اگر در دیدار دانشجویی با معظم انقلاب بودید چه نکته ای مطرح می کردید

به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری فارس، با حضور مسئولان و نمایندگان اتحادیه بزرگ دانشجویی کشور میزگرد « 13آبان و مطالبات عد خواهانه دانشجویی» به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 58 و روز ملی مبارزه با استکبار در خبرگزاری فارس برگزار شد و حاضران در این میزگرد در ضمن تاکید بر وم توجه به استکبارستیزی و عد خواهی در دانشجویی در خصوص دلایل افول دانشجویی در سال های اخیر به گفت وگو نشستند.مشروح این میزگرد در ادامه آمده است:* معتمدی نژاد: مطالبات دانشجویی از خواسته های حقیقی مردم نیست/دچار شدن به بازی ها از دلایل اصلی افول دانشجویی استمحمدجواد معتمدی نژاد دبیر عد خواه دانشجویی در این میزگرد گفت: دانشجویی ی ری مولفه ها دارد که اگر اینها نباشد بود و نبود دانشجویی فرقی ندارد. یعنی دانشجویی با رعایت این شاخص ها است که می تواند جایگاه اصلی خودش را داشته باشد.این فعال دانشجویی ادامه داد: یکی از اصلی ترین شاخصه های دانشجویی آرمانخواهی است. یعنی دائم آرمانها را بدون در نظر گرفتن مصلحت ها و برخی ملاحظات متذکر شود.معتمدی نژاد تاکید کرد: همانطور که گفته شد دانشجویی اگر ظلم ستیزی و عد خواهی خودش را از دست بدهد دیگر جایگاه حقیقی خودش را ندارد.وی افزود: امروز یکی از مسائل اصلی افول دانشجویی دچار شدن به بازی هاست. البته دانشجویی است به این معنا که آنچه مربوط به حکومت و نظام می شود را باید متذکر شود.دبیر عد خواه دانشجویی تاکید کرد: وقتی دانشجویی خودش را درچارچوب قدرت تعریف کند و به دانشجویی به عنوان یک سکوی پرتاب نگاه شود دیگر آن موقع است که از آن آرمانخواهی و مبارزه و ظلم ستیزی بیرون نمی آید.معتمدی نژاد افزود: متاسفانه امروز دانشجویی با مردم یک فاصله جدی گرفته و مطالبات دانشجویی از خواسته های حقیقی مردم نیست.وی تصریح کرد: اینکه مردم می گویند وضعیت معشیتی ما با مشکل روبرو شده باید به سراغ سرمنشاءهای آن برویم که در مرحله اول ساختارها به معنی قوانین است. یک پله عقب تر هم که بیائیم ساختار به معنی رویه های ایدئولوژیک حاکم بر نهادها و سیستم.وی در ادامه با اشاره برخی مشکلات که در دادگاه ها وجود دارد، گفت: چنانچه دانشجویی روی این سرمنشاءها دست نگذارد این معنایی ندارد. به طور مثال اگر قوه قضائیه خودش را به عنوان ارکان اصلی نظام پاسخگو نبیند و نگاه پاسخگویی را نداشته باشد مردم هزاران مشکل پیدا خواهند کرد.معتمدی نژاد گفت: ما نمی توانیم از مبارزه با استکبار جهانی حرف بزنیم ولی نسبت به استکبار داخلی بی توجه باشیم. اگر ما مبارزه با استکبار را به مبارزه با استکبار جهانی محدود کنیم و نسبت به استکبار داخلی بی تفاوت باشیم آنجاست که شعارهای ما ی ری شعار پوچ خواهد بود.دبیر عد خواه دانشجویی افزود: باید یک تعریفی از استکبار داشته باشیم وقتی خوی استکباری در داخل نظام خودمان رواج دارد نمی توانیم با استکبار خارجی مبارزه کنیم.وی گفت: امروز ما از ابعاد مختلف تحت فشاریم و تمام کارهای ما دیده می شود. وقتی ما در داخل بگوییم مرگ بر و یک عده از مستضعفان جهان نگاهشان با نشست و برخواست های ما باشد و نسبت به این مسئله هم نگاه خاصی نداشته باشیم دچار آسیب خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مثلا در بحث مذاکرات، بحث دست دادن آقای ظریف با جان کری، باعث شد یک عده که را الگوی خودشان کرده بودند احساس د همه چیز تمام شده و پیوند با باعث ما یک فروپاشی در داخل اذهان و افکار مستضعفان جهان داشته باشیم. پس ما باید به آثار این مسائل توجه کنیم.معتمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز نمی شود به اقتصاد، فرهنگ و از این دست موارد به عنوان اولویت کشور نگاه کرد، اینها هیچکدام اولویت امروز کشور نیست. الان وضعیت کشور در رابطه با فساد را ببنید، ما با یک فساد انبوه و ساختاری مواجهیم و این تنها از یک راه حل خواهد شد و از دست سیستم هم خارج است.دبیر عد خواه دانشجویی ادامه داد: الان اصلی ترین کاری که باید انجام شود این است که شرایط و بستری برای ابراز اراده و تاثیرگذاری مردم بوجود آید. وقتی می گوئیم دانشجویی وقتی که خودش را درچارچوب قدرت تعریف کند دیگر مطالبتش ارزش و رنگ و بویی ندارد از این جهت است.وی تصریح کرد: دانشجویی نباید در مقام توجیه وضعیت کنونی برآید ما باید روی نقاطی دست بگذاریم که می توانیم در آنجا جهت دهی کنیم.معتمدی نژاد تصریح کرد: مثلا ما از دو سال پیش با فردی به نام سیدمحمد صفاریان روبرو شدیم که نسبت به فساد در یک بخش های اقتصادی اعتراض کرد ولی بجای برخورد با فساد دستگیر و البته بعد از مدتی هم تبرئه شد ولی امروز همان فسادها پابرجا هستند.دبیر عد خواه دانشجویی اظهار داشت: از طرفی ما با فردی به نام منصور نظری برخورد کردیم که ی ری پرونده های فساد در بخش دیگری را به قوه قضائیه داد ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. به اعتقاد ما اگر قرار باشد اتفاقی در این رابطه رخ دهد ابتدا باید بستر عد خواهی مردم بوجود آید ما نیز برای همین کمیته عد قضائی در عد خواه تشکیل دادیم.وی در ادامه با اشاره به موانعی که در راه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: مردم باید در عرصه های مختلف پای کار بیایند. تا نگاه مسئولان درست نشود مشکلات اقتصادی و فساد هم حل نخواهد داشت. معتمدی نژاد افزود: وقتی در فکر مسئولان شعار استقلال، و هیچ فرقی با قبل انقلاب ندارد و هیچ تفاوتی ای ژیکی در این رابطه دیده نمی شود نمی توانیم اقتصاد مقاومتی درستی را محقق کنیم.این فعال دانشجویی یادآور شد: هر فکری بخواهد پیاده شود در مرحله اول به وسیله ی ری از نهادها بوجود می آید. ما اگر بخواهیم آرمانهای انقلاب را پیاده کنیم باید از نهادهای انقل شروع کنیم.وی افزود: جمهوریت و دخیل مردم باید مورد توجه قرار گیرد ولی متاسفانه گاهی می بینیم خلاف آن عمل می شود، باید ببینیم چقدر توانسته ایم مردمی بودن را در عرصه حکومت جاری و ساری کنیم.دبیر عد خواه دانشجویی گفت: دانشجویی باید ابتدا روی نقاطی دست بگذارد که مبدا اصلی و اساسی تغییرات می شوند، مثلا روی شعارها. دانشجویی اصلا در پی توجیه وضعیت فعلی نیست، ما باید از به سمت این رویه ای که گفته شد جهت دهی داشته باشیم.وی اضافه کرد: دانشجویی باید روی مسائل اصلی دست بگذارد و آرمانهای اصلی را متذکر شود و بیاید ببنید جمهوریت و استقلال کشور در کجا خدشه دار شده و چه کاری در این رابطه باید انجام شود.* گلرو مفرد: شعار «مرگ بر » باید به یک گفتمان قالب تبدیل شود/ 3 آسیب مهم آسیب مهم دانشجوییمحمدرضا گلرو مفرد دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل در این میزگرد گفت: در ایام سیزده آبان و روز تسخیر لانه جاسوسی هستیم اتفاقی که دانشجویان سال 58 آن را رقم زدند و وارد سفارت شدند ابتدا برای همه این اقدام عجیب بود اما (ره) بدرستی این حرکت دانشجویان را انقلاب دوم نامید.وی اظهار داشت: برای این اقدام دانشجویان چند دلیل وجود دارد، به عقیده عده ای دیدار رئیس ت موقت با «برژینسکی» در الجزایر و از آن طرف پذیرفتن شاه برای درمان توسط و پیام (ره) ضد چند روز قبل از تسخیر لانه جاسوسی باعث شد تا یک اجماع ضد امریکایی و ضد استعماری بوجود آید و دانشجویان تصمیم بگیرند منتظر ون نمانند و وارد سفارت شوند. این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی برای القای شبهه این بحث را مطرح می کنند که ورود دانشجویان به سفارت به معنی وارد شدن به خاک کشور دیگری است و چرا دانشجویان این کار را د! ولی واقعیت این است که این اقدام یک حرکت متقابل بود.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل افزود: چند روز قبل از این ماجرا سخنگوی ت موقت اعلام می کند که سفرای اسبق در ایران مشغول ابکاری هستند و یکی از آنها هم اکنون در کردستان مشغول تحریک کردهای منطقه علیه انقلاب است. وی گفت: این یک گواه متقنی است که نشان می دهد ابتدا یی ها بودند که وارد خاک ایران شدند و دشمنی علیه را شروع د.گلرو با بیان اینکه اقدام دانشجویان در سال 1358 پاسخی به اقدامات ابکارانه ای متحده بود، یادآور شد: دانشجویان آن زمان با بصیرت خود این کار را انجام دادند و (ره) نیز آن را انقلاب دوم نامید.وی افزود: استکبارستیزی یکی از عناصر گفتمان انقلاب ی است و یکی از دلایل موفقیت انقلاب ی نسبت به سایر انقلاب ها است. حتی انقلاب هایی که در بهار عربی شکل گرفت. وجه تمایزی که انقلاب ی را نسبت به سایر انقلاب ها متمایز کرده است همین استکبارستیزی است. وی افزود: در مصر انقل شکل گرفت و اخوان المسلمین روی کار آمدند اما اعتماد آنها به و بی توجهی آنها به استکبار باعث شد که انقلاب آنها ش ت بخورد و انی که به اعتماد کرده بودند نتیجه اعتماد خود را دیدند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گفتمان استکبارستیزی دوباره باید زنده شود و شعار «مرگ بر » آنقدر باید چه در گفتار و چه در عمل تکرار شود که به یک گفتمان قالب تبدیل شود. گلرو افزود: اگر مسئله استکبارستیزی در سیاست های داخلی و خارجی ما کمرنگ شود متحمل هزینه های بسیاری خواهیم شد. مثال بارز آن همین عملکرد ت یازدهم در ماجرای است که می بینیم ت با ایده مذاکره و تعامل و بستن با کدخدا می آید و خیلی خوشبینانه به مذاکره نگاه می کند و در نهایت نتیجه آن را هم می بیند.این فعال دانشجویی اضافه کرد: تی که ابتدا می گفت ما نمی خواهیم به کره شمالی تبدیل شویم به جایی می رسد که خود آقای می گوید کشورهای شرق آسیا مگر دیوانه اند که با مذاکره کنند. حالا ما عبرتی شده ایم برای سایر کشورها در تعامل و مذاکره با .گلرو گفت: دانشجویی امروز با سه آسیب مواجه است. یکی بحث توجیه گرایی است، در تاریخ دانشجویی می بینیم که در دوره ای دچار این آسیب شده بود و از آرمانخواهی فاصله گرفته بود. اوج ماجرا هم ابتدای دهه 70 است که شعار قالب آن دوره هم این بود که « مخالف هاشمی، مخالف یست، مخالف ی دشمن پیغمبر است.» و دانشجویی سیاست غلط ت وقت را توجیه می کرد.وی تاکید کرد: اما به نظر من باید هوشیاری خودمان را حفظ کنیم. شاید ما به یک نهاد حاکمیتی انتقادی هم داشته باشیم ولی وقتی شرایط را نگاه کنیم می بینیم داریم در پازل دشمن بازی می کنیم.این فعال دانشجویی گفت: برای مثال ما انتقاداتی به قوه قضائیه داریم ولی باید مراقب باشیم ضدانقلاب و دشمن از این ماجرا سوءاستفاده نکند.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل افزود: اخیرا هم دیدیم عد خواه دانشجویی انتقاداتی را از قوه قضائیه مطرح کرد ولی وقتی پای ضدانقلاب به این موضوع کشیده شد، این اتحادیه دانشجویی با بصیرت کامل و به درستی اعلام برائت د و گفتند که ما اگر انتقادی هم داریم در چارچوب نظام است و حتی اگر محکوم هم شویم دست از نظام نمی کشیم.گلرو تبدیل شدن به پیاده نظام احزاب را هم یکی از آسیب هایی دانست که دانشجویی با آن مواجه است و گفت: در تاریخ دانشجویی ما این ماجرا را هم می بینیم و به خصوص در انتهای دهه هفتاد زمانی که دفتر تحکیم وحدت در آن وقت به پیاده نظام جریان اصلاحات در تبدیل شده بود و اوج ماجرا هم فتنه18تیر 78 بود و البته اصلاح طلبان بعد از اینکه استفاده خود را از دانشجویی د آنها را کنار زدند.وی گفت: در ت یازدهم مشابه چنین عملکردی را می بینیم و وزارت علوم می خواست فضا را به همان اوا دهه هفتاد بازگرداند.گلرو ادامه داد: از اوایل ت یازدهم مخصوصا دوران وزارت آقای فرجی دانا ما شاهد آن بودیم که سیاست ت و وزارت علوم این است که دوباره در برای خودش پیاده نظامی داشته باشد و این کار را با تاسیس تشکل های یکبار مصرف انجام داد و در انتخاباتهای مجلس و ریاست جمهوری بهره برداری خودش را هم کرد و بعد در زمان معرفی علوم در ت دوازدهم هیچ توجهی به مخالفت طرفداران خود در ن د.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل تاکید کرد: این مسائل نشان می دهد دانشجویی نباید پیاده نظام احزاب شوند و باید آنچه می بینید در فضای آزاد بیان کند.وی نداشتن اولویت در کارها را سومین آسیب دانشجویی دانست و افزود: ما الان در آستانه 13 آبان قرار داریم و مهمترین موضوع بحث مبارزه با استکبار است. ما هزینه های بسیاری در ت یازدهم و ت های گذشته از بی توجهی به این مسئله داشته ایم و امروز باید دانشجویی استکبارستیزی را در اولویت خود قرار دهد و مسائل دیگر را در حاشیه قرار بدهد.* کوهی مقدم: ظالمی باید برای مردم تبیین شود/ دانشجویی باید محلی برای تقویت نیروهای در تراز انقلاب باشداسماعیل کوهی مقدم دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم در ادامه این میزگرد، گفت: قشر دانشجو ی ری ویژگی ها دارد مانند اینکه دانشجویی جوان است، به جایی وابستگی ندارد و در مسائل و اقتصادی پاک تر است و این ویژگی ها باعث می شود خوی ظلم ستیزی و عد خواهی در دانشجو زیاد شود که در بعد داخلی آن استبداد ستیزی و در بعد خارجی آن استکبارستیزی می شود.وی ادامه داد: ما هم قبل و هم بعد از انقلاب در دانشجویی این ویژگی ها را دیده ایم و ممکن است تطور قالب داشته باشد ولی محتوا تقریبا ثابت است ولی یک نکته جدی که وجود دارد این است که، هر ی توانست ظلم را به درستی تبیین کند، می تواند بخش خوبی از بدنه دانشجویی را با خودش همراه کند چون خود به خود با تبیین ظلم و مظلوم، خوی ظالم ستیزی هم در بین دانشجویان بوجود می آید.این فعال دانشجویی اظهار داشت: از این مساله که به آن اشاره شد به شدت هم استفاده می شود، به طور مثال در بحث مظلوم نمایی رئیس ت اصلاحات و همین مساله ممنوع صویری وی، که باعث شد یک مظلوم نمایی اتفاق افتد و توانست یک بدنه دانشجویی را همراه کند و این خوی ظلم ستیزی باعث محبوبیت افرادی مانند او شد.کوهی مقدم خاطرنشان کرد: آنها توانستند به ادله خودشان ظلم را به خوبی تبیین کنند، البته ما فکر می کنیم این دلیل منطقی نبوده و این ضعف کار رسانه ای ما بوده است.وی گفت: در بعد استکبارستیزی هم این مساله وجود دارد و اگر ما توانستیم ظلم امریکا را به ملت تبیین کنیم این خوی ظلم ستیزی در مردم به وجود می آید ولی اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم با بنر « هیچ غلطی نمی تواند د» و با سیزده آبان و بیست و دوم بهمن این استکبارستیزی به درستی شکل نخواهد گرفت.دبیر دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: حل این مساله به تقویت رسانه باز می گردد، یعنی بعد رسانه ای جریان انقل امروز باید خیلی قوی عمل کنید. یعنی رسانه ای که قبل از این در رابطه با ش تن هیمنه استکبار ستیزی کشور فقط در خارج از کشور فعال بود الان در داخل نیز فعال شده است.وی ادامه داد: اگر احساس می کنیم امروز استکبار ستیزی در بین مردم کمرنگ شده شاید یک دلیلش این باشد که مردم الان را ظالم نمی بینند و آن را یک طرف معامله و مذاکره می بینند به همین دلیل اگر بدعهدی هم می کند شاید این حس پیش بیاد که ما کار اشتباهی کرده ایم، مثلا اینکه در ذهن مردم این متبادر می شود که شاید اشتباه از ما بوده که الان صنعت هسته ای و موشکی داریم.کوهی مقدم در قسمت دیگری از سخنانش در رابطه با اینکه چرا دانشجویی افول داشته است، هم گفت: اگر منظور از افول حجم فعالیت است که باید بگویم دانشجویی اصلا افول نداشته است و حتی حجم برنامه های دانشجویی بیشتر هم شده است ولی اگر در بعد تاثیرگذاری و فکری بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم جای بحث وجود دارد.وی تصریح کرد: امروز حوزه اثر دانشجویی در حوزه کمتر شده است، در بعد فکری هم تنها دانشجویی نبوده که افول داشته است، برخی نهادها مانند مجلس هم همین طور بوده است به طور مثال در بحث رای اعتماد به علوم ما هرچه این جلسه را دنبال کردیم متاسفانه نتوانستیم حتی یک نکته کارشناسی هم از مجلس برداشت کنیم.این فعال دانشجویی گفت: اینکه دانشجویی امروز تاثیرگذاری کمتری نسبت به گذشته دارد برای این است که الگوی ما دانشجویی دهه هفتاد نیست. مانند آن دورانی که مثلا دفتر تحکیم وحدت در جلسه اش تصمیم بگیرد فلان شخص رئیس جمهور شود و همینطور هم می شود.وی افزود: وقتی می خواهند بگویند عامل فتنه 78 چه بود می گویند یک مثلث وجود داشت که یک ضلع آن دفتر تحکیم است، یعنی وابستگی کامل به احزاب و این یعنی هم خط فکری و تاثیر می گیرد و هم اینکه دست و پایش بسته است.دبیر دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: امروز دانشجویی به دنبال این نیست که به هر قیمتی تاثیرگذار باشد و خودش را به یک حزب وصل کند تا اثرگذاریش بیشتر شود با اینکه بارها هم به اتحادیه ها پیشنهاداتی برای این موضوع شده است.وی تاکید کرد: اینکه الان دانشجویی نتواند نیرو تربیت کند دهه آینده ما با کمبود نیروی زبده و آموزش دیده مواجه خواهیم شد، یعنی یکی از کارکردهای دانشجویی باید این باشد که محلی برای تقویت نیروهای در تراز انقلاب باشد.این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: ضعفی که الان در مجلس وجود دارد و اینکه نیروهای غیرمتخصص به مجلس وارد شده اند به نظر من بخشی از آن به دلیل عملکرد دانشجویی در دهه اخیر است.کوهی مقدم اظهار داشت: دانشجویی مطالبات خود را همواره داشته است ولی متاسفانه برخی مواقع عدم شناخت از مسائل و بیان مطالبات غیرکارشناسی مشکلاتی را ایجاد کرده است. از طرفی می شود گفت تریبون دانشجویی ضعیف است که به همین دلیل هم می بینیم ی بحث سخنرانی دانشجویان در را مطرح می کنند.* کارگر: دانشجویی با فعالیت در حوزه های مورد مطالبه ی انقلاب سوم را شکل بدهد/ امروز در دانشجویی رکود تفکراتی داریمرضا کارگر اتحادیه جامعه ی دانشجویان در ادامه این میزگرد در خصوص حرکت دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی گفت: ابتدا باید ببینیم چه شد که (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامید، خیلی اتفاقات مهم در ابتدای انقلاب افتاد ولی (ره) در رابطه با آنها این چنین برخورد نکرد.دبیر اتحادیه جامعه ی دانشجویان افزود: یک زمان (ره) در رابطه با برخورد غیردیپلماتیک شهید رجایی با رئیس جمهور فرانسه بسیار ناراحت شد. این در زمانی بود که هسته اصلی منافقین در فرانسه بود و فرانسه آن زمان یکی از دشمنان واقعی ما بود.وی افزود: ولی وقتی رئیس جمهور کشور ما برخورد غیردیپلماتیکی با رئیس جمهور فرانسه داشت (ره) با این مساله برخورد د و فرمودند شما موظف اید مودبانه پاسخ آنها را بدهید، با این حال باید ببینیم چه شد که وقتی سفارت تسخیر شد (ره) به آن به عنوان انقلاب دوم نگاه کرد. کارگر اضافه کرد: دانشجویی در آن زمان دو ویژگی داشت اول اینکه خودش به این نتیجه رسید که باید سفارت را تسخیر کند و اگر سازمان یا نهادی غیر از دانشجویان و مردم بودند و این کار را انجام می دادند قطعا (ره) مخالفت می کرد ولی ایشان در مقابل لیبرال ها از دانشجویان حمایت کرد.وی ادامه داد: دوم اینکه دانشجویی در آن زمان پایه فکری خیلی قوی ای داشت. آن زمان امثال شهید بهشتی، ی و خیلی های دیگر در بطن دانشجویی بودند. اما متاسفانه امروز در دانشجویی رکود تفکراتی داریم و این فاصله با اوایل انقلاب خیلی زیاد است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: از زمان تاسیس تاکنون هر زمان قرار بود این کشور با ایران ارتباط برقرار کند چه قبل و چه بعد از انقلاب برای ایران با باخت همراه بوده است. حتی در رژیم پهلوی با اینکه سطح روابط خیلی خوب بود اتفاقات به نفع ایران رقم نمی خورد.وی تصریح کرد: برخی از انی که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند امروز از مواضع خود برگشتند و باید ببینیم این موضوع به چه دلایلی است؟ امروز هم خیلی ها از اینکه امریکا دشمن ما و غیر قابل اعتماد است، برگشتند. آنها سابقه مذاکرات سعدآباد را به طور ملموس داشتند ولی امروز می گویند اگر کشورهای شرق آسیا با مذاکره کنند دیوانه اند، چون زیر قول خود می زند.وی افزود: اینها پنج سال سرنوشت کشور را به یک مساله تخیلی گره زدند و الان بعد از این همه سال به موضعی که قبلا داشتند برگشتند و این چرخش مواضع ت جای بحث دارد.دبیر اتحادیه جامعه ی دانشجویان اظهار داشت: اینکه چرا دیدگاه ت تغییر پیدا کرده و یا اینکه آیا اصلا ت دیدگاهی داشت که بخواهد تغییر کند و اصلا هدفش از این کار چه بود، جای بحث دارد. ت از ابتدا می دانست چه اتفاقی رخ می دهد ولی اینکه چطور به خودشان اجازه دادند که چنین کاری انجام دهند مشخص نیست.کارگر در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: اینکه بیان شود ما باید در بحث علمی تماماً از شرق و غرب فاصله بگیریم درست نیست، ی نیز بارها در خصوص تحصیل علومی که در کشور ما وجود ندارد از شرق و غرب تاکید کرده اند، زمان هم ما با کفر بحث های علمی داشتیم اما اینکه شرق و غرب بخواهند بر ما تاثیرگذاری داشته باشند را طبق قاعده نفی سبیل نمی پذیریم.وی در خصوص بحث افول دانشجویی هم افزود: ما ابتدا باید ببینیم چه چیزی در دانشجویی داشتیم و اکنون در چه چیزی به افول رسیده ایم. ما باید سطحی را تعریف کنیم که اگر دانشجویی به آن نزدیک بود می گوئیم خوب عمل کرده و اگر با آن فاصله دارد می گوئیم افول کرده است.این فعال دانشجویی تاکید کرد: دانشجویی در قبل و زمان انقلاب تاثیرگذاری زیادی داشت و الان می بینیم این تاثیرگذاری را ندارد و این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد. وی گفت: مسئله اول در خصوص تاثیرگذاری دانشجویی در آن زمان این است که اقتضای زمان این بود یعنی در هر انقل نگاه کنیم می بینیم حداکثر همکاری ها را جوانان دارند در ایران هم دانشجویان و جوانان اینگونه بودند و خیلی هم مفید واقع شدند.کارگر ادامه داد: مسئله دوم نوع عملکرد و اقدام صورت گرفته است، یک زمان نیاز بود ما اقدامات انجام بدهیم، ولی وقتی این انقلاب شکل گرفت ما می توانیم اینجا به دانشجویی نقد وارد کنیم که الان با توجه به مقتضیات امروز ما کارکرد دانشجویی چیست؟ ما از این حیث می توانیم بگوئیم افول کرده است.وی در ادامه با اشاره به برگزاری میانمار توسط دانشجویان، گفت: اینگونه فعالیت ها باید یک بخش کمرنگ از فعالیت دانشجویی باشد ولی ما می بینیم مهمترین فعالیت دانشجویی این موضوع می شود.کارگر ادامه داد: این حکومت امروز نیاز به علم اداره و حکومت داری، اقتصاد مقاومتی، دانش و علم دارد، دانشجویی باید در این حوزه ها وارد شود. دغدغه های از مسائل همیشگی است ولی باید دید نیاز امروز کشور چیست و امروز باید در عرصه اقتصاد، دانش و علم در سطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.این فعال دانشجویی گفت: یک روز پیروزی مردم بر نظام شاهنشاهی و استبداد، انقلاب اول می شود و تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم، امروز دانشجویی باید بتواند انقلاب سوم را شکل بدهد و بیاید در آن حوزه هایی که ی مطالبه دارند کار کنند.وی گفت: ی بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند ولی اجرای این موضوع برنامه می خواهد. آیا نمی شود برنامه اقتصاد مقاومتی را دانشجویی رقم بزند؟ و بیاید در ها و سطح جامعه این مسئله را تبیین کند و ان شاءالله طوری عمل کند که انقلاب سوم را هم دانشجویی رقم بزند.دبیر اتحادیه جامعه ی دانشجویان اضافه کرد: نمی توان گفت دانشجویی فقط همین چند اتحادیه دانشجویی است شاید اینها سهم مهمی داشته باشند در جریان دانشجویی، ولی تمام دانشجویی را شامل نمی شوند.کارگر ادامه داد: وقتی دانشجویان پیرو خط (ره) لانه جاسوسی را تسخیر د مگر چند نفر بودند؟ خیلی از دانشجویان انقل آن زمان که الان هم مسئول هستند با تسخیر لانه جاسوسی مخالف بودند، ولی آیا می توانیم بگوئیم آن حرکت کار دانشجویی نبود؟وی با بیان اینکه عملکرد دانشجویی در بیان مطالبات خوب بوده افزود: ما باید خیلی جزئی، دقیق و آرمانی نگاه کنیم. مطالبات دانشجویی همواره مطرح شده حتی در دیدار با ی می بینیم که مطالبات و انتقادات به صورت شفاف مطرح می شود و در بسیاری از موارد جامه عمل به آن پوشانده می شود.* نجیبی: دانشجویی در تبیین معنای استکبارستیزی کوتاهی کرده است/ پیش زمینه مبارزه با استکبار خارجی مبارزه با استکبار داخلی است سید سعید نجیبی عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی در این میزگرد گفت: مشروطه و صنعت نفت به ما یاد داد که اگر حرکت انقل آغاز شود و دستاوردی داشته باشد و ما برای بعد آن اه کلانی ترسیم نکنیم باعث می شود ضد انقلاب بهترین استفاده را از این موضع کند.عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی افزود: (ره) به ما آموخت که اگر مردم در صحنه نباشند چه در مبارزه با استبداد و چه در مبارزه با استکبار حرکتها به جایی نمی رسد. وی با اشاره به بیانات (ره) در خصوص مستکبر و مستضعف ادامه داد: اگر سیره (ره) چه در سالهای جنگ و چه در بعد از پذیرش قطعنامه را نگاه کنیم، دو، سه کلیدواژه در سخنان (ره) خیلی به چشم می خورد یکی جنگ فقر و غنا و یکی رو در رو قرار گرفتن مستضعفین و مستکبرین و مبارزه کاخ نشین و کوخ نشین.نجیبی در ادامه ضمن اشاره به واکنش (ره) به حمله ناو یی به هواپیمای مسافربری ایران، اظهارداشت: (ره) در این زمان می فرمایند: « جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی جور و جور، جنگ ما جنگ است علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه داری و کمونیزم. جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانی های مرفهین و حاکمان بی درد کشورهای ی است....» و دانشجویی وظیفه دارد این آرمانها را سر دست بگیرد ولی شما ببنید مفاهیمی که می گویند در مفاهیم دانشجویی جایی دارد؟این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز ما درگیر بحث هایی شدیم که اصلا برای مردم جایگاهی ندارد، بحث های فرعی مانند اصولگرا و اصلاح طلب و مانند آنها.نجیبی تصریح کرد: ما بجای اینکه بیائیم کشور را با مفاهیم (ره) آشنا و آماده کنیم درگیر مسائل فرعی شدیم، ما حتی نتوانستیم معنای درست استکبارستیزی را به درستی برای مردم تبیین کنیم.این فعال دانشجویی تاکید کرد: مسلما اگر این تبیین انجام می شد امروز بیش از 70 درصد مردم موافق و مذاکره با نبودند. پس اینجا کوتاهی از دانشجویی بوده است.وی گفت: ما امروز در جهان به یک دسته بندی قائلیم آن هم دوقطبی مستضعف و مستکبر است و اصلا اصولگرا و اصلاح طلب برای ما هیچ مفهومی ندارد. حال این مستکبر هم می تواند داخلی و هم خارجی باشد و پیش زمینه مبارزه با استکبار خارجی مبارزه با استکبار داخلی است.عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی ادامه داد: ما امروز با عده ای طرف هستیم که مرگ بر و را بر سر زبان دارند و در روزهای 13 آبان و 22 بهمن و روز قدس خیلی بهتر از ما با مشت های گره کرده فریاد می زنند ولی اما اگر برویم دفتر کار و نحوه مدیریت و برخورد آنها با مردم را ببینیم تجسم عینی هستند برای ما.وی گفت: در واقع ما با مدیرانی طرف هستیم که سالی دو سه بار استکبارستیزی می کنند آن هم از 8 صبح تا 12 ظهر. متاسفانه مشکل امروز مملکت افتادن سایه استکبار داخلی بر روی مدیریت منابع کشور است.این فعال دانشجویی تصریح کرد: این مستکبرین داخلی هستند که باعث به وجود آمدن وضعیت الان ما شده اند. این خطر استکبار داخلی حتی به مراتب بیشتر از استکبار خارجی است، چون مستکبرین داخلی ظاهر خوبی هم دارند ولی در باطن فرقی با مستکبرین خارجی ندارند و ما ضربات آن را هم دیده ایم.نجیبی ادامه داد: الان ببنید فساد، رفاه طلبی، تبیعض و شکاف طبقاتی به کجا رسیده است، ما اگر با استبداد داخلی مبارزه و یا به قولی عد خواهی کرده بودیم و از این مبارزه با استکبار داخلی پدید آمده بود امروز وضعیت کشور این چنین نبود.وی افزود: ما در زبان با استکبار خارجی مبارزه کردیم اما همانطور که (ره) فرمودند ما از و انگلیس خلاص شدیم ولی الان گرفتار فارغ حصیلان آنها در داخل شدیم. امروز غرب در کشور ما نیست اما تربیت شدگان آنها وجود دارند و جالب است که ما از تربیت شدگان غرب انتظار داریم اقتصاد مقاومتی را پیاده کند و این مشخص است که این به جایی نمی رسد.عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی افزود: ما یک زمان از استکبار فاصله گرفتیم ولی درگیر شرق شدیم، البته من نمی گویم شرق در تصمیم گیری های ما دخیل است ولی آیا امروز اقتصاد ما دست شرق نیست؟عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی گفت: بطور کلی پس از انقلاب جریان دانشجویی از بدنه مردم فاصله گرفت؛ به عنوان مثال دغدغه مردم مسائل اقتصادی، معیشت فساد و از این دست مسائل است اما جریان دانشجویی پیگیر مسائل فرعی است.وی با بیان اینکه امروزه برخلاف اوایل انقلاب جریان دانشجویی تاثیرگذار نیست، اظهار داشت: اگر بخواهیم آسیب شناسی از دانشجویی داشته باشیم اول باید ببینیم دانشجویی قرار بود چه مسیری را طی کند و الان به کجا رسیده است.مدیر مرکز رسانه قسط عد خواه دانشجویی اضافه کرد: مهمترین خطر برای دانشجویی بحث استقلال آن است ولی متاسفانه در حال حاضر جریان دانشجویی به شاخه دانشجویی احزاب تبدیل شده است.وی ادامه داد: این مسئله ناشی از آن است که در دهه هفتاد دانشجویی چون سالها از قدرت فاصله گرفته بود، میل به قدرت طلبی پیدا کرد که حتی منجر به تذکر ی نیز شد که فرمودند تشکل ها نباید سکوی پرتاب برای رسیدن به قدرت باشد.وی در ادامه سخنانش گفت: یکی دیگر از دلایل افول دانشجویی تعریف شدن آن در چارچوب قدرت است که باعث شده دانشجویی در بطن مردم تعریف نشود و این کار منجر به فاصله گیری از مردم نیز شده است.عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی گفت: دانشجویی اگر می خواهد همانند سال های اول انقلاب تاثیرگذار باشد باید به مردم بازگردد و مطالبات روی زمین مانده مردم را پیگیری کند.وی اظهار داشت: امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی به مردم فشار آورده است. کارگران کارخانه روز به روز از کار بیکار می شوند. دانشجویی باید در این حوزه ها ورود کند و داد مردم بی تریبون را به گوش مسئولان کشور برساند تا از این طریق بتواند اعتماد مردم را جلب کند و از طرف دیگر باری از دوش آنها نیز بردارد.* سلیم پور: مشکل جدی ما در کاهش سطح مطالبات دانشجویی است/ باید به بازشناخت 13 آبان بپردازیم علیرضا سلیم پور بسیج دانشجویی در ادامه این میزگرد گفت: در حرکت انقلاب ی، روح حرکت خودجوش ولی همراه با بصیرت دانشجویان در 13 آبان، که حضرت (ره) آن را انقلاب دوم نامیدند، روح استکبار ستیزی بود و امروز هم این حرکت تاریخی به سوی اه انقلاب ادامه دارد.وی افزود: در پی این حرکت ساختارهایی شکل گرفت و با نگاه انقل و اجتماعی مردم که تجلی آن در سیزده آبان بود، روح استکبارستیزی ایجاد شد.این فعال دانشجویی تاکید کرد: در حقیقت دانشجویی پیش تر از هر جریانی به این جمع بندی رسید که آرمان ها و اه بنیادین همین حرکت اجتماعی شکل گرفته در بستر انقلاب، باید استکبارستیزی باشد که از سال 42 شروع و مجدد بازتعریف شده بود. بسیج دانشجویی با طرح این سوال که نسبت این اقدام دانشجویان در 13 آبان با حرکت انقل و جامعه آن زمان چیست؟، گفت: این حرکت میدانی یک بروز و ظهوری داشت که تسخیر لانه جاسوسی، سمبلی برای نفی استقلال در ایران بود که در نهایت ماهیت اصلی استکبارستیزی در ایران هویدا شد. بسیج دانشجویی ادامه داد: بعد از رخداد سیزده آبان گروه ها و جریان های مختلف مبارزاتی، که از قبل هم بستر و نمایندگانی در ها داشتند، هر کدام از مواضع خاصی در قبال این رخداد ورود د و با همین موضع گیری ها، نگاه آنها به انقلاب روشن شد و با تفکیک سره از ناسره، ریل گذاری حرکت های پیش رو به نوعی شفاف تر شد.سلیم پور اضافه کرد: خط قرمز تسخیر میدانی لانه استکبار می توانست خیلی از مرزبندی های فکری و جناحی را شفاف کند. اینکه در آن زمان ت موقت چه موضعی داشت هم مهم است و اینها همه موج هایی بود که بعد از این برخورد شکل گرفتند و در این مدت توانست ی ری حرکت ها از نگاه اجتماعی- را شکل دهند.وی یادآور شد: یکی از عمیق ترین کارهای امروز این است که بیاییم به بازشناخت رخداد سیزدهم آبان بپردازیم تا همین خط فکرها هم، به بهانه شناخت این مقطع تاریخی، برای اصحاب رسانه و برای دانشجویان و مردم شفاف تر شود. بسیج دانشجویی با بیان اینکه چهل سالگی فصل پختگی انسان است، افزود: انقلاب ما نیز در آستانه چهل سالگی، در نگاه دوستان و دشمنان، به یک بلوغ و بالندگی رسیده است لیکن تراز ما با تراز در نگاه شهید بهشتی فاصله بسیار دارد.وی گفت: امروز مشکل جدی ما در ، کاهش سطح مطالبات در بدنه دانشجویی و به طریق اولی در های دانشجویی است.سلیم پور اضافه کرد: از آنجا که شناخت مسئله، خود نیمی از راه حل است اکنون شناخت عوامل افول و رخوت دانشجویی، خود بخشی از راه حل است.این فعال دانشجویی گفت: یکی از بزرگترین عوامل این عدم تحرک قابل انتظار در دانشجویی، تغییر سبک زندگی انسان معاصر و روزمرگی و سطحی نگری است. وی ادامه داد: این موضوع حتی در بدنه دانشجویی و در ادامه در دانشجویی نیز، نفوذ یافته و موجب عدم شفافیت در مطالبات گشته است. چنانکه بسیاری نهادها و جناح ها برای دستی به اغراض خویش، مطالبات غیر واقع را بر فضای دانشجویی عارض می کنند.سلیم پور گفت: راه برون رفت از این مشکل، شناخت فلسفه حرکت و نگاه حداکثری به مسیر پیشبرد اه دانشجویی ذیل راه تعالی انقلاب ی است.وی اظهار داشت: باید مطالبات دانشجویی به صورت شفاف مشخص شود و تا وقتی این مسئله صورت نگیرد معلوم است که مطالباتی از بیرون این بدنه وارد می شود. بسیج دانشجویی افزود: امروز در امنیتی ترین ها شما می بینید که تصویر پروفایل در فضای مجازی از تصاویر سران فتنه است. ما باید ببینیم این مسئله رفع حصر از کجا می آید؟ مسلما وقتی سبک زندگی تغییر می کند و مسائل اقتصادی به توده مردم فشار می آورد عملا ی ری نظام های ارزشی تغییر می کند.وی تصریح کرد: وقتی یک سری تنش ها در یک بازی کوتاه به مردم وارد می شود عملا آنها را سست می کند و این سستی که در دانشجویی ایجاد شده عملا به خاطر همین مسئله است.