اولین شبکه تجاری 5g در قطر راه اندازی می شود

آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از ب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی ک ن» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به ید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظوره استاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهبه گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : دنیای اقتصاد
سایت خبری ملکانه :رصد اقدامات صورت گرفته در برخی استان های کشور از تحرکات اقتصادی برای ب سهم از بازارهای قطر حکایت دارد؛ اما باید دید با روند کنونی فعالیت ها آیا روابط تجاری با دوحه جهش خواهد داشت؟خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران ده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی را ارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت ت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در ت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر وم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت ال عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت. بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای ی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.2405545 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت ت از جمله معاون اول رئیس جمهور، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.2418896 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست های وزارتخانه آمادگی دارد بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور قطر را تأمین کند.2367217 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟وی افزود: مازندران به عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد که توانایی و قابلیت برآورده بخش زیادی از نیاز کشور قطر با جمعیت ۲.۵ میلیون نفر را داراست.محمد پور عمران تصریح کرد: استان مازندران در زمینه های فرآورده های لبنی با ظرفیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن، فرآورده های آردی با ظرفیت ۳۱۳ هزار تن، تولید آرد با ظرفیت یک میلیون و سیصد هزار تن، تولید نوشیدنی با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید روغن با ظرفیت یک میلیون تن تولید گوشتی با ظرفیت ۱۶۷ هزار تن کنسرو گوشتی با ظرفیت ۲۷ هزار تن کنسرو غیر گوشتی با ظرفیت ۳۳۴ هزار تن و طیور با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و آمادگی دارد نیازهای اساسی کشور قطر در حوزه مواد غذایی را تأمین کند.هرمزگان، مسیری مطمئن برای توسعه صادراتو اما استان هرمزگان نیز از دیگر استان های مستعد برای رونق تجارت با قطر است به طوریکه مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که اولویت قطری ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با ایران افزایش صادرات از محور بندرعباس– قشم است و قطر می تواند بازار هدف محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ایران باشد.محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر هم بنادر تجاری جنوب ایران را به عنوان مسیر ارتباطی امن و مطمئن برای ارسال مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز کشور قطر توصیف کرد.وی گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه بندر شهید باهنر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا، این بندر می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد که در این زمینه سازمان بنادر و مسؤولین اجرایی استان هرمزگان آمادگی خود را جهت خدمات رسانی در این رابطه اعلام کرده اند.یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شدمحسنی از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور قطر طی هفته جاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضای زیادی از سوی صادرکنندگان برای ارسال محموله هایشان به کشور قطر وجود دارد که برنامه ریزی برای صادرات محموله های دوم و سوم در حال انجام است.محسنی ضمن تشریح امکانات و زیرساخت های فنی بندر شهید باهنر گفت: این بندر چندمنظوره سه اسکله رو-رو برای جابجایی محموله کانتینرهای یخچالی دارد که هم زمان سه شناور می توانند عملیات بارگیری محموله های صادراتی را انجام دهند.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر سهم صادرات از فعالیت های عملیاتی این بندر را ۶۳ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشورهای جنوب شرق آسیا و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر می شود که عمده آن ها کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و میوه و تره بار است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان خاطرنشان کرد: توانمندی بالای این بندر در عملیات تخلیه و بارگیری، آبخور مناسب برای پهلوگیری شناورها و ظرفیت صادراتی موجود که به کشورهای حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند، آفریقا و آسیای شرقی در حال خدمات رسانی است، می تواند با افزایش حجم و کیفیت خدمات در راستای ارتباط با کشور قطر مورداستفاده قرار گیرد.محسنی یادآور شد: بندر شهید باهنر در مرکز استان هرمزگان واقع شده و با دارا بودن آبخور بیش از ده متر پس از بنادر شهید رجایی و (ره)، بالاترین آبخور را در بین بنادر کشور دارد که ۵ درصد عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کشور در این بندر صورت می گیرد.وی دسترسی به آب های آزاد جهان از خلیج فارس، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و شبکه راه های بین المللی، به منطقه آزاد قشم و بنادر تجاری حاشیه جنوبی خلیج فارس را ازجمله مزیت های بندر شهید باهنر عنوان کرد.اعلام آمادگی برای صادرات در بندر لنگه محمود صابری مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارسال اقلام موردنیاز کشور قطر از طریق مرز دریایی بندرلنگه گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا بنادر غرب هرمزگان می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد.2305938 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافتوی اظهار داشت: با آغاز تبادلات اقتصادی ایران و قطر، یک فروند لندینک کرافت حامل ۱۰ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت شامل میوه و تره بار به وزن ۱۸۰تن به عنوان نخستین شناور از بندرلنگه عازم کشور قطر شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا و مسافر را داراست.نخستین گام برای افزایش صادراتخلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم در این رابطه افزود: یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل ۸ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت و همچنین مقداری بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهنر بندرعباس عازم قطر شد.وی بیان داشت: این محموله سبزیجات اعم از لیمو، گوجه، خیار و … بود که نخستین گام برای تبادل کالا به این کشور از طریق این استان اعزام شد.قاسمی اظهار داشت: افزایش صادرات به این کشور از محور بندرعباس ازاین پس در اولویت توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان به بازار هدف کشور قطر اشاره نمود و گفت: این کشور می تواند بازار هدف خوب برای محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی باشد.یزد، بررسی ظرفیت ها برای صادرات کالا به قطرمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی وضعیت و نیازهای بازار قطر و ظرفیت های استان یزد برای صادرات کالا و محصولات تولیدی استان یزد اظهار داشت: فرصت مناسبی برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و قطر به وجود آمده که امیدواریم در استان یزد نیز بتوانیم با استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود، بازارهای این کشور را در زمینه های مختلف در اختیار بگیریم.علی ی بیان کرد: مواد خوراکی، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و برخی کالاهای دیگر نیز ازجمله نیازهای بازار این کشور هستند که ظرفیت های تولیدی آن در استان یزد هم وجود دارد.وی عنوان کرد: آنچه در امر صادرات کالا بسیار حائز اهمیت است، کیفیت و نحوه صادرات مطابق با ذائقه مردم آن کشور است که لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کندمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، شرایط و روند ورود به بازارهای خارجی ازجمله قطر را مطلوب ارزی و تصریح کرد: یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کند.وی بر فراهم سازوکار انجام این کار تأکید کرد و اظهار داشت: برای رونق صادرات باید کشورهای هدف منطقه را مشخص کنیم و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای صادرات کالاهای تولیدی استان یزد داشته باشیم. ی خاطرنشان کرد: باید تولید محصولات و کالاهای استان یزد سمت وسوی صادرات داشته باشد و بتواند نیازهای بازاری کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس را تأمین کند.به گزارش مهر، استان یزد قطب تولید محصولات مهمی همچون کاشی و سرامیک، محصولات کنجدی، محصولات گلخانه ای، پارچه و منسوجات، فرش و روفرشی، مواد لبنی و اقلام متعدد مواد خوراکی و صنعتی است و می تواند کالاهای متنوعی را به کشورهای هدف خود ازجمله کشور قطر صادر کند.فارس، ظرفیت تبدیل به معین کشورهای خلیج فارسرئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: فارس باید استان معین کشورهای خلیج فارس باشد که در این راستا توان تأمین بازار کشور قطر نیز وجود دارد.2276838 - تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟جمال رازقی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس از گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بازار هدف می دانسته افزود: استان فارس در گذشته نیز به عنوان پایلوت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شده بود.وی ادامه داد: بخش خصوصی استان فارس توان تأمین بازارهای کشورهای حاشیه خلیج را دارد که در این راستا با توجه به وضعیت روی داده برای کشور قطر باید از این فرصت استفاده شود.به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیردرئیس اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر نیز خواهان حضور در بازار قطر هستند اما به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیرد.زارقی یادآور شد: میوه و تره بار، مواد غذایی ازجمله اولویت های صادراتی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به راحتی می توانیم با تازه فروشی بازار این کشورهای به در دست خود بگیریم.وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته نشست هایی با نمایندگان بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشده، گفت: مراودات بخش خصوصی استان فارس باید با کل دنیا انجام شود و ما نیز به همین دلیل جلسات مختلفی با نمایندگان دیگر کشورها برگزار کرده ایم.رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بازارهای هدف را باید بیش از گذشته توسعه دهیم تأکید کرد: اولویت بخش خصوصی باید حفظ بازارهای هدف و سپس توسعه آن ها باشد که در این راستا اتاق بازرگانی در تمامی مراحل در کنار بخش خصوصی استان خواهد بود.فرصت سوزی ها تکرار نشودبه رغم همه فعالیت های صورت گرفته تاکنون محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بندرعباس هشدار می دهد که نباید فرصت سوزی ها در این زمینه تکرار شود. وی اظهار داشت: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست آمد اما با این تفاوت که بازار قطر کوچک تر و البته نیازهایش هم متفاوت تر است.صباغی زاده بیان داشت: بیشتر اقلامی که قطری ها به آن نیاز دارند محصولات صنایع تبدیلی، آرد، آب معدنی و خشکبار و مواد غذایی است.تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار استوی با بیان اینکه چگونه می شود از این فرصت استفاده کرد که تجربه کاستی ها در مورد روسیه تکرار نشود؟ افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین را ار برای در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش خصوصی و تخصیص یارانه حمل ونقلی به صادرکنندگان است و ت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند.صباغی زاده بیان داشت: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و همچنین موقعیت هرمزگان به عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند.وی اضافه کرد: کشور ما و به تبع هرمزگان می تواند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مست م برنامه ریزی و از دست ندادن فرصت هاست چراکه ممکن است این فرصت تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد.صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که از نظر زیرساخت ها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژه ای است و زیرساخت های مناسبی دارد و با شرایط پیش آمده، می تواند جزو شرکای اول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیت هایی همچون دریا و به کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر باید تلاش بیشتری کنند که درصد بالایی از بازار قطر را به خود اختصاص دهند.وی با بیان اینکه ترکیه پیشتاز استفاده از این فرصت شده است، افزود: اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصولاتی با استانداردهای اروپایی به این کشور صادر می کند و ما نیز باید بکوشیم ضمن بالا بردن استانداردهای محصولاتمان تمرکز خود را برای تولید محصولات با کیفیت بالا ببریم تا در هر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیم.بنابراین گزارش، هرچند به نظر می رسد که تحرکاتی در استان های مختلف برای گرفتن سهم جدی تر و بیشتری از بازارهای قطر شکل گرفته ولی همچنان نگرانی هایی به دلیل عدم هماهنگی، تعلل و فرصت سوزی در این زمینه وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که استان های مختلف و در مجموع کشورمان از شرایط رخ داده در منطقه چقدر خواهد توانست بهره برداری تجاری را داشته باشد.
۵۵آنلاین :«مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت.در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند.در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربریدر این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 66 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود.درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است.هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 55 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظورهاستاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهعلاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : اقتصادنیوز
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران ده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی را ارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت ت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در ت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر وم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت ال عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت. بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای ی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: را ارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت ت از جمله معاون اول رئیس جمهور، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست های وزارتخانه آمادگی دارد بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور قطر را تأمین کند.وی افزود: مازندران به عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد که توانایی و قابلیت برآورده بخش زیادی از نیاز کشور قطر با جمعیت ۲.۵ میلیون نفر را داراست.محمد پور عمران تصریح کرد: استان مازندران در زمینه های فرآورده های لبنی با ظرفیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن، فرآورده های آردی با ظرفیت ۳۱۳ هزار تن، تولید آرد با ظرفیت یک میلیون و سیصد هزار تن، تولید نوشیدنی با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید روغن با ظرفیت یک میلیون تن تولید گوشتی با ظرفیت ۱۶۷ هزار تن کنسرو گوشتی با ظرفیت ۲۷ هزار تن کنسرو غیر گوشتی با ظرفیت ۳۳۴ هزار تن و طیور با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و آمادگی دارد نیازهای اساسی کشور قطر در حوزه مواد غذایی را تأمین کند.هرمزگان، مسیری مطمئن برای توسعه صادراتو اما استان هرمزگان نیز از دیگر استان های مستعد برای رونق تجارت با قطر است به طوریکه مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که اولویت قطری ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با ایران افزایش صادرات از محور بندرعباس- قشم است و قطر می تواند بازار هدف محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ایران باشد.محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر هم بنادر تجاری جنوب ایران را به عنوان مسیر ارتباطی امن و مطمئن برای ارسال مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز کشور قطر توصیف کرد.وی گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه بندر شهید باهنر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا، این بندر می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد که در این زمینه سازمان بنادر و مسؤولین اجرایی استان هرمزگان آمادگی خود را جهت خدمات رسانی در این رابطه اعلام کرده اند.یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شدمحسنی از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور قطر طی هفته جاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضای زیادی از سوی صادرکنندگان برای ارسال محموله هایشان به کشور قطر وجود دارد که برنامه ریزی برای صادرات محموله های دوم و سوم در حال انجام است.محسنی ضمن تشریح امکانات و زیرساخت های فنی بندر شهید باهنر گفت: این بندر چندمنظوره سه اسکله رو-رو برای جابجایی محموله کانتینرهای یخچالی دارد که هم زمان سه شناور می توانند عملیات بارگیری محموله های صادراتی را انجام دهند.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر سهم صادرات از فعالیت های عملیاتی این بندر را ۶۳ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشورهای جنوب شرق آسیا و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر می شود که عمده آن ها کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و میوه و تره بار است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان خاطرنشان کرد: توانمندی بالای این بندر در عملیات تخلیه و بارگیری، آبخور مناسب برای پهلوگیری شناورها و ظرفیت صادراتی موجود که به کشورهای حوزه خلیج فارس، اقیانوس هند، آفریقا و آسیای شرقی در حال خدمات رسانی است، می تواند با افزایش حجم و کیفیت خدمات در راستای ارتباط با کشور قطر مورداستفاده قرار گیرد.محسنی یادآور شد: بندر شهید باهنر در مرکز استان هرمزگان واقع شده و با دارا بودن آبخور بیش از ده متر پس از بنادر شهید رجایی و (ره)، بالاترین آبخور را در بین بنادر کشور دارد که ۵ درصد عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کشور در این بندر صورت می گیرد.وی دسترسی به آب های آزاد جهان از خلیج فارس، اتصال به شبکه بین المللی راه آهن و شبکه راه های بین المللی، به منطقه آزاد قشم و بنادر تجاری حاشیه جنوبی خلیج فارس را ازجمله مزیت های بندر شهید باهنر عنوان کرد.اعلام آمادگی برای صادرات در بندر لنگه محمود صابری مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارسال اقلام موردنیاز کشور قطر از طریق مرز دریایی بندرلنگه گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا بنادر غرب هرمزگان می تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد.زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافتوی اظهار داشت: با آغاز تبادلات اقتصادی ایران و قطر، یک فروند لندینک کرافت حامل ۱۰ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت شامل میوه و تره بار به وزن ۱۸۰تن به عنوان نخستین شناور از بندرلنگه عازم کشور قطر شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا و مسافر را داراست.نخستین گام برای افزایش صادراتخلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم در این رابطه افزود: یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل ۸ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت و همچنین مقداری بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهنر بندرعباس عازم قطر شد.وی بیان داشت: این محموله سبزیجات اعم از لیمو، گوجه، خیار و ... بود که نخستین گام برای تبادل کالا به این کشور از طریق این استان اعزام شد.قاسمی اظهار داشت: افزایش صادرات به این کشور از محور بندرعباس ازاین پس در اولویت توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان به بازار هدف کشور قطر اشاره نمود و گفت: این کشور می تواند بازار هدف خوب برای محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی باشد.یزد، بررسی ظرفیت ها برای صادرات کالا به قطرمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی وضعیت و نیازهای بازار قطر و ظرفیت های استان یزد برای صادرات کالا و محصولات تولیدی استان یزد اظهار داشت: فرصت مناسبی برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و قطر به وجود آمده که امیدواریم در استان یزد نیز بتوانیم با استفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود، بازارهای این کشور را در زمینه های مختلف در اختیار بگیریم.علی ی بیان کرد: مواد خوراکی، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و برخی کالاهای دیگر نیز ازجمله نیازهای بازار این کشور هستند که ظرفیت های تولیدی آن در استان یزد هم وجود دارد.وی عنوان کرد: آنچه در امر صادرات کالا بسیار حائز اهمیت است، کیفیت و نحوه صادرات مطابق با ذائقه مردم آن کشور است که لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کندمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، شرایط و روند ورود به بازارهای خارجی ازجمله قطر را مطلوب ارزی و تصریح کرد: یزد، می تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کند.وی بر فراهم سازوکار انجام این کار تأکید کرد و اظهار داشت: برای رونق صادرات باید کشورهای هدف منطقه را مشخص کنیم و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای صادرات کالاهای تولیدی استان یزد داشته باشیم. ی خاطرنشان کرد: باید تولید محصولات و کالاهای استان یزد سمت وسوی صادرات داشته باشد و بتواند نیازهای بازاری کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس را تأمین کند.به گزارش مهر، استان یزد قطب تولید محصولات مهمی همچون کاشی و سرامیک، محصولات کنجدی، محصولات گلخانه ای، پارچه و منسوجات، فرش و روفرشی، مواد لبنی و اقلام متعدد مواد خوراکی و صنعتی است و می تواند کالاهای متنوعی را به کشورهای هدف خود ازجمله کشور قطر صادر کند.فارس، ظرفیت تبدیل به معین کشورهای خلیج فارسرئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: فارس باید استان معین کشورهای خلیج فارس باشد که در این راستا توان تأمین بازار کشور قطر نیز وجود دارد.جمال رازقی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس از گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان بازار هدف می دانسته افزود: استان فارس در گذشته نیز به عنوان پایلوت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شده بود.وی ادامه داد: بخش خصوصی استان فارس توان تأمین بازارهای کشورهای حاشیه خلیج را دارد که در این راستا با توجه به وضعیت روی داده برای کشور قطر باید از این فرصت استفاده شود.به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیردرئیس اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر نیز خواهان حضور در بازار قطر هستند اما به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیرد.زارقی یادآور شد: میوه و تره بار، مواد غذایی ازجمله اولویت های صادراتی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به راحتی می توانیم با تازه فروشی بازار این کشورهای به در دست خود بگیریم.وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته نشست هایی با نمایندگان بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشده، گفت: مراودات بخش خصوصی استان فارس باید با کل دنیا انجام شود و ما نیز به همین دلیل جلسات مختلفی با نمایندگان دیگر کشورها برگزار کرده ایم.رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بازارهای هدف را باید بیش از گذشته توسعه دهیم تأکید کرد: اولویت بخش خصوصی باید حفظ بازارهای هدف و سپس توسعه آن ها باشد که در این راستا اتاق بازرگانی در تمامی مراحل در کنار بخش خصوصی استان خواهد بود.فرصت سوزی ها تکرار نشودبه رغم همه فعالیت های صورت گرفته تاکنون محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بندرعباس هشدار می دهد که نباید فرصت سوزی ها در این زمینه تکرار شود. وی اظهار داشت: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست آمد اما با این تفاوت که بازار قطر کوچک تر و البته نیازهایش هم متفاوت تر است.صباغی زاده بیان داشت: بیشتر اقلامی که قطری ها به آن نیاز دارند محصولات صنایع تبدیلی، آرد، آب معدنی و خشکبار و مواد غذایی است.تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار استوی با بیان اینکه چگونه می شود از این فرصت استفاده کرد که تجربه کاستی ها در مورد روسیه تکرار نشود؟ افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان های تی جلوی پای تجار است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین را ار برای در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش خصوصی و تخصیص یارانه حمل ونقلی به صادرکنندگان است و ت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند.صباغی زاده بیان داشت: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و همچنین موقعیت هرمزگان به عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند.وی اضافه کرد: کشور ما و به تبع هرمزگان می تواند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مست م برنامه ریزی و از دست ندادن فرصت هاست چراکه ممکن است این فرصت تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد.صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که از نظر زیرساخت ها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژه ای است و زیرساخت های مناسبی دارد و با شرایط پیش آمده، می تواند جزو شرکای اول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیت هایی همچون دریا و به کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر باید تلاش بیشتری کنند که درصد بالایی از بازار قطر را به خود اختصاص دهند.وی با بیان اینکه ترکیه پیشتاز استفاده از این فرصت شده است، افزود: اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصولاتی با استانداردهای اروپایی به این کشور صادر می کند و ما نیز باید بکوشیم ضمن بالا بردن استانداردهای محصولاتمان تمرکز خود را برای تولید محصولات با کیفیت بالا ببریم تا در هر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیم.بنابراین گزارش، هرچند به نظر می رسد که تحرکاتی در استان های مختلف برای گرفتن سهم جدی تر و بیشتری از بازارهای قطر شکل گرفته ولی همچنان نگرانی هایی به دلیل عدم هماهنگی، تعلل و فرصت سوزی در این زمینه وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که استان های مختلف و در مجموع کشورمان از شرایط رخ داده در منطقه چقدر خواهد توانست بهره برداری تجاری را داشته باشد.
