ایران پوریان بهانه فایده ندارد باید می بردیم

محمد ایرانپوریان بهترین گ ن تراکتورسازی در لیگ هفدهم تمایلی برای تمدید قرارداد نشان نداده استم ع باتجربه تراکتورسازی در آستانه ج از این تیم قرار گرفته است. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : محمد ایرانپوریان م ع راست باتجربه تراکتورسازی که بعد از مهدی کیانی کاپیتان دوم این تیم محسوب می شود، با توجه به اتفاقاتی که طی ماه های گذشته برایش پیش آمده در آستانه ج قرار گرفته است.ایرانپوریان در فصلی که گذشت با ۸ گل زده(۶ گل در لیگ برتر، یک گل در لیگ قهرمانان و یک گل در حذفی) و ۵ پاس گل(یک پاس گل در حذفی و ۴ پاس گل در لیگ) یکی از بهترین بازیکنان تیمش شد اما در طول فصل اتفاقاتی برای او افتاد که چندان به مذاقش خوش نیامد.این بازیکن باتجربه بعد از آنکه چند پن ی را از دست داد، از سوی برخی هواداران مورد غضب قرار گرفت و حرف هایی را شنید که جالب نبود. از این رو او همان موقع هم ناراحتی اش را کتمان نکرد و قرار نگرفتن پشت ضربات پن ی در اعتراض به همین موضوع صورت گرفت.حالا با توجه به اینکه قرارداد ایرانپوریان با تراکتورسازی به پایان رسیده او در آستانه ج از این تیم قرار گرفته و نمی خواهد در این تیم بماند. از این رو شنیده می شود ایرانپوریان پیشنهادهایی از یک تیم اصفهانی و یک تیم تهرانی دریافت کرده و احتمال اینکه به یکی از این پیشنهادها پاسخ مثبت بدهد و از تراکتورسازی جدا شود، کم نیست. + 0 - 0
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، بیهوده گویی یکی از آفات زبان است که مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی در کتاب اخلاق الاهی به «تعریف بیهوده گویى»، «اقسام بیهوده گویى»، «نکوهش بیهوده گویى از دید شرع»، «ریشه هاى درونى بیهوده گویى»، «پیامدهاى زشت بیهوده گویى» و «راه هاى درمان بیهوده گویى» پرداخته است که تقدیم علاقمندان می گردد.فصل چهاردهم: بیهوده گویىرسول گرامی (ص): اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه/ ارزشمندترین مردم ى است که آن چه را به کار او نمى آید، ترک کند.مقدمهشایسته نیست انسان سرمایه عمر را با سخنان بیهوده و بى فایده از بین ببرد و باید بکوشد تا از هر لحظه عمر گرانبهایش بهره مند شود و سرمایه زندگانى را به سادگى از دست ندهد. باید از آن چه مدت کوتاهى در اختیارش گذاشته شده ، بیش ترین استفاده را برده ، براى آ ت خود زاد و توشه اى فراهم آورد؛ بنابراین سخن بیهوده ، حتى براى یک لحظه هم هدر دادن سرمایه است .بیهوده گویى از آفاتى است که بیش تر انسان ها به آن مبتلایند و به سبب آن، به وادى آفات دیگر زبان، کشیده مى شوند؛ پس باید در رفع آن کوشید و راه را بر گناهان زبان بست .این فصل بر آن است که با بررسى ابعاد گوناگون آفت پیش گفته ، راهى را براى درمان آن ارائه دهد، و موضوع هاى زیر در آن مطرح مى شود:1 -تعریف بیهوده گویى2 - اقسام بیهوده گویى3 - نکوهش بیهوده گویى از دید شرع4 - ریشه هاى درونى بیهوده گویى5 - پیامدهاى زشت بیهوده گویى6 - راه هاى درمان بیهوده گویى .(1): تعریف بیهوده گویىمقصود از بیهوده گویى، به زبان آوردن سخنى است که فایده مجاز و مشروع دنیایى با آ تى، مادى یا معنوى و عقلایى یا شرعى نداشته باشد. سخن گفتن از آن چه براى گوینده بهره اى ندارد، بیهوده گویى است که از آن به کلام نیز تعبیر شده است ؛ البته بى فایده بودن سخن براى گوینده ، به معناى بى ارزش بودن آن براى همگان نیست . چه بسا سخنانى که براى برخى بى فایده ، و براى دیگران سودمند و مفید است ؛ از این رو مفید بودن را مى توان امرى نسبى به شمار آورد؛ اگر چه ممکن است برخى سخنان ، براى همگان بى فایده باشد.(2): اقسام بیهوده گویىالف: سخن گفتن درباره موضوع بى فایدهگاه انسان از موضوعى سخن مى گوید که هیچ فایده اى براى او ندارد؛ اگر چه ممکن است همان موضوع، براى برخى مفید باشد؛ در این حال، سخن او از اقسام کلام بى فایده یا بیهوده گویى به شمار مى رود؛ مانند سخن گفتن از رنگ چشم و موى دیگران که براى بیش تر افراد بى فایده ، ولى براى برخى از مراکز اطلاعاتى ، مفید است .ب: سخن اضافى (فضول کلام)سخن بیش از اندازه لازم و کافى - اگرچه درباره موضوعى سودمند هم باشد-، از اقسام کلام بى فایده به شمار مى رود؛ البته روشن است که مقصود از آن، توضیح یا تکرارى که جهت درک بهتر ارائه مى شود نیست؛ زیرا به چنین تکرارى نیاز بوده از آن استفاده مى شود.ج: سخن نابجاسخن کافى و به اندازه درباره موضوع سودمند و مفید، اگر بیرون از جایگاه مناسبش گفته شود، از اقسام کلام بى فایده شمرده مى شود. نابجایى سخن ، گاه از عدم تناسب سخن با مخاطب پدید مى آید؛ ماننده اقامه برهان هاى غامض و دشوار براى عوام ، و گاه از نبود تناسب زمانى ، مکانى و...مخاطب حاصل مى شود؛ مانند سخن گفتن با افرادى که از فرط خستگى ، توان گوش سپردن به سخنان گوینده را ندارند.پرسش بى فایده را هم مى توان از اقسام کلام بیهوده به شمار آورد که در این قسم نیز گاه از امرى بى فایده ، پرسیده مى شود؛ مانند آن شخص که پس از کلام مؤ منان على (علیه السلام ): سلونى قبل ان تفقدونى/ از من بپرسید پیش از آن که مرا در میان خود نی د، از تعداد موهاى سر و صورت خویش پرسید و گاه از ى مى پرسد که به پاسخ گفتن قدرت یا رغبت ندارد. همه این ها افزون بر این که وقت پرسش کننده را از بین مى برد، وقت پاسخ دهنده را نیز هدر مى دهد و او را به زحمت مى اندازد.این در صورتى است که آفتى متوجه آن دو نشود و طرح پرسش براى اظهار فضل ، ف فروشى و تحقیر طرف مقابل نباشد؛ وگرنه افزون بر نابودى عمر، انسان را به وادى گناه نیز مى کشاند و بى مقدار مى کند. براى پاسخ دهنده نیز ممکن است پیامد زشتى را به همراه داشته باشد؛ براى نمونه ؛ آن گاه که روزه دارى را نا آگاهانه به خوردن و آشامیدن فرا مى خوانند و او مى پرهیزد، از او مى پرسند: ((روزه هستى ؟)) با این پرسش ، چند مشکل براى پاسخ دهنده پدید مى آید. اگر بگوید روزه نیستم ، دروغ گفته است . اگر بگوید روزه هستم ، از پاداش عبادت پنهانى او کاسته شده است . اگر پاسخ مثبت دهد و از این پاسخ ، انگیزه لذت و غرور داشته باشد، به ورطه ((ریا)) افتاده و اگر پاسخ ندهد، به پرسش کننده توهین کرده است . همچنین اگر از شخصى چیزى بپرسد که او نمى خواهد در آن مورد پاسخى دهد و دوست دارد مساءله از دید پرسش کننده یا دیگران پنهان بماند، در این جا پرسش کننده نه تنها وقت پربار خود را هدر داده ، بلکه وقت طرف مقابل خود را نیز گرفته و تباه کرده است بدون این که نتیجه خاصى از گفتار خود گرفته باشد. به این ترتیب ، پرسش بى فایده ، از بدترین نوع کلام بى فایده است .(3): نکوهش بیهوده گویى از دید شرعنهاد پاک آدمى، از زیان و کاستى نفرت داشته ، انسان را از هر امر زیانبارى باز مى دارد. از سویى عمر، سرمایه اصلى بشر است که به تندى سپرى مى شود و راهى براى بازگشت آن نیست . با توجه با این دو نکته ، د آدمى ، به ناپسندى گفتار بیهوده حکم کرده ، گزافه گو را سزاوار نکوهش مى داند. شریعت هم با صحه نهادن بر حکم عقل ، انسان را از این کار باز مى دارد. روایات موجود در این زمینه ، اهمیت پرهیز از سخن بیهوده را نمایان مى سازد. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) در حدیث طولانى معراج مى فرماید: (دیدم ) که دوزخ ، هفت در داشت و بر هر درى سه جمله نوشته شده بود. بر در پنجم نوشته بودند:...و لا تکثر منطقک فیما لا یعنیک فتسقط من رحمه الله .../ و در آن چه بیهوده است ، بسیار سخن نگو که از رحمت خدا ساقط مى شوى .در جاى دیگرى مى فرماید: من حسن المرء ترکه ما لا یعنیه/ از خوبى آدمى است که آن چه را به کارش نمى آید، ترک کند.روایت به روشنى ستایش (صلى الله علیه و آله و سلم ) از ترک این رفتار را مى نمایاند چرا که آن را از جمله نیکى ها و محاسن اعتقاد شخص مسلمان شمرده است .و همچنین به ابوذر غفارى (ره ) فرمود:الا اعلمک بعمل خفیف على البد ثقیل فى المیزان ؟ قلت : بلى یا رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) . قال : هو الصمت و حسن الخلق و ترک ما لا یعنیک/ آیا عملى آسان و سبک براى بدن ، و سنگین و پر بها در میزان اعمال به تو بیاموزم ؟ عرض : آرى ، اى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) حضرت فرمود: خاموشى و خوش خلقى و ترک کار بیهوده .حضرت در این عبارت بر اهمیت و سنگینى اعمال در آ ت اشاره داشته ، بر ترک سخن بیهوده تاءیید مى فرماید. در جاى دیگر نیز مى فرماید:من راءى موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه/ هر کلام خود را جزئى از عمل خویش بداند، سخن او کم مى شود، مگر در مواردى که براى او فایده دارد.اما على (علیه السلام ) یکى از صفات مؤ منان را دورى از سخن بى فایده بر مى شمرد و از گزافه گویان اظهار شگفتى مى کند:عجبت لمن یتکلم بما لا ینفعه فى دنیاه و لا یکتب له اجره فى اء اه/ در شگفتم از ى که سخنى مى گوید که در دنیا سودى ندارد و در آ ت اجرى نخواهد داشت .سخن اضافى - اگر چه درباره امرى مفید هم باشد - نکوهیده است ؛ زیرا اضافه آن بیهوده است و فایده اى به بار نمى آورد. رسول خدامى فرماید:طوبى لمن امسک الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله/ خوشا به حال ى که زیادى کلامش را نگاه دارد و زیادى را انفاق کند.در سخنى از مؤ منان على (علیه السلام ) نیز آمده است :شر ما شغل به المرء وقته الفضول/ بدترین چیزى که آدمى وقت خود را به آن سرگرم مى کند، کارهاى زیادى است (که شامل سخن زیادى هم مى شود.)روزى مؤمنان على (علیه السلام) از کنار مردى که فراوان سخن مى گفت ، عبور کرد، ایستاد و خطاب به وى فرمود: یا هذا انک تملى على حافظیک کتابا الى ربک فتکلم بما یعنیک ودع ما لا یعنیک/ اى (مرد!) همانا تو (با این گفتارت) نامه اى را به سوى پروردگارت نزد دو فرشته نگاهبانت ، پر مى کنى [= گفتار بیهوده تو نوشته مى شود]؛ پس ، از آن چه مفید است ، سخن بگو و چیز بیهوده را رها کن .سخن نابجا هم، اگر چه درباره موضوعى مفید باشد، نکوهیده است؛ زیرا افزون بر آن که فایده اى ندارد، چه بسا کاستى شخص گوینده را نیز در پى داشته است .سیدال حضرت حسین (علیه السلام ) به ابن عباس فرمود:یا ابن عباس لا تتکلمن بما لا یعنیک فاننى اخاف علیک الوزر و لا تتکلمن بما یعنیک حتى ترى له موضعا فرب متکلم قد تکلم بحق فعیب/ اى فرزند عباس ! هرگز از آن چه بى فایده است ، سخن مگو؛ چرا که من از وزر براى تو مى ترسم و هرگز از آن چه مفید است ، سخن نگو تا هنگامى که جایگاهى مناسب براى سخنت ببینى . چه بسا گوینده اى که به حق سخن گوید (اما در جایگاه نامناسبش )؛ پس بر او عیب گرفته مى شود. صادق (علیه السلام ) نیز در گفتارى مانند همین مى فرماید:... ودع کثیرا من الکلام فیما یعنیک حتى تجد له موضعا قرب متکلم بحق فى غیر موضعه فعنت/ ... و بسیارى از سخنان مفید را ترک کن تا براى آن ها جایگاهى مناسب بیابى. چه بسا گوینده بحقى که در جایگاه نامناسب سخن مى گوید و در سختى قرار گرفته، نابود مى شود.پرسش بى فایده هم امرى نکوهیده است؛ چنان که یکى از اصحاب صادق (علیه السلام ) نقل مى کند نزد بودیم که آسمان رعدى زد.حضرت فرمود: سبحان من یسبح له الرعد بحمده والملائکه من خیفته فقال له ابو بصیر جعلت فداک ان للرعد کلاما فقال : یا ابا محمد سل عما یعنیک ودع ما لا یعنیک/ پاک و منزه است ى که رعد به ستایش او، و فرشتگان از ترس او تسبیح مى گویند. ابو بصیر عرض کرد: فداى تو شوم . آیا رعد هم سخن دارد؛ فرمود: اى ابا محمد! از چیزى که به کارت مى آید بپرس و آن چه را به کارت نیاید، رها کن .(4): ریشه هاى بیهوده گویىعوامل ذیل ، انسان را به وادى بیهوده گویى مى کشاند:الف: کنجکاوى بیجااشتیاق به دانستن چیزى که براى شخص سودى ندارد یا کاوش در مسائل غیر مفید، از عوامل مهم بیهوده گویى است ، البته این نباید با مسأله ب دانش و فهمیدن امور مفید و نیکو، اشتباه شود. مقصود از این عامل ، حرص به دانستن چیزهایى است که فقط سرگرم کننده ولى بى فایده اند؛ مانند دانستن تعداد آجرهاى خانه فلان شخص ، یا پرسش از تعداد موهاى سر خود.ب: علاقه فراوان و صمیمیتشدت علاقه به دیگرى، موجب پیدایش میل فراوان به سخن گفتن با او مى شود که این مى تواند انسان را به بیهوده گویى و پر گویى وا دارد. فرد، در این حال آن قدر سرگرم سخن گفتن است که به مفید بودن یا نبودن گفتارش توجه ندارد.ج: وقت گذرانىگاه گوینده به اشتباه گمان مى کند که وقت اضافى دارد و با سخن گفتن مى تواند این وقت را پر کند؛ براى همین به سخن گفتن درباره هر چیزى پرداخته ، وقت خویش را هدر مى دهد.د: حب جاه (جلب توجه)سخن گفتن گاه براى جاى گرفتن در دل دیگران است که در این حال ، فرد با سخن گفتن مى کوشد توجه دیگران را به خود جلب کند تا مردم به ارتباط با او تمایل نشان دهند.(5): پیامدهاى زشت بیهوده گویىالف: تباه شدن عمرکم ترین زیان کلام بیهوده براى شخص متکلم ، تباه شدن عمر او است که بزرگترین سرمایه زندگى او شمرده مى شود. آن چه انسان در این جهان به دست مى آورد، به سبب عمر او است . انسان مى تواند از این بخش زندگانى ، براى جهان آ ت خود توشه بردارد و البته با گفتن سخنان بیهوده که هیچ فایده دنیایى و آ تى ندارد، این فرصت از بین مى رود. اگر زمانى را که صرف سخنان بیهوده مى کند، به سکوت بگذراند و در سکوتش هم به یاد حق باشد، گنجینه اى بزرگ براى آ ت خویش ذخیره کرده است . افزون بر این ، انرژى خود را نیز نگاه داشته است .ب: حقارت در اجتماعکلام بى فایده و اضافى ، سبب کاستى مقام گوینده مى شود؛ زیرا هر سخنى به صورت معمول مخاطبى دارد و مخاطب با شنیدن سخنان بى ارزش از گوینده ، ارج و منزلت پیش از شنیدن را براى او باور نخواهد داشت .ج: درخواست پوزشیکى دیگر از آثار زشت بیهوده گویى، این است که چه بسا سخنى بر زبان آورد یا برخوردى کند که از آن پشیمان شود و به ناچار از مخاطب عذر بخواهد؛ حال آن که در روایات آمده است : (مؤمن وارد کلامى نمیشود یا کارى نمى کند که پس از آن عذر بخواهد.)د: زمینه سازى گناهان زبانسخن بیهوده، زمینه ورود انسان به وادى گناهان زبان را فراهم مى سازد؛ زیرا بیهوده گویى ، از کلام سرچشمه مى گیرد و این اشتها به سخن گفتن ، خطرهایى چون غیبت ، دروغ ، فرو رفتن در باطل و ... را در پى دارد. انى که سخن گفتن دارند، بسیار آسان تر از دیگران به گفتار حرام دچار مى شوند. روشن است که بیهوده گویى و پر گویى ، انسان را به وادى گناه نزدیک مى سازد؛ زیرا سخن درست ، اندک است و شخص پر گو براى سخن گفتن ، به نادرست روى مى آورد؛ چنان که (صلى الله علیه و آله و سلم ) مى فرماید:من کثر کلامه کثر سقطه و من کثر سقطه کثرت ذنوبه و من کثرت ذنوبه کانت النار اولى به/ ى که بسیار سخن گوید، خطایش فراوان مى شود و ى که خطایش فراوان شود کار بیهوده اش فزونى مى گیرد و ى که بیهوده کارى اش فزونى گیرد، دروغش افزون مى شود و ى که دروغش فراوان شود، گناهانش بسیار مى شود ...گویا بیهوده گویان، سخن را جزو رفتار خویش به شمار نمى آورند و براى همین است که به وادى هولناک گناه کشیده مى شوند.رسول خدامى فرماید: من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه/ هر سخنش را از رفتارش به شمار نیاورد، خطاهایش زیاد و عذابش حاضر مى شود.ر: دورى از رحمت الاهىبیهوده گویى، انسان را از رحمت خداوند دور مى سازد. همان گونه که گذشت، رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) در حدیث معراج فرمود: بر در پنجم دوزخ نوشته شده بود: درباره آن چه به کارت نیاید [= براى تو بى فایده است ]، بسیار سخن مگو که از رحمت خدا ساقط مى شوىس: از دست دادن امور مفیدهنگامى که شخص به امور بى فایده سرگرم مى شود، از آن چه مفید و سودمند است ، باز مى ماند؛ یعنى نه تنها سودى نمى برد، بلکه منفعت هاى بسیارى را از دست مى دهد.حضرت على (علیه السلام ) مى فرماید: من اشتغل بما لا یعنیه فاته ما یعنیه/ هر خود را به چیزى که به کارش نیاید سرگرم سازد، آن چه را که به کارش آید از دست مى دهد.ع: نابودى دعقل، انسان را به پیشرفت و کمال فرا مى خواند. سرگرم شدن به امور زاید و بى فایده ، حرکتى در جهت خلاف فرمان عقل بوده ، موجب نابودى آن مى شود.از على (علیه السلام ) نقل شده است: ضیاع العقول فى طلب الفضول/ ضایع شدن عقل ها، در جست و جوى کارهاى زاید است .