سلیم پور در ادامه گفت: تهای مختلف به خاطر اه ی که داشته اند ی ری شوک ها را به مردم وارد د و این باعث شده دغدغه های مردم به صورت شفاف مشخص نباشد و اولویت بندی درستی در خصوص دغدغه ها وجود ندارد.وی با بیان اینکه امروز محوریت دشمنی با ما از جانب ست، اظهار داشت: این بزرگ است که با انواع دسیسه ها، سعی در اغوای جوانان پر شور، که موتور تحرک کشور هستند، دارد.این فعال دانشجویی افزود: ی جهان خوار از هیچ کوششی برای ضربه زدن به اصل ملت ایران دریغ نکرده است. حتی تظاهر آن هم در سخنان گستاخانه رئیس جمهور که ملت ایران را تروریست خواند، نمایان است.وی اضافه کرد: امروز ، نه فقط با ی و یا ت، که با کل ملت دشمنی دارد ولی با فضل الهی و دعای عصر و هدایت ی و کوشش جوانان پر شور انقل ، باز هم از ملت ما سیلی خواهند خورد و به فضل الهی، این کشور به نقطه مطلوب خود می رسد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری فارس، به مناسبت روز دانشجو میزگرد «16 آذر و دغدغه های دانشجویی» با حضور مسئولان اتحادیه های بزرگ دانشجویی کشور در خبرگزاری فارس، برگزار شد.* سلیمی: پاسخگویی و شفافیت حلقه مفقوده فرهنگ مدیران کشور/ تلاش برخی برای کمرنگ ماهیت استکبارستیزی 16آذرمحمد امین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این میزگرد گفت: مسئول شدن در به روحیه ای خاص نیاز دارد، مسئول در نظام ما با هر سمتی که دارد، باید پاسخگو باشد ولی متأسفانه در سال های اخیر خلاء این روحیه در میان مسئولان به شدت احساس شده است.وی افزود: مسولان همواره باید خود را در معرض سؤال قرار دهند، ولی متاسفانه اینگونه نبوده و این مسئاله در هر سه قوه هم وجود داشته است ولیکن در قوه مجریه این مسئله ظهور و بروز بیشتری دارد.سلیمی تاکید کرد: البته نیت مسئول هم باید پاسخگویی باشد نه اینکه با حاشیه پردازی و به صورت تشریفاتی مراسم را طوری جهت گیری کنند که حرف های خودشان را بزنند. بنده تنها جلسه ای که می بینم در آنجا واقعاً به سوالات پاسخ داده می شود، جلساتی است که با ی داریم.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با اشاره به جلسه سخنرانی رئیس جمهور در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، گفت: این جلسه هم از این ماجرای عدم پاسخگویی مستثنی نبود.وی افزود: نفس اینکه رئیس جمهور در یک شهرستانی حضور پیدا کرده، مورد تأیید است ولی اینکه مناسبات یک مراسم ملی و تنها تریبون دانشجویان در طول سال با رئیس جمهور رعایت نشود، پذیرفته نسیت.سلیمی تصریح کرد: در مراسم روز دانشجو در سیستان بلوچستان تنها 4 نفر از دانشجویان مجوز سخنرانی داشتند، طبق آماری هم که ما داریم اکثریت مخاطبین حاضر در سالن از قشر دانشجویان نبودند و سهم دانشجویان در سالن بسیار کم بود.این فعال دانشجویی اضافه کرد: البته بحث ما بسیار کلان تر از این است و این جلسه یک مصداق کوچک از این نوع اقدامات است. در کل بنای مسئولان ما به پاسخگویی نیست و تنها می خواهند یک شوی تبلیغاتی برگزار کنند و اساساً چیزی با عنوان حل مسئله و پاسخگویی برای آنها مطرح نیست.وی گفت: ما در اعتراض به چنین برخوردی یک نامه اعتراضی هم داشتیم، بسیج دانشجویی نیز در آن روز در اعتراض به چینش و برنامه ریزی ای که صورت گرفته بود از سخنرانی در مقابل رئیس جمهور خودداری کرد و زیر بار اینکه با چنین چینشی سخنرانی کند؛ نرفت و فقط به رئیس جمهور اعلام کرد دلیل چنین کاری نوع برنامه ریزی هایی بوده که توسط مسئولان وزارت علوم صورت گرفته است.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور خاطرنشان کرد: با مخالفت بسیج دانشجویی برای سخنرانی مقابل رئیس جمهور سراغ بقیه اتحادیه ها هم رفتند و آنها نیز چنین مسئله ای را نپذیرفتند، لذا می توان گفت جلسه روز دانشجو یک جلسه ی ویه بود و حتی از جلسات سال قبل هم خیلی با کیفیت کمتر و وجی ضعیف تری برگزار شد.سلیمی در قسمت دیگری از سخنانش در خصوص ماهیت اصلی روز دانجشو، اظهار داشت: استکبارستیزی جزو اصول اصلی انقلاب است. البته برخی الآن تلاش دارند ، استکبارستیزی و ستیزی را جزو اصول جعلی روز دانشجو جلوه دهند و بگویند استکبارستیزی برآمده از مردم نبوده و حاکمیت و سران انقلاب آن را به انقلاب وصل د.وی گفت: متأسفانه برخی آقایان استکبارستیزی و این آرمان را برای انقلاب دارای اص نمی بینند.این فعال دانشجویی ادامه داد: یکی از بینات روشن این مسئله که استکبارستیزی برآمده از مردم است، بحث 16 آذر است. از سال ها دانشجویان در بیانیه ها و عملکرد خود به مسئله استکبارستیزی تأکید د و 16 آذر نیز به واسطه خون دادن تعدادی از دانشجویان در اعتراض به ورود نیلسون به کشورمان اتفاق افتاد. با این حال برخی ها تلاش می کنند ماهیت استکبارستیزی 16 آذر را کم رنگ کنند ولی ماهیت و شأن نزول 16 آذر مشخص است.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی یادآور شد: دانشجویی امروز با چند آفت مواجه است، اگر بخواهیم دانشجویی را در یک سرفصل تمیز و در یک شرایط باثبات آسیب شناسی کنیم، مثلاً بعد از فوت تابه امروز، خیلی از بازه های کمی وجود دارد که تشکل های دانشجویی روی ریل صحیح خودشان حرکت کرده باشند.وی ادامه داد: مثلاً بعد از فوت (ره) یک نگاه تزاحمی به دانشجویی وجود داشت و آنچنان علاقه ای نداشتند که فعالیت های در انجام شود که باعث شد حضرت آن لعن معروف را به کار ببرند و بگویند خدا لعنت کند ی را که نمی خواهد دانشجو باشد.سلیمی گفت: در دوره اصلاحات هم از آن سوی بام افتادند و این بار تشکل های دانشجویی را به ابزار صرف به نفع جناح ها و احزاب تبدیل د و اتفاقی که برای دفتر تحکیم وحدت رخ داد ناشی از همین مسئله بود.وی خاطرنشان کرد: در دوران هم ارتباط رئیس جمهور با بسیار ضعیف شد و ارتباط بسیار کمی با فضای داشت.این فعال دانشجویی گفت: یکی از آفت های دیگر این است که فعالان تشکل های دانشجویی در یک فضای گلخانه ای و ویترینی ایزوله قرار دارند و مطالبات خود را از آنجا مطرح می کنند و نوعاً به ادبیات مشترکی نمی رسند.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بیان کرد: دانشجویی و مردم یک فعالیت دوسویه دارند. یعنی دانشجویی هم باید بتواند به مردم خط بدهد و هم اینکه از مردم خط بگیرد. اولین آفت تشکل های دانشجویی این است که از مردم فاصله گرفتند و به درد مردم نخوردند.وی افزود: در سال های اخیر نقاط قوت دانشجویی که کم هم هست، جایی است که مطالبات مردمی با مطالبات دانشجویی گره خورده و توانسته باهم هم افزایی داشته باشد. اگر دانشجویی در زمانی که مردم نیاز دارند به مسئله مردم نرسد، مسلماً زمانی که بخواهد در جامعه تأثیرگذار باشد موفق نمی شود.سلیمی تاکید کرد: رسانه زدگی هم یکی از آفت های دیگر دانشجویی است. متأسفانه این حجم گسترده رسانه در سطح کشور دو آفت را برای دانشجویی ایجاد کرده، یکی اینکه صرف فعالیت در فضای مجازی باعث شده که دانشجویی مقداری از فضای واقعی دور باشد و احساس می کنم که با بیانیه دادن و مصاحبه توانسته اند وظیفه خود را انجام دهند و نکته بعدی اینکه متأسفانه این رسانه ها هستند که برای دانشجویی خط تعیین می کنند.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی افزود: یعنی رسانه ها سرفصل هایی دارند که دانشجویی را به سمت آنها می کشد و قطعاً دانشجویانی هم که می خواهند فعالیت رسانه ای کنند سعی می کنند در قالب این سرفصل ها حرکت کنند و در نتیجه وجی این کار باعث کوتوله بار آمدن فضای دانشجویی می شود.وی تاکید کرد: آفت سوم هم مربوط به جایگاه و دانشجو در جامعه می شود. حدود 30 سال پیش وجهه دانشجویان در جامعه بسیار اثرگذارتر از امروز بود که رشد بیش از حد دانشجو باعث شد جایگاه و دانشجو تنزل پیدا کند و همین مسئله باعث شده دانشجویی هم افول داشته باشد.سلیمی اظهار داشت: دانشجویی امروز به مسائل تخصصی تر نگاه می کند، به طور مثال در رابطه با قراردادهای نفتی و بانکی و چالش های مختلفی که در رابطه با آنها دغدغه داشتند ورود خوبی د.وی گفت: نسل جدید دانشجویی قطعاً باهوش تر از نسل قدیم است اما نیازمند طرح نقشه های جدیدی است که بتواند در جامع تأثیرگذارتر باشد.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در ادامه خاطرنشان کرد: ما اگر به یک مسئله باور داشته باشیم باید تبعات آن را هم بپذیریم ولی متاسفانه دانشجویی با تبعات و و لوازمی که دارد بین نهادهای کشور و مسئولان پذیرفته نشده است.وی تاکید کرد: دانشجویی انقل بنای خود را بر این گذاشته که به نظام کمک کند، مسئولین نظام هم باید این ظرفیت را به رسمیت بشناسند که متاسفانه این گونه نیست.سلیمی گفت: متاسفانه برخی از مسئولان اخیرا برخوردهای قضایی را یاد گرفته اند و تا یک حرف و عملی به مذاق آنها خوش نباشد، سریعا برخورهای قضایی روی می آورند. به طور مثال در استان قزوین به جرم درج علامت تعجب جلوی سخن رئیس جمهور دانشجویان دادگاهی شد، یا در آذربایجان شرقی از تعدادی از دانشجویان به خاطر برخی مقالات که در نشریه داشتند از طرف فرمانداری شکایت شده است.وی گفت: ما اگر نتوانستیم قشر دانشجویی کشور را اغنا کنیم و نتوانستیم پاسخ ذهن آنها را بدهیم در آینده با مشکل جدی روبرو خواهیم شد. به اعتقاد ما مسئولان نظام و قوای سه گانه باید برای پاسخ به سوالات دانشجویان برنامه ریزی کنند.سلیمی خاطرنشان کرد: (ره) فرمود: «ما از سرنگونی نظام ترس نداریم، ما از انحراف نظام می ترسیم،»، به اعتقاد بنده مردم از نظام ناامید شوند خیلی بهتر از این است که نظام مردم را دور بزند.وی گفت: به نظر ما بهتر این است که انتقادات به نظام از طرف انقل ها مطرح شود. دلسوزان نظام اگر انتقادی هم دارند به قصد معالجه آن را بیان می کنند، اگر ما مشکلات و انتقادات را نگوییم زمانی که از دهان ضد انقلاب این انتقادات بیرون بیاید دیگر کاری نمی تواند کرد.این فعال دانشجویی افزود: گاهی اوقات یک حرف حق ممکن است پازل دشمن را تکمیل کند، اینجا اصل مطالبه را نباید حذف کرد و بایستی شیوه را تغییر داد نه اینکه ما در کل بی خیال مطالبه شویم.سلیمی خاطرنشان کرد: ملاک اینکه یک شکل دانشجویی خوب عمل کرده است نه تعداد برنامه های است که انجام داده نه گزارش کارهایی است که می دهد. اگر یک تشکل دانشجویی توانست به این سوال که اگر نبود چه مشکلی برای مردم ایجاد می شود و حالا که هست چه گروهی از مشکلات نظام، انقلاب و ملت باز کرده است. پاسخ به این سوال مشخص می کند که تشکل دانشجویی چقدر مفید بوده است.وی در خاتمه گفت: ی فرمودند که بسیج دانشجویی باید مجموعه ای باشد که برای رفع نیازها نظام از هر نوع و در هر زمان آماده باشد انشاءالله ما بتوانیم به این مطالبه ی جامع عمل بپوشانیم.* کوهی مقدم: سخنان رئیس جمهور در جمع دانشجویان عوام فریبانه بود/ می دانست در های تهران ی در تائیدش سخنرانی نمی کنداسماعیل کوهی مقدم دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در این میزگرد با اشاره به حواشی مراسم روز دانشجو در سیستان و بلوچستان، گفت: متاسفانه روحیه نقدپذیری در مسئولان وجود ندارد و بیشتر بنای آنها برگزاری یک شوی تبلیغاتی و استفاده از مراسم است.وی افزود: مراسمی که امسال به مناسبت روز دانشجو با سخنرانی رئیس جمهور برگزار شد با سال قبل تفاوت هایی داشت. البته برای تشکل های دانشجویی واضح است که چرا رئیس جمهور و تیم ریاست جمهوری تصمیم گرفتند جلسه به این صورت برگزار شود.کوهی مقدم خاطرنشان کرد: چون رئیس جمهور و تیم ریاست جمهوری می دانستند در ها موافقان سال گذشته را هم ندارند چنین تصمیمی گرفتند. یعنی انی که سال گذشته در تأیید رئیس جمهور صحبت د، امسال خصوصاً بعد از اتفاقاتی که برای انتخاب علوم رخ داد دیگر در تأیید رئیس جمهور صحبت نمی کنند.وی ادامه داد: آنها نیاز داشتند یک زمین بازی جدید را انتخاب کنند. برای همین رئیس جمهور جایی را غیر از پایتخت برای سخنرانی انتخاب کرد. البته حضور در های شهرستان بسیار خوب است ولی این سؤال مطرح است که چرا این انحصار 4 سال پیش نش ت و چرا در ت قبل رئیس جمهور یک بار هم به های خارج از تهران نرفت.این فعال دانشجویی ادامه داد: می توان این مسئله را به عنوان فرار روبه جلوی رئیس جمهور دانست، در مراسم روز دانشجو به بهانه اینکه زمان کم است به نمایندگان تمام تشکل ها وقت سخنرانی داده نشد درصورتی که سال گذشته با اینکه همه تشکل ها سخنرانی د در مجموع یک ساعت هم نشد.دبیر دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: اگر برای ت نقد و بیان مهم است، چرا حتی حاضر نشد یک ساعت هم وقت برای دانشجویان کشور در نظر بگیرد. اگر آقای تصمیم گرفته حرف دانشجویان شهرستانی را بشنود پس چرا در سیستان و بلوچستان به آنها اجازه صحبت نمی دهند؟کوهی مقدم اضافه کرد آقای در مراسم روز دانشجو مطالبی را در خصوص اتحادیه «تادا» بیان کرد. آقای و تیم ریاست جمهوری همین الآن در حال ضایع حق 4 اتحادیه دانشجویی هستند و این اتحادیه ها از حقوق خودشان برخوردار نیستند. حال اگر آقای رئیس جمهور می خواهد با «تادا» هم همین گونه برخورد کند چه نیازی دارد که چنین مطالبی را بیان کند.وی افزود: البته به نظر می رسد برخوردها با تادا مانند برخوردهایی که با اتحادیه های ما شده، نخواهد بود. وقتی می بینیم رئیس جمهور این گونه از تادا دفاع می کند نشان می دهد می خواهند به هر طریقی شده این اتحادیه را فعال کنند زیرا آقای به طیفی از دانشجویان نیاز دارد که بتواند به عنوان ستاد انتخاباتی در فعال باشند و از انها استفاده کند.این فعال دانشجویی تاکید کرد: درخواست ما از رئیس جمهور این است که یک بار بگوید از سال گذشته تاکنون در ها چه کارهایی انجام داده، اینکه مشکلات را بیان کنیم دردی از دوا نمی کند. در مجموع سخنان آقای رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان بسیار عوام فریبانه بود.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اینکه گفته می شود دانشجویی از فضای مردمی فاصله گرفته درست است ولی اگر ما قصد بلند علم عد خواهی داریم باید ابتدا آن را داخل بلند کنیم.این فعال دانشجویی ادامه داد: ما ابتدا باید بتوانیم در تأثیرگذار باشیم و باید از فضای شروع کنیم. متأسفانه اکنون دانشجویی از فضا و کف هم فاصله دارد.وی گفت: دانشجویی فعلی بعد از دهه 70 هیچ وقت مسائل کشور و مردم را مسائل خودش ندانست. این مسئله دلایل متفاوتی دارد. یکی اینکه نسل اول انقلاب اجازه نداد برخی از مسائل به نسل های بعدی منتقل شود. یکی اینکه افراد فکری و شه ساز ارتباط کمی با فضای ی دارد.دبیر دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت: متأسفانه امروز خلاء افرادی مانند شهید بهشتی را حس می کنیم. افرادی که بخواهند برای دانشجویی تلاش کنند و یک کار را به سرانجام برسانند.کوهی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: سید عباس نبوی از پیش وتان دانشجویی می گوید اگر جشن دانشجویی نتوانست آن جایگاهی که در انقلاب ی را دارد، پیدا کند عاقبت انقلاب ی در ایران همانند انقلاب های نافرجام کشورهای دیگر خواهد شد.وی افزود: دانشجویی به عنوان یک بدنه بیدار و مطالبه گر و مرتبط کننده مردم با حاکمیت یک نقش محوری را می تواند ایفا کند.دبیر دفتر تحکیم وحدت گفت: مسئولان از قدرت و ظرفیت جشن دانشجویی و دانشجویان در کشور کاملاً غافل هستند. مسئولان باید از فضای دانشجویی برای رفع مشکلات مردم کمک بگیرند و البته دانشجویی نباید در این راستا به بازیچه احزاب تبدیل شود.وی در ادامه اظهار داشت: هر زمانی با تشکل های دانشجویی منتقد ت برخورد شده به تبع آن با تشکل های دانشجویی موافق ت هم برخورد شده است. نمونه بارز این مسئله هم در مراسم روز دانشجو که با حضور رئیس جمهور برگزار شد دیدیمکوهی مقدم در پایان سخنان خود از خبرگزاری فارس برای برگزاری میزگردهای دانشجویی قدردانی کرد و ادامه چنین برنامه هایی را برای پیشرفت دانشجویی موثر دانست.* اخگ ور: ت مراسم روز دانشجو را ی کرد/ مسئولان آموزش عالی در ت قبل مانع رشد دانشجویی شدندحسین اخگ ور دبیرکل اتحادیه جامعه ی دانشجویان هم در این میزگرد با اشاره به حواشی مراسم روز دانشجو که با حضور رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان برگزار شد، گفت: متأسفانه نه تنها رئیس جمهور بلکه قاطبه مسئولان اعتقادی به پاسخ گو بودن در برابر دانشجویی ندارند.وی ادامه داد: سال های قبل هم شاهد بودیم که در برنامه ای که در روز دانشجو در تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، یک ی خاص صورت گرفته بود و شاهد برنامه ریزی های خاص مسئولان وزارت علوم در این برنامه بودیم.اخگ ور تاکید کرد: امسال نیز مسئولان وزارت علوم قبل از برنامه از ما خواستند که خود را برای سخنرانی مقابل رئیس جمهور مشخص کنیم ولی چند روز بعد در تماس دیگری که با مسئولان وزارتخانه داشتیم، گفتند که قرار نیست هیچ کدام از نمایندگان اتحادیه های مجوزدار دانشجویی سخنرانی کنند و قرار است از تشکل های داخل سیستان و بلوچستان سخنرانی داشته باشند.این فعال دانشجویی ادامه داد: متاسفانه خود مسئولان وزارت علوم هم که باید بانی اصلی مراسم روز دانشجو باشند تا عصر روز چهارشنبه گذشته هیچ خبری از کم کیف اجرایی برنامه نداشتند. این نشان می دهد دست های در حال برنامه ریزی برای روز دانشجو است و آنها قصد دارند با شیوه های مختلف سخنرانی دانشجویان در روز 16 آذر را امنیتی کنند.وی ادامه داد: متأسفانه ما شاهد این بودیم که در رابطه با سخنرانی دانشجویان یک چینش عجیب صورت گرفت و درنهایت نمایندگان تشکل های حامی ت توانستند در مقابل رئیس جمهور سخنرانی کنند.اخگ ور اظهار داشت: اینها قبل از برگزاری جلسه می گویند یک تریبون به تشکل های موافق ت و یکی هم به مخالفان ت می دهیم. از ما نیز خواسته بودند در این مراسم سخنرانی کند ولی آنها نیز زیر بار چنین موضوعی نرفتند، حتی تشکل های دانشجویی آزاد هم زیر بار این موضوع نرفت که به عنوان موافق یا مخالف ت در این مراسم سخنرانی کند.دبیرکل اتحادیه جامعه ی دانشجویان بیان کرد: ما مخالف ت نیستیم، ما منتقد خیرخواه تیم و انتقاداتی هم که داریم برای این است که مشکلات برطرف شود. اگر ت انتقادات را بشنود و به آنها عمل کند درنهایت به نحو نظام ی خواهد بود.اخگ ور در قسمت دیگری از سخنانش در رابطه با چرایی افول جریان دانشجویی، تاکید کرد: برای اینکه بخواهیم بدانیم افول جریان دانشجویی چرا ایجاد شده است باید ابتدا به شکل گیری دانشجویی بپردازیم.وی با اشاره به شکل گیری دانشجویی در ایران و اروپا گفت: دانشجویی باید در وهله اول مطالبه گری کند تا فضای ی کشور را تا جایی که می تواند برمبنای فضا و الگوی ی جلو ببرد و بعد از آن مطالبات دیگر را پیگیری کند. این فعال دانشجویی ادامه داد: مشکل دیگری که در فضای دانشجویی وجود دارد، به مسئولان و تمردان بازمی گردد که به دانشجویی دید درستی ندارند و تاکنون هیچ استفاده ای از نظرات و انتقادات دانشجویی که در قالب های مختلف به مسئولان ارائه می شود ن د.وی افزود: انتقاد دیگری که وارد است به فعالان دانشجویی ابتدای انقلاب برمی گردد. دانشجویی می گوید بحث تعهد و تخصص و اجرائیات و عمل باید مکمل هم باشند. افرادی که یک روز در قالب دانشجویی فعالیت داشتند امروز تا چه میزان به جوانگرایی در ت ها و نظام اعتقاد دارند. آنها باید ابتدا خودشان رویکردهایشان را عوض کنند و بعداً از دانشجویی گلایه کنند.دبیرکل اتحادیه جامعه ی دانشجویان تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر، بحث تلقین رویکرد رادیکالی در فضای دانشجویی است. مسئولان یک فضای رادیکالی برای خودشان متصور می شوند و با توجه به رسانه ها و هجمه های تبلیغاتی و فضاسازی های که در داخل ها دارند، به هر ی که بخواهد مطالبه گری داشته باشد انگ افراطی گری می زنند.دبیرکل در ادامه به مدیریت فضای ها در ت یازدهم و دوازدهم انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در ت قبل شاهد یک فضای امنیتی و در فضای دانشجویی و ی بودیم. در برخی از موارد هم دیدیم که نهادهای خارج همانند استانداری ها، فرمانداری ها در دخ می د. حتی در یک مورد فرمانداری در برنامه های دانشجویی دوربین برداری می فرستاد.وی ادامه داد: می گوید همه ها باید استقلال خود را حفظ کنند، ولی اولین مجموعه ای که استقلال را زیر سئوال برده، ت و تمردان بوده اند. متأسفانه معاونت فرهنگی وزارت علوم در این دوران به معاونت تبدیل شده بود و کاملاً داشتند ها را مدیریت می د. این دیدگاه که از بیرون مدیریت شود باید تغییر پیدا کند.این فعال دانشجویی افزود: رئیس جمهور می گوید هم تفکرها برای ما محترم هستند ولی هنوز فراموش نکردیم که 16 آذر سال قبل ارشاد آن دوره دانشجویان منتقد را همانند فرقانی و رجوی خواند.وی اظهارداشت: آقای در روز دانشجو گفت دانشجوی امروز صدائی رساتر دارد و بدون لکنت زبان حرف می زند، حتماً به همین خاطر است که ت به شکل ی شده و امنیتی تربیون را از دست دانشجو می گیرند. ت فقط در حد شعار ی ری حرف ها را می زند ولی به آن عمل نمی کند.اخگ ور یادآور شد: ت یازدهم مسئولان آموزش عالی مانع رشد دانشجویی شدند که امیدواری این رویکرد تغییر کند.وی در پایان با اشاره به اظهارت رئیس جمهور در خصوص ستاره دار دانشجویان، خاطرنشان کرد: آقای در جمع دانشجویان می گوید ستاره برای دانشجو نیست، ستاره برای آسمانهاست، ما هم اعتقاد داریم این حرف درست است و باید بگوییم آقای ستاره برای جاسوس هسته ای هم نبود که شما آن به جاسوس هسته ای زدید.* تواناراد: دیوارکشی و نرده کشی توسط ت در روز دانشجو/ ت حداقل به برخی از شعارهای انتخاباتی اش عمل کندسعید تواناراد دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل هم ادامه این در میزگرد در خصوص وضعیت دانشجویی در سال های اخیر گفت: بنده تصور می کنم دانشجویی در مجموع رشد داشته است. در تاکیدات و بیانات ی هم که نگاه کنیم، ایشان مجموعاً به بالنده تر شدن و جهش رو به جلوی دانشجویان انقل از منظرهای مختلف اشاره دارند.وی افزود: اما آنچه وجود دارد این است که شاید دانشجویی به آن صورت که شایسته بوده و توقع می رفته، نتوانسته پرشتاب حرکت کند. یعنی شتاب داشته ولی شتاب کافی نبوده است.تواناراد اظهار داشت: این مسئله دلایل مختلفی هم داشته است. یکی اینکه بازیگران و کنش گران جامعه افزایش پیدا د. یک روزی بود که فقط دانشجویان بودند و چند شبکه صدا و سیما برای پوشش و حمایت از آنان. امروز زمین بازی شلوغ تر شده است.این فعال دانشجویی تصریح کرد: متاسفانه در دوره ای بخشی از دانشجویی از هویت اصلی خود جدا شد و به جریانات وابستگی پیدا کرد و استقلال خود را از دست داد، این هم از مواردی بود که دانشجویی را به حاشیه کشاند.وی گفت: مثالش هم پدیده نظامی تحکمی سابق در فتنه 78 و قضایای کوی است که دانشجویان را به ناحق درگیر مسئله حاشیه ای کرد.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل اضافه کرد: به اعتقاد ما راه حل این مشکل «نوگرایی» در نگاه دانشجویی نسبت به اجتماع و سیاست است. همان شعار نوگرایی در حکومت و پایبندی به حاکمیت که ما به آن اصرار داریم. این در واقع بازگشت به همان خط اصیل (ره) است. گفتمان نوگرایی (ره) موجب نجات ما است.تواناراد در ادامه در خصوص سخنرانی رئیس جمهور در جمع دانشجویان در سیستان و بلوچستان هم افزود: متاسفانه چند روز قبل ما متوجه شدیم که به اتحادیه های دانشجویی اجازه سخنرانی در حضور آقای داده نشده است. آنچه توقع می رفت این بود که ت لااقل به حداقلی ترین شعارهای دوران انتخابات عمل می کرد!وی گفت: اینها در انتخابات می گفتند که اگر دیگران قدرت بگیرند خیابان ها را دیوار می کشند و جامعه را تقسیم می کنند. ولی ما متاسفانه شاهد بودیم که خود آنها را دیوارکشی و نرده کشی د.این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: رفتار نهاد ریاست جمهوری در مراسم روز دانشجو بسیار توهین آمیز بود. این که به بزرگترین بخش های جریان دانشجویی که منتقد عملکرد ضعیف ت هستند، تریبون داده نشود، نهایت بی تدبیری و تنگ نظری آقای را نشان می دهد.وی گفت: صحبت های ایشان با عملکردشان متفاوت است و باید بگویم که امروز دانشجویان متوجه شدند که ایشان در موارد مختلف به راحتی خلاف واقع سخنرانی می کند. به این تفاوت در حرف و عمل، هم می توان گفت «دروغ» و هم «نفاق» که البته امیدواریم هیچکدام صحت نداشته باشد.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل در ادامه در خصوص ماهیت اصلی روز دانشجو، تاکید کرد: اگر به تاریخچه این روز در گذشته نگاه کنیم، روشن است که اصلی ترین انگاره مرتبط با این روز، بحث استکبارستیزی و حق طلبی دانشجویی است.وی افزود: اینجا نکته ای که اهمیت دارد این است که استکبار را فقط نباید خارجی نگاه کنیم. شاخه های استکبار امروز در داخل هم فعال هستند. رفتاری هم که مستکبرانه باشد، باید مورد هجوم دانشجویی باشد.تواناراد ادامه داد: مثلا زمانی که حقی پایمال می شود و مسئولین در مواردی حتی ناخواسته مستکبرانه و در خارج از ولایت الهی عمل می کنند، باید مقابل آن ها صف آرایی کرد و حق را احقاق کرد. به طور مثال در مورد همین بحث دانشجویان صنعت نفت، آنچه که عیان است، غیرقانونی و ناحق بون عمل وزارت نفت و اصرار غیرعقلانی آقای زنگنه است بر اینکه که دانشجویان را با زور سر جای خود نشاند. کار را از اعتراض صنفی به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده اند.این فعال دانشجویی ادامه داد: بنده ب شاهد بودم که این بندگان خدا چطور مظلومانه در هوای سرد تهران برای احقاق حق خود در برابر وزارت نفت کرده بودند. دیوان عد اداری هم به نفع آنان رأی داده است. اما مشکل رفتار مستکبرانه آقای زنگنه با این دانشجویان است.وی گفت: دانشکده را تعطیل کرده اند، دانشجویان را از خوابگاه بیرون کرده اند و آب و برق و غذا را دریغ می کند. آیا این غیر از استکبار است؟ غیر از خود برتربینی است؟ بنده فکر می کنم فلسفه دانشجویی هم به همین استکبارستیزی است.دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل افزود: امروز تجلی تمام استکبار، در است و باید با غرب زدگان داخلی که موجب رفتارهای مشابه هستند هم باید ستیز کرد.وی در خاتمه گفت: امیدوارم که دانشجویی اصیل بتواند با عملیات های مشترک و به صورت متحد، خط خود را از یک بار مصرف ها و ت ساخته ها جدا کرده و به مطالبات دانشجویان و جامعه نزدیک تر شوند.* معتمدی نژاد: سیاست گذاری های غلط مسئولان جریان دانشجویی را به عمله تبدیل می کند/ 16 آذر باید زمان پاسخگویی مسئولان باشدمحمدجواد معتمدی نژاد دبیر عد خواه دانشجویی هم در میزگرد « 16 آذر و دغدغه های دانشجویی» گفت: در مراسم روز دانشجو خوی استکباری در شخص آقای تجلی پیدا کرد. وی در یک سخنرانی کاملاً تشریفاتی با عده ای از دانشجویان صحبت کرد و سخنان خود را گفت و هیچ پاسخگویی را از وی ندیدیم.وی ادامه داد: پاسخگوی مدنظر ما صرفاً یک پاسخگویی تشریفاتی نیست. مسئولان مسئولانی هستند با اختیارات زیاد و در عین حال پاسخگویی بسیار کم. یعنی اصلاً پاسخ گو نیستند، حتی در این نشست های خبری و جلساتی هم که با سایرین می گذارند، آن گونه که باید پاسخ گو نیستند.این فعال دانشجویی تصریح کرد: مسئول یعنی ی که مورد سؤال واقع می شود، مسئول باید خودش را در معرض سؤال عموم مردم و دانشجویان قرار دهد نه اینکه صرفاً یک مراسم تشریفاتی برگزار کنند و یک عده بیایند حرف بزنند و آن هم حرف خودش را بزند.وی گفت: متأسفانه مسئولان سایر قوا نیز در این رابطه آن گونه که باید پاسخ گو نیستند. وقتی که مسئولان خود را در معرض نقد قرار ندهند، دخ مردم در حکومت هم ضعیف تر می شود و وقتی به اینجا برسیم صرفاً از حکومت ی یک پوسته ای بیشتر نخواهیم داشت. این پاسخگویی ها باید به درستی صورت گیرد و 16 آذر باید زمان پاسخگویی مسئولان باشد.این فعال دانشجویی اضافه کرد: دانشجویی در ایران در عین رخوت و بی تفاوتی، در حال حاضر یکی از جریانات موثر در کشور است. نحوه مواجهه مسئولان ما اعم از شخص رئیس جمهور و سایرین با این جریان مؤثر چگونه است؟ چقدر از نظرات آنها استفاده می کنند و چقدر به دانشجویی بها می دهند که باید گفت تقریباً هیچ و فقط در مواردی که می خواهند از دانشجویی استفاده ابزاری کنند، دانشجویی برایشان مهم می شود.معتمدی نژاد افزود: ما برخورد گازانبری آقای را در سال 94 فراموش نمی کنیم. آقای رئیس جمهور که روز گذشته مطالبی را که برایش از قبل نوشته می شد را می خواند، سال 94 کجا بود؟ آن سالی که با تشکل های مختلف آن برخورد نامناسب صورت گرفت و 40 دانشجو دستگیر شدند؟دبیر عد خواه دانشجویی ادامه داد: ما بی توجهی ت به دانشجویی را فراموش نمی کنیم. همین امروز تعدادی از دانشجویان نفت به خاطر یک مطالبه قانونی دچار مشکلاتی شدند. ولی رئیس جمهور در شعار می گوید فضای آزاد در ها برای ما مهم است.وی گفت: متاسفانه دانشجویی امروز جمع بندی درستی از معضلات و مشکلات کشور و نظام ندارد و تبع آن نمی تواند مواجه درستی با مسائل داشته باشد.معتمدی نژاد تاکید کرد: با نگاه به عملکرد تشکل های دانشجویی می بینیم ی ری از کارهای پراکنده انجام می دهند که یک نقطه را هدف قرار نگرفته یا هدف قرار نمی دهند و سیاست گذاری مسئولان از دلایلی است که روی این مسئله تاثیر گذاشته است.این فعال دانشجویی تاکید کرد: سیاست گذاری های غلط در کف ، دانشجویی را به بی راهه می برد، این نوع سیاست گذاری ها جریان دانشجویی را به یک عمله تبدیل می کند.معتمدی تصریح کرد: یکی از آفت های اصلی دانشجویی، تبدیل شدن دانشجویی به سکوی پرتاب است، این شرایط باعث می شود که دیگر یک دانشجوی مبارز ی تربیت نشود.وی گفت: در این شرایط است که دانشجویی باید حرف آز آرمان ها بزند، به وضع موجود قانع می شود، در این شرایط است که دانشجوی ما با کت و شلوار می آید و حرف های خوب می زند، حرف هایی که حاکمیت خوشش بیاید.این فعال دانشجویی ادامه داد: در این شرایط حرف ها و مطالبه های اصیل و برآمده از دل انقلاب و مردم زده نمی شود. در این صورت است که دانشجویی که باید یک چابک، پویا و تاثیرگذار باشد، به یک جریان پیرو پاتال، چاق و به دردنخور تبدیل خواهد شد.وی یادآور شد: دانشجویی باید در مقام جهت دهی به حاکمیت باشد نه یک توجیه گر وضع فعلی حاکمیت، نه اینکه البته فقط نکات منفی را بیان کند، دانشجویی باید هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را ببیند. در این زمان است که دانشجویی می تواند به جامعه و نظام کمک کند.* طاهری: رئیس جمهور در دیدار با دانشجویان ثابت کرد طاقت شنیدن نقد را نداردمحمد صادق طاهری عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی در ادامه این نشست گفت: متأسفانه روالی در حاکم شده که مسئولان خودشان را جدا از مردم می بینند یا فرضاً خودشان را بالاتر از مردم می دانند. وی افزود: در جلسه اخیر رئیس جمهور با دانشجویان حتی ثابت شد که طاقت شنیدن صدای نقد را هم ندارند. متأسفانه تی که از دم می زد، خودش بزرگ ترین عامل برای نشنیدن صدای دانشجویان است.طاهری گفت: ما معتقدیم ی که در کشور انتقادپذیر نیست، خائن است. زیرا انتقاد باعث رشد و پیشرفت کشور می شود و ی که انتقادپذیر نباشد، مخالف رشد و پیشرفت کشور است.وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور در جلسه اخیر ثابت کرد که تا چه حد مخالف انتقاد است. یک عده از حامیان خود را آورده اند تا در مقابل شان سخنرانی کنند و به دانشجویان دیگر توجهی ن د و این رسماً توهین به دانشجویان است و با گرفتن تریبون از دانشجویان، صدای دانشجو را خفه د.عضو شورای مرکزی عد خواه دانشجویی در ادامه خاطرنشان کرد: در دوران انتخابات گاهی دیده می شود برخی از تشکل های دانشجویی به پیاده نظام احزاب تبدیل می شوند و به دنبال این هستند که جناح های رقیب را ت یب کنند.وی گفت: دانشجویی نتوانسته اولویت ها را برای خودش تعریف کند به همین دلیل گاهی به مسائلی می پردازد که اولویت نیست.طاهری تصریح کرد: براساس تأیید معظم انقلاب دانشجو باید تحلیلگر باشد تا تحلیلگر، ولی متاسفانه برخی ها این تحلیل گری دانشجو را نمی پسندند. که این توهین به دانشجو است.این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: دانشجویی در سال های اخیر مقداری محافظه کار شده است و خط قرمز پوشالی را برای خودش درست کرده است که این خطوط قرمز باعث شده نتواند درست عمل کند.طاهری در ادامه گفت: دانشجویی استکبار ستیزی و به دنبال نابودی استکبار است. برای دانشجویی استکبار داخلی و خارجی هم فرقی ندارد و باید با استکبار مبارزه کند.وی در پایان سخنان خود از برخی اقدامات در قوه قضاییه هم انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که مشکلاتی هم که در قوه قضاییه وجود دارد رفع شود.انتهای پیام/-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
به گزارش صاحب نیوز؛ چندی پیش نامه نسنجیده ای از سوی برخی فعالین دانشجویی، با سبقه فعالیت در تشکل های ارزشی در رسانه ها منتشر شد که در آن با سیاه نمایی خاص از مشکلات کشور، بدون بیان هیچ دستاوردی برای ، معظم انقلاب را طرف خطاب این مشکلات قرار داده بود. این نامه که متاسفانه خوراک خوبی برای رسانه های معاند فراهم کرده بود، البته بی پاسخ نماند و در چند روز گذشته طیفی از بیانیه های دانشجویی و تحلیل هایی پیرامون آن در رسانه ها منتشر شد.برخی از فعالین دانشجویی و اعضای هیئت علمی های اصفهان نیز نامه ای را منتشر و ضمن بیعت مجدد با ی معظم انقلاب ی، از ناامید نشدن خود در مقابل ناسپاسی ها و دشمنی ها گفته و اینکه جوان انقل با سعه صدر و امید، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است.متن این نامه را در ادامه می خوانیم. همچنین می توانید متن نامه به همراه امضای آن را از اینجا کنید.***بسم الله الرحمن الرحیم«وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ . وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ . فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَهِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران ، ۱۴۶- ۱۴۸)محضر معظم انقلاب ی، حضرت آیت الله العظمی سلام علیکم و رحمه الله و برکاته؛رخدادهای روزهای اخیر کشور، ما – جمعی از فرزندان شما و معتقدان به و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا را ارها متفاوت شیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقل م و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های ، از راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف در ت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال کشور و موجب مشارکت و رشد آحاد مردم است. حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله ، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب ی جلوگیری کند. تعالی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه حاصل شده اند.با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عد ی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه ی بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و م عان حرم آموختیم که انقل ، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های ی در برابر جبهه حق است. انقل ، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقل ، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّریقَهِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.۲۱/۰۱/۱۳۹۷امضا کنندگان نامه به معظم انقلاب ی (جمعی از اساتید و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)
