای ی را بشنوند. مردم شیراز از چهارراه پانزده داد (پارامونت) آغاز شد که در این زمینه سه مسیر فرعی برای رسیدن به محل تعیین شده و در ادامه از چهارراه پانزده داد به سمت میدان در شیراز انجام می شود.ب ایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری مسابقات ویژه ک ن، اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزی از برنامه های جانبی 22 بهمن در شیراز است.آری امروز حضور تماشایی و دیدنی مردم فارس در باشکوه 22 بهمن، آن هم با سلائق مختلف بدون شک، توطئه دشمنان را خنثی می کند.براساس این گزارش، شبکه استانی فارس نیز باشکوه ها را از پنج نقطه به تصویر کشیده است. همچنین این مراسم از شهرستان های کازرون و جهرم که تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب داشته و در آن حکومت نظامی بوده به صورت زنده از شبکه فارس روی آنتن تلویزیون می رود.آغاز 22 بهمن در مشهد مقدسبه گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سراسری 22 بهمن در استان اسان رضوی همزمان با سراسر کشور امروز از ساعت 9 صبح آغاز شد.مردم در سراسر استان اسان رضوی، در سالروز پیروزی انقلاب ی یکپارچه و پرشور در خیابان ها حاضر شده اند و با ندای مرگ بر و مرگ بر ، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام و بار دیگر با آرمان های راحل و منویات ی بیعت می کنند.مردم مشهد نیز در امروز با شور و حرارت خاصی حاضر شده اند و به سمت بارگاه منور رضوی در حال هستند. پایانی 22 بهمن در بارگاه منور رضوی برگزار می شود و قرار است ولی فقیه در پاسداران به عنوان سخنران پایانی در این مراسم در جمع راهپیمایان حضور پیدا کند. شکوهمند یوم الله 22 بهمن در اصفهان آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مراسم یوم الله 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز از همزمان با سراسر کشور در جای جای استان پهناور اصفهان آغاز شد.اقشار مختلف مردم متدین، متعهد، انقل و ولایتمدار شهر اصفهان صبح امروز از مسیرهای هشت گانه از پیش تعیین شده به سمت میدان (ره) خود را آغاز کرده اند و فریاد مرگ بر و مرگ بر آن مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی است.مردم نصف جهان از ساعتی پیش از آغاز رسمی مراسم همدلانه و شانه به شانه هم در صفوف مستحکم حضور یافته تا حضور حماسی دیگری را در 40 سالگی انقلاب ی رقم بزنند.مردم اصفهان در این ضمن تجدید میثاق با آرمان های (ره)، و ی با شعارهای "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود را از جبهه استکبار و صهیونیست جهانی اعلام د.در سایر شهرستان های سطح استان نیز همزمان با اصفهان باشکوه 22 بهمن آغاز شده است. چهلمین طلوع فجر انقلاب ی در البرز آغاز شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، 22 بهمن در استان البرز با حضور امت حزب الله آغاز شد. امروز مردم استان البرز دوشادوش تمام ایران ی ِچله انقلاب ی را جشن می گیرند.در کرج مردم از 3 مسیر در یوم الله 22 بهمن شرکت می کنند. مسیر اول از میدان ، میدان ، بلوار ، میدان ، مسیر دوم تظاهرات مردم انقل کرج از میان جاده، سه راه رجایی شهر، میدان ، بلوار به میدان می رسد و مسیر سوم برای از فلکه اول رجایی شهر شروع و به بلوار ماهان، میدان ختم می شود که هم اکنون خیل جمعیت در این مسیرها دیده می شود. مرد و زن، پیر و جوان و کودک در دیده می شوند و در دست هر کدام از آن ها پلاکاردهایی با شعارهای "لبیک یا "، "فدائیان یم" قرار دارد و قسمتی دیگر از جمعیت نیز شعارهایی علیه حرکات خصمانه ت های غربی و سر می دهند.آغاز تماشایی 22 بهمن در دیار زاگرسبه گزارش خبرگزاری تسنیم از م آباد، 22 بهمن در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی صبح امروز هم زمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شد.مردم ولایی و شهیدپرور لرستان از ساعات ابت صبح خود را برای مراسم باشکوه 22 بهمن آماده د تا ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب ی بار دیگر حضور خود در صحنه های حراست از آرمان های این انقلاب به نمایش بگذارند.مردم انقل استان لرستان آمده اند تا بار دیگر با آرمان‎های (ره) و ی لبیک گویند و تجدیدعهد ببندند و با حضور باشکوه خود در 22 بهمن و سردادن شعارهای همیشگی "مرگ بر " و "مرگ بر " انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به دنیا نشان دهند.اقشار مختلف مردم راهی میعادگاه یوم الله 22 بهمن در لرستان شده اند تا صحنه دیگری از وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران را رقم بزنند و با این حضور باشکوه خود بر وحدت و اتحاد ملی حول محور تأکید کنند.شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پرچم زیبای ایران و پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر و مرگ بر حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.انتهای پیام/ ز
سواحل جنوب ایران یکی از بهترین مقاصد برای گشت و گذار زمستانی است؛ هوای گرم و شرجی استان های جنوبی، در این فصل تبدیل به آب و هوایی معتدل و مطلوب برای گردشگران می شود. بوشهر، یکی از این استان هاست که ا و جزایرش، بیش از 900 کیلومتر نوار ساحلی خلیج فارس را به خود اختصاص داده تا ه نی با این دریای زیبا و قدم زنی در ساحل تمیزش از جذ ت های سفر به آن جا باشد. البته استان بوشهر فقط ساحل زیبا ندارد، کوهستان هم دارد؛ کوه های نه چندان مرتفعی که باعث ایجاد چشمه ها، آبشارها و سرسبزی هایی در این استان شده است و نخلستان ها و باغ های منطقه که از آن ها سیراب می شوند طبیعت باصفایی پیشِ روی مسافران بوشهر می گذارد. وجود آثار باستانی و تاریخی در بوشهر نیز می تواند انگیزه ای مضاعف برای مسافران و گردشگرانش باشد. پس تا بهار از راه نرسیده و هوا گرم نشده، دست به کار شوید و لذت سفر به این خطه از کشورمان را از دست ندهید.راهنمای جامع سفر به بوشهر