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، مدیر دفتر شبکه الجزیره در تهران در گفتگویی پیرامون بحران قطر و مسائل و حاشیه های به وجود آمده از پی آن توضیحاتی ارائه کرده است.متن گفتگوی عبدالقادر فایر با اعتماد به شرح زیر است:
حدود یک ماه از بحران کشورهای عربی و قطر گذشته، انتظار داشتید بحران تا این مدت بدون اینکه را اری واقعی برای آن مطرح باشد، طول بکشد؟از همان لحظه اول مشخص بود که بحران کشورهای عربی به دلایلی که مربوط به کشورهای محاصره کننده است امکان دارد طولانی شود. بیانیه ها و مطالبات و شروط این کشورها نشان داده بود که آنها به دنبال را ار میانه ای نیستند و می خواهند مطالبات شان به وسیله قطر اجرایی شود. این بحران فصل های متعددی دارد بعد از اینکه بحران بُعد منطقه ای پیدا کرد واضح بود که قرار است بُعد بین المللی هم پیدا کند یعنی مشخص است که امریکا و اتحادیه اروپا هم وارد خط بحران شده اند به همین دلیل ناظران و دوایر تصمیم گیری در قطر این چشم انداز را داشتند که بحران ممکن است ادامه پیدا کند و به راحتی قابل حل نباشد زیرا کشورهای محاصره کننده می گویند یا کاری که ما می گوییم را انجام می دهید یا این بحران را اری نخواهد داشت.مطالباتی که در فهرست کشورهای عربی برای قطر آمده به اعتقاد برخی با هدف ناتوان ساختن این کشور و نقض حاکمیت دوحه مطرح شده؛ به نظر شما کشورهای عربی می خواهند قطر را تحریک کنند یا وادار کنند تا از حاکمیت ملی خود دست بکشد؟ اتفاق نظر بین المللی وجود دارد که شرط ها یا مطالبات کشورهای عربی از قطر با هدف ناتوان ساختن این کشور است. کشوری که حاکمیت مستقلی دارد این شروط را نمی پذیرد، حتی یک کشوری که در جنگ ش ت خورده هم نمی تواند چنین شروطی را بپذیرد اگر این مطالبات به آلمان یا ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم عرضه شده بود شاید قبول نمی د. به همین دلیل می توان گفت با استناد به این شروط آنچه در درجه اول مورد هدف قرار گرفته فقط قطر نیست بلکه نقش منطقه ای و طرح های قطر است که مورد هدف قرار گرفته، درست است که قطر از لحاظ جغرافیایی کشوری کوچک و کم جمعیت است اما نقش منطقه ای اش در خاورمیانه ای که همواره نقش ها و طرح های مختلف در حال تقابل با یکدیگر قرار دارد، روشن است. به طور خلاصه عربستان که امارات، مصر و در کنار آنها بحرین می خواهند قطر را به دوران قبل از سال ١٩٩٦ بازگردانند، قطر یک کشور منطقه ای کوچک و غیر تاثیرگذار باشد که از عربستان دستور می گیرد همانطور که در حال حاضر برخی کشورهای منطقه مثل بحرین در این وضعیت قرار دارند؟ نمی خواهم البته حاکمیت کشوری را تحقیر کنم اما تصمیم گیری نهایی در ت بحرین صد در صد بحرینی نیست. از قطر می خواهند به عقب و به قبل از سال ١٩٩٦ بازگردد کشوری بدون تاثیر؛ بدون نقش، بدون بعد منطقه ای و بدون بعد بین المللی به همین دلیل همانطور که گفتم هدف از این محاصره نقش منطقه ای حاصل از سیاست خارجه قطر در این سال هاست... تو حق نداری که سیاست خارجه مستقلی داشته باشی، به عنوان مثال شبکه الجزیره بازوی رسانه ای و پروژه موفق ت قطر و نخستین پروژه رسانه ای مسلمانان و جهان عرب به شمار می رود. مردم جهان عرب و را در خصوص بسیاری مسائل بیدار کرده و حالا کشورهای عربی احساس خطر کرده و معتقدند که این پروژه باید بسته شود. علاوه بر آن سیاست خارجه قطر موفق شده میان تناقض ها پل ایجاد کند که هم با ایران و ترکیه رابطه خوبی دارد هم با کشورهای عربی، قطر توانسته رویکرد غیرمعمولی در سیاست خارجه ایجاد کند که بر خلاف رویکرد معمول است که یا با شماییم یا علیه شما. سیاست خارجه قطر بر این اساس استوار نشده که به عنوان مثال چون ما عرب هستیم باید باهم ائتلاف کنیم و طرف مقابل چون فارس است باید علیه او اعلام جنگ کنیم یااینکه ما سنی هستیم طرف مقابل شیعه هستند. این اصطلاح ها به طور کلی چارچوب سیاست خارجه قطر را تشکیل نمی دهد به همین دلیل در حال حاضر تمام این مسائل که نقاط مثبت قطر به شمار می رود با اتهام حمایت دوحه از تروریسم مورد هدف قرار گرفته است. اتهام حمایت قطر از تروریسم هم از پشتیبانی دوحه از اخوان المسلمین که محرک اصلی بهار عربی در مصر و لیبی و تونس و دیگر کشورها به شمار می رود شکل گرفته است. اما انقلاب های مع امارات و عربستان علیه انقلاب های واقعی مردم باعث شد پروژه بهار عربی ش ت بخورد و بار دیگر ژنرال ها و نظامی ها روی کار آمدند. در مصر السیسی با حمایت عربستان و امارات روی کار آمده، نسخه مشابه او در لیبی خلیفه حفتر است و در یمن و فلسطین نیز همین موضوع صادق است، نمی خواهم ی را نام ببرم اما برخی از ان فلسطین در امارات حضور دارند و نقش منفی در پرونده فلسطین بازی کرده و تلاش می کنند منطق غیر دقیق امارات و عربستان را در این خصوص پیاده کنند. قطری ها سیاست مختلفی را در پیش گرفته اند به اجماع عربی متعهد هستند اما سیاست خارجه خاص به خود را دارند به عنوان مثال زمانی که عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند روابط خود را با ایران قطع کنند یا سطح روابط را کاهش دهند قطر هم سطح روابط خود با ایران را از سفیر به کاردار کاهش داد اما آیا روابط دوجانبه قطر و ایران قرار است از بیرون از دوحه مدیریت شود؟ قطر چنین چیزی را نمی پذیرد. علاوه بر هدف قرار دادن این رویکرد قطر پروژه های دیگری نیز وجود دارد که معتقدم اگر محاصره موفقیت آمیز باشد و قطر تضعیف بشود طرح های دیگر کشورهای عربی در منطقه قابل اجرا خواهد بود طرح هایی که از حاشیه خلیج فارس شروع می شود و به مساله پرونده فلسطین، رابطه با اسراییل و ت یب دستاوردهای بهار عربی خواهد رسید.به اعتقاد شما مساله عادی سازی روابط با اسراییل جدی است؟بعد از محاصره قطر و تغییر در رأس هرم قدرت در عربستان و روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد، رسانه های عربستان و تحلیلگران در فضای مجازی این کشور به صورت آشکار به سوی ایجاد رابطه با اسراییل گام بر می دارند.پیش از عربستان، قطر هم به صورت آشکار با اسراییل رابطه داشت؟بله قطر یک دفتر برای ایجاد روابط اقتصادی با اسراییل در دوحه تاسیس کرد اما بعد از مدتی متوجه شد که این رابطه مفید نیست و حالا دیگر آن دفتر تعطیل شده اما در حال حاضر بحث بر سر روابط دیپلماتیک با اسراییل است، وقتی کشور بزرگی مانند عربستان از روابط دیپلماتیک با اسراییل سخن می گوید شما در برابر یک چشم انداز در جهان و عربی قرار گرفته اید. برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند عادی سازی روابط با اسراییل از سوی عربستان باقی کشورهای عربی و مسلمانان را با خود نیز به همین سو هدایت خواهد کرد و بر اساس طرز تفکری که فعلا در منطقه وجود دارد این یعنی ما می توانیم در پرونده فلسطین به نتیجه ای برسیم. وقتی از عربستان که یک کشور بزرگ که دارای نقش منطقه ای است سخن می گوییم بدون شک کشورهای دیگری هم به تبعیت از ریاض با اسراییل رابطه برقرار خواهند کرد. اما سوال مهمی که در این مرحله مطرح می شود این است که این عادی سازی روابط به چه قیمتی قرار است ایجاد شود؟ به قیمت تشکیل یک ت فلسطینی واقعی با حاکمیت مستقل، مرزهای تعیین شده، ملی، سرود ملی و پرچم و واحد پول ملی؟ یا یک کشور فلسطینی بدون حاکمیت که در کرانه باختری و غزه حضور داشته باشد. به همین دلیل در این مرحله سخن گفتن از اخوان المسلمین و حماس اهمیت پیدا می کند برای اجرای این پروژه که در آن حماس در نوار غزه جایی ندارد، باید این گروه کاملا حذف شود و قطر که از حماس و اخوان المسلمین حمایت می کند مورد هدف قرار می گیرد. اخوان المسلمینی که عربستان آن را گروهی تروریستی می داند در حالی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل و امریکا این گروه را تروریستی نمی داند بلکه فقط امارات، مصر، عربستان و چند کشور دیگر عربی اخوان را تروریست می دانند. قطر می گوید مطالبات کشورهای عربی را اجرا می کند به شرط اینکه جامعه جهانی این مطالبات و خواسته ها را تایید کند... درخواستی به سازمان ملل ارایه دهید و بگویید که اخوان یک گروه تروریستی است و قطر نخستین کشور خواهد بود که تصمیمات سازمان ملل را اجرا خواهد کرد اما قرار نیست از بیرون از کشور دستور بگیرد.محمد بن عبدالرحمن، خارجه قطر گفته بود کشورهای عربی باید ابتدا اتهامات موجود در مطالبات خود را ثابت کنند به این ترتیب آیا قطر فهرست ١٣ گانه کشورهای عربی با ویرایش فعلی را رد می کند؟هیچ دلیل و سند واقعی مبنی بر حمایت قطر از تروریسم یا اقدام قطر علیه امنیت ملی اعراب وجود ندارد که به دوحه یا دیگر کشورها ارایه شده باشد، اینها فقط اتهام است من هم می توانم بدون هیچ دلیلی هر فردی را متهم کنم. آیا اسناد مالی در اختیار دارید که نشان دهد ت قطر از تروریسم در منطقه حمایت کرده است؟ یا اینکه دنبال ضربه زدن به امنیت ملی اعراب بوده؟ اگر اسنادی دارید که قطر روابط پنهانی با ایران داشته و از طرح این کشور در خاورمیانه حمایت می کند اسنادتان را ارایه کنید. نه قطر می تواند شروط کشورهای عربی را بپذیرد نه آنها می توانند دلایلی دال بر واقعی بودن این اتهام ها ارایه کنند. بنابر این گام بعدی احتمالا افزایش تنش اقتصادی و افزایش تنش علیه قطر در منطقه خواهد بود به همین دلیل بحران طولانی تر خواهد شد.اخیرا سفیر امارات در روسیه گفته بود که تحریم های جدیدی در انتظار قطر است که ممکن است به حد ا اج قطر از شورای همکاری خلیج فارس هم برسد به این ترتیب در صورت مخالفت عمان و کویت با سیاست های عربستان و امارات در منطقه، چه آینده ای برای شورای همکاری خلیج فارس متصور هستید؟اگر به تاریخ تاسیس شورای همکاری خلیج فارس نگاه کنیم این سازمان در ١٩٨١ و بعد از پیروزی انقلاب ی در ایران به پیشنهاد کویت برای مقابله با تغییری که در منطقه ایجاد شده بود تشکیل شد.یعنی هدف از تشکیل این سازمان از همان ابتدا مقابله با ایران بود. بله دلیل اصلی پایه گذاری شورای همکاری خلیج فارس مقابله با نفوذ انقلاب ی ایران بود، در طول این سال ها عربستان ریاست و ی این مجلس را به عهده داشته. در طول ٥ سال گذشته عربستان تلاش کرده با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند، شماری از کشورهای عربی و ی را گرد خود جمع کرده و بسیاری از شهروندان کشورهای عربی به این اقدام عربستان پیوسته اند زیرا انتقادهایی نسبت به ایران دارند، فرصت برای عربستان فراهم شده بود تا نقش بزرگی در منطقه بازی کند اما تصمیم های ریاض در منطقه و علیه قطر مفهوم شورای همکاری خلیج فارس را برهم زد. در حال حاضر این سازمان به غیر از بررسی مسائل داخلی کشورهای عضو مانند مسائل اقتصادی و شاید مسائل امنیتی و دیگر نقش واقعی ندارد و به سازمان صوری تبدیل شده است، هیچ کاری از عهده این سازمان برای مقابله با ایران بر نمی آید و نمی تواند در مورد مسائل بزرگ منطقه مانند پرونده فلسطین، مبارزه با تروریسم، بازگرداندن اعتماد به ملت های عرب در مرحله بعد از انقلاب های عربی و بازگرداندن این کشورها به عرصه بین المللی و منطقه ای نقش آفرینی کند، به همین دلیل من معتقدم قبل از محاصره قطر هرگز مانند بعد از محاصره قطر نخواهد بود. در مورد کویت و عمان، مسقط به صورت واضح خارج از چارچوب شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گیری می کند. زمانی که بعد از حادثه سفارت عربستان در تهران از کشورهای عضو شورا خواسته شد سطح روابط خود را با ایران کاهش دهند، عمان چنین چیزی را رد کرد. کویت هم محاصره قطر را نپذیرفت و حالا نقش میانجیگر را بازی می کند به همین دلیل معتقدم که شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان ظاهری است که کارایی واقعی اجرایی ندارد. حتی نیروهای نظامی این سازمان که سپر جزیره نامیده می شود و برخی آن را ناتوی عربی می نامند این نیروها هم از زمان تاسیس تا به امروز هیچ اقدامی به جز ورود به بحرین نداشته است. در واقع هیچ اقدام واقعی از این نهاد نظامی در راستای منافع عربی شاهد نبوده ایم به همین دلیل معتقدم پیامدهای اقدامات عربستان و امارات علیه قطر به معنای ضربه ای واقعی به شورای همکاری خلیج فارس و نقش آن است. این کشورها در برابر ایران شعارهای زیادی را سر می دهند اما در واقعیت ابزار لازم برای مقابله با ایران را در دست ندارند و به نظر هم نمی رسد که بخواهند اعراب را علیه ایران و در این مسیر متحد کنند.چرا؟آیا محاصره قطر بخشی از مقابله با ایران است؟ آیا رابطه با اسراییل بخشی از مقابله با ایران است؟ آیا کشورهای عربی باید همین طور پرونده های عربی را بدون را ار در ، یمن، لیبی و عراق رها کنند آن هم برای مقابله با ایران... نمی توان از اقدامات کشورهای عربی برداشت کرد که به دنبال مقابله با ایران هستند اگر هم با این روش می خواهند با ایران مقابله کنند روش ک نه ای را انتخاب کرده اند که نتیجه بخش نخواهد بود. قطر معتقد است که اختلاف های حقیقی با ایران در چند زمینه از جمله پرونده دارد اما در عین حال معتقد است که می توان این اختلاف ها را پای میز مذاکره و بدون استفاده از سلاح علیه یکدیگر حل کرد این همان سیاست خارجی است که به نظر می رسد دیگر کشورهای عربی علاقه ای به آن ندارند. در نهایت شخصا معتقدم که همه فشارهایی که به قطر وارد می شود این هدف را دنبال می کند که قطر تحت امر عربستان باشد تا ریاض و ابوظبی پروژه خود در منطقه را پیش ببرند. به اعتقاد من پروژه ای در منطقه وجود دارد که در حل پرونده فلسطین به عنوان موضوع اصلی جهان عرب و کنار گذاشتن اسراییل به عنوان دشمن از معادله و در نهایت تبدیل شدن ایران فارسی و شیعه به دشمن اول اعراب در منطقه خلاصه می شود و با وجود دشمنی با اسراییل نمی توان این معادله را اجرایی کرد.این طرح عربستان است؟