۲۱/۰۱/۱۳۹۷فعالان دانشجویی – فرهنگی:-۱ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۳احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد ی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۴احمدی، فرشاد؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.-۵احمدیان، حسن؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی بین المللی (ره).-۶احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۷اخباریه، ؛ عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.-۸اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۹اژه ای، مهدی؛ مدعو مرکز معارف صنعتی اصفهان و فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۱۰اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۱اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک صنعتی اصفهان.-۱۲اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی شیراز، مسئول سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.-۱۳افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۴اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۱۵اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۶الحاجی، ؛ ی صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۷ ی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب ی اصفهان.-۱۸ حسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، کارشناس ی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.-۱۹ یان، محمدعلی؛ دانشجوی ی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.-۲۰انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۱آبیار، زهرا؛ دانشجوی ی و مدرس حوزه و گروه معارف علوم پزشکی اصفهان.-۲۲آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.-۲۳آذربایجانی، نفیسه؛ ی علوم قرآنی و حدیث از اصفهان، فعال فرهنگی – دانشجویی.-۲۴آقاجانى، رسول؛ دانش آموخته صنعتى اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شوراى مرکزى جامعه ى دانشجویان صنعتى اصفهان.-۲۵آقایی، عاطفه؛ دانشجوی ی فیزیک صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.-۲۶بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۷باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۸بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان.-۲۹بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع).-۳۰برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی ی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۳۱بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۳۲بنی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی اصفهان.-۳۳پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی ی شه ، دبیر کرسی های آزاد شی های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.-۳۴پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد ی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.-۳۵تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۳۶تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته ی مکانیک سیالات صنعتی اصفهان.-۳۷تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.-۳۸تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه ب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عد خواهی آرمان در صنعتی اصفهان.-۳۹تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۴۰توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.-۴۱ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۴۲جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۴۳جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی ی تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجویان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۴۴جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.-۴۵جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی هنر اصفهان.-۴۶جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۴۷جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید ازی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۴۸جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۴۹جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۵۰جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۵۱جوکار، مجتبی؛ دانشجوی ی ی منابع طبیعی صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.-۵۲حاج ناصری، حمیدرضا؛ عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۵۳حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۵۴حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۵۵حاجیان، حسین؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، مسئول سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۵۶حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۵۷حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته ی عمران صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۵۸حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن صنعتی اصفهان.-۵۹حسنی، محمد؛ ی فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق صنعتی اصفهان.-۶۰حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۶۱حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۶۲حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۶۳حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۶۴حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.-۶۵حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی ی رشته ی مکانیک بیوسیستم صنعتی اصفهان.-۶۶حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.-۶۷حق شناس، حمید؛ دانشجوی ی کامپیوتر صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.-۶۸حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۶۹حقیقی، مهدی؛ دانشجوی ی عمران کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی کبیر تهران.-۷۰خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، ی مدیریت صنعتی.-۷۱خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۷۲خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۷۳ ازیها، محسن؛ دانشجوی ی ی برق صنعتی اصفهان.-۷۴خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج صنعتی کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۷۵خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۷۶داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۷۷درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.-۷۸دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.-۷۹ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی ولی عصر (عج) رفسنجان.-۸۰دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۸۱دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد ی مکانیک در شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۸۲ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی ی اصفهان، مدرس گروه معارف ، فعال فرهنگی.-۸۳ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی تهران.-۸۴ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت المومنین آزاد ی اصفهان.-۸۵ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی برق و الکترونیک آزاد ی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۸۶ربانى، روح الله؛ ی عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن ى دانشکده عمران صنعتى اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه ى دانشجویان صنعتى اصفهان، عضو شوراى مؤسسین تشکل رویش نیروهاى انقلاب ى.-۸۷رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۸۸رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۸۹رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۹۰رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۹۱رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.-۹۲رمضانی، عباس؛ س رست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.-۹۳روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی ی ی کامپیوتر صنعتی اصفهان.-۹۴روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته ی عمران صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان.-۹۵زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی اصفهان.-۹۶زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۹۷زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی هسته ای گرایش راکتور اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۹۸زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.-۹۹زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان صنعتی اصفهان.-۱۰۰زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی صنعتی اصفهان.-۱۰۱سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba تهران، کارشناسی ی برق صنعتی اصفهان، مسئول سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.-۱۰۲سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس ، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی ی اصفهان.-۱۰۳سلامی، عبدالرحیم؛ آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه ی صنعتی اصفهان.-۱۰۴سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.-۱۰۵سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد ی عمران تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۰۶سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو ها، فارغ حصیل صنعتی اصفهان، فعال.-۱۰۷سهر ، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.-۱۰۸سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۰۹سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۱۰سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۱۱شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۱۲شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، ی مدیریت استراتژیک از صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۱۳شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۱۴شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی ی مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.-۱۱۵شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی صنعتی اصفهان.-۱۱۶شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۱۷صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ی صنایع آزاد ی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.-۱۱۸صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی ی رفاه اجتماعی علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۱۹صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۲۰صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.-۱۲۱صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.-۱۲۲صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی المومنین (ع) آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل آزاد.-۱۲۳صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.-۱۲۴صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.-۱۲۵صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری – هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، سابق تشکل های آزاد استان اصفهان.-۱۲۶صناعی، حوریه؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۲۷ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند علوم پزشکی اصفهان، و فعال .-۱۲۸طالبیان، منصوره؛ دانشجوی ی مشاوره علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.-۱۲۹طالع زاده ، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.-۱۳۰طاهری، حامد؛ دبیر انجمن ی امید ایران آزاد ی نجف آباد.-۱۳۱طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۳۲طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.-۱۳۳طباطبایی حسان، محمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.-۱۳۴طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.-۱۳۵عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.-۱۳۶عباسی، علی؛ کارشناسی ارشد ی عمران خواجه نصیر تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۳۷عسکری فر، ها ادات؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۳۸عسگری، ایمان؛ کارشناس ارشد شهرسازی علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۳۹عسگری، فاطمه؛ دانش آموخته کارشناسی ی شیمی صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۴۰عسگری فر، سیدحامد؛ مدرس حوزه و و ، معاون دبیرستان سادات اصفهان، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان اصفهان.-۱۴۱عطایی، زکیه ا هرا؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی کانون قرآن و عترت و عضو فعال بسیج دانشجوئی.-۱۴۲عظیمی، اکرم؛ دانشجوی ی روانشناسی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۱۴۳علامه، سیدقاسم؛ عضو فعال بسیج کارکنان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۴۴علوی، سیدمحمد؛ دبیر سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.-۱۴۵علوی، مریم السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه معارف قرآنی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.-۱۴۶علی اکبری، روح اله؛ مدیرفنی عمران ناحیه شهرداری منطقه یک تهران، معارف قرآنی اصفهان، مسئول سابق اردوهای فرهنگی و جهادی بسیج صنعتی اصفهان.-۱۴۷عمویی، زهره؛ مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۴۸غلامی، محمد؛ دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان صنعتی اصفهان.-۱۴۹فتاح، سیدمجتبی؛ عمران، عضو شورای مرکزی بسیج ین ناحیه شاهین شهر و برخوار و میمه.-۱۵۰فرجیان، محمدمهدی؛ دانشجوی ی مدیریت رسانه تهران، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۵۱فروزنده د ردی، حبیب؛ معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۵۲فقیر، فائزه؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی هسته ای، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی یاسوج.-۱۵۳فقیهی، مهدی؛ دبیر مجتمع های آموزشی و تربیتی تهران، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۵۴فولادگر، محمدعلی؛ طلبه و فعال فرهنگی شهر اصفهان، کارشناسی ی عمران صنعتی اصفهان.-۱۵۵فیاض، بهناز؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان مستقل اصفهان.-۱۵۶قاسم زاده، علی؛ دانش آموخته ی علوم تربیتی، معاون فرهنگی سابق شهرداری اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۱۵۷قاسم زاده، مائده؛ دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره اصفهان، عضو بسیج دانشجویی اصفهان.-۱۵۸قاسمیان، سلمان؛ مدرس قم، دانش آموخته ی تاریخ ایران ی از اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی بین المللی در مقطع کارشناسی، معاون علمی سابق بسیج دانشجویی تهران و اصفهان.-۱۵۹قریشی، سیدفرزاد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۶۰قمی اردستانی، محدثه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی یزد، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۱۶۱قنبری، حامد؛ مدیرعامل شرکت دژپناه ایساتیس، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۶۲قوه عود، نرگس؛ دانش آموخته فناوری اطلاعات سلامت، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان.-۱۶۳کاظمی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.-۱۶۴کامیار، مهدی؛ کارشناس ارشد هوافضا و مدیرعامل شرکت سامان رایاتک، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۶۵کاویانی، هادی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۶۶کرکه آبادی، سعید؛ بازرس مکانیکال تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی، کارشناس ارشد ی متالورژی، سردبیر سابق خبرنامه کیلویی صنعتی اصفهان.-۱۶۷کرمی هرستانی، علی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی سابق انجمن صنفی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۶۸کریمی، جواد؛ کارشناس ارشد هوش ، معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۶۹کریمی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۷۰کشوری، مریم؛ مشاور مخابرات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۷۱کمالیان، علیرضا؛ دانشجوی ی اقتصاد اصفهان.-۱۷۲کمیلی، حسین؛ عضو موسس و شورای مرکزی تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، عضو موسس جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۷۳کمیلی، سیدعلی؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.-۱۷۴کمیلی، فرزانه السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اصفهان، عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۱۷۵کیانپور، بهناز؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی خوابگاه خواهران صنعتی اصفهان.-۱۷۶کیانی، مهدی؛ مدیر مالی شرکت های صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان صنعت اژیه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۱۷۷گروسیان، محمد ؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.-۱۷۸گل شناس، حامد؛ رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات لاوین، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.-۱۷۹گودرزی، محسن؛ مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه، دانش آموخته ی علوم ارتباطات علامه طباطبایی، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۸۰مانیان، مهدی؛ عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۸۱محبی، مرضیه؛ عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.-۱۸۲محمدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت نگین آریا، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۸۳محمودی، مائده سادات؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.-۱۸۴محمودی، محبوبه سادات؛ مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.-۱۸۵محمودیان مفید، مریم؛ کارشناس ارشد روانشناسی، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان.-۱۸۶مصدق فیروزآبادی، مصطفی؛ دانش آموخته ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت انصار ولایت یزد.-۱۸۷مصلح، محمدصادق؛ عضو فعال بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۸۸مصلحی، حامد؛ دانشجو ی روانشناسی تهران، فعال سابق دانشجویی اصفهان.-۱۸۹معاضدی، مجتبی؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۹۰منتظرالقائم، محمد؛ عمران، عضو فعال موسسه فرهنگی شهید بهشتی
مرتبط با ستاد جبهه فرهنگی انقلاب ی.-۱۹۱منتظری، سمیه؛ عضو بسیج فرهنگیان صنعتی اصفهان.-۱۹۲منصوری، حامد؛ مدیرعامل شرکت تحقیقات صنعتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۹۳ ، زهرا سادات؛ دانش آموخته ی محیط زیست صنعتی اصفهان، عضو سابق جهاد علمی دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۹۴ ، مریم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ی مواد صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهاد علمی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۱۹۵ درچه ای، سیدعلی؛ کارشناسی ارشد رشته برق اصفهان، دبیر سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.-۱۹۶مهدوی، مریم سادات؛ دانشجوی ی نساجی صنعتی اصفهان، عضو شورای مرکزی جهادعلمی صنعتی اصفهان.-۱۹۷مهدی شمسائی، محمد؛ کارشناس مکانیک و مدیر پروژه های نیروگاهی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۱۹۸مهدیان، علی؛ طلبه، دانش آموخته صنعتی اصفهان.-۱۹۹مؤمنی، فهیمه؛ کارشناسی ارشد مطالعات ن، فعال فرهنگی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۰۰میرزاتر ، سیدمحسن؛ طلبه، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.-۲۰۱میرعابدینی، سیدوحید؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۰۲میرمعصومی، سیدجواد؛ مشاورحقوقی و دادگستری، مسئول سابق بسیج دانشجویی آزاد ی واحد اصفهان.-۲۰۳میری، محمدامین؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.-۲۰۴نجمی، محسن؛ کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز، فعال و عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۰۵ندیم، محمدحسن؛ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد ی مواد صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.-۲۰۶نصراصفهانی، نجمه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۰۷نظام الدینی، زینب السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و عضو سابق خیریه دانشجویی سابقون اصفهان.-۲۰۸نقشینه ارجمند، حمیدرضا؛ مدیر پژوهشی صنعتی اصفهان، پژوهشگر و مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی.-۲۰۹نواب، حسن؛ دبیر جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۱۰نورصالحی، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۱۱نوروزنژاد، سجاد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۱۲نوری، محمدناصر؛ طراح و تولید کننده چهار محصول در سبدکالای دانش بنیان کشور، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۱۳نیک زاد، فاطمه سادات؛ کارشناسی ارشد علوم حدیث، عضو فعال سابق بسبج داشجویی صنعتی اصفهان.-۲۱۴نیکزادالحسینی، ها ادات؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.-۲۱۵نیلی احمدآبادی، میثم؛ دانش آموخته ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.-۲۱۶وثوقی، فرشید؛ دانشجوی کارشناسی ی معدن صنعتی اصفهان، مسئول فرهنگی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۱۷وه ، مجید؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان.-۲۱۸هادیان، محمد؛ عضو فعال جامعه ی صنعتی اصفهان، عضو فعال انجمن علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.-۲۱۹هاشم زئی، ابراهیم؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.-۲۲۰هاشمی، سیدمحمد؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد شهر و فعال در مراکز فرهنگی اصفهان، دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد ی شهر، فعال فرهنگی شهر اصفهان.-۲۲۱هاشمی نژاد، هومن؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی آزاد اصفهان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان بوعلی سینا همدان.-۲۲۲یادگاری، ابوذر؛ معلم و فعال فرهنگی شهر اصفهان، مسئول سابق واحد انجمن ی دانشجویان دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.-۲۲۳یاوری، سوده؛ مدرس و دانشجوی ی علوم تربیتی، مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۲۴یزدان بخش، مهدیه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۲۵یزدان مهر، محسن؛ دانشجوی ی نانوفیزیک صنعتی مالک اشتر، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.-۲۲۶یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۲۷یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۲۸یزدیان، حامد؛ دبیر تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، ی ی عمران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران.اعضای هیأت علمی:-۲۲۹ابراهیمی، محمدصادق؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو بسیج اساتید صنعتی اصفهان.-۲۳۰ابوتر ، روشنک؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۳۱احمدزاده، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق وکامپیوتر صنعتی اصفهان.-۲۳۲ارشادی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد مجلسی اصفهان.-۲۳۳اژه ای، تقی؛ عضو هیأت علمی گروه ادبیات اصفهان.-۲۳۴اسدی، علیرضا؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی.-۲۳۵اسفندیاری، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۳۶اصلانی، ؛ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی اصفهان.-۲۳۷اکبرزاده، صالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.-۲۳۸اکبرزاده، میثم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۳۹اکبرزاده، هادی؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.-۲۴۰ پور، نوشین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۴۱امینی، بابک؛ عضو هیأت علمی آزاد ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان و عضو بسیج اساتید.-۲۴۲انصاری، سعید؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۲۴۳ایمانیان، امین؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد هرند.-۲۴۴بانکی پور فرد، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.-۲۴۵بخت افروز، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.-۲۴۶بخشی، رسول؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.-۲۴۷بهرامیان، حمید؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۴۸پاکدل، عباس؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق انجمن ی و جهاد ی فردوسی مشهد.-۲۴۹پور مقدس، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۵۰پورمدنی، ابوذر؛ عضو هیأت علمی جهاد ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.-۲۵۱تمنایی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۵۲تیکنی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.-۲۵۳جعفری، نسرین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.-۲۵۴جوان بخت، وحید؛ عضو هیأت علمی جهاد ی استان اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۵۵جوانبخت، مهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.-۲۵۶حجازی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۵۷حجازی، سیدمهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.-۲۵۸حسینی نسب، سیدمحمدرضا؛ عضو هیأت علمی اراک، مسئول سابق کانون فرهنگی جواد(ع) صنعتی اصفهان.-۲۵۹حق شناس، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان.-۲۶۰حکیمی، محسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک یزد، مسئول سابق واحد علمی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و مسئول سابق واحد تحقیقات و توسعه پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.-۲۶۱حیدری، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.-۲۶۲خدادادی دشتکی، خداداد؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق پیام نور مرکز اصفهان.-۲۶۳خنکدار، ایمان؛ عضو هیأت علمی آزاد ی، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۶۴خیام نکویی، سیدمجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی تربیت مدرس، بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان اصفهان.-۲۶۵دادخواه، علی اکبر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.-۲۶۶دانش، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.-۲۶۷داودی، سیدمسعود؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شاهین شهر.-۲۶۸درزی، محمد؛ عضو هیأت علمی جهاد ی، معاون سابق فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۶۹دشتی، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۷۰ذاکر، سیدرسول؛ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی اصفهان.-۲۷۱ربیعی، عباسعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۷۲رزمجو، حسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۷۳رشیدی، بهمن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۷۴رضوی، شهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۷۵روشن ضمیر، محمدعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.-۲۷۶ ، علی؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.-۲۷۷رئیسی نافچی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی صنایع و سیستم های صنعتی اصفهان، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول دفتر سابق بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.-۲۷۸زارعان، احمدرضا؛ عضو هیأت علمی شهید مهاجر اصفهان، عضو جامعه ی فرهنگیان.-۲۷۹زاهدی، مرتضی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۲۸۰زینلیان، مهران؛ عضو هیأت علمی دانشکده فنی ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۸۱زینلیان، مهرداد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۸۲سلیمانی، میترا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۸۳سیفی گلپایگانی، حامد؛ عضو هیأت علمی پیام نور استان اصفهان.-۲۸۴شاهوردی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.-۲۸۵شایان نژاد، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۲۸۶شریعتمداری، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۲۸۷شریفی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو بسیج ان .-۲۸۸شکرچی زاده، هاجر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۲۸۹شهرکی، علی؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی اصفهان.-۲۹۰شیخ زاده، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.-۲۹۱صادقی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۹۲صادقی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.-۲۹۳صالحی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۲۹۴صفوی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.-۲۹۵صمدی، ؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده زیردریا صنعتی اصفهان.-۲۹۶طریقت پور، حسین؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.-۲۹۷طیب نیا، محمدصالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان صنعتی اصفهان.-۲۹۸عسکری، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی علوم پزشکی اصفهان.-۲۹۹عشقی زاده، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۳۰۰عمومی، بهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی صنعتی اصفهان.-۳۰۱عمومی، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.-۳۰۲عمیق، محسن؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.-۳۰۳فاتحی زاده، مریم؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی اصفهان.-۳۰۴فانیان، علی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.-۳۰۵فروزش فرد، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی ولی عصر (عج) رفسنجان، دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی فیزیک اصفهان.-۳۰۶فقیهی مقدس، نفیسه؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.-۳۰۷فیروزه، ذاکرحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان، عضو سابق کانون شه دانشجویان مسلمان صنعتی کبیر.-۳۰۸قاسمی، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.-۳۰۹قاسمی، ناظم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.-۳۱۰قدمی، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان.-۳۱۱قربانی، ابوالفضل؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شهر، مسئول سابق سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان.-۳۱۲کرباسی، مجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، دبیر جمعیت ایثارگرا