ف: گمراهىبیهوده گویى موجب نابودى د مى شود و با از دست دادن د، شه به خطا رفته، انسان، راه کمال و سعادت را گم خواهد کرد. مؤمنان مى فرماید: وقوعک فیما لا یعنیک جهل مضل/ قرار گرفتن تو در آن چه به کارت نمى آید، نادانى گمراه کننده اى است .و: قساوت قلبدورى از یاد خدا، دل را سخت مى کند، و نتیجه پر گویى در آن چه به کار نمى آید، کاهش ذکر خدا، و سرانجام آن، قساوت قلب است .رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) مى فرماید: لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله فان کثره الکلام بغیر ذکر الله تقسو القلب ان ابعد الناس من الله القلب القاسى/ سخن در غیر یاد خدا را زیاد نکنید. همانا سخن بسیار در غیر یاد خدا، دل را سخت مى کند. همانا دورترین مردم از خدا، دل شخص سنگدل است .ش: خستگى شنوندهبیهوده گویى، افزون بر زیان هاى پیش گفته ، موجب ملامت و خستگى شنونده نیز مى شود که این خود، بى میلى شنونده به هم سخن شدن با بیهوده گو را در پى خواهد داشت . مؤمنان على (علیه السلام) مى فرماید: ایاک و کثره الکلام فانه یکثر ا لل و یورث الملل/ از پرگویى بپرهیز؛ زیرا بر لغزش ها مى افزاید و و خستگى را به دنبال مى آورد.(6): راه هاى درمان بیهوده گویىدرمان بیهوده گویى از دو راه علمى و عملى ممکن است .دقت در پیامدهاى سخن بى فایده و یادآورى مستمر آن ها، سبب ترک این عادت ناشایست مى شود.بیهوده گو باید بداند که عمر عزیزش بر نمى گردد؛ پس نباید آن را صرف کار بیهوده کند. اگر شدت علاقه، او را به بیهوده گویى وا داشته است، بداند که با این کار عمر دوستش را تباه مى کند؛ در حالى که مى تواند با سخنان سودمند محبت خویش را ابراز کند.به یادآوردن ارزش والاى ذکر خدا و شه در مبداء و معاد نیز او را بر ضد بیهوده گویى، تشویق و تحریک مى کند. شناخت نقش گفتار در میان دیگر رفتار، گامى بسیار مهم در ترک بیهوده گویى است. آن گاه که انسان به اهمیت نقش سخن در زندگى آگاه شود، دیگر به گفتار بى فایده روى نخواهد آورد. صادق (علیه السلام ) به نقل از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) مى فرماید: من راءى موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه/ هر جایگاه سخنش را در میان رفتارش بشناسد، گفتارش جز در امور مفید، کم مى شود.سرگرم شدن به کارهاى مفید و سودمند، کوششى مناسب براى ترک عادت بیهوده گویى است؛ زیرا پرداختن به بیهوده گویى انسان را از کارهاى سودمند باز داشته است؛ پس براى ترک آن باید به ضدش عمل کرد. مؤمنان على (علیه السلام) مى فرماید: من اطرح ما یعنیه وقع الى ما لا یعنیه/ ى که آن چه را به کارش آید کنار گذارد، در آن چه به کارش نیاید [= مفید نباشد] قرار مى گیرد.پرداختن به ذکر، دعا، مسائل مفید علمى و ارشاد و تربیت، از جمله امور مفیدى است که انسان را از بیهوده گویى دور مى سازد.منبع: کتاب اخلاق الاهى/ جلد چهارم، آفات زبان/ آیت الله مجتبى تهرانى
به گزارش ایسنا، محمد علی صبح امروز طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در مراسم معارفه شجاع پوریان به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: خوشحال هستیم که شجاع پوریان هم به جمع مدیران شهرداری می پیونند؛ البته ایشان چهره ناشناخته ای نیستند و آشنایی ایشان نیز با شهرداری کم نیست چرا که چهار سال عضو شورای ی شهر بودند و قبل و بعد از آن هم با شهرداری ارتباط داشتند. از این رو ایشان هم با شرایط عمومی شهرداری و هم با مدیران بخش اجتماعی و فرهنگی شهرداری آشنایی داشته و دارند.وی ابراز امیدواری کرد که شجاع پوریان از همین روزهای آغازین مسئولیت خود در شهرداری، مستقیم به اصل مطالب بپردازند و بعضی از عقب ماندگی های ماه های گذشته را جبران کند. ضمن آرزوی موفقیت برای صالحی ی در مسئولیت جدید، تصریح کرد: ایشان در همان مدت کوتاهی که در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مسئولیت داشتند، زحمات زیادی کشیدند که از این بابت تشکر می کنیم. به نظر من ایشان از نظر تنظیم و تبیین برنامه های اصلی فعالیت در معاونت اجتماعی و فرهنگی و همچنین در زمینه فهم درست نسبت به مسائل اصلی، خیلی خوب و دقیق عمل د اما مجموعه شرایط به گونه ای بود که علاقه مند شدند بیشتر در سنگر جدیدی فعالیت کنند.شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم شجاع پوریان با استفاده از آن چه صالحی ی مقدمات آن را فراهم د و همچنین با استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان این حوزه بتوانند منشأ یک خدمت مؤثر و مهم تری درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران باشند.وی با اشاره به وجود مشکلات جدی و چالش های سخت در مسائل اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و همچنین در شهر تهران تاکید کرد: در سطح ملی وجود انواع مختلف آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، نرخ جرم و جنایت، ک ن کار، طلاق و ... یک خطر جدی برای نظام تلقی می شود؛ این خطر در حدی است که حتی شخص ی نیز در این ماجرا احساس تکلیف و مسئولیت د و ایشان ضمن برگزاری جلساتی در این زمینه، دستوراتی برای برخورد با این آسیب ها صادر فرمودند. در ادامه به موضوع «کاهش همبستگی اجتماعی در سطح ملی» اشاره و عنوان کرد: طبق نظرسنجی هایی که در فواصل زمانی مختلف در این ۲۰ سال اخیر صورت گرفته است، به نظر می رسد همبستگی اجتماعی در بین آحاد ملت طی سال های اخیر به سمت تضعیف و کاسته شدن حرکت کرده است. علاوه بر این سطح نازل مسئولیت پذیری اجتماعی در نهادهای تی، بنگاه های غیر تی و حتی در بین مردم مشاهده می شود به نحوی که امروز مسئولیت پذیری اجتماعی در بین گروه های اقتصادی و نهادهای تی وجود ندارد و حتی گریز از مسئولیت اجتماعی نیز به چشم می خورد، این درحالی است که این مسئولیت پذیری اجتماعی در فرهنگ و سنت ما خیلی زیاد بوده است و حتی افراد در یک محله نیز همه نسبت به هم احساس مسئولیت می د؛ علاوه بر این در تعالیم دینی و اعتقادات ما نیز به این موضوع خیلی تاکید شده است. وم وجود برنامه جامع در مسائل اجتماعی و فرهنگیوی از «ناهماهنگی نهادهای درگیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی» و همچنین «نبود یک برنامه منسجم برای برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی» به عنوان مشکلات پیش رو یاد کرد و گفت: این موارد از جمله مشکلاتی است که مسئولان در سطوح مختلف باید به آن بپردازند و برای آن راه حل پیدا کنند.شهردار تهران خاطر نشان کرد: در سطح شهر نیز در عین حال که سایه همان مسائل عمومی بر سر ما سنگینی می کند، همان مشکلات را در سطح شهرداری داریم؛ از این رو در بخشی که شهرداری مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، یک برنامه جامع و یکپارجه راهبردی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران نداریم.وی افزود: ما نتوانستیم به خوبی از مجموعه امکانات و سازمان های در اختیار شهرداری و همچنین امکانات در اختیار سازمان های مردم نهاد برای روبرو شدن با مسائل اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای سازماندهی و ساماندهی این مسائل استفاده کنیم. علاوه بر این یک ضعفی در بخش اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهرداری وجود دارد که البته این ضعف در بقیه بخش ها هم به چشم می خورد اما به نظر می رسد در این مورد از مشکلات بیشتری رنج می بریم. از «کم توجهی نسبت به آموزش شهروندان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی» به عنوان یکی از نقاط ضعف عملکرد یاد کرد و گفت: بهره وری پائین در اماکن و فعالیت های وابسته شهرداری تهران شامل فرهنگسراها، سراهای محلات و سایر امکانات در اختیار شهرداری به شمار می رود که باید از این امکانات در جهت حل اساسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران و ارائه خدمات گسترده تر به مردم تهران استفاده کرد. نقاط قوت و ضعف حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهرانشهردار تهران در ادامه به نقاط قوت موجود در این حوزه نیز اشاره و تصریح کرد: قدم اول برای حل یک مسئله آن است که مسئله را به خوبی بشناسیم و آن را تجزیه و تحلیل کنیم چرا که بدون شناخت مسئله و تنها با تعاریف و بحث های کلی، طبیعی است که نمی توان راه حل درستی پیدا کنیم. از این رو در خیلی از جلسات با مدیران بیشتر نقاط ضعف را مطرح می کنند و در جلسات عمومی و در بین مردم نقاط قوت و ضعف را باید با هم گفت و بیشتر نیز نقاط قوت را مطرح کرد تا مردم امیدوار شوند که کارآمدی نظام در اجزای مختلف وجود دارد.