بله به نظر می رسد این طرح برخی کشورهای عربی مانند امارات و عربستان باشد... قطر را به داشتن رابطه پنهانی با ایران متهم می کنند و می خواهند دوحه روابطش را با تهران قطع کند چرا از عمان چنین درخواستی ندارند، ٩٠ درصد از حجم تجارت ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر اساس آمار رسمی متعلق به امارات است بنابر این اگر ایران دشمن است اولویت با خودشان است تا روابط خود را با ایران قطع کنند. چرا قطر مورد حمله قرار می گیرد؟ زیرا من معتقدم قطر سیاست خارجه واقعی، عقلانی و صبورانه ای دارد که می تواند نقش مثبتی در معادله منطقه ای در کنار ایران، عربستان، مصر و ترکیه داشته باشد و در جامعه جهانی از لبنان و سودان گرفته تا جیبوتی قطر ثابت کرده که می تواند وارد این پرونده ها شود و به عقیده من هدف از محاصره قطر این است که به صورت کامل از مرحله بهار عربی عبور کرد و وارد مرحله جدیدی شد که عنوان اساسی آن حل بحران فلسطین، عادی سازی رابطه با اسراییل و معرفی ایران به عنوان دشمن اول کشورهای عربی است.بگذارید درباره الجزیره صحبت کنیم به نظر شما چرا کشورهای عربی خواستار تعطیلی شبکه الجزیره یا دیگر شبکه های مرتبط با قطر هستند؟به سال ١٩٩٦ که بازگردیم زمانی که قطر شاهد تغییری در حاکمیت بود و قدرت به حمد بن خلیفه آل ثانی رسید. قطر در آن سال سه اقدام اساسی انجام داد یک اینکه با توافق با امریکایی ها مهم ترین پایگاه نظامی این کشور را در دوحه تاسیس کرد، این پایگاه را قطر برای حمایت خود از دیگر کشورهای منطقه و در رأس آن برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان تاسیس کرد. بعد از آن در زمینه ساخت شبکه الجزیره سرمایه گذاری کرد و در مرحله سوم نیز سیاست خارجه جدیدی را در پیش گرفت. اگر دقت کنید همه مطالبات کشورهای عربی حول محور همین سه مساله شکل گرفته. الجزیره سرمایه گذاری حقیقی و واقعی قطر است که توانست از طریق آن بر آگاهی و بیداری عربی سرمایه گذاری کند. پیش از الجزیره شهروندان عربی فقط شبکه های محلی خود را پیگیری می د که در آنها فقط تعریف و تمجید از حاکمان و سلطه آن کشور بود اما با آمدن الجزیره این معادله ش ته شد و جهان عرب متوجه شدند که روی دیگری برای همه موضوعات وجود دارد. در موضوعات مهم جهانی مانند حمله امریکایی ها به عراق بعد از وقایع ١١ سپتامبر و هجمه ای که واشنگتن علیه جهان ایجاد کرده بود تنها الجزیره بود که در رسانه ها با امریکا مقابله کرد. الجزیره ٤ خبرنگار شهید در عراق دارد. این شبکه یک پروژه رسانه ای عربی و روشنگر است که به دنبال بیدار بینش و دیدگاه های عربی و اعتماد به جوانان است که در نهایت هم دیدیم که جوان های عربی به خیابان ها آمدند و بهار عربی را تشکیل دادند آیا الجزیره نقشی در این موضوع داشته؟ بله نقشی اساسی داشته و ذهن مردم را بیدار کرد. حالا کشورهای دیگر مانند عربستان و امارات چند سال بعد از قطر در زمینه رسانه سرمایه گذاری د و تنها ٤ سال بعد از تاسیس الجزیره، عربستان شبکه العربیه را تاسیس کرد تا نقشی در این میان داشته باشد. دلیل موفقیت الجزیره این است که این شبکه جدی و استوار است و از نیروهای غیر بهره می گیرد. به عنوان مثال من شخصا به برخی سیاست های عربی و از جمله سیاست های قطر انتقادهایی دارم اما این موضوع اصلا اهمیتی ندارد. برای الجزیره قابلیت حرفه ای خبرنگار مهم است. این چیزی نیست که در رسانه های عربی وجود داشته باشد، در رسانه های عربی یا با ما هستید یاعلیه ما. به همین دلیل می خواهند تنها صدای قطری در بخش منطقه ای و بین المللی را از بین ببرند و می دانند که الجزیره تلاش خواهد کرد تا جایی که ممکن است مواضعی نزدیک به مردم داشته باشد و از زمان تاسیس تاکنون مسوولیت رسانه ای مساله فلسطین را بر عهده گرفته است. به عنوان مثال چند روز پیش غزه مورد حمله موشکی قرار گرفت، این خبر در شرایطی که بحران قطر در جریان است به صورت فوری در الجزیره پوشش داده می شود اما در دیگر رسانه ها خبری از آن نبود. الجزیره رسانه ای است که اجازه می دهد منتقدان الجزیره و سیاست های قطر هم برای اظهارنظر بتوانند در برنامه های این شبکه حضور داشته باشند همین کار را ما در دفتر الجزیره در تهران انجام می دهیم فرصت می دهیم تا تحلیلگران ایرانی از طریق شبکه الجزیره از سیاست های قطر و الجزیره انتقاد کنند.انتقادهایی به عملکرد الجزیره درباره بحران وارد است. بله، برخی از رویکرد الجزیره در پوشش انقلاب های عربی انتقاد می کنند چه در چه در لیبی و چه در یمن.به ویژه در مورد ؟شما اگر به یمن هم بروید برخی به سیاست الجزیره در این کشور انتقادهایی وارد می کنند. اینکه بگوییم این شبکه بدون ایراد و اشکال است درست نیست... الجزیره شبکه بزرگ و وسیعی است که در کشورهای مختلف جهان فعالیت کرده و افرادی که این فعالیت ها را مدیریت می کنند معصوم از خطا نیستند ما با اینکه ی بیاید و بگوید الجزیره در اشتباه کرده مشکلی نداریم با او به بحث می نشینیم. ما می گوییم اشتباه نکردیم اما اگر ی بخواهد دلیل بیاورد با او بحث می کنیم. برخی از خود کارکنان الجزیره هم نسبت به این شبکه و برخی اقداماتش انتقاداتی دارند. الجزیره می گوید به من فرصت بدهید تا خبر را پوشش دهم اگر بعد از آن اشتباه مرا مواخذه کنید ما در کشورهای عربی قدرت تحمل پایینی داریم به عنوان مثال در و یمن و لیبی و عراق دفتر الجزیره بسته شد. الجزیره مجبور شد از خارج از این کشورها به پوشش خبری بپردازد و هنگامی که شما اخبار یک کشور را از بیرون از مرزهای آن پوشش می دهید یا باید بر خبرگزاری های رسمی بزرگ تکیه کنید که ل بر خط خبری آنها سوار خواهید شد یا اینکه از شهروند خبرنگارهای بی تجربه ای که در آن کشور وجود دارند و حرفه ای نیستند؛ به این ترتیب اشتباه رخ می دهد. به عنوان مثال رابطه ایران و الجزیره در طول ٥ یا ٦ سال گذشته با مشکلات متعددی همراه شده و با وجود اینکه انتقادهای زیادی از سوی رسانه های ایرانی به الجزیره وارد شد اما ایران دفتر الجزیره را تعطیل نکرد و به این ترتیب ایران این مساله را تضمین کرد که حداقل اخباری که از داخل ایران از طریق این شبکه مخابره می شود مستدل باشد. تصور کنید اگر الجزیره بسته شده بود اخباری که در خصوص ایران از این شبکه منتشر می شد از منابع خارجی بود و منابع خارجی به طور کلی دقیق نیست و برخی تلاش می کنند چهره این کشور را مخدوش کنند، مسوولان رسانه ای در ایران این معادله را درک می کنند؛ این بینش در میان دیگر کشورها وجود ندارد.در عربستان همزمان با بحران قطر، محمد بن سلمان به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شده؛ فکر می کنید این تغییرات بر روند بحران کشورهای عربی تاثیرگذار خواهد بود؟از زمانی که جنگ در یمن شروع شد کاملا واضح بود که محمد بن سلمان نقشی اساسی در عربستان دارد او تئوریسین اصلی توفان قاطعیت در یمن است و مشخص شد که بخش عظیمی از تصمیم گیری ها در این کشور به او باز می گردد، او دیدگاه های امنیتی، نظامی، و اقتصادی دارد. کاملا روشن است انتخاب او به عنوان ولیعهد گامی در راستای تبدیل او به شاه بعدی عربستان است. بن سلمان بدون شک در موضوعی است که با محاصره قطر ایجاد شد.بحرانی که علیه قطر ایجاد شده تا حد زیادی مشابه اقدام کشورهای عربی علیه ایران است ممکن است بن سلمان بازیگر اصلی در اقدامات ضد ایرانی باشد؟احتمال دارد... در شرایط فعلی او از حامیان محاصره قطر است و به همین دلیل معتقدم که ولیعهد شدن او قرار نیست تغییر زیادی در بحران ایجاد کند بلکه ممکن است مسیر بحران به سویی برود که طولانی تر شود. به عنوان مثال سخن از این است که چرا ترکیه می خواهد در قطر یک پایگاه نظامی تاسیس کند و اگر آنکارا از این اقدام عقب نشینی نکند یک پایگاه نظامی مصری در بحرین و با حمایت عربستان و امارات تاسیس خواهد شد که بر اساس آن بخش اقتصادی را امارات و عربستان تامین خواهند کرد، زمین را بحرین مهیا می کند و نیروهای نظامی از مصر برای مقابله با ترکیه اعزام خواهند شد. عربستان از حدود ٦ سال گذشته تاکنون نتوانسته از ثمره بهار عربی چیزی به سود خود برداشت کند، شعار مقابله با ایران و نفوذ ایران را سر داد که با نفوذ ایران هم نتوانسته مقابله کند، شعار نزدیک شدن به ترکیه و کشاندن آنکارا به ریاض را سر داد که بعد از ماه عسلی یک ماهه این مساله تمام شد به همین دلیل عربستان در طول ٦ سال گذشته تلاش کرده نقش کشور عربی اصلی در منطقه را بازی کند اما در واقعیت توان انجام چنین کاری را نداشته در شرایط فعلی ممکن است با روی کار آمدن بن سلمان تغییراتی در این زمینه ایجاد شود.او علاوه بر تلاش برای تغییر در مفاهیم اجتماعی در عربستان، سعی می کند چهره ای از این کشور در منطقه ایجاد کند که عربستان اگر تهدید کند تهدید های خود را عملی می کند و مثال این مساله اقدام علیه قطر است. او می خواهد که مساله های بزرگ اعراب مثل پرونده فلسطین از دروازه عربستان حل شود و ایدئولوژی مقاومت از بین برود و قطر با این مساله مخالف است. اگر اجماعی عربی علیه برخی اقدامات ایران تشکیل شود قطر مشکلی با همسویی با این اجماع ندارد اما زمانی که ترامپ به خاورمیانه آمد و نشست ریاض با عنوان مقابله با ایران ایجاد شد دوحه احساس کرد معادله جدیدی ایجاد شده که بر اساس آن قرار است ترامپ با ایران به وسیله اعراب و دارایی های شان بجنگد که قطر چنین چیزی را نپذیرفت به همین دلیل مشکل ایجاد شد تا قطر محاصره شود. با توجه به اینکه نقش کشورهای عربی مانند مصر و عراق و در تصمیم گیری ها از بین رفته، تصمیم گیری در منطقه به شورای همکاری خلیج فارس موکول می شود و زمانی که قطر حذف شود سیاستگذاری از سوی عربستان صورت خواهد گرفت.در مورد نقش امریکا دوگانگی واضحی در این زمینه وجود دارد در حالی که خارجه خواستار کاهش محاصره قطر است رییس جمهور این کشور قطر را به حمایت از تروریسم متهم می کند. آیا دوحه امیدوار است امریکایی ها این بحران را حل کنند؟ ت امریکا چندین موسسه دارد و دوحه از همین طریق وارد عمل می شود. بدون شک عربستان و امارات از طریق کاخ سفید اطمینان خاطر پیدا کرده اند که ترامپ قرار نیست به سود قطر وارد عمل شود و در مقابل ریاض و ابوظبی می دانند خط قرمز امریکا اقدام نظامی علیه قطر است.دوحه درک می کند پنتاگون و سیا مواضع دیگری دارند و پنتاگون نمی خواهد در سایه بحران منطقه عملیات نظامی این نهاد در خاورمیانه که از طریق پایگاه هوایی امریکا در قطر اجرا می شود تحت الشعاع قرار بگیرد و قطری ها می دانند که در شرایط فعلی امریکا در مدت زمان کوتاهی در این بحران دخ نخواهد کرد. کاخ سفید تلاش می کند همان گونه که نیکی هیلی، امریکا در سازمان ملل گفته با اعمال فشار بر عربستان و قطر سودی عاید واشنگتن شود. با این وجود بدون دخ امریکایی ها حل بحران دور از انتظار است از طرفی امریکایی ها در مدت زمان فعلی اقدامی برای حل بحران نخواهند کرد مگر اینکه موضع امریکا با اعمال فشار موسسه های دیگری مانند پنتاگون و سیا تغییر کند. در شرایطی که در حال حاضر اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ایران و ترکیه موضعی مثبت در قبال قطر دارند اما هیچکدام نمی خواهند با عربستان رو در رو شوند و قطر این مساله را درک می کند به همین دلیل من معتقدم در برابر مرحله جدیدی از بحران هستیم که بعد از پایان مهلت ١٠ روزه کشورهای عربی ایجاد خواهد شد.در بند اول مطالبات کشورهای عربی از قطر خواسته شده رابطه پنهانی خود را با ایران قطع کند؛ ایران و قطر چه روابط غیرعادی دارند که باید قطع شود؟ایران و قطر دو کشور همسایه هستند که همواره رابطه خوبی باهم داشته اند به این ترتیب که هیچ وقت اختلاف بزرگی میان ایران و قطر در یک پرونده دوجانبه وجود نداشته است و دوحه معتقد است از این مساله می توان در حل اختلاف های کشورهای عربی و از جمله قطر در سطح منطقه ای استفاده کرد.در سطح منطقه ای قطر انتقادهایی نسبت به سیاست های ایران دارد و اگر اجماعی عربی در این زمینه باشد از آن پیروی می کند اما در این سطح اجماعی وجود ندارد یعنی همه کشورهای عربی در دو زمینه مخالفت یا موافق بودن با ایران به اتحاد نرسیده اند. همه اتهام هایی که به قطر درباره داشتن رابطه اطلاعاتی با ایران و این کشور وارد شده واقعیت ندارد و آنچه کشورهای عربی را عصبانی کرده این است که سیاست خارجی قطر از سوی کشورهای منطقه جدی گرفته شده است. برای نتیجه گیری بگویم که قطر به دنبال لجبازی نیست بلکه تلاش می کند را ار میانه ای در این بحران پیدا کند زیرا از یک طرف وجود داشتن در محیط کشورهای عربی در منطقه برای قطر مهم است به همین دلیل ممکن است قطر با برخی مطالبات کشورهای عربی موافقت کند اما قرار نیست دوحه روابط خود را به صورت کامل با ایران برهم زده، شبکه الجزیره را تعطیل کند یا اخوان المسلمین را از کشور خود خارج کند بلکه آماده است تا را ار میانه ای برای حفظ وحدت کشورهای عربی را بپذیرد؛ باید این را بگویم که قرار است تغییراتی در منطقه از طریق امارات و عربستان ایجاد شود؛ اجرای این تغییرات در خاورمیانه با حضور قطر و سیاست های خارجی مستقل آن امکان پذیر نیست به همین دلیل این بحران ایجاد شد. به نظر من عربستان اشتباه بزرگی مرتکب شد زیرا دیگر از امروز به بعد ی حرف عربستان برای مقابله با ایران را جدی نخواهد گرفت. دوران قبل از بحران هرگز مانند دوران پس از بحران نخواهد بود؛ ممکن است قطری ها و عربستانی ها و اماراتی ها پای میز مذاکره بنشینند و اختلافات خود را حل کنند اما این مساله درباره مردم قطر و جهان عرب صادق نیست. در تاریخ نوشته شد که قطر در سال ٢٠١٧ از سوی کشور همسایه خود یعنی عربستان مورد محاصره قرار گرفت و خطر اصلی همین است. اشتباه استراتژیک عربستان اینجا بود که مردم را نادیده گرفت و رفع این اشتباه نیازمند زمان طولانی و نیت پاکی است که به اعتقاد من همه این عوامل وجود ندارد.