به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان به نقل از مهر؛بیش از ۳۳۰ فعال دانشجویی و فرهنگی طی نامه ای ضمن بیعت مجدد با ی آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام د.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:« «وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ. وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ. فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران، ۱۴۶- ۱۴۸)محضر معظم انقلاب ی، حضرت آیت الله العظمی سلام علیکم و رحمه الله و برکاتهرخدادهای روزهای اخیر کشور، ما - جمعی از فرزندان شما و معتقدان به و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا را ارها متفاوت شیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقل م و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های ، از راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف در ت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال کشور و موجب مشارکت و رشد آحاد مردم است.حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله ، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب ی جلوگیری کند.تعالی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه حاصل شده اند. با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عد ی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و م عان حرم آموختیم که انقل ، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های ی در برابر جبهه حق است.انقل ، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقل ، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.»امضا کنندگان نامه به معظم انقلاب ی (جمعی از اساتید و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)فعالان دانشجویی - فرهنگی:۱ ـ ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲ ـ احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳ ـ احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد ی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴ ـ احمدی، فرشاد؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.۵ ـ احمدیان، حسن؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی بین المللی (ره).۶ ـ احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷ ـ اخباریه، ؛ عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۸ ـ اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۹ ـ اژه ای، مهدی؛ مدعو مرکز معارف صنعتی اصفهان و فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۰ ـ اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱ ـ اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک صنعتی اصفهان.۱۲ ـ اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی شیراز، مسئول سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۱۳ ـ افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴ ـ اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵ ـ اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶ ـ الحاجی، ؛ ی صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۷ ـ ی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب ی اصفهان.۱۸ ـ حسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، کارشناس ی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۱۹ ـ یان، محمدعلی؛ دانشجوی ی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.۲۰ ـ انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۱ ـ آبیار، زهرا؛ دانشجوی ی و مدرس حوزه و گروه معارف علوم پزشکی اصفهان.۲۲ ـ آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۲۳ ـ آذربایجانی، نفیسه؛ ی علوم قرآنی و حدیث از اصفهان، فعال فرهنگی - دانشجویی.۲۴ ـ آقاجانی، رسول؛ دانش آموخته صنعتی اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۵ ـ آقایی، عاطفه؛ دانشجوی ی فیزیک صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۶ ـ بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۷باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۸ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان.۲۹ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع).۳۰ ـ برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی ی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۱ ـ بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۲ ـ نی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی اصفهان.۳۳ ـ پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی ی شه ، دبیر کرسی های آزاد شی های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.۳۴ ـ پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد ی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.۳۵ ـ تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۶ ـ تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته ی مکانیک سیالات صنعتی اصفهان.۳۷ ـ تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۳۸ ـ تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه ب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عد خواهی آرمان در صنعتی اصفهان.۳۹ ـ تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۴۰ ـ توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۴۱ ـ ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۲ ـ جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۳ ـ جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی ی تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجویان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۴۴ ـ جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.۴۵ ـ جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی هنر اصفهان.۴۶ ـ جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۷ ـ جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید ازی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۸ ـ جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۴۹ ـ جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۰ ـ جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۱ ـ جوکار، مجتبی؛ دانشجوی ی ی منابع طبیعی صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.۵۲ ـ حاج ناصری، حمیدرضا؛ عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۳ ـ حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۴ ـ حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۵ ـ حاجیان، حسین؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، مسئول سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۶ ـ حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۷ ـ حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته ی عمران صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۵۸ ـ حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن صنعتی اصفهان.۵۹ ـ حسنی، محمد؛ ی فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق صنعتی اصفهان.۶۰ ـ حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۱ ـ حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۲ ـ حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۶۳ ـ حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۴ ـ حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.۶۵ ـ حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی ی رشته ی مکانیک بیوسیستم صنعتی اصفهان.۶۶ ـ حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۶۷ ـ حق شناس، حمید؛ دانشجوی ی کامپیوتر صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.۶۸ ـ حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۹ ـ حقیقی، مهدی؛ دانشجوی ی عمران کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی کبیر تهران.۷۰ ـ خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، ی مدیریت صنعتی.۷۱ ـ خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۷۲ ـ خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۳ ـ ازیها، محسن؛ دانشجوی ی ی برق صنعتی اصفهان.۷۴ ـ خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج صنعتی کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۵ ـ خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۶ ـ داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۷ ـ درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۷۸ ـ دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.۷۹ ـ ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی ولی عصر (عج) رفسنجان.۸۰ ـ دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۸۱ ـ دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد ی مکانیک در شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۸۲ ـ ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی ی اصفهان، مدرس گروه معارف ، فعال فرهنگی.۸۳ ـ ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی تهران.۸۴ ـ ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت المومنین آزاد ی اصفهان.۸۵ ـ ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی برق و الکترونیک آزاد ی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۸۶ ـ ربانی، روح الله؛ ی عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن ی دانشکده عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو شورای مؤسسین تشکل رویش نیروهای انقلاب ی.۸۷ ـ رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۸۸ ـ رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۸۹ ـ رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۹۰ ـ رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۹۱ ـ رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۹۲ ـ رمضانی، عباس؛ س رست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۹۳ ـ روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی ی ی کامپیوتر صنعتی اصفهان.۹۴ ـ روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته ی عمران صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان.۹۵ ـ زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی اصفهان.۹۶ ـ زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۹۷ ـ زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی هسته ای گرایش راکتور اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان صنعتی اصفهان.۹۸ ـ زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۹۹ ـ زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان صنعتی اصفهان.۱۰۰ ـ زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی صنعتی اصفهان.۱۰۱ ـ سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba تهران، کارشناسی ی برق صنعتی اصفهان، مسئول سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۰۲ ـ سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس ، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی ی اصفهان.۱۰۳ ـ سلامی، عبدالرحیم؛ آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۰۴ ـ سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.۱۰۵ ـ سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد ی عمران تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۰۶ ـ سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو ها، فارغ حصیل صنعتی اصفهان، فعال.۱۰۷ ـ سهر ، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۱۰۸ ـ سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۰۹ ـ سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۰ ـ سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۱ ـ شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۲ ـ شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، ی مدیریت استراتژیک از صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۳ ـ شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۴ ـ شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی ی مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۱۱۵ ـ شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی صنعتی اصفهان.۱۱۶ ـ شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۷ ـ صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ی صنایع آزاد ی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۱۱۸ ـ صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی ی رفاه اجتماعی علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۹ ـ صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۲۰ ـ صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۱۲۱ ـ صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۱۲۲ ـ صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی المومنین (ع) آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل آزاد.۱۲۳ ـ صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۲۴ ـ صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.۱۲۵ ـ صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری - هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، سابق تشکل های آزاد استان اصفهان.۱۲۶ ـ صناعی، حوریه؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۲۷ ـ ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند علوم پزشکی اصفهان، و فعال .۱۲۸ ـ طالبیان، منصوره؛ دانشجوی ی مشاوره علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.۱۲۹ ـ طالع زاده ، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.۱۳۰ ـ طاهری، حامد؛ دبیر انجمن ی امید ایران آزاد ی نجف آباد.۱۳۱ ـ طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۲ ـ طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۳۳ ـ طباطبایی حسان، محمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.۱۳۴ ـ طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۳۵ ـ عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۱۳۶ ـ عباسی، علی؛ کارشناسی ارشد ی عمران خواجه نصیر تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۳۷ ـ عسکری فر، ها ادات؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۸ ـ عسگری، ایمان؛ کارشناس ارشد شهرسازی علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۹ ـ عسگری، فاطمه؛ دانش آموخته کارشناسی ی شیمی صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴۰ ـ عسگری فر، سیدحامد؛ مدرس حوزه و و ، معاون دبیرستان سادات اصفهان، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان اصفهان.۱۴۱ ـ عطایی، زکیه ا هرا؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی کانون قرآن و عترت و عضو فعال بسیج دانشجوئی.۱۴۲ ـ عظیمی، اکرم؛ دانشجوی ی روانشناسی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۴۳ ـ علامه، سیدقاسم؛ عضو فعال بسیج کارکنان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۴۴ ـ علوی، سیدمحمد؛ دبیر سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۴۵ ـ علوی، مریم السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه معارف قرآنی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۱۴۶ ـ علی اکبری، روح اله؛ مدیرفنی عمران ناحیه شهرداری منطقه یک تهران، معارف قرآنی اصفهان، مسئول سابق اردوهای فرهنگی و جهادی بسیج صنعتی اصفهان.۱۴۷ ـ عمویی، زهره؛ مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴۸ ـ غلامی، محمد؛ دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان صنعتی اصفهان.۱۴۹ ـ فتاح، سیدمجتبی؛ عمران، عضو شورای مرکزی بسیج ین ناحیه شاهین شهر و برخوار و میمه.۱۵۰ ـ فرجیان، محمدمهدی؛ دانشجوی ی مدیریت رسانه تهران، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۱ ـ فروزنده د ردی، حبیب؛ معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۲ ـ فقیر، فائزه؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی هسته ای، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی یاسوج.۱۵۳ ـ فقیهی، مهدی؛ دبیر مجتمع های آموزشی و تربیتی تهران، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۴ ـ فولادگر، محمدعلی؛ طلبه و فعال فرهنگی شهر اصفهان، کارشناسی ی عمران صنعتی اصفهان.۱۵۵ ـ فیاض، بهناز؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان مستقل اصفهان.۱۵۶ ـ قاسم زاده، علی؛ دانش آموخته ی علوم تربیتی، معاون فرهنگی سابق شهرداری اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵۷ ـ قاسم زاده، مائده؛ دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره اصفهان، عضو بسیج دانشجویی اصفهان.۱۵۸ ـ قاسمیان، سلمان؛ مدرس قم، دانش آموخته ی تاریخ ایران ی از اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی بین المللی در مقطع کارشناسی، معاون علمی سابق بسیج دانشجویی تهران و اصفهان.۱۵۹ ـ قریشی، سیدفرزاد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶۰ ـ قمی اردستانی، محدثه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی یزد، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۶۱ ـ قنبری، حامد؛ مدیرعامل شرکت دژپناه ایساتیس، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۲ ـ قوه عود، نرگس؛ دانش آموخته فناوری اطلاعات سلامت، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان.۱۶۳ ـ کاظمی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۶۴ ـ کامیار، مهدی؛ کارشناس ارشد هوافضا و مدیرعامل شرکت سامان رایاتک، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۵ ـ کاویانی، هادی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۶ ـ کرکه آبادی، سعید؛ بازرس مکانیکال تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی، کارشناس ارشد ی متالورژی، سردبیر سابق خبرنامه کیلویی صنعتی اصفهان.۱۶۷ ـ کرمی هرستانی، علی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی سابق انجمن صنفی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶۸ ـ کریمی، جواد؛ کارشناس ارشد هوش ، معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۹ ـ کریمی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۷۰ ـ کشوری، مریم؛ مشاور مخابرات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۷۱ ـ کمالیان، علیرضا؛ دانشجوی ی اقتصاد اصفهان.۱۷۲ ـ کمیلی، حسین؛ عضو موسس و شورای مرکزی تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، عضو موسس جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۷۳ ـ کمیلی، سیدعلی؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۷۴ ـ کمیلی، فرزانه السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اصفهان، عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۷۵ ـ کیانپور، بهناز؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی خوابگاه خواهران صنعتی اصفهان.۱۷۶ ـ کیانی، مهدی؛ مدیر مالی شرکت های صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان صنعت اژیه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۷۷ ـ گروسیان، محمد ؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۱۷۸ ـ گل شناس، حامد؛ رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات لاوین، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.۱۷۹ ـ گودرزی، محسن؛ مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه، دانش آموخته ی علوم ارتباطات علامه طباطبایی، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۸۰ ـ مانیان، مهدی؛ عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۸۱ ـ محبی، مرضیه؛ عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۸۲ ـ محمدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت نگین آریا، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۸۳ ـ محمودی، مائده سادات؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۱۸۴ ـ محمودی، محبوبه سادات؛ مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۱۸۵ ـ محمودیان مفید، مریم؛ کارشناس ارشد روانشناسی، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۱۸۶ ـ مصدق فیروزآبادی، مصطفی؛ دانش آموخته ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت انصار ولایت یزد.۱۸۷ ـ مصلح، محمدصادق؛ عضو فعال بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۸۸ ـ مصلحی، حامد؛ دانشجو ی روانشناسی تهران، فعال سابق دانشجویی اصفهان.۱۸۹ ـ معاضدی، مجتبی؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۰ ـ منتظرالقائم، محمد؛ عمران، عضو فعال موسسه فرهنگی شهید بهشتیمرتبط با ستاد جبهه فرهنگی انقلاب ی.۱۹۱ ـ منتظری، سمیه؛ عضو بسیج فرهنگیان صنعتی اصفهان.۱۹۲ ـ منصوری، حامد؛ مدیرعامل شرکت تحقیقات صنعتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۳ ـ ، زهراسادات؛ دانش آموخته ی محیط زیست صنعتی اصفهان، عضو سابق جهاد علمی دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۴ ـ ، مریم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ی مواد صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهاد علمی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۹۵ ـ درچه ای، سیدعلی؛ کارشناسی ارشد رشته برق اصفهان، دبیر سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۹۶ ـ مهدوی، مریم سادات؛ دانشجوی ی نساجی صنعتی اصفهان، عضو شورای مرکزی جهادعلمی صنعتی اصفهان.۱۹۷ ـ مهدی شمسائی، محمد؛ کارشناس مکانیک و مدیر پروژه های نیروگاهی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۸ ـ مهدیان، علی؛ طلبه، دانش آموخته صنعتی اصفهان.۱۹۹ ـ مؤمنی، فهیمه؛ کارشناسی ارشد مطالعات ن، فعال فرهنگی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۰ ـ میرزاتر ، سیدمحسن؛ طلبه، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۲۰۱ ـ میرعابدینی، سیدوحید؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۲ ـ میرمعصومی، سیدجواد؛ مشاورحقوقی و دادگستری، مسئول سابق بسیج دانشجویی آزاد ی واحد اصفهان.۲۰۳ ـ میری، محمدامین؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۲۰۴ ـ نجمی، محسن؛ کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز، فعال و عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۰۵ ـ ندیم، محمدحسن؛ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد ی مواد صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۲۰۶ ـ نصراصفهانی، نجمه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۷ ـ نظام الدینی، زینب السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و عضو سابق خیریه دانشجویی سابقون اصفهان.۲۰۸ ـ نقشینه ارجمند، حمیدرضا؛ مدیر پژوهشی صنعتی اصفهان، پژوهشگر و مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی.۲۰۹ ـ نواب، حسن؛ دبیر جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۰ ـ نورصالحی، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۱ ـ نوروزنژاد، سجاد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۱۲ ـ نوری، محمدناصر؛ طراح و تولید کننده چهار محصول در سبدکالای دانش بنیان کشور، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۳ ـ نیک زاد، فاطمه سادات؛ کارشناسی ارشد علوم حدیث، عضو فعال سابق بسبج داشجویی صنعتی اصفهان.۲۱۴ ـ نیکزادالحسینی، ها ادات؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۲۱۵ ـ نیلی احمدآبادی، میثم؛ دانش آموخته ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۲۱۶ ـ وثوقی، فرشید؛ دانشجوی کارشناسی ی معدن صنعتی اصفهان، مسئول فرهنگی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۷ ـ وه ، مجید؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان.۲۱۸ ـ هادیان، محمد؛ عضو فعال جامعه ی صنعتی اصفهان، عضو فعال انجمن علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.۲۱۹ ـ هاشم زئی، ابراهیم؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۲۲۰ ـ هاشمی، سیدمحمد؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد شهر و فعال در مراکز فرهنگی اصفهان، دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد ی شهر، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۲۲۱ ـ اشمی نژاد، هومن؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی آزاد اصفهان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان بوعلی سینا همدان.۲۲۲ ـ یادگاری، ابوذر؛ معلم و فعال فرهنگی شهر اصفهان، مسئول سابق واحد انجمن ی دانشجویان دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۲۳ ـ یاوری، سوده؛ مدرس و دانشجوی ی علوم تربیتی، مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۲۴ ـ یزدان بخش، مهدیه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۲۵ ـ یزدان مهر، محسن؛ دانشجوی ی نانوفیزیک صنعتی مالک اشتر، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۲۶ ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۲۷ ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۲۸ ـ یزدیان، حامد؛ دبیر تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، ی ی عمران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران.اعضای هیأت علمی:۲۲۹ ـ ابراهیمی، محمدصادق؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو بسیج اساتید صنعتی اصفهان.۲۳۰ ـ ابوتر ، روشنک؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۳۱ ـ احمدزاده، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق وکامپیوتر صنعتی اصفهان.۲۳۲ ـ ارشادی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد مجلسی اصفهان.۲۳۳ ـ اژه ای، تقی؛ عضو هیأت علمی گروه ادبیات اصفهان.۲۳۴ ـ اسدی، علیرضا؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی.۲۳۵ ـ اسفندیاری، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۳۶ ـ اصلانی، ؛ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی اصفهان.۲۳۷ ـ اکبرزاده، صالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۳۸ ـ اکبرزاده، میثم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۳۹ ـ اکبرزاده، هادی؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.۲۴۰ ـ پور، نوشین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۴۱ ـ امینی، بابک؛ عضو هیأت علمی آزاد ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان و عضو بسیج اساتید.۲۴۲ ـ انصاری، سعید؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۴۳ ـ ایمانیان، امین؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد هرند.۲۴۴ ـ بانکی پور فرد، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.۲۴۵ ـ بخت افروز، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۲۴۶ ـ بخشی، رسول؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.۲۴۷ ـ بهرامیان، حمید؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۴۸ ـ پاکدل، عباس؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق انجمن ی و جهاد ی فردوسی مشهد.۲۴۹ ـ پور مقدس، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۵۰ ـ پورمدنی، ابوذر؛ عضو هیأت علمی جهاد ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۲۵۱ ـ تمنایی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۵۲ ـ تیکنی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۵۳ ـ جعفری، نسرین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۵۴ ـ جوان بخت، وحید؛ عضو هیأت علمی جهاد ی استان اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۵۵ ـ جوانبخت، مهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۵۶ ـ حجازی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۵۷ ـ حجازی، سیدمهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.۲۵۸ ـ حسینی نسب، سیدمحمدرضا؛ عضو هیأت علمی اراک، مسئول سابق کانون فرهنگی جواد(ع) صنعتی اصفهان.۲۵۹ ـ حق شناس، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان.۲۶۰ ـ حکیمی، محسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک یزد، مسئول سابق واحد علمی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و مسئول سابق واحد تحقیقات و توسعه پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۲۶۱ ـ حیدری، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.۲۶۲ ـ خدادادی دشتکی، خداداد؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق پیام نور مرکز اصفهان.۲۶۳ ـ خنکدار، ایمان؛ عضو هیأت علمی آزاد ی، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۶۴ ـ خیام نکویی، سیدمجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی تربیت مدرس، بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان اصفهان.۲۶۵ ـ دادخواه، علی اکبر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.۲۶۶ ـ دانش، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۶۷ ـ داودی، سیدمسعود؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شاهین شهر.۲۶۸ ـ درزی، محمد؛ عضو هیأت علمی جهاد ی، معاون سابق فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۶۹ ـ دشتی، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۰ ـ ذاکر، سیدرسول؛ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی اصفهان.۲۷۱ ـ ربیعی، عباسعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۲ ـ رزمجو، حسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۳ ـ رشیدی، بهمن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۴ ـ رضوی، شهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۵ ـ روشن ضمیر، محمدعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۷۶ ـ ، علی؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۲۷۷ ـ رئیسی نافچی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی صنایع و سیستم های صنعتی اصفهان، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول دفتر سابق بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۲۷۸ ـ زارعان، احمدرضا؛ عضو هیأت علمی شهید مهاجر اصفهان، عضو جامعه ی فرهنگیان.۲۷۹ ـ زاهدی، مرتضی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۰ ـ زینلیان، مهران؛ عضو هیأت علمی دانشکده فنی ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۸۱ ـ زینلیان، مهرداد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۸۲ ـ سلیمانی، میترا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۸۳ ـ سیفی گلپایگانی، حامد؛ عضو هیأت علمی پیام نور استان اصفهان.۲۸۴ ـ شاهوردی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.۲۸۵ ـ شایان نژاد، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۶ ـ شریعتمداری، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۷ ـ شریفی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو بسیج ان .۲۸۸ ـ شکرچی زاده، هاجر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۹ ـ شهرکی، علی؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی اصفهان.۲۹۰ ـ شیخ زاده، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.۲۹۱ ـ صادقی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۲ ـ صادقی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.۲۹۳ ـ صالحی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۴ ـ صفوی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۹۵ ـ صمدی، ؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده زیردریا صنعتی اصفهان.۲۹۶ ـ طریقت پور، حسین؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۲۹۷ ـ طیب نیا، محمدصالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۹۸ ـ عسکری، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۹ ـ عشقی زاده، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۳۰۰ ـ عمومی، بهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی صنعتی اصفهان.۳۰۱ ـ عمومی، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۳۰۲ ـ عمیق، محسن؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۳۰۳ ـ فاتحی زاده، مریم؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی اصفهان.۳۰۴ ـ فانیان، علی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۳۰۵ ـ فروزش فرد، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی ولی عصر (عج) رفسنجان، دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی فیزیک اصفهان.۳۰۶ ـ فقیهی مقدس، نفیسه؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.۳۰۷ ـ فیروزه، ذاکرحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان، عضو سابق کانون شه دانشجویان مسلمان صنعتی کبیر.۳۰۸ ـ قاسمی، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۳۰۹ ـ قاسمی، ناظم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۳۱۰ ـ قدمی، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان.۳۱۱ ـ قربانی، ابوالفضل؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شهر، مسئول سابق سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان.۳۱۲ ـ کرباسی، مجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، دبیر جمعیت ایثارگران استان اصفهان.۳۱۳ ـ گل محمدی، محمدحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۳۱۴ ـ گلشن ایرانپ?