وی به وجود ظرفیت ها و امکانات گسترده در شهرداری اشاره کرد و گفت: سراهای محلات خیلی می تواند به ما در ارائه آموزش ها، جلب مشارکت مردمی و سازماندهی مردم در زمینه های مورد نظر کمک کند. علاوه بر این فرهنگسراها یک پتانسیل و ظرفیت خیلی عالی به شمار می رنود و روشن است که در سطح تهران هیچ دستگاهی چنین پتانسیلی را دارا نیست. در کنار این موارد مجموعه شبکه سازمان های اجتماعی در درون و بیرون شهرداری وجود دارد که اگر به خوبی هماهنگی و سازماندهی شوند، می تواند ما را در پیشبرد برنامه کمک کند از این رو باید یک کار سنگین و فشرده ای را برنامه ریزی کرد. افزود: در مجموع برداشت من از نگاه نخبگان و کارشناسان نسبت به عملکرد شهرداری تهران در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی طی شش ماه اخیر و در دوره قبل، این است که نگاه کارشناسان صددرصد مثبتی نبود چرا که نخبگان و کارشناسان ضعف هایی را شناسایی د و اشکالاتی را گرفتند که خیلی از آنها هم هم وارد است.وی تصریح کرد: ما با ی ری اشکالات و سؤالات جدی روبرو هستیم که باید برای آنها پاسخ پیدا کنی. بخشی از این سؤال ها نیز ملی است که اگر پاسخی برای آنها پیدا کنیم، می توانیم به حل مسئله در سطح ملی نیز کمک کنیم.شهردار تهران به موضوعاتی همچون تقویت سرمایه و هویت اجتماعی و تقویت مشارکت مردم درباره حل مسائل اجتماعی شهر اشاره کرد و گفت: این موارد از جمله سوالاتی است که باید راه ها و روش های آن را شناسایی و بررسی کنیم که ورود ما به مسئله باید چگونه باشد؟ علاوه بر این در مسئله پایداری و اعتلای فرهنگی در شهر نیز باید بررسی کنیم که آیا برنامه هایی که تا کنون اجرا شده کفایت کرده است؟ آیا همه آنها مورد قبول است یا تنها بخشی مورد قبول بوده و بخشی از آن مردود است؟ در ادامه به موضوع عد اجتماعی، عد فضایی و عد تی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهر پرداخت و گفت: باید ببینیم امروز ما در چه نقطه ای ایستاده ایم و چگونه می توانیم عد را تحقق ببخشیم تا خواست شهروندان را محقق کنیم. پایداری اجتماعی نیز از دیگر مسائل است تا یک نوع مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان دامن بزنیم که پایبندی به آن مسئولیت، ایجاد پایداری اجتماعی کند.وی خاطر نشان کرد: مسائل خیلی مهمی پیش روی بخش های مختلف شهرداری تهران قرار گرفته که امیدوارم شجاع پوریان با همراهی همکاران خود بتوانند در مدت زمان کوتاهی، پاسخ های مناسبی برای این سؤالات پیدا کنند.شهردار تهران ادامه داد: یک موضوعی که صالحی خیلی خوب در مسائل اجتماعی و فرهنگی متوجه شدند و چند جا مطرح د، مسئله اصلی و فرعی فعالیت های ما در این بخش است چرا که فعالیت های خوب زیادی می توان انجام داد. در دنیا به حدی کار خوب وجود دارد که حتی انسان در زندگی شخصی خود نیز ناگزیر است از بین کارهای خوبی که می تواند انجام دهد، به تعدادی را اولویت دهد و به آنها ارجحیت ببخشد. حتی از نظر فقهی هم همین است که خداوند گفته است برای انسان یک کارهایی واجب است و باید انجام دهد. حتی در آن واجبات هم برخی موارد توسط خداوند، حضرت رسول (ص) و اولیاء ما تاکید شده و برخی موارد تاکید کمتری شده است؛ بعضی موارد نیز مستحب است که اگر بتوانیم انجام دهیم، خوب است.وی افزود: در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی در مجموعه بزرگی مثل شهرداری تهران خیلی کارها می شود کرد اما مهم آن است که آدم بتواند تشخیص دهد کدام کارها مهم تر است و با توجه به محدودیت امکانات مالی، فیزیکی، انسانی اولویت بیشتری دارد چرا که شهرداری تا یک حدی می تواند عهده دار مسئولیت ها باشد. با تاکید بر تعیین اولویت ها و اصلی - فرعی فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: در وهله اول باید به مأموریت های ذاتی شهرداری تهران توجه کرد البته متاسفانه یک وضعی در کشور وجود دارد که موقع کار همه دوست دارند کار را گردن دیگری بیندازند اما موقع اسم و رسم و سپر روی سن و تریبون ها، همه دوست دارند بگویند ما بودیم. از این رو اگر کاری اب شود همه دنبال این می گردند که مقصر چه ی است اما اگر کاری خوب شود، همه به عنوان اولین انی هستند که ادعای انجام آن را دارند.شهردار تهران افزود: این روحیه و شکل از کار در خیلی از نهادها وجود دارد و به دلیل آنکه شهرداری نیز در جاهایی که جزو مأموریت های ذاتی آن نبوده، وارد شده است؛ هم اکنون عده ای مدعی این قضیه هستند که چرا شهرداری این کار را نکرده است؟! این در حالیست که اصلاً از ابتدا ربطی به شهرداری نداشته است.وی افزود: با توجه به شرایطی که در شهرداری و مجموعه کشور در سال های آینده با آن روبرو هستیم، مشکل اساسی تحت عنوان محدودیت منابع وجود دارد به همین جهت باید از این منابع محدود همانند امکانات فیزیکی، انسانی، مالی و فکری به شکل بهینه ای استفاده کنیم. در ادامه گفت: همکاران در هر بخشی که مسئولیت دارند باید به این نکته به صورت جدی بپردازند. به عنوان نمونه در بخش ورزش، سلامت، فعالیت های اجتماعی، مطالعات و تحقیقات و ... مشخص کنند که اولویت های ما چیست؟ آیا همین اولویت ها درست است یا آنکه فضای عمومی جامعه، نیازهای عمومی و خواست مردم از ما، اولویت های دیگری را مورد توجه قرار می دهد؟ شجاع پوریان چهره ای فرهنگی و ارزشی استشهردار تهران با بیان اینکه «لازم است بازنگری دقیق و عمیقی نسبت به مسائل انجام شود» اظهارکرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم و به شجاع پوریان کمک کنیم تا در این مسئولیت سخت موفق شود.وی گفت: ممکن است من نسبت به بعضی از کارهای در گذشته صورت می گرفته، انتقاد داشته باشم و یا فکر کنم که بعضی کارهای صورت گرفته، بد انجام شده است و یا بهتر بود که اصلاً انجام نمی شد اما این موضوع منجر نمی شود که زحمات دوستان را نادیده بگیرم. به هر حال هر ی در هر جایی که فعالیت می کند، علاقه مند است بیشتر و بهتر خدمت را د و در حدی که برنامه ها، امکانات و فضای کلی شهر و شهرداری اجازه می داده فعالیت شده و از همه دوستان تشکر می کنم. ابراز امیدواری کرد تا گروهی که کار خود را با شجاع پوریان ادامه می دهند، دست به دست یکدیگر داده و کار را پیش ببرند همچنین برای گروهی که ممکن است به هر دلیلی از تیم مدیریتی این حوزه جدا شوند نیز آرزوی موفقیت کرد.شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه و تخصص شجاع پوریان اشاره و اظهارکرد: او یک چهره ی و عضو هیات علمی است علاوه بر این دو دوره مجلس بود و من در جریان هستم که او جزو نمایندگان مورد علاقه مردم، در شهر خودشان بود و در دوره بعدی هم به هر دلیلی ک دا نشد، در غیر این صورت نمایندگی شجاع پوریان ادامه پیدا می کرد.وی به یک دوره عضویت شجاع پوریان در شورای شهر تهران اشاره و تصریح کرد: او یک چهره فرهنگی، ارزشی و از جانبازان انقلاب ی است که مجموعه این موارد نکات مثبت و امتیازات او به شمار می رود. شجاع پوریان بر اساس سابقه و شخصیتی که دارد، امتیازی برای تیم مدیریت شهرداری ایجاد کرده است که امیدواریم موفق باشد. همچنین به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سهم بودجه اجتماعی و فرهنگی در شورای شهر اشاره و تصریح کرد: در عمل هم در جایی که مشکلی از نظر بودجه وجود داشته باشد، ابزار تخصیص در اختیار شهرداری قرار دارد بنابر این هر جا لازم باشد، در خدمت هستیم تا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار شهرداری برای اجرای بودجه است، کمک کنیم تا مشکلی پیش نیاید و در سال ۹۷ چهره مطلوبی در بخش اجتماعی و فرهنگی از شهرداری تهران به مردم ارائه شود.
چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داد که هند ایران را تهدید کرده است که در صورت عدم واگذاری توسعه یک میدان گازی به یک شرکت هندی واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داداقتصاد گردان - این خبرگزاری در گزارش خود نوشته بود «وزارت نفت هند که از موضع تازه ایران پس از لغو تحریم ها نا سند است اخیرا از پالایشگاه های تی این کشور خواسته است تا از واردات نفت از ایران بکاهند.» این در حالی است که هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین به شمار می رود و در سال های تحریم ایران یکی از اصلی ترین یداران نفت ایران به شمار می رفت و منابع مالی ایران نیز در این سال ها در حساب های بانکی این کشور و چین ذخیره شد و بعد از برداشته شدن تحریم در قسط های مختلف در اختیار ایران قرار گرفت. در عین حال این کشور در سال های گذشته توانست با همه تاخیرهای قبلی اش چندین پروژه نفتی و عمرانی در ایران را به واسطه خوش خدمتی های دوران تحریم ها از آن خود کند که از جمله آنها می توان به طرح توسعه میدان فرزادb اشاره کرد که هم اکنون به عنوان یکی از اهرم های فشاراین کشور در مقابل ایران از آن نام برده شده است.هم اکنون پالایشگاه های تی هند روزانه حدود هزار بشکه واردات نفت از ایران دارند و در صورت عدم تمک
تضعیف همبستگی اجتماعی در سال های اخیر/ بهره وری پائین در فرهنگسراها و سراهای محلات مراسم معارفه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با حضور شهردار پایتخت برگزار شد. به گزارش ایلنا، محمدعلی صبح امروز طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ابراز کرد: خوشحال هستیم که شجاع پوریان هم به جمع مدیران شهرداری می پیونند؛ البته ایشان چهره ناشناخته ای نیستند و آشنایی ایشان نیز با شهرداری کم نیست چرا که چهار سال عضو شورای ی شهر بودند و قبل و بعد از آن هم با شهرداری ارتباط داشتند. از این رو ایشان هم با شرایط عمومی شهرداری و هم با مدیران بخش اجتماعی و فرهنگی شهرداری آشنایی داشته و دارند.وی ابراز امیدواری کرد که شجاع پوریان از همین روزهای آغازین مسئولیت خود در شهرداری، مستقیم به اصل مطالب بپردازند و بعضی از عقب ماندگی های ماه های گذشته را جبران کند. ضمن آرزوی موفقیت برای صالحی ی در مسئولیت جدید، تصریح کرد: ایشان در همان مدت کوتاهی که در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مسئولیت داشتند، زحمات زیادی کشیدند که از این بابت تشکر می کنیم. به نظر من ایشان از نظر تنظیم و تبیین برنامه های اصلی فعالیت در معاونت اجتماعی و فرهنگی و همچنین در زمینه فهم درست نسبت به مسائل اصلی، خیلی خوب و دقیق عمل د اما مجموعه شرایط به گونه ای بود که علاقه مند شدند بیشتر در سنگر جدیدی فعالیت کنند.شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم شجاع پوریان با استفاده از آن چه صالحی ی مقدمات آن را فراهم د و همچنین با استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان این حوزه - در شورای شهر و نخبگان مسائل اجتماعی و فرهنگی - بتوانند منشأ یک خدمت مؤثر و مهم تری درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران باشند.وی با اشاره به وجود مشکلات جدی و چالش های سخت در مسائل اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و همچنین در شهر تهران تاکید کرد: در سطح ملی وجود انواع مختلف آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، نرخ جرم و جنایت، ک ن کار، طلاق و ... یک خطر جدی برای نظام تلقی می شود؛ این خطر در حدی است که حتی شخص ی نیز در این ماجرا احساس تکلیف و مسئولیت د و ایشان ضمن برگزاری جلساتی در این زمینه، دستوراتی برای برخورد با این آسیب ها صادر فرمودند. در ادامه به موضوع «کاهش همبستگی اجتماعی در سطح ملی» اشاره و عنوان کرد:طبق نظرسنجی هایی که در فواصل زمانی مختلف در این 20 سال اخیر صورت گرفته است، به نظر می رسد همبستگی اجتماعی در بین آحاد ملت طی سال های اخیر به سمت تضعیف و کاسته شدن حرکت کرده است. علاوه بر این سطح نازل مسئولیت پذیری اجتماعی در نهادهای تی، بنگاه های غیر تی و حتی در بین مردم مشاهده می شود به نحوی که امروز مسئولیت پذیری اجتماعی در بین گروه های اقتصادی و نهادهای تی وجود ندارد و حتی گریز از مسئولیت اجتماعی نیز به چشم می خورد، این درحالی است که این مسئولیت پذیری اجتماعی در فرهنگ و سنت ما خیلی زیاد بوده است و حتی افراد در یک محله نیز همه نسبت به هم احساس مسئولیت می د؛ علاوه بر این در تعالیم دینی و اعتقادات ما نیز به این موضوع خیلی تاکید شده است. وم وجود برنامه جامع در مسائل اجتماعی و فرهنگیوی از «ناهماهنگی نهادهای درگیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی» و همچنین «نبود یک برنامه منسجم برای برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی» به عنوان مشکلات پیش رو یاد کرد و گفت: این موارد از جمله مشکلاتی است که مسئولان در سطوح مختلف باید به آن بپردازند و برای آن راه حل پیدا کنند.شهردار تهران خاطر نشان کرد: در سطح شهر نیز در عین حال که سایه همان مسائل عمومی بر سر ما سنگینی می کند، همان مشکلات را در سطح شهرداری داریم؛ از این رو در بخشی که شهرداری مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، یک برنامه جامع و یکپارجه راهبردی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران نداریم.وی افزود: ما نتوانستیم به خوبی از مجموعه امکانات و سازمان های در اختیار شهرداری و همچنین امکانات در اختیار سازمان های مردم نهاد برای روبرو شدن با مسائل اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای سازماندهی و ساماندهی این مسائل استفاده کنیم. علاوه بر این یک ضعفی در بخش اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهرداری وجود دارد که البته این ضعف در بقیه بخش ها هم به چشم می خورد اما به نظر می رسد در این مورد از مشکلات بیشتری رنج می بریم. از «کم توجهی نسبت به آموزش شهروندان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی» به عنوان یکی از نقاط ضعف عملکرد یاد کرد و گفت: بهره وری پائین در اماکن و فعالیت های وابسته شهرداری تهران شامل فرهنگسراها، سراهای محلات و سایر امکانات در اختیار شهرداری به شمار می رود که باید از این امکانات در جهت حل اساسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران و ارائه خدمات گسترده تر به مردم تهران استفاده کرد. نقاط قوت و ضعف حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهرانشهردار تهران در ادامه به نقاط قوت موجود در این حوزه نیز اشاره و تصریح کرد: قدم اول برای حل یک مسئله آن است که این مسئله را به خوبی شناخته و آن را تجزیه و تحلیل کنیم چرا که بدون شناخت مسئله و تنها با تعارف و بحث های کلی، طبیعی است که نمی توان راه حل درستی پیدا کنیم؛ از این رو در خیلی از جلسات با مدیران بیشتر نقاط ضعف را مطرح می کنند و در جلسات عمومی و در بین مردم نقاط قوت و ضعف را باید با هم گفت و بیشتر نیز نقاط قوت را مطرح کرد تا مردم امیدوار شوندکه کارآمدی نظام در اجزای مختلف وجود دارد.