چطور برسیم؟فاصله استان بوشهر تا تهران زیاد است و اگر حوصله رانندگی ندارید، امکان سفر هوایی هم برایتان فراهم است.جاده ای: پرترددترین راه ورود به استان بوشهر، جاده برازجان است و از مسیر یاسوج- نورآباد یا شیراز- کازرون می توانید به آن وارد شوید تا پس از پشت سر گذاشتن برازجان، به شهر بوشهر برسید. استان فارس دو جاده دیگر هم به این استان دارد، فیروزآباد به جم و فیروزآباد به اَهرَم. اگر در استان خوزستان هستید می توانید از بهبهان یا هندیجان به بندر دیلم در غرب استان بوشهر برسید. برای ورود به شرق استان هم باید از هرمزگان وارد جاده بندی (پارسیان) به عسلویه شوید.هوایی: علاوه بر مرکز استان، ای جم، عسلویه، بَهرِگان (بندر حسین (ع)) و جزیره خارک دارای فرودگاه هستند و از فرودگاه اغلب استان های کشور می توانید خود را به این استان دریایی برسانید.دریایی: برای تهیه بلیت کشتی از بوشهر و گناوه به جزیره خارک، به سایت daryasafar.pmo.ir مراجعه کنید.موزه گردی؛ موزه ای از جنس دریا راهنمای جامع سفر به بوشهرنخستین ناو جنگی ایران در استان گردی تان حتما سری هم به موزه های بوشهر بزنید. مثل موزه «دریا و دریانوردی خلیج فارس» که در عمارت قاجاری و زیبای کلاه فرهنگی در ساختمان کنسولگری وقت انگلستان بندر بوشهر قرار دارد. این موزه که زیرنظر نیروی دریایی اداره می شود، ابزار هدایت کشتی، ادوات سطحی و غیرسطحی جنگی دریایی و البته بقایای کشتی 110 ساله «پرسپولیس» را که نخستین ناو جنگی ایران بوده، برای بازدید عموم در محوطه بزرگ خود جای داده است.راهنمای جامع سفر به بوشهر
بازدید از عمارت های کهنبازار سنتی بوشهر: شهر بوشهر فقط یک ورودی دارد و از هر مسیری که وارد شهر شوید ابتدا به میدان مطهری می رسید. آنجا باید وارد بلوار طالقانی شوید و در آن برانید تا ساختمان اداره بنادر و دریانوردی را در سمت راست تان و خیابان را در سمت چپ تان ببینید. وارد خیابان شوید تا به بازار نزدیک تر شوید. بازار سنتی بوشهر در دوران قاجار ساخته شده است و آثار معماری آن دوران در راسته ها و مغازه ها به چشم میخورد. نورگیرها و تهویه های سقف به گونه ای طراحی شده اند که باران وارد صحن بازار نمی شود و در روزهای گرم بهار و تابستان هم نور خورشید مستقیما به بزار نمی تابد. دو راسته اصلی بازار شامل «معین جار» و «رییس جار» هستند و اگر از خیابان لیان وارد بازار شوید، به ترتیب با صنوف قنادی، مسگری، لحیم کاری، طلا و ساعت، بزازی، عطاری، ماهی فروشی و رطب فروشی رو به رو می شوید.عمارت ها و موزه ها: در شهر بوشهر می توانید از عمارت های تاریخی زیادی دیدن کنید. عمارت کلاه فرنگی در محله «سبزآباد» که محل موزه دریانوردی است و عمارت قاجاری «طاهری» در خیابان ساحلی که موزه مردم شناسی بوشهر در آن مستقر است، آماده بازدید گردشگران است. کلیسای ارامنه یا گریگوری یکی از ساختمان هایی است که حتما باید به تماشای آن رفت. این کلیسا در تقاطع خیابان انقلاب- آیت الله بلادی بهبهانی در محله «شنبدی» قرار دارد و متعلق به دوره حضور انگلیسی ها در بوشهر یعنی حدود 150 سال پیش است. راهنمای جامع سفر به بوشهر کلیسای ارامنه بوشهردرخت بزرگ وسط حیاط این کلیسا و گورستان ارامنه پشت آن، بسیار قدیمی و دیدنی است. عمارت تاریخی دیگر بوشهر، عمارت «حاج رییس» است که مجموعه ای از پنج ساختمان تودرتو است و در اواسط دوره قاجاریه توسط تاجری سرشناس به نام «حاج عبدالرسول طالبی» معروف به «حاج رییس» ساخته شده است. این بنا هم در محله شنبدی قرار دارد و تقریبا شش متر تا دریا فاصله دارد. «عمارت گلشن» هم تقریبا 170 سال قبل توسط تاجر بزرگی به نام «گلشن» در فاصله ای نزدیک به دریا ساخته شده. این بنا در خیابان خلیج فارس واقع شده است و هم اکنون یگان حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی در آن استقرار دارد.
ساحل بوشهر: شهر بوشهر حدود 18 کیلومتر ساحل ص ه ای و ماسه ای دارد که البته تمام این ساحل قابل استفاده برای مسافران نیست. اگر خیابان خلیج فارس را در حاشیه دریا ادامه بدهید، به پارک ساحلی می رسید که آلاچیق، قهوه خانه و کافه های زیادی دارد و می توانید کمی آن جا استراحت کنید.
راهنمای جامع سفر به بوشهر غذاهای محلی: بعد از گشت و گذار در بوشهر و بازارش می توانید به انتهای غربی خیابان لیان (سمت ساحل) بروید و از غذاهای دریایی «رستوران سنتی قوام» (که یک آب انبار 150 ساله بوده) لذت ببرید. رستوران های «خاتم» (در کمربندی خلیج فارس)، «اسطوره» (در میدان مطهری) و «می » (در مسیر ساحلی جفره) هم فضایی سنتی دارند. همچنین فلافل فروشی های این شهر را فراموش نکنید! «شهرک بهمنی»، «خیابان ساحلی»، «پارک شغاب» و «پارک آب شیرین کن» پر از فلافل فروشی اند.مسیر بوشهر- برازجان- تنگ ارم؛ از ساحل تا کوهستاننخلستان های آب پخش: از تنها دروازه وجی بوشهر که بیرون بیایید وارد جاده برازجان خواهید شد. نام دیگر «بزارجان»، «دشتستان» است و در همین جاده می توانید نخلستان های معروفش را ببینید. تقریبا 10 کیلومتر مانده به برازجان، از بزرگراه خارج شده، وجی سمت چپ را انتخاب کنید که به طرف شهر کوچک «آب پخش» می رود. نخلستان های آب پخش اکثرا در شرق و جنوب این شهر قرار دارند و از آب رودخانه «شاهپور» (یا همان دالَکی) تغذیه می شوند که البته این آب از طریق کانال های متعدد و پرتعداد، بین نخلستان ها پخش می شود و علت نامگذاری شهر هم همین بوده است. راهنمای جامع سفر به بوشهر نخلستان های آبپخش ماهای آب پخش شامل انواع «کبکاب»، «شیخالی»، «بریمی»، «محبوبی»، «برهی»، «قندی» و... بوده که نوع «کبکاب» آن بسیار گوشتی و آبدار است. می توانید از آب پخش به برازجان برگردید یا مسیرتان را به طرف شهر سعدآباد ادامه دهید تا بتوانید پنج کیلومتر بعد از سعدآباد، روستای «زیرراه» و آبشار معروفش را بدون هیچ پیاده روی ای ببینید. شهر بعدی، «وحدتیه» است و بعد از وحدتیه به جاده اصلی خواهید رسید که آن جا باید به چپ بپیچید.