به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۳۳۰ فعال دانشجویی و فرهنگی طی نامه ای ضمن بیعت مجدد با ی آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام د.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:« «وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ. وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ. فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران، ۱۴۶- ۱۴۸)محضر معظم انقلاب ی، حضرت آیت الله العظمی سلام علیکم و رحمه الله و برکاتهرخدادهای روزهای اخیر کشور، ما - جمعی از فرزندان شما و معتقدان به و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا را ارها متفاوت شیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقل م و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های ، از راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف در ت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال کشور و موجب مشارکت و رشد آحاد مردم است.حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله ، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب ی جلوگیری کند.تعالی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه حاصل شده اند. با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عد ی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و م عان حرم آموختیم که انقل ، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های ی در برابر جبهه حق است.انقل ، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقل ، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.»امضا کنندگان نامه به معظم انقلاب ی (جمعی از اساتید و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)فعالان دانشجویی - فرهنگی:۱ ـ ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲ ـ احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳ ـ احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد ی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴ ـ احمدی، فرشاد؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.۵ ـ احمدیان، حسن؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی بین المللی (ره).۶ ـ احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷ ـ اخباریه، ؛ عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۸ ـ اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۹ ـ اژه ای، مهدی؛ مدعو مرکز معارف صنعتی اصفهان و فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۰ ـ اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱ ـ اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک صنعتی اصفهان.۱۲ ـ اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی شیراز، مسئول سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۱۳ ـ افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴ ـ اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵ ـ اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶ ـ الحاجی، ؛ ی صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۷ ـ ی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب ی اصفهان.۱۸ ـ حسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، کارشناس ی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۱۹ ـ یان، محمدعلی؛ دانشجوی ی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.۲۰ ـ انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۱ ـ آبیار، زهرا؛ دانشجوی ی و مدرس حوزه و گروه معارف علوم پزشکی اصفهان.۲۲ ـ آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۲۳ ـ آذربایجانی، نفیسه؛ ی علوم قرآنی و حدیث از اصفهان، فعال فرهنگی - دانشجویی.۲۴ ـ آقاجانی، رسول؛ دانش آموخته صنعتی اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۵ ـ آقایی، عاطفه؛ دانشجوی ی فیزیک صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۶ ـ بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-۲۷باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۸ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان.۲۹ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع).۳۰ ـ برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی ی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۱ ـ بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۲ ـ نی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی اصفهان.۳۳ ـ پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی ی شه ، دبیر کرسی های آزاد شی های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.۳۴ ـ پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد ی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.۳۵ ـ تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۳۶ ـ تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته ی مکانیک سیالات صنعتی اصفهان.۳۷ ـ تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۳۸ ـ تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه ب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عد خواهی آرمان در صنعتی اصفهان.۳۹ ـ تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۴۰ ـ توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۴۱ ـ ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۲ ـ جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۳ ـ جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی ی تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجویان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۴۴ ـ جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.۴۵ ـ جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی هنر اصفهان.۴۶ ـ جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۷ ـ جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید ازی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۴۸ ـ جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۴۹ ـ جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۰ ـ جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۱ ـ جوکار، مجتبی؛ دانشجوی ی ی منابع طبیعی صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.۵۲ ـ حاج ناصری، حمیدرضا؛ عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۳ ـ حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۴ ـ حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۵۵ ـ حاجیان، حسین؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، مسئول سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۶ ـ حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۵۷ ـ حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته ی عمران صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۵۸ ـ حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن صنعتی اصفهان.۵۹ ـ حسنی، محمد؛ ی فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق صنعتی اصفهان.۶۰ ـ حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۱ ـ حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۲ ـ حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۶۳ ـ حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۴ ـ حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.۶۵ ـ حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی ی رشته ی مکانیک بیوسیستم صنعتی اصفهان.۶۶ ـ حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۶۷ ـ حق شناس، حمید؛ دانشجوی ی کامپیوتر صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.۶۸ ـ حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۹ ـ حقیقی، مهدی؛ دانشجوی ی عمران کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی کبیر تهران.۷۰ ـ خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، ی مدیریت صنعتی.۷۱ ـ خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۷۲ ـ خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۳ ـ ازیها، محسن؛ دانشجوی ی ی برق صنعتی اصفهان.۷۴ ـ خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج صنعتی کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۵ ـ خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۶ ـ داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۷ ـ درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۷۸ ـ دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.۷۹ ـ ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی ولی عصر (عج) رفسنجان.۸۰ ـ دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۸۱ ـ دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد ی مکانیک در شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۸۲ ـ ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی ی اصفهان، مدرس گروه معارف ، فعال فرهنگی.۸۳ ـ ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی تهران.۸۴ ـ ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت المومنین آزاد ی اصفهان.۸۵ ـ ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی برق و الکترونیک آزاد ی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۸۶ ـ ربانی، روح الله؛ ی عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن ی دانشکده عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو شورای مؤسسین تشکل رویش نیروهای انقلاب ی.۸۷ ـ رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۸۸ ـ رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۸۹ ـ رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۹۰ ـ رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۹۱ ـ رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۹۲ ـ رمضانی، عباس؛ س رست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۹۳ ـ روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی ی ی کامپیوتر صنعتی اصفهان.۹۴ ـ روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته ی عمران صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان.۹۵ ـ زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی اصفهان.۹۶ ـ زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۹۷ ـ زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی هسته ای گرایش راکتور اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان صنعتی اصفهان.۹۸ ـ زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۹۹ ـ زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان صنعتی اصفهان.۱۰۰ ـ زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی صنعتی اصفهان.۱۰۱ ـ سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba تهران، کارشناسی ی برق صنعتی اصفهان، مسئول سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۰۲ ـ سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس ، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی ی اصفهان.۱۰۳ ـ سلامی، عبدالرحیم؛ آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۰۴ ـ سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.۱۰۵ ـ سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد ی عمران تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۰۶ ـ سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو ها، فارغ حصیل صنعتی اصفهان، فعال.۱۰۷ ـ سهر ، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.۱۰۸ ـ سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۰۹ ـ سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۰ ـ سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۱ ـ شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۲ ـ شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، ی مدیریت استراتژیک از صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۳ ـ شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۴ ـ شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی ی مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۱۱۵ ـ شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی صنعتی اصفهان.۱۱۶ ـ شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۱۷ ـ صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ی صنایع آزاد ی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۱۱۸ ـ صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی ی رفاه اجتماعی علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۱۹ ـ صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۲۰ ـ صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۱۲۱ ـ صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۱۲۲ ـ صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی المومنین (ع) آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل آزاد.۱۲۳ ـ صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۲۴ ـ صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.۱۲۵ ـ صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری - هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، سابق تشکل های آزاد استان اصفهان.۱۲۶ ـ صناعی، حوریه؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۲۷ ـ ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند علوم پزشکی اصفهان، و فعال .۱۲۸ ـ طالبیان، منصوره؛ دانشجوی ی مشاوره علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.۱۲۹ ـ طالع زاده ، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.۱۳۰ ـ طاهری، حامد؛ دبیر انجمن ی امید ایران آزاد ی نجف آباد.۱۳۱ ـ طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۲ ـ طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۳۳ ـ طباطبایی حسان، محمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.۱۳۴ ـ طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۳۵ ـ عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۱۳۶ ـ عباسی، علی؛ کارشناسی ارشد ی عمران خواجه نصیر تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۳۷ ـ عسکری فر، ها ادات؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۸ ـ عسگری، ایمان؛ کارشناس ارشد شهرسازی علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۳۹ ـ عسگری، فاطمه؛ دانش آموخته کارشناسی ی شیمی صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴۰ ـ عسگری فر، سیدحامد؛ مدرس حوزه و و ، معاون دبیرستان سادات اصفهان، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان اصفهان.۱۴۱ ـ عطایی، زکیه ا هرا؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی کانون قرآن و عترت و عضو فعال بسیج دانشجوئی.۱۴۲ ـ عظیمی، اکرم؛ دانشجوی ی روانشناسی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۴۳ ـ علامه، سیدقاسم؛ عضو فعال بسیج کارکنان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۴۴ ـ علوی، سیدمحمد؛ دبیر سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۴۵ ـ علوی، مریم السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه معارف قرآنی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۱۴۶ ـ علی اکبری، روح اله؛ مدیرفنی عمران ناحیه شهرداری منطقه یک تهران، معارف قرآنی اصفهان، مسئول سابق اردوهای فرهنگی و جهادی بسیج صنعتی اصفهان.۱۴۷ ـ عمویی، زهره؛ مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۴۸ ـ غلامی، محمد؛ دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان صنعتی اصفهان.۱۴۹ ـ فتاح، سیدمجتبی؛ عمران، عضو شورای مرکزی بسیج ین ناحیه شاهین شهر و برخوار و میمه.۱۵۰ ـ فرجیان، محمدمهدی؛ دانشجوی ی مدیریت رسانه تهران، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۱ ـ فروزنده د ردی، حبیب؛ معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۲ ـ فقیر، فائزه؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی هسته ای، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی یاسوج.۱۵۳ ـ فقیهی، مهدی؛ دبیر مجتمع های آموزشی و تربیتی تهران، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۵۴ ـ فولادگر، محمدعلی؛ طلبه و فعال فرهنگی شهر اصفهان، کارشناسی ی عمران صنعتی اصفهان.۱۵۵ ـ فیاض، بهناز؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان مستقل اصفهان.۱۵۶ ـ قاسم زاده، علی؛ دانش آموخته ی علوم تربیتی، معاون فرهنگی سابق شهرداری اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵۷ ـ قاسم زاده، مائده؛ دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره اصفهان، عضو بسیج دانشجویی اصفهان.۱۵۸ ـ قاسمیان، سلمان؛ مدرس قم، دانش آموخته ی تاریخ ایران ی از اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی بین المللی در مقطع کارشناسی، معاون علمی سابق بسیج دانشجویی تهران و اصفهان.۱۵۹ ـ قریشی، سیدفرزاد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶۰ ـ قمی اردستانی، محدثه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی یزد، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۶۱ ـ قنبری، حامد؛ مدیرعامل شرکت دژپناه ایساتیس، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۲ ـ قوه عود، نرگس؛ دانش آموخته فناوری اطلاعات سلامت، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان.۱۶۳ ـ کاظمی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۶۴ ـ کامیار، مهدی؛ کارشناس ارشد هوافضا و مدیرعامل شرکت سامان رایاتک، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۵ ـ کاویانی، هادی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۶ ـ کرکه آبادی، سعید؛ بازرس مکانیکال تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی، کارشناس ارشد ی متالورژی، سردبیر سابق خبرنامه کیلویی صنعتی اصفهان.۱۶۷ ـ کرمی هرستانی، علی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی سابق انجمن صنفی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۶۸ ـ کریمی، جواد؛ کارشناس ارشد هوش ، معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۶۹ ـ کریمی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۷۰ ـ کشوری، مریم؛ مشاور مخابرات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۷۱ ـ کمالیان، علیرضا؛ دانشجوی ی اقتصاد اصفهان.۱۷۲ ـ کمیلی، حسین؛ عضو موسس و شورای مرکزی تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، عضو موسس جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۷۳ ـ کمیلی، سیدعلی؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.۱۷۴ ـ کمیلی، فرزانه السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اصفهان، عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۷۵ ـ کیانپور، بهناز؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی خوابگاه خواهران صنعتی اصفهان.۱۷۶ ـ کیانی، مهدی؛ مدیر مالی شرکت های صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان صنعت اژیه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۷۷ ـ گروسیان، محمد ؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۱۷۸ ـ گل شناس، حامد؛ رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات لاوین، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.۱۷۹ ـ گودرزی، محسن؛ مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه، دانش آموخته ی علوم ارتباطات علامه طباطبایی، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۸۰ ـ مانیان، مهدی؛ عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۸۱ ـ محبی، مرضیه؛ عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.۱۸۲ ـ محمدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت نگین آریا، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۸۳ ـ محمودی، مائده سادات؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۱۸۴ ـ محمودی، محبوبه سادات؛ مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۱۸۵ ـ محمودیان مفید، مریم؛ کارشناس ارشد روانشناسی، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۱۸۶ ـ مصدق فیروزآبادی، مصطفی؛ دانش آموخته ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت انصار ولایت یزد.۱۸۷ ـ مصلح، محمدصادق؛ عضو فعال بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۸۸ ـ مصلحی، حامد؛ دانشجو ی روانشناسی تهران، فعال سابق دانشجویی اصفهان.۱۸۹ ـ معاضدی، مجتبی؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۰ ـ منتظرالقائم، محمد؛ عمران، عضو فعال موسسه فرهنگی شهید بهشتیمرتبط با ستاد جبهه فرهنگی انقلاب ی.۱۹۱ ـ منتظری، سمیه؛ عضو بسیج فرهنگیان صنعتی اصفهان.۱۹۲ ـ منصوری، حامد؛ مدیرعامل شرکت تحقیقات صنعتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۳ ـ ، زهراسادات؛ دانش آموخته ی محیط زیست صنعتی اصفهان، عضو سابق جهاد علمی دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۴ ـ ، مریم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ی مواد صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهاد علمی دانشجویان صنعتی اصفهان.۱۹۵ ـ درچه ای، سیدعلی؛ کارشناسی ارشد رشته برق اصفهان، دبیر سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.۱۹۶ ـ مهدوی، مریم سادات؛ دانشجوی ی نساجی صنعتی اصفهان، عضو شورای مرکزی جهادعلمی صنعتی اصفهان.۱۹۷ ـ مهدی شمسائی، محمد؛ کارشناس مکانیک و مدیر پروژه های نیروگاهی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۱۹۸ ـ مهدیان، علی؛ طلبه، دانش آموخته صنعتی اصفهان.۱۹۹ ـ مؤمنی، فهیمه؛ کارشناسی ارشد مطالعات ن، فعال فرهنگی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۰ ـ میرزاتر ، سیدمحسن؛ طلبه، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.۲۰۱ ـ میرعابدینی، سیدوحید؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۲ ـ میرمعصومی، سیدجواد؛ مشاورحقوقی و دادگستری، مسئول سابق بسیج دانشجویی آزاد ی واحد اصفهان.۲۰۳ ـ میری، محمدامین؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۲۰۴ ـ نجمی، محسن؛ کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز، فعال و عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۰۵ ـ ندیم، محمدحسن؛ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد ی مواد صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۲۰۶ ـ نصراصفهانی، نجمه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۰۷ ـ نظام الدینی، زینب السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و عضو سابق خیریه دانشجویی سابقون اصفهان.۲۰۸ ـ نقشینه ارجمند، حمیدرضا؛ مدیر پژوهشی صنعتی اصفهان، پژوهشگر و مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی.۲۰۹ ـ نواب، حسن؛ دبیر جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۰ ـ نورصالحی، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۱ ـ نوروزنژاد، سجاد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۱۲ ـ نوری، محمدناصر؛ طراح و تولید کننده چهار محصول در سبدکالای دانش بنیان کشور، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۳ ـ نیک زاد، فاطمه سادات؛ کارشناسی ارشد علوم حدیث، عضو فعال سابق بسبج داشجویی صنعتی اصفهان.۲۱۴ ـ نیکزادالحسینی، ها ادات؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.۲۱۵ ـ نیلی احمدآبادی، میثم؛ دانش آموخته ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۲۱۶ ـ وثوقی، فرشید؛ دانشجوی کارشناسی ی معدن صنعتی اصفهان، مسئول فرهنگی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۱۷ ـ وه ، مجید؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان.۲۱۸ ـ هادیان، محمد؛ عضو فعال جامعه ی صنعتی اصفهان، عضو فعال انجمن علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.۲۱۹ ـ هاشم زئی، ابراهیم؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.۲۲۰ ـ هاشمی، سیدمحمد؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد شهر و فعال در مراکز فرهنگی اصفهان، دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد ی شهر، فعال فرهنگی شهر اصفهان.۲۲۱ ـ اشمی نژاد، هومن؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی آزاد اصفهان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان بوعلی سینا همدان.۲۲۲ ـ یادگاری، ابوذر؛ معلم و فعال فرهنگی شهر اصفهان، مسئول سابق واحد انجمن ی دانشجویان دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۲۳ ـ یاوری، سوده؛ مدرس و دانشجوی ی علوم تربیتی، مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۲۴ ـ یزدان بخش، مهدیه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۲۵ ـ یزدان مهر، محسن؛ دانشجوی ی نانوفیزیک صنعتی مالک اشتر، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۲۶ ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۲۷ ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۲۸ ـ یزدیان، حامد؛ دبیر تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، ی ی عمران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران.اعضای هیأت علمی:۲۲۹ ـ ابراهیمی، محمدصادق؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو بسیج اساتید صنعتی اصفهان.۲۳۰ ـ ابوتر ، روشنک؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۳۱ ـ احمدزاده، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق وکامپیوتر صنعتی اصفهان.۲۳۲ ـ ارشادی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد مجلسی اصفهان.۲۳۳ ـ اژه ای، تقی؛ عضو هیأت علمی گروه ادبیات اصفهان.۲۳۴ ـ اسدی، علیرضا؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی.۲۳۵ ـ اسفندیاری، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۳۶ ـ اصلانی، ؛ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی اصفهان.۲۳۷ ـ اکبرزاده، صالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۳۸ ـ اکبرزاده، میثم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۳۹ ـ اکبرزاده، هادی؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.۲۴۰ ـ پور، نوشین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۴۱ ـ امینی، بابک؛ عضو هیأت علمی آزاد ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان و عضو بسیج اساتید.۲۴۲ ـ انصاری، سعید؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۴۳ ـ ایمانیان، امین؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد هرند.۲۴۴ ـ بانکی پور فرد، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.۲۴۵ ـ بخت افروز، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۲۴۶ ـ بخشی، رسول؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.۲۴۷ ـ بهرامیان، حمید؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۴۸ ـ پاکدل، عباس؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق انجمن ی و جهاد ی فردوسی مشهد.۲۴۹ ـ پور مقدس، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۵۰ ـ پورمدنی، ابوذر؛ عضو هیأت علمی جهاد ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.۲۵۱ ـ تمنایی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۵۲ ـ تیکنی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۵۳ ـ جعفری، نسرین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۵۴ ـ جوان بخت، وحید؛ عضو هیأت علمی جهاد ی استان اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۵۵ ـ جوانبخت، مهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۵۶ ـ حجازی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۵۷ ـ حجازی، سیدمهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.۲۵۸ ـ حسینی نسب، سیدمحمدرضا؛ عضو هیأت علمی اراک، مسئول سابق کانون فرهنگی جواد(ع) صنعتی اصفهان.۲۵۹ ـ حق شناس، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان.۲۶۰ ـ حکیمی، محسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک یزد، مسئول سابق واحد علمی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و مسئول سابق واحد تحقیقات و توسعه پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.۲۶۱ ـ حیدری، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.۲۶۲ ـ خدادادی دشتکی، خداداد؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق پیام نور مرکز اصفهان.۲۶۳ ـ خنکدار، ایمان؛ عضو هیأت علمی آزاد ی، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۶۴ ـ خیام نکویی، سیدمجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی تربیت مدرس، بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان اصفهان.۲۶۵ ـ دادخواه، علی اکبر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.۲۶۶ ـ دانش، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.۲۶۷ ـ داودی، سیدمسعود؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شاهین شهر.۲۶۸ ـ درزی، محمد؛ عضو هیأت علمی جهاد ی، معاون سابق فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۲۶۹ ـ دشتی، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۰ ـ ذاکر، سیدرسول؛ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی اصفهان.۲۷۱ ـ ربیعی، عباسعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۲ ـ رزمجو، حسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۳ ـ رشیدی، بهمن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۴ ـ رضوی، شهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۷۵ ـ روشن ضمیر، محمدعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۷۶ ـ ، علی؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۲۷۷ ـ رئیسی نافچی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی صنایع و سیستم های صنعتی اصفهان، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول دفتر سابق بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.۲۷۸ ـ زارعان، احمدرضا؛ عضو هیأت علمی شهید مهاجر اصفهان، عضو جامعه ی فرهنگیان.۲۷۹ ـ زاهدی، مرتضی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۰ ـ زینلیان، مهران؛ عضو هیأت علمی دانشکده فنی ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۸۱ ـ زینلیان، مهرداد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۸۲ ـ سلیمانی، میترا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۸۳ ـ سیفی گلپایگانی، حامد؛ عضو هیأت علمی پیام نور استان اصفهان.۲۸۴ ـ شاهوردی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.۲۸۵ ـ شایان نژاد، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۶ ـ شریعتمداری، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۷ ـ شریفی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو بسیج ان .۲۸۸ ـ شکرچی زاده، هاجر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۲۸۹ ـ شهرکی، علی؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی اصفهان.۲۹۰ ـ شیخ زاده، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.۲۹۱ ـ صادقی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۲ ـ صادقی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.۲۹۳ ـ صالحی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۴ ـ صفوی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۲۹۵ ـ صمدی، ؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده زیردریا صنعتی اصفهان.۲۹۶ ـ طریقت پور، حسین؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۲۹۷ ـ طیب نیا، محمدصالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان صنعتی اصفهان.۲۹۸ ـ عسکری، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی علوم پزشکی اصفهان.۲۹۹ ـ عشقی زاده، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۳۰۰ ـ عمومی، بهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی صنعتی اصفهان.۳۰۱ ـ عمومی، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۳۰۲ ـ عمیق، محسن؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.۳۰۳ ـ فاتحی زاده، مریم؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی اصفهان.۳۰۴ ـ فانیان، علی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.۳۰۵ ـ فروزش فرد، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی ولی عصر (عج) رفسنجان، دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی فیزیک اصفهان.۳۰۶ ـ فقیهی مقدس، نفیسه؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.۳۰۷ ـ فیروزه، ذاکرحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان، عضو سابق کانون شه دانشجویان مسلمان صنعتی کبیر.۳۰۸ ـ قاسمی، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.۳۰۹ ـ قاسمی، ناظم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.۳۱۰ ـ قدمی، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان.۳۱۱ ـ قربانی، ابوالفضل؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شهر، مسئول سابق سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان.۳۱۲ ـ کرباسی، مجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، دبیر جمعیت ایثارگران استان اصفهان.۳۱۳ ـ گل محمدی، محمدحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.۳۱۴ ـ گلشن ایرانپور، فرهاد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشک
به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری فارس، بیش از 330 فعال دانشجویی و فرهنگی طی نامه ای ضمن بیعت مجدد با ی آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام د.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:« « وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ . وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ . فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران ، 146- 148)محضر معظم انقلاب ی، حضرت آیت الله العظمی سلام علیکم و رحمه الله و برکاتهرخدادهای روزهای اخیر کشور، ما - جمعی از فرزندان شما و معتقدان به و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا را ارها متفاوت شیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقل م و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های ، از راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف در ت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال کشور و موجب مشارکت و رشد آحاد مردم است.حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله ، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب ی جلوگیری کند.تعالی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه حاصل شده اند. با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عد ی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و م عان حرم آموختیم که انقل ، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های ی در برابر جبهه حق است.انقل ، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقل ، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.»امضا کنندگان نامه به معظم انقلاب ی (جمعی از اساتید و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)فعالان دانشجویی - فرهنگی:1 ـ ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.2 ـ احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.3 ـ احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد ی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.4 ـ احمدی، فرشاد؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.5 ـ احمدیان، حسن؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی بین المللی (ره).6 ـ احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.7 ـ اخباریه، ؛ عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.8 ـ اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.9 ـ اژه ای، مهدی؛ مدعو مرکز معارف صنعتی اصفهان و فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.10 ـ اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.11 ـ اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک صنعتی اصفهان.12 ـ اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی شیراز، مسئول سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.13 ـ افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.14 ـ اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.15 ـ اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.16 ـ الحاجی، ؛ ی صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.17 ـ ی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب ی اصفهان.18 ـ حسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، کارشناس ی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.19 ـ یان، محمدعلی؛ دانشجوی ی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.20 ـ انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.21 ـ آبیار، زهرا؛ دانشجوی ی و مدرس حوزه و گروه معارف علوم پزشکی اصفهان.22 ـ آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.23 ـ آذربایجانی، نفیسه؛ ی علوم قرآنی و حدیث از اصفهان، فعال فرهنگی - دانشجویی.24 ـ آقاجانى، رسول؛ دانش آموخته صنعتى اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شوراى مرکزى جامعه ى دانشجویان صنعتى اصفهان.25 ـ آقایی، عاطفه؛ دانشجوی ی فیزیک صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.26 ـ بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.-27باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.28 ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان.29 ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول بسیج دانشجویی جامع حسین (ع).30 ـ برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی ی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.31 ـ بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.32 ـ نی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی اصفهان.33 ـ پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی ی شه ، دبیر کرسی های آزاد شی های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.34 ـ پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد ی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.35 ـ تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.36 ـ تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته ی مکانیک سیالات صنعتی اصفهان.37 ـ تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.38 ـ تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه ب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عد خواهی آرمان در صنعتی اصفهان.39 ـ تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.40 ـ توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.41 ـ ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.42 ـ جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.43 ـ جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی ی تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجویان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.44 ـ جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.45 ـ جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی هنر اصفهان.46 ـ جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.47 ـ جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید ازی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.48 ـ جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.49 ـ جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.50 ـ جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.51 ـ جوکار، مجتبی؛ دانشجوی ی ی منابع طبیعی صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.52 ـ حاج ناصری، حمیدرضا؛ عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.53 ـ حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.54 ـ حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.55 ـ حاجیان، حسین؛ دانشجوی ی مکانیک صنعتی اصفهان، مسئول سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.56 ـ حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.57 ـ حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته ی عمران صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.58 ـ حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن صنعتی اصفهان.59 ـ حسنی، محمد؛ ی فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق صنعتی اصفهان.60 ـ حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.61 ـ حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.62 ـ حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.63 ـ حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.64 ـ حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.65 ـ حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی ی رشته ی مکانیک بیوسیستم صنعتی اصفهان.66 ـ حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.67 ـ حق شناس، حمید؛ دانشجوی ی کامپیوتر صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.68 ـ حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.69 ـ حقیقی، مهدی؛ دانشجوی ی عمران کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی کبیر تهران.70 ـ خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، ی مدیریت صنعتی.71 ـ خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.72 ـ خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.73 ـ ازیها، محسن؛ دانشجوی ی ی برق صنعتی اصفهان.74 ـ خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی ی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج صنعتی کبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.75 ـ خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.76 ـ داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.77 ـ درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.78 ـ دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.79 ـ ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی ولی عصر (عج) رفسنجان.80 ـ دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.81 ـ دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد ی مکانیک در شرکت ملی ی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.82 ـ ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی ی اصفهان، مدرس گروه معارف ، فعال فرهنگی.83 ـ ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی تهران.84 ـ ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت المومنین آزاد ی اصفهان.85 ـ ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی برق و الکترونیک آزاد ی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.86 ـ ربانى، روح الله؛ ی عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن ى دانشکده عمران صنعتى اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه ى دانشجویان صنعتى اصفهان، عضو شوراى مؤسسین تشکل رویش نیروهاى انقلاب ى.87 ـ رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.88 ـ رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.89 ـ رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.90 ـ رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.91 ـ رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.92 ـ رمضانی، عباس؛ س رست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.93 ـ روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی ی ی کامپیوتر صنعتی اصفهان.94 ـ روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته ی عمران صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان.95 ـ زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی اصفهان.96 ـ زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.97 ـ زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی هسته ای گرایش راکتور اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان صنعتی اصفهان.98 ـ زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.99 ـ زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان صنعتی اصفهان.100 ـ زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی صنعتی اصفهان.101 ـ سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba تهران، کارشناسی ی برق صنعتی اصفهان، مسئول سابق شورای مرکزی جامعه ی صنعتی اصفهان.102 ـ سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس ، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی ی اصفهان.103 ـ سلامی، عبدالرحیم؛ آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه ی صنعتی اصفهان.104 ـ سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.105 ـ سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد ی عمران تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.106 ـ سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو ها، فارغ حصیل صنعتی اصفهان، فعال.107 ـ سهر ، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق صنعتی اصفهان.108 ـ سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.109 ـ سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.110 ـ سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.111 ـ شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.112 ـ شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، ی مدیریت استراتژیک از صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.113 ـ شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.114 ـ شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی ی مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.115 ـ شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی صنعتی اصفهان.116 ـ شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.117 ـ صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ی صنایع آزاد ی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.118 ـ صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی ی رفاه اجتماعی علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.119 ـ صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.120 ـ صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.121 ـ صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.122 ـ صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی المومنین (ع) آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل آزاد.123 ـ صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.124 ـ صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.125 ـ صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری - هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، سابق تشکل های آزاد استان اصفهان.126 ـ صناعی، حوریه؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.127 ـ ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند علوم پزشکی اصفهان، و فعال .128 ـ طالبیان، منصوره؛ دانشجوی ی مشاوره علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.129 ـ طالع زاده ، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد صنعتی اصفهان.130 ـ طاهری، حامد؛ دبیر انجمن ی امید ایران آزاد ی نجف آباد.131 ـ طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.132 ـ طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.133 ـ طباطبایی حسان، محمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی صنعتی اصفهان.134 ـ طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.135 ـ عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.136 ـ عباسی، علی؛ کارشناسی ارشد ی عمران خواجه نصیر تهران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.137 ـ عسکری فر، ها ادات؛ دانش آموخته ی برق صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.138 ـ عسگری، ایمان؛ کارشناس ارشد شهرسازی علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.139 ـ عسگری، فاطمه؛ دانش آموخته کارشناسی ی شیمی صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.140 ـ عسگری فر، سیدحامد؛ مدرس حوزه و و ، معاون دبیرستان سادات اصفهان، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان اصفهان.141 ـ عطایی، زکیه ا هرا؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی کانون قرآن و عترت و عضو فعال بسیج دانشجوئی.142 ـ عظیمی، اکرم؛ دانشجوی ی روانشناسی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.143 ـ علامه، سیدقاسم؛ عضو فعال بسیج کارکنان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.144 ـ علوی، سیدمحمد؛ دبیر سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.145 ـ علوی، مریم السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه معارف قرآنی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.146 ـ علی اکبری، روح اله؛ مدیرفنی عمران ناحیه شهرداری منطقه یک تهران، معارف قرآنی اصفهان، مسئول سابق اردوهای فرهنگی و جهادی بسیج صنعتی اصفهان.147 ـ عمویی، زهره؛ مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.148 ـ غلامی، محمد؛ دانش آموخته ی صنایع صنعتی اصفهان، عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان صنعتی اصفهان.149 ـ فتاح، سیدمجتبی؛ عمران، عضو شورای مرکزی بسیج ین ناحیه شاهین شهر و برخوار و میمه.150 ـ فرجیان، محمدمهدی؛ دانشجوی ی مدیریت رسانه تهران، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.151 ـ فروزنده د ردی، حبیب؛ معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.152 ـ فقیر، فائزه؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ی هسته ای، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی یاسوج.153 ـ فقیهی، مهدی؛ دبیر مجتمع های آموزشی و تربیتی تهران، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.154 ـ فولادگر، محمدعلی؛ طلبه و فعال فرهنگی شهر اصفهان، کارشناسی ی عمران صنعتی اصفهان.155 ـ فیاض، بهناز؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان مستقل اصفهان.156 ـ قاسم زاده، علی؛ دانش آموخته ی علوم تربیتی، معاون فرهنگی سابق شهرداری اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.157 ـ قاسم زاده، مائده؛ دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره اصفهان، عضو بسیج دانشجویی اصفهان.158 ـ قاسمیان، سلمان؛ مدرس قم، دانش آموخته ی تاریخ ایران ی از اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی بین المللی در مقطع کارشناسی، معاون علمی سابق بسیج دانشجویی تهران و اصفهان.159 ـ قریشی، سیدفرزاد؛ عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.160 ـ قمی اردستانی، محدثه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی یزد، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان اصفهان.161 ـ قنبری، حامد؛ مدیرعامل شرکت دژپناه ایساتیس، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.162 ـ قوه عود، نرگس؛ دانش آموخته فناوری اطلاعات سلامت، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان.163 ـ کاظمی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان اصفهان.164 ـ کامیار، مهدی؛ کارشناس ارشد هوافضا و مدیرعامل شرکت سامان رایاتک، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.165 ـ کاویانی، هادی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.166 ـ کرکه آبادی، سعید؛ بازرس مکانیکال تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی، کارشناس ارشد ی متالورژی، سردبیر سابق خبرنامه کیلویی صنعتی اصفهان.167 ـ کرمی هرستانی، علی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی سابق انجمن صنفی دانشجویان صنعتی اصفهان.168 ـ کریمی، جواد؛ کارشناس ارشد هوش ، معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.169 ـ کریمی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.170 ـ کشوری، مریم؛ مشاور مخابرات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.171 ـ کمالیان، علیرضا؛ دانشجوی ی اقتصاد اصفهان.172 ـ کمیلی، حسین؛ عضو موسس و شورای مرکزی تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، عضو موسس جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.173 ـ کمیلی، سیدعلی؛ عضو سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان.174 ـ کمیلی، فرزانه السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اصفهان، عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.175 ـ کیانپور، بهناز؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی خوابگاه خواهران صنعتی اصفهان.176 ـ کیانی، مهدی؛ مدیر مالی شرکت های صنعتی نیکان پروفیل و شرکت نیکان صنعت اژیه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان.177 ـ گروسیان، محمد ؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.178 ـ گل شناس، حامد؛ رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات لاوین، فعال سابق فرهنگی صنعتی اصفهان.179 ـ گودرزی، محسن؛ مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه، دانش آموخته ی علوم ارتباطات علامه طباطبایی، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.180 ـ مانیان، مهدی؛ عمران، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.181 ـ محبی، مرضیه؛ عضو جامعه ی دانشجویان اصفهان.182 ـ محمدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت نگین آریا، جانشین سابق مسئول بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.183 ـ محمودی، مائده سادات؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.184 ـ محمودی، محبوبه سادات؛ مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.185 ـ محمودیان مفید، مریم؛ کارشناس ارشد روانشناسی، عضو سابق بسیج دانشجویی اصفهان.186 ـ مصدق فیروزآبادی، مصطفی؛ دانش آموخته ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت انصار ولایت یزد.187 ـ مصلح، محمدصادق؛ عضو فعال بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.188 ـ مصلحی، حامد؛ دانشجو ی روانشناسی تهران، فعال سابق دانشجویی اصفهان.189 ـ معاضدی، مجتبی؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات علم و صنعت، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.190 ـ منتظرالقائم، محمد؛ عمران، عضو فعال موسسه فرهنگی شهید بهشتیمرتبط با ستاد جبهه فرهنگی انقلاب ی.191 ـ منتظری، سمیه؛ عضو بسیج فرهنگیان صنعتی اصفهان.192 ـ منصوری، حامد؛ مدیرعامل شرکت تحقیقات صنعتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.193 ـ ، زهرا سادات؛ دانش آموخته ی محیط زیست صنعتی اصفهان، عضو سابق جهاد علمی دانشجویی صنعتی اصفهان.194 ـ ، مریم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ی مواد صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهاد علمی دانشجویان صنعتی اصفهان.195 ـ درچه ای، سیدعلی؛ کارشناسی ارشد رشته برق اصفهان، دبیر سابق جامعه ی صنعتی اصفهان.196 ـ مهدوی، مریم سادات؛ دانشجوی ی نساجی صنعتی اصفهان، عضو شورای مرکزی جهادعلمی صنعتی اصفهان.197 ـ مهدی شمسائی، محمد؛ کارشناس مکانیک و مدیر پروژه های نیروگاهی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.198 ـ مهدیان، علی؛ طلبه، دانش آموخته صنعتی اصفهان.199 ـ مؤمنی، فهیمه؛ کارشناسی ارشد مطالعات ن، فعال فرهنگی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.200 ـ میرزاتر ، سیدمحسن؛ طلبه، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی صنعتی اصفهان.201 ـ میرعابدینی، سیدوحید؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.202 ـ میرمعصومی، سیدجواد؛ مشاورحقوقی و دادگستری، مسئول سابق بسیج دانشجویی آزاد ی واحد اصفهان.203 ـ میری، محمدامین؛ عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.204 ـ نجمی، محسن؛ کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز، فعال و عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.205 ـ ندیم، محمدحسن؛ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد ی مواد صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی شهر اصفهان.206 ـ نصراصفهانی، نجمه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.207 ـ نظام الدینی، زینب السادات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و عضو سابق خیریه دانشجویی سابقون اصفهان.208 ـ نقشینه ارجمند، حمیدرضا؛ مدیر پژوهشی صنعتی اصفهان، پژوهشگر و مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی.209 ـ نواب، حسن؛ دبیر جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.210 ـ نورصالحی، محمدحسین؛ دانشجوی ی ی مکانیک صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.211 ـ نوروزنژاد، سجاد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.212 ـ نوری، محمدناصر؛ طراح و تولید کننده چهار محصول در سبدکالای دانش بنیان کشور، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.213 ـ نیک زاد، فاطمه سادات؛ کارشناسی ارشد علوم حدیث، عضو فعال سابق بسبج داشجویی صنعتی اصفهان.214 ـ نیکزادالحسینی، ها ادات؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی اصفهان.215 ـ نیلی احمدآبادی، میثم؛ دانش آموخته ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.216 ـ وثوقی، فرشید؛ دانشجوی کارشناسی ی معدن صنعتی اصفهان، مسئول فرهنگی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.217 ـ وه ، مجید؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان.218 ـ هادیان، محمد؛ عضو فعال جامعه ی صنعتی اصفهان، عضو فعال انجمن علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.219 ـ هاشم زئی، ابراهیم؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت صنعتی اصفهان.220 ـ هاشمی، سیدمحمد؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد شهر و فعال در مراکز فرهنگی اصفهان، دبیر سابق تشکل دانشجویی آزاد ی شهر، فعال فرهنگی شهر اصفهان.221 ـ اشمی نژاد، هومن؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی آزاد اصفهان، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان بوعلی سینا همدان.222 ـ یادگاری، ابوذر؛ معلم و فعال فرهنگی شهر اصفهان، مسئول سابق واحد انجمن ی دانشجویان دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.223 ـ یاوری، سوده؛ مدرس و دانشجوی ی علوم تربیتی، مسئول سابق واحد خواهران بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.224 ـ یزدان بخش، مهدیه؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.225 ـ یزدان مهر، محسن؛ دانشجوی ی نانوفیزیک صنعتی مالک اشتر، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.226 ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.227 ـ یزدانی دهنوی، الهام؛ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.228 ـ یزدیان، حامد؛ دبیر تشکل رویش نیروهای انقلاب ی، ی ی عمران، دبیر سابق جامعه ی دانشجویان تهران.اعضای هیأت علمی:229 ـ ابراهیمی، محمدصادق؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو بسیج اساتید صنعتی اصفهان.230 ـ ابوتر ، روشنک؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.231 ـ احمدزاده، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق وکامپیوتر صنعتی اصفهان.232 ـ ارشادی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد مجلسی اصفهان.233 ـ اژه ای، تقی؛ عضو هیأت علمی گروه ادبیات اصفهان.234 ـ اسدی، علیرضا؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی.235 ـ اسفندیاری، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.236 ـ اصلانی، ؛ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی اصفهان.237 ـ اکبرزاده، صالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.238 ـ اکبرزاده، میثم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، مسئول سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.239 ـ اکبرزاده، هادی؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک صنعتی اصفهان.240 ـ پور، نوشین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.241 ـ امینی، بابک؛ عضو هیأت علمی آزاد ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان اصفهان و عضو بسیج اساتید.242 ـ انصاری، سعید؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.243 ـ ایمانیان، امین؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد هرند.244 ـ بانکی پور فرد، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.245 ـ بخت افروز، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.246 ـ بخشی، رسول؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.247 ـ بهرامیان، حمید؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.248 ـ پاکدل، عباس؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان، عضو سابق انجمن ی و جهاد ی فردوسی مشهد.249 ـ پور مقدس، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.250 ـ پورمدنی، ابوذر؛ عضو هیأت علمی جهاد ی صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مسجد صنعتی اصفهان.251 ـ تمنایی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.252 ـ تیکنی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.253 ـ جعفری، نسرین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.254 ـ جوان بخت، وحید؛ عضو هیأت علمی جهاد ی استان اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.255 ـ جوانبخت، مهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.256 ـ حجازی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.257 ـ حجازی، سیدمهدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.258 ـ حسینی نسب، سیدمحمدرضا؛ عضو هیأت علمی اراک، مسئول سابق کانون فرهنگی جواد(ع) صنعتی اصفهان.259 ـ حق شناس، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی حمل و نقل صنعتی اصفهان.260 ـ حکیمی، محسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک یزد، مسئول سابق واحد علمی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و مسئول سابق واحد تحقیقات و توسعه پژوهشکده شهید اعتباری صنعتی اصفهان.261 ـ حیدری، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان.262 ـ خدادادی دشتکی، خداداد؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق پیام نور مرکز اصفهان.263 ـ خنکدار، ایمان؛ عضو هیأت علمی آزاد ی، مسئول سابق واحد فوق برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.264 ـ خیام نکویی، سیدمجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی تربیت مدرس، بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در استان اصفهان.265 ـ دادخواه، علی اکبر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.266 ـ دانش، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی مکانیک صنعتی اصفهان.267 ـ داودی، سیدمسعود؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شاهین شهر.268 ـ درزی، محمد؛ عضو هیأت علمی جهاد ی، معاون سابق فرهنگی بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.269 ـ دشتی، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.270 ـ ذاکر، سیدرسول؛ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی اصفهان.271 ـ ربیعی، عباسعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.272 ـ رزمجو، حسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.273 ـ رشیدی، بهمن؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.274 ـ رضوی، شهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.275 ـ روشن ضمیر، محمدعلی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.276 ـ ، علی؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.277 ـ رئیسی نافچی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی صنایع و سیستم های صنعتی اصفهان، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان، مسئول دفتر سابق بسیج دانشجویی دانشکده صنایع صنعتی اصفهان.278 ـ زارعان، احمدرضا؛ عضو هیأت علمی شهید مهاجر اصفهان، عضو جامعه ی فرهنگیان.279 ـ زاهدی، مرتضی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.280 ـ زینلیان، مهران؛ عضو هیأت علمی دانشکده فنی ی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.281 ـ زینلیان، مهرداد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.282 ـ سلیمانی، میترا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.283 ـ سیفی گلپایگانی، حامد؛ عضو هیأت علمی پیام نور استان اصفهان.284 ـ شاهوردی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی شیمی صنعتی اصفهان.285 ـ شایان نژاد، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.286 ـ شریعتمداری، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.287 ـ شریفی، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان، عضو بسیج ان .288 ـ شکرچی زاده، هاجر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.289 ـ شهرکی، علی؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی اصفهان.290 ـ شیخ زاده، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی نساجی صنعتی اصفهان.291 ـ صادقی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.292 ـ صادقی، رضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.293 ـ صالحی، حسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.294 ـ صفوی، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.295 ـ صمدی، ؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده زیردریا صنعتی اصفهان.296 ـ طریقت پور، حسین؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.297 ـ طیب نیا، محمدصالح؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن ی دانشجویان صنعتی اصفهان.298 ـ عسکری، غلامرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی علوم پزشکی اصفهان.299 ـ عشقی زاده، حمیدرضا؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.300 ـ عمومی، بهناز؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی صنعتی اصفهان.301 ـ عمومی، مسعود؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.302 ـ عمیق، محسن؛ عضو هیأت علمی مرکز معارف صنعتی اصفهان.303 ـ فاتحی زاده، مریم؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی اصفهان.304 ـ فانیان، علی؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.305 ـ فروزش فرد، محمدرضا؛ عضو هیأت علمی ولی عصر (عج) رفسنجان، دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی فیزیک اصفهان.306 ـ فقیهی مقدس، نفیسه؛ عضو هیأت علمی دانشکده اهل البیت (ع) اصفهان.307 ـ فیروزه، ذاکرحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان، عضو سابق کانون شه دانشجویان مسلمان صنعتی کبیر.308 ـ قاسمی، ابراهیم؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی کشاورزی صنعتی اصفهان.309 ـ قاسمی، ناظم؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.310 ـ قدمی، احمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان.311 ـ قربانی، ابوالفضل؛ عضو هیأت علمی آزاد ی واحد شهر، مسئول سابق سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان.312 ـ کرباسی، مجتبی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی اصفهان، دبیر جمعیت ایثارگران استان اصفهان.313 ـ گل محمدی، محمدحسین؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی عمران صنعتی اصفهان.314 ـ گلشن ایرانپور، فرهاد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.315 ـ محمدی، محمود؛ عضو هیأت علمی گروه شهرسازی هنر اصفهان.316ـ مداح علی، محسن؛ عضو هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه ی دانشجویان صنعتی اصفهان.317 ـ مرتضوی، سیدمهدی؛ عضو هیأت علمی معارف قرآن و عترت اصفهان.318 ـ مردانی، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان.319 ـ مشکات، محمد؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم ?