وی به وجود ظرفیت ها و امکانت گسترده در شهرداری اشاره کرد و گفت: سراهای محلات خیلی می تواند به ما ارائه آموزش ها، جلب مشارکت مردمی و سازماندهی مردم در زمینه های مورد نظر کمک کند. علاوه بر این فرهنگسراها یک پتانسلی و ظرفیت خیلی عالی به شمار می رود و روشن است که در سطح تهران هیچ دستگاهی چنین پتانسیلی را دارا نیست. در کنار این موارد مجموعه شبکه سازمان های اجتماعی در درون و بیرون شهرداری وجود دارد که اگر به خوبی هماهنگی و سازماندهی شوند، می تواند ما را در پیشبرد برنامه کمک کند از این رو باید یک کار سنگین و فشرده ای را برنامه ریزی کرد. یادآور شد: در مجموع برداشت من از نگاه نخبگان و کارشناسان نسبت به عملکرد شهرداری تهران در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی طی شش ماه اخیر و در دوره قبل، آن است که نگاه کارشناسان صددرصد مثبتی نبود چرا که نخبگان و کارشناسان ضعف هایی را شناسایی کرده و اشکالاتی را گرفتند که خیلی از آنها هم هم وارد است.وی تصریح کرد: ما با ی ری اشکالات و سؤالات جدی روبرو هستیم که باید برای آنها پاسخ پیدا کنیم، بخشی از این سؤال ها نیز ملی است که اگر پاسخی برای آنها پیدا کنیم، می توانیم به حل مسئله در سطح ملی نیز کمک کنیم.شهردار تهران به موضوعاتی همچون تقویت سرمایه و هویت اجتماعی و تقویت مشارکت مردم درباره حل مسائل اجتماعی شهر اشاره کرد و گفت: این موارد از جمله سوالاتی است که باید راه ها و روش های آن را شناسایی کرده و بررسی کنیم که ورود ما به مسئله باید چگونه باشد؟ علاوه بر این در مسئله پایداری و اعتلای فرهنگی در شهر نیز باید بررسی کنیم که آیا برنامه هایی که تاکنون اجرا شده کفایت می کرده است؟ آیا همه آنها مورد قبول است یا تنها بخشی مورد قبول بوده و بخشی از آن مردود است؟ در ادامه به موضوع عد اجتماعی، عد فضایی و عد تی درباره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهر پرداخت و گفت: باید ببینیم امروز ما در چه نقطه ای ایستاده ایم و چگونه می توانیم عد را تحقق ببخشیم تا خواست شهروندان را محقق کنیم. همچنین پایداری اجتماعی نیز از دیگر مسائل است تا یک نوع مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان دامن بزنیم که پایبندی به آن مسئولیت، ایجاد پایداری اجتماعی کند.وی خاطر نشان کرد: مسائل خیلی مهمی پیش روی بخش های مختلف شهرداری تهران قرار گرفته که امیدوارم شجاع پوریان با همراهی همکاران خود بتوانند در مدت زمان کوتاهی، پاسخ های مناسبی برای این سؤالات پیدا کنند.شهردار تهران ادامه داد: یک موضوعی که صالحی خیلی خوب در مسائل اجتماعی و فرهنگی متوجه شدند و چند جا مطرح د، مسئله اصلی و فرعی فعالیت های ما در این بخش است؛ چرا که فعالیت های خوب زیادی می توان انجام داد. در دنیا به حدی کار خوب وجود دارد که حتی انسان در زندگی شخصی خود نیز ناگزیر است از بین کارهای خوبی که می تواند انجام دهد، تعدادی را اولویت داده و به آنها ارجحیت ببخشد. حتی از نظر فقهی هم همین است که خداوند گفته است برای انسان یک کارهایی واجب است و باید انجام دهد. حتی در آن واجبات هم برخی موارد توسط خداوند، حضرت رسول (ص) و اولیاء ما تاکید شده و برخی موارد تاکید کمتری شده است؛ بعضی موارد نیز مستحب است که اگر بتوانیم انجام دهیم، خوب است.وی افزود: در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی در مجموعه بزرگی مثل شهرداری تهران خیلی کارها می شود کرد اما مهم آن است که آدم بتواند تشخیص دهد کدام کارها مهم تر است و با توجه به محدودیت امکانات مالی، فیزیکی، انسانی اولویت بیشتری دارد چرا که شهرداری تا یک حدی می تواند عهده دار مسئولیت ها باشد. با تاکید بر تعیین اولویت ها و اصلی فرعی فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: در وهله اول باید به مأموریت های ذاتی شهرداری تهران توجه کرد؛ البته متاسفانه یک وضعی در کشور وجود دارد که موقع کار همه دوست دارند کار را گردن دیگری بیاندازند اما موقع اسم و رسم و سپر روی سن و تریبون ها، همه دوست دارند بگویند ما بودیم. از این رو اگر کاری اب شود همه دنبال این می گردند که مقصر چه ی است اما اگر کاری خوب شود، همه به عنوان اولین انی هستند که ادعای انجام این کار را دارند.شهردار تهران عنوان کرد: این روحیه و شکل از کار در خیلی از نهادها وجود دارد و به دلیل آنکه شهرداری نیز در جاهایی که جزو مأموریت های ذاتی آن نبوده، وارد شده است؛ هم اکنون عده ای مدعی این قضیه هستند که چرا شهرداری این کار را نکرده است؟! این در حالی است که اصلاً از ابتدا ربطی به شهرداری نداشته است.وی افزود: با توجه به شرایطی که در شهرداری و مجموعه کشور در سال های آینده با آن روبرو هستیم، مشکل اساسی تحت عنوان محدودیت منابع وجود دارد به همین جهت باید از این منابع محدود همانند امکانات فیزیکی، انسانی، مالی و فکری به شکل بهینه ای استفاده کنیم. گفت: همکاران در هر بخشی که مسئولیت دارند باید به این نکته به صورت جدی بپردازند و به عنوان نمونه در بخش ورزش، سلامت، فعالیت های اجتماعی، مطالعات و تحقیقات و ... مشخص کنند که اولویت های ما چیست؟ آیا همین اولویت ها درست است یا آنکه فضای عمومی جامعه، نیازهای عمومی و خواست مردم از ما، اولویت های دیگری را مورد توجه قرار می دهد. شجاع پوریان چهره ای فرهنگی و ارزشی استشهردار تهران با بیان اینکه «لازم است یک بازنگری دقیق و عمیقی نسبت به مسائل انجام شود» ابراز کرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم و به شجاع پوریان کمک کنیم تا در این مسئولیت سختی که عهده دار هستند، موفق شوند.وی گفت: حتماً ممکن است من نسبت به بعضی از کارهای در گذشته صورت می گرفته، انتقاد داشته باشم و یا فکر کنم که بعضی کارهای صورت گرفته، بد انجام شده است و یا بهتر بود که اصلاً انجام نمی شد؛ اما این موضوع منجر نمی شود که زحمات دوستان را نادیده بگیرم. به هر حال هر ی در هر جایی که فعالیت می کند، علاقه مند است بیشتر و بهتر خدمت کند و در حدی که برنامه ها، امکانات و فضای کلی شهر و شهرداری اجازه می داده فعالیت شده که از همه دوستان تشکر می کنم. ابراز امیدواری کرد تا گروهی که کار خود را با شجاع پوریان ادامه می دهند، دست به دست یکدیگر داده و کار را پیش ببرند؛ همچنین برای گروهی که ممکن است به هر دلیلی از تیم مدیریتی این حوزه جدا شوند نیز آرزوی موفقیت کرد.شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه و تخصص شجاع پوریان اشاره و ابراز کرد: ایشان یک چهره ی و عضو هیات علمی هستند؛ علاوه بر این دو دوره مجلس بودند و من در جریان هستم که ایشان جزو نمایندگان مورد علاقه مردم، در شهر خودشان بودند و در دوره بعدی هم به هر دلیلی ک دا نبودند، در غیر این صورت نمایندگی ایشان ادامه پیدا می کرد.وی به یک دوره عضویت شجاع پوریان در شورای شهر تهران اشاره و تصریح کرد: ایشان یک چهره فرهنگی، ارزشی و از جانبازن انقلاب هستند که مجموعه این موارد نکات مثبت و امتیازات ایشان به شمار می رود. ایشان بر اساس سابقه و شخصیتی که دارند، امتیازی برای تیم مدیریت شهرداری ایجاد کرده اند که امیدواریم موفق باشند. همچنین به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سهم بودجه اجتماعی و فرهنگی در شورای شهر اشاره و تصریح کرد: در عمل هم در جایی که مشکلی از نظر بودجه وجود داشته باشد، ابزار تخصیص در اختیار شهرداری قرار دارد بنابر این هر جا لازم باشد، در خدمت هستیم تا با ابزارهایی که در اختیار شهرداری برای اجرای بودجه وجود دارد، کمک کنیم تا مشکلی پیش نیاید و در سال 97 چهره مطلوبی در بخش اجتماعی و فرهنگی از شهرداری تهران به مردم ارائه شود.