گور دختر و کوشک اردشیر: حدود هشت کیلومتر برانید تا وجی «تنگ ارم» را در سمت راست تان ببینید. در این جاده کوهستانی حدود 30 کیلومتر که جلو رفتید، بعد از روستای «رود فاریاب» تابلوهای «آبشار رودفاریاب» را در حاشیه جاده می بینید. برای دیدن این آبشار باید از پله های احداث شده استفاده کنید. در ادامه راه، به شهر سردسیر «تنگ ارم» خواهید رسید. معروف بودن «تنگ ارم» به خاطر دو بنای تاریخی اش است، «گور دختر» که بنایی سنگی از دوران هخا است و «کوشک اردشیر» که کاخ و عمارتی ساخته شده از سنگ و ساروج است و قدمت ساسانی دارد.
راهنمای جامع سفر به بوشهر
گور دختر
برای دیدن این آثار تاریخی باید یک کیلومتر بعد از شهر تنگ ارم، در جاده فرعی که سمت چپ تان می بینید حدود 30 کیلومتر برانید و گردنه را رد کنید و وقتی به دشت رسیدید، سه راهی را به سمت چپ بپیچید و 10 کیلومتر دیگر هم جلو بروید تا «گوردختر» و «کوشک اردشیر» را در سمت چپ خود و به فاصله نسبتا نزدیک از جاده ببینید.راهنمای جامع سفر به بوشهر کوشک اردشیر
مسیر بوشهر تا بندر سیراف؛ راه آبی ابریشمدلوار: «رئیسعلی دلواری» نماد مبارزه با استعمار در بوشهر است که خانه اش در شهر دلوار تبدیل به موزه شده است. برای رسیدن به دلوار که در 45 کیلومتری شرق بوشهر قرار دارد، باید از بوشهر خارج شوید و قبل از رسیدن به «چغادک» به جاده سمت راست تان بروید. دلوار علاوه بر خانه رئیسعلی دلواری، ساحل زیبایی هم برای قدم زنی دارد.خورموج: از دلوار به «جائینک» بروید و جاده فرعی «انبارک» را انتخاب کنید. تا بتوانید قبل از رسیدن به شهر «اَهرَم» وارد جاده «خورموج» شوید. در شهر خورموج، «قلعه محمدخان دشتی» را ببینید و سپس از شهر خارج شوید و «بُحِیری» را هم رد کنید و وارد جاده زائر عباسی در سمت راست تان شوید و تا انتهایش بروید، سپس به سمت راست و یک کیلومتر جلوتر به چپ بپیچید تا بتوانید نیایشگاه باستانی و ص ه ای «مُند» را در انتهای مسیر ببینید که نمایی شگفت انگیز دارد و حتی می توانید وارد حفره های دست کند آن هم بشوید.گنبدهای نمکی جاشَک: جاده خورموج- کنگان را ادامه دهید تا ابتدا به شهر کوچک «کاکی» برسید. تقریبا 16 کیلومتر بعد از کاکی، یک جاده فرعی خاکی در سمت چپ تان است که برای ورود به آن باید از دوربرگردان بعدی، وارد باند مقابل شوید. در انتهای این جاده خاکی و شش کیلومتری (موسوم به جاده معدن نمک جاشک) می توانید خودروتان را پارک کنید و با کفش مناسب، شروع به دامنه نوردی در میان گنبدهای نمکی کنید. این احجام سنگی نمکی، از همان جا شروع شده است و هرچه جلوتر بروید بزرگ تر و خوش رنگ تر می شوند، شورابه های کوچکی را هم می توانید در مسیرتان ببینید.
راهنمای جامع سفر به بوشهر گنبدهای نمکی جاشَکبندر سیراف یا طاهری: بعد از جاشَک، به «آبدان» و «کنگان» و سپس «سیراف» خواهید رسید. در بندر سیراف ابتدا به دیدن منطقه باستانی «سیراف» بروید که پر از گودال های چهارگوش است که عده ای آن ها را گورهای کهن می دانند و عده ای هم بر این باورند که این گودال ها برای مهار سیلاب حفر شده اند. بعد از دیدن این محوطه، به دیدن «عمارت نصوری» در انتهای شهر بروید که قدمت قاجاری دارد. در اینجا تماشای ساحل زیبای «بندر سیراف» را هم از دست ندهید. بندری که در زمان تجارت جاده ابریشم، نقش به سزایی در تجارت بین المللی داشته است و دریانوردان آن از یک طرف تا سواحل جنوبی عربستان و سواحل شرقی آفریقا و از طرف دیگر تا سواحل هندوستان و چین در اقیانوس آرام به تجارت می پرداخته اند.کوه پردیس: از سیراف که به سمت شمال حرکت کنید و وارد جاده 20 کیلومتر و کوهستانی سیراف- جم شوید، کمی مانده به شهر جم، نمای زیبایی از «کوه پردیس» (یا پَدری) را خواهید دید که البته روایاتی غیرواقعی هم درباره اش وجود دارد، مثل خواص درمانی، جاذبه قوی اش و کشاندن خودروها در سربالایی و... اما تماشای منظره زیبایش خالی از لطف نیست.