به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری تسنیم، در آستانه 16 آذر روز دانشجو میزگرد دانشجویی "بررسی فراز و فرود دانشجویی" با حضور محمدامین سلیمی،دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، محمدرضا گلرو دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل و حسین اخگ ور دبیرکل اتحادیه جامعه ی دانشجویان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.دانشجویان حاضر در این میزگرد ضمن اشاره به روند تاریخی دانشجویی طی سال های گذشته، دوران مختلف فعالیت این را پس از انقلاب تشریح کرده و به آسیب شناسی این حرکت پرداختند.سلیمی در این میزگرد با اشاره به ماهیت استکبارستیزی 16 آذر نگاه ت های مختلف را نسبت به دانشجویی تبیین کرد. این فعال دانشجویی درباره شرایط فعلی این معتقد است در شرایط فعلی مطالبات تخصصی تشکل های دانشجویی بیشتر شده اما در عین حال آفت هایی چون رسانه زدگی باعث شده اقدامات این چندان در فضای عملیاتی بروز و ظهور نداشته باشد.بیشتر بخوانید:دانشجویان آزاد به ولایتی چه گفتند؟محمد امین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در ابتدای این نشست با یادآوری فضای حاکم برکشور در سال 1332 و جمعیت دانشجویی کشور در آن دوران اظهار داشت: انقلاب ی از بدو تولد با ارزش هایی همراه بود. طی دوران مختلف برخی تلاش د این ارزش ها را نسبت به انقلاب تحمیلی عنوان کنند، گویی مردم برای ارزش های دیگری وارد عرصه شدند و بعد سران انقل ارزش هایی را به صورت تحمیلی به این گفتمان تحمیل د.وی در همین زمینه تصریح کرد: استکبارستیزی و بالاخص ستیزی از این دست ارزش هاست.برخی اخیراً ستیزی را جز ارزش های جعلی می دانند که توسط سران انقلاب وارد فرهنگ مردمی انقلاب شد 16 آذر یکی از بینات روشن است که نشان می دهد ستیزی و استکبارستیزی قبل از وقوع این انقلاب در بین مردم وجود داشته و دانشجویی حاضر بوده در ازای مخالفت با آن در سال 32 خون دهد.** 16 آذر تبلور ماهیت استکبارستیزی و ستیزی ایران استمسئول شورای تبیین بسیج دانشجویی در ادامه با اشاره به همراهی دانشجویی با مطالبات مردمی در طول حیات خود تصریح کرد: اگر فضای فعالیت تشکل های دانشجویی را در فضای باثبات کشور که تقریباً از تاریخ فوت راحل که ساختارهای کشور شکل گرفته و جنگ تمام شده تا به امروز را بررسی کنیم، می بینیم این در بازده زمانی نسبتاً طولانی بر ریل اصلی حرکت خود قرار نداشته است.سلیمی به وضعیت این طی دوران مختلف اشاره و تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نگاه تزاحمی به کار در سطح ها وجود داشت. هر نوع کار تشکیلاتی دانشجویی به معنای امروز در سطح به نفع حاکمیت یا خلاف آن ممنوع و مذموم شناخته می شد. اساساً مدیران لیبرال یا تکنوکرات معتقد بودند محلی است که دانشجو باید در این فضا درس بخواند و برود.وی در همین زمینه افزود: در دوران اصلاحات دانشجویی از این طرف بام افتاد.اعضای این به پیاده نظام احزاب و ابزاری برای فشار به حاکمیت از طریق مانورها و اردوکشی های خیابانی تبدیل شدند. چقدر از عناصر مومن و متعهد این در آن سالها به انحراف رفتند و سر از voa و در آوردند. این دانشجویی هم مطلوب نبود. انشقاق تحکیم وحدت هم به همین دلیل رخ داد. عده ای می خواستند این تشکل دانشجویی را ج یک حزب کنند و برخی مخالف این قضیه بودند.این فعال دانشجویی با بیان اینکه تبعات این مسئله هنوز در دانشجویی احساس می شود، تصریح کرد: این قضیه خود را در ایجاد تشکل های دانشجویی گلخانه ای نشان می دهد. در اوا ت آقای و اوایل این ت شاهد تشکل های دانشجویی گلخانه ای بودیم که پیگیر مسائل اصلی و دغدغه های مردمی نبودند. حتی تشکل های انقل که نمایندگی قشر مستتضعف و محروم جامعه را دارند، در این دوران ضعیف عمل د و درگیر بازی های خود شدند.وی تاکید کرد: عمده موفقیت های دانشجویی بعد از جنگ همان نقاطی بود که توانست با خواست مردمی پیوند برقرار کند. نیروی تحلیلگر جوان و فعال وقتی با خواست مردمی پیوند خورد توانست هم افزایی ایجاد کند.جاهایی که مطالبات دانشجویی با مطالبات مردمی هماهنگ شد، موفق عمل کرد.** همراهی با مطالبات مردمی باعث موفقیت دانشجویی شدسلیمی با اشاره به نمونه ای در این همراهی یادآور شد: در اوایل دهه 80 فقط تشکل های دانشجویی نبودند که م ع انرژی هسته ای بودند. "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" یک شعار مردمی بود، وقتی با خواست دانشجویی همراه شد، پشتوانه ت برای مقاومت و ایستادگی در این مسیر شد.سال ها بعد وقتی انرژی هسته ای مطالبه اصلی مردم نیست، این دیگر در تبیین مسائلی که بر صنعت هسته ای می رود، آنطور که باید موفق نیست.وی ادامه داد: اگر این به ابزار احزاب و فلان جناح تبدیل شد که متاسفانه برخی آقایان تی همین دید را دارند و تشکل ها را بر اساس نگاه خود دسته بندی می کنند که فلان تشکل جزو فلان دسته بندی قرار می گیرد. البته تشکل های انقل این دسته بندی را قبول ندارند. مثلاً گفته می شود، تشکل دانشجویی اصلاح طلب که پسوند یک حزب است. این عبارت به چه دلیل پسوند یک تشکل دانشجویی است البته اگر مقابلش هم باشد محکوم است. این نگاه عامل تضعیف تشکل دانشجویی شد.سلیمی در ادامه این نشست با اشاره به دلایل نگاه ابزاری تمردان به دانشجویی گفت: این یک طرح برنامه ریزی شده است.همه ت ها مشاورینی دارند و بستگی دارد ت به دانشجویی چه نگاهی داشته باشد.وی با بیان اینکه نگاه دو ت "سازندگی" و "اصلاحات" را نسبت به دانشجویی مطرح به نگاه ت دهم و یازدهم به این مقوله اشاره کرد و افزود: این ت اساساً در ضعیف عمل کرد. به نظر مشاوران یا مدیرانی نداشتند که بتواند آن بخشی از ظرفیت را که برای نظام مفید بود را است اج کرده و بهره برداری کنند. حضور کمرنگ ایشان در موید این قضیه است.** در ضعیف عمل کرد دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی تصریح کرد: عمدتا نگاه ت ها به نگاه تزاحمی، تهدید محور و یا ابزاری است. اینکه به عنوان مثال انتخاباتی در راه است و برای بازی های می توان از آنها بهره برد. این نگاه باعث ایجاد تشکل دانشجویی یکبار مصرف می شود. این تشکل ها چون با دغدغه مردمی همراه نیستند،عمدتا ایجاد دغدغه های کاذب می کنند. به مسائلی دسته چندمی که فایده ای ندارد مشغول می شوند و وقت تشکل های دانشجویی انقل هم برای پاسخگویی به آنها بیهوده صرف می شود.سلیمی در ادامه درباره پیگیری های مطالبات ی از سوی بسیج دانشجویی اضافه کرد: هر مجموعه ای که صاحب یک گفتمان، نظام فکری و چارچوب عملیاتی باشد، نیاز به یک شخصیت و تفکری برای قرائت صحیح آرمان ها دارد. قطعاً ی و راحل قاری قرائت صحیح انقل گری و خط دهنده اصلی برای بسیج دانشجویی و سایر دانشجویان انقل هستند.وی با اشاره به تعریف انقلاب از بسیج دانشجویی و مطالبات ایشان از این دانشجویان یادآور شد: احساس می کنیم همه مطالباتی که ایشان قبلاً و امروز از بسیج دانشجویی دارند در این تعریف خلاصه می شود. معظم انقلاب درباره بسیج دانشجویی می فرمایند:«مجموعه آماده به کار برای رفع نیازهای کشور در هر زمان و از هر نوع» به نظرم تعریف جامعی است. اینکه هر زمانی کشور هر نیازی داشت، بسیج دانشجویی برای رفع آن آمادگی داشته باشد این نیاز معمولاً اقتصادی، فرهنگی، ، رسیدگی به مشکلات مردم یا هر نوع نیازی که رفع آن به تقویت کارآمدی نظام کمک کند، است.دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی افزود: در بسیج دانشجویی هر سال نکاتی را که انقلاب در دیدار با دانشجویان یا جوانان مطرح می کنند را رصد کرده و سعی می کنیم در این زمینه برنامه ریزی داشته باشیم. معتقدم نه تنها بسیج دانشجویی بلکه عموم جوانان حزب اللهی کشور در تحقق آن دورنمایی که معظم انقلاب برای جامعه ی مدنظرشان است که اگر محقق شود بسیاری از مسائل کشور حل خواهد شد، عقب هستیم. نیاز به باز تعریف خیلی مسائل در چارچوب گفتمان ی و اهم و فی الاهم موضوعات داریم.** ورود تخصصی دانشجویان به مطالبات مردمی سلیمی در این زمینه با مثال هایی ادامه داد: بسیج دانشجویی و حتی تشکل های انقل چند سالی است عملیات هایی را با عنوان مطالبه گری های تخصصی آغاز کرده اند. یعنی به مسائل بسیار تخصصی که در سطح بالای کشور مطرح است، ورود می کنیم. امروز حضور تشکل ها و بسیج دانشجویی در حوزه های تخصصی نظیر قراردادهای نفتی، بانکی و اموراتی که در حوزه بین الملل اتفاق می افتد، اصلاح الگو برنامه های مدیریت، توسعه کشور و لایحه بودجه پررنگ شده و جزو نقاط مثبت دانشجویی محسوب می شود.وی تاکید کرد: اصل قضیه و نفس آن، کار ارزشمندی است که دانشجویان انقل به آن ورود د. مطالبات تخصصی حرف همیشگی حضرت آقاست. اینکه بچه های انقل در مسائل مهم کشور حرف برای گفتن داشته باشند. قطعا اگر ورود این دانشجویان به مسائل تخصصی بیشتر شود، نقش تبیینی آنها در بین انی که دل در گرو نظام دارند به مراتب بهتر رقم خواهد خورد.** برخی تعاریف درباره دانشجویی مغالطه آمیز است سلیمی در پاسخ به سوالی درباره رخوت دانشجویی با بیان اینکه اجازه می خواهم بیان متفاوتی نسبت به آقای گلرو در این زمینه داشته باشم، گفت: گاهی تعریف ما اساساً از زنده و پویا غلط است. آقای رئیس جمهور در گزارش 100 روزه به این اشاره د که مثلا 16 آذر در دوره رونق پیدا کرده است. وقتی مرادمان از پویایی و فعالیت تشکل ها مثلا باشگاه ها، رفت و آمد بزرگان و احزاب به ها، فعال بودن تشکل ها در ایام انتخابات باشد، نمی توان گفت این تعریف درست است. قبول ندارم در هر دوره ای که رونقی به این شکل وجود داشته باشد، بتوان نامش را پویایی تشکل ها گذاشت. این پویایی جعلی است. عاقبت آن را دیدیم. اینکه دانشجویان را به سمت اپوزیسیون پروری ببریم و اسمش را پویایی بگذاریم، این نگاه غلط است.وی ادامه داد: اما اگر منظور ما از خمودگی و رکود، ضعف در اثرگذاری دانشجویی باشد باید ببنیم چقدر از این مسئله به خاطر خود دانشجویی است و چه قدر از آن به واسطه مسائل تحمیلی است. معتقدم مجموعه هایی به عمد مجموعه های دانشجویی را ضعیف نگه می دارند. این موضوع ریشه ی جدی می خواهد.**رسانه زدگی تشکل های دانشجویی را از برخی اقدامات عملی بی نیاز کرده استدبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی با اشاره به دلایل بیرونی این خمودگی افزود: چند آفت در این بخش وجود دارد. یکی از این آفات گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سطح کشور است.گسترش رسانه یک رسانه زدگی برای تشکل ها ایجاد کرده است. این رسانه ها هستند که برای تشکل دانشجویی خط ایجاد می کنند. رسانه تصمیم می گیرد که تشکل ها کجا روند و چه دغدغه ای داشته باشند.طبعا تشکل ها برای دیده شدن به پوشش رسانه ای نیازمند هستند لذا به دنبال آنها حرکت می کنند.** ادبیات تمردان و وزارت علوم درباره تشکل های دانشجویی غلط است سلیمی خاطرنشان کرد: رسانه زدگی و فضای مجازی یک استغنا و بی نیازی به سایر اقدامات برای تشکل های دانشجویی ایجاد کرده است. اینکه بیانیه دادیم، توئیتی زدیم و صفحه اینستاگرام را فعال کردیم و کار تمام است. قبلا رسانه و شبکه اجتماعی این جایگاه را نداشت و نیاز به فعالیت خارجی بیشتر بود.لذا شاهد فعالیت کف خیابانی زیادی از سوی دانشجویی بودیم. این موضوع به دور شدن از فضای مردمی دامن می زند. اساساً به دلیل کثرت و دانشجو ارزش این دو جایگاه امروز کمتر شده و دیگر دانشجو شدن ویژگی خاصی نیست .لذا جایگاه و اثرگذاری آن کم شده است.وی با اشاره به این نکته که "با آن بخش از اظهارات گلرو که برخی امروز چون نمی توانند از دانشجویی بهره گیرند به رکورد در فعالیت های این اعتقاد دارند،" موافقم یادآور شد: از نظر ما اعضای تشکلهای دانشجویی امروز به مراتب از نسل قبل باهوش تر و جامع الاطراف تر هستند.امروز عمق بخشی در فعالیت ها بیشتر احساس می شود.قراردادهای نفتی کشور را دانشجویی مسئله کشور کرد. حقوق نجومی و یا حتی ز له کرمانشاه که برخی دوستان به منطقه رفتند و فعالیت هایی در ها و دفاتر مختلف برای خدمات رسانی صورت گرفت، از این موارد است.**تشکل های انقل دوست ندارد پسوند حزب داشته باشند این فعال دانشجویی در بخش پایانی سخنان خود درباره مسائل رخ داده در سیستان بلوچستان گفت: بارها به مسئولان وزارت علوم گفته ایم چینش ترکیب سخنرانان دانشجویی در جلسه با ریاست جمهوری غلط است. این ترکیب بر اساس سهم خواهی هایی که با نسبت دادن گذاره های و معادلات حزبی بیرون به تشکل های دانشجویی، بسته می شود که درست نیست.وی افزود: طیف مقابل ما شاید دوست داشته باشد اصلاح طلب خطاب شود ولی من تشکل انقل را نمی شناسم که دوست داشته باشد پسوند هر حزب پشت سر آن قرار گیرد. اما همچنان این تقسیم بندی انجام می شود.سلیمی با اشاره به حوادث رخ داده در سیستان نیز تصریح کرد: در این نیز به تشکل های انقل و بسیج دانشجویی گفته شده که به عنوان تشکل های اصولگرا صحبت کنید. این ادبیات درباره اصلاح طلب هم نباید باشد. ظاهرا ت می خواهد تشکل ها را به بازی ببرد. این اتفاق نخواهد افتاد و ما همچنان استقلال خود را حفظ می کنیم.وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به احیای فرهنگ پاسخگویی از سوی مسئولان مختلف کشور و روسای قوا گفت: امیدواریم بچه های دانشجویی و انقل پیگیر احیای فرهنگ پاسخگویی و خادمی مسئولین برای مردم باشند.** گفت وگو از فاطمه کریمیانتهای پیام/
عصر امروز پنجشنبه سوم اسفندماه، افتتاحیه دهمین کاروان ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» با سخنرانی آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و صالحی ارشاد در حرم مطهر رضا (علیه السلام) برگزار شد.جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)
مردم شریف و انقل ایران؛امت رشید و قیام کرده برای ظهور نهایی؛ عزیز امت! اینک در آستانه ی 40 سالگی انقلاب ی زمان مناسبی است برای محاسبه این که در کجای راه قرارداریم و افت و خیزهای حقیقی و سرمایه های واقعی ما، در کنار موانع و آسیب های اساسی چیست؟ما امروز در مسیری سخت و طاقت فرسا پیش رفته ایم و سختی هایی که سر راه ما و کشور ما وجود دارد، به مراتب پیچیده تر از هر روز شده و این، خود مهمترین نشانه است برای این حقیقت روشن که ما پیش رفتیم! ما قوی شدیم!اگر ضعیف بودیم، اگر در آستانه سقوط یا فروپاشی از درون بودیم؛ این انبوه هزینه ها و دست و پا زدن های خصمانه ی بین المللی برای تحریم و جنگ اقتصادی صورت نمی پذیرفت؛ این حجم از جنگ روانی سنگین و هجمه تبلیغاتی متمرکز بر « شما بدون ما نمی توانید!» ترتیب داده نمی شد؛ این تلاش های گسترده که همین امروز برای تهاجم امنیتی همه جانبه، دور تا دور کشورمان و با پیمانکاریِ ت های مزدور و مرتجع در حال انجام است، صورت نمی گرفت! اگر تسلیم شده بودیم اساسا دیگر نیازی به این همه سرمایه گذاری روی دشمنان داخلی ملت _ از منافقین و نفوذی ها تا اپوزسیون داخلی _ در لباس های مختلف نبود! و این همه، خود بهترین نشانه است که این مردم و نظام برآمده از انقلاب این مردم، هم مسیر را درست رفته اند و هم آن­چنان قدرت ­مند ایستاده اند که بدخواهان هرچه را در چنته دارند رو کرده­اند.برای محاسبه نقاط قوت و ضعف باید مجموعه­ای از شاخص­ها را گردآوری کرد:مهمترین شاخص جهت سنجش دستاوردهای یک انقلاب یِ مردمی، میزان توفیق انقلاب در رشد، هدایت و انسان پروری است:یک) مردم:در حداقل 30 سال اخیر نظام سلطه مشغول جنگ فرهنگی سنگینی برای سست باورهای درونی این مردم بوده؛ بعضی از خواص در جناح­های مختلف، کاسبی قدرت خود را در اعتقادهای سست، در سبک زندگی غربی، در خودناباوری و خداگریزی و در نبودن مردم می­دیده و در اداره بخش دیوان سالار کشور _ ت ها، مجلس ها و دیگر نهادهای حاکمیتی _ هرچه توانسته برای تحقق اه شان کرده­ اند. اما به وضوح می توان رشد مردم در فهم دینی و ، تحلیل از پدیده های اجتماعی در دنیا و عبور از ظاهرگرایی به سمت حقیقت دین را دید.البته این هجمه ها بی اثر هم نبوده و باید بپذیریم که در برخی شاخص های اخلاقی، فرهنگ عمومی، زیست جمعی و... آن­چنان که شایسته بود پیش نرفتیم. به خصوص در عقبه­های مردمی- نخبگانی جریانِ غرب گرا این عقب ماندگی ها و ضعف ها با وضوح بیشتری قابل رؤیت است و عطش این طبقه خاص برای ترویج فرهنگ­های ارتجاعی زیاد است. هرچند که این نواقص و عقب­ ماندگی­ های ظاهری درواقع باطن همان مسئولین سیاست­باز است.اگر با مصادیق جزئی و شاخص­های دقیق واقعیت را بررسی کنیم و مردم رشید این سرزمین را با مردم در هر سرزمین، هر تمدن یا حتی هر دوره تاریخی دیگری مقایسه کنیم اذعان خواهیم کرد که مردم در 40سالگی انقلاب یچنان عمق و پختگی یافتند که در زمان انتخابات یا هر عرصه مشارکت با حضور و نقش­آفرینی در نص کم نظیر تعیین سرنوشت خود را به دیگری واگذار نکرده، توانایی رصد دشمنی های ظریف را پیدا کرده، نظام دیوان سالار و ضعف ها و رنج های تحمیلی آن را از نعمت نظام امت - ت تفکیک کرده و علی رغم گله­مندی­ها نمی گذارند میدان آشوب هایی مثل دی ماه 96 جولانگاه طمع نفوذی ها، پشیمان ها و دشمنان خارجی بشود.چنان منسجم و به هم آمیخته­اند که در هر فاجعه ملی مثل ز له کرمانشاه و ... یک حرکت خودجوش، بی­نظیر و شکوه­مند را برای یام زخم­های دردمندان جامعه رقم می­زنند.چنان رشدی در معنویت داشته­اند که حضور اعجاب آورشان در میدان­های معنوی و نمادهای حضور دینی زبانزد خاص و عام شده است. از پیاده روی اربعین تا تشیبع ی غواص، از سنگ تمام گذاشتن برای شهید حججی تا حضور در اعتکاف ها و هیئات مذهبی، از حضور کم­نظیر در 22 بهمن، 9 دی و روز قدس تا هم­دلی و حضور گسترده در میدان­های خدمت جهادی به دردمندان و مستضعفین.به سطح بالایی از خودباوری و استقلال رسیده است. ما امروز به معنای واقعی کلمه از شرق و غرب گسسته ایم، مردم ما نسبت به رفتارها و گفتارهایی که بوی وابستگی بدهد حساس اند و جوان های ما، با اعتماد به نفس، سودای برچیدن ظلم و بی عد ی را در تمام سطوح و مراتب آن در سر می پرورند، برای تحقق آرمان ها و باورهایشان دست به اقدامات عینی و عملی زده اند و فتح قله های علم، اقتصاد و فرهنگ را «ممکن» و «در دسترس» می انگارند. چه­ بسا ریشۀ گله­مندی عموم مردم از مسئولین را بتوان در باور عمیق آن­ها به همین ممکن بودن پیشرفت واقعی و مستقل دانست.چه عنصری مردم ما را به این طراز از رشدیافتگی رسانده؟ چه عنصری عقلانیت و ایمان و سیاست و بصیرت و معنویت را این اندازه در مردم ما بارور کرده؟ چه عنصری مردم -حتی بخش کوچک مخالفین خودش- را این اندازه خودباور و توانمند کرده است؟ اگر این رشد اتفاقی و خودرو است چرا جای دیگری از دنیا چنین نشده؟ اگر این باروری ته­مانده­های دارایی یک ملت انقلاب کرده از 40 سال پیش است چرا با وجود این همه هجمه این شاخص­ پیشرفته تر از پیش از انقلاب ارزی می­شود؟ بی شک نمی­توان از نقش بی­بدیل شیوه راهبری انقلاب در تحقق این رشد عمومی جامعه گذشت. آن­جا که با عدم دخ در جزییات، تمرکز روی حرکت اصولی انقلاب، گفت و گوی مستمر و مستقیم با عموم مردم و نخبگان اجازه دادند تا همه ما با تکیه بر نظر عموم حرکت کنیم و با ب تجربه تاریخی و اصلاح اشتباه­­های ملی جلو برویم.دو) نسل جواندر ارزی انسان­مدار از یک انقلاب 40 ساله، وضعیت نسل جوان آن انقلاب در واقع نقطه کانونی کارنامه آن است. نسل جوان انقلاب امروز مومن تر، با فهمی عمیق­تر از مبانی و آرمان­های انقلاب، دارای درکی ریشه­ای­تر از مسائل حقیقی کشور و مصمم تر و کمربسته تر از نسل­های گذشته برای حل بنیادین مشکلات مردم و کشور است. پرورش چنین جوانانی به حق فتح الفتوح انقلاب ی است.نسلی که مثل برخی جوان­های ابتدای انقلاب جوزده­ی یک فضای پرشور نیست و از ذخیره های اجتماعی فضای شعاری ابتدای هر انقل ارتزاق نمی­کند؛ بلکه روی پای فهم عمیق خودش ایستاده و مصمم است ایرانِ انقل ِ الگو را بسازد و تمامی نهادهای حاکمیتی را از دست مدیریت های جناحی،خسته و کهنۀ نسل های پیشین نجات دهد. نسلی که اتفاقا برآورد دقیقی از حرکت نظام دیوان سالار کشور، دستاوردها و ش ت های مدیریت چپ، راست و بهاری، گلایه های مردم از این مدیریت ها، عدم پاسخ­گویی و فرار به جلوهای آن مدیریت ها، تلاش ها و پیروزی ها و سعی ها و خطاهای آنها دارد. نسل جوانی که قصد کرده در سنین آغاز جوانی خود روی شانه 40سال تجربه های پر بیم و امید سوار شود و قد کشیده به مردم خدمت کند.نسل جوان مومن انقل ، همین تربیت شده­های در عرصه­های نیاز کشور وارد شده و توفیقات کم­نظیری پدید آورده است.در عرصه های مهمی از فرهنگ و رسانه ورود د؛ محصولاتی بی نظیر در تولیدات فکری، مستند، انیمیشن، ، شعر، داستان، الگوهایی بی نظیر از مدیریت فرهنگی، مجموعه های فرهنگی، هیئات، تشکل ها و شبکه های موثر فرهنگی و فکری آف د که با شاخص اقبال مردمی کارنامه­ای ممتاز رقم زده­اند.در میدان اقتصاد مقاومتی به صحنه آمده یک تنه جلوی این همه حملۀ هوشمندانه را سد کرده، حوضچه های فکری، تربیتی و اقدام ساز را به وجود آورده، فارغ بالانه خود را کنار نکشیده و با ورود به ساختارهای حاکمیتی مشغول اصلاح های کوچک و بزرگند. در راه اندازی شرکت های دانش بنیان و زنجیرۀ تولید ثروت از دانش بسیار جلودارند و آرام در پشت صحنه مشغول رقابت و مبارزه با شبکۀ نفوذ بیگانگان در صحنه اند.در خط مقدم جهاد علمی این جوانان ایرانی­اند که طلایه دار ش تن مرزهای دانشند. در فناوری های نو همین نسل جوانند که کشور را پیش برده و به افق های بالا فکر می کنند. پیشرفت­ در عرصه صنایع دفاعی و دیگر صنایع هایتک که به دست همین جوانان مومن رقم خورده نشان­دهنده توان این نسل است.در امنیت و دفاع حججی ها و خیل عظیم حججی هایی که تا شهادت به چشم نخواهند آمد، مظلومانه ومقتدرانه در صحنه میدان­گردانی می کنند و...در میدان خدمات اجتماعی و حرکت­های جهادی صدها هسته جوان و انقل شکل گرفته که در شهر و روستا رس خود را رفع مشکلات و مسائل مردم به خصوص مستضعفین می­دانند.در حوزه علوم انسانی و شه معدود حرکت­های امیدبخش و پیشتاز در مسیر علوم انسانی بومی از سوی جمع­های حوزوی و ی جوان سامان یافته است.چگونه می شود اینها را ندید؟ چگونه کوربینی و یأس دستاورهای بدیهی انقلاب را در چشم عده­ای خسته و تنگ نظر محو می ­کند؟منصفانه بنگریم. امروز چگونه در میان هجمۀ آتش پر حجم توپخانه های تبلیغاتی دشمن و در دوران کم­کاری­ها، ضعف­ها و خیانت­های بعضی از مسئولین و نخبگان، نسل جوانی انقل ، خداباور و مصمم به حل مشکلات داریم؟حتی همان بخش کوچک نسل جوان که تحت اثر تبلیغات و یأس آفرینی ها قرار گرفتند و امروز دست به قلم می­برند را کجا و چه ی، انسان شناسانه و شناسانه، صبورانه هدایت کرد و بارور کرد که امروز با جسارت از تحلیل خود، حرف نوی خود و مخالفت و موافقت خود با روندهای حاکم بر کشور سخن بگویند؟شاخص های ارزی بسیارند و مجال برای بیان تحلیل و ارزی فرزندان شما کوتاه! ناگزیریم از مرور صرفاً گذرا بر شاخص های دیگر برای ارزی موقف کنونی ما. بیان تفصیلی را به مجال های دیگر گفتگوی فرزندان با و امت شان موکول می­کنیم:ایرانِ ما، پیش از انقلابِ ی ما، عبارت بود از حکومتی نامشروع و ضدمردمی؛ تی وابسته و ناکارآمد، در اکثر شاخص های اجتماعی و رفاهی مردمی که از حقوق اولیه و اساسیِ خود محروم، دستشان از دخ در سرنوشت خود کوتاه و در برابر دنیا ناتوان و تحقیرشده بودند. ظلم، بی عد ی و فساد ساختاری و سازمان یافته از یک سو و فقدان اعتماد به نفس از سوی دیگر، سبب شده بود تا اراده ی مستکبرین عالم به جای خواست و باورهای مردم مسلمان، حرف اول و آ را در ادارۀ جامعه ایرانی بزند.ما علیه نظم ظالمانۀ حاکم قیام کردیم تا حقوق اساسی و آرمان های متعالی خویش را به دست خود، محقق سازیم. مردم ما «انقلاب» د، طاغوتِ در چتر حمایتیِ نظام جهانیِ سلطه را سرنگون د و را خود قرار دادند تا دست منحوس و شوروی را از سر کشور کوتاه کند و استقلال، و عد را برای عموم ملت مستضعف به ارمغان آورد.اینها شعارهای اساسی انقلاب ما بود که همه را در سایه آن انسان سازی جستجو می کردیم: :هرچند برخی چهره ها و مسئولین از سویی با شعار برای خود کاسبی راه انداخته و از طرف دیگر حصاری آهنین در نقد از خود یا حیطه مسئولیت­شان ایجاد می­کنند؛ هرچند که برخی از قوا، دستگاه­ها و جریان­ها جایگاه ویژه آرمان در انقلاب ی را درنیافته­اند و معادله­ی ، قانون، امنیت و مصلحت را خودمحورانه حل می­کنند، اما منصفانه بنگریم: در این سال­ها نمونه های بسیاری را می­توان فهرست وار برشمرد که سخت ترین نقدها و بلکه فحاشی ها به اصل نظام، شخص اول کشور و برخی مسئولین اهل سعه صدر بدون کوچکترین هزینه­ای انجام شده و انجام می شود. این وضعیت را با دوران پیش از انقلاب که نقض بیان یک رویه بوده است مقایسه کنید! حتی اگر حرکت عمومی نظام و جامعه را واکاوی کنیم حتما به پیشرفت مستمر این شاخصه هم گواهی خواهیم داد و چند برخورد معدود از سر جناح بازی یا رفتارهای سلیقه­ای را به پای این حرکت 40 ساله نخواهیم نوشت.در شاخص­های عمومی عد و اجتماعی و اقتصادی، هرچند از وضعیت مطلوب فاصله جدی داریم، اما بعنوان مثال در برخی از همان شاخصه­های عد اجتماعی مثل شکاف طبقاتی و از آن مهم­تر در خودآگاهی و اراده قطعیِ مردم نسبت به حقوق اساسی خویش، به نحوی غیرقابل مقایسه با گذشته، پیش رفته ایم. امروز مردم ما برابری و شفافیت در اقتصاد و سیاست را «حق»ِ خود می داند، اشرافی گری و بهره مندی های ناعادلانه کارگزاران را خیانتِ غیرقابل بخشش می دانند و کارگزاران نظام را نسبت به کوتاهی در برچیدن زمینه چنان مفاسدی، به سختی مؤاخذه می کند.کوچک­ترین فاصله طبقاتی و کم­ترین محرومیت های طبقه مستضعف و ولی نعمت انقلاب هم لکه سیاه بزرگی بر دامن نظام محسوب می­شود اما دو سوی مهم دیگر این سیاهی ها را هم نباید فراموش کنیم: اول این­که بنا بر همه شاخصه­های بومی و حتی بین­المللی پیش آمده­یم، هرچند کم اندازه و کم شدت و هرچند که بسیار عقب­مانده­ایم؛ دوم این­که منشأ و مسبّب این پیش نیامدن­ها چه بوده؟ مبادا آن­ها که سالها مدیریت کشور را به عهده داشتند نسخه های درد ساز خود را به­ عنوان درمان جا بزنند! مبادا نگاه های غلط له کنندۀ محرومین و یا به دنبال بیرون عموم مردم از اقتصاد را میدان دهیم.چه بوقچی­ها بخواهند باور کنند و چه نکنند، ما با دست خالی توانستیم دست را، نه فقط از مرزهای جغرافیایی و خودمان کوتاه کنیم، بلکه امروز عمق نفوذ و تسلط نظام استکبار بر غرب آسیا را، که روزگاری حیاط خلوت و صهیونیسم شمرده می شد، محدود ساخته و را روز به روز از منطقه عقب و عقب تر رانده ایم. خواست ت های مرتجع مصر و تونس بمانند و نماندند، خواست ت سقوط کند و ما خواستیم که بماند؛ آنچه خواسته بود نشد و آنچه خواسته بود محقق شد به نصرت الهی.امروز قدرت معنویِ انقلابِ مردم مسلمان ایران سبب شده تا یک جبهۀ واقعی به گستردگی کل غرب آسیا، از بحرین و یمن تا عراق و و از افغانستان و پا تان تا لبنان و فلسطین، در برابر صف آرایی کند، تحقق اه او را ناممکن سازد و اذناب و مزدورانش را زمین­گیر نماید. امروز و علی­رغم هجمه­های سنگین تبلیغی،امنیتی و نظامی در حوزه بین­الملل نسبت به سال­های اولیه انقلاب بسیار جلوتر بوده، از مرحله وجود علاقمندانی به انقلاب ی به نقطه تثبیت و حرکت پیش­رونده جبهه درهم­تنیده مقاومت رسیده­ایم.در ایستادگی و مردم بر آرمان استقلال و کم­نظیر و الگو بودن ایران ی در مقوله استقلال برای همۀ آرمان­خواهان دنیا تردیدی نیست. کدام کشور را در دنیا مستقل­تر از ایران می­شناسید؟ کدام مردم و کدام نظام این­چنین بر سر ایدۀ مستقل خود ایستاده و غرب و شرق عالم را از خود عصبانی کرده است؟ اما عده­ای خسته و مایوس با تصویب گویی در استقلال تردید جدی د. حقیقت چه بود و از کجا شروع شد و الان در چه موقفی هستیم؟مردم ایران سال­هاست که پای استقلال خود ایستاده­ و بذل مال و جان کرده­اند. اما دستگاه محاسباتی غلط برخی مسئولین در ت قبل به بهانه « مذاکره گرگ و گرگ به جای مذاکره گرگ و میش» عملا منجر به تبلیغ ایده مذاکره و به حاشیه رفتنِ تلاش و خدمت شد؛ و ت­­مردان فعلی نیز با تصویر دنیایی که «کدخدای آن ست و زیستن بدون در آن معنا ندارد و آب خوردن ما هم بند مذاکره با ست.» ایده مذاکره را دنبال کرده و در دستگاه تحلیلی و محاسباتی مردم به هم ریختگی ایجاد د.نتیجه­ی خطاها و خیانت­های مسئولین وقت و این اشتباه محاسباتی مردم می­توانست هزینه­های فراوان و جبران ناپذیری برای مردم و کشور بیافریند. اما و ی که به مردمش و نشاندن بار حرکت به دوش امتش مطمئن است و صادقانه مردمسالاری دینی را باور دارد، دین شناسانه و پدرانه به میدان آمد و اجازه داد تا مردم در ، طعم تلخ تجربه اعتماد به و هزینه های فراوان آن را چشیده اما برای حرکت آینده درس های بزرگی بگیرند.البته این­جا هم آن­ها که با معادلات سیاست و اصلاح از منظر انقل آشنا نبودند، آن­ها که شعار مردم می­دهند اما حاضر به تن دادن به قواعد مردمسالاری دینی نبودند، آن­ها که با ادعای صدای مردم درخواست داشتند ی با تقلب ت نورس و منتخب مردم را کناری نهاده و جلوی رشد مردم را بگیرد، پس از مقداری تلاش برای روشن­گری و تبیین چیستی ماهیت در بین مردم و با تحقق نیافتن فرجام عملی­ مطلوبشان و به دلیل درک ن طراحی اصلاحیِ کلان این امت، شروع د به تردید در اصل این نظام، در صداقت و انقل بودن ش. و به تدریج از انقل بودن خود و انقل نماندن نظام سخن گفتند. و این شد سرآغاز سقوط عده ای از دوستداران انقلاب به دنیای یأس و حیرت و پشیمانی. و سرسپردگی محض به یک شخص منجی نما! برای نجات انقلاب از دستان نظام!در ضرورت محاسبه و ارزی عملکرد 40ساله سخن گفته شد. اما در این میان مسئلۀ حائز اهمیت آن است که یک ارزی صحیح، مست م درک صحیح از واقعیت، با تمام ابعاد و و مراتب آن است.نکته بسیار مهم آن است که مهم­ترین مؤلفه در ش ت یا پیروزی، "احساس ش ت" یا "احساس پیروزی" است. دشمنان نظام ی، اگرچه از رویارویی واقعی و متوقف ساختن حرکت نظام ی ناتوان اند، اما در مدیریت این «احساس» ش ت در میان مردم و مسئولین، به ویژه در سال های اخیر، توانمند و خطرناک شده اند. این شکاف میان واقعیت نظام ی و نمود رسانه­ای آن، به یک معنا همان خطر مهلکِ تغییر دستگاه محاسبه است. مسئله زمانی بغرنج می شود که تحلیل و تصمیم بخشی از نسل سوم و چهارم انقلاب و خاصه، جوانان مؤمن انقل را نیز متأثر سازد.امروز تحلیل ها و ارزی هایی که در طول عمر 40 سالۀ نظام، از سوی افراد و جریانات گوناگون تبیین و تبلیغ شده است که تقریر بی آن­ها این است که نظام ی، در میدان عمل از تحقق ایده اش ناکام مانده و هرچند تا به امروز در برابر براندازی و تهاجمات خارجی و توطئه های داخلی مقاومت کرده؛ اما تحولات نسلیِ پیشِ رو، ش ت ایده نظام انقل ایران را تعیّن خواهد بخشید. یک عقب گرد آشکار! اتمام و اعلام ش ت ولو آنکه این ش ت در شکل نوعی تحولِ نرمِ ارزشی- ایدئولوژیک و هویتی بروز کند که رفته رفته در تصمیم های د و کلان نظام و اداری ایران خود را نشان دهد.