به گزارش مشرق، پایگاه خبری «الجزیره» قطر به مناسبت نخستین سالگرد آغاز بحران روابط کشورهای خلیج فارس و تحریم دوحه توسط چهار کشور عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر و همچنین به دلیل موفقیت قطر در عبور از تبعات محاصره و پیامدهای ناشی از تحریم های عربی، مقاله ای با عنوان «نقش ایران و ترکیه در کمک به ش ت حلقه محاصره قطر» منتشر کرد.بیشتر بخوانید:نویسنده یادداشت «علی حسین ب » پژوهشگر و رو مه نگار ترکیه ای است. او عضو شکده «پژوهش های بین المللی راهبردی» (او ) در ترکیه است. او در این یادداشت بیشتر تلاش کرده نقش ترکیه را بارزتر نشان بدهد و بیشتر از آن سخن بگوید. علی حسین ب مقاله خود در الجزیره را با این مقدمه آغاز کرد که «کشورهای کوچک همواره در زمینه روابط بین الملل اشکالات مفهومی و سوال هایی اساسی مطرح می کنند آن هم درباره اینکه عوامل تعیین کننده اندازه ت (کوچک یا بزرگی آن) چه هستند و چه فاکتورهایی یک ت را ضعیف یا قوی می کند یا اینکه ت های کوچک چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟ چه استراتژی ها، مکانیزم ها و ابزارهایی این مهم را برای آنها ممکن می کند؟ آیا مقابله با هر کشور بزرگ تر برایشان محتوم به ش ت می شود؟».در ادامه متن این مقاله می آید:مشکلات قطردر پنجم ژوئن ۲۰۱۷ چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و آن را تحریم د آن هم پس از قریب به ۱۲ روز از حادثه شدن خبرگزاری رسمی قطر و انتشار اخبار و اظهارات کذبی در آن که به شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی»، قطر نسبت داده شد.در محاسبات کشورهای ضد قطر این اقدامات می بایست قطر را وادار به تسلیم کند، کشورهای تحریم کننده قطر با این تصور که در زمینه قدرت متعارف برتری قاطع متعلق به آنهاست و موازنه های قوا هم به نفعشان است، انتظار هیچ گونه مانور یا مقاومتی از سوی دوحه نداشتند چه برسد به اینکه بخواهد با آنها مقابله کند.جامعه بین المللی هم موجب تقویت ذهنیت کشورهای تحریم کننده قطر شدند بخصوص با رسیدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و حضور وی در اجلاس سران عرب در ماه مه ۲۰۱۸ در ریاض علاوه بر اینکه تحریم قطر توسط محور سعودی خیلی غافلگیرانه صورت گرفت تا به زعم خودشان خیلی سریع به نتیجه قطعی برسد اما چیزی که اتفاق افتاد خلاف همه انتظارات متعارف بود که این موضوع دلایل خودش را دارد.در چارچوب نظری روابط بین الملل، افرادی معتقدند که استراتژی، همیشه مهمترین عنصر در پیش بینی نتایج هر گونه بحران، نبرد یا مناقشه ای است نه اینکه وما آمار و ارقام مربوط به استانداردهای قدرت متعارف، مهم ترین عنصر باشد، از آنجایی که کشورهای کوچک اغلب قادر به ایجاد محیط مناسب در محیط اطراف خود نیستند و حتی از طریق توانایی های نظامی قدرت نفوذ و تاثیرگذاری در آن را ندارند، آنها مجبور به استفاده از ابزارهای متفاوت و استراتژی هایی متفاوت با آن چیزهایی هستند که کشورهای بزرگ بر آن تکیه می کنند که شاید مهم ترین آن سازمان ها، نهادهای بین المللی و اتحادیه های منطقه ای یا بین المللی است.وابستگی قطر به این راهبردها با درجه های مختلف آن منجر به تغییر سریع معادله قطر با کشورهای تحریم کننده شد اما دوحه می بایست بخصوص در روزهای نخست بحران که از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار بود با سه مشکل اصلی در این راهبردها روبرو شود.نخستین مشکل اینکه اتکا به نهادهای بین المللی برای حذف پیامدهای تحریم و همچنین بسیج قدرت های دیپلماتیک دوستان در سراسر جهان زمان زیادی را صرف می کرد که این کار امکان پذیر نبود علاوه بر اینکه وابستگی یکجانبه به این عنصر هم خیلی نمی توانست نتیجه بخش باشد.دومین مشکل اینکه اگر قطر می خواست در راستای سیاست احتیاطی متعارف خود سریعا به ایران اتکا کند این کار می توانست نتایج مع ی بخصوص در آن زمان داشته باشد علاوه بر اینکه با توجه به تضاد منافع بین قطر و تهران در سطح منطقه ای طی هفت سال گذشته، اصلاح برخی سیاست ها برای هماهنگی با اقدام مذکور لازم می بود.سومین مشکل اینکه ، متحد اصلی قطر موضع یکپارچه ای در مورد اقدامات کشورهای تحریم کننده قطر نشان نداد وزارت خارجه و پنتاگون محاصره قطر را رد د در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور اقدامات محور ضد دوحه را بی هیچ مخالفتی تایید و آن ها را به طور غیرمستقیم به فشارهای بیش تر تحریک کرد.علاوه بر این حضور قریب به ۱۰ تا ۱۱ هزار نظامی یی در پایگاه «العدید»، مقر فرماندهی مرکزی در منطقه و بزرگترین پایگاه نظامی در خاورمیانه، محور سعودی را از تحریم قطر بازنداشت و همین موضوع در حال حاضر سوال هایی را درباره فایده تضمین های امنیتی و وابستگی های انحصاری به ست.بر اساس این حقایق، قطر به سراغ اولین متحد منطقه ای خود یعنی ترکیه رفت بدون اینکه از دیگر استراتژی ها هم غافل شود اغراق نیست اگر بگوییم که عامل نخست و اصلی که به دوحه توانایی مهار بحران را داد و به او کمک کرد تا روی پای خود بایستد عملکرد ائتلاف منطقه ای آن با ترکیه بود که نقش اصلی در ش ت سیاست کشورهای تحریم قطر کننده قطر داشت و از انتقال بحران به یک درگیری نظامی جلوگیری کرد و به موازات آن قطر رابطه اقتصادی خود با ایران را تقویت و درصدد بسیج توانمندی های دیپلماتیک و دوستی های خود در سراسر جهان و رجوع به نهادهای بین المللی هم برآمد.محاسبات مثلث قطر-ترکیه- ایراندر آغاز برای ترکیه راحت نبود که در شرایط منطقه ای و بین المللی حاکم تصمیم بگیرد که به قطر کمک کند اما بر اساس ملاحظاتی استراتژیک فورا وارد عمل شد و در نهایت مجبور شد امتیازاتی بدهد که تضمینی درباره آن به ایران بود با وجود اینکه با ایران بر سر مسائلی منطقه ای اختلاف دارد.ترکیه اتهام های کشورهای محاصره کننده قطر علیه آن را رد کرد و به سرعت از سه محور ، اقتصادی و نظامی به حمایت از قطر برخاست، آنکارا هم محاصره قطر را با قاطعیت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به آن از طریق طرح ابتکار سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان شد.آنکارا همزمان از طریق کانال های دیپلماتیک و رسانه ای خود حل بحران از طریق گف وگو، اجتناب از تنش و انصراف از تصمیم های گرفته شده را خواستار شد تا کانال های ارتباط با همه بازیگران این بحران را باز نگاه دارد.مقامات ترکیه به نمایندگان خود در نهادهای بین المللی هم سفارش حمایت از موضع قطر را کرده و با قدرت های بزرگ و کشورهای ی تماس گرفتند تا آنها را ترغیب کنند که به سمت موضع کشورهای ضد قطر کشیده نشوند، وزارت اقتصاد ترکیه نیز دفتری ویژه برای اعضای هیات قطر به منظور تسهیل در روند اقدامات برای ش تن حصر اقتصادی قطر تاسیس کرد.در محاسبات قطر، ترکیه بر اساس توافقی که اوا سال ۲۰۱۴ با قطر به امضا رسید یک شریک راهبردی است بنابراین از آنکارا انتظار آنچه بر اساس این توافقات انجام داد، می رفته است علاوه بر این واقعیت که دوحه اولین ی بود که در ژوئیه ۲۰۱۶ تلاش نافرجام برای کودتا در ترکیه را محکوم کرد بنابراین منطقی بود که دوحه انتظار پاسخی زیبا از سوی آنکارا را در وقت نیاز وجود داشته باشد.در خصوص ایران وقوع بحران کشورهای خلیج (فارس) علیه قطر فرصتی طلایی به تهران داد این بحران منجر به متلاشی شدن محور منطقه ای کشورهایی شد که در سال های اخیر برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه تلاش می د.بحران قطر همچنین تمرکز منطقه و دنیا بر برخورد با سیاست های ایران که آن را بزرگترین منبع خطر می خواندند از بین برد و بسیاری از کشورها و گروه ها مجبور به نزدیک شدن به ایران و ترکیه شدند تا خود را از محور سعودی مصون بدارند.تهران این فرصت را برای به قطر غنیمت شمرد و از طریق بسیاری از مقامات خود پیام های مثبتی مخابره کرده و خواستار حل بحران از طریق گفت وگو شد و همزمان آمادگی خود را برای کمک به ش ت حلقه محاصره قطر اعلام کرد.دوحه در استفاده از آغوش باز ایران درنگی نکرد اما علاقه مند بود گزینشی در این خصوص عمل کند به گونه ای که تا حد امکان از جغرافیایی خود به ایران در حوزه اقتصادی بحران بهره بگیرد همه گام هایی که دوحه پس از آن برداشت توافق های دوجانبه و چند جانبه، بازگشت سفیر به تهران و سفرهای متقابل و ... هدف از آن کمک به ش ته شدن محاصره و نه ایجاد ائتلافی با ایران بود و در نهایت این امر به هر ۲ طرف کمک کرد و ایران هم در درک محاسبات قطر مشکلی نداشت.پشت قطر به ترکیه و ایران گرم شدقطر دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد و شبه جزیره ای است که از طریق تنها گذرگاه در مرز با عربستان که «أبو سمره» نام دارد با دنیای خارج در ارتباط است تا نیازهای مردم خود را اعم از مواد غذایی اصلی و مصرفی تامین کند قطر تقریبا به طور کامل اتکا به واردات از خارج این کشور دارد و قریب به ۸۰ درصد از نیازهای مواد غذایی آن از طریق مرز با عربستان یا بندر جبل در امارات عربی متحده می آید.این وضعیت معلوم می کند که امنیت غذایی در قطر نقطه ضعف روشنی است و از همین رو تحریم هایی کشورهای ضد قطر کمر آن را هدف گرفت و از آنجایی که ابزارهای و دیپلماتیک کافی نبود تا دوحه را تسلیم کرده و وادار به پذیرش سازش بر سر حاکمیت و استقلال آن کند کشورهای تحریم کننده قطر، اقتصاد، پول و تجارت را سلاحی برای وادار قطر به تسلیم در برابرشان مبدل د.برای قطر این مهم بود که با دنیای خارج رابطه داشته باشد تا نگذارد تحریم ها آن را نابود کند و ابزار لازم برای این امر ناوگان هوایی قطر و سپس افتتاح بندر حمد بود.عامل زمان نخستین دشمن دوحه به شمار می رفت. درست است که این کشور عربی حاشیه خلیج (فارس) از ثروت مالی هنگفتی برخوردار است اما در وضعیتی نبود که از آن برای رفع محاصره بهره بگیرد؛ بخصوص که کشورهای تحریم کننده معاملات بانکی خود را هم با دوحه قطع کرده بودند و واسطه ها و طرف های سوم را هم از ارسال کالاها و خدمات خود به قطر یا از قطر منع د. از همین رو ترکیه با قاطعیت وارد عمل شد و تقویت روابط قطر با ایران هم جریان کمک رسانی از آنکارا به دوحه را تسریع کرد.مقامات ترکیه و همچنین ایران مجوزهای عبور هواپیماهای قطر از آسمان خود را افزایش داده و هواپیماهای عازم اروپا هم از آسمان ایران و ترکیه عبور د و آنهایی که عازم آفریقا بودند هم از آسمان ایران، عمان و از آنجا به سمت جنوب عبور د تا جایی که مجوزهای عبور از آسمان ایران به طور مثال م ن ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرواز روزانه افزایش پیدا کرد.این اقدامات جایگزینی کارایی فوری محاصره هوایی قطر را مختل کرد اگرچه که مست م صرف هزینه و زمان بیشتری بود اما یک شریان حیاتی دوحه را تامین کرد این اقدام همچنین ت قطر را قادر ساخت تا اطمینان شهروندان و دنیای خارج را جلب کند چون توانست ایستادگی کرده و آمادگی خود را برای مقابله با اقدامات غیرقانونی محور عربستان نشان دهد.این موضوع از لحاظ روانی هم پیام مهمی داشت و همچینن از بعد هم به متحدان منطقه ای و بین المللی بخصوص آلمان، فرانسه و انگلیس فرصت داد موضع فوری در حمایت از دوحه داشته باشند.ترکیه در جایگاه متحد منطقه ای اصلی دوحه یک پل هوایی برای ش تن تحریم اقتصادی تحمیلی علیه قطر ایجاد کرد در ساعات نخست بحران در ششم ژوئن ۲۰۱۷ کالاهای ترکیه از طریق هواپیماهای باری خطوط هوایی ترکیه به دوحه سرازیر شدند که حامل مواد غذایی و بخصوص لبنیات، تخم مرغ و مرغ بود.دیری نپایید که هواپیماهای باری نظامی قطر و دیگر هواپیماهای خطوط هوایی قطر به پل هوایی ترکیه ملحق شدند و این مسیر هوایی روزانه بین دو کشور شاهد بیشترین شمار ممکن هواپیماها در تاریخ پروازهای هوایی بین ترکیه و قطر شد تا جایی که برخی اشاره د که ت ترکیه یک ایستگاه مخصوص خطوط هوایی قطر در فرودگاه صبیحه استانبول اختصاص داده است.ظرف ۴۸ ساعت کالاهای ترکیه به بازارهای قطر سرازیر شد به گونه ای که دیگر کشورهای تحریم کننده نتوانستند در اقدامی غافلگیرانه دوحه را در منگنه قرار دهند. در کمتر از ۱۰ روز هواپیماهای باری ترکیه و قطر با دستکم ۴۰ پرواز حدود ۲۸۰۰ تن مواد غذایی جابجا د و به گفته اقتصاد ترکیه ظرف ۱۵ روز نخست تحریم قطر قریب به ۱۰۵ هواپیما به طور روزانه از ترکیه کالا به دوحه فرستادند که به طور متوسط تقریبا هر روز هفت هواپیمای حامل بار از ترکیه در فرودگاه دوحه به زمین می نشست.در مقابل ایران هم در یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴ هواپیما به دوحه فرستاده است که هر کدام حامل قریب به ۹۰ تن مواد غذایی زود فاسد شدنی شامل میوه و سبزیجات است ایران همچنین آمادگی خود را برای ارسال کمک های بیش تر اعلام کرد.در سطح دریایی، ترکیه اولین کشتی حامل ۴ تن آذوقه و کالا را در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ به دوحه فرستاد تا هم هزینه ارسال آن کمتر باشد و هم جریان ارسال کالاها بی وقفه ادامه داشته باشد بخصوص که انتقال هوایی کالاها هزینه بردار بوده و در میان مدت و دراز مدت دشوار بود، پس از آن یک خط مستقیم دریایی بین ترکیه و قطر از بندر إزمیر تا بندر حمد راه اندازی شد و این در چارچوب خطوط دریایی جدید و مستقیمی بود که بین دوحه و شماری از ای دنیا در کویت، عمان، هند و پا تان افتتاح شد.اما ایران نیز یک بندر خود را برای تسهیل انتقال کالاها و مواد غذایی به قطر اختصاص داد به گونه ای که هر هفته سه محموله از طریق کشتی به قطر می رسید.در مسیر خشکی نیز ترکیه بزرگ ترین ناوگان کامیون های ترانزیت خود در اروپا را در اختیار دارد کامیون های ترکیه کالاها را از طریق ایران به دوحه منتقل د اما برخی مشکلات لجستیک و تاخیر درباره آن مطرح بود برخی ایرانی ها اعتقاد داشتند ترکیه بر آنها برتری یافته و در استفاده از شرایط بحران سبقت گرفته به گونه ای که سهم در نظر گرفته شده برای ایران در بازار قطر را از آن گرفته است.از همین رو دوحه و آنکارا، تهران را در توافقی سه جانبه شریک د که یت آن تسهیل انتقال کالا از ترکیه به قطر است علاوه بر اینکه از جغرافیایی به ایران برای واردات مستقیم بخشی از کالاها استفاده د بخصوص کالاهایی که با تاخیر انتقال آنها در معرض فاسد شدن هستند.خط زمینی از این نظر حائز اهمیت است که هزینه انتقال کالاها را در مقایسه با انتقال هوایی به نسبت ۸۰ درصد کاهش می دهد اما از نظر زمانی سفر زمینی از ترکیه به قطر حدود ۹ تا ۱۱ روز طول می کشد که کم تر از سفر دریایی است و البته از نزدیک ترین نقطه ترکیه به مرز با ایران، این مدت سفر می تواند تا ۲ روز دیگر هم کم شود.بازگشت توازن قوااز آنجایی که شبه جزیره قطر در کرانه غربی خلیج فارس واقع است قطر، عمق جغرافیایی ندارد، موقعیت آن در بین دو کشور بزرگ یعنی ایران از طریق خلیج فارس در شرق و عربستان از طریق صحرا در غرب موجب شده که طی سال های گذشته بیش تر بر قدرت دیپلماتیک خود و سیاست احتیاط و توازن تکیه کند.از همین رو قطر بر خلاف کشورهای تحریم کننده آن طی چند دهه گذشته ترجیح داده روی توسعه، سیاست خارجی و قدرت نرم خود سرمایه گذاری کند و در نتیجه این سیاست سهم نیروهای مسلح در این زمینه ها بسیار اندک است در مقایسه با کشورهای تحریم کننده قطر که در زمینه های دفاعی و ید تسلیحات نظامی هزینه های هنگفتی می کنند.قطر برای جبران این کمبود، در دفاع خارجی خود تا حد زیادی به توافقنامه های دفاعی با کشورهای همپیمان منطقه ای و بین المللی خود اتکا دارد، در آغاز بحران، ائتلاف قطر و به نظر متز ل شده بود و عقل سلیم اتکای به آن را به عنوان تنها ضامن دفاع از دوحه کافی نمی دانست بخصوص که بر اساس حقایق فاش شده، امارات یکی از چهار کشور تحریم کننده قطر، خیلی جدی درصدد متقاعد یی ها برای انتقال پایگاه نظامی خود از قطر به کشوری دیگر بوده است.این اوضاع نگرانی های بسیاری را درباره میزان اثربخشی اعتماد انحصاری به حضور پایگاهی یی در این کشور برای مقابله با نظامی مطرح کرد بخصوص که احتمال وقوع آن در پی ناکامی کشورهای تحریم کننده در به زانو درآوردن قطر با تد ر و اقتصادی و امکان متوسل شدن آنها به تشدید بحران از طریق نظامی افزایش پیدا کرده بود.دوحه از طریق هماهنگی کامل با ترکیه و تقویت جزیی و محدود روابط خود با ایران توانست کارایی محاصره اقتصادی علیه خود را متوقف کند اما در حوزه نظامی نتوانست کار زیادی کند به استثنای اینکه به یک برگه جدید متوسل شد و آن هم همپیمانی دفاعی منطقه ای با ترکیه بود که گمان می رود دوحه در اوا سال ۲۰۱۴ در نتیجه بحران سابق بین کشورهای عربی خلیج فارس به سمت آن گرایش پیدا کرد.در آغاز ژوئن ۲۰۱۷ یک هیات ترکیه ای مرکب از ۲ مقام بلندپایه در سفری از پیش اعلام نشده به عربستان رفتند تا با مقامات بلندپایه عربستان دیدار کنند آن هم در حالی که تنها چند روز از آغاز بحران می گذشت، این هیات که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه آنها را سفر به ریاض کرده بود بدون گرفتن پاسخ واضحی به سوال هایشان دست خالی به آنکارا بازگشتند اما رهاورد سفرشان را در یک جمله ای که در ریاض به گوششان رسیده بود خلاصه د اینکه تنش بزرگ تری در راه است.پس از ارزی نتیجه این نشست از یک سو و تشدید وقایع بحران خلیج فارس از طرف دیگر، طرف ترکیه ای در ۷ ژوئن ۲۰۱۷، فقط دو روز پس از اعمال تحریم علیه قطر، برای تسریع در روند اقدامات لازم در پارلمان و تصویب پیش نویس قانونی اقدام کرد که امکان استقرار نیروهای نظامی ترکیه در قلمرو قطر فراهم می کند و این امر بر اساس توافق اولیه دفاعی بین قطر و ترکیه در دسامبر ۲۰۱۴ و سایر موافقتنامه های مربوط به آن به ویژه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت.روز بعد رئیس جمهور ترکیه این تصمیم را تصویب کرد که بلافاصله به اجرا درآمد، آنکارا در ۲۲ ؤوئن ۲۰۱۷ دسته جدیدی از نیروهای خود را شامل ۵ خودروی زرهی و ۲۳ نظامی فرستاد تا به ۸۸ نظام که پیشتر در پایگاه طارق بن زیاد مستقر بودند ملحق شوند.اعزام نیروهای ترکیه در چندین نوبت ادامه یافت که آ ین بار آن در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ صورت گرفت، گزارش ها نشان می دهد که دو طرف در حال تلاش برای افزایش این تعداد در آینده به سه هزار سرباز ترکیه ای هستند و این پایگاه دارای ظرفیت ۵ هزار سرباز است.اگر چه تعداد سربازان ترکیه ای در دوره های اول اندک بود، اما زمان تصمیم ترکیه و همچنین تعهد ترکیه برای دفاع نظامی از متحد خود، در صورت وم، پیامی بسیار واضح به محور تحریم کننده ها در چندین سطح مخابره کرد:نخست اینکه این امر شوک روانی به کشورهای تحریم کننده قطر وارد کرد و هر اقدام نظامی احتمالی آنها را متوقف کردبخصوص که آنها بر این باور بودند که شکاف در داخل نهادهای و تردیدشان درباره ورود جدی به منظور پایان دادن به بحران قطر فرصتی برای حمله نظامی و سرنگونی رژیم قطر آن هم در زمانی کوتاه به آنها می دهد بدون اینکه بخواهد واکنشی نشان بدهد.بدین صورت بود که موازنه قوایی که در آغاز بحران به هم ریخته بود به ح تعادل بازگشت تا جایی که کشورهای تحریم کننده قطر توسل به گزینه نظامی را بسیاز هزینه بردار دیدند در نتیجه دوحه با تامین امنیت اقتصادی و نظامی خود به وضعیت بهتری رسید به گونه ای که فرصت پیدا کرد از قدرت ، دیپلماتیک و مالی خود برای تامین امنیت جبهه داخلی در برابر خطرهای خارجی استفاده کند.تصمیم ترکیه، را برآن داشت بلافاصله از موضع خود عقب نشینی کند تا نه اعتبار خود و نه اعتبار ضمانت های امنیتی پایگاه نظامی آن از بین نرود آن هم نه تنها برای دوحه برای برای همه کشورهای کوچکی که به متحد یی برای رفع خطرهای خارجی اتکا دارند.گردش از اقدامات مقطعی به سمت اتخاذ تد ری پایداربا برداشته شدن سایه خطر اقتصادی و نظامی از سر قطر، این کشور دشوارترین مرحله در رویارویی با کشورهای تحریم کننده را پشت سر گذاشته بود و خود را با اوضاع جدیدی که نشان از حل نشدن واقعی و قریب الوقوع بحران بود وفق داد علاوه بر اینکه این واقعیت را هم نمی شود نادیده گرفت که حل بحران قطر هرگز آنچه در خاطر قطری هاست محو نمی کند از همین رو قطر خودکفایی را برای در دست داشتن آینده خود آغاز کرد.بحران قطر همپیمانی این کشور با ترکیه را تا حد زیاد و بی سابقه ای توسعه داد علاوه بر اینکه گشایشی در رابطه با ایران ایجاد کرد، روند وقایع نشان می دهد که دوحه صرفا به دنبال مقاومت و نشان دادن ع العملی به طرف روبروی خود نیست بلکه می خواهد ابتکار به ج داده و گام های موقتی را که طی ماه های نخست بحران برداشته بود به سیاست هایی پایدار مبدل کند و این چیزی است که در حال حاضر انجام می شود.اولین دیدار خارجی شاهزاده شیخ تمیم بن حمد آل ثانی از زمان شروع تحریم ها به ترکیه بازتاب همین گرایش تازه قطر است، دوحه در نوامبر ۲۰۱۷ میزبان سومین نشست کمیته راهبردی عالی مشترک بین دو کشور شد تا این امر را ثابت کند.اما در بعد اقتصادی دو طرف تلاش می کنند رشد موقت روابط تجاری بین دو کشور را به توسعه روابط اقتصادی دوجانبه بخصوص در زمینه تجارت، غذا، تاسیسات، صنایع دارویی، حمل و نقل، صنعت پلاستیک و دیگر بخش ها مبدل کنند.در زمینه دفاعی هم ائتلاف بین قطر و ترکیه بیش از هر زمان دیگری قوی شده آن هم با توجه به اینکه دوحه میزبان اولین پایگاه نظامی ترکیه در جهان عرب است، معاملات تسلیحاتی امضا شده بین دوحه با شرکت های دفاعی ترکیه در نمایشگاه بین المللی دفاع دریایی دوحه نیز دیدگاه آتی به این ائتلاف را نشان می دهد و اینکه ترکیه قصد دارد به شکل فعالی در ظرفیت های راهبردی دفاعی قطر سهیم باشد.در مورد ایران نیز سیاست قطر در تقویت روابط اقتصادی خود با ایران محکم تر از همیشه خواهد شد اما در زمینه نظامی و با توجه به پیچیدگی های منطقه ای و بین المللی موجود این گونه نخواهد بود بخصوص که دو طرف در سایه اختلافاتی که در مسائل دیگر منطقه با یکدیگر دارند آماده تقویت روابط خود با یکدیگر نیستند.پرونده ایران دستکم در ت دونالد ترامپ داغ باقی خواهد ماند از همین رو بخش عمده تلاش دوحه در مقطع کنونی تقویت روابط اقتصادی با ایران بر اساس ساز و کارهای موجود است، طرف ایرانی هم به این قضیه واقف است و این روابط جزیی خود با دوحه معترض نیست چون اقدامات محور سعودی در جریان بحران قطر از لحاظ تقویت رابطه اقتصادی با قطر و با ترکیه به نفعش تمام شده است و تلاش می کند از این وضعیت در میان مدت و دراز مدت استفاده کند.در اولین سالگرد تحریم قطر توسط محور سعودی، دوحه قدرت خود را در برون رفت از پیامدهای بحران و دستی به خودکفایی روز افزون می بیند.بی تردید این تجربه ای دشوار است و در آغاز بحران دشوارتر بود اما این بهایی که داده شده در برابر دستاوردهایی که این کشور با حفظ حاکمیت و استقلال خود و تحکیم روحیه ملی گرایی و تحکیم باور و اعتقادشان به قدرت کشور و انشان موضوعی بسیار با ارزش استاز نقاط مثبت بحران قطر این بود که این کشور را بیشتر به خود متکی کرد تا محاسبات دقیق تری روی خطرهای خارجی داشته و در محیط منطقه ای مملو از ناآرامی ها و مشکلات قدرت بیشتری برای مقاومت و رویارویی داشته باشد.
۲۸ فروردین ۱۳۹۷برترین هااخبار ورزشیفوتبال۷۰۳۸۸۰۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۵۲۸۹ بازدیدلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطرلیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس و السد قطر چیدانه، راهنمای آنلاین دکوراسیون و معماری نی نی بان، راهنمای بارداری و کودک یاری برچسب ها:پرسپولیس ، السداشتراک گذاریگزارش خطامطالب مرتبطاتفاق ویژه؛ غرب آسیا در قرق سرخ هاانتقال پادشاهی سرخ از لیگ به لیگ قهرمانانیک دقیقه ملتهب در ۵ کلین شیت بیرانوند در ۶ دیدار آسیاییشاهرودی: پرسپولیس می تواند فینالیست آسیا شوداتفاق ویژه؛ غرب آسیا در قرق سرخ هاانتقال پادشاهی سرخ از لیگ به لیگ قهرمانانیک دقیقه ملتهب در ۵ کلین شیت بیرانوند در ۶ دیدار آسیاییشاهرودی: پرسپولیس می تواند فینالیست آسیا شودنام مستعار من، تنبور استپری صابری: تئاتر ایران لیاقت جهانی شدن داردمحافظه کار محصور علیه انقل های خشمگینپیش بینی پیشرفت ۵ فناوری در سال ۹۷عناوین رو مه های امروز ۲۸/ ۰۱ / ۹۷ویژگی های جذاب هواوی پی ۲۰ و پی ۲۰ پروپ ند هوایی فعال شدانفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در دوماتصمیم عجیب داور در بین نیمه برای اعلام پن ی!اتفاق ویژه؛ غرب آسیا در قرق سرخ هانود و پیراهن تیم ملی؛ دفاع از لباس ساده ۲۰۱۸هدیه شفر به کی روش؛ بمب ساعتیزیباکلام: مرتضوی بزودی پیدایش می شودسعید طوسی: تازه از ترکیه برگشته امجزییات نحوه مقابله با حمله موشکی سانحه سانچی، مقصر مشخصی نداردنامه نمایندگان یزد به درباره بحران آبترامپ: تمام موشک ها به اه خود اصابت داستقلال با ش ت الهلال، صدرنشین شدطوفان شن در یزدپیروزی و صدرنشینی نفس گیر پرسپولیس در آسیابانک مرکزی: قصد حذف صرافی ها را نداریمحکم بازداشت موقت تمدید شد«تاج» به خاطر مسعود شجاعی در دادگاه!سوال از وزرای دادگستری و کشور درباره «مرتضوی»نامه محرمانه اینفانتینو به رسیدتوضیح درباره خبر عدم ینگ تلگرام توضیح درباره خبر عدم ینگ تلگرام سوال از وزرای دادگستری و کشور درباره «مرتضوی» چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۶۸) پیروزی و صدرنشینی نفس گیر پرسپولیس در آسیا نقش دختر آرایشگر در نزاع مرگبار پسران جوان استقلال با ش ت الهلال، صدرنشین شد تهران، برفی می شود فریاد ژاوی بر سر پورعلی گنجی دو راهی حسین حسینی: ان یا اروپا؟ نامه محرمانه اینفانتینو به رسید «تاج» به خاطر مسعود شجاعی در دادگاه! واکنش ایران به بیانیه ضدایرانی نشست سران عرب چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۶۷)۷۵ کانون کارگردانان به : بگذارید پناهی به «کن» برود، پناهی: حکومتی نمی سازم۷۳ استقلال با ش ت الهلال، صدرنشین شد۷۱ توضیح درباره خبر عدم ینگ تلگرام۵۷ پدر سنگدل، دختر ۷ ماهه خود را غرق کرد۴۷ کاوه مدنی، نخبه ی محیط زیست از ایران رفت۴۴ پیروزی و صدرنشینی نفس گیر پرسپولیس در آسیا۴۳ درآمد ۲.۵ میلیاردی ترکیه از گردشگران ایرانی۴۳ چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۶۸)۴۲ سوال از وزرای دادگستری و کشور درباره «مرتضوی»۳۷ ویدئویی اسفناک از ز له زدگان س ل ذهاب۳۷ احتمال افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن۳۷تزریق کـدام ژل خطرنـاک اسـت؟کاشت ابرو با موهای طبیعیجراحی زیبایی ن، لیزر واژینال، ویدا یوسفیان متخصص ن بهزاد عابدین- متخصص گوش، حلق و بینیجراح پلاستیک بینی شکم لیپوماتیک و پیکرتراشی - علی کربلایی خانیجوانسازی پوست؛ لیفتینگ با نخ (لیفت با نخ) سیلوئتهایفو hifu - لیفت صورت بدون جراحىعوارض تزریق ژل به صورت8 توصیه برای بوتا اولی هالیزر موهای زائد _ 14 سؤال و جواب ن کرمانی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی نائبی- اعجاز پیکر تراشی 3 بعدی (لیپوماتیک)ارسال نظرقوانین ارسال نظرلطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرجبرترین ها، نی نی بان و چیدانه برگزیدگان جشنواره وب و موبایل ایرانبرترین ها، منتخب مردمی جشنواره وب ایرانبرترین ها منتخب مردم در جشنواره وب ایرانتندیس زرین جشنواره برند محبوب من به عضویت در خبرنامهاپلیکیشن برترین هابازدید روز گذشته: 12,521,216|بازدید هفته گذشته: 68,875,861|بازدید ماه گذشته: 330,831,275علامت تجاری برترین ها ثبت شده است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و تولید : ایران سامانه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، امورخارجه قطر در گفتگو با این شبکه در دوحه با ظالمانه دانستن خواسته های کشورهای تحریم کننده دوحه تصریح کرد: کشورش همچنان بر حل و فصل دیپلماتیک این بحران تاکید دارد.محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره ادامه بحران در روابط قطر و کشورهای عرب خلیج فارس و در پاسخ به این پرسش که دیروز شاهد نشست ان امور خارجه کشورهای محاصره کننده قطر در بحرین بودیم، آیا بیانیه منامه با بیانیه سابق قاهره متفاوت است، گفت: نتیجه این نشست، تناقضات متعددی بوده که به تناقضات گذشته در اظهارات مقامات کشورهای محاصره کننده قطر اضافه شده است. در بیانیه منامه آمده است که باید قطر به سیزده خواسته مطرح شده و اصول شش گانه قاهره پاسخ مثبت بدهد. این نوع موضع گیری در ضدیت روشن با همین خواسته هاست چرا که در یکی از این بندها آمده است این خواسته ها پس از ده روز لغو خواهد شد. وی افزود این، بخشی از لجبازی آنان است. در دیگر بندهای منامه دیدگاه روشنی وجود ندارد و تنها شاهد سیاست لجبازی کشورهای محاصره کننده قطر هستیم. آنها تنها این مسئله را تکرار کرده اند که اقدامات قطر غیرقانونی و ظالمانه است. این کشورها این مسئله را به تصویر می کشند که به قوانین بین المللی احترام می گذارند ولی این کشورها در اقدامات خود علیه قطر قوانین بین المللی را نقض کرده اند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت این کشورها از طریق این اقدامات ادعا می کنند که این گونه اقدامات در چارچوب مسائل حاکمیتی و امنیت ملی این کشورها قرار دارد ولی این گونه اقدامات در ضدیت آشکار با بیانیه جهانی ، قوانین بین المللی قرار دارد. این بخشی از تناقضات بیانیه منامه است. همچنین اظهارات وزرای خارجه این کشورها روشن نیست و بیانگر ادامه حرکت در یک مسیر مشخص است و ما همیشه تناقضات را در این مسیر مشاهده می کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که در مسئله خواسته ها سیزده گانه، آیا احساس می کنید کشورهای محاصره کننده قطر از این شروط عقب نشینی کرده اند،گفت: زمانی که برگه پیشنهادی سیزده بندی به ما ارائه شد، بندی در این برگه بود که این خواسته های سیزده گانه پس از ده روز لغو خواهند شد. قطر در چارچوب احترام به میانجیگری شیخ صباح کویت و ت این کشور به این خواسته ها در چارچوب قوانین بین المللی و حفظ حاکمیت خویش پاسخ داد.این پاسخ در اختیار کویت قرار گرفت و وی آن را در اختیار کشورهای محاصره کننده قطر قرار داد اما این کشورها نشستی در قاهره برگزار و بیانیه ای را اعلام د مبنی بر این که اصول شش گانه ای وجود دارد و باید قطر به آن پایبند باشد. این کشورها پاسخ قطر را ناامید کننده توصیف د و سپس اظهارات متعددی مطرح شد مبنی بر اینکه آنان هیچ پایبندی به شروط و خواسته هایی نظیر بستن شبکه الجزیره ندارند و خواهان بازنگری در بندهای مختلف هستند و از قطر می خواهند به اصول شش گانه پایبند باشد. قطر از ابتدا موضع روشنی داشته و همواره گفته است خواهان حل و فصل دیپلماتیک این بحران است.اگر این خواسته های سیزده گانه در ضدیت با حاکمیت قطر و قوانین بین المللی نباشد با پاسخ مثبت قطر روبرو خواهد شد و این پاسخ مثبت بر اساس روند مذاکرات است. قطر پس از بیانیه قاهره اعلام کرد خواهان حل این بحران به شیوه دیپلماتیک است و نباید این راه حل در ضدیت با حاکمیت قطر باشد. ما با وجود پاسخ قطر شاهد لجبازی های بیشتر کشورهای محاصره کننده هستیم و مهمترین آن بیانیه امروز است.وی در پاسخ به این پرسش که در بیانیه منامه بر آمادگی این کشورها برای گفتگو با قطر تاکید شده است و آیا فکر می کنید این کشورها به صورت واقعی خواهان گفتگو هستند،گفت: یکی از وزرا گفته است این کشورها در صورت اجرای خواسته های سیزدگانه و پایبندی به اصول شش گانه حاضر به گفتگو با قطر خواهند بود. اگر این خواسته ها اجرا شود باید درباره چه چیزی گفتگو کرد. امور خارجه قطر در پاسخ به این پرسش که عادل الجبیر امورخارجه عربستان سعودی گفته است قطر در سالهای 2013 و 2014 اجرای این شروط را در توافقنامه ریاض امضا کرده است و امروز هرگونه گفتگو بر این اساس خواهد بود که قطر به اجرای این شروط متعهد است گفت: بندهای توافقنامه ریاض که توسط یکی از کشورهای محاصره کننده قطر منتشر شده روشن است و در این توافقنامه تعهدات دسته جمعی برای همه کشورها وجود دارد و باید همه کشورها به تعهدات خود عمل کنند و سپس گزارش ها به دبیرخانه شورای همکاری و سپس نشست سران ارسال شود. شماری از این گزارش ها به دبیرخانه ارسال شد و آ ین گزارش در ماه دسامبر 2016 ارسال شده و در این گزارش اعلام نشده است کشور خاصی به توافق ریاض پایبند نبوده است و در صورتی که این توافق نقض شده باشد توسط کشورهای محاصره کننده رخ داده است که این بحران را با پایگاه خبرگزاری رسمی قطر آغاز و اخبار دروغینی منتشر د تا چنین بحرانی ایجاد شود. بنابراین برخی ها در این توافق اختلال ایجاد د و قطر چنین اختلالی ایجاد نکرده است و کشورهای محاصره کننده قطر به این توافق ضربه زدند.وی در پاسخ به این پرسش که مقامات یی به این مسئله اشاره کرده اند که پایگاه خبرگزاری قطر به دست اماراتی ها صورت گرفته است و نادیده گرفتن این مسئله به چه معنایی است،گفت: جرم خبرگزاری رسمی قطر یک جرم تروریستی الکترونیکی بوده به ویژه آنکه این جرم علیه یکی از نهادهای حساس این کشور رخ داده است و برای این جرم مجازاتی وجود دارد. در پی این جرم، اقداماتی صورت گرفته که در ضدیت با قوانین بین المللی بوده و این اقدامات، تنش ها را به چنین سطحی رسانده است. بنابراین بهتر است به ریشه های این بحران توجه شود نه این که ریشه های این بحران را به قطر نسبت داد و مدعی شد که این کشور به این توافقات پایبند نبوده است. در صورتی که مسئله پایبند نبودن قطر به توافقات بین المللی مطرح بود، بهترآن بود که این موضوع در نشست های شورای همکاری مطرح شود. در یکی از بندهای توافق ریاض، شورای همکاری مسئول حل اختلافات است. طبیعی است که این کشورها به جرم حمله الکترونیکی اشاره نکنند چرا که این حمله پایه و اساس این کشورها برای حمله به قطر بوده است.وی در پاسخ به این پرسش که این وزرا در بیانیه خود تاکید د، اقداماتی که علیه قطر صورت گرفته در چارچوب مسائل حاکمیتی این کشور و همسو با قوانین بین المللی است، آیا شما نیز چنین فکر می کنید، خاطر نشان کرد : ما مشکلی با اقدامات حاکمیتی و قوانین بین المللی نداریم ولی اقدامات این کشورها مغایر با قوانین بین المللی بوده و این اقدامات و محاصره، شهروندان قطر را تحت تاثیر قرار داده است. دیروز خارجه امارات به این مسئله اعتراف کرد که شهروندان از این تصمیمات تاثیر پذیرفته اند. ما از وی تشکر می کنیم که این تاثیر پذیری را دو ماه پس از محاصره قطر و پراکنده خانواده ها و محروم مردم از رفت و آمد و بستن حریم هوایی به روی قطر و بستن مرزهای زمینی درک کرده است. این گونه اقدامات به صورت آشکار در ضدیت با قوانین بین المللی است، پس چگونه این کشورها می گویند که به قوانین بین المللی پایبند هستند. امور خارجه قطر در پاسخ به این پرسش که این کشورها گفته اند با اقدامات خود به دنبال آن بوده اند تا تاثیری بر شهروندان قطری نداشته باشند و آنچه را که تا کنون اتخاذ شده است به دور از تاثیرگذاری بر شهروندان قطری و تنها این تاثیرات بر ت و مقامات قطر بوده است،گفت: این گونه اقدامات بیشترین تاثیر را بر مردم قطر و نه ت این کشور داشته است. زمانی که خانواده ها از یکدیگر جدا و پراکنده می شوند به معنای تاثیرگذاری بر مردم قطر است. زمانی که شهروندان قطری از دسترسی به دارایی های خود در کشورهای خلیج(فارس) محروم می شوند، چگونه تاثیر مستقمی بر شهروندان قطری ندارد؟ آیا مواد غذایی و دارو فقط برای ت قطر و نه مردم این کشور ارسال می شود. وی افزود اقدام این کشورها در بستن مرز زمینی، آسیب های گسترده ای به تجار قطر وارد کرده است و این افراد مجبور شدند نیازهای غذایی و دارویی را از طریق مسیرهای جایگزین جبران کنند. در صورتی که ت قطر از منابع مالی لازم برای پوشش دادن به این خسارت ها برخوردار نبود، فشارهای بیشتری بر شهروندان این کشور وارد می شد. اقدام این کشورها به محاصره قطر، پیامدهای مهمی به همراه داشته که در درجه نخست شهروندان قطری را هدف قرار داده است و حتی این کشورها شهروندان خود را در ابراز همبستگی با مردم قطر محروم و تهدید کرده اند در صورتی که با قطر ابراز همبستگی کنند، زندانی خواهند شد. با وجود احترامی که برای وزرای خارجه این چهار کشور قائل هستم که می گویند نمی خواهند فشاری بر مردم قطر وارد شود ولی تاکید می کنیم این اقدامات ملت و نه ت قطر را هدف قرار داده است.وی در پاسخ به این پرسش که عادل الجبیر همتای سعودی شما گفته است قطر شعائر دینی را در مراسم حج کرده و به دنبال بین المللی این مراسم است و حجاج قطری را از رفتن به مراسم حج در سالجاری منع کرده است درحالیکه سعودی ها می گویند از حضور حجاج قطری استقبال می کنند، آیا اظهارات خارجه عربستان همسو با اقدامات وزارت اوقاف این کشور است،گفت: ما از پاسخ دادن به دروغ های رسانه ای و داستان سرایی های بی پایه و اساس خسته شده ایم.تا کنون هیچ مقام قطری موضوع بین المللی حج را مطرح نکرده و هیچ اقدامی درباره بازنگری در مسئله حج صورت نگرفته و قطر مسئله حج را نکرده و این در حالی است که عربستان سعودی مسئله حج را کرده است. کمیته ملی قطر موضوعاتی را در این زمینه مطرح کرده است. این کمیته درباره موضوعات مرتبط با شهروندان قطری که با مشکلاتی برای حضور در مراسج حج روبرو شده اند، موضع گیری می کند. شهروندان قطری با مشکلات و موانعی در حج عمره روبرو شده اند و این کمیته بر اساس سازوکار شورای سازمان ملل نامه ای به این شورا ارسال کرد و از عربستان سعودی خواست به دنبال حج نباشد و با حجاج قطری تعامل داشته باشد. بهتر بود خارجه عربستان سعودی بر اساس منابع درست اظهار نظر می کرد و موضع گیری های خود را بر اساس دروغ ها مطرح نمی کرد. ما هر روزه با این دروغ ها روبرو هستیم. خارجه عربستان گفت بین المللی حج به معنای اعلام جنگ است. وی بهتر است درباره منابع خبری به اطمینان برسد. وی چگونه می تواند از اعلام جنگ (از جانب قطر) سخن بگوید در حالی که قطر توسط کشورهای محاصره کننده با اعلام جنگ روبرو شده است به طوری که این کشورها حملات الکترونیکی به قطر داشتند و بر اساس این حمله، قطر را به محاصره درآورده اند و علیه این کشور در کشورهای مختلف دست به شیطنت زدند تا این کشورها را با خود همسو کنند. همین کشورها بودند که خانواده های قطری را از یکدیگر جدا د. این گونه اقدامات به مثابه اعلام جنگ است اما تا کنون هیچ مقام قطری نگفته که این گونه اقدامات به مثابه اعلام جنگ است . ما همچنان برای میانجیگری کویت احترام قائلیم. این گونه موضع گیری ها در تلاش های میانجیگرانه وی اخلال ایجاد می کند. ت قطر به دنبال چنین موضع گیری هایی نیست و امیدواریم این اختلافت میان برادران در کشورهای محاصره کننده به هر سطحی برسد از آنان می خواهیم بر اساس اطلاعات درست موضع گیری کنند. نباید این موضع گیری ها بر اساس دروغ باشد. امورخارجه قطر در پاسخ به این پرسش که وزارت اوقاف قطر از مقامات سعودی خواسته است حفظ امنیت حجاج قطری را تامین کنند،گفت: شهروندان قطری با مشکلاتی برای حضور در مراسم حج روبرو هستند. مشکلات و موانعی وجود دارد و وزارت اوقاف قطر مسئول اداره این پرونده است و با وزارت حج عربستان ارتباط دارد. این وزارتخانه حاضر به گفتگو با وزارت اوقاف قطر درباره حفظ امنیت حجاج این کشور نشده است.وزارت اوقاف قطر دیروز بیانیه ای صادر و اعلام کرد این کشور ثبت نام حج را متوقف نکرده است و تنها دشواری هایی در مسئله ارتباط با وزارت حج عربستان وجود دارد. وزارت حج عربستان پس از قطع روابط دیپلماتیک و محاصره قطر، ارتباطات خود را با این کشور قطع کرده است. وزارت اوقاف قطر تلاش می کند یک مراسم حج امن برای شهروندان این کشور وجود داشته باشد و این مسئله از حقوق ماست به ویژه آنکه با شرایط کنونی روبرو هستیم. متاسفانه در این شرایط شاهد گفتمان نفرت در رسانه های کشورهای محاصره کننده قطر هستیم.محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در پاسخ به این پرسش که وزرای خارجه کشورهای محاصره کننده قطر اعلام د این کشورها می خواهند شش کشور عضو شورای همکاری خلیج(فارس) بدون این که در امور یکدیگر دخ کنند به فعالیت های خود ادامه بدهند و هر تصمیمی درباره تعلیق عضویت قطر بر اساس تصمیم این شورا خواهد بود،آیا احتمال تعلیق عضویت قطر در این شورا مطرح است،گفت: کشورهای محاصره کننده قطر هیچ اعتبار و ارزشی برای شورای همکاری و سازوکار آن برای حل و فصل اختلافات باقی نگذاشته اند و همه اقدامات این کشورها در هماهنگی با اعضای شورای همکاری نبوده است. در این شورا شش کشور و نه سه کشور حضور دارند. همیشه تصمیمات این شورا به صورت جمعی است و موضوع تعلیق و ا اج یکی از اعضای این شورا مطرح نیست و تنها اجماع نظر همه اعضا در این زمینه مهم است. ما فکر می کنیم در ابتدای این بحران به این شورا بی احترامی شده است و ما در شرایط کنونی در دل این اختلافات قرار داریم. امیدواریم همان طور که وزرای خارجه این چهار کشور گفتند این بحران در چارچوب شورای همکاری خلیج(فارس) حل و فصل شود. مصر در میان این کشورها از اعضای این شورا نیست. این بخشی از تناقضات موجود در اظهارات مقامات کشورهای محاصره کننده قطر است.خبرنگار از خارجه قطر پرسید آینده شورای همکاری خلیج(فارس) چگونه خواهد بود ؟عبدالرحمن آل ثانی پاسخ داد طبیعی است که وقوع این اختلاف و شکاف در روابط اعضای این شورا وضعی را برای این نهاد ایجاد کرده است که به مانند قبل از بحران نیست. شورای همکاری یک ساختار مهم در منطقه است ولی متاسفانه اقدامات این کشورها علیه قطر و رساندن بحران به این سطح، این شورا را تضعیف کرده است و برای این که این شورا به وضع سابق خود بازگردد، باید شرایطی ایجاد شود که متفاوت با گذشته است تا این شورا بار دیگر با چنین ز له ای روبرو نشود.وی در پاسخ به این پرسش که ارزی شما از تعامل کشورهای محاصره کننده قطر با تلاش های میانجیگرانه کویت در حل بحران منطقه خلیج(فارس) چیست،گفت: ما از روز اول به تلاش های میانجیگرانه کویت احترام گذاشتیم و این میانجیگریها به صورت مسئولانه و در چارچوب تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران است ولی کشورهای محاصره کننده قطر ارزشی برای این میانجیگری قائل نشدند و تنها اخیرا به این تلاش ها اشاره کرده اند. این کشورها می گویند میانجیگری کویت را می پذیرند ولی موضع گیری این کشورها بدون هماهنگی با میانجیگری کویت است. همیشه قطر در چارچوب احترام گذاشتن به تلاش های میانجیگرانه کویت برای این تلاش ها ارزش قائل است و موضع گیری های قطر در جهت تضعیف تلاش های کویت نیست. ما رفتار قطر را در میان کشورهای محاصره کننده قطر نمی بینیم. ما امیدواریم هماهنگی مستمری با میانجی کویتی داشته باشیم. ما میانجیگری کویت را مهم ترین تلاش برای حل این بحران می دانیم و به نتیجه رسیدن این تلاش ها به شرایطی نیازمند است و این شرایط در چارچوب لجبازی ها و مواضع تند وجود ندارد.خبرنگار الجزیره در پایان از امور خارجه قطر پرسید شما در سفری که به داشتید با ر تیلرسون همتای یی خود و نمایندگان کنگره دیدار کردید، نتیجه گیری شما از این دیدارها چیست به ویژه آنکه یکی از مقامات یی گفته است اعضای شورای همکاری باید با یکدیگر گفتگو و یکپارچگی این شورا را حفظ کنند. خارجه قطر پاسخ داد در دیداری که با اعضای دو مجلس نمایندگان و سنای داشتیم، این افراد تاکید زیادی داشتند که شورای همکاری ساختار مهمی در منطقه است و باید این شورا به صورت یک نهاد یکپارچه به کار خود ادامه بدهد و هر اختلافی در این شورا بر صلح و امنیت منطقه و جهان تاثیرگذار است. یی ها خواهان آن نیستند که بحران به این سطح برسد و از همه طرف ها خواسته اند با یکدیگر گفتگو کنند. بیانیه دیروز درباره ابراز نگرانی از درجا زدن بحران خلیج(فارس) به دلیل بیانیه ناامید کننده منامه بوده است به طوری که شاهد لجبازی ها درباره خواسته ها و شروط هستیم. این که از این کشورها خواسته است مرزهای زمینی خود را به روی قطر بازکنند در چارچوب مخالفت با اقدامات غیر قانونی این کشورها مطرح شده است و زمانی که قطر از محاصره خود سخن می گوید به اقدامات غیر قانونی علیه این کشور اشاره دارد. ما در امور حاکمیتی و امنیت ملی این کشورها دخ نمی کنیم. ما از مواضع تشکر می کنیم و این مواضع همان مواضع قطر است . ما خواهان گفتگو هستیم و نباید آغاز گفتگو به اجرای بندها مشروط شود. امور خارجه قطر در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد کشورهای محاصره کننده قطر می خواهند تحرکات اخیر را در منطقه نادیده بگیرند، گفت: تحرکات در چارچوب حمایت از تلاش های میانجیگرانه کویت است و هر گونه تحرک کشور دوست بر اساس هماهنگی با کویت است. کشورهای محاصره کننده قطر آزادند که با تحرکات بین المللی مخالفت و بر نقش کویت تمرکز داشته باشند به ویژه آنکه تحرکات کویت، منبع اصلی است و از این کشورها می خواهیم تلاش های این کشور را به رسمیت بشناسند و تسهیلات بیشتری را برای حل بحران ارائه کنند.وی در پاسخ به این پرسش که ارزی شما از چشم انداز این بحران و برداشته شدن محاصره قطر و عادی شدن اوضاع چیست،گفت: قطر به هیچ کشوری حمله نکرده و هیچ اقدام غیرقانونی نداشته و آمادگی خود را برای حل و فصل دیپلماتیک این بحران اعلام کرده است. این بحران ساختگی و بر اساس حمله الکترونیکی بوده و قطر قربانی آن است. کشورهای محاصره کننده قطر اقدامات غیرقانونی و ظالمانه علیه این کشور داشته اند در حالیکه خواسته های این کشورها در ضدیت با حاکمیت قطر بوده و چشم انداز این بحران به رفتار این کشورها و نه رفتار قطر مرتبط است. این کشور از ابتدای این بحران مسئولانه رفتار و تلاش کرده است این بحران به صورت دیپلماتیک حل و فصل شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود قطر قربانی این بحران است. این کشورها چشم انداز روشنی برای این بحران ندارند. قطر در ارتباط با سازمان های بین المللی به اقدامات قانونی خود در همه محافل بین المللی ادامه می دهد تا این کشورها از اقدامات غیر قانونی خود عقب نشینی کنند. ما در امور داخلی هیچ کشوری دخ نمی کنیم.
تا چند ماه پیش کمتر ی پیش بینی می کرد که بحرانی عمیق در روابط شورای همکاری خلیج فارس در حد و اندازه بحران قطر با سعودی و امارات ایجاد شود. اما بیست و چهارم ماه مه گذشته میلادی این بحران بی سابقه در روابط پادشاهی سعودی و امارات از یک سو و از سوی دیگر قطر شکل گرفت و با انضمام مصر و بحرین به سعودی و امارات این بحران و اقتصادی به بحرانی عربی-عربی تبدیل شد. شروع بحران به اظهاراتی منسوب به قطر شیخ تمیم آل ثانی باز می گشت که در خبرگزاری قطر در اوا ماه مه میلادی گذشته منتشر شده بود. از شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، قطر نقل شده بود که "ایران قدرتی ی و منطقه ای است که نمی توان نادیده اش گرفت و عاقلانه نیست که در برابرش ایستاد".همچنین در اظهارات منسوب به قطر از مقاومت ی فلسطین "حماس" نیز به عنوان « مشروع مردم فلسطین» یاد شده و آمده بود که قطر روابطی مستحکم با ایران و ایالات متحده دارد.اما قطر به شکل رسمی پس از انتشار این نقل قول ها آن را تکذیب و رسما اعلام کرد که نشر این اظهارات با شدن خبرگزاری رسمی قطر صورت گرفته است و اساسا قطر چنین اظهاراتی را بیان نکرده است. با این وجود جنگ تبلیغاتی و رسانه ای گسترده ای پس از انتشار این اخبار علیه قطر آغاز شد که به اعتقاد ت قطر در هجومی بی سابقه علیه قطر، سعودی و امارات مرزهای عرف بین الملل و دیپلماسی را ش تند و این هجوم مقدمه ای شد تا در روز پنجم ژوئن ۲۰۱۷ قطر با تحریم هوایی، دریای و زمینی سعودی، امارات و بحرین روبرو شده و عملا ارتباط زمینی قطر با جهان خارج قطع و روابط این کشور با سعودی، امارات، بحرین و مصر قطع گردیده و این کشورها به شهروندان قطری دو هفته فرصت دادند تا سرزمین شان را ترک کنند و همه مبادلات تجاری و اقتصادی آنها با قطر به طور یکجانبه نیز قطع شد. بحران پس از سه ماهحالا حدود سه ماه از این بحران می گذرد و جنگ و تبلیغاتی چهار کشور تحریم کننده قطر همچنان ادامه دارد و قطر توانسته است با جمع و جور دیپلماسی منطقه ای و بین المللی اش همچنان در مقابل هجوم سعودی-اماراتی مقاومت کند. با آن که افق این بحران و مقاومت قطر هنوز قابل پیش بینی نیست اما با دینامیکی بودن سیاست خارجی قطر که طی سال های صدارت شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی در پیش گرفته شده است، توانسته است از اجماع جهانی علیه خود جلوگیری کند و کشورهای منطقه را به دو دسته موافق و مخالف سیاست سعودی در منطقه تقسیم بندی کند. از آن روز تاکنون ترکیه به رغم تلاش برای حل و فصل بحران اما جانب قطر را گرفته است و بیش از سه هزار نفر از نیروهای نظامی خود را در قالب توافق نظامی بین دو طرف به قطر اعزام کرده است تا هرگونه احتمال دخ های نظامی را در بحران علیه قطر مسدود کند. ایران نیز به عنوان یکی از طرف های بسیار پرقدرت منطقه ضمن دعوت به گفتگو و حل بحران از سیاست های سعودی حمایت نکرده و در مقابل برای رفع آثار تحریم ها و محاصره قطر درهای خود را به روی ت و کشور قطر گشوده تا از خسارت وارده بر مردم قطر جلوگیری کند.سیاست قطر در منطقه و بین المللاز اوا دهه ۹۰ قرن گذشته ت قطر ضمن تحکیم روابط خارجی خود با ایالات متحده روابط منطقه ای وسیعی را آغاز نمود و با تکیه بر منابع مالی و درآمد سرشار گازی تلاش کرد تا نقشی برجسته تر در مناسبات منطقه ای و بین المللی ایفاء کند. قطر در کنار اعطای امتیاز گشایش پایگاه بزرگ نظامی در العدید در دوحه روابط با طرف هایی را آغاز نمود که به نوعی در تناقض در روابط بین الملل ارزی می شد. وجود شبکه الجزیره قطر یکی از استوانه ها و پایه های مهم سیاست خارجی ت قطر را تشکیل می داد. این کشور به رغم روابط استراتژیک و پیوندهای نظامی عمیق با تلاش کرد از دریچه شبکه الجزیره موضوع فلسطین و حمایت از مردم این کشور را سرلوحه ج کاری خود قرار دهد و در برهه هایی از تحولات بیست ساله اخیر فلسطین موفق شد تا مهمترین جایگاه رسانه ای در تبیین سیاست های نژاد پرستانه و ضد فلسطینی را از آن خود کند، این در حالی بود که قطر جزیی از کشورهای عربی به شمار می رفت که از طرح صلح عربی که در اجتماع سران عرب در سال ۲۰۰۲ در بیروت به امضاء رسید حمایت می کرد، با این حال شبکه الجزیره به عنوان متکامل ترین شبکه رسانه ای جهان عرب در سطح منطقه و بین الملل یکی از مهمترین رسانه های حامی مردم فلسطین به شمار می رفت. در طول این سال ها بارها بین قطر و دیگر کشورهای عربی از جمله مصر و سعودی به دلیل نگاه و مواضع رسانه ای شبکه الجزیره، اختلافات گسترده ای رخ داد اما ت قطر با اتخاذ این سیاست که الجزیره در فلکی مستقل بر اساس رسانه ای عمل می کند همچنان برنامه حمایت مالی و خود از شبکه الجزیره را ادامه داد.شبکه الجزیره قدرت سیاست خارجی قطرشبکه الجزیره که در سال ۱۹۹۶ در قطر تاسیس شد اولین گام بزرگ رسانه خبری اختصاصی در بین کشورهای عربی محسوب می شود. این شبکه با به کارگیری پرتجربه ترین چهره های رسانه ای عربی که در شبکه های دیگر همچون و دیگر شبکه های خبری غربی کار می د توانست انقل در سطح رسانه های مرئی کشورهای عربی ایجاد کند و در مدت کوتاهی توانست جایگزین خبری شبکه های بزرگی همچون و سی ان ان در رابطه با تحولات خبری جهان عرب قرار گیرد. پس از تشکیل و راه اندازی این شبکه خبری بود که پادشاهی سعودی و ت امارات متحده عربی نیز تلاش د با راه اندازی شبکه های تلویزیونی خبری پا جای پای الجزیره بگذارند که نمونه های آن العربیه و اسکای نیوز عربی است که با سرمایه گذاری پادشاهی سعودی و ت امارات در دبی و ابوظبی فعالیت می کنند.توسعه شبکه الجزیرهالجزیره پس از موفقیت در جهان عرب، شبکه انگلیسی زبانش را نیز در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۶ راه اندازی کرد و توانست به رقیبی قابل احترام برای بسیاری از شبکه های انگلیسی زبان دنیا تبدیل شود. با تکیه بر منابع مالی قطر، الجزیره ورزشی نیز راه اندازی شد و ضمن آن که توانست در بخش های تجاری پخش انحصاری مسابقات فوتبال و دیگر رویدادهای ورزشی جهان را در اختیار بگیرد و به عنوان اولین شبکه ورزشی عربی در جهان تبدیل شود، با گسترش بخش ورزشی انگلیسی نیز این شبکه به برندی جهانی و بین المللی در انعکاس اخبار ورزشی جهان تبدیل شد که اکنون با نام "بین اسپورت" ادامه فعالیت می دهد.مجموعه فعالیت ها و اقدامات گسترده و توسعه گرایانه الجزیره در مجموع باعث گردید تا نام الجزیره به نامی مشهور در جهان رسانه های مرئی تبدیل شود از همین رو بی دلیل نیست که گفته می شود ت قطر موفق شده است یکی از بزرگترین امپراتوری های رسانه ای مرئی را در جهان تاسیس کند؛ پس طبیعی است که پادشاهی سعودی پیش از هر اقدامی علیه قطر، این امپراتوری را سرنگون کند که به مثابه سلاح برنده ت قطر در سیاست خارجی اش به شمار می رود.