راهنمای جامع سفر به بوشهر کوه پردیسچه ب یم؟سفری با طعم یددر استان بوشهر می توانید در دو بندر «گناوه» و «دیلم» از بازارهای ساحلی ید کنید. از بوشهر به برازجان بروید و در کمربندی برازجان، جاده گناوه را انتخاب کنید وقتی به گناوه برسید ابتدا وارد بلوار جمهوری خواهیدشد. این بلوار را که مستقیم ادامه دهید، از تقاطع پاسداران به بعد، دیگر بلوار نیست و نامش هم خیابان بسیج می شود. از همین جا پاساژها را خواهیددید و اگر در خیابان بسیج، اولین چهارراه را به چپ بپیچید، به میدان یا همان بازار اصلی می رسید. از ضلع جنوبی میدان که به طرف پایین حرکت کنید، به بلوار ملوان می رسید و رو به روی تان (سمت اسکله)، بازار ماهی فروش ها را می بینید. راهنمای جامع سفر به بوشهر بندر گناوه
در کنار بازار ماهی فروش ها می توانید به اسکله بروید و به ویژه هنگام طلوع یا غروب خورشید، ع های زیبایی از محل پهلوگیری کشتی ها بگیرید. بلوار ساحلی خلیج فارس هم محل مناسبی است برای قدم زدن در ساحل زیبای خلیج فارس. اگر همچنان میل به بازارگردی دارید، می توانید سری هم به بازارهای ساحلی بندر دیلم در 65 کیلومتری گناوه (در مسیر خوزستان) بزنید. اگر هم می خواهید ماجراجویی کنید، می توانید از اسکله «گناوه»، سوار شناورهای مسافربر شوید و به جزیره خارک بروید، شبی را در جزیره سر کنید و صبح فردا به گناوه برگردید.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در سال های اخیر گردشگری و سفر به یکی از برنامه های زندگی مردم ایران اضافه شده است، مردم از هر فرصتی برای سفر استفاده می کنند و به ویژه در چند روز تعطیلی پیاپی شاهد سفرهای متعدد هستیم.ایران یک سرزمین چهار فصل است و در همه فصول سال شاهد آب و هوای متفاوتی در نقاط مختلف کشور هستیم، برخی نقاط را برف سفیدپوش کرده و در برخی نقاط هوا مطلوب و آفت است.نقاط مختلف ایران داری آب و هوای متفاوتی هستند که این آب و هوای متفاوت و طبیعت متنوع باعث می شود همیشه زمان و فرصت برای انجام سفر فراهم باشد.بهار در زمستان بوشهردر حالی که این روزها بسیاری از نقاط کشور دمای نزدیک به صفر را تجربه می کنند و سرما و برف بسیاری از مناطق کشور را در بر گرفته است، استان بوشهر دارای آب و هوای بهاری است.بسیاری از مراکز استان های کشور امروز دارای دمای تک رقمی بوده اند ولی بوشهر با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و آسمانی آفت بهترین وضعیت آب و هوایی و مطلوب ترین دما را داشته است.پاییز و زمستان در همه نقاط کشور باعث زرد شدن و خشک شدن درختان و گیاهان می شود ولی این وضعیت آب و هوایی بوشهر و بارش باران باعث شده تا شاهد سبز شدن طبیعت در استان بوشهر باشیم.فرصتی مناسب برای سفرهای زمستانیاستان بوشهر در جنوب ایران و در همسایگی خلیج فارس دارای جاذبه های گردشگری مناسبی است که مهمترین جاذبه گردشگری در این استان را می توان همین سواحل طولانی خلیج فارس عنوان کرد.استان بوشهر در زمستان هم به دلیل دما و آفتاب مناسب، بستر مناسبی برای گذران تعطیلات و تفریح است در زمستان این استان به علت برخورداری از وضعیت دما و آفتاب مناسب می تواند فرصت خوبی برای حضور گردشگران باشد که البته باید تعطیلات چند روزه برای این سفرها فراهم شود.توزیع نامناسب تعطیلات در کشور باعث شده تا سفرها محدود به ایام نوروز و فصل تابستان شود که با انجام تغییراتی در زمان تعطیلات می توان فرصت خوبی برای انجام سفرهای زمستانی ایجاد کرد.بوشهر بهترین مقصد سفرهای زمستانیمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان حضور گردشگران در استان بوشهر مربوط به ایام نوروز است که جمعیتی چندین برابر جمعیت استان بوشهر طی چند روز وارد استان می شوند.این روزها آب وهوای استان بوشهر بهاری و فرصت بسیار خوبی برای حضور گردشگران در استان استناصر زاده با بیان اینکه این روزها آب وهوای استان بوشهر بهاری و فرصت بسیار خوبی برای حضور گردشگران در استان است، ادامه داد: استان بوشهر در حدود هشت ماه از سال دارای شرایط آب و هوایی مناسب برای انجام سفر است.وی اضافه کرد: این روزها بسیاری از نقاط کشور با کاهش دما روبرو شده و برخی مناطق نیز سفیدپوش است ولی استان بوشهر آسمان آفت و دمای ایده آلی دارد که فرصت خوبی برای گردشگری است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: درصورتی که فرصت های یک هفته ای هم برای سفرهای زمستانی وجود داشته باشد، استان بوشهر می تواند مقصد بسیاری از سفرها در این فصل باشد.وی از توسعه گردشگری روستایی و طبیعت گردی به عنوان یکی از اولویت های مهم در استان بوشهر یاد کرد و افزود: توسعه اقامت های بوم گردی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را با جدیت دنبال می کنیم و در نقاط مختلف استان این اقامتگاه ها ایجاد شده است. زاده تصریح کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بالایی در حوزه گردشگری است که از جمله می توان به ساحل و دریا، آثار و ابنیه تاریخی، نخلستان ها و رودخانه ها، خلیج نایبند، پارس جنوبی، سیراف، بافت تاریخی بوشهر، جزایر استان و . . . اشاره کرد.وی تأکید کرد: مردم نقاط مختلف استان بوشهر مردمی مهمان نواز هستند و قطعاً هم وطنان از سفر به استان راضی خواهند بود؛ به ویژه در این فصل که در فصل زمستان کشور هوای بهاری را در استان داریم.راه های سفر به بوشهراستان بوشهر در همسایگی استان های هرمزگان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که از همه این استان ها مسیرهای هموار و مناسبی برای سفر به استان بوشهر وجود دارد.خوزستان در شمال غربی استان بوشهر قرار دارد که مسیرهایی از بهبهان و هندیجان در استان خوزستان به شهرستان دیلم در شمال استان بوشهر متصل می شود و این مسیر می تواند مسیر حضور اهالی استان های غربی کشور در استان بوشهر باشد.استان کهگیلویه و بویر احمد نیز چندین مسیر به استان بوشهر دارد که مسیر یاسوج به برازجان به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی استان بوشهر با مرکز کشور محسوب می شود.فارس هم در همسایگی استان بوشهر است و یکی از بیشترین ترددها به استان بوشهر از مسیر شیراز به کازرون به برازجان و بالع انجام می شود.استان بوشهر از جنوب نیز از طریق شهرستان عسلویه به شهرستان پارسیان در استان هرمزگان متصل می شود و این مسیر برای ارتباط استان های جنوبی و شرقی با استان بوشهر مناسب است.اغلب مسیرهای یاد شده به صورت بزرگراه و یا جاده های اصلی هستند که از ایمنی بالایی برای تردد برخوردار هستند.بوشهر تا اهواز ۴۴۰ کیلومتر، بوشهر تا شیراز ۳۰۰ کیلومتر، بوشهر تا یاسوج ۳۰۰ کیلومتر و تا بندرعباس ۷۲۶ کیلومتر فاصله دارد و فاصله بوشهر تا تهران ۱۰۵۰ کیلومتر است.استان بوشهر هنوز به خط ریلی کشور متصل نشده ولی با داشتن پنج فرودگاه دارای ظرفیت بسیار خوبی برای انجام سفرهای هوایی است.سفرهای دریایی نیز با توجه به وجود بنادر مختلف در استان یکی از ظرفیت ها است که البته فعلا مسیرهای دریایی محدود به تردد به جزایر استان از جمله خارگ است.سواحل زیبای بوشهرساحل و دریا از مهمترین جاذبه های گردشگری در استان بوشهر هستند که داشتن بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی فرصتی استثنایی برای سفر به این استان است. ا و روستاهای مختلفی در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس قرار دارند که اقدامات خوبی در زمینه ساحل سازی انجام شده و فرصت خوبی برای مردم نقاط مختلف کشور در این منطقه فراهم است.