می توان جملات فوق را، با اندکی تسامح، قدر مشترک تحلیل های تمامی جریاناتی دانست که در این چهل سال به انحاء گوناگون از همراهی با حرکت بالندۀ مردم ناکام مانده اند. از راست های محافظه کار غرب­گرا تا چپ­های انحصارطلب متظاهر به خط ، و از لیبرال­های تکنوکرات تا روشنفکرهای دین ستیز؛ و چه جای تعجب که همین جملات از زبان دوستان انقل ِ دیروز و بریدگانِ خسته و ناامید امروز بازگو شود! مرور گذرای تاریخ انقلاب نشانگر این واقعیت است که اینان نخستین گروهی نیستند که سخن از بن بست و انسداد و فروپاشی قریب الوقوع به میان می آورند و سال بعد را آ ین سال می­نامند.از دیدن این سرنوشت تلخ و عبرت­آموز باید آموخت و مراقب بود تا پیچیدگی صحنه واقعی، نباید به عدم تشخیص مسئله اصلی از مسائل فرعی و در یک کلام «خطای محاسبه» منجر گردد. البته خطا و اشتباه، مادام که به اغراض فردمحورانه و فرقه گرایانه و تمنای قدرت آلوده نگردد، قابل اصلاح است؛ اما اصرار بر اشتباه محاسبه، ل به اختلال در دستگاه محاسبه می انجامد و این، همان نقطه گسست از حرکت عمومی ملت است! نقطه ای که دشمن قسم خوردۀ مردم ایران و انقلاب مردم ایران، روی آن حساب باز کرده است.البته نباید فراموش کنیم که ما باید همچنان در مسیر انقلاب به تحولات بزرگتر بی شیم و ضعف­های جدی و کژکارکردهای نظامات کنونی دیوان سالاری کشور را اصلاح کنیم.ما در حوزه های مختلف و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی _ همان­طور که به بخشی از آنها اشاره شد_ دچار بیماری های مزمن، مشکلات بنیادین و برخی فسادهای جاخوش کرده در عمق ساختارها هستیم. این ساختارهای کهنه باید اصلاح شوند و نیاز به بازبینی اساسی در برخی ساختارهای کلان کشور داریم.اقتصاد کشور که سال­هاست گرفتار یک ضعف جدی و مزمن است باید با یک حرکت جهادی و منطبق بر نسخه بومی به سرعت قوی شده تا دیگر دشمن طمع نکند که از این طریق بر ملت فشار وارد کند.باید قوۀ قصاییه، از این بروکراسی بزرگ و ساختارهای ناکارای حاکم نجات پیدا کند. نباید این­گونه باشد که مردم در امکان احقاق حق خود توسط دستگاه قضایی تردید داشته باشند. ایضا برخورد قاطع، فوری و متقن با مفسدین باید سرعتی دوچندان پیدا کرده و از هرگونه شائبه جناح­بازی فاصله بگیرد.مجلس باید بتواند جایگاه اصلی و محوری خود را در حاکمیت را بیش از پیش تحقق بخشد و از کم کاری ها و کم عمقی ها و بیگانگی ها با مسائل اصلی کشور فاصله بگیرد. ت و قوه مجریه که عمده بار اجرایی کشور و علی الخصوص راهبری فضای اقتصادی و اداری کشور را بر عهده دارد، باید اصلاحات جدی در خود رقم بزند تا کم کاری ها و عقب افتادگی­های گذشته در ایجاد عد اقتصادی و رسیدگی به محرومین و تأمین معاش مردم و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال ذیل سایۀ نظام اقتصادی پویا در کشور رقم زند.اگر نگوییم که برخی از دستگاه­های فرهنگی تی و حاکمیتی خلاف فلسفۀ وجودی خود عمل می­کنند باید اذعان کرد که عمده آن­ها دچار اختلال جدی در عملکرد خود هستند. این دستگاه­ها نیاز به باز طراحی اساسی بر پایۀ تفکر انقل و ایدۀ حکومتی مردم­سالارانۀ (ره) دارند.شفافیت به عنوان اصلی اساسی باید روز به روز در همۀ عرصه ها گسترش یابد. چراکه زمینۀ اصلی مشارکت و نظارت مردمی در بخش های مختلف حکومت است. باید سازوکارهایی برای پاسخ­گو نگه­داشتن همه­ی مسئولین فعلی و گذشته ایجاد کرد. نباید در نظام ی امکان شانه خالی از مسئولیت­ها برای هیچ کدام از افراد، دستگاه­ها و جریانات فراهم باشد.باید با قانون­گذاری شفاف و برخورد با معدود خطاکارها زمینه­ای فراهم کرد تا افکار عمومی احساس نکند که بنای دستگاه­های انتظامی یا امنیتی دخ در حریم خصوصی آحاد جامعه و یا اعمال سلیقه­های شخصی هستند.فضای مجازی تقریبا یله و رها شده و در نتیجه عرصه خوبی برای تهاجم دشمن فراهم آمده است. اگر اراده­ی حمایت از جوانان انقل در این عرصه شکل بگیرد شکی نیست که راه برای پیشرفت با سرعت بسیار، سد تهاجم دشمن و بستن راه نفوذ بسیار پیچیده­ای که در حال تحقق است باز می­شود. جریان متصل به دشمن در این عرصه با سرعت زیادی مشغول توسعه و عمق­بخشی به نفوذ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ست.سازوکارهای انتخاباتی باید طوری اصلاح شوند که ی نتواند با بهره گیری از سرمایه­های کلان و ابزارهای پروپاگاندا و مدیریت افکار عمومی به پیروزی دست یابد. ساختار انتخاباتی نباید به سویی پیش رود که هر که بازیگر بهتری باشد امکان رأی آوری بالاتری را داشته باشد.برای حل مشکلات و آسیب­های اجتماعی باید یک اراده عمومی و یک هماهنگی بین دستگاهی به وجود بیاید تا پیش از آن­که کشور به نقطه بحران و غیرقابل بازگشت برسد مسیر کنترل و کاهش این آسیب­ها آغازشده باشد.سیاهه مشکلات اساسی نظام دیوان سالار به همین اندازه متوقف نمی شود. ایراداتی چون ریشه دواندن باورهای غرب زده در بین لایه ای از مدیران، عدم باور توان مردمی و داخلی، اتکای بودجه کشور به نفت، اشرافیت برخی مسئولان، مردمی نبودن و در میان مردم نبودن عده قابل توجهی از مسئولین کشور، قبیله گرایی جناح های ، قرائت های قاطی و غیرکارشناسانه از دین و اصرار بر فهم­های ناقص در بین برخی جناح ها و مسئولین و... زخم های کهنه و مشکلات اساسی دیگری از دیوان­سالاری کشور است. برخی از این مشکلات طبیعت یک نظام نوپاست و برخی دست­پخت جناح ها، مدیران و نخبگانی است که ادعای فراوانی برای اداره کشور داشتند و پا به پای مردم و انقلاب پیش نیامده بودند. این زخم­ها باتوجه به پیشینه­ی رشد و اصلاحات گذشته و روند رو به جلوی خصوصاً با اتکای صحیح به روندهای مردم­سالارانه قابل حل شدن هستند اما:آن­ها که خودشان مسبّب مشکلات بوده،آن­هایی که بیش از دو دهه مدیریت­های کلان ت و مجلس و بیش از 80درصد قوه محرکه حاکمیت را در دست داشتند چه د؟اینها گسل های اساسی ساختاری، در حاکمیت به ارمغان آورده و زندگی بسیاری از مردم را با چالش های اساسی روبرو ساختند تلاش د تا بخشی از مردم را به نفع جناح خود مصادره کنند و درون مردم شکاف هایی عمیق پدید آوردند.این­ها در گذشته و حال، هر زمان قدرت را به دست گرفتند مردمِ انقلاب کرده، طبقات واقعی مستضعفین و جوانان پیشروی انقل را آدم حساب نمی د.این­ها در دهه های مسئولیت شان عملاً کوشش د گفتمان خدمت به مردم را تبدیل به گفتمان­های وارداتی غربی کنند، حاکمیت چندگانه بسازند، عزت­های مردم را به ذلت و ماس به مستکبرین زورگو بدل کنند و با چند آب نبات غربی بخشی از مردم را سرگرم کنند.این­ها که کلّ نسخه­ی آن­ها برای اداره کشور از ­های ش ت خورده و جنگ روانی­های سرکاری با مردم خودشان بیشتر نیست؛ امروز چه طلبی از مردم دارند که این اندازه طلبکارانه هم­چنان از « نگذاشتند و نمی­گذارند؟» سخن می­گویند؟این­ها که ادارۀ نظام دیوان سالار کشور را در همه­ی این سال­ها به جز استثنائاتی در دست داشتند کدام سهم نداشته خود را از اداره کل کشور طلب می­کنند؟ در آن مواردی که کار دستشان بوده کم اشتباه راهبردی مرتکب شده و کم زخم­های عمیق برای مردم به ارمغان آوردند که اکنون دنبال خوردن کل حاکمیت و بیان آدرس های غلط در ماست­مالی ناکارآمدی خود هستند؟از آن­طرف جریانی را سراغ داریم که به مردم بدبین بوده، به نظریه بنیادین یعنی مردم سالاری دینی و میدان داری مردم بی اعتقاد بودند.این­ها سال­هاست که در نهادهای حاکمیتی- خصوصاً از نوع انتص - جا خوش کرده، شبکه­ای از منافع برای خود رقم زده. با اصرار بر رسانه ناشناسی، سیاست­زدگی و ل بازی، بی ارتباطی با مردم و مدل اداره کهنه و ضعیف خود دائماً برای کشور هزینه تراشی و ن یتی های فراوان به ارمغان آوردند..این­ها که بعضاً در کارآمدی و مدیریت عرضه اداره یک نانوایی را هم از خود نشان نداده، خود باید پاسخ­گوی عملکردِ خود باشند. این­ها چه دستاوردی داشتند که حالا به دنبال کنار زدن کامل مردم، اداره یکه­تازانه و جناحی کل کشور و حذف هر رقیب را دارند؟گروه سوم هم آن­هایی که فرصت­های اصلاحی را از دست پر تلاش جناح انقل و مردم کشور ربودند. با فرصت سوزی و بی تحرکی ناشی از خودشگفتی، انتهای کارنامه خود و زندگی مردم را تلخ و سیاه د. با شه خدمت به مردم و تلاش بی وقفه به میدان آمدند و در آ کار خود را صاحب آن مسیری که با خون دل خوردن ی، مردم و جوانان انقل باز شده بود دانستند.با تمام دانستن حلقۀ یاران خود، با لانه خودشگفتی و سقوط اخلاقی، با دعواهای بی حاصل و غیر ضرور، با ناشناسی و اصلاح ناشناسی، با بی صبری در مسیر اصلاح های اصیل مردمی، با ادعای مردم مردمی که در اصل منم منم بود به این همه زحمت جمعی که برای این مسیر صورت پذیرفته بود پشت د و با واگذاردن حرکت کشور به خاطر اثبات خود و به بهانه فشارهای به حق و ناحقی که برایشان از خودی و ناخودی وارد آمده بود راه فشار بر مردم را باز گذاشتند.اینها با فرصت سوزی کاری د که شبکۀ بی جان شده فساد و اشرافیت دوباره خود را بازی و بازسازی کند و از لانۀ خود سر بیرون آورد. این­ها که با منیت و احساس استغنای از مومنین جامعه و راهبری الهی آن حرکت امیدبخش را از ریل خارج د؛ با چه رویی امروز طلب­کارانه خود را تنها نسخه نجات بخش کشور می­دانند و هر ی غیر خود را فاسد و محکوم می دانند؟این­ها در اداره یک قوه مجریه چه اندازه توانستند بر مسیر حق استقامت کنند و مفسدان را پرروتر از گذشته نکنند که حالا داعیه نسخه پیچی برای کل ارکان کشور را دارند و عملا میخواهند با اعلام بن بست در ، خودشان سررشته راهبری کشور را در دست بگیرند؟ این­ها و ذهن­ها و دل­هایشان خود شایسته ترین موضوع برای اصلاح اساسی است. این­ها را چه به اصلاح کل کشور و داعیه راهبری مردم انقل و مؤمن ما؟البته که درکنار این مدعیان گوناگونِ کم تعداد و پر نفوذ، خیل مدیران و نخبگان و موثرین دلسوز، انقل و زحمت کش را هم باید ببینیم. این­ها واقعیت­هایی است که برخی می­خواهند دیده نشود. مشکل اساسی کشور از انواع آن فکرهای کهنه و بسته است که به بهانه­های گوناگون نمی­خواهند از بازی­های خود، از میزهای خود و منافع خود دست بکشد و میدان را به تفکر انقل و نسل جوان انقل بدهد. مشکل سازان اصلی، مسببّین همین ایرادات و مشکلات نظام دیوان سالاری کشور که به زندگی مردم هم زخمهای بسیار زدند حق ندارند امروز طلبکارانه مدعی شوند و ناجی نمایی کنند.5حال پرسش اساسی این است که راه حل ما برای امتدادِ این پیشرفت و رفعِ موانع جدی پیش روی حرکت انقلاب ی چیست؟ برای پاسخ به چنین پرسشی باید به انقلاب ی و مسیر راهبردی که پیش روی این ملت گشود بازگردیم.انقلاب ی، یک تحول عظیم اجتماعی و یک فرایند طولانی تمدنی است که به دست روح الله پی ریزی شده، توسط ین انقلاب هدایت گردیده، به دست مردم مؤمن انقل به جریان افتاد و تا به امروز پیش رفته است. به ثمر نشستن انقلاب، متوقف بر استقامت، صبر و زام همه جانبه بر اصول اساسی این نهضت است. محوری­ترین اصل در مکتب و در مبانی انقلاب مردم سالاریِ دینی است.امروز و پس از 40 می­توان گفت که در ساختارهای مردم سالاری دینی تثبیت شده و به بلوغِ خود نزدیک می­شود. انتخابات های متعدد و مشارکت عملی جریان­های مختلف در قدرت از طریق انتخابات نشانه­هایی بر این ثبات و بلوغ است. از سوی دیگر شعار دادن حول مردم سالاری و از زبان مردم سخن گفتن سکه رایج سیاست­ورزی­های عناصر کشور شده است. هر مدعی است به دنبال تحقق شعار مردم­سالاری بوده و دیگری مشغول محدودسازی اوست!اما جریان­های هیچ کدام پای­بند مردم سالاری دینی بر اساس قرائت نیستند.جریانی اساسا به جایگاه ویژه مردم و محوریت آن­ها در اداره کشور و پیش­برد نهضت ی قائل نیست. این­ها اگرچه در علن سخن از مردم می­گویند اما در پستو و پنهانی مشغول نقشه کشیدن برای محدودسازی نقش مردم در اداره جامعه­ند.جریان دیگر اگرچه خود را مدعی مردم سالاری می­داند اما خودشان نیز می­دانند که از و مکتب او عبور کرده و دموکراسی غربی را غایت آمال و آرزوهای خویش می­دانند. این­ها که به دلیل فضای اجتماعی نمی­توانند عبور خود از فکر را رسمی کرده ناچار و منافقانه عَلم را بلند کرده، اما نظریه­ لیبرال دموکراسی را در نظر و عمل توسعه می­دهند. بسیاری از آفت­های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی که عملا در انتخابات­های اخیر بروز کرده نتیجه همین تقلید کورکورانه از دموکراسی غربی است.گروه دیگری نیز اگرچه صدای مردم، مردمِ آن بلند است؛ اما مردم­سالاری را از جایگاه محوری که بتواند همه ساحت­های جامعه را پیش ببرد به یک کنش­گری توده­وار تقلیل دادند. تقلیل دادن مردم سالاری به صِرف مرتبط بودن با مردم یا حرف­های پرسروصدا و جذاب زدن منجر می­شود که مردم­سالاری را منحصر کنیم به انتخابات­هایی که باید در آن­ها رای بیاوریم و سپس به اصطلاح مردمی بودن و در بین آن­ها بودن!مردم­سالاری نه دموکراسی غربی ست و نه توده­ گرایی افراطی. بلکه کشاندن مردم به صحنه واقعی اداره جامعه در عرصه­ های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی معنای حقیقی مردم­سالاری است. کدام گروه و جریان زمانی که قدرت را به دست داشت این­چنین به فکر متشکل ، توان­مندسازی و به میدان آوردن مردم به صحنه­ی مسائل کشور بودند؟ کدام جریان این شجاعت و باور را داشت که در زمان به دست گرفتن قدرت عملا بار اداره کشور را به خودِ آن­ها بسپرد؟امروز برای مردم انقل ایران روشن است که اصلاح اساسی نه معطلِ افراد بلکه موکول به اراده اصلاح و پیشرفت به دست مردم است. اصلاح اساسی، امتداد و استمرار تحقق مردم سالاری دینی است؛ اصلاح اساسی، خودِ «جمهوریِ» « ی» است!چند سالی­ست که همه جریان­های متخاصم یا بریده و خسته، تحول نسلی را تهدید پیش روی نظام ی تصویر می کنند. اما انقلاب، سال­هاست نوید آینده درخشانی را برای نظام ی می دهد که به دست همین نسل سوم و چهارم رقم خواهد خورد. گویی انقلاب ی از طلیعه استقرار نظام ی تا کنون، همواره چشم به راه به ثمر نشستن نسلی بوده است که به میدان آید و عصر تجدید حیات انقلاب را برای حرکت شتابان تاریخ به سوی تمدن نوین ی رقم زند. در این نگاه، نسل جدید و تجدید نسل در سطوح گوناگون کارگزاری و مدیریتی نظام، نه تنها یک تهدید ارزی نمی شود، بلکه درست برع ، چشم امید انقلاب به همین نسلی است که آحاد آن را نظام ی، با خون جگر و با هزینه های گزاف، به موقف اخذ "مسئولیت" انقلاب رسانده است. و جامعه سال­هاست مشغول تربیت نسلی هم افق با انقلاب ی است و امروز را زمان ثمردادن این همه سال مجاهدت اعلام کرده­اند. امروز عصر تجدید نسل ودمیده شدن خون تازه در رگ­های اداره کشور است تا بتوانیم یک گام بسیار بلندِ دیگر برای تحقق کامل مردم ­سالاری دینی و عبور از مرحله ت و جامعه ی برداریم. عزیز!مردم بزرگوار و محبوب!نسل جوان مؤمن انقل برای اصلاحات بنیادین و پیش­بری انقل ­تر کشور به جای مدیریت های کهنه و تکراری و آزموده شده، آماده است.این نسل می تواند در سایه هدایت و ولایت یی فرزانه انقلاب میدان­داری کند اما این، به شرطی است که شما مردم بخواهید با ایستادگی، فداکاری و تلاش راه را برای سپردن اداره کشور به آن­ها باز کنید. نسل جوان مؤمن وظیفه خود می ­بیند و آماده است تا لوکوموتیوِ قطار حرکتِ شما مردم بشود. و لقد کَتَبنا فی ا ّبورِ مِن بعدِ الذِّکرِ أنَّ الأرضَ یَرِثُها عبادیَ الصالحونَامضا کنندگان:حسین پیشوا کارشناسی ارشد ی عمران صنعتی کبیر، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، مسئول 2 دوره بسیج دانشجویی کبیر.محمد مهدی دادمان کارشناسی ی صنایع شریف، طلبه پایه ۵ مدرسه علمیه مشکات، مسول سابق بسیج دانشجویی شریف، عضو سابق شورای مرکزی عد خواه.مجتبی عرب مازار یزدی، کارشناسی مکانیک شریف، ارشد مدیریت منابع انسانی شریف، طلبه سطح 2 حوزه علمیه مشکات، مسئول بسیج شریف سال 88-87.محمدرضا گلرو مفرد ، دبیر اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل، دانشجوی شاهدحسین اخگر پور، کارشناس ارشد مدیریت شهری علوم و تحقیقات، دبیرکل جامعه ی دانشجویان.سید محمد امین آق ی، دانشجوی ی مدیریت شریف،مسئول اسبق بسیج دانشجویی شریفمحمد روح الامین مسئول اسبق بسیج تهرانعلی رمضانی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی تهران و علوم پزشکی تهران، دانشجوی مقطع ی الهیاتسجاد صفار هرندی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی تهران، ی جامعه شناسی تهرانمحمد مهدی مقام فر،مسئول بسیج دانشجویی تهران و علوم پزشکی تهران،فارغ حصیل دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تهران محمد جبا ور، عضو هیئت علمی جامع حسین علیه السلام، مسئول اسبق بسیج دانشجویی صادق علیه السلام، مسئول بنیاد علمی – فرهنگی حیات بابل.محمد ثنایی فر، مسئول اسبق بسیج دانشجویی صادق علیه السلام، ای مدیریت تیمحمدمهدی همتی مسئول بسیج دانشجویی علم و صنعت ایران (1384 و 1385)، کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، طلبۀ درس خارج حوزۀ علمیۀ قم کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، طلبۀ درس خارج حوزۀ علمیۀ قمسعید سلیمانی مسئول اسبق بسیج دانشجویی علم و صنعت و علامه طباطبایی، از فعالین سابق بسیج دانشجویی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و رسانهمصطفی جلالی،مسئول بسیج مدرسه علمیه علی نواب سال 88 - مدیر حوزه دانشجویی شریف - پژوهشگر برتر حوزه علمیه - حوزه و - برگزیده ی جشنواره علامه حلی،طلبه ی سطح 4 حوزهعلی خضریان،عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل،کارشناسی ارشد علوم مفیدمیکائیل دیانی دبیر اسبق تشکیلات اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل های سراسر کشور کارشناس ارشد مدیریت رسانه تهرانحمید رضا جعفریان، مسئول اسبق بسیج دانشجویی شریف حسین کریمی مسئول اسبق بسیج دانشجویی صنعتی شریف کارشناسی ی صنایع شریف، طلبه ی مدرسه معصومیه قمسیدمرتضی احمدزاده، دانشجوی ی سیاستگذاری علم و فناوری مازندران، مسئول اسبق بسیج دانشجویی صادق علیه السلام، معاون هماهنگی مرکز تحقیقات بسیج صادق علیه السلام.رضا کاشفی، ای مدیریت ، مسئول سابق بسیج شهید بهشتیمحمد مهدی صفار هرندی، فارغ حصیل از مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی تهران،مسئول بسیج اسبق تهران مهدی ابراهیمی،"مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران و مسئول سابق بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهران"،متخصص طب اورژانسسید محمد علی صدری نیا،معاون فرهنگی سابق بسیج دانشجویی تهران،فارغ حصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ی فر،"مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک تهران مسئول سامانه کالک تشکلهای دانشجویی"،فارغ حصیل کارشناسی ارشد فیزیکهانیه قربانی اجی مسؤول سابق بسیج خواهران صنعتی شریف، فعال فرهنگی فارغ حصیل کارشناسی ی شیمی صنعتی شریف، طلبه سطح3 جامعةا هراءمحمد کریمیان، ی فیزیک کبیر، مسئول بسیج کبیرحامد اقبالی،کارشناسی هوافضا صنتی کبیر، کارشناسی ارشد خط مشی گذاری عمومی تهران، مسئول اسبق بسیج دانشجویی صنعتی کبیرسید محمد حسین هاشمی گلپایگانی، مسئول سابق بسیج دانشجویی صادق علیه السلام، دانشجوی ای رشته مدیریت،دانشجوی ی مدیریت بازرگانیاسحاق ریاحی، معاون و معاون بازرسی بسیج دانشجویی تهران،دانشجوی مقطع ی مدیریت استراتژیک تهرانعلی شمسی پور،معاون سابق بسیج دانشجویی تهران،فارغ حصیل مقطع ی ی مواد تهرانعلی صمدزاده،معاون اسبق مرکز بسیج دانشجویی تهران،کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای علامه طباطباییمسعود حسنلو،مسئول سابق بسیج دانشجویی صادق علیه السلام، مدیرعامل موسسه فرهنگی رسانه ای ایده، سردبیر نشریه حیات بسیج دانشجویی صادق علیه السلام کارشناسی ارشد معارف ی و فرهنگ و ارتباطات از صادق علیه السلاممحمد مهدی روح اللهی؛ کارشناسی ی مکانیک کبیر؛ مسئول اسبق بسیج دانشجویی کبیراحسان ابراهیمی ، مسئول سابق بسیج دانشجویی تهران ،دبیر سابق تبیین تهرانمیلاد چهار ی؛ کارشناسی ارشد مدیریت تربیت مدرس؛ مسءول اسبق بسیج دانشجویی کبیر حسین ان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی علم و صنعت،دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی های تهران،مسئول اسبق بسیج دانشجویی علم و صنعت ایرانمحمدحسین قائدشرف،دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت ، مسئول کمیسیون تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در سال 93 ، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت از سال 92 تا 96 ، دبیر سابق انجمن ی دانشجویان صنعتی کبیر،کارشناسی ارشد ی هسته ای از صنعتی کبیرمتین منتظمی، کارشناس ارشد علوم تبریز ، دبیرکل سابق جامعه ی دانشجویان.سید محمدرضا حسینی،"عضو موسس و دبیر سابق اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقلحسین زنیلیان، کارشناس ارشد روابط بین الملل علامه طباطبایی دبیرکل اسبق جامعه ی دانشجویان.ابوالفضل مظاهری،دبیر سابق تشکیلات و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل های سراسر کشور،کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی پیام نو یام مرادی،دبیر سابق اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل های سراسر کشور و دبیر سابق انجمن ی دانشجویان اصفهان،دانشجوی مقطع کارشناسی ی کامپیوتر اصفهانمحمد رضایتی،دبیر تشکیلات اسبق اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل/ دبیر اسبق انجمن ی دانشجویان شاهد،فارغ حصیل ارشد فیزیک شاهدمحمد افکانه،دبیر اسبق اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل های سراسر کشور، ی مدیریت تی از علامه طبا طبایی (ره)، ی مدیریت تی از علامه طبا طبایی (ره) حسین محمودی،مسئول بسیج علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)، ی عمومی پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانمحمدرضا آبدارمسئول بسیج علوم و تحقیقات تهران - عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ -عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور - مدیر مجمع سابق فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان -رئیس اسبق هیئت مدیره موسسه فرهنگی محمدرسول الله استان اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علوم و تحقیقات تهرانمصطفی ابراهیمی مسئول شورای هماهنگی بسیج دانشجویی های آزاد تهران بزرگ دانشجوی یمهدی باقری،مسئول بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهران"،فلوشیپ فارماکوتراپی مراقبت های ویژه علوم پزشکی تهرانسید مرتضی حسنی مسئول سابق بسیج دانشجویی شریفسیاوش شفیعی،مسئول سابق بسیج دانشجویی علم و صنعت، کارشناسی ی مکانیک علم و صنعت ایرانمحمد عزیز صانعی، کارشناسی ارشد اقتصاد صادقعلیه السلام، مسئول سابق بسیج دانشجویی صادقعلیه السل ین اقرلو مسئول بسیج دانشجویی تهران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی تهرانمهدی حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف ی و حقوق صادق مسئول بسیج دانشجویی علیرضا صفری ، مسئول سابق بسیج دانشجویی کبیرسید محمد علی واردی،مسئول بسیج دانشجویی صنعتی شریف،دانشجوی مقطع کارشناسی ی هوافضا صنعتی شریفصادق مشایخی، ی عمران مقطع کارشناسی،مسئول بسیج دانشجویی علم و صنعتعلی کیان،مسئول بسیج علامه طباطبایی،دانشجوی مقطع کارشناسی علامه طباطباییمهدی ایرانپوری؛ کارشناسی ارشد ی هوافضا کبیر؛ مسئول بسیج دانشجویی کبیریاشار دانایی مقطع کارشناسی ی مکانیک . مسئول بسیج دانشجویی خواجه نصیر حسین خورشیدی مسئول بسیج شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی حقوق شهید بهشتیمهدی طرفی ارشد متالوژی مسسئول بسیج دانشجویی چمران اهوازستاره منصوری مسئول خوهران بسیج دانشجویی صنعتی کبیر دانشجوی کارشناسی ی شیمی کبیرزهرا هادی زاده، کارشناسی حقوق صادق ع ، مسئول بسیج دانشجوییسحر محمدپور، ی نرم افزار ا هر الله علیها، مسئول بسیج دانشجویی ا هر الله علیهامجتبی ثابتی، دانشجوی ای حقوق عمومی ، مسئول سابق بسیج های تهران، مسئول اسبق بسیج دانشجویی تربیت مدرس.محمد سعید تجریشی جانشین بسیج دانشجویی صنعتی شریف دانشجوی ی اقتصاد صنعتی شریفرضا نظری، دبیر اسبق جامعه ی دانشجویان تهران و عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجوی
بسم الله الرحمن الرحیم“إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا”؛ (نساء، ۵۸)۳۹ سال از انقلاب شکوهمند ی ایران می گذرد و دلیل اصلی بقای آن را علاوه بر الهی بودن این نهضت، می توان حضور همیشگی مردم فداکار، مجاهد و بابصیرت ایران دانست. به گفته ین انقلاب و گواه تاریخ، گذار از فراز و نشیب های بسیار و پیروزی در برابر توطئه های متعدد دشمنان در طول این سالیان مرهون مجاهدت های امت همیشه در صحنه است. مردم صبور و فهیم ضمن تحمل سختی ها، کمبود ها و کاستی های مسئولین در عرصه خدمتگزاری در دوره های مختلف همواره پای ، انقلاب و ولایت ایستاده اند و در تمامی بزنگاه ها از جمله نهم دی این مهم را با تمامی وجود به جهانیان نشان دادند. لکن با توجه به درک دشمن از ضعف توان خود و عدم امکان رویارویی با ملت بصیر و ش ت های متعدد، امروز سعی دارد تا با رخنه در صفوف مردم، در اوج خباثت اه خود را پیگیری کند. امروز دشمن می خواهد با فشار اقتصادی مردم شریف را روبروی انقلاب ی قرار دهد که البته به فضل الهی در تمامی موارد مغلوب شده و ش ت سنگینی خواهد خورد. در این خصوص نیاز است تا در آستانه ی سالروز حماسه نه دی مواردی در خصوص وضعیت کشور و اتفاقات اخیر شهر مشهد و سایرنقاط به محضر ملّت شریف ایران برسد:
۱) بدون شک مردم، علی الخصوص قشر مستضعف جامعه امروز متحمل شرایط سخت معیشتی هستند. تکذیب مشکلات ملموس معیشتی که گاهی با ارائه آمار های ناصحیح و غیرشفاف از طرف برخی مسئولین صورت می گیرد امری مضحک و ناصواب است. منشأ این مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی و هم چنین بی کفایتی و بی تدبیری برخی از مسئولین و مدیران داخلی است. مردم عزیز کشورمان نشان داده اند که در هر عرصه ای -چه اقتصادی و غیر آن- پای مبارزه با بیگانگان و رنج های این راه ایستاده اند، نشانه ی آن هم هزاران شهید و خانواده های داغدار آنان هستند؛ اما آن چه که مردم نمی توانند تحمل کنند: تبعیض، کم کاری، انفعال، بی مسئولیتی و عدم پاسخگویی است. این است که مشاهده کنند در این شرایط، سفره ی آنان هر روز کوچک تر شده و سفره ی برخی بزرگ تر شود. آن چه که از تحمل مردم خارج است این است که عده ای رانت خوارِ نجومی بگیر، آزادانه به حرامخواری خود ادامه داده و با سخنان خود به مستضعفان زخم زبان بزنند و به آرمان های این انقلاب دهن کجی کنند. مردم غیرت مند ایران سختی مشکلات را تحمل میکنند، اما بی عد ی را نه!
۲) یادمان نمی رود که ت محترم، راهبرد اساسی رأی آوری خود را تکیه بر و ایجاد شکاف اجتماعی قرار داده بود. حالا که انتخابات تمام شده بد نیست این سئوال مطرح شود که به راستی دستاورد های چه بوده است؟ به راستی برنامه ت برای بهبود اوضاع معیشتی چیست؟ هنوز اندکی از وعده های آقایان نمی گذرد که بی کفایتی مسئولین تی و اظهارنظر های آنان در ز له ی اخیر غرب کشور، امید بهبود اوضاع را از مردم گرفته است. در کنار این اوضاع نابسامان، عدم پاسخگویی، کاری و آدرس غلطی که توسط برخی مسئولین به جامعه داده می شود مردم را کلافه کرده و آرامش آنان را ویران نموده است.
۳) مدت زمان زیادی است که دانشجویی نسبت به وضعیت نابسامان کشور، شهر مشهد و علی الخصوص حاشیه شهر اعلام نگرانی می کند. اما برخی ون با دادن آدرس غلط، با کلیدواژه هایی، چون کنسرت و ذهن مردم را تخدیر می کنند. به تازگی بودجه ی حاشیه شهر مشهد نیز قطع و خدمات شهرداری به مناطق محروم با کاهش شدید روبرو شده است. رکود و واردات بی رویه تولید داخل را روانه قبرستان نموده است. ورش تگی موسسات مالی و اعتباری مردم را به خاک سیاه نشانده و رویای شهر های رویایی تعبیر وارونه گشته است. در چنین شرایطی دادخواهی و اعتراض سالم از حقوق هر انسانی است. از طرف دیگر، پاسخگویی و پیگیری حل مشکلات هم از تکالیف هر مسئولی است. چرا امروز برخی از مسئولین به جای پاسخگویی و حضور در جمع مردم در اتاق هتل پنهان می شوند؟ چرا معاون اول رییس جمهور علیرغم حضور در مشهد، در جمع تظاهرکنندگان حاضر نشد و به مشکلات آنان رسیدگی نکرد؟ چرا استاندار اسان رضوی علیرغم دعوت بسیج دانشجویی در جمع دانشجویان حاضر نمی شود و به مسائل مطرح پاسخ نمی گوید؟
۴) تظاهرات روز پنج شنبه مشهد هم مثل تظاهرات مردم مناطق دیگر کشور، فریاد دادخواهی پاکی است که چند سالی است در اعتراض به بیکاری، گرانی و بیعد ی ب ا می شود. آن جوان پاک و ساده ای که از حاشیه شهر به میدان آمده تا نسبت به فقر خود اعتراض کند؛ و یا آن کارگر زحمتکشی که می خواهد با حضور خود اعلام نماید که بیش از یک سال است حقوق نگرفته و در فقر مطلق به سر می برد؛ یا آن سهامدار فلان موسسه که علیرغم ثروتمندی، در تأمین نیاز های معیشتی خود درمانده است؛ همان صاحبان انقلاب هستند که فریاد عد خواهی و تنفر از تبعیض را سر می دهند. اگرچه شاید برای عده ای بد نباشد که اینان را به نفع جریان خود مصادره کنند و یا با استقبال از آنان با گاز اشک آور، از پاسخگویی فرار کنند، اما واقعیتِ امر عشقی است که در چشمان آنان به کشور خود موج می زند.
۵) در پایان باید نهایت نفرت ها را نثار و عمال آن نمود که علیرغم ایجاد فشار های گسترده اقتصادی، حالا منافقین و ضدانقلاب خارج نشین را مأمور سوار شدن بر موج عد خواهی ملت ایران نموده است. امروز منافقین، یعنی همان هایی که روزگاری خون مردم را در خیابان های شهر جاری می د، با شنیدن خبر ، خود را به جمعیت مردم رسانده و با تغییر شعارها، دروغ بافیِ رسانه ای و تهییج مردم به سمت خشونت سعی در ایجاد خیانتی تازه دارند. به راستی که اینان خبیث ترین انسان ها هستند و از طرفی باید خدا را شکر نمود که دشمنان ما را آن قدر احمق قرار داده که قادر به فهم این مسئله نیستند که مردمی که حماسه ساز رویدادهایی، چون نه دی هستند، هیچ گاه به کشور خود پشت نمی کنند.
۶) بسیج دانشجویی بار دیگر ضمن اعلام حمایت مجدد از مستضعفین و مطالبه دائمی مشکلات مردم از تریبون های خود، همگان را به هوشیاری نسبت به مکر دائمی دشمنان دعوت نموده و به مسئولین کشور هشدار می دهد که مهلت آنان برای حل مشکلات مردم رو به پایان است. دیگر بازی های اثری نداشته و آن چه قابل اعتنا است اقدامات عملی است.
بار دیگر در آستانه نه دی در مشهد، همگان را به شرکت پرشور در این عظیم دعوت نموده و ضمن مطالبه حق خود از مسئولین، دوباره دشمنان را از دست اندازی به انقلاب ی بازداشته و مهر ناامیدی بر نامه ی توطئه ی آنان می زنیم؛ و السلام علی من اتبع الهدی
۱. بسیج دانشجویی فردوسی مشهد
۲. بسیج دانشجویی علوم پزشکی مشهد
۳. بسیج دانشجویی آزاد ی مشهد
۴. بسیج دانشجویی پیام نور مشهد
۵. جامعه ی دانشجویان فردوسی مشهد
۶. جامعه ی دانشجویان علوم پزشکی مشهد
۷. جامعه ی دانشجویان شهید منتظری مشهد
۸. جامعه ی آزاد ی مشهد
۹. انجمن ی پیام نور مشهد
۱۰. انجمن ی سجاد مشهد
۱۱. بسیج دانشجویی خیام
۱۲. بسیج دانشجویی سجاد
۱۳. بسیج دانشجویی دانشکده فنی شهید منتظری
۱۴. بسیج علوم رضوی مشهد
۱۵. بسیج دانشجویی رضا (ع)
۱۶. بسیج دانشجویی فرهنگیان
۱۷. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود
۱۸. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی تابران
۱۹. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی خاوران
۲۰. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
۲۱. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس
۲۲. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی بهار
۲۳. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی کاویان
۲۴. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی مطهر
۲۵. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی عطار
۲۶. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی اسرار
۲۷. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی فردوس
۲۸. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
۲۹. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی سلمان
۳۰. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی اسان
۳۱. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی ش ز
۳۲. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی حکیم طوس
۳۳. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی خوازمی
۳۴. بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود
۳۵. بسیج دانشجویی پردیس های فرهنگیان مشهد
۳۶. بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی ا هرا (س)
۳۷. بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی ثامن الحجج (ع)
۳۸. بسیج دانشجویی شهید مطهری
۳۹. بسیج دانشجویی تربیت مدرس قرآن مشهد
۴۰. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی دادگستری
۴۱. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد
۴۲. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی خبر
۴۳. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی شرکت شهرک های صنعتی مشهد
۴۴. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی هواشناسی و علوم جو مشهد
۴۵. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی مدیریت صنعتی مشهد
۴۶. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۲ اسان رضوی
۴۷. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۱ اسان رضوی
۴۸. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی صنعت هوانوردی مشهد
۴۹. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی آب و برق اسان رضوی
۵۰. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری مشهد
۵۱. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی مالیاتی شهد
۵۲. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان
۵۳. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد ی مشهد
۵۴. بسیج دانشجویی مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی مشهد
۵۵. هیات دانشجویی ی گمنام آزاد ی مشهد
۵۶. هیات فاطمه ا هرا پردیس شهید بهشتی فرهنگیان مشهد