رویارویی با شبکه الجزیرهمخالفت با شبکه الجزیره از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس فقط به سالهای اخیر باز نمی گردد. در اکتبر سال ۲۰۰۲ وزرای تبلیغات شورای همکاری خلیج فارس (بجز قطر) طی بیانیه ای خواستار تحریم شبکه الجزیره شدند مگر آن که در اسلوب و سیاست رسانه ای خود تجدید نظر کند. به اعتقاد صادر کنندگان این بیانیه، شبکه الجزیره چهره کشورهای عربی این منطقه را مخدوش می کند. این شبکه طی حمله به افغانستان و عراق بارها مورد هجوم رسانه ای قرار گرفت و حتی دفاتر این شبکه از حملات نظامی مصون نماند. شاید بیشترین فشارها و حملات به این شبکه تلویزیونی در مصر انجام شد که بارها توسط ت حسنی مبارک و بعد از سرنگونی محمد المرسی توسط ت عبدالفتاح سیسی مورد هجوم قرار گرفت و بسیاری از کارمندان و گزارشگران آن دستگیر و محاکمه شدند و بارها نیز با تعطیلی دفتر الجزیره در قاهره و جلوگیری از فعالیت مواجه شدند. در جنگهای ۳۳ روزه علیه لبنان و مقاومت ی شبکه الجزیره موضعی شفاف و مستحکم علیه اتخاذ کرد و پس از آن در جنگ ۲۲ روزه علیه غزه نیز همچنان رسانه پیشتاز در افشای جرایم جنگی علیه مردم فلسطین بود.هماهنگی سیاست خارجی قطر با الجزیرهدر کنار این امر ت قطر نیز هماهنگ با خط رسانه ای الجزیره از مواضع این شبکه حمایت و در خط سیر دیپلماسی خارجی موضعی قوی تر در مقایسه با کشورهایی همچون مصر و سعودی برای حمایت از مردم فلسطین اتخاذ کرد. در طول این سال ها قطر موسسات و مراکز مطالعاتی منطقه ای و بین المللی خویش را توسعه داد و میزبان بسیاری از نشستهای منطقه ای و بین المللی شد و همین زوایه ای بود تا قطر جایی مهم در مناسبات بین المللی پیدا کند. در کنار این امر ت قطر تلاش کرد تا با توسعه موسسات ی غربی وزن علمی و اجتماعی خویش را توسعه دهد و همین امر پای بسیاری از های یی و اروپایی را به قطر باز کرد.تحولات مردمی شمال آفریقا و قطربا شکل گیری تحولات مردمی موسوم به بهار عربی در کشورهای شمال آفریقا، ت قطر به موازات شبکه الجزیره سیاست حمایت از این روند مردمی را در پیش گرفت و نقش بارزی در تحولات تونس و مصر و سرنگونی بن علی، رییس جمهور تونس و حسنی مبارک ایفاء نمود که همین امر در مقابل سیاست محافظه کارانه کشورهایی مثل سعودی و امارات باعث بروز حساسیت های فراوانی شد. از قدیم روشن بود که الجزیره قطر از مویدان شه اخوان المسلمین در جهان عرب به شمار می رود. سیاست خارجی قطر در این مسیر بی راهه نرفته بود زیرا اخوان المسلمین تا پیش از سرنگونی حکومت محمد المرسی یکی از پرقدرت ترین و مردمی ترین های جهان عرب به شمار می رفت و حرکت بر روی این موج بزرگ عربی می توانست در سایه به قدرت رسیدن اخوان در کشورهایی مثل مصر، تونس، لیبی و بزرگترین ره آوردهای و اقتصادی را در منطقه و جهان برای قطر داشته باشد، این امر در کنار حضور شه اخوانی در ترکیه و حاکمیت رجب طیب اردوغان می توانست موازنه های و منطقه ای قطر را در کنار توانایی های بزرگ منابع مالی بسیار پررنگ و پرقدرت کند اما این همه در حالی بود که حاکمیت های محافظه کار عرب از جمله سعودی نمی توانستند چنین نقشی را برای کشور کوچکی همچون قطر پذیرا باشند، در حقیقت سعودی از مدت ها پیش خواستار آن بود تا حجم نقش منطقه ای قطر یا کوچک شده و یا آن که در سیاست منطقه ای و بین المللی سعودی حل و ذوب شود اما در مقابل چنین سیاستی، ت قطر تلاش کرد تا آمال خود را حفظ کند و به رغم تلاش برای همراهی با سعودی در منطقه اما همچنان از سیاست های منطقه ای خویش حفاظت کند.قطر و تغییر مسیر های مردمی در منطقهتحولات مردمی موسوم به بهار عربی که خود را در مصر و تونس پیروز میدان می دیدند دچار فروپاشی سازمانی شدند و جریانات ی همچون اخوان المسلمین که قدرت را در مصر به دست گرفتند با اشتباهات محاسباتی بزرگ روبرو شدند که یکی از آنها عدم تغییر در نظام های و موسسات امنیتی مصر و دیگری اعتراف به پیمان های بین المللی حاکمیت پیشین مصر از جمله قرارداد کمپ دیوید بود. از سوی دیگر بروز موجب های افراطی مذهبی و عدم توانایی اخوانی های مصر در کنترل این جریانات در شمال آفریقا و دیگر کشورهای عربی باعث شد تا دستاورد و حاکمیتی چند ده ساله اخوان المسلمین به سرعت فرو پاشد. شاید ترس از همین عامل مهم بود که رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام باعث شد تا تصفیه و پا ازی بزرگ در و نهادهای اطلاعاتی ترکیه را به انجام رساند. سرنگونی اخوان، تغییر معادلات و قطر مصر که در سایه عدم تغییر ساختارهای آن پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین همچنان همچون عهد حسنی مبارک اداره می شد در زمانی کوتاه از عمر ت اخوانی محمد المرسی با اقدامات و عملیاتی فراگیر زمام امور را به دست گرفت و نه تنها همه ارکان نیروهای اخوانی در حاکمیت مصر را سرنگون که تمام ان آن را نیز به گوشه زندان انداخت و به سرعت فرش قرمز را از زیر پای اخوان المسلمین مصر کشید و این امر هرگز جز با حمایت سعودی و امارت محقق نمی شد و به این ترتیت یکی از هم پیمانان بزرگ ت قطر به سرعت در مصر سرنگون شد اما ت و شبکه الجزیره قطر همچنان بر موضع خود ایستاده و ضمن دفاع از اخوان المسلمین،حاکمیت جدید مصر به ریاست ژنرال عبدالفتاح سیسی را حاکمیت و تی کودتایی و در مسیر خلاف دموکراسی در جهان عرب دانسته و در این مسیر موضعی مشترک با ت ترکیه را پیمود و از همین جا است که تلاشهای پادشاهی سعودی برای قلع و قمع سیاست خارجی ت قطر و مواضع شبکه الجزیره آغاز شد و تا جایی پیش رفت که سعودی و امارات اخوان المسلمین مصر و بقیه جریان های اخوانی در منطقه کشورهای عربی را مجموعه ای تروریست نامیدند.
تغییر مسیر مطالبات به جنگ فراگیرروند موسوم به بهار عربی در دیگر کشورهای عربی نیز به سرعت از مسیر خود منحرف شده و به جای آنکه رشد و توسعه و وحدت فراگیر داخلی و اتحاد عملی در برابر دشمنان مشترک را محقق سازند به سرعت به سوی های تکفیری و درگیری های قومی و مذهبی و طایفه ای حرکت د و دردناکترین صحنه های تاریخ کشورهای ی و عربی را از خود برجای گذاردند.مطالبات مردم در سایه دخ های خارجی به سرعت به سوی اقدامات نظامی و جنگ داخلی حرکت کرد و این کشور را به میدانی از نزاع های منطقه ای و بین المللی تبدیل کرد. ت قطر که جانب مخالفان نظام را گرفته بود و انتظار داشت این بحران نظامی به سرعت با سرنگونی نظام و حکومت بشار اسد به پایان رسد اما چنین امری صورت واقعیت به خود نگرفت و بدین ترتیت رسیدن اخوان به عنوان یکی از ارکان قدرت در نظام نیز هرگز عملیاتی نشد؛ موضوعی که نقطه مشترک مواضع ترکیه و قطر در تحولات بود.
طرح هایی که روی واقعیت نگرفتهمه این امور دست به دست هم داد تا سرمایه گذاری بزرگ قطر برای تغییر و تحولات پس از بهار عربی و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در کشورهایی مثل مصر، و لیبی هرگز روی واقعیت به خود نگیرد. پادشاهی سعودی نیز که دارای مواضعی مشابه در تحولات بود اما همیشه تلاش می کرد تا نمایندگان اخوان المسلمین جایی در مذاکرات و حتی تشدید روند جنگ های داخلی نداشته باشند و از جناح هایی حمایت می کرد که ارتباطی با شه اخوانی نداشته باشند و همین امر نیز به یکی از چالش های بزرگ بین سعودی و قطر تبدیل شد.
قطر و حفظ موازنه روابط منطقه ایهمچنان که ایران و ترکیه به رغم اختلافات بزرگ در خصوص روابط خوب و گرم خود را حفظ د ت قطر و ایران نیز به رغم اختلافات در دیدگاه ها و تحولات منطقه ای و از جمله تلاش د تا روابط دوجانبه خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کنند. این موضوع نیز می توانست به یکی از چالش ها و حساسیت های بزرگ پادشاهی سعودی در مقابل ت قطر تبدیل شود. سعودی در کنار حفظ موضع سرنگونی نظام تلاش بسیاری کرد تا جایگاه قطر در تحولات را به شدت محدود و زیر سایه سیاست خارجی خود در آورد اما در این سیاست نیز ت قطر از خود مقاومت نشان داد و رویکردهای مستقل از دیدگاه سعودی را در پیش گرفت و بیشتر با ترکیه در تحولات هماهنگی می کرد.
توافق اتمی ۵+۱ با ایران ت پیشین ایالات متحده و رییس جمهور "باراک اوباما" از موسوم به بهار عربی حمایت نمود و تغییر ساختارهای کشورهای مصر و تونس را مورد حمایت قرار داد و این موضعی بود که به قطر بسیار نزدیکتر بود تا کشورهایی مثل سعودی که خود را هم پیمانان محافظه کار ت هایی همچون حسنی مبارک می دانستند.درخصوص موضوع مذاکرات اتمی بین ایران و ۵+۱ نیز پادشاهی سعودی موضعی بسیار سرسختانه در قبال هرگونه توافقی بین ایران و از یک سو و بین ۵+۱ با ایران از سوی دیگر داشت و در حقیقت پادشاهی سعودی نگران آن بود که پس از توافق اتمی ایران با ۵+۱ از زامات و تعهدات خویش در قبال کشورهای محافظه کار عرب شانه خالی کرده و روابط جدیدی با ایران برقرار کند. با آن که ت قطر موضعی بسیار میانه و معقول و منطقی تری در قبال توافق اتمی ایران با ۵+۱ داشت و تلاشی برای جلوگیری یا فروپاشی چنین توافقی را انجام نداد اما همین دوره مذاکرات و امضای توافق اتمی زمانی ارزی می شود که سعودی اختلافات فراگیرش با قطر را به کناری گذارده بود تا در فرصتی مناسب آن را مجددا به میدان کارزار سیاست خارجی خویش در آورد.
حمله به یمنبا آغاز حمله سراسری پادشاهی سعودی به یمن، در سایه درخواست رسمی و فشارهای سعودی، قطر نیز در هم پیمانی نظامی علیه یمن وارد معادلات نظامی شده و سعودی پیش از آن که بر وزن نظامی قطر در این جنگ حساب باز کند، بیشتر بر حمایت مالی قطر برای پوشش جنگ در یمن استفاده می کرد و در این مرحله و در سایه جنگ یمن نیز سعودی اختلافات خود با قطر را در گوشه ای قرار داده بود.