نخلستان های استان بوشهر به ویژه در منطقه آب پخش یکی دیگر از جاذبه های گردشگری هستند که این نخل ها در مجاورت نهرهای آب و دشت های سرسبز مکانی مناسب برای عاشقان و دوست داران طبیعت است. هر چند محصول عمده منطقه آب پخش ما است ولی از دیگر محصولات این منطقه می توان انواع مرکبات خصوصا لیموترش، لیموشیرین، انار، انجیر، انگور و ... را نام برد.جاذبه های گردشگری دیگری از جمله اماکن تاریخی استان بوشهر مثل سیراف و بافت قدیم بوشهر و . . . نیز پذیرای گردشگران از نقاط مختلف کشور خواهد بود.جنوب استان بوشهر میزبان تاسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که گردشگران و علاقمندان به توریسم صنعتی نیز می توانند در این منطقه به بازدید از این تاسیسات بپردازند.در جنوب استان بوشهر جاذبه های گردشگری دیگری غیر از صنعت وجود دارد که می توان به خلیج نایبند، کوه نمک جاشک و سواحل زیبای آن اشاره کردالبته در جنوب استان بوشهر جاذبه های گردشگری دیگری غیر از صنعت وجود دارد که می توان به خلیج نایبند، کوه نمک جاشک و سواحل زیبای آن اشاره کرد. آب و هوای مناسب، دریا، ساحل زیبا، جنگل های حرا، پارک ملی نایبند، پتروشیمی ها و فازهای پارس جنوبی، پارک های شهر نخل تقی، عسلویه و چاه مبارک، بازارهای ید عسلویه، چشمه ها و سدهای آب شهرستان بخشی از ویژگی های ممتاز این شهرستان جنوبی استان بوشهر است که آماده میزبانی از مهمانان و گردشگران است.بازارهای اجناس خارجی نیز در همه مناطق ساحلی استان بوشهر همواره میزبان خیل عظیم گردشگرانی است که در سفرهای خود همیشه نگاهی به حضور در بازار و ید اقلام مورد نیاز خود دارند.گناوه، دیلم، دلوار، دیر، کنگان، عسلویه و . . . دارای جذ ت های بالایی برای دوست داران بازار اجناس خارجی و وارداتی هستند.ظرفیت های بالای گردشگری بوشهرمعاون امور عمرانی استاندار بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه گردشگری دارای قابلیت ها و ظرفیت های بالایی است که در سال های اخیر نگاه ویژه ای به توسعه گردشگری در استان بوشهر داشته ایم.محمد حسن باستی به ساخت د ده گردشگری ساحلی بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استقبال خیلی خوبی از د ده گردشگری بوشهر صورت گرفته است و تلاش داریم تا فازهای جدید این د ده نیز اجرایی شود.وی بیان کرد: در حوزه راه های استان اقدامات گسترده ای صورت گرفته است و همه نقاط استان از طریق بزرگراه به هم متصل است که این موضوع زمینه افزایش ایمنی راه ها و امنیت خاطر بیشتر گردشگران را فراهم می سازد.معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: یکی از نیازهای گردشگران اقامت های گردشگری است که در این راستا نیز پیگیری های خوبی داشته ایم و با مشارکت بخش خصوصی طرح ها و پروژه های خوبی در استان اجرا می شود.وی با بیان اینکه بیشترین میزان حضور گردشگران در استان بوشهر مربوط به ایام نوروز است، افزود: در فصل زمستان نیز این فرصت برای گردشگران وجود دارد که از ظرفیت های گردشگری استان و آب و هوای مطلوب استان بهره ببرند.بنابراین گزارش، استان بوشهر با همه جاذبه های خود آماده میزبانی از گردشگران از جای جای کشورمان است، تعطیلات آ هفته فرصت مناسب برنامه ریزی برای انجام سفرهای کوتاه و بهره مندی از این جاذبه ها است.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران ده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی را ارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت ت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در ت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر وم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت ال عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت. بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای ی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت ت از جمله معاون اول رئیس جمهور، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست های وزارتخانه آمادگی دارد بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور قطر را تأمین کند.وی افزود: مازندران به عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد که توانایی و قابلیت برآورده بخش زیادی از نیاز کشور قطر با جمعیت ۲.۵ میلیون نفر را داراست.محمد پور عمران تصریح کرد: استان مازندران در زمینه های فرآورده های لبنی با ظرفیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن، فرآورده های آردی با ظرفیت ۳۱۳ هزار تن، تولید آرد با ظرفیت یک میلیون و سیصد هزار تن، تولید نوشیدنی با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید روغن با ظرفیت یک میلیون تن تولید گوشتی با ظرفیت ۱۶۷ هزار تن کنسرو گوشتی با ظرفیت ۲۷ هزار تن کنسرو غیر گوشتی با ظرفیت ۳۳۴ هزار تن و طیور با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و آمادگی دارد نیازهای اساسی کشور قطر در حوزه مواد غذایی را تأمین کند.هرمزگان، مسیری مطمئن برای توسعه صادراتو اما استان هرمزگان نیز از دیگر استان های مستعد برای رونق تجارت با قطر است به طوریکه مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که اولویت قطری ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با ایران افزایش صادرات از محور بندرعباس- قشم است و قطر می تواند بازار هدف محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ایران باشد.محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر هم بنادر تجاری جنوب ایران را به عنوان مسیر ارتباطی امن و مطمئن برای ارسال مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز کشور قطر توصیف کرد.وی گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه بندر شهید باهنر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا، این بندر می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد که در این زمینه سازمان بنادر و مسؤولین اجرایی استان هرمزگان آمادگی خود را جهت خدمات رسانی در این رابطه اعلام کرده اند.یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شدمحسنی از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور قطر طی هفته جاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضای زیادی از سوی صادرکنندگان برای ارسال محموله هایشان به کشور قطر وجود دارد که برنامه ریزی برای صادرات محموله های دوم و سوم در حال انجام است.محسنی ضمن تشریح امکانات و زیرساخت های فنی بندر شهید باهنر گفت: این بندر چندمنظوره سه اسکله رو-رو برای جابجایی محموله کانتینرهای یخچالی دارد که هم زمان سه شناور می توانند عملیات بارگیری محموله های صادراتی را انجام دهند.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر سهم صادرات از فعالیت های عملیاتی این بندر را ۶۳ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشورهای جنوب شرق آسیا و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر می شود که عمده آن ها کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و میوه و تره بار است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان خاطرنشان کرد: توانمندی بالای این بندر در عملیات تخلیه و بارگیری، آبخور مناسب برای پهلوگیری شناورها و ظرفیت صادراتی موجود که به کشورهای حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند، آفریقا و آسیای شرقی در حال خدمات رسانی است، می تواند با افزایش حجم و کیفیت خدمات در راستای ارتباط با کشور قطر مورداستفاده قرار گیرد.