سلامت نیوز:مراسم معارفه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با حضور محمد علی ، شهردار پایتخت برگزار شد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،محمد علی صبح امروز طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ابراز کرد: خوشحال هستیم که شجاع پوریان هم به جمع مدیران شهرداری می پیونند؛ البته ایشان چهره ناشناخته ای نیستند و آشنایی ایشان نیز با شهرداری کم نیست چرا که چهار سال عضو شورای ی شهر بودند و قبل و بعد از آن هم با شهرداری ارتباط داشتند. از این رو ایشان هم با شرایط عمومی شهرداری و هم با مدیران بخش اجتماعی و فرهنگی شهرداری آشنایی داشته و دارند.وی ابراز امیدواری کرد که شجاع پوریان از همین روزهای آغازین مسئولیت خود در شهرداری، مستقیم به اصل مطالب بپردازند و بعضی از عقب ماندگی های ماه های گذشته را جبران کند. ضمن آرزوی موفقیت برای صالحی ی در مسئولیت جدید، تصریح کرد: ایشان در همان مدت کوتاهی که در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مسئولیت داشتند، زحمات زیادی کشیدند که از این بابت تشکر می کنیم. به نظر من ایشان از نظر تنظیم و تبیین برنامه های اصلی فعالیت در معاونت اجتماعی و فرهنگی و همچنین در زمینه فهم درست نسبت به مسائل اصلی، خیلی خوب و دقیق عمل د اما مجموعه شرایط به گونه ای بود که علاقه مند شدند بیشتر در سنگر جدیدی فعالیت کنند.شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم شجاع پوریان با استفاده از آن چه صالحی ی مقدمات آن را فراهم د و همچنین با استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان این حوزه - در شورای شهر و نخبگان مسائل اجتماعی و فرهنگی - بتوانند منشأ یک خدمت مؤثر و مهم تری درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران باشند.وی با بیان اشاره به وجود مشکلات جدی و چالش های سخت در مسائل اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و همچنین در شهر تهران تاکید کرد: در سطح ملی وجود انواع مختلف آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، نرخ جرم و جنایت، ک ن کار، طلاق و ... یک خطر جدی برای نظام تلقی می شود؛ این خطر در حدی است که حتی شخص ی نیز در این ماجرا احساس تکلیف و مسئولیت د و ایشان ضمن برگزاری جلساتی در این زمینه، دستوراتی برای برخورد با این آسیب ها صادر فرمودند. در ادامه به موضوع «کاهش همبستگی اجتماعی در سطح ملی» اشاره و عنوان کرد: طبق نظرسنجی هایی که در فواصل زمانی مختلف در این ۲۰ سال اخیر صورت گرفته است، به نظر می رسد همبستگی اجتماعی در بین آحاد ملت طی سال های اخیر به سمت تضعیف و کاسته شدن حرکت کرده است. علاوه بر این سطح نازل مسئولیت پذیری اجتماعی در نهادهای تی، بنگاه های غیر تی و حتی در بین مردم مشاهده می شود به نحوی که امروز مسئولیت پذیری اجتماعی در بین گروه های اقتصادی و نهادهای تی وجود ندارد و حتی گریز از مسئولیت اجتماعی نیز به چشم می خورد، این درحالی است که این مسئولیت پذیری اجتماعی در فرهنگ و سنت ما خیلی زیاد بوده است و حتی افراد در یک محله نیز همه نسبت به هم احساس مسئولیت می د؛ علاوه بر این در تعالیم دینی و اعتقادات ما نیز به این موضوع خیلی تاکید شده است. وم وجود برنامه جامع در مسائل اجتماعی و فرهنگیوی از «ناهماهنگی نهادهای درگیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی» و همچنین «نبود یک برنامه منسجم برای برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی» به عنوان مشکلات پیش رو یاد کرد و گفت: این موارد از جمله مشکلاتی است که مسئولان در سطوح مختلف باید به آن بپردازند و برای آن راه حل پیدا کنند.شهردار تهران خاطر نشان کرد: در سطح شهر نیز در عین حال که سایه همان مسائل عمومی بر سر ما سنگینی می کند، همان مشکلات را در سطح شهرداری داریم؛ از این رو در بخشی که شهرداری مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، یک برنامه جامع و یکپارجه راهبردی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران نداریم.وی افزود: ما نتوانستیم به خوبی از مجموعه امکانات و سازمان های در اختیار شهرداری و همچنین امکانات در اختیار سازمان های مردم نهاد برای روبرو شدن با مسائل اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای سازماندهی و ساماندهی این مسائل استفاده کنیم. علاوه بر این یک ضعفی در بخش اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهرداری وجود دارد که البته این ضعف در بقیه بخش ها هم به چشم می خورد اما به نظر می رسد در این مورد از مشکلات بیشتری رنج می بریم. از «کم توجهی نسبت به آموزش شهروندان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی» به عنوان یکی از نقاط ضعف عملکرد یاد کرد و گفت: بهره وری پائین در اماکن و فعالیت های وابسته شهرداری تهران شامل فرهنگسراها، سراهای محلات و سایر امکانات در اختیار شهرداری به شمار می رود که باید از این امکانات در جهت حل اساسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران و ارائه خدمات گسترده تر به مردم تهران استفاده کرد.نقاط قوت و ضعف حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهرانشهردار تهران در ادامه به نقاط قوت موجود در این حوزه نیز اشاره و تصریح کرد: قدم اول برای حل یک مسئله آن است که این مسئله را به خوبی شناخته و آن را تجزیه و تحلیل کنیم چرا که بدون شناخت مسئله و تنها با تعارف و بحث های کلی، طبیعی است که نمی توان راه حل درستی پیدا کنیم؛ از این رو در خیلی از جلسات با مدیران بیشتر نقاط ضعف را مطرح می کنند و در جلسات عمومی و در بین مردم نقاط قوت و ضعف را باید با هم گفت و بیشتر نیز نقاط قوت را مطرح کرد تا مردم امیدوار شوندکه کارآمدی نظام در اجزای مختلف وجود دارد.وی به وجود ظرفیت ها و امکانت گسترده در شهرداری اشاره کرد و گفت: سراهای محلات خیلی می تواند به ما ارائه آموزش ها، جلب مشارکت مردمی و سازماندهی مردم در زمینه های مورد نظر کمک کند. علاوه بر این فرهنگسراها یک پتانسیل و ظرفیت خیلی عالی به شمار می رود و روشن است که در سطح تهران هیچ دستگاهی چنین پتانسیلی را دارا نیست. در کنار این موارد مجموعه شبکه سازمان های اجتماعی در درون و بیرون شهرداری وجود دارد که اگر به خوبی هماهنگی و سازماندهی شوند، می تواند ما را در پیشبرد برنامه کمک کند از این رو باید یک کار سنگین و فشرده را برنامه ریزی کرد. یادآور شد: در مجموع برداشت من از نگاه نخبگان و کارشناسان نسبت به عملکرد شهرداری تهران در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی طی شش ماه اخیر و در دوره قبل، آن است که نگاه کارشناسان صددرصد مثبت نبود چرا که نخبگان و کارشناسان ضعف هایی را شناسایی کرده و اشکالاتی را گرفتند که خیلی از آنها هم وارد است.وی تصریح کرد: ما با ی ری اشکالات و سؤالات جدی روبرو هستیم که باید برای آنها پاسخ پیدا کنیم، بخشی از این سؤال ها نیز ملی است که اگر پاسخی برای آنها پیدا کنیم، می توانیم به حل مسئله در سطح ملی نیز کمک کنیم.شهردار تهران به موضوعاتی همچون تقویت سرمایه و هویت اجتماعی و تقویت مشارکت مردم درباره حل مسائل اجتماعی شهر اشاره کرد و گفت: این موارد از جمله سوالاتی است که باید راه ها و روش های آن را شناسایی کرده و بررسی کنیم که ورود ما به مسئله باید چگونه باشد؟ علاوه بر این در مسئله پایداری و اعتلای فرهنگی در شهر نیز باید بررسی کنیم که آیا برنامه هایی که تا کنون اجرا شده کفایت می کرده است؟ آیا همه آنها مورد قبول است یا تنها بخشی مورد قبول بوده و بخشی از آن مردود است؟ در ادامه به موضوع عد اجتماعی، عد فضایی و عد تی درباره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شهر پرداخت و گفت: باید ببینیم امروز ما در چه نقطه ای ایستاده ایم و چگونه می توانیم عد را تحقق ببخشیم تا خواست شهروندان را محقق کنیم. همچنین پایداری اجتماعی نیز از دیگر مسائل است تا یک نوع مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان دامن بزنیم که پایبندی به آن مسئولیت، ایجاد پایداری اجتماعی کند.وی خاطر نشان کرد: مسائل خیلی مهمی پیش روی بخش های مختلف شهرداری تهران قرار گرفته که امیدوارم شجاع پوریان با همراهی همکاران خود بتوانند در مدت زمان کوتاهی، پاسخ های مناسبی برای این سؤالات پیدا کنند.شهردار تهران ادامه داد: یک موضوعی که صالحی خیلی خوب در مسائل اجتماعی و فرهنگی متوجه شدند و چند جا مطرح د، مسئله اصلی و فرعی فعالیت های ما در این بخش است؛ چرا که فعالیت های خوب زیادی می توان انجام داد. در دنیا به حدی کار خوب وجود دارد که حتی انسان در زندگی شخصی خود نیز ناگزیر است از بین کارهای خوبی که می تواند انجام دهد، تعدادی را اولویت داده و به آنها ارجحیت ببخشد. حتی از نظر فقهی هم همین است که خداوند گفته است برای انسان یک کارهایی واجب است و باید انجام دهد. حتی در آن واجبات هم برخی موارد توسط خداوند، حضرت رسول (ص) و اولیاء ما تاکید شده و برخی موارد تاکید کمتری شده است؛ بعضی موارد نیز مستحب است که اگر بتوانیم انجام دهیم، خوب است.