نگرانی رفرم ، ترامپ و فشار فزاینده سعودی علیه قطربا آن که به نظر می رسید قطر با مواضع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همراهی می کند اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رییس جمهوری ، پادشاهی سعودی و ت امارات بر فشار فزاینده خود بر قطر افزودند. عوامل داخلی و خارجی متعددی در این موضوع می توانست نقش داشته باشد. یکی از عوامل داخلی جلوگیری از رفرم در پادشاهی سعودی بود که در دوره دوم ت اوباما نگرانی های زیادی را در پادشاهی ایجاد کرده بود. قطر به دلیل جمعیت کم و درآمد ملی بالا ناشی از فروش گاز و اتخاذ روش هایی نوگرایانه در داخل از بروز احتمال رفرم مصون بود اما این نگرانی در داخل سعودی بسیار فزاینده بود. اشتراک مواضع خارجی ت ترامپ، پادشاهی سعودی و ت امارات که عمده آنها به تحولات منطقه ای باز می گشت از مهمترین عوامل خارجی وحدت عمل این سه طرف بود که عمده آن متوجه ایران بود این در حالی بود که قطر به رغم اتخاذ مواضعی همراه گونه با با آنها اما تلاش داشت روابط میانه و مستحکمی با ایران داشته باشد مثل همان نمونه ای که بین ایران و ترکیه به رغم اختلافات در بحران وجود داشت. این رویکرد قطر از عوامل مهم نا سندی پادشاهی سعودی و ت امارات متحده عربی بود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بحران قطر؛ دلایل طویل و چشم انداز آینده» با سخنرانی پروفسور مهران کامروا رئیس مرکز مطالعات بین المللی جورج تاون ، سید جواد صالحی و مدیر گروه خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، کامران کرمی پژوهشگر مهمان و کارشناس مسائل خلیج فارس و جواد حیران نیا دبیر گروه خلیج فارس این پژوهشگاه با حضور پژوهشگران و دانشجویان با مشارکت خبرگزاری مهر در پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.در ابتدای این نشست پروفسور مهران کامروا رئیس مرکز مطالعات بین المللی جورج تاون گفت: در سال ۲۰۱۴ زمانیکه امارات، بحرین و عربستان سفرای خود را از قطر فراخوانده و رابطه خود را با دوحه قطع د یکی از دیپلماتهای ارشد عربستان به من گفت که اگر ما بخواهیم می توانیم خطوط هوایی و مرز زمینی این کشور را مسدود کرده و عبور کشتی ها را از خلیج فارس به سمت قطر مختل کنیم.وی افزود: بعد از سال ۲۰۱۴ و بحران اولیه قطر با کشورهای همجوار، دوحه سعی کرد برای روزی که ممکن است این کشورها روابط دو جانبه را تیره تر کرده و موضوع تبادلات تجاری را مشکلتر کنند برنامه ریزی کرد. جورج تاون در ادامه یادآور شد: سال ۲۰۱۵ قطر با ایران یک قرارداد امضا کرد که طی آن خطوط هوایی قطر می توانند از حریم هوایی ایران عبور کنند. در سه سال اخیر، قطری ها برای رویارویی با بحرانی تر شدن اوضاع تدارک دیده بودند.وی تأکید کرد: در سال ۲۰۱۷ که این بحران آغاز شد دیدیم که بعد از ۴۸ ساعت در مارکتهای قطر کالاهایی از ترکیه و ایران وجود داشت. قطری ها از همان ابتدا برای این بحران دراز مدت برنامه ریزی کرده بودند. قطر با کمک ترکیه و ایران توانست مقاومت کند.این تاکید کرد: کشورهای عربی فکر می د با کمک و شخص دونالد ترامپ می توانند قطر را به زانو در آورند. دوحه از طریق قرار دادهای تجاری و روابط دیپلماتیک توانسته استقامت داشته باشد. مصر نیز در این میان تنها فشار دیپلماتیک به قطر می آورد و وارد بحث نظامی و اقتصادی نمیشود.کامروا در خصوص تطویل این بحران نیز گفت: دلیل طولانی شدن این بحران این است که قطر تا الان توانسته راه های دیگری برای خود باز کند. این کشور ماشین آلات، مواد سنگین و لوازم ساختمان را از ترکیه به ایران و بعد از خلیج فارس وارد می کند. مرز سلوی تنها مرز زمینی قطر محسوب می شود که قبل از بحران ۴۰ درصد واردات از طریق آن انجام میشد و الان که این مرز بسته شده دیگر نیازی به آن وجود ندارد.وی در خصوص نقش مصر در این بحران تاکید کرد: مصر به عنوان هنر پیشه رده دوم وارد این بحران شده است چرا که صدها هراز کارگر مصری در قطر اقامت دارند و به خاطر ا اج نشدن آنها و بازگشت شان به مصر، قاهره فشار کمتری به دوحه می آورد. دلیل ورود مصر به این بحران نه تنها کمک قطر به اخوان المسلمین است بلکه مصر وابستگی زیادی به کمک های مالی امارات و عربستان به ویژه بعد از کودتای به قدرت رسیدن السیسی دارد. بسیاری از ان اخوان المسلمین به قطر پناهنده شدند. مصر نمی تواند فشار مالی به قطر وارد کند.این در خصوص روابط قطر با ترکیه و ایران گفت: روابط قطر با ترکیه بسیار بهبود یافته و این مسأله در خصوص ایران در حد کمتری است. ترکیه و قطر روابط از لحاظ استراتژیک و ایدئولوژیک دارند. قطر و اردوغان شخصا با یکدیگر روابط دارند چرا که هر دو برای نقش قائل هستند.مؤلف «خاورمیانه معاصر» در ادامه گفت: ترکیه برای قطر به مثابه یک متحد و دوست استراتژیک بوده و از لحاظ نظامی نیز توانایی دفاع از قطر را دارد. ترکیه نیز از این رابطه سود می برد چرا که آنکارا توسعه نظامی در آفریقای شمالی و شاخ آفریقا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در دستور خود قرار داده و با ایجاد یک پایگاه نظامی در قطر منافع نظامی خود را محقق می کند. شرکتهای ترکیه ای نیز پروژه های عمرانی زیادی در قطر انجام می دهند.کامروا در خصوص روابط ایران و قطر نیز تصریح کرد: رابطه قطر با ایران قبل از بحران در حال تیرگی بود اما بعد از بحران کمی بهبود پیدا کرده است. قطر می داند به ایران احتیاج دارد. این روابط طی یک دو دهه اخیر به طور دوستانه ولی سطحی بوده اما بعد از بحران کمی بهبود پیدا کرده است؛ البته شاید روابط گرمتری نیز وجود داشته باشد.وی گفت: شواهد موجود نشان می دهد این بحران طی یکی دوماه آینده حل نخواهد شد چراکه زخمهای این بحران برای قطری ها بسیار عمیق و دردناک بوده است. امارات و عربستان وجهه قطری ها را در جهان خدشه دار کرده اند. آنها فکر می د که دست کم با امارات روابط خونی و خویشاوندی دارند. تا زمانیکه از داخل جامعه قطر به ویژه تجار قطری فشاری بر ت این کشور وجود نداشته باشد بحران پایان نخواهد یافت.کامروا در پایان تأکید کرد: نیز برای حل این بحران مصمم نیست و سیاست معینی ندارد. دونالد ترامپ فهم از این منطقه ندارد تا راه حل دیپلماتیک پیشنهاد کند. او تنها هر دو سه ماه یکبار کشورهای عربی را تهدید می کند ولی تاکنون این تهدیدات کارآمد نبوده است. با بزرگ نمایی تهدید ایران به مدیریت بحران قطر می پردازند سید جواد صالحی مدیر گروه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ادامه این نشست یادآور شد: سه پارادایم مختلف دارد این بحران، مرحله اول دوران هویت ی است، برای زمانی است که این کشور در منطقه استقلال پیدا کرده و دارای ارزش های خودش در میان کشورهای عربی منطقه است. قطر رضایتمندانه در این بازیگری نقش ایفا می کند. مرحله دوم رقابت جویی است، در این گفتمان قطر به دنبال منزلتی جدید است و سعی می کند قطر ذره ای را به قطری منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل کند، برخورداری از منابع عظیم مالی، شبکه قدرتمند الجزیره، سرمایه گذاری کلان و اینها همه می تواند منجر به بزرگ شدن قطر شود.وی گفت: امروز قطر در خیلی از حوزه ها تنه به تنه عربستان می زند، در خیلی جاها حوزه هایی را برای منازعه آفرینی شکل می دهد که خوشایند دیگر بازیگران نیست، به ایران، متنوع سازی اقدامات منطقه ای، تعریف تهدید منطقه ای بر خلاف ادراک عام شورای همکاری خلیج فارس و امثال اینها منجر به افزایش رقابت میان آنها می شود. دو متغیر به نظر من در این بحث رقابت جویی موثر است. کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: یکی از متغیرها مساله اخوان است که شکافی جدی میان عربستان و قطر ایجاد میکند، شورای همکاری خلیج فارس با یک شکافی مواجه می شود که تفکر اخوانی و تفکر وه را در دو طرف خود می بیند. عربستانی که خود را حاکم بلامنازع شورای همکاری می داند و خود را بزرگ کشورهای عرب می داند، این مساله را برنمی تابد. شیراز افزود: موضوعات و اختلاف نظرات مختلف سابق بر این با ریش سفیدی و شیخوخیت اداره می شد و پیش می رفت اما با روی کارآمدن محمد بن سلمان، محمد بن زاید و شیخ تمیم این ویژگی جوانانه است که موجبات افزایش رقابت جویی را در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس افزایش می دهد چرا که آنها از شه های سنتی حل و فصل منازعات بر اساس شیخوخیت و قبیله ای دور هستند و عمدتا در میدان منازعه جویی هستند.وی بیان داشت: بهار عربی تیر خلاص را دراین وسط شلیک می کند که آن هویت ی قدیم را از رقابت جویی به سمت معارضه وارد می کند. در بحث تع ت موضوعات مختلفی را داریم، نقش آفرینی در ، آینده نیروهای آنها در ، آینده یمن، نوع نگه قطری ها به این موضوع در مقابل عربستان، بحث شاخ آفریقا و حوزه های ایمن بخش اقتصادی که قطر با سرمایه گذاری های خود در آفریقا آنها را دنبال می کند، بحث متنوع سازی ائتلاف های منطقه ای که تا دیروز جایگاهی در تفکرات عربی نداشت، یک مرحله سطح منازعه را بالا می برد.کارشناس مسائل منطقه گفت: فراز و فرودهایی که امروز به واسطه بحران قطر در این میان شاهد هستیم، منطقه را وارد فاز جدید می کند که اسم این مقطع را میگذارم مدیریت منازعات یا همکاری تحمیلی. ما در خاورمیانه و شورای همکاری خلیج فارس با بازیگران دمند، مستقل و تصمیم ساز مواجه نیستیم، با بازیگرانی روبرو هستیم که مجبورند تصمیمات خود را در یک بستر یاتخاذ کنند که نقش ساختار بیش از کارگزار است. نقش کارگزار در بحران قطر ماهیتی حداقلی دارد، در اینجا هست که نقش متغیرهای منطقه ای و بین المللی پیدا میکند.صالحی ادامه داد: نقش متغیرهای منطقه ای برای قطر، عمدتا تعدیل ساز است برای چانه زنی آن کشور، اما متغیرهای فرامنطقه ای هم برای عربستان و هم برای قطر مجبور به پذیرش آنها هستند. هست که در خصوص سطح منازعه و نوع مواجه و تهدیدات آنها با یکدیگر تاثیرگذار است. زمانی که ترامپ به ریاض می آید و سخنرانی می کند و همین منبع اشتعال منازعه می شود و از طرفی زمانی که شیخ تمیم به می رود و ترامپ به او می گوید تو بچه خوبی هستی بیشتر از ما ید کن، عربستان مجبور می شود بک قدم به عقب بگذارد.وی تصریح کرد: در حقیقت سطح منازعه فعلی را یی ها علی رغم نداشتن استراتژی در این خصوص، با بزرگ نمایی تهدید ایران، به مدیریت منازعه می پردازند اما افق روشنی برای آن ندارند. بنابراین محوریت اصلی این بحران را بر عهده دارد.مدیر گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه افزود: در منطقه وارد شرایطی شدیم که رقابت ها را در آینده افزایش می دهد، بحث اقتصاد یک موضوع جدی است باید روی این موضوع بیشتر کار شود و مورد بررسی قرار گیرد.بحران قطر جنگ زرگری نیستکامران کرمی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ادامه این نشست گفت: امروز نزدیک به یازده ماه است که از بحران قطر می گذرد، به نظر من شاید مهم ترین دلیلی که باعث شد قطر شروط خواسته شده توسط کشورهای تحریم کننده را نپذیرفت بازیگری قطر در خاورمیانه و موضوع هویت ی آن کشور در منطقه است. از سال ۱۹۹۵ اساسا قطر از یک بازیگر ذره ای تبدیل به یک بازیگر منطقه ای که در بحران های مختلفی نقش آفرینی می کند، شد.وی گفت: اقدامات مختلفی که در طول سال ها قطر در منطقه انجام داده و در تحولات این منطقه به نحوی توانسته تاثیرگذار باشد نشان از این دارد که این کشور توانسته نقشی را برای خودش در منطقه تعریف کند. کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان و امارات نسبت به قطر حساس شدند چرا که این کشور نه تنها در شورای همکاری خلیج فارس بلکه در سطح منطقه ای هم برای آنها مشکل زا شده بود و کارت های بازی عربستان را به خطر انداخته بود.کارشناس مسائل منطقه افزود: بنابراین موضوع بازیگری یا هویت ی قطر بسیار با اهمیت است، این استراتژی از سال ها پیش برای این کشور تعیین شده و تا به امروز هم ادامه دارد. موضوع دیگر که عربستان را نگران می کرد مساله اخوان بود که مورد حمایت قطر قرار دارند.کرمی تصریح کرد: جریان سهوه که برآمده از اخوانی های حاضر در عربستان بودند، جریانی قدرتمند در آن کشور به حساب می آیند و در سال ۱۹۹۰ این جریان را به حاشیه بردند و سران آن جریان را به زندان انداختند و نشان داد موضوع اخوان برای عربستان فقط بحث مرجعیت و یا در سطح شورای همکاری خلیج فارس نیست بلکه نگرانی جدی از نفوذ اخوان به مرزهای عربستان وجود دارد.وی ادامه داد: موضوع سوم که موجبات نگرانی عربستان را فراهم آورد؛ رویکرد قطر نسبت به ایران در سطح منطقه و پذیرش نقش ایران در منطقه بود، در سال ۲۰۱۳ پس از مطرح پیشنهاد مجمع گفتگوهای منطقه ای از سوی آقای ظریف، اولین کشوری که با این موضوع موافقت کرد قطر بود که اساسا این موضوع با مخالفت عربستان و برخی دیگر از اعراب منطقه مواجه شد و کارشکنی های بسیاری را در این موضوع انجام دادند.کارشناس مسائل منطقه گفت: موضوع چهارم، بحث انرژی و اقتصاد است که به خصوص برای عربستان و امارات این مساله در سطح منطقه مهم است، اگر دقت کنید بسیاری از پروازهای منطقه ای و بین المللی توسط شرکت هواپیمایی قطر انجام می شود و نقش اول را از شرکت هواپیمایی امارات گرفته است که این هم بنا به قیمت پایین تر پروازهای قطر و هم سطح گسترده این پروازها است که امارات را با چالش در این موضوع مواجه کرده است.کرمی اظهارداشت: موضوع دیگر در این خصوص سرمایه گذاری قطر در کشورهای غربی است، تبلیغات اکثر باشگاه های مطرح اروپایی که روی پیراهن ورزشی بازیکنان آنها مشخص است، سرمایه گذاری در بورس های بین المللی نیویورک و لندن و امثال این اقدامات باعث شده که سرمایه گذاری های عربستان و امارات در غرب تحت شعاع اقدامات قطر واقع شده است. در کنار اینها، موضوع انرژی هم به عنوان یک کالای استراتژیک از دیگر مسائلی است که قطر از آن بهره مند است.وی افزود: عربستان از سه ابزار اصلی برای از پای درآوردن قطر استفاده کرده است، اولین ابزار قطر بود که با بی میلی یی ها مواجه شد که این موضوع در دیدار بن سلمان و ترامپ هم مطرح شد که یی ها نپذیرفتند. عربستان می خواست پایگاه نظامی خود را از قطر خالی کند که این مساله شدنی نشد و سناریویی دور از ذهن به نظر می آید. ابزار دوم کودتا در قطر بود، این مساله را می خواستند از طریق برخی قبایل که حضور پررنگی در عربستان دارند انجام دهند، ابزار سوم هم اپوزیسیون سازی در آن کشور بود که گویا این مسائل هم مورد موافقت قرار نگرفت و به همین دلیل این سه ابزار تا مقطع کنونی به نتیجه خاصی نرسیده است.کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به هر حال این کشمکش میان قطر و عربستان ریشه دار است و پذیرش شروط تحریم کنندگان توسط قطر به معنای خلع سلاح ش است و به نظر می رسد تا زمانی که قطر از طرف ، ایران و ترکیه مورد حمایت واقع می شود بتواند منافع اقتصادی خود را تامین کند در برابر این تحریم ها مقاومت خواهد کرد.کرمی گفت: قطر توانسته در سال های اخیر ضعف های خود را با پیوند زدنش به نقش منطقه ای، به شکرای منطقه ای چون ترکیه و ایران، برخورداری از شبکه الجزیره و همچنین حمایت از جریان اخوان المسلمین تا حد زیادی جبران کند و این عوامل به نقاط قوت آن کشور تبدیل شده اند.وی ادامه داد: بحران قطر یک جنگ زرگری در خلیج فارس نیست و در خصوص چشم انداز بحران قطر، دو محور کلی به نظرم وجود دارد، یکی حل و فصل نسبی و دیگری تداوم تنش است و آنچه در این مدت ی اله پیش از بحران می توان تحلیل کرد اینکه، موضوع در شرایط میان تداوم تنش و حل و فصل بحران سیر خواهد کرد و هم به نظر نمی آید که نیروهایش را از پایگاه نظامی قطر خارج کند و تا زمانی که نیروهای یی در قطر باشند به عنوان قوت قلبی برای قطری ها به حساب می آیند.پذیرش شروط تحمیلی از سوی قطر به معنای تغییر ماهوی است که شدنی نیستدر ادامه این نشست جواد حیران نیا دبیر گروه خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه که مدیریت این نشست را بر عهده داشت با اشاره به طولانی شدن بحران قطر گفت: در خصوص بحران قطر باید توجه داشت که حدود یک سال پیش(15 داد 1396) عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی روابط دیپلماتیک خودشان را با قطر قطع د.وی افزود: این تصمیم چند روز بعد از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور با ان کشورهای ی در ریاض صورت گرفت که گفته می شود در آن نشست ترامپ با اشاره به قطر از او به عنوان حامی تروریسم در منطقه یاد کرده بود.وی گفت: متعاقب بحران قطر در ۱۵ داد ۱۳۹۶، در دوم تیر ماه، شورای همکاری خلیج فارس شروط ۱۳ گانه خود را به قطر جهت ازسرگیری روابط اعلام د. متعاقب آن، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی خارجه قطر نیز تقاضاهای کشورهای تحریم کننده قطر برای از سرگیری روابط خود با دوحه را واقعی و قابل اجرا ندانست.این پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ادامه افزود: این شروط عبارت بودند از:1-کاهش روابط دیپلماتیک با ایران؛ 2-ا اج کلیه افراد مرتبط با پاسداران که در قطر حضور دارند؛3- روابط تجاری با ایران در چارچوب تحریم های ؛4-تعطیلی کامل شبکه الجزیره؛5- بسته شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر؛6- قطع حمایت از حزب الله لبنان؛ 7-قطع حمایت از اخوان المسلمین؛ 8-قطع حمایت از القاعده؛ 9-قطع حمایت از ؛ 10-عدم اعطای تابعیت به شهروندان 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر؛11-انتشار لیستی از گروه های اپوزیسیون حمایت شده در 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر؛ 12- تحویل اشخاصی که از سوی این 4 کشور بوده و متهم به انجام اقدامات تروریستی هستند و 13- پرداخت مبالغی معین به 4 کشور فوق.حیران نیا یادآور شد: اما دوحه این شروط را نپذیرفت و اجرای این شروط را به عمل متقابل کشورهای تحریم کننده مشروط کرد. از سوی دیگر، ت قطر همکاری های نظامی و اقتصادی با ترکیه و همکاری های اقتصادی با ایران را تقویت کرد.وی افزود: همچنین قطر توافق نامه مبارزه با تروریسم و منابع مالی آن را با امضا کرد.حیران نیا با اشاره به اینکه اختلاف بین قطر و همسایگان آن به سالها قبل باز می گردد گفت: بذر اختلاف امروز در سال ۱۹۹۵ کاشته شد زمانی که «حمد بن خلیفه آل ثانی» توانست در طی یک کودتای سفید پدر خود را ش ت داده و بر کرسی قدرت تکیه زند. وی بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن شبکه ای الجزیره را افتتاح نموده و اقداماتی ر اتخاذ نمود که در تقابل با تهای عرب حاشیه خلیج فارس بود.دبیر گروه بین المللخبرگزاری مهر در ادامه گفت: در آن زمان حمد بن خلیفه از سوی کشورهای عربی به ارتباط نزدیک با ان اخوان المسلمین متهم شد که این موضوع نیز بر نگرانی کشورهای عربی افزود.وی افزود: تنش بین قطر و همسایگانش بعد از بهار عربی در سال ۲۰۱۱ تشدید شد. حمایت مستمر این کشور از اخوان المسلمین و سایر گروههای مخالف با کشورهای عربی بر خشم پادشاهی های حاشیه خلیج فارس افزود.وی گفت: زمانی که حمد در سال ۲۰۱۳ قدرت را به پسرش «تمیم بن حمد ال ثانی» تحویل داد، این تصور به وجود آمد که قطر سیاست های همسو با کشورهای عربی در پیش می گیرد اما این اتفاق رخ نداد.حیران نیا با اشاره به اینکه اختلافات قطر با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس عمیق است گفت: متعاقب حمایت قطر از اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۴ باعث شد ان عربستان، مصر، بحرین و ... سفیران خود را از این کشور فرا خوانند.وی یادآور شد: در حال عربستان سعودی ی دوفاکتو یک بلوک ضد انقل است که خود را وقفِ سرکوب هر جریان پر آشوب تغییر رژیم کرده که در بهار عربی ۲۰۱۱ شاهد آن بودیم. بر همین اساس عربستان قطری که حامی گروههای ی با رویکردی به باشند و همچنین نزدیک به ایران باشند را بر نخواهد ت د.حیران نیا در پایان در خصوص چشم انداز این بحران نیز گفت: با توجه به نظریه سازه انگاری و تأثیر سیاست خارجی از موضوع هویت بازیگران و با توجه به اینکه شروط مورد تقاضا و تحمیل به قطر جنبه ترجیحات استراتژیک برای این کشور دارد، پذیرش این شروط به معنای تغییر هویت قطر خواهد بود که چنین چیزی شدنی نیست.