محسنی یادآور شد: بندر شهید باهنر در مرکز استان هرمزگان واقع شده و با دارا بودن آبخور بیش از ده متر پس از بنادر شهید رجایی و (ره)، بالاترین آبخور را در بین بنادر کشور دارد که ۵ درصد عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کشور در این بندر صورت می گیرد.وی دسترسی به آب های آزاد جهان از خلیج فارس، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و شبکه راه های بین المللی، به منطقه آزاد قشم و بنادر تجاری حاشیه جنوبی خلیج فارس را ازجمله مزیت های بندر شهید باهنر عنوان کرد.اعلام آمادگی برای صادرات در بندر لنگه محمود صابری مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارسال اقلام موردنیاز کشور قطر از طریق مرز دریایی بندرلنگه گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا بنادر غرب هرمزگان می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد.زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافتوی اظهار داشت: با آغاز تبادلات اقتصادی ایران و قطر، یک فروند لندینک کرافت حامل ۱۰ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت شامل میوه و تره بار به وزن ۱۸۰تن به عنوان نخستین شناور از بندرلنگه عازم کشور قطر شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا و مسافر را داراست.نخستین گام برای افزایش صادراتخلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم در این رابطه افزود: یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل ۸ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت و همچنین مقداری بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهنر بندرعباس عازم قطر شد.وی بیان داشت: این محموله سبزیجات اعم از لیمو، گوجه، خیار و ... بود که نخستین گام برای تبادل کالا به این کشور از طریق این استان اعزام شد.قاسمی اظهار داشت: افزایش صادرات به این کشور از محور بندرعباس ازاین پس در اولویت توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان به بازار هدف کشور قطر اشاره نمود و گفت: این کشور می تواند بازار هدف خوب برای محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی باشد.یزد، بررسی ظرفیت ها برای صادرات کالا به قطرمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی وضعیت و نیازهای بازار قطر و ظرفیت های استان یزد برای صادرات کالا و محصولات تولیدی استان یزد اظهار داشت: فرصت مناسبی برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و قطر به وجود آمده که امیدواریم در استان یزد نیز بتوانیم با استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود، بازارهای این کشور را در زمینه های مختلف در اختیار بگیریم.علی ی بیان کرد: مواد خوراکی، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و برخی کالاهای دیگر نیز ازجمله نیازهای بازار این کشور هستند که ظرفیت های تولیدی آن در استان یزد هم وجود دارد.وی عنوان کرد: آنچه در امر صادرات کالا بسیار حائز اهمیت است، کیفیت و نحوه صادرات مطابق با ذائقه مردم آن کشور است که لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کندمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، شرایط و روند ورود به بازارهای خارجی ازجمله قطر را مطلوب ارزی و تصریح کرد: یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کند.وی بر فراهم سازوکار انجام این کار تأکید کرد و اظهار داشت: برای رونق صادرات باید کشورهای هدف منطقه را مشخص کنیم و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای صادرات کالاهای تولیدی استان یزد داشته باشیم. ی خاطرنشان کرد: باید تولید محصولات و کالاهای استان یزد سمت وسوی صادرات داشته باشد و بتواند نیازهای بازاری کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس را تأمین کند.به گزارش مهر، استان یزد قطب تولید محصولات مهمی همچون کاشی و سرامیک، محصولات کنجدی، محصولات گلخانه ای، پارچه و منسوجات، فرش و روفرشی، مواد لبنی و اقلام متعدد مواد خوراکی و صنعتی است و می تواند کالاهای متنوعی را به کشورهای هدف خود ازجمله کشور قطر صادر کند.فارس، ظرفیت تبدیل به معین کشورهای خلیج فارسرئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: فارس باید استان معین کشورهای خلیج فارس باشد که در این راستا توان تأمین بازار کشور قطر نیز وجود دارد.جمال رازقی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس از گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بازار هدف می دانسته افزود: استان فارس در گذشته نیز به عنوان پایلوت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شده بود.وی ادامه داد: بخش خصوصی استان فارس توان تأمین بازارهای کشورهای حاشیه خلیج را دارد که در این راستا با توجه به وضعیت روی داده برای کشور قطر باید از این فرصت استفاده شود.به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیردرئیس اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر نیز خواهان حضور در بازار قطر هستند اما به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیرد.زارقی یادآور شد: میوه و تره بار، مواد غذایی ازجمله اولویت های صادراتی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به راحتی می توانیم با تازه فروشی بازار این کشورهای به در دست خود بگیریم.وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته نشست هایی با نمایندگان بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشده، گفت: مراودات بخش خصوصی استان فارس باید با کل دنیا انجام شود و ما نیز به همین دلیل جلسات مختلفی با نمایندگان دیگر کشورها برگزار کرده ایم.رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بازارهای هدف را باید بیش از گذشته توسعه دهیم تأکید کرد: اولویت بخش خصوصی باید حفظ بازارهای هدف و سپس توسعه آن ها باشد که در این راستا اتاق بازرگانی در تمامی مراحل در کنار بخش خصوصی استان خواهد بود.فرصت سوزی ها تکرار نشودبه رغم همه فعالیت های صورت گرفته تاکنون محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بندرعباس هشدار می دهد که نباید فرصت سوزی ها در این زمینه تکرار شود. وی اظهار داشت: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست آمد اما با این تفاوت که بازار قطر کوچک تر و البته نیازهایش هم متفاوت تر است.صباغی زاده بیان داشت: بیشتر اقلامی که قطری ها به آن نیاز دارند محصولات صنایع تبدیلی، آرد، آب معدنی و خشکبار و مواد غذایی است.تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار استوی با بیان اینکه چگونه می شود از این فرصت استفاده کرد که تجربه کاستی ها در مورد روسیه تکرار نشود؟ افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین را ار برای در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش خصوصی و تخصیص یارانه حمل ونقلی به صادرکنندگان است و ت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند.صباغی زاده بیان داشت: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و همچنین موقعیت هرمزگان به عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند.وی اضافه کرد: کشور ما و به تبع هرمزگان می تواند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مست م برنامه ریزی و از دست ندادن فرصت هاست چراکه ممکن است این فرصت تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد.صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که از نظر زیرساخت ها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژه ای است و زیرساخت های مناسبی دارد و با شرایط پیش آمده، می تواند جزو شرکای اول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیت هایی همچون دریا و به کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر باید تلاش بیشتری کنند که درصد بالایی از بازار قطر را به خود اختصاص دهند.وی با بیان اینکه ترکیه پیشتاز استفاده از این فرصت شده است، افزود: اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصولاتی با استانداردهای اروپایی به این کشور صادر می کند و ما نیز باید بکوشیم ضمن بالا بردن استانداردهای محصولاتمان تمرکز خود را برای تولید محصولات با کیفیت بالا ببریم تا در هر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیم.بنابراین گزارش، هرچند به نظر می رسد که تحرکاتی در استان های مختلف برای گرفتن سهم جدی تر و بیشتری از بازارهای قطر شکل گرفته ولی همچنان نگرانی هایی به دلیل عدم هماهنگی، تعلل و فرصت سوزی در این زمینه وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که استان های مختلف و در مجموع کشورمان از شرایط رخ داده در منطقه چقدر خواهد توانست بهره برداری تجاری را داشته باشد.
سایت خبری ملکانه :رصد اقدامات صورت گرفته در برخی استان های کشور از تحرکات اقتصادی برای ب سهم از بازارهای قطر حکایت دارد؛ اما باید دید با روند کنونی فعالیت ها آیا روابط تجاری با دوحه جهش خواهد داشت؟خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران ده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی را ارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت ت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در ت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر وم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت ال عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت. بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای ی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.2405545 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت ت از جمله معاون اول رئیس جمهور، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.2418896 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست های وزارتخانه آمادگی دارد بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور قطر را تأمین کند.2367217 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟وی افزود: مازندران به عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد که توانایی و قابلیت برآورده بخش زیادی از نیاز کشور قطر با جمعیت ۲.۵ میلیون نفر را داراست.محمد پور عمران تصریح کرد: استان مازندران در زمینه های فرآورده های لبنی با ظرفیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن، فرآورده های آردی با ظرفیت ۳۱۳ هزار تن، تولید آرد با ظرفیت یک میلیون و سیصد هزار تن، تولید نوشیدنی با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید روغن با ظرفیت یک میلیون تن تولید گوشتی با ظرفیت ۱۶۷ هزار تن کنسرو گوشتی با ظرفیت ۲۷ هزار تن کنسرو غیر گوشتی با ظرفیت ۳۳۴ هزار تن و طیور با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و آمادگی دارد نیازهای اساسی کشور قطر در حوزه مواد غذایی را تأمین کند.هرمزگان، مسیری مطمئن برای توسعه صادراتو اما استان هرمزگان نیز از دیگر استان های مستعد برای رونق تجارت با قطر است به طوریکه مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که اولویت قطری ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با ایران افزایش صادرات از محور بندرعباس– قشم است و قطر می تواند بازار هدف محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ایران باشد.محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر هم بنادر تجاری جنوب ایران را به عنوان مسیر ارتباطی امن و مطمئن برای ارسال مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز کشور قطر توصیف کرد.وی گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه بندر شهید باهنر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا، این بندر می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد که در این زمینه سازمان بنادر و مسؤولین اجرایی استان هرمزگان آمادگی خود را جهت خدمات رسانی در این رابطه اعلام کرده اند.یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شدمحسنی از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور قطر طی هفته جاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضای زیادی از سوی صادرکنندگان برای ارسال محموله هایشان به کشور قطر وجود دارد که برنامه ریزی برای صادرات محموله های دوم و سوم در حال انجام است.محسنی ضمن تشریح امکانات و زیرساخت های فنی بندر شهید باهنر گفت: این بندر چندمنظوره سه اسکله رو-رو برای جابجایی محموله کانتینرهای یخچالی دارد که هم زمان سه شناور می توانند عملیات بارگیری محموله های صادراتی را انجام دهند.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر سهم صادرات از فعالیت های عملیاتی این بندر را ۶۳ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشورهای جنوب شرق آسیا و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر می شود که عمده آن ها کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و میوه و تره بار است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان خاطرنشان کرد: توانمندی بالای این بندر در عملیات تخلیه و بارگیری، آبخور مناسب برای پهلوگیری شناورها و ظرفیت صادراتی موجود که به کشورهای حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند، آفریقا و آسیای شرقی در حال خدمات رسانی است، می تواند با افزایش حجم و کیفیت خدمات در راستای ارتباط با کشور قطر مورداستفاده قرار گیرد.محسنی یادآور شد: بندر شهید باهنر در مرکز استان هرمزگان واقع شده و با دارا بودن آبخور بیش از ده متر پس از بنادر شهید رجایی و (ره)، بالاترین آبخور را در بین بنادر کشور دارد که ۵ درصد عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کشور در این بندر صورت می گیرد.وی دسترسی به آب های آزاد جهان از خلیج فارس، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و شبکه راه های بین المللی، به منطقه آزاد قشم و بنادر تجاری حاشیه جنوبی خلیج فارس را ازجمله مزیت های بندر شهید باهنر عنوان کرد.اعلام آمادگی برای صادرات در بندر لنگه محمود صابری مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارسال اقلام موردنیاز کشور قطر از طریق مرز دریایی بندرلنگه گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا بنادر غرب هرمزگان می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد.2305938 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافتوی اظهار داشت: با آغاز تبادلات اقتصادی ایران و قطر، یک فروند لندینک کرافت حامل ۱۰ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت شامل میوه و تره بار به وزن ۱۸۰تن به عنوان نخستین شناور از بندرلنگه عازم کشور قطر شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا و مسافر را داراست.