وی افزود: در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی در مجموعه بزرگی مثل شهرداری تهران خیلی کارها می شود کرد اما مهم آن است که آدم بتواند تشخیص دهد کدام کارها مهم تر است و با توجه به محدودیت امکانات مالی، فیزیکی، انسانی اولویت بیشتری دارد چرا که شهرداری تا یک حدی می تواند عهده دار مسئولیت ها باشد. با تاکید بر تعیین اولویت ها و اصلی فرعی فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: در وهله اول باید به مأموریت های ذاتی شهرداری تهران توجه کرد؛ البته متاسفانه یک وضعی در کشور وجود دارد که موقع کار همه دوست دارند کار را گردن دیگری بیاندازند اما موقع اسم و رسم و سپر روی سن و تریبون ها، همه دوست دارند بگویند ما بودیم. از این رو اگر کاری اب شود همه دنبال این می گردند که مقصر چه ی است اما اگر کاری خوب شود، همه به عنوان اولین انی هستند که ادعای انجام این کار را دارند.شهردار تهران عنوان کرد: این روحیه و شکل از کار در خیلی از نهادها وجود دارد و به دلیل آنکه شهرداری نیز در جاهایی که جزو مأموریت های ذاتی آن نبوده، وارد شده است؛ هم اکنون عده ای مدعی این قضیه هستند که چرا شهرداری این کار را نکرده است!؟ این در حالی است که اصلاً از ابتدا ربطی به شهرداری نداشته است.وی افزود: با توجه به شرایطی که در شهرداری و مجموعه کشور در سال های آینده با آن روبرو هستیم، مشکل اساسی تحت عنوان محدودیت منابع وجود دارد به همین جهت باید از این منابع محدود همانند امکانات فیزیکی، انسانی، مالی و فکری به شکل بهینه ای استفاده کنیم. گفت: همکاران در هر بخشی که مسئولیت دارند باید به این نکته به صورت جدی بپردازند و به عنوان نمونه در بخش ورزش، سلامت، فعالیت های اجتماعی، مطالعات و تحقیقات و ... مشخص کنند که اولویت های ما چیست؟ آیا همین اولویت ها درست است یا آنکه فضای عمومی جامعه، نیازهای عمومی و خواست مردم از ما، اولویت های دیگری را مورد توجه قرار می دهد.شجاع پوریان چهره ای فرهنگی و ارزشی استشهردار تهران با بیان اینکه «لازم است یک بازنگری دقیق و عمیقی نسبت به مسائل انجام شود» ابراز کرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم و به شجاع پوریان کمک کنیم تا در این مسئولیت سختی که عهده دار هستند، موفق شوند.وی گفت: حتماً ممکن است من نسبت به بعضی از کارهای در گذشته صورت می گرفته، انتقاد داشته باشم و یا فکر کنم که بعضی کارهای صورت گرفته، بد انجام شده است و یا بهتر بود که اصلاً انجام نمی شد؛ اما این موضوع منجر نمی شود که زحمات دوستان را نادیده بگیرم. به هر حال هر ی در هر جایی که فعالیت می کند، علاقه مند است بیشتر و بهتر خدمت کند و در حدی که برنامه ها، امکانات و فضای کلی شهر و شهرداری اجازه می داده فعالیت شده که از همه دوستان تشکر می کنم. ابراز امیدواری کرد تا گروهی که کار خود را با شجاع پوریان ادامه می دهند، دست به دست یکدیگر داده و کار را پیش ببرند؛ همچنین برای گروهی که ممکن است به هر دلیلی از تیم مدیریتی این حوزه جدا شوند نیز آرزوی موفقیت کرد.شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه و تخصص شجاع پوریان اشاره و ابراز کرد: ایشان یک چهره ی و عضو هیات علمی هستند؛ علاوه بر این دو دوره مجلس بودند و من در جریان هستم که ایشان جزو نمایندگان مورد علاقه مردم، در شهر خودشان بودند و در دوره بعدی هم به هر دلیلی ک دا نبودند، در غیر این صورت نمایندگی ایشان ادامه پیدا می کرد.وی به یک دوره عضویت شجاع پوریان در شورای شهر تهران اشاره و تصریح کرد: ایشان یک چهره فرهنگی، ارزشی و از جانبازن انقلاب هستند که مجموعه این موارد نکات مثبت و امتیازات ایشان به شمار می رود. ایشان بر اساس سابقه و شخصیتی که دارند، امتیازی برای تیم مدیریت شهرداری ایجاد کرده اند که امیدواریم موفق باشند. همچنین به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سهم بودجه اجتماعی و فرهنگی در شورای شهر اشاره و تصریح کرد: در عمل هم در جایی که مشکلی از نظر بودجه وجود داشته باشد، ابزار تخصیص در اختیار شهرداری قرار دارد بنابر این هر جا لازم باشد، در خدمت هستیم تا با ابزارهایی که در اختیار شهرداری برای اجرای بودجه وجود دارد، کمک کنیم تا مشکلی پیش نیاید و در سال ۹۷ چهره مطلوبی در بخش اجتماعی و فرهنگی از شهرداری تهران به مردم ارائه شود.
امور خارجه ایران به ت امریکا توصیه کرد که توافق هسته ای با ایران را درست و کامل اجرا کند و هشدار داد که اگر کارایی خود را از دست بدهد ایران برنامه هسته ای خود را به سرعت از سر خواهد گرفت. محمد جواد ظریف در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت که ت جدید امریکا نیز دیر یا زود یقین خواهد کردکه بهترین راه این است که توافق هسته ای با ایران را اجرا کند توافقی که به گفته اونه یک توافق میان ایران و امریکا بلکه یک توافق چند جانبه است و ایران و دیگران نیز همگی معتقدند بهترین ضمانت برای تضمین امنیت و صلح و ثبات منطقه ای است. خارجه ت یازدهم می گوید که ایران درباره سرنوشت توافق هسته ای «آماده همه گزینه ها» است ولی او توصیه کرده که «گزینه بهتر» آن است که امریکایی ها توافق هسته ای را به صورت درست اجرا کنند. ظریف در عین حال هشدار داد اگر توافق کارایی خود را از دست بدهد ایران نیز این امکان را دارد که برنامه خود را به سرعت به راه بیندازد. ظریف اظهارات تند مقام های امریکایی علیه ایران را «بی اثر» دانست و گفت: ت اوباما نیز تحریم های اقتصادی بسیاری را علیه ایران وضع کرد اما نتیجه آن مع بود و همین مسئله باعث شد تا آنها پای میز مذاکره با ایران بیایند. تبادل توئیت با نتانی
در حالی که واردات کالای بی کیفیت مصرفی از چین به یک معضل جدی برای اشتغال فقر و بازار مصرف ایران تبدیل شده است مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با افزایش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و از مرز میلیارد دلار گذشت. به گزارش تسنیم گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 8/1 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 12/1 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا آوریل 2017 با افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 5/7 میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا آوریل سال 2016 بالغ بر 4/4 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 3/7 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش 70 درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 6/4 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چ...
اگرچه گفته می شود که بسته شدن نمادهای بورسی سازو کار خودرا دارد اما باید دید بسته نشدن برخی از نمادهای بورسی که مشکوک به سفته بازی هستند هم سازو کار خاصی دارد یا اینکه ناظر بخشی از بازار را که مشکوک به گعده گیری سفته بازان است به شکل صحیحی نمی تواند رؤیت کند.به گزارش «جوان» در عرض سه ماه اخیر سفته بازان حرفه ای با کمک شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهام شرکت ماشین سازی ایران را 100درصد در بورس افزایش داده اند این در حالی است که شرکت فوق حتی از پرداخت به موقع دستمزد کارگرانش نیز عاجز است. یکی از مدیران بانک تجارت به جای اینکه به امور سهامداران جزء این بانک رسیدگی کند در همنوایی با سفته بازان حرفه ای و از طریق فشار بر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( شرکت وابسته به بانک تجارت) جهت ید سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران قیمت سهام این شرکت را در بازار سرمایه به صورت حب 100درصد بالا برده است و سکوت سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این بین نشانگر این واقعیت است که سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای قانونی باید به حباب قیمتی و سفته بازی در سهام لوله ماشین سازی ایران رسیدگی کنند. لوله و ماشین سازی ایران همان راهی را می رود که سال گذشته شرکت کنتور سازی ایران باسفته بازی و انتشار اطلاعات غلط...
رو مه یی نوشت: باید به مخالفان ایران بگوید که هدف ی انی با آن ها دارد و برخلاف بهار عربی بهار ایرانی می تواند یک دشمن قسم خورده را با تی لیبرال تر و حامی غرب جایگزین کند.رو مه یی «نیویورک پست» نوشت: مارس (اول فروردین) نوروز و آغاز بهار در ایران است و اهالی این کشور به دید و بازدید هم می روند.بر این اساس نوروز فرصتی خوب برای «دونالد ترامپ» رییس جمهور در ایجاد رابطه جدید با ایران است به طوری که روش نادرست قبلی در قبال مردم ایران را اصلاح کند. این بر هه ای مناسب برای نمایش این است که آن ها در کاخ سفید دوستانی دارند.این رو مه در اقدامی برای به رخ کشیدن بی هنجاری های قبل انقلاب در ایران نوشت: آیا ع های در ایران را تاکنون دیده اید؟ در آن موقع ن ایران با لباس های مد روز در شهر بودند یا کنار ساحل آفتاب می گرفتند و دختران و پسران با هم در خیابان ها بودند.این رو مه در بخشی دیگر در حالی که سعی دارد « » رییس جمهور ایران را مخالف وجود گشت ارشاد نشان دهد مدعی گردید که وی نسبت به حضور آن ها انتقاد کرده اما با وجود ناراحتی او از این مسئله سال گذشته هزار نفر پلیس مخفی به مجموعه کنونی اضافه شد.در ادامه این گزارش ادعا شده