نخستین گام برای افزایش صادراتخلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم در این رابطه افزود: یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل ۸ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت و همچنین مقداری بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهنر بندرعباس عازم قطر شد.وی بیان داشت: این محموله سبزیجات اعم از لیمو، گوجه، خیار و … بود که نخستین گام برای تبادل کالا به این کشور از طریق این استان اعزام شد.قاسمی اظهار داشت: افزایش صادرات به این کشور از محور بندرعباس ازاین پس در اولویت توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان به بازار هدف کشور قطر اشاره نمود و گفت: این کشور می تواند بازار هدف خوب برای محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی باشد.یزد، بررسی ظرفیت ها برای صادرات کالا به قطرمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی وضعیت و نیازهای بازار قطر و ظرفیت های استان یزد برای صادرات کالا و محصولات تولیدی استان یزد اظهار داشت: فرصت مناسبی برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و قطر به وجود آمده که امیدواریم در استان یزد نیز بتوانیم با استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود، بازارهای این کشور را در زمینه های مختلف در اختیار بگیریم.علی ی بیان کرد: مواد خوراکی، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و برخی کالاهای دیگر نیز ازجمله نیازهای بازار این کشور هستند که ظرفیت های تولیدی آن در استان یزد هم وجود دارد.وی عنوان کرد: آنچه در امر صادرات کالا بسیار حائز اهمیت است، کیفیت و نحوه صادرات مطابق با ذائقه مردم آن کشور است که لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کندمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، شرایط و روند ورود به بازارهای خارجی ازجمله قطر را مطلوب ارزی و تصریح کرد: یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کند.وی بر فراهم سازوکار انجام این کار تأکید کرد و اظهار داشت: برای رونق صادرات باید کشورهای هدف منطقه را مشخص کنیم و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای صادرات کالاهای تولیدی استان یزد داشته باشیم. ی خاطرنشان کرد: باید تولید محصولات و کالاهای استان یزد سمت وسوی صادرات داشته باشد و بتواند نیازهای بازاری کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس را تأمین کند.به گزارش مهر، استان یزد قطب تولید محصولات مهمی همچون کاشی و سرامیک، محصولات کنجدی، محصولات گلخانه ای، پارچه و منسوجات، فرش و روفرشی، مواد لبنی و اقلام متعدد مواد خوراکی و صنعتی است و می تواند کالاهای متنوعی را به کشورهای هدف خود ازجمله کشور قطر صادر کند.فارس، ظرفیت تبدیل به معین کشورهای خلیج فارسرئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: فارس باید استان معین کشورهای خلیج فارس باشد که در این راستا توان تأمین بازار کشور قطر نیز وجود دارد.2276838 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟جمال رازقی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس از گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بازار هدف می دانسته افزود: استان فارس در گذشته نیز به عنوان پایلوت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شده بود.وی ادامه داد: بخش خصوصی استان فارس توان تأمین بازارهای کشورهای حاشیه خلیج را دارد که در این راستا با توجه به وضعیت روی داده برای کشور قطر باید از این فرصت استفاده شود.به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیردرئیس اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر نیز خواهان حضور در بازار قطر هستند اما به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیرد.زارقی یادآور شد: میوه و تره بار، مواد غذایی ازجمله اولویت های صادراتی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به راحتی می توانیم با تازه فروشی بازار این کشورهای به در دست خود بگیریم.وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته نشست هایی با نمایندگان بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشده، گفت: مراودات بخش خصوصی استان فارس باید با کل دنیا انجام شود و ما نیز به همین دلیل جلسات مختلفی با نمایندگان دیگر کشورها برگزار کرده ایم.رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بازارهای هدف را باید بیش از گذشته توسعه دهیم تأکید کرد: اولویت بخش خصوصی باید حفظ بازارهای هدف و سپس توسعه آن ها باشد که در این راستا اتاق بازرگانی در تمامی مراحل در کنار بخش خصوصی استان خواهد بود.فرصت سوزی ها تکرار نشودبه رغم همه فعالیت های صورت گرفته تاکنون محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بندرعباس هشدار می دهد که نباید فرصت سوزی ها در این زمینه تکرار شود. وی اظهار داشت: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست آمد اما با این تفاوت که بازار قطر کوچک تر و البته نیازهایش هم متفاوت تر است.صباغی زاده بیان داشت: بیشتر اقلامی که قطری ها به آن نیاز دارند محصولات صنایع تبدیلی، آرد، آب معدنی و خشکبار و مواد غذایی است.تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار استوی با بیان اینکه چگونه می شود از این فرصت استفاده کرد که تجربه کاستی ها در مورد روسیه تکرار نشود؟ افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین را ار برای در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش خصوصی و تخصیص یارانه حمل ونقلی به صادرکنندگان است و ت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند.صباغی زاده بیان داشت: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و همچنین موقعیت هرمزگان به عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند.وی اضافه کرد: کشور ما و به تبع هرمزگان می تواند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مست م برنامه ریزی و از دست ندادن فرصت هاست چراکه ممکن است این فرصت تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد.صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که از نظر زیرساخت ها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژه ای است و زیرساخت های مناسبی دارد و با شرایط پیش آمده، می تواند جزو شرکای اول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیت هایی همچون دریا و به کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر باید تلاش بیشتری کنند که درصد بالایی از بازار قطر را به خود اختصاص دهند.وی با بیان اینکه ترکیه پیشتاز استفاده از این فرصت شده است، افزود: اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصولاتی با استانداردهای اروپایی به این کشور صادر می کند و ما نیز باید بکوشیم ضمن بالا بردن استانداردهای محصولاتمان تمرکز خود را برای تولید محصولات با کیفیت بالا ببریم تا در هر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیم.بنابراین گزارش، هرچند به نظر می رسد که تحرکاتی در استان های مختلف برای گرفتن سهم جدی تر و بیشتری از بازارهای قطر شکل گرفته ولی همچنان نگرانی هایی به دلیل عدم هماهنگی، تعلل و فرصت سوزی در این زمینه وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که استان های مختلف و در مجموع کشورمان از شرایط رخ داده در منطقه چقدر خواهد توانست بهره برداری تجاری را داشته باشد.